X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Danish HELLIGE QURAN Translated by Hadi Abdollahian

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 16:24
Danish
HELLIGE QURAN
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487
.
1- Nøglen (Al-Fatiha)
.
[1:1] Ind den navn af GUD Gracious Barmhjertigest.
[1:2] Ros er GUD Lord universet.
[1:3] Gracious Barmhjertigest.
[1:4] beherske Dagen Bedømmelse.
[1:5] I alene vi tilbeder; Jer alene vi spørge hjælp.
[1:6] Guide os ind rigtig stien:
[1:7] Stien af de Du velsignede; ikke af de trænger wrath nor strayers.
.
2- Heifer (Al-Baqarah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[2:1] Et. L. M.
[2:2] Den scripture er ufejlbarlige; sømærke i de righteous;
[2:3] Som tro ind usette observe Kontakten Bønner (Salat) fra vore forråd til dem de
giver velgørenhed!
[2:4] De tro ind hvad afsløredes I ind hvad afsløredes før du betragter Herefter de er
absolut vise!
[2:5] De være guided ved deres Lord de er vinderne.
[2:6] Angående de disbelieve være de samme dem; hvorvidt du advarer dem ikke advare
dem de ikke tro!
[2:7] GUD FORSEGLER DERES FORSTANDE DERES forhør DERES ØJNE veiled
De incurred severe gengældelse.
[2:8] Derefter xxxx er de sir Vi tro ind GUD Sidste Dagen mens de ikke er troende.
[2:9] Ind forsøge deceive GUD de tro de kun deceive uden perceiving!
[2:10] Ind deres forstande xxxx er disease Følgelig GUD augments deres disease De
incurred smertelige gengældelse i deres liggende!
[2:11] Hvornår de fortælles ikke forpligte onde de sie vi er righteous!
[2:12] Virkelig de er evildoers de ikke perceive
[2:13] Hvornår de fortælles Tror folkene troede de sie Skulle vi tror såsom
tossehovederne troede? faktisk være de er tossehoved de ikke kender!
[2:14] Hvornår de træffes troendene de sie Vi tro hvornår alene deres djævle de sie Vi er
med jer; vi kun mocking
[2:15] GUD mocks DEM LEDE DEM DERES transgressions KLUDRENDE!
[2:16] Være de købte forvilde, vejledning! Such handel aldrig prospers nor gøre de
modtar nogen vejledning.
[2:17] Deres eksempel være de starter ild derefter idet det begynde udgyde lyse ca. dem
GUD skiftes væk deres lyse forladende dem ind mørke, unable se!
[2:18] Døve stumme blænde; de mislykkes returnere!
[2:19] Another eksempel rainstorm himlen ind xxxx er mørke torden lyn. De lægger
deres fingre deres ører evade død! GUD ER fully aware af TVIVLERNE.
[2:20] Lynet næsten snatches væk deres eyesight. Hvornår det lyser dem de flytte
fremme, og hvornår det drejer mørke de står fremdeles. Dersom GUD viljer Han dåse
skiftes væk deres forhør deres eyesight. GUD ER Omnipotent
[2:21] O folk tilbeder kun Deres Lord - En oprettede jer og de indenfor jer - Den du
frelses.
[2:22] En stille jorden beboelige I himlen struktur. Han sender himlen vand producere al
art af frugter Deres sustenance. Du ikke sætte idoler rival GUD omgående som du
kender.
[2:23] Du haver nogen tvivl angående hvad vi afslørede vore servant derefter producere
ene sura ligesom de benævner Deres egen vidner GUD jer er sandfærdige!
[2:24] Dersom du ikke gøre den - Du aldrig gøre den - Derefter beware af Hellfire
brændsel er folk rokke; det awaits tvivlerne!
[2:25] Give gode nyhed de tro lede righteous liv som de have haver strømmende streams
Hvornår forsyne med forråd frugter therein de sie Den er hvad var forsyne for os
previously! Dermed de gives allegorical beskrivelser. De have pure ægtefæller therein de
abide therein permanent!
[2:26] GUD IKKE forlegen VÆK citing NOGEN art af ALLEGORI tiny MYGGEN
greater. Angående de som tror de kende det er sandheden deres Lord Angående de
disbelieve de sir Hvad gjorde GUD betyder such allegori? Han vildleder mange dermed
guides mange dermed! Han aldrig vildleder dermed frelser de wicked
[2:27] Som krænke gud covenant pledging uphold det sever hvad GUD befaler
sammenvokses forpligte onde! De er taberne.
[2:28] Hvordan du disbelieve GUD hvornår I afdødte Han var gav jer liv derefter Han
lægger jer død derefter Han bringer jer tilbage liv derefter Ham du slutteligt returnerer?
[2:29] Han er En oprettede jer alt på jord derefter dreje himlen perfektionerede syv
universer therein Han er fully aware af al ting!
[2:30] Tilbagekalde Deres Lord sie til englene jeg placerer representative midlertidige
gud) Jord. De sir gøre det Du placerer therein en sprede onde therein udgyde blod stund
vi synger Deres prise forherlige Du uphold Deres absolutte myndighed? Han sagde jeg
kender hvad du ikke kender!
[2:31] Han underviste Adam al navnene derefter præsenterede dem englene sie Give
mig navnene af de du være omgående!
[2:32] De sagde Du forherliges vi ikke have viden der Du underviser os. Du er
Alvidende Klogest.
[2:33] Han sagde O Adam fortæller dem deres navne. Hvornår han fortalte dem deres
navne Han sagde jeg ikke fortalte jer jeg kende hemmelighederne af himlene jorden? Jeg
kender hvad du erklærer hvad du gemmer.
[2:34] Hvornår vi sie til engel, Falde prostrate Adam de falde prostrate Satan; han
vægrede var too arrogante og tvivler.
[2:35] Vi sagde O Adam levende Deres kone ind Paradis æder therefrom storsindet jer
behage ikke tilnærme den træ lest du synder!
[2:36] Djævelen duped dem voldte deres eviction therefrom Vi sagde Gå derned fjender
af ene another På Jord være Deres habitation forråd i awhile!
[2:37] Derefter Adam modtage fra hans Lord glose whereby Han indfriede ham! Han er
Redeemer Barmhjertigest.
[2:38] Vi sagde Gå derned therefrom al af I! Hvornår vejledning kommer I Mig de
følger Min vejledning ikke have frygte nor ville de grieve
[2:39] Angående de disbelieve forkaste vore åbenbaringer de være dwellers Helvede
hvori de abide permanent!
[2:40] O Børn Israel mindes Min favor jeg bestowed jer fulfill Deres rolle covenant som
jeg fulfill Min rolle covenant ærbødighed Mig!
[2:41] Du tro ind hvad jeg afslører her bekræftende hvad du haver; ikke er først forkaste
det! Ikke handle væk Min åbenbaringer billige pris observe Mig!
[2:42] Ikke confound sandheden falsehood nor skulle du gemmer sandheden knowingly
[2:43] Du observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat)
bov derned de bov derned.
[2:44] Du exhort folkene gøre være righteous stund glemme jer du læser scripture? Du
ikke forstår?
[2:45] Du søge hjælpes steadfastness Kontakten Bønner (Salat)! Den er vanskelige
indeed ikke så i de ærværdige
[2:46] Som tror de træffes deres Lord den til Ham de slutteligt returnerer.
[2:47] O Børn Israel mindes Min favor jeg bestowed jer som jeg velsignede jer flere end
nogen øvrige folk.
[2:48] Beware af dagen hvornår ing sjæl avail another sjæl ing intercession ikke
accepteres løsesum betales nor kunne nogen hj!
[2:49] Tilbagekalde at vi frelste jer Pharaoh's folk inflicted jer værst forfølgelsen slaying
Deres sønner skånende Deres døtre! Den exacting prøve Deres Lord
[2:50] Tilbagekalde at vi parted havet I; vi frelste jer drukne Pharaoh's folk Deres øjne!
[2:51] men hvornår vi summoned Moses fyrre nætter du tilbad kalven hans fraværelse
dreje wicked.
[2:52] Fremdeles vi benådede jer thereafter den du være taknemlige.
[2:53] Tilbagekalde at vi gav Moses scripture vedtægten bog at du guided
[2:54] Tilbagekalde at Moses sie til hans folk O min folk du wronged Deres sjæle
tilbedende kalven! Du fortryde Deres Skaber. Du dræbe Deres egoer. Den er godt jer
seværdighed Deres Skaber. Han gjorde indfri jer. Han er Redeemer Barmhjertigest.
[2:55] Tilbagekalde at du sagde O Moses vi ikke tro vi ser GUD physically. Følgelig lyn
struck I idet jer kiggede!
[2:56] Vi derefter genoplivede jer jer omkom at du være taknemlige!
[2:57] Vi shaded jer skyer Sinai) sendte derned jer manna vagtel Æder gode tingene vi
forsyne for jer De ikke smertede os (ved rebelling de kun stødte deres egen sjæle!
[2:58] Tilbagekalde vi sagde Indgå den by du grundlægge idet mange forråd I ligesom!
Netop indgå lågen humbly behandle folkene nicely! Vi derefter tilgi Deres synder
forøgelse belønningen i de pious.
[2:59] wicked hos dem bære befalinger befalingerne givet dem. Følgelig vi sendte
derned overtræderne fordømmelse himlen deres wickedness.
[2:60] Tilbagekalde Moses søgte vander hans folk! Vi sagde Strejke klippen Deres stab
Hvorpå tolv forår gushed ydre therefrom Medlemmernes hvert stamme kendte deres egen
vand. Ædt drikke gud forråd ikke strejfe jorden corruptingly!
[2:61] Tilbagekalde at du sagde O Moses vi nej lang tolerere en art af mad benævne
Deres Lord producere os such earthly crops bønner agurker hvidløg lentils løg. Han sagde
du ønske substitute som der mindreværdige som der er er gode? Gå derned Ægypten du
grundlægge hvad du spurgte De incurred fordømmelse ydmygelse disgrace bragte upon
sig wrath fra GUD! Den fordi de forkastes gud åbenbaringer dræbte profeterne unjustly!
Den de disobeyed transgressed
[2:62] Sikkert de tror de er Jødiske Christians forvandle nogen som (1) tro ind GUD (2)
tro ind Sidste Dagen (3) forspring righteous liv modta deres recompense deres Lord De
haver intet frygte nor ville de grieve
[2:63] Vi stillede covenant I idet vi rejst Mount Sinai I Du uphold hvad vi giver jer
strongly mindes dets indehold at du frelses!
[2:64] Du dreje thereafter og det ikke var gud grace I Hans barmhjertighed du doomed
[2:65] Du kender omkring de hos jer skændede Sabbaten. Vi sie til dem Er jer idet
despicable idet apes
[2:66] Vi sætte dem eksempel deres generation også idet efterfølgende generationer
enlightenment i de righteous.
[2:67] Moses sie til hans folk GUD befale du sacrifice heifer. De sagde Er jer mocking
os? Han sagde "GUD forbyde, jeg forholde ligesom uvidende en!
[2:68] De sagde Benævner Deres Lord udfolde os der en. Han sagde Han sir hun er
heifer er heller too gamle nor too unge; af mellemliggende ælde! Nu bære hvad du
befales gøre!
[2:69] De sagde Benævner Deres Lord udfolde os hendes farve. Han sagde Han sir hun
er gule heifer lyse farvede behager beholders!
[2:70] De sagde Benævner Deres Lord udfolde os der ene! heifers kigger ens til os GUD
villige vi guided
[2:71] Han sagde Han sir hun er heifer aldrig ydmygedes pløjende landet vandende
crops fri fra nogen blemish De sagde Nu du bringer sandheden. De sluttelig sacrificed
hendes den langvarige uvilje!
[2:72] Du dræbte sjæl derefter disputed jer. GUD VAR expose hvad JER FORSØGTE
GEMME!
[2:73] Vi sagde Strejke (offeret) rolle heifer.) Den hvornår GUD bringes offeret tilbage
liv udfoldede I Hans underskrive at du forstå!
[2:74] Uagtet den Deres hjerter forhærdede ligesom klipper jævne hårdere. Xxxx er
klipper floder gush ydre. Others sprækker frigi' blide streams andet rokker cringe
ærbødighed GUD! GUD ER ALDRIG unaware AF NOGET JER GØRE!
[2:75] Du forventer dem tro idet du gør hvornår visse af dem brugte høre glosen
GUDEN derefter forvrænger det fulde opfatning thereof bevidst?
[2:76] Og hvornår de træffes troendene de sie Vi tro hvornår de får sammen hvert øvrig
de sie ikke meddeler (troendene) informationen givet til I GUD lest du forsyner dem
understøtter deres argument Deres Lord Du ikke forstår?
[2:77] De ikke kender den GUD vide alt de gemmer alt de erklærer?
[2:78] Hos dem er gentiles ikke kender scripture hearsay derefter forudsætte at de
kender det!
[2:79] Derfor ve til de forvrænger scripture deres egen hænder derefter sir Den er hvad
GUD afslører søgende billige materielle gevinst! Ve til dem i such forvrængning ve til
dem i deres illicit gevinster.
[2:80] Visse sir Helvede ikke røre os begrænsede antal dage. Sie Have I taget such
pledge GUD! - GUD ALDRIG BRYDER HANS pledge - Du sir GUD hvad du ikke
kender?
[2:81] Indeed de fortjener synde bliver omringede deres onde arbejde være dwellers
Helvede; de abide det permanent!
[2:82] Angående de tro, lede righteous liv de være dwellers Paradis; de abide det
permanent!
[2:83] Vi stillede covenant Børnene Israel Du ikke tilbede GUD. Du hædre Deres
forældre betragter slægtningerne forældreløsene fattig Du behandle folkene amicably. Du
observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat.) du dreje
undta et få af I I blev averse!
[2:84] Vi stillede covenant I du ikke udgyde Deres blod nor skulle du evict hvert øvrig
Deres hjem! Du aftalt fødte bevidne!
[2:85] her I være dræbende hvert øvrig evicting visse af I fra deres hjem banding dem
sinfully maliciously! Jævne hvornår de overgav du fordrede løsesum dem. Evicting dem
prohibited jer ind den først sted. Du tror ind rolle af scripture gøre og disbelieve ind rolle
Hvad være gengældelsen de du hvem den undta ydmygelse ind den liv fjerneste ond
gengældelse Dagen Opstandelse? GUD ER ALDRIG unaware AF NOGET JER GØRE!
[2:86] Være de købte den lowly liv Herefter! Følgelig gengældelsen aldrig commuted
dem nor kunne de hj.
[2:87] Vi gav Moses scripture efterfølgende ham vi sendte øvrige bude vi gav Jesus søn
Mary dybe mirakler understøttede ham Hellige Ånden. Er det ikke begribelighed som
enhver tid bud gik jer noget du disliked Deres ego voldte du være arrogante? Visse af
dem du forkastede visse af dem du dræbte.
[2:88] Visse sie Vore forstande er stille oppe!" Hellere det er forbandelse GUD
konsekvens deres vantro som keeps dem fra troende frelser et få af dem!
[2:89] Hvornår den scripture kom dem GUD jævn det vedtage bekræfte hvad de haver
jævne de brugte prophesy dens tilkomst hvornår de tale med tvivlerne hvornår deres egen
profeti kom vedtage de disbelieved therein! Gud fordømmelse dermed hjemsøger
tvivlerne.
[2:90] Usle indeed er hvad de solgte deres sjæle i - Forkastende de åbenbaringer GUD
sheer fortrydelse at GUD bestow Hans grace whomever Han udvælger Hans servants!
Følgelig de incurred wrath wrath. Tvivlerne incurred ydmygende gengældelse.
[2:91] Hvornår de fortælles Jer tro ind de åbenbaringer GUD de sie Vi tror kun ind hvad
sendtes derned os. Dermed de disbelieve efterfølgende åbenbaringer jævn det er
sandheden deres Lord jævne det bekræfter hvad de haver! Sie Hvorfor derefter du dræbte
gud profeter du var troende?
[2:92] Moses gik jer dybe mirakler du tilbad kalven hans fraværelse I drejede wicked!
[2:93] Vi stillede covenant I idet vi rejst Mount Sinai I sigende Du uphold
commandments vi giver jer strongly lytte De sagde Vi hører vi disobey Deres hjerter blev
fyldte adoration kalven deres vantro! Sie Usle indeed er hvad Deres tro dikterer jer du
haver nogen tro!
[2:94] Sie Dersom boligen Herefter reserveres jer GUD udelukkelsen al øvrig folk
derefter du længes død du er sandfærdige!
[2:95] De aldrig længes det hvad deres hænder sender væk. GUD ER fully aware af DE
wicked.
[2:96] Virkelig du grundlægge dem mest covetous af liv; jævne flere så end idolet
tilbedere. En af dem ønsker leve tusind år. Den ikke skåne ham nogen gengældelse nej
substans hvordan længe han lever. GUD ER seer AF ALT DE GØRE.
[2:97] sie Nogen modarbejder Gabriel kende at han bringe den (Quran) into Deres hjerte
ind overensstemmelse med gud ville bekræftende hidtige scriptures forsyne vejledning
gode nyhed troendene!
[2:98] Nogen modarbejder GUD Hans engle Hans bude Gabriel Michael kende at GUD
modarbejder tvivlerne.
[2:99] Vi sender jer such klare åbenbaringer kun wicked viljen forkaste dem!
[2:100] Er det ikke begribelighed hvornår de stiller covenant pledge keep det visse af
dem altid disregard det? Virkelig fleste af dem ikke tror.
[2:101] Omgående bud fra GUD kommer dem jævne han beviser bekræfte deres egen
scripture visse followers scripture (Jøder Christians Muslims) disregard gud scripture
deres bakke idet de aldrig havde nogen scripture!
[2:102] De forfulgte hvad djævlene underviste Solomon's kongerige. Solomon
imidlertid ikke var tvivler djævlene var tvivlere. De underviste folkene trolddom og der
sendtes derned to englene Babel Haroot Maroot. De to ikke divulge such viden pege Den
er prøve! Du ikke abuse such viden. folkene bruge det ind such onde schemes idet bryde
af ægteskaber! De aldrig harm nogen viljen GUD. De dermed lærer hvad smerte dem
ikke hvad gavner dem de kender fulde godt den whoever praktiserer hekseri ikke have
dele Herefter Usle indeed er hvad de sælge deres sjæle dersom de kun kendte.
[2:103] De tro lede righteous liv belønningen fra GUD er fjerneste godt de kun kendte!
[2:104] O I tror ikke sie Raa ena (er vore hyrde)! Hellere du sie Unzurna vagt os) lytte
Tvivlerne incurred smertelige gengældelse.
[2:105] Heller tvivlerne followers scripture nor idolet tilbedere ønske se nogen
velsignelser komme jer Deres Lord Gud brusebad Hans velsignelser whomever Han
udvælger. GUD possesses UENDELIGE grace
[2:106] Hvornår vi abrogate nogen mirakel volder det glemmes vi producerer godt
mirakel hos lille equal ene. Du ikke anerkender at GUD gøre er Omnipotent
[2:107] Du ikke anerkender at GUD gøre possesses kingship af himlene jorden; som du
haver ingen GUD Deres Lord Beherske
[2:108] Du ønsker fordre af Deres bud hvad fordredes af Moses ind den forbi? Nogen
udvælger vantro tro haver jo strayed rigtig stien.
[2:109] Mange followers scripture would hellere se I revert vantro omgående som du
tror. Den er jalousi deres rolle sandheden blive tydelige til dem! Du benåde dem forlade
dem GUD udstede Hans bedømmelse! GUD ER Omnipotent
[2:110] Du observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat). nogen gods du sender væk Deres sjæle jer grundlægge det GUD. GUD ER seer
AF ALT JER GØRE!
[2:111] Visse sir ingen indgå Paradis undta Jøder Christians! Such er deres wishful
tænkning. Sie Udfolde os Deres proof du være omgående!
[2:112] Indeed DE FORELÆGGER ABSOLUT GUD ALENE MENS LEDENDE
righteous LIV MODTA DERES recompense DERES Lord DE HAVER INTET
FRYGTE nor VILLE DE grieve
[2:113] Jøderne sagde Christians ikke haver grundlag stund Christians sagde Jøderne
ikke haver grundlag. begge af dem læse scripture! Such er utterances af de ikke possess
viden. GUD ville BEDØMME DEM DAGEN OPSTANDELSE DERES disputes
[2:114] Hvem ondere end de er boykot gud masjids Hans navn commemorated bidrage
deres desertering? De ikke indgå therein men fearfully. De lide ind den liv ydmygelse
lide Herefter forfærdelige gengældelse!
[2:115] Til GUD belongs østen vesten; wherever du går xxxx være tilstedeværelsen
GUD! GUD ER Omnipresent Alvidende
[2:116] De sagde GUD begotten søn! Han forherliges; aldrig! Til Ham belongs alt
himlene jorden; al være underdanige til Ham!
[2:117] Initiator af himlene jorden have noget gjort Han blot sie til Er det være!
[2:118] De ikke possess viden sir kun GUD tale til os visse mirakel komme til os!
Others dem uttered lignende utterances; deres forstande er lignende! Vi manifest
miraklerne de attained certainty.
[2:119] Vi sender jer sandheden bærer gode nyhed også ligesom warner. Du ikke er
answerable de incur Helvede.
[2:120] Heller Jøderne nor Christians acceptere jer du følger deres religion. Sie gud
vejledning er sande vejledningen. jer indvilliger deres ønsker viden du modtar du ikke
grundlægge allierede tilhænger hjælpes I GUD!
[2:121] De modtog scripture kender det idet det kendes tro ind den! Angående de
disbelieve de er taberne.
[2:122] O Børn Israel mindes Min favor jeg bestowed jer som jeg velsignede jer flere
end nogen øvrige folk.
[2:123] Beware af dagen hvornår ing sjæl hjælpes another sjæl nej løsesum ikke
accepteres intercession være brugbare ingen hj!
[2:124] Tilbagekalde at Abraham lagdes prøven hans Lord vise befalinger han opfyldte
dem! (Gud) sagde jeg udnævner jer imam folkene. Han sagde også min efterkommere?
Han sagde Min covenant ikke medtar overtræderne.
[2:125] Vi rendered templet Ka aba) fokale punkt folkene pengeskab tilflugtsted. Du
bruge Abraham's tempel idet bøn huser. Vi commissioned Abraham Ismail Du purify
Min hus de besøger de som leve der de bov prostrate
[2:126] Abraham bad Min Lord stille den fredsommelige land forsyner dens folk
frugter! Forsyne for de tro ind GUD Sidste Dagen. (Guden) sagde jeg gøre det også
forsyne for de disbelieve! Jeg lade dem nyde midlertidigt derefter forpligte dem
gengældelsen Helvede usle destiny!
[2:127] Idet Abraham rejste grundlægningerne templet sammen med Ismail (de bad
Vore Lord acceptere den fra os! Du er Hearer Alvidende
[2:128] Vore Lord stille os submitters til Jer fra vore efterkommere lade xxxx er
samfund submitters Jer! Undervise os rites vore religion indfri os! Du er Redeemer
Barmhjertigest.
[2:129] Vore Lord raise hos dem bud reciterer dem Deres åbenbaringer underviser dem
scripture visdom purify dem! Du er Almægtige Klogest.
[2:130] Hvem forsake religionen Abraham ene som tossehoved hans egen sjæl? Vi
udvælger ham ind den verden ind Herefter han være med de righteous.
[2:131] Hvornår hans Lord sie til ham Forelægge han sagde jeg forelægger Lord
universet!
[2:132] Også Abraham exhorted hans børn gøre samme og så gjorde Jacob O min børn
GUD spids religionen du ikke omkommer submitters!
[2:133] Havde du bevidnede Jacob hans død seng han sie til hans børn Hvad vilje du
tilbeder efter jeg omkommer? De sagde Vi tilbede Deres gud; guden af Deres fædre
Abraham Ismail Isaac; ene guden! Til Ham vi er submitters.
[2:134] Such er samfund fortiden. De er ansvarlige hvad de fortjente jer er ansvarlige
hvad jer fortjente. Du ikke er answerable noget de gør.
[2:135] De sagde Du er Jødiske Kristne guided Sie Vi følge religionen Abraham! -
monotheism - Han aldrig var idol tilbeder.
[2:136] sie Vi tro ind GUD ind hvad sendtes os ind hvad sendtes derned Abraham
Ismail Isaac Jacob Patriarkerne; ind hvad gaves til Moses Jesus al profeterne fra deres
Lord Vi ikke stiller distinktion nogen af dem. Til Ham alene vi er submitters.
[2:137] De tror idet du gør derefter de guided Men dersom de sving derefter de er ind
opposition GUD ville SKÅNE JER DERES OPPOSITION; HAN ER Hearer Alvidende
[2:138] Such er gud system system er godt end gud? Ham alene vi tilbeder.
[2:139] Sie Gøre du argumenterer os GUD hvornår Han er vore Lord Deres Lord Vi er
ansvarlige vore deeds I er ansvarlige i Deres deeds. Til Ham alene vi helliges.
[2:140] Du sir at Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarkerne var Jødiske Kristne? Sie du
kende godt end GUD? Hvem ondere end en gemmer vidnesbyrd han er lærer GUD?
GUD ER ALDRIG unaware AF NOGET JER GØRE!
[2:141] Den var samfund fortiden. De er ansvarlige hvad de fortjente jer er ansvarlige
hvad jer fortjente. Du ikke er answerable noget de gjorde.
[2:142] Tossehovederne hos den folk sie gjorde de skifter retningen deres Qiblah? Sie,
"Til GUD belongs østen vesten; Han guides whoever viljer lige sti!
[2:143] Vi dermed stillede jer upartiske samfund du betjene vidner hos den folk, budet
betjener vidne jer. Vi skiftede retningen Deres originale Qiblah kun skelne de jer readily
følger budet fra de sving deres hæle. Var vanskelige prøve ikke de er guided ved GUD!
GUD ALDRIG LÆGGER DERES TILBEDELSE affaldene GUD ER MEDFØLENDE
MOD FOLKENE BARMHJERTIGEST.
[2:144] Vi se I drejende Deres ansigt himlen searching for rigtig retningen)! Vi
omgående overlader Qiblah behager jer. Fremover du dreje Deres ansigt Hellige Masjid.
Wherever du være al af jer dreje Deres ansigter det. De modtog hidtige scripture kender
at den er sandheden deres Lord GUD ER ALDRIG unaware AF NOGET DE GØRE.
[2:145] Jævne dersom du udfolder followers scripture enhvere art af mirakel de ikke
følge Deres Qiblah. Nor skulle du følger deres Qiblah. De gør ikke jævn følge hvert
others' Qiblah! Du indvilliger deres ønsker viden kommer jer du belong overtræderne.
[2:146] De modtog scripture anerkender sandheden her idet de anerkender deres egen
børn. visse af dem gemme sandheden knowingly
[2:147] Den er sandheden Deres Lord ikke havn nogen tvivl!
[2:148] Hvert af I udvælge retningen følge; du væddeløb retmæssighed! Wherever du
være GUD ville indkaldelse jer al. GUD ER Omnipotent
[2:149] Wherever du går du dreje Deres ansigt Salat) Hellige Masjid. Den er sandheden
Deres Lord GUD ER ALDRIG unaware AF NOGET JER al gøre
[2:150] Wherever du går du dreje Deres ansigt Salat) Hellige Masjid; wherever du være
jer dreje Deres ansigter Salat) det. Dermed folkene ikke have argument I overtræderne
dem. Ikke frygte dem frygte Mig hellere! Jeg ville derefter perfekte Min velsignelser I du
guided
[2:151] (Velsignelser) such idet sende bud fra jer til recitere vore åbenbaringer jer purify
du underviser jer scripture visdom undervise jer hvad du aldrig kendte!
[2:152] Du mindes Mig jeg mindes du er thankful Mig; ikke er unappreciative.
[2:153] O du tror søge hjælpes steadfastness Kontakten Bønner (Salat)! GUD ER DE
BESTEMT persevere
[2:154] Ikke sie af de dræbes forårsagen GUD De er afdødte. De er alive hos deres Lord
du ikke perceive
[2:155] Vi sikkert prøve jer visse frygte hunger skade penge liv crops Give gode nyhed
til de steadfast!
[2:156] Hvornår plage befalls dem de sir Vi belong til GUD Ham vi returnere!
[2:157] De trænger velsignelser fra deres Lord barmhjertighed. De guided en.
[2:158] knolls af Safa Marwah er rites forordne GUD. Nogen observes Hajj ‘Umrah
ikke forpligte fejl traversing afstanden dem! Dersom ene frivillige righteous arbejder
derefter GUD er Taknemlige Alvidende
[2:159] De gemmer vore åbenbaringer vejledning efter proklamerende dem folkene
scripture fordømmes GUD; de fordømmes al condemners!
[2:160] Angående de fortryder reform proklamere jeg indfri dem! Jeg er Redeemer
Barmhjertigest.
[2:161] De disbelieve omkomme idet tvivlere incurred fordømmelsen GUD englene al
folkene Dagen Bedømmelse)!
[2:162] Eternally de abide therein. Gengældelsen aldrig commuted dem nor de reprieved
[2:163] Deres gud er ene gud; xxxx ikke er gud Han Gracious Barmhjertigest.
[2:164] Ind anlæggelsen af himlene jorden alternation nat dag skibene strejfer oceanet
for den gavn folkene vandet at GUD sender derned himlen genoplive afdødte land sprede
det al art af væser manipulationen vindene skyerne placeres himlen jorden xxxx er
sufficient proofs folk forstår!
[2:165] visse folk sætte idoler rival GUD forelskelse dem ligesom de er GUD. De tror
elsker GUD mest. Kun overtræderne se hvornår de ser gengældelsen! De indse derefter
den al magt belongs til GUD alene som gud gengældelse er awesome.
[2:166] De fulgtes disown de fulgte dem. De se gengældelsen al slips dem severed
[2:167] De fulgte vilje sir vi få another chance vi disown dem idet de disowned os
omgående. GUD dermed udfolder dem konsekvenserne af deres arbejde idet intet
samvittighedsnag; de aldrig udgang Helvede!
[2:168] O folk æder jorden produkter al er lawful gode ikke følge foranstaltningerne
Satan; han er Deres ardent fjende!
[2:169] Han kun befaler du forpligte onde vice sie GUD hvad du ikke kender!
[2:170] Hvornår de fortalt Følge hvad GUD afsløres her de sie Vi følge kun hvad vi
grundlagde vore forældre Hvad deres forældre har gøre ikke forstå ikke guided
[2:171] Eksemplet such tvivlere er at af papegøjer genta'r hvad de høre lyde benævne
opfatning! Døve stumme blænde; de ikke forstå
[2:172] O I tror æder gode tingene vi forsyne for du er thankful til GUD jer tilbeder
Ham alene.
[2:173] Han kun prohibits i I æde dyr omkommer af sig menneskelige interferens) blod
kødet grise dyr tilegne til foruden GUD. Ene fremtvinges ædt de) uden værende
ondskabsfulde deliberate han ikke incurs synde! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[2:174] De gemmer gud åbenbaringer scripture billige materielle gevinst æder ild deres
bellies GUD ville IKKE tale til DEM DAGEN OPSTANDELSE nor VILLE HAN purify
DEM! De incurred smertelige gengældelse.
[2:175] Være de udvalgte forvilde vejledning gengældelsen tilgivelse! Følgelig de udstå
Helvede.
[2:176] Den er GUD afslører den scripture føde sandheden de dispute scripture er mest
ardent modstandere.
[2:177] Retmæssighed ikke drejer Deres ansigter mod østen vesten. Righteous være de
tro ind GUD Sidste Dagen englene scripture profeterne; de giver pengen cheerfully
slægtningerne forældreløsene behøvende rejse alien tiggerne fri slaverne; de observe
Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat;) de keep deres glose
nårsomhelst de stiller løfte; de bestemt persevere ind den ansigt af forfølgelse hardship
krig! De er sandfærdige; de er de righteous.
[2:178] O I tror equivalence er loven forordne jer hvornår omgang med mord - Frie i frie
slaven slaven kvindelig kvindelig. En benådes offeret slægtning taknemlige besvarelse er
ind orden, equitable løn betales. Den er alleviation fra Deres Lord barmhjertighed.
Nogen transgresses den incurs smertelige gengældelse.
[2:179] Equivalence er liv sparepenge lov jer O I possess intelligens du være righteous.
[2:180] Det forordnes hvornår død tilnærmer du skrive vilje for den gavn af forældrene
slægtninger equitably. Den er pligt upon de righteous.
[2:181] Nogen ændrer vilje han høre synden ændrende befalls de ansvarlige i such
ændrende! GUD ER Hearer Knower.
[2:182] Dersom ene se gross uretfærdighed bias rollen testator skiftes korrigerende
handling restituere retfærdighed viljen han forpligte nej synde! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[2:183] O I tror fastende forordnes jer idet det være forordnede i de indenfor jer som du
attain frelsning!
[2:184] Specifikke dage udpeges fastende;) ene være ill færdendes equal antal øvrige
dage substituted De faste great besværlighed substitute fodrende ene fattige person i hvert
dag af brydende hurtige! Ene frivillige righteous arbejder) det er godt. faste er bedst i jer
dersom du kun kendte.
[2:185] Ramadan er måneden Quran afsløredes forsyne vejledning folkene klare
undervisninger vedtægten bog De af jer bevidner den måned faste therein. De er ill
færdes maj substitute samme antal af øvrige dage! GUD ønske JER
FORMÅLSTJENLIGHED IKKE hardship SOM DU fulfill DERES FORPLIGTELSER
FORHERLIGE GUD guiding I UDTRYKKE DERES PÅSKØNNELSE!
[2:186] Hvornår Min servants spørger jer Mig jeg er altid tilnærme! Jeg svarer deres
bønner hvornår de beder Mig. Folkene svare Mig tro ind Mig ind orden guided
[2:187] Permitted jer er kønslige samkvem Deres koner nættene af fastende! De er
vogterne Deres hemmeligheder jer er vogterne deres hemmeligheder. GUD KENDTE
DU BRUGTE FORRÅDE DERES SJÆLE HAN INDFRI I BENÅDE I! Fremover du
have samkvem dem søgende hvad GUD permitted jer! Du ædt drikke hvide tråden af lyse
bliver skelnelige fra mørke tråden nat hos daggry! Derefter du faste solnedgang. Kønslige
samkvem prohibited du beslutter retirere masjid sluttelig ti dage Ramadan)! De er gud
love; jer ikke transgress dem! GUD DERMED KLARLÆGGER HANS
ÅBENBARINGER FOLKENE SOM DE attain FRELSNING.
[2:188] Du ikke skiftes hvert others' penge illicitly nor skulle du bestikker
embedsmændene berøve others af visse af deres retter illicitly mens du kender.
[2:189] De spørger jer faserne månen! sie De forsyne timing anordning folkene
konstatere tid Hajj. ikke er righteous til slå ca. den busk; retmæssighed attained
upholding commandments ved værende ligefremme! Du observe GUD som du lykkes.
[2:190] Du udkæmpe forårsagen GUD de som Angribe du ikke aggress! GUD IKKE
ELSKER ANGRIBERNE.
[2:191] Du dræbe de lønning krig I I evict dem hvor de evicted jer! Undertrykkelse er
ond end mord Ikke udkæmper dem Hellige Masjid på nær de angriber jer therein. De
angriber jer du dræbe dem. Den er simpelthen gengældelsen de tvivlere.
[2:192] De afstår derefter GUD er Forgiver Barmhjertigest.
[2:193] Du også udkæmpe dem eliminere undertrykkelse tilbede GUD frit! De afstår du
ikke aggress; aggression permitted kun imod angriberne.
[2:194] During Hellige Månederne aggression tr ækvivalente besvarelse. De angriber jer
du retaliate inflicting equitable gengældelse! Du observe GUD kender at GUD er med de
righteous.
[2:195] Du spend forårsagen GUD; gøre ikke kaste Deres egen hænder into
ødelæggelse! Du være charitable; GUD elske de charitable!
[2:196] Du observe komplette rites af Hajj ‘Umrah GUD. Du forhindres du sende byde
ikke genoptar skære Deres hår Deres byde når dens destination. Du er ill lidende hovede
personskade jer skære Deres hår) du expiate ved fastende givende velgørenhed visse
øvrig danne af tilbedelse! During normale Hajj du bryder staten af Ihraam (hellighed)
mellem ‘Umrah Hajj du expiate bydende dyr sacrifice Du ikke afford det I hurtige tre
dage Hajj syv hvornår du returnerer hjem - Den komplettere ti - Forsynede du ikke lever
Hellige Masjid! Du observe GUD vide at GUD er strenge ind håndhævende gengældelse!
[2:197] Hajj observed præcisere månederne. Whoever sætte ydre observe Hajj refræn
kønslige samkvem misconduct argumenter Hajj. Whatever gods du gør GUD er fully
aware thereof. Idet jer tillave Deres forråd journey bedst forrådet er retmæssighed! Du
observe Mig O I possess intelligens.
[2:198] Du ikke forpligter fejl søge forråd Deres Lord handel)! Hvornår du arkiverer
‘Arafaat du commemorate GUD Hellige Lokaliteten Muzdalifah). Du commemorate
Ham guiding jer; den du gik astray.
[2:199] Du arkivere sammen hvilen folkene arkiverer spørge GUD tilgivelse! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[2:200] Tidligere du kompletterer Deres rites du fortsætte commemorate GUD I
commemorate Deres egen forældre eller jævn god! visse folk sie Vore Lord give os af
den verden stund har dele Herefter
[2:201] Others sie Vore Lord bevilge os retmæssighed ind den verden retmæssighed
Herefter skåne os gengældelsen Helvede!
[2:202] Hvert af de modta dele de fortjener. GUD ER EFFEKTIVEST IND reckoning
[2:203] Du commemorate GUD et antal af dage Mena;) whoever fremskynder gøre den
ind to dage ikke forpligte synde whoever bliver længe forpligte synder længes idet
retmæssighed vedligeholdes! Du observe GUD vide som Ham du saml.
[2:204] Hos den folk, ene imponere jer hans utterances den liv jævne benævne GUD
bevidne hans inderste tanker mens han er ardent modstander!
[2:205] Idet snart idet han forlader han strejfe jorden corruptingly tilintetgøre
egendomme liv. GUD IKKE ELSKER KORRUPTION.
[2:206] Hvornår han fortælles Observe GUD han bliver arrogant indignerede. Følgelig
hans eneste destiny er Helvede; hvad usle bolig.
[2:207] Derefter xxxx er de tilegner deres liv betjenende GUD; GUD er medfølende
mod such tilbedere!
[2:208] O I tror du omfavne totale underkastelse; ikke følge foranstaltningerne Satan
han er Deres ardent fjende.
[2:209] Du backslide klare proofs kommer jer derefter kende at GUD er Almægtige
Klogest!
[2:210] De ventende GUD er kommer dem tætte skyer sammen englene? Hvornår den
hænder hele substansen afsluttes GUD alt returnere
[2:211] Spørge Børnene Israel hvordan mer dybe mirakler haver vi udfoldet dem! I de
disregard velsignelserne bestowed upon dem ved GUD GUD være strengest gengældelse!
[2:212] Den worldly liv prydes øjnene tvivlerne de latterliggørelse de tror. Imidlertid
righteous viljen er fjerneste above dem Dagen Opstandelse. GUD VELSIGNER
whomever HAN VILJER GRÆNSER.
[2:213] Folkene bruge være ene samfund hvornår GUD sendte profeterne bærere gode
nyhed også ligesom warners. Han sendte dem scripture leje sandheden dommer hos den
folk deres disputes Ironically de som modtog scripture var de en forkastede nogen nye
scripture klare proofs givet dem! Den er jalousi deres rolle. GUD guides DE TROR
SANDHEDEN disputed al others ind overensstemmelse med HANS VILLE. GUD
guides whoever VILJER LIGE STI.
[2:214] Du forventer indgå Paradis gøre uden være tested de indenfor jer? De tested
hardship modgang og rystedes oppe budet de tro ham sagde Hvor er gud sejr? gud sejr
være nær!
[2:215] De spørger jer givende sie velgørenheden du giver gå forældrene slægtningerne
forældreløsene fattig rejse alien Nogen gode du gør GUD er fully aware thereof!
[2:216] Udkæmpende maj imposed jer jævne du uvilje det. Du uvilje noget er gode jer I
ligesom noget er onde i jer. GUD vide MENS DU IKKE KENDER.
[2:217] De spørger jer Hellige Månederne udkæmpende therein sie Udkæmpe therein er
helligbrøde! Imidlertid repelling fra stien GUD disbelieving ind Ham helligheden Hellige
Masjid evicting dens folk er greater helligbrøder seværdighed GUD! Undertrykkelse er
ond end mord De altid udkæmpe du revert I fra Deres religion de kunne De hos jer revert
deres religion terning tvivlere nullified deres arbejder ind den liv Herefter De er dwellers
Helvede hvori de abide permanent.
[2:218] De tro, de emigrerer stræbe forårsagen GUD trænger gud barmhjertighed! GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[2:219] De spørger jer omkring intoxicants hasardspil sie dem xxxx er gross synd visse
gavner folkene. Deres sinfulness fjerneste opvejer deres gavn. De også spørger jer hvad
give velgørenhed sie overmålet GUDEN dermed klarlægger åbenbaringerne I som du
reflektere!
[2:220] upon den liv Herefter De spørger jer forældreløsene sie Bringe dem idet
righteous personer er bedst jer gøre dem! Du blander deres egendom jeres du behandle
dem familie medlemmer. GUD vide righteous de wicked. Havde GUD willed Han
imposed harsher regler jer! GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[2:221] Ikke ægte idolatresses de tror; tro kvinde er godt end idolatress jævne dersom I
ligesom hende! Nor skulle du give Deres døtre ægteskab til idolatrous mænd de tror. tro
mand er godt end idolater jævne dersom I ligesom ham. De invitere til Helvede, stund
GUD inviterer Paradis tilgivelse idet Han viljer. Han klarlægger Hans åbenbaringer
folkene som de tage heed
[2:222] De spørger jer menstruation sie er skadelige jer undlade kønslige samkvem
kvinderne menstruation ikke tilnærme dem indtil de rid af det! Tidligere de rid af det du
have samkvem dem måden formgive GUD. GUD ELSKER repenters HAN ELSKE DE
ER RENSER!
[2:223] Deres kvinder er bærerne Deres sæd. Dermed du nyde den privilegium I ligesom
så længe idet du vedligeholder retmæssighed! Du observe GUD kender at du træffes
Ham. Give gode nyhed troendene!
[2:224] Ikke subjekt gud navn Deres utvungne sværgen du forekomme righteous pious
attain troværdighed hos den folk! GUD ER Hearer Knower.
[2:225] GUD IKKE HOLDER JER ANSVARLIGE I mere utterance EDER; HAN
HOLDER JER ANSVARLIGE I DERES INDERSTE HENSIGTER. GUD ER Forgiver
Clement
[2:226] De agte skilles deres koner ventetid fire måneder kølende de skifter deres
forstande forliges derefter GUD er Forgiver Barmhjertige!
[2:227] De går skilmissen derefter GUD er Hearer Knower.
[2:228] Fraskilte kvinderne vente tre menstruationer ægtende another mand)! Ikke er
lawful i dem gemme hvad GUD opretter deres livmødre de tro ind GUD Sidste Dagen.
Ind sag af graviditet) husband's ønsker supersede konen ønske han vil remarry hende!
Kvinderne haver retter også ligesom forpligtelser equitably. Dermed manden ønske
prevail graviditet)! GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[2:229] Skilles dementeres twice Fraskilte kvinden tillades leve ind samme hjem
amicably forlade det amicably! Ikke er lawful husband skiftes noget han gav hende.
Parret frygte som de transgress gud lov. Xxxx er frygter de transgress gud lov de forpligte
nej fejl konen willingly give whatever hun udvælge De er gud love; ikke transgress dem!
De transgress gud love er de unjust.
[2:230] Han skilles hendes (i tredje tid er unlawful ham remarry hende på nær hun ægter
another mand derefter han skilles hende! først husband derefter remarry hendes længes
idet de observe gud love! De er gud love; Han forklarer dem folk kender.
[2:231] Du skilles kvinderne tidligere de fulfill deres interim (tre menstruationer) du
tillade dem leve ind samme hjem amicably lade dem forlade amicably! Ikke fremtvinge
dem blive imod deres ville ligesom hævn! Nogen gør den wrongs hans egen sjæl. Ikke
tage gud åbenbaringer ind forfængelig Mindes gud velsignelser I Han sendte derned jer
scripture visdom oplyse I! Du observe GUD vide at GUD er aware af al ting.
[2:232] Du skilles kvinderne tidligere de fulfill deres interim gøre ikke forhindre dem
fra remarrying deres husbands de forliges amicably! Den heeded de jer tro ind GUD
Sidste Dagen. Den er purer i jer righteous. GUD vide, MENS DU IKKE KENDER.
[2:233] Fraskilte mødre amme deres infants to fulde år faren så ønsker. Faren forsyne
mor maden beklædende equitably! Ingen bebyrdes hans kunnen. Ing mor harmed på
konto af hendes infant nor skulle faren harmed hans infant Faren omkommer) hans
inheritor forudsætte de ansvar. infant's forældrene mutually vedtage rolle due
konsultation de forpligte nej fejl gørende så! Du ikke forpligter fejl hiring amme mødre
så længes idet du betaler dem equitably! Du observe GUD vide at GUD er Seer af alt jer
gøre!
[2:234] De omkommer forlade koner deres enker vente fire måneder ti dage (indenfor
de remarry Tidligere de fulfill deres interim I forpligte nej fejl ladende dem gøre
whatever righteous substanser de ønsker gøre! GUD ER fully Cognizant AF ALT JER
GØRE!
[2:235] Du ikke forpligter synde kungørende Deres engagement til kvinderne keeping
det hemmelige! GUD vide SOM DU SYNES DEM. Ikke træffes dem secretly på nær du
haver noget righteous diskutere! Ikke consummate ægteskabet deres interim opfyldes! Du
kende den GUD vide Deres inderste tanker observe Ham. Du kende at GUD er Forgiver
Clement
[2:236] Du ikke forpligter fejl skilles kvinderne indenfor rørende dem indenfor sætte
dowry dem! Ind den sag du kompensere dem - rig ligesom han afford fattig idet han
afford - equitable løn. Den er pligt upon de righteous.
[2:237] Du skilles dem indenfor røre dem efter du satte dowry dem lønnen være halve
dowry de voluntarily fortaber deres retter gildet ansvarlige forårsagende skilmissen
udvælger fortabe dowry. Fortabe er closer til retmæssighed. Du vedligeholde amicable
relationerne jer. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[2:238] Du gennemført observe Kontakten Bønner særlig mellemste bønnen helliger
totalt GUD.
[2:239] Under usædvanlige omstændigheder du bede mens gå ride Tidligere du er
pengeskab jer commemorate GUD idet Han underviste I hvad du aldrig kendte!
[2:240] De omkommer forlade koner vilje forsyne deres koner understøtte år forsynede
de bliver samme husholdningen! De forlader du ikke forpligter synde ved ladende dem
gøre whatever de ønsker længes idet retmæssighed vedligeholdes! GUD ER
ALMÆGTIGE KLOGEST.
[2:241] Fraskiltene også være forsyne for, equitably! Den er pligt upon de righteous.
[2:242] GUD DERMED FORKLARER HANS ÅBENBARINGER I DU FORSTÅ.
[2:243] Have du noterede de fled deres hjem! - Selvom de var tusind - Frygtende død?
GUD sie til DEM OMKOMME DEREFTER GENOPLIVEDE DEM! GUD brusebad
HANS grace FOLKENE MEST FOLK ER unappreciative.
[2:244] Du udkæmpe forårsagen GUD vide at GUD er Hearer Knower.
[2:245] Hvem would lend GUD lån retmæssighed til det tilbagebetaler dem
multiplicerede forgreningsrør GUD ER EN FORSYNER TILBAGEHOLDER HAM DU
returnere
[2:246] Du noterer lederne Israel Moses De sie til deres profet du udnævner konge lede
os vi udkæmpe forårsagen GUD. Han sagde Er det Deres hensigt udkæmpende forordnes
jer du ikke udkæmpe? De sagde burde vi ikke udkæmper forårsagen GUD hvornår vi
berøves af vore hjem vore børn? Men hvornår udkæmpende forordnedes dem de dreje et
få! GUD ER aware af OVERTRÆDERNE.
[2:247] Deres profet sie til dem GUD udnævner Taloot (Saul) er Deres konge. De sagde
Hvordan dåse han haver kingship os hvornår vi er værdigere af kingship end han; han er
ikke jævn rige? Han sagde GUD udvælge ham hen jer velsigner ham overflod viden ind
krop GUD bevilger Hans kingship whomever Han viljer! GUD ER Bounteous Alvidende
[2:248] Deres profet sie til dem tegnet hans kingship er at Arken Covenant restitueres
jer bringende forsikringer Deres Lord relikvier venstre folkene af Moses folkene Aaron.
Det bæres englene. Den overbevise tegn I dersom du er virkelig troende.
[2:249] Hvornår Saul tog befale af tropperne han sagde GUD lægger jer prøven stream
Nogen drikker fra det gøre ikke belong mig! - Kun de ikke smager det belong mig - På
Nær er retfærdige enlige sip De drak fra det, et få af dem. Hvornår han krydsede det de
tro de sagde Nu vi fattes styrken ansigt Goliath hans trop De var bevidste af møde GUD
sagde Mange små hær besejre store hær gud forlade GUD ER DE BESTEMT persevere
[2:250] Hvornår de faced Goliath hans trop de bad Vore Lord bevilge os steadfastness
styrke vore fodfæste understøttelse os disbelieving folkene!
[2:251] De besejrede dem gud forlade David dræbte Goliath! GUD GAV HAM
kingship VISDOM UNDERVISTE HAM IDET HAN willed! Dersom det ikke var gud
understøttelse af visse folk others xxxx være chaos jord. Gud brusebad Hans grace
folkene.
[2:252] De er gud åbenbaringer. Vi reciterer dem jer truthfully du er ene af budene.
[2:253] De bude; vi velsignede visse af dem flere end others. For eksempel GUD ege til
en vi rejst visse af dem til højeste ranger. Vi gav Jesus søn Mary dybe mirakler
understøttede ham Hellige Ånden. Havde GUD willed deres followers ikke udkæmpe
hvert øvrig klar proofs kom dem! Hellere de disputed sig; visse af dem tro visse
disbelieved Havde GUD willed de ikke udkæmpe! Alt er ind overensstemmelse med gud
ville
[2:254] O du tror du give velgørenhed forråd vi giver jer dag komme hvor xxxx ikke er
handel nej nepotisme nej intercession! Tvivlerne er de unjust.
[2:255] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD DESUDEN HAM Leve DE EVIGE.
Aldrig moment unawareness søvn overhale Ham! Til Ham belongs alt himlene alt på
jord! Hvem intercede Ham ind overensstemmelse med Hans ville? Han kender deres
forbi deres fremtid. Ingen attains nogen viden Han viljer. Hans dominion encompasses
himlene jorden ruling dem aldrig bebyrder Ham. Han er mest Højeste de Great
[2:256] Xxxx ikke være compulsion religion den omgående vej være nu distinkt forkerte
vejen! Nogen denounces djævelen tro ind GUD fatter stærkest obligationen; en aldrig
bryder! GUD ER Hearer Alvidende
[2:257] GUD ER Lord AF DE TROR; HAN LEDER DEM MØRKE into LYSET.
Angående de disbelieve deres lords er deres idoler; de leder dem lyset mørke - De være
dwellers Helvede; de abide det permanent.
[2:258] Du noterede en have argumenterede Abraham hans Lord GUD gav ham
kingship? Abraham sagde Min Lord bevilger liv død. Han sagde jeg bevilger liv død.
Abraham sagde GUD bringer solen østen dåse du bringer det vesten? tvivleren stumped
GUD IKKE guide DE wicked.
[2:259] Overveje en vedtog genfærd by undre Hvordan dåse GUD genopliver den det
omkom? GUD derefter lægger ham død hundred år derefter resurrected ham! Han sagde
"Hvordan længes have du blev her? Han sagde jeg er her dag rolle dagen. Han ikke
sagde! Du er her hundred år. kigge hos Deres mad drikker; de ikke fordærvede! kigge
Deres æsel - Vi dermed render jer lektion folkene. omgående notere hvordan vi
konstruerer bones derefter bedække dem flesh Hvornår han indså hvad hændte han sagde
Nu jeg kender at GUD er Omnipotent
[2:260] Abraham sagde Min Lord udfolde mig hvordan Du genopliver afdødt Han sagde
Gøre du ikke tror? Han sagde Ja Jeg ønske reassure min hjerte. Han sagde Tager fire
fugle studium deres mærker placere et stykke af hvert fugl høj derefter benævne dem til
jer! De komme jer ind et fare Du kende at GUD er Almægtige Klogest.
[2:261] Eksemplet af de spend deres monies forårsagen GUD være at af korn producerer
syv piger hundred korn ind hvert pig! GUD MULTIPLICERER DEN forgreningsrør I
whomever HAN VILJER. GUD ER Bounteous Knower.
[2:262] De spend deres penge forårsagen GUD derefter ikke følger deres velgørenhed
med fornærme harm modta deres recompense deres Lord de haver intet frygte nor ville de
grieve
[2:263] Venlige gloser medfølelse være god end velgørenhed følges ved fornærmer!
GUD ER RIGE Clement
[2:264] O I tror ikke nullify Deres velgørenheder ved inflicting bebrejde fornærmer en
spends hans penge udfolde mens disbelieving GUD Sidste Dagen! Hans eksempel være
klippe dækkede tynde lag jord; tunge regn falde det vasker jorden forlade det gavnløse
klippe! De gevinst intet deres indsatser. GUD IKKE guide disbelieving FOLK.
[2:265] Eksemplet af de giver deres penge søge gud velbehag oprigige conviction være
at af have højeste befrugtningsdygtige jord; hvornår tunge regn falder det giver twice idet
mere crop Tunge regn ikke er disponible drizzle suffice! GUD ER Seer AF ALT JER
GØRE!
[2:266] nogen af du ønsker eje have af håndflade træer drue strømme streams gavmilde
crops derefter netop idet han vokser gamle mens hans børn er fremdeles afhængige ham
holocaust strejke forbrænder hans have? GUD DERMED KLARLÆGGER
ÅBENBARINGERNE I SOM DU REFLEKTERE.
[2:267] O du tror du give velgørenhed gode tingene du fortjener fra hvad vi producerer i
I jorden. Ikke pick ond therein give væk hvornår du ikke accepterer det Deres øjne
lukkes! Du kende at GUD er Rige Praiseworthy.
[2:268] Djævelen lover jer fattigdom befale du forpligte onde stund GUD lover jer
tilgivelse Ham og grace GUD ER Bounteous Alvidende
[2:269] Han bestows visdom whomever Han udvælger whoever attains visdom attained
great bounty! Kun de possess intelligens tage heed
[2:270] nogen velgørenhed du giver charitable pledge jer fulfill GUD er fully aware
thereof! Angående wicked de ikke have hjælperne.
[2:271] Du erklærer Deres velgørenheder de er destillationsapparat gode! Du keep dem
anonyme give dem fattig være god du remitterer flere af Deres synder! GUD ER fully
Cognizant AF ALT JER GØRE!
[2:272] Du ikke er ansvarlige i guiding nogen. GUD ER ENESTE EN guides whoever
UDVÆLGE guided nogen velgørenhed du giver er Deres egen gods. nogen velgørenhed
du giver være GUD. nogen velgørenhed du giver tilbagebetales jer lille uretfærdighed.
[2:273] Velgørenhed gå fattig lider forårsagen GUD og ikke emigrere! unaware majen
tro de er rige due til deres værdighed. Du anerkende dem vise tegn; de aldrig bønfalder
folkene persistently. Whatever velgørenhed du giver GUD er fully aware thereof.
[2:274] De giver velgørenhed nat dag secretly publicly modtar deres recompense deres
Lord de have intet frygte nor ville de grieve
[2:275] De udnævner åger er samme stillingen idet de kontrollere ved djævel
indflydelsen. Den er de claim at åger er samme idet handlen. Gud permits handel
prohibits åger. Dermed whoever heeds den commandment hans Lord refræner åger han
keep hans forbi earnings hans bedømmelse hvile GUD! Angående de persist åger de
incur Helvede hvori de abide permanent.
[2:276] GUD FORDØMMER ÅGER VELSIGNER VELGØRENHEDER. GUD uvilje
ENHVERE TVIVLER skyldig
[2:277] De tro lede righteous liv observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske
velgørenheden (Zakat) de modtage deres recompense deres Lord de have intet frygte nor
ville de grieve
[2:278] O I tror du observe GUD afstår al art af åger du er troende.
[2:279] Dersom du ikke gør derefter forvente krig fra GUD Hans bud! Du fortryder du
keep Deres hovedstæder inflicting uretfærdighed incurring uretfærdighed!
[2:280] Debitoren være unable til betaler ventetid godt tid Du give oppe lånet
velgørenhed være godt jer dersom du kun kendte.
[2:281] Beware af dagen hvornår du returnere GUD enhvere sjæl er betalt for alt det
gøre mindst uretfærdigheden!
[2:282] O I tror hvornår du bedriver lån nogen periode du skrive det. Upartiske scribe
gøre skrivende! Ing scribe vægre opføre den tjeneste gud undervisninger! Han skrive
mens debitoren dikterer vilkårene. Han observe GUD hans Lord aldrig snyde Dersom
debitoren er mentally incapable hjælpeløse ikke diktere hans formynder diktere
equitably! To mænd betjene vidner; dersom ikke to mænd derefter mand to kvinder hvis
vidnesbyrd er akceptable til al. Dermed dersom ene kvinde bliver biased øvrig påminde
hende! Er forpligtelsen vidnerne vidne hvornår benævnede upon gøre så! Ikke trætte af
skrive detaljerne nej substans hvordan længes tid tilbagebetaling! Den er equitable
seværdighed GUD assures godt bevidne eliminerer nogen tvivl I have! branche
transaktioner du execute på den plet ikke registreres have dem bevidnede! Nej scribe
bevidne harmed hans tjenester! Du harm dem det være wickedness Deres rolle. Du
observe GUD GUD ville undervise I! GUD ER ALVIDENDE.
[2:283] Du færdes ing scribe er disponible obligation postere garantere tilbagebetaling!
En stoles ind den måde han tilbagekomst obligationen hvornår due han observe GUD
hans Lord Ikke tilbageholde nogen vidnesbyrd ved gemmende hvad du bevidnede!
Nogen tilbageholder vidnesbyrd er syndige hos hjerte GUD ER fully aware af ALT JER
GØRE!
[2:284] Til GUD belongs alt himlene jorden! Hvorvidt du erklærer Deres inderste
tanker keep dem skjulte GUD holder jer ansvarlige i dem. Han tilgir whomever Han
viljer straffe whomever Han viljer! GUD ER Omnipotent
[2:285] Budet haver tro ind hvad sendtes derned ham hans Lord og så gjorde troendene!
De tro ind GUD Hans engle Hans scripture Hans bude Vi ikke stiller distinktion nogen af
Hans bude De sir Vi hører vi adlyder. Tilgi os vore Lord Til Jer er ultimate destiny.
[2:286] GUD ALDRIG BEBYRDER SJÆL DENS betyde DENS KREDIT VÆRE
HVAD det FORTJENER IMOD VÆRE HVAD DET FORPLIGTER! Vore Lord ikke
fordømmer os vi glemmer stille fejltagelse Vore Lord beskytter os fra blaspheming Jer
ligesom de indenfor os gøre! Vore Lord beskytte os fra syndende det bliver too senere os
fortryde! Benåde os tilgi os! Du er vore Lord Beherske Bevilling os sejr disbelieving
folkene.
.
3- Amramites (Al-Imran)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[3:1] Et. L. M.
[3:2] GUD XXXX IKKE ER GUD UNDTAR HAN Leve DE EVIGE.
[3:3] Han sendte jer den scripture truthfully bekræftende al hidtige scriptures Han sendte
derned Torahen Evangeliet!
[3:4] indenfor den, til guide folkene Han sendte vedtægten bog De disbelieve gud
åbenbaringer incur severe gengældelse. GUD ER ALMÆGTIGE HÆVNER.
[3:5] Intet skjules GUD jord himlen.
[3:6] Han er En former jer livmødrene idet Han viljer. Xxxx ikke er øvrige gud desuden
Ham; Almægtige Klogest.
[3:7] Han sendte jer den scripture indeholde ligefremme vers - Der udgøre essensen
scripture - Også idet multiple-meaning allegorical vers. De havn tvivle deres hjerter
forfølge multiple-meaning vers oprette konfusion extricate vise mening! Ingen kender
sande meningen thereof undta GUD de brønd grundlagde viden! De sir Vi tror ind den -
al af det kommer vore Lord Kun de possess intelligens tage heed
[3:8] Vore Lord lader ikke vore hjerter waver nu som Du guided os! brusebad os Deres
barmhjertighed; Du er Grantor!
[3:9] Vore Lord Du sikkert samles folkene dag er uundgåelige! GUD ALDRIG
BRYDER LØFTE.
[3:10] De disbelieve aldrig hj deres penge nor deres børn GUD. De være brændsel i
Helvede.
[3:11] ligesom Pharaoh's folk de dem de forkastede vore åbenbaringer følgelig GUD
straffede dem deres synder. GUD ER STRENGE ind HÅNDHÆVENDE
GENGÆLDELSE!
[3:12] Sie til de disbelieve Du besejres derefter samles Helvede; hvad usle bolig!
[3:13] Eksempel sættes I to hærene brødes - Ene hær udkæmpede forårsagen GUD mens
øvrig disbelieving De så deres egen øjne de var twice idet mange. GUD
UNDERSTØTTER HANS SEJR whomever HAN VILJER. Den forsyne forsikring de
possess vision.
[3:14] Prydede folkene er worldly velbehag such idet kvinderne have børn stabler
stabler af guld sølv trained heste livestock crops De er materials den verden. Fjerneste
godt bolig reserveres GUD.
[3:15] Sie Lade mig meddele du af mere god deal de leder righteous liv forbeholdne
deres Lord er haver strømmende streams pure ægtefæller glæde gud velsignelser GUD er
Seer Hans tilbedere!
[3:16] De sir Vore Lord vi tro tilgir os vore synder skåner os kvalen hellfire.
[3:17] De er steadfast sandfærdige forelæggende charitable og meditators hos daggry!
[3:18] GUD FØDER BEVIDNER XXXX IKKE ER GUD UNDTA HAN OG gøre
ENGLENE DE possess VIDEN! Truthfully equitably Han er absolutte guden; xxxx ikke
er gud Han Almægtige Klogest.
[3:19] Eneste religionen godke ved GUD er Underkastelse. Ironically de modtar
scripture er en dispute den begribelighed viden de modtar jalousi. I such rejectors gud
åbenbaringer GUD er strengest ind reckoning
[3:20] De argumentere I derefter sie jeg blot forelægger GUD; jeg de følger mig. Du
proklamere de modtog scripture også idet de som ikke gjorde Would I forelægge? de
forelægger derefter de guided de sving Deres eneste mission er afsie den meddelelse!
GUD ER Seer al FOLK.
[3:21] De forkaster gud åbenbaringer dræbte profeterne unjustly dræbte de advocated
retfærdighed hos den folk, lover dem smertelige gengældelse!
[3:22] Deres arbejder nullified begge ind den liv Herefter de ikke have hjælpere.
[3:23] Du noterede de var giver rolle af scripture hvordan de inviteres uphold den
scripture GUD gælde det til deres egen lever derefter visse af dem sving modvilje?
[3:24] Den fordi de sies hellfire ikke røre os et få dage. De dermed deceived deres
religion deres egen fabrications!
[3:25] Hvordan det gøre det i dem hvornår vi være indkaldelse dem som uundgåelige
dag? hvert sjæl være betalt for whatever det fortjente mindst uretfærdighed!
[3:26] Sie Vore gud possessor al suverænitet! Du bevilger suverænitet whomever Du
udvælger Du flytte suverænitet whomever Du udvælger. Du bevilger værdighed
whomever I udvælge forpligte til ydmygelse whomever Du udvælger. Ind Deres hånd er
al forråd. Du er Omnipotent
[3:27] Du merge natten dagen merge dagen natten. Du producerer leve afdødt producere
afdødte fra leve I forsyne for whomever Du udvælger grænser!
[3:28] Troendene aldrig allierede tvivlerne troendene. Whoever gøre den landsforvises
GUD! Fritog er de fremtvinges gøre den undlade forfølgelse! GUD ALARMERER JER
SOM DU ærbødighed HAM ALENE. Til GUD er ultimate destiny.
[3:29] Sie Hvorvidt du gemmer Deres inderste tanke erklærer det GUD er fully aware
thereof. Han er fully aware af alt ind himlene jorden! GUD ER Omnipotent
[3:30] Dagen komme hvornår hvert sjæl grundlægge al godset arbejder det gjorde bragte
væk! Angående ondet arbejde det ønske som de langt langt flyttedes! GUD
ALARMERER JER SOM DU ærbødighed HAM ALENE. GUD ER MEDFØLENDE
MOD FOLKENE.
[3:31] Proklamere Dersom du elsker GUD du følge mig GUD ville derefter elske du
tilgir Deres synder! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[3:32] Proklamere Du adlyde GUD budet de sving GUD ikke elsker tvivlerne!
[3:33] GUD UDVÆLGER Adam Noah FAMILIEN Abraham FAMILIEN Amram
BUDE) TIL FOLKENE.
[3:34] De belong samme progeny. GUD ER Hearer Alvidende
[3:35] Konen Amram sagde Min Lord jeg tilegner (babyen) min belly Jer totalt så
acceptere mig! Du er Hearer Alvidende
[3:36] Hvornår hun give fødsel til hende hun sagde Min Lord jeg giver fødsel pige -
GUD VAR fully aware af hvad HUN FØDTE - mandlig ikke er samme idet kvindelig Jeg
navngir hendes Mary jeg påkalde Deres beskyttelse hende hendes efterkommere fra
forkaste djævelen!
[3:37] Hendes Lord acceptere hende gracious godkendelse bringe hende gracious
opdragelse guardianship Zachariah. Nårsomhelst Zachariah indgå hendes tilflugtsted han
grundlægge forråd hende. Han spørge Mary gjorde du får den fra? Hun sie Det er GUD.
GUD forsyne for whomever HAN UDVÆLGER GRÆNSER.
[3:38] Hvornår Zachariah implored hans Lord Min Lord bevilger mig such gode barn
Du er Hearer bønnerne.
[3:39] Englene benævnede ham hvornår han bad tilflugtstedet GUDEN giver jer gode
nyhed af John troende glosen GUD ærværdige moralske righteous profet.
[3:40] Han sagde Hvordan dåse jeg haver dreng hvornår jeg være gamle min kone
sterile? Han sies GUD gør whatever Han viljer.
[3:41] Han sagde Min Lord give mig tegn. Han sagde Deres tegn er at du ikke tale til
folkene tre dage signaler! Commemorate Deres Lord hyppigt; mediterer nat dag!
[3:42] Englene sagde O Mary GUD udvælger du purified I. Han udvælger jer al
kvinderne.
[3:43] O Mary du forelægge Deres Lord prostrate bov derned de bov derned!
[3:44] Den er nyhed fortiden vi afslører jer. Du ikke var der hvornår de drage deres
raffles udta Mary's formynder. Du ikke var nuværende hvornår de argumenterede ene
another
[3:45] Englene sagde O Mary GUD giver jer gode nyhed Glose fra Ham navn er
Messias Jesus sønnen Mary. Han være fremtrædende ind den liv Herefter ene af de
closest til Mig. '
[3:46] Han tale til folkene krybben også ligesom voksen; han være ene af de righteous.
[3:47] Hun sagde Min Lord hvordan dåse jeg haver søn hvornår ing mand rører mig?
Han sagde GUD dermed opretter whatever Han viljer. Til have noget gjort Han blot sie til
‘Er ' det være!
[3:48] Han undervise ham scripture visdom Torahen Evangeliet.
[3:49] Idet bud Børnene Israel jeg kommer I tegn fra Deres Lord - Jeg opretter jer fra ler
forme fugl derefter jeg puster det det bliver levende fugl gud forlade Jeg restituerer vision
blænde, læge spedalske jeg genopliver afdødt gud forlade Jeg fortælle jer hvad du æder
hvad du oplagrer Deres hjem. Den være proof jer dersom du er troende.
[3:50] Jeg bekræfter hidtige scripture - Torahen - Jeg ophæver vise prohibitions imposed
upon jer. Jeg kommer I sufficient proof fra Deres Lord Derfor du observe GUD adlyder
mig.
[3:51] GUD ER MIN Lord DERES Lord DU TILBEDE HAM ALENE! Den er rigtig
stien.
[3:52] Hvornår Jesus fornemmede deres vantro han sagde Som er min tilhængere GUD?
disciplene sagde Vi er gud tilhængere; vi tro ind GUD føde bevidne vi er submitters!
[3:53] Vore Lord vi haver tro ind hvad Du sender derned vi følge budet; tæller os
vidnerne!
[3:54] De plotted schemed gøre GUD GUD er tilfredsstillende intrigemageren!
[3:55] Dermed GUD sagde O Jesus jeg afslutter Deres liv rejsning I til Mig ridding I af
tvivlerne! Jeg exalt de følger jer above de disbelieve Dagen Opstandelse. Derefter til Mig
er ultimate destiny af al af jer derefter jeg bedømme jer Deres disputes
[3:56] Angående de disbelieve jeg forpligte dem smertelige gengældelse ind den verden
ind Herefter De ikke have hjælpere.
[3:57] Angående de tro lede righteous liv Han fully recompense dem! GUD IKKE
ELSKER DE unjust.
[3:58] De er åbenbaringerne vi reciterer jer forsynende meddelelse fulde af visdom!
[3:59] Eksemplet Jesus GUD vedrøres er samme idet den af Adam; Han oprettede ham
støv derefter sie til ham Være han var!
[3:60] Den er sandheden Deres Lord ikke havn nogen tvivl!
[3:61] Nogen argumentere I viden du modtar derefter sie Lade os indkaldelse vore børn
Deres børn vore kvinder Deres kvinder jer derefter lade os påkalde gud forbandelse
løgnerne!
[3:62] Absolut den er narration sandheden. Absolut xxxx ikke er gud undta GUD!
Absolut GUD er Almægtige Klogest.
[3:63] De sving derefter GUD er fully aware af evildoers.
[3:64] sie O followers scripture komme logiske enighed os du som vi ikke tilbede GUD
vi aldrig sætte nogen idoler Ham nor sætte nogen menneskelig beings lords GUD de
sving sir Føde vidne vi er submitters!
[3:65] O followers scripture hvorfor du argumenterer Abraham hvornår Torahen
Evangeliet ikke afsløredes indtil efter ham? Du ikke forstår?
[3:66] Du argumentere ca. ting I have kendte; jer argumentere ting du ikke kender?
GUD vide, MENS DU IKKE KENDER.
[3:67] Abraham var heller Jødiske nor Kristne; han var monotheist submitter. Han aldrig
var idol tilbeder.
[3:68] Folkene værdigest af Abraham er de fulgte ham den profet de tror. GUD ER Lord
BEHERSKE AF TROENDENE!
[3:69] visse followers scripture ønsker lede I astray de kun leder astray uden perceiving!
[3:70] O followers scripture du forkaster de åbenbaringer GUD du føder bevidner den er
sandheden)?
[3:71] O followers scripture hvorfor du confound sandheden falsehood gøre gemme
sandheden knowingly
[3:72] visse followers scripture sir Tro ind hvad sendtes derned troendene ind den
formiddag forkaste det ind den jævne maybe someday de revert
[3:73] Ikke tro undta idet de følger Deres religion. Sir sande vejledningen er gud
vejledning. de claim at de haver samme vejledningen argumentere I Deres Lord sie Al
grace er gud række; Han bestows det whomever Han viljer. GUD er Bounteous
Alvidende
[3:74] Han præciserer Hans barmhjertighed whomever Han viljer; GUD possesses
ubegrænsede grace
[3:75] visse followers scripture stoles hele lot de give det jer. Others dem ikke stoles
enlige dinar; de ikke tilbagebetale jer du keep dem. Er de sir Vi ikke haver til være ærlig
hvornår omgang med gentiles! Dermed de tillægger løgne GUD knowingly
[3:76] Indeed de fulfill deres forpligtelser lede righteous liv GUD forelskelser de
righteous!
[3:77] Angående de handler væk gud covenant deres forpligtelser billige pris de
modtage nej deler Herefter GUD ville IKKE tale til DEM nor kigge DEM DAGEN
OPSTANDELSE nor VILLE HAN purify DEM! De incurred smertelige gengældelse.
[3:78] Hos dem er de tvinder deres tunger imitere scripture du tro er scripture hvornår
ikke er scripture de claim det være GUD hvornår det ikke er GUD! Dermed de utter
løgne tillægger dem GUD knowingly
[3:79] Aldrig would menneskelig være der GUD velsigne med scripture prophethood sie
til folkene Afgude mig GUD. Hellere (han sie) Helliger absolut Deres Lord alene
scripture du prædike undervisningerne du lærer!
[3:80] Nor would han befaler du afgude englene profeterne lords Han exhort I Would
disbelieve klædelige submitters?
[3:81] GUD TOG covenant PROFETERNE TALEMÅDE JEG GIVE JER scripture
VISDOM. Siden bud komme bekræfte al eksisterende scriptures! Du tro ind ham
understøtte ham. Han sagde Gøre du vedtage den pledge fulfill den covenant De sagde Vi
enes. Han sagde Du dermed føder bevidne jeg føder bevidner jer!
[3:82] De forkaster den (Quranic profeti) er onde en.
[3:83] De søger gud religion hvornår alt ind himlene jorden forelægger Ham willingly
unwillingly og Ham de returneres?
[3:84] sie Vi tro ind GUD ind hvad sendtes os ind hvad sendtes derned Abraham Ismail
Isaac Jacob Patriarkerne ind hvad gaves Moses Jesus profeterne deres Lord Vi ikke stiller
distinktion nogen af dem. Til Ham alene vi er submitters.
[3:85] Nogen accepterer Underkastelse hans religion det ikke accepteres ham Herefter,
han være taberne!
[3:86] Hvorfor GUD guide folk burde disbelieved efter tro efter bevidnende budet er
sandhed og solid proofs gives dem? GUD IKKE guide DE wicked.
[3:87] De incurred fordømmelse GUD englene al folkene.
[3:88] Eternally de abide therein; gengældelsen aldrig commuted dem nor ville de
reprieved
[3:89] Fritog er de som fortryde thereafter reform! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[3:90] De disbelieve tro derefter styrt dybere into vantro deres anger ikke accepteres
dem; de er egentlige strayers.
[3:91] De disbelieve omkommer tvivlere earthful guld vilje ikke accepteres nogen af
dem sågar such løsesum var mulige. De incurred smertelige gengældelse; de ikke have
hjælpere.
[3:92] Du ikke attain retmæssighed I giver velgørenhed possessions du elsker. Whatever
du giver velgørenhed GUD er fully aware thereof.
[3:93] al mad bruge være lawful i Børnene Israel Israel imposed vise prohibitions sig
indenfor Torahen sendtes derned! sie Bringer Torahen læse det du er sandfærdige!
[3:94] De fabricate falske prohibitions den attribut dem til GUD være jo wicked!
[3:95] Sie GUD proklamerer sandheden Du følge Abraham's religion! - monotheism.
Han aldrig var idolater.
[3:96] Mest vigige tempel etablere i folkene er ene Becca; velsigne sømærke al folkene.
[3:97] Ind er klare tegn stationen Abraham. Nogen indgår det bevilges pengeskab
passage. Folkene skylder det GUD som de observe Hajj den tempel hvornår de afford
det! Angående de disbelieve GUD ikke behøver nogen.
[3:98] Sie O followers scripture hvorfor du forkaster de åbenbaringer GUD hvornår
GUD bevidnende alt I er gøre?
[3:99] sie O followers scripture gør du repel stien GUD de ønsker tro, søge forvrænge
det jævne du er bevidner? GUD er aldrig unaware af noget jer gøre!
[3:100] O du tror du adlyder visse af de som modtog scripture de revert du tro tvivlere.
[3:101] Hvordan du disbelieve hvornår de åbenbaringer GUD recitere jer Hans bud
kommer jer? Whoever holde hurtige GUD ville guided rigtig stien!
[3:102] O du tror du observe GUD idet Han observed ikke omkommer Submitters.
[3:103] Du holde faster rebet GUD al af I og ikke deles! Tilbagekalde gud velsignelser
jer! - Du brugte være fjender Han forligedes Deres hjerter. Ved Hans grace du blev
brethren. Du var brink pit af ild Han frelste I therefrom GUD DERMED FORKLARER
HANS ÅBENBARINGER I DU guided
[3:104] lade xxxx er samfund af jer inviterer til hvad er gode advocate retmæssighed
forbyde onde. De er vinderne.
[3:105] Ikke være de blev delte disputed klar proofs som gaves dem! I de incurred
forfærdelige gengældelse.
[3:106] Dagen komme hvornår visse ansigt lysnes glæde mens øvrig ansigt mørknes
elendighed)! Angående de ansigter mørknet de spørges I være ikke disbelieve efter
troende? Derfor lide gengældelsen Deres vantro!
[3:107] Angående de ansigter lysnes de juble gud barmhjertighed; de abide therein
permanent.
[3:108] De er gud åbenbaringer; vi recitere dem jer truthfully. GUD IKKE ønske nogen
hardship FOLKENE.
[3:109] Gud belongs alt himlene alt jord al substans kontrolleres GUD!
[3:110] Du er god samfundet nogensinde rejste hos den folk du advocate retmæssighed
forbyder onde du tro ind GUD! followers scripture troede det være godt dem. Visse af
dem tro majoriteten af dem er wicked!
[3:111] De aldrig harm jer hinsides fornærmende jer! De udkæmper jer de sving ca.
flee! De aldrig vinde.
[3:112] De ydmyges nårsomhelst du træffer dem de uphold gud covenant også ligesom
deres fred covenants I! De incurred wrath GUD følgelig de forpligtes disgrace Den fordi
de forkastes gud åbenbaringer dræbte profeterne unjustly! Den de disobeyed transgressed
[3:113] De ikke er al den samme; followers scripture xxxx er de er righteous. De
reciterer gud åbenbaringer natten de falde prostrate
[3:114] De tro ind GUD Sidste Dagen de advocate retmæssighed forbyder onde de
fremskynder gøre righteous arbejder! De er de righteous.
[3:115] nogen gods de ikke gå ubelønnede. GUD ER fully aware af DE righteous.
[3:116] De disbelieved aldrig hj deres penge deres børn GUD. De incurred Helvede
hvori de abide permanent.
[3:117] Eksemplet deres præstationer ind den liv være voldsomme vind rammer høsten
folk wronged deres sjæle wipes det ydre! GUD ALDRIG wronged DEM; VÆRE DE
wronged
[3:118] O du tro ikke befriend outsidere aldrig ophører ønske du harm de jævne ønsker
se du lide! Had strømmer deres gabe hvad de skjuler ind deres chests er fjerneste ond Vi
dermed klarlægger åbenbaringerne I dersom du forstår.
[3:119] Her I være elskende dem mens de ikke elsker jer I tro ind al scripture! Hvornår
de træffes I de sir Vi tro idet snart idet de forlader de bid deres fingre raseri jer. sie
Omkommer Deres raseri. GUD er fully aware af inderste tankerne.
[3:120] Hvornår noget gode komme Deres vej de smerter hvornår noget onde hænder jer
de jubler. Du bestemt persevere vedligeholde retmæssighed deres schemes aldrig smerte
I! GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[3:121] Tilbagekalde jer (Muhammad) var Deres folk hvornår du sætte ydre overlader
troendene deres stillinger i slag GUD ER Hearer Alvidende
[3:122] To grupper I næsten mislykkedes GUD var deres Lord Ind GUD troendene
tillid.
[3:123] GUD BEVILGER JER SEJR Badr DERES SVAGHED. Derfor du observe
GUD show Deres påskønnelse.
[3:124] Du fortalte troendene Være det ikke nok som Deres Lord understøtter jer 3000
engle sendte derned?
[3:125] Indeed du bestemt persevere vedligeholde retmæssighed derefter de angriber jer
brat Deres Lord understøtte jer 5000 engle brønd trained
[3:126] GUD DERMED MEDDELER JER ind orden GIVE JER GODE NYHED
assure DERES hjerte Sejr kommer kun fra GUD Almægtig Klogest.
[3:127] Han dermed annihilates visse tvivlere neutralisere dem; de altid slutning
taberne!
[3:128] Ikke er oppe jer; Han indfri dem Han straffe dem i deres transgressions!
[3:129] Til GUD belongs alt himlene jorden! Han tilgir whomever Han viljer straffe
whomever Han viljer! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[3:130] O I tror du ikke tage åger compounded hen og hen Observe GUD som du
lykkes!
[3:131] Beware af hellfire awaits tvivlerne!
[3:132] Du adlyde GUD budet som du attain barmhjertighed.
[3:133] Du eagerly væddeløb tilgivelse Deres Lord Paradis hvis bredde encompasses
himlene jorden; det awaits de righteous
[3:134] Som giver velgørenhed gode tid, også idet onde tiderne. De er suppressors vrede
pardoners folkene. GUD ELSKER DE charitable.
[3:135] De falder synde forkert deres sjæle de mindes GUD spørge tilgivelse deres
synder! - Som tilgi synderne undta GUD! - De ikke persist ind synde knowingly
[3:136] Deres recompense er tilgivelse deres Lord haver strømmende streams de abide
therein permanent! hvad velsigne belønning arbejderne!
[3:137] Præcedenser sættes du ind den forbi; strejfer jorden noterer konsekvenserne
unbelievers.
[3:138] Den er proklamation folkene vejledning enlightenment i de righteous.
[3:139] Du ikke waver nor skulle du grieve du er ultimate sejrherrerne jer er troende.
[3:140] Du lider hardship fjenden også lider samme hardship. Vi alternate dagene sejr
og besejre hos den folk! GUD DERMED SKELNER SANDE TROENDENE
VELSIGNE visse af I MARTYRIUM! GUD uvilje URETFÆRDIGHED.
[3:141] GUD DERMED toughens DE tro YDMYGE TVIVLERNE!
[3:142] Du forventer indgå Paradis GUD udmærkende de hos jer som stræbe uden
udmærkende de er steadfast?
[3:143] Du brugte længes død du ansigt det! Omgående du faced det rigtig Deres øjne.
[3:144] Muhammad være nej mer end bud budene ham. Han omkommer burde enes
dræbte du sving Deres hæle? Nogen sving hans hæle ikke smerter GUD ind den lille
GUD BELØNNER DE ER TAKNEMLIGE.
[3:145] Ingen omkommer gud forlade hos forudbestemte tid Whoever søge
forfængelighederne den verden vi giver ham therefrom whoever søge belønningerne
Herefter, vi velsigner ham therein! Vi belønner de er taknemlige.
[3:146] Mange profet havde godly folk udkæmper ham uden nogensinde wavering tryk
forårsagen af GUD nor gjorde de tøver blive frarådede! GUD ELSKER DE steadfast.
[3:147] Deres eneste utterance var Vore Lord tilgi os vore synder vore transgressions
styrke vore fodfæste bevilling os sejr tvivlerne!
[3:148] Følgelig GUD bevilge dem belønningerne den verden god belønne af Herefter
GUD ELSKER GODE doers.
[3:149] O du tror du adlyder de disbelieve de sving I på Deres krængee derefter du
slutning tabere!
[3:150] GUD ALENE ER DERES Lord BEHERSKE HAN ER
TILFREDSSTILLENDE TILHÆNGEREN!
[3:151] Vi kaste terror hjerterne af de disbelieved idet de sætte GUD magtesløse idoler.
Deres destiny er Helvede; hvad usle bolig overtræderne!
[3:152] GUD OPFYLDER HANS LØFTE JER I BESEJREDE DEM HANS forlade
Derefter du wavered disputed jer disobeyed efter Han udfoldede jer (sejren) du længtes i!
derefter visse af du blev distraherede fordærve den verden mens others rigtigt vedrørtes
Herefter Han derefter bortledte jer dem prøve jer! Han benåder jer. GUD brusebad
TROENDENE HANS grace
[3:153] Tilbagekalde at du rushed fordærve betale ing opmærksomhed nogen sågar
hvornår budet benævnede fra jer! Følgelig Han substituted ene elendighed another du
ikke grieve noget du manglede agonize nogen hardship du led! GUD ER Cognizant AF
ALT JER GØRE!
[3:154] Efter setback Han sendte jer fredsommelige søvn pacificerede visse af jer.
Others I selfishly vedrørtes sig. De harbored tanker GUD være omgående - Samme
tankerne de harbored dagene uvidenhed. Dermed de sagde Er noget oppe os? Sie Alt
være oppe til GUD. De gemte indersider hvad de ikke afslørede jer! De sagde det være
oppe til os ingen af os dræbes ind den slag Sie Havde du blev Deres hjem de destinerede
dræbes crawled deres død seng GUD dermed lægger jer prøven bringe ydre Deres sande
convictions prøve hvad være Deres hjerter! GUD ER fully aware af INDERSTE
TANKERNE.
[3:155] Sikkert de hos jer dreje dagen to hærene brødes duped djævelen! Den reflektere
visse af (onde) arbejderne de forpligtede! GUD BENÅDER DEM. GUD ER Forgiver
Clement
[3:156] O du tror ikke være de disbelieved sagde af deres kinsmen færdedes
mobiliserede krig Havde de blev os de ikke omkomme fået dræbte. GUD renders den
kilde sorg deres hjerter! GUD KONTROLLERER LIV DØD. GUD ER Seer AF ALT
JER GØRE!
[3:157] Du enes dræbte omkomme forårsagen GUD tilgivelsen fra GUD barmhjertighed
er fjerneste godt end noget de hoard
[3:158] Du omkommer enes dræbte du summoned GUD!
[3:159] Var barmhjertighed GUD jer blive medfølende mod dem. Havde jer været harsh
mean-hearted de forladt jer! Derfor du benåde dem spørge tilgivelse dem konsultere dem!
Tidligere du stille bestemmelse bærer Deres plan stole GUD! GUD ELSKER DE
STOLER HAM.
[3:160] Gud understøtter jer ingen besejre jer. Og dersom Han abandons jer som
understøtte jer? Ind GUD troendene tillid.
[3:161] Jævne profeten ikke tage flere af fordærve krig end han entitled Nogen tager
flere end hans retmæssige dele have konto for det Dagen Opstandelse! Være hvornår
hvert sjæl er betalt for whatever det fortjente mindst uretfærdighed!
[3:162] En forfølger gud velbehag samme idet en er incurs wrath GUD hans destiny
være Helvede mest usle bolig?
[3:163] De certainly optar forskellige ranger GUD. GUD ER Seer AF ALT DE GØRE.
[3:164] GUD VELSIGNER TROENDENE REJSNING DERES MIDTE BUD FRA
DEM recitere DEM HANS ÅBENBARINGER purify DEM UNDERVISE DEM
scripture VISDOM! Indenfor den de gik totalt astray.
[3:165] Omgående du lider setback jævner du inflicted twice idet mere lide (upon Deres
fjende) du sagde gjorde den hænder os? Sie Den er konsekvens af Deres egen deeds.
GUD er Omnipotent
[3:166] hvad hjemsøge I dagen to hærene brødes var ind overensstemmelse med gud
ville skelne troendene!
[3:167] Til expose hyklerne fortaltes Kommer udkæmpe forårsagen GUD bidrage De
sagde vi kendte hvordan udkæmpe vi sammenvokse I. De var closer til vantro derefter
end de var tro! De uttered deres gabe hvad ikke var deres hjerter! GUD vide hvad DE
GEMMER.
[3:168] De sagde af deres kinsmen idet de blev bagefter Havde de adlydte os de ikke
dræbes. Sie Derefter forhindre Deres egen død du er sandfærdige!
[3:169] Ikke tro de dræbes forårsagen GUD er afdødte; de er alive deres Lord nydende
Hans forråd!
[3:170] De jubler gud grace de haver gode nyhed deres comrades gøre ikke terning dem
som de haver intet frygte nor ville de grieve
[3:171] De haver gode nyhed gud velsignelser og grace og at GUD aldrig mislykkes
belønne troendene!
[3:172] De svarer til GUD budet forfølgelsen de lider vedligeholde deres gode arbejder
forspring righteous liv great belønning!
[3:173] Hvornår folkene sie til dem Folk mobiliserer jer; du frygte dem den kun styrke
deres tro de sie GUD suffices os; Han er tilfredsstillende Beskytteren!
[3:174] De trænger gud velsignelser grace Nej harm nogensinde berøringer dem de
attained gud billigelse! GUD possesses UENDELIGE grace
[3:175] Er djævelen system instill frygter hans subjekter. Ikke frygte dem frygte Mig
hellere dersom du er troende!
[3:176] Ikke bedrøves de fremskynder disbelieve! De aldrig smerter GUD ind den lille
Hellere GUD haver willed som de ikke have deler Herefter De incurred forfærdelige
gengældelse.
[3:177] De udvælger vantro tro ikke smerte GUD ind den lille de incurred smertelige
gengældelse.
[3:178] lade ikke tvivlerne tro vi lede dem i deres egen gods. Vi kun leder dem på
bekræfte deres sinfulness! De incurred ydmygende gengældelse.
[3:179] GUD IKKE ER FORLADE TROENDENE I ER UDEN UDMÆRKENDE
ONDE FRA GODSET. Nor gøre GUD meddeler jer af fremtiden GUD bestows such
viden whomever Han udvælger Hans bude! Derfor du tro ind GUD Hans bude. Du tro
lede righteous liv I modtage great recompense
[3:180] Lade ikke de tilbageholder hoard gud forråd tro den er gode dem; det er onde i
dem! I de bære deres ophoben deres necks Dagen Opstandelse. GUD ER ultimate
inheritor AF HIMLENE JORDEN. GUD ER fully Cognizant AF ALT JER GØRE!
[3:181] GUD høre utterances DE SAGDE GUD ER FATTIGE STUND VI ER RIGE.
VI REGISTRERE ALT DE SAGDE netop idet VI REGISTREREDE DERES DRAB
PROFETERNE unjustly VI SIE LIDE GENGÆLDELSEN HELVEDE!
[3:182] Den er konsekvensen Deres egen arbejder. GUD er aldrig unjust mod folkene.
[3:183] Være de sagde GUD stiller covenant os som vi ikke tro ind nogen bud han
producerer bydende som enes indtage ild. Sir Bude mig komme til I klar proofs inklusive
hvad du netop fordrede! Hvorfor derefter du dræber dem I gøre er sandfærdige?
[3:184] De forkaster I bude I forkastes jævne de bragte proofs Salmerne oplysende
scripture.
[3:185] Enhvere person smager død derefter jer modta Deres recompense Dagen
Opstandelse! Whoever mangle Helvede knapt stiller det Paradis attained great triumf!
Livet den verden er nej mer end illusion.
[3:186] Du certainly tested Deres penge Deres liv du høre fra de modtog scripture fra
idolet tilbedere et lot af fornærme! Du bestemt persevere lede righteous liv den bevise
styrken Deres tro!
[3:187] GUD TOG covenant FRA DE MODTOG scripture DU PROKLAMERE DET
FOLKENE ALDRIG GEMMER det, DE disregarded DET DERES bakke handle det
VÆK BILLIGE PRIS. hvad usle handel.
[3:188] De som praleri deres arbejder ønske prises noget de virkelig ikke gjort ikke tro
de evade gengældelsen. De incurred smertelige gengældelse.
[3:189] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden! GUD ER Omnipotent
[3:190] Ind anlæggelsen af himlene jorden alternation nat dag xxxx er underskrive de
possess intelligens!
[3:191] De mindes GUD mens stå sidde deres sider de reflektere anlæggelsen himlene
jorden Vore Lord Du ikke oprettede al den ind forfængelig Du forherliges. Opsparing os
fra gengældelsen Helvede.
[3:192] Vore Lord whomever Du forpligter til Helvede være de en Du forsaken Such
overtrædere ikke haver hjælpere.
[3:193] Vore Lord vi hører besøgende benævne til tro proklamerende ‘I tro ind Deres
Lord ' vi tror! Vore Lord tilgi os vore transgressions remittere vore synder omkomme
righteous troende!
[3:194] Vore Lord brusebad os velsignelserne du lovede os Deres bude ikke forsake os
Dagen Opstandelse! Du aldrig bryder løfte.
[3:195] Deres Lord svarede dem jeg aldrig mislykkes belønne nogen arbejder I nogen
arbejde du er jer mandlige kvindelig - Du er equal til en another Dermed de immigrerer
evicted deres hjem persecuted Mig udkæmpe enes dræbte jeg sikkert remittere deres
synder tilstå dem into haver strømmende streams Such er belønningen GUD! GUD
possesses ultimate BELØNNINGEN.
[3:196] Ikke imponeres åbenbare fremgangen tvivlere!
[3:197] De kun nyder midlertidigt derefter slutning Helvede; hvad usle destiny!
[3:198] Angående de observe deres Lord de trænger haver strømmende streams de abide
therein permanent! Such er boligen givet til dem GUD! Hvad GUD possesses er
fjerneste godt i de righteous.
[3:199] Sikkert visse followers hidtige scriptures tro ind GUD ind hvad afsløredes I ind
hvad afsløredes dem! De ærbødighed GUD de aldrig handler væk gud åbenbaringer
billige pris. De modta deres recompense deres Lord GUD ER MEST EFFEKTIVE IND
reckoning
[3:200] O du tror du være steadfast jer persevere jer forenes du observe GUD som du
lykkes!
.
4- Kvinder (Al-Nisa)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[4:1] O folk observe Deres Lord En oprettede jer ene oprettes fra det dens mage derefter
spreder to mange mændene kvinder. Du betragte GUD der du sværger betragte
forældrene! GUD IAGTTAGER JER.
[4:2] Du hånd forældreløsene deres retmæssige egendomme. Ikke substitute onde i
godset ikke indtage deres egendomme hægtende dem jeres! Den være gross
uretfærdighed.
[4:3] Du deem det god forældreløsene du ægte deres mødre - Du ægte to tre fire. Du
frygter lest du bliver uretfærdige derefter du være indehold kun en eller hvad du allerede
haver. Desuden du er dermed sandsynligvis undlade finansielle hardship!
[4:4] Du give kvinderne deres due dowries equitably. De willingly fortaber noget
derefter du acceptere det; det er jo jeres.
[4:5] Ikke give umoden forældreløse egendommene at GUD betror jer formyndere! I
skulle forsyne for dem therefrom beklæde dem behandle dem kindly
[4:6] Du prøve forældreløsene hvornår de når pubertet. Idet snart idet jer grundlægge
dem modne nok giver dem deres egendom! Ikke indtage det extravagantly ind et fare
indenfor de vokse Rige formynderen ikke udnævne nogen lønning fattig formynder maj
udnævne equitably! Hvornår du giver dem deres egendomme du have vidner. GUD
suffices Reckoner.
[4:7] Mændene får dele af hvad forældrene slægtningerne forlade Kvinderne too få dele
af hvad forældrene slægtninger forlade Hvorvidt er lille store arv (kvinderne få) bestemte
dele
[4:8] During distribution arvene slægtninger forældreløse behøvende person er
præsentere jer give dem therefrom behandle dem kindly
[4:9] De vedrøres deres egen børn hvis de forlade dem observe GUD er equitable!
[4:10] De indta'r forældreløse egendommene unjustly æder ild deres bellies lide
Helvede!
[4:11] GUD FORORDNER VILJE for den gavn DERES BØRN; MANDLIGE FÅ
twice dele kvindelig Dersom inheritors er kun kvinder flere end to de får two-thirds af
hvad bequeathed Kun en datter forlades hun får one-half. Forældrene afdød får one-sixth
arven hvert afdød forlader nogen børn. Han ikke forlod børn hans forældre er eneste
inheritors moren få one-third! Han haver siblings derefter moren får one-sixth. Al den
efter opfylde nogen vilje afdøde forlader efter betale off al gælder. Hvornår det kommer
Deres forældre Deres børn du ikke kender der af dem er virkelig bedst til jer mest
beneficial. Den er gud lov. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[4:12] Du får halve af hvad Deres koner forlade de ikke havde børn. De havde børn du
får one-fourth af hvad de forlader. Al den efter opfylde nogen vilje de forlod efter betale
off al gælder. De får one-fourth af hvad du forlade du ikke havde børn. Du havde børn de
får one-eighth af hvad du bequeath Al den efter opfylde nogen vilje du forlod efter betale
off al gælder. Dersom afdøde manden kvinde var loner blade to siblings mandlige
kvindelige hvert af dem få one-sixth arven! Xxxx er mere siblings derefter de ligeligt
deler one-third arven. Al den efter opfylde nogen vilje efter betale off al gælder så den
ingen smertes. Den vilje forordnes GUD. GUD ER ALVIDENDE Clement
[4:13] De er gud love. De adlyder GUD Hans bud Han tilstå dem haver strømmende
streams hvori de abide permanent! Den er greatest triumfen.
[4:14] Angående ene som disobeys GUDEN Hans bud transgresses Hans love Han tilstå
ham Helvede hvori han abides permanent! Han incurred skamfulde gengældelse.
[4:15] De forpligte ægteskabsbrud Deres kvinder du have fire vidner dem jer. De føder
bevidne derefter du keep such kvinder deres hjem indtil de omkommer eller GUD oprette
udgang dem!
[4:16] Parret forpligte ægteskabsbrud straffes. De fortryder reformere du forlade dem!
GUD ER Redeemer BARMHJERTIGEST.
[4:17] Anger er akceptable GUD fra de falder synde uvidenhed derefter fortryde
omgående thereafter! GUD INDFRIR DEM. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[4:18] Ikke akceptable er angeren de forpligter synder død kommer dem derefter sie
"Omgående jeg fortryder. Nor er det akceptable fra de omkommer tvivlere! I de vi
tillaver smertelige gengældelse.
[4:19] O I tro ikke er lawful jer arve hvad kvinderne forlade imod deres ville. Du ikke
fremtvinge dem give oppe noget du gav dem de forpligter proven ægteskabsbrud! Du
behandle dem nicely. Du uvilje dem du uvilje noget hvori GUD placerer et lot af gode.
[4:20] Du ønske ægte another kone ind sted Deres nuværende kone I gav nogen af dem
et great deal du ikke skiftes noget du gav hende! Du tage det fraudulently maliciously
sinfully?
[4:21] Hvordan du skiftes det efter jer være intim med hvert øvrig de skiftes jer
højtidelige pledge
[4:22] Ikke ægte kvinderne previously ægtedes Deres fædre! - Eksisterende ægteskaber
frita's ikke brækket - I det er gross angreb afskyelige akt.
[4:23] Prohibited i I ægteskab) er Deres mødre Deres døtre Deres søstre søstrene Deres
fædre søstrene Deres mødre døtrene Deres boder døtrene Deres søster Deres amme
mødre pigerne ammede samme kvinden I mødrene Deres koner døtrene Deres koner der
du consummated ægteskabet! - Ægteskabet ikke consummated du ægte datteren. Også
prohibited jer er kvinderne ægtedes Deres genetiske sønner. Også du ikke ægtes to søstre
hos den samme tid - gøre ikke brud eksisterende ægteskaber! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[4:24] Også prohibited være kvinderne allerede ægtes de flee deres disbelieving
husbands er hos krig I. De er gud commandments jer. al øvrige kategorier permitted jer
ægteskab længes idet du betaler dem deres due dowries. Du vedligeholde Deres moralitet
ved ikke forpligte ægteskabsbrud! Dermed whoever du ligesom dem du betale dem
dowry forordne i dem. Du ikke forpligter fejl ved mutually agreeing til nogen
adjustments til dowry! GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[4:25] De hos jer ikke afford ægte frie tro kvinder ægte tro slave kvinder! GUD vide
BEDST DERES TRO DU ER equal til EN another idet fjernest idet TRO VEDRØRES!
Du tilvejebringe tilladelse fra deres formyndere I ægte dem betale dem deres due dowry
equitably! De vedligeholde moralske opførsel ved ikke forpligte ægteskabsbrud, eller
havende hemmelige elskere! Tidligere de freed ægteskab de forpligte ægteskabsbrud,
deres afstraffelserne være halve af den frie kvinderne. Ægte slave være sidste tilholdsted i
de unable vente! Være tålmodige er godt jer. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[4:26] GUD VILJER FORKLARE TING I guide I GENNEM FORBI PRÆCEDENSER
TIL INDFRI JER! GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[4:27] GUD ØNSKER INDFRI DU mens DE FORFØLGER DERES lusts ØNSKER
DU AFVIGE great AFVIGELSE!
[4:28] GUD ØNSKER lighten DU BEBYRDE menneskelig være OPRETTES SVAGE.
[4:29] O I tror ikke indtage hvert others' egendomme illicitly - Kun mutually akceptable
transaktioner permitted I ikke dræbe! GUD ER BARMHJERTIGE MOD JER
[4:30] Nogen forpligter de transgressions maliciously bevidst vi fordømme ham til
Helvede. Den er lette GUD gøre.
[4:31] Du afstår fra forpligtende gross synderne prohibited jer vi remittere Deres synder
tilstå I ærværdige admittance!
[4:32] Du ikke covet kvaliteterne bestowed upon hvert øvrig ved GUD; mændene nyde
vise kvaliteter kvinderne nyder vise kvaliteter! Du implore GUD brusebad jer Hans grace
GUD ER fully aware af al TING.
[4:33] I hvert af I vi udpeger dele arven venstre ved forældrene slægtningerne. Også de
beslægtet til jer ægteskab du give dem deres due dele GUD BEVIDNER al TING.
[4:34] Mændene stille ansvarlige kvinderne GUD forlene dem vise kvaliteter stillede
dem brødet earners! righteous kvinderne cheerfully acceptere den ordning det er gud
commandment ære deres husbands deres fraværelse. Dersom du oplever oprør kvinderne
du første snak til dem derefter (du bruge negative incitamenter deserterende dem ind
seng, derefter I maj sidste alternativ slå dem! De adlyder jer du ikke permitted transgress
dem. GUD ER HØJEST Supreme
[4:35] Par frygter adskillelse du udnævne voldgiftsmand hans familie voldgiftsmand fra
hendes familie; de beslutte forliges GUD ville hjælpes dem få sammen! GUD ER
ALVIDENDE Cognizant
[4:36] Du tilbede GUD alene - gøre ikke associere noget Ham! Du betragte forældrene
slægtningerne forældreløsene fattig beslægtede naboen ubeslægtede naboen lukke
associere rejse alien Deres servants. GUD IKKE GØR ARROGANTE show-offs.
[4:37] En er nærige exhort folkene være nærige gemme hvad GUD bestowed dem Hans
bounties! Vi tillave tvivlerne skamfulde gengældelse.
[4:38] De giver penge velgørenhed kun udfolde mens disbelieving GUD Sidste Dagen!
Ene ledsager er djævelen er værst ledsageren.
[4:39] Hvorfor de ikke tro ind GUD Sidste Dagen giver gud forråd dem? GUD ER fully
aware af DEM.
[4:40] GUD IKKE inflict ATOM VÆGT URETFÆRDIGHED. På den contrary Han
multiplicerer belønningen forgreningsrøret righteous arbejdet bevillinger fra Ham great
recompense
[4:41] Dermed hvornår dagen bedømmelse) kommer vi benævne vidne hvert samfund I
(budet) betjene vidne de folk.
[4:42] Dag de disbelieved disobeyed budet ønske de var niveau slibe ikke enlige
utterance ville de er able til skind fra GUD!
[4:43] O I tror ikke observe Kontakten Bønner (Salat) mens berusede så den du kender
hvad du sir! Nor efter kønslige orgasme badning på nær du er vejen rejse jer er ill
færdendes jer havde urinary fecal-related udsondring such idet gas kontaktede kvinderne
(sexually) du ikke grundlægge vande du observe Tayammum (tørre ablution) ved rørende
rene tørre jord derefter wiping Deres ansigter hænder therewith! GUD ER Pardoner
Forgiver.
[4:44] Du noterede de modtar portion scripture og hvordan de udvælger forvilde ønsker
du vildfarne stien?
[4:45] GUD vide TILFREDSSTILLENDE SOM DERES FJENDER ER. GUD ER
ENESTE Lord Beherske GUD ER ENESTE TILHÆNGEREN.
[4:46] Hos de er Jødiske visse forvrænger gloserne sandheden de sie Vi hører vi disobey
Deres gloser falde døve ører Raa'ena (er vore hyrde) idet de tvinder deres tunger mock
religionen! Havde de sagde Vi hører vi adlyder Vi hører I Unzurna vagt os) det være godt
dem og righteous! Hellere de incurred fordømmelse GUD deres vantro. Følgelig
majoriteten af dem ikke tro.
[4:47] O I modtog scripture du tro ind hvad vi afslører her bekræftende hvad du haver
før vi banish vise ansigter landsforvisning fordømme dem ligesom vi fordømte de
skændede Sabbaten! Gud befaling gøres.
[4:48] GUD IKKE TILGIR idolatry HAN TILGIR lesser ANGREB whomever HAN
VILJER. Nogen sætte idoler GUD forged horrendous angreb.
[4:49] Du noterede de have exalt? Hellere GUD er En exalts whomever Han viljer
mindst uretfærdighed.
[4:50] Notere hvordan de fabricate løgne GUD; hvad gross angreb den er!
[4:51] Du noterede de modtar portion scripture og hvordan de tro ind idolatry falske
doktrin derefter sie tvivlerne er godt guided end troendene!?
[4:52] Være de incurred gud fordømmelse whomever GUD fordømme du ikke
grundlægge nogen hjælper ham!
[4:53] De ejer dele suveræniteten? De gjorde de ikke give folkene korn.
[4:54] Er de misundelige af folkene fordi GUD showered dem Hans velsignelser? Vi
giver Abraham's familie scripture visdom; vi bevilgede dem great myndighed
[4:55] Visse af dem tro therein visse af dem repelled therefrom Helvede er eneste netop
gengældelse i de!
[4:56] Sikkert de disbelieve vore åbenbaringer vi fordømme dem hellfire. Nårsomhelst
deres huder forbrændes vi give dem nye huder. Dermed de lide continuously. GUD ER
ALMÆGTIGE KLOGEST.
[4:57] Angående de tro lede righteous liv vi tilstå dem haver strømmende streams de
abide therein permanent! De have pure ægtefæller therein. Vi tilstå dem salige shade
[4:58] GUD BEFALER DU give NOGET FOLKENE BETROR JER. Du bedømmer
hos den folk, jer dommer equitably. Bedst enlightenment indeed er hvad GUD anbefaler
jer. GUD ER Hearer Seer.
[4:59] O I tror du adlyde GUD I adlyde budet de ind udnævner jer! Du dispute nogen
substans du henvise det GUD budet jer tro ind GUD Sidste Dagen. Den er god I forsyner
I tilfredsstillende løsningen!
[4:60] Du noterede de claim den de have tro ind hvad afsløredes I ind hvad afsløret før I
var derefter uphold unjust lovene deres idoler? De befaledes forkaste such love! Indeed er
djævelen ønske lede dem fjerneste astray.
[4:61] Hvornår de fortælles Komme til hvad GUD afslører budet I se hyklerne shunning
I komplet!
[4:62] Hvordan det gøre det hvornår katastrofe være ramme dem idet konsekvens deres
egen arbejder? De komme jer derefter sværge GUD Vore hensigter var gode righteous!
[4:63] GUD ER fully aware af DERES INDERSTE HENSIGTER. Du tilsidesætte dem
oplyse dem give dem gode råd frelse deres sjæle!
[4:64] Vi ikke sendte nogen bud frelser adlydes ind overensstemmelse med gud ville
Havde de hvornår de wronged deres sjæle kommer jer bad GUD tilgivelse budet bede
deres tilgivelse de grundlægge GUD Redeemer Barmhjertigest!
[4:65] Aldrig indeed ved Deres Lord de ikke er troende de kommer jer bedømme deres
disputes derefter fund tøven deres hjerter whatsoever ind accepterende Deres
bedømmelse! De forelægge totale underkastelse.
[4:66] Havde vi forordnede dem Du byde Deres liv Give oppe Deres hjem de ikke gøre
det frelser et få af dem! (Jævne such befaling udstedtes) havde de gjort hvad de befaledes
gøre det være god dem bevise styrken deres tro!
[4:67] Og vi bevilge dem great recompense
[4:68] Og vi guided dem rigtig stien.
[4:69] De adlyder GUD budet belong de velsigne GUD! - Profeterne helgenerne
martyrerne og de righteous. De være god selskabet.
[4:70] Such er velsignelsen fra GUD; GUD er tilfredsstillende Knower.
[4:71] O du tror du vedvare alarmerer mobilisere idet individer mobiliserer al sammen!
[4:72] Sikkert xxxx er de jer slæbe deres føder derefter setback hjemsøger jer de sie
GUD velsigner mig som jeg ikke martyred dem.
[4:73] Du attain velsignelse GUD de sie idet dersom nej venskab nogensinde fandtes jer
dem Jeg ønske jeg var dem jeg dele such great sejr!
[4:74] De readily udkæmper forårsagen GUD er de forsake den verden Herefter.
Whoever udkæmpe forårsagen GUD derefter få dræbte attains sejr vi sikkert bevilge ham
great recompense
[4:75] hvorfor burde du ikke udkæmper forårsagen GUD hvornår svage mænd kvinder
børn imploring Vore Lord afsie os fra den samfund hvis folk er tyngende er Jer vore Lord
Beherske
[4:76] De tror udkæmper forårsagen GUD stund de disbelieve udkæmper forårsagen
tyranni. Derfor du udkæmpe djævelen allierede djævel magten er nil
[4:77] Du noterede de fortalt I have var udkæmpe; al I have observe Kontakten Bønner
(Salat) er give obligatoriske velgørenheden (Zakat) derefter hvornår udkæmpende
forordnet dem de frygtede folkene idet mere idet de frygtede GUD var jævne flere? De
sagde Vore Lord Du fremtvang den udkæmpende os? Dersom kun Du respit os i awhile!
Sie materials den verden er nil mens Herefter er fjerneste godt righteous du aldrig lider
slightest uretfærdigheden!
[4:78] Wherever du er død ville fangst oppe med du jævne du leve ind formidable
slotte! Hvornår noget gods hænder dem de sir Den er GUD og hvornår noget onde
hjemsøge dem de blame jer! sie Alt kommer GUD. de folk misforstår næsten alt?
[4:79] Noget gods hænder jer er GUD noget onde som hænder jer er jer. Vi sender jer
bud folkene GUD suffices idet bevidne!
[4:80] Whoever adlyde budet adlyder GUD! Angående de sving vi ikke sendte jer deres
formynder.
[4:81] De pledge lydighed de forlade I visse af dem havn hensigter contrary til hvad de
sir! GUD REGISTRERER DERES INDERSTE HENSIGTER. Du disregard dem lægge
Deres stole GUD! GUD suffices advocate
[4:82] Hvorfor de ikke studerer Quran grundigt? Dersom var fra GUD de grundlægge
det talrige modsigelser.
[4:83] Hvornår rygte indvirker security kommer deres vej, de spreder det. Havde de
henviste det budet de ind udnævner dem de forstår de substanser meddele dem! Dersom
det ikke var gud grace I Hans barmhjertighed du følge djævelen et få.
[4:84] Du udkæmpe forårsagen GUD; du er ansvarlige kun Deres egen sjæl exhort
troendene gøre de samme. GUD ville NEUTRALISERE MAGTEN AF DE disbelieve!
GUD ER mere MÆGTIGERE mere VIRKNINGSFULDERE.
[4:85] Whoever mægle gode deed modtar dele kreditten thereof whoever mægler onde
arbejde incurs dele thereof! GUD KONTROLLERER al TING.
[4:86] Hvornår hilsede hils du svare god hils hos lille equal ene! GUD reckons al TING.
[4:87] GUD XXXX IKKE ER GUD UNDTAR HAN. Han sikkert indkaldelse jer
Dagen Opstandelse - Uundgåelige dagen. Hvems narration er sandfærdigere end gud?
[4:88] Hvorfor I dele to grupper hyklere jer)? GUD ER EN FORDØMTE DEM deres
egen OPFØRSEL. Du vil guide de gøre sendes astray GUD? Whomever GUD sender
astray jer aldrig grundlægge vej guide dem!
[4:89] De ønsker du disbelieve idet de disbelieved derefter du bliver equal Ikke overveje
dem kammerater på nær de mobiliserer langs med I forårsagen GUD! De sving I du
udkæmpe dem I dræbe dem hvornår du træffer dem ind krig Du ikke acceptere dem
kammerater allierede
[4:90] Fritog er de sammenvokser folk der du underskriver fred traktat de kommer jer
ønskende ikke udkæmpe jer nor udkæmpe deres slægtninger! Havde GUD willed Han
permitted dem udkæmpe jer! Derfor dersom de forlade I refræn fra udkæmpende I byde I
fred derefter GUD giver jer ing undskyldning udkæmper dem!
[4:91] Du grundlægge others ønsker stille fred I også deres folk. Imidlertid idet snart
idet krig erupts de udkæmper jer! De folk forlade du byder jer fred stoppe udkæmpe I du
udkæmpe dem hvornår du træffer dem! Imod de vi giver jer klare autorisation.
[4:92] Ing troende dræbe another troende det er ulykke. En dræber troende ved ulykke,
han sone freeing tro slave betalende løn offeret familie de fortaber such løn velgørenhed!
Offeret belonged til folk er hos krig jer han var troende jer sone freeing tro slave! Han
belonged til folk der du underskriver fred traktat du betale lønnen desuden freeing tro
slave! Du ikke grundlægge slave fri du sone fastende to fortløbende måneder ind orden
indfries GUD! GUD ER Knower KLOGEST.
[4:93] Nogen dræber troende på formål, hans gengældelse er Helvede hvori han abides
permanent GUD være vredt ham fordømme ham tillave ham forfærdelige gengældelse!
[4:94] O I tror du strejke forårsagen GUD du være absolut sandelige. Ikke sie til en
byder jer fred I er troende søge fordærve den verden! I GUD possesses uendelige
fordærve Mindes du brugte være dem GUD velsigne I! Derfor du være absolut sandelig
jer strejke GUD ER fully Cognizant AF ALT JER GØRE!
[4:95] Ikke equal være stillesiddende troendene ikke handicapped de stræber forårsagen
GUD deres penge deres liv. GUD exalts strivers DERES PENGE DERES LIV above DE
STILLESIDDENDE. Begge GUD lover frelsning GUD exalts strivers stillesiddende
great recompense
[4:96] Højere rangerne kommer Ham også ligesom tilgivelse barmhjertighed. GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[4:97] De liv afsluttes englene mens stat af wronging deres sjæle englene spørge dem
Hvad være den substans I? De sie Vi oppressed jord. De sie Var gud jord ikke rummelige
nok du emigrere therein? de endelige boligen er Helvede usle destiny!
[4:98] Fritog er svage mændene kvinderne børn ikke possess styrken nor betyde
grundlægge vej!
[4:99] De benådes GUD. GUD ER Pardoner Forgiver.
[4:100] Nogen emigrerer forårsagen af GUD ville grundlægge jord great bounties
richness! Nogen give oppe hans hjem emigrerende GUD Hans bud derefter død fangst
oppe med ham hans recompense reserveres GUD! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[4:101] Hvornår du færdes during krig du ikke forpligter fejl shortening Deres Kontakte
Bønner (Salat) du frygter som tvivlerne angribe jer! Sikkert tvivlerne er Deres ardent
fjender.
[4:102] Hvornår du er dem lede Kontakten Bøn (Salat) dem lade visse af du står
bevogte; lade dem holde deres våben lader dem står jer jer prostrate Derefter lade øvrige
gruppen ikke bede tage deres sving bedende du mens others står bevogte holde deres
våben! De disbelieved ønsker se du forsømme Deres våben Deres apparatur ind orden
angribe jer afgørende! Du ikke forpligter fejl du hampered regn personskade lægge
derned Deres våben længes idet du vedvarer alarmere! GUD tillave TVIVLERNE
SKAMFULDE GENGÆLDELSE.
[4:103] Tidligere du kompletterer Deres Kontakte Bøn (Salat) du mindes GUD mens stå
sidde liggende! Tidligere krigen er jer observe Kontakten Bønner (Salat;) Kontakten
Bønner (Salat) forordnes troendene specifikke tider!
[4:104] Ikke waver forfølge fjenden! Du lider de også lider. Du forventer GUD hvad de
aldrig forventer. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[4:105] Vi sender derned jer scripture truthfully ind orden til bedømme hos den folk ind
overensstemmelse med hvad GUD udfolder jer! Du ikke side betrayers.
[4:106] Du implore GUD tilgivelse. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[4:107] Ikke argumentere på vedkommende af de wronged deres egen sjæle; GUD ikke
elsker nogen betrayer skyldig
[4:108] De skjuler folkene ikke omsorg skjule GUD Han er dem idet de havn ideer Han
uviljer! GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[4:109] Her I være argumenterende deres vedkommende ind den verden; argumentere
GUD deres vedkommende Dagen Opstandelse? Hvem er deres advocate
[4:110] Nogen forpligter onde wrongs hans sjæl derefter implores GUD tilgivelse
grundlægge GUD Tilgi Barmhjertigest.
[4:111] Nogen fortjener synd fortjener det detriment hans egen sjæl. GUD ER
ALVIDENDE KLOGEST.
[4:112] Nogen fortjener synd derefter anklager uskyldige person thereof forpligte
blasfemi gross angreb!
[4:113] Dersom det ikke var gud grace I Hans barmhjertighed visse af dem vildlede I!
De kun vildleder de aldrig harm I ind den lille GUD SENDER DERNED JER scripture
VISDOM HAN UNDERVISE I hvad DU ALDRIG KENDTE! Indeed gud velsignelser I
er great
[4:114] Xxxx er intet gode deres private konferencer frelser de advocate velgørenhed
righteous arbejder stille fred hos den folk. Nogen gør den ind besvarelse til gud
undervisninger vi bevilge ham great recompense
[4:115] Angående ham modarbejder budet vejledningen spids ham følge troende vejen
vi forestå ham retningen han udvælger forpligte ham til Helvede; hvad usle destiny!
[4:116] GUD IKKE TILGIR IDOL TILBEDELSE VEDLIGEHOLDT DØD) HAN
TILGIR lesser ANGREB whomever HAN VILJER! Nogen afguder nogen idol GUD
haver strayed langt astray.
[4:117] De jævner tilbede kvindelige guder Ham; faktisk de kun tilbeder oprørske
djævel!
[4:118] GUD FORDØMMER HAM HAN SAGDE JEG SIKKERT REKRUTERE
BESTEMTE dele DERES TILBEDERE!
[4:119] Jeg vildlede dem jeg lokke dem jeg befale dem (forbyde ædende af vise kød
markere ørerne livestock jeg befale dem forvrænge anlæggelsen GUD. Nogen accepterer
djævelen lord GUD incurred dybe skade!
[4:120] Han lover dem lokke dem; hvad djævelen lover er nej mer end illusion!
[4:121] De incurred Helvede deres endelige bolig aldrig evade det
[4:122] Angående de tro lede righteous liv vi tilstå dem haver strømmende streams
hvori de lever permanent! Such er sandfærdige løftet GUD. Hvems utterances er
sandfærdigere end gud?
[4:123] Det ikke er ind overensstemmelse med Deres ønsker ønskerne folkene scripture
nogen forpligter onde betale for det ikke have hjælper tilhænger GUD.
[4:124] Angående de leder righteous liv mandlig kvindelige stund tro de indgår Paradis;
slightest uretfærdigheden.
[4:125] Hvem være godt guided hans religion end en forelægger totalt GUD forspring
righteous liv trosbekendelsen af Abraham monotheism? GUD UDVÆLGER Abraham
ELSKEDE KAMMERAT.
[4:126] Til GUD belongs alt himlene jorden! GUD ER FULDE KONTROL al TING.
[4:127] De konsulterer I vedrøre kvinder sir GUD oplyser jer dem idet reciterede i I
scripture! Du restituere retterne orphaned piger du snyder deres due dowries hvornår du
ønsker ægte dem du ikke skiftes fordel af dem. Retterne orphaned drenge også beskyttes
også. Du behandle forældreløsene equitably. Whatever gods du gør GUD er fully aware
thereof.
[4:128] Kvinde fornemmer undertrykkelse desertering hendes husband parret prøv
forliges deres forskelle forlig er tilfredsstillende dem. Selviskhed er menneskelige
karakterstræk og jer gøre gode lede righteous liv GUD er fully Cognizant af alt jer gøre!
[4:129] Du aldrig være equitable ind omgang med flere end ene kone nej substans
hvordan hårdere du forsøger! Derfor ikke gøre så biased angående forlade ene af dem
hængende (heller nyde ægteskab nor forlod ægte nogen eller Du korrigerer den situation
vedligeholder retmæssighed GUD er Forgiver Barmhjertigest.
[4:130] Parret beslutte rolle GUD ville forsyne for hvert af dem fra Hans bounties! GUD
ER Bounteous KLOGEST.
[4:131] Gud belongs alt himlene jorden vi enjoined på de modtog scripture I enjoined
jer du ærbødighed GUD. Du disbelieve derefter GUD belongs alt himlene jorden. GUD
ER IND nej behøve Praiseworthy.
[4:132] Gud belongs alt himlene jorden GUD er eneste Beskytteren.
[4:133] Han viljer Han annihilate jer O folk substitute others Deres sted! GUD ER
certainly able til gøre DEN.
[4:134] Nogen søger materials den verden kende at GUD possesses begge materials af
den verden Herefter. GUD ER Hearer Seer.
[4:135] O I tror du være absolut equitable observe GUD hvornår du betjener vidner
sågar jer Deres forældre Deres slægtninger! Hvorvidt anklage er rige fattige GUD skiftes
omsorg af begge! Derfor ikke biased Deres personlige ønsker! Du afviger disregard (den
commandment) derefter GUD er fully Cognizant af alt jer gøre!
[4:136] O I tror du tro ind GUD Hans bud scripture Han afslører Hans bud scripture Han
afslører indenfor den. Nogen vægrer tro ind GUD Hans engle Hans scriptures Hans bude
Sidste Dagen haver indeed strayed langt astray!
[4:137] Sikkert de tror derefter disbelieve derefter tro derefter disbelieve derefter styrt
dybere into vantro GUD ville ikke tilgi dem nor ville Han guide dem ind nogen vej
[4:138] Meddele hyklerne som de incurred smertelige gengældelse!
[4:139] De er en allierede tvivlere troende. De søger værdighed dem? al værdighed
belongs GUD alene.
[4:140] Han instruerer jer scripture du hører gud åbenbaringer mocked ridiculed du ikke
sidde dem de delve another subjekt! Anderledes du være idet skyldige idet de er. GUD
ville SAMLES HYKLERNE TVIVLERNE SAMMEN IND HELVEDE!
[4:141] De vagt du venter; du attain sejr GUD de sie (til du) Var vi ikke du? tvivlerne
får sving de sie (til dem) Gøre vi ikke side du beskytter I fra troendene? GUD ville
bedømme mellem I Dagen Opstandelse! GUD ville ALDRIG permit TVIVLERNE
prevail TROENDENE!
[4:142] Hyklerne tro de deceiving GUD Han er En leder dem på. Hvornår de enes i
Kontakten Bøn (Salat) de enes lazily. Den er de kun udfolde folkene sjældent gøre de tro
af GUD!
[4:143] De waver ind mellem heller belonging til den gruppe nor den gruppe!
Whomever GUD sender astray jer aldrig grundlægge vej guide ham!
[4:144] O I tro I ikke allierede tvivlerne troendene! Du ønsker forsyne GUD klare proof
I?
[4:145] Hyklerne forpligtes lavtliggende pit af Helvedet I grundlægge ingen hjælpes
dem!
[4:146] Kun de fortryder reformere greb hurtige til GUD hellige deres religion absolut
GUD alene tælles troendene! GUD ville VELSIGNE TROENDENE great recompense
[4:147] Hvad vilje GUD gevinst straffende jer jer blev taknemlige tro GUD ER
TAKNEMLIGE Alvidende
[4:148] GUD IKKE ligesom utterance ond sprog, PÅ NÆR EN BEHANDLES gross
URETFÆRDIGHED. GUD ER Hearer Knower.
[4:149] Dersom du arbejder retmæssighed - Enten erklære gemme - Benåde
transgression GUD er Pardoner Omnipotent
[4:150] De disbelieve GUD Hans bude søger stille distinktion GUD Hans bude sie Vi
tro ind visse forkaster visse ønske følge sti ind mellem
[4:151] De er egentlige tvivlerne. Vi tillave tvivlerne skamfulde gengældelse.
[4:152] Angående de tro ind GUD Hans bude forarbejde ing distinktion dem Han
bevilge dem deres recompense GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[4:153] Folkene scripture udfordrer du bringe dem bog himlen! De spørge Moses flere
end sie Show os GUD physically! Følgelig lyn struck dem idet konsekvens deres
dristighed. Desuden de tilbad kalven efter al miraklerne de så. Vi benådede al den. Vi
understøttede Moses dybe mirakler.
[4:154] Vi rejst Mount Sinai dem idet vi tog deres covenant Vi sie til dem Indgå lågen
humbly Vi sie til dem ikke skænde Sabbaten. Indeed vi tog dem højtidelige covenant
[4:155] (De incurred fordømmelse) krænkende deres covenant forkastende gud
åbenbaringer drab profeterne unjustly og sigende Vore forstande være stille oppe!"
faktisk GUD er Ene som forseglede deres forstandene due til deres vantro den er de
mislykkes tro men sjældent!
[4:156] (De fordømmes) disbelieving uttering Mary gross løgn!
[4:157] Og i claiming at de dræbte Messias Jesus søn Mary budet GUD. Virkelig de
aldrig dræbte ham de aldrig korsfæstede ham - De stilledes tro de gjorde. al factions
disputing ind den substans er fulde af tvivler den udstede De ikke possess viden; de kun
conjecture For vis, de aldrig dræbte ham.
[4:158] Hellere GUD rejste ham til Ham; GUD er Almægtige Klogest.
[4:159] Enhver hos den folk af scripture var required tro ind ham hans død! Dagen
Opstandelse han være vidne dem.
[4:160] Due til deres transgressions vi prohibited Jøderne gode mader brugte være
lawful i dem; også i gennemført repelling stien GUD.
[4:161] Og i praktisere åger forbødes og indtage folk pengen illicitly Vi tillave tvivlerne
dem smertelige gengældelse.
[4:162] Angående de hos dem tilfredsstillende grundlægges viden troendene de tro ind
hvad afsløredes I ind hvad afsløredes før jer! De er iagttagere af Kontakten Bønner
(Salat) givere af obligatoriske velgørenheden (Zakat;) de er troende GUD Sidste Dagen.
Vi bevilger de great recompense
[4:163] Vi inspirerer jer idet vi inspirerede Noah profeterne ham. Vi inspirerede
Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarkerne Jesus Arbejde Jonah Aaron Solomon. Vi gav
David Salmerne.
[4:164] Bude vi fortæller jer bude vi aldrig fortalte jer omkring. Gud ege til Moses
umiddelbart.
[4:165] Bude afsie gode nyhed også ligesom varsler. Dermed folkene ikke have
undskyldning hvornår de ansigt GUD efter al de bude kommer dem. GUD ER
ALMÆGTIGE KLOGEST.
[4:166] Gud føder bevidne vedrøre hvad Han afslører jer; Han afslører det Hans viden!
Englene føder bevidne også GUD suffices idet bevidne!
[4:167] Sikkert de disbelieve repel vejen GUD haver strayed langt astray!
[4:168] De disbelieve transgress GUD ville ikke tilgi dem nor ville Han guide dem ind
nogen vej
[4:169] Vejen til Helvede, hvori de abide permanent. Den er lette GUD gøre.
[4:170] O folk budet kommer I sandheden fra Deres Lord Derfor du tro Deres egen gods.
Du disbelieve derefter GUD belongs alt himlene jorden. GUD ER ALVIDENDE
KLOGEST.
[4:171] O folk scripture ikke transgress grænserne Deres religion ikke sir GUD undta
sandheden! Messias Jesus sønnen Mary var bud GUD Hans glose Han havde sende til
Mary åbenbaring Ham. Derfor du tro ind GUD Hans bude. Du ikke sie Trefoldighed. Du
afstå den Deres egen gods. GUD ER KUN EN GUD. Han forherliges; Han er adskilligt
too glorious have søn! Til Ham belongs alt himlene alt på jord! GUD suffices Lord OG
Beherske
[4:172] Messias aldrig disdain fra værende servant GUD nor would closest englene. De
som disdain fra tilbedende Ham være too arrogante forelægge Han indkaldelse dem al
indenfor Ham!
[4:173] Angående de tro lede righteous liv Han fully recompense dem brusebad dem
Hans grace Angående de disdain sving arrogante Han forpligte dem smertelige
gengældelse! De ikke grundlægge lord GUD nor savior.
[4:174] O folk proof kommer jer Deres Lord vi sender jer dybe sømærke.
[4:175] De tro ind GUD greb hurtige til Ham Han tilstå dem barmhjertighed Ham grace
guide dem Ham ind lige sti!
[4:176] De konsulterer du; sir GUD tilkendegir jer enlige personen. En omkommer ikke
forlade børn han havde søster hun får halve arven! Hun omkommer første han arver
hende hun ikke forlod børn. Xxxx var to søstre de får two-thirds arven. siblings er mænd
kvinder mandlig enes twice dele kvindelige. GUDEN dermed klarlægger jer lest du går
astray! GUD ER fully aware af al TING.
.
5- Feast (Al-Ma'edah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[5:1] O I tror du fulfill Deres covenants Permitted jer ædt er livestock frelser de især
prohibited her! Du ikke permit jagende Hajj pilgrimsfærd GUD FORORDNER whatever
HAN VILJER.
[5:2] O I tro ikke krænke rites instituted GUD nor Hellige Månederne nor dyrene bydes
nor girlanderne markerende dem nor folkene hovede for Hellige Templet (Ka bah) søge
velsignelser fra deres Lord billigelse! Tidligere du kompletterer pilgrimsfærden du jage.
Ikke provokeres aggression Deres had folk tidligere forhindrede jer fra gående Hellige
Masjid. Du cooperate substanser af retmæssighed fromhed; ikke cooperate substanser er
syndige onde. Du observe GUD. GUD ER STRENGE ind HÅNDHÆVENDE
GENGÆLDELSE!
[5:3] Prohibited i jer er dyr omkommer af sig blod kødet grise dyr tilegne til foruden
GUD! (Dyr omkommer af sig medtar de) kvælte struck genstand falde højde stangede
angreb vilde dyr! - Du frelser Deres dyr det omkommer - Dyr sacrificed altre. Også
prohibited deler kødet boldspil chance; den er vederstyggelighed. Today tvivlerne give
(udslettelsen Deres religion; ikke frygte dem frygte Mig hellere! Today jeg kompletterer
Deres religion perfektionere Min velsignelse I jeg forordner Underkastelse religionen jer.
Ene fremtvinges ved hungersnød ædt prohibited mad) uden er bevidst syndige derefter
GUD er Forgiver Barmhjertige!
[5:4] De konsulterer I vedrøre hvad er lawful dem; sie Lawful du er al gode ting hvad
trained hunde falk fange I. Du tog dem gud undervisninger! Du ædt hvad de fanger du
nævner gud navn derefter. Du observe GUD. GUD ER EFFEKTIVEST IND reckoning
[5:5] Today al gode mad stille lawful I. Maden folkene scripture er lawful i jer. Også du
ægte kyske kvinderne troendene også idet kyske kvinderne followers hidtige scripture
forsynede du betaler dem deres due dowries! Du vedligeholde kyskhed ikke forpligte
ægteskabsbrud, nor skiftes hemmelige elskere! Nogen forkaster tro al hans arbejde være
ind forfængelig Herefter han være taberne!
[5:6] O I tror hvornår du observe Kontakten Bønner (Salat) I skulle (1 vasker Deres
ansigter (2 vask Deres arme albuerne (3 wipe Deres hoveder (4 vasker Deres føder
anklerne. Du var urene due til kønslige orgasme jer bade! Du er ill rejse havde nogen
fordøjelsesfremmende udsondring urinary fecal gas havde (kønslige) kontakt kvinderne
du ikke grundlægge vande du observe tørre ablution (Tayammum) rørende rene tørre jord
derefter gnidende Deres ansigter hænder! GUD IKKE ØNSKER stille RELIGIONEN
VANSKELIGE I; HAN ØNSKER cleanse DU PERFEKTIONERE HANS
VELSIGNELSE I DU VÆRE TAKNEMLIGE.
[5:7] Mindes gud velsignelse I Hans covenant som Han covenanted I du sagde Vi hører
vi adlyder Du observe GUD GUD er fully aware af inderste tankerne!
[5:8] O I tror du være absolut equitable observe GUD hvornår du betjener vidner! Ikke
provokere Deres modstrider visse folk forpligte uretfærdighed! Du være absolut equitable
det er righteous. Du observe GUD. GUD ER fully Cognizant AF ALT JER GØRE!
[5:9] GUD LOVER DE tro LEDE righteous LIV TILGIVELSE great recompense
[5:10] Angående de disbelieve forkaste vore åbenbaringer de er dwellers Helvede!
[5:11] O I tror mindes gud velsignelser I; hvornår visse folk traktere deres hænder
aggress jer Han beskyttede du tilbageholdt deres hænder! Du observe GUD; GUD
troendene tillid.
[5:12] GUD TOG covenant BØRNENE Israel VI REJSTE DEM TOLV
PATRIARKER. Gud sagde jeg er jer lange idet du observe Kontakten Bønner (Salat)
giver obligatoriske velgørenheden (Zakat) tro ind Min bude respekt dem fortsætte til lend
GUD lån retmæssighed! Jeg derefter remittere Deres synder tilstå I into haver strømme
streams Nogen disbelieves efter den haver indeed strayed rigtig stien.
[5:13] Det var konsekvens af deres krænke covenant vi fordømte dem vi voldte deres
hjerter blive hærdede! Følgelig de tog gloserne sammenhæng disregarded visse af
commandments givet dem. Du fortsætte bevidne forræderi dem undtagende et få af dem!
Du benåde dem disregard dem! GUD ELSKER DE ER VELGØRENDE.
[5:14] Desuden fra de sagde Vi er Kristne vi tog deres covenant De disregarded visse af
commandments givet dem. Følgelig vi fordømte dem animosity had sig Dagen
Opstandelse. GUD ville DEREFTER MEDDELE DEM AF ALT DE GJORDE!
[5:15] O folk scripture vore bud kommer jer proklamere jer mange ting du gemmer
scripture benåde mange øvrige transgressions jer forpligte! Sømærke kommer jer GUD
dybe scripture.
[5:16] Med det GUD guides de søger Hans billigelse. Han guides dem stierne fred
forspring dem ydre af mørke into lyset Hans forlade guides dem ind lige sti.
[5:17] Pagans indeed er de som sir GUD er Messias sønnen Mary. Sie Som modarbejde
GUD Han willed annihilate Messias søn Mary hans mor enhver på jord? Til GUD
belongs suveræniteten af himlene jorden alt dem! Han opretter whatever Han viljer. GUD
ER Omnipotent
[5:18] Jøderne Christians sagde Vi er gud børn Hans elskede. Sie derefter Han straffer
jer Deres synder? Du være netop mennesker øvrige menneskerne Han oprettede. Han
tilgir whomever Han viljer straffe whomever Han viljer! Til GUD belongs suveræniteten
af himlene jorden alt dem til Ham er endelige destiny!
[5:19] O folk scripture vore bud kommer jer forklare ting jer efter periode af tid bude
lest du sir Vi ikke modtog nogen prædikant warner. prædikant warner have nu kommet
jer! GUD ER Omnipotent
[5:20] Tilbagekalde at Moses sie til hans folk O min folk mindes gud velsignelser I Han
udnævnede profeter jer stillede I konger bevilgede jer hvad Han aldrig bevilge nogen
øvrige folk!
[5:21] O min folk indgår hellige landet at GUD forordner du ikke rebel lest du bliver
tabere.
[5:22] De sagde O Moses xxxx er mægtige folk det vi ikke indgå det de får det. De enes
vi indgår.
[5:23] To mænd ærværdige velsignedes GUD sagde Netop indgå lågen! Du netop indgår
det du sikkert prevail Du stole GUD du er troende.
[5:24] De sagde O Moses vi aldrig indgå det længes idet de er det! Derfor gå! - I Deres
Lord - Og udkæmpe! Vi sidder rigtig her.
[5:25] Han sagde Min Lord jeg kun kontrollere min boder. Så tillade os rolle selskab
wicked folkene!
[5:26] Han sagde Fremover det forbydes dem fyrre år der de strejfe jorden aimlessly.
Ikke grieve such wicked folk!
[5:27] Reciterer dem sande historien Adam's to sønner. De stillede byde det
accepteredes ene af dem ikke fra øvrig Han sagde jeg sikkert dræbe jer. Han sagde GUD
accepterer kun fra de righteous.
[5:28] Du trakterer Deres hånd dræber mig jeg ikke trakterer min hånd dræbe jer. I jeg
ærbødighed GUD Lord universet.
[5:29] Jeg vil jer ikke mig bjørn min synde Deres synde derefter du slutning dwellers
Helvede! Such er requital overtræderne.
[5:30] Hans ego provokere ham into dræbende hans boder! Han dræbte ham ende
taberne.
[5:31] GUD DEREFTER SENDTE RAVN RIDSE JORDEN UNDERVISE HAM
HVORDAN BEGRAVE HANS BODER LIG! Han sagde Ve mig; jeg mislykkedes være
idet intelligente idet den ravn begrave min boder lig. Han blev ride samvittighedsnag!
[5:32] Fordi af den vi forordnede Børnene Israel som nogen en mord nogen person ikke
forpligtede mord horrendous forbrydelser være idet han murdered al folkene! Nogen
skåner liv være idet han skånede livene al folkene. Vore bude gik dem klar proofs
åbenbaringer fleste af dem efter al den fremdeles transgressing.
[5:33] Retfærdige gengældelsen de udkæmper GUD Hans bud forpligte horrendous
forbrydelser være dræbes korsfæstede have deres hænder føder skære alternate sider
forvist landet! Den er ydmyge dem ind den liv derefter de lide fjerneste ond gengældelse
Herefter
[5:34] Fritog er de fortryder før du overvinder dem! Du kende at GUD er Forgiver
Barmhjertigest.
[5:35] O I tror du ærbødighed GUD søger vejene betyde Ham stræber Hans volde at du
lykkes!
[5:36] Certainly de disbelieved de possessed alt jord sågar twice idet mere bød det idet
løsesum skåne dem gengældelsen Dagen Opstandelse det ikke accepteres dem; de
incurred smertelige gengældelse!
[5:37] De ville udgang Helvede alas de aldrig udgang therefrom deres gengældelse er
evige.
[5:38] Tyven mandlig kvindelig du markere deres hænder afstraffelserne deres
forbrydelse og betjene eksempel GUD. GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[5:39] Dersom ene fortryde efter forpligtende den forbrydelse reformerer GUD indfrir
ham! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[5:40] Du ikke kender at GUD gøre possesses suveræniteten af himlene jorden? Han
straffer whomever Han viljer tilgi whomever Han viljer! GUD ER Omnipotent
[5:41] O I bud ikke bedrøves de fremskynder disbelieve hos de sir Vi tror deres gabe
mens deres hjerter ikke tror! Hos Jøderne visse lytte til løgne. De lytte til folk aldrig
traffes I som forvrængte gloserne sammenhæng derefter sagde du gives den acceptere det
I gives noget forskellige beware Whomever GUD viljer bortlede du gøre intet hjælp ham
GUD! GUD IKKE ØNSKER cleanse DERES HJERTER. De incurred ydmygelse ind den
verden ind Herefter de lide forfærdelige gengældelse.
[5:42] De er upholders løgne spisere illicit earnings De kommer jer bedømme dem du
bedømme dem I disregard dem! Du udvælger disregard dem de ikke harm jer ind den lille
Dersom I dommer dem du bedømme equitably. GUD ELSKER DE ER equitable.
[5:43] Hvorfor de spørger jer gøre dommer dem hvornår de haver Torahen indeholde
gud lov de udvalgte disregard det? De ikke er troende.
[5:44] Vi sender Torahen indeholde vejledning lyse. Ruling ind overensstemmelse med
det var Jødiske profeterne også ligesom rabbinerne præsterne idet dikterede dem ind gud
scripture idet bevidnede dem! Derfor ikke ærbødighed menneskelig beings; du
ærbødighed Mig hellere! Ikke handle væk Min åbenbaringer billige pris! De ikke regel
ind overensstemmelse med gud åbenbaringer er tvivlerne.
[5:45] Og vi forordnede dem det den livet livet øjet øjet næsen næsen øret øret tanden
tanden ækvivalente personskade nogen personskade. Ene fortabe hvad er ham
velgørenhed det sone hans synder. De ikke regel ind overensstemmelse med gud
åbenbaringer er de unjust.
[5:46] Efterfølgende til dem vi sendte Jesus sønnen Mary bekræftende hidtige scripture
Torahen! Vi gav ham Evangeliet indeholde vejledning lyse bekræftende hidtige scriptures
Torahen augmenting dens vejledning og lyse oplyse de righteous!
[5:47] Folkene af Evangeliet regel ind overensstemmelse med gud åbenbaringer therein.
De ikke regel ind overensstemmelse med gud åbenbaringer er de wicked.
[5:48] Derefter vi afslørede jer den scripture truthfully bekræftende hidtige scriptures
superseding dem! Du regel dem ind overensstemmelse med gud åbenbaringer ikke følge
deres ønsker de differ fra sandheden kom jer! I hvert af I vi forordner love forskellige
rites. Havde GUD willed Han stille jer ene congregation! Han dermed lægger jer prøven
åbenbaringerne Han giver hvert af I. Du kappes retmæssighed. Til GUD er Deres
endelige destiny - al af I - Derefter Han meddele jer af alt du disputed
[5:49] Du regel dem ind overensstemmelse med gud åbenbaringer til jer. Ikke følge
deres ønsker beware lest de bortleder jer visse af gud åbenbaringer jer! Dersom de sving
derefter kende at GUD viljer straffe dem i visse af deres synder! Indeed mange folk er
wicked.
[5:50] Er det loven dagene uvidenhed de søge uphold? Hvems lov er godt end gud de
attained certainty?
[5:51] O I tror ikke tage vise Jøder Christians allierede; de være allierede af ene another
De hos jer allierede de belong dem! GUD IKKE guide OVERTRÆDERNE.
[5:52] Du se de havn tvivle deres hjerter fremskynde sammenvokse dem sigende Vi
frygt lest vi besejres. Maj GUD bringer sejr befaling Ham volder dem beklagelse deres
hemmelige tanker!
[5:53] Troendene derefter sie Er de samme folk som sværgede GUD solemnly de var I?
Deres arbejder nullified de er taberne.
[5:54] O I tror du revert Deres religion derefter GUD ville substitute Deres placere folk
der Han elsker som elske Ham! De være venlige troendene stern tvivlerne stræbe
forårsagen GUD uden frygt nogen blame Such er gud velsignelse; Han bestows det
whomever Han viljer. GUD ER Bounteous Alvidende
[5:55] Deres egentlige allierede er GUD Hans bud troendene observe Kontakten Bønner
(Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat) de bov derned!
[5:56] De allierede GUD Hans bud de tro belong gildet GUD; absolut de er sejrherrerne!
[5:57] O I tror ikke befriend de recipients hidtige scripture mock latterliggørelse Deres
religion nor skulle du befriend tvivlerne! Du ærbødighed GUD du er virkelig troende.
[5:58] Hvornår du benævne til Kontakten Bønner (Salat) de mock latterliggørelse det.
Den er de er folk som ikke forstå!
[5:59] sie O folk scripture du ikke hader os vi tro ind GUD ind hvad afsløredes os ind
hvad afsløredes indenfor os, og fleste af jer ikke er righteous?
[5:60] Sie Lade mig fortælle I er ond seværdighed GUD de fordømmes GUD incurring
Hans wrath indtil Han stillede dem (idet despicable idet aber grise idolet tilbedere! De er
fjerneste værre fjernestere rigtig stien.
[5:61] Hvornår de kommer jer de sir Vi tror jævne de være fuld af vantro hvornår de
indgik de er fulde af vantro hvornår de forlader. GUD ER fully aware af ALT DE
GEMME.
[5:62] Du ser mer af dem readily forpligtende onde transgression æde fra illicit earnings
Usle indeed er hvad de gøre.
[5:63] Dersom kun rabbinerne præsterne enjoin dem deres syndige utterances illicit
earnings Usle indeed er hvad de forpligte.
[5:64] Jøderne sågar sagde gud hånd tied Det er deres hænder tied derned. De
fordømmes i uttering such blasfemi! Hellere Hans hænder er vide åbne spending idet Han
viljer. For vis, Deres Lord's åbenbaringer til jer volde mer af dem styrt dybere into
transgression vantro! Følgelig vi forpligter dem animosity had sig Dagen Opstandelse.
Nårsomhelst de ignite flammerne krig GUD lægge dem! De strejfer jorden wickedly
GUD uvilje evildoers.
[5:65] Kun folkene scripture tro lede righteous liv vi derefter remittere deres synder
tilstå dem into haver fryd!
[5:66] Kun de uphold Torahen Evangeliet hvad sendes derned dem her deres Lord de
være showered med velsignelser fra above dem beneath deres føder! Visse af dem er
righteous mer af dem er evildoers.
[5:67] O I bud afsie hvad afsløres jer Deres Lord - indtil jer gøre du ikke afsir Hans
meddelelse! - Og GUD ville beskytter jer folkene. GUD IKKE guide disbelieving
FOLKENE.
[5:68] sie O folk scripture du ikke haver grundlag du uphold Torahen Evangeliet hvad
sendes derned jer her Deres Lord For sandelig de åbenbaringer fra Deres Lord volde mer
af dem styrt dybere into transgression vantro! Derfor ikke syner sorry disbelieving
folkene.
[5:69] Sikkert de tror de er Jødiske forvandle Christians; nogen af dem som (1) tro ind
GUD (2) tro ind Sidste Dagen (3) leder righteous liv haver intet frygte nor ville de grieve
[5:70] Vi tager covenant Børnene Israel vi sende til dem bude. Nårsomhelst bud gik
dem noget de disliked visse af dem de forkastede visse de dræbte.
[5:71] De tanke de ikke tested de dreje blinde døve derefter GUD indfriede dem derefter
mer af dem dreje blinde døve igen GUD ER Seer AF ALT DE GØRE.
[5:72] Pagans indeed er de som sir GUD er Messias søn Mary. Messias sagde O Børn
Israel du tilbede GUD; min Lord Deres Lord Nogen sætte nogen idol GUD GUD
forbyder Paradis ham hans destiny er Helvede. wicked ikke have hjælpere!
[5:73] Pagans indeed er de som sir GUD er tredje af trefoldighed. Xxxx ikke er gud
undta ene guden! De afstår fra sigende den de disbelieve dem incur smertelige
gengældelse!
[5:74] De ikke fortryder GUD Would spørge Hans tilgivelse? GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[5:75] Messias søn Mary være nej mer end bud budene ham hans mor var helgen. Begge
af dem brugte ædt maden! Notere hvordan vi forklarer åbenbaringerne dem notere
hvordan de fremdeles afviger!
[5:76] Sie du tilbede GUD magtesløse idoler som heller harm I kunne nor gavne I?
GUD ER Hearer Alvidende
[5:77] sie O folk scripture ikke transgress grænserne Deres religion sandheden ikke
følge opinions af folk som gå astray vildlede mængder folk; de er fjerneste astray rigtig
stien!
[5:78] fordømme være de disbelieved Børnene Israel tungen David Jesus sønnen Mary.
Den de disobeyed transgressed
[5:79] De ikke enjoin en another fra forpligtende onde! Usle indeed er hvad de gjorde.
[5:80] Du se mer af dem allying de disbelieve! Usle indeed er hvad deres hænder sender
væk deres sjæle. GUD ER VREDE DEM FØLGELIG DE abide permanent
GENGÆLDELSE.
[5:81] Havde de tro ind GUD profeten ind hvad afsløredes ham her de ikke befriended
dem! mer af dem er onde.
[5:82] Du grundlægge som værst fjenderne troendene er Jøderne idolet tilbedere. I
grundlægge den closest folkene venskab troendene er de sir Vi er Kristne. Den er de have
præster munke dem de ikke er arrogante.
[5:83] Hvornår de hører hvad afsløredes budet I se deres øjne oversvømme med tårer
ligesom de anerkender sandheden therein de sir Vore Lord vi tror så tælle os vidnerne!
[5:84] Hvorfor vi ikke tro ind GUD sandheden kommer os håber vore Lord tilstå os
righteous folkene?
[5:85] GUD BELØNNER DEM SIGENDE DEN; HAN tilstå DEM HAVER
STRØMMENDE streams De abide therein permanent. Such er belønningen i de
righteous.
[5:86] Angående de disbelieve forkaste vore åbenbaringer de er dwellers Helvede!
[5:87] O I tror ikke prohibit gode ting stilles lawful GUD ikke aggress; GUD uvilje
angriberne!
[5:88] Og æder godset lawful ting at GUD haver forsyne for I! Du ærbødighed GUD ind
der jer er troende.
[5:89] GUD IKKE HOLDER JER ANSVARLIGE I mere utterance EDER; HAN
HOLDER JER ANSVARLIGE I DERES EGENTLIGE HENSIGTER. Du krænker ed du
sone fodrende ti fattige folk fra samme mad du byder Deres egen familie eller
beklædende dem freeing slave! Du ikke afford den derefter du faste tre dage. Den er
afsoningen krænkende ederne du sværge keep Du fulfill Deres eder. GUD DERMED
FORKLARER HANS ÅBENBARINGER JER DU VÆRE TAKNEMLIGE.
[5:90] O I tror intoxicants hasardspil altrene idoler boldspillene af chance være
vederstyggeligheder djævelen; du undlade dem som du lykkes.
[5:91] Djævelen vil provokere animosity had I gennem intoxicants hasardspil til
distrahere I fra mindes GUD fra observing Kontakten Bønner (Salat)! Du derefter afstå?
[5:92] Du adlyde GUD I adlyde budet beware Du sving derefter kende som eneste
pligten vore bud er afsie meddelelsen efficiently!
[5:93] De tro lede righteous liv ikke føder skyld ædende nogen mad så lange ligesom de
observe commandments tro lede righteous liv derefter vedligeholde deres fromhed tro
fortsætter observe fromhed retmæssighed! GUD ELSKER DE righteous.
[5:94] O I tro GUD ville prøve I visse boldspil indenfor når af Deres hænder Deres pile
pilgrimsfærd). GUD DERMED SKELNER DE JER observe HAM DERES
PRIVATLIV. De transgress efter den incurred smertelige gengældelse.
[5:95] O I tror ikke dræbe nogen boldspil pilgrimsfærd! Nogen dræber nogen boldspil
på formål, hans bøde være et antal af livestock dyr er ækvivalente til boldspil dyrene han
dræbte. Bedømmelsen sættes to equitable folk jer. De stille sandelig at offerings når Ka
bah. Anderledes han expiate fodrende fattige folk ækvivalente faste sone hans angreb!
GUD BENÅDER ANGREB. Dersom nogen tilbagekomst til such angreb GUD ville
hævne det! GUD ER ALMÆGTIGE HÆVNER.
[5:96] al fisk hav være stille lawful du ædt! During pilgrimsfærd den maj forsyne for I
during Deres journey Du ikke jage pilgrimsfærden. Du ærbødighed GUD der du
summoned
[5:97] GUD UDNÆVNER Ka bah HELLIGE Masjid VÆRE TILFLUGTSTED
FOLKENE OGSÅ HELLIGE MÅNEDERNE offerings HELLIGE Masjid)
GIRLANDERNE MARKERENDE DEM! Du kende den GUD vide alt ind himlene
jorden og at GUD er Alvidende.
[5:98] Kende at GUD er strenge ind håndhævende gengældelse GUD Tilgir
Barmhjertigest!
[5:99] Eneste pligten budet er afsie meddelelsen GUD vide alt du erklære alt du
gemmer.
[5:100] Proklamere ond gode være ikke samme jævne dersom overfloden onde majen
imponerer jer! Du ærbødighed GUD (jævne du er minoriteten) O I possess intelligens
som du lykkes.
[5:101] O du tror ikke spørge omkring substanser afslørede jer prematurely smerte I! Du
spørge omkring dem lyse af Quran de blive tydelige til jer. GUD BEVIDST
OVERSIVER DEM. GUD ER Forgiver Clement
[5:102] Others I spørger samme spørgsmål, derefter blev tvivlerne therein!
[5:103] GUD IKKE prohibit livestock begets VISE KOMBINATIONER AF males
females nor livestock FRIGJORDTE VED ED nor EN begets TO males RÆKKE nor
TYREN SOM FÆDRE TI. Er tvivlerne opfandt such løgne GUD. Fleste af dem ikke
forstår.
[5:104] Hvornår de fortælles Komme til hvad GUD afslører budet de sie Hvad vi
grundlagde vore forældre gørende er sufficient os. Hvad dersom deres forældre kendte
intet ikke guided
[5:105] O I tror du bekymre kun ca. Deres egen necks others går astray de ikke smerte I
idet længes idet du guided Til GUD er Deres ultimate destiny al af jer derefter Han
meddele jer af alt du gjorde.
[5:106] O I tror bevidnende vilje hvornår en af jer omkommer gøre to equitable folk jer!
Du færdes derefter to others gøre de bevidnende! Efter observing Kontakten Bøn (Salat)
lade vidnerne sværger GUD mildne Deres tvivl Vi ikke bruge den attain personlige
gevinst jævne testatoren er beslægtet til os! Nor ville vi gemmer gud vidnesbyrd.
Anderledes vi være syndere.
[5:107] Vidnerne grundlægge være skyldige af bias derefter to others spørges tage deres
steder! Udvælge to personer victimized først vidner lade dem sværge GUD Vore
vidnesbyrd er sandfærdigere end deres vi ikke biased Anderledes vi være overtrædere.
[5:108] Den er apt tilskynde ærlige vidnesbyrd deres rolle frygte som deres ed være
disregarded den af hidtige vidnerne! Du observe GUD lytte GUD IKKE guide DE
wicked.
[5:109] Dagen komme hvornår GUD ville indkaldelse budene spørger dem Hvordan var
besvarelsen jer? De sie Vi ikke have viden! Du er Knower al hemmeligheder.
[5:110] GUD ville SIE O JESUS SØN Mary mindes MIN VELSIGNELSER I DERES
MOR! Jeg understøttede jer Hellige Ånden muliggøre du tale til folkene krybben også
ligesom voksen! Jeg underviste jer scripture visdom Torahen Evangeliet. Tilbagekalde at
du oprettede fra ler forme fugl Min forlade derefter pustede det det blev levende fugl Min
forlade Du lægede blænde spedalske Min forlade genoplivede afdødt Min forlade
Tilbagekalde jeg beskyttede jer Børnene Israel ville smerte I dybe miraklerne du
udfoldede dem! Tvivlerne dem sagde ‘Den er tydeligvis trylleri. '
[5:111] Tilbagekalde jeg inspirerede disciplene ‘Du tro ind Mig Min bud ' De sagde ‘Vi
tro føde bevidne vi er submitters '!
[5:112] Tilbagekalde at disciplene sagde O Jesus søn Mary kunne Deres Lord sender os
feast himlen? Han sagde Jer ærbødighed GUD du er troende!
[5:113] De sagde Vi ønsker ædt fra det, reassure vore hjerte kende for sandelig den du
fortæller os sandheden! Vi betjene vidner thereof.
[5:114] Sagde Jesus sønnen Mary Vore gud vore Lord sende derned os feast himlen!
Lade det bringer tilstrækkeligt hvert enhvere en af os tegn fra Jer! Forsyne for os; Du er
god Familieforsørgeren!
[5:115] GUD SAGDE JEG SENDER DET derned Nogen hos jer disbelieves den jeg
straffe ham idet jeg aldrig straffede nogen eller
[5:116] GUD ville SIE O JESUS SØN Mary GJORDE DU sie til FOLKENE ‘STILLER
mig MIN mor IDOLER GUD? ' HAN SIE I FORHERLIGES! Jeg ikke utter hvad ikke
var omgående Havde jeg sagde det Du allerede kende det! Du kender min tanker jeg ikke
kende Deres tanker! Du kender al hemmelighederne.
[5:117] Jeg fortalte dem kun hvad Du befalede mig sie ‘Du tilbede GUD min Lord
Deres Lord ' jeg var vidne dem idet længes idet jeg leve dem. Hvornår Du afsluttede min
liv jord Du blev Watcher dem. Du bevidner al ting.
[5:118] Du straffer dem de er Deres bestanddele. Du tilgir dem Jer er Almægtige
Klogest.
[5:119] GUD ville PROKLAMERE DEN ER DAG HVORNÅR SANDFÆRDIGE
VILJEN FRELSES DERES truthfulness. DE TRÆNGER HAVER STRØMMENDE
streams De abide therein permanent. GUD BEHAGES DEM DE BEHAGES HAM! Den
er greatest triumfen.
[5:120] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden alt ind dem Han er
Omnipotent
.
6- Livestock (Al-An'am)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[6:1] Ros er GUD oprettede himlene jorden stille mørket lyset. De disbelieve ind deres
Lord fortsætter afvige.
[6:2] Han er En oprettede jer mudder derefter forudbestemte Deres liv snurrede liv
snurrede den kendes kun til Ham! Du fortsætter tvivle!
[6:3] Han er ene GUDEN himlene jorden. Han kender Deres hemmeligheder Deres
erklæringer Han kender alt du fortjener.
[6:4] Nej substans hvad art af proof komme dem deres Lord de sving fra det, modvilje.
[6:5] Siden de forkastede sandheden hvornår det kom dem de incurred konsekvenserne
deres heedlessness.
[6:6] De ikke ser hvordan mer generationer dem vi annihilated Vi etablerede dem jord
flere end vi gøre jer vi showered dem velsignelser storsindet vi forsynede dem
strømmende streams Vi derefter annihilated dem deres synder vi substituted another
generation deres sted.
[6:7] Sågar vi sendte dem fysiske bog skrevne på papir, de rørte det deres hænder de
disbelieved sie Den er nej mer end dygtige trylleri.
[6:8] De også sagde kun engel komme ham! Havde vi sendte engel hele substansen
afsluttes de nej lang respited
[6:9] Havde vi sendte engel vi sende ham formen mand vi kept dem netop idet
forvirrede idet de forvirres nu!
[6:10] Bude I ridiculed Er de mocked dem led konsekvenserne af deres ridiculing!
[6:11] Sie Strejfe jorden noterer konsekvenserne rejectors!
[6:12] Sie, "Til der belongs alt himlene jorden? Sie, "Til GUD. Han forordner
barmhjertighed er Hans attribut! Han sikkert indkaldelse jer al Dagen Opstandelse er
uundgåelige. En taber deres sjæle er de disbelieve.
[6:13] Til Ham belongs alt dvæler ind natten dagen! Han er Hearer Knower.
[6:14] sie Skulle jeg accepterer GUD idet Lord Behersker hvornår Han er Initiator af
himlene jorden Han fodrer ikke fodres? Sie jeg befales mest helliges submitter ikke er
idol tilbeder. '!
[6:15] sie jeg frygt dersom jeg disobeyed min Lord gengældelsen awesome dag.
[6:16] Whoever skånes (gengældelsen) den dag attained Hans barmhjertighed! Den er
greatest triumfen.
[6:17] Gud rører jer modgang ingen afløse det undtar Han. Og dersom Han rører jer
velsignelse Han er Omnipotent
[6:18] Han er Supreme Hans væser. Han er mest Kloge Cognizant
[6:19] Sie Hvis vidnesbyrd er greatest? Sie guden! Han er vidnet mig jer den den Quran
inspireres mig prædike det jer whomever det nå! Indeed du føder bevidner xxxx er øvrige
guder GUD. Sie jeg ikke vidner idet du gør; xxxx er kun en gud jeg disown Deres
idolatry!
[6:20] De vi giver scripture anerkender den ligesom de anerkender deres egen børn. En
taber deres sjæle er de ikke tror.
[6:21] Hvem ondere end en er løgne GUD forkaste Hans åbenbaringer? Overtræderne
aldrig lykkes.
[6:22] Dagen hvornår vi indkaldelse dem al vi spørger idolet tilbedere ville idolerne I er
sætte
[6:23] Deres katastrofale besvarelse være GUD vore Lord vi aldrig var idol tilbedere.
[6:24] Notere hvordan de lied til sig og hvordan idolerne de opfandt forladt dem!
[6:25] Visse af dem lytte til I vi placerer slør deres hjerter forhindre dem forstående
døvhed ind deres ører! Dermed nej substans hvad art af proof de ser de ikke tro! Dermed
hvornår de kommer argumentere jer tvivlerne sir De er tales fortiden!
[6:26] De repel others fra den (Quran) idet de ophold væk fra det, derfor de kun
tilintetgør uden perceiving!
[6:27] Kun du se dem hvornår de ansigt hellfire! De sie derefter Ve til os. ohio vi ønske
vi gå aldrig forkaste vore Lord's åbenbaringer sammenvokse troendene!
[6:28] Faktisk (de kun sir den deres hemmeligheder exposed De gå de forpligte netop
samme forbrydelserne. De er løgnere.
[6:29] De sir (subconsciously) Vi leve kun den liv; vi ikke resurrected
[6:30] Du kun se dem hvornår de står deres Lord Han sie Er den ikke sandheden? De sie
Ja vore Lord Han sie Du incurred gengældelsen Deres vantro.
[6:31] Tabere indeed er de disbelieve træffendes GUD Timen kommer dem brat derefter
sie Vi deeply beklagelse spildende vore liv ind den verden. De bære loads deres synder
deres bakke hvad usle load
[6:32] Livet den verden er nej mer end illusion forfængelighed stund boligen Herefter er
fjerneste godt i de righteous. Du ikke forstår!?
[6:33] Vi kender at du bedrøves hvad de sie Du kende at det ikke er jer som de
forkaster; det er gud åbenbaringer den wicked disregard
[6:34] Bude I forkastes de bestemt persevered ind den ansigt af forkastelse. De
persecuted vore sejr kom dem. Such er gud system aldrig skifte. Historien Min bude
dermed sætter præcedenserne jer.
[6:35] Deres forkastelse enes være too mere jer jer kende den jævne du gravede tunnel
jorden klatrede stige himlen producerede mirakel dem (de destillationsapparat ikke tro)!
Havde GUD willed Han guided dem unanimously! Derfor ikke forholde ligesom
uvidende en!
[6:36] Eneste en til svare er de lytter! GUD resurrects afdødt DE SLUTTELIGT
tilbagekomst HAM.
[6:37] De sagde kun vise tegn komme ham hans Lord Sie GUD er able til sender tegn
fleste af dem ikke kende!
[6:38] al væserne jord al fuglene flyve med vinger være samfund jer. Vi ikke forlod
noget den bog. Til deres Lord al de væser summoned
[6:39] De forkaster vore proofs er døve stumme ind totale mørke. Whomever GUD
viljer Han sender astray whomever Han viljer Han leder lige sti.
[6:40] Sie Hvad dersom gud gengældelse kom jer Timen kom jer du implore GUD du er
sandfærdige?
[6:41] Begribeligheden er kun Ham jer implore Han svarer Deres bøn dersom Han viljer
du glemmer Deres idoler!
[6:42] Vi sender (bude) samfund I vi lægge dem til prøven gennem modgang hardship
de implore
[6:43] Dersom kun de implored hvornår vore prøve hjemsøge dem! Hellere deres hjerte
hærdedes djævelen pryde deres arbejder deres øjne.
[6:44] Hvornår de dermed disregard meddelelsen givet dem vi åben i dem lågerne af alt.
Derefter netop idet de jubler ind hvad gaves dem vi straffer dem brat; de bliver utterly
stunned
[6:45] wicked være dermed annihilated Ros er GUD Lord universet.
[6:46] Sie Hvad dersom GUD skiftes væk Deres forhør Deres eyesight forsegle Deres
forstande; der gud GUD restituere de du? Noterer hvordan vi forklarer åbenbaringerne
notere hvordan de fremdeles afviger!
[6:47] Sie Hvad dersom gud gengældelse kom jer brat efter kundgørelse det ikke wicked
hvem er incur tilintetgørelse?
[6:48] Vi ikke sender budene deliverers gode nyhed også ligesom warners. De tro
reformere haver intet frygte nor ville de grieve
[6:49] Angående de forkaster vore åbenbaringer de incur gengældelsen deres
wickedness.
[6:50] sie jeg ikke sie til jer som jeg possess skatterne GUD. Nor gøre jeg kender
fremtiden! Nor gøre jeg sie til jer jeg er engel! Jeg blot følger hvad afsløret mig. Sie er Er
blinde samme idet seer? Du ikke reflekterer?
[6:51] Og prædike den (Quran) til de ærbødighed summoning deres Lord - De haver
ingen Ham idet Lord og Beherske nor intercessor! - Den de attain frelsning.
[6:52] Ikke afskedige de implore deres Lord dag og nat, helligende Ham alene! Du ikke
er ansvarlige i deres reckoning nor er de ansvarlige i Deres reckoning Du afskediger dem
du være overtræder.
[6:53] Vi dermed prøve folkene ved hvert øvrig lade dem sie (mockingly) Er de folkene
os velsignet GUD? er Er GUD ikke aware af taknemlig en?
[6:54] Hvornår de tro ind vore åbenbaringer kommer jer du sie Salmun ‘Alaykum (Fred
er jer). Deres Lord forordner barmhjertighed er Hans attribut. Dermed nogen hos jer
forpligter transgression uvidenhed fortryde thereafter reformere derefter Han Tilgir
Barmhjertigest!
[6:55] Vi dermed forklarer åbenbaringerne punkt vejene af de wicked.
[6:56] sie jeg forbydes fra tilbedende hvad du tilbeder GUD. Sie jeg ikke følge Deres
opinions! Anderledes jeg gå astray ikke guided
[6:57] sie jeg haver solid proof fra min Lord du forkaster det! Jeg ikke kontrollerer
gengældelsen du udfordrer mig bringe! Bedømmelse belongs GUD alene. Han narrates
sandheden Han er bedst dommeren.
[6:58] Sie Dersom jeg kontrollerede gengældelsen du udfordrer mig bringe hele
substansen afsluttes længes ago! GUD vide TILFREDSSTILLENDE SOM wicked være
[6:59] Med Ham er nøglerne al hemmeligheder; ingen kende dem Han! Han kender alt
på land havet. Ikke blad falder Hans viden. Nor er der korn dybene jorden. Nor er der
noget våd udtørre den ikke registreres dybe rekord!
[6:60] Han er En lægger jer til død natten vide jævne mindst af Deres handlinger dagen.
Han resurrects jer enhvere formiddag Deres liv snurrede opfylde derefter Ham er Deres
ultimate tilbagekomst. Han derefter meddele jer af alt du gjorde.
[6:61] Han er Supreme Hans væser Han udnævner bevogte beskytte jer! Hvornår
udnævne tid død kommer nogen af jer vore bude lægger ham død uden forsinkelse.
[6:62] Derefter enhver returneres GUD deres retmæssige Lord Beherske Absolut Han er
ultimate dommeren; Han er mest accurate Reckoner.
[6:63] Sie Som frelse jer mørket af landet havet? Du implore Ham højlydt secretly Han
frelser os den tid vi være eternally taknemlige!
[6:64] Sie GUD frelser jer den tid, øvrige tid også derefter du destillationsapparat sætte
idoler Ham!
[6:65] sie Han er certainly able til hælde upon I gengældelse fra above I fra beneath
Deres føder! Han dele jer factions have du smager hvert others' tyranni! Notere hvordan
vi forklarer åbenbaringerne de forstå!
[6:66] Deres folk forkaster den sågar det er sandheden. sie jeg er formynder hen jer.
[6:67] Enhvere profeti her komme vedtage du ville sikkert grundlægge ydre!
[6:68] Dersom du ser de mock vore åbenbaringer du undlade dem de delve into another
subjekt. Djævelen volder du glemme derefter jer mindes gøre ikke sidde such onde folk!
[6:69] righteous være ikke ansvarlige utterances af de folk det hjælpes påminde dem;
måske de frelses.
[6:70] Du disregard de tager deres religion ind forfængelig idet er sociale funktion totalt
absorberet ind den worldly liv. Påminde den (Quran) lest sjæl lide konsekvenserne dens
onde earnings Det haver ingen GUD Lord og Beherske nor intercessor! Det byde nogen
art af løsesum det ikke accepteres! De lider konsekvenserne onde arbejderne de fortjener;
de incurred hellish drinks smertelige gengældelse deres vantro.
[6:71] sie vi implore GUD Skulle hvad ikke possesses magt gavne os smerte os sving
vore hæle GUD guided os? Derefter vi sammenvokse de possessed djævlene rendered
utterly forvirrede stund deres kammerater forsøger frelse dem ‘Bliver os omgående stien '
Sie gud vejledning er rigtig vejledningen! Vi befales forelægge Lord universet!
[6:72] Til observe Kontakten Bønner (Salat) til ærbødighed Ham - Han er Ene indenfor
der jer summoned reckoning
[6:73] Han er En oprettede himlene jorden truthfully. Nårsomhelst Han sir Er det være!
Hans glose er absolutte sandheden. al suverænitet belongs til Ham dagen hornet pustes!
Knower af al hemmeligheder erklæringer Han er mest Kloge Cognizant
[6:74] Tilbagekalde at Abraham sie til hans far Azar Hvordan du tilbede statuer guder?
Jeg ser den I Deres folk går langt astray.
[6:75] Vi udfoldede Abraham vidunderne af himlene jorden velsignede ham certainty:
[6:76] Hvornår natten falde han save skinne planet. Maybe den er min Lord han sagde.
Hvornår det forsvandt han sagde jeg ikke ligesom (guder) forsvinder.
[6:77] Hvornår han så månen stige han sagde Maybe den er min Lord Hvornår det
forsvandt han sagde min Lord guides mig jeg være strayers.
[6:78] Hvornår han så solen stige han sagde Den være min Lord Den er størst. hvornår
det sætter han sagde O min folk jeg denounce Deres idolatry.
[6:79] Jeg helliger absolut En initiated himlene jorden; jeg aldrig være idol tilbeder.
[6:80] Hans folk argumentere ham. Han sagde Gøre du argumenterer mig GUD Han
guided mig? Jeg ikke haver frygte af idolerne du sætte Intet hænde mig på nær min Lord
viljer det. Min Lord's viden encompasses al ting. Du ikke tager heed
[6:81] Hvorfor jeg frygte Deres idoler? Er jer være ræde siden jer tilbede GUD idoler er
utterly magtesløse hjælpes jer! Hvilke side er fortjenstfuldere af security dersom du
kender?
[6:82] De tro ikke forurene deres tro idol tilbede trænge perfekte security de jo guided
[6:83] Such var vore argument der vi understøttede Abraham hans folk. Vi exalt
whomever vi gøre det højeste ranger. Deres Lord er Klogest Alvidende
[6:84] Vi bevilgede ham Isaac Jacob vi guided begge af dem! Ligeledes vi guided Noah
indenfor den, hans efterkommere (vi guided David Solomon Arbejde Joseph Moses
Aaron. Vi dermed belønner de righteous.
[6:85] Også Zachariah John Jesus Elias al var righteous.
[6:86] Ismail Elisha Jonah Lot; hvert af DE VI SKELNEDE al FOLKENE.
[6:87] Fra deres forfædre deres efterkommere deres siblings vi udvalgte mange vi
guided dem lige sti.
[6:88] Such er gud vejledning der Han guides whomever Han udvælger Hans servants.
nogen af dem faldt idolatry deres arbejder nullified
[6:89] De var de en vi giver scripture visdom prophethood. De folk disbelieve vi
substitute others deres sted nye folkene ikke være tvivlere.
[6:90] De er en guided ved GUDEN; du guided deres footsteps! sie jeg ikke spørge jer
nogen lønning. Den er meddelelse al folkene.
[6:91] De aldrig valued GUD idet Han valued Dermed de sagde GUD ikke afslører
noget nogen menneskelig være Sie Som derefter afslørede scripture Moses bragte lyse
vejledning folkene? Du lægger det derned på papir proklamere det mens gemmende et lot
af det! Du undervistes hvad du aldrig kendte - I Deres forældre. Sie GUD (er Ene som
afslørede det) derefter forlade dem deres heedlessness spillende!
[6:92] Den too er velsigne scripture vi afslører bekræftende hidtige scriptures som du
advare mest vigige samfund al de omkring det. De tro ind Herefter tro ind den (scripture)
observe Kontakten Bønner (Salat).
[6:93] Som er ondere end ene som fabricates ligge tillægge dem GUD sie jeg modtar
guddommelige inspiration hvornår ing such inspiration gaves ham sie jeg skrive samme
idet gud åbenbaringerne? kun du se overtræderne død! Englene trakterer deres hænder til
dem talemåde Lade gå af Deres sjæle. Today du incurred skamfulde gengældelse i
talemåde GUD sandheden og værende too arrogante acceptere Hans åbenbaringer.
[6:94] Du komme os individer netop idet vi oprettede jer først tid du forlade hvad vi
forsyne for jer. Vi gøre ikke se jer intercessors du afgudede claimed som de hjælpes jer!
al slips I severed idolerne du sætte forladt I!
[6:95] GUD ER EN VOLDER KORNENE SÆDENE SPRÆKKE SPIRE! Han
producerer leve afdødt afdødt fra leve Such er GUD; hvordan could du afviger!
[6:96] Hos revnen daggry Han forårsager formiddagen tegne. Han stillede natten
destillationsapparatet Han rendered solen månen betjene idet beregning anordning Such
er konstruktionen Almægtige Alvidende
[6:97] Og Han er En stillede stjernerne guide jer mørket på land og på hav Vi dermed
klarlægger åbenbaringerne folk kender.
[6:98] Han initiated jer ene person afgjorte Deres sti også idet Deres endelige destiny.
Vi dermed klarlægger åbenbaringerne folk forstår.
[6:99] Han er En sender derned himlen vande whereby vi producerer al art af planter! Vi
producerer grønne materielle mængderne komplekse korn håndflade træer hænge clusters
haver druer olivener pomegranate; frugt som er lignende uens Notere deres frugter idet
de vokser modne! De være underskriver folk tror.
[6:100] De sætte GUD idoler jinns Han er En oprettede dem. De jævner attribut til Ham
sønner døtre nogen viden! Han forherliges. Han er mest Højeste langt deres claims
[6:101] Initiator af himlene jorden. Hvordan Han kunne søn hvornår Han have aldrig
havde mage? Han oprettede al ting Han er fully aware af al ting.
[6:102] Such er GUD Deres Lord xxxx ikke er gud undta Han Skaberen al ting! Du
tilbede Ham alene. Han er ind kontrollere af al ting!
[6:103] Ing visioner encompass Ham Han encompasses al visioner! Han er Medfølende
Cognizant
[6:104] Enlightenments kommer jer Deres Lord Angående de se de gøre i deres egen
gode de sving blinde gøre så deres egen detriment. Jeg ikke er Deres formynder.
[6:105] Vi dermed forklarer åbenbaringerne bevise at du modtar viden klarlægge dem
folk kender.
[6:106] Følge hvad afsløres jer Deres Lord xxxx ikke er gud undta Han disregard idolet
tilbedere!
[6:107] Havde GUD willed de ikke tilbede idoler! Vi ikke udnævnede jer deres
formynder nor er jer deres advocate
[6:108] Ikke forbandelse idolerne de sætte GUD lest de blaspheme forbandelse GUD
uvidenhed! Vi pryder arbejderne af enhvere gruppe ind deres øjne. Slutteligt de
returnerer deres Lord derefter Han meddeler dem af alt de gjorde.
[6:109] De sværgede GUD solemnly mirakel kom dem de sikkert tro. Sie Mirakler
kommer kun fra GUD. al du kender mirakel gjorde kommer dem de fortsætte disbelieve!
[6:110] Vi kontrollerer deres forstande deres hjerte Dermed siden deres bestemmelse er
disbelieve vi forlade dem deres transgressions kludrende.
[6:111] Jævne dersom vi sendte englene dem; jævne afdødt ege til dem; jævne vi
summoned enhvere mirakel dem; de ikke tro på nær GUD viljer det. Indeed fleste af dem
er uvidende.
[6:112] Vi permitted fjenderne enhvere profet - Menneske jinn djævel - Til inspirere
hvert øvrig fancy gloser ind orden deceive Havde Deres Lord willed de ikke gøre det! I
disregard dem deres fabrications.
[6:113] Den er lade forstandene af de ikke tro ind Herefter lytte til such fabrications
accepterer dem dermed expose deres egentlige convictions!
[6:114] Jeg søge GUD kilde lov hvornår Han afslører jer den bog fully detaljerede? De
modtog scripture anerkender det haver afsløres Deres Lord truthfully. Du ikke havn
nogen tvivl.
[6:115] Glosen Deres Lord er komplette ind sandhed retfærdighed Intet abrogate Hans
gloser. Han er Hearer Alvidende
[6:116] Du adlyder majoriteten af folk jord de bortlede jer stien GUD. De følger kun
conjecture de kun gætter!
[6:117] Deres Lord er fully aware af de forvilder Hans sti Han er fully aware af de
guided
[6:118] Du ædt fra den upon der gud navn udtales du jo tro ind Hans åbenbaringer!
[6:119] Hvorfor du ikke ædt fra den upon hvilke gud navn nævnes? Han detaljerer jer
hvad prohibited I på nær du fremtvinges. Indeed mange folk vildleder others deres
personlige opinions viden. Deres Lord er fully aware af overtræderne.
[6:120] Du undlade tydelige synder også ligesom skjult en. De fortjener synder sikkert
betale for deres transgressions.
[6:121] Ikke ædt fra den upon der navnet GUD ikke nævnes det er vederstyggelighed!
Djævlene inspirerer deres allierede argumentere jer; du adlyder dem du være idol
tilbedere.
[6:122] Ene er afdødte vi bevilgede ham liv var forsynede ham lyse som muliggør ham
flytte hos den folk, equal til en totale mørke fra hvilke han aldrig udgang Arbejderne
tvivlerne dermed prydes deres øjne.
[6:123] Vi tillader ledende forbryderne enhvere samfund plot scheme De kun plot
scheme deres egen sjæle uden perceiving!
[6:124] Hvornår mægtige proof komme til dem de sir Vi ikke tro vi gives hvad gives
gud bude! GUD vide netop som er god kvalificere afsie Hans meddelelse! Such
forbrydere lide fornedring GUD forfærdelige gengældelse konsekvens deres onde
scheming
[6:125] Whomever GUD viljer guide Han renders hans chest vide åbne til
Underkastelse. whomever Han viljer sende astray Han renders hans chest intolerante
straitened en klatrer så. GUD DERMED PLACERER FORBANDELSE upon DE
VÆGRER tro.
[6:126] Den er lige stien Deres Lord Vi forklarer åbenbaringerne folk tager heed
[6:127] De trænger boligen fred deres Lord Han er deres Lord Behersker belønning
deres arbejder.
[6:128] Dagen komme hvornår Han indkaldelse al af dem sie O I jinns du claimed
mængder mennesker Deres menneskelige ledsagere sie Vore Lord vi nød hvert others'
selskab vi spildte livet snurrede Du satte os Han sie Helvede er Deres destiny De abide
therein permanent ind overensstemmelse med gud ville Deres Lord er Kloge Alvidende
[6:129] Vi dermed match wicked være ledsagerne af hvert øvrig idet afstraffelserne
deres transgressions.
[6:130] O I jinns mennesker du ikke modtog bude fra jer narrated jer Min åbenbaringer
advarede jer mødet den dag? De sie Vi bjørn bevidner os. De totalt preoccupied worldly
livet de føde bevidner sig de var tvivlere.
[6:131] Den er udfolde den Deres Lord aldrig annihilates nogen samfund unjustly mens
dens folk er unaware!
[6:132] Enhver attain rang svarende deres deeds. Deres Lord er aldrig unaware af noget
de gøre.
[6:133] Deres Lord er Rig Ene; possessor al barmhjertighed. Han viljer Han flytte du
substitute whomever Han viljer Deres sted netop idet Han producerede jer progeny øvrige
folk.
[6:134] Hvad loves jer komme vedtage du aldrig evade det!
[6:135] sie O min folk gøre Deres god så ville jeg. Du gøre det sikkert grundlægge ydre
som ultimate sejrherrerne er. Certainly wicked viljen aldrig lykkes!
[6:136] De jævner sætte aside dele gud forråd af crops livestock sigende Den dele
belongs til GUD deres claims den dele belongs til vore idoler. Imidlertid hvad var sætte
aside deres idoler aldrig nåede GUD stund dele de sætte aside GUD uvægerligt gik deres
idoler! Usle indeed er deres bedømmelse.
[6:137] Dermed var idolet tilbedere duped deres idoler omfatningen af dræbende deres
egen børn! Virkelig deres idoler inflict great smerte dem forvirre deres religion dem.
Havde GUD willed de ikke gøre det! I disregard dem deres fabrications.
[6:138] De sagde De er livestock crops som prohibited ingen ædt dem whomever vi
permit de claimed De også prohibited ride vise livestock. Jævne livestock de åd de aldrig
udtale gud navn idet de sacrificed dem. Such er fornyelser tillægge til Ham! Han sikkert
requite dem deres fornyelser.
[6:139] De også sagde Hvad være bellies af de livestock reserveres udelukkende males
os og prohibited vore koner. var fremdeles fødsel de permitted deres koner dele therein!
Han certainly requite dem deres fornyelser. Han er Klogest Alvidende
[6:140] Tabere indeed er de dræbte deres børn tosset deres fattes viden prohibited hvad
GUD haver forsyne for dem følge fornyelser tillægge til GUD! De går astray; de ikke
guided
[6:141] Han er En etablerede haverne trellised untrellised håndflade træ crops
forskellige smager olivener pomegranate! - Frugter er lignende uens! Æder deres frugter
give due almisserne dagen høst ikke spilde noget! Han ikke elsker wasters.
[6:142] visse livestock forråd jer transport også ligesom bedding materials! Æder gud
forråd du ikke følger foranstaltningerne Satan; han er Deres ardent fjende.
[6:143] Otte arter livestock to arterne får to arterne geder sie Er det to males Han
prohibited to females indehold livmødrene to females? Fortælle mig hvad du kender du er
sandfærdige!
[6:144] Angående to arterne kameler to arterne kvæg sie, Er det to males Han prohibited
to females indehold livmødrene to females? I var bevidne hvornår GUD forordne such
prohibitions jer? Hvem ondere end de opfinder such løgne er tillægge dem GUD? De
dermed vildleder folkene viden. GUD IKKE guide such ONDE FOLK.
[6 Sie jeg ikke grundlægger åbenbaringerne givet mig nogen mad den prohibited nogen
spiser (1) carrion (2) løbende blod (3) kødet grise det kontamineres (4) kødet dyr
blasphemously tilegnede GUD. ene fremtvinges ædt de) uden værende deliberate
ondskabsfulde derefter Deres Lord er Forgiver Barmhjertigest!
[6:146] De som Jødiske vi prohibited dyr udelte hoofs; af kvæget får vi prohibited tyk
der bære deres bakke viscera blandede bones Den var gengældelse deres transgressions vi
er sandfærdige.
[6:147] De disbelieve jer derefter sie Deres Lord possesses uendelige barmhjertighed
Hans gengældelse er unavoidable i skyldige folkene!
[6:148] Idolet tilbedere sie Havde GUD willed vi ikke praktisere idolatry nor would
vore forældre nor would vi prohibit noget. Dermed gjorde de indenfor dem disbelieve
indtil de incurred vore gengældelse! Sie du have nogen proven viden som du udfolde os?
Du følge intet conjecture du kun gætter.
[6:149] Sie GUD possesses mest mægtige argument; Han viljer Han guide al af jer!
[6:150] sie Bringer Deres vidner vidne GUD prohibited den som. de vidner gøre ikke
vidne dem! Nor skulle du følger opinions af de forkaster vore åbenbaringer de disbelieve
Herefter, de forvilder væk deres Lord
[6:151] sie Kommer lade mig fortælle jer hvad Deres Lord virkelig prohibited jer Du
ikke sætte idoler Ham! Du hædre Deres forældre. Du ikke dræbe Deres børn fra frygte af
fattigdom! - Vi forsyne for jer og dem. Du ikke forpligte gross synder tydelige skjulte.
Du ikke dræbe - GUD STILLER LIV HELLIGE - Undtar retfærdighed. De er Hans
commandments jer du forstå.
[6:152] Du ikke røre forældreløse pengen undtar mest righteous måde de når modenhed.
Du give fulde vægt fulde måle hvornår du handler equitably. Vi ikke bebyrder nogen sjæl
dens betyde Du være absolut netop hvornår du føder bevidner sågar Deres slægtninger.
Du fulfill Deres covenant GUD. De er Hans commandments jer som du tage heed
[6:153] Den er Min sti - lig ene. Du følge det ikke følge nogen øvrige stier lest de
bortleder jer Hans sti. De er Hans commandments jer du frelses.
[6:154] Vi gav Moses scripture komplet tilfredsstillende commandments detaljere alt
sømærke barmhjertighed som de tro ind træffendes deres Lord
[6:155] Den too er velsigne scripture som vi afslører; du følge det leder righteous liv
som du attain barmhjertighed.
[6:156] Omgående du nej lang sie scripture sendtes derned to grupper indenfor os, vi var
unaware af deres undervisninger.
[6:157] Nor kunne du sir kun scripture komme os vi god guided end de. proven scripture
haver nu kommet jer Deres Lord sømærke barmhjertighed! omgående som ondere end en
er forkaster de proofs fra GUD disregards dem? Vi forpligte de disregard vore proofs
værst gengældelsen deres heedlessness.
[6:158] De vente englene er komme dem Deres Lord visse fysiske manifestation Deres
Lord Dagen den ikke hænder sjæl gøre det gavn fra troende det ikke tro indenfor den,
ikke reap gavnerne tro ledende righteous liv! sie Keep vente; vi too venter.
[6:159] De deler sekter gøre ikke belong jer! Deres bedømmelse hviler GUD derefter
Han meddele dem af alt de gjorde.
[6:160] Whoever gøre righteous arbejde modtar belønningen ti ene som forpligte synd
requited kun ene! Ingen lider slightest uretfærdigheden.
[6:161] Sie Min Lord guided mig lige sti! - Perfekte religionen Abraham monotheism.
Han aldrig var idol tilbeder.
[6:162] Sie Min Kontakte Bønner (Salat) min tilbedelse praktisere min liv min død er al
hellige absolut til GUD alene Lord universet!
[6:163] Han ikke haver partner. Den er hvad jeg befales tro jeg er først forelægge!
[6:164] sie jeg søge GUD lord hvornår Han er Lord al ting? Ing sjæl gavner fra dens
egne arbejder ingen føde byrden af another Slutteligt du returnerer Deres Lord derefter
Han meddeler jer al Deres disputes
[6:165] Han er En stille jer inheritors jorden Han rejst visse af I others ind rang ind
orden prøve jer ind overensstemmelse med hvad Han giver jer! Sikkert Deres Lord er
effektive ind håndhævende gengældelse Han er Forgiver Barmhjertigest!
.
7- Skærsilden (Al-A'araf)
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[7:1] Et. L. M. S.
[7:2] Den scripture haver afsløres jer - Du ikke havn tvivler det ind Deres hjerte - Den
du advare det forsyne påmindelse troendene!
[7:3] Du skulle al følger hvad afsløres jer Deres Lord ikke følge nogen idoler Ham!
Sjældent gøre du tager heed
[7:4] Mange samfund vi annihilated de incurred vore gengældelse mens de var asleep
vide vågne!
[7:5] Deres utterance hvornår vore gengældelse kom dem var Indeed vi er overtrædere.
[7:6] Vi certainly spørgsmål de modtog meddelelsen vi spørgsmål budene.
[7:7] Vi meddele dem authoritatively vi var aldrig fraværende
[7:8] Skalaerne være sætte på den dag equitably. De vægte er tunge være vinderne.
[7:9] Angående de vægte er lyse de være en tabte deres sjælene konsekvens af
disregarding vore åbenbaringer unjustly!
[7:10] Vi etablerer jer jord vi haver forsyne for I betyde understøttelse therein! Sjældent
er jer taknemlige.
[7:11] Vi oprettede jer derefter vi formede jer derefter vi sie til engel, Falde prostrate
Adam. De faldt prostrate undta Iblees (Satan;) han ikke var prostrators!
[7:12] Han sagde Hvad forhindrede I fra prostrating hvornår jeg bestilte jer? Han sagde
jeg er godt end han; Du oprettede mig fra ild oprettede ham fra mudder!
[7:13] Han sagde Derfor du gå derned du ikke er være arrogante her. enes du debased
[7:14] Han sagde Bevilge mig respit Dagen Opstandelse!
[7:15] Han sagde Du bevilges respit.
[7:16] Han sagde Idet Du haver willed som jeg går astray jeg skulke dem Deres lige sti.
[7:17] Jeg komme dem fra dem bagefter dem fra deres rigtig fra deres venstre Du
grundlægge den fleste af dem er unappreciative.
[7:18] Han sagde Enes therefrom foragtede besejre De hos dem følge jer jeg fylde
Helvede I al.
[7:19] Angående jer Adam dvæle Deres kone ind Paradis æder therefrom jer behage
ikke tilnærme den her træ lest du falder ind synde!
[7:20] Djævelen hviskede dem ind orden afsløre deres kroppe var usynlige til dem. Han
sagde Deres Lord ikke forbød jer den træ forhindre I fra blive engle attaining evige
eksistens!
[7:21] Han sværgede dem jeg giver jer gode råd.
[7:22] HAN DERMED duped DEM LØGNE. Idet snart idet de smagte træet deres
kroppe blev synlige til dem de forsøgte bedække bladene Paradis! Deres Lord benævnede
dem jeg ikke enjoin I Gøre fra den træ advare I djævelen er Deres ardent fjende?
[7:23] De sagde Vore Lord vi wronged vore sjæle og Du tilgir os have barmhjertighed
os vi være tabere!
[7:24] Han sagde Gå derned fjender af ene another På jord være Deres habitation forråd
i awhile!
[7:25] Han sagde det du leve det du omkomme fra det du være bringe ydre"!
[7:26] O børn Adam vi forsyner jer klædningsstykker bedække Deres kroppe også
angående luksus! Tilfredsstillende klædningsstykket er klædningsstykket retmæssighed.
De er visse af gud underskrive at de tage heed
[7:27] O børn Adam ikke lader djævelen dupe I ligesom han gjorde hvornår han voldte
eviction Deres forældre Paradis flytningen deres klædningsstykker expose deres kroppe.
Han hans stamme se I, mens du ikke ser dem. Vi udnævner djævlene ledsagere af de ikke
tror.
[7:28] De forpligter gross synd derefter sie Vi grundlagde vi forældre gøre den GUD
befaler os gøre det. Sir GUD aldrig advocates synde! Du sir GUD hvad du ikke kender?
[7:29] Sie Min Lord advocates retfærdighed stå hellige til Ham alene enhvere sted
tilbedelse! Du hellige Deres tilbedelse absolut Ham alene. Netop idet Han initiated jer du
slutteligt gå Ham.
[7:30] Visse Han guided mens others forpligtes til forvildende! De tager djævlene deres
beherske GUD de tror som de guided
[7:31] O børn Adam du være rense beklæde nicely hvornår du går masjid! Ædt drikke
moderat; Sikkert Han ikke elsker storspiserne!
[7:32] Sie Som prohibited rare tingene GUDEN opretter Hans væser gode forråd Sir
Such forråd være nydes ind den liv de tror! Også godset forråd være udelukkende deres
Dagen Opstandelse. Vi dermed forklarer åbenbaringerne folk kender!
[7:33] Sie Min Lord prohibits kun onde deeds er de tydelige skjult synder unjustifiable
aggression sætte GUD magtesløse idoler til sie GUD hvad du ikke kender!
[7:34] hvert samfund der forudbestemmes liv snurrede. Tidligere deres interim komme
slutning de ikke forsinke det ene time nor avancere det!
[7:35] O børn Adam hvornår bude kommer jer jer recitere Min åbenbaringer til jer de
skiftes heed lede righteous liv have intet frygte nor ville de grieve
[7:36] Angående de forkaster vore åbenbaringer være too arrogante uphold dem de
incurred Helvede hvori de abide permanent!
[7:37] Hvem ondere end de er opfinder løgne GUD forkaste Hans åbenbaringer? De
enes deres dele ind overensstemmelse med scripture derefter hvornår vore bude kommer
afslutte deres liv de sie Hvor er idolerne jer brugte implore GUD? De sie De forladt os.
De føde bevidner sig de var tvivlere!
[7:38] Han sie Indgå hidtige samfundene af jinns mennesker into Helvede. Enhver tid
gruppe indgår de forbandelse deres ancestral gruppe! Tidligere de er al det senest en sie
af hidtige en Vore Lord de er de en vildledte os! Give dem dobbelte gengældelsen
Helvede. Han sie Hvert modtage dobbelte du ikke kender!
[7:39] ancestral gruppe viljen sie til senere gruppen Idet du havde fordel os smager
gengældelsen Deres egen synder!
[7:40] Sikkert de forkaster vore åbenbaringer er too arrogante uphold dem lågerne
himlen aldrig åbne dem nor ville de indgår Paradis kamelen vedtage nålen øje! Vi dermed
requite skyldige.
[7:41] De incurred Helvede bolig; de have barrierer dem. Vi dermed requite
overtræderne.
[7:42] Angående de tro lede righteous liv! - Vi aldrig bebyrder nogen sjæl dens betyde -
De være dwellers Paradis. De abide det permanent.
[7:43] Vi flytte al jalousi deres hjerter. Floder strømme dem de sie GUD prises i guiding
os! Vi possibly ikke guided ikke var GUD guided os. Budene vore Lord gjorde bringe
sandheden. De hedder Den er Deres Paradis! Du arver det tilbage Deres arbejder.
[7:44] dwellers Paradis benævne dwellers Helvede Vi grundlægger vore Lord's løfte
være sandheden have du grundlagde Deres Lord's løfte være sandheden De sie Ja speaker
dem kungøre gud fordømmelse befallen overtræderne!
[7:45] Som repel stien GUD stræbe stille det crooked betragte Herefter de er tvivlere!
[7:46] Barriere skilles dem mens Skærsilden besat folk anerkender hvert side deres
kigge De benævne dwellers af Paradis Fred er jer De ikke indgik (Paradis wishful
tænkning.
[7:47] Hvornår de drejer deres øjne dwellers Helvede de sie Vore Lord gøre ikke lægge
os de wicked folk!
[7:48] dwellers Skærsild viljen benævne på folk de anerkender deres kigge talemåde
Deres great antal ikke avail jer ind nogen vej nor gjorde Deres arrogance!
[7:49] Er de folkene jer sværgede GUD ville aldrig røre dem med barmhjertighed?"
(folkene Skærsild viljen derefter fortælles) Indgår Paradis; jer have intet frygte nor ville
du grieve
[7:50] dwellers Helvede benævne på dwellers Paradis Lade visse af Deres vande visse
af gud forråd til jer strømmer os De sie GUD forbyder dem tvivlerne!
[7:51] De ikke skiftes deres religion seriously totalt preoccupied den worldly liv vi
glemmer dem den dag de glemte den dag og de forsmåede vore åbenbaringer.
[7:52] Vi giver dem scripture fully detaljeres viden vejledning barmhjertighed folkene
tror.
[7:53] De ventende al (profetier) er opfyldes? Dagen such opfyldelse kommer vedtage
de disregarded det ind den forbi sie budene vore Lord bringe sandheden. Der nogen
intercessors er til intercede vore vedkommende? Would du sende os så den vi skifter vore
opførsel god arbejder end hvad vi gjorde? De taber deres sjæle deres egen fornyelser
volder deres doom
[7:54] Deres Lord er ene GUDEN oprettede himlene jorden seks dage derefter
forudsætte al myndighed. Natten overhaler dagen det forfølge det persistently solen
månen stjernerne forpligtes betjene Hans befaling! Absolut Han kontrollerer al
anlæggelse al befalinger. Exalted er GUD Lord universet!
[7:55] Du tilbede Deres Lord publicly privat; Han ikke elske overtræderne!
[7:56] Ikke korrumpere jorden det sættes lige tilbede Ham ærbødighed håb! Sikkert gud
barmhjertighed er attainable ved de righteous.
[7:57] Han er Ene som sende vinden gode omen barmhjertighed fra Hans hænder!
Tidligere de samles tunge sky vi drive dem afdødte lander sender derned vande therefrom
producere det al art af frugter! Vi dermed resurrect afdødte som du tage heed
[7:58] Gode landet readily producerer dens planter forlade dens Lord mens onde landet
knapt producerer noget brugbare. Vi dermed forklarer åbenbaringerne folk er taknemlige.
[7:59] Vi sendte Noah hans folk talemåde O min folk tilbeder GUD; du ikke haver
øvrige gud Ham. Jeg frygter i I gengældelsen awesome dag.
[7:60] Lederne hans folk sagde Vi ser du er fjerneste astray.
[7:61] Han sagde O min folk jeg er astray; jeg er bud Lord universet.
[7:62] Jeg afsir I meddelelserne min Lord jeg tilkendegir jer jeg kender GUD hvad du
ikke kender.
[7:63] Er det too mere af under som påmindelse komme du Deres Lord mand I advare
du lede I til retmæssighed som du attain barmhjertighed?
[7:64] De forkastede ham. Følgelig vi frelste ham de ham ind arken vi druknede de
forkastede vore åbenbaringer; de var blænder.
[7:65] Til ‘Aad vi sendte deres boder Hætte Han sagde O min folk tilbeder GUD; du
ikke haver øvrige gud Ham. Du derefter observe retmæssighed?
[7:66] Lederne disbelieved hans folk sagde Vi ser du forholde tosset vi tro du er løgner.
[7:67] Han sagde O min folk xxxx ikke er dårskab mig; jeg er bud Lord universet.
[7:68] Jeg afsir jer min Lord's meddelelse jeg honestly tilkendegir I!
[7:69] Er det too mere af under som meddelelse komme du Deres Lord mand I advare
jer? Tilbagekalde at Han stillede jer inheritors folkene Noah multiplicerede Deres antal!
Mindes gud velsignelser som du lykkes!
[7:70] De sagde du kom stille os tilbede GUD alene abandon hvad vore forældre bruge
tilbede? Vi udfordrer du bringe doom du truer os I er sandfærdige.
[7:71] Han sagde Du incurred fordømmelse wrath Deres Lord gøre du argumenterer mig
fornyelser du fabricated - I Deres forældre - Hvilke aldrig autoriseredes GUD? Derfor
vente jeg vente jer!
[7:72] Vi derefter frelste ham de ham ved barmhjertighed fra os vi annihilated de
forkastede vore åbenbaringer vægrede være troende.
[7:73] Til Thamoud vi sendte deres boder Saaleh. Han sagde O min folk tilbeder GUD;
du ikke haver øvrige gud Ham. Proof er forsyne for I fra Deres Lord her er gud kamel
betjene tegn jer! Lade hende ædt gud land gøre ikke røre hendes nogen harm lest du incur
smertelige gengældelse!
[7:74] Tilbagekalde at Han stillede jer inheritors ‘Aad etablerede jer jord bygge palæer
dens dale udskære hjem dens bjerge! Du mindes gud velsignelser ikke strejfer jorden
corruptingly.
[7:75] Arrogante lederne hans folk sie til fælles folkene troede Hvordan gøre du kender
at Saaleh sendes hans Lord De sagde meddelelsen han bragte stille os troende!
[7:76] Arrogante en sagde Vi disbelieve ind hvad du tro ind
[7:77] Derefter de slaughtered kamelen rebelled deres Lord's befaling sagde O Saaleh
bringer doom du truer os I er virkelig bud!
[7:78] Følgelig quake annihilated dem forladende dem afdødte deres hjem!
[7:79] Han dreje dem sigende O min folk jeg afsir min Lord's meddelelse jer
tilkendegav I I ikke ligesom nogen advisers!
[7:80] Lot sie til hans folk Du forpligter such vederstyggelighed; ingen ind den verden
gør det indenfor!
[7:81] Du praktiserer køn mændene kvinderne. Indeed du er transgressing folk!
[7:82] Hans folk svarede ved sigende Evict dem Deres by! De er folk som ønske være
pure
[7:83] Følgelig vi frelste ham hans familie ikke hans kone; hun var med de doomed
[7:84] Vi showered dem vise brusebad; notere konsekvenserne skyldig
[7:85] Til Midyan vi sendte deres boder Shu aib. Han sagde O min folk tilbeder GUD;
du ikke haver øvrige gud Ham. Proof kommer jer Deres Lord Du give fulde vægt fulde
måle hvornår du handler. Ikke snyde folkene deres retter! Ikke korrumpere jorden det
sættes lig Den er godt jer dersom du er troende.
[7:86] Refræn blokerende enhvere sti søgende repel de tror stien GUD ikke stille det
crooked Mindes du brugte være få Han multiplicerede Deres antal! Tilbagekalde
konsekvenserne i de wicked!
[7:87] Omgående visse af du have tro ind hvad jeg sendtes visse disbelieved vente GUD
udstede Hans bedømmelse os; Han er bedst dommeren!
[7:88] Arrogante lederne hans folk sagde Vi evict jer O Shu aib sammen de som tro I
vore by du revert vore religion. Han sagde du fremtvinger os?
[7:89] Vi blaspheming GUD vi reverted Deres religion GUD frelse os fra det! Hvordan
vi revert tilbage det viljen GUD vore Lord Vore Lord's viden encompasses al ting. Vi
lægger vore stole GUD! Vore Lord bevilge os beviskraftige sejr vore folk! Du er god
tilhængeren!
[7:90] disbelieving lederne hans folk sagde du følger Shu aib du være tabere.
[7:91] quake annihilated dem forladende dem afdødte deres hjem!
[7:92] De forkastede Shu aib vanished ligesom de aldrig fandtes. De forkastede Shu aib
var taberne.
[7:93] Han dreje dem sigende O min folk jeg afsir I meddelelserne min Lord jeg
tilkendegir jer! Hvordan dåse jeg grieve disbelieving folk!
[7:94] Nårsomhelst vi sendte profet nogen samfund vi hjemsøgte dens folk modgang
hardship de implore
[7:95] Derefter vi substituted fred prosperity ind sted af den hardship. Men alas de dreje
heedless sagde var vore forældre oplevede hardship prosperity. Følgelig vi straffede dem
brat hvornår de mindst forvente
[7:96] Havde folkene de samfund tro dreje righteous vi showered dem velsignelser
himlen jorden! Siden de afgjort disbelieve vi straffede dem hvad de fortjente!
[7:97] Folkene nuværende samfundene garanterer som vore gengældelse ikke komme
dem natten idet de sover?
[7:98] Folkene today's samfund garanterer som vore gengældelse ikke komme dem
daytime mens de spiller?
[7:99] De tage gud planer i bevilger? Ingen tager gud planer i bevilgede taberne.
[7:100] Det gøre nogensinde occur de arver jorden hidtige generationer den vi vi straffe
dem deres synder segl deres hjerter forårsagende dem sving døve?
[7:101] Vi narrate I historien de samfund deres bude gik dem klar proofs de ikke var tro
ind hvad de forkastede indenfor! GUD DERMED FORSEGLER HJERTERNE
TVIVLERNE.
[7:102] Vi grundlagde som fleste af dem disregard deres covenant vi grundlagde fleste
af dem wicked.
[7:103] Efter (de bude) vi sendte Moses vore tegn Pharaoh hans folk de transgressed
Notere konsekvenserne i de wicked!
[7:104] Moses sagde O Pharaoh jeg er bud fra Lord universet.
[7:105] Er incumbent upon mig jeg ikke sie GUD undta sandheden! Jeg kommer I tegn
fra Deres Lord lade Børnene Israel går!
[7:106] Han sagde du haver tegn derefter producere det du er sandfærdige.
[7:107] Han kastede derned hans stab det dreje into tremendous serpent!
[7:108] Han skiftes hans hånd det var hvide til beholders.
[7:109] Lederne Pharaoh's folk sagde Den er nej mer end dygtige tryllekunstner.
[7:110] Han vil tage jer Deres land; hvad gøre I anbefale"?
[7:111] De sagde Respit ham hans boder sender summoners enhvere city!
[7:112] Lade dem indkaldelse enhvere erfarne tryllekunstner!
[7:113] Tryllekunstnerne kom Pharaoh sagde vi betales vi Gøre er vinderne?
[7:114] Han sagde Ja indeed; du jævne blive mig!
[7:115] De sagde O Moses enten du kaster vi kaster.
[7:116] Han sagde Du kaster. Hvornår de kastede de narrede folkene øje intimiderede
dem producerede great trylleri!
[7:117] Vi derefter inspirere Moses Kaster derned Deres stab hvorpå det slugte whatever
de fabricated
[7:118] Dermed sandheden prevailed hvad de gøre nullified
[7:119] De besejredes derefter der; de ydmygedes.
[7:120] TRYLLEKUNSTNERNE falde prostrate
[7:121] De sagde Vi tro ind Lord universet.
[7:122] Lord af Moses Aaron.
[7:123] Pharaoh sagde Gøre du tro ind ham min tilladelse? Den være sammensværgelse
jer schemed city ind orden skiftes dens folk! Du gøre det sikkert grundlægge ydre!
[7:124] Jeg skære Deres hænder føder på alternate side derefter jeg korsfæste jer al.
[7:125] De sagde Vi derefter returnere vore Lord
[7:126] Du persecute os simpelthen vi tro ind proofs vore Lord hvornår de kom os. Vore
Lord bevilge os steadfastness omkomme submitters!
[7:127] Lederne Pharaoh's folk sagde Ville du tillade Moses hans folk korrumpere
jorden forsake I Deres guder? Han sagde Vi dræbe deres sønner skåne deres døtre! Vi er
mere mægtigere end de er.
[7:128] Moses sie til hans folk Søger gud hjælp bestemt persevere Jorden belongs til
GUD Han bevilger det whomever Han udvælger Hans servants. ultimate sejren belongs
til de righteous.
[7:129] De sagde Vi persecuted før du kom os og jer kom os. Han sagde Deres Lord
annihilate Deres fjende etablerer I jord derefter Han se hvordan du forholde
[7:130] Vi derefter hjemsøge Pharaoh's folk tørke mangel af crops at de tage heed
[7:131] Hvornår gode omens kom deres vej de sagde Vi trænger den hvornår hardship
hjemsøge dem de blamed Moses de ham. Virkelig deres omens afgjort kun GUD fleste af
dem ikke kende!
[7:132] De sagde "Nej substans hvad art af underskrive du udfolder os dupe os Deres
trylleri vi ikke tro!
[7:133] Følgelig vi sendte dem oversvømme, locusts lice frøerne blodet - Dybe tegn. De
vedligeholdt deres arrogance. De var onde folk.
[7:134] Nårsomhelst pest hjemsøge dem de sagde O Moses implore Deres Lord - Du er
Ham. Du afløser den pest vi tro I sende Børnene Israel I!
[7:135] men hvornår vi afløste pesten nogen længde tid de krænkede deres pledge
[7:136] Følgelig vi hævnede deres handlinger druknede dem havet. Den fordi de
forkastes vore tegn var totalt heedless thereof!
[7:137] Vi lader oppressed folkene arve landet øst vest vi velsignede det! velsigne
befalingerne Deres Lord dermed opfyldtes Børnene Israel belønning dem deres
steadfastness vi annihilated arbejderne Pharaoh hans folk alt de høstede.
[7:138] Vi afsagde Børnene Israel havet. Hvornår de vedtog folk tilbad statuer de sagde
O Moses stille gud os ligesom guderne de haver. Han sagde Indeed du er uvidende folk.
[7:139] De folk forpligter blasfemi hvad de gør er katastrofale i dem.
[7:140] Jeg søge du GUD Deres gud hvornår Han være velsigne I flere end nogen eller
ind den verden"?
[7:141] Tilbagekalde at vi afsagde jer Pharaoh's folk inflicted værst forfølgelsen I
dræbende Deres sønner skånende Deres døtre! Den exacting retssag I Deres Lord
[7:142] Vi summoned Moses tredive nætter kompletterede dem ved adderende ti!
Dermed audience hans Lord varede fyrre nætter. Moses sie til hans boder Aaron Bliver
her min folk vedligeholde retmæssighed ikke følge vejene corruptors!
[7:143] Hvornår Moses kom vore udnævne tid hans Lord ege med ham han sagde Min
Lord lade mig kigge se I, Han sagde Du ikke se Mig! kigge hos som bjerg dersom det
bliver dets placere derefter du se Mig. Derefter hans Lord manifested bjerget den voldte
det smuldre! Moses falde bevidstløse. Hvornår han kom han sagde Du forherliges. Jeg
fortryder Jer jeg mest overbevises troende.
[7:144] Han sagde O Moses jeg udvælger jer al folkene Min meddelelser ved tale til I!
Derfor tage hvad jeg giver du er taknemlige!
[7:145] Vi skrev i ham tabletterne al art af enlightenments detaljer af alt Du uphold de
undervisninger strongly exhort Deres folk uphold dem! - De være god undervisningerne.
Jeg punkt i I skæbnen af de wicked.
[7:146] Jeg bortlede Min åbenbaringer de er arrogante jord berettigelse. Følgelig
hvornår de ser enhvere art af proof de ikke tro. Og hvornår de ser stien vejledning de ikke
adoptere det idet deres sti hvornår de ser stien af forvildende de adoptere det deres sti!
Den er konsekvensen af deres forkastende vore proofs er totalt heedless thereof!
[7:147] De forkaster vore åbenbaringer mødet Herefter, deres arbejder nullified De
requited kun hvad de forpligtede?
[7:148] During hans fraværelse Moses' folk stille fra deres jewelry statuen kalv komplet
lyden kalv. De ikke ser det ikke tale til dem guide dem nogen sti? De tilbad det dermed
dreje wicked.
[7:149] Sluttelig hvornår de regretted deres handling indså at de gik astray de sagde vore
Lord indfrir os Hans barmhjertighed tilgi os vi være tabere!
[7:150] Hvornår Moses returnerede hans folk vrede skuffede han sagde Hvad
forfærdelige ting du haver gøre ind min fraværelse! Could du ikke ventetid
commandments Deres Lord Han kastede derned tabletterne skiftes greb hans boder
hovede trække ham mod sig! (Aaron) sagde Søn min mor folkene skiftes fordel af min
svaghed næsten dræbte mig! lade ikke min fjender juble gøre ikke tælle mig transgressing
folkene!
[7:151] Moses sagde Min Lord tilgi mig min boder tilstå os into Deres barmhjertighed!
Af al barmhjertige en Du er mest Barmhjertige.
[7:152] Sikkert de afgudede kalven incurred wrath deres Lord ydmygelse ind den liv. Vi
dermed requite fornyerne.
[7:153] Angående de forpligtede synder derefter fortrød thereafter tro Deres Lord - Efter
den - Er Forgiver Barmhjertigest.
[7:154] Hvornår Moses' vrede stilnede han picked tabletterne indeholde vejledning
barmhjertighed de ærbødighed deres Lord
[7:155] Moses derefter udtage halvfjerds mænd fra hans folk komme vore udnævne
audience. Hvornår quake rystede dem han sagde Min Lord Du annihilated dem ind den
forbi, sammen mig dersom I så willed! Du annihilate os deeds af de hos os er tåbelige?
Den være prøven Jer instituted os. Med det Du fordømmer whomever Du ville guide
whomever Du ville Du er vore Lord Beherske så tilgi os brusebad os Deres
barmhjertighed; Du er god Forgiver!
[7:156] Og forordne i os retmæssighed ind den verden ind Herefter Vi fortryder Jer. Han
sagde Min gengældelse befalls whomever jeg ville. Min barmhjertighed encompasses al
ting. Imidlertid jeg præcisere det de som (1) leder righteous liv (2) giver obligatoriske
velgørenheden (Zakat) (3) tro ind vore åbenbaringer og
[7:157] (4) følger budet gentile profeten (Muhammad) de grundlægger skrevne deres
Torah Evangelium. Han exhorts dem være righteous enjoins dem fra onde tillade for dem
al gode mad prohibits som er onde losse byrderne sjækle imposed upon dem! De tro ind
ham respekterer ham understøtte ham følge lyset komme med ham er succesrige en!
[7:158] Sie O folk jeg er gud bud al af jer! Til Ham belongs suveræniteten af himlene
jorden! Xxxx ikke er gud undta Han! Han kontrollerer liv død. Derfor du tro ind GUD
Hans bud gentile profeten tro ind GUD Hans gloser. Følge ham du guided
[7:159] Hos followers Moses xxxx er de guide ind overensstemmelse med sandheden
sandheden renders dem righteous!
[7:160] Vi delte dem tolv stamme samfund vi inspirerede Moses hvornår hans folk
spørge ham vande Strejke klippen Deres stab hvorpå tolv forår gushed ydre therefrom
Dermed hvert samfund kendte dens vand. Og vi shaded dem skyer sendte derned til dem
manna vagtel Æder gode tingene vi forsyne for I ikke er os de wronged være de wronged
deres egen sjæle!
[7:161] Tilbagekalde de fortaltes Går den by leve æder therefrom jer behage behandle
folkene amicably indgå lågen humbly Vi derefter tilgi Deres transgressions. Vi
multiplicere belønningen i de righteous.
[7:162] Ondet en dem substituted øvrige befalinger befalingerne givet dem. Følgelig vi
sendte dem fordømmelse himlen deres wickedness.
[7:163] Påminde dem af samfundet havet skændede Sabbaten! Hvornår de observed
Sabbaten fisken kom dem abundantly. Og hvornår de krænkede Sabbaten fisken ikke
kom. Vi dermed hjemsøgte dem konsekvens deres transgression.
[7:164] Tilbagekalde gruppe af dem sagde burde du prædike folk der GUD ville sikkert
annihilate straffe hårdere? De svarede "Undskylde til Deres Lord de frelses!
[7:165] Hvornår de disregarded hvad de påmindedes af vi frelste de prohibited onde
hjemsøge wrongdoers forfærdelige gengældelse deres wickedness.
[7:166] Hvornår de fortsatte trodse commandments vi sie til dem Er jer despicable apes
[7:167] Desuden Deres Lord forordner Han raise oppe imod dem folk inflict severe
forfølgelse dem indtil Dagen Opstandelse. Deres Lord er effektivest ind håndhævende
gengældelse Han er certainly Forgiver Barmhjertigest!
[7:168] Vi scattered dem mange samfund landet. Visse af dem var righteous visse var
mindre end righteous. Vi tested dem prosperity hardship de returnere.
[7:169] Efterfølgende til dem Han substituted nye generationer arvede scripture. Men de
opted worldly livet hellere sigende Vi tilgies. derefter de fortsatte opt materials den
verden. De ikke stiller covenant uphold scripture gøre ikke til sie GUD sandheden? De
ikke studerede scripture? Certainly boligen Herefter er fjerneste godt de vedligeholder
retmæssighed. Du ikke forstår?
[7:170] De uphold scripture observe Kontakten Bønner (Salat) vi aldrig mislykkes
recompense de pious.
[7:171] Vi rejst bjerg dem ligesom paraply de tanke det faldt dem Du uphold hvad vi
giver jer strongly mindes indehold thereof som du frelses!
[7:172] Tilbagekalde som Deres Lord summoned al efterkommerne Adam havde dem
føde bevidner sig Være jeg ikke Deres Lord De al sagde Ja! Vi føder bevidne. Dermed du
ikke sie Dagen Opstandelse Vi ikke var aware af den!
[7:173] Nor kunne du sir var vore forældre praktiserede idolatry vi blot følge ind deres
footsteps. Du straffe os hvad others innovated
[7:174] Vi dermed forklarer åbenbaringerne muliggøre folkene indfri.
[7:175] Recitere dem nyheden af ene som gaves vore proofs udvalgte disregard dem!
Følgelig djævelen forfølge ham indtil han blev strayer.
[7:176] Havde vi willed vi hæve ham therewith han insistere stikkende slibe forfølge
hans egen opinions! Dermed han være hunden; jer yndling ham skænde ham han bukser!
Such er eksemplet folk forkaster vore proofs Narrate de narrations som de reflektere!
[7:177] ond indeed er eksemplet folk forkaster vore proofs er kun deres egen sjæle de
forkert
[7:178] Whomever GUD guides de jo guided en whomever Han forpligter forvildende
de er taberne!
[7:179] Vi forpligter til Helvede mængder af jinns mennesker. De haver forstande de
gøre ikke forstå øjne de ikke ser ører de ikke hører! De være dyr; nej de er fjerneste ond -
De er totalt unaware.
[7:180] Til GUD belongs mest smukke navngir; benævne Ham therewith disregard de
forvrænger Hans navne! De requited deres synder.
[7:181] Hos vore anlæggelser xxxx er de guide sandheden sandheden renders dem
righteous!
[7:182] Angående de forkaster vore åbenbaringer vi forspring dem på dem nogensinde
indseende det!
[7:183] Jeg jævne tilskynde dem; Min scheming er formidable!
[7:184] Hvorfor de ikke reflekterer upon deres kammerat (budet)? Han ikke er crazy
Han er blot dybe warner.
[7:185] De ikke kigger dominion af himlene jorden al tingene GUDEN oprette? Det
gøre nogensinde occur dem slutningen deres liv være nær? Hvilke Hadith den de tro ind
[7:186] Whomever GUD forpligter forvildende xxxx ikke er vej nogen guide ham! Han
forlader dem deres synder kludrende.
[7:187] De spørger jer slutningen af verdenen (Timen) og hvornår det komme vedtage!
Sie viden thereof er min Lord Kun Han afslører dens tid. Tunge det er himlene jorden.
Det ikke komme jer brat. De spørger jer jer er ind kontrollere thereof! Sie viden thereof
er GUD mest folk ikke kende!
[7:188] sie jeg ikke haver magt gavne harm Kun hvad GUD viljer hænder mig. Jeg
kendte fremtiden jeg forøge min rigdom ing harm hjemsøge mig! Jeg er nej mer end
warner bærer gode nyhed de tror.
[7:189] Han oprettede jer fra ene person (Adam). Derefter Han giver enhvere mand
mage grundlægge ro hende! Hun derefter bærer lys load som hun knap bemærke. Idet
load få tungere de implore GUD deres Lord Du giver os gode baby vi være taknemlige!
[7:190] Hvornår Han giver dem gode baby de sving Hans gave into idol rival Ham.
GUD exalted FJERNESTE nogen KOMPAGNISKAB.
[7:191] Er det ikke begribelighed den de afgude idoler opretter intet er oprettes?
[7:192] Idoler den heller hjælp kunne dem nor jævne hjælp?
[7:193] Hvornår du inviterer dem vejledningen de ikke følger jer. Dermed er de samme
dem hvorvidt du inviterer dem vedvare silent!
[7:194] Idolerne du påkalder GUD være væser jer. Gå fremad benævne dem; lade dem
svarer jer du er omgående!
[7:195] De gøre ben på der de have går? gøre de række hvilke de have forsvare? gøre de
øje hvilke de have se? gøre de øre hvilke de have høre? Sie Benævne Deres idoler
spørger dem smite mig uden forsinkelse!
[7:196] GUD ER MIN ENESTE Lord BEHERSKE; ENE SOM AFSLØREDE DEN
scripture! Han beskytter de righteous.
[7:197] Angående idolerne du sætte Ham de ikke hjælpes jer nor dåse de hjælpes.
[7:198] Hvornår du inviterer dem vejledningen de ikke hører. I ser dem kigge I de ikke
se!
[7:199] Du tilholdsted benåde advocate tolerance disregard de uvidende!
[7:200] Hvornår djævelen hvisker jer nogen hvisken søge ly GUD; Han er Hearer
Alvidende
[7:201] De er righteous nårsomhelst djævelen tilnærmer dem ide de mindes, hvorpå de
bliver seers.
[7:202] Deres brethren ceaselessly lokker dem gå astray!
[7:203] Du ikke producerer mirakel de fordrer de sie Hvorfor ikke spørge det? Sie jeg
blot følger hvad afsløres mig min Lord De er enlightenments Deres Lord vejledning
barmhjertighed folk tror!
[7:204] Hvornår Quran reciteres du lytte til det skiftes heed at du attain barmhjertighed!
[7:205] Du mindes Deres Lord indenfor publicly privat sagte dag og nat; ikke er
unaware.
[7:206] De hos Deres Lord er aldrig too stolte tilbede Ham; de forherlige Ham falde
prostrate indenfor Ham!
.
8- Fordærve af Krig (Al-Anfal)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[8:1] De konsulterer I omkring fordærve krig. Sie De! fordærve af krig belong til GUD
budet. Du observe GUD exhort en another være righteous adlyde GUD Hans bud du er
troende!
[8:2] Sande troendene er de hjerter skælver hvornår GUD nævnes hvornår Hans
åbenbaringer reciteres dem deres tro styrkes de stoler deres Lord
[8:3] De observe Kontakten Bønner (Salat) fra vore forråd til dem de giver velgørenhed.
[8:4] Such være sand troendene. De attain højeste ranger deres Lord også ligesom
tilgivelse gavmilde forråd.
[8:5] Derefter Deres Lord willed som du forlader Deres hjem fulfill specifikke plan
visse troende blev exposed idet modvillige troende!
[8:6] De argumentere I sandheden sågar alt forklaredes dem. De optræde idet de dreves
vise død.
[8:7] Tilbagekalde at GUD love I sejr vise gruppe I destillationsapparat ville ansigt
svagere gruppen! Var gud plan etablere sandheden Hans gloser nederlag tvivlerne.
[8:8] Han forordner som sandheden prevail falsehood vanish evildoers.
[8:9] Dermed hvornår du implored Deres Lord komme redningen Han svarede jer jeg
understøtter jer tusind engle ind succession.
[8:10] GUD GAV JER DEN GODE NYHED STYRKE DERES HJERTER. Sejr
kommer kun fra GUD. GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[8:11] Han voldte fredsommelige søvn overhale du pacificerer I Han sendte vander
himlen rense jer therewith. Han beskyttede jer djævel forbandelsen reassured Deres hjerte
styrke Deres fodfæste!
[8:12] Tilbagekalde den Deres Lord inspirere englene jeg er I understøtter de tro Jeg
kaste terror hjerterne af de disbelieved Du strejke dem necks du strejke jævner enhvere
finger.
[8:13] Den er hvad de rigtigt incurred udkæmpende GUD Hans bud! I de udkæmper
GUD Hans bud gud gengældelse er severe.
[8:14] Den er straffe tvivlerne; de incurred gengældelsen Helvede.
[8:15] O du tror du træffer tvivlerne mobiliserer jer ikke sving flee!
[8:16] Nogen sving at dag bære slag plan sammenvokse hans gruppe incurred wrath
GUD hans bolig er Helvede; hvad usle destiny!
[8:17] Ikke var jer dræbte dem; GUD er En dræbte dem. Ikke var jer kastede hvornår du
kastede; GUD er En kastede. Han dermed giver troendene chancen fortjene et lot af
kreditere! GUD ER Hearer Alvidende
[8:18] Desuden GUD dermed nullifies schemes tvivlerne.
[8:19] Du søgte sejr O tvivlere) sejr gjorde komme; det belonged til troendene! Du
afstår aggression) være godt jer I tilbagekomst, så ville vi. Deres hære aldrig hjælpes jer
nej substans hvordan great I GUD være troendene!
[8:20] O I tror adlyde GUD Hans bud ikke disregard ham mens du høre!
[8:21] Ikke være de sir Vi hører hvornår de ikke hører.
[8:22] Værst væserne seværdighed GUD er døve stumme som ikke forstå
[8:23] Havde GUD kendt af nogen gode ind dem Han stille dem hearers! Jævne dersom
Han stillede dem hearers de destillationsapparat sving modvilje.
[8:24] O I tror du svare GUD budet hvornår han inviterer jer hvad give jer liv! Du
kende at GUD er closer til jer end Deres hjerte og som indenfor Ham du summoned
[8:25] Beware af gengældelse ikke begrænses evildoers jer! Du kende at gud
gengældelse er severe.
[8:26] Mindes du brugte være få oppressed frygte den folkene snatch I Han bevilgede
jer secure tilflugtsted understøtte I Hans sejr forsynede jer gode forråd du være
taknemlige!
[8:27] O I tror ikke forråde GUD budet ikke forråder de stoler jer omgående som du
kender!
[8:28] Du kende som Deres penge Deres børn er prøve GUD possesses great
recompense
[8:29] O I tror du ærbødighed GUD Han oplyse du remittere Deres synder tilgi I! GUD
possesses UENDELIGE grace
[8:30] Tvivlerne plot scheme neutralisere du dræber du banish I! imidlertid de plot
scheme så gøre GUD! GUD ER TILFREDSSTILLENDE INTRIGEMAGEREN.
[8:31] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem de sir Vi hører. Dersom vi ville vi sie
samme tingene! De er nej mer end tales fra fortiden!
[8:32] De også sagde Vore gud den er virkelig sandheden Jer derefter brusebad os
klipper himlen hælder os smertelige afstraffelserne!
[8:33] Gud ikke er straffe dem stund jer være deres midte; GUD ikke være straffe dem
mens de søger tilgivelse!
[8:34] Have de ikke trænge gud gengældelse ved repelling others Hellige Masjid sågar
selvom de ikke er custodians thereof? Sande custodians thereof være righteous fleste af
dem ikke kender.
[8:35] Deres Kontakte Bønner (Salat) templet (Ka bah) var nej mer end forhånelse
betyde repelling folkene crowding dem ydre)! Derfor lide gengældelsen Deres vantro!
[8:36] De disbelieve spend deres penge repel others vejen GUD. De spend det derefter
det sving into sorrow samvittighedsnag dem. Slutteligt de besejres al tvivlere summoned
til Helvede.
[8:37] GUD ville sift VÆK ONDE FRA GODE DEREFTER STABEL ONDE på top af
hvert øvrig al IND ENE STABLE DEREFTER KAST DET HELVEDE! Such er taberne.
[8:38] Fortælle de disbelieved de stopper al deres forbi tilgies! Men dersom de
returnerer de incur samme skæbnen deres hidtige modstykker.
[8:39] Du udkæmpe dem ward undertrykkelse praktisere Deres religion hellige til GUD
alene! De afstår aggression derefter GUD er fully Seer af alt de gøre.
[8:40] De sving derefter du kende at GUD er Deres Lord Beherske; bedst Lord Beherske
tilfredsstillende tilhængeren!
[8:41] Du kende at du gevinst nogen fordærve krig one-fifth gå GUD budet gives
slægtningerne forældreløsene fattig rejse alien Du gøre den du tro ind GUD ind hvad vi
afslørede vore servant dagen bestemmelse dagen to hærene brødes. GUD ER Omnipotent
[8:42] Tilbagekalde at du var dalen stunden de var øvrige side! Derefter deres karavane
flytte lavtliggende slibe Havde du planlagde det den vej du ikke gøre det! Gud var bære
forudbestemte substans whereby de destinerede annihilated annihilated tydelige fornuft
de destinerede frelses frelstes tydelige fornuft! GUD ER Hearer Alvidende
[8:43] GUD stille DEM FOREKOMME DERES DRØM O Muhammad) FÆRRE IND
antal Havde Han stillede dem forekommer talrigere jer mislykkes du disputed jer! Gud
frelse situationen. Han er Knower inderste tankerne.
[8:44] Og hvornår tid kom du faced dem Han stillede dem forekommer færre Deres øjne
stillede du forekommer færre deres øjne også! I GUD willed bære vise plan! al
bestemmelser stilles GUD.
[8:45] O I tror hvornår du træffer hær du greb faster commemorate GUD hyppigt som
du lykkes.
[8:46] Du adlyde GUD Hans bud og ikke dispute jer lest du mislykkes scatter Deres
styrke! Du bestemt persevere GUD ER DE BESTEMT persevere
[8:47] Ikke være de forlod deres hjem modstræbende eneste udfolde virkelig fraråde
others efterfølgende stien GUD! GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[8:48] Djævelen prydede deres arbejder deres øjne sagde Du ikke besejres nogen folk
today jeg udkæmpe jer. idet snart idet to hærene faced hvert øvrig han dreje hans hæle
fled sigende jeg disown I! Jeg ser hvad du ikke ser. Jeg er ræde af GUD. Gud
gengældelse er awesome.
[8:49] Hyklerne de harbored tvivler deres hjerter sagde De folk deceived deres religion.
dersom en lægger hans stole GUD derefter GUD er Almægtige Klogest!
[8:50] Du kun se de disbelieved hvornår englene lægger dem død! De slå dem deres
ansigter deres bagside ender Smager gengældelsen Helvede.
[8:51] Den er konsekvens hvad Deres hænder sende væk! GUD ER ALDRIG unjust
MOD VÆSERNE.
[8:52] Den er samme skæbnen den af Pharaoh's folk de disbelieved dem! De forkastede
gud åbenbaringer GUD straffede dem i deres synder. GUD ER MÆGTIGE HANS
GENGÆLDELSE ER severe.
[8:53] GUD IKKE SKIFTER VELSIGNELSE HAN bestowed nogen FOLK DE
BESLUTTER SKIFTE! GUD ER Hearer Alvidende
[8:54] Such var sagen folkene af Pharaoh others dem. De første forkaste tegnene deres
Lord Følgelig vi annihilated dem deres synder. Vi druknede Pharaoh's folk wicked
gennemført straffedes!
[8:55] Værst væserne seværdighed GUD er de disbelieved de ikke tro.
[8:56] Du når enigheder dem de krænke deres enigheder enhver tid; de ikke er
righteous!
[8:57] Derfor dersom du træffer dem ind krig du sætte dem deterrent eksempel de
kommer dem som de tage heed
[8:58] Hvornår du forrådes gruppe af folk du mobilisere dem samme måden! GUD
IKKE ELSKER betrayers.
[8:59] Lade ikke de disbelieve tro de enes det de aldrig flygte!
[8:60] Du tillave dem al magten du opbyde al apparaturet du mobilisere at du frighten
fjenderne GUD Deres fjender også ligesom others som ikke kendes til I; GUD vide dem!
Whatever du spend forårsagen af GUD ville tilbagebetales jer storsindet lille
uretfærdighed.
[8:61] De tilholdsted fred skulle du lægger Deres stole GUD! Han er Hearer Alvidende
[8:62] De vil deceive jer derefter GUD ville suffice I! Han hjælpes jer med Hans
understøttelse og med troendene.
[8:63] Han forliges hjerterne troendene). Havde du spent al pengen jord du ikke forliges
deres hjerter! Gud gøre forliges dem! Han er Almægtige Klogest.
[8:64] O I profet sufficient I er GUD troendene følge jer.
[8:65] O I profet du exhort troendene udkæmpe. Xxxx er tyve af jer er steadfast de
besejre 200 hundred af jer besejre tusind af de disbelieved Den er de er folk som ikke
forstå!
[8:66] Omgående (den mer nye folk sammenvokser I) GUD stille det lettere I Han
kender du ikke er idet stærke idet du brugte være. Fremover hundred steadfast troende
besejre 200 tusind af jer besejre 2000 gud forlade GUD ER DE BESTEMT persevere
[8:67] Ing profet skaffe captives han delta'r ind de udkæmpe Du folk søge materials den
verden mens GUD advocates Herefter GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[8:68] Ikke var i forudbestemte dekret fra GUD du lide på konto af hvad du tog
forfærdelige gengældelse!
[8:69] Derfor æder fordærve du fortjener at der er lawful gode observe GUD! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[8:70] O I profet fortæller fangerne krig Deres hænder GUD kendte af noget gode ind
Deres hjerter Han give jer godt end noget du taber tilgi I. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[8:71] Og dersom de vil forråde jer de allerede forråder GUD. Den hvorfor Han stilles
dem taberne. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[8:72] Sikkert de tro emigrerede stræbte deres penge deres liv ind forårsagen GUD også
idet de hosted dem gav dem ly understøttede dem de er allierede af ene another Angående
de tro gøre ikke emigrere I du ikke skylder dem nogen understøttelse indtil de emigrerer!
Imidlertid dersom de behøver Deres hjælp brethren tro du hjælpes dem folk der du
underskriver fred traktat. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[8:73] De disbelieved er allierede af ene another Du keep de commandments xxxx være
chaos jord forfærdelige korruption.
[8:74] De tro emigrerede stræbte forårsagen GUD også ligesom de som hosted dem gav
dem ly understøttede dem de være sand troendene! De trænger tilgivelse gavmilde
recompense
[8:75] De tro siden emigrerede stræbte I de belong jer! De er beslægtet til hvert øvrig
være først understøtte hvert øvrig ind overensstemmelse med gud commandments! GUD
ER fully aware af al TING.
.
9- Ultimatum (Bara'ah)
.
[9:1] ultimatum her udstedes GUD Hans bud idolet tilbedere indgå into traktat I.
[9:2] Derfor strejfe jorden frit fire måneder vide du ikke flygte GUD og at GUD
ydmyger tvivlerne!
[9:3] Proklamation her udstedes GUD Hans bud al folkene great dagen pilgrimsfærd at
GUD disowned idolet tilbedere og så gjorde Hans bud! Dermed du fortryder det være
godt jer. Du sving derefter vide du aldrig flygte GUD. Love de disbelieve smertelige
gengældelse!
[9:4] Idolet tilbedere underskriver fred traktat du ikke krænker det nor band sammen
others I du fulfill Deres traktat dem udløbet dato GUD ELSKER DE righteous.
[9:5] Tidligere Hellige Månederne er de vægrer stille fred) jer dræbe idolet tilbedere
hvornår du træffer dem straffe dem modstå enhvere flytte de stiller! De fortryder observe
Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat) du lade dem! GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[9:6] Ene af idolet tilbedere søgte pengeskab passage du du bevilge ham pengeskab
passage så den han høre glosen GUDEN derefter sende ham hans sted security. Den er de
er folk som ikke kende!
[9:7] Hvordan kunne idolet tilbedere krav nogen pledge fra GUD fra Hans bud? Fritog
er de underskriver fred traktat I Hellige Masjid! De hædrer uphold such traktat du uphold
det også! GUD ELSKER DE righteous.
[9:8] Hvordan dåse de (fordrer pledge hvornår de aldrig observed nogen retter kinship I
dem nor nogen covenant dersom de nogensinde havde chance prevail De pacificerede du
læbe tjeneste stund deres hjerter var ind opposition fleste af dem er wicked!
[9:9] De handlede væk gud åbenbaringer billige pris. Følgelig de repulsed folkene Hans
sti. Usle indeed er hvad de gjorde!
[9:10] De aldrig observe nogen retter kinship nogen troende nor gøre de uphold deres
covenants de er egentlige overtræderne.
[9:11] De fortryder observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) derefter de er Deres brethren religion! Vi dermed forklarer åbenbaringerne folk
kender.
[9:12] De krænker deres eder pledging keep deres covenants anfald Deres religion du
udkæmpe lederne hedenskab! - Du nej lang bindes Deres covenant dem - Den de afstå.
[9:13] Du ikke udkæmper folk krænkede deres traktater Would forsøge banish budet de
de en er startede krigen ind den først sted? Er I ræde af dem? GUD ER ENE JER antage
FRYGTE DU ER TROENDE!
[9:14] Du udkæmpe dem i GUD ville straffe dem hos Deres række ydmyge dem bevilge
jer sejr dem køle chests troendene!
[9:15] Han også flytte raseriet troende hjerterne. GUD INDFRIR whomever HAN
VILJER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[9:16] Du tro du forlade GUD udmærkende de hos jer stræber aldrig allierede gud
fjender fjenderne Hans bud fjenderne troendene? GUD ER fully Cognizant AF ALT JER
GØRE!
[9:17] Idolet tilbedere ikke er frekventere masjids GUD mens confessing deres vantro!
De nullified deres arbejder de abide permanent Helvede!
[9:18] Eneste folk frekventere gud masjids er de tro ind GUD Sidste Dagen observe
Kontakten Bønner (Salat) give obligatoriske velgørenheden (Zakat) ikke frygte GUD! De
sikkert være guided en.
[9:19] Du overvejede vandingen pilgrimmene caring for Hellige Masjid have substitute
for tro ind GUD Sidste Dagen stræbe forårsagen GUD? De ikke er equal seværdighed
GUD. GUD IKKE guide wicked FOLKENE.
[9:20] De tro, emigrere stræbe forårsagen GUD deres penge deres liv er fjerneste greater
rang seværdighed GUD! De er vinderne.
[9:21] Deres Lord giver dem gode nyhed barmhjertighed billigelse fra Ham have hvor
de jubler everlasting fryd!
[9:22] Eternally de abide therein. GUD possesses great recompense
[9:23] O I tro ikke allierede sågar Deres forældre Deres siblings de foretrækker
disbelieving hen troende! De hos jer allierede dem transgressing!
[9:24] Proklamere Dersom Deres forældre Deres børn Deres siblings Deres ægtefæller
Deres familie pengen du fortjener branche du bekymrer hjemmene du skatter er elske til
jer end GUD Hans bud stræbe ind Hans forårsag derefter retfærdige venter GUD bringe
Hans bedømmelse GUD ikke guide wicked folkene!
[9:25] GUD BEVILGER JER SEJR MANGE SITUATIONER. Dagen Hunayn du blev
too stolt af Deres great antal. Følgelig det ikke hjalpes jer hos al rummelige jorden blev
straitened jer du dreje ca. fled
[9:26] Derefter GUD sendte contentment Hans bud troendene. Han sendte derned
usynlige soldater; Han dermed straffede de disbelieved Den er requital tvivlerne.
[9:27] Slutteligt GUD indfrir whomever Han viljer. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[9:28] O I tro idolet tilbedere forurenes; de ikke permitted tilnærme Hellige Masjid efter
den år! Dersom du frygter skade indtægt GUD ville brusebad I med Hans forråd ind
overensstemmelse med Hans ville. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[9:29] Du udkæmpe tilbage imod de ikke tro ind GUD nor Sidste Dagen nor gøre de
prohibit hvad GUD Hans bud prohibited nor gøre de abide ved religionen sandhed! - Hos
de modtog scripture - indtil de betaler due skat willingly unwillingly.
[9:30] Jøderne sagde Ezra er sønnen GUD stund Christians sagde Jesus er sønnen GUD!
De blasfemier uttered deres gabe! De dermed match blasfemierne af de disbelieved ind
den forbi. GUD FORDØMMER DEM. De sikkert afviger.
[9:31] De sætte deres religiøse ledere akademikere lords GUD. Others deified Messias
søn Mary. De al befaledes tilbede kun en gud. Xxxx ikke er gud undta Han! Han
forherliges højeste havende nogen partnere!
[9:32] De vil lægge gud lyse deres gabe GUD insistere upon perfektionerende Hans lyse
uagtet tvivlerne!
[9:33] Han er Ene som sendte Hans budet vejledningen religionen sandhed stille det
dominerer al religioner uagtet idolet tilbedere!
[9:34] O I tror mange religiøse ledere prædikanter skiftes folk pengen illicitly repel stien
GUD! De hoard guldet sølv ikke spend dem forårsagen GUD løfte dem smertelige
gengældelse!
[9:35] Dagen komme hvornår deres guld sølv vilje varmes ilden Helvede derefter bruge
forbrænde deres pander deres sider deres bakke Den er hvad jer hoarded jer smager hvad
jer hoarded
[9:36] Greven måneder GUD vedrøres er tolv. Den er gud lov dagen Han oprettede
himlene jorden. Fire af dem er hellige. Den er perfekte religionen; jer ikke forkert Deres
sjæle (ved udkæmpende) Hellige Månederne! Imidlertid du erklære all-out krig idolet
tilbedere (jævne Hellige Månederne) hvornår de erklærer all-out krig I vide at GUD er på
den side af de righteous.
[9:37] Ændre Hellige Månederne er tegn overdrevne vantro; det augments forvilde af de
disbelieved De alternate Hellige Månederne regelmæssige månederne mens bevare
antallet måneder consecrated GUD! De dermed krænker hvad GUD consecrated Deres
onde arbejder prydes deres øjne! GUD IKKE guide disbelieving FOLKENE.
[9:38] O du tror hvornår du fortælles Mobiliserer forårsagen GUD du bliver heavily
fæstnet til slibe Du udvælger den worldly liv ind sted af Herefter materials den verden
sammenligne til Herefter er nil
[9:39] Du mobiliserer Han forpligte jer smertelige gengældelse substitute øvrige folk
ind Deres placere; du aldrig smerte Ham ind den lille GUD ER Omnipotent
[9:40] Du mislykkes understøtte ham budet) GUDEN allerede understøtter ham.
Dermed hvornår tvivlerne chased ham han var ene af to hulen han sie til hans kammerat
ikke bekymre; GUD er os. GUD derefter sendte derned contentment security ham
understøttede ham usynlige soldater! Han stille glosen tvivlerne lowly. Gud glose regerer
supreme GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[9:41] Du readily mobilisere lyse tung stræbe Deres penge Deres liv ind forårsagen
GUD! Den er godt jer dersom du kun kendte.
[9:42] Xxxx var raske materielle gevinst korte journey de følge I! stræbe er netop too
mere dem. De sværge GUD vi could vi mobilisere I De dermed smerte og GUD vide som
de er løgnere.
[9:43] GUD BENÅDET I HAR HVORFOR DU GIVER DEM TILLADELSE gøre
OPHOLD BAGEFTER INDENFOR JER SKELNE DE could ER SANDFÆRDIGE
FRA LØGNERNE?
[9:44] De jo tro ind GUD Sidste Dagen ikke spørge Deres tilladelse evade lejligheden
stræbe deres penge deres liv! GUD ER fully aware af DE righteous.
[9:45] Eneste folkene ønsker excused er de ikke gør virkelig tro ind GUD Sidste Dagen!
Deres hjerter er fulde af tvivle deres tvivle volde dem waver
[9:46] Havde de virkelig ville mobilisere de tillave det thoroughly! Gud disliked deres
deltagelse så Han frarådede dem; de fortaltes Bliver bagefter de bliver bagefter.
[9:47] Havde de mobiliserede jer de oprette konfusion volde disputes divisioner jer!
Visse af du var apt lytte til dem! GUD ER fully aware af OVERTRÆDERNE.
[9:48] De søgte sprede konfusion I ind den forbi, confounded substanser jer. Sandheden
slutteligt prevails gud plan bære dem.
[9:49] Visse af dem sie Give mig tilladelse ophold ikke impose such hardship mig.
virkelig de dermed incurred forfærdelige hardship; Helvede omringe tvivlerne!
[9:50] Noget gods hænder jer de smerter og plage befalls jer de sir Vi fortælle jer idet de
sving jublende!
[9:51] sie Intet hænder os hvad GUD forordner os. Han er vore Lord Beherske Ind GUD
troendene tillid.
[9:52] Sie Du kun forvente os ene af to gode ting (sejr martyrium) mens vi forventer i I
fordømmelse fra GUD gengældelse fra Ham hos vore hænder! Derfor vente vi vente jer!
[9:53] sie Spend willingly unwillingly. Intet accepteres jer du er onde folk.
[9:54] Hvad forhindrede godkendelsen deres spending er at de disbelieved ind GUD
Hans bud hvornår de observed Kontakten Bønner (Salat) de observed dem lazily hvornår
de gav velgørenhed de gjorde så modstræbende!
[9:55] Ikke imponeres deres penge deres børn! GUD VOLDER DE ER KILDER
GENGÆLDELSE DEM ind den LIV (HVORNÅR DE OMKOMMER) DERES SJÆLE
AFREJSER MENS DE ER TVIVLERE.
[9:56] De sværger GUD de belong I mens de gøre ikke belong jer; de er splittende folk!
[9:57] Dersom de grundlægge ly huler skjule sted de gå det rushing!
[9:58] Visse af dem kritisere Deres distribution velgørenhederne; dersom de gives
therefrom de bliver tilfredsstille de ikke gives therefrom de bliver nægtere!
[9:59] De tilfredsstilles hvad GUD Hans bud giver dem. De sie GUD suffices os. GUD
ville forsyne for OS HANS bounties OG SÅ VILLE HANS BUD. Vi søger kun GUD.
[9:60] Velgørenheder gå fattige behøvende, arbejderne indsamler dem nye forvandle, fri
slaverne til de bebyrde ved pludselige udgift forårsagen GUD rejse alien Such er gud
commandment. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[9:61] Visse af dem stødte profeten sigende Han er al ører! Sie er godt jer som han lytte
til jer! Han tro ind GUD tillider troendene. Han er barmhjertighed de I tror. De smerter
gud bud incurred smertelige gengældelse.
[9:62] De sværger GUD jer behage jer hvornår GUD Hans bud er værdigere af
behagende de er virkelig troende!
[9:63] De ikke kendte den nogen modarbejder GUD Hans bud incurred ilden Helvede
permanent? Den er værst ydmygelsen.
[9:64] Hyklerne bekymrer sura afsløres exposing hvad være deres hjerter! sie Går
fremad mock GUD ville expose NETOP hvad DU ER RÆDE AF!
[9:65] Du spørger dem de sir Vi would var kun mocking kidding. Sir du indser du er
Gøre mocking GUD Hans åbenbaringer Hans bud?
[9:66] Ikke undskylde! Du disbelieved efter tro! Vi benåder visse af jer vi straffe others
jer ligesom konsekvens deres wickedness.
[9:67] hykler mændene hykler kvinderne belong med hvert øvrig - De advocate onde
prohibit retmæssighed de er nærige! De glemte GUD Han glemte dem. Hyklerne er jo
wicked.
[9:68] GUD LOVER hykler MÆNDENE hykler KVINDERNE OGSÅ LIGESOM
TVIVLERNE ILDEN AF HELVEDE HVORI DE abide PERMANENT. Det suffices
dem. GUD FORDØMMER DEM; DE incurred everlasting GENGÆLDELSE.
[9:69] Visse af de indenfor jer var stærkere end I possessed mere penge børn. De blev
preoccupied deres materielle possessions. Ligeledes du bliver preoccupied Deres
materielle possessions netop ligesom de indenfor jer blive preoccupied Du bliver totalt
heedless netop idet de var heedless. Such er folkene nullify deres arbejder begge ind den
verden Herefter de er taberne.
[9:70] De ikke lærer noget fra hidtige generationerne; folkene Noah ‘Aad Thamood
folkene Abraham dwellers Midyan evildoers (af Sodom Gomorrah)? Deres bude gik dem
klar proofs GUD ALDRIG wronged DEM; DE ER EN wronged deres egen SJÆLENE.
[9:71] tro mændene kvinder er allierede af ene another De advocate retmæssighed
forbyder onde de observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) de adlyder GUD Hans bud. De showered gud barmhjertighed. GUD ER
ALMÆGTIGE KLOGEST.
[9:72] GUD LOVER tro MÆNDENE tro KVINDERNE HAVER STRØMMENDE
streams HVORI DE abide PERMANENT STORSLÅEDE PALÆER HAVERNE
EDEN! Gud velsignelser billigelse er jævner greater. Den er greatest triumfen.
[9:73] O I profet stræbe tvivlerne hyklerne er stern ind omgang med dem! Deres destiny
er Helvede; hvad usle bolig!
[9:74] De sværger GUD de aldrig sagde det de uttered glosen vantro; de disbelieved
klædelige submitters. Virkelig de give oppe hvad de aldrig havde. De rebelled jævne
GUD Hans bud showered dem Hans grace forråd De fortryder det være tilfredsstillende
dem. Men dersom de sving GUD ville forpligte dem til smertelige gengældelse ind den
liv Herefter De grundlægge ingen jord være deres lord beherske
[9:75] Visse af dem jævne pledged Dersom GUD showered os Hans grace vi være
charitable lede righteous liv!
[9:76] Hvornår Han gøre brusebad dem Hans forråd de blev nærige dreje modvilje.
[9:77] Følgelig Han plagued dem hykleri deres hjerter dagen de træffes Ham. Den er
fordi de brød deres løfter GUD fordi af deres ligge
[9:78] De ikke indser den GUD vide deres hemmeligheder deres sammensværgelser
GUD er Knower al hemmeligheder?
[9:79] De kritiserer gavmilde troendene give too mere latterliggørelse fattige troendene
givende too små GUD foragter dem! De incurred smertelige gengældelse.
[9:80] Du spørge tilgivelse dem ikke spørge tilgivelse dem! - Jævne dersom du spørge
tilgivelse dem halvfjerds tider - GUD ville IKKE TILGI DEM! Den er de disbelieve
GUD Hans bud. GUD IKKE guide wicked FOLKENE.
[9:81] Stillesiddende juble deres blivende budet GUD hadede stræbe deres penge deres
liv ind forårsagen GUD! De sagde not mobilisere ind den varme! Sie ilden Helvede er
mere hedere de kun begribe!
[9:82] Lade dem le et lille, græde et lot! Den er requital synderne de fortjener.
[9:83] Gud tilbagekomst jer situation hvor de spørger Deres tilladelse mobilisere I du sie
Du gøre det aldrig igen mobilisere mig nor ville du nogensinde udkæmper mig nogen
fjende! Du udvælge være med stillesiddende ind den først sted. Derfor du blive med de
stillesiddende.
[9:84] Du ikke observe funeral bøn nogen af dem hvornår han omkommer nor skulle du
står hans grav. De disbelieved GUD Hans bud omkom stat wickedness!
[9:85] Ikke imponeres deres penge deres børn; GUD volde de er kilder elendighed dem
ind den verden deres sjæle afrejser tvivlere!
[9:86] Hvornår sura afsløres fastslående Tro ind GUD stræbe Hans bud jævn stærke hos
dem sie blive bagefter!
[9:87] De udvalgte være med de stillesiddende. Følgelig deres hjerter forsegledes
dermed de ikke begribe.
[9:88] Angående budet de tro ham de eagerly stræber deres penge deres liv. De trænger
al gode tingene; de er vinderne.
[9:89] GUD tillave DEM HAVER STRØMME streams HVORI DE abide
PERMANENT! Den er greatest triumfen.
[9:90] Araberne stille oppe undskyldning kom jer søge tilladelse blive bagefter! Den er
betegnende af deres forkastelse GUD Hans bud - De bliver bagefter. Indeed de
disbelieve dem incurred smertelige gengældelse.
[9:91] Ikke til blamed er de er svage ill ikke grundlægge noget byde længes idet de
vedvarer hellige til GUD Hans bud! righteous hos dem ikke blamed GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[9:92] Også excused være de kommer jer ønskende medtas jer I fortælle dem jeg ikke
haver noget bære jer De derefter sving tårer deres øjne ægte bedrøve de ikke afford
bidrage
[9:93] blame er på de spørger Deres tilladelse ophold bagefter sågar de ikke haver
undskyldning. De udvælger være med de stillesiddende. Følgelig GUD forsegler deres
hjerte dermed de ikke attain nogen viden!
[9:94] De undskylde til jer hvornår du tilbagekomst dem (fra slag sie ikke undskylder; vi
nej lang stoler jer. GUD MEDDELER OS JER. GUD ville SE DERES ARBEJDER OG
VILLE BUDET DEREFTER DU returnere Knower AF al HEMMELIGHEDER
ERKLÆRINGER DEREFTER HAN MEDDELE JER AF ALT DU GJORDE!
[9:95] De sværge GUD jer hvornår du tilbagekomst dem som du disregard dem.
disregard dem! De forurenes deres destiny er Helvede ligesom requital synderne de
fortjener.
[9:96] De sværger jer du benåde dem. Jævne dersom du benåder dem GUD ikke
benåder such wicked folk.
[9:97] Araberne er værst vantroen hykleri mest nok tilsidesætte lovene at GUD afslører
Hans bud. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[9:98] visse Arabere overvejer deres spending forårsagen Gud) være skade jævne vente
forventning som katastrofe ramme jer! Være de incur værst katastrofen! GUD ER Hearer
Alvidende
[9:99] Øvrige Arabere tro ind GUD Sidste Dagen overveje deres spending betyde GUD
betyde understøtte budet! Indeed det bringe dem nærmere; GUD ville tilstå dem into
Hans barmhjertighed! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[9:100] Angående tidligere fortropperne immigrerede (Muhajerin) tilhængerne gav dem
ly (Ansar) de følge dem retmæssighed GUD behages dem de behages Ham! Han tillave
dem haver strømme streams hvori de abide permanent! Den er greatest triumfen.
[9:101] Hos Araberne I xxxx er hyklere. Også hos city dwellers xxxx er de er vænne til
hykleri. Du ikke kender dem vi kende dem! Vi fordoble gengældelsen dem derefter de
slutning forpligtede forfærdelige gengældelse.
[9:102] Xxxx er others confessed deres synder; de blander gode deeds ond deeds. GUD
ville INDFRIR DEM GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[9:103] skiftes fra deres penge velgørenhed purify dem sanctify dem! tilskynde dem
Deres opmuntring reassures dem. GUD ER Hearer Alvidende
[9:104] De ikke indser at GUD gøre acceptere angeren Hans tilbedere skiftes
velgørenhederne GUD er Redeemer Barmhjertigest?
[9:105] sie Arbejder retmæssighed; GUD ville se Deres arbejde og så ville Hans bud
troendene! Slutteligt du returneres Knower af al hemmeligheder erklæringer derefter Han
meddele jer af alt du gjorde.
[9:106] Others vente gud bestemmelse; Han straffe dem Han indfri dem! GUD ER
ALVIDENDE KLOGEST.
[9:107] Xxxx er de abuse masjid praktiserende idol tilbede delende troendene forsyne
komfort til de modarbejder GUD Hans bud! De solemnly sværger Vore hensigter er
ærværdige GUD føde bevidner de er løgnere!
[9:108] Du aldrig bede such masjid. masjid etableres retmæssighed først dag er
værdigere af Deres bedende therein! Ind xxxx er folk elsker purified GUD ELSKER DE
purify.
[9:109] En etablerer hans bygning reverencing GUD er og gevinst Hans billigelse godt
ene som etablerer hans bygning brink smuldre cliff som fald derned ham into ilden
Helvede? GUD IKKE guide transgressing FOLK!
[9:110] Such bygning de etablere vedvarer kilde tvivl deres hjerter deres hjerter stilled
GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[9:111] GUD KØBER TROENDENE DERES LIV DERES PENGE PARADIS.
Dermed de udkæmper forårsagen GUD villige dræbe enes dræbte! Such er Hans
sandfærdige pledge Torahen Evangeliet Quran - Hvem fulfills Hans pledge godt end
GUD? Du juble stillende such udveksling! Den er greatest triumfen.
[9:112] De er repenters tilbederne praisers meditators bowing prostrating advocators af
retmæssighed forbidders onde vogterne gud love! Give gode nyhed such troende!
[9:113] Heller profeten nor de tror spørge tilgivelse idolet tilbedere jævn de var deres
nærest af slægtning tidligere de indser at de destineres Helvede.
[9:114] Eneste fornuften Abraham spørge tilgivelse hans far var at han lovede ham gøre
så. idet snart idet han indså den han var fjende GUD han disowned ham. Abraham var
yderst venlige clement
[9:115] GUD IKKE SENDER nogen FOLK astray EFTER HAN guided DEM FØRST
pege DEM HVAD FORVENTE! GUD ER fully aware af al TING.
[9:116] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden! Han kontrollerer liv død. Du
haver ingen GUD idet Lord Beherske
[9:117] GUD INDFRIR PROFETEN IMMIGRANTERNE (Muhajireen)
TILHÆNGERNE hosted DEM GAV DEM LY (Ansar) FULGTE HAM VANSKELIGE
TIDERNE! Den er hvornår hjerterne af visse af dem næsten wavered Han indfrir dem
Han er Medfølende mod dem Barmhjertigest.
[9:118] Også (indfriede var) tre som blev bagefter! Rummelige jorden blev straitened
dem som de næsten give oppe al håb sig. Sluttelig de indså xxxx ikke var flygter GUD
Ham. Han derefter indfriede dem som de fortryde. GUD ER Redeemer
BARMHJERTIGEST.
[9:119] O I tror du ærbødighed GUD er hos de sandfærdige.
[9:120] Heller dwellers city nor Araberne dem søge blive budet GUD (hvornår han
mobiliserer i krig)! Nor skulle de giver prioritet til deres egen affærer understøtte ham.
Den er de ikke lider nogen tørst nogen indsats hunger forårsagen GUD skiftes enlige
foranstaltning enrages tvivlerne inflict nogen hardship fjenden uden havende det skrive
dem kredit! GUD ALDRIG MISLYKKES recompense DE ARBEJDER
RETMÆSSIGHED.
[9:121] Nor gøre de incur nogen udgift lille store nor gøre de krydser nogen dal uden
havende kreditten skrive dem! GUD ville SIKKERT BELØNNER DEM STORSINDET
DERES ARBEJDER.
[9:122] Hvornår troendene mobiliserer ikke al af dem gøre så. Et få fra hvert gruppe
mobilisere helligende deres tid studere religionen! Dermed de vedtage viden deres folk
hvornår de returnerer at de vedvare religiously meddelte!
[9:123] O I tror du udkæmpe tvivlerne angriber jer - Lade dem grundlægge I stern - Og
kende at GUD er med de righteous!
[9:124] Hvornår sura afsløredes visse af dem sie Gjorde den sura styrker troen af nogen
jer? Indeed det gjorde styrke troen af de tro de juble nogen åbenbaring!
[9:125] Angående de harbored tvivl deres hjerte det faktisk adderede unholiness deres
unholiness de omkom tvivlere.
[9:126] De ikke ser de lide fra exacting retssager enhver år tidligere twice De
gennemført mislykkes til fortryde mislykkes skiftes heed
[9:127] Nårsomhelst sura afsløredes visse af dem kigge hos hvert øvrig ligesom sie Gør
nogen ser jer Derefter de forlod! Dermed GUD bortleder deres hjerter de være folk som
ikke begribe!
.
10- Jonah (Younus)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[10:1] Et. L. R. De (breve) er proofs den bog visdom.
[10:2] Er det too mere af under folkene som vi inspirerede mand dem? Han inspireredes
sie) Du advare folkene giver gode nyhed de som tror de attained stilling forgrundsstilling
deres Lord tvivlerne sagde Den er dygtige tryllekunstner!
[10:3] Deres eneste Lord er GUD; En oprettede himlene jorden seks dage derefter
forudsætte al myndighed. Han kontrollerer al substanser. Xxxx ikke er intercessor ind
overensstemmelse med Hans ville. Such er GUD Deres Lord Du tilbede Ham. Du ikke
tager heed
[10:4] Til Ham er Deres ultimate tilbagekomst al af jer. Den er gud sandfærdige løfte.
Han initiates anlæggelsen derefter gentage det ind orden belønne de tro lede righteous liv
equitably! Angående de disbelieve de incur hellish drinks smertelige gengældelse i deres
disbelieving
[10:5] Han er En rendered solen strålende månen lyset Han formgav dets fase du lære
tælle årene beregne GUD IKKE OPRETTEDE AL DEN FRELSER SPECIFIKKE
FORMÅL. Han forklarer åbenbaringerne folk kender.
[10:6] Sikkert ind alternation af nat dag hvad GUD oprettede himlene jorden xxxx er
proofs folk er righteous!
[10:7] De ikke forventer træffes os preoccupied den worldly liv være indehold det
vægre heed vore proofs
[10:8] De incurred Helvede deres ultimate bolig konsekvens deres egen arbejder.
[10:9] Angående de tro lede righteous liv deres Lord guides dem ved dyd af deres tro!
Floder strømme dem haverne fryd.
[10:10] Deres bøn therein Er Jer forherliges vore gud deres hils therein er Fred deres
ultimate bøn være Prise er GUD Lord universet!
[10:11] Gud fremskyndede gengældelsen incurred folkene vejen de fordrer forråd de
annihilated længes ago. Vi forlader de ikke tro ind træffendes os deres transgressions
kludrende!
[10:12] Hvornår modgang rører menneskelig være han implores os mens ligge sidde
stående! Men idet snart idet vi afløser hans modgang han går på han aldrig implored os
afløse nogen hardship! Arbejderne overtræderne dermed prydes deres øjne.
[10:13] Mange generation vi annihilated jer hvornår de transgressed Deres bude gik dem
klar proofs de vægrede tro Vi dermed requite skyldige folkene.
[10:14] Derefter vi stille jer inheritors jorden dem se hvordan du gøre.
[10:15] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem de ikke forventer træffes os sir Bringe
Quran den skifter det! Sir jeg possibly ikke skifte det på min egen! Jeg blot følger hvad
afsløres mig! Jeg frygter jeg disobey min Lord gengældelsen awesome dag.
[10:16] sie Havde GUD willed jeg ikke recitere det jer nor would du kender noget det.
Jeg lever jer hele liv den du kender mig idet sane sandfærdige person). Du ikke forstår?
[10:17] Som er ondere end en fabricates løgne GUD forkaste Hans åbenbaringer.
Certainly overtræderne aldrig lykkes.
[10:18] De tilbeder GUD idoler possess magt harm dem gavne dem de sir De er vore
intercessors GUD! Sir Er jer meddele GUD af noget Han ikke kender himlene jorden?
Han forherliges! Han er mest Højeste; fjerneste above behøvende partnere!
[10:19] Folkene bruge være ene congregation derefter de disputed Det ikke var i
forudbestemte glose Deres Lord de bedømmes omgående deres disputes
[10:20] De sir hvorfor ing mirakel komme ham hans Lord Sie fremtiden belongs til
GUD; venter jeg venter jer!
[10:21] Hvornår vi bestow barmhjertighed folkene modgang hjemsøgte dem de
omgående scheme vore åbenbaringer! Sie gud scheming er fjerneste virkningsfuldere!
Vore bude registrerer alt du scheme
[10:22] Han er En flytter jer landet hav. Du enes skibene de sejle glat rare brise!
Derefter mens juble therein voldsomme vind puster bølgerne omringer dem enhvere side.
Den er hvornår de implore GUD sincerely helligende deres bønner Ham alene Du kun
frelser os den tid vi være eternally taknemlige!
[10:23] idet snart idet Han frelser dem de transgress jord modarbejde sandheden. O folk
Deres transgression er kun til detriment Deres egen sjæle. Du vedvarer preoccupied den
worldly liv derefter til os er Deres ultimate tilbagekomst derefter vi meddele jer af alt du
gjorde.
[10:24] Analogien den worldly liv være den vi sender derned vande himlen producere
det al art af planter fra jorden forsyne mad folkene dyrene! Derefter netop idet jorden
perfectly prydes dets folk tro de er ind kontrollere thereof vore bedømmelse kommer nat
dag forlade det komplet barren idet intet fandtes hidtige dagen! Vi dermed forklarer
åbenbaringerne folk reflekterer.
[10:25] GUD INVITERER BOLIGEN FRED guides whoever VILJER guided LIGE
STI.
[10:26] righteous belønningen multipliceres forgreningsrør Deres ansigter aldrig opleve
nogen berøvelse skamfuldheder De er dwellers Paradis; de abide therein permanent.
[10:27] Angående de fortjente synder deres requital er ækvivalente til deres synd.
Ydmygelse er deres lot ingen GUD beskytte dem! Deres ansigter synes overvældede
hobe mørke nat! De være dwellers Helvede; de abide therein permanent.
[10:28] Dagen hvornår vi indkaldelse dem al vi sie til de tilbad idoler Vi summoned jer
sammen Deres idoler. Vi have dem konfronterer hvert øvrig deres idoler sie til dem Vi
ikke havde ide som du afgudede os.
[10:29] GUD suffices VIDNE OS I VI VAR KOMPLET unaware AF DERES
TILBEDENDE OS!
[10:30] Den er hvornår hvert sjæl ransage alt det gjorde. De returneres GUD deres
retmæssige Lord Beherske idolerne de fabricated disown dem!
[10:31] Sie Som forsyne for jer himlen jorden? Hvem kontrollere al forhøret eyesight?
Hvem producere leve afdødt afdødt fra leve Hvem ind er kontrollere af al ting? De sir
GUD. Sie derefter du ikke observe commandments?
[10:32] Such er GUD Deres retmæssige Lord Hvad der efter sandheden er falsehood?
Hvordan du disregard al den?
[10:33] Den er hvad Deres Lord's bestemmelse gøre til de udvælger være wicked de
ikke tro!
[10:34] Sie Kunne nogen af Deres idoler initiate anlæggelse derefter gentage det? Sir
GUD initiates anlæggelsen derefter gentage det!
[10:35] sie Gør nogen af Deres idoler guide sandheden? Sie GUD guides sandheden! En
guides sandheden værdigere af følge ene hvem er guide gøre behøve vejledning sig?
Hvad være forkert med Deres bedømmelse?
[10:36] Fleste af dem følge intet conjecture conjecture ikke er substitute for sandheden!
GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[10:37] Den Quran possibly ikke authored GUD. Det bekræfter al hidtige meddelelser
forsyne fully detaljerede scripture! Er ufejlbarlige det komme Lord universet.
[10:38] De sir Han fabricated det sir Derefter producere ene sura ligesom de inviterer
whomever du ønsker GUD du er sandfærdige!
[10:39] Indeed de forkaster den uden studerende ransagende det og forstående det!
Dermed gjorde de indenfor dem disbelieve! Derfor notere konsekvenserne overtræderne!
[10:40] Visse af dem tro ind den scripture) mens others disbelieve det! Deres Lord er
fully aware af evildoers.
[10:41] De forkaster I derefter sie jeg haver min arbejde du haver Deres arbejder! Du er
uskyldige af noget jeg gøre jeg er uskyldige af noget jer gøre!
[10:42] Visse af dem lytte til I I stille døve høre jævne de ikke forstå?
[10:43] Visse af dem kigge jer I guide blinde sågar de ikke ser?
[10:44] GUD ALDRIG wrongs FOLKENE; ER FOLKENE forkert deres egen SJÆLE.
[10:45] Dagen hvornår Han indkaldelse al af dem de syne idet de varede ind den verden
ene time dagen der de traffes. Tabere indeed er de disbelieved træffendes GUD; udvalgte
vildledt
[10:46] Vi udfolder jer visse (af gengældelsen) vi lover dem afslutter Deres liv indenfor
den, os er deres ultimate tilbagekomst. GUD BEVIDNER ALT DE GØRE.
[10:47] Til hvert samfund bud. Efter deres bud komme de bedømmes equitably mindst
uretfærdighed!
[10:48] De udfordrer Hvornår den profeti komme vedtage du fortæller sandheden?
[10:49] sie jeg ikke possess magt harm gavne kun hvad GUD viljer skiftes sted, Hvert
samfund forudbestemmer liv snurrede! Tidligere deres interim komme slutning de ikke
forsinke det ene time nor avancere det!
[10:50] Sie Hvorvidt Hans gengældelse kommer I ved nat dag hvorfor er overtræderne
such fare
[10:51] Det hænder du tro derefter? Hvorfor du tro derefter? Du brugte udfordre det
komme?
[10:52] Det være sie til overtræderne Smag evige gengældelsen. Du ikke requited netop
hvad du fortjener?
[10:53] De udfordrer du prophesy Være den virkelig hvad vilje hænder Sie Ja indeed
min Lord den er sandheden jer aldrig flygte!
[10:54] Dersom nogen wicked sjæl possessed alt på jord det readily byde det idet
løsesum De rides samvittighedsnag hvornår de ser gengældelsen. De bedømmes
equitably mindst uretfærdighed.
[10:55] Absolut til GUD belongs alt himlene jorden! Absolut gud løfte er sandhed fleste
af dem ikke kende!
[10:56] Han kontrollerer liv død Ham I returneres!
[10:57] O folk enlightenment kommer jer her Deres Lord læge noget besværer Deres
hjerte vejledning barmhjertighed troendene.
[10:58] sie gud grace Hans barmhjertighed de juble. Den er fjerneste godt end nogen
rigdom de ophobe.
[10:59] Sie du notere hvordan GUD sender derned jer al art af forråd derefter du render
visse af dem unlawful visse lawful? Sie GUD giver jer tilladelse Gøre gøre den? Du
fabricate ligge gøre tillægge dem GUD?
[10:60] Det gøre nogensinde occur til de fabricate løgne GUD som de ansigt Ham
Dagen Opstandelse? Certainly GUD brusebad folkene Hans grace fleste af dem er
unappreciative.
[10:61] Du ikke får nogen situation nor gøre du recitere nogen Quran nor gøre du gør
noget os værende bevidner thereof jer gøre det! Ikke jævn atom vægt er Deres Lord's
kontrol er det himlene jorden. Nor er der noget mindre end atom større som ikke
registreres dybe rekord.
[10:62] Absolut gud allierede haver intet frygte nor ville de grieve
[10:63] De er de tro lede righteous liv!
[10:64] I dem glæde lykke ind den verden også idet ind Herefter Den er gud
unchangeable lov. Such er greatest triumfen.
[10:65] Ikke bedrøves deres utterances! al magt belongs til GUD. Han er Hearer
Alvidende
[10:66] Absolut til GUD belongs enhver himlene enhver på jord! De sætte idoler GUD
virkelig følger intet. De kun tro de følger noget. De kun gætter.
[10:67] Han er En rendered natten Deres hvile rendered dagen lighted. De være proofs
folk høre.
[10:68] De sagde GUD begotten søn! Han forherliges. Han er mest Rige. Til Ham
belongs alt himlene alt på jord! Du ikke haver proof understøtte such blasfemi! Du sir
GUD hvad du ikke kender?
[10:69] Proklamere De fabricate løgne omkring GUD ville aldrig lykkes!
[10:70] De får deres midlertidige dele ind den verden derefter til os er deres ultimate
tilbagekomst derefter vi forpligte dem severe gengældelse i deres disbelieving
[10:71] Recitere i dem historien Noah! Han sie til hans folk O min folk du grundlægger
min stilling min påminde I af gud åbenbaringer too mere I derefter jeg lægger min stole
GUD! Du enes sammen Deres ledere vedtage på endelige bestemmelse jer derefter lade
mig kende det uden forsinkelse!
[10:72] Du sving derefter jeg ikke spørge jer nogen lønning. Min lønning komme fra
GUD. Jeg befales være submitter.
[10:73] De forkastede ham følgelig vi frelste ham de sammenvoksede ham arken; vi
stillede dem inheritors. Vi druknede de forkastede vore åbenbaringer. Notere
konsekvenserne; de advares!
[10:74] Derefter vi sendte ham bude deres folk de udfoldede dem klar proofs De ikke
var tro ind hvad de forkastede ind den forbi. Vi dermed forsegler hjerterne overtræderne.
[10:75] Derefter vi sendte dem Moses Aaron Pharaoh hans gruppe vore proofs Men de
dreje arrogante; transgressing folk.
[10:76] Hvornår sandheden kom dem os de sagde Den er tydeligvis trylleri"!
[10:77] Moses sagde den hvordan du beskriver sandheden hvornår det Er kommer jer?
Er den trylleri? Hvordan nogen tryllekunstnere prevail
[10:78] De sagde du kom bortlede os fra hvad vi grundlagde vore forældre gørende
attain stilling af forgrundsstilling jer? Vi aldrig sammenvokse I idet troende.
[10:79] Pharaoh sagde Bringe mig enhvere erfarne tryllekunstner!
[10:80] Hvornår tryllekunstnerne kom Moses sie til dem Kast whatever du kaster.
[10:81] Hvornår de kastede Moses sagde Hvad du producerer er trylleri GUD ville stille
det mislykkes! GUD IKKE UNDERSTØTTER OVERTRÆDERE ARBEJDET.
[10:82] GUD ETABLERER SANDHEDEN HANS GLOSER FORBRYDERNE.
[10:83] Ingen tro Moses undta et få af hans folk mens frygte tyranniet Pharaoh hans
elders Sikkert Pharaoh var adskilligt too arrogante jord egentlige tyran.
[10:84] Moses sagde O min folk du haver virkelig tro ind GUD derefter lægge Deres
stoler Ham du er virkelig submitters!
[10:85] De sagde Vi stoler GUD. Vore Lord frelse os fra forfølgelsen de tyngende folk!
[10:86] Afsie os med Deres barmhjertighed fra disbelieving folkene.
[10:87] Vi inspirerede Moses hans boder. Vedligeholde Deres hjem Ægypten for den tid
være drejer Deres hjem synagogues vedligeholde Kontakten Bønner (Salat)! Give gode
nyhed troendene!
[10:88] Moses sagde Vore Lord du giver Pharaoh hans elders luksuser rigdom ind den
verden! Vore Lord de kun bruger dem repulse others Deres sti. Vore Lord wipe ydre
deres rigdom hærde deres hjerter forhindre dem fra troende indtil de ser smertelige
gengældelsen!
[10:89] Han sagde Deres bøn svares O Moses Aaron) er steadfast ikke følge vejene af
de ikke kender!
[10:90] Vi afsagde Børnene Israel havet. Pharaoh hans trop forfølge dem aggressively
sinfully. Hvornår drukne blev virkelighed ham han sagde jeg tror xxxx ikke er gud undta
En Børnene Israel tror; jeg er submitter!
[10:91] Too sene! Du rebelled allerede udvalgte være overtræder!
[10:92] Today vi bevare Deres krop sætte I idet lektion fremtidige generationer.
Desværre mange folk er totalt oblivious til vore tegn!
[10:93] Vi forlener Børnene af Israel stilling af hædre velsignede dem gode forråd men
de disputed hvornår den viden kom dem. Deres Lord bedømme dem Dagen Opstandelse
alt de disputed
[10:94] Du haver nogen tvivl angående hvad afsløres jer Deres Lord derefter spørger de
læser hidtige scripture. Indeed sandheden kommer jer Deres Lord gøre ikke er tvivlerne!
[10:95] Nor skulle du sammenvokser de forkastede gud åbenbaringer lest du er taberne.
[10:96] Sikkert de fordømme ved dekret fra Deres Lord ikke tro!
[10:97] Nej substans hvad art af proof du udfolder dem (de ikke tro) indtil de ser
smertelige gengældelsen!
[10:98] nogen samfund tror sikkert belønnes i troende! For eksempel folkene Jonah
hvornår de troede vi afløste ydmygende gengældelsen de led ind den verden vi stillede
dem fremgangsrige!
[10:99] Havde Deres Lord willed al folkene jord tro! Du vil fremtvinge folkene gøre
blive troende?
[10:100] Ing sjæl tro frelser ind overensstemmelse med gud ville Han placerer
forbandelse upon de vægrer forstå.
[10:101] sie Kigger hos al tegnene himlene jorden. Al proofs al varslerne aldrig hjælpes
folk afgjorte disbelieve.
[10:102] De forvente skæbnen deres modstykker ind den forbi? Sie Retfærdige ventetid
I jeg også venter!
[10:103] Vi slutteligt frelser vore bude de tror. Er vore immutable lov vi frelse
troendene.
[10:104] sie O folk du haver nogen tvivl min religion jeg ikke tilbeder hvad du tilbeder
GUD! Jeg tilbeder GUD alene; En afslutte Deres liv. Jeg befales være troende.
[10:105] Jeg befaledes Keep hellige til religionen monotheism du ikke praktisere idol
tilbeder!
[10:106] Du ikke tilbede GUD hvad ikke possesses magt gavne du harm I! Du gør du
være overtræder.
[10:107] Gud rører jer hardship ingen afløse det undtar Han. Og hvornår Han velsigner
jer nej fremtvinge forhindre Hans grace Han bestows det whomever Han udvælger Hans
servants. Han er Forgiver Barmhjertigest.
[10:108] Proklamere O folk sandheden kommer jer her Deres Lord Whoever guided
guided hans egen gods! whoever gå astray går astray hans egen detriment! Jeg ikke er
formynder hen jer.
[10:109] Følge hvad afsløres jer være tålmodige GUD udstede Hans bedømmelse; Han
er bedst dommeren!
.
11- Hætte (Hud)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[11:1] Et. L. R. Den er scripture vers perfektioneres derefter elucidated Det kommer fra
Klogest Cognizant
[11:2] Proklamere Du ikke tilbede GUD! Jeg kommer jer Ham warner også ligesom
bærer af gode nyhed.
[11:3] Du søge Deres Lord's tilgivelse derefter fortryder Ham. Han ville derefter
velsigne I storsindet i forudbestemte periode bestow Hans grace upon de trænger det! Du
sving derefter jeg frygter i I gengældelsen awesome dag.
[11:4] Til GUD er Deres ultimate tilbagekomst Han er Omnipotent
[11:5] Indeed de skjuler deres inderste tanker idet dersom keep Ham fra kendende dem!
Virkelig ligesom de bedækker deres klæder Han vide al deres hemmeligheder
erklæringer. Han kender inderste tankerne.
[11:6] Xxxx ikke er væs jord forråd ikke garanteres GUD. Og Han kender dens kurs
dens endelige destiny. al være registreret dybe rekord!
[11:7] Han er En oprettede himlene jorden seks dage - Hans (earthly) domæne komplet
bedækkedes med vande! - ind orden til prøve du skelne de jer arbejder retmæssighed!
men hvornår du sir Du resurrected død de disbelieve sie Den er clearly hekseri!
[11:8] Og dersom vi forsinker gengældelsen de incurred - I vi reserverer det specifikke
samfund - De sir Hvad keeping Ham? virkelig tidligere det kommer dem intet stoppe det
deres mocking vilje komme haunt dem!
[11:9] Nårsomhelst vi velsigner menneskelig være med barmhjertighed os derefter flytte
det han sving mismodige unappreciative.
[11:10] Nårsomhelst vi velsigner ham modgang hjemsøgte ham han sir Al modgang gå
mig; han bliver spændte stolte!
[11:11] Angående de som bestemt persevere forspring righteous liv de trænger tilgivelse
gavmilde recompense
[11:12] Du ønske disregard visse af der afsløres jer I ærgres det! Også de sie hvorfor ing
skat komme ham engel? I være kun warner; GUD kontrollerer al ting!
[11:13] De sir Han fabricated (Quran) fortæller dem Derefter producere ti suras ligesom
de fabricated invitere whomever du kunne GUD du er sandfærdige!
[11:14] De mislykkes træffes Deres udfordring derefter kende at den afsløres gud viden
og som xxxx ikke er gud undta Han! Du derefter forelægge?
[11:15] De forfølger den worldly liv dens materielle forfængeligheder vi betale dem
deres arbejder ind den liv mindst nedsættelse.
[11:16] Være de give oppe deres dele Herefter følgelig Helvede er deres lot! Al deres
arbejder er ind forfængelig alt de gøre nullified
[11:17] Angående de gives solid proof fra deres Lord anmelde vidne fra Ham og det
bogen Moses sætter præcedens barmhjertighed de sikkert tro. Angående de disbelieve
adskillige grupperer Helvede awaiting dem. Ikke havn nogen tvivl; den er sandheden
Deres Lord mest folk disbelieve!
[11:18] Hvem ondere end de er fabricate løgne GUD? De præsenteres deres Lord
vidnerne sie De er en som lied deres Lord Gud fordømmelse befallen overtræderne.
[11:19] De repel vejen GUD søge stille det crooked de er tvivlere Herefter
[11:20] De aldrig flygte nor ville de grundlægge nogen lords beherske hjælpes dem
imod GUD! Gengældelse fordobles dem. De mislykkes høre de mislykkes se.
[11:21] De er en taber deres sjæle idolerne de fabricated disown dem!
[11:22] Xxxx er nej tvivl den Herefter de være værst taberne.
[11:23] Angående de tro lede righteous liv helliger deres Lord de er dwellers Paradis; de
abide therein permanent!
[11:24] Eksemplet de to grupper være blinde døve sammenligne til seer hearer! De er
equal Du ikke tager heed
[11:25] Vi sendte Noah hans folk talemåde jeg kommer jer klare warner.
[11:26] Du ikke tilbede GUD. Jeg frygter i I gengældelsen smertelige dag.
[11:27] Lederne disbelieved hans folk sagde Vi ser du være nej mer end menneskelig
være os vi se den først folk følge du er de værst hos os! Vi ser du ikke possess nogen
fordel os. Indeed vi synes du er løgnere.
[11:28] Han sagde O min folk hvad jeg haver solid proof fra min Lord hvad dersom Han
velsigner mig Hans barmhjertighed du ikke se det? Vi gående fremtvinge I er tro therein?
[11:29] O min folk jeg ikke spørge jer nogen penge; min lønning kommer kun fra GUD.
Jeg ikke afskediger de troede; de træffes deres Lord Han alene bedømme dem). Jeg ser du
er uvidende folk.
[11:30] O min folk understøtte mig GUD jeg afskediger dem? Du ikke tager heed
[11:31] Jeg ikke claim jeg possess skatterne GUD nor gøre jeg kender fremtidige nor
gøre jeg claim være engel. Nor gøre jeg sie til de foragtede Deres øjne den GUD ville
ikke bestow nogen velsignelser dem! GUD vide TILFREDSSTILLENDE HVAD VÆRE
DERES INDERSTE TANKER! Jeg gjorde den) jeg være overtræder.
[11:32] De sagde O Noah du argumentere os kept argumentere! Vi udfordrer du bringe
doom du truer os I er sandfærdige.
[11:33] Han sagde GUD er En bringer det jer dersom Han viljer derefter du ikke flygte.
[11:34] Jævne dersom jeg tilkendegav jer min råd ikke gavne jer det er gud ville sende
jer astray. Han er Deres Lord Ham I returneres!
[11:35] De sir Han stille oppe den historie derefter sie jeg stille derefter jeg er ansvarlige
min forbrydelse jeg være uskyldige af nogen forbrydelse jer forpligte!
[11:36] Noah ikke inspireredes af Deres folk tro hinsides de allerede tror! Ikke bedrøves
deres handlinger!
[11:37] Bygge arken vore vagtsomme øjne vore inspiration ikke implore Mig på
vedkommende af de transgressed de destineres drukne!
[11:38] Mens han byggede arken nårsomhelst visse af hans folk vedtog ham de lo ham.
Han sagde Du le os vi le jer netop idet du ler.
[11:39] Du gøre det sikkert grundlægge ydre som lide skamfulde gengældelse incur
everlasting afstraffelserne!
[11:40] Hvornår vore bedømmelse kom atmosfæret kogte hen vi sagde Bære det par af
hvert venlige sammen med Deres familie de fordømmes! Bære I de tro kun et få tro ham!
[11:41] Han sagde Komme på planke Ind den navn af GUD være dens sejle dens
fortøjning. Min Lord er Forgiver Barmhjertigest.
[11:42] Idet det sejlede dem ind vinke såsom høj Noah benævnede hans søn isoleret O
min søn kommer ride os gøre ikke er tvivlerne!
[11:43] Han sagde jeg tage ly høj beskytte mig vandet. Han sagde Intet beskytte nogen
today gud bedømmelse; kun de værdig Hans barmhjertighed frelses.) bølgerne bortset
dem han var hos de druknede!
[11:44] Det proklameredes O jord svale Deres vande O himmel ophøre vandet derefter
stilnede bedømmelsen opfyldtes! Arken sluttelig hvile på højene Judea. Det derefter
proklameredes overtræderne omkommer.
[11:45] Noah implored hans Lord Min Lord min søn er medlem af min familie Deres
løfte er sandheden. Du er klogest af de kloge.
[11:46] Han sagde O Noah han ikke er af Deres familie. Er unrighteous spørge Mig
noget du ikke kender! Jeg oplyser jer lest du være de uvidende.
[11:47] Han sagde Min Lord jeg søger ly I lest jeg implore Jer igen noget jeg ikke
kender. Du tilgir mig have barmhjertighed mig jeg være taberne!
[11:48] Det proklameredes O Noah disembark fred velsignelser I nationer descend
Deres ledsagere. Angående øvrige nationerne descending fra jer vi velsigne dem i awhile
derefter forpligter dem smertelige gengældelse.
[11:49] Den er nyhed fortiden vi afslører jer. Du ikke havde viden dem - Heller I nor
Deres folk - Indenfor den. Derfor er tålmodige. ultimate sejren belongs til de righteous.
[11:50] Til ‘Aad vi sendte deres boder Hætte Han sagde O min folk tilbeder GUD; du
ikke haver øvrige gud Ham. Du opfinder.
[11:51] O min folk jeg ikke spørge jer nogen lønning. Min lønning kommer kun Ene
som initiated mig! Du ikke forstår?
[11:52] O min folk søger tilgivelse Deres Lord derefter fortryder Ham. Han derefter
brusebad jer forråd himlen augment Deres styrke! Ikke sving overtrædere.
[11:53] De sagde O Hætte du ikke udfoldede os nogen proof vi ikke abandoning vore
guder på konto af hvad du sir. Vi aldrig være troende I.
[11:54] Vi tror visse af vore guder hjemsøger jer forbandelse. Han sagde jeg føder
bevidne GUD I føder bevidne også jeg disown idolerne du sætte -!
[11:55] beside Ham. Så give mig Deres samlede bestemmelse uden forsinkelse!
[11:56] Jeg lægger min stole GUD min Lord Deres Lord Xxxx ikke er væs Han ikke
kontrollerer. Min Lord er rigtig stien.
[11:57] Du sving jeg afsir jer hvad jeg sendtes med. Min Lord substitute øvrige folk ind
Deres placere; du ikke harm Ham ind den lille Min Lord er ind kontrollere af al ting!
[11:58] Hvornår vore bedømmelse kom vi frelste Hætte de tro ham barmhjertighed os.
Vi frelste dem forfærdelige gengældelse.
[11:59] Such var ‘Aad - De disregarded åbenbaringerne deres Lord disobeyed Hans
bude følge vejene enhvere stædige tyran!
[11:60] Følgelig de incurred fordømmelse ind den verden Dagen Opstandelse. Indeed
‘Aad forkaste deres Lord Indeed ‘Aad folkene Hætte omkommer.
[11:61] Til Thamoud vi sendte deres boder Saaleh. Han sagde O min folk tilbeder GUD;
du ikke haver øvrige gud Ham. Han initiated jer jorden derefter settled I ind det. Du søge
Hans tilgivelse derefter fortryder Ham. Min Lord er altid tilnærme responsive!
[11:62] De sagde O Saaleh du brugte være populære hos os den. Du enjoining os fra
tilbedende hvad vore forældre tilbeder? Vi er fulde af tvivler alt du fortæller os.
[11:63] Han sagde O min folk hvad jeg haver solid proof fra min Lord barmhjertighed
Ham? Hvem understøtte mig GUD jeg disobeyed Ham? Du kun augment min skade
[11:64] O min folk den er gud kamel betjener proof jer. Du lade hende ædt gud jord
gøre ikke røre hendes nogen harm lest du incur immediate gengældelse!
[11:65] De slaughtered hende. Han derefter sagde Du haver kun tre dage leve Den er
profeti er uundgåelige.
[11:66] Hvornår vore bedømmelse kom vi frelste Saaleh de tro ham barmhjertighed os
ydmygelsen den dag. Deres Lord er mest Mægtige Almægtig
[11:67] De transgressed annihilated katastrofen forlade dem deres hjem afdødt
[11:68] Var idet dersom de aldrig levede der! Indeed Thamoud forkaster deres Lord
Absolut Thamoud incurred deres tilintetgørelse.
[11:69] Hvornår vore bude gik Abraham gode nyhed de sagde Fred. Han sagde Fred
snart bragte roasted kalv.
[11:70] Hvornår han så deres hænder ikke rørte det han blev mistænksomme fearful af
dem. De sagde ikke er ræde vi dispatched folkene Lot.
[11:71] Hans kone stod hun le hvornår vi gav hende gode nyhed Isaac efter Isaac Jacob.
[11:72] Hun sagde Ve mig hvordan jeg føde barn min ælde her er min husband gamle
mand? Den er virkelig fremmede!
[11:73] De sagde du grundlægge det fremmede i GUD? GUD bestowed HANS
BARMHJERTIGHED VELSIGNELSER I O BEBOERE TEMPLET. Han er
Praiseworthy Glorious.
[11:74] Hvornår Abraham's frygt stilnede gode nyheden afsagdes ham han proceeded
argumentere os på vedkommende af Lot's folk!
[11:75] Indeed Abraham var clement yderst venlige lydige.
[11:76] O Abraham refræn fra den. Deres Lord's bedømmelse udstedes; de incurred
unavoidable gengældelse.
[11:77] Hvornår vore bude gik Lot de mishandledes han embarrassed deres
tilstedeværelse. Han sagde Den er vanskelige dag.
[11:78] Hans folk kom rushing; de voksede vænne til deres syndige akter! Han sagde O
min folk være purer jer dersom du skiftes min døtre hellere! Du ærbødighed GUD; gøre
ikke embarrass mig min gæster! Haver jer ikke en reasonable mand jer?
[11:79] De sagde Du kender godt at vi haver nej behøve Deres døtre; du kender netop
hvad vi vil.
[11:80] Han sagde Jeg ønske jeg var stærke nok havde mægtige allierede!
[11:81] (Englene) sagde O Lot vi er Deres Lord's bude de folk ikke røre jer. Du forlade
Deres familie natten lade ikke nogen af jer kigger tilbage Deres kone; hun fordømmes
langs med de fordømmes. Deres udnævne tid er formiddagen. Ikke er formiddagen snart
tilstrækkeligt
[11:82] Hvornår vore bedømmelse kom vi dreje upside derned vi showered det hårde
devastating klipper.
[11:83] Such klipper udpegedes Deres Lord strejke overtræderne!
[11:84] Til Midyan vi sendte deres boder Shu aib. Han sagde O min folk tilbeder GUD;
du ikke haver øvrige gud Ham. Ikke snyde hvornår du måler veje! Jeg ser du er
fremgangsrige jeg frygter jer gengældelsen overvældende dag.
[11:85] O min folk du give fulde måle fulde vægt equitably! Ikke snyde folkene deres
retter ikke strejfe jorden corruptingly!
[11:86] Whatever GUD forsyne for dig nej substans hvordan små er fjerneste godt jer
dersom du er virkelig troende. Jeg ikke er formynder hen jer.
[11:87] De sagde O Shu aib Deres religion dikterer jer som vi abandon vore forældre
religion måtte løbende vore brancher nogen måde vi udvælger? Sikkert du kendes i
værende clement kloge.
[11:88] Han sagde O min folk hvad jeg haver solid proof fra min Lord hvad Han
forsyner mig great velsignelse? Ikke er min ønske forpligte hvad jeg enjoin jer fra. Jeg
kun ønsker korrigere mange wrongs idet jeg kunne Min vejledning afhænge totalt GUD;
jeg lægger min stoler Ham. Til Ham jeg totalt forelægger.
[11:89] Og O min folk ikke provokere Deres opposition mig into incurring samme
katastroferne folkene Noah folkene af Hætte folkene af Saaleh; folkene Lot ikke er too
fjerneste fra jer!
[11:90] Du implore Deres Lord tilgivelse derefter fortryder Ham. Min Lord er
Barmhjertigest Art.
[11:91] De sagde O Shu aib vi ikke begriber mer af tingene du fortælle os vi ser du er
magtesløse hos os. Dersom ikke var Deres stamme vi stoned jer. Du ikke haver værdi os.
[11:92] Han sagde O min folk min stamme befaler greater respekt end GUD? Den
hvorfor I er er heedless af Ham? Min Lord er fully aware af alt jer gøre!
[11:93] O min folk går på gørende hvad du ønsker og så ville jeg! Du gøre det certainly
grundlægge ydre der af os incur skamfulde gengældelse; du gøre det grundlægge ydre
som løgneren er! Netop vente forventning jeg vente forventning jer!
[11:94] Hvornår vore bedømmelse kom vi frelste Shu aib de troede ham barmhjertighed
os. Angående ondet en de struck katastrofe som venstre dem afdødte ind deres hjem.
[11:95] Var idet selvom de aldrig fandtes. Dermed Midyan omkomme retfærdige
ligesom Thamoud omkom indenfor den!
[11:96] Vi sendte Moses vore tegn dybe myndighed
[11:97] Til Pharaoh hans elders De fulgte befalingen Pharaoh Pharaoh's befaling ikke
var kloge.
[11:98] Han lede hans folk Dagen Opstandelse al den vej til Helvede; hvad usle bolig til
leve ind
[11:99] De incurred fordømmelse ind den liv også idet på Dagen Opstandelse; hvad usle
sti følger!
[11:100] Den er nyhed forbi samfundene vi narrate jer. visse være destillationsapparat
stå visse vanished
[11:101] Vi aldrig wronged dem; de wronged deres egen sjæle. Deres guder de påkaldte
GUD ikke hjælpes dem ind den lille hvornår bedømmelsen Deres Lord kom. Virkelig de
kun sikrede deres doom
[11:102] Such gengældelsen håndhævedes Deres Lord hvornår samfundene transgressed
Indeed Hans gengældelse er smertelige devastating
[11:103] Den være lektion de frygter gengældelsen Herefter. Den er dag hvornår al
folkene summoned - Dag bevidnes.
[11:104] Vi udnævner specifikke tid det skiftes sted.
[11:105] Dagen det kommer ikke vedtage sjæl utter enlige glose ind overensstemmelse
med Hans ville! visse være usle visse være glade.
[11:106] Angående usle en de være Helvede hvori de suk wail
[11:107] Eternally de abide therein idet længes idet himlene jorden udstår ind
overensstemmelse med viljen Deres Lord Deres Lord er doer af whatever Han viljer.
[11:108] Angående heldige en de være Paradis. Eternally de abide therein idet længes
idet himlene jorden udstår ind overensstemmelse med viljen Deres Lord - everlasting
belønning.
[11:109] Ikke have nogen tvivl angående hvad de folk tilbedelse; de tilbeder netop
ligesom de grundlagde deres forældre tilbede Vi requite dem deres due deler fully
nedsættelse.
[11:110] Vi giver Moses scripture det disputed og det ikke var i forudbestemte glose
forordne Deres Lord de bedømmes omgående! De er fulde af tvivle omkring den
mistænksomme!
[11:111] Deres Lord sikkert recompense enhver deres arbejder. Han er fully Cognizant
af alt de gøre.
[11:112] Derfor fortsætte stien du enjoined følge sammen de fortrød I ikke transgress!
Han er Seer af alt jer gøre!
[11:113] Ikke mager mod de transgressed lest du incur Helvede fund nej allierede
hjælpes du GUD derefter slutning tabere!
[11:114] Du observe Kontakten Bønner (Salat) begge ender af dagen natten. righteous
arbejde wipe onde arbejderne. Den er påmindelse de tage heed
[11:115] I bestemt persevere GUD aldrig mislykkes recompense de righteous.
[11:116] Dersom kun visse af de hos hidtige generationerne possessed nok intelligens
forbyde onde! Kun et få af dem trængte frelses os! Angående overtræderne de
preoccupied deres materielle luksuser; de var skyldige.
[11:117] Deres Lord aldrig annihilates nogen samfund unjustly mens dens folk er
righteous.
[11:118] Havde Deres Lord willed al folkene være ene congregation troende)! De altid
dispute (sandheden).
[11:119] Kun de velsigne med barmhjertighed fra Deres Lord ikke dispute sandheden)!
Den hvorfor Han oprettes dem. Bedømmelsen Deres Lord allerede udstedes jeg fylde
Helvede jinns mennesker al sammen.
[11:120] Vi narrate jer nok historie budene styrke Deres hjerte. Sandheden kommer jer
her også ligesom enlightenments påmindelser troendene.
[11:121] Sie til de disbelieve Gøre whatever du kunne og så gøre det vi!
[11:122] Derefter ventetid; vi too vente.
[11:123] Til GUD belongs fremtiden af himlene jorden al substans kontrolleres Ham!
Du tilbede Ham stoler Ham. Deres Lord er aldrig unaware af noget jer gøre!
.
12- Joseph (Yousuf)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[12:1] Et. L. R. De (breve) er proofs den dybe scripture.
[12:2] Vi afslører det Arabic Quran du forstå.
[12:3] Vi narrate jer mest accurate historie åbenbaringen af den Quran. Indenfor den du
var totalt unaware.
[12:4] Tilbagekalde at Joseph sie til hans far O min far jeg så elleve planetter solen
månen; jeg så dem prostrating mig!
[12:5] Han sagde Min søn ikke fortæller Deres bødre Deres drøm lest de plot scheme
jer. Sikkert djævelen er mand værst fjende
[12:6] Deres Lord dermed velsigner I give jer gode nyhed Deres drøm! Han
perfektionerer Hans velsignelser I familien Jacob idet Han gjorde i Deres forfædre
Abraham Isaac indenfor den. Deres Lord er Alvidende Klogest.
[12:7] Ind Joseph hans bødre xxxx er lektioner seekers.
[12:8] De sagde Joseph hans boder favored vore far vi være majoriteten! Indeed vore far
er fjerneste astray.
[12:9] Dræbe Joseph banish ham som du få visse opmærksomhed fra Deres far! Siden
du være righteous folk.
[12:10] Ene af dem sagde ikke dræbe Joseph; kaste ham afgrunden brønden! Måske
visse karavane pick ham den er hvad jer beslutte gøre!
[12:11] De sagde Vore far du ikke stoler os Joseph? Vi tage gode omsorg af ham.
[12:12] Sende ham os tomorrow løbe leg! Vi beskytte ham.
[12:13] Han sagde jeg bekymrer lest du gå ham derefter ulven devour ham mens du ikke
iagttager ham.
[12:14] De sagde Indeed ulven devours ham mer af os omkring derefter vi er virkelig
tabere.
[12:15] Hvornår de gå ham og unanimously besluttede kaste ham into afgrunden
brønden vi inspirerede ham Visse dag du fortælle dem al den mens de ikke haver ide!
[12:16] De komme deres far ind den jævne weeping
[12:17] De sagde Vore far vi gik racing hvert øvrig forlade Joseph vore apparatur ulven
devoured ham! Du aldrig tro os jævne vi fortalte sandheden.
[12:18] De producerede hans skjorte fake blod det. Han sagde Indeed du konspirerer
hvert øvrig til forpligte vise scheme Al jeg gøre er tilholdsted stille tålmodighed. Maj
GUD hjælpes mig ind den ansigt af Deres sammensværgelse.
[12:19] Karavane vedtog snart sendte deres waterer! Han lade hans spand derefter sagde
Hvordan lucky Xxxx er dreng her! De tog ham langs merchandise GUD var fully aware
af hvad de gjorde.
[12:20] De solgte ham billige pris - et få dirhams - I de ikke havde nogen behøve i ham.
[12:21] En købte ham Ægypten sie til hans kone Tager gode omsorg af ham. Maybe han
hjælpes os maybe vi adoptere ham. Vi dermed etablere Joseph jord vi underviste ham
fortolkningen af drømme! Gud befaling altid gøre mest folk ikke kende!
[12:22] Hvornår han nåede modenhed vi forlenede ham klogt viden. Vi dermed
belønner de righteous.
[12:23] Damen huset han leve forsøgte forføre ham! Hun lukkede dørne sagde jeg er al
jeres. Han sagde maj GUD beskytte mig! Han er min Lord gav mig gode hjem.
Overtræderne aldrig lykkes.
[12:24] Hun næsten succumbed ham og han næsten succumbed hende dersom ikke var
han så proof fra hans Lord Vi dermed bortledte onde synder væk ham han var ene af vore
hellige servants.
[12:25] To af dem raced døren processen hun rive hans klædningsstykke fra tilbage De
grundlagde hendes husband døren. Hun sagde Hvad afstraffelsernen ene hvem vil
forulempe Deres kone fængsling smertelige afstraffelserne?
[12:26] Han sagde Hun er en forsøgte forføre mig. vidne fra hendes familie foreslog
hans klædningsstykke er rive fra forside derefter hun fortælle sandheden han er løgner!
[12:27] Og dersom hans klædningsstykke er rive fra tilbage derefter hun lied han
fortæller sandheden.
[12:28] Hvornår hendes husband så hans klædningsstykke var rive fra tilbage han sagde
Den er kvinde scheme Indeed Deres scheming er formidable.
[12:29] Joseph disregard den hændelse Angående jer (min kone) du søge tilgivelse
Deres synd. Du forpligter fejl.
[12:30] visse kvinder city gossiped guvernør konen er forsøge forføre hendes servant!
Hun er deeply ind elske ham! Vi ser hun går astray.
[12:31] Hvornår hun høre deres sladder hun inviterede dem tillave dem komfortable sted
gav hvert af dem kniv! Hun derefter sie til ham Indgå deres rum Hvornår de så ham de
beundrede ham som de skærer deres hænder. De sagde Glory er GUD den ikke er
menneskelig være den er ærværdige engel!
[12:32] Hun sagde Den er ene jer blamed mig falde ind elsker med! Jeg gøre indeed
prøv forføre ham han vægrede! Han gøre hvad jeg befaler ham gøre han sikkert gå
fængsel debased
[12:33] Han sagde Min Lord fængslet er godt end give dem. Du bortleder deres
scheming mig jeg begære dem forholde ligesom uvidende en!
[12:34] Hans Lord svarede hans bøn bortledte deres scheming fra ham. Han er Hearer
Alvidende
[12:35] Senere de save det klare proofs at de fængsle ham i awhile!
[12:36] To unge mænd var fængslet ham. Ene af dem sagde jeg så min drøm) jeg
stillede vin øvrig sagde jeg så bære brød min hovede fra der fuglene åd! Meddele os af
fortolkningen de drømme! Vi ser du er righteous.
[12:37] Han sagde nogen mad forsynes jer jeg meddele jer det jer modta det! Den er
visse af viden bestowed upon mig min Lord Jeg forsaken religionen af folk som ikke tro
ind GUD betragte Herefter de er virkelig tvivlere!
[12:38] Jeg fulgte hellere religionen min forfædre Abraham Isaac Jacob. Vi aldrig sætte
nogen idoler GUD. Such er velsignelsen GUD os folkene mest folk er unappreciative.
[12:39] O min fængsel parrer er adskillige guder godt GUD alene Ene Supreme
[12:40] Du ikke tilbeder Ham fornyelser du have stille oppe, jer Deres forældre. GUD
ALDRIG AUTORISERER such IDOLER. al ruling belongs til GUD Han ruled at du
ikke tilbede Ham! Den er perfektionere religionen mest folk ikke kende!
[12:41] O min fængsel parrer ene af jer være vinen butler hans lord stund øvrige
korsfæstes - Fuglene ædt hans hovede. Den settles substansen der du forespørger!
[12:42] Han derefter sie til ene frelses Mindes mig hos Deres lord Dermed djævelen
voldte ham glemme hans Lord følgelig han vedvarede ind fængsel et få flere år!
[12:43] Kongen sagde jeg så syv tykke ko devoured syv magre køer syv grønne piger
hvede) others shriveled O min elders tilkendegir mig angående min drømme du kender
hvordan fortolke drømmene!
[12:44] De sagde Nonsens drømmer. Hvornår det kommer fortolkningen af drømme vi
er kyndige!
[12:45] En frelstes fængslet) sagde nu han sluttelig mindedes jeg fortælle jer dens
fortolkning så sender mig Joseph).
[12:46] Joseph min kammerat meddeler os syv tykke ko devoured syv magre køer syv
grønnes piger others shriveled Jeg ønske til gå visse information folkene!
[12:47] Han sagde Hvad du dyrker næste syv årene hvornår tid høst kommer forlade
kornene deres piger frelser hvad du æder!
[12:48] Derefter syv år tørke komme der vilje indta'r fleste af hvad du oplagrede dem.
[12:49] Derefter år komme bringe lettelse folkene de igen presse saft
[12:50] Kongen sagde Bringe ham mig. Hvornår budet kom ham han sagde Gå Deres
lord spørge ham undersøge kvinderne skærer deres hænder! Min Lord er fully aware af
deres schemes
[12:51] (Kongen) sie (til kvinderne) Hvad gøre I vide hændelsen hvornår du forsøgte
forføre Joseph? De sagde "GUD forbyde; vi ikke kendte af noget onde forpligte ved ham.
konen guvernøren sagde Nu sandheden prevailed Jeg er en forsøgte forføre ham han var
sandfærdige ene!
[12:52] Jeg håber han indse som jeg aldrig forrådte ham hans fraværelse GUD ikke
velsigner schemes betrayers.
[12:53] Jeg ikke claim uskyldighed mig. Selvet er advocate af vice frelser de attained
barmhjertighed min Lord Min Lord er Forgiver Barmhjertigest.
[12:54] Kongen sagde Bringe ham mig jeg hire ham arbejde mig. Hvornår han tale med
ham han sagde Today du haver fremtrædende stilling os!
[12:55] Han sagde Stille mig treasurer jeg opleves ind den område og kyndige!
[12:56] Vi dermed etablere Joseph jord ruling idet han ønskede. Vi brusebad vore
barmhjertighed whomever vi ville vi aldrig mislykkes recompense de righteous.
[12:57] Desuden belønningen Herefter er jævn god de tro lede righteous liv!
[12:58] Joseph's bødre kom; hvornår de indgik han anerkendte dem mens de ikke
anerkendte ham.
[12:59] Efter han forsynede dem deres forråd han sagde Næste tid bringer jer Deres
half-brother. Du ikke ser jeg give fulde måle behandle jer storsindet?
[12:60] Du mislykkes bringe ham mig du ikke få dele mig; jer ikke jævn komme lukke!
[12:61] De sagde Vi forhandle hans far ham. Vi sikkert gøre den.
[12:62] Han derefter instruere hans medhjælpere Lægge deres goods deres bags Hvornår
de grundlægger dem deres tilbagekomst deres familie de komme snart.
[12:63] Hvornår de returnerede deres far de sagde Vore far vi nej lang få nogen forråd
du sender vore boder os. Vi tage gode omsorg af ham.
[12:64] Han sagde jeg stole jer ham idet jeg stolede jer hans boder indenfor den? GUD
ER TILFREDSSTILLENDE BESKYTTEREN AF al BARMHJERTIGE EN HAN ER
MEST BARMHJERTIGE.
[12:65] Hvornår de åbnede deres bags de grundlagde deres goods returnere dem. De
sagde Vore far hvad mere vi spørge i? Her er vore goods returnerede os! Vi kunne
dermed forsyne for vore familie beskytter vore boder modtage først mer camel-load! Den
er certainly et profitable deal
[12:66] Han sagde jeg ikke sende ham jer du giver mig højtidelige pledge GUD som du
bringe ham tilbage du utterly overvældes. Hvornår de gav ham deres højtidelige pledge
han sagde GUD bevidner alt vi sie.
[12:67] Og han sagde O min sønner ikke indgår ene dør; indgå separate døre! Jeg ikke
frelse jer noget forudbestemmes GUD. Til GUD belongs al bedømmelser! Jeg stoler ind
Ham ind Ham skulle al trusters lægger deres tillid.
[12:68] Hvornår de gik Joseph) de indgik ind overensstemmelse med deres far
instruktioner. Den ikke skifte noget forordnede GUD Jacob havde private fornuft i
spørgende dem gøre den! Han possessed vise viden som vi underviste ham mest folk ikke
kende!
[12:69] Hvornår de indgik Joseph's sted han bragte hans boder closer til ham sagde jeg
er Deres boder; ikke bedrøves deres handlinger!
[12:70] Hvornår han forsynede dem deres forråd han placerede drikke kop hans boder
bag derefter speaker kungøre ejerne den karavane er tyve!
[12:71] De sagde idet de kom dem "Hvad du tabte?
[12:72] De sagde Vi tabte konge koppen. Nogen returnerer det modta ekstra camel-load;
jeg personally garanterer den.
[12:73] De sagde GUD I vide fulde godt vi ikke kom her forpligte onde nor være vi
tyve!
[12:74] De sagde Hvad er afstraffelsernen tyven dersom du er løgnere?
[12:75] De sagde afstraffelsernen det grundlægges hans bag være at tyven belongs til jer!
Vi dermed straffer skyldig
[12:76] Han derefter startede inspicerende deres beholdere fående hans boder beholder
han ekstraherede det hans boder beholder! Vi dermed perfektionere scheme Joseph; han
ikke kept hans boder han gjaldt konge loven. Den var viljen GUD. Vi exalt whomever vi
udvælger højeste ranger. Above enhvere kyndige en xxxx er en er jævne kyndigere.
[12:77] De sagde han røvede så gjorde boder af hans ind den forbi, Joseph gemme hans
følelser ind ikke gav dem nogen clue Han sie (til Du er virkelig onde. GUD ER fully
aware af DERES ANKLAGER.
[12:78] De sagde O I fornemme en han far har er elderly du skiftes ene af os hans sted?
Vi ser du er venlige mand.
[12:79] Han sagde "GUD forbyde vi skiftes ene hvis possession vi grundlagde vore
goods. Anderledes vi være unjust.
[12:80] Hvornår de fortvivlede af skiftende hans forstand de konfererede sammen!
Deres ældst sagde du indse den Deres far Gøre tager højtidelige pledge fra jer GUD? Ind
den forbi du tabte Joseph. Jeg ikke forlader den placere min far give mig tilladelse eller
GUD bedømmer mig; Han er bedst Dommeren!
[12:81] Gå Deres far fortælle ham! ‘Vore far Deres søn forpligter tyveri. Vi kender for
sandelig den er hvad vi bevidne. Den var uventede occurrence.
[12:82] ‘Du spørge samfundet vi var karavanen komme os. Vi fortæller sandheden. '
[12:83] Han sagde Indeed du konspirerer bære vise scheme Stille tålmodighed er min
eneste udvej. Maj GUD bringer dem al tilbage mig. Han er Alvidende Klogest.
[12:84] Han dreje dem sigende jeg grieving Joseph. Hans øjne dreje hvide fra grieving
så adskilligt; han var jo sørgelige!
[12:85] De sagde GUD du keep grieving Joseph I bliver ill eller jer terning.
[12:86] Han sagde jeg blot beklager GUD min dilemma sorg jeg kender GUD hvad du
ikke kender.
[12:87] O min sønner går hente Joseph hans boder aldrig fortvivlelse gud grace Ingen
fortvivler af gud grace disbelieving folkene.
[12:88] Hvornår de indgik (Joseph's) fjerdedele de sagde O I fornemme en vi lider et lot
af hardship vore familie vi bringer mindreværdige goods. Vi håber du give os fulde måle
er charitable til os. GUD BELØNNER DE charitable.
[12:89] Han sagde du tilbagekalde hvad I Gøre gjorde Joseph hans boder hvornår du var
uvidende?
[12:90] De sagde Du være Joseph. Han sagde jeg er Joseph her er min boder. GUD
VELSIGNER OS. Være fordi dersom ene forspring righteous liv bestemt perseveres
GUD aldrig mislykkes belønne de righteous!
[12:91] De sagde GUD GUD jo foretrække I hen os! Vi var definitely forkert
[12:92] Han sagde Xxxx ikke er blame I today Maj GUD tilgir jer. Af al barmhjertige en
Han er mest Barmhjertige.
[12:93] Tage den skjorte af mit; hvornår du kaster det min far ansigt hans vision
restitueres! Bringe Deres hele familie komme mig!
[12:94] Sågar karavanen ankom deres far sagde jeg fornemme lugte Joseph. Nogen
oplyse mig?
[12:95] De sagde GUD I er destillationsapparat Deres gamle konfusion!
[12:96] Hvornår bæreren gode nyhed ankom han kastede (skjorten) hans ansigt hvorpå
hans vision restitueredes. Han sagde jeg ikke fortalte jer jeg kendte GUD hvad du ikke
kendte?
[12:97] De sagde Vore far bede vore tilgivelse; vi var forkerte indeed.
[12:98] Han sagde jeg implore min Lord tilgi jer; Han er Forgiver Barmhjertigest.
[12:99] Hvornår de indgik Joseph's fjerdedele han omfavnede hans forældre talemåde
"Velkommen til Ægypten! GUD VILLIGE DU VÆRE pengeskab HER.
[12:100] Han rejst hans forældre tronen. De faldt prostrate indenfor ham. Han sagde O
min far den er opfyldelsen min gamle drøm. Min Lord stiller det komme sand Han
velsigner mig afsagde mig fængslet bragte jer fra ørken efter djævelen drev kile mig min
bødre! Min Lord er Venligest mod whomever Han viljer. Han er Knower mest Kloge.
[12:101] Min Lord Du giver mig kingship underviste mig fortolkningen af drømme!
Initiator af himlene jorden; Du er min Lord Behersker ind den liv Herefter Lade mig
omkomme idet submitter tæller mig med de righteous!
[12:102] Den er nyhed fortiden vi afslører jer. Du ikke var nuværende hvornår de
stillede deres enstemmige bestemmelse kast Joseph brønden) idet de konspirerede
sammen.
[12:103] Mest folk nej substans hvad du ikke tro.
[12:104] Du ikke spørge dem nogen penge; du blot afsir den påmindelse al folkene.
[12:105] Så mange proofs himlene jorden gives dem de vedtage dem heedlessly!
[12:106] Majoriteten af de tro ind GUD gøre ikke gøre forpligte idol tilbeder!
[12:107] De garanterede den overvældende gengældelse have fra GUD ville ikke strejke
dem Timen ikke komme dem brat hvornår de småt forventer det?
[12:108] Sie Den er min sti jeg inviterer GUD på den grundlag af klare proof og gøre de
følge mig! GUD FORHERLIGES. Jeg ikke er idol tilbeder.
[12:109] Vi ikke sendte jer mænd vi inspirerede udvælge fra folkene af adskillige
samfund. De ikke strejfer jorden gøre se konsekvenserne i de indenfor dem? Boligen
Herefter er fjerneste godt de leder righteous liv. Du derefter forstå?
[12:110] Netop hvornår budene fortvivler tro de forkastedes vore sejr kommer dem. Vi
derefter frelser whomever vi udvælger mens vore gengældelse skyldige folkene er
unavoidable.
[12:111] Ind deres historie xxxx er lektion de possess intelligens. Den ikke fabricated
Hadith; den (Quran) bekræfte al hidtige scriptures forsyne detaljerne af alt er sømærke
barmhjertighed de tror!
.
13- Torden (Al-Ra'ad)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[13:1] Et. L. M. R. De (breve) er proofs den scripture. Hvad afsløres jer Deres Lord er
sandheden mest folk ikke tro!
[13:2] GUD ER EN rejst HIMLENE UDEN pille AT DU SE DEREFTER forudsætte al
MYNDIGHED! Han forpligtede solen månen hvert løbende (ind dens omløbsbane) i
forudbestemte periode! Han kontrollerer al ting forklare åbenbaringerne som du attain
certainty møde Deres Lord
[13:3] Han er En konstruerede jorden placerede det bjerge floder! Og fra forskellige
arterne frugter Han stillede dem par - males females. Natten overhaler dagen. De er solid
proofs folk synes.
[13:4] På jord xxxx er nærliggende lots producerer frugthaver druer crops håndflade træ
- dioecious non-dioecious. De irrigated samme vandet vi foretrækker visse af dem others
ind ædende! De er solid proofs folk forstår.
[13:5] Du nogensinde undrer egentlige underet er deres sigende vi sving into støv gøre
vi genskabes igen De er en disbelieved deres Lord De er en incurred sjækle omkring
deres necks De er en incurred Helvedet hvori de abide permanent.
[13:6] De udfordrer du bringe doom dem hellere end drejende righteous! Sufficient
præcedenser sættes dem ind den forbi. Indeed Deres Lord være fuld af tilgivelse folkene
deres transgressions Deres Lord er også strenge ind håndhæve gengældelse!
[13:7] De disbelieved sir kun mirakel komme ham hans Lord (vi derefter tro.) Du er
simpelthen warner - Enhvere samfund modtar guiding lærer.
[13:8] GUD vide hvad ENHVERE KVINDELIGE BJØRNE hvad ENHVERE
LIVMODER FRIGI'R GEVINSTER. Alt Han gør perfectly måles.
[13:9] Knower af al hemmeligheder erklæringer; Supreme mest Højeste.
[13:10] Være de samme du gemmer Deres tanker erklærer dem skjule mørket natten akt
dagslyset!
[13:11] Shifts engle) skiftes blivende hvert en af jer - De er jer bagefter jer. De bliver I
bevogte jer ind overensstemmelse med gud befalinger! Dermed GUD ikke skifter
tilstanden nogen folk de stiller bestemmelsen skifte. Gud viljer nogen hardship nogen
folk nej fremtvinge stoppe det. I de haver ingen Ham idet Lord og Beherske
[13:12] Han er En udfolder jer lynet kilde frygt også ligesom håbe Han initiates ladte
skyerne!
[13:13] Tordnen priser Hans glory og så gøre englene ærbødighed i Ham! Han sender
lyn bolts der strejke ind overensstemmelse med Hans ville. De argumentere GUD selvom
Hans magt er awesome.
[13:14] Imploring Ham er eneste legitime supplication stund idolerne de implore Ham
nogensinde ikke svare! Dermed de være de strækning deres hænder vandet intet når
deres gabe. supplications tvivlerne er ind forfængelig
[13:15] Gud prostrates enhver himlene jorden willingly unwillingly så gøre deres
skygger ind den formiddag jævnerne!
[13:16] Sie Som er Lord himlene jorden? Sie GUD. Sir derefter gøre du sætte Ham
behersker hvem ikke possess nogen magt gøre gavne harm jævne sig? Sie Er blinde
samme idet seer? Mørke samme idet lyset? er de grundlægger idoler GUD oprettede
anlæggelser lignende til Hans anlæggelser til punktet ikke udmærkende to
anlæggelserne? Sie GUD er Skaberen al ting Han er Ene Supreme
[13:17] Han sender derned vande himlen forårsagende dalene oversvømmelse derefter
rapids producerer omfangsrige skum! Ligeledes hvornår de bruger fyre raffinere metaller
deres jewelry apparatur skum produceres! GUD DERMED cites ANALOGIER I
SANDHEDEN falsehood. Angående skummet det går affaldene stund der gavner folkene
blive slibe GUD DERMED cites ANALOGIERNE.
[13:18] De svarer deres Lord trænge gode belønningerne. Angående de mislykkedes
svare Ham de possessed alt jord - Sågar twice idet adskilligt - De readily give det idet
løsesum De incurred værst reckoning deres endelige bolig er Helvede; hvad usle destiny.
[13:19] En er anerkender Deres Lord's åbenbaringer I sandheden equal til en er er
blænder? Kun de possess intelligens tage heed
[13:20] De er en fulfill deres pledge GUD ikke krænke covenant
[13:21] De sammenvokser hvad GUD befaler sammenvokses ærbødighed deres Lord
frygt skrækkelige reckoning
[13:22] De bestemt persevere søgende deres Lord observe Kontakten Bønner (Salat)
spend vore forråd dem secretly publicly counter onde med gode! De trænger
tilfredsstillende boligen.
[13:23] De indgår haverne Eden sammen righteous hos deres forældre deres ægtefæller
deres børn. Englene indgå dem enhvere dør.
[13:24] Fred er jer jer bestemt persevered hvad lykkelige destiny.
[13:25] Angående de krænker gud covenant pledging keep det sever hvad GUD befaler
sammenvokses forpligte onde de incurred fordømmelse; de incurred værst destiny!
[13:26] GUD ER EN FORØGER FORRÅDET whomever HAN VILJER
TILBAGEHOLDER det. De bliver preoccupied den liv; den liv sammenligne til Herefter
er nil
[13:27] De disbelieve sie kun mirakel komme ham hans Lord (vi tro.) Sie GUD sender
astray whomever Han viljer guides til Ham kun de adlyder.
[13:28] De er en hjerterne jubler mindendes GUD! Absolut ved mindes GUD hjerterne
jubler!
[13:29] De tro lede righteous liv trænger lykke lykkelige destiny!
[13:30] Vi sender jer O Rashad) den samfund netop idet vi gjorde øvrige samfund ind
den forbi. Du recitere dem hvad vi afslører jer de disbelieved ind mest Gracious. sie Han
er min Lord Xxxx ikke er gud undta Han! Jeg lægger min stoler Ham alene; Ham er min
ultimate destiny.
[13:31] Jævne dersom Quran voldte bjerge flytte jorden tåre asunder afdødt tale (de ikke
tro)! GUD KONTROLLERER al TING. Det ikke tid troendene er til give oppe indse at
GUD willed Han guided al folkene? Tvivlerne fortsætte lide katastrofer konsekvens deres
egen arbejder have katastrofer strejke dem gud løfte opfylde GUD ville ALDRIG
SKIFTE FORUDBESTEMTE destiny!
[13:32] Bude I ridiculed jeg permitted tvivlerne bære derefter jeg straffede dem.
Hvordan forfærdelige var Min gengældelse!
[13:33] Er der nogen equal til En kontrollerer enhvere enlige sjæl? De sætte idoler rival
GUD! Sie Navn dem! Du meddeler Ham af noget jord Han ikke kender? Eller er jer
fabricating tomme statements? Indeed schemes af de disbelieve prydes deres øjne! De
dermed bortledes rigtig stien. Whomever GUD sender astray aldrig grundlægge guiding
lærer!
[13:34] De incurred gengældelse ind den liv gengældelsen Herefter er fjerneste ond Intet
beskytte dem GUD.
[13:35] Allegorien Himmel der loves righteous strømmer streams uudtømmelige forråd
køler shade Such er destiny de observe retmæssighed mens destiny tvivlerne er Helvede.
[13:36] De modtog scripture jubler ind hvad afsløredes jer; visse others forkaste roller af
det. Sie jeg blot enjoined tilbede GUD aldrig associere nogen idoler Ham! Jeg inviterer
Ham Ham er min ultimate destiny.
[13:37] Vi afslørede de love Arabic og du nogensinde indvilliger deres ønsker den viden
kommer jer du ikke have allierede nor beskytter GUD.
[13:38] Vi sender bude jer O Rashad) vi stillede dem husbands koner børn! Ing bud
producere mirakel gud autorisation ind overensstemmelse med specifikke forudbestemte
tid
[13:39] GUD UDVISKER whatever HAN VILJER fastlægge whatever HAN VILJER).
Med Ham er originale Beherske Rekord.
[13:40] Vi udfolder jer hvad vi lover dem afslutte Deres liv indenfor den, Deres eneste
mission er afsie (meddelelsen)! Er os benævne dem konto
[13:41] De ikke ser enhver dag jord bringer dem closer slutningen GUD beslutter deres
liv snurrede irrevocably? Han er mest effektive Reckoner.
[13:42] Others dem schemed GUD belongs ultimate scheming Han kender hvad enhver
gør. Tvivlerne vilje grundlægge ydre som ultimate vinderne er.
[13:43] De disbelieved sie I er bud! Sir GUD suffices idet vidne mig I de possess viden
scripture.
.
14- Abraham (Ibrahim)
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[14:1] Et. L. R. scripture vi afslørede jer ind orden lede folkene mørke lyset - ind
overensstemmelse med viljen deres Lord - Til stien af Almægtige de Praiseworthy.
[14:2] (Stien GUD; En possesses alt himlene alt jord. Ve til tvivlerne; de incurred
forfærdelige gengældelse.
[14:3] De er de en giver prioritet den liv hen Herefter repel vejen GUD søge stille det
crooked de går langt astray!
[14:4] Vi ikke sendte nogen bud prædike) tungen hans folk ind orden klarlægge ting
dem! GUD DEREFTER SENDER astray whomever HAN VILJER guides whomever
HAN VILJER. Han er Almægtig mest Kloge.
[14:5] Dermed vi sendte Moses vore mirakler sigende Forspring Deres folk mørke lyset
påminde dem af dagene GUD. De er lektioner enhvere steadfast taknemlige person!
[14:6] Tilbagekalde at Moses sie til hans folk Mindes gud velsignelser jer! Han frelste
jer Pharaoh's folk inflicted værst forfølgelsen I slaughtering Deres sønner skånende Deres
døtre! Den exacting retssag Deres Lord
[14:7] Deres Lord forordner flere du takker Mig de flere jeg giver jer I drejer
unappreciative derefter Min gengældelse er severe.
[14:8] Moses sagde du disbelieve al folkene jord GUD er ind nej behøve Praiseworthy.
[14:9] Have jer ikke høre omkring de indenfor jer! - Folkene Noah ‘Aad Thamoud
others kom dem kendte kun til GUD? Deres bude gik dem klar proofs de behandlede dem
foragt sagde Vi disbelieve ind hvad du sendes med. Vi er skeptical omkring Deres
meddelelse; fulde af tvivle!
[14:10] Deres bude sagde du have tvivl GUD; Initiator af himlene jorden? Han inviterer
jer kun tilgi Deres synder give jer another chance indfri De sagde Du være nej mer end
mennesker os vil repel os vejen vore forældre bruge tilbede! Udfolde os visse dybe
myndighed!
[14:11] Deres bude sie til dem Vi være nej mer end mennesker jer GUD velsigne
whomever Han udvælger Hans servants! Vi possibly ikke udfolde jer nogen art af
autorisation undtar ind overensstemmelse med gud ville Ind GUD troendene tillid.
[14:12] Hvorfor vi ikke stole GUD hvornår Han guided os vore stier? Vi bestemt
persevere ind den ansigt af Deres forfølgelse. Ind GUD al trusters stole.
[14:13] De disbelieved sie til deres bude Vi gøre det banish jer fra vore lande du revert
vore religion. Deres Lord inspirere dem Vi inevitably annihilate overtræderne!
[14:14] Vi lade du dvæle deres lander dem. Den er (belønningen) de ærbødighed Min
majestæt ærbødighed Min love!
[14:15] De udstedte udfordring følgelig enhvere stædige tyran ende doomed
[14:16] Awaiting ham er Helvede hvori han drikke putrid vand!
[14:17] Han gulp det derned han ikke stå det idet død kommer ham enhvere retning han
aldrig omkomme! Awaiting ham er forfærdelige gengældelse!
[14:18] Allegorien af de disbelieve deres Lord deres arbejder være ask voldsomme vind
stormfulde dag! De gevinst intet whatever de fortjener; such er fjernestst forvildende!
[14:19] Du ikke indser at GUD gøre oprette himlene jorden specifikke formål? Han
viljer Han flytte du substitute nye anlæggelse Deres sted.
[14:20] Den ikke er too vanskelige i GUD.
[14:21] Hvornår de al stand GUD followers sie til lederne Vi brugte følge I! Kunne du
skåner os sågar et lille bide af gud gengældelse? De sie Havde GUD guided os vi guided
jer! Omgående er too sene vi grieve tilholdsted tålmodighed xxxx ikke er udgang os.
[14:22] Og djævelen sie bedømmelsen udstedtes GUD lover jer sandfærdige løftet jeg
lovede jer jeg knækket min love! Jeg ikke havde magt jer; jeg blot inviterede jer I
accepterede min invitation! Derfor ikke blame mig blame kun jer! Min beklage ikke
hjælpes jer nor kunne Deres beklage hjælp mig! Jeg disbelieved Deres afgudende mig!
Overtræderne incurred smertelige gengældelse.
[14:23] Angående de tro lede righteous liv de tilstå haver strømmende streams De abide
therein permanent ind overensstemmelse med viljen deres Lord Deres hils therein er
Fred.
[14:24] Du ikke ser GUD gøre cited eksemplet gode glosen gode træ rod bestemt
fastlægges dens branches er høje ind den himmel?
[14:25] Det producerer dens crop enhvere sæson idet formgav dens Lord GUD
DERMED cites EKSEMPLERNE FOLKENE SOM DE TAGE heed
[14:26] Eksemplet ond glose er af onde træ chopped jorden niveau det ikke haver røder
keep det stående!
[14:27] GUD STYRKER DE TROR proven GLOSEN ind den LIV Herefter Gud sender
overtræderne astray. Alt er ind overensstemmelse med gud ville
[14:28] Du noterede de svarede gud velsignelser have ved disbelieving og dermed
bragte katastrofe deres egen familier?
[14:29] Helvede er deres destiny hvori de forbrænde; hvad usle slutning!
[14:30] De sætte rivaler rang GUD bortlede others Hans sti! sie Nyder awhile; Deres
endelige destiny er Helvede.
[14:31] Exhort Min servants tro observe Kontakten Bønner (Salat) give velgørenhed)
vore forråd dem secretly publicly dag komme hvor xxxx er heller handel nor nepotisme!
[14:32] GUD ER ENE OPRETTEDE HIMLENE JORDEN HAN SENDER derned
HIMLEN VAND PRODUCERER al art af FRUGT DERES sustenance! Han forpligter
skibene betjener jer havet ind overensstemmelse med Hans befaling. Han forpligter
floderne også betjene jer!
[14:33] Han forpligter solen månen Deres tjeneste continuously. Han forpligter natten
dagen betjene I!
[14:34] Han giver jer al art af ting som du implore Ham i. Du tæller gud velsignelser du
aldrig encompass dem. Indeed menneskelig være transgressing unappreciative.
[14:35] Tilbagekalde at Abraham sagde Min Lord stille den fredsommelige land
beskytter mig min børn fra tilbedende idoler!
[14:36] Min Lord de vildleder så mange folk. Angående de følge mig de belong mig.
Angående de disobey mig Jer er Forgiver Barmhjertigest.
[14:37] Vore Lord jeg settled rolle min familie ind den plantless dal hos Deres Hellige
Hus. Vore Lord de er observe Kontakten Bønner (Salat) lade trængsel af folk konvergerer
dem forsyne for dem al art af frugter de være taknemlige!
[14:38] Vore Lord Du kender whatever vi gemmer whatever vi erklærer! - Intet skjules
GUD jord nor himlene.
[14:39] Ros er GUD bevilgende mig min gammel ælde, Ismail Isaac. Min Lord svarer
bønnerne.
[14:40] Min Lord stille mig en som gennemført observes Kontakten Bønner (Salat) også
min børn! Vore Lord behager svar min bønner.
[14:41] Min Lord tilgir mig min forældre troendene dagen hvornår reckoning skiftes
sted"!
[14:42] Nogensinde ikke tro GUD er unaware af hvad overtræderne gør. Han kun respit
dem dag hvor øjnene stirrer ind rædsel
[14:43] Ligesom de rush gravene) deres ansigter kigge oppe deres øjne ikke jævn blinke
deres forstande forfærdes!
[14:44] Du advare folkene dagen hvornår gengældelsen kommer dem. De transgressed
sie Vore Lord give os først mer respit Vi derefter svare Deres benævne følge budene. du
ikke sværgede ind den forbi du vare permanent?
[14:45] I dwelled hjemmene af de indenfor jer wronged deres sjæle I se clearly hvad vi
gjorde dem! Vi sætter mange præcedenser jer.
[14:46] De schemed deres schemes GUD er fully aware af deres schemes Indeed deres
schemes var sufficient udviske bjerge.
[14:47] Ikke synes den GUD ville nogensinde bryde Hans lover Hans bude! GUD ER
ALMÆGTIGE HÆVNER.
[14:48] Dagen komme hvornår den jord substituted nye jord også himlene enhver
bringes GUD En Supreme
[14:49] I se skyldig som dag chained ind sjækle!
[14:50] Deres klædningsstykker stille tjære ild overvælde deres ansigter!
[14:51] GUD ville betale hvert sjæl whatever det fortjente; GUD er mest effektive
reckoner!
[14:52] Den er proklamation folkene advares hermed lade dem kende at Han er kun en
gud og de possess intelligens skiftes heed
.
15- Al-Hijr Dal (Al-Hijr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[15:1] Et. L. R. De (breve) er proofs den scripture; dybe Quran.
[15:2] Certainly de disbelieved ønske de var submitters.
[15:3] Lade dem ædt nyde vedvare blændede wishful tænkning; de gøre det grundlægge
ydre!
[15:4] Vi aldrig annihilated nogen samfund ind overensstemmelse med specifikke
forudbestemte tid
[15:5] Slutningen nogen samfund aldrig avanceres nor forsinkede!
[15:6] De sagde O I modtog den påmindelse I er crazy
[15:7] Hvorfor du ikke bringe englene du er sandfærdige?
[15:8] Vi ikke sender englene specifikke funktioner. Anderledes ingen respited
[15:9] Absolut vi afslører påmindelsen absolut vi bevare det!
[15:10] Vi sender (bude) I samfundene ind den forbi.
[15:11] Enhver tid bud gik dem de ridiculed ham.
[15:12] Vi dermed kontrollerer forstandene skyldig.
[15:13] Følgelig de ikke tro ind ham. Den er systemet siden generationerne.
[15:14] Jævne dersom vi åbnede i dem låge into himlen der de klatrer;
[15:15] De sie Vore øjne deceived Vi fortryllet
[15:16] Vi placerede mælkeveje ind den himmel, pryde det beholders.
[15:17] Vi bevogtede det enhvere forkaste djævel.
[15:18] nogen af dem sniger lytte meget projektil vilje chase ham tilbage!
[15:19] Angående jorden vi konstruerede det placerede det stabilisatorer (bjerge) vi
voksede det perfekte balance af alt.
[15:20] Vi stille det beboelige I og væser du ikke gør forsyne for!
[15:21] Xxxx er intet som vi ikke ejer uendelige beløb thereof. Vi sender det derned
præcise måle
[15:22] Vi sender vindene pollinators volde vande komme himlen du drikke!
Anderledes du ikke keep det palatable.
[15:23] Være vi kontrollerer liv død vi er ultimate inheritors!
[15:24] Vi fully vide de I avancerer vi fully kender de regress.
[15:25] Deres Lord sikkert indkaldelse dem. Han er Klogest Alvidende
[15:26] Vi oprettede menneskelig være ældede mudder potter's leret.
[15:27] Angående jinns vi oprettede dem indenfor den, blussende ild.
[15:28] Deres Lord sie til englene jeg opretter menneskelig være ældede mudder potter's
leret.
[15:29] Tidligere jeg perfektionerer ham puster ham fra Min ånd, du falde prostrate
indenfor ham!
[15:30] engel falde prostrate al af dem
[15:31] Iblis (Satan). Han vægrede være prostrators.
[15:32] Han sagde O Iblis (Satan) hvorfor er jer ikke prostrators?
[15:33] Han sagde jeg ikke er prostrate menneskelig være Du oprettede ældede mudder
potter's leret!
[15:34] Han sagde Derfor du enes du forvist
[15:35] Du incurred Min fordømmelse Dagen Bedømmelse.
[15:36] Han sagde Min Lord respit mig dagen de resurrected
[15:37] Han sagde Du respited
[15:38] Indtil præcisere dagen tid
[15:39] Han sagde Min Lord idet Du haver willed som jeg går astray jeg sikkert lokke
dem jord; jeg sende dem al astray!
[15:40] De hos Deres tilbedere helliges absolut Jer alene.
[15:41] Han sagde Den er lov er ukrænkelige.
[15:42] Du ikke haver magt Min servants! Du kun haver magt strayers følger jer!
[15:43] Helvede awaits dem al.
[15:44] Det have syv låger. hvert låge få specifikke dele af dem.
[15:45] Angående righteous de nyde haverne springe
[15:46] Indgå therein fredsommelige secure
[15:47] Vi flytter al jalousi deres hjerter. Ligesom ene familie de være nærliggende
furnishings.
[15:48] Aldrig ville de lider nogen træthed therein; aldrig ville de evicted therefrom
[15:49] Meddele Min servants jeg er Forgiver Barmhjertigest!
[15:50] Og som Min gengældelse er mest smertelige gengældelse.
[15:51] Meddeler dem Abraham's gæster.
[15:52] Hvornår de indgik hans fjerdedele de sagde Fred. Han sagde Vi er ængstelige
omkring jer.
[15:53] De sagde ikke er ængstelige. Vi haver gode nyhed I oplyse søn.
[15:54] Han sagde Hvordan du give mig such gode nyhed hvornår jeg er så gamle? Du
destillationsapparat give mig den gode nyhed?
[15:55] De sagde gode nyheden vi giver jer er sande; gøre ikke fortvivlelse.
[15:56] Han sagde Ingen fortvivlelser hans Lord's barmhjertighed undtar strayers.
[15:57] Han sagde Hvad er Deres mission O bude?
[15:58] De sagde Vi dispatched skyldige folk.
[15:59] Angående Lot's familie vi frelse dem al.
[15:60] Ikke hans kone; hun destineres være med de doomed
[15:61] Budene gik Lot's by.
[15:62] Han sagde Du er ubekendte folk.
[15:63] De sagde Vi bringer jer hvad de tvivler.
[15:64] Vi bringer I sandheden; vi er sandfærdige.
[15:65] Du skiftes Deres familie natten. Bliver dem stille sandelig som ingen af I kigge
tilbage! Gå lige idet befalede!
[15:66] Vi afsagde ham den befale de folk er annihilated ind den formiddag
[15:67] Folkene city kom joyfully.
[15:68] Han sagde De er min gæster; ikke embarrass mig!
[15:69] Frygte GUD ikke skamfuldheder mig!
[15:70] De sagde vi ikke enjoin jer Gøre fra kontaktende nogen?
[15:71] Han sagde Her er min døtre jer måtte
[15:72] Men alas de totalt blændedes deres lust
[15:73] Følgelig katastrofen struck dem ind den formiddag
[15:74] Vi dreje upside derned showered dem devastating klipper!
[15:75] Den er lektion de possess intelligens.
[15:76] Den altid være systemet.
[15:77] Den er tegn troendene.
[15:78] Folkene træerne også var overtrædere.
[15:79] Følgelig vi hævnede dem og begge samfund fully dokumenteres.
[15:80] Folkene Al-Hijr disbelieved budene.
[15:81] Vi gav dem vore åbenbaringer de disregarded dem!
[15:82] De brugte udskære secure hjem bjergene!
[15:83] Katastrofen træfferen dem ind den formiddag
[15:84] hvad de hoarded ikke hjalpes dem!
[15:85] Vi ikke oprettede himlene jorden alt dem specifikke formål. Slutningen
verdenen komme så behandle dem godartede forsømme!
[15:86] Deres Lord er Skaberen Alvidende
[15:87] Vi giver jer syv parrene great Quran.
[15:88] Ikke er jalouxe af hvad vi bestowed øvrige (budene) ikke bedrøves tvivlerne)
lavtliggende Deres vinge troendene!
[15:89] Proklamere jeg er manifest warner!
[15:90] Vi deal med dividers
[15:91] De accepterer Quran kun partially.
[15:92] Ved Deres Lord vi spørgsmål dem al
[15:93] Omkring alt de gør.
[15:94] Derfor bære ordnerne give til jer disregard idolet tilbedere!
[15:95] Vi skåne jer mockers
[15:96] Som sætte another gud GUD! De gøre det sikkert grundlægge ydre!
[15:97] Vi kender fulde godt som du ærgres deres utterances.
[15:98] Du synge roserne Deres Lord er prostrators.
[15:99] Tilbedelse Deres Lord ind orden til attain certainty.
.
16- Bien (Al-Nahl)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[16:1] Gud befaling allerede udstedes alt allerede skrives) så ikke rush det! Han
forherliges; mest Højeste langt nogen idoler de sætte
[16:2] Han sender englene åbenbaringerne bære Hans befalinger whomever Han
udvælger Hans servants Du prædike xxxx ikke er øvrige gud Mig Jer ærbødighed Mig!
[16:3] Han oprettede himlene jorden specifikke formål. Han er adskilligt too Højeste
langt nogen idoler de sætte
[16:4] Han oprettede mennesket tiny nedgang derefter han sving into ardent modstander.
[16:5] Han oprettede livestock du forsyne jer varme mange øvrig gavner også idet mad
[16:6] De også forsyner jer luksus Deres leisure og hvornår du færdes.
[16:7] De bærer Deres loads lander at du ikke nå great hardship. Sikkert Deres Lord er
Medfølende Barmhjertigest!
[16:8] (Han oprettede) hestene muldyrene æslerne du ride og luksus. Desuden Han
opretter hvad du ikke kender.
[16:9] GUD punkt STIERNE forkert EN. Dersom Han willed Han guided al af jer.
[16:10] Han sender himlen vand i Deres drikke vokse træer Deres gavn!
[16:11] Med det Han vokser I crops olivener dato håndflader drue al art af frugter. Den
er (sufficient) proof folk synes.
[16:12] Han forpligter ind Deres tjeneste natten dagen også idet solen månen. Også
stjernerne forpligtes Hans befaling. De er (sufficient) proofs folk forstår.
[16:13] Og (Han oprettede) i I jord ting af adskillige farver. Den er (sufficient) proof
folk tager heed
[16:14] Han forpligtede havet betjene jer; du æder fra det øm kød ekstraherer jewelry du
slider! Du ser skibene strejfe det Deres kommercielle gavner I søger Hans bounties du
være taknemlige.
[16:15] Han placerede stabilisatorer (bjerge) jord lest det tumler I også idet floder veje
du guided
[16:16] Landemærker også idet stjernerne; til bruges navigation.
[16:17] være Ene hvem oprette ene hvem ikke oprette? Du omgående tage heed
[16:18] Du tæller gud velsignelser du possibly ikke encompass dem. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[16:19] GUD vide whatever I gemmer whatever du erklærer.
[16:20] Angående idolerne de sætte GUD de ikke opretter noget; de oprettedes.
[16:21] De er afdødte ikke alive de ikke have ide hvordan hvornår de resurrected
[16:22] Deres gud er ene gud. Angående de ikke tro ind Herefter deres hjerter benægter
de er arrogante.
[16:23] Absolut GUD vide alt de gemmer alt de erklærer. Han ikke elsker de er
arrogante.
[16:24] Hvornår de spørges Hvad gøre du tro af de åbenbaringer Deres Lord de sir Tales
fra fortiden.
[16:25] De holdes ansvarlige i deres synder Dagen Opstandelse al af dem desuden til
synder af al de de vildledte deres uvidenhed. hvad usle load
[16:26] Others dem schemed ind den forbi, følgelig GUD tilintetgøre deres bygning
grundlægningen forårsagende taget falde dem. Gengældelsen struck dem hvornår de
mindst forvente
[16:27] Derefter Dagen Opstandelse Han disgrace dem spørge Hvor være Min partnere
du sætte Mig modarbejdede Mig i deres sake? De velsigne med viden sie Today
skamfuldhederen elendighed befallen tvivlerne!
[16:28] Englene lægger dem død stat af wronging deres sjæle! Være hvornår de sluttelig
forelægger sie Vi ikke gjorde noget forkerte! Ja indeed! GUD ER fully aware af ALT
JER GØRE!
[16:29] Derfor indgå lågerne Helvede hvori du abide permanent! hvad usle destiny i
arrogante en.
[16:30] Angående righteous hvornår de spørges Hvad gøre du tro af de åbenbaringer
Deres Lord de sie Gode. de leder righteous liv lykke; boligen Herefter er jævn god. hvad
salige bolig i de righteous.
[16:31] Haverne Eden reserveres dem hvori floder strømmer. De haver noget de ønsker
therein. GUD DERMED BELØNNER DE righteous.
[16:32] Englene afslutter deres liv ind stat retmæssighed sie Fred er jer! Indgå Paradis
(omgående) idet belønning Deres arbejder!
[16:33] De vente englene er komme dem eller Deres Lord's bedømmelse kommer
vedtage? De indenfor dem gjorde samme tingen! GUD IKKE ER EN wronged DEM; DE
ER EN wronged deres egen SJÆLENE.
[16:34] De incurred konsekvenserne deres onde arbejder meget tingene de ridiculed
komme haunt dem!
[16:35] Idolet tilbedere sie Havde GUD willed vi ikke tilbede nogen idoler Ham nor
would vore forældre! Nor would vi prohibit noget Hans prohibitions. De indenfor dem
gøre de samme! Budene kunne noget gøre afsie komplette meddelelsen?
[16:36] Vi sender bud enhvere samfund sigende Du tilbede GUD undlader idolatry.
Derefter visse var guided ved GUD mens others forpligtedes til forvildende! Strejfe
jorden noterer konsekvenserne rejectors!
[16:37] Nej substans hvordan hårdere du forsøger guide dem GUD ikke guide de en Han
forpligtede forvildende! Dermed ingen hjælpes dem.
[16:38] De sværgede solemnly GUD "GUD ville ikke resurrect afdødte Absolut such er
Hans ukrænkelige løfte mest folk ikke kende!
[16:39] Han derefter punkt enhver al tingene de disputed lade de disbelieved kender at
de var løgnere!
[16:40] Til have noget gjort vi blot sie til Er det være!
[16:41] De emigrerede GUD de persecuted vi sikkert stille det dem storsindet ind den
liv recompense Herefter er jævne greater de kun kendte.
[16:42] Den er fordi de bestemt persevere ind deres Lord de stoler.
[16:43] Vi ikke sendte jer mænd vi inspirerede. Spørge de kender scripture du ikke
kender!
[16:44] Vi forsynede dem proofs scriptures. Vi sendte derned jer den meddelelse
proklamere folkene alt sendes derned dem måske de reflektere!
[16:45] De scheme onde schemes garanterer den GUD ville ikke volde jorden gøre til
svale dem som gengældelsen ikke komme dem hvornår de småt forventer det?
[16:46] Det strejke dem mens de er asleep de aldrig flygte.
[16:47] Det strejke dem mens de fearfully forventer det! Deres Lord er Medfølende
Barmhjertigest!
[16:48] De ikke set al tingene have oprettede GUD? Deres skygge omringe dem meget
venstre ind totale underkastelse til GUD og willingly!
[16:49] Til GUD prostrates alt himlene alt på jord! - Enhvere væs - Og så gøre englene;
mindst arrogancen!
[16:50] De ærbødighed deres Lord højeste dem de gøre hvad de befales gøre!
[16:51] GUD PROKLAMERER IKKE TILBEDE TO GUDER XXXX ER KUN EN
GUD! Du ærbødighed Mig alene.
[16:52] Ham belongs alt himlene jorden derfor religionen helliges absolut Ham alene!
Du tilbede GUD?
[16:53] nogen velsignelse du nyder er GUD. men nårsomhelst du incur nogen modgang
du omgående beklager Ham.
[16:54] idet snart idet Han afløser Deres plage visse af du revert idol tilbede!
[16:55] lade dem disbelieve hvad vi giver dem! Gå fremad nyde midlertidigt; du gøre
det sikkert grundlægge ydre!
[16:56] De udpeger idolerne de sætte uvidenhed dele forrådene vi bestow dem. Ved
GUD du holdes accountable i Deres fornyelser.
[16:57] De jævner overlade døtre GUD Han forherliges mens de foretrækker sig hvad
de ligesom
[16:58] Hvornår en af dem får baby pige hans ansigt bliver mørknede overvældende
sorg!
[16:59] Skamfulde han skjuler folkene ond nyheden givet ham. Han jævner ponders
burde han keep babyen modstræbende begrave hendes ind støvet! Usle indeed er deres
bedømmelse.
[16:60] De ikke tro ind Herefter sættet værst eksemplerne mens til GUD belongs mest
sublime eksempler! Han er Almægtig mest Kloge.
[16:61] Dersom GUD straffede folkene deres transgressions Han annihilated enhvere
væs jord. Han respit dem i specifikke forudbestemte tid Tidligere deres interim slutninger
de ikke forsinke det ene time nor avancere det!
[16:62] De tilskrive til GUD hvad de uvilje sig derefter utter løgnen deres egen tunger
de er righteous! Uden nogen tvivl de incurred Helvede de rebelled
[16:63] Ved GUD vi sender (bude) samfund I djævelen pryde deres arbejder deres øjne.
Følgelig han er nu deres lord de incurred smertelige gengældelse.
[16:64] Vi afslører den scripture jer punkt dem hvad de dispute forsyne vejledning
barmhjertighed folk tror!
[16:65] GUD SENDER HIMLEN VAND GENOPLIVE LANDET DET OMKOM!
Den være (sufficient) proof folk hører.
[16:66] Ind livestock xxxx er lektion jer vi forsyner jer drink deres bellies Fra midten af
fordøjede mad blod du får pure mælk dejlige i svirebrødrene!
[16:67] Og frugterne af dato håndflader druer du producerer intoxicants også idet gode
forråd! Den være (sufficient) proof folk forstår.
[16:68] Deres Lord inspirere bien bygger hjem bjerge træ (nældefebrene de bygger jer!
[16:69] Derefter æder al frugterne efterfølgende konstruktionen Deres Lord netop. Fra
deres bellies komme drink forskellige farver hvori der læger folkene! Den være
(sufficient) proof folk reflekterer.
[16:70] GUD OPRETTEDE JER DEREFTER HAN AFSLUTTER DERES LIV. Han
lader visse af jer levende til gammel ælde, kun grundlægge ydre at xxxx er grænse til
viden de skaffe. GUD ER ALVIDENDE Omnipotent
[16:71] GUD HAVER forsyne for visse af I FLERE END others! De gives
tilstrækkeligt aldrig give deres egendomme deres underordnede omfatningen stillende
dem partnere! De Would give oppe gud velsignelser?
[16:72] Gud stille jer ægtefæller jer og producerede jer fra Deres ægtefæller børn
grandchildren forsynede I gode forråd De tro ind falsehood sving unappreciative af gud
velsignelser?
[16:73] De tilbedelse GUD hvad ikke possesses forråd i dem himlene nor på jord nor
forsyne dem noget!
[16:74] Derfor ikke cite eksemplerne GUD; GUD vide mens du ikke kender!
[16:75] GUD cites EKSEMPLET SLAVE EJES ER TOTALT MAGTESLØSE
sammenligne til EN DER VI VELSIGNEDE GODE forråd FRA HAN GIVER
VELGØRENHED secretly publicly. De er equal Ros er GUD fleste af dem ikke kende!
[16:76] Gud cites eksemplet to mænd en er stumme fattes kunnen gøre noget er totalt
afhængige hans beherske - whichever vej han forestår ham han ikke producere noget
gode. Han equal til en regel retfærdighed er guided rigtig stien?
[16:77] Til GUD belongs fremtiden af himlene jorden! Idet fjernest idet Han vedrøres
slutningen af verdenen (Timen) er blinke øje væk jævne closer GUD ER Omnipotent
[16:78] GUD BRAGTE JER DERES MØDRE bellies KENDENDE INTET HAN GAV
JER FORHØRET eyesight HJERNERNE DU VÆRE TAKNEMLIGE!
[16:79] De ikke ser fuglene gøre forpligte flyve atmosfæret himlen? Ingen holde dem
ind den luft GUD. Den være (sufficient) proof folk tror.
[16:80] Gud forsyne for jer stillestående hjem du leve. Han forsyne for jer transportable
hjem stille skindene livestock du bruge dem hvornår du færdes hvornår du settle derned.
Fra deres ulder pelse hår du stille furnishings luksuser awhile.
[16:81] Gud forsyne for du shade ting Han oprettede forsyne for du shelters bjergene
forsyne for I klædningsstykker beskytter jer varmer klædningsstykker som beskytte
hvornår du udkæmper ind krig Han dermed perfektionerer Hans velsignelser I som du
forelægge.
[16:82] De destillationsapparat sving derefter Deres eneste mission er klare
udleveringen meddelelsen)!
[16:83] De fully anerkender gud velsignelser derefter benægter dem; majoriteten af dem
er tvivlere.
[16:84] Dagen komme hvornår vi raise fra enhvere samfund vidne derefter de
disbelieved ikke permitted tale) nor ville de excused
[16:85] Tidligere de transgressed ser gengældelsen være too senere; det ikke commuted
dem nor ville de respited
[16:86] Og hvornår de forpligtede idol tilbeder se deres idoler de sie Vore Lord de er
idolerne vi sætte Jer. idolerne derefter konfrontere dem sie Du er løgnere!
[16:87] De totalt forelægge GUD dag idolerne de opfandt disown dem.
[16:88] De disbelieve repel stien GUD vi augment deres gengældelse adderende mere
gengældelse deres transgressions!
[16:89] Dagen komme hvornår vi raise fra enhvere samfund vidne fra dem bringe I idet
vidnet de folk! Vi afslører jer den bog forsyne forklaringer alt vejledning barmhjertighed
gode nyhed submitters.
[16:90] GUD advocates retfærdighed VELGØRENHED BETRAGTENDE
SLÆGTNINGERNE! Han forbyder onde vice transgression. Han oplyser jer som du
tage heed
[16:91] Du fulfill Deres covenant GUD hvornår du stiller such covenant Du ikke
krænke ederne sværgende Gud) bære dem du stille GUD garant I! GUD vide ALT DU
GØR.
[16:92] Ikke være knitter unravels hendes stærke strikkearbejde into stabler flimsy garn.
Den er Deres eksempel du abuse ederne skiftes fordel af en another Ene gruppe er større
end øvrige GUDEN dermed lægger jer prøven. Han sikkert udfolde jer Dagen
Opstandelse alt du disputed
[16:93] Havde GUD willed Han stille jer ene congregation! Han sender astray whoever
udvælge gå astray Han guides whoever ønske guided Du sikkert være spørge omkring alt
du gør!
[16:94] Ikke abuse ederne I lest du glider tilbage havende stærke fodfæste derefter du
incur elendighed! Such er konsekvensen repelling fra stien GUD indfatning onde
eksempel;) du incur forfærdelige gengældelse.
[16:95] Ikke sælge Deres eder korte indenfor GUD! Hvad GUD possesses er fjerneste
godt jer dersom du kun kendte.
[16:96] hvad du possess løbe ydre hvad GUD possesses vare permanent! Vi sikkert
belønne de som bestemt persevere vi recompense dem deres righteous arbejder.
[16:97] Nogen arbejder retmæssighed mandlige kvindelige stund tro vi sikkert bevilge
dem glade liv ind den verden vi sikkert betale dem deres fulde recompense Dagen
Bedømmelse) deres righteous arbejder.
[16:98] Hvornår du læser Quran jer søge ly GUD fra Satan de forkaste
[16:99] Han ikke haver magt hen de tro stole deres Lord
[16:100] Hans magt begrænses de udvælger ham idet deres beherske de som udvælger
ham deres gud.
[16:101] Hvornår vi substitute ene åbenbaring ind sted af another GUD er fully aware af
hvad Han afslører de sie Du stille den Indeed fleste af dem ikke kender.
[16:102] Sie Hellige Ånden bringe det Deres Lord truthfully assure de tro forsyne
sømærke gode nyhed submitters!
[16:103] Vi er fully aware de sie menneskelig være undervise ham! tungen kilden de
vink hos er non-Arabic den er perfekte Arabic tunge!
[16:104] Sikkert de ikke tro ind gud åbenbaringer GUD ikke guide dem. De incurred
smertelige gengældelse.
[16:105] Eneste en fabricate falske doktriner er de ikke tro ind gud åbenbaringer; de er
egentlige løgnerne.
[16:106] De disbelieve GUD skaffe tro bliver fully indehold vantro incurred wrath fra
GUD! Eneste en til excused er de fremtvinges profess vantro mens deres hjerter er fulde
af tro!
[16:107] Den er de giver prioritet den liv hen Herefter GUD ikke guide such
disbelieving folk!
[16:108] De er en GUDEN forsegler deres hjerter deres forhør, deres eyesight. Følgelig
de vedvarer unaware.
[16:109] Uden tvivl de være taberne Herefter
[16:110] Angående de emigrerer forfølgelse derefter fortsætter stræbe bestemt persevere
Deres Lord al den er Forgiver Barmhjertigest!
[16:111] Dagen komme hvornår enhvere sjæl betjene dens egne advocate enhvere sjæl
betalt fully whatever det gøre mindst uretfærdigheden!
[16:112] GUD cites EKSEMPLET SAMFUND BRUGE VÆRE secure
FREMGANGSRIGE forråd komme DET FRA OVERALT. derefter det drejede
unappreciative af gud velsignelser. Følgelig GUD voldte dem smage hardships af sult
insecurity. Such er requital hvad de gjorde.
[16:113] Bud gik dem dem de forkastede ham. Følgelig gengældelsen struck dem i deres
transgression.
[16:114] Derfor du ædt gud forråd alt er lawful gode er taknemlige af gud velsignelser
jer tilbeder Ham alene.
[16:115] Han kun prohibits jer afdødte dyr blod kødet grise mad der tilegnes GUD. Ene
fremtvinges ædt de) uden værende deliberate ondskabsfulde derefter GUD er Forgiver
Barmhjertigest!
[16:116] Du ikke utter løgne Deres egen tunge fastslå Den er lawful den er unlawful
fabricate ligger tillægge dem GUD! Sikkert de fabricate ligge tillægger dem til GUD ville
aldrig lykkes!
[16:117] De nyder snart derefter lide smertelige gengældelse!
[16:118] Jøderne vi prohibited hvad vi narrated jer previously. Ikke var os wronged
dem; de er en wronged deres egen sjælene.
[16:119] men idet betragte de falder synder uvidenhed derefter fortryde thereafter
reformere Deres Lord den gøres er Forgiver Barmhjertigest!
[16:120] Abraham var indeed eksemplariske fortrop hans underkastelse GUD
monotheist som aldrig tilbad idoler.
[16:121] Han var taknemlige af Hans Lord's velsignelser Han udvalgte ham guided ham
lige sti!
[16:122] Vi bevilgede ham lykke ind den liv ind Herefter han være med de righteous.
[16:123] Derefter vi inspirerede jer (Muhammad) følge religionen Abraham monotheist;
han aldrig var idol tilbeder.
[16:124] Sabbaten forordnedes kun de ende disputing det (Jøder Christians)! Deres Lord
er En bedømme dem Dagen Opstandelse deres disputes
[16:125] Du invitere stien Deres Lord klogt venlige enlightenment og debat dem bedst
mulige måde! Deres Lord kender tilfredsstillende som have strayed Hans sti Han vide
tilfredsstillende som guided en!
[16:126] Og dersom du straffer du inflict ækvivalente afstraffelserne. I tilholdsted til
tålmodighed hellere af hævn det være godt patienten en!
[16:127] Du tilholdsted tålmodighed - Deres tålmodighed er attainable kun gud hjælp.
Ikke grieve dem ikke ærgres deres schemes
[16:128] GUD ER DE LEDER righteous LIV DE ER charitable.
.
17- Børnene af Israel (Bani Israel)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[17:1] Forherliget er En summoned Hans servant (Muhammad) natten Hellige Masjid
Mecca) til fjernestst placere af prostration surroundings vi velsigner ind orden udfolde
ham visse af vore tegn! Han er Hearer Seer.
[17:2] Ligeledes vi gav Moses scripture rendered det sømærke Børnene Israel som Du
ikke sætte nogen idol Lord Behersker Mig
[17:3] De er efterkommere af de vi bar Noah; han var taknemlige servant.
[17:4] Vi addressed Børnene Israel scripture Du forpligte gross onde jord twice Du
destineres falde into great højder arrogance!
[17:5] Hvornår først tid komme vedtage vi sende jer servants af vores possess great
might de invadere Deres hjem. Den er profeti komme vedtage!
[17:6] Siden vi give jer sving hen dem forråd I et lot af rigdom børn; vi give jer øvre
hånden!
[17:7] Du arbejder retmæssighed du arbejder retmæssighed Deres egen gods dersom du
forpligter onde du gør så Deres egen detriment. Dermed hvornår sekundet tid komme
vedtage de besejre du indgår masjid netop idet de gjorde først tid De wipe ydre al
gevinsterne du accomplished
[17:8] Deres Lord brusebad jer Hans barmhjertighed. Du revert transgression vi counter
gengældelse. Vi udpeger Gehenna endelige bolig tvivlerne.
[17:9] Den Quran guides tilfredsstillende stien bringe gode nyhed til troendene leder
righteous liv de trænger great recompense
[17:10] Angående de disbelieve Herefter, vi tillave dem smertelige gengældelse.
[17:11] menneskelig være ofte bede noget smerte ham tænkning han bede noget gode.
menneskelig være er utålmodige.
[17:12] Vi rendered natten dagen to tegn. Vi stillede natten mørk dagen lighted som du
søge forråd fra Deres Lord therein. Den også etablerer jer timing system betyde
beregning! Vi dermed forklarer alt ind detalje.
[17:13] Vi registrerer skæbnen enhvere menneskelig være det tied hans neck Dagen
Opstandelse vi række ham rekord er tilgængelige.
[17:14] Læse Deres egen rekord! Today du suffice Deres egen reckoner.
[17:15] Whoever guided guided hans egen gode whoever går astray gøre så hans egen
detriment! Ing synder føde synderne af nogen eller Vi aldrig straffer først sende bud.
[17:16] Vi er annihilate nogen samfund vi lade lederne forpligte vast korruption therein!
Tidligere de trænger gengældelse vi annihilate det komplet.
[17:17] Mange generation haver vi annihilated Noah. Deres Lord er effektivest ind
omgang med synderne Hans servants; Han er fully Cognizant Seer!
[17:18] Nogen udvælger den fleeting liv hans prioritet vi rush ham hvad vi beslutte give
ham derefter vi forpligter ham Gehenna han lider permanent foragtede besejre
[17:19] Angående de udvælger Herefter idet deres prioritet arbejder retmæssighed mens
troende deres indsatser værdsættes!
[17:20] I hvert en af dem vi forsyner; vi forsyne for de de Deres Lord's bounties. Deres
Lord's bounties er uudtømmelige.
[17:21] Notere hvordan vi foretrak visse folk others ind den liv)! Forskellene Herefter er
fjerneste greater fjerneste betydende.
[17:22] Du ikke sætte nogen øvrige gud GUD lest du slutning foragtede disgraced
[17:23] Deres Lord forordner du ikke tilbede undta Ham Deres forældre hædres! Idet
længes idet ene begge af dem leve du aldrig sie til dem Uff slightest gestusen ærgrelse)
nor skulle du råber dem; du behandle dem amicably!
[17:24] Og lavtliggende i dem vingerne ydmyghed venlighed sie, Min Lord haver
barmhjertighed dem de rejst mig infancy.
[17:25] Deres Lord er fully aware af Deres inderste tanker. Du vedligeholder
retmæssighed Han er Forgiver af de fortryder.
[17:26] Du give due almisse slægtningerne behøvende fattig rejse alien ikke er
overdrevne ekstravagante.
[17:27] Ekstravagante være brethren djævlene djævelen er unappreciative af hans Lord
[17:28] Jævne dersom du sving dem jer forfølge barmhjertigheden af Deres Lord du
behandle dem rarest måden!
[17:29] Du ikke keep Deres hånd stingily tied Deres neck nor skulle du tosset åbner det
oppe lest du slutning blamed og sorry
[17:30] Deres Lord forøger forrådet nogen Han udvælger mindsker det. Han er fully
Cognizant af Hans væser Seer.
[17:31] Du ikke dræbe Deres børn due til frygte af fattigdom! Vi forsyne for dem også
angående jer. Drab dem er gross angreb.
[17:32] I skulle forpligte ægteskabsbrud; det er gross synd onde opførsel!
[17:33] Du ikke dræbe nogen person - I GUD stille liv hellige! - Undtar retfærdighed.
En dræbes unjustly derefter vi giver hans arving myndighed håndhæve retfærdighed
Dermed han ikke toppe grænserne hævne mordet; han hj.
[17:34] Du ikke røre forældreløse pengen frelser deres egen gode indtil de når
modenhed. Du fulfill Deres covenants covenant er great ansvar.
[17:35] Du give fulde måle hvornår du handler veje equitably! Den er godt og righteous.
[17:36] Du ikke acceptere nogen information du verificerer det jer. Jeg giver jer forhøret
eyesight hjernen I er ansvarlige i bruge dem.
[17:37] Du ikke gå stolt jord - Du ikke kede jorden nor kunne du er idet høje idet
bjergene.
[17:38] al onde opførsel fordømmes Deres Lord
[17:39] Den er visse af visdommen inspirere til jer Deres Lord Du ikke sætte another
gud GUD lest du slutning Gehenna blamed besejrede!
[17:40] Deres Lord givet I drenge har mens give englene døtre!? Hvordan du utter such
blasfemi?
[17:41] Vi cited ind den Quran al art af eksempler) som de tage heed Det eneste
augments deres modvilje.
[17:42] Sie xxxx var nogen øvrige guder Ham idet de claim de forsøge overthrow
Possessor tronen!
[17:43] Han forherliges Han er adskilligt too exalted fjerneste above deres utterances.
[17:44] Forherligende Ham er syv universerne jorden enhver dem! Xxxx er intet ikke
forherliger Ham I ikke forstå deres forherligelse! Han er Clement Forgiver.
[17:45] Hvornår du læser Quran vi sted I de ikke tro ind Herefter usynlige barriere.
[17:46] Vi placerer skjold deres forstande forhindre dem fra forstå det døvhed deres
ører! Og hvornår du prædiker Deres Lord bruge Quran alene de løbe modvilje.
[17:47] Vi er fully aware af hvad de høre hvornår de lytte til jer hvornår de konspirere
secretly - Tvivlerne sir Du følger crazy mand.
[17:48] Notere hvordan de beskriver jer hvordan den volder dem vildfarne off stien!
[17:49] De sagde Efter vi sving into bones fragment vi får resurrected igen!?
[17:50] Sie Sågar du sving into rokker stryge!
[17:51] Jævne du sving into nogen art af anlæggelse som du deem umulige. De derefter
sie Som bringe os tilbage? Sie En oprettede jer ind den først sted, De derefter ryste deres
hoveder sir Hvornår ville er? Sie være closer end du synes!
[17:52] Dagen Han indkaldelse jer du svare ved prisende Ham I derefter indse at du
varede ind den liv korte mens
[17:53] Fortælle Min servants behandle hvert øvrig bedst mulige måde djævelen altid
forsøge drive kile dem! Sikkert djævelen er mand ardent fjende.
[17:54] Deres Lord kende I tilfredsstillende! Hans viden Han brusebad jer med
barmhjertighed, Han requite I. Vi ikke sendte jer er deres advocate
[17:55] Deres Lord er tilfredsstillende knower af enhver ind himlene jorden. Ind
overensstemmelse med den viden vi foretrak visse profeter others. For eksempel vi gav
David Salmerne.
[17:56] Sie Implore whatever idoler du sætte Ham. De ikke haver magt afløse Deres
plager nor dåse de forhindrer dem!
[17:57] Jævne idolerne de implore søger vejene betyder deres Lord De bede Hans
barmhjertighed frygt Hans gengældelse. Sikkert gengældelsen Deres Lord er
skrækkelige.
[17:58] Xxxx ikke er samfund vi ikke annihilate Dagen Opstandelse inflict severe
gengældelse dem! Den allerede skrive bogen.
[17:59] hvad stoppe os fra sende miraklerne være som hidtige generationerne forkaster
dem! For eksempel vi udfoldede Thamoud kamelen dybe (mirakel) de transgressed det Vi
sendte miraklerne kun instill ærbødighed
[17:60] Vi meddelte jer som Deres Lord fully kontrollerer folkene vi rendered visionen
som vi udfoldede jer prøve folkene træet er accursed Quran! Vi udfoldede dem solid
proofs instill ærbødighed dem den eneste augmented deres trods!
[17:61] Hvornår vi sie til engel, Falde prostrate Adam de falde prostrate Satan. Han
sagde jeg prostrate ene I Skulle oprettede mudder?
[17:62] Han sagde Idet Du hædrer ham mig Du respit mig Dagen Opstandelse jeg
possess al hans efterkommere et få".
[17:63] Han sagde Derefter gå; I de følge du ende Helvede Deres requital; equitable
requital!
[17:64] Du lokke dem Deres stemme mobilisere al Deres fremtvinge al Deres mænd
dem deler ind deres penge børn løfte dem! Noget djævelen lover er nej mer end illusion.
[17:65] Angående Min servants du ikke haver magt dem. Deres Lord suffices advocate
[17:66] Deres Lord er En volder skibene flyde oceanet som du søge Hans bounties! Han
er Barmhjertigest mod jer.
[17:67] Du hjemsøges havet du glemmer Deres idoler sincerely implore Ham alene. idet
snart idet Han frelser jer shore I revert Indeed menneskelig være er unappreciative.
[17:68] Du garanterede den Han have ikke volde landet shore svale I? Eller som Han
ikke sende jer tempest derefter du ikke grundlægger beskytter?
[17:69] Du garanterede Han have ikke tilbagekomst I havet igen derefter sender jer
storm drukner jer Deres vantro? Tidligere den hænder vi ikke give jer another chance.
[17:70] Vi hædrer børnene Adam forsynede dem ride på land ind havet! Vi forsyne for
dem gode forråd vi gav dem greater fordele end mer af vore væser.
[17:71] Dagen komme hvornår vi indkaldelse enhvere folk sammen deres rekord.
Angående de gives rekord retmæssighed de gøre det læste deres registrere ikke lide
mindst uretfærdigheden!
[17:72] Angående de er blænder ind den liv de være blinde Herefter jævne et lot ond
[17:73] De næsten bortledte jer åbenbaringerne vi giver jer. De ville jer fabricate noget
eller ind orden overveje jer kammerat!
[17:74] Dersom ikke var vi styrkede jer jer næsten leaned dem simpelthen et lille bed!
[17:75] Havde jer gjort at vi fordoble gengældelsen I ind den liv efter død du
grundlægge ingen hjælpes jer os!
[17:76] De næsten forvist jer landet afskaffe jer de revert jer venstre.
[17:77] Den er gennemført sagen al budene vi sendte jer I grundlægge som vore system
aldrig skifter!
[17:78] Du observe Kontakten Bøn (Salat) hvornår solen aftar fra dens højeste punkt
hos noon det flytter solnedgang. Du også observe (recitationen Quran hos daggry.
(Recitere) Quran hos daggry bevidnes!
[17:79] Natten du meditere ekstra kreditere som Deres Lord raise jer ærværdige rang!
[17:80] Sie Min Lord tilstå mig ærværdige admittance lader mig afrejse ærværdige
afrejse bevilger mig Jer mægtige understøttelse!
[17:81] Proklamere sandheden prevailed falsehood vanished falsehood inevitably
vanish!
[17:82] Vi sender derned Quran læge barmhjertighed troendene. Hos den samme tid, det
kun forøger wickedness overtræderne.
[17:83] Hvornår vi velsigner menneskelig være han bliver preoccupied heedless.
Hvornår modgang strejke ham han drejer mismodige.
[17:84] sie Enhver arbejder ind overensstemmelse med hans tro Deres Lord kender god
der en guided rigtig stien!
[17:85] De spørger jer åbenbaringen. Sie åbenbaringen kommer min Lord Viden givet
jer være minut
[17:86] Vi ville vi skiftes hvad vi afslørede jer derefter du ikke grundlægge beskytter os.
[17:87] Den er barmhjertighed Deres Lord Hans velsignelser I er great
[17:88] Sie Dersom al menneskerne al jinns banded sammen ind orden producere Quran
den de aldrig producere noget det nej substans hvordan mere bistand de lent ene another
[17:89] Vi cited folkene ind den Quran al art af eksempler mest folk insistere upon
disbelieving
[17:90] De sagde Vi ikke tro jer du volder forår gush slibe
[17:91] Eller på nær du ejer have af dato håndflader drue floder løbende gennem det.
[17:92] Eller på nær du volder hobe himlen I claimed falde os! Eller på nær du bringer
GUD englene vore øjne.
[17:93] Eller på nær du ejer luksuøse palæ eller du klatrer himlen. Jævne dersom du
klatrer vi ikke tro du bringer bog vi kunne læste. Sie Glory være min Lord Er jeg nogen
mer end menneskelige bud?
[17:94] Hvad forhindrede folkene fra troende hvornår vejledningen kom dem deres
talemåde er GUD sendte menneskelig være bud?
[17:95] Sie Dersom jorden beboedes engle vi sende derned dem himlen engel bud!
[17:96] Sie GUD suffices idet vidne mig I! Han er fully Cognizant af Hans tilbedere
Seer.
[17:97] Whomever GUD guides de jo guided en. Og whomever Han sender astray jer
aldrig grundlægge dem nogen lords beherske Ham. Vi indkaldelse dem Dagen
Opstandelse forcibly; blænde stumme døve! Deres destination er Helvede; nårsomhelst
det køle vi forøge deres ild
[17:98] Such er deres retfærdige gengældelse siden de forkastede vore åbenbaringer. De
sagde Efter vi sving into bones fragment vi resurrected nye anlæggelse?
[17:99] De ikke se GUDEN oprettede himlene jorden er able til oprette samme
anlæggelserne? (Den) Han forudbestemmer dem uigenkaldelige liv spænder? Tvivlerne
insisterer upon disbelieving
[17:100] Proklamere Dersom du possessed min Lord's skatter barmhjertighed du
tilbageholde dem frygtende du opbruge dem! menneskelig være er nærige.
[17:101] Vi understøttede Moses ni dybe mirakler - Spørge Børnene Israel! Hvornår han
gik dem Pharaoh sie til ham jeg tro jer Moses fortryllet
[17:102] Han sagde Du kender fulde godt som ingen manifest de tydeligvis Lord af
himlene jorden. Jeg tro jer Pharaoh doomed
[17:103] Hvornår han forfulgte dem idet han chased dem landet vi druknede ham
sammen de sided ham al af dem.
[17:104] Vi sie til Børnene Israel siden Gå lever den land! Hvornår endelige profetien
kommer vedtage vi indkaldelse jer al ene gruppe!
[17:105] Truthfully vi sendte det derned sandheden det komme Vi ikke sendte jer bærer
gode nyhed også ligesom warner.
[17:106] Quran vi frigi'r slowly ind orden du læse det folkene længe periode vi sendte
det derned al hos tidligere.
[17:107] Proklamere Tro ind det ikke tro ind det. De possess viden hidtige scriptures
hvornår det recitere dem de falder derned deres hager prostrating!
[17:108] De sir Glory er vore Lord Den fulfills vore Lord's profeti.
[17:109] De falder deres hager prostrating weeping I det augments deres ærbødighed!
[17:110] Sie Benævne Ham GUD benævne Ham mest Gracious; whichever navn du
bruger Ham belongs bedst navne. Du ikke utter Deres Kontakte Bønner (Salat) too
højlydt nor secretly; bruge moderate tone!
[17:111] Proklamere Prise er GUD aldrig begotten søn nor gøre Han haver partner Hans
kingship nor gøre Han behøver nogen allierede svaghed magnify Ham vedvarende!
.
18- Hulen (Al-Kahf)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[18:1] Prise GUD afslørede Hans servant den scripture stille det fejlfrie!
[18:2] Perfekte (scripture) advare af severe gengældelse fra Ham afsie gode nyhed til
troendene leder righteous liv som de fortjener gavmilde recompense
[18:3] Hvori de abide permanent.
[18:4] Til advare de sagde GUD begotten søn!
[18:5] De ikke possess viden den nor gjorde deres forældre! Hvad blasfemi komme ydre
af deres gabe! hvad de utter er gross løgn.
[18:6] I blame deres besvarelse den narration deres disbelieving ind det; du bedrøves.
[18:7] Vi pryder alt jord ind orden prøve dem dermed skelne de hos dem arbejder
retmæssighed!
[18:8] Inevitably vi wipe ydre alt det forladende det komplet barren
[18:9] Hvorfor eller du synes vi er gøre fortællende I folkene hulen antallene forbinde
med dem? De er vore wondrous tegn.
[18:10] Hvornår ungdommene skiftes ly hulen de sagde Vore Lord brusebad os Deres
barmhjertighed velsigner vore affære Deres vejledning!
[18:11] Vi derefter forsegle deres ører hulen i forudbestemte antal år.
[18:12] Derefter vi resurrected dem se der af to gilderne tælle løbetiden deres ophold
therein!
[18:13] Vi narrate jer deres historie truthfully. De var ungdomme tro ind deres Lord vi
forøgede deres vejledning!
[18:14] Vi styrkede deres hjerter hvornår de stå proklamerede Vore eneste Lord er Lord
af himlene jorden! Vi aldrig tilbede nogen øvrige gud Ham. Anderledes vi være fjerneste
astray.
[18:15] Her er vore folk sætte guder Ham! Kun de forsyne nogen proof understøtter
deres stand! Hvem ondere end en fabricates ligger er tillægge dem GUD?
[18:16] Siden jer ønske undlade dem deres tilbede af foruden GUD skiftes ly hulen! maj
Deres Lord brusebad I Hans barmhjertighed forestår jer til den omgående bestemmelse!
[18:17] Du se solen hvornår det steg komme omgående side deres hule og hvornår det
sætter det skinnede dem fra venstre idet de sove udhule thereof. Den er ene af gud
portents. Whomever GUD guides de jo guided en whomever Han sender astray jer ikke
grundlægge ham guiding lærer.
[18:18] Du tro de være vågne, hvornår de var faktisk asleep Vi drejede dem til den
omgående side venstre side mens deres hund udstrække hans arme deres midte! Havde du
kiggede dem jer fled dem stricken terror!
[18:19] Hvornår vi resurrected dem de spurgte hvert øvrig "Hvordan længes have I
været her? Vi er her ene dag rolle af dagen de svarede! Deres Lord kender
tilfredsstillende hvordan længes vi blev her så sende en af os den penge city! Lade ham
hente renest mad købe visse i os! Lade ham keep lavtliggende profil tiltrække nej
opmærksomhed
[18:20] De opdager jer de sten du fremtvinger du revert deres religion derefter du aldrig
lykkes.
[18:21] Vi voldte dem opdages lade enhver kende gud løfte er sand flytte al tvivl
slutningen verdenen! Folkene derefter disputed sig dem. Visse sagde bygge bygning dem.
Deres Lord er tilfredsstillende knower dem! De prevailed sagde Vi bygge sted tilbedelse
dem.
[18:22] Visse sie De var tre; deres hund er fjerde stunden others sie Fem; sjette værende
deres hund idet de gættede. Others sagde Syv otte var deres hunden. Sie Min Lord er
tilfredsstillende knower af deres antal Kun et få kendte korrekte antallet! Derfor gøre ikke
argumentere dem; simpelthen gå langs med dem! Du ikke konsulterer nogen den.
[18:23] Du ikke sie du gøre noget ind den fremtidig,,
[18:24] Uden talemåde GUD villige. du glemme gøre den du omgående mindes Deres
Lord sir maj min Lord guide mig god næste tid
[18:25] De blev deres hule 300 år forøge ved ni.
[18:26] Sie GUD er tilfredsstillende knower af hvordan længes de blev der Han kender
al hemmeligheder himlene jorden! Ved Hans grace du se; Hans grace du høre! Xxxx er
ingen Ham Lord Beherske Han aldrig permits nogen partnere dele Hans kingship!
[18:27] Du recitere hvad afsløres jer af Deres Lord's scripture. Intet abrogate Hans glose
du ikke grundlægge nogen øvrige kilde det!
[18:28] Du fremtvinge være de tilbeder deres Lord dag og nat, søgende Ham alene! Ikke
sving Deres øjne dem søge forfængelighederne den verden! Nor skulle du adlyder en hvis
hjerte vi rendered oblivious til vore meddelelse; en forfølger hans egen begær prioriteter
forvirres.
[18:29] Proklamere Den er sandheden Deres Lord derefter whoever viljer lader ham tro
whoever viljer lader ham disbelieve! Vi tillave overtræderne ild som komplet omringe
dem. Hvornår de skriger hjælp de være givet flydende koncentrere syrlige som skolde
ansigterne! hvad usle drink! hvad usle destiny!
[18:30] Angående de tro lede righteous liv vi aldrig mislykkes recompense de arbejder
retmæssighed!
[18:31] De trænger haver Eden hvori floder strømmer. De prydes therein armbånd guld
slide beklæde af grønnes silke fløjl ville hvile på komfortable furnishings! hvad
vidunderlige belønning; hvad vidunderlige bolig!
[18:32] Cite i dem eksemplet to mænd vi gav en af dem to haver druer omringe ved dato
håndflader placerede øvrige crops dem!
[18:33] Begge haver producerede deres crops på tid, storsindet vi voldte flod løbe dem.
[18:34] Tidligere efter høstende han boastfully fortalte hans kammerat jeg er fjerneste
fremgangsrigere end I jeg befaler mere respekt folkene!
[18:35] Hvornår han indgik hans have han wronged hans sjæl sigende jeg ikke tro den
nogensinde ende!
[18:36] Også jeg tro den er det; jeg ikke synes Timen Herefter nogensinde komme
vedtage. Jævne dersom jeg returneres min Lord jeg (være dygtige nok possess et jævn
god ene hen der
[18:37] Hans kammerat sie til ham idet han debated ham du disbelieved En som
oprettede jer støv derefter tiny nedgang derefter perfektionere I into mand?
[18:38] Angående mig GUD er min Lord jeg aldrig sætte nogen øvrige gud min Lord
[18:39] Hvornår du indgik Deres have du sie ‘Den er hvad GUD giver mig (Maa Shaa
Allah)! Ingen possesses magt GUD La Quwwata Ellaa Bellaah.) '! Du se jeg possess
småt penge småt børn end I.
[18:40] Min Lord bevilge mig god end Deres have! Han sende voldsomme storm himlen
wipes ydre Deres have forlade det komplet barren
[18:41] Dens vand synke dybere Deres nå
[18:42] Indeed hans crops wiped ydre han ende sorrowful begræde hvad han spent det
ind forfængelig hans egendom lægge barren Han sluttelig sagde Jeg ønske jeg aldrig
sætte min egendom gud min Lord
[18:43] Nej fremtvinge jord hjælpes ham imod GUD nor var det mulige i ham modta
nogen hjælp!
[18:44] Er eneste sand Lord behersker er GUD; Han forsyner bedst recompense Ham er
tilfredsstillende destiny!
[18:45] Cite i dem eksemplet den liv idet vander at vi sender himlen producere planter
jorden derefter de sving into hø puste vinden. GUD ER able til gøre al TING.
[18:46] Penge børn er glæderne den liv righteous arbejderne forsyne evige recompense
fra Deres Lord fjerneste god håbe!
[18:47] Dagen komme hvornår vi wipe bjergene I se jorden barren Vi indkaldelse dem
al ikke forlade singel ene af dem!
[18:48] De præsenteres Deres Lord række. Du kommer os individer netop idet vi
oprettede jer initially. Indeed den er hvad jer claimed vilje aldrig hænder!
[18:49] Rekorden udfoldes du se skyldige fearful af dens indehold. De sie Ve til os.
Hvorfor den bog forlader intet lille stor uden tællende det? De grundlægge alt de gjorde
bragte væk! Deres Lord er aldrig unjust mod nogen.
[18:50] Vi sie til engel, Falde prostrate Adam. De fælder prostrate Satan. Han blev jinn
han disobeyed ordnen Hans Lord I udvælge ham hans efterkommere idet lords Mig jævne
de er Deres fjender? hvad usle substitute
[18:51] Jeg aldrig permitted dem bevidne anlæggelsen af himlene jorden nor
anlæggelsen af sig! Nor gøre jeg permit wicked arbejdet Min kongerige!
[18:52] Dagen komme hvornår Han sir Benævner Min partnere der du claimed er guder
Mig de benævne på dem de ikke svare dem. Uoverkommelige barriere skilles dem fra
hvert øvrig
[18:53] Skyldige viljen ser Helvede indse de falde det! De ikke have flygte therefrom
[18:54] Vi cited ind den Quran enhvere art af eksempel menneskelig være er mest
diskuterelystne væs.
[18:55] Intet forhindrede folkene fra troende hvornår vejledningen kom dem søgende
tilgivelsen af deres Lord som de fordrede se samme (art af miraklerne) hidtige
generationerne udfordrede se gengældelsen beforehand!
[18:56] Vi kun sender budene blot deliverers gode nyhed også ligesom warners. De
disbelieve argumenterer falsehood besejre sandheden de skiftes Min proofs varsler ind
forfængelig
[18:57] Som er ondere end de påmindes af deres Lord's proofs derefter disregard dem
uden indseende hvad de gør! Følgelig vi placerer skjolde deres hjerter forhindre dem
forstående det (Quran) døvhed deres ører! Dermed nej substans hvad du gøre guide dem
de aldrig nogensinde guided
[18:58] Deres Lord er Forgiver fulde af barmhjertighed. Han benævnede dem konto for
deres deeds Han annihilate dem meget der derefter! Hellere Han giver dem respit
specifikke forudbestemte tid derefter de aldrig flygte.
[18:59] Mange samfund vi annihilated deres transgressions; vi udpegede specifikke tid
deres tilintetgørelse.
[18:60] Moses sie til hans servant jeg ikke hvile jeg når punktet hvor to floderne træffes
nej substans hvordan længe det tager.
[18:61] Hvornår de nåede punktet hvor de traffes de glemte deres fisk det grundlægger
dens vej tilbage floden lumskt.
[18:62] Efter de vedtog den punkt han sie til hans servant have frokost! Al den rejse
thoroughly opbruger os.
[18:63] Han sagde Mindes hvornår vi sad klippen tilbage der Jeg ikke betalte
opmærksomhed til fisken. Var djævelen stillede mig glemme det det grundlægger dens
vej tilbage floden fremmet!
[18:64] Moses sagde var stedet vi kiggede De sporede deres foranstaltninger tilbage.
[18:65] De grundlagde en af vore servants vi velsignede med barmhjertighed, bestowed
ham vort egen viden.
[18:66] Moses sie til ham jeg følger jer som du undervise mig visse af viden
vejledningen bestowed upon jer?
[18:67] Han sagde Du ikke stå være mig.
[18:68] Hvordan du står som du ikke begribe?
[18:69] Han sagde Du grundlægge mig GUD villige patient. Jeg ikke disobey nogen
befaling du giver mig.
[18:70] Han sagde du følger mig derefter du ikke spørge mig noget jeg udvælger
fortælle jer det.
[18:71] Så de gik. Hvornår de boarded skib han kaliber hul det. Han sagde du fødte hul
det Gøre drukne dens folk? Du forpligter noget forfærdelige.
[18:72] Han sagde jeg ikke sie du stod kunne være mig?
[18:73] Han sagde jeg er sorry Ikke straffer mig min glemsomhed; ikke er too harsh
mig.
[18:74] Så de gik. Hvornår de traffes unge dreng han dræbte ham. Han sagde du dræbte
such uskyldige person hvem ikke dræbte another person? Du forpligter noget horrendous.
[18:75] Han sagde jeg ikke fortalte jer du stå kunne være mig?
[18:76] Han sagde jeg spørger jer omkring noget eller derefter gøre ikke keep mig I! Du
ser nok apologies mig.
[18:77] Så de gik. Hvornår de nåede vise samfund de spurgte folkene mad de vægrede
vært dem! Snart de grundlægge mur sammenbryde han fastlagde det! Han sagde Du
fordre lønning den!
[18:78] Han sagde Nu vi rolle selskab. Jeg forklare jer alt du ikke stå.
[18:79] Angående skibet det belonged til fattige fiskere jeg ville render det defekte!
Xxxx var konge komme efter dem konfiskerede enhvere skib forcibly.
[18:80] Angående drengen hans forældre var gode troende vi så han bebyrdede dem
hans transgression vantro.
[18:81] Vi willed Deres Lord substitute hans sted another søn; en er godt retmæssighed
venlighed.
[18:82] Angående muren det belonged til to forældreløs drenge city. Under xxxx var
skat belonged til dem. Fordi deres far var righteous mand Deres Lord ville dem til vokse
attain fulde styrke derefter ekstrahere deres skat Such er barmhjertighed Deres Lord Jeg
gjorde ingen af den af min egen volition. Den er forklaringen tingene jer ikke stå!
[18:83] De spørger jer Zul-Qarnain. sie jeg narrate jer visse af hans historie.
[18:84] Vi bevilgede ham myndighed jord forsynede ham al art af betyde
[18:85] Derefter han forfulgte en vej
[18:86] Hvornår han nåede fjerneste vest han grundlagde solen sætte vast ocean
grundlægge folk der! Vi sagde O Zul-Qarnain du regel idet du ønsker; enten straffe er
venlige til dem!
[18:87] Han sagde angående de transgress vi straffe dem; derefter hvornår de returnerer
deres Lord Han forpligte dem flere gengældelse.
[18:88] Angående de tro lede righteous liv de modtage gode belønning; vi behandle dem
kindly
[18:89] Derefter han forfulgte another vej
[18:90] Hvornår han nåede fjernest øst han grundlagde solen stige folk havde intet
shelter dem fra det!
[18:91] Selvfølgelig vi var fully aware af alt han grundlægge
[18:92] Han derefter forfølge another vej
[18:93] Hvornår han nåede dalen to palisader han grundlagde folk hvis sprog var knapt
forståelige.
[18:94] De sagde O Zul-Qarnain Gog Magog er corruptors jorden. Vi betaler I kunne
oprette barriere os dem?
[18:95] Han sagde Min Lord giver mig great bounties. Du cooperate mig jeg bygge
dæmning I dem.
[18:96] Bringe mig hobe af stryge. Tidligere han fyldte gap to palisaderne han sagde
Puste. Tidligere var røde hed han sagde Hjælp mig hælde tjære det!
[18:97] Dermed de ikke klatre det nor could de fødte hul det!
[18:98] Han sagde Den er barmhjertighed min Lord Hvornår profetien min Lord
kommer vedtage Han volde dæmningen smuldre! Profetien min Lord er sandhed.
[18:99] Hos den tid, vi lade dem invadere ene another derefter hornet pustes vi
indkaldelse dem al sammen!
[18:100] Vi præsentere Helvede den dag tvivlerne.
[18:101] De er en øjnene too veiled se Min meddelelse! Nor could de hører.
[18:102] De disbelieve tro de enes sætte Min servants guder Mig? Vi tillave tvivlerne
Helvede evige bolig.
[18:103] sie jeg fortælle jer værst taberne er?
[18:104] De er en arbejderne ind den liv er totalt astray de tro de gør gode.
[18:105] Such er de en disbelieved åbenbaringerne af deres Lord ind træffendes Ham!
Derfor deres arbejder er ind forfængelig Dagen Opstandelse de ikke have vægt
[18:106] Deres retfærdige requital er Helvede tilbage deres vantro og i mocking Min
åbenbaringer Min bude!
[18:107] Angående de tro lede righteous liv de trænger salige Paradis deres bolig!
[18:108] Permanent de abide therein; de aldrig ville nogen øvrige substitute
[18:109] Sie oceanet var blæk gloserne min Lord oceanet løbe ydre gloserne min Lord
løbe ydre jævne dersom vi fordobler blækket forråd
[18:110] sie jeg være nej mer end menneske jer inspireres som Deres gud er ene gud!
De håber træffes deres Lord arbejde retmæssighed aldrig tilbede nogen øvrige gud hans
Lord
.
19- Mary (Maryam)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[19:1] K. H. Y ‘Et. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
[19:2] narration Deres Lord's barmhjertighed mod Hans servant Zachariah.
[19:3] Han benævnede hans Lord hemmelige benævne
[19:4] Han sagde Min Lord bones dreje skøre min krop min hår er aflame med gråne!
Ligesom jeg implore Jer min Lord jeg aldrig fortvivler.
[19:5] Jeg bekymrer min dependants mig, min kone er sterile. Bevilger mig Jer arving.
[19:6] Lade ham er min arving arvingen Jacob's klan stille ham min Lord akceptable!
[19:7] O Zachariah vi giver jer gode nyhed; dreng navn være John (Yahya). Vi aldrig
oprettede nogen ham indenfor.
[19:8] Han sagde Min Lord jeg have søn min kone sterilitet min gammel ælde"?
[19:9] Han sagde Dermed sagde Deres Lord er lette Mig gøre. Jeg oprettede jer
indenfor den, du var intet. '
[19:10] Han sagde Min Lord give mig tegn. Han sagde Deres tegn er at du ikke tale til
folkene tre fortløbende nætter!
[19:11] Han komme hans familie tilflugtstedet signaled dem Meditere Gud dag og nat!
[19:12] O John du uphold scripture strongly. Vi forlenede ham klogt jævne hans
ungdom
[19:13] Og (vi forlenede ham med) venlighed fra os purity han var righteous.
[19:14] Han hædrede hans forældre var aldrig ulydige tyran.
[19:15] Fred er ham dagen han være føde, dagen han omkommer dagen han resurrected
tilbage liv.
[19:16] Nævne scripture Mary! Hun isoleret hendes familie østlige lokalitet.
[19:17] Mens barriere bortset hende fra dem vi sende til hende vore Ånd Han gik hendes
ind formen menneskelig være
[19:18] Hun sagde jeg søger ly ind mest Gracious som du være righteous.
[19:19] Han sagde jeg er budet Deres Lord bevilge jer pure søn.
[19:20] Hun sagde Hvordan dåse jeg haver søn hvornår ing mand rører mig; jeg aldrig
er ukyske.
[19:21] Han sagde Dermed sagde Deres Lord ‘Det er lette i Mig. Vi render ham tegn
folkene barmhjertighed fra os. Den er forudbestemte substans. '
[19:22] Hvornår hun fødte ham hun isoleret faraway sted.
[19:23] Fødslen proces kom hendes trunk håndflade træ! Hun sagde (jeg er skamfulde;)
Jeg ønske jeg var afdødte indenfor den hændte komplet glemt!
[19:24] infant benævnede hende hendes talemåde ikke grieve Deres Lord forsyner jer
stream
[19:25] Du ryster trunk af den håndflade træ det slippe modne datoer jer!
[19:26] Ædt drikke er glade! Hvornår du ser nogen sie ‘jeg stille vow stilhed jeg ikke
tales today nogen. '!
[19:27] Hun kom hendes familie, bære ham. De sagde O Mary du forpligter noget er
totalt uventede.
[19:28] O efterkommer Aaron Deres far ikke var onde mand nor var Deres mor ukyske!
[19:29] Hun pegede ham. De sagde Hvordan vi snak med infant krybben?
[19:30] infant egen sagde jeg er servant GUD. Han giver mig scripture udnævner mig
profet.
[19:31] Han stillede mig velsignede wherever jeg går enjoined mig observe Kontakten
Bønner (Salat) obligatoriske velgørenheden (Zakat) idet længes idet jeg lever!
[19:32] Jeg er hædre min mor Han ikke stillede mig ulydige rebel.
[19:33] Fred er mig dagen jeg være føde, dagen jeg omkommer dagen jeg enes
resurrected
[19:34] Var Jesus sønnen Mary den er sandheden den substans der de fortsætter tvivle.
[19:35] Det ikke befit GUD som Han begets søn Han forherliges. Til have noget gjort
Han blot sie til Er det være!
[19:36] Han også proklamerede GUD er min Lord Deres Lord du tilbede Ham alene!
Den er rigtig stien.
[19:37] Adskillige gilderne disputed sig (angående identiteten Jesus). Derfor ve til de
disbelieve seværdighed forfærdelige dag.
[19:38] Vente indtil du hører dem se dem hvornår de kommer ansigt os! Overtræderne
den dag totalt tabes.
[19:39] advare dem dagen samvittighedsnag hvornår bedømmelse udstedes. De er totalt
oblivious; de ikke tro.
[19:40] Vi er de en arver jorden enhver det; os enhver returneres.
[19:41] Nævne scripture Abraham; han var helgen profet!
[19:42] Han sie til hans far O min far du tilbeder hvad dåse heller hører nor se nor hjælp
I ind nogen vej
[19:43] O min far jeg modtar vise viden som du ikke modtog. følge mig jeg guide I lige
sti!
[19:44] O min far ikke tilbeder djævelen. Djævelen rebelled imod mest Gracious.
[19:45] O min far jeg frygter lest du incur gengældelse fra mest Gracious derefter bliver
allierede djævelen.
[19:46] Han sagde du forsaken min guder O Abraham? Du stopper jeg sten jer. forlade
mig!
[19:47] Han sagde Fred er jer. Jeg implore min Lord tilgi jer; Han er Venligest mig.
[19:48] Jeg abandon jer guderne du tilbeder GUD. Jeg tilbede kun min Lord Ved
imploring min Lord alene jeg ikke gå forkert".
[19:49] Han forladt dem guderne de tilbad GUD vi bevilgede ham Isaac Jacob vi stillede
hvert af dem profet.
[19:50] Vi showered dem vore barmhjertighed vi bevilgede dem ærværdige stilling
historie.
[19:51] Nævne scripture Moses Han helligedes han var bud profet.
[19:52] Vi benævnede ham rigtig side Mount Sinai. Vi bragte ham konferere ham!
[19:53] Og vi bevilgede ham vore barmhjertighed hans boder Aaron profet.
[19:54] Nævne scripture Ismail! Han var sandfærdige hvornår han stillede løfte han var
bud profet.
[19:55] Han brugte enjoin hans familie observe Kontakten Bønner (Salat) obligatoriske
velgørenheden (Zakat;) han var akceptable til hans Lord
[19:56] Nævne scripture Idris! Han var helgen profet.
[19:57] Vi rejst ham ærværdige rang.
[19:58] De er visse af profeterne der GUD velsigne De udvalgtes efterkommerne Adam
efterkommerne af de vi bar Noah efterkommerne af Abraham Israel fra de vi guided
udtog! Hvornår åbenbaringerne mest Gracious være reciteret dem de falder prostrate
weeping
[19:59] Efter dem Han substituted generationer tabte Kontakten Bønner (Salat) forfølge
deres lusts De lide konsekvenserne.
[19:60] Kun de fortryder tro, lede righteous liv indgå Paradis mindst uretfærdighed!
[19:61] Haverne Eden await dem idet lovede ved mest Gracious de tilbeder Ham jævner
privatliv! Certainly Hans love komme vedtage!
[19:62] De ikke høre nogen nonsens therein; kun fred. De modtar deres forråd therein
dag og nat.
[19:63] Such er Paradis; vi bevilger det de vore servants er righteous.
[19:64] Vi ikke komme befalingen Deres Lord Til Ham belongs vore forbi vore
fremtidige alt mellem dem! Deres Lord er aldrig glemske.
[19:65] Lord af himlene jorden alt dem; du tilbede Ham bestemt persevere ind tilbede
Ham! Du kender af nogen gøre equals Ham?
[19:66] menneskelig være spørge Efter jeg omkommer jeg komme liv?
[19:67] menneskelig være glemme den vi gøre oprettede ham allerede han var intet?
[19:68] Ved Deres Lord vi certainly indkaldelse dem sammen djævlene samles dem
omkring Helvede ydmygede!
[19:69] Derefter vi pick hvert gruppe mest ardent modstander af mest Gracious.
[19:70] Vi kender fulde godt de er fortjenstfuldest af brændende therein.
[19:71] Enhvere singel ene af jer se det; den er uigenkaldelige bestemmelse Deres Lord
[19:72] Derefter vi redder righteous forlade overtræderne det ydmygede!
[19:73] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem clearly de disbelieve sie til de tror Der
af os er fremgangsrigere? Hvilke af os være majoriteten?
[19:74] Mange generation haver vi annihilated dem; de var mægtigere fremgangsrigere.
[19:75] Sie De udvælger gå astray mest Gracious vilje lede dem på indtil de ser hvad
loves dem! - Enten gengældelsen Timen. Den er hvornår de grundlægge ydre som
virkelig er værre off svagere ind magt
[19:76] GUD augments VEJLEDNINGEN AF DE UDVÆLGER guided I gode deeds
eternally belønnes Deres Lord bringe langt godt tilbagekomster!
[19:77] Du noterede en forkastede vore åbenbaringerne derefter sagde jeg være give
rigdom børn!?
[19:78] Han ser fremtiden? Han tager such pledge fra mest Gracious?
[19:79] Indeed vi registrere hvad han utters derefter forpligte ham til ever-increasing
gengældelse!
[19:80] Derefter vi arver alt han possessed han komme os al alene
[19:81] De tilbeder GUD øvrige guder (de synes) være hjælp dem.
[19:82] På den contrary de forkaste deres idolatry være deres fjender.
[19:83] Du ikke ser hvordan vi unleash djævlene tvivlerne gøre stir dem oppe?
[19:84] Ikke er utålmodige; vi tillave dem visse forberedelse.
[19:85] Dagen komme hvornår vi indkaldelse righteous indenfor mest Gracious ind
gruppe.
[19:86] Vi hjord skyldig til Helvede, være deres evige bolig.
[19:87] Ingen possess magten intercede de conform lovene af mest Gracious.
[19:88] De sagde mest Gracious begotten søn!
[19:89] Du uttered gross blasfemi.
[19:90] Himlene er ca. splintre jorden være omkring til tåre asunder bjergene er ca.
smuldre!
[19:91] Fordi de claim som mest Gracious begotten søn.
[19:92] Det ikke befitting mest Gracious som Han beget søn.
[19:93] Enhvere singel ene ind himlene jorden er servant af mest Gracious.
[19:94] Han encompassed dem tælle dem først ved først!
[19:95] Al af dem komme Ham Dagen Opstandelse individer!
[19:96] Sikkert de tro lede righteous liv mest Gracious vilje brusebad dem kærligt!
[19:97] Vi dermed stille den (Quran) elucidated Deres tunge ind orden afsie gode nyhed
til righteous til advare med det modstanderne!
[19:98] Mange generation dem vi annihilated du perceive kunne nogen af dem høre fra
dem nogen lyd
.
20- T. H. (Ta Ha)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[20:1] T. H.
[20:2] Vi ikke afslørede Quran jer volde jer nogen hardship!
[20:3] Kun til påminde de ærværdige!
[20:4] Åbenbaring fra Skaberen jorden høje himlene.
[20:5] Mest Gracious; Han forudsætter al myndighed.
[20:6] Til Ham belongs alt himlene jorden alt dem alt slibe!
[20:7] Du erklærer Deres convictions ikke) Han kende hemmeligheden hvad jævne
skjules!
[20:8] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD HAM. Til Ham belong mest smukke
navne!
[20:9] Du noterer historien Moses
[20:10] Hvornår han så ild han sie til hans familie Ophold her. Jeg ser ild. Maybe jeg
bringe jer visse af det fund visse vejledning ilden.
[20:11] Hvornår han kom det han hed O Moses
[20:12] Jeg er Deres Lord flytte Deres sandaler! Du er hellige dalen Tuwaa.
[20:13] Jeg udvælger jer så lytte til hvad afsløres!
[20:14] Jeg er GUD; xxxx ikke er øvrige gud Mig. Du tilbede Mig alene observe
Kontakten Bønner (Salat) mindes Mig!
[20:15] Timen (ender af verdenen) sikkert komme; jeg keep det næsten skjulte hvert
sjæl være betalt for dens arbejder!
[20:16] Ikke bortledes therefrom ved de ikke tro ind det! - De forfølger deres egen
opinions - lest du falder.
[20:17] Hvad være den ind Deres rigtig hånd Moses
[20:18] Han sagde Den er min stab. Jeg mager det hjord min får det jeg bruger det
øvrige formål.
[20:19] Han sagde Kast det derned Moses
[20:20] Han kastede det derned hvorpå det dreje into gribende serpent.
[20:21] Han sagde Pick det ikke er ræde! Vi tilbagekomst det dens originale stat
[20:22] Og holde Deres hånd Deres vinge det komme hvide blemish another proof
[20:23] Vi dermed udfolder jer visse af vore great portents.
[20:24] Gå Pharaoh han transgressed
[20:25] Han sagde Min Lord kølige min temperere!
[20:26] stille den substans lette mig!
[20:27] Og untie knude min tunge.
[20:28] Så de forstå min tale.
[20:29] Og udnævner medhjælper mig min familie.
[20:30] Min boder Aaron.
[20:31] Styrke mig ham!
[20:32] Lade ham er min partner ind den substans
[20:33] Den vi forherlige Dig hyppigt.
[20:34] Og commemorate Dig hyppigt!
[20:35] Du er Seer af os.
[20:36] Han sagde Deres anmodning bevilges O Moses
[20:37] Vi velsigner jer igen.
[20:38] Hvornår vi afslørede Deres mor hvad vi afslørede.
[20:39] Sigende ‘Kaster ham æsken derefter kaste ham into floden! Floden kaste ham
shore picked fjende af Mine fjende hans. ' jeg showered jer kærligt Mig jeg havde du
stillede Min vagtsomme øje!
[20:40] Deres søster gik dem sagde ‘jeg fortælle jer sygepleje mor tage gode omsorg af
ham. ' Vi dermed returnere jer Deres mor som hun være glade stopper bekymre Og
hvornår du dræbte person vi frelste jer grievous konsekvenserne; indeed vi tested jer
thoroughly. Du blev år folkene Midyan omgående du komme ind overensstemmelse med
præcise plan.
[20:41] Jeg stille jer retfærdige Mig.
[20:42] Gå Deres boder understøtte ved Min tegn ikke waver ind mindendes Mig!
[20:43] Gå Pharaoh han transgressed
[20:44] Tale til ham nicely; han tage heed blive ærværdige!
[20:45] De sagde Vore Lord vi frygt lest han angribe os transgress!
[20:46] Han sagde ikke er ræde jeg være jer lytte iagttage
[20:47] Går ham sie ‘Vi er to bude fra Deres Lord Lade Børnene Israel gå! Du afstå fra
persecuting dem! Vi bringer tegn Deres Lord fred er lot af de heed vejledningen.
[20:48] ‘Vi inspireres gengældelsen inevitably hjemsøge de disbelieve sving '!
[20:49] Han sagde Som er Deres Lord O Moses
[20:50] Han sagde Vore Lord er Ene som bevilgede alt dens eksistens dens vejledning!
[20:51] Han sagde Hvad omkring forbi generationerne?
[20:52] Han sagde viden thereof er min Lord rekord. Min Lord aldrig errs nor gøre Han
glemmer!
[20:53] Han er En stille jorden beboelige I paved ind det veje jer. Han sender derned
himlen vand der vi producerer mange forskellige arter planter!
[20:54] Ædt raise Deres livestock! De er sufficient proofs de possess intelligens.
[20:55] Fra det vi oprettede jer det vi tilbagekomst jer fra det vi bringe I ydre igen!
[20:56] Vi udfoldede ham al vore proofs han disbelieved vægrede!
[20:57] Han sagde du kom her skiftes os vore land Deres trylleri O Moses
[20:58] Vi sikkert udfolde jer lignende trylleri. Derfor sætte appointment den heller vi
nor du krænke; neutrale sted!
[20:59] Han sagde Deres udnævne tid være dagen festivitaser. all træffes formiddagen!
[20:60] Pharaoh summoned hans fremtvinge derefter kom!
[20:61] Moses sie til dem Ve til jer. Du fabricate løgne udkæmpe GUD gøre dermed
incur Hans gengældelse? Such fabricators sikkert mislykkes.
[20:62] De disputed sig idet de konfererede privat.
[20:63] De sagde De to er nej mer end tryllekunstnere ønsker skiftes jer Deres land
deres trylleri til tilintetgøre Deres ideale vej af liv.
[20:64] vedtage upon ene scheme ansigt dem forenede forside! Vinderen today have
øvre hånden.
[20:65] De sagde O Moses enten du kaster vi være først kaste!
[20:66] Han sagde Du kaster. Hvorpå deres reb stikke forekom ham deres trylleri idet de
flyttede!
[20:67] Moses harbored visse frygte!
[20:68] Vi sagde ikke Have frygte! Du prevail
[20:69] Kaste hvad du holder ind Deres rigtig rækker det sluge hvad de fabricated hvad
de fabricated er nej mer end scheming tryllekunstner. Tryllekunstner arbejdet ikke
lykkes.
[20:70] Tryllekunstnerne falde prostrate talemåde Vi tro ind Lord af Aaron Moses
[20:71] Han sagde Gøre du tro ind ham min tilladelse? Han være Deres chef en
underviste jer trylleri Jeg sikkert sever Deres hænder føder alternate sider. Jeg korsfæste
jer håndfladen trunks Du gøre det grundlægge ydre der af os inflict værst gengældelsen
som outlasts der!
[20:72] De sagde Vi ikke foretrække jer klare proofs den kom os og En oprettede os!
Derfor udstede whatever bedømmelse du ønsker udstede! Du kun regel ind den lowly liv.
[20:73] Vi haver tro ind vore Lord at Han tilgi os vore synder tryllerien som du
fremtvang os opføre! GUD ER FJERNESTE GODT Everlasting
[20:74] Nogen kommer hans Lord skyldige vilje incur Helvede hvori han aldrig
omkommer nor ophold alive.
[20:75] Angående de kommer Ham troende ledte righteous liv de attain højeste ranger.
[20:76] Haverne Eden beneath der floder strømmer være deres bolig permanent. Such er
belønningen de purify.
[20:77] Vi inspirerede Moses Leder Min servants ydre strejke dem tørre vej havet. Du
ikke frygte du fanges nor skulle du bekymrer.
[20:78] Pharaoh forfølge dem med hans trop hav overvælde dem idet det være
destinerede overvælde dem!
[20:79] Dermed Pharaoh vildledte hans folk; han ikke guide dem.
[20:80] O Børn Israel vi afsagde jer Deres fjende summoned du Mount Sinai vi sendte
derned til jer manna vagtler!
[20:81] Æder gode tingene vi forsyne for du ikke transgress lest du incur Min wrath.
Whoever incurs Min wrath falder!
[20:82] Jeg sikkert Tilgir de fortryde, tror forspring righteous liv bestemt vedvare
guided
[20:83] Hvorfor du rush væk Deres folk O Moses
[20:84] Han sagde De er lukke mig! Jeg rushed Jer min Lord at Du behages!
[20:85] Han sagde Vi lægger Deres folk prøven I forlod Samarian vildledte dem!
[20:86] Moses returnerede hans folk vrede skuffe talemåde O min folk Deres Lord ikke
lovede jer gode løfte? Du ikke vente? Du vil gøre incur wrath fra Deres Lord Den hvorfor
I er knækket Deres enighed mig?
[20:87] De sagde Vi ikke brød vore enighed I på formål. Vi ladet jewelry afgjort kaste
vore loads ind! Den er hvad Samarian foreslog.
[20:88] Han producerede dem sculpted kalv komplette kalv lyd! De sagde Den er Deres
gud guden Moses Dermed han glemte.
[20:89] De ikke se det heller svarede dem nor possessed nogen magt harm dem gavne
dem?
[20:90] Aaron fortalte dem O min folk den er prøve jer. Deres eneste Lord er mest
Gracious så følge mig adlyde min befalinger!
[20:91] De sagde Vi fortsætte tilbede det Moses komme
[20:92] Moses sagde O Aaron hvad er det forhindrede jer hvornår du så dem gå astray!
[20:93] Fra følgende min ordner? Du rebelled mig?
[20:94] Han sagde O søn min mor gøre ikke trækker mig min skæg min hovede. Jeg var
ræde den jer sie ‘Du dele Børnene Israel disobeyed min ordner. '!
[20:95] Han sagde Hvad være den substans I O Samarian?
[20:96] Han sagde jeg så hvad de ikke se. Jeg grabbed fistful (af støv) stedet hvor budet
stod bruge det blande gyldne kalven). Den er hvad min forstand inspirere mig gøre!
[20:97] Han sagde Derefter gå Deres liv gøre ikke jævn komme lukke! Du haver
udnævne tid Deres endelige bedømmelse) du aldrig evade kigge Deres gud du brugte
tilbede; vi forbrænde det kaster det into havet til ophold derned der permanent.
[20:98] Deres eneste gud er GUD; Ene beside der xxxx ikke er øvrige gud. Hans viden
encompasses al ting.
[20:99] Vi dermed narrate jer visse nyhed fra forbi generationerne. Vi afslører I
meddelelse fra os.
[20:100] De disregard det føde load (af synder) Dagen Opstandelse.
[20:101] Eternally de abide therein; hvad usle load Dagen Opstandelse!
[20:102] Den er dagen hvornår hornet pustes vi indkaldelse skyldige den dag blå.
[20:103] Hviskende sig de sie Du bliver først liv) nej mer end ti dage!
[20:104] Vi er fully aware af deres utterances. Mest accurate hos dem sie Du blev nej
mer end dag!
[20:105] De spørger jer bjergene. Sie Min Lord wipe dem ydre!
[20:106] Han forlade dem barren lejlighed land.
[20:107] "Ikke jævn slightest højen ville du ser therein nor dyppe
[20:108] Den dag enhver følge besøgenden slightest afvigelsen. al lyde ties indenfor
mest Gracious; du høre intet hviskener.
[20:109] Den dag intercession være gavnløse frelser de permitted ved mest Gracious
hvis utterances conform Hans ville.
[20:110] Han kender deres forbi deres fremtidige stund ingen encompasses Hans viden.
[20:111] Al ansigt forelægge Leve Evige de som bebyrdes deres transgressions
mislykkes!
[20:112] Angående de arbejdede retmæssighed mens troende de ikke have frygte af
uretfærdighed modgang!
[20:113] Vi dermed afslørede det Arabic Quran vi cited ind det al art af profetier de
frelses det volde dem skiftes heed
[20:114] Exalted er GUD eneste sande Konge! Ikke rush uttering Quran det afsløres jer
sie Min Lord forøgelse min viden!
[20:115] Vi tested Adam ind den forbi, han glemte vi grundlægge ham ubeslutsomme.
[20:116] Tilbagekalde at vi sie til engel, Falde prostrate Adam. De faldt prostrate Satan;
han vægrede!
[20:117] Vi derefter sagde O Adam den er fjende af jer Deres kone. Ikke lade ham evict
I Paradis lest du bliver usle!
[20:118] Du garanteres aldrig hunger therein nor gå unsheltered!
[20:119] Nor ville du tørst therein nor lider nogen varme.
[20:120] Djævelen hviskede ham sigende O Adam lader mig udfolde I træet evighed
unending kingship!
[20:121] De åd fra det, hvorpå deres kroppe blev synlige til dem de forsøgte bedække
bladene Paradis! Adam dermed disobeyed hans Lord falde
[20:122] Derefter hans Lord udvalgte ham indfriede ham guided ham!
[20:123] Han sagde Gå derned therefrom al af I! Du er fjender af ene another Hvornår
vejledning kommer I Mig nogen følger Min vejledning ikke gå astray nor lide nogen
elendighed!
[20:124] Angående ene som disregards Min meddelelse han have amiserable liv vi
resurrect ham Dagen Opstandelse blinde!
[20:125] Han sir Min Lord gøre det du indkaldelse mig blænde hvornår jeg gøre bruge
være seer?
[20:126] Han sie du glemte vore åbenbaringer hvornår de kom jer du omgående
glemmes.
[20:127] Vi dermed requite de transgress vægre tro ind åbenbaringerne deres Lord
Gengældelsen Herefter er langt værre everlasting
[20:128] Det gøre nogensinde occur dem hvordan mer hidtige generationer vi
annihilated De omgående går hjemmene af de indenfor dem. De være underskriver de
possess intelligens.
[20:129] Dersom ikke var Deres Lord's forudbestemme plan de bedømmes omgående.
[20:130] Derfor er tålmodige ind den ansigt af deres utterances ros forherlige Deres
Lord indenfor solopgang indenfor solnedgang! during natten forherlige Ham også
ligesom begge ender af dagen du være glade!
[20:131] Ikke covet hvad vi bestowed nogen øvrige folk! Such er midlertidige prydelser
den liv whereby vi lægger dem prøven. hvad Deres Lord forsyne for I er fjerneste godt
everlasting
[20:132] Du enjoin Deres familie observe kontakten bønner (Salat) bestemt persevere
ind gøre så. Vi ikke spørge jer nogen forråd; vi er de en forsyne for jer. ultimate triumfen
belongs til de righteous.
[20:133] De sagde han kun udfolde os mirakel fra hans Lord de ikke modtog sufficient
mirakler hidtige meddelelserne?
[20:134] Havde vi annihilated dem den de sie Vore Lord havde Du sendte bud os vi
følge Deres åbenbaringer undlade den skamfuldheder ydmygelse!
[20:135] Sie Al af os venter vente; du ville sikkert grundlægge ydre som være korrekte
stien som jo guided
.
21- Profeterne (Al-Anbya)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[21:1] Hurtige tilnærme er reckoning folkene de er oblivious averse.
[21:2] Hvornår proof komme til dem fra deres Lord er nye de lytte til det heedlessly.
[21:3] Deres forstande er heedless. Overtræderne konfererer secretly Være han ikke
retfærdige menneskelig være jer? Du acceptere tryllerien præsenteres jer?
[21:4] Han sagde Min Lord kender enhvere tanke himlen jorden. Han er Hearer
Alvidende
[21:5] De jævner sagde Hallucinationer Han stille det Han er digter! Lade ham udfolde
os mirakel ligesom de af hidtige budene!
[21:6] Vi aldrig annihilated tro samfund ind den forbi. Er de folk troende?
[21:7] Vi ikke sendte jer mænd vi inspirerede. Spørge de kender scripture du ikke
kender!
[21:8] Vi ikke gav dem kroppe ædt nor var de udødelige.
[21:9] Vi opfyldte vore løfte dem; vi frelste dem sammen whomever vi willed
annihilated overtræderne.
[21:10] Vi sender jer scripture indeholde Deres meddelelse. Du ikke forstår?
[21:11] Mange samfund vi afsluttede deres transgression vi substituted øvrige folk deres
sted!
[21:12] Hvornår vore requital kom vedtage de startede løbe
[21:13] Ikke løbe komme Deres luksuser Deres palæer I holdes accountable!
[21:14] De sagde Ve til os. Vi var virkelig wicked.
[21:15] Den fortsætte være deres proklamation indtil vi komplet wiped dem ydre.
[21:16] Vi ikke oprettede himlene jorden alt dem simpelthen amusement.
[21:17] Vi behøvede amusement vi initiated det nogen af den er hvad vi ville gøre.
[21:18] Hellere er vore plan understøtte sandheden falsehood ind orden besejre det! Ve
til jer i utterances du utter
[21:19] Ham belongs enhver himlene jorden de hos Ham er aldrig too arrogante tilbede
Ham nor gøre de nogensinde waver
[21:20] De forherliger nat dag uden nogensinde trættende!
[21:21] De grundlægger guder jord oprette?
[21:22] Dersom xxxx var dem (himlene jorden) øvrige guder GUD xxxx være chaos.
Glory er GUD; Lord absolutte myndighed Han er høje deres claims
[21:23] Han er aldrig være spørge omkring noget Han mens al others questioned
[21:24] De grundlægger øvrige guder Ham? Sie Udfolde mig Deres proof Den er
meddelelsen min generation consummating al hidtige meddelelser. Indeed fleste af dem
ikke anerkende sandheden; den er de er så fjendtlige!
[21:25] Vi ikke sendte nogen bud jer inspirationen Xxxx ikke er gud undta Mig du
tilbede Mig alene!
[21:26] men de sagde mest Gracious begotten søn! Glory er Ham. al (bude) er (Hans)
hædre servants.
[21:27] De aldrig taler på deres egen, de strictly følger Hans befalinger.
[21:28] Han kender deres fremtidige deres fortiden. De ikke intercede frelser de allerede
accepterede Ham og de bekymres omkring deres egen necks
[21:29] nogen af dem claims være gud Ham vi requite ham Helvede; vi dermed requite
de wicked!
[21:30] unbelievers ikke indser den himlen jorden bruge være ene solid hob som vi
sprang eksistens? Fra vande vi stillede al leve ting! De tro?
[21:31] Vi placerede jord stabilisatorer lest det tumler dem vi placerede lige veje therein
som de guided
[21:32] Vi rendered himlen bevogte loft. men de er totalt oblivious til al portents
therein.
[21:33] Og Han er En oprettede natten dagen solen månen; hvert flyde ind dens egne
omløbsbane.
[21:34] Vi aldrig forordne udødelighed nogen indenfor jer; du omkomme er de
udødelige?
[21:35] Enhvere person smage død efter vi lægger jer prøven gennem modgang
prosperity derefter til os du slutteligt returnerer.
[21:36] Hvornår de disbelieve se I, de latterliggørelse I Er den en udfordrer Deres guder
Meanwhile de vedvarer totalt heedless af meddelelsen fra mest Gracious.
[21:37] menneskelig være er utålmodige natur. Jeg inevitably udfolde jer Min tegn; ikke
er such fare
[21:38] De udfordrer Hvor som (gengældelse I er er sandfærdige?
[21:39] Kun de disbelieve envision hvornår de forsøger ward ilden - off deres ansigter
deres bakke Ingen hjælpes dem derefter.
[21:40] Indeed det komme dem brat de utterly stunned De kunne heller undlader det nor
dåse de modtar nogen respit.
[21:41] Bude I ridiculed følgelig de ridiculed dem incurred gengældelsen i deres
ridiculing!
[21:42] Sie Som beskytte jer fra mest Gracious natten dagen? Indeed de er totalt
oblivious til meddelelsen deres Lord
[21:43] De guder gøre have beskytte dem fra os? De ikke jævne hjælp. Nor kunne de
følges en another hvornår de summoned ansigt os!
[21:44] Vi haver forsyne for de folk deres forfædre op gammel ælde! De ikke ser enhver
dag jord bringer dem closer slutningen? De omvendt den proces?
[21:45] sie jeg advarer jer ind overensstemmelse med guddommelige inspiration. døve
ikke høre benævne hvornår de advares!
[21:46] Hvornår udsnit Deres Lord's gengældelse hjemsøger dem de readily sir Vi var
indeed wicked.
[21:47] Vi etablere skalaerne af retfærdighed Dagen Opstandelse. Ing sjæl lide mindst
uretfærdigheden. Jævne ækvivalente af sennep sæd vilje er accounted for! Vi er mest
effektive reckoners.
[21:48] Vi gav Moses Aaron Vedtægten Bog sømærke påmindelse i de righteous!
[21:49] En ærbødighed deres Lord sågar hvornår alene ind deres privatliv de bekymrer
Timen.
[21:50] Den too er velsigne påmindelse som vi sendte derned. Du benægter det?
[21:51] Indenfor den, vi bevilgede Abraham hans vejledning forstå vi var fully aware af
ham.
[21:52] Han sie til hans far hans folk Hvad være de statuer til der jer helliger?
[21:53] De sagde Vi grundlagde vore forældre tilbede dem.
[21:54] Han sagde Indeed I Deres forældre går totalt astray.
[21:55] De sagde du fortælle os sandheden I spiller?
[21:56] Han sagde Deres eneste Lord er Lord af himlene jorden oprettede dem. Den er
vidnesbyrdet til der jeg føder bevidne!
[21:57] Jeg sværger GUD jeg have plan deal med Deres statuer I forlade!
[21:58] Han brød dem into stykke frelser store en som de henvise det.
[21:59] De sagde Whoever gjorde den vore guder er virkelig overtræder.
[21:60] De sagde Vi hørte ungdom truer dem; han hedder Abraham.
[21:61] De sagde Bringe ham øjnene al folkene de føde bevidner!
[21:62] De sagde du gjorde den vore guder O Abraham?
[21:63] Han sagde er store en gøre det. Gå spørge dem dersom de tale!
[21:64] De skiftes baglæns sie til Indeed du er de en transgressing!
[21:65] De reverted deres gamle ideer Du kender fulde godt som de ikke tale.
[21:66] Han sagde I derefter tilbedelse GUD Gøre hvad ikke possesses magt gavne du
harm I?
[21:67] Du incurred skamfuldheder tilbedende idoler GUD! Du ikke forstår?
[21:68] De sagde Forbrænde ham understøtte Deres guder den er hvad jer beslutte gøre!
[21:69] Vi sagde O fyre er kølige pengeskab i Abraham!
[21:70] Dermed de schemed ham vi stillede dem taberne!
[21:71] Vi frelste ham vi frelste Lot landet vi velsignede al folkene!
[21:72] Vi bevilgede ham Isaac Jacob gave vi stillede dem begge righteous!
[21:73] Vi stillede dem imams guided ind overensstemmelse med vore commandments
vi underviste dem hvordan arbejde retmæssighed hvordan observe Kontakten Bønner
(Salat) obligatoriske velgørenheden (Zakat)! Til os de helligedes tilbedere.
[21:74] Angående Lot vi bevilgede ham visdom viden vi frelste ham fra samfundet som
praktisere vederstyggeligheder; de var wicked onde folk!
[21:75] Vi tilstod ham vore barmhjertighed han var righteous.
[21:76] indenfor den, Noah benævne vi svarede ham. Vi frelste ham hans familie fra
great katastrofen.
[21:77] Vi understøttede ham folkene forkastede vore åbenbaringer. De var onde folk vi
druknede dem al.
[21:78] David Solomon hvornår de tidligere ruled betragter nogen crop som
tilintetgjordes another's får vi bevidnede deres bedømmelse!
[21:79] Vi bevilgede Solomon korrekte opfatningen vi forlenede begge af dem klogt
viden. Vi forpligtede bjergene betjene David forherligende (Gud) også ligesom fuglene!
Den er hvad vi gjorde.
[21:80] Vi underviste ham færdigheden stillende skjolde beskytte I ind krig! Er I
derefter thankful?
[21:81] Solomon vi forpligtede vinden gusting pustende hans disposal. Han forestå det
idet han ønskede whatever land han udvalgte vi velsignede such lander ham. Vi er fully
aware af al ting.
[21:82] Af djævlene xxxx var de dykke ham høste havet) gøre whatever han befalede
dem gøre! Vi forpligtede dem ind hans tjeneste
[21:83] Arbejde implored hans Lord Modgang befallen mig af al barmhjertige en Du er
mest Barmhjertige!
[21:84] Vi svarede ham lettede hans modgang restituere hans familie i ham jævner twice
idet adskilligt. Den var barmhjertighed os påmindelse tilbederne.
[21:85] Også Ismail Idris Zal-Kifl; al var steadfast patient.
[21:86] Vi tilstod dem vore barmhjertighed de var righteous.
[21:87] Zan-Noon (Jonah ene med ‘N' ind hans navn) forladte hans mission ind
protestere tænkning vi ikke kontrollere ham! Han ende imploring mørket store fisk belly
Xxxx ikke er gud Jer. Du forherliges. Jeg forpligter gross synd.
[21:88] Vi svarede ham frelste ham fra krisen; vi dermed frelser troendene!
[21:89] Zachariah implored hans Lord Min Lord gøre ikke keep mig arving Du er god
inheritor!
[21:90] Vi svarede ham bevilgede ham John; vi fastlagde hans kone ham! De bruges
fremskynde arbejde retmæssighed implored os situationer af glæde også ligesom frygter!
Til os de var ærværdige.
[21:91] Angående ene som vedligeholdt hendes uskylden vi pustede hende vore ånd
dermed vi stillede hende hendes søn portent den hel verden!
[21:92] Deres congregation er ene congregation jeg alene være Deres Lord du tilbede
Mig alene!
[21:93] De delte disputing religioner. Al af dem komme os bedømmelse).
[21:94] Angående de arbejder retmæssighed mens troende deres arbejde ikke gå
affaldene vi registrerer det!
[21:95] Det forbydes nogen samfund vi annihilated tilbagekomst
[21:96] Ikke Gog Magog genoptræde ville de derefter returnerer! - De komme enhvere
retning.
[21:97] Være hvornår uundgåelige profetien komme vedta'r tvivlerne stirre ind rædsel
Ve til os vi er oblivious! Indeed vi er wicked.
[21:98] I idolerne I tilbedelse foruden GUD ville er brændsel Helvede; den er Deres
uundgåelige destiny.
[21:99] De var guder de ikke ende Helvede. Al dens beboere abide det permanent.
[21:100] De sukke stønne therein de ikke have adgang til nogen nyhed!
[21:101] Angående de trængte vore storslåede belønninger de beskyttes fra det.
[21:102] De ikke høre dens hvæse De nyde bolig hvor de få alt de begærer permanent.
[21:103] great rædslen ikke bekymre dem englene modta dem joyfully Den er Deres dag
loves jer!
[21:104] Den dag vi folde himlen folde bog. Netop idet vi initiated første anlæggelse vi
gentage det. Den er vore løfte; vi certainly bære det.
[21:105] Vi forordner Salmerne også idet ind øvrige scriptures at jorden arves Min
righteous tilbedere.
[21:106] Den er proklamation folk er tilbedere.
[21:107] Vi sender jer barmhjertighed os den hel verden.
[21:108] Proklamere jeg gives guddommelige inspiration Deres gud er ene gud! Du
derefter forelægge?
[21:109] De sving derefter sie jeg advarer jer tilstrækkeligt jeg ikke haver ide hvordan
snart sene (gengældelsen) komme jer!
[21:110] Han er fully aware af Deres offentlige utterances Han er fully aware af alt jer
gemme!
[21:111] Al jeg kender den verden er prøve I midlertidige nydelse.
[21:112] Sie Min Lord Deres bedømmelse er absolutte retfærdigheden! Vore Lord er
mest Gracious; kun Hans hjælp søges ind den ansigt af Deres claims
.
22- Pilgrimige (Al-Hajj)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[22:1] O folk du ærbødighed I Lord quaking af Timen er noget horrendous!
[22:2] Dagen du bevidner det jævne sygepleje mor vilje kassere hendes infant gravide
kvinde abortere hendes fetus. Du se folkene vakle idet de beruses jævne de ikke beruses.
Den er gud gengældelse er så awesome.
[22:3] Hos den folk, xxxx er de argumentere GUD viden følger enhvere oprørske
djævel.
[22:4] Det forordnes nogen allierede ham han vildlede ham guide ham kvalen Helvede!
[22:5] O folk dersom du haver nogen tvivl opstandelse mindes som) vi oprettede jer støv
derefter tiny nedgang sving into hænge (foster) derefter det bliver fetus gives liv deemed
livløse! Vi dermed klarlægger ting jer. Vi settle livmødrene whatever vi ville i
forudbestemte periode! Vi derefter bringer jer ydre infants derefter du når modenhed.
Mens visse af du omkommer unge others levende til værst ælden kun til grundlægge ydre
som nej mer viden attained vise grænse! Også du kigger land er afdødte derefter idet
snart idet vi brusebad det vande det vibrerer liv vokser al art af smukke planter!
[22:6] Den bevise at GUD er Sandheden som Han genopliver afdødt som Han er
Omnipotent
[22:7] Og som Timen kommer nej tvivl omkring det og at GUD resurrects de er
gravene.
[22:8] Hos den folk xxxx er en som argumentere GUD viden vejledning oplysende
scripture.
[22:9] Arrogant han stræber bortlede folkene stien GUD! Han dermed incurs ydmygelse
ind den liv vi forpligter ham Dagen Opstandelse kvalen af forbrændende!
[22:10] Den er hvad Deres hænder sender fremad jer. GUD ER ALDRIG unjust MOD
FOLKENE.
[22:11] Hos den folk xxxx er en tilbeder GUDEN conditionally. Ting går hans vej han
er indehold visse modgang befalls ham han stiller about-face Dermed han taber begge
den liv Herefter Such er egentlige skaden.
[22:12] Han afguder GUD hvad ikke possesses magt harm ham gavne ham; such er
egentlige forvilde
[22:13] Han afguder hvad være mer apt harm ham end gavne ham! hvad usle lord hvad
usle ledsager!
[22:14] GUD TILSTÅR DE tro LEDE righteous LIV into HAVER STRØMME streams
Alt er ind overensstemmelse med gud ville
[22:15] Nogen tro at GUD ikke understøtte ham ind den liv Herefter lader ham drejer
komplet (hans skaber himmel sever (hans afhængighed på nogen eller Han derefter se
den plan eliminerer noget som bothers ham.
[22:16] Vi dermed afslører klare åbenbaringer her derefter GUD guides whoever viljer
guided
[22:17] De tror de er Jødiske forvandle, Christians Zoroastrians idolet tilbedere GUD er
En bedømme dem Dagen Opstandelse. GUD BEVIDNER al TING.
[22:18] Du ikke indser at GUD prostrates enhver himlene jorden solen månen stjernerne
bjergene træerne dyrene mange folk? Mange others hos den folk forpligtes doom
Whomever GUD skamfuldheder ingen hædre ham. Alt er ind overensstemmelse med gud
ville
[22:19] Her er to gilder feuding betragter deres Lord Angående de disbelieve de have
klæder af fyre tailored i dem! Hellish flydende vilje hældes deres hoveder!
[22:20] Det volde deres indersider smelte også ligesom deres huder.
[22:21] De confined jern pots
[22:22] Nårsomhelst de forsøger udgang such elendighed de fremtvinges tilbage ind
Smager kvalen af forbrændende!
[22:23] GUD ville TILSTÅ DE tro LEDE righteous LIV into HAVER STRØMME
streams De prydes therein armbånd guld perler deres klædningsstykker therein være
silke.
[22:24] De guided gode gloserne; de guided stien af mest Priste.
[22:25] Sikkert de disbelieve repulse others stien GUD fra Hellige Masjid vi udpegede
al folkene! - Være de natives visitors! - Søge forurene det korrumperer det vi hjemsøge
dem smertelige gengældelse!
[22:26] Vi udnævnede Abraham etablere Templet Du ikke afgude nogen øvrige gud
Mig purify Min tempel de besøger det de lever det de bov prostrate
[22:27] Og proklamerer folkene observe Hajj pilgrimsfærd De komme jer gående
ridende adskillige udmattede (betyde transport)! De komme fjernestst lokaliteterne.
[22:28] De søge kommercielle gavner de commemorate gud navn præcisere dagene i
forsynende dem livestock! Ædt therefrom fodre mismodig fattig
[22:29] De komplettere deres forpligtelser fulfill deres vows besøg ancient templet.
[22:30] De ærbødighed rites forordne GUD trænger gode belønning deres Lord al
livestock stille lawful Deres mad frelser de især prohibited jer. Du undlade
vederstyggeligheden idol tilbede undlade føde falske vidne!
[22:31] Du vedligeholde Deres devotion absolut GUD alene. Nogen sætte nogen idol
GUD være ene som faldt himlen derefter enes snatched gribbe puste vinden dybe ravine!
[22:32] Indeed de ærbødighed rites forordne GUD demonstrerer retmæssigheden deres
hjerter.
[22:33] (livestock) forsyner jer mange gavner for et periode, indenfor skænkes ancient
templet.
[22:34] hvert congregation vi forordner rites whereby de commemorate navnet GUD i
forsynende dem livestock! Deres gud er først og den samme gud; du skulle al forelægger
Ham. Give gode nyhed til de lydige!
[22:35] De er en hjerterne skælver upon nævnende GUD de bestemt persevere modgang
de observe Kontakten Bønner (Salat) fra vore forråd til dem de giver velgørenhed!
[22:36] dyr offerings er rites forordne GUD Deres egen gods. Du nævne gud navn dem
mens de står ind linje. Tidligere de bydes sacrifice du ædt therefrom fodre fattig
behøvende Den hvorfor vi subdued dem I som du udfolde Deres påskønnelse!
[22:37] Heller deres kød nor deres blod når GUD. Hvad nå Ham er Deres retmæssighed.
Han subdued dem I du udfolde I påskønnelse forherlige GUD i guiding I. Give gode
nyhed til de charitable!
[22:38] GUD FORSVARER DE TROR. GUD IKKE ELSKER nogen betrayer
unappreciative.
[22:39] Tilladelse bevilges de være persecuted idet uretfærdighed befallen dem GUD
være certainly able til understøttelse dem!
[22:40] De evicted deres hjem unjustly for nej fornuft foruden sigende Vore Lord er
GUD. det ikke var gud understøtte af visse folk others monasteries kirker synagogues
masjids! - Hvor navnet GUD commemorated hyppigt - Tilintetgøres! Absolut GUD
understøtter de understøtter Ham. GUD ER MÆGTIGE Almægtig
[22:41] De er de vi udnævnede dem herskere jord de etablere Kontakten Bønner (Salat)
obligatoriske velgørenheden (Zakat) advocate retmæssighed forbyder onde! GUD ER
ultimate HERSKEREN.
[22:42] Dersom de forkaster I folkene Noah ‘Aad Thamoud også disbelieved dem.
[22:43] Også folkene Abraham folkene Lot.
[22:44] dwellers Midyan. Moses også forkastedes. Jeg ledte al de folk derefter jeg
benævnede dem konto; hvordan devastating var Min requital!
[22:45] Mange samfund vi annihilated deres wickedness. De ende ruiner stilled brønd
great tomme palæer!
[22:46] De ikke strejfer jorden derefter bruge deres forstande gøre forstå bruge deres
ører høre? Indeed egentlige blindheden ikke er blindheden øjnene blindheden hjerterne
chests.
[22:47] De udfordrer du bringe gengældelse GUD aldrig mislykkes fulfill Hans profeti!
Dag Deres Lord være tusind af Deres år.
[22:48] Mange samfund ind den forbi forpligte onde jeg ledte dem på awhile derefter
jeg straffede dem. Til Mig er ultimate destiny.
[22:49] sie O folk jeg er sende til I idet dybe warner!
[22:50] De tro lede righteous liv trænger tilgivelse gavmilde recompense
[22:51] Angående de stræber udfordre vore åbenbaringer de incur Helvede!
[22:52] Vi ikke sendte jer nogen bud nor profet have djævelen interfere hans ønsker!
GUD DEREFTER nullifies HVAD DJÆVELEN GØR. GUD PERFEKTIONERER
HANS ÅBENBARINGER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[22:53] Han dermed sætte djævel scheme prøve de havn tvivler deres hjerte de hjerter
hærdes. wicked måtte vedvarer oppositionen.
[22:54] De velsignes viden anerkende sandheden Deres Lord derefter tro ind det deres
hjerte readily acceptere det! Fleste assuredly GUD guides troendene rigtig stien.
[22:55] Angående de disbelieve de fortsætte havn tvivl Timen kommer dem brat
gengældelsen forfærdelige dag kommer dem.
[22:56] al suverænitet som dag belongs til GUD Han bedømme dem. Angående de tro
lede righteous liv de trænger haverne fryd!
[22:57] Mens de disbelieved forkaste vore åbenbaringer incurred skamfulde
gengældelse.
[22:58] De emigrerer GUD derefter får dræbte omkomme GUD ville sikkert brusebad
dem gode forråd GUD ER certainly TILFREDSSTILLENDE
FAMILIEFORSØRGEREN.
[22:59] Fleste assuredly Han tilstå dem admittance behage dem. GUD ER
ALVIDENDE Clement
[22:60] Det forordnes ene hævner uretfærdighed inflicted ham equitably derefter han
persecuted den GUD ville sikkert understøtte ham! GUD ER Pardoner TILGIVENDE!
[22:61] Er begribelighed GUD merges natten dagen merges dagen natten og at GUD er
Hearer Seer.
[22:62] Er begribelighed GUD være Sandheden stunden sætte nogen idoler Ham udgøre
falsehood og at GUD er mest Højeste Supreme
[22:63] Du ikke ser GUD sender himlen vand gøre som drejer landet grønne? GUD ER
SUBLIME Cognizant
[22:64] Til Ham belongs alt himlene alt på jord! Absolut GUD er mest Rige
Praiseworthy.
[22:65] Du ikke ser GUD forpligter ind gøre Deres tjeneste alt jord? Skibene løber
oceanet Hans befaling. Han forhindrer heavenly kroppe styrtende jorden ind
overensstemmelse med Hans befaling. GUD ER VENLIGEST MOD FOLKENE
BARMHJERTIGEST.
[22:66] Han er Ene som bevilgede jer livet derefter Han lægger jer død derefter Han
bringer jer tilbage liv! Sikkert menneskelig være er unappreciative.
[22:67] I hvert congregation vi forordner sæt rites de uphold. Derfor de ikke dispute I.
Du fortsætte invitere enhver Deres Lord Fleste assuredly du er rigtig stien.
[22:68] De argumentere I derefter sie GUD er fully aware af alt jer gøre!
[22:69] GUD ville BEDØMME HOS I DAGEN OPSTANDELSE AL DERES disputes
[22:70] Du ikke indser den GUD vide alt ind himlene alt på jord? Al den registreres
rekord. Den er lette GUD gøre.
[22:71] De afguder GUD idoler hvori Han ikke placerede magt de kender intet dem!
Overtræderne ikke haver hjælper.
[22:72] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem clearly du anerkender wickedness
ansigterne af de disbelieve. De næsten angriber de recitere vore åbenbaringer dem. sie jeg
meddele jer af noget mere ond Helvede loves GUD de disbelieve; hvad usle destiny.
[22:73] O folk her er lignelse jer ponder grundigt idolerne du sætte GUD aldrig oprette
flyve jævn de banded sammen gøre så! Furthermore dersom flyve røve noget fra dem de
ikke genvinde det; svage er forfølgeren de forfølge
[22:74] De ikke værdi GUD idet Han valued GUD ER MEST MÆGTIGE Almægtig
[22:75] GUD UDVÆLGER FRA ENGLENE BUDE OGSÅ IDET FRA FOLKENE.
GUD ER Hearer Seer.
[22:76] Han kender deres forbi deres fremtid. Til GUD belongs ultimate kontrollen al
substanser!
[22:77] O I tror I bov prostrate tilbedelse Deres Lord arbejde retmæssighed som du
lykkes!
[22:78] Du stræbe forårsagen GUD I stræbe Hans forårsag. Han udvælger I ikke placere
hardship I praktisere Deres religion! - Religionen af Deres far Abraham. Han er ene som
navngav jer Submitters originally! Dermed budet betjene vidne I I betjene vidner hos den
folk. Derfor du observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) greb hurtige til GUD; Han er Deres Lord tilfredsstillende Lord tilfredsstillende
Tilhængeren.
.
23- Troendene (Al-Mu'minun)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[23:1] Succesrige indeed er troendene;
[23:2] Som er ærværdige during deres Kontakte Bønner (Salat)!
[23:3] De undlader forfængelige snak.
[23:4] De giver deres obligatoriske velgørenhed (Zakat).
[23:5] De vedligeholder deres kyskhed.
[23:6] Kun med deres ægtefæller de er jo deres gøre de haver kønslige relationer; de
ikke er blamed
[23:7] De transgress de grænser er overtræderne.
[23:8] Hvornår det kommer deposita betro til dem også idet nogen enigheder de stiller
de er trustworthy.
[23:9] De observe deres Kontakte Bønner (Salat) jævnligt!
[23:10] Such er inheritors.
[23:11] De arve Paradis hvori de abide permanent.
[23:12] Vi oprettede menneskelig være fra vise art af mudder.
[23:13] Derefter vi reproducerede ham tiny nedgang placeres brønd beskytte
opbevaringsted.
[23:14] Derefter vi developed nedgangen into hænge (foster) derefter developed hænge
(fostret) into bite-size (fetus) derefter oprettede bite-size (fetus) into bones derefter
dækkede bones flesh Vi dermed producerer nye væs. Velsigne er GUD tilfredsstillende
Skaberen!
[23:15] Derefter sen på, du omkommer.
[23:16] Derefter Dagen Opstandelse du resurrected
[23:17] Vi oprettede jer syv universer lag vi være aldrig unaware af enlige væs dem.
[23:18] Vi sender derned himlen vande nøjagtige måle derefter vi oplagrer det slibe
Certainly vi lade det flygter.
[23:19] Med det vi producere i I frugthaver af dato håndflade druer al art af frugter
adskillige mader.
[23:20] Også træ indfødte til Sinai producere olie også ligesom fornøjelse spiserne!
[23:21] livestock forsyne jer lektion. Vi lader du drikker (mælk) fra deres bellies du
afleder andet gavn fra dem visse af dem du bruger i mad
[23:22] På dem på skibene I ride
[23:23] Vi sendte Noah hans folk talemåde O min folk tilbeder GUD. Du ikke haver
øvrige gud Ham. Du ikke være righteous?
[23:24] Lederne disbelieved hans folk sagde Den være nej mer end menneske jer vil
gevinst forgrundsstilling jer. Havde GUD willed Han sende engle! Vi aldrig høre noget
den vore forfædre.
[23:25] Han blot mand gåes crazy Netop tilsidesætte ham i awhile!
[23:26] Han sagde Min Lord bevilge mig sejr de disbelieved mig!
[23:27] Vi derefter inspirere ham Stille watercraft vore vagtsomme øjne ind
overensstemmelse med vore inspiration! Hvornår vore befale komme atmosfæret koger
oppe lægge det par af enhvere art (af Deres domesticated dyr) Deres familie undtar de
fordømte doomed Ikke tale til Mig på vedkommende af de transgressed de druknes!
[23:28] Tidligere du settled sammen de er I watercraft jer sie ‘Prise GUD i frelsende os
fra onde folkene. '!
[23:29] Sie ‘Min Lord lade mig disembark velsigne lokalitet; Du er god deliverer. '!
[23:30] De forsyne sufficient proofs I! Vi certainly lægge jer prøven.
[23:31] Derefter vi etablerede another generation efter Dem.
[23:32] Vi sende til dem bud fra dem sie Du tilbede GUD! Du ikke haver øvrige gud
Ham. Du ikke være righteous?
[23:33] Lederne hans folk disbelieved forkaste ideen Herefter - Selvom vi forsyne for
dem storsindet ind den liv - Sagde Den være nej mer end menneskelig være jer! Han æder
fra hvad du æder drikke idet du drikker!
[23:34] Dersom du adlyder menneskelig være I derefter du er virkelig tabere.
[23:35] Han lover jer jer omkommer sving into støve bones du komme igen?
[23:36] Umulige umulig indeed er hvad loves jer.
[23:37] Vi kun levende den liv - Vi leve omkomme! - Og vi aldrig resurrected
[23:38] Han er netop mand fabricated ligge tillagde dem GUD! Vi aldrig tro ham.
[23:39] Han sagde Min Lord bevilge mig sejr de disbelieved mig!
[23:40] Han sagde Snart de være sorry
[23:41] Gengældelsen struck dem equitably dermed vi drejede dem ruiner. wicked
folkene omkomme
[23:42] Derefter vi etablerede øvrige generationer dem.
[23:43] Ing samfund avancere dets forudbestemte skæbne nor forsinkelse det!
[23:44] Derefter vi sendte vore bude ind succession. Enhver tid bud gik hans samfund
de disbelieved ham. Følgelig vi annihilated dem ene øvrig stillede dem historie! Folkene
disbelieved omkommer.
[23:45] Derefter vi sendte Moses hans boder Aaron vore åbenbaringer dybe proof
[23:46] Til Pharaoh hans elders de drejede arrogante! De var tyngende folk.
[23:47] De sagde vi tro to mænd hvis folk er vore slaver?
[23:48] De forkastede to og følgelig de annihilated
[23:49] Vi gav Moses scripture de guided
[23:50] Vi stille sønnen Mary hans mor tegn vi gav dem ly mesa mad drink.
[23:51] O I bude æder gode forrådene arbejde retmæssighed! Jeg er fully aware af alt jer
gøre!
[23:52] Such er Deres congregation - Ene congregation - Jeg er Deres Lord du
ærbødighed Mig!
[23:53] De rive into disputing factions; hvert gilde glade hvad de haver!
[23:54] Derfor netop forlade dem deres konfusion i awhile!
[23:55] gøre de tro idet vi forsynede dem penge børn
[23:56] Vi showering dem velsignelser? Indeed de ikke haver ide.
[23:57] Sikkert de er reverently bevidste af deres Lord
[23:58] Som tro ind åbenbaringerne deres Lord
[23:59] Og som aldrig sætte nogen idoler deres Lord
[23:60] Ligesom de giver deres velgørenheder deres hjerte er fully ærværdige. De
anerkender at de summoned deres Lord
[23:61] De er ivrige gøre righteous arbejder; de kappes ind gørende dem!
[23:62] Vi aldrig bebyrder nogen sjæl dens betyde vi keep rekord utters sandheden.
Ingen lide uretfærdighed.
[23:63] Deres forstande er oblivious til den de forpligter arbejder gøre ikke conform
den; deres arbejder er onde.
[23:64] Derefter hvornår vi requite deres ledere gengældelse de beklager.
[23:65] Ikke beklage nu; du give al hjælp fra os!
[23:66] Min proofs præsenteres jer I dreje Deres hæle!
[23:67] Du var too arrogante acceptere dem I defiantly disregarded dem!
[23:68] Hvorfor de ikke reflekterer den scripture? De ikke indser den de gøre modtaget
noget have aldrig attained deres forfædre?
[23:69] De mislykkes anerkende deres bud? Den de være disregarding ham?
[23:70] De besluttede den han have er crazy Indeed han bringer sandheden dem fleste af
dem hade sandheden!
[23:71] Indeed dersom sandheden conformed deres ønsker xxxx være chaos himlene
jorden; alt dem korrumperes! Vi giver dem deres proof de disregarding deres proof
[23:72] Du spørge dem lønning? Deres Lord's lønning er fjerneste godt. Han er
tilfredsstillende Familieforsørgeren.
[23:73] Fleste assuredly du inviterer dem lige sti.
[23:74] De disbelieve Herefter sikkert afvige rigtig stien.
[23:75] Jævne hvornår vi showered dem med barmhjertighed, lettede deres problemer
de plunged dybere into transgression fortsatte bommert
[23:76] Jævne hvornår vi hjemsøgte dem gengældelse de aldrig drejede deres Lord
imploring
[23:77] Derefter hvornår vi requited dem severe gengældelsen de incurred de
chokeredes.
[23:78] Han er Ene som bevilgede jer forhøret eyesight hjernerne! Sjældent er jer
taknemlige.
[23:79] Han er En etablerede jer jord og Ham du summoned
[23:80] Han er En kontrollerer liv død Han er Ene som alternates natten dag. Du ikke
forstår?
[23:81] De sagde hvad deres forfædre sagde.
[23:82] De sagde Efter vi omkommer blive støve bones vi får resurrected
[23:83] Such løfter gaves os vore forældre ind den forbi. De er nej mer end tales fra
fortiden.
[23:84] Sie, "Til der belongs jorden enhver det dersom du kender?
[23:85] De sie, "Til GUD. Sie derefter I ikke skiftes heed
[23:86] Sie Som er Lord af syv universerne; Lord af great dominion?
[23:87] De sir GUD. Sie derefter du ikke drejer righteous?
[23:88] Sie Ind hvis hånd er al suverænitet al ting Han eneste en forsyne hjælpes behøve
nej hjælpes I er kender?
[23:89] De sir GUD. Sir Hvor ville du gå forkert"?
[23:90] Vi giver dem sandheden mens de er løgnere.
[23:91] GUD ALDRIG begotten SØN. Nor var der nogensinde nogen øvrige gud Ham.
Anderledes hvert gud erklære uafhængighed hans anlæggelser de kappes hvert øvrig i
dominance! GUD FORHERLIGES; LANGT DERES claims
[23:92] Knower af al hemmeligheder erklæringer; Han exalted langt havende partner!
[23:93] Sie Min Lord Du udfolder mig (gengældelsen) de incurred
[23:94] Min Lord lade mig ikke er en af transgressing folkene!
[23:95] Til udfolde jer (gengældelsen) vi reserverer dem er noget vi sagtens gøre!
[23:96] Derfor counter deres onde arbejder godhed; vi er fully aware af deres claims
[23:97] Sie Min Lord jeg søger ly I fra hviskenerne djævlene!
[23:98] Jeg søger ly ind I min Lord lest de kommer mig.
[23:99] Hvornår død kommer ene af dem han sir Min Lord sende mig!
[23:100] Jeg derefter arbejde retmæssighed alt jeg forlod. Ikke sande. Den er falske
claim han stiller. Barriere skilles hans sjæl den verden opstandelse.
[23:101] Hvornår hornet ikke pustes relationer dem findes den dag nor ville de omsorg
ene another
[23:102] Angående de vægte er tunge de være vinderne.
[23:103] De vægte er lyser er en tabte deres sjælene; de abide Helvede permanent.
[23:104] Fyre overvælde deres ansigter de varer miserably therein!
[23:105] Ikke var Min åbenbaringer recitere jer I kept forkaste dem?
[23:106] De sie Vore Lord vore wickedness overvælde os vi folk gikkes astray!
[23:107] Vore Lord tage os ydre af den; dersom vi returnerer vore gamle opførsel)
derefter vi er virkelig wicked!
[23:108] Han sie Abide therein ydmygede ikke tale til Mig!
[23:109] Gruppe Min servants bruge sie ‘Vore Lord vi tror så tilgi os brusebad os med
barmhjertighed! Af al barmhjertige en Du er mest Barmhjertige. '
[23:110] I mocked ridiculed dem omfatningen som du glemte Mig! Du brugte le dem.
[23:111] Jeg belønner dem today tilbage deres steadfastness stille dem vinderne.
[23:112] Han sagde "Hvordan længes du vare jord? Hvordan mer år?
[23:113] De sagde Vi varede dag rolle af dag! Spørge de talte!
[23:114] Han sagde faktisk du blev kortfattede interim jer kun kendte.
[23:115] Du tro vi Gøre oprettede I ind forfængelig du ikke var returnere os?
[23:116] exalted er GUD sande Suveræn Xxxx ikke er øvrige gud Ham; mest
Ærværdige Lord possessor al myndighed.
[23:117] Nogen afguder GUD nogen øvrige gud nogen art af proof han reckoning hviler
hans Lord Tvivlerne aldrig lykkes.
[23:118] Sie Min Lord brusebad os tilgivelse barmhjertighed! Af al barmhjertige en Du
er mest Barmhjertige.
.
24- lyse (Al-Noor)
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[24:1] sura vi sende derned vi forordner lov. Vi afslører klar åbenbaringer som du tage
heed
[24:2] adulteress ægteskabsbryderen du piske hvert af dem hundred lashes Ikke swayed
ved pity bære gud lov dersom du jo tro ind GUD Sidste Dagen! lade gruppe troende
bevidner deres straf.
[24:3] Ægteskabsbryderen slutning ægtende adulteress idol tilbeder adulteress slutning
ægte ægteskabsbryder idol tilbeder! Den prohibited troendene.
[24:4] De anklager ægte kvinder ægteskabsbrud derefter mislykkes producere fire
bevidne du piske dem firs lashes ikke accepterer nogen vidnesbyrd fra dem; de er
wicked!
[24:5] De fortryder siden reformere derefter GUD er Forgiver Barmhjertige!
[24:6] Angående de anklager deres egen ægtefæller nogen øvrig bevidne derefter
vidnesbyrdet accepteres han sværger GUD fire tid han fortæller sandheden!
[24:7] Femte eden være incur gud fordømmelse ham han lå.
[24:8] Hun overvejes uskyldige hun sværger GUD fire tider han er løgner.
[24:9] Femte eden incur gud wrath hende han fortalte sandheden.
[24:10] Den er gud grace barmhjertighed jer! GUD ER Redeemer KLOGEST.
[24:11] Bande I producerede store løgn. Ikke tro det var onde jer; hellere det var gode i
jer. Meanwhile hvert en af dem fortjener hans dele skylden. Angående ene som initiated
hele hændelsen han incurred forfærdelige gengældelse!
[24:12] Hvornår du hørte det tro mændene tro kvinderne have god tanker sig sie Den er
tydeligvis store løgn.
[24:13] Kun de producerede fire bevidne (du tro dem)! De mislykkes producere
vidnerne derefter de er GUD løgnere.
[24:14] Dersom det ikke var gud grace I Hans barmhjertighed ind den verden Herefter
du lide great gengældelse den hændelse.
[24:15] Du fabricated det Deres egen tunger hvilen af jer gentog det Deres gabe uden
proof Du syntes var enkle hvornår det var GUD gross
[24:16] Hvornår du hørte det du sie Vi ikke gentage den. Glory er Jer. Den er gross
falsehood.
[24:17] GUD FORMANER JER SOM DU ALDRIG GØRE DET IGEN DU ER
TROENDE.
[24:18] GUD DERMED FORKLARER ÅBENBARINGERNE JER. GUD ER
ALVIDENDE KLOGE.
[24:19] De elsker se umoral sprede troendene incurred smertelige gengældelse ind den
liv Herefter GUD vide, MENS DU IKKE KENDER.
[24:20] GUD brusebad JER HANS grace BARMHJERTIGHED! GUD ER
VENLIGEST MOD TROENDENE BARMHJERTIGEST.
[24:21] O I tror ikke følge foranstaltningerne Satan! Nogen følger foranstaltningerne
Satan kende at han advocates onde vice. Dersom det ikke var gud grace I Hans
barmhjertighed ingen af du purified Gud purifies whomever Han viljer. GUD ER Hearer
Knower.
[24:22] De hos jer velsignes ressourcer rigdom være charitable mod deres slægtninger
fattig, de immigrerer GUD. De behandle dem med venlighed tolerance; du ikke elsker
attain gud tilgivelse? GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[24:23] Sikkert de falsely anklager ægte kvinder er pious troende incurred fordømmelse
ind den liv Herefter de incurred horrendous gengældelse.
[24:24] Dagen komme hvornår deres egen tunge række føder føde bevidne alt de gjorde!
[24:25] På dag GUD ville requite dem fully i deres arbejder de ville grundlægge ydre at
GUD er Sandheden!
[24:26] Onde kvinderne onde mændene ond mændene onde kvinderne gode kvinderne
gode mændene gode mændene gode kvinderne. Den sidstnævnte er uskyldige af such
anklager. De attained tilgivelse gavmilde belønning.
[24:27] O I tror ikke indgå hjem foruden jeres tilladelse fra deres beboere hils dem! Den
er godt jer jer tage heed
[24:28] Du grundlægger ingen dem ikke indgå dem du tilvejebringe tilladelse! Du
fortælles Gå du gå Den er purer i jer. GUD ER fully aware af ALT JER GØRE!
[24:29] Du ikke forpligter fejl indgående ubeboede hjem hvori xxxx er noget belongs til
jer! GUD vide ALT DU AFSLØRER ALT DU GEMMER.
[24:30] Fortælle tro mændene de subdue deres øjne ikke stirrer kvinderne) vedligeholde
deres kyskhed! Den er purer i dem. GUD ER fully Cognizant AF ALT DE GØRE.
[24:31] Og fortælle tro kvinderne subdue deres øjne vedligeholde deres kyskhed! De
ikke afsløre nogen roller af deres krop at der er nødvendige! De bedække deres chests
ikke slappe den kode tilstedeværelsen deres husbands deres fædre fædrene deres
husbands deres sønner sønnerne deres husbands deres bødre sønnerne deres bødre
sønnerne deres søstre øvrige kvinder mandlige servants ansatte kønslige drive nullified
børnene ikke når pubertet. De ikke strejke deres føder hvornår de går ind orden ryste
afsløre vise detaljer deres kroppe! Al af du fortryde GUD O I troende som du lykkes.
[24:32] Du tilskynde de af jer er enlige enes ægte De ægte righteous hos Deres mandlige
kvindelige servants de er fattige. GUD ville BERIGER DEM HANS grace GUD ER
Bounteous Knower.
[24:33] De ikke afford enes ægte vedligeholde moralitet GUD forsyne for dem fra Hans
grace De hos Deres servants ønsker freed ind orden ægte du bevilge dem deres ønske
tidligere du indser at de er ærlige! Giver dem gud penge Han bestowed jer. Du ikke
fremtvinge Deres piger forpligte prostitution søgende materials den verden de ønsker
være kyske! Nogen fremtvinger dem derefter GUD se de fremtvinges er Forgiver
Barmhjertige.
[24:34] Vi afslører jer klarlæggende åbenbaringer eksempler fra generationerne
enlightenment i de righteous!
[24:35] GUD ER LYSET AF HIMLENE JORDEN. Allegorien Hans lys er at af
konkave spejl lampe placeres glas beholder. glas beholderen være lyse pearl-like stjerrne
Brændslet thereof supplied velsigne oil-producing træ den er heller østlige nor vestlige!
Dens olie er næsten self-radiating; ikke ild ignite det! Lyse upon lyse! GUD guides
HANS lyse whoever VILJER guided GUD DERMED cites LIGNELSERNE FOLKENE.
GUD ER fully aware af al TING.
[24:36] (Gud vejledning grundlægge huse exalted GUD Hans navn commemorated
therein! Forherligende Ham therein dag og nat -!
[24:37] Folk ikke distraheres ved branche handler commemorating GUD; de observe
Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat) de er bevidste af
dagen hvornår forstandene øjnene forfærdes!
[24:38] GUD ville certainly BELØNNER DEM DERES GODE ARBEJDER brusebad
DEM HANS grace GUD forsyne for whomever HAN VILJER GRÆNSER.
[24:39] Angående de disbelieve deres arbejder være luftspejling ørkenen. Tørstige
person tro det er vande! Hvornår han når det han fund det er intet han grundlægge GUD
der hellere requite ham fully hans arbejder. GUD ER MEST EFFEKTIVE reckoner.
[24:40] Another allegori er af værende total mørke voldsomme ocean bølger bølger
desuden til tykke tåge Mørke mørke - Han kiggede hans egen hånd han knapt se det.
Whomever GUD berøver af lyse ikke have lyse!
[24:41] Du ikke indser den enhver himlene jorden forherlige GUD jævne fuglene idet de
flyver kolonne? hvert vide dens bøn dens forherligelse. GUD ER fully aware af ALT DE
GØRE.
[24:42] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden til GUD er endelige destiny!
[24:43] Du ikke indser at GUD driver skyerne gøre derefter samles dem sammen
derefter stabler dem på hvert øvrig derefter du ser regnen komme dem? Han sender
himlen loads sne bedække whomever Han viljer mens bortlede det fra whomever Han
viljer! brightness sneen næsten blænder øjnene.
[24:44] GUD KONTROLLERER NATTEN DAG. Den være lektion de possess øjne.
[24:45] Gud oprettede enhvere leve væs fra vande! Visse af dem gåtur deres bellies
visse gåtur to ben visse går fire. GUD OPRETTER whatever HAN VILJER. GUD ER
Omnipotent
[24:46] Vi sender jer klarlæggende åbenbaringer derefter GUD guides whoever viljer
guided lige sti!
[24:47] De sir Vi tro ind GUD budet vi adlyde derefter visse af dem glide tilbage siden!
De er troende.
[24:48] Hvornår de inviteres GUD Hans bud bedømme dem visse af dem upset
[24:49] Dersom bedømmelsen er deres favor de readily accepterer det!
[24:50] Er der disease deres hjerter? Er de tvivlsomme? Er de ræde at GUD Hans bud
behandle dem unfairly? Virkelig er de er unjust.
[24:51] Eneste utterance troendene nårsomhelst inviterede GUD Hans bud bedømme
deres affærer være sie Vi hører vi adlyder. De er vinderne!
[24:52] De adlyder GUD Hans bud ærbødighed GUD observe Ham de er triumferende
en!
[24:53] De sværger GUD solemnly du befalede dem mobilisere de mobilisere! sie ikke
sværger. Lydighed er forpligtelse. GUD ER fully Cognizant AF ALT JER GØRE!
[24:54] sie Adlyder GUD adlyde budet. de vægrer derefter han er ansvarlige hans
forpligtelser I er ansvarlige i Deres forpligtelser. Du adlyder ham du guided Eneste
pligten budet er afsie (meddelelsen).
[24:55] GUD LOVER DE JER tro LEDE righteous LIV SOM HAN STILLE DEM
sovereigns JORD IDET HAN GJORDE I DE INDENFOR DEM OG ETABLERE I
DEM RELIGIONEN HAN UDVÆLGER DEM substitute FRED security DEM ind sted
AF FRYGTE! Al den fordi de tilbeder Mig alene; de aldrig sætte nogen idoler Mig. De
disbelieve den være de jo wicked!
[24:56] Du observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat)
adlyde budet som du attain barmhjertighed.
[24:57] Ikke tro de disbelieve nogensinde enes det Deres endelige bolig er Helvede;
hvad usle destiny.
[24:58] O I tror tilladelse anmodes Deres servants børnene ikke attained pubertet
indgående Deres rum)! Den er være gøre ind tre anledninger! - Daggryet Bøn noon
hvornår du skifter Deres klæder hvile Natten Bøn. De er tre private tider jer. Hos andet
tid ikke være forkert I dem mingle ene another GUD DERMED KLARLÆGGER
ÅBENBARINGERNE JER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[24:59] Tidligere børnene når pubertet de spørge tilladelse (indenfor indgående) ligesom
de blev voksne dem spørger tilladelse (indenfor indgående)! GUD DERMED
KLARLÆGGER HANS ÅBENBARINGER JER. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[24:60] elderly kvinderne ikke forventer enes ægte forpligter intet forkerte ved
afslappende deres beklæde kode forsynede de ikke afslører too mere af deres kroppe!
Vedligeholde beskedenhed er godt dem! GUD ER Hearer Knower.
[24:61] blænde ikke er blamed forkrøblede ikke er blamed nor handicapped blamed
netop idet du ikke er blamed i ædende Deres hjem hjemmene Deres fædre hjemmene
Deres mødre hjemmene Deres bødre hjemmene Deres søstre hjemmene Deres fædre
bødre hjemmene Deres fædre søstre hjemmene Deres mødre bødre hjemmene Deres
mødre søstre hjemmene belong til jer du possess deres nøgler hjemmene Deres
kammerater! Du forpligter intet forkerte ædende sammen idet individer! Hvornår du
indgår nogen hjem du hilse hvert øvrig hils fra GUD velsignes og gode. GUD DERMED
FORKLARER ÅBENBARINGERNE I DU FORSTÅ.
[24:62] Sande troendene er de tro ind GUD Hans bud og hvornår de er ham samfund
træffendes de gøre ikke forlade ham tilladelse! De spørger tilladelse er en tro ind GUD
Hans bud. De spørger Deres tilladelse ind orden tendere til visse af deres affærer du
bevilge tilladelse whomever du ønsker spørge GUD tilgir dem! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[24:63] Ikke behandle bud anmodningerne I behandle hvert others' anmodninger! GUD
ER fully aware af DE HOS JER SNIGER VÆK bruge flimsy UNDSKYLDNINGER.
Lade dem beware - De disobey hans ordner - I katastrofe strejke dem severe gengældelse!
[24:64] Absolut til GUD belongs alt himlene jorden! Han fully kender enhvere tilstand
du være ind. Dagen du returneres Ham Han meddele dem af alt de gjorde. GUD ER fully
aware af al TING.
.
25- Vedtægten Bog (Al-Furqan)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[25:1] Velsignet er Ene afslørede Vedtægten Bog Hans servant han betjene warner den
hel verden!
[25:2] Ene til der belongs al suverænitet af himlene jorden! Han aldrig havde søn nor
gøre Han haver nogen partnere suverænitet! Han oprettede alt nøjagtige måle Han netop
formgav alt.
[25:3] men de sætte beside Ham guder ikke opretter noget - De oprettes - Som ikke
possess magt jævne harm gavne nor gøre de possess nogen magt kontrollere liv død
opstandelse!
[25:4] De disbelieved sagde Den er fabrication han producerede hjælpen visse øvrig folk
De uttered blasfemi falsehood!
[25:5] De også sagde Tales fra fortiden han skrive de dikteredes ham dag og nat".
[25:6] Sie Den afsløredes de En kender Hemmelige himlene jorden! Han Tilgir
Barmhjertigest.
[25:7] Og de sagde hvorfor den bud æder maden går markederne? Dersom kun engel
komme ham betjene ham prædikant!
[25:8] Eller Dersom kun skat gives ham! Eller kun han possess frugthave fra der han
æder! overtræderne også sagde Du følger fortryllede mand!
[25:9] Notere hvordan de benævnede jer al art af navne og hvordan den ledte dem astray
aldrig grundlægge deres vej tilbage
[25:10] Velsignet er Ene kunne Han viljer giver jer mere godt end deres krav! - Haver
strømme streams mange palæer!
[25:11] Virkelig de disbelieved Timen (Dag Opstandelse) vi tillave de disbelieve Timen
flammende Helvede.
[25:12] Hvornår det ser dem fra afar de høre dens raseri fuming
[25:13] Og hvornår de kastes det smale sted al sjæklede de erklære deres
samvittighedsnag.
[25:14] Du ikke erklære netop enlige samvittighedsnag som dag; du lide great antal
samvittighedsnag.
[25:15] Sie Være den godt evige Paradiset som loves i de righteous? Det er deres brønd
trænge belønning; brønd trænge destiny.
[25:16] De får noget de ønsker therein permanent. Den er Deres Lord's uigenkaldelige
løfte.
[25:17] Dagen hvornår Han indkaldelse dem sammen idolerne de sætte GUD Han havde
sie ville du vildledte de servants af Min Have de gik astray på deres egen"?
[25:18] De sie Du forherliges ikke var rigtig os sætte nogen lords Jer. I tillod dem nyde
sammen deres forældre! Følgelig de disregarded meddelelsen dermed blev wicked folk.
[25:19] De disbelieved meddelelsen du giver dem følgelig I kunne heller beskytte dem
fra gengældelsen de incurred nor kunne du hjælpes dem ind nogen vej Nogen hos jer
forpligter onde vi forpligte ham severe gengældelse.
[25:20] Vi ikke sendte nogen bude I ikke åd mad gå markederne! Vi dermed prøve I ved
hvert øvrig du bestemt persevere Deres Lord er Seer.
[25:21] De ikke forventer træffes os sagde kun englene komme os vi se vore Lord (vi
derefter tro!) Indeed de forpligte gross arrogance producerer gross blasfemi!
[25:22] Dagen de ser englene ikke være gode nyhed skyldig de sir Nu vi irreversibly
confined
[25:23] Vi kigge hos al arbejderne de gøre render dem null og tomrum
[25:24] dwellers Paradis er fjerneste godt dag; de høre godt nyhed.
[25:25] Himlen brud bortset hob af skyer englene descend mængder!
[25:26] al suverænitet den dag belongs til mest Gracious. I tvivlerne det være
vanskelige dag.
[25:27] Dagen komme hvornår overtræderen bide hans hånd ind vånde sie Alas Jeg
ønske jeg fulgte stien budet!
[25:28] Alas ve mig Jeg ønske jeg ikke tog den person kammerat.
[25:29] Han leder mig væk fra meddelelsen det kom mig! Indeed djævelen lade hans
menneskelige ofre.
[25:30] Budet sagde Min Lord min folk deserterer den Quran.
[25:31] Vi også sætte imod enhvere profet fjender fra skyldig Deres Lord suffices guide
beherske
[25:32] De disbelieved sagde ikke gjorde Quran kommer ham al hos tidligere?" Vi frigi'
det jer efterhånden ind orden fastlægge det Deres minde! Vi reciterer det specifikke
rækkefølge.
[25:33] Whatever argument de komme vi forsyner jer sandheden bedre opfatning.
[25:34] De forcibly summoned til Helvede er værst stillingen; de er fjernestst rigtig
stien.
[25:35] Vi giver Moses scripture udnævne hans boder Aaron være hans medhjælper.
[25:36] Vi sagde Gå begge af I til folkene forkastede vore åbenbaringer derefter vi
utterly annihilated rejectors!
[25:37] Ligeledes hvornår folkene Noah disbelieved budene vi druknede dem vi sætte
dem idet tegn folkene! Vi tillave overtræderne smertelige gengældelse.
[25:38] Også ‘Aad Thamoud beboerne Al-Russ mange generationer dem.
[25:39] Til hvert af de grupper vi afsagde sufficient eksempler indenfor vi annihilated
dem.
[25:40] De vedta'r samfundet være showered med usle brusebad (Sodom). De ikke så
det? Begribeligheden er de aldrig tro ind opstandelse.
[25:41] Hvornår de så jer de altid ridiculed I den ene udvalgt GUDEN Er være bud?
[25:42] Han næsten bortledte os vore guder ikke var vi bestemt persevered dem. De
ville certainly grundlægge ydre, hvornår de ser gengældelsen er egentlige strayers fra
stien.
[25:43] I set en guden have er hans egen ego? Du være hans advocate
[25:44] Du synes den fleste gøre dem høre forstå De være netop dyr; nej de er fjerneste
ond
[25:45] Du ikke ser hvordan Deres Lord formgive skyggen? Han willed Han stille det
fastlagde derefter vi formgive solen accordingly.
[25:46] Vi formgav det flytte slowly!
[25:47] Han er En formgav natten være bedække og I til søvn hvile. Han stillede dagen
opstandelse.
[25:48] Han er Ene som sende vindene gode omens Hans barmhjertighed vi sender
derned himlen pure vand!
[25:49] Med det vi genopliver afdødte lander forsyne drikke vore anlæggelser! -
Mængder af dyr mennesker.
[25:50] Vi distribuerer det dem nøjagtige måle som de tage heed Men mest folk
insisterer upon disbelieving
[25:51] Vi willed vi have sende til enhvere samfund warner.
[25:52] Derfor ikke adlyde tvivlerne stræbe dem den great stræbe
[25:53] Han er En merges to havene; ene er friske palatable stund øvrig er saltholdige
udrikkelige. Og Han skiltes dem formidable ukrænkelige barriere (fordampning).
[25:54] Han er En oprettede fra vande menneskelig være derefter stille ham reproducere
ægteskab parre Deres Lord er Omnipotent
[25:55] De destillationsapparat sætte GUD idoler ikke gavne dem nor harm dem! Indeed
tvivleren er fjende hans Lord
[25:56] Vi sender jer (Rashad) deliverer gode nyhed også ligesom warner.
[25:57] sie jeg ikke spørge jer nogen penge. Al jeg søger være hjælpes du grundlægger
rigtig stien til Deres Lord den er hvad jer udvælge!
[25:58] Du lægge Deres stoler En er Alive - En som aldrig omkommer - Prise Ham
forherlige Ham! Han er fully Cognizant af Hans væser synder.
[25:59] Han er En oprettede himlene jorden alt dem seks dage derefter forudsætte al
myndighed. Mest Gracious; spørge omkring Ham de tilfredsstillende grundlægges viden!
[25:60] Hvornår de fortælles Fald prostrate indenfor mest Gracious de sir Hvad er mest
Gracious? Skulle vi prostrate hvad du advocate Dermed det kun augments deres
modvilje.
[25:61] Velsignet er En placerede konstellationerne ind den himmel, placerede det
lampe skinne måne!
[25:62] Han er En formgav natten dagen alternate sufficient proof de ønsker skiftes heed
være taknemlige.
[25:63] Tilbederne mest Gracious være de tread jorden gently hvornår uvidende tale til
dem de kun utter fred!
[25:64] Ind privatlivet natten de mediterer deres Lord efterår prostrate
[25:65] De sir Vore Lord skåne os kvalen Helvede; dens gengældelse er horrendous!
[25:66] Det er værst boligen; værst destiny.
[25:67] Hvornår de giver de er heller ekstravagante nor nærige; de give moderation.
[25:68] De aldrig implore GUD nogen øvrige gud nor gøre de dræber nogen - I GUD
stille liv hellige! - Undtar retfærdighed. Nor gøre de forpligte ægteskabsbrud! De
forpligter de angreb betale.
[25:69] Gengældelse fordobles dem Dagen Opstandelse de abide therein ydmygede!
[25:70] Fritog er de fortryder tro, lede righteous liv! GUD TRANSFORMERER
DERES SYNDER KREDITER. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[25:71] De fortryder lede righteous liv GUD indfrir dem; komplette indløsning!
[25:72] De ikke føder falske vidne. Hvornår de træffer forfængelige snak de
tilsidesætter det.
[25:73] Hvornår påmindede af deres Lord's åbenbaringer de aldrig reagerer dem idet de
var døve blænde!
[25:74] De sir Vore Lord lade vore ægtefæller børn er kilde glæde os keep os forefront
af de righteous!
[25:75] De er en attain Paradiset tilbage deres steadfastness; de modtas therein lykkelige
hilser fred.
[25:76] Eternally de abide therein; hvad smukke destiny; hvad smukke bolig.
[25:77] Sie Du attain værdi min Lord kun gennem Deres tilbedelse! Du disbelieve du
incur uundgåelige konsekvenserne.
.
26- Digterne (Al-Shu'ara)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[26:1] T. S. M. (Ta Se Mim)!
[26:2] De (breve) udgør proofs den klarlægge scripture.
[26:3] I blame at de ikke er troende!
[26:4] Vi ville vi sende himlen tegn fremtvinger deres necks bov
[26:5] Nårsomhelst påmindelse fra mest Gracious komme til dem er nye de sving
modvilje.
[26:6] Siden de disbelieved de incurred konsekvenserne deres heedlessness.
[26:7] De ikke ser jorden og hvordan mer arter smukke planter vi vokser thereon?
[26:8] Den være sufficient proof dem fleste af dem ikke er troende.
[26:9] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:10] Tilbagekalde Deres Lord benævnede Moses Gå transgressing folk!
[26:11] Pharaoh's folk; måske de reformerer.
[26:12] Han sagde Min Lord jeg frygt lest de disbelieve mig.
[26:13] Jeg tabe min temperere! Min tunge tied sende i min boder Aaron!
[26:14] Også de overvejer mig fugitive jeg frygter lest de dræber mig.
[26:15] Han ikke sagde (de gøre det. Gå Min proofs Vi være I lyttende!
[26:16] Går Pharaoh sie ‘Vi er bude Lord af universet. '!
[26:17] ‘Lade Børnene Israel gå. '!
[26:18] Han sagde vi ikke raise jer infancy du spent mange år os?
[26:19] Derefter du forpligtede forbrydelsen du forpligtede du var utaknemmelige.
[26:20] Han sagde Indeed jeg gjorde det hvornår jeg var astray.
[26:21] Derefter jeg fled hvornår jeg frygtede jer min Lord forlene mig klogt stille mig
ene budene.
[26:22] Du skryder at du gjorde mig favor mens forslave Børnene Israel!
[26:23] Pharaoh sagde Hvad er Lord universet?
[26:24] Han sagde Lord af himlene jorden alt dem. Du være vise omkring den.
[26:25] Han sie til de omkring ham du hørte den?
[26:26] Han sagde Deres Lord Lord Deres forfædre.
[26:27] Han sagde Deres bud er sende til jer er crazy
[26:28] Han sagde Lord af østen vesten alt dem du forstår.
[26:29] Han sagde du accepterer nogen gud mig jeg kaste jer fængslet.
[26:30] Han sagde Hvad jeg udfolder jer noget dybe?
[26:31] Han sagde Derefter producere det du er sandfærdige.
[26:32] Han derefter kastede hans stab hvorpå det blev dybe slange.
[26:33] Han skiftes hans hånd det var hvide til beholders.
[26:34] Han sie til elders ham Den er erfarne tryllekunstner.
[26:35] Han vil skiftes jer Deres land hans trylleri. Hvad gøre du foreslår?
[26:36] De sagde Respit ham hans boder sender summoners enhvere by!
[26:37] Lade dem indkaldelse enhvere erfarne tryllekunstner!
[26:38] Tryllekunstnerne saml udnævne tid udnævne dagen.
[26:39] Folkene fortaltes Komme ene al samles sammen her!
[26:40] Maybe vi følge tryllekunstnerne de er vinderne.
[26:41] Hvornår tryllekunstnerne kom de sie til Pharaoh vi betales vi Gøre er vinderne?
[26:42] Han sagde Ja indeed; du jævne være mig!
[26:43] Moses sie til dem Kaste hvad du kaster!
[26:44] De kastede deres reb stikke sagde Pharaoh's majestæt vi være sejrherrerne!
[26:45] Moses kastede hans stab hvorpå det slugte hvad de fabricated
[26:46] Tryllekunstnerne falde prostrate
[26:47] De sagde Vi tro ind Lord universet.
[26:48] Lord af Moses Aaron.
[26:49] Han sagde Gøre du tror ham indenfor jeg giver jer tilladelse? Han være Deres
lærer underviste jer trylleri. Du gøre det sikkert grundlægge ydre! Jeg sever Deres hænder
føder alternate sider. Jeg korsfæste jer al.
[26:50] De sagde Den ikke skifte vore bestemmelse; vore Lord vi returnere.
[26:51] Vi håber vore Lord tilgi os vore synder særlig som vi er første troende.
[26:52] Vi inspirerede Moses Færdes Min servants du forfølges.
[26:53] Pharaoh sende til cities besøgende.
[26:54] (Proklamerende) Den er små bande!
[26:55] De omgående modarbejder os.
[26:56] all beware af dem!
[26:57] Følgelig vi berøvede dem af haver springe
[26:58] Og skat og ærværdige stilling!
[26:59] Derefter vi stille det arv Børnene Israel.
[26:60] De forfulgte dem østen.
[26:61] Hvornår begge gilder save hvert øvrig Moses' folk sagde Vi fanges!
[26:62] Han ikke sagde vej Min Lord er mig; Han guide mig.
[26:63] Vi derefter inspirere Moses Strejke havet Deres stab hvorpå det parted hvert
rolle være great høj.
[26:64] Vi derefter afsagde dem al.
[26:65] Vi dermed frelse Moses al de var ham.
[26:66] Vi druknede others.
[26:67] Den være sufficient proof mest folk ikke er troende.
[26:68] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:69] Narrate til dem Abraham's historie!
[26:70] Han sie til hans far hans folk Hvad den du er tilbede?
[26:71] De sagde Vi tilbeder statuer; vi er totalt hellige til dem!
[26:72] Han sagde de høre jer hvornår du implore
[26:73] De gavner I Kunne harm I?
[26:74] De ikke sagde vi grundlægge vore forældre gørende den!
[26:75] Han sagde Gøre du ser de idoler du tilbeder!
[26:76] I Deres forfædre.
[26:77] Jeg være dem i jeg helliges kun Lord universet.
[26:78] En oprettede mig, guided mig
[26:79] En fodrer mig vande mig!
[26:80] Og hvornår jeg får syge Han læger mig.
[26:81] En lægger mig død derefter bringer mig bakker liv.
[26:82] En som forhåbentligt tilgi min synder Dagen Bedømmelse.
[26:83] Min Lord bevilge mig visdom medta mig med de righteous!
[26:84] Lade eksemplet jeg sætter for den fremtidig generationer er gods ene!
[26:85] Stille mig ene inheritors salige Paradiset!
[26:86] Og tilgi min far i han går astray!
[26:87] Ikke forsake mig Dagen Opstandelse!
[26:88] Den er dagen hvornår heller penge nor børn hjælpes.
[26:89] Kun de kommer GUD deres hele hjerte (vilje frelses).
[26:90] Paradis præsenteres de righteous.
[26:91] Helvede sætte strayers.
[26:92] De spørges Hvor være idolerne du tilbad!
[26:93] beside GUD? De hjælpes jer omgående? De hjælpes?
[26:94] De kastes therein sammen strayers.
[26:95] al af Satan soldater.
[26:96] De sie idet de feud therein
[26:97] Ved GUD vi var fjerneste astray.
[26:98] Hvordan vi sætte I could rang Lord universet?
[26:99] De vildledte os var wicked.
[26:100] Nu vi ikke haver intercessors.
[26:101] Nor enlige lukke kammerat.
[26:102] Kun vi få another chance vi derefter tro.
[26:103] Den være gode lektion. Mest folk ikke er troende.
[26:104] Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:105] Folkene Noah disbelieved budene.
[26:106] Deres boder Noah sie til dem du ikke være righteous?
[26:107] Jeg er ærlige bud jer.
[26:108] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:109] Jeg ikke spørge jer nogen lønning. Min lønning komme fra Lord universet.
[26:110] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:111] De sagde Hvordan vi tror I kunne hvornår værst hos os følge I?
[26:112] Han sagde Hvordan jeg kender hvad de gøre gjorde?
[26:113] Deres bedømmelse hviler kun min Lord du perceive
[26:114] Jeg aldrig afskedige troendene.
[26:115] Jeg er nej mer end klarlægge warner.
[26:116] De sagde du afstår O Noah du stoned
[26:117] Han sagde Min Lord min folk disbelieved mig.
[26:118] Bevilge mig sejr dem afsie mig min selskab troende!
[26:119] Vi afsagde ham de fulgtes ham ladte arken.
[26:120] Derefter vi druknede others.
[26:121] Den være lektion mest folk ikke er troende.
[26:122] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:123] ‘Aad disbelieved budene.
[26:124] Deres boder Hætte sie til dem du ikke være righteous?
[26:125] Jeg er ærlige bud jer.
[26:126] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:127] Jeg ikke spørger jer i nogen lønning min lønning komme fra Lord universet.
[26:128] Du bygger enhvere høj palæ forfængelighed sake.
[26:129] Du sætte bygninger I varer permanent.
[26:130] Og hvornår du strejke du strejke mercilessly.
[26:131] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:132] Ærbødighed En forsynede jer al tingene du kender!
[26:133] Han forsynede jer livestock børn.
[26:134] Og have og forår.
[26:135] Jeg frygter i I gengældelsen awesome dag.
[26:136] De sagde være de samme du prædike ikke prædike
[26:137] Den plage begrænsedes vore forfædre.
[26:138] Ing gengældelse nogensinde befall os.
[26:139] De dermed disbelieved følgelig vi annihilated dem. Den være lektion mest folk
ikke er troende.
[26:140] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:141] Thamoud disbelieved budene.
[26:142] Deres boder Saaleh sie til dem du ikke være righteous?
[26:143] Jeg er ærlige bud jer.
[26:144] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:145] Jeg ikke spørge jer nogen lønning; min lønning komme kun Lord universet!
[26:146] Du antager du forlades permanent secure ind den fastslå?
[26:147] Du nyder haver springe
[26:148] crops dato håndflader dejlige frugter!
[26:149] Du udskærer bjergene luksuøse palæer.
[26:150] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:151] Ikke adlyde overtræderne!
[26:152] Som forpligte onde ikke gode arbejder!
[26:153] De sagde Du fortryllet
[26:154] Du være nej mer end menneske os. Producere mirakel dersom du er
sandfærdige!
[26:155] Han sagde Her er kamel drikke kun dag overlades hende; dag er forskellige
Deres præcisere dage af drikkende!
[26:156] Gøre ikke røre hendes nogen harm lest du incur gengældelse awesome dag!
[26:157] De slaughtered hende dermed incurred sorrow
[26:158] Gengældelsen overvælde dem. Den være lektion mest folk ikke er troende.
[26:159] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:160] Folkene Lot disbelieved budene.
[26:161] Deres boder Lot sie til dem du ikke være righteous?
[26:162] Jeg er ærlige bud jer.
[26:163] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:164] Jeg ikke spørge jer nogen lønning; min lønning komme kun Lord universet!
[26:165] Gøre du have køn males al folkene?
[26:166] Du forsake konerne Deres Lord opretter jer! Indeed du transgressing folk.
[26:167] De sagde du afstår O Lot du forvist
[26:168] Han sagde jeg deplore Deres handlinger.
[26:169] Min Lord frelse mig min familie fra deres arbejder!
[26:170] Vi frelste ham al hans familie.
[26:171] Ikke gamle kvinden; hun doomed
[26:172] Vi derefter tilintetgøre others.
[26:173] Vi showered dem usle brusebad; hvad forfærdelige brusebad de advaredes!
[26:174] Den være lektion mest folk ikke er troende.
[26:175] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:176] Folkene Træerne disbelieved budene.
[26:177] Shu aib sie til dem du ikke være righteous?
[26:178] Jeg er ærlige bud jer.
[26:179] Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[26:180] Jeg ikke spørge jer nogen lønning; min lønning komme kun Lord universet!
[26:181] Du give fulde måle hvornår du handler; gøre ikke snyde
[26:182] Du veje equitable skala.
[26:183] Ikke snyde folkene deres retter ikke strejfe jorden corruptingly!
[26:184] Ærbødighed En oprettede jer hidtige generationerne.
[26:185] De sagde Du fortryllet
[26:186] Du være nej mer end menneskelig være os. Virkelig vi synes du er løgner.
[26:187] Lade hobe himlen falder os du er sandfærdige!
[26:188] Han sagde Min Lord er En kender alt jer gøre!
[26:189] De disbelieved ham følgelig de incurred gengældelsen Dagen Baldakinen. Det
var gengældelsen awesome dag.
[26:190] Den være lektion mest folk ikke er troende.
[26:191] Fleste assuredly Deres Lord er Almægtige Barmhjertigest.
[26:192] Den er åbenbaring Lord universet.
[26:193] Ærlige Ånden (Gabriel) komme det
[26:194] Til afsløre det into Deres hjerte som du være ene af warners!
[26:195] Ind perfekte Arabic tunge.
[26:196] Det prophesied bøgerne hidtige generationer.
[26:197] Det ikke sufficient er tegn dem som det være vide til akademikerne Børnene
Israel?
[26:198] Vi afslørede den folk ikke kender Arabic
[26:199] Havde ham recitere det Arabic de possibly ikke tro ind det!
[26:200] Vi dermed render det ligesom fremmede sprog) hjerterne skyldig
[26:201] Dermed de ikke tro ind det; ikke indtil de ser smertelige gengældelsen.
[26:202] Det komme dem brat hvornår de småt forventer det.
[26:203] De derefter sie vi have respit?
[26:204] De ikke udfordrede vore gengældelse?
[26:205] Idet jer se vi tillod dem nyde for år!
[26:206] Derefter gengældelsen kom dem netop idet lovede.
[26:207] Deres vast ressourcer ikke hjalpes dem ind den lille
[26:208] Vi aldrig annihilate nogen samfund uden sendende warners!
[26:209] Derfor den er påmindelse vi er aldrig unjust.
[26:210] Djævlene aldrig afsløre den.
[26:211] De heller would nor could.
[26:212] De være forhindre fra hørende!
[26:213] Derfor ikke afgude GUD nogen øvrige gud lest du incur gengældelsen!
[26:214] Du prædike folkene er closest til jer.
[26:215] Lavtliggende Deres vinge troendene følger jer.
[26:216] De disobey jer derefter sie jeg disown hvad du gør!
[26:217] Lægge Deres stole ind Almægtige Barmhjertigest!
[26:218] Som se I hvornår du mediterer natten!
[26:219] Deres hyppige prostrations.
[26:220] Han er Hearer Alvidende
[26:221] Jeg meddele jer upon hvem djævlene descend
[26:222] De descend enhvere skyldige fabricator.
[26:223] De foregir lytte fleste af dem er løgnere!
[26:224] Angående digterne de følge eneste strayers.
[26:225] Du ikke ser deres troskab shifts situationen?
[26:226] Og som de sir hvad de ikke gør?
[26:227] Fritog er de tror lede righteous liv commemorate GUD hyppigt stå deres retter!
Sikkert overtræderne vilje grundlægge ydre hvad deres ultimate destiny er.
.
27- Myren (Al-Naml)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[27:1] T. S. De (breve) udgør proofs Quran; dybe scripture.
[27:2] Sømærke gode nyhed troendene.
[27:3] Som observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) de være betragte Herefter absolut vise!
[27:4] De ikke tro ind Herefter vi pryder deres arbejder deres øjne. Dermed de fortsætter
bommert
[27:5] Er de incur værst gengældelsen Herefter, de være værst taberne.
[27:6] Sikkert du modtar Quran fra Klogest Alvidende
[27:7] Tilbagekalde at Moses sie til hans familie jeg se ild; lade mig bringe I nyhed
therefrom fakkel varm I!
[27:8] Hvornår han kom det han hed Velsigne er Ene (som taler ilden de omkring det,
Glory er GUD Lord universet!
[27:9] O Moses den er Mig GUD Almægtig Klogest.
[27:10] Kaste derned Deres stab Hvornår han så det gribende såsom dæmon han dreje
ca. fled O Moses ikke er ræde. Min bude ikke frygte.
[27:11] De som forpligte transgression derefter substitute retmæssighed efter syndende;
jeg Tilgir Barmhjertigest!
[27:12] Lægge Deres hånd ind Deres lomme det komme hvide blemish De er hos ni
mirakler til Pharaoh hans folk i de er wicked folk.
[27:13] Hvornår vore mirakler præsenteredes dem klar dybe de sagde Den er tydeligvis
trylleri
[27:14] De forkastede dem utterly overbevistes af deres forkerte veje deres arrogance.
Notere konsekvenserne evildoers!
[27:15] Vi forlenede David Solomon viden de sagde Prise GUD velsignelse os flere end
mer af Hans tro servants!
[27:16] Solomon var David's arving. Han sagde O folk vi forlenes med forstå sproget
fuglene al art af ting bestowed os. Den er indeed egentlige velsignelse.
[27:17] Mobiliserede tjenesten Solomon var hans lydige soldater af jinns mennesker
også ligesom fuglene; al hos hans disposal!
[27:18] Hvornår de tilnærmede dalen myrerne ene myre sagde O I myrer går into Deres
hjem lest du enes knuse Solomon hans soldater uden perceiving!
[27:19] Han smile le hendes statement sagde Min Lord forestå mig være taknemlige af
velsignelserne Jer bestowed mig min forældre gøre righteous arbejderne behager Jer!
Tilstår mig Deres barmhjertighed selskabet Deres righteous servants.
[27:20] Han inspicerede fuglene noterede jeg ikke ser hoopoe? Hvorfor han mangler?
[27:21] Jeg straffe ham hårdere sacrifice ham han giver mig gode undskyldning!
[27:22] Han ikke ventetid længe. (hoopoe) sagde jeg haver nyhed du ikke haver. Jeg
bragte I Sheba visse vigige information.
[27:23] Jeg grundlægge kvinde ruling dem velsignes alt possesses tremendous palads!
[27:24] Jeg grundlagde hende hendes folk prostrating solen GUD! Djævelen pryder
deres arbejder deres øjne repulsed dem stien; følgelig de ikke guided
[27:25] De prostrating GUD En manifest al mysterierne himlene jorden Ene som kende
alt du gemmer alt du erklærer!
[27:26] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD HAM Lord great dominion.
[27:27] (Solomon) sagde Vi se du fortalte sandheden eller du er løgner.
[27:28] Tage den brev mig giver det dem derefter vagt deres besvarelse!
[27:29] Hun sagde O min advisers jeg modtar ærværdige brev.
[27:30] Er Solomon det er GUD Gracious Barmhjertigest. '
[27:31] Proklamerende ikke ‘Gøre arrogante kommes mig idet submitters '!
[27:32] Hun sagde O min advisers counsel mig ind den substans Jeg ikke beslutte noget
du tilkendegir mig
[27:33] De sagde Vi possess magten vi possess udkæmpe færdighederne ultimate
befalingen være Deres hånd! Du beslutte hvad gøre!
[27:34] Hun sagde kongerne korrumperede nogen land de invaderer underkue dens
dignified folk! Den er hvad de sædvanligvist gøre.
[27:35] Jeg sender gave dem; se hvad budene komme med!
[27:36] Hvornår hoopoe returnerede Solomon (han fortælle ham nyheden) han svarede
Sheba's folk du giver mig penge? Hvad GUD giver mig er fjerneste godt end hvad Han
giver jer. Du er en juble such gaver.
[27:37] (Til hoopoe han sagde) Gå dem lade dem kende at) vi komme dem fremtvinge
de ikke imagine Vi evict dem ydmygede debased
[27:38] Han sagde O I elders af jer bringe mig hendes palæ indenfor de ankommer her
submitters?
[27:39] Ene afrit fra jinns sagde jeg bringe det jer jer stå Jeg er mægtige nok gøre den.
[27:40] En possessed viden bogen sagde jeg bringe det I blinke Deres øje. Hvornår han
så det settled ind forside af ham han sagde Den er velsignelse min Lord whereby Han
prøve mig show jeg er taknemlige unappreciative. Whoever er taknemlige er taknemlige
hans egen gode og dersom ene sving unappreciative derefter min Lord er ind nej behøve
ham Ærværdigest.
[27:41] Han sagde Remodel hendes palæ hende. Se hun guided fortsætte med de
vildledte!
[27:42] Hvornår hun ankom hun spurgtes Gøre Deres palæ kigge den? Hun sagde synes
den være det. (Solomon sagde) Vi kendte beforehand hvad hun gøre vi var allerede
submitters!
[27:43] Hun bortledtes tilbedende idoler GUD; hun belonged til disbelieving folk!
[27:44] Hun fortaltes Gå paladset. Hvornår hun så dens interior hun syntes var pulje
vand hun trække hendes beklæde exposing hendes ben! Han sagde Den interior
omgående paved med krystal Hun sagde Min Lord jeg wronged min sjæl. Jeg omgående
forelægger Solomon GUD Lord universet.
[27:45] Vi haver sende til Thamoud deres boder Saaleh sie Du tilbede GUD. de dreje
into to feuding factions!
[27:46] Han sagde O min folk du fremskynder gøre forpligte onde gode arbejder? Kun
du implore GUD tilgivelse du attain barmhjertighed.
[27:47] De sagde Vi overvejer jer onde omen os I de sammenvoksede I. Han sagde
Deres omen fully kontrolleres GUD. Indeed du er deviant folk.
[27:48] Xxxx var ni gangstere city var wicked aldrig gøre noget gode!
[27:49] De sagde sværge GUD vi dræbe ham hans folk derefter fortælle hans stamme
‘Vi vide intet deres død! Vi er sandfærdige. '
[27:50] De plotted schemed vi også plotted schemed mens de ikke perceive
[27:51] Notere konsekvenserne deres plotting vi annihilated dem al deres folk!
[27:52] Her er deres hjem utterly ruinerede deres transgression! Den være lektion folk
kender.
[27:53] Vi frelser de tro lede righteous liv!
[27:54] Lot sie til hans folk Hvordan du forpligter such vederstyggelighed publicly
mens du se?
[27:55] Du praktiserer køn mændene lustfully kvinderne. Indeed du er uvidende folk.
[27:56] Eneste besvarelsen fra hans folk var deres talemåde Banish Lot's familie Deres
by; de er folk som ønske være pure
[27:57] Følgelig vi frelste ham hans familie undtar hans kone; vi talte hende hos de
doomed
[27:58] Vi showered dem vise brusebad. Var usle brusebad folk advaredes.
[27:59] Sie Ros er GUD fred er Hans servants der Han udvalgte! Gud god idolerne visse
folk er sætte
[27:60] Hvem En er oprettede himlene jorden? Som er Ene som sende derned jer himlen
vande whereby vi producerer have fulde af skønhed! - Du possibly ikke fabrikere dens
træer? Er det another gud GUD? Indeed de er folk som afvige!
[27:61] Hvem En stillede jorden beboelige voldte floder løbe det placerede det bjerge er
oprettede barriere to vandene? Er det another gud GUD? Indeed fleste af dem ikke
kender.
[27:62] Hvem En redder de er bliver desperat benævne Ham afløse modgang stille I
inheritors jorden? Er det another gud GUD? Sjældent gøre du tager heed
[27:63] Hvem En er guides I mørket land og hav? Hvem En er sender vindene gode
nyhed signaling Hans barmhjertighed? Er det another gud GUD? exalted er GUD
havende nogen partner!
[27:64] Hvem En initiates anlæggelsen er derefter gentage det? Hvem En er forsyne for
jer himlen jorden? Er det another gud GUD? Sie Udfolde mig Deres proof dersom du er
sandfærdige!
[27:65] Sie ingen himlene jorden kende fremtiden undtar GUD! De gør ikke jævn
perceive hvordan hvornår de resurrected
[27:66] Virkelig deres viden Herefter forvirres. Virkelig de havn tvivler det. Virkelig de
er totalt heedless thereof.
[27:67] De disbelieved sagde vi sving into støv også vore forældre vi få bringe ydre?
[27:68] Vi gives samme løftet ind den forbi. De er intet tales fra fortiden.
[27:69] Sie Strejfe jorden noterer konsekvenserne skyldig
[27:70] Ikke grieve dem ikke ærgres deres scheming
[27:71] De sir Hvornår løfte komme vedtage du er sandfærdige?
[27:72] sie Du allerede lider visse af gengældelsen du udfordrer.
[27:73] Deres Lord være fuld af grace folkene fleste af dem er unappreciative.
[27:74] Deres Lord fully kender hvad deres chests skjuler hvad de erklærer.
[27:75] Xxxx er intet himlene jorden skjules Gud;) alt er dybe rekord.
[27:76] Den Quran settles mange udstede Børnene Israel; udsteder at de fremdeles
disputing!
[27:77] Fleste assuredly det er guide barmhjertighed troendene.
[27:78] Deres Lord er En som dommerne dem ind overensstemmelse med Hans regler.
Han er Almægtige Alvidende
[27:79] Derfor lægge Deres stole GUD; du følger manifest sandheden!
[27:80] Du ikke stille afdødte nor døve høre benævne de sving
[27:81] Nor kunne du guide blinde deres forvilde Eneste en høre du er de tro ind vore
åbenbaringer beslutte være submitters!
[27:82] Hos omgående tid vi producere dem væs stille earthly materials erklærende at
folkene ikke er vise omkring vore åbenbaringer!
[27:83] Dagen komme hvornår vi indkaldelse enhvere samfund visse af de ikke tro ind
vore proofs forcibly.
[27:84] Hvornår de ankommer Han sie Du forkaster Min åbenbaringer skaffe viden
dem! Den ikke hvad I er gjorde?
[27:85] De incur requital deres wickedness; de sie intet.
[27:86] De ikke set vi have stille natten deres hvile dagen lighted? De være sufficient
proofs folk tror.
[27:87] Dagen hvornår hornet pustes enhver himlene jorden forfærdes undta de udvælge
GUD! al vilje kommer Ham forcibly.
[27:88] Hvornår du kigger bjergene jer tro de står fremdeles. Men de gribende såsom
skyerne. Such er fabrikationen GUD perfektionerede alt. Han er fully Cognizant af alt
jer gøre!
[27:89] De bringe gode arbejder deres rekorder) modta langt godt belønne de være
perfectly secure rædslerne den dag!
[27:90] Angående de bringer onde arbejder de fremtvinges Helvede. Du ikke requited
hvad du gjorde?
[27:91] Jeg blot befales tilbede Lord den by! - Han stiller det pengeskab tilflugtsted -
Han possesses al ting. Jeg befales være submitter.
[27:92] Og til recitere Quran! Whoever guided guided hans egen gode og dersom de går
astray derefter sie jeg er blot warner!
[27:93] Sie Ros er GUD; Han udfolde jer Hans proofs indtil du anerkender dem! Deres
Lord er aldrig unaware af noget jer gøre!
.
28- Historie (Al-Qasas)
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[28:1] T. S. M.
[28:2] De (breve) udgør proofs den dybe bog.
[28:3] Vi reciterer jer her visse historie af Moses Pharaoh truthfully for den gavn af folk
tror.
[28:4] Pharaoh dreje into tyran jord diskriminerede visse folk. Han persecuted
hjælpeløse gruppe af dem slaughtering deres sønner mens skånende deres døtre! Han var
indeed wicked.
[28:5] Vi willed kompensere de oppressed jord sving dem into ledere forarbejde dem
inheritors!
[28:6] Og til etablere dem jord give Pharaoh Hamaan deres trop smag deres egen
lægekunst!
[28:7] Vi inspirerede Moses' mor Sygeplejerske ham og hvornår du frygter hans liv kast
ham into floden uden frygt sorg! Vi tilbagekomst ham jer stille ham ene budene!
[28:8] Pharaoh's familie picked ham kun have ham lede oppositionen er kilde sorg dem!
Den er Pharaoh Hamaan deres trop var overtrædere.
[28:9] Pharaoh's kone sagde Den være lykkelige fund mig I. Ikke dræbe ham i han være
af visse gavne os vi adoptere ham være vore søn. De ikke havde ide!
[28:10] Forstanden Moses' mor voksede så bekymrede at hun næsten give væk hans
identitet. Vi styrkede hendes hjerte forarbejde hendes troende.
[28:11] Hun sie til hans søster Spor hans sti. Hun iagttog ham afar stund de ikke
perceive
[28:12] Vi forbød ham fra accepterende al sygepleje mødrene! (Hans søster) derefter
sagde jeg udfolde jer familie raise ham du skiftes gode omsorg af ham.
[28:13] Dermed vi restituerede ham hans mor ind orden behage hendes flytte hendes
bekymringer lade hende kende at gud løfte er sandheden! Imidlertid fleste af dem ikke
kender.
[28:14] Hvornår han nåede modenhed styrke vi forlenede ham klogt viden! Vi dermed
belønner de righteous.
[28:15] Tidligere han indgik city tilfældigtvis uden anerkendes folkene! Han grundlagde
to mænd udkæmpe en var (Hebraisk) hans folk øvrig var Ægyptisk hans fjender. Ene fra
hans folkene benævne på ham i hjælp hans fjende! Moses punched ham dræbende ham!
Han sagde Den er arbejdet djævelen; han er egentlige fjende, dybe misleader.
[28:16] Han sagde Min Lord jeg wronged min sjæl. behage tilgi mig Han tilgav ham!
Han er Forgiver Barmhjertigest.
[28:17] Han sagde Min Lord tilbage i Deres velsignelser mig jeg aldrig være tilhænger
skyldig en.
[28:18] Ind den formiddag han var city ræde vagtsomme. En søgte hans hjælpen igår
spørge hans hjælp igen. Moses sie til ham Du er virkelig besvær maker.
[28:19] Indenfor han attempted strejke deres fælles fjende han sagde O Moses du vil
gøre dræbe mig idet jer dræbte øvrige manden igår? Tydeligvis du ønsker være tyran
jord; jer ikke ønske være righteous!
[28:20] Mand kom løbende fra øvrige side af city talemåde O Moses folkene er plotting
dræbe I! Du god forlade omgående! Jeg giver jer gode råd.
[28:21] Han fled city ræde vagtsomme. Han sagde Min Lord frelse mig fra tyngende
folkene!
[28:22] Ligesom han færdedes Midyan han sagde maj min Lord guide mig rigtig stien!
[28:23] Hvornår han nåede Midyan's vand han grundlagde folkemængde af folk vanding
bemærkte to kvinder vente på den side! Han sagde Hvad er det jer behøver? De sagde Vi
ikke er able til vand folkemængden disperses vore far er gamle mand!
[28:24] Han vandede dem derefter dreje shade talemåde Min Lord whatever forråd du
sende til mig jeg er ind dire behøve i det.
[28:25] Snart ene af to kvinderne tilnærmede ham shyly sagde Min far inviterer du
betale jer vandende os. Hvornår han traffes ham fortælle ham hans historie han sagde
ikke Have frygte! Du frelses tyngende folkene.
[28:26] Ene af to kvinderne sagde O min far hire ham! Han er bedst en hire han er stærk
ærlige.
[28:27] Han sagde Jeg ønske byde ene af min to døtre du til ægte tilbage arbejde mig
otte pilgrimsfærd dersom du stiller dem ti det være frivillige Deres rolle! Jeg ikke ønsker
stille den substans too vanskelige i jer. Du grundlægge mig GUD villige righteous.
[28:28] Han sagde Det er enighed mig I. Whichever periode jeg fulfill du ikke være
averse til enten ene. GUD ER GARANTEN AF hvad VI SAGDE.
[28:29] Hvornår han opfylde hans forpligtelse han færdedes hans familie Ægypten). Han
så skrænten Mount Sinai ild. Han sie til hans familie Ophold her. Jeg ser ild. Maybe jeg
bringe I nyhed portion ilden varm I.
[28:30] Hvornår han nåede det han hed udkanten omgående side dalen velsigne pletten
brændende busken lokaliseredes O Moses den er Mig. GUD; Lord AF UNIVERSET.
[28:31] Kaste derned Deres stab Hvornår han så det gribende såsom dæmon han dreje
ca. fled O Moses komme ikke er ræde. Du er perfectly pengeskab
[28:32] Lægge Deres hånd into Deres lomme det komme hvide blemish Folde Deres
vinger settle derned Deres frygt! De er to proofs fra Deres Lord udfoldes Pharaoh hans
elders de er wicked folk.
[28:33] Han sagde Min Lord jeg dræbte en af dem og jeg frygter lest de dræber mig.
[28:34] Også min boder Aaron er veltalende end jeg. Sender ham mig hjælper bekræfte
styrke mig! Jeg frygter lest de disbelieve mig.
[28:35] Han sagde Vi styrke jer Deres boder vi forsyne jer begge manifest myndighed.
Dermed de ikke være able til berøring enten en af jer. Med vore mirakler to af jer
sammen med de følger jer være sejrherrerne.
[28:36] Hvornår Moses gik dem vore proofs klare dybe de sagde Den fabricated trylleri
Vi aldrig høre den vore ancient forfædre.
[28:37] Moses sagde Min Lord kender tilfredsstillende som bragte vejledningen Ham
være ultimate sejrherrerne. Sikkert overtræderne aldrig lykkes.
[28:38] Pharaoh sagde O I elders jeg ikke kender af nogen gud I foruden mig. Derfor
fyre adoben O Hamaan ind orden bygge tårn som jeg tage kigge guden Moses Jeg er
sandelige som han er løgner.
[28:39] Dermed han hans trop fortsætte forpligte arrogance jord nogen rigtig tanke som
de ikke returneres os.
[28:40] Følgelig vi straffede ham hans trop kaste dem into havet. Notere
konsekvenserne overtræderne!
[28:41] Vi stillede dem imams ledte deres folk til Helvede. Furthermore Dagen
Opstandelse de ikke have hjælp.
[28:42] De incurred ind den liv fordømmelse Dagen Opstandelse de foragtes.
[28:43] Vi gav Moses scripture - Efter annihilated hidtige generationerne efter sætte
eksemplerne dem - Til forsyne enlightenment folkene vejledning barmhjertighed som de
tage heed
[28:44] Du ikke var nuværende skrænten vestlige mount hvornår vi udstedte befalingen
Moses du ikke var vidne.
[28:45] Vi etablerede mange generationer længden tid, (de afveg). Nor var jer hos den
folk af Midyan recitere vore åbenbaringer dem. Vi gøre sende bude!
[28:46] Nor var jer skrænten Mount Sinai hvornår vi benævnede Moses det er
barmhjertighed Deres Lord folkene) ind orden advare folk ikke modtog warner I som de
tage heed
[28:47] Dermed de ikke sie hvornår katastrofe strejke dem idet konsekvens deres egen
deeds Vore Lord havde Du sendte bud os vi følge Deres åbenbaringer være troende!
[28:48] Omgående som sandheden kommer dem os de sagde kun vi gives hvad givet
Moses de ikke disbelieve ind var Gøre hvad gaves Moses ind den forbi? De sagde Begge
(scriptures) er arbejder af trylleri som kopiere en another De også sagde Vi er tvivlere
begge af dem.
[28:49] Sie Derefter producere scripture fra GUD god vejledning end to jeg følge det du
er sandfærdige!
[28:50] De mislykkes svare jer derefter kende at de følger kun deres egen opinions.
Hvem er fjernestere astray end de følger deres egen opinions vejledning fra GUD? GUD
IKKE guide such wicked FOLK.
[28:51] Vi afsir meddelelsen dem som de tage heed
[28:52] De vi velsignede hidtige scriptures tro ind den.
[28:53] Hvornår det reciteres dem de sie Vi tro ind det. Den er sandheden vore Lord
Jævne før vi høre det vi var submitters.
[28:54] Til de vi bevilger twice belønningen de bestemt persevere De counter onde
arbejder gode arbejder fra vore forråd dem de give.
[28:55] Hvornår de komme forfængelige snak de disregard det sir Vi er ansvarlige vore
deeds I er ansvarlige i Deres deeds. Fred er jer. Vi ikke ønsker forholde ligesom uvidende
en.
[28:56] Du ikke guide en du elsker. GUD ER ENESTE EN SOM guides ind
overensstemmelse med HANS VILLE ind overensstemmelse med HANS VIDEN AF DE
TRÆNGER VEJLEDNINGEN.
[28:57] De sagde vi følger Deres vejledning vi lide forfølgelse. ville vi ikke etablerede
dem Hellige Tilflugtsted til hvilke al art af frugt bydes forråd os? Indeed fleste af dem
ikke kender.
[28:58] Mange samfund vi annihilated i drejende unappreciative af deres liv! Følgelig
her er deres hjem intet ubeboede ruin dem et få. Vi var inheritors.
[28:59] I Deres Lord aldrig annihilates nogen samfund sendende bud ind den midte
thereof recitere vore åbenbaringer til dem! Vi aldrig annihilate nogen samfund dens folk
er wicked.
[28:60] Alt gives jer er kun materiel den liv dens forfængelighed. Hvad være GUD er
fjerneste godt everlasting Du ikke forstår?
[28:61] Ene vi lovede gode løfte sikkert kommes vedtage equal til en der vi forsyne med
midlertidige materials den liv derefter lider evige doom Dagen Opstandelse?
[28:62] Dagen kommer hvornår Han benævner dem sigende Hvor de idoler du gøre det
er sætte Mig?
[28:63] De incurred bedømmelsen sie Vore Lord de er de en vi vildledte; vi vildledte
dem kun vi gik astray. Vi omgående helliger totalt Jer. De virkelig ikke tilbad os.
[28:64] Det sies Benævner Deres idoler hjælpes I)! De benævne dem de ikke svare! De
lide gengældelsen ønske de guided
[28:65] Den dag Han spørger enhver ville Hvordan du svarede budene?
[28:66] De så stunned begribelighederne den dag de være målløse.
[28:67] Angående de fortryder tro, lede righteous liv de slutning vinderne!
[28:68] Deres Lord er En opretter whatever Han viljer udvælge ingen gør nogen
udvælge Glory er GUD mest Exalted Han fjerneste above behøve partnere!
[28:69] Deres Lord kender inderste tankerne skjulte ind deres chests også idet alt de
erklærer.
[28:70] Han er ene GUDEN; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Til Ham belongs al ros ind
den først liv ind Herefter al bedømmelse belongs Ham Ham du returneres.
[28:71] Sie Hvad dersom GUD stille natten stedsevarende indtil Dagen Opstandelse?
Hvilke gud GUD forsyner I kunne med lyse? Du ikke hører?
[28:72] Sie Hvad dersom GUD stille dagslyset stedsevarende indtil Dagen Opstandelse?
Hvilke gud GUD forsyne jer nat Deres hvile? Du ikke ser?
[28:73] Er barmhjertighed Ham Han oprettede jer natten dagen ind orden hvile natten)
derefter søge Hans forråd dagen) du være taknemlige!
[28:74] Dagen kommer hvornår Han spørger dem Hvor idolerne du gøre det er
fabricated rang Mig?
[28:75] Vi udta fra enhvere samfund vidne derefter sie Nuværende Deres proof De indse
derefter al sandhed belongs GUD stund idolerne de fabricated abandon dem!
[28:76] Qaaroon slaven chauffør) var ene af Moses' folk forrådte dem oppressed dem!
Vi gav ham mange skatter nøglerne thereof var næsten too tunge i stærkest hånden. Hans
folk sie til ham ikke er arrogante; GUD ikke elsker de er arrogante!
[28:77] Bruge forrådene bestowed upon jer ved GUD søge boligen Herefter forsømme
Deres dele ind den verden! Er charitable idet GUD er charitable mod jer. Ikke keep
korrumpere jorden! GUD IKKE ELSKER corruptors.
[28:78] Han sagde jeg attained al den min egen begavelse. han ikke indser at GUD Gøre
annihilated ham generationer var mere stærkere end han greater ind antal annihilated
overtræderne ikke var spørge omkring deres forbrydelser!
[28:79] Ene dag han komme hans folk fulde pragt. De foretrak den worldly liv sagde
"Ohio, vi ønske vi possessed hvad Qaaroon attained Indeed han er meget heldige.
[28:80] Angående de velsignedes viden de sagde "Ve til jer gud recompense er fjerneste
godt de tro lede righteous liv. Ingen attains den frelser de steadfast!
[28:81] Vi derefter voldte jorden svale ham hans palæ. Ing hær hjælpes ham GUD; han
ikke destineredes være vinder.
[28:82] De var misundelige af ham dagen indenfor sagde Nu vi indser at GUD er En
forsyne for whomever Han udvælger Hans servants tilbageholde! Dersom det ikke var
gud grace os Han volde jorden sluge os too Vi omgående indser som tvivlerne aldrig
lykkes.
[28:83] Vi reserverer boligen Herefter de ikke søger exaltation jord nor korruption.
ultimate sejren belongs til de righteous.
[28:84] Whoever arbejde retmæssighed modtar fjerneste god belønner! Angående de
forpligter synde gengældelsen deres synder er netop ækvivalente til deres arbejder!
[28:85] Sikkert En forordnede Quran du indkaldelse jer forudbestemte appointment. Sie
Min Lord er fully aware af de uphold vejledningen de går astray!
[28:86] I aldrig forvente den scripture komme Deres vej den er barmhjertighed Deres
Lord Derfor du ikke side tvivlerne.
[28:87] Nor skulle du bortledes gud åbenbaringer efter de kommer jer invitere others til
Deres Lord Ikke gøre nogensinde falder idol tilbede!
[28:88] Du ikke tilbede GUD nogen øvrige gud. Xxxx ikke er øvrige gud Ham. Alt
omkommer Hans tilstedeværelse. Til Ham belongs al suverænitet til Ham du returneres!
.
29- Edderkoppen (Al-Ankaboot)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[29:1] Et. L. M.
[29:2] Folkene tro de forladt sie Vi gøre er tro lægges prøven?
[29:3] Vi tested de dem GUD skelne de er sandfærdige Han expose løgnerne.
[29:4] De forpligter synder synes den de gøre nogensinde tossehoved os? forkert indeed
er deres bedømmelse.
[29:5] Nogen håbe træffes GUD kende den) such møde GUD ville fleste assuredly
kommer vedtage! Han er Hearer Alvidende
[29:6] De stræber stræbe deres egen gods. GUD ER IND nej behøve AF NOGEN.
[29:7] De tro lede righteous liv vi certainly remittere deres synder certainly belønne dem
storsindet i deres righteous arbejder!
[29:8] Vi enjoined menneskelig være hædre hans forældre. De prøv fremtvinge du sætte
idoler Mig ikke adlyde dem! Til Mig er Deres ultimate tilbagekomst derefter jeg meddele
jer af alt du gjorde.
[29:9] De tro lede righteous liv vi certainly tilstå dem med de righteous!
[29:10] Hos den folk xxxx er de sir Vi tro ind GUD idet snart idet de lide nogen
hardship GUD de ligestiller folk forfølgelsen gud gengældelse! Dersom velsignelser fra
Deres Lord kommer Deres vej de sie Vi I. var Er GUD ikke fully awareof folkene
inderste tanker?
[29:11] GUD ville FLESTE certainly SKELNER DE tro HAN ville FLESTE certainly
expose HYKLERNE.
[29:12] De disbelieved sie til de troede du følger vore vej vi være ansvarlige Deres
synder. Ikke sande; de ikke føde nogen af deres synder. De er løgnere.
[29:13] Virkelig de bære deres egen synder desuden loads øvrige folk synder de var
ansvarlige. Fleste certainly de spørges Dagen Opstandelse deres falske claims
[29:14] Vi sendte Noah hans folk han blev dem tusind år småt halvtreds. Derefter de
incurred oversvømme deres transgressions.
[29:15] Vi frelste ham de fulgtes ham arken vi sætte det lektion al folkene.
[29:16] Abraham sie til hans folk Du tilbede GUD ærbødighed Ham! Den er godt jer
dersom du kun kendte.
[29:17] Hvad du tilbeder GUD er magtesløse idoler; jer opfinde løgn. idolerne du
tilbeder GUD ikke possess nogen forråd jer! Derfor du søge forråd kun fra GUD. Du
tilbede Ham alene er taknemlige af Ham; Ham er Deres ultimate tilbagekomst.
[29:18] Du disbelieve generationer I også disbelieved Eneste funktionen budet er afsie
(meddelelsen).
[29:19] Have de ikke set hvordan GUD initiates anlæggelsen derefter!
Gentage det? Den er lette GUD gøre.
[29:20] Sie Strejfe jorden grundlægge ydre oprindelsen liv. I GUD ville dermed initiate
anlæggelsen Herefter GUD ER Omnipotent
[29:21] Han fordømmer gengældelse whomever Han viljer brusebade Hans
barmhjertighed whomever Han viljer. Slutteligt til Ham du være dreje hen
[29:22] Ingen af du flygte de begribeligheder jord himlen du haver ingen GUD idet Lord
Beherske
[29:23] De disbelieve gud åbenbaringer ind træffendes Ham fortvivler Min
barmhjertighed! De incurred smertelige gengældelse.
[29:24] Eneste besvarelsen fra hans folk var deres sigende Dræbe ham forbrænde ham.
GUD frelse ham fra ilden! Den forsyne lektioner folk som tro!
[29:25] Han sagde Du tilbeder GUD magtesløse idoler ligemand tryk simpelthen bevare
visse venskab jer ind den worldly liv! Derefter Dagen Opstandelse du disown en another
forbandelse ene another Deres destiny er Helvede hvori jer ikke hjælpes ene another
[29:26] Lot tro ham sagde jeg emigrerer min Lord Han er Almægtig mest Kloge.
[29:27] Vi bevilgede ham Isaac Jacob vi overlod hans efterkommere prophethood
scriptures vi forlenede ham hans due recompense ind den liv Herefter han sikkert være
med de righteous!
[29:28] Lot sie til hans folk Du forpligter such vederstyggelighed ingen ind den verden
nogensinde gjort det jer!
[29:29] Du praktiserer køn mændene du forpligter hovedvej røveri I tillader al art af vice
Deres samfund. eneste besvarelsen fra hans folk var sie Bringe til os gud gengældelse du
er sandfærdige!
[29:30] Han sagde Min Lord bevilge mig sejr de wicked folk!
[29:31] Hvornår vore bude gik Abraham gode nyhed Isaac's fødsel) de også sagde Vi er
på vore vej annihilate folkene af den by (Sodom) dens folk er wicked!
[29:32] Han sagde Lot leve der. De sagde Vi er fully aware af enhver liv ind det. Vi
gøre det af kurs frelse ham hans familie undtar hans kone; hun doomed
[29:33] Hvornår vore bude ankom Lot's sted de mishandledes han embarrassed deres
tilstedeværelse. De sagde ikke Have frygte ikke bekymre! Vi frelse jer Deres familie
undtar Deres kone; hun doomed
[29:34] Vi hælde folkene af den by katastrofe fra himlen konsekvens deres wickedness.
[29:35] Vi forlod stå visse af deres ruiner til betjene idet dybe lektion folk forstår.
[29:36] Til Midyan vi sendte deres boder Shu aib. Han sagde O min folk du tilbede
GUD søger Sidste Dagen ikke strejfe jorden corruptingly!
[29:37] De disbelieved ham følgelig jordskælvet annihilated dem; de forlodes afdødte
deres hjem ved formiddag
[29:38] Ligeledes 'Aad Thamoud annihilated Den stilles manifest I gennem deres ruiner.
Djævelen prydede deres arbejder deres øjne bortledte dem stien jævne de havde øjne!
[29:39] Også Qaaroon Pharaoh Hamaan; Moses gik til dem klar underskriver! De
fortsatte forpligte tyranni jord! Følgelig de ikke evade (gengældelsen).
[29:40] Al de tvivlere doomed konsekvens deres synder. Visse af dem vi annihilated
voldsomme spoler visse annihilated quake visse vi voldte jorden sluge visse vi druknede.
GUD IKKE ER EN wronged DEM; VÆRE DE wronged deres egen SJÆLE!
[29:41] Allegorien af de accepterer øvrige behersker GUD være at af edderkoppen
hendes hjem; flimsiest af al hjem er hjemmet edderkoppen de kun kendte!
[29:42] GUD vide FULDE GODT SOM whatever DE TILBEDER HAM ER virkelig
INTET. Han er Almægtig mest Kloge.
[29:43] Vi cite de eksempler folkene ingen værdsætter dem frelser de kyndige.
[29:44] GUD OPRETTEDE HIMLENE JORDEN truthfully. Den forsyne sufficient
proof troendene.
[29:45] Du recitere hvad afsløres jer af scripture observe Kontakten Bønner (Salat) i
Kontakten Bønner prohibit onde vice! remembrance GUD Salat) er mest vigige
målsætning. GUD vide ALT DU GØR.
[29:46] gøre ikke argumentere folkene af scripture (Jøder Christians Muslims) rarest
mulige måden! - På Nær de transgress - Sie Vi tro ind hvad afsløredes os ind hvad
afsløredes jer vore gud Deres gud være først og den samme; til Ham vi er submitters!
[29:47] Vi afslører jer den scripture de vi velsignede hidtige scripture tro ind det. Også
visse af Deres folk tro ind det. Indeed de disregard vore åbenbaringer er egentlige
tvivlerne.
[29:48] Du ikke læste hidtige scriptures nor gøre du skriver dem Deres hånd! Derefter
rejectors have ræsonere havn tvivle!
[29:49] Virkelig de åbenbaringer er klare chests af de possess viden. Kun wicked viljen
disregard vore åbenbaringer!
[29:50] De sagde kun mirakler komme ham hans Lord Sie Al mirakler kommer kun fra
GUD; jeg er nej mer end manifest warner!
[29:51] Er det ikke nok af mirakel vi sendte derned jer den bog reciteres dem? Den er
indeed barmhjertighed påmindelse folk tror.
[29:52] Sie GUD suffices idet vidne mig I! Han kender alt himlene jorden. Sikkert de
tro ind falsehood disbelieve GUD er egentlige taberne!
[29:53] De udfordrer du bringe gengældelsen! Dersom ikke var i forudbestemte
appointment gengældelsen komme dem omgående! Certainly det komme dem brat
hvornår de småt forventer det.
[29:54] De udfordrer du bringe gengældelse! Helvede allerede omringer tvivlerne.
[29:55] Dagen komme hvornår gengældelsen overvælder dem fra above dem beneath
deres føder; Han sie Smager konsekvenserne Deres arbejder.
[29:56] O Min servants troede Min jord er rummelige så tilbedelse Mig.
[29:57] Enhver smage død derefter os jer slutteligt returneres!
[29:58] De tro lede righteous liv vi sikkert settle dem Paradis palæer strømme streams
Eternally de abide therein. hvad smukke belønning arbejderne.
[29:59] De er en bestemt persevere stole deres Lord
[29:60] Mange væs ikke bærer dens forråd GUD forsyne for det også angående jer. Han
er Hearer Alvidende
[29:61] Du spørger dem Som oprettede himlene jorden lægge solen månen Deres
tjeneste de sie GUD. gøre det derefter de afveg?
[29:62] GUD ER EN FORØGER FORRÅDET whomever HAN UDVÆLGER HANS
VÆSER TILBAGEHOLDE DET! GUD ER fully aware af al TING.
[29:63] Du spørger dem Som sender himlen vand genoplive afdødte land de sie GUD.
Sir Prise GUD. Fleste af dem ikke forstår!
[29:64] Den worldly liv er nej mer end forfængelighed spille stund boligen Herefter er
egentlige livet de kun kendte!
[29:65] Hvornår de rider skib de implore GUD helligende deres bønner Ham! idet snart
idet Han frelser dem shore de revert til idolatry.
[29:66] lade dem disbelieve hvad vi giver dem lade dem nyde midlertidigt; de gøre det
sikkert grundlægge ydre!
[29:67] De ikke set vi haver etablere Hellige Tilflugtsted som vi stillede secure stund al
ca. dem folkene er konstante fare? De destillationsapparat tro ind falsehood Would
forkaste gud velsignelser?
[29:68] Hvem ondere end en fabricates ligger er tillægge dem GUD forkaste sandheden
hvornår det kommer ham? Er Helvede ikke retfærdige gengældelse tvivlerne?
[29:69] Angående de stræber ind vore volde vi sikkert guide dem vore stier! Fleste
assuredly GUD er med de pious.
.
30- Romans (Al-Room)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[30:1] Et. L. M.
[30:2] Certainly Romans besejres.
[30:3] Ind nærest landet. Efter deres nederlag de stige igen vinde
[30:4] Indenfor adskillige år. Such er gud bestemmelse begge først profeti anden. Den
dag troendene juble
[30:5] Ind gud sejr. Han bevilger sejr whomever Han viljer. Han er Almægtige
Barmhjertigest.
[30:6] Such er gud løfte - Gud aldrig brud Hans love! - Mest folk ikke kende!
[30:7] De omsorg kun omkring ting den verden er synlige til dem stund værende totalt
oblivious til de
herefter
[30:8] Hvorfor de ikke reflekterer sig? GUD IKKE OPRETTEDE HIMLENE JORDEN
ALT DEM SPECIFIKKE FORMÅL SPECIFIKKE LIV SNURREDE! Imidlertid mest
folk betragte møde deres Lord er tvivlere.
[30:9] De ikke strejfer jorden notere konsekvenserne de preceded dem? De brugte være
mægtigere fremgangsrigere produktivere jord. Deres bude gik dem klar underskriver.
Følgelig GUD ikke var En wronged dem; de er en wronged deres egen sjælene.
[30:10] Konsekvenserne i de forpligtede onde var onde. Den fordi de forkastes gud
åbenbaringer ridiculed dem!
[30:11] GUD ER EN initiates ANLÆGGELSEN GENTAGE DET! Slutteligt du
returneres Ham.
[30:12] Dagen hvornår Timen kommer vedtage skyldige viljen chokeres!
[30:13] Deres idoler ikke have magt intercede deres vedkommende; på den contrary de
disown deres idoler!
[30:14] Dagen hvornår Timen kommer vedtage de rolle selskab!
[30:15] Angående de tro lede righteous liv de være Paradis juble
[30:16] Angående de disbelieve forkaste vore åbenbaringer mødet Herefter, de vare
gengældelsen permanent!
[30:17] Derfor du forherlige GUD hvornår du retire hos nat, hvornår du stiger ind den
formiddag
[30:18] al ros er due til Ham himlene jorden jævnen også ligesom Deres dag.
[30:19] Han producerer levende afdødt producere afdødt levende Han genopliver landet
det omkom; du ligeledes resurrected
[30:20] Hos Hans proofs være at Han oprettede jer støv derefter du blev reproducerende
mennesker!
[30:21] Hos Hans proofs er Han oprettede jer ægtefæller jer ind orden have ro
contentment hvert øvrig Han placerede ind Deres hjerter elsker omsorg Deres ægtefæller!
Ind den, xxxx er sufficient proofs folk synes.
[30:22] Hos Hans proofs er anlæggelsen af himlene jorden variationerne Deres sprog
Deres farver. Ind de xxxx er tegn i de kyndige.
[30:23] Hos Hans proofs være Deres sove natten dagen Deres arbejdende ind forfølgelse
af Hans forråd! Ind den, xxxx er sufficient proofs folk høre.
[30:24] Hos Hans proofs være at Han udfolder jer lynet kilde frygt også ligesom håbe
derefter Han sender himlen vand genoplive land er afdødte! Ind de xxxx er sufficient
proofs folk forstår.
[30:25] Hos Hans proofs være at himlen jorden står Hans disposal! Sluttelig hvornår
Han benævner jer jorden ene benævner du omgående komme
[30:26] Til Ham belongs enhver himlene jorden; al være underdanige til Ham!
[30:27] Og Han er En initiates anlæggelsen derefter gentage det; den er jævne lettere i
Ham! Til Ham belongs mest sublime similitude himlene jorden Han er Almægtige
Klogest!
[30:28] Han cites jer her eksempel fra jer du nogensinde hæver Deres servants Gøre
underordne niveauet hvor de rival jer punktet som du betaler dem mere troskab idet være
betalt til jer? Vi dermed forklarer åbenbaringerne folk forstår.
[30:29] Indeed overtræderne følger deres egen opinions viden. Hvem derefter guide de
sendes astray GUD? Ingen nogensinde hjælpes dem.
[30:30] Derfor I hellige religionen strenge monotheism. Such er naturlige instinktet
placerede into folkene GUD! Such anlæggelse af GUD ville aldrig skifter. Den er
perfektionere religionen mest folk ikke kende!
[30:31] Du forelægge Ham ærbødighed Ham observe Kontakten Bønner (Salat) og! -
whatever du gør - Nogensinde ikke falder idol tilbede!
[30:32] Ikke falde idol tilbede) ligesom de deler deres religion sekter; hvert gilde juble
med hvad de haver!
[30:33] Hvornår modgang hjemsøger folkene de sving til deres Lord totalt helligende
Ham. Men derefter idet snart idet Han brusebad dem med barmhjertighed, visse af dem
revert idol tilbede!
[30:34] Lade dem er unappreciative af hvad vi give dem! Nyde midlertidigt; du gøre
det sikkert grundlægge ydre!
[30:35] Vi givet dem autorisation have berettiger deres idolatry?
[30:36] Hvornår vi bestow barmhjertighed folkene de juble therein. Hvornår modgang
befalls dem konsekvens deres egen arbejder de bliver mismodige.
[30:37] De ikke indser at GUD gøre forøge forrådet whomever Han viljer mindske det?
De være lektioner folk tror.
[30:38] Derfor du give slægtningerne deres retmæssige dele velgørenhed) også ligesom
fattig rejse alien Den er godt de sincerely søger gud velbehag; de er vinderne.
[30:39] Ågeret praktiseres forøge visse folk rigdom ikke gevinst noget GUD! Dersom
du giver velgørenhed søgende gud velbehag, de er en modtar deres belønne
forgreningsrør!
[30:40] GUD ER EN OPRETTEDE JER. Han er En forsyne for jer. Han er En lægger
jer død. Han er En resurrects jer. nogen af Deres idoler gøre nogen af de ting? Han
forherliges. Han er adskilligt too exalted have nogen partnere!
[30:41] Katastrofer spreder landet hav hvad folkene forpligter. Han dermed lader dem
smager konsekvenserne af visse af deres arbejder de returnere (til den omgående
arbejder).
[30:42] Sie Strejfe jorden noterer konsekvenserne de indenfor jer. Fleste af dem var idol
tilbedere!
[30:43] Derfor I hellige komplet den perfekte religion dag komme der stilles
uundgåelige GUD! Den dag de chokeres.
[30:44] Whoever disbelieves disbelieves detriment hans egen sjæl mens de leder
righteous liv gør så styrke develop deres egen sjæle!
[30:45] Han storsindet recompense de tro lede righteous liv fra Hans bounties! Han ikke
elsker tvivlerne.
[30:46] Hos Hans proofs være at Han sender vindene gode omen brusebad I med Hans
barmhjertighed tillade skibene løbe havet ind overensstemmelse med Hans regler og du
søge Hans bounties handel) du være taknemlige!
[30:47] Vi sender bude I deres folk dybe tegn. Derefter vi straffede de transgressed Er
vore pligt vi bevilger sejr troendene.
[30:48] GUD ER EN SENDER SPOLER stir SKYER SPREDES HIMLEN ind
overensstemmelse med HANS VILJE! Han derefter stabler skyerne derefter I se regnen
komme therefrom Hvornår det efterår whomever Han udvælger Hans servants de juble
[30:49] Det falde dem de resorted fortvivle!
[30:50] Du værdsætte gud continuous barmhjertighed og hvordan Han genopliver landet
er afdødte. Han gøre det netop idet certainly resurrect afdødte. Han er Omnipotent
[30:51] Havde vi sendte dem hellere gule sandstorm de fortsætte disbelieve!
[30:52] Du ikke stille afdødte nor døve høre benævne tidligere de sving
[30:53] Nor kunne du guide blinde deres forvilde Du kun høres de tro ind vore
åbenbaringer beslutte blive submitters!
[30:54] GUD ER EN OPRETTEDE JER SVAGE DEREFTER bevilge I EFTER
SVAGHEDEN STYRKE DEREFTER substituted STYRKEN SVAGHED GRÅNE
HÅR! Han opretter whatever Han viljer. Han er Alvidende Omnipotent
[30:55] Dagen hvornår Timen kommer vedtage skyldige viljen sværger de varede ind
den verden) kun en time! Er hvordan forkerte de var.
[30:56] De velsignes viden tro sie Du varer gud forordne Dagen Opstandelse! omgående
den er Dagen Opstandelse jer mislykkedes anerkende det!
[30:57] Derfor ing apology den dag gavne overtræderne nor vilje de excused
[30:58] Dermed vi cited folkene ind den Quran al art af eksempler. nej substans hvad art
af proof du præsenterer tvivlerne de sie Du er falsifiers.
[30:59] GUD DERMED FORSEGLER HJERTERNE AF DE IKKE KENDER.
[30:60] Derfor du bestemt persevere - I gud løfte er sandheden - Og ikke intimideres
ved de ikke attained certainty!
.
31- Luqmaan (Luqman)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[31:1] Et. L. M.
[31:2] De (breve) udgør proofs den bog visdom.
[31:3] Sømærke barmhjertighed i de righteous.
[31:4] Som observe Kontakten Bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden
(Zakat) og betragte Herefter de er absolut vise!
[31:5] De følger vejledningen deres Lord de er vinderne.
[31:6] Hos den folk, xxxx er de uphold baseless Hadith dermed bortlede others stien af
GUD viden skiftes det ind forfængelig De incurred skamfulde gengældelse.
[31:7] Og hvornår vore åbenbaringer reciteres ene af dem han sving arrogance idet han
aldrig hørte dem hans ører er døve. Løfte ham smertelige gengældelse.
[31:8] Sikkert de tro lede righteous liv trænger haverne fryd!
[31:9] Eternally de abide therein. Den er sandfærdige løftet GUD. Han er Almægtige
Klogest.
[31:10] Han oprettede himlene uden pille at du se! Han etablerede jord stabilisatorer
(bjerge) lest det tumler I Han sprede det al art af væser! Vi sender himlen vand vokse al
art af smukke planter!
[31:11] Such er anlæggelsen GUD; udfolde mig hvad idolerne du sætte Ham opretter!
Indeed overtræderne er fjerneste astray.
[31:12] Vi forlener Luqmaan klogt Du være taknemlige af GUD. Whoever er
taknemlige er taknemlige i hans egen gods. Angående de sving unappreciative GUD er
nej behøve Praiseworthy.
[31:13] Tilbagekalde Luqmaan sie til hans søn idet han oplyste ham O min søn gøre
ikke sætter nogen idoler GUD; idolatry er gross uretfærdighed!
[31:14] Vi enjoined menneskelig være hædre hans forældre. Hans mor føde ham load
fik tung tung Det tager to år intensive omsorg) indtil afvænnende! Du være taknemlige af
Mig Deres forældre. Til Mig er ultimate destiny.
[31:15] De forsøger fremtvinge du sætte nogen idoler Mig ikke adlyde dem! Fortsætte
behandle dem amicably ind den verden! Du følge kun stien af de forelægger Mig.
Slutteligt I al tilbagekomst Mig derefter jeg meddele jer af alt du gør.
[31:16] O min søn kender som jævne noget idet tiny idet sennep sæd dyb indeni klippe
er det himlene jorden GUD ville bringe det! GUD ER SUBLIME Cognizant
[31:17] O min søn du observe Kontakten Bønner (Salat). Du advocate retmæssighed
forbyder onde vedvare steadfast ind den ansigt af modgang! De er mest ærværdige
karakterstræk.
[31:18] Du ikke behandle folkene arrogance nor skulle du strejfer jorden stolt. GUD
IKKE GØR ARROGANTE showoffs.
[31:19] Gåtur humbly lavtliggende Deres stemme - Grimmest stemmen er æselet
stemme.
[31:20] Gøre jer ikke ser GUD forpligter ind Deres tjeneste alt himlene jorden showered
I Hans velsignelser! - Tydelige skjulte? visse folk argumenterer omkring GUD viden
vejledning oplysende scripture.
[31:21] Hvornår de fortælles Følge de åbenbaringer GUD de sie Nej vi følger kun hvad
vi grundlagde vore forældre Hvad djævelen gøre leder dem kvalen Helvede?
[31:22] De forelægger komplet GUD stund ledende righteous liv får holde af stærkest
obligationen! I GUD være fulde kontrol al ting!
[31:23] Angående de disbelieve ikke bedrøves deres vantro! Til os er deres ultimate
tilbagekomst derefter vi meddele dem af alt de gjorde. GUD ER fully aware af
INDERSTE TANKERNE.
[31:24] Vi lader dem nyde midlertidigt derefter forpligter dem severe gengældelse!
[31:25] Du spørger dem Som oprettede himlene jorden de sie GUD. Sie Prise er GUD.
fleste af dem ikke kende!
[31:26] Til GUD belongs alt himlene jorden! GUD ER MEST RIGE Praiseworthy.
[31:27] al træerne jord stilledes into pen oceanet supplied blækket augmented syv mere
oceaner gloserne GUD ikke løbe ydre! GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[31:28] Anlæggelsen opstandelse af al af jer er samme idet den af ene person. GUD ER
Hearer Seer.
[31:29] Du ikke indser at GUD merges natten dagen gøre merges dagen into natten som
Han forpligter solen månen Deres tjeneste hvert løbende ind dens omløbsbane specifikke
liv spand GUD er fully Cognizant af alt du gøre?
[31:30] Den bevise at GUD er sandheden stunden nogen idol de sætte Ham være
falsehood og at GUD er mest Højeste Great
[31:31] Du ikke ser skibene strejfe hav bære gud gøre forråd til show I visse af Hans
proofs Indeed de være sufficient proofs enhver er steadfast taknemlig
[31:32] Hvornår voldsomme vinke omringe dem de implore GUD sincerely helligende
deres bønner Ham alene! idet snart idet Han frelser dem shore visse af dem revert Ingen
kasserer vore åbenbaringer de er betrayers unappreciative.
[31:33] O folk du ærbødighed Deres Lord frygt dag hvornår far ikke hjælpes hans egen
barn nor kunne barn hjælpes hans far! Certainly gud løfte er sandhed. Derfor ikke
distraheres den liv; ikke distraheres GUD mere illusioner!
[31:34] Med GUD er viden Timen (slutning verdenen). Han er Ene som sende derned
regnen Han kender indehold livmoderen! Ing sjæl kender hvad vilje hænder det tomorrow
ingen kende der land han hun omkomme! GUD ER ALVIDENDE Cognizant
.
32- Prostration (Al-Sajdah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[32:1] Et. L. M.
[32:2] Bogen er tvivl åbenbaring Lord universet.
[32:3] De sagde Han fabricated det. Indeed den er sandheden Deres Lord advare folk
som aldrig modtage warner I de guided
[32:4] GUD ER EN OPRETTEDE HIMLENE JORDEN ALT DEM SEKS DAGE
DEREFTER forudsætte al MYNDIGHED. Du haver ingen Ham idet Lord nor gøre du
haver intercessor! Du ikke tager heed
[32:5] Al substans kontrolleres Ham himlen jorden! Til Ham dagen er ækvivalente til
tusind af Deres år.
[32:6] Knower af al hemmeligheder erklæringer; Almægtige Barmhjertigest.
[32:7] Han er En perfektionerede alt Han oprettede startede anlæggelsen mennesket fra
ler!
[32:8] Derefter Han fortsatte hans reproduktion vise lowly væske.
[32:9] Han formede ham pustede ham Hans ånd. Han gav jer forhøret eyesight
hjernerne; sjældent er jer thankful.
[32:10] De undrer Efter vi vanish jorden gøre vi oprettes igen? Dermed idet betragte
træffendes deres Lord de er tvivlere!
[32:11] Sie Du lægges død engelen hvis udnævne du placeres derefter Deres Lord du
returneres!
[32:12] Kun du se skyldige hvornår de bov deres hoveder deres Lord Vore Lord
omgående vi ser vi hører. sende os vi være righteous! Nu vi attained certainty.
[32:13] Havde vi willed vi give enhvere sjæl dens vejledning det allerede
forudbestemmes jeg fylde Helvede jinns mennesker al sammen!
[32:14] Smager konsekvenserne af Deres glemme den dag; omgående vi glemmer jer.
Du incurred evige gengældelse tilbage Deres egen arbejder.
[32:15] Eneste folkene jo tro ind vore åbenbaringer er de falder prostrate upon hørende
dem! De forherliger prise deres Lord nogen arrogance!
[32:16] Deres sider readily forsake deres senge ind orden tilbede deres Lord ærbødighed
og håber og vore forråd dem de giver!
[32:17] Du ikke haver ide hvordan mere glæde lykke vente I idet belønning Deres
(righteous) arbejder!
[32:18] En er troende samme idet en er er wicked? De ikke er equal
[32:19] Angående de tro lede righteous liv de trænger evige Paradiset! Such er deres
bolig tilbage deres arbejder.
[32:20] Angående wicked deres destiny er Helvede. Enhver tid de forsøger forlade det
de fremtvinges tilbage! De fortælles Smager kvalen Helvede du brugte disbelieve ind!
[32:21] Vi lader dem smager mindre gengældelsen den verden) indenfor de incur greater
gengældelsen Herefter,) som de (tage vink reform.
[32:22] Hvem ondere end en er påmindes af de åbenbaringer hans Lord derefter
insisterer disregarding dem? Vi certainly straffe skyldig
[32:23] Vi giver Moses scripture - Ikke havn nogen tvivl møde Ham! - Vi stille det
guide Børnene Israel.
[32:24] Vi udnævnede dem imams guided ind overensstemmelse med vore
commandments de bestemt persevered attained certainty vore åbenbaringer!
[32:25] Deres Lord er En bedømme dem Dagen Opstandelse alt de disputed
[32:26] Det gøre nogensinde occur dem hvordan mer generationer vi annihilated dem?
De omgående levende gå ind deres forfædre hjem! Den forsyne sufficient proofs De ikke
hører?
[32:27] De ikke indser vi driver vandet barren land, producere det crops fodre deres
livestock også ligesom sig? De ikke ser?
[32:28] De udfordrer Hvor som sejr I er er sandfærdige?
[32:29] Sir dagen such sejr kommer troende vilje ikke gavne de ikke troede indenfor
den, nor ville de gives another chance
[32:30] Derfor disregard dem vente de too venter!
.
33- Gilderne (Al-Ahzab)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[33:1] O I profet du ærbødighed GUD ikke adlyder tvivlerne hyklerne. GUD ER
ALVIDENDE KLOGEST.
[33:2] Følge hvad afsløres jer Deres Lord GUD ER fully Cognizant AF ALT JER al
gøre
[33:3] Lægge Deres stole GUD! GUD suffices advocate
[33:4] GUD IKKE GAV nogen MAND TO HJERTER HANS chest. Nor gjorde Han
drejer Deres kone der du frastøder Deres told) Deres mødre! Nor gjorde Han drejer Deres
adoptere børn into genetiske afkom! Al de er mere utterances jer opfinder. GUD TALER
SANDHEDEN HAN guides (RIGTIG) STIEN!
[33:5] Du give Deres adoptere børn navngi den bevare deres slægtsskab deres genetiske
forældre! Den er equitable seværdighed GUD. Dersom du ikke kender deres forældre
derefter idet Deres brethren religion du behandle dem medlemmer Deres familie. Du ikke
forpligter synd du stiller fejltagelse ind den respekt; du er ansvarlige i Deres purposeful
hensigter. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[33:6] Profeten er closer til troendene end de er hvert øvrig hans koner være mor dem.
Slægtningerne skiftes omsorg af en another ind overensstemmelse med gud scripture.
Dermed troendene skiftes omsorg af deres slægtninger immigrerer dem forsynede de
haver skiftes omsorg af deres egen familier først! De er commandments den scripture.
[33:7] Tilbagekalde at vi tog profeterne deres covenant I O Muhammad) Noah Abraham
Moses Jesus sønnen Mary! Vi tog dem højtidelige pledge
[33:8] Derefter Han sikkert spørgsmål sandfærdige omkring deres truthfulness tillave
tvivlerne ind den Quranic begribelighed) smertelige gengældelse!
[33:9] O I tror mindes gud velsignelse I; hvornår soldater angribe I vi sendte dem
voldsomme vind usynlige soldater! GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[33:10] Hvornår de kom fra above I fra beneath jer Deres øjne terrified Deres hjerter
løbe tålmodighed og Du harbored unbefitting tanker GUD.
[33:11] Den er hvornår troendene jo tested de hårdere rystedes op.
[33:12] Hyklerne de tvivl deres hjerter sagde Hvad GUD Hans bud love os var nej mer
end illusion!
[33:13] Gruppe af dem sagde O folk Yathrib du ikke attain sejr; gå Others stille oppe
undskyldninger profeten Vore hjem er sårbare hvornår de ikke var sårbare. De netop ville
flee.
[33:14] Havde fjenden invaderede spurgte dem sammenvokse de sammenvokse fjenden
uden tøven!
[33:15] De pledged GUD ind den forbi de ikke sving ca. flee; stillende pledge GUD
involvere great ansvar!
[33:16] Sie Dersom du flee du aldrig flee død fra dræbes! Nej substans hvad hænde I
kun levende kortest stund længere!
[33:17] Sie Som beskytte jer GUD dersom Han willed nogen modgang willed nogen
velsignelse I? De aldrig grundlægge GUD nogen øvrig Lord Beherske
[33:18] GUD ER fully aware af hinderers I DE sie til DERES comrades all BLIVE
SJÆLDENT GØRE DE MOBILISERER I forsvar
[33:19] Også de er too nærige hvornår omgang med I! Dersom noget truer samfundet I
se deres øjne rulle med frygte idet død allerede kom dem! Tidligere krisen er de piske jer
skarpe tunger. De er too nærige deres rigdom. De er troende følgelig GUD nullified deres
arbejder. Den er lette GUD gøre.
[33:20] De tanke gilderne komme Derefter de ønske de tabtes ørkenen spørge omkring
Deres nyhed fra afar! Havde gilderne angribe du mens de var jer de sjældent understøtte
jer!
[33:21] Budet GUD sætte gode eksempel de hos jer søger GUD Sidste Dagen
vedvarende synes GUD.
[33:22] Hvornår sande troendene så gilderne (klare angribe) de sagde Den er hvad GUD
Hans bud lover os GUD Hans bud er sandfærdige. Den (farlige situation) kun styrke
deres tro augmented deres underkastelse!
[33:23] Hos troendene xxxx er folk fulfill deres pledges GUD. Visse af dem omkom
mens others står klar aldrig wavering
[33:24] GUD ville SIKKERT recompense SANDFÆRDIGE I DERES truthfulness
STRAFFE HYKLERNE DERSOM HAN VILJER INDFRIR DEM! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[33:25] GUD repulsed DE disbelieved DERES RASERI DE FORLOD empty-handed!
GUD DERMED SKÅNEDE TROENDENE nogen udkæmpe GUD ER MÆGTIGE
Almægtig
[33:26] Han også bringe deres allierede hos den folk scripture deres secure stillinger
kastede terror into deres hjerter! Visse af dem du dræbte visse du skiftes fangede.
[33:27] Han stillede du arver deres lande deres hjem deres penge lander du aldrig trådte
på! GUD ER FULDE KONTROL al TING.
[33:28] O profet sie til Deres koner du søger den liv dens forfængeligheder derefter lade
mig kompensere du tillader du gå amicably!
[33:29] Dersom du søger GUD Hans bud boligen Herefter, derefter GUD tillave
righteous I great recompense
[33:30] O koner profeten dersom nogen af I forpligte gross synd gengældelsen fordobles
hende! Den er lette GUD gøre.
[33:31] Nogen en af jer adlyder GUD Hans bud forspring righteous liv vi bevilge
hendes dobbelte recompense vi tillave hende gavmilde forråd!
[33:32] O kone af profeten I er samme idet nogen øvrige kvinderne dersom du observe
retmæssighed! (Du haver greater ansvar.) Derfor du ikke tale too softly lest de disease ind
deres hjerter få forkerte ideerne; du tale kun retmæssighed.
[33:33] I settle derned Deres hjem gøre ikke mingle folkene excessively ligesom jer
bruge gøre ind gamle dagene uvidenhed! Du observe Kontakten Bønner (Salat) giver
obligatoriske velgørenheden (Zakat) adlyde GUD Hans bud! GUD ØNSKER FLYTTE al
unholiness FRA JER O I leve HELLIGE TEMPLET purify JER KOMPLET!
[33:34] Mindes hvad reciteres Deres hjem af gud åbenbaringer visdommen inherent
therein! GUD ER SUBLIME Cognizant
[33:35] Forelægge mændene forelægge kvinderne tro mændene tro kvinderne lydige
mændene lydige kvinderne sandfærdige mændene sandfærdige kvinderne steadfast
mændene steadfast kvinderne ærværdige mændene ærværdige kvinderne charitable
mændene charitable kvinderne faste mændene faste kvinderne kyske mændene kyske
kvinderne mændene commemorate GUD hyppigt commemorating kvinderne; GUDEN
tillave dem tilgivelse great recompense
[33:36] Nej tro mand tro kvinde dersom GUD Hans bud udsteder nogen befaling haver
nogen valg angående den befaling! Nogen disobeys GUD Hans bud går langt astray.
[33:37] Tilbagekalde du sie til en velsignedes GUD velsignede jer Keep Deres kone
ærbødighed GUD I skjulte jer hvad GUD ønskede proklamere! Dermed du frygtede
folkene hvornår du antoges frygte kun GUD! Hvornår Zeid var komplet hans kone vi
havde du ægte hendes ind orden etablere præcedensen som mand ægte fraskilte konen
hans adoptere søn. Gud befalinger gøres.
[33:38] Profeten ikke forpligter fejl gørende noget stilles lawful GUD! Such er gud
system tidlige generationerne. Gud befaling er hellige pligt.
[33:39] De afsir gud meddelelse, som ærbødighed Ham alene aldrig frygte nogen GUD!
GUD ER MEST EFFEKTIVE reckoner.
[33:40] Muhammad ikke var faren nogen mand jer. Han var bud GUD endelige
profeten. GUD ER fully aware af al TING.
[33:41] O I tror du mindes GUD hyppigt.
[33:42] Du forherlige Ham dag og nat.
[33:43] Han er En hjælpes jer sammen Hans engle forspring I ydre af mørke into lyset.
Han er Barmhjertigest mod troendene.
[33:44] Deres hils dagen de træffes Ham er Fred Han tillave dem gavmilde recompense
[33:45] O profet vi sender jer vidne bærer gode nyhed også ligesom warner.
[33:46] Inviterende GUD ind overensstemmelse med Hans ville guiding sømærke.
[33:47] Afsir gode nyhed troendene de trænger GUD great velsignelse.
[33:48] Ikke adlyde tvivlerne hyklerne disregard deres fornærme lægge Deres stole
GUD; GUD suffices advocate
[33:49] O I tror du ægtede tro kvinder derefter fraskilte dem indenfor have samkvem
dem de ikke skylder jer nogen vente interim (indenfor ægtende another mand)! Du
kompensere dem equitably lade dem amicably!
[33:50] O profet vi stille lawful I Deres koner til der jer betale deres due dowry hvad du
allerede ligesom bevilger jer GUD! Også lawful i jer ind ægteskab er døtrene Deres far
bødre døtrene Deres far søstre døtrene Deres mor bødre døtrene Deres mor søstre
emigrerer I. Også dersom tro kvinde gav profeten - Ved fortabe dowry! - Profeten ægte
hende dowry han så ønsker. Imidlertid hun fortaber af dowry gælder kun til profeten ikke
til øvrige troendene. Vi allerede forordner deres retter ind betragter deres ægtefæller hvad
de allerede haver. Den er skåne jer nogen forlegenhed. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[33:51] Du gently shun nogen en af dem I bringe closer til jer nogen en af dem. Du
forliges nogen en du frastødte du ikke forpligter fejl Dermed de behages ikke have sorg
være indehold hvad jer equitably byder al af dem! GUD vide HVAD VÆRE DERES
HJERTER! GUD ER ALVIDENDE Clement
[33:52] Hinsides kategorierne beskrev jer du enjoined fra ægtende nogen øvrige kvinder
nor kunne du substitute nye kone (fra prohibited kategorierne) nej substans hvordan
adskilligt du beundrer deres skønhed! Du være indehold med de allerede stille lawful til
jer. GUD ER VAGTSOMME al TING.
[33:53] O I tro ikke indgå profet hjemmene du gives tilladelse ædt nor skulle du
fremtvinger such invitation nogen måde! Du inviteres du indgå. Hvornår du
færdigbehandler ædende du forlade; ikke engagere ham langvarige konversationer! Den
bruge smerte profeten han var too forlegne fortælle jer! Gud ikke forlegen væk
sandheden. Du spørge hans koner noget spørger dem barriere. Den er purer i Deres hjerte
deres hjerte Du ikke er smerte budet GUD. Du ikke ægte hans koner ham den være gross
angreb seværdighed GUD.
[33:54] Du erklærer noget skjuler det GUD er fully aware af al ting.
[33:55] Kvinderne slappe (deres beklæde kode deres fædre deres sønner deres bødre
sønnerne deres bødre sønnerne deres søstre øvrige kvinderne deres (kvindelige) servants!
De ærbødighed GUD. GUD BEVIDNER al TING.
[33:56] GUD HANS ENGLE HJÆLPES UNDERSTØTTE PROFETEN! O I tror du
hjælpes understøtte ham betragte ham ligesom han betragtes!
[33:57] Sikkert de modarbejder GUD Hans bud GUD hjemsøge dem forbandelse ind
den liv ind Herefter Han tillave dem skamfulde gengældelse!
[33:58] De persecute tro mændene tro kvinderne ikke gjorde noget forkerte forpligte
ikke blot falsehood også gross synd!
[33:59] O profet fortæller Deres koner Deres døtre konerne troendene som de lengthen
deres klædningsstykker. Dermed de anerkendes righteous kvinder) undlade fornærmes!
GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[33:60] Hyklerne de disease deres hjerte vicious løgnerne city refræn (fra persecuting
jer) vi sikkert bevilge jer øvre hånden derefter de fremtvinges forlade korte stund!
[33:61] De incurred fordømmelse wherever de går; de stopper angribe du) de skiftes
dræbte.
[33:62] Den er gud evige system I grundlægge gud system er unchangeable.
[33:63] Folkene spørger jer Timen (slutning verdenen). Sie viden thereof er eneste
GUD! Al du kender Timen være lukker.
[33:64] GUD FORDØMMER TVIVLERNE tillave DEM HELVEDE!
[33:65] Eternally de abide therein. De ikke grundlægge lord nor tilhænger.
[33:66] Dagen de kastes Helvede de sie "Ohio, vi ønske vi adlydte GUD adlydte budet.
[33:67] De også sie Vore Lord vi adlyder vore beherske leder de ledte os astray!
[33:68] Vore Lord give dem dobbelte gengældelsen forbandelse dem tremendous
forbandelse!
[33:69] O I tror ikke være de smerter Moses derefter GUD frike ham af hvad de sagde.
Han var seværdighed GUD ærværdige.
[33:70] O I tror ærbødighed GUD utter kun korrekte utterances!
[33:71] Han derefter fastlægge Deres arbejder tilgir Deres synder. De adlyder GUD
Hans bud triumferer great triumf.
[33:72] Vi byder ansvaret (frihed af valg) himlene jorden bjergene de vægrede føde det
var ræde af det! menneskelig være acceptere det han transgressing uvidende.
[33:73] I GUD ville inevitably straffe hykler mændene hykler kvinderne idolet tilbede
mænd idolet tilbede kvinder! GUD INDFRIR tro MÆNDENE tro KVINDERNE. GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
.
34- Sheba (Saba)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[34:1] Ros er GUD - Der belongs alt himlene jorden; al ros er også Ham Herefter! Han
er mest Kloge Cognizant
[34:2] Han kender alt går jorden alt som komme det alt komme himlen alt som klatre
into det. Han er mest Barmhjertige de Tilgi
[34:3] De disbelieve sir Timen aldrig komme vedtage! Sie Absolut! - Ved min Lord -
Det ville fleste certainly kommer jer. Han er Knower fremtiden. Ikke jævn ækvivalent
atom vægt skjules Ham er det himlene jorden. Ikke jævn mindre end som større skjules).
al være dybe rekord.
[34:4] Fleste certainly Han belønne de tro lede righteous liv! De trænger tilgivelse
gavmilde forråd.
[34:5] Angående de vedvarende udfordrer vore åbenbaringer de incurred gengældelse
smertelige ydmygelse.
[34:6] Er tydelige til de velsignes viden den den åbenbaring fra Deres Lord til jer er
sandheden og den det guides stien Almægtig mest Praiseworthy!
[34:7] De disbelieve sir udfolde I mand fortæller jer jer er rive bortset jer oprettes igen!
[34:8] Enten han fabricated ligger GUD han er crazy Indeed de disbelieve Herefter
incurred værst gengældelsen; de går langt astray.
[34:9] De ikke ser al tingene dem bagefter dem ind himlen jorden? Vi willed vi volde
jorden sluge dem voldte hobe falder dem himlen! Den være sufficient proof i enhvere
lydige servant.
[34:10] Vi forlenede David velsignelser os O bjerge forelægger ham jer too O fugle Vi
blødgjorde jernet ham.
[34:11] Du stille skjold som passe perfectly arbejder retmæssighed! Whatever du gør jeg
er Seer thereof.
[34:12] Til Solomon vi forpligtede vinden hans disposal rejse ene måned komme ene
måned gå Vi voldte forår olie gush ydre ham. Også jinns arbejdede ham hans Lord's
forlade Nogen en af dem disregarded vore befalinger vi subjected ham severe
gengældelse.
[34:13] De stille ham noget han ville - niche statuer dyb puljer tunge madlavning pots O
familie David arbejder (retmæssighed) udfolde Deres påskønnelse. Kun et få af Min
servants er taknemlige.
[34:14] Hvornår udnævne tid hans død kom de ikke havde clue at han omkom. Ikke ene
af dyrene forsøge ædt hans stab han faldt derned gjorde jinns indså at han var afdødte! De
dermed indså som de virkelig kendte uset de stoppe arbejdende så hårde idet snart idet
han omkom!
[34:15] Sheba's homeland bruge være vidunder to haver på retten forlade Æder Deres
Lord's forråd er taknemlige af Ham - Gode land tilgi Lord
[34:16] De dreje følgelig vi hældte dem katastrofale oversvømme vi substituted deres to
haver into to haver onde smage frugt tornede planter knappe høst!
[34:17] Vi dermed requited dem deres vantro. Vi ikke requite kun tvivlerne?
[34:18] Vi placerede dem samfundene som vi velsignede øvrige oaser vi secured
journey dem Færdes therein dage nætter komplette security!
[34:19] De (drejede unappreciative udfordre Vore Lord vi ikke omsorg Du forøger
afstanden vore journeys nogen stationer De dermed wronged deres egen sjæle. Følgelig
vi stillede dem historie scattered dem into små samfund landet. Den forsyne lektioner de
er steadfast taknemlige.
[34:20] Satan grundlagde dem readily opfyldende hans forventninger! De fulgte ham et
få troende.
[34:21] Han aldrig havde nogen magt dem. Vi dermed skelner de tro ind Herefter fra de
er tvivlsomme omkring det. Deres Lord er fulde kontrol al ting.
[34:22] Sie Implore idolerne du sætte GUD! De ikke possess enlige atom himlene
jorden. De ikke possess kompagniskab therein nor gøre Han permit dem være Hans
medhjælpere!
[34:23] Intercession Ham være ind forfængelig det sammentræffe med Hans ville.
Hvornår deres forstande sluttelig settled derned de spørger Hvad gjorde Deres Lord sir de
sie sandheden. Han er mest Højeste mest Great
[34:24] Sie Som forsyne for jer himlene jorden? Sie GUD Enten vi I guided gå langt
astray!
[34:25] sie I er ansvarlige i vore forbrydelser nor er vi ansvarlige i hvad du gør.
[34:26] Sie Vore Lord samles os al sammen indenfor Ham derefter Han bedømme os
equitably! Han er Dommeren Alvidende
[34:27] Sie Udfolde mig idolerne du sætte idet partner Ham! ikke Sie Han er ene
GUDEN Almægtig Klogest!
[34:28] Vi sender jer O Rashad) al folkene bærer gode nyhed også idet warner mest folk
ikke kende!
[34:29] De udfordrer Hvornår den løfte komme vedtage du er sandfærdige?
[34:30] Sie Du haver specifikke tid specifikke dag du ikke forsinke ene time nor
fremstød!
[34:31] De disbelieve sir Vi ikke tro ind den Quran nor hidtige scriptures. du kun
envision de overtrædere hvornår de står deres Lord De argumentere ene another tilbage
og væk. followers fortælle deres ledere Dersom ikke var jer vi være troende.
[34:32] Lederne sie til de ville fulgte dem vi de en Er bortledte jer vejledningen det kom
jer? Ing; det er jer var wicked.
[34:33] followers sie til deres ledere var jer schemed nat dag derefter befalede os være
unappreciative af GUD sætte idoler rang Ham. De rides samvittighedsnag hvornår de ser
gengældelsen vi placere sjækler necks af de disbelieved De rigtigt ikke requited hvad de
gjorde?
[34:34] Enhver tid vi sendte warner samfund lederne den samfund sagde Vi forkaster
meddelelsen du sendes med!
[34:35] De også sagde Vi er mægtigere mere penge børn vi ikke straffes!
[34:36] Sie Min Lord er Ene kontrollere al forråd Han bevilger forråd whomever Han
viljer mindske dem mest folk ikke kende!
[34:37] Ikke er Deres penge Deres børn bringer jer closer til os. Kun de tro lede
righteous liv modta belønningen deres arbejder multiplicerede forgreningsrør! Ind
boligen Paradis de gøre det leve ind perfekte fred!
[34:38] Angående de gennemført udfordrer vore åbenbaringer de abide gengældelse.
[34:39] Sie Min Lord er En kontrollerer al forråd; Han forøger forrådene whomever Han
udvælger Hans servants mindske dem! Noget du spend forårsagen Gud) Han belønne jer
det; Han er Tilfredsstillende Familieforsørgeren.
[34:40] Dagen hvornår Han indkaldelse dem al Han sie til englene de gøre det folk
tilbedelse I?
[34:41] De svare Du forherliges. Du er vore Lord Beherske ikke dem! Hellere de tilbad
jinns; fleste af dem var troende therein.
[34:42] Dag du ikke possess magt hjælpes harm ene another vi sie til overtræderne
Smag gengældelsen Helvedet du brugte benægte!
[34:43] Hvornår vore proofs recitere dem perfectly klar de sagde Den er blot mand vil
bortlede jer vejen Deres forældre tilbeder. De også sagde De fabricated løgne. De
disbelieved også sagde sandheden kom dem Den er tydeligvis trylleri
[34:44] Vi ikke gav dem nogen øvrige bøger studere nor gjorde vi sende til dem I
another warner!
[34:45] De indenfor dem disbelieved jævne skønt de ikke så one-tenth (miraklet) vi
giver den generation hvornår de disbelieved Min bude hvordan severe var Min
gengældelse!
[34:46] Sie jeg spørger jer gøre ene ting Helliger GUD ind par idet individer derefter
reflektere! Deres kammerat (Rashad) ikke er crazy Han er manifest warner jer netop
indenfor tilkomsten forfærdelige gengældelse.
[34:47] sie jeg ikke spørge jer nogen lønning; du keep det. Min lønning kommer kun fra
GUD. Han bevidner al ting.
[34:48] Sie Min Lord volder sandheden prevail Han er Knower al hemmeligheder.
[34:49] Sie sandheden kommer; mens falsehood kunne heller initiate noget nor gentage
det!
[34:50] Sie Dersom jeg går astray jeg går astray min egen shortcomings! Og dersom jeg
guided det er min Lord's inspiration. Han er Hearer Nær.
[34:51] Du kun se dem hvornår great terror strejke dem; de ikke flygte derefter de være
skiftes væk forcibly!
[34:52] De derefter sie Vi omgående tro ind det det være fjerneste too sene!
[34:53] De forkaster det ind den forbi; de beslutter hellere uphold conjecture og
guesswork!
[34:54] Følgelig de berøvedes af alt de længtes i. Den er samme skæbnen deres
modstykker hidtige generationerne. De harbored too mer tvivl.
.
35- Initiator (Faater)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[35:1] Ros er GUD Initiator af himlene jorden appointer englene være bude vinger - To
tre fire (vinger). Han forøger anlæggelsen idet Han viljer. GUD ER Omnipotent
[35:2] Hvornår GUD brusebad folkene med barmhjertighed, ing fremtvinge stoppe det.
Og dersom Han tilbageholder det nej fremtvinge foruden Han sende det! Han er
Almægtige Klogest.
[35:3] O folk mindes gud velsignelser jer. Er der nogen skaber GUD forsyne for jer
himlen jorden? Xxxx ikke er øvrige gud Ham. Hvordan du afvige?
[35:4] De disbelieve jer bude I disbelieved GUD ER IND KONTROLLERE AF al
TING!
[35:5] O folk gud løfte er sandheden; derfor ikke distraheres den lowly liv! Ikke
bortledes GUD mere illusioner.
[35:6] Djævelen er Deres fjende så behandler ham fjende. Han kun inviterer hans gilder
er dwellers Helvede!
[35:7] De disbelieve incurred severe gengældelse de tro lede righteous liv trænger
tilgivelse great recompense
[35:8] Notere en onde arbejdet prydes hans øjne indtil han tro det er righteous! GUD
DERMED SENDER astray whoever VILJER GÅ astray) HAN guides whoever VILJER
guided Derfor ikke grieve dem. GUD ER fully aware af ALT DE GØRE.
[35:9] GUD ER EN SENDER SPOLE stir sky DEREFTER VI DRIVER DEM barren
land, GENOPLIVE such LANDE EFTER DE VAR AFDØDTE! Dermed er
opstandelsen.
[35:10] Nogen søge værdighed kende den til GUD belongs al værdighed! Til Ham
bestige gode gloserne Han exalts righteous arbejderne! Angående de scheme onde
arbejder de incur severe gengældelse; scheming af such folk destineres mislykkes!
[35:11] GUD OPRETTEDE JER STØV DEREFTER tiny NEDGANG DEREFTER
HAN VOLDER DU REPRODUCERE DERES ÆGTEFÆLLER. Ing kvindelig bliver
gravide nor give fødsel Hans viden! Ingen overlever længe liv ingen liv snappes kortest
ind overensstemmelse med pre-existing rekord! Den er lette i GUD.
[35:12] To havene ikke er samme; en er friske dejlige stund øvrig er saltholdige
udrikkelige. Fra hvert af dem du æder øm kød ekstraherer jewelry slide! Du ser skibene
sejle gennem dem søgende Hans forråd at du være taknemlige!
[35:13] Han merges natten dagen merges dagen natten. Han forpligter solen månen løbe
i forudbestemte periode af tid! Such er GUD Deres Lord Ham belongs al kingship! nogen
idoler du sætte Ham ikke possess sæd skal.
[35:14] Du benævne på dem de ikke høre jer. Jævne dersom de hører jer de ikke svare
jer. Dagen Opstandelse de disown jer. Ingen meddele jer ligesom mest Cognizant
[35:15] O folk I er en behøver GUDEN mens GUD er ind nej behøve nogen mest
Praiseworthy
[35:16] Han viljer Han afskaffe du substitute nye anlæggelse.
[35:17] Den ikke er too vanskelige i GUD.
[35:18] Ing sjæl bære synderne another sjæl. Sjæl ladet synder implores another føde
rolle dens load ing øvrige sjæl bære nogen rolle af det jævn de berettedes. Eneste folk
heed Deres varsler er de ærbødighed deres Lord sågar hvornår alene ind deres privatliv
observe Kontakten Bønner (Salat)! Whoever purifies hans sjæl gør så hans egen gods!
Til GUD er endelige destiny.
[35:19] Blinde seer ikke være equal
[35:20] Nor er mørket lyset.
[35:21] Nor er køligheden af shade varmen solen.
[35:22] Nor er leve afdødte; GUDEN volde whomever Han viljer høre! Du ikke stille
hearers de gravene.
[35:23] Du er nej mer end warner.
[35:24] Vi sender jer sandheden bærer gode nyhed også ligesom warner. Enhvere
samfund modta warner.
[35:25] Dersom de disbelieve jer de indenfor dem også disbelieved Deres bude gik dem
klar proofs Salmerne oplysende scriptures.
[35:26] Derefter jeg straffede de disbelieved hvordan forfærdelige var Min gengældelse!
[35:27] Du ikke indser GUD sender derned himlen vande whereby vi producerer gøre
frugter af adskillige farver? Jævne bjergene haver forskellige farver; højdepunkterne er
hvide røde visse øvrig farve. Ravnene er sort
[35:28] Også folkene dyrene livestock kommer adskillige farver. Den er folkene jo
ærbødighed GUD er de er kyndige. GUD ER ALMÆGTIGE Tilgi
[35:29] Sikkert de reciterer bogen GUD observe Kontakten Bønner (Salat) vore forråd
dem de spend - secretly publicly - Engageres investering aldrig taber!
[35:30] Han recompense dem storsindet multiplicere Hans velsignelser dem! Han Tilgir
Taknemlig
[35:31] hvad vi afslørede jer ind den scripture er sandheden consummating al hidtige
scriptures! GUD ER fully Cognizant AF HANS servants Seer.
[35:32] Vi vedtog scripture generation generation, vi tillod whomever vi udvalgte vore
servants modta det! Derefter visse af dem wronged deres sjæle others upheld det kun
rolle tid mens others var ivrige arbejde retmæssighed ind overensstemmelse med gud
ville den er greatest triumfen!
[35:33] De indgå haverne Eden de prydes armbånd af guld perler deres
klædningsstykker det stille silke
[35:34] De sie Prise GUD i flyttende al vore bekymringer! Vore Lord Tilgir Taknemlig
[35:35] Han tilstår os boligen evige fryd Hans grace Aldrig gøre vi kedes her aldrig gøre
vi trættes!
[35:36] Angående de disbelieve de incurred ilden Helvede hvor de aldrig
færdigbehandles død nor er gengældelsen nogensinde commuted dem. Vi dermed requite
de unappreciative.
[35:37] De skrige therein Vore Lord du enes os ydre af her vi arbejde retmæssighed
arbejderne vi brugte gøre vi ikke gav jer life-long chance continuous påmindelser de
tager heed Du ikke modtog warner? Derfor smager (konsekvenserne). Overtræderne have
ingen hjælpes dem.
[35:38] GUD ER Knower FREMTIDEN AF HIMLENE JORDEN. Han er Knower al
inderste tanker.
[35:39] Han er En stille jer inheritors jorden. Derefter whoever udvælger disbelieve gør
så hans egen detriment. Vantroen tvivlerne kun augments deres Lord's abhorrence dem.
Vantroen tvivlerne styrt dem dyb skade
[35:40] Sie Overveje idolerne I sætte GUD; udfolde mig hvad på jord de have oprette.
de ejer nogen kompagniskab himlene? Vi givet dem bog have hvori xxxx er nej tvivl?
Indeed hvad overtræderne lover ene another er nej mer end illusion.
[35:41] GUD ER EN HOLDER HIMLENE JORDEN lest DE vanish. Dersom nogen
eller er holde dem de ville fleste certainly vanish! Han er Clement Tilgi
[35:42] De sværgede GUD solemnly warner gik dem de være godt guided end vise
congregation! Omgående som warner gjorde kommer dem den kun plunged dem dyb
modvilje.
[35:43] De resorted arrogance jord onde scheming onde schemes kun modild på de
scheme dem. De derefter forvente noget skæbnen af de hvem gjorde samme tingene ind
den forbi? Du grundlægge gud system er aldrig foranderlige; jer grundlægge gud system
er immutable.
[35:44] De ikke strejfer jorden notere konsekvenserne de preceded dem? De var jævne
stærkere end de. Intet skjules GUD himlene nor jord. Han er Alvidende Omnipotent
[35:45] Dersom GUD straffede folkene deres synder Han ikke forlade enlige væs jord.
Han respit dem i forudbestemte interim! Tidligere deres interim opfyldes derefter GUD er
Seer Hans servants.
.
36- Y S. (Ya Synder)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[36:1] Y S. (Yaa Set)!
[36:2] Quran som være fuld af visdom!
[36:3] Fleste assuredly I (Rashad) er ene af budene.
[36:4] På lige sti.
[36:5] Den åbenbaring er fra Almægtige Barmhjertigest.
[36:6] Til advare folk forældre aldrig advaredes derfor de er unaware!
[36:7] Det forudbestemmes som fleste af dem ikke tror.
[36:8] Vi placerer deres necks sjækler oppe deres hager. Følgelig de bliver låse deres
vantro!
[36:9] Vi placerer barriere dem barriere bagefter dem dermed vi slør dem; de ikke se.
[36:10] Er samme jer advare dem ikke de ikke tro
[36:11] Du heeded kun de uphold den meddelelse ærbødighed mest Gracious! - Jævne
hvornår alene deres privatliv. Give dem gode nyhed tilgivelse gavmilde recompense
[36:12] Vi certainly genoplive afdødte vi registrerer alt de gør ind den liv også ligesom
konsekvenserne den fortsætte deres død! Alt vi tæller dybe rekord.
[36:13] Cite i dem eksemplet af folk samfund som modtage budene.
[36:14] Hvornår vi sende til dem to (bude) de disbelieved dem. Vi derefter understøttede
dem tredje. De sagde Vi er (Gud) bude jer.
[36:15] De sagde Du være nej mer end menneskelig beings os. Mest Gracious ikke
sendte noget. Du er løgnere.
[36:16] De sagde Vore Lord kender vi være sende til jer.
[36:17] Vore eneste mission er afsie meddelelsen.
[36:18] De sagde Vi overvejer jer onde omens Du afstår vi sikkert sten du hjemsøger I
smertelige gengældelse.
[36:19] De sagde Deres omen afhænge Deres besvarelse omgående som du påmindes.
Indeed du transgressing folk.
[36:20] Mand kom øvrige slutningen city talemåde O min folk følger budene.
[36:21] Følge de ikke spørger jer i nogen lønning og guided
[36:22] Hvorfor jeg ikke tilbeder En initiated mig burde til Ham er Deres ultimate
tilbagekomst?
[36:23] Jeg sætte Ham guder? Mest Gracious willed nogen harm mig deres intercession
ikke hjælpes mig ene bed nor dåse de redder mig.
[36:24] Derefter jeg være totalt astray.
[36:25] Jeg haver tro ind Deres Lord behager lytte til mig!
[36:26] (Hos den tid af hans død) han fortaltes Indgå Paradis. Han sagde Ohio Jeg ønske
min folk kendte!
[36:27] Den min Lord tilgir mig stille mig ærværdige.
[36:28] Vi ikke sendte derned hans folk ham soldater himlen; vi ikke sendte dem
derned.
[36:29] al tog var ene slag hvorpå de stilled
[36:30] Hvordan sorry er folkene tilstand! Enhver tid bud gik dem de altid ridiculed
ham.
[36:31] De ikke så hvordan mer generationer vi annihilated indenfor dem hvordan de
aldrig returnerer dem?
[36:32] Enhvere en af dem summoned indenfor os.
[36:33] Ene tegn dem er afdødte landet vi genopliver det producerer fra det korn deres
mad.
[36:34] Vi vokser det haver dato håndflader drue vi volder springe gush ydre therein!
[36:35] Den er forsyne dem frugter lade dem fabrikere deres egen rækker whatever de
behøver! De være thankful?
[36:36] Glory er Ene som oprettede al art af planterne jorden også idet sig øvrige
anlæggelser som de gør ikke jævn kender!
[36:37] Another tegn dem er natten vi flytter dagslyset therefrom hvorpå de er ind
mørke.
[36:38] Solen sætter specifikke lokalitet konstruktionen Almægtige Alvidende.
[36:39] Månen vi formgav forekommer stages det bliver gamle bue skede.
[36:40] Solen er aldrig fangst oppe med månen! - Natten dagen aldrig afviger - hvert af
dem flyde dens egne omløbsbane!
[36:41] Another tegn dem er at vi bære deres forfædre ladte arken.
[36:42] Derefter vi oprettede samme dem ride ind!
[36:43] Vi willed vi drukne dem deres skrige ikke høres nor could de frelses.
[36:44] Hellere vi brusebad dem med barmhjertighed, lade dem nyde i awhile!
[36:45] men hvornår de fortælles Lærer Deres fortiden arbejde retmæssighed Deres
fremtidige som du attain barmhjertighed!
[36:46] Nej substans hvad art af proof gives dem deres Lord de gennemført disregard
det.
[36:47] Hvornår de fortælles Giver gud forråd jer de disbelieve sie til de tror vi give de
GUD fodre dersom Han så willed? Du er virkelig fjerneste astray.
[36:48] De også udfordrer Hvornår den løfte komme vedtage du er sandfærdige?
[36:49] Al de ser være ene slag overvælder dem mens de dispute
[36:50] De ikke jævn have tid stille vilje nor vilje de er able til tilbagekomst deres folk!
[36:51] Hornet pustes hvorpå de stige fra graven går deres Lord
[36:52] De sie Ve til os. Hvem resurrected os vore død? Den er hvad mest Gracious
lover. Budene var omgående
[36:53] al tage er ene slag hvorpå de summoned indenfor os!
[36:54] Den dag ing sjæl wronged ind den lille Du betalt netop whatever du gjorde.
[36:55] dwellers Paradis være at dag happily fortravlet
[36:56] De abide deres ægtefæller smukke shade nydende komfortable furnishings!
[36:57] De have frugter therein; de have noget de ønsker.
[36:58] Hilser fred fra Barmhjertigest Lord
[36:59] Angående jer O skyldige en du være sætte aside
[36:60] gøre jeg ikke covenant I O Børn Adam som du ikke tilbede djævelen? Den han
er Deres ardent fjende?
[36:61] Og som du tilbede Mig alene? Den er rigtig stien.
[36:62] Han vildleder mængder af jer. Du ikke possess nogen opfatning?
[36:63] Den er Helvedet lovedes jer.
[36:64] Today du forbrænde det konsekvens Deres vantro.
[36:65] Dag vi forsegle deres gabe; deres hænder føder føde bevidner alt de gjorde.
[36:66] Vi ville vi slør deres øjne følgelig hvornår de søger stien de ikke se.
[36:67] Vi ville vi fryse dem ind sted; derfor de kunne heller flytte fremme, nor gå
[36:68] Whomever vi permit leve for et længes tid, vi revert ham til svaghed! De ikke
forstår?
[36:69] hvad vi underviste ham (budet) ikke var poesi nor være han (digter)! Den er
formidable proof dybe Quran.
[36:70] Til prædike til de er alive expose tvivlerne!
[36:71] De ikke set vi have oprettede dem vort egen rækker livestock de ejer?
[36:72] Og vi subdued dem dem; visse de rider visse de æder.
[36:73] De afleder andet gavn fra dem også idet drinks! De ikke være taknemlige?
[36:74] De sætte GUD øvrige guder måske de være af hjælp dem!
[36:75] På den contrary de ikke hjælpes dem; de slutning betjenende dem hellige
soldater.
[36:76] Derfor ikke bedrøves deres utterances! Vi er fully aware af alt de gemme alt de
erklærer.
[36:77] menneskelig være ikke ser vi gøre oprettede ham fra tiny nedgang derefter han
sving into ardent fjende?
[36:78] Han raises spørgsmål os - Mens glemme hans indledende anlæggelse - Hvem
resurrect bones efter de rådne?
[36:79] Sie En initiated dem ind den først sted resurrect dem! Han er fully aware af
enhvere anlæggelse.
[36:80] Han er En opretter jer grønnes træ brændsel der du forbrænder i lyse!
[36:81] Ikke er En oprettede himlene jorden able til genskabe de samme? Ja indeed; Han
er Skaberen Alvidende
[36:82] Al Han gøre bære nogen befaling er sie til Er det være!
[36:83] Derfor glory er Ene ind hvis hånd er suveræniteten al ting Ham I returneres!
.
37- Arrangers (Al-Saffat)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[37:1] arrangers kolonner.
[37:2] blamers af de til blamed
[37:3] reciters meddelelserne.
[37:4] Deres gud er kun ene.
[37:5] Lord af himlene jorden alt dem Lord af østerne.
[37:6] Vi pryder lavtliggende himlen prydende planetter!
[37:7] Vi bevogtede det enhvere onde djævel.
[37:8] De ikke spionere Højeste Samfundet; de får bombarded enhvere side!
[37:9] De fordømmes; de incurred evige gengældelse.
[37:10] nogen af dem ventures udnævner ydre grænserne han struck skrappe projektil.
[37:11] Spørge dem Være de vanskeligere oprette øvrige anlæggelserne? Vi oprettede
dem våde mudder!
[37:12] Mens du awed de mock
[37:13] Hvornår påmindede de ikke tager heed
[37:14] Hvornår de ser proof de latterliggørelse det.
[37:15] De sir Den er tydeligvis trylleri
[37:16] Efter vi omkommer blive støve bones vi resurrected
[37:17] Sågar vore ancient forfædre?
[37:18] Sie Ja du forcibly summoned
[37:19] al tage er ene nudge hvorpå de stå kiggende!
[37:20] De sie Ve os; den er Dagen Bedømmelse.
[37:21] Den er dagen bestemmelse jer brugte disbelieve ind!
[37:22] Indkaldelse overtræderne deres ægtefæller idolerne de tilbad
[37:23] beside GUD guide dem til stien Helvede.
[37:24] Stoppe dem spørge dem!
[37:25] Hvorfor du ikke hjælpes en another
[37:26] De være at dag totalt forelæggende!
[37:27] De komme hvert øvrig questioning blaming ene another
[37:28] De sie (til deres ledere) Du brugte komme os rigtig siden.
[37:29] De svare er jer ikke var troende.
[37:30] Vi aldrig havde nogen magt I; er jer var wicked.
[37:31] Vi rigtigt incurred vore Lord's bedømmelse; omgående vi lider.
[37:32] Vi vildledte jer kun vi var astray.
[37:33] Dermed sammen de ville al partake gengældelsen den dag.
[37:34] Den er hvordan vi requite skyldige.
[37:35] Hvornår de fortaltes Laa Elaaha Ella Allah [Xxxx ikke er øvrige gud GUD] de
drejede arrogante.
[37:36] De sagde vi forlade vore guder crazy digter?
[37:37] Virkelig han bringer sandheden bekræfter budene.
[37:38] Fleste assuredly du smage mest smertelige gengældelse.
[37:39] Du requited kun hvad du gør.
[37:40] Kun gud servants er absolut hellige til Ham alene frelses)!
[37:41] De trænger forråd reserveres især dem.
[37:42] Al art af frugter. De hædres.
[37:43] Ind haverne fryd.
[37:44] På furnishings ene another
[37:45] Kopper pure drikke bydes dem!
[37:46] Klare dejlige i svirebrødrene.
[37:47] Aldrig forurenet aldrig opbrugt!
[37:48] Med dem være vidunderlige ledsagere.
[37:49] beskytte ligesom skrøbelige åg.
[37:50] De komme hvert øvrig konferere ene another
[37:51] Ene af dem sie jeg brugte have kammerat!
[37:52] Han brugte mock Gøre du tror al den?
[37:53] ‘Efter vi omkommer sving into støve bones gøre vi benævne til konto '!
[37:54] Han sie Netop skiftes kigge
[37:55] Hvornår han kigger han se hans kammerat hjertet Helvede.
[37:56] Han gå ham sie GUD I næsten ruinerede mig!
[37:57] Dersom ikke var min Lord's velsignelse jeg være I omgående
[37:58] (Gøre jer fremdeles tror) vi omkomme!
[37:59] Kun først død vi aldrig modta nogen requital?
[37:60] Such er greatest triumfen.
[37:61] Den er hvad enhvere arbejder arbejde i!
[37:62] Er den godt destiny træet bitterhed?
[37:63] Vi rendered det afstraffelserne overtræderne.
[37:64] Er træ vokser hjertet Helvede.
[37:65] Dens blomster kigge djævlene hovederne.
[37:66] De ædt fra det deres bellies fyldt
[37:67] Derefter de top det hellish drink.
[37:68] Derefter de returnere til Helvede.
[37:69] De grundlagde deres forældre astray.
[37:70] De blindly følge ind deres footsteps.
[37:71] Fleste af hidtige generationerne haver strayed samme måden.
[37:72] Vi haver sende til dem warners!
[37:73] Notere konsekvenserne i de advares!
[37:74] Kun gud servants er absolut hellige til Ham alene frelses).
[37:75] Dermed Noah benævne os vi var tilfredsstillende responders.
[37:76] Vi frelste ham hans familie fra great katastrofen.
[37:77] Vi stillede hans ledsagere survivors.
[37:78] Vi bevarede hans historie efterfølgende generationer.
[37:79] Fred er Noah hos de peoples
[37:80] Vi dermed belønner de righteous.
[37:81] Han er ene af vore tro servants.
[37:82] Vi druknede al others.
[37:83] Hos hans followers var Abraham.
[37:84] Han kom hans Lord wholeheartedly.
[37:85] Han sie til hans far hans folk Hvad være I tilbedende?
[37:86] Det de fabricated guder GUD du vil?
[37:87] Hvad gøre du tro af Lord universet?
[37:88] Han kiggede grundigt stjernerne.
[37:89] Derefter han give oppe sagde jeg trættes af den!
[37:90] De dreje ham.
[37:91] Han derefter dreje deres idoler sigende du ligesom ædt?
[37:92] Hvorfor du ikke taler?
[37:93] Han derefter tilintetgjorde dem.
[37:94] De gik ham great raseri.
[37:95] Han sagde Hvordan du tilbeder hvad du udskære?
[37:96] Hvornår GUD opretter dig alt du stiller!
[37:97] De sagde bygge great ild kast ham into det!
[37:98] De schemed ham vi stillede dem taberne!
[37:99] Han sagde jeg går min Lord Han guide mig.
[37:100] Min Lord bevilge mig righteous børn!
[37:101] Vi gav ham gode nyhed gode barn.
[37:102] Hvornår han voksede nok arbejde ham han sagde Min søn jeg ser drøm jeg
sacrificing jer. Hvad gøre du tro Han sagde O min far gøre hvad du befales gøre! Du
grundlægge mig GUD villige patient.
[37:103] De begge forelagde han lægger hans pande derned sacrifice ham)!
[37:104] Vi benævnede ham O Abraham.
[37:105] Du tror drømmen. Vi dermed belønner de righteous.
[37:106] Den exacting prøve indeed.
[37:107] Vi ransomed (Ismail) substituting dyr sacrifice
[37:108] Vi bevarede hans historie efterfølgende generationer.
[37:109] Fred er Abraham.
[37:110] Vi dermed belønner de righteous.
[37:111] Han er ene af vore tro servants.
[37:112] Derefter vi gav ham gode nyheden fødslen Isaac være ene af righteous
profeterne.
[37:113] Vi velsignede ham Isaac. Hos deres efterkommere visse er righteous visse er
wicked overtrædere.
[37:114] Vi også velsigne Moses Aaron.
[37:115] Vi afsagde dem deres folk fra great katastrofen.
[37:116] Vi understøttede dem de blev vinderne.
[37:117] Vi gav begge af dem dybe scripture.
[37:118] Vi guided dem rigtig stien.
[37:119] Vi bevarede deres historie efterfølgende generationer.
[37:120] Fred er upon Moses Aaron.
[37:121] Vi dermed belønner de righteous.
[37:122] Begge af dem var vore righteous servants!
[37:123] Elias var ene af budene.
[37:124] Han sie til hans folk du ikke arbejde retmæssighed?
[37:125] Du tilbeder statue Supreme Skaberen?
[37:126] GUD; DERES Lord Lord DERES FORFÆDRE!
[37:127] De disbelieved ham. Følgelig de hed konto
[37:128] Kun gud servants er absolut hellige til Ham alene frelses).
[37:129] Vi bevarede hans historie efterfølgende generationer.
[37:130] Fred er Elias al de ligesom Elias
[37:131] Vi dermed belønner de righteous.
[37:132] Han var ene af vore tro servants.
[37:133] Lot var ene af budene.
[37:134] Vi frelste ham al hans familie.
[37:135] Kun gamle kvinden doomed
[37:136] Vi annihilated al others.
[37:137] Du destillationsapparat passerseddel deres ruiner dag.
[37:138] Og ved nat. Du forstå?
[37:139] Jonah var ene af budene.
[37:140] Han flygtede ladte skibet.
[37:141] Han rebelled dermed han sammenvoksede taberne.
[37:142] Følgelig fisken slugte ham han var ene blame
[37:143] Dersom ikke var han resorted meditation Gud)
[37:144] Han blive dens belly Dagen Opstandelse.
[37:145] Vi havde ham kastet oppe into ørken udmattede!
[37:146] Vi havde træ spiselige frugt vokse i ham.
[37:147] Derefter vi sendte ham 100000 flere.
[37:148] De gjorde tro vi lader dem nyde den liv!
[37:149] Spørge dem dersom Deres Lord haver døtre mens de haver sønner!
[37:150] Vi opretter englene gøre være females? De bevidnede den?
[37:151] Indeed de grossly blaspheme hvornår de sir -
[37:152] GUD begotten SØN. Indeed DE ER LØGNERE.
[37:153] Han udvalgte pigerne drengene?
[37:154] Hvad være forkert med Deres logik?
[37:155] Hvorfor du ikke tager heed
[37:156] Du haver nogen proof
[37:157] Udfolde os Deres bog dersom du er sandfærdige!
[37:158] De jævner opfinde specielle slægtsskab mellem Ham jinns. jinns kender at de
er underdanige.
[37:159] GUD FORHERLIGES; LANGT DERES claims
[37:160] Kun gud servants er hellige til Ham alene frelses).
[37:161] Indeed I hvad du tilbeder.
[37:162] Ikke impose noget Ham.
[37:163] Kun du forbrænde Helvede.
[37:164] Hvert en af os haver specifikke arbejde.
[37:165] Vi er arrangers.
[37:166] Vi duly forherliger (vore Lord
[37:167] De brugte sie!
[37:168] Havde vi modtog korrekte instruktionerne fra vore forældre!
[37:169] Vi være tilbedere; hellige til GUD alene!
[37:170] De disbelieved de ville sikkert grundlægge ydre!
[37:171] Vore bestemmelse allerede forordnes i vore servants budene.
[37:172] De er sikkert sejrherrerne.
[37:173] Vore soldater er vinderne.
[37:174] Så disregard dem i awhile!
[37:175] Vagt dem; de too iagttage.
[37:176] De udfordrer vore gengældelse?
[37:177] Hvornår det rammer dem ene dag være usle dag; de tilstrækkeligt advares.
[37:178] Disregard dem i awhile.
[37:179] Vagt dem; de too iagttage.
[37:180] Glory er Deres Lord great Lord langt deres claims
[37:181] Fred er budene.
[37:182] Ros er GUD Lord universet.
.
38- S. (Saad)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[38:1] S. (Saad) Quran indeholder proof
[38:2] De disbelieve plunged into arrogance trods.
[38:3] Mange generation dem vi annihilated De benævne for hjælp ind forfængelig
[38:4] De undrede at warner komme dem dem. Tvivlerne sagde tryllekunstner løgner.
[38:5] Han stillede guderne into ene gud? Den er virkelig fremmede.
[38:6] Lederne kungøre Gå bestemt persevere tilbede Deres guder! Den er hvad
begæres!
[38:7] Vi aldrig høre den religionen vore fædre. Den er løgn.
[38:8] Gjorde proof komme ham os? Indeed de er tvivlsomme af Min proof Indeed de
ikke men smager Min gengældelse.
[38:9] gøre de ejer skatterne barmhjertighed Deres Lord Almægtig Grantor.
[38:10] De possess suveræniteten af himlene jorden alt dem? Lade dem hjælp!
[38:11] Hellere whatever fremtvinge de opbyde - Jævne dersom al deres gilder banded
sammen - Besejres!
[38:12] Disbelieving dem var folkene Noah ‘Aad mægtige Pharaoh!
[38:13] Også Thamoud folkene Lot dwellers Træerne Midyan;) de var modstanderne.
[38:14] Hvert af dem disbelieved budene dermed Min gengældelse var uundgåelige!
[38:15] De folk forvente enlige slag fra der de aldrig genvinder.
[38:16] De udfordrede Vore Lord gør jer ikke rush gengældelsen os Dagen Reckoning
[38:17] Er tålmodige ind den ansigt af deres utterances mindes vore servant David
rådsnare; han var lydige.
[38:18] Vi forpligtede bjergene hans tjeneste forherligende ham nat dag.
[38:19] Også fuglene forpligtedes betjene ham; al var lydige til ham!
[38:20] Vi styrkede hans kingship forlenede ham klogt gode logik.
[38:21] Du modtog nyhed feuding mændene have sneg hans tilflugtsted?
[38:22] Hvornår de indgik hans rum han startled De sagde ikke Have frygte! Vi feuding
ene another vi søger Deres fagre bedømmelse. Ikke forkert os guide os rigtig stien!
[38:23] Den boder af mit ejer halvfems ni får mens jeg ejer en får. Han vil blande min
får hans fortsætte tryk mig!
[38:24] Han sagde Han er uretfærdige til jer ved spørgende hægte Deres får hans! Mest
folk hægter deres egendomme behandler hvert øvrig unfairly de tro arbejde retmæssighed
de er få. Siden David undre dersom han stillede rigtig bedømmelsen! Han tanke vi
testing ham. Han derefter implored hans Lord tilgivelse bowed derned fortrød!
[38:25] Vi tilgav ham ind den substans Vi bevilger ham stilling ære os smukke bolig.
[38:26] O David vi stiller jer hersker jord. Derfor du bedømme hos den folk equitably
ikke følge Deres personlige opinion lest det bortleder jer vejen GUD! Sikkert de forvilder
vejen GUD incur severe gengældelse glemmende Dagen Reckoning
[38:27] Vi ikke oprettede himlen jorden alt dem ind forfængelig Such være de tænkning
af de disbelieve! Derfor ve til de disbelieve; de lide Helvede.
[38:28] Vi behandler de tro lede righteous liv ligesom vi behandler de forpligter onde
jord? Vi behandler righteous ligesom vi behandle de wicked?
[38:29] Den er scripture vi sendte derned jer er hellige - Måske de reflekterer dens vers.
De possess intelligens tage heed
[38:30] Til David vi bevilgede Solomon; gods lydige servant.
[38:31] Ene dag han blev preoccupied smukke heste natten falde
[38:32] Han derefter sagde jeg nød materielle tingene flere end jeg nød tilbedende min
Lord solen være gå
[38:33] Bringe dem tilbage. byde afskedstagning han gned deres ben necks
[38:34] Vi dermed lægger Solomon prøven; vi velsignede ham vast materielle rigdom
han bestemt forelagde!
[38:35] Han sagde Min Lord tilgi mig bevilge mig kingship aldrig attained ved nogen
eller Du er Grantor.
[38:36] Vi (svarede hans bøn forpligte vinden hans disposal hælde regn wherever han
ville.
[38:37] Djævlene bygning dykning.
[38:38] Others placeredes hans disposal.
[38:39] Den er vore forråd jer; jer give storsindet tilbageholde grænser!
[38:40] Han trænger ærværdige stilling os vidunderlige bolig.
[38:41] Mindes vore servant Arbejde han benævnede hans Lord djævelen hjemsøger
mig hardship smerte!
[38:42] Strejke slibe Deres fod! springe vilje giver jer lægende drink!
[38:43] Vi restituerede hans familie i ham; twice idet mange. Such er vore
barmhjertighed; påmindelse de possess intelligens.
[38:44] Omgående du færdes landet prædike meddelelsen fulfill Deres pledge Vi
grundlagde ham steadfast. hvad gode servant! Han var submitter.
[38:45] mindes også vore servants Abraham Isaac Jacob. De var rådsnare possessed
vision.
[38:46] Vi bestowed dem great velsigne awareness Herefter
[38:47] De udvalgtes de var hos mest righteous.
[38:48] Mindes Ismail Elisha Zal-Kifl; hos mest righteous!
[38:49] Den er påmindelse righteous trænge vidunderlige destiny!
[38:50] Haverne Eden vilje åben oppe deres låger dem.
[38:51] Slappende therein de gives mange arter af frugter drinks!
[38:52] De have vidunderlige ægtefæller.
[38:53] Den er hvad jer trænge Dagen Reckoning
[38:54] Vore forråd er uudtømmelige.
38:55] Angående overtræderne de incurred usle destiny.
[38:56] Helvede er hvor de forbrænder; hvad usle bolig!
[38:57] hvad de smager therein være hellish drinks bitter mad!
[38:58] mere flere af samme arten.
[38:59] Den er gruppe kastes Helvede I. De ikke velkommes residenterne Helvede). De
trænger forbrænde hellfire!
[38:60] Nyankomnene svare Nor du velkommes. Du er de en preceded os vildledte os!
Derfor lide den usle slutning!
[38:61] De også sie Vore Lord de er de en ledte os into den; dobbelte gengældelsen
hellfire dem.
[38:62] De sir hvorfor vi ikke se Helvede) folk vi gøre det brugte tælle hos de wicked?
[38:63] Vi brugte latterliggørelse dem; vi brugte sving vore øjne fra dem!
[38:64] Den forudbestemmes begribelighed folkene Helvede feud ene another
[38:65] sie jeg advare I; xxxx ikke er øvrige gud GUD Ene Supreme
[38:66] Lord af himlene jorden alt dem; Almægtige de Tilgi
[38:67] sie Her er awesome nyhed.
[38:68] Den du er totalt oblivious til.
[38:69] Jeg ikke havde viden previously feud Høje Samfundet.
[38:70] Jeg inspireres min eneste mission er afsie varslerne jer.
[38:71] Deres Lord sie til englene jeg opretter menneskelig være ler.
[38:72] Tidligere jeg formgiver ham puster ham fra Min ånd, du falde prostrate indenfor
ham!
[38:73] engel falde prostrate al af dem
[38:74] Satan; han vægrede var too arrogante unappreciative.
[38:75] Han sagde O Satan hvad forhindrede I fra prostrating indenfor hvad jeg
oprettede Min hænder? Er I too arrogante? Du rebelled
[38:76] Han sagde jeg er godt end han; Du oprettede mig fra ild oprettede ham fra ler!
[38:77] Han sagde Derfor du landsforvises du forvist
[38:78] Du incurred Min fordømmelse Dagen Bedømmelse.
[38:79] Han sagde Min Lord respit mig Dagen Opstandelse!
[38:80] Han sagde Du respited
[38:81] Indtil udnævne dagen.
[38:82] Han sagde jeg sværger Deres majestæt jeg sende dem al astray.
[38:83] Deres tilbedere som helliges absolut Jer alene.
[38:84] Han sagde Den er sandheden sandheden er al jeg utter
[38:85] Jeg fylde Helvede I al de følger jer.
[38:86] sie jeg ikke spørger jer nogen lønning jeg ikke er bedrager.
[38:87] Den er påmindelse verdenen.
[38:88] Du ville certainly grundlægge ydre ind awhile!
.
39- Trængslerne (Al-Zumar)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[39:1] Den er åbenbaring scripture GUD Almægtig, de Kloge.
[39:2] Vi sendte jer den scripture truthfully; du tilbede GUD helligende Deres religion
Ham alene!
[39:3] Absolut religionen være hellige til GUD alene! De sætte idoler Ham sie Vi
afguder dem kun bringe os closer GUD; de er godt stilling! GUD ville dommer dem
deres disputes GUD IKKE guide such LØGNERE TVIVLERE.
[39:4] Gud ville have søn Han udvælge whomever Han willed fra Hans anlæggelser.
Han forherliges; Han er GUD Ene Supreme
[39:5] Han oprettede himlene jorden truthfully. Han ruller natten dagen rulle dagen
natten. Han forpligtede solen månen hvert løbende i endelige periode. Absolut Han er
Almægtige de Tilgi
[39:6] Han oprettede jer ene person derefter oprettede ham hans mage. Han sendte jer
otte arter livestock. Han opretter jer Deres mødre bellies anlæggelse anlæggelse ind
trimesters mørke! Such er GUD Deres Lord Til Ham belongs al suverænitet! Xxxx ikke
er øvrige gud Ham. Hvordan du afvige?
[39:7] Du disbelieve GUD ikke behøver nogen. Han uvilje se Hans servants stille
forkerte bestemmelsen! Du beslutte være taknemlige Han behages jer. Ing sjæl føder
synderne nogen øvrige sjæl. Slutteligt til Deres Lord være Deres tilbagekomst derefter
Han meddele jer af alt du gjorde! Han er fully aware af inderste tankerne.
[39:8] Hvornår menneskelig være hjemsøges han implores hans Lord sincerely hellige
til Ham! idet snart idet Han velsigner ham han glemmer hans hidtige imploring sætte
idoler rang GUD bortleder others Hans sti! sie Nyder Deres vantro midlertidigt; du
incurred hellfire.
[39:9] Det er godt til ene af de mediterer natten prostrating blive aware af Herefter er
søge barmhjertigheden deres Lord Sie Er de kender equal til de ikke kender? Kun de
possess intelligens tage heed
[39:10] sie O Min servants troede du ærbødighed Deres Lord de arbejdede
retmæssighed ind den verden gode belønning. Gud jord er rummelige de bestemt
persevere modta deres recompense storsindet grænser!
[39:11] sie jeg befales tilbede GUD helligende religionen absolut Ham alene!
[39:12] Jeg befaledes være yderste submitter.
[39:13] sie jeg frygt dersom jeg disobeyed min Lord gengældelsen af great dag.
[39:14] Sie GUD er eneste En jeg tilbede helligende min religion absolut Ham alene!
[39:15] Derfor tilbede whatever du ønsker Ham. Sie egentlige taberne er de taber deres
sjæle deres familier Dagen Opstandelse. Fleste certainly den er egentlige skaden!
[39:16] De have hobe af fyrer dem dem. GUD DERMED ALARMERER HANS
servants O MIN servants DU ærbødighed MIG.
[39:17] Angående de kasserer tilbedelsen al idoler helliger totalt GUD alene de trænger
lykke. Give gode nyhed Min servants!
[39:18] De er en ransager al gloser derefter følge de tilfredsstillende! De er en GUDEN
guided de er en possess intelligensen.
[39:19] Med betragte til de trængt gengældelsen have du frelser de kunne være allerede
Helvede?
[39:20] Angående de ærbødighed deres Lord de have palæer palæer konstruere i dem
med strømme streams Den er gud love GUD aldrig brud Hans love!
[39:21] Du ikke ser GUD sender derned himlen vande derefter placere det into
underjordiske brønd derefter producere det planter gøre af adskillige farve derefter de
vokser indtil de drejer gule derefter Han drejer dem hø? Den være påmindelse de possess
intelligens.
[39:22] Dersom GUD renders ene hjerte indehold Underkastelse han følge lyse fra hans
Lord Derfor ve de hjerter hærdes gud meddelelse; de går langt astray.
[39:23] GUD AFSLØRER HER TILFREDSSTILLENDE Hadith; BOG ER
OVERENSSTEMMENDE punkt BEGGE VEJE HIMMEL HELVEDE)! Huderne af de
ærbødighed deres Lord cringe therefrom derefter deres huder deres hjerte blødgør oppe
gud meddelelse. Such er gud vejledning; Han bestows det upon whoever viljer guided
Angående de sendte astray GUD intet guide dem!
[39:24] Hvad godt end frelsende en er ansigt forfærdelige gengældelsen Dagen
Opstandelse? Overtræderne fortælles Smager konsekvenserne hvad du fortjente.
[39:25] Others dem disbelieved følgelig gengældelsen hjemsøge dem hvor de aldrig
forventede.
[39:26] GUD FORDØMMER DEM YDMYGELSE ind den LIV GENGÆLDELSEN
Herefter VÆRE FJERNESTE ond DE KUN KENDTE.
[39:27] Vi cited folkene enhvere art af eksempel ind den Quran som de tage heed
[39:28] Arabic Quran nogen tvetydighed de være righteous.
[39:29] GUD cites EKSEMPLET MAND deals med disputing PARTNERE (Hadith)
SAMMENLIGNEDE til et mand SOM deals med KUN EN OVERENSSTEMMENDE
KILDE (Quran)! Er de de samme? Ros er GUD; fleste af dem ikke kende!
[39:30] I (Muhammad) sikkert omkomme simpelthen ligesom de omkomme.
[39:31] Dagen Opstandelse indenfor Deres Lord du folk feud ene another
[39:32] Hvem ondere end en tillægger er løgne GUD mens disbelieving ind sandheden
kommer ham? Er Helvede ikke retfærdige requital tvivlerne?
[39:33] Angående de annoncerer sandheden tro therein de er de righteous!
[39:34] De få alt de ønsker deres Lord Such er belønningen i de righteous.
[39:35] GUD REMITTERER DERES SYNDIGE ARBEJDER BELØNNINGER DEM
STORSINDET I DERES GODE ARBEJDER.
[39:36] Er GUD ikke sufficient Hans servant? De frighten jer idolerne de sætte Ham.
Whomever GUD sender astray intet guide ham!
[39:37] whomever GUD guides intet sende ham astray! Er GUD ikke Almægtige
Hævner?
[39:38] Du spørger dem Som oprettede himlene jorden? de sir GUD. Sie derefter gøre
du sætter idoler GUD? Dersom GUD willed nogen modgang mig de afløse such
modgang? Og dersom Han willed velsignelse mig dåse de forhindrer such velsignelse?
Sir GUD er sufficient mig. Ham trusters tillid.
[39:39] sie O min folk gøre Deres tilfredsstillende jeg gøre min tilfredsstillende; du gøre
det sikkert grundlægge ydre!
[39:40] (Du gøre det grundlægge ydre) som incurred skamfulde afstraffelserne trænge
evige gengældelse!
[39:41] Vi afslører scripture I i folkene truthfully. Derefter whoever guided guided hans
egen gode whoever går astray går astray hans egen detriment! Du ikke er deres advocate
[39:42] GUD LÆGGER SJÆLENE DØD HVORNÅR SLUTNINGEN AF DERES
LIV komme OGSÅ hos den tid af SØVN. Dermed Han skiftes visse deres søvn mens
others tillade fortsætte leve slutningen af deres forudbestemte interim Den forsyne
lektioner folk som reflektere!
[39:43] De opfandt intercessors mægler dem GUD? Sie Hvad dersom de ikke possess
nogen magt nor opfatning?
[39:44] Sie Al intercession belongs til GUD. Ham belongs al suverænitet af himlene
jorden derefter til Ham du returneres!
[39:45] Hvornår GUD ALENE nævnes hjerterne af de ikke tro ind Herefter krybe
modvilje. Hvornår others nævnes Ham de bliver tilfredsstillede!
[39:46] Proklamere Vore gud Initiator af himlene jorden Knower af al hemmeligheder
erklæringer Jer er de eneste En bedømmer Deres servants deres disputes
[39:47] De transgressed ejede alt jord sågar twice idet adskilligt de readily give det
undlader forfærdelige gengældelsen Dagen Opstandelse. De udfoldes GUD hvad de
aldrig forventede.
[39:48] Syndige arbejderne de fortjente udfoldes dem meget tingene de brugte mock
vilje komme haunt dem!
[39:49] Dersom mennesket røres modgang han implores os idet snart idet vi bestow
velsignelse ham han sir jeg attained den min begavelse! Indeed den er kun prøve fleste af
dem ikke kende!
[39:50] De indenfor dem uttered samme tingen deres earnings ikke hjalpes dem ind den
lille
[39:51] De led konsekvenserne deres onde arbejder. Ligeledes overtræderne nuværende
generationen lide konsekvenserne deres onde arbejder; de ikke flygte.
[39:52] De ikke indser GUD er En gøre forøgelserne forrådet whomever Han udvælger
tilbageholde? De er lektioner folk tror.
[39:53] Proklamere O Min servants toppede grænserne aldrig fortvivler af gud
barmhjertighed! I GUD tilgi al synder! Han er Forgiver Barmhjertigest.
[39:54] Du adlyde Deres Lord forelægger Ham totalt gengældelsen overhale I; derefter
du ikke hj!
[39:55] Følge tilfredsstillende stien som spids jer Deres Lord gengældelsen overhale I
brat hvornår du småt forventer det!
[39:56] Lest sjæl sie Hvordan sorry jeg være disregarding gud commandments; jeg var
certainly ene af mockers.
[39:57] Sie Havde GUD guided mig jeg være med de righteous!
[39:58] Eller sie hvornår det ser gengældelsen jeg får another chance jeg arbejde
retmæssighed!
[39:59] Ja indeed (du gjorde få nok chancer)! Min proofs kom jer I forkastede dem dreje
arrogante blev tvivler!
[39:60] Dagen Opstandelse du se ansigterne af de som lied GUD dækkede med
elendighed. Er Helvede ikke rigtig gengældelsen i arrogante en?
[39:61] GUD ville opsparing de vedligeholder retmæssighed; Han belønne dem. Ing
harm røre dem nor ville de haver nogen sorg.
[39:62] GUD ER SKABEREN al TING HAN ER ind FULDE KONTROL al TING.
[39:63] Til Ham belongs al bestemmelser himlene jorden de disbelieve gud
åbenbaringer er egentlige taberne!
[39:64] Sie det foruden GUD du exhort mig Er tilbede O I uvidende en?
[39:65] Det afsløres jer og de indenfor jer som du nogensinde forpligter idol tilbede al
Deres arbejder nullified du være taberne!
[39:66] Derfor du tilbede GUD alene er taknemlige.
[39:67] De aldrig fathom storheden GUD. Hele jorden er Hans næve Dagen
Opstandelse. Virkelig universerne foldes Hans rigtig hånd. Han forherliges; Han er
adskilligt too højeste behøvende nogen partnere!
[39:68] Hornet pustes hvorpå enhver himlene jorden struck bevidstløse undta de skånes
GUD! Derefter det pustes igen hvorpå de ville al stige oppe kiggende!
[39:69] Derefter jorden skinne lyset dens Lord Rekorden proklameres profeterne
vidnerne bringes væk! Enhver derefter bedømmes equitably mindst uretfærdighed.
[39:70] Enhvere sjæl være betalt for whatever det gjorde Han er fully aware af alt de
gøre!
[39:71] De disbelieved være lede til Helvede ind trængsel Hvornår de får det, dens låge
åbnes dens vagtmænd sie Gjorde I ikke modtage bude fra jer reciterede til I
åbenbaringerne Deres Lord advarede jer møde den dag? De svare Ja indeed! Glosen
‘gengældelse allerede stæmpledes tvivlerne.
[39:72] Det sies Indgå lågerne Helvede hvori du abide permanent. Hvad usle destiny i
de arrogante!
[39:73] De reverenced deres Lord være lede til Paradis ind trængsel Hvornår de får det,
dens låge åbnes dens vagtmænd sie Fred er jer; jer vinde! Derfor du abide her permanent.
[39:74] De sie Prise er GUD opfyldte Hans løfte os stillede os arve jorden nyde Paradis
idet vi behager. Hvad smukke recompense arbejderne!
[39:75] Du se englene flyde omkring tronen forherligende prisende deres Lord Efter
equitable bedømmelsen udstedes til al det proklameres Prise er GUD Lord universet!
.
40- Forgiver (Ghafer)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[40:1] H. M.
[40:2] Den åbenbaring scripture er GUD Almægtig, Alvidende.
[40:3] Forgiver synder acceptor anger strenge ind håndhæve gengældelse possessor al
magt! Xxxx ikke er øvrige gud Ham. Til Ham er ultimate destiny.
[40:4] Ingen argumentere gud åbenbaringer undta de disbelieve! Ikke imponeres deres
åbenbare fremgang!
[40:5] Disbelieving dem var folkene Noah mange øvrige modstandere dem! Enhvere
samfund persecuted deres bud neutralisere ham. De argumentere falsehood nederlag
sandheden. Følgelig jeg straffede dem; hvordan forfærdelige var Min gengældelse!
[40:6] Dermed bedømmelsen Deres Lord allerede stæmples upon de disbelieve at de er
dwellers Helvede.
[40:7] De betjener tronen al de omkring det forherlige prise deres Lord tro ind Ham! De
spørge tilgivelse de tror Vore Lord Deres barmhjertighed Deres viden encompass al ting.
Tilgi de fortryder følge Deres sti skåne dem gengældelsen Helvede!
[40:8] Vore Lord tilstår dem haverne Eden Du lovede dem og i righteous hos deres
forældre ægtefæller børn. Du er Almægtige Klogest.
[40:9] Og beskytte dem faldende ind synde! Whomever Du beskytter faldende ind synde
at dag attained barmhjertighed Jer! Den er greatest triumfen.
[40:10] De disbelieve fortælles gud abhorrence I er jævne ond end Deres egen
abhorrence jer. Du inviteredes tro du udvalgte disbelieve!
[40:11] De sie Vore Lord du lægger os død twice Du gav os to leve; nu vi confessed
vore synder! Er der nogen vej ydre?
[40:12] Den er hvornår GUD ALENE advocated du disbelieved hvornår others
nævnedes Ham du troede. Derfor gud bedømmelse udstedes; Han er mest Højeste de
Great
[40:13] Han er Ene continuously udfolde I Hans proofs sende derned jer himlen forråd
Kun de totalt forelægger være able til skiftes heed
[40:14] Derfor du hellige Deres tilbedelse absolut GUD ALENE jævne dersom tvivlerne
uvilje det.
[40:15] Possessor af højest rang Hersker hele dominion. Han sender inspiration føde
Hans befalinger til whomever Han udvælger Hans servants advare Dagen af Summoning
[40:16] Den er dagen hvornår enhver komplet exposed ingen af dem skjule noget fra
GUD! Til der belongs al suverænitet som dag? Til GUD Ene Supreme
[40:17] Den dag enhvere sjæl requited whatever det fortjente. Xxxx ikke være
uretfærdighed som dag. GUD ER EFFEKTIVEST IND reckoning
[40:18] advare dem forestående dagen hvornår hjerterne terrified mange vilje er
angerfulde. Overtræderne ikke have kammerat nor intercessor adlydes.
[40:19] Han er fully aware af hvad øjnene ikke se alt forstandene gemme.
[40:20] GUD BEDØMMER equitably STUND IDOLERNE DE implore HAM IKKE
BEDØMME NOGET. GUD ER EN ER Hearer Seer.
[40:21] De ikke strejfer jorden gøre notere konsekvenserne i de indenfor dem? De
brugte være stærkere end de produktivere på jord. Gud straffede dem deres synder intet
beskytte dem GUD.
[40:22] Den er deres bude gik til dem klar proofs de disbelieved Følgelig GUD straffede
dem. Han er Meget strenge ind håndhævende gengældelse!
[40:23] Vi sendte Moses vore tegn dybe myndighed
[40:24] Til Pharaoh Haamaan Qaaroon. De sagde tryllekunstner; løgner.
[40:25] Og hvornår han udfoldede dem sandheden fra os de sagde Dræbe sønnerne af de
tro ham skåne deres døtre. Dermed scheming tvivlerne er altid wicked!
[40:26] Pharaoh sagde Lade mig dræbe Moses lader ham implore hans Lord Jeg
bekymrer lest han korrumperer Deres religion sprede onde throughout landet.
[40:27] Moses sagde jeg søger ly min Lord Deres Lord fra enhvere arrogante en ikke tro
ind Dagen Reckoning
[40:28] tro mand Pharaoh's folk gemmende hans tro var sagde Hvordan du dræber mand
kunne simpelthen i sigende ‘Min Lord GUD ' han udfoldet I er har klare proofs fra Deres
Lord Han er løgner er hans problem og han er sandfærdige jer gavn fra hans løfter.
Sikkert GUD ikke guide nogen overtræder løgner.
[40:29] O min folk today du haver kingship upperhand! Som hjælpes os imod gud
bedømmelse burde det kommer os? Pharaoh sagde Du er følge kun hvad jeg ser passe jeg
guide jer kun rigtig stien!
[40:30] En troede sagde O min folk jeg frygt I samme skæbnen hidtige modstanderne.
[40:31] Modstanderne Noah ‘Aad Thamoud others kom dem. GUD IKKE ønske nogen
URETFÆRDIGHED FOLKENE.
[40:32] O min folk jeg frygt i I Dagen af Summoning
[40:33] Er dagen hvornår du ønske sving ca. flee! Intet beskytte jer derefter GUD.
Whomever GUD sender astray intet guide ham!
[40:34] Joseph kom du indenfor den klar åbenbaringer I fortsatte tvivle hans
meddelelse! Derefter hvornår han omkom du sagde "GUD ville ikke sende nogen øvrige
bud ham! (Han var sidste budet!) GUDEN dermed sender astray de er overtrædere
tvivlsomme.
[40:35] De argumenterer gud åbenbaringer nogen grundlag. Den er karakterstræk fleste
abhorred GUD ved de tror. GUD DERMED FORSEGLER HJERTERNE ENHVERE
ARROGANTE TYRAN.
[40:36] Pharaoh sagde O Haamaan bygger mig højeste tårn jeg nå ydre opdage!
[40:37] Jeg vil nå himlen skiftes kigge guden Moses Jeg tror han er løgner. Dermed var
onde arbejderne Pharaoh pryde hans øjne dermed han kept efterfølgende rigtig) stien!
Pharaoh's scheming var jo onde.
[40:38] En troede sagde O min folk følge mig jeg guide I ind den omgående vej
[40:39] O min folk den først liv er midlertidige illusion stund Herefter er evige boligen.
[40:40] Whoever forpligte synd requited retfærdige den whoever arbejder
retmæssighed! - mandlig kvindelig - Mens tro de indgå Paradis hvori de modtar forråd
nogen grænser.
[40:41] O min folk stund jeg inviterer du frelses du inviterer mig hellfire.
[40:42] Du inviterer mig være unappreciative af GUD sætte Ham idoler jeg ikke
anerkender. Jeg inviterer jer Almægtige Forgiver.
[40:43] Xxxx er nej tvivl som hvad du inviterer mig gøre ikke have grundlag ind den
verden nor ind Herefter vore ultimate tilbagekomst er GUD den overtræderne incurred
hellfire!
[40:44] Visse dag du mindes hvad jeg fortæller jer omgående Jeg forlader bedømmelsen
den substans GUD; GUD er Seer al folkene.
[40:45] GUD DEREFTER beskytte HAM FRA DERES ONDE schemes MENS
FOLKENE Pharaoh incurred VÆRST GENGÆLDELSEN!
[40:46] Helvedet udfoldes dem dag og nat, Dagen Opstandelse Tilstå Pharaoh's folk into
værst gengældelsen!
[40:47] Idet de argumenterer Helvede followers sie til deres ledere Vi gøre det brugte
Deres followers være du skåne os nogen rolle den Helvede?
[40:48] Lederne sie Vi er al ind den sammen. GUD BEDØMMER hos den folk".
[40:49] De ind hellfire sie til formynderne Helvede Benævne Deres Lord mindske
gengældelsen os sågar en dag!
[40:50] De sie Gjorde I ikke modtage Deres bude afsagde jer klare meddelelser? De
svare Ja vi gjorde. De sie Derefter implore I ønsker;) imploring af tvivlerne være altid ind
forfængelig
[40:51] Fleste assuredly vi give sejr vore bude de tro begge ind den verden dagen
vidnerne summoned
[40:52] Den dag apologies tvivlerne ikke gavne dem. De incurred fordømmelse; de
incurred værst destiny.
[40:53] Vi giver Moses vejledningen stille Børnene Israel arver scripture!
[40:54] (Deres historie) er lektion påmindelse de possess intelligens.
[40:55] Derfor er tålmodige gud løfte være sand spørge tilgivelse Deres synd forherlige
prise Deres Lord nat dag!
[40:56] Sikkert de som argumentere gud åbenbaringer proof være exposing arrogancen
skjules deres chests de være ikke jævn aware af det! Derfor søge ly GUD; Han er Hearer
Seer!
[40:57] Anlæggelsen af himlene jorden er jævner awesome end anlæggelsen
menneskelig være mest folk ikke kende!
[40:58] Ikke equal være blænde seer. Nor er de tro arbejde retmæssighed equal til
synderne! Sjældent gøre du tager heed
[40:59] Fleste certainly Timen (Dag Bedømmelse) komme nej tvivl omkring det mest
folk ikke tro
[40:60] Deres Lord sir Implore Mig jeg svare jer! Sikkert de er too arrogante tilbeder
Mig indgå Gehenna forcibly!
[40:61] GUD ER EN FORMGAV NATTEN SÅ DU HVILE det, DAGEN lighted.
GUD bestows MANGE VELSIGNELSER FOLKENE MEST FOLK IKKE ER thankful.
[40:62] Such er GUD Deres Lord Skaberen al ting. Xxxx ikke er gud undta Han!
Hvordan du afvige?
[40:63] Afvigende er de disregard gud åbenbaringer!
[40:64] GUD ER EN rendered JORDEN BEBOELIGE I JER HIMLEN FORMIDABLE
STRUKTUR HAN FORMGAV DU FORMGAV DU tilfredsstillende Han er En forsyner
jer gode forråd. Such er GUD Deres Lord Exalted er GUD Lord universet!
[40:65] Han er Leve xxxx ikke er gud undta Han! Du tilbede Ham alene helligende
Deres religion absolut Ham alene! Ros er GUD Lord universet.
[40:66] sie jeg enjoined tilbedende idolerne jer tilbede GUD hvornår klare
åbenbaringerne kom mig min Lord Jeg befaledes forelægge Lord universet!
[40:67] Han er En oprettede jer støv derefter tiny nedgang derefter fra hænge foster
derefter Han bringer jer ydre barn derefter Han lader du når modenhed derefter du bliver
gamle - visse af du omkommer tidligere. Du attain forudbestemte ælde du forstå!
[40:68] Han er eneste En kontrollerer liv død. Til have noget gjort Han blot sie til Er det
være!
[40:69] Du noterede de argumentere gud proofs og hvordan de haver afvige?
[40:70] De er de en disbelieved scripture meddelelserne vi sender vore bude. Derfor de
gøre det sikkert grundlægge ydre!
[40:71] sjækle være ca. deres necks kæderne være bruge til slæbe dem!
[40:72] Ind Infernoet derefter ind Ilden de forbrænde.
[40:73] De spørges Hvor er idolerne du brugte tilbede
[40:74] beside GUD? De sie De forladt os. Virkelig hvornår vi tilbad dem vi tilbad intet.
Dermed gøre GUD sender tvivlerne astray!
[40:75] Den du bruges jubler falske doktriner jord du brugte annoncere dem!
[40:76] Indgå lågerne Gehenna hvori du abide permanent! hvad usle destiny i arrogante
en.
[40:77] Du være tålmodige gud løfte er sandhed. Vi udfolder jer visse af (gengældelsen)
vi lover dem afslutte Deres liv indenfor den, de returnere os!
[40:78] Vi sender bude jer - visse af dem vi nævnede jer visse vi ikke nævnede jer. Ing
bud producere nogen mirakel gud autorisation Tidligere gud bedømmelse udstedes
sandheden dominerer falsifiers exposed ydmygede!
[40:79] GUD ER EN OPRETTEDE livestock JER; VISSE DU RIDER VISSE DU
ÆDER.
[40:80] De også forsyner jer additional gavner tilfredsstiller mer af Deres behøve På
dem også idet på skibene du bæres.
[40:81] Han dermed udfolder jer Hans proofs Hvilke af gud proofs du benægte?
[40:82] De ikke strejfer jorden notere konsekvenserne de preceded dem? De brugte er
greater antal greater ind magt possessed greater legat jord! Al deres achievements ikke
hjalpes dem ind den lille
[40:83] Hvornår deres bude gik dem klar proofs de jublede viden de arvede meget
tingene de ridiculed var forårsagen deres efterår.
[40:84] Derefter hvornår de så vore gengældelse de sagde Nu vi tro ind GUD ALENE vi
omgående disbelieve idolet tilbede at vi brugte praktisere!
[40:85] Deres tro derefter ikke hjælpes dem ind den lille tidligere de så vore
gengældelse. Such er gud system etableres deal med Hans væser; tvivlerne altid doomed
.
41- Detaljerede (Fussilat)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[41:1] H. M.
[41:2] Åbenbaring fra mest Gracious Barmhjertigest.
[41:3] scripture vers forsyner komplet detaljerer Arabic Quran folk kender.
[41:4] Bærer gode nyhed også idet warner. Fleste af dem sving de ikke hører.
[41:5] De sagde Vore forstande er stille oppe, vore ører er døve til Deres meddelelse
barriere skilles os fra jer! gøre hvad du vil og så ville vi.
[41:6] sie jeg være nej mer end menneskelig være jer inspireres som Deres gud er ene
gud. Du være hellige til Ham spørge Hans tilgivelse! Ve til idolet tilbedere.
[41:7] Som ikke give obligatoriske velgørenheden (Zakat) betragte Herefter de er
tvivlere!
[41:8] Angående de tro lede righteous liv de modtage brønd trænge recompense
[41:9] Sie Du disbelieve En oprettede jorden to dage du sætte idoler rang Ham Han er
Lord universet!
[41:10] Han placerede det stabilisatorer (bjerge) stille det produktive Han beregne dens
forråd fire dage tilfredsstille behøve af al dens beboere.
[41:11] Derefter Han drejede himlen hvornår det var destillationsapparat gas sie til det
jorden Kommer eksistens willingly unwillingly. De sagde Vi kommer willingly!
[41:12] Dermed Han kompletterede syv universerne to dage sætte lovene enhvere
univers! Vi prydede lavtliggende universet lamper placerede bevogter det! Such er
konstruktionen Almægtige Alvidende
[41:13] De sving derefter sie jeg advarer jer af katastrofe katastrofen annihilated ‘Aad
Thamoud!
[41:14] Deres bude gik dem også idet indenfor dem efter dem sie Du ikke tilbede GUD.
De sagde Havde vore Lord willed Han sende engle! Vi er tvivlere hvad jer sie!
[41:15] Angående ‘Aad de dreje arrogante jord modarbejde sandheden sagde Som
mægtigere end vi? er de ikke indså at GUD oprettede dem er mægtigere end de? De var
unappreciative af vore åbenbaringer.
[41:16] Følgelig vi sendte dem voldsomme vind et få usle dage. Vi dermed hjemsøgte
dem ydmygende gengældelse ind den liv gengældelsen Herefter er ydmygende; de aldrig
vinde!
[41:17] Angående Thamoud vi forsynede dem vejledning de foretrak blindhed
vejledning. Følgelig katastrofale skamfulde gengældelsen annihilated dem hvad de
fortjente.
[41:18] Vi altid frelser de tro lede righteous liv!
[41:19] Dagen komme hvornår fjenderne af GUD ville summoned hellfire forcibly.
[41:20] Tidligere de får der deres egen forhør øjne huder føde bevidner alt de gjorde.
[41:21] De sie til deres huder gjorde du føder bevidner os? De svare GUD stille os tale
Han er En volder alt tale! Han er En oprettede jer først tid omgående du returnere Ham.
[41:22] Xxxx ikke er vej jer skjule fra Deres egen forhør Deres øjne Deres huder!
Virkelig du tanke GUD var unaware af adskilligt af hvad jer gøre!
[41:23] Den art af synendes Deres Lord ville volde du falde derefter du bliver tabere!
[41:24] De fortsætter vejen de er Helvede være deres destiny og de stille oppe
undskyldninger de ikke excused
[41:25] Vi overlader dem ledsagere pryder alt de gøre ind deres øjne. Dermed de
slutning incurring samme skæbnen hidtige samfundene af jinns mennesker var også
tabere!
[41:26] De disbelieved sagde ikke lytte til den Quran forvrænger det som du vinde!
[41:27] Vi certainly hjemsøge de tvivlere severe gengældelse. Vi certainly requite dem
deres onde arbejder.
[41:28] Such er requital awaits gud fjender. Helvede være deres evige bolig; simpelthen
requital i kasserende vore åbenbaringer!
[41:29] De disbelieved sie Vore Lord udfolde os de to arterne! - jinns mennesker - Som
vildledte os vi trampe dem vore føder render dem lowliest!
[41:30] De proklamerer Vore Lord er GUD derefter lede righteous liv englene descend
dem Du ikke have frygte nor skulle du grieve Juble gode nyheden Paradis haver
reserveres jer!
[41:31] Vi er Deres allierede ind den liv Herefter Du have det noget du ønske jer have
noget du vil!
[41:32] Such er Deres) ultimate bolig fra Forgiver Barmhjertigest.
[41:33] Hvem utter godt gloser end en inviterer GUD arbejder retmæssighed sie jeg er
ene af submitters?
[41:34] Ikke equal er gode besvarelsen ond besvarelse. Du tilholdsted rarest mulige
besvarelsen. Dermed en brugte være Deres fjende, maj bliver Deres tilfredsstillende
kammerat.
[41:35] Ingen attain den de bestemt persevere Ingen attain den de er yderst heldige.
[41:36] Hvornår djævelen hvisker ide I du søge ly GUD. Han er Hearer Alvidende
[41:37] Hos Hans proofs er natten dagen solen månen. Ikke prostrate solen nor månen;
du falde prostrate GUDEN oprettede dem jer jo tilbeder Ham alene!
[41:38] De er too arrogante gøre den derefter de Deres Lord forherliger Ham nat dag
uden nogensinde trættende!
[41:39] Hos Hans proofs være at du ser landet fremdeles derefter idet snart idet vi
brusebad det vander det vibrerer liv! Sikkert En genoplivede det genoplive afdødt. Han
er Omnipotent
[41:40] Sikkert de forvrænger vore åbenbaringer ikke skjules os. En får kastes Helvede
godt en komme secure Dagen Opstandelse? Gøre whatever du ønsker; Han er Seer af alt
jer gøre!
[41:41] De forkaster Quran's proof hvornår det kom dem også forkaste Ærværdige bog!
[41:42] Ing falsehood indgå det ind den forbi ind den fremtidig; åbenbaring fra Klogest
Praiseworthy.
[41:43] Hvad være sie til I er netop hvad være sie til hidtige budene! Deres Lord
possesses tilgivelse Han også possesses smertelige gengældelse.
[41:44] Vi stillede det non-Arabic Quran de sie gjorde det komme ind den sprog?
Hvorvidt er Arabic non-Arabic sie de tro det er guide læge Angående de disbelieve de
være døve blænder det idet de addressed fra faraway
[41:45] Vi giver Moses scripture det også disputed Dersom ikke var Deres Lord's
forudbestemme bestemmelse de bedømmes omgående. Indeed de havn too mer tvivl.
[41:46] Whoever arbejde retmæssighed gøre i hans egen gode whoever arbejder onde
gøre så hans egen detriment! Deres Lord er aldrig unjust mod folkene.
[41:47] Med Ham er viden Timen (slutning verdenen). Nej frugt tegner deres skeder nor
gøre nogen kvindelig udtænke give fødsel Hans viden! Dagen komme hvornår Han
spørger dem er de idoler jer sætte Mig De sie Vi proklamerer Jer som ingen af os bjørne
bevidner den.
[41:48] Idolerne de afgudede disown dem de indse xxxx ikke være flygter!
[41:49] menneskelig være aldrig trætter af imploring permanent ting! Og hvornår
modgang befalls ham han drejer mismodige desperate.
[41:50] Og hvornår vi velsigner ham lide visse modgang han sir Den belongs til mig.
Jeg ikke tror Timen nogensinde komme vedtage! Jævne dersom jeg returneres min Lord
jeg grundlægge Ham godt ting. Fleste certainly vi meddele tvivlerne af al deres arbejder
forpligte dem severe gengældelse.
[41:51] Hvornår vi velsigner menneskelig være han sving fyge fjernestere fjernestere
væk hvornår han lider nogen plage han implores højlydt!
[41:52] Proklamere Hvad den er jo GUD derefter jer beslutte forkaste det? Hvem er
fjernestere astray end de beslutte modarbejde den?
[41:53] Vi udfolde dem vore proofs horisonterne indenfor indtil de indser at den er
sandheden. Er Deres Lord ikke sufficient vidne al ting?
[41:54] Indeed de er tvivlsomme omkring træffendes deres Lord Han er fully aware af al
ting.
.
42- Konsultation (Al-Shoora)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[42:1] H. M.
[42:2] ‘Et. S. Q.
[42:3] inspirere I de indenfor jer er GUD Almægtig Klogest.
[42:4] Ham belongs alt himlene alt på jord Han er mest Højeste de Great
[42:5] Himlene dem næsten splintrer ærbødighed Ham englene priser forherlige deres
Lord de spørge tilgivelse de jord! Absolut GUD er Forgiver Barmhjertigest.
[42:6] De sætte øvrige lords Ham GUD er Ene udnævne af dem; jer ikke er deres
advocate
[42:7] Vi dermed afslører jer Arabic Quran advare centrale samfundet det advare Dagen
af Summoning den er uundgåelige. visse slutning Himmel visse ind Helvede.
[42:8] Havde GUD willed Han stille dem ene samfund! Men Han indfrir Hans
barmhjertighed whomever Han viljer. Angående overtræderne de ikke haver beherske nor
hjælper.
[42:9] De grundlægger gøre øvrige lords Ham? GUD ER ENESTE Lord Beherske Han
er En resurrects afdødte Han er Omnipotent Ene.
[42:10] Du dispute nogen rolle af den meddelelse bedømmelsen i gøre den hviler GUD!
Such er GUD min Lord Ind Ham jeg stoler Ham jeg forelægger.
[42:11] Initiator af himlene jorden. Han oprettede jer fra jer ægtefæller - Og også i
dyrene. Han dermed forsyner jer betyde multiplicere! Xxxx er intet som equals Ham.
Han er Hearer Seer.
[42:12] Til Ham belongs absolutte kontrol af himlene jorden! Han er En forøger forrådet
whomever Han viljer mindske det. Han er fully aware af al ting.
[42:13] Han forordnede jer samme religionen forordne Noah hvad vi inspirerede jer
hvad vi forordnede Abraham Moses Jesus Du uphold den her religion ikke deler det
idolet tilbedere mere misbillige hvad du inviterer dem gøre! GUD INDFRIR SIG
whomever HAN VILJER; HAN guides SIG KUN DE TOTALT FORELÆGGER.
[42:14] Ironically de knækket sekter kun efter viden kom dem due til jalousi fortrydelse
sig. Det ikke var forudbestemte bestemmelse Deres Lord respit dem fora bestemte
interim de bedømmes omgående! Indeed senere generationerne arvede scripture er fulde
af tvivl.
[42:15] Den er hvad jer prædike bestemt vedligeholde hvad du befales gøre ikke følge
deres ønsker! Proklamere jeg tro ind al scriptures sendte GUD! Jeg befaledes bedømme
jer equitably. GUD ER VORE Lord DERES Lord Vi haver vore deeds du haver Deres
deeds. Xxxx ikke er argument os I. GUD ville SAMLES OS al SAMMEN; TIL HAM ER
ultimate destiny!
[42:16] De som argumentere GUD efter modtage Hans meddelelse deres argument
nullified deres Lord De incurred fordømmelse trænger severe gengældelse.
[42:17] GUD ER ENE SOM SENDTE scripture afsie SANDHEDEN LOVEN. Al du
kender Timen (Dag Bedømmelse) være meget lukker.
[42:18] Udfordre det er de ikke tro ind det! Angående de tror de vedrøres det de kende
at det er sandheden! Absolut de benægter Timen går langt astray.
[42:19] GUD ER fully aware af AL HANS VÆSER; HAN forsyne for whomever HAN
VILJER. Han er Mægtige Almægtig
[42:20] Whoever søge belønningerne Herefter, vi multiplicerer belønningerne ham!
whoever søge materials den verden vi giver ham therefrom derefter han ikke modtar dele
Herefter
[42:21] De følger idoler forordner dem religiøse love aldrig autoriserede GUD. Dersom
ikke var i forudbestemte bestemmelsen de bedømmes omgående! Indeed overtræderne
incurred smertelige gengældelse.
[42:22] Du se overtræderne bekymre alt de forpligtede; alt komme haunt dem!
Angående de tro ledte righteous liv de være haverne Paradis! De modta whatever de
ønsker deres Lord Den er great velsignelsen.
[42:23] Den er gode nyheden fra GUD Hans servants tro lede righteous liv! sie jeg ikke
spørge jer nogen lønning. Jeg spørger hvert af du skiftes omsorg af Deres egen
slægtninger. Nogen gør righteous arbejde vi multiplicerer hans belønner det. GUD ER
Forgiver Taknemlig
[42:24] De sigende Han (Rashad) er fabricated løgne GUD!? Gud willed Han forsegle
Deres forstand GUD udvisker falsehood affirms sandheden Hans gloser! Han er fully
aware af inderste tankerne.
[42:25] Han er En accepterer angeren Hans servants remitterer synderne. Han er fully
aware af alt jer gøre!
[42:26] Svarende Ham er de tro lede righteous liv! Han brusebad dem Hans
velsignelser. Angående tvivlerne de incurred severe gengældelse.
[42:27] Dersom GUD forøge forrådet Hans servants de transgress jord. Den er Han
sender det netop målte whomever Han viljer! Han er fully Cognizant Seer Hans servants.
[42:28] Han er Ene som sender regnen efter de fortvivlede sprede Hans barmhjertighed!
Han er eneste Beherske Praiseworthy!
[42:29] Hos Hans proofs er anlæggelsen af himlene jorden væserne Han spreder dem.
Han er able til indkaldelse dem hvornår Han viljer.
[42:30] Noget onde den hænder jer er konsekvens Deres egen deeds Han oversive mer
(af Deres synder)!
[42:31] Du aldrig flygte du haver ingen GUD idet Lord Beherske
[42:32] Hos Hans proofs er skibene sejler havet sejl flag.
[42:33] Dersom Han willed Han stilled vindene forlade dem motionless på top af
vandet. De være proofs de er steadfast taknemlige.
[42:34] Han annihilate dem konsekvens deres egen arbejder. Hellere Han oversiver mer
(af deres synder).
[42:35] De som argumentere vore proofs gøre det grundlægge ydre at de ikke haver
grundlag.
[42:36] Whatever du gives er nej mer end midlertidige materiel den liv. Hvad GUD
possesses er fjerneste godt everlasting de tro stole deres Lord
[42:37] De undlader gross synder vice og hvornår angered de tilgir!
[42:38] De svarer deres Lord ved observing Kontakten Bønner (Salat)! Deres affærer
besluttes due konsultation sig og vore forråd dem de giver velgørenhed).
[42:39] Hvornår gross uretfærdighed befalls dem de stå deres retter.
[42:40] Retfærdige requital uretfærdighed er ækvivalente gengældelse de som benåder
vedligeholde retmæssighed belønnes GUD! Han ikke elsker de unjust.
[42:41] Certainly de stå deres retter hvornår uretfærdighed befalls dem ikke forpligte
nogen fejl!
[42:42] forkert en er de behandler folkene unjustly tilholdsted til aggression
provokation! De incurred smertelige gengældelse.
[42:43] Resorting tålmodighed tilgivelse reflekterer sande styrke karakter.
[42:44] Whomever GUD sender astray aldrig fund vil nogen øvrige lord du se such
overtrædere hvornår de ser gengældelsen sigende vi få another chance?
[42:45] Du se dem facing det ydmygede debased kigge forsøgende undlade kigge! De
troede proklamere egentlige taberne er de tabte deres sjæle deres familier Dagen
Opstandelse. Overtræderne trænger everlasting gengældelse.
[42:46] Xxxx ikke være allierede hjælpes dem GUD! Whomever GUD sender astray
aldrig guided
[42:47] Du svare Deres Lord dag komme der forordnes uundgåelige GUD! Xxxx ikke
være ly jer den dag nor advocate
[42:48] De sving vi ikke sendte jer deres formynder. Deres eneste mission afsir
meddelelsen. Hvornår vi brusebad menneskelig beings med barmhjertighed, de bliver
stolte hvornår modgang hjemsøger dem konsekvens deres egen deeds menneskelig beings
sving into tvivlere.
[42:49] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden! Han opretter whatever Han
viljer bevilge døtre til whomever Han viljer bevilge sønner whomever Han viljer!
[42:50] Han have males females ægte hvert øvrig derefter render whomever Han viljer
sterile! Han er Alvidende Omnipotent
[42:51] Ing menneskelig være kommunikere GUD undtar inspiration bagefter barriere
sendende bud gennem Han afslører hvad Han viljer. Han er mest Højeste Klogest.
[42:52] Dermed vi inspirerede I åbenbaring proklamerende vore commandments! Du
ikke havde ide scripture tro. Vi stillede den sømærke guide whomever vi udvælger vore
servants. Sikkert du guide lige sti.
[42:53] Stien GUD til der belongs alt himlene alt jord. Absolut al substans kontrolleres
GUD!
.
43- Prydelser (Al-Zukhruf)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[43:1] H. M.
[43:2] Og oplysende scripture.
[43:3] Vi rendered det Arabic Quran du forstå.
[43:4] Det bevares os ind originale beherske ærværdige fulde af visdom.
[43:5] Vi netop tilsidesætter du transgressed grænserne?
[43:6] Vi sender mange profet hidtige generationerne.
[43:7] Enhver tid profet gik dem de ridiculed ham.
[43:8] Følgelig vi annihilated folk var jævne mægtigere end de. Vi dermed sætter
eksemplerne fra hidtige samfundene.
[43:9] Du spurgte dem Som oprettede himlene jorden de sie Almægtig Alvidende
opretter dem!
[43:10] Han er En stille jorden beboelige du oprettede i I veje therein som du følge den
omgående vej
[43:11] Han er En sender derned himlen vande nøjagtige måle, genoplive afdødte lander
therewith! Ligeledes du resurrected
[43:12] Han er En oprettede al arterne ind par (mandlige kvindelige) og Han oprettede
du afsender livestock ride!
[43:13] Idet jer hviler dem du værdsætte such velsignelse Deres Lord sie Glory er En
subdued den os! Vi ikke kontrollere dem os.
[43:14] Vi slutteligt returnerer vore Lord
[43:15] De jævner overlade i Ham dele fra Hans egen anlæggelse! Sikkert menneskelig
være er profoundly unappreciative.
[43:16] Han udvælger fra Hans anlæggelser døtre Sig mens velsignende I sønner?
[43:17] Hvornår en af dem gives nyhed datter) idet de claimed mest Gracious hans
ansigt mørknes elendighed vrede!
[43:18] (De sir) Hvad gode afkom er bringe er smukke hjælpes ind ikke krig
[43:19] De claimed den englene er servants mest Gracious være females! De bevidner
deres anlæggelse? Deres claims registreres de spørges.
[43:20] De jævner sagde mest Gracious willed vi ikke tilbede dem. De ikke haver
grundlag such claim de kun conjecture
[43:21] Vi giver dem bog den de upholding det?
[43:22] Begribeligheden er at de sagde Vi grundlagde vore forældre bære vise
fremgangsmåder vi følger ind deres footsteps!
[43:23] Uvægerligt hvornår vi sendte warner nogen samfund lederne den samfund sie Vi
grundlagde vore forældre efterfølgende vise fremgangsmåder vi fortsætte ind deres
footsteps!
[43:24] (Budet) sie Hvad jeg bragte jer god vejledning end hvad du arvede Deres
forældre? De sie Vi er tvivlere meddelelsen jer bragte!
[43:25] Følgelig vi requited dem. Notere konsekvenserne rejectors!
[43:26] Abraham sie til hans far hans folk jeg disown hvad du tilbeder.
[43:27] Kun En initiated mig guide mig.
[43:28] Den eksempel (af Abraham) rendered everlasting lektion efterfølgende
generationer; måske de indfrir deres sjæle!
[43:29] Indeed jeg giver de folk deres forfædre sufficient chancer derefter sandheden
kom dem klarlægge bud.
[43:30] Hvornår sandheden kom dem de sagde Den er trylleri, vi er tvivlere therein.
[43:31] De sagde kun den Quran sendtes derned another mand to samfundene (Mecca
Yathrib) er fremtrædende!
[43:32] De en er overlader Deres Lord's barmhjertighed? Vi overlader deres dele ind
den liv rejsning visse af dem above others ind rang ind orden lade dem betjene ene
another Barmhjertigheden fra Deres Lord er fjerneste godt end nogen materiel de hoard
[43:33] Dersom ikke var al folkene blive ene disbelieving congregation vi bevilge
enhver disbelieves mest Gracious palæer sølv tage stairs der de klatre!
[43:34] Deres palæer have imponerende låge luksuøse furnishings.
[43:35] Også mange prydelser. Al de er midlertidige materials den lowly liv. Herefter -
Hos Deres Lord - Er fjerneste godt i de righteous.
[43:36] Nogen disregards meddelelsen af mest Gracious vi udnævner djævel være hans
konstante ledsager.
[43:37] Such ledsagere bortlede dem stien stille dem tror de guided
[43:38] Hvornår han kommer indenfor os han sie Ohio Jeg ønske du var idet fjerneste
mig idet to østerne. hvad usle ledsager!
[43:39] Det ikke trøste jer den dag overtrædere som begge af du dele gengældelsen.
[43:40] Du stille døve høre; du stille blinde se de er fjerneste astray?
[43:41] Vi lader du omkommer det ikke vi sikkert requite dem!
[43:42] Vi udfolde jer (gengældelsen) vi lovede dem. Vi er fulde kontrol dem.
[43:43] Du bestemt prædike hvad afsløres I; du er rigtig stien!
[43:44] Den er meddelelse jer Deres folk al af du questioned
[43:45] check budene vi sendte før du Haver vi nogensinde udnævne nogen øvrige
guder! - beside mest Gracious - Til tilbedes?
[43:46] For eksempel vi sendte Moses vore proofs Pharaoh han elders proklamere jeg er
bud Lord universet.
[43:47] Hvornår han udfoldede dem vore proofs de lo dem.
[43:48] Enhvere tegn vi udfoldede dem var større end ene indenfor det. Vi hjemsøgte
dem pesterne måske de fortryder.
[43:49] De sagde O I tryllekunstner implore Deres Lord vore vedkommende afløse den
pest idet du haver enighed Ham; vi derefter guided
[43:50] Men idet snart idet vi afløste deres plage de reverted
[43:51] Pharaoh kungøre til hans folk O min folk jeg ikke possess kingship Ægypten de
strømme floder belong til mig? Du ikke ser?
[43:52] Hvilke en er godt; mig det der lowly kunne er knap tale?
[43:53] Hvorfor han ikke possess skat guld; hvorfor englene ikke følges ham?
[43:54] Han dermed fooled hans folk de adlydte ham; de var wicked folk!
[43:55] Hvornår de persisted ind modarbejde os vi straffede dem druknede dem al!
[43:56] Vi rendered dem præcedens eksempel others.
[43:57] Hvornår sønnen Mary cited eksempel Deres folk disregarded det.
[43:58] De sagde Er det god tilbede vore guder tilbede ham? De sagde den kun
argumentere jer! Indeed de er folk som sammenvokse oppositionen!
[43:59] Han var nej mer end servant vi velsignede vi sendte ham idet eksempel Børnene
Israel.
[43:60] Vi willed vi stille jer engle koloniserer reproducere jord!
[43:61] Han er betjene marker i kendende slutningen verdenen så du nej lang havn
nogen tvivl det! Du følge Mig; den er rigtig stien.
[43:62] lade ikke djævelen repel jer; han er Deres ardent fjende.
[43:63] Hvornår Jesus gik proofs han sagde jeg bringer I visdom klarlægge visse af
substanserne ind der du dispute Du ærbødighed GUD adlyder mig.
[43:64] GUD ER MIN Lord DERES Lord DU TILBEDE HAM ALENE! Den er rigtig
stien.
[43:65] Modstanderne disputed sig. Ve til de transgress gengældelsen smertelige dag.
[43:66] De vente Timen (Dag Bedømmelse) komme dem brat hvornår de småt forventer
det?
[43:67] lukke kammeraterne den dag blive fjender af ene another frelser de righteous.
[43:68] O Min servants du ikke have frygte dag nor ville du grieve
[43:69] De er en tro ind vore åbenbaringerne var submitters.
[43:70] Indgå Paradis sammen Deres ægtefæller juble
[43:71] Bød dem være gyldne trays kop de grundlægge alt hjerterne begærer øjnene
ønsker i! Du lever therein permanent.
[43:72] Such er Paradiset jer arver tilbage Deres arbejder.
[43:73] Du have det al art af frugter fra der du æder.
[43:74] Sikkert skyldige viljen abide gengældelsen Gehenna permanent!
[43:75] Aldrig ville gengældelsen commuted dem; de confined therein.
[43:76] Ikke er os wronged dem; være de wronged deres egen sjæle!
[43:77] De implore O Maalek lade Deres Lord færdigbehandle os Han sie Du bliver
permanent!
[43:78] Vi giver jer sandheden fleste af jer hade sandheden!
[43:79] De schemed visse scheme Vi too scheming
[43:80] De tro vi ikke høre deres hemmeligheder sammensværgelser? Ja indeed; vore
bude er dem registrerende!
[43:81] Proklamere mest Gracious gjorde have søn jeg destillationsapparat er førende
tilbederen!
[43:82] Han forherliges; Han er Lord af himlene jorden Lord great dominion langt deres
claims
[43:83] Lade dem bommert spille indtil de træffes deres dag awaiting dem!
[43:84] Han er eneste En er guddom himlen guddom jord. Han er mest Kloge Alvidende
[43:85] Exalted er En possesses al suveræniteten af himlene jorden alt dem! Med Ham
er viden Timen (slutning verdenen) Ham I returneres!
[43:86] Ingen af de de afguder Ham possess nogen magt intercede deres intercession
sammentræffe med sandheden de fully kender.
[43:87] Du spurgte dem oprettede dem de sir GUD. would derefter de afveg?
[43:88] Det proklameres O min Lord de folk ikke tror.
[43:89] Du disregard dem sie Fred; de gøre det sikkert grundlægge ydre!
.
44- Røg (Al-Dukhan)
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[44:1] H. M.
[44:2] Den oplysende scripture.
[44:3] Vi sender det derned velsigne nat vi er advare!
[44:4] Ind det (scripture) enhvere substans visdom klarlægges.
[44:5] Det forudbestemmes befaling fra os som vi sender bude.
[44:6] Den er barmhjertighed Deres Lord Han er Hearer Alvidende
[44:7] Lord af himlene jorden alt dem. Dersom kun du være vise!
[44:8] Xxxx ikke er øvrige gud Ham. Han kontrollerer liv død; Deres Lord Lord Deres
forfædre.
[44:9] Indeed de er tvivlsomme heedless.
[44:10] Derfor vagt dagen hvornår himlen bringer dybe røg!
[44:11] Det konvolut folkene; den er smertelige gengældelse.
[44:12] Vore Lord afløse den gengældelse os; vi er troende!
[44:13] Næste den det er too sene de mindes! Oplysende bud kom dem.
[44:14] De dreje ham talemåde Brønd dannede crazy
[44:15] Vi afløse gengældelsen awhile; du snart revert
[44:16] Dagen vi strejke store stroke vi hævne.
[44:17] Vi tested dem folkene Pharaoh; ærværdige bud gik dem.
[44:18] Proklamerende Lytte til mig servants GUD! Jeg er ærlige bud jer.
[44:19] Og ikke transgress GUD. Jeg bringer jer mægtige proofs
[44:20] Jeg søger ly min Lord Deres Lord du modarbejder mig.
[44:21] Du ikke ønske tro derefter simpelthen forlade mig!
[44:22] Derefter han implored hans Lord De er wicked folk.
[44:23] (Gud sagde) Færdes Min servants natten; du forfølges!
[44:24] Kors havet hurtigt; deres tropper druknes.
[44:25] Dermed de forlade mange haver springe
[44:26] Crops luksuøse liv.
[44:27] Velsignelser de nød.
[44:28] Al de vi voldte arves øvrige folk.
[44:29] Heller himlen nor jorden wept dem de ikke respited
[44:30] Meanwhile vi frelste Børnene Israel ydmygende forfølgelsen.
[44:31] Fra Pharaoh; han var tyran.
[44:32] Vi udvælger dem al folkene knowingly
[44:33] Vi udfoldede dem mange proofs der udgjorde great prøve.
[44:34] Nuværende generationerne sir
[44:35] Vi kun omkommer først død; vi aldrig resurrected
[44:36] Bringe bakke vore forfædre dersom du er sandfærdige!
[44:37] De er godt end folkene af Tubba others dem? Vi annihilated dem deres
forbrydelser.
[44:38] Vi ikke oprettede himlene jorden alt dem simpelthen spille!
[44:39] Vi oprettede dem specifikke formål fleste af dem ikke kende!
[44:40] Dagen Bestemmelse awaits dem al.
[44:41] Den er dagen hvornår ing kammerat hjælpes hans kammerat ind nogen vej ingen
hj.
[44:42] Kun de attain barmhjertighed GUD. Han er Almægtige Barmhjertigest.
[44:43] Sikkert træet af bitterhed -
[44:44] Forsyne maden i de syndige!
[44:45] Ligesom lye det koge maverne.
[44:46] Ligesom kogende af hellish drinks.
[44:47] skiftes ham kaste ham into centret Helvede!
[44:48] Derefter hælde upon hans hovede gengældelsen Infernoet!
[44:49] Smager den; jer var så mægtige så ærværdige.
[44:50] Den er hvad jer brugte tvivle!
[44:51] righteous viljen er secure stilling.
[44:52] Nydende haver springe
[44:53] Slidende fløjl satin nær hvert øvrig
[44:54] Vi bevilger dem vidunderlige ægtefæller.
[44:55] De nyder det al art af frugter perfekte fred.
[44:56] De ikke smager død therein - Hinsides først død - Han skåner dem gengældelsen
Helvede.
[44:57] Such er velsignelsen Deres Lord Such er great triumfen.
[44:58] Vi dermed klarlægger det Deres sprog som de tage heed
[44:59] Derfor ventetid; de too vente.
.
45- knæle (Al-Jatheyah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[45:1] H. M.
[45:2] Åbenbaringen den scripture er GUD Almægtig, Klogest.
[45:3] Himlene jorden er fulde af proofs troendene.
[45:4] Desuden ind Deres anlæggelse anlæggelsen al dyrene xxxx er proofs folk er vise.
[45:5] Også alternation af natten dagen forråd at GUD sender derned himlen genoplive
afdødte lander manipulationen vindene; al de være proofs folk forstår!
[45:6] De er gud åbenbaringer vi recitere jer truthfully. Ind der Hadith GUD Hans
åbenbaringer de tror?
[45:7] Ve til enhvere fabricator skyldig
[45:8] Ene høre gud åbenbaringerne recitere ham derefter insistere arrogant på hans vej
ligesom han aldrig hørte dem! Løfte ham smertelige gengældelse.
[45:9] Hvornår han lære noget vore åbenbaringer han mocks dem. De incurred
skamfulde gengældelse.
[45:10] Awaiting dem er Gehenna. Deres earnings ikke hjælpes dem nor idolerne de
sætte GUD. De incurred forfærdelige gengældelse.
[45:11] Den er sømærke de disbelieve de åbenbaringer deres Lord incurred
fordømmelse smertelige gengældelse!
[45:12] GUD ER EN FORPLIGTEDE hav DERES TJENESTE så den SKIBENE
STREJFE DET ind overensstemmelse med HANS LOVE. Du dermed søger Hans forråd
at du være taknemlige!
[45:13] Han forpligtede ind Deres tjeneste alt himlene jorden; al fra Ham! De være
proofs folk reflekterer.
[45:14] Fortælle de troede tilgir de ikke forventer dagene GUD! Han fully betale enhver
whatever de fortjener.
[45:15] Whoever arbejde retmæssighed gøre i hans egen gode whoever arbejder onde
gøre så hans egen detriment! Til Deres Lord du returneres!
[45:16] Vi giver Børnene af Israel scripture visdom prophethood forsynede dem gode
forråd vi bestowed dem mere velsignelser end nogen øvrige folk!
[45:17] Vi giver dem her klare commandments. Ironically de ikke dispute den viden
kom dem. Den er jalousi deres rolle. Sikkert Deres Lord bedømme dem Dagen
Opstandelse alt de disputed
[45:18] Vi derefter udnævnede du etablerer korrekte lovene; du følge den ikke følge
ønskerne af de ikke kender!
[45:19] De ikke hjælpes jer hos al GUD. Er overtræderne allierede ene another stund
GUD er Lord af de righteous.
[45:20] Den forsyne enlightenments folkene vejledning barmhjertighed de er vise.
[45:21] De arbejder onde forventer vi behandle dem samme måden idet de tro lede
righteous liv? Kunne deres liv deres død er de samme? forkert indeed er deres
bedømmelse.
[45:22] GUD OPRETTEDE HIMLENE JORDEN SPECIFIKKE FORMÅL ind orden
betale hvert SJÆL whatever det FORTJENTE MINDST URETFÆRDIGHED!
[45:23] Du noterede en guden have er hans ego? Følgelig GUD sender ham astray hans
viden segl hans forhør hans forstand steder slør hans øjne! Hvem derefter guide ham such
bestemmelse GUD? Du ikke tager heed
[45:24] De sagde Vi kun levende den liv; vi leve omkomme kun tid volder vore død! De
ikke haver sandelig viden den; de kun conjecture
[45:25] Hvornår vore åbenbaringer reciteres dem clearly deres eneste argument er sie
Bringe tilbage vore forfædre du er sandfærdige!
[45:26] Sie GUD bevilger jer liv derefter Han lægger jer død derefter Han indkaldelse
jer Dagen Opstandelse er uundgåelige! Mest folk ikke kende!
[45:27] Til GUD belongs al suverænitet af himlene jorden! Dagen Timen
(Bedømmelsen) komme vedtage den er hvornår falsifiers taber!
[45:28] Du se enhvere samfund knæle Enhvere samfund hedder udsigt deres registrere!
Today du får betalt for alt du gør!
[45:29] Den er vore registrere; det utters sandheden I! Vi registrerer alt du gjorde.
[45:30] Angående de tro arbejde retmæssighed deres Lord tilstå dem Hans
barmhjertighed! Den er great triumfen.
[45:31] Angående de disbelieve Min åbenbaringer Var recitere jer I dreje arrogante var
wicked folk?
[45:32] Hvornår det proklameres gud løfte er sandheden den Timen Bedømmelse)
uundgåelige I sies Vi ikke kender hvad Timen er! Vi er fulde af conjecture det; vi ikke er
vise.
[45:33] Onderne deres arbejder blive tydelige til dem meget tingene de mocked komme
haunt dem!
[45:34] Det proklameres Today vi glemmer jer netop idet du glemte mødet den dag.
Deres bolig er hellfire I ikke have hjælpere!
[45:35] Den er jer skiftes gud åbenbaringer ind forfængelig preoccupied først liv.
Følgelig de aldrig udgang therefrom nor ville de excused
[45:36] Til GUD belongs al ros; Lord himlene Lord jorden Lord universet!
[45:37] Til Ham belongs al supremacy himlene jorden! Han er Almægtige Klogest.
.
46- Klitterne (Al-Ahqaf)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[46:1] H. M.
[46:2] Åbenbaringen den scripture er GUD Almægtig, Klogest.
[46:3] Vi ikke oprettede himlene jorden alt dem specifikke formål endelige interim. De
disbelieve er totalt oblivious til varslerne givet dem.
[46:4] sie Overvejer idolerne du sætte GUD. Udfolde mig hvad på jord gjorde de
opretter! De ejer rolle himlene? Udfolde mig nogen øvrige scripture indenfor den her
nogen stykke etablere viden understøtter Deres idolatry du er sandfærdige!
[46:5] Hvem er fjernestere astray end de afguder GUD idoler aldrig svare dem Dagen
Opstandelse være totalt unaware af deres tilbedelse?
[46:6] Og hvornår folkene summoned Dagen Bedømmelse) deres idoler blive deres
fjender denounce deres idolatry!
[46:7] Hvornår vore åbenbaringer recitere dem perfectly klar de disbelieved sagde af
sandheden kom dem Den er tydeligvis trylleri
[46:8] Hvornår de sir Han fabricated den sie jeg fabricated den derefter du ikke beskytte
mig GUD! Han er fully aware af alt jer scheme Han suffices idet vidne mig I. Han er
Forgiver Barmhjertigest.
[46:9] sie jeg er forskellige fra øvrige bude. Jeg ikke haver ide hvad vilje hænder mig
jer. Jeg kun følger hvad afsløres mig! Jeg er nej mer end dybe warner.
[46:10] Sie Hvad dersom det GUD I er disbelieved ind det? Vidne fra Børnene Israel
føde bevidner lignende fænomen han tro mens du dreje arrogante! Sikkert GUD ikke
guide wicked folkene.
[46:11] De disbelieved sagde omkring de troede var noget gode de ikke acceptere det
indenfor os, de ikke guided det de sagde Den er gamle fabrication!
[46:12] Indenfor den bogen Moses forsynede vejledning barmhjertighed. Den too er
scripture bekræfter Arabic advare de transgressed give gode nyhed de righteous!
[46:13] Sikkert de sir Vore Lord er GUD derefter lede righteous liv ikke have frygte nor
ville de grieve
[46:14] De trænger Paradis hvor de abide permanent; belønning deres arbejder.
[46:15] Vi enjoined menneskelig være hædre hans forældre. Hans mor kaliber ham
arduously give fødsel til ham arduously skiftes intim omsorg af ham tredive måneder!
Hvornår han når modenhed nå ælden af fyrre han sie Min Lord forestå mig værdsætte
velsignelserne Du bestowed mig min forældre gøre righteous arbejderne behager Jer!
Lade min børn er righteous også! Jeg fortryder Jer; jeg er submitter.
[46:16] Er de vi acceptere righteous arbejderne overse deres synder. De trænger Paradis.
Den er sandfærdige løftet loves dem.
[46:17] Derefter der en er sie til hans forældrene Ve I; du fortæller mig død) jeg komme
liv? Hvorfor de omkom indenfor os aldrig komme forældrene græde gud hjælpes sir Ve
til jer; behage tro! Gud løfte er sandheden. Han sie Tales fortiden!
[46:18] Such en stæmples tvivlerne enhvere generation af jinns mennesker; de er tabere.
[46:19] De al attain rangerne de trænger ind overensstemmelse med deres arbejder. Han
betale dem deres arbejder mindst uretfærdighed.
[46:20] Dagen komme hvornår de disbelieved introduceres hellfire Du spilder gode
chancerne givet jer Deres worldly liv du jublede ind dem. Følgelig today du incur
skamfulde gengældelse idet requital arrogancen du forpligtede jord nogen grundlag og
Deres onde arbejder.
[46:21] Tilbagekalde den boderen ‘Aad advare hans folk klitterne! - Talrige varsler også
afsagdes indenfor ham efter ham Du ikke tilbede GUD. Jeg frygter i I gengældelsen af
great dag.
[46:22] De sagde du kom bortlede os vore guder? Vi udfordrer du bringe
(gengældelsen) du truer du er sandfærdige.
[46:23] Han sagde viden den er GUD; jeg kun afsir jer hvad jeg var sende til afsie! Jeg
ser som du folk er uvidende.
[46:24] Hvornår de så stormen heading deres vej de sagde Den storme bringe os mere
behøve regn Hellere den er hvad jer udfordrede (Hætte) bringe; voldsomme vind hvori
xxxx er smertelige gengældelse!
[46:25] Det tilintetgjorde alt idet befalede dens Lord Ved formiddag intet stod deres
hjem. Vi dermed requite skyldige folkene.
[46:26] Vi etablerede dem samme vejen idet vi etablerede du forsynede dem høre øjne
forstande! Deres forhør øjne forstande ikke hjalpes dem hos al Den de afgjort disregard
gud åbenbaringer. Dermed profetierne varsler de ridiculed volder deres doom
[46:27] Vi annihilated mange samfund I efter vi forklarede proofs de fortryde.
[46:28] Hvorfor derefter idolerne de sætte bringe dem closer til GUD mislykkes hjælpes
dem? Hellere de forladt dem. Such var falske guderne de afgudede; such var
fornyelserne de fabricated
[46:29] Tilbagekalde at vi forestod et antal af jinns jer ind orden lade dem høre Quran!
Hvornår de fik der de sagde Lytter. det hen de rushed deres folk varsel.
[46:30] De sagde O vore folk vi hører bog afsløredes Moses bekræfter hidtige
scriptures. Det guides sandheden; til den omgående sti.
[46:31] O vore folk svarer benævne GUD tro ind Ham! Han derefter tilgi Deres synder
skåne jer smertelige gengældelse!
[46:32] De mislykkes svare gud benævne ikke flygte ikke have Lord Ham; de går langt
astray!
[46:33] De ikke indser at GUD oprettede himlene jorden mindst indsats er able til
genoplive afdødt Ja indeed; Han er Omnipotent
[46:34] Dagen tvivlerne introduceres Hellfire de spørges Er den ikke sandheden? De
svare "Ja indeed vore Lord Han sie Derefter lider gengældelsen Deres vantro.
[46:35] Derfor være tålmodige budene I possessed styrke resorted tålmodighed. Ikke er
ind et fare se gengældelsen inevitably komme dem. Dagen de ser det synes idet de varede
ene time dagen. Den proklamation er det ikke wicked hvem er gennemført annihilated
.
47- Muhammad (Muhammad)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[47:1] De disbelieve repel stien GUD Han nullifies deres arbejder!
[47:2] De tro arbejde retmæssighed tro ind hvad sendtes derned Muhammad! - Der er
sandheden deres Lord - Han remitterer deres synder velsigne dem contentment!
[47:3] Den er de disbelieve følge falsehood mens de tror følger sandheden deres Lord
GUD DERMED cites FOLKENE DERES EKSEMPLER.
[47:4] Du træffer (ind krig de disbelieve du strejke necks Du tager dem captives du
sætte dem fri løsesum dem krigen ender! Havde GUD willed Han bevilge jer sejr krig!
Han dermed prøve jer ene another Angående de enes dræbte forårsagen GUD Han aldrig
lægge deres sacrifice affaldene
[47:5] Han guide dem velsigne dem contentment!
[47:6] Han tilstå dem Paradis Han beskrive dem.
[47:7] O I tror du understøtter GUD Han understøtte du styrker Deres fodfæste.
[47:8] De disbelieve incur elendighed; Han volder deres arbejder være utterly ind
forfængelig
[47:9] Den fordi de hades hvad GUD afslørede følgelig Han nullifies deres arbejder!
[47:10] De ikke strejfer jorden gøre se konsekvenserne i de indenfor dem? GUD
tilintetgøre DERES ARBEJDER; al TVIVLERE LIDE SAMME SKÆBNEN.
[47:11] Den er GUD er Lord af de tror mens tvivlerne ikke haver lord
[47:12] GUD TILSTÅR DE tro LEDE righteous LIV into HAVER STRØMME streams
Angående de disbelieve de leve ædt såsom dyrene æde derefter slutning hellfire!
[47:13] Mange samfund var mere stærkere end samfundet som evicted I Deres by;
hvornår vi annihilated dem ingen hjælpes dem.
[47:14] Være de oplyse deres Lord samme idet de onde arbejder prydes deres øjne de
følger deres egen opinions?
[47:15] Allegorien Paradis loves righteous er den det haver floder uforurenede vand
floder af friske mælk floder af vin! - Dejlige i svirebrødrene - Floder strained honning.
De haver al art af frugter therein tilgivelse fra deres Lord De god de (er abide permanent
thehellfire drink hellish vand rive deres tarme?
[47:16] Visse af dem lytte til I derefter idet snart idet de forlader de spørger de oplystes
Hvad gjorde han retfærdige sie GUD dermed forsegler deres hjerte følgelig de følge kun
deres opinions!
[47:17] Angående de guided Han augments deres vejledning bevillinger dem deres
retmæssighed.
[47:18] De ventende Timen er kommer dem brat? al tegnene thereof allerede kommer.
Tidligere Timen kommer dem hvordan de gøre det gavn fra deres meddelelse?
[47:19] Du kende at Xxxx ikke er øvrige gud GUD spørger tilgivelse af Deres synder
synderne af al tro mænd kvinder. GUD ER fully aware af DERES BESTEMMELSER
DERES ultimate destiny.
[47:20] De troede sagde Hvornår ville nye sura afsløres hvornår ligefremme sura
afsløredes hvori udkæmpe nævnedes du se de harbored tvivl deres hjerter kiggende jer
død allerede kom dem! De dermed exposed
[47:21] Lydighed righteous utterances forventes af dem. Kun de udfoldede tillid GUD
hvornår mobilisering hed det være godt dem.
[47:22] Er det også Deres hensigt I forlader du forpligte onde mishandle Deres
slægtninger?
[47:23] Er de incurred forbandelse GUD whereby Han rendered dem døve blænde!
[47:24] Hvorfor de ikke studerer Quran grundigt? De haver låse deres forstande?
[47:25] Sikkert de glider tilbage vejledningen manifested dem djævelen lokker dem
ledte dem på!
[47:26] Den er de sie til de hadede hvad GUD sender derned Vi adlyde jer vise
substanser. GUD fully kender deres hemmelige sammensværgelser.
[47:27] Hvordan det gøre det i dem hvornår englene være lægge dem til død? De slå
dem deres ansigter deres bag slutninger.
[47:28] Den fordi de følge hvad angered GUD hadede tingene behager Ham! Følgelig
Han nullified deres arbejder.
[47:29] De havn tvivle deres hjerter synes den gøre GUD ville ikke bringe ydre deres
onde tanker?
[47:30] Vi ville vi expose dem I så den du anerkende dem simpelthen kiggende dem. Du
anerkende dem ved den vej de tales. GUD ER fully aware af AL DERES ARBEJDER.
[47:31] Vi certainly lægge jer prøven ind orden skelne de I som stræbe bestemt
persevere Vi expose Deres sande kvaliteter.
[47:32] De disbelieve repel stien GUD modarbejde budet vejledningen manifested dem
aldrig smerte GUD ind den lille Hellere Han nullifies deres arbejder.
[47:33] O I tror du adlyde GUD adlyde budet. Anderledes al Deres arbejder være ind
forfængelig
[47:34] De disbelieve repel stien GUD derefter terning tvivlere GUD ville aldrig tilgi
dem!
[47:35] Derfor du ikke waver overgiver forfølgelse fred du garanteres sejr GUD er jer.
Han aldrig spilde Deres indsatser.
[47:36] Den worldly liv er nej mer end leg forfængelighed. Du tro lede righteous liv
Han belønne jer spørge jer nogen penge!
[47:37] Dersom Han spørge jer penge til omfatningen oprette hardship jer du blive
nærige Deres skjulte onde might exposed
[47:38] Du inviteres spend forårsagen GUD visse af I dreje nærige! Nærige være nærige
mod deres egen sjæle. GUD ER RIGE STUND JER ER FATTIGE. Du sving Han
substitute øvrige folk Deres sted de ikke være jer.
.
48- Sejr (Al-Fatt-h)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[48:1] Vi bestowed jer O Bud) great sejr.
[48:2] Whereby GUD tilgi Deres forbi synder også idet fremtidige synder perfektionere
Hans velsignelser I guides I lige sti!
[48:3] Desuden GUD ville understøtte jer unwavering understøttelse!
[48:4] Han er En placerer contentment hjerterne troende augment mere tro desuden
deres tro. Til GUD belongs al fremtvinge af himlene jorden! GUD ER ALVIDENDE
KLOGEST.
[48:5] Han certainly tilstå tro mændene kvinder into haver strømmende streams hvori de
abide permanent! Han remittere deres synder. Den er seværdighed GUD great triumf.
[48:6] Han requite hykler mændene kvinder idolet tilbede mænd kvinder de harbored
onde tanker GUD. Deres onde vilje modild dem. Gud er vrede dem fordømmer dem
tillave dem Gehenna! hvad usle destiny!
[48:7] Til GUD belongs al fremtvinge himlene jorden! GUD ER ALMÆGTIGE
KLOGEST.
[48:8] Vi sender jer vidne bærer gode nyhed warner.
[48:9] Den du folk tro ind GUD Hans bud ærbødighed Ham observe Ham forherlige
Ham dag og nat!
[48:10] Sikkert de pledge troskab jer pledging troskab GUD. GUD GODKENDER
DERES pledge HAN PLACERER HANS HÅND DERES HÆNDER! De krænker such
pledge forpligte krænkelsen til deres egen detriment. Angående de fulfill deres pledge
GUD Han bevilge dem great recompense
[48:11] Stillesiddende Araberne bliver bagefter sie Vi preoccupied vore penge vore
familier spørge tilgivelse os! De utter deres tunger hvad ikke være deres hjerter! Sie Som
beskytte jer GUD dersom Han willed nogen modgang I eller dersom Han willed nogen
velsignelse I? GUD er fully Cognizant af alt jer gøre!
[48:12] Du secretly tro budet troendene besejres aldrig komme deres familier den
bestemt etableredes Deres hjerter! Du harbored onde tanker dreje into wicked folk.
[48:13] Nogen vægrer tro ind GUD Hans bud vi tillave tvivlerne hellfire!
[48:14] Til GUD belongs suveræniteten af himlene jorden! Han tilgir whomever Han
viljer straffe whomever Han viljer! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[48:15] Stillesiddende som blive bagefter sie hvornår du forventes indsamle fordærve af
krig Lade os følge du dele ind den!" De dermed ønsker ændre gud gloser! Sie Du ikke
følge os! Den er gud bestemmelse. De derefter sie Du være misundelige af os (i blivende
bagefter.) Indeed de sjældent forstod noget!
[48:16] Sie til stillesiddende Araberne bliver Jer inviteres ansigt mægtige folk udkæmpe
dem de forelægger! Dersom du adlyder GUD ville belønning I gavmilde recompense Du
sving igen I gøre ind den forbi, Han requite jer smertelige gengældelse!
[48:17] blænde ikke er blamed forkrøblede ikke er blamed syg ikke være blamed De
adlyder GUD Hans bud Han tilstå dem haver strømmende streams Angående de sving
Han requite dem smertelige gengældelse.
[48:18] GUD BEHAGES TROENDENE pledged TROSKAB JER TRÆET. Han kendte
hvad var deres hjerte følgelig Han velsignede dem contentment belønnede dem
immediate sejr!
[48:19] Desuden de gained mange fordærve GUD ER ALMÆGTIGE KLOGEST.
[48:20] GUD LOVER JER MANGE fordærve SOM DU gevinst Han dermed
avancerede visse gavner I ind den liv Han tilbageholder folk hænderne aggression I
rendered den tegn troendene! Han dermed guides jer lige sti.
[48:21] Angående gruppen du possibly ikke besejre GUD skiftes omsorg af dem; GUD
er Omnipotent
[48:22] Tvivlerne nogensinde udkæmpede jer de sving ca. flee! De ikke haver Lord
Beherske; de ikke haver hjælper!
[48:23] Such er gud system throughout historie, I grundlægge gud system er
unchangeable.
[48:24] Han er En tilbageholdt deres hænderne aggression I tilbageholdt Deres hænder
aggression dem ind dalen Mecca efter Han bevilgede jer sejr dem! GUD ER Seer AF
ALT JER GØRE!
[48:25] Være de disbelieved forhindret I fra Hellige Masjid jævn forhindrede Deres
offerings nående deres destination! der troede mænd kvinder fjende lejren) du ikke
kendte du være omkring til smerte dem unknowingly! GUD DERMED TILSTÅR HANS
BARMHJERTIGHED whomever HAN VILJER. De persist Han requite de dem
disbelieve smertelige gengældelse.
[48:26] Mens de disbelieved enraged deres hjerter fyldtes stoltheden dagene uvidenhed
GUD velsigne Hans bud troendene fredsommelige contentment forestod dem uphold
glosen retmæssighed! Den er hvad de tilfredsstillende trænge GUD ER fully aware af al
TING.
[48:27] GUD OPFYLDER HANS BUD SANDFÆRDIGE VISION DU INDGÅ
HELLIGE Masjid GUDEN VILLIGE perfectly secure DU SKÆRE DERES HÅR
shorten DET (IDET JER fulfill PILGRIMSFÆRDEN RITUALER der Du ikke have
nogen frygt. Siden Han kendte hvad du ikke kendte Han kobler den immediate sejr.
[48:28] Han er Ene som sendte Hans budet vejledningen religionen sandhed stille det
prevail al øvrige religioner! GUD suffices VIDNE.
[48:29] Muhammad - Budet GUD - De med ham være harsh stern tvivlerne art
medfølende hos sig. Du ser dem bowing prostrating idet de søger gud velsignelser
billigelse! Deres mærker er deres ansigter fordi af prostrating! Den er samme eksemplet
ligesom Torahen. Deres eksempel ind Evangeliet være planter vokser højere stærk
behage bønderne! Han dermed enrages tvivlerne. GUD LOVER DE DEM tro, LEDE
righteous LIV TILGIVELSE great recompense
.
49- Murne (Al-Hujurat)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[49:1] O I tror ikke placere Deres opinion den af GUD Hans bud! Du ærbødighed GUD.
GUD ER Hearer Alvidende
[49:2] O I tror ikke raise Deres stemmer stemmen profeten nor skulle du råber ham jer
råbe hos hvert øvrig lest Deres arbejder bliver nullified mens du ikke perceive
[49:3] Sikkert de lavtliggende deres stemmer budet GUD er en hjerterne tillaves GUD
blive righteous! De trænger tilgivelse great recompense
[49:4] Angående de benævne på jer murne fleste af dem ikke forstår.
[49:5] Havde de været tålmodige indtil jer komme dem det være godt dem! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[49:6] O I tror wicked person bringer nogen nyhed jer du første undersøge lest du
forpligter uretfærdighed visse folk uvidenhed derefter blive sorry angerfulde hvad du gør!
[49:7] Og kende at gud bud kommer Deres midte! Havde han lytte til jer mange ting du
stille ting vanskelige jer! Gud stille du elsker tro pryde det Deres hjerter Han stillede du
abhor vantro wickedness ulydighed. De guided en.
[49:8] Such være grace GUD Hans velsignelser! GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[49:9] To grupper troende udkæmpede hvert øvrig du forliges dem. Ene gruppe
aggresses øvrig du udkæmpe aggressing gruppe indtil de forelægger gud befaling!
Tidligere de forelægger du forliges to grupperne equitably. Du vedligeholde retfærdighed
GUD elske de er netop!
[49:10] Troendene er medlemmer ene familie; jer keep freden indenfor Deres familie
ærbødighed GUD som du attain barmhjertighed!
[49:11] O I ikke tror folk latterliggørelse øvrige folk de være godt end de. Nor skulle
nogen kvinder latterliggørelse øvrige kvinder de være godt end de. Nor skulle du mock
en another stille morskab af Deres navne. Onde indeed er tilbagevenden wickedness efter
attaining tro! Nogen ikke fortryder den de er overtræderne.
[49:12] O du tror du undlade nogen mistanke jævn et lille bed af mistanke er syndige.
Du ikke spionere ene another nor skulle du backbite ene another den er idet afskyelige
idet ædt flesh Deres afdødte boder! Du certainly abhor den. Du observe GUD. GUD ER
Redeemer BARMHJERTIGEST.
[49:13] O folk vi oprettede jer samme mandlige kvindelig rendered du distinkt peoples
stammer som du anerkende en another Bedst hos jer ind seværdighed GUD er mest
righteous. GUD ER ALVIDENDE Cognizant
[49:14] Araberne sagde Vi er Mu'mens (troende.) Sie Du ikke tror; hvad du sie er ‘Vi er
Muslims (submitters) ' tro etableres Deres hjerter. du adlyder GUD Hans bud Han ikke
lægge nogen af Deres arbejder affaldene GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[49:15] Mu'mens (troende) er de tro ind GUD Hans bud derefter attain statuserne have
nej tvivl whatsoever stræbe deres penge deres liv ind forårsagen GUD! De er sandfærdige
en.
[49:16] Sie du meddeler GUD Deres religion? GUD vide ALT IND HIMLENE
JORDEN. GUD ER ALVIDENDE.
[49:17] De akt idet de gør jer favor omfavnende Underkastelse! Sie Du ikke gør mig
nogen favors omfavne Underkastelse! GUD ER EN ER GØRENDE JER great favor
guiding JER TROEN I ER OPRIGIGE!
[49:18] GUD vide al HEMMELIGHEDERNE IND HIMLENE JORDEN; GUDEN ER
Seer AF ALT JER GØRE!
.
50- Q. (Qaf)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[50:1] Q. og glorious Quran.
[50:2] De grundlagde det fremmede den warner fra dem kom dem! Tvivlerne sagde Den
er virkelig fremmede.
[50:3] Efter vi omkommer bliver støv; den er umulige.
[50:4] Vi er fully aware af nogen af dem enes indtage jorden; vi haver accurate rekord.
[50:5] De forkastede sandheden hvornår det kom dem; de utterly forvirres.
[50:6] De ikke kigger himlen above dem hvordan vi konstruerede det pryde det flaw
[50:7] Vi oprettede jorden scattered det bjerge voksede det al art af smukke planter!
[50:8] Den er enlightenment påmindelse enhvere pious tilbeder.
[50:9] Vi sendte himlen velsigne vand vokser det have korn høstes!
[50:10] Høje dato håndflader clustered frugt.
[50:11] Forråd folkene. Vi genopliver det afdødte lander; du ligeledes resurrected
[50:12] Disbelieving dem var folkene Noah dwellers Russ Thamoud!
[50:13] ‘Aad Pharaoh brethren Lot.
[50:14] dwellers træerne folkene Tubba. Al af dem disbelieved budene følgelig Min
gengældelse befell dem!
[50:15] Vi too bebyrdedes først anlæggelse? Den hvorfor de er tvivle opstandelse?
[50:16] Vi oprettede mennesket vi kender hvad han hvisker sig. Vi er closer til ham end
hans jugular vene.
[50:17] To registrere (engle) hos omgående hos venstre vedvarende registrerer!
[50:18] Ikke utterance gøre han utter vågne vidne.
[50:19] Sluttelig uundgåelige komaen død kommer; den er hvad jer forsøgte evade
[50:20] Hornet pustes; den er love dagen.
[50:21] Enhvere sjæl komme med herder vidne.
[50:22] Du brugte være oblivious til den. Vi omgående flytter Deres slør; today Deres
vision er (idet stærke idet) stål
[50:23] Ledsageren sagde Her er min formidable vidnesbyrd.
[50:24] Kast into Gehenna enhvere stædige tvivler.
[50:25] Forbidder velgørenhed angriber fulde af tvivle!
[50:26] Han sætte GUD another gud. Kast ham into severe gengældelse.
[50:27] Hans ledsager sagde Vore Lord jeg ikke vildledte ham; han var fjerneste astray.
[50:28] Han sagde ikke feud Mig; jeg tilstrækkeligt advare jer!
[50:29] Intet skiftes nu. Jeg er aldrig unjust mod folkene.
[50:30] Er dagen hvornår vi spørger Helvede Have du havde nok? Det sie Giver mig
flere!
[50:31] Paradis bydes righteous readily.
[50:32] Den er hvad lovedes enhvere repenter steadfast.
[50:33] De reverenced mest Gracious ind deres privatliv kom wholeheartedly.
[50:34] Indgå det fred; den er Dagen Evighed!
[50:35] De får noget de ønsker therein vi haver sågar flere.
[50:36] Mange generation dem var mægtigere vi annihilated De searched landet; de
grundlagde flugt?
[50:37] Den være lektion enhver possesses forstand er able til høre bevidne!
[50:38] Vi opretter himlene jorden alt dem seks dage nej træthed røre os!
[50:39] Derfor er tålmodige ind den ansigt af deres utterances ros forherlige Deres Lord
indenfor solopgang indenfor solnedgang!
[50:40] Natten du meditere Hans navn efter prostrating!
[50:41] tillave dagen hvornår besøgenden benævner sted er nær!
[50:42] Hvornår de hører uundgåelige græde er dagen jer komme
[50:43] Vi er en kontrollerer liv død; os er endelige destiny.
[50:44] Dagen komme hvornår jorden sprækker ind et fare givende stige dem! Such
summoning er lette i os gøre!
[50:45] Vi er fully aware af alt de utter mens du ikke haver magt dem. Derfor påminde
den Quran de ærbødighed Min varsler!
.
51- Chauffører af Vinden (Al-Dhareyat)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[51:1] puste vindene.
[51:2] Fødende regn
[51:3] bringe forråd
[51:4] Distribuere dem ligesom befalede.
[51:5] Hvad loves jer sikkert komme vedtage!
[51:6] Dagen Bedømmelse er uundgåelige.
[51:7] Uagtet perfectly oprettede himlen.
[51:8] Du fortsætter dispute sandheden.
[51:9] Afvige therefrom er deviators!
[51:10] Ve til falsifiers.
[51:11] Ind deres kludrende de er totalt heedless.
[51:12] De spørgsmål Dagen Bedømmelse.
[51:13] Dagen de præsenteres ilden.
[51:14] Smager gengældelsen; den er hvad jer brugte udfordre!
[51:15] righteous trænge haver springe
[51:16] De modtar deres Lord's belønninger de brugte være pious.
[51:17] Sjældent gjorde de sover hele natten.
[51:18] Hos daggry, de bede tilgivelse.
[51:19] Portion deres penge var sætte aside i tiggeren behøvende
[51:20] Jorden være fuld af tegn de er vise.
[51:21] indenfor I se?
[51:22] Ind himlen er Deres forråd alt loves jer.
[51:23] Ved Lord af himlen jorden den er idet sande idet at du taler.
[51:24] Du noterer historien Abraham's ærværdige gæster?
[51:25] De besøgte ham talemåde Fred. Han sagde Fred jer fremmede!
[51:26] Han spurgte hans familie tillave tykke kalv!
[51:27] Hvornår han bød det dem han remarked du ikke æde?
[51:28] Han harbored frygte af dem! De sagde ikke Have frygte de gav gode nyhed
kyndige søn!
[51:29] Hans kone forundredes. Noterende hendes rynke ansigt jeg er sterile gamle
kvinde!
[51:30] De sagde Dermed sagde Deres Lord Han er mest Kloge Alvidende
[51:31] Han sagde Hvad være I oppe til O bude?
[51:32] De sagde Vi dispatched kriminelle folk.
[51:33] Vi brusebad dem klipper ler.
[51:34] Markerede Deres Lord overtræderne!
[51:35] Vi derefter afsagde al troendene.
[51:36] Vi ikke grundlagde det undta ene hus submitters!
[51:37] Vi sætte det lektion de frygter smertelige gengældelsen.
[51:38] Ind Moses (xxxx er lektion). Vi sendte ham Pharaoh manifest proofs
[51:39] Han dreje ind arrogance sagde Tryllekunstner crazy
[51:40] Følgelig vi straffede ham hans trop Vi kastede dem havet han er ene blame
[51:41] Ind ‘Aad (xxxx er lektion). Vi sendte dem katastrofale vind.
[51:42] Noget det kom upon utterly tilintetgjordes.
[51:43] Ind Thamoud (xxxx er lektion). De fortaltes Nyde midlertidigt!
[51:44] De rebelled befalingen deres Lord Følgelig lyn struck dem ligesom de kiggede.
[51:45] De aldrig enes nor de hj.
[51:46] Folkene Noah indenfor den; de var wicked folk.
[51:47] Vi konstruerede himlen vore hænder vi fortsætte udvide det!
[51:48] Vi stillede jorden beboelige; perfekte konstruktion.
[51:49] Vi oprettede par mandlig kvindelige) af alt som du tage heed
[51:50] Du flygte GUD. Jeg sendes Ham jer manifest warner.
[51:51] gøre ikke sætte GUD nogen øvrige gud! Jeg sendes Ham jer manifest warner.
[51:52] Gennemført hvornår bud gik hidtige generationerne de sagde Tryllekunstner
Crazy
[51:53] De stillede enighed med hvert øvrig Indeed de er overtrædere.
[51:54] Du disregard dem; du ikke blamed
[51:55] Og påminde for påmindelsen gavner troendene!
[51:56] Jeg ikke oprettede jinns menneskerne undta tilbede Mig alene!
[51:57] Jeg behøve forråd dem nor gør jeg behøver dem fodre Mig!
[51:58] GUD ER FAMILIEFORSØRGEREN Possessor al MAGT Supreme
[51:59] Overtræderne incurred samme skæbnen deres hidtige modstykker; de ikke
udfordre.
[51:60] Ve de disbelieved dagen awaiting dem.
.
52- Mount Sinai (Al-Toor)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[52:1] Bjerg. Sinai.
[52:2] registrere scripture.
[52:3] udgi ind bog
[52:4] Frekventerede Templet!
[52:5] exalted loftet.
[52:6] Havet sættes aflame.
[52:7] Deres Lord's requital er unavoidable.
[52:8] Nej fremtvinge universet stoppe det!
[52:9] Dagen komme hvornår himlen violently tordne.
[52:10] Bjergene wiped ydre.
[52:11] Ve den dag til tvivlerne -
[52:12] Som være ind deres kludrende heedless!
[52:13] De herded Gehenna forcibly.
[52:14] Den er Ilden ind jer brugte disbelieve!
[52:15] Være den trylleri du ikke ser?
[52:16] Lide forbrænde Du er tålmodige utålmodige det være de samme i jer! Den er
simpelthen requital hvad jer gjorde.
[52:17] righteous trænge haver fryd!
[52:18] De nyder hvad deres Lord reserverer dem; deres Lord skåner dem gengældelsen
Helvede.
[52:19] Ædt drikker happily tilbage Deres arbejder!
[52:20] De slapper luksuøse furnishings vi match dem smukke ægtefæller!
[52:21] I de troede deres børn desuden fulgte dem tro vi have deres børn sammenvokse
dem! Vi aldrig mislykkes belønne dem nogen arbejde. Enhvere person er betalt for hvad
han gjorde!
[52:22] Vi forråd dem frugter kød de elsker.
[52:23] De nyde drinks aldrig forurenes aldrig syndige drikke!
[52:24] Betjenende dem være servants beskytte perler!
[52:25] De træffes hvert øvrig reminisce sig.
[52:26] De sie Vi brugte være venlige ydmyg vore folk!
[52:27] GUD VELSIGNER OS SKÅNE OS KVALEN ill SPOLER!
[52:28] Vi brugte implore Ham; Han er mest Venlige Barmhjertigest!
[52:29] Du påminde folkene. Med Deres Lord's velsignelse I du er heller spåmand nor
crazy
[52:30] De sie Han er digter; just ventetid indtil han er afdødte!
[52:31] Sie Gå på ventende; jeg vente jer!
[52:32] Det er deres drømme den diktere deres opførsel være de selvfølgelig wicked?
[52:33] gøre de sir Han stille det al Hellere de er blot tvivlere.
[52:34] Lade dem producere Hadith den dersom de er sandfærdige!
[52:35] De oprettedes intet? Er de skaberne?
[52:36] De oprettede himlene jorden? Indeed de ikke haver certainty.
[52:37] De possess skatterne Deres Lord De ind er kontrollere?
[52:38] De klatrer stige gøre muliggøre dem lytte Lade deres lyttere udfolde deres proof
[52:39] Han gøre døtre mens I have have sønner?
[52:40] Du spørger dem nogen lønning og de bebyrdes dermed?
[52:41] De kender fremtiden gøre det registrere?
[52:42] De plotting og scheming Tvivlerne schemes modild dem!
[52:43] De haver another gud GUD? GUD FORHERLIGES LANGT HAVENDE
PARTNERE!
[52:44] Hvornår de ser hob falde himlen de sie Stablede skyer!
[52:45] Disregard dem de træffes dagen ind der de struck
[52:46] Den dag deres schemes ikke beskytte dem nor ville de hj!
[52:47] De transgress lider gengældelse her fleste af dem ikke kende!
[52:48] Du bestemt persevere bære Deres Lord's befaling! - Du er vore øjne - Forherlige
prise Deres Lord hvornår du enes
[52:49] Også during natten forherlige Ham hos daggry idet stjernerne falmer væk!
.
53- Stjernerne (Al-Najm)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[53:1] Idet stjernerne falde væk.
[53:2] Deres kammerat (Muhammad) ikke var astray nor han deceived
[53:3] Nor var han talende personlige begær!
[53:4] Det var guddommelige inspiration.
[53:5] Dikterede ved mest Mægtige!
[53:6] Possessor al myndighed. Fra Hans højest højde.
[53:7] Hos højest horisonten.
[53:8] Han drog nærmere ved flyttende derned!
[53:9] indtil Han blev idet lukke idet mulige.
[53:10] Han derefter afslørede Hans servant hvad var afsløres.
[53:11] Forstanden aldrig stille oppe hvad det så.
[53:12] I tvivlende hvad han er save?
[53:13] Han så ham another nedstigning.
[53:14] Hos ultimate punktet.
[53:15] Hvor evige Paradiset lokaliseres.
[53:16] Hele stedet overvældedes.
[53:17] Øjnene ikke waver nor gå blænde!
[53:18] Han så great tegn hans Lord
[53:19] Sammenligne den kvindelige idolerne Allaat Al- Uzzah!
[53:20] Manaat tredje ene.
[53:21] I gøre sønner mens Han have have de idet døtre?
[53:22] hvad skammelige distribution!
[53:23] De være navne som du stille oppe, jer Deres forfædre. GUD ALDRIG
AUTORISEREDE such BLASFEMI. De følger conjecture personlige begær hvornår
sande vejledningen kommer dem her deres Lord
[53:24] Hvad det den menneskelig være er begærer?
[53:25] Til GUD belongs begge Herefter den verden!
[53:26] Ikke jævn englene himmel possess myndighed intercede Eneste en permitted
GUDEN er de optræder ind overensstemmelse med Hans ville Hans billigelse.
[53:27] De disbelieve Herefter giver englene feminine navne.
[53:28] De ikke havde viden den; de kun conjectured Conjecture ikke er substitute for
sandheden!
[53:29] Du disregard de sving vore meddelelse blive preoccupied den worldly liv!
[53:30] Den er omfatningen deres viden. Deres Lord er fully aware af de strayed væk
Hans sti Han er fully aware af de guided
[53:31] Til GUD belongs alt himlene alt på jord! Han requite de forpligter onde deres
arbejder belønne righteous i deres retmæssighed.
[53:32] De undlader gross synder transgressions frelser minor angreb! Deres Lord's
tilgivelse er umådelige. Han er fully aware af jer siden Han initiated jer jorden stund du
var fostre Deres mødre bellies Derfor ikke exalt Han er fully aware af de righteous!
[53:33] Du noterede en have dreje
[53:34] Sjældent gjorde han giver velgørenhed derefter meget småt.
[53:35] Han possess viden fremtiden? Han se det?
[53:36] Han var meddele af undervisningerne scripture Moses
[53:37] Abraham som opfyldte?
[53:38] Ing sjæl føder synderne another sjæl.
[53:39] Enhvere menneskelig være er ansvarlige i hans egen arbejder.
[53:40] Enhver arbejder udfoldes!
[53:41] Derefter de betalt fully such arbejder.
[53:42] Til Deres Lord er endelige destiny.
[53:43] Han er En stiller jer le græde!
[53:44] Han er En kontrollerer død liv.
[53:45] Han er En oprettede to arterne mandlig kvindelig
[53:46] Fra tiny nedgang semen.
[53:47] Han effektuere rekreationen.
[53:48] Han er En stiller jer rige fattig.
[53:49] Han er Lord mælkevejene.
[53:50] Han er En annihilated ancient ‘Aad.
[53:51] Og wiped ydre Thamoud!
[53:52] Også folkene Noah indenfor den; de var onde overtrædere.
[53:53] Onde samfundene (af Sodom Gomorrah) var lowliest.
[53:54] Følgelig de utterly vanished
[53:55] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[53:56] Den være varsel ældre en.
[53:57] Uundgåelige er forestående.
[53:58] Ingen beside GUD afløse det!
[53:59] Du questioning den substans
[53:60] Du ler hellere af grædende?
[53:61] Du insisterer Deres veje?
[53:62] I efterår prostrate GUD tilbedelse.
.
54- Månen (Al-Qamar)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[54:1] Timen kommer closer månen splitter.
[54:2] Derefter de så mirakel; de dreje sagde Gamle trylleri!
[54:3] De disbelieved følge deres opinions klæbe til deres gamle traditioner.
[54:4] Sufficient varsler afsies alarmere dem!
[54:5] Great visdom; al varslerne er ind forfængelig
[54:6] tilsidesætte dem; dagen komme hvornår besøgenden kungøre forfærdelige
katastrofe.
[54:7] Med deres øjne ydmygede de kommer gravene scattered locusts!
[54:8] Ligesom de svarer besøgenden tvivlerne sie Den er vanskelige dag!
[54:9] Folkene Noah disbelieved dem. De disbelieved vore servant sagde Crazy Han
persecuted
[54:10] Han implored hans Lord jeg oppressed bevilge mig sejr!
[54:11] Vi derefter åbnede lågerne himlen hælde vand.
[54:12] Vi voldte springe gush jorden! Vandene traffes effektuere forudbestemte
bestemmelse!
[54:13] Vi bære ham watercraft stille logs reb.
[54:14] Det løb vore vagtsomme øjne; belønning ene som forkastedes!
[54:15] Vi sætte det lektion. nogen af du ønsker lære?
[54:16] Hvordan forfærdelige var Min gengældelse varslerne!
[54:17] Vi stillede Quran lette lære! nogen af du ønsker lære?
[54:18] ‘Aad disbelieved Følgelig hvordan forfærdelige var Min gengældelse varslerne.
[54:19] Vi sendte dem voldsomme vinde dag continuous elendighed.
[54:20] Det tossed folkene ca. ligesom de forfaldtes håndflade træ trunks
[54:21] Hvordan forfærdelige var Min gengældelse varslerne!
[54:22] Vi stillede Quran lette lære! nogen af du ønsker lære?
[54:23] Thamoud forkaste varslerne.
[54:24] De sagde vi følge en af os; menneskelig være Vi derefter gå astray derefter
slutning Helvede!
[54:25] Meddelelsen komme ham os? Han er flagrant løgner.
[54:26] De gøre det grundlægge ydre tomorrow som flagrant løgneren er!
[54:27] Vi sender kamelen prøve dem. vagt dem er tålmodige!
[54:28] Meddele dem vandet deles dem; (kamelen) tillades drikker hendes angivede
dag!
[54:29] De persuaded deres kammerat dræbe (kamelen) han obliged
[54:30] Følgelig hvordan forfærdelige var Min gengældelse! De advares.
[54:31] Vi sendte dem ene slag hvorpå de blev ligesom høstede hø!
[54:32] Vi stillede Quran lette lære! nogen af du ønsker lære?
[54:33] Folkene Lot forkaste varslerne.
[54:34] Vi showered dem klipper. Kun Lot's familie frelstes hos daggry.
[54:35] Vi velsignede ham hans familie; vi dermed belønner taknemlige.
[54:36] Han advarede dem vore requital de ridiculed varslerne.
[54:37] De forhandlede ham hans gæster; vi blændede dem. Lide Min gengældelse; du
advares!
[54:38] Tidligere den næste formiddag devastating gengældelse struck dem.
[54:39] Lide Min gengældelse; du advares!
[54:40] Vi stillede Quran lette lære! nogen af du ønsker lære?
[54:41] Pharaoh's folk advaredes.
[54:42] De forkastede al vore tegn. Følgelig vi requited dem Almægtige Omnipotent
burde.
[54:43] Er Deres tvivlere godt end de tvivlere? Du frikendes scripture?
[54:44] Måske de synes Vi være vinderne.
[54:45] Al af dem besejres; de sving ca. flee!
[54:46] Timen awaiting dem Timen er fjerneste værre smerteligere.
[54:47] Certainly skyldige være astray slutning ind Helvede.
[54:48] De slæbes hellfire forcibly. Lide kvalen gengældelse!
[54:49] Alt vi oprettede netop måles.
[54:50] Vore befalinger gøres blinke øje.
[54:51] Vi annihilated Deres modstykker. nogen af du ønsker lære?
[54:52] Alt de gjorde registreres scriptures!
[54:53] Alt lille stor skrive
[54:54] Sikkert righteous trænge haver floder!
[54:55] Ind et stilling af hædrer Omnipotent Konge.
.
55- Gracious (Al-Rahmaan)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[55:1] Mest Gracious.
[55:2] Lærer Quran.
[55:3] Skaber menneskelig beings.
[55:4] Han underviste dem hvordan skelne!
[55:5] Solen månen perfectly beregne
[55:6] Stjernerne træerne prostrate
[55:7] Han konstruerede himlen etablere loven.
[55:8] Du ikke transgress loven.
[55:9] Du etablere retfærdighed ikke krænker loven.
[55:10] Han oprettede jorden al væser.
[55:11] Ind det xxxx er frugt dato håndflader deres hænge frugt!
[55:12] Også korn og krydderierne!
[55:13] O mennesker jinns) af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:14] Han oprettede mennesket ældede ler potter's leret.
[55:15] Og oprettede jinns fra blussende ild!
[55:16] O mennesker jinns) af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:17] Lord af to østerne to vesterne.
[55:18] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:19] Han skilles to havene hvor de træffes.
[55:20] Barriere placeres dem forhindre dem fra transgressing!
[55:21] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:22] Ydre af begge af dem du får perler og koral
[55:23] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:24] Han gav I afsende som strejfe hav ligesom flag!
[55:25] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:26] Enhver på jord omkomme!
[55:27] Kun tilstedeværelsen Deres Lord varer. Possessor af Majestæt Ære.
[55:28] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:29] Imploring Ham er enhver himlene jorden. Enhver dag Han er fulde kontrol.
[55:30] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:31] Vi benævne du konto O mennesker jinns.
[55:32] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:33] O I jinns mennesker du gennemtrænge ydre grænserne af himlene jorden går
fremad gennemtrænge! Du ikke gennemtrænge autorisation
[55:34] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:35] Du enes bombarded projektiler af ild metallisk jer ikke vinde!
[55:36] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:37] Hvornår himlen desintegrerer sving stige farvede ligesom male!
[55:38] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:39] På dag ing menneskelige nor jinn være spørge omkring hans synder.
[55:40] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:41] (Den er skyldige viljen anerkendes deres kigge de skiftes forelocks føderne.
[55:42] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:43] Den er Gehenna den skyldige bruge benægte!
[55:44] De cirkulere det utålelige inferno.
[55:45] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:46] I de ærbødighed majestæten deres Lord to haver (ene i jinns ene i menneskerne).
[55:47] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:48] Fulde af forråd.
[55:49] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:50] To forår er dem strømmende!
[55:51] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:52] Af enhvere frugt dem to arter.
[55:53] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:54] mens afslappende furnishings forede satin frugterne være indenfor nå!
[55:55] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:56] Deres smukke mager aldrig rørtes nogen menneskelige eller jinn.
[55:57] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:58] De kigge gems og koral
[55:59] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:60] Er belønningen godhed noget godhed?
[55:61] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:62] Nedenfor dem er to haver (ene i jinns ene i menneskerne).
[55:63] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:64] Side ved side.
[55:65] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:66] Ind dem brønd pumpes!
[55:67] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:68] Ind dem være frugt dato håndflader pomegranate!
[55:69] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:70] Ind dem er smukke mager.
[55:71] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:72] Confined ind teltene.
[55:73] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:74] Ing menneske nogensinde rørte dem nor jinn.
[55:75] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:76] De slapper grønnes gulvtæppe smukke surroundings.
[55:77] Hvilke af Deres Lord's vidunder du benægte?
[55:78] exalted er navnet Deres Lord Possessor af Majestæt Ære!
.
56- Uundgåelige (Al-Waaqe'ah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[56:1] Hvornår uundgåelige komme vedtage.
[56:2] Intet stoppe det fra hændende!
[56:3] Det lavtliggende visse raise others.
[56:4] Jorden rystes op.
[56:5] Bjergene wiped ydre.
[56:6] Idet dersom de aldrig fandtes.
[56:7] Du lagdeles tre arter.
[56:8] De trængte fryd være fryd.
[56:9] De trængte elendighed være elendighed.
[56:10] Derefter xxxx er eliten eliten.
[56:11] De er de være closest (til Gud).
[56:12] Ind haverne fryd.
[56:13] Mange fra først generationer.
[56:14] Få fra senere generationerne.
[56:15] På luksuøse furnishings.
[56:16] Nydende alt de være naboer!
[56:17] Betjenende dem være udødelige servants!
[56:18] Med kopper kander pure drinks.
[56:19] De aldrig løber ydre nor gøre de kedes!
[56:20] Frugter deres valg.
[56:21] Kød fugle de begærer.
[56:22] Smukke mager.
[56:23] Ligesom beskytte perler.
[56:24] Belønner deres arbejder.
[56:25] De aldrig hører nogen nonsens therein nor syndige utterances.
[56:26] Kun utterance Fred fred.
[56:27] De af rigtig siden være retten side.
[56:28] Ind frodige frugthaver.
[56:29] Vellugtende frugter.
[56:30] traktere shade
[56:31] Omfangsrige vand.
[56:32] Mange frugter.
[56:33] Aldrig endende; aldrig forbudt!
[56:34] Luksuøse furnishings.
[56:35] Vi opretter dem mager.
[56:36] Aldrig previously rørte.
[56:37] Perfectly matched
[56:38] I de på rigtig siden.
[56:39] Mange fra tidlige generationerne.
[56:40] Mange fra senere generationerne.
[56:41] De af venstre være forlade
[56:42] Ind elendighed inferno.
[56:43] Jævne deres shade er hede!
[56:44] Aldrig køle aldrig tolerable!
[56:45] De brugte være rige.
[56:46] De insisterede great blasfemien.
[56:47] De sagde Efter vi omkommer sving støve bones vi får resurrected
[56:48] Gøre den medta vore forfædre?
[56:49] Sie tidligere generationerne senere generationerne!
[56:50] summoned møde forudbestemte dag!
[56:51] Derefter I O disbelieving strayers.
[56:52] Ædt træerne bitterhed.
[56:53] Fyldende Deres bellies therefrom
[56:54] Derefter drikkende det hellish drinks!
[56:55] Derefter addere drinks sand.
[56:56] Such er deres dele Dagen Bedømmelse.
[56:57] Vi opretter jer du kun tro!
[56:58] Du noterede semenet den I have producere?
[56:59] Du opretter det gøre gøre vi?
[56:60] Vi forudbestemmer død jer. Intet stoppe os
[56:61] Fra substituting nye generationer I sted etablerende hvad du ikke kender!
[56:62] Du kender først anlæggelse. Du ikke mindes?
[56:63] Du noterede crops I have reap
[56:64] Du voksede dem gøre vi?
[56:65] Vi ville vi dreje det hø. Derefter du begræde:
[56:66] Vi tabte.
[56:67] Vi berøves.
[56:68] Du noterede vandet I have drikke?
[56:69] Du sender det derned skyerne gøre gøre vi?
[56:70] Vi ville vi stille det saltholdige. Du være thankful.
[56:71] Du noterede ilden I have ignite
[56:72] Du initiate dens træ gøre gøre vi?
[56:73] Vi rendered det påmindelse brugbare værktøj brugerne.
[56:74] Du forherlige navnet Deres Lord de Great
[56:75] Jeg sværger stillingerne stjernerne.
[56:76] Den er ed jer kun kendte som er awesome.
[56:77] Den er ærværdige Quran.
[56:78] Ind beskytte bog.
[56:79] Ingen fatte det undtar de oprigige.
[56:80] Åbenbaring fra Lord universet.
[56:81] Du disregarding den narration?
[56:82] Du stiller det Deres branche som du disbelieve?
[56:83] Hvornår den tid komme det (Deres sjæl) når Deres hals -
[56:84] Du derefter kigge
[56:85] Vi er closer til end du er jer ikke se!
[56:86] Dersom det være sand den du ikke skylder nogen bogholderi -
[56:87] Hvorfor du ikke restituerer (Deres sjæl) du er sandfærdige?
[56:88] Dersom han er ene af de nær Mig -
[56:89] Derefter glæde blomster haver fryd!
[56:90] Og dersom han er ene af rigtig -
[56:91] Fred er lot af de retten.
[56:92] Dersom han er en af tvivlerne strayers -
[56:93] Derefter bolig af inferno -
[56:94] Forbrænde ind Helvede!
[56:95] Den er absolutte sandheden.
[56:96] Du forherlige navnet Deres Lord de Great
.
57- Jern (Al-Hadeed)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[57:1] Forherlige GUD er alt himlene jorden! Han er Almægtige Klogest.
[57:2] Til Ham belongs kingship af himlene jorden! Han kontrollerer liv død. Han er
Omnipotent
[57:3] Han er Alpha Omega. Han er Outermost de Inderste. Han er fully aware af al
ting.
[57:4] Han er En oprettede himlene jorden seks dage derefter forudsætte al myndighed.
Han kender alt indgå into jorden alt som komme det alt komme himlen alt som klatre into
det. Han er I wherever du være. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[57:5] Til Ham belongs kingship af himlene jorden! Al substans kontrolleres GUD!
[57:6] Han merges natten dagen merges dagen natten. Han er fully aware af inderste
tankerne.
[57:7] Tro ind GUD Hans bud give fra hvad Han bestowed jer! De hos jer tro giver
velgørenhed) trænge great recompense
[57:8] Hvorfor du ikke tro ind GUD hvornår budet inviterende I er tro ind Deres Lord
Han tager pledge jer du er troende.
[57:9] Han er En sender Hans servant klare åbenbaringer ind orden lede I mørket into
lyset. GUD ER MEDFØLENDE MOD JER BARMHJERTIGEST.
[57:10] Hvorfor du ikke spend forårsagen GUD hvornår GUD possesses al rigdom
himlene jorden? Fremstående fra hvilen er de jer spend sejren stræbe. De attain greater
rang end de spend sejren stræbe. I hvert GUD love frelsning! GUD ER Cognizant AF
ALT JER GØRE!
[57:11] Hvem ligesom would udlånte GUD lån retmæssighed det multiplicerer ham
forgreningsrør slutning gavmilde recompense
[57:12] Dagen komme hvornår du ser tro mændene kvinder deres lys stråle fremad af
dem til deres omgående. Gode nyhed er jeres den dag jer have haver strømmende streams
Du abide therein permanent. Den er great triumfen.
[57:13] Dag hykler mændene kvinder sie til de troede Behage tillade os absorb visse af
Deres lyse. Det sies Går jer søge lyse. barriere sætte dem låge skilles barmhjertighed
indre siden gengældelse ydre siden!
[57:14] De benævne dem Var vi ikke I? De svare Ja du snød Deres sjæle tøvede tvivlede
blev vildledte wishful tænkning gud bedømmelse kom! Du bortledtes fra GUD illusioner.
[57:15] Derfor today nej løsesum tages jer nor fra de disbelieved Deres bolig er ilden;
det er Deres lord usle bolig.
[57:16] Det er tid de troede åben oppe deres hjerter gud meddelelse sandheden afsløres
her? De ikke være followers hidtige scriptures hjerter blev hærdede tid følgelig mer af
dem dreje wicked.
[57:17] Kende at GUD genopliver landet det omkom! Vi dermed forklarer
åbenbaringerne I du forstå.
[57:18] Sikkert charitable mændene kvinder udlånter GUD lån godhed. De modta deres
belønne multiplicerede forgreningsrør de trænger gavmilde recompense
[57:19] De tro ind GUD Hans bude er helgenerne martyrer. Reserverede dem deres Lord
er deres belønninger deres lyse Angående de disbelieved forkaste vore åbenbaringer de
incurred Helvede.
[57:20] Kende den worldly liv er nej mer end spiller boldspil og skrydende jer ophoben
af penge børn! Det være omfangsrige regn producere planter behage tvivlerne! derefter
planterne sving into gavnløse hø puste vinden! Ind Herefter xxxx er enten severe
gengældelse tilgivelse fra GUD billigelse. Den worldly liv er nej mer end midlertidige
illusion.
[57:21] Derfor du væddeløb tilgivelse Deres Lord Paradis hvis bredde encompasses
himlen jorden. Det awaits de tro ind GUD Hans bude. Such er gud grace at Han bestows
whomever Han viljer! GUD ER Possessor UENDELIGE Grace
[57:22] Noget hænder jord jer allerede registreres jævne anlæggelsen. Den er lette GUD
gøre.
[57:23] Dermed du ikke grieve noget du mangler nor er stolt af noget Han bestowed jer.
GUD IKKE ELSKER DE ER PRALENDE STOLTE.
[57:24] De er nærige enjoin folkene være nærige! En sving derefter GUD er Rige de
Praiseworthy.
[57:25] Vi sendte vore bude understøtte ved klare proofs vi sendte derned dem scripture
loven som folkene uphold retfærdighed. Vi sendte derned jernet hvori xxxx er styrke
mange gavner folkene! Al den ind orden i GUD skelne de understøtte Ham Hans bude på
tro. GUD ER MÆGTIGE Almægtig
[57:26] Vi sendte Noah Abraham vi bevilgede deres efterkommere prophethood
scripture. Visse af dem guided mens mange var wicked!
[57:27] Efterfølgende til dem vi sendte vore bude. Vi sendte Jesus sønnen Mary vi gav
ham Injeel (Evangelium) vi placerede hjerte af hans followers venlighed barmhjertighed.
De opfandt hermitism vi aldrig forordnede dem. Al vi spurgte dem gøre var uphold
commandments godke GUD! De ikke uphold meddelelsen idet de have. Følgelig vi gav
de troede dem deres recompense mens mer af dem var wicked!
[57:28] O I tror du ærbødighed GUD tro ind Hans bud. Han derefter bevilge jer fordoble
belønningen fra Hans barmhjertighed forlene du lyser guide du tilgir I! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGEST.
[57:29] Dermed followers hidtige scripture kende at de ikke monopoliserer gud
barmhjertighed grace og den al grace er gud hånd. Han bestows det whomever Han viljer.
GUD ER Possessor UENDELIGE Grace
.
58- Debatten (Al-Mujaadalah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[58:1] GUD HØRER KVINDEN debated JER HENDES husband BEKLAGEDE GUD.
GUD HØRTE ALT TO AF JER DISKUTEREDE. GUD ER Hearer Seer.
[58:2] De hos jer frastøder deres koner (ved erklærende dem idet forbyde ind køn deres
mødre kende fulde godt som de ikke er deres mødre! Deres mødre er kvinderne give
fødsel til dem. Indeed de forpligter blasfemi falsehood. GUD ER Pardoner Forgiver.
[58:3] De frastøder deres koner ind den måde derefter forliges thereafter sone freeing
slave indenfor genoptagende deres kønslige relationer! Den er oplyse jer. GUD ER
Cognizant AF ALT JER GØRE!
[58:4] Du ikke grundlægge slave fri du faste to fortløbende måneder indenfor
genoptagende kønslige relationer! Du ikke faste derefter du fodre tres fattige folk. Du tro
ind GUD Hans bud. De er gud love. Tvivlerne incurred smertelige gengældelse.
[58:5] Sikkert de udkæmper GUD Hans bud forpligtes besejre deres hidtige modstykker
forpligtedes besejre! Vi sender derned klare proofs rejectors incurred skamfulde
gengældelse.
[58:6] Dagen komme hvornår GUD ville resurrect dem al derefter meddele dem af alt de
gjorde! GUD REGISTRERER ALT MENS DE GLEMMER DET. GUD BEVIDNER al
TING.
[58:7] Du ikke indser den GUD vide alt ind himlene alt på jord? Ing tre folk konspirere
secretly Ham værende deres fjerde nor fem Ham er sjette nor mindre end den nor flere
Ham værende der dem wherever de være! Derefter Dagen Opstandelse Han meddele dem
af alt de gjorde. GUD ER fully aware af al TING.
[58:8] Du noterede de var enjoined fra konspirerende secretly derefter insistere på
konspirerende? De konspirerer forpligte synde transgression ulydighed budet! Hvornår de
kommer jer de hilser jer hils foruden som forordne ved GUD. De sir sig "GUD ville ikke
straffer os vore utterances. Deres eneste requital er Gehenna hvori de forbrænde; hvad
usle destiny.
[58:9] O du tro du konfererer secretly du ikke konferere forpligte synde transgression
disobey budet! Du konferere arbejde retmæssighed fromhed! Du ærbødighed GUD der
du summoned
[58:10] Hemmelige sammensværgelse er djævelen ide der han søger smerte de troede.
Imidlertid han ikke smerte dem imod gud ville Ind GUD troendene tillid.
[58:11] O du tro du fortælles Behage stille rum du stille rum hvert øvrig sidde! GUD
ville DEREFTER stille rum I! Du spørges enes flytte enes og flytte GUD raises DE JER
tro, DE SKAFFER VIDEN HØJESTE RANGER. GUD ER fully Cognizant AF ALT
JER GØRE!
[58:12] O I tro hvornår du ønsker konferere budet du byde velgørenhed fattige) indenfor
jer gøre så! Den er godt jer og purer. Du ikke afford det derefter GUD er Forgiver
Barmhjertigest.
[58:13] Du mislykkedes give velgørenhed indenfor konfererende derefter fortrød
thereafter GUD accepterer Deres anger! Du observe kontakten bønner (Salat) giver
obligatoriske velgørenheden (Zakat) adlyde GUD Hans bud! GUD ER fully Cognizant
AF ALT JER GØRE!
[58:14] Du noterede de have befriended folk GUD er vrede? De heller belong I nor
dem. De bevidst sværger løgne!
[58:15] GUD tillave DEM severe GENGÆLDELSE. Usle indeed er hvad de brugte
gøre!
[58:16] De brugte deres eder betyde af repelling stien GUD. Følgelig de incurred
skamfulde gengældelse.
[58:17] Heller deres penge nor deres børn hjælpes dem GUD. De incurred hellfire hvori
de abide permanent.
[58:18] Dagen komme hvornår GUD resurrects dem al. De sværge Ham derefter netop
idet de sværge jer omgående tænkning de virkelig er omgående! Indeed de er egentlige
løgnerne.
[58:19] Djævelen possessed dem volde dem disregard gud meddelelse! De er gildet
djævelen. Absolut gildet djævelen er taberne.
[58:20] Sikkert de modarbejder GUD Hans bud være lowliest.
[58:21] GUD FORORDNER JEG MIN BUDE ville FLESTE assuredly VINDE GUD
ER MÆGTIGE Almægtig
[58:22] Du ikke grundlægge folk tro ind GUD Sidste Dagen befriending de modarbejder
GUD Hans bud jævn de var deres forældre deres børn deres siblings deres stamme! I de
Han forordner tro deres hjerte, understøttelser dem med inspiration fra Ham tilstå dem
into haver strømme streams hvori de abide permanent! GUD BEHAGES DEM DE
BEHAGES HAM! De er gildet GUD. Fleste assuredly gud gilder er vinderne!
.
59- Udvandring (Al-Hashr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[59:1] Forherlige GUD er alt himlene jorden Han er Almægtige Klogest!
[59:2] Han er En evicted de disbelieved hos den folk af scripture deres hjem hob
udvandring. I aldrig tanke som de forlade de tanke deres forberedelser beskytte dem
GUD. Derefter GUD kom dem de aldrig forventede kastede terror deres hjerter. Dermed
de forladt deres hjem deres egen volition desuden tryk troendene. Du lære den O I
possess vision.
[59:3] Gud ikke fremtvang dem forlade Han requited dem ind den liv (sågar ond end
fremtvingende dem forlade)! Ind Herefter Han forpligte dem gengældelsen Helvede.
[59:4] Den fordi de modarbejdes GUD Hans bud! De modarbejder GUD Hans bud
GUD er strengest ind håndhævende gengældelse!
[59:5] Du chop træ forlader det stående dens trunk er ind overensstemmelse med gud
ville Han sikkert ydmyge de wicked.
[59:6] Whatever GUD restituere i Hans bud ikke var virkningen Deres krig indsatser du
udkæmpede heste eller på fod. GUD ER ENE SOM SENDE HANS BUDENE whomever
HAN VILJER! GUD ER Omnipotent
[59:7] Whatever GUD restituere til Hans bud fra besejre samfundene gå GUD Hans bud
formen velgørenhed). Du give det slægtningerne forældreløsene fattig rejse alien Dermed
det ikke vedvare monopoliserede ved stærke hos jer! Du keep fordærve givet til I budet
ikke skiftes hvad han enjoins jer fra tagende! Du ærbødighed GUD. GUD ER STRENGE
ind HÅNDHÆVENDE GENGÆLDELSE!
[59:8] (Du give) behøvende immigrerede. De evicted deres hjem berøvede af deres
egendomme de søgte gud grace velbehag og de understøttede GUD Hans bud! De er de
sandfærdige.
[59:9] Angående de forsynede dem hjem ly var troende dem de elsker de immigrerede
dem ikke grundlægge tøven deres hjerter hjælpe dem! Virkelig de readily giver dem
prioritet jævn hvornår de behøve hvad de give væk Indeed de overvinder deres naturlige
stinginess er succesrige en.
[59:10] De blev troende dem sie Vore Lord tilgi os vore brethren som preceded os troen
keep vore hjerter fra harboring nogen had mod de troede! Vore Lord Du er Medfølende
Barmhjertigest!
[59:11] Have du noterede de plagued hykleri og hvordan de sie til deres ledsagere
vantro hos den folk scripture du evicted vi gå I aldrig adlyde nogen modarbejder jer!
Nogen udkæmper jer vi udkæmpe Deres side GUD føder bevidner de er løgnere!
[59:12] Virkelig dersom de evicted de ikke gå dem og nogen udkæmpede dem de ikke
understøtte dem. Sågar de understøttede dem de would dreje ca. fled De aldrig vinde.
[59:13] Indeed du strejke mere terror deres hjerter end deres frygt GUD. Den er de er
folk som ikke begribe!
[59:14] De ikke enes sammen udkæmpe jer de er well-shielded bygninger bagefter mur
Deres might forekommer formidable hos sig. Du tro de forenes hvornår virkelig deres
hjerter deles. Den er de er folk som ikke forstå!
[59:15] Deres skæbne er samme idet deres modstykker preceded dem. De led
konsekvenserne deres bestemmelser. De incurred smertelige gengældelse.
[59:16] De være djævelen han sie til menneskelig være Disbelieve derefter idet snart
idet han disbelieves han sir jeg disown jer! Jeg frygter GUD Lord universet.
[59:17] destiny i begge af dem er Hellfire hvori de abide permanent. Den er requital
overtræderne.
[59:18] O I tror du ærbødighed GUD lade enhvere sjæl ransage hvad det sender fremad i
tomorrow. Du ærbødighed GUD; GUD er fully Cognizant af alt jer gøre!
[59:19] Ikke være de glemte GUD Han stillede dem glemme! De er de wicked.
[59:20] Ikke equal være dwellers af Hellfire dwellers af Paradis; dwellers Paradis er
vinderne.
[59:21] Vi afslørede den Quran bjerg du se det skælvende smuldre ærbødighed GUD!
Vi cite de eksempler folkene som de reflektere.
[59:22] Han er Ene GUDEN; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Knower af al
hemmeligheder erklæringer. Han er mest Gracious Barmhjertigest.
[59:23] Han er Ene GUDEN; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Kongen mest Hellige
Freden mest Tro Supreme Almægtig mest Mægtige mest Dignified GUD
FORHERLIGES; LANGT HAVENDE PARTNERE!
[59:24] Han er Ene GUDEN; Skaberen Initiator Konstruktøren. Til Ham belong mest
smukke navne! Forherligende Ham er alt himlene jorden! Han er Almægtige Klogest.
.
60- Prøven (Al-Mumtahanah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[60:1] O du tror du ikke befriend Min fjender Deres fjender traktere forelskelse venskab
dem jævne de disbelieved sandheden kommer jer! De persecute budet I simpelthen du tro
ind GUD Deres Lord Du mobiliserer kæmpe ind Min volde søgende Min velsignelser
hvordan du secretly elske dem? Jeg er fully aware af alt jer gemme alt du erklærer! De
hos jer gør den have indeed strayed rigtig stien!
[60:2] Nårsomhelst de træffer jer de behandler jer fjender smerte I deres hænder tunger!
De vil jer disbelieve.
[60:3] Deres slægtninger Deres penge aldrig hjælpes jer. Dagen Opstandelse Han
bedømme jer. GUD ER Seer AF ALT JER GØRE!
[60:4] Gode eksempel sættes i I Abraham de ham. De sie til deres folk Vi disown I
idolerne du tilbeder GUD. Vi denounce jer I se intet fra os animosity had du tro ind GUD
ALENE. fejltagelse forpligtedes Abraham hvornår han sie til hans far jeg bede Deres
tilgivelse jeg ikke possess magt beskytte I fra GUD. Vore Lord vi stoler ind Du
forelægger Jer; Jer er endelige destiny!
[60:5] Vore Lord not oppressed de disbelieved tilgi os! Du er Almægtige Klogest.
[60:6] Gode eksempel sættes dem de søger GUD Sidste Dagen. Angående de sving
GUD er ind nej behøve (af dem) Praiseworthy.
[60:7] GUD SKIFTE animosity I DEM into ELSKE! GUD ER Omnipotent GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGEST.
[60:8] GUD IKKE enjoin JER befriending DE IKKE UDKÆMPER JER RELIGION
IKKE evict JER DERES HJEM! Du befriend dem er equitable mod dem. GUD ELSKER
DE equitable.
[60:9] GUD enjoins JER KUN FRA befriending DE UDKÆMPER JER RELIGION
evict JER DERES HJEM band SAMMEN others banish JER! Du ikke befriend dem. De
befriend dem er overtræderne.
[60:10] O I tror hvornår tro kvinder abandon fjenden spørge asyl I du prøve dem! GUD
ER fully aware af DERES TRO. Tidligere du etablerer at de er troende jer ikke
tilbagekomst dem tvivlerne. De ikke er lawful vedvare ægtede dem nor skulle tvivlerne
tillades ægte dem! give dowries tvivlerne betaler! Du ikke forpligter fejl ved ægtende
dem så længes idet du betaler dem deres due dowries! Ikke keep disbelieving koner de
ønske sammenvokse fjenden)! Du spørge dem dowry du betalte de spørge hvad de
betalte. Den er gud regel; Han regler jer. GUD ER ALVIDENDE KLOGEST.
[60:11] nogen af Deres koner sammenvokser fjenderne lejr du fremtvinges udkæmpe du
fremtvinge fjenden kompensere mændene tabte deres koner give dem hvad de spent deres
koner! Du ærbødighed GUD ind der jer tro!
[60:12] O I profet hvornår tro kvinderne forladt tvivlerne) søge asyl du pledge jer de
ikke sætte nogen idoler GUD nor røve nor forpligte ægteskabsbrud, nor dræbe deres børn
nor fabricate nogen falsehood nor disobey Deres righteous ordner du acceptere deres
pledge beder GUD tilgi dem! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
[60:13] O I tror gøre ikke befriend folk GUD er vredt som hopelessly stikkes vantro; de
er netop idet håbløse idet tvivlerne er allerede gravene!
.
61- Kolonnen (Al-Suff)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[61:1] Forherlige GUD er alt himlene alt jord! Han er Almægtige Klogest.
[61:2] O I tror du sir hvad du ikke gør?
[61:3] Afskyeligest ind seværdighed GUD være at du sir hvad du ikke gør!
[61:4] GUD ELSKER DE UDKÆMPER IND HANS VOLDE FORENEDE ENE
KOLONNE MURSTENENE ENE MUR!
[61:5] Tilbagekalde at Moses sie til hans folk O min folk gør du smerter mig jævne du
kender at jeg er gud bud jer? Hvornår de afveg GUD bortledte deres hjerter! I GUD ikke
guide wicked folkene!
[61:6] Tilbagekalde at Jesus søn Mary sagde O Børn Israel jeg er gud bud jer
bekræftende Torahen bringende gode nyhed bud komme mig navn være jævne prise
(Ahmad.) Derefter hvornår han udfoldede dem klare proofs de sagde Den er dybe trylleri!
[61:7] Hvem ondere end en er fabricates ligger GUD han inviteres Underkastelse? GUD
IKKE guide ONDE FOLKENE.
[61:8] De ønsker lægge gud lyse deres gabe. Men GUD insisterer upon perfektionerende
Hans lyse uagtet tvivlerne!
[61:9] Han sender Hans bud vejledningen sande religionen stille det dominerer al
religioner uagtet idolet tilbedere!
[61:10] O I tror lade Mig meddele I af handel frelse jer smertelige gengældelse!
[61:11] Tro ind GUD Hans bud stræbe forårsagen GUD Deres penge Deres liv! Den er
bedst deal jer dersom du kun kendte.
[61:12] Tilbage Han tilgir Deres synder tilstå jer haver strømmende streams smukke
palæer haverne Eden! Den er greatest triumfen.
[61:13] Desuden du får noget du jo elsker understøttelse fra GUD garantere sejr. Give
gode nyhed troendene!
[61:14] O I tror er gud tilhængere ligesom disciplene Jesus søn Mary. Hvornår han sie
til dem Som er min tilhængere GUD de sagde Vi er gud tilhængere. Dermed gruppe
Børnene Israel tro another gruppe disbelieved Vi hjalpes de tro imod deres fjende de
vinde
.
62- Fredag (Al-Jumu'ah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[62:1] Forherlige GUD er alt himlene alt jord; Kongen mest Hellige Almægtig, mest
Kloge!
[62:2] Han er En sende til gentiles bud dem recitere dem Hans åbenbaringer purify dem
undervise dem scripture visdom! Indenfor den de gik langt astray.
[62:3] Til mange generationer efterfølgende til dem. Han er Almægtige Klogest.
[62:4] Such er gud grace at Han bestows whomever Han viljer! GUD ER Possessor
UENDELIGE Grace
[62:5] Eksemplet af de gaves Torahen derefter mislykkedes uphold det være æselet bære
great arbejder litteratur. Usle indeed er eksemplet folk forkastede gud åbenbaringer. GUD
IKKE guide wicked FOLKENE.
[62:6] sie O du er Jødiske jer claim at du er gud udvælge til udelukkelsen al øvrig folk
derefter du længes død du er sandfærdige!
[62:7] De aldrig længes det hvad de forpligter. GUD ER fully aware af DE wicked.
[62:8] Sie døden du er forsøge evade ville fangst oppe med I snart senere! Derefter du
returneres Knower af al hemmeligheder erklæringer derefter Han meddele jer af alt du
gjorde.
[62:9] O I tror hvornår Congregational Bønnen (Salat Al-Jumu ah) kungøres på Fredag
du fremskynde commemoration GUD nedgang al branche! Den er godt jer dersom du
kun kendte.
[62:10] Tidligere bønnen kompletteres du sprede landet søge gud bounties fortsætter
mindes GUD hyppigt som du lykkes!
[62:11] Hvornår visse af dem komme branche deal visse underholdning de rush det
forlade I stående! Sie Hvad GUD possesses er fjerneste godt end underholdningen
branche GUD ER TILFREDSSTILLENDE FAMILIEFORSØRGEREN.
.
63- Hyklerne (Al-Munaafeqoon)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[63:1] Hvornår hyklerne kommer jer de sir Vi føder bevidner du er budet GUD. GUD
vide som du er Hans bud GUD føde bevidne hyklerne er løgnere!
[63:2] Under guise deres åbenbare tro de repel folkene stien GUD. Usle indeed er hvad
de gøre.
[63:3] Den fordi de troes derefter disbelieved Derfor deres forstande blokeres; de ikke
forstår.
[63:4] Hvornår du ser dem du betaget deres kigge Og hvornår de taler du lytte til deres
veltalenhed. De være stående logs De tro enhvere benævne agtes dem. De er egentlige
fjenderne; beware af dem! GUD FORDØMMER DEM; DE AFVIGER.
[63:5] Hvornår de fortælles Komme lade budet GUD bede Deres tilgivelse de
mockingly drejer deres hovede du ser dem repel others optræder arrogant!
[63:6] Være de samme dem hvorvidt du bede deres tilgivelse ikke bede deres tilgivelse;
GUD ville ikke tilgi dem! I GUD ikke guide wicked folkene!
[63:7] De er en sir ikke give nogen penge de fulgte budet GUD måske de abandon ham!
GUD possesses skatterne af himlene jorden hyklerne ikke begriber!
[63:8] De sir vi gå city mægtige therein evict svage vi victimized (De kende den) al
værdighed belongs til GUD Hans bud troendene! Imidlertid hyklerne ikke kender.
[63:9] O I tror ikke distraheres Deres penge Deres børn mindes GUD! De gør den er
taberne.
[63:10] Du give vore forråd jer død kommer jer derefter du sir Min Lord kun Du
forsinke den korte stund! Jeg derefter være charitable sammenvokse de righteous!
[63:11] GUD ALDRIG FORSINKER udnævne tid DØD nogen SJÆL. GUD ER fully
Cognizant AF ALT JER GØRE!
.
64- Gensidige Blaming (Al-Taghaabun)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[64:1] Forherlige GUD er alt himlene alt jord! Til Ham belongs al kingship til Ham
belongs al ros Han er Omnipotent
[64:2] Han er En oprettede jer derefter jer xxxx er tvivleren troenden. GUD ER fully
Seer AF ALT JER GØRE!
[64:3] Han oprettede himlene jorden specifikke formål formgive I perfektionere Deres
formgiver derefter Ham er endelige destiny.
[64:4] Han kender alt himlene jorden Han kender alt du gemmer alt du erklærer. GUD
ER fully aware af INDERSTE TANKERNE.
[64:5] Du noterede de have disbelieved ind den forbi, derefter lide konsekvenserne
deres bestemmelse? De incurred smertelige gengældelse.
[64:6] Den er deres bude gik til dem klar proofs de sagde Skulle vi følger mennesker os?
De disbelieved dreje GUD IKKE BEHØVER DEM; GUD ER IND nej behøve
Praiseworthy.
[64:7] De disbelieved claim at de ikke resurrected Ja indeed ved min Lord du
resurrected du holdes accountable alt du gør! Den er lette GUD gøre.
[64:8] Derfor du tro ind GUD Hans bud lyset som vi afslører her. GUD ER fully
Cognizant AF ALT JER GØRE!
[64:9] Dagen komme hvornår Han indkaldelse jer Dagen af Summoning Den er Dagen
af Gensidige Blaming! Nogen tro ind GUD lede righteous liv Han remittere hans synder
tilstå ham into haver strømme streams De abide therein permanent. Den er greatest
triumfen.
[64:10] Angående de disbelieve forkaste vore åbenbaringer de er dwellers Hellfire; de
abide therein permanent! hvad usle destiny!
[64:11] Intet hænder jer men ind overensstemmelse med gud ville Nogen tro ind GUD
Han guide hans hjerte GUD ER fully aware af al TING.
[64:12] Du adlyde GUD du adlyde budet. Du sving derefter eneste missionen vore bud
er afsie meddelelsen!
[64:13] GUD XXXX IKKE ER ØVRIGE GUD HAM. Ind GUD troendene tillid.
[64:14] O du tror Deres ægtefæller Deres børn være Deres fjender; beware Du benåder
glemme tilgi derefter GUD er Forgiver Barmhjertigest!
[64:15] Deres penge børn er prøve GUD possesses great recompense
[64:16] Derfor du ærbødighed GUD I kunne lytte adlyde giver velgørenhed) Deres egen
gods! Nogen beskyttes hans egen stinginess de er succesrige en.
[64:17] I lend GUD lån retmæssighed Han multiplicere belønningen du forgreningsrør
tilgir I. GUD ER TAKNEMLIGE Clement
[64:18] Knower af al hemmeligheder erklæringer; Almægtige Klogest.
.
65- Skilmisse (Al-Talaaq)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[65:1] O I profet hvornår du folk skilles kvinderne du sikre skilmisse interim opfyldes!
Du måle such interim netop. Du ærbødighed GUD Deres Lord Ikke evict dem deres hjem
nor skulle du stille liv usle dem fremtvinge dem forlade på deres egen, de forpligter
proven ægteskabsbrud! De er gud love. Nogen transgresses gud love forpligter
uretfærdighed sig. Du aldrig kender; maybe GUD viljer noget gods komme den.
[65:2] Tidligere interimen opfylde du forliges dem equitably gå adskillelsen equitably!
Du have to equitable bevidner bevidne skilmissen GUD! Den er oplyse de tro ind GUD
Sidste Dagen. Nogen ærbødighed GUD Han oprette udgang ham.
[65:3] ville forsyne for ham hvor han aldrig forventede! Nogen stoler GUD Han suffices
ham. Gud befale gøres! GUD FORORDNER ALT DENS SKÆBNE.
[65:4] Angående kvinderne når klimakterium du haver nogen tvivl deres interim være
tre måneder. Angående de ikke menstruerer opdager de er gravide deres interim
slutninger upon givende fødsel! Nogen ærbødighed GUD Han stille alt lette ham.
[65:5] Den er gud befale at Han sender derned jer! Nogen ærbødighed GUD Han
remitterer hans synder belønninger ham storsindet.
[65:6] Du tillade dem leve ind samme hjem ind der de leve I ikke stille liv usle dem de
forlader på deres egen! De er gravide jer spend dem de give fødsel. De ammer infant du
betale dem den tjeneste. Du vedligeholde amicable relationerne jer. Du disagree du hire
another kvinde amme barnet.
[65:7] Rige husband forsyne understøtte ind overensstemmelse med hans betyde fattig
forsyne betyde at GUD bestowed upon ham! GUD IKKE impose nogen SJÆL FLERE
END HAN GIVER DET. GUD ville FORSYNE LETHED BESVÆRLIGHED!
[65:8] Mange samfund rebelled befalingerne dens Lord Hans bude. Følgelig vi holdt
dem strictly accountable requited dem forfærdelige requital.
[65:9] De led konsekvenserne deres bestemmelser; dybe skade.
[65:10] GUD tillave DEM severe GENGÆLDELSE. Derfor du ærbødighed GUD O I
possess intelligens tro GUD SENDER DERNED JER MEDDELELSE -
[65:11] Bud reciterer til I gud åbenbaringer clearly til lede de tro arbejde retmæssighed
mørket into lyset! Nogen tro ind GUD lede righteous liv Han tilstå ham haver
strømmende streams de abide therein permanent! GUD ville STORSINDET BELØNNE
HAM!
[65:12] GUD OPRETTEDE SYV UNIVERSER SAMME antal AF JORDE.
Befalingerne strømmer dem. Den er lade jer kende at GUD er Omnipotent som GUD er
fully aware af al ting!
.
66- Prohibition (Al-Tahreem)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[66:1] O I profet hvorfor du prohibit hvad GUD gøre stille lawful I har netop behage
Deres koner? GUD ER Forgiver BARMHJERTIGE.
[66:2] GUD FORORDNER JER LOVENE omgang med DERES EDER. GUD ER
DERES Lord HAN ER ALVIDENDE KLOGEST.
[66:3] Profeten stolede visse af hans koner vise statement derefter en af dem spreder det
GUD lade ham vide det! Han derefter meddele hans kone af rolle af udstede disregarded
rolle! Hun spurgte ham Som meddele I af den? Han sagde jeg meddeltes ved Alvidende
Cognizant
[66:4] To af jer fortryder GUD derefter Deres hjerter lytter. Du band sammen ham
derefter GUD er hans allierede og så er Gabriel righteous troendene. Også englene er
hans hjælpere.
[66:5] Han skilles I hans Lord substitute øvrige koner Deres sted er godt end I;
submitters (Muslims) troende (Mu'mins) lydige angergivne tilbedere pious enten
previously ægtede jomfruer.
[66:6] O I tror beskytte Deres familier fra Hellfire brændsel er folk klipper! Bevogte det
er stern mægtige engle aldrig disobey GUD; de gør whatever de befales gøre!
[66:7] O I disbelieved ikke undskylde today Du requited kun hvad du gjorde.
[66:8] O I tror du fortryde GUD håndfaste anger. Deres Lord derefter remittere Deres
synder tilstå I into haver strømme streams På den dag GUD ville ikke skuffe profeten de
tro ham! Deres lyse stråle dem og til deres omgående. De sie Vore Lord perfekte vore
lyse os tilgi os; Jer er Omnipotent
[66:9] O profet strid tvivlerne hyklerne er stern dem. Deres bolig er Gehenna usle
destiny.
[66:10] GUD cites EKSEMPLER AF DE disbelieved KONEN AF Noah KONEN Lot.
De ægtedes to af vore righteous servants de forrådte dem følgelig de ikke hjælpes dem
hos al GUD! To af dem fortælle Indgå Hell-fire de trængte det!
[66:11] Og GUD cites eksempel af de troede konen Pharaoh. Hun sagde Min Lord
bygger hjem mig I ind Paradis opsparing mig fra Pharaoh hans arbejder; frelse mig fra
transgressing folkene!
[66:12] Også Mary Amramite. Hun vedligeholdt hendes kyskhed derefter vi pustede
hende vore ånd. Hun tro ind gloserne hendes Lord Hans scriptures; hun var lydige.
.
67- Kingship (Al-Mulk)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[67:1] exalted er En hænder er al kingship Han er Omnipotent
[67:2] En oprettede døden liv for den formål af udmærkende de hos jer god Han er
Almægtige de Tilgi
[67:3] Han oprettede syv universer ind lag Du ikke ser nogen ufuldkommenhed
anlæggelsen ved mest Gracious. Keep kiggende; jer se nogen flaw
[67:4] kigge igen og igen; Deres øjne komme stumped erobrede!
[67:5] Vi prydede lavtliggende universet lamper bevogte dens grænse med projektiler
djævlene; vi tillave dem gengældelse Helvede.
[67:6] I de disbelieved deres Lord gengældelsen Gehenna. hvad usle destiny.
[67:7] Hvornår de kastes therein de hører dens furor det dampe
[67:8] Det næsten springer raseri. Nårsomhelst gruppe kastet therein dens vagtmænd er
spørge dem jer ikke modtog warner?
[67:9] De svare Ja indeed; warner gjorde kommer os vi disbelieved sagde ‘GUD ikke
afslørede noget! Du er totalt astray. '
[67:10] De også sir vi hørte forstå vi ikke være dwellers Helvede!
[67:11] Dermed de confessed deres synder. Ve til dwellers Helvede.
[67:12] Angående de ærbødighed deres Lord hvornår alene ind deres privatliv de
attained tilgivelse great recompense
[67:13] Du keep Deres utterances hemmelige erklære dem Han er fully aware af
inderste tankerne!
[67:14] Han ikke kender hvad Han burde oprettede? Han er Sublime Cognizant
[67:15] Han er En lægger Jorden Deres tjeneste. Strejfe dens hjørner æder Hans forråd!
Til Ham er endelige summoning
[67:16] Du garanterer den En himmel ikke strejke jorden volder det gøre det tumle?
[67:17] Du garanterer En himmel ikke sende jer voldsomme storm? Du derefter
værdsætte værdien Min varsel?
[67:18] Others dem disbelieved hvordan forfærdelige var Min requital!
[67:19] De ikke set fuglene have dem foret kolonner sprede deres vinger? Mest
Gracious er En holder dem ind den luft Han er Seer al ting.
[67:20] Hvor de soldater er hjælpes jer imod mest Gracious? Indeed tvivlerne deceived
[67:21] Hvem er der til forsyne for I Han tilbageholder Hans forråd? Indeed de plunged
dybe into transgression modvilje.
[67:22] En går stund er slumped hans ansigt godt guided ene som gå lige rigtig stien?
[67:23] sie Han er Ene initiated du bevilgede jer forhøret øjnene hjernerne! Sjældent er
jer taknemlige.
[67:24] sie Han er En placerede jer jord og Ham du summoned
[67:25] De udfordrer Hvornår den profeti komme vedtage du er sandfærdige?
[67:26] Sie Such viden er GUD; jeg er nej mer end manifest warner!
[67:27] Hvornår de ser det hændende ansigterne af de disbelieved sving usle
proklameres Den er hvad jer brugte mock
[67:28] Sie GUD beslutter annihilate mig de withme brusebad os med Hans
barmhjertighed er der beskytte tvivlerne smertelige gengældelse?
[67:29] sie Han er mest Gracious; vi tro ind Ham vi stoler Ham. Du gøre det sikkert
grundlægge ydre som er virkelig fjerneste astray!
[67:30] Sie Hvad dersom Deres vand synker væk som forsyne du gøre det pure vand?
.
68- Pennen (Al-Qalam)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[68:1] Nonne pennen hvad de (folkene) skriver.
[68:2] Du attained great velsignelse fra Deres Lord du ikke er crazy
[68:3] Du attained recompense godt trænges.
[68:4] Du velsignes great moralske karakter.
[68:5] Du se de se.
[68:6] Der af jer fordømmes.
[68:7] Deres Lord er fully aware af de strayed Hans sti Han er fully aware af de guided
[68:8] Ikke adlyde rejectors!
[68:9] De ønsker du kompromittere de too kompromittere.
[68:10] Ikke adlyde enhvere lowly swearer!
[68:11] Bagvasker backbiter.
[68:12] Forbidder velgørenhed overtræder synder.
[68:13] Unappreciative greedy.
[68:14] Jævne skønt han possessed nok penge børn.
[68:15] Hvornår vore åbenbaringer reciteres ham han sir Tales fra fortiden!
[68:16] Vi markere hans ansigt.
[68:17] Vi tested dem ligesom vi tested ejerne haven som sværgede de høste det ind den
formiddag
[68:18] De var så absolut sandelig.
[68:19] vedtage (storm) fra Deres Lord vedtog det mens de var asleep
[68:20] Ved formiddag det var barren
[68:21] De benævne på hvert øvrig ind den formiddag
[68:22] Høste crop
[68:23] På deres vej de confided hvert øvrig
[68:24] Den fra derefter på ingen af dem være fattige.
[68:25] De var så absolut sandelig af deres høst.
[68:26] Hvornår de så det de sagde Vi var så forkerte!
[68:27] Nu vi haver intet!
[68:28] righteous hos dem sagde Dersom kun du forherligede (Gud)!
[68:29] De sagde Glory er vore Lord Vi transgressed
[68:30] De startede blame hvert øvrig
[68:31] De sagde Ve til os. Vi syndede.
[68:32] Maj vore Lord bevilge os god ene! Vi fortryder vore Lord
[68:33] Such var requital. Gengældelsen Herefter er fjerneste ond de kun kendte.
[68:34] righteous trænge deres Lord haver fryd!
[68:35] Vi behandle Submitters forbryderne?
[68:36] Hvad være forkert med Deres logik?
[68:37] I gøre another bog uphold?
[68:38] Ind det du grundlægger noget du ville?
[68:39] I modtar højtidelige forsikringer fra os som bevilling I whatever du ønsker
Dagen Opstandelse?
[68:40] Spørge dem Som garantere den i jer?
[68:41] De haver idoler? Lade deres idoler hjælpes dem de er sandfærdige!
[68:42] Dagen komme hvornår de exposed de være required falde prostrate de være
unable til!
[68:43] Med deres øjne subdued ydmygelse bedække dem. De inviteredes falde
prostrate hvornår de var hele able
[68:44] Derfor lade Mig deal med de forkaster den Hadith; vi lede dem på hvor de aldrig
perceive
[68:45] Jeg give dem nok reb jeg scheming er formidable!
[68:46] Du spørge dem penge de bebyrdes bøden?
[68:47] De kender fremtiden? De gøre det registrerer?
[68:48] Du bestemt persevere bære befalingerne Deres Lord Ikke være (Jonah)
benævnede fisken.
[68:49] Dersom ikke var hans Lord's grace han udstødes ørkenen synder.
[68:50] Hans Lord velsigne ham stillede ham righteous!
[68:51] De disbelieved udfolder deres latterliggørelse deres øjne hvornår de hører
meddelelsen sir Han er crazy
[68:52] Det er faktisk meddelelse verdenen.
.
69- Uimodsigelige (Al-Haaqqah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[69:1] Uimodsigelige (begivenheden).
[69:2] hvad uimodsigelige (begivenhed)!
[69:3] Det er jo uimodsigelige.
[69:4] Thamoud ‘Aad disbelieved Shocker.
[69:5] Angående Thamoud de annihilated devastating quake
[69:6] Angående ‘Aad de annihilated vedholdende voldsomme storm.
[69:7] Han unleashed det dem syv nætter otte dage violently Du se folkene tossed
omkring ligesom forfalde håndflade trunks
[69:8] Du grundlægge nogen spor af dem?
[69:9] Pharaoh others ham synderne Sodom) var wicked.
[69:10] De disobeyed budet deres Lord Følgelig Han requited dem devastating requital.
[69:11] oversvømme devastating vi bære jer flyde (arken).
[69:12] Vi rendered det lektion du nogen lytte øre forstå.
[69:13] Hvornår hornet pustes tidligere.
[69:14] Jorden bjergene bæres off knuste; utterly knuste!
[69:15] Er dagen hvornår uundgåelige begivenheden komme vedtage!
[69:16] Himlen sprække efterår bortset.
[69:17] Englene være Deres Lord's dominion derefter encompass otte (universer)!
[69:18] Den dag du exposed intet af jer skjules.
[69:19] Angående ene som modta hans registrere hans rigtig hånd han sie Komme læse
min rekord!
[69:20] Jeg gjorde tror jeg holdtes accountable.
[69:21] Han trænger glade liv.
[69:22] Ind exalted Paradis.
[69:23] Dens frugter er indenfor nå!
[69:24] Ædt drikker happily tilbage Deres arbejder dage forbi!
[69:25] Angående ham give hans registrere hans venstre hånd han sie Ohio Jeg ønske
jeg aldrig modtage min rekord!
[69:26] Jeg ønske jeg aldrig kendte min konto.
[69:27] Jeg ønske min død var evige.
[69:28] Min penge ikke hjælpes mig.
[69:29] Al min magt være gå
[69:30] skiftes ham sjækle ham!
[69:31] forbrænde ham ind Helvede.
[69:32] Ind kæde er halvfjerds arme lange slips ham!
[69:33] I han ikke tro ind GUD Great
[69:34] Nor gjorde han advocate fodrende af fattig
[69:35] Følgelig han ikke haver kammerat her.
[69:36] Nor nogen mad frelser bitre mangfoldigheden.
[69:37] mad i synderne.
[69:38] Jeg sværger hvad du ser.
[69:39] Og hvad du ikke ser.
[69:40] Den er utterance ærværdige bud.
[69:41] Ikke utterance digter; sjældent gør du tror.
[69:42] Nor utterance spåmand; sjældent gør du tager heed
[69:43] Åbenbaring fra Lord universet.
[69:44] Havde han uttered nogen øvrige undervisninger!
[69:45] Vi straffe ham.
[69:46] Vi stoppe åbenbaringerne ham.
[69:47] Ingen af du hjælpes ham.
[69:48] Den er påmindelse i de righteous.
[69:49] Vi kender; visse af du er rejectors.
[69:50] det er sorrow tvivlerne.
[69:51] Det er absolutte sandheden.
[69:52] Derfor du forherlige navnet Deres Lord Great
.
70- Højderne (Al-Ma'aarej)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[70:1] questioner spørgsmål uundgåelige gengældelsen.
[70:2] I tvivlerne ingen stoppe det.
[70:3] Fra GUD; Possessor højest Højde.
[70:4] Englene deres rapporter klatre til Ham ind dag equals 50000 år.
[70:5] Derfor du tilholdsted gracious tålmodighed.
[70:6] I de ser det fjernest væk
[70:7] Mens vi ser det meget lukke!
[70:8] Dagen komme hvornår himlen være smeltede klipper.
[70:9] Bjergene være dunede uld.
[70:10] Ing kammerat omsorg hans lukke kammerat.
[70:11] Hvornår de ser dem skyldige viljen ønske han give hans egen børn idet løsesum
skåne ham gengældelsen den dag!
[70:12] Også hans ægtefælle hans boder.
[70:13] Sågar hans hele stamme som rejste ham.
[70:14] Jævne al folkene jord dersom det frelse ham.
[70:15] Ing; det er aflame.
[70:16] ivrig forbrænde!
[70:17] Det benævne på de dreje
[70:18] De hoarded talte!
[70:19] Indeed menneskelig være er bekymrede.
[70:20] Dersom rørte modgang mismodig
[70:21] Dersom velsignede rigdom nærig
[70:22] Frelser tilbederne.
[70:23] Som altid observe deres kontakte bønner (Salat)!
[70:24] Rolle deres penge er sætte aside
[70:25] I fattig behøvende
[70:26] De tro ind Dagen Bedømmelse.
[70:27] De ærbødighed deres Lord's requital.
[70:28] Deres Lord's requital ikke tages i bevilgede!
[70:29] De keep deres kyskhed.
[70:30] (De haver relationer) kun deres ægtefæller hvad være legally deres -!
[70:31] Nogen transgresses de grænser er synder.
[70:32] Troendene keep deres glose; de er trustworthy.
[70:33] DERES VIDNESBYRD ER SANDFÆRDIGE.
[70:34] De gennemført observe deres kontakte bønner (Salat) på tid!
[70:35] De trænger stilling ære Paradis.
[70:36] Hvad keeping de er disbelieved sammenvoksende jer?
[70:37] Til den omgående til forlade de flee!
[70:38] Hvordan kunne nogen af dem forvente indgå salige Paradiset?
[70:39] Aldrig; vi oprettede dem de kende fra hvad
[70:40] Jeg solemnly sværger Lord af østerne vesterne; vi er able -
[70:41] Til substitute godt folk Deres sted; vi aldrig besejres!
[70:42] Derfor lade dem bommert spille de træffes dagen awaiting dem!
[70:43] Den er dagen de kommer gravene ind et fare idet dersom herded (offer) altrene!
[70:44] Med deres øjne subdued skamfuldheder bedække dem. Den er dagen awaiting
dem.
.
71- Noah (Noah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[71:1] Vi sendte Noah hans folk Du advare Deres folk smertelige gengældelse hjemsøge
dem!
[71:2] Han sagde O min folk jeg er manifest warner til jer.
[71:3] Til alarmere jer som du tilbede GUD ærbødighed Ham adlyde mig!
[71:4] Han derefter tilgi jer Deres synder respit I i forudbestemte periode! Fleste
assuredly gud appointment aldrig forsinkes tidligere det være due jer kun kendte.
[71:5] Han sagde Min Lord jeg inviterer min folk nat dag.
[71:6] Min invitation kun forøge deres modvilje.
[71:7] Nårsomhelst jeg inviterede dem tilgies I de placerede deres fingre deres ører
dækkede sig med deres klæder insisterede dreje arrogante!
[71:8] Derefter jeg inviterede dem publicly.
[71:9] Derefter jeg proklamerede dem højlydt jeg ege til dem privat.
[71:10] Jeg sagde Implore Deres Lord tilgivelse; Han Tilgir!
[71:11] ‘Han derefter brusebad jer storsindet regn
[71:12] Forsyne jer penge børn frugthaver streams '!
[71:13] Hvorfor du ikke stræber burde ærbødighed GUD?
[71:14] Han er En oprettede jer ind stages
[71:15] Du ikke indser at GUD oprettede syv universer ind gøre lag
[71:16] Han formgav månen therein er lys placerede solen være lampe!
[71:17] Gud spirede I jorden planter.
[71:18] Derefter Han returnerer jer det Han sikkert bringe I ydre!
[71:19] GUD stille JORDEN BEBOELIGE I.
[71:20] Den du bygge veje therein.
[71:21] Noah sagde Min Lord de disobeyed mig følge de var jævne korrumpere hvornår
velsigne penge børn!
[71:22] De schemed forfærdelige schemes
[71:23] De sagde ikke abandon Deres guder! Ikke abandon Wadd Suwaa Yaghouth Ya
ooq Nasr. '!
[71:24] De vildledte mange. Derfor lade wicked styrtet dyb into skade
[71:25] Fordi af deres synder de druknedes overlod hellfire. De ikke grundlægge
hjælpere beskytte dem GUD.
[71:26] Noah også sagde Min Lord ikke forlader enlige tvivler jord.
[71:27] Dersom du lader dem de kun vildlede Deres servants give fødsel til intet wicked
tvivlere.
[71:28] Min Lord tilgi mig min forældre nogen indgår min hjem idet troende al tro
mændene kvinder! Ikke give tvivlerne noget tilintetgørelse!
.
72- Jinns (Al-Jinn)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[72:1] sie jeg inspireredes som gruppe jinns lyttede derefter sagde ‘Vi høre vidunderlige
Quran.
[72:2] ‘Det guides retmæssighed vi have tro ind det; vi aldrig sætte nogen idoler vore
Lord
[72:3] Mest Højeste er vore eneste Lord Han aldrig havde mage nor søn.
[72:4] ‘Det er tåbelige hos os brugte utter such nonsens GUD!
[72:5] ‘Vi syntes som heller menneskerne nor jinns possibly utter løgne GUD!
[72:6] ‘"Menneskelig beings bruge søge magt jinn beings de kun hjemsøgte dem et lot
af modgang!
[72:7] ‘De syntes simpelthen jer tanke GUD ikke sende another (bud).
[72:8] ‘Vi rørte himlen grundlægge det fyldte formidable vagtmænd projektiler.
[72:9] ‘Vi brugte sidde der ind orden spionere! Nogen lytter forfølges mægtige projektil.
[72:10] ‘Vi ikke haver ide noget onde agtes beboerne Jord eller dersom deres Lord viljer
indfri dem.
[72:11] Visse af os er righteous visse er mindre end righteous; vi følger adskillige stier.
[72:12] ‘Vi kendte fulde godt vi aldrig løbe GUD Jord; vi aldrig løbe flygter.
[72:13] ‘Hvornår vi hørte vejledningen vi troede therein. Nogen tro ind hans Lord
aldrig frygte nogen uretfærdighed nor nogen plage.
[72:14] ‘Hos os er submitters os er compromisers. ' angående de forelagde de er rigtig
stien.
[72:15] Angående compromisers de være brændsel i Gehenna.
[72:16] De vedvarer rigtig stien vi velsigne dem omfangsrige vand.
[72:17] Vi sikkert prøve dem al. Angående ham disregards meddelelsen hans Lord Han
forestå ham nogensinde forøgende gengældelse!
[72:18] Stederne tilbedelse belong til GUD; ikke benævne på nogen eller GUD.
[72:19] Hvornår gud servant advocated Ham alene næsten al af dem banded sammen
modarbejde ham!
[72:20] sie jeg tilbedelse kun min Lord jeg aldrig sætte nogen idoler Ham.
[72:21] sie jeg ikke possess magt harm I nor guide I!
[72:22] sie ingen beskytte mig GUD nor dåse jeg grundlægger nogen øvrige ly Ham.
[72:23] Jeg afsir gud proklamationer meddelelse De disobey GUD Hans bud incur ilden
Helvede hvori de abide permanent!
[72:24] Tidligere de ser hvad awaiting dem de gøre det grundlægge ydre som er virkelig
svagere ind magt færre ind antal
[72:25] sie jeg ikke kender hvad loves jer hænde snart eller min Lord forsinke det i
awhile.
[72:26] Han er Knower fremtiden; Han ikke afslører fremtiden nogen.
[72:27] Kun til bud Han udvælger gør Han afsløre fortiden fremtidige specifikke nyhed.
[72:28] Den er erfare at de afsir deres Lord's meddelelser. Han er fully aware af hvad de
have. Han tæller antallene al ting.
.
73- Cloaked (Al-Muzzammil)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[73:1] O du cloaked en.
[73:2] Meditere natten frelser sjældent!
[73:3] Halve af det et lille lille
[73:4] Eller et lille flere. Læser Quran bedække bedække!
[73:5] Vi give jer tung meddelelse.
[73:6] Meditationen hos nat er virkningsfuldere righteous.
[73:7] Du haver et lot af tid dagen øvrige substanser.
[73:8] Du commemorate navnet Deres Lord komme nogensinde closer closer til Ham!
[73:9] Lord af østen vesten; xxxx ikke er øvrige gud Ham. Du udvælge Ham Deres
advocate
[73:10] Og vedvare steadfast ind den ansigt af deres utterances disregard dem ind rare
måde!
[73:11] Lade Mig deal med rejectors storsindet velsignes; netop giver dem et lille tid!
[73:12] Vi haver severe afstraffelserner Helvede.
[73:13] mad den knap sluges smertelige gengældelse.
[73:14] Dagen komme hvornår jorden bjergene quake bjergene sving into vægtløse
stabel!
[73:15] Vi haver sende til I bud netop idet vi sende til Pharaoh bud!
[73:16] Pharaoh disobeyed budet følgelig vi straffede ham hårdere.
[73:17] Du disbelieve hvordan du evade dag så forfærdelige at det stiller infants grayhaired?
[73:18] Himlen splintre therefrom Hans løfte er sande.
[73:19] Den er påmindelse; whoever viljer lade ham udvælge stien til hans Lord
[73:20] Deres Lord kender at du mediterer two-thirds natten halve det one-third af det
og så gøre visse af de som troede jer! GUD FORMGIVER NATTEN DAGEN HAN
KENDER SOM DU ALTID IKKE GØRE DEN. Han benåder jer. Hellere du læse hvad I
dåse Quran. Han kender som visse af du maj være ill others færdes forfølgelse gud forråd
others stræbe forårsagen GUD! Du læse hvad I dåse det observe kontakten bønner (Salat)
giver obligatoriske velgørenheden (Zakat) lend GUD lån retmæssighed. Whatever gods
du sender fremad Deres sjæle jer grundlægge det GUD langt god storsindet belønnede!
Og implore GUD tilgivelse! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGEST.
.
74- Skjulte Hemmeligheden (Al-Muddath-thir)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[74:1] O I skjule hemmelighed!
[74:2] komme og advare!
[74:3] Extol Deres Lord
[74:4] Purify Deres klædningsstykke!
[74:5] Forsake hvad være forkert!
[74:6] Er indehold Deres lot.
[74:7] Bestemt commemorate Deres Lord
[74:8] Derefter hvornår hornet pustes.
[74:9] Den være vanskelige dag.
[74:10] I tvivlerne ikke lette.
[74:11] Lade Mig deal med ene jeg oprettede individ!
[74:12] Jeg forsynede ham lots penge.
[74:13] Børn til behold
[74:14] Jeg stille alt lette ham.
[74:15] Endnu han er greedy i flere.
[74:16] Han stubbornly vægrede acceptere de proofs
[74:17] Jeg increasingly straffe ham.
[74:18] I han reflekterede derefter besluttede!
[74:19] Usle er hvad han besluttede.
[74:20] Usle indeed er hvad han besluttede.
[74:21] Han kiggede.
[74:22] Han frowned whined
[74:23] Derefter han dreje arrogant.
[74:24] Han sagde Den er dygtige trylleri!
[74:25] Den er menneskelige stille
[74:26] Jeg forpligte ham gengældelse.
[74:27] Hvad gengældelse!
[74:28] Grundige comprehensive
[74:29] Tydelige til al folkene.
[74:30] Hen det er nitten.
[74:31] Vi udnævnede engle være formyndere Helvede vi overlod deres antal (19) (1)
forstyrre tvivlerne (2) overbevise Christians Jøder den er guddommelige scripture) (3)
styrke troen af tro (4) flytte al spor af tvivle hjerterne Christians Jøder også ligesom
troendene (5) expose de havn tvivle deres hjerte tvivlerne; de sie Hvad gjorde GUD
betyder den allegori? GUD dermed sender astray whomever Han viljer og guides
whomever Han viljer! Ingen kender soldaterne Deres Lord undta Han! Den er påmindelse
folkene.
[74:32] Absolut (jeg sværger) månen.
[74:33] Og natten det vedta'r.
[74:34] Og formiddagen det skinner.
[74:35] Den er ene af great miraklerne.
[74:36] Varsel til menneskelige væddeløbet.
[74:37] De hos jer ønsker avancere regress.
[74:38] Enhvere sjæl trapped dens synder.
[74:39] Frelser de på retten.
[74:40] Mens Paradis de spørge.
[74:41] Omkring skyldig
[74:42] Hvad bragte dig den gengældelse?
[74:43] De sie Vi ikke observe kontakten bønner (Salat).
[74:44] Vi ikke fodrede fattige.
[74:45] Vi blundered blunderers.
[74:46] Vi disbelieved Dagen Bedømmelse.
[74:47] Indtil certainty kom os omgående.
[74:48] intercession intercessors aldrig hjælpes dem.
[74:49] Hvorfor være de så averse til den påmindelse?
[74:50] Løbende zebraer.
[74:51] Som fleeing løven!
[74:52] Hvert en af dem vil gøre modta scripture personally
[74:53] Indeed de ikke frygter Herefter
[74:54] Indeed den er påmindelse.
[74:55] De ønsker tage heed
[74:56] De ikke tage heed imod gud ville Han er kilden retmæssighed; Han er kilden
tilgivelse.
.
75- Opstandelse (Al-Qeyaamah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[75:1] Jeg sværger Dagen Opstandelse.
[75:2] Jeg sværger blaming sjælen!
[75:3] menneskelig være tro vi ikke rekonstruere hans bones
[75:4] Ja indeed; vi er able til rekonstruere hans finger tip
[75:5] menneskelig være tenderer tro kun hvad han ser ham!
[75:6] Han tvivler Dagen Opstandelse!
[75:7] Tidligere visionen skærpes.
[75:8] Og månen eclipsed
[75:9] Solen månen styrter ene another
[75:10] menneskelig være sie dag er flugten?
[75:11] Absolut xxxx ikke er flygte!
[75:12] Til Deres Lord på den dag er endelige destiny.
[75:13] menneskelig være være meddele på dag af alt han gøre avancere alt han gøre
regress!
[75:14] menneskelig være være hans egen dommer.
[75:15] Nej undskyldning accepteres!
[75:16] Ikke flytte Deres tunge fremskynde det!
[75:17] Være vi indsamle det Quran!
[75:18] Tidligere vi reciterer det du følge such Quran.
[75:19] Derefter det er vi forklare det.
[75:20] Indeed du elsker den fleeting liv.
[75:21] Mens disregarding Herefter
[75:22] visse ansigter på den dag være glade.
[75:23] kigge deres Lord
[75:24] Andet ansigt være den dag usle.
[75:25] Forventende de værst!
[75:26] Indeed hvornår (sjælen) når halsen.
[75:27] Det bestilles Lade
[75:28] Han kender det er slutningen.
[75:29] hvert ben lægge motionless øvrige benet.
[75:30] Til Deres Lord på dag er de summoning
[75:31] I han observed heller velgørenheden nor kontakten bønner (Salat).
[75:32] Han disbelieved dreje
[75:33] Med hans familie han optrådte arrogant.
[75:34] Du trænger den.
[75:35] Indeed du trænger den.
[75:36] menneskelig være tro han gå intet?
[75:37] Han ikke nedgang var udstødte semen?
[75:38] Derefter Han oprettede foster det!
[75:39] Han stillede det mandlige kvindelig
[75:40] Han er derefter unable genoplive afdødt?
.
76- Mennesket (Al-Insaan)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[76:1] Det ikke begribelighed er som der tid hvornår menneskelig være intet var var til
nævnes?
[76:2] Vi oprettede mennesket flydende blanding fra to forældre ind orden prøve ham!
Dermed vi stillede ham hearer seer.
[76:3] Vi udfoldede ham to stierne derefter han er enten taknemlige unappreciative.
[76:4] Vi tillave tvivlerne kæde sjækle blussende Helvede!
[76:5] Angående virtuous de drikke kopper krydrede nektar!
[76:6] Forår reserveres gud servants; det gush ydre ligesom de ville
[76:7] De fulfill deres pledges ærbødighed dag er yderst vanskelige.
[76:8] De skænker deres yndling mad fattig forældreløse fanget
[76:9] Vi fodrer jer GUD; vi ikke forventer belønner jer nor tak.
[76:10] Vi frygter vore Lord dag være fuld af elendighed besvær.
[76:11] Følgelig GUD beskytter dem onderne den dag belønne dem glæde contentment!
[76:12] Han belønner dem i deres steadfastness Paradis silke.
[76:13] De slapper therein luksuøse furnishings. De lider heller varmen solen nor nogen
forkølelse.
[76:14] shade bedækker dem therein frugterne bringes indenfor nå!
[76:15] De betjenes drikke sølv beholdere kop som er gennemskinnelige!
[76:16] Gennemskinnelige kopper selvom stille sølv de rigtigt trængte al den!
[76:17] De nyder drinks dejlige flavors
[76:18] Fra forår therein kendt Salsabeel.
[76:19] Betjenende dem være udødelige servants! Hvornår du ser dem de kigge
scattered perler.
[76:20] Wherever du kigger jer se fryd vidunderlige dominion!
[76:21] På dem være klæder af grønnes fløjl satin sølv prydelser! Deres Lord forsyne
dem pure drinks.
[76:22] Den er belønningen awaits jer Deres indsatser værdsættes.
[76:23] Vi afslører jer den Quran; specielle åbenbaring fra os.
[76:24] Du bestemt bære Deres Lord's commandments ikke adlyder nogen syndige
tvivler dem.
[76:25] Og commemorate navnet Deres Lord dag og nat!
[76:26] During natten efteråret prostrate indenfor Ham forherlige Ham mange lange nat!
[76:27] De folk preoccupied den fleeting liv mens disregarding - Retfærdige fremad af
dem - Tunge dag.
[76:28] Vi oprettede dem etablerede dem og nårsomhelst vi ville vi substitute others
deres sted!
[76:29] Den er påmindelse whoever viljer udvælge stien til hans Lord
[76:30] Whatever du gøre det er ind overensstemmelse med gud ville GUD ER
ALVIDENDE KLOGE.
[76:31] Han tilstår whomever Han viljer into Hans barmhjertighed. Angående
overtræderne Han tillave dem smertelige gengældelse.
.
77- Dispatched (Al-Mursalaat)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[77:1] (Engle) dispatched ind succession.
[77:2] Til drive vinden!
[77:3] Stir skyer.
[77:4] Distribuere forrådene!
[77:5] afsie meddelelse
[77:6] Gode nyhed også idet varsler.
[77:7] Hvad loves komme vedtage!
[77:8] Dermed hvornår stjernerne lægge
[77:9] Himlen er åbne oppe!
[77:10] Bjergene puste
[77:11] Budene summoned
[77:12] Den er udnævne dagen.
[77:13] Dagen Bestemmelse.
[77:14] Hvad Dag Bestemmelse!
[77:15] Ve den dag til rejectors.
[77:16] Vi ikke annihilate tidligere generationerne?
[77:17] Derefter vi stillede others følger dem?
[77:18] Den er hvad vi gøre forbryderne.
[77:19] Ve den dag til rejectors.
[77:20] Vi ikke oprettede jer lowly væske?
[77:21] Derefter vi placerede det well-protected opbevaringsted.
[77:22] I specifikke periode.
[77:23] Vi målte det netop. Vi er god konstruktørerne!
[77:24] Ve den dag til rejectors.
[77:25] Vi ikke stillede jorden bolig?
[77:26] I leve afdødt
[77:27] Vi placerede det højeste bjerge forsynede jer med friske vande drikke!
[77:28] Ve den dag til rejectors.
[77:29] Gå til hvad du brugte disbelieve ind!
[77:30] Gå shade af tre forskellige tætheder!
[77:31] Endnu det forsyner heller kølighed nor beskyttelse fra varmen.
[77:32] Det kaster gnister idet stor idet palæer.
[77:33] Idet gule idet farven kameler.
[77:34] Ve den dag til rejectors.
[77:35] Den er dagen de ikke taler.
[77:36] Nor være de give tilladelse undskylde!
[77:37] Ve den dag til rejectors.
[77:38] Den er Dagen Bestemmelse. Vi summoned jer hidtige generationerne.
[77:39] Du haver nogen schemes går fremad scheme
[77:40] Ve den dag til rejectors.
[77:41] righteous viljen nyder shade springe
[77:42] Og frugt at de begærer!
[77:43] Ædt drikker happily tilbage Deres arbejder!
[77:44] Vi dermed belønner de virtuous.
[77:45] Ve den dag til rejectors.
[77:46] Ædt nyde midlertidigt; du er skyldige!
[77:47] Ve den dag til rejectors.
[77:48] Hvornår de fortælles Bov derned de ikke bov derned.
[77:49] Ve den dag til rejectors.
[77:50] Hvilke Hadith den de uphold?
.
78- Begivenheden (Al-Naba)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[78:1] Hvad være de questioning
[78:2] great begivenheden.
[78:3] Den disputed dem.
[78:4] Indeed de gøre det grundlægge ydre!
[78:5] Fleste assuredly de gøre det grundlægge ydre!
[78:6] Vi ikke stillede jorden beboelige?
[78:7] Bjergene stabilisatorer?
[78:8] Vi oprettede jer mager ene another
[78:9] Vi oprettede sovende så du hvile!
[78:10] Vi stillede natten bedække
[78:11] Dagen søge forråd
[78:12] Vi byggede I syv universer.
[78:13] Vi oprettede lyse lampe.
[78:14] Vi sender skyerne hælde vand.
[78:15] Til producere det korn planter!
[78:16] Og adskillige frugthaver.
[78:17] Dagen Bestemmelse udnævnes.
[78:18] Dagen hornet pustes du kommer ind trængsel
[78:19] Himlen være åbnede låger!
[78:20] Bjergene flyttes idet de var luftspejling.
[78:21] Gehenna er uundgåelige.
[78:22] I overtræderne; det være deres bolig.
[78:23] De bliver det for ælde.
[78:24] De aldrig smager det kølighed nor drink.
[78:25] Kun inferno bitre mad.
[78:26] Retfærdige requital.
[78:27] De aldrig forventede holdes accountable!
[78:28] utterly forkaste vore tegn.
[78:29] Vi talte alt rekord.
[78:30] Lide konsekvenserne; vi kun forøge Deres gengældelse!
[78:31] righteous trænge belønning!
[78:32] Frugthaver drue
[78:33] Storslåede ægtefæller.
[78:34] Dejlige drinks.
[78:35] De aldrig høre det nogen nonsens løgne.
[78:36] Belønning fra Deres Lord gavmilde recompense
[78:37] Lord af himlene jorden alt dem. Mest Gracious. Ingen abrogate Hans
bestemmelser.
[78:38] Dagen komme hvornår Ånden englene stå række! Ingen tale de permitted ved
mest Gracious de utter kun hvad er omgående
[78:39] Such er uundgåelige dagen. Whoever viljer lade ham tage ly hans Lord
[78:40] Vi tilstrækkeligt advarer jer forestående gengældelse. Den er dagen hvornår
enhver ransage hvad hans hænder sender væk tvivleren sie Ohio Jeg ønske jeg var støv!
.
79- Snatchers (Al-Naaza'aat)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[79:1] (Englene snatch (sjælene tvivlerne) forcibly.
[79:2] Og de gently tager (sjælene troendene) joyfully.
[79:3] Og de flyde overalt.
[79:4] Eagerly racing ene another -!
[79:5] Til bære adskillige befalinger!
[79:6] Dagen quake quakes
[79:7] Fulgte sekundet puste!
[79:8] Vise forstand terrified
[79:9] Deres øjne subdued
[79:10] De sie Vi genskabes graven!
[79:11] Hvordan den hænder efter vi gøre havde dreje into rådne bones
[79:12] De sagde Den er umulige recurrence.
[79:13] al det tager er ene nudge
[79:14] Hvorpå de enes
[79:15] Du kender historien Moses
[79:16] Hans Lord benævnede ham hellige dalen Tuwaa.
[79:17] Går Pharaoh; han transgressed
[79:18] Fortælle ham jer ikke reformere?
[79:19] Lade mig guide dig til Deres Lord at du dreje ærværdige!
[79:20] Han derefter udfoldede ham great miraklet.
[79:21] Han disbelieved rebelled
[79:22] Derefter han dreje ind et fare
[79:23] Han summoned proklamerede!
[79:24] Han sagde jeg er Deres Lord højest.
[79:25] Følgelig GUD forpligte ham til gengældelsen Herefter også idet ind først liv.
[79:26] Den er lektion i de ærværdige.
[79:27] I er vanskeligere oprette end himlen? Han konstruerede det.
[79:28] Han rejst dens hobe perfektionere det
[79:29] Han stillede dens nat mørke lysnede dens morn.
[79:30] Han stillede jorden egg-shaped.
[79:31] Fra det, Han producerede dens egne vand græsgang.
[79:32] Han etablerede bjergene.
[79:33] Al den til forsyne liv understøttelse I Deres dyr!
[79:34] Derefter hvornår great slaget kommer.
[79:35] Den er dagen hvornår menneskelige viljen mindes alt han gjorde.
[79:36] Helvede bringes eksistens.
[79:37] Angående en transgressed
[79:38] Som preoccupied den liv!
[79:39] Helvede være boligen.
[79:40] Angående ene som reverenced majestæten hans Lord enjoined selvet fra syndige
lusts
[79:41] Paradis være boligen.
[79:42] De spørger jer omkring Timen hvornår det skiftes sted!
[79:43] Ikke er jer (Muhammad) destineres kungøre dens tid!
[79:44] Deres Lord beslutter dens skæbne.
[79:45] Deres mission er advare de forventer det.
[79:46] Dagen de ser de syne idet de varede ene jævnende halve dag.
.
80- Han Frowned (Abasa)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[80:1] Han (Muhammad) frowned og dreje
[80:2] Hvornår blænde mand kom ham.
[80:3] Hvordan du kender? Han purify.
[80:4] Han skiftes heed gavn fra meddelelsen!
[80:5] Angående rige manden.
[80:6] Du gav ham Deres opmærksomhed
[80:7] Jævne skønt du ikke garantere hans frelsning.
[80:8] En kom jer eagerly.
[80:9] Og er virkelig ærværdige.
[80:10] Du tilsidesatte ham.
[80:11] Indeed den er påmindelse.
[80:12] Whoever viljer tage heed
[80:13] Ind ærværdige scriptures.
[80:14] Exalted pure
[80:15] (Skrevet) hænderne bude!
[80:16] Som er ærværdige righteous.
[80:17] Ve til menneskelig være han er så unappreciative!
[80:18] hvad Han oprettede ham fra?
[80:19] Fra tiny nedgang Han opretter ham formgive ham!
[80:20] Derefter Han punkt stien ham.
[80:21] Derefter Han lægger ham død into graven.
[80:22] Hvornår Han viljer Han resurrects ham.
[80:23] Han uphold Hans commandments.
[80:24] Lade mennesket overvejer hans mad!
[80:25] Vi hælder vandet storsindet.
[80:26] Derefter vi splittede jorden åbne.
[80:27] Vi vokser det korn
[80:28] drue græsgang.
[80:29] Olivener håndflader.
[80:30] Mangfoldighed frugthaver.
[80:31] Frugter grønsager.
[80:32] Til forsyne liv understøttelse I Deres dyr!
[80:33] Derefter hvornår slaget kommer vedtage!
[80:34] Den er dagen hvornår en flees hans boder.
[80:35] Fra hans mor og far.
[80:36] Fra hans ægtefælle børn.
[80:37] Hvert en af dem på den dag bekymre omkring hans egen destiny!
[80:38] visse ansigter den dag være glade.
[80:39] le lykkelige.
[80:40] Øvrige ansigt at dag bedækkes elendighed!
[80:41] Overvældede samvittighedsnag!
[80:42] De er wicked tvivlerne.
.
81- Rulle (Al-Takweer)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[81:1] Hvornår solen rulles.
[81:2] Stjernerne styrtes into hvert øvrig
[81:3] Bjergene wiped ydre.
[81:4] Reproduktionen halted
[81:5] beasts summoned
[81:6] Oceanerne sættes aflame.
[81:7] Sjælene restitueres deres kroppe.
[81:8] Pigen begravedes alive spørges:
[81:9] I hvad forbrydelse hun dræbtes?
[81:10] Rekorderne stilles kendt!
[81:11] Himlen flyttes.
[81:12] Helvede ignited
[81:13] Paradis præsenteres.
[81:14] Enhvere sjæl kende alt det bragte.
[81:15] Jeg solemnly sværger mælkevejene.
[81:16] Netop løbende deres omløbsbaner.
[81:17] Ved natten det falde!
[81:18] Og morn det ånder.
[81:19] Den er utterance ærværdige bud.
[81:20] Autoriserede Possessor Tronen fully understøttede.
[81:21] Han adlydes stolede!
[81:22] Deres kammerat (Rashad) ikke er crazy
[81:23] Han så ham høje horisonten.
[81:24] Han ikke er holde tilbage nogen nyhed!
[81:25] Det ikke er snakken forkaste djævel.
[81:26] omgående derefter hvor du gå?
[81:27] Den er meddelelse al folkene.
[81:28] De ønsker gå lige.
[81:29] Whatever du gøre det er ind overensstemmelse med viljen GUD Lord universet.
.
82- Splintre (Al-Infitaar)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[82:1] Hvornår himlen splintres.
[82:2] Planetterne scattered
[82:3] Oceanerne springes.
[82:4] Gravene åbnes.
[82:5] Enhvere sjæl ville grundlægge ydre hvad voldte det avancere hvad voldte det
regress!
[82:6] O I menneskelig være hvad bortledte I fra Deres Lord Ærværdigest?
[82:7] En oprettede du formgav du perfektionerede I.
[82:8] Ind whatever konstruktion Han udvalgte Han konstruerede det.
[82:9] Indeed du disbelieve religionen.
[82:10] Oblivious til at xxxx er (usynlige) vogtere ca. jer.
[82:11] De er ærlige optagere.
[82:12] De registrerer alt du gør.
[82:13] Sikkert pious trænge fryd!
[82:14] Mens wicked trænge Helvede!
[82:15] incur det Dagen Bedømmelse!
[82:16] De aldrig forlader det.
[82:17] Awesome er Dagen Bedømmelse.
[82:18] Hvad dag; Dagen Bedømmelse!
[82:19] Den er dagen hvornår ing sjæl hjælpes another sjæl al bestemmelser den dag
ville belong til GUD!
.
83- Snyderne (Al-Mutaffifeen)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[83:1] Ve til snyderne.
[83:2] Som fordre fulde måle hvornår modtagende folkene!
[83:3] Hvornår give dem måle vægt de snyde
[83:4] De ikke kender at de resurrected
[83:5] På tremendous dag?
[83:6] Den er dagen hvornår al folk stå Lord universet.
[83:7] Indeed bogen af wicked er Sijjeen.
[83:8] Du kender hvad Sijjeen gøre være?
[83:9] numerically structured bog.
[83:10] Ve den dag til rejectors.
[83:11] De ikke tro ind Dagen Bedømmelse.
[83:12] Ingen disbelieves therein overtræderen de syndige.
[83:13] Hvornår vore åbenbaringer reciteres ham han sir Tales fra fortiden!
[83:14] Indeed deres hjerter bliver shielded deres synder.
[83:15] Indeed de isoleret den dag deres Lord
[83:16] Derefter de kastes Helvede.
[83:17] De fortælles Den er hvad du brugte benægte!
[83:18] Indeed bogen righteous viljen er ‘Elleyyeen.
[83:19] Du kender hvad ‘Elleyyeen gøre være?
[83:20] numerically structured bog.
[83:21] Til bevidnes de Mig!
[83:22] righteous trænge fryd!
[83:23] På luksuøse furnishings de iagttager.
[83:24] Du anerkender deres ansigter glæden fryd.
[83:25] Deres drinks krydres nektar.
[83:26] Dens krydderi være musk. Den er hvad konkurrenterne kappes i.
[83:27] Blandede into det være specielle flavors
[83:28] Forår reserveres i de Mig.
[83:29] wicked bruge le hos de troede!
[83:30] Hvornår de vedtog dem de brugte puffe morskab!
[83:31] Hvornår de enes sammen deres folk de brugte spøge!
[83:32] Nårsomhelst de så dem de sagde De folk er fjerneste astray!
[83:33] De ikke haver such ting (usynlige) vagtmænd.
[83:34] Today de troede ler tvivlerne.
[83:35] På luksuøse furnishings de iagttager.
[83:36] Fleste assuredly tvivlerne requited hvad de gjorde.
.
84- Rupture (Al-Inshiqaaq)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[84:1] tid komme hvornår himlen ruptured
[84:2] Det forelægge dens Lord udløbe!
[84:3] Jorden leveled
[84:4] Det udstøde dens indehold det erupts!
[84:5] Det forelægge dens Lord udløbe!
[84:6] O mennesker I er irreversibly heading for møde Deres Lord
[84:7] Angående ene som modta hans registrere hans rigtig hånd!
[84:8] Han reckoning være lette.
[84:9] Han returnere hans folk joyfully.
[84:10] Angående ene som modta hans registrere bagefter hans tilbage!
[84:11] Han rides samvittighedsnag.
[84:12] Forbrænde ind Helvede!
[84:13] Han brugte optræde arrogant hans folk!
[84:14] Han tanke han aldrig hedder konto
[84:15] Ja indeed hans Lord var Seer af ham.
[84:16] Jeg solemnly sværger rosy mørkningen.
[84:17] Og natten det spreder.
[84:18] Månen dens faser.
[84:19] Du flytte stage stage
[84:20] Hvorfor de ikke tror?
[84:21] Og hvornår Quran reciteres dem de ikke falder prostrate
[84:22] Den er de disbelieved forkaste (Quran)!
[84:23] GUD ER fully aware af DERES INDERSTE TANKER.
[84:24] Løfte dem smertelige gengældelse.
[84:25] Angående de tro ledte righteous liv de modtage recompense er well-deserved!
.
85- Mælkevejene (Al-Burooj)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[85:1] Himlen dens mælkeveje.
[85:2] love dagen.
[85:3] Vidnet og de bevidnede!
[85:4] Ve til folkene canyon.
[85:5] De ignited blussende ild.
[85:6] Derefter sad det.
[85:7] Til iagttage brændende af troendene!
[85:8] De hadede dem ing øvrig ræsonerer end tro ind GUD Almægtig de Praiseworthy!
[85:9] Til Ham belongs kingship af himlene jorden! Gud bevidner al ting.
[85:10] Sikkert de persecute tro mændene kvinder derefter mislykkes fortryde incurred
gengældelsen Gehenna; de incurred gengældelsen af forbrændende!
[85:11] Sikkert de tro ledte righteous liv trænger haver strømmende streams Den er
greatest triumfen.
[85:12] Indeed Deres Lord's slag er severe.
[85:13] Han er En som initiates gentage
[85:14] Han er Tilgivende Venligest!
[85:15] Possessor glorious tronen.
[85:16] Doer af whatever Han viljer.
[85:17] Du noterede historien tropperne?
[85:18] Pharaoh Thamoud?
[85:19] De disbelieve plagued fornægtelsen.
[85:20] GUD ER fully aware af DEM.
[85:21] Indeed det er glorious Quran.
[85:22] Ind konserverede beherske tablet.
.
86- Lyse Stjerrne (Al-Taareq)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[86:1] Ved himlen Al-Taareq.
[86:2] Du kender hvad Al-Taareq gøre være?
[86:3] Lyse stjernen.
[86:4] Absolut enhver godt bevogtes.
[86:5] lade menneskelige reflektere hans anlæggelse!
[86:6] Han oprettedes fra udstødte flydende!
[86:7] Fra mellem rygraden viscera.
[86:8] Han er certainly able til resurrect ham.
[86:9] Dagen al hemmeligheder bliver kendt!
[86:10] Han ikke have magt nor hjælper!
[86:11] Ved himlen returnerer (vandet).
[86:12] Ved jorden revner vokser planter).
[86:13] Den er seriøsee narration.
[86:14] Ikke til tages lightly
[86:15] De plot scheme
[86:16] Men så gøre jeg!
[86:17] Netop respit tvivlerne korte respit!
.
87- Destiny (Al-Qadr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[87:1] Forherlige navnet Deres Lord mest Højeste!
[87:2] Han opretter forme!
[87:3] Han formgiver guides
[87:4] Han producerer græsgangen.
[87:5] Derefter drejer det lyse hø.
[87:6] Vi recitere jer; ikke glemme!
[87:7] Alt er ind overensstemmelse med gud ville Han kender hvad erklæres hvad
skjules!
[87:8] Vi forestå jer lettest stien.
[87:9] Derfor du påminde; måske påmindelsen gavne.
[87:10] Ærværdige viljen tager heed
[87:11] wicked viljen undlader det.
[87:12] Følgelig han lide great Hellfire.
[87:13] Hvori han aldrig omkommer nor ophold alive.
[87:14] Succesrige indeed er en indfrir hans sjælen.
[87:15] Ved mindes navnet hans Lord observing kontakten bønner (Salat)!
[87:16] Indeed du preoccupied den først liv.
[87:17] Jævne skønt Herefter er fjerneste godt everlasting
[87:18] Den registreres tidligere undervisningerne.
[87:19] Undervisningerne af Abraham Moses
.
88- Overvældende (Al-Ghaasheyah)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[88:1] Er I aware af de Overvældende?
[88:2] Ansigter den dag shamed
[88:3] Laboring og opbrugte.
[88:4] Lidende blussende Hellfire!
[88:5] drikke fra flammende forår.
[88:6] De ikke have mad gavnløse mangfoldigheden.
[88:7] Det aldrig nærer nor tilfredsstille hunger
[88:8] Øvrige ansigt dag ville være fuld af glæde
[88:9] Tilfredsstillede deres arbejde!
[88:10] Ind exalted Paradis.
[88:11] Ind det ing nonsens høres.
[88:12] Ind det springe gennemstrømninger.
[88:13] Ind det xxxx er luksuøse furnishings.
[88:14] Drikke stille disponible!
[88:15] Kander ind ro!
[88:16] Og gulvtæppe throughout
[88:17] Hvorfor de ikke reflekterer kamelerne og hvordan de oprettes?
[88:18] Og himlen og hvordan det rejst
[88:19] Og bjergene og hvordan de konstrueres.
[88:20] Og jorden og hvordan det bygges.
[88:21] Du påminde Deres mission er afsie den påmindelse!
[88:22] Du ikke haver magt dem.
[88:23] Angående de sving disbelieve!
[88:24] GUD ville FORPLIGTE DEM TIL great GENGÆLDELSEN!
[88:25] Til os er deres ultimate destiny.
[88:26] Derefter vi benævne dem konto
.
89- Daggry (Al-Fajr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[89:1] Ved daggryet.
[89:2] Ti nættene.
[89:3] Ved jævne de besynderlige.
[89:4] Ved natten det vedtage!
[89:5] Dybe ed ene som possesses intelligens!
[89:6] Du noterede hvad Deres Lord have gjorde ‘Aad?
[89:7] Erum; byen høje bygninger.
[89:8] der være intet det anywhere.
[89:9] Også Thamoud udskar klipperne deres dal.
[89:10] Pharaoh possessed might
[89:11] De al transgressed landet.
[89:12] De spreder onde throughout
[89:13] Følgelig Deres Lord hældte dem piskning gengældelse.
[89:14] Deres Lord er nogensinde vagtsomme.
[89:15] Hvornår menneskelig være tested hans Lord velsignelser glæde han sir Min
Lord er gavmilde mod mig!
[89:16] Han prøve ham nedsættelse forråd han sir Min Lord ydmyger mig!
[89:17] forkert Er jer bragte det jer ikke betragte forældreløse!
[89:18] Og ikke advocating velgørenhed fattig!
[89:19] indtage arven hjælpeløse forældreløse.
[89:20] Og elske pengen too mere
[89:21] Indeed hvornår jorden knuses utterly knuste.
[89:22] Deres Lord kommer sammen englene ind ro efter ro!
[89:23] Den dag Gehenna bringes væk. Den dag menneskelig være mindes - Men hvad
remembrance - Det være too sene.
[89:24] Han sie Ohio Jeg ønske jeg tillave min (evige) liv.
[89:25] Den dag ing gengældelse være ond end Hans gengældelse.
[89:26] nej confinement er idet virkningsfulde idet Hans confinement.
[89:27] Angående jer O indehold sjæl.
[89:28] Tilbagekomst til Deres Lord tilfredse behage
[89:29] Velkommen into Min servants.
[89:30] Velkommen into Min Paradis.
.
90- Byen (Al-Balad)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[90:1] Jeg solemnly sværger den by.
[90:2] Byen du lever.
[90:3] begetting og begotten
[90:4] Vi oprettede menneskelig være arbejde hård indfri!
[90:5] Han tro den ingen gøre nogensinde benævne ham konto
[90:6] Han skryder jeg spent så mere penge!
[90:7] Han tro ingen gøre ser ham?
[90:8] Vi ikke gav ham to øjne?
[90:9] Tunge to læber?
[90:10] Vi ikke udfoldede ham to stierne?
[90:11] Han udvælge vanskelige stien.
[90:12] Hvilke en er vanskelige stien?
[90:13] freeing slaver.
[90:14] fodre tid hardship.
[90:15] Forældreløse berettes.
[90:16] fattig er ind behøver.
[90:17] Værende ene af de tro, exhorting ene another være steadfast exhorting ene
another være venlige!
[90:18] De trænger lykke.
[90:19] Angående de disbelieved vore åbenbaringer de incurred elendighed.
[90:20] De confined Hellfire.
.
91- Solen (Al-Shams)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[91:1] Ved solen dens brightness.
[91:2] Månen følger det.
[91:3] Dagen afslører.
[91:4] Natten bedækker.
[91:5] Himlen Ham byggede det.
[91:6] Jorden Ham sustains det.
[91:7] Sjælen Ham oprettede det.
[91:8] Derefter udfoldede det hvad er onde hvad er gode.
[91:9] Succesrige er en indfrir det.
[91:10] mislykkes er en forsømmer det.
[91:11] Thamoud's vantro voldte dem transgress!
[91:12] De fulgte værst hos dem.
[91:13] Gud bud sie til dem Den er gud kamel; lade hendes drink!
[91:14] De disbelieved ham slaughtered hende! Deres Lord derefter requited dem i deres
synd annihilated dem!
[91:15] men de som kom efter dem vedvare heedless!
.
92- Natten (Al-Layl)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[92:1] Ved natten det bedække!
[92:2] Dagen det afslører.
[92:3] Ham oprettede mandlig kvindelig
[92:4] Deres arbejder er af adskillige arter.
[92:5] Angående ham giver velgørenhed vedligeholde retmæssighed!
[92:6] Og upholds scripture!
[92:7] Vi forestå ham lykke.
[92:8] Han som er nærige han er rige.
[92:9] Og disbelieves scripture!
[92:10] Vi forestå ham elendighed.
[92:11] Hans penge ikke hjælpes ham hvornår han falder.
[92:12] Vi forsyner vejledningen.
[92:13] Vi kontrollerer Herefter også ligesom den liv.
[92:14] Jeg advarer jer blussende Hellfire.
[92:15] Ingen forbrænder therein frelser de wicked.
[92:16] Som disbelieves sving
[92:17] Undladende det være de righteous!
[92:18] Som giver hans penge velgørenhed.
[92:19] Søgende intet tilbage!
[92:20] Søgende kun hans Lord mest Højeste!
[92:21] Han certainly attain frelsning.
.
93- Formiddagen (Al-Duhaa)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[93:1] Ved formiddagen.
[93:2] Ved natten det falde!
[93:3] Deres Lord aldrig forladte I nor gjorde Han glemmer!
[93:4] Herefter er fjerneste godt i jer end den først (liv).
[93:5] Deres Lord give jer nok; du behages.
[93:6] Han ikke grundlægger du orphaned Han gøre gav jer hjem?
[93:7] Han grundlægge jer astray guided I!
[93:8] Han grundlægge jer fattige stillede I rige!
[93:9] Derfor du ikke forsake forældreløse.
[93:10] Nor skulle du tilretteviser tiggeren.
[93:11] Du proklamere velsignende Deres Lord bestowed jer!
.
94- Kølende Temperamenten (Al-Sharrhh)!
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[94:1] Vi ikke kølede Deres temperere?
[94:2] Vi lossede Deres load synder).
[94:3] En som bebyrde Deres tilbage
[94:4] Vi exalted jer ærværdige stilling.
[94:5] Med smerte xxxx er gevinst
[94:6] Indeed med smerte xxxx er gevinst
[94:7] Nårsomhelst mulige du stræbe.
[94:8] Søgende kun Deres Lord
.
95- Figenen (Al-Teen)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[95:1] Ved figenen olivenen.
[95:2] Mount Sinai!
[95:3] Den hædre by (Mecca).
[95:4] Vi oprettede mand bedst konstruktionen.
[95:5] Derefter dreje ham into lowliest af de lowly.
[95:6] De som tro lede righteous liv; de modtar belønning godt trænges!
[95:7] Hvorfor du destillationsapparat forkaste troen?
[95:8] Er GUD ikke mest Kloge af al kloge en?
.
96- Fostret (Al-Alaq)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[96:1] Læser Deres Lord oprettede.
[96:2] Han oprettede mand foster.
[96:3] Læse og Deres Lord Exalted
[96:4] Underviser pennen.
[96:5] Han underviser mand hvad han aldrig kendte.
[96:6] Indeed mennesket transgresses.
[96:7] Hvornår han bliver rige.
[96:8] Til Deres Lord er ultimate destiny.
[96:9] Have jer set en enjoins!
[96:10] Others fra bedende?
[96:11] Det er god ham følge vejledningen?
[96:12] Eller advocate retmæssighed?
[96:13] Han disbelieves sving
[96:14] Han ikke indser at GUD gøre se?
[96:15] Indeed på nær han afstår vi tage ham forelock
[96:16] forelock disbelieving og syndige.
[96:17] Lade ham derefter benævne på hans hjælpere!
[96:18] Vi benævne formynderne Helvede.
[96:19] Du ikke adlyde ham; du efterår prostrate drage nærere.
.
97- Destiny (Al-Qadr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[97:1] Vi afslørede det Natten Destiny.
[97:2] Hvordan awesome er Natten Destiny!
[97:3] Natten Destiny er godt end tusind måneder.
[97:4] Englene Ånden descend therein deres Lord's forlade bære enhvere befaling!
[97:5] Fredsommelige det er tilkomsten daggryet.
.
98- Proof (Al-Bayyinah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[98:1] De disbelieved hos den folk af scripture også ligesom idolet tilbedere insisterer
deres veje proof give dem.
[98:2] Bud fra GUD reciterer dem hellige instruktioner.
[98:3] Ind dem xxxx er værdifulde undervisninger.
[98:4] Virkelig de modtog scripture ikke dispute proof gaves dem.
[98:5] Al spurgtes af dem var tilbede GUD hellige religionen absolut Ham alene
observe kontakten bønner (Salat) giver obligatoriske velgørenheden (Zakat)! Such er
perfekte religionen.
[98:6] De disbelieved hos den folk af scripture idolet tilbedere incurred ilden Gehenna
permanent. De er ond væserne!
[98:7] De tro ledte righteous liv være god væserne!
[98:8] Deres belønning deres Lord er haverne Eden strømmende streams hvori de abide
permanent! GUD BEHAGES DEM DE BEHAGES HAM! Such er belønningen de
ærbødighed deres Lord
.
99- Quake (Al-Zalzalah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[99:1] Hvornår jorden hårdere quaked
[99:2] Jorden udstøder dens loads
[99:3] Menneskelige viljen undrer Hvad være hænde
[99:4] Den dag det fortælle dens nyhed.
[99:5] Den Deres Lord befaler det.
[99:6] Den dag folkene udstede enhvere retning udfoldes deres arbejder!
[99:7] Whoever gøre atom vægt gode vilje ser det!
[99:8] whoever gøre atom vægt onde vilje se det!
.
100- Gallopers (Al-Aadeyaat)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[100:1] Ved hurtige gallopers.
[100:2] Igniting gnist
[100:3] Invaderende (fjenden) formiddag!
[100:4] Striking terror therein!
[100:5] Gennemtrængende hjertet deres territorium.
[100:6] menneskelig være er unappreciative af hans Lord
[100:7] Han bjørne bevidner den begribelighed.
[100:8] Han elsker materielle ting excessively.
[100:9] Han ikke indser at dagen komme hvornår gravene gøre åbnes?
[100:10] al hemmeligheder er bringe ydre!
[100:11] De gøre det grundlægge ydre, den dag deres Lord er fully Cognizant af dem!
.
101- Shocker (Al-Qaare'ah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[101:1] Shocker.
[101:2] Hvad shocker!
[101:3] I gøre nogen ide hvad Shocker have være?
[101:4] Den er dagen hvornår folkene komme sværme sommerfugle.
[101:5] Bjergene være dunede uld.
[101:6] Angående ham vægte er tunge.
[101:7] Han lede glade (evige) liv.
[101:8] Angående ham vægte er lyser.
[101:9] Hans destiny er lowly.
[101:10] Du kender hvad det gøre være?
[101:11] Blussende Hellfire.
.
102- Ophoben (Al-Takaathur)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[102:1] Du vedvarer preoccupied ophoben.
[102:2] indtil jer gå gravene!
[102:3] Indeed du gøre det grundlægge ydre!
[102:4] Fleste assuredly du gøre det grundlægge ydre!
[102:5] Dersom kun I could grundlægge ydre for vis!
[102:6] Du envision Helvede.
[102:7] Derefter du se det øjet certainty.
[102:8] Derefter du questioned den dag velsignelserne du nød.
.
103- Eftermiddagen (Al-Asr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[103:1] Ved eftermiddagen.
[103:2] menneskelig være utterly tabes.
[103:3] De som tro lede righteous liv exhort ene another uphold sandheden exhort ene
another være steadfast!
.
104- Backbiter (Al-Humazah)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest.
[104:1] Ve til enhvere backbiter bagvasker.
[104:2] Han hoards penge tæller det.
[104:3] Idet dersom hans penge stille ham udødelige.
[104:4] Aldrig; han kastes Devastator.
[104:5] Du kender hvad Devastator gøre være?
[104:6] Gud blussende Hellfire.
[104:7] Det forbrænder dem indvendig ydre.
[104:8] De confined therein.
[104:9] Ind traktere kolonner.
.
105- Elefanten (Al-Feel)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[105:1] Du noterede hvad Deres Lord have gjorde folkene elefanten?
[105:2] Han ikke volder deres schemes gøre modild
[105:3] Han sendte dem sværme fugle.
[105:4] Den showered dem hårde sten.
[105:5] Han stille dem ligesom tyggede hø!
.
106- Quraish Stamme (Quraish)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[106:1] Den skattes Quraish.
[106:2] Vejen de skatter karavanerne af vinteren sommeret.
[106:3] De tilbede Lord den tempel.
[106:4] Han er En fodrede dem hunger forsynede dem security efter frygter!
.
107- Velgørenhed (Al-Maa'oon)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[107:1] Du kender hvem gøre virkelig forkaster troen?
[107:2] Den er en mishandler forældreløsene.
[107:3] Ikke advocate fodre fattig
[107:4] Og ve til de observe kontakten bønner (Salat)
[107:5] Som er totalt heedless af deres bønner.
[107:6] De kun udfolde
[107:7] De forbyder velgørenhed.
.
108- Bounty (Al-Kawthar)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[108:1] Vi velsigner jer mange bounty.
[108:2] Derfor du bede Deres Lord (Salat) giver velgørenhed.
[108:3] Deres modstander være taberen.
.
109- Tvivlerne (Al-Kaaferoon)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[109:1] sie O I tvivlere.
[109:2] Jeg ikke tilbeder hvad du tilbeder.
[109:3] Nor gøre du tilbeder hvad jeg tilbeder!
[109:4] Nor ville jeg nogensinde tilbeder hvad du tilbeder.
[109:5] Nor ville du nogensinde tilbeder hvad jeg tilbeder.
[109:6] Til jer er Deres religion mig er min religion.
.
110- Triumf (Al-Nassr)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[110:1] Hvornår triumfere kommer GUD sejr!
[110:2] Du se folkene omfavnende gud religion ind trængsel
[110:3] Du forherlige prise Deres Lord implore Ham i tilgivelse! Han er Redeemer.
.
111- Torne (Al-Masad)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[111:1] fordømme være arbejderne af Abee Lahab han fordømmes!
[111:2] Hans penge whatever han accomplished aldrig hjælpes ham.
[111:3] Han incurred blussende Helvedet.
[111:4] Også hans kone ledte forfølgelsen.
[111:5] Hun resurrected reb torne hendes neck
.
112- Absoluteness (Al-Ikhlaas)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[112:1] Proklamere Han er Ene kun GUDEN!
[112:2] Absolutte GUDEN.
[112:3] Aldrig gjorde Han beget. Nor Han begotten
[112:4] Ingen equals Ham.
.
113- Daybreak (Al-Falaq)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[113:1] Sie jeg søger ly Lord daybreak!
[113:2] Fra onderne Hans anlæggelser.
[113:3] Fra onderne mørke det falde!
[113:4] Fra onderne urostifterne.
[113:5] Fra onderne af misundelige hvornår de misunder.
.
114- Folk (Al-Naas)
.
Ind den navn af Gud Gracious Barmhjertigest
[114:1] sie jeg søger ly Lord folkene.
[114:2] Kongen folkene.
[114:3] Guden folkene.
[114:4] Fra onderne sneaky whisperers.
[114:5] Som hvisker chests folkene.
[114:6] Være de af jinns folkene!
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.