X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Dutch DE HEILIG QURAN Translated by Hadi Abdollahian

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 16:34
Dutch
DE HEILIG QURAN
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487
.
(The Key (Al-fatiha - 
.
.In de naam van GOD, Most Gracious, Most Merciful [:]
.Pluim zijn naar GOD, Lord van de schepping [:]
.Most Gracious, Most Merciful [:    ]
.Magister van de Dag van Het oordeel [:
]
.Jullie louter wij verheerlijken; Jullie louter wij vragen om bijstand [: ]
:Gids ons in de juiste paadje [: ]
de paadje van die welk Jullie zegenden; Niet van die die heeft woede, evenmin [:
]
.van de strayers verdiend
.
(The Heifer (Al-baqarah - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
.M
;Deze bijbel is feilloos; Een baken voor de gerechtvaardigd [:]
die geloven in de ongezien, verrichten de Contact Prayers (Salat), en van onze [:    ]
.mondvoorraad ernaar, zij schenken naar de liefdadigheid
En zij geloven in wat werd naar jullie onthullen, en in wat werd onthullen [:
]
.alvorens jullie, en inzake het Hiernamaals, zij zijn absoluut sommige
.Deze worden door hun Lord geleid; Deze zijn de winnaars [: ]
Zoals voor diegenen die disbelieve, het is gelijk voor hen; Hetzij jullie hen [: ]
.waarschuwen, nietwaar hen waarschuwen, zij kunan niet geloven
GOD bezegeelt hun geesten en hun verhoor, en hun ogen worden gesluierd. Zij [:
]
.hebben bar retribution opgelopen
Dan er zijnen diegenen die zeggen, "Wij geloven in GOD en de Last Day," [:]
.poosje zij zijn van niet gelovigen
In proberend om GOD te bedriegen en diegenen die geloven, zij slechts [:]
.bedriegen zich zonder vernemend
In hun geesten er is een ziekte. Zodoende, GOD groeit hun ziekte aan. Zij [:]
.hebben een pijnlijk retribution voor hun liggend opgelopen
wanneer zij worden verteld, 'Zijn 'plegen Niet kwade," zij zeggen, "Maar wij [:]
".zijn gerechtvaardigd
.Inderdaad, zij zijn evildoers, maar zij vernemen niet [:]
wanneer zij worden verteld, "Geloven zoals de mensen die geloofde," zij [:    ]
zeggen, "Willen wij geloven zoals de sufferds die geloofde?" Inderdaad, het is zij die
.zijn sufferds, maar zij weten niet
wanneer zij de gelovigen treffen, zij zeggen, "Wij geloven," maar wanneer [:
]
".louter met hun duivels, zij zeggen, "Wij zijn met jullie; Wij slechts spotten
.GOD spot hen, en hen leidt op in hun zondes, blundering [: ]
Het is zij die de afdwaling kocht, ten koste van leiding. Zodanig [: ]
.koopmanschap nooit welvaart, evenmin doen zij krijgen elk leiding
Hun voorbeeld is zoals diegenen die begin een vuur, dan, als het begint om hel [:
]
erom af te werpen, GOD pakt hun hel af, vertrekkende hen in de duisternis,
.onbekwaam om aan te treffen
.Dove, dom, en blind; Zij falen om te vergelden [:]
Ander voorbeeld: Een stortbui van de lucht bij wie er is duisternis, donder, en [:]
hemelvuur. Zij hun vingers steken in hun oren, om dood te ontduiken. GOD let geheel
.van de disbelievers op
De hemelvuur bijna pakt vandaan hun gezichtsvermogen af. Wanneer het [:]
lichten voor hen, zij voortbewegen zich, en wanneer het draait zich donker, zij stil
staan. Als GOD willen, Hij kan hun verhoor en hun gezichtsvermogen afpakken.
.GOD is Omnipotent
O mensen, verheerlijken slechts uw Lord - de Een die maakte jullie en die [:]
.alvorens jullie - die jullie mogen worden geredden
De Een die maakte het land habitable voor jullie, en de lucht een structuur. Hij [:]
zendt omlaag van de lucht water op, om alle types vruchten voor uw sustenance te
produceren. Jullie willen niet opzetten idoolen om GOD te concurreren, nu die jullie
.weten
Als jullie elk twijfel hebben aangaande wat wij onthulden naar onze bediende, [:    ]
dan produceren sura zoals deze, en beroepen ons uw eigen getuigen tegen GOD, als
.jullie zijn eerlijk
Als jullie kunan niet dit - doen en jullie kunnen nooit dit - dan beware van de [:
]
.Hellfire doen, wiens brandstof is mensen en rotsen; Het wacht de disbelievers op
goed nieuwtje Geven naar diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd [: ]
leven die zij zullen tuinen met vloeiende kreeken hebben. Wanneer een verstrekking
verstroken van de vruchten daarin, zij zullen zeggen, "Dit is wat werd voor ons weleer
bevoorraden." Zodoende, zij worden allegorical beschrijvingen gegeven. Zij zullen
.puure echtelieden daarin, en zij abide daarin voor altijd hebben
GOD vermijdt niet van citerend elk type gelijkenis, van de kleine muskiet en [: ]
groter. Zoals voor diegenen die geloven, zij weten die het is de waarheid van hun
Lord. Zoals voor diegenen die disbelieve, zij zeggen, "Wat GOD middel door
zodanig een gelijkenis?" Hij vele daarmede misleidt, en gidsen vele daarmede. Maar
,Hij nooit daarmede misleidt behalve de kwaadaardig
die verkrachten verdrag VAN DE GOD na verpandend om het te handhaven, [:
]
scheiden wat GOD heeft gecommandeerd om te worden verbonden, en plegen kwaad.
.Deze zijn de verliezers
Hoe jullie disbelieve in GOD wanneer jullie kunnan dode geweest en Hij gaf [:]
jullie leven, toen Hij kunn jullie steekt naar de dood, toen Hij kunn brengt jullie back
?naar het leven, dan naar Hem jullie uiteindelijk vergelden
Hij is de Een die ontwikkelde voor jullie alles op land, dan richtte zich op de [:]
.lucht en maakte zeven scheppingen daarin vol, en Hij let geheel van alle dingen op
Herdenk die uw Lord zei naar de engelen, "ik adapteer een gedeputeerde (een [:    ]
tijdelijke god) op Land." Zij zeiden, "Will Jullie monteren daarin een die wil
verbreiden kwade daarin en zonnescherm bloed, poosje wij Uw pluimen zingen, Jullie
".prijzen, en Uw absolute autoriteit handhaven?" Hij zei, "ik weet wat jullie weten niet
Hij onderrichtte Adam alle de namen dan hen presenteerden naar de engelen, [:    ]
".zeggend, "Geven mij de namen van deze, als jullie hebben gelijk
Zij zeiden, "Be Jullie verheerleek, wij geen kennis hebben, behalve die welk [:    ]
".Jullie hebben ons onderricht. Jullie zijn de Omniscient, Most Wise
Hij zei, "O Adam, vertelen hen hun namen." Wanneer hij vertelde hen hun [:        ]
namen, Hij zei, "Did I niet' opdracht gaf jullie die ik de geheimen weet van de luchten
".en het land? Ik weet wat jullie declareren, en wat jullie verhullen
wanneer wij zeiden naar de engelen, "Daling uitgestrekt voor De adam," zij [:   
]
.vielen uitgestrekt, behalve Satan; Hij afkeurde, was ook arrogant, en een disbeliever
Wij zeiden, "O Adam, leven met uw vrouw in Het paradijs, en eten daaruit gul, [:    ]
".als jullie alstublieft, maar niet deze boom benaderen, lest jullie zonde doen
Maar de duivel hen vernikkelde, en veroorzaakten hun ontruiming daaruit. Wij [:    ]
zeiden, "Lopen als vijanden van elkaar terug. Op Land willen zijn uw bewoning en
".verstrekking voor even
Dan, Adam gegenoten uit zijn Lord woorden, waarbij Hij hem afkocht. Hij is [:   
]
.de Redeemer, Most Merciful
Wij zeiden, "Lopen daaruit, alle jullie terug. Wanneer leiding bedraagt volg [:    ]
jullie van Mij, diegenen die Mijn leiding zal geen vrees hebben, evenmin zal zij
.droevig stemen
Zoals voor diegenen die disbelieve en verwerpen onze openbaringen, zij " [:    ]
".zullen dwellers van De helle, waarin zij abide voor altijd
O Kinderen van Israël, herinneren mij Mijn gunst, welk ik begiftigde aan jullie, [:
]
en volbrengen uw deel van het verdrag, die ik volbreng Mijn deel van het verdrag, en
.reverence Mij
Jullie willen geloven in wat ik heb hierin onthullen, bekrachtigend wat jullie [:
]
hebben; Zij de eerst om het niet te weigeren. Niet vandaan Mijn openbaringen
.verhandelen voor een goedkope prijs, en verrichten Me
geen waarheid verwarren met falsehood, evenmin willen jullie de waarheid [:
]
.verhullen, knowingly
Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte [:
    ]
.liefdadigheid (Zakat), en boog omlaag met diegenen die boog waas
jullie exhort de mensen gerechtvaardigd zijn, poosje vergetend zich, hoewel [:

]
?jullie gelezene de bijbel? Begrijpen jullie niet
Jullie willen bijstand zoeken door de vastberadenheid en de Contact Prayers [:
]
,(Salat). Dit is moeilijke inderdaad, maar niet zo voor de reverent
die geloven die zij zullen hun Lord treffen; Die naar Hem zij uiteindelijk [:
]
.vergelden
O Kinderen van Israël, herinneren mij Mijn gunst welk ik begiftigde aan jullie, [:

]
.en die ik zegende jullie meer dan elk anderman
Beware van de dag wanneer geen geest kan van nut zijnen andere geest, geen [:
]
tussenkomst zal geaccepteerd worden, geen losgeld kan worden betaald, evenmin kan
.anyone worden geholpen
Herdenken die wij redden jullie van mensen van Farao die bracht aan jullie de [:
]
slechtste vervolging, slachting uw zonen en redetwistende uw dochters toe. Die was
.een exacting testen van uw Lord
Herdenken die wij gedeeld de zee voor jullie; Wij redden jullie en verdrinkten [: ]
.mensen van Farao voor uw ogen
Alsnog, wanneer wij Mozes ontboden voor viertig avonden, jullie de kalf [: ]
.vereerden in zijn afwezigheid, en draaiden zich kwaadaardig
.Nog, wij begenadigden jullie daarna die jullie mogen erkentelijk zijn [: ]
Herdenken die wij gaven Mozes bijbel en het statuut boek, die jullie mogen [:     ]
.worden geleid
Herdenken dat Mozes zei naar zijn mensen, "O mijn mensen, jullie [:
]
verongelijkte uw geesten hebben door verheerlijkend het kalf. Jullie moeten naar uw
Schepper berouwen. Jullie willen uw ego's doden. Dit is better voor jullie in de
.aanzien van uw Schepper." Hij kocht jullie af. Hij is de Redeemer, Most Merciful
Herdenken die jullie zeiden, "O Mozes, wij zullen niet geloven tenzij wij GOD [: ]
.zien, lichamelijk." Zodoende, de hemelvuur geslagene jullie, als jullie schouwen
Wij dan jullie verlevendigden, na jullie hadden gestorven, die jullie mogen [: ]
.erkentelijk zijn
Wij jullie schaduuwden met de bewolking (in Sinai), en gezonden omlaag naar [:
]
jullie manna en kwartels: "Eten van de goede dingen wij bevoorraadden voor jullie."
.Zij bezeerd ons (door rebelleren niet); Zij slechts bezeren hun eigen geesten
Herdenken die wij zeiden, "Lopen deze stad binnen, waarin jullie zullen zoveel [: ]
mondvoorraad vernemen als jullie zoals. Juist lopen de poort humbly binnen, en
trakteren de mensen lekker. Wij zullen dan uw zondes begenadigen, en vergroten de
".vergelding voor de vroom
Maar de kwaadaardig tussen hen bevelen voerden bij uitzondering de bevelen [: ]
gegeven ernaar uit. Zodoende, wij zonden omlaag aan de transgressors verwerping
.van de lucht, wegens hun boosaardigheid op
Herdenken dat Mozes zocht waterhoudend voor zijn mensen. Wij zeiden, 'de [: ]
rots Slaan met uw personeel." Daarop, twaalf vering stoof erbuit daaruit. De leden van
allen stam wisten hun eigen water. Eten en drankje van de mondvoorraad VAN DE
.GOD, en trekken geen land corruptingly
Herdenken die jullie zeiden, "O Mozes, wij kunnen niet langer een type [: ]
etenswaar velen. Beroep doen op uw Lord om voor ons zodanig aardse oogsten te
verwerkelijken als bonen, komkommers, knoflook, linze, en uien." Hij zei, toewensen
jullie' om te vervangen die welk is minderwaardig voor die welk is goed? Loop naar
De egypte terug, waarin jullie kunnen vernemen wat jullie vroegen om." Zij hebben
verwerping, vernedering, en blaam, en gebracht aan hun eigen woede van GOD
opgelopen. Dit is omdat zij verwierpen openbaringen VAN DE GOD, en doodden de
voorspellers onrechtvaardig. Dit is omdat zij niet gehoorzaamden . en zondigden
Zeker, diegenen die geloven, diegenen die zijn Joodse, de Christenen, en de [: ]
) bekeerlingen; Anyone die
) gelooft in GOD, en (
) gelooft in de Last Day, en (
een gerechtvaardigd leven leidt, zal krijgen hun belonen van hun Lord. Zij hebben (   
.niets om te vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
Wij een verdrag maakten met jullie, als wij verhevene Mount Sinai boven [:     ]
jullie: "Jullie willen handhaven wat wij hebben jullie sterk gegeven, en herinneren
".zich zijn inhoud, die jullie mogen worden geredden
Maar jullie verstuurden daarna, en als het waren niet voor de sierlijkheid VAN [:
]
.DE GOD naar jullie en Zijn barmhartigheid, jullie zouden veeg zijn
Jullie hebben geweten over die tussen jullie die de Sabbat schond. Wij zeiden [: ]
".ernaar, "Zijn jullie als verachtelijk als apen
Wij stellen hen boven als een voorbeeld voor hun generatie, alsmede [: ]
.navolgende generaties, en een enlightenment voor de gerechtvaardigd in
Mozes zei naar zijn mensen, "GOD beveelt jullie moeten een heifer opofferen." [:
]
Zij zeiden, "Zijn jullie spottende ons?" Hij zei, "GOD verhoed, die ik moet zoals de
".onwetende een of anders gedragen
Zij zeiden, "Beroep doen op uw Lord om ons welk te manifesteren." Hij zei, [: ]
"Hij zegt die ze is een heifer da’s noch ook oud, noch ook nakomeling; Van een
".tussenstadium leeftijd. Nu, uitvoeren wat jullie worden gebeveeld om te doen
Zij zeiden, "Beroep doen op uw Lord om ons om haar kleur te manifesteren." [: ]
".Hij zei, "Hij zegt die ze is een gele heifer, helder kleurig, bevalt de beholders
Zij zeiden, "Beroep doen op uw Lord om ons welk te manifesteren. De heifers [:
]
".aanblik gelijk naar ons en, GOD gewillige, wij zullen geleid worden
Hij zei, "Hij zegt die ze is een heifer die werd nooit in ploegend het land [:
]
vernederd of bewaterend de oogsten; Op vrije voeten van elk blemish." Zij zeiden,
"nu jullie hebben de waarheid gebracht." Zij eindelijk offerden haar, na deze
.langdurige weerzin op
Jullie hadden een geest gedood, dan disputeerden tussen jullie eigen. GOD [:
]
.was om zich bloot te stellen wat jullie probeerden om te verhullen
Wij zeiden, "Staking (de slachtoffertje) met onderdeel (van de heifer)."Da’s [:
    ]
wanneer GOD bracht de slachtoffertje back naar het leven, en manifesteerde jullie
.Zijn voortekenen, die jullie mogen begrijpen
Niettegenstaande het dit, uw harten gestaalde zoals rotsen, of zelfs harder. [:
]
Want er zijnen rotsen waarvan rivieren stuiven erbuit. Anderen krak en maken zachte
kreeken vrij, en andere rotsen kruipen buiten reverence voor GOD. GOD is nooit
.onwetend van het iets jullie doen
verdraaien jullie te wachten staan hen geloven als jullie doen, wanneer enkel [:
]
van hen gebruikt om het woord van GOD te vernemen, dan het, met de gevulde bloem
?begrijpend daarvan, en opzettelijk
En wanneer zij de gelovigen treffen, zij zeggen, "Wij geloven, "maar wanneer [:
]
zij brengen met de elkander bijeen, zij zeggen, 'te verstaan geven Niet (de gelovigen)
van de informatie gegeven naar jullie door GOD, lest jullie hen bevoorraden met de
"?ondersteuning voor hun argument betreffende uw Lord. Begrijpen jullie niet
?weten zij niet dat GOD weet alles zij verhullen, en alles zij declareren [:

]
Tussen hen zijn gentiles die geen bijbel weten, behalve door de befaamdheid, [:
]
.dan uitgaan van die zij het weten
Daarom, smart naar diegenen die de bijbel verdraaien met hun eigen hands, [:
]
dan zeggen, "Dit is wat GOD heeft onthullen," een goedkope materiele winst zoeken.
Smart ernaar voor zodanig verstuiking, en smart ernaar voor hun clandestiene
.winsten
De enkele hebben gezegd, "Helle zal niet ons, met uitzondering een [:]
gelimiteerd aantal van dagen beroeren." Zeg, "Hebben jullie zo'n borgstelling van
GOD - GOD nooit pauzes Zijn borgstelling - genomen of, 'Hebb gaan jullie zeggend
"?over GOD wat jullie weten niet
Metterdaad, diegenen die winnen zondes en geworden omringd door hun [:]
.kwade werk zal de dwellers van De helle; Zij abide erin voor altijd
Zoals voor diegenen die geloven, en een gerechtvaardigd leven leiden, zij [:]
.zullen de dwellers van Het paradijs; Zij abide erin voor altijd
Wij een verdrag maakten met de Kinderen van Israël: "Jullie willen niet [:    ]
adoratie behalve GOD. Jullie willen huldigen uw ouderpaar en de schoonfamilie
beschouwen, de weeskinderen, en de arme. Jullie willen trakteren de mensen
amicably. Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte
liefdadigheid (Zakat)." Maar jullie verstuurden, behalve enkel van jullie, en jullie
.werden averse
Wij een verdrag maakten met jullie, die jullie willen niet uw bloed plengen, [:
]
evenmin willen jullie evict elkander van uw thuizen. Jullie afgesproken en getuige
.droegen
Alsnog, alstublieft. dodende elkander, en evicting enkel van jullie van hun [: ]
thuizen, banding tegen hen zondig en boosaardig. Zelfs wanneer zij capituleerden,
jullie verlangden losgeld van hen. Evicting hen werd voor jullie in de eerst plaats
verboden. Geloven jullie in het deel van de bijbel en disbelieve in onderdeel? Wat
moeten zijn de retribution voor die tussen jullie die dit doen, vernedering in dit leven,
en een ver slechter retribution op de Dag van De verrijzenis uitzonderen? GOD is
.nooit onwetend van het iets jullie doen
Het is zij die kocht dit laag bestaan ten koste van het Hiernamaals. Zodoende, [: ]
de retribution is nooit heen en weer reisden voor hen, evenmin kunnen zij worden
.geholpen
Wij gaven Mozes de bijbel, en navolgend naar hem wij andere gezanten [:
]
zonden, en wij Jezus gaven, zoon van Maria, diepgaande mirakels en hem
ondersteunden met de Holy Spirit. Is het niet een feit die telkens een gezant ging naar
jullie met het iets jullie minachtten, uw ego berokkende jullie arrogant zijn? Enkel van
.hen jullie verwierpen, en enkel van hen jullie doodden
De enkele zouden zeggen, "Onze geesten worden gegrimeerd!" Ter [:]
vervanging, het is een vloek van GOD, dientengevolge van hun ongeloof, die hen
.behoudt van gelovend, met uitzondering enkel van hen
wanneer deze bijbel bedroeg hen van GOD, en ook al er gaat akkoord mee, en [:]
bekrachtigt wat zij hebben, en hoewel zij gebruikt om zijn advent te beduiden
wanneer zij gesproken met de disbelievers, wanneer hun eigen voorspelling bedroeg
vrijaf, zij disbelieved daarin. Verwerping VAN DE GOD zodoende verdriet de
.disbelievers
Kwaad metterdaad is wat zij verkochte hun geesten voor - verwerpende deze [:]
openbaringen van GOD buiten klinkklare wraakzucht dat GOD moet Zijn sierlijkheid
begiftigen aan whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen. Zodoende, zij
opgelopene woede aan de woede. De disbelievers hebben een vernederend retribution
.opgelopen
wanneer zij worden verteld, "Jullie willen geloven in deze openbaringen van [:]
GOD," zij zeggen, "Wij geloven slechts in wat werd omlaag naar ons gezonden."
Zodoende, zij disbelieve in navolgende openbaringen, zelfs als het is de waarheid van
hun Lord, en hoewel het bekrachtigt wat zij hebben! Zeg, "Waarom dan doodden
"?jullie voorspellers VAN DE GOD, als jullie waren gelovigen
Mozes ging naar jullie met diepgaande mirakels, echter jullie de kalf vereerden [:]
.in zijn afwezigheid, en jullie draaiden zich kwaadaardig
Wij een verdrag maakten met jullie, als wij verhevene Mount Sinai boven [:    ]
jullie, zeggende, "Jullie willen handhaven de geboden wij hebben jullie gegeven,
sterk, en horen." Zij zeiden, "Wij vernemen, maar wij niet gehoorzamen." Hun harten
werden bezwangerd met de aanbidding voor het kalf, wegens hun ongeloof. Zeg,
"Kwaad metterdaad is wat uw trouw dicteert aan jullie, als jullie doen elk trouw
".hebben
Zeggen, "Als de domicilie van het Hiernamaals wordt jullie op GOD [:
]
voorgebehouden, naar de uitsluiting van alle anderman, toen jullie moeten dood
".zuchten, als jullie zijn eerlijk
Zij nooit zuchten het, vanwege wat hun hands heeft fort gezonden. GOD let [: ]
.geheel van de kwaadaardig op
Inderdaad, jullie zullen hen de meest inhalig van het leven vinden; Zelfs meer [: ]
zo dan het idool worshipers. De een van hen toewenst om een duizend jaar te leven.
Maar deze wil niet toegeefl zijnen voor hem elk retribution, ongeacht hoelang hij
.leeft. GOD is seer van het alles zij doen
Zeggen, "Anyone die te weer stellen teegt zich Gabriel moet weten die hij [:
]
heeft dit (Quran) in uw hart, overeenkomstig de wil VAN DE GOD, bekrachtigende
vorige bijbels, en bevoorradende leiding en goed nieuwtje voor de gelovigen
".omgehaald
Anyone die te weer stellen teegt zich GOD, en Zijn engelen, en Zijn gezanten, [:]
.en Gabriel en Michael, moet weten dat GOD te weer stellen teegt zich de disbelievers
Wij hebben omlaag naar jullie zodanig duidelijke openbaringen opgezonden, [:]
.en slechts de kwaadaardig zullen hen weigeren
Is het niet een feit die wanneer zij maken een verdrag en borgstelling om het [:]
.te behouden, enkel van hen altijd het negeren? Inderdaad, meest van hen geloven niet
nu die een gezant van GOD heeft hen bedragen, en hoewel hij uitwijst en [:]
bekrachtigt hun eigen bijbel, enkel gevolg van de bijbel (Israëliers, Christenen, en
Moslimmannen) negeren bijbel VAN DE GOD achter hun back, alsof zij nooit elk
.bijbel hadden
Zij najoegen wat de duivels onderwezen betreffende de koninkrijk van [:]
Solomon. Solomon, niettemin, was niet een disbeliever, maar de duivels waren
disbelievers. Zij onderwezene de mensen sorcery, en die welk werd omlaag door de
twee engelen van De babel, Haroot en Maroot gezonden. Deze twee niet divulge
zodanig kennis zonder vertonend: "Dit is een test. Jullie willen niet zodanig kennis
misbruiken." Maar de mensen gebruikt het in zodanig kwade blauwdrukken als de
brekend van huwelijkse staat. Zij kunnen nooit anyone tegen de wil van GOD
schaden. Zij zodoende aanleren wat hen bezeert, niet wat hen bevoordeelt, en zij
weten vol goed die wie ook uitoefeningen toverij zal geen gedeelte in het Hiernamaals
hebben. Kwaad metterdaad is wat zij hun geesten verkopen voor, als zij slechts
.wisten
Als zij geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, de vergelding van GOD [:    ]
.is ver better, als zij slechts wisten
O jullie die geloven, zeggen niet, "Raa`ena" (zijn onze herder). Ter [:
]
vervanging, jullie moeten zeggen, "Unzurna" (hoeden ons), en horen. De disbelievers
.hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Evenmin de disbelievers tussen het gevolg van de bijbel, evenmin het idool [: ]
worshipers, wens om elk zegeningen neergedaald naar jullie van uw Lord te zien.
Niettemin, GOD stortbaden Zijn zegeningen aan whomever Hij kiest. GOD oneindige
.sierlijkheid bezit
wanneer wij elk mirakel annuleren, of veroorzaken het om te worden [: ]
vergaten, wij produceren een better mirakel, immers een gelijkmatige. Herkenen jullie
?niet het feit dat GOD is Omnipotent
Doen jullie niet herkenen het feit dat GOD de koningschap bezit van de [:
]
?luchten en het land; Die jullie hebben geen tevens GOD als uw Lord en Magister
toewensen jullie om van uw gezant te verlangen wat werd van De mozes in [:]
het verleden verlangd? Anyone die ongeloof kiest, voor de overtuiging, heeft
.werkelijk de juiste paadje verdwaald
Vele gevolg van de bijbel zou veeleer zien jullie komen op ongeloof terug, nu [:]
die jullie hebben geloofd. Dit is wegens de jaloersheid hunnerzijds, na de waarheid is
duidelijk ernaar geworden. Jullie willen hen begenadigen, en laten hen louter, totdat
.GOD verkondigt Zijn oordeel. GOD is Omnipotent
Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte [:]
liefdadigheid (Zakat). Elk handelswaar jullie zenden fort namens uw geesten, jullie
.zullen het op GOD vinden. GOD is seer van het alles jullie doen
De enkele hebben gezegd, "Geen een wil Paradijs lopen behalve Israëliers of [:]
Christenen binnen!" Zodanig is hun wishful hoofdbreken. Zeg, "Merken ons uw
".drukproef, als jullie hebben gelijk
Metterdaad, diegenen die onderwerpen zich absoluut naar GOD louter, poosje [:]
leidinggevend een gerechtvaardigd leven, zal krijgen hun belonen van hun Lord; Zij
.hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
The Jews zei, "The Christians geen basis hebben," poosje de Christenen [:    ]
zeiden, "The Jews geen basis hebben." Alsnog, beide van hen lezen de bijbel. Zodanig
zijn de uitingen van die die geen kennis bezitten. GOD zal hen op de Dag van De
.verrijzenis, aangaande hun kwesties berechten
Die zijn meer kwaad dan diegenen die boycott GOD masjids, waar Zijn naam [:
]
wordt herdacht, en dragen naar hun verlating bij? Deze moet niet om daarin behalve
angstig binnen te komen. Zij zullen in dit leven vernedering ondergaan, en zal in het
.Hiernamaals een verschrikkelijk retribution verduren
Naar GOD behoort de naar het oosten en de west; Overal waar jullie gaan er [: ]
.zullen de tegenwoordigheid van GOD. GOD is Alomtegenwoordige, Omniscient
Zij zeiden, "GOD heeft begotten een zoon!" Zijn Hij verheerleek; Nooit! Naar [: ]
.Hem behoort alles in de luchten en het land; Alle zijn subservient naar Hem
The Initiator van de luchten en het land: Om iets gedaane te hebben, Hij [:
]
.eenvoudig zegt ernaar, "Zijn," en het is
Diegenen die erop nahouden geen kennis zeggen, "Als maar GOD kon ons [:]
aanspreken, of enkel mirakel kon ons bedragen!" Anderen alvorens hen hebben
gelijkaardige uitingen uitgebracht; Hun geesten zijn gelijkaardig. Wij de mirakels
.manifesteren voor diegenen die hebben zekerheid verkregen
Wij hebben jullie met de waarheid gezonden als een drager van goed [:]
nieuwtje, alsmede een warner. Jullie zijn niet answerable want diegenen die lopen
.Helle op
Noch de Israëliers, noch de Christenen, zullen jullie accepteren, tenzij jullie [:]
hun godsdienst volgen. Zeg, 'leiding VAN DE 'GOD is de getrouwe leiding." Als
jullie berusten naar hun wensen, niettegenstaande de kennis jullie hebben gekregen,
.jullie zullen geen geallieerde vinden of voorstander om jullie tegen GOD te helpen
Diegenen die gekregene de bijbel, en weten het als het moet zijn gekant, zal [:]
.in het dit geloven. Zoals voor diegenen die disbelieve, zij zijn de verliezers
O Kinderen van Israël, herinneren mij Mijn gunst welk ik begiftigde aan [:]
.jullie, en die ik zegende jullie meer dan elk anderman
Beware van de dag wanneer geen geest zal andere geest helpen, geen losgeld [:    ]
zal geaccepteerd worden, geen tussenkomst zal nuttig, en geen een zal geholpen
.worden
Herdenken dat Abraham werd naar de test door zijn Lord gestoken, door [:
]
sommige bevelen, en hij hen volbracht. (God) zei, "ik benoem jullie een imam voor
de mensen." Hij zei, "En ook mijn nageslacht?" Hij zei, "Mijn verdrag sluit niet de
".transgressors in
Wij hebben het heiligdom (de Ka`aba) een brandpunts punt voor de mensen, [: ]
en een verantwoord heiligdom wedergegeven. Jullie mogen heiligdom van Abraham
benutten als een gebed huis. Wij commissioned Abraham en Ismail: "Jullie willen
Mijn huis kuisen voor diegenen die bezoek, diegenen die gevesti zijnen er, en
".diegenen die boog en vooroverliggend
Abraham bad: "Mijn Lord, maken dit een vredig land, en zijn mensen [: ]
bevoorraden met de vruchten. Bevoorraad want diegenen die geloven in GOD en de
Last Day." (God) zei, "ik zal ook voor diegenen die disbelieve stijven. Ik zal laten zij
verlustigen mij in, voorlopig, dan hen begaan naar de retribution van De helle, en een
".ellendige bestemming
As Abraham verhoogd de bases van het heiligdom, alsmede Ismail (zij [:
]
.baden): "Onze Lord, dit accepteren van ons. Jullie zijn de Hearer, de Omniscient
Our Lord, maken ons voordragers naar Jullie, en van onze nageslacht gelaten " [:]
er zijnen een gemeenschap van de voordragers naar Jullie. Onderwijs ons de rite van
.onze godsdienst, en koop ons af. Jullie zijn de Redeemer, Most Merciful
Our Lord, en opbrengen tussen hen een gezant moet ernaar Uw " [:]
openbaringen reciteren, onderwijzen hen de bijbel en wijsheid, en hen kuisen. Jullie
".zijn de Almachtige, Most Wise
Die zou de godsdienst van Abraham latenen var, behalve een die zijn eigene [:    ]
geest bedondert? Wij hebben hem in deze wereld gekozen, en in het Hiernamaals hij
.zal met de gerechtvaardigd
wanneer zijn Lord zei naar hem, "Onderwerp," hij zei, "ik meen te mogen de [:    ]
".Lord van de schepping
Trouwens, Abraham exhorted zijn kinderen moeten gelijk doen, en zo Jacob [:    ]
deden: "O mijn kinderen, GOD heeft de godsdienst voor jullie vertoond; Sterven niet
".behalve als voordragers
Hadden jullie Jacob beleefden op zijn dood bed; Hij zei naar zijn kinderen, [:        ]
"Wat zal jullie verheerlijken na ik sterf?" Zij zeiden, "Wij zullen uw god vereren; De
god van uw vaders Abraham, Ismail, en Isaac; De een god. Naar Hem wij zijn
".voordragers
Zodanig is een gemeenschap van het verleden. Zij zijn verantwoordelijk voor [:   
]
wat zij wonnen, en jullie zijn verantwoordelijk voor wat jullie wonnen. Jullie zijn niet
.answerable voor het iets zij hebben gedaan
Zij zeiden, "Jullie moeten Joodse zijn of Christen, om te worden geleid." Zeg, [:    ]
"Wij de godsdienst volgen van Abraham - monotheïsme - hij nooit was een idool
".worshiper
Zeggen, "Wij geloven in GOD, en in wat werd omlaag naar ons gezonden, en [:    ]
in wat werd omlaag naar Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, en de Aartsvaders gezonden;
En in wat werd naar De mozes en Jezus, en alle de voorspellers van hun Lord
gegeven. Wij geen onderscheiding maken tussen elk van hen. Naar Hem louter wij
".zijn voordragers
Als zij geloven als jullie doen, toen zij worden geleid. Maar als zij versturen, [:   
]
toen zij zijn in de tegenstrijdigheid. GOD zal jullie hun tegenstrijdigheid besparen;
.Hij is de Hearer, de Omniscient
Zodanig is systeem VAN DE GOD, en wiens systeem is better dan GOD? [:    ]
"."Hem louter wij verheerlijken
Zeggen, disputeren jullie' met ons omstreeks GOD, wanneer Hij' is onze Lord [:    ]
en uw Lord? Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden, en jullie zijn
".verantwoordelijk voor uw daden. Naar Hem louter wij worden besteed
zeggen jullie dat Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, en de Aartsvaders waren [:
]
Joodse of Christen? Zeg, weten jullie' better dan GOD? Die is meer kwaad dan een
die verhult een getuigenis hij heeft van GOD aangeleerd? GOD is nooit onwetend van
".het iets jullie doen
Die was een gemeenschap van het verleden. Zij zijn verantwoordelijk voor [:
]
wat zij wonnen, en jullie zijn verantwoordelijk voor wat jullie wonnen. Jullie zijn niet
.answerable voor het iets zij deden
De sufferds tussen de mensen zouden zeggen, "Waarom veranderden zij de [:
]
richting van hun Qiblah?" Zeg, "Naar GOD behoort de naar het oosten en de west; Hij
".gidsen wie ook willen binnen rechtdoorzee paadje
Wij zodoende maakten jullie een onpartijdige gemeenschap, die jullie mogen [:
    ]
getuigen tussen de mensen dienen als, en de gezant dient als een getuige tussen jullie.
Wij de richting veranderden van uw origineel Qiblah slechts te onderkennen die
tussen jullie die gemakkelijk de gezant volgen van diegenen die zou op hun hakken
draaien. Het was een moeilijke test, maar niet want diegenen die worden door GOD
geleid. GOD nooit steekt uw adoratie om te verspillen. GOD is Medelevend naar de
.mensen, Most Merciful
Wij hebben gezien jullie draaiend uw gezicht omstreeks de lucht (op zoek [:

]
zijnen naar de juiste richting). Wij nu wijzen een Qiblah da’s bevallend naar jullie toe.
Voortaan, jullie willen draaien zich uw gezicht naar de Sacred Masjid. Overal waar
jullie mogen zijn, alle jullie willen draaien zich uw gezichten ernaar. Diegenen die
gekregene de vorige bijbel weten dat dit is de waarheid van hun Lord. GOD is nooit
.onwetend van het iets zij doen
Zelfs als jullie merken het gevolg van de bijbel allerleie mirakel, zij zullen [:
]
niet uw Qiblah volgen. Evenmin willen jullie hun Qiblah volgen. Zij niet zelfs volgen
elkanders Qiblah. Als jullie berusten naar hun wensen, na de kennis die heeft jullie
.bedragen, jullie zullen met de transgressors behoren
Diegenen die gekregene de bijbel herkenen de waarheid hierin, als zij [:
]
herkenen hun eigen kinderen. Alsnog, enkel van hen de waarheid verhullen,
.knowingly
.Dit is de waarheid van uw Lord; Niet huisvest elk twijfel [:

]
Allen van jullie kiest de richting om voor te tvloeien; Jullie willen geslacht [:
]
naar de rechtvaardigheid. Overal waar jullie mogen zijn, GOD zal jullie alle
.ontbieden. GOD is Omnipotent
Overal waar jullie gaan, jullie willen draaien zich uw gezicht (tijdens Salat) [:
]
naar de Sacred Masjid. Dit is de waarheid van uw Lord. GOD is nooit onwetend van
.het iets jullie alle doen
Overal waar jullie gaan, jullie willen draaien zich uw gezicht (tijdens Salat) [: ]
naar de Sacred Masjid; Overal waar jullie mochten zijn, jullie willen draaien zich uw
gezichten (tijdens Salat) ernaar. Zodoende, de mensen zullen geen argument tegen
jullie, behalve de transgressors tussen hen hebben. Niet schrom hen, en vrees Mij ter
vervanging. Ik zal dan Mijn zegeningen aan jullie volmaken, die jullie mogen worden
.geleid
Zegeningen) zoals de uitzending van een gezant van tussen jullie moeten ) [: ]
onze openbaringen naar jullie reciteren, jullie kuisen, onderwijzen jullie de bijbel en
.wijsheid, en om jullie te onderrichten wat jullie nooit wisten
Jullie willen herinneren zich Me, die ik mag jullie zich herinneren, en zijn [: ]
.dankbaar naar Me; Zijn niet ondankbaar
O jullie die geloven, bijstand zoeken door de vastberadenheid en de Contact [:     ]
.Prayers (Salat). GOD is met diegenen die standvastig voet bij stuk houden
zeggen Niet van die die worden in de oorzaak van GOD gedood, "Zij zijn [:
]
.dood." Zij zijn in leven op hun Lord, maar jullie vernemen niet
Wij zullen zeker jullie door enkel vrees, honger, en aderlating van het geld, [: ]
.levens, en oogsten testen. Geef goed nieuwtje naar de standvastig
wanneer een droefheid hen geschiedt, zij zeggen, "Wij behoren bij GOD, en [: ]
".naar Hem wij vergelden
Deze hebben zegeningen van hun Lord en barmhartigheid verdiend. Deze [:
]
.zijn de geleide een of anders
De knolls van Safa en Marwah zijn tussen de rite gedecreteerd door GOD. [: ]
Anyone die verricht Hajj of `UMRAH geen vergissing begaat door doorkruisende de
afstand tussen hen. Als ieder meere gerechtvaardigde werken biedt, toen GOD is
.Erkentelijke, Omniscient
Diegenen die verhullen onze openbaringen en leiding, na verkondigende hen [: ]
voor de mensen in de bijbel, worden door GOD verworpen; Zij worden door alle de
.condemners verworpen
Zoals voor diegenen die berouw, vernieuwing, en verkondig, ik koop hen af. [: ]
.Ik ben de Redeemer, Most Merciful
Diegenen die disbelieve en sterven als disbelievers, hebben de verwerping [: ]
.van GOD, de engelen, en alle de mensen (op de Dag van Het oordeel) opgelopen
Uitentreuren zij abide daarin. De retribution is nooit heen en weer reisden [: ]
.voor hen, evenmin zijn zij reprieved
.Uw god is een god; Er is geen god maar Hij, Most Gracious, Most Merciful [:     ]
In de creatie van de luchten en het land, de afwisseling van de avond en dag, [:
]
de schip die de wereldzee trekken voor de winst van de mensen, de waterhoudende
dat GOD opzendt omlaag van de lucht om dood land te verlevendigen en om erin alle
types schepsels te verbreiden, de manipulatie van de winden, en de bewolking die
worden tussen de lucht geadapteerd en het land, er zijnen voldoende drukproefen voor
mensen . die begrijpen
Alsnog, sommigen opzetten idoolen om GOD te concurreren, en liefhebben [: ]
hen alsof zij zijn GOD. Diegenen die geloven liefde GOD de meest. Als slechts de
transgressors konden zichzelf aantreffen wanneer zij de retribution aantreffen! Zij
zullen dan verstaan die alle mogendheid behoort bij GOD louter, en dat GOD
.retribution is ontzagwekkend
Diegenen die werden gevolgd zullen diegenen die gevolgde hen loochenen. [: ]
Zij zullen de retribution aantreffen, en alle stropdassen tussen hen zullen gescheiden
.worden
Diegenen die gevolgd zullen zeggen, "Als wij kunnen andere kans krijgen, [:
]
wij zullen hen loochenen, als zij hebben ons nu geloocheend." GOD zodoende merkt
hen de consequenties van hun werken als niets maar wroeging; Zij zullen nooit Helle
.verlaten
O mensen, eten van de producten van het land alle da’s wettige en [: ]
.handelswaar, en geen trees volgen van Satan; Hij is uw meeste vurige vijand
Hij slechts beveelt jullie moeten kwade plegen en ondeugd, en om omstreeks [: ]
.GOD te zeggen wat jullie weten niet
wanneer zij worden verteld, "Voortvloeien wat GOD heeft hierin onthullen," [:
]
zij zeggen, "Wij tvloeien slechts voor wat wij vonden onze ouderpaar doend." Wat als
hun ouderpaar begreep niet, en werden niet geleid? niet
Het voorbeeld van zodanig disbelievers is die van papegaaien die [:
]
voortzeggen wat zij horen van de klanken en roepen, zonder de betrekking. Dove,
.dom, en blind; Zij kunan niet begrijpen
O jullie die geloven, eten van de goede dingen wij bevoorraadden voor jullie, [:
]
.en zijn dankbaar naar GOD, als jullie doen verheerlijken Hem louter
Hij slechts verbiedt voor jullie de etend van de beesten die sterven aan [:
    ]
zichzelf (zonder menselijke hindering), bloed, het vlees van de zwijnen, en beesten
gewijd aan bij uitzondering GOD. Als ieder wordt gedwongen (om deze) te eten,
zonder wezen boosaardige of beraadslagen, hij loopt geen zonde op. GOD is Forgiver,
.Most Merciful
Diegenen die verhullen openbaringen VAN DE GOD in de bijbel, in de [:
]
uitwisseling voor een goedkope materiele winst, eten maar vuur in hun buiken. GOD
zal hen op de Dag van De verrijzenis niet aanspreken, evenmin zullen Hij hen kuisen.
.Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Het is zij die koos de dwalend voor de leiding, en de retribution voor de [:
]
.vergeving. Zodoende, zij wil moet Helle dur
Dit is omdat GOD heeft deze bijbel afgekondigd, staend de waarheid, en [:
]
.diegenen die kwestie de bijbel zijn de meeste vurige tegenspelers
Rechtvaardigheid niet uw gezichten wijkt naar de naar het oosten of de west [:

]
af. Gerechtvaardigd zijn diegenen die geloven in GOD, de Last Day, de engelen, de
bijbel, en de voorspellers; En zij de geld geven, vrolijk, naar de schoonfamilie, de
weeskinderen, de behoeftige, de reizende buitenlander, de bedelaars, en om de slaven
te bevrijden; En zij verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte
liefdadigheid (Zakat); En zij behouden hun woord wanneer zij een toezegging maken;
En zij standvastig voet bij stuk houden in het gezicht van de vervolging, ontbering, en
.oorlog. Deze zijn de eerlijk; Deze zijn de gerechtvaardigd
O jullie die geloven, gelijkwaardigheid is de wet decreteerde voor jullie [:
]
wanneer gaan over moord - de vrij voor de vrijje, de slaaf voor de slaaf, de vrouwtje
voor de vrouwtje. Als ieder wordt door de slachtoffertje kin begenadigd, een
erkentelijk antwoord is om, en een billijke compensatie willen worden betaald. Dit is
een alleviation van uw Lord en barmhartigheid. Anyone die zonde doet voorbij het dit
.loopt een pijnlijk retribution op
Gelijkwaardigheid is een levensreddende wet voor jullie, O jullie die [:
]
.intelligentie bezitten, die jullie mogen gerechtvaardigd zijn
Het wordt gedecreteerd die wanneer dood benaderingen, jullie willen een wil [:]
schrijven voor de winst van de ouderpaar en schoonfamilie, equitably uit. Dit is een
.verplichting aan de gerechtvaardigd
Als anyone verandert een wil hij had aangehoord, de zonde van veranderend [:]
.geschiedt die verantwoordelijk voor zodanig veranderend. GOD is Hearer, Knower
Als ieder ziet schromelijke onrechtvaardigheid of vooringenomenheid op het [:]
deel van een erflater, en neemt correctief handeling om rechtvaardigheid naar de wil
.te herladen, hij geen zonde begaat. GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie die geloven, vasten wordt voor jullie gedecreteerd, als het werd voor [:    ]
.die gedecreteerd alvorens jullie, die jullie mogen verlossing verkrijgen
Specifieke dagen (worden voor het vasten) bestempeld als; Als ieder is ziek [:
]
of reizend, een gelijkmatig aantal van andere dagen mogen worden vervangen.
Diegenen die kan snell, maar met grote moeilijkheid, mag vervangen voedende ene
arme persoon voor dagelijks van brekend de snell. Als ieder meldt zich vrijwillig
(meere gerechtvaardigde werken), het is better. Maar vasten is het best voor jullie, als
.jullie slechts wisten
Ramadan is de maand tijdens welk de Quran werd, bevoorradende leiding [: ]
voor de mensen, duidelijke onderwijsen, en het statuut boek onthullen. Die van jullie
die beleven deze maand willen snell daarin. Diegenen die zijn ziek of reizend mag
gelijk aantal van andere dagen vervangen. GOD verlangt jullie gerief, van niet
ontbering, die jullie mogen uw verplichtingen volbrengen, en om GOD voor
.geleidende jullie te prijzen, en om uw erkentelijkheid te betuigen
When My bediendeen jullie vragen omstreeks Mij, ik ben altijd na. Ik [: ]
beantwoord aan hun gebeden wanneer zij bidden naar Me. De mensen willen reageren
.op Mij en geloof in Me, om worden geleid
Veroorloofden voor jullie is congressus met uw vrouwen tijdens de avonden [:
]
van het vasten. Zij zijn de oppassers van uw geheimen, en jullie zijn de oppassers van
hun geheimen. GOD wist die jullie gebruikt om uw geesten te verraden, en Hij heeft
jullie afgekocht, en heeft jullie begenadigd. Voortaan, jullie mogen betrekking ermee
hebben, zoekend wat GOD heeft voor jullie veroorloofd. Jullie mogen en drankje eten
totdat de witte draad van hel wordt kenbaar van het donker draad van de avond op de
dageraad. Dan, jullie willen snell totdat zonsondergang. Congressus wordt verboden
als jullie beslisen om naar de masjid (tijdens de laatste tien dagen van De ramadan) te
verscheiden. Deze zijn wetten VAN DE GOD; Jullie willen niet zonde doen hen.
GOD zodoende Zijn openbaringen verduidelijkt voor de mensen, die zij mogen
.verlossing verkrijgen
Jullie willen niet nemen elkaars geld clandestien, evenmin willen jullie [:]
omkopen de hoogwaardigheidsbekleders moeten anderen van enkel van hun rechten
.clandestien ontnemen, poosje jullie weten
Zij jullie vragen omstreeks de fasen van de maan! Zeg, "Zij een timend [:]
apparaat bevoorraden voor de mensen, en de tijdperk stelen van Hajj vast." Het is niet
gerechtvaardigd om rond de bush te kleunen; Rechtvaardigheid wordt verkregen door
handhavend de geboden en door wezen aalwaardig. Jullie willen GOD verrichten, die
.jullie mogen slagen
Jullie mogen in de oorzaak van GOD tegen diegenen die aanslag jullie [:]
.vechten, maar aggress. niet GOD geen aanvallers bemint
Jullie mogen doden diegenen die jullie beoorlogen, en jullie mogen evict hen [:]
van waar zij evicted jullie. Beklemming is slechter dan moord. Niet bevecht hen op de
Sacred Masjid, tenzij zij jullie daarin aanvallen. Als zij vallen jullie aan, jullie mogen
.hen doden. Dit is de daar juist retribution voor die disbelievers
.Als zij refrein, toen GOD is Forgiver, Most Merciful [:]
Jullie mogen ook vechten hen moeten beklemming verwijderen, en om GOD [:    ]
vrijelijk te vereren. Als zij refrein, jullie willen niet aggress; Agressie wordt slechts
.tegen de aanvallers veroorloofd
Tijdens de Sacred Months, agressie mag worden door een gelijkwaardig [:
]
antwoord getroffen. Als zij vallen jullie aan, jullie mogen retaliate door brengend een
billijk retribution. Jullie willen verrichten GOD en weten dat GOD is met de
.gerechtvaardigd
Jullie willen spenderen in de oorzaak van GOD; Keilen niet zich met uw [: ]
.eigen hands in de vernietiging. Jullie willen zijn liefdadig; GOD liefhebt de liefdadig
Jullie willen de complete rite verrichten van Hajj en `UMRAH voor GOD. [: ]
Als jullie worden verhoed, jullie willen een aanbieding zenden, en niet hervaten
vinnige uw haren totdat uw aanbieding heeft zijn bestemming getroffen. Als jullie zijn
ziek, of verdurend een hoofdletsel (en jullie moeten uw haren) snijden, jullie willen
expiate door het vasten, of gevend naar de liefdadigheid, of enkel andere vorm van de
adoratie. Tijdens de normale Hajj, als jullie breken de toestand van Ihraam (sanctity)
tussen `UMRAH en Hajj, jullie willen expiate door de aanbieding een dierlijke
opoffering. Als jullie kunan niet het toestaan, jullie willen snelle drie dagen tijdens
Hajj en zeven wanneer jullie teruggeven thuis - dit completeert tien - bevoorraadde
jullie leven niet op de Sacred Masjid. Jullie willen GOD verrichten, en weten dat
GOD is strikt in drijvend . retribution
Hajj willen worden in de gespecificeerde maanden verricht. Wie ook uitreist [:
]
te verrichten Hajj willen achterwege laten congressus, wangedrag, en argumenten
gedurende Hajj. Wat ook goede jullie doen, let GOD geheel daarvan op. Als jullie uw
mondvoorraad bereiden voor de tocht voor, het best verstrekking is rechtvaardigheid.
.Jullie willen Mij verrichten, O jullie die intelligentie bezitten
Jullie geen vergissing begaan door zoekende mondvoorraad van uw Lord [:]
(door de handel). Wanneer jullie vijlen van `ARAFAAT, jullie willen herdenken
GOD op de Sacred Location (van Muzdalifah). Jullie willen herdenken Hem voor
.geleidende jullie; Voor het dit, jullie hadden verdwaald
Jullie willen bestand aaneen, met het overblijfsel van de mensen die bestand, [:]
.en GOD vragen voor de vergeving. GOD is Forgiver, Most Merciful
Op een keer jullie complete uw rite, jullie willen continueren om GOD te [:]
herdenken als jullie herdenken uw eigen ouderpaar, of zelfs better. Sommigen zouden
zeggen, "Our Lord, zull ons ondermaans," poosje geen gedeelte in het Hiernamaals
.geven
Anderen zouden zeggen, "Our Lord, gunnen ons rechtvaardigheid in deze [:]
wereld, en rechtvaardigheid in het Hiernamaals, en toegeefl zijnen voor ons de
".retribution van De helle
Allen van deze zullen ontvangen de gedeelte zij hebben gewonnen. GOD is [:]
.meest efficient in de bestek
Jullie willen herdenken GOD voor een aantal dagen (in Mena); Wie ook [:    ]
verhaast dit te doen in twee dagen geen zonde begaat, en wie ook vertoeft langer geen
zonde begaat, zo lang als rechtvaardigheid wordt gehandhaafd. Jullie willen GOD
.verrichten, en weten die alvorens Hem jullie zullen ingezameld worden
Tussen de mensen, een bloeimaand indruk maken op jullie met zijn uitingen [:
]
betreffende dit leven, en mogen zelfs beroep doen op GOD moet zijn binnenste
.gedachtes beleven, poosje hij is een meeste vurige tegenspeler
Zodra hij laat, hij trekt het land corruptingly, vernietigende eigenschappen en [: ]
.levens. GOD niet corruptie bemint
wanneer hij wordt verteld, 'GOD Verrichten," hij wordt arrogant [: ]
.verontwaardigd. Zodoende, zijn maar bestemming is Helle; Welk ellendige domicilie
Dan er zijnen diegenen die hun levens wijden naar de portie GOD; GOD is [:
]
.medelevend naar zodanig worshipers
O jullie die geloven, jullie willen totale submissie omvaten; volg Geen trees [:]
.van Satan, voor hij is uw meeste vurige vijand
Als jullie backslide, na de duidelijke drukproefen hebben jullie bedragen, dan [:]
.weten dat GOD is Almachtige, Most Wise
Zijn zij bediening totdat GOD Zichzelf bedraagt hen in dichte bewolking, [:]
alsmede de engelen? Wanneer dit geschiedt, de hele materie zal geëindigd worden, en
.naar GOD alles zal teruggegeven worden
de Kinderen Vragen van Israël hoeveel diepgaande mirakels hebben wij hen [:]
manifesteerden! Voor diegenen die veronachtzaming de zegeningen begiftigden aan
.hen door GOD, GOD is meest strikt in retribution
Dit wereldse leven wordt in de ogen van de disbelievers versierd, en zij [:]
vrolijk maken zich over diegenen die geloven. Niettemin, de gerechtvaardigd zullen
ver boven hen op de Dag van De verrijzenis. GOD zegent whomever Hij willen,
.zonder de beperkingen
De mensen gebruikte te zijn een gemeenschap wanneer GOD zond de [:    ]
voorspellers als dragers van goed nieuwtje, alsmede warners. Hij zond omlaag ermee
de bijbel op, staend de waarheid, om tussen de mensen in hun kwesties te beoordelen.
Ironisch, diegenen die gekregene de bijbel waren de een die verwierp elk nieuwe
bijbel, niettegenstaande duidelijke drukproefen gegeven ernaar. Dit is wegens de
jaloersheid hunnerzijds. GOD gidsen diegenen die geloven naar de waarheid da’s
disputeerden door alle anderen, overeenkomstig Zijn wil. GOD gidsen wie ook willen
.binnen rechtdoorzee paadje
jullie te wachten staan binnen te lopen Paradijs verstoken van zoals die getest [:
]
alvorens jullie? Zij werden met de ontbering getest en tegenslag, en werden
opgeschud, totdat de gezant en diegenen die geloofd met hem zei, "Waar is
.overwinning VAN DE GOD?" Overwinning VAN DE GOD is na
Zij jullie vragen omstreeks gevend: Zeg, "De liefdadigheid jullie schenken [: ]
willen gaen naar de ouderpaar, de schoonfamilie, de weeskinderen, de arme, en de
.reizende buitenlander." Elk handelswaar jullie doen, GOD let geheel daarvan op
Strijd mag worden op jullie geforceerd, hoewel jullie het minachten. Maar [: ]
jullie mogen minachten ergens toe welk is goed voor jullie, en jullie mogen zoals
.ergens toe welk is slecht voor jullie. GOD weet poosje jullie weten niet
Zij jullie vragen omstreeks de Sacred Months en strijd daarin: Zeg, "Strijd [:
]
daarin is een heiligschennis. Niettemin, stotend van de paadje van GOD en ongelovig
in Hem en in de sanctity van de Sacred Masjid, en evicting zijn mensen, zijn grotere
heiligschennis in de aanzien van GOD. Beklemming is slechter dan moord." Zij
zullen altijd jullie naar revert jullie van uw godsdienst bevechten, als zij kunnen. Die
tussen jullie die revert van hun godsdienst, en sterven als disbelievers, heeft hun
werken in dit leven en het Hiernamaals geannuleerd. Deze zijn de dwellers van De
helle, waarin zij . abide voor altijd
Diegenen die geloven, en diegenen die emigreren en streven in de oorzaak [:]
van GOD, hebben barmhartigheid VAN DE GOD verdiend. GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Zij jullie vragen omstreeks intoxicants en gokkend: Zeg, "Erin er is een [:]
schromelijke zonde, en enkel winsten voor de mensen. Maar hun zondigheid ver treft
hun winst over." Zij ook vragen jullie wat om naar de liefdadigheid te schenken: Zeg,
"De uitspatting." GOD zodoende de openbaringen verduidelijkt voor jullie, die jullie
,mogen weerkaatsen
hierop bestaan en het Hiernamaals. En zij jullie vragen omstreeks de [:]
weeskinderen: Zeg, "Brengende hen boven als gerechtvaardigde personen is de beste
jullie kunnen voor hen doen. Als jullie lopen hun willen eigendom met yours door,
jullie vergasten hen als huisgenoten." GOD weet de gerechtvaardigd en de
kwaadaardig. Hebb GOD willed, Hij kan hebben strengere regels aan jullie
.doorgedreven. GOD is Almachtige, Most Wise
trouwen Niet idolatresses tenzij zij geloven; Een gelovende vrouw is better [:]
dan een idolatress, zelfs als jullie zoals om haar. Evenmin willen jullie uw dochters
geven in huwelijkse staat naar idolatrous mannen, tenzij zij geloven. Een gelovende
man is better dan een idolater, zelfs als jullie hem verkiezen. Deze nodigen toe Helle
uit, poosje GOD nodigt toe Paradijs en vergeving, als Hij willen uit. Hij Zijn
.openbaringen verduidelijkt voor de mensen, die zij mogen nemen luisteren
Zij jullie vragen omstreeks de maandstonde: Zeg, "Het is schadelijk; Jullie [:]
willen congressus ontwijken met de vrouwen tijdens de maandstonde; Niet benader
hen totdat zij worden ervan afgeholpen. Op een keer zij worden ervan afgeholpen,
jullie mogen betrekking ermee in de manier ontworpen door GOD hebben. GOD
".liefhebt de repenters, en Hij liefhebt diegenen die zijn zuiver
Uw vrouwen zijn de dragers van uw zaad. Zodoende, jullie mogen deze [:    ]
privilege genieten van echter jullie zoals, zo lang als jullie rechtvaardigheid
handhaven. Jullie willen GOD verrichten, en weten die jullie zullen Hem treffen. Geef
.goed nieuwtje naar de gelovigen
onderwerpen Niet GOD benoemen uw adventiefplant bezwering, die jullie [:
]
mogen gerechtvaardigd schijnen, vroom, of om geloofwaardigheid tussen de mensen
.te verkrijgen. GOD is Hearer, Knower
GOD niet houdt jullie verantwoordelijk voor de reine uiting van de eeden; Hij [: ]
houdt jullie verantwoordelijk voor uw binnenste voornemens. GOD is Forgiver,
.Clement
Diegenen die voornemen zijnen te scheiden hun vrouwen willen wachten vier [: ]
maanden (verkoeling buiten) af; Als zij veranderen hun geesten en verzoenen, toen
.GOD is Forgiver, Genadig
.Als zij zeten de echtscheiding door, toen GOD is Hearer, Knower [:
]
De gescheidene vrouwen willen afwachten drie maandstondeen (voor [:]
trouwen andere man). Het is niet wettig voor hen moeten verhullen wat GOD
ontwikkelt in hun baarmoeders, als zij geloven in GOD en de Last Day. (In geval van
zwangerschap,) de wensen van de echtgenoot willen halen de wensen van de vrouw
achter, als hij verlangt om haar te hertrouwen. De vrouwen rechten hebben, alsmede
verplichtingen, equitably. Zodoende, de wensen van de man opstaan (in geval van
.zwangerschap) voor. GOD is Almachtige, Most Wise
Echtscheiding mag worden tweemaal teruggenomen. De gescheidene vrouw [:]
willen worden toegestaan te leven in gelijk thuis amicably, of laten het amicably. Het
is niet wettig voor de echtgenoot terug te voeren iets hij had haar geschonken.
Niettemin, het koppel mag vrezen die zij mogen wet VAN DE GOD doen zonde. Als
er is vrees die zij mogen wet VAN DE GOD zonde doen, zij begaan geen vergissing
als de vrouw gewillig vergeldt wat ook ze kiest. Deze zijn wetten VAN DE GOD;
Niet hen overtreden. Diegenen die zonde doen wetten VAN DE GOD zijn de
.onrechtvaardig
Als hij echtscheidingen om haar (voor de derde keer), het is onwettig voor [:    ]
hem moet haar hertrouwen, tenzij ze trouwt andere man, toen hij echtscheidingen om
haar. De eerst echtgenoot kan dan om haar hertrouwen, zo lang als zij verrichten
wetten VAN DE GOD. Deze zijn wetten VAN DE GOD; Hij hen uitlegt voor mensen
.die weten
Als jullie de vrouwen scheiden, op een keer zij behagen hun voorlopig (drie [:    ]
maandstondeen), jullie willen laten hen moeten in gelijk thuis amicably leven, of laten
zij laten amicably. Niet dwing hen moeten tegen hun wil, blijven als een wraak.
Anyone die doet dit wrongs zijn eigene geest. Niet nemen openbaringen VAN DE
GOD tevergeefs. Herinner zich zegeningen VAN DE GOD aan jullie, en die Hij zond
omlaag naar jullie de bijbel op en wijsheid om jullie te onderrichten. Jullie willen
.GOD verrichten, en weten dat GOD let van alle dingen op
Als jullie de vrouwen scheiden, op een keer zij behagen hun voorlopig, niet [:    ]
hen stremen van hertrouwende hun echtgenooten, als zij verzoenen amicably. Dit
willen worden geluisterd door die tussen jullie die geloven in GOD en de Last Day.
Dit is puurer voor jullie, en meer gerechtvaardigd. GOD weet, poosje jullie weten
.niet
Scheidden moeders willen verplegen hun kinderen twee volle jaren, als de [:        ]
vader zo wenst. De vader willen bevoorraden de etenswaar van de moeder en kleding
equitably. Geen ieder willen worden voorbij zijn deskundigheid belast. Geen moeder
willen worden op afbetaling van haar kind geschaad, evenmin willen de vader worden
vanwege zijn kind geschaad. (Als de vader sterft), zijn inheritor willen deze
verantwoordelijkheden veronderstelen. Als de ouderpaar van het kind over en weer
gaan akkoord om op te stappen, na schuldige consultatie, zij geen vergissing begaan
door doend zo. Jullie geen vergissing begaan door de indienstneming verpleegkunde
moeders, zo lang als jullie betalen hen equitably. Jullie willen GOD verrichten, en
.weten dat GOD is Seer van het alles jullie doen
Diegenen die sterven en vrouwen laten, hun weduwen willen wachten vier [:   
]
maanden en tien dagen (af alvorens zij hertrouwen). Op een keer zij behagen hun
tussentijd, jullie geen vergissing begaan door latende hen doen wat ook
gerechtvaardigde materies zij wens om te doen. GOD is geheel Bewust van het alles
.jullie doen
Jullie geen zonde begaan door kondigende uw verloving naar de vrouwen, of [:    ]
behoudend het geheim. GOD weet die jullie zullen hen bepeinzen. Niet treff hen
ondershands, tenzij jullie hebben iets gerechtvaardigd om te zijn aan de orde.
Volleerde de huwelijkse staat totdat hun tussentijd wordt volbracht. niet Jullie moeten
weten dat GOD uw binnenste gedachtes weet, en Hem verrichten. Jullie moeten weten
.dat GOD is Forgiver, Clement
Jullie geen vergissing begaan door scheidende de vrouwen alvorens pakkende [:    ]
hen, of voor stellend de huwelijksgift voor hen. In dit geval, jullie willen compenseren
hen - de rijke als hij kan en de arme toestaan als hij kan - een billijke compensatie
.toestaan. Dit is een verplichting aan de gerechtvaardigd
Als jullie scheiden hen alvorens pakkende hen, maar na jullie hadden de [:   
]
huwelijksgift voor hen ingestellen, de compensatie willen zijn half de huwelijksgift,
tenzij zij vrijwillig hun rechten verliezen, of de lede verantwoordelijk voor de
uitdaging de echtscheiding kiezen om de huwelijksgift te verliezen. Te verbeuren is
dichterbij naar de rechtvaardigheid. Jullie willen vertogen de amicable relaties tussen
.jullie. GOD is Seer van het alles jullie doen
Jullie willen consistent verrichten de Contact Prayers, vooral de middelmaat [:    ]
.gebed, en besteden zich totaal naar GOD
Beneden ongewoonlijke omstandigheden, jullie mogen poosje lopend of [:    ]
helpend bidden. Op een keer jullie zijn brandkast, jullie willen herdenken GOD als
.Hij onderrichtte jullie wat jullie nooit wisten
Diegenen die sterven en vrouwen laten, een zal verschaffen hun vrouwen met [:
]
de ondersteuning voor een jaar willen, bevoorraadden zij blijven hierin gelijk
huishouden. Als zij laten, begaan jullie geen zonde door latende hen doen wat ook zij
toewensen, zo lang als rechtvaardigheid wordt gehandhaafd. GOD is Almachtige,
.Most Wise
De echtscheidingen ook willen worden voor, equitably bevoorraden. Dit is [:
]
.een verplichting aan de gerechtvaardigd
GOD zodoende Zijn openbaringen legt voor jullie uit, die jullie mogen [:
]
.begrijpen
Hebben jullie diegenen die fled hun thuizen - teboekgesteld hoewel zij waren [:
    ]
in de duizenden - vrezende dood? GOD zei ernaar, "Sterven," dan hen verlevendigde.
GOD stortbaden Zijn sierlijkheid aan de mensen, maar meeste mensen zijn
.ondankbaar
Jullie willen vechten in de oorzaak van GOD, en weten dat GOD is Hearer, [:

]
.Knower
Die zou GOD een lening van de rechtvaardigheid lenen, naar heeft het repaid [:
]
ernaar veelvuldig gemultipliceerd? GOD is de Een die verschaffenen en achterhoudt,
.en naar Hem jullie zullen teruggegeven worden
Hebben jullie de leiders van Israël na De mozes aangetekend? Zij zeiden naar [:
]
hun voorspeller, "Als jullie benoemen een koning om ons te leiden, wij zullen in de
oorzaak van GOD vechten." Hij zei, "Is het uw voornemen die, als strijd wordt voor
jullie gedecreteerd, jullie zullen niet vechten?" Zij zeiden, "Waarom moeten wij niet
in de oorzaak van GOD vechten, wanneer wij moetan van onze thuizen, en onze
kinderen ontnomen zijn?" Alsnog, wanneer strijd werd voor hen gedecreteerd, zij
.verstuurden, behalve enkel. GOD let van de transgressors op
Hun voorspeller zei ernaar, "GOD heeft benoemd Taloot (Saul) te zijn uw [:

]
koning." Zij zeiden, "Hoe kunnen hij koningschap hebben overheen ons wanneer wij
zijn meer waardig van het koningschap dan hij; Hij is ook niet rijke?" Hij zei, "GOD
heeft hem overheen jullie gekozen, en heeft hem met een overvloed in de kennis en in
het lichaam gezegend." GOD gunt Zijn koningschap naar whomever Hij willen. GOD
.is Overvloedige, Omniscient
Hun voorspeller zei ernaar, "De voorteken van zijn koningschap is die de Ark [:
]
des Verbonds zal naar jullie herlaad worden, brengende verzekeringen van uw Lord,
en overblijfsels lieten door de mensen van De mozes en de mensen van Aaron. Het zal
door de engelen gedragen worden. Dit moet een aanneembare voorteken voor jullie
".zijn, als jullie zijn naar waarheid gelovigen
When Saul bevel nam van de troepen, hij zei, "GOD jullie putt naar de test [:
]
door middel van een kreek. Anyone die drankjes ervan behoort niet met me - slechts
diegenen die proeven niet er behoren mee me - tenzij het is juist een single slurpen."
Zij dronken ervan, behalve enkel van hen. Wanneer hij kruiste er mee diegenen die
geloofde, zij zeiden, "nu wij derven de macht om Goliath en zijn troepen te
confronteren." Diegenen die waren bewust van de ontmoeting GOD zei, "Vele een
klein leger een ruim leger versloeg door GOD vrijaf. GOD is met diegenen die
".standvastig voet bij stuk houden
wanneer zij geconfronteerde Goliath en zijn troepen, zij baden, "Our Lord, [: ]
gunnen ons vastberadenheid, versterking onze foothold, en ons ondersteunen tegen de
".ongelovige mensen
Zij hen versloegen door het verlof VAN DE GOD, en David Goliath doodde. [: ]
GOD gaf hem koningschap en wijsheid, en onderwezene hem als Hij willed. Als het
waren niet voor de ondersteuning VAN DE GOD van sommigen tegen anderen, er
.zou warboel op land zijnen. Maar GOD stortbaden Zijn sierlijkheid aan de mensen
Deze zijn openbaringen VAN DE GOD. Wij reciteren hen door jullie, eerlijk, [: ]
.voor jullie zijn een van de gezanten
Deze gezanten; Wij zegenden enkel van hen meer dan anderen. Bijvoorbeeld, [:     ]
GOD sprak, en wij verheven enkel van hen naar hogere rangen aan. En wij Jezus
gaven, zoon van Maria, diepgaande mirakels en hem ondersteunden met de Holy
Spirit. Hebb GOD willed, hun gevolg zou niet elkaar hebben geleverd met, na de
duidelijke drukproefen had hen bedragen. Ter vervanging, zij disputeerden tussen
zichzelf; Enkel van hen geloofden, en enkel disbelieved. Hebb GOD willed, zij
.zouden niet hebben gevochten. Alles is overeenkomstig de wil VAN DE GOD
O jullie die geloven, jullie willen schenken naar de liefdadigheid van de [:
]
mondvoorraad wij hebben naar jullie geschonken, voor per dag komt waar er is geen
koopmanschap, niet nepotism, en geen tussenkomst. De disbelievers zijn de
.onrechtvaardig
GOD: Er is geen andere god tevens Hem, het Bestaan, de Eeuwig. Nooit een [: ]
moment van unawareness of sluimeren passeert Hem. Naar Hem behoort alles in de
luchten en alles op land. Die met Hem, behalve overeenkomstig Zijn willekeur
voorspreken? Hij hun verleden weet, en hun toekomst. Geen ieder elk kennis
verkrijgt, behalve als Hij willen. Zijn dominion vat de luchten om en het land, en
.beslissing hen nooit Hem belast. Hij is de Most High, de Groot
Er willen zijn niet compulsion in de godsdienst: De juiste weg mankeert nu [: ]
afzonderlijk van de de weg. Anyone die beschuldigt de duivel en gelooft in GOD
heeft de sterkste binding bemachtigd; Ene die nooit breekt. GOD is Hearer,
.Omniscient
GOD is Lord van die die geloven; Hij hen leidt buiten de duisternis in de hel. [:
]
Zoals voor diegenen die disbelieve, hun lords zijn hun idoolen; Zij hen leiden buiten
de hel in de duisternis - deze zullen de dwellers van De helle; Zij abide erin voor
.altijd
Hebben jullie aangetekend de een die disputeerde met Abraham omstreeks [: ]
zijn Lord, hoewel GOD Hebb had hem koningschap gegeven? Abraham zei, "My
Lord gunt leven en dood." Hij zei, "ik gun leven en dood." Abraham zei, "GOD
brengt the sun van de naar het oosten, kan jullie het van de west brengen?" De
.disbeliever was stumped. GOD dirigeert niet de kwaadaardig
Beschouwen de een die verstreek een blinde stad en verwonderde zich, "Hoe [: ]
kan GOD dit verlevendigen na het het had gestorven?" GOD dan hem steken naar de
dood voor een honderd jaren, dan herleefde hem. Hij zei, "Hoelang hebben jullie hier
gebleven?" Hij zei, "ik was hier per dag, of deel van de dag." Hij zei, Nr! Jullie waren
hier een honderd jaren. Alsnog, beschouwen uw etenswaar en drankje; Zij knoeiden
niet. Beschouw uw ezel - wij zodoende geven jullie een les voor de mensen weder.
Nu, opmerking op welke wijze wij de gebeente construeren, dan hen deken met het
vlees." Wanneer hij verstond wat had geschied, hij zei, "Now I weten dat GOD is
".Omnipotent
Abraham zei, "My Lord, merk mij op welke wijze Jullie leven de dood [: ]
op."Hij zei, geloven jullie niet'?" Hij zei, "Ja, maar ik toewens om mijn hart gerust te
stellen." Hij zei, 'vier vogelstand Nemen, hun kentekenen studeren, adapteren een
fragment van allen vogel boven van een heuvel, dan roepen hen naar jullie. Zij zullen
jullie halsoverkop bedragen. Jullie moeten weten dat GOD is Almachtige, Most
".Wise
Het voorbeeld van die die spenderen hun monies in de oorzaak van GOD is [: ]
die van een zaadkorrel die zeven aaren produceert, met een honderd zaadkorrels in
allen aar. GOD multipliceert dit veelvuldig voor whomever Hij willen. GOD is
.Overvloedige, Knower
Diegenen die hun geld brengen in de oorzaak van GOD door, dan niet hun [: ]
liefdadigheid volgen met de aanval of afbreuk, zal krijgen hun belonen van hun Lord;
.Zij hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
Aardige woorden en medelijden zijn better dan een liefdadigheid da’s [:     ]
.gevolgd door de aanval. GOD is Rijke, Clement
O jullie die geloven, niet uw liefdadigheden annuleren door brengende [:
]
terechtwijzing en aanval, zoals een die brengt zijn geld om door, poosje ongelovig in
GOD en de Last Day te pronken. Zijn voorbeeld is zoals een rots gezeten onder een
dunne grondlaag van de voedingsbodem; Zodra zware regen valt, het de
voedingsbodem spoelt, vertrekkend het een nutteloze rots weg. Zij winst niets van hun
.streven. GOD niet ongelovige mensen geleidt
Het voorbeeld van die die geven hun geld zoekende genoegen VAN DE [: ]
GOD, buiten oprechte veroordeling, is die van een tuin hierboven vruchtbare
voedingsbodem; Wanneer zware regen valt, schenkt het tweemaal zoveel oogst. Als
zware regen ben zijnt beschikbaare, een stofregen zal volstaan. GOD is Seer van het
.alles jullie doen
wenst elk van jullie om een tuin van de palm bomen toe en druiven erop na te [: ]
houden, met vloeiende kreeken en gulle oogsten, dan, evenals hij verbouwt oud, en
poosje zijn kinderen is nog aangewezen op hem, een holocaust slaat en brandt zijn
tuin uit? GOD zodoende de openbaringen verduidelijkt voor jullie, die jullie mogen
.weerkaatsen
O jullie die geloven, jullie willen schenken naar de liefdadigheid van de [:
]
goede dingen jullie winnen, en van wat wij hebben voor jullie van het land
verwerkeleken. Uitpikken niet de slecht daarin om te verklikken, wanneer jullie zich
niet accepteren het tenzij uw ogen worden gesloten. Jullie moeten weten dat GOD is
.Rijke, Praiseworthy
De duivel belooft jullie armoede en beveelt jullie moeten kwaad plegen, [: ]
poosje GOD belooft jullie vergeving van Hem en sierlijkheid. GOD is Overvloedige,
.Omniscient
Hij wijsheid begiftigt aan whomever Hij kiest, en wie ook wijsheid verkrijgt, [: ]
heeft een groot bounty verkregen. Slechts diegenen die erop nahouden intelligentie zal
.nemen luisteren
Elk liefdadigheid jullie schenken, of een liefdadige borgstelling jullie [:
]
behagen, GOD let geheel daarvan op. Zoals voor de kwaadaardige, zij zullen geen
.hulpen hebben
Als jullie uw liefdadigheden verklaren, zij zijn nog goed. Maar als jullie [:
]
behouden hen anoniem, en hen geven naar de arme, het is better voor jullie, en gelast
.meer van uw zondes af. GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
Jullie zijn niet verantwoordelijk voor geleidend anyone. GOD is het enige een [:
]
die gidsen wie ook kiest (om te worden geleid). Elk liefdadigheid jullie schenken is
voor uw eigen handelswaar. Elk liefdadigheid jullie schenken willen zijn voor het
belang van GOD. Elk liefdadigheid jullie schenken zullen repaid naar jullie, zonder de
.kleinste onrechtvaardigheid
Liefdadigheid willen gaen naar de arme welk verduren in de oorzaak van [:
    ]
GOD, en kun niet emigreren. De onwetend mogen denken die zij zijn rijk, wegens
hun waardigheid. Maar jullie kunnen hen door sommige voortekenen herkennen; Zij
nooit bedelen van de mensen aanhoudend. Wat ook liefdadigheid jullie schenken, let
.GOD geheel daarvan op
Diegenen die schenken naar de liefdadigheid avond en dag, ondershands en [:
]
publiek, krijgen hun belonen van hun Lord; Zij zullen hebben niets om te vrezen,
.evenmin zullen zij droevig stemen
Diegenen die rekening woekerwinst zijn in gelijke positie als die [:
]
gecontroleerd door de invloed van de duivel. Dit is omdat zij eisen dat woekerwinst is
gelijk als handel. Niettemin, GOD veroorlooft handel, en woekerwinst verbiedt.
Zodoende, wie ook heeds dit gebod van zijn Lord, en achterwege laat woekerwinst,
hij mag zijn verleden verdiensten behouden, en zijn oordeel berust bij GOD. Zoals
voor diegenen die voet bij stuk houden in de woekerwinst, zij Helle lopen, waarin zij
.abide voor altijd op
GOD woekerwinst verwerpt, en liefdadigheden zegent. GOD minacht ieder [:
]
.disbeliever, schuldig
Diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, en verrichten de [:

]
Contact Prayers (Salat), en geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), zij krijgen hun
belonen van hun Lord; Zij zullen hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij
.droevig stemen
O jullie die geloven, jullie willen verrichten GOD en achterwege laten alle [:
]
.types woekerwinst, als jullie zijn gelovigen
Als jullie, dan te wachten staan niet een oorlog van GOD en Zijn gezant. [:
]
Maar als jullie berouwen, jullie mogen uw hoofdsteden, zonder brengende
.onrechtvaardigheid, of lopende onrechtvaardigheid behouden
Als de debiteur is onbekwaam om uit te keren, te wachten staan een better [:]
tijdperk. Als jullie afstand doen van de zou lening als een liefdadigheid, het better
.voor jullie zijnen, als jullie slechts wisten
Beware van de dag wanneer jullie worden GOD teruggekomen op, en iedere [:]
geest wordt betaald voor allemaal het had, zonder de kleinste onrechtvaardigheid
.gedaan
O jullie die geloven, wanneer jullie transact een lening voor elk tijdvak, jullie [:]
willen schrijven het waas uit. Een onpartijdige schriftgeleerde willen de geschrift
doen. Geen schriftgeleerde willen afwijzing om deze dienst, volgens de onderwijsen
VAN DE GOD te verrichten. Hij willen schrijven, poosje de debiteur de termen
dicteert. Hij willen verrichten GOD zijn Lord en nooit bedriegal. Als de debiteur is
geestelijk onbekwaam, of hulpeloos, of kun niet dicteren, zijn beschermer willen
dicteren equitably. Twee mannen willen dienen als getuigen; Niets anders dan twee is
mannen, dan een man en twee vrouwen wiens getuigenis aannemelijk naar alle.
Zodoende, als een vrouw wordt vooringenomene, de andere zal haar memoreren. Het
is de verplichting van de getuigen om te getuigen wanneer beroep deed op om zo te
doen. Niet band van het geschrift de details, ongeacht hoelang, incluis de tijdperk van
de annuïteit. Dit is billijk in de aanzien van GOD, verzekert better bijwonen, en
verwijdert elk twijfels jullie mogen hebben. Handel transacties die jullie executeren
ter plaatse moetanan word niet worden geregistreerd, maar hebben hen bijwoonden.
Geen schriftgeleerde of beleven willen worden op afbetaling van zijn diensten
geschaad. Als jullie schaden zou hen, het boosaardigheid uwerzijds zijnen. Jullie
.willen GOD verrichten, en GOD zal jullie onderrichten. GOD is Omniscient
Als jullie reizen, en geen schriftgeleerde is beschikbaare, een binding willen [:    ]
worden aangeplakt om annuïteit te garanderen. Als ieder wordt in deze manier
vertrouwd, hij willen geven de binding terug wanneer schuldig, en hij willen
verrichten GOD zijn Lord. Niet houd elk getuigenis door verhullend achter wat jullie
hadden gebijwoond. Anyone die achterhoudt een getuigenis is zondig op het hart.
.GOD oplet geheel van het alles jullie doen
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land. Hetzij jullie uw binnenste [:
]
gedachtes verklaren, of behouden hen verscholen, GOD houdt jullie verantwoordelijk
voor hen. Hij begenadigt whomever Hij willen, en straft whomever Hij willen af.
.GOD is Omnipotent
De gezant heeft in geloofd wat werd omlaag naar hem van zijn Lord [: ]
gezonden, en zo was de gelovigen. Zij geloven in GOD, Zijn engelen, Zijn bijbel, en
Zijn gezanten: "Wij geen onderscheiding maken tussen elk van Zijn gezanten." Zij
zeggen, "Wij vernemen, en wij gehoorzamen. Begenadig ons, onze Lord. Naar Jullie
".is de ultieme bestemming
GOD nooit een geest belast voorbij zijn middelen: Naar zijn credit is wat het [: ]
wint, en tegen het het is wat het pleegt. "Onze Lord, niet verwerpen ons als wij
vergeten ons of dwalingen maken. Onze Lord, en ons behoeden van vloekend tegen
Jullie, zoals die alvorens ons hebben gedaan. Onze Lord, ons behoeden van zonde
doend totdat het wordt ook laat voor ons moet berouwen. Begenadig ons en ons
begenadig. Jullie zijn onze Lord en Magister. Gun ons overwinning overheen de
".ongelovige mensen
.
(The Amramites (Al-imran -    
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [    :]
.L
.M
.GOD: Er is geen god behalve Hij; Het Bestaan, de Eeuwig [    :]
Hij zond omlaag naar jullie deze bijbel op, eerlijk, bekrachtigende alle vorige [    :    ]
bijbels, en Hij zond omlaag de Torah en het Evangelie op
voor die, om de mensen te geleiden, en Hij zond omlaag het statuut boek op. [    :
]
Diegenen die disbelieve in de openbaringen VAN DE GOD lopen bar retribution op.
.GOD is Almachtige, Wreker
.Niets is verscholen van GOD, op land, of in de lucht [    : ]
Hij is de Een die formeert jullie in de baarmoeders als Hij willen. Er is geen [    : ]
.andere god tevens Hem; De Almachtige, Most Wise
Hij zond omlaag naar jullie deze bijbel op, bevattende aalwaardige verzen - [    :
]
welk de wezenheid vormen van de bijbel - alsmede veelvoud-bedoeling of allegorical
verzen. Diegenen die haven twijfels in hun harten zullen het veelvoud-bedoeling
verzen om verwardheid achtervolgen, en naar extricate een sommige bedoeling te
maken. Geen weet de getrouwe bedoeling daarvan behalve GOD en die inktkoker
stichtte in de kennis. Zij zeggen, "Wij geloven in het dit - alle het komt van onze
.Lord." Slechts diegenen die erop nahouden intelligentie zal nemen luisteren
Our Lord, gelaten niet onze harten zwichten, nu die Jullie hebben ons geleid. " [    :]
.Stortbad ons met Uw barmhartigheid; Jullie zijn de Grantor
Our Lord, Jullie zullen zeker de mensen op per dag besluiten da’s " [    :]
".onvermijdelijk. GOD nooit een toezegging breekt
Diegenen die disbelieve wil nooit worden door hun geld, evenmin door hun [    :]
.kinderen, tegen GOD geholpen. Zij zullen brandstof voor De helle
Like mensen van Pharaoh's en die alvorens hen, zij verwierpen onze [    :]
openbaringen en, zodoende, GOD hen tuchtigde voor hun zondes. GOD is strikt in
.drijvend retribution
Zeggen naar diegenen die disbelieve, "Jullie zullen verslagen worden, dan [    :]
"!zamelden in De helle in; Welk ellendige domicilie
Een voorbeeld is ingestellen voor jullie door de twee legers die botste - een [    :    ]
leger vocht in de oorzaak van GOD, poosje de andere was ongelovig. Zij troffen met
hun eigen ogen aan die zij waren tweemaal zoveel. GOD ondersteunt met Zijn
overwinning whomever Hij willen. Dit moet een verzekering bevoorraden want
.diegenen die erop houden zicht na
Opgesmukt voor de mensen zijn de wereldse genoegens, zoals de vrouwen, [    :
]
kinderen, menigtes aan de menigtes van het goud en zolver, paarden treinden, levende
have, en oogsten. Deze zijn de materielen ondermaans. Een verre better domicilie
.wordt op GOD gebesproken
Zeg, "Laat ik te verstaan geven jullie van een stuk beter overeenkomst: Voor [    : ]
diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, besprak op hun Lord, zijn tuinen met
vloeiende kreeken, en puure echtelieden, en blijheid in de zegeningen VAN DE
.GOD." GOD is Seer van De dagen worshipers
Zij zeggen, "Our Lord, wij hebben geloofd, zo begenadigen ons onze zondes, [    : ]
".en toegeefl zijnen voor ons de angst van de hellfire
Zij zijn standvastig, eerlijk, onderwerpend, liefdadig, en meditators op de [    :
]
.dageraad
GOD doorstaat beleven die er is geen god behalve Hij, en zo doen de engelen [    :]
en diegenen die erop houden kennis na. Eerlijk en equitably, Hij is de absolute god;
.Er is geen god maar Hij, de Almachtig, Most Wise
Het enige godsdienst goedgekeurd door GOD is "Submissie". Ironisch, [    :]
diegenen die hebben ontvangen de bijbel zijn de een die kwestie dit feit,
niettegenstaande de kennis zij hebben, wegens de jaloersheid gekregen. Voor zodanig
.rejectors van de openbaringen VAN DE GOD, GOD is meest strikt in de bestek
Als zij betoog met jullie, dan zeggen, "ik heb eenvoudig mijzelf naar GOD [    :]
overlegd; Ik en diegenen die volg me." Jullie willen verkondigen naar diegenen die
gekregene de bijbel, alsmede diegenen die, "Zouden onderwerpen jullie?" Als zij
onderwerpen, toen zij zijn geleid, maar als zij versturen, uw louter missie is om deze
.boodschap af te leveren. GOD is Seer van alle mensen
Diegenen die hebben openbaringen VAN DE GOD geweigerd, en doodden de [    :]
voorspellers onrechtvaardig, en diegenen die gestimuleerde rechtvaardigheid doodden
.tussen de mensen, beloven hen een pijnlijk retribution
Hun werken zijn vernietigd, zowel in dit leven als in het Hiernamaals, en zij [    :]
.zullen geen hulpen hebben
Hebben jullie teboekgesteld diegenen die werden deel van de bijbel gegeven, [    :    ]
en op welke wijze zij Hebb zijnen uitnodigden toe deze bijbel handhaven van GOD,
en Hebb gelden het naar hun eigen levens, dan enkel van hen Hebb versturen in de
?tegenzin
Dit is omdat zij zeiden, "De hellfire zullen niet ons, met uitzondering enkel [    :
]
dagen beroeren." Zij werden zodoende in hun godsdienst door hun eigen verzinsels
.bedrogen
Hoe zal het voor hen, wanneer wij hen daarover onvermijdelijke dag [    : ]
ontbieden? Allen geest zal betaald worden voor wat ook het won, zonder de kleinste
.onrechtvaardigheid
Zeggen, "Onze god: Bezitter van alle soevereiniteit. Jullie gunnen [    : ]
soevereiniteit naar whomever Jullie kiezen, Jullie soevereiniteit afschafen van
whomever Jullie kiezen. Jullie gunnen waardigheid naar whomever Jullie kiezen, en
plegen naar de vernedering whomever Jullie kiezen. In Uw hand zijn alle
.mondvoorraad. Jullie zijn Omnipotent
Jullie versmelten de avond in de dag, en versmelten de dag in de avond. Jullie " [    :
]
de bestaan produceren van de dood, en verwerkelijken de dood van het bestaan, en
".Jullie bevoorraden voor whomever Jullie kiezen, zonder de beperkingen
De gelovigen nooit geallieerde zich met de disbelievers, voor de gelovigen. [    :]
Wie ook doet dit wordt van GOD verband. Vrijgesteld zijn diegenen die worden
gedwongen te doen dit om vervolging te ontwijken. GOD alerts jullie die jullie willen
.reverence Hem louter. Naar GOD is de ultieme bestemming
Zeggen, "Hetzij jullie verhullen uw binnenste gedacht, of het verklaren, GOD [    :]
let geheel daarvan op." Hij let geheel van het alles in de luchten en het land op. GOD
.is Omnipotent
De dag zal komen wanneer allen geest zal vernemen alle de handelswaar werkt [    :    ]
het had gebaard gedaan. Zoals voor de kwade werken, het zal toewensen die zij waren
ver, ver afgeschaft. GOD alerts jullie die jullie willen reverence Hem louter. GOD is
.Medelevend naar de mensen
Verkondigen: "Als jullie liefhebben moeten GOD, jullie me volgen." GOD zal [    :    ]
.dan jullie beminnen, en begenadig uw zondes. GOD is Forgiver, Most Merciful
Verkondigen: "Jullie willen gehoorzamen GOD en de gezant." Als zij [    :    ]
.versturen, liefhebt GOD niet de disbelievers
GOD heeft Adam, Noah, het gezin van Abraham, en het gezin van Amram [    :        ]
.(gekozen als gezanten) naar de mensen
.Zij behoren in gelijke nageslacht. GOD is Hearer, Omniscient [    :   
]
De vrouw van Amram zei, "My Lord, ik heb (de baby) in mijn buik naar Jullie [    :    ]
".gewijd, totaal, zo roeien met de riemen van me. Jullie zijn Hearer, Omniscient
wanneer ze bracht om haar teweeg, ze zei, "My Lord, ik ben bevallen van een [    :    ]
meisje" - GOD lette geheel van op wat ze doorstond - "De manspersoon is niet gelijk
als de vrouwtje. Ik heb haar Maria genoemd, en ik Uw bescherming roep voor de om
".haar en haar nageslacht van de verworpene duivel op
Om haar Lord accepteerde haar een hoffelijke aanneming, en gebrachte om [    :   
]
haar boven een hoffelijke opvoeding, beneden de curatele van Zachariah. Wanneer
Zachariah binnenliep haar heiligdom hij mondvoorraad vond met haar. Hij zou
vragen, "Maria, waarvandaan kwamen mak jullie dit?" Ze zou zeggen, "Het is van
".GOD. GOD bevoorraadt voor whomever Hij kiest, zonder de beperkingen
Da’s wanneer Zachariah zijn Lord bezwoer: "Mijn Lord, gunnen me zo'n [    :    ]
".goede kind; Jullie zijn de Hearer van de gebeden
De engelen riepen hem op wanneer hij bad in het heiligdom: "GOD geeft jullie [    :    ]
goed nieuwtje van John; Een gelovige in het woord van GOD, fatsoenlijk, strekking,
".en een gerechtvaardigde voorspeller
Hij zei, "Hoe kan ik een jongen hebben, wanneer ik zo oud zijn, en mijn vrouw [    :
]
".kunn is steriel?" Hij zei, "GOD doet wat ook Hij willen
Hij zei, "My Lord, schenken me een voorteken." Hij zei, "Uw voorteken is die [    :
]
jullie zullen geen mensen voor drie dagen, behalve door de signalen aanspreken.
".Herdenk uw Lord dikwijls; En peinzen avond en dag
De engelen zeiden, "O Maria, GOD heeft jullie gekozen en jullie kuisten. Hij [    :
]
.heeft jullie van alle de vrouwen gekozen
O Maria, jullie willen menen te mogen uw Lord, en vooroverliggend en boog " [    :
    ]
".omlaag met diegenen die boog waas
Dit is nieuwtje van de daarlangs wij onthullen naar jullie. Jullie waren niet er [    :

]
wanneer zij bekoorden hun verlotingen om beschermer van Maria te kiezen. Jullie
.waren niet eigentijds wanneer zij disputeerden met elkaar
De engelen zeiden, "O Maria, GOD geeft jullie goed nieuwtje: Een Woord van [    :
]
Hem wiens naam is `THE Messias, Jezus de zoon van Maria. Hij zal opvallend in dit
'.leven en in het Hiernamaals, en een van die dichtmeest naar Me
Hij zal de mensen van de kribbe, aanspreken alsmede een volwassene; Hij zal " [    :
]
".een van de gerechtvaardigd
Ze zei, "My Lord, hoe kan ik een zoon hebben, wanneer geen man kunn me [    :

]
beroerd?" Hij zei, "GOD zodoende ontwikkelt wat ook Hij willen. Om iets gedaane te
.hebben, Hij eenvoudig zegt ernaar, `BE,' en het is
".Hij zal hem de bijbel, wijsheid, de Torah, en het Evangelie onderrichten" [    :
]
Als een gezant naar de Kinderen van Israël: "Ik bedraag jullie met een [    :
]
voorteken van uw Lord - ik ontwikkel voor jullie van de klei de gedaante van een
vogel, toen ik mep erin, en het wordt een gevesti ben vogel door GOD vrijaf. Ik zicht
herlaad naar de blind, heel de leprous, en ik leef de dood door GOD vrijaf op. Ik kan
jullie vertellen wat jullie eten, en wat jullie in uw thuizen opslaan. Dit moet een
.drukproef voor jullie zijn, als jullie zijn gelovigen
ik bekrachtig vorige bijbel - de Torah - en ik revoke sommige verboden " [    : ]
forceerden aan jullie. Ik bedraag jullie met voldoende drukproef van uw Lord.
.Daarom, jullie willen GOD verrichten, en gehoorzamen me
GOD is mijn Lord en uw Lord; Jullie willen verheerlijken Hem louter. Dit " [    : ]
".gelijke de hebben paadje
When Jesus voelde hun ongeloof aan, hij zei, "Die zijn mijn aanhang naar [    : ]
GOD?" Het gevolg zei, "Wij zijn aanhang VAN DE GOD; Wij geloven in GOD, en
".beer beleven die wij zijn voordragers
Our Lord, wij hebben in geloofd wat Jullie hebben omlaag opgezonden, en " [    :     ]
".wij hebben de gezant gevolgd; Geld ons tussen de getuigen
Zij samenzworen en bekokstoofden, maar zo GOD deden, en GOD is de beste [    :
]
.kuiper
Zodoende, GOD zei, "O Jezus, ik uw leven eindig, verheffing jullie naar Mij, [    : ]
en jullie help van de disbelievers af. Ik zal verheffen diegenen die jullie volg boven
diegenen die disbelieve, tot toe de Dag van De verrijzenis. Dan naar Mij is de ultieme
bestemming van alle jullie, toen ik zal tussen jullie aangaande uw kwesties
.beoordelen
Zoals voor diegenen die disbelieve, ik zal hen naar pijnlijk retribution in deze " [    : ]
".wereld, en in het Hiernamaals begaan. Zij zullen geen hulpen hebben
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, Hij zal [    :
]
.geheel hen belonen. GOD liefhebt niet de onrechtvaardig
Deze zijn de openbaringen die wij reciteren naar jullie, bevoorradende een [    : ]
.boodschap gevulde bloem van de wijsheid
Het voorbeeld van Jezus, tot GOD wordt betrokken, is gelijk als die van De [    : ]
.adam; Hij hem maakte van de stof afnemen, dan zei naar hem, "Zijn," en hij was
.Dit is de waarheid van uw Lord; Niet huisvest elk twijfels [    : ]
Als anyone betogen met jullie, niettegenstaande de kennis jullie hebben [    : ]
gekregen, dan zeggen, "Laten wij ontbieden onze kinderen en uw kinderen, onze
vrouwen en uw vrouwen, ons en zich, toen laten wij roepen vloek VAN DE GOD aan
".de leugenaars op
Absoluut, dit is de narration van de waarheid. Absoluut, er is geen god [    : ]
.behalve GOD. Absoluut, GOD is de Almachtige, Most Wise
.Als zij versturen, toen GOD geheel van de evildoers oplet [    :     ]
Zeggen, "O gevolg van de bijbel, laten wij bedragene een logische [    :
]
overeenkomst tussen ons en jullie: Die wij willen niet adoratie behalve GOD; Die wij
nooit zetten elk idoolen tevens Hem, evenmin rechtgezete elk menselijke wezens als
lords buiten GOD op." Als zij versturen, zeggen, "Beer beleven die wij zijn
".voordragers
O gevolg van de bijbel, waarom disputeren jullie omstreeks Abraham, wanneer [    : ]
?de Torah en het Evangelie werden niet onthullen totdat na hem? Begrijpen jullie niet
Jullie hebben gedisputeerd omstreeks de dingen jullie wisten; Waarom [    : ]
disputeren jullie omstreeks de dingen jullie weten niet? GOD weet, poosje jullie
.weten niet
Abraham was noch Joodse, noch Christen; Hij was een monotheist voordrager. [    :
]
.Hij nooit was een idool worshiper
De mensen meest waardig van Abraham zijn diegenen die gevolgde hem, en [    : ]
deze voorspeller, en diegenen die geloven. GOD is de Lord en Magister van de
.gelovigen
Enkel gevolg van de bijbel wens om jullie op het verkeerd pad te leiden, maar [    : ]
.zij slechts leiden zich op het verkeerd pad, zonder vernemend
O gevolg van de bijbel, waarom verwerpen jullie deze openbaringen van GOD [    :
]
?(hoewel jullie beer beleven (dat dit is de waarheid
O gevolg van de bijbel, waarom verwarren jullie de waarheid met falsehood, [    :
]
?en de waarheid verhullen, knowingly
Enkel gevolg van de bijbel zeggen, "Geloven in wat werd omlaag naar de [    :
]
gelovigen des morgens gezonden, en verwerpen het des avonds; Misschien ooit zij
.zullen revert
En geloven niet behalve als diegenen die uw godsdienst volgen." Zeg, "De " [    :
    ]
getrouwe leiding is leiding VAN DE GOD." Als zij aanspraak die zij gelijke leiding
hebben, of betoog met jullie omstreeks uw Lord, zeggen, "Alle sierlijkheid is in de
hand VAN DE GOD; Hij het begiftigt aan whomever Hij willen." GOD is
.Overvloedige, Omniscient
Hij Zijn barmhartigheid specificeert voor whomever Hij willen; GOD [    :
]
.onbeperkte sierlijkheid bezit
Enkel gevolg van de bijbel kan worden met een hele kavel vertrouwd, en zij [    :
]
zullen het back naar jullie geven. Anderen tussen hen kunan niet worden met een
single dinar vertrouwd; Zij zullen jullie niet vergelden tenzij jullie behouden na hen.
Da’s omdat zij zeggen, "Wij moeten niet eerlijk zijn wanneer behandelen de
gentiles!" Zodoende, zij bijvoeglijke bepaling onwaarheden . naar GOD, knowingly
Metterdaad, diegenen die volbrengen hun verplichtingen en een [    :
]
.gerechtvaardigd leven leiden, GOD liefhebt de gerechtvaardigd
Zoals voor diegenen die koopmanschap vandaan verdrag VAN DE GOD, en [    :

]
hun verplichtingen, voor een goedkope prijs, zij krijgen geen gedeelte in het
Hiernamaals. GOD zal hen niet aanspreken, evenmin zullan hen beschouwen, op de
Dag van De verrijzenis, evenmin zullen Hij hen kuisen. Zij hebben een pijnlijk
.retribution opgelopen
Tussen hen zijn diegenen die de twist dansen hun tongen om de bijbel na te [    :
]
bootsen, die jullie mogen denken het is van de bijbel, wanneer het is niet van de
bijbel, en zij eisen die het is van GOD, wanneer het is niet van GOD. Zodoende, zij
.slaken onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD, knowingly
nooit zou een menselijk wezen welk GOD bedeeld met de bijbel en [    :
]
prophethood naar de mensen zeggen, "Verafoood mij buiten GOD." Ter vervanging,
(hij zou) zeggen, "Besteden zich absoluut naar uw Lord louter," volgens de bijbel
.jullie preken en de onderwijsen jullie leren
Evenmin zal hij bevel jullie moeten de engelen en de voorspellers verafgoden [    :]
?als lords. Zal hij exhort jullie naar disbelieve na flatteuze voordragers
GOD een verdrag nam van de voorspellers, zeggende, "ik zal jullie de bijbel en [    :]
wijsheid geven. Nadien, een gezant zal bedragen alle aanwezige bijbels bekrachtigen.
Jullie willen geloven in hem en hem ondersteunen." Hij zei, stemen met jullie' dit, en'
verpanden om dit verdrag te volbrengen?" Zij zeiden, "Wij gaan akkoord." Hij zei,
"."Jullie hebben zodoende getuige gedragen, en ik doorsta beleef samen met jullie
Diegenen die nee zeggen tegen dit (Quranic voorspelling) zijn de kwade een of [    :]
.anders
Zijn zij zoekend bij uitzondering godsdienst VAN DE GOD, wanneer alles in [    :    ]
de luchten en het land heeft Hem gemeend te mogen, gewillig en onwillig, en naar
?Hem zij zullen teruggegeven worden
Zeggen, "Wij geloven in GOD, en in wat werd omlaag naar ons gezonden, en [    :
]
in wat werd omlaag naar Abraham gezonden, Ismail, Isaac, Jacob, en de Aartsvaders,
en in wat werd naar De mozes, Jezus, en de voorspellers van hun Lord gegeven. Wij
geen onderscheiding maken tussen elk van hen. Naar Hem louter wij zijn
".voordragers
Anyone die roeit met de riemen bij uitzondering Submissie als zijn godsdienst, [    : ]
het zal niet worden van hem geaccepteerd, en in het Hiernamaals, hij zal met de
.verliezers
Waarom moet GOD gids mensen die disbelieved na gelovend, en na het [    : ]
bijwonen die de gezant moet is waarheid, en na vaste drukproefen moet ernaar
.gegeven zijn? GOD dirigeert niet de kwaadaardig
Deze hebben verwerping door GOD, en de engelen, en alle de mensen [    :
]
.opgelopen
Uitentreuren zij abide daarin; De retribution is nooit heen en weer reisden voor [    :]
.hen, evenmin zullen zij zijn reprieved
Vrijgesteld zijn diegenen die berouwen daarna, en vernieuwing. GOD is [    :]
.Forgiver, Most Merciful
Diegenen die disbelieve na gelovende, dan onderdompeling dieper in het [    :]
ongeloof, hun boetvaardigheid zal niet worden van hen geaccepteerd; Zij zijn de Real
.strayers
Diegenen die disbelieve en sterven als disbelievers, een earthful van het goud [    :]
zullen niet worden van elk van hen geaccepteerd, zelfs als zo'n losgeld waren
.mogelijk. Zij hebben pijnlijk retribution opgelopen; Zij zullen geen hulpen hebben
Jullie kunan niet rechtvaardigheid verkrijgen totdat jullie schenken naar de [    :]
liefdadigheid van de bezittingen jullie liefhebben. Wat ook jullie schenken naar de
.liefdadigheid, GOD let geheel daarvan op
Alle etenswaar gebruikt te zijn wettig voor de Kinderen van Israël, totdat Israël [    :    ]
sommige verboden dreef op de ze door alvorens de Torah werd omlaag gezonden.
".Zeg, "Brengen de Torah en gelezen het, als jullie zijn eerlijk
Diegenen die valse verboden fabriceren na het dit, en bijvoeglijke bepaling hen [    :
]
.naar GOD, zijn werkelijk kwaadaardig
Zeggen, "GOD heeft de waarheid bekendgemaakt: Jullie willen volgen [    : ]
".godsdienst van Abraham - monotheïsme. Hij nooit was een idolater
Het meeste belangrijke heiligdom gevestigd voor de mensen is de een in [    : ]
.Becca; Een gelukzalig baken voor alle de mensen
Erin zijn duidelijke voortekenen: De halte van Abraham. Anyone die [    :
]
binnenloopt het willen worden verantwoorde rijstrook gegunnen. De mensen zijnen
verschuldigd het naar GOD die zij willen verrichten Hajj hieraan heiligdom, wanneer
zij kunnen het toestaan. Zoals voor diegenen die disbelieve, GOD moet word niet
.anyone
Zeggen, "O gevolg van de bijbel, waarom verwerpen jullie deze openbaringen [    :]
"?van GOD, wanneer GOD beleeft alles jullie doen
Zeggen, "O gevolg van de bijbel, waarom afstoten jullie van de paadje van [    :]
GOD diegenen die wens om te geloven, en zoeken om het te verdraaien, hoewel jullie
.zijnen getuigen?" GOD is nooit onwetend van het iets jullie doen
O jullie die geloven, als jullie gehoorzamen de enkele van die die kreeg de [    :]
.bijbel, zij wil revert jullie, na, in disbelievers geloofd
Hoe kunnen jullie disbelieve, wanneer deze openbaringen van GOD kunnan [    :]
naar jullie gereciteerd zijn, en Zijn gezant ben jullie bedragen? Wie ook houdt snell
.naar GOD zal in de juiste paadje geleid worden
O jullie die geloven, jullie willen verrichten GOD als Hij moet worden [    :]
.verricht, en sterven niet behalve als Voordragers
Jullie willen ruim snell naar de touw van GOD, alle jullie, en niet worden [    :    ]
onderverdeeld. Herdenk zegeningen VAN DE GOD aan jullie - jullie gebruikte te zijn
vijanden en Hij uw harten verzoenden. Door Zijn sierlijkheid, jullie werden brethren.
Jullie waren op de band van een gracht van het vuur, en Hij redde jullie daaruit. GOD
.zodoende Zijn openbaringen legt voor jullie uit, die jullie mogen worden geleid
Gelaten er zijnen een gemeenschap van jullie die uitnodigen toe wat is [    :
]
handelswaar, rechtvaardigheid stimuleren, en verhoeden kwaad. Deze zijn de
.winnaars
zijn Niet zoals diegenen die werd verdeeld en disputeerde, niettegenstaande [    : ]
de duidelijke drukproefen die werden ernaar gegeven. Voor deze hebben een
.verschrikkelijk retribution opgelopen
De dag zal komen wanneer enkel gezichten zullen (met de blijheid) [    : ]
opgehelderd worden, poosje andere gezichten zullen (met de narigheid) versomberd
worden. Zoals voor die wiens gezichten worden versomberd, zij zullen zullen, 'Will
"Did jullie niet disbelieve na gelovend gevraagd worden? Daarom, verduren de
".retribution voor uw ongeloof
Zoals voor die wiens gezichten worden opgehelderd, zij zullen in de [    :
]
.barmhartigheid VAN DE GOD zich verblijden; Zij abide daarin voor altijd
Deze zijn openbaringen VAN DE GOD; Wij reciteren hen naar jullie, eerlijk. [    :]
.GOD niet elk ontbering wenst voor de mensen toe
Naar GOD behoort alles in de luchten en alles op land, en alle materies [    :]
.worden door GOD gecontroleerd
Jullie zijn de beste gemeenschap immer verhoogd tussen de mensen: Jullie [    :]
stimuleren rechtvaardigheid en verhoeden kwaad, en jullie geloven in GOD. Als het
gevolg van de bijbel geloofd, het zou better voor hen zijnen. Enkel van hen geloven,
.maar de meerderheid van hen zijn kwaadaardig
Zij kunnen nooit jullie, voorbij beledigende jullie schaden. Als zij vechten [    :]
.zullen jullie, zij zwenken en vleden. Zij kunnen nooit in de prijzen vallen
Zij willen worden vernederd wanneer jullie hen ontmoeten, tenzij zij [    :]
handhaven verdrag VAN DE GOD, alsmede hun vrede verdragen met jullie. Zij
hebben woede van GOD opgelopen, en, zodoende, zij worden gepleegd om te
blameren. Dit is omdat zij verwierpen openbaringen VAN DE GOD, en doodden de
voorspellers onrechtvaardig. Dit is omdat zij niet gehoorzaamden . en zondigden
Zij zijn niet alle gelijk; Tussen het gevolg van de bijbel, er zijnen diegenen [    :    ]
die zijn gerechtvaardigd. Zij reciteren openbaringen VAN DE GOD door de avond, en
.zij daling uitgestrekt
Zij geloven in GOD en de Last Day, zij stimuleren rechtvaardigheid en [    :
]
verhoeden kwaad, en zij verhaasten om gerechtvaardigde werken te doen. Deze zijn
.de gerechtvaardigd
Elk handelswaar zij doen zullen niet unrewarded gaan. GOD let geheel van de [    : ]
.gerechtvaardigd op
Diegenen die disbelieved kan nooit worden door hun geld of hun kinderen [    : ]
.tegen GOD geholpen. Zij hebben Helle, opgelopen waarin zij abide voor altijd
Het voorbeeld van hun volbrengingen in dit leven is zoals een gewelddadige [    :
]
wind die de oogst klopt van mensen die verongelijkte hun geesten hebben, en wist het
.erbuit. GOD nooit verongelijkte hen; Het is zij die verongelijkte zichzelf
O jullie die geloven, niet bijstaan buitenstanders die nooit ophouden toe te [    :]
wensen jullie schaden; Zij zelfs wens te zien jullie verduren. Hatred lopen buiten hun
monden en wat zij dierevel in hun borstkassen is ver slechter. Wij zodoende de
.openbaringen verduidelijken voor jullie, als jullie begrijpen
Alstublieft. verliefde hen, poosje zij niet jullie beminen, en jullie geloven [    :]
totaliter de bijbel. Wanneer zij treffen jullie zij zeggen, "Wij geloven," maar zodra zij
laten, zij hun vingers bijten buiten kafferen naar jullie. Zeg, "Sterven in uw kafferen."
.GOD let geheel van de binnenste gedachtes op
wanneer iets handelswaar komt uw weg zij bezeren, en wanneer iets slecht [    :]
voortgang heeft naar jullie zij verblijden zich. Als jullie standvastig voet bij stuk
houden, en rechtvaardigheid handhaven, hun blauwdrukken zullen nooit jullie
.bezeren. GOD oplet geheel van het alles zij doen
Herdenken die jullie (Mohammed) waren tussen uw mensen wanneer jullie [    :]
op weg begeven zich om de gelovigen hun posities voor de strijd toe te wijzen aan.
.GOD is Hearer, Omniscient
Twee groeperingen tussen jullie bijna mislukt, maar GOD was hun Lord. In [    :]
.GOD de gelovigen willen trust
GOD heeft jullie overwinning op Badr, niettegenstaande uw zwakheid [    :    ]
verhoord. Daarom, jullie willen GOD verrichten, om uw erkentelijkheid te
.manifesteren
Jullie de gelovigen vertelden, "Is het niet genoeg die uw Lord jullie [    :
]
"?ondersteunt met drieduizend engelen, gezondene waas
Metterdaad, als jullie standvastig voet bij stuk houden en rechtvaardigheid [    : ]
handhaven, toen zij vallen jullie plotseling aan, uw Lord zal jullie met vijf duizend
.engelen ondersteunen, inktkoker treinde
GOD zodoende te verstaan geeft jullie, om te geven jullie goed nieuwtje, en [    : ]
om uw harten te verzekeren. Overwinning komt slechts van GOD, de Almachtig,
.Most Wise
Hij zodoende vernietigt enkel disbelievers, of hen neutraliseert; Zij altijd de [    :
]
.verliezers eindigen
Het is niet er toe jullie; Hij mag hen afkopen, of Hij mag hen voor hun zondes [    :]
.tuchtigen
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land. Hij begenadigt whomever [    :]
.Hij willen, en straft whomever Hij willen af. GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie die geloven, jullie willen niet woekerwinst nemen, gemengd [    :    ]
.overheen en overheen. Verricht GOD, die jullie mogen slagen
.Beware van de hellfire die wacht de disbelievers op [    :    ]
Jullie willen gehoorzamen GOD en de gezant, die jullie mogen [    :    ]
.barmhartigheid verkrijgen
Jullie moeten belust naar de vergeving van uw Lord snellen en een Paradijs [    :        ]
,wiens ruimheid vat de luchten en het land om; Het wacht de gerechtvaardigd op
die schenken naar de liefdadigheid voor de goede keren, alsmede de slechte [    :   
]
tijdperken. Zij zijn onderdrukkers van de boosheid, en pardoners van de mensen.
.GOD liefhebt de liefdadig
Als zij treden zonde aan of verkeerde hun geesten, zij herinneren zich GOD [    :    ]
en vergeving vragen voor hun zondes - en die de zondes begenadigt behalve GOD -
.en zij zeten niet in de zondes, knowingly door
Hun belonen is vergeving van hun Lord, en tuinen met vloeiende kreeken; Zij [    :    ]
!abide daarin voor altijd. Welk gelukzalige vergelding voor de werkers
Precedenten zijn voor jullie in het verleden ingestellen; Trek het land en de [    :   
]
.consequenties teken voor de heidenen aan
Dit is een proclamatie voor de mensen, en een leiding en enlightenment voor [    :    ]
.de gerechtvaardigd
Jullie willen niet zwichten, evenmin willen jullie droevig stemen, voor jullie [    :    ]
.zijn de ultieme overwinnaaren, als jullie zijn gelovigen
Als jullie ontbering doorstaan, de vijand ook gelijke ontbering doorstaat. Wij [    :
]
alterneren de dagen van de overwinning en nederlaag tussen de mensen. GOD
zodoende de getrouwe gelovigen onderkent, en zegent enkel van jullie met
.martyrdom. GOD onrechtvaardigheid minacht
.GOD zodoende toughens diegenen die geloven en vernedert de disbelievers [    :
]
jullie te wachten staan Paradijs binnen te lopen zonder GOD onderkennend [    :
]
?die tussen jullie die streven, en zonder onderkennend diegenen die zijn standvastig
Jullie gebruikte om dood te zuchten alvorens jullie moesten het confronteren. [    :
    ]
.Nu jullie hebben het, juist voor uw ogen geconfronteerd
Mohammed was niet meer dan een gezant zoals de gezanten alvorens hem. [    :

]
Moet hij sterven of mak gedood, zou jullie op uw hakken draaien? Anyone die draait
op zijn hakken om, niet bezeerd GOD in de kleinst. GOD vergeldt diegenen die zijn
.erkentelijk
Geen ieder sterft behalve door GOD vrijaf, op een voorbeschikte tijdperk. [    :
]
Wie ook zoekt de nietigheden ondermaanse, wij geven hem daaruit, en wie ook de
vergeldingen zoekt van het Hiernamaals, wij zegenen hem daarin. Wij vergelden
.diegenen die zijn erkentelijk
Vele een voorspeller had godvrezende mensen vechten samen met hem, [    :
]
zonder immer zwichtend onder druk in de oorzaak van GOD, evenmin deed zij
.weifelen of geworden mismoedig. GOD liefhebt de standvastig
Hun maar uiting was, "Our Lord, begenadigen ons onze zondes, en onze [    :

]
zondes, versterking onze foothold, en gunnen ons overwinning overheen de
".disbelievers
Zodoende, GOD gunde hen de vergeldingen ondermaans, en de better [    :
]
.vergeldingen van het Hiernamaals. GOD liefhebt de handelswaar doers
O jullie die geloven, als jullie gehoorzamen diegenen die disbelieve, zij zullen [    :
]
.jullie back op uw hakken afwijken, toen jullie verliezers eindigen
.GOD louter is uw Lord en Magister, en Hij is de beste voorstander [    : ]
Wij zullen ontzetting in de harten van die die disbelieved gooien, sedert de zij [    : ]
zeten tevens GOD machteloze idoolen recht. Hun bestemming is Helle; Welk
!ellendige domicilie voor de transgressors
GOD heeft Zijn toezegging naar jullie volbracht, en jullie hen versloegen [    : ]
door De dagen vrijaf. Maar toen jullie zwichtten, disputeerden tussen jullie eigen, en
niet gehoorzaamden na Hij had gemanifesteerd jullie (de overwinning) jullie hadden
gezucht. Maar dan, enkel van jullie werden afgeleid dichtbij de knoeit ondermaans,
poosje anderen hadden gelijke bezwaarde met het Hiernamaals. Hij dan jullie verzette
van hen moeten jullie testen. Hij heeft jullie begenadigd. GOD stortbaden de
.gelovigen met Zijn sierlijkheid
Herdenken die jullie spoed maakten (na de knoeit), betalende geen aandacht [    :     ]
naar anyone, zelfs wanneer de gezant riep achterlangs jullie. Zodoende, Hij verving
een narigheid voor ander, die jullie mogen niet droevig stemmen overheen het iets
jullie hadden gemissen, of kwellen overheen elk ontbering jullie hadden verduurd.
.GOD is Bewust van het alles jullie doen
Na de tegenslag, Hij opzond omlaag aan jullie vredig sluimeren die [    :
]
pacificeerden enkel van jullie. Anderen tussen jullie gingen zelfzuchtig bezwaarde
over zichzelf. Zij gehuisveste gedachtes omstreeks GOD die niet gelijke hebben -
gelijke gedachtes zij hadden tijdens de dagen van de onwetendheid gehuisvest.
Zodoende, zij zeiden, "Is iets er toe ons?" Zeg, "Alles is er toe GOD." Zij verhulden
daarbinnen zichzelf wat zij onthulden niet naar jullie. Zij zeiden, "Als het was er toe
ons, geen der ons zouden in deze strijd gedood zijn." Zeg, "addben jullie bleven in uw
thuizen, die voorbestemd te worden gedood zouden hebben in hun dood bedden
gekropen .' GOD zodoende jullie steekt naar de test om erbuit uw getrouwe
veroordelingen te brengen, en om te examen wat is in uw harten. GOD let geheel van
.de binnenste gedachtes op
Zeker, die tussen jullie die terugdraaide de dag de twee legers gebotst zijn [    : ]
door de duivel vernikkeld. Dit weerkaatst enkel van de (kwaad) werkt zij waren
.gepleegd. GOD heeft hen begenadigd. GOD is Forgiver, Clement
O jullie die geloven, zijn niet zoals diegenen die disbelieved en zei van hun [    : ]
kinsmen die reisde of mobiliseerde voor de oorlog, "adb zij bleven met ons, zij
zouden gestorven niet hebben of gotten doodden." GOD geeft dit een bron van de
mistroostigheid in hun harten weder. GOD controleert leven en dood. GOD is Seer
.van het alles jullie doen
Hetzij jullie mak gedood of sterven in de oorzaak van GOD, de vergeving van [    :
]
.GOD, en barmhartigheid zijn ver better dan iets zij oppoten
Hetzij jullie sterven of mak gedood, jullie zullen geroepen worden alvorens [    : ]
.GOD
Het was barmhartigheid van GOD die jullie werden medelevend naar hen. [    : ]
Zijn jullie zuur en bedoel-hearted, zij zouden hebben jullie verlaten. Daarom, jullie
willen begenadigen hen en vergeving vragen voor hen, en hen consulteren. Op een
keer jullie een beslissing maken, uw plan voeren, en trust in GOD uit. GOD liefhebt
.diegenen die trust in Hem
Als GOD jullie ondersteunt, geen kunnen jullie verslaan. En als Hij jullie [    : ]
.verlaat, die anders kan jullie ondersteunen? In GOD de gelovigen willen trust
Zelfs de voorspeller kun niet meer van de oorlogsbuit nemen dan hij wordt [    : ]
naar gegeven het recht. Anyone die neemt meer dan zijn rechtmatige gedeelte wil
moet daarvoor op de Dag van De verrijzenis verantwoorden. Da’s wanneer allen geest
.wordt betaald voor wat ook het won, zonder de kleinste onrechtvaardigheid
Is een die volgt genoegen VAN DE GOD gelijk achter als een die woede [    : ]
?loopt van GOD op en zijn bestemming is Helle, de meeste ellendige domicilie
Zij beslist verschillende rangen bezeten op GOD. GOD is Seer van het alles [    :     ]
.zij doen
GOD heeft de gelovigen door de verheffing in hun midden een gezant van [    :
]
tussen hen gezegend, om voor hen Zijn openbaringen te reciteren, en om hen te
kuisen, en om hen de bijbel en wijsheid te onderrichten. Voor het dit, zij hadden totaal
.op het verkeerd pad gegaan
nu die jullie hebben een tegenslag doorstaan, en hoewel jullie tweemaal [    : ]
zoveel verdurend (aan uw vijand) toegebracht, jullie gezegd, "Waarom gedaan dit
geschieden naar ons?" Zeg, "Dit is een consequentie van uw eigen daden." GOD is
.Omnipotent
Wat verdroten jullie de dag de twee legers gebotst was overeenkomstig de wil [    : ]
.VAN DE GOD, en om de gelovigen te onderkennen
En te belichten de huichelaars die werden verteld, "Gekomen vechten in de [    :
]
oorzaak van GOD, of dragen." Zij zeiden, "Als wij beheersten om te vechten, wij
zouden hebben jullie verenigd." Zij waren dichterbij naar het ongeloof dan dan zij
waren naar de overtuiging. Zij slaakten met hun monden wat was niet in hun harten.
.GOD weet wat zij verhullen
Zij zeiden van hun kinsmen, als zij achterbleven, "addben zij geluisterde ons, [    : ]
".zij zouden niet gedood zijn." Zeg, "Dan stremen uw eigen dood, als jullie zijn eerlijk
overdenken Niet die diegenen die worden gedood in de oorzaak van GOD [    : ]
.zijn dood; Zij zijn in leven op hun Lord, genietend van Zijn mondvoorraad
Zij verblijden zich in de sierlijkheid VAN DE GOD, en zij goed nieuwtje [    :
]
hebben voor hun kameraden welk stierven niet ermee, die zij hebben niets om te
.vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
Zij goed nieuwtje hebben van de zegeningen VAN DE GOD en sierlijkheid, [    :
]
.en dat GOD nooit faalt om de gelovigen terug te doen
Want diegenen die reageren op GOD en de gezant, niettegenstaande de [    :
]
vervolging zij verduren, en vertogen hun goede werken, en een gerechtvaardigd leven
.leiden, een grote vergelding
wanneer de mensen zeggen ernaar, "Mensen tegen jullie hebben gemaakt [    :
    ]
beweeglijk; Jullie moeten hen schromen," dit slechts hun trouw versterkt, en zij
".zeggen, "GOD ons voldoet; Hij is de beste Beschermer
Zij hebben zegeningen VAN DE GOD en sierlijkheid verdiend. Geen afbreuk [    :
]
immer hen beroert, voor de zij hebben bijvalsbetuiging VAN DE GOD verkregen.
.GOD oneindige sierlijkheid bezit
Het is het systeem van de duivel naar instill vrees in zijn thema's. Niet schrom [    :
]
.hen en vrees Mij ter vervanging, als jullie zijn gelovigen
worden verdriet dichtbij diegenen die verhaasten Niet naar disbelieve. Zij [    :
]
nooit bezeerd GOD in de kleinst. Ter vervanging, GOD heeft willed die zij zullen
geen gedeelte in het Hiernamaals hebben. Zij hebben een verschrikkelijk retribution
.opgelopen
Diegenen die kies ongeloof, voor de overtuiging, niet bezeerd GOD in de [    :

]
.kleinst; Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Verhuren niet de disbelievers denken die wij hen leiden op voor hun eigen [    :
]
handelswaar. Wij slechts hen leiden aan hun zondigheid bekrachtigen. Zij hebben een
.vernederend retribution opgelopen
GOD is niet om de gelovigen te laten als jullie zijn, zonder onderkennend de [    :
]
slecht van de handelswaar. Evenmin doet GOD jullie informeren van de toekomst,
maar GOD zodanig kennis begiftigt aan whomever Hij kiest van tussen Zijn gezanten.
Daarom, jullie willen geloven in GOD en Zijn gezanten. Als jullie geloven en een
.gerechtvaardigd leven leiden, jullie krijgen een groot belonen
Verhuren niet diegenen die verzwijgen en oppoten mondvoorraad VAN DE [    :]
GOD denken dat dit is goed voor hen; Het is slecht voor hen. Voor de zij zullen hun
pottend rond hun nekken op de Dag van De verrijzenis dragen. GOD is de uiterste
.inheritor van de luchten en het land. GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
GOD heeft de uitingen vernomen van die die zei, "GOD is kwaad, poosje wij [    :]
zijn rijk." Wij zullen registreren alles zij zeiden, evenals wij hun moordpartij
registreerden van de voorspellers onrechtvaardig, en wij zullen, 'Will "Suffer de
.retribution van De helle zeggen
Dit is de consequentie van uw eigen werken." GOD is nooit onrechtvaardig " [    :]
.naar de mensen
Het is zij die zei, "GOD een verdrag hebtt met ons gemaakt die wij willen niet [    :    ]
geloven in elk gezant, tenzij hij produceert een aanbieding die krijgt geconsumeerd
door het vuur." Zeg, "Gezanten alvorens mij hebben jullie met duidelijke drukproefen
bedragen, incluis wat jullie juist verlangden. Waarom dan doodden jullie hen, als
"?jullie waren eerlijk
Als zij verwerpen jullie, gezanten alvorens jullie zijn, verworpen hoewel zij [    :
]
.gebrachte drukproefen, de Psalmen, en de illuminerende bijbel
Iedere persoon proeft dood, toen jullie krijgen uw belonen op de Dag van De [    : ]
verrijzenis. Wie ook mist Helle, nauwelijks of, en hetten haalt naar Het paradijs, heeft
.een groot zegepraal verkregen. Het leven ondermaans is niet meer dan een illusie
Jullie zullen beslist worden getest, door uw geld en uw levens, en jullie zullen [    : ]
diegenen die gekregene de bijbel horen van, en van het idool worshipers, veel
affronteren. Als jullie standvastig voet bij stuk houden en een gerechtvaardigd leven
leiden, deze wil de macht bewijzen . van uw trouw
GOD een verdrag nam van diegenen die gekregene de bijbel: "Jullie willen [    :
]
het maken naar de mensen bekend, en nooit het verhullen." Maar zij het negeerden
achter hun back, en zaken deden het vandaan voor een goedkope prijs. Welk
.ellendige koopmanschap
Diegenen die pochen omstreeks hun werken, en wens te worden geroemd [    :]
voor ergens toe zij hebben niet werkelijk gedaan, moeten niet overdenken die zij
.kunnen de retribution mijden. Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Naar GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land. GOD is [    :]
.Omnipotent
In de creatie van de luchten en het land, en de afwisseling van de avond en [    :]
.dag, er zijnen voortekenen want diegenen die erop houden intelligentie na
Zij herinneren zich GOD poosje staande, zitting, en op hun kanten, en zij [    :]
weerkaatsen aan de creatie van de luchten en het land: "Onze Lord, Jullie niet
maakten alle dit tevergeefs. Zijn Jullie verheerleken. Behoed ons van de retribution
.van De helle
Our Lord, whomever Jullie plegen naar De helle zijn de een Jullie hebbenen " [    :]
.gelaten var. Zodanig transgressors geen hulpen hebben
Our Lord, wij hebben een aanvraagster aanroep naar de trouw en " [    :    ]
verkondigend vernomen: `YOU willen geloven in uw Lord,' en wij hebben geloofd.
Onze Lord, begenadigen ons onze zondes, onze zondes annuleren, en laten wij sterven
.als gerechtvaardigde gelovigen
Our Lord, stortbad ons met de zegeningen jullie ons beloofden door Uw " [    :
]
gezanten, en latenen var niet ons op de Dag van De verrijzenis. Jullie nooit een
".toezegging breken
Their Lord reageerde op hen: "Ik nooit faal elk werker terug te doen tussen [    : ]
jullie voor elk werk jullie doen, zijn jullie manspersoon of vrouwtje - jullie zijn
opgewassen elkaar. Zodoende, diegenen die immigreer, en kom mak evicted van hun
thuizen, en worden vanwege Mij nagejaagd, en vecht en mak gedood, ik zal zeker hun
zondes annuleren en geven hen in de tuinen met vloeiende kreeken toe." Zodanig is de
.vergelding van GOD. GOD bezit de uiterste vergelding
.Niet worden door het schijnbare succes van disbelievers geimponeerd [    : ]
Zij slechts verlustigen zich in voorlopig, dan belanden in De helle aan; Welk [    :
]
!ellendige bestemming
Zoals voor diegenen die hun Lord verrichten, zij hebben tuinen met vloeiende [    :]
kreeken verdiend; Zij abide daarin voor altijd. Zodanig is de domicilie gegeven
.ernaar door GOD. Wat GOD bezit is ver better voor de gerechtvaardigd
Zeker, enkel gevolg van de vorige bijbels geloven in GOD, en in wat werd [    :]
naar jullie onthullen, en in wat werd ernaar onthullen. Zij reverence GOD, en zij nooit
zaken doen vandaan openbaringen VAN DE GOD voor een goedkope prijs. Deze zal
.krijgen hun belonen van hun Lord. GOD is de meest efficient in de bestek
O jullie die geloven, jullie willen zijn standvastige, jullie willen voet bij stuk [    :]
houden, jullie willen worden gepaard, jullie willen GOD verrichten, die jullie mogen
.slagen
.
(Vrouwen (Al-nisa -

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
O mensen, uw Lord verrichten; De Een die jullie maakte van een wezen, en [
:]
ervan zijn maat maakten, dan verbreiden van de twee vele mannen en vrouwen. Jullie
willen GOD beschouwen, door welk jullie vloeken, en de ouderpaar beschouwen.
.GOD jullie hoedt
Jullie willen overhandigen naar de weeskinderen hun rechtmatige [
:]
eigenschappen. Vervangen niet de slecht voor de handelswaar, en niet hun
eigenschappen consumeren door combinerende hen met yours. Dit zou een
.schromelijke onrechtvaardigheid zijnen
Als jullie achten het best voor de weeskinderen, jullie mogen trouwen hun [
:    ]
moeders - jullie mogen twee, drietal, of vier trouwen. Als jullie vrees lest jullie
worden oneerlijk, toen jullie willen zijn inhoud met maar, of met wat jullie reeds
hebben. Aanvullend, jullie zijn zodoende meer waarschijnlijk om financiele ontbering
.te ontwijken
Jullie willen geven de vrouwen hun schuldige huwelijksgiften, equitably. Als zij [
:
]
.gewillig iets verliezen, toen jullie mogen het accepteren; Het is rechtmatig yours
Niet geven onrijpe weeskinderen de eigenschappen dat GOD heeft met jullie [
: ]
belast met als beschermers. Jullie willen bevoorraden voor hen daaruit, en hen
.bekleden, en vergasten hen aardig
Jullie willen testen de weeskinderen wanneer zij rijpheid treffen. Zodra jullie [
: ]
vinden hen mondige genoeg, geven hen hun eigendom. Niet consumer het
verkwistend halsoverkop, alvorens zij opgroeien. De rijke beschermer willen niet elk
wedde rekenen, maar de arme beschermer mag equitably leggen ten laste. Wanneer
jullie geven hen hun eigenschappen, jullie willen getuigen hebben. GOD volstaat als
.Reckoner
De mannen een gedeelte krijgen van wat de ouderpaar en de schoonfamilie [
:
]
ontgroeien. De vrouwen ook willen een gedeelte krijgen van wat de ouderpaar en
schoonfamilie ontgroeien. Hetzij het is een moeten gering of een ruime erfstuk, (de
vrouwen) een bepaalde . gedeelte verwerven
Tijdens de uitreiking van de erfstukken, als schoonfamilie, weeskinderen, en [
:]
behoeftige personen zijn heden, jullie willen geven hen daaruit, en vergasten hen
.aardig
Diegenen die gaan bezwaarde over hun eigen kinderen, indien zij hen laten [
:]
.achter, willen verrichten GOD en zijn billijk
Diegenen die consumeren de weeskind'eren eigenschappen onrechtvaardig, [
:]
.vuur biken in hun buiken, en zal in De helle verduren
GOD een wil decreteert voor de winst van uw kinderen; De manspersoon krijgt [
:]
tweemaal de gedeelte van de vrouwtje. Als de inheritors zijn maar vrouwen, meer dan
twee, zij komen mak twee-thirds van wat wordt vermaakt. Als slechts een dochter
wordt gelaten, ze krijgt-half. De ouderpaar van de dode komen mak ene-zesde van de
erfstuk allen, als de overledene heeft elk kinderen gelaten. Als hij geen kinderen liet,
en zijn ouderpaar zijn het enige inheritors, de moeder krijgt ene-derd. Als hij heeft
broers en zus, dan de moeder krijgt ene-zesde. Alle dit, na volbrengende elk wil de
overledene heeft, en na de afmonstering alle schulden toegelaten. Wanneer het
bedraagt uw weten ouderpaar en uw kinderen, jullie niet welk van hen is werkelijk het
best naar jullie en de meest heilzaam. Dit is wet VAN DE GOD. GOD is Omniscient,
.Most Wise
Jullie krijgen half van wat uw vrouwen ontgroeien, als zij geen kinderen [
:]
hadden. Als zij kinderen hadden, krijgen jullie een-kwart van wat zij laten. Alle dit, na
volbrengende elk wil zij hadden, en na de afmonstering alle schulden toegelaten. Zij
komen mak een-kwart van wat jullie ontgroeien, als jullie geen kinderen hadden. Als
jullie kinderen hadden, krijgen zij eenachtste van wat jullie vermaken. Alle dit, na
volbrengende elk wil jullie hadden, en na de afmonstering alle schulden toegelaten.
Als de dode man of vrouw was een krijgt eenling, en loof twee broers en zus,
manspersoon of vrouwtje, allen van hen ene-zesde van de erfstuk. Als er zijnen meere
broers en zus, toen zij gelijk gedeelte ene-derd van de erfstuk. Alle dit, na
volbrengende elk wil, en na de afmonstering alle schulden, zodat geen ieder wordt
.bezeerd. Dit is een wil gedecreteerd door GOD. GOD is Omniscient, Clement
Deze zijn wetten VAN DE GOD. Diegenen die gehoorzamen GOD en Zijn [
:    ]
gezant, Hij zal hen in de tuinen met vloeiende kreeken, toegeven waarin zij abide voor
.altijd. Dit is de grootst zegepraal
Zoals voor de een die niet gehoorzaamt GOD en Zijn gezant, en zonde doet [
:
]
Zijn wetten, Hij zal hem in De helle, toegeven waarin hij abides voor altijd. Hij heeft
.een schandelijk retribution opgelopen
Diegenen die gaan vreemd tussen uw vrouwen, jullie moeten vier getuigen [
: ]
tegen hen, van tussen jullie hebben. Als zij doen beleven beer, toen jullie willen
zodanig vrouwen behouden in hun thuizen totdat zij sterven, of totdat GOD een
.uitgang maakt voor hen
Het koppel die gaat vreemd willen worden getuchtigd. Als zij berouwen en [
: ]
.vernieuwing, jullie willen laten hen louter. GOD is Redeemer, Most Merciful
Boetvaardigheid is aannemelijk door GOD af diegenen die treden zonde buiten [
:
]
de onwetendheid aan, dan berouwen onmiddellijk daarna. GOD koopt hen af. GOD is
.Omniscient, Most Wise
Niet aannemelijke is de boetvaardigheid van die die begaan zondes totdat dood [
:]
bedraagt hen, dan zeggen, "Now I berouwen." Evenmin is het aannemelijk van
diegenen die sterven als disbelievers. Voor deze, wij hebben een pijnlijk retribution
.toebereid
O jullie die geloven, het is niet wettig voor jullie moeten erven wat de vrouwen [
:]
ontgroeien, tegen hun wil. Jullie willen niet dwingen hen afstand te doen van iets
jullie hadden hen gegeven, tenzij zij een bewezen overspel begaan. Jullie willen
vergasten hen lekker. Als jullie hen minachten, mogen jullie ergens toe minachten
.waarin GOD heeft veel goed gemonteerd
Als jullie toewensen om andere vrouw te trouwen, van kracht van uw [
:]
aanwezige vrouw, en jullie hadden elk van hen een groot gedeelte geschonken, jullie
willen niet terugvoeren iets jullie hadden haar geschonken. Zouden jullie het
?frauduleus, boosaardig, en zondig nemen
Hoe konden jullie nemen het back, na jullie zijn intiem met de elkander, en zij [
:]
?zijn hadden jullie een plechtige borgstelling ontleend aan
trouwen Niet de vrouwen welk werden weleer getrouwd naar uw vaders - [
:]
aanwezige huwelijkse staat worden vrijgesteld en willen niet worden broken -
.daarvoor is een schromelijke krenking, en een afschuwelijke wet
Verboden voor jullie (in huwelijkse staat) zijn uw moeders, uw dochters, uw [
:    ]
zusters, de zusters van uw vaders, de zusters van uw moeders, de dochters van uw
broer, de dochters van uw zuster, uw verpleegkunde moeders, de meisjes die
verplacht van gelijke vrouw als jullie, de moeders van uw vrouwen, de dochters van
uw vrouwen met welk jullie hebben consummated de huwelijkse staat - als de
huwelijkse staat was niet consummated, jullie mogen de dochter trouwen. Ook
verboden voor jullie zijn de vrouwen welk werden naar uw genetische zonen
getrouwd. Ook, jullie willen niet worden naar twee zusters op gelijke tijdperk -
getrouwd maar breken niet aanwezige huwelijkse staat door. GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Ook verbodene zijn de vrouwen welk worden reeds getrouwd, tenzij zij vleden [
:
]
hun ongelovige echtgenooten die zijn op de oorlog met jullie. Deze zijn geboden
VAN DE GOD naar jullie. Alle andere categorieën worden voor jullie in huwelijkse
staat veroorloofd, zo lang als jullie betalen hen hun schuldige huwelijksgiften. Jullie
willen uw zedelijkheid handhaven, door niet brekend. Zodoende, wie ook jullie zoals
tussen hen, jullie willen betalen hen de huwelijksgift decreteerde voor hen. Jullie geen
vergissing begaan door over en weer gaand akkoord naar elk afstellingen naar de
.huwelijksgift. GOD is Omniscient, Most Wise
Die tussen jullie welk kunan niet toestaan om vrijje gelovende vrouwen te [
: ]
trouwen, mogen gelovende slaaf vrouwen trouwen. GOD best weet omstreeks uw
overtuiging, en jullie zijn opgewassen elkaar, tot de overtuiging wordt betrokken.
Jullie willen vergunning verkrijgen van hun beschermers alvorens jullie trouwen hen,
en betalen hen hun schuldige huwelijksgift equitably. Zij willen moreel gedrag
handhaven, door niet brekend, of geheime vrijsters. Op een keer zij worden door
huwelijkse staat bevrijd, als zij gaan vreemd, hun straf willen zijn half van die voor de
vrijje vrouwen. Trouwende een slaaf willen zijn een laatst vakantieoord want die
onbekwaam om te wachten. Te zijn verpleegde is better voor jullie. GOD is Forgiver,
.Most Merciful
GOD willen om dingen voor jullie uit te leggen, en om jullie door het verleden [
: ]
.precedenten te geleiden, en om jullie af te kopen. GOD is Omniscient, Most Wise
GOD toewenst om jullie af te kopen, poosje diegenen die volgen hun wellust [
:
]
.wens achter die jullie een grote afwijking afwijken
GOD toewenst om uw belasting te weerlichten, voor het menselijke wezen [
:]
.wordt zwak gemaakt
O jullie die geloven, niet consumeren elkaarse eigenschappen clandestien - [
:]
slechts over en weer aannemelijke transacties worden veroorloofd. Jullie willen niet
doden zich. GOD is Genadig naar jullie
Anyone die deze zondes begaat, boosaardig en opzettelijk, wij zullen hem naar [
:    ]
.De helle verwerpen. Dit is gemakkelijk voor GOD moet doen
Als jullie achterwege laten plegen de schromelijke zondes die worden voor [
:    ]
jullie verboden, wij zullen uw zondes annuleren, en geven jullie een fatsoenlijke
.toelating toe
Jullie willen niet begeren de kwaliteiten begiftigd aan de elkander door GOD; [
:    ]
De mannen genieten van sommige kwaliteiten, en de vrouwen genieten van sommige
kwaliteiten. Jullie mogen bezweren GOD moeten jullie met Zijn sierlijkheid begieten.
.GOD let geheel van alle dingen op
voor allen van jullie, wij hebben aandelen gekwalificeerd van de erfstuk lieten [
:        ]
door de ouderpaar en de schoonfamilie. Ook die toegeschreven aan jullie door
huwelijkse staat, jullie willen geven hen hun schuldige gedeelte. GOD alle dingen
.beleeft
De mannen zijn maakten verantwoordelijk voor de vrouwen, en GOD heeft [
:   
]
hen met sommige kwaliteiten begiftigd, en maakten hen het brood earners. De
gerechtvaardigde vrouwen zullen vrolijk deze schikking accepteren, sedert het het is
gebod VAN DE GOD, en huldigen hun echtgenooten tijdens hun afwezigheid. Als
jullie wedervaren willen muiterij van de vrouwen, jullie eerst gesprek ernaar, dan
(jullie mogen benutten negatieve aansporingen zoals) hen verlaten in het bed, toen
jullie mogen (als een laatst alternatief) hen sloegen. Als zij jullie gehoorzamen, te
.doen zonde jullie worden niet veroorloofd om tegen hen. GOD is Most High, Opperst
Als een koppel vreesen afscheiding, jullie willen een arbiter benoemen van zijn [
:    ]
gezin en een arbiter van haar gezin; Als zij beslisen om te verzoenen, GOD zal helpen
.hen brengen. GOD is Omniscient, Bewust
Jullie willen verheerlijken GOD louter - niets associëren met Hem. Jullie [
:    ]
willen de ouderpaar beschouwen, de schoonfamilie, de weeskinderen, de arme, de
aanverwante buur, de niet verwante buur, de dichtbegroeid associëren, de reizende
.buitenlander, en uw bediendeen. GOD geen arrogante showbinken verkiest
De een die zijn gierige, exhort de mensen moeten gierig zijn, en verhullen wat [
:   
]
GOD heeft aan hen van De dagen bounties begiftigd. Wij hebben verdacht de
.disbelievers een schandelijk retribution
Zij geld geven naar de liefdadigheid slechts om, poosje ongelovig in GOD en [
:    ]
.de Last Day te pronken. Als eigene kameraad is de duivel, da’s de slechtste kameraad
Waarom geloven zij niet in GOD en de Last Day, en schenken van de [
:    ]
.mondvoorraad VAN DE GOD ernaar? GOD let geheel van hen op
GOD brengt geen gewicht van het atoom van de onrechtvaardigheid toe. [
:
]
Integendeel, Hij vermenigvuldigt de vergelding veelvuldig voor het gerechtvaardigde
.werk, en subsidies van Hem een groot belonen
Zodoende, wanneer de dag (van het oordeel) komt, wij zullen een getuige van [
:
]
allen gemeenschap zich beroepen, en jullie (de gezant) zal een getuige tussen deze
.mensen dienen als
Daarover dag, diegenen die disbelieved en niet gehoorzaamde de gezant zal [
:
]
toewensen die zij waren hoogte met de geknarst; Niet een enig uiting wil zij zijn in
.staat om van GOD te verbergen
O jullie die geloven, verrichten geen Contact Prayers (Salat) poosje zat, zodat [
:
    ]
jullie weten wat jullie zeggen. Evenmin na sexuele orgasme zonder badend, tenzij
jullie zijn op de straat, reizend; Als jullie zijn ziek of reizend, of jullie hadden urine of
fecal-aanverwante uitscheiding (zoals gas), of contacteerden de vrouwen (seksueel),
en jullie kunan niet water vinden, jullie willen verrichten Tayammum (dorre wassing)
door pakkende zuivere dorre voedingsbodem, dan wissende uw gezichten en hands
.daarmee. GOD is Pardoner, Forgiver
Hebben jullie diegenen die gekregene een gedeelte van de bijbel teboekgesteld, [
:

]
en op welke wijze zij Hebb kies om af te dwalen, en Hebb wens die jullie de paadje
?afdwalen van
GOD weet best die uw vijanden zijn. GOD is het enige Lord en Magister. [
:
]
.GOD is het enige Voorstander
Tussen diegenen die zijn Joods, de enkele de woorden verdraaien voorbij de [
:
]
waarheid, en zij zeggen, "Wij vernemen, maar wij niet gehoorzamen," en "Uw
woorden vallen op dove oren," en "Raa'ena (zijn onze herder)," als zij verdraaien hun
tongen om de godsdienst te bespotten. Hebb zij zeiden, "Wij vernemen, en wij
gehoorzamen," en "Wij jullie vernemen," en "Unzurna (hoeden ons)," het zou better
voor hen, en meer gerechtvaardigd zijn. Ter vervanging, zij hebben verwerping van
GOD wegens hun ongeloof opgelopen. Zodoende, de meerderheid van hen kunan niet
.geloven
O jullie welk kregen de bijbel, jullie willen geloven in wat wij onthullen hierin, [
:

]
bekrachtigend wat jullie hebben, alvorens wij verbannen sommige gezichten om te
verbannen, of verwerpen hen als wij verwierpen diegenen die geschondene de Sabbat.
.Bevel VAN DE GOD wordt gedaan
GOD niet afgodendienst begenadigt, maar Hij minderer krenkingen begenadigt [
:
]
voor whomever Hij willen. Anyone die idoolen stelt buiten GOD op, heeft een
.horrendous krenking nagemaakt
Hebben jullie teboekgesteld diegenen die zichzelf verhefen? Ter vervanging, [
:
]
GOD is de Een die verheft whomever Hij willen, zonder de kleinste
.onrechtvaardigheid
Opmerking op welke wijze zij fabriceren slingert GOD; Welk schromelijke [
: ]
!krenking dit is
Hebben jullie diegenen die gekregene een gedeelte van de bijbel teboekgesteld, [
: ]
en op welke wijze zij Hebb geloven in de afgodendienst en dwaalleer, dan Hebb
"!?zeggen, "De disbelievers geweest better geleidden dan de gelovigen
Het is zij die liep verwerping VAN DE GOD op, en whomever GOD verwerpt, [
: ]
.jullie zullen niet elk hulp voor hem vinden
zij erop houden een gedeelte van de soevereiniteit na? Als zij deden, zouden zij [
:     ]
.de mensen zoveel als een zaadkorrel niet geven
Zijn zij jaloers van de mensen omdat GOD heeft hen met Zijn zegeningen [
:
]
begigeten? Wij hebben gezin van Abraham de bijbel, en wijsheid gegeven; Wij
.verhoorden hen een grote autoriteit
Enkel van hen geloofden daarin, en enkel van hen stootten daaruit af; Helle is [
: ]
.het enige daar juist retribution voor deze
Zeker, diegenen die disbelieve in onze openbaringen, wij zullen hen naar de [
: ]
hellfire verwerpen. Wanneer hun huiden worden gebrand, wij zullen hen nieuwe
huiden geven. Zodoende, zij zullen bij voortduring verduren. GOD is Almachtige,
.Most Wise
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, wij [
:
]
zullen hen in de tuinen met vloeiende kreeken toegeven; Zij abide daarin voor altijd.
Zij zullen puure echtelieden daarin hebben. Wij zullen hen in een zalige lommer
.toegeven
GOD beveelt jullie moeten hergeven iets de mensen hebben naar jullie belast [
: ]
met. Als jullie beoordelen tussen de mensen, jullie willen rechter equitably. Het best
.enlightenment metterdaad is wat GOD voor jullie aanraadt. GOD is Hearer, Seer
O jullie die geloven, jullie willen GOD gehoorzamen, en jullie willen de gezant [
: ]
gehoorzamen, en die in de rekening tussen jullie. Als jullie disputeren in elk materie,
jullie willen het wijzen naar GOD en de gezant ver, als jullie geloven in GOD en de
.Last Day. Dit is better voor jullie, en jullie bevoorraadt met de beste oplossing
Hebben jullie diegenen die aanspraak aangetekend die zij geloven in wat werd [
: ]
naar jullie onthullen, en in wat Hebb werd onthullen alvorens jullie, dan Hebb de
onrechtvaardige wetten handhaven van hun idoolen? Zij werden gebeveeld om
zodanig wetten te weigeren. Metterdaad, het is de wens van de duivel om hen ver op
.het verkeerd pad te leiden
wanneer zij worden verteld, "'Bedragen wat GOD heeft onthullen, en naar de [
: ]
.gezant," jullie zien de huichelaars ontzeggende jullie helemaal
Hoe zal het wanneer een ramp stekeligheden hen, dientengevolge van hun [
: ]
eigen zullen werkt? Zij zullen jullie dan bedragen en vloeken door GOD: "Onze
"!voornemens waren handelswaar en gerechtvaardigd
GOD let geheel van hun binnenste voornemens op. Jullie willen negeren hen, [
:     ]
.illumineren hen, en geven hen goede advies die mag hun geesten behoeden
Wij niet zonden elk gezant uitzonderen om te worden gehoorzaamd [
:
]
overeenkomstig de wil VAN DE GOD. Hebb zij, wanneer zij verongelijkte hun
geesten, bedragene jullie en baden naar GOD voor de vergeving, en de gezant bad
.voor hun vergeving, zij zouden hebben GOD Redeemer, Most Merciful gevonden
nooit metterdaad, door uw Lord; Zij zijn van niet gelovigen tenzij zij [
: ]
bedragene jullie moeten in hun kwesties beoordelen, dan geen schroom vinden in hun
harten hoegenaamd in accepterend uw oordeel. Zij moeten een totale submissie
.overleggen
Hadden wij decreteerden voor hen: "Jullie moeten uw levens offreren," of [
: ]
"Afstand doen van uw thuizen," zij zouden niet hebben het, met uitzondering enkel
van hen gedaan. (Zelfs als zo'n bevel werd verkondigd,) had zij gedaan wat zij werden
gebeveeld om te doen, het zou better voor hen zijn, en zouden de macht van hun
.trouw bewijzen
.En wij zouden hebben verhoord hen een groot belonen [
:
]
.En wij zouden hebben hen in de juiste paadje geleid [
: ]
Diegenen die gehoorzamen GOD en de gezant behoren met die gezegend door [
: ]
GOD - de voorspellers, de heiligen, de martelaresen, en de gerechtvaardigd. Deze zijn
.het beste bedrijf
.Zodanig is de zegening van GOD; GOD is de beste Knower [
:
]
O jullie die geloven, jullie willen verblijven alert, en beweeglijk maken als [
:
]
.enkelingen, of beweeglijk maken alle aaneen
Zeker, er zijnen die tussen jullie welk zouden hun voeten slepen, dan, als een [
:
]
tegenslag jullie verdriet, zij zouden zeggen, "GOD heeft me gezegend die ik was niet
".martyred ermee
Maar als jullie een zegening verkrijgen van GOD, zij zouden zeggen, alsof [
:
    ]
geen vriendschap immer bestond tussen jullie en hen, "ik toewens ik was ermee, zo ik
".kon onderdeel in zo'n grote overwinning
Diegenen die gemakkelijk vechten in de oorzaak van GOD zijn diegenen die [
:
]
latenen var deze wereld ten gunste van het Hiernamaals. Wie ook vecht in de oorzaak
van GOD, dan mak gedood, of overwinning verkrijgt, wij zullen zeker verhoren hem
.een groot belonen
Waarom moeten jullie niet vechten in de oorzaak van GOD wanneer zwakke [
:
]
mannen, vrouwen, en kinderen smeken: "Onze Lord, afleveren ons hiervan
gemeenschap wiens mensen zijn onderdrukkend, en zijn Jullie onze Lord en
".Magister
Diegenen die geloven vechten voor de oorzaak van GOD, poosje diegenen die [
:
]
disbelieve vechten voor de oorzaak van de tirannie. Daarom, jullie willen vechten de
.geallieerden van de duivel; De mogendheid van de duivel is niets
Hebben jullie teboekstelden diegenen die werden verteld, "Jullie moeten niet [
:

]
vechten; Alle jullie te horen te doen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de
verplichte liefdadigheid (Zakat)," dan, wanneer horan te vechtend werd voor hen
gedecreteerd, zij horan te gevreesd de mensen zoveel als zij vreesden GOD, of hor te
zelfs meer? Zij zeiden, "Our Lord, waarom Jullie geweld deden deze vechtende ons
aan? Als maar Jullie respite ons voor even!" Zeg, "De materielen ondermaanse zijn
niets, poosje het Hiernamaals is ver better voor de gerechtvaardigd, en jullie nooit de
".geringste onrechtvaardigheid doorstaan
Overal waar jullie zijn, dood zal jullie achteropkomen, zelfs als jullie leven in [
:
]
ontzagwekkende kastelen. Wanneer ergens toe handelswaar geschiedt ernaar, zij
zeggen, "Dit is van GOD," en wanneer iets slecht hen verdriet, zij jullie beschuldigen.
?Zeg, "Alles komt van GOD." Waarom misvaten deze mensen bijna allemaal
Iets handelswaar die geschiedt naar jullie is van GOD, en iets slecht die [
:
]
geschiedt naar jullie is van jullie. Wij hebben jullie gezonden als een gezant naar de
.mensen, en GOD volstaat als beleven
Wie ook gehoorzaamt de gezant GOD gehoorzaamt. Zoals voor diegenen die [
:]
.versturen, wij niet zonden jullie als hun beschermer
Zij verpanden gehoorzaamheid, maar zodra zij jullie laten, enkel van hen [
:]
huisvesten voornemens tegengestelde naar wat zij zeggen. GOD hun binnenste
voornemens registreert. Jullie willen hen negeren, en uw trust steken in GOD. GOD
volstaat als . een pleitbezorger
Waarom studeren zij niet de Quran zorgvuldig? Als het waren van bij [
:]
.uitzondering GOD, zij zouden hebben erin talrijke tegenstellingen gevonden
wanneer een befaamdheid die roert zekerheid komt hun weg, zij het [
:    ]
verbreiden. Hebb zij het wezen naar de gezant ver, en die in de rekening tussen hen,
diegenen die begrijpen deze materies zouden hebben hen geinformeerd. Als het waren
niet voor de sierlijkheid VAN DE GOD naar jullie, en Zijn barmhartigheid, jullie
.zouden hebben de duivel, behalve enkel gevolgd
Jullie willen vechten voor de oorzaak van GOD; Jullie zijn verantwoordelijk [
:
]
maar voor uw eigen geest, en exhort de gelovigen moeten gelijk doen. GOD zal de
mogendheid van die die disbelieve neutraliseren. GOD is veel meer machtig, en veel
.meer doeltreffend
Wie ook bemiddeelt een goede daad in ontvangsten neemt een gedeelte van het [
: ]
credit daarvan, en wie ook een kwaad werk bemiddeelt, loopt een gedeelte daarvan
.op. GOD alle dingen controleert
wanneer groaten met een groet, jullie willen reageren met een better groet [
: ]
.immers een gelijkmatige. GOD alle dingen rekent
GOD: Er is geen god behalve Hij. Hij zal zeker jullie op de Dag van De [
:
]
verrijzenis - de onvermijdelijke dag ontbieden. Wiens narration is meer eerlijk dan
?GOD
Waarom moeten jullie zich in twee groeperingen aangaande de huichelaars [
:]
(tussen jullie) onderverdelen? GOD is de een die hen verwierp vanwege hun eigen
gedrag. Jullie willen te dirigeren diegenen die worden op het verkeerd pad door GOD
gezonden? Whomever GOD zendt op het verkeerd pad op, jullie kunnen nooit vinden
.een weg om hen te geleiden
Zij wens die jullie disbelieve als zij hebben disbelieved, toen jullie worden [
:]
gelijkmatig. Niet beschouw hen vrienden, tenzij zij beweeglijk maken samen met
jullie in de oorzaak van GOD. Als zij draaien zich tegen jullie, jullie willen vechten
hen, en jullie mogen hen doden wanneer jullie hen ontmoeten in de oorlog. Jullie
.willen niet accepteren hen als vrienden, of geallieerden
Vrijgestelde zijn diegenen die verbinden zich mensen met welk jullie hebben [
:]
een vrede verhandeling ondertekend, en diegenen die bedragene jullie wensend niet
om jullie te bevechten, evenmin vechten hun schoonfamilie. Hebb GOD willed, Hij
kan hebben veroorloofd hen om jullie te tegen strijden. Daarom, als zij laten jullie
louter, achterwege laten strijd jullie, en offreren jullie vrede, toen GOD geeft jullie
.geen aangrijpingspunt om hen te bevechten
Jullie zullen anderen die wens om vrede met jullie vinden, en ook met hun [
:]
mensen te maken. Niettemin, zodra oorlog oplaait, zij strijden tegen jullie. Tenzij deze
mensen laten offreren jullie louter, jullie vrede, en stopen strijd jullie, jullie mogen
hen vechten wanneer jullie hen ontmoeten. Tegen deze, wij geven jullie een duidelijke
.bevoegdheid
Geen gelovige willen andere gelovige doden, tenzij het is een ongeval. Als [
:]
ieder een gelovige doodt door het ongeval, hij willen atone door bevrijdende een
gelovende slaaf, en betalende een compensatie naar het gezin van de slachtoffertje,
tenzij zij verliezen zo'n compensatie als een liefdadigheid. Als de slachtoffertje
gehoord bij mensen die zijn op de oorlog met jullie, hoewel hij was een gelovige,
jullie willen atone door bevrijdende een gelovende slaaf. Als hij behoorde bij mensen
met welk jullie hebben een vrede verhandeling ondertekend, jullie willen de
compensatie betalen behalve bevrijdende een gelovende slaaf. Als jullie kunan niet
vernemen een slaaf om te bevrijden, jullie willen atone door het vasten twee
opeenvolgende maanden, om worden door GOD gedelgd. GOD is Knower, Most
.Wise
Anyone die doodt een gelovige expres, zijn retribution is Helle, waarin hij [
:    ]
abides voor altijd, GOD is boos met hem, en hem verwerpt, en heeft verdachte hem
.een verschrikkelijk retribution
O jullie die geloven, als jullie slaan in de oorzaak van GOD, jullie willen zijn [
:
]
absoluut zeker. Zeggen niet naar een die offreert jullie vrede, "Jullie zijn niet een
gelovige," zoeken de knoeit ondermaans. Voor GOD bezit oneindig knoeit. Herinner
zich die jullie gebruikte te zijn zoals hen, en GOD jullie zegende. Daarom, jullie
willen zijn absoluut zeker (alvorens jullie slaan). GOD is geheel Bewust van het alles
.jullie doen
Van niet egaal zijn de zittend tussen de gelovigen die zijn niet handicapped, en [
: ]
diegenen die streven in de oorzaak van GOD met hun geld en hun levens. GOD
verheft de strivers met hun geld en hun levens boven de zittend. Voor beide, GOD
verlossing belooft, maar GOD verheft de strivers overheen de zittend met een groot
.belonen
De hogere rangen komen van Hem, alsmede vergeving en barmhartigheid. [
: ]
.GOD is Forgiver, Most Merciful
Die wiens levens worden door de engelen geëindigd, poosje binnen de toestand [
:
]
van wronging hun geesten, de engelen hen vragen, "Wat zullen met jullie
gemankeerd?" Zij zullen zeggen, "Wij werden op land getiranniseerd." Zij zullen
zeggen, 'Will "Was land VAN DE GOD niet ruime genoeg voor jullie daarin
.emigreren?" Voor deze, de laatste domicilie is Helle, en een ellendige bestemming
Vrijgestelde zijn de zwakke mannen, vrouwen, en kinderen welk geen macht [
:]
.bezitten, evenmin de middelen om een uitweg te vinden
.Deze mag worden door GOD begenadigd. GOD is Pardoner, Forgiver [
:]
Anyone die emigreert in de oorzaak van GOD zal op land grote bounties en [
:]
rijkdom vernemen. Anyone die afstand doet van dagen thuis, emigrerend naar GOD
en Zijn gezant, toen dood vangsten boven met hem, dagen belonen wordt met GOD
.gebesproken. GOD is Forgiver, Most Merciful
wanneer jullie reizen, tijdens de oorlog, jullie geen vergissing begaan door de [
:]
inkorting uw Contact Prayers (Salat), als jullie vrees die de disbelievers mag jullie
.aanvallen. Zeker, de disbelievers zijn uw vurige vijanden
wanneer jullie zijn ermee, en leiden de Contact Prayer (Salat) voor hen, [
:]
gelaten enkel van jullie posten; Laten zij hun bewapening houden, en laten zij staan
achter jullie als jullie vooroverliggend. Dan, gelaten de andere groepering die heeft
niet gebeden nemen hun zwenk biddend met jullie, poosje de anderen posten en hun
bewapening houden. Diegenen die disbelieved wens te zien jullie verwaarlozen uw
bewapening en uw toerusting, om te vallen jullie voorgoed aan. Jullie geen vergissing
begaan, als jullie worden door regen of verwonding verstopt, door zeikende uw
bewapening, zo lang als jullie verblijven alert. GOD heeft verdacht de disbelievers
.een schandelijk retribution
Op een keer jullie complete uw Contact Prayer (Salat), jullie willen [
:    ]
herinneren zich GOD poosje staande, zitting, of strekkend. Eens de oorlog is ten,
jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat); De Contact Prayers (Salat) worden
.voor de gelovigen op specifieke tijdperken gedecreteerd
zwichten Niet in jagende de vijand. Als jullie verduren, verduren zij ook. [
:
]
Niettemin, jullie te wachten staan van GOD wat zij nooit te wachten staan. GOD is
.Omniscient, Most Wise
Wij hebben omlaag naar jullie de bijbel opgezonden, eerlijk, om te [
: ]
beoordelen tussen de mensen overeenkomstig wat GOD heeft jullie gemanifesteerd.
.Jullie willen niet partij kiezen voor de verraders
Jullie willen GOD bezweren voor de vergeving. GOD is Forgiver, Most [
: ]
.Merciful
disputeren Niet namens diegenen die hebben verongelijkt hun eigen geesten; [
:
]
.GOD niet elk verrader bemint, schuldig
Zij dierevel van de mensen, en zorgen niet om van GOD te verbergen, hoewel [
:]
Hij is ermee als zij huisvesten voorstellingen Hij minacht. GOD oplet geheel van het
.alles zij doen
Alstublieft. disputeren op hun behalf in deze wereld; Die gaat gaeet betoog [
:]
met GOD op hun behalf op de Dag van De verrijzenis? Die gaat gaeet zijn hun
?pleitbezorger
Anyone die pleegt kwaad, of wrongs zijn geest, dan GOD bezweert voor de [
:]
.vergeving, zal GOD Vergevensgezinde, Most Merciful vinden
Anyone die een zonde wint, het wint naar het nadeel van zijn eigene geest. [
:]
.GOD is Omniscient, Most Wise
Anyone die een zonde wint, dan beticht een onschuldige persoon daarvan, [
:]
.heeft een godslastering en een schromelijke krenking begaan
Als het waren niet voor de sierlijkheid VAN DE GOD naar jullie, en Zijn [
:    ]
barmhartigheid, enkel van hen zouden hebben jullie misleid. Zij slechts zichzelf
misleiden, en zij kunnen nooit jullie in de kleinst schaden. GOD heeft omlaag naar
jullie de bijbel opgezonden en wijsheid, en Hij heeft jullie onderricht wat jullie nooit
.wisten. Metterdaad, zegeningen VAN DE GOD aan jullie waren groot
Er gaat niets handelswaar over hun particuliere conferenties, met uitzondering [
:
]
diegenen die pleitbezorger liefdadigheid, of gerechtvaardigde werken, of
vervaardiging vrede tussen de mensen. Anyone die dit doet, in het antwoord naar de
.onderwijsen VAN DE GOD, wij zullen verhoren hem een groot belonen
Zoals voor hem die te weer stellen teegt ons de gezant, na de leiding is naar [
: ]
hem vertoond, en tvloeit bij uitzondering de gelovige'n weg voor, wij zullen hem
dirigeren in de richting hij heeft gekozen, en hem begaan naar De helle; Welk
!ellendige bestemming
GOD niet begenadigt afgodendienst (als gehandhaafd totdat dood), en Hij [
: ]
minderer krenkingen begenadigt voor whomever Hij willen. Anyone die verafgoodt
.elk idool buiten GOD heeft ver op het verkeerd pad afgedwaald
Zij zelfs verheerlijken vrouwelijke goden tevens Hem; Metterdaad, zij slechts [
:
]
.verheerlijken een opstandige duivel
GOD heeft hem verworpen, en hij zei, "ik zal zeker een bepaalde gedeelte van [
:]
.Uw worshipers inlijven
ik zal hen misleiden, ik zal hen verlokken, ik zal hen bevelen naar " [
:]
(verhoeden de etend van sommige vleeswaren door) verbetering de oren van levende
have, en ik zal bevelen hen moeten de creatie van GOD verdraaien." Anyone die
accepteert de duivel als een lord, voor GOD, heeft een diepgaande aderlating
.opgelopen
Hij belooft hen en lokt hen weg; Verroest is toezeggingen niet meer dan een [
:]
.illusie
Deze hebben Helle opgelopen als hun laatste domicilie, en kan nooit het [
:]
.ontduiken
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, wij [
:]
zullen hen in de tuinen met vloeiende kreeken toegeven, waarin zij leven voor altijd.
Zodanig is de eerlijke toezegging van GOD. Wiens uitingen zijn meer eerlijk dan
?GOD
Het is niet overeenkomstig uw wensen, of de wensen van de mensen van de [
:    ]
bijbel: Anyone die pleegt kwaad betaalt voor het, en zal geen hulp of voorstander
.tegen GOD hebben
Zoals voor diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, manspersoon of [
:
]
vrouwtje, poosje gelovende, zij lopen Paradijs binnen; Zonder de geringste
.onrechtvaardigheid
Die is better geleidde in zijn godsdienst dan een die onderwerpt totaal naar [
: ]
GOD, een gerechtvaardigd leven leidt, volgens de geloofsovertuiging van Abraham:
.Monotheïsme? GOD heeft Abraham gekozen als een geliefde vriend
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land. GOD is volledigheid [
: ]
.controle van alle dingen
Zij jullie consulteren betreffende vrouwen: Zeg, "GOD illumineert jullie [
:
]
aangaande hen, als reciteerden voor jullie in de bijbel. Jullie willen de rechten
herladen van ouderloze meisjes welk jullie bedriegen buiten hun schuldige
huwelijksgiften wanneer jullie toewensen om hen te trouwen: Jullie willen niet
voordeel nemen van hen. De rechten van ouderloze jongens moeten ook worden ook
behoed. Jullie willen trakteren de weeskinderen equitably. Wat ook goede jullie doen,
".let GOD geheel daarvan op
Als een vrouw gevoelt beklemming of verlating van haar echtgenoot, het [
:]
koppel willen proberen om hun verschillen te verzoenen, voor de bemiddeling is best
voor hen. Egoïsme is een menselijke karaktertrek, en als jullie weldoen en een
.gerechtvaardigd leven leiden, GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
Jullie kunnen nooit zijn billijk in gaand over meer dan een vrouw, ongeacht [
:]
hoe harde jullie proberen. Daarom, zijn niet zo vooringenomen met betrekking tot
laten een daarvan hangend (noch verlustigen zich in huwelijkse staat, noch
overgelaten aan blij iemand anders). Als jullie correcte deze toestand en
.rechtvaardigheid handhaven, is GOD Forgiver, Most Merciful
Als het koppel moet beslissen om op te stappen, GOD zal voor allen van hen [
:    ]
.van De dagen bounties stijven. GOD is Overvloedige, Most Wise
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land, en wij hebben op diegenen [
:    ]
die gekregene de bijbel opgelegd alvorens jullie, en legden op jullie op, die jullie
willen reverence GOD. Als jullie disbelieve, dan naar GOD behoort alles in de
.luchten en het land. GOD is in geen behoefte, Praiseworthy
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land, en GOD is het enige [
:    ]
.Beschermer
If He willen, Hij kan jullie vernietigen, O mensen, en vervangen anderen in [
:        ]
.uw plaats. GOD in beslist staat om dit te doen
Anyone die zoekt de materielen ondermaans moet weten dat GOD bezit [
:   
]
.zowel de materielen ondermaans als het Hiernamaals. GOD is Hearer, Seer
O jullie die geloven, jullie willen zijn absoluut billijk, en GOD verrichten, [
:    ]
wanneer jullie dienen als getuigen, zelfs tegen jullie eigen, of uw ouderpaar, of uw
schoonfamilie. Hetzij de aangeklaagde is draagt zorg voor rijke of kwaad, GOD
beide. Daarom, zijn niet vooringenomen door uw persoonlijke wensen. Als jullie
wijken of veronachtzaming (dit gebod) af, toen GOD is geheel Bewust van het alles
.jullie doen
O jullie die geloven, jullie willen geloven in GOD en Zijn gezant, en de bijbel [
:    ]
Hij heeft door Zijn gezant onthullen, en de bijbel Hij heeft voor die onthullen.
Anyone die afwijzingen om in GOD te geloven, en Zijn engelen, en Zijn bijbels, en
.Zijn gezanten, en de Last Day, heeft metterdaad ver op het verkeerd pad afgedwaald
Zeker, diegenen die geloven, dan disbelieve, dan geloven, dan disbelieve, dan [
:   
]
onderdompeling dieper in het ongeloof, GOD zal hen niet begenadigen, evenmin
.zullen Hij gids hen in elk weg
Te verstaan geven de huichelaars die zij hebben pijnlijk retribution [
:    ]
.opgelopen
Zij zijn de een die geallieerde zich met disbelievers voor gelovigen. Zijn zij [
:    ]
.zoekende waardigheid ermee? Alle waardigheid behoort met GOD louter
Hij heeft jullie in de bijbel die onderricht: Als jullie vernemen vrolijk [
:
]
maakten zich over openbaringen VAN DE GOD gespot en, jullie willen niet zitten
ermee, tenzij zij delven in ander onderhevig. Anders, jullie zullen als schuldig als zij
.zijn. GOD zal de huichelaars en de disbelievers aaneen in De helle besluiten
Zij schouwen jullie en wachten; Als jullie overwinning verkrijgen van GOD, [
:
]
zij zeggen (naar jullie), "Waren wij niet met jullie?" Maar als de disbelievers een
zwenk krijgen, zij zeggen (ernaar), behoedden wij niet partij kiezen voor jullie, en'
jullie van de gelovigen?" GOD zal tussen jullie op de Dag van De verrijzenis
beoordelen. GOD zal nooit veroorloven de disbelievers om de gelovigen te zijnen
.sterker dan
De huichelaars denken die zij GOD bedriegen, maar Hij is de Een die hen [
:
]
leidt op. Wanneer zij staan voor de Contact Prayer (Salat) op, zij staan lazily op. Da’s
.omdat zij slechts pronken voorop de mensen, en zelden doen zij denken van GOD
Zij zwichten hiertussen, noch behoren bij deze groepering, noch dat [
:
    ]
groepering. Whomever GOD zendt op het verkeerd pad op, jullie zullen nooit vinden
.een weg om hem te geleiden
O jullie die geloven, jullie willen van niet geallieerde zich met de [
:

]
disbelievers, voor de gelovigen. Toewensen jullie om GOD met een duidelijke
?drukproef tegen jullie te bevoorraden
De huichelaars zullen naar de laagste gracht van De helle gepleegd worden, [
:
]
.en jullie zullen vinden geen om hen te helpen
Slechts diegenen die berouwen, vernieuwing, ruim snell naar GOD, en [
:
]
besteden hun godsdienst absoluut naar GOD louter, zal met de gelovigen gegolden
.worden. GOD zal de gelovigen zegenen met een groot belonen
Wat GOD winst van tuchtigende jullie, als jullie zullan erkentelijk geworden [
:

]
.en geloofden? GOD is Erkentelijke, Omniscient
GOD geen uiting verkiest van slechte taal, tenzij ieder wordt met [
:
]
.schromelijke onrechtvaardigheid vergast. GOD is Hearer, Knower
Als jullie werken rechtvaardigheid - óf verklaard óf verhulde - of een zonde [
:
]
.begenadigen, GOD is Pardoner, Omnipotent
Diegenen die disbelieve in GOD en Zijn gezanten, en zoeken om [
: ]
onderscheiding tussen GOD te maken en Zijn gezanten, en zeggen, "Wij geloven in
;enkel en verwerpen enkel," en wens om een paadje hiertussen te volgen
deze zijn de Real disbelievers. Wij hebben verdacht de disbelievers een [
: ]
.schandelijk retribution
Zoals voor diegenen die geloven in GOD en Zijn gezanten, en geen [
: ]
onderscheiding maken tussen hen, Hij zal verhoren hen hun belonen. GOD is
.Forgiver, Most Merciful
De mensen van de bijbel uitdaging jullie moeten ernaar een boek van de lucht [
:     ]
omhalen! Zij hebben Mozes voor meer dan gevraagd die, zeggende, "Merken ons
GOD, lichamelijk." Zodoende, de hemelvuur hen sloeg, dientengevolge van hun
vermetelheid. Aanvullend, zij de kalf vereerden, tenslotte de mirakels zij hadden
aangetroffen. Alsnog, wij alle dit begenadigden. Wij Mozes ondersteunden met
.diepgaande mirakels
En wij verhevene Mount Sinai boven hen, als wij hun verdrag namen. En wij [
:
]
zeiden ernaar, "Lopen de poort humbly binnen." En wij zeiden ernaar, geen Sabbat
.schenden." Metterdaad, wij ontleenden aan hen een plechtig verdrag
Zij opgelopene verwerping) voor verkrachtend hun verdrag, verwerpende ) [
: ]
openbaringen VAN DE GOD, dodend de voorspellers onrechtvaardig, en voor
zeggende, "Onze geesten worden gegrimeerd!" Inderdaad, GOD is de Een die hun
geesten bezegeelde, wegens hun ongeloof, en dit is waarom zij falen om, behalve
.zelden te geloven
Zij worden) voor ongelovig en slakend omstreeks Maria een schromelijke ) [
: ]
.onwaarheid verworpen
En voor eisend die zij de Messias doodden, Jezus, zoon van Maria, de gezant [
:
]
van GOD. Inderdaad, zij nooit hem doodden, zij nooit kruisigden hem - zij waren
maakten om over te denken die zij deden. Alle groeperingen die disputeren in deze
materie zijn vol van de twijfel betreffende deze kwestie. Zij geen kennis bezitten; Zij
.slechts vermoeden. Voor sommige, zij nooit hem doodden
Ter vervanging, GOD verhevene hem naar Hem; GOD is Almachtige, Most [
: ]
.Wise
Eenieder tussen de mensen van de bijbel werd vergd om in hem voor zijn [
: ]
.dood te geloven. Op de Dag van De verrijzenis, hij zal een getuige tegen hen
Wegens hun zondes, wij verboden voor de Israëliers handelswaar [
: ]
voedigsmiddel die gebruikt te zijn wettig voor hen; Ook voor consistent stotend van
.de paadje van GOD
En voor praktiserende woekerwinst, welk werd, en voor consumerende het [
: ]
geld van de mensen clandestien verboden. Wij hebben verdacht de disbelievers tussen
.hen pijnlijk retribution
Zoals voor die tussen hen welk worden nou in de kennis gesticht, en de [
: ]
gelovigen, zij geloven in wat werd naar jullie onthullen, en in wat werd onthullen
alvorens jullie. Zij zijn waarnemers van de Contact Prayers (Salat), en givers van de
verplichte liefdadigheid (Zakat); Zij zijn gelovigen in GOD en de Last Day. Wij
.gunnen deze een groot belonen
Wij hebben jullie bezield, als wij bezielden Noah en de voorspellers na hem. [
:     ]
En wij inspireerden Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, de Aartsvaders, Jezus,
.Arbeidsplaats, Jonah, Aaron, en Solomon. En wij gaven David de Psalmen
Gezanten wij hebben jullie omstreeks verteld, en gezanten wij nooit vertelden [
:
]
.jullie om. En GOD sprak Mozes gelijk aan
Gezanten moeten goed nieuwtje, afleveren alsmede waarschuwingen. [
: ]
Zodoende, de mensen zullen geen aangrijpingspunt hebben wanneer zij GOD
confronteren, tenslotte deze gezanten hebben hen bedragen. GOD is Almachtige,
.Most Wise
Maar GOD doorstaat beleven betreffende wat Hij heeft naar jullie onthullen; [
: ]
Hij heeft er mee Zijn kennis onthullen. En de engelen doorstaan beleven ook, maar
.GOD volstaat als beleven
Zeker, diegenen die disbelieve en afstoten van de weg van GOD hebben ver [
:
]
.op het verkeerd pad afgedwaald
Diegenen die disbelieve en zonde doen, GOD zal hen niet begenadigen, [
: ]
;evenmin zullen Hij gids hen in elk weg
behalve de weg naar De helle, waarin zij abide voor altijd. Dit is gemakkelijk [
: ]
.voor GOD moet doen
O mensen, de gezant heeft jullie met de waarheid van uw Lord bedragen. [
:
]
Daarom, jullie willen geloven voor uw eigen handelswaar. Als jullie disbelieve, dan
.naar GOD behoort alles in de luchten en het land. GOD is Omniscient, Most Wise
O mensen van de bijbel, geen beperkingen overtreden van uw godsdienst, en [
:
]
zeggen niet omstreeks GOD behalve de waarheid. De Messias, Jezus, de zoon van
Maria, was een gezant van GOD, en Zijn woord die Hij had naar Maria, en een
openbaring van Hem opgezonden. Daarom, jullie willen geloven in GOD en Zijn
gezanten. Jullie willen niet zeggen, "Drie-eenheid." Jullie willen achterwege laten dit
voor uw eigen handelswaar. GOD is slechts een god. Zijn Hij verheerleek; Hij is veel
ook luisterrijk om een zoon te hebben. Naar Hem behoort alles in de luchten en alles
op land. GOD volstaat als . Lord en Magister
The Messiah zou nooit van zijndee een bediende van GOD geringschattingen, [
:
]
evenmin zull zal de dichtmeeste engelen. Diegenen die geringschattingen van
verheerlijkende Hem, en zijn ook arrogante om te onderwerpen, Hij zal hen alle
.ontbieden alvorens Hem
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, Hij zal [
:
    ]
geheel hen, en stortbad hen met Zijn sierlijkheid belonen. Zoals voor diegenen die
geringschattingen en draaien zich arrogante, Hij zal hen naar pijnlijk retribution
.begaan. Zij zullen geen lord buiten GOD, evenmin een redder vinden
O mensen, een drukproef heeft jullie van uw Lord bedragen; Wij hebben [
:
]
.omlaag naar jullie een diepgaand baken opgezonden
Diegenen die geloven in GOD, en ruim snell naar Hem, Hij zal hen in de [
:
]
barmhartigheid van Hem toegeven, en sierlijkheid, en zal hen naar Hem binnen
.rechtdoorzee paadje geleiden
Zij jullie consulteren; Zeg, "GOD jullie adviseert betreffende de [
:
]
alleenstaande. Als ieder sterft en loof geen kinderen, en hij een zuster had, ze krijgt
half de erfstuk. Als ze sterft eerst, hij erft van haar, als ze geen kinderen liet. Als er
waren twee zusters, zij komen mak twee-thirds van de erfstuk. Als de broers en zus
zijn mannen en vrouwen, de manspersoon krijgt tweemaal de gedeelte van de
vrouwtje." GOD zodoende verduidelijkt voor jullie, lest jullie verdwalen. GOD let
.geheel van alle dingen op
.
(The Feast (Al-ma'edah -
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
O jullie die geloven, jullie willen uw verdragen volbrengen. Veroorloofden [ :]
voor jullie moeten eten zijn de levende have, behalve die bepaald verboden hierin.
Jullie willen niet vrijbrief bejagende gedurende Hajj bedevaart. GOD decreteert wat
.ook Hij willen
O jullie die geloven, schenden geen rite aangespannen door GOD, evenmin de [ :]
Sacred Months, evenmin de beesten om te worden geoffreerd, evenmin de guirlandes
verbetering hen, evenmin de mensen welk aanstevenen op de Sacred Shrine (Ka`bah)
zegeningen zoeken van hun Lord en bijvalsbetuiging. Op een keer jullie de bedevaart
completeren, jullie mogen bejagen. Zijn niet veroorzaakt in de agressie door uw
hatred van mensen die eens jullie stremde van gaand naar de Sacred Masjid. Jullie
willen werken in de kwesties van rechtvaardigheid en vroomheid samen; Werken niet
in de materies samen die zijn zondig en kwaad. Jullie willen GOD verrichten. GOD is
strikt in drijvend . retribution
Verboden voor jullie zijn beesten die sterven aan zichzelf, bloed, het vlees van [ :    ]
de zwijnen, en beesten gewijd aan bij uitzondering GOD. (Beesten die sterven aan
zichzelf insluiten die) chookten, geslagen met een object, gevallen van een
hoogtepunt, gegeerd, vielen door een wild beest - aan tenzij jullie redden uw dierlijk
alvorens het sterft - en beesten offerden op de altaren op. Ook verboden de vlees
scheidt door een kansspel af; Dit is een verschrikking. Vandaag, de disbelievers
hebben betreffende (de eradication van) uw godsdienst gezwicht; Niet schrom hen en
vrees Mij ter vervanging. Vandaag, ik heb uw godsdienst gecompleteerd,
volgemaakte Mijn zegening aan jullie, en ik heb Submissie gedecreteerd als de
godsdienst voor jullie. Als ieder wordt gedwongen door de geeuwhonger (om
verbodene etenswaar) te bikken, zonder wezen opzettelijk zondig, toen GOD is
.Forgiver, Genadig
Zij jullie consulteren betreffende wat is wettig voor hen; Zeg, "Wettig voor [ :
]
jullie zijn alle goede dingen, incluis wat geoefende honden en valken vangst voor
jullie." Jullie hen treinen volgens de onderwijsen VAN DE GOD. Jullie mogen eten
wat zij vangst voor jullie, en noemen naam VAN DE GOD daarop. Jullie willen GOD
.verrichten. GOD is meest efficient in de bestek
Vandaag, alle handelswaar etenswaar is maakte wettig voor jullie. De etenswaar [ : ]
van de mensen van de bijbel is wettig voor jullie. Ook, jullie mogen de kuize vrouwen
tussen de gelovigen trouwen, alsmede de kuize vrouwen tussen het gevolg van vorige
bijbel, bevoorraadden jullie betalen hen hun schuldige huwelijksgiften. Jullie willen
zuiverheid handhaven, niet brekend, evenmin durende geheime vrijsters. Anyone die
verwerpt trouw, alle zijn werk zal tevergeefs, en in het Hiernamaals hij zal met de
.verliezers
O jullie die geloven, wanneer jullie verrichten de Contact Prayers (Salat), jullie [ : ]
) :willen
) ,uw gezichten wassen (
) ,uw armen wassen naar de elleboogen (
) uw hoofden wissen, en (   
uw voeten wassen naar de enkels. Als jullie waren onhygiënisch wegens sexuele (

orgasme, jullie willen baden. Als jullie zijn ziek, of reizend, of hadden elk digestief
uitscheiding (urine, fecal, of gas), of hadden (sexueel) contact met de vrouwen, en
jullie kunan niet water vinden, jullie willen verrichten de dorre wassing (Tayammum)
door pakkende zuivere dorre voedingsbodem, dan wrijving uw gezichten en hands.
GOD toewenst niet om de godsdienst moeilijk voor jullie te maken; Hij toewenst om
jullie te louteren en om Dagen zegening aan jullie vol te maken, die jullie mogen
.erkentelijk zijn
Herinneren zich zegening VAN DE GOD aan jullie, en Zijn verdrag die Hij [ :
]
covenanted met jullie: Jullie zeiden, "Wij vernemen en wij gehoorzamen." Jullie
.willen GOD verrichten; GOD let geheel van de binnenste gedachtes op
O jullie die geloven, jullie willen zijn absoluut billijk, en GOD verrichten, [ :]
wanneer jullie dienen als getuigen. Zijn niet door uw conflicten met sommigen in
plegende onrechtvaardigheid veroorzaakt. Jullie willen zijn absoluut billijk, daarvoor
is meer gerechtvaardigd. Jullie willen GOD verrichten. GOD is geheel Bewust van het
.alles jullie doen
GOD belooft diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven [ :]
.vergeving en een groot belonen
Zoals voor diegenen die disbelieve en verwerpen onze openbaringen, zij zijn [ :]
.de dwellers van De helle
O jullie die geloven, herinneren zich zegeningen VAN DE GOD aan jullie; [ :]
Wanneer sommigen hun hands prolongeerden naar aggress tegen jullie, Hij bedekt
jullie en withheld hun hands. Jullie willen GOD verrichten; In GOD de gelovigen
.willen trust
GOD had een verdrag van de Kinderen van Israël, en wij verhoogd tussen hen [ :]
twaalf aartsvaders genomen. En GOD zei, "ik ben met jullie, zo lang als jullie
verrichten de Contact Prayers (Salat), geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), en
geloven in Mijn gezanten en egards hen, en continueren om GOD een lening van de
rechtvaardigheid uit te lenen. Ik zal dan uw zondes annuleren, en geven jullie in de
tuinen met vloeiende kreeken toe. Anyone die disbelieves na het dit, heeft metterdaad
".de juiste paadje verdwaald
Het was een consequentie van hun verkrachtend het verdrag die wij hen [ :    ]
verwierpen, en wij veroorzaakten hun harten om verhard te worden. Zodoende, zij de
woorden namen buiten de verband, en negeerd enkel van de geboden gegeven ernaar.
Jullie zullen om verraad van hen gaan verder, behalve enkel van hen te beleven. Jullie
.willen hen begenadigen, en hen negeren. GOD liefhebt diegenen die zijn goedgunstig
Ook van diegenen die gezegde, "Wij zijn Christen," wij hun verdrag namen. [ :
]
Maar zij negeerd enkel van de geboden gegeven ernaar. Zodoende, wij hen
verwierpen naar animosity en hatred tussen zichzelf, totdat de Dag van De verrijzenis.
.GOD zal dan hen informeren van het alles zij hadden gedaan
O mensen van de bijbel, onze gezant heeft bedragen jullie moeten verkondigen [ : ]
voor jullie vele dingen jullie hebben in de bijbel verhullen, en te begenadigen vele
andere zondes jullie zijn gepleegd. Een baken heeft jullie van GOD, en een
.diepgaande bijbel bedragen
Erbij, GOD gidsen diegenen die Zijn bijvalsbetuiging zoeken. Hij gidsen hen [ : ]
naar de paadjes van de vrede, hen leidt buiten de duisternis in de hel door De dagen
.vrijaf, en gidsen hen binnen rechtdoorzee paadje
Heidenen metterdaad zijn diegenen die zeggen dat GOD is de Messias, de zoon [ :
]
van Maria. Zeg, "Die kon te weer stellen zich tegen GOD als Hij willed om de
Messias, zoon van Maria, en zijn moeder, en eenieder op land te vernietigen?" Naar
GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land, en alles tussen hen. Hij
.ontwikkelt wat ook Hij willen. GOD is Omnipotent
The Jews en de Christenen zeiden, "Wij zijn kinderen VAN DE GOD en Zijn [ :]
geliefde." Zeg, "Waarom dan tuchtigt Hij jullie voor uw zondes? Jullie zijn juist
humans zoals de andere humans Hij ontwikkelde." Hij begenadigt whomever Hij
willen en straft whomever Hij willen af. Naar GOD behoort de soevereiniteit van de
.luchten en het land, en alles tussen hen, en naar Hem is de laatste bestemming
O mensen van de bijbel, onze gezant heeft jullie bedragen, om dingen naar [ :]
jullie uit te leggen, na een tijdsverloop zonder gezanten, lest jullie zeggen, "Wij niet
ontvingen elk predikant of warner." Een predikant en warner heeft nu jullie bedragen.
.GOD is Omnipotent
Herdenken dat Mozes zei naar zijn mensen, "O mijn mensen, herinneren zich [ :]
zegeningen VAN DE GOD aan jullie: Hij voorspellers benoemde van tussen jullie,
.maakten jullie koningen, en gunden jullie wat Hij nooit gunde elk anderman
O mijn mensen, binnenlopen het heilige land dat GOD heeft voor jullie " [ :]
".gedecreteerd, en rebelleren niet, lest jullie worden verliezers
Zij zeiden, "O Mozes, er zijnen machtige mensen erin, en wij zullen het niet [ :]
".binnenlopen, tenzij zij eruit komen ervan. Als zij eruit komen, wij komen
Twee mannen die waren reverent en zegende door GOD zei, "Juist lopen de [ :    ]
poort binnen. Als jullie juist lopen het binnen, jullie zullen zeker vooropstaan. Jullie
".moeten in GOD vertrouwen, als jullie zijn gelovigen
Zij zeiden, "O Mozes, wij zullen nooit het binnenlopen, zo lang als zij zijn [ :
]
erin. Daarom, gaan - jullie en uw Lord - en vechten. Wij gelijke zitting hebben hier
".overeen
Hij zei, "My Lord, ik kan slechts mijzelf en mijn broer controleren. Zo, laten [ : ]
".ons moet bedrijf met de kwaadaardige mensen scheiden
Hij zei, "Voortaan, het wordt hen voor viertig jaren verboden, tijdens welk zij [ : ]
zullen het land doelloos trekken. Verdrieten niet overheen zodanig kwaadaardige
".mensen
Reciteren voor hen de getrouwe geschiedenis van twee zonen van Adam. Zij [ :
]
geboden, en het werd van een daarvan, maar niet van de andere geaccepteerd. Hij zei,
"ik zal zeker jullie doden." Hij zei, "GOD roeit met de riemen slechts van de
.gerechtvaardigd
Als jullie uitbreiden uw hand om mij te doden, ik niet prolongeer mijn hand " [ :]
.om jullie te doden. Voor ik reverence GOD, Lord van de schepping
ik wil jullie, niet me, om mijn zonde en uw zonde te dragen, toen jullie met de " [ :]
".dwellers van De helle aanbelanden. Zodanig is de requital voor de transgressors
Zijn ego hem veroorzaakte in de moordpartij zijn broer. Hij hem doodde, en [ :    ]
.belandde met de verliezers aan
GOD dan gezondene een raaf om de voedingsbodem te bekrassen, te [ :    ]
onderrichten hem hoe om zijn kadaver van de broer te begraven. Hij zei, "Smart naar
me; Ik mislukt te zijn als intelligent als deze raaf, en begraaf mijn kadaver van de
.broer." Hij werd karde met de wroeging
Vanwege het dit, wij decreteerden voor de Kinderen van Israël die elk een die [ :    ]
moorden elk persoon welk had moord niet begaan of horrendous misdaden, het willen
zijn alsof hij vermoordde alle de mensen. En anyone die toegeefl is voor een leven,
het willen zijn alsof hij de levens redetwistte van alle de mensen. Onze gezanten
gingen ernaar met duidelijke drukproefen en openbaringen, maar meest van hen,
.tenslotte dit, nog zonde doen
De daar juist retribution voor diegenen die gevecht GOD en Zijn gezant, en [ :        ]
plegen horrendous misdaden, is om te worden gedood, of kruisigden, of om hun hands
te hebben en voeten snijden buiten op alternatieve kanten, of om te worden verbannen
van het land. Dit is om hen in dit leven te vernederen, toen zij verduren een ver
.slechter retribution in het Hiernamaals
Vrijgesteld zijn diegenen die berouwen alvorens jullie hen ondervangen. Jullie [ :   
]
.moeten weten dat GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie die geloven, jullie willen reverence GOD en zoeken de wegen en [ :    ]
.middelen naar Hem, en streven in Zijn oorzaak, die jullie mogen slagen
Beslist, diegenen die disbelieved, als zij alles bezaten op land, zelfs tweemaal [ :    ]
zoveel, en boden het aan als losgeld aan toegeefl zijnen voor hen de retribution op de
Dag van De verrijzenis, het zal niet worden van hen geaccepteerd; Zij hebben een
.pijnlijk retribution opgelopen
Zij zullen verlangen om Helle te verlaten, maar helaas, zij kunnen nooit daaruit [ :   
]
.uitstijgen; Hun retribution is eeuwig
De dievegge, manspersoon of vrouwtje, jullie willen stempelen hun hands als [ :    ]
een straf voor hun misdaad, en om van GOD te dienen tot spiegel. GOD is
.Almachtige, Most Wise
Als ieder berouwt na het plegen deze misdaad, en vernieuwingen, GOD koopt [ :    ]
.hem af. GOD is Forgiver, Most Merciful
weten jullie niet dat GOD de soevereiniteit bezit van de luchten en het land? [ :
]
Hij straft whomever Hij willen af, en begenadigt whomever Hij willen. GOD is
.Omnipotent
O jullie gezant, worden verdriet dichtbij diegenen die verhaasten niet naar [ :
]
disbelieve tussen diegenen die zeggen, "Wij geloven," met hun monden, poosje hun
harten geloven niet. Tussen de Israëliers, enkel aangehoorde onwaarheden. Zij
gestaane te woord mensen die nooit getroffene jullie, en die de woorden verdraaide
buiten de verband, dan zei, "Als jullie worden dit gegeven, het accepteren, maar als
jullie worden iets verschillend, beware gegeven." Whomever GOD willen om af te
leiden, jullie kunnen doen niets om hem tegen GOD te helpen. GOD toewenst niet om
hun harten te louteren. Zij hebben vernedering in deze wereld opgelopen, en in het
.Hiernamaals, zij zullen een verschrikkelijk retribution verduren
Zij zijn upholders van de onwaarheden, en eaters van clandestiene verdiensten. [ :
]
Als zij bedragene jullie moeten tussen hen beoordelen, jullie mogen rechter tussen
hen, of jullie mogen hen negeren. Als jullie kiezen om hen te negeren, zij kunan niet
jullie in de kleinst schaden. Maar als jullie beoordelen tussen hen, jullie willen rechter
.equitably. GOD liefhebt diegenen die zijn billijk
Waarom vragen zij jullie tussen hen beoordelen, wanneer zij de Torah hebben, [ :
    ]
bevattende wet VAN DE GOD, en zij kozen om het te negeren? Zij zijn van niet
.gelovigen
Wij hebben omlaag de Torah opgezonden, bevattende leiding en ontsteken. [ :

]
Beslissing overeenkomstig het het waren de Joodse voorspellers, alsmede de rabbis en
de pastooren, als dicteerden ernaar in de bijbel VAN DE GOD, en als bijwoonde door
hen. Daarom, niet reverence menselijke wezens; Jullie willen reverence Mij ter
vervanging. En niet vandaan Mijn openbaringen verhandelen voor een goedkope prijs.
Diegenen die verordenen niet overeenkomstig de openbaringen VAN DE GOD zijn
.de disbelievers
En wij decreteerden voor hen erin die: Het leven voor het leven, het oog voor [ :
]
het oog, de neus voor de neus, het oor voor het oor, de tand voor de tand, en een
gelijkwaardige verwonding voor elk verwonding. Als ieder verbeurt wat is wegens
hem als een liefdadigheid, het wil atone voor zijn zondes. Diegenen die verordenen
.niet overeenkomstig de openbaringen VAN DE GOD zijn de onrechtvaardig
Navolgende ernaar, wij Jezus zonden, de zoon van Maria, bekrachtigende de [ :
]
vorige bijbel, de Torah. Wij gaven hem het Evangelie, bevattende leiding en
ontsteken, en bekrachtigende de vorige bijbels, de Torah, en groeiende zijn leiding en
.ontsteken, en om de gerechtvaardigd te illumineren
De mensen van het Evangelie willen regel overeenkomstig de openbaringen [ :

]
VAN DE GOD daarin. Diegenen die verordenen niet overeenkomstig de
.openbaringen VAN DE GOD zijn de kwaadaardig
Toen wij onthulden naar jullie deze bijbel, eerlijk, bekrachtigende vorige [ :
]
bijbels, en halende hen. Jullie willen regel tussen hen overeenkomstig de
openbaringen VAN DE GOD, en niet volgen hun wensen als zij onderscheiden van de
waarheid die bedroegen jullie. Voor allen van jullie, wij hebben wetten en
verschillende rite gedecreteerd. Hebb GOD willed, Hij kan hebben jullie een kerkvolk
gemaakt. Maar Hij zodoende jullie steekt naar de test door de openbaringen Hij heeft
allen van jullie geschonken. Jullie willen concurreren in de rechtvaardigheid. Naar
GOD is uw laatste bestemming - alle jullie - toen Hij zal jullie informeren van het
alles jullie . hadden gedisputeerd
Jullie willen regel tussen hen overeenkomstig de openbaringen VAN DE GOD [ :
]
naar jullie. Niet volg hun wensen, en beware lest zij amusante jullie van enkel van de
openbaringen VAN DE GOD naar jullie. Als zij versturen, dan weten dat GOD willen
om hen voor enkel van hun zondes te tuchtigen. Metterdaad, vele mensen zijn
.kwaadaardig
Is het de wet van de dagen van de onwetendheid die zij zoeken om te [ : ]
handhaven? Wiens wet is better dan GOD voor diegenen die heeft zekerheid
?verkregen
O jullie die geloven, niet nemen sommige Israëliers en Christenen als [ : ]
geallieerden; Deze zijn geallieerden van elkaar. Die tussen jullie die geallieerde zich
.met deze behoren ermee. GOD dirigeert niet de transgressors
Jullie zullen zien diegenen die haven twijfel in hun harten verhaasten om hen [ : ]
te verenigen, zeggende, "Wij vrees lest wij mogen worden verslagen." Mag GOD
overwinning brengen, of een bevel van Hem, die veroorzaakt hen moeten hun
.geheime gedachtes spijten
De gelovigen zullen dan zeggen, 'Will "Are deze gelijke mensen die vloekte [ :     ]
door GOD plechtig die zij waren met jullie?" Hun werken zijn vernietigd; Zij zijn de
.verliezers
O jullie die geloven, als jullie revert van uw godsdienst, toen GOD zal [ :
]
vervangen in uw plaats mensen welk Hij liefhebt en die liefde Hem. Zij zullen aard
met de gelovigen, spiegel met de disbelievers, en zal in de oorzaak van GOD zonder
de vrees van elk schuld streven. Zodanig is zegening VAN DE GOD; Hij het begiftigt
.aan whomever Hij willen. GOD is Overvloedige, Omniscient
Uw echte geallieerden zijn GOD en Zijn gezant, en de gelovigen die verrichten [ : ]
de Contact Prayers (Salat), en geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), en zij boog
.waas
Diegenen die geallieerde zich met GOD en Zijn gezant, en diegenen die [ : ]
.geloofd, behoren in de lede van GOD; Absoluut, zij zijn de overwinnaaren
O jullie die geloven, bijstaan niet die tussen de ontvangers van vorige bijbel die [ :
]
spoten en vrolijk maken zich over uw godsdienst, evenmin willen jullie staan de
.disbelievers bij. Jullie willen reverence GOD, als jullie zijn naar waarheid gelovigen
wanneer jullie roepen naar de Contact Prayers (Salat), zij spoten en vrolijk [ : ]
.maken zich over het. Dit is omdat zij zijn mensen welk begrijpen niet
Zeggen, "O mensen van de bijbel, haten jullie niet ons omdat wij geloven in [ : ]
GOD, en in wat werd naar ons onthullen, en in wat werd onthullen alvorens ons, en
"?omdat meest van jullie zijnen niet gerechtvaardigd
Zeg, "Laat ik vertel jullie die zijn slechter in de aanzien van GOD: Diegenen [ : ]
die worden door GOD na lopende Zijn woede verworpen totdat Hij maakte hen (als
verachtelijk als) apen en zwijnen, en het idool worshipers. Deze zijn ver slechter, en
".verder van de juiste paadje
wanneer zij bedragene jullie, zij zeggen, "Wij geloven," hoewel zij waren vol [ : ]
van het ongeloof wanneer zij binnenkwamen, en zij zijn vol van het ongeloof wanneer
.zij laten. GOD oplet geheel van het alles zij verhullen
Jullie zien tal van hen gemakkelijk plegen kwade en zonde, en etend van [ : ]
.clandestiene verdiensten. Kwaad metterdaad is wat zij doen
Als slechts de rabbis en de pastooren hen legen van hun zondige uitingen en [ :     ]
.clandestiene verdiensten op! Kwaad metterdaad is wat zij plegen
The Jews zelfs zei, 'hand VAN DE 'GOD wordt gekneveld!" Het is hun hands [ :
]
die worden gekneveld. Zij worden voor slakende zo'n godslastering verworpen. Ter
vervanging, Zijn hands zijn wijde ontluiken, besteding als Hij willen. Voor sommige,
uw openbaringen van Lord naar jullie zullen veroorzaken tal van hen moeten dieper in
de zonde en ongeloof dompelen. Zodoende, wij hebben hen naar animosity en hatred
tussen zichzelf begaan totdat de Dag van De verrijzenis. Wanneer zij de vlammen
steken van de oorlog aan, GOD steekt hen erbuit. Zij trekken het land kwaadaardig,
.en GOD minacht de evildoers
Als slechts de mensen van de bijbel geloven en een gerechtvaardigd leven [ : ]
leiden, wij zullen dan hun zondes annuleren, en geven hen in de tuinen van de
.gelukzaligheid toe
Als maar zij zouden de Torah en het Evangelie handhaven, en wat wordt [ : ]
omlaag ernaar hierin van hun Lord gezonden, zij zouden worden met de zegeningen
van boven hen en van onder hun voeten gedoucht. Enkel van hen zijn
.gerechtvaardigd, maar tal van hen zijn evildoers
O jullie gezant, afleveren wat wordt naar jullie van uw Lord - onthullen totdat [ :
]
jullie doen, jullie hebben Zijn boodschap - niet afgeleverd en GOD zal jullie van de
.mensen behoeden. GOD geen ongelovige mensen geleidt
Zeggen, "O mensen van de bijbel, jullie hebben geen basis totdat jullie de [ : ]
Torah handhaven, en het Evangelie, en wat wordt omlaag naar jullie hierin van uw
Lord gezonden." Voor de wis, deze openbaringen van uw Lord zullen veroorzaken tal
van hen moeten dieper in de zonde en ongeloof dompelen. Daarom, voelen niet sorry
.voor de ongelovige mensen
Zeker, diegenen die geloven, diegenen die zijn Joodse, de bekeerlingen, en de [ : ]
) Christenen; Elk van hen die
) geloven in GOD en (
) geloven in de Last Day, en (
een gerechtvaardigd leven leiden, hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij (   
.droevig stemen
Wij hebben een verdrag van de Kinderen van Israël genomen, en wij zonden [ :
]
ernaar gezanten op. Wanneer een gezant ging ernaar met het iets zij minachtten, enkel
.van hen zij verwierpen, en enkel zij doodden
Zij gedacht die zij zouden niet worden getest, zo zij draaiden zich blinde en [ :
]
dove, toen GOD kocht hen af, maar toen tal van hen draaiden zich blinde en dove
.opnieuw. GOD is Seer van het alles zij doen
Heidenen metterdaad zijn diegenen die zeggen dat GOD is de Messias, zoon [ :
]
van Maria. De Messias zichzelf zeiden, "O Kinderen van Israël, jullie willen
verheerlijken GOD; Mijn Lord en uw Lord." Anyone die elk idool stelt buiten GOD
op, GOD heeft Paradijs voor hem verboden, en zijn bestemming is Helle. De
.kwaadaardig geen hulpen hebben
Heidenen metterdaad zijn diegenen die zeggen dat GOD is een derd van een [ :
    ]
drie-eenheid. Er is geen god behalve de een god. Tenzij zij achterwege laten gezegde
.dit, diegenen die disbelieve tussen hen zullen een pijnlijk retribution oplopen
Zouden zij naar GOD niet berouwen, en Zijn vergeving vragen? GOD is [ :
]
.Forgiver, Most Merciful
The Messiah, zoon van Maria, is niet meer dan een gezant zoals de gezanten [ :
]
alvorens hem, en zijn moeder was een heilige. Beide van hen gebruikt om de
etenswaar te bikken. Opmerking op welke wijze wij de openbaringen legen voor hen
!uit, en opmerking op welke wijze zij nog wijken
Zeggen, "Zouden jullie verheerlijken buiten GOD machteloze idoolen die kan [ :
]
".noch jullie schaden, noch jullie bevoordelen? GOD is Hearer, Omniscient
Zeggen, "O mensen van de bijbel, geen beperkingen overtreden van uw [ :

]
godsdienst voorbij de waarheid, en geen meningen volgen van mensen welk hebben
verdwaald, en hebben menigtes van mensen misleid; Zij gelijk ver op het verkeerd
".pad van de hebben paadje overeen
Verworpen zijn diegenen die disbelieved tussen de Kinderen van Israël, door [ :
]
de tong van David en Jezus, de zoon van Maria. Dit is omdat zij niet gehoorzaamden
.en zondigden
Zij legden niet elkaar van het plegen kwaad op. Kwaad metterdaad is wat zij [ :
]
.deden
Jullie zouden tal van hen allying zich met diegenen die disbelieve zien. Kwaad [ :]
metterdaad is wat hun hands heeft fort namens hun geesten gezonden. GOD is boze
.ermee en, zodoende, zij wil abide voor altijd in retribution
Hadden zij geloofden in GOD, en de voorspeller, en in wat werd naar hem [ :]
.hierin onthullen, zij zouden niet hebben hen bijgestaan. Maar tal van hen zijn kwaad
Jullie zullen vernemen die de slechtste vijanden van de gelovigen zijn de [ :]
Israëliers en het idool worshipers. En jullie zullen vernemen die de dichtmeeste
mensen in de vriendschap naar de gelovigen zijn diegenen die zeggen, "Wij zijn
Christelijk." Dit is omdat zij hebben pastooren en kloosterbroeders tussen hen, en zij
.zijn niet arrogant
wanneer zij horen wat werd naar de gezant onthullen, jullie zien hun ogen [ :    ]
inunderend met de traanen als zij herkenen de waarheid daarin, en zij zeggen, "Our
.Lord, wij hebben geloofd, zo gelden ons tussen de getuigen
Waarom moeten wij niet in GOD geloven, en in de waarheid die moetan ons " [ :
]
"?bedragen, en hoopen die onze Lord ons met de rechtschapene mensenen toegeven
GOD heeft hen voor zeggend dit teruggedaan; Hij zal hen in de tuinen met [ : ]
vloeiende kreeken toegeven. Zij abide daarin voor altijd. Zodanig is de vergelding
.voor de gerechtvaardigd
Zoals voor diegenen die disbelieve en verwerpen onze openbaringen, zij zijn [ : ]
.de dwellers van De helle
O jullie die geloven, niet verbieden goede dingen die zijn maakte regelmatig [ :
]
.door GOD, en zijn niet aggress; GOD de aanvallers minacht
En eten van de handelswaar en wettige dingen dat GOD heeft voor jullie [ :]
.gestijfd. Jullie willen reverence GOD, in welk jullie zijn gelovigen
GOD niet houdt jullie verantwoordelijk voor de reine uiting van de eeden; Hij [ :]
houdt jullie verantwoordelijk voor uw eigenlijke voornemens. Als jullie verkrachten
een willen eed, jullie atone door voedende tien arme mensen van gelijke etenswaar
jullie bieden aan uw eigen gezin, of kleding hen, of door bevrijdende een slaaf aan.
Als jullie kunan niet dit toestaan, toen jullie willen snelle drie dagen. Dit is de
atonement voor verkrachtende de eeden die jullie vloekten om te gadeslaan. Jullie
willen uw eeden volbrengen. GOD zodoende Zijn openbaringen legt naar jullie uit,
.die jullie mogen erkentelijk zijn
O jullie die geloven, intoxicants, en gokkend, en de altaren van de idoolen, en [ :]
de kansspelen zijn verschrikkingen van de duivel; Jullie willen hen ontwijken, die
.jullie mogen slagen
De duivel verlangt om animosity te tergen en hatred tussen jullie door [ :]
intoxicants en gokkend, en om jullie van herinnerende GOD, en van verrichtende de
?Contact Prayers (Salat) af te leiden. Zullen jullie dan weerhouden
Jullie willen GOD gehoorzamen, en jullie willen de gezant gehoorzamen, en [ :]
beware. Als jullie versturen, dan weten die de louter verplichting van onze gezant is
.om de boodschap efficient af te leveren
Diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven beer geen schuld [ :    ]
door etende elk etenswaar, zo lang als zij de geboden verrichten, geloven en een
gerechtvaardigd leven leiden, dan handhaven hun vroomheid en trouw, en continueren
om vroomheid en rechtvaardigheid te verrichten. GOD liefhebt . de gerechtvaardigd
O jullie die geloven, GOD zal jullie met enkel wedstrijd bereikbaar van uw [ :
]
hands en uw pijlen (tijdens de bedevaart) testen. GOD zodoende onderkent die tussen
jullie die Hem verrichten in hun privacy. Diegenen die zonde doen na het dit hebben
.een pijnlijk retribution opgelopen
O jullie die geloven, niet elk wedstrijd doden tijdens de bedevaart. Anyone die [ : ]
doodt elk wedstrijd expres, dagen teder willen zijn een aantal levende have beesten
da’s gelijkwaardig naar de wedstrijd beesten hij doodde. Het oordeel willen worden
door twee billijke mensen tussen jullie ingestellen. Zij willen zorgen die de
aanbiedingen de Ka`bah treffen. Anders, hij mag expiate door voedende arme
mensen, of door een gelijkwaardig snell naar atone voor zijn krenking. GOD heeft
verleden krenkingen begenadigd. Maar als anyone komt op zodanig een krenking
.terug, GOD zal het wreken. GOD is Almachtige, Wreker
Alle vis van de zee zijn maakte wettig voor jullie moeten eten. Tijdens de [ : ]
bedevaart, deze bloeimaand verschaffen voor jullie tijdens uw tocht. Jullie willen niet
bejagen gedurende de bedevaart. Jullie willen reverence GOD, voor welk jullie zullen
.geroepen worden
GOD heeft de Ka`bah benoemd, de Sacred Masjid, te zijn een heiligdom voor [ :
]
de mensen, en ook de Sacred Months, de aanbiedingen (naar de Sacred Masjid), en de
guirlandes verbetering hen. Jullie moeten weten dat GOD alles weet in de luchten en
.het land, en dat GOD is Omniscient
Weten dat GOD is strikt in drijvend retribution, en dat GOD Begenadigt, Most [ :]
.Merciful
De louter verplichting van de gezant is om de boodschap af te leveren, en GOD [ :]
.weet alles jullie declareren en alles jullie verhullen
Verkondigen: "De slechte en de handelswaar zijn niet gelijk, zelfs als de [ :]
overvloed van de slechte mag jullie maken indruk op. Jullie willen reverence GOD,
(zelfs als jullie zijn in de minoriteit) O jullie die intelligentie bezitten, die jullie mogen
".slagen
O jullie die geloven, vragen niet omstreeks de materies welk, als onthulde [ :]
naar jullie overhaast, zouden jullie bezeren. Als jullie vragen omstreeks hen in het
licht van de Quran, zij zullen duidelijk naar jullie worden. GOD heeft opzettelijk hen
.overgezien. GOD is Forgiver, Clement
Anderen alvorens jullie hebben gelijke vragen gevraagd, dan werden [ :]
.disbelievers daarin
GOD verbood niet levende have die sommige combinaties verwekt van [ :    ]
manspersonen en vrouwtjes, evenmin levende have bevrijd door een eed, evenmin de
een die twee manspersonen verwekt binnen de toerbeurt, evenmin de stier die tiental
bevadeert. Het is de disbelievers die verzon zodanig slingert GOD. Meest van hen
.begrijpen niet
wanneer zij worden verteld, "'Bedragen wat GOD heeft onthullen, en naar de [ :
]
gezant," zij zeggen, "Wat wij vonden onze ouderpaar doend is voldoende voor ons."
?Wat als hun ouderpaar wist niets, en werden niet geleid
O jullie die geloven, jullie moeten slechts omstreeks uw eigen nekken doen [ : ]
verdriet. Als de anderen verdwalen, kunan niet zij jullie bezeren, zolang jullie worden
geleid. Naar GOD is uw ultieme bestemming, alle jullie, toen Hij zal jullie informeren
.van het alles jullie hadden gedaan
O jullie die geloven, bijwonen een wil wanneer een van jullie sterft willen [ : ]
worden door twee billijke mensen tussen jullie gedaan. Als jullie reizen, dan twee
anderen mogen het bijwonen doen. Na verrichtende de Contact Prayer (Salat),
gelaten de getuigen vloeken door GOD, om uw twijfels te verlichten: "Wij zullen niet
benutten dit om persoonlijke winsten te verkrijgen, zelfs als de erflater wordt ons
toegeschreven aan. Evenmin zullen wij verhullen getuigenis VAN DE GOD. Anders,
".wij zouden zondaren zijnen
Als de getuigen worden gevonden te zijn schuldig van de [ :
]
vooringenomenheid, dan twee anderen willen worden gevraagd om hun plaatsen te
nemen. Kies twee personen die waren victimized door de eerst getuigen, en laten zij
vloeken door GOD: "Onze getuigenis is meer eerlijk dan hunne; Wij zullen niet zijn
".vooringenomen. Anders, wij zullen transgressors
Dit is meer passend om een eerlijke getuigenis hunnerzijds te bemoedigen, [ :]
vrezend die hun eed mag worden zoals negeerd die van de voorgaand getuigen. Jullie
.willen verrichten GOD en horen. GOD dirigeert niet de kwaadaardig
De dag komen wanneer GOD wil ontbieden de gezanten en hen vragen, "Hoe [ :]
zullen het antwoord naar jullie geweest?" Zij zullen zeggen, "Wij geen kennis hebben.
".Jullie zijn de Knower van alle geheimen
GOD zal zeggen, "O Jezus, zoon van Maria, herinneren zich Mijn zegeningen [ :]
aan jullie en uw moeder. Ik jullie ondersteunde met de Holy Spirit, in staat te stellen
jullie moeten de mensen van de kribbe, aanspreken alsmede een volwassene. Ik
onderrichtte jullie de bijbel, wijsheid, de Torah, en het Evangelie. Herdenk die jullie
ontwikkelden van de klei de gedaante van een vogel door Mijn verlof, dan wapperde
erin, en het werd een gevesti zijnen vogel door Mijn verlof. Jullie heelden de blind en
de leprous door Mijn verlof, en leefden de dood door Mijn verlof op. Herdenk die ik
bedekt jullie van de Kinderen van die in het Israël verlangde om jullie te bezeren,
niettegenstaande de diepgaande mirakels jullie hadden hen gemanifesteerd. De
'.disbelievers tussen hen zeiden, `THIS is uiteraard magie
Herdenk die ik de gevolg bezielde: `YOU wil geloven in Mij en Mijn " [ :]
" '.gezant.' Zij zeiden, `WE hebben geloofd, en beer beleven die wij zijn voordragers
Herdenken die het gevolg zei, "O Jezus, zoon van Maria, kan uw Lord [ :]
omlaag naar ons een smulpartij van de lucht opzenden?" Hij zei, "Jullie moeten
".reverence GOD, als jullie zijn gelovigen
Zij zeiden, "Wij toewensen om ervan te eten, en om onze harten gerust te [ :    ]
stellen, en om te weten zeker die jullie hebben ons de waarheid verteld. Wij zullen
".getuigen daarvan dienen als
Said Jesus, de zoon van Maria, "Onze god, onze Lord, zenden omlaag naar [ :
]
ons een smulpartij van de lucht op. Gelaten het brengen volop voor allen en een ieder
van ons, en een voorteken van Jullie. Bevoorraad voor ons; Jullie zijn de beste
".Aanbieder
GOD zei, "ik zend het waas. Anyone tussen jullie die disbelieves na het dit, ik [ : ]
".zal hem tuchtigen als ik nooit strafte anyone anders af
GOD zal zeggen, "O Jezus, zoon van Maria, zull jullie zeggen naar de [ : ]
mensen, `MAKE mij en mijn moeder idoolen buiten GOD?' " Hij zal zeggen, "Be
Jullie verheerleek. Ik kon niet slaken wat niet gelijk hebb. Hebb ik zei het, Jullie reeds
zouden hebben het geweten. Jullie mijn gedachtes weten, en ik niet Uw gedachtes
.weet. Jullie weten alle de geheimen
ik vertelde hen slechts wat Jullie beveelden me om, die te zeggen: `YOU " [ :
]
willen verheerlijken GOD, mijn Lord en uw Lord.' Ik was een getuige tussen hen voor
zolang ik leefde ermee. Wanneer Jullie mijn leven eindigden op land, Jullie werden de
.Watcher overheen hen. Jullie alle dingen beleven
If Jullie hen tuchtigen, zij zijn Uw bestanddelen. Als Jullie hen begenadigen, " [ :]
".zijn Jullie de Almachtige, Most Wise
GOD zal verkondigen, "Dit is per dag wanneer de eerlijk zal door hun [ :]
truthfulness geredden worden." Zij hebben tuinen met vloeiende kreeken verdiend. Zij
abide daarin voor altijd. GOD is blij ermee, en zij zijn blij met Hem. Dit is de grootst
.zegepraal
Naar GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land, en alles erin, [ :]
.en Hij is Omnipotent
.
(Levende have (Al-an'am -
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Pluim zijn naar GOD, die maakte de luchten en het land, en maakte de duisternis [ :]
.en de hel. Alsnog, diegenen die disbelieve in hun Lord continueren om af te wijken
Hij is de Een die jullie maakte van de drek, dan voorbeschikten uw leven [ :]
spanne, een leven spanne da’s wist slechts naar Hem. Alsnog, jullie continueren om te
.twijfelen
Hij is de een GOD in de luchten en het land. Hij weet uw geheimen en uw [ :    ]
.verklaringen, en Hij weet alles jullie winnen
Onvoorwaardelijk type drukproef bedraagt hen van hun Lord, zij versturen [ :
]
.ervan, in de tegenzin
Sedert de zij verwierpen de waarheid wanneer het bedroeg hen, zij hebben de [ : ]
.consequenties van hun heedlessness opgelopen
Hebben zij niet hoeveel generaties aangetroffen alvorens hen wij hebben [ : ]
vernietigd? Wij hen vestigden op land meer dan wij deden voor jullie, en wij
douchten hen met de zegeningen, gul, en wij hen bevoorraadden met vloeiende
kreeken. Wij dan hen vernietigden vanwege hun zondes, en wij vervingen andere
.generatie in hun plaats
Zelfs als wij zonden omlaag ernaar een lichamelijk boek op, uitgeschreven op de [ :
]
krant, en zij beroerd er mee hun hands, diegenen die disbelieved zouden hebben
".gezegd, "Dit is niet meer dan knappe magie
Zij ook zeiden, "Als slechts een engel kon met hem neerdalen!" Hebb wij een [ :]
engel zonden, de hele materie zal geëindigd zijn, en zij zouden niet langer zijn
.respited
Hadden wij een engel zonden, wij zouden hem in de vorm van een man hebben [ :]
gezonden, en wij zouden hen hebben behouden evenals verwarden als zij worden nu
.verwarren
Gezanten alvorens jullie zijn bespot. Het is diegenen die gespote hen die de [ :]
.consequenties doorstond van hun vrolijk maken zich over
".Zeggen, "Trekken het land en de consequenties tekenen voor de rejectors aan [ :]
Zeggen, "Naar welk behoort alles in de luchten en het land?" Zeg, "Naar [ :]
GOD." Hij heeft gedecreteerd dat barmhartigheid is Dagen bijvoeglijke bepaling. Hij
zal zeker jullie alle op de Dag van De verrijzenis ontbieden, welk is onvermijdelijk.
.De een die raken kwijt hun geesten zijn diegenen die disbelieve
To Hem behoort allemaal die resideert des avonds en de dag. Hij is de Hearer, [ :    ]
.de Knower
Zeggen, "Shall I roeien met de riemen bij uitzondering GOD als een Lord en [ :
]
Magister, wanneer Hij is de Initiatiefnemer van de luchten en het land, en Hij voedt
maar is niet fed?" Zeg, "ik word gebeveeld te zijn de meeste aanhankelijke
" '.voordrager, en, `DO niet zijn een idool worshiper
Zeg, "ik vrees, als ik niet gehoorzaamde mijn Lord, de retribution van een [ : ]
.ontzagwekkende dag
Wie "ook wordt (de retribution) geredetwist, daarover dag, heeft Zijn ' [ : ]
".barmhartigheid verkregen. En dit is de grootst zegepraal
Als GOD jullie beroert met de tegenslag, geen kunnen het behalve Hij [ :
]
.ontzetten. En als Hij jullie beroert met een zegening, Hij is Omnipotent
.Hij is Opperste ten Zijn schepsels. Hij is de Most Wise, de Bewust [ :]
Zeggen, "Wiens getuigenis is de grootst?" Zeg, "GOD. Hij is de getuige tussen [ :]
mij en jullie die deze Quran is naar me geinspireerd, om het naar jullie en whomever
het draagwijdtes te preken. Metterdaad, jullie doorstaan beleven die er zijnen andere
goden buiten GOD." Zeg, "ik getuig niet als jullie doen; Er is slechts een god, en ik
".uw afgodendienst loocheen
Die naar welk wij hebben gegeven de bijbel herkenen dit als zij herkenen hun [ :]
.eigen kinderen. De een die raken kwijt hun geesten zijn diegenen die geloven niet
Die is meer kwaad dan een die slingert GOD, of verwerpt Zijn openbaringen? [ :]
.De transgressors nooit slagen
Op de dag wanneer wij ontbieden hen alle, wij zullen het idool worshipers [ :]
"?vragen, "Waar de idoolen jullie zeten
Hun rampzalige antwoord zal, "Door GOD onze Lord, wij nooit waren idool [ :    ]
".worshipers
Opmerking op welke wijze zij logen zichzelf voor, en hoe de idoolen zij [ :
]
.hadden verzonnen hebben hen verlaten
Enkel van hen horen jullie aan, maar wij adapteren sluiers op hun harten om [ : ]
hen van de betrekking, en doofheid in hun oren te stremmen. Zodoende,
onvoorwaardelijk type drukproef zij aantreffen, zij kunan niet geloven. Zodoende,
wanneer zij bedragen betoog met jullie, de disbelievers zeggen, "Deze zijn relaasen
".van het verleden
Zij stoten anderen hieruit (Quran) af, als zij zichzelf verblijf vandaan ervan, en [ : ]
.zodoende, zij slechts vernietigen zich zonder vernemend
Als maar jullie konden hen zien wanneer zij confronteren de hellfire! Zij [ :
]
zouden dan, "Smart naar ons zeggen. Oche, wij toewensen wij konden weg back, en
".nooit verwerpen onze openbaringen van Lord, en verenig de gelovigen
Metterdaad, (zij slechts zeggen dit omdat) hun geheimen zijn blootgestelld. Als [ :]
.zij verslechteren, zullen zij precies gelijke misdaden begaan. Zij zijn leugenaars
Zij zeggen (onderbewust), "Wij leven slechts dit leven; Wij zullen niet worden [ :]
".herleefd
Als jullie konden slechts hen zien wanneer zij keet voor hun Lord! Hij zou [ :    ]
zeggen, "Is dit niet de waarheid?" Zij zouden, "Ja, door onze Lord zeggen." Hij zou
".zeggen, "Jullie hebben de retribution door uw ongeloof opgelopen
Verliezers metterdaad zijn diegenen die disbelieve in de ontmoeting GOD, [ :    ]
totdat het uur bedraagt hen plotseling, dan zeggen, "Wij intens spijten verspilling onze
levens in deze wereld." Zij zullen ladingen van hun zondes op hun back dragen; Welk
!kwaad vracht
Het leven ondermaans is niet meer dan illusie en nietigheid, poosje de [ :    ]
domicilie van het Hiernamaals is ver better voor de gerechtvaardigd. Begrijpen jullie
!?niet
Wij weten die jullie mogen worden door verdriet wat zij zeggen. Jullie moeten [ :        ]
weten die het is van niet jullie die zij verwerpen; Het is openbaringen VAN DE GOD
.die de kwaadaardige veronachtzaming
Gezanten alvorens jullie zijn verworpen, en zij standvastig voet bij stuk hielden [ :   
]
in het gezicht van de verwerping. Zij werden nagejaagd totdat onze overwinning
bedroeg hen. Zodanig is systeem VAN DE GOD die zal nooit bewegen. De
.geschiedenis van Mijn gezanten zodoende de precedenten stelt voor jullie in
Als hun verwerping beweegt tot zijn ook veel voor jullie, jullie moeten weten [ :    ]
die zelfs als jullie een tunnel groeven door het land, of een ladder klommen in de
lucht, en een mirakel produceerden voor hen (zij nog zouden) niet geloven. Hebb
GOD willed, Hij kan hebben hen, eenstemmig geleid. Daarom, gedragen niet zoals
.de onwetende een of anders
Het enige een of anders te veroorzaken reactie zijn diegenen die horen. GOD [ :    ]
.herleeft de dood; Zij uiteindelijk komen op Hem terug
Zij zeiden, "Als slechts een sommige voorteken kon naar hem van zijn Lord [ :   
]
neerdalen!" Zeg, "GOD is in staat om omlaag een voorteken op te zenden, maar meest
".van hen weten niet
Alle de schepsels op land, en alle de vogelstand die vliegen vleugels mee, zijn [ :    ]
gemeenschappen jullie verkiezen. Wij niets lieten buiten dit boek. Naar hun Lord, alle
.deze schepsels zullen geroepen worden
Diegenen die nee zeggen tegen onze drukproefen zijn dove en dom, in totale [ :    ]
duisternis. Whomever GOD willen, Hij zendt op het verkeerd pad op, en whomever
.Hij willen, Hij leidt een rechtdoorzee paadje binnen
Zeggen, "Wat als GOD retribution bedroeg jullie, of het uur bedroeg jullie: [ :
]
"?Zouden jullie bij uitzondering GOD smeken, als jullie zijn eerlijk
Het feit is: Maar Hem jullie afsmeken, en Hij beantwoordt aan uw gebed, als [ :
]
.Hij zo willen, en jullie uw idoolen vergeten
Wij hebben (gezanten) naar de gemeenschappen opgezonden alvorens jullie, en [ :
]
.wij hen steken naar de test door de tegenslag en ontbering, die zij mogen afsmeken
Als maar zij afsmeekten wanneer onze test hen verdroot! Ter vervanging, hun [ :
    ]
.harten werden, en de duivel opgesmukt hun werken in hun ogen gestaald
wanneer zij zodoende negeren de boodschap gegevene ernaar, wij stelen voor [ :

]
hen de poorten van allemaal open. Dan, evenals zij verblijden zich in wat werd ernaar
.gegeven, wij tuchtigen hen plotseling; Zij geworden volkomen verbluft
De kwaadaardig worden zodoende vernietigd. Pluim zijn naar GOD, Lord van [ :
]
.de schepping
Zeggen, "Wat als GOD pakte uw verhoor af en uw gezichtsvermogen, en uw [ :
]
geesten bezegeelde; Welk god, bij uitzondering GOD, kan deze voor jullie herladen?"
Opmerking op welke wijze wij legen de openbaringen uit, en opmerking op welke
!wijze zij nog wijken
Zeggen, "Wat als GOD retribution bedroeg jullie plotseling, of na een [ :

]
"?aankondiging, is het niet de kwaadaardige die lopen annihilation op
Wij geen gezanten zenden behalve als koeriers van goed nieuwtje, alsmede [ :
]
warners. Diegenen die geloven en vernieuwing hebben niets om te vrezen, evenmin
.zal zij droevig stemen
Zoals voor diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen, zij lopen de [ :
]
.retribution voor hun boosaardigheid op
Zeg, "ik zeg niet naar jullie die ik de schatten bezit van GOD. Evenmin doen ik [ : ]
de toekomst weet. Evenmin doen ik zeg naar jullie die ik ben een engel. Ik eenvoudig
voortvloei wat wordt naar me onthullen." Zeg, "Is de blind gelijk als de seer?
"?Weerkaatsen jullie niet
En preken met het dit (Quran) naar diegenen die reverence de roepend voor [ : ]
hun Lord - zij hebben geen buiten Hem als een Lord en Magister, evenmin een
.advocaat - die zij mogen verlossing verkrijgen
En ontzetten niet diegenen die bezweren hun Lord dag en avond, bestedend [ : ]
zich naar Hem louter. Jullie zijn niet verantwoordelijk voor hun bestek, evenmin zijn
zij verantwoordelijk voor uw bestek. Als jullie hen ontzetten, zullen jullie een
.transgressor
Wij zodoende de mensen testen door elkaar, naar laten zij zeggen (mockingly), [ :     ]
"Zijn deze de mensen tussen ons welk worden door GOD gezegend?" Let GOD niet
?van de erkentelijke een of anders op
wanneer diegenen die geloven in onze openbaringen bedragene jullie, jullie [ :
]
willen zeggen, "Salmun `ALAYKUM (Vrede zijn aan jullie). Uw Lord heeft
gedecreteerd dat barmhartigheid is Dagen bijvoeglijke bepaling. Zodoende, anyone
tussen jullie die een zonde begaat buiten de onwetendheid, en berouwt daarna en
vernieuwingen, toen Hij Begenadigt, ". Most Merciful
Wij zodoende legen de openbaringen uit, en de wegen vertonen van de [ : ]
.kwaadaardig
Zeg, "ik word van verheerlijkend verboden wat jullie verheerlijken tevens [ : ]
GOD." Zeg, "ik zal niet uw meningen volgen. Anders, ik zal verdwalen, en niet zijn
".geleidde
Zeg, "ik vaste drukproef heb van mijn Lord, en jullie hebben het geweigerd. Ik [ :
]
beheers mij niet de retribution jullie uitdagen me om te brengen. Oordeel behoort met
".GOD louter. Hij de waarheid debiteert, en Hij is de beste rechter
Zeggen, "If I beheerste mij de retribution jullie uitdagen me om te brengen, de [ : ]
hele materie zouden langgeleden geëindigd zijn. GOD weet best die de kwaadaardig
".zijn
With Hem zijn de oplossingen naar alle geheimen; Geen hen weet behalve Hij. [ : ]
Hij alles weet op land en in de zee. Niet een valt vel zonder Zijn kennis uit. Evenmin
is er een zaadkorrel in de dieptes van de voedingsbodem. Evenmin is er iets nat of
.dor, da’s niet registreerde binnen diepgaande melding
Hij is de Een die jullie steekt naar de dood bij nacht, en weet zelfs de kleinst [ : ]
van uw handelingen overdag. Hij herleeft jullie iedere morgen, totdat uw leven
spanne wordt volbracht, dan naar Hem is uw ultieme terugkomst. Hij zal dan jullie
.informeren van het alles jullie hadden gedaan
Hij is Opperste ten Zijn schepsels, en Hij benoemt lijfwachten om jullie te [ : ]
behoeden. Wanneer de benoemde tijdperk van de dood bedraagt elk van jullie, onze
.gezanten hem steken naar de dood terstond
Toen eenieder wordt GOD, hun rechtmatige Lord en Magister teruggekomen [ : ]
.op. Absoluut, Hij is de ultieme rechter; Hij is de meeste accurate Reckoner
Zeggen, "Die kan jullie van de duisternis van het land of de zee behoeden?" [ :     ]
Jullie bezweren Hem luid en ondershands: "Als Hij behoedt ons ditmaal, wij zullen
".uitentreuren erkentelijk
Zeggen, "GOD behoedt jullie ditmaal, en andere tijdperken ook, toen jullie nog [ :
]
".zetten idoolen tevens Hem op
Zeggen, "Hij in beslist staat om aan jullie retribution van boven jullie, of van [ : ]
onder uw voeten te storten. Of Hij kan jullie in de groeperingen onderverdelen en
hebb jullie proeven elkaarse tirannie. Opmerking op welke wijze wij legen de
".openbaringen uit, die zij mogen begrijpen
Uw mensen hebben dit verworpen, hoewel het is de waarheid. Zeg, "ik ben zijn [ : ]
".een beschermer ten jullie
.Iedere voorspelling hierin zal vrijaf bedragen, en jullie zullen zeker vernemen [ :
]
Als jullie aantreffen diegenen die vrolijk maken zich over onze openbaringen, [ : ]
jullie willen ontwijken hen totdat zij delven in ander onderhevig. Als de duivel
veroorzaakt jullie moeten zich vergeten, dan, zodra jullie herinneren zich, zitten niet
.met zodanig kwade mensen
De gerechtvaardigd zijn niet verantwoordelijk voor de uitingen van die [ : ]
mensen, maar het mag helpen om hen te manen; Misschien zij mogen worden
.geredden
Jullie willen veronachtzaming diegenen die nemen hun godsdienst tevergeefs, [ :
]
alsof het is een maatschappelijke functie, en worden totaal in dit wereldse leven
geabsorbeerd. Memoreer met het dit (Quran), lest een geest mag de consequenties van
zijn kwade verdiensten doorstaan. Het heeft geen buiten GOD als een Lord en
Magister, evenmin een advocaat. Als het kon elk offreren type losgeld, het zal niet
worden geaccepteerd. Zij de consequenties doorstaan van de kwade werken zij
winnen; Zij hebben helse drankjes, en een pijnlijk retribution vanwege hun ongeloof
.opgelopen
Zeggen, "Willen wij afsmeken, buiten GOD, wat bezit geen mogendheid om [ :
]
ons te bevoordelen of ons bezeren, en omdraaien op onze hakken na GOD ons geleid?
Alsdan, wij zouden verbinden die erop hielden door de duivels na, en wedergegeven
volkomen verward, poosje hun vrienden proberen om hen te behoeden: `STAY met
ons aan de rechterzijde paadje.' " Zeg, 'leiding VAN DE 'GOD gelijke de hebben
leiding overeen. Wij worden gebeveeld om de Lord van de schepping te menen te
.mogen
En om de Contact Prayers (Salat) te verrichten, en naar reverence Hem - Hij is " [ :
]
".de Een voor welk jullie zullen (voor de bestek) geroepen worden
Hij is de Een die maakte de luchten en het land, eerlijk. Wanneer Hij zegt, [ :
    ]
"Zijn," het is. Zijn woord is de absolute waarheid. Alle soevereiniteit behoort bij Hem
de dag de toeter wordt geblazd. Knower van alle geheimen en verklaringen, Hij is de
.Most Wise, de Bewust
Herdenken dat Abraham zei naar zijn vader Azar, "Hoe kon jullie verheerlijken [ :
]
standbeelden als goden? Ik aantref die jullie en uw mensen hebben ver op het
".verkeerd pad gegaan
Wij manifesteerden Abraham de verwondert ons van de luchten en het land, en [ :
]
:hem zegenden met de zekerheid
wanneer de avond viel, hij een lichtende planeet zag. "Misschien dit is mijn [ :
]
Lord," hij zei. Wanneer het verdween, zei hij, "ik vind aardig niet (goden) die
".verdwijn
wanneer hij zag de maan komende, hij zei, "Misschien dit is mijn Lord!" [ :

]
".Wanneer het verdween, zei hij, "Tenzij mijn Lord gidsen mij, ik zal met de strayers
wanneer hij aantrof the sun opkomen, hij zei, "Dit moet mijn Lord zijn. Dit is [ :
]
de grootst." Maar wanneer het ingestellen, hij zei, "O mijn mensen, ik uw
.afgodendienst beschuldig
ik heb besteed mijzelf absoluut naar de Een die startte de luchten en het land; " [ :
]
".Ik zal nooit zijn een idool worshiper
Zijn mensen disputeerden met hem. Hij zei, disputeren jullie' met mij [ :]
omstreeks GOD, na Hij' heeft me geleid? Ik geen vrees heb van de idoolen jullie
zeten. Niets kan naar me, geschieden tenzij mijn Lord willen het. Mijn kennis van
?Lord vat alle dingen om. Zouden jullie niet nemen luisteren
Waarom moet ik uw idoolen schromen? Het is jullie welk moeten bang zijn, " [ :]
sedert jullie verheerlijken voor GOD idoolen die zijn volkomen machteloos om jullie
"?te helpen. Welk kant verdient meer van de zekerheid, als jullie weten
Diegenen die geloven, en verontreinigen niet hun overtuiging met de [ :]
.afgodendienst, heeft de perfecte zekerheid verdiend, en zij worden werkelijk geleid
Zodanig was onze argument, waarmee wij Abraham ondersteunden tegen zijn [ :    ]
mensen. Wij verhefen whomever wij zullen naar hogere rangen. Uw Lord is Most
.Wise, Omniscient
En wij gunden hem Isaac en Jacob, en wij geleidden beide van hen. Op [ :
]
dezelfde manier, wij Noah geleidden voor die, en van zijn nageslacht (wij geleidden)
David, Solomon, Arbeidsplaats, Jozef, Mozes, en Aaron. Wij zodoende vergelden de
.gerechtvaardigd
.Ook, Zachariah, John, Jezus, en Elias; Alle waren gerechtvaardigd [ : ]
And Ismail, Elisha, Jonah, en Kavel; Allen van deze wij onderkenden overheen [ : ]
.alle de mensen
Van tussen hun voorouders, hun nageslacht, en hun broers en zus, wij kozen [ :
]
.vele, en wij hen geleidden binnen rechtdoorzee paadje
Zodanig is leiding VAN DE GOD, waarmee Hij gidsen whomever Hij kiest [ :]
van tussen Zijn bediendeen. Hebb elk van hen vielen in de afgodendienst, hun werken
.zouden vernietigd zijn
Dat waren de een naar welk wij hebben de bijbel, wijsheid, en prophethood [ :]
gegeven. Als deze mensen disbelieve, wij zullen anderen in hun plaats vervangen, en
.de nieuwe mensen zullen niet zijn disbelievers
Deze zijn de een geleidden door GOD; Jullie willen worden in hun voetsporen [ :]
geleid. Zeg, "ik niet jullie vraag voor elk wedde. Dit is maar een boodschap voor alle
".de mensen
Zij nooit taxeerden GOD als Hij moet worden getaxeerd. Zodoende, zij zeiden, [ :]
"GOD niets kondigt naar elk menselijke wezen af." Zeg, "Die dan onthulde de bijbel
dat Mozes bracht, met hel en leiding voor de mensen?" Jullie brengen omlaag op
papieren om het aan, poosje verhullend veel het bekend te maken. Jullie werden
onderwezen wat jullie nooit wisten - jullie en uw ouderpaar. Zeg, "GOD (is de Een
die onthulde het)," dan hen laten in hun heedlessness, . gespeel
Dit ook is een gelukzalige bijbel die wij hebben onthullen, bekrachtigende de [ :]
vorige bijbels, die jullie mogen de meeste belangrijke gemeenschap en alle die
daaromheen waarschuwen. Diegenen die geloven in het Hiernamaals zal in het dit
.(bijbel) geloven, en zal de Contact Prayers (Salat) verrichten
Die is meer kwaad dan een die fabriceert onwaarheden en bijvoeglijke [ :    ]
bepalingen hen naar GOD, of zegt, "ik heb goddelijke inspiratie ontvangen," wanneer
geen zodanig inspiratie hebb werd naar hem gegeven, of hebb zegt, "ik gelijk
schrijven als openbaringen VAN DE GOD?" Als maar jullie konden de transgressors
ten tijde van dood aantreffen! De engelen breiden hun hands ernaar uit, zeggend,
"Gelaten gaan van uw geesten. Vandaag, jullie hebben een schandelijk retribution
voor zeggend omstreeks GOD bij uitzondering de waarheid opgelopen, en voor wezen
.ook arrogant om Zijn openbaringen te accepteren
Jullie zijn naar ons teruggekomen als enkelingen, evenals wij maakten jullie " [ :
]
de eerst tijdperk, en jullie hebben ontgroeid wat wij bevoorraadden voor jullie. Wij
treffen niet met jullie de advocaten aan die jullie verafgoodden en geëist die zij zullen
jullie helpen. Alle stropdassen tussen jullie zijn gescheiden; De idoolen jullie
".rechtzeten hebben jullie verlaten
GOD is de Een die veroorzaakt de zaadkorrels en de zaden om en ontkiemen te [ : ]
kraken. Hij de bestaan produceert van de dood, en de dood van het bestaan. Zodanig
!is GOD; Hoe konden jullie afwijken
Op de krak van de dageraad, Hij veroorzaakt de morgen om te bovenkomen. [ : ]
Hij maakte de avond nog, en Hij gaf the sun weer en de maan om berekening
.apparaten te dienen als. Zodanig is het ontwerp van de Almachtige, de Omniscient
And He is de Een die maakte de sterren moet jullie tijdens de duisternis, op [ :
]
land en op de zee geleiden. Wij zodoende de openbaringen verduidelijken voor
.mensen die weten
Hij jullie startte van eenpersoons, en uw paadje beslisten, alsmede uw laatste [ :]
bestemming. Wij zodoende de openbaringen verduidelijken voor mensen die
.begrijpen
Hij is de Een die zendt omlaag van de lucht water op, waarbij wij produceren [ :]
alle types planten. Wij produceren van de groene materiele menigtes van het complex
zaadkorrels, palm bomen met hangende bundels, en tuinen van de druiven, olijven en
granaatappel; Vruchten die zijn lijkend op, alsnog ongelijkvormig. Opmerking hun
vruchten als zij verbouwen en rijp worden. Deze zijn voortekenen voor mensen die
.geloven
Alsnog, zij rechtgezet buiten GOD idoolen van tussen de jinns, hoewel Hij is [ :]
de Een die hen maakte. Zij zelfs bijvoeglijke bepaling naar Hem zoons en dochters,
zonder elk kennis. Zijn Hij verheerleek. Hij is de Most High, ver boven hun
.aanspraken
The Initiator van de luchten en het land. Hoe Hij een zoon hebben, wanneer [ :]
Hij nooit kunn een maat gehad? Hij alle dingen maakte, en Hij let geheel van alle
.dingen op
Zodanig is GOD uw Lord, er is geen god behalve Hij, de Schepper van alle [ :]
.dingen. Jullie willen verheerlijken Hem louter. Hij is in de controle van alle dingen
Geen visioen kan Hem omvatten, maar Hij vat alle visioen om. Hij is de [ :    ]
.Medelevend, de Bewust
Enlightenments heeft jullie van uw Lord bedragen. Zoals voor diegenen die [ :
]
kunnen aantreffen, zij doen zo voor hun eigen handelswaar, en diegenen die zwenk
.blind, doen zo naar hun eigen nadeel. Ik ben niet uw beschermer
Wij zodoende legen de openbaringen uit, om uit te wijzen die jullie hebben [ : ]
.kennis ontvangen, en hen te verduidelijken voor mensen die weten
Voortvloeien wat wordt naar jullie van uw Lord onthullen, er is geen god [ : ]
.behalve Hij, en negeren het idool worshipers
Hadden GOD willed, zij zouden niet hebben idoolen vereerd. Wij niet [ :
]
.benoemden jullie als hun beschermer, evenmin zijn jullie hun pleitbezorger
ketteren geen idoolen zij rechtgezet buiten GOD, lest zij vloeken en vloeken [ :]
GOD, buiten de onwetendheid. Wij hebben de werken van iedere groepering in hun
ogen versierd. Uiteindelijk, zij komen op hun Lord terug, toen Hij te verstaan geeft
.hen van het alles zij hadden gedaan
Zij vloekten door GOD, plechtig, die als een mirakel bedroeg hen, zij zouden [ :]
zeker geloven. Zeg, "Mirakels gekomen slechts van GOD." Voor alle jullie weten, als
.een mirakel bedragene hen deed, zij zouden naar disbelieve continueeren
Wij controleren hun geesten en hun harten. Zodoende, sedert hun beslissing is [ :]
.naar disbelieve, wij hen laten in hun zondes, blundering
Zelfs als wij omlaag de engelen ernaar opzonden; Zelfs als de dood spraken [ :]
hen aan; Zelfs als wij ontboden iedere mirakel alvorens hen; Zij kunan niet geloven
.tenzij GOD willen het. Metterdaad, meest van hen zijn onwetend
Wij hebben de vijanden van iedere voorspeller - menselijke veroorloofd en [ :]
jinn duivels - te inspireren in elkaar in de waan verkeren woorden, om te bedriegen.
Hebb uw Lord willed, zij zouden niet hebben het gedaan. Jullie willen negeren hen en
.hun verzinsels
Dit is te gelaten de geesten van die die geloven niet in het Hiernamaals horen [ :    ]
zodanig verzinsels aan, en hen accepteren, en zodoende hun echte veroordelingen
.belichten
Shall I zoeken bij uitzondering GOD als een bron van de wet, wanneer Hij [ :
]
heeft onthullen naar jullie dit boeken gedetailleerd vol? Diegenen die gekregene de
bijbel herkenen die het is van uw Lord, eerlijk onthullen. Jullie willen niet elk twijfel
.huisvesten
Het woord van uw Lord is compleet, in de waarheid en rechtvaardigheid. [ : ]
.Niets willen Zijn woorden annuleren. Hij is de Hearer, de Omniscient
Als jullie de meerderheid gehoorzamen van mensen op land, zij zullen jullie [ : ]
van de paadje van GOD latenen vloei. Zij tvloeien slechts vermoeden voor; Zij slechts
.raden
Your Lord oplet geheel van die die verdwalen Zijn paadje, en Hij oplet geheel [ :
]
.van die die worden geleid
Jullie willen eten daaruit waarop naam VAN DE GOD is uitgesproken, als [ :]
.jullie werkelijk geloven in Zijn openbaringen
Waarom moeten jullie niet eten daaruit waarop naam VAN DE GOD is [ :]
genoemd? Hij heeft voor jullie gedetailleerd wat wordt voor jullie verboden, tenzij
jullie worden gedwongen. Metterdaad, vele mensen anderen misleiden met hun
.persoonlijke meningen, zonder de kennis. Uw Lord let geheel van de transgressors op
Jullie willen duidelijke zondes ontwijken, alsmede de verborgene een of [ :]
.anders. Diegenen die hebben gewonnen zondes zal zeker hun zondes betalen voor
eten Niet daaruit waarop de naam van GOD is niet genoemd, daarvoor is een [ :]
verschrikking. De duivels bezielen hun geallieerden moeten met jullie disputeren; Als
.jullie hen gehoorzamen, zullen jullie idool worshipers
Is een die was dode en wij gunden hem leven, en hem bevoorraadde met hel [ :]
die in staat stelt hem tussen de mensen zich verroeren, opgewassene in totale
duisternis waarvan hij kan nooit uitstijgen? De werken van de disbelievers worden
.zodoende in hun ogen versierd
Wij de leidinggevende misdadigers laten van iedere gemeenschap om en [ :    ]
blauwdruk samen te zweren. Maar zij slechts complot en blauwdruk tegen hun eigen
.geesten, zonder vernemend
wanneer een machtige drukproef bedraagt hen, zij zeggen, "Wij zullen niet [ :
]
geloven, tenzij wij worden gegeven wat wordt naar gezanten VAN DE GOD
gegeven!" GOD weet precies die is best gekwalificeerd om Zijn boodschap af te
leveren. Zodanig misdadigers zullen debasement op GOD, en verschrikkelijk
.retribution dientengevolge van hun kwaad bekokstovend verduren
Whomever GOD willen om te dirigeren, Hij geeft zijn borstkas wijde [ : ]
ontluiken naar De submissie weder. En whomever Hij willen om op het verkeerd pad
op te zenden, Hij geeft zijn borstkas opnverdraagzaame en benarde, zoals een die
klimmen naar de lucht weder. GOD zodoende een vloek monteert aan diegenen die
.vuil om te geloven
Dit is de rechtdoorzee paadje naar uw Lord. Wij hebben de openbaringen [ : ]
.uitgelegd voor mensen die nemen luisteren
Zij hebben de domicilie van de vrede op hun Lord verdiend; Hij is hun Lord [ :
]
.en Magister, als een vergelding voor hun werken
De dag zal komen wanneer Hij roept alle hen (en zegt): "O jullie jinns, jullie [ :]
hebben menigtes van humans geëist." Hun menselijke kameraden zullen zeggen, "Our
Lord, wij genoten van elkaars bedrijf totdat wij verspild het leven spanne Jullie
hadden voor ons verstrakt." Hij zal zeggen, "Helle is uw bestemming." Zij abide
daarin voor altijd, overeenkomstig de wil VAN DE GOD. Uw Lord is Wijse,
.Omniscient
Wij zodoende paren de kwaadaardige te zijn kameraden van elkaar, als een [ :]
.straf voor hun zondes
O jullie jinns en humans, jullie niet in ontvangst nemen gezanten van tussen [ :    ]
jullie, die verhaald naar jullie Mijn openbaringen, en gewaarschuuwde jullie
omstreeks de ontmoeting van deze dag? Zij zullen zeggen, "Wij doorstaan beleven
tegen ons." Zij waren totaal preoccupied met het wereldse leven, en zij zullen getuige
.tegen zichzelf dragen die zij waren disbelievers
Dit is om te manifesteren die uw Lord nooit vernietigt elk gemeenschap [ :    ]
.onrechtvaardig, poosje zijn mensen zijn onwetend
Eenieder zal een rang evenredig met hun daden verkrijgen. Uw Lord is nooit [ :    ]
.onwetend van het iets zij doen
Your Lord is de Rich One; Bezitter van alle barmhartigheid. Als Hij willen, [ :        ]
Hij kan jullie afschaffen, en vervangen whomever Hij willen in uw plaats, evenals Hij
.jullie produceerde van de nageslacht van anderman
Wat wordt beloofd naar jullie zullen vrijaf bedragen, en jullie kunnen nooit [ :   
]
.het ontduiken
Zeggen, "O mijn mensen, uw best doen, en zo wil I. Jullie zal zeker uitvinden [ :    ]
.die de ultieme overwinnaaren zijn." Beslist, de kwaadaardig zal nooit slagen
Zij zelfs vernietigde een gedeelte van de mondvoorraad VAN DE GOD van [ :    ]
de oogsten en levende have, zeggende, "Deze gedeelte behoort bij GOD," volgens
hun aanspraken, "en deze gedeelte behoort bij onze idoolen." Niettemin, wat werd
vernietigd voor hun idoolen nooit GOD trof, poosje de gedeelte zij vernietigd voor
.GOD telkens gingen naar hun idoolen. Kwaad metterdaad is hun oordeel
Zodoende waren het idool worshipers vernikkelde door hun idoolen, naar de [ :   
]
uitgebreidheid van de moordpartij hun eigen kinderen. Inderdaad, hun idoolen grote
pijn brengen aan hen toe, en hun godsdienst verwarren voor hen. Hebb GOD willed,
zij zouden niet hebben het gedaan. Jullie willen negeren hen . en hun verzinsels
Zij zeiden, "Deze zijn levende have en oogsten die worden verboden; Geen [ :    ]
ieder willen hen biken behalve whomever wij veroorloven," zo zij declareerden. Zij
ook verboden de helpend van sommige levende have. Zelfs de levende have zij aten,
zij nooit spraken naam VAN DE GOD uit als zij hen opofferden. Zodanig zijn
vernieuwingen kenden naar Hem toe. Hij zal zeker requite hen voor hun
.vernieuwingen
Zij ook zeiden, "Wat is in de buiken van deze levende have wordt exclusief [ :    ]
voor de manspersonen tussen ons gebesproken, en verboden voor onze vrouwen."
Maar als het was een alsnog geboorte, zij toegelatene hun vrouwen moeten daarin
splitsen. Hij zal beslist requite hen voor hun vernieuwingen. Hij is Most Wise,
.Omniscient
Verliezers metterdaad zijn diegenen die gediode hun kinderen dwaas, wegens [ :
]
hun onkunde, en verboden wat GOD heeft voor hen gestijfd, en volgden
.vernieuwingen toegekennen naar GOD. Zij hebben verdwaald; Zij worden niet geleid
Hij ligt de Een die de tuinen vast, trellised en untrellised, en palm bomen, en [ :
]
oogsten met verschillende smaakvermogens, en olijven, en granaatappel - vruchten
die zijn lijkend op, alsnog ongelijkvormig. Eten van hun vruchten, en de schuldige
.aalmoes geef op de dag van de oogst, en niets vergooien. Hij geen verkwisters bemint
Enkel levende have voorraad jullie met de verscheping, alsmede beddengoed [ :
]
materielen. Eten van de mondvoorraad VAN DE GOD naar jullie, en geen trees
.volgen van Satan; Hij is uw meeste vurige vijand
Acht types levende have: Aangaande de twee types schaap, en de twee types [ :
    ]
geiten, zeggen, "Is het de twee manspersonen die Hij verbood, of de twee vrouwtjes,
of de inhoud van de baarmoeders van de twee vrouwtjes? Vertel me wat jullie weten,
".als jullie zijn eerlijk
Aangaande de twee types kamels, en de twee types vee, zeggen, "Is het de [ :

]
twee manspersonen die Hij verbood, of de twee vrouwtjes, of de inhoud van de
baarmoeders van de twee vrouwtjes? Waren jullie beleeft wanneer GOD zodanig
verboden decreteerde voor jullie? Die is meer kwaad dan diegenen die bekokstoven
zodanig onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD? Zij zodoende de
".mensen misleiden zonder de kennis. GOD niet zodanig kwade mensen geleidt
Zeg, "ik verneem niet in de openbaringen gegeven naar me elk etenswaar da’s [ :
]
) :verbood voor elk eater behalve
) ,kadaver (
bloed komen, (tegen (
het vlees van de zwijnen, daarvoor wordt, en (verontreinigd (   
het vlees van de beesten lasterlijk gewijd aan bij uitzondering GOD." Als ieder (

wordt gedwongen (om deze) te eten, zonder wezen beraadslagen of boosaardige, dan
.uw Lord is Forgiver, Most Merciful
Want diegenen die zijn Joodse wij beesten verboden met onverdeelde hoeven; [ :
]
En van de vee en schaap wij de vet verboden, behalve die welk wordt hun back, of in
de viscera, of met het gebeente getekeergad. Die was een retribution voor hun zondes,
.en wij zijn eerlijk
Als zij disbelieve jullie, dan zeggen, "Your Lord oneindige barmhartigheid [ :

]
".bezit, maar Dagen retribution is onvermijdelijk voor de schuldige mensen
Het idool worshipers zeggen, "adb GOD willed, wij zouden niet uitoefening [ :
]
afgodendienst, evenmin zull zal onze ouderpaar, evenmin ben zou wij iets verbieden."
Zodoende deden die alvorens hen disbelieve, totdat zij onze retribution opliepen. Zeg,
hebben jullie' elk bewezene kennis die jullie ons merken? Jullie tvloeien niets maar
".vermoeden voor; Jullie slechts raden
Zeggen, "GOD de meeste machtige argument bezit; Als Hij willen Hij kan [ :
]
".alle jullie geleiden
Zeggen, "Brengen uw getuigen die zou getuigen dat GOD heeft dit of die [ : ]
verboden." Als zij getuigen, getuigen niet ermee. Evenmin willen jullie de meningen
volgen van die die verwerpen onze openbaringen, en diegenen die disbelieve in het
.Hiernamaals, en diegenen die zwerfkat vandaan van hun Lord
Zeg, "Gekomen laat ik vertel jullie wat uw Lord heeft werkelijk voor jullie [ : ]
verboden: Jullie willen niet zetten idoolen tevens Hem op. Jullie willen huldigen uw
ouderpaar. Jullie willen niet uw kinderen doden van de vrees van de armoede - wij
bevoorraden voor jullie en voor hen. Jullie willen niet schromelijke zondes begaen,
duidelijk of verscholen. Jullie willen niet doden - GOD hebtt leven heilig - behalve in
de koers van de rechtvaardigheid gemaakt. Deze zijn Zijn geboden naar jullie, die
".jullie mogen begrijpen
Jullie willen niet beroeren de weeskind'eren geld behalve in de meeste [ : ]
gerechtvaardigde manier, totdat zij rijpheid treffen. Jullie willen geven vol gewicht en
gevulde bloem afmeting wanneer jullie zaken doen, equitably. Wij niet elk geest
belasten voorbij zijn middelen. Jullie willen zijn absoluut juist wanneer jullie
doorstaan beleven, zelfs tegen uw schoonfamilie. Jullie willen uw verdrag volbrengen
.met GOD. Deze zijn Zijn geboden naar jullie, die jullie mogen nemen luisteren
Dit is Mijn paadje - een rechtdoorzee. Jullie willen het volgen, en niet elk [ :     ]
andere paadjes volgen, lest zij amusante jullie van Zijn paadje. Deze zijn Zijn
.geboden naar jullie, die jullie mogen worden geredden
En wij gaven Mozes de bijbel, completeren met de beste geboden, en [ :
]
detaillerend alles, en een baken en barmhartigheid, die zij mogen in de ontmoeting
.hun Lord geloven
Dit ook is een gelukzalige bijbel die wij hebben onthullen; Jullie willen [ : ]
volgen het en een gerechtvaardigd leven leiden, die jullie mogen barmhartigheid
.verkrijgen
nu jullie kunnen niet langer zeggen, "De bijbel werd omlaag naar twee [ : ]
".groeperingen gezonden alvorens ons, en wij waren onwetend van hun onderwijsen
Evenmin kunnen jullie zeggen, "Als slechts een bijbel kon naar ons [ :
]
neerdalen, wij zouden zijnen better geleidden dan zij." Een bewezene bijbel heeft nu
jullie van uw Lord, en een baken, en een barmhartigheid bedragen. Nu, die is meer
kwaad dan een die verwerpt deze drukproefen van GOD, en hen negeert? Wij zullen
diegenen die veronachtzaming onze drukproefen naar de slechtst retribution voor hun
.heedlessness begaan
Zijn zij verwachtende de engelen hen, of uw Lord, of enkel lichamelijke [ : ]
waarneembaar verschijnsels van uw Lord bedragen? De dag dit geschiedt, geen geest
zal van gelovend bevoordelen als het geloofde niet voor die, en niet reap de winsten
van de overtuiging door leidinggevend een gerechtvaardigd leven. Zeg, "Beklijven
".bediening; Wij ook wachten
Diegenen die tot verdeeldheid brengen zich in de sektes behoren niet met [ : ]
jullie. Hun oordeel berust bij GOD, toen Hij zal hen informeren van het alles zij
.hadden gedaan
Wie ook doet een gerechtvaardigd werk in ontvangsten neemt de vergelding [ : ]
voor het tiental, en de een die begaat een zonde is requited voor maar. Geen ieder de
.geringste onrechtvaardigheid doorstaat
Zeg, "My Lord heeft mij binnen rechtdoorzee paadje - de perfecte godsdienst [ : ]
".van Abraham, monotheïsme geleid. Hij nooit was een idool worshiper
Zeggen, "My Contact Prayers (Salat), mijn adoratie uitoefeningen, mijn leven [ : ]
.en mijn dood, zijn alle besteed absoluut naar GOD louter, de Lord van de schepping
Hij geen compagnon heeft. Dit is wat ik word gebeveeld om te geloven, en " [ :     ]
".ik ben de eerst om te onderwerpen
Zeggen, "Shall I zoeken bij uitzondering GOD als een lord, wanneer Hij is de [ :
]
Lord van alle dingen? Geen geest winsten behalve van zijn eigen werken, en geen
staat de belasting van ander door. Uiteindelijk, jullie komen op uw Lord terug, toen
".Hij te verstaan geeft jullie aangaande alle uw kwesties
Hij is de Een die maakte jullie inheritors van het land, en Hij verheven enkel [ : ]
van jullie boven anderen in baarlijk, om te jullie testen overeenkomstig wat Hij heeft
jullie gegeven. Zeker, uw Lord is efficient in drijvend retribution, en Hij is Forgiver,
.Most Merciful
.
(The Purgatory (Al-a'araf -

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A. L. M. S [
:]
Deze bijbel is onthullen naar jullie - jullie willen niet twijfel huisvesten erover in [
:]
uw hart - die jullie mogen erbij vermanen, en om een herinnering voor de gelovigen te
.bevoorraden
Jullie willen alle volgen wat wordt naar jullie van uw Lord onthullen; Niet [
:    ]
.volgen elk idoolen tevens Hem. Zelden doen jullie nemen luisteren
Vele een gemeenschap wij vernietigden; Zij liepen onze retribution poosje zij [
:
]
.wakker slapend op, of wijd zijnen
Hun uiting wanneer onze retribution bedroeg hen was: "Metterdaad, wij waren [
: ]
".transgressors
Wij zullen beslist diegenen die gekregene de boodschap ondervragen, en wij [
: ]
.zullen de gezanten verhoren
.Wij zullen hen dwingend informeren, voor wij liepen nooit weg [
:
]
De toonladders zullen daarover dag, equitably ingestellen worden. Die wiens [
:]
.gewichten zijn zware zullen de winnaars
Zoals voor die wiens gewichten zijn hel, zij zullen de een die hun geesten [
:]
.dientengevolge van negerende onze openbaringen, onrechtvaardig zich verlopen
Wij hebben jullie op land gevestigd, en wij hebben voor jullie de manier van [
:]
.ondersteuning daarin gestijfd. Zelden zijn jullie erkentelijk
Wij jullie maakten, toen wij jullie vormden, toen wij zeiden naar de engelen, [
:]
"Daling uitgestrekt voor De adam." Zij vielen uitgestrekt, behalve Iblees (Satan); Hij
.was niet met de prostrators
Hij zei, "Wat jullie stremde van prostrating wanneer ik jullie beval?" Hij zei, [
:]
"."ik ben better dan hij; Jullie mij maakten van het vuur, en hem maakte van de drek
Hij zei, "Daarom, jullie moeten teruglopen, voor jullie zijn niet te zijn arrogant [
:    ]
".hier. Eruit komen; Jullie zijn debased
".Hij zei, "Gnn mij een respite, totdat de Dag van De verrijzenis [
:
]
".Hij zei, "Jullie worden een respite gegunnen [
: ]
Hij zei, "Since Jullie heb willed die ik verdwaal, ik zal voor hen op Uw [
: ]
.rechtdoorzee paadje zich verschuilen
ik zal hen van bedragen alvorens hen, en achterlangs hen, en van hun recht, en " [
:
]
".van hun gelaten, en Jullie zullen vernemen die meest van hen zijn ondankbaar
Hij zei, "Eruit komen daaruit, verachtte en versloeg. Die tussen hen die jullie [
:]
.volgen, ik zal Helle met jullie alle vullen
Zoals voor jullie, Adam, resideren met uw vrouw in Het paradijs, en eten " [
:]
daaruit als jullie alstublieft, maar niet deze een boom benaderen, lest jullie treden
".zonde aan
De duivel smoesde ernaar, om te kondigen hun lichamen af, welk waren [
:]
onzichtbaar ernaar. Hij zei, "Your Lord niet verbood jullie hiervan boom, zonderen
om jullie van flatteuze engelen uit, en van verkrijgende eeuwige aanzijn te
".stremmen
".Hij vloekte ernaar, "ik geef jullie goede advies [
:]
Hij zodoende hen vernikkelde met de onwaarheden. Zodra zij proefden de [
:]
boom, hun lichamen werden zichtbaar ernaar, en zij probeerden om zich met het loof
van Het paradijs te dekken. Hun Lord beroep deed op hen: Legde ik niet' jullie daaruit
"?boom op, en' waarschuuwde jullie die de duivel is uw meeste vurige vijand
Zij zeiden, "Our Lord, wij verongelijkte onze geesten hebben, en tenzij Jullie [
:    ]
".begenadigen ons en barmhartigheid hebben op ons, wij zullen verliezers
Hij zei, "Lopen als vijanden van elkaar terug. Op land willen zijn uw bewoning [
:
]
".en verstrekking voor even
Hij zei, "Erop jullie zullen leven, erop jullie zullen sterven, en ervan jullie [
: ]
".zullen erbuit gebracht worden
O kinderen van De adam, wij hebben jullie met de kledingstukken om uw [
: ]
lichamen bevoorraden, te dekken alsmede voor lux. Maar het beste kledingstuk is het
kledingstuk van de rechtvaardigheid. Deze zijn enkel van de voortekenen VAN DE
.GOD, die zij mogen nemen luisteren
O kinderen van De adam, niet gelaten de duivel vernikkelen jullie als hij deed [
:
]
wanneer hij de ontruiming veroorzaakte van uw ouderpaar van Het paradijs, en de
verhuizing van hun kledingstukken om hun lichamen te belichten. Hij en zijn stam
jullie zien, poosje jullie niet hen zien. Wij benoemen de duivels als kameraden van die
.die geloven niet
Zij een schromelijke zonde begaan, dan zeggen, "Wij vonden onze ouderpaar [
:]
doend dit, en GOD heeft gebeveeld ons moeten het doen." Zeg, "GOD nooit zonde
"?stimuleert. Ga jullie gaen zeggend over GOD wat jullie weten niet
Zeggen, "My Lord rechtvaardigheid stimuleert, en om gewijde aan Hem louter [
:]
op iedere bedehuis te staan. Jullie willen besteden uw adoratie absoluut naar Hem
".louter. Evenals Hij jullie startte, zullen jullie uiteindelijk Hem terugkomen op
Some He geleidde, poosje anderen worden naar de afdwaling gepleegd. Zij [
:    ]
hebben de duivels genomen als hun magisters, voor GOD, echter zij geloven die zij
.worden geleid
O kinderen van De adam, jullie willen zijn zuivere en jurk lekker wanneer [
:    ]
jullie gaan naar de masjid. En eten en drankje matig; Zeker, Hij liefhebt niet de
.gluttons
Zeggen, "Die verbood de prettige dingen GOD heeft voor Zijn schepsels [
:    ]
ontwikkeld, en de handelswaar hebb mondvoorraad?" Zeg, "Zodanig mondvoorraad
zijn te worden gegenoten van in dit leven dichtbij diegenen die geloven. Trouwens, de
goede mondvoorraad zal exclusief hunne op de Dag van De verrijzenis." Wij
.zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die weten
Zeggen, "My Lord slechts kwade daden verbiedt, zijn zij duidelijk of [
:        ]
verscholen, en zondes, en onverdedigbaare agressie, en om buiten GOD machteloze
".idoolen recht te zetten, en om omstreeks GOD te zeggen wat jullie weten niet
Voor allen gemeenschap, er is een voorbeschikt leven spanne. Eens hun [
:   
]
tussentijd komt er een eind, zij kunan niet het door een uur uitstellen, evenmin gaan
.het vooruit
O kinderen van De adam, wanneer gezanten bedragen jullie van tussen jullie, [
:    ]
en reciteren Mijn openbaringen naar jullie, diegenen die nemen luisteren en een
gerechtvaardigd leven leiden, zullen hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij
.droevig stemen
Zoals voor diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen, en zijn ook [
:    ]
arrogant om hen te handhaven, zij hebben Helle, opgelopen waarin, zij abide voor
.altijd
Die is meer kwaad dan diegenen die verzinnen slingert GOD, of verwerpen [
:   
]
Zijn openbaringen? Deze zullen hun gedeelte krijgen, overeenkomstig de bijbel, dan,
wanneer onze gezanten afloop hun levens bedragen, zij zeggen, "Waar zijn de idoolen
jullie gebruikt om buiten GOD af te smeken?" Zij zullen zeggen, "Zij hebben ons
.verlaten." Zij zullen getuige tegen zichzelf dragen die zij waren disbelievers
Hij zal, 'Will "Enter met de vorige gemeenschappen van jinns en humans in De [
:    ]
helle zeggen." Telkens een groepering binnenkomt, zij zullen hun voorouderlijke
groepering ketteren. Op een keer zij zijn alle erin, de meeste recente een wil zeggen
van de vorige, "Our Lord, deze zijn de een die ons misleidde. Geef hen verdubbelen
de retribution van De helle." Hij zal zeggen, "Allen in ontvangsten neemt dubbel,
".maar jullie weten niet
De voorouderlijke groepering zal naar de later klassikaal zeggen, "Sedert jullie [
:    ]
".een voordeel hadden overheen ons, proeven de retribution voor uw eigen zondes
Zeker, diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen en zijn ook arrogant [
:
]
om hen te handhaven, de poorten van de lucht zullen nooit voor hen openen, evenmin
zullen zij binnenlopen Paradijs totdat de kameel doorkruist het oog van de naald. Wij
zodoende . requite de schuldig
Zij hebben Helle opgelopen als een domicilie; Zij zullen slagbomen boven hen [
:
]
.hebben. Wij zodoende requite de transgressors
Zoals voor diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven - wij [
:
]
nooit elk geest belasten voorbij zijn middelen - deze zal de dwellers van Het paradijs.
.Zij abide erin voor altijd
Wij zullen alle jaloersheid van hun harten afschaffen. Rivieren zullen onder [
:
    ]
hen vlieten, en zij zullen zeggen, "GOD worden voor geleidende ons geroemd. Wij
konden niet misschien worden geleid, als het waren niet dat GOD heeft ons geleid. De
gezanten van onze Lord de waarheid brachten." Zij zullen heten: "Dit is uw Paradijs.
".Jullie hebben het, in de terugkomst voor uw werken beërfd
De dwellers van Het paradijs zal de dwellers van De helle roepen: "Wij hebben [
:

]
gevonden onze toezegging van Lord te zijn de waarheid; Hebben jullie gevonden uw
toezegging van Lord te zijn de waarheid?" Zij zullen, "Ja zeggen." Een aankondiger
tussen hen zullen aankondigen: 'Verwerping VAN DE 'GOD heeft befallen de
;transgressors
die stoten van de paadje van GOD af, en streven naar het het halen bochtig, " [
:
]
".en, inzake het Hiernamaals, zij zijn disbelievers
Een slagboom schift hen, poosje de Vagevuur is bezet door mensen die [
:
]
herkenen allen kant door hun aanblik. Zij zullen de dwellers van Het paradijs roepen:
."Vrede zijn aan jullie." Zij kwamen niet (Paradijs) door wishful hoofdbreken binnen
wanneer zij draaien zich hun ogen naar de dwellers van De helle, zij zullen [
:

]
".zeggen, "Our Lord, niet ons steken met deze kwaadaardige mensen
De dwellers van de Vagevuur zullen roepen op mensen zij herkenen door hun [
:
]
aanblik, zeggende, "Uw grote nummers niet van nut zijnen jullie in elk weg, evenmin
.uw arrogantie deden
Zijn die de mensen jullie ketterden dat GOD zullen nooit hen met de " [
:
]
barmhartigheid beroeren?" (De mensen in de Vagevuur wil dan worden,) "Enter
Paradise verteld; Jullie hebben niets om te vrezen, evenmin zullen jullie droevig
".stemen
De dwellers van De helle zal op de dwellers van Het paradijs roepen: "Veruuur [
: ]
enkel van uw water, of enkel van de mondvoorraad VAN DE GOD naar jullie vlieten
".naar ons." Zij zullen zeggen, "GOD heeft hen voor de disbelievers verboden
Diegenen die niet nemen hun godsdienst serieus, en zijn totaal preoccupied met [
: ]
dit wereldse leven, wij vergeten hen daarover dag, omdat zij dat dag vergaten, en
.omdat zij versmaade onze openbaringen
Wij hebben hen een bijbel gegeven da’s geheel detailleerde, met de kennis, [
: ]
.leiding, en barmhartigheid voor de mensen die geloven
Zijn zij bediening totdat alle (voorspellingen) worden volbracht? De dag [
:     ]
zodanig vervulling bedraagt vrijaf, diegenen die negeerd het in het verleden zal
zeggen, "De gezanten van onze Lord hebben de waarheid gebracht. Zijn er elk
advocaten op onze behalf voorspreken? Zouden jullie ons back zenden, zodat wij
onze gedrag veranderen, en werkt better dan wat wij deden?" Zij hebben hun geesten
.verloren, en hun eigen vernieuwingen hebben hun onheil veroorzaakt
Your Lord is de een GOD, die maakte de luchten en het land in zes dagen, dan [
:
]
alle autoriteit veronderstelde. De avond passeert de dag, als het volgt het aanhoudend
achter, en the sun, de maan, en de sterren worden gepleegd om door Zijn bevel te
dienen. Absoluut, Hij controleert alle creatie en alle bevelen. Meeste Verhefte is
.GOD, Lord van de schepping
Jullie willen verheerlijken uw Lord publiek en ondershands; Hij liefhebt niet [
: ]
.de transgressors
geen land corrupteren na het het is teleurgesteld, en verheerlijken Hem buiten [
: ]
reverence, en buiten de verwachting. Zeker, barmhartigheid VAN DE GOD is
.bereikbaar door de gerechtvaardigd
Hij is de Een die de wind zendt met goede voorteken, als een barmhartigheid [
:
]
van Zijn hands. Op een keer zij zamelen zware bewolking in, wij hen drijven naar
dode landen, en zenden omlaag water daaruit op, om erbij alle types vruchten te
.produceren. Wij zodoende herleven de dood, die jullie mogen nemen luisteren
De handelswaar neerstrijken gemakkelijk zijn planten produceert door het [
: ]
verlof van zijn Lord, poosje het slechte land nauwelijks of produceert iets nuttig. Wij
.zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die zijn erkentelijk
Wij Noah zonden naar zijn mensen, zeggende, "O mijn mensen, verheerlijken [
: ]
GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Ik vrees voor jullie de retribution
".van een ontzagwekkende dag
De leiders tussen zijn mensen zeiden, "Wij aantreffen die jullie zijn ver op het [
: ]
".verkeerd pad
Hij zei, "O mijn mensen, ik ben niet op het verkeerd pad; Ik ben een gezant [
: ]
.van de Lord van de schepping
ik breng bij jullie de boodschappen van mijn Lord aan, en ik jullie adviseer, " [
: ]
.en ik weet van GOD wat jullie weten niet
Is het ook veel van een wonder die een herinnering moet jullie van uw Lord " [
:     ]
bedragen, door een man jullie verkiezen, om jullie te waarschuwen, en om jullie naar
"?de rechtvaardigheid te leiden, die jullie barmhartigheid verkrijgen
Zij verwierpen hem. Zodoende, wij redden hem en die met hem in de Ark, en [
:
]
.wij diegenen die verworpene onze openbaringen verdrinkten; Zij waren blind
Naar `AAD wij zonden hun broer Huik. Hij zei, "O mijn mensen, verheerlijken [
: ]
GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Zouden jullie dan rechtvaardigheid
"?verrichten
De leiders die disbelieved tussen zijn mensen zei, "Wij aantreffen die jullie [
: ]
".gedragen dwaas, en wij denken die jullie zijn een leugenaar
Hij zei, "O mijn mensen, er is geen verdwazing in me; Ik ben een gezant van [
:
]
.de Lord van de schepping
.ik breng bij jullie mijn boodschappen van Lord aan, en ik echt jullie adviseer" [
: ]
Is het ook veel van een wonder die een boodschap moet jullie van uw Lord " [
: ]
bedragen, door een man jullie verkiezen, om jullie te waarschuwen? Herdenk die Hij
maakte jullie inheritors na de mensen van Noah, en vermenigvuldigden uw
".verkleumder. Herinner zich zegeningen VAN DE GOD, die jullie mogen slagen
Zij zeiden," jullie' bedragen maken ons adoratie GOD louter, en' ermee [
:
]
uitscheed wat onze ouderpaar gebruikt om te verheerlijken? Wij uitdagen jullie
".moeten brengen het onheil jullie ons dreigen met, als jullie zijn eerlijk
Hij zei, "Jullie hebben verwerping en woede van uw Lord opgelopen. [
:
]
Disputeren jullie met mij in de defensie van de vernieuwingen jullie hebben - jullie
gefabriceerd en uw ouderpaar - welk werden nooit door GOD geautoriseerd? Daarom,
".wacht en ik zal samen met jullie wachten
Wij dan redden hem en die met hem, door de barmhartigheid van ons, en wij [
:
]
vernietigden diegenen die verworpene onze openbaringen en afkeurden te zijn
.gelovigen
To Thamoud wij zonden hun broer Saaleh. Hij zei, "O mijn mensen, [
:
    ]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Drukproef is voor
jullie van uw Lord bevoorraden: Hier is kameel VAN DE GOD, om een voorteken
voor jullie te dienen als. Laat zij eten van land VAN DE GOD, en niet om haar
.beroeren met elk afbreuk, lest jullie lopen een pijnlijk retribution op
Herdenken die Hij maakte jullie inheritors na `AAD, en jullie vestigden op " [
:
]
land, gebouw herenhuisen in zijn valleien, en kervende thuizen van zijn bergen. Jullie
willen herinneren zich zegeningen VAN DE GOD, en trekken geen land
".corruptingly
De arrogante leiders tussen zijn mensen zeiden naar de gemeenschappelijke [
:
]
mensen die geloofde, "Hoe weten jullie dat Saaleh wordt door zijn Lord gezonden?"
".Zij zeiden, "De boodschap hij bracht hebtt ons gelovigen gemaakt
".De arrogante een of anders zeiden, "Wij disbelieve in wat jullie geloven in [
:
]
Vervolgens, zij sloegen de kameel dood, rebelleerden tegen hun bevel van [
:

]
Lord, en zei, "O Saaleh, brengen het onheil jullie ons dreigen met, als jullie zijn
".werkelijk een gezant
.Zodoende, de quake hen vernietigden, vertrekkende hen dood in hun thuizen [
:
]
Hij verstuurde van hen, zeggende, "O mijn mensen, ik heb mijn boodschap van [
:
]
Lord naar jullie afgeleverd, en jullie adviseerden, maar jullie niet elk adviseurs
".verkiezen
Kavel zei naar zijn mensen, "Jullie plegen zodanig een verschrikking; Geen in [
:]
!de wereld heeft het daarvoor gedaan
Jullie uitoefening seks met de mannen, voor de vrouwen. Metterdaad, jullie " [
:]
".zijn een zonde doen mensen
Zijn mensen beantwoord door zeggende, "Evict hen van uw stad. Zij zijn [
:]
".mensen die wens te zijn puur
Zodoende, wij redden hem en zijn gezin, maar niet zijn vrouw; Ze was met de [
:    ]
.veeg
Wij douchten hen met een sommige stortbad; Teken de consequenties voor de [
:
]
.schuldig aan
To Midyan wij zonden hun broer Shu`aib. Hij zei, "O mijn mensen, [
: ]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Drukproef heeft
jullie van uw Lord bedragen. Jullie willen geven vol gewicht en gevulde bloem
afmeting wanneer jullie handeldrijven. bedriegen Geen mensen buiten hun rechten.
corrupter Geen land na het het is teleurgesteld. Dit is better voor jullie, als jullie zijn
.gelovigen
Achterwege laten versperring iedere paadje, zoekend af te stoten diegenen die " [
: ]
geloven van de paadje van GOD, en het halen niet bochtig. Herinner zich die jullie
gebruikte te zijn weinig en Hij vermenigvuldigde uw verkleumder. Herdenk de
.consequenties voor de kwaadaardig
nu die enkel van jullie hebben in geloofd wat ik werd met gezonden, en de " [
:
]
enkele heb disbelieved, wacht totdat GOD verkondigt Zijn oordeel tussen ons; Hij is
".de beste rechter
De arrogante leiders tussen zijn mensen zeiden, "Wij zullen evict jullie, O [
:]
Shu`aib, alsmede diegenen die geloofd met jullie, van onze stad, tenzij jullie
?terugkomen op onze godsdienst." Hij zei, "Gaan jullie 'gaen macht ons
Wij zouden tegen GOD vloeken als wij terugkomen op uw godsdienst na " [
:]
GOD heeft ons ervan behoed. Hoe konden wij revert back ernaar tegen de zal van
GOD onze Lord? Onze kennis van Lord vat alle dingen om. Wij hebben onze trust in
GOD gestoken. Onze Lord, gunnen ons een beslissende overwinning overheen onze
".mensen. Jullie zijn de beste voorstander
De ongelovige leiders tussen zijn mensen zeiden, "Als jullie Shu`aib volgen, [
:]
".jullie zullen verliezers
.De quake hen vernietigden, vertrekkende hen dood in hun thuizen [
:]
Diegenen die verworpene Shu`aib verdween, alsof zij nooit bestonden. [
:]
.Diegenen die verworpene Shu`aib waren de verliezers
Hij verstuurde van hen, zeggende, "O mijn mensen, ik heb jullie de [
:    ]
boodschappen van mijn Lord aangebracht bij, en ik heb jullie geadviseerd. Hoe kan ik
".droevig stem overheen ongelovige mensen
Wanneer wij een voorspeller zonden naar elk gemeenschap, wij zijn mensen [
:
]
.verdroten met de tegenslag en ontbering, die zij mogen afsmeken
Toen wij vervingen vrede en welvaart van kracht van dat ontbering. Maar [
: ]
helaas, zij draaiden zich achteloos en zeiden, "Het was onze ouderpaar die dat
ontbering ervoer voor de welvaart." Zodoende, wij tuchtigden hen plotseling wanneer
.zij kleinst verwacht
de mensen Hadden van die gemeenschappen geloofde en draaiden ons [
: ]
gerechtvaardigde, wij zouden hebben hen met de zegeningen van de lucht en het land
begigeten. Sedert de zij beslisten naar disbelieve, wij hen tuchtigden voor wat zij
.wonnen
de mensen van de aanwezige gemeenschappen wisselborgtocht die onze [
:
]
?retribution wil niet bedragen hen des avonds als zij slapen
de mensen van de gemeenschappen vandaag wisselborgtocht die onze [
:]
?retribution wil niet bedragen hen overdag hoewel zij stuk
Hebben zij genomen plannen VAN DE GOD voor gunden? Geen neemt [
:]
.plannen VAN DE GOD voor gunden behalve de verliezers
voorkomt het immer naar diegenen die de land beërven na vorige generaties [
:]
die, als wij zullen, wij hen voor hun zondes tuchtigen, en hun harten bezegelen,
?uitdaging hen doof zich draaien
Wij verhalen naar jullie de geschiedenis van die gemeenschappen: Hun [
:]
gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen, maar zij waren niet om in te
geloven wat zij hadden daarvoor verworpen. GOD zodoende de harten bezegeelt van
.de disbelievers
Wij vernamen die meest van hen hun verdrag negeren; Wij vernamen meest [
:]
.van hen kwaadaardig
Na (die gezanten,) wij Mozes zonden met onze voortekenen naar Farao en [
:    ]
.zijn mensen, maar zij zondigden. Teken de consequenties voor de kwaadaardig aan
.Mozes zei, "O Farao, ik ben een gezant van de Lord van de schepping [
:
]
Het is ambtenaar aan me die ik zeg niet omstreeks GOD behalve de " [
: ]
waarheid. Ik bedraag jullie met een voorteken van uw Lord; Laat de Kinderen van
".Israël gaan
Hij zei, "Als jullie een voorteken hebben, dan het produceren, als jullie zijn [
: ]
".eerlijk
.Hij omlaag zijn personeel gooide, en het draaide zich in een enorme slang [
:
]
.Hij nam erbuit zijn hand, en het was wash naar de beholders [
:]
De leiders tussen mensen van Farao zeiden, "Dit is niet meer dan een knappe [
:]
.goochelaar
"?Hij verlangt om jullie buiten uw land te nemen; Wat raden jullie" [
:]
Zij zeiden, "Respite hem en zijn broer, en zenden summoners naar iedere stad [
:]
.op
".Laten zij iedere zaakkundige goochelaar ontbieden" [
:]
De goochelaars bedroegen Farao en zei, worden wij' betaald als wij zijn de [
:    ]
"?winnaars
".Hij zei, "Ja metterdaad; Jullie zullen vlakken worden dichtbij naar me [
:
]
".Zij zeiden, "O Mozes, óf jullie keilen, óf wij keilen [
: ]
Hij zei, "Jullie keilen." Wanneer zij keilden, produceerden zij gefopte de ogen [
: ]
.van de mensen, bedreigde hen, en een grote magie
Wij dan Mozes bezielden: "Keil omlaag uw personeel," daarop het inslikte [
:
]
.wat ook zij fabriceerden
.Zodoende, de waarheid vooropstade, en wat zij deden werd vernietigd [
:]
.Zij werden dan en er verslagen; Zij werden vernederd [
:]
.De goochelaars vielen uitgestrekt [
:]
.Zij zeiden, "Wij geloven in de Lord van de schepping [
:]
".The Lord van De mozes en Aaron" [
:]
Farao zei, geloofden jullie' in hem zonder mijn vergunning? Dit moet zijn een [
:    ]
samenzwering jullie bekokstoofden in de stad, om te nemen zijn mensen vandaan.
.Jullie zullen zeker vernemen
ik zal uw hands en voeten op alternatieve kanten snijden, toen ik zal jullie " [
:
]
".alle kruisigen
.Zij zeiden, "Wij zullen dan onze Lord terugkomen op [
: ]
Jullie jagen ons eenvoudig na omdat wij geloofden in de drukproefen van " [
: ]
onze Lord wanneer zij bedroegen ons." "Onze Lord, gunnen ons vastberadenheid, en
".laten wij sterven als voordragers
De leiders tussen mensen van Farao zeiden, "Zullen jullie Mozes laten en zijn [
:
]
mensen het land corrupteren, en jullie en uw goden latenen var?" Hij zei, "Wij zullen
hun zonen doden, en toegeefl zijnen voor hun dochters. Wij zijn veel meer machtig
".dan zij zijn
Mozes zei naar zijn mensen, "Zoeken bijstand VAN DE GOD, en standvastig [
:]
voet bij stuk houden. Het land behoort bij GOD, en Hij gunt het naar whomever Hij
kiest van tussen Zijn bediendeen. De ultieme overwinning behoort de gerechtvaardigd
".aan
Zij zeiden, "Wij werden nagejaagd alvorens jullie bedroegen ons, en na jullie [
:]
bedroegen ons." Hij zei, "Your Lord zal uw vijand vernietigen en vestigen jullie op
".land, toen Hij zal aantreffen op welke wijze jullie gedragen
Wij dan verdroten mensen van Farao met drought, en afwezigheid van de [
:    ]
.oogsten, die zij mogen nemen luisteren
wanneer goede voortekenen kwamen hun weg, zij zeiden, "Wij hebben dit [
:    ]
verdiend," maar wanneer een ontbering geteisterde hen, zij beschuldigden Mozes en
die met hem. Inderdaad, hun voortekenen worden slechts door GOD beslist, maar
.meest van hen weten niet
Zij zeiden, "Onvoorwaardelijk type voorteken jullie merken ons, om ons met [
:    ]
".uw magie te vernikkelen, wij zullen niet geloven
Zodoende, wij zonden hen de toeloop, de sprinkhaanen, de lice, de kikkeren, [
:        ]
en het bloed - diepgaande voortekenen neer. Maar zij gehoudene instand hun
.arrogantie. Zij waren kwade mensen
Wanneer een pest geteisterde hen, zij zeiden, "O Mozes, bezweren uw Lord - [
:   
]
jullie zijn dichtbij naar Hem. Als jullie deze pest ontzetten, zullen wij met jullie
".geloven, en wil de Kinderen zenden van Israël met jullie
Alsnog, wanneer wij opgelucht de pest voor elk tijdsduur, zij verkrachtten [
:    ]
.hun borgstelling
Zodoende, wij hun handelingen wreekten, en hen verdrinkten in de zee. Da’s [
:    ]
.omdat zij verwierpen onze voortekenen, en waren totaal achteloos hiervan
Wij laten de getiranniseerde mensen de land beërven, naar het oosten en west, [
:   
]
en wij het zegenden. De gelukzalige bevelen van uw Lord werden zodoende voor de
Kinderen van Israël volbracht, om hen voor hun vastberadenheid terug te doen, en wij
de werken vernietigden van Farao en zijn mensen en . alles zij geoogst
Wij de Kinderen leverden van Israël tegenover de zee af. Wanneer zij [
:    ]
verliepen mensen welk standbeelden vereerden, zij zeiden, "O Mozes, een god maken
voor ons, zoals de goden zij hebben." Hij zei, "Metterdaad, jullie zijn onwetende
.mensen
Deze mensen een godslastering begaan, voor wat zij zijn doen is rampzalig " [
:    ]
.voor hen
Shall I zoeken voor jullie bij uitzondering GOD uw god zijn, wanneer Hij " [
:
]
"?heeft jullie meer dan anyone anders in de wereld gezegend
Herdenken die wij jullie leverden van mensen van Farao af, die de slechtste [
:
]
vervolging bracht aan jullie, moordpartij uw zonen en redetwistende uw dochters toe.
.Die was een exacting berechting voor jullie van uw Lord
Wij Mozes ontboden voor dertig avonden, en hen completeerden door [
:
]
voegend tiental. Zodoende, de audientie met zijn Lord bleef viertig avonden over.
Mozes zei naar zijn broer Aaron, "Verblijf hier met mijn mensen, rechtvaardigheid
".handhaven, en geen wegen volgen van de corruptors
When Moses kwam op onze benoemde tijdperk, en zijn Lord sprak met hem, [
:
    ]
hij zei, "My Lord, laat ik lijk en Jullie zie." Hij zei, "Jullie kunan niet Me zien.
Beschouw dat berg; Als het verblijf in zijn plaats, toen jullie kunnen Me zien." Dan,
zijn Lord gelatene blijken Zichzelf naar de berg, en dit berokkend het om te
verbrokkelen. Mozes viel onbewust. Wanneer hij bedroeg, zei hij, "Be Jullie
".verheerleek. Ik berouw naar Jullie, en ik ben de meeste overtuigde gelovige
Hij zei, "O Mozes, ik heb jullie, buiten alle de mensen, met Mijn [
:

]
boodschappen en door sprekende jullie gekozen. Daarom, neem wat ik heb jullie
".gegeven en zijn erkentelijk
Wij schreven voor hem op de tabellen alle types enlightenments en details [
:
]
van allemaal: "Jullie willen handhaven deze onderwijsen sterk, en exhort uw mensen
moeten handhaven hen - deze zijn de beste onderwijsen. Ik zal voor jullie de voorland
".van de kwaadaardig kenmerken
ik zal afleiden van Mijn openbaringen diegenen die zijn arrogant op land, [
:
]
zonder de rechtvaardiging. Zodoende, wanneer zij zien allerleie drukproef zij zullen
niet geloven. En wanneer zij de paadje zien van de leiding zij zullen het niet
adopteren als hun paadje, maar wanneer zij de paadje zien van de afdwaling zij zullen
het adopteren als hun paadje. Dit is de consequentie van hun verwerpende onze
.drukproefen, en wezen totaal achteloos hiervan
Diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen en de ontmoeting van het [
:

]
Hiernamaals, hun werken worden vernietigd. Zijn zij requited slechts voor wat zij
?pleegden
Tijdens zijn afwezigheid, Mozes' mensen maakten van hun jewelry het [
:
]
standbeeld van een kalf, completeren met de klank van een kalf. Zagen zij niet die het
kon hen, of gids hen in elk paadje niet aanspreken? Zij het vereerden, en zodoende
.draaiden zich kwaadaardig
Eindelijk, wanneer zij ontziene hun handeling, en verstond die zij hadden [
:
]
verdwaald, zij zeiden, "Tenzij onze Lord ons koopt met Zijn barmhartigheid af, en
".ons begenadigt, wij zullen verliezers
When Moses kwam op zijn mensen terug, boos en teleurstelde, hij zei, "Welk [
: ]
verschrikkelijk ding jullie hebben in mijn afwezigheid gedaan! Konden jullie niet te
wachten staan de geboden van uw Lord?" Hij keilde omlaag de tabellen, en ruim
namen van zijn hoofd van de broer, trekkende hem naar zichzelf. (Aaron) zei, "Zoon
van mijn moeder, de mensen voordeel namen van mijn zwakheid, en bijna doodden
me. Gelaten niet mijn vijanden verblijd zich, en niet mij reken met de zonde doende
".mensen mee
Mozes) zei, "My Lord, begenadig mij en mijn broer, en ons geef in Uw ) [
: ]
".barmhartigheid toe. Van alle de genadige een of anders, Jullie zijn de Most Merciful
Zeker, diegenen die verafgood het kalf heeft woede van hun Lord, en [
: ]
.vernedering in dit leven opgelopen. Wij zodoende requite de vernieuwers
Zoals voor diegenen die verbondene zondes, dan berouwde daarna en [
:     ]
.geloofde, uw Lord - na het dit - is Forgiver, Most Merciful
When Moses' boosheid bekoelde, hij papte de tabellen, bevattende leiding en [
:
]
.barmhartigheid voor diegenen die reverence hun Lord aan
Mozes dan selecteerde zeventig mannen van tussen zijn mensen, om onze [
: ]
benoemd publiek te bedragen. Wanneer de quake verwikten hen, hij zei, "My Lord,
Jullie kunnen hebben hen in het verleden, vernietigd alsmede me, als Jullie zo willed.
Zouden Jullie ons vernietigen voor de daden van die tussen ons die zijn dwaas? Dit
moet de test zijn die Jullie hebben voor ons aangespannen. Erbij, Jullie verwerpen
whomever Jullie zullen, en gids whomever Jullie zullen. Jullie zijn onze Lord en
Magister, zo ons begenadigen, stortbad ons met Uw barmhartigheid; Jullie zijn de
.beste Forgiver
En decreet voor ons rechtvaardigheid in deze wereld, en in het Hiernamaals. " [
: ]
Wij hebben naar Jullie berouwd." Hij zei, "Mijn retribution geschiedt whomever ik
zal. Maar Mijn barmhartigheid vat alle dingen om. Niettemin, ik zal het voor diegenen
die (specificeren
) ,een gerechtvaardigd leven leiden (
) ,(geven de verplichte liefdadigheid (Zakat (
geloven in onze openbaringen, en (   
) "[
:
]
de gezant volgen, de gentile voorspeller (Mohammed), welk zij vernemen schreven (

in hun Torah en Evangelie uit. Hij exhorts hen moeten gerechtvaardigd zijn, hen legt
van kwaad op, staat voor hen alle handelswaar etenswaar toe, en verbiedt die welk is
slecht, en ontlaadt de belastingen en de kluisters geforceerd aan hen. Diegenen die
geloven in hem, egards hem, hem ondersteunen, en tvloeien de hel voor die kwam
".met hem zijn de succesrijke een of anders
Zeggen, "O mensen, ik ben gezant VAN DE GOD naar alle jullie. Naar Hem [
: ]
behoort de soevereiniteit van de luchten en het land. Er is geen god behalve Hij. Hij
controleert leven en dood." Daarom, jullie willen geloven in GOD en Zijn gezant, de
gentile voorspeller, die gelooft in GOD en Zijn woorden. Volg hem, die jullie mogen
.worden geleid
Tussen het gevolg van De mozes er zijnen diegenen die gids overeenkomstig [
: ]
.de waarheid, en de waarheid geeft hen gerechtvaardigd weder
Wij verdeelde hen in twaalf van een stamme gemeenschappen, en wij [
: ]
inspireerden Mozes wanneer zijn mensen hem vroegen voor het water: "Sla de rots
met uw personeel," daarop twaalf vering verspotene erbuit daaruit. Zodoende, allen
gemeenschap wist zijn waterhoudend. En wij hen schaduuwden met de bewolking, en
gezondene waas ernaar manna en kwartels: "Eten van de goede dingen wij
bevoorraadden voor jullie." Het is van niet ons die zij verongelijkt; Het is zij die
.verongelijkt hun eigen geesten
Herdenken die zij werden verteld, "Doorspreken deze stad om te leven, en [
: ]
eten daaruit als jullie alstublieft, trakter de mensen amicably, en lopen de poort
humbly binnen. Wij zullen dan uw zondes begenadigen. Wij zullen de vergelding
".voor de gerechtvaardigd vermenigvuldigen
Maar de kwade een of anders tussen hen vervingen andere bevelen voor de [
: ]
bevelen schonken ernaar. Zodoende, wij zonden hen verwerping van de lucht,
.vanwege hun boosaardigheid neer
hen Manen van de gemeenschap door de zee, die de Sabbat schond. Wanneer [
:     ]
zij de Sabbat verrichtten, de bedroeg vis hen ruimschoots. En wanneer zij
verkrachtten de Sabbat, de vis niet gekomen. Wij zodoende hen verdroten,
.dientengevolge van hun zonde
Herdenken die een groepering van hen zeiden, "Waarom moeten jullie preken [
:
]
naar mensen welk GOD wil zeker vernietigen of strafen bar af?" Zij antwoordden,
."Verontschuldigen zich naar uw Lord," die zij mochten worden geredden
wanneer zij negeerd wat zij werden herinnerd aan, wij redden diegenen die [
: ]
verboden kwaad, en werden de boosdoeners met een verschrikkelijk retribution voor
.hun boosaardigheid verdroten
wanneer zij continueerden om de geboden te trotseren, wij zeiden ernaar, [
: ]
"."Zijn jullie verachtelijke apen
Aanvullend, uw Lord heeft gedecreteerd die Hij zal stellen aan de orde tegen [
:
]
hen mensen welk zullen ernstige vervolging aan hen, toebrengen totdat de Dag van
De verrijzenis. Uw Lord is meest efficient in drijvend retribution, en Hij is beslist de
.Forgiver, Most Merciful
Wij stortten hen tussen vele gemeenschappen gedurende het land. Enkel van [
: ]
hen waren gerechtvaardigd, en de enkele waren beneden gerechtvaardigd. Wij hen
.testten met de welvaart en ontbering, die zij mogen vergelden
Navolgende ernaar, Hij verving nieuwe generaties die de bijbel beërfde. Maar [
: ]
zij opteerden voor het wereldse leven ter vervanging, zeggende, "Wij zullen
begenadigd worden." Maar toen zij continueerden om voor de materielen ondermaans
te opteren. Maakten zij niet een verdrag om de bijbel te handhaven, en niet te zeggen
omstreeks GOD behalve de waarheid? Zij niet studie maakten van de bijbel? Beslist,
de domicilie van het Hiernamaals is ver better want diegenen die rechtvaardigheid
?handhaven. Begrijpen jullie niet
Diegenen die de bijbel handhaven, en verrichten de Contact Prayers (Salat), [
:
]
.wij nooit falen om de vroom te belonen
Wij verhoogd de berg boven hen zoals een paraplu, en zij gedacht het ging [
:
]
daling erop: "Jullie willen handhaven wat wij hebben jullie gegeven, sterk, en
".herinneren zich de inhoud daarvan, die jullie mogen worden geredden
Herdenken die uw Lord riep alle het nageslacht van De adam, en had hen [
:
]
doorstaan beleven voor zichzelf: "Ben ik niet uw Lord?" Zij alle gezegd, "Ja. Wij
doorstaan beleven." Zodoende, jullie kunan niet op de Dag van De verrijzenis zeggen,
"."Wij niet letten van het dit op
Evenmin kunnen jullie zeggen, "Het was onze ouderpaar die afgodendienst [
:
    ]
beoefeende, en wij eenvoudig tvloeiden in hun voetsporen voor. Zullen Jullie ons
"?vanwege tuchtigen wat anderen hebben innovated
Wij zodoende legen de openbaringen uit, in staat te stellen de mensen moeten [
:
]
.zichzelf delgen
Reciteren voor hen the news van een die werd onze drukproefen gegeven, [
:
]
maar was kozen om hen te negeren. Zodoende, de duivel volgde hem achter, totdat hij
.werd een verdwaalder
Hadden wij willed, wij kunnen hem daarmee hebben veredeld, maar hij [
:
]
aanzetting drong bij naar de geknarst aan, en volgde zijn eigene meningen achter.
Zodoende, hij is zoals de hond; Hetzij jullie strelen hem of hem schelden, hij broeken.
Zodanig is het voorbeeld van mensen die verwerpen onze drukproefen. Verhaal deze
.narrations, die zij mogen weerkaatsen
Slechte inderdaad is het voorbeeld van mensen die verwerpen onze [
:

]
.drukproefen; Het is slechts hun eigen geesten die zij verkeerd
Whomever GOD gidsen is de naar waarheid geleide, en whomever Hij pleegt [
:
]
.naar de afdwaling, deze zijn de verliezers
Wij zijn naar De helle menigtes van jinns en humans gepleegd. Zij hebben [
:
]
uitmaakt waarmee zij begrijpen niet, ogen waarmee zij aantreffen niet, en oren
waarmee zij horen niet. Zij zijn zoals beesten; Niet, zij zijn verre slechtere - zij zijn
.totaal onwetend
Naar GOD behoort de meeste prachtige namen; Beroep doen op Hem [
:]
daarmee, en veronachtzaming diegenen die Zijn namen verdraaien. Zij zullen
.requited voor hun zondes
Tussen onze creaties, er zijnen diegenen die gids met de waarheid, en de [
:]
.waarheid geeft hen gerechtvaardigd weder
Zoals voor diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen, wij hen leiden [
:]
.op zonder hen immer verstaand het
.ik zal zelfs hen bemoedigen; Mijn bekokstovend is ontzagwekkend [
:    ]
Waarom weerkaatsen zij niet aan hun vriend (de gezant)? Hij is niet gek. Hij [
:
]
.is eenvoudig een diepgaand warner
Hebben zij niet de dominion van de luchten beschouwd en het land, en alle de [
: ]
dingen GOD Hebb heeft ontwikkeld? Komt het immer ernaar voor die het eind van
?hun leven na zijn? Welk Hadith, buiten het dit, geloven zij in
Whomever GOD pleegt naar de afdwaling, er is geen weg voor anyone om [
: ]
.hem te geleiden. Hij hen laat in hun zondes, blundering
Zij jullie vragen omstreeks het eind van de wereld (het uur), en wanneer het [
:
]
zal vrijaf bedragen. Zeg, "De kennis daarvan is met mijn Lord. Maar Hij onthult zijn
tijdperk. Zwaar het is, in de luchten en het land. Het zal niet jullie behalve plotseling
bedragen." Zij vragen jullie alsof jullie zijn in de controle daarvan. Zeg, "De kennis
.daarvan is met GOD," maar meeste mensen weten niet
Zeg, "ik heb geen mogendheid om mijzelf te bevoordelen, of schaad mijzelf. [
:]
Slechts wat GOD willen geschiedt naar me. Als ik de toekomst wist, zou ik mijn
rijkdom hebben vergroot, en geen afbreuk zou hebben me verdroten. Ik ben niet meer
".dan een warner, en een drager van goed nieuwtje want diegenen die geloof
Hij jullie maakte van eenpersoons (Adam). Vervolgens, Hij geeft iedere man [
:]
een maat moet tranquility met haar vernemen. Ze dan draagt een hel vracht die ze kan
nauwelijks waarnemen. Als de vracht komt mak zwaardere, zij bezweren GOD hun
".Lord: "Als Jullie geven ons een goede baby, wij zullen erkentelijk
Maar wanneer Hij geeft hen een goede baby, zij draaien zich Zijn schenking [
:]
in een idool die concurreert Hem. GOD worden, ver boven elk deelgenootschap
.verheft
Is het niet een feit die zij verafgoden idoolen die ontwikkelen niets, en [
:]
?worden zich gemaakt
?Idoolen die kunnen noch hen helpen, noch kunnan zelfs zichzelf helpen [
:]
wanneer jullie nodigen hen naar de leiding uit, zij niet jullie volgen. [
:    ]
.Zodoende, het is gelijk voor hen hetzij jullie nodigen hen uit, of verblijven stil
De idoolen jullie afsmeken tevens GOD zijn schepsels jullie verkiezen. [
:
]
.Voorgaan en beroep doe op hen; Laten zij reageren op jullie, als jullie hebben gelijk
hebben zij benen waarover de zij wandeling? Hebben zij hands waarmee zij [
: ]
zichzelf verdedigen? Hebben zij ogen waarmee zij treffen? Hebben zij oren waarmee
.zij horen? Zeg, "Beroep doen op uw idoolen, en hen vragen naar smite mij terstond
GOD is mijn maar Lord en Magister; De Een die onthulde deze bijbel. Hij " [
: ]
.bewaart voor de gerechtvaardigd
Zoals voor de idoolen jullie zeten buiten Hem recht, zij kunan niet jullie " [
:
]
".helpen, evenmin kunen niet kunnen zij zichzelf helpen
wanneer jullie nodigen hen naar de leiding uit, zij horen niet. En jullie zien [
:]
.hen beschouwende jullie, maar zij treffen niet
Jullie willen vakantieoord om te begenadigen, tolerantie stimuleren, en [
:]
.negeren de onwetend
wanneer de duivel smoest naar jullie elk gefluisters, toevlucht zoeken in [
:]
.GOD; Hij is Hearer, Omniscient
Diegenen die zijn gerechtvaardigd, wanneer de duivel hen benadert met een [
:]
.voorstelling, zij herinneren zich, daarop zij worden seers
.Hun brethren onophoudelijk wegloken hen moeten verdwalen [
:]
Als jullie produceren niet een mirakel die zij vereiste, zij zeggen niet, [
:    ]
"Waarom niet vragen erom niet?" Zeg, "ik eenvoudig voortvloei wat wordt naar mij
van mijn Lord onthullen." Deze zijn enlightenments van uw Lord, en leiding, en
.barmhartigheid voor mensen die geloven
wanneer de Quran wordt gereciteerd, jullie willen horen het aan en nemen [
:
]
.luisteren, die jullie mogen barmhartigheid verkrijgen
Jullie willen herinneren zich uw Lord hierine je, publiek, ondershands, en [
: ]
.rustig, dag en avond; Zijn niet onwetend
Die op uw Lord zijn nooit ook trots om Hem te vereren; Zij prijzen Hem en [
: ]
.daling uitgestrekt alvorens Hem
.
(De Oorlogsbuit (Al-anfal - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Zij jullie consulteren omstreeks de oorlogsbuit. Zeg, "De oorlogsbuit behoren bij [:]
GOD en de gezant." Jullie willen GOD verrichten, exhort elkaar te zijn
.gerechtvaardigd, en gehoorzamen GOD en Zijn gezant, als jullie zijn gelovigen
De getrouwe gelovigen zijn die wiens harten rilen wanneer GOD staat bij, en [:]
wanneer Zijn openbaringen worden ernaar gereciteerd, hun trouw wordt, en zij trust in
.hun Lord versterkt
Zij verrichten de Contact Prayers (Salat), en van onze mondvoorraad ernaar, zij [:    ]
.schenken naar de liefdadigheid
Zodanig zijn de getrouwe gelovigen. Zij hoge rangen verkrijgen op hun Lord, [:
]
.alsmede vergeving en een gulle verstrekking
Dan uw Lord willed die jullie uw thuis laten, om een specifiek plan te [: ]
.volbrengen, enkel gelovigen werden blootgesteld als aarzelende gelovigen
Zij disputeerden met jullie tegen de waarheid, zelfs na het alles werd ernaar [: ]
.uitgelegd. Zij fungeerden alsof zij werden naar sommige dood gedreven
Herdenken dat GOD beloofde jullie overwinning overheen een sommige [:
]
groepering, maar jullie nog verlangden om de zwakker klassikaal te confronteren. Het
was plan VAN DE GOD om de waarheid met Zijn woorden te vestigen, en om de
.disbelievers te verslaan
For He heeft gedecreteerd die de waarheid willen vooropstaen, en de falsehood [:]
.willen verdwijnen, ondanks de evildoers
Zodoende, wanneer jullie bezwoeren uw Lord om de redding te bedragen, Hij [:]
reageerde op jullie: "Ik jullie ondersteun met een duizend engelen in de
".opeenvolging
GOD gaf jullie dit goede nieuwtje om uw harten te versterken. Overwinning [:]
.komt slechts van GOD. GOD is Almachtige, Most Wise
Hij veroorzaakte vredige sluimeren om jullie te passeren en jullie pacificeren, [:]
en Hij opzond omlaag water van de lucht om jullie daarmee te zuiveren. Hij bedekt
.jullie van de vloek van de duivel, gerustgestellene uw harten en versterkt uw foothold
Herdenken die uw Lord de engelen bezielde: "Ik ben met jullie; Zo [:]
ondersteuning diegenen die geloofd. Ik zal ontzetting in de harten van die die
disbelieved gooien. Jullie mogen hen boven de nekken slaan, en jullie mogen zelfs
".iedere vinger slaan
Dit is wat zij hebben rechtvaardig door de strijd GOD en Zijn gezant [:    ]
opgelopen. Want diegenen die strijden tegen GOD en Zijn gezant, GOD retribution is
.ernstig
Dit is om de disbelievers af te straffen; Zij hebben de retribution van De helle [:
]
.opgelopen
O jullie die geloven, als jullie aantreffen de disbelievers die tegen jullie [: ]
.beweeglijk heeft gemaakt, omdraaien niet en vleden
Anyone die draait daarover dag om, uitzonderen om een strijd plan uit te [: ]
voeren, of om zijn groepering te verenigen, heeft woede van GOD opgelopen, en zijn
!domicilie is Helle; Welk ellendige bestemming
Het was van niet jullie die hen doodde; GOD is de Een die hen doodde. Het [:
]
was van niet jullie die keilde wanneer jullie keilden; GOD is de Een die keilde. Maar
Hij zodoende geeft de gelovigen een kans om veel credit te winnen. GOD is Hearer,
.Omniscient
.Aanvullend, GOD zodoende de blauwdrukken annuleert van de disbelievers [:]
Jullie zochten overwinning (O disbelievers), en overwinning deed gekomen; [:]
Het behoorde bij de gelovigen. Als jullie weerhouden (van de agressie) het zou better
voor jullie zijnen, maar als jullie, zo wil wij teruggeven. Uw legers zullen nooit jullie,
.ongeacht hoe groot helpen. Voor GOD is op het kant van de gelovigen
O jullie die geloven, gehoorzamen GOD en Zijn gezant, en niet negeren hem [:]
.poosje jullie vernemen
.zijn Niet zoals diegenen die zeggen, "Wij vernemen," wanneer zij horen niet [:]
De slechtste schepsels in de aanzien van GOD zijn de dove en dom, die [:]
.begrijpen niet
Had GOD geweten van elk handelswaar erin, Hij zou hebben hen hearers [:    ]
.gemaakt. Zelfs als Hij maakte hen hearers, zij nog zouden in de tegenzin versturen
O jullie die geloven, jullie willen reageren op GOD en naar de gezant wanneer [:
]
hij noodt jullie naar wat geeft jullie leven. Jullie moeten weten dat GOD is dichterbij
.naar jullie dan uw hart, en die alvorens Hem jullie zullen geroepen worden
Beware van een retribution dat bloeimaand niet worden naar de evildoers [: ]
.tussen jullie begrensd. Jullie moeten weten dat GOD retribution is ernstig
Herinneren zich die jullie gebruikt te zijn weinig en beklemd, vrezend die de [: ]
mensen mogen jullie afpakken, en Hij gunde jullie een veilig heiligdom, jullie
ondersteunde met Zijn overwinning, en jullie bevoorraadden met goede
.mondvoorraad, die jullie mogen erkentelijk zijn
O jullie die geloven, niet verraden GOD en de gezant, en niet verraden [:
]
.diegenen die trust jullie, nu die jullie weten
Jullie moeten weten die uw geld en uw kinderen zijn een test, en dat GOD [:]
.bezit een groot belonen
O jullie die geloven, als jullie reverence GOD, Hij zal jullie onderrichten, [:]
.zullan uw zondes annuleren, en begenadigen jullie. GOD oneindige sierlijkheid bezit
De disbelievers complot en blauwdruk om jullie te neutraliseren, of jullie [:    ]
doden, of jullie verbannen. Niettemin, zij complot en blauwdruk, maar zo GOD doet.
.GOD is de beste kuiper
wanneer onze openbaringen worden ernaar gereciteerd, zij zeggen, "Wij [:    ]
hebben aangehoord. Als wij verlangden naar, wij kunnen hebben gelijke dingen
"!gezegd. Deze zijn niet meer dan relaasen van het verleden
Zij ook zeiden, "Onze god, als dit is werkelijk de waarheid van Jullie, dan [:    ]
".stortbad ons met de rotsen van de lucht, of storten aan ons een pijnlijke straf
Niettemin, GOD is niet te tuchtigen hen poosje jullie zijn in hun midden; GOD [:        ]
.is niet te tuchtigen hen poosje zij vergeving zoeken
Hebben zij niet GOD retribution verdiend, door stotende anderen van de [:   
]
Sacred Masjid, hoewel zij Hebb zijnen niet de voogden daarvan? De getrouwe
.voogden daarvan zijn de gerechtvaardigd, maar meest van hen weten niet
Their Contact Prayers (Salat) op het heiligdom (Ka`bah) waren niet meer dan [:    ]
een aanfluiting en een manier van stotende de mensen (door stromen hen erbuit) toe.
.Daarom, verduren de retribution voor uw ongeloof
Diegenen die disbelieve doorbrengen hun geld om anderen van de weg van [:    ]
GOD af te stoten. Zij zullen het doorbrengen, toen het zal in de mistroostigheid en
wroeging voor hen zich draaien. Uiteindelijk, zij zullen verslagen worden, en alle
.disbelievers zullen naar De helle geroepen worden
GOD zal vandaan de slecht van de handelswaar ziften, dan hopen de slecht [:   
]
boven van de elkander op, alle in een menigte, dan keilen het in De helle. Zodanig
.zijn de verliezers
Vertelen diegenen die disbelieved: Als zij stopen, alle hun verleden zal [:    ]
begenadigd worden. Maar als zij terugkomst, zij zullen gelijke voorland oplopen als
.hun vorige tegenhangers
Jullie willen vechten hen moeten beklemming afweren, en om uw godsdienst [:    ]
gewijde aan GOD louter te beoefenen. Als zij achterwege laten is agressie, toen GOD
.geheel Seer van het alles zij doen
Als zij versturen, toen jullie moeten weten dat GOD is uw Lord en Magister; [:
]
.De beste Lord en Magister, de beste voorstander
Jullie moeten weten die als jullie winnen elk knoeit in de oorlog, ene-vijfde [:
]
willen gaen naar GOD en de gezant, om te worden gegeven naar de schoonfamilie, de
weeskinderen, de arme, en de reizende buitenlander. Jullie zullen dit doen als jullie
geloven in GOD en in wat wij onthulden naar onze bediende op de dag van de
.beslissing, de dag de twee legers botsten. GOD is Omnipotent
Herdenken die jullie waren dezerzijds van de vallei, poosje zij waren op de [:
]
overkant. Dan hun karavaan moest verhuizen om grond te verlagen. Hebb jullie
planden het zodoende, jullie kunnen niet hebben het gedaan. Maar GOD was om een
voorbeschikte materie uit te voeren, waarbij die voorbestemd te zijn vernietigde
werden voor een duidelijke aanleiding vernietigd, en die voorbestemd te zijn bespaard
.werden voor een duidelijke aanleiding geredden. GOD is Hearer, Omniscient
GOD maakte hen schijnen in uw wensdroom (O Mohammed) minder in [:
    ]
verkleumder. Hebb Hij maakte hen schijnen meer talrijke, jullie zouden hebben
gefaald, en jullie zouden hebben tussen jullie eigen gedisputeerd. Maar GOD de
.toestand behoedde. Hij is Knower van de binnenste gedachtes
En wanneer de tijdperk kwam en jullie hen confronteerden, Hij maakte hen [:

]
schijnen minder in uw ogen, en maakten jullie schijnen minder in hun ogen ook. Voor
GOD willed om een sommige plan uit te voeren. Alle beslissingen zijn maakten door
.GOD
O jullie die geloven, wanneer jullie een leger ontmoeten, jullie willen ruim [:
]
.snelle en herdenken GOD dikwijls, die jullie mogen slagen
Jullie willen gehoorzamen GOD en Zijn gezant, en disputeren niet tussen jullie [:
]
eigen, lest jullie falen en storten uw macht. Jullie willen standvastig voet bij stuk
.houden. GOD is met diegenen die standvastig voet bij stuk houden
zijn Niet zoals diegenen die gelatene hun thuizen grudgingly, slechts om te [:

]
pronken, en inderdaad anderen ontmoedigden van de aanhang de paadje van GOD.
.GOD oplet geheel van het alles zij doen
De duivel had hun werken in hun ogen versierd, en zei, "Jullie kunan niet [:
]
worden door elk mensen vandaag verslagen," en "ik zal samen met jullie vechten."
Maar zodra de twee legers geconfronteerde elkander, hij draaide op zijn hakken om en
fled, zeggende, "ik jullie loocheen. Ik aantref wat jullie treffen niet. Ik ben bang van
".GOD. GOD retribution is ontzagwekkend
De huichelaars en diegenen die gehuisveste twijfel in hun harten zei, "Deze [:
]
mensen worden door hun godsdienst bedrogen." Niettemin, als ieder zijn trust steekt
.in GOD, toen GOD is Almachtige, Most Wise
Als jullie konden slechts diegenen die disbelieved aantreffen wanneer de [: ]
engelen hen steken naar de dood! Zij zullen hen op hun gezichten slaan en hun
.achterk beëindigt: "Profv de retribution van De helle
Dit is een consequentie van wat uw hands heeft fort gezonden. GOD is nooit " [: ]
".onrechtvaardig naar de schepsels
Dit is gelijke voorland als die van mensen van Farao en diegenen die [: ]
disbelieved alvorens hen. Zij verwierpen openbaringen VAN DE GOD, en GOD hen
.tuchtigde voor hun zondes. GOD is machtig, en Dagen retribution is ernstig
GOD verandert geen zegening Hij heeft aan elk mensen begiftigd tenzij zij [:     ]
.zich beslisen om te bewegen. GOD is Hearer, Omniscient
Zodanig was het geval met de mensen van Farao en anderen alvorens hen. Zij [:
]
eerst verwierpen de voortekenen van hun Lord. Zodoende, wij hen vernietigden voor
hun zondes. Wij verdrinkten mensen van Farao; De kwaadaardig werden consistent
.getuchtigd
De slechtste schepsels in de aanzien van GOD zijn diegenen die disbelieved; [: ]
.Zij kunan niet geloven
Jullie accordeert ermee, maar zij verkrachten hun overeenkomsten telkens; Zij [: ]
.zijn niet gerechtvaardigd
Daarom, als jullie hen ontmoeten in de oorlog, jullie willen stellen hen boven [:
]
in als een afschrikmiddel voorbeeld voor diegenen die gekomen na hen, die zij mogen
.nemen luisteren
wanneer jullie worden door een groepering van mensen verraad, jullie willen [: ]
.beweeglijk maken tegen hen in gelijke manier. GOD geen verraders bemint
Verhuren niet diegenen die disbelieve denken die zij kunnen erbij moeten [: ]
.eruit; Zij kunnen nooit ontsnappen
Jullie willen toebereiden voor hen alle de mogendheid jullie kunnen [: ]
bijeenrapen, en alle de toerusting jullie kunnen beweeglijk maken, die jullie mogen de
vijanden van GOD aanjagen vrees, uw vijanden, alsmede anderen welk worden jullie
niet geweet te; GOD hen weet. Wat ook jullie spenderen in de oorzaak van GOD
.zullen repaid naar jullie gul, zonder de kleinste onrechtvaardigheid
Als zij vakantieoord naar de vrede, zo willen jullie, en uw trust steken in GOD. [: ]
.Hij is de Hearer, de Omniscient
Als zij verlangen om jullie te bedriegen, toen GOD zal jullie voldoen. Hij zal [: ]
.jullie met Zijn ondersteuning, en met de gelovigen helpen
Hij heeft de harten (van de gelovigen) verzoend. Hebb jullie spendeerden alle [:     ]
het geld op land, jullie konden hun harten niet verzoenen. Maar GOD hen verzoende.
.Hij is Almachtige, Most Wise
O jullie voorspeller, voldoende voor jullie is GOD en de gelovigen welk [:
]
.hebben jullie gevolgd
O jullie voorspeller, jullie willen exhort de gelovigen om te vechten. Als er [: ]
zijnen twintig van jullie die zijn standvastige, zij kunnen tweehonderd verslaan, en
een honderd van jullie kunnen een duizend van die die disbelieved verslaan. Da’s
.omdat zij zijn mensen welk begrijpen niet
nu (die vele nieuwe mensen hebben verenigd jullie) GOD gemakkelijker voor [: ]
jullie het heeft gehaald, voor Hij weet die jullie zijn niet als sterk als jullie gebruikt te
zijn. Voortaan, een honderd standvastige gelovigen kunnen tweehonderd verslaan, en
een duizend van jullie kunnen twee Duizend door GOD vrijaf verslaan. GOD is met
.diegenen die standvastig voet bij stuk houden
Geen voorspeller willen gevangenen verkrijgen, tenzij hij maakt deel uit van de [:
]
strijd. Jullie mensen zoeken de materielen ondermaans, poosje GOD de Hiernamaals
.stimuleert. GOD is Almachtige, Most Wise
Als het waren niet voor een voorbeschikt decreet van GOD, jullie zouden [: ]
.hebben verduurd, op afbetaling van wat jullie namen, een verschrikkelijk retribution
Daarom, eten af de vergalt jullie hebben gewonnen, die welk is wettige en [: ]
.handelswaar, en GOD verrichten. GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie voorspeller, de krijgsgevangenen vertelen in uw hands, "Als GOD wist [:
]
van het iets handelswaar in uw harten, Hij zou jullie better hebben gegeven dan iets
jullie hebben verspeeld, en zouden hebben jullie begenadigd. GOD is Forgiver, Most
".Merciful
En als zij verlangen om jullie te verraden, zij hebben reeds GOD verraad. Dit is [:
]
.waarom Hij maakte hen de verliezers. GOD is Omniscient, Most Wise
Zeker, diegenen die geloofd, en emigreerden, en gestreefd met hun geld en hun [:
]
levens in de oorzaak van GOD, alsmede diegenen die geherbergde hen en gaven hen
toevlucht, en hen ondersteunde, zij zijn geallieerden van elkaar. Zoals voor diegenen
die geloven, maar emigreren niet met jullie, jullie zijnen verschuldigd niet hen elk
ondersteuning, totdat zij emigreren. Niettemin, als zij behoefte uw bijstand, als
brethren in de trouw, jullie willen hen helpen, behalve tegen mensen met welk jullie
.hebben een vrede verhandeling ondertekend. GOD is Seer van het alles jullie doen
Diegenen die disbelieved zijn geallieerden van elkaar. Tenzij jullie deze [:
    ]
.geboden behouden, er zullen warboel op land, en verschrikkelijke corruptie
Diegenen die geloofd en emigreerden, en gestreefd in de oorzaak van GOD, [:
]
alsmede diegenen die geherbergde hen en gaven hen toevlucht, en hen ondersteunde,
.deze zijn de getrouwe gelovigen. Zij hebben vergeving verdiend en een gul belonen
Diegenen die geloofd nadien, en emigreerden, en gestreefd met jullie, zij [:
]
behoren met jullie. Diegenen die worden toegeschreven aan elkander willen zijn de
eerst om elkaar, overeenkomstig de geboden VAN DE GOD te schoren. GOD let
.geheel van alle dingen op
.
(Ultimatum (Bara'ah - 
.
Een ultimatum wordt hierin van GOD verkondigd en Zijn gezant naar het idool [:]
.worshipers die komen in een verhandeling met jullie binnen
Daarom, trekken het land vrijelijk voor vier maanden, en weten die jullie kunan [:]
.niet van GOD ontsnappen, en dat GOD vernedert de disbelievers
Een proclamatie wordt hierin van GOD verkondigd en Zijn gezant naar alle de [:    ]
mensen op de grote dag van de bedevaart, dat GOD heeft het idool worshipers
geloocheend, en zo Zijn gezant deed. Zodoende, als jullie berouwen, het zou better
voor jullie zijnen. Maar als jullie versturen, dan weten die jullie kunnen nooit van
.GOD ontsnappen. Toezegging diegenen die disbelieve een pijnlijk retribution
Als het idool worshipers voorteken een vrede verhandeling met jullie, en niet het [:
]
schenden, evenmin bende alsmede anderen tegen jullie, jullie willen volbrengen uw
.verhandeling ermee totdat de uitademing datum. GOD liefhebt de gerechtvaardigd
Eens de Sacred Months zijn verleden, (en zij afwijzing te maken vrede) jullie [: ]
mogen het idool worshipers doden wanneer jullie hen ontmoeten, hen tuchtigen, en te
weer stellen zich tegen iedere verhuizing zij maken. Als zij berouwen en verrichten de
Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), jullie willen
.laten zij gaan. GOD is Forgiver, Most Merciful
Als een van het idool worshipers gezochte verantwoorde rijstrook met jullie, [: ]
jullie willen gunnen hem verantwoorde rijstrook, zodat hij kan het woord van GOD
vernemen, dan kunn hem back naar zijn plaats van de zekerheid zenden. Da’s omdat
.zij zijn mensen welk weten niet
Hoe kan het idool worshipers elk borgstelling van GOD en van Zijn gezant [:
]
verlangen? Vrijgestelde zijn diegenen die hebben een vrede verhandeling met jullie
op de Sacred Masjid ondertekend. Als zij eerbewijs en zo'n verhandeling handhaven,
.willen jullie handhaven het ook. GOD liefhebt de gerechtvaardigd
Hoe kunnen zij (vereiste een borgstelling) wanneer zij nooit elk rechten [:]
verrichtten van de verwantschap tussen jullie en hen, evenmin elk verdrag, als zij
immer maakten kans om voor te opstaan. Zij gepacificeerde jullie met de lip dienst,
.poosje hun harten waren in de tegenstrijdigheid, en meest van hen zijn kwaadaardig
Zij zaken deden vandaan openbaringen VAN DE GOD voor een goedkope prijs. [:]
Zodoende, zij de mensen wraakten van Zijn paadje. Kwaad metterdaad is wat zij
!deden
Zij nooit elk rechten verrichten van de verwantschap naar elk gelovige, [:]
.evenmin doen zij hun verdragen handhaven; Deze zijn de Real transgressors
Als zij berouwen en verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de [:]
verplichte liefdadigheid (Zakat), toen zij zijn uw brethren in de godsdienst. Wij
.zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die weten
Als zij verkrachten hun eeden na verpandend om hun verdragen te behouden, [:]
en vallen uw godsdienst aan, jullie mogen vechten de leiders van het heidendom -
jullie worden niet langer door uw verdrag ermee - vastgebonden die zij mogen
.weerhouden
Zouden jullie niet vechten mensen die verkrachtte hun verhandelingen, [:    ]
probeerden om de gezant te verbannen, en zij zijn de een die activeerde de oorlog in
de eerst plaats? Zijn jullie bang van hen? GOD is de Een jullie worden verondersteld
.om te vrezen, als jullie zijn gelovigen
Jullie willen vechten hen, voor GOD zullen hen op uw hands tuchtigen, zullan [:
]
hen vernederen, gunnen jullie overwinning overheen hen, en de borstkassen koelen
.van de gelovigen
Hij zal ook elimineren de kafferen van de gelovige'n harten. GOD delgt [: ]
.whomever Hij willen. GOD is Omniscient, Most Wise
jullie eraan denken om die jullie zullen gelaten worden louter zonder GOD [: ]
onderkennend die tussen jullie die streven, en nooit geallieerde zich met de vijanden
VAN DE GOD, of de vijanden van Zijn gezant, of de vijanden van de gelovigen?
.GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
Het idool worshipers zijn niet om de masjids van GOD, poosje bekennend hun [:
]
ongeloof te bezoeken. Deze hebben hun werken, en zij wil abide voor altijd in De
.helle geannuleerd
Het enige mensen moeten bezoeken GOD masjids zijn diegenen die geloven in [:]
GOD en de Last Day, en verrichten de Contact Prayers (Salat), en geven de verplichte
liefdadigheid (Zakat), en vrezen niet behalve GOD. Deze zal zeker zijn tussen de
.geleide een of anders
Hebben jullie de sproeiing van de bedevaartgangers beschouwd en bezorgd [:]
voor de Sacred Masjid een vervanger voor gelovend in GOD en de Last Day, en Hebb
streven in de oorzaak van GOD? Zij zijn niet egaal in de aanzien van GOD. GOD
.geen kwaadaardige mensen geleidt
Diegenen die geloven, en emigreren, en streven in de oorzaak van GOD met [:]
hun geld en hun levens, zijn ver groter in de rang in de aanzien van GOD. Deze zijn
.de winnaars
Their Lord geeft hen goed nieuwtje: Barmhartigheid en bijvalsbetuiging [:]
.vanwaar Hem, en tuinen zij verblijden zich in eeuwigdurende gelukzaligheid
.Uitentreuren zij abide daarin. GOD bezit een groot belonen [:]
O jullie die geloven, geallieerde zich zelfs met uw ouderpaar en uw broers en [:    ]
zus, als zij prefereren niet ongelovig overheen gelovend. Die tussen jullie die
.geallieerde zich ermee zonde doen
Verkondigen: "Als uw ouderpaar, uw kinderen, uw broers en zus, uw [:
]
echtelieden, uw gezin, het geld jullie hebben gewonnen, een handel jullie verdriet
doen omstreeks, en de thuizen jullie koesteren zijn meere geliefde naar jullie dan
GOD en Zijn gezant, en de strevend in Zijn oorzaak, dan juist wachten totdat GOD
.Zijn oordeel brengt." GOD geen kwaadaardige mensen geleidt
GOD heeft jullie overwinning in vele toestanden verhoord. Maar op de dag van [: ]
Hunayn, jullie werden ook trots op uw grote nummer. Zodoende, het niet hielp jullie
.helemaal, en het ruime land werd zo benard rond jullie, die jullie zwenkten en fled
Toen GOD zond waas tevredenheid aan Zijn gezant en aan de gelovigen. En [: ]
Hij omlaag onzichtbaare soldaten zond; Hij zodoende strafte diegenen die disbelieved
.af. Dit is de requital voor de disbelievers
Uiteindelijk, GOD delgt whomever Hij willen. GOD is Forgiver, Most [:
]
.Merciful
O jullie die geloven, het idool worshipers worden verontreinigd; Zij willen niet [:]
worden veroorloofd om de Sacred Masjid na deze jaar te benaderen. Als jullie vrees
aderlating van het inkomen, GOD zal jullie met Zijn mondvoorraad, overeenkomstig
.Zijn wil begieten. GOD is Omniscient, Most Wise
Jullie willen terugvechten tegen diegenen die geloven niet in GOD, evenmin in [:]
de Last Day, evenmin doen zij verbieden wat GOD en Zijn gezant heeft verboden,
evenmin doen zij abide door de godsdienst van de waarheid - tussen diegenen die
.gekregene de bijbel - totdat zij de schuldige belasting betalen, gewillig of onwillig
The Jews zei, "Ezra is de zoon van GOD," poosje de Christenen zeiden, "Jezus [:    ]
is de zoon van GOD!" Deze zijn godslasteringen geslaakt door hun monden. Zij
zodoende overeenkomen met de godslasteringen van die die hebben disbelieved in het
.verleden. GOD hen verwerpt. Zij zijn zeker afgeweken
Zij hebben hun godsdienstige leiders en wetenschappers opgezetten als lords, [:    ]
voor GOD. Anderen de Messias vergoddelijkten, zoon van Maria. Zij waren alle
gebeveeld om slechts een god te vereren. Er is geen god behalve Hij. Zijn Hij
.verheerleek, hoog boven elk leden
Zij verlangen om GOD hel met hun monden uit te maken, maar GOD dringt [:    ]
.aan makende Dagen hel, ondanks de disbelievers aan
Hij is de Een die Zijn gezant zond met de leiding en de godsdienst van de [:        ]
waarheid, en wil het halen alle godsdiensten domineren, ondanks het idool
.worshipers
O jullie die geloven, vele godsdienstige leiders en predikanten nemen het geld [:   
]
van de mensen clandestien, en stoten van de paadje van GOD af. Diegenen die poten
het goud op en zolver, en niet hen brengen in de oorzaak van GOD door, beloven hen
een pijnlijk . retribution
De dag zal komen wanneer hun goud en zolver zal in het vuur van De helle [:    ]
gestookt worden, dan gebruikt om hun voorhoofden, hun kanten, en hun back te
branden: "Dit is wat jullie potten voor zich op, zo smaakvermogen wat jullie hebben
".opgepot
De telling van de maanden, tot GOD wordt betrokken, is twaalf. Dit was wet [:    ]
VAN DE GOD, sedert de dag Hij maakte de luchten en het land. Vier van hen zijn
heilig. Dit is de perfecte godsdienst; Jullie willen niet verkeerde uw geesten (door de
strijd) tijdens de Sacred Months. Niettemin, jullie mogen alle-erbuit oorlog tegen het
idool worshipers (zelfs tijdens de Sacred Months) verklaren, wanneer zij verklaren
alle-erbuit oorlog tegen jullie, en weten dat GOD is op het kant van de
.gerechtvaardigd
Veranderen de Sacred Months is een voorteken van buitensporig ongeloof; Het [:   
]
aangroeit de afdwaling van die die hebben disbelieved. Zij alterneren de Sacred
Months en de regelmatige maanden, poosje konfijtend het aantal van maanden
consecrated door GOD. Zij zodoende verkrachten wat GOD heeft consecrated. Hun
.kwade werken worden in hun ogen versierd. GOD geen ongelovige mensen geleidt
O jullie die geloven, wanneer jullie worden verteld, 'Beweeglijk maken in de [:    ]
oorzaak van GOD," waarom jullie geworden zwaar gehecht naar de geknarst? Hebben
jullie dit wereldse leven van kracht van het Hiernamaals gekozen? De materielen
.ondermaans, ten opzichte van het Hiernamaals, zijn niets
Tenzij jullie beweeglijk maken, Hij zal jullie naar pijnlijke retribution begaan [:    ]
en vervangen anderman in uw plaats; Jullie kunnen nooit Hem in de kleinst bezeren.
.GOD is Omnipotent
Als jullie falen om hem (de gezant) te ondersteunen, GOD heeft reeds hem [:
]
ondersteund. Zodoende, wanneer de disbelievers jaagde hem, en hij was een van twee
in de grot, hij zei naar zijn vriend, 'verdrieten Niet; GOD is met ons." GOD dan
gezondene waas tevredenheid en zekerheid aan hem, en hem ondersteunde met
onzichtbaare soldaten. Hij de woord maakte van de disbelievers laag. Woord VAN
.DE GOD bewinden opperst. GOD is Almachtige, Most Wise
Jullie willen gemakkelijk beweeglijk maken, ontsteken of zwaar, en streven [:
]
met uw geld en uw levens in de oorzaak van GOD. Dit is better voor jullie, als jullie
.slechts wisten
Als er waren een gezwind materiele winst, en een kleine tocht, zij zouden [:
]
hebben jullie gevolgd. Maar de strevend is juist ook veel voor hen. Zij zullen door
GOD vloeken: "Als wij konden, zouden wij met jullie hebben gemaakt beweeglijk."
.Zij zodoende bezeerd zichzelf, en GOD weet die zij zijn leugenaars
GOD heeft jullie begenadigd: Waarom gaven jullie hen vergunning (om) [:
    ]
achter te blijven, alvorens jullie onderkennen diegenen die zijn eerlijk van de
?leugenaars
Diegenen die werkelijk geloven in GOD en de Last Day niet vragen uw [:

]
vergunning om de gelegenheid om met hun geld te ontduiken en hun levens te
.streven. GOD let geheel van de gerechtvaardigd op
Het enige mensen die wens te zijn verontschuldigd zijn diegenen die werkelijk [:
]
geloven niet in GOD en de Last Day. Hun harten zijn vol van de twijfel, en hun
.twijfels veroorzaken hen moeten zwichten
Hadden zij werkelijk verlangden om beweeglijk te maken, zij zouden verdacht [:
]
het grondig hebben. Maar GOD hun deelname minachtte, zo Hij hen ontmoedigde; Zij
".werden verteld, "Achterblijven met diegenen die blijven
Hadden zij mobiliseerden met jullie, zij zouden verwardheid hebben gemaakt, [:

]
en zou hebben kwesties en afdelingen tussen jullie veroorzaakt. Enkel van jullie
.waren passende om hen aan te horen. GOD let geheel van de transgressors op
Zij gezocht om verwardheid tussen jullie in het verleden te verbreiden, en [:
]
materies verwarden voor jullie. Niettemin, de waarheid uiteindelijk vooropstelt, en
.plan VAN DE GOD wordt, ondanks hen uitgevoerd
Enkel van hen zouden zeggen, 'Would "Give me vergunning (om) blijven; Niet [:
]
drijv zo'n ontbering op me door." Inderdaad, zij hebben zodoende een verschrikkelijke
.ontbering opgelopen; Helle ringt de disbelievers om
Als ergens toe handelswaar geschiedt naar jullie, zij bezeren, en als een [: ]
droefheid jullie geschiedt, zij zeggen, "Wij vertelden jullie zo," als zij bejubeling
.keren
Zeggen, "Niets geschiedt naar ons, behalve wat GOD heeft voor ons [: ]
".gedecreteerd. Hij is onze Lord en Magister. In GOD de gelovigen willen trust
Zeggen, "Jullie kunnen slechts te wachten staan voor ons een van twee goede [: ]
dingen (overwinning of martyrdom), poosje wij te wachten staan voor jullie
verwerping van GOD en retribution van Hem, of op onze hands. Daarom, wachten, en
".wij zullen samen met jullie wachten
Zeggen, "Spenderen, gewillig of onwillig. Niets zullen van jullie geaccepteerd [:     ]
".worden, voor jullie zijn kwade mensen
Wat de aanneming stremden van hun besteding is die zij disbelieved in GOD [:
]
en Zijn gezant, en wanneer zij verrichtten de Contact Prayers (Salat), zij verrichtten
.hen lazily, en wanneer zij schonken naar de liefdadigheid, zij deden zo grudgingly
Niet worden door hun geld, of hun kinderen geimponeerd. GOD veroorzaakt [: ]
deze te zijn bronnen van retribution voor hen in dit leven, en (wanneer zij sterven)
.hun geesten vertrekken poosje zij zijn disbelievers
Zij vloeken door GOD die zij behoren met jullie, poosje zij behoren niet met [: ]
.jullie; Zij zijn verdeeldhei brengende mensen
Als zij konden een toevlucht vinden, of grotten, of een verbergende plaats, zij [:
]
.zouden ernaar, spoed makend gaan
Enkel van hen uw uitreiking bekritiseren van de liefdadigheden; Als zij worden [: ]
daaruit gegeven, zij geworden tevreden, maar als zij worden daaruit, zij gewordene
.tegenstanders niet gegeven
Zij moeten worden met bevredigd wat GOD en Zijn gezant heeft hen gegeven. [: ]
Zij moeten hebben gezegd, "GOD ons voldoet. GOD zal voor ons van De dagen
".bounties, en zo wil Zijn gezant stijven. Wij zoeken maar GOD
Liefdadigheden willen gaen naar de arme, de behoeftige, de werkers die hen [: ]
collecteren, de nieuwe bekeerlingen, om de slaven, naar die belast door plotselinge
vertering, in de oorzaak van GOD, en naar de reizende buitenlander te bevrijden.
.Zodanig is gebod VAN DE GOD. GOD is Omniscient, Most Wise
Enkel van hen de voorspeller bezeren door zeggende, "Hij is alle oren!" Zeg, [: ]
"Het is better voor jullie die hij staat te woord jullie. Hij gelooft in GOD, en de
gelovigen vertrouwt. Hij is een barmhartigheid voor die tussen jullie die geloven."
.Diegenen die bezeerd gezant VAN DE GOD heeft een pijnlijk retribution opgelopen
Zij vloeken door GOD naar jullie, om jullie te bevallen, wanneer GOD en Zijn [: ]
.gezant zijn meer waardig van aangenaam, als zij zijn naar waarheid gelovigen
wisten zij niet die anyone die te weer stellen teegt zich GOD en Zijn gezant [:     ]
.heeft het vuur van De helle voor altijd opgelopen? Dit is de slechtste vernedering
De huichelaars zorg die een sura mag worden onthullen stellend wat is [:
]
daarbinnen hun harten. Zeg, "Voorgaan en spoten. GOD zal precies zich blootstellen
".wat jullie zijn bang van
Als jullie hen vragen, zij zouden zeggen, "Wij slechts spotten en een geintj [: ]
makend." Zeg, verstaan jullie' die jullie bespoten GOD, en Zijn openbaringen, en Zijn
"?gezant
verontschuldigen zich Niet. Jullie hebben disbelieved na geloofd. Als wij [: ]
begenadigen enkel van jullie, wij zullen anderen tussen jullie, dientengevolge van hun
.boosaardigheid tuchtigen
De huichelaar mannen en de huichelaar vrouwen behoren met elkaar - zij [:
]
pleitbezorger kwaad en rechtvaardigheid verbieden, en zij zijn gierig. Zij GOD
.vergaten, zo Hij hen vergat. De huichelaars zijn werkelijk kwaadaardig
GOD belooft de huichelaar mannen en de huichelaar vrouwen, alsmede de [: ]
disbelievers, het vuur van De helle, waarin zij abide voor altijd. Het hen voldoet.
.GOD heeft hen verworpen; Zij hebben een eeuwigdurend retribution opgelopen
De enkele van die alvorens jullie waren sterker dan jullie, en bezaten meer geld [: ]
en kinderen. Zij werden preoccupied met hun materiele bezittingen. Op dezelfde
manier, jullie zijn preoccupied met uw materiele bezittingen geworden, net zo die
alvorens jullie zijn preoccupied geworden. Jullie zijn totaal achteloos geworden,
evenals zij waren achteloos. Zodanig zijn de mensen die hun werken annuleren, zowel
in deze wereld als in het Hiernamaals; Zij . zijn de verliezers
Hebben zij niet iets leerden van de vorige generaties; De mensen van Noah, [:
]
`AAD, Thamood, de mensen van Abraham, de dwellers van Midyan, en de evildoers
(van Sodom en Gomorrah)? Hun gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen.
.GOD nooit verongelijkte hen; Zij zijn de een die verongelijkt hun eigen geesten
De gelovende mannen en vrouwen zijn geallieerden van elkaar. Zij stimuleren [:
]
rechtvaardigheid en verhoeden kwaad, zij verrichten de Contact Prayers (Salat) en
geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), en zij gehoorzamen GOD en Zijn gezant.
Deze zal door de barmhartigheid VAN DE GOD gedoucht worden. GOD is
.Almachtige, Most Wise
GOD belooft de gelovende mannen en de gelovende vrouwen tuiniert met [:
]
vloeiende kreeken, waarin zij abide voor altijd, en prachtige herenhuisen in de hoven
van Eden. En zegeningen VAN DE GOD en bijvalsbetuiging zijn zelfs groter. Dit is
.de grootst zegepraal
O jullie voorspeller, streven tegen de disbelievers en de huichelaars, en zijn [:
    ]
!spiegel in gaand over hen. Hun bestemming is Helle; Welk ellendige domicilie
Zij vloeken door GOD die zij nooit zeiden het, alhoewel zij hebben het woord [:
]
van het ongeloof uitgebracht; Zij hebben disbelieved na flatteuze voordragers.
Inderdaad, zij afstand deden van wat zij nooit hadden. Zij hebben gerebelleerd hoewel
GOD en Zijn gezant heeft hen met Zijn sierlijkheid en mondvoorraad begigeten. Als
zij berouwen, zou het best voor hen zijnen. Maar als zij versturen, GOD zal hen naar
pijnlijk retribution in dit leven en in het Hiernamaals begaan. Zij zullen geen vinden
.op land moeten hun lord en magister zijn
Enkel van hen zelfs verpandden: "Als GOD douchte zouden ons met Zijn [:
]
".sierlijkheid, wij liefdadig zijnen, en zullen lood een gerechtvaardigd leven
Maar wanneer Hij deed stortbad hen met Zijn mondvoorraad, zij werden [:
]
.gierig, en verstuurden in de tegenzin
Zodoende, Hij hen plaagde met hypocrisy in hun harten, tot toe de dag zij Hem [:

]
.treffen. Dit is omdat zij hun toezeggingen braken naar GOD, en vanwege hun liggend
verstaan zij niet dat GOD hun geheimen weet, en hun samenzweringen, en dat [:
]
?GOD is de Knower van alle geheimen
Diegenen die de gulle gelovigen bekritiseren voor gevend ook veel, en vrolijk [:
]
maken zich over de arme gelovigen voor gevende ook kleine, GOD hen veracht. Zij
.hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Hetzij jullie vergeving vragen voor hen, of niet vergeving vragen voor hen - [:]
zelfs als jullie vergeving vragen voor hen zeventig tijdperken - GOD zal niet hen
begenadigen. Dit is omdat zij disbelieve in GOD en Zijn gezant. GOD geen
kwaadaardige . mensen geleidt
De zittend verblijd in hun blijvende de gezant van GOD, en haatten om met [:]
hun geld en hun levens in de oorzaak van GOD te streven. Zij zeiden, "Laten wij niet
beweeglijk maken in het dit smoorhi!" Zeg, "Het vuur van De helle is veel verhiter,"
.als zij konden slechts begrijpen
Laten zij lachen enigzins, en schreeuw een stuk. Dit is de requital voor de [:]
.zondes zij hebben gewonnen
Als GOD jullie geeft naar een toestand terug waarin zij vragen uw vergunning [:    ]
om met jullie beweeglijk te maken, jullie willen zeggen, "Jullie zullen nooit opnieuw
met mij mobiliseren, evenmin zal jullie immer leveren met mij tegen elk vijand. Voor
jullie hebben gekozen te zijn met de zittend in de eerst plaats. Daarom, jullie moeten
".met de zittend blijven
Jullie willen niet verrichten de teraardebestelling gebed voor elk van hen [:
]
wanneer hij sterft, evenmin willen jullie staan op zijn graf. Zij hebben disbelieved in
.GOD en Zijn gezant, en gestorven binnen de toestand van boosaardigheid
Niet worden door hun geld of hun kinderen geimponeerd; GOD veroorzaakt [: ]
deze te zijn bronnen van de narigheid voor hen in deze wereld, en hun geesten
.vertrekken als disbelievers
wanneer een sura wordt, betuigend onthullen: "Gelofv in GOD, en streef met [: ]
"!Zijn gezant," zelfs de geducht tussen hen zeggen, "Laten wij blijven
Zij kozen te zijn met de zittend. Zodoende, hun harten werden bezegeeld, en [:
]
.zodoende, zij kunan niet begrijpen
Zoals voor de gezant en diegenen die geloofd met hem, zij belust streven met [:]
hun geld en hun levens. Deze hebben alle de goede dingen verdiend; Zij zijn de
.winnaars
GOD heeft verdachte hen tuiniert met vloeiende kreeken, waarin zij abide voor [:]
.altijd. Dit is de grootst zegepraal
The Arabs aangrijpingspunten vormde, en bedroeg jullie zoekende vergunning [:]
om achter te blijven. Dit is aanwijzend van hun verwerping van GOD en Zijn gezant -
zij blijven. Metterdaad, diegenen die disbelieve tussen hen hebben een pijnlijk
.retribution opgelopen
Niet te zijn beschuldigd zijn diegenen die zijn zwak, of ziek, of vinden niets [:]
om te offreren, zo lang als zij verblijven gewijde aan GOD en Zijn gezant. De
gerechtvaardigd tussen hen willen niet worden beschuldigd. GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Ook verontschuldigde zijn diegenen die bedragene jullie wensend om te [:]
worden omvatten met jullie, maar jullie hen vertelen, "ik heb niets om jullie op te
dragen." Zij dan draaien met de traanen in hun ogen om, echt verdrietten die zij
.konden niet toestaan om bij te dragen
De schuld is op diegenen die vragen uw vergunning om achter te blijven, [:    ]
hoewel zij geen aangrijpingspunt hebben. Zij hebben gekozen te zijn met de zittend.
Zodoende, GOD heeft hun harten bezegeeld, en zodoende, zij niet elk kennis
.verkrijgen
Zij verontschuldigen zich naar jullie wanneer jullie hen (van de strijd) [:
]
terugkomen op. Zeg, 'verontschuldigen zich Niet; Wij niet langer jullie vertrouwen.
GOD heeft ons omstreeks jullie geinformeerd." GOD zal uw werken zien, en zo zal
de gezant, toen jullie zullen de Knower van alle geheimen en verklaringen
teruggekomen worden op, toen Hij zal jullie informeren van het alles jullie hadden
.gedaan
Zij zullen door GOD naar jullie vloeken, wanneer jullie komen op hen terug, [: ]
die jullie mogen hen negeren. Doe hen negeren. Zij worden verontreinigd, en hun
.bestemming is Helle, als een requital voor de zondes zij hebben gewonnen
Zij vloeken naar jullie, die jullie mogen hen begenadigen. Zelfs als jullie hen [: ]
.begenadigen, GOD niet zodanig kwaadaardige mensen begenadigt
The Arabs zijn de slechtst in het ongeloof en hypocrisy, en de [:
]
hoogstwaarschijnlijke te negeren de wetten dat GOD heeft naar Zijn gezant onthullen.
.GOD is Omniscient, Most Wise
Some Arabs beschouwen hun besteding (in de oorzaak van God) te zijn een [:]
aderlating, en zelfs wachten in de anticipatie die een ramp mag jullie slaan. Het is zij
.die zal de slechtste ramp oplopen. GOD is Hearer, Omniscient
Other Arabs geloven in GOD en de Last Day, en beschouwen hun besteding te [:]
zijn een middelen naar GOD, en een manier van ondersteunende de gezant.
Metterdaad, het zal hen nader brengen; GOD zal hen in Zijn barmhartigheid toegeven.
.GOD is Forgiver, Most Merciful
Zoals voor de vroege voorhoeden die immigreerde (Muhajerin), en de [:]
aanhang die gaf hen toevlucht (Ansar) en diegenen die gevolgde hen in de
rechtvaardigheid, GOD is blij ermee, en zij zijn blij met Hem. Hij heeft verdachte hen
tuiniert met vloeiende kreeken, waarin zij abide voor altijd. Dit is de grootst
.zegepraal
Tussen de Arabiers rond jullie, er zijnen huichelaars. Ook, tussen de stad [:]
dwellers, er zijnen diegenen die worden naar hypocrisy gewennen. Jullie niet hen
weten, maar wij hen weten. Wij zullen de retribution voor hen verdubbelen, toen zij
.gepleegd naar een verschrikkelijk retribution aanbelanden
Er zijnen anderen welk hebben hun zondes bekend; Zij hebben goede daden [:]
met slechte daden vermengd. GOD zal hen afkopen, voor GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Ontlenen aan hun geld een liefdadigheid om hen te kuisen en hen heiligen. En [:    ]
.hen bemoedigen, voor uw stijving stelt hen gerust. GOD is Hearer, Omniscient
verstaan zij niet dat GOD de boetvaardigheid accepteert van De dagen [:
]
?worshipers, en de liefdadigheden neemt, en dat GOD is de Redeemer, Most Merciful
Zeggen, "Werken rechtvaardigheid; GOD zal uw werk, en zo wil Zijn gezant [: ]
en de gelovigen zien. Uiteindelijk, jullie zullen de Knower van alle geheimen en
verklaringen teruggekomen worden op, toen Hij zal jullie informeren van het alles
".jullie hadden gedaan
Anderen wachten op beslissing VAN DE GOD; Hij mag hen tuchtigen, of Hij [: ]
.mag hen afkopen. GOD is Omniscient, Most Wise
Er zijnen diegenen die misbruik de masjid door praktiserende afgodendienst, [:
]
verdelende de gelovigen, en bevoorradend comfort naar diegenen die te weer stellen
zich tegen GOD en Zijn gezant. Zij plechtig vloeken: "Onze voornemens zijn
.fatsoenlijk!" GOD doorstaat beleven die zij zijn leugenaars
Jullie willen nooit bidden in zo'n masjid. Een masjid da’s gevestigd op basis [:]
van rechtvaardigheid van de eerst dagen is meer waardig van uw biddend daarin. Erin,
er zijnen mensen die liefde om te worden gekuist. GOD liefhebt diegenen die louteren
.zichzelf
Is een die richt dagen bouwende de basis van reverencing GOD op en om [:]
Zijn bijvalsbetuiging better te winnen, of een die richt dagen bouwende de band van
een bouwvallige afgrond op, die valt omlaag met hem in het vuur van De helle? GOD
.dirigeert niet de zonde doende mensen
Zo'n gebouw die zij hebben gevestigd verblijft een bron van de twijfel in hun [:]
.harten, totdat hun harten worden bedaard. GOD is Omniscient, Most Wise
GOD heeft van de gelovigen hun levens en hun geld in de uitwisseling voor [:]
Het paradijs gekocht. Zodoende, zij vechten in de oorzaak van GOD, gewillig om te
doden en mak gedood. Zodanig is Zijn eerlijke borgstelling in de Torah, het
Evangelie, en de Quran - en die volbrengt Zijn borgstelling better dan GOD? Jullie
willen verblijden zich in de vervaardiging zodanig een uitwisseling. Dit is de grootst
.zegepraal
Zij zijn de repenters, de worshipers, de praisers, de meditators, de buigend en [:]
prostrating, de advocators van de rechtvaardigheid en forbidders van kwaad, en de
.oppassers van de wetten VAN DE GOD. Geef goed nieuwtje naar zodanig gelovigen
Noch de voorspeller, noch diegenen die geloven willen vergeving vragen [:    ]
voor het idool worshipers, zelfs als zij waren hun dichtstbijzijnd van kin, op een keer
.zij verstaan die zij worden voor De helle bestemd
Het enige aanleiding Abraham vergeving vroeg voor zijn vader was die hij [:
]
had beloofd hem moet zo doen. Maar zodra hij verstond die hij was een vijand van
.GOD, hij hem loocheende. Abraham was geducht aard, clement
GOD niet zendt elk mensen op het verkeerd pad, na Hij had hen geleid, [: ]
zonder eerst vertonend voor hen wat om te wachten te staan. GOD let geheel van alle
.dingen op
Naar GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land. Hij [: ]
.controleert leven en dood. Jullie hebben geen buiten GOD als een Lord en Magister
GOD heeft de voorspeller afgekocht, en de immigranten (Muhajireen) en de [:
]
aanhang die herbergde hen en gaven hen toevlucht (Ansar), die hem volgde voor de
moeilijke keren. Da’s wanneer de harten van enkel van hen bijna zwichtten. Maar Hij
.heeft hen afgekocht, voor Hij is Medelevend naar hen, Most Merciful
Ook (gedelgd waren) de drie die bleef. Het ruime land werd zo benard voor [:]
hen, die zij bijna afstand deden van alle ambiëren zichzelf. Eindelijk, zij verstonden
die er wasen geen ontsnapping van GOD, behalve naar Hem. Hij dan kocht hen af die
.zij mogen berouwen. GOD is de Redeemer, Most Merciful
.O jullie die geloven, jullie willen reverence GOD, en zijn tussen de eerlijk [:]
Evenmin de dwellers van de stad, evenmin de Arabiers erom, willen zoeken [:]
om de gezant van GOD (achter te blijven wanneer hij beweeglijk maakt voor de
oorlog). Evenmin willen zij prioriteit geven naar hun eigen aangelegenheden
overheen ondersteunende hem. Dit is omdat zij niet elk dorst doorstaan, of elk strev,
of honger in de oorzaak van GOD, of nemen een enig tree die enrages de disbelievers,
of elk ontbering brengen aan de vijand toe, zonder het schreef voor hen als een credit
.op. GOD nooit faalt om diegenen die werk rechtvaardigheid te belonen
Evenmin doen zij lopen elk onkost op, gering of ruim, evenmin doen zij elk [:]
vallei kruisen, zonder het credit opgeschreven voor hen. GOD zal zeker hen gul voor
.hun werken terugdoen
wanneer de gelovigen beweeglijk maken, niet alle hen willen doen zo. Enige [:]
van allen groepering willen beweeglijk maken door bestedende hun tijdperk naar de
les krijgen de godsdienst. Zodoende, zij kunnen de kennis aan hun mensen verstrijken
.wanneer zij terugkomst, die zij mogen kerkelijk op de hoogte verblijven
O jullie die geloven, jullie willen vechten de disbelievers die aanslag jullie - [:    ]
.laten zij vinden jullie spiegel - en weten dat GOD is met de gerechtvaardigd
wanneer een sura werd onthullen, enkel van hen zouden zeggen," dit sura' [:
]
versterking de trouw van anyone tussen jullie?" Metterdaad, het de trouw versterkte
.van die die geloofde, en zij verblijden zich in elk openbaring
Zoals voor diegenen die gehuisveste twijfels in hun harten, het eigenlijk [: ]
.voegde unholiness naar hun unholiness, en zij gestorven als disbelievers toe
aantreffen zij niet die zij hebben last van exacting berechtingen ieder jaar [: ]
eens of tweemaal? Alsnog, zij consistent falen om te berouwen, en falen te nemen
?luisteren
Wanneer een sura werd onthullen, enkel van hen zouden elkaar schouwen [:
]
alsof om te zeggen: 'Ziet anyone' jullie?" Toen zij lieten. Zodoende, GOD heeft hun
.harten gelaten vloei, voor de zij zijn mensen welk begrijpen niet
.
(Jonah (Younus - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
.R. Deze (brieven) zijn de drukproefen van dit boek van de wijsheid
Is het ook veel van een wonder voor de mensen die wij inspireerden een man [:]
hen verkiezen? Hij (werd geinspireerd om) te zeggen, "Jullie willen de mensen
waarschuwen, en goed nieuwtje geven naar diegenen die geloven die zij hebben een
positie van de bekendheid op hun Lord verkregen." De disbelievers zei, "Dit is een
"!knappe goochelaar
Uw maar Lord is GOD; De Een die maakte de luchten en het land in zes dagen, [:    ]
dan alle autoriteit veronderstelde. Hij alle materies controleert. Er is geen advocaat,
behalve overeenkomstig Zijn wil. Zodanig is GOD uw Lord. Jullie willen
?verheerlijken Hem. Zouden jullie niet nemen luisteren
To Hem is uw ultieme terugkomst, alle jullie. Dit is eerlijke toezegging VAN [:
]
DE GOD. Hij de stoot geeft tot de creatie, dan het herhaalt, om te vergelden diegenen
die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, equitably. Zoals voor diegenen die
.disbelieve, zij helse drankjes lopen, en een pijnlijk retribution voor hun ongelovig op
Hij is de Een die gaf the sun radiant weer, en de maan een hel, en Hij ontwierp [: ]
zijn fasen die jullie mogen aanleren om de jaren mee te rekenen en om uit te rekenen.
GOD ontwikkelde niet alle dit, met uitzondering een specifiek doel. Hij de
.openbaringen uitlegt voor mensen die weten
Zeker, in de afwisseling van de avond en dag, en wat GOD ontwikkelde in de [: ]
.luchten en het land, er zijnen drukproefen voor mensen die zijn gerechtvaardigd
Diegenen die niet verbeiden om ons te treffen, en zijn preoccupied met dit [:
]
;wereldse leven, en zijn inhoud erbij, en afwijzing om onze drukproefen te luisteren
deze hebben Helle opgelopen als hun ultieme domicilie, dientengevolge van [:]
.hun eigen werken
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, hun [:]
Lord gidsen hen, krachtens hun overtuiging. Rivieren zullen onder hen in de tuinen
.van de gelukzaligheid vlieten
Hun gebed daarin is: "Zijn Jullie verheerleken, onze god," hun groet daarin is, [:]
"."Vrede," en hun ultieme gebed is: "Pluim zijn naar GOD, Lord van de schepping
Als GOD verhaastte de retribution liep door de mensen op, de weg zij [:]
vereiste mondvoorraad, zij zouden langgeleden vernietigd zijn. Niettemin, wij laten
.diegenen die geloven niet in de ontmoeting ons in hun zondes, blundering
wanneer tegenslag de menselijke wezen beroert, hij bezweert ons poosje [:]
strekkend, of zitting, of staand. Maar zodra wij zijn tegenslag ontzetten, hij doorgaat
alsof hij nooit bezwoer ons moet elk ontbering ontzetten! De werken van de
.transgressors worden zodoende in hun ogen versierd
Vele een generatie wij hebben vernietigd alvorens jullie wanneer zij zonde [:    ]
deden. Hun gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen, maar zij afkeurden
.om te geloven. Wij zodoende requite de schuldige mensen
Toen wij maakten jullie inheritors van het land na hen, aan te treffen op welke [:
]
.wijze jullie zullen doen
wanneer onze openbaringen worden ernaar gereciteerd, diegenen die te [: ]
wachten staan niet te treffen ons zeggen, 'een Quran Brengen bij uitzondering dit, of
het veranderen!" Zeg, "ik kun niet misschien het op mijn eigen veranderen. Ik
eenvoudig voortvloei wat wordt naar me onthullen. Ik vrees, als ik niet gehoorzaam
".mijn Lord, de retribution van een ontzagwekkende dag
Zeg, "adb GOD willed, ik zou niet het naar jullie hebben gereciteerd, [: ]
evenmin zouden jullie hebben iets erover geweten. Ik heb tussen jullie een heel leven
voor het dit (geleefd en jullie hebben me geweten als een gezonde, eerlijke persoon).
"?Begrijpen jullie niet
Die is meer kwaad dan een die fabriceert slingert GOD, of verwerpt Zijn [:
]
.openbaringen. Beslist, de transgressors nooit slagen
Zij adoratie buiten GOD idoolen die bezitten geen mogendheid om hen te [:]
benadelen of hen bevoordelen, en zij zeggen, "Deze zijn onze advocaten op GOD!"
Zeg, "Zijn jullie informerende GOD van ergens toe Hij weet niet in de luchten of het
land?" Zijn Hij verheerleek. Hij is de Most High; Ver boven nodigende hebbende
.leden
De mensen gebruikt te zijn een kerkvolk, toen zij disputeerden. Als het waren [:]
niet voor een voorbeschikt woord van uw Lord, zij zouden onmiddellijk aangaande
.hun kwesties beoordeeld zijn
Zij zeggen, "Hoe komt het geen mirakel daalde naar hem van zijn Lord neer?" [:]
".Zeg, "De toekomst behoort bij GOD; Zo wachten, en ik wacht samen met jullie
wanneer wij barmhartigheid begiftigen aan de mensen, na de tegenslag [:]
hadden hen verdroten, zij onmiddellijk bekokstoven tegen onze openbaringen! Zeg,
"GOD bekokstovend is ver meer doeltreffend. Voor onze gezanten registreren alles
".jullie bekokstoven
Hij is de Een die jullie verhuist tegenover het land en zee. Jullie krijgen [:]
binnen de schip, en zij zeil vlot binnen prettige wind. Dan, poosje bejubeling daarin,
gewelddadige wind beuken, en de golven hen ringen van ieder kant om. Dit is
wanneer zij GOD bezweren, oprecht bestedende hun gebeden naar Hem louter: "Als
".Jullie slechts behoeden ons ditmaal, wij zullen uitentreuren erkentelijk
Maar zodra Hij hen behoedt, zij zonde doen op land, en te weer stellen zich [:    ]
tegen de waarheid. O mensen, uw zonde is slechts naar het nadeel van uw eigen
geesten. Jullie verblijven preoccupied met dit wereldse leven, dan naar ons is uw
ultieme terugkomst, toen wij te verstaan geven jullie van het alles jullie hadden
.gedaan
De analogie van dit wereldse leven is zodoende: Wij opzenden omlaag water [:
]
van de lucht om erbij alle types planten van het land te produceren, en om etenswaar
voor de mensen en de beesten te bevoorraden. Dan, evenals het land wordt wonderwel
versierd, en zijn mensen denken die zij zijn in de controle daarvan, onze oordeel komt
avond of door de dag langs, vertrekkend het helemaal onvruchtbaar, alsof niets de
vorige dag bestond. Wij zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die
.weerkaatsen
GOD nodigt toe de domicilie van de vrede uit, en gidsen wie ook willen (om [: ]
.te worden geleid) binnen rechtdoorzee paadje
voor de gerechtvaardigde, de vergelding zullen veelvuldig gemultipliceerd [: ]
worden. Hun gezichten zullen nooit elk ontbering of schande ervaren. Deze zijn de
.dwellers van Het paradijs; Zij abide daarin voor altijd
Zoals voor diegenen die gewonnene zondes, hun requital is gelijkwaardig [:
]
naar hun zonde. Vernedering is hun kavel, en geen buiten GOD kan hen behoeden.
Hun gezichten zullen schijnen overweldigd door de menigtes van donkere avond. Zij
.zullen de dwellers van De helle; Zij abide daarin voor altijd
Op de dag wanneer wij ontbieden hen alle, wij zullen naar diegenen die [:]
verheerlekene idoolen zeggen, "Wij hebben jullie, ontboden alsmede uw idoolen."
Wij zullen hebben hen elkander confronteren, en hun idoolen zullen ernaar zeggen,
."Wij hadden geen voorstelling die jullie verafgoodden ons
GOD volstaat als een getuige tussen ons en jullie, die wij waren helemaal " [:]
".onwetend van uw verheerlijkende ons
Da’s wanneer allen geest zal bestuderen allemaal het had gedaan. Zij zullen [:    ]
GOD teruggekomen worden op, hun rechtmatige Lord en Magister, en de idoolen zij
.hadden gefabriceerd zullen hen loochenen
Zeggen, "Die verschaffenen voor jullie van de lucht en het land? Die dirigeert [:    ]
alle het verhoor en het gezichtsvermogen? Die de bestaan produceert van de dood, en
de dood van het bestaan? Die is in de controle van alle dingen?" Zij zouden, "GOD
"?zeggen." Zeg, "Waarom dan verrichten jullie niet de geboden
Zodanig is GOD, uw rechtmatige Lord. Wat is er na de waarheid, behalve [:    ]
?falsehood? Hoe konden jullie alle dit negeren
Dit is wat uw beslissing van Lord aandoet diegenen die kies te zijn [:        ]
.kwaadaardig: Zij kunan niet geloven
Zeggen, "ann elk van uw idoolen creatie starten, dan het herhalen?" Zeg, [:   
]
"."GOD de stoot geeft tot de creatie, dan het herhaalt
Zeggen, geleidt elk van uw idoolen' naar de waarheid?" Zeg, "GOD gidsen [:    ]
naar de waarheid. Is een die gidsen naar de waarheid meer waardig respectievelijk
gevolgd, of een die dirigeert niet, en niet leiding hoeft voor zichzelf? Wat mankeert
"?met uw oordeel
Meest van hen tvloeien niets voor maar vermoeden, en vermoeden is niet [:    ]
.plaatsvervangend voor de waarheid. GOD oplet geheel van het alles zij doen
This Quran kon niet misschien zijn authored door bij uitzondering GOD. Het [:   
]
alle vorige boodschappen bekrachtigt, en een geheel gedetailleerde bijbel bevoorraadt.
.Het is feilloos, daarvoor komt van de Lord van de schepping
Als zij zeggen, "Hij het fabriceerde," zeggen, "Dan produceren sura zoals [:    ]
deze, en uitnodigen whomever jullie toewensen, bij uitzondering GOD, als jullie zijn
".eerlijk
Metterdaad, zij hebben dit zonder studerend en examinerend het, en voor de [:    ]
betrekking het geweigerd. Zodoende deden die alvorens hen disbelieve. Daarom, de
.consequenties tekenen voor de transgressors aan
Enkel van hen geloven (in deze bijbel), poosje anderen disbelieve erin. Uw [:
]
.Lord let geheel van de evildoers op
Als zij verwerpen jullie, dan zeggen, "ik mijn werken heb, en jullie uw [:
]
werken hebben. Jullie zijn onschuldig van het iets ik doe, en ik ben onschuldig van
".het iets jullie doen
Enkel van hen horen jullie aan, maar kunnen jullie maken de dove horen, [:
]
?hoewel zij niet begrijpen
Enkel van hen jullie beschouwen, maar kunnen jullie de blind geleiden, [:
    ]
?hoewel zij kunnan treffen niet
GOD nooit wrongs de mensen; Het mankeert de mensen die hun eigen [:

]
.geesten
Op de dag wanneer Hij roept alle hen, zij zullen voelen alsof zij beklijfden in [:
]
deze wereld een uur van de dag, tijdens welk zij getroffen. Verliezers metterdaad zijn
.diegenen die disbelieved in de ontmoeting GOD; En koos te zijn ondoordacht
Hetzij wij merken jullie enkel (van de retribution) wij hen beloven, of uw [:
]
leven eindigen voor die, naar ons is hun ultieme terugkomst. GOD beleeft alles zij
.doen
Naar allen gemeenschap, een gezant. Na hun gezant komt, zij worden [:

]
.equitably, zonder de kleinste onrechtvaardigheid beoordeeld
Zij uitdaging: "Wanneer zal deze voorspelling vrijaf bedragen, als jullie de [:
]
"?waarheid vertellen
Zeg, "ik bezit geen mogendheid om mijzelf te benadelen, of mijzelf [:
]
bevoordeel; Slechts wat GOD willen heeft plaats." Allen gemeenschap heeft een
voorbeschikt leven spanne. Eens hun tussentijd komt er een eind, zij kunan niet het
.door een uur uitstellen, evenmin gaan het vooruit
Zeggen, "Whether His retribution bedraagt jullie door de avond of door de [: ]
?dag, waarom zijn de transgressors in zo'n haast
Als het geschiedt, wil jullie geloven dan? Waarom moeten jullie dan " [: ]
"?geloven? Jullie gebruikt uit te dagen het om te komen
Het zal naar de transgressors gezegd worden, "Proeven de eeuwig retribution. [: ]
"?Zijn jullie niet requited nauwkeurig voor wat jullie hebben gewonnen
Zij uitdagen jullie moeten profeteren: "Is dit werkelijk wat zal geschieden?" [:     ]
Zeg, "Ja metterdaad, door mijn Lord, dit is de waarheid, en jullie kunnen nooit
".ontsnappen
Als elk kwaadaardige geest alles bezat op land, het zal gemakkelijk aanbod [:
]
het als losgeld. Zij zullen met de wroeging gekard worden wanneer zij de retribution
aantreffen. Zij zullen equitably, zonder de kleinste onrechtvaardigheid beoordeeld
.worden
Absoluut, naar GOD behoort alles in de luchten en het land. Absoluut, [: ]
.toezegging VAN DE GOD is waarheid, maar meest van hen weten niet
Hij controleert leven en dood, en naar Hem jullie zullen teruggegeven [: ]
.worden
O mensen, enlightenment heeft jullie hierin van uw Lord bedragen, en heling [:
]
voor het iets die uw harten belemmert, en leiding, en barmhartigheid voor de
.gelovigen
Zeggen, "Met de sierlijkheid VAN DE GOD en met Zijn barmhartigheid zij [: ]
.willen verblijden zich." Dit is ver better dan elk rijkdom zij kunnen tasten
Zeggen, gaven jullie' opmerking op welke wijze GOD zendt omlaag naar [: ]
jullie alle types mondvoorraad op, toen jullie' enkel van hen onwettig, en enkel wettig
weer?" Zeg, gaf GOD' jullie vergunning om dit te doen? Of, fabriceren jullie
"?onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD
voorkomt het immer naar diegenen die fabriceren slingert GOD die zij wil [: ]
Hem op de Dag van De verrijzenis confronteren? Beslist, GOD stortbaden de mensen
.met Zijn sierlijkheid, maar meest van hen zijn ondankbaar
Jullie krijgen niet elk toestand aan, evenmin doen jullie reciteren elk Quran, [: ]
evenmin doen jullie iets doen, zonder ons wezen beleeft daarvan als jullie het doen.
Ook niet een is gewicht van het atoom buiten uw controle van Lord, zij het in de
luchten of het land. Evenmin is er iets kleiner dan een atoom, of ruimer, da’s niet
.registreerde binnen diepgaande melding
Absoluut, geallieerden VAN DE GOD hebben niets om te vrezen, evenmin [: ]
.zullen zij droevig stemen
.Zij zijn diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden [:     ]
Voor hen, blijheid en geluk in deze wereld, alsmede in het Hiernamaals. Dit [:
]
.is onveranderbaare wet VAN DE GOD. Zodanig is de grootst zegepraal
Niet worden door hun uitingen verdriet. Alle mogendheid behoort bij GOD. [: ]
.Hij is de Hearer, de Omniscient
Absoluut, naar GOD behoort eenieder in de luchten en eenieder op land. [: ]
Diegenen die rechtgezete idoolen buiten GOD werkelijk tvloeien niets voor. Zij
.slechts denken die zij tvloeien ergens toe voor. Zij slechts raden
Hij is de Een die de avond gaf voor uw overblijfsel weder, en wedergaf de [:
]
.dag ontstak. Deze zijn drukproefen voor mensen welk kunnen aanhoren
Zij zeiden, "GOD heeft begotten een zoon!" Zijn Hij verheerleek. Hij is de [: ]
Most Rich. Naar Hem behoort alles in de luchten en alles op land. Jullie hebben geen
bestendig om zo'n godslastering te ondersteunen. Ga jullie gaen zeggend over GOD
?wat jullie weten niet
".Verkondigen: "Diegenen die fabriceren slingert GOD zal nooit slagen [: ]
Zij hun tijdelijke gedeelte krijgen in deze wereld, dan naar ons is hun ultieme [:
]
.terugkomst, toen wij hen begaan naar ernstig retribution voor hun ongelovig
Reciteren voor hen de geschiedenis van Noah. Hij zei naar zijn mensen, "O [:
]
mijn mensen, als jullie vinden mijn positie en mijn manende jullie van de
openbaringen VAN DE GOD ook veel voor jullie, toen ik mijn trust steek in GOD.
Jullie moeten met uw leiders bijeenbrengen, gaan akkoord op een eindbeslissing
tussen jullie eigen, toen laat ik . weet het terstond
Als jullie versturen, toen ik heb niet jullie voor elk wedde gevraagd. Mijn " [:
]
".wedde komt van GOD. Ik ben gebeveeld te zijn een voordrager
Zij verwierpen hem en, zodoende, wij redden hem en diegenen die [:
    ]
verbondene hem in de Ark; Wij maakten hen de inheritors. En wij diegenen die
verworpene onze openbaringen verdrinkten. Teken de consequenties aan; Zij zijn
.gewaarschuuwd
Toen wij zonden na hem gezanten naar hun mensen op, en zij manifesteerden [:
]
hen duidelijke drukproefen. Maar zij waren niet om in te geloven wat zij hadden in
.het verleden verworpen. Wij zodoende de harten bezegelen van de transgressors
Toen wij na hen Mozes en Aaron naar Farao en dagen groepering, met onze [:
]
.drukproefen opzonden. Maar zij draaiden zich arrogant; En zonde deden mensen
wanneer de waarheid bedroeg hen van ons, zij zeiden, "Dit is uiteraard [:
]
"!magie
Mozes zei, "Is dit op welke wijze jullie beschrijven de waarheid wanneer het [:

]
"?bedraagt jullie? Is deze magie? Hoe kunnen elk goochelaars vooropstaan
Zij zeiden, positioneert jullie' bedragene amusante ons van wat wij vonden [:
]
onze ouderpaar doend, en te verkrijgen' van de bekendheid voor zich? Wij zullen
".nooit jullie verenigen als gelovigen
".Farao zei, "Dragen me iedere zaakkundige goochelaar aan [:
]
wanneer de goochelaars kwamen, Mozes zei ernaar, "Gooi wat ook jullie [:]
".gaan gooi
wanneer zij keilden, Mozes zei, "Wat jullie hebben geproduceerd is magie, en [:]
".GOD zal het halen falen. GOD schoort niet de transgressors' werk
.GOD de waarheid vestigt met Zijn woorden, niettegenstaande de misdadigers [:]
Geen geloofde met De mozes behalve enkel van zijn mensen, poosje [:    ]
vrezende de tirannie van Farao en zijn vlierstruiken. Zeker, Farao was veel ook
.arrogant op land, en een echte geweldenaar
Mozes zei, "O mijn mensen, als jullie hebben werkelijk in GOD geloofd, dan [:
]
".uw trust steken in Hem, als jullie zijn naar waarheid indieners
Zij zeiden, "Wij vertrouwen in GOD. Onze Lord, ons behoeden van de [: ]
.vervolging van deze onderdrukkende mensen
".ons Leveren, met Uw barmhartigheid, van de ongelovige mensen af' [: ]
Wij bezielden Mozes en zijn broer. "Handhaaf uw thuizen in De egypte [:
]
voorlopig, draaien zich uw thuizen in de synagogen, en handhaven de Contact Prayers
".(Salat). Geef goed nieuwtje naar de gelovigen
Mozes zei, "Our Lord, jullie hebben Farao en zijn vlierstruiken luxeartikelen [:]
en rijkdom in deze wereld gegeven. Onze Lord, zij slechts benutten hen moeten
anderen van Uw paadje wraken. Onze Lord, vegen hun rijkdom uit, en stalen hun
".harten om hen van gelovend te stremmen, totdat zij de pijnlijk retribution aantreffen
Hij zei, "Uw gebed is (O Mozes geantwoord en Aaron), zo zijn standvastig, [:]
".en geen wegen volgen van die die weten niet
Wij de Kinderen leverden van Israël tegenover de zee af. Farao en zijn [:]
troepen hen volgden, agressief en zondig achter. Wanneer verdrinkende werd een
realiteit voor hem, hij zei, "ik geloof die er is geen god behalve de Een in welk de
".Kinderen van Israël hebben geloofd; Ik ben een voordrager
Ook laat! Voor jullie hebben reeds gerebelleerd, en kozen te zijn een " [:]
.transgressor
Vandaag, wij zullen uw lichaam conserveren, om jullie boven in te stellen " [:]
als een les voor aankomende generaties." Helaas, vele mensen zijn totaal oblivious
.naar onze voortekenen
Wij hebben de Kinderen van Israël met een positie van de eerbewijs [:    ]
begiftigd, en hen zegenden met goede mondvoorraad. Alsnog, zij disputeerden
wanneer deze kennis bedroeg hen. Uw Lord zal hen berechten op de Dag van De
.verrijzenis aangaande het alles zij disputeerden
Als jullie elk twijfel hebben aangaande wat wordt naar jullie van uw Lord [:
]
onthullen, dan vragen diegenen die gelezene de vorige bijbel. Metterdaad, de
.waarheid heeft jullie van uw Lord bedragen. Zijn niet met de twijfelaars
Evenmin willen jullie verenigen diegenen die verworpene openbaringen VAN [: ]
.DE GOD, lest jullie zijn met de verliezers
.Zeker, die verworpen door een decreet van uw Lord kun niet geloven [: ]
Onvoorwaardelijk type drukproef jullie merken hen, (zij kunan niet) geloven, [:
]
.totdat zij de pijnlijk retribution aantreffen
Elk gemeenschap die gelooft wil zeker worden voor gelovend vergolden. [:]
Bijvoorbeeld, de mensen van Jonah: Wanneer zij geloofden, hadden wij opgelucht de
vernederende retribution zij in deze wereld verduurd, en wij maakten hen
.voorspoedig
Hadden uw Lord willed, alle de mensen op land zouden hebben geloofd. [:]
?Jullie willen te dwingen de mensen gelovigen worden
Geen geest kan behalve overeenkomstig de wil VAN DE GOD geloven. [:]
.Voor Hij adapteert een vloek aan diegenen die vuil om te begrijpen
Zeggen, "Schouwen alle de voortekenen in de luchten en het land." Alle de [:]
drukproefen en alle de waarschuwingen kunnen nooit helpen mensen die besliste naar
.disbelieve
Kunnen zij Kunnan te wachten staan bij uitzondering de voorland van hun [:]
tegenhangers in het verleden? Zeg, "Juist wachten, en, samen met jullie, ik ook
".wacht
Wij uiteindelijk behoeden onze gezanten en diegenen die geloven. Het is [:    ]
.onze onveranderlijk wet die wij de gelovigen behoeden
Zeggen, "O mensen, als jullie elk twijfel hebben aangaande mijn godsdienst, [:
]
ik verheerlijk niet wat jullie verheerlijken buiten GOD. Ik verheerlijk GOD louter; De
".Een die zal uw levens voleindigen. Ik word gebeveeld te zijn een gelovige
ik werd gebeveeld: "Behoud u gewijde aan de godsdienst van het [: ]
.monotheïsme; Jullie willen niet uitoefening afgodendienst
Jullie willen niet adoratie buiten GOD wat bezit geen mogendheid om jullie " [: ]
".te bevoordelen of schaden jullie. Als jullie doen, zullen jullie een transgressor
Als GOD jullie beroert met een ontbering, geen kunnen het behalve Hij [:
]
ontzetten. En wanneer Hij jullie zegent, niet dwingen kunnen Zijn sierlijkheid
stremmen. Hij het begiftigt aan whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen. Hij is
.de Forgiver, Most Merciful
Verkondigen: "O mensen, de waarheid heeft jullie hierin van uw Lord [:]
bedragen. Wie ook is geleidde wordt voor de dagen eigene handelswaar geleid. En
wie ook verdwaalt, verdwaalt naar zijn eigene nadeel. Ik ben zijn een beschermer ten
".jullie
Voortvloeien wat wordt naar jullie onthullen, en zijn lijdzaam totdat GOD [:]
.verkondigt Zijn oordeel; Hij is de beste rechter
.
(Huik (Hud - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
R. Dit is een bijbel wiens verzen zijn volgemaakt, dan adstrueerden. Het komt van een
Most Wise, . Most Cognizant
Verkondigen: "Jullie willen niet adoratie behalve GOD. Ik bedraag jullie van [:]
.Hem als een warner, alsmede een drager van goed nieuwtje
Jullie willen zoeken uw vergeving van Lord, dan berouwen naar Hem. Hij zal " [:    ]
dan jullie gul voor een voorbeschikt tijdvak zegenen, en Zijn sierlijkheid begiftigen
aan diegenen die het verdienen. Als jullie versturen, toen ik vrees voor jullie de
".retribution van een ontzagwekkende dag
.Naar GOD is uw ultieme terugkomst, en Hij is Omnipotent [:
]
Metterdaad, zij verbergen hun binnenste gedachtes, alsof om Hem van wetende [: ]
hen te behouden. Inderdaad, als zij dek zich met hun kleren, Hij weet alle hun
.geheimen en verklaringen. Hij de binnenste gedachtes weet
Er is niet een schepsel op land wiens verstrekking wordt door GOD niet [: ]
gegarandeerd. En Hij weet zijn koers en zijn laatste bestemming. Alle worden binnen
.diepgaande melding geregistreerd
Hij is de Een die maakte de luchten en het land in zes dagen - en Dagen [:
]
(aarden) domein werd helemaal waterhoudend - gezeten onder om te jullie testen, om
die tussen jullie die werk rechtvaardigheid te onderkennen. Alsnog, wanneer jullie
zeggen, "Jullie zullen na de dood herleefd worden," diegenen die disbelieve zouden
".zeggen, "Dit is helder toverij
En als wij uitstelen de retribution zij hebben opgelopen - voor wij bespreken [:]
het voor een specifieke gemeenschap - zij zeggen, "Wat hebb behoudt Hem?"
Inderdaad, op een keer het bedraagt hen, niets kunnen het stoppen, en hun spottende
.zal terugkomen om hen te spoken
Wanneer wij de menselijke wezen zegenen met de barmhartigheid van ons, dan [:]
.schafen het af, hij draait ons diepbedroefd, ondankbaar
Wanneer wij hem zegenen, na de tegenslag hadden hem verdroten, hij zegt, [:]
."Alle tegenslag heeft van me afgegaan;" hij wordt aangeslagen, trots
Zoals voor diegenen die standvastig voet bij stuk houden, en een [:]
.gerechtvaardigd leven leiden, zij verdienen vergeving en een gul belonen
Jullie mogen toewensen om enkel van te negeren die welk wordt naar jullie [:]
onthullen, en jullie mogen door het het zich ergeren. Ook, zij mogen zeggen, "Hoe
komt het geen schat mog neerdaalt naar hem, of een engel?" Jullie zijn slechts een
.warner; GOD alle dingen controleert
Als zij zeggen, "Hij fabriceerde (de Quran)," hen vertelen, "Dan makelij [:    ]
tiental suras zoals deze, fabriceerde, en uitnodigen whomever jullie kunnen, bij
".uitzondering GOD, als jullie zijn eerlijk
Als zij falen om uw uitdaging te treffen, dan weten dat dit wordt met de [:
]
kennis VAN DE GOD onthullen, en die er is geen god behalve Hij. Zullen jullie dan
?onderwerpen
Diegenen die volgen dit wereldse leven achter en zijn materiele nietigheden, [: ]
.wij zullen hen voor hun werken in dit leven, zonder de kleinste reductie betalen
Het is zij die afstand deed van hun gedeelte in het Hiernamaals, en, zodoende, [: ]
Helle is hun kavel. Alle hun werken zijn tevergeefs; Alles zij hebbenen gedaan wordt
.vernietigd
Zoals voor diegenen die worden vaste drukproef van hun Lord gegeven, [:
]
deelde door een getuige van Hem mede, en voor het het, het boek van De mozes heeft
een precedent ingestellen en een barmhartigheid, zij zullen zeker geloven. Zoals voor
diegenen die disbelieve tussen de diverse groeperingen, Helle hen verwacht. Niet
.huisvest elk twijfel; Dit is de waarheid van uw Lord, maar meeste mensen disbelieve
Die zijn meer kwaad dan diegenen die fabriceren slingert GOD? Zij zullen [:]
voor hun Lord gepresenteerd worden, en de getuigen zullen zeggen, "Deze zijn de een
".die slingerde hun Lord. Verwerping VAN DE GOD heeft befallen de transgressors
Zij stoten van de weg van GOD af en zoeken naar het het halen bochtig, en zij [:]
.zijn disbelievers in het Hiernamaals
Deze zullen nooit ontsnappen, evenmin zullen zij vinden elk lords of [:]
magisters om hen tegen GOD te helpen. Retribution zullen voor hen verdubbeld
.worden. Zij hebben gefaald om aan te horen, en zij hebben gefaald om aan te treffen
Deze zijn de een die raken kwijt hun geesten, en de idoolen zij hadden [:]
.gefabriceerd zullen hen loochenen
.Er is zeker die, in het Hiernamaals, zij zullen de slechtste verliezers [:]
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, en [:    ]
besteden zich naar hun Lord, zij zijn de dwellers van Het paradijs; Zij abide daarin
.voor altijd
Het voorbeeld van deze twee groeperingen is zoals de blinde en dove, ten [:
]
opzichte van de seer en hearer. Zijn zij gelijkmatig? Zouden jullie niet nemen
?luisteren
Wij Noah zonden naar zijn mensen, zeggende, "ik bedraag jullie als een [: ]
.duidelijk warner
Jullie willen niet adoratie behalve GOD. Ik vrees voor jullie de retribution " [: ]
".van een pijnlijke dag
De leiders die disbelieved tussen zijn mensen zei, "Wij aantreffen die jullie [:
]
zijn niet meer dan een menselijk wezen ons verkiezen, en wij aantreffen die de eerst
mensen moeten volgen jullie zijn de slechtst tussen ons. Wij aantreffen die jullie niet
elk voordeel bezitten overheen ons. Metterdaad, wij denken jullie ". zijn leugenaars
Hij zei, "O mijn mensen, wat als ik een vaste drukproef heb van mijn Lord? [:]
Wat als Hij heeft mij buiten Zijn barmhartigheid gezegend, hoewel jullie niet het
?zien? Ga wij gaen macht jullie daarin geloven
O mijn mensen, ik niet jullie vraag voor elk geld; Mijn wedde komt slechts " [:]
van GOD. Ik niet ontzet diegenen die geloofd; Zij zullen hun Lord (treffen en Hij
.louter zal hen) berechten. Ik aantref die jullie zijn onwetende mensen
O mijn mensen, die kan mij tegen GOD ondersteunen, als ik hen ontzetten? " [:    ]
?Zouden jullie niet nemen luisteren
ik declareer niet die ik de schatten bezit van GOD, evenmin doe ik de " [:    ]
toekomst weet, evenmin doe ik eis te zijn een engel. Evenmin doen ik zeg naar die
veracht door uw ogen dat GOD zal niet elk zegeningen aan hen begiftigen. GOD weet
best wat is in hun binnenste gedachtes. (Als ik dit deed,) ik zou een transgressor
".zijnen
Zij zeiden, "O Noah, jullie hebben met ons gedisputeerd, en beklijfd [:    ]
disputeren. Wij uitdagen jullie moeten brengen het onheil jullie ons dreigen met, als
".jullie zijn eerlijk
Hij zei, "GOD is de Een die het brengt naar jullie, als Hij zo willen, toen [:        ]
.jullie kunan niet ontsnappen
Zelfs als ik jullie adviseerde, mijn advies kun niet jullie bevoordelen als het " [:   
]
is wil VAN DE GOD om jullie op het verkeerd pad te zenden. Hij is uw Lord, en naar
".Hem jullie zullen teruggegeven worden
Als zij zeggen, "Hij dit verhaal vormde," dan zeggen, "If I het haalde boven, [:    ]
toen ik ben verantwoordelijk voor mijn misdaad, en ik ben onschuldig van elk
".misdaad jullie plegen
Noah werd geinspireerd: "Niet meer van uw mensen gaan geloven, voorbij [:    ]
.diegenen die hoewel geloven. Zijn niet door hun handelingen verdriet
de Ark Bouwen beneden onze waakzaame ogen, en met onze inspiratie, en ' [:   
]
niet bezweren Mij namens diegenen die hebben gedaan zonde; Zij worden bestemd
".om te verdrinken
Poosje hij de Ark bouwde, wanneer enkel van zijn mensen verstreek hem zij [:    ]
uitgelachene hem. Hij zei, "Jullie mogen ons uit lachen, maar wij lachen jullie uit,
.evenals jullie lachen
Jullie zullen zeker uitvinden die zal een schandelijk retribution verduren, en " [:    ]
".lopen een eeuwigdurende straf op
wanneer onze oordeel kwam, en de dampkring kookte overheen, wij zeiden, [:
]
"Drijven het een tweetal van allen aardig, alsmede uw gezin, uitzonderen diegenen die
worden verworpen. Draag met jullie diegenen die hebben geloofd," en slechts enige
.hebben met hem geloofd
Hij zei, "Gekomen aan boord. In de naam van GOD willen zijn zijn zeilend, [:
]
".en zijn ankerplaats. Mijn Lord is Forgiver, Most Merciful
Als het afvaarde ermee in de golven heuvels verkiezen, Noah riep zijn zoon [:
]
op, die werd geisoleerd: "O mijn zoon, gekomen karen met ons; Zijn niet met de
".disbelievers
Hij zei, "ik zal boven van een heuvel zoeken toevlucht, om mij van het water [:
    ]
te behoeden." Hij zei, "Niets kan anyone vandaag van het oordeel VAN DE GOD
bewaren voor; Slechts die waardig van Zijn barmhartigheid (zullen) geredden
.worden." De golven schiftten hen, en hij was tussen diegenen die verdronken
Het werd verkondigd: "O land, sliken uw water in," en "O lucht, houden." Het [:

]
water dan bekoeld; Het oordeel werd volbracht. De Ark eindelijk berustte op de
heuvels van Judea. Het werd dan verkondigd: "De transgressors hebben
".verongelukt
Noah zijn Lord bezwoer: "Mijn Lord, mijn zoon is een partijlid van mijn [:
]
".gezin, en Uw toezegging is de waarheid. Jullie zijn de wijsmeest van de wijs
Hij zei, "O Noah, hij is niet van uw gezin. Het is unrighteous te vragen Me [:
]
voor ergens toe jullie weten niet. Ik illumineer jullie, lest jullie zijn zoals de
".onwetend
Hij zei, "My Lord, ik toevlucht zoek in Jullie, lest ik bezweer Jullie opnieuw [:

]
voor ergens toe ik weet niet. Tenzij Jullie mij begenadigen, en barmhartigheid heb op
".mij, ik zal met de verliezers
Het werd verkondigd: "O Noah, ontschepen, met de vrede en zegeningen aan [:
]
jullie, en aan de naties die zal van uw kameraden afstammen. Zoals voor de andere
naties afdalen van jullie, wij zullen hen voor even zegenen, dan zullan hen naar
".pijnlijk retribution begaan
Dit is nieuwtje van de daarlangs wij onthullen naar jullie. Jullie geen kennis [:
]
hadden omstreeks hen - noch jullie, noch uw mensen - voor het dit. Daarom, zijn
.lijdzaam. De ultieme overwinning behoort de gerechtvaardigd aan
Naar `AAD wij zonden hun broer Huik. Hij zei, "O mijn mensen, [: ]
.verheerlijken GOD; Jullie hebben geen andere god tevens Hem. Jullie verzinnen
O mijn mensen, ik niet jullie vraag voor elk wedde. Mijn wedde komt slechts [: ]
?van de Een die startte me. Begrijpen jullie niet
O mijn mensen, vergeving zoeken van uw Lord, dan berouwen naar Hem. " [: ]
Hij zal dan jullie met de mondvoorraad van de lucht begieten, en groeien uw macht
".aan. Draaien niet in transgressors om
Zij zeiden, "O Huik, jullie niet manifesteerden ons elk drukproef, en wij niet [:     ]
verlaten onze goden op afbetaling van wat jullie zeggen. Wij zullen nooit zijn
.gelovigen met jullie
Wij geloven die enkel van onze goden hebben jullie met een vloek " [:
]
verdroten." Hij zei, "ik doorsta beleef alvorens GOD, en jullie doorstaan beleven ook,
- die ik loocheen de idoolen jullie hebben rechtgezet
.buiten Hem. Zo, me uw collectieve beslissing geven, terstond" [: ]
ik heb mijn trust in GOD, mijn Lord en uw Lord gestoken. Er is niet een " [: ]
.schepsel die Hij beheerst zich niet. Mijn Lord is aan de rechterzijde paadje
Als jullie versturen, ik heb jullie aangebracht bij wat ik werd met gezonden. " [:
]
Mijn Lord zal anderman in uw plaats vervangen; Jullie kunan niet Hem in de kleinst
".schaden. Mijn Lord is in de controle van alle dingen
wanneer onze oordeel kwam, wij redden Huik en diegenen die geloofd met [: ]
hem, door de barmhartigheid van ons. Wij hen behoedden van een verschrikkelijk
.retribution
Zodanig was `AAD - zij de openbaringen negeerden van hun Lord, niet [: ]
.gehoorzaamden Zijn gezanten, en de wegen volgden van iedere koppige geweldenaar
Zodoende, zij opgelopene verwerping in deze wereld, en op de Dag van De [: ]
verrijzenis. Metterdaad, `AAD verwierp hun Lord. Metterdaad, `AAD, de mensen van
.De huik, hebben verongelukt
To Thamoud wij zonden hun broer Saaleh. Hij zei, "O mijn mensen, [: ]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Hij jullie startte van
het land, dan beslechtten jullie erin. Jullie willen Zijn vergeving zoeken, dan
".berouwen naar Hem. Mijn Lord is altijd nabij, ontvankelijk
Zij zeiden, "O Saaleh, jullie gebruikt te zijn populair tussen ons voor het dit. [: ]
Zijn jullie leggende ons van verheerlijkend wat onze ouderpaar verheerlijken? Wij
".zijn vol van de twijfel betreffende het alles jullie hebben ons verteld
Hij zei, "O mijn mensen, wat als ik vaste drukproef heb van mijn Lord, en [:     ]
barmhartigheid van Hem? Die zou mij tegen GOD ondersteunen, als ik niet
.gehoorzaamde Hem? Jullie kunnen slechts mijn aderlating aangroeien
O mijn mensen, dit is kameel VAN DE GOD om een drukproef voor jullie te " [:
]
dienen als. Jullie willen laat zij eten van land VAN DE GOD, en niet om haar
".beroeren met elk afbreuk, lest jullie lopen een onmiddellijk retribution op
Zij slachtten haar. Hij dan zei, "Jullie hebben slechts drie dagen om te leven. [: ]
".Dit is een voorspelling da’s onvermijdelijk
wanneer onze oordeel kwam, wij redden Saaleh en diegenen die geloofd met [: ]
hem door de barmhartigheid van ons, van de vernedering van dat dag. Uw Lord is de
.Most Powerful, de Almachtig
Diegenen die gezondigd werden door de ramp, vertrekkende hen in hun [:
]
.thuizen, dood vernietigd
Het was alsof zij nooit leefden er. Metterdaad, Thamoud heeft hun Lord [: ]
.geweigerd. Absoluut, Thamoud heeft hun annihilation opgelopen
wanneer onze gezanten gingen naar Abraham met goed nieuwtje, zij zeiden, [: ]
."Vrede." Hij zei, "Vrede," en eerstdaags gebracht een geroosterd kalf
wanneer hij zag die hun hands niet het beroerde, hij werd verdacht en angstig [:
]
van hen. Zij zeiden, 'zijn Niet bange, wij worden naar de mensen van De kavel
".verzonden
Zijn vrouw stond, en ze lachte wanneer wij gaven om haar het goede nieuws [:
]
.over Isaac, en na Isaac, Jacob
Ze zei, "Smart naar mij, hoe kon ik doorsta een kind op mijn leeftijd, en hier [:
]
"!is mijn echtgenoot, een bejaarde? Dit is werkelijk vreemd
Zij zeiden, vinden jullie' het vreemd voor GOD? GOD heeft Zijn [:
    ]
barmhartigheid en zegeningen aan jullie, O inwoners van het heiligdom begiftigd. Hij
".is Praiseworthy, Luisterrijk
When vrees van Abraham's bekoeld, en het goede nieuwtje werd hem [:
]
.aangebracht bij, hij begaf zich om met ons namens mensen van Kavel te disputeren
.Metterdaad, Abraham was clement, geducht aard, en gehoorzaam [:
]
O Abraham, achterwege laten dit. Uw oordeel van Lord is verkondigd; Zij " [:
]
".hebben onvermijdelijk retribution opgelopen
wanneer onze gezanten gingen naar De kavel, zij waren mistreated, en hij [:

]
".geneerde zich door hun tegenwoordigheid. Hij zei, "Dit is een moeilijke dag
Zijn mensen kwamen spoed makend; Zij hadden gewennen naar hun zondige [:
]
wetten verbouwd. Hij zei, "O mijn mensen, het zou puurer voor jullie zijnen, als jullie
nemen mijn dochters ter vervanging. Jullie willen reverence GOD; Ontrieven niet mij
"?met mijn gasten. Hebb jullie niet ene redelijke man tussen jullie
Zij zeiden, "Jullie weten inktkoker die wij geen behoefte hebben voor uw [:
]
".dochters; Jullie weten precies wat wij willen
Hij zei, "ik toewens ik waren geducht genoeg, of een machtige geallieerde [:]
"!had
De engelen) zei, "O Kavel, wij zijn uw gezanten van Lord, en deze mensen ) [:]
kunan niet jullie beroeren. Jullie willen laten met uw gezin bij nacht, en gelaten niet
anyone van jullie bliken terug, behalve uw vrouw; Ze wordt verworpen samen met
diegenen die worden verworpen. Hun benoemde tijdperk is de morgen. Is niet de
"?morgen eerstdaags genoeg
wanneer onze oordeel kwam, wij draaiden ons het ondersteboven, en wij [:]
.douchten er mee harde, verwoestende rotsen
Zodanig rotsen werden bestempeld als door uw Lord om de transgressors te [:    ]
.strijken
To Midyan wij zonden hun broer Shu`aib. Hij zei, "O mijn mensen, [:
]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. bedrieg Niet wanneer
jullie meten of wegen. Ik aantref die jullie zijn voorspoedig, en ik vrees voor jullie de
.retribution van een verpletterende dag
O mijn mensen, jullie willen geven gevulde bloem afmeting en vol gewicht, " [: ]
equitably. bedrieg Geen mensen buiten hun rechten, en trekken geen land
.corruptingly
Wat "ook GOD bevoorraadt voor jullie, ongeacht hoe klein, is ver better voor ' [: ]
".jullie, als jullie zijn naar waarheid gelovigen. Ik ben zijn een beschermer ten jullie
Zij zeiden, "O Shu`aib, dicteert uw godsdienst aan jullie die wij onze [:
]
ouderpaar' godsdienst verlaten, of rennende onze handels in elk manier wij kiezen?
".Zeker, jullie zijn gekant voor wezen clement, wijs
Hij zei, "O mijn mensen, wat als ik vaste drukproef heb van mijn Lord; Wat [:]
als Hij heeft mij met een grote zegening bevoorraden? Het is niet mijn wens om te
plegen wat ik jullie af opleg. Ik slechts toewens om zoveel wrongs te corrigeren als ik
kan. Mijn leiding hangt totaal op GOD af; Ik heb mijn trust in Hem gestoken. Naar
.Hem I heb totaal onderworpen
En, O mijn mensen, niet worden door uw tegenstrijdigheid naar mij in " [:]
lopende gelijke rampen veroorzaakt als de mensen van Noah, of de mensen van De
huik, of de mensen van Saaleh; En de mensen van De kavel zijn niet ook nog verre
.van jullie
Jullie willen uw Lord bezweren voor de vergeving, dan berouwen naar Hem. " [:]
".Mijn Lord is Most Merciful, Aardig
Zij zeiden, "O Shu`aib, wij niet begrijpen tal van de dingen jullie ons [:]
vertelen, en wij aantreffen die jullie zijn machteloos tussen ons. Als het waren niet
".voor uw stam, wij zouden stoned jullie hebben. Jullie hebben niet schatten voor ons
Hij zei, "O mijn mensen, mijn stam bevel een groter egards dan GOD? Is dit [:]
waarom jullie waren achteloos van Hem? Mijn Lord oplet geheel van het alles jullie
.doen
O mijn mensen, voortduren doen wat jullie toewensen, en zo wil I. Jullie zal " [:    ]
beslist vernemen welk van ons zal schandelijk retribution oplopen; Jullie zullen
uitvinden die de leugenaar is. Juist wachten in de anticipatie, en ik zal in de
".anticipatie samen met jullie wachten
wanneer onze oordeel kwam, wij redden Shu`aib en diegenen die geloofd met [:
]
hem, door de barmhartigheid van ons. Zoals voor de kwade een of anders, zij werden
.door een ramp geslagen die lieten hen dood in hun thuizen
Het was als hoewel zij nooit bestonden. Zodoende, Midyan verongelukte, net [: ]
.zo Thamoud had voor die verongelukt
.Wij Mozes zonden met onze voortekenen en een diepgaande autoriteit [: ]
To Pharaoh en zijn vlierstruiken. Maar zij de bevel aanliepen van Farao [:
]
.achter, en bevel van Farao was niet wijs
Hij zal zijn mensen op de Dag van De verrijzenis, alle de weg naar De helle [:]
!leiden; Welk ellendige domicilie om in te leven
Zij hebben verwerping in dit leven, opgelopen alsmede op de Dag van De [:]
!verrijzenis; Welk ellendige paadje om voor te tvloeien
Dit is nieuwtje van het verleden gemeenschappen die wij verhalen naar [:]
.jullie. De enkele nog staan, en de enkele hebben verdwenen
Wij nooit verongelijkte hen; Zij verongelijkt hun eigen geesten. Hun goden, [:]
welk zij smeekten buiten GOD af, konden hen in de kleinst niet helpen wanneer het
.oordeel van uw Lord kwam. Inderdaad, zij slechts hun onheil garandeerden
Zodanig was de retribution doorgedreven door uw Lord wanneer de [:]
.gemeenschappen zondigden. Metterdaad, Zijn retribution is pijnlijk, verwoestend
Dit moet een les voor diegenen die vrees de retribution van het Hiernamaals [:    ]
zijn. Da’s per dag wanneer alle de mensen zullen geroepen worden - per dag om te
.worden beleefd
.Wij hebben benoemd een specifieke tijdperk daarvoor om te hebben plaats [:
]
De dag het bedraagt vrijaf, geen geest zal een enig woord, behalve [: ]
.overeenkomstig Zijn wil uitbrengen. De enkele zal kwaad, en de enkele zal gelukkig
Zoals voor de kwaad een of anders, zij zullen in De helle, waarin zij zucht [: ]
.en geweeklaag
Uitentreuren zij abide daarin, voor zolang de luchten en het land staan door, [:
]
.overeenkomstig de wil van uw Lord. Uw Lord is doer van wat ook Hij willen
Zoals voor de gelukkige een of anders, zij zullen in Het paradijs. [:]
Uitentreuren staan zij abide daarin, voor zolang de luchten en het land door,
.overeenkomstig de wil van uw Lord - een eeuwigdurende vergelding
Niet elk twijfel hebben aangaande wat deze mensen verheerlijken; Zij [:]
adoratie precies als zij vonden hun ouderpaar verheerlijkend. Wij zullen requite hen
.hun schuldige gedeelte geheel, zonder de reductie
Wij hebben Mozes de bijbel gegeven, maar het werd gedisputeerd, en als het [:]
waren niet voor een voorbeschikt woord gedecreteerd door uw Lord, zij zouden
onmiddellijk beoordeeld zijn. Zij gaan gevulde bloem van de twijfel over het dit,
.verdacht
Your Lord zal zeker allemaal voor hun werken belonen. Hij is geheel [:]
.Bewust van het alles zij doen
Daarom, continueren op de paadje jullie zijn opgelegd om voor te tvloeien, [:]
alsmede diegenen die berouwd met jullie, en zondigen niet. Hij is Seer van het alles
.jullie doen
aanleunen Niet diegenen die zonde hebben gedaan, lest jullie lopen Helle [:    ]
op, en vinden geen geallieerden moeten jullie tegen GOD helpen, dan verliezers
.eindigen
Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) op beide beëindigt van de [:
]
dag, en bij nacht. De gerechtvaardigde werken vegen de kwade werken uit. Dit is een
.herinnering voor diegenen die zou nemen luisteren
Jullie willen standvastig voet bij stuk houden, voor GOD nooit faalt om de [: ]
.gerechtvaardigd te belonen
Als slechts de enkele van die tussen de vorige generaties bezat genoeg [: ]
intelligentie om kwaad te verhoeden! Slechts enkel van hen verdiend om te worden
geredden door ons. Zoals voor de transgressors, zij waren preoccupied met hun
.materiele luxeartikelen; Zij waren schuldig
Your Lord nooit vernietigt elk gemeenschap onrechtvaardig, poosje zijn [:
]
.mensen zijn gerechtvaardigd
Hadden uw Lord willed, alle de mensen zouden een kerkvolk (van [:]
.gelovigen) zijn. Maar zij zullen altijd (de waarheid) disputeren
Slechts die bedeeld met barmhartigheid van uw Lord (zal geen waarheid) [:]
betwisten. Dit is waarom Hij hen maakte. Het oordeel van uw Lord is reeds
".verkondigd: "Ik zal Helle met jinns en humans, alle aaneen vullen
Wij verhalen naar jullie bastae geschiedenis van de gezanten moet uw hart [:]
versterken. De waarheid heeft jullie hierin, bedragen alsmede enlightenments en
.herinneringen voor de gelovigen
Zeggen naar diegenen die disbelieve, "Doen wat ook jullie kunnen, en zo [:]
.wil wij
".Dan wachten; Wij ook zullen wachten" [:]
Naar GOD behoort de toekomst van de luchten en het land, en alle materies [:    ]
worden door Hem gecontroleerd. Jullie willen verheerlijken Hem en trust in Hem. Uw
.Lord is nooit onwetend van het iets jullie doen
.
(Jozef (Yousuf - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
.R. Deze (brieven) zijn drukproefen van deze diepgaande bijbel
.Wij hebben het een Arabic Quran afgekondigd, die jullie mogen begrijpen [:]
Wij verhalen naar jullie de meeste accurate geschiedenis door de openbaring [:    ]
.van deze Quran. Voor het dit, jullie waren totaal onwetend
Herdenk dat Jozef zei naar zijn vader, "O mijn vader, ik elf planeeten zag, en [:
]
".the sun, en de maan; Ik zag hen prostrating alvorens me
Hij zei, "Mijn zoon, niet uw broers vertelen omstreeks uw wensdroom, lest zij [: ]
.complot en blauwdruk tegen jullie. Zeker, de duivel is slechtste vijand van de man
Your Lord heeft zodoende jullie gezegend, en heeft jullie goed nieuwtje door " [: ]
uw wensdroom gegeven. Hij heeft Zijn zegeningen aan jullie en aan het gezin van
Jacob volgemaakt, als Hij deed voor uw voorouders Abraham en Isaac voor die. Uw
".Lord is Omniscient, Most Wise
.In Joseph en zijn broers er zijnen lessen voor de seekers [:
]
Zij zeiden, "Jozef en zijn broer worden door onze vader bevoordeeld, en wij [:]
.zijn in de meerderheid. Metterdaad, onze vader is ver op het verkeerd pad
Laten wij Jozef doden, of hem verbannen, die jullie mogen enkel aandacht " [:]
".van uw vader krijgen. Nadien, jullie kunnen rechtschapene mensenen zijn
Een daarvan zei, "Niet Jozef doden; Laten wij keilen hem in de afgrond van [:]
de inktkoker. Misschien enkel karavaan kan hem boven steken, als dit is wat jullie
".beslisen om te doen
Zij zeiden, "Onze vader, waarom vertrouwen jullie niet ons met De jozef? [:]
.Wij zullen goede zorg van hem nemen
hem Zenden met ons morgen om en stuk te rennen. Wij zullen hem ' [:]
".behoeden
Hij zei, "ik verdriet doe lest jullie gaan met hem af, dan de wolf mag [:    ]
".verslinden hem poosje jullie niet hem schouwen
Zij zeiden, "Metterdaad, als de wolf hem verslindt, met zo tal van ons rond, [:
]
".toen wij zijn naar waarheid verliezers
wanneer zij gingen met hem af, en eenstemmig beslisten om hem in de [: ]
afgrond van de inktkoker te gooien, wij inspireerden hem: "Enkel dag, jullie zullen
".hen omstreeks alle dit vertellen, poosje zij geen voorstelling hebben
.Zij kwamen naar hun vader des avonds, tranend terug [: ]
Zij zeiden, "Onze vader, wij gingen snelen met de elkander, vertrekkende [:
]
Jozef met onze toerusting, en de wolf hem verslond. Jullie zullen nooit ons geloven,
".zelfs als wij de waarheid vertelden
Zij zijn hemd produceerden met nep bloed erop. Hij zei, "Metterdaad, jullie [:]
hebben samengezworen met elkaar om een sommige blauwdruk te begaan. Alle ik
kan is vakantieoord naar een stil geduld. Mag GOD bijstand mij in het gezicht van uw
".samenzwering
Een karavaan verstreken, en eerstdaags gezonden hun waterhoudendmeer. Hij [:]
stelde zijn emmer teleur, dan zei, "Hoe gelukkig! Er is een jongen hier!" Zij namen
.hem mee als handelswaar, en GOD lette geheel van op wat zij deden
Zij verkochte hem voor een goedkope prijs - enkel dirhams - voor de zij niet [:]
.elk behoefte hadden voor hem
De een die hem kocht in De egypte zei naar zijn vrouw, 'goede zorg Nemen [:]
van hem. Misschien hij kan ons helpen, of misschien wij kunnen hem adopteren." Wij
zodoende Jozef vestigden op land, en wij onderrichtten hem de uitleg van de
wensdromen. Bevel VAN DE GOD wordt altijd gedaan, maar meeste mensen weten
.niet
wanneer hij rijpheid trof, wij hem begiftigden met de wijsheid en kennis. Wij [:]
.zodoende vergelden de gerechtvaardigd
De jonkvrouw van het huis waarin hij leefde geprobeerd om hem te bekoren. [:    ]
Ze gesloten de deuren en zeiden, "ik ben alle yours." Hij zei, "agg GOD behoeden me.
".Hij is mijn Lord, die gaf mij een handelswaar thuis. De transgressors nooit slagen
Ze bijna bezweek naar hem, en hij bijna bezweek naar haar, als het waren niet [:
]
die hij een drukproef zag van zijn Lord. Wij zodoende leidden kwade af en zonde
.vandaan van hem, voor hij was een van onze aanhankelijke bediendeen
De twee van hen snelden naar de deur, en, in de werkwijze, ze zijn [: ]
kledingstuk rukte van de back. Zij gevondene haar echtgenoot op de deur. Ze zei,
"Wat moet zijn de straf voor een die verlangde naar molest uw vrouw,
"?gevangenisstraf of een pijnlijke straf uitzonderen
Hij zei, "Ze is de een die probeerde om me te bekoren." Een getuige van haar [: ]
gezin suggereerde: "Als zijn kledingstuk wordt van de voorkant gereten, toen ze
.vertelt de waarheid en hij is een leugenaar
En als zijn kledingstuk wordt van de back gereten, toen ze lag, en hij de " [:
]
".waarheid vertelt
wanneer haar echtgenoot zag die zijn kledingstuk werd van de back gereten, [:]
hij zei, "Dit is een van een vrouw blauwdruk. Metterdaad, uw bekokstovend is
.ontzagwekkend
Jozef, dit incident negeren. Zoals voor jullie (mijn vrouw), jullie moeten " [:]
".vergeving voor uw zonde zoeken. Jullie hebben een vergissing begaan
Enkel vrouwen in de stad kletsten: "De vrouw van de bestuurder probeert om [:    ]
haar bediende te bekoren. Ze is intens verliefd met hem. Wij aantreffen die ze heeft
".verdwaald
wanneer ze hoorde van hun prietpraat aan, ze nodigde hen uit, verdachte hen [:    ]
een comfortabele plaats, en schonk allen van hen een mes. Ze dan zei naar hem,
"Lopen hun kamer binnen." Wanneer zij hem zagen, bewonderden zij zo hem, die zij
hun hands snijden. Zij zeiden, "Beroemdheid zijn naar GOD, dit is niet een menselijk
".wezen; Dit is een fatsoenlijke engel
Ze zei, "Dit is de een jullie beschuldigden me voor verliefd raken op. Ik deed [:    ]
metterdaad probeer om hem te bekoren, en hij keurde. Tenzij hij doet wat ik beveel
".hem moet doen, hij zal zeker naar de kerker gaan, en zullen zijn debased
Hij zei, "My Lord, de kerker is better dan wijkend voor hen. Tenzij Jullie [:        ]
amusant hun bekokstovend van mij, ik mag wensen hen en gedragen zoals de
".onwetende een of anders
His Lord beantwoordde aan zijn gebed en leidde hun bekokstovend van hem [:   
]
.af. Hij is de Hearer, de Omniscient
Latere, zij het saneerden, niettegenstaande de duidelijke drukproefen, die zij [:    ]
.moeten hem voor even zetten gevangen
Twee jonge mannen waren in de kerker met hem. Een daarvan zei, "ik trof (in [:    ]
mijn wensdroom) aan die ik wijn maakte," en de andere zei, "ik zag mijzelf
verdragend brood op mijn hoofd, waarvan de vogelstand aten. Te verstaan geven ons
".van de uitleg van deze wensdromen. Wij aantreffen die jullie zijn gerechtvaardigd
Hij zei, "Als elk etenswaar wordt jullie verschaft aan, ik kan te verstaan [:   
]
geven jullie erover alvorens jullie krijgen het. Dit is enkel van de kennis begiftigd aan
mij door mijn Lord. Ik heb gelaten var de godsdienst van mensen welk geloven niet in
.GOD, en inzake het Hiernamaals, zij zijn werkelijk disbelievers
And I tvloeide ter vervanging de godsdienst van mijn voorouders, Abraham, " [:    ]
Isaac, en Jacob voor. Wij nooit elk idoolen zetten buiten GOD op. Zodanig is de
.zegening van GOD aan ons en aan de mensen, maar meeste mensen zijn ondankbaar
O mijn kerker maten, zijn meerdere goden better, of GOD louter, de Een, de " [:    ]
?Opperst
Jullie verheerlijken niet buiten Hem behalve de vernieuwingen die jullie " [:
]
hebben, jullie en uw ouderpaar gegrimeerd. GOD heeft nooit zodanig idoolen
geautoriseerd. Alle beslissing behoort bij GOD, en Hij heeft verordend die jullie
willen niet adoratie behalve Hem. Dit is de perfecte godsdienst, maar meeste mensen
.weten niet
O mijn kerker maten, een van jullie zullen de wijn butler voor zijn lord, " [:
]
poosje de andere zal gekruisigd worden - de vogelstand zal van zijn hoofd eten. Dit de
".materie beslecht omstreeks welk jullie hebben geinformeerd
Hij dan zei naar de een te zijn bespaard "Herinneren zich me op uw lord." [:
]
Zodoende, de duivel veroorzaakte hem moet zijn Lord vergeten, en, zodoende, hij
.verbleef in de kerker enkel meere jaren
De koning zei, "ik zag zeven vette koeienen door zeven magere koeienen [:
    ]
verslonden, en zeven groene aaren (van de weit), en anderen verdroogden. O mijn
vlierstruiken, adviseren me aangaande mijn wensdroom, als jullie beheersen om de
".wensdromen te vertolken
Zij zeiden, "Onzin wensdromen. Wanneer het bedraagt de niet begrijpen [:

]
".uitleg van de wensdromen, wij
De een die werd geredden (van de kerker) zei, nu die hij eindelijk herinnerde [:
]
".mij, "ik kan jullie zijn uitleg vertellen, zo kunn me (naar De jozef) zenden
Jozef mijn vriend, te verstaan geven ons omstreeks zeven vette koeienen " [:
]
door zeven magere koeienen verslonden, en zeven groene aaren, en anderen
".verdroogden. Ik toewens om met enkel informatie voor de mensen te verslechteren
Hij zei, "Wat jullie cultiveren tijdens de volgende zeven jaren, wanneer de [:

]
tijdperk respectievelijk oogst komen te, de zaadkorrels laten in hun aaren, met
.uitzondering wat jullie eten
Waarna, zeven jaren van drought zullen komen, welk zullen meest van " [:
]
.consumeren wat jullie voor hen opsloegen
Waarna, een jaar zal komen die verlichting brengt voor de mensen, en zij " [:
]
".wil, opnieuw, drukpers sap
De koning zei, 'hem Brengen naar me." Wanneer de gezant bedroeg zei hem, [: ]
hij, "Komen op uw lord terug en vragen hem moet onderzoeken de vrouwen die hun
".hands snijden. Mijn Lord let geheel van hun blauwdrukken op
De koning) zeiden (naar de vrouwen), "Wat weten over jullie het incident ) [: ]
wanneer jullie probeerden om Jozef te bekoren?" Zij zeiden, "GOD verhoeden; Wij
wisten niet van het iets kwaad gepleegd door hem." De vrouw van de bestuurder zei,
"nu de waarheid heeft voorgeopstad. Ik ben de een die probeerde om hem te bekoren,
.en hij was de eerlijke
ik hoop die hij zal snappen die ik nooit hem verraadde in zijn afwezigheid, " [: ]
.voor GOD geen blauwdrukken zegent van de verraders
ik niet schuldeloosheid eis voor de mijzelf. De zelve is een pleitbezorger van " [:     ]
vice, met uitzondering diegenen die heeft barmhartigheid van mijn Lord verkregen.
".Mijn Lord is Forgiver, Most Merciful
De koning zei, 'hem Breng naar mij, zo ik kan huren hem moet voor me [:
]
werken." Wanneer hij sloeg met hem door, hij zei, "Vandaag, jullie een
".vooraanstaande positie hebben met ons
Hij zei, "Aaak mij de treasurer, voor ik word in dit gebied en kundig [: ]
".gewedervaren
Wij zodoende Jozef vestigden op land, beslissing als hij toewenste. Wij [: ]
stortbad onze barmhartigheid aan whomever wij zullen, en wij nooit falen om de
.gerechtvaardigd te belonen
Aanvullend, de vergelding in het Hiernamaals is zelfs better want diegenen [:
]
.die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden
broers van Jozef kwamen; Wanneer zij binnenkwamen, herkende hij hen, [: ]
.poosje zij niet hem beseften
Na hij hen bevoorraadde met hun mondvoorraad, hij zei, "Volgende tijdperk, [: ]
brengen met jullie uw half-broer. Aantreffen jullie niet die ik volle afmeting geef, en
?trakteer jullie gul
Als jullie falen om hem naar mij te brengen, jullie zullen geen gedeelte van " [: ]
".me krijgen; Jullie zullen ook niet dichtbegroeid komen
Zij zeiden, "Wij zullen met zijn vader omstreeks hem handeldrijven. Wij [: ]
".zullen zeker dit doen
Hij dan zijn assistenten onderrichtte: "Seeek hun goederen back in hun balen. [: ]
Wanneer zij hen vinden aan hun komen op hun gezin terug, zij mogen eerder
".terugkomen
wanneer zij teruggekeerd naar hun vader, zij zeiden, "Onze vader, wij kunnen [:     ]
niet langer elk mondvoorraad krijgen, tenzij jullie onze broer zenden met ons. Wij
".zullen goede zorg van hem nemen
Hij zei, "Shall I jullie vertrouwen met hem, als ik jullie vertrouwde met zijn [:
]
broer voor die? GOD is de beste Beschermer, en, van alle de genadige een of anders,
".Hij is de Most Merciful
wanneer zij geopend hun balen, zij gevondene hun goederen teruggekeerd [: ]
naar hen. Zij zeiden, "Onze vader, wat meer kan wij vragen om? Hier zijn onze
goederen teruggekeerd naar ons. Wij kunnen zodoende voor onze gezin bevoorraden,
kunnan onze broer behoeden, en krijgen meere kameel-vracht. Dit is beslist een
".winstgevende overeenkomst
Hij zei, "ik zal hem met jullie niet zenden, tenzij jullie schenken me een [: ]
plechtige borgstelling alvorens GOD die jullie zullen hem back brengen, tenzij jullie
worden volkomen overweldigd." Wanneer zij gaven hem hun plechtige borgstelling,
".hij zei, "GOD beleeft alles wij zeggen
En hij zei, "O mijn zonen, komen niet van een deur binnen; Kom door losse [:
]
deuren binnen. Niettemin, ik kun niet jullie van het iets behoeden da’s voorbeschikten
door GOD. Naar GOD behoort alle oordelen. Ik vertrouw in Hem, en in Hem wil alle
".de trusters hun trust steek
wanneer zij gingen (naar De jozef), zij kwamen overeenkomstig hun [: ]
handleiding van de vader binnen. Alhoewel dit kon iets gedecreteerd door GOD niet
veranderen, Jacob een particuliere aanleiding had voor vragende hen moeten dit doen.
Voor hij bezat sommige kennis die wij hem onderrichtten, maar meeste mensen weten
.niet
wanneer zij liepen plaats van Jozef binnen, hij bracht zijn broer dichterbij [: ]
".naar hem en zei, "ik ben uw broer; Zijn niet door hun handelingen verdriet
wanneer hij hen bevoorraadde met hun mondvoorraad, hij de drinkende kop [:
]
monteerde in zijn baal van de broer, dan een aankondiger kondigde: "De eigenaren
".van deze karavaan zijn dieven
"?Zij zeiden, als zij kwamen naar hen, "Wat jullie verslag worden [:
]
Zij zeiden, "Wij verloren de kop van de koning. Anyone die teruggeeft het zal [:
]
".een extrae kameel-vracht ontvangen; Ik persoonlijk sponsoor dit
Zij zeiden, "Door GOD, jullie weten gevulde bloem inktkoker die wij [:
    ]
".gekomen hier toe plegen niet kwade, evenmin zijn wij dieven
"?Zij zeiden, "Wat is de straf voor de dievegge, als jullie zijn leugenaars [:
]
Zij zeiden, "De straf, als het wordt in zijn baal gevonden, is die de dievegge [:
]
".behoort bij jullie. Wij zodoende strafen de schuldig af
Hij dan activeerde door inspectie houden hun containers, voor bewegende tot [:
]
zijn container van de broer, en hij het won buiten zijn container van de broer. Wij
zodoende maakten de blauwdruk voor De jozef vol; Hij kan niet zijn broer hebben
behouden als hij gold de wet van de koning. Maar die was de wil van GOD. Wij
verhefen whomever wij kiezen naar hogere rangen. Boven iedere kundige, er is een
.die is zelfs meer kundig
Zij zeiden, "Als hij sloop, zo een broer deed van de dagen in het verleden." [:

]
Jozef zijn gevoelen verhulde in zichzelf, en niet gaf hen elk aanknopingspunt. Hij zei
".(naar zichzelf), "Jullie zijn echt erg. GOD let geheel van uw beschuldigingen op
Zij zeiden, "O jullie edele, hij heeft een vader die is oudere; Zouden jullie een [:
]
".van ons in de dagen plaats hebben? Wij aantreffen die jullie zijn een aardige man
Hij zei, "GOD verhoeden die wij moeten nemen bij uitzondering de een in [:
]
".wiens bezit wij onze goederen vonden. Anders, wij zouden onrechtvaardig zijnen
wanneer zij wanhoopten van veranderende zijn geest, zij verleenden aaneen. [:]
Hun eldest zeiden, verstaan jullie' die uw vader heeft een plechtige borgstelling van
jullie genomen alvorens GOD? In het verleden jullie Jozef verloren. Ik niet laat deze
plaats totdat mijn vader geeft mij goedvind, of totdat GOD beoordeelt voor me; Hij is
.de beste Rechter
Komen op uw vader terug en hem vertelen... `Onze vader, uw zoon heeft een " [:]
diefstal begaan. Wij weten zeker, omdat dit is wat wij hebben gebijwoond. Dit was
.een onverwacht voorval
YOU mogen de gemeenschap vragen waarin wij waren, en de karavaan die ` [:]
" '.kwam met ons terug. Wij de waarheid vertelen
Hij zei, "Metterdaad, jullie hebben samengezworen om een sommige [:    ]
blauwdruk uit te voeren. Bedaard geduld is mijn maar toevlucht. Mag GOD brengen
".hen alle back naar me. Hij is de Omniscient, Most Wise
Hij verstuurde van hen, zeggende, "ik droevig stem overheen De jozef." Zijn [:
]
.ogen verbleekten van droevig stemen zo veel; Hij was werkelijk droevig
Zij zeiden, "Door GOD, jullie zullen beklijven droevig stemen overheen De [: ]
".jozef totdat jullie worden ziek, of totdat jullie sterven
Hij zei, "ik eenvoudig klaag naar GOD omstreeks mijn dilemma en [: ]
.mistroostigheid, voor ik weet van GOD wat jullie weten niet
O mijn zonen, gaan apporteren Jozef en zijn broer, en nooit wanhopen van " [:
]
de sierlijkheid VAN DE GOD. Geen vertwijfelingen van de sierlijkheid VAN DE
".GOD behalve de ongelovige mensen
wanneer zij kwamen (Jozef) verblijfplaats binnen, zij zeiden, "O jullie edele, [:]
wij hebben veel ontbering doorstaan, samen met onze gezin, en wij hebben
minderwaardige goederen gebracht. Maar wij hoopen die jullie zullen ons gevulde
".bloem afmeting geven en zijn liefdadig naar ons. GOD vergeldt de liefdadig
Hij zei, herdenken jullie' wat jullie deden Jozef en zijn broer aan wanneer [:]
"?jullie waren onwetend
Zij zeiden, "Jullie moeten Jozef zijn." Hij zei, "ik ben Jozef, en hier is mijn [:]
broer. GOD heeft ons gezegend. Da’s omdat als ieder een gerechtvaardigd leven leidt,
en standvastig voet bij stuk houdt, GOD nooit faalt om de gerechtvaardigd te
".vergelden
Zij zeiden, "Door GOD, GOD heeft werkelijk jullie overheen ons begunstigd. [:]
". Wij mankeerden beslist
Hij zei, "Er is geen schuld aan jullie vandaag. Mag GOD jullie begenadigen. [:]
.Van alle de genadige een of anders, Hij is de Most Merciful
dit hemd Nemen van mijn; Wanneer jullie keilen het op mijn gezicht van de ' [:    ]
".vader, zijn zicht zal herlaad worden. Breng uw hele gezin en teruggekomen naar me
Zelfs alvorens de karavaan arriveerde, hun vader zei, "ik kan gevoelen de [:
]
"?Jozef ruik naar. Zal iemand verlichting brengen me
".Zij zeiden, "Door GOD, jullie zijn nog in uw oude verwardheid [: ]
wanneer de drager van goed nieuwtje gearriveerde, hij keilde (het hemd) op [: ]
zijn gezicht, daarop zijn zicht werd herlaad. Hij zei, "Did I niet' opdracht gaf jullie die
"?ik wist van GOD wat jullie wisten niet
Zij zeiden, "Onze vader, bidden voor onze vergeving; Wij mankeerden [:
]
".metterdaad
Hij zei, "ik zal bezweren mijn Lord om jullie te begenadigen; Hij is de [:]
".Forgiver, Most Merciful
wanneer zij liepen verblijfplaats van Jozef binnen, hij zijn ouderpaar omvatte, [:]
".zeggend, "Welkom naar De egypte. GOD gewillige, jullie zullen brandkast hier
Hij verhevene zijn ouderpaar aan de troon. Zij vielen uitgestrekt alvorens [:]
hem. Hij zei, "O mijn vader, dit is de vervulling van mijn oude wensdroom. Mijn
Lord gekomen gegrond het heeft gehaald. Hij heeft mij gezegend, mij leverde van de
kerker af, en gebrachte jullie van de woestijn, na de duivel hadden een wig tussen mij
en mijn broers gedreven. Mijn Lord is Most Kind naar whomever Hij willen. Hij is de
".Knower, de Most Wise
My Lord, Jullie hebben me koningschap en onderwezene mij de uitleg van " [:]
de wensdromen gegeven. Initiatiefnemer van de luchten en het land; Jullie zijn mijn
Lord en Magister in dit leven en in het Hiernamaals. Laat ik sterf als een voordrager,
".en geld mij met de gerechtvaardigd
Dit is nieuwtje van de daarlangs wij onthullen naar jullie. Jullie waren niet [:]
eigentijds wanneer zij maakten hun eenstemmige beslissing (om Jozef in de
.inktkoker) te gooien, als zij aaneen samenzworen
.Meeste mensen, onvoorwaardelijk jullie doen, zullen niet geloven [:    ]
Jullie niet hen vragen voor elk geld; Jullie eenvoudig deze herinnering [:
]
.leveren voor alle de mensen af
zo vele drukproefen in de luchten en het land worden ernaar gegeven, maar [: ]
!zij hen verstrijken, achteloos
De meerderheid van die die geloven in GOD doen niet zo zonder plegende [: ]
.afgodendienst
Hebben zij gesponsoord die een verpletterend retribution van GOD wil van [:
]
niet staking hen, of het uur zal hen plotseling niet bedragen, wanneer zij kleinst te
?wachten staan het
Zeggen, "Dit is mijn paadje: Ik nodig toe GOD uit, op basis van een [:]
duidelijke drukproef, en zo doe diegenen die volg me. GOD worden geprezen. Ik ben
".niet een idool worshiper
Wij opzonden niet alvorens jullie behalve mannen welk wij inspireerden, [:]
gekozen van de mensen van diverse gemeenschappen. Troken zij niet het land en de
consequenties zien voor die alvorens hen? De domicilie van het Hiernamaals is ver
?better voor diegenen die lood een gerechtvaardigd leven. Zouden jullie dan begrijpen
Juist wanneer de gezanten wanhopen, en denken die zij waren verworpen, [:]
onze overwinning bedraagt hen. Wij dan redden whomever wij kiezen, poosje onze
.retribution voor de schuldige mensen is onvermijdelijk
In hun geschiedenis, er is een les want diegenen die erop houden [:]
intelligentie na. Dit wordt Hadith niet gefabriceerd; Dit (Quran) alle vorige bijbels
bekrachtigt, de details bevoorraadt van het alles, en is een baken en barmhartigheid
.want diegenen die geloven
.
(Donder (Al-ra'ad -    
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
A. L. M. R. These (brieven) zijn drukproefen van deze bijbel. Wat wordt [    :]
.onthullen naar jullie van uw Lord is de waarheid, maar meeste mensen geloven niet
GOD is de Een die verhoogd de luchten zonder de colonnes die jullie kunnen [    :]
aantreffen, dan alle autoriteit veronderstelden. Hij pleegde the sun en de maan, allen
rennend (in zijn baan) voor een voorbeschikt tijdvak. Hij alle dingen controleert, en
legt de openbaringen uit, die jullie mogen zekerheid omstreeks de ontmoeting uw
.Lord verkrijgen
Hij is de Een die construeerde het land en adapteerde erop bergen en rivieren. [    :    ]
En van de verschillende types vruchten, Hij hen maakte in de tweetallen -
manspersonen en vrouwtjes. De avond passeert de dag. Deze zijn vaste drukproefen
.voor mensen die denken
Op land, er zijnen aangrenzende kavels die boomgaarden produceren van de [    :
]
druiven, oogsten, palm bomen - eenslachtig en niet-eenslachtig. Alhoewel zij worden
met gelijk water gewaterd, wij prefereren enkel van hen overheen anderen in etend.
.Deze zijn vaste drukproefen voor mensen die begrijpen
Als jullie immer verwonderen zich, het echte wonder is hun zeggend: "Na wij [    : ]
draaien ons in de stof afnemen, worden wij gereproduceerd opnieuw?" Deze zijn de
een die hebben disbelieved in hun Lord. Deze zijn de een die heeft kluisters rond hun
nekken opgelopen. Deze zijn de een die heeft Helle, opgelopen waarin zij abide voor
.altijd
Zij uitdagen jullie moeten onheil aan hen, veeleer brengen dan draaiend [    : ]
gerechtvaardigd! Voldoende precedenten zijn voor hen in het verleden ingestellen.
Metterdaad, uw Lord is vol van de vergeving naar de mensen, ondanks hun zondes, en
.uw Lord is ook strikt in drijvend retribution
Diegenen die disbelieved zeggen, "Als slechts een mirakel kon neerdalen naar [    :
]
hem van zijn Lord (wij zullen dan) geloven." Jullie zijn eenvoudig een warner - iedere
.gemeenschap in ontvangsten neemt een geleidende docent
GOD weet wat iedere vrouwtje beren, en wat iedere baarmoeder vrijlatingen, [    :]
.of winsten. Alles Hij doet wordt wonderwel gemeten
.The Knower van alle geheimen en verklaringen; De Opperste, de Most High [    :]
Het is gelijk hetzij jullie uw gedachtes verhullen, of hen verklaren, of dierevel [    :]
.in de duisternis van de avond, of wet in het daglicht
Shiften (van engelen) zwenken nemen, blijvend met allen een van jullie - zij [    :]
zijn vóór jullie en achter jullie. Zij verblijf met jullie, en lijfwacht jullie
overeenkomstig de bevelen VAN DE GOD. Zodoende, GOD geen voorwaarde
verandert van elk mensen tenzij zij zich maken de beslissing om te bewegen. Als
GOD willen elk ontbering voor elk mensen, niet dwingen kan het stoppen. Voor de zij
.hebben geen buiten Hem als Lord en Magister
Hij is de Een die merkt jullie de hemelvuur als een bron van de vrees, [    :]
.alsmede verwachting, en Hij de stoot geeft tot de stampvole bewolking
De donder pluimen Zijn beroemdheid, en zo de engelen doen, buiten [    :    ]
reverence voor Hem. Hij zendt de hemelvuur schuifsloten, welk staking
overeenkomstig Zijn wil. Alsnog, zij betoog omstreeks GOD, hoewel Zijn
.mogendheid is ontzagwekkend
Imploring Hem is het enige wettige bede, poosje de idoolen zij afsmeken [    :
]
buiten Hem kunan niet immer reageren. Zodoende, zij zijn zoals diegenen die
tijdsbestek hun hands naar het water, maar niets hun monden treft. De beden van de
.disbelievers zijn tevergeefs
Naar GOD vooroverliggenden eenieder in de luchten en het land, gewillig of [    : ]
.onwillig, en zo hun afschaduwingen doen in de morgens en de avonden
Zeggen, "Die is de Lord van de luchten en het land?" Zeg, "GOD." Zeg, [    : ]
"Waarom dan jullie rechtgezete tevens Hem magisters die niet bezitten elk
mogendheid om of afbreuk zelfs zichzelf te bevoordelen?" Zeg, "Is de blind gelijk als
de seer? Is duisternis gelijk als de hel?" Hebben zij gevonden idoolen tevens GOD die
maakte creaties lijkend op naar Zijn creaties, ter zake van niet Hebb de twee creaties
onderkennen? Zeg, "GOD is de Schepper van alle dingen, en Hij is de Een, de
".Opperst
Hij zendt omlaag water van de lucht op, veroorzakend de valleien om, dan de [    :
]
gezwinden makelij overvloedige schuim over te lopen. Op dezelfde manier, wanneer
zij benutten vuur om metalen voor hun jewelry te verfijnen of toerusting, schuim
wordt geproduceerd. GOD zodoende analogieën citeert voor de waarheid en
falsehood. Zoals voor de schuim, het gaat om te verspillen, poosje die welk
bevoordeelt de mensen vertoeft dichtbij naar de geknarst. GOD zodoende de
.analogieën citeert
Diegenen die reageren op hun Lord verdienen de handelswaar vergeldingen. [    :]
Zoals voor diegenen die mislukt om Hem te reageren op, als zij alles bezaten op land -
zelfs tweemaal zoveel - zij zouden gemakkelijk het boven geven als losgeld. Zij
hebben de slechtste bestek opgelopen, en hun laatste domicilie is Helle; Welk
.ellendige bestemming
Is een die herkent die uw openbaringen van Lord naar jullie zijn de waarheid [    :]
opgewassene een die is blind? Slechts diegenen die erop nahouden intelligentie zal
.nemen luisteren
Zij zijn de een die hun borgstelling volbrengen naar GOD, en geen verdrag [    :]
.schenden
Zij verbinden zich wat GOD heeft gecommandeerd om te worden verbonden, [    :]
.reverence hun Lord, en vrees de vreselijke bestek
Zij standvastig voet bij stuk houden in zoekende hun Lord, verrichten de [    :]
Contact Prayers (Salat), spenderen van onze mondvoorraad ernaar ondershands en
.publiek, en toonbank kwaad met goed. Deze hebben de beste domicilie verdiend
Zij de hoven van Eden lopen, alsmede de gerechtvaardigd tussen hun [    :    ]
ouderpaar, hun echtelieden, en hun kinderen binnen. De engelen zullen in ernaar van
.iedere deur binnenkomen
Vrede zijn aan jullie, omdat jullie standvastig voet bij stuk hielden. Welk " [    :
]
".blijje bestemming
Zoals voor diegenen die geweld aandoen verdrag VAN DE GOD na [    : ]
verpandend om het te behouden, en scheiden wat GOD heeft gecommandeerd om te
worden verbonden, en plegen kwade, zij hebben verwerping opgelopen; Zij hebben de
.slechtste bestemming opgelopen
GOD is de Een die de verstrekking vergroot voor whomever Hij willen, of [    : ]
houdt het achter. Zij zijn preoccupied met dit leven geworden; En dit leven, ten
.opzichte van het Hiernamaals, is niets
Diegenen die disbelieve zou zeggen, "Als slechts een mirakel kon neerdalen [    :
]
naar hem van zijn Lord (wij zouden) geloven." Zeg, "GOD zendt op het verkeerd pad
".whomever Hij willen op, en gidsen naar Hem slechts diegenen die gehoorzamen
Zij zijn de een wiens harten verblijden zich in herinnerende GOD. Absoluut, [    :]
.door herinnerende GOD, de harten verblijden zich
Diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven hebben geluk en [    :]
.een blijje bestemming verdiend
Wij hebben jullie (O Rashad) hieraan gemeenschap gezonden, evenals wij [    :    ]
deden voor andere gemeenschappen in het verleden. Jullie willen reciteren ernaar wat
wij onthullen naar jullie, voor de zij hebben disbelieved in de Most Gracious. Zeg,
"Hij is mijn Lord. Er is geen god behalve Hij. Ik mijn trust steek in Hem louter; Naar
".Hem is mijn ultieme bestemming
Zelfs als een Quran berokkende bergen om zich te verroeren, of het land moet [    :    ]
in stukken rijten, of de dood te spreken (zij zullen niet) geloven. GOD alle dingen
controleert. Is het niet tijdperk voor de gelovigen om afstand te doen van en verstaan
die als GOD willed, Hij kon heeft alle de mensen gedirigeerd? De disbelievers zullen
gaan verder om rampen te doorstaan, dientengevolge van hun eigen werken, of
hebben rampen staking dichtbij ernaar, totdat toezegging VAN DE GOD wordt
.volbracht. GOD zal nooit de voorbeschikte bestemming veranderen
Gezanten alvorens jullie zijn bespot; Ik veroorloofde de disbelievers om te [    :    ]
!tekeergaan, toen ik hen tuchtigde. Hoe verschrikkelijk was Mijn retribution
Is er elk opgewassene de Een die iedere enig geest controleert? Alsnog, zij [    :        ]
rechtgezete idoolen om GOD te concurreren. Zeg, 'hen Noemen. Zijn jullie
informerende Hem van ergens toe op land die Hij weet niet? Of, zijn jullie
fabricerende lege verklaringen?" Metterdaad, de blauwdrukken van die die disbelieve
is in hun ogen versierd. Zij gelijke zodoende afleidden af de hebb paadje. Whomever
GOD opzendt op het verkeerd pad kan nooit een geleidende . docent vinden
Zij hebben retribution in dit leven opgelopen, en de retribution in het [    :   
]
.Hiernamaals is ver slechter. Niets kunnen hen tegen GOD behoeden
De gelijkenis van De lucht, welk wordt voor de gerechtvaardigd beloofd, [    :    ]
kreeken stroomt, onuitputtelijke mondvoorraad, en koele lommer. Zodanig is de
bestemming want diegenen die rechtvaardigheid verrichten, poosje de bestemming
.voor de disbelievers is Helle
Diegenen die gekregene de bijbel verblijden zich in wat werd naar jullie [    :    ]
onthullen; Enkel anderen mogen delen van het verwerpen. Zeg, "ik word eenvoudig
opgelegd om GOD te vereren, en nooit elk idoolen associeer met Hem. Ik nodig toe
".Hem uit, en naar Hem is mijn ultieme bestemming
Wij onthulden deze wetten in Het arabisch, en als jullie immer berusten naar [    :   
]
hun wensen, na deze kennis heeft jullie bedragen, jullie zullen geen geallieerde,
.evenmin een beschermer, tegen GOD hebben
Wij hebben gezanten gezonden alvorens jullie (O Rashad), en wij maakten [    :    ]
hen echtgenooten met vrouwen en kinderen. Geen gezant kan een mirakel zonder de
bevoegdheid VAN DE GOD produceren, en overeenkomstig een specifieke,
.voorbeschikte tijdperk
GOD gomt wat ook Hij willen, en adapteert (wat ook Hij willen). Met Hem is [    :    ]
.de oorspronkelijke Master Record
Hetzij wij merken jullie wat wij hen beloven, of uw leven eindigen voor die, [    :
]
uw louter missie is om (de boodschap) af te leveren. Het is ons welk zullen oproepen
.hen moeten verantwoorden
zien zij niet dat iedere dag op land, brengt hen dichterbij naar het eind, en dat [    :
]
.GOD beslist hun leven spanne, irrevocably? Hij is de meeste efficiente Reckoner
Anderen alvorens hen hebben bekokstoofd, maar naar GOD behoort de [    :
]
uiterste bekokstovend. Hij weet wat eenieder doet. De disbelievers zal uitvinden die
.de ultieme winnaars zijn
Diegenen die disbelieved zullen zeggen, "Jullie zijn niet een gezant!" Zeg, [    :
    ]
"GOD volstaat als een getuige tussen mij en jullie, en diegenen die erop houden
".kennis van de bijbel na
.
(Abraham (Ibrahim - 

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [
:]
.L
R. Een bijbel die wij onthulden naar jullie, om te de mensen leiden buiten de
duisternis in de hel - overeenkomstig de wil van hun Lord - naar de paadje van de
.Almachtige, de Praiseworthy
De paadje van) GOD; De Een die alles bezit in de luchten en alles op land. ) [
:]
.Smart naar de disbelievers; Zij hebben een verschrikkelijk retribution opgelopen
Zij zijn de een die geven prioriteit hieraan bestaan overheen het Hiernamaals, [
:    ]
stoten van de weg van GOD af, en zoeken naar het het halen bochtig; Zij hebben ver
.op het verkeerd pad gegaan
Wij niet elk gezant zonden behalve (om) in de tong van zijn mensen te preken, [
:
]
om te dingen verduidelijken voor hen. GOD dan zendt op het verkeerd pad whomever
.Hij willen, en gidsen whomever Hij willen op. Hij is de Almachtige, de Most Wise
Zodoende, wij Mozes zonden met onze mirakels, zeggend, 'uw mensen Leiden [
: ]
buiten de duisternis in de hel, en hen manen van de dagen van GOD." Deze zijn
.lessen voor iedere standvastige, erkentelijke persoon
Herdenken dat Mozes zei naar zijn mensen, "Herinneren zich zegeningen VAN [
: ]
DE GOD aan jullie. Hij redde jullie van mensen van Farao die de slechtste vervolging
bracht aan jullie, slachtende uw zonen en redetwistende uw dochters toe. Die was een
".exacting berechting van uw Lord
Your Lord heeft gedecreteerd: "De meere jullie Mij danken, de meere ik jullie [
:
]
.geef." Maar als jullie draaien zich ondankbaar, dan Mijn retribution is ernstig
Mozes zei, "Als jullie disbelieve, samen met alle de mensen op land, GOD is in [
:]
".geen behoefte, Praiseworthy
Hebben jullie niet omstreeks die aangehoord alvorens jullie - de mensen van [
:]
Noah, `AAD, Thamoud, en anderen welk na hen en geweten slechts naar GOD
gekomen? Hun gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen, maar zij hen
trakteerden met de verachting en zeiden, "Wij disbelieve in wat jullie worden met
".gezonden. Wij gaan sceptisch over uw boodschap; Vol van de twijfel
Hun gezanten zeiden, "Doen jullie twijfels hebben omstreeks GOD; De [
:]
Initiatiefnemer van de luchten en het land? Hij noodt jullie slechts om uw zondes te
begenadigen, en te geven jullie andere kans om zich te delgen." Zij zeiden, "Jullie zijn
niet meer dan humans ons verkiezen, die zin ons af te stoten van de weg onze
".ouderpaar gebruikt om te verheerlijken. Merk ons enkel diepgaande autoriteit
Hun gezanten zeiden ernaar, "Wij zijn niet meer dan humans jullie verkiezen, [
:]
maar GOD zegent whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen. Wij konden niet
misschien jullie elk type bevoegdheid, behalve overeenkomstig de wil VAN DE GOD
merken. In GOD de gelovigen . willen trust
Waarom moeten wij niet in GOD vertrouwen, wanneer Hij moet ons in onze " [
:]
paadjes geleid? Wij zullen standvastig in het gezicht van uw vervolging doorzetten. In
".GOD alle de trusters willen trust
Diegenen die disbelieved zeiden naar hun gezanten, "Wij zullen jullie van [
:    ]
onze land verbannen, tenzij jullie onze godsdienst terugkomen op." Hun Lord hen
.bezielde: "Wij zullen inevitably vernietigen de transgressors
En wij zullen laten jullie resideren in hun land na hen. Dit is (de vergelding) " [
:
]
".voor diegenen die reverence Mijn hoogheid, en reverence Mijn toezegging
Zij gaven een uitdaging uit, en zodoende, iedere koppige geweldenaar [
: ]
.belandde veeg aan
.Verwachten hem is Helle, waarin hij zal rot waterhoudend slempen [
: ]
Hij zal gulp het omlaag, hoewel hij kun niet het staan, als dood bedraagt hem [
:
]
van iedere richting, maar hij zal nooit sterven. Verwachtende hem is een
.verschrikkelijk retribution
De gelijkenis van die die disbelieve in hun Lord: Hun werken zijn zoals asen [
:]
binnen gewelddadige wind, op een stormachtige dag. Zij winst niets van wat ook zij
.winnen; Zodanig is de verste afdwaling
verstaan jullie niet dat GOD de luchten en het land voor een specifiek doel [
:]
gemaakt? Als Hij willen, Hij kan jullie afschaffen, en vervangen een nieuwe creatie in
.uw plaats
.Dit is niet ook moeilijk voor GOD [
:]
wanneer zij alle keet alvorens GOD, het gevolg zal naar de leiders zeggen, [
:]
"Wij gebruikt om jullie te volgen. Kunnen jullie Kunnan toegeefl zijnen voor ons
zelfs enigzins gebeten van GOD retribution?" Zij zullen zeggen, "addben GOD ons
geleidden, wij zouden hebben jullie geleid. Nu het is ook laat, hetzij wij droevig
".stemen of vakantieoord naar het geduld, er is geen uitgang voor ons
En de duivel zal zeggen, na het oordeel was verkondigd, "GOD heeft jullie de [
:]
eerlijke toezegging beloofd, en ik jullie beloofde, maar ik mijn toezegging brak. Ik
geen mogendheid had overheen jullie; Ik eenvoudig nodigde jullie uit, en jullie mijn
invitatie accepteerden. Daarom, niet mij beschuldig, en schuld slechts zich. Mijn
klagend kunan niet jullie helpen, evenmin kunen niet kunnen uw klagende bijstand
mij. Ik heb disbelieved in uw verafgodende mij. De transgressors hebben een pijnlijk
".retribution opgelopen
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, zij [
:    ]
zullen in de tuinen met vloeiende kreeken veroorloofd worden. Zij abide daarin voor
".altijd, overeenkomstig de wil van hun Lord. Hun groet daarin is: "Vrede
zien jullie niet dat GOD het voorbeeld van het goede woord geciteerd als een [
:
]
goede boom wiens wortel wordt ferm geadapteerd, en zijn vertakkingen zijnen hoog
?in de lucht
Het produceert zijn oogst ieder seizoen, als ontwierp door zijn Lord. GOD [
: ]
.zodoende de voorbeelden citeert voor de mensen, die zij mogen nemen luisteren
En het voorbeeld van het slechte woord is die van een slechte boom gehakken [
: ]
.op de voedingsbodem hoogte; Het heeft geen wortels om het staand te behouden
GOD versterkt diegenen die geloven met het bewezene woord, in dit leven en [
:
]
in het Hiernamaals. En GOD zendt de transgressors op het verkeerd pad op. Alles is
.overeenkomstig de wil VAN DE GOD
Hebben jullie diegenen die gereageerd op zegeningen VAN DE GOD door [
:]
?ongelovig teboekgesteld, en zodoende ramp aan hun eigen gezinnen gebracht
!Helle is hun bestemming, waarin zij branden; Welk kwaad beëindigen [
:]
Zij rechtgezete mededingers naar de rang met GOD en om anderen van Zijn [
:    ]
paadje te verzetten. Zeg, 'Verlustigen zich "in voor even; Uw laatste bestemming is
".Helle
Exhort My bediendeen die geloofde om de Contact Prayers (Salat) te [
:    ]
verrichten, en om (naar de liefdadigheid) van onze mondvoorraad ernaar te schenken,
ondershands en publiek, voor per dag komt waar er is noch koopmanschap, noch
.nepotism
GOD is de Een die maakte de luchten en het land, en Hij opzendt omlaag van [
:    ]
de lucht water om alle types vrucht voor uw sustenance te produceren. Hij heeft
begaan de schip om jullie op de zee overeenkomstig Zijn bevel voor te leggen. Hij
.heeft begaan de rivieren ook om jullie voor te leggen
Hij is the sun en de maan in uw dienst, bij voortduring gepleegd. Hij heeft de [
:        ]
.avond begaan en de dag om jullie voor te leggen
And He geeft jullie alle types dingen die jullie Hem bezweren voor. Als jullie [
:   
]
gelden kunnen zegeningen VAN DE GOD, jullie nooit hen omvatten. Metterdaad, het
.menselijke wezen zonde doet, ondankbaar
Herdenk dat Abraham zei, "My Lord, maak dit een vredig land, en behoed [
:    ]
.mij en mijn kinderen van verheerlijkende idoolen
My Lord, zij hebben zo vele mensen misleid. Zoals voor diegenen die mij " [
:    ]
volg, zij behoren met me. Zoals voor diegenen die niet gehoorzaam mij, Jullie zijn
.Forgiver, Most Merciful
Our Lord, ik heb deel van mijn gezin in het dit plantless vallei, op Your " [
:   
]
Sacred House beslecht. Onze Lord, zij zijn om de Contact Prayers (Salat) te
verrichten, zo gelaten gedrangen van mensen convergeren aan hen, en bevoorraden
voor hen alle types vruchten, die zij mogen . erkentelijk zijn
Our Lord, Jullie weten wat ook wij verhullen en wat ook wij declareren - " [
:    ]
.niets is verscholen van GOD op land, evenmin in de luchten
Pluim zijn naar GOD voor de verlening mij, niettegenstaande mijn oud " [
:    ]
.leeftijd, Ismail en Isaac. Mijn Lord beantwoordt aan de gebeden
My Lord, maken me een die consistent verricht de Contact Prayers (Salat), " [
:
]
.en ook mijn kinderen. Onze Lord, gelieve te aan beantwoord mijn gebeden
My Lord, begenadig mij en mijn ouderpaar, en de gelovigen, op de dag " [
:
]
".wanneer de bestek heeft plaats
Niet immer denken dat GOD is onwetend van wat de transgressors doen. Hij [
:
]
.slechts respites hen totdat per dag waar de ogen turen in de zielsangst
Als zij aandrang (buiten de graven), hun gezichten zullen omhoog schouwen, [
:
    ]
.hun ogen zullen ook niet knipperen, en hun geesten zullen gruwen
Jullie willen de mensen waarschuwen van de dag wanneer de retribution [
:

]
bedraagt hen. Diegenen die zonde deed zal zeggen, "Our Lord, zull ons meer respite
geven. Wij zullen dan Uw roep reageren op en de gezanten volgen." Jullie niet een
?eed afleien in de daarlangs jullie wil voorgaand voor altijd
Jullie resideerden in de thuizen van die alvorens jullie, die verongelijkte hun [
:
]
geesten, en jullie hebben helder aangetroffen wat wij hen aandeden. Wij hebben vele
.precedenten voor jullie ingestellen
Zij beraamde hun blauwdrukken, en GOD let geheel van hun blauwdrukken [
:
]
.op. Metterdaad, hun blauwdrukken waren voldoende om bergen te gummen
Niet denken dat GOD zal immer Zijn toezegging naar Zijn gezanten breken. [
:

]
.GOD is Almachtige, Wreker
De dag zal komen wanneer dit land zal met een nieuw land vervangen [
:
]
worden, en ook de luchten, en eenieder zal gebracht worden alvorens GOD, de Een,
.de Opperst
En jullie zullen de schuldige daarover dag vastgeketend in de kluisters [
:
]
.aantreffen
Hun kledingstukken zullen maakten van de teer, en vuur zal hun gezichten [
: ]
.overweldigen
Voor GOD zal allen geest voor betalen wat ook het won; GOD is de meest [
: ]
.efficient reckoner
Dit is een proclamatie voor de mensen, om te worden gewaarschuuwd bij [
: ]
dezen, en naar laten zij weten die Hij is slechts een god, en want diegenen die erop
.nahouden intelligentie te nemen luisteren
.
(Al-hijr Valley (Al-hijr - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [ :]
.L
.R. Deze (brieven) zijn drukproefen van deze bijbel; Een diepgaande Quran
.Beslist, diegenen die disbelieved zullen toewensen zij waren voordragers [ :]
Laten zij eten, verlustigen zich in, en verblijven verblind door wishful [ :    ]
.hoofdbreken; Zij zullen vernemen
Wij nooit elk gemeenschap vernietigden, behalve overeenkomstig een [ :
]
.specifieke, voorbeschikten tijdperk
Het eind van elk gemeenschap kan nooit worden vooruitgegaan, evenmin [ : ]
.stelde
.Zij zeiden, "O jullie welk kregen deze herinnering, jullie zijn gek [ : ]
"?Waarom halen jullie niet de engelen om, als jullie zijnen eerlijk" [ :
]
Wij zenden niet omlaag de engelen met uitzondering specifieke functies op. [ :]
.Anders, geen een willekeur zijn respited
Absoluut, wij hebben de herinnering afgekondigd, en, absoluut, wij zullen het [ :]
.conserveren
Wij hebben (gezanten) opgezonden alvorens jullie naar de gemeenschappen [ :]
.in het verleden
.Telkens een gezant ging ernaar, zij vrolijk maakten zich over hem [ :]
.Wij zodoende de geesten controleren van de schuldig [ :]
Zodoende, zij kunan niet in hem geloven. Dit was het systeem sedert het [ :    ]
.verleden generaties
;Zelfs als wij geopend voor hen een poort in de lucht, door welk zij klim [ :
]
".zij zullen zeggen, "Onze ogen zijn bedrogen. Wij zijn behekst [ : ]
Wij sterrenstelsels monteerden in de lucht, en het versierden voor de [ : ]
.beholders
.En wij behoedzaam het tegen iedere verworpene duivel [ :
]
Als elk van hen stiekemerds rondom om toe te horen, een machtig projectiel [ :]
.zal hem back jagen
Zoals voor het land, wij het construeerden, en adapteerden erop stabilisatoren [ :]
.(bergen), en wij verbouwden erop een perfect evenwicht van allemaal
.Wij het haalde habitable voor jullie, en voor schepsels jullie stijven niet voor [ :]
Er is niets die wij niet bezitten oneindige hoeveelheden daarvan. Maar wij [ :]
.zenden het omlaag in nauwkeurige afmeting
En wij zenden de winden als pollinators, en veroorzaken water neer te dalen [ :]
van de lucht voor jullie moeten drinken. Anders, jullie konden het smakelijk niet
.behouden
.Het is wij die controle leven en dood, en wij zijn de uiterste inheritors [ :    ]
En wij geheel weten die tussen jullie die vooruitgang, en wij geheel weten [ :
]
.diegenen die regress
.Your Lord zal zeker hen ontbieden. Hij is Most Wise, Omniscient [ : ]
Wij de menselijke wezen maakten van hoogbejaarde drek, zoals de klei van [ : ]
.de pottenbakker
.Zoals voor de jinns, wij hen maakten, voor die, van brandend vuur [ :
]
Your Lord zei naar de engelen, "ik een menselijk wezen maak van [ :]
.hoogbejaarde drek, zoals de klei van de pottenbakker
Once I perfecte hem, en mep in hem van Mijn animo, jullie willen daling " [ :]
".uitgestrekt alvorens hem
,De engelen vielen uitgestrekt; Alle hen [ :    ]
.behalve Iblis (Satan). Hij afkeurde te zijn met de prostrators [ :    ]
"?Hij zei, "O Iblis (Satan), waarom zijn jullie niet met de prostrators [ :    ]
Hij zei, "ik ben niet naar uitgestrekt alvorens een menselijk wezen, welk [ :        ]
".Jullie ontwikkelden van hoogbejaarde drek, zoals de klei van de pottenbakker
.Hij zei, "Daarom, jullie moeten komen eruit; Jullie worden verbannen [ :   
]
".Jullie hebben Mijn verwerping opgelopen totdat de Dag van Het oordeel" [ :    ]
".Hij zei, "My Lord, respite mij totdat de dag zij worden herleefd [ :    ]
.Hij zei, "Jullie zijn respited [ :   
]
".Totdat de gespecificeerde dag en tijdperk" [ :    ]
Hij zei, "My Lord, sedert Jullie hebben willed die ik verdwaal, ik zal zeker [ :    ]
.hen op land verlokken; Ik zal hen alle op het verkeerd pad zenden
Behalve die tussen Uw worshipers die worden absoluut naar Jullie louter " [ :
]
".besteed
.Hij zei, "Dit is een wet da’s inviolable [ :
]
Jullie geen mogendheid hebben overheen Mijn bediendeen. Jullie slechts " [ :
]
.mogendheid hebben overheen de strayers die jullie volgen
.And Hell verwacht hen alle" [ :
    ]
Het zal zeven poorten hebben. Allen poort zal een specifieke gedeelte van " [ :

]
".hen krijgen
.Zoals voor de gerechtvaardigde, zij zullen tuinen en vering genieten van [ :
]
.Komen daarin, vredig en veilig binnen [ :
]
Wij alle jaloersheid schafen van hun harten af. Zoals een gezin, zij zullen op [ :

]
.aangrenzende aankledingen
nooit zullen zij doorstaan elk moeheid daarin; Nooit zullen zij zijn evicted [ :
]
.daaruit
.Inform My bediendeen die ik ben de Forgiver, Most Merciful [ :
]
.En die Mijn retribution is de meest pijnlijk retribution [ : ]
.Te verstaan geven hen omstreeks gasten van Abraham [ : ]
wanneer zij liepen zijn verblijfplaats binnen, zij zeiden, "Vrede." Hij zei, "Wij [ : ]
".gaan ongerust over jullie
Zij zeiden, 'zijn Niet ongerust. Wij goed nieuwtje hebben voor jullie: Een [ :     ]
".geillumineerde zoon
Hij zei, "Hoe kan jullie me zodanig goede nieuwtje geven, wanneer ik zo oud [ :
]
"?zijn? Geven jullie nog me dit goede nieuwtje
".Zij zeiden, "Het goede nieuwtje wij geven jullie is gegrond; Wanhopen niet [ : ]
Hij zei, "Geen vertwijfelingen van zijn barmhartigheid van Lord, behalve de [ : ]
".strayers
"?Hij zei, "Wat is uw missie, O gezanten [ :
]
.Zij zeiden, "Wij worden naar schuldige mensen verzonden [ : ]
.Zoals voor gezin van Kavel, wij zullen hen alle behoeden" [ : ]
".Maar niet zijn vrouw; Ze wordt bestemd te zijn met de veeg" [ : ]
.De gezanten gingen naar de stad van Kavel [ : ]
".Hij zei, "Jullie zijn onbekende mensen [ : ]
.Zij zeiden, "Wij dragen jullie aan wat zij hebben getwijfeld [ :     ]
.Wij dragen jullie de waarheid aan; Wij zijn eerlijk" [ :
]
Jullie willen uw gezin nemen bij nacht. Blijf hen achter, en zorg die geen der " [ : ]
".jullie blikt. Ga rechtdoorzee als gebeveeld
Wij brachten bij hem dit bevel aan: Die mensen zijn om te worden vernietigd [ : ]
.des morgens
.De mensen van de stad kwamen blij [ :
]
.Hij zei, "Deze zijn mijn gasten; Ontrieven niet me [ : ]
".Vrees GOD, en niet foei me" [ : ]
"?Zij zeiden, legden wij niet' jullie van contacterend anyone op [ :
]
".Hij zei, "Hier zijn mijn dochters, als jullie moeten [ :
]
.Maar, helaas, zij werden totaal door hun wellust verblind [ :
]
.Zodoende, de ramp geslagene hen des morgens [ :
    ]
Wij draaiden ons het ondersteboven, en douchte hen met verwoestende [ :
]
.rotsen
.Dit is een les want diegenen die erop houden intelligentie na [ :
]
.Deze wil altijd zijn het systeem [ :
]
.Dit is een voorteken voor de gelovigen [ :

]
.De mensen van het hout ook waren transgressors [ :
]
Zodoende, wij wreekten van hen, en beide gemeenschappen worden geheel [ :
]
.gedocumenteerd
.De mensen van Al-hijr disbelieved de gezanten [ :]
.Wij gaven hen onze openbaringen, maar zij hen negeerden [ :]
.Zij gebruikt om veilige thuizen buiten de bergen te kerven [ :]
.De ramp geslagene hen des morgens [ :    ]
.Wat zij oppotten niet hen hielpen [ :
]
Wij maakten geen luchten en het land, en alles tussen hen, met uitzondering [ : ]
een specifiek doel. Het eind van de wereld zal komen, zo vergasten hen met
.goedwillende verzaking
.Your Lord is de Schepper, de Omniscient [ : ]
.Wij hebben jullie de zeven tweetallen, en de grote Quran gegeven [ :
]
benijden Niet van wat wij begiftigden aan de andere (gezanten), en worden [ :]
.(niet door de disbelievers), en lagere uw vleugel voor de gelovigen verdriet
".En verkondigen: "Ik ben de manifest warner [ :]
.Wij zullen de beschotten gaan over [ :]
.Zij accepteren de Quran slechts deels [ :]
,Door uw Lord, wij zullen hen alle verhoren [ :]
.omstreeks het alles zij hebben gedaan [ :    ]
Daarom, uitvoeren de ordes schonken naar jullie, en negeren het idool [ :
]
.worshipers
,Wij zullen jullie de mockers besparen [ : ]
.die andere god zette buiten GOD op. Zij zullen zeker vernemen [ : ]
Wij weten gevulde bloem inktkoker die jullie mogen door hun uitingen zich [ :
]
.ergeren
.Jullie willen uw Lord bezingen, en zijn met de prostrators [ :]
.En verheerlijken uw Lord, om te zekerheid verkrijgen [ :]
.
(The Bee (Al-nahl - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
bevel VAN DE GOD is reeds (verkondigd en alles is reeds) uitgeschreven, zo [ :]
spoeden zich niet het. Zijn Hij verheerleek; De Most High, ver boven elk idoolen zij
.rechtgezet
Hij zendt omlaag de engelen met de openbaringen op, verdragende Zijn [ :]
bevelen, naar whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen: "Jullie willen preken
".die er is geen andere god buiten Me; Jullie willen reverence Mij
Hij maakte de luchten en het land voor een specifiek doel. Hij is veel ook [ :    ]
.Hoog, ver boven elk idoolen zij rechtgezet
Hij ontwikkelde de menselijk van een kleine drop, toen hij draait zich in een [ :
]
.vurige tegenspeler
And He ontwikkelde de levende have voor jullie, om jullie met de warmte, en [ : ]
.vele andere winsten, te bevoorraden alsmede etenswaar
Zij ook jullie bevoorraden met lux tijdens uw recreatie, en wanneer jullie [ : ]
.reizen
En zij dragen uw ladingen om neer te strijkt die jullie konden niet draagwijdte [ :
]
.zonder een grote ontbering. Zeker, uw Lord is Medelevende, Most Merciful
En (Hij ontwikkelde) de paarden, de muilezels, en de ezels voor jullie moeten, [ :]
.en voor lux karren. Aanvullend, Hij ontwikkelt wat jullie weten niet
GOD de paadjes vertoont, incluis de verkeerde een of anders. Als Hij willed, [ :]
.Hij kan hebben alle jullie geleid
Hij zendt omlaag van de lucht water voor uw drankje op, en om bomen voor [ :]
.uw winst te bebouwen
Erbij, Hij verbouwt voor jullie kortwiekt, olijven, palmen dateren, druiven, en [ :]
.alle types vruchten. Dit is (voldoende) bestendig voor mensen die denken
And He pleegt, in uw dienst, de avond en de dag, alsmede the sun en de [ :]
maan. Ook, de sterren worden door Zijn bevel gepleegd. Deze zijn (voldoende)
.drukproefen voor mensen die begrijpen
En (Hij ontwikkelde) voor jullie op land dingen van diverse kleuren. Dit is [ :    ]
.een (voldoende) bestendig voor mensen die nemen luisteren
And He beging de zee om jullie voor te leggen; Jullie ervan gevoelig vlees [ :
]
biken, en zetsel jewelry welk jullie voeren. En jullie zien de schip warend het voor uw
.commerciele winsten, als jullie zoeken Zijn bounties, die jullie mogen erkentelijk zijn
And He monteerde stabilisatoren (bergen) op land, lest er tuimelt mee jullie, [ : ]
.alsmede rivieren en wegen, die jullie mogen worden geleid
.En oriëntatiepunten, alsmede de sterren; Te zijn gebruikt voor de navigatie [ : ]
Is One die maakt zoals een die ontwikkelt niet? Zouden jullie nu nemen [ :
]
?luisteren
Als jullie gelden zegeningen VAN DE GOD, jullie kunan niet misschien hen [ :]
.omvatten. GOD is Forgiver, Most Merciful
.En GOD weet wat ook jullie verhullen en wat ook jullie declareren [ :]
Zoals voor de idoolen zij rechtgezet buiten GOD, zij niets maken; Zij zich [ :]
.werden gemaakt
Zij in dood, niet leven, en zij hebben geen voorstelling hoe of wanneer zij [ :]
.zullen herleefd worden
Uw god is een god. Zoals voor diegenen die geloven niet in het Hiernamaals, [ :]
.hun harten wijzen van de hand, en zij zijn arrogant
Absoluut, GOD weet alles zij verhullen en alles zij declareren. Hij liefhebt [ :    ]
.niet diegenen die zijn arrogant
wanneer zij worden gevraagd, "Wat doen jullie denken van deze [ :
]
".openbaringen van uw Lord," zij zeggen, "Relaasen van het verleden
Zij zullen verantwoordelijkden stel voor hun zondes op de Dag van De [ : ]
verrijzenis, alle hen, behalve de zondes van alle die welk zij misleid door hun
!onwetendheid. Welk kwaad vracht
Anderen verkiezen hen hebben in het verleden bekokstoofd, en zodoende, [ : ]
GOD hun gebouw vernietigde op de stichting, veroorzakend het dak om erop te
.vallen. De retribution geslagene hen wanneer zij kleinst verwacht
Dan, op de Dag van De verrijzenis, Hij zal hen blameren en vragen, "Waar [ :
]
Mijn leden die jullie hadden buiten Mij rechtgezet, en hadden Me voor hun belang
geopponeerd tegen?" Die bedeeld met kennis zal zeggen, "Vandaag, de schande en
".narigheid hebben befallen de disbelievers
De engelen hen steken naar de dood binnen de toestand van wronging hun [ :]
geesten. Da’s wanneer zij eindelijk onderwerpen, en zeggen, "Wij deden niets
.verkeerd!" Ja metterdaad. GOD oplet geheel van het alles jullie hebben gedaan
Daarom, de voorportalen van De hel lopen, waarin jullie abide voor altijd [ :]
.binnen. Welk ellendige bestemming voor de arrogante een of anders
Zoals voor de gerechtvaardigd, wanneer zij worden gevraagd, "Wat doen [ :    ]
jullie denken van deze openbaringen van uw Lord," zij zeggen, "Goed." Voor
diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, geluk; En de domicilie van het
.Hiernamaals is zelfs better. Welk zalige domicilie voor de gerechtvaardigd
De hoven van Eden worden hen voorgebehouden, waarin rivieren vlieten. Zij [ :    ]
.hebben iets zij wens daarin. GOD zodoende vergeldt de gerechtvaardigd
De engelen hun levens eindigen binnen de toestand van rechtvaardigheid, [ :    ]
zeggende, "Vrede zijn aan jullie. Loop Paradijs (nu) als een vergelding voor uw
".werken binnen
Zijn zij verwachtende de engelen hen bedragen, of totdat uw oordeel van [ :        ]
Lord bedraagt vrijaf? Die alvorens hen gelijk ding deden. GOD is niet de Een die
.verongelijkte hen; Zij zijn de een die verongelijkt hun eigen geesten
Zij hebben de consequenties van hun kwade werken opgelopen, en de zeer [ :   
]
.dingen zij vrolijk maakten zich over terugkwamen om hen te spoken
Het idool worshipers zeggen, "adb GOD willed, wij zouden elk idoolen [ :    ]
tevens Hem niet verheerlijken, evenmin ben zal onze ouderpaar. Evenmin zouden wij
iets tevens Zijn verboden verbieden." Die alvorens hen hebben gelijk gedaan.
?Kunnen de gezanten doen allesbehalve leveren de complete boodschap af
Wij hebben een gezant naar iedere gemeenschap gezonden, zeggende, "Jullie [ :    ]
willen verheerlijken GOD, en afgodendienst ontwijken." Vervolgens, de enkele
werden door GOD geleid, poosje anderen werden naar de afdwaling gepleegd. Trek
.het land en de consequenties teken voor de rejectors aan
Ongeacht hoe harde jullie proberen om hen te geleiden, GOD geleidt geen [ :   
]
.een Hij was naar de afdwaling gepleegd. Zodoende, geen ieder kan hen helpen
Zij vloekten plechtig door GOD: "GOD zal niet de dood herleven." Absoluut, [ :    ]
.zodanig is Zijn inviolable toezegging, maar meeste mensen weten niet
Hij zal dan kenmerken naar de eenieder alle de dingen zij hadden [ :    ]
gedisputeerd, en zullen verhuren diegenen die disbelieved weten die zij waren
.leugenaars
.Om iets gedaane te hebben, wij eenvoudig zeggen ernaar, "Zijn," en het is [ :
]
Diegenen die geëmigreerd voor het belang van GOD, omdat zij werden [ :
]
nagejaagd, wij zullen zeker het halen er toe hen gul in dit leven, en de belonen van het
.Hiernamaals is zelfs groter, als zij slechts wisten
.Dit is omdat zij standvastig voet bij stuk houden, en in hun Lord zij trust [ :
]
Wij opzonden niet alvorens jullie behalve mannen welk wij inspireerden. [ :
    ]
.Vraag diegenen die de bijbel weten, als jullie weten niet
Wij hen bevoorraadden met de drukproefen en de bijbels. En wij zonden [ :

]
omlaag naar jullie deze boodschap op, om voor de mensen alles te verkondigen da’s
.gezondene omlaag ernaar, misschien zij zullen weerkaatsen
garandeerden diegenen die blauwdruk kwade blauwdrukken dat GOD wil van [ :
]
niet oorzaak het land hen slikken, of die de retribution zullen hen niet bedragen
?wanneer zij kleinst te wachten staan het
.Het mag slaan hen poosje zij zijn slapend; Zij kunnen nooit ontsnappen [ :
]
Of het mag slaan hen poosje zij angstig het verwachten. Uw Lord is [ :

]
.Medelevende, Most Merciful
Hebben zij niet alle de dingen gemaakt door GOD aangetroffen? Hun [ :
]
afschaduwingen ringen hen juist om en lieten, in totale submissie naar GOD, en
.gewillig
Naar GOD vooroverliggenden alles in de luchten en alles op land - ieder [ :
]
.schepsel - en zo de engelen doen; Zonder de kleinste arrogantie
Zij reverence hun Lord, hoog boven hen, en zij doen wat zij worden [ : ]
.gebeveeld om te doen
GOD heeft verkondigd: "Niet verer twee goden; Er is slechts een god. Jullie [ : ]
".willen reverence Mij louter
To Hem behoort alles in de luchten en het land en daarom, de godsdienst [ : ]
willen worden absoluut naar Hem louter besteed. Zouden jullie bij uitzondering GOD
?verheerlijken
Elk zegening jullie verlustigen zich in is van GOD. Alsnog, wanneer jullie [ :     ]
.oplopen elk tegenslag jullie onmiddellijk klagen naar Hem
Alsnog, zodra Hij uw droefheid ontzett, enkel van jullie komen op [ :
]
.afgodendienst terug
Laten zij disbelieve in wat wij hebben hen gegeven. Voorgaan en verlustig [ : ]
.zich in voorlopig; Jullie zullen zeker vernemen
Zij bestempelen als voor de idoolen zij rechtgezet buiten de onwetendheid, [ : ]
een gedeelte van de mondvoorraad wij begiftigen aan hen. Door GOD, jullie zullen
.schreven op conto voor uw vernieuwingen
Zij zelfs dochters wijzen naar GOD toe, zijn Hij verheerleek, poosje zij [ :
]
.prefereren voor zichzelf wat zij zoals
wanneer een daarvan krijgt een baby meisje, zijn gezicht wordt versomberd [ : ]
.met verpletterende mistroostigheid
Beschaamde, hij verbergt van de mensen, vanwege het slechte nieuwtje [ : ]
gegeven naar hem. Hij zelfs piekert: Moet hij behouden de baby grudgingly, of om
.haar begraven in de stof nemen. Kwaad metterdaad is hun oordeel
Diegenen die geloven niet in het Hiernamaals stellen de slechtste voorbeelden [ : ]
in, poosje naar GOD behoort de meeste sublime voorbeelden. Hij is de Almachtige,
.de Most Wise
Als GOD de mensen tuchtigde voor hun zondes, Hij zou hebben ieder [ : ]
schepsel op land vernietigd. Maar Hij respites hen voor een specifieke,
voorbeschikten tijdperk. Eens hun voorlopig beëindigt, zij kunan niet het door een uur
.uitstellen, evenmin gaan het vooruit
Zij schrijven aan naar GOD toe wat zij afkeer voor zichzelf, dan de [ : ]
onwaarheid brengen met hun eigen tongen uit die zij zijn gerechtvaardigd! Zonder elk
.twijfel, zij hebben Helle opgelopen, voor de zij hebben gerebelleerd
Door GOD, wij hebben (gezanten) naar de gemeenschappen opgezonden [ :     ]
alvorens jullie, maar de duivel opgesmukt hun werken in hun ogen. Zodoende, hij is
.nu hun lord, en zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Wij hebben deze bijbel naar jullie afgekondigd, om voor hen te kenmerken [ :
]
wat zij kwestie, en om leiding te bevoorraden en barmhartigheid voor mensen die
.geloven
GOD opzendt omlaag van de lucht water de land te verlevendigen na het het [ : ]
.had gestorven. Dit moet zijn (voldoende) bestendig voor mensen die horen
En in de levende have er is een les voor jullie: Wij jullie bevoorraden met een [ : ]
drankje van hun buiken. Van het midden van verteerden etenswaar en bloed, jullie
.puure melk krijgen, appetijtelijk voor de drinkers
En van de vruchten van dateren palmen en druiven jullie produceren [ :
]
intoxicants, alsmede goede mondvoorraad. Dit moet zijn (voldoende) bestendig voor
.mensen die begrijpen
En uw Lord de bee bezielde: Bouw thuizen in de bergen en bomen, en in (de [ : ]
.hives) zij postuur voor jullie
Dan eten van alle de vruchten, navolging het ontwerp van uw Lord, [ : ]
nauwkeurig. Van hun buiken komt een drankje van verschillende kleuren, waarin er
heelt voor de mensen. Dit moet zijn (voldoende) bestendig voor mensen die
.weerkaatsen
GOD jullie maakte, toen Hij voleindigt uw levens. Hij verhuurt enkel van [ :
]
jullie leven naar de oudste leeftijd, slechts om inlichtingen te vragen die er is een
.beperking naar de kennis zij kunnen verkrijgen. GOD is Omniscient, Omnipotent
GOD heeft voor enkel van jullie meer dan anderen gestijfd. Diegenen die [ :
]
worden gegeven volop zouden nooit hun eigenschappen naar hun beambte naar de
uitgebreidheid van de vervaardiging hen leden geven. Zouden zij zegeningen VAN
?DE GOD doen afstand van
En GOD trok jullie echtelieden van tussen jullie eigen aan, en geproduceerd [ :
]
voor jullie van uw echtelieden kinderen en kleinkinderen, en jullie bevoorraadden met
goede mondvoorraad. Moeten zij in falsehood geloven, en ondankbaar van de
?zegeningen VAN DE GOD zich draaien
Alsnog, zij adoratie buiten GOD wat geen mondvoorraad bezit voor hen in de [ :
    ]
.luchten, evenmin op land, evenmin kunnen hen met het iets bevoorraden
Daarom, geen voorbeelden citeren voor GOD; GOD weet poosje jullie weten [ :
]
.niet
GOD de voorbeeld citeert van een slaaf welk wordt bezeten, en is totaal [ :
]
machteloos, ten opzichte van welk wij bedeeld met goede mondvoorraad, waarvan hij
schenkt naar de liefdadigheid ondershands en publiek. Zijn zij gelijkmatig? Pluim zijn
.naar GOD, meest van hen weten niet
En GOD de voorbeeld citeert van twee mannen: Ieder is dom, ontbreekt de [ :
]
deskundigheid om iets te doen, is totaal aangewezen op zijn magister - welke weg hij
hem dirigeert, hij kun niet iets handelswaar produceren. Is hij opgewassene een die
?regels met de rechtvaardigheid, en wordt in de juiste paadje geleid
Naar GOD behoort de toekomst van de luchten en het land. Tot Hij wordt [ :

]
betrokken, het eind van de wereld (het uur) is een knipperen van een oog vandaan, of
.zelfs dichterbij. GOD is Omnipotent
GOD jullie bracht buiten uw moeder's buiken wetend niets, en Hij gaf jullie [ :
]
.het verhoor, het gezichtsvermogen, en de hersens, die jullie mogen erkentelijk zijn
zien zij niet de vogelstand gepleegd om de dampkring van de lucht aan te [ :
]
vliegen? Geen houdt hen boven in de lucht behalve GOD. Dit moet zijn (voldoende)
.bestendig voor mensen die geloven
En GOD bevoorraadde voor jullie stationaire thuizen waarin jullie kunnen [ :]
leven. En Hij bevoorraadde voor jullie draagbare zelven gemaakt van de dierevelen
van levende have, zo jullie kunnen hen benutten wanneer jullie reizen, en wanneer
jullie bezinken. En van hun wol, bonten, en haren, jullie maken aankledingen en
.luxeartikelen voor even
En GOD bevoorraadde voor jullie schaduwen door de dingen welk Hij [ :]
ontwikkelde, en bevoorraadde voor jullie behoedt in de bergen, en bevoorraadden
voor jullie kledingstukken die jullie behoeden van smoorhi, en kledingstukken die
bewaren voor wanneer jullie vechten in de oorlogen. Hij zodoende maakt Zijn
.zegeningen aan jullie vol, die jullie mogen onderwerpen
Als zij nog versturen, dan uw louter missie is de duidelijke levering (van de [ :]
.(boodschap
Zij geheel herkenen zegeningen VAN DE GOD, dan hen ontkenen; De [ :    ]
.meerderheid van hen zijn disbelievers
De dag zal komen wanneer wij brengen van iedere gemeenschap een getuige [ :
]
op, dan diegenen die disbelieved zal niet worden veroorloofd (om) te spreken,
.evenmin zal zij worden verontschuldigd
Eens diegenen die gezondigd treffen de retribution aan, het zal ook laat; Het [ : ]
.zal niet zijn heen en weer reisde voor hen, evenmin zullen zij zijn respited
En wanneer diegenen die verbondene afgodendienst hun idoolen zien, zij [ : ]
zullen zeggen, "Our Lord, deze zijn de idoolen wij hadden buiten Jullie rechtgezet."
".De idoolen zullen dan hen confronteren en zeggen, "Jullie zijn leugenaars
Zij zullen totaal GOD daarover dag menen te mogen, en de idoolen zij [ :
]
.hadden verzonnen zullen hen loochenen
Diegenen die disbelieve en stoten van de paadje van GOD af, wij groeien hun [ :]
.retribution door voegend meer retribution, wegens hun zondes aan
De dag zal komen wanneer wij zullen van iedere gemeenschap een getuige [ :]
van tussen hen tillen, en brengen jullie als de getuige van deze mensen. Wij hebben
naar jullie dit boek om uitduidingen voor het alles onthullen, en leiding, en
.barmhartigheid, en goed nieuwtje voor de voordragers te bevoorraden
GOD rechtvaardigheid stimuleert, liefdadigheid, en aangaande de [ :]
schoonfamilie. En Hij verhoedt kwade, ondeugd, en zonde. Hij illumineert jullie, die
.jullie mogen nemen luisteren
Jullie willen uw verdrag volbrengen met GOD wanneer jullie zo'n verdrag [ :]
maken. Jullie willen niet verkrachten de eeden na de bezwering (door God) om hen
erbuit te dragen, voor jullie hebbenen GOD een guarantor voor jullie gemaakt. GOD
.weet alles jullie doen
zijn Niet zoals de knitter die ontwart om haar geducht breiend in de menigtes [ :]
van ondeugdelijke garen. Dit is uw voorbeeld als jullie misbruiken de eeden om
voordeel van elkaar te nemen. Hetzij een groepering is ruimer dan de andere, GOD
zodoende jullie steekt naar de test. Hij zal zeker jullie manifesteren op de Dag van De
.verrijzenis alles jullie hadden gedisputeerd
Had GOD willed, Hij kan hebben jullie een kerkvolk gemaakt. Maar Hij [ :    ]
opzendt op het verkeerd pad wie ook kiest om te verdwalen, en Hij gidsen wie ook
toewenst om te worden geleid. Jullie zullen zeker worden gevraagd omstreeks het
.alles jullie hebben gedaan
geen eeden misbruiken tussen jullie, lest jullie schuiven na een geducht [ :
]
foothold terug, toen jullie narigheid oplopen. Zodanig is de consequentie van stotend
van de paadje van GOD (door de instelling een slecht voorbeeld); Jullie lopen een
verschrikkelijk . retribution op
Niet verkopen uw eeden klein alvorens GOD. Wat GOD bezit is ver better [ : ]
.voor jullie, als jullie slechts wisten
Wat jullie bezitten opraakt, maar wat GOD bezit voorgaanden voor altijd. Wij [ : ]
zullen zeker vergelden diegenen die standvastig voet bij stuk houden; Wij zullen hen
.voor hun gerechtvaardigde werken belonen
Anyone die werkt rechtvaardigheid, manspersoon of vrouwtje, poosje [ :
]
gelovende, wij zullen zeker hen een gelukkig leven in deze wereld verhoren, en wij
zullen zeker betalen hen hun gevulde bloem belonen (op de Dag van Het oordeel)
.voor hun gerechtvaardigde werken
wanneer jullie lezen de Quran, jullie willen toevlucht zoeken in GOD van [ :]
.Satan de verworpen
Hij heeft geen mogendheid overheen diegenen die geloven en trust in hun [ :]
.Lord
Zijn mogendheid wordt naar diegenen die kies hem begrensd als hun [ :]
.magister, diegenen die kies hem als hun god
wanneer wij vervangen een openbaring van kracht van ander, en GOD let [ :]
geheel van op wat Hij onthult, zij zeggen, "Jullie maakten dit boven!" Metterdaad,
.meest van hen weten niet
Zeggen, "The Holy Spirit heeft het omlaag van uw Lord gebracht, eerlijk, te [ :]
verzekeren diegenen die geloven, en om een baken en goed nieuwtje voor de
".voordragers te bevoorraden
Wij leten geheel op die zij zeggen, "Een menselijk wezen hem onderricht!" [ :    ]
De tong van de bron zij zinspelen op is Niet-Arabisch, en dit is een perfect Arabisch
.tong
Zeker, diegenen die geloven niet in de openbaringen VAN DE GOD, GOD [ :
]
.niet hen geleidt. Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Het enige een of anders die fabriceren dwaalleren zijn diegenen die geloven [ : ]
.niet in de openbaringen VAN DE GOD; Zij zijn de echte leugenaars
Diegenen die disbelieve in GOD, na trouw verkregen, en gewordene geheel [ : ]
inhoud met het ongeloof, heeft woede van GOD opgelopen. Het enige een of anders te
zijn verontschuldigd zijn diegenen die worden gedwongen om ongeloof toe te geven,
.poosje hun harten zijn vol van de trouw
Dit is omdat zij hebben prioriteit hieraan bestaan overheen het Hiernamaals [ :
]
.gegeven, en GOD niet zodanig ongelovige mensen geleidt
Dat zijn de een welk GOD heeft hun harten, en hun verhoor, en hun [ :]
.gezichtsvermogen bezegeeld. Zodoende, zij verblijven onwetend
.Wel degelijk, zij zullen de verliezers in het Hiernamaals [ :]
Zoals voor diegenen die emigreren vanwege de vervolging, dan continueren [ :]
om te streven en standvastig voet bij stuk houden, uw Lord, vanwege alle dit, is
.Forgiver, Most Merciful
De dag zal komen wanneer iedere geest zal zijn eigen pleitbezorger dienen [ :]
als, en iedere geest zal geheel voor betaald worden wat ook het had, zonder de
.kleinste onrechtvaardigheid gedaan
GOD de voorbeeld citeert van een gemeenschap die gebruikt te zijn veilig [ :]
en voorspoedig, met de mondvoorraad bedragend het van overal. Maar dan, het
draaide zich ondankbaar van de zegeningen VAN DE GOD. Zodoende, GOD
veroorzaakte hen moeten de ontberingen van de verhongering en onveiligheid
.proeven. Zodanig is de requital voor wat zij deden
Een gezant had ernaar van tussen hen gegaan, maar zij verwierpen hem. [ :    ]
.Zodoende, de retribution hen sloegen voor hun zonde
Daarom, jullie willen eten van de mondvoorraad VAN DE GOD alles da’s [ :
]
wettige en handelswaar, en zijn erkentelijk van de zegeningen VAN DE GOD, als
.jullie doen verheerlijken Hem louter
Hij slechts verbiedt voor jullie dode beesten, bloed, het vlees van de [ : ]
zwijnen, en etenswaar welk is gewijd aan bij uitzondering GOD. Als ieder wordt
gedwongen (om deze) te eten, zonder wezen beraadslagen of boosaardig, toen GOD is
.Forgiver, Most Merciful
Jullie willen niet slaken onwaarheden met uw eigen tongen betuigend: "Dit [ : ]
is wettig, en dit is onwettig," om onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD
te fabriceren. Zeker, diegenen die fabriceren onwaarheden en bijvoeglijke bepaling
.hen naar GOD zullen nooit slagen
.Zij verlustigen zich in summier, dan verduren pijnlijk retribution [ :
]
Voor de Israëliers, wij verboden wat wij verhaalden naar jullie weleer. Het [ :]
was van niet ons die verongelijkte hen; Zij zijn de een die verongelijkt hun eigen
.geesten
Alsnog, qua diegenen die aantreden zonde buiten de onwetendheid dan [ :]
berouwen daarna en vernieuwing, uw Lord, na het dit wordt gedaan, is Forgiver, Most
.Merciful
Abraham was metterdaad een voorbeeldige voorhoede in zijn submissie naar [ :]
.GOD, een monotheist die nooit idoolen vereerde
Omdat hij was erkentelijk van His zegeningen van Lord's, Hij koos hem en [ :]
.hem geleidde binnen rechtdoorzee paadje
Wij gunden hem geluk in dit leven, en in het Hiernamaals hij zal met de [ :]
.gerechtvaardigd
Toen wij inspireerden jullie (Mohammed) om de godsdienst van Abraham, [ :    ]
.de monotheist te volgen; Hij nooit was een idool worshiper
The Sabbath werd slechts voor diegenen die aanbeland disputerend het [ :
]
(Israëliers & Christenen) gedecreteerd. Uw Lord is de Een die zal hen op de Dag van
.De verrijzenis aangaande hun kwesties berechten
Jullie willen nodigen toe de paadje van uw Lord met de wijsheid en aard [ : ]
enlightenment, en debat ermee in de beste mogelijke manier uit. Uw Lord weet best
die heeft Zijn paadje afgedwaald van, en Hij weet best die zijn de geleide een of
.anders
En als jullie afstrafen, jullie willen brengen een gelijkwaardige straf toe. [ : ]
Maar als jullie vakantieoord naar het geduld (voor de wraak), het zou better voor de
.verpleegde een of anders zijnen
Jullie willen vakantieoord naar het geduld - en uw geduld is bereikbaar maar [ :
]
met de bijstand VAN DE GOD. Verdrieten niet overheen hen, en ergeren zich niet
.door hun blauwdrukken
GOD is met diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, en diegenen die [ :]
.zijn liefdadig
.
(The Children van Israël (Bani Israel - 

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Meeste geprezene is de Een die ontbood Zijn bediende (Mohammed) bij nacht, [
:]
van de Sacred Masjid (van De mekka) naar de verste plaats van prostration, wiens
omstreken wij hebben gezegend, om te manifesteren hem enkel van onze
.voortekenen. Hij is de Hearer, de Seer
Op dezelfde manier, wij gaven Mozes de bijbel, en gaf het een baken voor de [
:]
Kinderen van Israël die weder: "Jullie willen niet zetten elk idool als een Lord en
".Magister buiten Me op
Zij zijn nageslacht van die welk wij droegen met Noah; Hij was een [
:    ]
.erkentelijke bediende
Wij de Kinderen spraken van Israël in de bijbel aan: "Jullie zullen schromelijk [
:
]
kwaad op land, tweemaal plegen. Jullie worden bestemd om in grote hoogtepunten
.van de arrogantie te vallen
wanneer de eerst tijdperk bedraagt vrijaf, wij zullen opzenden tegen jullie " [
: ]
bediendeen van de onze die bezitten groot mocht, en zij zullen uw thuizen
.binnenvallen. Dit is een voorspelling die moet vrijaf bedragen
Nadien, wij zullen geven jullie een ten val brengen hen, en zullen jullie met " [
: ]
.veel rijkdom en kinderen bevoorraden; Wij zullen jullie de superioriteit geven
Als jullie werken rechtvaardigheid, jullie werken rechtvaardigheid voor uw " [
:
]
eigen handelswaar, maar als jullie begaan kwade jullie doen zo naar uw eigen nadeel.
Zodoende, wanneer de tweede tijdperk bedraagt vrijaf, zij zullen jullie verslaan en
komen de masjid binnen, evenals zij de eerst tijdperk deden. Zij zullen uitvegen alle
".de winsten jullie hadden bewerkt
Your Lord stortbaden jullie met Zijn barmhartigheid. Maar als jullie komen op [
:]
zonde terug, wij zullen met retribution logenstraffen. Wij hebben Gehenna
.gekwalificeerd als een laatste domicilie voor de disbelievers
This Quran gidsen naar de beste paadje, en goed nieuwtje brengt naar de [
:]
gelovigen die een gerechtvaardigd leven leiden, die zij hebben verdiend een groot
.belonen
Zoals voor diegenen die disbelieve in het Hiernamaals, wij hebben verdachte [
:]
.hen een pijnlijk retribution
Het menselijke wezen dikwijls bidt voor ergens toe die mag hem bezeren, [
:]
.hoofdbreken die hij bidt voor ergens toe goed. Het menselijke wezen is ongeduldig
Wij gaven de avond en de dag twee voortekenen weder. Wij maakten de [
:]
avond donker, en de dag ontstak, die jullie mogen mondvoorraad van uw Lord daarin
zoeken. Dit ook richt voor jullie een timend systeem, en de manier van berekening op.
.Wij zodoende alles legen in het detail uit
Wij hebben de voorland van ieder menselijk wezen geregistreerd; Het wordt [
:    ]
naar zijn nek verbonden. Op de Dag van De verrijzenis wij zullen hem een melding
.overhandigen da’s toegankelijk
.Lezen uw eigen melding. Vandaag, jullie volstaan als uw eigen reckoner [
:
]
Wie ook wordt geleid, wordt voor de dagen eigen handelswaar geleid, en wie [
: ]
ook verdwaalt zo naar zijn eigene nadeel. Geen zondaar zal de zondes van anyone
.anders dragen. Wij nooit strafen zonder eerst zendende een gezant af
Als wij zijn om elk gemeenschap te vernietigen, wij laten de leiders begaan [
: ]
grote corruptie daarin. Op een keer zij verdienen retribution, wij vernietigen het
.helemaal
Vele een generatie hebben wij vernietigden na Noah. Uw Lord is meest [
:
]
.efficient in gaand over de zondes van Zijn bediendeen; Hij is geheel Bewuste, Seer
Anyone die kiest dit vergankelijke leven als zijn prioriteit, wij zullen naar [
:]
hem zich spoeden wat wij beslisen om hem te geven, toen wij hem begaan naar
.Gehenna, waarin hij ondergaat voor altijd, verachtte en versloeg
Zoals voor diegenen die kies het Hiernamaals als hun prioriteit, en werken [
:]
.rechtvaardigheid, poosje gelovende, hun streven zullen gewaardeerd worden
Voor allen een daarvan wij bevoorraden; Wij bevoorraden voor die en deze [
:]
.van uw Lord bounties. Uw Lord bounties zijn onuitputtelijk
Opmerking op welke wijze wij prefereerden sommigen boven anderen (in dit [
:]
.leven). De verschillen in het Hiernamaals zijn ver groter en ver meer beduidend
Jullie willen niet elk andere god zetten buiten GOD op, lest jullie belanden [
:]
.veracht aan en blameerden
Your Lord heeft gedecreteerd die jullie willen niet adoratie behalve Hem, en [
:    ]
uw ouderpaar willen worden gehuldigd. Zolang een of beide van hen leven, jullie
willen nooit zeggen ernaar, "Uff" (het geringste gebaar van de ergernis), evenmin
.willen jullie joelen op hen; Jullie willen vergasten hen amicably
En lager voor hen de vleugels van de nederigheid, en vriendelijkheid, en [
:
]
zeggen, "My Lord, hebben barmhartigheid erop, voor de zij hebben mij van de
".beginstadium opgebracht
Your Lord let geheel van uw binnenste gedachtes op. Als jullie [
: ]
.rechtvaardigheid handhaven, is Hij Forgiver van die die berouwen
Jullie willen de schuldige aalmoes geven naar de schoonfamilie, de [
: ]
behoeftige, de arme, en de reizende buitenlander, maar zijn niet buitensporig,
.verkwistend
De verkwistend zijn brethren van de duivels, en de duivel is ondankbaar van [
:
]
.zijn Lord
Zelfs als jullie moeten van hen versturen, als jullie de barmhartigheid volgen [
:]
.van uw Lord achter, jullie willen vergasten hen in de prettigste manier
Jullie willen niet behouden uw hand stingily verbonden zich naar uw nek, [
:]
evenmin willen jullie dwaas stelen het boven open, lest jullie belanden beschuldigd en
.sorry aan
Voor uw Lord de verstrekking vergroot voor anyone Hij kiest, en het [
:    ]
.verkleint. Hij is geheel Bewust van Zijn schepsels, Seer
Jullie willen niet uw kinderen doden wegens de vrees van de armoede. Wij [
:    ]
bevoorraden voor hen, alsmede voor jullie. Moordpartij hen is een schromelijke
.krenking
Jullie willen niet gaen vreemd; Het is een schromelijke zonde, en een kwaad [
:    ]
.gedrag
Jullie willen niet doden elk persoon - voor GOD hebtt leven heilig - behalve [
:        ]
in de koers van de rechtvaardigheid gemaakt. Als ieder wordt onrechtvaardig gedood,
toen wij geven zijn legataris autoriteit om rechtvaardigheid door te drijven. Zodoende,
hij willen niet overtreffen de beperkingen in wrekende de moord; Hij zal geholpen
.worden
Jullie willen niet beroeren de weeskind'eren geld met uitzondering hun eigen [
:   
]
handelswaar, totdat zij rijpheid treffen. Jullie willen uw verdragen volbrengen, voor
.een verdrag is een grote verantwoordelijkheid
Jullie willen geven volle afmeting wanneer jullie zaken doen, en wegen [
:    ]
.equitably af. Dit is better en meer gerechtvaardigd
Jullie willen niet elk informatie accepteren, tenzij jullie het voor je aflezen. Ik [
:    ]
heb jullie het verhoor gegeven, het gezichtsvermogen, en de hersenen, en jullie zijn
.verantwoordelijk voor benuttende hen
Jullie willen niet wandeling trots op land - jullie kunan niet doorstonden door [
:   
]
.het land, evenmin kunnen jullie zijn als groot als de bergen
.Alle slechte gedrag wordt door uw Lord verworpen [
:    ]
Dit is enkel van de wijsheid geinspireerd naar jullie door uw Lord. Jullie [
:    ]
willen niet andere god zetten buiten GOD op, lest jullie belanden in Gehenna aan,
.beschuldigd en versloegen
Heeft uw Lord jullie jongens gegeven, poosje Hebb geven Zichzelf de [
:
]
?engelen als dochters?! Hoe konden jullie slaken zo'n godslastering
Wij hebben in deze Quran (alle types voorbeelden) geciteerd, die zij mogen [
:
]
.nemen luisteren. Maar het slechts groeit hun tegenzin aan
Zeggen, "Als er waren elk andere goden buiten Hem, als zij aanspraak, zij [
:
]
".zouden hebben geprobeerd om de Bezitter van de troon omver te gooien
.Be He verheerleek, Hij wordt veel ook, ver boven hun uitingen verheft [
:
    ]
Glorifying Hem zijn de zeven scheppingen, het land, en eenieder erin. Er is [
:

]
niets die niet Hem prijst, maar jullie niet hun verheerlijking begrijpen. Hij is Clement,
.Forgiver
wanneer jullie lezen de Quran, wij adapteren tussen jullie en diegenen die [
:
]
.geloven niet in het Hiernamaals een onzichtbaare slagboom
Wij adapteren beschuttingen rond hun geesten, om hen van de betrekking het, [
:
]
en doofheid in hun oren te stremmen. En wanneer jullie preken uw Lord, benuttende
.de Quran louter, zij weggerennen in de tegenzin
Wij leten geheel van op wat zij gehoor geven, wanneer zij horen jullie aan, en [
:

]
wanneer zij samenzweren ondershands - de disbelievers zeggen, "Jullie een gekke
".man volgen
Opmerking op welke wijze zij jullie beschrijven, en op welke wijze dit [
:
]
.veroorzaakt hen moeten de paadje verdwalen
Zij zeiden, "Na wij draaien ons in het gebeente en items, wij worden herleefd [
:
]
"!?opnieuw
.Zeggen, "Zelfs als jullie draaien zich in de rotsen of ijzer [
: ]
Zelfs als jullie draaien zich in elk type creatie die jullie achten onmogelijk." " [
: ]
Zij zullen dan zeggen, "Die ons back brengen?" Zeg, "De Een die jullie maakte in de
eerst plaats." Zij zullen dan hun hoofden verwikken en zeggen, "wanneer wil die
".zijn?" Zeg, "Het mag dichterbij zijn dan jullie denken
De dag Hij roept jullie, jullie zullen door roemende Hem reageren, en jullie [
: ]
.zullen dan snappen die jullie hadden in dit leven maar een klein poosje beklijfd
Tell My bediendeen om elkander in de beste mogelijke manier te trakteren, [
:     ]
voor de duivel zullen altijd proberen om een wig tussen hen te drijven. Zeker, de
.duivel is meeste vurige vijand van de man
Your Lord weet jullie best. Volgens Zijn kennis, Hij mag jullie met de [
:
]
barmhartigheid douchen, of Hij mag requite jullie. Wij niet zonden jullie moeten hun
.pleitbezorger zijn
Your Lord is het best knower van de eenieder in de luchten en het land. [
: ]
Overeenkomstig deze kennis, wij prefereerden enkel voorspellers overheen anderen.
.Bijvoorbeeld, wij gaven David de Psalmen
Zeggen, "Afsmeken wat ook idoolen jullie hebben buiten Hem rechtgezet." [
: ]
Zij hebben geen mogendheid om uw droefheden te ontzetten, evenmin kunnen zij hen
.stremen
Zelfs de idoolen die zij afsmeken zoeken de wegen en middelen naar hun [
:
]
Lord. Zij bidden voor Zijn barmhartigheid, en vrees Dagen retribution. Zeker, de
.retribution van uw Lord is vreselijk
Er is niet een gemeenschap die wij zullen voor de Dag van De verrijzenis niet [
: ]
vernietigen, of breng ernstig retribution aan hen toe. Dit wordt reeds in het boek
.opgeschreven
Wat stopgezete ons van de uitzending de mirakels is die de vorige generaties [
: ]
hebben hen geweigerd. Bijvoorbeeld, wij manifesteerden Thamoud de kameel, een
diepgaand (mirakel), maar zij zondigden tegen het het. Wij zonden de mirakels slechts
.naar instill reverence
Wij op de hoogte jullie die uw Lord geheel de mensen controleert, en wij [
: ]
gaven de zicht weder die wij manifesteerden jullie een test voor de mensen, en de
boom da’s gehaat in de Quran. Wij manifesteerden hen vaste drukproefen naar instill
.reverence erin, maar dit slechts groeide hun verzet aan
wanneer wij zeiden naar de engelen, "Daling uitgestrekt voor De adam," zij [
: ]
vielen uitgestrekt, behalve Satan. Hij zei, "Shall I vooroverliggend naar een Jullie
"?ontwikkelden van de drek
Hij zei, "Since Jullie heeft hem overheen me vereerd, als Jullie respite mij tot [
: ]
".toe de Dag van De verrijzenis, ik zal alle zijn nageslacht, behalve enkel bezitten
Hij zei, "Dan gaan; Jullie en diegenen die volgen jullie zullen in De helle [
:     ]
.aanbelanden als uw requital; Een billijk requital
Jullie mogen hen met uw stem weglokken, en beweeglijk maken alle uw " [
:
]
machten en alle uw mannen tegen hen, en gedeelte in hun geld en kinderen, en hen
.beloven. Iets de duivel toezeggingen is niet meer dan een illusie
Zoals voor Mijn bediendeen, jullie geen mogendheid hebben overheen hen." " [
: ]
.Uw Lord volstaat als een pleitbezorger
Your Lord is de Een die veroorzaakt de schip om de wereldzee door te [
: ]
.drijven, die jullie mogen Dagen bounties zoeken. Hij is Most Merciful naar jullie
Als jullie worden te midden van de zee verdroten, jullie vergeten uw idoolen [
:
]
en oprecht bezweren Hem louter. Maar zodra Hij jullie behoedt naar de kustlijn, jullie
.revert. Metterdaad, het menselijke wezen is ondankbaar
Hebben jullie gesponsoord die Hij wil van niet oorzaak het land, op de [
: ]
kustlijn, om jullie te slikken? Of, die Hij zal niet jullie een tempest neerzenden, toen
?jullie geen beschermer vinden
Hebben jullie gesponsoord die Hij wil van niet terugkomst jullie naar de zee [
: ]
andere tijdperk, dan Hebb zenden jullie een storm neer die verdrinkt jullie vanwege
.uw ongeloof? Eens dit geschiedt, wij zullen niet jullie andere kans geven
Wij hebben de kinderen van De adam vereerd, en hen bevoorraadden met kart [
:
]
op land en in de zee. Wij bevoorraadden voor hen handelswaar mondvoorraad, en wij
.gaven hen grotere voordelen dan tal van onze schepsels
De dag zal komen wanneer wij iedere mensen ontbieden, alsmede hun [
:
]
melding. Zoals voor diegenen die worden een melding van de rechtvaardigheid
gegeven, zij zullen hun melding lezen en wil niet de kleinste onrechtvaardigheid
.doorstaen
Zoals voor diegenen die zijn blind in dit leven, zij zullen blind in het [
:
]
.Hiernamaals; Zelfs een stuk slechter
Zij bijna jullie verzetten van de openbaringen wij hebben jullie gegeven. Zij [
:
    ]
.verlangden jullie moeten nog iets fabriceren, om te beschouwen jullie een vriend
Als het waren niet die wij jullie versterkten, jullie bijna leunden hen juist [
:
]
.enigzins gebeten aan
Hadden jullie deden die, wij zouden de retribution voor jullie in dit leven [
:
]
hebben verdubbeld, en na de dood, en jullie zouden hebben gevonden geen om jullie
.tegen ons te helpen
Zij bijna jullie verbanden van het land moeten jullie afschaffen, zo zij konden [
:
]
.revert zodra jullie lieten
Dit was consistent het geval met alle de gezanten die wij opzonden alvorens [
:

]
.jullie, en jullie zullen vinden die onze systeem nooit beweegt
Jullie willen verrichten de Contact Prayer (Salat) wanneer the sun afnames [
:
]
van zijn hoogste punt op tussen de middag, als het verhuizingen naar de
zonsondergang. Jullie willen ook observeren (de voordracht van) de Quran op de
.dageraad. (Reciterend) de Quran op de dageraad wordt beleefd
Bij nacht, jullie willen peinzen voor extra credit, die uw Lord mag jullie naar [
:
]
.een fatsoenlijk baarlijk opbrengen
En zeg, "My Lord, geef mij een fatsoenlijke toelating toe, en laat ik een [
:]
".fatsoenlijk vertrek vertrek, en gun mij van Jullie een machtige ondersteuning
Verkondigen, "De waarheid heeft voorgeopstad, en falsehood heeft [
:]
".verdwenen; Falsehood wil inevitably verdwijnen
Wij zenden omlaag in de Quran heling en barmhartigheid voor de gelovigen [
:]
.op. Op gelijke tijdperk, het slechts de boosaardigheid vergroot van de transgressors
wanneer wij de menselijke wezen zegenen, hij wordt preoccupied en [
:    ]
.achteloos. Maar wanneer tegenslag hem slaat, hij draait zich diepbedroefd
Zeggen, "Allemaal werken overeenkomstig zijn overtuiging, en uw Lord weet [
:
]
".best welk een of anders gelijk geleidden in de hebben paadje
Zij jullie vragen omstreeks de openbaring. Zeg, "De openbaring komt van [
: ]
".mijn Lord. De kennis gegeven naar jullie is onbeduidend
Als wij zullen, wij kunnen terugvoeren wat wij onthulden naar jullie, toen [
: ]
.jullie zullen geen beschermer tegen ons vinden
Dit is maar barmhartigheid van uw Lord. Zijn zegeningen aan jullie waren [
:
]
.groot
Zeggen, "Als alle de humans en alle de jinns banded aaneen om te produceren [
:]
een Quran zodoende, zij konden nooit produceren iets het verkiezen, ongeacht
".hoeveel assistentie zij uitgeleend elkaar
Wij hebben voor de mensen in deze Quran alle types voorbeelden geciteerd, [
:]
.maar meeste mensen dringen aan ongelovig aan
Zij zeiden, "Wij zullen jullie niet geloven tenzij jullie veroorzaken een [
:]
.voorjaar om buiten de geknarst te stuiven
Of tenzij jullie eigen een tuin van dateren palmen en druiven, met rivieren " [
:]
.cijferend het
Of tenzij jullie menigtes veroorzaken van de lucht, als jullie declareerden, " [
:]
.om op ons te vallen. Of tenzij jullie brengen GOD en de engelen voor onze ogen
Of tenzij jullie eigen een luxueuze herenhuis, of tenzij jullie klimmen in de " [
:    ]
lucht. Zelfs als jullie klim doen, wij zullen niet geloven tenzij jullie brengen een boek
die wij kunnen lezen." Zeg, "Beroemdheid zijn naar mijn Lord. Ben ik elk meer dan
"?een menselijke gezant
Wat de mensen stremde van gelovend wanneer de leiding bedroeg hen is hun [
:
]
"?zeggende, zond GOD' een menselijk wezen als een gezant
Zeggen, "Als het land werden door engelen bevolkt, wij zouden hebben [
: ]
".omlaag ernaar van de lucht een engel gezant opgezonden
Zeg, "GOD volstaat als een getuige tussen mij en jullie. Hij is geheel Bewust [
: ]
".van De dagen worshipers, Seer
Whomever GOD gidsen is de naar waarheid geleide. En whomever Hij zendt [
:
]
op het verkeerd pad op, jullie zullen nooit voor hen elk lords en magisters buiten Hem
vernemen. Wij zullen hen op de Dag van De verrijzenis forcibly ontbieden; Blind,
dom, en dove. Hun bestemming is Helle; Wanneer het bekoelt, zullen wij hun vuur
.vergroten
Zodanig is hun daar juist retribution, sedert de zij verwierpen onze [
:]
openbaringen. Zij zeiden, "Na wij draaien ons in het gebeente en items, worden wij
"?herleefd in een nieuwe creatie
Konden zij niet aantreffen die de GOD die maakte de luchten en het land is in [
:]
staat om gelijke creaties te maken? (Dat) Hij heeft voor hen een onherroepelijk leven
.spanne voorbeschikt? Alsnog, de disbelievers dringen aan ongelovig aan
Verkondigen, "Als jullie bezaten mijn schatten van Lord van de [
:]
barmhartigheid, jullie zouden withheld hen hebben, vrezend die jullie mochten hen
".zich vermoeien. Het menselijke wezen is gierig
Wij Mozes ondersteunden met negen diepgaande mirakels - de Kinderen [
:]
vragen van Israël. Wanneer hij ging ernaar, Farao zei naar hem, "ik denk die jullie,
".Mozes, worden behekst
Hij zei, "Jullie weten volle goede dat geen ieder kunnen deze behalve, [
:]
uiteraard, de Lord van de luchten en het land manifesteren. Ik denk die jullie, Farao,
".zijn veeg
wanneer hij volgde hen achter, als hij jaagde hen buiten het land, wij hem [
:    ]
.verdrinkten, alsmede diegenen die partij koos voor hem, alle hen
En wij zeiden naar de Kinderen van Israël nadien, "Gaan leven in dit land. [
:
]
Wanneer de laatste voorspelling bedraagt vrijaf, wij zullen jullie alle in een klassikaal
".ontbieden
Eerlijk, wij zonden er omlaag op, en mee de waarheid het daalde. Wij niet [
: ]
.jullie zonden behalve als een drager van goed nieuwtje, alsmede een warner
EEN Quran die wij hebben op zijn gemak afgeholpen, om voor jullie [
: ]
moeten het naar de mensen overheen een lang tijdvak lezen, alhoewel wij zonden het
.omlaag alle ineens
Verkondigen, "Geloven erin, of geloven niet erin." Diegenen die erop [
:
]
houden kennis van de vorige bijbels na, wanneer het wordt ernaar, zij daling omlaag
.naar hun kinnen, prostrating gereciteerd
Zij zeggen, "Beroemdheid zijn naar onze Lord. Dit volbrengt onze [
:]
".voorspelling van Lord
Zij daling omlaag op hun kinnen, prostrating en tranend, daarvoor groeit hun [
:]
.reverence aan
Zeggen, "Call Hem GOD, of roepen Hem de Most Gracious; Welke noemen [
:]
jullie benutten, naar Hem behoort de beste namen." Jullie willen niet slaken uw
.Contact Prayers (Salat) ook luid, evenmin ondershands; Benut een schappelijke toon
En verkondigen: "Pluim zijn naar GOD, die heeft nooit begotten een zoon, [
:]
evenmin doet Hij een compagnon hebben in Zijn koningschap, evenmin doet Hij
.behoefte elk geallieerde buiten de zwakheid," en vergroten Hem alsmaar
.
(The Cave (Al-kahf - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Pluim GOD, die onthulde naar Zijn bediende deze bijbel, en het haalde [:]
.feilloos
Een perfect (bijbel) om van ernstig retribution van Hem te vermanen, en goed [:]
nieuwtje af te leveren naar de gelovigen die een gerechtvaardigd leven leiden, die zij
.hebben gewonnen een gul belonen
.Waarin zij abide voor altijd [:    ]
"!En om diegenen die gezegde te vermanen, "GOD heeft begotten een zoon [:
]
Zij geen kennis bezitten omstreeks het dit, evenmin hun ouderpaar deden. [: ]
Welk godslastering komend van hun monden! Wat zij slaken is een schromelijke
.onwaarheid
Jullie mogen je op afbetaling van hun antwoord hieraan narration, en hun [: ]
.ongelovig erin beschuldigen; Jullie mogen worden verdriet
Wij hebben alles op land versierd, om te hen testen, en zodoende onderkennen [:
]
.die tussen hen die werk rechtvaardigheid
Inevitably, wij zullen alles erop, vertrekkend het helemaal onvruchtbaar [:]
.uitvegen
Waarom anders denken jullie wij gaan jullie vertelen over de mensen van de [:]
.grot, en de nummers verbonden aan hen? Zij zijn tussen onze wondrous voortekenen
wanneer de jongelingen zochten toevlucht in de grot, zij zeiden, "Our Lord, [:]
stortbad ons met Uw barmhartigheid, en onze aangelegenheden zegenen met Uw
".leiding
Wij dan hun oren bezegeelden in de grot voor een voorbeschikt aantal van [:]
.jaren
Toen wij herleefden hen moeten aantreffen welk van de twee leden konden de [:]
.tijdsduur van hun verblijf daarin gelden
Wij verhalen naar jullie hun geschiedenis, eerlijk. Zij waren jongelingen die [:    ]
.geloofde in hun Lord, en wij verhoogd hun leiding
Wij versterkten hun harten wanneer zij opgestaan en verkondigden: "Onze [:
]
maar Lord is de Lord van de luchten en het land. Wij zullen nooit elk andere god
.buiten Hem vereren. Anders, wij zouden ver op het verkeerd pad zijnen
Hier zijn onze mensen opzet goden buiten Hem. Als maar zij konden " [: ]
bevoorraden elk bestendig om hun keet te ondersteunen! Die is meer kwaad dan de
?een die fabriceert onwaarheden en bijvoeglijke bepalingen hen naar GOD
Sedert jullie toewensen om hen te ontwijken, en hun verheerlijkend van bij " [: ]
uitzondering GOD, laten wij zoeken toevlucht in de grot. Mag uw Lord stortbad jullie
".met Zijn barmhartigheid en directe jullie naar de juiste beslissing
Jullie konden the sun aantreffen wanneer het komst zwelde van het recht kant [:
]
van hun grot aan, en wanneer het ingestellen, het hen bescheen van de gelaten, als zij
geslapen in de diepte daarvan. Dit is een van voortekenen VAN DE GOD. Whomever
GOD gidsen is de naar waarheid geleide, en whomever Hij zendt op het verkeerd pad
.op, jullie zullen niet voor hem een geleidende docent vernemen
Jullie zouden denken die zij waren wakker, wanneer zij waren inderdaad [:]
slapend. Wij draaiden ons hen naar het recht kant en de linkerzijde, poosje hun hond
zijn armen bespande in hun midden. Hebb jullie hen beschouwden, jullie zouden fled
.van hen, stricken met de ontzetting hebben
wanneer wij herleefden hen, zij gevraagde elkander, "Hoelang was jullie [:]
hier?" "Wij waren hier een dagen of deel van de dag," zij antwoordden. "Uw Lord
weet best hoelang wij bleven hier, zo laten wij zenden een van ons met dit geld naar
de stad op. Laat hij de zuiverste etenswaar apporteren, en kopen enkel voor ons. Laat
.hij een laag profiel behouden, en geen aandacht bekoren
Als zij jullie ontdekken, zij wil stenige jullie, of dwingen jullie moeten hun " [:]
".godsdienst terugkomen op, toen jullie kunnen nooit slagen
Wij veroorzaakten hen moeten worden ontdekken, te laten eenieder weten dat [:]
toezegging VAN DE GOD is gegrond, en om alle twijfel betreffende het eind van de
wereld af te schaffen. De mensen dan disputeerden tussen zichzelf aangaande hen.
Enkel gezegd, "Laten wij bouwen een gebouw erom." Hun Lord gaat het best knower
over hen. Diegenen die voorgeopstade gezegde, "Wij zullen een bedehuis erom
".bouwen
De enkele zouden zeggen, "Zij waren drie; Hun hond existentie het vierde," [:]
poosje anderen zouden, "Vijf zeggen; Het zesde wezen hun hond," als zij raadden.
Anderen zeiden, "Zeven," en de achtst was hun hond. Zeg, "My Lord is het best
knower van hun verkleumder." Slechts enige wist de correct verkleumder. Daarom,
disputeren ermee niet; Juist gaan met hen mee. Jullie moetanan word anyone
.omstreeks het dit niet consulteren
,Jullie willen niet zeggen die jullie zullen iets in de toekomst doen [:    ]
zonder zeggende, "GOD gewillig." Als jullie vergeten zich om dit te doen, [:
]
jullie moeten onmiddellijk uw Lord zich herinneren en zeggen, 'Must "May mijn Lord
".gids mij moet better volgende tijdperk doen
.Zij bleven in hun grot driehonderd jaren, verhoogd door negen [: ]
Zeggen, "GOD is het best knower van hoelang zij bleven er." Hij alle [: ]
geheimen weet in de luchten en het land. Door Zijn sierlijkheid jullie kunnen
aantreffen; Door Zijn sierlijkheid jullie kunnen aanhoren. Er is geen buiten Hem als
Lord en Magister, en Hij nooit veroorlooft elk leden om in Zijn koningschap te
.splitsen
Jullie willen reciteren wat wordt naar jullie van uw bijbel van Lord onthullen. [:
]
Niets willen Zijn woorden annuleren, en jullie willen niet vinden elk andere bron
.buiten het het
Jullie willen dwingen je moeten met diegenen die adoratie hun Lord dag en [:]
avond, zoekende Hem louter zijn. Niet wijk uw ogen vandaan van hen, zoekende de
nietigheden ondermaans af. Evenmin willen jullie gehoorzamen ene wiens hart wij
gaven oblivious naar onze boodschap weer; Een die volgt zijn eigen begeertes achter,
.en wiens prioriteiten worden verwarren
Verkondigen: "Dit is de waarheid van uw Lord," toen wie ook willen laat hij [:]
geloven, en wie ook willen laat hij disbelieve. Wij hebben verdacht de transgressors
een vuur die zullen helemaal hen omringen. Wanneer zij krijs voor helpen,
concentreerde zij zullen gegeven worden een vocht zoals zuur die de gezichten
!verbrandt. Welk ellendige drankje! Welk ellendige bestemming
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, wij [:    ]
.nooit falen om diegenen die werk rechtvaardigheid te belonen
Zij hebben hoven van Eden verdiend waarin rivieren vlieten. Zij zullen [:    ]
daarin met de armbanden van het goud versierd worden, en wil kleren voeren van de
brink zijde en fluweel, en zal comfortabele aankledingen berusten op. Welk
!fantastische vergelding; Welk fantastische domicilie
Citeren voor hen het voorbeeld van twee mannen: Wij schonken een daarvan [:    ]
twee tuinen van de druiven, omringd door de datum palmen, en adapteerden andere
.oogsten tussen hen
Beide tuinen produceerden hun oogsten accuraat, en gul, voor wij [:        ]
.veroorzaakten een rivier moeten hen nacijferen
Eens, na de oogst, hij grootsprakig zijn vriend vertelde: "Ik ben ver meer [:   
]
".voorspoedig dan jullie, en ik beveel meer egards van de mensen
wanneer hij liep zijn tuin binnen, hij verongelijkte zijn geest door zeggende, [:    ]
."ik denk niet die deze wil immer beëindigen
Trouwens, ik denk dit is het; Ik overdenk niet die het uur (het Hiernamaals) " [:    ]
zal immer vrijaf bedragen. Zelfs als ik word mijn Lord teruggekomen op, ik zal (zijn
".knappe genoeg naar) bezit een quitte better een ginder
Zijn vriend zei naar hem, als hij discussieerde met hem, "Heeft jullie [:   
]
disbelieved in de Een die jullie gemaakt van de stof afnemen, dan van een kleine
?drop, dan jullie in een man volgemaakt
Zoals voor mij, GOD is mijn Lord, en ik zal nooit elk andere god tevens " [:    ]
.mijn Lord opzetten
wanneer jullie liepen uw tuin binnen, jullie moeten hebben gezegd, `THIS is " [:    ]
wat GOD heeft me (Maa Shaa Allah) gegeven. Geen ieder mogendheid bezit behalve
GOD (La Quwwata Ellaa Bellaah).' Jullie mogen aantreffen die ik bezit minder geld
.en minder kinderen dan jullie
My Lord mag me better verhoren dan uw tuin. Hij mag een gewelddadige " [:
]
storm van de lucht zenden die uw tuin veegt, vertrekkend het helemaal onvruchtbaar
.uit
".Of, zijn water mag dieper, buiten uw draagwijdte duiken" [:
]
Metterdaad, zijn oogsten waren uitgewist, en hij belandde bedroefd aan, steen [:
]
en been klagend wat hij had het tevergeefs, besteed aan als zijn eigendom wereldlijke
dorre streek. Hij eindelijk zei, "ik toewens ik nooit zet mijn eigendom als een god
".buiten mijn Lord op
Nr dwingen op land kan hem tegen GOD hebben geholpen, evenmin was het [:
    ]
.mogelijk voor hem om elk bijstand te ontvangen
Da’s omdat het enige getrouwe Lord en magister is GOD; Hij bevoorraadt het [:

]
.best belonen, en met Hem is de beste bestemming
Citeren voor hen het voorbeeld van dit leven als water die wij opzenden [:
]
omlaag van de lucht om planten van het land te produceren, toen zij draaien zich in de
.hooi da’s bliezen door de wind weg. GOD is in staat om alle dingen te doen
Geld en kinderen zijn de blijheden van dit leven, maar de gerechtvaardigde [:
]
werken bevoorraden een eeuwig belonen van uw Lord, en een verre better
.verwachting
De dag zal komen wanneer wij vegen de bergen uit, en jullie zullen het land [:

]
.dorre streek zien. Wij zullen hen alle ontbieden, niet verzaken een enig een daarvan
Zij zullen voor uw Lord binnen de toerbeurt gepresenteerd worden. Jullie [:
]
hebben ons bedragen als enkelingen, evenals wij maakten jullie aanvankelijk.
.Metterdaad, dit is wat jullie declareerden zullen nooit geschieden
The record zullen gemerkt worden, en jullie zullen de schuldig angstig van [:
]
zijn inhoud aantreffen. Zij zullen, "Smart naar ons zeggen. Hoe komt het dit boek loof
niets, gering of ruim, zonder de telling het?" Zij zullen vinden alles zij hadden
.gebaard gedaan. Uw Lord is nooit onrechtvaardig naar anyone
Wij zeiden naar de engelen, "Daling uitgestrekt voor De adam." Zij vielen [: ]
uitgestrekt, behalve Satan. Hij werd een jinn, voor hij niet gehoorzaamde de orde van
His Lord. Zullen jullie hem en zijn nageslacht kiezen als lords voor Me, hoewel zij
!uw vijanden? Welk kwaad vervangen
ik nooit veroorloofde hen moeten de creatie van de luchten en het land, [: ]
evenmin de creatie van zichzelf beleven. Evenmin doen ik veroorloof de
.kwaadaardig om in Mijn koninkrijk te werken
De dag zal komen wanneer Hij zegt, "Beroep doen op Mijn leden, welk jullie [: ]
declareerden te zijn goden buiten Mij," zij zullen erop roepen, maar zij zullen niet hen
.reageren op. Een insurmountable slagboom zal hen van elkaar afscheiden
De schuldig zal Helle zien, en wil verstaen die zij zullen erin vallen. Zij [:     ]
.zullen geen ontsnapping daaruit hebben
Wij hebben in deze Quran allerlei voorbeeld geciteerd, maar het menselijke [:
]
.wezen is het meeste twistzieke schepsel
Niets de mensen stremde van gelovend, wanneer de leiding bedroeg hen, en [: ]
van zoekende de vergeving van hun Lord, behalve die zij verlangden om gelijk (type
mirakels) aan te treffen als de vorige generaties, of uitdaagden om de retribution op
.voorhand aan te treffen
Wij slechts zenden de gezanten als eenvoudig koeriers van goed nieuwtje, [: ]
alsmede warners. Diegenen die disbelieve betoog met falsehood om de waarheid te
.verslaan, en zij nemen Mijn drukproefen en waarschuwingen tevergeefs
Die zijn meer kwaad dan diegenen die worden hun drukproefen van Lord [:
]
herinnerd aan, dan hen negeren, zonder verstaand wat zij doen. Zodoende, wij
adapteren beschuttingen op hun harten om hen van de betrekking het (de Quran), en
doofheid in hun oren te stremmen. Zodoende, onvoorwaardelijk jullie doen gids hen
.aan, zij kunnen nooit worden geleid
Alsnog, uw Lord is de Forgiver, vol van de barmhartigheid. Als Hij opriep [: ]
hen moeten voor hun daden verantwoorden, Hij zou hen rechter er en dan vernietigen.
Ter vervanging, Hij geeft hen een respite totdat een specifieke, voorbeschikten
.tijdperk; Toen zij kunnen nooit ontsnappen
Vele een gemeenschap wij vernietigden vanwege hun zondes; Wij een [: ]
.specifieke tijdperk kwalificeerden voor hun annihilation
Mozes zei naar zijn bediende, "ik zal niet rusten totdat ik tref het punt waar de [: ]
".twee rivieren treffen, ongeacht hoelang het neemt
wanneer zij aanbeland bij het punt waarin zij getroffene, zij hun vis vergaten, [: ]
.en het zijn terugweg vond naar de rivier, sneakily
Na de zij gepasseerd dat punt, hij zei naar zijn bediende, "Laten wij [: ]
".middageten hebben. Alle dit reizend heeft grondig ons vermoeid zich
Hij zei, "Herinneren zich wanneer wij gezeten door de rots back er? Ik geen [:     ]
aandacht betaalde naar de vis. Het was de duivel welk maakte mij het vergeet, en het
".zijn terugweg vond naar de rivier, vreemd
.Mozes) zei, "Die was de plaats wij keken naar." Zij traceerden hun treedt) [:
]
Zij gevonden een van onze bediendeen, welk wij bedeeld met barmhartigheid, [: ]
.en begiftigde aan hem van onze eigen kennis
Mozes zei naar hem, "Can I jullie volgen, die jullie mij enkel van de kennis [: ]
"?en de leiding begiftigd aan jullie onderrichten
.Hij zei, "Jullie kunan niet staan te zijn met me [:
]
"?Hoe kunnen jullie staan die welk jullie begrijpen niet" [: ]
Hij zei, "Jullie zullen mij, GOD gewillig, lijdzaam vinden. Ik zal niet niet [: ]
".gehoorzamen elk bevel jullie geven me
Hij zei, "Als jullie volgen me, toen jullie willen niet mij vragen omstreeks het [:
]
".iets, tenzij ik kies om jullie erover te vertellen
zo zij gingen. Wanneer zij ingestappen een schip, hij droeg een gat erin. Hij [:
]
zei, droegen jullie' een gat erin om zijn mensen te verdrinken? Jullie zijn ergens toe
".verschrikkelijk gepleegd
"?Hij zei, zei I niet' die jullie niet staan te zijn met me [:
]
Hij zei, "ik ben sorry. tuchtig Niet me voor mijn forgetfulness; Zijn niet ook [:
    ]
".zuur met me
zo zij gingen. Wanneer zij getroffene een jonge jongen, hij hem doodde. Hij [:
]
zei, "Waarom doodden jullie zodanig een onschuldige persoon, die niet andere
".persoon doodden? Jullie zijn ergens toe horrendous gepleegd
"?Hij zei, "Did I niet' opdracht gaf jullie die jullie niet staan te zijn met me [:
]
Hij zei, "If I jullie vragen omstreeks nog iets, dan niet mij behouden met [:
]
".jullie. Jullie hebben bastae verontschuldigingen van me gezien
zo zij gingen. Wanneer zij aanbeland bij een sommige gemeenschap, zij de [:

]
mensen vroegen voor de etenswaar, maar zij afkeurden om hen te herbergen.
Eerstdaags, zij gevondene een muur om te zakken in elkaar, en hij adapteerde het. Hij
"!zei, "Jullie kunnen hebben een wedde voor die vereist
Hij zei, "nu wij moeten bedrijf scheiden. Maar ik zal toelichten naar jullie [:
]
.alles jullie konden niet keet
Zoals voor het schip, het behoorde bij arme vissers, en ik verlangde om het " [:
]
mismaakt weder te geven. Er was een koning komst na hen, die ieder schip
.confisceerde, forcibly
Zoals voor de jongen, zijn ouderpaar waren goede gelovigen, en wij " [:]
.aantroffen die hij ging belasting hen met zijn zonde en ongeloof
Wij willed die uw Lord vervangen in zijn plaats andere zoon; Een die is " [:]
.better in de rechtvaardigheid en vriendelijkheid
Zoals voor de muur, het behoorde bij twee weeskind jongens in de stad. " [:]
Eronder, er wasen een schat die behoorde bij hen. Omdat hun vader was een
gerechtvaardigde verlangde man, uw Lord hen moeten opgroeien en volle macht
verkrijgen, dan zetsel hun schat. Zodanig is barmhartigheid van uw Lord. Ik deed
geen der die van mijn eigen volition. Dit is de uitduiding van de dingen jullie konden
".niet keet
Zij jullie vragen omstreeks Zul-qarnain. Zeg, "ik zal naar jullie enkel van zijn [:    ]
".geschiedenis verhalen
Wij gunden hem autoriteit op land, en hem bevoorraadde met alle types [:
]
.middelen
.Dan, hij volgde een weg achter [: ]
wanneer hij de verre west trof, hij vernam the sun zijndee intrede doende een [: ]
grote wereldzee, en gevondene mensen er. Wij zeiden, "O Zul-qarnain, jullie kunnen
".volgens zijn wil heersen; óf afstrafen, óf zijn aard ernaar
Hij zei, "Zoals voor diegenen die zonde doen, wij zullen hen tuchtigen; Dan, [:
]
.wanneer zij komen op hun Lord terug, Hij zal hen naar meer retribution begaan
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, zij " [:]
".krijgen een handelswaar vergelding; Wij zullen hen aardig trakteren
.Toen hij andere weg achtervolgde [:]
wanneer hij verre oosten trof, hij vernam the sun komend op mensen die had [:]
.niets om hen ervan te behoeden
.Uiteraard, wij opletten geheel van het alles hij inlichtingen vroeg [:]
.Hij dan volgde andere weg achter [:]
wanneer hij trof de vallei tussen twee schuttingen, hij vond mensen wiens taal [:    ]
.was nauwelijks of begrijpelijk
Zij zeiden, "O Zul-qarnain, Gog en Magog zijn corruptors van het land. [:
]
"?Kunnen wij betalen jullie een slagboom tussen ons en hen maken
Hij zei, "My Lord heeft me groot bounties gegeven. Als jullie werken met mij [: ]
.samen, ik zal een dam tussen jullie en hen bouwen
me menigtes Dragen van de ijzer aan." Op een keer hij vulde the gap tussen ' [: ]
de twee schuttingen, hij zei, "Mep." Op een keer het was roodgloeiend, hij zei, "Help
".mij giet teer daarover
.Zodoende, zij konden het niet klimmen, evenmin kon zij droegen gaten erin [:
]
Hij zei, "Dit is barmhartigheid van mijn Lord. Wanneer de voorspelling van [:]
mijn Lord bedraagt vrijaf, Hij zal veroorzaken de dam om te verbrokkelen. De
".voorspelling van mijn Lord is waarheid
destijds, wij zullen laten zij binnenvallen met elkaar, dan de toeter zullen [:]
.geblazd worden, en wij zullen hen alle aaneen ontbieden
.Wij zullen Helle, daarover dag, naar de disbelievers presenteren [:]
Zij zijn de een wiens ogen werden ook gesluierd om Mijn boodschap te zien. [:]
.Evenmin konden zij vernemen
denken diegenen die disbelieve die zij met de opzet Mijn bediendeen [:]
moeten eruit als goden buiten Me? Wij hebben verdachte de disbelievers Helle als een
.eeuwige domicilie
?Zeggen, "Shall I vertelen jullie die de slechtste verliezers zijn [:    ]
Zij zijn de een wiens werken in dit leven zijn totaal op het verkeerd pad, " [:
]
".maar zij denken die zij doen
Zodanig zijn de een die disbelieved in de openbaringen van hun Lord en in [: ]
de ontmoeting Hem. Daarom, hun werken zijn tevergeefs; Op de Dag van De
.verrijzenis, zij geen gewicht hebben
Hun daar juist requital is Helle, in de terugkomst voor hun ongeloof, en voor [: ]
.spottende Mijn openbaringen en Mijn gezanten
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, zij [:
]
.hebben een zalig Paradijs verdiend als hun domicilie
.Voor altijd zij abide daarin; Zij zullen nooit verlangen elk ander vervangen [:]
Zeggen, "Als de wereldzee waren inkt voor de woorden van mijn Lord, de [:]
wereldzee zou raken, voor de woorden van mijn Lord opgeraakt, zelfs als wij
".verdubbelen de inkt voorraad
Zeg, "ik ben niet meer dan een menselijke zoals jullie, geinspireerd die uw [:]
god is een god. Diegenen die verwachting te treffen hun Lord willen werken
".rechtvaardigheid, en nooit elk andere god vereren buiten zijn Lord
.
(Maria (Maryam - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
(K. H. Y. `A. S. (Kaaf Haa Yaa `AYN Saad [:]
Een narration omstreeks uw barmhartigheid van Lord naar Zijn bediende [:]
.Zachariah
.Hij zijn Lord riep, een geheim roep op [:    ]
Hij zei, "My Lord, het gebeente heeft bros in mijn lichaam gedraaid zich, en [:
]
.mijn haren is aflame met grijs. Als ik Jullie bezweer, mijn wanhoop Lord, ik nooit
ik verdriet doe omstreeks mijn dependants na mij, en mijn vrouw was " [: ]
.onvruchtbaar. Subsidie me, van Jullie, een legataris
Laat hij zijn mijn legataris en de legataris van Jacob clan, en hem maken, mijn " [: ]
".Lord, aannemelijk
O Zachariah, wij geven jullie goed nieuwtje; Een jongen wiens naam willen " [:
]
".zijn John (Yahya). Wij nooit ontwikkelden anyone verkiezen hem daarvoor
Hij zei, "My Lord, zal ik een zoon niettegenstaande mijn steriliteit van de [:]
"?vrouw hebben, en niettegenstaande mijn oud verouderen
Hij zei, "Zodoende zei uw Lord: `IT is gemakkelijk voor Me om te doen. Ik [:]
" '.jullie maakte voor die, en jullie waren niets
Hij zei, "My Lord, schenken me een voorteken." Hij zei, "Uw voorteken is [:]
".die jullie zullen geen mensen voor drie opeenvolgende avonden aanspreken
Hij kwam naar zijn gezin uit, van het heiligdom, en signaleerde ernaar: "Peisz [:]
".(op God) dag en avond
O John, jullie willen de bijbel handhaven, sterk." Wij hem begiftigden met " [:]
.de wijsheid, zelfs in zijn jongeling
En (wij hem begiftigden met) vriendelijkheid van ons en zuiverheid, voor hij [:    ]
.was gerechtvaardigd
.Hij zijn ouderpaar vereerde, en was nooit een ongehoorzame geweldenaar [:
]
Vrede zijn aan hem de dag hij geboren word, de dag hij sterft, en de dag hij [: ]
.wordt back naar het leven herleefd
Noemen in de bijbel Maria. Ze zichzelf isoleerde van haar gezin, in een [: ]
.oostelijke zetel
Poosje een slagboom schiftte om haar van hen, wij zonden naar haar onze [:
]
.Spirit op. Hij ging naar de om haar in de vorm van een menselijk wezen
Ze zei, "ik toevlucht zoek in de Most Gracious, die jullie mogen [:]
".gerechtvaardigd zijn
Hij zei, "ik ben de gezant van uw Lord, om jullie een puure zoon te [:]
".verhoren
Ze zei, "Hoe kan ik een zoon heb, wanneer geen man heeft me beroerd; Ik [:]
".was nooit unchaste
Hij zei, "Zodoende zei uw Lord, `IT is gemakkelijk voor Me. Wij zullen hem [:]
een voorteken voor de mensen, en barmhartigheid van ons wedergeven. Dit is een
" '.voorbeschikte materie
.wanneer ze hem droeg, ze zichzelf isoleerde naar een faraway plaats [:]
De geboorte werkwijze bedroeg om haar door de slurf van een palm boom. [:    ]
Ze zei," (ik ben zo beschaamd;) ik toewens ik waren dood voor het dit geschied, en
".helemaal vergaten
Het kind) om haar riep van onder de om haar op, zeggend, 'verdrieten Niet. ) [:
]
.Uw Lord heeft jullie met een kreek bevoorraden
Als jullie verwiken de slurf van deze palm boom, het zal rijpe data voor " [: ]
.jullie weglaten
Eten en drankje, en zijn gelukkig. Wanneer jullie treffen anyone aan, " [: ]
zeggen, `I een gelofte hebbenen van de rust gemaakt; Ik niet sla vandaag naar anyone
" '.door
Ze bedroeg haar gezin, verdragende hem. Zij zeiden, "O Maria, jullie zijn [:
]
.ergens toe gepleegd da’s totaal onverwacht
O afstammeling van Aaron, uw vader was niet een slechte man, evenmin " [:]
".was uw moeder unchaste
Ze wees hem aan. Zij zeiden, "Hoe kunnen wij met een kind in de kribbe [:]
"?doorslaan
Het kind sprak en) zei, "ik ben een bediende van GOD. Hij heeft mij de ) [:    ]
.bijbel gegeven, en heeft me een voorspeller benoemd
Hij maakte me zegende overal waar ik ga, en legde me om de Contact " [:    ]
Prayers (Salat) op en de verplichte liefdadigheid (Zakat) voor te verrichten zolang ik
.leef
ik ben om mijn moeder te vereren; Hij niet maakte mij een ongehoorzame " [:    ]
.opstandeling
En vrede zijn aan de mij de dag ik geboren word, de dag ik sterf, en de dag ik [:        ]
".word herleefd
Die was Jezus, de zoon van Maria, en dit is de waarheid van deze materie, [:   
]
.omstreeks welk zij continueren om te twijfelen
Het niet voegt GOD die Hij een zoon verwekt, zijn Hij verheerleek. Om iets [:    ]
.gedaane te hebben, Hij eenvoudig zegt ernaar, "Zijn," en het is
Hij ook verkondigde, "GOD is mijn Lord en uw Lord; Jullie willen [:    ]
".verheerlijken Hem louter. Dit gelijke de hebben paadje aan
De diverse leden disputeerden tussen zichzelf (aangaande de identiteit van [:   
]
Jezus). Daarom, smart naar diegenen die disbelieve van de aanzien van een
.verschrikkelijke dag
Wachten tot toe jullie vernemen hen en zien hen wanneer zij bedragen gezicht [:    ]
.ons. De transgressors daarover dag zal totaal zich verlopen
hen Waarschuwen omstreeks de dag van de wroeging, wanneer oordeel zal [:    ]
.verkondigd worden. Zij zijn totaal oblivious; Zij geloven niet
Wij zijn de een die beërven het land en eenieder erop; Naar ons eenieder zal [:
]
.teruggegeven worden
.Noemen in de bijbel Abraham; Hij was een heilige, een voorspeller [:
]
Hij zei naar zijn vader, "O mijn vader, waarom verheerlijken jullie wat [:
]
?kunnen noch gehoor geven, noch aantreffen, evenmin jullie helpen in elk weg
O mijn vader, ik heb sommige kennis ontvangen die jullie kregen niet. Volg " [:
    ]
.mij, en ik zal jullie binnen rechtdoorzee paadje geleiden
O mijn vader, geen duivel vereren. De duivel heeft tegen de Most Gracious " [:

]
.gerebelleerd
O mijn vader, ik vrees lest jullie lopen retribution van de Most Gracious op, " [:
]
".dan werd een geallieerde van de duivel
Hij zei, "Hebben jullie mijn goden, O Abraham gelaten var? Tenzij jullie [:
]
".stopen, zal ik stenige jullie. Laat me louter
Hij zei, "Vrede zijn aan jullie. Ik zal bezweren mijn Lord om jullie te [:

]
.begenadigen; Hij was Most Kind naar me
ik zal jullie verlaten en de goden jullie verheerlijken buiten GOD. Ik zal " [:
]
".slechts mijn Lord vereren. Door smekende mijn Lord louter, ik kun niet stuklopen
Omdat hij onbeheerde hen en de goden zij verheerleken buiten GOD, wij [:
]
.gunden hem Isaac en Jacob, en wij maakten allen van hen een voorspeller
Wij douchten hen met onze barmhartigheid, en wij gunden hen een [: ]
.fatsoenlijke positie in de geschiedenis
Noemen in de bijbel Mozes. Hij werd besteed, en hij was een gezant [: ]
.voorspeller
Wij hem riepen van het recht kant van Mount Sinai op. Wij brachten hem [: ]
.dichtbij, om met hem te verlenen
En wij hem verhoorden, buiten onze barmhartigheid, zijn broer Aaron als een [:     ]
.voorspeller
En noemen in de bijbel Ismail. Hij was eerlijk wanneer hij een toezegging [:
]
.maakte, en hij was een gezant voorspeller
Hij gebruikt om zijn gezin om de Contact Prayers (Salat) op te leggen en de [: ]
.verplichte liefdadigheid (Zakat) te verrichten; Hij was aannemelijk naar zijn Lord
.En noemen in de bijbel Idris. Hij was een heilige, een voorspeller [: ]
.Wij verhevene hem naar een fatsoenlijk baarlijk [:
]
Deze zijn enkel van de voorspellers welk GOD zegende. Zij werden van [: ]
tussen het nageslacht van De adam gekozen, en het nageslacht van die welk wij
droegen met Noah, en het nageslacht van Abraham en Israël, en van tussen die welk
wij geleidden en selecteerden. Wanneer de openbaringen van de Most Gracious
.worden ernaar, zij daling vooroverliggend, tranend gereciteerd
Na hen, Hij verving generaties die verloor de Contact Prayers (Salat), en [: ]
.volgde hun wellust achter. Zij zullen de consequenties doorstaan
Slechts diegenen die berouwen, geloven, en leiden een gerechtvaardigd leven [: ]
.zal Paradijs, zonder de kleinste onrechtvaardigheid binnenlopen
De hoven van Eden hen verwachten, als toegezegd door de Most Gracious [: ]
voor diegenen die adoratie Hem, zelfs in de privacy. Beslist, Zijn toezegging moet
.vrijaf bedragen
Zij zullen niet elk onzin daarin vernemen; Maar vrede. Zij krijgen hun [: ]
.mondvoorraad daarin, dag en avond
Zodanig is Paradijs; Wij gunnen het naar die tussen onze bediendeen die zijn [:     ]
.gerechtvaardigd
Wij niet neergedaald behalve door het bevel van uw Lord. Naar Hem behoort [:
]
.onze verleden, onze toekomst, en alles tussen hen. Uw Lord is nooit vergeetachtig
The Lord van de luchten en het land, en alles tussen hen; Jullie willen [: ]
verheerlijken Hem en standvastig voet bij stuk houden in verheerlijkende Hem. Weten
?jullie van anyone die egaalen Hem
"?Het menselijke wezen vraagt, "After I sterf, ik teruggekomen naar het leven [: ]
vergat zich het menselijke wezen die wij maakten hem reeds, en hij was [:
]
?niets
Door uw Lord, wij zullen beslist hen ontbieden, alsmede de duivels, en zullen [: ]
.hen rond De helle, vernederd besluiten
Toen wij zullen van allen groepering de meeste vurige tegenspeler van de [: ]
.Most Gracious uitpikken
Wij weten gevulde bloem nou diegenen die zijn meest verdienstelijk van de [:
]
.brand daarin
Iedere single een van jullie moeten het zien; Dit is een onherroepelijke [:
]
.beslissing van uw Lord
Toen wij redden de gerechtvaardigd, en laten de transgressors erin, [:
]
.vernederden
wanneer onze openbaringen worden ernaar gereciteerd, helder, diegenen die [:
    ]
disbelieve zeggen naar diegenen die geloven, "Welk van ons is meer voorspoedig?
"?Welk van ons is in de meerderheid
Vele een generatie hebben wij vernietigden alvorens hen; Zij waren meer [:
]
.machtig, en meer voorspoedig
Zeggen, "Diegenen die kies om te verdwalen, de Most Gracious zal hen op [:
]
leiden, totdat zij aantreffen wat wordt voor hen - óf de retribution óf het uur beloofd.
Da’s wanneer zij inlichtingen vragen die werkelijk is slechter buiten, en zwakker in de
".mogendheid
GOD aangroeit de leiding van die die kies om te worden geleid. Voor de [:
]
goede daden worden uitentreuren door uw Lord vergolden, en brengen verre better
.terugkomsten
Hebben jullie aangetekend de een die verwierp onze openbaringen dan [:

]
!?zeiden, "ik zal rijkdom en kinderen" gegeven worden
Heeft hij de toekomst gezien? Heeft hij zo'n borgstelling van de Most [:
]
?Gracious genomen
Metterdaad, wij zullen registreren wat hij slaakt, dan hem begaan naar steeds [:
]
.toenemend retribution
.Toen wij beërven alles hij bezat, en hij komt naar ons alle louter terug [:]
Zij adoratie buiten GOD andere goden die (zij denken) mogen zijn van helpen [:]
.ernaar
Integendeel, zij zullen hun afgodendienst weigeren, en zullen zijn hun [:]
.vijanden
aantreffen jullie niet op welke wijze wij de duivels ontketenen aan de [:    ]
?disbelievers om hen boven op te wekken
.zijn Niet ongeduldig; Wij bereiden voor hen enkel toebereiding toe [:
]
De dag zal komen wanneer wij roepen de gerechtvaardigd alvorens de Most [: ]
.Gracious binnen klassikaal
En wij zullen de schuldig naar De helle samendrommen, te zijn hun eeuwige [: ]
.domicilie
Geen een wil bezitten de mogendheid om voor te spreken, uitzonderen [:
]
.diegenen die conformeren zich aan de wetten van de Most Gracious
!"Zij zeiden, "The Most Gracious heeft begotten een zoon [:]
.Jullie hebben een schromelijke godslastering uitgebracht [:]
De luchten gaan over om in te trappen, het land gaat over om in stukken te [:]
.rijten, en de bergen gaan over om te verbrokkelen
.Omdat zij aanspraak die de Most Gracious heeft begotten een zoon [:]
.Het voegt geen Most Gracious die Hij moet een zoon verwekken [:]
.Iedere enig in de luchten en het land is een bediende van de Most Gracious [:    ]
.Hij heeft hen omvat, en heeft hen stuksgewijs meegerekend [:
]
Alle hen zullen komen alvorens Hem op de Dag van De verrijzenis als [: ]
.enkelingen
Zeker, diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, de Most [: ]
.Gracious zal hen met de liefde begieten
Wij zodoende maakten dit (Quran) adstrueerden in uw tong, om te goed [:
]
.nieuwtje leveren naar de gerechtvaardigd af, en om erbij de tegenspelers te vermanen
Vele een generatie alvorens hen wij vernietigden; Kunnen jullie elk van hen [:]
?vernemen, of hen elk klank horen van
.
.T - 
(H. (Ta Ha
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.T. H [:]
Wij geen Quran kondigden naar jullie af, om jullie elk ontbering te [:]
.veroorzaken
.Slechts om de reverent te memoreren [:    ]
.Een openbaring van de Schepper van het land en de hoge luchten [:
]
.The Most Gracious; Hij heeft alle autoriteit verondersteld [: ]
To Hem behoort alles in de luchten, en het land, en alles tussen hen, en alles [: ]
.onder de geknarst
Hetzij jullie verklaren uw veroordelingen (nietwaar) Hij de geheim weet, en [:
]
.wat is zelfs meer verborgen
GOD: Er is geen andere god tevens Hem. Naar Hem behoren de meeste [:]
.prachtige namen
?Hebben jullie de geschiedenis van De mozes aangetekend [:]
wanneer hij een vuur zag, hij zei naar zijn gezin, "Verblijf hier. Ik heb een [:]
vuur gezien. Misschien ik kan jullie de enkele ervan brengen, of vind enkel leiding op
".het vuur
.wanneer hij bedroeg het, hij heette, "O, Mozes [:]
ik ben uw Lord; Schaf uw sandaalen af. Jullie zijn in de heilige vallei, " [:]
.Tuwaa
.ik heb jullie gekozen, zo aanhoren wat wordt onthullen" [:    ]
ik ben GOD; Er is geen andere god buiten Me. Jullie willen verheerlijken " [:
]
.Mij louter, en verricht de Contact Prayers (Salat) om Me zich te herinneren
The Hour (beëindigen van de wereld) zeker komt; Ik zal behouden het bijna " [: ]
.verschool, voor allen geest moet worden zijn werken betaald voor
worden afgeleid daaruit door diegenen die Niet niet geloven erin - diegenen ' [: ]
.die achtervolgen hun eigen meningen - lest jullie vallen
"?Wat is dit in uw rechterhand, Mozes" [:
]
Hij zei, "Dit is mijn personeel. Ik leun erop, hoed mijn schaap erbij, en ik het [:]
".benut voor andere doelen
".Hij zei, "Keilen het omlaag, Mozes [:]
.Hij gooide het omlaag, daarop het draaide zich in een aangrijpende slang [:]
Hij zei, "Pluken het boven; Zijn niet bang. Wij zullen het naar zijn origineel [:]
.toestand teruggeven
En uw hand houden beneden uw vleugel; Het zal wash zonder een blemish " [:]
.uitkomen; Ander bestendig
.Wij zodoende merken jullie enkel van onze grote voortekenen" [:    ]
".Gaan naar Farao, voor hij heeft gedaan zonde" [:
]
.Hij zei, "My Lord, koel mijn humeur [: ]
.En maken deze materie gemakkelijk voor me" [: ]
.En een knoop knopen van mijn tong los" [:
]
.zo zij kunnen mijn toespraak begrijpen" [:]
.En een assistent benoem voor mij van mijn gezin" [:]
.Mijn broer Aaron" [:    ]
.mij Versterk met hem' [:    ]
.Laat hij zijn mijn compagnon in deze materie" [:    ]
.Die wij mogen Jullie dikwijls prijzen" [:        ]
.En herdenken Jullie dikwijls" [:   
]
".Jullie zijn Seer van ons" [:    ]
.Hij zei, "Uw aanvraag wordt, O Mozes gegunnen [:    ]
.Wij hebben jullie andere tijdperk gezegend" [:   
]
.wanneer wij onthulden naar uw moeder wat wij onthulden" [:    ]
Zeggend: `THROW hem in de doos, dan keilen hem in de rivier. De rivier " [:    ]
zal hem binnen de kustlijn gooien, om te worden aangepapt door een vijand van Mijn
en een vijand van zijn.' Ik douchte jullie met de liefde van Mij, en ik had jullie
.maakten voor Mijn waakzaame oog
Uw zuster liep ernaar en zei, `I kan jullie vertellen omstreeks een " [:
]
verpleegkunde moeder welk kan goede zorg van hem nemen.' Wij zodoende jullie
gaven naar uw moeder terug, die ze mag gelukkig zijn en stop verontrustend. En
wanneer jullie een persoon doodden, wij redden jullie van de pijnlijke consequenties;
Inderdaad wij testten jullie grondig. Jullie jaren verbleven met de mensen van
.Midyan, en nu jullie zijn overeenkomstig een nauwkeurig plan teruggekomen
.ik heb jullie juist voor Me gemaakt" [:
]
Ga met uw broer mee, ondersteund door Mijn voortekenen, en zwicht niet in " [:
]
.herinnerende Mij
.Gaan naar Farao, voor hij zonde deed" [:
    ]
".Spreken hem lekker aan; Hij mag nemen luisteren, of werd reverent" [:

]
".Zij zeiden, "Our Lord, wij vrees lest hij mag ons aanvallen, of zonde doen [:
]
.Hij zei, 'zijn Niet bang, voor ik zal met jullie, beluisterend en schouwend [:
]
Gaan naar hem en zeggen, `WE zijn twee gezanten van uw Lord. Laat de " [:

]
Kinderen van Israël gaan. Jullie moeten achterwege laten hen na jagen. Wij een
.voorteken brengen van uw Lord, en vrede is de kavel van die die de leiding luisteren
WE is geinspireerd die de retribution wil inevitably verdrieten diegenen die `" [:
]
"'.disbelieve en versturen
".Hij zei, "Die is uw Lord, O Mozes [:
]
Hij zei, "Our Lord is de Een die allemaal zijn aanzijn verhoorde, en zijn [: ]
".leiding
"?Hij zei, "Waarachter het verleden generaties [: ]
Hij zei, "De kennis daarvan is met mijn Lord binnen de melding. Mijn Lord [: ]
".nooit ernaas zit, evenmin doet Hij vergeten zich
Hij is de Een die maakte het land habitable voor jullie, en plaveiden erin [:     ]
straten voor jullie. En Hij opzendt omlaag van de lucht water waarmee wij produceren
.vele verschillende types planten
Eten en brengen uw levende have op. Deze zijn voldoende drukproefen want [:
]
.diegenen die erop houden intelligentie na
Ervan wij jullie maakten, erin wij geven jullie terug, en ervan wij brengen [: ]
.jullie erbuit opnieuw
Wij manifesteerden hem alle onze drukproefen, maar hij disbelieved en [: ]
.keurde
Hij zei," jullie' gekomen hier toe ons nemen buiten onze land met uw magie, [:
]
?O Mozes
Wij zullen zeker jullie gelijkaardige magie manifesteren. Daarom, stellen " [: ]
".een afspraak in die noch wij, noch jullie zullen verkrachten; Binnen neutrale plaats
Hij zei, "Uw benoemde tijdperk willen zijn de dag van festivities. Laten wij [: ]
".alle tegemoe treden in de forenoon
.Farao zijn machten ontbood, dan kwam [: ]
Mozes zei ernaar, "Smart naar jullie. Fabriceren jullie onwaarheden om GOD [: ]
te bevechten en zodoende lopen Dagen retribution op? Zodanig fabricators zal zeker
".falen
.Zij disputeerden tussen zichzelf, als zij verleenden ondershands [: ]
Zij zeiden, "Deze twee zijn niet meer dan goochelaars die wens om jullie [:     ]
buiten uw land met hun magie te nemen, en om uw ideale manier van leven te
.vernietigen
Laten wij gaan akkoord aan een blauwdruk en confronteren hen als een " [:
]
".verenigd voorst. De winnaar vandaag zal de superioriteit hebben
".Zij zeiden, "O Mozes, óf jullie keilen, óf wij zullen de eerst om te keilen [: ]
Hij zei, "Jullie keilen." Daarop, hun touwen en staafjes schenen naar hem, [: ]
.vanwege hun magie, alsof zij opzij schoven
.Mozes gehuisveste enkel vrees [:
]
.Wij zeiden, 'geen vrees Hebben. Jullie zullen vooropstaan [: ]
Gooi wat jullie houden in uw rechterhand, en het zal inslikken wat zij " [: ]
fabriceerden. Wat zij gefabriceerd is niet meer dan de bekokstovend van een
".goochelaar. Het werk van de goochelaar zal niet slagen
De goochelaars vielen vooroverliggend, zeggende, "Wij geloven in de Lord [:
]
".van Aaron en Mozes
Hij zei, geloofden jullie' in hem zonder mijn vergunning? Hij moet uw [:
]
opperhoofd zijn; De een die onderrichtte jullie magie. Ik zal zeker uw hands en voeten
op alternatieve kanten scheiden. Ik zal jullie op de palm slurfen kruisigen. Jullie
zullen vernemen welk van ons kunnen de slechtst retribution, en die outlasts welk
".toebrengen
Zij zeiden, "Wij zullen jullie overheen de duidelijke drukproefen niet [:
]
begunstigen die bedroegen ons, en overheen de Een die ons maakte. Daarom, kwestie
wat ook oordeel jullie toewensen om te verkondigen. Jullie kunnen slechts regel in het
.dit laag bestaan
Wij hebben in onze Lord geloofd, die Hij mag ons onze zondes begenadigen, " [:
    ]
en de magie die jullie dwongen ons moeten vervullen. GOD is ver better en
".Eeuwigdurend
Anyone die bedraagt zijn Lord schuldig zal Helle oplopen, waarin hij nooit [:
]
.sterft, evenmin vertoeft levend
Zoals voor diegenen die bedragene Hem als gelovigen welk hadden een [:
]
.gerechtvaardigd leven geleid, zij de hoge rangen verkrijgen
De hoven van Eden, onder welk rivieren vlieten, zullen hun domicilie voor [:
]
.altijd. Zodanig is de vergelding want diegenen die louteren zichzelf
Wij inspireerden Mozes: "Leid Mijn bediendeen erbuit, en staking voor hen [:

]
een dorre straat tegenover de zee. Jullie willen niet vrees die jullie mogen gepakte
".verwerven, evenmin mogan willen jullie verdriet doen
Farao hen volgde met zijn troepen achter, maar de zee hen overweldigde, als [:
]
.het werd bestemd om hen te overweldigen
.Zodoende, Farao zijn mensen misleidde; Hij niet hen geleidde [:
]
O Kinderen van Israël, wij jullie leverden van uw vijand af, jullie ontboden [:]
naar het recht kant van Mount Sinai, en wij zonden omlaag naar jullie manna en
.kwartels op
Eten van de goede dingen wij bevoorraadden voor jullie, en zondigen niet, [:]
.lest jullie lopen Mijn woede op. Wie ook oploopt Mijn woede heeft gevallen
ik zeker Begenadig want diegenen die berouw, geloof, een gerechtvaardigd [:]
.leven leid, en standvastig verblijf geleidde
"?Waarom jullie spoed maakten vandaan van uw mensen, O Mozes" [:    ]
Hij zei, "Zij zijn dichtbij achter me. Ik naar Jullie mijn Lord spoed heb [:
]
".gemaakt, die Jullie mogen blij zijn
Hij zei, "Wij hebben uw mensen gestoken naar de test na jullie lieten, maar de [: ]
".Samarian misleide hen
Mozes teruggekeerd naar zijn mensen, boos en teleurstelde, zeggende, "O [: ]
mijn mensen, beloofde uw Lord niet jullie een goede toezegging? Konden jullie niet
wachten? Jullie willen om woede van uw Lord op te lopen? Is dit waarom jullie uw
"?overeenkomst braken met me
Zij zeiden, "Wij niet onze overeenkomst braken met jullie expres. Maar wij [:
]
werden omlaag met jewelry belast, en beslisten om onze ladingen in te gooien. Dit is
".wat de Samarian suggereerde
Hij verwerkeleek voor hen een gebeeldhouwd kalf, completeren met een [:]
klank van het kalf. Zij zeiden, "Dit is uw god, en de god van De mozes." Zodoende,
.hij vergat zich
Konden zij niet zien die het noch reageerde op hen, noch bezaten elk [:]
?mogendheid om hen te benadelen, of hen bevoordelen
And Aaron had hen verteld, "O mijn mensen, dit is een test voor jullie. Uw [:]
".maar Lord is de Most Gracious, zo mij volg, en mijn bevelen gehoorzaam
Zij zeiden, "Wij zullen gaan verder om het te vereren, totdat Mozes [:]
".terugkomt
Mozes) zei, "O Aaron, wat is het die jullie stremde, wanneer jullie zagen hen ) [:]
,verdwalen
"?van volgende mijn ordes? Hebben jullie tegen me gerebelleerd" [:    ]
Hij zei, "O zoon van mijn moeder; Niet trekk mij door mijn baard en mijn [:
]
hoofd. Ik was bang dat jullie mochten zeggen, `YOU hebben de Kinderen van Israël
"'.afgescheiden, en niet gehoorzaamden mijn ordes
"?Hij zei, "Wat mankeert met jullie, O Samarian [: ]
Hij zei, "ik aantrof wat zij konden niet aantreffen. Ik bemachtigde een [: ]
handvol (van het stof) vanwaar de plaats de gezant stond, en gebruikt het (om in het
".goudene kalf) door te lopen. Dit is wat mijn geest inspireerde me om te doen
Hij zei, "Dan gaan, en, gedurende uw leven, vlaken niet gekomene [:
]
dichtbegroeid. Jullie hebben een benoemde tijdperk (voor uw laatste oordeel) die
jullie kunnen nooit mijden. Beschouw uw god die jullie gebruikt om te verheerlijken;
".Wij zullen het branden en keilen het in de zee, om daarbeneden voor altijd te blijven
Uw maar god is GOD; De Een buiten welk er is geen andere god. Zijn kennis [:]
.vat alle dingen om
Wij zodoende verhalen naar jullie enkel nieuwtje van het verleden generaties. [:]
.Wij hebben naar jullie een boodschap van ons onthullen
Diegenen die veronachtzaming het zal een vracht (van de zondes) op de Dag [:]
.van De verrijzenis doorstaan
Uitentreuren zij abide daarin; Welk kwaad vracht op de Dag van De [:]
!verrijzenis
Da’s de dag wanneer de toeter wordt geblazd, en wij roepen de schuldige [:]
.daarover dag blauw
Smoezen tussen zichzelf, zij zullen zeggen, "Jullie hebben (in het eerst [:    ]
"!leven) niet meer gebleven dan tien dagen
Wij leten geheel van hun uitingen op. De meest accuraat tussen hen zullen [:
]
".zeggen, "Jullie bleven niet meer dan per dag
.Zij jullie vragen omstreeks de bergen. Zeg, "My Lord zal hen erbuit wissen [: ]
.Hij zal hen zoals een dorre streek, molteken land laten" [: ]
Ook niet de geringste heuvel wil jullie treffen daarin, evenmin een daling " [:
]
".aan
Daarover dag, eenieder zal de aanvraagster, zonder de geringste afwijking [:]
volgen. Alle klanken zullen doodstil alvorens de Most Gracious; Jullie zullen niets
.maar fluisteringen aanhoren
Daarover dag, tussenkomst zal nutteloos, met uitzondering die veroorloofd [:]
.door de Most Gracious, en wiens uitingen conformeren zich aan Zijn wil
.Hij weet hun verleden en hun toekomst, poosje geen vat Zijn kennis om [:]
Alle gezichten zullen het Bestaan menen te mogen, de Eeuwig, en diegenen [:]
.die worden belast door hun zondes zal falen
Zoals voor diegenen die gewerkte rechtvaardigheid, poosje gelovende, zij [:]
.zullen geen vrees van de onrechtvaardigheid of tegenslag hebben
Wij zodoende onthulden het, een Arabic Quran, en wij citeerden erin alle [:    ]
types voorspellingen, die zij mogen worden geredden, of het mag veroorzaken hen
.moeten nemen luisteren
Most Exalted is GOD, het enige getrouwe Koning. Spoeden zich niet in [:
]
slakende de Quran alvorens het wordt naar jullie onthullen, en zeggen, "My Lord,
".mijn kennis vergroten
Wij Adam testten in het verleden, maar hij vergat ons, en wij vonden hem [: ]
.onbeslist
Herdenken die wij zeiden naar de engelen, "Daling uitgestrekt voor De [: ]
.adam." Zij vielen uitgestrekt, behalve Satan; Hij keurde
Wij dan zeiden, "O Adam, dit is een vijand van jullie en uw vrouw. Niet laat [:
]
.hij evict jullie van Het paradijs, lest jullie worden ellendig
Jullie worden nooit naar de honger daarin gegarandeerd, evenmin gaan " [:]
.unsheltered
".Evenmin zullen jullie dorst daarin, evenmin hebben last van elk smoorhi" [:]
Maar de duivel smoesde naar hem, zeggende, "O Adam, laat ik merk jullie [:]
".de boom van de onvergankelijkheid en oneindig koningschap
Zij aten ervan, daarop hun lichamen werden zichtbaar ernaar, en zij [:]
probeerden om zich met het loof van Het paradijs te dekken. Adam zodoende niet
.gehoorzaamde zijn Lord, en viel
.Vervolgens, zijn Lord hem koos, kocht hem af, en hem geleidde [:]
Hij zei, "Lopen daaruit, alle jullie terug. Jullie zijn vijanden van elkaar. [:    ]
Wanneer leiding bedraagt volgt jullie van Mij, anyone die Mijn leiding zal niet
.verdwalen, evenmin zull elk narigheid doorstaan
Zoals voor de een die Mijn boodschap negeert, hij zal amiserable leven " [:
]
".hebben, en wij herleven hem, op de Dag van De verrijzenis, blind
Hij zal zeggen, "My Lord, waarom zull jullie ontbieden mij blind, wanneer [: ]
"?ik gebruikt te zijn een seer
Hij zal zeggen, "Omdat jullie vergaten onze openbaringen wanneer zij [: ]
".bedroegen jullie, jullie worden nu vergaten
Wij zodoende requite diegenen die zonde doen en afwijzing om in de [:
]
openbaringen van hun Lord te geloven. De retribution in het Hiernamaals is ver
.slechter en eeuwigdurend
voorkomt het immer ernaar hoeveel vorige generaties wij hebben [:]
vernietigd? Zij nu lopen in de thuizen van die alvorens hen. Deze zijn voortekenen
.want diegenen die erop houden intelligentie na
Als het waren niet voor uw voorbeschikt plan van Lord, zij zouden [:]
.onmiddellijk beoordeeld zijn
Daarom, zijn verpleegde in het gezicht van hun uitingen, en pluim en uw [:    ]
Lord prijzen voor de zonsopgang en voor de zonsondergang. En bij nacht Hem
.prijzen, alsmede op beide beëindigt van de dag, die jullie mogen gelukkig zijn
En begeren niet wat wij begiftigden aan elk anderman. Zodanig zijn [:    ]
tijdelijke ornementen van dit leven, waarbij wij hen steken naar de test. Wat uw Lord
.verschaffenen voor jullie is ver better, en eeuwigdurend
Jullie willen oplegen uw gezin om het contact gebeden (Salat) te verrichten, [:    ]
en standvastig voet bij stuk houden in doend zo. Wij niet jullie vragen voor elk
mondvoorraad; Wij zijn de een die bevoorraden voor jullie. De uiterste zegepraal
.behoort de gerechtvaardigd aan
Zij zeiden, "Als hij kon slechts ons een mirakel van zijn Lord merken!" Zij [:        ]
?niet in ontvangst nemen voldoende mirakels met de vorige boodschappen
Hadden wij hen vernietigden voor het dit, zij zouden hebben gezegd, "Our [:   
]
Lord, had Jullie een gezant zonden naar ons, wij zouden Uw openbaringen hebben
".gevolgd, en zouden hebben deze schande en vernedering ontweken
Zeggen, "Alle ons wachten, zo wachten; Jullie zullen zeker uitvinden die [:    ]
".zijn op de correcte paadje, en die worden werkelijk geleid
.
(The Prophets (Al-anbya - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Snelle benaderende is de bestek voor de mensen, maar zij zijn oblivious, [:]
.averse
wanneer een drukproef bedraagt hen van hun Lord, da’s nieuwe, zij horen het [:]
.achteloos aan
Hun geesten zijn achteloos. En de transgressors verlenen ondershands: "Is hij [:    ]
niet juist een menselijk wezen jullie verkiezen? Zouden jullie de magie accepteren
"?da’s presenteerden naar jullie
Hij zei, "My Lord weet ieder gedacht in de lucht en het land. Hij is de Hearer, [:
]
".de Omniscient
Zij zelfs zeiden, "Zinsbedrog," "Hij het haalde boven," en, "Hij is een dichter. [: ]
".Laat hij spektakel ons een mirakel zoals die van de vorige gezanten
Wij nooit een gelovende gemeenschap vernietigden in het verleden. Zijn deze [: ]
?mensen gelovigen
Wij opzonden niet alvorens jullie behalve mannen welk wij inspireerden. [:
]
.Vraag diegenen die de bijbel weten, als jullie weten niet
.Wij niet gaven hen lichamen die aten niet, evenmin waren zij onsterfelijk [:]
Wij volbrachten onze toezegging ernaar; Wij redden hen alsmede whomever [:]
.wij willed, en vernietigden de transgressors
Wij hebben opgezonden omlaag naar jullie een bijbel uw boodschap bevatten. [:]
?Begrijpen jullie niet
Vele een gemeenschap wij voleindigden vanwege hun zonde, en wij [:]
.vervingen anderman in hun plaats
.wanneer onze requital bedroegen vrijaf, zij activeerden om te rennen [:]
renen Niet, en teruggekomen naar uw luxeartikelen en uw herenhuisen, voor [:    ]
.jullie moeten zijn schreven op conto
".Zij zeiden, "Smart naar ons. Wij waren werkelijk kwaadaardig [:
]
Dit continueerde te zijn hun proclamatie, totdat wij helemaal wisten hen [: ]
.erbuit
.Wij maakten geen luchten en het land, en alles tussen hen juist voor vermaak [: ]
Als wij benodigde vermaak, wij kunnen het zonder elk van het dit hebben [:
]
.gestart, als da’s wat wij verlangden om te doen
Ter vervanging, het is onze plan om de waarheid tegen falsehood te [:]
.ondersteunen, om te het verslaan. Smart naar jullie voor de uitingen jullie slaken
To Hem behoort eenieder in de luchten en het land, en die op Hem zijn nooit [:]
.ook arrogant om Hem te vereren, evenmin doen zij immer zwichten
.Zij prijzen avond en dag, zonder immer vermoeiend [:]
?Hebben zij goden gevonden op land welk ontwikkelen [:]
Als er waren erin (de luchten en het land) andere goden buiten GOD, er [:]
zouden warboel zijn. Beroemdheid zijn naar GOD; De Lord met absolute autoriteit.
.Hij is hoog boven hun aanspraken
Hij gaat nooit te worden gevraagd over het iets Hij doet, poosje alle anderen [:    ]
.worden verhoord
Hebben zij andere goden buiten Hem gevonden? Zeg, "Merken me uw [:
]
drukproef. Dit is de boodschap naar mijn generatie, consummating alle vorige
boodschappen." Metterdaad, meest van hen geen waarheid besefen; Dit is waarom zij
zijn zo vijandig.DE HEILIG QURAN
Vertaald door Dr Rashad Khalifa
.
(The Key (Al-fatiha - 
.
.In de naam van GOD, Most Gracious, Most Merciful [:]
.Pluim zijn naar GOD, Lord van de schepping [:]
.Most Gracious, Most Merciful [:    ]
.Magister van de Dag van Het oordeel [:
]
.Jullie louter wij verheerlijken; Jullie louter wij vragen om bijstand [: ]
:Gids ons in de juiste paadje [: ]
de paadje van die welk Jullie zegenden; Niet van die die heeft woede, evenmin [:
]
.van de strayers verdiend
.
(The Heifer (Al-baqarah - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
.M
;Deze bijbel is feilloos; Een baken voor de gerechtvaardigd [:]
die geloven in de ongezien, verrichten de Contact Prayers (Salat), en van onze [:    ]
.mondvoorraad ernaar, zij schenken naar de liefdadigheid
En zij geloven in wat werd naar jullie onthullen, en in wat werd onthullen [:
]
.alvorens jullie, en inzake het Hiernamaals, zij zijn absoluut sommige
.Deze worden door hun Lord geleid; Deze zijn de winnaars [: ]
Zoals voor diegenen die disbelieve, het is gelijk voor hen; Hetzij jullie hen [: ]
.waarschuwen, nietwaar hen waarschuwen, zij kunan niet geloven
GOD bezegeelt hun geesten en hun verhoor, en hun ogen worden gesluierd. Zij [:
]
.hebben bar retribution opgelopen
Dan er zijnen diegenen die zeggen, "Wij geloven in GOD en de Last Day," [:]
.poosje zij zijn van niet gelovigen
In proberend om GOD te bedriegen en diegenen die geloven, zij slechts [:]
.bedriegen zich zonder vernemend
In hun geesten er is een ziekte. Zodoende, GOD groeit hun ziekte aan. Zij [:]
.hebben een pijnlijk retribution voor hun liggend opgelopen
wanneer zij worden verteld, 'Zijn 'plegen Niet kwade," zij zeggen, "Maar wij [:]
".zijn gerechtvaardigd
.Inderdaad, zij zijn evildoers, maar zij vernemen niet [:]
wanneer zij worden verteld, "Geloven zoals de mensen die geloofde," zij [:    ]
zeggen, "Willen wij geloven zoals de sufferds die geloofde?" Inderdaad, het is zij die
.zijn sufferds, maar zij weten niet
wanneer zij de gelovigen treffen, zij zeggen, "Wij geloven," maar wanneer [:
]
".louter met hun duivels, zij zeggen, "Wij zijn met jullie; Wij slechts spotten
.GOD spot hen, en hen leidt op in hun zondes, blundering [: ]
Het is zij die de afdwaling kocht, ten koste van leiding. Zodanig [: ]
.koopmanschap nooit welvaart, evenmin doen zij krijgen elk leiding
Hun voorbeeld is zoals diegenen die begin een vuur, dan, als het begint om hel [:
]
erom af te werpen, GOD pakt hun hel af, vertrekkende hen in de duisternis,
.onbekwaam om aan te treffen
.Dove, dom, en blind; Zij falen om te vergelden [:]
Ander voorbeeld: Een stortbui van de lucht bij wie er is duisternis, donder, en [:]
hemelvuur. Zij hun vingers steken in hun oren, om dood te ontduiken. GOD let geheel
.van de disbelievers op
De hemelvuur bijna pakt vandaan hun gezichtsvermogen af. Wanneer het [:]
lichten voor hen, zij voortbewegen zich, en wanneer het draait zich donker, zij stil
staan. Als GOD willen, Hij kan hun verhoor en hun gezichtsvermogen afpakken.
.GOD is Omnipotent
O mensen, verheerlijken slechts uw Lord - de Een die maakte jullie en die [:]
.alvorens jullie - die jullie mogen worden geredden
De Een die maakte het land habitable voor jullie, en de lucht een structuur. Hij [:]
zendt omlaag van de lucht water op, om alle types vruchten voor uw sustenance te
produceren. Jullie willen niet opzetten idoolen om GOD te concurreren, nu die jullie
.weten
Als jullie elk twijfel hebben aangaande wat wij onthulden naar onze bediende, [:    ]
dan produceren sura zoals deze, en beroepen ons uw eigen getuigen tegen GOD, als
.jullie zijn eerlijk
Als jullie kunan niet dit - doen en jullie kunnen nooit dit - dan beware van de [:
]
.Hellfire doen, wiens brandstof is mensen en rotsen; Het wacht de disbelievers op
goed nieuwtje Geven naar diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd [: ]
leven die zij zullen tuinen met vloeiende kreeken hebben. Wanneer een verstrekking
verstroken van de vruchten daarin, zij zullen zeggen, "Dit is wat werd voor ons weleer
bevoorraden." Zodoende, zij worden allegorical beschrijvingen gegeven. Zij zullen
.puure echtelieden daarin, en zij abide daarin voor altijd hebben
GOD vermijdt niet van citerend elk type gelijkenis, van de kleine muskiet en [: ]
groter. Zoals voor diegenen die geloven, zij weten die het is de waarheid van hun
Lord. Zoals voor diegenen die disbelieve, zij zeggen, "Wat GOD middel door
zodanig een gelijkenis?" Hij vele daarmede misleidt, en gidsen vele daarmede. Maar
Hij nooit daarmede misleidt behalve , de kwaadaardig
die verkrachten verdrag VAN DE GOD na verpandend om het te handhaven, [:
]
scheiden wat GOD heeft gecommandeerd om te worden verbonden, en plegen kwaad.
.Deze zijn de verliezers
Hoe jullie disbelieve in GOD wanneer jullie kunnan dode geweest en Hij gaf [:]
jullie leven, toen Hij kunn jullie steekt naar de dood, toen Hij kunn brengt jullie back
?naar het leven, dan naar Hem jullie uiteindelijk vergelden
Hij is de Een die ontwikkelde voor jullie alles op land, dan richtte zich op de [:]
.lucht en maakte zeven scheppingen daarin vol, en Hij let geheel van alle dingen op
Herdenk die uw Lord zei naar de engelen, "ik adapteer een gedeputeerde (een [:    ]
tijdelijke god) op Land." Zij zeiden, "Will Jullie monteren daarin een die wil
verbreiden kwade daarin en zonnescherm bloed, poosje wij Uw pluimen zingen, Jullie
".prijzen, en Uw absolute autoriteit handhaven?" Hij zei, "ik weet wat jullie weten niet
Hij onderrichtte Adam alle de namen dan hen presenteerden naar de engelen, [:    ]
".zeggend, "Geven mij de namen van deze, als jullie hebben gelijk
Zij zeiden, "Be Jullie verheerleek, wij geen kennis hebben, behalve die welk [:    ]
".Jullie hebben ons onderricht. Jullie zijn de Omniscient, Most Wise
Hij zei, "O Adam, vertelen hen hun namen." Wanneer hij vertelde hen hun [:        ]
namen, Hij zei, "Did I niet' opdracht gaf jullie die ik de geheimen weet van de luchten
".en het land? Ik weet wat jullie declareren, en wat jullie verhullen
wanneer wij zeiden naar de engelen, "Daling uitgestrekt voor De adam," zij [:   
]
.vielen uitgestrekt, behalve Satan; Hij afkeurde, was ook arrogant, en een disbeliever
Wij zeiden, "O Adam, leven met uw vrouw in Het paradijs, en eten daaruit gul, [:    ]
".als jullie alstublieft, maar niet deze boom benaderen, lest jullie zonde doen
Maar de duivel hen vernikkelde, en veroorzaakten hun ontruiming daaruit. Wij [:    ]
zeiden, "Lopen als vijanden van elkaar terug. Op Land willen zijn uw bewoning en
".verstrekking voor even
Dan, Adam gegenoten uit zijn Lord woorden, waarbij Hij hem afkocht. Hij is [:   
]
.de Redeemer, Most Merciful
Wij zeiden, "Lopen daaruit, alle jullie terug. Wanneer leiding bedraagt volg [:    ]
jullie van Mij, diegenen die Mijn leiding zal geen vrees hebben, evenmin zal zij
.droevig stemen
Zoals voor diegenen die disbelieve en verwerpen onze openbaringen, zij " [:    ]
".zullen dwellers van De helle, waarin zij abide voor altijd
O Kinderen van Israël, herinneren mij Mijn gunst, welk ik begiftigde aan jullie, [:
]
en volbrengen uw deel van het verdrag, die ik volbreng Mijn deel van het verdrag, en
.reverence Mij
Jullie willen geloven in wat ik heb hierin onthullen, bekrachtigend wat jullie [:
]
hebben; Zij de eerst om het niet te weigeren. Niet vandaan Mijn openbaringen
.verhandelen voor een goedkope prijs, en verrichten Me
geen waarheid verwarren met falsehood, evenmin willen jullie de waarheid [:
]
.verhullen, knowingly
Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte [:
    ]
.liefdadigheid (Zakat), en boog omlaag met diegenen die boog waas
jullie exhort de mensen gerechtvaardigd zijn, poosje vergetend zich, hoewel [:

]
?jullie gelezene de bijbel? Begrijpen jullie niet
Jullie willen bijstand zoeken door de vastberadenheid en de Contact Prayers [:
]
,(Salat). Dit is moeilijke inderdaad, maar niet zo voor de reverent
die geloven die zij zullen hun Lord treffen; Die naar Hem zij uiteindelijk [:
]
.vergelden
O Kinderen van Israël, herinneren mij Mijn gunst welk ik begiftigde aan jullie, [:

]
.en die ik zegende jullie meer dan elk anderman
Beware van de dag wanneer geen geest kan van nut zijnen andere geest, geen [:
]
tussenkomst zal geaccepteerd worden, geen losgeld kan worden betaald, evenmin kan
.anyone worden geholpen
Herdenken die wij redden jullie van mensen van Farao die bracht aan jullie de [:
]
slechtste vervolging, slachting uw zonen en redetwistende uw dochters toe. Die was
.een exacting testen van uw Lord
Herdenken die wij gedeeld de zee voor jullie; Wij redden jullie en verdrinkten [: ]
.mensen van Farao voor uw ogen
Alsnog, wanneer wij Mozes ontboden voor viertig avonden, jullie de kalf [: ]
.vereerden in zijn afwezigheid, en draaiden zich kwaadaardig
.Nog, wij begenadigden jullie daarna die jullie mogen erkentelijk zijn [: ]
Herdenken die wij gaven Mozes bijbel en het statuut boek, die jullie mogen [:     ]
.worden geleid
Herdenken dat Mozes zei naar zijn mensen, "O mijn mensen, jullie [:
]
verongelijkte uw geesten hebben door verheerlijkend het kalf. Jullie moeten naar uw
Schepper berouwen. Jullie willen uw ego's doden. Dit is better voor jullie in de
.aanzien van uw Schepper." Hij kocht jullie af. Hij is de Redeemer, Most Merciful
Herdenken die jullie zeiden, "O Mozes, wij zullen niet geloven tenzij wij GOD [: ]
.zien, lichamelijk." Zodoende, de hemelvuur geslagene jullie, als jullie schouwen
Wij dan jullie verlevendigden, na jullie hadden gestorven, die jullie mogen [: ]
.erkentelijk zijn
Wij jullie schaduuwden met de bewolking (in Sinai), en gezonden omlaag naar [:
]
jullie manna en kwartels: "Eten van de goede dingen wij bevoorraadden voor jullie."
.Zij bezeerd ons (door rebelleren niet); Zij slechts bezeren hun eigen geesten
Herdenken die wij zeiden, "Lopen deze stad binnen, waarin jullie zullen zoveel [: ]
mondvoorraad vernemen als jullie zoals. Juist lopen de poort humbly binnen, en
trakteren de mensen lekker. Wij zullen dan uw zondes begenadigen, en vergroten de
".vergelding voor de vroom
Maar de kwaadaardig tussen hen bevelen voerden bij uitzondering de bevelen [: ]
gegeven ernaar uit. Zodoende, wij zonden omlaag aan de transgressors verwerping
.van de lucht, wegens hun boosaardigheid op
Herdenken dat Mozes zocht waterhoudend voor zijn mensen. Wij zeiden, 'de [: ]
rots Slaan met uw personeel." Daarop, twaalf vering stoof erbuit daaruit. De leden van
allen stam wisten hun eigen water. Eten en drankje van de mondvoorraad VAN DE
.GOD, en trekken geen land corruptingly
Herdenken die jullie zeiden, "O Mozes, wij kunnen niet langer een type [: ]
etenswaar velen. Beroep doen op uw Lord om voor ons zodanig aardse oogsten te
verwerkelijken als bonen, komkommers, knoflook, linze, en uien." Hij zei, toewensen
jullie' om te vervangen die welk is minderwaardig voor die welk is goed? Loop naar
De egypte terug, waarin jullie kunnen vernemen wat jullie vroegen om." Zij hebben
verwerping, vernedering, en blaam, en gebracht aan hun eigen woede van GOD
opgelopen. Dit is omdat zij verwierpen openbaringen VAN DE GOD, en doodden de
.voorspellers onrechtvaardig. Dit is omdat zij niet gehoorzaamden en zondigden
Zeker, diegenen die geloven, diegenen die zijn Joodse, de Christenen, en de [: ]
) bekeerlingen; Anyone die
) gelooft in GOD, en (
) gelooft in de Last Day, en (
een gerechtvaardigd leven leidt, zal krijgen hun belonen van hun Lord. Zij hebben (   
.niets om te vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
Wij een verdrag maakten met jullie, als wij verhevene Mount Sinai boven [:     ]
jullie: "Jullie willen handhaven wat wij hebben jullie sterk gegeven, en herinneren
".zich zijn inhoud, die jullie mogen worden geredden
Maar jullie verstuurden daarna, en als het waren niet voor de sierlijkheid VAN [:
]
.DE GOD naar jullie en Zijn barmhartigheid, jullie zouden veeg zijn
Jullie hebben geweten over die tussen jullie die de Sabbat schond. Wij zeiden [: ]
".ernaar, "Zijn jullie als verachtelijk als apen
Wij stellen hen boven als een voorbeeld voor hun generatie, alsmede [: ]
.navolgende generaties, en een enlightenment voor de gerechtvaardigd in
Mozes zei naar zijn mensen, "GOD beveelt jullie moeten een heifer opofferen." [:
]
Zij zeiden, "Zijn jullie spottende ons?" Hij zei, "GOD verhoed, die ik moet zoals de
".onwetende een of anders gedragen
Zij zeiden, "Beroep doen op uw Lord om ons welk te manifesteren." Hij zei, [: ]
"Hij zegt die ze is een heifer da’s noch ook oud, noch ook nakomeling; Van een
".tussenstadium leeftijd. Nu, uitvoeren wat jullie worden gebeveeld om te doen
Zij zeiden, "Beroep doen op uw Lord om ons om haar kleur te manifesteren." [: ]
".Hij zei, "Hij zegt die ze is een gele heifer, helder kleurig, bevalt de beholders
Zij zeiden, "Beroep doen op uw Lord om ons welk te manifesteren. De heifers [:
]
".aanblik gelijk naar ons en, GOD gewillige, wij zullen geleid worden
Hij zei, "Hij zegt die ze is een heifer die werd nooit in ploegend het land [:
]
vernederd of bewaterend de oogsten; Op vrije voeten van elk blemish." Zij zeiden,
"nu jullie hebben de waarheid gebracht." Zij eindelijk offerden haar, na deze
.langdurige weerzin op
Jullie hadden een geest gedood, dan disputeerden tussen jullie eigen. GOD [:
]
.was om zich bloot te stellen wat jullie probeerden om te verhullen
Wij zeiden, "Staking (de slachtoffertje) met onderdeel (van de heifer)."Da’s [:
    ]
wanneer GOD bracht de slachtoffertje back naar het leven, en manifesteerde jullie
.Zijn voortekenen, die jullie mogen begrijpen
Niettegenstaande het dit, uw harten gestaalde zoals rotsen, of zelfs harder. [:
]
Want er zijnen rotsen waarvan rivieren stuiven erbuit. Anderen krak en maken zachte
kreeken vrij, en andere rotsen kruipen buiten reverence voor GOD. GOD is nooit
.onwetend van het iets jullie doen
verdraaien jullie te wachten staan hen geloven als jullie doen, wanneer enkel [:
]
van hen gebruikt om het woord van GOD te vernemen, dan het, met de gevulde bloem
?begrijpend daarvan, en opzettelijk
En wanneer zij de gelovigen treffen, zij zeggen, "Wij geloven, "maar wanneer [:
]
zij brengen met de elkander bijeen, zij zeggen, 'te verstaan geven Niet (de gelovigen)
van de informatie gegeven naar jullie door GOD, lest jullie hen bevoorraden met de
"?ondersteuning voor hun argument betreffende uw Lord. Begrijpen jullie niet
?weten zij niet dat GOD weet alles zij verhullen, en alles zij declareren [:

]
Tussen hen zijn gentiles die geen bijbel weten, behalve door de befaamdheid, [:
]
.dan uitgaan van die zij het weten
Daarom, smart naar diegenen die de bijbel verdraaien met hun eigen hands, [:
]
dan zeggen, "Dit is wat GOD heeft onthullen," een goedkope materiele winst zoeken.
Smart ernaar voor zodanig verstuiking, en smart ernaar voor hun clandestiene
.winsten
De enkele hebben gezegd, "Helle zal niet ons, met uitzondering een [:]
gelimiteerd aantal van dagen beroeren." Zeg, "Hebben jullie zo'n borgstelling van
GOD - GOD nooit pauzes Zijn borgstelling - genomen of, 'Hebb gaan jullie zeggend
"?over GOD wat jullie weten niet
Metterdaad, diegenen die winnen zondes en geworden omringd door hun [:]
.kwade werk zal de dwellers van De helle; Zij abide erin voor altijd
Zoals voor diegenen die geloven, en een gerechtvaardigd leven leiden, zij [:]
.zullen de dwellers van Het paradijs; Zij abide erin voor altijd
Wij een verdrag maakten met de Kinderen van Israël: "Jullie willen niet [:    ]
adoratie behalve GOD. Jullie willen huldigen uw ouderpaar en de schoonfamilie
beschouwen, de weeskinderen, en de arme. Jullie willen trakteren de mensen
amicably. Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte
liefdadigheid (Zakat)." Maar jullie verstuurden, behalve enkel van jullie, en jullie
.werden averse
Wij een verdrag maakten met jullie, die jullie willen niet uw bloed plengen, [:
]
evenmin willen jullie evict elkander van uw thuizen. Jullie afgesproken en getuige
.droegen
Alsnog, alstublieft. dodende elkander, en evicting enkel van jullie van hun [: ]
thuizen, banding tegen hen zondig en boosaardig. Zelfs wanneer zij capituleerden,
jullie verlangden losgeld van hen. Evicting hen werd voor jullie in de eerst plaats
verboden. Geloven jullie in het deel van de bijbel en disbelieve in onderdeel? Wat
moeten zijn de retribution voor die tussen jullie die dit doen, vernedering in dit leven,
en een ver slechter retribution op de Dag van De verrijzenis uitzonderen? GOD is
.nooit onwetend van het iets jullie doen
Het is zij die kocht dit laag bestaan ten koste van het Hiernamaals. Zodoende, [: ]
de retribution is nooit heen en weer reisden voor hen, evenmin kunnen zij worden
.geholpen
Wij gaven Mozes de bijbel, en navolgend naar hem wij andere gezanten [:
]
zonden, en wij Jezus gaven, zoon van Maria, diepgaande mirakels en hem
ondersteunden met de Holy Spirit. Is het niet een feit die telkens een gezant ging naar
jullie met het iets jullie minachtten, uw ego berokkende jullie arrogant zijn? Enkel van
.hen jullie verwierpen, en enkel van hen jullie doodden
De enkele zouden zeggen, "Onze geesten worden gegrimeerd!" Ter [:]
vervanging, het is een vloek van GOD, dientengevolge van hun ongeloof, die hen
.behoudt van gelovend, met uitzondering enkel van hen
wanneer deze bijbel bedroeg hen van GOD, en ook al er gaat akkoord mee, en [:]
bekrachtigt wat zij hebben, en hoewel zij gebruikt om zijn advent te beduiden
wanneer zij gesproken met de disbelievers, wanneer hun eigen voorspelling bedroeg
vrijaf, zij disbelieved daarin. Verwerping VAN DE GOD zodoende verdriet de
.disbelievers
Kwaad metterdaad is wat zij verkochte hun geesten voor - verwerpende deze [:]
openbaringen van GOD buiten klinkklare wraakzucht dat GOD moet Zijn sierlijkheid
begiftigen aan whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen. Zodoende, zij
opgelopene woede aan de woede. De disbelievers hebben een vernederend retribution
.opgelopen
wanneer zij worden verteld, "Jullie willen geloven in deze openbaringen van [:]
GOD," zij zeggen, "Wij geloven slechts in wat werd omlaag naar ons gezonden."
Zodoende, zij disbelieve in navolgende openbaringen, zelfs als het is de waarheid van
hun Lord, en hoewel het bekrachtigt wat zij hebben! Zeg, "Waarom dan doodden
"?jullie voorspellers VAN DE GOD, als jullie waren gelovigen
Mozes ging naar jullie met diepgaande mirakels, echter jullie de kalf vereerden [:]
.in zijn afwezigheid, en jullie draaiden zich kwaadaardig
Wij een verdrag maakten met jullie, als wij verhevene Mount Sinai boven [:    ]
jullie, zeggende, "Jullie willen handhaven de geboden wij hebben jullie gegeven,
sterk, en horen." Zij zeiden, "Wij vernemen, maar wij niet gehoorzamen." Hun harten
werden bezwangerd met de aanbidding voor het kalf, wegens hun ongeloof. Zeg,
"Kwaad metterdaad is wat uw trouw dicteert aan jullie, als jullie doen elk trouw
".hebben
Zeggen, "Als de domicilie van het Hiernamaals wordt jullie op GOD [:
]
voorgebehouden, naar de uitsluiting van alle anderman, toen jullie moeten dood
".zuchten, als jullie zijn eerlijk
Zij nooit zuchten het, vanwege wat hun hands heeft fort gezonden. GOD let [: ]
.geheel van de kwaadaardig op
Inderdaad, jullie zullen hen de meest inhalig van het leven vinden; Zelfs meer [: ]
zo dan het idool worshipers. De een van hen toewenst om een duizend jaar te leven.
Maar deze wil niet toegeefl zijnen voor hem elk retribution, ongeacht hoelang hij
.leeft. GOD is seer van het alles zij doen
Zeggen, "Anyone die te weer stellen teegt zich Gabriel moet weten die hij [:
]
heeft dit (Quran) in uw hart, overeenkomstig de wil VAN DE GOD, bekrachtigende
vorige bijbels, en bevoorradende leiding en goed nieuwtje voor de gelovigen
".omgehaald
Anyone die te weer stellen teegt zich GOD, en Zijn engelen, en Zijn gezanten, [:]
.en Gabriel en Michael, moet weten dat GOD te weer stellen teegt zich de disbelievers
Wij hebben omlaag naar jullie zodanig duidelijke openbaringen opgezonden, [:]
.en slechts de kwaadaardig zullen hen weigeren
Is het niet een feit die wanneer zij maken een verdrag en borgstelling om het [:]
.te behouden, enkel van hen altijd het negeren? Inderdaad, meest van hen geloven niet
nu die een gezant van GOD heeft hen bedragen, en hoewel hij uitwijst en [:]
bekrachtigt hun eigen bijbel, enkel gevolg van de bijbel (Israëliers, Christenen, en
Moslimmannen) negeren bijbel VAN DE GOD achter hun back, alsof zij nooit elk
.bijbel hadden
Zij najoegen wat de duivels onderwezen betreffende de koninkrijk van [:]
Solomon. Solomon, niettemin, was niet een disbeliever, maar de duivels waren
disbelievers. Zij onderwezene de mensen sorcery, en die welk werd omlaag door de
twee engelen van De babel, Haroot en Maroot gezonden. Deze twee niet divulge
zodanig kennis zonder vertonend: "Dit is een test. Jullie willen niet zodanig kennis
misbruiken." Maar de mensen gebruikt het in zodanig kwade blauwdrukken als de
brekend van huwelijkse staat. Zij kunnen nooit anyone tegen de wil van GOD
schaden. Zij zodoende aanleren wat hen bezeert, niet wat hen bevoordeelt, en zij
weten vol goed die wie ook uitoefeningen toverij zal geen gedeelte in het Hiernamaals
hebben. Kwaad metterdaad is wat zij hun geesten verkopen voor, als zij slechts
.wisten
Als zij geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, de vergelding van GOD [:    ]
.is ver better, als zij slechts wisten
O jullie die geloven, zeggen niet, "Raa`ena" (zijn onze herder). Ter [:
]
vervanging, jullie moeten zeggen, "Unzurna" (hoeden ons), en horen. De disbelievers
.hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Evenmin de disbelievers tussen het gevolg van de bijbel, evenmin het idool [: ]
worshipers, wens om elk zegeningen neergedaald naar jullie van uw Lord te zien.
Niettemin, GOD stortbaden Zijn zegeningen aan whomever Hij kiest. GOD oneindige
.sierlijkheid bezit
wanneer wij elk mirakel annuleren, of veroorzaken het om te worden [: ]
vergaten, wij produceren een better mirakel, immers een gelijkmatige. Herkenen jullie
?niet het feit dat GOD is Omnipotent
Doen jullie niet herkenen het feit dat GOD de koningschap bezit van de [:
]
?luchten en het land; Die jullie hebben geen tevens GOD als uw Lord en Magister
toewensen jullie om van uw gezant te verlangen wat werd van De mozes in [:]
het verleden verlangd? Anyone die ongeloof kiest, voor de overtuiging, heeft
.werkelijk de juiste paadje verdwaald
Vele gevolg van de bijbel zou veeleer zien jullie komen op ongeloof terug, nu [:]
die jullie hebben geloofd. Dit is wegens de jaloersheid hunnerzijds, na de waarheid is
duidelijk ernaar geworden. Jullie willen hen begenadigen, en laten hen louter, totdat
.GOD verkondigt Zijn oordeel. GOD is Omnipotent
Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte [:]
liefdadigheid (Zakat). Elk handelswaar jullie zenden fort namens uw geesten, jullie
.zullen het op GOD vinden. GOD is seer van het alles jullie doen
De enkele hebben gezegd, "Geen een wil Paradijs lopen behalve Israëliers of [:]
Christenen binnen!" Zodanig is hun wishful hoofdbreken. Zeg, "Merken ons uw
".drukproef, als jullie hebben gelijk
Metterdaad, diegenen die onderwerpen zich absoluut naar GOD louter, poosje [:]
leidinggevend een gerechtvaardigd leven, zal krijgen hun belonen van hun Lord; Zij
.hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
The Jews zei, "The Christians geen basis hebben," poosje de Christenen [:    ]
zeiden, "The Jews geen basis hebben." Alsnog, beide van hen lezen de bijbel. Zodanig
zijn de uitingen van die die geen kennis bezitten. GOD zal hen op de Dag van De
.verrijzenis, aangaande hun kwesties berechten
Die zijn meer kwaad dan diegenen die boycott GOD masjids, waar Zijn naam [:
]
wordt herdacht, en dragen naar hun verlating bij? Deze moet niet om daarin behalve
angstig binnen te komen. Zij zullen in dit leven vernedering ondergaan, en zal in het
.Hiernamaals een verschrikkelijk retribution verduren
Naar GOD behoort de naar het oosten en de west; Overal waar jullie gaan er [: ]
.zullen de tegenwoordigheid van GOD. GOD is Alomtegenwoordige, Omniscient
Zij zeiden, "GOD heeft begotten een zoon!" Zijn Hij verheerleek; Nooit! Naar [: ]
.Hem behoort alles in de luchten en het land; Alle zijn subservient naar Hem
The Initiator van de luchten en het land: Om iets gedaane te hebben, Hij [:
]
.eenvoudig zegt ernaar, "Zijn," en het is
Diegenen die erop nahouden geen kennis zeggen, "Als maar GOD kon ons [:]
aanspreken, of enkel mirakel kon ons bedragen!" Anderen alvorens hen hebben
gelijkaardige uitingen uitgebracht; Hun geesten zijn gelijkaardig. Wij de mirakels
.manifesteren voor diegenen die hebben zekerheid verkregen
Wij hebben jullie met de waarheid gezonden als een drager van goed [:]
nieuwtje, alsmede een warner. Jullie zijn niet answerable want diegenen die lopen
.Helle op
Noch de Israëliers, noch de Christenen, zullen jullie accepteren, tenzij jullie [:]
hun godsdienst volgen. Zeg, 'leiding VAN DE 'GOD is de getrouwe leiding." Als
jullie berusten naar hun wensen, niettegenstaande de kennis jullie hebben gekregen,
.jullie zullen geen geallieerde vinden of voorstander om jullie tegen GOD te helpen
Diegenen die gekregene de bijbel, en weten het als het moet zijn gekant, zal [:]
.in het dit geloven. Zoals voor diegenen die disbelieve, zij zijn de verliezers
O Kinderen van Israël, herinneren mij Mijn gunst welk ik begiftigde aan [:]
.jullie, en die ik zegende jullie meer dan elk anderman
Beware van de dag wanneer geen geest zal andere geest helpen, geen losgeld [:    ]
zal geaccepteerd worden, geen tussenkomst zal nuttig, en geen een zal geholpen
.worden
Herdenken dat Abraham werd naar de test door zijn Lord gestoken, door [:
]
sommige bevelen, en hij hen volbracht. (God) zei, "ik benoem jullie een imam voor
de mensen." Hij zei, "En ook mijn nageslacht?" Hij zei, "Mijn verdrag sluit niet de
".transgressors in
Wij hebben het heiligdom (de Ka`aba) een brandpunts punt voor de mensen, [: ]
en een verantwoord heiligdom wedergegeven. Jullie mogen heiligdom van Abraham
benutten als een gebed huis. Wij commissioned Abraham en Ismail: "Jullie willen
Mijn huis kuisen voor diegenen die bezoek, diegenen die gevesti zijnen er, en
".diegenen die boog en vooroverliggend
Abraham bad: "Mijn Lord, maken dit een vredig land, en zijn mensen [: ]
bevoorraden met de vruchten. Bevoorraad want diegenen die geloven in GOD en de
Last Day." (God) zei, "ik zal ook voor diegenen die disbelieve stijven. Ik zal laten zij
verlustigen mij in, voorlopig, dan hen begaan naar de retribution van De helle, en een
".ellendige bestemming
As Abraham verhoogd de bases van het heiligdom, alsmede Ismail (zij [:
]
.baden): "Onze Lord, dit accepteren van ons. Jullie zijn de Hearer, de Omniscient
Our Lord, maken ons voordragers naar Jullie, en van onze nageslacht gelaten " [:]
er zijnen een gemeenschap van de voordragers naar Jullie. Onderwijs ons de rite van
.onze godsdienst, en koop ons af. Jullie zijn de Redeemer, Most Merciful
Our Lord, en opbrengen tussen hen een gezant moet ernaar Uw " [:]
openbaringen reciteren, onderwijzen hen de bijbel en wijsheid, en hen kuisen. Jullie
".zijn de Almachtige, Most Wise
Die zou de godsdienst van Abraham latenen var, behalve een die zijn eigene [:    ]
geest bedondert? Wij hebben hem in deze wereld gekozen, en in het Hiernamaals hij
.zal met de gerechtvaardigd
wanneer zijn Lord zei naar hem, "Onderwerp," hij zei, "ik meen te mogen de [:    ]
".Lord van de schepping
Trouwens, Abraham exhorted zijn kinderen moeten gelijk doen, en zo Jacob [:    ]
deden: "O mijn kinderen, GOD heeft de godsdienst voor jullie vertoond; Sterven niet
".behalve als voordragers
Hadden jullie Jacob beleefden op zijn dood bed; Hij zei naar zijn kinderen, [:        ]
"Wat zal jullie verheerlijken na ik sterf?" Zij zeiden, "Wij zullen uw god vereren; De
god van uw vaders Abraham, Ismail, en Isaac; De een god. Naar Hem wij zijn
".voordragers
Zodanig is een gemeenschap van het verleden. Zij zijn verantwoordelijk voor [:   
]
wat zij wonnen, en jullie zijn verantwoordelijk voor wat jullie wonnen. Jullie zijn niet
.answerable voor het iets zij hebben gedaan
Zij zeiden, "Jullie moeten Joodse zijn of Christen, om te worden geleid." Zeg, [:    ]
"Wij de godsdienst volgen van Abraham - monotheïsme - hij nooit was een idool
".worshiper
Zeggen, "Wij geloven in GOD, en in wat werd omlaag naar ons gezonden, en [:    ]
in wat werd omlaag naar Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, en de Aartsvaders gezonden;
En in wat werd naar De mozes en Jezus, en alle de voorspellers van hun Lord
gegeven. Wij geen onderscheiding maken tussen elk van hen. Naar Hem louter wij
".zijn voordragers
Als zij geloven als jullie doen, toen zij worden geleid. Maar als zij versturen, [:   
]
toen zij zijn in de tegenstrijdigheid. GOD zal jullie hun tegenstrijdigheid besparen;
.Hij is de Hearer, de Omniscient
Zodanig is systeem VAN DE GOD, en wiens systeem is better dan GOD? [:    ]
"."Hem louter wij verheerlijken
Zeggen, disputeren jullie' met ons omstreeks GOD, wanneer Hij' is onze Lord [:    ]
en uw Lord? Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden, en jullie zijn
".verantwoordelijk voor uw daden. Naar Hem louter wij worden besteed
zeggen jullie dat Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, en de Aartsvaders waren [:
]
Joodse of Christen? Zeg, weten jullie' better dan GOD? Die is meer kwaad dan een
die verhult een getuigenis hij heeft van GOD aangeleerd? GOD is nooit onwetend van
".het iets jullie doen
Die was een gemeenschap van het verleden. Zij zijn verantwoordelijk voor [:
]
wat zij wonnen, en jullie zijn verantwoordelijk voor wat jullie wonnen. Jullie zijn niet
.answerable voor het iets zij deden
De sufferds tussen de mensen zouden zeggen, "Waarom veranderden zij de [:
]
richting van hun Qiblah?" Zeg, "Naar GOD behoort de naar het oosten en de west; Hij
".gidsen wie ook willen binnen rechtdoorzee paadje
Wij zodoende maakten jullie een onpartijdige gemeenschap, die jullie mogen [:
    ]
getuigen tussen de mensen dienen als, en de gezant dient als een getuige tussen jullie.
Wij de richting veranderden van uw origineel Qiblah slechts te onderkennen die
tussen jullie die gemakkelijk de gezant volgen van diegenen die zou op hun hakken
draaien. Het was een moeilijke test, maar niet want diegenen die worden door GOD
geleid. GOD nooit steekt uw adoratie om te verspillen. GOD is Medelevend naar de
.mensen, Most Merciful
Wij hebben gezien jullie draaiend uw gezicht omstreeks de lucht (op zoek [:

]
zijnen naar de juiste richting). Wij nu wijzen een Qiblah da’s bevallend naar jullie toe.
Voortaan, jullie willen draaien zich uw gezicht naar de Sacred Masjid. Overal waar
jullie mogen zijn, alle jullie willen draaien zich uw gezichten ernaar. Diegenen die
gekregene de vorige bijbel weten dat dit is de waarheid van hun Lord. GOD is nooit
onwetend van . het iets zij doen
Zelfs als jullie merken het gevolg van de bijbel allerleie mirakel, zij zullen [:
]
niet uw Qiblah volgen. Evenmin willen jullie hun Qiblah volgen. Zij niet zelfs volgen
elkanders Qiblah. Als jullie berusten naar hun wensen, na de kennis die heeft jullie
.bedragen, jullie zullen met de transgressors behoren
Diegenen die gekregene de bijbel herkenen de waarheid hierin, als zij [:
]
herkenen hun eigen kinderen. Alsnog, enkel van hen de waarheid verhullen,
.knowingly
.Dit is de waarheid van uw Lord; Niet huisvest elk twijfel [:

]
Allen van jullie kiest de richting om voor te tvloeien; Jullie willen geslacht [:
]
naar de rechtvaardigheid. Overal waar jullie mogen zijn, GOD zal jullie alle
.ontbieden. GOD is Omnipotent
Overal waar jullie gaan, jullie willen draaien zich uw gezicht (tijdens Salat) [:
]
naar de Sacred Masjid. Dit is de waarheid van uw Lord. GOD is nooit onwetend van
.het iets jullie alle doen
Overal waar jullie gaan, jullie willen draaien zich uw gezicht (tijdens Salat) [: ]
naar de Sacred Masjid; Overal waar jullie mochten zijn, jullie willen draaien zich uw
gezichten (tijdens Salat) ernaar. Zodoende, de mensen zullen geen argument tegen
jullie, behalve de transgressors tussen hen hebben. Niet schrom hen, en vrees Mij ter
vervanging. Ik zal dan Mijn zegeningen aan jullie volmaken, die jullie mogen worden
.geleid
Zegeningen) zoals de uitzending van een gezant van tussen jullie moeten ) [: ]
onze openbaringen naar jullie reciteren, jullie kuisen, onderwijzen jullie de bijbel en
.wijsheid, en om jullie te onderrichten wat jullie nooit wisten
Jullie willen herinneren zich Me, die ik mag jullie zich herinneren, en zijn [: ]
.dankbaar naar Me; Zijn niet ondankbaar
O jullie die geloven, bijstand zoeken door de vastberadenheid en de Contact [:     ]
.Prayers (Salat). GOD is met diegenen die standvastig voet bij stuk houden
zeggen Niet van die die worden in de oorzaak van GOD gedood, "Zij zijn [:
]
.dood." Zij zijn in leven op hun Lord, maar jullie vernemen niet
Wij zullen zeker jullie door enkel vrees, honger, en aderlating van het geld, [: ]
.levens, en oogsten testen. Geef goed nieuwtje naar de standvastig
wanneer een droefheid hen geschiedt, zij zeggen, "Wij behoren bij GOD, en [: ]
".naar Hem wij vergelden
Deze hebben zegeningen van hun Lord en barmhartigheid verdiend. Deze [:
]
.zijn de geleide een of anders
De knolls van Safa en Marwah zijn tussen de rite gedecreteerd door GOD. [: ]
Anyone die verricht Hajj of `UMRAH geen vergissing begaat door doorkruisende de
afstand tussen hen. Als ieder meere gerechtvaardigde werken biedt, toen GOD is
.Erkentelijke, Omniscient
Diegenen die verhullen onze openbaringen en leiding, na verkondigende hen [: ]
voor de mensen in de bijbel, worden door GOD verworpen; Zij worden door alle de
.condemners verworpen
Zoals voor diegenen die berouw, vernieuwing, en verkondig, ik koop hen af. [: ]
.Ik ben de Redeemer, Most Merciful
Diegenen die disbelieve en sterven als disbelievers, hebben de verwerping [: ]
.van GOD, de engelen, en alle de mensen (op de Dag van Het oordeel) opgelopen
Uitentreuren zij abide daarin. De retribution is nooit heen en weer reisden [: ]
.voor hen, evenmin zijn zij reprieved
.Uw god is een god; Er is geen god maar Hij, Most Gracious, Most Merciful [:     ]
In de creatie van de luchten en het land, de afwisseling van de avond en dag, [:
]
de schip die de wereldzee trekken voor de winst van de mensen, de waterhoudende
dat GOD opzendt omlaag van de lucht om dood land te verlevendigen en om erin alle
types schepsels te verbreiden, de manipulatie van de winden, en de bewolking die
worden tussen de lucht geadapteerd en het land, er zijnen voldoende drukproefen voor
.mensen die begrijpen
Alsnog, sommigen opzetten idoolen om GOD te concurreren, en liefhebben [: ]
hen alsof zij zijn GOD. Diegenen die geloven liefde GOD de meest. Als slechts de
transgressors konden zichzelf aantreffen wanneer zij de retribution aantreffen! Zij
zullen dan verstaan die alle mogendheid behoort bij GOD louter, en dat GOD
.retribution is ontzagwekkend
Diegenen die werden gevolgd zullen diegenen die gevolgde hen loochenen. [: ]
Zij zullen de retribution aantreffen, en alle stropdassen tussen hen zullen gescheiden
.worden
Diegenen die gevolgd zullen zeggen, "Als wij kunnen andere kans krijgen, [:
]
wij zullen hen loochenen, als zij hebben ons nu geloocheend." GOD zodoende merkt
hen de consequenties van hun werken als niets maar wroeging; Zij zullen nooit Helle
.verlaten
O mensen, eten van de producten van het land alle da’s wettige en [: ]
.handelswaar, en geen trees volgen van Satan; Hij is uw meeste vurige vijand
Hij slechts beveelt jullie moeten kwade plegen en ondeugd, en om omstreeks [: ]
.GOD te zeggen wat jullie weten niet
wanneer zij worden verteld, "Voortvloeien wat GOD heeft hierin onthullen," [:
]
zij zeggen, "Wij tvloeien slechts voor wat wij vonden onze ouderpaar doend." Wat als
hun ouderpaar begreep niet, en werden niet geleid? niet
Het voorbeeld van zodanig disbelievers is die van papegaaien die [:
]
voortzeggen wat zij horen van de klanken en roepen, zonder de betrekking. Dove,
.dom, en blind; Zij kunan niet begrijpen
O jullie die geloven, eten van de goede dingen wij bevoorraadden voor jullie, [:
]
.en zijn dankbaar naar GOD, als jullie doen verheerlijken Hem louter
Hij slechts verbiedt voor jullie de etend van de beesten die sterven aan [:
    ]
zichzelf (zonder menselijke hindering), bloed, het vlees van de zwijnen, en beesten
gewijd aan bij uitzondering GOD. Als ieder wordt gedwongen (om deze) te eten,
zonder wezen boosaardige of beraadslagen, hij loopt geen zonde op. GOD is Forgiver,
.Most Merciful
Diegenen die verhullen openbaringen VAN DE GOD in de bijbel, in de [:
]
uitwisseling voor een goedkope materiele winst, eten maar vuur in hun buiken. GOD
zal hen op de Dag van De verrijzenis niet aanspreken, evenmin zullen Hij hen kuisen.
.Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Het is zij die koos de dwalend voor de leiding, en de retribution voor de [:
]
.vergeving. Zodoende, zij wil moet Helle dur
Dit is omdat GOD heeft deze bijbel afgekondigd, staend de waarheid, en [:
]
.diegenen die kwestie de bijbel zijn de meeste vurige tegenspelers
Rechtvaardigheid niet uw gezichten wijkt naar de naar het oosten of de west [:

]
af. Gerechtvaardigd zijn diegenen die geloven in GOD, de Last Day, de engelen, de
bijbel, en de voorspellers; En zij de geld geven, vrolijk, naar de schoonfamilie, de
weeskinderen, de behoeftige, de reizende buitenlander, de bedelaars, en om de slaven
te bevrijden; En zij verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte
liefdadigheid (Zakat); En zij behouden hun woord wanneer zij een toezegging maken;
En zij standvastig voet bij stuk houden in het gezicht van de vervolging, ontbering, en
.oorlog. Deze zijn de eerlijk; Deze zijn de gerechtvaardigd
O jullie die geloven, gelijkwaardigheid is de wet decreteerde voor jullie [:
]
wanneer gaan over moord - de vrij voor de vrijje, de slaaf voor de slaaf, de vrouwtje
voor de vrouwtje. Als ieder wordt door de slachtoffertje kin begenadigd, een
erkentelijk antwoord is om, en een billijke compensatie willen worden betaald. Dit is
een alleviation van uw Lord en barmhartigheid. Anyone die zonde doet voorbij het dit
.loopt een pijnlijk retribution op
Gelijkwaardigheid is een levensreddende wet voor jullie, O jullie die [:
]
.intelligentie bezitten, die jullie mogen gerechtvaardigd zijn
Het wordt gedecreteerd die wanneer dood benaderingen, jullie willen een wil [:]
schrijven voor de winst van de ouderpaar en schoonfamilie, equitably uit. Dit is een
.verplichting aan de gerechtvaardigd
Als anyone verandert een wil hij had aangehoord, de zonde van veranderend [:]
.geschiedt die verantwoordelijk voor zodanig veranderend. GOD is Hearer, Knower
Als ieder ziet schromelijke onrechtvaardigheid of vooringenomenheid op het [:]
deel van een erflater, en neemt correctief handeling om rechtvaardigheid naar de wil
.te herladen, hij geen zonde begaat. GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie die geloven, vasten wordt voor jullie gedecreteerd, als het werd voor [:    ]
.die gedecreteerd alvorens jullie, die jullie mogen verlossing verkrijgen
Specifieke dagen (worden voor het vasten) bestempeld als; Als ieder is ziek [:
]
of reizend, een gelijkmatig aantal van andere dagen mogen worden vervangen.
Diegenen die kan snell, maar met grote moeilijkheid, mag vervangen voedende ene
arme persoon voor dagelijks van brekend de snell. Als ieder meldt zich vrijwillig
(meere gerechtvaardigde werken), het is better. Maar vasten is het best voor jullie, als
.jullie slechts wisten
Ramadan is de maand tijdens welk de Quran werd, bevoorradende leiding [: ]
voor de mensen, duidelijke onderwijsen, en het statuut boek onthullen. Die van jullie
die beleven deze maand willen snell daarin. Diegenen die zijn ziek of reizend mag
gelijk aantal van andere dagen vervangen. GOD verlangt jullie gerief, van niet
ontbering, die jullie mogen uw verplichtingen volbrengen, en om GOD voor
.geleidende jullie te prijzen, en om uw erkentelijkheid te betuigen
When My bediendeen jullie vragen omstreeks Mij, ik ben altijd na. Ik [: ]
beantwoord aan hun gebeden wanneer zij bidden naar Me. De mensen willen reageren
.op Mij en geloof in Me, om worden geleid
Veroorloofden voor jullie is congressus met uw vrouwen tijdens de avonden [:
]
van het vasten. Zij zijn de oppassers van uw geheimen, en jullie zijn de oppassers van
hun geheimen. GOD wist die jullie gebruikt om uw geesten te verraden, en Hij heeft
jullie afgekocht, en heeft jullie begenadigd. Voortaan, jullie mogen betrekking ermee
hebben, zoekend wat GOD heeft voor jullie veroorloofd. Jullie mogen en drankje eten
totdat de witte draad van hel wordt kenbaar van het donker draad van de avond op de
dageraad. Dan, jullie willen snell totdat zonsondergang. Congressus wordt verboden
als jullie beslisen om naar de masjid (tijdens de laatste tien dagen van De ramadan) te
verscheiden. Deze zijn wetten VAN DE GOD; Jullie willen niet zonde doen hen.
GOD zodoende Zijn openbaringen verduidelijkt voor de mensen, die zij mogen
.verlossing verkrijgen
Jullie willen niet nemen elkaars geld clandestien, evenmin willen jullie [:]
omkopen de hoogwaardigheidsbekleders moeten anderen van enkel van hun rechten
.clandestien ontnemen, poosje jullie weten
Zij jullie vragen omstreeks de fasen van de maan! Zeg, "Zij een timend [:]
apparaat bevoorraden voor de mensen, en de tijdperk stelen van Hajj vast." Het is niet
gerechtvaardigd om rond de bush te kleunen; Rechtvaardigheid wordt verkregen door
handhavend de geboden en door wezen aalwaardig. Jullie willen GOD verrichten, die
.jullie mogen slagen
Jullie mogen in de oorzaak van GOD tegen diegenen die aanslag jullie [:]
.vechten, maar aggress. niet GOD geen aanvallers bemint
Jullie mogen doden diegenen die jullie beoorlogen, en jullie mogen evict hen [:]
van waar zij evicted jullie. Beklemming is slechter dan moord. Niet bevecht hen op de
Sacred Masjid, tenzij zij jullie daarin aanvallen. Als zij vallen jullie aan, jullie mogen
.hen doden. Dit is de daar juist retribution voor die disbelievers
.Als zij refrein, toen GOD is Forgiver, Most Merciful [:]
Jullie mogen ook vechten hen moeten beklemming verwijderen, en om GOD [:    ]
vrijelijk te vereren. Als zij refrein, jullie willen niet aggress; Agressie wordt slechts
.tegen de aanvallers veroorloofd
Tijdens de Sacred Months, agressie mag worden door een gelijkwaardig [:
]
antwoord getroffen. Als zij vallen jullie aan, jullie mogen retaliate door brengend een
billijk retribution. Jullie willen verrichten GOD en weten dat GOD is met de
.gerechtvaardigd
Jullie willen spenderen in de oorzaak van GOD; Keilen niet zich met uw [: ]
.eigen hands in de vernietiging. Jullie willen zijn liefdadig; GOD liefhebt de liefdadig
Jullie willen de complete rite verrichten van Hajj en `UMRAH voor GOD. [: ]
Als jullie worden verhoed, jullie willen een aanbieding zenden, en niet hervaten
vinnige uw haren totdat uw aanbieding heeft zijn bestemming getroffen. Als jullie zijn
ziek, of verdurend een hoofdletsel (en jullie moeten uw haren) snijden, jullie willen
expiate door het vasten, of gevend naar de liefdadigheid, of enkel andere vorm van de
adoratie. Tijdens de normale Hajj, als jullie breken de toestand van Ihraam (sanctity)
tussen `UMRAH en Hajj, jullie willen expiate door de aanbieding een dierlijke
opoffering. Als jullie kunan niet het toestaan, jullie willen snelle drie dagen tijdens
Hajj en zeven wanneer jullie teruggeven thuis - dit completeert tien - bevoorraadde
jullie leven niet op de Sacred Masjid. Jullie willen GOD verrichten, en weten dat
.GOD is strikt in drijvend retribution
Hajj willen worden in de gespecificeerde maanden verricht. Wie ook uitreist [:
]
te verrichten Hajj willen achterwege laten congressus, wangedrag, en argumenten
gedurende Hajj. Wat ook goede jullie doen, let GOD geheel daarvan op. Als jullie uw
mondvoorraad bereiden voor de tocht voor, het best verstrekking is rechtvaardigheid.
.Jullie willen Mij verrichten, O jullie die intelligentie bezitten
Jullie geen vergissing begaan door zoekende mondvoorraad van uw Lord [:]
(door de handel). Wanneer jullie vijlen van `ARAFAAT, jullie willen herdenken
GOD op de Sacred Location (van Muzdalifah). Jullie willen herdenken Hem voor
.geleidende jullie; Voor het dit, jullie hadden verdwaald
Jullie willen bestand aaneen, met het overblijfsel van de mensen die bestand, [:]
.en GOD vragen voor de vergeving. GOD is Forgiver, Most Merciful
Op een keer jullie complete uw rite, jullie willen continueren om GOD te [:]
herdenken als jullie herdenken uw eigen ouderpaar, of zelfs better. Sommigen zouden
zeggen, "Our Lord, zull ons ondermaans," poosje geen gedeelte in het Hiernamaals
.geven
Anderen zouden zeggen, "Our Lord, gunnen ons rechtvaardigheid in deze [:]
wereld, en rechtvaardigheid in het Hiernamaals, en toegeefl zijnen voor ons de
".retribution van De helle
Allen van deze zullen ontvangen de gedeelte zij hebben gewonnen. GOD is [:]
.meest efficient in de bestek
Jullie willen herdenken GOD voor een aantal dagen (in Mena); Wie ook [:    ]
verhaast dit te doen in twee dagen geen zonde begaat, en wie ook vertoeft langer geen
zonde begaat, zo lang als rechtvaardigheid wordt gehandhaafd. Jullie willen GOD
.verrichten, en weten die alvorens Hem jullie zullen ingezameld worden
Tussen de mensen, een bloeimaand indruk maken op jullie met zijn uitingen [:
]
betreffende dit leven, en mogen zelfs beroep doen op GOD moet zijn binnenste
.gedachtes beleven, poosje hij is een meeste vurige tegenspeler
Zodra hij laat, hij trekt het land corruptingly, vernietigende eigenschappen en [: ]
.levens. GOD niet corruptie bemint
wanneer hij wordt verteld, 'GOD Verrichten," hij wordt arrogant [: ]
.verontwaardigd. Zodoende, zijn maar bestemming is Helle; Welk ellendige domicilie
Dan er zijnen diegenen die hun levens wijden naar de portie GOD; GOD is [:
]
.medelevend naar zodanig worshipers
O jullie die geloven, jullie willen totale submissie omvaten; volg Geen trees [:]
.van Satan, voor hij is uw meeste vurige vijand
Als jullie backslide, na de duidelijke drukproefen hebben jullie bedragen, dan [:]
.weten dat GOD is Almachtige, Most Wise
Zijn zij bediening totdat GOD Zichzelf bedraagt hen in dichte bewolking, [:]
alsmede de engelen? Wanneer dit geschiedt, de hele materie zal geëindigd worden, en
.naar GOD alles zal teruggegeven worden
de Kinderen Vragen van Israël hoeveel diepgaande mirakels hebben wij hen [:]
manifesteerden! Voor diegenen die veronachtzaming de zegeningen begiftigden aan
.hen door GOD, GOD is meest strikt in retribution
Dit wereldse leven wordt in de ogen van de disbelievers versierd, en zij [:]
vrolijk maken zich over diegenen die geloven. Niettemin, de gerechtvaardigd zullen
ver boven hen op de Dag van De verrijzenis. GOD zegent whomever Hij willen,
.zonder de beperkingen
De mensen gebruikte te zijn een gemeenschap wanneer GOD zond de [:    ]
voorspellers als dragers van goed nieuwtje, alsmede warners. Hij zond omlaag ermee
de bijbel op, staend de waarheid, om tussen de mensen in hun kwesties te beoordelen.
Ironisch, diegenen die gekregene de bijbel waren de een die verwierp elk nieuwe
bijbel, niettegenstaande duidelijke drukproefen gegeven ernaar. Dit is wegens de
jaloersheid hunnerzijds. GOD gidsen diegenen die geloven naar de waarheid da’s
disputeerden door alle anderen, overeenkomstig Zijn wil. GOD gidsen wie ook willen
.binnen rechtdoorzee paadje
jullie te wachten staan binnen te lopen Paradijs verstoken van zoals die getest [:
]
alvorens jullie? Zij werden met de ontbering getest en tegenslag, en werden
opgeschud, totdat de gezant en diegenen die geloofd met hem zei, "Waar is
.overwinning VAN DE GOD?" Overwinning VAN DE GOD is na
Zij jullie vragen omstreeks gevend: Zeg, "De liefdadigheid jullie schenken [: ]
willen gaen naar de ouderpaar, de schoonfamilie, de weeskinderen, de arme, en de
.reizende buitenlander." Elk handelswaar jullie doen, GOD let geheel daarvan op
Strijd mag worden op jullie geforceerd, hoewel jullie het minachten. Maar [: ]
jullie mogen minachten ergens toe welk is goed voor jullie, en jullie mogen zoals
.ergens toe welk is slecht voor jullie. GOD weet poosje jullie weten niet
Zij jullie vragen omstreeks de Sacred Months en strijd daarin: Zeg, "Strijd [:
]
daarin is een heiligschennis. Niettemin, stotend van de paadje van GOD en ongelovig
in Hem en in de sanctity van de Sacred Masjid, en evicting zijn mensen, zijn grotere
heiligschennis in de aanzien van GOD. Beklemming is slechter dan moord." Zij
zullen altijd jullie naar revert jullie van uw godsdienst bevechten, als zij kunnen. Die
tussen jullie die revert van hun godsdienst, en sterven als disbelievers, heeft hun
werken in dit leven en het Hiernamaals geannuleerd. Deze zijn de dwellers van De
.helle, waarin zij abide voor altijd
Diegenen die geloven, en diegenen die emigreren en streven in de oorzaak [:]
van GOD, hebben barmhartigheid VAN DE GOD verdiend. GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Zij jullie vragen omstreeks intoxicants en gokkend: Zeg, "Erin er is een [:]
schromelijke zonde, en enkel winsten voor de mensen. Maar hun zondigheid ver treft
hun winst over." Zij ook vragen jullie wat om naar de liefdadigheid te schenken: Zeg,
"De uitspatting." GOD zodoende de openbaringen verduidelijkt voor jullie, die jullie
,mogen weerkaatsen
hierop bestaan en het Hiernamaals. En zij jullie vragen omstreeks de [:]
weeskinderen: Zeg, "Brengende hen boven als gerechtvaardigde personen is de beste
jullie kunnen voor hen doen. Als jullie lopen hun willen eigendom met yours door,
jullie vergasten hen als huisgenoten." GOD weet de gerechtvaardigd en de
kwaadaardig. Hebb GOD willed, Hij kan hebben strengere regels aan jullie
.doorgedreven. GOD is Almachtige, Most Wise
trouwen Niet idolatresses tenzij zij geloven; Een gelovende vrouw is better [:]
dan een idolatress, zelfs als jullie zoals om haar. Evenmin willen jullie uw dochters
geven in huwelijkse staat naar idolatrous mannen, tenzij zij geloven. Een gelovende
man is better dan een idolater, zelfs als jullie hem verkiezen. Deze nodigen toe Helle
uit, poosje GOD nodigt toe Paradijs en vergeving, als Hij willen uit. Hij Zijn
openbaringen verduidelijkt voor de mensen, die zij mogen . nemen luisteren
Zij jullie vragen omstreeks de maandstonde: Zeg, "Het is schadelijk; Jullie [:]
willen congressus ontwijken met de vrouwen tijdens de maandstonde; Niet benader
hen totdat zij worden ervan afgeholpen. Op een keer zij worden ervan afgeholpen,
jullie mogen betrekking ermee in de manier ontworpen door GOD hebben. GOD
".liefhebt de repenters, en Hij liefhebt diegenen die zijn zuiver
Uw vrouwen zijn de dragers van uw zaad. Zodoende, jullie mogen deze [:    ]
privilege genieten van echter jullie zoals, zo lang als jullie rechtvaardigheid
handhaven. Jullie willen GOD verrichten, en weten die jullie zullen Hem treffen. Geef
.goed nieuwtje naar de gelovigen
onderwerpen Niet GOD benoemen uw adventiefplant bezwering, die jullie [:
]
mogen gerechtvaardigd schijnen, vroom, of om geloofwaardigheid tussen de mensen
.te verkrijgen. GOD is Hearer, Knower
GOD niet houdt jullie verantwoordelijk voor de reine uiting van de eeden; Hij [: ]
houdt jullie verantwoordelijk voor uw binnenste voornemens. GOD is Forgiver,
.Clement
Diegenen die voornemen zijnen te scheiden hun vrouwen willen wachten vier [: ]
maanden (verkoeling buiten) af; Als zij veranderen hun geesten en verzoenen, toen
.GOD is Forgiver, Genadig
.Als zij zeten de echtscheiding door, toen GOD is Hearer, Knower [:
]
De gescheidene vrouwen willen afwachten drie maandstondeen (voor [:]
trouwen andere man). Het is niet wettig voor hen moeten verhullen wat GOD
ontwikkelt in hun baarmoeders, als zij geloven in GOD en de Last Day. (In geval van
zwangerschap,) de wensen van de echtgenoot willen halen de wensen van de vrouw
achter, als hij verlangt om haar te hertrouwen. De vrouwen rechten hebben, alsmede
verplichtingen, equitably. Zodoende, de wensen van de man opstaan (in geval van
.zwangerschap) voor. GOD is Almachtige, Most Wise
Echtscheiding mag worden tweemaal teruggenomen. De gescheidene vrouw [:]
willen worden toegestaan te leven in gelijk thuis amicably, of laten het amicably. Het
is niet wettig voor de echtgenoot terug te voeren iets hij had haar geschonken.
Niettemin, het koppel mag vrezen die zij mogen wet VAN DE GOD doen zonde. Als
er is vrees die zij mogen wet VAN DE GOD zonde doen, zij begaan geen vergissing
als de vrouw gewillig vergeldt wat ook ze kiest. Deze zijn wetten VAN DE GOD;
Niet hen overtreden. Diegenen die zonde doen wetten VAN DE GOD zijn de
.onrechtvaardig
Als hij echtscheidingen om haar (voor de derde keer), het is onwettig voor [:    ]
hem moet haar hertrouwen, tenzij ze trouwt andere man, toen hij echtscheidingen om
haar. De eerst echtgenoot kan dan om haar hertrouwen, zo lang als zij verrichten
wetten VAN DE GOD. Deze zijn wetten VAN DE GOD; Hij hen uitlegt voor mensen
.die weten
Als jullie de vrouwen scheiden, op een keer zij behagen hun voorlopig (drie [:    ]
maandstondeen), jullie willen laten hen moeten in gelijk thuis amicably leven, of laten
zij laten amicably. Niet dwing hen moeten tegen hun wil, blijven als een wraak.
Anyone die doet dit wrongs zijn eigene geest. Niet nemen openbaringen VAN DE
GOD tevergeefs. Herinner zich zegeningen VAN DE GOD aan jullie, en die Hij zond
omlaag naar jullie de bijbel op en wijsheid om jullie te onderrichten. Jullie willen
.GOD verrichten, en weten dat GOD let van alle dingen op
Als jullie de vrouwen scheiden, op een keer zij behagen hun voorlopig, niet [:    ]
hen stremen van hertrouwende hun echtgenooten, als zij verzoenen amicably. Dit
willen worden geluisterd door die tussen jullie die geloven in GOD en de Last Day.
Dit is puurer voor jullie, en meer gerechtvaardigd. GOD weet, poosje jullie weten
.niet
Scheidden moeders willen verplegen hun kinderen twee volle jaren, als de [:        ]
vader zo wenst. De vader willen bevoorraden de etenswaar van de moeder en kleding
equitably. Geen ieder willen worden voorbij zijn deskundigheid belast. Geen moeder
willen worden op afbetaling van haar kind geschaad, evenmin willen de vader worden
vanwege zijn kind geschaad. (Als de vader sterft), zijn inheritor willen deze
verantwoordelijkheden veronderstelen. Als de ouderpaar van het kind over en weer
gaan akkoord om op te stappen, na schuldige consultatie, zij geen vergissing begaan
door doend zo. Jullie geen vergissing begaan door de indienstneming verpleegkunde
moeders, zo lang als jullie betalen hen equitably. Jullie willen GOD verrichten, en
.weten dat GOD is Seer van het alles jullie doen
Diegenen die sterven en vrouwen laten, hun weduwen willen wachten vier [:   
]
maanden en tien dagen (af alvorens zij hertrouwen). Op een keer zij behagen hun
tussentijd, jullie geen vergissing begaan door latende hen doen wat ook
gerechtvaardigde materies zij wens om te doen. GOD is geheel Bewust van het alles
.jullie doen
Jullie geen zonde begaan door kondigende uw verloving naar de vrouwen, of [:    ]
behoudend het geheim. GOD weet die jullie zullen hen bepeinzen. Niet treff hen
ondershands, tenzij jullie hebben iets gerechtvaardigd om te zijn aan de orde.
Volleerde de huwelijkse staat totdat hun tussentijd wordt volbracht. niet Jullie moeten
weten dat GOD uw binnenste gedachtes weet, en Hem verrichten. Jullie moeten weten
.dat GOD is Forgiver, Clement
Jullie geen vergissing begaan door scheidende de vrouwen alvorens pakkende [:    ]
hen, of voor stellend de huwelijksgift voor hen. In dit geval, jullie willen compenseren
hen - de rijke als hij kan en de arme toestaan als hij kan - een billijke compensatie
.toestaan. Dit is een verplichting aan de gerechtvaardigd
Als jullie scheiden hen alvorens pakkende hen, maar na jullie hadden de [:   
]
huwelijksgift voor hen ingestellen, de compensatie willen zijn half de huwelijksgift,
tenzij zij vrijwillig hun rechten verliezen, of de lede verantwoordelijk voor de
uitdaging de echtscheiding kiezen om de huwelijksgift te verliezen. Te verbeuren is
dichterbij naar de rechtvaardigheid. Jullie willen vertogen de amicable relaties tussen
jullie. GOD is Seer van het . alles jullie doen
Jullie willen consistent verrichten de Contact Prayers, vooral de middelmaat [:    ]
.gebed, en besteden zich totaal naar GOD
Beneden ongewoonlijke omstandigheden, jullie mogen poosje lopend of [:    ]
helpend bidden. Op een keer jullie zijn brandkast, jullie willen herdenken GOD als
.Hij onderrichtte jullie wat jullie nooit wisten
Diegenen die sterven en vrouwen laten, een zal verschaffen hun vrouwen met [:
]
de ondersteuning voor een jaar willen, bevoorraadden zij blijven hierin gelijk
huishouden. Als zij laten, begaan jullie geen zonde door latende hen doen wat ook zij
toewensen, zo lang als rechtvaardigheid wordt gehandhaafd. GOD is Almachtige,
.Most Wise
De echtscheidingen ook willen worden voor, equitably bevoorraden. Dit is [:
]
.een verplichting aan de gerechtvaardigd
GOD zodoende Zijn openbaringen legt voor jullie uit, die jullie mogen [:
]
.begrijpen
Hebben jullie diegenen die fled hun thuizen - teboekgesteld hoewel zij waren [:
    ]
in de duizenden - vrezende dood? GOD zei ernaar, "Sterven," dan hen verlevendigde.
GOD stortbaden Zijn sierlijkheid aan de mensen, maar meeste mensen zijn
.ondankbaar
Jullie willen vechten in de oorzaak van GOD, en weten dat GOD is Hearer, [:

]
.Knower
Die zou GOD een lening van de rechtvaardigheid lenen, naar heeft het repaid [:
]
ernaar veelvuldig gemultipliceerd? GOD is de Een die verschaffenen en achterhoudt,
.en naar Hem jullie zullen teruggegeven worden
Hebben jullie de leiders van Israël na De mozes aangetekend? Zij zeiden naar [:
]
hun voorspeller, "Als jullie benoemen een koning om ons te leiden, wij zullen in de
oorzaak van GOD vechten." Hij zei, "Is het uw voornemen die, als strijd wordt voor
jullie gedecreteerd, jullie zullen niet vechten?" Zij zeiden, "Waarom moeten wij niet
in de oorzaak van GOD vechten, wanneer wij moetan van onze thuizen, en onze
kinderen ontnomen zijn?" Alsnog, wanneer strijd werd voor hen gedecreteerd, zij
.verstuurden, behalve enkel. GOD let van de transgressors op
Hun voorspeller zei ernaar, "GOD heeft benoemd Taloot (Saul) te zijn uw [:

]
koning." Zij zeiden, "Hoe kunnen hij koningschap hebben overheen ons wanneer wij
zijn meer waardig van het koningschap dan hij; Hij is ook niet rijke?" Hij zei, "GOD
heeft hem overheen jullie gekozen, en heeft hem met een overvloed in de kennis en in
het lichaam gezegend." GOD gunt Zijn koningschap naar whomever Hij willen. GOD
.is Overvloedige, Omniscient
Hun voorspeller zei ernaar, "De voorteken van zijn koningschap is die de Ark [:
]
des Verbonds zal naar jullie herlaad worden, brengende verzekeringen van uw Lord,
en overblijfsels lieten door de mensen van De mozes en de mensen van Aaron. Het zal
door de engelen gedragen worden. Dit moet een aanneembare voorteken voor jullie
".zijn, als jullie zijn naar waarheid gelovigen
When Saul bevel nam van de troepen, hij zei, "GOD jullie putt naar de test [:
]
door middel van een kreek. Anyone die drankjes ervan behoort niet met me - slechts
diegenen die proeven niet er behoren mee me - tenzij het is juist een single slurpen."
Zij dronken ervan, behalve enkel van hen. Wanneer hij kruiste er mee diegenen die
geloofde, zij zeiden, "nu wij derven de macht om Goliath en zijn troepen te
confronteren." Diegenen die waren bewust van de ontmoeting GOD zei, "Vele een
klein leger een ruim leger versloeg door GOD vrijaf. GOD is met diegenen die
".standvastig voet bij stuk houden
wanneer zij geconfronteerde Goliath en zijn troepen, zij baden, "Our Lord, [: ]
gunnen ons vastberadenheid, versterking onze foothold, en ons ondersteunen tegen de
".ongelovige mensen
Zij hen versloegen door het verlof VAN DE GOD, en David Goliath doodde. [: ]
GOD gaf hem koningschap en wijsheid, en onderwezene hem als Hij willed. Als het
waren niet voor de ondersteuning VAN DE GOD van sommigen tegen anderen, er
.zou warboel op land zijnen. Maar GOD stortbaden Zijn sierlijkheid aan de mensen
Deze zijn openbaringen VAN DE GOD. Wij reciteren hen door jullie, eerlijk, [: ]
.voor jullie zijn een van de gezanten
Deze gezanten; Wij zegenden enkel van hen meer dan anderen. Bijvoorbeeld, [:     ]
GOD sprak, en wij verheven enkel van hen naar hogere rangen aan. En wij Jezus
gaven, zoon van Maria, diepgaande mirakels en hem ondersteunden met de Holy
Spirit. Hebb GOD willed, hun gevolg zou niet elkaar hebben geleverd met, na de
duidelijke drukproefen had hen bedragen. Ter vervanging, zij disputeerden tussen
zichzelf; Enkel van hen geloofden, en enkel disbelieved. Hebb GOD willed, zij
.zouden niet hebben gevochten. Alles is overeenkomstig de wil VAN DE GOD
O jullie die geloven, jullie willen schenken naar de liefdadigheid van de [:
]
mondvoorraad wij hebben naar jullie geschonken, voor per dag komt waar er is geen
koopmanschap, niet nepotism, en geen tussenkomst. De disbelievers zijn de
.onrechtvaardig
GOD: Er is geen andere god tevens Hem, het Bestaan, de Eeuwig. Nooit een [: ]
moment van unawareness of sluimeren passeert Hem. Naar Hem behoort alles in de
luchten en alles op land. Die met Hem, behalve overeenkomstig Zijn willekeur
voorspreken? Hij hun verleden weet, en hun toekomst. Geen ieder elk kennis
verkrijgt, behalve als Hij willen. Zijn dominion vat de luchten om en het land, en
.beslissing hen nooit Hem belast. Hij is de Most High, de Groot
Er willen zijn niet compulsion in de godsdienst: De juiste weg mankeert nu [: ]
afzonderlijk van de de weg. Anyone die beschuldigt de duivel en gelooft in GOD
heeft de sterkste binding bemachtigd; Ene die nooit breekt. GOD is Hearer,
.Omniscient
GOD is Lord van die die geloven; Hij hen leidt buiten de duisternis in de hel. [:
]
Zoals voor diegenen die disbelieve, hun lords zijn hun idoolen; Zij hen leiden buiten
de hel in de duisternis - deze zullen de dwellers van De helle; Zij abide erin voor
.altijd
Hebben jullie aangetekend de een die disputeerde met Abraham omstreeks [: ]
zijn Lord, hoewel GOD Hebb had hem koningschap gegeven? Abraham zei, "My
Lord gunt leven en dood." Hij zei, "ik gun leven en dood." Abraham zei, "GOD
brengt the sun van de naar het oosten, kan jullie het van de west brengen?" De
.disbeliever was stumped. GOD dirigeert niet de kwaadaardig
Beschouwen de een die verstreek een blinde stad en verwonderde zich, "Hoe [: ]
kan GOD dit verlevendigen na het het had gestorven?" GOD dan hem steken naar de
dood voor een honderd jaren, dan herleefde hem. Hij zei, "Hoelang hebben jullie hier
gebleven?" Hij zei, "ik was hier per dag, of deel van de dag." Hij zei, Nr! Jullie waren
hier een honderd jaren. Alsnog, beschouwen uw etenswaar en drankje; Zij knoeiden
niet. Beschouw uw ezel - wij zodoende geven jullie een les voor de mensen weder.
Nu, opmerking op welke wijze wij de gebeente construeren, dan hen deken met het
vlees." Wanneer hij verstond wat had geschied, hij zei, "Now I weten dat GOD is
".Omnipotent
Abraham zei, "My Lord, merk mij op welke wijze Jullie leven de dood [: ]
op."Hij zei, geloven jullie niet'?" Hij zei, "Ja, maar ik toewens om mijn hart gerust te
stellen." Hij zei, 'vier vogelstand Nemen, hun kentekenen studeren, adapteren een
fragment van allen vogel boven van een heuvel, dan roepen hen naar jullie. Zij zullen
jullie halsoverkop bedragen. Jullie moeten weten dat GOD is Almachtige, Most
".Wise
Het voorbeeld van die die spenderen hun monies in de oorzaak van GOD is [: ]
die van een zaadkorrel die zeven aaren produceert, met een honderd zaadkorrels in
allen aar. GOD multipliceert dit veelvuldig voor whomever Hij willen. GOD is
.Overvloedige, Knower
Diegenen die hun geld brengen in de oorzaak van GOD door, dan niet hun [: ]
liefdadigheid volgen met de aanval of afbreuk, zal krijgen hun belonen van hun Lord;
.Zij hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
Aardige woorden en medelijden zijn better dan een liefdadigheid da’s [:     ]
.gevolgd door de aanval. GOD is Rijke, Clement
O jullie die geloven, niet uw liefdadigheden annuleren door brengende [:
]
terechtwijzing en aanval, zoals een die brengt zijn geld om door, poosje ongelovig in
GOD en de Last Day te pronken. Zijn voorbeeld is zoals een rots gezeten onder een
dunne grondlaag van de voedingsbodem; Zodra zware regen valt, het de
voedingsbodem spoelt, vertrekkend het een nutteloze rots weg. Zij winst niets van hun
.streven. GOD niet ongelovige mensen geleidt
Het voorbeeld van die die geven hun geld zoekende genoegen VAN DE [: ]
GOD, buiten oprechte veroordeling, is die van een tuin hierboven vruchtbare
voedingsbodem; Wanneer zware regen valt, schenkt het tweemaal zoveel oogst. Als
zware regen ben zijnt beschikbaare, een stofregen zal volstaan. GOD is Seer van het
.alles jullie doen
wenst elk van jullie om een tuin van de palm bomen toe en druiven erop na te [: ]
houden, met vloeiende kreeken en gulle oogsten, dan, evenals hij verbouwt oud, en
poosje zijn kinderen is nog aangewezen op hem, een holocaust slaat en brandt zijn
tuin uit? GOD zodoende de openbaringen verduidelijkt voor jullie, die jullie mogen
.weerkaatsen
O jullie die geloven, jullie willen schenken naar de liefdadigheid van de [:
]
goede dingen jullie winnen, en van wat wij hebben voor jullie van het land
verwerkeleken. Uitpikken niet de slecht daarin om te verklikken, wanneer jullie zich
niet accepteren het tenzij uw ogen worden gesloten. Jullie moeten weten dat GOD is
.Rijke, Praiseworthy
De duivel belooft jullie armoede en beveelt jullie moeten kwaad plegen, [: ]
poosje GOD belooft jullie vergeving van Hem en sierlijkheid. GOD is Overvloedige,
.Omniscient
Hij wijsheid begiftigt aan whomever Hij kiest, en wie ook wijsheid verkrijgt, [: ]
heeft een groot bounty verkregen. Slechts diegenen die erop nahouden intelligentie zal
.nemen luisteren
Elk liefdadigheid jullie schenken, of een liefdadige borgstelling jullie [:
]
behagen, GOD let geheel daarvan op. Zoals voor de kwaadaardige, zij zullen geen
.hulpen hebben
Als jullie uw liefdadigheden verklaren, zij zijn nog goed. Maar als jullie [:
]
behouden hen anoniem, en hen geven naar de arme, het is better voor jullie, en gelast
.meer van uw zondes af. GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
Jullie zijn niet verantwoordelijk voor geleidend anyone. GOD is het enige een [:
]
die gidsen wie ook kiest (om te worden geleid). Elk liefdadigheid jullie schenken is
voor uw eigen handelswaar. Elk liefdadigheid jullie schenken willen zijn voor het
belang van GOD. Elk liefdadigheid jullie schenken zullen repaid naar jullie, zonder de
.kleinste onrechtvaardigheid
Liefdadigheid willen gaen naar de arme welk verduren in de oorzaak van [:
    ]
GOD, en kun niet emigreren. De onwetend mogen denken die zij zijn rijk, wegens
hun waardigheid. Maar jullie kunnen hen door sommige voortekenen herkennen; Zij
nooit bedelen van de mensen aanhoudend. Wat ook liefdadigheid jullie schenken, let
.GOD geheel daarvan op
Diegenen die schenken naar de liefdadigheid avond en dag, ondershands en [:
]
publiek, krijgen hun belonen van hun Lord; Zij zullen hebben niets om te vrezen,
.evenmin zullen zij droevig stemen
Diegenen die rekening woekerwinst zijn in gelijke positie als die [:
]
gecontroleerd door de invloed van de duivel. Dit is omdat zij eisen dat woekerwinst is
gelijk als handel. Niettemin, GOD veroorlooft handel, en woekerwinst verbiedt.
Zodoende, wie ook heeds dit gebod van zijn Lord, en achterwege laat woekerwinst,
hij mag zijn verleden verdiensten behouden, en zijn oordeel berust bij GOD. Zoals
voor diegenen die voet bij stuk houden in de woekerwinst, zij Helle lopen, waarin zij
.abide voor altijd op
GOD woekerwinst verwerpt, en liefdadigheden zegent. GOD minacht ieder [:
]
.disbeliever, schuldig
Diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, en verrichten de [:

]
Contact Prayers (Salat), en geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), zij krijgen hun
belonen van hun Lord; Zij zullen hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij
.droevig stemen
O jullie die geloven, jullie willen verrichten GOD en achterwege laten alle [:
]
.types woekerwinst, als jullie zijn gelovigen
Als jullie, dan te wachten staan niet een oorlog van GOD en Zijn gezant. [:
]
Maar als jullie berouwen, jullie mogen uw hoofdsteden, zonder brengende
.onrechtvaardigheid, of lopende onrechtvaardigheid behouden
Als de debiteur is onbekwaam om uit te keren, te wachten staan een better [:]
tijdperk. Als jullie afstand doen van de zou lening als een liefdadigheid, het better
.voor jullie zijnen, als jullie slechts wisten
Beware van de dag wanneer jullie worden GOD teruggekomen op, en iedere [:]
geest wordt betaald voor allemaal het had, zonder de kleinste onrechtvaardigheid
.gedaan
O jullie die geloven, wanneer jullie transact een lening voor elk tijdvak, jullie [:]
willen schrijven het waas uit. Een onpartijdige schriftgeleerde willen de geschrift
doen. Geen schriftgeleerde willen afwijzing om deze dienst, volgens de onderwijsen
VAN DE GOD te verrichten. Hij willen schrijven, poosje de debiteur de termen
dicteert. Hij willen verrichten GOD zijn Lord en nooit bedriegal. Als de debiteur is
geestelijk onbekwaam, of hulpeloos, of kun niet dicteren, zijn beschermer willen
dicteren equitably. Twee mannen willen dienen als getuigen; Niets anders dan twee is
mannen, dan een man en twee vrouwen wiens getuigenis aannemelijk naar alle.
Zodoende, als een vrouw wordt vooringenomene, de andere zal haar memoreren. Het
is de verplichting van de getuigen om te getuigen wanneer beroep deed op om zo te
doen. Niet band van het geschrift de details, ongeacht hoelang, incluis de tijdperk van
de annuïteit. Dit is billijk in de aanzien van GOD, verzekert better bijwonen, en
verwijdert elk twijfels jullie mogen hebben. Handel transacties die jullie executeren
ter plaatse moetanan word niet worden geregistreerd, maar hebben hen bijwoonden.
Geen schriftgeleerde of beleven willen worden op afbetaling van zijn diensten
geschaad. Als jullie schaden zou hen, het boosaardigheid uwerzijds zijnen. Jullie
.willen GOD verrichten, en GOD zal jullie onderrichten. GOD is Omniscient
Als jullie reizen, en geen schriftgeleerde is beschikbaare, een binding willen [:    ]
worden aangeplakt om annuïteit te garanderen. Als ieder wordt in deze manier
vertrouwd, hij willen geven de binding terug wanneer schuldig, en hij willen
verrichten GOD zijn Lord. Niet houd elk getuigenis door verhullend achter wat jullie
hadden gebijwoond. Anyone die achterhoudt een getuigenis is zondig op het hart.
.GOD oplet geheel van het alles jullie doen
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land. Hetzij jullie uw binnenste [:
]
gedachtes verklaren, of behouden hen verscholen, GOD houdt jullie verantwoordelijk
voor hen. Hij begenadigt whomever Hij willen, en straft whomever Hij willen af.
.GOD is Omnipotent
De gezant heeft in geloofd wat werd omlaag naar hem van zijn Lord [: ]
gezonden, en zo was de gelovigen. Zij geloven in GOD, Zijn engelen, Zijn bijbel, en
Zijn gezanten: "Wij geen onderscheiding maken tussen elk van Zijn gezanten." Zij
zeggen, "Wij vernemen, en wij gehoorzamen. Begenadig ons, onze Lord. Naar Jullie
".is de ultieme bestemming
GOD nooit een geest belast voorbij zijn middelen: Naar zijn credit is wat het [: ]
wint, en tegen het het is wat het pleegt. "Onze Lord, niet verwerpen ons als wij
vergeten ons of dwalingen maken. Onze Lord, en ons behoeden van vloekend tegen
Jullie, zoals die alvorens ons hebben gedaan. Onze Lord, ons behoeden van zonde
doend totdat het wordt ook laat voor ons moet berouwen. Begenadig ons en ons
begenadig. Jullie zijn onze Lord en Magister. Gun ons overwinning overheen de
".ongelovige mensen
.
(The Amramites (Al-imran -    
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [    :]
.L
.M
.GOD: Er is geen god behalve Hij; Het Bestaan, de Eeuwig [    :]
Hij zond omlaag naar jullie deze bijbel op, eerlijk, bekrachtigende alle vorige [    :    ]
bijbels, en Hij zond omlaag de Torah en het Evangelie op
voor die, om de mensen te geleiden, en Hij zond omlaag het statuut boek op. [    :
]
Diegenen die disbelieve in de openbaringen VAN DE GOD lopen bar retribution op.
.GOD is Almachtige, Wreker
.Niets is verscholen van GOD, op land, of in de lucht [    : ]
Hij is de Een die formeert jullie in de baarmoeders als Hij willen. Er is geen [    : ]
.andere god tevens Hem; De Almachtige, Most Wise
Hij zond omlaag naar jullie deze bijbel op, bevattende aalwaardige verzen - [    :
]
welk de wezenheid vormen van de bijbel - alsmede veelvoud-bedoeling of allegorical
verzen. Diegenen die haven twijfels in hun harten zullen het veelvoud-bedoeling
verzen om verwardheid achtervolgen, en naar extricate een sommige bedoeling te
maken. Geen weet de getrouwe bedoeling daarvan behalve GOD en die inktkoker
stichtte in de kennis. Zij zeggen, "Wij geloven in het dit - alle het komt van onze
.Lord." Slechts diegenen die erop nahouden intelligentie zal nemen luisteren
Our Lord, gelaten niet onze harten zwichten, nu die Jullie hebben ons geleid. " [    :]
.Stortbad ons met Uw barmhartigheid; Jullie zijn de Grantor
Our Lord, Jullie zullen zeker de mensen op per dag besluiten da’s " [    :]
".onvermijdelijk. GOD nooit een toezegging breekt
Diegenen die disbelieve wil nooit worden door hun geld, evenmin door hun [    :]
.kinderen, tegen GOD geholpen. Zij zullen brandstof voor De helle
Like mensen van Pharaoh's en die alvorens hen, zij verwierpen onze [    :]
openbaringen en, zodoende, GOD hen tuchtigde voor hun zondes. GOD is strikt in
.drijvend retribution
Zeggen naar diegenen die disbelieve, "Jullie zullen verslagen worden, dan [    :]
"!zamelden in De helle in; Welk ellendige domicilie
Een voorbeeld is ingestellen voor jullie door de twee legers die botste - een [    :    ]
leger vocht in de oorzaak van GOD, poosje de andere was ongelovig. Zij troffen met
hun eigen ogen aan die zij waren tweemaal zoveel. GOD ondersteunt met Zijn
overwinning whomever Hij willen. Dit moet een verzekering bevoorraden want
.diegenen die erop houden zicht na
Opgesmukt voor de mensen zijn de wereldse genoegens, zoals de vrouwen, [    :
]
kinderen, menigtes aan de menigtes van het goud en zolver, paarden treinden, levende
have, en oogsten. Deze zijn de materielen ondermaans. Een verre better domicilie
.wordt op GOD gebesproken
Zeg, "Laat ik te verstaan geven jullie van een stuk beter overeenkomst: Voor [    : ]
diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, besprak op hun Lord, zijn tuinen met
vloeiende kreeken, en puure echtelieden, en blijheid in de zegeningen VAN DE
.GOD." GOD is Seer van De dagen worshipers
Zij zeggen, "Our Lord, wij hebben geloofd, zo begenadigen ons onze zondes, [    : ]
".en toegeefl zijnen voor ons de angst van de hellfire
Zij zijn standvastig, eerlijk, onderwerpend, liefdadig, en meditators op de [    :
]
.dageraad
GOD doorstaat beleven die er is geen god behalve Hij, en zo doen de engelen [    :]
en diegenen die erop houden kennis na. Eerlijk en equitably, Hij is de absolute god;
.Er is geen god maar Hij, de Almachtig, Most Wise
Het enige godsdienst goedgekeurd door GOD is "Submissie". Ironisch, [    :]
diegenen die hebben ontvangen de bijbel zijn de een die kwestie dit feit,
niettegenstaande de kennis zij hebben, wegens de jaloersheid gekregen. Voor zodanig
.rejectors van de openbaringen VAN DE GOD, GOD is meest strikt in de bestek
Als zij betoog met jullie, dan zeggen, "ik heb eenvoudig mijzelf naar GOD [    :]
overlegd; Ik en diegenen die volg me." Jullie willen verkondigen naar diegenen die
gekregene de bijbel, alsmede diegenen die, "Zouden onderwerpen jullie?" Als zij
onderwerpen, toen zij zijn geleid, maar als zij versturen, uw louter missie is om deze
.boodschap af te leveren. GOD is Seer van alle mensen
Diegenen die hebben openbaringen VAN DE GOD geweigerd, en doodden de [    :]
voorspellers onrechtvaardig, en diegenen die gestimuleerde rechtvaardigheid doodden
.tussen de mensen, beloven hen een pijnlijk retribution
Hun werken zijn vernietigd, zowel in dit leven als in het Hiernamaals, en zij [    :]
.zullen geen hulpen hebben
Hebben jullie teboekgesteld diegenen die werden deel van de bijbel gegeven, [    :    ]
en op welke wijze zij Hebb zijnen uitnodigden toe deze bijbel handhaven van GOD,
en Hebb gelden het naar hun eigen levens, dan enkel van hen Hebb versturen in de
?tegenzin
Dit is omdat zij zeiden, "De hellfire zullen niet ons, met uitzondering enkel [    :
]
dagen beroeren." Zij werden zodoende in hun godsdienst door hun eigen verzinsels
.bedrogen
Hoe zal het voor hen, wanneer wij hen daarover onvermijdelijke dag [    : ]
ontbieden? Allen geest zal betaald worden voor wat ook het won, zonder de kleinste
.onrechtvaardigheid
Zeggen, "Onze god: Bezitter van alle soevereiniteit. Jullie gunnen [    : ]
soevereiniteit naar whomever Jullie kiezen, Jullie soevereiniteit afschafen van
whomever Jullie kiezen. Jullie gunnen waardigheid naar whomever Jullie kiezen, en
plegen naar de vernedering whomever Jullie kiezen. In Uw hand zijn alle
.mondvoorraad. Jullie zijn Omnipotent
Jullie versmelten de avond in de dag, en versmelten de dag in de avond. Jullie " [    :
]
de bestaan produceren van de dood, en verwerkelijken de dood van het bestaan, en
".Jullie bevoorraden voor whomever Jullie kiezen, zonder de beperkingen
De gelovigen nooit geallieerde zich met de disbelievers, voor de gelovigen. [    :]
Wie ook doet dit wordt van GOD verband. Vrijgesteld zijn diegenen die worden
gedwongen te doen dit om vervolging te ontwijken. GOD alerts jullie die jullie willen
.reverence Hem louter. Naar GOD is de ultieme bestemming
Zeggen, "Hetzij jullie verhullen uw binnenste gedacht, of het verklaren, GOD [    :]
let geheel daarvan op." Hij let geheel van het alles in de luchten en het land op. GOD
.is Omnipotent
De dag zal komen wanneer allen geest zal vernemen alle de handelswaar werkt [    :    ]
het had gebaard gedaan. Zoals voor de kwade werken, het zal toewensen die zij waren
ver, ver afgeschaft. GOD alerts jullie die jullie willen reverence Hem louter. GOD is
.Medelevend naar de mensen
Verkondigen: "Als jullie liefhebben moeten GOD, jullie me volgen." GOD zal [    :    ]
.dan jullie beminnen, en begenadig uw zondes. GOD is Forgiver, Most Merciful
Verkondigen: "Jullie willen gehoorzamen GOD en de gezant." Als zij [    :    ]
.versturen, liefhebt GOD niet de disbelievers
GOD heeft Adam, Noah, het gezin van Abraham, en het gezin van Amram [    :        ]
.(gekozen als gezanten) naar de mensen
.Zij behoren in gelijke nageslacht. GOD is Hearer, Omniscient [    :   
]
De vrouw van Amram zei, "My Lord, ik heb (de baby) in mijn buik naar Jullie [    :    ]
".gewijd, totaal, zo roeien met de riemen van me. Jullie zijn Hearer, Omniscient
wanneer ze bracht om haar teweeg, ze zei, "My Lord, ik ben bevallen van een [    :    ]
meisje" - GOD lette geheel van op wat ze doorstond - "De manspersoon is niet gelijk
als de vrouwtje. Ik heb haar Maria genoemd, en ik Uw bescherming roep voor de om
".haar en haar nageslacht van de verworpene duivel op
Om haar Lord accepteerde haar een hoffelijke aanneming, en gebrachte om [    :   
]
haar boven een hoffelijke opvoeding, beneden de curatele van Zachariah. Wanneer
Zachariah binnenliep haar heiligdom hij mondvoorraad vond met haar. Hij zou
vragen, "Maria, waarvandaan kwamen mak jullie dit?" Ze zou zeggen, "Het is van
".GOD. GOD bevoorraadt voor whomever Hij kiest, zonder de beperkingen
Da’s wanneer Zachariah zijn Lord bezwoer: "Mijn Lord, gunnen me zo'n [    :    ]
".goede kind; Jullie zijn de Hearer van de gebeden
De engelen riepen hem op wanneer hij bad in het heiligdom: "GOD geeft jullie [    :    ]
goed nieuwtje van John; Een gelovige in het woord van GOD, fatsoenlijk, strekking,
".en een gerechtvaardigde voorspeller
Hij zei, "Hoe kan ik een jongen hebben, wanneer ik zo oud zijn, en mijn vrouw [    :
]
".kunn is steriel?" Hij zei, "GOD doet wat ook Hij willen
Hij zei, "My Lord, schenken me een voorteken." Hij zei, "Uw voorteken is die [    :
]
jullie zullen geen mensen voor drie dagen, behalve door de signalen aanspreken.
".Herdenk uw Lord dikwijls; En peinzen avond en dag
De engelen zeiden, "O Maria, GOD heeft jullie gekozen en jullie kuisten. Hij [    :
]
.heeft jullie van alle de vrouwen gekozen
O Maria, jullie willen menen te mogen uw Lord, en vooroverliggend en boog " [    :
    ]
".omlaag met diegenen die boog waas
Dit is nieuwtje van de daarlangs wij onthullen naar jullie. Jullie waren niet er [    :

]
wanneer zij bekoorden hun verlotingen om beschermer van Maria te kiezen. Jullie
.waren niet eigentijds wanneer zij disputeerden met elkaar
De engelen zeiden, "O Maria, GOD geeft jullie goed nieuwtje: Een Woord van [    :
]
Hem wiens naam is `THE Messias, Jezus de zoon van Maria. Hij zal opvallend in dit
'.leven en in het Hiernamaals, en een van die dichtmeest naar Me
Hij zal de mensen van de kribbe, aanspreken alsmede een volwassene; Hij zal " [    :
]
".een van de gerechtvaardigd
Ze zei, "My Lord, hoe kan ik een zoon hebben, wanneer geen man kunn me [    :

]
beroerd?" Hij zei, "GOD zodoende ontwikkelt wat ook Hij willen. Om iets gedaane te
.hebben, Hij eenvoudig zegt ernaar, `BE,' en het is
".Hij zal hem de bijbel, wijsheid, de Torah, en het Evangelie onderrichten" [    :
]
Als een gezant naar de Kinderen van Israël: "Ik bedraag jullie met een [    :
]
voorteken van uw Lord - ik ontwikkel voor jullie van de klei de gedaante van een
vogel, toen ik mep erin, en het wordt een gevesti ben vogel door GOD vrijaf. Ik zicht
herlaad naar de blind, heel de leprous, en ik leef de dood door GOD vrijaf op. Ik kan
jullie vertellen wat jullie eten, en wat jullie in uw thuizen opslaan. Dit moet een
.drukproef voor jullie zijn, als jullie zijn gelovigen
ik bekrachtig vorige bijbel - de Torah - en ik revoke sommige verboden " [    : ]
forceerden aan jullie. Ik bedraag jullie met voldoende drukproef van uw Lord.
.Daarom, jullie willen GOD verrichten, en gehoorzamen me
GOD is mijn Lord en uw Lord; Jullie willen verheerlijken Hem louter. Dit " [    : ]
".gelijke de hebben paadje
When Jesus voelde hun ongeloof aan, hij zei, "Die zijn mijn aanhang naar [    : ]
GOD?" Het gevolg zei, "Wij zijn aanhang VAN DE GOD; Wij geloven in GOD, en
".beer beleven die wij zijn voordragers
Our Lord, wij hebben in geloofd wat Jullie hebben omlaag opgezonden, en " [    :     ]
".wij hebben de gezant gevolgd; Geld ons tussen de getuigen
Zij samenzworen en bekokstoofden, maar zo GOD deden, en GOD is de beste [    :
]
.kuiper
Zodoende, GOD zei, "O Jezus, ik uw leven eindig, verheffing jullie naar Mij, [    : ]
en jullie help van de disbelievers af. Ik zal verheffen diegenen die jullie volg boven
diegenen die disbelieve, tot toe de Dag van De verrijzenis. Dan naar Mij is de ultieme
bestemming van alle jullie, toen ik zal tussen jullie aangaande uw kwesties
.beoordelen
Zoals voor diegenen die disbelieve, ik zal hen naar pijnlijk retribution in deze " [    : ]
".wereld, en in het Hiernamaals begaan. Zij zullen geen hulpen hebben
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, Hij zal [    :
]
.geheel hen belonen. GOD liefhebt niet de onrechtvaardig
Deze zijn de openbaringen die wij reciteren naar jullie, bevoorradende een [    : ]
.boodschap gevulde bloem van de wijsheid
Het voorbeeld van Jezus, tot GOD wordt betrokken, is gelijk als die van De [    : ]
.adam; Hij hem maakte van de stof afnemen, dan zei naar hem, "Zijn," en hij was
.Dit is de waarheid van uw Lord; Niet huisvest elk twijfels [    : ]
Als anyone betogen met jullie, niettegenstaande de kennis jullie hebben [    : ]
gekregen, dan zeggen, "Laten wij ontbieden onze kinderen en uw kinderen, onze
vrouwen en uw vrouwen, ons en zich, toen laten wij roepen vloek VAN DE GOD aan
".de leugenaars op
Absoluut, dit is de narration van de waarheid. Absoluut, er is geen god [    : ]
.behalve GOD. Absoluut, GOD is de Almachtige, Most Wise
.Als zij versturen, toen GOD geheel van de evildoers oplet [    :     ]
Zeggen, "O gevolg van de bijbel, laten wij bedragene een logische [    :
]
overeenkomst tussen ons en jullie: Die wij willen niet adoratie behalve GOD; Die wij
nooit zetten elk idoolen tevens Hem, evenmin rechtgezete elk menselijke wezens als
lords buiten GOD op." Als zij versturen, zeggen, "Beer beleven die wij zijn
".voordragers
O gevolg van de bijbel, waarom disputeren jullie omstreeks Abraham, wanneer [    : ]
?de Torah en het Evangelie werden niet onthullen totdat na hem? Begrijpen jullie niet
Jullie hebben gedisputeerd omstreeks de dingen jullie wisten; Waarom [    : ]
disputeren jullie omstreeks de dingen jullie weten niet? GOD weet, poosje jullie
.weten niet
Abraham was noch Joodse, noch Christen; Hij was een monotheist voordrager. [    :
]
.Hij nooit was een idool worshiper
De mensen meest waardig van Abraham zijn diegenen die gevolgde hem, en [    : ]
deze voorspeller, en diegenen die geloven. GOD is de Lord en Magister van de
.gelovigen
Enkel gevolg van de bijbel wens om jullie op het verkeerd pad te leiden, maar [    : ]
.zij slechts leiden zich op het verkeerd pad, zonder vernemend
O gevolg van de bijbel, waarom verwerpen jullie deze openbaringen van GOD [    :
]
?(hoewel jullie beer beleven (dat dit is de waarheid
O gevolg van de bijbel, waarom verwarren jullie de waarheid met falsehood, [    :
]
?en de waarheid verhullen, knowingly
Enkel gevolg van de bijbel zeggen, "Geloven in wat werd omlaag naar de [    :
]
gelovigen des morgens gezonden, en verwerpen het des avonds; Misschien ooit zij
.zullen revert
En geloven niet behalve als diegenen die uw godsdienst volgen." Zeg, "De " [    :
    ]
getrouwe leiding is leiding VAN DE GOD." Als zij aanspraak die zij gelijke leiding
hebben, of betoog met jullie omstreeks uw Lord, zeggen, "Alle sierlijkheid is in de
hand VAN DE GOD; Hij het begiftigt aan whomever Hij willen." GOD is
.Overvloedige, Omniscient
Hij Zijn barmhartigheid specificeert voor whomever Hij willen; GOD [    :
]
.onbeperkte sierlijkheid bezit
Enkel gevolg van de bijbel kan worden met een hele kavel vertrouwd, en zij [    :
]
zullen het back naar jullie geven. Anderen tussen hen kunan niet worden met een
single dinar vertrouwd; Zij zullen jullie niet vergelden tenzij jullie behouden na hen.
Da’s omdat zij zeggen, "Wij moeten niet eerlijk zijn wanneer behandelen de
.gentiles!" Zodoende, zij bijvoeglijke bepaling onwaarheden naar GOD, knowingly
Metterdaad, diegenen die volbrengen hun verplichtingen en een [    :
]
.gerechtvaardigd leven leiden, GOD liefhebt de gerechtvaardigd
Zoals voor diegenen die koopmanschap vandaan verdrag VAN DE GOD, en [    :

]
hun verplichtingen, voor een goedkope prijs, zij krijgen geen gedeelte in het
Hiernamaals. GOD zal hen niet aanspreken, evenmin zullan hen beschouwen, op de
Dag van De verrijzenis, evenmin zullen Hij hen kuisen. Zij hebben een pijnlijk
.retribution opgelopen
Tussen hen zijn diegenen die de twist dansen hun tongen om de bijbel na te [    :
]
bootsen, die jullie mogen denken het is van de bijbel, wanneer het is niet van de
bijbel, en zij eisen die het is van GOD, wanneer het is niet van GOD. Zodoende, zij
.slaken onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD, knowingly
nooit zou een menselijk wezen welk GOD bedeeld met de bijbel en [    :
]
prophethood naar de mensen zeggen, "Verafoood mij buiten GOD." Ter vervanging,
(hij zou) zeggen, "Besteden zich absoluut naar uw Lord louter," volgens de bijbel
.jullie preken en de onderwijsen jullie leren
Evenmin zal hij bevel jullie moeten de engelen en de voorspellers verafgoden [    :]
?als lords. Zal hij exhort jullie naar disbelieve na flatteuze voordragers
GOD een verdrag nam van de voorspellers, zeggende, "ik zal jullie de bijbel en [    :]
wijsheid geven. Nadien, een gezant zal bedragen alle aanwezige bijbels bekrachtigen.
Jullie willen geloven in hem en hem ondersteunen." Hij zei, stemen met jullie' dit, en'
verpanden om dit verdrag te volbrengen?" Zij zeiden, "Wij gaan akkoord." Hij zei,
"Jullie hebben zodoende getuige gedragen, en ik doorsta beleef ". samen met jullie
Diegenen die nee zeggen tegen dit (Quranic voorspelling) zijn de kwade een of [    :]
.anders
Zijn zij zoekend bij uitzondering godsdienst VAN DE GOD, wanneer alles in [    :    ]
de luchten en het land heeft Hem gemeend te mogen, gewillig en onwillig, en naar
?Hem zij zullen teruggegeven worden
Zeggen, "Wij geloven in GOD, en in wat werd omlaag naar ons gezonden, en [    :
]
in wat werd omlaag naar Abraham gezonden, Ismail, Isaac, Jacob, en de Aartsvaders,
en in wat werd naar De mozes, Jezus, en de voorspellers van hun Lord gegeven. Wij
geen onderscheiding maken tussen elk van hen. Naar Hem louter wij zijn
".voordragers
Anyone die roeit met de riemen bij uitzondering Submissie als zijn godsdienst, [    : ]
het zal niet worden van hem geaccepteerd, en in het Hiernamaals, hij zal met de
.verliezers
Waarom moet GOD gids mensen die disbelieved na gelovend, en na het [    : ]
bijwonen die de gezant moet is waarheid, en na vaste drukproefen moet ernaar
.gegeven zijn? GOD dirigeert niet de kwaadaardig
Deze hebben verwerping door GOD, en de engelen, en alle de mensen [    :
]
.opgelopen
Uitentreuren zij abide daarin; De retribution is nooit heen en weer reisden voor [    :]
.hen, evenmin zullen zij zijn reprieved
Vrijgesteld zijn diegenen die berouwen daarna, en vernieuwing. GOD is [    :]
.Forgiver, Most Merciful
Diegenen die disbelieve na gelovende, dan onderdompeling dieper in het [    :]
ongeloof, hun boetvaardigheid zal niet worden van hen geaccepteerd; Zij zijn de Real
.strayers
Diegenen die disbelieve en sterven als disbelievers, een earthful van het goud [    :]
zullen niet worden van elk van hen geaccepteerd, zelfs als zo'n losgeld waren
.mogelijk. Zij hebben pijnlijk retribution opgelopen; Zij zullen geen hulpen hebben
Jullie kunan niet rechtvaardigheid verkrijgen totdat jullie schenken naar de [    :]
liefdadigheid van de bezittingen jullie liefhebben. Wat ook jullie schenken naar de
.liefdadigheid, GOD let geheel daarvan op
Alle etenswaar gebruikt te zijn wettig voor de Kinderen van Israël, totdat Israël [    :    ]
sommige verboden dreef op de ze door alvorens de Torah werd omlaag gezonden.
".Zeg, "Brengen de Torah en gelezen het, als jullie zijn eerlijk
Diegenen die valse verboden fabriceren na het dit, en bijvoeglijke bepaling hen [    :
]
.naar GOD, zijn werkelijk kwaadaardig
Zeggen, "GOD heeft de waarheid bekendgemaakt: Jullie willen volgen [    : ]
".godsdienst van Abraham - monotheïsme. Hij nooit was een idolater
Het meeste belangrijke heiligdom gevestigd voor de mensen is de een in [    : ]
.Becca; Een gelukzalig baken voor alle de mensen
Erin zijn duidelijke voortekenen: De halte van Abraham. Anyone die [    :
]
binnenloopt het willen worden verantwoorde rijstrook gegunnen. De mensen zijnen
verschuldigd het naar GOD die zij willen verrichten Hajj hieraan heiligdom, wanneer
zij kunnen het toestaan. Zoals voor diegenen die disbelieve, GOD moet word niet
.anyone
Zeggen, "O gevolg van de bijbel, waarom verwerpen jullie deze openbaringen [    :]
"?van GOD, wanneer GOD beleeft alles jullie doen
Zeggen, "O gevolg van de bijbel, waarom afstoten jullie van de paadje van [    :]
GOD diegenen die wens om te geloven, en zoeken om het te verdraaien, hoewel jullie
.zijnen getuigen?" GOD is nooit onwetend van het iets jullie doen
O jullie die geloven, als jullie gehoorzamen de enkele van die die kreeg de [    :]
.bijbel, zij wil revert jullie, na, in disbelievers geloofd
Hoe kunnen jullie disbelieve, wanneer deze openbaringen van GOD kunnan [    :]
naar jullie gereciteerd zijn, en Zijn gezant ben jullie bedragen? Wie ook houdt snell
.naar GOD zal in de juiste paadje geleid worden
O jullie die geloven, jullie willen verrichten GOD als Hij moet worden [    :]
.verricht, en sterven niet behalve als Voordragers
Jullie willen ruim snell naar de touw van GOD, alle jullie, en niet worden [    :    ]
onderverdeeld. Herdenk zegeningen VAN DE GOD aan jullie - jullie gebruikte te zijn
vijanden en Hij uw harten verzoenden. Door Zijn sierlijkheid, jullie werden brethren.
Jullie waren op de band van een gracht van het vuur, en Hij redde jullie daaruit. GOD
.zodoende Zijn openbaringen legt voor jullie uit, die jullie mogen worden geleid
Gelaten er zijnen een gemeenschap van jullie die uitnodigen toe wat is [    :
]
handelswaar, rechtvaardigheid stimuleren, en verhoeden kwaad. Deze zijn de
.winnaars
zijn Niet zoals diegenen die werd verdeeld en disputeerde, niettegenstaande [    : ]
de duidelijke drukproefen die werden ernaar gegeven. Voor deze hebben een
.verschrikkelijk retribution opgelopen
De dag zal komen wanneer enkel gezichten zullen (met de blijheid) [    : ]
opgehelderd worden, poosje andere gezichten zullen (met de narigheid) versomberd
worden. Zoals voor die wiens gezichten worden versomberd, zij zullen zullen, 'Will
"Did jullie niet disbelieve na gelovend gevraagd worden? Daarom, verduren de
retribution ". voor uw ongeloof
Zoals voor die wiens gezichten worden opgehelderd, zij zullen in de [    :
]
.barmhartigheid VAN DE GOD zich verblijden; Zij abide daarin voor altijd
Deze zijn openbaringen VAN DE GOD; Wij reciteren hen naar jullie, eerlijk. [    :]
.GOD niet elk ontbering wenst voor de mensen toe
Naar GOD behoort alles in de luchten en alles op land, en alle materies [    :]
.worden door GOD gecontroleerd
Jullie zijn de beste gemeenschap immer verhoogd tussen de mensen: Jullie [    :]
stimuleren rechtvaardigheid en verhoeden kwaad, en jullie geloven in GOD. Als het
gevolg van de bijbel geloofd, het zou better voor hen zijnen. Enkel van hen geloven,
.maar de meerderheid van hen zijn kwaadaardig
Zij kunnen nooit jullie, voorbij beledigende jullie schaden. Als zij vechten [    :]
.zullen jullie, zij zwenken en vleden. Zij kunnen nooit in de prijzen vallen
Zij willen worden vernederd wanneer jullie hen ontmoeten, tenzij zij [    :]
handhaven verdrag VAN DE GOD, alsmede hun vrede verdragen met jullie. Zij
hebben woede van GOD opgelopen, en, zodoende, zij worden gepleegd om te
blameren. Dit is omdat zij verwierpen openbaringen VAN DE GOD, en doodden de
.voorspellers onrechtvaardig. Dit is omdat zij niet gehoorzaamden en zondigden
Zij zijn niet alle gelijk; Tussen het gevolg van de bijbel, er zijnen diegenen [    :    ]
die zijn gerechtvaardigd. Zij reciteren openbaringen VAN DE GOD door de avond, en
.zij daling uitgestrekt
Zij geloven in GOD en de Last Day, zij stimuleren rechtvaardigheid en [    :
]
verhoeden kwaad, en zij verhaasten om gerechtvaardigde werken te doen. Deze zijn
.de gerechtvaardigd
Elk handelswaar zij doen zullen niet unrewarded gaan. GOD let geheel van de [    : ]
.gerechtvaardigd op
Diegenen die disbelieved kan nooit worden door hun geld of hun kinderen [    : ]
.tegen GOD geholpen. Zij hebben Helle, opgelopen waarin zij abide voor altijd
Het voorbeeld van hun volbrengingen in dit leven is zoals een gewelddadige [    :
]
wind die de oogst klopt van mensen die verongelijkte hun geesten hebben, en wist het
.erbuit. GOD nooit verongelijkte hen; Het is zij die verongelijkte zichzelf
O jullie die geloven, niet bijstaan buitenstanders die nooit ophouden toe te [    :]
wensen jullie schaden; Zij zelfs wens te zien jullie verduren. Hatred lopen buiten hun
monden en wat zij dierevel in hun borstkassen is ver slechter. Wij zodoende de
.openbaringen verduidelijken voor jullie, als jullie begrijpen
Alstublieft. verliefde hen, poosje zij niet jullie beminen, en jullie geloven [    :]
totaliter de bijbel. Wanneer zij treffen jullie zij zeggen, "Wij geloven," maar zodra zij
laten, zij hun vingers bijten buiten kafferen naar jullie. Zeg, "Sterven in uw kafferen."
.GOD let geheel van de binnenste gedachtes op
wanneer iets handelswaar komt uw weg zij bezeren, en wanneer iets slecht [    :]
voortgang heeft naar jullie zij verblijden zich. Als jullie standvastig voet bij stuk
houden, en rechtvaardigheid handhaven, hun blauwdrukken zullen nooit jullie
.bezeren. GOD oplet geheel van het alles zij doen
Herdenken die jullie (Mohammed) waren tussen uw mensen wanneer jullie [    :]
op weg begeven zich om de gelovigen hun posities voor de strijd toe te wijzen aan.
.GOD is Hearer, Omniscient
Twee groeperingen tussen jullie bijna mislukt, maar GOD was hun Lord. In [    :]
.GOD de gelovigen willen trust
GOD heeft jullie overwinning op Badr, niettegenstaande uw zwakheid [    :    ]
verhoord. Daarom, jullie willen GOD verrichten, om uw erkentelijkheid te
.manifesteren
Jullie de gelovigen vertelden, "Is het niet genoeg die uw Lord jullie [    :
]
"?ondersteunt met drieduizend engelen, gezondene waas
Metterdaad, als jullie standvastig voet bij stuk houden en rechtvaardigheid [    : ]
handhaven, toen zij vallen jullie plotseling aan, uw Lord zal jullie met vijf duizend
.engelen ondersteunen, inktkoker treinde
GOD zodoende te verstaan geeft jullie, om te geven jullie goed nieuwtje, en [    : ]
om uw harten te verzekeren. Overwinning komt slechts van GOD, de Almachtig,
.Most Wise
Hij zodoende vernietigt enkel disbelievers, of hen neutraliseert; Zij altijd de [    :
]
.verliezers eindigen
Het is niet er toe jullie; Hij mag hen afkopen, of Hij mag hen voor hun zondes [    :]
.tuchtigen
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land. Hij begenadigt whomever [    :]
.Hij willen, en straft whomever Hij willen af. GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie die geloven, jullie willen niet woekerwinst nemen, gemengd [    :    ]
.overheen en overheen. Verricht GOD, die jullie mogen slagen
.Beware van de hellfire die wacht de disbelievers op [    :    ]
Jullie willen gehoorzamen GOD en de gezant, die jullie mogen [    :    ]
.barmhartigheid verkrijgen
Jullie moeten belust naar de vergeving van uw Lord snellen en een Paradijs [    :        ]
,wiens ruimheid vat de luchten en het land om; Het wacht de gerechtvaardigd op
die schenken naar de liefdadigheid voor de goede keren, alsmede de slechte [    :   
]
tijdperken. Zij zijn onderdrukkers van de boosheid, en pardoners van de mensen.
.GOD liefhebt de liefdadig
Als zij treden zonde aan of verkeerde hun geesten, zij herinneren zich GOD [    :    ]
en vergeving vragen voor hun zondes - en die de zondes begenadigt behalve GOD -
.en zij zeten niet in de zondes, knowingly door
Hun belonen is vergeving van hun Lord, en tuinen met vloeiende kreeken; Zij [    :    ]
!abide daarin voor altijd. Welk gelukzalige vergelding voor de werkers
Precedenten zijn voor jullie in het verleden ingestellen; Trek het land en de [    :   
]
.consequenties teken voor de heidenen aan
Dit is een proclamatie voor de mensen, en een leiding en enlightenment voor [    :    ]
.de gerechtvaardigd
Jullie willen niet zwichten, evenmin willen jullie droevig stemen, voor jullie [    :    ]
.zijn de ultieme overwinnaaren, als jullie zijn gelovigen
Als jullie ontbering doorstaan, de vijand ook gelijke ontbering doorstaat. Wij [    :
]
alterneren de dagen van de overwinning en nederlaag tussen de mensen. GOD
zodoende de getrouwe gelovigen onderkent, en zegent enkel van jullie met
.martyrdom. GOD onrechtvaardigheid minacht
.GOD zodoende toughens diegenen die geloven en vernedert de disbelievers [    :
]
jullie te wachten staan Paradijs binnen te lopen zonder GOD onderkennend [    :
]
?die tussen jullie die streven, en zonder onderkennend diegenen die zijn standvastig
Jullie gebruikte om dood te zuchten alvorens jullie moesten het confronteren. [    :
    ]
.Nu jullie hebben het, juist voor uw ogen geconfronteerd
Mohammed was niet meer dan een gezant zoals de gezanten alvorens hem. [    :

]
Moet hij sterven of mak gedood, zou jullie op uw hakken draaien? Anyone die draait
op zijn hakken om, niet bezeerd GOD in de kleinst. GOD vergeldt diegenen die zijn
.erkentelijk
Geen ieder sterft behalve door GOD vrijaf, op een voorbeschikte tijdperk. [    :
]
Wie ook zoekt de nietigheden ondermaanse, wij geven hem daaruit, en wie ook de
vergeldingen zoekt van het Hiernamaals, wij zegenen hem daarin. Wij vergelden
.diegenen die zijn erkentelijk
Vele een voorspeller had godvrezende mensen vechten samen met hem, [    :
]
zonder immer zwichtend onder druk in de oorzaak van GOD, evenmin deed zij
.weifelen of geworden mismoedig. GOD liefhebt de standvastig
Hun maar uiting was, "Our Lord, begenadigen ons onze zondes, en onze [    :

]
zondes, versterking onze foothold, en gunnen ons overwinning overheen de
".disbelievers
Zodoende, GOD gunde hen de vergeldingen ondermaans, en de better [    :
]
.vergeldingen van het Hiernamaals. GOD liefhebt de handelswaar doers
O jullie die geloven, als jullie gehoorzamen diegenen die disbelieve, zij zullen [    :
]
.jullie back op uw hakken afwijken, toen jullie verliezers eindigen
.GOD louter is uw Lord en Magister, en Hij is de beste voorstander [    : ]
Wij zullen ontzetting in de harten van die die disbelieved gooien, sedert de zij [    : ]
zeten tevens GOD machteloze idoolen recht. Hun bestemming is Helle; Welk
!ellendige domicilie voor de transgressors
GOD heeft Zijn toezegging naar jullie volbracht, en jullie hen versloegen [    : ]
door De dagen vrijaf. Maar toen jullie zwichtten, disputeerden tussen jullie eigen, en
niet gehoorzaamden na Hij had gemanifesteerd jullie (de overwinning) jullie hadden
gezucht. Maar dan, enkel van jullie werden afgeleid dichtbij de knoeit ondermaans,
poosje anderen hadden gelijke bezwaarde met het Hiernamaals. Hij dan jullie verzette
van hen moeten jullie testen. Hij heeft jullie begenadigd. GOD stortbaden de
.gelovigen met Zijn sierlijkheid
Herdenken die jullie spoed maakten (na de knoeit), betalende geen aandacht [    :     ]
naar anyone, zelfs wanneer de gezant riep achterlangs jullie. Zodoende, Hij verving
een narigheid voor ander, die jullie mogen niet droevig stemmen overheen het iets
jullie hadden gemissen, of kwellen overheen elk ontbering jullie hadden verduurd.
.GOD is Bewust van het alles jullie doen
Na de tegenslag, Hij opzond omlaag aan jullie vredig sluimeren die [    :
]
pacificeerden enkel van jullie. Anderen tussen jullie gingen zelfzuchtig bezwaarde
over zichzelf. Zij gehuisveste gedachtes omstreeks GOD die niet gelijke hebben -
gelijke gedachtes zij hadden tijdens de dagen van de onwetendheid gehuisvest.
Zodoende, zij zeiden, "Is iets er toe ons?" Zeg, "Alles is er toe GOD." Zij verhulden
daarbinnen zichzelf wat zij onthulden niet naar jullie. Zij zeiden, "Als het was er toe
ons, geen der ons zouden in deze strijd gedood zijn." Zeg, "addben jullie bleven in uw
thuizen, die voorbestemd te worden gedood zouden hebben in hun dood bedden
gekropen .' GOD zodoende jullie steekt naar de test om erbuit uw getrouwe
veroordelingen te brengen, en om te examen wat is in uw harten. GOD let geheel van
.de binnenste gedachtes op
Zeker, die tussen jullie die terugdraaide de dag de twee legers gebotst zijn [    : ]
door de duivel vernikkeld. Dit weerkaatst enkel van de (kwaad) werkt zij waren
.gepleegd. GOD heeft hen begenadigd. GOD is Forgiver, Clement
O jullie die geloven, zijn niet zoals diegenen die disbelieved en zei van hun [    : ]
kinsmen die reisde of mobiliseerde voor de oorlog, "adb zij bleven met ons, zij
zouden gestorven niet hebben of gotten doodden." GOD geeft dit een bron van de
mistroostigheid in hun harten weder. GOD controleert leven en dood. GOD is Seer
van het . alles jullie doen
Hetzij jullie mak gedood of sterven in de oorzaak van GOD, de vergeving van [    :
]
.GOD, en barmhartigheid zijn ver better dan iets zij oppoten
Hetzij jullie sterven of mak gedood, jullie zullen geroepen worden alvorens [    : ]
.GOD
Het was barmhartigheid van GOD die jullie werden medelevend naar hen. [    : ]
Zijn jullie zuur en bedoel-hearted, zij zouden hebben jullie verlaten. Daarom, jullie
willen begenadigen hen en vergeving vragen voor hen, en hen consulteren. Op een
keer jullie een beslissing maken, uw plan voeren, en trust in GOD uit. GOD liefhebt
.diegenen die trust in Hem
Als GOD jullie ondersteunt, geen kunnen jullie verslaan. En als Hij jullie [    : ]
.verlaat, die anders kan jullie ondersteunen? In GOD de gelovigen willen trust
Zelfs de voorspeller kun niet meer van de oorlogsbuit nemen dan hij wordt [    : ]
naar gegeven het recht. Anyone die neemt meer dan zijn rechtmatige gedeelte wil
moet daarvoor op de Dag van De verrijzenis verantwoorden. Da’s wanneer allen geest
.wordt betaald voor wat ook het won, zonder de kleinste onrechtvaardigheid
Is een die volgt genoegen VAN DE GOD gelijk achter als een die woede [    : ]
?loopt van GOD op en zijn bestemming is Helle, de meeste ellendige domicilie
Zij beslist verschillende rangen bezeten op GOD. GOD is Seer van het alles [    :     ]
.zij doen
GOD heeft de gelovigen door de verheffing in hun midden een gezant van [    :
]
tussen hen gezegend, om voor hen Zijn openbaringen te reciteren, en om hen te
kuisen, en om hen de bijbel en wijsheid te onderrichten. Voor het dit, zij hadden totaal
.op het verkeerd pad gegaan
nu die jullie hebben een tegenslag doorstaan, en hoewel jullie tweemaal [    : ]
zoveel verdurend (aan uw vijand) toegebracht, jullie gezegd, "Waarom gedaan dit
geschieden naar ons?" Zeg, "Dit is een consequentie van uw eigen daden." GOD is
.Omnipotent
Wat verdroten jullie de dag de twee legers gebotst was overeenkomstig de wil [    : ]
.VAN DE GOD, en om de gelovigen te onderkennen
En te belichten de huichelaars die werden verteld, "Gekomen vechten in de [    :
]
oorzaak van GOD, of dragen." Zij zeiden, "Als wij beheersten om te vechten, wij
zouden hebben jullie verenigd." Zij waren dichterbij naar het ongeloof dan dan zij
waren naar de overtuiging. Zij slaakten met hun monden wat was niet in hun harten.
.GOD weet wat zij verhullen
Zij zeiden van hun kinsmen, als zij achterbleven, "addben zij geluisterde ons, [    : ]
".zij zouden niet gedood zijn." Zeg, "Dan stremen uw eigen dood, als jullie zijn eerlijk
overdenken Niet die diegenen die worden gedood in de oorzaak van GOD [    : ]
.zijn dood; Zij zijn in leven op hun Lord, genietend van Zijn mondvoorraad
Zij verblijden zich in de sierlijkheid VAN DE GOD, en zij goed nieuwtje [    :
]
hebben voor hun kameraden welk stierven niet ermee, die zij hebben niets om te
.vrezen, evenmin zullen zij droevig stemen
Zij goed nieuwtje hebben van de zegeningen VAN DE GOD en sierlijkheid, [    :
]
.en dat GOD nooit faalt om de gelovigen terug te doen
Want diegenen die reageren op GOD en de gezant, niettegenstaande de [    :
]
vervolging zij verduren, en vertogen hun goede werken, en een gerechtvaardigd leven
.leiden, een grote vergelding
wanneer de mensen zeggen ernaar, "Mensen tegen jullie hebben gemaakt [    :
    ]
beweeglijk; Jullie moeten hen schromen," dit slechts hun trouw versterkt, en zij
".zeggen, "GOD ons voldoet; Hij is de beste Beschermer
Zij hebben zegeningen VAN DE GOD en sierlijkheid verdiend. Geen afbreuk [    :
]
immer hen beroert, voor de zij hebben bijvalsbetuiging VAN DE GOD verkregen.
.GOD oneindige sierlijkheid bezit
Het is het systeem van de duivel naar instill vrees in zijn thema's. Niet schrom [    :
]
.hen en vrees Mij ter vervanging, als jullie zijn gelovigen
worden verdriet dichtbij diegenen die verhaasten Niet naar disbelieve. Zij [    :
]
nooit bezeerd GOD in de kleinst. Ter vervanging, GOD heeft willed die zij zullen
geen gedeelte in het Hiernamaals hebben. Zij hebben een verschrikkelijk retribution
.opgelopen
Diegenen die kies ongeloof, voor de overtuiging, niet bezeerd GOD in de [    :

]
.kleinst; Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Verhuren niet de disbelievers denken die wij hen leiden op voor hun eigen [    :
]
handelswaar. Wij slechts hen leiden aan hun zondigheid bekrachtigen. Zij hebben een
.vernederend retribution opgelopen
GOD is niet om de gelovigen te laten als jullie zijn, zonder onderkennend de [    :
]
slecht van de handelswaar. Evenmin doet GOD jullie informeren van de toekomst,
maar GOD zodanig kennis begiftigt aan whomever Hij kiest van tussen Zijn gezanten.
Daarom, jullie willen geloven in GOD en Zijn gezanten. Als jullie geloven en een
.gerechtvaardigd leven leiden, jullie krijgen een groot belonen
Verhuren niet diegenen die verzwijgen en oppoten mondvoorraad VAN DE [    :]
GOD denken dat dit is goed voor hen; Het is slecht voor hen. Voor de zij zullen hun
pottend rond hun nekken op de Dag van De verrijzenis dragen. GOD is de uiterste
.inheritor van de luchten en het land. GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
GOD heeft de uitingen vernomen van die die zei, "GOD is kwaad, poosje wij [    :]
zijn rijk." Wij zullen registreren alles zij zeiden, evenals wij hun moordpartij
registreerden van de voorspellers onrechtvaardig, en wij zullen, 'Will "Suffer de
.retribution van De helle zeggen
Dit is de consequentie van uw eigen werken." GOD is nooit onrechtvaardig " [    :]
.naar de mensen
Het is zij die zei, "GOD een verdrag hebtt met ons gemaakt die wij willen niet [    :    ]
geloven in elk gezant, tenzij hij produceert een aanbieding die krijgt geconsumeerd
door het vuur." Zeg, "Gezanten alvorens mij hebben jullie met duidelijke drukproefen
bedragen, incluis wat jullie juist verlangden. Waarom dan doodden jullie hen, als
"?jullie waren eerlijk
Als zij verwerpen jullie, gezanten alvorens jullie zijn, verworpen hoewel zij [    :
]
.gebrachte drukproefen, de Psalmen, en de illuminerende bijbel
Iedere persoon proeft dood, toen jullie krijgen uw belonen op de Dag van De [    : ]
verrijzenis. Wie ook mist Helle, nauwelijks of, en hetten haalt naar Het paradijs, heeft
.een groot zegepraal verkregen. Het leven ondermaans is niet meer dan een illusie
Jullie zullen beslist worden getest, door uw geld en uw levens, en jullie zullen [    : ]
diegenen die gekregene de bijbel horen van, en van het idool worshipers, veel
affronteren. Als jullie standvastig voet bij stuk houden en een gerechtvaardigd leven
.leiden, deze wil de macht bewijzen van uw trouw
GOD een verdrag nam van diegenen die gekregene de bijbel: "Jullie willen [    :
]
het maken naar de mensen bekend, en nooit het verhullen." Maar zij het negeerden
achter hun back, en zaken deden het vandaan voor een goedkope prijs. Welk
.ellendige koopmanschap
Diegenen die pochen omstreeks hun werken, en wens te worden geroemd [    :]
voor ergens toe zij hebben niet werkelijk gedaan, moeten niet overdenken die zij
.kunnen de retribution mijden. Zij hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Naar GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land. GOD is [    :]
.Omnipotent
In de creatie van de luchten en het land, en de afwisseling van de avond en [    :]
.dag, er zijnen voortekenen want diegenen die erop houden intelligentie na
Zij herinneren zich GOD poosje staande, zitting, en op hun kanten, en zij [    :]
weerkaatsen aan de creatie van de luchten en het land: "Onze Lord, Jullie niet
maakten alle dit tevergeefs. Zijn Jullie verheerleken. Behoed ons van de retribution
.van De helle
Our Lord, whomever Jullie plegen naar De helle zijn de een Jullie hebbenen " [    :]
.gelaten var. Zodanig transgressors geen hulpen hebben
Our Lord, wij hebben een aanvraagster aanroep naar de trouw en " [    :    ]
verkondigend vernomen: `YOU willen geloven in uw Lord,' en wij hebben geloofd.
Onze Lord, begenadigen ons onze zondes, onze zondes annuleren, en laten wij sterven
.als gerechtvaardigde gelovigen
Our Lord, stortbad ons met de zegeningen jullie ons beloofden door Uw " [    :
]
gezanten, en latenen var niet ons op de Dag van De verrijzenis. Jullie nooit een
".toezegging breken
Their Lord reageerde op hen: "Ik nooit faal elk werker terug te doen tussen [    : ]
jullie voor elk werk jullie doen, zijn jullie manspersoon of vrouwtje - jullie zijn
opgewassen elkaar. Zodoende, diegenen die immigreer, en kom mak evicted van hun
thuizen, en worden vanwege Mij nagejaagd, en vecht en mak gedood, ik zal zeker hun
zondes annuleren en geven hen in de tuinen met vloeiende kreeken toe." Zodanig is de
.vergelding van GOD. GOD bezit de uiterste vergelding
.Niet worden door het schijnbare succes van disbelievers geimponeerd [    : ]
Zij slechts verlustigen zich in voorlopig, dan belanden in De helle aan; Welk [    :
]
!ellendige bestemming
Zoals voor diegenen die hun Lord verrichten, zij hebben tuinen met vloeiende [    :]
kreeken verdiend; Zij abide daarin voor altijd. Zodanig is de domicilie gegeven
.ernaar door GOD. Wat GOD bezit is ver better voor de gerechtvaardigd
Zeker, enkel gevolg van de vorige bijbels geloven in GOD, en in wat werd [    :]
naar jullie onthullen, en in wat werd ernaar onthullen. Zij reverence GOD, en zij nooit
zaken doen vandaan openbaringen VAN DE GOD voor een goedkope prijs. Deze zal
.krijgen hun belonen van hun Lord. GOD is de meest efficient in de bestek
O jullie die geloven, jullie willen zijn standvastige, jullie willen voet bij stuk [    :]
houden, jullie willen worden gepaard, jullie willen GOD verrichten, die jullie mogen
.slagen
.
(Vrouwen (Al-nisa -

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
O mensen, uw Lord verrichten; De Een die jullie maakte van een wezen, en [
:]
ervan zijn maat maakten, dan verbreiden van de twee vele mannen en vrouwen. Jullie
willen GOD beschouwen, door welk jullie vloeken, en de ouderpaar beschouwen.
.GOD jullie hoedt
Jullie willen overhandigen naar de weeskinderen hun rechtmatige [
:]
eigenschappen. Vervangen niet de slecht voor de handelswaar, en niet hun
eigenschappen consumeren door combinerende hen met yours. Dit zou een
schromelijke onrechtvaardigheid . zijnen
Als jullie achten het best voor de weeskinderen, jullie mogen trouwen hun [
:    ]
moeders - jullie mogen twee, drietal, of vier trouwen. Als jullie vrees lest jullie
worden oneerlijk, toen jullie willen zijn inhoud met maar, of met wat jullie reeds
hebben. Aanvullend, jullie zijn zodoende meer waarschijnlijk om financiele ontbering
.te ontwijken
Jullie willen geven de vrouwen hun schuldige huwelijksgiften, equitably. Als zij [
:
]
.gewillig iets verliezen, toen jullie mogen het accepteren; Het is rechtmatig yours
Niet geven onrijpe weeskinderen de eigenschappen dat GOD heeft met jullie [
: ]
belast met als beschermers. Jullie willen bevoorraden voor hen daaruit, en hen
.bekleden, en vergasten hen aardig
Jullie willen testen de weeskinderen wanneer zij rijpheid treffen. Zodra jullie [
: ]
vinden hen mondige genoeg, geven hen hun eigendom. Niet consumer het
verkwistend halsoverkop, alvorens zij opgroeien. De rijke beschermer willen niet elk
wedde rekenen, maar de arme beschermer mag equitably leggen ten laste. Wanneer
jullie geven hen hun eigenschappen, jullie willen getuigen hebben. GOD volstaat als
.Reckoner
De mannen een gedeelte krijgen van wat de ouderpaar en de schoonfamilie [
:
]
ontgroeien. De vrouwen ook willen een gedeelte krijgen van wat de ouderpaar en
schoonfamilie ontgroeien. Hetzij het is een moeten gering of een ruime erfstuk, (de
.vrouwen) een bepaalde gedeelte verwerven
Tijdens de uitreiking van de erfstukken, als schoonfamilie, weeskinderen, en [
:]
behoeftige personen zijn heden, jullie willen geven hen daaruit, en vergasten hen
.aardig
Diegenen die gaan bezwaarde over hun eigen kinderen, indien zij hen laten [
:]
.achter, willen verrichten GOD en zijn billijk
Diegenen die consumeren de weeskind'eren eigenschappen onrechtvaardig, [
:]
.vuur biken in hun buiken, en zal in De helle verduren
GOD een wil decreteert voor de winst van uw kinderen; De manspersoon krijgt [
:]
tweemaal de gedeelte van de vrouwtje. Als de inheritors zijn maar vrouwen, meer dan
twee, zij komen mak twee-thirds van wat wordt vermaakt. Als slechts een dochter
wordt gelaten, ze krijgt-half. De ouderpaar van de dode komen mak ene-zesde van de
erfstuk allen, als de overledene heeft elk kinderen gelaten. Als hij geen kinderen liet,
en zijn ouderpaar zijn het enige inheritors, de moeder krijgt ene-derd. Als hij heeft
broers en zus, dan de moeder krijgt ene-zesde. Alle dit, na volbrengende elk wil de
overledene heeft, en na de afmonstering alle schulden toegelaten. Wanneer het
bedraagt uw weten ouderpaar en uw kinderen, jullie niet welk van hen is werkelijk het
best naar jullie en de meest heilzaam. Dit is wet VAN DE GOD. GOD is Omniscient,
.Most Wise
Jullie krijgen half van wat uw vrouwen ontgroeien, als zij geen kinderen [
:]
hadden. Als zij kinderen hadden, krijgen jullie een-kwart van wat zij laten. Alle dit, na
volbrengende elk wil zij hadden, en na de afmonstering alle schulden toegelaten. Zij
komen mak een-kwart van wat jullie ontgroeien, als jullie geen kinderen hadden. Als
jullie kinderen hadden, krijgen zij eenachtste van wat jullie vermaken. Alle dit, na
volbrengende elk wil jullie hadden, en na de afmonstering alle schulden toegelaten.
Als de dode man of vrouw was een krijgt eenling, en loof twee broers en zus,
manspersoon of vrouwtje, allen van hen ene-zesde van de erfstuk. Als er zijnen meere
broers en zus, toen zij gelijk gedeelte ene-derd van de erfstuk. Alle dit, na
volbrengende elk wil, en na de afmonstering alle schulden, zodat geen ieder wordt
.bezeerd. Dit is een wil gedecreteerd door GOD. GOD is Omniscient, Clement
Deze zijn wetten VAN DE GOD. Diegenen die gehoorzamen GOD en Zijn [
:    ]
gezant, Hij zal hen in de tuinen met vloeiende kreeken, toegeven waarin zij abide voor
.altijd. Dit is de grootst zegepraal
Zoals voor de een die niet gehoorzaamt GOD en Zijn gezant, en zonde doet [
:
]
Zijn wetten, Hij zal hem in De helle, toegeven waarin hij abides voor altijd. Hij heeft
.een schandelijk retribution opgelopen
Diegenen die gaan vreemd tussen uw vrouwen, jullie moeten vier getuigen [
: ]
tegen hen, van tussen jullie hebben. Als zij doen beleven beer, toen jullie willen
zodanig vrouwen behouden in hun thuizen totdat zij sterven, of totdat GOD een
.uitgang maakt voor hen
Het koppel die gaat vreemd willen worden getuchtigd. Als zij berouwen en [
: ]
.vernieuwing, jullie willen laten hen louter. GOD is Redeemer, Most Merciful
Boetvaardigheid is aannemelijk door GOD af diegenen die treden zonde buiten [
:
]
de onwetendheid aan, dan berouwen onmiddellijk daarna. GOD koopt hen af. GOD is
.Omniscient, Most Wise
Niet aannemelijke is de boetvaardigheid van die die begaan zondes totdat dood [
:]
bedraagt hen, dan zeggen, "Now I berouwen." Evenmin is het aannemelijk van
diegenen die sterven als disbelievers. Voor deze, wij hebben een pijnlijk retribution
.toebereid
O jullie die geloven, het is niet wettig voor jullie moeten erven wat de vrouwen [
:]
ontgroeien, tegen hun wil. Jullie willen niet dwingen hen afstand te doen van iets
jullie hadden hen gegeven, tenzij zij een bewezen overspel begaan. Jullie willen
vergasten hen lekker. Als jullie hen minachten, mogen jullie ergens toe minachten
.waarin GOD heeft veel goed gemonteerd
Als jullie toewensen om andere vrouw te trouwen, van kracht van uw [
:]
aanwezige vrouw, en jullie hadden elk van hen een groot gedeelte geschonken, jullie
willen niet terugvoeren iets jullie hadden haar geschonken. Zouden jullie het
?frauduleus, boosaardig, en zondig nemen
Hoe konden jullie nemen het back, na jullie zijn intiem met de elkander, en zij [
:]
?zijn hadden jullie een plechtige borgstelling ontleend aan
trouwen Niet de vrouwen welk werden weleer getrouwd naar uw vaders - [
:]
aanwezige huwelijkse staat worden vrijgesteld en willen niet worden broken -
.daarvoor is een schromelijke krenking, en een afschuwelijke wet
Verboden voor jullie (in huwelijkse staat) zijn uw moeders, uw dochters, uw [
:    ]
zusters, de zusters van uw vaders, de zusters van uw moeders, de dochters van uw
broer, de dochters van uw zuster, uw verpleegkunde moeders, de meisjes die
verplacht van gelijke vrouw als jullie, de moeders van uw vrouwen, de dochters van
uw vrouwen met welk jullie hebben consummated de huwelijkse staat - als de
huwelijkse staat was niet consummated, jullie mogen de dochter trouwen. Ook
verboden voor jullie zijn de vrouwen welk werden naar uw genetische zonen
getrouwd. Ook, jullie willen niet worden naar twee zusters op gelijke tijdperk -
getrouwd maar breken niet aanwezige huwelijkse staat door. GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Ook verbodene zijn de vrouwen welk worden reeds getrouwd, tenzij zij vleden [
:
]
hun ongelovige echtgenooten die zijn op de oorlog met jullie. Deze zijn geboden
VAN DE GOD naar jullie. Alle andere categorieën worden voor jullie in huwelijkse
staat veroorloofd, zo lang als jullie betalen hen hun schuldige huwelijksgiften. Jullie
willen uw zedelijkheid handhaven, door niet brekend. Zodoende, wie ook jullie zoals
tussen hen, jullie willen betalen hen de huwelijksgift decreteerde voor hen. Jullie geen
vergissing begaan door over en weer gaand akkoord naar elk afstellingen naar de
.huwelijksgift. GOD is Omniscient, Most Wise
Die tussen jullie welk kunan niet toestaan om vrijje gelovende vrouwen te [
: ]
trouwen, mogen gelovende slaaf vrouwen trouwen. GOD best weet omstreeks uw
overtuiging, en jullie zijn opgewassen elkaar, tot de overtuiging wordt betrokken.
Jullie willen vergunning verkrijgen van hun beschermers alvorens jullie trouwen hen,
en betalen hen hun schuldige huwelijksgift equitably. Zij willen moreel gedrag
handhaven, door niet brekend, of geheime vrijsters. Op een keer zij worden door
huwelijkse staat bevrijd, als zij gaan vreemd, hun straf willen zijn half van die voor de
vrijje vrouwen. Trouwende een slaaf willen zijn een laatst vakantieoord want die
onbekwaam om te wachten. Te zijn verpleegde is better voor jullie. GOD is Forgiver,
.Most Merciful
GOD willen om dingen voor jullie uit te leggen, en om jullie door het verleden [
: ]
.precedenten te geleiden, en om jullie af te kopen. GOD is Omniscient, Most Wise
GOD toewenst om jullie af te kopen, poosje diegenen die volgen hun wellust [
:
]
.wens achter die jullie een grote afwijking afwijken
GOD toewenst om uw belasting te weerlichten, voor het menselijke wezen [
:]
.wordt zwak gemaakt
O jullie die geloven, niet consumeren elkaarse eigenschappen clandestien - [
:]
slechts over en weer aannemelijke transacties worden veroorloofd. Jullie willen niet
doden zich. GOD is Genadig naar jullie
Anyone die deze zondes begaat, boosaardig en opzettelijk, wij zullen hem naar [
:    ]
.De helle verwerpen. Dit is gemakkelijk voor GOD moet doen
Als jullie achterwege laten plegen de schromelijke zondes die worden voor [
:    ]
jullie verboden, wij zullen uw zondes annuleren, en geven jullie een fatsoenlijke
.toelating toe
Jullie willen niet begeren de kwaliteiten begiftigd aan de elkander door GOD; [
:    ]
De mannen genieten van sommige kwaliteiten, en de vrouwen genieten van sommige
kwaliteiten. Jullie mogen bezweren GOD moeten jullie met Zijn sierlijkheid begieten.
.GOD let geheel van alle dingen op
voor allen van jullie, wij hebben aandelen gekwalificeerd van de erfstuk lieten [
:        ]
door de ouderpaar en de schoonfamilie. Ook die toegeschreven aan jullie door
huwelijkse staat, jullie willen geven hen hun schuldige gedeelte. GOD alle dingen
.beleeft
De mannen zijn maakten verantwoordelijk voor de vrouwen, en GOD heeft [
:   
]
hen met sommige kwaliteiten begiftigd, en maakten hen het brood earners. De
gerechtvaardigde vrouwen zullen vrolijk deze schikking accepteren, sedert het het is
gebod VAN DE GOD, en huldigen hun echtgenooten tijdens hun afwezigheid. Als
jullie wedervaren willen muiterij van de vrouwen, jullie eerst gesprek ernaar, dan
(jullie mogen benutten negatieve aansporingen zoals) hen verlaten in het bed, toen
jullie mogen (als een laatst alternatief) hen sloegen. Als zij jullie gehoorzamen, te
.doen zonde jullie worden niet veroorloofd om tegen hen. GOD is Most High, Opperst
Als een koppel vreesen afscheiding, jullie willen een arbiter benoemen van zijn [
:    ]
gezin en een arbiter van haar gezin; Als zij beslisen om te verzoenen, GOD zal helpen
.hen brengen. GOD is Omniscient, Bewust
Jullie willen verheerlijken GOD louter - niets associëren met Hem. Jullie [
:    ]
willen de ouderpaar beschouwen, de schoonfamilie, de weeskinderen, de arme, de
aanverwante buur, de niet verwante buur, de dichtbegroeid associëren, de reizende
.buitenlander, en uw bediendeen. GOD geen arrogante showbinken verkiest
De een die zijn gierige, exhort de mensen moeten gierig zijn, en verhullen wat [
:   
]
GOD heeft aan hen van De dagen bounties begiftigd. Wij hebben verdacht de
.disbelievers een schandelijk retribution
Zij geld geven naar de liefdadigheid slechts om, poosje ongelovig in GOD en [
:    ]
.de Last Day te pronken. Als eigene kameraad is de duivel, da’s de slechtste kameraad
Waarom geloven zij niet in GOD en de Last Day, en schenken van de [
:    ]
.mondvoorraad VAN DE GOD ernaar? GOD let geheel van hen op
GOD brengt geen gewicht van het atoom van de onrechtvaardigheid toe. [
:
]
Integendeel, Hij vermenigvuldigt de vergelding veelvuldig voor het gerechtvaardigde
.werk, en subsidies van Hem een groot belonen
Zodoende, wanneer de dag (van het oordeel) komt, wij zullen een getuige van [
:
]
allen gemeenschap zich beroepen, en jullie (de gezant) zal een getuige tussen deze
.mensen dienen als
Daarover dag, diegenen die disbelieved en niet gehoorzaamde de gezant zal [
:
]
toewensen die zij waren hoogte met de geknarst; Niet een enig uiting wil zij zijn in
.staat om van GOD te verbergen
O jullie die geloven, verrichten geen Contact Prayers (Salat) poosje zat, zodat [
:
    ]
jullie weten wat jullie zeggen. Evenmin na sexuele orgasme zonder badend, tenzij
jullie zijn op de straat, reizend; Als jullie zijn ziek of reizend, of jullie hadden urine of
fecal-aanverwante uitscheiding (zoals gas), of contacteerden de vrouwen (seksueel),
en jullie kunan niet water vinden, jullie willen verrichten Tayammum (dorre wassing)
door pakkende zuivere dorre voedingsbodem, dan wissende uw gezichten en hands
.daarmee. GOD is Pardoner, Forgiver
Hebben jullie diegenen die gekregene een gedeelte van de bijbel teboekgesteld, [
:

]
en op welke wijze zij Hebb kies om af te dwalen, en Hebb wens die jullie de paadje
?afdwalen van
GOD weet best die uw vijanden zijn. GOD is het enige Lord en Magister. [
:
]
.GOD is het enige Voorstander
Tussen diegenen die zijn Joods, de enkele de woorden verdraaien voorbij de [
:
]
waarheid, en zij zeggen, "Wij vernemen, maar wij niet gehoorzamen," en "Uw
woorden vallen op dove oren," en "Raa'ena (zijn onze herder)," als zij verdraaien hun
tongen om de godsdienst te bespotten. Hebb zij zeiden, "Wij vernemen, en wij
gehoorzamen," en "Wij jullie vernemen," en "Unzurna (hoeden ons)," het zou better
voor hen, en meer gerechtvaardigd zijn. Ter vervanging, zij hebben verwerping van
GOD wegens hun ongeloof opgelopen. Zodoende, de meerderheid van hen kunan niet
.geloven
O jullie welk kregen de bijbel, jullie willen geloven in wat wij onthullen hierin, [
:

]
bekrachtigend wat jullie hebben, alvorens wij verbannen sommige gezichten om te
verbannen, of verwerpen hen als wij verwierpen diegenen die geschondene de Sabbat.
.Bevel VAN DE GOD wordt gedaan
GOD niet afgodendienst begenadigt, maar Hij minderer krenkingen begenadigt [
:
]
voor whomever Hij willen. Anyone die idoolen stelt buiten GOD op, heeft een
.horrendous krenking nagemaakt
Hebben jullie teboekgesteld diegenen die zichzelf verhefen? Ter vervanging, [
:
]
GOD is de Een die verheft whomever Hij willen, zonder de kleinste
.onrechtvaardigheid
Opmerking op welke wijze zij fabriceren slingert GOD; Welk schromelijke [
: ]
!krenking dit is
Hebben jullie diegenen die gekregene een gedeelte van de bijbel teboekgesteld, [
: ]
en op welke wijze zij Hebb geloven in de afgodendienst en dwaalleer, dan Hebb
"!?zeggen, "De disbelievers geweest better geleidden dan de gelovigen
Het is zij die liep verwerping VAN DE GOD op, en whomever GOD verwerpt, [
: ]
.jullie zullen niet elk hulp voor hem vinden
zij erop houden een gedeelte van de soevereiniteit na? Als zij deden, zouden zij [
:     ]
.de mensen zoveel als een zaadkorrel niet geven
Zijn zij jaloers van de mensen omdat GOD heeft hen met Zijn zegeningen [
:
]
begigeten? Wij hebben gezin van Abraham de bijbel, en wijsheid gegeven; Wij
.verhoorden hen een grote autoriteit
Enkel van hen geloofden daarin, en enkel van hen stootten daaruit af; Helle is [
: ]
.het enige daar juist retribution voor deze
Zeker, diegenen die disbelieve in onze openbaringen, wij zullen hen naar de [
: ]
hellfire verwerpen. Wanneer hun huiden worden gebrand, wij zullen hen nieuwe
huiden geven. Zodoende, zij zullen bij voortduring verduren. GOD is Almachtige,
.Most Wise
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, wij [
:
]
zullen hen in de tuinen met vloeiende kreeken toegeven; Zij abide daarin voor altijd.
Zij zullen puure echtelieden daarin hebben. Wij zullen hen in een zalige lommer
.toegeven
GOD beveelt jullie moeten hergeven iets de mensen hebben naar jullie belast [
: ]
met. Als jullie beoordelen tussen de mensen, jullie willen rechter equitably. Het best
.enlightenment metterdaad is wat GOD voor jullie aanraadt. GOD is Hearer, Seer
O jullie die geloven, jullie willen GOD gehoorzamen, en jullie willen de gezant [
: ]
gehoorzamen, en die in de rekening tussen jullie. Als jullie disputeren in elk materie,
jullie willen het wijzen naar GOD en de gezant ver, als jullie geloven in GOD en de
.Last Day. Dit is better voor jullie, en jullie bevoorraadt met de beste oplossing
Hebben jullie diegenen die aanspraak aangetekend die zij geloven in wat werd [
: ]
naar jullie onthullen, en in wat Hebb werd onthullen alvorens jullie, dan Hebb de
onrechtvaardige wetten handhaven van hun idoolen? Zij werden gebeveeld om
zodanig wetten te weigeren. Metterdaad, het is de wens van de duivel om hen ver op
.het verkeerd pad te leiden
wanneer zij worden verteld, "'Bedragen wat GOD heeft onthullen, en naar de [
: ]
.gezant," jullie zien de huichelaars ontzeggende jullie helemaal
Hoe zal het wanneer een ramp stekeligheden hen, dientengevolge van hun [
: ]
eigen zullen werkt? Zij zullen jullie dan bedragen en vloeken door GOD: "Onze
"!voornemens waren handelswaar en gerechtvaardigd
GOD let geheel van hun binnenste voornemens op. Jullie willen negeren hen, [
:     ]
.illumineren hen, en geven hen goede advies die mag hun geesten behoeden
Wij niet zonden elk gezant uitzonderen om te worden gehoorzaamd [
:
]
overeenkomstig de wil VAN DE GOD. Hebb zij, wanneer zij verongelijkte hun
geesten, bedragene jullie en baden naar GOD voor de vergeving, en de gezant bad
.voor hun vergeving, zij zouden hebben GOD Redeemer, Most Merciful gevonden
nooit metterdaad, door uw Lord; Zij zijn van niet gelovigen tenzij zij [
: ]
bedragene jullie moeten in hun kwesties beoordelen, dan geen schroom vinden in hun
harten hoegenaamd in accepterend uw oordeel. Zij moeten een totale submissie
.overleggen
Hadden wij decreteerden voor hen: "Jullie moeten uw levens offreren," of [
: ]
"Afstand doen van uw thuizen," zij zouden niet hebben het, met uitzondering enkel
van hen gedaan. (Zelfs als zo'n bevel werd verkondigd,) had zij gedaan wat zij werden
gebeveeld om te doen, het zou better voor hen zijn, en zouden de macht van hun
.trouw bewijzen
.En wij zouden hebben verhoord hen een groot belonen [
:
]
.En wij zouden hebben hen in de juiste paadje geleid [
: ]
Diegenen die gehoorzamen GOD en de gezant behoren met die gezegend door [
: ]
GOD - de voorspellers, de heiligen, de martelaresen, en de gerechtvaardigd. Deze zijn
.het beste bedrijf
.Zodanig is de zegening van GOD; GOD is de beste Knower [
:
]
O jullie die geloven, jullie willen verblijven alert, en beweeglijk maken als [
:
]
.enkelingen, of beweeglijk maken alle aaneen
Zeker, er zijnen die tussen jullie welk zouden hun voeten slepen, dan, als een [
:
]
tegenslag jullie verdriet, zij zouden zeggen, "GOD heeft me gezegend die ik was niet
".martyred ermee
Maar als jullie een zegening verkrijgen van GOD, zij zouden zeggen, alsof [
:
    ]
geen vriendschap immer bestond tussen jullie en hen, "ik toewens ik was ermee, zo ik
".kon onderdeel in zo'n grote overwinning
Diegenen die gemakkelijk vechten in de oorzaak van GOD zijn diegenen die [
:
]
latenen var deze wereld ten gunste van het Hiernamaals. Wie ook vecht in de oorzaak
van GOD, dan mak gedood, of overwinning verkrijgt, wij zullen zeker verhoren hem
.een groot belonen
Waarom moeten jullie niet vechten in de oorzaak van GOD wanneer zwakke [
:
]
mannen, vrouwen, en kinderen smeken: "Onze Lord, afleveren ons hiervan
gemeenschap wiens mensen zijn onderdrukkend, en zijn Jullie onze Lord en
".Magister
Diegenen die geloven vechten voor de oorzaak van GOD, poosje diegenen die [
:
]
disbelieve vechten voor de oorzaak van de tirannie. Daarom, jullie willen vechten de
.geallieerden van de duivel; De mogendheid van de duivel is niets
Hebben jullie teboekstelden diegenen die werden verteld, "Jullie moeten niet [
:

]
vechten; Alle jullie te horen te doen verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de
verplichte liefdadigheid (Zakat)," dan, wanneer horan te vechtend werd voor hen
gedecreteerd, zij horan te gevreesd de mensen zoveel als zij vreesden GOD, of hor te
zelfs meer? Zij zeiden, "Our Lord, waarom Jullie geweld deden deze vechtende ons
aan? Als maar Jullie respite ons voor even!" Zeg, "De materielen ondermaanse zijn
niets, poosje het Hiernamaals is ver better voor de gerechtvaardigd, en jullie nooit de
".geringste onrechtvaardigheid doorstaan
Overal waar jullie zijn, dood zal jullie achteropkomen, zelfs als jullie leven in [
:
]
ontzagwekkende kastelen. Wanneer ergens toe handelswaar geschiedt ernaar, zij
zeggen, "Dit is van GOD," en wanneer iets slecht hen verdriet, zij jullie beschuldigen.
?Zeg, "Alles komt van GOD." Waarom misvaten deze mensen bijna allemaal
Iets handelswaar die geschiedt naar jullie is van GOD, en iets slecht die [
:
]
geschiedt naar jullie is van jullie. Wij hebben jullie gezonden als een gezant naar de
.mensen, en GOD volstaat als beleven
Wie ook gehoorzaamt de gezant GOD gehoorzaamt. Zoals voor diegenen die [
:]
.versturen, wij niet zonden jullie als hun beschermer
Zij verpanden gehoorzaamheid, maar zodra zij jullie laten, enkel van hen [
:]
huisvesten voornemens tegengestelde naar wat zij zeggen. GOD hun binnenste
voornemens registreert. Jullie willen hen negeren, en uw trust steken in GOD. GOD
.volstaat als een pleitbezorger
Waarom studeren zij niet de Quran zorgvuldig? Als het waren van bij [
:]
.uitzondering GOD, zij zouden hebben erin talrijke tegenstellingen gevonden
wanneer een befaamdheid die roert zekerheid komt hun weg, zij het [
:    ]
verbreiden. Hebb zij het wezen naar de gezant ver, en die in de rekening tussen hen,
diegenen die begrijpen deze materies zouden hebben hen geinformeerd. Als het waren
niet voor de sierlijkheid VAN DE GOD naar jullie, en Zijn barmhartigheid, jullie
.zouden hebben de duivel, behalve enkel gevolgd
Jullie willen vechten voor de oorzaak van GOD; Jullie zijn verantwoordelijk [
:
]
maar voor uw eigen geest, en exhort de gelovigen moeten gelijk doen. GOD zal de
mogendheid van die die disbelieve neutraliseren. GOD is veel meer machtig, en veel
.meer doeltreffend
Wie ook bemiddeelt een goede daad in ontvangsten neemt een gedeelte van het [
: ]
credit daarvan, en wie ook een kwaad werk bemiddeelt, loopt een gedeelte daarvan
.op. GOD alle dingen controleert
wanneer groaten met een groet, jullie willen reageren met een better groet [
: ]
.immers een gelijkmatige. GOD alle dingen rekent
GOD: Er is geen god behalve Hij. Hij zal zeker jullie op de Dag van De [
:
]
verrijzenis - de onvermijdelijke dag ontbieden. Wiens narration is meer eerlijk dan
?GOD
Waarom moeten jullie zich in twee groeperingen aangaande de huichelaars [
:]
(tussen jullie) onderverdelen? GOD is de een die hen verwierp vanwege hun eigen
gedrag. Jullie willen te dirigeren diegenen die worden op het verkeerd pad door GOD
gezonden? Whomever GOD zendt op het verkeerd pad op, jullie kunnen nooit vinden
.een weg om hen te geleiden
Zij wens die jullie disbelieve als zij hebben disbelieved, toen jullie worden [
:]
gelijkmatig. Niet beschouw hen vrienden, tenzij zij beweeglijk maken samen met
jullie in de oorzaak van GOD. Als zij draaien zich tegen jullie, jullie willen vechten
hen, en jullie mogen hen doden wanneer jullie hen ontmoeten in de oorlog. Jullie
.willen niet accepteren hen als vrienden, of geallieerden
Vrijgestelde zijn diegenen die verbinden zich mensen met welk jullie hebben [
:]
een vrede verhandeling ondertekend, en diegenen die bedragene jullie wensend niet
om jullie te bevechten, evenmin vechten hun schoonfamilie. Hebb GOD willed, Hij
kan hebben veroorloofd hen om jullie te tegen strijden. Daarom, als zij laten jullie
louter, achterwege laten strijd jullie, en offreren jullie vrede, toen GOD geeft jullie
.geen aangrijpingspunt om hen te bevechten
Jullie zullen anderen die wens om vrede met jullie vinden, en ook met hun [
:]
mensen te maken. Niettemin, zodra oorlog oplaait, zij strijden tegen jullie. Tenzij deze
mensen laten offreren jullie louter, jullie vrede, en stopen strijd jullie, jullie mogen
hen vechten wanneer jullie hen ontmoeten. Tegen deze, wij geven jullie een duidelijke
.bevoegdheid
Geen gelovige willen andere gelovige doden, tenzij het is een ongeval. Als [
:]
ieder een gelovige doodt door het ongeval, hij willen atone door bevrijdende een
gelovende slaaf, en betalende een compensatie naar het gezin van de slachtoffertje,
tenzij zij verliezen zo'n compensatie als een liefdadigheid. Als de slachtoffertje
gehoord bij mensen die zijn op de oorlog met jullie, hoewel hij was een gelovige,
jullie willen atone door bevrijdende een gelovende slaaf. Als hij behoorde bij mensen
met welk jullie hebben een vrede verhandeling ondertekend, jullie willen de
compensatie betalen behalve bevrijdende een gelovende slaaf. Als jullie kunan niet
vernemen een slaaf om te bevrijden, jullie willen atone door het vasten twee
opeenvolgende maanden, om worden door GOD gedelgd. GOD is Knower, Most
.Wise
Anyone die doodt een gelovige expres, zijn retribution is Helle, waarin hij [
:    ]
abides voor altijd, GOD is boos met hem, en hem verwerpt, en heeft verdachte hem
.een verschrikkelijk retribution
O jullie die geloven, als jullie slaan in de oorzaak van GOD, jullie willen zijn [
:
]
absoluut zeker. Zeggen niet naar een die offreert jullie vrede, "Jullie zijn niet een
gelovige," zoeken de knoeit ondermaans. Voor GOD bezit oneindig knoeit. Herinner
zich die jullie gebruikte te zijn zoals hen, en GOD jullie zegende. Daarom, jullie
willen zijn absoluut zeker (alvorens jullie slaan). GOD is geheel Bewust van het alles
.jullie doen
Van niet egaal zijn de zittend tussen de gelovigen die zijn niet handicapped, en [
: ]
diegenen die streven in de oorzaak van GOD met hun geld en hun levens. GOD
verheft de strivers met hun geld en hun levens boven de zittend. Voor beide, GOD
verlossing belooft, maar GOD verheft de strivers overheen de zittend met een groot
.belonen
De hogere rangen komen van Hem, alsmede vergeving en barmhartigheid. [
: ]
.GOD is Forgiver, Most Merciful
Die wiens levens worden door de engelen geëindigd, poosje binnen de toestand [
:
]
van wronging hun geesten, de engelen hen vragen, "Wat zullen met jullie
gemankeerd?" Zij zullen zeggen, "Wij werden op land getiranniseerd." Zij zullen
zeggen, 'Will "Was land VAN DE GOD niet ruime genoeg voor jullie daarin
.emigreren?" Voor deze, de laatste domicilie is Helle, en een ellendige bestemming
Vrijgestelde zijn de zwakke mannen, vrouwen, en kinderen welk geen macht [
:]
.bezitten, evenmin de middelen om een uitweg te vinden
.Deze mag worden door GOD begenadigd. GOD is Pardoner, Forgiver [
:]
Anyone die emigreert in de oorzaak van GOD zal op land grote bounties en [
:]
rijkdom vernemen. Anyone die afstand doet van dagen thuis, emigrerend naar GOD
en Zijn gezant, toen dood vangsten boven met hem, dagen belonen wordt met GOD
.gebesproken. GOD is Forgiver, Most Merciful
wanneer jullie reizen, tijdens de oorlog, jullie geen vergissing begaan door de [
:]
inkorting uw Contact Prayers (Salat), als jullie vrees die de disbelievers mag jullie
.aanvallen. Zeker, de disbelievers zijn uw vurige vijanden
wanneer jullie zijn ermee, en leiden de Contact Prayer (Salat) voor hen, [
:]
gelaten enkel van jullie posten; Laten zij hun bewapening houden, en laten zij staan
achter jullie als jullie vooroverliggend. Dan, gelaten de andere groepering die heeft
niet gebeden nemen hun zwenk biddend met jullie, poosje de anderen posten en hun
bewapening houden. Diegenen die disbelieved wens te zien jullie verwaarlozen uw
bewapening en uw toerusting, om te vallen jullie voorgoed aan. Jullie geen vergissing
begaan, als jullie worden door regen of verwonding verstopt, door zeikende uw
bewapening, zo lang als jullie verblijven alert. GOD heeft verdacht de disbelievers
.een schandelijk retribution
Op een keer jullie complete uw Contact Prayer (Salat), jullie willen [
:    ]
herinneren zich GOD poosje staande, zitting, of strekkend. Eens de oorlog is ten,
jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat); De Contact Prayers (Salat) worden
.voor de gelovigen op specifieke tijdperken gedecreteerd
zwichten Niet in jagende de vijand. Als jullie verduren, verduren zij ook. [
:
]
Niettemin, jullie te wachten staan van GOD wat zij nooit te wachten staan. GOD is
.Omniscient, Most Wise
Wij hebben omlaag naar jullie de bijbel opgezonden, eerlijk, om te [
: ]
beoordelen tussen de mensen overeenkomstig wat GOD heeft jullie gemanifesteerd.
.Jullie willen niet partij kiezen voor de verraders
Jullie willen GOD bezweren voor de vergeving. GOD is Forgiver, Most [
: ]
.Merciful
disputeren Niet namens diegenen die hebben verongelijkt hun eigen geesten; [
:
]
.GOD niet elk verrader bemint, schuldig
Zij dierevel van de mensen, en zorgen niet om van GOD te verbergen, hoewel [
:]
Hij is ermee als zij huisvesten voorstellingen Hij minacht. GOD oplet geheel van het
.alles zij doen
Alstublieft. disputeren op hun behalf in deze wereld; Die gaat gaeet betoog [
:]
met GOD op hun behalf op de Dag van De verrijzenis? Die gaat gaeet zijn hun
?pleitbezorger
Anyone die pleegt kwaad, of wrongs zijn geest, dan GOD bezweert voor de [
:]
.vergeving, zal GOD Vergevensgezinde, Most Merciful vinden
Anyone die een zonde wint, het wint naar het nadeel van zijn eigene geest. [
:]
.GOD is Omniscient, Most Wise
Anyone die een zonde wint, dan beticht een onschuldige persoon daarvan, [
:]
.heeft een godslastering en een schromelijke krenking begaan
Als het waren niet voor de sierlijkheid VAN DE GOD naar jullie, en Zijn [
:    ]
barmhartigheid, enkel van hen zouden hebben jullie misleid. Zij slechts zichzelf
misleiden, en zij kunnen nooit jullie in de kleinst schaden. GOD heeft omlaag naar
jullie de bijbel opgezonden en wijsheid, en Hij heeft jullie onderricht wat jullie nooit
.wisten. Metterdaad, zegeningen VAN DE GOD aan jullie waren groot
Er gaat niets handelswaar over hun particuliere conferenties, met uitzondering [
:
]
diegenen die pleitbezorger liefdadigheid, of gerechtvaardigde werken, of
vervaardiging vrede tussen de mensen. Anyone die dit doet, in het antwoord naar de
.onderwijsen VAN DE GOD, wij zullen verhoren hem een groot belonen
Zoals voor hem die te weer stellen teegt ons de gezant, na de leiding is naar [
: ]
hem vertoond, en tvloeit bij uitzondering de gelovige'n weg voor, wij zullen hem
dirigeren in de richting hij heeft gekozen, en hem begaan naar De helle; Welk
!ellendige bestemming
GOD niet begenadigt afgodendienst (als gehandhaafd totdat dood), en Hij [
: ]
minderer krenkingen begenadigt voor whomever Hij willen. Anyone die verafgoodt
.elk idool buiten GOD heeft ver op het verkeerd pad afgedwaald
Zij zelfs verheerlijken vrouwelijke goden tevens Hem; Metterdaad, zij slechts [
:
]
.verheerlijken een opstandige duivel
GOD heeft hem verworpen, en hij zei, "ik zal zeker een bepaalde gedeelte van [
:]
.Uw worshipers inlijven
ik zal hen misleiden, ik zal hen verlokken, ik zal hen bevelen naar " [
:]
(verhoeden de etend van sommige vleeswaren door) verbetering de oren van levende
have, en ik zal bevelen hen moeten de creatie van GOD verdraaien." Anyone die
accepteert de duivel als een lord, voor GOD, heeft een diepgaande aderlating
.opgelopen
Hij belooft hen en lokt hen weg; Verroest is toezeggingen niet meer dan een [
:]
.illusie
Deze hebben Helle opgelopen als hun laatste domicilie, en kan nooit het [
:]
.ontduiken
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, wij [
:]
zullen hen in de tuinen met vloeiende kreeken toegeven, waarin zij leven voor altijd.
Zodanig is de eerlijke toezegging van GOD. Wiens uitingen zijn meer eerlijk dan
?GOD
Het is niet overeenkomstig uw wensen, of de wensen van de mensen van de [
:    ]
bijbel: Anyone die pleegt kwaad betaalt voor het, en zal geen hulp of voorstander
.tegen GOD hebben
Zoals voor diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, manspersoon of [
:
]
vrouwtje, poosje gelovende, zij lopen Paradijs binnen; Zonder de geringste
.onrechtvaardigheid
Die is better geleidde in zijn godsdienst dan een die onderwerpt totaal naar [
: ]
GOD, een gerechtvaardigd leven leidt, volgens de geloofsovertuiging van Abraham:
.Monotheïsme? GOD heeft Abraham gekozen als een geliefde vriend
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land. GOD is volledigheid [
: ]
.controle van alle dingen
Zij jullie consulteren betreffende vrouwen: Zeg, "GOD illumineert jullie [
:
]
aangaande hen, als reciteerden voor jullie in de bijbel. Jullie willen de rechten
herladen van ouderloze meisjes welk jullie bedriegen buiten hun schuldige
huwelijksgiften wanneer jullie toewensen om hen te trouwen: Jullie willen niet
voordeel nemen van hen. De rechten van ouderloze jongens moeten ook worden ook
behoed. Jullie willen trakteren de weeskinderen equitably. Wat ook goede jullie doen,
".let GOD geheel daarvan op
Als een vrouw gevoelt beklemming of verlating van haar echtgenoot, het [
:]
koppel willen proberen om hun verschillen te verzoenen, voor de bemiddeling is best
voor hen. Egoïsme is een menselijke karaktertrek, en als jullie weldoen en een
.gerechtvaardigd leven leiden, GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
Jullie kunnen nooit zijn billijk in gaand over meer dan een vrouw, ongeacht [
:]
hoe harde jullie proberen. Daarom, zijn niet zo vooringenomen met betrekking tot
laten een daarvan hangend (noch verlustigen zich in huwelijkse staat, noch
overgelaten aan blij iemand anders). Als jullie correcte deze toestand en
.rechtvaardigheid handhaven, is GOD Forgiver, Most Merciful
Als het koppel moet beslissen om op te stappen, GOD zal voor allen van hen [
:    ]
.van De dagen bounties stijven. GOD is Overvloedige, Most Wise
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land, en wij hebben op diegenen [
:    ]
die gekregene de bijbel opgelegd alvorens jullie, en legden op jullie op, die jullie
willen reverence GOD. Als jullie disbelieve, dan naar GOD behoort alles in de
.luchten en het land. GOD is in geen behoefte, Praiseworthy
Naar GOD behoort alles in de luchten en het land, en GOD is het enige [
:    ]
.Beschermer
If He willen, Hij kan jullie vernietigen, O mensen, en vervangen anderen in [
:        ]
.uw plaats. GOD in beslist staat om dit te doen
Anyone die zoekt de materielen ondermaans moet weten dat GOD bezit [
:   
]
.zowel de materielen ondermaans als het Hiernamaals. GOD is Hearer, Seer
O jullie die geloven, jullie willen zijn absoluut billijk, en GOD verrichten, [
:    ]
wanneer jullie dienen als getuigen, zelfs tegen jullie eigen, of uw ouderpaar, of uw
schoonfamilie. Hetzij de aangeklaagde is draagt zorg voor rijke of kwaad, GOD
beide. Daarom, zijn niet vooringenomen door uw persoonlijke wensen. Als jullie
wijken of veronachtzaming (dit gebod) af, toen GOD is geheel Bewust van het alles
.jullie doen
O jullie die geloven, jullie willen geloven in GOD en Zijn gezant, en de bijbel [
:    ]
Hij heeft door Zijn gezant onthullen, en de bijbel Hij heeft voor die onthullen.
Anyone die afwijzingen om in GOD te geloven, en Zijn engelen, en Zijn bijbels, en
.Zijn gezanten, en de Last Day, heeft metterdaad ver op het verkeerd pad afgedwaald
Zeker, diegenen die geloven, dan disbelieve, dan geloven, dan disbelieve, dan [
:   
]
onderdompeling dieper in het ongeloof, GOD zal hen niet begenadigen, evenmin
.zullen Hij gids hen in elk weg
Te verstaan geven de huichelaars die zij hebben pijnlijk retribution [
:    ]
.opgelopen
Zij zijn de een die geallieerde zich met disbelievers voor gelovigen. Zijn zij [
:    ]
.zoekende waardigheid ermee? Alle waardigheid behoort met GOD louter
Hij heeft jullie in de bijbel die onderricht: Als jullie vernemen vrolijk [
:
]
maakten zich over openbaringen VAN DE GOD gespot en, jullie willen niet zitten
ermee, tenzij zij delven in ander onderhevig. Anders, jullie zullen als schuldig als zij
.zijn. GOD zal de huichelaars en de disbelievers aaneen in De helle besluiten
Zij schouwen jullie en wachten; Als jullie overwinning verkrijgen van GOD, [
:
]
zij zeggen (naar jullie), "Waren wij niet met jullie?" Maar als de disbelievers een
zwenk krijgen, zij zeggen (ernaar), behoedden wij niet partij kiezen voor jullie, en'
jullie van de gelovigen?" GOD zal tussen jullie op de Dag van De verrijzenis
beoordelen. GOD zal nooit veroorloven de disbelievers om de gelovigen te zijnen
.sterker dan
De huichelaars denken die zij GOD bedriegen, maar Hij is de Een die hen [
:
]
leidt op. Wanneer zij staan voor de Contact Prayer (Salat) op, zij staan lazily op. Da’s
.omdat zij slechts pronken voorop de mensen, en zelden doen zij denken van GOD
Zij zwichten hiertussen, noch behoren bij deze groepering, noch dat [
:
    ]
groepering. Whomever GOD zendt op het verkeerd pad op, jullie zullen nooit vinden
.een weg om hem te geleiden
O jullie die geloven, jullie willen van niet geallieerde zich met de [
:

]
disbelievers, voor de gelovigen. Toewensen jullie om GOD met een duidelijke
?drukproef tegen jullie te bevoorraden
De huichelaars zullen naar de laagste gracht van De helle gepleegd worden, [
:
]
.en jullie zullen vinden geen om hen te helpen
Slechts diegenen die berouwen, vernieuwing, ruim snell naar GOD, en [
:
]
besteden hun godsdienst absoluut naar GOD louter, zal met de gelovigen gegolden
.worden. GOD zal de gelovigen zegenen met een groot belonen
Wat GOD winst van tuchtigende jullie, als jullie zullan erkentelijk geworden [
:

]
.en geloofden? GOD is Erkentelijke, Omniscient
GOD geen uiting verkiest van slechte taal, tenzij ieder wordt met [
:
]
.schromelijke onrechtvaardigheid vergast. GOD is Hearer, Knower
Als jullie werken rechtvaardigheid - óf verklaard óf verhulde - of een zonde [
:
]
.begenadigen, GOD is Pardoner, Omnipotent
Diegenen die disbelieve in GOD en Zijn gezanten, en zoeken om [
: ]
onderscheiding tussen GOD te maken en Zijn gezanten, en zeggen, "Wij geloven in
;enkel en verwerpen enkel," en wens om een paadje hiertussen te volgen
deze zijn de Real disbelievers. Wij hebben verdacht de disbelievers een [
: ]
.schandelijk retribution
Zoals voor diegenen die geloven in GOD en Zijn gezanten, en geen [
: ]
onderscheiding maken tussen hen, Hij zal verhoren hen hun belonen. GOD is
.Forgiver, Most Merciful
De mensen van de bijbel uitdaging jullie moeten ernaar een boek van de lucht [
:     ]
omhalen! Zij hebben Mozes voor meer dan gevraagd die, zeggende, "Merken ons
GOD, lichamelijk." Zodoende, de hemelvuur hen sloeg, dientengevolge van hun
vermetelheid. Aanvullend, zij de kalf vereerden, tenslotte de mirakels zij hadden
aangetroffen. Alsnog, wij alle dit begenadigden. Wij Mozes ondersteunden met
.diepgaande mirakels
En wij verhevene Mount Sinai boven hen, als wij hun verdrag namen. En wij [
:
]
zeiden ernaar, "Lopen de poort humbly binnen." En wij zeiden ernaar, geen Sabbat
.schenden." Metterdaad, wij ontleenden aan hen een plechtig verdrag
Zij opgelopene verwerping) voor verkrachtend hun verdrag, verwerpende ) [
: ]
openbaringen VAN DE GOD, dodend de voorspellers onrechtvaardig, en voor
zeggende, "Onze geesten worden gegrimeerd!" Inderdaad, GOD is de Een die hun
geesten bezegeelde, wegens hun ongeloof, en dit is waarom zij falen om, behalve
.zelden te geloven
Zij worden) voor ongelovig en slakend omstreeks Maria een schromelijke ) [
: ]
.onwaarheid verworpen
En voor eisend die zij de Messias doodden, Jezus, zoon van Maria, de gezant [
:
]
van GOD. Inderdaad, zij nooit hem doodden, zij nooit kruisigden hem - zij waren
maakten om over te denken die zij deden. Alle groeperingen die disputeren in deze
materie zijn vol van de twijfel betreffende deze kwestie. Zij geen kennis bezitten; Zij
.slechts vermoeden. Voor sommige, zij nooit hem doodden
Ter vervanging, GOD verhevene hem naar Hem; GOD is Almachtige, Most [
: ]
.Wise
Eenieder tussen de mensen van de bijbel werd vergd om in hem voor zijn [
: ]
.dood te geloven. Op de Dag van De verrijzenis, hij zal een getuige tegen hen
Wegens hun zondes, wij verboden voor de Israëliers handelswaar [
: ]
voedigsmiddel die gebruikt te zijn wettig voor hen; Ook voor consistent stotend van
.de paadje van GOD
En voor praktiserende woekerwinst, welk werd, en voor consumerende het [
: ]
geld van de mensen clandestien verboden. Wij hebben verdacht de disbelievers tussen
.hen pijnlijk retribution
Zoals voor die tussen hen welk worden nou in de kennis gesticht, en de [
: ]
gelovigen, zij geloven in wat werd naar jullie onthullen, en in wat werd onthullen
alvorens jullie. Zij zijn waarnemers van de Contact Prayers (Salat), en givers van de
verplichte liefdadigheid (Zakat); Zij zijn gelovigen in GOD en de Last Day. Wij
.gunnen deze een groot belonen
Wij hebben jullie bezield, als wij bezielden Noah en de voorspellers na hem. [
:     ]
En wij inspireerden Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, de Aartsvaders, Jezus,
.Arbeidsplaats, Jonah, Aaron, en Solomon. En wij gaven David de Psalmen
Gezanten wij hebben jullie omstreeks verteld, en gezanten wij nooit vertelden [
:
]
.jullie om. En GOD sprak Mozes gelijk aan
Gezanten moeten goed nieuwtje, afleveren alsmede waarschuwingen. [
: ]
Zodoende, de mensen zullen geen aangrijpingspunt hebben wanneer zij GOD
confronteren, tenslotte deze gezanten hebben hen bedragen. GOD is Almachtige,
.Most Wise
Maar GOD doorstaat beleven betreffende wat Hij heeft naar jullie onthullen; [
: ]
Hij heeft er mee Zijn kennis onthullen. En de engelen doorstaan beleven ook, maar
.GOD volstaat als beleven
Zeker, diegenen die disbelieve en afstoten van de weg van GOD hebben ver [
:
]
.op het verkeerd pad afgedwaald
Diegenen die disbelieve en zonde doen, GOD zal hen niet begenadigen, [
: ]
;evenmin zullen Hij gids hen in elk weg
behalve de weg naar De helle, waarin zij abide voor altijd. Dit is gemakkelijk [
: ]
.voor GOD moet doen
O mensen, de gezant heeft jullie met de waarheid van uw Lord bedragen. [
:
]
Daarom, jullie willen geloven voor uw eigen handelswaar. Als jullie disbelieve, dan
.naar GOD behoort alles in de luchten en het land. GOD is Omniscient, Most Wise
O mensen van de bijbel, geen beperkingen overtreden van uw godsdienst, en [
:
]
zeggen niet omstreeks GOD behalve de waarheid. De Messias, Jezus, de zoon van
Maria, was een gezant van GOD, en Zijn woord die Hij had naar Maria, en een
openbaring van Hem opgezonden. Daarom, jullie willen geloven in GOD en Zijn
gezanten. Jullie willen niet zeggen, "Drie-eenheid." Jullie willen achterwege laten dit
voor uw eigen handelswaar. GOD is slechts een god. Zijn Hij verheerleek; Hij is veel
ook luisterrijk om een zoon te hebben. Naar Hem behoort alles in de luchten en alles
.op land. GOD volstaat als Lord en Magister
The Messiah zou nooit van zijndee een bediende van GOD geringschattingen, [
:
]
evenmin zull zal de dichtmeeste engelen. Diegenen die geringschattingen van
verheerlijkende Hem, en zijn ook arrogante om te onderwerpen, Hij zal hen alle
.ontbieden alvorens Hem
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, Hij zal [
:
    ]
geheel hen, en stortbad hen met Zijn sierlijkheid belonen. Zoals voor diegenen die
geringschattingen en draaien zich arrogante, Hij zal hen naar pijnlijk retribution
.begaan. Zij zullen geen lord buiten GOD, evenmin een redder vinden
O mensen, een drukproef heeft jullie van uw Lord bedragen; Wij hebben [
:
]
.omlaag naar jullie een diepgaand baken opgezonden
Diegenen die geloven in GOD, en ruim snell naar Hem, Hij zal hen in de [
:
]
barmhartigheid van Hem toegeven, en sierlijkheid, en zal hen naar Hem binnen
.rechtdoorzee paadje geleiden
Zij jullie consulteren; Zeg, "GOD jullie adviseert betreffende de [
:
]
alleenstaande. Als ieder sterft en loof geen kinderen, en hij een zuster had, ze krijgt
half de erfstuk. Als ze sterft eerst, hij erft van haar, als ze geen kinderen liet. Als er
waren twee zusters, zij komen mak twee-thirds van de erfstuk. Als de broers en zus
zijn mannen en vrouwen, de manspersoon krijgt tweemaal de gedeelte van de
vrouwtje." GOD zodoende verduidelijkt voor jullie, lest jullie verdwalen. GOD let
geheel . van alle dingen op
.
(The Feast (Al-ma'edah -
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
O jullie die geloven, jullie willen uw verdragen volbrengen. Veroorloofden [ :]
voor jullie moeten eten zijn de levende have, behalve die bepaald verboden hierin.
Jullie willen niet vrijbrief bejagende gedurende Hajj bedevaart. GOD decreteert wat
.ook Hij willen
O jullie die geloven, schenden geen rite aangespannen door GOD, evenmin de [ :]
Sacred Months, evenmin de beesten om te worden geoffreerd, evenmin de guirlandes
verbetering hen, evenmin de mensen welk aanstevenen op de Sacred Shrine (Ka`bah)
zegeningen zoeken van hun Lord en bijvalsbetuiging. Op een keer jullie de bedevaart
completeren, jullie mogen bejagen. Zijn niet veroorzaakt in de agressie door uw
hatred van mensen die eens jullie stremde van gaand naar de Sacred Masjid. Jullie
willen werken in de kwesties van rechtvaardigheid en vroomheid samen; Werken niet
in de materies samen die zijn zondig en kwaad. Jullie willen GOD verrichten. GOD is
.strikt in drijvend retribution
Verboden voor jullie zijn beesten die sterven aan zichzelf, bloed, het vlees van [ :    ]
de zwijnen, en beesten gewijd aan bij uitzondering GOD. (Beesten die sterven aan
zichzelf insluiten die) chookten, geslagen met een object, gevallen van een
hoogtepunt, gegeerd, vielen door een wild beest - aan tenzij jullie redden uw dierlijk
alvorens het sterft - en beesten offerden op de altaren op. Ook verboden de vlees
scheidt door een kansspel af; Dit is een verschrikking. Vandaag, de disbelievers
hebben betreffende (de eradication van) uw godsdienst gezwicht; Niet schrom hen en
vrees Mij ter vervanging. Vandaag, ik heb uw godsdienst gecompleteerd,
volgemaakte Mijn zegening aan jullie, en ik heb Submissie gedecreteerd als de
godsdienst voor jullie. Als ieder wordt gedwongen door de geeuwhonger (om
verbodene etenswaar) te bikken, zonder wezen opzettelijk zondig, toen GOD is
.Forgiver, Genadig
Zij jullie consulteren betreffende wat is wettig voor hen; Zeg, "Wettig voor [ :
]
jullie zijn alle goede dingen, incluis wat geoefende honden en valken vangst voor
jullie." Jullie hen treinen volgens de onderwijsen VAN DE GOD. Jullie mogen eten
wat zij vangst voor jullie, en noemen naam VAN DE GOD daarop. Jullie willen GOD
.verrichten. GOD is meest efficient in de bestek
Vandaag, alle handelswaar etenswaar is maakte wettig voor jullie. De etenswaar [ : ]
van de mensen van de bijbel is wettig voor jullie. Ook, jullie mogen de kuize vrouwen
tussen de gelovigen trouwen, alsmede de kuize vrouwen tussen het gevolg van vorige
bijbel, bevoorraadden jullie betalen hen hun schuldige huwelijksgiften. Jullie willen
zuiverheid handhaven, niet brekend, evenmin durende geheime vrijsters. Anyone die
verwerpt trouw, alle zijn werk zal tevergeefs, en in het Hiernamaals hij zal met de
.verliezers
O jullie die geloven, wanneer jullie verrichten de Contact Prayers (Salat), jullie [ : ]
) :willen
) ,uw gezichten wassen (
) ,uw armen wassen naar de elleboogen (
) uw hoofden wissen, en (   
uw voeten wassen naar de enkels. Als jullie waren onhygiënisch wegens sexuele (

orgasme, jullie willen baden. Als jullie zijn ziek, of reizend, of hadden elk digestief
uitscheiding (urine, fecal, of gas), of hadden (sexueel) contact met de vrouwen, en
jullie kunan niet water vinden, jullie willen verrichten de dorre wassing (Tayammum)
door pakkende zuivere dorre voedingsbodem, dan wrijving uw gezichten en hands.
GOD toewenst niet om de godsdienst moeilijk voor jullie te maken; Hij toewenst om
jullie te louteren en om Dagen zegening aan jullie vol te maken, die jullie mogen
.erkentelijk zijn
Herinneren zich zegening VAN DE GOD aan jullie, en Zijn verdrag die Hij [ :
]
covenanted met jullie: Jullie zeiden, "Wij vernemen en wij gehoorzamen." Jullie
.willen GOD verrichten; GOD let geheel van de binnenste gedachtes op
O jullie die geloven, jullie willen zijn absoluut billijk, en GOD verrichten, [ :]
wanneer jullie dienen als getuigen. Zijn niet door uw conflicten met sommigen in
plegende onrechtvaardigheid veroorzaakt. Jullie willen zijn absoluut billijk, daarvoor
is meer gerechtvaardigd. Jullie willen GOD verrichten. GOD is geheel Bewust van het
.alles jullie doen
GOD belooft diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven [ :]
.vergeving en een groot belonen
Zoals voor diegenen die disbelieve en verwerpen onze openbaringen, zij zijn [ :]
.de dwellers van De helle
O jullie die geloven, herinneren zich zegeningen VAN DE GOD aan jullie; [ :]
Wanneer sommigen hun hands prolongeerden naar aggress tegen jullie, Hij bedekt
jullie en withheld hun hands. Jullie willen GOD verrichten; In GOD de gelovigen
.willen trust
GOD had een verdrag van de Kinderen van Israël, en wij verhoogd tussen hen [ :]
twaalf aartsvaders genomen. En GOD zei, "ik ben met jullie, zo lang als jullie
verrichten de Contact Prayers (Salat), geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), en
geloven in Mijn gezanten en egards hen, en continueren om GOD een lening van de
rechtvaardigheid uit te lenen. Ik zal dan uw zondes annuleren, en geven jullie in de
tuinen met vloeiende kreeken toe. Anyone die disbelieves na het dit, heeft metterdaad
de juiste ". paadje verdwaald
Het was een consequentie van hun verkrachtend het verdrag die wij hen [ :    ]
verwierpen, en wij veroorzaakten hun harten om verhard te worden. Zodoende, zij de
woorden namen buiten de verband, en negeerd enkel van de geboden gegeven ernaar.
Jullie zullen om verraad van hen gaan verder, behalve enkel van hen te beleven. Jullie
.willen hen begenadigen, en hen negeren. GOD liefhebt diegenen die zijn goedgunstig
Ook van diegenen die gezegde, "Wij zijn Christen," wij hun verdrag namen. [ :
]
Maar zij negeerd enkel van de geboden gegeven ernaar. Zodoende, wij hen
verwierpen naar animosity en hatred tussen zichzelf, totdat de Dag van De verrijzenis.
.GOD zal dan hen informeren van het alles zij hadden gedaan
O mensen van de bijbel, onze gezant heeft bedragen jullie moeten verkondigen [ : ]
voor jullie vele dingen jullie hebben in de bijbel verhullen, en te begenadigen vele
andere zondes jullie zijn gepleegd. Een baken heeft jullie van GOD, en een
.diepgaande bijbel bedragen
Erbij, GOD gidsen diegenen die Zijn bijvalsbetuiging zoeken. Hij gidsen hen [ : ]
naar de paadjes van de vrede, hen leidt buiten de duisternis in de hel door De dagen
.vrijaf, en gidsen hen binnen rechtdoorzee paadje
Heidenen metterdaad zijn diegenen die zeggen dat GOD is de Messias, de zoon [ :
]
van Maria. Zeg, "Die kon te weer stellen zich tegen GOD als Hij willed om de
Messias, zoon van Maria, en zijn moeder, en eenieder op land te vernietigen?" Naar
GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land, en alles tussen hen. Hij
.ontwikkelt wat ook Hij willen. GOD is Omnipotent
The Jews en de Christenen zeiden, "Wij zijn kinderen VAN DE GOD en Zijn [ :]
geliefde." Zeg, "Waarom dan tuchtigt Hij jullie voor uw zondes? Jullie zijn juist
humans zoals de andere humans Hij ontwikkelde." Hij begenadigt whomever Hij
willen en straft whomever Hij willen af. Naar GOD behoort de soevereiniteit van de
.luchten en het land, en alles tussen hen, en naar Hem is de laatste bestemming
O mensen van de bijbel, onze gezant heeft jullie bedragen, om dingen naar [ :]
jullie uit te leggen, na een tijdsverloop zonder gezanten, lest jullie zeggen, "Wij niet
ontvingen elk predikant of warner." Een predikant en warner heeft nu jullie bedragen.
.GOD is Omnipotent
Herdenken dat Mozes zei naar zijn mensen, "O mijn mensen, herinneren zich [ :]
zegeningen VAN DE GOD aan jullie: Hij voorspellers benoemde van tussen jullie,
.maakten jullie koningen, en gunden jullie wat Hij nooit gunde elk anderman
O mijn mensen, binnenlopen het heilige land dat GOD heeft voor jullie " [ :]
".gedecreteerd, en rebelleren niet, lest jullie worden verliezers
Zij zeiden, "O Mozes, er zijnen machtige mensen erin, en wij zullen het niet [ :]
".binnenlopen, tenzij zij eruit komen ervan. Als zij eruit komen, wij komen
Twee mannen die waren reverent en zegende door GOD zei, "Juist lopen de [ :    ]
poort binnen. Als jullie juist lopen het binnen, jullie zullen zeker vooropstaan. Jullie
".moeten in GOD vertrouwen, als jullie zijn gelovigen
Zij zeiden, "O Mozes, wij zullen nooit het binnenlopen, zo lang als zij zijn [ :
]
erin. Daarom, gaan - jullie en uw Lord - en vechten. Wij gelijke zitting hebben hier
".overeen
Hij zei, "My Lord, ik kan slechts mijzelf en mijn broer controleren. Zo, laten [ : ]
".ons moet bedrijf met de kwaadaardige mensen scheiden
Hij zei, "Voortaan, het wordt hen voor viertig jaren verboden, tijdens welk zij [ : ]
zullen het land doelloos trekken. Verdrieten niet overheen zodanig kwaadaardige
".mensen
Reciteren voor hen de getrouwe geschiedenis van twee zonen van Adam. Zij [ :
]
geboden, en het werd van een daarvan, maar niet van de andere geaccepteerd. Hij zei,
"ik zal zeker jullie doden." Hij zei, "GOD roeit met de riemen slechts van de
.gerechtvaardigd
Als jullie uitbreiden uw hand om mij te doden, ik niet prolongeer mijn hand " [ :]
.om jullie te doden. Voor ik reverence GOD, Lord van de schepping
ik wil jullie, niet me, om mijn zonde en uw zonde te dragen, toen jullie met de " [ :]
".dwellers van De helle aanbelanden. Zodanig is de requital voor de transgressors
Zijn ego hem veroorzaakte in de moordpartij zijn broer. Hij hem doodde, en [ :    ]
.belandde met de verliezers aan
GOD dan gezondene een raaf om de voedingsbodem te bekrassen, te [ :    ]
onderrichten hem hoe om zijn kadaver van de broer te begraven. Hij zei, "Smart naar
me; Ik mislukt te zijn als intelligent als deze raaf, en begraaf mijn kadaver van de
.broer." Hij werd karde met de wroeging
Vanwege het dit, wij decreteerden voor de Kinderen van Israël die elk een die [ :    ]
moorden elk persoon welk had moord niet begaan of horrendous misdaden, het willen
zijn alsof hij vermoordde alle de mensen. En anyone die toegeefl is voor een leven,
het willen zijn alsof hij de levens redetwistte van alle de mensen. Onze gezanten
gingen ernaar met duidelijke drukproefen en openbaringen, maar meest van hen,
.tenslotte dit, nog zonde doen
De daar juist retribution voor diegenen die gevecht GOD en Zijn gezant, en [ :        ]
plegen horrendous misdaden, is om te worden gedood, of kruisigden, of om hun hands
te hebben en voeten snijden buiten op alternatieve kanten, of om te worden verbannen
van het land. Dit is om hen in dit leven te vernederen, toen zij verduren een ver
.slechter retribution in het Hiernamaals
Vrijgesteld zijn diegenen die berouwen alvorens jullie hen ondervangen. Jullie [ :   
]
.moeten weten dat GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie die geloven, jullie willen reverence GOD en zoeken de wegen en [ :    ]
.middelen naar Hem, en streven in Zijn oorzaak, die jullie mogen slagen
Beslist, diegenen die disbelieved, als zij alles bezaten op land, zelfs tweemaal [ :    ]
zoveel, en boden het aan als losgeld aan toegeefl zijnen voor hen de retribution op de
Dag van De verrijzenis, het zal niet worden van hen geaccepteerd; Zij hebben een
.pijnlijk retribution opgelopen
Zij zullen verlangen om Helle te verlaten, maar helaas, zij kunnen nooit daaruit [ :   
]
.uitstijgen; Hun retribution is eeuwig
De dievegge, manspersoon of vrouwtje, jullie willen stempelen hun hands als [ :    ]
een straf voor hun misdaad, en om van GOD te dienen tot spiegel. GOD is
.Almachtige, Most Wise
Als ieder berouwt na het plegen deze misdaad, en vernieuwingen, GOD koopt [ :    ]
.hem af. GOD is Forgiver, Most Merciful
weten jullie niet dat GOD de soevereiniteit bezit van de luchten en het land? [ :
]
Hij straft whomever Hij willen af, en begenadigt whomever Hij willen. GOD is
.Omnipotent
O jullie gezant, worden verdriet dichtbij diegenen die verhaasten niet naar [ :
]
disbelieve tussen diegenen die zeggen, "Wij geloven," met hun monden, poosje hun
harten geloven niet. Tussen de Israëliers, enkel aangehoorde onwaarheden. Zij
gestaane te woord mensen die nooit getroffene jullie, en die de woorden verdraaide
buiten de verband, dan zei, "Als jullie worden dit gegeven, het accepteren, maar als
jullie worden iets verschillend, beware gegeven." Whomever GOD willen om af te
leiden, jullie kunnen doen niets om hem tegen GOD te helpen. GOD toewenst niet om
hun harten te louteren. Zij hebben vernedering in deze wereld opgelopen, en in het
.Hiernamaals, zij zullen een verschrikkelijk retribution verduren
Zij zijn upholders van de onwaarheden, en eaters van clandestiene verdiensten. [ :
]
Als zij bedragene jullie moeten tussen hen beoordelen, jullie mogen rechter tussen
hen, of jullie mogen hen negeren. Als jullie kiezen om hen te negeren, zij kunan niet
jullie in de kleinst schaden. Maar als jullie beoordelen tussen hen, jullie willen rechter
.equitably. GOD liefhebt diegenen die zijn billijk
Waarom vragen zij jullie tussen hen beoordelen, wanneer zij de Torah hebben, [ :
    ]
bevattende wet VAN DE GOD, en zij kozen om het te negeren? Zij zijn van niet
.gelovigen
Wij hebben omlaag de Torah opgezonden, bevattende leiding en ontsteken. [ :

]
Beslissing overeenkomstig het het waren de Joodse voorspellers, alsmede de rabbis en
de pastooren, als dicteerden ernaar in de bijbel VAN DE GOD, en als bijwoonde door
hen. Daarom, niet reverence menselijke wezens; Jullie willen reverence Mij ter
vervanging. En niet vandaan Mijn openbaringen verhandelen voor een goedkope prijs.
Diegenen die verordenen niet overeenkomstig de openbaringen VAN DE GOD zijn
.de disbelievers
En wij decreteerden voor hen erin die: Het leven voor het leven, het oog voor [ :
]
het oog, de neus voor de neus, het oor voor het oor, de tand voor de tand, en een
gelijkwaardige verwonding voor elk verwonding. Als ieder verbeurt wat is wegens
hem als een liefdadigheid, het wil atone voor zijn zondes. Diegenen die verordenen
.niet overeenkomstig de openbaringen VAN DE GOD zijn de onrechtvaardig
Navolgende ernaar, wij Jezus zonden, de zoon van Maria, bekrachtigende de [ :
]
vorige bijbel, de Torah. Wij gaven hem het Evangelie, bevattende leiding en
ontsteken, en bekrachtigende de vorige bijbels, de Torah, en groeiende zijn leiding en
.ontsteken, en om de gerechtvaardigd te illumineren
De mensen van het Evangelie willen regel overeenkomstig de openbaringen [ :

]
VAN DE GOD daarin. Diegenen die verordenen niet overeenkomstig de
.openbaringen VAN DE GOD zijn de kwaadaardig
Toen wij onthulden naar jullie deze bijbel, eerlijk, bekrachtigende vorige [ :
]
bijbels, en halende hen. Jullie willen regel tussen hen overeenkomstig de
openbaringen VAN DE GOD, en niet volgen hun wensen als zij onderscheiden van de
waarheid die bedroegen jullie. Voor allen van jullie, wij hebben wetten en
verschillende rite gedecreteerd. Hebb GOD willed, Hij kan hebben jullie een kerkvolk
gemaakt. Maar Hij zodoende jullie steekt naar de test door de openbaringen Hij heeft
allen van jullie geschonken. Jullie willen concurreren in de rechtvaardigheid. Naar
GOD is uw laatste bestemming - alle jullie - toen Hij zal jullie informeren van het
.alles jullie hadden gedisputeerd
Jullie willen regel tussen hen overeenkomstig de openbaringen VAN DE GOD [ :
]
naar jullie. Niet volg hun wensen, en beware lest zij amusante jullie van enkel van de
openbaringen VAN DE GOD naar jullie. Als zij versturen, dan weten dat GOD willen
om hen voor enkel van hun zondes te tuchtigen. Metterdaad, vele mensen zijn
.kwaadaardig
Is het de wet van de dagen van de onwetendheid die zij zoeken om te [ : ]
handhaven? Wiens wet is better dan GOD voor diegenen die heeft zekerheid
?verkregen
O jullie die geloven, niet nemen sommige Israëliers en Christenen als [ : ]
geallieerden; Deze zijn geallieerden van elkaar. Die tussen jullie die geallieerde zich
.met deze behoren ermee. GOD dirigeert niet de transgressors
Jullie zullen zien diegenen die haven twijfel in hun harten verhaasten om hen [ : ]
te verenigen, zeggende, "Wij vrees lest wij mogen worden verslagen." Mag GOD
overwinning brengen, of een bevel van Hem, die veroorzaakt hen moeten hun
.geheime gedachtes spijten
De gelovigen zullen dan zeggen, 'Will "Are deze gelijke mensen die vloekte [ :     ]
door GOD plechtig die zij waren met jullie?" Hun werken zijn vernietigd; Zij zijn de
.verliezers
O jullie die geloven, als jullie revert van uw godsdienst, toen GOD zal [ :
]
vervangen in uw plaats mensen welk Hij liefhebt en die liefde Hem. Zij zullen aard
met de gelovigen, spiegel met de disbelievers, en zal in de oorzaak van GOD zonder
de vrees van elk schuld streven. Zodanig is zegening VAN DE GOD; Hij het begiftigt
aan whomever Hij willen. GOD is Overvloedige, . Omniscient
Uw echte geallieerden zijn GOD en Zijn gezant, en de gelovigen die verrichten [ : ]
de Contact Prayers (Salat), en geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), en zij boog
.waas
Diegenen die geallieerde zich met GOD en Zijn gezant, en diegenen die [ : ]
.geloofd, behoren in de lede van GOD; Absoluut, zij zijn de overwinnaaren
O jullie die geloven, bijstaan niet die tussen de ontvangers van vorige bijbel die [ :
]
spoten en vrolijk maken zich over uw godsdienst, evenmin willen jullie staan de
.disbelievers bij. Jullie willen reverence GOD, als jullie zijn naar waarheid gelovigen
wanneer jullie roepen naar de Contact Prayers (Salat), zij spoten en vrolijk [ : ]
.maken zich over het. Dit is omdat zij zijn mensen welk begrijpen niet
Zeggen, "O mensen van de bijbel, haten jullie niet ons omdat wij geloven in [ : ]
GOD, en in wat werd naar ons onthullen, en in wat werd onthullen alvorens ons, en
"?omdat meest van jullie zijnen niet gerechtvaardigd
Zeg, "Laat ik vertel jullie die zijn slechter in de aanzien van GOD: Diegenen [ : ]
die worden door GOD na lopende Zijn woede verworpen totdat Hij maakte hen (als
verachtelijk als) apen en zwijnen, en het idool worshipers. Deze zijn ver slechter, en
".verder van de juiste paadje
wanneer zij bedragene jullie, zij zeggen, "Wij geloven," hoewel zij waren vol [ : ]
van het ongeloof wanneer zij binnenkwamen, en zij zijn vol van het ongeloof wanneer
.zij laten. GOD oplet geheel van het alles zij verhullen
Jullie zien tal van hen gemakkelijk plegen kwade en zonde, en etend van [ : ]
.clandestiene verdiensten. Kwaad metterdaad is wat zij doen
Als slechts de rabbis en de pastooren hen legen van hun zondige uitingen en [ :     ]
.clandestiene verdiensten op! Kwaad metterdaad is wat zij plegen
The Jews zelfs zei, 'hand VAN DE 'GOD wordt gekneveld!" Het is hun hands [ :
]
die worden gekneveld. Zij worden voor slakende zo'n godslastering verworpen. Ter
vervanging, Zijn hands zijn wijde ontluiken, besteding als Hij willen. Voor sommige,
uw openbaringen van Lord naar jullie zullen veroorzaken tal van hen moeten dieper in
de zonde en ongeloof dompelen. Zodoende, wij hebben hen naar animosity en hatred
tussen zichzelf begaan totdat de Dag van De verrijzenis. Wanneer zij de vlammen
steken van de oorlog aan, GOD steekt hen erbuit. Zij trekken het land kwaadaardig,
.en GOD minacht de evildoers
Als slechts de mensen van de bijbel geloven en een gerechtvaardigd leven [ : ]
leiden, wij zullen dan hun zondes annuleren, en geven hen in de tuinen van de
.gelukzaligheid toe
Als maar zij zouden de Torah en het Evangelie handhaven, en wat wordt [ : ]
omlaag ernaar hierin van hun Lord gezonden, zij zouden worden met de zegeningen
van boven hen en van onder hun voeten gedoucht. Enkel van hen zijn
.gerechtvaardigd, maar tal van hen zijn evildoers
O jullie gezant, afleveren wat wordt naar jullie van uw Lord - onthullen totdat [ :
]
jullie doen, jullie hebben Zijn boodschap - niet afgeleverd en GOD zal jullie van de
.mensen behoeden. GOD geen ongelovige mensen geleidt
Zeggen, "O mensen van de bijbel, jullie hebben geen basis totdat jullie de [ : ]
Torah handhaven, en het Evangelie, en wat wordt omlaag naar jullie hierin van uw
Lord gezonden." Voor de wis, deze openbaringen van uw Lord zullen veroorzaken tal
van hen moeten dieper in de zonde en ongeloof dompelen. Daarom, voelen niet sorry
.voor de ongelovige mensen
Zeker, diegenen die geloven, diegenen die zijn Joodse, de bekeerlingen, en de [ : ]
) Christenen; Elk van hen die
) geloven in GOD en (
) geloven in de Last Day, en (
een gerechtvaardigd leven leiden, hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij (   
.droevig stemen
Wij hebben een verdrag van de Kinderen van Israël genomen, en wij zonden [ :
]
ernaar gezanten op. Wanneer een gezant ging ernaar met het iets zij minachtten, enkel
.van hen zij verwierpen, en enkel zij doodden
Zij gedacht die zij zouden niet worden getest, zo zij draaiden zich blinde en [ :
]
dove, toen GOD kocht hen af, maar toen tal van hen draaiden zich blinde en dove
.opnieuw. GOD is Seer van het alles zij doen
Heidenen metterdaad zijn diegenen die zeggen dat GOD is de Messias, zoon [ :
]
van Maria. De Messias zichzelf zeiden, "O Kinderen van Israël, jullie willen
verheerlijken GOD; Mijn Lord en uw Lord." Anyone die elk idool stelt buiten GOD
op, GOD heeft Paradijs voor hem verboden, en zijn bestemming is Helle. De
.kwaadaardig geen hulpen hebben
Heidenen metterdaad zijn diegenen die zeggen dat GOD is een derd van een [ :
    ]
drie-eenheid. Er is geen god behalve de een god. Tenzij zij achterwege laten gezegde
.dit, diegenen die disbelieve tussen hen zullen een pijnlijk retribution oplopen
Zouden zij naar GOD niet berouwen, en Zijn vergeving vragen? GOD is [ :
]
.Forgiver, Most Merciful
The Messiah, zoon van Maria, is niet meer dan een gezant zoals de gezanten [ :
]
alvorens hem, en zijn moeder was een heilige. Beide van hen gebruikt om de
etenswaar te bikken. Opmerking op welke wijze wij de openbaringen legen voor hen
!uit, en opmerking op welke wijze zij nog wijken
Zeggen, "Zouden jullie verheerlijken buiten GOD machteloze idoolen die kan [ :
]
".noch jullie schaden, noch jullie bevoordelen? GOD is Hearer, Omniscient
Zeggen, "O mensen van de bijbel, geen beperkingen overtreden van uw [ :

]
godsdienst voorbij de waarheid, en geen meningen volgen van mensen welk hebben
verdwaald, en hebben menigtes van mensen misleid; Zij gelijk ver op het verkeerd
".pad van de hebben paadje overeen
Verworpen zijn diegenen die disbelieved tussen de Kinderen van Israël, door [ :
]
de tong van David en Jezus, de zoon van Maria. Dit is omdat zij niet gehoorzaamden
.en zondigden
Zij legden niet elkaar van het plegen kwaad op. Kwaad metterdaad is wat zij [ :
]
.deden
Jullie zouden tal van hen allying zich met diegenen die disbelieve zien. Kwaad [ :]
metterdaad is wat hun hands heeft fort namens hun geesten gezonden. GOD is boze
.ermee en, zodoende, zij wil abide voor altijd in retribution
Hadden zij geloofden in GOD, en de voorspeller, en in wat werd naar hem [ :]
.hierin onthullen, zij zouden niet hebben hen bijgestaan. Maar tal van hen zijn kwaad
Jullie zullen vernemen die de slechtste vijanden van de gelovigen zijn de [ :]
Israëliers en het idool worshipers. En jullie zullen vernemen die de dichtmeeste
mensen in de vriendschap naar de gelovigen zijn diegenen die zeggen, "Wij zijn
Christelijk." Dit is omdat zij hebben pastooren en kloosterbroeders tussen hen, en zij
.zijn niet arrogant
wanneer zij horen wat werd naar de gezant onthullen, jullie zien hun ogen [ :    ]
inunderend met de traanen als zij herkenen de waarheid daarin, en zij zeggen, "Our
.Lord, wij hebben geloofd, zo gelden ons tussen de getuigen
Waarom moeten wij niet in GOD geloven, en in de waarheid die moetan ons " [ :
]
"?bedragen, en hoopen die onze Lord ons met de rechtschapene mensenen toegeven
GOD heeft hen voor zeggend dit teruggedaan; Hij zal hen in de tuinen met [ : ]
vloeiende kreeken toegeven. Zij abide daarin voor altijd. Zodanig is de vergelding
.voor de gerechtvaardigd
Zoals voor diegenen die disbelieve en verwerpen onze openbaringen, zij zijn [ : ]
.de dwellers van De helle
O jullie die geloven, niet verbieden goede dingen die zijn maakte regelmatig [ :
]
.door GOD, en zijn niet aggress; GOD de aanvallers minacht
En eten van de handelswaar en wettige dingen dat GOD heeft voor jullie [ :]
.gestijfd. Jullie willen reverence GOD, in welk jullie zijn gelovigen
GOD niet houdt jullie verantwoordelijk voor de reine uiting van de eeden; Hij [ :]
houdt jullie verantwoordelijk voor uw eigenlijke voornemens. Als jullie verkrachten
een willen eed, jullie atone door voedende tien arme mensen van gelijke etenswaar
jullie bieden aan uw eigen gezin, of kleding hen, of door bevrijdende een slaaf aan.
Als jullie kunan niet dit toestaan, toen jullie willen snelle drie dagen. Dit is de
atonement voor verkrachtende de eeden die jullie vloekten om te gadeslaan. Jullie
willen uw eeden volbrengen. GOD zodoende Zijn openbaringen legt naar jullie uit,
.die jullie mogen erkentelijk zijn
O jullie die geloven, intoxicants, en gokkend, en de altaren van de idoolen, en [ :]
de kansspelen zijn verschrikkingen van de duivel; Jullie willen hen ontwijken, die
.jullie mogen slagen
De duivel verlangt om animosity te tergen en hatred tussen jullie door [ :]
intoxicants en gokkend, en om jullie van herinnerende GOD, en van verrichtende de
?Contact Prayers (Salat) af te leiden. Zullen jullie dan weerhouden
Jullie willen GOD gehoorzamen, en jullie willen de gezant gehoorzamen, en [ :]
beware. Als jullie versturen, dan weten die de louter verplichting van onze gezant is
.om de boodschap efficient af te leveren
Diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven beer geen schuld [ :    ]
door etende elk etenswaar, zo lang als zij de geboden verrichten, geloven en een
gerechtvaardigd leven leiden, dan handhaven hun vroomheid en trouw, en continueren
.om vroomheid en rechtvaardigheid te verrichten. GOD liefhebt de gerechtvaardigd
O jullie die geloven, GOD zal jullie met enkel wedstrijd bereikbaar van uw [ :
]
hands en uw pijlen (tijdens de bedevaart) testen. GOD zodoende onderkent die tussen
jullie die Hem verrichten in hun privacy. Diegenen die zonde doen na het dit hebben
.een pijnlijk retribution opgelopen
O jullie die geloven, niet elk wedstrijd doden tijdens de bedevaart. Anyone die [ : ]
doodt elk wedstrijd expres, dagen teder willen zijn een aantal levende have beesten
da’s gelijkwaardig naar de wedstrijd beesten hij doodde. Het oordeel willen worden
door twee billijke mensen tussen jullie ingestellen. Zij willen zorgen die de
aanbiedingen de Ka`bah treffen. Anders, hij mag expiate door voedende arme
mensen, of door een gelijkwaardig snell naar atone voor zijn krenking. GOD heeft
verleden krenkingen begenadigd. Maar als anyone komt op zodanig een krenking
.terug, GOD zal het wreken. GOD is Almachtige, Wreker
Alle vis van de zee zijn maakte wettig voor jullie moeten eten. Tijdens de [ : ]
bedevaart, deze bloeimaand verschaffen voor jullie tijdens uw tocht. Jullie willen niet
bejagen gedurende de bedevaart. Jullie willen reverence GOD, voor welk jullie zullen
.geroepen worden
GOD heeft de Ka`bah benoemd, de Sacred Masjid, te zijn een heiligdom voor [ :
]
de mensen, en ook de Sacred Months, de aanbiedingen (naar de Sacred Masjid), en de
guirlandes verbetering hen. Jullie moeten weten dat GOD alles weet in de luchten en
.het land, en dat GOD is Omniscient
Weten dat GOD is strikt in drijvend retribution, en dat GOD Begenadigt, Most [ :]
.Merciful
De louter verplichting van de gezant is om de boodschap af te leveren, en GOD [ :]
.weet alles jullie declareren en alles jullie verhullen
Verkondigen: "De slechte en de handelswaar zijn niet gelijk, zelfs als de [ :]
overvloed van de slechte mag jullie maken indruk op. Jullie willen reverence GOD,
(zelfs als jullie zijn in de minoriteit) O jullie die intelligentie bezitten, die jullie mogen
".slagen
O jullie die geloven, vragen niet omstreeks de materies welk, als onthulde [ :]
naar jullie overhaast, zouden jullie bezeren. Als jullie vragen omstreeks hen in het
licht van de Quran, zij zullen duidelijk naar jullie worden. GOD heeft opzettelijk hen
.overgezien. GOD is Forgiver, Clement
Anderen alvorens jullie hebben gelijke vragen gevraagd, dan werden [ :]
.disbelievers daarin
GOD verbood niet levende have die sommige combinaties verwekt van [ :    ]
manspersonen en vrouwtjes, evenmin levende have bevrijd door een eed, evenmin de
een die twee manspersonen verwekt binnen de toerbeurt, evenmin de stier die tiental
bevadeert. Het is de disbelievers die verzon zodanig slingert GOD. Meest van hen
.begrijpen niet
wanneer zij worden verteld, "'Bedragen wat GOD heeft onthullen, en naar de [ :
]
gezant," zij zeggen, "Wat wij vonden onze ouderpaar doend is voldoende voor ons."
?Wat als hun ouderpaar wist niets, en werden niet geleid
O jullie die geloven, jullie moeten slechts omstreeks uw eigen nekken doen [ : ]
verdriet. Als de anderen verdwalen, kunan niet zij jullie bezeren, zolang jullie worden
geleid. Naar GOD is uw ultieme bestemming, alle jullie, toen Hij zal jullie informeren
.van het alles jullie hadden gedaan
O jullie die geloven, bijwonen een wil wanneer een van jullie sterft willen [ : ]
worden door twee billijke mensen tussen jullie gedaan. Als jullie reizen, dan twee
anderen mogen het bijwonen doen. Na verrichtende de Contact Prayer (Salat),
gelaten de getuigen vloeken door GOD, om uw twijfels te verlichten: "Wij zullen niet
benutten dit om persoonlijke winsten te verkrijgen, zelfs als de erflater wordt ons
toegeschreven aan. Evenmin zullen wij verhullen getuigenis VAN DE GOD. Anders,
".wij zouden zondaren zijnen
Als de getuigen worden gevonden te zijn schuldig van de [ :
]
vooringenomenheid, dan twee anderen willen worden gevraagd om hun plaatsen te
nemen. Kies twee personen die waren victimized door de eerst getuigen, en laten zij
vloeken door GOD: "Onze getuigenis is meer eerlijk dan hunne; Wij zullen niet zijn
".vooringenomen. Anders, wij zullen transgressors
Dit is meer passend om een eerlijke getuigenis hunnerzijds te bemoedigen, [ :]
vrezend die hun eed mag worden zoals negeerd die van de voorgaand getuigen. Jullie
.willen verrichten GOD en horen. GOD dirigeert niet de kwaadaardig
De dag komen wanneer GOD wil ontbieden de gezanten en hen vragen, "Hoe [ :]
zullen het antwoord naar jullie geweest?" Zij zullen zeggen, "Wij geen kennis hebben.
".Jullie zijn de Knower van alle geheimen
GOD zal zeggen, "O Jezus, zoon van Maria, herinneren zich Mijn zegeningen [ :]
aan jullie en uw moeder. Ik jullie ondersteunde met de Holy Spirit, in staat te stellen
jullie moeten de mensen van de kribbe, aanspreken alsmede een volwassene. Ik
onderrichtte jullie de bijbel, wijsheid, de Torah, en het Evangelie. Herdenk die jullie
ontwikkelden van de klei de gedaante van een vogel door Mijn verlof, dan wapperde
erin, en het werd een gevesti zijnen vogel door Mijn verlof. Jullie heelden de blind en
de leprous door Mijn verlof, en leefden de dood door Mijn verlof op. Herdenk die ik
bedekt jullie van de Kinderen van die in het Israël verlangde om jullie te bezeren,
niettegenstaande de diepgaande mirakels jullie hadden hen gemanifesteerd. De
'.disbelievers tussen hen zeiden, `THIS is uiteraard magie
Herdenk die ik de gevolg bezielde: `YOU wil geloven in Mij en Mijn " [ :]
" '.gezant.' Zij zeiden, `WE hebben geloofd, en beer beleven die wij zijn voordragers
Herdenken die het gevolg zei, "O Jezus, zoon van Maria, kan uw Lord [ :]
omlaag naar ons een smulpartij van de lucht opzenden?" Hij zei, "Jullie moeten
".reverence GOD, als jullie zijn gelovigen
Zij zeiden, "Wij toewensen om ervan te eten, en om onze harten gerust te [ :    ]
stellen, en om te weten zeker die jullie hebben ons de waarheid verteld. Wij zullen
".getuigen daarvan dienen als
Said Jesus, de zoon van Maria, "Onze god, onze Lord, zenden omlaag naar [ :
]
ons een smulpartij van de lucht op. Gelaten het brengen volop voor allen en een ieder
van ons, en een voorteken van Jullie. Bevoorraad voor ons; Jullie zijn de beste
".Aanbieder
GOD zei, "ik zend het waas. Anyone tussen jullie die disbelieves na het dit, ik [ : ]
".zal hem tuchtigen als ik nooit strafte anyone anders af
GOD zal zeggen, "O Jezus, zoon van Maria, zull jullie zeggen naar de [ : ]
mensen, `MAKE mij en mijn moeder idoolen buiten GOD?' " Hij zal zeggen, "Be
Jullie verheerleek. Ik kon niet slaken wat niet gelijk hebb. Hebb ik zei het, Jullie reeds
zouden hebben het geweten. Jullie mijn gedachtes weten, en ik niet Uw gedachtes
.weet. Jullie weten alle de geheimen
ik vertelde hen slechts wat Jullie beveelden me om, die te zeggen: `YOU " [ :
]
willen verheerlijken GOD, mijn Lord en uw Lord.' Ik was een getuige tussen hen voor
zolang ik leefde ermee. Wanneer Jullie mijn leven eindigden op land, Jullie werden de
.Watcher overheen hen. Jullie alle dingen beleven
If Jullie hen tuchtigen, zij zijn Uw bestanddelen. Als Jullie hen begenadigen, " [ :]
".zijn Jullie de Almachtige, Most Wise
GOD zal verkondigen, "Dit is per dag wanneer de eerlijk zal door hun [ :]
truthfulness geredden worden." Zij hebben tuinen met vloeiende kreeken verdiend. Zij
abide daarin voor altijd. GOD is blij ermee, en zij zijn blij met Hem. Dit is de grootst
.zegepraal
Naar GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land, en alles erin, [ :]
.en Hij is Omnipotent
.
(Levende have (Al-an'am -
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Pluim zijn naar GOD, die maakte de luchten en het land, en maakte de duisternis [ :]
.en de hel. Alsnog, diegenen die disbelieve in hun Lord continueren om af te wijken
Hij is de Een die jullie maakte van de drek, dan voorbeschikten uw leven [ :]
spanne, een leven spanne da’s wist slechts naar Hem. Alsnog, jullie continueren om te
.twijfelen
Hij is de een GOD in de luchten en het land. Hij weet uw geheimen en uw [ :    ]
.verklaringen, en Hij weet alles jullie winnen
Onvoorwaardelijk type drukproef bedraagt hen van hun Lord, zij versturen [ :
]
.ervan, in de tegenzin
Sedert de zij verwierpen de waarheid wanneer het bedroeg hen, zij hebben de [ : ]
.consequenties van hun heedlessness opgelopen
Hebben zij niet hoeveel generaties aangetroffen alvorens hen wij hebben [ : ]
vernietigd? Wij hen vestigden op land meer dan wij deden voor jullie, en wij
douchten hen met de zegeningen, gul, en wij hen bevoorraadden met vloeiende
kreeken. Wij dan hen vernietigden vanwege hun zondes, en wij vervingen andere
.generatie in hun plaats
Zelfs als wij zonden omlaag ernaar een lichamelijk boek op, uitgeschreven op de [ :
]
krant, en zij beroerd er mee hun hands, diegenen die disbelieved zouden hebben
".gezegd, "Dit is niet meer dan knappe magie
Zij ook zeiden, "Als slechts een engel kon met hem neerdalen!" Hebb wij een [ :]
engel zonden, de hele materie zal geëindigd zijn, en zij zouden niet langer zijn
.respited
Hadden wij een engel zonden, wij zouden hem in de vorm van een man hebben [ :]
gezonden, en wij zouden hen hebben behouden evenals verwarden als zij worden nu
.verwarren
Gezanten alvorens jullie zijn bespot. Het is diegenen die gespote hen die de [ :]
.consequenties doorstond van hun vrolijk maken zich over
".Zeggen, "Trekken het land en de consequenties tekenen voor de rejectors aan [ :]
Zeggen, "Naar welk behoort alles in de luchten en het land?" Zeg, "Naar [ :]
GOD." Hij heeft gedecreteerd dat barmhartigheid is Dagen bijvoeglijke bepaling. Hij
zal zeker jullie alle op de Dag van De verrijzenis ontbieden, welk is onvermijdelijk.
.De een die raken kwijt hun geesten zijn diegenen die disbelieve
To Hem behoort allemaal die resideert des avonds en de dag. Hij is de Hearer, [ :    ]
.de Knower
Zeggen, "Shall I roeien met de riemen bij uitzondering GOD als een Lord en [ :
]
Magister, wanneer Hij is de Initiatiefnemer van de luchten en het land, en Hij voedt
maar is niet fed?" Zeg, "ik word gebeveeld te zijn de meeste aanhankelijke
" '.voordrager, en, `DO niet zijn een idool worshiper
Zeg, "ik vrees, als ik niet gehoorzaamde mijn Lord, de retribution van een [ : ]
.ontzagwekkende dag
Wie "ook wordt (de retribution) geredetwist, daarover dag, heeft Zijn ' [ : ]
".barmhartigheid verkregen. En dit is de grootst zegepraal
Als GOD jullie beroert met de tegenslag, geen kunnen het behalve Hij [ :
]
.ontzetten. En als Hij jullie beroert met een zegening, Hij is Omnipotent
.Hij is Opperste ten Zijn schepsels. Hij is de Most Wise, de Bewust [ :]
Zeggen, "Wiens getuigenis is de grootst?" Zeg, "GOD. Hij is de getuige tussen [ :]
mij en jullie die deze Quran is naar me geinspireerd, om het naar jullie en whomever
het draagwijdtes te preken. Metterdaad, jullie doorstaan beleven die er zijnen andere
goden buiten GOD." Zeg, "ik getuig niet als jullie doen; Er is slechts een god, en ik
".uw afgodendienst loocheen
Die naar welk wij hebben gegeven de bijbel herkenen dit als zij herkenen hun [ :]
.eigen kinderen. De een die raken kwijt hun geesten zijn diegenen die geloven niet
Die is meer kwaad dan een die slingert GOD, of verwerpt Zijn openbaringen? [ :]
.De transgressors nooit slagen
Op de dag wanneer wij ontbieden hen alle, wij zullen het idool worshipers [ :]
"?vragen, "Waar de idoolen jullie zeten
Hun rampzalige antwoord zal, "Door GOD onze Lord, wij nooit waren idool [ :    ]
".worshipers
Opmerking op welke wijze zij logen zichzelf voor, en hoe de idoolen zij [ :
]
.hadden verzonnen hebben hen verlaten
Enkel van hen horen jullie aan, maar wij adapteren sluiers op hun harten om [ : ]
hen van de betrekking, en doofheid in hun oren te stremmen. Zodoende,
onvoorwaardelijk type drukproef zij aantreffen, zij kunan niet geloven. Zodoende,
wanneer zij bedragen betoog met jullie, de disbelievers zeggen, "Deze zijn relaasen
".van het verleden
Zij stoten anderen hieruit (Quran) af, als zij zichzelf verblijf vandaan ervan, en [ : ]
.zodoende, zij slechts vernietigen zich zonder vernemend
Als maar jullie konden hen zien wanneer zij confronteren de hellfire! Zij [ :
]
zouden dan, "Smart naar ons zeggen. Oche, wij toewensen wij konden weg back, en
".nooit verwerpen onze openbaringen van Lord, en verenig de gelovigen
Metterdaad, (zij slechts zeggen dit omdat) hun geheimen zijn blootgestelld. Als [ :]
.zij verslechteren, zullen zij precies gelijke misdaden begaan. Zij zijn leugenaars
Zij zeggen (onderbewust), "Wij leven slechts dit leven; Wij zullen niet worden [ :]
".herleefd
Als jullie konden slechts hen zien wanneer zij keet voor hun Lord! Hij zou [ :    ]
zeggen, "Is dit niet de waarheid?" Zij zouden, "Ja, door onze Lord zeggen." Hij zou
".zeggen, "Jullie hebben de retribution door uw ongeloof opgelopen
Verliezers metterdaad zijn diegenen die disbelieve in de ontmoeting GOD, [ :    ]
totdat het uur bedraagt hen plotseling, dan zeggen, "Wij intens spijten verspilling onze
levens in deze wereld." Zij zullen ladingen van hun zondes op hun back dragen; Welk
!kwaad vracht
Het leven ondermaans is niet meer dan illusie en nietigheid, poosje de [ :    ]
domicilie van het Hiernamaals is ver better voor de gerechtvaardigd. Begrijpen jullie
!?niet
Wij weten die jullie mogen worden door verdriet wat zij zeggen. Jullie moeten [ :        ]
weten die het is van niet jullie die zij verwerpen; Het is openbaringen VAN DE GOD
.die de kwaadaardige veronachtzaming
Gezanten alvorens jullie zijn verworpen, en zij standvastig voet bij stuk hielden [ :   
]
in het gezicht van de verwerping. Zij werden nagejaagd totdat onze overwinning
bedroeg hen. Zodanig is systeem VAN DE GOD die zal nooit bewegen. De
.geschiedenis van Mijn gezanten zodoende de precedenten stelt voor jullie in
Als hun verwerping beweegt tot zijn ook veel voor jullie, jullie moeten weten [ :    ]
die zelfs als jullie een tunnel groeven door het land, of een ladder klommen in de
lucht, en een mirakel produceerden voor hen (zij nog zouden) niet geloven. Hebb
GOD willed, Hij kan hebben hen, eenstemmig geleid. Daarom, gedragen niet zoals
.de onwetende een of anders
Het enige een of anders te veroorzaken reactie zijn diegenen die horen. GOD [ :    ]
.herleeft de dood; Zij uiteindelijk komen op Hem terug
Zij zeiden, "Als slechts een sommige voorteken kon naar hem van zijn Lord [ :   
]
neerdalen!" Zeg, "GOD is in staat om omlaag een voorteken op te zenden, maar meest
".van hen weten niet
Alle de schepsels op land, en alle de vogelstand die vliegen vleugels mee, zijn [ :    ]
gemeenschappen jullie verkiezen. Wij niets lieten buiten dit boek. Naar hun Lord, alle
.deze schepsels zullen geroepen worden
Diegenen die nee zeggen tegen onze drukproefen zijn dove en dom, in totale [ :    ]
duisternis. Whomever GOD willen, Hij zendt op het verkeerd pad op, en whomever
.Hij willen, Hij leidt een rechtdoorzee paadje binnen
Zeggen, "Wat als GOD retribution bedroeg jullie, of het uur bedroeg jullie: [ :
]
"?Zouden jullie bij uitzondering GOD smeken, als jullie zijn eerlijk
Het feit is: Maar Hem jullie afsmeken, en Hij beantwoordt aan uw gebed, als [ :
]
.Hij zo willen, en jullie uw idoolen vergeten
Wij hebben (gezanten) naar de gemeenschappen opgezonden alvorens jullie, en [ :
]
.wij hen steken naar de test door de tegenslag en ontbering, die zij mogen afsmeken
Als maar zij afsmeekten wanneer onze test hen verdroot! Ter vervanging, hun [ :
    ]
.harten werden, en de duivel opgesmukt hun werken in hun ogen gestaald
wanneer zij zodoende negeren de boodschap gegevene ernaar, wij stelen voor [ :

]
hen de poorten van allemaal open. Dan, evenals zij verblijden zich in wat werd ernaar
.gegeven, wij tuchtigen hen plotseling; Zij geworden volkomen verbluft
De kwaadaardig worden zodoende vernietigd. Pluim zijn naar GOD, Lord van [ :
]
.de schepping
Zeggen, "Wat als GOD pakte uw verhoor af en uw gezichtsvermogen, en uw [ :
]
geesten bezegeelde; Welk god, bij uitzondering GOD, kan deze voor jullie herladen?"
Opmerking op welke wijze wij legen de openbaringen uit, en opmerking op welke
!wijze zij nog wijken
Zeggen, "Wat als GOD retribution bedroeg jullie plotseling, of na een [ :

]
"?aankondiging, is het niet de kwaadaardige die lopen annihilation op
Wij geen gezanten zenden behalve als koeriers van goed nieuwtje, alsmede [ :
]
warners. Diegenen die geloven en vernieuwing hebben niets om te vrezen, evenmin
.zal zij droevig stemen
Zoals voor diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen, zij lopen de [ :
]
.retribution voor hun boosaardigheid op
Zeg, "ik zeg niet naar jullie die ik de schatten bezit van GOD. Evenmin doen ik [ : ]
de toekomst weet. Evenmin doen ik zeg naar jullie die ik ben een engel. Ik eenvoudig
voortvloei wat wordt naar me onthullen." Zeg, "Is de blind gelijk als de seer?
"?Weerkaatsen jullie niet
En preken met het dit (Quran) naar diegenen die reverence de roepend voor [ : ]
hun Lord - zij hebben geen buiten Hem als een Lord en Magister, evenmin een
.advocaat - die zij mogen verlossing verkrijgen
En ontzetten niet diegenen die bezweren hun Lord dag en avond, bestedend [ : ]
zich naar Hem louter. Jullie zijn niet verantwoordelijk voor hun bestek, evenmin zijn
zij verantwoordelijk voor uw bestek. Als jullie hen ontzetten, zullen jullie een
.transgressor
Wij zodoende de mensen testen door elkaar, naar laten zij zeggen (mockingly), [ :     ]
"Zijn deze de mensen tussen ons welk worden door GOD gezegend?" Let GOD niet
?van de erkentelijke een of anders op
wanneer diegenen die geloven in onze openbaringen bedragene jullie, jullie [ :
]
willen zeggen, "Salmun `ALAYKUM (Vrede zijn aan jullie). Uw Lord heeft
gedecreteerd dat barmhartigheid is Dagen bijvoeglijke bepaling. Zodoende, anyone
tussen jullie die een zonde begaat buiten de onwetendheid, en berouwt daarna en
".vernieuwingen, toen Hij Begenadigt, Most Merciful
Wij zodoende legen de openbaringen uit, en de wegen vertonen van de [ : ]
.kwaadaardig
Zeg, "ik word van verheerlijkend verboden wat jullie verheerlijken tevens [ : ]
GOD." Zeg, "ik zal niet uw meningen volgen. Anders, ik zal verdwalen, en niet zijn
".geleidde
Zeg, "ik vaste drukproef heb van mijn Lord, en jullie hebben het geweigerd. Ik [ :
]
beheers mij niet de retribution jullie uitdagen me om te brengen. Oordeel behoort met
".GOD louter. Hij de waarheid debiteert, en Hij is de beste rechter
Zeggen, "If I beheerste mij de retribution jullie uitdagen me om te brengen, de [ : ]
hele materie zouden langgeleden geëindigd zijn. GOD weet best die de kwaadaardig
".zijn
With Hem zijn de oplossingen naar alle geheimen; Geen hen weet behalve Hij. [ : ]
Hij alles weet op land en in de zee. Niet een valt vel zonder Zijn kennis uit. Evenmin
is er een zaadkorrel in de dieptes van de voedingsbodem. Evenmin is er iets nat of
.dor, da’s niet registreerde binnen diepgaande melding
Hij is de Een die jullie steekt naar de dood bij nacht, en weet zelfs de kleinst [ : ]
van uw handelingen overdag. Hij herleeft jullie iedere morgen, totdat uw leven
spanne wordt volbracht, dan naar Hem is uw ultieme terugkomst. Hij zal dan jullie
.informeren van het alles jullie hadden gedaan
Hij is Opperste ten Zijn schepsels, en Hij benoemt lijfwachten om jullie te [ : ]
behoeden. Wanneer de benoemde tijdperk van de dood bedraagt elk van jullie, onze
.gezanten hem steken naar de dood terstond
Toen eenieder wordt GOD, hun rechtmatige Lord en Magister teruggekomen [ : ]
.op. Absoluut, Hij is de ultieme rechter; Hij is de meeste accurate Reckoner
Zeggen, "Die kan jullie van de duisternis van het land of de zee behoeden?" [ :     ]
Jullie bezweren Hem luid en ondershands: "Als Hij behoedt ons ditmaal, wij zullen
".uitentreuren erkentelijk
Zeggen, "GOD behoedt jullie ditmaal, en andere tijdperken ook, toen jullie nog [ :
]
".zetten idoolen tevens Hem op
Zeggen, "Hij in beslist staat om aan jullie retribution van boven jullie, of van [ : ]
onder uw voeten te storten. Of Hij kan jullie in de groeperingen onderverdelen en
hebb jullie proeven elkaarse tirannie. Opmerking op welke wijze wij legen de
".openbaringen uit, die zij mogen begrijpen
Uw mensen hebben dit verworpen, hoewel het is de waarheid. Zeg, "ik ben zijn [ : ]
".een beschermer ten jullie
.Iedere voorspelling hierin zal vrijaf bedragen, en jullie zullen zeker vernemen [ :
]
Als jullie aantreffen diegenen die vrolijk maken zich over onze openbaringen, [ : ]
jullie willen ontwijken hen totdat zij delven in ander onderhevig. Als de duivel
veroorzaakt jullie moeten zich vergeten, dan, zodra jullie herinneren zich, zitten niet
.met zodanig kwade mensen
De gerechtvaardigd zijn niet verantwoordelijk voor de uitingen van die [ : ]
mensen, maar het mag helpen om hen te manen; Misschien zij mogen worden
.geredden
Jullie willen veronachtzaming diegenen die nemen hun godsdienst tevergeefs, [ :
]
alsof het is een maatschappelijke functie, en worden totaal in dit wereldse leven
geabsorbeerd. Memoreer met het dit (Quran), lest een geest mag de consequenties van
zijn kwade verdiensten doorstaan. Het heeft geen buiten GOD als een Lord en
Magister, evenmin een advocaat. Als het kon elk offreren type losgeld, het zal niet
worden geaccepteerd. Zij de consequenties doorstaan van de kwade werken zij
winnen; Zij hebben helse drankjes, en een pijnlijk retribution vanwege hun ongeloof
.opgelopen
Zeggen, "Willen wij afsmeken, buiten GOD, wat bezit geen mogendheid om [ :
]
ons te bevoordelen of ons bezeren, en omdraaien op onze hakken na GOD ons geleid?
Alsdan, wij zouden verbinden die erop hielden door de duivels na, en wedergegeven
volkomen verward, poosje hun vrienden proberen om hen te behoeden: `STAY met
ons aan de rechterzijde paadje.' " Zeg, 'leiding VAN DE 'GOD gelijke de hebben
leiding overeen. Wij worden gebeveeld om de Lord van de schepping te menen te
.mogen
En om de Contact Prayers (Salat) te verrichten, en naar reverence Hem - Hij is " [ :
]
".de Een voor welk jullie zullen (voor de bestek) geroepen worden
Hij is de Een die maakte de luchten en het land, eerlijk. Wanneer Hij zegt, [ :
    ]
"Zijn," het is. Zijn woord is de absolute waarheid. Alle soevereiniteit behoort bij Hem
de dag de toeter wordt geblazd. Knower van alle geheimen en verklaringen, Hij is de
.Most Wise, de Bewust
Herdenken dat Abraham zei naar zijn vader Azar, "Hoe kon jullie verheerlijken [ :
]
standbeelden als goden? Ik aantref die jullie en uw mensen hebben ver op het
".verkeerd pad gegaan
Wij manifesteerden Abraham de verwondert ons van de luchten en het land, en [ :
]
:hem zegenden met de zekerheid
wanneer de avond viel, hij een lichtende planeet zag. "Misschien dit is mijn [ :
]
Lord," hij zei. Wanneer het verdween, zei hij, "ik vind aardig niet (goden) die
".verdwijn
wanneer hij zag de maan komende, hij zei, "Misschien dit is mijn Lord!" [ :

]
".Wanneer het verdween, zei hij, "Tenzij mijn Lord gidsen mij, ik zal met de strayers
wanneer hij aantrof the sun opkomen, hij zei, "Dit moet mijn Lord zijn. Dit is [ :
]
de grootst." Maar wanneer het ingestellen, hij zei, "O mijn mensen, ik uw
.afgodendienst beschuldig
ik heb besteed mijzelf absoluut naar de Een die startte de luchten en het land; " [ :
]
".Ik zal nooit zijn een idool worshiper
Zijn mensen disputeerden met hem. Hij zei, disputeren jullie' met mij [ :]
omstreeks GOD, na Hij' heeft me geleid? Ik geen vrees heb van de idoolen jullie
zeten. Niets kan naar me, geschieden tenzij mijn Lord willen het. Mijn kennis van
?Lord vat alle dingen om. Zouden jullie niet nemen luisteren
Waarom moet ik uw idoolen schromen? Het is jullie welk moeten bang zijn, " [ :]
sedert jullie verheerlijken voor GOD idoolen die zijn volkomen machteloos om jullie
"?te helpen. Welk kant verdient meer van de zekerheid, als jullie weten
Diegenen die geloven, en verontreinigen niet hun overtuiging met de [ :]
.afgodendienst, heeft de perfecte zekerheid verdiend, en zij worden werkelijk geleid
Zodanig was onze argument, waarmee wij Abraham ondersteunden tegen zijn [ :    ]
mensen. Wij verhefen whomever wij zullen naar hogere rangen. Uw Lord is Most
.Wise, Omniscient
En wij gunden hem Isaac en Jacob, en wij geleidden beide van hen. Op [ :
]
dezelfde manier, wij Noah geleidden voor die, en van zijn nageslacht (wij geleidden)
David, Solomon, Arbeidsplaats, Jozef, Mozes, en Aaron. Wij zodoende vergelden de
.gerechtvaardigd
.Ook, Zachariah, John, Jezus, en Elias; Alle waren gerechtvaardigd [ : ]
And Ismail, Elisha, Jonah, en Kavel; Allen van deze wij onderkenden overheen [ : ]
.alle de mensen
Van tussen hun voorouders, hun nageslacht, en hun broers en zus, wij kozen [ :
]
.vele, en wij hen geleidden binnen rechtdoorzee paadje
Zodanig is leiding VAN DE GOD, waarmee Hij gidsen whomever Hij kiest [ :]
van tussen Zijn bediendeen. Hebb elk van hen vielen in de afgodendienst, hun werken
.zouden vernietigd zijn
Dat waren de een naar welk wij hebben de bijbel, wijsheid, en prophethood [ :]
gegeven. Als deze mensen disbelieve, wij zullen anderen in hun plaats vervangen, en
.de nieuwe mensen zullen niet zijn disbelievers
Deze zijn de een geleidden door GOD; Jullie willen worden in hun voetsporen [ :]
geleid. Zeg, "ik niet jullie vraag voor elk wedde. Dit is maar een boodschap voor alle
".de mensen
Zij nooit taxeerden GOD als Hij moet worden getaxeerd. Zodoende, zij zeiden, [ :]
"GOD niets kondigt naar elk menselijke wezen af." Zeg, "Die dan onthulde de bijbel
dat Mozes bracht, met hel en leiding voor de mensen?" Jullie brengen omlaag op
papieren om het aan, poosje verhullend veel het bekend te maken. Jullie werden
onderwezen wat jullie nooit wisten - jullie en uw ouderpaar. Zeg, "GOD (is de Een
.die onthulde het)," dan hen laten in hun heedlessness, gespeel
Dit ook is een gelukzalige bijbel die wij hebben onthullen, bekrachtigende de [ :]
vorige bijbels, die jullie mogen de meeste belangrijke gemeenschap en alle die
daaromheen waarschuwen. Diegenen die geloven in het Hiernamaals zal in het dit
.(bijbel) geloven, en zal de Contact Prayers (Salat) verrichten
Die is meer kwaad dan een die fabriceert onwaarheden en bijvoeglijke [ :    ]
bepalingen hen naar GOD, of zegt, "ik heb goddelijke inspiratie ontvangen," wanneer
geen zodanig inspiratie hebb werd naar hem gegeven, of hebb zegt, "ik gelijk
schrijven als openbaringen VAN DE GOD?" Als maar jullie konden de transgressors
ten tijde van dood aantreffen! De engelen breiden hun hands ernaar uit, zeggend,
"Gelaten gaan van uw geesten. Vandaag, jullie hebben een schandelijk retribution
voor zeggend omstreeks GOD bij uitzondering de waarheid opgelopen, en voor wezen
.ook arrogant om Zijn openbaringen te accepteren
Jullie zijn naar ons teruggekomen als enkelingen, evenals wij maakten jullie " [ :
]
de eerst tijdperk, en jullie hebben ontgroeid wat wij bevoorraadden voor jullie. Wij
treffen niet met jullie de advocaten aan die jullie verafgoodden en geëist die zij zullen
jullie helpen. Alle stropdassen tussen jullie zijn gescheiden; De idoolen jullie
".rechtzeten hebben jullie verlaten
GOD is de Een die veroorzaakt de zaadkorrels en de zaden om en ontkiemen te [ : ]
kraken. Hij de bestaan produceert van de dood, en de dood van het bestaan. Zodanig
!is GOD; Hoe konden jullie afwijken
Op de krak van de dageraad, Hij veroorzaakt de morgen om te bovenkomen. [ : ]
Hij maakte de avond nog, en Hij gaf the sun weer en de maan om berekening
.apparaten te dienen als. Zodanig is het ontwerp van de Almachtige, de Omniscient
And He is de Een die maakte de sterren moet jullie tijdens de duisternis, op [ :
]
land en op de zee geleiden. Wij zodoende de openbaringen verduidelijken voor
.mensen die weten
Hij jullie startte van eenpersoons, en uw paadje beslisten, alsmede uw laatste [ :]
bestemming. Wij zodoende de openbaringen verduidelijken voor mensen die
.begrijpen
Hij is de Een die zendt omlaag van de lucht water op, waarbij wij produceren [ :]
alle types planten. Wij produceren van de groene materiele menigtes van het complex
zaadkorrels, palm bomen met hangende bundels, en tuinen van de druiven, olijven en
granaatappel; Vruchten die zijn lijkend op, alsnog ongelijkvormig. Opmerking hun
vruchten als zij verbouwen en rijp worden. Deze zijn voortekenen voor mensen die
.geloven
Alsnog, zij rechtgezet buiten GOD idoolen van tussen de jinns, hoewel Hij is [ :]
de Een die hen maakte. Zij zelfs bijvoeglijke bepaling naar Hem zoons en dochters,
zonder elk kennis. Zijn Hij verheerleek. Hij is de Most High, ver boven hun
.aanspraken
The Initiator van de luchten en het land. Hoe Hij een zoon hebben, wanneer [ :]
Hij nooit kunn een maat gehad? Hij alle dingen maakte, en Hij let geheel van alle
.dingen op
Zodanig is GOD uw Lord, er is geen god behalve Hij, de Schepper van alle [ :]
.dingen. Jullie willen verheerlijken Hem louter. Hij is in de controle van alle dingen
Geen visioen kan Hem omvatten, maar Hij vat alle visioen om. Hij is de [ :    ]
.Medelevend, de Bewust
Enlightenments heeft jullie van uw Lord bedragen. Zoals voor diegenen die [ :
]
kunnen aantreffen, zij doen zo voor hun eigen handelswaar, en diegenen die zwenk
.blind, doen zo naar hun eigen nadeel. Ik ben niet uw beschermer
Wij zodoende legen de openbaringen uit, om uit te wijzen die jullie hebben [ : ]
.kennis ontvangen, en hen te verduidelijken voor mensen die weten
Voortvloeien wat wordt naar jullie van uw Lord onthullen, er is geen god [ : ]
.behalve Hij, en negeren het idool worshipers
Hadden GOD willed, zij zouden niet hebben idoolen vereerd. Wij niet [ :
]
.benoemden jullie als hun beschermer, evenmin zijn jullie hun pleitbezorger
ketteren geen idoolen zij rechtgezet buiten GOD, lest zij vloeken en vloeken [ :]
GOD, buiten de onwetendheid. Wij hebben de werken van iedere groepering in hun
ogen versierd. Uiteindelijk, zij komen op hun Lord terug, toen Hij te verstaan geeft
hen van het alles . zij hadden gedaan
Zij vloekten door GOD, plechtig, die als een mirakel bedroeg hen, zij zouden [ :]
zeker geloven. Zeg, "Mirakels gekomen slechts van GOD." Voor alle jullie weten, als
.een mirakel bedragene hen deed, zij zouden naar disbelieve continueeren
Wij controleren hun geesten en hun harten. Zodoende, sedert hun beslissing is [ :]
.naar disbelieve, wij hen laten in hun zondes, blundering
Zelfs als wij omlaag de engelen ernaar opzonden; Zelfs als de dood spraken [ :]
hen aan; Zelfs als wij ontboden iedere mirakel alvorens hen; Zij kunan niet geloven
.tenzij GOD willen het. Metterdaad, meest van hen zijn onwetend
Wij hebben de vijanden van iedere voorspeller - menselijke veroorloofd en [ :]
jinn duivels - te inspireren in elkaar in de waan verkeren woorden, om te bedriegen.
Hebb uw Lord willed, zij zouden niet hebben het gedaan. Jullie willen negeren hen en
.hun verzinsels
Dit is te gelaten de geesten van die die geloven niet in het Hiernamaals horen [ :    ]
zodanig verzinsels aan, en hen accepteren, en zodoende hun echte veroordelingen
.belichten
Shall I zoeken bij uitzondering GOD als een bron van de wet, wanneer Hij [ :
]
heeft onthullen naar jullie dit boeken gedetailleerd vol? Diegenen die gekregene de
bijbel herkenen die het is van uw Lord, eerlijk onthullen. Jullie willen niet elk twijfel
.huisvesten
Het woord van uw Lord is compleet, in de waarheid en rechtvaardigheid. [ : ]
.Niets willen Zijn woorden annuleren. Hij is de Hearer, de Omniscient
Als jullie de meerderheid gehoorzamen van mensen op land, zij zullen jullie [ : ]
van de paadje van GOD latenen vloei. Zij tvloeien slechts vermoeden voor; Zij slechts
.raden
Your Lord oplet geheel van die die verdwalen Zijn paadje, en Hij oplet geheel [ :
]
.van die die worden geleid
Jullie willen eten daaruit waarop naam VAN DE GOD is uitgesproken, als [ :]
.jullie werkelijk geloven in Zijn openbaringen
Waarom moeten jullie niet eten daaruit waarop naam VAN DE GOD is [ :]
genoemd? Hij heeft voor jullie gedetailleerd wat wordt voor jullie verboden, tenzij
jullie worden gedwongen. Metterdaad, vele mensen anderen misleiden met hun
.persoonlijke meningen, zonder de kennis. Uw Lord let geheel van de transgressors op
Jullie willen duidelijke zondes ontwijken, alsmede de verborgene een of [ :]
.anders. Diegenen die hebben gewonnen zondes zal zeker hun zondes betalen voor
eten Niet daaruit waarop de naam van GOD is niet genoemd, daarvoor is een [ :]
verschrikking. De duivels bezielen hun geallieerden moeten met jullie disputeren; Als
.jullie hen gehoorzamen, zullen jullie idool worshipers
Is een die was dode en wij gunden hem leven, en hem bevoorraadde met hel [ :]
die in staat stelt hem tussen de mensen zich verroeren, opgewassene in totale
duisternis waarvan hij kan nooit uitstijgen? De werken van de disbelievers worden
.zodoende in hun ogen versierd
Wij de leidinggevende misdadigers laten van iedere gemeenschap om en [ :    ]
blauwdruk samen te zweren. Maar zij slechts complot en blauwdruk tegen hun eigen
.geesten, zonder vernemend
wanneer een machtige drukproef bedraagt hen, zij zeggen, "Wij zullen niet [ :
]
geloven, tenzij wij worden gegeven wat wordt naar gezanten VAN DE GOD
gegeven!" GOD weet precies die is best gekwalificeerd om Zijn boodschap af te
leveren. Zodanig misdadigers zullen debasement op GOD, en verschrikkelijk
.retribution dientengevolge van hun kwaad bekokstovend verduren
Whomever GOD willen om te dirigeren, Hij geeft zijn borstkas wijde [ : ]
ontluiken naar De submissie weder. En whomever Hij willen om op het verkeerd pad
op te zenden, Hij geeft zijn borstkas opnverdraagzaame en benarde, zoals een die
klimmen naar de lucht weder. GOD zodoende een vloek monteert aan diegenen die
.vuil om te geloven
Dit is de rechtdoorzee paadje naar uw Lord. Wij hebben de openbaringen [ : ]
.uitgelegd voor mensen die nemen luisteren
Zij hebben de domicilie van de vrede op hun Lord verdiend; Hij is hun Lord [ :
]
.en Magister, als een vergelding voor hun werken
De dag zal komen wanneer Hij roept alle hen (en zegt): "O jullie jinns, jullie [ :]
hebben menigtes van humans geëist." Hun menselijke kameraden zullen zeggen, "Our
Lord, wij genoten van elkaars bedrijf totdat wij verspild het leven spanne Jullie
hadden voor ons verstrakt." Hij zal zeggen, "Helle is uw bestemming." Zij abide
daarin voor altijd, overeenkomstig de wil VAN DE GOD. Uw Lord is Wijse,
.Omniscient
Wij zodoende paren de kwaadaardige te zijn kameraden van elkaar, als een [ :]
.straf voor hun zondes
O jullie jinns en humans, jullie niet in ontvangst nemen gezanten van tussen [ :    ]
jullie, die verhaald naar jullie Mijn openbaringen, en gewaarschuuwde jullie
omstreeks de ontmoeting van deze dag? Zij zullen zeggen, "Wij doorstaan beleven
tegen ons." Zij waren totaal preoccupied met het wereldse leven, en zij zullen getuige
.tegen zichzelf dragen die zij waren disbelievers
Dit is om te manifesteren die uw Lord nooit vernietigt elk gemeenschap [ :    ]
.onrechtvaardig, poosje zijn mensen zijn onwetend
Eenieder zal een rang evenredig met hun daden verkrijgen. Uw Lord is nooit [ :    ]
.onwetend van het iets zij doen
Your Lord is de Rich One; Bezitter van alle barmhartigheid. Als Hij willen, [ :        ]
Hij kan jullie afschaffen, en vervangen whomever Hij willen in uw plaats, evenals Hij
.jullie produceerde van de nageslacht van anderman
Wat wordt beloofd naar jullie zullen vrijaf bedragen, en jullie kunnen nooit [ :   
]
.het ontduiken
Zeggen, "O mijn mensen, uw best doen, en zo wil I. Jullie zal zeker uitvinden [ :    ]
.die de ultieme overwinnaaren zijn." Beslist, de kwaadaardig zal nooit slagen
Zij zelfs vernietigde een gedeelte van de mondvoorraad VAN DE GOD van [ :    ]
de oogsten en levende have, zeggende, "Deze gedeelte behoort bij GOD," volgens
hun aanspraken, "en deze gedeelte behoort bij onze idoolen." Niettemin, wat werd
vernietigd voor hun idoolen nooit GOD trof, poosje de gedeelte zij vernietigd voor
.GOD telkens gingen naar hun idoolen. Kwaad metterdaad is hun oordeel
Zodoende waren het idool worshipers vernikkelde door hun idoolen, naar de [ :   
]
uitgebreidheid van de moordpartij hun eigen kinderen. Inderdaad, hun idoolen grote
pijn brengen aan hen toe, en hun godsdienst verwarren voor hen. Hebb GOD willed,
.zij zouden niet hebben het gedaan. Jullie willen negeren hen en hun verzinsels
Zij zeiden, "Deze zijn levende have en oogsten die worden verboden; Geen [ :    ]
ieder willen hen biken behalve whomever wij veroorloven," zo zij declareerden. Zij
ook verboden de helpend van sommige levende have. Zelfs de levende have zij aten,
zij nooit spraken naam VAN DE GOD uit als zij hen opofferden. Zodanig zijn
vernieuwingen kenden naar Hem toe. Hij zal zeker requite hen voor hun
.vernieuwingen
Zij ook zeiden, "Wat is in de buiken van deze levende have wordt exclusief [ :    ]
voor de manspersonen tussen ons gebesproken, en verboden voor onze vrouwen."
Maar als het was een alsnog geboorte, zij toegelatene hun vrouwen moeten daarin
splitsen. Hij zal beslist requite hen voor hun vernieuwingen. Hij is Most Wise,
.Omniscient
Verliezers metterdaad zijn diegenen die gediode hun kinderen dwaas, wegens [ :
]
hun onkunde, en verboden wat GOD heeft voor hen gestijfd, en volgden
.vernieuwingen toegekennen naar GOD. Zij hebben verdwaald; Zij worden niet geleid
Hij ligt de Een die de tuinen vast, trellised en untrellised, en palm bomen, en [ :
]
oogsten met verschillende smaakvermogens, en olijven, en granaatappel - vruchten
die zijn lijkend op, alsnog ongelijkvormig. Eten van hun vruchten, en de schuldige
.aalmoes geef op de dag van de oogst, en niets vergooien. Hij geen verkwisters bemint
Enkel levende have voorraad jullie met de verscheping, alsmede beddengoed [ :
]
materielen. Eten van de mondvoorraad VAN DE GOD naar jullie, en geen trees
.volgen van Satan; Hij is uw meeste vurige vijand
Acht types levende have: Aangaande de twee types schaap, en de twee types [ :
    ]
geiten, zeggen, "Is het de twee manspersonen die Hij verbood, of de twee vrouwtjes,
of de inhoud van de baarmoeders van de twee vrouwtjes? Vertel me wat jullie weten,
".als jullie zijn eerlijk
Aangaande de twee types kamels, en de twee types vee, zeggen, "Is het de [ :

]
twee manspersonen die Hij verbood, of de twee vrouwtjes, of de inhoud van de
baarmoeders van de twee vrouwtjes? Waren jullie beleeft wanneer GOD zodanig
verboden decreteerde voor jullie? Die is meer kwaad dan diegenen die bekokstoven
zodanig onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD? Zij zodoende de
".mensen misleiden zonder de kennis. GOD niet zodanig kwade mensen geleidt
Zeg, "ik verneem niet in de openbaringen gegeven naar me elk etenswaar da’s [ :
]
) :verbood voor elk eater behalve
) ,kadaver (
bloed komen, (tegen (
het vlees van de zwijnen, daarvoor wordt, en (verontreinigd (   
het vlees van de beesten lasterlijk gewijd aan bij uitzondering GOD." Als ieder (

wordt gedwongen (om deze) te eten, zonder wezen beraadslagen of boosaardige, dan
.uw Lord is Forgiver, Most Merciful
Want diegenen die zijn Joodse wij beesten verboden met onverdeelde hoeven; [ :
]
En van de vee en schaap wij de vet verboden, behalve die welk wordt hun back, of in
de viscera, of met het gebeente getekeergad. Die was een retribution voor hun zondes,
.en wij zijn eerlijk
Als zij disbelieve jullie, dan zeggen, "Your Lord oneindige barmhartigheid [ :

]
".bezit, maar Dagen retribution is onvermijdelijk voor de schuldige mensen
Het idool worshipers zeggen, "adb GOD willed, wij zouden niet uitoefening [ :
]
afgodendienst, evenmin zull zal onze ouderpaar, evenmin ben zou wij iets verbieden."
Zodoende deden die alvorens hen disbelieve, totdat zij onze retribution opliepen. Zeg,
hebben jullie' elk bewezene kennis die jullie ons merken? Jullie tvloeien niets maar
".vermoeden voor; Jullie slechts raden
Zeggen, "GOD de meeste machtige argument bezit; Als Hij willen Hij kan [ :
]
".alle jullie geleiden
Zeggen, "Brengen uw getuigen die zou getuigen dat GOD heeft dit of die [ : ]
verboden." Als zij getuigen, getuigen niet ermee. Evenmin willen jullie de meningen
volgen van die die verwerpen onze openbaringen, en diegenen die disbelieve in het
.Hiernamaals, en diegenen die zwerfkat vandaan van hun Lord
Zeg, "Gekomen laat ik vertel jullie wat uw Lord heeft werkelijk voor jullie [ : ]
verboden: Jullie willen niet zetten idoolen tevens Hem op. Jullie willen huldigen uw
ouderpaar. Jullie willen niet uw kinderen doden van de vrees van de armoede - wij
bevoorraden voor jullie en voor hen. Jullie willen niet schromelijke zondes begaen,
duidelijk of verscholen. Jullie willen niet doden - GOD hebtt leven heilig - behalve in
de koers van de rechtvaardigheid gemaakt. Deze zijn Zijn geboden naar jullie, die
jullie ". mogen begrijpen
Jullie willen niet beroeren de weeskind'eren geld behalve in de meeste [ : ]
gerechtvaardigde manier, totdat zij rijpheid treffen. Jullie willen geven vol gewicht en
gevulde bloem afmeting wanneer jullie zaken doen, equitably. Wij niet elk geest
belasten voorbij zijn middelen. Jullie willen zijn absoluut juist wanneer jullie
doorstaan beleven, zelfs tegen uw schoonfamilie. Jullie willen uw verdrag volbrengen
.met GOD. Deze zijn Zijn geboden naar jullie, die jullie mogen nemen luisteren
Dit is Mijn paadje - een rechtdoorzee. Jullie willen het volgen, en niet elk [ :     ]
andere paadjes volgen, lest zij amusante jullie van Zijn paadje. Deze zijn Zijn
.geboden naar jullie, die jullie mogen worden geredden
En wij gaven Mozes de bijbel, completeren met de beste geboden, en [ :
]
detaillerend alles, en een baken en barmhartigheid, die zij mogen in de ontmoeting
.hun Lord geloven
Dit ook is een gelukzalige bijbel die wij hebben onthullen; Jullie willen [ : ]
volgen het en een gerechtvaardigd leven leiden, die jullie mogen barmhartigheid
.verkrijgen
nu jullie kunnen niet langer zeggen, "De bijbel werd omlaag naar twee [ : ]
".groeperingen gezonden alvorens ons, en wij waren onwetend van hun onderwijsen
Evenmin kunnen jullie zeggen, "Als slechts een bijbel kon naar ons [ :
]
neerdalen, wij zouden zijnen better geleidden dan zij." Een bewezene bijbel heeft nu
jullie van uw Lord, en een baken, en een barmhartigheid bedragen. Nu, die is meer
kwaad dan een die verwerpt deze drukproefen van GOD, en hen negeert? Wij zullen
diegenen die veronachtzaming onze drukproefen naar de slechtst retribution voor hun
.heedlessness begaan
Zijn zij verwachtende de engelen hen, of uw Lord, of enkel lichamelijke [ : ]
waarneembaar verschijnsels van uw Lord bedragen? De dag dit geschiedt, geen geest
zal van gelovend bevoordelen als het geloofde niet voor die, en niet reap de winsten
van de overtuiging door leidinggevend een gerechtvaardigd leven. Zeg, "Beklijven
".bediening; Wij ook wachten
Diegenen die tot verdeeldheid brengen zich in de sektes behoren niet met [ : ]
jullie. Hun oordeel berust bij GOD, toen Hij zal hen informeren van het alles zij
.hadden gedaan
Wie ook doet een gerechtvaardigd werk in ontvangsten neemt de vergelding [ : ]
voor het tiental, en de een die begaat een zonde is requited voor maar. Geen ieder de
.geringste onrechtvaardigheid doorstaat
Zeg, "My Lord heeft mij binnen rechtdoorzee paadje - de perfecte godsdienst [ : ]
".van Abraham, monotheïsme geleid. Hij nooit was een idool worshiper
Zeggen, "My Contact Prayers (Salat), mijn adoratie uitoefeningen, mijn leven [ : ]
.en mijn dood, zijn alle besteed absoluut naar GOD louter, de Lord van de schepping
Hij geen compagnon heeft. Dit is wat ik word gebeveeld om te geloven, en " [ :     ]
".ik ben de eerst om te onderwerpen
Zeggen, "Shall I zoeken bij uitzondering GOD als een lord, wanneer Hij is de [ :
]
Lord van alle dingen? Geen geest winsten behalve van zijn eigen werken, en geen
staat de belasting van ander door. Uiteindelijk, jullie komen op uw Lord terug, toen
".Hij te verstaan geeft jullie aangaande alle uw kwesties
Hij is de Een die maakte jullie inheritors van het land, en Hij verheven enkel [ : ]
van jullie boven anderen in baarlijk, om te jullie testen overeenkomstig wat Hij heeft
jullie gegeven. Zeker, uw Lord is efficient in drijvend retribution, en Hij is Forgiver,
.Most Merciful
.
(The Purgatory (Al-a'araf -

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A. L. M. S [
:]
Deze bijbel is onthullen naar jullie - jullie willen niet twijfel huisvesten erover in [
:]
uw hart - die jullie mogen erbij vermanen, en om een herinnering voor de gelovigen te
.bevoorraden
Jullie willen alle volgen wat wordt naar jullie van uw Lord onthullen; Niet [
:    ]
.volgen elk idoolen tevens Hem. Zelden doen jullie nemen luisteren
Vele een gemeenschap wij vernietigden; Zij liepen onze retribution poosje zij [
:
]
.wakker slapend op, of wijd zijnen
Hun uiting wanneer onze retribution bedroeg hen was: "Metterdaad, wij waren [
: ]
".transgressors
Wij zullen beslist diegenen die gekregene de boodschap ondervragen, en wij [
: ]
.zullen de gezanten verhoren
.Wij zullen hen dwingend informeren, voor wij liepen nooit weg [
:
]
De toonladders zullen daarover dag, equitably ingestellen worden. Die wiens [
:]
.gewichten zijn zware zullen de winnaars
Zoals voor die wiens gewichten zijn hel, zij zullen de een die hun geesten [
:]
.dientengevolge van negerende onze openbaringen, onrechtvaardig zich verlopen
Wij hebben jullie op land gevestigd, en wij hebben voor jullie de manier van [
:]
.ondersteuning daarin gestijfd. Zelden zijn jullie erkentelijk
Wij jullie maakten, toen wij jullie vormden, toen wij zeiden naar de engelen, [
:]
"Daling uitgestrekt voor De adam." Zij vielen uitgestrekt, behalve Iblees (Satan); Hij
.was niet met de prostrators
Hij zei, "Wat jullie stremde van prostrating wanneer ik jullie beval?" Hij zei, [
:]
"."ik ben better dan hij; Jullie mij maakten van het vuur, en hem maakte van de drek
Hij zei, "Daarom, jullie moeten teruglopen, voor jullie zijn niet te zijn arrogant [
:    ]
".hier. Eruit komen; Jullie zijn debased
".Hij zei, "Gnn mij een respite, totdat de Dag van De verrijzenis [
:
]
".Hij zei, "Jullie worden een respite gegunnen [
: ]
Hij zei, "Since Jullie heb willed die ik verdwaal, ik zal voor hen op Uw [
: ]
.rechtdoorzee paadje zich verschuilen
ik zal hen van bedragen alvorens hen, en achterlangs hen, en van hun recht, en " [
:
]
".van hun gelaten, en Jullie zullen vernemen die meest van hen zijn ondankbaar
Hij zei, "Eruit komen daaruit, verachtte en versloeg. Die tussen hen die jullie [
:]
.volgen, ik zal Helle met jullie alle vullen
Zoals voor jullie, Adam, resideren met uw vrouw in Het paradijs, en eten " [
:]
daaruit als jullie alstublieft, maar niet deze een boom benaderen, lest jullie treden
".zonde aan
De duivel smoesde ernaar, om te kondigen hun lichamen af, welk waren [
:]
onzichtbaar ernaar. Hij zei, "Your Lord niet verbood jullie hiervan boom, zonderen
om jullie van flatteuze engelen uit, en van verkrijgende eeuwige aanzijn te
".stremmen
".Hij vloekte ernaar, "ik geef jullie goede advies [
:]
Hij zodoende hen vernikkelde met de onwaarheden. Zodra zij proefden de [
:]
boom, hun lichamen werden zichtbaar ernaar, en zij probeerden om zich met het loof
van Het paradijs te dekken. Hun Lord beroep deed op hen: Legde ik niet' jullie daaruit
"?boom op, en' waarschuuwde jullie die de duivel is uw meeste vurige vijand
Zij zeiden, "Our Lord, wij verongelijkte onze geesten hebben, en tenzij Jullie [
:    ]
".begenadigen ons en barmhartigheid hebben op ons, wij zullen verliezers
Hij zei, "Lopen als vijanden van elkaar terug. Op land willen zijn uw bewoning [
:
]
".en verstrekking voor even
Hij zei, "Erop jullie zullen leven, erop jullie zullen sterven, en ervan jullie [
: ]
".zullen erbuit gebracht worden
O kinderen van De adam, wij hebben jullie met de kledingstukken om uw [
: ]
lichamen bevoorraden, te dekken alsmede voor lux. Maar het beste kledingstuk is het
kledingstuk van de rechtvaardigheid. Deze zijn enkel van de voortekenen VAN DE
.GOD, die zij mogen nemen luisteren
O kinderen van De adam, niet gelaten de duivel vernikkelen jullie als hij deed [
:
]
wanneer hij de ontruiming veroorzaakte van uw ouderpaar van Het paradijs, en de
verhuizing van hun kledingstukken om hun lichamen te belichten. Hij en zijn stam
jullie zien, poosje jullie niet hen zien. Wij benoemen de duivels als kameraden van die
.die geloven niet
Zij een schromelijke zonde begaan, dan zeggen, "Wij vonden onze ouderpaar [
:]
doend dit, en GOD heeft gebeveeld ons moeten het doen." Zeg, "GOD nooit zonde
"?stimuleert. Ga jullie gaen zeggend over GOD wat jullie weten niet
Zeggen, "My Lord rechtvaardigheid stimuleert, en om gewijde aan Hem louter [
:]
op iedere bedehuis te staan. Jullie willen besteden uw adoratie absoluut naar Hem
".louter. Evenals Hij jullie startte, zullen jullie uiteindelijk Hem terugkomen op
Some He geleidde, poosje anderen worden naar de afdwaling gepleegd. Zij [
:    ]
hebben de duivels genomen als hun magisters, voor GOD, echter zij geloven die zij
.worden geleid
O kinderen van De adam, jullie willen zijn zuivere en jurk lekker wanneer [
:    ]
jullie gaan naar de masjid. En eten en drankje matig; Zeker, Hij liefhebt niet de
.gluttons
Zeggen, "Die verbood de prettige dingen GOD heeft voor Zijn schepsels [
:    ]
ontwikkeld, en de handelswaar hebb mondvoorraad?" Zeg, "Zodanig mondvoorraad
zijn te worden gegenoten van in dit leven dichtbij diegenen die geloven. Trouwens, de
goede mondvoorraad zal exclusief hunne op de Dag van De verrijzenis." Wij
.zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die weten
Zeggen, "My Lord slechts kwade daden verbiedt, zijn zij duidelijk of [
:        ]
verscholen, en zondes, en onverdedigbaare agressie, en om buiten GOD machteloze
".idoolen recht te zetten, en om omstreeks GOD te zeggen wat jullie weten niet
Voor allen gemeenschap, er is een voorbeschikt leven spanne. Eens hun [
:   
]
tussentijd komt er een eind, zij kunan niet het door een uur uitstellen, evenmin gaan
.het vooruit
O kinderen van De adam, wanneer gezanten bedragen jullie van tussen jullie, [
:    ]
en reciteren Mijn openbaringen naar jullie, diegenen die nemen luisteren en een
gerechtvaardigd leven leiden, zullen hebben niets om te vrezen, evenmin zullen zij
.droevig stemen
Zoals voor diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen, en zijn ook [
:    ]
arrogant om hen te handhaven, zij hebben Helle, opgelopen waarin, zij abide voor
.altijd
Die is meer kwaad dan diegenen die verzinnen slingert GOD, of verwerpen [
:   
]
Zijn openbaringen? Deze zullen hun gedeelte krijgen, overeenkomstig de bijbel, dan,
wanneer onze gezanten afloop hun levens bedragen, zij zeggen, "Waar zijn de idoolen
jullie gebruikt om buiten GOD af te smeken?" Zij zullen zeggen, "Zij hebben ons
.verlaten." Zij zullen getuige tegen zichzelf dragen die zij waren disbelievers
Hij zal, 'Will "Enter met de vorige gemeenschappen van jinns en humans in De [
:    ]
helle zeggen." Telkens een groepering binnenkomt, zij zullen hun voorouderlijke
groepering ketteren. Op een keer zij zijn alle erin, de meeste recente een wil zeggen
van de vorige, "Our Lord, deze zijn de een die ons misleidde. Geef hen verdubbelen
de retribution van De helle." Hij zal zeggen, "Allen in ontvangsten neemt dubbel,
".maar jullie weten niet
De voorouderlijke groepering zal naar de later klassikaal zeggen, "Sedert jullie [
:    ]
".een voordeel hadden overheen ons, proeven de retribution voor uw eigen zondes
Zeker, diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen en zijn ook arrogant [
:
]
om hen te handhaven, de poorten van de lucht zullen nooit voor hen openen, evenmin
zullen zij binnenlopen Paradijs totdat de kameel doorkruist het oog van de naald. Wij
.zodoende requite de schuldig
Zij hebben Helle opgelopen als een domicilie; Zij zullen slagbomen boven hen [
:
]
.hebben. Wij zodoende requite de transgressors
Zoals voor diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven - wij [
:
]
nooit elk geest belasten voorbij zijn middelen - deze zal de dwellers van Het paradijs.
.Zij abide erin voor altijd
Wij zullen alle jaloersheid van hun harten afschaffen. Rivieren zullen onder [
:
    ]
hen vlieten, en zij zullen zeggen, "GOD worden voor geleidende ons geroemd. Wij
konden niet misschien worden geleid, als het waren niet dat GOD heeft ons geleid. De
gezanten van onze Lord de waarheid brachten." Zij zullen heten: "Dit is uw Paradijs.
".Jullie hebben het, in de terugkomst voor uw werken beërfd
De dwellers van Het paradijs zal de dwellers van De helle roepen: "Wij hebben [
:

]
gevonden onze toezegging van Lord te zijn de waarheid; Hebben jullie gevonden uw
toezegging van Lord te zijn de waarheid?" Zij zullen, "Ja zeggen." Een aankondiger
tussen hen zullen aankondigen: 'Verwerping VAN DE 'GOD heeft befallen de
;transgressors
die stoten van de paadje van GOD af, en streven naar het het halen bochtig, " [
:
]
".en, inzake het Hiernamaals, zij zijn disbelievers
Een slagboom schift hen, poosje de Vagevuur is bezet door mensen die [
:
]
herkenen allen kant door hun aanblik. Zij zullen de dwellers van Het paradijs roepen:
."Vrede zijn aan jullie." Zij kwamen niet (Paradijs) door wishful hoofdbreken binnen
wanneer zij draaien zich hun ogen naar de dwellers van De helle, zij zullen [
:

]
".zeggen, "Our Lord, niet ons steken met deze kwaadaardige mensen
De dwellers van de Vagevuur zullen roepen op mensen zij herkenen door hun [
:
]
aanblik, zeggende, "Uw grote nummers niet van nut zijnen jullie in elk weg, evenmin
.uw arrogantie deden
Zijn die de mensen jullie ketterden dat GOD zullen nooit hen met de " [
:
]
barmhartigheid beroeren?" (De mensen in de Vagevuur wil dan worden,) "Enter
Paradise verteld; Jullie hebben niets om te vrezen, evenmin zullen jullie droevig
".stemen
De dwellers van De helle zal op de dwellers van Het paradijs roepen: "Veruuur [
: ]
enkel van uw water, of enkel van de mondvoorraad VAN DE GOD naar jullie vlieten
".naar ons." Zij zullen zeggen, "GOD heeft hen voor de disbelievers verboden
Diegenen die niet nemen hun godsdienst serieus, en zijn totaal preoccupied met [
: ]
dit wereldse leven, wij vergeten hen daarover dag, omdat zij dat dag vergaten, en
.omdat zij versmaade onze openbaringen
Wij hebben hen een bijbel gegeven da’s geheel detailleerde, met de kennis, [
: ]
.leiding, en barmhartigheid voor de mensen die geloven
Zijn zij bediening totdat alle (voorspellingen) worden volbracht? De dag [
:     ]
zodanig vervulling bedraagt vrijaf, diegenen die negeerd het in het verleden zal
zeggen, "De gezanten van onze Lord hebben de waarheid gebracht. Zijn er elk
advocaten op onze behalf voorspreken? Zouden jullie ons back zenden, zodat wij
onze gedrag veranderen, en werkt better dan wat wij deden?" Zij hebben hun geesten
.verloren, en hun eigen vernieuwingen hebben hun onheil veroorzaakt
Your Lord is de een GOD, die maakte de luchten en het land in zes dagen, dan [
:
]
alle autoriteit veronderstelde. De avond passeert de dag, als het volgt het aanhoudend
achter, en the sun, de maan, en de sterren worden gepleegd om door Zijn bevel te
dienen. Absoluut, Hij controleert alle creatie en alle bevelen. Meeste Verhefte is
.GOD, Lord van de schepping
Jullie willen verheerlijken uw Lord publiek en ondershands; Hij liefhebt niet [
: ]
.de transgressors
geen land corrupteren na het het is teleurgesteld, en verheerlijken Hem buiten [
: ]
reverence, en buiten de verwachting. Zeker, barmhartigheid VAN DE GOD is
.bereikbaar door de gerechtvaardigd
Hij is de Een die de wind zendt met goede voorteken, als een barmhartigheid [
:
]
van Zijn hands. Op een keer zij zamelen zware bewolking in, wij hen drijven naar
dode landen, en zenden omlaag water daaruit op, om erbij alle types vruchten te
.produceren. Wij zodoende herleven de dood, die jullie mogen nemen luisteren
De handelswaar neerstrijken gemakkelijk zijn planten produceert door het [
: ]
verlof van zijn Lord, poosje het slechte land nauwelijks of produceert iets nuttig. Wij
.zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die zijn erkentelijk
Wij Noah zonden naar zijn mensen, zeggende, "O mijn mensen, verheerlijken [
: ]
GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Ik vrees voor jullie de retribution
".van een ontzagwekkende dag
De leiders tussen zijn mensen zeiden, "Wij aantreffen die jullie zijn ver op het [
: ]
".verkeerd pad
Hij zei, "O mijn mensen, ik ben niet op het verkeerd pad; Ik ben een gezant [
: ]
.van de Lord van de schepping
ik breng bij jullie de boodschappen van mijn Lord aan, en ik jullie adviseer, " [
: ]
.en ik weet van GOD wat jullie weten niet
Is het ook veel van een wonder die een herinnering moet jullie van uw Lord " [
:     ]
bedragen, door een man jullie verkiezen, om jullie te waarschuwen, en om jullie naar
"?de rechtvaardigheid te leiden, die jullie barmhartigheid verkrijgen
Zij verwierpen hem. Zodoende, wij redden hem en die met hem in de Ark, en [
:
]
.wij diegenen die verworpene onze openbaringen verdrinkten; Zij waren blind
Naar `AAD wij zonden hun broer Huik. Hij zei, "O mijn mensen, verheerlijken [
: ]
GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Zouden jullie dan rechtvaardigheid
"?verrichten
De leiders die disbelieved tussen zijn mensen zei, "Wij aantreffen die jullie [
: ]
".gedragen dwaas, en wij denken die jullie zijn een leugenaar
Hij zei, "O mijn mensen, er is geen verdwazing in me; Ik ben een gezant van [
:
]
.de Lord van de schepping
.ik breng bij jullie mijn boodschappen van Lord aan, en ik echt jullie adviseer" [
: ]
Is het ook veel van een wonder die een boodschap moet jullie van uw Lord " [
: ]
bedragen, door een man jullie verkiezen, om jullie te waarschuwen? Herdenk die Hij
maakte jullie inheritors na de mensen van Noah, en vermenigvuldigden uw
".verkleumder. Herinner zich zegeningen VAN DE GOD, die jullie mogen slagen
Zij zeiden," jullie' bedragen maken ons adoratie GOD louter, en' ermee [
:
]
uitscheed wat onze ouderpaar gebruikt om te verheerlijken? Wij uitdagen jullie
".moeten brengen het onheil jullie ons dreigen met, als jullie zijn eerlijk
Hij zei, "Jullie hebben verwerping en woede van uw Lord opgelopen. [
:
]
Disputeren jullie met mij in de defensie van de vernieuwingen jullie hebben - jullie
gefabriceerd en uw ouderpaar - welk werden nooit door GOD geautoriseerd? Daarom,
".wacht en ik zal samen met jullie wachten
Wij dan redden hem en die met hem, door de barmhartigheid van ons, en wij [
:
]
vernietigden diegenen die verworpene onze openbaringen en afkeurden te zijn
.gelovigen
To Thamoud wij zonden hun broer Saaleh. Hij zei, "O mijn mensen, [
:
    ]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Drukproef is voor
jullie van uw Lord bevoorraden: Hier is kameel VAN DE GOD, om een voorteken
voor jullie te dienen als. Laat zij eten van land VAN DE GOD, en niet om haar
.beroeren met elk afbreuk, lest jullie lopen een pijnlijk retribution op
Herdenken die Hij maakte jullie inheritors na `AAD, en jullie vestigden op " [
:
]
land, gebouw herenhuisen in zijn valleien, en kervende thuizen van zijn bergen. Jullie
willen herinneren zich zegeningen VAN DE GOD, en trekken geen land
".corruptingly
De arrogante leiders tussen zijn mensen zeiden naar de gemeenschappelijke [
:
]
mensen die geloofde, "Hoe weten jullie dat Saaleh wordt door zijn Lord gezonden?"
".Zij zeiden, "De boodschap hij bracht hebtt ons gelovigen gemaakt
".De arrogante een of anders zeiden, "Wij disbelieve in wat jullie geloven in [
:
]
Vervolgens, zij sloegen de kameel dood, rebelleerden tegen hun bevel van [
:

]
Lord, en zei, "O Saaleh, brengen het onheil jullie ons dreigen met, als jullie zijn
".werkelijk een gezant
.Zodoende, de quake hen vernietigden, vertrekkende hen dood in hun thuizen [
:
]
Hij verstuurde van hen, zeggende, "O mijn mensen, ik heb mijn boodschap van [
:
]
Lord naar jullie afgeleverd, en jullie adviseerden, maar jullie niet elk adviseurs
".verkiezen
Kavel zei naar zijn mensen, "Jullie plegen zodanig een verschrikking; Geen in [
:]
!de wereld heeft het daarvoor gedaan
Jullie uitoefening seks met de mannen, voor de vrouwen. Metterdaad, jullie " [
:]
".zijn een zonde doen mensen
Zijn mensen beantwoord door zeggende, "Evict hen van uw stad. Zij zijn [
:]
".mensen die wens te zijn puur
Zodoende, wij redden hem en zijn gezin, maar niet zijn vrouw; Ze was met de [
:    ]
.veeg
Wij douchten hen met een sommige stortbad; Teken de consequenties voor de [
:
]
.schuldig aan
To Midyan wij zonden hun broer Shu`aib. Hij zei, "O mijn mensen, [
: ]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Drukproef heeft
jullie van uw Lord bedragen. Jullie willen geven vol gewicht en gevulde bloem
afmeting wanneer jullie handeldrijven. bedriegen Geen mensen buiten hun rechten.
corrupter Geen land na het het is teleurgesteld. Dit is better voor jullie, als jullie zijn
.gelovigen
Achterwege laten versperring iedere paadje, zoekend af te stoten diegenen die " [
: ]
geloven van de paadje van GOD, en het halen niet bochtig. Herinner zich die jullie
gebruikte te zijn weinig en Hij vermenigvuldigde uw verkleumder. Herdenk de
.consequenties voor de kwaadaardig
nu die enkel van jullie hebben in geloofd wat ik werd met gezonden, en de " [
:
]
enkele heb disbelieved, wacht totdat GOD verkondigt Zijn oordeel tussen ons; Hij is
".de beste rechter
De arrogante leiders tussen zijn mensen zeiden, "Wij zullen evict jullie, O [
:]
Shu`aib, alsmede diegenen die geloofd met jullie, van onze stad, tenzij jullie
?terugkomen op onze godsdienst." Hij zei, "Gaan jullie 'gaen macht ons
Wij zouden tegen GOD vloeken als wij terugkomen op uw godsdienst na " [
:]
GOD heeft ons ervan behoed. Hoe konden wij revert back ernaar tegen de zal van
GOD onze Lord? Onze kennis van Lord vat alle dingen om. Wij hebben onze trust in
GOD gestoken. Onze Lord, gunnen ons een beslissende overwinning overheen onze
".mensen. Jullie zijn de beste voorstander
De ongelovige leiders tussen zijn mensen zeiden, "Als jullie Shu`aib volgen, [
:]
".jullie zullen verliezers
.De quake hen vernietigden, vertrekkende hen dood in hun thuizen [
:]
Diegenen die verworpene Shu`aib verdween, alsof zij nooit bestonden. [
:]
.Diegenen die verworpene Shu`aib waren de verliezers
Hij verstuurde van hen, zeggende, "O mijn mensen, ik heb jullie de [
:    ]
boodschappen van mijn Lord aangebracht bij, en ik heb jullie geadviseerd. Hoe kan ik
".droevig stem overheen ongelovige mensen
Wanneer wij een voorspeller zonden naar elk gemeenschap, wij zijn mensen [
:
]
.verdroten met de tegenslag en ontbering, die zij mogen afsmeken
Toen wij vervingen vrede en welvaart van kracht van dat ontbering. Maar [
: ]
helaas, zij draaiden zich achteloos en zeiden, "Het was onze ouderpaar die dat
ontbering ervoer voor de welvaart." Zodoende, wij tuchtigden hen plotseling wanneer
.zij kleinst verwacht
de mensen Hadden van die gemeenschappen geloofde en draaiden ons [
: ]
gerechtvaardigde, wij zouden hebben hen met de zegeningen van de lucht en het land
begigeten. Sedert de zij beslisten naar disbelieve, wij hen tuchtigden voor wat zij
.wonnen
de mensen van de aanwezige gemeenschappen wisselborgtocht die onze [
:
]
?retribution wil niet bedragen hen des avonds als zij slapen
de mensen van de gemeenschappen vandaag wisselborgtocht die onze [
:]
?retribution wil niet bedragen hen overdag hoewel zij stuk
Hebben zij genomen plannen VAN DE GOD voor gunden? Geen neemt [
:]
.plannen VAN DE GOD voor gunden behalve de verliezers
voorkomt het immer naar diegenen die de land beërven na vorige generaties [
:]
die, als wij zullen, wij hen voor hun zondes tuchtigen, en hun harten bezegelen,
?uitdaging hen doof zich draaien
Wij verhalen naar jullie de geschiedenis van die gemeenschappen: Hun [
:]
gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen, maar zij waren niet om in te
geloven wat zij hadden daarvoor verworpen. GOD zodoende de harten bezegeelt van
.de disbelievers
Wij vernamen die meest van hen hun verdrag negeren; Wij vernamen meest [
:]
.van hen kwaadaardig
Na (die gezanten,) wij Mozes zonden met onze voortekenen naar Farao en [
:    ]
.zijn mensen, maar zij zondigden. Teken de consequenties voor de kwaadaardig aan
.Mozes zei, "O Farao, ik ben een gezant van de Lord van de schepping [
:
]
Het is ambtenaar aan me die ik zeg niet omstreeks GOD behalve de " [
: ]
waarheid. Ik bedraag jullie met een voorteken van uw Lord; Laat de Kinderen van
".Israël gaan
Hij zei, "Als jullie een voorteken hebben, dan het produceren, als jullie zijn [
: ]
".eerlijk
.Hij omlaag zijn personeel gooide, en het draaide zich in een enorme slang [
:
]
.Hij nam erbuit zijn hand, en het was wash naar de beholders [
:]
De leiders tussen mensen van Farao zeiden, "Dit is niet meer dan een knappe [
:]
.goochelaar
"?Hij verlangt om jullie buiten uw land te nemen; Wat raden jullie" [
:]
Zij zeiden, "Respite hem en zijn broer, en zenden summoners naar iedere stad [
:]
.op
".Laten zij iedere zaakkundige goochelaar ontbieden" [
:]
De goochelaars bedroegen Farao en zei, worden wij' betaald als wij zijn de [
:    ]
"?winnaars
".Hij zei, "Ja metterdaad; Jullie zullen vlakken worden dichtbij naar me [
:
]
".Zij zeiden, "O Mozes, óf jullie keilen, óf wij keilen [
: ]
Hij zei, "Jullie keilen." Wanneer zij keilden, produceerden zij gefopte de ogen [
: ]
.van de mensen, bedreigde hen, en een grote magie
Wij dan Mozes bezielden: "Keil omlaag uw personeel," daarop het inslikte [
:
]
.wat ook zij fabriceerden
.Zodoende, de waarheid vooropstade, en wat zij deden werd vernietigd [
:]
.Zij werden dan en er verslagen; Zij werden vernederd [
:]
.De goochelaars vielen uitgestrekt [
:]
.Zij zeiden, "Wij geloven in de Lord van de schepping [
:]
".The Lord van De mozes en Aaron" [
:]
Farao zei, geloofden jullie' in hem zonder mijn vergunning? Dit moet zijn een [
:    ]
samenzwering jullie bekokstoofden in de stad, om te nemen zijn mensen vandaan.
.Jullie zullen zeker vernemen
ik zal uw hands en voeten op alternatieve kanten snijden, toen ik zal jullie " [
:
]
".alle kruisigen
.Zij zeiden, "Wij zullen dan onze Lord terugkomen op [
: ]
Jullie jagen ons eenvoudig na omdat wij geloofden in de drukproefen van " [
: ]
onze Lord wanneer zij bedroegen ons." "Onze Lord, gunnen ons vastberadenheid, en
".laten wij sterven als voordragers
De leiders tussen mensen van Farao zeiden, "Zullen jullie Mozes laten en zijn [
:
]
mensen het land corrupteren, en jullie en uw goden latenen var?" Hij zei, "Wij zullen
hun zonen doden, en toegeefl zijnen voor hun dochters. Wij zijn veel meer machtig
".dan zij zijn
Mozes zei naar zijn mensen, "Zoeken bijstand VAN DE GOD, en standvastig [
:]
voet bij stuk houden. Het land behoort bij GOD, en Hij gunt het naar whomever Hij
kiest van tussen Zijn bediendeen. De ultieme overwinning behoort de gerechtvaardigd
".aan
Zij zeiden, "Wij werden nagejaagd alvorens jullie bedroegen ons, en na jullie [
:]
bedroegen ons." Hij zei, "Your Lord zal uw vijand vernietigen en vestigen jullie op
".land, toen Hij zal aantreffen op welke wijze jullie gedragen
Wij dan verdroten mensen van Farao met drought, en afwezigheid van de [
:    ]
.oogsten, die zij mogen nemen luisteren
wanneer goede voortekenen kwamen hun weg, zij zeiden, "Wij hebben dit [
:    ]
verdiend," maar wanneer een ontbering geteisterde hen, zij beschuldigden Mozes en
die met hem. Inderdaad, hun voortekenen worden slechts door GOD beslist, maar
meest . van hen weten niet
Zij zeiden, "Onvoorwaardelijk type voorteken jullie merken ons, om ons met [
:    ]
".uw magie te vernikkelen, wij zullen niet geloven
Zodoende, wij zonden hen de toeloop, de sprinkhaanen, de lice, de kikkeren, [
:        ]
en het bloed - diepgaande voortekenen neer. Maar zij gehoudene instand hun
.arrogantie. Zij waren kwade mensen
Wanneer een pest geteisterde hen, zij zeiden, "O Mozes, bezweren uw Lord - [
:   
]
jullie zijn dichtbij naar Hem. Als jullie deze pest ontzetten, zullen wij met jullie
".geloven, en wil de Kinderen zenden van Israël met jullie
Alsnog, wanneer wij opgelucht de pest voor elk tijdsduur, zij verkrachtten [
:    ]
.hun borgstelling
Zodoende, wij hun handelingen wreekten, en hen verdrinkten in de zee. Da’s [
:    ]
.omdat zij verwierpen onze voortekenen, en waren totaal achteloos hiervan
Wij laten de getiranniseerde mensen de land beërven, naar het oosten en west, [
:   
]
en wij het zegenden. De gelukzalige bevelen van uw Lord werden zodoende voor de
Kinderen van Israël volbracht, om hen voor hun vastberadenheid terug te doen, en wij
.de werken vernietigden van Farao en zijn mensen en alles zij geoogst
Wij de Kinderen leverden van Israël tegenover de zee af. Wanneer zij [
:    ]
verliepen mensen welk standbeelden vereerden, zij zeiden, "O Mozes, een god maken
voor ons, zoals de goden zij hebben." Hij zei, "Metterdaad, jullie zijn onwetende
.mensen
Deze mensen een godslastering begaan, voor wat zij zijn doen is rampzalig " [
:    ]
.voor hen
Shall I zoeken voor jullie bij uitzondering GOD uw god zijn, wanneer Hij " [
:
]
"?heeft jullie meer dan anyone anders in de wereld gezegend
Herdenken die wij jullie leverden van mensen van Farao af, die de slechtste [
:
]
vervolging bracht aan jullie, moordpartij uw zonen en redetwistende uw dochters toe.
.Die was een exacting berechting voor jullie van uw Lord
Wij Mozes ontboden voor dertig avonden, en hen completeerden door [
:
]
voegend tiental. Zodoende, de audientie met zijn Lord bleef viertig avonden over.
Mozes zei naar zijn broer Aaron, "Verblijf hier met mijn mensen, rechtvaardigheid
".handhaven, en geen wegen volgen van de corruptors
When Moses kwam op onze benoemde tijdperk, en zijn Lord sprak met hem, [
:
    ]
hij zei, "My Lord, laat ik lijk en Jullie zie." Hij zei, "Jullie kunan niet Me zien.
Beschouw dat berg; Als het verblijf in zijn plaats, toen jullie kunnen Me zien." Dan,
zijn Lord gelatene blijken Zichzelf naar de berg, en dit berokkend het om te
verbrokkelen. Mozes viel onbewust. Wanneer hij bedroeg, zei hij, "Be Jullie
verheerleek. Ik berouw naar Jullie, en ik ben de meeste ". overtuigde gelovige
Hij zei, "O Mozes, ik heb jullie, buiten alle de mensen, met Mijn [
:

]
boodschappen en door sprekende jullie gekozen. Daarom, neem wat ik heb jullie
".gegeven en zijn erkentelijk
Wij schreven voor hem op de tabellen alle types enlightenments en details [
:
]
van allemaal: "Jullie willen handhaven deze onderwijsen sterk, en exhort uw mensen
moeten handhaven hen - deze zijn de beste onderwijsen. Ik zal voor jullie de voorland
".van de kwaadaardig kenmerken
ik zal afleiden van Mijn openbaringen diegenen die zijn arrogant op land, [
:
]
zonder de rechtvaardiging. Zodoende, wanneer zij zien allerleie drukproef zij zullen
niet geloven. En wanneer zij de paadje zien van de leiding zij zullen het niet
adopteren als hun paadje, maar wanneer zij de paadje zien van de afdwaling zij zullen
het adopteren als hun paadje. Dit is de consequentie van hun verwerpende onze
.drukproefen, en wezen totaal achteloos hiervan
Diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen en de ontmoeting van het [
:

]
Hiernamaals, hun werken worden vernietigd. Zijn zij requited slechts voor wat zij
?pleegden
Tijdens zijn afwezigheid, Mozes' mensen maakten van hun jewelry het [
:
]
standbeeld van een kalf, completeren met de klank van een kalf. Zagen zij niet die het
kon hen, of gids hen in elk paadje niet aanspreken? Zij het vereerden, en zodoende
.draaiden zich kwaadaardig
Eindelijk, wanneer zij ontziene hun handeling, en verstond die zij hadden [
:
]
verdwaald, zij zeiden, "Tenzij onze Lord ons koopt met Zijn barmhartigheid af, en
".ons begenadigt, wij zullen verliezers
When Moses kwam op zijn mensen terug, boos en teleurstelde, hij zei, "Welk [
: ]
verschrikkelijk ding jullie hebben in mijn afwezigheid gedaan! Konden jullie niet te
wachten staan de geboden van uw Lord?" Hij keilde omlaag de tabellen, en ruim
namen van zijn hoofd van de broer, trekkende hem naar zichzelf. (Aaron) zei, "Zoon
van mijn moeder, de mensen voordeel namen van mijn zwakheid, en bijna doodden
me. Gelaten niet mijn vijanden verblijd zich, en niet mij reken met de zonde doende
".mensen mee
Mozes) zei, "My Lord, begenadig mij en mijn broer, en ons geef in Uw ) [
: ]
".barmhartigheid toe. Van alle de genadige een of anders, Jullie zijn de Most Merciful
Zeker, diegenen die verafgood het kalf heeft woede van hun Lord, en [
: ]
.vernedering in dit leven opgelopen. Wij zodoende requite de vernieuwers
Zoals voor diegenen die verbondene zondes, dan berouwde daarna en [
:     ]
.geloofde, uw Lord - na het dit - is Forgiver, Most Merciful
When Moses' boosheid bekoelde, hij papte de tabellen, bevattende leiding en [
:
]
.barmhartigheid voor diegenen die reverence hun Lord aan
Mozes dan selecteerde zeventig mannen van tussen zijn mensen, om onze [
: ]
benoemd publiek te bedragen. Wanneer de quake verwikten hen, hij zei, "My Lord,
Jullie kunnen hebben hen in het verleden, vernietigd alsmede me, als Jullie zo willed.
Zouden Jullie ons vernietigen voor de daden van die tussen ons die zijn dwaas? Dit
moet de test zijn die Jullie hebben voor ons aangespannen. Erbij, Jullie verwerpen
whomever Jullie zullen, en gids whomever Jullie zullen. Jullie zijn onze Lord en
Magister, zo ons begenadigen, stortbad ons met Uw barmhartigheid; Jullie zijn de
.beste Forgiver
En decreet voor ons rechtvaardigheid in deze wereld, en in het Hiernamaals. " [
: ]
Wij hebben naar Jullie berouwd." Hij zei, "Mijn retribution geschiedt whomever ik
zal. Maar Mijn barmhartigheid vat alle dingen om. Niettemin, ik zal het voor diegenen
die (specificeren
) ,een gerechtvaardigd leven leiden (
) ,(geven de verplichte liefdadigheid (Zakat (
geloven in onze openbaringen, en (   
) "[
:
]
de gezant volgen, de gentile voorspeller (Mohammed), welk zij vernemen schreven (

in hun Torah en Evangelie uit. Hij exhorts hen moeten gerechtvaardigd zijn, hen legt
van kwaad op, staat voor hen alle handelswaar etenswaar toe, en verbiedt die welk is
slecht, en ontlaadt de belastingen en de kluisters geforceerd aan hen. Diegenen die
geloven in hem, egards hem, hem ondersteunen, en tvloeien de hel voor die kwam
".met hem zijn de succesrijke een of anders
Zeggen, "O mensen, ik ben gezant VAN DE GOD naar alle jullie. Naar Hem [
: ]
behoort de soevereiniteit van de luchten en het land. Er is geen god behalve Hij. Hij
controleert leven en dood." Daarom, jullie willen geloven in GOD en Zijn gezant, de
gentile voorspeller, die gelooft in GOD en Zijn woorden. Volg hem, die jullie mogen
.worden geleid
Tussen het gevolg van De mozes er zijnen diegenen die gids overeenkomstig [
: ]
.de waarheid, en de waarheid geeft hen gerechtvaardigd weder
Wij verdeelde hen in twaalf van een stamme gemeenschappen, en wij [
: ]
inspireerden Mozes wanneer zijn mensen hem vroegen voor het water: "Sla de rots
met uw personeel," daarop twaalf vering verspotene erbuit daaruit. Zodoende, allen
gemeenschap wist zijn waterhoudend. En wij hen schaduuwden met de bewolking, en
gezondene waas ernaar manna en kwartels: "Eten van de goede dingen wij
bevoorraadden voor jullie." Het is van niet ons die zij verongelijkt; Het is zij die
.verongelijkt hun eigen geesten
Herdenken die zij werden verteld, "Doorspreken deze stad om te leven, en [
: ]
eten daaruit als jullie alstublieft, trakter de mensen amicably, en lopen de poort
humbly binnen. Wij zullen dan uw zondes begenadigen. Wij zullen de vergelding
".voor de gerechtvaardigd vermenigvuldigen
Maar de kwade een of anders tussen hen vervingen andere bevelen voor de [
: ]
bevelen schonken ernaar. Zodoende, wij zonden hen verwerping van de lucht,
.vanwege hun boosaardigheid neer
hen Manen van de gemeenschap door de zee, die de Sabbat schond. Wanneer [
:     ]
zij de Sabbat verrichtten, de bedroeg vis hen ruimschoots. En wanneer zij
verkrachtten de Sabbat, de vis niet gekomen. Wij zodoende hen verdroten,
.dientengevolge van hun zonde
Herdenken die een groepering van hen zeiden, "Waarom moeten jullie preken [
:
]
naar mensen welk GOD wil zeker vernietigen of strafen bar af?" Zij antwoordden,
."Verontschuldigen zich naar uw Lord," die zij mochten worden geredden
wanneer zij negeerd wat zij werden herinnerd aan, wij redden diegenen die [
: ]
verboden kwaad, en werden de boosdoeners met een verschrikkelijk retribution voor
.hun boosaardigheid verdroten
wanneer zij continueerden om de geboden te trotseren, wij zeiden ernaar, [
: ]
"."Zijn jullie verachtelijke apen
Aanvullend, uw Lord heeft gedecreteerd die Hij zal stellen aan de orde tegen [
:
]
hen mensen welk zullen ernstige vervolging aan hen, toebrengen totdat de Dag van
De verrijzenis. Uw Lord is meest efficient in drijvend retribution, en Hij is beslist de
.Forgiver, Most Merciful
Wij stortten hen tussen vele gemeenschappen gedurende het land. Enkel van [
: ]
hen waren gerechtvaardigd, en de enkele waren beneden gerechtvaardigd. Wij hen
.testten met de welvaart en ontbering, die zij mogen vergelden
Navolgende ernaar, Hij verving nieuwe generaties die de bijbel beërfde. Maar [
: ]
zij opteerden voor het wereldse leven ter vervanging, zeggende, "Wij zullen
begenadigd worden." Maar toen zij continueerden om voor de materielen ondermaans
te opteren. Maakten zij niet een verdrag om de bijbel te handhaven, en niet te zeggen
omstreeks GOD behalve de waarheid? Zij niet studie maakten van de bijbel? Beslist,
de domicilie van het Hiernamaals is ver better want diegenen die rechtvaardigheid
?handhaven. Begrijpen jullie niet
Diegenen die de bijbel handhaven, en verrichten de Contact Prayers (Salat), [
:
]
.wij nooit falen om de vroom te belonen
Wij verhoogd de berg boven hen zoals een paraplu, en zij gedacht het ging [
:
]
daling erop: "Jullie willen handhaven wat wij hebben jullie gegeven, sterk, en
".herinneren zich de inhoud daarvan, die jullie mogen worden geredden
Herdenken die uw Lord riep alle het nageslacht van De adam, en had hen [
:
]
doorstaan beleven voor zichzelf: "Ben ik niet uw Lord?" Zij alle gezegd, "Ja. Wij
doorstaan beleven." Zodoende, jullie kunan niet op de Dag van De verrijzenis zeggen,
"."Wij niet letten van het dit op
Evenmin kunnen jullie zeggen, "Het was onze ouderpaar die afgodendienst [
:
    ]
beoefeende, en wij eenvoudig tvloeiden in hun voetsporen voor. Zullen Jullie ons
"?vanwege tuchtigen wat anderen hebben innovated
Wij zodoende legen de openbaringen uit, in staat te stellen de mensen moeten [
:
]
.zichzelf delgen
Reciteren voor hen the news van een die werd onze drukproefen gegeven, [
:
]
maar was kozen om hen te negeren. Zodoende, de duivel volgde hem achter, totdat hij
.werd een verdwaalder
Hadden wij willed, wij kunnen hem daarmee hebben veredeld, maar hij [
:
]
aanzetting drong bij naar de geknarst aan, en volgde zijn eigene meningen achter.
Zodoende, hij is zoals de hond; Hetzij jullie strelen hem of hem schelden, hij broeken.
Zodanig is het voorbeeld van mensen die verwerpen onze drukproefen. Verhaal deze
.narrations, die zij mogen weerkaatsen
Slechte inderdaad is het voorbeeld van mensen die verwerpen onze [
:

]
.drukproefen; Het is slechts hun eigen geesten die zij verkeerd
Whomever GOD gidsen is de naar waarheid geleide, en whomever Hij pleegt [
:
]
.naar de afdwaling, deze zijn de verliezers
Wij zijn naar De helle menigtes van jinns en humans gepleegd. Zij hebben [
:
]
uitmaakt waarmee zij begrijpen niet, ogen waarmee zij aantreffen niet, en oren
waarmee zij horen niet. Zij zijn zoals beesten; Niet, zij zijn verre slechtere - zij zijn
.totaal onwetend
Naar GOD behoort de meeste prachtige namen; Beroep doen op Hem [
:]
daarmee, en veronachtzaming diegenen die Zijn namen verdraaien. Zij zullen
.requited voor hun zondes
Tussen onze creaties, er zijnen diegenen die gids met de waarheid, en de [
:]
.waarheid geeft hen gerechtvaardigd weder
Zoals voor diegenen die nee zeggen tegen onze openbaringen, wij hen leiden [
:]
.op zonder hen immer verstaand het
.ik zal zelfs hen bemoedigen; Mijn bekokstovend is ontzagwekkend [
:    ]
Waarom weerkaatsen zij niet aan hun vriend (de gezant)? Hij is niet gek. Hij [
:
]
.is eenvoudig een diepgaand warner
Hebben zij niet de dominion van de luchten beschouwd en het land, en alle de [
: ]
dingen GOD Hebb heeft ontwikkeld? Komt het immer ernaar voor die het eind van
?hun leven na zijn? Welk Hadith, buiten het dit, geloven zij in
Whomever GOD pleegt naar de afdwaling, er is geen weg voor anyone om [
: ]
.hem te geleiden. Hij hen laat in hun zondes, blundering
Zij jullie vragen omstreeks het eind van de wereld (het uur), en wanneer het [
:
]
zal vrijaf bedragen. Zeg, "De kennis daarvan is met mijn Lord. Maar Hij onthult zijn
tijdperk. Zwaar het is, in de luchten en het land. Het zal niet jullie behalve plotseling
bedragen." Zij vragen jullie alsof jullie zijn in de controle daarvan. Zeg, "De kennis
.daarvan is met GOD," maar meeste mensen weten niet
Zeg, "ik heb geen mogendheid om mijzelf te bevoordelen, of schaad mijzelf. [
:]
Slechts wat GOD willen geschiedt naar me. Als ik de toekomst wist, zou ik mijn
rijkdom hebben vergroot, en geen afbreuk zou hebben me verdroten. Ik ben niet meer
".dan een warner, en een drager van goed nieuwtje want diegenen die geloof
Hij jullie maakte van eenpersoons (Adam). Vervolgens, Hij geeft iedere man [
:]
een maat moet tranquility met haar vernemen. Ze dan draagt een hel vracht die ze kan
nauwelijks waarnemen. Als de vracht komt mak zwaardere, zij bezweren GOD hun
".Lord: "Als Jullie geven ons een goede baby, wij zullen erkentelijk
Maar wanneer Hij geeft hen een goede baby, zij draaien zich Zijn schenking [
:]
in een idool die concurreert Hem. GOD worden, ver boven elk deelgenootschap
.verheft
Is het niet een feit die zij verafgoden idoolen die ontwikkelen niets, en [
:]
?worden zich gemaakt
?Idoolen die kunnen noch hen helpen, noch kunnan zelfs zichzelf helpen [
:]
wanneer jullie nodigen hen naar de leiding uit, zij niet jullie volgen. [
:    ]
.Zodoende, het is gelijk voor hen hetzij jullie nodigen hen uit, of verblijven stil
De idoolen jullie afsmeken tevens GOD zijn schepsels jullie verkiezen. [
:
]
.Voorgaan en beroep doe op hen; Laten zij reageren op jullie, als jullie hebben gelijk
hebben zij benen waarover de zij wandeling? Hebben zij hands waarmee zij [
: ]
zichzelf verdedigen? Hebben zij ogen waarmee zij treffen? Hebben zij oren waarmee
.zij horen? Zeg, "Beroep doen op uw idoolen, en hen vragen naar smite mij terstond
GOD is mijn maar Lord en Magister; De Een die onthulde deze bijbel. Hij " [
: ]
.bewaart voor de gerechtvaardigd
Zoals voor de idoolen jullie zeten buiten Hem recht, zij kunan niet jullie " [
:
]
".helpen, evenmin kunen niet kunnen zij zichzelf helpen
wanneer jullie nodigen hen naar de leiding uit, zij horen niet. En jullie zien [
:]
.hen beschouwende jullie, maar zij treffen niet
Jullie willen vakantieoord om te begenadigen, tolerantie stimuleren, en [
:]
.negeren de onwetend
wanneer de duivel smoest naar jullie elk gefluisters, toevlucht zoeken in [
:]
.GOD; Hij is Hearer, Omniscient
Diegenen die zijn gerechtvaardigd, wanneer de duivel hen benadert met een [
:]
.voorstelling, zij herinneren zich, daarop zij worden seers
.Hun brethren onophoudelijk wegloken hen moeten verdwalen [
:]
Als jullie produceren niet een mirakel die zij vereiste, zij zeggen niet, [
:    ]
"Waarom niet vragen erom niet?" Zeg, "ik eenvoudig voortvloei wat wordt naar mij
van mijn Lord onthullen." Deze zijn enlightenments van uw Lord, en leiding, en
.barmhartigheid voor mensen die geloven
wanneer de Quran wordt gereciteerd, jullie willen horen het aan en nemen [
:
]
.luisteren, die jullie mogen barmhartigheid verkrijgen
Jullie willen herinneren zich uw Lord hierine je, publiek, ondershands, en [
: ]
.rustig, dag en avond; Zijn niet onwetend
Die op uw Lord zijn nooit ook trots om Hem te vereren; Zij prijzen Hem en [
: ]
.daling uitgestrekt alvorens Hem
.
(De Oorlogsbuit (Al-anfal - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
Zij jullie consulteren omstreeks de oorlogsbuit. Zeg, "De oorlogsbuit behoren bij [:]
GOD en de gezant." Jullie willen GOD verrichten, exhort elkaar te zijn
.gerechtvaardigd, en gehoorzamen GOD en Zijn gezant, als jullie zijn gelovigen
De getrouwe gelovigen zijn die wiens harten rilen wanneer GOD staat bij, en [:]
wanneer Zijn openbaringen worden ernaar gereciteerd, hun trouw wordt, en zij trust in
.hun Lord versterkt
Zij verrichten de Contact Prayers (Salat), en van onze mondvoorraad ernaar, zij [:    ]
.schenken naar de liefdadigheid
Zodanig zijn de getrouwe gelovigen. Zij hoge rangen verkrijgen op hun Lord, [:
]
.alsmede vergeving en een gulle verstrekking
Dan uw Lord willed die jullie uw thuis laten, om een specifiek plan te [: ]
.volbrengen, enkel gelovigen werden blootgesteld als aarzelende gelovigen
Zij disputeerden met jullie tegen de waarheid, zelfs na het alles werd ernaar [: ]
.uitgelegd. Zij fungeerden alsof zij werden naar sommige dood gedreven
Herdenken dat GOD beloofde jullie overwinning overheen een sommige [:
]
groepering, maar jullie nog verlangden om de zwakker klassikaal te confronteren. Het
was plan VAN DE GOD om de waarheid met Zijn woorden te vestigen, en om de
.disbelievers te verslaan
For He heeft gedecreteerd die de waarheid willen vooropstaen, en de falsehood [:]
.willen verdwijnen, ondanks de evildoers
Zodoende, wanneer jullie bezwoeren uw Lord om de redding te bedragen, Hij [:]
reageerde op jullie: "Ik jullie ondersteun met een duizend engelen in de
".opeenvolging
GOD gaf jullie dit goede nieuwtje om uw harten te versterken. Overwinning [:]
.komt slechts van GOD. GOD is Almachtige, Most Wise
Hij veroorzaakte vredige sluimeren om jullie te passeren en jullie pacificeren, [:]
en Hij opzond omlaag water van de lucht om jullie daarmee te zuiveren. Hij bedekt
.jullie van de vloek van de duivel, gerustgestellene uw harten en versterkt uw foothold
Herdenken die uw Lord de engelen bezielde: "Ik ben met jullie; Zo [:]
ondersteuning diegenen die geloofd. Ik zal ontzetting in de harten van die die
disbelieved gooien. Jullie mogen hen boven de nekken slaan, en jullie mogen zelfs
".iedere vinger slaan
Dit is wat zij hebben rechtvaardig door de strijd GOD en Zijn gezant [:    ]
opgelopen. Want diegenen die strijden tegen GOD en Zijn gezant, GOD retribution is
.ernstig
Dit is om de disbelievers af te straffen; Zij hebben de retribution van De helle [:
]
.opgelopen
O jullie die geloven, als jullie aantreffen de disbelievers die tegen jullie [: ]
.beweeglijk heeft gemaakt, omdraaien niet en vleden
Anyone die draait daarover dag om, uitzonderen om een strijd plan uit te [: ]
voeren, of om zijn groepering te verenigen, heeft woede van GOD opgelopen, en zijn
!domicilie is Helle; Welk ellendige bestemming
Het was van niet jullie die hen doodde; GOD is de Een die hen doodde. Het [:
]
was van niet jullie die keilde wanneer jullie keilden; GOD is de Een die keilde. Maar
Hij zodoende geeft de gelovigen een kans om veel credit te winnen. GOD is Hearer,
.Omniscient
.Aanvullend, GOD zodoende de blauwdrukken annuleert van de disbelievers [:]
Jullie zochten overwinning (O disbelievers), en overwinning deed gekomen; [:]
Het behoorde bij de gelovigen. Als jullie weerhouden (van de agressie) het zou better
voor jullie zijnen, maar als jullie, zo wil wij teruggeven. Uw legers zullen nooit jullie,
.ongeacht hoe groot helpen. Voor GOD is op het kant van de gelovigen
O jullie die geloven, gehoorzamen GOD en Zijn gezant, en niet negeren hem [:]
.poosje jullie vernemen
.zijn Niet zoals diegenen die zeggen, "Wij vernemen," wanneer zij horen niet [:]
De slechtste schepsels in de aanzien van GOD zijn de dove en dom, die [:]
.begrijpen niet
Had GOD geweten van elk handelswaar erin, Hij zou hebben hen hearers [:    ]
.gemaakt. Zelfs als Hij maakte hen hearers, zij nog zouden in de tegenzin versturen
O jullie die geloven, jullie willen reageren op GOD en naar de gezant wanneer [:
]
hij noodt jullie naar wat geeft jullie leven. Jullie moeten weten dat GOD is dichterbij
.naar jullie dan uw hart, en die alvorens Hem jullie zullen geroepen worden
Beware van een retribution dat bloeimaand niet worden naar de evildoers [: ]
.tussen jullie begrensd. Jullie moeten weten dat GOD retribution is ernstig
Herinneren zich die jullie gebruikt te zijn weinig en beklemd, vrezend die de [: ]
mensen mogen jullie afpakken, en Hij gunde jullie een veilig heiligdom, jullie
ondersteunde met Zijn overwinning, en jullie bevoorraadden met goede
.mondvoorraad, die jullie mogen erkentelijk zijn
O jullie die geloven, niet verraden GOD en de gezant, en niet verraden [:
]
.diegenen die trust jullie, nu die jullie weten
Jullie moeten weten die uw geld en uw kinderen zijn een test, en dat GOD [:]
.bezit een groot belonen
O jullie die geloven, als jullie reverence GOD, Hij zal jullie onderrichten, [:]
.zullan uw zondes annuleren, en begenadigen jullie. GOD oneindige sierlijkheid bezit
De disbelievers complot en blauwdruk om jullie te neutraliseren, of jullie [:    ]
doden, of jullie verbannen. Niettemin, zij complot en blauwdruk, maar zo GOD doet.
.GOD is de beste kuiper
wanneer onze openbaringen worden ernaar gereciteerd, zij zeggen, "Wij [:    ]
hebben aangehoord. Als wij verlangden naar, wij kunnen hebben gelijke dingen
"!gezegd. Deze zijn niet meer dan relaasen van het verleden
Zij ook zeiden, "Onze god, als dit is werkelijk de waarheid van Jullie, dan [:    ]
".stortbad ons met de rotsen van de lucht, of storten aan ons een pijnlijke straf
Niettemin, GOD is niet te tuchtigen hen poosje jullie zijn in hun midden; GOD [:        ]
.is niet te tuchtigen hen poosje zij vergeving zoeken
Hebben zij niet GOD retribution verdiend, door stotende anderen van de [:   
]
Sacred Masjid, hoewel zij Hebb zijnen niet de voogden daarvan? De getrouwe
.voogden daarvan zijn de gerechtvaardigd, maar meest van hen weten niet
Their Contact Prayers (Salat) op het heiligdom (Ka`bah) waren niet meer dan [:    ]
een aanfluiting en een manier van stotende de mensen (door stromen hen erbuit) toe.
.Daarom, verduren de retribution voor uw ongeloof
Diegenen die disbelieve doorbrengen hun geld om anderen van de weg van [:    ]
GOD af te stoten. Zij zullen het doorbrengen, toen het zal in de mistroostigheid en
wroeging voor hen zich draaien. Uiteindelijk, zij zullen verslagen worden, en alle
.disbelievers zullen naar De helle geroepen worden
GOD zal vandaan de slecht van de handelswaar ziften, dan hopen de slecht [:   
]
boven van de elkander op, alle in een menigte, dan keilen het in De helle. Zodanig
.zijn de verliezers
Vertelen diegenen die disbelieved: Als zij stopen, alle hun verleden zal [:    ]
begenadigd worden. Maar als zij terugkomst, zij zullen gelijke voorland oplopen als
.hun vorige tegenhangers
Jullie willen vechten hen moeten beklemming afweren, en om uw godsdienst [:    ]
gewijde aan GOD louter te beoefenen. Als zij achterwege laten is agressie, toen GOD
.geheel Seer van het alles zij doen
Als zij versturen, toen jullie moeten weten dat GOD is uw Lord en Magister; [:
]
.De beste Lord en Magister, de beste voorstander
Jullie moeten weten die als jullie winnen elk knoeit in de oorlog, ene-vijfde [:
]
willen gaen naar GOD en de gezant, om te worden gegeven naar de schoonfamilie, de
weeskinderen, de arme, en de reizende buitenlander. Jullie zullen dit doen als jullie
geloven in GOD en in wat wij onthulden naar onze bediende op de dag van de
.beslissing, de dag de twee legers botsten. GOD is Omnipotent
Herdenken die jullie waren dezerzijds van de vallei, poosje zij waren op de [:
]
overkant. Dan hun karavaan moest verhuizen om grond te verlagen. Hebb jullie
planden het zodoende, jullie kunnen niet hebben het gedaan. Maar GOD was om een
voorbeschikte materie uit te voeren, waarbij die voorbestemd te zijn vernietigde
werden voor een duidelijke aanleiding vernietigd, en die voorbestemd te zijn bespaard
.werden voor een duidelijke aanleiding geredden. GOD is Hearer, Omniscient
GOD maakte hen schijnen in uw wensdroom (O Mohammed) minder in [:
    ]
verkleumder. Hebb Hij maakte hen schijnen meer talrijke, jullie zouden hebben
gefaald, en jullie zouden hebben tussen jullie eigen gedisputeerd. Maar GOD de
.toestand behoedde. Hij is Knower van de binnenste gedachtes
En wanneer de tijdperk kwam en jullie hen confronteerden, Hij maakte hen [:

]
schijnen minder in uw ogen, en maakten jullie schijnen minder in hun ogen ook. Voor
GOD willed om een sommige plan uit te voeren. Alle beslissingen zijn maakten door
.GOD
O jullie die geloven, wanneer jullie een leger ontmoeten, jullie willen ruim [:
]
.snelle en herdenken GOD dikwijls, die jullie mogen slagen
Jullie willen gehoorzamen GOD en Zijn gezant, en disputeren niet tussen jullie [:
]
eigen, lest jullie falen en storten uw macht. Jullie willen standvastig voet bij stuk
.houden. GOD is met diegenen die standvastig voet bij stuk houden
zijn Niet zoals diegenen die gelatene hun thuizen grudgingly, slechts om te [:

]
pronken, en inderdaad anderen ontmoedigden van de aanhang de paadje van GOD.
.GOD oplet geheel van het alles zij doen
De duivel had hun werken in hun ogen versierd, en zei, "Jullie kunan niet [:
]
worden door elk mensen vandaag verslagen," en "ik zal samen met jullie vechten."
Maar zodra de twee legers geconfronteerde elkander, hij draaide op zijn hakken om en
fled, zeggende, "ik jullie loocheen. Ik aantref wat jullie treffen niet. Ik ben bang van
".GOD. GOD retribution is ontzagwekkend
De huichelaars en diegenen die gehuisveste twijfel in hun harten zei, "Deze [:
]
mensen worden door hun godsdienst bedrogen." Niettemin, als ieder zijn trust steekt
.in GOD, toen GOD is Almachtige, Most Wise
Als jullie konden slechts diegenen die disbelieved aantreffen wanneer de [: ]
engelen hen steken naar de dood! Zij zullen hen op hun gezichten slaan en hun
.achterk beëindigt: "Profv de retribution van De helle
Dit is een consequentie van wat uw hands heeft fort gezonden. GOD is nooit " [: ]
".onrechtvaardig naar de schepsels
Dit is gelijke voorland als die van mensen van Farao en diegenen die [: ]
disbelieved alvorens hen. Zij verwierpen openbaringen VAN DE GOD, en GOD hen
.tuchtigde voor hun zondes. GOD is machtig, en Dagen retribution is ernstig
GOD verandert geen zegening Hij heeft aan elk mensen begiftigd tenzij zij [:     ]
.zich beslisen om te bewegen. GOD is Hearer, Omniscient
Zodanig was het geval met de mensen van Farao en anderen alvorens hen. Zij [:
]
eerst verwierpen de voortekenen van hun Lord. Zodoende, wij hen vernietigden voor
hun zondes. Wij verdrinkten mensen van Farao; De kwaadaardig werden consistent
.getuchtigd
De slechtste schepsels in de aanzien van GOD zijn diegenen die disbelieved; [: ]
.Zij kunan niet geloven
Jullie accordeert ermee, maar zij verkrachten hun overeenkomsten telkens; Zij [: ]
.zijn niet gerechtvaardigd
Daarom, als jullie hen ontmoeten in de oorlog, jullie willen stellen hen boven [:
]
in als een afschrikmiddel voorbeeld voor diegenen die gekomen na hen, die zij mogen
.nemen luisteren
wanneer jullie worden door een groepering van mensen verraad, jullie willen [: ]
.beweeglijk maken tegen hen in gelijke manier. GOD geen verraders bemint
Verhuren niet diegenen die disbelieve denken die zij kunnen erbij moeten [: ]
.eruit; Zij kunnen nooit ontsnappen
Jullie willen toebereiden voor hen alle de mogendheid jullie kunnen [: ]
bijeenrapen, en alle de toerusting jullie kunnen beweeglijk maken, die jullie mogen de
vijanden van GOD aanjagen vrees, uw vijanden, alsmede anderen welk worden jullie
niet geweet te; GOD hen weet. Wat ook jullie spenderen in de oorzaak van GOD
.zullen repaid naar jullie gul, zonder de kleinste onrechtvaardigheid
Als zij vakantieoord naar de vrede, zo willen jullie, en uw trust steken in GOD. [: ]
.Hij is de Hearer, de Omniscient
Als zij verlangen om jullie te bedriegen, toen GOD zal jullie voldoen. Hij zal [: ]
.jullie met Zijn ondersteuning, en met de gelovigen helpen
Hij heeft de harten (van de gelovigen) verzoend. Hebb jullie spendeerden alle [:     ]
het geld op land, jullie konden hun harten niet verzoenen. Maar GOD hen verzoende.
.Hij is Almachtige, Most Wise
O jullie voorspeller, voldoende voor jullie is GOD en de gelovigen welk [:
]
.hebben jullie gevolgd
O jullie voorspeller, jullie willen exhort de gelovigen om te vechten. Als er [: ]
zijnen twintig van jullie die zijn standvastige, zij kunnen tweehonderd verslaan, en
een honderd van jullie kunnen een duizend van die die disbelieved verslaan. Da’s
.omdat zij zijn mensen welk begrijpen niet
nu (die vele nieuwe mensen hebben verenigd jullie) GOD gemakkelijker voor [: ]
jullie het heeft gehaald, voor Hij weet die jullie zijn niet als sterk als jullie gebruikt te
zijn. Voortaan, een honderd standvastige gelovigen kunnen tweehonderd verslaan, en
een duizend van jullie kunnen twee Duizend door GOD vrijaf verslaan. GOD is met
.diegenen die standvastig voet bij stuk houden
Geen voorspeller willen gevangenen verkrijgen, tenzij hij maakt deel uit van de [:
]
strijd. Jullie mensen zoeken de materielen ondermaans, poosje GOD de Hiernamaals
.stimuleert. GOD is Almachtige, Most Wise
Als het waren niet voor een voorbeschikt decreet van GOD, jullie zouden [: ]
.hebben verduurd, op afbetaling van wat jullie namen, een verschrikkelijk retribution
Daarom, eten af de vergalt jullie hebben gewonnen, die welk is wettige en [: ]
.handelswaar, en GOD verrichten. GOD is Forgiver, Most Merciful
O jullie voorspeller, de krijgsgevangenen vertelen in uw hands, "Als GOD wist [:
]
van het iets handelswaar in uw harten, Hij zou jullie better hebben gegeven dan iets
jullie hebben verspeeld, en zouden hebben jullie begenadigd. GOD is Forgiver, Most
".Merciful
En als zij verlangen om jullie te verraden, zij hebben reeds GOD verraad. Dit is [:
]
.waarom Hij maakte hen de verliezers. GOD is Omniscient, Most Wise
Zeker, diegenen die geloofd, en emigreerden, en gestreefd met hun geld en hun [:
]
levens in de oorzaak van GOD, alsmede diegenen die geherbergde hen en gaven hen
toevlucht, en hen ondersteunde, zij zijn geallieerden van elkaar. Zoals voor diegenen
die geloven, maar emigreren niet met jullie, jullie zijnen verschuldigd niet hen elk
ondersteuning, totdat zij emigreren. Niettemin, als zij behoefte uw bijstand, als
brethren in de trouw, jullie willen hen helpen, behalve tegen mensen met welk jullie
.hebben een vrede verhandeling ondertekend. GOD is Seer van het alles jullie doen
Diegenen die disbelieved zijn geallieerden van elkaar. Tenzij jullie deze [:
    ]
.geboden behouden, er zullen warboel op land, en verschrikkelijke corruptie
Diegenen die geloofd en emigreerden, en gestreefd in de oorzaak van GOD, [:
]
alsmede diegenen die geherbergde hen en gaven hen toevlucht, en hen ondersteunde,
.deze zijn de getrouwe gelovigen. Zij hebben vergeving verdiend en een gul belonen
Diegenen die geloofd nadien, en emigreerden, en gestreefd met jullie, zij [:
]
behoren met jullie. Diegenen die worden toegeschreven aan elkander willen zijn de
eerst om elkaar, overeenkomstig de geboden VAN DE GOD te schoren. GOD let
.geheel van alle dingen op
.
(Ultimatum (Bara'ah - 
.
Een ultimatum wordt hierin van GOD verkondigd en Zijn gezant naar het idool [:]
.worshipers die komen in een verhandeling met jullie binnen
Daarom, trekken het land vrijelijk voor vier maanden, en weten die jullie kunan [:]
.niet van GOD ontsnappen, en dat GOD vernedert de disbelievers
Een proclamatie wordt hierin van GOD verkondigd en Zijn gezant naar alle de [:    ]
mensen op de grote dag van de bedevaart, dat GOD heeft het idool worshipers
geloocheend, en zo Zijn gezant deed. Zodoende, als jullie berouwen, het zou better
voor jullie zijnen. Maar als jullie versturen, dan weten die jullie kunnen nooit van
.GOD ontsnappen. Toezegging diegenen die disbelieve een pijnlijk retribution
Als het idool worshipers voorteken een vrede verhandeling met jullie, en niet het [:
]
schenden, evenmin bende alsmede anderen tegen jullie, jullie willen volbrengen uw
.verhandeling ermee totdat de uitademing datum. GOD liefhebt de gerechtvaardigd
Eens de Sacred Months zijn verleden, (en zij afwijzing te maken vrede) jullie [: ]
mogen het idool worshipers doden wanneer jullie hen ontmoeten, hen tuchtigen, en te
weer stellen zich tegen iedere verhuizing zij maken. Als zij berouwen en verrichten de
Contact Prayers (Salat) en geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), jullie willen
.laten zij gaan. GOD is Forgiver, Most Merciful
Als een van het idool worshipers gezochte verantwoorde rijstrook met jullie, [: ]
jullie willen gunnen hem verantwoorde rijstrook, zodat hij kan het woord van GOD
vernemen, dan kunn hem back naar zijn plaats van de zekerheid zenden. Da’s omdat
.zij zijn mensen welk weten niet
Hoe kan het idool worshipers elk borgstelling van GOD en van Zijn gezant [:
]
verlangen? Vrijgestelde zijn diegenen die hebben een vrede verhandeling met jullie
op de Sacred Masjid ondertekend. Als zij eerbewijs en zo'n verhandeling handhaven,
.willen jullie handhaven het ook. GOD liefhebt de gerechtvaardigd
Hoe kunnen zij (vereiste een borgstelling) wanneer zij nooit elk rechten [:]
verrichtten van de verwantschap tussen jullie en hen, evenmin elk verdrag, als zij
immer maakten kans om voor te opstaan. Zij gepacificeerde jullie met de lip dienst,
.poosje hun harten waren in de tegenstrijdigheid, en meest van hen zijn kwaadaardig
Zij zaken deden vandaan openbaringen VAN DE GOD voor een goedkope prijs. [:]
Zodoende, zij de mensen wraakten van Zijn paadje. Kwaad metterdaad is wat zij
!deden
Zij nooit elk rechten verrichten van de verwantschap naar elk gelovige, [:]
.evenmin doen zij hun verdragen handhaven; Deze zijn de Real transgressors
Als zij berouwen en verrichten de Contact Prayers (Salat) en geven de [:]
verplichte liefdadigheid (Zakat), toen zij zijn uw brethren in de godsdienst. Wij
.zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die weten
Als zij verkrachten hun eeden na verpandend om hun verdragen te behouden, [:]
en vallen uw godsdienst aan, jullie mogen vechten de leiders van het heidendom -
jullie worden niet langer door uw verdrag ermee - vastgebonden die zij mogen
.weerhouden
Zouden jullie niet vechten mensen die verkrachtte hun verhandelingen, [:    ]
probeerden om de gezant te verbannen, en zij zijn de een die activeerde de oorlog in
de eerst plaats? Zijn jullie bang van hen? GOD is de Een jullie worden verondersteld
.om te vrezen, als jullie zijn gelovigen
Jullie willen vechten hen, voor GOD zullen hen op uw hands tuchtigen, zullan [:
]
hen vernederen, gunnen jullie overwinning overheen hen, en de borstkassen koelen
.van de gelovigen
Hij zal ook elimineren de kafferen van de gelovige'n harten. GOD delgt [: ]
.whomever Hij willen. GOD is Omniscient, Most Wise
jullie eraan denken om die jullie zullen gelaten worden louter zonder GOD [: ]
onderkennend die tussen jullie die streven, en nooit geallieerde zich met de vijanden
VAN DE GOD, of de vijanden van Zijn gezant, of de vijanden van de gelovigen?
.GOD is geheel Bewust van het alles jullie doen
Het idool worshipers zijn niet om de masjids van GOD, poosje bekennend hun [:
]
ongeloof te bezoeken. Deze hebben hun werken, en zij wil abide voor altijd in De
.helle geannuleerd
Het enige mensen moeten bezoeken GOD masjids zijn diegenen die geloven in [:]
GOD en de Last Day, en verrichten de Contact Prayers (Salat), en geven de verplichte
liefdadigheid (Zakat), en vrezen niet behalve GOD. Deze zal zeker zijn tussen de
.geleide een of anders
Hebben jullie de sproeiing van de bedevaartgangers beschouwd en bezorgd [:]
voor de Sacred Masjid een vervanger voor gelovend in GOD en de Last Day, en Hebb
streven in de oorzaak van GOD? Zij zijn niet egaal in de aanzien van GOD. GOD
.geen kwaadaardige mensen geleidt
Diegenen die geloven, en emigreren, en streven in de oorzaak van GOD met [:]
hun geld en hun levens, zijn ver groter in de rang in de aanzien van GOD. Deze zijn
.de winnaars
Their Lord geeft hen goed nieuwtje: Barmhartigheid en bijvalsbetuiging [:]
.vanwaar Hem, en tuinen zij verblijden zich in eeuwigdurende gelukzaligheid
.Uitentreuren zij abide daarin. GOD bezit een groot belonen [:]
O jullie die geloven, geallieerde zich zelfs met uw ouderpaar en uw broers en [:    ]
zus, als zij prefereren niet ongelovig overheen gelovend. Die tussen jullie die
.geallieerde zich ermee zonde doen
Verkondigen: "Als uw ouderpaar, uw kinderen, uw broers en zus, uw [:
]
echtelieden, uw gezin, het geld jullie hebben gewonnen, een handel jullie verdriet
doen omstreeks, en de thuizen jullie koesteren zijn meere geliefde naar jullie dan
GOD en Zijn gezant, en de strevend in Zijn oorzaak, dan juist wachten totdat GOD
.Zijn oordeel brengt." GOD geen kwaadaardige mensen geleidt
GOD heeft jullie overwinning in vele toestanden verhoord. Maar op de dag van [: ]
Hunayn, jullie werden ook trots op uw grote nummer. Zodoende, het niet hielp jullie
.helemaal, en het ruime land werd zo benard rond jullie, die jullie zwenkten en fled
Toen GOD zond waas tevredenheid aan Zijn gezant en aan de gelovigen. En [: ]
Hij omlaag onzichtbaare soldaten zond; Hij zodoende strafte diegenen die disbelieved
.af. Dit is de requital voor de disbelievers
Uiteindelijk, GOD delgt whomever Hij willen. GOD is Forgiver, Most [:
]
.Merciful
O jullie die geloven, het idool worshipers worden verontreinigd; Zij willen niet [:]
worden veroorloofd om de Sacred Masjid na deze jaar te benaderen. Als jullie vrees
aderlating van het inkomen, GOD zal jullie met Zijn mondvoorraad, overeenkomstig
.Zijn wil begieten. GOD is Omniscient, Most Wise
Jullie willen terugvechten tegen diegenen die geloven niet in GOD, evenmin in [:]
de Last Day, evenmin doen zij verbieden wat GOD en Zijn gezant heeft verboden,
evenmin doen zij abide door de godsdienst van de waarheid - tussen diegenen die
.gekregene de bijbel - totdat zij de schuldige belasting betalen, gewillig of onwillig
The Jews zei, "Ezra is de zoon van GOD," poosje de Christenen zeiden, "Jezus [:    ]
is de zoon van GOD!" Deze zijn godslasteringen geslaakt door hun monden. Zij
zodoende overeenkomen met de godslasteringen van die die hebben disbelieved in het
.verleden. GOD hen verwerpt. Zij zijn zeker afgeweken
Zij hebben hun godsdienstige leiders en wetenschappers opgezetten als lords, [:    ]
voor GOD. Anderen de Messias vergoddelijkten, zoon van Maria. Zij waren alle
gebeveeld om slechts een god te vereren. Er is geen god behalve Hij. Zijn Hij
.verheerleek, hoog boven elk leden
Zij verlangen om GOD hel met hun monden uit te maken, maar GOD dringt [:    ]
.aan makende Dagen hel, ondanks de disbelievers aan
Hij is de Een die Zijn gezant zond met de leiding en de godsdienst van de [:        ]
waarheid, en wil het halen alle godsdiensten domineren, ondanks het idool
.worshipers
O jullie die geloven, vele godsdienstige leiders en predikanten nemen het geld [:   
]
van de mensen clandestien, en stoten van de paadje van GOD af. Diegenen die poten
het goud op en zolver, en niet hen brengen in de oorzaak van GOD door, beloven hen
.een pijnlijk retribution
De dag zal komen wanneer hun goud en zolver zal in het vuur van De helle [:    ]
gestookt worden, dan gebruikt om hun voorhoofden, hun kanten, en hun back te
branden: "Dit is wat jullie potten voor zich op, zo smaakvermogen wat jullie hebben
".opgepot
De telling van de maanden, tot GOD wordt betrokken, is twaalf. Dit was wet [:    ]
VAN DE GOD, sedert de dag Hij maakte de luchten en het land. Vier van hen zijn
heilig. Dit is de perfecte godsdienst; Jullie willen niet verkeerde uw geesten (door de
strijd) tijdens de Sacred Months. Niettemin, jullie mogen alle-erbuit oorlog tegen het
idool worshipers (zelfs tijdens de Sacred Months) verklaren, wanneer zij verklaren
alle-erbuit oorlog tegen jullie, en weten dat GOD is op het kant van de
.gerechtvaardigd
Veranderen de Sacred Months is een voorteken van buitensporig ongeloof; Het [:   
]
aangroeit de afdwaling van die die hebben disbelieved. Zij alterneren de Sacred
Months en de regelmatige maanden, poosje konfijtend het aantal van maanden
consecrated door GOD. Zij zodoende verkrachten wat GOD heeft consecrated. Hun
.kwade werken worden in hun ogen versierd. GOD geen ongelovige mensen geleidt
O jullie die geloven, wanneer jullie worden verteld, 'Beweeglijk maken in de [:    ]
oorzaak van GOD," waarom jullie geworden zwaar gehecht naar de geknarst? Hebben
jullie dit wereldse leven van kracht van het Hiernamaals gekozen? De materielen
.ondermaans, ten opzichte van het Hiernamaals, zijn niets
Tenzij jullie beweeglijk maken, Hij zal jullie naar pijnlijke retribution begaan [:    ]
en vervangen anderman in uw plaats; Jullie kunnen nooit Hem in de kleinst bezeren.
.GOD is Omnipotent
Als jullie falen om hem (de gezant) te ondersteunen, GOD heeft reeds hem [:
]
ondersteund. Zodoende, wanneer de disbelievers jaagde hem, en hij was een van twee
in de grot, hij zei naar zijn vriend, 'verdrieten Niet; GOD is met ons." GOD dan
gezondene waas tevredenheid en zekerheid aan hem, en hem ondersteunde met
onzichtbaare soldaten. Hij de woord maakte van de disbelievers laag. Woord VAN
.DE GOD bewinden opperst. GOD is Almachtige, Most Wise
Jullie willen gemakkelijk beweeglijk maken, ontsteken of zwaar, en streven [:
]
met uw geld en uw levens in de oorzaak van GOD. Dit is better voor jullie, als jullie
.slechts wisten
Als er waren een gezwind materiele winst, en een kleine tocht, zij zouden [:
]
hebben jullie gevolgd. Maar de strevend is juist ook veel voor hen. Zij zullen door
GOD vloeken: "Als wij konden, zouden wij met jullie hebben gemaakt beweeglijk."
.Zij zodoende bezeerd zichzelf, en GOD weet die zij zijn leugenaars
GOD heeft jullie begenadigd: Waarom gaven jullie hen vergunning (om) [:
    ]
achter te blijven, alvorens jullie onderkennen diegenen die zijn eerlijk van de
?leugenaars
Diegenen die werkelijk geloven in GOD en de Last Day niet vragen uw [:

]
vergunning om de gelegenheid om met hun geld te ontduiken en hun levens te
.streven. GOD let geheel van de gerechtvaardigd op
Het enige mensen die wens te zijn verontschuldigd zijn diegenen die werkelijk [:
]
geloven niet in GOD en de Last Day. Hun harten zijn vol van de twijfel, en hun
.twijfels veroorzaken hen moeten zwichten
Hadden zij werkelijk verlangden om beweeglijk te maken, zij zouden verdacht [:
]
het grondig hebben. Maar GOD hun deelname minachtte, zo Hij hen ontmoedigde; Zij
".werden verteld, "Achterblijven met diegenen die blijven
Hadden zij mobiliseerden met jullie, zij zouden verwardheid hebben gemaakt, [:

]
en zou hebben kwesties en afdelingen tussen jullie veroorzaakt. Enkel van jullie
.waren passende om hen aan te horen. GOD let geheel van de transgressors op
Zij gezocht om verwardheid tussen jullie in het verleden te verbreiden, en [:
]
materies verwarden voor jullie. Niettemin, de waarheid uiteindelijk vooropstelt, en
.plan VAN DE GOD wordt, ondanks hen uitgevoerd
Enkel van hen zouden zeggen, 'Would "Give me vergunning (om) blijven; Niet [:
]
drijv zo'n ontbering op me door." Inderdaad, zij hebben zodoende een verschrikkelijke
.ontbering opgelopen; Helle ringt de disbelievers om
Als ergens toe handelswaar geschiedt naar jullie, zij bezeren, en als een [: ]
droefheid jullie geschiedt, zij zeggen, "Wij vertelden jullie zo," als zij bejubeling
.keren
Zeggen, "Niets geschiedt naar ons, behalve wat GOD heeft voor ons [: ]
".gedecreteerd. Hij is onze Lord en Magister. In GOD de gelovigen willen trust
Zeggen, "Jullie kunnen slechts te wachten staan voor ons een van twee goede [: ]
dingen (overwinning of martyrdom), poosje wij te wachten staan voor jullie
verwerping van GOD en retribution van Hem, of op onze hands. Daarom, wachten, en
".wij zullen samen met jullie wachten
Zeggen, "Spenderen, gewillig of onwillig. Niets zullen van jullie geaccepteerd [:     ]
".worden, voor jullie zijn kwade mensen
Wat de aanneming stremden van hun besteding is die zij disbelieved in GOD [:
]
en Zijn gezant, en wanneer zij verrichtten de Contact Prayers (Salat), zij verrichtten
.hen lazily, en wanneer zij schonken naar de liefdadigheid, zij deden zo grudgingly
Niet worden door hun geld, of hun kinderen geimponeerd. GOD veroorzaakt [: ]
deze te zijn bronnen van retribution voor hen in dit leven, en (wanneer zij sterven)
.hun geesten vertrekken poosje zij zijn disbelievers
Zij vloeken door GOD die zij behoren met jullie, poosje zij behoren niet met [: ]
.jullie; Zij zijn verdeeldhei brengende mensen
Als zij konden een toevlucht vinden, of grotten, of een verbergende plaats, zij [:
]
.zouden ernaar, spoed makend gaan
Enkel van hen uw uitreiking bekritiseren van de liefdadigheden; Als zij worden [: ]
daaruit gegeven, zij geworden tevreden, maar als zij worden daaruit, zij gewordene
.tegenstanders niet gegeven
Zij moeten worden met bevredigd wat GOD en Zijn gezant heeft hen gegeven. [: ]
Zij moeten hebben gezegd, "GOD ons voldoet. GOD zal voor ons van De dagen
".bounties, en zo wil Zijn gezant stijven. Wij zoeken maar GOD
Liefdadigheden willen gaen naar de arme, de behoeftige, de werkers die hen [: ]
collecteren, de nieuwe bekeerlingen, om de slaven, naar die belast door plotselinge
vertering, in de oorzaak van GOD, en naar de reizende buitenlander te bevrijden.
.Zodanig is gebod VAN DE GOD. GOD is Omniscient, Most Wise
Enkel van hen de voorspeller bezeren door zeggende, "Hij is alle oren!" Zeg, [: ]
"Het is better voor jullie die hij staat te woord jullie. Hij gelooft in GOD, en de
gelovigen vertrouwt. Hij is een barmhartigheid voor die tussen jullie die geloven."
.Diegenen die bezeerd gezant VAN DE GOD heeft een pijnlijk retribution opgelopen
Zij vloeken door GOD naar jullie, om jullie te bevallen, wanneer GOD en Zijn [: ]
.gezant zijn meer waardig van aangenaam, als zij zijn naar waarheid gelovigen
wisten zij niet die anyone die te weer stellen teegt zich GOD en Zijn gezant [:     ]
.heeft het vuur van De helle voor altijd opgelopen? Dit is de slechtste vernedering
De huichelaars zorg die een sura mag worden onthullen stellend wat is [:
]
daarbinnen hun harten. Zeg, "Voorgaan en spoten. GOD zal precies zich blootstellen
".wat jullie zijn bang van
Als jullie hen vragen, zij zouden zeggen, "Wij slechts spotten en een geintj [: ]
makend." Zeg, verstaan jullie' die jullie bespoten GOD, en Zijn openbaringen, en Zijn
"?gezant
verontschuldigen zich Niet. Jullie hebben disbelieved na geloofd. Als wij [: ]
begenadigen enkel van jullie, wij zullen anderen tussen jullie, dientengevolge van hun
.boosaardigheid tuchtigen
De huichelaar mannen en de huichelaar vrouwen behoren met elkaar - zij [:
]
pleitbezorger kwaad en rechtvaardigheid verbieden, en zij zijn gierig. Zij GOD
.vergaten, zo Hij hen vergat. De huichelaars zijn werkelijk kwaadaardig
GOD belooft de huichelaar mannen en de huichelaar vrouwen, alsmede de [: ]
disbelievers, het vuur van De helle, waarin zij abide voor altijd. Het hen voldoet.
.GOD heeft hen verworpen; Zij hebben een eeuwigdurend retribution opgelopen
De enkele van die alvorens jullie waren sterker dan jullie, en bezaten meer geld [: ]
en kinderen. Zij werden preoccupied met hun materiele bezittingen. Op dezelfde
manier, jullie zijn preoccupied met uw materiele bezittingen geworden, net zo die
alvorens jullie zijn preoccupied geworden. Jullie zijn totaal achteloos geworden,
evenals zij waren achteloos. Zodanig zijn de mensen die hun werken annuleren, zowel
.in deze wereld als in het Hiernamaals; Zij zijn de verliezers
Hebben zij niet iets leerden van de vorige generaties; De mensen van Noah, [:
]
`AAD, Thamood, de mensen van Abraham, de dwellers van Midyan, en de evildoers
(van Sodom en Gomorrah)? Hun gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen.
.GOD nooit verongelijkte hen; Zij zijn de een die verongelijkt hun eigen geesten
De gelovende mannen en vrouwen zijn geallieerden van elkaar. Zij stimuleren [:
]
rechtvaardigheid en verhoeden kwaad, zij verrichten de Contact Prayers (Salat) en
geven de verplichte liefdadigheid (Zakat), en zij gehoorzamen GOD en Zijn gezant.
Deze zal door de barmhartigheid VAN DE GOD gedoucht worden. GOD is
.Almachtige, Most Wise
GOD belooft de gelovende mannen en de gelovende vrouwen tuiniert met [:
]
vloeiende kreeken, waarin zij abide voor altijd, en prachtige herenhuisen in de hoven
van Eden. En zegeningen VAN DE GOD en bijvalsbetuiging zijn zelfs groter. Dit is
.de grootst zegepraal
O jullie voorspeller, streven tegen de disbelievers en de huichelaars, en zijn [:
    ]
!spiegel in gaand over hen. Hun bestemming is Helle; Welk ellendige domicilie
Zij vloeken door GOD die zij nooit zeiden het, alhoewel zij hebben het woord [:
]
van het ongeloof uitgebracht; Zij hebben disbelieved na flatteuze voordragers.
Inderdaad, zij afstand deden van wat zij nooit hadden. Zij hebben gerebelleerd hoewel
GOD en Zijn gezant heeft hen met Zijn sierlijkheid en mondvoorraad begigeten. Als
zij berouwen, zou het best voor hen zijnen. Maar als zij versturen, GOD zal hen naar
pijnlijk retribution in dit leven en in het Hiernamaals begaan. Zij zullen geen vinden
.op land moeten hun lord en magister zijn
Enkel van hen zelfs verpandden: "Als GOD douchte zouden ons met Zijn [:
]
".sierlijkheid, wij liefdadig zijnen, en zullen lood een gerechtvaardigd leven
Maar wanneer Hij deed stortbad hen met Zijn mondvoorraad, zij werden [:
]
.gierig, en verstuurden in de tegenzin
Zodoende, Hij hen plaagde met hypocrisy in hun harten, tot toe de dag zij Hem [:

]
.treffen. Dit is omdat zij hun toezeggingen braken naar GOD, en vanwege hun liggend
verstaan zij niet dat GOD hun geheimen weet, en hun samenzweringen, en dat [:
]
?GOD is de Knower van alle geheimen
Diegenen die de gulle gelovigen bekritiseren voor gevend ook veel, en vrolijk [:
]
maken zich over de arme gelovigen voor gevende ook kleine, GOD hen veracht. Zij
.hebben een pijnlijk retribution opgelopen
Hetzij jullie vergeving vragen voor hen, of niet vergeving vragen voor hen - [:]
zelfs als jullie vergeving vragen voor hen zeventig tijdperken - GOD zal niet hen
begenadigen. Dit is omdat zij disbelieve in GOD en Zijn gezant. GOD geen
.kwaadaardige mensen geleidt
De zittend verblijd in hun blijvende de gezant van GOD, en haatten om met [:]
hun geld en hun levens in de oorzaak van GOD te streven. Zij zeiden, "Laten wij niet
beweeglijk maken in het dit smoorhi!" Zeg, "Het vuur van De helle is veel verhiter,"
.als zij konden slechts begrijpen
Laten zij lachen enigzins, en schreeuw een stuk. Dit is de requital voor de [:]
.zondes zij hebben gewonnen
Als GOD jullie geeft naar een toestand terug waarin zij vragen uw vergunning [:    ]
om met jullie beweeglijk te maken, jullie willen zeggen, "Jullie zullen nooit opnieuw
met mij mobiliseren, evenmin zal jullie immer leveren met mij tegen elk vijand. Voor
jullie hebben gekozen te zijn met de zittend in de eerst plaats. Daarom, jullie moeten
".met de zittend blijven
Jullie willen niet verrichten de teraardebestelling gebed voor elk van hen [:
]
wanneer hij sterft, evenmin willen jullie staan op zijn graf. Zij hebben disbelieved in
.GOD en Zijn gezant, en gestorven binnen de toestand van boosaardigheid
Niet worden door hun geld of hun kinderen geimponeerd; GOD veroorzaakt [: ]
deze te zijn bronnen van de narigheid voor hen in deze wereld, en hun geesten
.vertrekken als disbelievers
wanneer een sura wordt, betuigend onthullen: "Gelofv in GOD, en streef met [: ]
"!Zijn gezant," zelfs de geducht tussen hen zeggen, "Laten wij blijven
Zij kozen te zijn met de zittend. Zodoende, hun harten werden bezegeeld, en [:
]
.zodoende, zij kunan niet begrijpen
Zoals voor de gezant en diegenen die geloofd met hem, zij belust streven met [:]
hun geld en hun levens. Deze hebben alle de goede dingen verdiend; Zij zijn de
.winnaars
GOD heeft verdachte hen tuiniert met vloeiende kreeken, waarin zij abide voor [:]
.altijd. Dit is de grootst zegepraal
The Arabs aangrijpingspunten vormde, en bedroeg jullie zoekende vergunning [:]
om achter te blijven. Dit is aanwijzend van hun verwerping van GOD en Zijn gezant -
zij blijven. Metterdaad, diegenen die disbelieve tussen hen hebben een pijnlijk
.retribution opgelopen
Niet te zijn beschuldigd zijn diegenen die zijn zwak, of ziek, of vinden niets [:]
om te offreren, zo lang als zij verblijven gewijde aan GOD en Zijn gezant. De
gerechtvaardigd tussen hen willen niet worden beschuldigd. GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Ook verontschuldigde zijn diegenen die bedragene jullie wensend om te [:]
worden omvatten met jullie, maar jullie hen vertelen, "ik heb niets om jullie op te
dragen." Zij dan draaien met de traanen in hun ogen om, echt verdrietten die zij
.konden niet toestaan om bij te dragen
De schuld is op diegenen die vragen uw vergunning om achter te blijven, [:    ]
hoewel zij geen aangrijpingspunt hebben. Zij hebben gekozen te zijn met de zittend.
Zodoende, GOD heeft hun harten bezegeeld, en zodoende, zij niet elk kennis
.verkrijgen
Zij verontschuldigen zich naar jullie wanneer jullie hen (van de strijd) [:
]
terugkomen op. Zeg, 'verontschuldigen zich Niet; Wij niet langer jullie vertrouwen.
GOD heeft ons omstreeks jullie geinformeerd." GOD zal uw werken zien, en zo zal
de gezant, toen jullie zullen de Knower van alle geheimen en verklaringen
teruggekomen worden op, toen Hij zal jullie informeren van het alles jullie hadden
.gedaan
Zij zullen door GOD naar jullie vloeken, wanneer jullie komen op hen terug, [: ]
die jullie mogen hen negeren. Doe hen negeren. Zij worden verontreinigd, en hun
.bestemming is Helle, als een requital voor de zondes zij hebben gewonnen
Zij vloeken naar jullie, die jullie mogen hen begenadigen. Zelfs als jullie hen [: ]
.begenadigen, GOD niet zodanig kwaadaardige mensen begenadigt
The Arabs zijn de slechtst in het ongeloof en hypocrisy, en de [:
]
hoogstwaarschijnlijke te negeren de wetten dat GOD heeft naar Zijn gezant onthullen.
.GOD is Omniscient, Most Wise
Some Arabs beschouwen hun besteding (in de oorzaak van God) te zijn een [:]
aderlating, en zelfs wachten in de anticipatie die een ramp mag jullie slaan. Het is zij
.die zal de slechtste ramp oplopen. GOD is Hearer, Omniscient
Other Arabs geloven in GOD en de Last Day, en beschouwen hun besteding te [:]
zijn een middelen naar GOD, en een manier van ondersteunende de gezant.
Metterdaad, het zal hen nader brengen; GOD zal hen in Zijn barmhartigheid toegeven.
.GOD is Forgiver, Most Merciful
Zoals voor de vroege voorhoeden die immigreerde (Muhajerin), en de [:]
aanhang die gaf hen toevlucht (Ansar) en diegenen die gevolgde hen in de
rechtvaardigheid, GOD is blij ermee, en zij zijn blij met Hem. Hij heeft verdachte hen
tuiniert met vloeiende kreeken, waarin zij abide voor altijd. Dit is de grootst
.zegepraal
Tussen de Arabiers rond jullie, er zijnen huichelaars. Ook, tussen de stad [:]
dwellers, er zijnen diegenen die worden naar hypocrisy gewennen. Jullie niet hen
weten, maar wij hen weten. Wij zullen de retribution voor hen verdubbelen, toen zij
.gepleegd naar een verschrikkelijk retribution aanbelanden
Er zijnen anderen welk hebben hun zondes bekend; Zij hebben goede daden [:]
met slechte daden vermengd. GOD zal hen afkopen, voor GOD is Forgiver, Most
.Merciful
Ontlenen aan hun geld een liefdadigheid om hen te kuisen en hen heiligen. En [:    ]
.hen bemoedigen, voor uw stijving stelt hen gerust. GOD is Hearer, Omniscient
verstaan zij niet dat GOD de boetvaardigheid accepteert van De dagen [:
]
?worshipers, en de liefdadigheden neemt, en dat GOD is de Redeemer, Most Merciful
Zeggen, "Werken rechtvaardigheid; GOD zal uw werk, en zo wil Zijn gezant [: ]
en de gelovigen zien. Uiteindelijk, jullie zullen de Knower van alle geheimen en
verklaringen teruggekomen worden op, toen Hij zal jullie informeren van het alles
".jullie hadden gedaan
Anderen wachten op beslissing VAN DE GOD; Hij mag hen tuchtigen, of Hij [: ]
.mag hen afkopen. GOD is Omniscient, Most Wise
Er zijnen diegenen die misbruik de masjid door praktiserende afgodendienst, [:
]
verdelende de gelovigen, en bevoorradend comfort naar diegenen die te weer stellen
zich tegen GOD en Zijn gezant. Zij plechtig vloeken: "Onze voornemens zijn
.fatsoenlijk!" GOD doorstaat beleven die zij zijn leugenaars
Jullie willen nooit bidden in zo'n masjid. Een masjid da’s gevestigd op basis [:]
van rechtvaardigheid van de eerst dagen is meer waardig van uw biddend daarin. Erin,
er zijnen mensen die liefde om te worden gekuist. GOD liefhebt diegenen die louteren
.zichzelf
Is een die richt dagen bouwende de basis van reverencing GOD op en om [:]
Zijn bijvalsbetuiging better te winnen, of een die richt dagen bouwende de band van
een bouwvallige afgrond op, die valt omlaag met hem in het vuur van De helle? GOD
.dirigeert niet de zonde doende mensen
Zo'n gebouw die zij hebben gevestigd verblijft een bron van de twijfel in hun [:]
.harten, totdat hun harten worden bedaard. GOD is Omniscient, Most Wise
GOD heeft van de gelovigen hun levens en hun geld in de uitwisseling voor [:]
Het paradijs gekocht. Zodoende, zij vechten in de oorzaak van GOD, gewillig om te
doden en mak gedood. Zodanig is Zijn eerlijke borgstelling in de Torah, het
Evangelie, en de Quran - en die volbrengt Zijn borgstelling better dan GOD? Jullie
willen verblijden zich in de vervaardiging zodanig een uitwisseling. Dit is de grootst
.zegepraal
Zij zijn de repenters, de worshipers, de praisers, de meditators, de buigend en [:]
prostrating, de advocators van de rechtvaardigheid en forbidders van kwaad, en de
.oppassers van de wetten VAN DE GOD. Geef goed nieuwtje naar zodanig gelovigen
Noch de voorspeller, noch diegenen die geloven willen vergeving vragen [:    ]
voor het idool worshipers, zelfs als zij waren hun dichtstbijzijnd van kin, op een keer
.zij verstaan die zij worden voor De helle bestemd
Het enige aanleiding Abraham vergeving vroeg voor zijn vader was die hij [:
]
had beloofd hem moet zo doen. Maar zodra hij verstond die hij was een vijand van
.GOD, hij hem loocheende. Abraham was geducht aard, clement
GOD niet zendt elk mensen op het verkeerd pad, na Hij had hen geleid, [: ]
zonder eerst vertonend voor hen wat om te wachten te staan. GOD let geheel van alle
.dingen op
Naar GOD behoort de soevereiniteit van de luchten en het land. Hij [: ]
.controleert leven en dood. Jullie hebben geen buiten GOD als een Lord en Magister
GOD heeft de voorspeller afgekocht, en de immigranten (Muhajireen) en de [:
]
aanhang die herbergde hen en gaven hen toevlucht (Ansar), die hem volgde voor de
moeilijke keren. Da’s wanneer de harten van enkel van hen bijna zwichtten. Maar Hij
.heeft hen afgekocht, voor Hij is Medelevend naar hen, Most Merciful
Ook (gedelgd waren) de drie die bleef. Het ruime land werd zo benard voor [:]
hen, die zij bijna afstand deden van alle ambiëren zichzelf. Eindelijk, zij verstonden
die er wasen geen ontsnapping van GOD, behalve naar Hem. Hij dan kocht hen af die
.zij mogen berouwen. GOD is de Redeemer, Most Merciful
.O jullie die geloven, jullie willen reverence GOD, en zijn tussen de eerlijk [:]
Evenmin de dwellers van de stad, evenmin de Arabiers erom, willen zoeken [:]
om de gezant van GOD (achter te blijven wanneer hij beweeglijk maakt voor de
oorlog). Evenmin willen zij prioriteit geven naar hun eigen aangelegenheden
overheen ondersteunende hem. Dit is omdat zij niet elk dorst doorstaan, of elk strev,
of honger in de oorzaak van GOD, of nemen een enig tree die enrages de disbelievers,
of elk ontbering brengen aan de vijand toe, zonder het schreef voor hen als een credit
.op. GOD nooit faalt om diegenen die werk rechtvaardigheid te belonen
Evenmin doen zij lopen elk onkost op, gering of ruim, evenmin doen zij elk [:]
vallei kruisen, zonder het credit opgeschreven voor hen. GOD zal zeker hen gul voor
.hun werken terugdoen
wanneer de gelovigen beweeglijk maken, niet alle hen willen doen zo. Enige [:]
van allen groepering willen beweeglijk maken door bestedende hun tijdperk naar de
les krijgen de godsdienst. Zodoende, zij kunnen de kennis aan hun mensen verstrijken
.wanneer zij terugkomst, die zij mogen kerkelijk op de hoogte verblijven
O jullie die geloven, jullie willen vechten de disbelievers die aanslag jullie - [:    ]
.laten zij vinden jullie spiegel - en weten dat GOD is met de gerechtvaardigd
wanneer een sura werd onthullen, enkel van hen zouden zeggen," dit sura' [:
]
versterking de trouw van anyone tussen jullie?" Metterdaad, het de trouw versterkte
.van die die geloofde, en zij verblijden zich in elk openbaring
Zoals voor diegenen die gehuisveste twijfels in hun harten, het eigenlijk [: ]
.voegde unholiness naar hun unholiness, en zij gestorven als disbelievers toe
aantreffen zij niet die zij hebben last van exacting berechtingen ieder jaar [: ]
eens of tweemaal? Alsnog, zij consistent falen om te berouwen, en falen te nemen
?luisteren
Wanneer een sura werd onthullen, enkel van hen zouden elkaar schouwen [:
]
alsof om te zeggen: 'Ziet anyone' jullie?" Toen zij lieten. Zodoende, GOD heeft hun
.harten gelaten vloei, voor de zij zijn mensen welk begrijpen niet
.
(Jonah (Younus - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
.R. Deze (brieven) zijn de drukproefen van dit boek van de wijsheid
Is het ook veel van een wonder voor de mensen die wij inspireerden een man [:]
hen verkiezen? Hij (werd geinspireerd om) te zeggen, "Jullie willen de mensen
waarschuwen, en goed nieuwtje geven naar diegenen die geloven die zij hebben een
positie van de bekendheid op hun Lord verkregen." De disbelievers zei, "Dit is een
"!knappe goochelaar
Uw maar Lord is GOD; De Een die maakte de luchten en het land in zes dagen, [:    ]
dan alle autoriteit veronderstelde. Hij alle materies controleert. Er is geen advocaat,
behalve overeenkomstig Zijn wil. Zodanig is GOD uw Lord. Jullie willen
?verheerlijken Hem. Zouden jullie niet nemen luisteren
To Hem is uw ultieme terugkomst, alle jullie. Dit is eerlijke toezegging VAN [:
]
DE GOD. Hij de stoot geeft tot de creatie, dan het herhaalt, om te vergelden diegenen
die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, equitably. Zoals voor diegenen die
.disbelieve, zij helse drankjes lopen, en een pijnlijk retribution voor hun ongelovig op
Hij is de Een die gaf the sun radiant weer, en de maan een hel, en Hij ontwierp [: ]
zijn fasen die jullie mogen aanleren om de jaren mee te rekenen en om uit te rekenen.
GOD ontwikkelde niet alle dit, met uitzondering een specifiek doel. Hij de
.openbaringen uitlegt voor mensen die weten
Zeker, in de afwisseling van de avond en dag, en wat GOD ontwikkelde in de [: ]
.luchten en het land, er zijnen drukproefen voor mensen die zijn gerechtvaardigd
Diegenen die niet verbeiden om ons te treffen, en zijn preoccupied met dit [:
]
;wereldse leven, en zijn inhoud erbij, en afwijzing om onze drukproefen te luisteren
deze hebben Helle opgelopen als hun ultieme domicilie, dientengevolge van [:]
.hun eigen werken
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, hun [:]
Lord gidsen hen, krachtens hun overtuiging. Rivieren zullen onder hen in de tuinen
.van de gelukzaligheid vlieten
Hun gebed daarin is: "Zijn Jullie verheerleken, onze god," hun groet daarin is, [:]
"."Vrede," en hun ultieme gebed is: "Pluim zijn naar GOD, Lord van de schepping
Als GOD verhaastte de retribution liep door de mensen op, de weg zij [:]
vereiste mondvoorraad, zij zouden langgeleden vernietigd zijn. Niettemin, wij laten
.diegenen die geloven niet in de ontmoeting ons in hun zondes, blundering
wanneer tegenslag de menselijke wezen beroert, hij bezweert ons poosje [:]
strekkend, of zitting, of staand. Maar zodra wij zijn tegenslag ontzetten, hij doorgaat
alsof hij nooit bezwoer ons moet elk ontbering ontzetten! De werken van de
.transgressors worden zodoende in hun ogen versierd
Vele een generatie wij hebben vernietigd alvorens jullie wanneer zij zonde [:    ]
deden. Hun gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen, maar zij afkeurden
.om te geloven. Wij zodoende requite de schuldige mensen
Toen wij maakten jullie inheritors van het land na hen, aan te treffen op welke [:
]
.wijze jullie zullen doen
wanneer onze openbaringen worden ernaar gereciteerd, diegenen die te [: ]
wachten staan niet te treffen ons zeggen, 'een Quran Brengen bij uitzondering dit, of
het veranderen!" Zeg, "ik kun niet misschien het op mijn eigen veranderen. Ik
eenvoudig voortvloei wat wordt naar me onthullen. Ik vrees, als ik niet gehoorzaam
".mijn Lord, de retribution van een ontzagwekkende dag
Zeg, "adb GOD willed, ik zou niet het naar jullie hebben gereciteerd, [: ]
evenmin zouden jullie hebben iets erover geweten. Ik heb tussen jullie een heel leven
voor het dit (geleefd en jullie hebben me geweten als een gezonde, eerlijke persoon).
"?Begrijpen jullie niet
Die is meer kwaad dan een die fabriceert slingert GOD, of verwerpt Zijn [:
]
.openbaringen. Beslist, de transgressors nooit slagen
Zij adoratie buiten GOD idoolen die bezitten geen mogendheid om hen te [:]
benadelen of hen bevoordelen, en zij zeggen, "Deze zijn onze advocaten op GOD!"
Zeg, "Zijn jullie informerende GOD van ergens toe Hij weet niet in de luchten of het
land?" Zijn Hij verheerleek. Hij is de Most High; Ver boven nodigende hebbende
.leden
De mensen gebruikt te zijn een kerkvolk, toen zij disputeerden. Als het waren [:]
niet voor een voorbeschikt woord van uw Lord, zij zouden onmiddellijk aangaande
.hun kwesties beoordeeld zijn
Zij zeggen, "Hoe komt het geen mirakel daalde naar hem van zijn Lord neer?" [:]
".Zeg, "De toekomst behoort bij GOD; Zo wachten, en ik wacht samen met jullie
wanneer wij barmhartigheid begiftigen aan de mensen, na de tegenslag [:]
hadden hen verdroten, zij onmiddellijk bekokstoven tegen onze openbaringen! Zeg,
"GOD bekokstovend is ver meer doeltreffend. Voor onze gezanten registreren alles
".jullie bekokstoven
Hij is de Een die jullie verhuist tegenover het land en zee. Jullie krijgen [:]
binnen de schip, en zij zeil vlot binnen prettige wind. Dan, poosje bejubeling daarin,
gewelddadige wind beuken, en de golven hen ringen van ieder kant om. Dit is
wanneer zij GOD bezweren, oprecht bestedende hun gebeden naar Hem louter: "Als
".Jullie slechts behoeden ons ditmaal, wij zullen uitentreuren erkentelijk
Maar zodra Hij hen behoedt, zij zonde doen op land, en te weer stellen zich [:    ]
tegen de waarheid. O mensen, uw zonde is slechts naar het nadeel van uw eigen
geesten. Jullie verblijven preoccupied met dit wereldse leven, dan naar ons is uw
ultieme terugkomst, toen wij te verstaan geven jullie van het alles jullie hadden
.gedaan
De analogie van dit wereldse leven is zodoende: Wij opzenden omlaag water [:
]
van de lucht om erbij alle types planten van het land te produceren, en om etenswaar
voor de mensen en de beesten te bevoorraden. Dan, evenals het land wordt wonderwel
versierd, en zijn mensen denken die zij zijn in de controle daarvan, onze oordeel komt
avond of door de dag langs, vertrekkend het helemaal onvruchtbaar, alsof niets de
vorige dag bestond. Wij zodoende de openbaringen uitlegen voor mensen die
.weerkaatsen
GOD nodigt toe de domicilie van de vrede uit, en gidsen wie ook willen (om [: ]
.te worden geleid) binnen rechtdoorzee paadje
voor de gerechtvaardigde, de vergelding zullen veelvuldig gemultipliceerd [: ]
worden. Hun gezichten zullen nooit elk ontbering of schande ervaren. Deze zijn de
.dwellers van Het paradijs; Zij abide daarin voor altijd
Zoals voor diegenen die gewonnene zondes, hun requital is gelijkwaardig [:
]
naar hun zonde. Vernedering is hun kavel, en geen buiten GOD kan hen behoeden.
Hun gezichten zullen schijnen overweldigd door de menigtes van donkere avond. Zij
.zullen de dwellers van De helle; Zij abide daarin voor altijd
Op de dag wanneer wij ontbieden hen alle, wij zullen naar diegenen die [:]
verheerlekene idoolen zeggen, "Wij hebben jullie, ontboden alsmede uw idoolen."
Wij zullen hebben hen elkander confronteren, en hun idoolen zullen ernaar zeggen,
."Wij hadden geen voorstelling die jullie verafgoodden ons
GOD volstaat als een getuige tussen ons en jullie, die wij waren helemaal " [:]
".onwetend van uw verheerlijkende ons
Da’s wanneer allen geest zal bestuderen allemaal het had gedaan. Zij zullen [:    ]
GOD teruggekomen worden op, hun rechtmatige Lord en Magister, en de idoolen zij
.hadden gefabriceerd zullen hen loochenen
Zeggen, "Die verschaffenen voor jullie van de lucht en het land? Die dirigeert [:    ]
alle het verhoor en het gezichtsvermogen? Die de bestaan produceert van de dood, en
de dood van het bestaan? Die is in de controle van alle dingen?" Zij zouden, "GOD
"?zeggen." Zeg, "Waarom dan verrichten jullie niet de geboden
Zodanig is GOD, uw rechtmatige Lord. Wat is er na de waarheid, behalve [:    ]
?falsehood? Hoe konden jullie alle dit negeren
Dit is wat uw beslissing van Lord aandoet diegenen die kies te zijn [:        ]
.kwaadaardig: Zij kunan niet geloven
Zeggen, "ann elk van uw idoolen creatie starten, dan het herhalen?" Zeg, [:   
]
"."GOD de stoot geeft tot de creatie, dan het herhaalt
Zeggen, geleidt elk van uw idoolen' naar de waarheid?" Zeg, "GOD gidsen [:    ]
naar de waarheid. Is een die gidsen naar de waarheid meer waardig respectievelijk
gevolgd, of een die dirigeert niet, en niet leiding hoeft voor zichzelf? Wat mankeert
"?met uw oordeel
Meest van hen tvloeien niets voor maar vermoeden, en vermoeden is niet [:    ]
.plaatsvervangend voor de waarheid. GOD oplet geheel van het alles zij doen
This Quran kon niet misschien zijn authored door bij uitzondering GOD. Het [:   
]
alle vorige boodschappen bekrachtigt, en een geheel gedetailleerde bijbel bevoorraadt.
.Het is feilloos, daarvoor komt van de Lord van de schepping
Als zij zeggen, "Hij het fabriceerde," zeggen, "Dan produceren sura zoals [:    ]
deze, en uitnodigen whomever jullie toewensen, bij uitzondering GOD, als jullie zijn
".eerlijk
Metterdaad, zij hebben dit zonder studerend en examinerend het, en voor de [:    ]
betrekking het geweigerd. Zodoende deden die alvorens hen disbelieve. Daarom, de
.consequenties tekenen voor de transgressors aan
Enkel van hen geloven (in deze bijbel), poosje anderen disbelieve erin. Uw [:
]
.Lord let geheel van de evildoers op
Als zij verwerpen jullie, dan zeggen, "ik mijn werken heb, en jullie uw [:
]
werken hebben. Jullie zijn onschuldig van het iets ik doe, en ik ben onschuldig van
".het iets jullie doen
Enkel van hen horen jullie aan, maar kunnen jullie maken de dove horen, [:
]
?hoewel zij niet begrijpen
Enkel van hen jullie beschouwen, maar kunnen jullie de blind geleiden, [:
    ]
?hoewel zij kunnan treffen niet
GOD nooit wrongs de mensen; Het mankeert de mensen die hun eigen [:

]
.geesten
Op de dag wanneer Hij roept alle hen, zij zullen voelen alsof zij beklijfden in [:
]
deze wereld een uur van de dag, tijdens welk zij getroffen. Verliezers metterdaad zijn
.diegenen die disbelieved in de ontmoeting GOD; En koos te zijn ondoordacht
Hetzij wij merken jullie enkel (van de retribution) wij hen beloven, of uw [:
]
leven eindigen voor die, naar ons is hun ultieme terugkomst. GOD beleeft alles zij
.doen
Naar allen gemeenschap, een gezant. Na hun gezant komt, zij worden [:

]
.equitably, zonder de kleinste onrechtvaardigheid beoordeeld
Zij uitdaging: "Wanneer zal deze voorspelling vrijaf bedragen, als jullie de [:
]
"?waarheid vertellen
Zeg, "ik bezit geen mogendheid om mijzelf te benadelen, of mijzelf [:
]
bevoordeel; Slechts wat GOD willen heeft plaats." Allen gemeenschap heeft een
voorbeschikt leven spanne. Eens hun tussentijd komt er een eind, zij kunan niet het
.door een uur uitstellen, evenmin gaan het vooruit
Zeggen, "Whether His retribution bedraagt jullie door de avond of door de [: ]
?dag, waarom zijn de transgressors in zo'n haast
Als het geschiedt, wil jullie geloven dan? Waarom moeten jullie dan " [: ]
"?geloven? Jullie gebruikt uit te dagen het om te komen
Het zal naar de transgressors gezegd worden, "Proeven de eeuwig retribution. [: ]
"?Zijn jullie niet requited nauwkeurig voor wat jullie hebben gewonnen
Zij uitdagen jullie moeten profeteren: "Is dit werkelijk wat zal geschieden?" [:     ]
Zeg, "Ja metterdaad, door mijn Lord, dit is de waarheid, en jullie kunnen nooit
".ontsnappen
Als elk kwaadaardige geest alles bezat op land, het zal gemakkelijk aanbod [:
]
het als losgeld. Zij zullen met de wroeging gekard worden wanneer zij de retribution
aantreffen. Zij zullen equitably, zonder de kleinste onrechtvaardigheid beoordeeld
.worden
Absoluut, naar GOD behoort alles in de luchten en het land. Absoluut, [: ]
.toezegging VAN DE GOD is waarheid, maar meest van hen weten niet
Hij controleert leven en dood, en naar Hem jullie zullen teruggegeven [: ]
.worden
O mensen, enlightenment heeft jullie hierin van uw Lord bedragen, en heling [:
]
voor het iets die uw harten belemmert, en leiding, en barmhartigheid voor de
.gelovigen
Zeggen, "Met de sierlijkheid VAN DE GOD en met Zijn barmhartigheid zij [: ]
.willen verblijden zich." Dit is ver better dan elk rijkdom zij kunnen tasten
Zeggen, gaven jullie' opmerking op welke wijze GOD zendt omlaag naar [: ]
jullie alle types mondvoorraad op, toen jullie' enkel van hen onwettig, en enkel wettig
weer?" Zeg, gaf GOD' jullie vergunning om dit te doen? Of, fabriceren jullie
"?onwaarheden en bijvoeglijke bepaling hen naar GOD
voorkomt het immer naar diegenen die fabriceren slingert GOD die zij wil [: ]
Hem op de Dag van De verrijzenis confronteren? Beslist, GOD stortbaden de mensen
.met Zijn sierlijkheid, maar meest van hen zijn ondankbaar
Jullie krijgen niet elk toestand aan, evenmin doen jullie reciteren elk Quran, [: ]
evenmin doen jullie iets doen, zonder ons wezen beleeft daarvan als jullie het doen.
Ook niet een is gewicht van het atoom buiten uw controle van Lord, zij het in de
luchten of het land. Evenmin is er iets kleiner dan een atoom, of ruimer, da’s niet
.registreerde binnen diepgaande melding
Absoluut, geallieerden VAN DE GOD hebben niets om te vrezen, evenmin [: ]
.zullen zij droevig stemen
.Zij zijn diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden [:     ]
Voor hen, blijheid en geluk in deze wereld, alsmede in het Hiernamaals. Dit [:
]
.is onveranderbaare wet VAN DE GOD. Zodanig is de grootst zegepraal
Niet worden door hun uitingen verdriet. Alle mogendheid behoort bij GOD. [: ]
.Hij is de Hearer, de Omniscient
Absoluut, naar GOD behoort eenieder in de luchten en eenieder op land. [: ]
Diegenen die rechtgezete idoolen buiten GOD werkelijk tvloeien niets voor. Zij
.slechts denken die zij tvloeien ergens toe voor. Zij slechts raden
Hij is de Een die de avond gaf voor uw overblijfsel weder, en wedergaf de [:
]
.dag ontstak. Deze zijn drukproefen voor mensen welk kunnen aanhoren
Zij zeiden, "GOD heeft begotten een zoon!" Zijn Hij verheerleek. Hij is de [: ]
Most Rich. Naar Hem behoort alles in de luchten en alles op land. Jullie hebben geen
bestendig om zo'n godslastering te ondersteunen. Ga jullie gaen zeggend over GOD
?wat jullie weten niet
".Verkondigen: "Diegenen die fabriceren slingert GOD zal nooit slagen [: ]
Zij hun tijdelijke gedeelte krijgen in deze wereld, dan naar ons is hun ultieme [:
]
.terugkomst, toen wij hen begaan naar ernstig retribution voor hun ongelovig
Reciteren voor hen de geschiedenis van Noah. Hij zei naar zijn mensen, "O [:
]
mijn mensen, als jullie vinden mijn positie en mijn manende jullie van de
openbaringen VAN DE GOD ook veel voor jullie, toen ik mijn trust steek in GOD.
Jullie moeten met uw leiders bijeenbrengen, gaan akkoord op een eindbeslissing
.tussen jullie eigen, toen laat ik weet het terstond
Als jullie versturen, toen ik heb niet jullie voor elk wedde gevraagd. Mijn " [:
]
".wedde komt van GOD. Ik ben gebeveeld te zijn een voordrager
Zij verwierpen hem en, zodoende, wij redden hem en diegenen die [:
    ]
verbondene hem in de Ark; Wij maakten hen de inheritors. En wij diegenen die
verworpene onze openbaringen verdrinkten. Teken de consequenties aan; Zij zijn
.gewaarschuuwd
Toen wij zonden na hem gezanten naar hun mensen op, en zij manifesteerden [:
]
hen duidelijke drukproefen. Maar zij waren niet om in te geloven wat zij hadden in
.het verleden verworpen. Wij zodoende de harten bezegelen van de transgressors
Toen wij na hen Mozes en Aaron naar Farao en dagen groepering, met onze [:
]
.drukproefen opzonden. Maar zij draaiden zich arrogant; En zonde deden mensen
wanneer de waarheid bedroeg hen van ons, zij zeiden, "Dit is uiteraard [:
]
"!magie
Mozes zei, "Is dit op welke wijze jullie beschrijven de waarheid wanneer het [:

]
"?bedraagt jullie? Is deze magie? Hoe kunnen elk goochelaars vooropstaan
Zij zeiden, positioneert jullie' bedragene amusante ons van wat wij vonden [:
]
onze ouderpaar doend, en te verkrijgen' van de bekendheid voor zich? Wij zullen
".nooit jullie verenigen als gelovigen
".Farao zei, "Dragen me iedere zaakkundige goochelaar aan [:
]
wanneer de goochelaars kwamen, Mozes zei ernaar, "Gooi wat ook jullie [:]
".gaan gooi
wanneer zij keilden, Mozes zei, "Wat jullie hebben geproduceerd is magie, en [:]
".GOD zal het halen falen. GOD schoort niet de transgressors' werk
.GOD de waarheid vestigt met Zijn woorden, niettegenstaande de misdadigers [:]
Geen geloofde met De mozes behalve enkel van zijn mensen, poosje [:    ]
vrezende de tirannie van Farao en zijn vlierstruiken. Zeker, Farao was veel ook
.arrogant op land, en een echte geweldenaar
Mozes zei, "O mijn mensen, als jullie hebben werkelijk in GOD geloofd, dan [:
]
".uw trust steken in Hem, als jullie zijn naar waarheid indieners
Zij zeiden, "Wij vertrouwen in GOD. Onze Lord, ons behoeden van de [: ]
.vervolging van deze onderdrukkende mensen
".ons Leveren, met Uw barmhartigheid, van de ongelovige mensen af' [: ]
Wij bezielden Mozes en zijn broer. "Handhaaf uw thuizen in De egypte [:
]
voorlopig, draaien zich uw thuizen in de synagogen, en handhaven de Contact Prayers
".(Salat). Geef goed nieuwtje naar de gelovigen
Mozes zei, "Our Lord, jullie hebben Farao en zijn vlierstruiken luxeartikelen [:]
en rijkdom in deze wereld gegeven. Onze Lord, zij slechts benutten hen moeten
anderen van Uw paadje wraken. Onze Lord, vegen hun rijkdom uit, en stalen hun
".harten om hen van gelovend te stremmen, totdat zij de pijnlijk retribution aantreffen
Hij zei, "Uw gebed is (O Mozes geantwoord en Aaron), zo zijn standvastig, [:]
".en geen wegen volgen van die die weten niet
Wij de Kinderen leverden van Israël tegenover de zee af. Farao en zijn [:]
troepen hen volgden, agressief en zondig achter. Wanneer verdrinkende werd een
realiteit voor hem, hij zei, "ik geloof die er is geen god behalve de Een in welk de
".Kinderen van Israël hebben geloofd; Ik ben een voordrager
Ook laat! Voor jullie hebben reeds gerebelleerd, en kozen te zijn een " [:]
.transgressor
Vandaag, wij zullen uw lichaam conserveren, om jullie boven in te stellen " [:]
als een les voor aankomende generaties." Helaas, vele mensen zijn totaal oblivious
.naar onze voortekenen
Wij hebben de Kinderen van Israël met een positie van de eerbewijs [:    ]
begiftigd, en hen zegenden met goede mondvoorraad. Alsnog, zij disputeerden
wanneer deze kennis bedroeg hen. Uw Lord zal hen berechten op de Dag van De
.verrijzenis aangaande het alles zij disputeerden
Als jullie elk twijfel hebben aangaande wat wordt naar jullie van uw Lord [:
]
onthullen, dan vragen diegenen die gelezene de vorige bijbel. Metterdaad, de
.waarheid heeft jullie van uw Lord bedragen. Zijn niet met de twijfelaars
Evenmin willen jullie verenigen diegenen die verworpene openbaringen VAN [: ]
.DE GOD, lest jullie zijn met de verliezers
.Zeker, die verworpen door een decreet van uw Lord kun niet geloven [: ]
Onvoorwaardelijk type drukproef jullie merken hen, (zij kunan niet) geloven, [:
]
.totdat zij de pijnlijk retribution aantreffen
Elk gemeenschap die gelooft wil zeker worden voor gelovend vergolden. [:]
Bijvoorbeeld, de mensen van Jonah: Wanneer zij geloofden, hadden wij opgelucht de
vernederende retribution zij in deze wereld verduurd, en wij maakten hen
.voorspoedig
Hadden uw Lord willed, alle de mensen op land zouden hebben geloofd. [:]
?Jullie willen te dwingen de mensen gelovigen worden
Geen geest kan behalve overeenkomstig de wil VAN DE GOD geloven. [:]
.Voor Hij adapteert een vloek aan diegenen die vuil om te begrijpen
Zeggen, "Schouwen alle de voortekenen in de luchten en het land." Alle de [:]
drukproefen en alle de waarschuwingen kunnen nooit helpen mensen die besliste naar
.disbelieve
Kunnen zij Kunnan te wachten staan bij uitzondering de voorland van hun [:]
tegenhangers in het verleden? Zeg, "Juist wachten, en, samen met jullie, ik ook
".wacht
Wij uiteindelijk behoeden onze gezanten en diegenen die geloven. Het is [:    ]
.onze onveranderlijk wet die wij de gelovigen behoeden
Zeggen, "O mensen, als jullie elk twijfel hebben aangaande mijn godsdienst, [:
]
ik verheerlijk niet wat jullie verheerlijken buiten GOD. Ik verheerlijk GOD louter; De
".Een die zal uw levens voleindigen. Ik word gebeveeld te zijn een gelovige
ik werd gebeveeld: "Behoud u gewijde aan de godsdienst van het [: ]
.monotheïsme; Jullie willen niet uitoefening afgodendienst
Jullie willen niet adoratie buiten GOD wat bezit geen mogendheid om jullie " [: ]
".te bevoordelen of schaden jullie. Als jullie doen, zullen jullie een transgressor
Als GOD jullie beroert met een ontbering, geen kunnen het behalve Hij [:
]
ontzetten. En wanneer Hij jullie zegent, niet dwingen kunnen Zijn sierlijkheid
stremmen. Hij het begiftigt aan whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen. Hij is
.de Forgiver, Most Merciful
Verkondigen: "O mensen, de waarheid heeft jullie hierin van uw Lord [:]
bedragen. Wie ook is geleidde wordt voor de dagen eigene handelswaar geleid. En
wie ook verdwaalt, verdwaalt naar zijn eigene nadeel. Ik ben zijn een beschermer ten
".jullie
Voortvloeien wat wordt naar jullie onthullen, en zijn lijdzaam totdat GOD [:]
.verkondigt Zijn oordeel; Hij is de beste rechter
.
(Huik (Hud - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
R. Dit is een bijbel wiens verzen zijn volgemaakt, dan adstrueerden. Het komt van een
.Most Wise, Most Cognizant
Verkondigen: "Jullie willen niet adoratie behalve GOD. Ik bedraag jullie van [:]
.Hem als een warner, alsmede een drager van goed nieuwtje
Jullie willen zoeken uw vergeving van Lord, dan berouwen naar Hem. Hij zal " [:    ]
dan jullie gul voor een voorbeschikt tijdvak zegenen, en Zijn sierlijkheid begiftigen
aan diegenen die het verdienen. Als jullie versturen, toen ik vrees voor jullie de
".retribution van een ontzagwekkende dag
.Naar GOD is uw ultieme terugkomst, en Hij is Omnipotent [:
]
Metterdaad, zij verbergen hun binnenste gedachtes, alsof om Hem van wetende [: ]
hen te behouden. Inderdaad, als zij dek zich met hun kleren, Hij weet alle hun
.geheimen en verklaringen. Hij de binnenste gedachtes weet
Er is niet een schepsel op land wiens verstrekking wordt door GOD niet [: ]
gegarandeerd. En Hij weet zijn koers en zijn laatste bestemming. Alle worden binnen
.diepgaande melding geregistreerd
Hij is de Een die maakte de luchten en het land in zes dagen - en Dagen [:
]
(aarden) domein werd helemaal waterhoudend - gezeten onder om te jullie testen, om
die tussen jullie die werk rechtvaardigheid te onderkennen. Alsnog, wanneer jullie
zeggen, "Jullie zullen na de dood herleefd worden," diegenen die disbelieve zouden
zeggen, "Dit ". is helder toverij
En als wij uitstelen de retribution zij hebben opgelopen - voor wij bespreken [:]
het voor een specifieke gemeenschap - zij zeggen, "Wat hebb behoudt Hem?"
Inderdaad, op een keer het bedraagt hen, niets kunnen het stoppen, en hun spottende
.zal terugkomen om hen te spoken
Wanneer wij de menselijke wezen zegenen met de barmhartigheid van ons, dan [:]
.schafen het af, hij draait ons diepbedroefd, ondankbaar
Wanneer wij hem zegenen, na de tegenslag hadden hem verdroten, hij zegt, [:]
."Alle tegenslag heeft van me afgegaan;" hij wordt aangeslagen, trots
Zoals voor diegenen die standvastig voet bij stuk houden, en een [:]
.gerechtvaardigd leven leiden, zij verdienen vergeving en een gul belonen
Jullie mogen toewensen om enkel van te negeren die welk wordt naar jullie [:]
onthullen, en jullie mogen door het het zich ergeren. Ook, zij mogen zeggen, "Hoe
komt het geen schat mog neerdaalt naar hem, of een engel?" Jullie zijn slechts een
.warner; GOD alle dingen controleert
Als zij zeggen, "Hij fabriceerde (de Quran)," hen vertelen, "Dan makelij [:    ]
tiental suras zoals deze, fabriceerde, en uitnodigen whomever jullie kunnen, bij
".uitzondering GOD, als jullie zijn eerlijk
Als zij falen om uw uitdaging te treffen, dan weten dat dit wordt met de [:
]
kennis VAN DE GOD onthullen, en die er is geen god behalve Hij. Zullen jullie dan
?onderwerpen
Diegenen die volgen dit wereldse leven achter en zijn materiele nietigheden, [: ]
.wij zullen hen voor hun werken in dit leven, zonder de kleinste reductie betalen
Het is zij die afstand deed van hun gedeelte in het Hiernamaals, en, zodoende, [: ]
Helle is hun kavel. Alle hun werken zijn tevergeefs; Alles zij hebbenen gedaan wordt
.vernietigd
Zoals voor diegenen die worden vaste drukproef van hun Lord gegeven, [:
]
deelde door een getuige van Hem mede, en voor het het, het boek van De mozes heeft
een precedent ingestellen en een barmhartigheid, zij zullen zeker geloven. Zoals voor
diegenen die disbelieve tussen de diverse groeperingen, Helle hen verwacht. Niet
.huisvest elk twijfel; Dit is de waarheid van uw Lord, maar meeste mensen disbelieve
Die zijn meer kwaad dan diegenen die fabriceren slingert GOD? Zij zullen [:]
voor hun Lord gepresenteerd worden, en de getuigen zullen zeggen, "Deze zijn de een
".die slingerde hun Lord. Verwerping VAN DE GOD heeft befallen de transgressors
Zij stoten van de weg van GOD af en zoeken naar het het halen bochtig, en zij [:]
.zijn disbelievers in het Hiernamaals
Deze zullen nooit ontsnappen, evenmin zullen zij vinden elk lords of [:]
magisters om hen tegen GOD te helpen. Retribution zullen voor hen verdubbeld
.worden. Zij hebben gefaald om aan te horen, en zij hebben gefaald om aan te treffen
Deze zijn de een die raken kwijt hun geesten, en de idoolen zij hadden [:]
.gefabriceerd zullen hen loochenen
.Er is zeker die, in het Hiernamaals, zij zullen de slechtste verliezers [:]
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, en [:    ]
besteden zich naar hun Lord, zij zijn de dwellers van Het paradijs; Zij abide daarin
.voor altijd
Het voorbeeld van deze twee groeperingen is zoals de blinde en dove, ten [:
]
opzichte van de seer en hearer. Zijn zij gelijkmatig? Zouden jullie niet nemen
?luisteren
Wij Noah zonden naar zijn mensen, zeggende, "ik bedraag jullie als een [: ]
.duidelijk warner
Jullie willen niet adoratie behalve GOD. Ik vrees voor jullie de retribution " [: ]
".van een pijnlijke dag
De leiders die disbelieved tussen zijn mensen zei, "Wij aantreffen die jullie [:
]
zijn niet meer dan een menselijk wezen ons verkiezen, en wij aantreffen die de eerst
mensen moeten volgen jullie zijn de slechtst tussen ons. Wij aantreffen die jullie niet
".elk voordeel bezitten overheen ons. Metterdaad, wij denken jullie zijn leugenaars
Hij zei, "O mijn mensen, wat als ik een vaste drukproef heb van mijn Lord? [:]
Wat als Hij heeft mij buiten Zijn barmhartigheid gezegend, hoewel jullie niet het
?zien? Ga wij gaen macht jullie daarin geloven
O mijn mensen, ik niet jullie vraag voor elk geld; Mijn wedde komt slechts " [:]
van GOD. Ik niet ontzet diegenen die geloofd; Zij zullen hun Lord (treffen en Hij
.louter zal hen) berechten. Ik aantref die jullie zijn onwetende mensen
O mijn mensen, die kan mij tegen GOD ondersteunen, als ik hen ontzetten? " [:    ]
?Zouden jullie niet nemen luisteren
ik declareer niet die ik de schatten bezit van GOD, evenmin doe ik de " [:    ]
toekomst weet, evenmin doe ik eis te zijn een engel. Evenmin doen ik zeg naar die
veracht door uw ogen dat GOD zal niet elk zegeningen aan hen begiftigen. GOD weet
best wat is in hun binnenste gedachtes. (Als ik dit deed,) ik zou een transgressor
".zijnen
Zij zeiden, "O Noah, jullie hebben met ons gedisputeerd, en beklijfd [:    ]
disputeren. Wij uitdagen jullie moeten brengen het onheil jullie ons dreigen met, als
".jullie zijn eerlijk
Hij zei, "GOD is de Een die het brengt naar jullie, als Hij zo willen, toen [:        ]
.jullie kunan niet ontsnappen
Zelfs als ik jullie adviseerde, mijn advies kun niet jullie bevoordelen als het " [:   
]
is wil VAN DE GOD om jullie op het verkeerd pad te zenden. Hij is uw Lord, en naar
".Hem jullie zullen teruggegeven worden
Als zij zeggen, "Hij dit verhaal vormde," dan zeggen, "If I het haalde boven, [:    ]
toen ik ben verantwoordelijk voor mijn misdaad, en ik ben onschuldig van elk
".misdaad jullie plegen
Noah werd geinspireerd: "Niet meer van uw mensen gaan geloven, voorbij [:    ]
.diegenen die hoewel geloven. Zijn niet door hun handelingen verdriet
de Ark Bouwen beneden onze waakzaame ogen, en met onze inspiratie, en ' [:   
]
niet bezweren Mij namens diegenen die hebben gedaan zonde; Zij worden bestemd
".om te verdrinken
Poosje hij de Ark bouwde, wanneer enkel van zijn mensen verstreek hem zij [:    ]
uitgelachene hem. Hij zei, "Jullie mogen ons uit lachen, maar wij lachen jullie uit,
.evenals jullie lachen
Jullie zullen zeker uitvinden die zal een schandelijk retribution verduren, en " [:    ]
".lopen een eeuwigdurende straf op
wanneer onze oordeel kwam, en de dampkring kookte overheen, wij zeiden, [:
]
"Drijven het een tweetal van allen aardig, alsmede uw gezin, uitzonderen diegenen die
worden verworpen. Draag met jullie diegenen die hebben geloofd," en slechts enige
.hebben met hem geloofd
Hij zei, "Gekomen aan boord. In de naam van GOD willen zijn zijn zeilend, [:
]
".en zijn ankerplaats. Mijn Lord is Forgiver, Most Merciful
Als het afvaarde ermee in de golven heuvels verkiezen, Noah riep zijn zoon [:
]
op, die werd geisoleerd: "O mijn zoon, gekomen karen met ons; Zijn niet met de
".disbelievers
Hij zei, "ik zal boven van een heuvel zoeken toevlucht, om mij van het water [:
    ]
te behoeden." Hij zei, "Niets kan anyone vandaag van het oordeel VAN DE GOD
bewaren voor; Slechts die waardig van Zijn barmhartigheid (zullen) geredden
.worden." De golven schiftten hen, en hij was tussen diegenen die verdronken
Het werd verkondigd: "O land, sliken uw water in," en "O lucht, houden." Het [:

]
water dan bekoeld; Het oordeel werd volbracht. De Ark eindelijk berustte op de
heuvels van Judea. Het werd dan verkondigd: "De transgressors hebben
".verongelukt
Noah zijn Lord bezwoer: "Mijn Lord, mijn zoon is een partijlid van mijn [:
]
".gezin, en Uw toezegging is de waarheid. Jullie zijn de wijsmeest van de wijs
Hij zei, "O Noah, hij is niet van uw gezin. Het is unrighteous te vragen Me [:
]
voor ergens toe jullie weten niet. Ik illumineer jullie, lest jullie zijn zoals de
".onwetend
Hij zei, "My Lord, ik toevlucht zoek in Jullie, lest ik bezweer Jullie opnieuw [:

]
voor ergens toe ik weet niet. Tenzij Jullie mij begenadigen, en barmhartigheid heb op
".mij, ik zal met de verliezers
Het werd verkondigd: "O Noah, ontschepen, met de vrede en zegeningen aan [:
]
jullie, en aan de naties die zal van uw kameraden afstammen. Zoals voor de andere
naties afdalen van jullie, wij zullen hen voor even zegenen, dan zullan hen naar
".pijnlijk retribution begaan
Dit is nieuwtje van de daarlangs wij onthullen naar jullie. Jullie geen kennis [:
]
hadden omstreeks hen - noch jullie, noch uw mensen - voor het dit. Daarom, zijn
.lijdzaam. De ultieme overwinning behoort de gerechtvaardigd aan
Naar `AAD wij zonden hun broer Huik. Hij zei, "O mijn mensen, [: ]
.verheerlijken GOD; Jullie hebben geen andere god tevens Hem. Jullie verzinnen
O mijn mensen, ik niet jullie vraag voor elk wedde. Mijn wedde komt slechts [: ]
?van de Een die startte me. Begrijpen jullie niet
O mijn mensen, vergeving zoeken van uw Lord, dan berouwen naar Hem. " [: ]
Hij zal dan jullie met de mondvoorraad van de lucht begieten, en groeien uw macht
".aan. Draaien niet in transgressors om
Zij zeiden, "O Huik, jullie niet manifesteerden ons elk drukproef, en wij niet [:     ]
verlaten onze goden op afbetaling van wat jullie zeggen. Wij zullen nooit zijn
.gelovigen met jullie
Wij geloven die enkel van onze goden hebben jullie met een vloek " [:
]
verdroten." Hij zei, "ik doorsta beleef alvorens GOD, en jullie doorstaan beleven ook,
- die ik loocheen de idoolen jullie hebben rechtgezet
.buiten Hem. Zo, me uw collectieve beslissing geven, terstond" [: ]
ik heb mijn trust in GOD, mijn Lord en uw Lord gestoken. Er is niet een " [: ]
.schepsel die Hij beheerst zich niet. Mijn Lord is aan de rechterzijde paadje
Als jullie versturen, ik heb jullie aangebracht bij wat ik werd met gezonden. " [:
]
Mijn Lord zal anderman in uw plaats vervangen; Jullie kunan niet Hem in de kleinst
".schaden. Mijn Lord is in de controle van alle dingen
wanneer onze oordeel kwam, wij redden Huik en diegenen die geloofd met [: ]
hem, door de barmhartigheid van ons. Wij hen behoedden van een verschrikkelijk
.retribution
Zodanig was `AAD - zij de openbaringen negeerden van hun Lord, niet [: ]
.gehoorzaamden Zijn gezanten, en de wegen volgden van iedere koppige geweldenaar
Zodoende, zij opgelopene verwerping in deze wereld, en op de Dag van De [: ]
verrijzenis. Metterdaad, `AAD verwierp hun Lord. Metterdaad, `AAD, de mensen van
.De huik, hebben verongelukt
To Thamoud wij zonden hun broer Saaleh. Hij zei, "O mijn mensen, [: ]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. Hij jullie startte van
het land, dan beslechtten jullie erin. Jullie willen Zijn vergeving zoeken, dan
".berouwen naar Hem. Mijn Lord is altijd nabij, ontvankelijk
Zij zeiden, "O Saaleh, jullie gebruikt te zijn populair tussen ons voor het dit. [: ]
Zijn jullie leggende ons van verheerlijkend wat onze ouderpaar verheerlijken? Wij
".zijn vol van de twijfel betreffende het alles jullie hebben ons verteld
Hij zei, "O mijn mensen, wat als ik vaste drukproef heb van mijn Lord, en [:     ]
barmhartigheid van Hem? Die zou mij tegen GOD ondersteunen, als ik niet
.gehoorzaamde Hem? Jullie kunnen slechts mijn aderlating aangroeien
O mijn mensen, dit is kameel VAN DE GOD om een drukproef voor jullie te " [:
]
dienen als. Jullie willen laat zij eten van land VAN DE GOD, en niet om haar
".beroeren met elk afbreuk, lest jullie lopen een onmiddellijk retribution op
Zij slachtten haar. Hij dan zei, "Jullie hebben slechts drie dagen om te leven. [: ]
".Dit is een voorspelling da’s onvermijdelijk
wanneer onze oordeel kwam, wij redden Saaleh en diegenen die geloofd met [: ]
hem door de barmhartigheid van ons, van de vernedering van dat dag. Uw Lord is de
.Most Powerful, de Almachtig
Diegenen die gezondigd werden door de ramp, vertrekkende hen in hun [:
]
.thuizen, dood vernietigd
Het was alsof zij nooit leefden er. Metterdaad, Thamoud heeft hun Lord [: ]
.geweigerd. Absoluut, Thamoud heeft hun annihilation opgelopen
wanneer onze gezanten gingen naar Abraham met goed nieuwtje, zij zeiden, [: ]
."Vrede." Hij zei, "Vrede," en eerstdaags gebracht een geroosterd kalf
wanneer hij zag die hun hands niet het beroerde, hij werd verdacht en angstig [:
]
van hen. Zij zeiden, 'zijn Niet bange, wij worden naar de mensen van De kavel
".verzonden
Zijn vrouw stond, en ze lachte wanneer wij gaven om haar het goede nieuws [:
]
.over Isaac, en na Isaac, Jacob
Ze zei, "Smart naar mij, hoe kon ik doorsta een kind op mijn leeftijd, en hier [:
]
"!is mijn echtgenoot, een bejaarde? Dit is werkelijk vreemd
Zij zeiden, vinden jullie' het vreemd voor GOD? GOD heeft Zijn [:
    ]
barmhartigheid en zegeningen aan jullie, O inwoners van het heiligdom begiftigd. Hij
".is Praiseworthy, Luisterrijk
When vrees van Abraham's bekoeld, en het goede nieuwtje werd hem [:
]
.aangebracht bij, hij begaf zich om met ons namens mensen van Kavel te disputeren
.Metterdaad, Abraham was clement, geducht aard, en gehoorzaam [:
]
O Abraham, achterwege laten dit. Uw oordeel van Lord is verkondigd; Zij " [:
]
".hebben onvermijdelijk retribution opgelopen
wanneer onze gezanten gingen naar De kavel, zij waren mistreated, en hij [:

]
".geneerde zich door hun tegenwoordigheid. Hij zei, "Dit is een moeilijke dag
Zijn mensen kwamen spoed makend; Zij hadden gewennen naar hun zondige [:
]
wetten verbouwd. Hij zei, "O mijn mensen, het zou puurer voor jullie zijnen, als jullie
nemen mijn dochters ter vervanging. Jullie willen reverence GOD; Ontrieven niet mij
"?met mijn gasten. Hebb jullie niet ene redelijke man tussen jullie
Zij zeiden, "Jullie weten inktkoker die wij geen behoefte hebben voor uw [:
]
".dochters; Jullie weten precies wat wij willen
Hij zei, "ik toewens ik waren geducht genoeg, of een machtige geallieerde [:]
"!had
De engelen) zei, "O Kavel, wij zijn uw gezanten van Lord, en deze mensen ) [:]
kunan niet jullie beroeren. Jullie willen laten met uw gezin bij nacht, en gelaten niet
anyone van jullie bliken terug, behalve uw vrouw; Ze wordt verworpen samen met
diegenen die worden verworpen. Hun benoemde tijdperk is de morgen. Is niet de
"?morgen eerstdaags genoeg
wanneer onze oordeel kwam, wij draaiden ons het ondersteboven, en wij [:]
.douchten er mee harde, verwoestende rotsen
Zodanig rotsen werden bestempeld als door uw Lord om de transgressors te [:    ]
.strijken
To Midyan wij zonden hun broer Shu`aib. Hij zei, "O mijn mensen, [:
]
verheerlijken GOD; Jullie geen andere god hebben buiten Hem. bedrieg Niet wanneer
jullie meten of wegen. Ik aantref die jullie zijn voorspoedig, en ik vrees voor jullie de
.retribution van een verpletterende dag
O mijn mensen, jullie willen geven gevulde bloem afmeting en vol gewicht, " [: ]
equitably. bedrieg Geen mensen buiten hun rechten, en trekken geen land
.corruptingly
Wat "ook GOD bevoorraadt voor jullie, ongeacht hoe klein, is ver better voor ' [: ]
".jullie, als jullie zijn naar waarheid gelovigen. Ik ben zijn een beschermer ten jullie
Zij zeiden, "O Shu`aib, dicteert uw godsdienst aan jullie die wij onze [:
]
ouderpaar' godsdienst verlaten, of rennende onze handels in elk manier wij kiezen?
".Zeker, jullie zijn gekant voor wezen clement, wijs
Hij zei, "O mijn mensen, wat als ik vaste drukproef heb van mijn Lord; Wat [:]
als Hij heeft mij met een grote zegening bevoorraden? Het is niet mijn wens om te
plegen wat ik jullie af opleg. Ik slechts toewens om zoveel wrongs te corrigeren als ik
kan. Mijn leiding hangt totaal op GOD af; Ik heb mijn trust in Hem gestoken. Naar
.Hem I heb totaal onderworpen
En, O mijn mensen, niet worden door uw tegenstrijdigheid naar mij in " [:]
lopende gelijke rampen veroorzaakt als de mensen van Noah, of de mensen van De
huik, of de mensen van Saaleh; En de mensen van De kavel zijn niet ook nog verre
.van jullie
Jullie willen uw Lord bezweren voor de vergeving, dan berouwen naar Hem. " [:]
".Mijn Lord is Most Merciful, Aardig
Zij zeiden, "O Shu`aib, wij niet begrijpen tal van de dingen jullie ons [:]
vertelen, en wij aantreffen die jullie zijn machteloos tussen ons. Als het waren niet
".voor uw stam, wij zouden stoned jullie hebben. Jullie hebben niet schatten voor ons
Hij zei, "O mijn mensen, mijn stam bevel een groter egards dan GOD? Is dit [:]
waarom jullie waren achteloos van Hem? Mijn Lord oplet geheel van het alles jullie
.doen
O mijn mensen, voortduren doen wat jullie toewensen, en zo wil I. Jullie zal " [:    ]
beslist vernemen welk van ons zal schandelijk retribution oplopen; Jullie zullen
uitvinden die de leugenaar is. Juist wachten in de anticipatie, en ik zal in de
".anticipatie samen met jullie wachten
wanneer onze oordeel kwam, wij redden Shu`aib en diegenen die geloofd met [:
]
hem, door de barmhartigheid van ons. Zoals voor de kwade een of anders, zij werden
.door een ramp geslagen die lieten hen dood in hun thuizen
Het was als hoewel zij nooit bestonden. Zodoende, Midyan verongelukte, net [: ]
.zo Thamoud had voor die verongelukt
.Wij Mozes zonden met onze voortekenen en een diepgaande autoriteit [: ]
To Pharaoh en zijn vlierstruiken. Maar zij de bevel aanliepen van Farao [:
]
.achter, en bevel van Farao was niet wijs
Hij zal zijn mensen op de Dag van De verrijzenis, alle de weg naar De helle [:]
!leiden; Welk ellendige domicilie om in te leven
Zij hebben verwerping in dit leven, opgelopen alsmede op de Dag van De [:]
!verrijzenis; Welk ellendige paadje om voor te tvloeien
Dit is nieuwtje van het verleden gemeenschappen die wij verhalen naar [:]
.jullie. De enkele nog staan, en de enkele hebben verdwenen
Wij nooit verongelijkte hen; Zij verongelijkt hun eigen geesten. Hun goden, [:]
welk zij smeekten buiten GOD af, konden hen in de kleinst niet helpen wanneer het
.oordeel van uw Lord kwam. Inderdaad, zij slechts hun onheil garandeerden
Zodanig was de retribution doorgedreven door uw Lord wanneer de [:]
.gemeenschappen zondigden. Metterdaad, Zijn retribution is pijnlijk, verwoestend
Dit moet een les voor diegenen die vrees de retribution van het Hiernamaals [:    ]
zijn. Da’s per dag wanneer alle de mensen zullen geroepen worden - per dag om te
.worden beleefd
.Wij hebben benoemd een specifieke tijdperk daarvoor om te hebben plaats [:
]
De dag het bedraagt vrijaf, geen geest zal een enig woord, behalve [: ]
.overeenkomstig Zijn wil uitbrengen. De enkele zal kwaad, en de enkele zal gelukkig
Zoals voor de kwaad een of anders, zij zullen in De helle, waarin zij zucht [: ]
.en geweeklaag
Uitentreuren zij abide daarin, voor zolang de luchten en het land staan door, [:
]
.overeenkomstig de wil van uw Lord. Uw Lord is doer van wat ook Hij willen
Zoals voor de gelukkige een of anders, zij zullen in Het paradijs. [:]
Uitentreuren staan zij abide daarin, voor zolang de luchten en het land door,
.overeenkomstig de wil van uw Lord - een eeuwigdurende vergelding
Niet elk twijfel hebben aangaande wat deze mensen verheerlijken; Zij [:]
adoratie precies als zij vonden hun ouderpaar verheerlijkend. Wij zullen requite hen
.hun schuldige gedeelte geheel, zonder de reductie
Wij hebben Mozes de bijbel gegeven, maar het werd gedisputeerd, en als het [:]
waren niet voor een voorbeschikt woord gedecreteerd door uw Lord, zij zouden
onmiddellijk beoordeeld zijn. Zij gaan gevulde bloem van de twijfel over het dit,
.verdacht
Your Lord zal zeker allemaal voor hun werken belonen. Hij is geheel [:]
.Bewust van het alles zij doen
Daarom, continueren op de paadje jullie zijn opgelegd om voor te tvloeien, [:]
alsmede diegenen die berouwd met jullie, en zondigen niet. Hij is Seer van het alles
.jullie doen
aanleunen Niet diegenen die zonde hebben gedaan, lest jullie lopen Helle [:    ]
op, en vinden geen geallieerden moeten jullie tegen GOD helpen, dan verliezers
.eindigen
Jullie willen verrichten de Contact Prayers (Salat) op beide beëindigt van de [:
]
dag, en bij nacht. De gerechtvaardigde werken vegen de kwade werken uit. Dit is een
.herinnering voor diegenen die zou nemen luisteren
Jullie willen standvastig voet bij stuk houden, voor GOD nooit faalt om de [: ]
.gerechtvaardigd te belonen
Als slechts de enkele van die tussen de vorige generaties bezat genoeg [: ]
intelligentie om kwaad te verhoeden! Slechts enkel van hen verdiend om te worden
geredden door ons. Zoals voor de transgressors, zij waren preoccupied met hun
.materiele luxeartikelen; Zij waren schuldig
Your Lord nooit vernietigt elk gemeenschap onrechtvaardig, poosje zijn [:
]
.mensen zijn gerechtvaardigd
Hadden uw Lord willed, alle de mensen zouden een kerkvolk (van [:]
.gelovigen) zijn. Maar zij zullen altijd (de waarheid) disputeren
Slechts die bedeeld met barmhartigheid van uw Lord (zal geen waarheid) [:]
betwisten. Dit is waarom Hij hen maakte. Het oordeel van uw Lord is reeds
".verkondigd: "Ik zal Helle met jinns en humans, alle aaneen vullen
Wij verhalen naar jullie bastae geschiedenis van de gezanten moet uw hart [:]
versterken. De waarheid heeft jullie hierin, bedragen alsmede enlightenments en
.herinneringen voor de gelovigen
Zeggen naar diegenen die disbelieve, "Doen wat ook jullie kunnen, en zo [:]
.wil wij
".Dan wachten; Wij ook zullen wachten" [:]
Naar GOD behoort de toekomst van de luchten en het land, en alle materies [:    ]
worden door Hem gecontroleerd. Jullie willen verheerlijken Hem en trust in Hem. Uw
.Lord is nooit onwetend van het iets jullie doen
.
(Jozef (Yousuf - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [:]
.L
.R. Deze (brieven) zijn drukproefen van deze diepgaande bijbel
.Wij hebben het een Arabic Quran afgekondigd, die jullie mogen begrijpen [:]
Wij verhalen naar jullie de meeste accurate geschiedenis door de openbaring [:    ]
.van deze Quran. Voor het dit, jullie waren totaal onwetend
Herdenk dat Jozef zei naar zijn vader, "O mijn vader, ik elf planeeten zag, en [:
]
".the sun, en de maan; Ik zag hen prostrating alvorens me
Hij zei, "Mijn zoon, niet uw broers vertelen omstreeks uw wensdroom, lest zij [: ]
.complot en blauwdruk tegen jullie. Zeker, de duivel is slechtste vijand van de man
Your Lord heeft zodoende jullie gezegend, en heeft jullie goed nieuwtje door " [: ]
uw wensdroom gegeven. Hij heeft Zijn zegeningen aan jullie en aan het gezin van
Jacob volgemaakt, als Hij deed voor uw voorouders Abraham en Isaac voor die. Uw
".Lord is Omniscient, Most Wise
.In Joseph en zijn broers er zijnen lessen voor de seekers [:
]
Zij zeiden, "Jozef en zijn broer worden door onze vader bevoordeeld, en wij [:]
.zijn in de meerderheid. Metterdaad, onze vader is ver op het verkeerd pad
Laten wij Jozef doden, of hem verbannen, die jullie mogen enkel aandacht " [:]
".van uw vader krijgen. Nadien, jullie kunnen rechtschapene mensenen zijn
Een daarvan zei, "Niet Jozef doden; Laten wij keilen hem in de afgrond van [:]
de inktkoker. Misschien enkel karavaan kan hem boven steken, als dit is wat jullie
".beslisen om te doen
Zij zeiden, "Onze vader, waarom vertrouwen jullie niet ons met De jozef? [:]
.Wij zullen goede zorg van hem nemen
hem Zenden met ons morgen om en stuk te rennen. Wij zullen hem ' [:]
".behoeden
Hij zei, "ik verdriet doe lest jullie gaan met hem af, dan de wolf mag [:    ]
".verslinden hem poosje jullie niet hem schouwen
Zij zeiden, "Metterdaad, als de wolf hem verslindt, met zo tal van ons rond, [:
]
".toen wij zijn naar waarheid verliezers
wanneer zij gingen met hem af, en eenstemmig beslisten om hem in de [: ]
afgrond van de inktkoker te gooien, wij inspireerden hem: "Enkel dag, jullie zullen
".hen omstreeks alle dit vertellen, poosje zij geen voorstelling hebben
.Zij kwamen naar hun vader des avonds, tranend terug [: ]
Zij zeiden, "Onze vader, wij gingen snelen met de elkander, vertrekkende [:
]
Jozef met onze toerusting, en de wolf hem verslond. Jullie zullen nooit ons geloven,
".zelfs als wij de waarheid vertelden
Zij zijn hemd produceerden met nep bloed erop. Hij zei, "Metterdaad, jullie [:]
hebben samengezworen met elkaar om een sommige blauwdruk te begaan. Alle ik
kan is vakantieoord naar een stil geduld. Mag GOD bijstand mij in het gezicht van uw
".samenzwering
Een karavaan verstreken, en eerstdaags gezonden hun waterhoudendmeer. Hij [:]
stelde zijn emmer teleur, dan zei, "Hoe gelukkig! Er is een jongen hier!" Zij namen
.hem mee als handelswaar, en GOD lette geheel van op wat zij deden
Zij verkochte hem voor een goedkope prijs - enkel dirhams - voor de zij niet [:]
.elk behoefte hadden voor hem
De een die hem kocht in De egypte zei naar zijn vrouw, 'goede zorg Nemen [:]
van hem. Misschien hij kan ons helpen, of misschien wij kunnen hem adopteren." Wij
zodoende Jozef vestigden op land, en wij onderrichtten hem de uitleg van de
wensdromen. Bevel VAN DE GOD wordt altijd gedaan, maar meeste mensen weten
.niet
wanneer hij rijpheid trof, wij hem begiftigden met de wijsheid en kennis. Wij [:]
.zodoende vergelden de gerechtvaardigd
De jonkvrouw van het huis waarin hij leefde geprobeerd om hem te bekoren. [:    ]
Ze gesloten de deuren en zeiden, "ik ben alle yours." Hij zei, "agg GOD behoeden me.
".Hij is mijn Lord, die gaf mij een handelswaar thuis. De transgressors nooit slagen
Ze bijna bezweek naar hem, en hij bijna bezweek naar haar, als het waren niet [:
]
die hij een drukproef zag van zijn Lord. Wij zodoende leidden kwade af en zonde
.vandaan van hem, voor hij was een van onze aanhankelijke bediendeen
De twee van hen snelden naar de deur, en, in de werkwijze, ze zijn [: ]
kledingstuk rukte van de back. Zij gevondene haar echtgenoot op de deur. Ze zei,
"Wat moet zijn de straf voor een die verlangde naar molest uw vrouw,
"?gevangenisstraf of een pijnlijke straf uitzonderen
Hij zei, "Ze is de een die probeerde om me te bekoren." Een getuige van haar [: ]
gezin suggereerde: "Als zijn kledingstuk wordt van de voorkant gereten, toen ze
.vertelt de waarheid en hij is een leugenaar
En als zijn kledingstuk wordt van de back gereten, toen ze lag, en hij de " [:
]
".waarheid vertelt
wanneer haar echtgenoot zag die zijn kledingstuk werd van de back gereten, [:]
hij zei, "Dit is een van een vrouw blauwdruk. Metterdaad, uw bekokstovend is
.ontzagwekkend
Jozef, dit incident negeren. Zoals voor jullie (mijn vrouw), jullie moeten " [:]
".vergeving voor uw zonde zoeken. Jullie hebben een vergissing begaan
Enkel vrouwen in de stad kletsten: "De vrouw van de bestuurder probeert om [:    ]
haar bediende te bekoren. Ze is intens verliefd met hem. Wij aantreffen die ze heeft
".verdwaald
wanneer ze hoorde van hun prietpraat aan, ze nodigde hen uit, verdachte hen [:    ]
een comfortabele plaats, en schonk allen van hen een mes. Ze dan zei naar hem,
"Lopen hun kamer binnen." Wanneer zij hem zagen, bewonderden zij zo hem, die zij
hun hands snijden. Zij zeiden, "Beroemdheid zijn naar GOD, dit is niet een menselijk
".wezen; Dit is een fatsoenlijke engel
Ze zei, "Dit is de een jullie beschuldigden me voor verliefd raken op. Ik deed [:    ]
metterdaad probeer om hem te bekoren, en hij keurde. Tenzij hij doet wat ik beveel
".hem moet doen, hij zal zeker naar de kerker gaan, en zullen zijn debased
Hij zei, "My Lord, de kerker is better dan wijkend voor hen. Tenzij Jullie [:        ]
amusant hun bekokstovend van mij, ik mag wensen hen en gedragen zoals de
".onwetende een of anders
His Lord beantwoordde aan zijn gebed en leidde hun bekokstovend van hem [:   
]
.af. Hij is de Hearer, de Omniscient
Latere, zij het saneerden, niettegenstaande de duidelijke drukproefen, die zij [:    ]
.moeten hem voor even zetten gevangen
Twee jonge mannen waren in de kerker met hem. Een daarvan zei, "ik trof (in [:    ]
mijn wensdroom) aan die ik wijn maakte," en de andere zei, "ik zag mijzelf
verdragend brood op mijn hoofd, waarvan de vogelstand aten. Te verstaan geven ons
".van de uitleg van deze wensdromen. Wij aantreffen die jullie zijn gerechtvaardigd
Hij zei, "Als elk etenswaar wordt jullie verschaft aan, ik kan te verstaan [:   
]
geven jullie erover alvorens jullie krijgen het. Dit is enkel van de kennis begiftigd aan
mij door mijn Lord. Ik heb gelaten var de godsdienst van mensen welk geloven niet in
.GOD, en inzake het Hiernamaals, zij zijn werkelijk disbelievers
And I tvloeide ter vervanging de godsdienst van mijn voorouders, Abraham, " [:    ]
Isaac, en Jacob voor. Wij nooit elk idoolen zetten buiten GOD op. Zodanig is de
.zegening van GOD aan ons en aan de mensen, maar meeste mensen zijn ondankbaar
O mijn kerker maten, zijn meerdere goden better, of GOD louter, de Een, de " [:    ]
?Opperst
Jullie verheerlijken niet buiten Hem behalve de vernieuwingen die jullie " [:
]
hebben, jullie en uw ouderpaar gegrimeerd. GOD heeft nooit zodanig idoolen
geautoriseerd. Alle beslissing behoort bij GOD, en Hij heeft verordend die jullie
willen niet adoratie behalve Hem. Dit is de perfecte godsdienst, maar meeste mensen
.weten niet
O mijn kerker maten, een van jullie zullen de wijn butler voor zijn lord, " [:
]
poosje de andere zal gekruisigd worden - de vogelstand zal van zijn hoofd eten. Dit de
".materie beslecht omstreeks welk jullie hebben geinformeerd
Hij dan zei naar de een te zijn bespaard "Herinneren zich me op uw lord." [:
]
Zodoende, de duivel veroorzaakte hem moet zijn Lord vergeten, en, zodoende, hij
.verbleef in de kerker enkel meere jaren
De koning zei, "ik zag zeven vette koeienen door zeven magere koeienen [:
    ]
verslonden, en zeven groene aaren (van de weit), en anderen verdroogden. O mijn
vlierstruiken, adviseren me aangaande mijn wensdroom, als jullie beheersen om de
".wensdromen te vertolken
Zij zeiden, "Onzin wensdromen. Wanneer het bedraagt de niet begrijpen [:

]
".uitleg van de wensdromen, wij
De een die werd geredden (van de kerker) zei, nu die hij eindelijk herinnerde [:
]
".mij, "ik kan jullie zijn uitleg vertellen, zo kunn me (naar De jozef) zenden
Jozef mijn vriend, te verstaan geven ons omstreeks zeven vette koeienen " [:
]
door zeven magere koeienen verslonden, en zeven groene aaren, en anderen
".verdroogden. Ik toewens om met enkel informatie voor de mensen te verslechteren
Hij zei, "Wat jullie cultiveren tijdens de volgende zeven jaren, wanneer de [:

]
tijdperk respectievelijk oogst komen te, de zaadkorrels laten in hun aaren, met
.uitzondering wat jullie eten
Waarna, zeven jaren van drought zullen komen, welk zullen meest van " [:
]
.consumeren wat jullie voor hen opsloegen
Waarna, een jaar zal komen die verlichting brengt voor de mensen, en zij " [:
]
".wil, opnieuw, drukpers sap
De koning zei, 'hem Brengen naar me." Wanneer de gezant bedroeg zei hem, [: ]
hij, "Komen op uw lord terug en vragen hem moet onderzoeken de vrouwen die hun
".hands snijden. Mijn Lord let geheel van hun blauwdrukken op
De koning) zeiden (naar de vrouwen), "Wat weten over jullie het incident ) [: ]
wanneer jullie probeerden om Jozef te bekoren?" Zij zeiden, "GOD verhoeden; Wij
wisten niet van het iets kwaad gepleegd door hem." De vrouw van de bestuurder zei,
"nu de waarheid heeft voorgeopstad. Ik ben de een die probeerde om hem te bekoren,
.en hij was de eerlijke
ik hoop die hij zal snappen die ik nooit hem verraadde in zijn afwezigheid, " [: ]
.voor GOD geen blauwdrukken zegent van de verraders
ik niet schuldeloosheid eis voor de mijzelf. De zelve is een pleitbezorger van " [:     ]
vice, met uitzondering diegenen die heeft barmhartigheid van mijn Lord verkregen.
".Mijn Lord is Forgiver, Most Merciful
De koning zei, 'hem Breng naar mij, zo ik kan huren hem moet voor me [:
]
werken." Wanneer hij sloeg met hem door, hij zei, "Vandaag, jullie een
".vooraanstaande positie hebben met ons
Hij zei, "Aaak mij de treasurer, voor ik word in dit gebied en kundig [: ]
".gewedervaren
Wij zodoende Jozef vestigden op land, beslissing als hij toewenste. Wij [: ]
stortbad onze barmhartigheid aan whomever wij zullen, en wij nooit falen om de
.gerechtvaardigd te belonen
Aanvullend, de vergelding in het Hiernamaals is zelfs better want diegenen [:
]
.die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden
broers van Jozef kwamen; Wanneer zij binnenkwamen, herkende hij hen, [: ]
.poosje zij niet hem beseften
Na hij hen bevoorraadde met hun mondvoorraad, hij zei, "Volgende tijdperk, [: ]
brengen met jullie uw half-broer. Aantreffen jullie niet die ik volle afmeting geef, en
?trakteer jullie gul
Als jullie falen om hem naar mij te brengen, jullie zullen geen gedeelte van " [: ]
".me krijgen; Jullie zullen ook niet dichtbegroeid komen
Zij zeiden, "Wij zullen met zijn vader omstreeks hem handeldrijven. Wij [: ]
".zullen zeker dit doen
Hij dan zijn assistenten onderrichtte: "Seeek hun goederen back in hun balen. [: ]
Wanneer zij hen vinden aan hun komen op hun gezin terug, zij mogen eerder
".terugkomen
wanneer zij teruggekeerd naar hun vader, zij zeiden, "Onze vader, wij kunnen [:     ]
niet langer elk mondvoorraad krijgen, tenzij jullie onze broer zenden met ons. Wij
".zullen goede zorg van hem nemen
Hij zei, "Shall I jullie vertrouwen met hem, als ik jullie vertrouwde met zijn [:
]
broer voor die? GOD is de beste Beschermer, en, van alle de genadige een of anders,
".Hij is de Most Merciful
wanneer zij geopend hun balen, zij gevondene hun goederen teruggekeerd [: ]
naar hen. Zij zeiden, "Onze vader, wat meer kan wij vragen om? Hier zijn onze
goederen teruggekeerd naar ons. Wij kunnen zodoende voor onze gezin bevoorraden,
kunnan onze broer behoeden, en krijgen meere kameel-vracht. Dit is beslist een
".winstgevende overeenkomst
Hij zei, "ik zal hem met jullie niet zenden, tenzij jullie schenken me een [: ]
plechtige borgstelling alvorens GOD die jullie zullen hem back brengen, tenzij jullie
worden volkomen overweldigd." Wanneer zij gaven hem hun plechtige borgstelling,
".hij zei, "GOD beleeft alles wij zeggen
En hij zei, "O mijn zonen, komen niet van een deur binnen; Kom door losse [:
]
deuren binnen. Niettemin, ik kun niet jullie van het iets behoeden da’s voorbeschikten
door GOD. Naar GOD behoort alle oordelen. Ik vertrouw in Hem, en in Hem wil alle
de trusters ". hun trust steek
wanneer zij gingen (naar De jozef), zij kwamen overeenkomstig hun [: ]
handleiding van de vader binnen. Alhoewel dit kon iets gedecreteerd door GOD niet
veranderen, Jacob een particuliere aanleiding had voor vragende hen moeten dit doen.
Voor hij bezat sommige kennis die wij hem onderrichtten, maar meeste mensen weten
.niet
wanneer zij liepen plaats van Jozef binnen, hij bracht zijn broer dichterbij [: ]
".naar hem en zei, "ik ben uw broer; Zijn niet door hun handelingen verdriet
wanneer hij hen bevoorraadde met hun mondvoorraad, hij de drinkende kop [:
]
monteerde in zijn baal van de broer, dan een aankondiger kondigde: "De eigenaren
".van deze karavaan zijn dieven
"?Zij zeiden, als zij kwamen naar hen, "Wat jullie verslag worden [:
]
Zij zeiden, "Wij verloren de kop van de koning. Anyone die teruggeeft het zal [:
]
".een extrae kameel-vracht ontvangen; Ik persoonlijk sponsoor dit
Zij zeiden, "Door GOD, jullie weten gevulde bloem inktkoker die wij [:
    ]
".gekomen hier toe plegen niet kwade, evenmin zijn wij dieven
"?Zij zeiden, "Wat is de straf voor de dievegge, als jullie zijn leugenaars [:
]
Zij zeiden, "De straf, als het wordt in zijn baal gevonden, is die de dievegge [:
]
".behoort bij jullie. Wij zodoende strafen de schuldig af
Hij dan activeerde door inspectie houden hun containers, voor bewegende tot [:
]
zijn container van de broer, en hij het won buiten zijn container van de broer. Wij
zodoende maakten de blauwdruk voor De jozef vol; Hij kan niet zijn broer hebben
behouden als hij gold de wet van de koning. Maar die was de wil van GOD. Wij
verhefen whomever wij kiezen naar hogere rangen. Boven iedere kundige, er is een
.die is zelfs meer kundig
Zij zeiden, "Als hij sloop, zo een broer deed van de dagen in het verleden." [:

]
Jozef zijn gevoelen verhulde in zichzelf, en niet gaf hen elk aanknopingspunt. Hij zei
".(naar zichzelf), "Jullie zijn echt erg. GOD let geheel van uw beschuldigingen op
Zij zeiden, "O jullie edele, hij heeft een vader die is oudere; Zouden jullie een [:
]
".van ons in de dagen plaats hebben? Wij aantreffen die jullie zijn een aardige man
Hij zei, "GOD verhoeden die wij moeten nemen bij uitzondering de een in [:
]
".wiens bezit wij onze goederen vonden. Anders, wij zouden onrechtvaardig zijnen
wanneer zij wanhoopten van veranderende zijn geest, zij verleenden aaneen. [:]
Hun eldest zeiden, verstaan jullie' die uw vader heeft een plechtige borgstelling van
jullie genomen alvorens GOD? In het verleden jullie Jozef verloren. Ik niet laat deze
plaats totdat mijn vader geeft mij goedvind, of totdat GOD beoordeelt voor me; Hij is
.de beste Rechter
Komen op uw vader terug en hem vertelen... `Onze vader, uw zoon heeft een " [:]
diefstal begaan. Wij weten zeker, omdat dit is wat wij hebben gebijwoond. Dit was
.een onverwacht voorval
YOU mogen de gemeenschap vragen waarin wij waren, en de karavaan die ` [:]
" '.kwam met ons terug. Wij de waarheid vertelen
Hij zei, "Metterdaad, jullie hebben samengezworen om een sommige [:    ]
blauwdruk uit te voeren. Bedaard geduld is mijn maar toevlucht. Mag GOD brengen
".hen alle back naar me. Hij is de Omniscient, Most Wise
Hij verstuurde van hen, zeggende, "ik droevig stem overheen De jozef." Zijn [:
]
.ogen verbleekten van droevig stemen zo veel; Hij was werkelijk droevig
Zij zeiden, "Door GOD, jullie zullen beklijven droevig stemen overheen De [: ]
".jozef totdat jullie worden ziek, of totdat jullie sterven
Hij zei, "ik eenvoudig klaag naar GOD omstreeks mijn dilemma en [: ]
.mistroostigheid, voor ik weet van GOD wat jullie weten niet
O mijn zonen, gaan apporteren Jozef en zijn broer, en nooit wanhopen van " [:
]
de sierlijkheid VAN DE GOD. Geen vertwijfelingen van de sierlijkheid VAN DE
".GOD behalve de ongelovige mensen
wanneer zij kwamen (Jozef) verblijfplaats binnen, zij zeiden, "O jullie edele, [:]
wij hebben veel ontbering doorstaan, samen met onze gezin, en wij hebben
minderwaardige goederen gebracht. Maar wij hoopen die jullie zullen ons gevulde
".bloem afmeting geven en zijn liefdadig naar ons. GOD vergeldt de liefdadig
Hij zei, herdenken jullie' wat jullie deden Jozef en zijn broer aan wanneer [:]
"?jullie waren onwetend
Zij zeiden, "Jullie moeten Jozef zijn." Hij zei, "ik ben Jozef, en hier is mijn [:]
broer. GOD heeft ons gezegend. Da’s omdat als ieder een gerechtvaardigd leven leidt,
en standvastig voet bij stuk houdt, GOD nooit faalt om de gerechtvaardigd te
".vergelden
Zij zeiden, "Door GOD, GOD heeft werkelijk jullie overheen ons begunstigd. [:]
". Wij mankeerden beslist
Hij zei, "Er is geen schuld aan jullie vandaag. Mag GOD jullie begenadigen. [:]
.Van alle de genadige een of anders, Hij is de Most Merciful
dit hemd Nemen van mijn; Wanneer jullie keilen het op mijn gezicht van de ' [:    ]
".vader, zijn zicht zal herlaad worden. Breng uw hele gezin en teruggekomen naar me
Zelfs alvorens de karavaan arriveerde, hun vader zei, "ik kan gevoelen de [:
]
"?Jozef ruik naar. Zal iemand verlichting brengen me
".Zij zeiden, "Door GOD, jullie zijn nog in uw oude verwardheid [: ]
wanneer de drager van goed nieuwtje gearriveerde, hij keilde (het hemd) op [: ]
zijn gezicht, daarop zijn zicht werd herlaad. Hij zei, "Did I niet' opdracht gaf jullie die
"?ik wist van GOD wat jullie wisten niet
Zij zeiden, "Onze vader, bidden voor onze vergeving; Wij mankeerden [:
]
".metterdaad
Hij zei, "ik zal bezweren mijn Lord om jullie te begenadigen; Hij is de [:]
".Forgiver, Most Merciful
wanneer zij liepen verblijfplaats van Jozef binnen, hij zijn ouderpaar omvatte, [:]
".zeggend, "Welkom naar De egypte. GOD gewillige, jullie zullen brandkast hier
Hij verhevene zijn ouderpaar aan de troon. Zij vielen uitgestrekt alvorens [:]
hem. Hij zei, "O mijn vader, dit is de vervulling van mijn oude wensdroom. Mijn
Lord gekomen gegrond het heeft gehaald. Hij heeft mij gezegend, mij leverde van de
kerker af, en gebrachte jullie van de woestijn, na de duivel hadden een wig tussen mij
en mijn broers gedreven. Mijn Lord is Most Kind naar whomever Hij willen. Hij is de
".Knower, de Most Wise
My Lord, Jullie hebben me koningschap en onderwezene mij de uitleg van " [:]
de wensdromen gegeven. Initiatiefnemer van de luchten en het land; Jullie zijn mijn
Lord en Magister in dit leven en in het Hiernamaals. Laat ik sterf als een voordrager,
".en geld mij met de gerechtvaardigd
Dit is nieuwtje van de daarlangs wij onthullen naar jullie. Jullie waren niet [:]
eigentijds wanneer zij maakten hun eenstemmige beslissing (om Jozef in de
.inktkoker) te gooien, als zij aaneen samenzworen
.Meeste mensen, onvoorwaardelijk jullie doen, zullen niet geloven [:    ]
Jullie niet hen vragen voor elk geld; Jullie eenvoudig deze herinnering [:
]
.leveren voor alle de mensen af
zo vele drukproefen in de luchten en het land worden ernaar gegeven, maar [: ]
!zij hen verstrijken, achteloos
De meerderheid van die die geloven in GOD doen niet zo zonder plegende [: ]
.afgodendienst
Hebben zij gesponsoord die een verpletterend retribution van GOD wil van [:
]
niet staking hen, of het uur zal hen plotseling niet bedragen, wanneer zij kleinst te
?wachten staan het
Zeggen, "Dit is mijn paadje: Ik nodig toe GOD uit, op basis van een [:]
duidelijke drukproef, en zo doe diegenen die volg me. GOD worden geprezen. Ik ben
".niet een idool worshiper
Wij opzonden niet alvorens jullie behalve mannen welk wij inspireerden, [:]
gekozen van de mensen van diverse gemeenschappen. Troken zij niet het land en de
consequenties zien voor die alvorens hen? De domicilie van het Hiernamaals is ver
?better voor diegenen die lood een gerechtvaardigd leven. Zouden jullie dan begrijpen
Juist wanneer de gezanten wanhopen, en denken die zij waren verworpen, [:]
onze overwinning bedraagt hen. Wij dan redden whomever wij kiezen, poosje onze
.retribution voor de schuldige mensen is onvermijdelijk
In hun geschiedenis, er is een les want diegenen die erop houden [:]
intelligentie na. Dit wordt Hadith niet gefabriceerd; Dit (Quran) alle vorige bijbels
bekrachtigt, de details bevoorraadt van het alles, en is een baken en barmhartigheid
.want diegenen die geloven
.
(Donder (Al-ra'ad -    
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
A. L. M. R. These (brieven) zijn drukproefen van deze bijbel. Wat wordt [    :]
.onthullen naar jullie van uw Lord is de waarheid, maar meeste mensen geloven niet
GOD is de Een die verhoogd de luchten zonder de colonnes die jullie kunnen [    :]
aantreffen, dan alle autoriteit veronderstelden. Hij pleegde the sun en de maan, allen
rennend (in zijn baan) voor een voorbeschikt tijdvak. Hij alle dingen controleert, en
legt de openbaringen uit, die jullie mogen zekerheid omstreeks de ontmoeting uw
.Lord verkrijgen
Hij is de Een die construeerde het land en adapteerde erop bergen en rivieren. [    :    ]
En van de verschillende types vruchten, Hij hen maakte in de tweetallen -
manspersonen en vrouwtjes. De avond passeert de dag. Deze zijn vaste drukproefen
.voor mensen die denken
Op land, er zijnen aangrenzende kavels die boomgaarden produceren van de [    :
]
druiven, oogsten, palm bomen - eenslachtig en niet-eenslachtig. Alhoewel zij worden
met gelijk water gewaterd, wij prefereren enkel van hen overheen anderen in etend.
.Deze zijn vaste drukproefen voor mensen die begrijpen
Als jullie immer verwonderen zich, het echte wonder is hun zeggend: "Na wij [    : ]
draaien ons in de stof afnemen, worden wij gereproduceerd opnieuw?" Deze zijn de
een die hebben disbelieved in hun Lord. Deze zijn de een die heeft kluisters rond hun
nekken opgelopen. Deze zijn de een die heeft Helle, opgelopen waarin zij abide voor
.altijd
Zij uitdagen jullie moeten onheil aan hen, veeleer brengen dan draaiend [    : ]
gerechtvaardigd! Voldoende precedenten zijn voor hen in het verleden ingestellen.
Metterdaad, uw Lord is vol van de vergeving naar de mensen, ondanks hun zondes, en
.uw Lord is ook strikt in drijvend retribution
Diegenen die disbelieved zeggen, "Als slechts een mirakel kon neerdalen naar [    :
]
hem van zijn Lord (wij zullen dan) geloven." Jullie zijn eenvoudig een warner - iedere
.gemeenschap in ontvangsten neemt een geleidende docent
GOD weet wat iedere vrouwtje beren, en wat iedere baarmoeder vrijlatingen, [    :]
.of winsten. Alles Hij doet wordt wonderwel gemeten
.The Knower van alle geheimen en verklaringen; De Opperste, de Most High [    :]
Het is gelijk hetzij jullie uw gedachtes verhullen, of hen verklaren, of dierevel [    :]
.in de duisternis van de avond, of wet in het daglicht
Shiften (van engelen) zwenken nemen, blijvend met allen een van jullie - zij [    :]
zijn vóór jullie en achter jullie. Zij verblijf met jullie, en lijfwacht jullie
overeenkomstig de bevelen VAN DE GOD. Zodoende, GOD geen voorwaarde
verandert van elk mensen tenzij zij zich maken de beslissing om te bewegen. Als
GOD willen elk ontbering voor elk mensen, niet dwingen kan het stoppen. Voor de zij
.hebben geen buiten Hem als Lord en Magister
Hij is de Een die merkt jullie de hemelvuur als een bron van de vrees, [    :]
.alsmede verwachting, en Hij de stoot geeft tot de stampvole bewolking
De donder pluimen Zijn beroemdheid, en zo de engelen doen, buiten [    :    ]
reverence voor Hem. Hij zendt de hemelvuur schuifsloten, welk staking
overeenkomstig Zijn wil. Alsnog, zij betoog omstreeks GOD, hoewel Zijn
.mogendheid is ontzagwekkend
Imploring Hem is het enige wettige bede, poosje de idoolen zij afsmeken [    :
]
buiten Hem kunan niet immer reageren. Zodoende, zij zijn zoals diegenen die
tijdsbestek hun hands naar het water, maar niets hun monden treft. De beden van de
.disbelievers zijn tevergeefs
Naar GOD vooroverliggenden eenieder in de luchten en het land, gewillig of [    : ]
.onwillig, en zo hun afschaduwingen doen in de morgens en de avonden
Zeggen, "Die is de Lord van de luchten en het land?" Zeg, "GOD." Zeg, [    : ]
"Waarom dan jullie rechtgezete tevens Hem magisters die niet bezitten elk
mogendheid om of afbreuk zelfs zichzelf te bevoordelen?" Zeg, "Is de blind gelijk als
de seer? Is duisternis gelijk als de hel?" Hebben zij gevonden idoolen tevens GOD die
maakte creaties lijkend op naar Zijn creaties, ter zake van niet Hebb de twee creaties
onderkennen? Zeg, "GOD is de Schepper van alle dingen, en Hij is de Een, de
".Opperst
Hij zendt omlaag water van de lucht op, veroorzakend de valleien om, dan de [    :
]
gezwinden makelij overvloedige schuim over te lopen. Op dezelfde manier, wanneer
zij benutten vuur om metalen voor hun jewelry te verfijnen of toerusting, schuim
wordt geproduceerd. GOD zodoende analogieën citeert voor de waarheid en
falsehood. Zoals voor de schuim, het gaat om te verspillen, poosje die welk
bevoordeelt de mensen vertoeft dichtbij naar de geknarst. GOD zodoende de
.analogieën citeert
Diegenen die reageren op hun Lord verdienen de handelswaar vergeldingen. [    :]
Zoals voor diegenen die mislukt om Hem te reageren op, als zij alles bezaten op land -
zelfs tweemaal zoveel - zij zouden gemakkelijk het boven geven als losgeld. Zij
hebben de slechtste bestek opgelopen, en hun laatste domicilie is Helle; Welk
.ellendige bestemming
Is een die herkent die uw openbaringen van Lord naar jullie zijn de waarheid [    :]
opgewassene een die is blind? Slechts diegenen die erop nahouden intelligentie zal
.nemen luisteren
Zij zijn de een die hun borgstelling volbrengen naar GOD, en geen verdrag [    :]
.schenden
Zij verbinden zich wat GOD heeft gecommandeerd om te worden verbonden, [    :]
.reverence hun Lord, en vrees de vreselijke bestek
Zij standvastig voet bij stuk houden in zoekende hun Lord, verrichten de [    :]
Contact Prayers (Salat), spenderen van onze mondvoorraad ernaar ondershands en
.publiek, en toonbank kwaad met goed. Deze hebben de beste domicilie verdiend
Zij de hoven van Eden lopen, alsmede de gerechtvaardigd tussen hun [    :    ]
ouderpaar, hun echtelieden, en hun kinderen binnen. De engelen zullen in ernaar van
.iedere deur binnenkomen
Vrede zijn aan jullie, omdat jullie standvastig voet bij stuk hielden. Welk " [    :
]
".blijje bestemming
Zoals voor diegenen die geweld aandoen verdrag VAN DE GOD na [    : ]
verpandend om het te behouden, en scheiden wat GOD heeft gecommandeerd om te
worden verbonden, en plegen kwade, zij hebben verwerping opgelopen; Zij hebben de
.slechtste bestemming opgelopen
GOD is de Een die de verstrekking vergroot voor whomever Hij willen, of [    : ]
houdt het achter. Zij zijn preoccupied met dit leven geworden; En dit leven, ten
.opzichte van het Hiernamaals, is niets
Diegenen die disbelieve zou zeggen, "Als slechts een mirakel kon neerdalen [    :
]
naar hem van zijn Lord (wij zouden) geloven." Zeg, "GOD zendt op het verkeerd pad
".whomever Hij willen op, en gidsen naar Hem slechts diegenen die gehoorzamen
Zij zijn de een wiens harten verblijden zich in herinnerende GOD. Absoluut, [    :]
.door herinnerende GOD, de harten verblijden zich
Diegenen die geloven en leiden een gerechtvaardigd leven hebben geluk en [    :]
.een blijje bestemming verdiend
Wij hebben jullie (O Rashad) hieraan gemeenschap gezonden, evenals wij [    :    ]
deden voor andere gemeenschappen in het verleden. Jullie willen reciteren ernaar wat
wij onthullen naar jullie, voor de zij hebben disbelieved in de Most Gracious. Zeg,
"Hij is mijn Lord. Er is geen god behalve Hij. Ik mijn trust steek in Hem louter; Naar
".Hem is mijn ultieme bestemming
Zelfs als een Quran berokkende bergen om zich te verroeren, of het land moet [    :    ]
in stukken rijten, of de dood te spreken (zij zullen niet) geloven. GOD alle dingen
controleert. Is het niet tijdperk voor de gelovigen om afstand te doen van en verstaan
die als GOD willed, Hij kon heeft alle de mensen gedirigeerd? De disbelievers zullen
gaan verder om rampen te doorstaan, dientengevolge van hun eigen werken, of
hebben rampen staking dichtbij ernaar, totdat toezegging VAN DE GOD wordt
.volbracht. GOD zal nooit de voorbeschikte bestemming veranderen
Gezanten alvorens jullie zijn bespot; Ik veroorloofde de disbelievers om te [    :    ]
!tekeergaan, toen ik hen tuchtigde. Hoe verschrikkelijk was Mijn retribution
Is er elk opgewassene de Een die iedere enig geest controleert? Alsnog, zij [    :        ]
rechtgezete idoolen om GOD te concurreren. Zeg, 'hen Noemen. Zijn jullie
informerende Hem van ergens toe op land die Hij weet niet? Of, zijn jullie
fabricerende lege verklaringen?" Metterdaad, de blauwdrukken van die die disbelieve
is in hun ogen versierd. Zij gelijke zodoende afleidden af de hebb paadje. Whomever
.GOD opzendt op het verkeerd pad kan nooit een geleidende docent vinden
Zij hebben retribution in dit leven opgelopen, en de retribution in het [    :   
]
.Hiernamaals is ver slechter. Niets kunnen hen tegen GOD behoeden
De gelijkenis van De lucht, welk wordt voor de gerechtvaardigd beloofd, [    :    ]
kreeken stroomt, onuitputtelijke mondvoorraad, en koele lommer. Zodanig is de
bestemming want diegenen die rechtvaardigheid verrichten, poosje de bestemming
.voor de disbelievers is Helle
Diegenen die gekregene de bijbel verblijden zich in wat werd naar jullie [    :    ]
onthullen; Enkel anderen mogen delen van het verwerpen. Zeg, "ik word eenvoudig
opgelegd om GOD te vereren, en nooit elk idoolen associeer met Hem. Ik nodig toe
".Hem uit, en naar Hem is mijn ultieme bestemming
Wij onthulden deze wetten in Het arabisch, en als jullie immer berusten naar [    :   
]
hun wensen, na deze kennis heeft jullie bedragen, jullie zullen geen geallieerde,
.evenmin een beschermer, tegen GOD hebben
Wij hebben gezanten gezonden alvorens jullie (O Rashad), en wij maakten [    :    ]
hen echtgenooten met vrouwen en kinderen. Geen gezant kan een mirakel zonder de
bevoegdheid VAN DE GOD produceren, en overeenkomstig een specifieke,
.voorbeschikte tijdperk
GOD gomt wat ook Hij willen, en adapteert (wat ook Hij willen). Met Hem is [    :    ]
.de oorspronkelijke Master Record
Hetzij wij merken jullie wat wij hen beloven, of uw leven eindigen voor die, [    :
]
uw louter missie is om (de boodschap) af te leveren. Het is ons welk zullen oproepen
.hen moeten verantwoorden
zien zij niet dat iedere dag op land, brengt hen dichterbij naar het eind, en dat [    :
]
.GOD beslist hun leven spanne, irrevocably? Hij is de meeste efficiente Reckoner
Anderen alvorens hen hebben bekokstoofd, maar naar GOD behoort de [    :
]
uiterste bekokstovend. Hij weet wat eenieder doet. De disbelievers zal uitvinden die
.de ultieme winnaars zijn
Diegenen die disbelieved zullen zeggen, "Jullie zijn niet een gezant!" Zeg, [    :
    ]
"GOD volstaat als een getuige tussen mij en jullie, en diegenen die erop houden
".kennis van de bijbel na
.
(Abraham (Ibrahim - 

.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [
:]
.L
R. Een bijbel die wij onthulden naar jullie, om te de mensen leiden buiten de
duisternis in de hel - overeenkomstig de wil van hun Lord - naar de paadje van de
.Almachtige, de Praiseworthy
De paadje van) GOD; De Een die alles bezit in de luchten en alles op land. ) [
:]
.Smart naar de disbelievers; Zij hebben een verschrikkelijk retribution opgelopen
Zij zijn de een die geven prioriteit hieraan bestaan overheen het Hiernamaals, [
:    ]
stoten van de weg van GOD af, en zoeken naar het het halen bochtig; Zij hebben ver
.op het verkeerd pad gegaan
Wij niet elk gezant zonden behalve (om) in de tong van zijn mensen te preken, [
:
]
om te dingen verduidelijken voor hen. GOD dan zendt op het verkeerd pad whomever
.Hij willen, en gidsen whomever Hij willen op. Hij is de Almachtige, de Most Wise
Zodoende, wij Mozes zonden met onze mirakels, zeggend, 'uw mensen Leiden [
: ]
buiten de duisternis in de hel, en hen manen van de dagen van GOD." Deze zijn
.lessen voor iedere standvastige, erkentelijke persoon
Herdenken dat Mozes zei naar zijn mensen, "Herinneren zich zegeningen VAN [
: ]
DE GOD aan jullie. Hij redde jullie van mensen van Farao die de slechtste vervolging
bracht aan jullie, slachtende uw zonen en redetwistende uw dochters toe. Die was een
".exacting berechting van uw Lord
Your Lord heeft gedecreteerd: "De meere jullie Mij danken, de meere ik jullie [
:
]
.geef." Maar als jullie draaien zich ondankbaar, dan Mijn retribution is ernstig
Mozes zei, "Als jullie disbelieve, samen met alle de mensen op land, GOD is in [
:]
".geen behoefte, Praiseworthy
Hebben jullie niet omstreeks die aangehoord alvorens jullie - de mensen van [
:]
Noah, `AAD, Thamoud, en anderen welk na hen en geweten slechts naar GOD
gekomen? Hun gezanten gingen ernaar met duidelijke drukproefen, maar zij hen
trakteerden met de verachting en zeiden, "Wij disbelieve in wat jullie worden met
".gezonden. Wij gaan sceptisch over uw boodschap; Vol van de twijfel
Hun gezanten zeiden, "Doen jullie twijfels hebben omstreeks GOD; De [
:]
Initiatiefnemer van de luchten en het land? Hij noodt jullie slechts om uw zondes te
begenadigen, en te geven jullie andere kans om zich te delgen." Zij zeiden, "Jullie zijn
niet meer dan humans ons verkiezen, die zin ons af te stoten van de weg onze
".ouderpaar gebruikt om te verheerlijken. Merk ons enkel diepgaande autoriteit
Hun gezanten zeiden ernaar, "Wij zijn niet meer dan humans jullie verkiezen, [
:]
maar GOD zegent whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen. Wij konden niet
misschien jullie elk type bevoegdheid, behalve overeenkomstig de wil VAN DE GOD
.merken. In GOD de gelovigen willen trust
Waarom moeten wij niet in GOD vertrouwen, wanneer Hij moet ons in onze " [
:]
paadjes geleid? Wij zullen standvastig in het gezicht van uw vervolging doorzetten. In
".GOD alle de trusters willen trust
Diegenen die disbelieved zeiden naar hun gezanten, "Wij zullen jullie van [
:    ]
onze land verbannen, tenzij jullie onze godsdienst terugkomen op." Hun Lord hen
.bezielde: "Wij zullen inevitably vernietigen de transgressors
En wij zullen laten jullie resideren in hun land na hen. Dit is (de vergelding) " [
:
]
".voor diegenen die reverence Mijn hoogheid, en reverence Mijn toezegging
Zij gaven een uitdaging uit, en zodoende, iedere koppige geweldenaar [
: ]
.belandde veeg aan
.Verwachten hem is Helle, waarin hij zal rot waterhoudend slempen [
: ]
Hij zal gulp het omlaag, hoewel hij kun niet het staan, als dood bedraagt hem [
:
]
van iedere richting, maar hij zal nooit sterven. Verwachtende hem is een
.verschrikkelijk retribution
De gelijkenis van die die disbelieve in hun Lord: Hun werken zijn zoals asen [
:]
binnen gewelddadige wind, op een stormachtige dag. Zij winst niets van wat ook zij
.winnen; Zodanig is de verste afdwaling
verstaan jullie niet dat GOD de luchten en het land voor een specifiek doel [
:]
gemaakt? Als Hij willen, Hij kan jullie afschaffen, en vervangen een nieuwe creatie in
.uw plaats
.Dit is niet ook moeilijk voor GOD [
:]
wanneer zij alle keet alvorens GOD, het gevolg zal naar de leiders zeggen, [
:]
"Wij gebruikt om jullie te volgen. Kunnen jullie Kunnan toegeefl zijnen voor ons
zelfs enigzins gebeten van GOD retribution?" Zij zullen zeggen, "addben GOD ons
geleidden, wij zouden hebben jullie geleid. Nu het is ook laat, hetzij wij droevig
".stemen of vakantieoord naar het geduld, er is geen uitgang voor ons
En de duivel zal zeggen, na het oordeel was verkondigd, "GOD heeft jullie de [
:]
eerlijke toezegging beloofd, en ik jullie beloofde, maar ik mijn toezegging brak. Ik
geen mogendheid had overheen jullie; Ik eenvoudig nodigde jullie uit, en jullie mijn
invitatie accepteerden. Daarom, niet mij beschuldig, en schuld slechts zich. Mijn
klagend kunan niet jullie helpen, evenmin kunen niet kunnen uw klagende bijstand
mij. Ik heb disbelieved in uw verafgodende mij. De transgressors hebben een pijnlijk
".retribution opgelopen
Zoals voor diegenen die geloven en een gerechtvaardigd leven leiden, zij [
:    ]
zullen in de tuinen met vloeiende kreeken veroorloofd worden. Zij abide daarin voor
".altijd, overeenkomstig de wil van hun Lord. Hun groet daarin is: "Vrede
zien jullie niet dat GOD het voorbeeld van het goede woord geciteerd als een [
:
]
goede boom wiens wortel wordt ferm geadapteerd, en zijn vertakkingen zijnen hoog
?in de lucht
Het produceert zijn oogst ieder seizoen, als ontwierp door zijn Lord. GOD [
: ]
.zodoende de voorbeelden citeert voor de mensen, die zij mogen nemen luisteren
En het voorbeeld van het slechte woord is die van een slechte boom gehakken [
: ]
.op de voedingsbodem hoogte; Het heeft geen wortels om het staand te behouden
GOD versterkt diegenen die geloven met het bewezene woord, in dit leven en [
:
]
in het Hiernamaals. En GOD zendt de transgressors op het verkeerd pad op. Alles is
.overeenkomstig de wil VAN DE GOD
Hebben jullie diegenen die gereageerd op zegeningen VAN DE GOD door [
:]
?ongelovig teboekgesteld, en zodoende ramp aan hun eigen gezinnen gebracht
!Helle is hun bestemming, waarin zij branden; Welk kwaad beëindigen [
:]
Zij rechtgezete mededingers naar de rang met GOD en om anderen van Zijn [
:    ]
paadje te verzetten. Zeg, 'Verlustigen zich "in voor even; Uw laatste bestemming is
".Helle
Exhort My bediendeen die geloofde om de Contact Prayers (Salat) te [
:    ]
verrichten, en om (naar de liefdadigheid) van onze mondvoorraad ernaar te schenken,
ondershands en publiek, voor per dag komt waar er is noch koopmanschap, noch
.nepotism
GOD is de Een die maakte de luchten en het land, en Hij opzendt omlaag van [
:    ]
de lucht water om alle types vrucht voor uw sustenance te produceren. Hij heeft
begaan de schip om jullie op de zee overeenkomstig Zijn bevel voor te leggen. Hij
.heeft begaan de rivieren ook om jullie voor te leggen
Hij is the sun en de maan in uw dienst, bij voortduring gepleegd. Hij heeft de [
:        ]
.avond begaan en de dag om jullie voor te leggen
And He geeft jullie alle types dingen die jullie Hem bezweren voor. Als jullie [
:   
]
gelden kunnen zegeningen VAN DE GOD, jullie nooit hen omvatten. Metterdaad, het
.menselijke wezen zonde doet, ondankbaar
Herdenk dat Abraham zei, "My Lord, maak dit een vredig land, en behoed [
:    ]
.mij en mijn kinderen van verheerlijkende idoolen
My Lord, zij hebben zo vele mensen misleid. Zoals voor diegenen die mij " [
:    ]
volg, zij behoren met me. Zoals voor diegenen die niet gehoorzaam mij, Jullie zijn
.Forgiver, Most Merciful
Our Lord, ik heb deel van mijn gezin in het dit plantless vallei, op Your " [
:   
]
Sacred House beslecht. Onze Lord, zij zijn om de Contact Prayers (Salat) te
verrichten, zo gelaten gedrangen van mensen convergeren aan hen, en bevoorraden
.voor hen alle types vruchten, die zij mogen erkentelijk zijn
Our Lord, Jullie weten wat ook wij verhullen en wat ook wij declareren - " [
:    ]
.niets is verscholen van GOD op land, evenmin in de luchten
Pluim zijn naar GOD voor de verlening mij, niettegenstaande mijn oud " [
:    ]
.leeftijd, Ismail en Isaac. Mijn Lord beantwoordt aan de gebeden
My Lord, maken me een die consistent verricht de Contact Prayers (Salat), " [
:
]
.en ook mijn kinderen. Onze Lord, gelieve te aan beantwoord mijn gebeden
My Lord, begenadig mij en mijn ouderpaar, en de gelovigen, op de dag " [
:
]
".wanneer de bestek heeft plaats
Niet immer denken dat GOD is onwetend van wat de transgressors doen. Hij [
:
]
.slechts respites hen totdat per dag waar de ogen turen in de zielsangst
Als zij aandrang (buiten de graven), hun gezichten zullen omhoog schouwen, [
:
    ]
.hun ogen zullen ook niet knipperen, en hun geesten zullen gruwen
Jullie willen de mensen waarschuwen van de dag wanneer de retribution [
:

]
bedraagt hen. Diegenen die zonde deed zal zeggen, "Our Lord, zull ons meer respite
geven. Wij zullen dan Uw roep reageren op en de gezanten volgen." Jullie niet een
eed afleien in de daarlangs jullie wil voorgaand ? voor altijd
Jullie resideerden in de thuizen van die alvorens jullie, die verongelijkte hun [
:
]
geesten, en jullie hebben helder aangetroffen wat wij hen aandeden. Wij hebben vele
.precedenten voor jullie ingestellen
Zij beraamde hun blauwdrukken, en GOD let geheel van hun blauwdrukken [
:
]
.op. Metterdaad, hun blauwdrukken waren voldoende om bergen te gummen
Niet denken dat GOD zal immer Zijn toezegging naar Zijn gezanten breken. [
:

]
.GOD is Almachtige, Wreker
De dag zal komen wanneer dit land zal met een nieuw land vervangen [
:
]
worden, en ook de luchten, en eenieder zal gebracht worden alvorens GOD, de Een,
.de Opperst
En jullie zullen de schuldige daarover dag vastgeketend in de kluisters [
:
]
.aantreffen
Hun kledingstukken zullen maakten van de teer, en vuur zal hun gezichten [
: ]
.overweldigen
Voor GOD zal allen geest voor betalen wat ook het won; GOD is de meest [
: ]
.efficient reckoner
Dit is een proclamatie voor de mensen, om te worden gewaarschuuwd bij [
: ]
dezen, en naar laten zij weten die Hij is slechts een god, en want diegenen die erop
.nahouden intelligentie te nemen luisteren
.
(Al-hijr Valley (Al-hijr - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
.A [ :]
.L
.R. Deze (brieven) zijn drukproefen van deze bijbel; Een diepgaande Quran
.Beslist, diegenen die disbelieved zullen toewensen zij waren voordragers [ :]
Laten zij eten, verlustigen zich in, en verblijven verblind door wishful [ :    ]
.hoofdbreken; Zij zullen vernemen
Wij nooit elk gemeenschap vernietigden, behalve overeenkomstig een [ :
]
.specifieke, voorbeschikten tijdperk
Het eind van elk gemeenschap kan nooit worden vooruitgegaan, evenmin [ : ]
.stelde
.Zij zeiden, "O jullie welk kregen deze herinnering, jullie zijn gek [ : ]
"?Waarom halen jullie niet de engelen om, als jullie zijnen eerlijk" [ :
]
Wij zenden niet omlaag de engelen met uitzondering specifieke functies op. [ :]
.Anders, geen een willekeur zijn respited
Absoluut, wij hebben de herinnering afgekondigd, en, absoluut, wij zullen het [ :]
.conserveren
Wij hebben (gezanten) opgezonden alvorens jullie naar de gemeenschappen [ :]
.in het verleden
.Telkens een gezant ging ernaar, zij vrolijk maakten zich over hem [ :]
.Wij zodoende de geesten controleren van de schuldig [ :]
Zodoende, zij kunan niet in hem geloven. Dit was het systeem sedert het [ :    ]
.verleden generaties
;Zelfs als wij geopend voor hen een poort in de lucht, door welk zij klim [ :
]
".zij zullen zeggen, "Onze ogen zijn bedrogen. Wij zijn behekst [ : ]
Wij sterrenstelsels monteerden in de lucht, en het versierden voor de [ : ]
.beholders
.En wij behoedzaam het tegen iedere verworpene duivel [ :
]
Als elk van hen stiekemerds rondom om toe te horen, een machtig projectiel [ :]
.zal hem back jagen
Zoals voor het land, wij het construeerden, en adapteerden erop stabilisatoren [ :]
.(bergen), en wij verbouwden erop een perfect evenwicht van allemaal
.Wij het haalde habitable voor jullie, en voor schepsels jullie stijven niet voor [ :]
Er is niets die wij niet bezitten oneindige hoeveelheden daarvan. Maar wij [ :]
.zenden het omlaag in nauwkeurige afmeting
En wij zenden de winden als pollinators, en veroorzaken water neer te dalen [ :]
van de lucht voor jullie moeten drinken. Anders, jullie konden het smakelijk niet
.behouden
.Het is wij die controle leven en dood, en wij zijn de uiterste inheritors [ :    ]
En wij geheel weten die tussen jullie die vooruitgang, en wij geheel weten [ :
]
.diegenen die regress
.Your Lord zal zeker hen ontbieden. Hij is Most Wise, Omniscient [ : ]
Wij de menselijke wezen maakten van hoogbejaarde drek, zoals de klei van [ : ]
.de pottenbakker
.Zoals voor de jinns, wij hen maakten, voor die, van brandend vuur [ :
]
Your Lord zei naar de engelen, "ik een menselijk wezen maak van [ :]
.hoogbejaarde drek, zoals de klei van de pottenbakker
Once I perfecte hem, en mep in hem van Mijn animo, jullie willen daling " [ :]
".uitgestrekt alvorens hem
,De engelen vielen uitgestrekt; Alle hen [ :    ]
.behalve Iblis (Satan). Hij afkeurde te zijn met de prostrators [ :    ]
"?Hij zei, "O Iblis (Satan), waarom zijn jullie niet met de prostrators [ :    ]
Hij zei, "ik ben niet naar uitgestrekt alvorens een menselijk wezen, welk [ :        ]
".Jullie ontwikkelden van hoogbejaarde drek, zoals de klei van de pottenbakker
.Hij zei, "Daarom, jullie moeten komen eruit; Jullie worden verbannen [ :   
]
".Jullie hebben Mijn verwerping opgelopen totdat de Dag van Het oordeel" [ :    ]
".Hij zei, "My Lord, respite mij totdat de dag zij worden herleefd [ :    ]
.Hij zei, "Jullie zijn respited [ :   
]
".Totdat de gespecificeerde dag en tijdperk" [ :    ]
Hij zei, "My Lord, sedert Jullie hebben willed die ik verdwaal, ik zal zeker [ :    ]
.hen op land verlokken; Ik zal hen alle op het verkeerd pad zenden
Behalve die tussen Uw worshipers die worden absoluut naar Jullie louter " [ :
]
".besteed
.Hij zei, "Dit is een wet da’s inviolable [ :
]
Jullie geen mogendheid hebben overheen Mijn bediendeen. Jullie slechts " [ :
]
.mogendheid hebben overheen de strayers die jullie volgen
.And Hell verwacht hen alle" [ :
    ]
Het zal zeven poorten hebben. Allen poort zal een specifieke gedeelte van " [ :

]
".hen krijgen
.Zoals voor de gerechtvaardigde, zij zullen tuinen en vering genieten van [ :
]
.Komen daarin, vredig en veilig binnen [ :
]
Wij alle jaloersheid schafen van hun harten af. Zoals een gezin, zij zullen op [ :

]
.aangrenzende aankledingen
nooit zullen zij doorstaan elk moeheid daarin; Nooit zullen zij zijn evicted [ :
]
.daaruit
.Inform My bediendeen die ik ben de Forgiver, Most Merciful [ :
]
.En die Mijn retribution is de meest pijnlijk retribution [ : ]
.Te verstaan geven hen omstreeks gasten van Abraham [ : ]
wanneer zij liepen zijn verblijfplaats binnen, zij zeiden, "Vrede." Hij zei, "Wij [ : ]
".gaan ongerust over jullie
Zij zeiden, 'zijn Niet ongerust. Wij goed nieuwtje hebben voor jullie: Een [ :     ]
".geillumineerde zoon
Hij zei, "Hoe kan jullie me zodanig goede nieuwtje geven, wanneer ik zo oud [ :
]
"?zijn? Geven jullie nog me dit goede nieuwtje
".Zij zeiden, "Het goede nieuwtje wij geven jullie is gegrond; Wanhopen niet [ : ]
Hij zei, "Geen vertwijfelingen van zijn barmhartigheid van Lord, behalve de [ : ]
".strayers
"?Hij zei, "Wat is uw missie, O gezanten [ :
]
.Zij zeiden, "Wij worden naar schuldige mensen verzonden [ : ]
.Zoals voor gezin van Kavel, wij zullen hen alle behoeden" [ : ]
".Maar niet zijn vrouw; Ze wordt bestemd te zijn met de veeg" [ : ]
.De gezanten gingen naar de stad van Kavel [ : ]
".Hij zei, "Jullie zijn onbekende mensen [ : ]
.Zij zeiden, "Wij dragen jullie aan wat zij hebben getwijfeld [ :     ]
.Wij dragen jullie de waarheid aan; Wij zijn eerlijk" [ :
]
Jullie willen uw gezin nemen bij nacht. Blijf hen achter, en zorg die geen der " [ : ]
".jullie blikt. Ga rechtdoorzee als gebeveeld
Wij brachten bij hem dit bevel aan: Die mensen zijn om te worden vernietigd [ : ]
.des morgens
.De mensen van de stad kwamen blij [ :
]
.Hij zei, "Deze zijn mijn gasten; Ontrieven niet me [ : ]
".Vrees GOD, en niet foei me" [ : ]
"?Zij zeiden, legden wij niet' jullie van contacterend anyone op [ :
]
".Hij zei, "Hier zijn mijn dochters, als jullie moeten [ :
]
.Maar, helaas, zij werden totaal door hun wellust verblind [ :
]
.Zodoende, de ramp geslagene hen des morgens [ :
    ]
Wij draaiden ons het ondersteboven, en douchte hen met verwoestende [ :
]
.rotsen
.Dit is een les want diegenen die erop houden intelligentie na [ :
]
.Deze wil altijd zijn het systeem [ :
]
.Dit is een voorteken voor de gelovigen [ :

]
.De mensen van het hout ook waren transgressors [ :
]
Zodoende, wij wreekten van hen, en beide gemeenschappen worden geheel [ :
]
.gedocumenteerd
.De mensen van Al-hijr disbelieved de gezanten [ :]
.Wij gaven hen onze openbaringen, maar zij hen negeerden [ :]
.Zij gebruikt om veilige thuizen buiten de bergen te kerven [ :]
.De ramp geslagene hen des morgens [ :    ]
.Wat zij oppotten niet hen hielpen [ :
]
Wij maakten geen luchten en het land, en alles tussen hen, met uitzondering [ : ]
een specifiek doel. Het eind van de wereld zal komen, zo vergasten hen met
.goedwillende verzaking
.Your Lord is de Schepper, de Omniscient [ : ]
.Wij hebben jullie de zeven tweetallen, en de grote Quran gegeven [ :
]
benijden Niet van wat wij begiftigden aan de andere (gezanten), en worden [ :]
.(niet door de disbelievers), en lagere uw vleugel voor de gelovigen verdriet
".En verkondigen: "Ik ben de manifest warner [ :]
.Wij zullen de beschotten gaan over [ :]
.Zij accepteren de Quran slechts deels [ :]
,Door uw Lord, wij zullen hen alle verhoren [ :]
.omstreeks het alles zij hebben gedaan [ :    ]
Daarom, uitvoeren de ordes schonken naar jullie, en negeren het idool [ :
]
.worshipers
,Wij zullen jullie de mockers besparen [ : ]
.die andere god zette buiten GOD op. Zij zullen zeker vernemen [ : ]
Wij weten gevulde bloem inktkoker die jullie mogen door hun uitingen zich [ :
]
.ergeren
.Jullie willen uw Lord bezingen, en zijn met de prostrators [ :]
.En verheerlijken uw Lord, om te zekerheid verkrijgen [ :]
.
(The Bee (Al-nahl - 
.
In de naam van God, Most Gracious, Most Merciful
bevel VAN DE GOD is reeds (verkondigd en alles is reeds) uitgeschreven, zo [ :]
spoeden zich niet het. Zijn Hij verheerleek; De Most High, ver boven elk idoolen zij
.rechtgezet
Hij zendt omlaag de engelen met de openbaringen op, verdragende Zijn [ :]
bevelen, naar whomever Hij kiest van tussen Zijn bediendeen: "Jullie willen preken
".die er is geen andere god buiten Me; Jullie willen reverence Mij
Hij maakte de luchten en het land voor een specifiek doel. Hij is veel ook [ :    ]
.Hoog, ver boven elk idoolen zij rechtgezet
Hij ontwikkelde de menselijk van een kleine drop, toen hij draait zich in een [ :
]
.vurige tegenspeler
And He ontwikkelde de levende have voor jullie, om jullie met de warmte, en [ : ]
.vele andere winsten, te bevoorraden alsmede etenswaar
Zij ook jullie bevoorraden met lux tijdens uw recreatie, en wanneer jullie [ : ]
.reizen
En zij dragen uw ladingen om neer te strijkt die jullie konden niet draagwijdte [ :
]
.zonder een grote ontbering. Zeker, uw Lord is Medelevende, Most Merciful
En (Hij ontwikkelde) de paarden, de muilezels, en de ezels voor jullie moeten, [ :]
.en voor lux karren. Aanvullend, Hij ontwikkelt wat jullie weten niet
GOD de paadjes vertoont, incluis de verkeerde een of anders. Als Hij willed, [ :]
.Hij kan hebben alle jullie geleid
Hij zendt omlaag van de lucht water voor uw drankje op, en om bomen voor [ :]
.uw winst te bebouwen
Erbij, Hij verbouwt voor jullie kortwiekt, olijven, palmen dateren, druiven, en [ :]
.alle types vruchten. Dit is (voldoende) bestendig voor mensen die denken
And He pleegt, in uw dienst, de avond en de dag, alsmede the sun en de [ :]
maan. Ook, de sterren worden door Zijn bevel gepleegd. Deze zijn (voldoende)
.drukproefen voor mensen die begrijpen
En (Hij ontwikkelde) voor jullie op land dingen van diverse kleuren. Dit is [ :    ]
.een (voldoende) bestendig voor mensen die nemen luisteren
And He beging de zee om jullie voor te leggen; Jullie ervan gevoelig vlees [ :
]
biken, en zetsel jewelry welk jullie voeren. En jullie zien de schip warend het voor uw
.commerciele winsten, als jullie zoeken Zijn bounties, die jullie mogen erkentelijk zijn
And He monteerde stabilisatoren (bergen) op land, lest er tuimelt mee jullie, [ : ]
.alsmede rivieren en wegen, die jullie mogen worden geleid
.En oriëntatiepunten, alsmede de sterren; Te zijn gebruikt voor de navigatie [ : ]
Is One die maakt zoals een die ontwikkelt niet? Zouden jullie nu nemen [ :
]
?luisteren
Als jullie gelden zegeningen VAN DE GOD, jullie kunan niet misschien hen [ :]
.omvatten. GOD is Forgiver, Most Merciful
.En GOD weet wat ook jullie verhullen en wat ook jullie declareren [ :]
Zoals voor de idoolen zij rechtgezet buiten GOD, zij niets maken; Zij zich [ :]
.werden gemaakt
Zij in dood, niet leven, en zij hebben geen voorstelling hoe of wanneer zij [ :]
.zullen herleefd worden
Uw god is een god. Zoals voor diegenen die geloven niet in het Hiernamaals, [ :]
.hun harten wijzen van de hand, en zij zijn arrogant
Absoluut, GOD weet alles zij verhullen en alles zij declareren. Hij liefhebt [ :    ]
.niet diegenen die zijn arrogant
wanneer zij worden gevraagd, "Wat doen jullie denken van deze [ :
]
".openbaringen van uw Lord," zij zeggen, "Relaasen van het verleden
Zij zullen verantwoordelijkden stel voor hun zondes op de Dag van De [ : ]
verrijzenis, alle hen, behalve de zondes van alle die welk zij misleid door hun
!onwetendheid. Welk kwaad vracht
Anderen verkiezen hen hebben in het verleden bekokstoofd, en zodoende, [ : ]
GOD hun gebouw vernietigde op de stichting, veroorzakend het dak om erop te
.vallen. De retribution geslagene hen wanneer zij kleinst verwacht
Dan, op de Dag van De verrijzenis, Hij zal hen blameren en vragen, "Waar [ :
]
Mijn leden die jullie hadden buiten Mij rechtgezet, en hadden Me voor hun belang
geopponeerd tegen?" Die bedeeld met kennis zal zeggen, "Vandaag, de schande en
".narigheid hebben befallen de disbelievers
De engelen hen steken naar de dood binnen de toestand van wronging hun [ :]
geesten. Da’s wanneer zij eindelijk onderwerpen, en zeggen, "Wij deden niets
.verkeerd!" Ja metterdaad. GOD oplet geheel van het alles jullie hebben gedaan
Daarom, de voorportalen van De hel lopen, waarin jullie abide voor altijd [ :]
.binnen. Welk ellendige bestemming voor de arrogante een of anders
Zoals voor de gerechtvaardigd, wanneer zij worden gevraagd, "Wat doen [ :    ]
jullie denken van deze openbaringen van uw Lord," zij zeggen, "Goed." Voor
diegenen die lood een gerechtvaardigd leven, geluk; En de domicilie van het
.Hiernamaals is zelfs better. Welk zalige domicilie voor de gerechtvaardigd
De hoven van Eden worden hen voorgebehouden, waarin rivieren vlieten. Zij [ :    ]
.hebben iets zij wens daarin. GOD zodoende vergeldt de gerechtvaardigd
De engelen hun levens eindigen binnen de toestand van rechtvaardigheid, [ :    ]
zeggende, "Vrede zijn aan jullie. Loop Paradijs (nu) als een vergelding voor uw
".werken binnen
Zijn zij verwachtende de engelen hen bedragen, of totdat uw oordeel van [ :        ]
Lord bedraagt vrijaf? Die alvorens hen gelijk ding deden. GOD is niet de Een die
.verongelijkte hen; Zij zijn de een die verongelijkt hun eigen geesten
Zij hebben de consequenties van hun kwade werken opgelopen, en de zeer [ :   
]
.dingen zij vrolijk maakten zich over terugkwamen om hen te spoken
Het idool worshipers zeggen, "adb GOD willed, wij zouden elk idoolen [ :    ]
tevens Hem niet verheerlijken, evenmin ben zal onze ouderpaar. Evenmin zouden wij
iets tevens Zijn verboden verbieden." Die alvorens hen hebben gelijk gedaan.
?Kunnen de gezanten doen allesbehalve leveren de complete boodschap af
Wij hebben een gezant naar iedere gemeenschap gezonden, zeggende, "Jullie [ :    ]
willen verheerlijken GOD, en afgodendienst ontwijken." Vervolgens, de enkele
werden door GOD geleid, poosje anderen werden naar de afdwaling gepleegd. Trek
.het land en de consequenties teken voor de rejectors aan
Ongeacht hoe harde jullie proberen om hen te geleiden, GOD geleidt geen [ :   
]
.een Hij was naar de afdwaling gepleegd. Zodoende, geen ieder kan hen helpen
Zij vloekten plechtig door GOD: "GOD zal niet de dood herleven." Absoluut, [ :    ]
.zodanig is Zijn inviolable toezegging, maar meeste mensen weten niet
Hij zal dan kenmerken naar de eenieder alle de dingen zij hadden [ :    ]
gedisputeerd, en zullen verhuren diegenen die disbelieved weten die zij waren
.leugenaars
.Om iets gedaane te hebben, wij eenvoudig zeggen ernaar, "Zijn," en het is [ :
]
Diegenen die geëmigreerd voor het belang van GOD, omdat zij werden [ :
]
nagejaagd, wij zullen zeker het halen er toe hen gul in dit leven, en de belonen van het
.Hiernamaals is zelfs groter, als zij slechts wisten
.Dit is omdat zij standvastig voet bij stuk houden, en in hun Lord zij trust [ :
]
Wij opzonden niet alvorens jullie behalve mannen welk wij inspireerden. [ :