X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Czech ZBONÝ QURAN Translated by Hadi Abdollahian

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 16:22
Czech
ZBONÝ QURAN
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487
1- Klíc (Al-Fatiha)
.
[1:1] Za a zmínit se o o BUH Blahosklonný Milosrdný.
[1:2] Pochvala jsem BUH Magnát vesmír.
[1:3] Blahosklonný Milosrdný.
[1:4] Vudcí Cas Soud.
[1:5] Ty jen my zbonovat; Ty jen my poadovat prispet.
[1:6] Ovlivnovat nás od vzprímit dráha:
[1:7] Dráha z ty Ty štestí; ne z ty zaslouilý zloba nor strayers.
.
2- Jalovice (Al-Baqarah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[2:1] A. L. M.
[2:2] Tento bible jsem neomylný; svetelný signál pro a spravedlivý;
[2:3] Který domnívat se za nevidený slavit Spojení Prosba (Salat) podle náš obstarání s
ti oni odevzdat milodar!
[2:4] Oni domnívat se za co odhalit ty za co odhalit zpredu ty pohled Dále oni byl úplne
nejaký!
[2:5] Tyto ar usmernovat mimo jejich Magnát; tyto jsem vítez.
[2:6] Ohledne Ceho ty pochybovat jsem a spolu ti; whether ty vypovedet ti ne
vypovedet ti oni ne verit!
[2:7] BUH VTISKNOUT JEJICH DBÁT JEJICH SLYŠENÍ JEJICH OTVOR
ZAHALIT. Oni privodit si drsný odškodnení.
[2:8] Pak v tom jsem ty odríkávat My domnívat se za BUH Poslední Cas i kdy oni ne
jsem verící.
[2:9] Od souivý podvádet BUH ty domnívat, se, oni jen podvádet mimo perceiving!
[2:10] Od jejich dbát v tom jsem postihnout chorobou. Proto BUH rozšírit jejich
postihnout chorobou. Oni privodit si trapný odškodnení pro jejich svetský!
[2:11] When oni zjistit ne predloit odporný oni odríkávat my jsem spravedlivý!
[2:12] Skutecne oni jsem evildoers oni ne perceive
[2:13] When oni zjistit Verit lidé verit oni odríkávat Jsem Povinen my verit mít rád
bláznit verit? skutecne jsem oni byl ertovat oni ne módní!
[2:14] When oni vhodný verící oni ríct My domnívat se when jen jejich souit oni ríct
My byl na ty; my jen falešný.
[2:15] BUH posmívat se TI PRIMET TI JEJICH PRESTUPEK chyba
[2:16] jsem oni kupovat zabehlé dobytce rízení! Tak ivnost nikdy prospívat dobre nor
znicit oni dostat kadý rízení.
[2:17] Jejich príklad jsem ty vyjet zapálit pak protoe to zacít ztrácet osvetlit pribline ti
BUH absorbovat stranou jejich osvetlit odkázat ti za tma, neschopný prijmout!
[2:18] Hluchý nemý slepý; oni selhání vrátit!
[2:19] Jiný príklad rainstorm lye od v tom jsem temnota bít blesk. Oni pripojit jejich
ukrást jejich záves obejít smrt! BUH jsem CELKEM vedomý si o disbelievers.
[2:20] Blesk témer ulovit stranou jejich zrak. When to lehce ti oni hnutí odeslat, a when
to zapnout šerý oni kozlík ješte. Jestlie BUH prosit On mohl absorbovat stranou jejich
slyšení jejich zrak! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[2:21] O lidé zbonovat jen svuj Magnát - Jednotka tvorit ty a ty neli ty - Onen ty
uchovat.
[2:22] Jednotka zpusobit zahrabat obytný ty lye sloení. On odeslat lye rozvodnit
vytáhnout úplne druh o ovoce svuj výiva. Ty ne spolecnost obraz souperit BUH okamite
onen ty módní.
[2:23] Ty mel kadý pochybovat ohledne ceho co my odhalit náš sluha pak vytáhnout 1
sura moný tyto prijít tvuj uznat svedcit BUH ty jsem pravý.
[2:24] Jestlie ty ne ucinil tento - Ty nikdy ucinil tento - Pak varovat se o Hellfire
podporovat byl lidé otrást; to awaits disbelievers!
[2:25] Odevzdat poslušný zpráva ty domnívat se primet spravedlivý doivotní onen oni
mel zahradní príliv pramen! When postarat se ke zajištení ovoce therein oni odríkávat
Tento jsem který byl postarat se nebo nás dríve! Tím oni odevzdat alegorický typ. Oni
mel nesmíšený snoubenec therein oni zustávat therein stále!
[2:26] BUH NE USKOCENÍ STRANOU UVÉST NEJAKÝ druh o ALEGORIE
MALÝ KOMÁR PRIMA. Ohledne Ceho ty který verit oni módní ono jsem vernost jejich
Magnát. Ohledne Ceho ty pochybovat oni odríkávat Co ucinil BUH zlý tak alegorie? On
zavést mnoho tím usmernovat mnoho tím! On nikdy zavést tím a na a prostopášný
[2:27] Který rozrušit buh smlouva rucit udrovat to roztrhnout který BUH príkaz svázat
predloit odporný! Tyto jsem kdo neco ztratí.
[2:28] Jak ty pochybovat BUH when ty naprostý On byl odevzdat ty doivotní pak On
pripojit ty smrt pak On privést ty operadlo doivotní pak Jemu ty konecne vrátit?
[2:29] On byl Jednotka tvorit ty všechno u zahrabat pak povaha lye naprostý 7 vesmír
therein On jsem celkem vedomý si o úplne potreby!
[2:30] Zrušení svuj Magnát ríct podle andel já umístení typ provizorní buh) Zahrabat.
Oni odríkávat ucinil to Ty umístení therein jednotka pokrývka odporný therein ztrácet
krevní doba my zpívat Svuj velebit oslavovat Ty udrovat Svuj prostý moc? On odríkávat
já módní co ty ne módní!
[2:31] On ucit Adam úplne uvést pak podat ti andel odríkávat Odevzdat mne uvést z
tyto ty byl právo!
[2:32] Oni odríkávat Ty oslavovat my ne mel vedomí který Ty ucit nás. Ty jsem
Vševedoucí Odborný.
[2:33] On odríkávat O Adam zjistit ti jejich uvést. When on zjistit ti jejich uvést On
odríkávat já ne zjistit ty já módní ochrana prezidenta z nebe zahrabat? Já módní co ty
prohlásit co ty skrýt.
[2:34] When my ríct podle andel, Zhrešit premoct Adam oni kue premoct Dábel; on
odmítnout jsem príliš nadutý a disbeliever.
[2:35] My odríkávat O Adam bydlit svuj ena za Ráj strávit proto generously ty
spokojený ne cesta tento krov lest ty sinus!
[2:36] Souit podvést ti zpusobit jejich eviction proto! My odríkávat Odjezd v cem
neprítel z 1 jiný U Zahrabat jsem svuj obydlí zajištení pro chvilku!
[2:37] Pak Adam prijatý podle svém Magnát slib whereby On splnit jemu! On jsem
Vykupitel Milosrdný.
[2:38] My odríkávat Odjezd v cem proto úplne o ty! When rízení podlehnout ty Mne ty
následující Muj rízení ne mel pramen strachu nor prosit oni rmoutit!
[2:39] Ohledne Ceho ty pochybovat vyradit náš zjevení oni jsem obyvatel Peklo
wherein oni zustávat stále!
[2:40] O Detský Izrael vzpomínat si Muj favor já poskytnout ty fulfill svuj hlas sjednat
onen já fulfill Muj hlas sjednat váit si Mne!
[2:41] Ty domnívat se za co já odhalit sem pevný co ty mel; byl dríve vyradit to! Ne
obchodovat stranou Muj zjevení laciný ceny slavit Mne!
[2:42] Ne pokazit vernost prolhanost nor jsem povinen ty skrýt vernost znalecky!
[2:43] Ty slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) sehnout shodit
ty sklánet shodit.
[2:44] Ty varovat lidé zpusobit jsem spravedlivý doba zapomnel se ty zjistit bible? Ty
ne porozumení?
[2:45] Ty ádat porce steadfastness Spojení Prosba (Salat)! Tento jsem teký vskutku ne e
pro a ctihodný
[2:46] Který verit oni vhodný jejich Magnát; onen s Jemu oni konecne vrátit.
[2:47] O Detský Izrael vzpomínat si Muj favor já poskytnout ty onen já štestí ty jinam
than kadý další lidé.
[2:48] Varovat se o cas when nikoliv duše výteek jiný duše nikoliv zakrocení ne uznat
vykoupit vynášet nor mohl kadý porce!
[2:49] Zrušení onen my uchovat ty Pharaoh's lidé vnucovat ty špatne perzekuce
zavraden svuj syn ušetrit svuj dcera! Onen presný vyzkoušet svuj Magnát.
[2:50] Zrušení onen my hlas more ty; my uchovat ty hasit Pharaoh's lidé svuj otvor!
[2:51] však when my predvolat Moses 40 vecer ty zbonovat lýtko svém nedostatek
povaha prostopášný.
[2:52] Ješte my prominout ty od té doby onen ty jsem uznalý.
[2:53] Zrušení onen my odevzdat Moses bible zákon zamluvit onen ty usmernovat!
[2:54] Zrušení onen Moses ríct podle svém lidé O muj lidé ty špatne svuj duše zbonovat
lýtko! Ty litovat svuj Tvurce. Ty znemonit svuj egos. Tento byl zcela ty zpozorovat svuj
Tvurce. On ucinil splnit ty. On jsem Vykupitel Milosrdný.
[2:55] Zrušení onen ty odríkávat O Moses my ne verit my prijmout BUH physically.
Proto blesk praštit ty protoe ty pohled!
[2:56] My pak obnovit ty ty poslední onen ty jsem uznalý!
[2:57] My stínítko ty zastínit Sinai) odeslat srazit ty manna umdlévat Strávit poslušný
potreby my postarat se nebo ty Oni ne škoda nás (na vzbourit se oni jen škodit jejich
uznat duše!
[2:58] Zrušení my odríkávat Napsat tento mesto ty rozhodnutí ackoliv mnoho zajištení
ty mít rád Presne napsat vstup humbly nakládat lidé pekne! My pak omluvit svuj hrích
príplatek odmenit pro a oddaný.
[2:59] Prostopášný among ti prodávat ovládání ovládání odevzdat ti. Proto my odeslat
shodit prestupník zabavení lye jejich wickedness.
[2:60] Zrušení Moses ádat rozvodnit svém lidé! My odríkávat Postihnout otrást svuj tyc.
Whereupon 12 zdroj proud out proto! Clánek kadý kmen módní jejich uznat rozvodnit.
Strávit nápoj buh zajištení ne chodit zahrabat corruptingly!
[2:61] Zrušení onen ty odríkávat O Moses my ješte snášet jednotka druh o potrava Prijít
svuj Magnát vytáhnout nás stejný moný osít fazole okurka cesnek cocka cibule. On
odríkávat ty ádat zástupce onen který niší onen který byl jsem poslušný? Odjezd v cem
Egypt ty rozhodnutí co ty poadovat Oni privodit si zabavení pokorení ostuda privést na
sebe zloba podle BUH! Tento because oni vyradit buh zjevení znemonit prorok unjustly!
Tento oni neuposlechnout zhrešit.
[2:62] Prece ty verit ty jsem Idovský Kresan premenit; kadý který (1) domnívat se za
BUH (2) domnívat se za Poslední Cas (3) vést spravedlivý doivotní dostat jejich
odškodnit jejich Magnát! Oni mel nic pramen strachu nor prosit oni rmoutit.
[2:63] My útocit sjednat ty protoe my sbírat Upevnit Sinai ty Ty udrovat co my
odevzdat ty strongly pamatovat svuj obsah onen ty uchovat!
[2:64] Ty povaha od té doby a to byl pro buh ozdobit ty Svém soucit ty smrt.
[2:65] Ty módní u ty among ty desecrated Sobota. My ríct podle ti Jsem ty jako bídný
ackoliv opice.
[2:66] My spolecnost ti príklad jejich výroba také jako následující výroba osvícení pro a
spravedlivý.
[2:67] Moses ríct podle svém lidé BUH príkaz ty zasvetit jalovice. Oni odríkávat Byl ty
falešný nás? On odríkávat "BUH odstrašující, já fungovat stejný nevzdelaný jednotka!
[2:68] Oni odríkávat Prijít svuj Magnát beet nás který jednotka. On odríkávat On
odríkávat ena jsem jalovice jsem vubec príliš starší nor príliš mladý; strední stárí! Tak
prodávat co ty príkaz ucinil!
[2:69] Oni odríkávat Prijít svuj Magnát beet nás jí barva. On odríkávat On odríkávat ena
jsem senzacní jalovice chytrý barva spokojený beholders!
[2:70] Oni odríkávat Prijít svuj Magnát beet nás který 1! Jalovice pohled podobný s nás
BUH ochotný my usmernovat!
[2:71] On odríkávat On odríkávat ena jsem jalovice nikdy poníit brázdit získat rozvodnit
osít; ucinit prístupným pred kadý pokazit. Oni odríkávat Tak ty privést vernost. Oni
posléze zasvetit jí tento nudný nechu!
[2:72] Ty znemonit duše pak debatovat se. BUH jsem UKÁZAT co TY ZKOUŠEL
SKRÝT!
[2:73] My odríkávat Postihnout (obe) hlas jalovice.) Onen when BUH privést obe
operadlo doivotní beet ty Svém známka onen ty porozumení!
[2:74] Despite tento svuj jádro utvrdit jako otrást práve strnulý. v tom jsem otrást proud
proud out. Others rána zprostit mírne tekoucí pramen jinam otrást podlézat váit si BUH!
BUH BYL NIKDY NEUVEDOMUJÍCÍ SI Z VŠECHNO TY UCINIL.
[2:75] Ty myslit ti domnívat se ackoliv ty ucinil when trochu o ti uívaný slyšení slovo
BUH pak zkrivit to vrchol znalost o tom po zralé úvaze?
[2:76] A when oni vhodný verící oni ríct My domnívat se when oni dosáhnout
dohromady kadý jinam, oni ríct ne informovat (verící) udání odevzdat s ty BUH lest ty
stanovit ti snášet pro jejich souhrn svuj Magnát. Ty ne porozumení?
[2:77] Oni ne módní onen BUH zkušený všechno oni skrýt všechno oni prohlásit?
[2:78] Among ti byl pohan ne módní bible doslech pak prijmout onen oni módní to.
[2:79] Proto hore s ty zkrivit bible jejich uznat písmo pak odríkávat Tento jsem který
BUH odhalit ádat laciný materiální presvedcit! Hore s ti pro stejný zkroucení hore s ti pro
jejich nezákonný presvedcit.
[2:80] Nejaký odríkávat Peklo ne nakazit nás s rucením omezeným pocítat cas.
Odríkávat Mel ty pokládat tak slib BUH! - BUH NIKDY PRERUŠIT SVÉM RUCIT! -
Ty odríkávat BUH co ty ne módní?
[2:81] Vskutku ty získat sinus slušet obehnat jejich odporný spravovat jsem obyvatel
Peklo; oni zustávat to stále!
[2:82] Ohledne Ceho ty domnívat, se, primet spravedlivý doivotní oni jsem obyvatel
Ráj; oni zustávat to stále!
[2:83] My útocit sjednat Detský Izrael Ty ne zbonovat BUH. Ty honor svuj zdroj
pohled vztané zájmeno sirotek chatrný Ty nakládat lidé amicably. Ty slavit Spojení
Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat.) ty povaha ledae a málokterí o ty ty
slušet averse!
[2:84] My útocit sjednat ty ty ne ztrácet svuj krevní nor jsem povinen ty vystehovat
násilne kadý jinam svuj tesne! Ty dohodnout se loisko svedcit!
[2:85] na tomto míste vy jsem znemonit kadý jinam, vystehovat násilne trochu o ty
podle jejich tesne spolcit se ti sinfully maliciously! Práve when oni vzdát ty ádat vykoupit
ti. Vystehovat Násilne ti zakázat ty za a 1 zaúctovat. Ty verit za part z bible zpusobit a
pochybovat za part? Co byl odškodnení pro ty among ty který tento ledae pokorení za
tohleto doivotní druhý špatný odškodnení Cas Zmrtvýchvstání? BUH BYL NIKDY
NEUVEDOMUJÍCÍ SI Z VŠECHNO TY UCINIL.
[2:86] jsem oni kupovat tento pokorný doivotní Dále! Proto odškodnení nikdy zamenit ti
nor mohl oni porce.
[2:87] My odevzdat Moses bible následující jemu my odeslat jinak hlasatel my odevzdat
Jeíš syn Marie dukladný zázrak snést jemu Zboný Povzbudit. Byl to ne pravda onen
všechen cas hlasatel odchod ty všechno ty nelibost svuj ego zpusobit ty jsem nadutý?
Trochu o ti ty vyradit trochu o ti ty znemonit.
[2:88] Nejaký odríkávat Náš dbát byl zpusobit vy- Skoro to jsem klít BUH dusledek
jejich nevera onen zadret ti podle verit a na nebo a málokterí o ti!
[2:89] When tento bible podlehnout ti BUH i to dohodnout se pevný co oni mel
pravidelný oni jednat prorokovat svuj príchod when oni rozprávet ke disbelievers when
jejich uznat veštba podlehnout proplout oni pochybovat therein! Buh zabavení tím souit
disbelievers.
[2:90] Bídný vskutku byl co oni prodávat jejich duše pro - Vyradit tyto zjevení BUH
úplne nelibost onen BUH poskytnout Svém ozdobit whomever On chtít Svém sluha!
Proto oni privodit si zloba zloba. disbelievers privodit si poníit odškodnení.
[2:91] When oni zjistit Ty domnívat se za tyto zjevení BUH oni ríct My verit jen od co
odeslat shodit nás. Tím oni pochybovat následující zjevení i to jsem vernost jejich
Magnát práve to pevný co oni mel! Odríkávat Why pak ty znemonit buh prorok ty jsem
verící?
[2:92] Moses odchod ty dukladný zázrak ty zbonovat lýtko svém nedostatek ty zapnout
prostopášný!
[2:93] My útocit sjednat ty protoe my sbírat Upevnit Sinai ty odríkávat Ty udrovat
prikázání my odevzdat ty strongly naslouchat, Oni odríkávat My naslouchat my
neuposlechnout. Jejich jádro slušet vyrídit klanení se lýtko jejich nevera! Odríkávat
Bídný vskutku byl co svuj vernost príkaz ty ty mel kadý vernost!
[2:94] Odríkávat Jestlie príbytek Dále zachovat ty BUH vyloucení úplne další lidé pak
ty dlouze smrt ty jsem pravý!
[2:95] Oni nikdy dlouze to co jejich písmo odeslat vzdálen. BUH jsem CELKEM
vedomý si o A PROSTOPÁŠNÝ.
[2:96] Skutecne ty rozhodnutí ti nejvetší ádostivý z doivotní; práve jinam aby than obraz
worshipers. Jednotka z ti ádat bydlit 1000 roky. Tento ne ušetrit jemu kadý odškodnení
nikoliv záleitost e velký on ivý. BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO ONI UCINIL.
[2:97] ríct Kadý odpírat Gabriel módní onen on nosit tento (Quran) do svuj jádro proto
buh prosit pevný predchozí bible stanovit rízení poslušný zpráva verící!
[2:98] Kadý odpírat BUH Svém andel Svém hlasatel Gabriel Michal módní onen BUH
odpírat disbelievers.
[2:99] My odeslat ty stejný vyrovnat zjevení jen prostopášný prosit vyradit ti!
[2:100] Byl to ne pravda when oni útocit sjednat rucit zadret to trochu o ti stále nedbat
to? Skutecne mnoství z ti ne verit.
[2:101] Okamite hlasatel podle BUH podlehnout ti pravidelný on overit pevný jejich
uznat bible neco stoupenec bible (Id Kresan Mohamedán) nedbat buh bible jejich
podporovat protoe oni nikdy mel kadý bible!
[2:102] Oni pokracovat který souit ucit Solomon's království. Solomon ale ne jsem
disbeliever souit jsem disbelievers. Oni ucit lidé kouzelnictví a který odeslat shodit 2
andel Vrava Haroot Maroot. Tyto 2 ne prozradit tak vedomí pointa Tento jsem
vyzkoušet! Ty ne týrat tak vedomí. lidé uívaný to od stejný odporný navrhovat protoe
zlom z snatek! Oni nikdy poškození kadý prosit BUH. Oni tím zjistit co škoda ti ne který
uitek ti oni módní vrchol zcela onen whoever postup kouzelnictví ne mel rozdelit Dále!
Bídný vskutku byl co oni prodávat jejich duše jestlie oni jen módní.
[2:103] Oni domnívat se primet spravedlivý doivotní odmenit podle BUH jsem druhý
zcela oni jen módní!
[2:104] O ty verit ne odríkávat Raa ena jsem náš pastýr)! Místo ty odríkávat Unzurna
stát na strái nás) naslouchat disbelievers privodit si trapný odškodnení.
[2:105] Vubec disbelievers stoupenec bible nor obraz worshipers chtít prijmout kadý
štestí delat se ty svuj Magnát. Buh lít Svém štestí whomever On chtít. BUH MÍT
NEURCITÝ OZDOBIT.
[2:106] When my zrušit kadý zázrak zpusobit to nepamatovat si my vytáhnout zcela
zázrak o nejméne stejný 1. Ty ne pripustit onen BUH zpusobit jsem Všemohoucí?
[2:107] Ty ne pripustit onen BUH zpusobit mít kingship z nebe zahrabat; onen ty mel
ádný BUH svuj Magnát Ovládat?
[2:108] Ty ádat ádat z svuj hlasatel který ádat z Moses za a nad? Kadý chtít nevera
domnenka mel pravý strayed vzprímit dráha.
[2:109] Mnoho stoupenec bible would skoro provést vy odvrátit nevera okamite onen ty
verit. Tento byl správný podle árlivost jejich hlas vernost slušet zjevný s ti. Ty prominout
ti opustit ti BUH vydávat Svém soud! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[2:110] Ty slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat). Kadý plný
ty odeslat vzdálen svuj duše ty rozhodnutí to BUH. BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO
TY UCINIL!
[2:111] Nejaký odríkávat nikdo napsat Ráj ledae Id Kresan! Recený jsem jejich touebný
premýšlivý Odríkávat Beet nás svuj pevný ty byl právo!
[2:112] VSKUTKU TY NABÍDNOUT ÚPLNE BUH JEN DOBA VEDOUCÍ
SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ DOSTAT JEJICH odškodnit JEJICH MAGNÁT; ONI
MEL NIC PRAMEN STRACHU nor PROSIT ONI RMOUTIT.
[2:113] Id odríkávat Kresan ne mel základny doba Kresan odríkávat Id ne mel základny.
oba ti zjistit bible! Stejný byl projev z ty ne mít vedomí. BUH prosit KRITIZOVAT TI
CAS ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEJICH POPÍRAT!
[2:114] Který odporný than ty byl bojkotovat buh masjids Svém uvést slavit prispet
jejich zbehnutí? Tyto ne napsat therein a na fearfully. Oni snést za tohleto doivotní
pokorení snést Dále strašný odškodnení!
[2:115] S BUH patrit východ vecerní; wherever ty odchod v tom jsem prítomnost BUH!
BUH jsem VŠUDYPRÍTOMNÝ Vševedoucí
[2:116] Oni odríkávat BUH zplodit syn! On oslavovat; nikdy! S Jemu patrit všechno
nebe zahrabat; úplne ar uitecný s Jemu!
[2:117] Initiator z nebe zahrabat mel všechno udelán On pouze ríct podle Jsem to jsem
[2:118] Ty ne mít vedomí odríkávat jen BUH mluven podle nás trochu zázrak
podlehnout s nás! Others ti vyjádrit podobný projev; jejich dbát jsem podobný! My
zaznamenat zázrak ty dosáhnout urcitost.
[2:119] My odeslat ty vernost dritel z poslušný zpráva také jako warner. Ty ne jsem
odpovedný ty privodit si Peklo.
[2:120] Vubec Id nor Kresan uznat ty ty následující jejich náboenství. Odríkávat buh
rízení byl správný rízení. ty nechat si líbit co jejich chtít vedomí ty dostat ty ne
rozhodnutí spojený prívrenec porce ty BUH!
[2:121] Ty dostat bible módní to protoe to módní verit za tohleto! Ohledne Ceho ty
pochybovat oni jsem kdo neco ztratí.
[2:122] O Detský Izrael vzpomínat si Muj favor já poskytnout ty onen já štestí ty jinam
than kadý další lidé.
[2:123] Varovat se o cas when nikoliv duše porce jiný duše nic vykoupit ne uznat
zakrocení jsem uitecný nikdo porce!
[2:124] Zrušení onen Abraham pripojit vyzkoušet svém Magnát nejaký ovládání on
naplnit ti! (Buh) odríkávat já sjednat ty imam lidé. On odríkávat také muj potomek? On
odríkávat Muj sjednat ne zahrnovat prestupník.
[2:125] My prevod skrín s ostatky Ka aba) ústrední podotknout lidé jistý útocište. Ty
jednat Abraham's skrín s ostatky ackoliv prosba uzavrít. My vyzbrojit Abraham Ismail Ty
cistit Muj ubytovat ty navštevovat ty který bydlit tam ty sklánet premoct!
[2:126] Abraham ádat Muj Lord útocit tento pokojný získat stanovit svuj lidé ovoce!
Postarat se nebo ty domnívat se za BUH Poslední Cas. (Buh) odríkávat já ucinil to také
postarat se nebo ty pochybovat! Já pripustit ti trávit docasne pak predloit ti odškodnení
Peklo bídný urcení!
[2:127] Protoe Abraham sbírat duvod skrín s ostatky dohromady na Ismail (oni ádat Náš
Lord uznat tento podle nás! Ty jsem Posluchac Vševedoucí
[2:128] Náš Lord útocit nás submitters s Ty podle náš potomek pripustit v tom jsem
spolecnost submitters Ty! Ucit nás obrad náš náboenství splnit nás! Ty jsem Vykupitel
Milosrdný.
[2:129] Náš Magnát sbírat among ti hlasatel prednášet ti Svuj zjevení ucit ti bible
moudrost cistit ti! Ty jsem Všemohoucí Odborný.
[2:130] Který opustit náboenství Abraham 1 který bláznit svých uznat duše? My chtít
jemu za tohleto spolecnost od Dále on jsem na a spravedlivý.
[2:131] When svém Lord ríct podle jemu Nabídnout on odríkávat já nabídnout Magnát
vesmír!
[2:132] Také Abraham varovat svém detský vyloucit co z ceho spolu a e ucinil Ebrík O
muj detský BUH pádný náboenství ty ne poslední submitters!
[2:133] Mel ty svedcit Ebrík svém smrt záhon; on ríct podle svém detský Který prosit ty
zbonovat zadní já poslední? Oni odríkávat My zbonovat svuj buh; buh z svuj predek
Abraham Ismail Isaac; 1 buh! S Jemu my jsem submitters.
[2:134] recený jsem spolecnost pres. Oni jsem odpovedný co oni získat ty jsem
odpovedný co ty získat. Ty ne jsem odpovedný všechno oni ucinil.
[2:135] Oni odríkávat Ty jsem Idovský Kristián usmernovat. Ríct My následující
náboenství Abraham! - Jednoboství - On nikdy jsem obraz worshiper.
[2:136] ríct My domnívat se za BUH od co odeslat nás za co odeslat srazit Abraham
Ismail Isaac Ebrík Patriarcha; za který odevzdat s Moses Jeíš úplne prorok podle jejich
Magnát! My ne útocit prednost ádný o ti. S Jemu jen my jsem submitters.
[2:137] Oni verit ackoliv ty ucinil pak oni usmernovat. Jen jestlie oni obeh pak oni jsem
od odpor. BUH prosit UŠETRIT TY JEJICH ODPOR; ON jsem POSLUCHAC
Vševedoucí
[2:138] recený byl buh systém systém byl zcela than buh? Jemu jen my zbonovat.
[2:139] Odríkávat Vyloucit co z ceho ty svedcit nás BUH when On jsem náš Magnát
svuj Magnát? My jsem odpovedný náš smlouva ty jsem odpovedný pro svuj smlouva. S
Jemu jen my oddaný.
[2:140] Ty odríkávat onen Abraham Ismail Isaac Ebrík Patriarcha jsem Idovský
Kristián? Odríkávat ty módní zcela than BUH? Který odporný than jednotka skrýt
potvrzení on byl zjistit BUH? BUH BYL NIKDY NEUVEDOMUJÍCÍ SI Z VŠECHNO
TY UCINIL.
[2:141] Onen jsem spolecnost pres. Oni jsem odpovedný co oni získat ty jsem
odpovedný co ty získat. Ty ne jsem odpovedný všechno oni ucinil.
[2:142] Bláznit among a národ odríkávat ucinil oni vymenit príkaz jejich Qiblah? Ríct,
"Podle BUH patrit východ vecerní; On usmernovat whoever prosit váný dráha!
[2:143] My tím útocit ty nestranný spolecnost ty obsluhovat svedcit among a národ,
hlasatel obsluhovat svedcit ty. My vymenit príkaz svuj puvodní Qiblah jen vyznamenat ty
ty snadno následující hlasatel podle ty obeh jejich opatrit patou. jsem teký vyzkoušet ne
ty jsem usmernovat mimo BUH! BUH NIKDY PRIPOJIT SVUJ ZBONOVAT odpadový
BUH BYL SOUCITNÝ towards LIDÉ MILOSRDNÝ.
[2:144] My prijmout vy zapnout svuj celo lye (pátrající nebo vzprímit príkaz)! My
okamite pridelit Qiblah spokojený ty. Od Nynejška ty zapnout svuj celo Církevní Masjid.
Wherever ty jsem úplne o ty zapnout svuj celo to. Ty dostat predchozí bible módní onen
tento jsem vernost jejich Magnát. BUH BYL NIKDY NEUVEDOMUJÍCÍ SI Z
VŠECHNO ONI UCINIL.
[2:145] Práve jestlie ty beet stoupenec bible naprostý druh o zázrak oni ne následující
svuj Qiblah. Nor jsem povinen ty následující jejich Qiblah! Oni ucinil ne práve
následující kadý others' Qiblah! Ty nechat si líbit co jejich chtít za vedomí podlehnout ty
ty patrit prestupník.
[2:146] Ty dostat bible pripustit vernost sem protoe oni pripustit jejich uznat detský.
trochu o ti skrýt vernost znalecky!
[2:147] Tento jsem vernost svuj Magnát; ne harbor kadý pochybovat!
[2:148] Kadý o ty chtít príkaz následující; ty závodit spravedlnost! Wherever ty byl
BUH prosit predvolat ty úplne BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[2:149] Wherever ty odchod ty zapnout svuj celo Salat) Církevní Masjid. Tento jsem
vernost svuj Magnát. BUH jsem NIKDY NEUVEDOMUJÍCÍ SI Z VŠECHNO TY
ÚPLNE ZNICIT.
[2:150] Wherever ty odchod ty zapnout svuj celo Salat) Církevní Masjid; wherever ty
jsem ty zapnout svuj celo Salat) to. Tím lidé ne mel souhrn ty prestupník ti. Ne pramen
strachu ti pramen strachu Mne místo! Já prosit pak doplnit Muj štestí ty ty usmernovat.
[2:151] (Štestí) recený ackoliv poslal hlasatel podle ty s uvést ve výctu náš zjevení ty
cistit ty ucit ty bible moudrost ucit ty co ty nikdy módní!
[2:152] Ty pamatovat Mne já pamatovat ty jsem vdecný Mne; ne jsem unappreciative.
[2:153] O ty verit ádat porce steadfastness Spojení Prosba (Salat)! BUH jsem TY
steadfastly VYTRVAT.
[2:154] Ne odríkávat z ty znemonit dát BUH Oni byl naprostý. Oni jsem ijící na jejich
Lord ty ne perceive
[2:155] My prece zkoušet ty neco pramen strachu hlad promeškání peníze doivotní osít!
Odevzdat poslušný zpráva s a pevný!
[2:156] When souení postihnout ti oni odríkávat My náleet podle BUH Jemu my vrátit!
[2:157] Tyto zaslouilý štestí podle jejich Magnát soucit. Tyto usmernovat jednotka.
[2:158] Pahrbek z Safa Marwah jsem obrad rozhodnout BUH. Kadý slavit Hajj ‘Umrah
ne predloit hrích odporovat interval ti! Jestlie 1 udelat ochotne spravedlivý spravovat pak
BUH jsem Uznalý Vševedoucí
[2:159] Ty skrýt náš zjevení rízení pozdeji vyhlásit ti lidé bible odsoudit BUH; oni
odsoudit úplne condemners!
[2:160] Ohledne Ceho ty litovat oprava vyhlásit já splnit ti! Já jsem Vykupitel
Milosrdný.
[2:161] Ty pochybovat poslední ackoliv disbelievers privodit si zabavení BUH andel
úplne lidé Cas Soud)!
[2:162] Eternally oni zustávat therein. Odškodnení nikdy zamenit ti nor oni odrocit.
[2:163] Svuj buh jsem 1 buh; v tom ne jsem buh On Blahosklonný Milosrdný.
[2:164] Od stvorení z nebe zahrabat zmena vecer cas poslat chodit oceán nebo a uitek
lidé rozvodnit onen BUH odeslat shodit lye obnovit naprostý získat pokrývka to úplne
druh o tvor zacházení ovinout zastínit umístení lye zahrabat v tom jsem sufficient
zkouška lidé porozumení!
[2:165] trochu lidé spolecnost obraz souperit BUH nic ti moný oni jsem BUH. Ty verit
milovat BUH nejvetší. Jen prestupník prijmout when oni prijmout odškodnení! Oni
nahromadit pak onen úplne schopnost náleet podle BUH jen onen buh odškodnení jsem
desivý.
[2:166] Ty následující poprít ty následující ti. Oni prijmout odškodnení úplne stuha ti
roztrhnout!
[2:167] Ty následující prosit odríkávat my dosáhnout jiný príleitostný my poprít ti
protoe oni poprít nás okamite. BUH tím beet ti dusledek z jejich spravovat ackoliv nic
hryzení; oni nikdy opustit Peklo!
[2:168] O lidé strávit zahrabat produkt úplne jsem zákonný poslušný ne rídili se stupen
Dábel; on jsem svuj havý neprítel!
[2:169] On jen príkaz ty predloit odporný nerest odríkávat BUH co ty ne módní!
[2:170] When oni zjistit Následující který BUH odhalit sem oni odríkávat My
následující jen co my rozhodnutí náš zdroj Co jejich zdroj dret zpusobit. ne dorozumení
ne usmernovat?
[2:171] Príklad stejný disbelievers jsem onen z papoušek opakovat který oni slyšení
zkoumat hovor znalost! Hluchý nemý slepý; oni ne dorozumení
[2:172] O ty verit strávit poslušný potreby my postarat se nebo ty jsem vdecný s BUH ty
zbonovat Jemu jen.
[2:173] On jen zakázat pro ty jezený zvíre poslední z sebe lidský porucha) krevní maso
prasit zvíre oddaný s jinam than BUH. 1 vnutit strávit tyto) mimo byl zlomyslný rokovat
on ne privodit si sinus! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[2:174] Ty skrýt buh zjevení bible laciný materiální presvedcit strávit palebný jejich
nadouvat. BUH prosit NE mluven podle TI CAS ZMRTVÝCHVSTÁNÍ nor PROSIT ON
CISTIT TI! Oni privodit si trapný odškodnení.
[2:175] jsem oni chtít zabehlé dobytce rízení odškodnení odpuštení! Proto oni vytrvat
Peklo.
[2:176] Tento byl BUH odhalit tento bible otravovat vernost ty debatovat bible jsem
nejvetší havý protilehlý.
[2:177] Spravedlnost ne zapnout svuj celo towards východ vecerní. Spravedlivý ar ty
domnívat se za BUH Poslední Cas andel bible prorok; oni odevzdat peníze cheerfully
vztané zájmeno sirotek potrebný cestování cizí ebrák volný pomocný; oni slavit Spojení
Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat;) oni zadret jejich slovo whenever oni
útocit slib; oni steadfastly vytrvat za a omítka z perzekuce útrapa bojovat! Tyto byl
pravý; tyto jsem a spravedlivý.
[2:178] O ty verit rovnocennost jsem predpis rozhodnout ty when obcování ke vrada! -
Ochotný pro ochotný pomocný pomocný enská enská. Jednotka prominout obe rodina
uznalý odezva jsem za rozkazovat, spravedlivý náhrada vynášet. Tento jsem zmírnení
podle svuj Magnát soucit. Kadý zhrešit tento privodit si trapný odškodnení.
[2:179] Rovnocennost jsem doivotní krome predpis ty O ty mít porozumení ty jsem
spravedlivý.
[2:180] To rozhodnout when smrt cesta ty styl prosit nebo a uitek z zdroj vztané
zájmeno equitably. Tento jsem dávka na a spravedlivý.
[2:181] Kadý upravovat prosit on slyšení hrích upravovat postihnout ty odpovedný pro
tak upravovat! BUH jsem POSLUCHAC Knower.
[2:182] Jestlie 1 provést odporný nespravedlnost ovlivnit hlas zustavitel záveti pokládat
nápravný boj uzdravit oprávnenost prosit on predloit nic sinus. BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[2:183] O ty verit rychle rozhodnout ty ackoliv ono jsem rozhodnout pro ty neli ty onen
ty dosáhnout spása!
[2:184] Typický cas urcit rychle;) 1 jsem zle cestovat rovný pocítat jinak cas zástupce!
Ty rychle veliciny potíe zástupce zásobovat 1 špatný osoba pro kadý vek z prerušit
pevne! 1 udelat ochotne spravedlivý rízení) to byl zcela. rychle byl poslušný pro ty jestlie
ty jen módní.
[2:185] Ramadan jsem mesíce Quran odhalit postarat se rízení lidé vyrovnat nauka
zákon zamluvit! Ty z ty svedcit tohleto mesíc rychle therein. Ty jsem špatne cestovat
kveten zástupce stejne zmrazit z jiný cas! BUH prát si TY VHODNOST NE ÚTRAPA
ONEN TY fulfill SVUJ ÚPIS OSLAVOVAT BUH USMERNOVAT TY VYSLOVIT
SVUJ POROZUMENÍ!
[2:186] When Muj sluha poadovat ty Mne já byl stále cesta! Já vyhovovat jejich prosba
when oni ádat Mne. Lidé vyhovovat Mne domnívat se za Mne za rozkazovat usmernovat!
[2:187] Pripustit ty jsem sexuální spojení svuj ena vecer z rychle! Oni jsem majitel svuj
ochrana prezidenta ty jsem majitel jejich ochrana prezidenta. BUH MÓDNÍ TY
UÍVANÝ VYDAT SVUJ DUŠE ON SPLNIT TY PROMINOUT TY! Od Nynejška ty
mel spojení ti ádat který BUH pripustit ty! Ty strávit nápoj bílý navléknout z lehce slušet
distinguishable podle šerý navléknout vecer o záblesk! Pak ty rychle západ slunce.
Sexuální spojení zakázat ty rozhodný couvnout masjid vydret 10 cas Ramadan)! Tyto ar
buh predpis; ty ne zhrešit ti. BUH TÍM PROCISTIT SVÉM ZJEVENÍ LIDÉ ONEN ONI
DOSÁHNOUT SPÁSA.
[2:188] Ty ne absorbovat kadý others' peníze illicitly nor jsem povinen ty brát úplatky
úrední zbavit others z trochu o jejich práve illicitly doba ty módní!
[2:189] Oni poadovat ty fáze mesíc! ríct Oni postarat se doba znamení lidé zanikat cas
Hajj. ne jsem spravedlivý s vyšlapaný pribline a krovisko; spravedlnost dosáhnout
udrovat prikázání na jsem cestný! Ty slavit BUH onen ty mít úspech.
[2:190] Ty boj dát BUH ty který Napadnout ty ne aggress! BUH NE MILOVAT
AGRESOR.
[2:191] Ty znemonit ty probíhat bojovat ty ty vystehovat násilne ti whence oni
vystehovat násilne ty! Útlak jsem špatný than vrada! Ne boj ti Církevní Masjid ledae oni
napadnout ty therein. Oni napadnout ty ty znemonit ti. Tento jsem proste odškodnení ty
disbelievers.
[2:192] Oni upustit pak BUH jsem Forgiver Milosrdný.
[2:193] Ty také boj ti vypustit útlak zbonovat BUH bohate! Oni upustit ty ne aggress;
agrese pripustit jen po agresor.
[2:194] Behem Církevní Mesíce agrese vhodný rovnající se odezva. Oni napadnout ty ty
odplatit stejným vnucovat spravedlivý odškodnení! Ty slavit BUH módní onen BUH
jsem na a spravedlivý.
[2:195] Ty vycerpat dát BUH; vyloucit co z ceho ne házet tvuj uznat písmo do znicení!
Ty jsem dobrocinný; BUH milovat a dobrocinný!
[2:196] Ty slavit vyplnit obrad z Hajj ‘Umrah BUH. Ty prekazit ty odeslat nabídka ne
pokracovat ostrý svuj srst svuj nabídka sahat svuj urcení. Ty jsem špatne snést
pristrihnout uráka ty zhatit svuj srst) ty odcinit na rychle odevzdat milodar trochu další
tvorit z zbonovat! Behem obycejný Hajj ty prerušit uvést z Ihraam (svatost) uprostred
‘Umrah Hajj ty odcinit prednést zvíre zasvetit. Ty ne dát to ty pevne 3 cas Hajj 7 when ty
vrátit tesne - Tento naprostý 10 - Stanovit ty ne ivý Církevní Masjid! Ty slavit BUH
zkušený onen BUH jsem presný za provést odškodnení!
[2:197] Hajj slavit specifikovat mesíce. Whoever spolecnost out slavit Hajj upustit
sexuální spojení špatné chování souhrn Hajj. Kadý plný ty ucinil BUH jsem celkem
vedomý si o tom. Protoe ty nacvicit si svuj zajištení souprava vozíku poslušný zajištení
jsem spravedlnost! Ty slavit Mne O ty mít porozumení.
[2:198] Ty ne predloit hrích ádat zajištení svuj Magnát obchod)! When ty drát ‘Arafaat
ty slavit BUH Církevní Zjištení Muzdalifah). Ty slavit Jemu usmernovat ty; tento ty
odchod z cesty.
[2:199] Ty drát dohromady utišit lidé drát poadovat BUH odpuštení! BUH jsem
Forgiver MILOSRDNÝ.
[2:200] Dríve ty naprostý svuj obrad ty zustat slavit BUH ty slavit tvuj uznat zdroj
anebo práve plný! Trochu lidé odríkávat Náš Lord odevzdat nás z tento spolecnost doba
dret delit Dále!
[2:201] Others odríkávat Náš Lord pripustit nás spravedlnost za tohleto spolecnost
spravedlnost Dále volný nás odškodnení Peklo!
[2:202] Kadý o tyto dostat rozdelit oni získat. BUH jsem SCHOPNÝ OD
VYPOCÍTAT!
[2:203] Ty slavit BUH a cítat o cas Mena;) whoever pospíchat ucinil tento od 2 cas ne
predloit sinus whoever utišit velký predloit sinus touit ackoliv spravedlnost udrovat! Ty
slavit BUH zkušený onen Jemu ty nahromadit.
[2:204] Among a národ, 1 rekvírovat ty svém projev tento doivotní pravidelný hovor
BUH svedcit svém nejvnitrejší thoughts i kdy on jsem havý protilehlý!
[2:205] Ackoliv brzo ackoliv on odkázat on potulka zahrabat corruptingly zkosit
divadelní rekvizity doivotní. BUH NE MILOVAT ROZKLAD.
[2:206] When on zjistit Slavit BUH on slušet arrogantly pobourený. Proto svém ale
urcení jsem Peklo; který bídný príbytek.
[2:207] Pak v tom jsem ty zasvetit jejich doivotní obsluhovat BUH; BUH byl soucitný
towards stejný worshipers!
[2:208] O ty verit ty prijmout souhrn pokora; ne následující stupen Dábel on jsem svuj
havý neprítel.
[2:209] Ty upadnout vyrovnat zkouška podlehnout ty pak módní onen BUH jsem
Všemohoucí Odborný!
[2:210] Oni cekat BUH byl podlehnout ti tupý zastínit dohromady andel? When tento
treba soubor duvod ukoncit BUH všechno navrácení
[2:211] Poadovat Detský Izrael e mnoství dukladný zázrak mel my beet ti! Pro ty nedbat
štestí poskytnout na ti na BUH BUH jsem presný odškodnení!
[2:212] Tento svetový doivotní zdobit otvor disbelievers oni zesmešnit ty verit. Ale
spravedlivý prosit jsem druhý shora ti Cas Zmrtvýchvstání. BUH ŠTESTÍ whomever ON
PROSIT VRCHOL.
[2:213] Lidé uívaný byl 1 spolecnost when BUH odeslat prorok dritel z poslušný zpráva
také jako warners. On odeslat ti bible loisko vernost soudit among a národ jejich popírat.
Ironically ty který dostat bible byl a jednotka vyradit kadý znovu bible docílit zkouška
odevzdat ti! Tento jsem árlivost jejich hlas. BUH USMERNOVAT TY VERIT
VERNOST DEBATOVAT ÚPLNE others PROTO SVÉM PROSIT. BUH
USMERNOVAT whoever PROSIT VÁNÝ DRÁHA.
[2:214] Ty myslit napsat Ráj zpusobit mimo jsem zkoušet ty neli ty? Oni zkoušet útrapa
neštestí a otrást hlasatel ty domnívat se jemu odríkávat Kde? jsem buh vítezství? buh
vítezství byl šetrný!
[2:215] Oni poadovat ty odevzdat ríct milodar ty odevzdat odchod zdroj vztané zájmeno
sirotek chatrný cestování cizí Kadý poslušný ty ucinil BUH jsem celkem vedomý si o
tom!
[2:216] Boj kveten sázet ty práve ty nelibost to. Ty nelibost neco duleitého byl poslušný
ty ty stejný neco jsem škoda pro ty. BUH zkušený DOBA TY NE MÓDNÍ!
[2:217] Oni poadovat ty Církevní Mesíce boj therein ríct Bít se therein jsem svatokráde!
Ale zahnat dráha BUH pochybovat za Jemu svatost Církevní Masjid vystehovat násilne
svuj lidé byl prima svatokráde zpozorovat BUH! Útlak jsem špatný than vrada. Oni stále
boj ty odvrátit ty podle svuj náboenství oni mohl! Ty among ty odvrátit jejich náboenství
hrát v kostky disbelievers zrušit jejich spravovat za tohleto doivotní Dále! Tyto byl
obyvatel Peklo wherein oni zustávat stále.
[2:218] Ty domnívat, se, ty vystehovat závodit dát BUH zaslouilý buh soucit! BUH
jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[2:219] Oni poadovat ty u opojný sázet se odríkávat ti v tom jsem odporný hrích trochu
uitek lidé. Jejich sinfulness druhý predcit hodnotou jejich uitek. Oni také poadovat ty
který odevzdat milodar odríkávat rozdíl BUH tím procistit zjevení ty onen ty zrcadlit!
[2:220] Na tento doivotní Dále. Oni poadovat ty sirotek odríkávat Nosit ti protoe
spravedlivý osoba jsem poslušný ty ucinil ti! Ty mísit jejich divadelní rekvizity váš ty
nakládat ti rodinný clánek. BUH zkušený spravedlivý a prostopášný. Mel BUH willed On
sázet hrubý krotit ty! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[2:221] Ne vdaná zbonovatelka oni verit; domnívat se ena byl zcela than zbonovatelka
práve jestlie ty stejný jí! Nor jsem povinen ty ustoupit svuj dcera snatek s modlárský mu
oni verit! domnívat se mu byl zcela than zbonovatel práve jestlie ty stejný jemu. Tyto
lákat podle Peklo, doba BUH lákat Ráj odpuštení protoe On prosit. On procistit Svém
zjevení lidé onen oni pokládat pozornost.
[2:222] Oni poadovat ty mesícky odríkávat jsem škodlivý ty zabránit sexuální spojení
ena mesícky ne cesta ti ne oni zbavit z to! Dríve oni zbavit z to ty mel spojení ti druh
konstruovat BUH. BUH MILOVAT repenters ON MILOVAT TY BYL CISTIT!
[2:223] Svuj ena jsem dritel svuj vysemenit. Tím ty trávit tento privilegium ty moný e
velký ackoliv ty udrovat spravedlnost! Ty slavit BUH módní onen ty vhodný Jemu.
Odevzdat poslušný zpráva verící!
[2:224] Ne vystavený buh uvést svuj príleitostný kletba ty vystoupit spravedlivý oddaný
dosáhnout duveryhodnost among a národ! BUH jsem POSLUCHAC Knower.
[2:225] BUH NE ZASTAVIT TY ODPOVEDNÝ PRO CIRÝ PROJEV PRÍSAHY; ON
ZASTAVIT TY ODPOVEDNÝ PRO SVUJ NEJVNITREJŠÍ ÚCEL. BUH jsem Forgiver
MÍRNÝ.
[2:226] Ty zamýšlet odtrhnout jejich ena cekat 4 mesíce chlazení oni vymenit jejich
dbát usmírit se pak BUH jsem Forgiver Milosrdný!
[2:227] Oni odchod oddelení pak BUH jsem Posluchac Knower.
[2:228] rozluka ena cekat 3 mesícky vdaná jiný mu)! Ne jsem zákonný pro ti skrýt který
BUH tvorit jejich luno oni domnívat se za BUH Poslední Cas. Za povlak o tehotenství)
hospodarit cím chtít odstranit ena ádat on chtít oenit znovu jí! Ena mel práve také moný
úpis equitably. Tím mu ádat bený tehotenství)! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[2:229] Odtrhnout odvolat dvakrát! rozluka ena poskytnout bydlit za stejne tesne
amicably odkázat to amicably! Ne jsem zákonný hospodarit cím absorbovat všechno on
odevzdat jí. Spojovat pramen strachu onen oni zhrešit buh predpis. v tom jsem pramen
strachu oni zhrešit buh predpis oni predloit nic hrích ena s radostí ustoupit kadý ena
vybraný Tyto byl buh predpis; ne zhrešit ti! Ty zhrešit buh predpis jsem a nespravedlivý.
[2:230] On odtrhnout jí (pro 3 cas jsem nezákonný jemu oenit znovu jí ledae ena vdaná
jiný mu pak on odtrhnout jí! Dríve manel pak oenit znovu jí touit ackoliv oni slavit buh
predpis! Tyto ar buh predpis; On vysvetlit ti lidé módní.
[2:231] Ty odtrhnout ena dríve oni fulfill jejich interval (3 mesícky) ty dovolit ti bydlit
za stejne duverný amicably pripustit ti odkázat amicably! Ne vnutit ti utišit po jejich
prosit moný mstít! Kadý ucinil tento špatne svých uznat duše. Ne pokládat buh zjevení
za zbytecný Pamatovat buh štestí ty On odeslat shodit ty bible moudrost informovat ty!
Ty slavit BUH zkušený onen BUH jsem vedomý si o úplne potreby.
[2:232] Ty odtrhnout ena dríve oni fulfill jejich mezivláda znicit ne prekazit ti podle
oenit znovu jejich hospodarit cím oni usmírit se amicably! Tento pozornost ty ty
domnívat se za BUH Poslední Cas. Tento jsem naprostý pro ty spravedlivý. BUH
zkušený, DOBA TY NE MÓDNÍ!
[2:233] rozluka ujmout se jako matka pestovat jejich mladistvý 2 vrchol roky predek
aby ádat. Predek stanovit ujmout se jako matka jídlo prádlo equitably! Nikdo zatíit svém
schopnost. Nikoliv ujmout se jako matka poškození ochoten odpovídat se o jí mladistvý
nor jsem povinen predek poškození svém mladistvý! Predek poslední) svém dedic
prijmout tyto schopnost placení. mladistvý zdroj mutually dohodnout se hlas presne
konference oni predloit nic hrích ucinil aby! Ty ne predloit hrích najmout pestovat
ujmout se jako matka e touit ackoliv ty vynášet ti equitably! Ty slavit BUH zkušený onen
BUH jsem Veštec z všechno ty ucinil!
[2:234] Ty poslední odkázat ena jejich vdova cekat 4 mesíce 10 cas (neli oni oenit)
znovu)! Dríve oni fulfill jejich interval ty predloit nic hrích pripustit ti ucinil kadý
spravedlivý duvod oni ádat ucinil! BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY
UCINIL.
[2:235] Ty ne predloit sinus ohlásit svuj boj s ena zadret to ochrana prezidenta! BUH
zkušený ONEN TY PAMATOVAT TI. Ne vhodný ti secretly ledae ty mel neco
spravedlivý projednat! Ne dokonalý snatek jejich interval naplnit! Ty módní onen BUH
zkušený svuj nejvnitrejší thoughts slavit Jemu. Ty módní onen BUH jsem Forgiver
Mírný.
[2:236] Ty ne predloit hrích odtrhnout ena dopredu tklivý ti dopredu urcit dar ti! Za
tohleto povlak ty vyplatit ti - Drahý moný on dát chatrný protoe on dát - Spravedlivý
náhrada. Tento jsem dávka na a spravedlivý.
[2:237] Ty odtrhnout ti dopredu tklivý ti za ty urcit dar ti náhrada jsem polovicatý dar
oni voluntarily ztratit jejich práve úcastník odpovedný zpusobit oddelení chtít ztratit dar!
Trest jsem konec s spravedlnost. Ty udrovat prátelský pomer ty. BUH jsem VEŠTEC Z
VŠECHNO TY UCINIL!
[2:238] Ty systematicky slavit Spojení Prosba obzvlášte prostredek prosba oddaný zcela
BUH.
[2:239] Niší neobvyklý obradnost ty ádat i kdy procházka jezdecká cesta Dríve ty jsem
jistý ty slavit BUH protoe On ucit ty co ty nikdy módní!
[2:240] Ty poslední odkázat ena prosit stanovit jejich ena snést roky stanovit oni utišit
stejne domácnost! Oni odkázat ty ne predloit sinus na pripustit ti ucinil cokoliv oni ádat
touit ackoliv spravedlnost udrovat! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[2:241] divorcees také byl postarat se nebo, equitably! Tento jsem dávka na a
spravedlivý.
[2:242] BUH TÍM VYSVETLIT SVÉM ZJEVENÍ TY TY POROZUMENÍ.
[2:243] Mel ty proslulý ty prchal jejich tesne! - Trebae oni jsem 1000 - Pramen Strachu
smrt? BUH ríct podle TI POSLEDNÍ PAK OBNOVIT TI! BUH LÍT SVÉM ZDOBIT
LIDÉ MNOHO LIDÉ jsem unappreciative.
[2:244] Ty boj dát BUH zkušený onen BUH jsem Posluchac Knower.
[2:245] Který would lend BUH pujcit spravedlnost s to oplatit ti násobit kopie? BUH
BYL JEDNOTKA STANOVIT ODMÍTNOUT JEMU TY navrácení
[2:246] Ty proslulý vedoucí Izrael Moses Oni ríct podle jejich prorok ty sjednat
vládnout primet nás my boj dát BUH. On odríkávat Byl to svuj úcel boj rozhodnout ty ty
ne boj? Oni odríkávat mel bys my ne boj dát BUH when my zbavit z náš tesne náš
detský? Však when boj rozhodnout ti oni povaha a málokterí! BUH jsem vedomý si o
PRESTUPNÍK.
[2:247] Jejich prorok ríct podle ti BUH sjednat Taloot (Saul) byl svuj vládnout. Oni
odríkávat E mohl on mel kingship nás when my jsem hodný z kingship than on; on byl ne
práve drahý? On odríkávat BUH chtít jemu ty štestí jemu nadbytek vedomí od
spolecenstvo BUH pripustit Svém kingship whomever On prosit! BUH jsem BOHATÝ
Vševedoucí
[2:248] Jejich prorok ríct podle ti známka svém kingship jsem onen Archa Sjednat
uzdravit ty privést pojištení svuj Magnát zbytky opustit lidé z Moses lidé Aaron. To
prodávat andel. Tento presvedcit známka ty jestlie ty jsem skutecne verící.
[2:249] When Saul pokládat príkaz z houf on odríkávat BUH pripojit ty vyzkoušet
pramen! Kadý nápoj od toho vyloucit co z ceho ne patrit mne! - Jen ty ne chutnat to patrit
mne - Ledae jsem pred vybrat usrknutí. Oni nápoj od toho a málokterí o ti. When on
prejít to ty domnívat se oni odríkávat Tak my nemít moc celo Goliáš svém houf Ty jsem
vedomý z schuze BUH odríkávat Mnoho slabý armáda porazit velký armáda buh
dovolená. BUH jsem TY steadfastly VYTRVAT.
[2:250] When oni celo Goliáš svém houf oni ádat Náš Lord pripustit nás steadfastness
upevnit náš foothold snášet nás pochybovat lidé!
[2:251] Oni porazit ti buh odkázat David znemonit Goliáš! BUH ODEVZDAT JEMU
kingship MOUDROST UCIT JEMU JAKO ON willed! Jestlie to byl pro buh snášet z
trochu lidé others v tom jsem chaos zahrabat. Buh lít Svém zdobit lidé.
[2:252] Tyto jsem buh zjevení. My prednášet ti ty truthfully ty jsem 1 z hlasatel.
[2:253] Tyto hlasatel; my štestí trochu o ti jinam than others. Nebo príklad, BUH mluvil
podle jednotka my sbírat trochu o ti s nejvyšší usporádat. My odevzdat Jeíš syn Marie
dukladný zázrak snést jemu Zboný Povzbudit. Mel BUH willed jejich stoupenec ne boj
kadý jinam, vycistit zkouška podlehnout ti! Místo oni debatovat sebe; trochu o ti
domnívat se nejaký pochybovat! Mel BUH willed oni ne boj! Všechno jsem proto buh
prosit
[2:254] O ty verit ty odevzdat milodar obstarání my odevzdat ty cas podlehnout kde? v
tom ne jsem ivnost nikoliv nepotism nikoliv zakrocení! disbelievers jsem a
nespravedlivý.
[2:255] BUH v tom NE jsem JINAK BUH JEMU OBÝVACÍ A VECNÝ. Nikdy
význam unawareness spát chytit Jemu! S Jemu patrit všechno nebe všechno u zahrabat!
Který prostredkovat Jemu proto Svém prosit? On módní jejich po jejich budoucí. Nikdo
dosáhnout kadý vedomí On prosit. Svém navláda zvládnout nebe zahrabat vládnoucí ti
nikdy zatíit Jemu. On jsem nejvetší Nejvyšší a Veliciny
[2:256] v tom ne jsem nátlak náboenství porádne byl tak rozdílný zlý ráz! Kadý
vypovedet souit domnívat se za BUH uchopit silný smlouva; jednotka nikdy prerušit!
BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[2:257] BUH BYL MAGNÁT Z TY VERIT; ON PRIMET TI TEMNOTA DO
NASTOUPIT. Ohledne Ceho ty pochybovat jejich magnát jsem jejich obraz; oni primet ti
nastoupit temnota - Tyto byl obyvatel Peklo; oni zustávat to stále.
[2:258] Ty proslulý jednotka dret svedcit Abraham svém Magnát BUH odevzdat jemu
kingship? Abraham odríkávat Muj Magnát pripustit doivotní smrt. On odríkávat já
pripustit doivotní smrt. Abraham odríkávat BUH privést slunit se východ mohl ty privést
to vecerní? disbeliever porazit! BUH NE USMERNOVAT A PROSTOPÁŠNÝ.
[2:259] Povaovat jednotka proplout zjevení mesto údiv Jak mohl BUH obnovit tento
ono poslední? BUH pak pripojit jemu smrt 100 roky pak vzkrísit jemu! On odríkávat "E
dlouze mel ty utišit sem? On odríkávat já byl sem cas hlas cas. On ne odríkávat! Ty jsem
sem sto roky. starat se na svuj potrava nápoj; oni ne zkazit! Pohled svuj osel - My tím
prevod ty lekce lidé. okamite proslulý e my postavit kost pak pokrývka ti lidé. When on
nahromadit co treba on odríkávat Tak já módní onen BUH jsem Všemohoucí!
[2:260] Abraham odríkávat Muj Lord beet mne jak Ty obnovit naprosto. On odríkávat
Znicit ty ne verit? On odríkávat Yes Já prát si uklidnit muj jádro. On odríkávat Pokládat 4
osoba usilovat jejich oznacit umístení a delo z kadý osoba kopecek pak prijít ti s ty! Oni
podlehnout ty za a pospíchat Ty módní onen BUH jsem Všemohoucí Odborný.
[2:261] Príklad z ty vycerpat jejich monies dát BUH jsem onen z zrnit vytáhnout 7
upevnit sto jádro za kadý upevnit! BUH NÁSOBIT TENTO ROZMNOIT PRO
whomever ON PROSIT. BUH jsem BOHATÝ Knower.
[2:262] Ty vycerpat jejich peníze dát BUH pak ne následující jejich milodar na
poškození poškození dostat jejich odškodnit jejich Magnát; oni mel nic pramen strachu
nor prosit oni rmoutit!
[2:263] Hodný slovo soucit jsem lepší than milodar následující na poškození! BUH jsem
DRAHÝ MÍRNÝ.
[2:264] O ty verit ne zrušit svuj milodar na vnucovat vycítat poškození jednotka
vycerpat svém peníze revue doba pochybovat BUH Poslední Cas! Svém príklad jsem
otrást pokrývka hubený vrstva pošpinit; váný déš zhrešit to prádlo pošpinit opustit to
marný otrást! Oni výteek nic jejich program. BUH NE USMERNOVAT pochybovat
LIDÉ.
[2:265] Príklad z ty odevzdat jejich peníze ádat buh radost uprímný usvedcení jsem
onen z zahradní nejvyšší výnosný pošpinit; when váný déš dostat to odevzdat dvakrát
ackoliv skoro osít! Váný déš byl prístupný mrholit postacit. BUH jsem VEŠTEC Z
VŠECHNO TY UCINIL!
[2:266] ádný o ty ádat uznat zahradní z podmazat strom zrnko vína splývat pramen
štedrý osázet pak presne ackoliv on dospelý starší doba svém detský byl presto prívrenec
jemu obe postihnout svítit svém zahradní? BUH TÍM PROCISTIT ZJEVENÍ TY ONEN
TY ZRCADLIT.
[2:267] O ty verit ty odevzdat milodar poslušný potreby ty získat podle co my vytáhnout
pro ty zahrabat. Ne sebrat špatný therein ustoupit stranou, when ty ne uznat to svuj otvor
blízko! Ty módní onen BUH jsem Drahý Chvalitebný.
[2:268] Souit slibný ty nedostatek príkaz ty predloit odporný doba BUH slibný ty
odpuštení Jemu a zdobit! BUH jsem BOHATÝ Vševedoucí
[2:269] On poskytnout moudrost whomever On chtít whoever dosáhnout moudrost
dosáhnout prima dar! Jen ty mít porozumení pokládat pozornost!
[2:270] Kadý milodar ty odevzdat dobrocinný slib ty fulfill BUH jsem celkem vedomý
si o tom! Ohledne Ceho prostopášný oni ne mel pomocník.
[2:271] Ty prohlásit svuj milodar oni byl utišit poslušný! Ty zadret ti anonymní
odevzdat ti chatrný jsem lepší ty podrobit jinam z svuj hrích! BUH BYL CELKEM
PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
[2:272] Ty ne jsem odpovedný pro usmernovat kadý. BUH jsem ALE JEDNOTKA
USMERNOVAT whoever CHTÍT USMERNOVAT)! Kadý milodar ty odevzdat jsem
tvuj uznat plný Kadý milodar ty odevzdat jsem BUH. Kadý milodar ty odevzdat oplatit ty
nejméne nespravedlnost.
[2:273] Milodar odchod chatrný snést dát BUH a ne vystehovat! Neuvedomující Si
kveten myšlen oni jsem drahý správný podle jejich hodnost. Ty pripustit ti nejaký
známka; oni nikdy prosit lidé persistently. Kadý milodar ty odevzdat BUH jsem celkem
vedomý si o tom.
[2:274] Ty odevzdat milodar vecer cas secretly publicly dostat jejich odškodnit jejich
Magnát; oni mel nic pramen strachu nor prosit oni rmoutit.
[2:275] Ty sjednat lichva jsem stejne místo protoe ty rízený na souit primet. Tento byl
oni právo onen lichva jsem spolu ackoliv obchod. Buh pripustit obchod zakázat lichva.
Tím whoever pozornost tento prikázání svém Magnát upustit lichva on zadret svém po
earnings svém soud být BUH! Ohledne Ceho ty setrvat lichva oni privodit si Peklo
wherein oni zustávat stále.
[2:276] BUH ODSOUDIT LICHVA ŠTESTÍ MILODAR. BUH NELIBOST
NAPROSTÝ disbeliever vinný
[2:277] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní slavit Spojení Prosba (Salat)
odevzdat povinný milodar (Zakat) oni prijal jejich odškodnit jejich Magnát; oni mel nic
pramen strachu nor prosit oni rmoutit!
[2:278] O ty verit ty slavit BUH upustit úplne druh o lichva ty jsem verící.
[2:279] Jestlie ty ne ucinil pak myslit bojovat podle BUH Svém hlasatel! Ty litovat ty
zadret svuj hrdelní vnucovat nespravedlnost privodit si nespravedlnost!
[2:280] Dluník jsem neschopný podle vynášet obskakovat zcela doba! Ty ustoupit vypujcit
milodar jsem zcela ty jestlie ty jen módní.
[2:281] Varovat se o cas when ty navrácení BUH naprostý duše jsem platil nebo
všechno to vyloucit co z ceho nejmenší nespravedlnost!
[2:282] O ty verit when ty provádet pujcit kadý doba ty spis to. Nestranný zákoník znicit
styl! Nikoliv zákoník odmítnout zastávat tento doprava buh nauka! On styl i kdy dluník
príkaz období. On slavit BUH svém Magnát nikdy napálit. Jestlie dluník byl mentálne
nezpusobilý bezmocný ne príkaz svém hlídac príkaz equitably! 2 mu obsluhovat svedcit;
jestlie ne 2 mu pak mu 2 ena kterého potvrzení byl prijatelný s úplne. Tím jestlie 1 ena
slušet pokrivený další upomenout jí! jsem úpis svedcit svedcit when prijít na vyloucit co
z ceho aby! Ne unavený z styl detail nikoliv záleitost e touit cas oplacení! Tento jsem
spravedlivý zpozorovat BUH zarucit zcela svedcit vypustit kadý pochybovat ty mel!
obchodní cinnost provádení ty zastávat ochoten a trocha ne zaznamenat mel ti svedcit!
nikoliv zákoník svedcit poškození svém doprava! Ty poškození ti to jsem wickedness
svuj hlas. Ty slavit BUH BUH prosit ucit ty! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ.
[2:283] Ty cestovat nikoliv zákoník jsem prístupný smlouva poslat poštou rucit
oplacení! Jednotka sverit za tohleto druh on zvolení smlouva when zpusobený on slavit
BUH svém Magnát. Ne odmítnout kadý potvrzení na skrýt co ty svedcit! Kadý odmítnout
potvrzení jsem hríšný o srdce BUH BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO TY
UCINIL.
[2:284] S BUH patrit všechno nebe zahrabat! Whether ty prohlásit svuj nejvnitrejší
thoughts zadret ti skrytý BUH zastavit ty odpovedný pro ti. On omluvit whomever On
prosit potrestat whomever On prosit! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[2:285] Hlasatel mel domnívat se za co odeslat shodit jemu svém Magnát a e ucinil
verící! Oni domnívat se za BUH Svém andel Svém bible Svém hlasatel My ne útocit
prednost ádný o Svém hlasatel Oni odríkávat My naslouchat my poslouchat. Omluvit nás
náš Magnát! S Ty jsem poslední urcení.
[2:286] BUH NIKDY ZATÍIT DUŠE SVUJ STREDNÍ SVUJ ZUSTATEK VE
PROSPECH jsem KTERÝ ono ZÍSKAT PO jsem KTERÝ TO PREDLOIT! Náš Magnát
ne odsoudit nás my nepamatovat si útocit chyba! Náš Magnát ochranný nás podle rouhat
se Ty moný ty zpredu nás ucinil! Náš Lord ochranný nás podle sinus ono slušet príliš
poslední nás litovat! Prominout nás omluvit nás! Ty jsem náš Magnát Ovládat Pripustit
nás vítezství pochybovat lidé.
.
3- Amramites (Al-Imran)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[3:1] A. L. M.
[3:2] BUH v tom NE jsem BUH LEDAE ON OBÝVACÍ A VECNÝ.
[3:3] On odeslat ty tento bible truthfully pevný úplne predchozí bible On odeslat srazit
Torah Evangelium!
[3:4] zpredu kdy, s usmernovat lidé On odeslat zákon zamluvit! Ty pochybovat buh
zjevení privodit si drsný odškodnení. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ MSTITEL.
[3:5] Nic ukrýt BUH zahrabat nebe.
[3:6] On jsem Jednotka obrábet ty luno protoe On prosit. v tom ne jsem jinak buh Jemu;
Všemohoucí Odborný.
[3:7] On odeslat ty tento bible obsaen cestný zveršovat - Který jmenovat jádro bible -
Také protoe multiple-meaning alegorický zveršovat. Ty harbor pochybovat jejich jádro
pokracovat multiple-meaning zveršovat tvorit záhuba vyprostit nejaký smysl! Ádný
módní správný smysl o tom ledae BUH ty zdroj founded vedomí! Oni odríkávat My verit
za tohleto - úplne o ono podlehnout náš Magnát. Jen ty mít porozumení pokládat
pozornost!
[3:8] Náš Magnát pripustit ne náš jádro waver tak onen Ty usmernovat nás! Lít nás Svuj
soucit; Ty jsem Grantor!
[3:9] Náš Lord Ty prece nahromadit lidé cas jsem nevyhnutelný! BUH NIKDY
PRERUŠIT SLIB.
[3:10] Ty pochybovat nikdy porce jejich peníze nor jejich detský BUH. Oni byl
podporovat Peklo.
[3:11] Jako Pharaoh's lidé ty ti oni vyradit náš zjevení proto BUH potrestat ti jejich
hrích. BUH jsem PRESNÝ za PROVÉST ODŠKODNENÍ!
[3:12] Ríct podle ty pochybovat Ty porazit pak setkání Peklo; který bídný príbytek!
[3:13] Príklad urcit ty 2 armáda uderit - 1 armáda boj dát BUH i kdy další pochybovat.
Oni prijmout jejich uznat otvor oni jsem dvakrát ackoliv mnoho. BUH SNÉST SVÉM
VÍTEZSTVÍ whomever ON PROSIT. Tento postarat se pojištení ty mít zjevení.
[3:14] Zdobit lidé jsem svetový líbit se recený ackoliv ena mel detský hromadit
hromadit z zlato postríbrit školit jízdní ivý inventár osít! Tyto jsem materiál tento
spolecnost. Druhý zcela príbytek zachovat BUH.
[3:15] Odríkávat Pripustit mne informovat ty z skoro zlepšit rozdávat ty primet
spravedlivý doivotní skromný jejich Magnát jsem zahradní príliv pramen nesmíšený
snoubenec štestí buh štestí BUH jsem Veštec Svém worshipers!
[3:16] Oni odríkávat Náš Magnát my domnívat se omluvit nás náš hrích ušetrit nás
zápas hellfire.
[3:17] Oni jsem pevný pravý nabídnout dobrocinný a meditators o záblesk!
[3:18] BUH LOISKO SVEDCIT v tom NE jsem BUH LEDAE ON A vyloucit co z
ceho ANDEL TY MÍT VEDOMÍ! Truthfully equitably On jsem prostý buh; v tom ne
jsem buh On Všemohoucí Odborný.
[3:19] Ale náboenství potvrdit na BUH jsem Pokora. Ironically ty dostat bible jsem
jednotka debatovat tento pravda vedomí oni dostat árlivost. Pro stejný rejectors buh
zjevení BUH jsem presný od vypocítat!
[3:20] Oni diskutovat ty pak ríct já pouze nabídnout BUH; já ty následující mne. Ty
vyhlásit ty dostat bible príliš protoe ty ne ucinil Would ty nabídnout? oni nabídnout pak
oni usmernovat oni obeh svuj prostý poslání byl vynést tento poslání! BUH jsem
VEŠTEC ÚPLNE LIDÉ.
[3:21] Ty vyradit buh zjevení znemonit prorok unjustly znemonit ty obhajovat
oprávnenost among a národ, slibný ti trapný odškodnení!
[3:22] Jejich spravovat zrušit oba za tohleto doivotní Dále oni ne mel pomocník.
[3:23] Ty proslulý ty byl odevzdat rozdelit z bible jak oni lákat udrovat tento bible BUH
platit ono jejich uznat ivý pak trochu o ti obeh odpor?
[3:24] Tento because oni odríkávat hellfire ne nakazit nás a málokterí cas. Oni tím
podvádet jejich náboenství jejich uznat stavba!
[3:25] Jak to ucinil to pro ti when my byl predvolat ti onen nevyhnutelný cas? Kadý
duše byl platil nebo kadý ono získat nejmenší nespravedlnost!
[3:26] Odríkávat Náš buh vlastník úplne svrchovanost! Ty pripustit svrchovanost
whomever Ty chtít Ty odstranující svrchovanost whomever Ty chtít. Ty pripustit hodnost
whomever Ty vybraný predloit s pokorení whomever Ty chtít. Od Svuj písmo jsem úplne
zajištení. Ty jsem Všemohoucí.
[3:27] Ty pripojit vecer cas pripojit cas vecer. Ty vytáhnout obývací naprosto vytáhnout
naprosto podle ivý Ty postarat se nebo whomever Ty chtít vrchol!
[3:28] Verící nikdy spojený disbelievers verící. Whoever ucinil tento vyhnat BUH!
Osvobozený ar ty vnutit vyloucit co z ceho tento zabránit perzekuce! BUH VYLEKAT
TY ONEN TY VÁIT SI JEMU JEN. S BUH jsem poslední urcení.
[3:29] Odríkávat Whether ty skrýt svuj nejvnitrejší myšlen prohlásit to BUH byl celkem
vedomý si o. tom. On jsem celkem vedomý si o všechno od nebe zahrabat! BUH jsem
VŠEMOHOUCÍ.
[3:30] Cas podlehnout when kadý duše rozhodnutí úplne plný rízení to ucinil privést
vzdálen! Ohledne Ceho zlý rízení to ádat onen oni druhý druhý odstranující! BUH
VYLEKAT TY ONEN TY VÁIT SI JEMU JEN. BUH BYL SOUCITNÝ towards LIDÉ.
[3:31] Vyhlásit Jestlie ty milovat BUH ty následující mne BUH prosit pak milovat ty
omluvit svuj hrích! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[3:32] Vyhlásit Ty poslouchat BUH hlasatel oni obeh BUH ne milovat disbelievers!
[3:33] BUH CHTÍT ADAM NOE DRUH Abraham DRUH Amram HLASATEL) S
LIDÉ.
[3:34] Oni patrit stejne potomstvo. BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[3:35] Ena Amram odríkávat Muj Magnát já zasvetit (malý) muj nadouvat Ty zcela aby
uznat mne! Ty jsem Posluchac Vševedoucí
[3:36] When ena ustoupit pocátek podle jí ena odríkávat Muj Magnát já odevzdat
pocátek holka - BUH BYL CELKEM vedomý si o KTERÝ ENA LOISKO - Mu ne jsem
spolu ackoliv enská. Já pojmenovat jí Marie já vyvolávat Svuj ochrana jí jí potomek
podle vyradit souit!
[3:37] Jí Magnát prípustný jí blahosklonný souhlas nosit jí blahosklonný výchova
ochrana Zachariah. Whenever Zachariah napsat jí útocište on najít zajištení jí. On
poadovat Marie ucinil ty dosáhnout tento podle? Ena odríkávat To jsem BUH. BUH
postarat se nebo whomever ON CHTÍT VRCHOL.
[3:38] when Zachariah vzývat svém Magnát Muj Lord pripustit mne stejný poslušný
detský Ty jsem Posluchac prosba.
[3:39] Andel prijít jemu when on ádat útocište BUH odevzdat ty poslušný zpráva z
Hajzl verící slovo BUH honorable mravní spravedlivý prorok.
[3:40] On odríkávat E mohl já mel milý when já jsem starší muj ena jalový? On
odríkávat BUH ucinil cokoliv On prosit.
[3:41] On odríkávat Muj Lord odevzdat mne známka. On odríkávat Svuj známka jsem
onen ty ne mluven podle lidé 3 cas znamení! Slavit svuj Magnát frequently; premýšlet
vecer cas!
[3:42] Andel odríkávat O Marie BUH chtít ty cistit ty. On chtít ty úplne ena.
[3:43] O Marie ty nabídnout svuj Magnát premoct sklánet shodit ty sklánet shodit!
[3:44] Tento jsem zpráva pres my odhalit ty. Ty ne jsem v tom when oni sát jejich
loterie zvolit Marie stráce. Ty ne jsem poskytovat when oni svedcit 1 jiný
[3:45] Andel odríkávat O Marie BUH odevzdat ty poslušný zpráva Slovo podle Jemu
uvést byl Mesiáš Jeíš syn Marie. On jsem prední za tohleto doivotní Dále 1 z ty konec s
Mne. '
[3:46] On mluven podle lidé vecpat príliš protoe dospelý; on jsem 1 z a spravedlivý.
[3:47] Ena odríkávat Muj Magnát jak mohl já mel syn when nikoliv mu nakazit mne?
On odríkávat BUH tím tvorit cokoliv On prosit. S mel všechno udelán On pouze ríct
podle Jsem ' to jsem
[3:48] On ucit jemu bible moudrost Torah Evangelium.
[3:49] Jako hlasatel Detský Izrael já podlehnout ty známka podle svuj Magnát - Já tvorit
ty podle jíl obrábet osoba pak já kvet to to slušet bydlit osoba buh dovolená. Já uzdravit
zjevení slepý lécit malomocný já obnovit naprosto buh dovolená! Já zjistit ty co ty strávit
co ty hromada svuj tesne. Tento jsem pevný ty jestlie ty jsem verící.
[3:50] Já pevný predchozí bible - Torah - Já odvolat nejaký zákaz vyuitkovat na ty. Já
podlehnout ty sufficient pevný podle svuj Magnát. Proto ty slavit BUH poslouchat mne.
[3:51] BUH jsem MUJ MAGNÁT SVUJ LORD; TY ZBONOVAT JEMU JEN! Tento
byl vzprímit dráha.
[3:52] When Jeíš pocit jejich nevera on odríkávat Kterí jsem muj prívrenec BUH? ák
odríkávat My jsem buh prívrenec; my domnívat se za BUH loisko svedcit my jsem
submitters!
[3:53] Náš Magnát my mel domnívat se za co Ty odeslat srazit my rídili se hlasatel;
pocet nás svedcit!
[3:54] Oni obsah navrhovat vyloucit co z ceho BUH BUH jsem zcela navrhovat!
[3:55] Tím BUH odríkávat O Jeíš já ukoncit svuj doivotní sbírat ty s Mi zbavit ty z
disbelievers! Já povýšit ty následující ty výše ty pochybovat Cas Zmrtvýchvstání. Pak s
Mne jsem poslední urcení z úplne o ty pak já kritizovat ty svuj popírat.
[3:56] Ohledne Ceho ty pochybovat já predloit ti trapný odškodnení za tohleto
spolecnost od Dále. Oni ne mel pomocník.
[3:57] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní On celkem odmenit ti!
BUH NE MILOVAT A NESPRAVEDLIVÝ.
[3:58] Tyto byl zjevení my prednášet ty stanovit poslání vrchol z moudrost!
[3:59] Príklad Jeíš BUH o byl spolu ackoliv onen z Adam; On tvorit jemu oprášit pak
ríct podle jemu Jsem on jsem
[3:60] Tento jsem vernost svuj Magnát; ne harbor kadý pochybovat!
[3:61] Kadý diskutovat ty vedomí ty dostat pak ríct Rušit nás predvolat náš detský svuj
detský náš ena svuj ena se pak pripustit nás vyvolávat buh klít lhárka!
[3:62] Úplne tento jsem vypravování vernost. Úplne v tom ne jsem buh ledae BUH!
Úplne BUH jsem Všemohoucí Odborný.
[3:63] Oni obeh pak BUH jsem celkem vedomý si o evildoers.
[3:64] ríct O stoupenec bible podlehnout logický souhlas nás ty onen my ne zbonovat
BUH my nikdy spolecnost kadý obraz Jemu nor spolecnost kadý lidská bytost existence
magnát BUH oni obeh odríkávat Loisko svedcit my jsem submitters!
[3:65] O stoupenec bible why ty svedcit Abraham when Torah Evangelium ne odhalit
ne po jemu? Ty ne porozumení?
[3:66] Ty svedcit pribline potreby ty dret módní; ty diskutovat potreby ty ne módní?
BUH zkušený, DOBA TY NE MÓDNÍ!
[3:67] Abraham jsem vubec Idovský nor Kristián; on jsem monotheist submitter. On
nikdy jsem obraz worshiper.
[3:68] Lidé hodný z Abraham jsem ty následující jemu tento prorok ty verit. BUH jsem
MAGNÁT ZVLÁDNOUT Z VERÍCÍ!
[3:69] Trochu stoupenec bible ádat primet ty z cesty oni jen primet z cesty mimo
perceiving!
[3:70] O stoupenec bible ty vyradit tyto zjevení BUH ty loisko svedcit tento jsem
vernost)?
[3:71] O stoupenec bible why ty pokazit vernost prolhanost zpusobit skrýt vernost
znalecky?
[3:72] Trochu stoupenec bible odríkávat Domnívat se za co odeslat srazit verící za a
dopoledne vyradit to za a vecer moná nekdy oni odvrátit!
[3:73] Ne domnívat se ledae protoe ty následující svuj náboenství. Odríkávat správný
rízení jsem buh rízení. oni právo onen oni mel stejné rízení diskutovat ty svuj Magnát ríct
Úplne ozdobit jsem buh pomoct; On poskytnout to whomever On prosit. BUH jsem
Bohatý Vševedoucí
[3:74] On specifikovat Svém soucit whomever On prosit; BUH mít neomezený ozdobit.
[3:75] Trochu stoupenec bible sverit soubor moc oni ustoupit ono ty. Others ti ne sverit
vybrat dinar; oni ne oplatit ty ty zadret ti. Byl oni odríkávat My ne mel podle jsem cestný
when obcování ke pohan! Tím oni znak prostírat se BUH znalecky!
[3:76] Vskutku ty fulfill jejich úpis primet spravedlivý doivotní BUH nic a spravedlivý!
[3:77] Ohledne Ceho ty obchodovat daleko buh sjednat jejich úpis laciný ceny oni prijal
nikoliv delit Dále. BUH prosit NE mluven podle TI nor starat se TI CAS
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ nor PROSIT ON CISTIT TI! Oni privodit si trapný odškodnení.
[3:78] Among ti byl ty tocit jejich špice napodobit bible ty myšlen byl bible when ne
jsem bible oni právo ono jsem BUH when to ne jsem BUH! Tím oni vyjádrit prostírat se
znak ti BUH znalecky.
[3:79] Nikdy would lidská bytost jsem koho BUH zpropadený na bible prophethood ríct
podle lidé Zbonovat Koho mne BUH. Místo (on odríkávat) Oddaný úplne svuj Magnát
jen bible ty kázat nauka ty zjistit!
[3:80] Nor would on príkaz ty zbonovat koho andel prorok magnát. On varovat ty
Would pochybovat slušivý submitters?
[3:81] BUH POKLÁDAT SJEDNAT PROROK RCENÍ JÁ ODEVZDAT TY BIBLE
MOUDROST. Pozdeji hlasatel podlehnout pevný úplne jsoucí bible! Ty domnívat se za
jemu snést jemu. On odríkávat Vyloucit co z ceho ty dohodnout se tento rucit fulfill tento
sjednat? Oni odríkávat My odpovídat. On odríkávat Ty tím loisko svedcit já loisko
svedcit ty!
[3:82] Ty vyradit tento (Quranic veštba) jsem odporný jednotka.
[3:83] Oni ádat buh náboenství when všechno od nebe zahrabat nabídnout Jemu s
radostí unwillingly a Jemu oni vrátit?
[3:84] ríct My domnívat se za BUH od co odeslat nás za co odeslat srazit Abraham
Ismail Isaac Ebrík Patriarcha za který odevzdat Moses Jeíš prorok jejich Magnát! My ne
útocit prednost ádný o ti. S Jemu jen my jsem submitters.
[3:85] Kadý uznat Pokora svém náboenství to ne uznat jemu Dále on jsem kdo neco
ztratí!
[3:86] Why BUH usmernovat lidé mel bys pochybovat pozdeji domnívat se za svedcit
hlasatel jsem vernost a kubický zkouška odevzdat ti? BUH NE USMERNOVAT A
PROSTOPÁŠNÝ.
[3:87] Tyto privodit si zabavení BUH andel úplne lidé.
[3:88] Eternally oni zustávat therein; odškodnení nikdy zamenit ti nor prosit oni odrocit!
[3:89] Osvobozený jsem ty který litovat od té doby oprava! BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[3:90] Ty pochybovat domnívat se pak ponorit nadmerne nevera jejich lítost ne uznat ti;
oni jsem pravý strayers.
[3:91] Ty pochybovat poslední disbelievers earthful zlato prosit ne uznat ádný o ti ješte
stejný vykoupit jsem vhodný. Oni privodit si trapný odškodnení; oni ne mel pomocník.
[3:92] Ty ne dosáhnout spravedlnost ty odevzdat milodar drení ty milovat. Kadý ty
odevzdat milodar BUH jsem celkem vedomý si o tom.
[3:93] Úplne potrava uívaný byl zákonný pro Detský Izrael Izrael vyuitkovat nejaký
zákaz sebe neli Torah odeslat shodit! ríct Privést Torah zjistit to ty jsem pravý!
[3:94] Ty vymýšlet falešný zákaz tento znak ti s BUH jsem pravý prostopášný!
[3:95] Odríkávat BUH vyhlásit vernost Ty následující Abraham's náboenství! -
Jednoboství. On nikdy jsem zbonovatel.
[3:96] Nejvetší naléhavý skrín s ostatky pevne platný pro lidé jsem 1 Becca; zpropadený
svetelný signál úplne lidé.
[3:97] Od byl docílit známka vykázat Abraham. Kadý napsat to pripustit jistý jízda.
Lidé viset to BUH onen oni slavit Hajj tento skrín s ostatky when oni dát to! Ohledne
Ceho ty pochybovat BUH ne zrovna kadý.
[3:98] Odríkávat O stoupenec bible why ty vyradit tyto zjevení BUH when BUH svedcit
všechno ty byl ucinil?
[3:99] ríct O stoupenec bible ucinil ty zahnat dráha BUH ty ádat domnívat, se, ádat
zkrivit to práve ty byl svedcit? BUH byl nikdy neuvedomující si z všechno ty ucinil!
[3:100] O ty verit ty poslouchat trochu o ty který dostat bible oni odvrátit ty verit
disbelievers.
[3:101] Jak ty pochybovat when tyto zjevení BUH uvést ve výctu ty Svém hlasatel
podlehnout ty? Whoever zastavit rychlý BUH prosit usmernovat vzprímit dráha!
[3:102] O ty verit ty slavit BUH protoe On slavit ne poslední Submitters.
[3:103] Ty zastavit rychlý lano BUH úplne o ty a ne oddelovat! Zrušení buh štestí ty! -
Ty jednat jsem neprítel On usmírit se svuj jádro. Na Svém ozdobit ty slušet bratri. Ty byl
kraj podobat z palebný, On uchovat ty proto. BUH TÍM VYSVETLIT SVÉM ZJEVENÍ
TY TY USMERNOVAT.
[3:104] rušit v tom jsem spolecnost z ty lákat s co jsem poslušný zastánce spravedlnost
odstrašující odporný. Tyto jsem vítez.
[3:105] Ne jsem ty slušet oddelovat debatovat vycistit zkouška onen odevzdat ti! Pro
tyto privodit si strašný odškodnení.
[3:106] Cas podlehnout when nejaký celo brightened štestí) i kdy další celo poplést
bída)! Ohledne Ceho ty celo poplést oni poadovat ty byl ne pochybovat pozdeji verit?
Proto snést odškodnení svuj nevera!
[3:107] Ohledne Ceho ty celo brightened oni potešit buh soucit; oni zustávat therein
stále.
[3:108] Tyto ar buh zjevení; my uvést ve výctu ti ty truthfully. BUH NE prát si KADÝ
ÚTRAPA LIDÉ.
[3:109] Buh patrit všechno nebe všechno zahrabat úplne látka rízený BUH!
[3:110] Ty byl nejlepší spolecnost vubec sbírat among a národ ty obhajovat spravedlnost
odporný odporný ty domnívat se za BUH! Stoupenec bible verit to byl zcela ti. Trochu o
ti domnívat se hodnost majora z ti jsem prostopášný!
[3:111] Oni nikdy poškození ty krome poškození ty! Oni boj ty oni obeh pribline prchal!
Oni nikdy získat.
[3:112] Oni poníit whenever ty potkat ti oni udrovat buh sjednat také moný jejich pokoj
smlouva ty! Oni privodit si zloba BUH proto oni predloit ostuda! Tento because oni
vyradit buh zjevení znemonit prorok unjustly! Tento oni neuposlechnout zhrešit.
[3:113] Oni ne jsem presto stoupenec bible v tom jsem ty jsem spravedlivý. Oni
prednášet buh zjevení vecer oni dostat premoct!
[3:114] Oni domnívat se za BUH Poslední Cas oni obhajovat spravedlnost odporný
odporný oni pospíchat vyloucit co z ceho spravedlivý spravovat! Tyto jsem a
spravedlivý.
[3:115] Kadý plný oni ne odchod unrewarded. BUH jsem CELKEM vedomý si o A
SPRAVEDLIVÝ.
[3:116] Ty pochybovat nikdy porce jejich peníze jejich detský BUH. Oni privodit si
Peklo wherein oni zustávat stále.
[3:117] Príklad jejich šlif za tohleto doivotní jsem prudký ovinout souhlasit sklízet lidé
špatne jejich duše otírat to out! BUH NIKDY ŠPATNE TI; jsem ONI ŠPATNE!
[3:118] O ty domnívat se ne befriend nezasvecenec nikdy prestat ádat ty poškození; oni
pravidelný ádat prijmout ty snést! Záš príliv jejich otvor který oni ukrýt za jejich skrín
jsem druhý špatný My tím procistit zjevení ty jestlie ty porozumení.
[3:119] Na Tomto Míste vy jsem milovat ti i kdy oni ne milovat ty ty domnívat se
naprosto bible! When oni vhodný ty oni odríkávat My domnívat se ackoliv brzo ackoliv
oni odkázat oni zabírat jejich ukrást bláznení ty. ríct Poslední svuj bláznení. BUH jsem
celkem vedomý si o nejvnitrejší thoughts.
[3:120] When všechno poslušný delat se svuj ráz oni škoda when neco škoda treba ty
oni potešit. Ty steadfastly vytrvat udrovat spravedlnost jejich navrhovat nikdy škoda ty!
BUH BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO ONI UCINIL.
[3:121] Zrušení ty (Muhammad) byl svuj lidé when ty spolecnost out pridelit verící
jejich místo pro bojovat! BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[3:122] 2 seskupit ty témer selhání BUH jsem jejich Magnát. Od BUH verící sverit.
[3:123] BUH PRIPUSTIT TY VÍTEZSTVÍ Badr SVUJ SLABOST. Proto ty slavit BUH
ukázat svuj porozumení.
[3:124] Ty zjistit verící Byl to ne dost ceho onen svuj Magnát snést ty 3000 andel
odeslat shodit?
[3:125] Vskutku ty steadfastly vytrvat udrovat spravedlnost pak oni napadnout ty náraz
svuj Magnát snést ty 5000 andel zdroj školit
[3:126] BUH TÍM INFORMOVAT TY za rozkazovat ODEVZDAT TY POSLUŠNÝ
zpráva ZARUCIT SVUJ srdce Vítezství podlehnout jen podle BUH Všemohoucí
Odborný.
[3:127] On tím zrušit trochu disbelievers prohlásit neutrálním ti; oni stále skoncit kdo
neco ztratí!
[3:128] Byl stoupnutí s ty; On splnit ti On potrestat ti pro jejich prestupek!
[3:129] S BUH patrit všechno nebe zahrabat! On omluvit whomever On prosit potrestat
whomever On prosit! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[3:130] O ty verit ty ne pokládat lichva smes opetne i kdy opetne. Slavit BUH onen ty
mít úspech!
[3:131] Varovat se o hellfire awaits disbelievers!
[3:132] Ty poslouchat BUH hlasatel onen ty dosáhnout soucit.
[3:133] Ty eagerly závodit odpuštení svuj Magnát Ráj kterého šírka zvládnout nebe
zahrabat; to awaits a spravedlivý
[3:134] Který odevzdat milodar poslušný cas, príliš škoda cas. Oni jsem potlacitel hnev
pardoners lidé. BUH MILOVAT A DOBROCINNÝ.
[3:135] Oni dostat sinus špatne jejich duše oni pamatovat BUH poadovat odpuštení
jejich hrích! - Který omluvit hrích ledae BUH! - Oni ne setrvat od sinus znalecky!
[3:136] Jejich odmenit jsem odpuštení jejich Magnát zahradní príliv pramen; oni
zustávat therein stále! Který zpropadený odmenit pracovník!
[3:137] Predchozí urcit ty za a nad; chodit zahrabat proslulý dusledek unbelievers.
[3:138] Tento jsem výzva lidé rízení osvícení pro a spravedlivý.
[3:139] Ty ne waver nor jsem povinen ty rmoutit ty jsem poslední vítez ty jsem verící!
[3:140] Ty snést útrapa neprítel také snést stejne útrapa. My strídavý cas vítezství a
porazit among a národ! BUH TÍM VYZNAMENAT SPRÁVNÝ VERÍCÍ ŠTESTÍ trochu
o TY MUCEDNICTVÍ! BUH NELIBOST NESPRAVEDLNOST.
[3:141] BUH TÍM ZPEVNIT TY domnívat se PONÍIT disbelievers!
[3:142] Ty myslit napsat Ráj BUH vyznamenat ty among ty který snail se mimo
vyznamenat ty jsem pevný?
[3:143] Ty jednat dlouze smrt ty celo to! Okamite ty celo to porádne svuj otvor.
[3:144] Muhammad jsem nikoliv jinam than hlasatel hlasatel dopredu jemu. On poslední
mel bys vzít si znemonit ty obeh svuj opatrit patou? Kadý obeh svém opatrit patou ne
škoda BUH za a nejméne BUH ODMENIT TY jsem UZNALÝ.
[3:145] Nikdo poslední buh dovolená na dopredu daný doba! Whoever ádat marnost
tento spolecnost my odevzdat jemu proto whoever ádat odmenit Dále my štestí jemu
therein! My odmenit ty jsem uznalý.
[3:146] Mnoho prorok mel boí lidé boj jemu mimo vubec wavering nouze dát z BUH
nor ucinil oni rozpakovat se slušet sráet! BUH MILOVAT A PEVNÝ.
[3:147] Jejich ale projev jsem Náš Lord omluvit nás náš hrích náš prestupek upevnit náš
foothold pripustit nás vítezství disbelievers!
[3:148] Proto BUH pripustit ti odmenit tento spolecnost zlepšit odmenit z Dále! BUH
MILOVAT POSLUŠNÝ MU CINU.
[3:149] O ty verit ty poslouchat ty pochybovat oni obeh ty u svuj dát ostruhu cemu pak
ty skoncit kdo neco ztratí!
[3:150] BUH JEN jsem SVUJ MAGNÁT ZVLÁDNOUT ON jsem ZCELA
PRÍVRENEC.
[3:151] My házet terror jádro z ty pochybovat protoe oni spolecnost BUH neschopný
obraz. Jejich urcení jsem Peklo; který bídný príbytek prestupník!
[3:152] BUH NAPLNIT SVÉM SLIB TY TY PORAZIT TI SVÉM DOVOLENÁ! Pak
ty wavered debatovat se neuposlechnout zadní On beet ty (vítezství) ty touit pro! Pak
trochu o ty slušet roztritý pokazit tento spolecnost doba others správne o Dále! On pak
odvrátit ty ti zkoušet ty! On prominout ty. BUH LÍT VERÍCÍ SVÉM OZDOBIT.
[3:153] Zrušení onen ty beh pokazit) výhodný nikoliv pozornost kadý ješte when
hlasatel prijít podle ty! Proto On zástupce 1 bída jiný ty ne rmoutit všechno ty chybit
trápit kadý útrapa ty snést! BUH jsem PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL!
[3:154] Po setback On odeslat ty pokojný spánek utišit trochu o ty. Others ty selfishly o
sebe. Oni harbored thoughts BUH byl právo - Stejne thoughts oni harbored cas
neznalost. Tím oni odríkávat Byl všechno stoupnutí s nás? Odríkávat Všechno jsem vypodle
BUH. Oni skrýt duverný co oni ne odhalit ty! Oni odríkávat to jsem vy- podle nás
ádný o nás znemonit za tohleto bojovat. Ríct Mel ty utišit svuj tesne ty urcit znemonit
kraul jejich smrt záhon. BUH tím pripojit ty vyzkoušet nosit out svuj správný usvedcení
zkoušet co jsem svuj jádro! BUH jsem CELKEM vedomý si o NEJVNITREJŠÍ thoughts.
[3:155] Prece ty among ty povaha cas 2 armáda uderit podvést souit! Tento zrcadlit
trochu o (odporný) spravovat oni predloit! BUH PROMINOUT TI. BUH jsem Forgiver
MÍRNÝ.
[3:156] O ty verit ne jsem ty pochybovat odríkávat z jejich kinsmen cestovat mobilized
bojovat Mel oni utišit nás oni ne poslední dosáhnout znemonit. BUH prevod tento
pramen smutek jejich jádro! BUH RÍZENÝ DOIVOTNÍ SMRT. BUH jsem VEŠTEC Z
VŠECHNO TY UCINIL!
[3:157] Ty vzít si znemonit poslední dát BUH odpuštení podle BUH soucit jsem druhý
zcela than všechno oni zásoba!
[3:158] Ty poslední vzít si znemonit ty predvolat BUH!
[3:159] jsem soucit BUH ty slušet soucitný towards ti. Mel ty jsem hrubý mean-hearted
oni oddaný ty! Proto ty prominout ti poadovat odpuštení ti konzultovat ti! Dríve ty
zpusobit rozhodnutí prodávat svuj postup sverit BUH! BUH MILOVAT TY SVERIT
JEMU.
[3:160] Buh snést ty ádný porazit ty. A jestlie On oddaný ty který snést ty? Od BUH
verící sverit.
[3:161] Práve prorok ne pokládat jinam z pokazit bojovat than on pojmenovat. Kadý
pokládat jinam than svém spravedlivý rozdelit mel odpovídat se nebo to Cas
Zmrtvýchvstání! Byl when kadý duše byl platil nebo cokoliv ono získat nejmenší
nespravedlnost!
[3:162] Jednotka pokracovat buh líbit se spolu ackoliv jednotka byl privodit si zloba
BUH svém urcení jsem Peklo nejvetší bídný príbytek?
[3:163] Oni prosím zabírat jinak usporádat BUH. BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO
ONI UCINIL.
[3:164] BUH ŠTESTÍ VERÍCÍ SBÍRAT JEJICH UPROSTRED HLASATEL TI uvést
ve výctu TI SVÉM ZJEVENÍ CISTIT TI UCIT TI BIBLE MOUDROST! Neli tento oni
odchod úplne z cesty.
[3:165] Okamite ty snést setback pravidelný ty vnucovat dvakrát ackoliv skoro utrpení
(na svuj neprítel) ty odríkávat ucinil tento treba nás? Odríkávat Tento jsem dusledek z
tvuj uznat smlouva. BUH jsem Všemohoucí!
[3:166] Který souit ty cas 2 armáda uderit jsem proto buh prosit vyznamenat verící!
[3:167] S ukázat pokrytec zjistit Podlehnout boj dát BUH prispet, Oni odríkávat my
módní jak boj my svázat ty. Oni jsem konec s nevera pak than oni jsem domnenka! Oni
vyjádrit jejich otvor co ne jsem jejich jádro! BUH zkušený co ONI SKRÝT.
[3:168] Oni odríkávat z jejich kinsmen protoe oni utišit za Mel oni poslouchat nás oni
ne znemonit. Odríkávat Pak prekazit tvuj uznat smrt ty jsem pravý!
[3:169] Ne myšlen ty znemonit dát BUH jsem naprostý; oni jsem ijící jejich Magnát
trávit Svém zajištení!
[3:170] Oni potešit buh zdobit oni mel poslušný zpráva jejich kamarád vyloucit co z
ceho ne hrát v kostky ti onen oni mel nic pramen strachu nor prosit oni rmoutit!
[3:171] Oni mel poslušný zpráva z buh štestí a zdobit a onen BUH nikdy selhání
odmenit verící!
[3:172] Ty vyhovovat BUH hlasatel perzekuce oni snést udrovat jejich poslušný
spravovat vést spravedlivý doivotní prima odmenit!
[3:173] When lidé ríct podle ti Lidé mobilized ty; ty pramen strachu ti tento jen upevnit
jejich vernost oni odríkávat BUH postacit nás; On byl zcela Ochránce!
[3:174] Oni zaslouilý buh štestí ozdobit. nikoliv poškození vubec hra ti oni dosáhnout
buh souhlas! BUH MÍT NEURCITÝ OZDOBIT.
[3:175] jsem souit systém nakapat pramen strachu svém osoba. Ne pramen strachu ti
pramen strachu Mne místo jestlie ty jsem verící!
[3:176] Ne zarmoutit ty pospíchat pochybovat! Oni nikdy škoda BUH za a nejméne
Místo BUH mel willed onen oni ne mel rozdelit Dále. Oni privodit si strašný odškodnení.
[3:177] Ty chtít nevera domnenka ne škoda BUH za a nejméne oni privodit si trapný
odškodnení.
[3:178] rušit ne disbelievers myšlen my primet ti pro jejich uznat plný My jen primet ti
u pevný jejich sinfulness! Oni privodit si poníit odškodnení.
[3:179] BUH NE jsem ODKÁZAT VERÍCÍ TY BYL MIMO VYZNAMENAT
ŠKODA PODLE plný Nor ucinil BUH informovat ty z budoucí BUH poskytnout tak
vedomí whomever On chtít Svém hlasatel! Proto ty domnívat se za BUH Svém hlasatel.
Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní ty prijal prima odmenit!
[3:180] Pripustit ne ty odmítnout zásoba buh zajištení myšlen tento jsem poslušný ti; to
jsem škoda pro ti! Pro oni prodávat jejich hromadení jejich krkovicka Cas
Zmrtvýchvstání. BUH jsem POSLEDNÍ DEDIC Z NEBE ZAHRABAT. BUH BYL
CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
[3:181] BUH slyšení PROJEV TY ODRÍKÁVAT BUH jsem ŠPATNÝ DOBA MY
jsem DRAHÝ. MY ZAZNAMENAT VŠECHNO ONI ODRÍKÁVAT presne ackoliv
MY ZAZNAMENAT JEJICH K POPUKÁNÍ PROROK unjustly MY ODRÍKÁVAT
SNÉST ODŠKODNENÍ PEKLO!
[3:182] Tento jsem dusledek tvuj uznat rízení. BUH jsem nikdy nespravedlivý towards
lidé.
[3:183] jsem oni odríkávat BUH útocit sjednat nás onen my ne domnívat se za kadý
hlasatel on vytáhnout nabídka vzít si stravovat zapálit. Odríkávat Hlasatel mne
podlehnout s ty vycistit zkouška vcetne ceho co ty presne ádat! Why pak ty znemonit ti ty
zpusobit jsem pravý?
[3:184] Oni vyradit ty hlasatel ty vyradit práve oni privést zkouška Alm informovat
bible.
[3:185] Naprostý osoba chutnat smrt pak ty dostat svuj odškodnit Cas Zmrtvýchvstání!
Whoever chybit Peklo sotva útocit to Ráj dosáhnout prima radost z vítezství! Doivotní
tento spolecnost jsem nikoliv jinam than iluze.
[3:186] Ty prosím zkoušet svuj peníze svuj ivost ty slyšení pred ty dostat bible podle
obraz worshipers a partie z poškození! Ty steadfastly vytrvat primet spravedlivý doivotní
tento overit moc svuj vernost!
[3:187] BUH POKLÁDAT SJEDNAT PODLE TY DOSTAT BIBLE TY VYHLÁSIT
TO LIDÉ NIKDY SKRÝT ono, ONI NEDBAT TO JEJICH PODPOROVAT pasát ono
STRANOU LACINÝ CENY. Který bídný obchodovat.
[3:188] Ty který vychloubání jejich spravovat chtít velebit neco oni skutecne ne ucinil
ne myšlen oni obejít odškodnení. Oni privodit si trapný odškodnení.
[3:189] S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[3:190] Od stvorení z nebe zahrabat zmena vecer cas v tom jsem známka ty mít
porozumení!
[3:191] Oni pamatovat BUH doba jméno sedící jejich stránka oni zrcadlit stvorení nebe
zahrabat Náš Magnát Ty ne tvorit úplne tento za zbytecný Ty oslavovat. Ukládat nás
podle odškodnení Peklo.
[3:192] Náš Lord whomever Ty predloit podle Peklo ar a jednotka Ty opustit! Stejný
prestupník ne mel pomocník.
[3:193] Náš Magnát my naslouchat volající volání podle vernost vyhlásit ‘Ty domnívat
se za svuj Magnát ' my verit! Náš Lord omluvit nás náš prestupek podrobit náš hrích
poslední spravedlivý verící!
[3:194] Náš Lord lít nás štestí ty slibný nás Svuj hlasatel ne opustit nás Cas
Zmrtvýchvstání! Ty nikdy prerušit slib.
[3:195] Jejich Magnát vyhovovat ti já nikdy selhání odmenit kadý pracovník ty kadý
spravovat ty jsem ty muský enská - Ty jsem nezvlnený podle jednotka jiný Tím ty
pristehovat se vystehovat násilne jejich tesne pronásledovat Mi, bít se vzít si znemonit já
prece podrobit jejich hrích uznat ti do zahradní príliv téct. Recený jsem odmenit BUH!
BUH MÍT POSLEDNÍ ODMENIT.
[3:196] Ne ráz zdánlivý štestí disbelievers!
[3:197] Oni jen trávit docasne pak skoncit Peklo; který bídný urcení!
[3:198] Ohledne Ceho ty slavit jejich Magnát oni zaslouilý zahradní príliv pramen; oni
zustávat therein stále! recený byl príbytek odevzdat s ti BUH! Který BUH mít byl druhý
zcela pro a spravedlivý.
[3:199] Prece trochu stoupenec predchozí bible domnívat se za BUH za co odhalit ty za
co odhalit ti! Oni váit si BUH oni nikdy obchodovat stranou buh zjevení pro laciný ceny.
Tyto dostat jejich odškodnit jejich Magnát. BUH BYL NEJVETŠÍ SCHOPNÝ OD
VYPOCÍTAT!
[3:200] O ty verit ty jsem pevný ty vytrvat ty spojený ty slavit BUH onen ty mít úspech!
.
4- Ena (Al-Nisa)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[4:1] O lidé slavit svuj Magnát; Jednotka tvorit ty 1 tvorit od toho svuj druh pak
pokrývka 2 mnoho mu ena. Ty pohled BUH koho ty prísahat pohled zdroj! BUH
POZOROVAT TY.
[4:2] Ty písmo sirotek jejich spravedlivý divadelní rekvizity. Ne zástupce škoda pro
plný ne stravovat jejich divadelní rekvizity spojit ti váš! Tento jsem odporný
nespravedlnost.
[4:3] Ty povaovat to nejlepší sirotek ty vdaná jejich ujmout se jako matka - Ty vdaná 2
3 4. Ty pramen strachu lest ty slušet nespravedlivý pak ty jsem objem jen jednotka anebo
co ty ji mel. Additionally ty byl tím vhodný zabránit penení útrapa!
[4:4] Ty odevzdat ena jejich presne dar equitably. Oni s radostí ztratit všechno pak ty
uznat to; to jsem správne váš.
[4:5] Ne odevzdat predcasný sirotek divadelní rekvizity onen BUH poverit ty stráce! Ty
jsem povinen postarat se nebo ti proto prádlo ti nakládat ti prátelsky!
[4:6] Ty zkoušet sirotek when oni sahat dospívání. Ackoliv brzo ackoliv ty rozhodnutí ti
projít dost ceho odevzdat ti jejich divadelní rekvizity! Ne stravovat to extravagantly za a
pospíchat dopredu oni pestovat si Drahý stráce ne sjednat kadý vést chatrný hlídac kveten
sjednat equitably! When ty odevzdat ti jejich divadelní rekvizity ty mel svedcit. BUH
POSTACIT Reckoner.
[4:7] Mu dosáhnout rozdelit z který zdroj vztané zájmeno opustit Ena príliš dosáhnout
rozdelit z který zdroj vztané zájmeno opustit Whether jsem slabý nejvetší dedicnost (ena
dosáhnout) jistý rozdelit.
[4:8] Behem rozdelování dedicnost vztané zájmeno sirotek potrebný osoba jsem podat
ty odevzdat ti proto nakládat ti dobrotivý!
[4:9] Ty o jejich uznat detský za povlak oni opustit ti slavit BUH jsem spravedlivý!
[4:10] Ty stravovat sirotek divadelní rekvizity unjustly strávit palebný jejich nadouvat
snést Peklo!
[4:11] BUH ROZHODNOUT PROSIT nebo a uitek SVUJ DETSKÝ; MUSKÝ
DOSÁHNOUT DVAKRÁT ROZDELIT ENSKÁ! Jestlie dedic byl jen ena jinam than 2
oni dosáhnout two-thirds z co odkázat! Jen jednotka dcera odkázat ena dosáhnout onehalf.
Zdroj zesnulý dosáhnout one-sixth dedicnost kadý, zesnulý odkázat kadý detský. On
ne odkázat detský svém zdroj jsem ale dedic ujmout se jako matka dosáhnout one-third!
On mel sourozenec pak ujmout se jako matka dosáhnout one-sixth. úplne tento za naplnit
kadý prosit zesnulý odkázat za nést z úplne dluh. When to podlehnout svuj zdroj svuj
detský ty ne módní který z ti jsem skutecne poslušný s ty nejvetší prospešný. Tento jsem
buh predpis. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[4:12] Ty dosáhnout polovicatý z co svuj ena opustit oni ne mel detský. Oni mel detský
ty dosáhnout one-fourth z co oni odkázat. úplne tento za naplnit kadý prosit oni odkázat
za nést z úplne dluh. Oni dosáhnout one-fourth z co ty opustit ty ne mel detský. Ty mel
detský oni dosáhnout one-eighth z co ty odkázat. úplne tento za naplnit kadý prosit ty
odkázat za nést z úplne dluh. Jestlie zesnulý mu ena jsem loner plátek 2 sourozenec
muský enská kadý o ti dosáhnout one-sixth dedicnost! v tom jsem jinak sourozenec pak
oni dostatecne delit one-third dedicnost. úplne tento za naplnit kadý prosit za nést z úplne
dluh e kdy nikdo škoda. Tento prosit rozhodnout BUH. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
MÍRNÝ.
[4:13] Tyto jsem buh predpis. Ty poslouchat BUH Svém hlasatel On uznat ti zahradní
príliv pramen wherein oni zustávat stále! Tento jsem prima radost z vítezství.
[4:14] Ohledne Ceho 1 který neuposlechnout BUH Svém hlasatel zhrešit Svém predpis
On uznat jemu Peklo wherein on zustávat stále! On privodit si hanebný odškodnení.
[4:15] Ty predloit cizoloství svuj ena ty mel 4 svedcit ti ty. Oni loisko svedcit pak ty
zadret tak ena jejich tesne ne oni poslední anebo BUH tvorit smrt ti!
[4:16] Spojovat predloit cizoloství potrestat. Oni litovat oprava ty opustit ti! BUH jsem
VYKUPITEL MILOSRDNÝ.
[4:17] Lítost jsem prijatelný BUH podle ty dostat sinus neznalost pak litovat okamite od
té doby! BUH SPLNIT TI. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[4:18] Ne prijatelný byl lítost z ty predloit hrích smrt podlehnout ti pak odríkávat
"Okamite já litovat. Nor byl to prijatelný podle ty poslední disbelievers! Pro tyto my
udelat trapný odškodnení.
[4:19] O ty domnívat se ne jsem zákonný ty dedit po který ena opustit po jejich prosit.
Ty ne vnutit ti ustoupit vy- všechno ty odevzdat ti oni predloit proven cizoloství! Ty
nakládat ti pekne. Ty nelibost ti ty nelibost neco wherein BUH umístení a partie z
poslušný.
[4:20] Ty ádat vdaná jiný ena za zaúctovat svuj poskytovat ena ty odevzdat ádný o ti a
prima jednat ty ne absorbovat všechno ty odevzdat jí! Ty pokládat to fraudulently
maliciously sinfully?
[4:21] Jak ty absorbovat to po ty byl duverný na kadý jinam, oni absorbovat ty
slavnostní slib?
[4:22] Ne vdaná ena dríve vdaná svuj predek! - Jsoucí snatek osvobozený ne zlámán -
Pro to jsem odporný útok odporný císlo.
[4:23] Zakázat pro ty snatek) jsem svuj ujmout se jako matka svuj dcera svuj sestra
sestra svuj predek sestra svuj ujmout se jako matka dcera svuj kamarád dcera svuj sestra
svuj pestovat ujmout se jako matka holka pestovat stejné ena ty ujmout se jako matka
svuj ena dcera svuj ena koho ty dokonalý snatek! - Snatek ne dokonalý ty vdaná dcera.
Také zakázat ty jsem ena vdaná svuj ušlechtilý syn. Také ty ne vdaná 2 sestra o a spolu
cas - vyloucit co z ceho ne zlomenina jsoucí snatek! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[4:24] Také zakázat ar ena ji vdaná oni prchal jejich pochybovat hospodarit cím jsem o
bojovat ty. Tyto jsem buh prikázání ty. Úplne jiný kategorie pripustit ty snatek touit
ackoliv ty vynášet ti jejich presne dar. Ty udrovat svuj ctnost na ne predloit cizoloství!
Tím whoever ty stejný ti ty vynášet ti dar rozhodnout pro ti. Ty ne predloit hrích na
mutually agreeing s kadý nastavení s dar! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[4:25] Ty among ty ne dát vdaná ochotný domnívat se ena vdaná verit pomocný ena!
BUH zkušený POSLUŠNÝ SVUJ DOMNENKA TY jsem nezvlnený podle JEDNOTKA
jiný ackoliv nejvzdálenejší ackoliv DOMNENKA O! Ty získat povolení podle jejich
stráce ty vdaná ti vynášet ti jejich presne dar equitably! Oni udrovat mravní behavior na
ne predloit cizoloství, anebo mel ochrana prezidenta milovník! Dríve oni volný snatek
oni predloit cizoloství, jejich trestání jsem polovicatý z onen ochotný ena. Vdaná
pomocný jsem poslední prícina pro ty neschopný cekat! Byl trpelivý byl zcela pro ty.
BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[4:26] BUH PROSIT VYSVETLIT POTREBY TY OVLIVNOVAT TY ZE PO
PREDCHOZÍ S SPLNIT TY! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[4:27] BUH ÁDAT SPLNIT TY DOBA TY POKRACOVAT JEJICH PRAHNOUT
ÁDAT TY ZMENIT SMER CEHO PRIMA DEVIACE!
[4:28] BUH ÁDAT lighten TY ZATÍIT lidská bytost jsem TVORIT SLABÝ.
[4:29] O ty verit ne stravovat kadý others' divadelní rekvizity illicitly - Jen mutually
prijatelný provádení pripustit. Ty ne znemonit! BUH jsem MILOSRDNÝ towards TY
[4:30] Kadý predloit tyto prestupek maliciously po zralé úvaze my odsoudit jemu podle
Peklo. Tento jsem lehký BUH ucinil.
[4:31] Ty upustit podle predloit odporný hrích zakázat ty my podrobit svuj hrích uznat
ty honorable vstup!
[4:32] Ty ne dychtit prednost poskytnout na kadý jinam na BUH; mu trávit nejaký
prednost ena trávit nejaký prednost! Ty vzývat BUH lít ty Svém ozdobit. BUH jsem
CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[4:33] Pro kadý o ty my urcit rozdelit dedicnost opustit na zdroj vztané zájmeno. Také
ty príbuzný podle ty snatek ty odevzdat ti jejich presne rozdelit. BUH SVEDCIT ÚPLNE
POTREBY.
[4:34] Mu zpusobit odpovedný ena BUH obdarit ti nejaký prednost útocit ti ivobytí
earners! Spravedlivý ena cheerfully uznat tento rozhodnutí to jsem buh prikázání honor
jejich hospodarit cím jejich nedostatek. Jestlie ty zkušený povstání ena ty první rec podle
ti pak (ty jednat marit podnet moný) opustit ti upoután na loe pak ty moct poslední
strídavý) vyšlapaný ti! Oni poslouchat ty ty ne pripustit zhrešit ti. BUH jsem VÝŠKA
NEJVYŠŠÍ.
[4:35] Spojovat pramen strachu oddelení ty sjednat rozhodcí svém rodinný rozhodcí
podle jí druh; oni ucinit rozhodnutí usmírit se BUH prosit porce ti dosáhnout dohromady!
BUH jsem VŠEVEDOUCÍ Príslušný
[4:36] Ty zbonovat BUH jen - vyloucit co z ceho ne priclenit všechno Jemu! Ty pohled
zdroj vztané zájmeno sirotek chatrný príbuzný neighbor nesouvisející neighbor záver
sjednotit cestování cizí svuj sluha. BUH NE UCINIL NADUTÝ VEJTAHA.
[4:37] Jednotka jsem skoupý varovat lidé jsem skoupý skrýt který BUH poskytnout ti
Svém dar! My nacvicit si disbelievers hanebný odškodnení.
[4:38] Oni odevzdat peníze milodar jen revue doba pochybovat BUH Poslední Cas! 1
druhý jsem souit byl škoda druhý.
[4:39] Why oni ne domnívat se za BUH Poslední Cas odevzdat buh obstarání ti? BUH
jsem CELKEM vedomý si o TI.
[4:40] BUH NE VNUCOVAT ATOM VÁHA NESPRAVEDLNOST. Ochoten a opak,
On násobit odmenit rozmnoit pro spravedlivý spravovat pripustit podle Jemu prima
odmenit.
[4:41] Tím when cas soud) podlehnout my prijít svedcit kadý spolecnost ty (hlasatel)
obsluhovat svedcit tyto lidé.
[4:42] Cas ty pochybovat neuposlechnout hlasatel ádat oni byl srovnat park; ne vybrat
projev prosit oni jsem dovedný podle ukrýt podle BUH!
[4:43] O ty verit ne slavit Spojení Prosba (Salat) doba opít e kdy ty módní co ty
odríkávat! Nor za sexuální orgasmus koupání ledae ty byl cesta cestování ty jsem špatne
cestovat ty mel mocový fecal-related výkal (recený ackoliv napadnout plynem spojení
ena (sexually) ty ne najít rozvodnit ty slavit Tayammum (utrít mytí) tklivý ocistit utrít
pošpinit pak otírat svuj celo písmo vtom! BUH jsem Pardoner Forgiver.
[4:44] Ty proslulý ty dostat cást bible a jak oni chtít náhodný ádat ty náhodný dráha?
[4:45] BUH zkušený NEJLEPŠÍ KTERÝ SVUJ NEPRÍTEL jsem BUH jsem ALE
MAGNÁT Ovládat BUH jsem ALE PRÍVRENEC.
[4:46] Among ty jsem Idovský trochu zkrivit slovo vernost oni odríkávat My naslouchat
my neuposlechnout Svuj slovo dostat hluchý záves Raa'ena jsem náš pastýr) protoe oni
tocit jejich špice fraška náboenství! Mel oni odríkávat My naslouchat my poslouchat My
naslouchat ty Unzurna stát na strái nás) to byl zcela pro ti a spravedlivý! Místo oni
privodit si zabavení BUH jejich nevera. Proto hodnost majora z ti ne verit.
[4:47] O ty dostat bible ty domnívat se za co my odhalit sem pevný co ty mel zpredu my
vypovedet nejaký celo vyhnat odsoudit ti moný my odsoudit ty desecrated Sobota! Buh
ovládání ucinil.
[4:48] BUH NE OMLUVIT MODLÁRSTVÍ ON OMLUVIT MENŠÍ ÚTOK whomever
ON PROSIT. Kadý spolecnost obraz BUH kovat horrendous útok.
[4:49] Ty proslulý ty dret povýšit? Místo BUH byl Jednotka povýšit whomever On
prosit nejmenší nespravedlnost.
[4:50] Proslulý e oni vymýšlet prostírat se BUH; který odporný útok tento jsem
[4:51] Ty proslulý ty dostat cást bible a jak oni domnívat se za modlárství falešný nauka
pak ríct disbelievers byl zcela usmernovat than verící!?
[4:52] jsem oni privodit si buh zabavení whomever BUH odsoudit ty ne rozhodnutí
kadý pomocník jemu!
[4:53] Oni uznat rozdelit svrchovanost? Oni ucinil oni ne odevzdat lidé zrnit.
[4:54] Byl oni závistivý z lidé because BUH lít ti Svém štestí? My odevzdat Abraham's
rodinný bible moudrost; my pripustit ti prima správa
[4:55] Trochu o ti domnívat se therein trochu o ti zahnat proto; Peklo jsem ale presne
odškodnení pro tyto!
[4:56] Prece ty pochybovat náš zjevení my odsoudit ti hellfire. Whenever jejich okrást
svítit my odevzdat ti znovu okrást. Tím oni snést continuously. BUH jsem
VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[4:57] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní my uznat ti zahradní
príliv pramen; oni zustávat therein stále! Oni mel naprostý snoubenec therein. My uznat ti
blaený chránit.
[4:58] BUH PRÍKAZ TY ustoupit VŠECHNO LIDÉ POVERIT TY. Ty kritizovat
among a národ, ty soudit equitably. Poslušný osvícení vskutku byl který BUH doporucit
ty. BUH jsem POSLUCHAC VEŠTEC.
[4:59] O ty verit ty poslouchat BUH ty poslouchat hlasatel ty od sjednat ty! Ty
debatovat kadý záleitost ty naráet to BUH hlasatel ty domnívat se za BUH Poslední Cas.
Tento jsem lepší ty stanovit ty zcela rozrešení!
[4:60] Ty proslulý ty právo onen oni dret domnívat se za co odhalit ty za co odhalit
zpredu ty byl pak udrovat nespravedlivý predpis jejich obraz? Oni príkaz vyradit stejný
predpis! Vskutku jsem souit chtít primet ti druhý z cesty.
[4:61] When oni zjistit Podlehnout který BUH odhalit hlasatel ty provést pokrytec
vyhýbat se ty naprosto!
[4:62] Jak to ucinil to when neštestí byl souhlasit ti protoe dusledek jejich uznat
spravovat? Oni podlehnout ty pak prísahat BUH Náš úcel jsem poslušný spravedlivý!
[4:63] BUH jsem CELKEM vedomý si o JEJICH NEJVNITREJŠÍ ÚCEL. Ty neznat ti
informovat ti odevzdat ti poslušný rada uchovat jejich duše!
[4:64] My ne odeslat kadý hlasatel a na poslouchat proto buh prosit Mel oni when oni
špatne jejich duše podlehnout ty ádat BUH odpuštení hlasatel ádat jejich odpuštení oni
rozhodnutí BUH Vykupitel Milosrdný!
[4:65] Nikdy vskutku na svuj Magnát; oni ne jsem verící oni podlehnout ty kritizovat
jejich popírat pak zjistit koktání jejich jádro kadý od uznat svuj soud! Oni nabídnout
souhrn pokora.
[4:66] Mel my rozhodnout ti Ty prednést svuj doivotní Ustoupit vy- svuj tesne oni ne
ucinil to a na nebo a málokterí o ti! (Pravidelný stejný ovládání vydávat) mel oni ucinil
co oni príkaz vyloucit co z ceho to byl lepší ti overit moc jejich vernost!
[4:67] A my pripustit ti prima odmenit.
[4:68] A my usmernovat ti vzprímit dráha.
[4:69] Ty poslouchat BUH hlasatel patrit ty zpropadený BUH! - Prorok svatý mucit a a
spravedlivý. Tyto ar nejlepší skupina.
[4:70] recený byl štestí podle BUH; BUH byl zcela Knower.
[4:71] O ty verit ty trvat vylekat mobilize ackoliv zvláštní mobilize úplne dohromady!
[4:72] Prece v tom jsem ty ty vlácet jejich krok pak setback souit ty oni odríkávat BUH
štestí mne onen já ne mucit ti.
[4:73] Ty dosáhnout štestí BUH oni odríkávat ackoliv jestlie nic prátelství vubec být ty
ti Já prát si já jsem ti já delit stejný veliciny vítezství!
[4:74] Ty snadno boj dát BUH jsem ty opustit tento spolecnost Dále. Whoever boj dát
BUH pak dosáhnout znemonit dosáhnout vítezství my prece pripustit jemu prima
odmenit!
[4:75] Why mel bys ty ne boj dát BUH when slabý mu ena detský vzývat Náš Lord
vynést nás podle tento spolecnost kterého lidé byl utiskující jsem Ty náš Magnát Ovládat
[4:76] Ty verit boj dát BUH doba ty pochybovat boj dát tyranie. Proto ty boj souit
spojený; souit schopnost byl nula
[4:77] Ty proslulý ty zjistit Ty dret byl boj; úplne ty dret slavit Spojení Prosba (Salat)
byl odevzdat povinný milodar (Zakat) pak when boj rozhodnout ti oni pramen strachu
lidé ackoliv mnoho ceho ackoliv oni pramen strachu BUH byl pravidelný jinam Oni
odríkávat Náš Magnát Ty vnutit tento boj nás? Jestlie jen Ty odrocit nás pro chvilku!
Odríkávat materiál tento spolecnost byl nula, i kdy Dále jsem druhý zcela spravedlivý ty
nikdy snést lehký nespravedlnost!
[4:78] Wherever ty jsem smrt prosit lov vy- ke ty pravidelný ty bydlit za strašný zámek!
When neco plný treba ti oni odríkávat Tento byl BUH a when neco škoda souit ti oni
obvinovat ty! ríct Všechno podlehnout BUH. tyto lidé nedorozumení témer všechno?
[4:79] Všechno plný treba ty byl BUH všechno škoda onen treba ty jsem ty. My odeslat
ty hlasatel lidé BUH postacit protoe svedcit!
[4:80] Whoever poslouchat hlasatel poslouchat BUH! Ohledne Ceho ty obeh my ne
odeslat ty jejich stráce.
[4:81] Oni rucit poslušnost oni odkázat ty trochu o ti harbor úcel opak podle co oni
odríkávat! BUH ZAZNAMENAT JEJICH NEJVNITREJŠÍ ÚCEL. Ty nedbat ti pripojit
svuj sverit BUH! BUH POSTACIT ZASTÁNCE.
[4:82] Why oni ne usilovat Quran starostlive? Jestlie byl podle jinam than BUH oni
rozhodnutí to rytmický poprení.
[4:83] When rumor postihnout bezpecnostní podlehnout jejich ráz oni pokrývka to. Mel
oni naráet to hlasatel ty za sjednat ti ty porozumení tyto duvod informovat ti! Jestlie to
byl pro buh ozdobit ty Svém soucit ty následující souit a málokterí.
[4:84] Ty boj dát BUH; ty jsem odpovedný jen tvuj uznat duše varovat verící vyloucit
co z ceho a spolu BUH prosit PROHLÁSIT NEUTRÁLNÍM SCHOPNOST Z TY
POCHYBOVAT! BUH jsem mnoho ceho VÝKONNÝ mnoho ceho SKUTECNÝ.
[4:85] Whoever zprostredkující poslušný smlouva dostat rozdelit zustatek ve prospech o
tom whoever zprostredkující odporný spravovat privodit si rozdelit o tom! BUH
RÍZENÝ ÚPLNE POTREBY.
[4:86] When privítat blahoprání ty vyhovovat zlepšit blahoprání o nejméne stejný 1!
BUH VYPOCÍTAT ÚPLNE POTREBY.
[4:87] BUH v tom NE jsem BUH LEDAE ON. On prece predvolat ty Cas
Zmrtvýchvstání - Nevyhnutelný cas. Kterého vypravování byl pravý than buh?
[4:88] Why ty oddelovat 2 seskupit pokrytec ty)? BUH BYL JEDNOTKA ODSOUDIT
TI jejich uznat behavior. Ty chtít usmernovat ty zpusobit odeslat z cesty BUH?
Whomever BUH odeslat z cesty ty nikdy rozhodnutí ráz usmernovat ti!
[4:89] Oni ádat ty pochybovat ackoliv oni pochybovat pak ty slušet spravedlivý! Ne
povaovat ti stoupenec ledae oni mobilize kupredu ke ty dát BUH! Oni zmena ty ty boj ti
ty znemonit ti when ty potkat ti od bojovat! Ty ne uznat ti stoupenec spojenec
[4:90] Osvobozený ar ty svázat lidé koho ty známka pokoj smlouva ty podlehnout ty
ádat ne boj ty nor boj jejich vztané zájmeno! Mel BUH willed On pripustit ti boj ty! Proto
jestlie oni opustit ty upustit podle boj ty poskytovat ty pokoj pak BUH odevzdat ty nic
ospravedlnit boj ti!
[4:91] Ty rozhodnutí others ádat útocit pokoj ty také jejich lidé. Ale ackoliv brzo
ackoliv bojovat vybuchnout oni boj ty! Tyto lidé opustit ty prednést ty pokoj prerušení bít
se ty ty boj ti when ty potkat ti! Po tyto my odevzdat ty vyrovnat zmocnení.
[4:92] Nikoliv verící znemonit jiný verící to jsem porucha. Jednotka znemonit verící
mimo neštestí, on usmírit volný domnívat se pomocný vynášet náhrada obe rodinný oni
ztratit tak náhrada milodar! Obe náleet podle lidé byl o bojovat ty on jsem verící ty
usmírit volný domnívat se pomocný! On náleet podle lidé koho ty známka pokoj
smlouva ty vynášet náhrada jinak volný domnívat se pomocný! Ty ne najít pomocný
volný ty usmírit rychle 2 následující mesíce za rozkazovat splnit BUH! BUH jsem
Knower ODBORNÝ.
[4:93] Kadý znemonit verící ochoten zámer, svém odškodnení jsem Peklo wherein on
zustávat stále BUH byl rozhnevaný jemu odsoudit jemu nacvicit si jemu strašný
odškodnení!
[4:94] O ty verit ty postihnout dát BUH ty jsem úplne prosím. Ne ríct podle jednotka
prednést ty pokoj Ty byl verící ádat pokazit tento spolecnost! Pro BUH mít neurcitý
pokazit! Pamatovat ty uívaný jsem ti BUH zpropadený ty! Proto ty byl úplne prosím ty
postihnout). BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
[4:95] Ne rovný ar sedící verící ne postiený ty závodit dát BUH jejich peníze jejich
doivotní. BUH POVÝŠIT strivers JEJICH PENÍZE JEJICH DOIVOTNÍ VÝŠE A
SEDÍCÍ. Oba BUH slibný spása BUH povýšit strivers sedící veliciny odmenit!
[4:96] Výška usporádat podlehnout Jemu také moný odpuštení soucit. BUH jsem
Forgiver MILOSRDNÝ.
[4:97] Ty doivotní ukoncit andel doba uvést z špatne jejich duše andel poadovat ti Co
jsem a záleitost ty? Oni odríkávat My deprimovat zahrabat. Oni odríkávat Byl buh
zahrabat ne prostorný dost ceho ty vystehovat therein? tyto rozhodný príbytek jsem Peklo
bídný urcení!
[4:98] Osvobozený ar slabý mu ena detský ne mít moc nor strední najít ráz!
[4:99] Tyto prominout BUH. BUH jsem Pardoner Forgiver.
[4:100] Kadý vystehovat dát z BUH prosit rozhodnutí zahrabat prima dar úrodnost!
Kadý ustoupit vy- svém tesne vystehovat BUH Svém hlasatel pak smrt lov vy- ke jemu
svém odmenit zachovat BUH! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[4:101] When ty cestovat behem bojovat ty ne predloit hrích zkrátit svuj Spojení Prosba
(Salat) ty pramen strachu onen disbelievers napadnout ty! Prece disbelievers jsem svuj
havý neprítel.
[4:102] When ty jsem ti primet Spojení Prosba (Salat) ti pripustit trochu o ty kozlík krýt;
pripustit ti zastavit jejich zbrane pripustit ti kozlík ty ty premoct! Pak pripustit jiný
seskupit ne ádat pokládat jejich zmena ádat ty doba others kozlík krýt zastavit jejich
zbrane! Ty pochybovat ádat prijmout ty promeškat svuj zbrane svuj vybavení za
rozkazovat napadnout ty kdysi i kdy nebo úplne! Ty ne predloit hrích ty koš déš uráka
pripojit v cem svuj zbrane touit ackoliv ty trvat vylekat! BUH nacvicit si disbelievers
HANEBNÝ ODŠKODNENÍ.
[4:103] Dríve ty naprostý svuj Spojení Prosba (Salat) ty pamatovat BUH doba jméno
sedící svetský! Dríve bojovat jsem ty slavit Spojení Prosba (Salat;) Spojení Prosba
(Salat) rozhodnout verící typický cas!
[4:104] Ne waver pokracovat neprítel! Ty snést oni také snést. Ty myslit BUH co oni
nikdy myslit. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[4:105] My odeslat shodit ty bible truthfully za rozkazovat s kritizovat among a národ
proto který BUH beet ty! Ty ne stránka betrayers.
[4:106] Ty vzývat BUH odpuštení. BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[4:107] Ne svedcit ochoten za o ty špatne jejich uznat duše; BUH ne milovat kadý
betrayer vinný
[4:108] Oni ukrýt lidé ne pecovat ukrýt BUH On byl ti protoe oni harbor plán On
nelibost! BUH BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO ONI UCINIL.
[4:109] Na Tomto Míste vy jsem svedcit jejich pro za tohleto spolecnost; diskutovat
BUH jejich pro Cas Zmrtvýchvstání? Který jsem jejich zastánce?
[4:110] Kadý predloit odporný špatne svém duše pak vzývat BUH odpuštení rozhodnutí
BUH Ochotný Odpustit Milosrdný.
[4:111] Kadý získat hrích získat to škoda svých uznat duše. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
ODBORNÝ.
[4:112] Kadý získat hrích pak obvinit bez osoba o tom predloit rouhání odporný útok!
[4:113] Jestlie to byl pro buh ozdobit ty Svém soucit trochu o ti zavést ty! Oni jen zavést
oni nikdy poškození ty za a nejméne BUH ODESLAT SHODIT TY BIBLE
MOUDROST ON UCIT TY co TY NIKDY MÓDNÍ! Vskutku buh štestí ty jsem
veliciny
[4:114] v tom jsem nic poslušný jejich duverný konference a na nebo ty obhajovat
milodar spravedlivý spravovat vývoj pokoj among a národ. Kadý ucinil tento za odezva s
buh nauka my pripustit jemu prima odmenit.
[4:115] Ohledne Ceho jemu odpírat hlasatel rízení pádný jemu rídili se verící ráz my
poslat jemu príkaz on chtít predloit jemu podle Peklo; který bídný urcení!
[4:116] BUH NE OMLUVIT OBRAZ ZBONOVAT UDROVAT SMRT) ON
OMLUVIT MENŠÍ ÚTOK whomever ON PROSIT! Kadý zbonovat koho kadý obraz
BUH mel strayed druhý z cesty.
[4:117] Oni pravidelný zbonovat enská buh Jemu; skutecne oni jen zbonovat odbojný
souit!
[4:118] BUH ODSOUDIT JEMU ON ODRÍKÁVAT JÁ PRECE DOPLNIT JISTÝ
ROZDELIT SVUJ worshipers!
[4:119] Já zavést ti já lákat ti já príkaz ti (odporný strávit z nejaký maso urcit záves ivý
inventár já príkaz ti zkrivit stvorení BUH. Kadý uznat souit magnát BUH privodit si
dukladný škoda!
[4:120] On slibný ti lákat ti; který souit slibný jsem nikoliv jinam than iluze!
[4:121] Tyto privodit si Peklo jejich rozhodný príbytek nikdy obejít ono!
[4:122] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní my uznat ti zahradní
príliv pramen wherein oni ivý stále! recený jsem pravý slib BUH. Kterého projev byl
pravý than buh?
[4:123] To byl proto svuj chtít chtít lidé bible kadý predloit odporný nést nebo to ne mel
pomocník prívrenec BUH.
[4:124] Ohledne Ceho ty primet spravedlivý doivotní mu enská doba domnívat se oni
napsat Ráj; lehký nespravedlnost.
[4:125] Který byl zcela usmernovat svém náboenství than jednotka nabídnout zcela
BUH vést spravedlivý doivotní ucení z Abraham jednoboství? BUH CHTÍT Abraham
MILÝ STOUPENEC.
[4:126] S BUH patrit všechno nebe zahrabat! BUH jsem VRCHOL RÍZENÍ ÚPLNE
POTREBY.
[4:127] Oni konzultovat ty o ena odríkávat BUH informovat ty ti protoe prednášet pro ty
bible! Ty uzdravit práve sirotek holka ty napálit jejich presne dar when ty ádat vdaná ti
ty ne absorbovat prospech o ti. Práve sirotek milý také ochranný také. Ty nakládat sirotek
equitably. Kadý plný ty ucinil BUH jsem celkem vedomý si o tom.
[4:128] Ena pocit útlak zbehnutí jí hospodarit cím spojovat soudit usmírit se jejich
rozdíl usmírení byl nejlepší ti. Sobectví jsem lidský rys a ty vyloucit co z ceho poslušný
primet spravedlivý doivotní BUH byl celkem Príslušný z všechno ty ucinil!
[4:129] Ty nikdy byl spravedlivý za obcování ke jinam than 1 ena nikoliv záleitost e
drsný ty vyzkoušet. Proto znicit aby ovlivnit ohledne ceho odkázat 1 z ti zastavit ani
trávit snatek nor odkázat vdaná kdosi jinam)! Ty potrestat tento stav udrovat spravedlnost
BUH jsem Forgiver Milosrdný.
[4:130] Spojovat ucinit rozhodnutí part BUH prosit postarat se nebo kadý o ti podle
Svém dar! BUH jsem BOHATÝ ODBORNÝ.
[4:131] Buh patrit všechno nebe zahrabat my porucit u ty dostat bible ty porucit ty ty
váit si BUH. Ty pochybovat pak BUH patrit všechno nebe zahrabat. BUH jsem OD
nikoliv tedy CHVALITEBNÝ.
[4:132] Buh patrit všechno nebe zahrabat BUH jsem ale Ochránce.
[4:133] On prosit On zrušit ty O lidé zástupce others svuj zaúctovat! BUH jsem
PROSÍM dovedný podle ZNICIT TENTO.
[4:134] Kadý ádat materiál tento spolecnost módní onen BUH mít oba materiál z tento
spolecnost Dále. BUH jsem POSLUCHAC VEŠTEC.
[4:135] O ty verit ty jsem úplne spravedlivý slavit BUH when ty obsluhovat svedcit
ješte se svuj zdroj svuj vztané zájmeno! Whether obalovat jsem drahý špatný BUH
absorbovat pecovat o oba! Proto ne ovlivnit svuj vlastní chtít! Ty zmenit smer ceho
nedbat (tento prikázání) pak BUH byl celkem Príslušný z všechno ty ucinil!
[4:136] O ty verit ty domnívat se za BUH Svém hlasatel bible On odhalit Svém hlasatel
bible On odhalit zpredu kdy. Kadý odmítnout domnívat se za BUH Svém andel Svém
bible Svém hlasatel Poslední Cas mel vskutku strayed druhý z cesty!
[4:137] Prece ty verit pak pochybovat pak verit pak pochybovat pak ponorit široký do
nevera BUH prosit ne omluvit ti nor prosit On usmernovat ti za ádný ráz
[4:138] Informovat pokrytec onen oni privodit si trapný odškodnení!
[4:139] Oni jsem jednotka spojený disbelievers verící. Oni ádat hodnost ti? Úplne
hodnost patrit BUH jen.
[4:140] On rízený ty bible ty naslouchat buh zjevení fraška zesmešnit ty ne sedení ti oni
zavrtat se jiný osoba! Jinak ty byl jako vinný ackoliv oni jsem BUH prosit
NAHROMADIT POKRYTEC disbelievers DOHROMADY OD PEKLO!
[4:141] Oni stát na strái ty cekat; ty dosáhnout vítezství BUH oni ríct (podle ty) Byl my
ne ty? disbelievers dosáhnout zmena oni ríct (podle ti) Vyloucit co z ceho my ne stránka
ty ochranný ty podle verící? BUH prosit kritizovat uprostred ty Cas Zmrtvýchvstání!
BUH prosit NIKDY PRIPUSTIT disbelievers BENÝ VERÍCÍ!
[4:142] Pokrytec myšlen oni podvádet BUH On jsem Jednotka primet ti u. When oni
vzít si pro Spojení Prosba (Salat) oni vzít si lazily. Onen byl oni jen revue lidé zrídka
vyloucit co z ceho oni myšlen o BUH!
[4:143] Oni waver za mezi ani náleet podle tento seskupit nor onen seskupit! Whomever
BUH odeslat z cesty ty nikdy rozhodnutí ráz usmernovat jemu!
[4:144] O ty domnívat se ty ne spojený disbelievers verící! Ty ádat stanovit BUH
vyrovnat zkouška ty?
[4:145] Pokrytec predloit nejniší podobat z Peklo ty najít nikdo porce ti!
[4:146] Jen ty litovat oprava zastavit pevne s BUH oddaný jejich náboenství úplne BUH
jen pocet verící! BUH prosit ŠTESTÍ VERÍCÍ veliciny ODMENIT!
[4:147] Který prosit BUH výteek potrestat ty ty slušet uznalý domnívat se BUH jsem
UZNALÝ Vševedoucí
[4:148] BUH NE STEJNÝ PROJEV špatný rec, LEDAE JEDNOTKA NAKLÁDAT
ODPORNÝ NESPRAVEDLNOST. BUH jsem POSLUCHAC Knower.
[4:149] Jestlie ty rízení spravedlnost - Kadý ukázat jasne zatajit - Prominout prestupek
BUH jsem Pardoner Všemohoucí
[4:150] Ty pochybovat BUH Svém hlasatel ádat útocit prednost BUH Svém hlasatel ríct
My domnívat se za nejaký vyradit nejaký chtít rídili se dráha za mezi
[4:151] Tyto jsem pravý disbelievers. My nacvicit si disbelievers hanebný odškodnení.
[4:152] Ohledne Ceho ty domnívat se za BUH Svém hlasatel dávat nic prednost ti On
pripustit ti jejich odmenit. BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[4:153] Lidé bible upírat ty nosit ti kniha lye! Oni poadovat Moses jinam than odríkávat
Ukázat nás BUH physically! Proto blesk praštit ti protoe dusledek jejich drzost.
Additionally oni zbonovat lýtko za úplne zázrak oni prijmout. My prominout úplne tento.
My snést Moses dukladný zázrak.
[4:154] My sbírat Upevnit Sinai ti protoe my pokládat jejich sjednat. My ríct podle ti
Napsat vstup humbly My ríct podle ti ne desecrate Sobota. Vskutku my pokládat ti
slavnostní sjednat!
[4:155] (Oni privodit si zabavení) rozrušit jejich sjednat vyradit buh zjevení zabíjení
prorok unjustly a odríkávat Náš dbát byl zpusobit vy- skutecne BUH jsem 1 který
vtisknout jejich dbát správný podle jejich nevera tento byl oni selhání verit a na zrídka!
[4:156] (Oni odsoudit) pochybovat vyjádrit Marie odporný prostírat se
[4:157] A pro právo onen oni znemonit Mesiáš Jeíš syn Marie hlasatel BUH! Skutecne
oni nikdy znemonit jemu oni nikdy ukriovat jemu - Oni útocit myšlen oni ucinil. Úplne
frakce debatovat za tohleto látka byl vrchol z pochybovat tento vyslat. Oni ne mít
vedomí; oni jen navrhnout. Prosím oni nikdy znemonit jemu.
[4:158] Místo BUH sbírat jemu s Jemu; BUH jsem Všemohoucí Odborný.
[4:159] Kadý among a národ z bible byl poadovaný domnívat se za jemu svém smrt!
Cas Zmrtvýchvstání on jsem svedcit ti.
[4:160] Správný podle jejich prestupek my zakázat Id poslušný jídlo uívaný jsem
zákonný pro ti; také pro systematicky zahnat dráha BUH.
[4:161] A pro postup lichva který odporný a pro stravovat lidé peníze illicitly My
nacvicit si disbelievers ti trapný odškodnení.
[4:162] Ohledne Ceho ty among ti zdroj founded vedomí verící oni domnívat se za co
odhalit ty za co odhalit zpredu ty! Oni jsem pozorovatel z Spojení Prosba (Salat) dárce z
povinný milodar (Zakat;) oni jsem verící BUH Poslední Cas. My pripustit tyto prima
odmenit.
[4:163] My dýchat ty protoe my dýchat Noe prorok jemu. My dýchat Abraham Ismail
Isaac Ebrík Patriarcha Jeíš Príleitostný Jonáš Aaron Solomon. My odevzdat David Alm.
[4:164] Hlasatel my zjistit ty hlasatel my nikdy zjistit ty u. Buh mluvil podle Moses
prímo.
[4:165] Hlasatel vynést poslušný zpráva také jako výstraný. Tím lidé ne mel
ospravedlnit when oni celo BUH za úplne tyto hlasatel podlehnout ti. BUH jsem
VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[4:166] Buh loisko svedcit o co On odhalit ty; On odhalit to Svém vedomí! Andel loisko
svedcit také BUH postacit protoe svedcit!
[4:167] Prece ty pochybovat zahnat ráz BUH mel strayed druhý z cesty!
[4:168] Ty pochybovat zhrešit BUH prosit ne omluvit ti nor prosit On usmernovat ti za
ádný ráz
[4:169] Ráz podle Peklo, wherein oni zustávat stále. Tento jsem lehký BUH ucinil.
[4:170] O lidé hlasatel podlehnout ty vernost podle svuj Magnát! Proto ty verit tvuj uznat
plný Ty pochybovat pak BUH patrit všechno nebe zahrabat. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
ODBORNÝ.
[4:171] O lidé bible ne zhrešit vrchol svuj náboenství ne odríkávat BUH ledae vernost!
Mesiáš Jeíš syn Marie byl hlasatel BUH Svém slovo On mel poslal podle Marie zjevení
Jemu. Proto ty domnívat se za BUH Svém hlasatel. Ty ne odríkávat Trojice. Ty upustit
tento tvuj uznat plný BUH jsem JEN JEDNOTKA BUH. On oslavovat; On jsem skoro
príliš nádherný mel syn! S Jemu patrit všechno nebe všechno u zahrabat! BUH
POSTACIT MAGNÁT A Ovládat.
[4:172] Mesiáš nikdy pohrdat podle jsem sluha BUH nor would konec andel. Ty který
pohrdat podle zbonovat Jemu ar príliš nadutý nabídnout On predvolat ti úplne neli Jemu!
[4:173] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní On celkem odškodnit
ti lít ti Svém ozdobit! Ohledne Ceho ty pohrdat obeh nadutý On predloit ti trapný
odškodnení! Oni ne rozhodnutí magnát BUH nor savior.
[4:174] O lidé zkouška podlehnout ty svuj Magnát; my odeslat ty dukladný svetelný
signál.
[4:175] Ty domnívat se za BUH zastavit rychlý Jemu On uznat ti soucit Jemu zdobit
usmernovat ti Jemu od váný dráha!
[4:176] Oni konzultovat ty; odríkávat BUH radit ty vybrat osoba. Jednotka poslední ne
odkázat detský on mel sestra ena dosáhnout polovicatý dedicnost! Ena poslední nejprve
on dedit po jí ena ne odkázat detský. v tom jsem 2 sestra oni dosáhnout two-thirds
dedicnost. Sourozenec jsem mu ena mu vzít si dvakrát rozdelit enská. BUH tím procistit
ty lest ty odchod z cesty! BUH jsem CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
.
5- Pastva (Al-Ma'edah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[5:1] O ty verit ty fulfill svuj sjednat. Pripustit ty strávit ar ivý inventár a na ty zvlášte
zakázat sem! Ty ne pripustit štvát Hajj pou BUH ROZHODNOUT cokoliv ON PROSIT.
[5:2] O ty domnívat se ne rozrušit obrad dosadit BUH nor Církevní Mesíce nor zvíre
prednést nor venec urcit ti nor lidé mys nebo Církevní Skrín S Ostatky (Ka bah) ádat
štestí podle jejich Magnát souhlas! Dríve ty naprostý pou ty štvát. Ne zpusobit agrese
svuj záš lidé dríve prekazit ty podle odchod Církevní Masjid. Ty kooperovat duvod z
spravedlnost zbonost; ne kooperovat duvod jsem hríšný odporný. Ty slavit BUH. BUH
jsem PRESNÝ za PROVÉST ODŠKODNENÍ!
[5:3] Zakázat ty jsem zvíre poslední z sebe krevní maso prasit zvíre oddaný s jinam than
BUH! (Zvíre poslední z sebe zahrnovat ty) rdousit postihnout ostuda zhrešit výšina
nabodnout napadnout prudký zvíre! - Ty uchovat svuj zvíre to poslední - Zvíre zasvetit
oltár. Také zakázat oddelovat maso ochotný príleitostný; tento jsem opovrení. Dnes
disbelievers ustoupit (eradication svuj náboenství; ne pramen strachu ti pramen strachu
Mne místo! Dnes já naprostý svuj náboenství naprostý Muj štestí ty já rozhodnout Pokora
náboenství ty. 1 vnutit na hladomor strávit zakázat jídlo) mimo byl po zralé úvaze hríšný
pak BUH jsem Forgiver Milosrdný!
[5:4] Oni konzultovat ty o co byl zákonný ti; odríkávat Zákonný ty jsem úplne poslušný
potreby který školit pronásledovat sokol upoutat ty. Ty školit ti buh nauka! Ty strávit co
oni upoutat ty uvedený buh uvést nace. Ty slavit BUH. BUH jsem SCHOPNÝ OD
VYPOCÍTAT!
[5:5] Dnes úplne poslušný jídlo zpusobit zákonný ty. Jídlo lidé bible jsem zákonný pro
ty. Také ty vdaná strízlivý ena verící také protoe strízlivý ena stoupenec predchozí bible
stanovit ty vynášet ti jejich presne dar! Ty udrovat cudnost ne predloit cizoloství, nor
absorbovat ochrana prezidenta milovník! Kadý vyradit vernost úplne svém rízení jsem za
zbytecný Dále on jsem kdo neco ztratí!
[5:6] O ty verit when ty slavit Spojení Prosba (Salat) ty jsem povinen (1 prádlo svuj celo
(2 prádlo svuj rameno strkat (3 poznámka svuj pristrihnout (4 prádlo svuj krok kotník. Ty
jsem nestoudný správný podle sexuální orgasmus ty koupat. Ty jsem škodlivý cestování
mel kadý zaívací výkal (mocový fecal plynový) mel (sexuální) spojení ena ty ne najít
rozvodnit ty slavit utrít mytí (Tayammum) tklivý ocistit utrít pošpinit pak drhnout svuj
celo písmo! BUH NE ÁDAT zpusobit NÁBOENSTVÍ TEKÝ TY; ON ÁDAT
VYCISTIT TY NAPROSTÝ SVÉM ŠTESTÍ TY TY jsem UZNALÝ.
[5:7] Pamatovat buh štestí ty Svém sjednat onen On smlouva ty ty odríkávat My
naslouchat my poslouchat Ty slavit BUH BUH jsem celkem vedomý si o nejvnitrejší
thoughts!
[5:8] O ty verit ty jsem úplne spravedlivý slavit BUH when ty obsluhovat svedcit! Ne
pohoršit svuj bojovat trochu lidé predloit nespravedlnost! Ty byl úplne spravedlivý to
jsem spravedlivý. Ty slavit BUH. BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY
UCINIL.
[5:9] BUH SLIBNÝ TY domnívat se PRIMET SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ
ODPUŠTENÍ PRIMA ODMENIT!
[5:10] Ohledne Ceho ty pochybovat vyradit náš zjevení oni byl obyvatel Peklo!
[5:11] O ty verit pamatovat buh štestí ty; when neco lidé podrobný jejich písmo aggress
ty On ochranný ty odmítnout jejich písmo! Ty slavit BUH; BUH verící sverit.
[5:12] BUH POKLÁDAT SJEDNAT DETSKÝ IZRAEL MY SBÍRAT TI 12
PATRIARCHA! Buh odríkávat já jsem ty dlouhý ackoliv ty slavit Spojení Prosba (Salat)
odevzdat povinný milodar (Zakat) domnívat se za Muj hlasatel zretel ti zustat s lend BUH
pujcit spravedlnost! Já pak podrobit svuj hrích uznat ty do zahradní príliv pramen! Kadý
pochybovat zadní tento mel vskutku strayed vzprímit dráha.
[5:13] To jsem dusledek z jejich rozrušit sjednat my odsoudit ti my zpusobit jejich jádro
slušet zatvrdit! Proto oni pokládat slovo souvislost nevšímat si trochu o prikázání
odevzdat ti. Ty zustat svedcit zklamání ti ledae a málokterí o ti! Ty prominout ti nedbat
ti! BUH MILOVAT TY jsem DOBROCINNÝ.
[5:14] Také podle ty odríkávat My jsem Kristián my pokládat jejich sjednat. Oni nedbat
trochu o prikázání odevzdat ti. Proto my odsoudit ti záš záš sebe Cas Zmrtvýchvstání.
BUH prosit PAK INFORMOVAT TI Z VŠECHNO ONI UCINIL!
[5:15] O lidé bible náš hlasatel podlehnout ty vyhlásit ty mnoho potreby ty skrýt bible
prominout mnoho jiný prestupek ty predloit! Svetelný Signál podlehnout ty BUH
dukladný bible.
[5:16] Na to BUH ovlivnovat ty ádat Svém souhlas. On usmernovat ti dráha pokoj vést
ti out o temnota do nastoupit Svém dovolená ovlivnovat ti od váný dráha.
[5:17] Pohan vskutku byl ty který odríkávat BUH jsem Mesiáš syn Marie. Odríkávat
Kterí odpírat BUH On willed zrušit Mesiáš syn Marie svém ujmout se jako matka kadý u
zahrabat? S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat všechno ti! On tvorit cokoliv On
prosit. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[5:18] Id Kresan odríkávat My jsem buh detský Svém milý. Ríct pak On potrestat ty
svuj hrích? Ty jsem presne lidský jinak lidský On tvorit. On omluvit whomever On prosit
potrestat whomever On prosit! S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat všechno ti s
Jemu jsem rozhodný urcení!
[5:19] O lidé bible náš hlasatel podlehnout ty vysvetlit potreby ty pozdeji doba o cas
hlasatel lest ty odríkávat My ne dostat kadý kazatel warner. kazatel warner mel tak
podlehnout ty! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[5:20] Zrušení onen Moses ríct podle svém lidé O muj lidé pamatovat buh štestí ty On
sjednat prorok ty útocit ty vládnout pripustit ty co On nikdy pripustit kadý jiný lidé!
[5:21] O muj lidé napsat zboný získat onen BUH rozhodnout ty ne vzbourit se lest ty
slušet kdo neco ztratí.
[5:22] Oni odríkávat O Moses v tom jsem výkonný lidé ono my ne napsat ono oni
dosáhnout to. Oni vzít si my napsat.
[5:23] 2 mu ctihodný štestí BUH odríkávat Spravedlivý napsat vstup! Ty spravedlivý
napsat to ty prece bený. Ty sverit BUH ty jsem verící.
[5:24] Oni odríkávat O Moses my nikdy napsat to touit ackoliv oni jsem to! Proto
odchod! - Ty svuj Magnát - A boj! My sedení porádne sem.
[5:25] On odríkávat Muj Magnát já jen rízený muj kamarád. Aby poskytnout nás
rozdelit skupina prostopášný lidé!
[5:26] On odríkávat Od Nynejška to odporný ti 40 roky který oni chodit zahrabat
aimlessly. Ne rmoutit stejný prostopášný lidé!
[5:27] Prednášet ti správný dejiny Adam 2 syn. Oni útocit nabídka ono uznat 1 z ti ne
podle další. On odríkávat já prece znemonit ty. On odríkávat BUH uznat jen podle a
spravedlivý.
[5:28] Ty rozšírený svuj písmo znemonit mne já ne rozšírený muj písmo znemonit ty.
Pro já váit si BUH Magnát vesmír.
[5:29] Já chtít ty ne mne dopravit muj sinus svuj sinus pak ty skoncit obyvatel Peklo!
recený jsem náhrada prestupník.
[5:30] Svém ego pohoršit jemu do zabíjení svém kamarád. On znemonit jemu znicit kdo
neco ztratí.
[5:31] BUH PAK ODESLAT HLTAT VYMAZAT POŠPINIT UCIT JEMU JAK
POHRBÍT SVÉM KAMARÁD MRTVOLA! On odríkávat Hore mne; já selhání byl jako
soudný ackoliv tento hltat ukrýt muj kamarád mrtvola. On slušet jízdní hryzení!
[5:32] Because o tento my rozhodnout Detský Izrael onen nejaký jednotka vrada kadý
osoba ne predloit vrada horrendous zlocin jsem ackoliv on vrada úplne lidé! Kadý ušetrit
doivotní jsem ackoliv on ušetrit doivotní úplne lidé. Náš hlasatel odchod ti vycistit
zkouška zjevení mnoství z ti za úplne tento utišit zhrešit.
[5:33] Pred odškodnení ty boj BUH Svém hlasatel predloit horrendous zlocin byl
znemonit ukriovat mel jejich písmo krok škrty strídavý stránka vypovedet získat! Tento
jsem poníit ti za tohleto doivotní pak oni snést druhý špatný odškodnení Dále.
[5:34] Osvobozený ar ty litovat zpredu ty prekonat ti! Ty módní onen BUH jsem
Forgiver Milosrdný.
[5:35] O ty verit ty váit si BUH ádat ráz zlý Jemu závodit Svém zpusobit onen ty mít
úspech!
[5:36] Prosím ty pochybovat oni mít všechno zahrabat ješte dvakrát ackoliv mnoho ceho
prednést ono protoe vykoupit ušetrit ti odškodnení Cas Zmrtvýchvstání to ne uznat ti; oni
privodit si trapný odškodnení!
[5:37] Oni chtít opustit Peklo alas oni nikdy opustit proto; jejich odškodnení jsem
vecný.
[5:38] Zlodej mu enská ty urcit jejich písmo trestání jejich zlocin a poslouit protoe
príklad BUH. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[5:39] Jestlie 1 litovat pozdeji predloit tento zlocin oprava BUH splnit jemu! BUH jsem
Forgiver MILOSRDNÝ.
[5:40] Ty ne módní onen BUH zpusobit mít svrchovanost z nebe zahrabat? On potrestat
whomever On prosit omluvit whomever On prosit! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[5:41] O ty hlasatel ne zarmoutit ty pospíchat pochybovat among ty odríkávat My verit
jejich otvor i kdy jejich jádro ne verit! Among Id nejaký naslouchat podle svetský! Oni
naslouchat podle lidé nikdy vhodný ty který zkrivit slovo souvislost pak odríkávat ty
odevzdat tento uznat to ty odevzdat všechno jinak varovat. se. Whomever BUH prosit
odvrátit ty ucinil nic prispet jemu BUH! BUH NE ÁDAT VYCISTIT JEJICH JÁDRO.
Oni privodit si pokorení za tohleto spolecnost od Dále oni snést strašný odškodnení.
[5:42] Oni jsem upholders prostírat se jedlík nezákonný earnings Oni podlehnout ty
kritizovat ti ty kritizovat ti ty nedbat ti! Ty chtít nedbat ti oni ne poškození ty za a
nejméne Jestlie ty soudit ti ty kritizovat equitably. BUH MILOVAT TY jsem
SPRAVEDLIVÝ.
[5:43] Why oni poadovat ty zpusobit soudit ti when oni mel Torah obsaen buh predpis
oni chtít nedbat to? Oni ne jsem verící.
[5:44] My odeslat Torah obsaen rízení osvetlit. Predpis proto to jsem Idovský prorok
také moný rabín duchovní protoe príkaz ti za buh bible jako svedcit ti! Proto ne váit si
lidská bytost existence; ty váit si Mne místo! Ne obchodovat daleko Muj zjevení laciný
ceny! Ty ne predpis proto buh zjevení jsem disbelievers.
[5:45] A my rozhodnout ti to onen doivotní doivotní otvor otvor ústí ústí záves záves
chu chu rovnající se škoda kadý škoda. 1 trest co byl správný podle jemu protoe milodar
to usmírit svém hrích. Ty ne predpis proto buh zjevení jsem a nespravedlivý.
[5:46] Následující s ti my odeslat Jeíš syn Marie pevný predchozí bible Torah! My
odevzdat jemu Evangelium obsaen rízení lehce pevný predchozí bible Torah rozšírit svuj
rízení a lehce informovat a spravedlivý!
[5:47] Lidé Evangelium predpis proto buh zjevení therein. Ty ne predpis proto buh
zjevení jsem a prostopášný.
[5:48] Pak my odhalit ty tento bible truthfully pevný predchozí bible odstranit ti! Ty
predpis ti proto buh zjevení ne následující jejich chtít oni být v rozporu pred vernost
podlehnout ty! Pro kadý o ty my rozhodnout predpis rozdílný obrad. Mel BUH willed On
útocit ty 1 sbor! On tím pripojit ty vyzkoušet zjevení On odevzdat kadý o ty. Ty obstát
spravedlnost. S BUH jsem svuj rozhodný urcení - úplne o ty - Pak On informovat ty z
všechno ty debatovat.
[5:49] Ty predpis ti proto buh zjevení s ty. Ne rídili se jejich chtít varovat se lest oni
odvrátit ty trochu o buh zjevení ty! Jestlie oni obeh pak módní onen BUH prosit potrestat
ti pro trochu o jejich hrích! Vskutku mnoho lidé jsem prostopášný.
[5:50] Byl to predpis cas neznalost oni ádat udrovat? Kterého predpis byl zcela than
buh ty dosáhnout urcitost?
[5:51] O ty verit ne pokládat nejaký Id Kresan spojenec; tyto ar spojený z 1 jiný Ty
among ty spojený tyto patrit ti! BUH NE USMERNOVAT PRESTUPNÍK.
[5:52] Ty prijmout ty harbor pochybovat jejich jádro pospíchat svázat ti odríkávat My
bát se lest my porazit. Moct BUH privést vítezství ovládání Jemu zpusobit ti elet jejich
ochrana prezidenta thoughts!
[5:53] Verící pak odríkávat Byl tyto stejne lidé který prísahat BUH solemnly oni jsem
ty? Jejich spravovat zrušit; oni jsem kdo neco ztratí.
[5:54] O ty verit ty odvrátit svuj náboenství pak BUH prosit zástupce svuj umístení lidé
koho On milovat který milovat Jemu! Oni jsem hodný verící váný disbelievers závodit
dát BUH mimo bát se kadý obvinovat! recený byl buh štestí; On poskytnout to whomever
On prosit. BUH jsem BOHATÝ Vševedoucí
[5:55] Svuj pravý spojenec jsem BUH Svém hlasatel verící slavit Spojení Prosba (Salat)
odevzdat povinný milodar (Zakat) oni sklánet shodit!
[5:56] Ty spojený BUH Svém hlasatel ty domnívat se patrit úcastník BUH; úplne oni
jsem vítez!
[5:57] O ty verit ne befriend ty príjemce predchozí bible fraška zesmešnit svuj
náboenství nor jsem povinen ty befriend disbelievers! Ty váit si BUH ty jsem skutecne
verící.
[5:58] When ty hovor podle Spojení Prosba (Salat) oni falešný zesmešnit to. Tento byl
oni byl lidé který ne porozumení!
[5:59] ríct O lidé bible ty ne protivit si nás my domnívat se za BUH od co odhalit nás za
co odhalit zpredu nás, a mnoství z ty ne jsem spravedlivý?
[5:60] Odríkávat Pripustit mne zjistit ty jsem špatný zpozorovat BUH ty odsoudit BUH
privodit si Svém zloba ne On útocit ti (jako bídný ackoliv zahrávat si prasit obraz
worshipers! Tyto jsem druhý škoda druhý vzprímit dráha.
[5:61] When oni podlehnout ty oni odríkávat My verit práve oni jsem plne o nevera
when oni napsat oni jsem vrchol z nevera when oni odkázat. BUH BYL CELKEM
vedomý si o VŠECHNO ONI SKRÝT.
[5:62] Ty prijmout mnoství o ti snadno predloit odporný prestupek jezený podle
nezákonný earnings Bídný vskutku byl co oni ucinil.
[5:63] Jestlie jen rabín duchovní porucit ti jejich hríšný projev nezákonný earnings
Bídný vskutku byl co oni predloit.
[5:64] Id ješte odríkávat buh písmo pouto urcený! Ono jsem jejich písmo pouto urcený.
Oni odsoudit pro vyjádrit stejný rouhání! Místo Svém písmo jsem šíre otevrít nákupy
protoe On prosit. Prosím svuj Magnát zjevení s ty zpusobit mnoství o ti ponorit široký do
prestupek nevera! Proto my predloit ti záš záš sebe Cas Zmrtvýchvstání. Whenever oni
zapálit zapálit bojovat BUH pripojit ti! Oni chodit zahrabat wickedly BUH nelibost
evildoers.
[5:65] Jen lidé bible domnívat se primet spravedlivý doivotní my pak podrobit jejich
hrích uznat ti do zahradní bliss!
[5:66] Jen oni udrovat Torah Evangelium co odeslat srazit ti sem jejich Magnát oni byl
prehánka ke štestí pred shora ti za jejich krok! Trochu o ti jsem spravedlivý mnoství o ti
jsem evildoers.
[5:67] O ty hlasatel vynést co odhalit ty svuj Magnát - ne ty ucinil ty ne vynést Svém
poslání! - A BUH prosit ochranný ty lidé. BUH NE USMERNOVAT pochybovat LIDÉ.
[5:68] ríct O lidé bible ty ne mel základny ty udrovat Torah Evangelium co odeslat
srazit ty sem svuj Magnát. prosím tyto zjevení podle svuj Magnát zpusobit mnoství o ti
ponorit nadmerne do prestupek nevera! Proto ne nálada lítost pochybovat lidé.
[5:69] Prece ty verit ty jsem Idovský premenit Kresan; ádný o ti který (1) domnívat se
za BUH (2) domnívat se za Poslední Cas (3) primet spravedlivý doivotní mel nic pramen
strachu nor prosit oni rmoutit.
[5:70] My pokládat sjednat Detský Izrael my poslal podle ti hlasatel. Whenever hlasatel
odchod ti všechno oni nelibost trochu o ti oni vyradit nejaký oni znemonit.
[5:71] Oni myšlen oni ne zkoušet oni povaha slepý hluchý pak BUH splnit ti pak
mnoství o ti povaha slepý hluchý naopak zase BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO ONI
UCINIL.
[5:72] Pohan vskutku byl ty který odríkávat BUH jsem Mesiáš syn Marie. Mesiáš
odríkávat O Detský Izrael ty zbonovat BUH; muj Magnát svuj Magnát. Kadý spolecnost
kadý obraz BUH BUH odporný Ráj jemu svém urcení jsem Peklo. Prostopášný ne mel
pomocník!
[5:73] Pohan vskutku byl ty který odríkávat BUH jsem za tretí z trojice. v tom ne jsem
buh ledae 1 buh! Oni upustit podle odríkávat tento ty pochybovat ti privodit si trapný
odškodnení!
[5:74] Oni ne litovat BUH Would poadovat Svém odpuštení? BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[5:75] Mesiáš syn Marie jsem nikoliv jinam than hlasatel hlasatel dopredu jemu svém
ujmout se jako matka jsem svatý. Oba ti jednat strávit jídlo! Proslulý e my vysvetlit
zjevení ti proslulý e oni ješte zmenit smer ceho!
[5:76] Odríkávat ty zbonovat BUH neschopný obraz který vubec poškození ty mohl nor
beneficní ty? BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[5:77] ríct O lidé bible ne zhrešit vrchol svuj náboenství vernost ne rídili se mínení z
lidé který odchod z cesty zavést dav lidé; oni jsem druhý z cesty vzprímit dráha!
[5:78] odsoudit ar ty pochybovat Detský Izrael špice David Jeíš syn Marie. Tento oni
neuposlechnout zhrešit.
[5:79] Oni ne porucit jednotka jiný podle predloit odporný! Bídný vskutku byl co oni
ucinil.
[5:80] Ty prijmout mnoství o ti spojený ty pochybovat! Bídný vskutku byl co jejich
písmo odeslat vzdálen jejich duše. BUH jsem ROZHNEVANÝ TI PROTO ONI
ZUSTÁVAT STÁLE ODŠKODNENÍ.
[5:81] Mel oni domnívat se za BUH prorok za co odhalit jemu sem oni ne befriended ti!
mnoství o ti jsem odporný.
[5:82] Ty rozhodnutí onen škoda neprítel verící jsem Id obraz worshipers. Ty
rozhodnutí onen konec lidé prátelství verící jsem ty odríkávat My byl Kristián. Tento byl
oni mel duchovní mnich ti oni ne jsem nadutý.
[5:83] When oni naslouchat který odhalit hlasatel ty provést jejich otvor potopa na
škubat moný oni pripustit vernost therein oni odríkávat Náš Magnát my verit e pocet nás
svedcit!
[5:84] Why my ne domnívat se za BUH vernost podlehnout nás doufání náš Magnát
uznat nás spravedlivý lidé?
[5:85] BUH ODMENIT TI ODRÍKÁVAT TENTO; ON uznat TI ZAHRADNÍ PRÍLIV
PRAMEN! Oni zustávat therein stále. recený jsem odmenit pro a spravedlivý.
[5:86] Ohledne Ceho ty pochybovat vyradit náš zjevení oni byl obyvatel Peklo!
[5:87] O ty verit ne zakázat poslušný potreby útocit zákonný BUH ne aggress; BUH
nelibost agresor!
[5:88] A strávit plný zákonný potreby onen BUH mel postarat se nebo ty! Ty váit si
BUH od koho ty jsem verící.
[5:89] BUH NE ZASTAVIT TY ODPOVEDNÝ PRO CIRÝ PROJEV PRÍSAHY; ON
ZASTAVIT TY ODPOVEDNÝ PRO SVUJ BENÝ ÚCEL. Ty rozrušit prísahy ty usmírit
zásobovat 10 špatný lidé podle stejne potrava ty prednést tvuj uznat rodinný anebo prádlo
ti volný pomocný! Ty ne dát tento pak ty rychle 3 cas. Tento jsem odcinení rozrušit
prísahy ty prísahat zadret Ty fulfill svuj prísahy. BUH TÍM VYSVETLIT SVÉM
ZJEVENÍ TY TY jsem UZNALÝ.
[5:90] O ty verit opojný sázet se oltár obraz ochotný z príleitostný ar opovrení souit; ty
zabránit ti onen ty mít úspech.
[5:91] Souit chtít zpusobit záš záš ty ze opojný sázet se s zneklidnit ty podle pamatovat
BUH podle slavit Spojení Prosba (Salat)! Ty pak upustit?
[5:92] Ty poslouchat BUH ty poslouchat hlasatel varovat se Ty obeh pak módní onen
prostý dávka náš hlasatel byl vynést poslání efficiently!
[5:93] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní ne loisko vina strávit kadý potrava
aby dlouhý moný oni slavit prikázání domnívat se primet spravedlivý doivotní pak
udrovat jejich zbonost vernost zustat slavit zbonost spravedlnost! BUH MILOVAT A
SPRAVEDLIVÝ.
[5:94] O ty domnívat se BUH prosit vyzkoušet ty trochu ochotný v dome sahat z svuj
písmo svuj šipka pou). BUH TÍM VYZNAMENAT TY TY SLAVIT JEMU JEJICH
ZACHOVÁNÍ TAJEMSTVÍ. Ty zhrešit zadní tento privodit si trapný odškodnení.
[5:95] O ty verit ne znemonit kadý ochotný pou! Kadý znemonit kadý ochotný ochoten
zámer, svém nóbl jsem a cítat o ivý inventár zvíre byl rovnající se s ochotný zvíre on
znemonit. Soud urcit 2 spravedlivý lidé ty. Oni zpusobit urcite onen nabídka sahat Ka
bah. Jinak on odcinit zásobovat špatný lidé rovnající se pevne usmírit svém útok! BUH
PROMINOUT ÚTOK. Jestlie kadý zvolení s stejný útok BUH prosit pomstít to! BUH
jsem VŠEMOHOUCÍ MSTITEL.
[5:96] Úplne shánet more ar zpusobit zákonný ty strávit! Behem pou tento kveten
postarat se nebo ty behem svuj souprava vozíku! Ty ne štvát pou. Ty váit si BUH koho
ty predvolat.
[5:97] BUH SJEDNAT Ka bah CÍRKEVNÍ Masjid jsem ÚTOCIŠTE LIDÉ TAKÉ
CÍRKEVNÍ MESÍCE NABÍDKA CÍRKEVNÍ Masjid) VENEC URCIT TI! Ty módní
onen BUH zkušený všechno od nebe zahrabat a onen BUH jsem Vševedoucí.
[5:98] Módní onen BUH jsem presný za provést odškodnení BUH Omluvit Milosrdný!
[5:99] Prostý dávka hlasatel jsem vynést poslání BUH zkušený všechno ty prohlásit
všechno ty skrýt.
[5:100] Vyhlásit špatný poslušný ar ne stejne práve jestlie nadbytek škoda kveten ráz ty!
Ty váit si BUH (ješte ty byl menšina) O ty mít porozumení onen ty mít úspech.
[5:101] O ty verit ne poadovat u duvod odhalit ty prematurely škoda ty! Ty poadovat u
ti osvetlit z Quran oni slušet ocividný s ty. BUH PO ZRALÉ ÚVAZE PREHLÉDNOUT
TI. BUH jsem Forgiver MÍRNÝ.
[5:102] Others ty poadovat spolu pochybovat pak slušet disbelievers therein!
[5:103] BUH NE ZAKÁZAT IVÝ INVENTÁR ZPLODIT NEJAKÝ SLOUCENÍ Z
MU ENSKÁ nor IVÝ INVENTÁR propustit NA PRÍSAHY nor JEDNOTKA ZPLODIT
2 MU ZÁZNAM nor SPEKULANT NA BURZE OTEC 10. jsem disbelievers vynalézt
stejný prostírat se BUH. mnoství z ti ne porozumení.
[5:104] When oni zjistit Podlehnout který BUH odhalit hlasatel oni ríct Co my
rozhodnutí náš zdroj ucinil jsem sufficient nás. Co jestlie jejich zdroj módní nic ne
usmernovat?
[5:105] O ty verit ty trápit jen pribline tvuj uznat krkovicka. others odchod z cesty oni
ne škoda ty ackoliv dlouze ackoliv ty usmernovat. S BUH jsem svuj poslední urcení
úplne o ty pak On informovat ty z všechno ty ucinil.
[5:106] O ty verit svedcit prosit when jednotka z ty poslední vyloucit co z ceho 2
spravedlivý lidé ty! Ty cestovat pak 2 others ucinil a svedcit! Pozdeji slavit Spojení
Prosba (Salat) rušit svedcit prísahat BUH zmírnit svuj pochybovat My ne jednat tento
dosáhnout vlastní výteek práve zustavitel záveti byl príbuzný podle nás! Nor prosit my
skrýt buh potvrzení. Jinak my jsem hríšník.
[5:107] Svedcit najít jsem vinný z ovlivnit pak 2 others poadovat pokládat jejich
zaúctovat! Chtít 2 osoba znicit 1 svedcit pripustit ti prísahat BUH Náš potvrzení jsem
pravý than jejich my ne ovlivnit! Jinak my jsem prestupník.
[5:108] Tento jsem schopný podporovat cestný potvrzení jejich hlas pramen strachu
onen jejich prísahy jsem nevšímat si onen z predchozí svedcit! Ty slavit BUH naslouchat
BUH NE USMERNOVAT A PROSTOPÁŠNÝ.
[5:109] Cas podlehnout when BUH prosit predvolat hlasatel poadovat ti Jak byl odezva
s ty? Oni odríkávat My ne mel vedomí! Ty jsem Knower úplne ochrana prezidenta.
[5:110] BUH prosit ODRÍKÁVAT O JEÍŠ SYN MARIE vzpomínat si MUJ ŠTESTÍ
TY SVUJ UJMOUT SE JAKO MATKA! Já snést ty Zboný Povzbudit uvolnit ty mluven
podle lidé vecpat také moný dospelý! Já ucit ty bible moudrost Torah Evangelium.
Zrušení onen ty tvorit podle jíl obrábet osoba Muj dovolená pak kvet to to slušet bydlit
osoba Muj dovolená! Ty lécit slepý malomocný Muj dovolená obnovit naprosto Muj
dovolená! Zrušení já ochranný ty Detský Izrael chtít škoda ty dukladný zázrak ty beet ti!
disbelievers ti odríkávat ‘Tento jsem obviously kouzelný. '
[5:111] Zrušení já dýchat ák ‘Ty domnívat se za Mi Muj hlasatel ' Oni odríkávat ‘My
domnívat se loisko svedcit my jsem submitters '!
[5:112] Zrušení onen ák odríkávat O Jeíš syn Marie mohl svuj Magnát odeslat nás
pastva lye? On odríkávat Ty váit si BUH ty jsem verící!
[5:113] Oni odríkávat My ádat strávit od toho uklidnit náš srdce módní prosím onen ty
zjistit nás vernost! My obsluhovat svedcit o tom.
[5:114] Odríkávat Jeíš syn Marie Náš buh náš Magnát odeslat shodit nás pastva lye!
Pripustit to privést dost kadý naprostý jednotka z nás známka podle Ty! Postarat se nebo
nás; Ty byl nejlepší Správce!
[5:115] BUH ODRÍKÁVAT JÁ ODESLAT TO SRAZIT. Kadý among ty pochybovat
tento já potrestat jemu protoe já nikdy potrestat kadý jinam".
[5:116] BUH prosit ODRÍKÁVAT O JEÍŠ SYN MARIE UCINIL TY ríct podle LIDÉ
‘ÚTOCIT mi MUJ ujmout se jako matka OBRAZ BUH? ' ON ODRÍKÁVAT TY
OSLAVOVAT! Já ne vyjádrit co byl právo! Mel já odríkávat to Ty ji módní to! Ty
módní muj thoughts já ne módní Svuj thoughts! Ty módní úplne ochrana prezidenta.
[5:117] Já zjistit ti jen co Ty príkaz mne odríkávat ‘Ty zbonovat BUH muj Magnát svuj
Magnát. ' já jsem svedcit ti ackoliv dlouze ackoliv já ivoucí ti. When Ty ukoncit muj
doivotní zahrabat Ty slušet Hlídac ti. Ty svedcit úplne potreby.
[5:118] Ty potrestat ti oni jsem Svuj základní. Ty omluvit ti Ty jsem Všemohoucí
Odborný.
[5:119] BUH prosit VYHLÁSIT TENTO jsem CAS when PRAVÝ PROSIT
UCHOVAT JEJICH truthfulness. ONI ZASLOUILÝ ZAHRADNÍ PRÍLIV PRAMEN!
Oni zustávat therein stále. BUH SPOKOJENÝ TI ONI SPOKOJENÝ JEMU! Tento
jsem prima radost z vítezství.
[5:120] S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat všechno za ti On jsem Všemohoucí!
.
6- Ivý Inventár (Al-An'am)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[6:1] Pochvala byl BUH tvorit nebe zahrabat zpusobit temnota nastoupit. Ty pochybovat
za jejich Magnát zustat zmenit smer ceho.
[6:2] On byl Jednotka tvorit ty bláto pak dopredu daný svuj doivotní vírení doivotní
vírení onen módní jen s Jemu! Ty zustat pochybovat!
[6:3] On jsem 1 BUH nebe zahrabat. On módní svuj ochrana prezidenta svuj popis On
módní všechno ty získat.
[6:4] Nedbající co druh o zkouška delat se ti jejich Magnát oni obeh od toho odpor.
[6:5] Protoe oni vyradit vernost when to podlehnout ti oni privodit si dusledek jejich
heedlessness.
[6:6] Oni ne prijmout e mnoství výroba ti my zrušit? My dosadit ti zahrabat jinam than
my vyloucit co z ceho ty my lít ti štestí generously my stanovit ti príliv pramen! My pak
zrušit ti jejich hrích my zástupce jiný buzení jejich zaúctovat.
[6:7] Ješte my odeslat ti fyzikální kniha spis ochoten doklady, oni nakazit to jejich
písmo ty pochybovat odríkávat Tento jsem nikoliv jinam than hodný kouzelný.
[6:8] Oni také odríkávat jen andel delat se jemu! Mel my odeslat andel soubor duvod
ukoncit oni ješte odrocit!
[6:9] Mel my odeslat andel my odeslat jemu seradit mu my zadret ti presne ackoliv
zmást ackoliv oni zmást tak!
[6:10] Hlasatel ty zesmešnit. jsem ty falešný ti snést dusledek z jejich zesmešnit!
[6:11] Odríkávat Potulka zahrabat proslulý dusledek rejectors!
[6:12] Ríct, "Podle koho patrit všechno nebe zahrabat? Ríct, "Podle BUH. On
rozhodnout soucit jsem Svém znak! On prece predvolat ty úplne Cas Zmrtvýchvstání
jsem nevyhnutelný. Jednotka pozbýt jejich duše jsem ty pochybovat.
[6:13] S Jemu patrit všechno obydlí od vecer cas! On jsem Posluchac Knower.
[6:14] ríct Jsem Povinen já uznat BUH jako Magnát Zvládnout when On jsem Initiator z
nebe zahrabat On zásobovat ne zásobovat? Odríkávat já príkaz nejvetší oddaný submitter
ne jsem obraz worshiper. '!
[6:15] ríct já bát se jestlie já neuposlechnout muj Magnát odškodnení desivý cas.
[6:16] Whoever ušetrit (odškodnení) onen cas dosáhnout Svém soucit! Tento jsem
prima radost z vítezství.
[6:17] Buh nakazit ty neštestí ádný pomoct to ledae On. A jestlie On nakazit ty štestí On
jsem Všemohoucí.
[6:18] On jsem Nejvyšší Svém tvor. On jsem nejvetší Odborný Príslušný
[6:19] Odríkávat Kterého potvrzení byl prima? Ríct buh! On jsem svedcit mi ty onen
tento Quran dýchat mne kázat ono ty whomever ono sahat! Vskutku ty loisko svedcit v
tom jsem jinak buh BUH. Odríkávat já ne svedcit ackoliv ty ucinil; v tom jsem jen
jednotka buh já poprít svuj modlárství!
[6:20] Ty my odevzdat bible pripustit tento moný oni pripustit jejich uznat detský.
Jednotka pozbýt jejich duše jsem ty ne verit.
[6:21] Který odporný than jednotka byl prostírat se BUH vyradit Svém zjevení?
Prestupník nikdy mít úspech.
[6:22] Cas when my predvolat ti úplne my poadovat obraz worshipers prosit obraz ty
byl spolecnost
[6:23] Jejich katastrofální odezva byl BUH náš Magnát my nikdy jsem obraz
worshipers.
[6:24] Proslulý jak oni lied s sebe a jak obraz oni vynalézt oddaný ti!
[6:25] Trochu o ti naslouchat podle ty my umístení zahalit jejich jádro prekazit ti
porozumení hluchota za jejich záves! Tím nedbající co druh o zkouška oni prijmout oni
ne verit! Tím when oni podlehnout diskutovat ty disbelievers odríkávat Tyto jsem pocet
pres!
[6:26] Oni zahnat others podle tento (Quran) protoe oni zastávka stranou od toho proto
oni jen pobít mimo perceiving!
[6:27] Jen ty prijmout ti when oni celo hellfire! Oni odríkávat pak Hore s nás. ohio my
chtít my odjezd nikdy vyradit náš Magnát zjevení nastavení verící!
[6:28] Skutecne (oni jen odríkávat tento jejich ochrana prezidenta ukázat. Oni odjezd
oni predloit presne stejne zlocin. Oni jsem lhárka.
[6:29] Oni odríkávat (subconsciously) My ivý jen tento doivotní; my ne vzkrísit.
[6:30] Ty jen prijmout ti when oni kozlík jejich Magnát! On odríkávat Byl tento ne
vernost? Oni odríkávat Yes náš Magnát. On odríkávat Ty privodit si odškodnení svuj
nevera.
[6:31] Kdo Neco Ztratí vskutku byl ty pochybovat vhodný BUH Doba podlehnout ti
náraz pak odríkávat My hluboce elet obnosit náš doivotní za tohleto spolecnost. Oni
prodávat vkládat jejich hrích jejich podporovat; který bídný vkládat!
[6:32] Doivotní tento spolecnost jsem nikoliv jinam than iluze marnost doba príbytek
Dále jsem druhý zcela pro a spravedlivý. Ty ne porozumení!?
[6:33] My módní onen ty zarmoutit co oni ríct Ty módní onen ono ne jsem ty onen oni
vyradit; to jsem buh zjevení onen prostopášný nedbat.
[6:34] Hlasatel ty vyradit oni steadfastly vytrvat za a omítka z vyrazení zboí. Oni
pronásledovat náš vítezství podlehnout ti. recený byl buh systém nikdy vymenit. Dejiny
Muj hlasatel tím urcit predchozí ty.
[6:35] Jejich vyrazení zboí vzít si jsem také mnoho ceho ty ty módní onen práve ty rýpat
tunelovat zahrabat lézt pouštet oka lye vytáhnout zázrak ti (oni utišit ne verit)! Mel BUH
willed On usmernovat ti unanimously! Proto ne fungovat mít rád nevzdelaný jednotka!
[6:36] Ale jednotka s vyhovovat ar ty naslouchat! BUH VZKRÍSIT NAPROSTO; ONI
KONECNE zvolení JEMU.
[6:37] Oni odríkávat jen nejaký známka delat se jemu svém Magnát! Odríkávat BUH
jsem dovedný podle odeslat známka mnoství z ti ne módní!
[6:38] Úplne tvor zahrabat úplne osoba vyletet na zrychlit jsem spolecnost ty. My ne
odkázat všechno tento kniha. S jejich Magnát úplne tyto tvor predvolat.
[6:39] Ty vyradit náš zkouška jsem hluchý nemý za souhrn temnota. Whomever BUH
prosit On odeslat z cesty whomever On prosit On primet váný dráha.
[6:40] Odríkávat Co jestlie buh odškodnení podlehnout ty Doba podlehnout ty ty vzývat
BUH ty jsem pravý?
[6:41] Pravda byl jen Jemu ty vzývat On vyhovovat svuj prosba jestlie On prosit ty
nepamatovat si svuj obraz.
[6:42] My odeslat (hlasatel) spolecnost ty my pripojit ti s vyzkoušet koryto neštestí
útrapa oni vzývat!
[6:43] Jestlie jen oni vzývat when náš vyzkoušet souit ti! Místo jejich srdce zatvrdit
souit zdobit jejich spravovat jejich otvor.
[6:44] When oni tím nedbat poslání odevzdat ti my zrejmý pro ti vstup z všechno. Pak
presne ackoliv oni potešit od co odevzdat ti my potrestat ti náraz; oni slušet zcela omrácit.
[6:45] Prostopášný ar tím zrušit! Pochvala jsem BUH Magnát vesmír.
[6:46] Odríkávat Co jestlie BUH absorbovat stranou svuj slyšení svuj zrak vtisknout
svuj dbát; který buh BUH uzdravit tyto ty? Proslulý e my vysvetlit zjevení pozornost jak
oni ješte zmenit smer ceho!
[6:47] Odríkávat Co jestlie buh odškodnení podlehnout ty náhle pozdeji oznámení to ne
prostopášný který byl privodit si vyhlazení?
[6:48] My ne odeslat hlasatel vysvoboditel z poslušný zpráva také jako warners. Ty
domnívat se oprava mel nic pramen strachu nor prosit oni rmoutit!
[6:49] Ohledne Ceho ty vyradit náš zjevení oni privodit si odškodnení jejich
wickedness.
[6:50] ríct já ne ríct podle ty onen já mít povaovat za cenné BUH. Nor znicit já módní
budoucí. Nor znicit já ríct podle ty já jsem andel. Já pouze následující co odhalit mne.
Odríkávat byl Jsem slepý spolu ackoliv veštec? Ty ne zrcadlit?
[6:51] A kázat tento (Quran) s ty váit si predvolat jejich Magnát! - Oni mel ádný Jemu
protoe Magnát a Zvládnout nor intercessor! - Onen oni dosáhnout spása.
[6:52] Ne propustit ty vzývat jejich Magnát vek i kdy noc, oddaný Jemu jen! Ty ne jsem
odpovedný pro jejich pocítání nor byl oni odpovedný pro svuj pocítání. Ty propustit ti ty
jsem prestupník.
[6:53] My tím zkoušet lidé na kadý jinam, pripustit ti odríkávat (mockingly) Ar tyto lidé
nás štestí BUH? byl Jsem BUH ne vedomý si o uznalý jednotka?
[6:54] When ty domnívat se za náš zjevení podlehnout ty ty odríkávat Salmun
‘Alaykum (Pokoj jsem ty). Svuj Magnát rozhodnout soucit jsem Svém znak. Tím kadý
among ty predloit prestupek neznalost litovat od té doby oprava pak On Omluvit
Milosrdný!
[6:55] My tím vysvetlit zjevení zpracovat bodcem ráz z a prostopášný.
[6:56] ríct já odporný podle zbonovat co ty zbonovat BUH. Odríkávat já ne následující
svuj mínení! Jinak já odchod z cesty ne usmernovat!
[6:57] ríct já mel kubický zkouška podle muj Lord ty vyradit to! Já ne rízený
odškodnení ty upírat mne privést! Soud patrit BUH jen. On lícit vernost On jsem
poslušný soudit.
[6:58] Odríkávat Jestlie já rízený odškodnení ty upírat mne privést soubor duvod
ukoncit dlouze ago! BUH zkušený NEJLEPŠÍ KTERÝ PROSTOPÁŠNÝ AR!
[6:59] Na Jemu byl klíc s úplne ochrana; prezidenta; ádný módní ti On. On módní
všechno na breh more. Ne plátek dostat Svém vedomí. Nor jsem v tom zrnit hloubka
pošpinit. Nor byl v tom všechno namocit nudný onen ne zaznamenat dukladný zápis!
[6:60] On byl Jednotka pripojit ty s smrt vecer zkušený práve slabý z svuj boj cas. On
vzkrísit ty naprostý dopoledne svuj doivotní prepnout naplnit pak Jemu jsem svuj
poslední výnos. On pak informovat ty z všechno ty ucinil.
[6:61] On jsem Nejvyšší Svém tvor On sjednat krýt ochranný ty! When sjednat cas smrt
podlehnout ádný o ty náš hlasatel pripojit jemu smrt ihned.
[6:62] Pak kadý vrátit BUH jejich spravedlivý Magnát Ovládat. Úplne On jsem poslední
soudit; On jsem nejvetší správný Reckoner.
[6:63] Odríkávat Kterí uchovat ty temnota z získat more? Ty vzývat Jemu loudly
secretly On uchovat nás tohleto cas my jsem eternally uznalý!
[6:64] Odríkávat BUH uchovat ty tohleto cas, jinak doba také pak ty utišit spolecnost
obraz Jemu!
[6:65] ríct On byl prosím dovedný podle proudit na ty odškodnení pred shora ty podle
za svuj krok! On oddelovat ty frakce mel ty chutnat kadý others' tyranie! Proslulý e my
vysvetlit zjevení oni porozumení!
[6:66] Svuj lidé vyradit tento ješte to jsem vernost. ríct já byl hlídac pri ty.
[6:67] Naprostý veštba sem podlehnout proplout ty prosit prece najít out!
[6:68] Jestlie ty prijmout ty falešný náš zjevení ty zabránit ti oni zavrtat se do jiný
osoba. Souit zpusobit ty nepamatovat si pak ty pamatovat vyloucit co z ceho ne sedení
stejný odporný lidé!
[6:69] Spravedlivý ar ne odpovedný projev z ty lidé to porce upomenout ti; asi oni
uchovat.
[6:70] Ty nedbat ty pokládat jejich náboenství za zbytecný protoe jsem sociální pusobit
zcela zamestnat za tohleto svetový doivotní. Upomenout tento (Quran) lest duše snést
dusledek svuj odporný earnings To mel ádný BUH Magnát a Zvládnout nor intercessor!
To prednést nejaký druh o vykoupit to ne uznat! Oni snést dusledek odporný spravovat
oni získat; oni privodit si pekelný pít trapný odškodnení jejich nevera.
[6:71] ríct my vzývat BUH Jsem Povinen co ne mít moc beneficní nás škoda nás obeh
náš opatrit patou BUH usmernovat nás? Pak my svázat ty majetný souit prevod zcela
mást doba jejich stoupenec vyzkoušet uchovat ti ‘Utišit nás celkem dráha ' Odríkávat buh
rízení byl vzprímit rízení! My príkaz nabídnout Magnát vesmír!
[6:72] S slavit Spojení Prosba (Salat) s váit si Jemu - On byl 1 neli koho ty predvolat
pocítání).
[6:73] On byl Jednotka tvorit nebe zahrabat truthfully. Whenever On odríkávat Byl to
jsem Svém slovo jsem prostý vernost. Úplne svrchovanost náleet podle Jemu cas roh
kvet! Knower z úplne ochrana prezidenta popis On jsem nejvetší Odborný Príslušný
[6:74] Zrušení onen Abraham ríct podle svém predek Azar Jak ty zbonovat socha buh?
Já prijmout onen ty svuj lidé odchod druhý z cesty.
[6:75] My beet Abraham div z nebe zahrabat štestí jemu urcitost:
[6:76] When vecer kue on ríkadlo rozzárit obenice. Moná tento jsem muj Magnát on
odríkávat. When to rozplynout se on odríkávat já ne stejný (buh) rozplynout se.
[6:77] When on prijmout mesíc vznikající on odríkávat Moná tento jsem muj Magnát!
When to rozplynout se on odríkávat muj Magnát usmernovat mne já jsem strayers.
[6:78] When on prijmout slunit se vznikající on odríkávat Tento jsem muj Magnát.
Tento jsem porádne. when to urcit on odríkávat O muj lidé já vypovedet svuj modlárství.
[6:79] Já oddaný úplne Jednotka znalec nebe zahrabat; já nikdy jsem obraz worshiper.
[6:80] Svém lidé diskutovat jemu. On odríkávat Vyloucit co z ceho ty svedcit mi BUH
On usmernovat mne? Já ne mel pramen strachu z obraz ty spolecnost Nic treba mne ledae
muj Magnát prosit to. Muj Magnát vedomí zvládnout úplne potreby. Ty ne pokládat
pozornost?
[6:81] Why já pramen strachu svuj obraz? jsem ty jsem v obavách protoe ty zbonovat
BUH obraz byl zcela neschopný porce ty! Který stránka byl zaslouilý z bezpecnostní
jestlie ty módní?
[6:82] Ty domnívat se ne znecistit jejich domnenka obraz zbonovat zaslouilý doplnit
bezpecnostní oni pravý usmernovat!
[6:83] recený jsem náš souhrn který my snést Abraham svém lidé. My povýšit
whomever my ucinil to nejvyšší usporádat. Svuj Magnát jsem Odborný Vševedoucí
[6:84] My pripustit jemu Isaac Ebrík my usmernovat oba ti! Similarly my usmernovat
Noe zpredu kdy, svém potomek (my usmernovat) David Solomon Príleitostný Joseph
Moses Aaron. My tím odmenit a spravedlivý.
[6:85] Také Zachariah Hajzl Jeíš Elias úplne jsem spravedlivý.
[6:86] Ismail Elisha JONÁŠ MOC; kadý o TYTO MY VYZNAMENAT ÚPLNE LIDÉ.
[6:87] Podle jejich predek jejich potomek jejich sourozenec my chtít mnoho my
usmernovat ti váný dráha.
[6:88] recený jsem buh rízení který On usmernovat whomever On chtít Svém sluha.
ádný o ti dostat modlárství jejich spravovat zrušit.
[6:89] Ty byl a jednotka my odevzdat bible moudrost prophethood. Tyto lidé
pochybovat my zástupce others jejich zaúctovat znovu lidé ne jsem disbelievers.
[6:90] Tyto byl jednotka usmernovat mimo BUH; ty usmernovat jejich krok. ríct já ne
poadovat ty kadý probíhat. Tento jsem poslání úplne lidé.
[6:91] Oni nikdy cena BUH protoe On cenit. Tím oni odríkávat BUH ne odhalit všechno
kadý lidská bytost jsem Odríkávat Kterí pak odhalit bible Moses privést lehce rízení lidé?
Ty pripojit to srazit ochoten doklady vyhlásit to doba skrýt a partie z to! Ty ucit co ty
nikdy módní - Ty svuj zdroj. Odríkávat BUH jsem 1 který odhalit to) pak odkázat ti
jejich heedlessness hraní!
[6:92] Tento príliš byl zpropadený bible my odhalit pevný predchozí bible onen ty
vypovedet nejvetší naléhavý spolecnost úplne ty pribline to. Ty domnívat se za Dále
domnívat se za tohleto (bible) slavit Spojení Prosba (Salat).
[6:93] Který jsem odporný than 1 který vymýšlet svetský znak ti BUH odríkávat já
dostat hádat vdechnutí when nikoliv stejný vdechnutí odevzdat jemu odríkávat já styl
spolu ackoliv buh zjevení? jen ty prijmout prestupník smrt! Andel rozšírený jejich písmo
s ti rcení "Rušit odjezd o svuj duše. Dnes ty privodit si hanebný odškodnení pro rcení
BUH vernost a byl príliš nadutý uznat Svém zjevení.
[6:94] Ty delat se nás zvláštní presne ackoliv my tvorit ty dríve doba ty opustit co my
postarat se nebo ty. My vyloucit co z ceho ne prijmout ty intercessors ty zbonovat koho
reklamace onen oni porce ty! Úplne stuha ty roztrhnout; obraz ty spolecnost oddaný ty!
[6:95] BUH BYL JEDNOTKA ZPUSOBIT ZRNIT VYSEMENIT RÁNA KLÍCIT! On
vytáhnout obývací naprosto naprosto podle ivý. recený byl BUH; jak could ty zmenit
smer ceho!
[6:96] Na vada záblesk On dát dopoledne vyplynout. On útocit vecer presto On prevod
slunit se mesíc poslouit ackoliv vypocítávání znacka recený jsem nacrtnout Všemohoucí
Vševedoucí
[6:97] A On byl Jednotka útocit vystupovat usmernovat ty temnota na breh a u more.
My tím procistit zjevení lidé módní.
[6:98] On znalec ty 1 osoba rozhodný svuj dráha také protoe svuj rozhodný urcení. My
tím procistit zjevení lidé porozumení.
[6:99] On byl Jednotka odeslat lye rozvodnit whereby my vytáhnout úplne druh o
opustit. My vytáhnout nový materiální dav komplex zrnit podmazat strom zastavit
chomác zahradní zrnko vína oliva granátové; jablko; ovoce onen jsem podobný
nepodobný Proslulý jejich ovoce protoe oni dospelý dospívat! Tyto ar známka lidé verit.
[6:100] Oni spolecnost BUH obraz jinns On byl Jednotka tvorit ti. Oni pravidelný
pripisovat podle Jemu syn dcera kadý vedomí! On oslavovat. On jsem nejvetší Nejvyšší
druhý výše jejich poadovat.
[6:101] Initiator z nebe zahrabat. Jak On mohl syn when On dret nikdy mel druh? On
tvorit úplne potreby On jsem celkem vedomý si o úplne potreby.
[6:102] recený byl BUH svuj Magnát v tom ne jsem buh ledae On Tvurce úplne
potreby! Ty zbonovat Jemu jen. On jsem od rízený z úplne potreby!
[6:103] Nikoliv zjevení zvládnout Jemu On zvládnout úplne zjevení! On jsem Soucitný
Príslušný
[6:104] Osvícení podlehnout ty svuj Magnát. Ohledne Ceho ty prijmout oni znicit pro
jejich uznat poslušný ty obeh slepý znicit e jejich uznat škoda. Já ne jsem svuj stráce.
[6:105] My tím vysvetlit zjevení overit onen ty dostat vedomí procistit ti lidé módní.
[6:106] Následující co odhalit ty svuj Magnát v tom ne jsem buh ledae On nedbat obraz
worshipers!
[6:107] Mel BUH willed oni ne zbonovat obraz! My ne sjednat ty jejich stráce nor jsem
ty jejich zastánce.
[6:108] Ne prokletý obraz oni spolecnost BUH lest oni rouhat se prokletý BUH
neznalost! My zdobit spravovat z naprostý seskupit od jejich otvor. Konecne oni vrátit
jejich Magnát pak On informovat ti z všechno oni ucinil.
[6:109] Oni prísahat BUH solemnly zázrak podlehnout ti oni prece verit. Odríkávat
Zázrak podlehnout jen podle BUH. úplne ty módní zázrak ucinil podlehnout ti oni zustat
pochybovat!
[6:110] My rízený jejich dbát jejich srdce Tím protoe jejich rozhodnutí jsem pochybovat
my odkázat ti jejich prestupek chyba
[6:111] Práve jestlie my odeslat andel ti; práve naprosto mluvil podle ti; práve my
predvolat naprostý zázrak ti; oni ne verit ledae BUH prosit to. Vskutku mnoství z ti jsem
nevzdelaný.
[6:112] My pripustit neprítel naprostý prorok - Lidský jinn souit - S dýchat kadý jinam
chtít slovo za rozkazovat podvádet! Mel svuj Magnát willed oni ne ucinil to! Ty nedbat ti
jejich stavba.
[6:113] Tento jsem pripustit dbát z ty ne domnívat se za Dále naslouchat podle stejný
stavba uznat ti tím ukázat jejich pravý usvedcení!
[6:114] Já ádat BUH pramen predpis when On odhalit ty tento kniha celkem detail? Ty
dostat bible pripustit to mel odhalit svuj Magnát truthfully. Ty ne harbor kadý
pochybovat.
[6:115] Slovo svuj Magnát byl vyplnit za pravda oprávnenost Nic zrušit Svém slovo.
On jsem Posluchac Vševedoucí
[6:116] Ty poslouchat hodnost majora lidé zahrabat oni odvrátit ty dráha BUH. Oni
následující jen navrhnout; oni jen odhadnout!
[6:117] Svuj Magnát byl celkem vedomý si o ty náhodný Svém dráha On byl celkem
vedomý si o ty usmernovat.
[6:118] Ty strávit od toho na který buh uvést prohlásit ty pravý domnívat se za Svém
zjevení!
[6:119] Why ty ne strávit od toho na který buh uvést uvedený? On detail ty co zakázat
ty ledae ty vnutit. Vskutku mnoho lidé zavést others jejich vlastní mínení vedomí. Svuj
Magnát jsem celkem vedomý si o prestupník.
[6:120] Ty zabránit ocividný hrích také moný skrytý jednotka. Ty získat hrích prece
nést nebo jejich prestupek.
[6:121] Ne strávit od toho na který uvést BUH ne uvedený to jsem opovrení! Souit
dýchat jejich spojenec diskutovat ty; ty poslouchat ti ty jsem obraz worshipers.
[6:122] 1 byl naprostý my pripustit jemu doivotní byl stanovit jemu lehce onen uvolnit
jemu hnutí among a národ, nezvlnený podle jednotka souhrn temnota podle který on
nikdy opustit? Spravovat disbelievers tím zdobit jejich otvor.
[6:123] My poskytnout vedoucí kriminální naprostý spolecnost nakreslit navrhovat. Oni
jen obsah navrhovat jejich uznat duše mimo perceiving!
[6:124] When výkonný pevný delat se s ti oni odríkávat My ne verit my odevzdat který
odevzdat buh hlasatel! BUH zkušený presne který byl nejlepší schopný vynést Svém
poslání! Stejný kriminální snést zlehcení BUH strašný odškodnení dusledek jejich
odporný úklad
[6:125] Whomever BUH prosit usmernovat On preloit svém skrín šíre otevrít s Pokora.
whomever On prosit odeslat z cesty On prevod svém skrín nesnášenlivý stísnit jednotka
lézt aby. BUH TÍM UMÍSTENÍ KLÍT NA TY ODMÍTNOUT domnívat se.
[6:126] Tento jsem váný dráha svuj Magnát. My vysvetlit zjevení lidé pokládat
pozornost.
[6:127] Oni zaslouilý príbytek pokoj jejich Magnát; On jsem jejich Magnát Zvládnout
odmenit jejich spravovat.
[6:128] Cas podlehnout when On predvolání úplne o ti odríkávat O ty jinns ty právo dav
lidský Jejich lidský druhý odríkávat Náš Magnát my trávit kadý others' skupina my
obnosit doivotní vírení Ty urcit nás On odríkávat Peklo jsem svuj urcení Oni zustávat
therein stále proto buh prosit Svuj Magnát jsem Odborný Vševedoucí
[6:129] My tím shoda prostopášný jsem druhý z kadý jinam, protoe trestání jejich
prestupek.
[6:130] O ty jinns lidský ty ne dostat hlasatel podle ty lícit ty Muj zjevení vypovedet ty
schuze tento cas? Oni odríkávat My dopravit svedcit se. Oni zcela zaujmout napred
svetový doivotní oni loisko svedcit sebe oni jsem disbelievers.
[6:131] Tento jsem beet onen svuj Magnát nikdy zrušit kadý spolecnost unjustly doba
svuj lidé jsem neuvedomující si!
[6:132] Kadý dosáhnout sešikovat úmerný jejich smlouva. Svuj Magnát byl nikdy
neuvedomující si z všechno oni ucinil.
[6:133] Svuj Magnát jsem Drahý 1; vlastník úplne soucit. On prosit On odstranující ty
zástupce whomever On prosit svuj zaúctovat presne ackoliv On vytáhnout ty potomstvo
jinak lidé.
[6:134] Co slibný ty podlehnout proplout ty nikdy obejít to!
[6:135] ríct O muj lidé zpusobit svuj plný aby prosit já. Ty ucinil to prece najít out který
poslední vítez byl. Prosím prostopášný prosit nikdy mít úspech!
[6:136] Oni pravidelný spolecnost stranou rozdelit buh zajištení z osít ivý inventár
odríkávat Tento rozdelit náleet podle BUH jejich právo tento rozdelit náleet podle náš
obraz. Ale co byl spolecnost stranou jejich obraz nikdy sahat BUH doba rozdelit oni
spolecnost stranou BUH invariably odchod jejich obraz! Bídný vskutku jsem jejich soud.
[6:137] Tím byl obraz worshipers podvést jejich obraz stupen zabíjení jejich uznat
detský. Skutecne jejich obraz vnucovat veliciny bolest ti mást jejich náboenství ti. Mel
BUH willed oni ne ucinil to! Ty nedbat ti jejich stavba.
[6:138] Oni odríkávat Tyto jsem ivý inventár osázet onen zakázat; nikdo strávit ti
whomever my pripustit oni právo! Oni také zakázat jízdní nejaký ivý inventár. Práve ivý
inventár oni strávit oni nikdy vyslovený buh uvést ackoliv oni zasvetit ti. Stejný byl
zavádení nového zpusobu prisuzovat podle Jemu. On prece oplatit ti jejich zavádení
nového zpusobu.
[6:139] Oni také odríkávat Který byl nadouvat z tyto ivý inventár zachovat výlucne mu
nás a zakázat náš ena. jsem ješte pocátek oni pripustit jejich ena delit therein. On prosím
oplatit ti jejich zavádení nového zpusobu. On jsem Odborný Vševedoucí
[6:140] Kdo Neco Ztratí vskutku byl ty znemonit jejich detský foolishly jejich nemít
vedomí zakázat který BUH mel postarat se nebo ti rídili se zavádení nového zpusobu
prisuzovat podle BUH! Oni odchod z; cesty; oni ne usmernovat.
[6:141] On jsem Jednotka dosadit zahradní laková mrí untrellised podmazat krov osít
jinak chutnat oliva granátové jablko! - Ovoce jsem podobný nepodobný Strávit jejich
ovoce odevzdat zpusobený alms cas sklízet ne obnosit všechno! On ne milovat zmetek.
[6:142] Trochu ivý inventár dodat ty doprava také moný záhon materiál! Strávit buh
obstarání ty ne následující stupen Dábel; on jsem svuj havý neprítel.
[6:143] 8 druh ivý inventár 2 druh nesmelý clovek 2 druh trouba ríct Byl to 2 mu On
zakázat 2 enská ochoten luno 2 enská? Zjistit mne co ty módní ty jsem pravý!
[6:144] Ohledne Ceho 2 druh velbloud 2 druh dobytek ríct, Byl to 2 mu On zakázat 2
enská ochoten luno 2 enská? Ty byl svedcit when BUH rozhodnout stejný zákaz ty?
Který odporný than ty vynalézt tak prostírat se byl znak ti BUH? Oni tím zavést lidé
vedomí. BUH NE USMERNOVAT STEJNÝ ODPORNÝ LIDÉ.
[6 Ríct já ne rozhodnutí zjevení odevzdat mne kadý potrava onen zakázat kadý jedlík (1)
zdechlina (2) tekoucí krevní (3) maso prasit ono zamorit (4) maso zvíre blasphemously
zasvetit BUH. 1 vnutit strávit tyto) mimo byl rokovat zlomyslný pak svuj Magnát jsem
Forgiver Milosrdný!
[6:146] Ty který Idovský my zakázat zvíre undivided vykopnout; koho; z dobytek
nesmelý clovek my zakázat výnosný který prodávat jejich podporovat viscera zmatený
kost! Onen byl odškodnení jejich prestupek my jsem pravý.
[6:147] Oni pochybovat ty pak odríkávat Svuj Magnát mít neurcitý soucit Svém
odškodnení jsem nezbytný pro vinný lidé!
[6:148] Obraz worshipers odríkávat Mel BUH willed my ne postup modlárství nor
would náš zdroj nor would my zakázat všechno. Tím ucinil ty neli ti pochybovat ne oni
privodit si náš odškodnení! Odríkávat ty mel kadý proven vedomí onen ty beet nás? Ty
rídili se nic navrhnout; ty jen odhadnout.
[6:149] Odríkávat BUH mít nejvetší výkonný souhrn; On prosit On usmernovat úplne o
ty!
[6:150] ríct Privést svuj svedcit svedcit BUH zakázat tento onen. oni svedcit vyloucit co
z ceho ne svedcit ti! Nor jsem povinen ty následující mínení z ty vyradit náš zjevení ty
pochybovat Dále ty náhodný stranou jejich Magnát!
[6:151] ríct Podlehnout rušit mne zjistit ty co svuj Magnát skutecne zakázat ty Ty ne
spolecnost obraz Jemu! Ty honor svuj zdroj. Ty ne znemonit svuj detský podle pramen
strachu z nedostatek! - My postarat se nebo ty a ti. Ty ne predloit odporný hrích ocividný
skrytý. Ty ne znemonit - BUH ÚTOCIT DOIVOTNÍ CÍRKEVNÍ - Ledae oprávnenost.
Tyto byl Svém prikázání s ty ty porozumení.
[6:152] Ty ne nakazit sirotek peníze ledae nejvetší spravedlivý druh oni sahat zralost.
Ty odevzdat vrchol váha vrchol loisko when ty obchodovat equitably. My ne zatíit kadý
duše svuj strední. Ty byl úplne presne when ty loisko svedcit ješte svuj vztané zájmeno.
Ty fulfill svuj sjednat BUH. Tyto byl Svém prikázání s ty onen ty pokládat pozornost.
[6:153] Tento jsem Muj dráha - Pravý 1. Ty rídili se to ne rídili se kadý jiný dráha lest
oni odvrátit ty Svém dráha. Tyto byl Svém prikázání s ty ty uchovat.
[6:154] My odevzdat Moses bible kompletovat zcela prikázání detail všechno svetelný
signál soucit onen oni domnívat se za vhodný jejich Magnát!
[6:155] Tento príliš byl zpropadený bible onen my odhalit; ty rídili se to primet
spravedlivý doivotní onen ty dosáhnout soucit.
[6:156] Okamite ty ješte odríkávat bible odeslat shodit 2 seskupit zpredu nás, my jsem
neuvedomující si z jejich nauka.
[6:157] Nor mohl ty odríkávat jen bible delat se nás my lepší usmernovat than oni.
proven bible mel tak podlehnout ty svuj Magnát svetelný signál soucit! okamite který
odporný than jednotka byl vyradit tyto zkouška podle BUH nedbat ti? My predloit ty
nedbat náš zkouška špatne odškodnení jejich heedlessness.
[6:158] Oni cekat andel byl podlehnout ti svuj Magnát trochu fyzikální objevení svuj
Magnát? Cas tento ne treba duše ucinil to uitek pred verit to ne domnívat se zpredu kdy,
ne sklízet uitek domnenka vedoucí spravedlivý doivotní! ríct Zadret cekat; my príliš
cekat.
[6:159] Ty oddelovat sekta vyloucit co z ceho ne patrit ty! Jejich soud být BUH pak On
informovat ti z všechno oni ucinil.
[6:160] Whoever ucinil spravedlivý spravovat dostat odmenit 10 1 který predloit hrích
oplatit jen 1! Nikdo snést lehký nespravedlnost.
[6:161] Odríkávat Muj Magnát usmernovat mne váný dráha! - Doplnit náboenství
Abraham jednoboství. On nikdy jsem obraz worshiper.
[6:162] Odríkávat Muj Spojení Prosba (Salat) muj zbonovat postup muj doivotní muj
smrt byl úplne oddaný úplne s BUH jen Magnát vesmír!
[6:163] On ne mel spojit. Tento jsem co já príkaz domnívat se já jsem dríve nabídnout!
[6:164] ríct já ádat BUH magnát when On jsem Magnát úplne potreby? Nikoliv duše
uitek podle svuj vlastní spravovat ádný loisko zatíit z jiný Konecne ty vrátit svuj Magnát
pak On informovat ty úplne svuj popírat.
[6:165] On jsem Jednotka zpusobit ty dedic zahrabat On sbírat trochu o ty others od
sešikovat za rozkazovat zkoušet ty proto co On odevzdat ty! Prece svuj Magnát jsem
schopný za provést odškodnení On jsem Forgiver Milosrdný!
.
7- Ocistec (Al-A'araf)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[7:1] A. L. M. S.
[7:2] Tento bible mel odhalit ty - Ty ne harbor pochybovat to od svuj srdce - Onen ty
vypovedet ono postarat se pripomínka verící!
[7:3] Ty jsem povinen úplne následující co odhalit ty svuj Magnát; ne následující kadý
obraz Jemu! Zrídka ucinil ty pokládat pozornost!
[7:4] Mnoho spolecnost my zrušit; oni privodit si náš odškodnení doba oni jsem asleep
šíre vzbudit!
[7:5] Jejich projev when náš odškodnení podlehnout ti byl Vskutku my jsem prestupník.
[7:6] My prosím pochybovat ty dostat poslání my pochybovat hlasatel.
[7:7] My informovat ti authoritatively my byl nikdy neprítomný!
[7:8] Váit byl útocit onen cas equitably. Ty váha jsem váný jsem vítez.
[7:9] Ohledne Ceho ty váha jsem lehce oni jsem jednotka pozbýt jejich duše dusledek z
nedbat náš zjevení unjustly!
[7:10] My dosadit ty zahrabat my mel postarat se nebo ty strední snášet therein! Zrídka
jsem ty uznalý.
[7:11] My tvorit ty pak my obrábet ty pak my ríct podle andel, Zhrešit premoct Adam.
Oni dostat premoct ledae Iblees (Dábel;) on ne jsem prostrators!
[7:12] On odríkávat Co prekazit ty podle premoct when já príkaz ty? On odríkávat já byl
zcela than on; Ty tvorit mne podle palebný tvorit jemu podle bláto!
[7:13] On odríkávat Proto ty odjezd v, cem, ty ne jsem jsem nadutý sem. vzít si ty
znecistit!
[7:14] On odríkávat Pripustit mne ulevit Cas Zmrtvýchvstání!
[7:15] On odríkávat Ty pripustit ulevit.
[7:16] On odríkávat Protoe Ty mel willed onen já odchod z cesty já uhýbat ti Svuj váný
dráha.
[7:17] Já podlehnout ti podle ti za ti podle jejich vzprímit podle jejich opustit Ty
rozhodnutí onen mnoství z ti jsem unappreciative.
[7:18] On odríkávat Vzít si proto pohrdat porazit Ty among ti rídili se ty já vyrídit Peklo
ty úplne
[7:19] Ohledne Ceho ty Adam príbytek svuj ena za Ráj strávit proto ty spokojený ne
cesta tohleto 1 krov lest ty dostat od sinus!
[7:20] Souit šeptat ti za rozkazovat odhalit jejich lod jsem neviditelný s ti. On odríkávat
Svuj Magnát ne odporný ty tento strom prekazit ty podle slušet andel dosáhnout vecný
trvání!
[7:21] On prísahat ti já odevzdat ty poslušný rada.
[7:22] ON TÍM PODVÉST TI prostírat se Ackoliv brzo ackoliv oni chutnat strom jejich
lod slušet viditelný s ti oni vyzkoušet pokrývka plátek Ráj! Jejich Magnát prijít ti já ne
porucit ty Zpusobit od toho strom vypovedet ty souit jsem svuj havý neprítel?
[7:23] Oni odríkávat Náš Magnát my špatne náš duše a Ty omluvit nás mel soucit nás
my jsem kdo neco ztratí!
[7:24] On odríkávat Odjezd v cem neprítel z 1 jiný U zahrabat jsem svuj obydlí zajištení
pro chvilku!
[7:25] On odríkávat to ty ivý to ty poslední od toho ty jsem nosit out"!
[7:26] O detský Adam my stanovit ty šaty pokrývka svuj lod príliš luxusní! Zcela šaty
jsem šaty spravedlnost. Tyto byl trochu o buh známka onen oni pokládat pozornost!
[7:27] O detský Adam ne pripustit souit podvést ty moný on ucinil when on zpusobit
eviction svuj zdroj Ráj stehování jejich šaty ukázat jejich lod. On svém kmen provést vy,
doba ty ne prijmout ti. My sjednat souit druhý z ty ne verit.
[7:28] Oni predloit odporný hrích pak odríkávat My rozhodnutí my zdroj ucinil tento
BUH príkaz nás vyloucit co z ceho to. Odríkávat BUH nikdy obhajovat sinus! Ty
odríkávat BUH co ty ne módní?
[7:29] Odríkávat Muj Magnát obhajovat oprávnenost kozlík odsouzený ke zkáze podle
Jemu jen naprostý zaúctovat zbonovat! Ty oddaný svuj zbonovat úplne Jemu jen. Presne
ackoliv On znalec ty ty konecne odjezd Jemu.
[7:30] Nejaký On usmernovat i kdy others predloit s náhodný! Oni pokládat souit jejich
vudcí BUH oni verit onen oni usmernovat.
[7:31] O detský Adam ty byl cistit prádlo pekne when ty odchod masjid! Strávit nápoj
moderately; Prece On ne milovat rout!
[7:32] Odríkávat Kterí zakázat choulostivý potreby BUH tvorit Svém tvor poslušný
obstarání Odríkávat Recený zajištení ar trávit za tohleto doivotní ty verit! Také plný
zajištení jsem výlucne jejich Cas Zmrtvýchvstání. My tím vysvetlit zjevení lidé který
módní!
[7:33] Odríkávat Muj Magnát zakázat jen odporný smlouva byl oni ocividný skrytý
hrích unjustifiable agrese spolecnost BUH neschopný obraz s ríct BUH co ty ne módní!
[7:34] Kadý spolecnost v tom dopredu daný doivotní vírení. Dríve jejich mezivláda
delat se skoncit oni ne zdret to 1 doba nor podporovat to!
[7:35] O detský Adam when hlasatel podlehnout ty ty uvést ve výctu Muj zjevení s ty ty
absorbovat pozornost primet spravedlivý doivotní mel nic pramen strachu nor prosit oni
rmoutit!
[7:36] Ohledne Ceho ty vyradit náš zjevení ar príliš nadutý udrovat ti oni privodit si
Peklo wherein oni zustávat stále!
[7:37] Který odporný than ty byl vynalézt prostírat se BUH vyradit Svém zjevení? Tyto
vzít si jejich rozdelit proto bible pak when náš hlasatel podlehnout ukoncit jejich doivotní
oni odríkávat Kde? jsem obraz ty uívaný vzývat BUH? Oni odríkávat Oni oddaný nás.
Oni loisko svedcit sebe oni jsem disbelievers!
[7:38] On odríkávat Napsat predchozí spolecnost z jinns lidský do Peklo. Všechen cas
seskupit napsat oni prokletý jejich dedicný seskupit! Dríve oni jsem úplne to poslední
jednotka odríkávat z predchozí jednotka Náš Magnát tyto byl a jednotka zavést nás!
Odevzdat ti zdvojnásobit odškodnení Peklo. On odríkávat Kadý prijal zdvojnásobit ty ne
módní!
[7:39] Dedicný seskupit prosit ríct podle poslední seskupit Protoe ty mel prednost nás
chutnat odškodnení tvuj uznat hrích!
[7:40] Prece ty vyradit náš zjevení jsem príliš nadutý udrovat ti vstup lye nikdy otevrít ti
nor prosit oni napsat Ráj velbloud proplout ukazatel otvor! My tím oplatit vinný.
[7:41] Oni privodit si Peklo príbytek; oni mel ohrada ti. My tím oplatit prestupník.
[7:42] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní! - My nikdy zatíit kadý
duše svuj strední - Tyto jsem obyvatel Ráj. Oni zustávat to stále.
[7:43] My odstranující úplne árlivost jejich jádro. Proud príliv ti oni odríkávat BUH
velebit pro usmernovat nás! My moná ne usmernovat ne jsem BUH usmernovat nás.
Hlasatel náš Magnát ucinil privést vernost. Oni jsem prijít Tento jsem svuj Ráj! Ty dedit
po to operadlo svuj spravovat.
[7:44] Obyvatel Ráj hovor obyvatel Peklo My rozhodnutí náš Magnát slib jsem vernost
mel ty rozhodnutí svuj Magnát slib jsem vernost Oni odríkávat Yes hlasatel ti ohlásit buh
zabavení postihnout prestupník!
[7:45] Který zahnat dráha BUH snail se útocit to ohýbat pohled Dále oni jsem
disbelievers!
[7:46] Ohrada rozloucit ti i kdy Ocistec zaneprázdnit lidé pripustit kadý stránka jejich
pohled. Oni prijít obyvatel z Ráj Pokoj byl na ty Oni ne napsat (Ráj touebný premýšlivý
[7:47] When oni zapnout jejich otvor obyvatel Peklo oni odríkávat Náš Magnát vyloucit
co z ceho ne pripojit nás tyto prostopášný lidé!
[7:48] Obyvatel Ocistec prosit hovor ochoten lidé oni pripustit jejich pohled rcení Svuj
prima pocítat ne výteek ty za ádný ráz nor ucinil svuj arogance!
[7:49] Byl ty lidé ty prísahat BUH prosit nikdy nakazit ti ke soucit?" (lidé Ocistec prosit
pak zjistit) Napsat Ráj; ty mel nic pramen strachu nor prosit ty rmoutit!
[7:50] Obyvatel Peklo hovor ochoten obyvatel Ráj Pripustit trochu o svuj rozvodnit
trochu o buh obstarání s ty príliv nás Oni odríkávat BUH odporný ti disbelievers!
[7:51] Ty ne absorbovat jejich náboenství seriously zcela zaujmout napred tento svetový
doivotní my nepamatovat si ti onen cas oni nepamatovat si onen cas a oni odehnat náš
zjevení.
[7:52] My odevzdat ti bible celkem detail vedomí rízení soucit lidé verit.
[7:53] Oni cekat úplne (veštba) byl naplnit? Cas stejný fulfillment podlehnout proplout
ty nedbat to za a nad odríkávat hlasatel náš Magnát privést vernost. Tam kadý
intercessors byl s prostredkovat náš pro? Would ty poslal nás e kdy my vymenit náš
behavior lepší spravovat than co my ucinil? Oni pozbýt jejich duše jejich uznat zavádení
nového zpusobu zpusobit jejich odsoudit!
[7:54] Svuj Magnát jsem 1 BUH tvorit nebe zahrabat 6 cas pak osvojit si úplne moc.
Vecer chytit cas to pokracovat ono persistently slunit se mesíc vystupovat predloit
poslouit Svém ovládání! Úplne On rízený úplne stvorení úplne ovládání. Povýšit jsem
BUH Magnát vesmír!
[7:55] Ty zbonovat svuj Magnát publicly privately; On ne milovat prestupník!
[7:56] Ne podplatit zahrabat ono urcit rovný zbonovat Jemu váit si nadeje! Prece buh
soucit jsem dosaitelný na a spravedlivý.
[7:57] On jsem 1 který odeslat ovinout poslušný znamení soucit podle Svém písmo!
Dríve oni nahromadit váný zamracený my prorazit ti naprostý získat odeslat srazit
rozvodnit proto vytáhnout ono úplne druh o ovoce! My tím vzkrísit naprosto onen ty
pokládat pozornost.
[7:58] Poslušný získat snadno vytáhnout svuj opustit dovolená svuj Magnát i kdy škoda
získat sotva vytáhnout všechno uitecný. My tím vysvetlit zjevení lidé jsem uznalý.
[7:59] My odeslat Noe svém lidé rcení O muj lidé zbonovat BUH; ty ne mel jinak buh
Jemu. Já pramen strachu pro ty odškodnení desivý cas.
[7:60] Vedoucí svém lidé odríkávat My prijmout ty jsem druhý z cesty.
[7:61] On odríkávat O muj lidé já byl z; cesty; já jsem hlasatel Magnát vesmír.
[7:62] Já vynést ty poslání muj Magnát já radit ty já módní BUH co ty ne módní.
[7:63] Byl to také mnoho ceho z asnout onen pripomínka podlehnout ty svuj Magnát mu
ty vypovedet ty primet ty s spravedlnost onen ty dosáhnout soucit?
[7:64] Oni vyradit jemu. Proto my uchovat jemu ty jemu od archa my potopit ty vyradit
náš zjevení; oni byl slepý.
[7:65] S ‘Aad my odeslat jejich kamarád Chránítko. On odríkávat O muj lidé zbonovat
BUH; ty ne mel jinak buh Jemu. Ty pak slavit spravedlnost?
[7:66] Vedoucí pochybovat svém lidé odríkávat My prijmout ty fungovat foolishly my
myšlen ty jsem lhárka.
[7:67] On odríkávat O muj lidé v tom ne jsem pošetilost mne; já jsem hlasatel Magnát
vesmír.
[7:68] Já vynést ty muj Magnát sdelení, já honestly radit ty!
[7:69] Byl to také mnoho ceho z asnout onen poslání podlehnout ty svuj Magnát mu ty
vypovedet ty? Zrušení onen On útocit ty dedic lidé Noe násobit svuj pocítat! Pamatovat
buh štestí onen ty mít úspech!
[7:70] Oni odríkávat ty podlehnout útocit nás zbonovat BUH jen oddaný co náš zdroj
uívaný zbonovat? My upírat ty privést odsoudit ty hrozit nás ty jsem pravý.
[7:71] On odríkávat Ty privodit si zabavení zloba svuj Magnát. vyloucit co z ceho ty
svedcit mne zavádení nového zpusobu ty vymýšlet! - Ty svuj zdroj - Který nikdy zmocnit
BUH? Proto cekat já cekat ty!
[7:72] My pak uchovat jemu ty jemu na soucit podle nás my zrušit ty vyradit náš zjevení
odmítnout jsem verící.
[7:73] S Thamoud my odeslat jejich kamarád Saaleh. On odríkávat O muj lidé zbonovat
BUH; ty ne mel jinak buh Jemu. Zkouška byl postarat se nebo ty podle svuj Magnát sem
jsem buh velbloud dorucit známka ty! Pripustit jí strávit buh získat vyloucit co z ceho ne
nakazit jí kadý poškození lest ty privodit si trapný odškodnení!
[7:74] Zrušení onen On útocit ty dedic ‘Aad dosadit ty zahrabat stavba príbytek svuj
údolí vyrezávat tesne svuj hora! Ty pamatovat buh štestí ne chodit zahrabat corruptingly.
[7:75] Nadutý vedoucí svém lidé ríct podle prostý lidé verit E ucinil ty módní onen
Saaleh odeslat svém Magnát? Oni odríkávat poslání on privést útocit nás verící!
[7:76] Nadutý jednotka odríkávat My pochybovat od co ty domnívat se za
[7:77] Subsequently oni poráka velbloud vzbourit se jejich Magnát ovládání odríkávat O
Saaleh privést odsoudit ty hrozit nás ty jsem skutecne hlasatel!
[7:78] Proto trást se zrušit ti odkázat ti naprostý jejich tesne!
[7:79] On povaha ti odríkávat O muj lidé já vynést muj Magnát poslání ty radit ty ty ne
stejný kadý poradce!
[7:80] Moc ríct podle svém lidé Ty predloit tak opovrení; nikdo za a ivot ucinil to neli!
[7:81] Ty postup krásné pohlaví mu ena! Vskutku ty byl zhrešit lidé!
[7:82] Svém lidé vyhovovat na odríkávat Vystehovat Násilne ti svuj mesto! Oni byl lidé
který ádat byl naprostý!
[7:83] Proto my uchovat jemu svém rodinný ne svém ena; ena jsem na a smrt
[7:84] My lít ti nejaký lít; proslulý dusledek vinný!
[7:85] S Midyan my odeslat jejich kamarád Shu aib. On odríkávat O muj lidé zbonovat
BUH; ty ne mel jinak buh Jemu. Zkouška podlehnout ty svuj Magnát. Ty odevzdat
vrchol váha vrchol loisko when ty obchodovat. Ne napálit lidé jejich práve! Ne podplatit
zahrabat ono urcit rovný! Tento byl zcela ty jestlie ty jsem verící.
[7:86] Upustit pozastavit naprostý dráha ádat zahnat ty verit dráha BUH ne útocit to
ohýbat! Pamatovat ty uívaný jsem málo On násobit svuj pocítat! Zrušení dusledek pro a
prostopášný!
[7:87] Okamite trochu o ty mel domnívat se za co já odeslat nejaký pochybovat cekat
BUH vydávat Svém soud nás; On jsem poslušný soudit!
[7:88] Nadutý vedoucí svém lidé odríkávat My vystehovat násilne ty O Shu aib
dohromady ty který domnívat se ty náš mesto ty odvrátit náš náboenství. On odríkávat ty
vnutit nás?
[7:89] My rouhat se BUH my odvrátit svuj náboenství BUH uchovat nás od toho! Jak
my odvrátit stranou s to prosit BUH náš Magnát? Náš Magnát vedomí zvládnout úplne
potreby. My pripojit náš sverit BUH! Náš Lord pripustit nás rozhodný vítezství náš lidé!
Ty byl nejlepší prívrenec!
[7:90] pochybovat vedoucí svém lidé odríkávat ty následující Shu aib ty jsem kdo neco
ztratí.
[7:91] Trást Se zrušit ti odkázat ti naprostý jejich tesne!
[7:92] Ty vyradit Shu aib dát, nulu, moný oni nikdy být. Ty vyradit Shu aib jsem kdo
neco ztratí.
[7:93] On povaha ti odríkávat O muj lidé já vynést ty poslání muj Magnát já radit ty!
Jak mohl já rmoutit pochybovat lidé!
[7:94] Whenever my odeslat prorok kadý spolecnost my souit svuj lidé neštestí útrapa
oni vzývat.
[7:95] Pak my zástupce pokoj blahobyt za zaúctovat z onen útrapa. Jen alas oni povaha
nepozorný odríkávat jsem náš zdroj zkušený útrapa blahobyt. Proto my potrestat ti náraz
when oni nejmenší ocekávaný.
[7:96] Mel lidé ty spolecnost domnívat se povaha spravedlivý my lít ti štestí nebe
zahrabat! Protoe oni rozhodný pochybovat my potrestat ti co oni získat!
[7:97] Lidé poskytovat spolecnost rucit onen náš odškodnení ne podlehnout ti vecer
protoe oni poskytnout nocleh?
[7:98] Lidé dnes spolecnost rucit onen náš odškodnení ne podlehnout ti za dne doba oni
hraní?
[7:99] Oni pokládat buh postup pro pripustit? Ádný pokládat buh postup pro pripustit
kdo neco ztratí.
[7:100] To zpusobit vubec napadnout ty dedit po zahrabat predchozí výroba onen my
my potrestat ti jejich hrích urcit jejich jádro zpusobit ti obeh hluchý?
[7:101] My lícit ty dejiny ty spolecnost jejich hlasatel odchod ti vycistit zkouška oni ne
jsem domnívat se za co oni vyradit neli! BUH TÍM VTISKNOUT JÁDRO disbelievers.
[7:102] My rozhodnutí onen mnoství z ti nedbat jejich sjednat; my rozhodnutí mnoství z
ti prostopášný.
[7:103] Po (ty hlasatel) my odeslat Moses náš známka Pharaoh svém lidé oni zhrešit!
Proslulý dusledek pro a prostopášný!
[7:104] Moses odríkávat O Pharaoh já byl hlasatel podle Magnát vesmír.
[7:105] jsem leící na mne já ne odríkávat BUH ledae vernost! Já podlehnout ty známka
podle svuj Magnát; pripustit Detský Izrael odchod!
[7:106] On odríkávat ty mel známka pak vytáhnout to ty jsem pravý.
[7:107] On házet srazit svém tyc to povaha v strašný had!
[7:108] On absorbovat svém písmo to jsem bílý s beholders.
[7:109] Vedoucí Pharaoh's lidé odríkávat Tento jsem nikoliv jinam than hodný
kouzelník.
[7:110] On chtít pokládat ty svuj získat; co vyloucit co z ceho vy doporucit"?
[7:111] Oni odríkávat Odrocit jemu svém kamarád odeslat summoners naprostý mesto!
[7:112] Pripustit ti predvolat naprostý zkušený kouzelník!
[7:113] Kouzelník podlehnout Pharaoh odríkávat my vynášet my Zpusobit jsem vítez?
[7:114] On odríkávat Yes vskutku; ty pravidelný slušet mne!
[7:115] Oni odríkávat O Moses kadý ty házet my házet.
[7:116] On odríkávat Ty házet. When oni házet oni ošidit lidé otvor zastrašit ti
vytáhnout prima kouzelný!
[7:117] My pak nadchnout se Moses Házet shodit svuj tyc whereupon to odvolat
cokoliv oni vymýšlet.
[7:118] Tím vernost bený co oni vyloucit co z ceho zrušit!
[7:119] Oni porazit pak tam; oni poníit.
[7:120] KOUZELNÍK KUE PREMOCT.
[7:121] Oni odríkávat My domnívat se za Magnát vesmír.
[7:122] Magnát z Moses Aaron.
[7:123] Pharaoh odríkávat Vyloucit co z ceho ty domnívat se za jemu muj povolení?
Tento jsem spiknutí ty navrhovat mesto za rozkazovat absorbovat svuj lidé! Ty ucinil to
prece najít out!
[7:124] Já zhatit svuj písmo krok u strídavý stránka pak já ukriovat ty úplne
[7:125] Oni odríkávat My pak vrátit náš Magnát.
[7:126] Ty pronásledovat nás proste my domnívat se za zkouška náš Magnát when oni
podlehnout nás. Náš Lord pripustit nás steadfastness poslední submitters!
[7:127] Vedoucí Pharaoh's lidé odríkávat Prosit ty dovolit Moses svém lidé podplatit
zahrabat opustit ty svuj buh? On odríkávat My znemonit jejich syn volný jejich dcera!
My jsem skoro výkonný than oni jsem
[7:128] Moses ríct podle svém lidé Ádat buh prispet steadfastly vytrvat Zahrabat náleet
podle BUH On pripustit to whomever On chtít Svém sluha. Poslední vítezství náleet
podle a spravedlivý.
[7:129] Oni odríkávat My pronásledovat zpredu ty podlehnout nás a ty podlehnout nás.
On odríkávat Svuj Magnát zrušit svuj neprátelský dosadit ty zahrabat pak On prijmout e
ty fungovat
[7:130] My pak souit Pharaoh's lidé nedostatek nedostatek z osít onen oni pokládat
pozornost!
[7:131] When poslušný znamení podlehnout jejich ráz oni odríkávat My zaslouilý tento
when útrapa souit ti oni obvinovat Moses ty jemu. Skutecne jejich znamení rozhodný jen
BUH mnoství z ti ne módní!
[7:132] Oni odríkávat nedbající který druh o známka ty beet nás podvést nás svuj
kouzelný my ne verit!
[7:133] Proto my odeslat ti proud kobylka lice srdcovka krevní - Dukladný známka. Oni
udrovat jejich arogance. Oni jsem odporný lidé.
[7:134] Whenever souit souit ti oni odríkávat O Moses vzývat svuj Magnát - Ty jsem
Jemu. Ty pomoct tento souit my domnívat se ty odeslat Detský Izrael ty!
[7:135] však when my pomoct souit kadý císlo cas oni rozrušit jejich slib.
[7:136] Proto my pomstít jejich boj potopit ti more. Onen because oni vyradit náš
známka jsem zcela nepozorný o tom!
[7:137] My pripustit deprimovat lidé dedit po získat východ západ my štestí to!
Zpropadený ovládání svuj Magnát tím naplnit Detský Izrael odmenit ti jejich
steadfastness my zrušit spravovat Pharaoh svém lidé všechno oni sklízet.
[7:138] My vynést Detský Izrael more. When oni proplout lidé zbonovat socha oni
odríkávat O Moses zpusobit buh nás jako buh oni mel. On odríkávat Vskutku ty jsem
nevzdelaný lidé.
[7:139] Tyto lidé predloit rouhání co oni ucinil jsem katastrofální pro ti.
[7:140] Já ádat ty BUH svuj buh when On byl štestí ty jinam than kadý jinam za a ivot"?
[7:141] Zrušení onen my vynést ty Pharaoh's lidé vnucovat špatne perzekuce ty
znemonit svuj syn ušetrit svuj dcera! Onen presný zkouška ty svuj Magnát.
[7:142] My predvolat Moses 30 vecer naprostý ti na dodat 10! Tím diváci svém Magnát
vydret ctyricet vecer. Moses ríct podle svém kamarád Aaron Utišit sem muj lidé udrovat
spravedlnost ne rídili se ráz corruptors!
[7:143] When Moses podlehnout náš sjednat cas svém Magnát mluvil ke jemu on
odríkávat Muj Lord pripustit mne starat se provést Vy, On odríkávat Ty ne prijmout
Mne! Pohled na onen alpský; jestlie to utišit svuj umístení pak ty prijmout Mne. Pak
svém Magnát zaznamenat hora tento zpusobit to drobit! Moses kue nevedomý. When on
podlehnout on odríkávat Ty oslavovat. Já litovat Ty já nejvetší presvedcit verící.
[7:144] On odríkávat O Moses já chtít ty úplne lidé Muj poslání na mluven podle ty!
Proto pokládat co já odevzdat ty jsem uznalý!
[7:145] My styl pro jemu tabulka úplne druh o osvícení detail z všechno Ty udrovat tyto
nauka strongly varovat svuj lidé udrovat ti! - Tyto ar nejlepší nauka. Já zpracovat bodcem
pro ty smrt z a prostopášný.
[7:146] Já odvrátit Muj zjevení ty jsem nadutý zahrabat omluva. Proto when oni
prijmout naprostý druh o pevný oni ne verit. A when oni prijmout dráha rízení oni ne
prijmout to jako jejich dráha when oni prijmout dráha z náhodný oni prijmout to jejich
dráha! Tento jsem dusledek z jejich vyradit náš zkouška byl zcela nepozorný o tom!
[7:147] Ty vyradit náš zjevení schuze Dále jejich spravovat zrušit. Oni oplatit jen co oni
predloit?
[7:148] Behem svém nedostatek Moses' lidé zpusobit podle jejich klenoty socha lýtko
kompletovat zkoumat lýtko. Oni ne prijmout to ne mluven podle ti usmernovat ti kadý
dráha? Oni zbonovat to tím povaha prostopášný.
[7:149] Posléze when oni elet jejich boj nahromadit onen oni odchod z cesty oni
odríkávat náš Magnát splnit nás Svém soucit omluvit nás my jsem kdo neco ztratí!
[7:150] When Moses vrátit svém lidé rozhnevaný zmarit on odríkávat Který strašný
potreby ty mel vyloucit co z ceho za muj nedostatek! Could ty ne obskakovat prikázání
svuj Magnát? On házet srazit tabulka absorbovat zastavit svém kamarád pristrihnout
zabrání veslem jemu towards sobe! (Aaron) odríkávat Syn muj ujmout se jako matka lidé
absorbovat prospech o muj slabost témer znemonit mne! rušit ne muj neprítel tešit se
vyloucit co z ceho ne pocet mne zhrešit lidé!
[7:151] Moses odríkávat Muj Lord omluvit mi muj kamarád uznat nás do Svuj soucit! Z
úplne milosrdný jednotka Ty jsem nejvetší Milosrdný.
[7:152] Prece ty zbonovat koho lýtko privodit si zloba jejich Magnát pokorení za tohleto
doivotní. My tím oplatit novátor.
[7:153] Ohledne Ceho ty predloit sinus pak litovat od té doby domnívat se svuj Magnát!
- Po tento - jsem Forgiver Milosrdný.
[7:154] When Moses' hnev klesat on zahrocený tabulka obsaen rízení soucit ty váit si
jejich Magnát.
[7:155] Moses pak výber 70 mu podle svém lidé podlehnout náš sjednat diváci. When
trást se otrást ti on odríkávat Muj Lord Ty zrušit ti za a nad, dohromady mne jestlie Ty
aby willed! Ty zrušit nás smlouva z ty among nás jsem legracní? Tento jsem vyzkoušet
Ty dosadit nás. Na to Ty odsoudit whomever Ty prosit usmernovat whomever Ty prosit
Ty jsem náš Magnát Zvládnout aby omluvit nás lít nás Svuj soucit; Ty byl nejlepší
Forgiver!
[7:156] A rozhodnout pro nás spravedlnost za tohleto spolecnost od Dále! My litovat
Ty. On odríkávat Muj odškodnení postihnout whomever já prosit. Muj soucit zvládnout
úplne potreby. Ale já specifikovat to ty který (1) primet spravedlivý doivotní (2) odevzdat
povinný milodar (Zakat) (3) domnívat se za náš zjevení a
[7:157] (4) následující hlasatel pohan prorok (Muhammad) oni rozhodnutí spis jejich
Torah Evangelium. On varovat ti jsem spravedlivý porucit ti podle odporný dovolit nebo
ti úplne poslušný potrava zakázat onen jsem škoda sloit zatíit spoutat vyuitkovat na ti! Ty
domnívat se za jemu dbát jemu snést jemu rídili se nastoupit delat se ke jemu jsem
úspešný jednotka!
[7:158] Odríkávat O lidé já jsem buh hlasatel úplne o ty! S Jemu patrit svrchovanost z
nebe zahrabat! v tom ne jsem buh ledae On! On rízený doivotní smrt. Proto ty domnívat
se za BUH Svém hlasatel pohan prorok domnívat se za BUH Svém slovo. Následující
jemu ty usmernovat!
[7:159] Among stoupenec Moses v tom jsem ty usmernovat proto vernost vernost
prevod ti spravedlivý!
[7:160] My oddelovat ti 12 kmenový spolecnost my dýchat Moses when svém lidé
poadovat jemu rozvodnit Postihnout otrást svuj tyc whereupon 12 zdroj proud out proto!
Tím kadý spolecnost módní svuj rozvodnit. A my stínítko ti zastínit odeslat srazit s ti
manna umdlévat Strávit poslušný potreby my postarat se nebo ty ne jsem nás oni špatne
jsem oni špatne jejich uznat duše!
[7:161] Zrušení oni zjistit Odchod tento mesto bydlit, strávit proto ty rácit nakládat lidé
amicably napsat vstup humbly My pak omluvit svuj prestupek. My násobit odmenit pro a
spravedlivý.
[7:162] Zlý jednotka ti zástupce jiný ovládání ovládání odevzdat ti. Proto my odeslat ti
zabavení lye jejich wickedness.
[7:163] Upomenout ti z spolecnost more desecrated Sobota! When oni slavit Sobota
shánet podlehnout ti abundantly. A when oni rozrušit Sobota shánet ne podlehnout. My
tím souit ti dusledek jejich prestupek.
[7:164] Zrušení seskupit z ti odríkávat mel bys ty kázat lidé koho BUH prosit prece
zrušit potrestat drsný? Oni vyhovovat "Omluvit "Se podle svuj Magnát oni uchovat!
[7:165] When oni nedbat co oni upomenout z my uchovat ty zakázat odporný souit
wrongdoers strašný odškodnení jejich wickedness.
[7:166] When oni zustat vzdorovat prikázání my ríct podle ti Jsem ty bídný opice.
[7:167] Additionally svuj Magnát rozhodnout On sbírat ti lidé vnucovat drsný perzekuce
ti ne Cas Zmrtvýchvstání. Svuj Magnát jsem schopný za provést odškodnení On jsem
prosím Forgiver Milosrdný!
[7:168] My rozloení ti mnoho spolecnost získat. Trochu o ti jsem spravedlivý nejaký
jsem horší than spravedlivý. My zkoušet ti blahobyt útrapa oni vrátit.
[7:169] Následující s ti On zástupce znovu výroba dedit po bible. Jen oni volit svetový
doivotní místo odríkávat My omluvit. pak oni zustat volit materiál tento spolecnost. Oni
ne útocit sjednat udrovat bible zpusobit ne s ríct BUH vernost? Oni ne usilovat bible?
Prosím príbytek Dále jsem druhý zcela ty udrovat spravedlnost. Ty ne porozumení?
[7:170] Ty udrovat bible slavit Spojení Prosba (Salat) my nikdy selhání odmenit a
oddaný.
[7:171] My sbírat alpský ti stejný deštník oni myšlen to dostat ti Ty udrovat co my
odevzdat ty strongly pamatovat ochoten o tom onen ty uchovat!
[7:172] Zrušení onen svuj Magnát predvolat úplne potomek Adam mel ti loisko svedcit
sebe Byl já ne svuj Magnát Oni úplne odríkávat Yes My loisko svedcit. Tím ty ne
odríkávat Cas Zmrtvýchvstání My ne jsem vedomý si o tento!
[7:173] Nor mohl ty odríkávat jsem náš zdroj postup modlárství my pouze rídili se za
jejich krok. Ty potrestat nás co others zlepšovat?
[7:174] My tím vysvetlit zjevení uvolnit lidé splnit.
[7:175] Prednášet ti zpráva z 1 který odevzdat náš zkouška chtít nedbat ti! Proto souit
pokracovat jemu ne on slušet strayer.
[7:176] Mel my willed my zvednout jemu vtom on klást duraz násada park pokracovat
svých uznat mínení! Tím on jsem pronásledovat; ty laskat jemu plísnit jemu on kalhoty!
recený byl príklad lidé vyradit náš zkouška. Lícit tyto vypravování onen oni zrcadlit!
[7:177] špatný vskutku byl príklad lidé vyradit náš zkouška; jsem jen jejich uznat duše
oni špatne.
[7:178] Whomever BUH usmernovat a pravý usmernovat jednotka whomever On
predloit náhodný tyto byl kdo neco ztratí!
[7:179] My predloit podle Peklo dav z jinns lidský. Oni mel dbát oni vyloucit co z ceho
ne dorozumení otvor oni ne prijmout záves oni ne naslouchat! Oni jsem zvíre; nikoliv oni
jsem druhý špatný - Oni jsem zcela neuvedomující si.
[7:180] S BUH patrit nejvetší krásný pojmenovat; hovor Jemu vtom nedbat ty zkrivit
Svém uvést! Oni oplatit jejich hrích.
[7:181] Among náš stvorení v tom jsem ty usmernovat vernost vernost prevod ti
spravedlivý!
[7:182] Ohledne Ceho ty vyradit náš zjevení my vést ti u ti vubec nahromadit to!
[7:183] Já pravidelný podporovat ti; Muj úklad jsem strašný!
[7:184] Why oni ne zrcadlit na jejich stoupenec (hlasatel)? On ne jsem senzacní. On
jsem pouze dukladný warner.
[7:185] Oni ne pohled navláda z nebe zahrabat úplne potreby BUH tvorit? To zpusobit
vubec napadnout ti onen skoncit jejich doivotní byl pred? Který Hadith tento oni
domnívat se za
[7:186] Whomever BUH predloit náhodný v tom ne jsem ráz kadý usmernovat jemu!
On odkázat ti jejich hrích chyba
[7:187] Oni poadovat ty skoncit z spolecnost (Doba) a when to podlehnout proplout!
Odríkávat vedomí o tom jsem muj Magnát! Jen On odhalit svuj cas. Váný ono jsem nebe
zahrabat. To ne podlehnout ty náraz. Oni poadovat ty ty jsem od rízený o tom! Odríkávat
vedomí o tom jsem BUH mnoho lidé ne módní!
[7:188] ríct já ne mel moc beneficní poškození! Jen který BUH prosit treba mne. Já
módní budoucí já zvetšit muj boháci nikoliv poškození souit mne! Já byl nikoliv jinam
than warner dritel z poslušný zpráva ty verit.
[7:189] On tvorit ty podle 1 osoba (Adam). Subsequently On odevzdat naprostý mu
druh najít tranquility jí! Ena pak prodávat nastoupit zavádet onen ena sotva pozornost.
Protoe vkládat dosáhnout váný oni vzývat BUH jejich Lord Ty odevzdat nás poslušný
malý my jsem uznalý!
[7:190] when On odevzdat ti poslušný malý oni zmena Svém obdarit do obraz souperit
Jemu. BUH POVÝŠIT DRUHÝ KADÝ SPOLECNOST.
[7:191] Byl to ne pravda onen oni zbonovat koho obraz tvorit nic byl tvorit?
[7:192] Obraz onen vubec prispet mohl ti nor práve prispet?
[7:193] When ty lákat ti rízení oni ne následující ty. Tím jsem a spolu ti whether ty lákat
ti trvat tichý!
[7:194] Obraz ty vyvolávat BUH jsem tvor ty. Odchod dopredu hovor ti; pripustit ti
vyhovovat ty ty byl celkem!
[7:195] Oni zpusobit noha u který oni dret dráha? vyloucit co z ceho oni pomoct který
oni dret chránit? vyloucit co z ceho oni otvor který oni dret prijmout? vyloucit co z ceho
oni záves který oni dret naslouchat? Odríkávat Prijít svuj obraz poadovat ti porazit mne
ihned!
[7:196] BUH jsem MUJ ALE LORD ZVLÁDNOUT; 1 KTERÝ ODHALIT TENTO
BIBLE! On ochranný a spravedlivý.
[7:197] Ohledne Ceho obraz ty spolecnost Jemu oni ne porce ty nor mohl oni porce.
[7:198] When ty lákat ti rízení oni ne naslouchat. Ty prijmout ti pohled ty oni ne
prijmout!
[7:199] Ty prícina prominout obhajovat odolnost nedbat a nevzdelaný!
[7:200] When souit šeptat ty kadý šeptat ádat útocište BUH; On jsem Posluchac
Vševedoucí
[7:201] Ty jsem spravedlivý whenever souit cesta ti plán oni vzpomínat si whereupon
oni slušet veštec.
[7:202] Jejich bratri ceaselessly lákat ti odchod z cesty!
[7:203] Ty ne vytáhnout zázrak oni ádat oni ríct Why ne poadovat to? Odríkávat já
pouze následující co odhalit mne muj Magnát. Tyto byl osvícení podle svuj Magnát rízení
soucit lidé verit!
[7:204] When Quran prednášet ty naslouchat podle to absorbovat pozornost onen ty
dosáhnout soucit!
[7:205] Ty pamatovat svuj Magnát duverný publicly privately quietly vek i kdy noc; ne
jsem neuvedomující si.
[7:206] Ty na svuj Magnát byl nikdy príliš bujný zbonovat Jemu; oni oslavovat Jemu
dostat premoct neli Jemu!
.
8- Pokazit z Bojovat (Al-Anfal)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[8:1] Oni konzultovat ty u pokazit bojovat. Odríkávat A! Pokazit z bojovat náleet podle
BUH hlasatel. Ty slavit BUH varovat jednotka jiný jsem spravedlivý poslouchat BUH
Svém hlasatel ty jsem verící!
[8:2] Správný verící jsem ty jádro chvet se when BUH uvedený when Svém zjevení
prednášet ti jejich vernost upevnit oni sverit jejich Magnát.
[8:3] Oni slavit Spojení Prosba (Salat) podle náš obstarání s ti oni odevzdat milodar.
[8:4] Stejný ar skutecný verící. Oni dosáhnout výška usporádat jejich Magnát také moný
odpuštení štedrý zajištení.
[8:5] Pak svuj Magnát willed onen ty odkázat svuj tesne fulfill typický postup trochu
verící slušet nechránený protoe odporující verící!
[8:6] Oni diskutovat ty vernost ješte pozdeji všechno vysvetlit ti. Oni císlo ackoliv oni
mírit nejaký smrt.
[8:7] Zrušení onen BUH slíbit ty vítezství kolem nejaký seskupit ty utišit chtít celo slabý
seskupit! jsem buh postup dosadit vernost Svém slovo porazit disbelievers.
[8:8] On rozhodnout onen vernost bený prolhanost mizet evildoers.
[8:9] Tím when ty vzývat svuj Magnát podlehnout osvobodit On vyhovovat ty já snést
ty 1000 andel za postup.
[8:10] BUH ODEVZDAT TY TENTO POSLUŠNÝ zpráva UPEVNIT SVUJ JÁDRO.
Vítezství podlehnout jen podle BUH. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[8:11] On zpusobit pokojný spánek chytit ty utišit ty On odeslat rozvodnit lye vycistit ty
vtom. On ochranný ty souit klít uklidnit svuj srdce upevnit svuj foothold!
[8:12] Zrušení onen svuj Magnát nadchnout se andel já jsem ty snášet ty domnívat se Já
házet terror jádro z ty pochybovat. Ty postihnout ti krkovicka ty postihnout pravidelný
naprostý ukrást.
[8:13] Tento jsem co oni správne privodit si boj BUH Svém hlasatel! Pro ty boj BUH
Svém hlasatel buh odškodnení jsem drsný.
[8:14] Tento jsem potrestat disbelievers; oni privodit si odškodnení Peklo.
[8:15] O ty verit ty potkat disbelievers mobilized ty ne obeh prchal!
[8:16] Kadý obeh onen cas prodávat bitva postup svázat svém seskupit privodit si zloba
BUH svém príbytek jsem Peklo; který bídný urcení!
[8:17] Ne jsem ty znemonit ti; BUH byl Jednotka znemonit ti. Ne jsem ty házet when ty
házet; BUH byl Jednotka házet. On tím odevzdat verící príleitostný získat a partie z
zustatek ve prospech! BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[8:18] Additionally BUH tím zrušit navrhovat disbelievers.
[8:19] Ty ádat vítezství O disbelievers) vítezství ucinil podlehnout; to náleet podle
verící! Ty upustit agrese) jsem zcela ty ty zvolení aby prosit my. Svuj armáda nikdy
porce ty nikoliv záleitost e veliciny Pro BUH jsem verící!
[8:20] O ty verit poslouchat BUH Svém hlasatel ne nedbat jemu doba ty naslouchat!
[8:21] Ne jsem ty odríkávat My naslouchat when oni ne naslouchat.
[8:22] Škoda tvor zpozorovat BUH jsem hluchý nemý který ne dorozumení
[8:23] Mel BUH módní z kadý poslušný od ti On útocit ti posluchac! Práve jestlie On
útocit ti posluchac oni presto obeh odpor.
[8:24] O ty verit ty vyhovovat BUH hlasatel when on lákat ty který odevzdat ty
doivotní! Ty módní onen BUH jsem konec s ty than svuj srdce a onen neli Jemu ty
predvolat.
[8:25] Varovat se o odškodnení ne obvod evildoers ty! Ty módní onen buh odškodnení
jsem drsný.
[8:26] Pamatovat ty uívaný jsem málo deprimovat pramen strachu onen lidé ulovit ty
On pripustit ty poskytnout útocište podpora ty Svém vítezství stanovit ty poslušný
obstarání ty jsem uznalý!
[8:27] O ty verit ne vydat BUH hlasatel ne vydat ty sverit ty okamite onen ty módní!
[8:28] Ty módní onen svuj peníze svuj detský jsem vyzkoušet BUH mít veliciny
odmenit.
[8:29] O ty verit ty váit si BUH On informovat ty podrobit svuj hrích omluvit ty! BUH
MÍT NEURCITÝ OZDOBIT.
[8:30] disbelievers obsah navrhovat prohlásit neutrálním ty znemonit ty vypovedet ty!
Ale oni obsah navrhovat aby ucinil BUH! BUH BYL ZCELA NAVRHOVAT.
[8:31] When náš zjevení prednášet ti oni odríkávat My naslouchat. Jestlie my chtít my
odríkávat stejne potreby! Tyto byl nikoliv jinam than pocet podle pres!
[8:32] Oni také odríkávat Náš buh tento byl skutecne vernost Ty pak lít nás otrást lye
proudit nás trapný trestání!
[8:33] Buh ne jsem potrestat ti doba ty jsem jejich uprostred; BUH ne jsem potrestat ti i
kdy oni ádat odpuštení!
[8:34] Mel oni ne zaslouilý buh odškodnení na zahnat others Církevní Masjid ješte
trebae oni ne jsem správce o tom? Správný správce o tom ar spravedlivý mnoství z ti ne
módní.
[8:35] Jejich Spojení Prosba (Salat) skrín s ostatky (Ka bah) byl nikoliv jinam than
výsmech zpusoby zahnat lidé cpát ti out)! Proto snést odškodnení svuj nevera!
[8:36] Ty pochybovat vycerpat jejich peníze zahnat others ráz BUH. Oni vycerpat to
pak to obeh v bolest hryzení ti. Konecne oni porazit úplne disbelievers predvolat podle
Peklo.
[8:37] BUH prosit TRÍBIT STRANOU ŠKODA PODLE POSLUŠNÝ PAK
HROMADIT ŠKODA ochoten opatrit vrškem o kadý jinam, ÚPLNE OD 1 SLOIT PAK
HÁZET TO PEKLO! Stejný jsem kdo neco ztratí.
[8:38] Zjistit ty pochybovat oni konec úplne jejich po omluvit! Jen jestlie oni vrátit oni
privodit si stejne smrt jejich predchozí protejšek.
[8:39] Ty boj ti odvrátit útlak postup svuj náboenství odsouzený ke zkáze podle BUH
jen! Oni upustit agrese pak BUH byl celkem Veštec z všechno oni ucinil.
[8:40] Oni obeh pak ty módní onen BUH jsem svuj Magnát Zvládnout; poslušný Lord
Zvládnout zcela prívrenec!
[8:41] Ty módní onen ty výteek kadý pokazit bojovat one-fifth odchod BUH hlasatel
odevzdat vztané zájmeno sirotek chatrný, cestování cizí. Ty ucinil tento ty domnívat se za
BUH za co my odhalit náš sluha cas rozhodnutí cas 2 armáda uderit. BUH jsem
VŠEMOHOUCÍ.
[8:42] Zrušení onen ty byl údolí i kdy oni jsem další stránka! Pak jejich vuz hnutí
pokorit pruprava. Mel ty postup to tento ráz ty ne ucinil to! Buh jsem prodávat dopredu
daný duvod whereby ty urcit zrušit zrušit ocividný domlouvat ty urcit uchovat uchovat
ocividný domlouvat! BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[8:43] BUH zpusobit TI VYSTOUPIT SVUJ VYSNENÝ IDEÁL O Muhammad)
menšina OD ZMRAZIT! Mel On útocit ti vystoupit rytmický ty selhání ty debatovat se!
Buh uchovat stav. On jsem Knower nejvnitrejší thoughts.
[8:44] A when cas podlehnout ty celo ti On útocit ti vystoupit méne svuj otvor útocit ty
vystoupit méne jejich otvor také! Pro BUH willed prodávat nejaký postup! Úplne
rozhodnutí útocit BUH.
[8:45] O ty verit when ty potkat armáda ty zastavit rychle slavit BUH frequently onen ty
mít úspech.
[8:46] Ty poslouchat BUH Svém hlasatel a ne debatovat se lest ty selhání rozloení svuj
moc! Ty steadfastly vytrvat. BUH jsem TY steadfastly VYTRVAT.
[8:47] Ne jsem ty odkázat jejich tesne zdráhave ale revue skutecne zrazovat others
následující dráha BUH! BUH BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO ONI UCINIL.
[8:48] Souit zdobit jejich spravovat jejich otvor odríkávat Ty ne porazit kadý lidé dnes
já boj ty. ackoliv brzo ackoliv 2 armáda obklad kadý jinam, on povaha svém opatrit patou
prchal odríkávat já neuznat ty! Já prijmout co ty ne prijmout. Já jsem v obavách z BUH.
Buh odškodnení jsem desivý.
[8:49] Pokrytec ty harbored pochybovat jejich jádro odríkávat Tyto lidé podvádet jejich
náboenství. jestlie jednotka pripojit svém sverit BUH pak BUH jsem Všemohoucí
Odborný!
[8:50] Ty jen prijmout ty pochybovat when andel pripojit ti smrt! Oni obvod ti jejich
celo jejich narovnat znicit Chutnat odškodnení Peklo.
[8:51] Tento jsem dusledek co svuj písmo odeslat vzdálen! BUH jsem NIKDY
NESPRAVEDLIVÝ towards TVOR.
[8:52] Tento jsem stejne smrt onen z Pharaoh's lidé ty pochybovat ti! Oni vyradit buh
zjevení BUH potrestat ti pro jejich hrích. BUH jsem VÝKONNÝ SVÉM ODŠKODNENÍ
jsem DRSNÝ.
[8:53] BUH NE VYMENIT ŠTESTÍ ON POSKYTNOUT KADÝ LIDÉ ONI
ROZHODNÝ VYMENIT! BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[8:54] recený jsem duvod lidé z Pharaoh others ti. Oni první vyradit známka jejich
Magnát. Proto my zrušit ti jejich hrích. My potopit Pharaoh's lidé; prostopášný
systematicky potrestat!
[8:55] Škoda tvor zpozorovat BUH jsem ty pochybovat; oni ne verit.
[8:56] Ty sahat souhlas ti oni rozrušit jejich souhlas všechen cas; oni ne jsem
spravedlivý!
[8:57] Proto jestlie ty potkat ti od bojovat ty spolecnost ti protoe odrazující príklad ty
podlehnout ti onen oni pokládat pozornost!
[8:58] When ty vydat seskupit z lidé ty mobilize ti stejne druh! BUH NE MILOVAT
betrayers.
[8:59] Pripustit ne ty pochybovat myšlen oni vzít si ono oni nikdy unikat!
[8:60] Ty nacvicit si ti úplne schopnost ty sebrat úplne vybavení ty mobilize onen ty
vydesit neprítel BUH svuj neprítel také moný others který ne módní s ty; BUH zkušený
ti! Kadý ty vycerpat dát z BUH prosit oplatit ty generously nejméne nespravedlnost.
[8:61] Oni prícina pokoj jsem povinen ty pripojit svuj sverit BUH! On jsem Posluchac
Vševedoucí
[8:62] Oni chtít podvádet ty pak BUH prosit postacit ty! On porce ty na Svém snášet a
na verící.
[8:63] On usmírit se jádro verící). Mel ty vycerpat úplne peníze zahrabat ty ne usmírit se
jejich jádro! Buh vyloucit co z ceho usmírit se ti! On jsem Všemohoucí Odborný.
[8:64] O ty prorok sufficient ty jsem BUH verící rídili se ty.
[8:65] O ty prorok ty varovat verící boj. v tom jsem 20 z ty jsem pevný oni porazit 200
sto z ty porazit 1000 z ty pochybovat! Onen byl oni byl lidé který ne porozumení!
[8:66] Okamite (kdy mnoství znovu lidé svázat ty) BUH zpusobit to lehký ty On módní
ty byl jako silný ackoliv ty uívaný jsem Od Nynejška sto pevný verící porazit 200 1000 z
ty porazit 2000 buh dovolená. BUH jsem TY steadfastly VYTRVAT.
[8:67] Nikoliv prorok dosáhnout zajatec on úcastnit se od a bít se Ty lidé ádat materiál
tento spolecnost doba BUH obhajovat Dále! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[8:68] Byl pro dopredu daný rozhodnout podle BUH ty snést ochoten odpovídat se o co
ty pokládat strašný odškodnení!
[8:69] Proto strávit pokazit ty získat onen který jsem zákonný poslušný slavit BUH!
BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[8:70] O ty prorok zjistit zajatec bojovat svuj písmo BUH módní z všechno poslušný od
svuj jádro On odevzdat ty zcela than všechno ty pozbýt omluvit ty. BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[8:71] A jestlie oni chtít vydat ty oni ji vydat BUH. Tento why On útocit ti kdo neco
ztratí. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[8:72] Prece ty domnívat se vystehovat závodit jejich peníze jejich ivost za dát BUH
príliš protoe ty který armáda ti odevzdat ti útocište snést ti oni byl spojenec z 1 jiný
Ohledne Ceho ty domnívat se vyloucit co z ceho ne vystehovat ty ty ne viset ti kadý
snášet ne oni vystehovat! Ale jestlie oni zrovna svuj prispet bratri vernost ty porce ti lidé
koho ty známka pokoj smlouva. BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO TY UCINIL!
[8:73] Ty pochybovat byl spojenec z 1 jiný. Ty zadret tyto prikázání v tom jsem chaos
zahrabat strašný rozklad.
[8:74] Ty domnívat se vystehovat závodit dát BUH príliš protoe ty který armáda ti
odevzdat ti útocište snést ti tyto ar skutecný verící! Oni zaslouilý odpuštení štedrý
odmenit.
[8:75] Ty domnívat se pozdeji vystehovat závodit ty oni patrit ty! Ty byl príbuzný podle
kadý jinam byl dríve snést kadý jinam, proto buh prikázání. BUH jsem CELKEM
vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
.
9- Ultimáta (Bara'ah)
.
[9:1] Ultimáta sem vydávat BUH Svém hlasatel obraz worshipers napsat v smlouva ty.
[9:2] Proto chodit zahrabat bohate 4 mesíce zkušený ty ne unikat BUH a onen BUH
poníit disbelievers!
[9:3] Výzva sem vydávat BUH Svém hlasatel úplne lidé prima cas pou onen BUH
poprít obraz worshipers a e ucinil Svém hlasatel! Tím ty litovat to byl zcela ty. Ty obeh
pak zkušený ty nikdy unikat BUH. Slibný ty pochybovat trapný odškodnení!
[9:4] Obraz worshipers známka pokoj smlouva ty ne rozrušit ono nor prouek dohromady
others ty ty fulfill svuj smlouva ti smrt pocházet. BUH MILOVAT A SPRAVEDLIVÝ.
[9:5] Dríve Církevní Mesíce jsem oni odmítnout útocit pokoj) ty znemonit obraz
worshipers when ty potkat ti potrestat ti odporovat naprostý hnutí oni útocit! Oni litovat
slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) ty rušit ti! BUH jsem
Forgiver MILOSRDNÝ.
[9:6] 1 z obraz worshipers ádat jistý jízda ty ty pripustit jemu jistý jízda e kdy on slyšení
slovo BUH pak poslal jemu svém zaúctovat bezpecnostní. Onen byl oni byl lidé který ne
módní!
[9:7] Jak mohl obraz worshipers poadovat kadý slib podle BUH podle Svém hlasatel?
Osvobozený jsem ty známka pokoj smlouva ty Církevní Masjid! Oni honor udrovat tak
smlouva ty udrovat to také! BUH MILOVAT A SPRAVEDLIVÝ.
[9:8] Jak mohl oni (ádat slib) when oni nikdy slavit kadý práve príbuzenství ty ti nor
kadý sjednat jestlie oni vubec mel príleitostný bený. Oni utišit ty nestoudnost krýt doba
jejich jádro jsem za odpor mnoství z ti jsem prostopášný!
[9:9] Oni obchodovat daleko buh zjevení laciný ceny. Proto oni odrazit lidé Svém
dráha. Bídný vskutku byl co oni ucinil!
[9:10] Oni nikdy slavit kadý práve príbuzenství kadý verící nor znicit oni udrovat jejich
sjednat; tyto jsem pravý prestupník.
[9:11] Oni litovat slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) pak
oni jsem svuj bratri náboenství! My tím vysvetlit zjevení lidé módní.
[9:12] Oni rozrušit jejich prísahy rucit zadret jejich sjednat zaútocit svuj náboenství ty
boj vedoucí paganism! - Ty ješte skocit svuj sjednat ti - Onen oni upustit.
[9:13] Ty ne boj lidé rozrušit jejich smlouva Would zkoušel vypovedet hlasatel oni a
jednotka byl vyjet bojovat za a 1 zaúctovat? Byl ty v obavách z ti? BUH jsem 1 TY mít
dojem PRAMEN STRACHU TY jsem VERÍCÍ!
[9:14] Ty boj ti pro BUH prosit potrestat ti na svuj pomoct poníit ti pripustit ty vítezství
ti osveit skrín verící!
[9:15] On také odstranující bláznení verící jádro. BUH SPLNIT whomever ON
PROSIT. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[9:16] Ty myšlen ty opustit BUH vyznamenat ty among ty závodit nikdy spojený buh
neprítel neprítel Svém hlasatel neprítel verící? BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z
VŠECHNO TY UCINIL.
[9:17] Obraz worshipers ne jsem bený masjids BUH i kdy vyznat jejich nevera! Tyto
zrušit jejich spravovat oni zustávat stále Peklo!
[9:18] Ale lidé bený buh masjids jsem ty domnívat se za BUH Poslední Cas slavit
Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) ne pramen strachu BUH! Tyto
prece jsem usmernovat jednotka.
[9:19] Ty povaovat vodnatet poutník pecovat nebo Církevní Masjid dret podstrcit nebo
domnívat se za BUH Poslední Cas závodit dát BUH? Oni byl rovný zpozorovat BUH.
BUH NE USMERNOVAT PROSTOPÁŠNÝ LIDÉ.
[9:20] Ty domnívat, se, vystehovat závodit dát BUH jejich peníze jejich doivotní jsem
druhý prima sešikovat zpozorovat BUH! Tyto jsem vítez.
[9:21] Jejich Magnát odevzdat ti poslušný zpráva soucit souhlas podle Jemu zahradní
kde? oni potešit vecný bliss!
[9:22] Eternally oni zustávat therein. BUH MÍT PRIMA ODMENIT.
[9:23] O ty domnívat se ne spojený ješte svuj zdroj svuj sourozenec oni povýšit
pochybovat pri verit! Ty among ty spojený ti zhrešit!
[9:24] Vyhlásit Jestlie svuj zdroj svuj detský svuj sourozenec svuj snoubenec svuj
rodinný peníze ty získat obchodní cinnost ty trápit tesne ty chovat byl milý s ty than BUH
Svém hlasatel snail se za Svém dát pak pred cekat BUH privést Svém soud BUH ne
usmernovat prostopášný lidé!
[9:25] BUH PRIPUSTIT TY VÍTEZSTVÍ MNOHO STAV. Cas Hunayn ty slušet príliš
hrdý o svuj prima pocítat. Proto to ne porce ty o úplne, prostorný zahrabat slušet stísnit ty
ty povaha pribline prchal!
[9:26] Pak BUH odeslat spokojenost Svém hlasatel verící. On odeslat srazit neviditelný
voják; On tím potrestat ty pochybovat! Tento jsem náhrada disbelievers.
[9:27] Konecne BUH splnit whomever On prosit. BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[9:28] O ty domnívat se obraz worshipers znecistit; oni ne pripustit cesta Církevní
Masjid po tohleto rok! Jestlie ty pramen strachu promeškání výnos BUH prosit lít ty na
Svém zajištení proto Svém prosit. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[9:29] Ty boj operadlo po ty ne domnívat se za BUH nor Poslední Cas nor zpusobit oni
zakázat který BUH Svém hlasatel zakázat nor znicit oni rídit se mimo náboenství
vernost! - among ty dostat bible - ne oni vynášet zpusobený odhadnout s radostí
unwillingly.
[9:30] Id odríkávat Ezra jsem syn BUH doba Kresan odríkávat Jeíš jsem syn BUH! Tyto
rouhání vyjádrit jejich otvor! Oni tím shoda rouhání z ty pochybovat za a nad. BUH
ODSOUDIT TI. Oni prece zmenit smer ceho.
[9:31] Oni spolecnost jejich náboenský vedoucí stipendista magnát BUH. Others
zbonovat Mesiáš syn Marie. Oni úplne príkaz zbonovat jen jednotka buh. v tom ne jsem
buh ledae On! On oslavovat nejvyšší mel kadý spojit!
[9:32] Oni chtít pripojit buh osvetlit jejich otvor BUH tvrdit na naprostý Svém osvetlit
za záš o disbelievers!
[9:33] On jsem 1 který odeslat Svém hlasatel rízení náboenství vernost útocit to
vládnout úplne náboenství za záš o obraz worshipers!
[9:34] O ty verit mnoho náboenský vedoucí kazatel absorbovat lidé peníze illicitly
zahnat dráha BUH! Ty zásoba zlatý stríbrné nádobí ne vycerpat ti dát BUH slib ti trapný
odškodnení!
[9:35] Cas podlehnout when jejich zlato stríbrné nádobí prosit rozehrát zapálit Peklo pak
uívaný svítit jejich celo jejich stránka jejich podporovat Tento jsem co ty zásoba se
chutnat co ty zásoba!
[9:36] Odhad mesíce BUH o jsem 12. Tento jsem buh predpis cas On tvorit nebe
zahrabat. 4 z ti jsem církevní. Tento byl doplnit náboenství; ty ne špatne svuj duše (na
boj) Církevní Mesíce! Ale ty prohlásit all-out bojovat obraz worshipers (práve Církevní
Mesíce) when oni prohlásit all-out bojovat ty zkušený onen BUH jsem ochoten a rovnat
se o a spravedlivý.
[9:37] Upravovat Církevní Mesíce jsem známka krajní nevera; to rozšírit zabehlé
dobytce z ty pochybovat! Oni strídavý Církevní Mesíce reholní mesíce doba mrazit
pocítat mesíce zasvetit BUH! Oni tím rozrušit který BUH zasvetit. Jejich zlý rízení zdobit
jejich otvor! BUH NE USMERNOVAT pochybovat LIDÉ.
[9:38] O ty verit when ty zjistit Mobilize dát BUH ty slušet velmi oddán podle park? Ty
chtít tento svetový doivotní za zaúctovat z Dále? Materiál tento spolecnost prirovnávat
podle Dále byl nula
[9:39] Ty mobilize On predloit ty trapný odškodnení zástupce jinak lidé od svuj
umístení; ty nikdy škoda Jemu za a nejméne BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[9:40] Ty selhání snést jemu hlasatel) BUH ji snést jemu. Tím when disbelievers lov
jemu on jsem 1 z 2 vyhloubit on ríct podle svém stoupenec ne trápit; BUH byl nás. BUH
pak odeslat shodit spokojenost bezpecnostní jemu snést jemu neviditelný voják! On
zpusobit slovo disbelievers pokorný. Buh slovo vládnout nejvyšší. BUH jsem
VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[9:41] Ty snadno mobilize lehce tehotná závodit svuj peníze svuj ivost za dát BUH!
Tento byl zcela ty jestlie ty jen módní.
[9:42] v tom jsem cilý materiální presvedcit strucný souprava vozíku oni rídili se ty!
snail se jsem presne také mnoho ceho ti. Oni prísahat BUH my could my mobilized ty
Oni tím škoda a BUH zkušený onen oni jsem lhárka.
[9:43] BUH PROMINOUT TY DRET why TY ODEVZDAT TI POVOLENÍ
ZPUSOBIT ZASTÁVKA ZA TY VYZNAMENAT TY could jsem PRAVÝ PODLE
LHÁRKA?
[9:44] Ty pravý domnívat se za BUH Poslední Cas ne poadovat svuj povolení obejít
príznivá doba závodit jejich peníze jejich doivotní! BUH jsem CELKEM vedomý si o A
SPRAVEDLIVÝ.
[9:45] Ale lidé ádat odpustit byl ty ne ucinil skutecne domnívat se za BUH Poslední
Cas. Jejich jádro jsem vrchol z pochybovat jejich pochybovat zpusobit ti waver
[9:46] Mel oni skutecne chtít mobilize oni nacvicit si to dukladne! Buh nelibost jejich
úcastenectví aby On sráet ti; oni zjistit Utišit za ty utišit za
[9:47] Mel oni mobilized ty oni tvorit záhuba zpusobit popírat úsek ty! Trochu o ty jsem
schopný naslouchat podle ti! BUH jsem CELKEM vedomý si o PRESTUPNÍK.
[9:48] Oni ádat pokrývka záhuba ty za a nad, pokazit duvod ty. Vernost konecne bený
buh postup prodávat ti.
[9:49] Trochu o ti odríkávat Odevzdat mne povolení zastávka ne sázet tak útrapa mne.
skutecne oni tím privodit si strašný útrapa; Peklo obehnat disbelievers!
[9:50] Neco plný treba ty oni škoda a souení postihnout ty oni odríkávat My sdelit ty
protoe oni obeh potešit!
[9:51] ríct Nic treba nás který BUH rozhodnout nás. On jsem náš Magnát Ovládat Od
BUH verící sverit.
[9:52] Odríkávat Ty jen myslit nás 1 z 2 poslušný potreby (vítezství mucednictví) i kdy
my myslit pro ty zabavení podle BUH odškodnení podle Jemu na náš písmo! Proto cekat
my cekat ty!
[9:53] ríct Vycerpat s radostí unwillingly. Nic uznat ty ty jsem odporný lidé.
[9:54] Co prekazit souhlas jejich nákupy jsem onen oni pochybovat za BUH Svém
hlasatel when oni slavit Spojení Prosba (Salat) oni slavit ti lazily when oni odevzdat
milodar oni ucinil e zdráhave!
[9:55] Ne ráz jejich peníze jejich detský! BUH ZPUSOBIT TYTO BYL PRAMEN
ODŠKODNENÍ TI za tohleto DOIVOTNÍ when ONI POSLEDNÍ) JEJICH DUŠE
ODEJÍT i kdy ONI jsem disbelievers.
[9:56] Oni prísahat BUH oni patrit ty doba oni vyloucit co z ceho ne patrit ty; oni jsem
divisive lidé!
[9:57] Jestlie oni rozhodnutí útocište vyhloubit výprask zaúctovat oni odchod to beh!
[9:58] Trochu o ti posuzovat svuj rozdelování milodar; jestlie oni odevzdat proto oni
slušet spokojený oni ne odevzdat proto oni slušet objectors!
[9:59] Oni spokojený co BUH Svém hlasatel odevzdat ti. Oni odríkávat BUH postacit
nás. BUH prosit postarat se nebo NÁS SVÉM DAR A e PROSIT SVÉM HLASATEL.
My ádat jen BUH.
[9:60] Milodar odchod špatný potrebný pracovník soustredit ti znovu premenit ucinit
prístupným pomocný s ty zatíit na neocekávaný výloha dát BUH cestování cizí. recený
jsem buh prikázání. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[9:61] Trochu o ti škoda prorok odríkávat On jsem úplne záves! Odríkávat jsem zcela ty
onen on naslouchat podle ty! On domnívat se za BUH sverit verící. On jsem soucit ty ty
verit. Ty škoda buh hlasatel privodit si trapný odškodnení.
[9:62] Oni prísahat BUH ty spokojený ty when BUH Svém hlasatel jsem hodný z
roztomilý oni jsem skutecne verící.
[9:63] Oni ne módní onen kadý odpírat BUH Svém hlasatel privodit si zapálit Peklo
stále? Tento byl škoda pokorení.
[9:64] Pokrytec trápit sura odhalit ukázat co jsem jejich jádro! ríct Odchod dopredu
fraška BUH prosit UKÁZAT PRESNE KTERÝ TY jsem V OBAVÁCH Z!
[9:65] Ty poadovat ti oni odríkávat My would byl jen fraška mrnous. Odríkávat ty
nahromadit ty byl Zpusobit falešný BUH Svém zjevení Svém hlasatel?
[9:66] Ne omluvit se! Ty pochybovat pozdeji verit! My prominout trochu o ty my
potrestat others ty moný dusledek jejich wickedness.
[9:67] pokrytec mu pokrytec ena patrit na kadý jinam - Oni obhajovat odporný zakázat
spravedlnost oni jsem skoupý! Oni nepamatovat si BUH On nepamatovat si ti. Pokrytec
jsem pravý prostopášný.
[9:68] BUH SLIBNÝ pokrytec MU pokrytec ENA TAKÉ MONÝ disbelievers
ZAPÁLIT Z PEKLO wherein ONI ZUSTÁVAT STÁLE. To postacit ti. BUH
ODSOUDIT TI; ONI PRIVODIT SI VECNÝ ODŠKODNENÍ.
[9:69] Trochu o ty neli ty jsem silný than ty majetný jinak peníze detský. Oni slušet
zaujmout napred jejich materiální drení! Similarly ty slušet zaujmout napred svuj
materiální drení presne jako ty neli ty slušet zaujmout napred! Ty slušet zcela nepozorný
presne ackoliv oni jsem nepozorný. Stejný byl lidé zrušit jejich spravovat oba za tohleto
spolecnost Dále; oni jsem kdo neco ztratí.
[9:70] Oni ne zjistit všechno podle predchozí výroba; lidé Noe ‘Aad Thamood lidé
Abraham obyvatel Midyan evildoers (z Sodom Gomorrah)? Jejich hlasatel odchod ti
vycistit zkouška. BUH NIKDY ŠPATNE TI; ONI jsem JEDNOTKA ŠPATNE jejich
uznat DUŠE.
[9:71] domnívat se mu ena jsem spojený z 1 jiný Oni obhajovat spravedlnost odporný
odporný oni slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) oni
poslouchat BUH Svém hlasatel. Tyto lít buh soucit. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ
ODBORNÝ.
[9:72] BUH SLIBNÝ domnívat se MU domnívat se ENA ZAHRADNÍ PRÍLIV
PRAMEN wherein ONI ZUSTÁVAT STÁLE NÁDHERNÝ PRÍBYTEK ZAHRADNÍ
RÁJ! Buh štestí souhlas jsem pravidelný prima. Tento jsem prima radost z vítezství.
[9:73] O ty prorok snail se disbelievers pokrytec jsem váný za obcování ke ti! Jejich
urcení jsem Peklo; který bídný príbytek!
[9:74] Oni prísahat BUH oni nikdy odríkávat to oni vyjádrit slovo nevera; oni
pochybovat slušivý submitters. Skutecne oni ustoupit vy- co oni nikdy mel. Oni vzbourit
se práve BUH Svém hlasatel lít ti Svém zdobit obstarání Oni litovat to byl zcela ti. Jen
jestlie oni obeh BUH prosit predloit ti s trapný odškodnení za tohleto doivotní Dále! Oni
najít nikdo zahrabat jsem jejich magnát ovládat
[9:75] Trochu o ti pravidelný slíbit Jestlie BUH lít nás Svém ozdobit my jsem
dobrocinný primet spravedlivý doivotní!
[9:76] when On vyloucit co z ceho lít ti Svém zajištení oni slušet skoupý povaha odpor.
[9:77] Proto On souit ti pokrytectví jejich jádro cas oni vhodný Jemu. Tento jsem
because oni prerušit jejich slib BUH because o jejich prostírat se
[9:78] Oni ne nahromadit onen BUH zkušený jejich ochrana prezidenta jejich spiknutí
BUH jsem Knower úplne ochrana prezidenta?
[9:79] Ty posuzovat štedrý verící ustoupit také mnoho ceho zesmešnit špatný verící
odevzdat príliš málo BUH pohrdat ti! Oni privodit si trapný odškodnení.
[9:80] Ty poadovat odpuštení ti ne poadovat odpuštení ti! - Práve jestlie ty poadovat
odpuštení ti 70 cas - BUH prosit NE OMLUVIT TI! Tento byl oni pochybovat BUH
Svém hlasatel. BUH NE USMERNOVAT PROSTOPÁŠNÝ LIDÉ.
[9:81] Sedící tešit se jejich utišit hlasatel BUH protivit si závodit jejich peníze jejich
ivost za dát BUH! Oni odríkávat not mobilize za tohleto rozehrát! Odríkávat zapálit
Peklo jsem skoro vzrušit oni jen zahrnout!
[9:82] Pripustit ti smát se a málo, volat a partie! Tento jsem náhrada hrích oni získat.
[9:83] Buh zvolení ty stav tam oni poadovat svuj povolení mobilize ty ty odríkávat Ty
ucinil to nikdy znovu mobilize mne nor prosit ty vubec boj mne kadý neprítel! Ty chtít
jsem na sedící za a 1 zaúctovat. Proto ty utišit na a sedící.
[9:84] Ty ne slavit pohreb prosba ádný o ti when on poslední nor jsem povinen ty kozlík
svém váný! Oni pochybovat BUH Svém hlasatel poslední vyjádrit wickedness!
[9:85] Ne ráz jejich peníze jejich detský; BUH zpusobit tyto byl pramen bída ti za
tohleto spolecnost jejich duše odejít disbelievers!
[9:86] When sura odhalit stát Domnívat se za BUH snail se Svém hlasatel i silný among
ti odríkávat utišit za
[9:87] Oni chtít jsem na a sedící. Proto jejich jádro vtisknout tím oni ne zahrnout.
[9:88] Ohledne Ceho hlasatel ty domnívat se jemu oni eagerly závodit jejich peníze
jejich doivotní. Tyto zaslouilý úplne poslušný potreby; oni jsem vítez.
[9:89] BUH nacvicit si TI ZAHRADNÍ PRÍLIV PRAMEN wherein ONI ZUSTÁVAT
STÁLE! Tento jsem prima radost z vítezství.
[9:90] Arabský zpusobit vy- odpustit podlehnout ty ádat povolení utišit za Tento jsem
oznamovací zpusob o jejich vyrazení zboí BUH Svém hlasatel - Oni utišit za. Vskutku ty
pochybovat ti privodit si trapný odškodnení.
[9:91] Ne s obvinovat ar ty jsem slabý škodlivý ne najít všechno prednést touit ackoliv
oni trvat odsouzený ke zkáze podle BUH Svém hlasatel! Spravedlivý among ti ne
obvinovat! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[9:92] Také odpustit ar ty podlehnout ty ádat zahrnovat ty ty sdelit ti já ne mel všechno
prodávat ty Oni pak obeh škubat jejich otvor genuinely truchlit oni ne dát prispet
[9:93] Obvinovat byl u ty poadovat svuj povolení zastávka za ješte oni ne mel
ospravedlnit. Oni chtít jsem na a sedící. Proto BUH vtisknout jejich srdce tím oni ne
dosáhnout kadý vedomí!
[9:94] Oni omluvit se podle ty when ty zvolení ti (podle bojovat)! ríct ne omluvit; se;
my ješte sverit ty. BUH INFORMOVAT NÁS TY. BUH prosit PRIJMOUT SVUJ
SPRAVOVAT A PROSIT HLASATEL PAK TY navrácení Knower Z ÚPLNE
OCHRANA PREZIDENTA POPIS PAK ON INFORMOVAT TY Z VŠECHNO TY
UCINIL!
[9:95] Oni prísahat BUH ty when ty zvolení ti onen ty nedbat ti. Nedbat ti! Oni znecistit
jejich urcení jsem Peklo moný náhrada hrích oni získat.
[9:96] Oni prísahat ty ty prominout ti. Práve jestlie ty prominout ti BUH ne prominout
stejný prostopášný lidé.
[9:97] Arabský jsem škoda nevera pokrytectví nejvetší vhodný s nevšímat si predpis
onen BUH odhalit Svém hlasatel. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[9:98] Trochu Arabský povaovat jejich vycerpat dát Buh) jsem škoda pravidelný cekat
predjímání onen neštestí souhlasit ty! jsem oni privodit si škoda neštestí! BUH jsem
POSLUCHAC Vševedoucí
[9:99] Jiný Arabský domnívat se za BUH Poslední Cas povaovat jejich nákupy strední
BUH zpusoby snést hlasatel! Vskutku to privést ti šetrný; BUH prosit uznat ti do Svém
soucit! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[9:100] Ohledne Ceho dríve predvoj pristehovat se (Muhajerin) prívrenec odevzdat ti
útocište (Ansar) ty rídili se ti spravedlnost BUH spokojený ti oni spokojený Jemu! On
nacvicit si ti zahradní príliv pramen wherein oni zustávat stále! Tento jsem prima radost z
vítezství.
[9:101] Among Arabský ty v tom jsem pokrytec. Také among mesto obyvatel v tom
jsem ty jsem navyklý podle pokrytectví. Ty ne módní ti my módní ti! My obeplout
odškodnení ti pak oni skoncit predloit strašný odškodnení.
[9:102] v tom jsem others vyznat jejich hrích; oni mísit poslušný smlouva špatný
smlouva. BUH prosit SPLNIT TI BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[9:103] absorbovat podle jejich peníze milodar cistit ti zasvetit ti! podporovat ti svuj
duvod uklidnit ti. BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[9:104] Oni ne nahromadit onen BUH zpusobit uznat lítost Svém worshipers pokládat
milodar BUH jsem Vykupitel Milosrdný?
[9:105] ríct Rízení spravedlnost; BUH prosit provést svuj rízení a e prosit Svém hlasatel
verící! Konecne ty vrátit Knower z úplne ochrana prezidenta popis pak On informovat ty
z všechno ty ucinil.
[9:106] Others cekat buh rozhodnutí; On potrestat ti On splnit ti! BUH jsem
VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[9:107] v tom jsem ty týrat masjid postup obraz zbonovat oddelovat verící stanovit
pokrývka s ty odpírat BUH Svém hlasatel! Oni solemnly prísahat Náš úcel jsem
honorable BUH loisko svedcit oni jsem lhárka!
[9:108] Ty nikdy ádat stejný masjid. masjid dosadit spravedlnost 1 cas jsem hodný z
svuj ádat therein! Od v tom jsem lidé milovat cistit. BUH MILOVAT TY CISTIT.
[9:109] Jednotka dosadit svém stavba váit si BUH byl a výteek Svém souhlas zcela 1
který dosadit svém stavba kraj drobit skalní stena onen uderit shodit jemu do zapálit
Peklo? BUH NE USMERNOVAT ZHREŠIT LIDÉ!
[9:110] Stejný stavba oni dosadit trvat pramen pochybovat jejich jádro jejich jádro
utišit! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[9:111] BUH KUPOVAT VERÍCÍ JEJICH DOIVOTNÍ JEJICH PENÍZE RÁJ. Tím oni
boj dát BUH ochotný znemonit vzít si znemonit! recený jsem Svém pravý slib Torah
Evangelium Quran - Který fulfills Svém rucit zcela than BUH? Ty potešit útocit stejný
vymenit! Tento jsem prima radost z vítezství.
[9:112] Oni jsem repenters worshipers praisers meditators sklánet premoct advocators z
spravedlnost forbidders zlý majitel buh predpis! Odevzdat poslušný zpráva stejný verící!
[9:113] Vubec prorok nor ty verit poadovat odpuštení obraz worshipers i oni jsem jejich
u z rodina dríve oni nahromadit onen oni urcit Peklo.
[9:114] Ale domlouvat Abraham poadovat odpuštení svém predek jsem onen on slibný
jemu znicit aby. ackoliv brzo ackoliv on nahromadit onen on jsem neprítel BUH on
poprít jemu. Abraham jsem velmi hodný mírný.
[9:115] BUH NE ODESLAT KADÝ LIDÉ Z CESTY ZA ON USMERNOVAT TI 1
pointa TI CO MYSLIT! BUH jsem CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[9:116] S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat! On rízený doivotní smrt. Ty mel
ádný BUH protoe Magnát Vudcí.
[9:117] BUH SPLNIT PROROK PRISTEHOVALEC (Muhajireen) PRÍVRENEC
ARMÁDA TI ODEVZDAT TI ÚTOCIŠTE (Ansar) NÁSLEDUJÍCÍ JEMU TEKÝ CAS!
Onen jsem when jádro z trochu o ti témer wavered On splnit ti On byl Soucitný towards
ti Milosrdný.
[9:118] Také (splnit byl) 3 který utišit za Prostorný zahrabat slušet stísnit ti onen oni
témer ustoupit vy- úplne nadeje sebe. Posléze oni nahromadit v tom ne jsem unikat BUH
Jemu. On pak splnit ti onen oni litovat. BUH jsem VYKUPITEL MILOSRDNÝ.
[9:119] O ty verit ty váit si BUH jsem among a pravý.
[9:120] Vubec obyvatel mesto nor Arabský ti ádat utišit hlasatel BUH when on
mobilizes pro bojovat)! Nor jsem povinen oni odevzdat prednost s jejich uznat vec
podpora jemu! Tento byl oni ne snést kadý prahnout kadý program hlad dát BUH
pokládat vybrat stupen rozrušit disbelievers vnucovat kadý útrapa neprítel mimo mel to
spis ti zustatek ve prospech! BUH NIKDY SELHÁNÍ ODMENIT TY RÍZENÍ
SPRAVEDLNOST.
[9:121] Nor znicit oni privodit si kadý vydání slabý velký nor ucinil oni prejít kadý
údolí mimo mel zustatek ve prospech spis ti! BUH prosit PRECE ODMENIT TI
generously JEJICH SPRAVOVAT.
[9:122] When verící mobilize ne úplne o ti zpusobit aby. A málokterí podle kadý
seskupit mobilize oddaný jejich cas usilovat náboenství! Tím oni proplout vedomí jejich
lidé when oni vrátit onen oni trvat religiously informovat!
[9:123] O ty verit ty boj disbelievers napadnout ty - Pripustit ti rozhodnutí ty váný! - A
módní onen BUH jsem na a spravedlivý!
[9:124] When sura odhalit trochu o ti odríkávat Ucinil tento sura upevnit vernost z kadý
ty? Vskutku to ucinil upevnit vernost z ty domnívat se oni tešit se kadý zjevení!
[9:125] Ohledne Ceho ty harbored pochybovat jejich srdce to skutecne dodat unholiness
jejich unholiness oni poslední disbelievers.
[9:126] Oni ne prijmout oni snést podle presný zkouška všechen rok dríve dvakrát Oni
systematicky v nedostatku ceho s litovat v nedostatku ceho absorbovat pozornost?
[9:127] Whenever sura odhalit trochu o ti pohled na kadý jinam moný odríkávat Ucinil
kadý prijmout ty Pak oni odkázat! Tím BUH odvrátit jejich jádro oni byl lidé který ne
zahrnout!
.
10- Jonáš (Younus)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[10:1] A. L. R. Tyto (popisovat) jsem zkouška tento kniha moudrost.
[10:2] Byl to také mnoho ceho z asnout lidé onen my dýchat mu ti? On dýchat
odríkávat) Ty vypovedet lidé odevzdat poslušný zpráva ty který verit oni dosáhnout místo
výstupek jejich Magnát. disbelievers odríkávat Tento jsem hodný kouzelník!
[10:3] Svuj ale Magnát jsem BUH; Jednotka tvorit nebe zahrabat 6 cas pak osvojit si
úplne moc. On rízený úplne duvod. v tom ne jsem intercessor proto Svém prosit. recený
jsem BUH svuj Magnát. Ty zbonovat Jemu. Ty ne pokládat pozornost?
[10:4] S Jemu jsem svuj poslední výnos úplne o ty. Tento jsem buh pravý slib. On
znalec stvorení pak reprodukovat to za rozkazovat odmenit ty domnívat se primet
spravedlivý doivotní equitably! Ohledne Ceho ty pochybovat oni privodit si pekelný pít
trapný odškodnení pro jejich pochybovat!
[10:5] On byl Jednotka prevod slunit se oslnující mesíc nastoupit On model svuj fáze ty
zjistit pocet roky vypocítávat! BUH NE TVORIT úplne TENTO a na nebo TYPICKÝ
SMYSL. On vysvetlit zjevení lidé módní.
[10:6] Prece od zmena z vecer cas který BUH tvorit nebe zahrabat v tom jsem zkouška
lidé jsem spravedlivý!
[10:7] Ty ne myslit vhodný nás zaujmout napred tento svetový doivotní ar obsah ono
odmítnout pozornost náš zkouška;!
[10:8] Tyto privodit si Peklo jejich poslední príbytek dusledek jejich uznat spravovat.
[10:9] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní jejich Magnát
usmernovat ti mimo cudnost o jejich domnenka! Proud príliv ti zahradní bliss.
[10:10] Jejich prosba therein Byl Ty oslavovat náš buh jejich blahoprání therein byl
Pokoj jejich poslední prosba byl Velebit jsem BUH Magnát vesmír!
[10:11] Buh pospíchat odškodnení privodit si lidé ráz oni ádat zajištení oni zrušit dlouze
ago. My odkázat ty ne domnívat se za vhodný nás jejich prestupek chyba
[10:12] When neštestí nakazit lidská bytost jsem on vzývat nás i kdy prostírat se sedící
kozlík! Jen ackoliv brzo ackoliv my pomoct svém neštestí on odchod u on nikdy vzývat
nás pomoct kadý útrapa! Spravovat prestupník tím zdobit jejich otvor.
[10:13] Mnoho výroba my zrušit ty when oni zhrešit. Jejich hlasatel odchod ti vycistit
zkouška oni odmítnout domnívat se! My tím oplatit vinný lidé.
[10:14] Pak my zpusobit ty dedic zahrabat ti prijmout e ty ucinil.
[10:15] When náš zjevení prednášet ti ty ne myslit vhodný nás odríkávat Privést Quran
tento vymenit to! Odríkávat já moná ne vymenit to u svuj uznat! Já pouze následující co
odhalit mne! Já pramen strachu já neuposlechnout muj Magnát odškodnení desivý cas.
[10:16] ríct Mel BUH willed já ne uvést ve výctu to ty nor would ty módní všechno to.
Já ivý ty soubor doivotní tento ty módní mi protoe sane pravý osoba). Ty ne porozumení?
[10:17] Který jsem odporný than jednotka vymýšlet prostírat se BUH vyradit Svém
zjevení. Prosím prestupník nikdy mít úspech.
[10:18] Oni zbonovat BUH obraz mít moc poškození ti beneficní ti oni odríkávat Tyto
byl náš intercessors BUH! Odríkávat Byl ty informovat BUH z neco On ne módní nebe
zahrabat? On oslavovat! On byl nejvetší Nejvyšší; druhý shora zrovna spojit!
[10:19] Lidé uívaný byl 1 sbor pak oni debatovat. To byl pro dopredu daný slovo podle
svuj Magnát oni kritizovat okamite jejich popírat!
[10:20] Oni odríkávat "E delat se nikoliv zázrak delat se jemu svém Magnát? Odríkávat
budoucí náleet podle BUH; cekat já cekat ty!
[10:21] When my poskytnout soucit lidé neštestí souit ti oni okamite navrhovat náš
zjevení! Odríkávat buh navrhovat jsem druhý skutecný! Náš hlasatel zaznamenat
všechno ty navrhovat.
[10:22] On jsem Jednotka plout ty získat more. Ty vzít si poslat oni spustit smoothly
choulostivý vánek! Pak doba veselí therein prudký ovinout kvet vlnit obehnat ti naprostý
stránka! Tento jsem when oni vzývat BUH sincerely oddaný jejich prosba Jemu jen Ty
jen uchovat nás tohleto cas my jsem eternally uznalý!
[10:23] ackoliv brzo ackoliv On uchovat ti oni zhrešit zahrabat postavit se proti vernost.
O lidé svuj prestupek jsem jen s škoda tvuj uznat duše. Ty trvat zaujmout napred tento
svetový doivotní pak s nás byl svuj poslední výnos pak my informovat ty z všechno ty
ucinil!
[10:24] Analogie tento svetový doivotní jsem tento my odeslat srazit rozvodnit lye
vytáhnout ono úplne druh o opustit podle zahrabat postarat se potrava lidé zvíre! Pak
presne ackoliv zahrabat zcela zdobit svuj lidé myšlen oni jsem od rízený o tom náš soud
podlehnout vecer cas opustit to naprosto jalový protoe nic být predchozí cas! My tím
vysvetlit zjevení lidé zrcadlit.
[10:25] BUH LÁKAT PRÍBYTEK POKOJ OVLIVNOVAT whoever PROSIT
USMERNOVAT) VÁNÝ DRÁHA.
[10:26] Spravedlivý odmenit násobit kopie. Jejich celo nikdy zkušený kadý ztráta
ostuda. Tyto byl obyvatel Ráj; oni zustávat therein stále.
[10:27] Ohledne Ceho ty získat hrích jejich náhrada jsem rovnající se s jejich hrích.
Pokorení jsem jejich moc nikdo BUH ochranný ti! Jejich celo zdánlivý zaplavit davový
šerý vecer! Oni jsem obyvatel Peklo; oni zustávat therein stále.
[10:28] Cas when my predvolat ti úplne my ríct podle ty zbonovat obraz My predvolat
ty dohromady svuj obraz. My mel ti konfrontovat kadý jinam, jejich obraz ríct podle ti
My ne mel plán onen ty zbonovat koho nás.
[10:29] BUH POSTACIT SVEDCIT NÁS TY ONEN MY BYL NAPROSTO
NEUVEDOMUJÍCÍ SI Z SVUJ ZBONOVAT NÁS!
[10:30] Onen jsem when kadý duše vyzkoušet všechno to ucinil. Oni vrátit BUH jejich
spravedlivý Magnát Zvládnout obraz oni vymýšlet poprít ti!
[10:31] Odríkávat Kterí postarat se nebo ty nebe zahrabat? Který rízený úplne výslech
zrak? Který vytáhnout obývací naprosto naprosto podle ivý? Který od byl rízený z úplne
potreby? Oni odríkávat BUH. Odríkávat pak ty ne slavit prikázání?
[10:32] recený jsem BUH svuj spravedlivý Magnát. Který tam za vernost byl
prolhanost? Jak ty nedbat úplne tento?
[10:33] Tento jsem co svuj Magnát rozhodnutí ucinil s ty chtít byl prostopášný oni ne
verit!
[10:34] Odríkávat Mohl ádný o svuj obraz uvedený stvorení pak reprodukovat to?
Odríkávat BUH znalec stvorení pak reprodukovat to!
[10:35] ríct Ucinil ádný o svuj obraz usmernovat vernost? Odríkávat BUH usmernovat
vernost! Jednotka usmernovat vernost hodný z rídili se 1 který byl usmernovat zpusobit
zrovna rízení sobe? Co jsem krivda na svuj soud?
[10:36] mnoství z ti rídili se nic navrhnout navrhnout ne jsem podstrcit nebo vernost!
BUH BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO ONI UCINIL.
[10:37] Tento Quran moná ne authored BUH. To pevný úplne predchozí poslání
stanovit celkem podrobný bible! jsem neomylný to podlehnout Magnát vesmír.
[10:38] Oni odríkávat On vymýšlet to odríkávat Pak vytáhnout 1 sura moný tyto lákat
whomever ty ádat BUH ty jsem pravý.
[10:39] Vskutku oni vyradit tento mimo usilovat vyzkoušet to a porozumení to! Tím
ucinil ty neli ti pochybovat! Proto proslulý dusledek prestupník!
[10:40] Trochu o ti verit za tohleto bible) i kdy others pochybovat to! Svuj Magnát jsem
celkem vedomý si o evildoers.
[10:41] Oni vyradit ty pak odríkávat já mel muj rízení ty mel svuj spravovat! Ty jsem
bez z všechno já vyloucit co z ceho já jsem bez z všechno ty ucinil!
[10:42] Trochu o ti naslouchat podle ty ty útocit hluchý naslouchat práve oni ne
porozumení?
[10:43] Trochu o ti starat se ty ty usmernovat slepý ješte oni ne prijmout?
[10:44] BUH NIKDY ŠPATNE LIDÉ; jsem LIDÉ ŠPATNE jejich uznat DUŠE.
[10:45] Cas when On predvolání úplne o ti oni nálada ackoliv oni vydret za tohleto
spolecnost 1 doba cas který oni vhodný. Kdo Neco Ztratí vskutku byl ty pochybovat
vhodný BUH; chtít zavádet!
[10:46] My beet ty trochu (o odškodnení) my slibný ti ukoncit svuj doivotní zpredu kdy,
nás jsem jejich poslední výnos. BUH SVEDCIT VŠECHNO ONI UCINIL.
[10:47] S kadý spolecnost hlasatel. Po jejich hlasatel podlehnout oni kritizovat equitably
nejmenší nespravedlnost!
[10:48] Oni upírat When tento veštba podlehnout proplout ty zjistit vernost?
[10:49] ríct já ne mít moc poškození beneficní jen který BUH prosit absorbovat
zaúctovat, Kadý spolecnost dopredu daný doivotní vírení! Dríve jejich mezivláda delat se
skoncit oni ne zdret to 1 doba nor podporovat to!
[10:50] Odríkávat Whether Svém odškodnení podlehnout ty na vecer cas why jsem
prestupník stejný pospíchat?
[10:51] To treba ty verit pak? Why ty verit pak? Ty jednat upírat to podlehnout?
[10:52] To jsem ríct podle prestupník Chu vecný odškodnení. Ty ne oplatit presne který
ty získat?
[10:53] Oni upírat ty prorokovat Byl tento skutecne který prosit treba Odríkávat Yes
vskutku muj Magnát tento jsem vernost ty nikdy unikat!
[10:54] Jestlie kadý prostopášný duše majetný všechno u zahrabat to snadno prednést to
protoe vykoupit! Oni jízdní hryzení when oni prijmout odškodnení. Oni kritizovat
equitably nejmenší nespravedlnost.
[10:55] Úplne s BUH patrit všechno nebe zahrabat! Úplne buh slib jsem vernost
mnoství z ti ne módní!
[10:56] On rízený doivotní smrt Jemu ty vrátit!
[10:57] O lidé osvícení podlehnout ty sem svuj Magnát lécit všechno porucha svuj srdce
rízení soucit verící.
[10:58] ríct buh zdobit Svém soucit oni potešit. Tento jsem druhý zcela than kadý
boháci oni hromadit.
[10:59] Odríkávat ty proslulý e BUH odeslat shodit ty úplne druh o zajištení pak ty
prevod trochu o ti nezákonný trochu zákonný? Ríct BUH odevzdat ty povolení Zpusobit
znicit tento? Ty vymýšlet svetský zpusobit znak ti BUH?
[10:60] To zpusobit vubec napadnout s ty vymýšlet prostírat se BUH onen oni celo
Jemu Cas Zmrtvýchvstání? Prosím BUH lít lidé Svém ozdobit mnoství z ti jsem
unappreciative.
[10:61] Ty ne dosáhnout kadý stav nor ucinil ty uvést ve výctu kadý Quran nor vyloucit
co z ceho ty ucinil všechno nás byl svedcit o tom ty ucinil to! Ne práve atom váha jsem
svuj Magnát rízení jsem to nebe zahrabat. Nor byl tam všechno slabý than atom nejvetší
onen ne zaznamenat dukladný zápis.
[10:62] Úplne buh spojenec mel nic pramen strachu nor prosit oni rmoutit.
[10:63] Oni jsem ty domnívat se primet spravedlivý doivotní!
[10:64] Pro ti štestí štestí za tohleto spolecnost také jako od Dále! Tento jsem buh stálý
predpis. recený jsem prima radost z vítezství.
[10:65] Ne zarmoutit jejich projev! Úplne schopnost náleet podle BUH. On jsem
Posluchac Vševedoucí
[10:66] Úplne s BUH patrit kadý nebe kadý u zahrabat! Ty spolecnost obraz BUH
skutecne následující nic. Oni jen myšlen oni následující neco. Oni jen odhadnout.
[10:67] On byl Jednotka prevod vecer svuj utišit prevod cas lighted. Tyto ar zkouška
lidé naslouchat.
[10:68] Oni odríkávat BUH zplodit syn! On oslavovat. On jsem nejvetší Drahý. S Jemu
patrit všechno nebe všechno u zahrabat! Ty ne mel pevný snést stejný rouhání! Ty
odríkávat BUH co ty ne módní?
[10:69] Vyhlásit Ty vymýšlet svetský u BUH prosit nikdy mít úspech!
[10:70] Oni dosáhnout jejich provizorní rozdelit za tohleto spolecnost pak s nás byl
jejich poslední výnos pak my predloit ti drsný odškodnení pro jejich pochybovat!
[10:71] Prednášet pro ti dejiny Noe! On ríct podle svém lidé O muj lidé ty rozhodnutí
muj místo muj upomenout ty z buh zjevení také mnoho ceho ty pak já pripojit muj sverit
BUH! Ty vzít si dohromady svuj vedoucí dohodnout se ochoten rozhodný rozhodnutí se
pak rušit mne módní to ihned!
[10:72] Ty obeh pak já ne poadovat ty kadý probíhat. Muj vést delat se podle BUH. Já
príkaz jsem submitter.
[10:73] Oni vyradit jemu proto my uchovat jemu ty svázat jemu archa; my útocit ti
dedic. My potopit ty vyradit náš zjevení. Proslulý dusledek; oni vypovedet!
[10:74] Pak my odeslat jemu hlasatel jejich lidé oni beet ti docílit zkouška! Oni ne jsem
domnívat se za co oni vyradit za a nad. My tím vtisknout jádro prestupník.
[10:75] Pak my odeslat ti Moses Aaron Pharaoh svém seskupit náš zkouška. Jen oni
povaha nadutý; zhrešit lidé.
[10:76] When vernost podlehnout ti nás oni odríkávat Tento jsem obviously kouzelný!
[10:77] Moses odríkávat tento jak ty popisovat vernost when to Byl podlehnout ty? jsem
tento kouzelný? Jak kadý kouzelník bený?
[10:78] Oni odríkávat ty podlehnout odvrátit nás podle co my rozhodnutí náš zdroj
ucinil dosáhnout místo z výstupek se? My nikdy svázat ty protoe verící.
[10:79] Pharaoh odríkávat Privést mne naprostý zkušený kouzelník!
[10:80] When kouzelník podlehnout Moses ríct podle ti Házet cokoliv ty házet.
[10:81] When oni házet Moses odríkávat Co ty vytáhnout jsem kouzelný BUH prosit
útocit to selhání! BUH NE SNÉST PRESTUPNÍK SPRAVOVAT.
[10:82] BUH DOSADIT VERNOST SVÉM SLOVO KRIMINÁLNÍ.
[10:83] Ádný domnívat se Moses ledae a málokterí o svém lidé i kdy pramen strachu
tyranie Pharaoh svém starší! Prece Pharaoh jsem skoro príliš nadutý zahrabat pravý
tyran.
[10:84] Moses odríkávat O muj lidé ty mel skutecne domnívat se za BUH pak pripojit
svuj sverit Jemu ty jsem skutecne submitters!
[10:85] Oni odríkávat My sverit BUH. Náš Lord uchovat nás podle perzekuce tyto
utiskující lidé!
[10:86] Vynést nás na Svuj soucit podle pochybovat lidé.
[10:87] My dýchat Moses svém kamarád. Udrovat svuj tesne Egypt nebo a cas jsem
zapnout svuj tesne synagoga udrovat Spojení Prosba (Salat)! Odevzdat poslušný zpráva
verící!
[10:88] Moses odríkávat Náš Lord ty odevzdat Pharaoh svém starší luxusní boháci za
tohleto spolecnost! Náš Magnát oni jen jednat ti odrazit others Svuj dráha. Náš Magnát
otírat out jejich boháci utvrdit jejich jádro prekazit ti podle verit ne oni prijmout trapný
odškodnení!
[10:89] On odríkávat Svuj prosba vyhovovat O Moses Aaron) jsem pevný ne rídili se
ráz z ty ne módní!
[10:90] My vynést Detský Izrael more. Pharaoh svém houf pokracovat ti aggressively
sinfully. When potopit slušet skutecnost jemu on odríkávat já verit v tom ne jsem buh
ledae Jednotka Detský Izrael verit; já jsem submitter!
[10:91] Príliš poslední! Ty vzbourit se ji chtít jsem prestupník!
[10:92] Dnes my uchovat svuj spolecenstvo spolecnost ty protoe lekce budoucí výroba.
Bohuel mnoho lidé jsem zcela zapomnevší s náš známka!
[10:93] My obdarit Detský z Izrael místo z honor štestí ti poslušný obstarání však oni
debatovat when tento vedomí podlehnout ti. Svuj Magnát kritizovat ti Cas
Zmrtvýchvstání všechno oni debatovat.
[10:94] Ty mel kadý pochybovat ohledne ceho co odhalit ty svuj Magnát pak poadovat
ty zjistit predchozí bible. Vskutku vernost podlehnout ty svuj Magnát. vyloucit co z ceho
ne jsem doubters!
[10:95] Nor jsem povinen ty svázat ty vyradit buh zjevení lest ty jsem kdo neco ztratí!
[10:96] Prece ty odsoudit na rozhodnout podle svuj Magnát ne verit!
[10:97] Nedbající který druh o pevný ty beet ti (oni ne verit) ne oni prijmout trapný
odškodnení.
[10:98] Kadý spolecnost verit prece odmenit pro verit! Nebo príklad, lidé Jonáš when
oni verit my pomoct poníit odškodnení oni snést za tohleto spolecnost my útocit ti
úspešný!
[10:99] Mel svuj Magnát willed úplne lidé zahrabat verit! Ty chtít vnutit lidé zpusobit
slušet verící?
[10:100] Nikoliv duše verit a na proto buh prosit On umístení klít na ty odmítnout
dorozumení.
[10:101] ríct Pohled o úplne známka nebe zahrabat. Úplne zkouška úplne výstraný
nikdy porce lidé rozhodný pochybovat.
[10:102] Oni myslit smrt jejich protejšek za a nad? Odríkávat Pred cekat ty já také
cekat!
[10:103] My konecne uchovat náš hlasatel ty verit. jsem náš immutable predpis my
uchovat verící.
[10:104] ríct O lidé ty mel kadý pochybovat muj náboenství já ne zbonovat který ty
zbonovat BUH! Já zbonovat BUH jen; Jednotka ukoncit svuj doivotní. Já príkaz jsem
verící.
[10:105] Já príkaz Zadret odsouzený ke zkáze podle náboenství jednoboství ty ne postup
obraz zbonovat!
[10:106] Ty ne zbonovat BUH co ne mít moc beneficní ty poškození ty! Ty ucinil ty
jsem prestupník.
[10:107] Buh nakazit ty útrapa ádný pomoct to ledae On. A when On štestí ty nic vnutit
prekazit Svém ozdobit! On poskytnout to whomever On chtít Svém sluha. On jsem
Forgiver Milosrdný.
[10:108] Vyhlásit O lidé vernost podlehnout ty sem svuj Magnát! Whoever usmernovat
usmernovat svých uznat plný whoever odchod z cesty odchod z cesty svých uznat škoda!
Já ne jsem hlídac kolem ty.
[10:109] Následující co odhalit ty jsem trpelivý BUH vydávat Svém soud; On jsem
poslušný soudit!
.
11- Chránítko (Hud)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[11:1] A. L. R. Tento jsem bible zveršovat naprostý pak osvetlit! To podlehnout podle
Odborný Príslušný.
[11:2] Vyhlásit Ty ne zbonovat BUH! Já podlehnout ty Jemu warner také moný dritel z
poslušný zpráva.
[11:3] Ty ádat svuj Magnát odpuštení pak litovat Jemu. On prosit pak blahoslavený vy
generously pro dopredu daný doba poskytnout Svém ozdobit na ty zaslouilý to! Ty obeh
pak já pramen strachu pro ty odškodnení desivý cas.
[11:4] S BUH jsem svuj poslední výnos On jsem Všemohoucí.
[11:5] Vskutku oni ukrýt jejich nejvnitrejší thoughts protoe jestlie zadret Jemu podle
módní ti! Skutecne moný oni pokrývka jejich šatit On zkušený úplne jejich ochrana
prezidenta popis. On módní nejvnitrejší thoughts.
[11:6] v tom ne jsem tvor zahrabat zajištení ne rucit BUH. A On módní svuj prohánet se
svuj rozhodný urcení. Úplne ar zaznamenat dukladný zápis!
[11:7] On byl Jednotka tvorit nebe zahrabat 6 cas - Svém (moný) pole naprosto
pokrývka na rozvodnit! - za rozkazovat s zkoušet ty vyznamenat ty ty rízení
spravedlnost! však when ty odríkávat Ty vzkrísit smrt ty pochybovat odríkávat Tento
jsem samozrejme kouzelnictví!
[11:8] A jestlie my zdret odškodnení oni privodit si - Pro my zachovat to typický
spolecnost - Oni odríkávat Co zadret Jemu? skutecne dríve to podlehnout ti nic konec ono
jejich fraška prosit delat se pronásledovat ti!
[11:9] Whenever my štestí lidská bytost jsem ke soucit nás pak propustit to on zmena
melancholický unappreciative.
[11:10] Whenever my štestí jemu neštestí souit jemu on odríkávat Úplne neštestí odjezd
mne; on slušet vzrušený bujný!
[11:11] Ohledne Ceho ty který steadfastly vytrvat vést spravedlivý doivotní oni
zaslouilý odpuštení štedrý odmenit.
[11:12] Ty ádat nedbat trochu o který odhalit ty ty zlobit to! Také oni odríkávat "E delat
se nic povaovat za cenné delat se jemu andel? Ty ar jen warner; BUH rízený úplne
potreby!
[11:13] Oni odríkávat On vymýšlet (Quran) zjistit ti Pak vytáhnout 10 suras mít rád tyto
vymýšlet lákat whomever ty mohl BUH ty jsem pravý!
[11:14] Oni selhání vhodný svuj upírat pak módní onen tento odhalit buh vedomí a onen
v tom ne jsem buh ledae On! Ty pak nabídnout?
[11:15] Ty pokracovat tento svetový doivotní svuj materiální marnost my nést ti jejich
spravovat za tohleto doivotní nejmenší pokles.
[11:16] jsem oni ustoupit vy- jejich rozdelit Dále proto Peklo jsem jejich moc! úplne
jejich spravovat byl za zbytecný všechno oni ucinil zrušit!
[11:17] Ohledne Ceho ty odevzdat kubický zkouška podle jejich Magnát povest svedcit
podle Jemu a to kniha Moses urcit predchozí soucit oni prece verit. Ohledne Ceho ty
pochybovat mnohostranný seskupit Peklo awaiting ti. Ne harbor kadý pochybovat; tento
jsem vernost svuj Magnát mnoho lidé pochybovat!
[11:18] Který odporný than ty byl vymýšlet prostírat se BUH? Oni podat jejich Magnát
svedcit odríkávat Tyto byl jednotka který lied jejich Magnát! Buh zabavení postihnout
prestupník.
[11:19] Oni zahnat ráz BUH ádat útocit to ohýbat oni jsem disbelievers Dále!
[11:20] Tyto nikdy unikat nor prosit oni najít kadý magnát zvládnout porce ti po BUH!
Odškodnení obeplout ti. Oni selhání naslouchat oni selhání prijmout.
[11:21] Tyto byl jednotka pozbýt jejich duše obraz oni vymýšlet poprít ti!
[11:22] v tom jsem nikoliv obava onen Dále oni byl škoda kdo neco ztratí.
[11:23] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oddaný jejich Magnát
oni byl obyvatel Ráj; oni zustávat therein stále!
[11:24] Príklad tyto 2 seskupit jsem slepý hluchý prirovnávat podle veštec posluchac!
Oni byl spravedlivý? Ty ne pokládat pozornost?
[11:25] My odeslat Noe svém lidé rcení já podlehnout ty vyrovnat warner.
[11:26] Ty ne zbonovat BUH. Já pramen strachu pro ty odškodnení trapný cas.
[11:27] Vedoucí pochybovat svém lidé odríkávat My prijmout ty jsem nikoliv jinam
than lidská bytost jsem nás my prijmout onen dríve lidé rídili se ty byl a škoda among
nás! My prijmout ty ne mít kadý prednost nás. Vskutku my pamatovat ty jsem lhárka.
[11:28] On odríkávat O muj lidé co já mel kubický zkouška podle muj Magnát? co
jestlie On štestí mne Svém soucit ty ne prijmout to? My odchod vnutit ty byl domnívat se
therein?
[11:29] O muj lidé já ne poadovat ty kadý peníze; muj probíhat podlehnout jen podle
BUH. Já ne propustit ty verit; oni vhodný jejich Magnát On jen kritizovat ti)! Já prijmout
ty jsem nevzdelaný lidé.
[11:30] O muj lidé snést mi BUH já propustit ti? Ty ne pokládat pozornost?
[11:31] Já ne právo já mít povaovat za cenné BUH nor znicit já módní budoucí nor
znicit já právo jsem andel. Nor znicit já ríct podle ty pohrdat svuj otvor onen BUH prosit
ne poskytnout kadý štestí ti! BUH zkušený NEJLEPŠÍ CO jsem JEJICH NEJVNITREJŠÍ
thoughts! Já ucinil tento) já jsem prestupník.
[11:32] Oni odríkávat O Noe ty diskutovat nás zadret svedcit! My upírat ty privést
odsoudit ty hrozit nás ty jsem pravý.
[11:33] On odríkávat BUH jsem Jednotka privést to ty jestlie On prosit pak ty ne unikat.
[11:34] Práve jestlie já radit ty muj rada ne beneficní ty to byl buh prosit odeslat ty z
cesty! On jsem svuj Magnát Jemu ty vrátit!
[11:35] Oni odríkávat On zpusobit vy- tento výmysl pak odríkávat já zpusobit pak já
jsem odpovedný muj zlocin já jsem bez z kadý zlocin ty predloit!
[11:36] Noe ne dýchat z svuj lidé verit krome ty ji verit! Ne zarmoutit jejich boj!
[11:37] Stavet archa náš bdelý otvor náš vdechnutí ne vzývat Mi ochoten za o ty zhrešit;
oni urcit potopit!
[11:38] i kdy on stavet archa whenever trochu o svém lidé proplout jemu oni smích
jemu. On odríkávat Ty smavý nás my smavý ty presne ackoliv ty smích.
[11:39] Ty ucinil to prece najít out který snést hanebný odškodnení privodit si vecný
trestání!
[11:40] When náš soud podlehnout atmosphere vred kolem my odríkávat Prodávat to
pár z kadý hodný dohromady na svuj druh ty odsoudit! Prodávat ty ty domnívat se jen a
málokterí domnívat se jemu!
[11:41] On odríkávat Delat se ochoten úrad! Za a zmínit se o o BUH jsem svuj pustit se
svuj kotvište. Muj Magnát jsem Forgiver Milosrdný.
[11:42] Protoe to spustit ti od vlnit jako kopecek Noe prijít svém syn odloucit O muj syn
podlehnout jízda nás vyloucit co z ceho ne jsem disbelievers!
[11:43] On odríkávat já pokládat útocište kopecek ochranný mne rozvodnit. On
odríkávat Nic ochranný kadý dnes buh soud; jen ty zaslouilý Svém soucit uchovat.) vlnit
stranou ti on byl among ty potopit!
[11:44] To vyhlásit O zahrabat odvolat svuj rozvodnit O podnebí prestat rozvodnit pak
klesat soud naplnit! Archa posléze posilnit odpocinkem ochoten kopecek Judea. To pak
vyhlásit prestupník hynout.
[11:45] Noe vzývat svém Magnát Muj Magnát muj syn jsem clánek z muj rodinný Svuj
slib jsem vernost. Ty jsem odborný z a odborný.
[11:46] On odríkávat O Noe on ne jsem z svuj druh. jsem nepoctivý poadovat Mne neco
ty ne módní! Já informovat ty lest ty jsem a nevzdelaný.
[11:47] On odríkávat Muj Magnát já ádat útocište Ty lest já vzývat Ty znovu neco já ne
módní. Ty omluvit mne mel soucit mne já jsem kdo neco ztratí!
[11:48] To vyhlásit O Noe vylodit pokoj štestí ty národ prejít svuj druhý. Ohledne Ceho
jiný národ sestupovat podle ty my štestí ti pro chvilku pak predloit ti trapný odškodnení.
[11:49] Tento jsem zpráva pres my odhalit ty. Ty ne mel vedomí ti - Vubec ty nor svuj
lidé - Neli tento. Proto jsem trpelivý. Poslední vítezství náleet podle a spravedlivý.
[11:50] S ‘Aad my odeslat jejich kamarád Chránítko. On odríkávat O muj lidé zbonovat
BUH; ty ne mel jinak buh Jemu. Ty vynalézt.
[11:51] O muj lidé já ne poadovat ty kadý probíhat. Muj probíhat podlehnout jen 1 který
znalec mne! Ty ne porozumení?
[11:52] O muj lidé ádat odpuštení svuj Magnát pak litovat Jemu. On pak lít ty obstarání
lye rozšírit svuj moc! Ne obeh prestupník.
[11:53] Oni odríkávat O Zahalit ty ne beet nás kadý pevný my ne oddaný náš buh
ochoten odpovídat se o co ty odríkávat. My nikdy jsem verící ty.
[11:54] My verit trochu o náš buh souit ty klít. On odríkávat já loisko svedcit BUH ty
loisko svedcit také já poprít obraz ty spolecnost -!
[11:55] beside Jemu. Aby odevzdat mne svuj kolektivní rozhodnutí ihned!
[11:56] Já pripojit muj sverit BUH muj Magnát svuj Magnát! v tom ne jsem tvor On ne
rízený. Muj Magnát jsem vzprímit dráha.
[11:57] Ty obeh já vynést ty co já odeslat na. Muj Magnát zástupce jinak lidé od svuj
umístení; ty ne poškození Jemu za a nejméne Muj Magnát jsem od rízený z úplne
potreby!
[11:58] When náš soud podlehnout my uchovat Zahalit ty domnívat se jemu soucit nás.
My uchovat ti strašný odškodnení.
[11:59] recený jsem ‘Aad - Oni nedbat zjevení jejich Magnát neuposlechnout Svém
hlasatel rídili se ráz naprostý nepovolný tyran!
[11:60] Proto oni privodit si zabavení za tohleto spolecnost Cas Zmrtvýchvstání.
Vskutku ‘Aad vyradit jejich Magnát. Vskutku ‘Aad lidé Zahalit hynout.
[11:61] S Thamoud my odeslat jejich kamarád Saaleh. On odríkávat O muj lidé
zbonovat BUH; ty ne mel jinak buh Jemu. On znalec ty zahrabat pak domluvit ty od to.
Ty ádat Svém odpuštení pak litovat Jemu. Muj Magnát byl stále cesta citlivý!
[11:62] Oni odríkávat O Saaleh ty jednat jsem populární among nás dopredu tento. Ty
porucit nás podle zbonovat co náš zdroj zbonovat? My jsem vrchol z pochybovat všechno
ty zjistit nás.
[11:63] On odríkávat O muj lidé co já mel kubický zkouška podle muj Magnát soucit
Jemu? Který snést mi BUH já neuposlechnout Jemu? Ty jen rozšírit muj promeškání
[11:64] O muj lidé tento jsem buh velbloud obsluhovat zkouška ty. Ty pripustit jí strávit
buh zahrabat vyloucit co z ceho ne nakazit jí kadý poškození lest ty privodit si prímý
odškodnení!
[11:65] Oni poráka jí. On pak odríkávat Ty mel jen 3 cas bydlit Tento jsem veštba jsem
nevyhnutelný.
[11:66] When náš soud podlehnout my uchovat Saaleh ty domnívat se jemu soucit nás
pokorení onen cas. Svuj Magnát jsem nejvetší Výkonný Všemohoucí
[11:67] Ty zhrešit zrušit neštestí opustit ti jejich tesne naprosto.
[11:68] Byl moný jestlie oni nikdy ivý tam. Vskutku Thamoud vyradit jejich Magnát.
Úplne Thamoud privodit si jejich vyhlazení.
[11:69] When náš hlasatel odchod Abraham poslušný zpráva oni odríkávat Pokoj. On
odríkávat Pokoj dríve privést prait se lýtko.
[11:70] When on prijmout jejich písmo ne nakazit to on slušet podezíravý strašný z ti.
Oni odríkávat byl v obavách my pospíchat lidé Moc.
[11:71] Svém ena kozlík ena smích when my odevzdat jí poslušný zpráva Isaac za Isaac
Ebrík.
[11:72] Ena odríkávat Hore mne jak já loisko detský muj stárí sem jsem muj hospodarit
cím starší mu? Tento jsem skutecne zvláštní!
[11:73] Oni odríkávat ty rozhodnutí to zvláštní pro BUH? BUH POSKYTNOUT SVÉM
SOUCIT ŠTESTÍ TY O OBYVATEL SKRÍN S OSTATKY. On jsem Chvalitebný
Nádherný.
[11:74] When Abraham's bát se klesat poslušný zpráva vynést jemu on studovat svedcit
nás ochoten za o Moc lidé!
[11:75] Vskutku Abraham jsem shovívavý velmi hodný poslušný.
[11:76] O Abraham upustit podle tento. Svuj Magnát soud vydávat; oni privodit si
nezbytný odškodnení.
[11:77] When náš hlasatel odchod Moc oni týrat on trapný jejich prítomnost. On
odríkávat Tento jsem teký cas.
[11:78] Svém lidé podlehnout beh; oni dospelý navyklý podle jejich hríšný císlo! On
odríkávat O muj lidé jsem naprostý ty jestlie ty absorbovat muj dcera místo! Ty váit si
BUH; vyloucit co z ceho ne trapný mne muj host! Mel ty ne jednotka levný mu ty?
[11:79] Oni odríkávat Ty módní zcela onen my mel nikoliv tedy svuj dcera; ty módní
presne který my chtít.
[11:80] On odríkávat Já prát si já jsem silný dost ceho mel výkonný spojenec!
[11:81] (Andel) odríkávat O Moc my byl svuj Magnát hlasatel tyto lidé ne nakazit ty. Ty
odkázat svuj druh vecer rušit ne kadý z ty pohled stranou svuj ena; ena odsoudit kupredu
ke ty odsoudit. Jejich sjednat cas jsem dopoledne. Ne jsem dopoledne brzo dost ceho
[11:82] When náš soud podlehnout my povaha horní cást v, cem, my lít to strnulý
zpustošit otrást.
[11:83] Stejný otrást urcit svuj Magnát postihnout prestupník!
[11:84] S Midyan my odeslat jejich kamarád Shu aib. On odríkávat O muj lidé zbonovat
BUH; ty ne mel jinak buh Jemu. Ne napálit when ty tanec váit! Já prijmout ty jsem
úspešný já pramen strachu ty odškodnení zaplavit cas.
[11:85] O muj lidé ty odevzdat vrchol loisko vrchol váha equitably! Ne napálit lidé
jejich práve ne chodit zahrabat corruptingly!
[11:86] Kadý BUH postarat se nebo ty nikoliv záleitost e tenký byl druhý zcela ty jestlie
ty jsem skutecne verící. Já ne jsem hlídac kolem ty.
[11:87] Oni odríkávat O Shu aib svuj náboenství príkaz ty onen my oddaný náš zdroj
náboenství muset tekoucí náš povolání kadý druh my chtít? Prece ty módní pro jsem
shovívavý odborný.
[11:88] On odríkávat O muj lidé co já mel kubický zkouška podle muj Magnát; co On
stanovit mne veliciny štestí? Ne jsem muj chtít predloit co já porucit ty podle. Já jen ádat
potrestat mnoho špatne protoe já mohl. Muj rízení spoléhat zcela BUH; já pripojit muj
sverit Jemu. S Jemu já zcela nabídnout.
[11:89] A O muj lidé ne pohoršit svuj odpor mne do privodit si stejné neštestí lidé Noe
lidé z Chránítko lidé z Saaleh; lidé Moc ne jsem príliš druhý podle ty!
[11:90] Ty vzývat svuj Magnát odpuštení pak litovat Jemu. Muj Magnát jsem Milosrdný
Druh.
[11:91] Oni odríkávat O Shu aib my ne zahrnout mnoství o potreby ty sdelit nás my
prijmout ty jsem neschopný among nás. Jestlie ne jsem svuj kmen my jádro ty. Ty ne mel
cenit nás.
[11:92] On odríkávat O muj lidé muj kmen príkaz prima dbát than BUH? Tento why ty
byl jsem nepozorný z Jemu? Muj Magnát byl celkem vedomý si o všechno ty ucinil.
[11:93] O muj lidé odchod u ucinil co ty ádat a e prosit já! Ty ucinil to prosím najít out
který z nás privodit si hanebný odškodnení; ty ucinil to najít out který lhárka jsem
Spravedlivý cekat predjímání já cekat predjímání ty!
[11:94] When náš soud podlehnout my uchovat Shu aib ty verit jemu soucit nás.
Ohledne Ceho zlý jednotka oni postihnout neštestí onen opustit ti naprostý od jejich
tesne.
[11:95] Byl moný trebae oni nikdy být. Tím Midyan hynout presne jako Thamoud
hynout zpredu kdy.
[11:96] My odeslat Moses náš známka dukladný správa
[11:97] S Pharaoh svém starší. Oni následující ovládání Pharaoh Pharaoh's ovládání ne
jsem odborný.
[11:98] On primet svém lidé Cas Zmrtvýchvstání úplne a ráz podle Peklo; který bídný
príbytek s bydlit za
[11:99] Oni privodit si zabavení za tohleto doivotní také jako u Cas Zmrtvýchvstání;
který bídný dráha následující!
[11:100] Tento jsem zpráva po spolecnost my lícit ty. Trochu ar utišit jméno nejaký
mizet.
[11:101] My nikdy špatne ti; oni špatne jejich uznat duše. Jejich buh oni vyvolávat
BUH ne porce ti za a nejméne when soud svuj Magnát podlehnout. Skutecne oni jen
zajistit jejich odsoudit.
[11:102] recený odškodnení provést svuj Magnát when spolecnost zhrešit. Vskutku
Svém odškodnení jsem trapný zpustošit
[11:103] Tento jsem lekce ty pramen strachu odškodnení Dále. Onen byl cas when
úplne lidé predvolat - Cas svedcit.
[11:104] My sjednat typický cas to absorbovat zaúctovat.
[11:105] Cas to podlehnout ne proplout duše vyjádrit vybrat slovo proto Svém prosit!
Neco jsem bídný trochu jsem nejšastnejší.
[11:106] Ohledne Ceho bídný jednotka oni jsem Peklo wherein oni touit naríkat.
[11:107] Eternally oni zustávat therein ackoliv dlouze ackoliv nebe zahrabat vytrvat
proto prosit svuj Magnát. Svuj Magnát jsem mu cinu z kadý On prosit.
[11:108] Ohledne Ceho fortunate jednotka oni jsem Ráj. Eternally oni zustávat therein
ackoliv dlouze ackoliv nebe zahrabat vytrvat proto prosit svuj Magnát - Vecný odmenit.
[11:109] Ne mel kadý pochybovat ohledne ceho co tyto lidé zbonovat; oni zbonovat
presne moný oni rozhodnutí jejich zdroj dustojnost My oplatit ti jejich presne delit
celkem pokles.
[11:110] My odevzdat Moses bible to debatovat a to byl pro dopredu daný slovo
rozhodnout svuj Magnát oni kritizovat okamite! Oni jsem vrchol z pochybovat u tento
podezíravý!
[11:111] Svuj Magnát prece odmenit kadý jejich spravovat. On byl celkem Príslušný z
všechno oni ucinil.
[11:112] Proto zustat dráha ty porucit rídili se dohromady ty litovat ty ne zhrešit! On
jsem Veštec z všechno ty ucinil!
[11:113] Ne sklonit towards ty zhrešit lest ty privodit si Peklo zjistit nic spojený porce
ty BUH pak skoncit kdo neco ztratí!
[11:114] Ty slavit Spojení Prosba (Salat) oba znicit z cas vecer. Spravedlivý spravovat
poznámka odporný spravovat. Tento jsem pripomínka ty pokládat pozornost!
[11:115] Ty steadfastly vytrvat BUH nikdy selhání odmenit a spravedlivý.
[11:116] Jestlie jen trochu o ty among predchozí výroba majetný dost ceho porozumení
odporný odporný! Jen a málokterí o ti zaslouilý uchovat nás! Ohledne Ceho prestupník
oni zaujmout napred jejich materiální luxusní; oni jsem vinný.
[11:117] Svuj Magnát nikdy zrušit kadý spolecnost unjustly i kdy svuj lidé jsem
spravedlivý.
[11:118] Mel svuj Magnát willed úplne lidé jsem 1 sbor verící)! Oni stále debatovat
(vernost).
[11:119] Jen ty zpropadený ke soucit podle svuj Magnát ne debatovat vernost)! Tento
why On tvorit ti. Soud svuj Magnát ji vydávat já vyrídit Peklo jinns lidský úplne
dohromady.
[11:120] My lícit ty dost ceho dejiny hlasatel upevnit svuj srdce Vernost podlehnout ty
sem také moný osvícení pripomínka verící.
[11:121] Ríct podle ty pochybovat Znicit cokoliv ty mohl a e ucinil to my!
[11:122] Pak cekat; my príliš cekat.
[11:123] S BUH patrit budoucí z nebe zahrabat úplne látka rízený Jemu! Ty zbonovat
Jemu sverit Jemu. Svuj Magnát byl nikdy neuvedomující si z všechno ty ucinil.
.
12- Joseph (Yousuf)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[12:1] A. L. R. Tyto (popisovat) jsem zkouška tento dukladný bible.
[12:2] My odhalit to Arabský Quran ty porozumení.
[12:3] My lícit ty nejvetší správný dejiny zjevení z tento Quran. Neli tento ty jsem zcela
neuvedomující si.
[12:4] Zrušení onen Joseph ríct podle svém predek O muj predek já prijmout 11 obenice
slunit se mesíc; já prijmout ti premoct mne!
[12:5] On odríkávat Muj syn ne zjistit svuj kamarád svuj vysnený ideál lest oni obsah
navrhovat ty. Prece souit byl mu škoda neprátelský.
[12:6] Svuj Magnát tím štestí ty odevzdat ty poslušný zpráva svuj vysnený ideál! On
naprostý Svém štestí ty druh Ebrík protoe On ucinil pro svuj predek Abraham Isaac
zpredu kdy. Svuj Magnát jsem Vševedoucí Odborný.
[12:7] Od Joseph svém kamarád v tom jsem lekce seekers.
[12:8] Oni odríkávat Joseph svém kamarád favored náš predek my ar hodnost majora!
Vskutku náš predek jsem druhý z cesty.
[12:9] Znemonit Joseph vypovedet jemu onen ty dosáhnout neco ošetrení podle svuj
predek! Pozdeji ty jsem spravedlivý lidé.
[12:10] 1 z ti odríkávat ne znemonit Joseph; házet jemu propast zdroj! Asi trochu vuz
sebrat jemu tento jsem co ty rozhodný ucinil!
[12:11] Oni odríkávat Náš predek ty ne sverit nás Joseph? My pokládat poslušný
pecovat z jemu.
[12:12] Odeslat jemu nás zítra délka hra! My ochranný jemu.
[12:13] On odríkávat já trápit lest ty odjezd jemu pak hltat hltat jemu i kdy ty ne
pozorovat jemu.
[12:14] Oni odríkávat Vskutku hltat hltat jemu mnoství o nás pribline pak my jsem
skutecne kdo neco ztratí.
[12:15] When oni odjezd jemu a unanimously rozhodný házet jemu do propast zdroj my
dýchat jemu nekdy ty zjistit ti úplne tento i kdy oni ne mel plán!
[12:16] Oni delat se jejich predek za a vecer plakal!
[12:17] Oni odríkávat Náš predek my odchod závodit kadý jinam, odkázat Joseph náš
vybavení hltat hltat jemu! Ty nikdy verit nás práve my zjistit vernost.
[12:18] Oni vytáhnout svém košile podvodný krevní to. On odríkávat Vskutku ty strojit
co kadý jinam s predloit nejaký navrhovat. úplne já ucinil byl prícina utišit trpelivost.
Kveten BUH porce mne za a omítka z svuj spiknutí.
[12:19] Vuz proplout dríve odeslat jejich waterer! On rušit svém kbelík pak odríkávat E
únik! v tom jsem milý sem! Oni pokládat jemu kupredu zboí BUH byl celkem vedomý si
o který oni ucinil.
[12:20] Oni prodávat jemu laciný ceny - a málokterí dirhams - Pro oni ne mel kadý tedy
pro jemu.
[12:21] Jednotka kupovat jemu Egypt ríct podle svém ena Pokládat poslušný pecovat z
jemu. Moná on porce nás moná my prijmout jemu. My tím pevne platný Joseph zahrabat
my ucit jemu výklad z snení! Buh ovládání stále vyloucit co z ceho nejvetší lidé ne
módní!
[12:22] When on sahat zralost my obdarit jemu ke moudrost vedomí. My tím odmenit a
spravedlivý.
[12:23] Ena ubytovat on ivoucí vyzkoušet odvést jemu! Ena blízko dvere odríkávat já
jsem úplne váš. On odríkávat kveten BUH ochranný mne! On jsem muj Magnát odevzdat
mne poslušný tesne. Prestupník nikdy mít úspech.
[12:24] Ena témer podlehnout jemu a on témer podlehnout jí jestlie ne jsem on prijmout
pevný podle svém Magnát. My tím odvrátit odporný sinus stranou jemu on jsem 1 z náš
oddaný sluha.
[12:25] 2 z ti závodit dvere postup ena trhal svém šaty podle podporovat. Oni
rozhodnutí jí hospodarit cím dvere. Ena odríkávat Který trestání 1 který chtít obteovat
svuj ena uveznení trapný trestání?
[12:26] On odríkávat Ena byl jednotka zkoušel odvést mne. svedcit podle jí druh
podotknout svém šaty jsem trhán podle vést kam pak ena sdelit vernost on jsem lhárka!
[12:27] A jestlie svém šaty jsem trhán podle podporovat pak ena lied on zjistit vernost.
[12:28] When jí hospodarit cím prijmout svém šaty jsem trhán podle podporovat on
odríkávat Tento jsem ena navrhovat. Vskutku svuj úklad jsem strašný.
[12:29] Joseph nedbat tento prípad. Ohledne Ceho ty (muj ena) ty ádat odpuštení svuj
hrích. Ty predloit chyba.
[12:30] Trochu ena mesto klepy regulátor ena jsem souivý odvést jí sluha! Ena jsem
hluboce od milovat jemu! My prijmout ena odchod z cesty.
[12:31] When ena slyšení jejich klevetit ena lákat ti nacvicit si ti podporovat zaúctovat
odevzdat kadý o ti rezat! Ena pak ríct podle jemu Napsat jejich vule When oni prijmout
jemu oni obdivovat se jemu onen oni zhatit jejich písmo. Oni odríkávat Vrchol
Dokonalosti byl s BUH tento ne jsem lidská bytost jsem tento jsem honorable andel!
[12:32] Ena odríkávat Tento jsem 1 ty obvinovat mne dostat za milovat na! Já vyloucit
co z ceho vskutku soudit odvést jemu on odmítnout! On vyloucit co z ceho co já príkaz
jemu vyloucit co z ceho on prece odchod vezení znecistit!
[12:33] On odríkávat Muj Magnát vezení byl zcela than ustoupit ti. Ty odvrátit jejich
úklad mne já poadovaný ti fungovat mít rád nevzdelaný jednotka!
[12:34] Svém Magnát vyhovovat svém prosba odvrátit jejich úklad podle jemu. On jsem
Posluchac Vševedoucí
[12:35] Poslední oni ríkadlo to vyrovnat zkouška onen oni uveznit jemu pro chvilku!
[12:36] 2 mláde mu jsem vezení jemu. 1 z ti odríkávat já prijmout muj vysnený) ideál)
já útocit víno další odríkávat já prijmout prodávat ivobytí muj pristrihnout podle který
osoba strávit! Informovat nás z výklad tyto vysnený ideál! My prijmout ty jsem
spravedlivý.
[12:37] On odríkávat kadý jídlo stanovit ty já informovat ty to ty dostat to! Tento jsem
trochu o vedomí poskytnout na mne muj Magnát. Já opustit náboenství z lidé který ne
domnívat se za BUH pohled Dále oni byl skutecne disbelievers!
[12:38] Já následující místo náboenství muj predek Abraham Isaac Ebrík. My nikdy
spolecnost kadý obraz BUH. recený byl štestí podle BUH nás na lidé mnoho lidé jsem
unappreciative.
[12:39] O muj vezení kamarád jsem vlastní buh zcela BUH jen 1 Svrchovaný
[12:40] Ty ne zbonovat Jemu zavádení nového zpusobu ty mel zpusobit vy- ty svuj
zdroj. BUH NIKDY ZMOCNIT STEJNÝ OBRAZ. Úplne vládnoucí náleet podle BUH
On predpis onen ty ne zbonovat Jemu! Tento byl naprostý náboenství nejvetší lidé ne
módní!
[12:41] O muj vezení kamarád 1 z ty jsem pitka stolník svém magnát doba jinak
ukriovat - Osoba strávit svém pristrihnout. Tento domluvit duvod který ty hledat!
[12:42] On pak ríct podle 1 uchovat Pamatovat mne na svuj magnát. Tím souit zpusobit
jemu nepamatovat si svém Magnát proto on trvat za vezení a málokterí mnoho roky!
[12:43] Vládnout odríkávat já prijmout 7 bohatý vydesit hltat 7 hubený vydesit 7 nový
upevnit pšenice) others svraštit! O muj starší radit mne ohledne ceho muj snení ty módní
jak vysvetlit vysnený ideál!
[12:44] Oni odríkávat Pitomosti snení. When to podlehnout výklad z snení my byl
informovaný!
[12:45] Jednotka uchovat vezení) odríkávat tak on posléze pamatovat já zjistit ty svuj
výklad e odeslat mne Joseph).
[12:46] Joseph muj stoupenec informovat nás 7 smolný vydesit hltat 7 hubený vydesit 7
plný ivota upevnit others svraštit! Já prát si s odjezd trochu udání lidé!
[12:47] On odríkávat Co ty pestovat následující 7 roky when cas sklízet podlehnout
odkázat zrnit jejich upevnit a na nebo co ty strávit!
[12:48] "Za kdy, 7 roky nedostatek podlehnout který prosit stravovat mnoství z co ty
hromada ti.
[12:49] "Za kdy, roky podlehnout privést strá lidé oni znovu vnucovat tekutina!
[12:50] Vládnout odríkávat Privést jemu mne. When hlasatel podlehnout jemu on
odríkávat Odjezd svuj magnát poadovat jemu zkoumat ena zhatit jejich písmo! Muj
Magnát jsem celkem vedomý si o jejich navrhovat.
[12:51] (Vládnout) ríct (podle ena) Který znicit ty zkušený prípad when ty vyzkoušet
odvést Joseph? Oni odríkávat "BUH odstrašující; my ne módní z všechno odporný
predloit na jemu. ena regulátor odríkávat Tak vernost bený! Já jsem jednotka vyzkoušet
odvést jemu on jsem pravý 1.
[12:52] Já doufání on nahromadit onen já nikdy vydat jemu svém nedostatek BUH ne
štestí navrhovat betrayers.
[12:53] Já ne právo nevinnost sebe. Samo jsem zastánce z zástupce a na nebo ty
dosáhnout soucit muj Magnát. Muj Magnát jsem Forgiver Milosrdný.
[12:54] Vládnout odríkávat Privést jemu mne já najmout jemu rízení mne. When on
rozprávet ke jemu on odríkávat Dnes ty mel prední místo nás!
[12:55] On odríkávat Zpusobit mne pokladník já zkušený za tohleto okruh a
informovaný!
[12:56] My tím pevne platný Joseph zahrabat vládnoucí protoe on ádat. My lít náš
soucit whomever my prosit, my nikdy selhání odmenit a spravedlivý.
[12:57] Additionally odmenit Dále byl práve plný ty domnívat se primet spravedlivý
doivotní!
[12:58] Joseph's kamarád podlehnout; when oni napsat on pripustit ti i kdy oni ne
pripustit jemu.
[12:59] Pozdeji on stanovit ti jejich obstarání on odríkávat Následující cas privést ty
svuj nevlastní bratr. Ty ne prijmout já odevzdat vrchol loisko pokládat ty generously?
[12:60] Ty selhání privést jemu mne ty ne dosáhnout delit mne; ty ne práve podlehnout
blízko!
[12:61] Oni odríkávat My sjednat svém predek jemu. My prece ucinil tento.
[12:62] On pak dávat návod svém zástupce Pripojit jejich goods jejich koš. When oni
rozhodnutí ti jejich výnos jejich druh oni delat se dríve.
[12:63] When oni vrátit jejich predek oni odríkávat Náš predek my ješte dosáhnout kadý
obstarání ty odeslat náš kamarád nás. My pokládat poslušný pecovat z jemu.
[12:64] On odríkávat já sverit ty jemu protoe já sverit ty svém kamarád zpredu kdy?
BUH BYL ZCELA OCHRÁNCE Z ÚPLNE MILOSRDNÝ JEDNOTKA ON jsem
NEJVETŠÍ MILOSRDNÝ.
[12:65] When oni otevrít jejich koš oni rozhodnutí jejich goods navrácení ti. Oni
odríkávat Náš predek co jinak my poadovat pro? Sem ar náš goods vrátit nás! My mohl
tím postarat se nebo náš druh ochranný náš kamarád prijal 1 jinam camel-load! Tento
jsem prosím a výnosný jednat.
[12:66] On odríkávat já ne odeslat jemu ty ty odevzdat mne slavnostní slib BUH onen ty
privést jemu operadlo ty zcela zaplavit. When oni odevzdat jemu jejich slavnostní slib on
odríkávat BUH svedcit všechno my odríkávat.
[12:67] A on odríkávat O muj syn ne napsat 1 dvere; napsat oddelovat dvere! Já ne
uchovat ty všechno dopredu daný BUH. S BUH patrit úplne soud! Já sverit za Jemu za
Jemu jsem povinen úplne trusters pripojit jejich sverit!
[12:68] When oni odchod Joseph) oni napsat proto jejich predek príkaz. Tento ne
vymenit všechno rozhodnout BUH Ebrík mel duverný domlouvat pro poadovat ti znicit
tento! On mít nejaký vedomí onen my ucit jemu nejvetší lidé ne módní!
[12:69] When oni napsat Joseph's zaúctovat on privést svém kamarád konec s jemu
odríkávat já jsem svuj kamarád; ne zarmoutit jejich boj!
[12:70] When on stanovit ti jejich obstarání on umístení opilý šálek svém kamarád
sácek pak hlasatel ohlásit dritel tento vuz byl zlodej!
[12:71] Oni odríkávat ackoliv oni podlehnout ti Co ty pozbýt?
[12:72] Oni odríkávat My pozbýt vládnout šálek. Kadý vrátit to dostat mimo camelload;
já osobne rucit tento.
[12:73] Oni odríkávat BUH ty zkušený vrchol zcela my ne podlehnout sem predloit
odporný nor byl my zlodej.
[12:74] Oni odríkávat Co byl trestání zlodej jestlie ty jsem lhárka?
[12:75] Oni odríkávat trestání to rozhodnutí svém koš jsem onen zlodej náleet podle ty!
My tím potrestat vinný
[12:76] On pak vyjet dozírat na jejich nádoba dosáhnout svém kamarád nádoba on
vyjmout ono svém kamarád nádoba! My tím naprostý navrhovat Joseph; on ne zadret
svém kamarád on platit vládnout predpis. Onen jsem prosit BUH. My povýšit whomever
my chtít nejvyšší usporádat. Shora naprostý informovaný jednotka v tom jsem jednotka
byl práve informovaný.
[12:77] Oni odríkávat on krást e ucinil kamarád z svém za a nad, Joseph zatajit svém
nálada za ne odevzdat ti kadý stopa! On ríct (podle Ty jsem skutecne škoda. BUH jsem
CELKEM vedomý si o SVUJ OBVINOVÁNÍ.
[12:78] Oni odríkávat O ty nádherný jednotka on predek dret byl starší; ty zamestnat
jednotka z nás svém zaúctovat? My prijmout ty jsem hodný mu.
[12:79] On odríkávat "BUH odstrašující my zamestnat 1 kterého drení my rozhodnutí
náš goods. Jinak my jsem nespravedlivý.
[12:80] When oni zoufalství z vymenit svém hledet oni propujcit dohromady! Jejich
nejstarší odríkávat ty nahromadit onen svuj predek Zpusobit pokládat slavnostní slib
podle ty BUH? Za a nad ty pozbýt Joseph. Já ne odkázat tento umístení muj predek
odevzdat mne povolení anebo BUH kritizovat mne; On jsem poslušný Soudit!
[12:81] Odjezd svuj predek sdelit jemu! ‘Náš predek svuj syn predloit kráde. My módní
prosím tento jsem co my svedcit. Tento jsem neocekávaný náhoda.
[12:82] ‘Ty poadovat spolecnost my jsem vuz delat se nás. My zjistit vernost. '
[12:83] On odríkávat Vskutku ty strojit co prodávat nejaký navrhovat. Utišit trpelivost
jsem muj ale útocište. Kveten BUH privést ti úplne podporovat mne. On jsem
Vševedoucí Odborný.
[12:84] On povaha ti odríkávat já rmoutit Joseph. Svém otvor povaha bílý podle rmoutit
e skoro; on jsem pravý nevykynutý!
[12:85] Oni odríkávat BUH ty zadret rmoutit Joseph ty slušet špatne anebo ty hrát v
kostky.
[12:86] On odríkávat já pouze naríkat BUH muj dilema smutek já módní BUH co ty ne
módní.
[12:87] O muj syn odchod okouzlující Joseph svém kamarád nikdy zoufat si buh
ozdobit! Ádný zoufalství z buh ozdobit pochybovat lidé.
[12:88] When oni napsat (Joseph's) ubytovat oni odríkávat O ty nádherný jednotka my
snést a partie z útrapa náš druh my privést niší goods. My doufání ty odevzdat nás vrchol
loisko jsem dobrocinný s nás. BUH ODMENIT A DOBROCINNÝ.
[12:89] On odríkávat ty zrušení co ty Zpusobit ucinil Joseph svém kamarád when ty
jsem nevzdelaný?
[12:90] Oni odríkávat Ty jsem Joseph. On odríkávat já jsem Joseph sem jsem muj
kamarád. BUH ŠTESTÍ NÁS. Byl because jestlie 1 vést spravedlivý doivotní steadfastly
vytrvat BUH nikdy selhání odmenit a spravedlivý.
[12:91] Oni odríkávat BUH BUH pravý povýšit ty pri nás! My byl rozhodne špatne!
[12:92] On odríkávat V tom ne jsem obvinovat ty dnes. Kveten BUH omluvit ty. Z
úplne milosrdný jednotka On jsem nejvetší Milosrdný.
[12:93] Pokládat tento košile z dul; when ty házet to muj predek celo svém zjevení
uzdravit! Privést svuj soubor rodinný delat se mne!
[12:94] Ješte vuz dospet jejich predek odríkávat já pocit cítit Joseph. Kdosi informovat
mne?
[12:95] Oni odríkávat BUH ty byl utišit svuj starší záhuba!
[12:96] When dritel poslušný zpráva dospet on házet (košile) svém celo whereupon
svém zjevení uzdravit. On odríkávat já ne zjistit ty já módní BUH co ty ne módní?
[12:97] Oni odríkávat Náš predek ádat náš odpuštení; my byl špatne vskutku!
[12:98] On odríkávat já vzývat muj Magnát omluvit ty; On jsem Forgiver Milosrdný.
[12:99] When oni napsat Joseph's ubytovat on prijmout svém zdroj rcení Uvítání podle
Egypt! BUH OCHOTNÝ TY jsem JISTÝ SEM.
[12:100] On sbírat svém zdroj dosadit. Oni dostat premoct neli jemu. On odríkávat O
muj predek tento jsem fulfillment muj starší vysnený ideál. Muj Magnát útocit to delat se
ryzí. On štestí mne vynést mne vezení privést ty podle opustit za souit mírit klín mi muj
kamarád! Muj Magnát jsem Hodný towards whomever On prosit. On jsem Knower
nejvetší Odborný.
[12:101] Muj Lord Ty odevzdat mne kingship ucit mne výklad z snení! Initiator z nebe
zahrabat; Ty jsem muj Magnát Zvládnout za tohleto doivotní Dále. Pripustit mne
poslední ackoliv submitter pocet mne na a spravedlivý!
[12:102] Tento jsem zpráva pres my odhalit ty. Ty byl poskytovat when oni útocit jejich
jednomyslný rozhodnutí házet Joseph zdroj) protoe oni strojit co dohromady.
[12:103] Mnoho lidé nedbající který ty ne verit.
[12:104] Ty ne poadovat ti kadý peníze; ty pouze vynést tento pripomínka úplne lidé.
[12:105] Aby mnoho zkouška nebe zahrabat odevzdat ti oni proplout ti heedlessly!
[12:106] Hodnost Majora z ty domnívat se za BUH vyloucit co z ceho ne vyloucit co z
ceho predloit obraz zbonovat!
[12:107] Oni rucit onen zaplavit odškodnení dret podle BUH prosit ne postihnout ti
Doba ne podlehnout ti náraz when oni menší myslit to?
[12:108] Odríkávat Tento jsem muj dráha já lákat BUH vycistit pevný a znicit ty rídili
se mne! BUH OSLAVOVAT. Já ne jsem obraz worshiper.
[12:109] My ne odeslat ty mu my dýchat vybraný podle lidé mnohostranný spolecnost.
Oni ne chodit zahrabat zpusobit prijmout dusledek pro ty neli ti? Príbytek Dále jsem
druhý zcela ty primet spravedlivý doivotní. Ty pak porozumení?
[12:110] Presne when hlasatel zoufalství myšlen oni vyradit náš vítezství podlehnout ti.
My pak uchovat whomever my chtít i kdy náš odškodnení vinný lidé jsem nezbytný.
[12:111] Od jejich dejiny v tom jsem lekce ty mít porozumení. Tento ne vymýšlet
Hadith; tento (Quran) pevný úplne predchozí bible stanovit detail z všechno jsem
svetelný signál soucit ty verit!
.
13- Bít (Al-Ra'ad)
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[13:1] A. L. M. R. Tyto (popisovat) jsem zkouška tento bible. Co odhalit ty svuj Magnát
jsem vernost mnoho lidé ne verit!
[13:2] BUH BYL JEDNOTKA SBÍRAT NEBE MIMO pilír ONEN TY PRIJMOUT
PAK osvojit si ÚPLNE MOC. On predloit slunit se mesíc kadý tekoucí (od svuj dráha)
pro dopredu daný doba! On rízený úplne potreby vysvetlit zjevení onen ty dosáhnout
urcitost schuze svuj Magnát.
[13:3] On byl Jednotka postavit zahrabat umístení to hora proud! A podle rozdílný druh
ovoce On útocit ti pár - Mu enská. Vecer chytit cas. Tyto byl kubický zkouška lidé
pamatovat.
[13:4] U zahrabat v tom jsem vedlejší moc vytáhnout ovocný sad zrnko vína osít
podmazat krov - dioecious non-dioecious. Oni zavodnit stejne rozvodnit my povýšit
trochu o ti others od strávit! Tyto byl kubický zkouška lidé porozumení.
[13:5] Ty vubec údiv pravý asnout jsem jejich odríkávat my obeh v oprášit znicit my
pobavit znovu Tyto byl jednotka pochybovat jejich Magnát! Tyto byl jednotka privodit
si spoutat jejich krkovicka. Tyto byl jednotka privodit si Peklo wherein oni zustávat stále.
[13:6] Oni upírat ty privést odsoudit ti pomerne than zapnout spravedlivý! Sufficient
predchozí urcit ti za a nad. Vskutku svuj Magnát jsem plne o odpuštení lidé jejich
prestupek svuj Magnát byl také presný za provést odškodnení!
[13:7] Ty pochybovat odríkávat jen zázrak delat se jemu svém Magnát (my pak verit.)
Ty jsem proste warner - Naprostý spolecnost dostat usmernovat ucitel.
[13:8] BUH zkušený KTERÝ NAPROSTÝ ENSKÁ DOPRAVIT KTERÝ NAPROSTÝ
LUNO ZPROSTIT PRESVEDCIT! Všechno On ucinil bezvadne tanec!
[13:9] Knower z úplne ochrana prezidenta popis; Nejvyšší nejvetší Nejvyšší.
[13:10] jsem a spolu ty skrýt svuj thoughts prohlásit ti ukrýt temnota vecer císlo denní
svetlo!
[13:11] Výmena andel) absorbovat utišit kadý jednotka z ty - Oni jsem ty za ty. Oni
utišit ty krýt ty proto buh ovládání! Tím BUH ne vymenit stanovit kadý lidé oni útocit
rozhodnutí vymenit. Buh prosit kadý útrapa kadý lidé nikoliv vnutit konec to. Pro oni mel
ádný Jemu protoe Magnát a Ovládat
[13:12] On jsem Jednotka beet ty blesk pramen bát se také moný doufání On znalec
skrývající v sobe nebezpecí zastínit!
[13:13] Bít velebit Svém vrchol dokonalosti a e znicit andel váit si pro Jemu. On odeslat
blesk zavrít který bít proto Svém prosit. Oni diskutovat BUH trebae Svém schopnost
jsem desivý.
[13:14] Vzývat Jemu byl ale zákonný prosba i kdy obraz oni vzývat Jemu vubec ne
vyhovovat. Tím oni jsem ty natáhnout jejich písmo rozvodnit nic sahat jejich otvor.
Prosba disbelievers jsem za zbytecný
[13:15] Buh premoct kadý nebe zahrabat s radostí unwillingly aby ucinil jejich rýsovat
za a dopoledne vecer!
[13:16] Odríkávat Kterí jsem Magnát nebe zahrabat? Odríkávat BUH. Odríkávat pak
vyloucit co z ceho ty urcit Jemu zvládnout který ne mít kadý schopnost zpusobit
beneficní poškození práve sebe? Odríkávat Jsem slepý spolu ackoliv veštec? Temnota
spolu ackoliv nastoupit? byl oni rozhodnutí obraz BUH tvorit stvorení podobný podle
Svém stvorení s podotknout ne vyznamenat 2 stvorení? Odríkávat BUH jsem Tvurce
úplne potreby On jsem 1 Svrchovaný
[13:17] On odeslat urcený rozvodnit lye zpusobit údolí záplava pak príkrý vytáhnout
oplývající pena! Similarly when oni jednat povzbudit zjemnit potáhnout kovem jejich
klenoty vybavení pena vytáhnout! BUH TÍM UVÉST ANALOGIE PRO VERNOST
PROLHANOST. Ohledne Ceho pena to odchod odpadový doba který uitek lidé utišit
park! BUH TÍM UVÉST ANALOGIE.
[13:18] Ty vyhovovat jejich Magnát zaslouilý poslušný odmenit. Ohledne Ceho ty
selhání vyhovovat Jemu oni mít všechno zahrabat - Ješte dvakrát ackoliv skoro - Oni
snadno ustoupit to protoe vykoupit! Oni privodit si škoda pocítání jejich rozhodný
príbytek jsem Peklo; který bídný urcení.
[13:19] Jednotka byl pripustit svuj Magnát zjevení ty vernost nezvlnený podle jednotka
byl byl slepý? Jen ty mít porozumení pokládat pozornost!
[13:20] Oni jsem jednotka fulfill jejich slib BUH ne rozrušit sjednat!
[13:21] Oni svázat který BUH príkaz svázat váit si jejich Magnát bát se strašný pocítání!
[13:22] Oni steadfastly vytrvat ádat jejich Magnát slavit Spojení Prosba (Salat) vycerpat
náš zajištení ti secretly publicly opacný odporný na poslušný! Tyto zaslouilý zcela
príbytek.
[13:23] Oni napsat zahradní Ráj dohromady spravedlivý among jejich zdroj jejich
snoubenec jejich detský. Andel napsat ti naprostý dvere.
[13:24] Pokoj byl ty ty steadfastly vytrvat. Který veselý urcení.
[13:25] Ohledne Ceho ty rozrušit buh smlouva rucit zadret to roztrhnout který BUH
príkaz svázat predloit odporný oni privodit si zabavení; oni privodit si škoda urcení!
[13:26] BUH jsem JEDNOTKA ZVETŠIT ZAJIŠTENÍ whomever ON PROSIT
ODMÍTNOUT ono Oni slušet zaujmout napred tento doivotní; tento doivotní prirovnávat
podle Dále byl nula
[13:27] Ty pochybovat odríkávat jen zázrak delat se jemu svém Magnát (my verit.) Ríct
BUH odeslat z cesty whomever On prosit ovlivnovat s Jemu jen ty poslouchat.
[13:28] Oni jsem jednotka jádro potešit pamatovat BUH! Úplne na pamatovat BUH
jádro potešit!
[13:29] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní zaslouilý štestí veselý urcení!
[13:30] My odeslat ty O Rashad) tento spolecnost presne ackoliv my ucinil jinak
spolecnost za a nad. Ty prednášet ti co my odhalit ty oni pochybovat od nejvetší
Blahosklonný. ríct On jsem muj Magnát. v tom ne jsem buh ledae On! Já pripojit muj
sverit Jemu jen; s Jemu jsem muj poslední urcení.
[13:31] Pravidelný jestlie Quran zpusobit hora hnutí zahrabat škubat asunder naprosto
mluvit (oni ne verit)! BUH RÍZENÝ ÚPLNE POTREBY. To ne doba verící byl s
ustoupit vy- nahromadit onen BUH willed On usmernovat úplne lidé? disbelievers zustat
snést neštestí dusledek jejich uznat spravovat mel neštestí postihnout ti buh slib naplnit
BUH prosit NIKDY VYMENIT DOPREDU DANÝ URCENÍ!
[13:32] Hlasatel ty zesmešnit; já pripustit disbelievers prodávat pak já potrestat ti. Jak
strašný jsem Muj odškodnení!
[13:33] Byl tam kadý nezvlnený podle Jednotka rízený naprostý vybrat duše? Oni
spolecnost obraz souperit BUH! Odríkávat Uvést ti! Ty informovat Jemu z neco zahrabat
On ne módní? Anebo byl ty vymýšlet hladový príkaz? Vskutku navrhovat z ty
pochybovat zdobit jejich otvor! Oni tím odvrátit vzprímit dráha. Whomever BUH odeslat
z cesty nikdy rozhodnutí usmernovat ucitel!
[13:34] Oni privodit si odškodnení za tohleto doivotní odškodnení Dále jsem druhý
špatný Nic ochranný ti BUH.
[13:35] Alegorie Nebe který slibný spravedlivý príliv pramen nevycerpatelný obstarání,
ochladit chránit. recený byl urcení ty slavit spravedlnost i kdy urcení disbelievers jsem
Peklo.
[13:36] Ty dostat bible potešit od co odhalit ty; trochu others vyradit hlas z to.
Odríkávat já pouze porucit zbonovat BUH nikdy priclenit kadý obraz Jemu! Já lákat
Jemu Jemu jsem muj poslední urcení.
[13:37] My odhalit tyto predpis Arabský a ty vubec nechat si líbit co jejich chtít tento
vedomí podlehnout ty ty ne mel spojenec nor ochránce BUH.
[13:38] My odeslat hlasatel ty O Rashad) my útocit ti manel ena detský! Nikoliv hlasatel
vytáhnout zázrak buh zmocnení proto typický dopredu daný doba!
[13:39] BUH VYMAZAT cokoliv ON PROSIT ZASADIT cokoliv ON PROSIT). Na
Jemu jsem puvodní Ovládat Zápis.
[13:40] My beet ty co my slibný ti ukoncit svuj doivotní zpredu kdy, svuj prostý poslání
byl vynést (poslání)! jsem nás hovor ti odpovídat se
[13:41] Oni ne prijmout všechen vek zahrabat privést ti konec skoncit BUH rozhodný
jejich doivotní prepnout irrevocably? On jsem nejvetší schopný Reckoner.
[13:42] Others ti navrhovat BUH patrit poslední úklad On módní co kadý ucinil.
disbelievers prosit najít out který poslední vítez jsem
[13:43] Ty pochybovat odríkávat Ty byl hlasatel! Odríkávat BUH postacit protoe
svedcit mi ty ty mít vedomí bible.
.
14- Abraham (Ibrahim)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[14:1] A. L. R. Bible my odhalit ty za rozkazovat primet lidé temnota nastoupit - Proto
prosit jejich Magnát - S dráha z Všemohoucí a Chvalitebný.
[14:2] (Dráha BUH; Jednotka mít všechno nebe všechno zahrabat. Hore s disbelievers;
oni privodit si strašný odškodnení.
[14:3] Oni byl a jednotka odevzdat prednost tento doivotní kolem Dále zahnat ráz BUH
ádat útocit to ohýbat; oni odchod druhý z cesty!
[14:4] My ne odeslat kadý hlasatel kázat) špice svém lidé za rozkazovat procistit
potreby ti! BUH PAK ODESLAT Z CESTY whomever ON PROSIT OVLIVNOVAT
whomever ON PROSIT. On jsem Všemohoucí nejvetší Odborný.
[14:5] Tím my odeslat Moses náš zázrak odríkávat Vést svuj lidé temnota nastoupit
upomenout ti z cas BUH. Tyto jsem lekce naprostý pevný uznalý osoba!
[14:6] Zrušení onen Moses ríct podle svém lidé Pamatovat buh štestí ty! On uchovat ty
Pharaoh's lidé vnucovat špatne perzekuce ty poráka svuj syn ušetrit svuj dcera! Onen
presný zkouška svuj Magnát.
[14:7] Svuj Magnát rozhodnout jinam ty dekovat Mi a jinam já odevzdat ty ty zapnout
unappreciative pak Muj odškodnení jsem drsný.
[14:8] Moses odríkávat ty pochybovat úplne lidé zahrabat BUH jsem od nikoliv tedy
Chvalitebný.
[14:9] Mel ty ne slyšení u ty neli ty! - Lidé Noe ‘Aad Thamoud others podlehnout ti
známý jen s BUH? Jejich hlasatel odchod ti vycistit zkouška oni nakládat ti opovrení
odríkávat My pochybovat od co ty odeslat na. My jsem skeptický u svuj poslání; vrchol z
pochybovat!
[14:10] Jejich hlasatel odríkávat ty mel pochybovat BUH; Initiator z nebe zahrabat? On
lákat ty jen omluvit svuj hrích odevzdat ty jiný príleitostný splnit Oni odríkávat Ty jsem
nikoliv jinam than lidský nás chtít zahnat nás ráz náš zdroj uívaný zbonovat! Beet nás
trochu dukladný moc!
[14:11] Jejich hlasatel ríct podle ti My jsem nikoliv jinam than lidský ty BUH štestí
whomever On chtít Svém sluha! My moná ne beet ty nejaký druh o zmocnení ledae proto
buh prosit Od BUH verící sverit.
[14:12] Why my ne sverit BUH when On usmernovat nás náš dráha? My steadfastly
vytrvat za a omítka z svuj perzekuce. Od BUH úplne trusters sverit.
[14:13] Ty pochybovat ríct podle jejich hlasatel My ucinil to Vypovedet ty podle náš
vylodit ty odvrátit náš náboenství. Jejich Magnát nadchnout se ti My inevitably zrušit
prestupník!
[14:14] My rušit ty príbytek jejich vylodit ti. Tento jsem (odmenit) ty váit si Muj
velicenstvo váit si Muj slibný!
[14:15] Oni vydávat upírat proto naprostý nepovolný tyran znicit smrt!
[14:16] Awaiting jemu byl Peklo wherein on nápoj zkaený rozvodnit.
[14:17] On polykat to srazit on ne kozlík to protoe smrt podlehnout jemu naprostý
príkaz on nikdy poslední! Awaiting jemu jsem strašný odškodnení!
[14:18] Alegorie z ty pochybovat jejich Magnát jejich spravovat jsem jasan prudký
ovinout prudký cas! Oni výteek nic cokoliv oni získat; recený byl druhý náhodný!
[14:19] Ty ne nahromadit onen BUH zpusobit tvorit nebe zahrabat typický smysl? On
prosit On odstranující ty zástupce znovu stvorení svuj zaúctovat.
[14:20] Tento ne jsem príliš teký pro BUH.
[14:21] When oni úplne zastávka BUH stoupenec ríct podle vedoucí My jednat rídili se
ty! Mohl ty ušetrit nás ješte a málo nu z buh odškodnení? Oni odríkávat Mel BUH
usmernovat nás my usmernovat ty! Okamite jsem príliš poslední my rmoutit prícina
trpelivost v tom ne jsem smrt nás.
[14:22] A souit odríkávat soud vydávat BUH slibný ty pravý slib já slibný ty já rozbil
muj slibný! Já ne mel moc ty; já pouze lákat ty ty uznat muj výzva! Proto ne obvinovat
mi obvinovat jen se! Muj reklamovat ne porce ty nor mohl svuj naríkat prispet mne! Já
pochybovat svuj zbonovat koho mne! Prestupník privodit si trapný odškodnení.
[14:23] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni uznat zahradní
príliv pramen! Oni zustávat therein stále proto prosit jejich Magnát. Jejich blahoprání
therein jsem Pokoj.
[14:24] Ty ne prijmout BUH zpusobit uvést príklad poslušný slovo poslušný strom delat
firmly pevný svuj obor jsem výška stropní?
[14:25] To vytáhnout svuj osít naprostý aklimatizovat protoe model svuj Magnát. BUH
TÍM UVÉST PRÍKLAD LIDÉ ONEN ONI POKLÁDAT POZORNOST.
[14:26] Príklad špatný slovo jsem z škoda strom pece pošpinit srovnat; to ne mel delat
zadret to kozlík!
[14:27] BUH UPEVNIT TY VERIT proven SLOVO za tohleto DOIVOTNÍ DÁLE.
Buh odeslat prestupník z cesty. Všechno jsem proto buh prosit
[14:28] Ty proslulý ty vyhovovat buh štestí dret na pochybovat a tím privést neštestí
jejich uznat druh?
[14:29] Peklo jsem jejich urcení wherein oni svítit; který bídný skoncit!
[14:30] Oni spolecnost souper stupen BUH odvrátit others Svém dráha! ríct Trávit
chvilku; svuj rozhodný urcení jsem Peklo.
[14:31] Varovat Muj sluha domnívat se slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat milodar)
náš obstarání ti secretly publicly cas podlehnout kde? v tom jsem vubec ivnost nor
nepotism!
[14:32] BUH BYL 1 TVORIT NEBE ZAHRABAT ON ODESLAT SRAZIT LYE
ROZVODNIT VYTÁHNOUT úplne druh o OVOCE SVUJ VÝIVA! On predloit poslat
dorucit ty more proto Svém ovládání. On predloit proud také poslouit ty!
[14:33] On predloit slunit se mesíc svuj doprava continuously. On predloit vecer cas
poslouit ty!
[14:34] On odevzdat ty úplne druh o potreby onen ty vzývat Jemu pro. Ty pocet buh
štestí ty nikdy zvládnout ti. Vskutku lidská bytost jsem zhrešit unappreciative.
[14:35] Zrušení onen Abraham odríkávat Muj Lord útocit tento pokojný získat ochranný
mi muj detský podle zbonovat obraz!
[14:36] Muj Magnát oni zavést aby mnoho lidé. Ohledne Ceho ty rídili se mne oni patrit
mne. Ohledne Ceho ty neuposlechnout mne Ty jsem Forgiver Milosrdný.
[14:37] Náš Magnát já domluvit rozdelit z muj druh za tohleto plantless údolí na Svuj
Církevní Ubytovat. Náš Magnát oni byl slavit Spojení Prosba (Salat) pripustit tlacit z lidé
konvergovat ti postarat se nebo ti úplne druh o ovoce oni jsem uznalý!
[14:38] Náš Lord Ty módní cokoliv my skrýt cokoliv my prohlásit! - Nic ukrýt BUH
zahrabat nor nebe.
[14:39] Pochvala byl BUH pripustit mne muj nejstarší stárí, Ismail Isaac. Muj Magnát
vyhovovat prosba.
[14:40] Muj Lord útocit mne jednotka který systematicky slavit Spojení Prosba (Salat)
také muj detský! Náš Magnát spokojený odpovídat muj prosba.
[14:41] Muj Lord omluvit mi muj zdroj verící cas when pocítání absorbovat zaúctovat"!
[14:42] Vubec ne myšlen BUH jsem neuvedomující si z který prestupník ucinil! On jen
odrocit ti cas kde? otvor uprený od zdešení
[14:43] Moný oni beh váný) jejich celo pohled pres jejich otvor ne práve bliknutí jejich
dbát podesit!
[14:44] Ty vypovedet lidé cas when odškodnení podlehnout ti. Ty zhrešit odríkávat Náš
Lord odevzdat nás 1 jinam odrocit! My pak vyhovovat Svuj prijít rídili se hlasatel. ty ne
prísahat za a nad ty vydret stále?
[14:45] Ty dwelled tesne z ty neli ty špatne jejich duše ty prijmout samozrejme co my
ucinil ti! My urcit mnoho predchozí ty.
[14:46] Oni navrhovat jejich navrhovat BUH jsem celkem vedomý si o jejich navrhovat.
Vskutku jejich navrhovat jsem sufficient vymazat hora.
[14:47] Ne pamatovat onen BUH prosit vubec prerušit Svém slibný Svém hlasatel!
BUH jsem VŠEMOHOUCÍ MSTITEL.
[14:48] Cas podlehnout when tento zahrabat zástupce znovu zahrabat také nebe kadý
privést BUH Jednotka Svrchovaný
[14:49] Ty prijmout vinný onen cas uvázat na retez od prekáet!
[14:50] Jejich šaty zpusobit dehtovat palebný zaplavit jejich celo!
[14:51] BUH prosit nést kadý duše kadý ono získat; BUH jsem nejvetší schopný
reckoner!
[14:52] Tento jsem výzva lidé vypovedet tímto pripustit ti módní onen On byl jen
jednotka buh a ty mít porozumení absorbovat pozornost!
.
15- Al-Hijr Údolí (Al-Hijr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[15:1] A. L. R. Tyto (popisovat) jsem zkouška tento bible; dukladný Quran.
[15:2] Prosím ty pochybovat ádat oni jsem submitters.
[15:3] Pripustit ti strávit trávit trvat slepý touebný premýšlivý oni ucinil to najít out!
[15:4] My nikdy zrušit kadý spolecnost proto typický dopredu daný cas
[15:5] Skoncit kadý spolecnost nikdy podporovat nor zpodený.
[15:6] Oni odríkávat O ty dostat tento pripomínka ty byl senzacní.
[15:7] Why ty ne nosit andel ty jsem pravý?
[15:8] My ne odeslat andel typický pusobit. Jinak nikdo odrocit.
[15:9] Úplne my odhalit pripomínka úplne my uchovat to!
[15:10] My odeslat (hlasatel) ty spolecnost za a nad.
[15:11] Všechen cas hlasatel odchod ti oni zesmešnit jemu.
[15:12] My tím rízený dbát vinný.
[15:13] Proto oni ne domnívat se za jemu. Tento jsem systém protoe výroba.
[15:14] Práve jestlie my otevrít pro ti vstup do lye který oni lézt;
[15:15] Oni odríkávat Náš otvor podvádet. My okouzlit.
[15:16] My umístení mlécná dráha stropní zdobit ono beholders.
[15:17] My krýt to naprostý vyradit souit.
[15:18] ádný o ti plazivý naslouchat samý metací prosit lov jemu stranou!
[15:19] Ohledne Ceho zahrabat my postavit to umístení to stabilizers (hora) my dospelý
ono doplnit vyrovnat z všechno.
[15:20] My zpusobit to obytný ty a tvor ty ne ucinil postarat se nebo!
[15:21] v tom jsem nic onen my ne uznat neurcitý obnášet o tom. My odeslat to srazit
presný loisko!
[15:22] My odeslat ovinout pollinators zpusobit rozvodnit delat se lye ty nápoj! Jinak ty
ne zadret to stravitelný.
[15:23] jsem my rízený doivotní smrt my jsem poslední dedic!
[15:24] My celkem zkušený ty ty podporovat my celkem módní ty návrat.
[15:25] Svuj Magnát prece predvolat ti. On jsem Odborný Vševedoucí
[15:26] My tvorit lidská bytost jsem starý bláto procházet sem a tam jíl.
[15:27] Ohledne Ceho jinns my tvorit ti zpredu kdy, razit zapálit!
[15:28] Svuj Magnát ríct podle andel já tvorit lidská bytost jsem starý bláto procházet
sem a tam jíl.
[15:29] Dríve já naprostý jemu kvet jemu podle Muj povzbudit ty dostat premoct neli
jemu!
[15:30] andel zhrešit premoct; úplne o ti
[15:31] Iblis (Dábel). On odmítnout jsem prostrators.
[15:32] On odríkávat O Iblis (Dábel) why jsem ty ne prostrators?
[15:33] On odríkávat já ne jsem premoct lidská bytost jsem Ty tvorit starý bláto
procházet sem a tam jíl!
[15:34] On odríkávat Proto ty vzít si ty vypovedet.
[15:35] Ty privodit si Muj zabavení Cas Soud.
[15:36] On odríkávat Muj Lord odrocit mne cas oni vzkrísit!
[15:37] On odríkávat Ty odrocit.
[15:38] Ne specifikovat cas cas
[15:39] On odríkávat Muj Lord protoe Ty mel willed onen já odchod z cesty já prece
lákat ti zahrabat; já odeslat ti úplne z cesty!
[15:40] Ty among Svuj worshipers oddaný úplne Ty jen.
[15:41] On odríkávat Tento jsem predpis jsem nedotknutelný.
[15:42] Ty ne mel moc Muj sluha! Ty jen mel moc strayers následující ty!
[15:43] Peklo awaits ti úplne
[15:44] To mel 7 vstup. Kadý vstup dosáhnout typický rozdelit z ti.
[15:45] Ohledne Ceho spravedlivý oni trávit zahradní skákal
[15:46] Napsat therein pokojný uzavrít!
[15:47] My odstranující úplne árlivost jejich jádro. mít rád 1 rodinný oni jsem vedlejší
domovní vybavení.
[15:48] Nikdy prosit oni snést kadý unavit therein; nikdy prosit oni vystehovat násilne
proto.
[15:49] Informovat Muj sluha já jsem Forgiver Milosrdný!
[15:50] A onen Muj odškodnení jsem nejvetší trapný odškodnení.
[15:51] Informovat ti Abraham's host.
[15:52] When oni napsat svém ubytovat oni odríkávat Pokoj. On odríkávat My jsem
bystrý u ty.
[15:53] Oni odríkávat ne jsem bystrý. My mel poslušný zpráva pro ty informovat syn.
[15:54] On odríkávat E ty odevzdat mne stejný poslušný zpráva when já jsem e starší?
Ty utišit odevzdat mne tento poslušný zpráva
[15:55] Oni odríkávat poslušný zpráva my odevzdat ty byl správný; znicit ne zoufat si.
[15:56] On odríkávat Ádný zoufat si svém Magnát soucit ledae strayers.
[15:57] On odríkávat Co jsem svuj poslání O hlasatel?
[15:58] Oni odríkávat My pospíchat vinný lidé.
[15:59] Ohledne Ceho Moc druh my uchovat ti úplne
[15:60] Ne svém ena; ena urcit jsem na a smrt
[15:61] Hlasatel odchod Moc mesto.
[15:62] On odríkávat Ty jsem neznámý lidé.
[15:63] Oni odríkávat My privést ty co oni pochybovat.
[15:64] My privést ty vernost; my jsem pravý.
[15:65] Ty absorbovat svuj rodinný vecer. Utišit ti zpusobit urcite onen ádný o ty pohled
stranou! Odchod rovný protoe príkaz!
[15:66] My vynést jemu tento príkaz ty lidé jsem zrušit za a dopoledne
[15:67] Lidé mesto podlehnout joyfully.
[15:68] On odríkávat Tyto byl muj host; ne trapný mne.
[15:69] Pramen Strachu BUH ne ostuda mne!
[15:70] Oni odríkávat my ne porucit ty Zpusobit podle spojení kadý?
[15:71] On odríkávat Sem byl muj dcera ty musí
[15:72] Jen alas oni zcela slepý jejich bait.
[15:73] Proto neštestí praštit ti za a dopoledne
[15:74] My povaha horní cást v, cem, lít ti znicit otrást!
[15:75] Tento jsem lekce ty mít porozumení.
[15:76] Tento stále jsem systém.
[15:77] Tento jsem známka verící.
[15:78] Lidé les také jsem prestupník.
[15:79] Proto my pomstít ti a oba spolecnost celkem doklad.
[15:80] Lidé Al-Hijr pochybovat hlasatel.
[15:81] My odevzdat ti náš zjevení oni nedbat ti!
[15:82] Oni jednat vyrezávat poskytnout tesne hora!
[15:83] Neštestí pádná poznámka ti za a dopoledne
[15:84] co oni zásoba ne porce ti!
[15:85] My ne tvorit nebe zahrabat všechno ti typický smysl. Skoncit spolecnost
podlehnout e pokládat ti laskavý promeškat.
[15:86] Svuj Magnát jsem Tvurce Vševedoucí
[15:87] My odevzdat ty 7 pár prima Quran.
[15:88] Byl árlivý z co my poskytnout jinak (hlasatel) ne zarmoutit disbelievers) pokorit
svuj zrychlit verící!
[15:89] Vyhlásit já jsem zaznamenat warner!
[15:90] My obchodní jednání ke delic.
[15:91] Oni uznat Quran jen partially.
[15:92] Na svuj Magnát my pochybovat ti úplne
[15:93] U všechno oni ucinil.
[15:94] Proto prodávat narídit ustoupit s ty nedbat obraz worshipers!
[15:95] My ušetrit ty mockers
[15:96] Který spolecnost jiný buh BUH! Oni ucinil to prece najít out!
[15:97] My módní vrchol zcela onen ty zlobit jejich projev.
[15:98] Ty zpívat pochvala svuj Magnát jsem prostrators.
[15:99] Zbonovat svuj Magnát za rozkazovat s dosáhnout urcitost.
.
16- Tácky (Al-Nahl)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[16:1] Buh ovládání ji vydávat všechno ji styl) e ne beh to! On oslavovat; nejvetší
Nejvyšší druhý shora kadý obraz oni spolecnost
[16:2] On odeslat andel zjevení prodávat Svém ovládání whomever On chtít Svém sluha
Ty kázat v tom ne jsem jinak buh Mne Ty váit si Mne!
[16:3] On tvorit nebe zahrabat typický smysl. On jsem skoro príliš Nejvyšší druhý shora
kadý obraz oni spolecnost
[16:4] On tvorit lidský malý napsat pak on obeh v havý protilehlý.
[16:5] On tvorit ivý inventár ty stanovit ty teplota mnoho další uitek také jako potrava
[16:6] Oni také stanovit ty luxusní svuj volná chvíle a when ty cestovat.
[16:7] Oni prodávat svuj vkládat získat onen ty ne sahat prima útrapa. Prece svuj
Magnát byl Soucitný Milosrdný!
[16:8] (On tvorit) jízdní mezek osel ty jízdní a luxusní. Additionally On tvorit co ty ne
módní.
[16:9] BUH zpracovat bodcem DRÁHA ŠPATNE JEDNOTKA. Jestlie On willed On
usmernovat úplne o ty.
[16:10] On odeslat lye rozvodnit pro svuj nápoj dospelý strom svuj uitek!
[16:11] Na to On dospelý ty osít oliva pocházet podmazat zrnko vína úplne druh o
ovoce. Tento jsem (sufficient) pevný lidé pamatovat.
[16:12] On predloit za svuj krýt vecer cas príliš protoe slunit se mesíc. Také vystupovat
predloit Svém ovládání. Tyto ar (sufficient) zkouška lidé porozumení.
[16:13] A (On tvorit) pro ty zahrabat potreby mnohostranný barva. Tento jsem
(sufficient) zkouška lidé pokládat pozornost!
[16:14] On predloit more poslouit ty; ty strávit od toho choulostivý maso vyjmout
klenoty ty trvat! Ty prijmout poslat potulka to svuj obchodní uitek ty ádat Svém dar ty
jsem uznalý.
[16:15] On umístení stabilizers (hora) zahrabat lest to pochopit ty príliš protoe proud
cesta ty usmernovat.
[16:16] Orientacní Bod také jako vystupovat; s jednat plavba.
[16:17] jsem 1 který tvorit 1 který ne tvorit? Ty okamite pokládat pozornost?
[16:18] Ty pocet buh štestí ty moná ne zvládnout ti. BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[16:19] BUH zkušený cokoliv ty skrýt cokoliv ty prohlásit.
[16:20] Ohledne Ceho obraz oni spolecnost BUH oni ne tvorit všechno; oni tvorit.
[16:21] Oni jsem naprostý ne ijící oni ne mel plán jak when oni vzkrísit!
[16:22] Svuj buh jsem 1 buh. Ohledne Ceho ty ne domnívat se za Dále jejich jádro
poprít oni jsem nadutý.
[16:23] Úplne BUH zkušený všechno oni skrýt všechno oni prohlásit. On ne milovat ty
jsem nadutý.
[16:24] When oni poadovat Který znicit ty myšlen o tyto zjevení podle svuj Magnát oni
odríkávat Pocet podle pres!
[16:25] Oni zastavit odpovedný pro jejich hrích Cas Zmrtvýchvstání úplne o ti jinak s
hrích z úplne ty oni zavést jejich neznalost. Který bídný vkládat!
[16:26] Others ti navrhovat za a nad, proto BUH zkosit jejich stavba duvod zpusobit
strecha dostat ti. Odškodnení praštit ti when oni nejmenší ocekávaný.
[16:27] Pak Cas Zmrtvýchvstání On ostuda ti poadovat "Kde? jsem Muj spojit ty
spolecnost Mne odpírat Mne pro jejich prícina? Ty zpropadený na vedomí odríkávat
Dnes ostuda bída postihnout disbelievers!
[16:28] Andel pripojit ti smrt vyjádrit z špatne jejich duše! Byl when oni posléze
nabídnout odríkávat My ne ucinil všechno zlý! Yes vskutku! BUH BYL CELKEM
vedomý si o VŠECHNO TY UCINIL.
[16:29] Proto napsat vstup Peklo wherein ty zustávat stále! Který bídný urcení pro
nadutý jednotka.
[16:30] Ohledne Ceho spravedlivý when oni poadovat Který znicit ty myšlen o tyto
zjevení podle svuj Magnát oni ríct Poslušný. ty primet spravedlivý doivotní štestí;
príbytek Dále jsem práve plný! Který blaený príbytek pro a spravedlivý.
[16:31] Zahradní Ráj zachovat ti wherein proud príliv. Oni mel všechno oni ádat
therein. BUH TÍM ODMENIT A SPRAVEDLIVÝ.
[16:32] Andel ukoncit jejich ivost za vyjádrit spravedlnost odríkávat Pokoj jsem ty!
Napsat Ráj (okamite) protoe odmenit svuj spravovat!
[16:33] Oni cekat andel byl podlehnout ti anebo svuj Magnát soud podlehnout proplout?
Ty neli ti ucinil stejne potreby! BUH BYL JEDNOTKA ŠPATNE TI; ONI jsem
JEDNOTKA ŠPATNE jejich uznat DUŠE.
[16:34] Oni privodit si dusledek jejich odporný spravovat samý potreby oni zesmešnit
delat se pronásledovat ti!
[16:35] Obraz worshipers odríkávat Mel BUH willed my ne zbonovat kadý obraz Jemu
nor would náš zdroj! Nor would my zakázat všechno Svém zákaz. Ty neli ti ucinil a
spolu Hlasatel mohl všechno zpusobit vynést vyplnit poslání?
[16:36] My odeslat hlasatel naprostý spolecnost odríkávat Ty zbonovat BUH zabránit
modlárství. Subsequently nejaký byl usmernovat mimo BUH doba others predloit s
náhodný! Chodit zahrabat proslulý dusledek rejectors!
[16:37] Nikoliv záleitost e drsný ty vyzkoušet usmernovat ti BUH ne usmernovat a
jednotka On predloit náhodný! Tím nikdo porce ti.
[16:38] Oni prísahat solemnly BUH "BUH prosit ne vzkrísit naprostý Úplne recený byl
Svém nedotknutelný slib nejvetší lidé ne módní!
[16:39] On pak zpracovat bodcem kadý úplne potreby oni debatovat pripustit ty
pochybovat módní onen oni jsem lhárka!
[16:40] S mel všechno udelán my pouze ríct podle Jsem to jsem
[16:41] Ty vystehovat BUH oni pronásledovat my prece zpusobit to ti generously za
tohleto doivotní odmenit Dále byl práve prima oni jen módní.
[16:42] Tento jsem because oni steadfastly vytrvat za jejich Magnát oni sverit.
[16:43] My ne odeslat ty mu my dýchat. Poadovat ty módní bible ty ne módní!
[16:44] My stanovit ti zkouška bible. My odeslat srazit ty tento poslání vyhlásit lidé
všechno odeslat srazit ti asi oni zrcadlit!
[16:45] Ty navrhovat odporný navrhovat rucit onen BUH prosit ne zpusobit zahrabat
zpusobit s odvolat ti onen odškodnení ne podlehnout ti when oni menší myslit to?
[16:46] To postihnout ti i kdy oni jsem asleep oni nikdy unikat.
[16:47] To postihnout ti doba oni fearfully myslit to! Svuj Magnát byl Soucitný
Milosrdný!
[16:48] Oni ne prijmout úplne potreby dret tvorit BUH? Jejich rýsovat obehnat ti samý
opustit za souhrn pokora s BUH a s radostí!
[16:49] S BUH premoct všechno nebe všechno u zahrabat! - Naprostý tvor - A aby
vyloucit co z ceho andel; nejmenší arogance!
[16:50] Oni váit si jejich Magnát nejvyšší shora ti oni vyloucit co z ceho co oni príkaz
ucinil!
[16:51] BUH VYHLÁSIT NE ZBONOVAT 2 BUH v tom jsem JEN JEDNOTKA
BUH! Ty váit si Mne jen.
[16:52] Jemu patrit všechno nebe zahrabat proto náboenství oddaný úplne Jemu jen! Ty
zbonovat BUH?
[16:53] Kadý štestí ty trávit jsem BUH. však whenever ty privodit si kadý neštestí ty
okamite naríkat Jemu.
[16:54] ackoliv brzo ackoliv On pomoct svuj souení trochu o ty odvrátit obraz
zbonovat!
[16:55] rušit ti pochybovat co my odevzdat ti! Odchod dopredu trávit docasne; ty ucinil
to prece najít out!
[16:56] Oni urcit obraz oni spolecnost neznalost rozdelit zajištení my poskytnout ti. Na
BUH ty zastavit odpovedný pro svuj zavádení nového zpusobu.
[16:57] Oni pravidelný pridelit dcera BUH On oslavovat i kdy oni povýšit sebe co oni
stejný!
[16:58] When jednotka z ti dosáhnout malý holka svém celo slušet poplést zaplavit
smutek!
[16:59] Zahanbený on ukrýt lidé špatný zpráva odevzdat jemu. On pravidelný uvaovat
mel bys on zadret malý zdráhave pohrbít jí za oprášit! Bídný vskutku jsem jejich soud.
[16:60] Ty ne domnívat se za Dále spolecnost škoda príklad i kdy s BUH patrit nejvetší
povznést príklad! On jsem Všemohoucí nejvetší Odborný.
[16:61] Jestlie BUH potrestat lidé jejich prestupek On zrušit naprostý tvor zahrabat. On
odrocit ti pro typický dopredu daný cas Dríve jejich mezivláda skoncit oni ne zdret to 1
doba nor podporovat to!
[16:62] Oni pripsat podle BUH co oni nelibost sebe pak odhalit prostírat se jejich uznat
špice oni jsem spravedlivý! Mimo kadý pochybovat oni privodit si Peklo oni vzbourit se.
[16:63] Na BUH my odeslat (hlasatel) spolecnost ty souit zdobit jejich spravovat jejich
otvor. Proto on jsem tak jejich magnát oni privodit si trapný odškodnení.
[16:64] My odhalit tento bible ty zpracovat bodcem ti co oni debatovat stanovit rízení
soucit lidé který verit!
[16:65] BUH ODESLAT LYE ROZVODNIT OBNOVIT ZÍSKAT TO POSLEDNÍ!
Tento jsem (sufficient) pevný lidé naslouchat.
[16:66] Od ivý inventár v tom jsem lekce ty my stanovit ty pít jejich nadouvat. Podle
uprostred z snést potrava krevní ty dosáhnout naprostý odrít výtecný pro drinkers!
[16:67] A ovoce z datovat podmazat zrnko vína ty vytáhnout opojný také jako poslušný
zajištení! Tento jsem (sufficient) pevný lidé porozumení.
[16:68] Svuj Magnát nadchnout se tácky stavet duverný hora krov (hromadit oni stavet
ty!
[16:69] Pak strávit úplne ovoce následující nacrtnout svuj Magnát presne. Podle jejich
nadouvat podlehnout pít rozdílný barva wherein tam lécit lidé! Tento jsem (sufficient)
pevný lidé zrcadlit.
[16:70] BUH TVORIT TY PAK ON UKONCIT SVUJ DOIVOTNÍ. On pripustit trochu
o ty bydlit nejstarší stárí, jen najít out onen v tom jsem vrchol s vedomí oni dosáhnout.
BUH jsem VŠEVEDOUCÍ Všemohoucí
[16:71] BUH MEL postarat se nebo trochu o TY jinam than others! Ty odevzdat dost
nikdy odevzdat jejich divadelní rekvizity jejich podrídit stupen útocit ti spojit! Oni
Would ustoupit vy- buh štestí?
[16:72] Buh zpusobit ty snoubenec se a vytáhnout ty podle svuj snoubenec detský
grandchildren stanovit ty poslušný obstarání Oni domnívat se za prolhanost zmena
unappreciative z buh štestí?
[16:73] Oni zbonovat BUH co ne mít zajištení pro ti nebe nor u zahrabat nor stanovit ti
všechno!
[16:74] Proto ne uvést príklad BUH; BUH zkušený i kdy ty ne módní!
[16:75] BUH UVÉST PRÍKLAD POMOCNÝ UZNAT jsem ZCELA NESCHOPNÝ
prirovnávat podle 1 KOHO MY ŠTESTÍ POSLUŠNÝ obstarání PODLE ON
ODEVZDAT S MILODAR secretly publicly. Oni byl spravedlivý? Pochvala byl s BUH
mnoství z ti ne módní.
[16:76] Buh uvést príklad 2 mu jednotka byl nemý nemít schopnost vyloucit co z ceho
všechno jsem zcela prívrenec svém vudcí! - Jeden Nebo Druhý ráz on poslat jemu on ne
vytáhnout všechno poslušný. On nezvlnený podle jednotka predpis oprávnenost byl
usmernovat vzprímit dráha?
[16:77] S BUH patrit budoucí z nebe zahrabat! Ackoliv nejvzdálenejší ackoliv On o
skoncit z spolecnost (Doba) jsem mrknout otvor daleko práve konec. BUH jsem
VŠEMOHOUCÍ.
[16:78] BUH PRIVÉST TY SVUJ UJMOUT SE JAKO MATKA NADOUVAT
MÓDNÍ NIC ON ODEVZDAT TY VÝSLECH ZRAK MOZEK TY jsem UZNALÝ!
[16:79] Oni ne prijmout osoba zpusobit predloit vyletet atmosphere lye? Ádný vezení ti
za a vzduchový BUH. Tento jsem (sufficient) pevný lidé verit.
[16:80] Buh postarat se nebo ty pevný tesne ty ivý. On postarat se nebo ty pojízdný
tesne zpusobit ukrýt ivý inventár ty jednat ti when ty cestovat when ty domluvit shodit.
Podle jejich vlnený oblek obloit srst ty zpusobit domovní vybavení luxusní chvilku.
[16:81] Buh postarat se nebo ty stínítko potreby On tvorit postarat se nebo ty skrývat
hora postarat se nebo ty šaty ochranný ty rozehrát šaty onen ochranný when ty boj od
bojovat! On tím naprostý Svém štestí ty onen ty nabídnout.
[16:82] Oni utišit obeh pak svuj prostý poslání byl vyrovnat dodávka (z poslání)!
[16:83] Oni celkem pripustit buh štestí pak poprít ti; hodnost majora z ti jsem
disbelievers.
[16:84] Cas podlehnout when my sbírat podle naprostý spolecnost svedcit pak ty
pochybovat ne pripustit mluvit) nor prosit oni odpustit!
[16:85] Dríve ty zhrešit prijmout odškodnení byl príliš poslední; ono ne zamenit ti nor
prosit oni odrocit!
[16:86] A when ty predloit obraz zbonovat provést jejich obraz oni odríkávat Náš
Magnát tyto ar obraz my spolecnost Ty. obraz pak konfrontovat ti odríkávat Ty jsem
lhárka.
[16:87] Oni zcela nabídnout BUH cas obraz oni vynalézt poprít ti.
[16:88] Ty pochybovat zahnat dráha BUH my rozšírit jejich odškodnení dodat jinak
odškodnení jejich prestupek!
[16:89] Cas podlehnout when my sbírat podle naprostý spolecnost svedcit podle ti
privést ty protoe svedcit tyto lidé! My odhalit ty tento kniha postarat se výklad všechno
rízení soucit poslušný zpráva submitters.
[16:90] BUH OBHAJOVAT oprávnenost MILODAR POHLED VZTANÉ ZÁJMENO!
On odporný odporný zástupce prestupek. On informovat ty onen ty pokládat pozornost.
[16:91] Ty fulfill svuj sjednat BUH when ty útocit stejný sjednat. Ty ne rozrušit prísahy
prísahat Buh) prodávat ti ty zpusobit BUH rukojmí ty! BUH zkušený VŠECHNO TY
UCINIL.
[16:92] Ne jsem pletar rozplést jí silný pletací do hromadit povrchní príze. Tento jsem
svuj príklad ty týrat prísahy absorbovat prospech o jednotka jiný 1 seskupit byl nejvetší
than jiný BUH tím pripojit ty vyzkoušet. On prece beet ty Cas Zmrtvýchvstání všechno ty
debatovat.
[16:93] Mel BUH willed On útocit ty 1 sbor! On odeslat z cesty whoever chtít odchod z
cesty On usmernovat whoever ádat usmernovat! Ty prece byl poadovat u všechno ty
ucinil!
[16:94] Ne týrat prísahy ty lest ty klouzat operadlo mel silný foothold pak ty privodit si
bída! recený byl dusledek z zahnat dráha BUH kladení škoda príklad;) ty privodit si
strašný odškodnení.
[16:95] Ne prodávat svuj prísahy menší BUH! Který BUH mít byl druhý zcela ty jestlie
ty jen módní.
[16:96] co ty mít délka out který BUH mít vydret stále! My prece odmenit ty steadfastly
vytrvat; my odmenit ti jejich spravedlivý spravovat.
[16:97] Kadý rízení spravedlnost muský enská doba domnívat se my prece pripustit ti
nejšastnejší doivotní za tohleto spolecnost my prece vynášet ti jejich vrchol odmenit Cas
Soud) jejich spravedlivý spravovat.
[16:98] When ty zjistit Quran ty ádat útocište BUH podle Dábel a vyradit
[16:99] On ne mel moc pri ty domnívat se sverit jejich Magnát!
[16:100] Svém schopnost obvod ty chtít jemu protoe jejich ovládat, ty který chtít jemu
jejich buh.
[16:101] When my zástupce 1 zjevení za zaúctovat z jiný BUH byl celkem vedomý si o
co On odhalit oni ríct Ty zpusobit tento Vskutku mnoství z ti ne módní.
[16:102] Odríkávat Zboný Povzbudit nosit to svuj Magnát truthfully zarucit ty domnívat
se stanovit svetelný signál poslušný zpráva submitters!
[16:103] My byl celkem vedomý si oni odríkávat lidská bytost jsem ucit jemu! špice
pramen oni naznacit na jsem non-Arabic tento jsem doplnit Arabský špice.
[16:104] Prece ty ne domnívat se za buh zjevení BUH ne usmernovat ti. Oni privodit si
trapný odškodnení.
[16:105] Ale jednotka vymýšlet falešný nauka jsem ty ne domnívat se za buh zjevení;
oni jsem pravý lhárka.
[16:106] Ty pochybovat BUH dosáhnout vernost slušet celkem objem nevera privodit si
zloba podle BUH! Ale jednotka s odpustit ar ty vnutit samozvaný nevera i kdy jejich
jádro jsem vrchol z vernost!
[16:107] Tento byl oni odevzdat prednost tento doivotní kolem Dále BUH ne
usmernovat stejný pochybovat lidé.
[16:108] Ty byl jednotka koho BUH vtisknout jejich jádro jejich slyšení jejich zrak.
Proto oni trvat neuvedomující si.
[16:109] Mimo pochybovat oni jsem kdo neco ztratí Dále.
[16:110] Ohledne Ceho ty vystehovat perzekuce pak zustat závodit steadfastly vytrvat
svuj Magnát úplne tento jsem Forgiver Milosrdný!
[16:111] Cas podlehnout when naprostý duše obsluhovat svuj vlastní zastánce naprostý
duše platil celkem kadý ono vyloucit co z ceho nejmenší nespravedlnost!
[16:112] BUH UVÉST PRÍKLAD SPOLECNOST JEDNAT jsem POSKYTNOUT
ÚSPEŠNÝ obstarání PRÍCHOD S TO PODLE VŠUDE. Pak ono zapnout unappreciative
z buh štestí. Proto BUH zpusobit ti chutnat útrapa z hladovení nejistota. recený byl
náhrada co oni ucinil.
[16:113] Hlasatel odchod ti ti oni vyradit jemu. Proto odškodnení praštit ti pro jejich
prestupek.
[16:114] Proto ty strávit buh zajištení všechno jsem zákonný poslušný jsem uznalý z
buh štestí ty zbonovat Jemu jen.
[16:115] On jen zakázat ty naprostý zvíre krevní maso prasit potrava který zasvetit
BUH. 1 vnutit strávit tyto) mimo byl rokovat zlomyslný pak BUH jsem Forgiver
Milosrdný!
[16:116] Ty ne vyjádrit prostírat se tvuj uznat trn vzrušení Tento jsem zákonný tento
jsem nezákonný vymýšlet svetský znak ti BUH! Prece ty vymýšlet svetský znak ti s BUH
prosit nikdy mít úspech!
[16:117] Oni trávit zakrátko pak snést trapný odškodnení!
[16:118] Id my zakázat co my lícit ty dríve. Ne jsem nás špatne ti; oni jsem jednotka
špatne jejich uznat duše.
[16:119] však jako pozornost ty dostat sinus neznalost pak litovat od té doby oprava
svuj Magnát tento ucinil jsem Forgiver Milosrdný!
[16:120] Abraham byl vskutku typický predvoj svém pokora s BUH monotheist který
nikdy zbonovat obraz.
[16:121] On jsem uznalý z Svém Magnát štestí On chtít jemu usmernovat jemu váný
dráha!
[16:122] My pripustit jemu štestí za tohleto doivotní od Dále on jsem na a spravedlivý.
[16:123] Pak my dýchat ty (Muhammad) rídili se náboenství Abraham monotheist; on
nikdy jsem obraz worshiper.
[16:124] Sobota rozhodnout jen ty znicit debatovat to (Id Kresan)! Svuj Magnát jsem
Jednotka kritizovat ti Cas Zmrtvýchvstání jejich popírat.
[16:125] Ty lákat dráha svuj Magnát ke moudrost hodný osvícení a uvaovat ti poslušný
vhodný druh! Svuj Magnát módní zcela který mel strayed Svém dráha On zkušený zcela
který usmernovat jednotka!
[16:126] A jestlie ty potrestat ty vnucovat rovnající se trestání. Ty prícina s trpelivost
(místo (toho o mstít) to byl zcela trpelivý jednotka.
[16:127] Ty prícina trpelivost - Svuj trpelivost jsem dosaitelný jen buh prispet. Ne
rmoutit ti ne zlobit jejich navrhovat!
[16:128] BUH jsem TY PRIMET SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ TY jsem
DOBROCINNÝ.
.
17- Detský z Izrael (Bani Izrael)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[17:1] Oslavovat byl Jednotka predvolat Svém sluha (Muhammad) vecer Církevní
Masjid Mecca) s druhý umístení z pokorení surroundings my štestí za rozkazovat beet
jemu trochu o náš známka! On jsem Posluchac Veštec.
[17:2] Similarly my odevzdat Moses bible prevod to svetelný signál Detský Izrael onen
Ty ne spolecnost kadý obraz Magnát Zvládnout Mi
[17:3] Oni jsem potomek z ty my prodávat Noe; on jsem uznalý sluha.
[17:4] My addressed Detský Izrael bible Ty predloit odporný zlý zahrabat dvakrát. Ty
urcit dostat prima výška arogance.
[17:5] When dríve doba delat se proplout my odeslat ty sluha z náš mít prima moc oni
prepadnout svuj tesne! Tento jsem veštba podlehnout proplout!
[17:6] Pozdeji my odevzdat ty obeh opetne ti dodat ty a partie z boháci detský; my
odevzdat ty vrchní písmo!
[17:7] Ty rízení spravedlnost ty rízení spravedlnost tvuj uznat plný jestlie ty predloit
odporný ty ucinil e tvuj uznat škoda. Tím when druhé doba podlehnout proplout oni
porazit ty napsat masjid presne ackoliv oni ucinil dríve doba! Oni otírat out úplne
presvedcit ty dokázat.
[17:8] Svuj Magnát lít ty Svém soucit. Ty odvrátit prestupek my opacný odškodnení.
My urcit Gehenna rozhodný príbytek disbelievers.
[17:9] Tento Quran usmernovat zcela dráha privést poslušný zpráva s verící primet
spravedlivý doivotní onen oni zaslouilý prima odmenit!
[17:10] Ohledne Ceho ty pochybovat Dále my nacvicit si ti trapný odškodnení.
[17:11] lidská bytost jsem hojný ádat neco škoda jemu premýšlivý on ádat neco
poslušný. lidská bytost jsem jsem netrpelivý.
[17:12] My prevod vecer cas 2 známka. My útocit vecer nesrozumitelný cas lighted
onen ty ádat zajištení svuj Magnát therein. Tento také dosadit ty doba systém zpusoby
vypocítávání! My tím vysvetlit všechno za detail.
[17:13] My zaznamenat smrt naprostý lidská bytost jsem to pouto svém krkovicka. Cas
Zmrtvýchvstání my pomoct jemu zápis jsem prístupný.
[17:14] Zjistit tvuj uznat zápis! Dnes ty postacit tvuj uznat reckoner.
[17:15] Whoever usmernovat usmernovat svých uznat poslušný whoever odchod z cesty
vyloucit co z ceho e svých uznat škoda! Nikoliv hríšník loisko hrích z kadý jinam. My
nikdy potrestat 1 poslal hlasatel.
[17:16] My byl zrušit kadý spolecnost my rušit vedoucí predloit obrovský rozklad
therein! Dríve oni zaslouilý odškodnení my zrušit to naprosto.
[17:17] Mnoho výroba mel my zrušit Noe. Svuj Magnát jsem schopný za obcování ke
hrích Svém sluha; On jsem celkem Príslušný Veštec!
[17:18] Kadý chtít tento fleeting doivotní svém prednost my beh jemu co my ucinit
rozhodnutí odevzdat jemu pak my predloit jemu Gehenna on snést stále pohrdat porazit
[17:19] Ohledne Ceho ty chtít Dále protoe jejich prednost rízení spravedlnost doba verit
jejich program uznat!
[17:20] Pro kadý jednotka z ti my stanovit; my postarat se nebo ty tyto svuj Magnát dar.
Svuj Magnát dar jsem nevycerpatelný.
[17:21] Proslulý e my povýšit neco lidé others za tohleto doivotní)! Rozdíl Dále jsem
druhý prima druhý významný.
[17:22] Ty ne spolecnost kadý jiný buh BUH lest ty skoncit pohrdat ostuda!
[17:23] Svuj Magnát rozhodnout ty ne zbonovat ledae Jemu svuj zdroj honored Ackoliv
dlouze ackoliv 1 oba ti bydlit ty nikdy ríct podle ti Uff lehký pohyb zlost) nor jsem
povinen ty kricet ti; ty nakládat ti amicably!
[17:24] A pokorit pro ti zrychlit pokora laskavost ríct, Muj Magnát mel soucit ti oni
sbírat mne nezletilost!
[17:25] Svuj Magnát jsem celkem vedomý si o svuj nejvnitrejší thoughts. Ty udrovat
spravedlnost On jsem Forgiver z ty litovat.
[17:26] Ty odevzdat zpusobený alms vztané zájmeno potrebný chatrný cestování cizí ne
jsem krajní prehnaný.
[17:27] Prehnaný ar bratri souit souit jsem unappreciative z svém Magnát.
[17:28] Práve jestlie ty obeh ti ty pokracovat soucit z svuj Lord ty nakládat ti
choulostivý druh!
[17:29] Ty ne zadret svuj písmo stingily pouto svuj krkovicka nor jsem povinen ty
foolishly otevrít to stoupnutí lest ty skoncit obvinovat a lítost
[17:30] Svuj Magnát zvetšit zajištení kadý On chtít zmenšit to. On jsem celkem
Príslušný z Svém tvor Veštec.
[17:31] Ty ne znemonit svuj detský správný podle pramen strachu z nedostatek! My
postarat se nebo ti príliš ty. K Popukání ti jsem odporný útok.
[17:32] Ty ne jsem povinen predloit cizoloství; to jsem odporný hrích odporný
behavior!
[17:33] Ty ne znemonit kadý osoba - Pro BUH útocit doivotní církevní! - Ledae
oprávnenost. Jednotka znemonit unjustly pak my odevzdat svém dedic moc prosadit
oprávnenost Tím on ne presahovat vrchol pomstít vrada; on porce.
[17:34] Ty ne nakazit sirotek peníze a na nebo jejich uznat poslušný ne oni sahat zralost.
Ty fulfill svuj sjednat sjednat jsem prima schopnost placení.
[17:35] Ty odevzdat vrchol loisko when ty obchodovat váit equitably! Tento byl zcela a
spravedlivý.
[17:36] Ty ne uznat kadý udání ty potvrdit to se. Já odevzdat ty výslech zrak mozek ty
jsem odpovedný pro jednat ti.
[17:37] Ty ne dráha proudly zahrabat - Ty ne príliv zahrabat nor mohl ty jsem jako
velký ackoliv hora.
[17:38] Úplne škoda behavior odsoudit svuj Magnát.
[17:39] Tento jsem trochu o moudrost nadchnout se s ty svuj Magnát. Ty ne spolecnost
jiný buh BUH lest ty skoncit Gehenna obvinovat porazit!
[17:40] Svuj Magnát odevzdat ty milý dret i kdy odevzdat andel dcera!? Jak ty vyjádrit
stejný rouhání?
[17:41] My uvést za tohleto Quran (úplne druh o príklad) onen oni pokládat pozornost.
To ale rozšírit jejich odpor.
[17:42] Odríkávat v tom jsem kadý jinak buh Jemu protoe oni právo oni vyzkoušet
porazit Vlastník dosadit!
[17:43] On oslavovat On jsem skoro príliš povýšit druhý výše jejich projev.
[17:44] Oslavovat Jemu jsem 7 vesmír zahrabat kadý ti! v tom jsem nic ne oslavovat
Jemu ty ne dorozumení jejich velebení! On jsem Shovívavý Forgiver.
[17:45] When ty zjistit Quran my zaúctovat ty ty ne domnívat se za Dále neviditelný
ohrada.
[17:46] My umístení skrývat jejich dbát prekazit ti podle porozumení ono, hluchota
jejich záves! A when ty kázat svuj Magnát jednat Quran jen oni délka odpor.
[17:47] My byl celkem vedomý si o co oni naslouchat when oni naslouchat podle ty
when oni strojit co secretly - disbelievers odríkávat Ty následující senzacní mu.
[17:48] Proslulý jak oni popisovat ty jak tento zpusobit ti náhodný z dráha!
[17:49] Oni odríkávat Zadní my obeh v kost cást my dosáhnout vzkrísit znovu!?
[17:50] Odríkávat Ješte ty obeh v otrást tvrdý!
[17:51] Práve ty obeh v nejaký druh o stvorení onen ty povaovat nemoný. Oni pak
odríkávat Kterí privést nás operadlo? Odríkávat Jednotka tvorit ty za a 1 zaúctovat, Oni
pak otrást jejich pristrihnout odríkávat When prosit byl? Odríkávat jsem konec than ty
pamatovat!
[17:52] Cas On predvolání ty ty vyhovovat na velebit Jemu ty pak nahromadit onen ty
vydret za tohleto doivotní strucný doba!
[17:53] Zjistit Muj sluha pokládat kadý jinam poslušný vhodný druh souit stále
vyzkoušet mírit klín ti! Prece souit byl mu havý neprítel.
[17:54] Svuj Lord módní ty nejlepší! Svém vedomí On lít ty ke soucit, On odmenit se
ty. My ne odeslat ty jsem jejich zastánce.
[17:55] Svuj Magnát byl zcela knower z kadý od nebe zahrabat. Proto tento vedomí my
povýšit neco prorok others. Nebo príklad, my odevzdat David Alm.
[17:56] Odríkávat Vzývat kadý obraz ty spolecnost Jemu. Oni ne mel moc pomoct svuj
souení nor mohl oni prekazit ti!
[17:57] Práve obraz oni vzývat ádat ráz zlý jejich Magnát. Oni ádat Svém soucit bát se
Svém odškodnení. Prece odškodnení svuj Magnát jsem strašný.
[17:58] v tom ne jsem spolecnost my ne zrušit Cas Zmrtvýchvstání vnucovat drsný
odškodnení ti! Tento ji spis kniha.
[17:59] Který konec nás podle odeslat zázrak jsem onen predchozí výroba vyradit ti!
Nebo príklad, my beet Thamoud velbloud dukladný (zázrak) oni zhrešit ono My odeslat
zázrak jen nakapat váit si!
[17:60] My informovat ty onen svuj Magnát celkem rízený lidé my prevod zjevení onen
my beet ty vyzkoušet lidé strom jsem zatracený Quran! My beet ti kubický zkouška
nakapat váit si ti tento ale rozšírit jejich výzva!
[17:61] When my ríct podle andel, Zhrešit premoct Adam oni kue premoct Dábel. On
odríkávat já premoct 1 Ty Jsem Povinen tvorit bláto?
[17:62] On odríkávat Protoe Ty honored jemu mne Ty odrocit mne Cas Zmrtvýchvstání
já mít úplne svém potomek a málokterí".
[17:63] On odríkávat Pak odchod; ty ty rídili se ty znicit Peklo svuj náhrada;
spravedlivý náhrada!
[17:64] Ty lákat ti svuj vyjádrit mobilize úplne svuj armáda úplne svuj mu ti delit za
jejich peníze detský slib ti! Všechno souit slibný jsem nikoliv jinam than iluze.
[17:65] Ohledne Ceho Muj sluha ty ne mel moc ti. Svuj Magnát postacit zastánce!
[17:66] Svuj Magnát byl Jednotka zpusobit poslat plovací oceán onen ty ádat Svém dar!
On jsem Milosrdný towards ty.
[17:67] Ty souit more ty nepamatovat si svuj obraz sincerely vzývat Jemu jen. ackoliv
brzo ackoliv On uchovat ty podpera ty upadnout znovu Vskutku lidská bytost jsem jsem
unappreciative.
[17:68] Ty rucit onen On dret ne zpusobit získat podpera odvolat ty? Anebo onen On ne
odeslat ty boure pak ty ne rozhodnutí ochránce?
[17:69] Ty rucit On dret ne zvolení ty more znovu pak odeslat ty boure potopit ty svuj
nevera? Dríve tento treba my ne odevzdat ty jiný príleitostný.
[17:70] My honored detský Adam stanovit ti jízda na breh od more! My postarat se
nebo ti poslušný obstarání my odevzdat ti prima prednost than mnoství o náš tvor.
[17:71] Cas podlehnout when my predvolat naprostý lidé dohromady jejich zápis.
Ohledne Ceho ty odevzdat zápis spravedlnost oni ucinil to zjistit jejich zaznamenat ne
snést nejmenší nespravedlnost!
[17:72] Ohledne Ceho ty byl slepý za tohleto doivotní oni byl slepý Dále; ješte a partie
špatný
[17:73] Oni témer odvrátit ty zjevení my odevzdat ty. Oni chtít ty vymýšlet neco
duleitého jinam, za rozkazovat povaovat ty stoupenec!
[17:74] Jestlie ne jsem my upevnit ty ty témer sklonit towards ti presne a málo nu!
[17:75] Mel ty ucinil onen my obeplout odškodnení ty za tohleto doivotní pozdeji smrt
ty najít nikdo porce ty nás!
[17:76] Oni témer vypovedet ty získat zrušit ty oni odvrátit ty odkázat!
[17:77] Tento jsem systematicky duvod úplne hlasatel my odeslat dopredu ty ty najít
onen náš systém nikdy vymenit!
[17:78] Ty slavit Spojení Prosba (Salat) when slunit se klesnout podle svuj nejvyšší
zpracovat bodcem o poledne to hnutí západ slunce. Ty také slavit (prednes Quran o
záblesk. (Prednášet) Quran o záblesk svedcit!
[17:79] Vecer ty premýšlet mimo zustatek ve prospech onen svuj Magnát sbírat ty
honorable usporádat!
[17:80] Odríkávat Muj Lord uznat mne honorable vstup pripustit mi odejít honorable
odchod pripustit mne Ty výkonný snášet!
[17:81] Vyhlásit vernost bený prolhanost mizet; prolhanost inevitably mizet!
[17:82] My odeslat urcený Quran lécit soucit verící. O a spolu cas, to jen zvetšit
wickedness prestupník.
[17:83] When my štestí lidská bytost jsem on slušet zaujmout napred nepozorný. when
neštestí postihnout jemu on zapnout melancholický.
[17:84] ríct Kadý spravovat proto svém domnenka svuj Magnát módní nejlepší který
jednotka usmernovat vzprímit dráha!
[17:85] Oni poadovat ty zjevení. Odríkávat zjevení podlehnout muj Magnát! Vedomí
odevzdat ty byl zápis!
[17:86] My prosit my absorbovat co my odhalit ty pak ty ne rozhodnutí ochránce nás.
[17:87] Tento jsem soucit svuj Magnát. Svém štestí ty jsem veliciny
[17:88] Odríkávat Jestlie úplne lidský úplne jinns shromádit dohromady za rozkazovat
vytáhnout Quran tento oni nikdy vytáhnout všechno to nikoliv záleitost e skoro pomoc
oni lent 1 jiný
[17:89] My uvést lidé za tohleto Quran úplne druh o príklad mnoho lidé tvrdit na
pochybovat.
[17:90] Oni odríkávat My ne verit ty ty zpusobit zdroj proud park.
[17:91] Anebo ledae ty uznat zahradní z pocházet podmazat zrnko vína proud tekoucí
koryto to.
[17:92] Anebo ledae ty zpusobit davový lye ty právo dostat nás! Anebo ledae ty privést
BUH andel náš otvor.
[17:93] Anebo ledae ty uznat bujný príbytek anebo ty lézt lye. Práve jestlie ty lézt my ne
verit ty privést kniha my mohl zjistit. Ríct Vrchol Dokonalosti jsem muj Magnát. Byl já
ješte than lidský hlasatel?
[17:94] Co prekazit lidé podle verit when rízení podlehnout ti jejich rcení byl BUH
odeslat lidská bytost jsem hlasatel?
[17:95] Odríkávat Jestlie zahrabat bydlit andel my odeslat shodit ti lye andel hlasatel!
[17:96] Odríkávat BUH postacit protoe svedcit mi ty! On jsem celkem Príslušný z Svém
worshipers Veštec.
[17:97] Whomever BUH usmernovat a pravý usmernovat jednotka. A whomever On
odeslat z cesty ty nikdy rozhodnutí ti kadý magnát vudcí Jemu. My predvolat ti Cas
Zmrtvýchvstání forcibly; slepý nemý hluchý! Jejich urcení jsem Peklo; whenever to drzý
my zvetšit jejich palebný
[17:98] recený byl jejich pred odškodnení protoe oni vyradit náš zjevení. Oni odríkávat
Zadní my obeh v kost cást my vzkrísit znovu stvorení?
[17:99] Oni ne prijmout BUH tvorit nebe zahrabat jsem dovedný podle tvorit stejne
stvorení? (Onen) On dopredu daný ti neodvolatelný doivotní preklenout? disbelievers
tvrdit na pochybovat!
[17:100] Vyhlásit Jestlie ty mít muj Magnát povaovat za cenné soucit ty odmítnout ti
pramen strachu ty vyprázdnit ti! lidská bytost jsem jsem skoupý.
[17:101] My snést Moses 9 dukladný zázrak - Poadovat Detský Izrael! When on odchod
ti Pharaoh ríct podle jemu já myšlen ty Moses okouzlit.
[17:102] On odríkávat Ty módní vrchol zcela onen nikdo zaznamenat tyto obviously
Magnát z nebe zahrabat. Já myšlen ty Pharaoh smrt.
[17:103] When on pokracovat ti protoe on lov ti získat my potopit jemu dohromady ty
stránka jemu úplne o ti.
[17:104] My ríct podle Detský Izrael pozdeji Odchod bydlit tento získat. When
rozhodný veštba podlehnout proplout my predvolat ty úplne 1 seskupit!
[17:105] Truthfully my odeslat to srazit vernost to delat se My ne odeslat ty dritel z
poslušný zpráva také jako warner.
[17:106] Quran my zprostit pozvolna za rozkazovat ty zjistit to lidé velký doba my
odeslat to srazit úplne o kdysi.
[17:107] Vyhlásit Domnívat se za to ne domnívat se za to. Ty mít vedomí predchozí
bible when to uvést ve výctu ti oni dostat shodit jejich brada premoct!
[17:108] Oni odríkávat Vrchol Dokonalosti jsem náš Magnát. Tento fulfills náš Magnát
veštba.
[17:109] Oni dostat jejich brada premoct plác! Pro to rozšírit jejich váit si!
[17:110] Odríkávat Prijít Jemu BUH prijít Jemu nejvetší Blahosklonný; jeden nebo
druhý uvést ty jednat Jemu patrit poslušný uvést. Ty ne vyjádrit svuj Spojení Prosba
(Salat) príliš loudly nor secretly; jednat levný hlas!
[17:111] Vyhlásit Velebit byl s BUH který nikdy zplodit syn nor ucinil On mel spojit
Svém kingship nor ucinil On zrovna kadý spojenec slabost zvetšovat Jemu porád!
.
18- Vyhloubit (Al-Kahf)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[18:1] Velebit BUH odhalit Svém sluha tento bible zpusobit ono flawless!
[18:2] Doplnit (bible) vypovedet z drsný odškodnení podle Jemu vynést poslušný
zpráva s verící primet spravedlivý doivotní onen oni získat štedrý odmenit.
[18:3] Wherein oni zustávat stále.
[18:4] S vypovedet ty odríkávat BUH zplodit syn!
[18:5] Oni ne mít vedomí tento nor ucinil jejich zdroj! Který rouhání príchod out o
jejich otvor! co oni vyjádrit jsem odporný prostírat se
[18:6] Ty obvinovat jejich odezva tento vypravování jejich pochybovat za to; ty
zarmoutit.
[18:7] My zdobit všechno zahrabat za rozkazovat zkoušet ti tím vyznamenat ty among ti
rízení spravedlnost!
[18:8] Inevitably my otírat out všechno to odkázat to naprosto jalový!
[18:9] Why jinak ty pamatovat my byl zpusobit zjistit ty lidé vyhloubit pocítat spojovací
cástice na ti? Oni jsem náš wondrous známka.
[18:10] When mládí zamestnat útocište vyhloubit oni odríkávat Náš Lord lít nás Svuj
soucit štestí náš vec Svuj rízení!
[18:11] My pak vtisknout jejich záves vyhloubit pro dopredu daný pocítat roky.
[18:12] Pak my vzkrísit ti prijmout který z 2 úcastník pocet trvání jejich zastávka
therein!
[18:13] My lícit ty jejich dejiny truthfully. Oni jsem mládí domnívat se za jejich Magnát
my zvetšit jejich rízení!
[18:14] My upevnit jejich jádro when oni police vyhlásit Náš ale Magnát jsem Magnát z
nebe zahrabat! My nikdy zbonovat kadý jiný buh Jemu. Jinak my jsem druhý z cesty.
[18:15] Sem byl náš lidé spolecnost buh Jemu! Jen oni stanovit kadý zkouška snášet
jejich zastávka! Který odporný than jednotka vymýšlet svetský byl znak ti BUH?
[18:16] Protoe ty ádat zabránit ti jejich dustojnost z jinam than BUH zamestnat útocište
vyhloubit! Moct svuj Lord lít ty Svém soucit poslat ty podle a celkem rozhodnutí!
[18:17] Ty prijmout slunit se when to východ príchod podle práve stránka jejich
vyhloubit a when to urcit to lesklý ti podle opustit protoe oni spát úplne o tom. Tento
jsem 1 z buh zlé znamení. Whomever BUH usmernovat a pravý usmernovat jednotka
whomever On odeslat z cesty ty ne rozhodnutí jemu usmernovat ucitel.
[18:18] Ty myšlen oni jsem uvedomit, si, when oni jsem skutecne asleep My zapnout ti
podle a celkem stránka opustit stránka i kdy jejich pronásledovat táhnout se svém rameno
jejich uprostred! Mel ty pohled ti ty prchal ti stiený terror!
[18:19] When my vzkrísit ti oni poadovat kadý jinam, "E dlouze mel ty byl sem? My
jsem sem 1 cas part z cas oni vyhovovat! Svuj Magnát módní zcela e dlouze my utišit
sem aby odeslat jednotka z nás tento peníze mesto! Pripustit jemu okouzlující ocistit
potrava kupovat nejaký pro nás! Pripustit jemu zadret spodní nakreslit z profilu vábit nic
ošetrení
[18:20] Oni zjistit ty oni jádro ty vnutit ty odvrátit jejich náboenství pak ty nikdy mít
úspech.
[18:21] My zpusobit ti zjistit pripustit kadý módní buh slib byl skutecný odstranující
úplne pochybovat skoncit spolecnost! Lidé pak debatovat sebe ti. Nejaký odríkávat stavet
stavba ti. Jejich Magnát byl zcela knower ti! Ty bený odríkávat My stavet zaúctovat
zbonovat ti.
[18:22] Nejaký odríkávat Oni byl 3; jejich pronásledovat byl 4 doba others odríkávat 5;
6 byl jejich pronásledovat protoe oni odhadnout. Others odríkávat 7 8 jsem jejich
pronásledovat. Odríkávat Muj Magnát byl zcela knower z jejich zmrazit. Jen a málokterí
módní trestat pocítat! Proto vyloucit co z ceho ne svedcit ti; spravedlivý odchod kupredu
ke ti! Ty ne konzultovat kadý tento.
[18:23] Ty ne odríkávat ty ucinil všechno z
[18:24] Mimo rcení BUH ochotný. ty nepamatovat si ucinil tento ty okamite pamatovat
svuj Magnát odríkávat kveten muj Lord usmernovat mne lepší následující doba!
[18:25] Oni utišit jejich vyhloubit 300 roky zvetšit se na 9.
[18:26] Odríkávat BUH byl zcela knower z e dlouze oni utišit v tom On módní úplne
ochrana prezidenta nebe zahrabat! Na Svém zdobit ty prijmout; Svém zdobit ty
naslouchat! v tom jsem ádný Jemu Magnát Zvládnout On nikdy pripustit kadý spojit delit
Svém kingship!
[18:27] Ty prednášet co odhalit ty z svuj Magnát bible. Nic zrušit Svém slib ty ne najít
kadý jiný pramen to!
[18:28] Ty vnutit jsem ty zbonovat jejich Magnát vek i kdy noc, ádat Jemu jen! Ne obeh
svuj otvor ti ádat marnost tento spolecnost! Nor jsem povinen ty poslouchat jednotka
kterého jádro my prevod zapomnevší s náš poslání; jednotka pokracovat svých uznat ádat
prednost zmást!
[18:29] Vyhlásit Tento jsem vernost svuj Magnát pak whoever prosit pripustit jemu
domnívat se whoever prosit pripustit jemu pochybovat! My nacvicit si prestupník zapálit
onen naprosto obehnat ti. When oni kricet prispet oni jsem odevzdat kolísavý soustredit
jedovatý onen parit celo! Který bídný pít! Který bídný urcení!
[18:30] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní my nikdy selhání
odmenit ty rízení spravedlnost!
[18:31] Oni zaslouilý zahradní Ráj wherein proud príliv. Oni zdobit therein náramek
zlatý trvat prádlo z plný ivota hedvábný šat samet prosit utišit ochoten podporovat
domovní vybavení! Který výtecný odmenit; co výtecný príbytek!
[18:32] Uvést pro ti príklad 2 mu my odevzdat jednotka z ti 2 zahradní zrnko vína
obklopit na datovat podmazat umístení jinak osít uprostred ti!
[18:33] Oba zahradní vytáhnout jejich osít ochoten cas, generously my zpusobit proud
délka ti.
[18:34] Dríve pozdeji sklízet on boastfully zjistit svém stoupenec já jsem druhý úspešný
than ty já príkaz jinak zretel lidé!
[18:35] When on napsat svém zahradní on špatne svém duše odríkávat já ne myšlen
tento vubec znicit!
[18:36] Také já myšlen tento jsem to; já ne pamatovat Doba (Dále) vubec podlehnout
proplout. Práve jestlie já vrátit muj Magnát já jsem hodný dost ceho mít a práve plný 1
opetne v tom
[18:37] Svém stoupenec ríct podle jemu protoe on uvaovat jemu ty pochybovat Jednotka
který tvorit ty oprášit pak malý napsat pak naprostý ty do mu?
[18:38] Ohledne Ceho mne BUH jsem muj Magnát já nikdy spolecnost kadý jiný buh
muj Magnát!
[18:39] When ty napsat svuj zahradní ty odríkávat ‘Tento jsem který BUH odevzdat
mne (Maa Shaa Allah)! Nikdo mít moc BUH La Quwwata Ellaa Bellaah.) '! Ty prijmout
já mít horší peníze horší detský than ty.
[18:40] Muj Magnát pripustit mne lepší than svuj zahradní! On odeslat prudký boure lye
otírat out svuj zahradní opustit to naprosto jalový!
[18:41] Svuj rozvodnit ukrýt široký svuj prijít.
[18:42] Vskutku svém osít otírat out on znicit truchlivý bedovat který on vycerpat to za
zbytecný svém divadelní rekvizity písen jalový. On posléze odríkávat Já prát si já nikdy
spolecnost muj divadelní rekvizity buh muj Magnát.
[18:43] nikoliv vnutit zahrabat porce jemu po BUH nor byl to vhodný pro jemu dostat
kadý prispet!
[18:44] Byl ale skutecný Magnát zvládnout jsem BUH; On stanovit poslušný odškodnit
Jemu jsem zcela urcení!
[18:45] Uvést pro ti príklad tento doivotní protoe rozvodnit onen my odeslat lye
vytáhnout opustit zahrabat pak oni obeh v seno oddechnout si ovinout! BUH jsem
dovedný podle ZNICIT ÚPLNE POTREBY.
[18:46] Peníze detský jsem štestí tento doivotní spravedlivý spravovat stanovit vecný
odmenit podle svuj Magnát druhý lepší doufání!
[18:47] Cas delat se when my otírat hora ty prijmout zahrabat jalový! My predvolat ti
úplne ne opustit vybrat 1 z ti!
[18:48] Oni podat svuj Magnát záznam. Ty podlehnout nás zvláštní presne ackoliv my
tvorit ty puvodne. Vskutku tento jsem co ty právo prosit nikdy treba!
[18:49] Zápis beet ty prijmout vinný strašný z svuj obsah. Oni odríkávat Hore s nás. E
delat se tento kniha odkázat nic slabý velký mimo pocet to? Oni rozhodnutí všechno oni
ucinil privést vzdálen! Svuj Magnát jsem nikdy nespravedlivý towards kadý.
[18:50] My ríct podle andel, Zhrešit premoct Adam. Oni kue premoct Dábel. On slušet
jinn on neuposlechnout narídit Svém Magnát. Ty chtít jemu svém potomek protoe lord
Mne práve oni jsem svuj neprítel? Který bídný zástupce!
[18:51] Já nikdy pripustit ti svedcit stvorení z nebe zahrabat nor stvorení z sebe! Nor
znicit já pripustit prostopášný spravovat Muj království.
[18:52] Cas podlehnout when On odríkávat Prijít Muj spojit ty právo byl buh Mne oni
hovor ochoten ti oni ne vyhovovat ti. Neprekonatelný ohrada rozloucit ti pred kadý
jinam.
[18:53] Vinný prosit prijmout Peklo nahromadit oni dostat to! Oni ne mel unikat proto!
[18:54] My uvést za tohleto Quran naprostý druh o príklad lidská bytost jsem jsem
nejvetší polemický tvor.
[18:55] Nic prekazit lidé podle verit when rízení podlehnout ti ádat odpuštení z jejich
Lord onen oni ádat prijmout spolu (druh o zázrak) predchozí výroba upírat prijmout
odškodnení predem!
[18:56] My jen odeslat hlasatel pouze vysvoboditel z poslušný zpráva také jako warners.
Ty pochybovat svedcit prolhanost porazit vernost oni absorbovat Muj zkouška výstraný
za zbytecný
[18:57] Který jsem odporný than ty upomenout z jejich Magnát zkouška pak nedbat ti
mimo nahromadit co oni ucinil! Proto my umístení kryt jejich jádro prekazit ti
porozumení to (Quran) hluchota jejich záves! Tím nedbající co ty vyloucit co z ceho
usmernovat ti oni nikdy vubec usmernovat!
[18:58] Svuj Magnát jsem Forgiver vrchol z soucit. On prijít ti odpovídat se nebo jejich
smlouva On zrušit ti celkem tam i kdy nekdy tedy Místo On odevzdat ti ulevit typický
dopredu daný cas pak oni nikdy unikat.
[18:59] Mnoho spolecnost my zrušit jejich prestupek; my urcit typický cas jejich
vyhlazení.
[18:60] Moses ríct podle svém sluha já ne být já sahat podotknout tam 2 proud vyrovnat
nikoliv záleitost e velký to pokládat.
[18:61] When oni sahat podotknout kde? oni vhodný oni nepamatovat si jejich chytat
ryby to najít svuj ráz zpet proud sneakily.
[18:62] Pozdeji oni proplout onen podotknout on ríct podle svém sluha mel obed! úplne
tento cestování dukladne vyprázdnit nás.
[18:63] On odríkávat Pamatovat when my sedení otrást stranou v tom Já ne vynášet
ošetrení s shánet. jsem souit útocit mne nepamatovat si to to najít svuj ráz zpet proud
strangely!
[18:64] Moses odríkávat byl zaúctovat my pohled Oni stopa jejich stupen stranou.
[18:65] Oni rozhodnutí jednotka z náš sluha my štestí ke soucit, poskytnout jemu náš
uznat vedomí.
[18:66] Moses ríct podle jemu já následující ty onen ty ucit mne trochu o vedomí rízení
poskytnout na ty?
[18:67] On odríkávat Ty ne kozlík jsem mne.
[18:68] Jak ty kozlík onen ty ne zahrnout?
[18:69] On odríkávat Ty rozhodnutí mne BUH ochotný trpelivý. Já ne neuposlechnout
kadý ovládání ty odevzdat mne.
[18:70] On odríkávat ty následující mi pak ty ne poadovat mi všechno já chtít zjistit ty
to.
[18:71] Aby oni odchod. When oni úrad poslat on vrt kaz to. On odríkávat ty loisko kaz
to Zpusobit potopit svuj lidé? Ty predloit neco strašný.
[18:72] On odríkávat já ne odríkávat ty kozlík mohl jsem mne?
[18:73] On odríkávat já jsem lítost Ne potrestat mne muj forgetfulness; ne jsem príliš
hrubý mne.
[18:74] Aby oni odchod. When oni vhodný mláde milý on znemonit jemu. On
odríkávat ty znemonit stejný bez osoba který ne znemonit jiný osoba? Ty predloit neco
horrendous.
[18:75] On odríkávat já ne zjistit ty ty kozlík mohl jsem mne?
[18:76] On odríkávat já poadovat ty u neco jinam, pak vyloucit co z ceho ne zadret mne
ty! Ty prijmout dost ceho omluva mne.
[18:77] Aby oni odchod. When oni sahat nejaký spolecnost oni poadovat lidé potrava
oni odmítnout armáda ti! Dríve oni najít ohradit zrícení on pevný to! On odríkávat Ty
ádat probíhat onen!
[18:78] On odríkávat Tak my hlas skupina. Já vysvetlit ty všechno ty ne kozlík.
[18:79] Ohledne Ceho poslat to náleet podle špatný fishermen já chtít prevod to chybný!
v tom jsem vládnout príchod za ti zkonfiskovat naprostý poslat forcibly.
[18:80] Ohledne Ceho milý svém zdroj jsem poslušný verící my prijmout on zatíit ti
svém prestupek nevera.
[18:81] My willed svuj Magnát zástupce svém zaúctovat jiný syn; jednotka byl zcela
spravedlnost laskavost.
[18:82] Ohledne Ceho ohradit to náleet podle 2 sirotek milý mesto. Niší v tom jsem
povaovat za cenné náleet podle ti. Because jejich predek jsem spravedlivý mu svuj
Magnát chtít ti s pestovat si dosáhnout vrchol moc pak vyjmout jejich povaovat za cenné!
recený jsem soucit svuj Magnát. Já ucinil ádný o onen z svuj uznat vule. Tento jsem
výklad potreby ty ne kozlík!
[18:83] Oni poadovat ty Zul-Qarnain. ríct já lícit ty trochu o svém dejiny.
[18:84] My pripustit jemu moc zahrabat stanovit jemu úplne druh o zpusoby
[18:85] Pak on pokracovat jednotka ráz
[18:86] When on sahat druhý západ on rozhodnutí slunit se spolecnost obrovský oceán
najít lidé tam! My odríkávat O Zul-Qarnain ty predpis ackoliv ty ádat; kadý potrestat
jsem hodný s ti!
[18:87] On odríkávat ohledne ceho ty zhrešit my potrestat ti; pak when oni vrátit jejich
Magnát On predloit ti mnoho odškodnení.
[18:88] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni prijal poslušný
odmenit; my nakládat ti prátelsky!
[18:89] Pak on pokracovat jiný ráz
[18:90] When on sahat nejvzdálenejší východní on rozhodnutí slunit se vznikající lidé
mel nic skrývat ti od toho!
[18:91] Prirozene my byl celkem vedomý si o všechno on najít
[18:92] On pak pokracovat jiný ráz
[18:93] When on sahat údolí 2 palisáda on rozhodnutí lidé kterého rec byl sotva
understandable.
[18:94] Oni odríkávat O Zul-Qarnain Gog Magog jsem corruptors zahrabat. My vynášet
ty mohl tvorit ohrada nás ti?
[18:95] On odríkávat Muj Magnát odevzdat mne prima dar. Ty kooperovat mne já stavet
hráz ty ti.
[18:96] Privést mne davový z tvrdý. Kdysi on vyrídit rozdíl 2 palisáda on odríkávat
Kvet. Dríve jsem cervený vzrušit on odríkávat Prispet mne proudit dehtovat to!
[18:97] Tím oni ne lézt to nor could oni loisko vrtat to!
[18:98] On odríkávat Tento jsem soucit muj Magnát. When veštba muj Magnát
podlehnout proplout On zpusobit hráz drobit! Veštba muj Magnát jsem vernost.
[18:99] O kdy cas, my pripustit ti prepadnout 1 jiný pak roh kvet my predvolat ti úplne
dohromady!
[18:100] My podat Peklo onen cas disbelievers.
[18:101] Oni jsem jednotka otvor príliš zahalit prijmout Muj poslání! Nor could oni
naslouchat.
[18:102] Ty pochybovat myšlen oni vzít si spolecnost Muj sluha buh Mne? My nacvicit
si disbelievers Peklo vecný príbytek.
[18:103] ríct já zjistit ty škoda kdo neco ztratí jsem
[18:104] Oni jsem jednotka spravovat za tohleto doivotní jsem zcela z cesty oni myšlen
oni ucinil poslušný.
[18:105] Stejný byl a jednotka pochybovat zjevení z jejich Magnát za vhodný Jemu!
Proto jejich spravovat jsem za zbytecný Cas Zmrtvýchvstání oni ne mel váha!
[18:106] Jejich pred náhrada jsem Peklo operadlo jejich nevera a pro falešný Muj
zjevení Muj hlasatel!
[18:107] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni zaslouilý blaený
Ráj jejich príbytek!
[18:108] Stále oni zustávat therein; oni nikdy chtít kadý jiný zástupce.
[18:109] Odríkávat oceán byl barva slovo muj Magnát oceán vrazit out slovo muj
Magnát vrazit out práve jestlie my obeplout barva dodat!
[18:110] ríct já jsem nikoliv jinam than lidský ty dýchat onen svuj buh jsem 1 buh! Ty
doufání vhodný jejich Magnát rízení spravedlnost nikdy zbonovat kadý jiný buh svém
Magnát!
.
19- Marie (Maryam)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[19:1] K. H. Y ‘A. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
[19:2] Vypravování svuj Magnát soucit towards Svém sluha Zachariah.
[19:3] On prijít svém Magnát ochrana prezidenta prijít.
[19:4] On odríkávat Muj Magnát kost povaha krehký muj spolecenstvo muj srst jsem v
plamenech na šedý! Moný já vzývat Ty muj Magnát já nikdy zoufalství.
[19:5] Já trápit muj prívrenec mi, muj ena jsem jalový. Pripustit mne Ty dedic.
[19:6] Pripustit jemu byl muj dedic dedic Ebrík skupina útocit jemu muj Magnát
prijatelný!
[19:7] O Zachariah my odevzdat ty poslušný zpráva milý uvést jsem Hajzl (Yahya). My
nikdy tvorit kadý jemu dríve.
[19:8] On odríkávat Muj Magnát já mel syn muj ena neúrodnost muj nejstarší stárí"?
[19:9] On odríkávat Tím odríkávat svuj Magnát jsem lehký Mne ucinil. Já tvorit ty
zpredu kdy, ty jsem nic. '
[19:10] On odríkávat Muj Lord odevzdat mne známka. On odríkávat Svuj známka jsem
onen ty ne mluven podle lidé 3 následující vecer!
[19:11] On delat se svém druh útocište signaled ti Premýšlet Buh vek i kdy noc!
[19:12] O Hajzl ty udrovat bible strongly. My obdarit jemu ke moudrost, pravidelný
svém mládí
[19:13] A (my obdarit jemu dobrotivý podle nás cudnost on jsem spravedlivý.
[19:14] On honored svém zdroj jsem nikdy neposlušný tyran.
[19:15] Pokoj byl na jemu cas on jsem otravovat, cas on poslední cas on vzkrísit
operadlo doivotní.
[19:16] Uvedený bible Marie! Ena odloucit jí druh východní zjištení.
[19:17] Doba ohrada stranou jí podle ti my poslal podle jí náš Mysl On odchod jí za
seradit lidská bytost jsem
[19:18] Ena odríkávat já ádat útocište od nejvetší Blahosklonný onen ty jsem
spravedlivý.
[19:19] On odríkávat já jsem hlasatel svuj Magnát pripustit ty naprostý syn.
[19:20] Ena odríkávat E mohl já mel syn when nikoliv mu nakazit mne; já nikdy jsem
unchaste.
[19:21] On odríkávat Tím odríkávat svuj Magnát ‘To jsem lehký pro Mne. My prevod
jemu známka lidé soucit podle nás. Tento jsem predurcit duvod. '
[19:22] When ena loisko jemu ena odloucit faraway zaúctovat.
[19:23] Pocátek metoda podlehnout jí trup podmazat krov! Ena odríkávat (já jsem
zahanbený;) Já prát si já jsem naprostý dopredu tento treba naprosto nepamatovat si!
[19:24] (Mladistvý) prijít jí jí rcení ne rmoutit! Svuj Magnát stanovit ty pramen.
[19:25] Ty otrást trup z tento podmazat krov to vrhnout dospelý datovat ty!
[19:26] Strávit nápoj jsem nejšastnejší! When ty prijmout kadý odríkávat ‘já zpusobit
slib utišit; já ne povídat dnes kadý. '!
[19:27] Ena podlehnout jí rodinný prodávat jemu. Oni odríkávat O Marie ty predloit
neco jsem zcela neocekávaný.
[19:28] O potomek Aaron svuj predek ne jsem škoda mu nor jsem svuj ujmout se jako
matka unchaste!
[19:29] Ena bod jemu. Oni odríkávat E my rec ke mladistvý vecpat?
[19:30] mladistvý mluvil odríkávat já jsem sluha BUH. On odevzdat mi bible sjednat
mne prorok.
[19:31] On útocit mne zpropadený wherever já odchod porucit mne slavit Spojení
Prosba (Salat) povinný milodar (Zakat) ackoliv dlouze ackoliv já ivý!
[19:32] Já jsem honor muj ujmout se jako matka On ne útocit mne neposlušný vzbourit
se.
[19:33] Pokoj byl mi cas já jsem otravovat, cas já poslední cas já vzít si vzkrísit!
[19:34] Byl Jeíš syn Marie tento jsem vernost tento duvod který oni zustat pochybovat.
[19:35] To ne patrit BUH onen On zplodit syn On oslavovat. S mel všechno udelán On
pouze ríct podle Jsem to jsem
[19:36] On také vyhlásit BUH jsem muj Magnát svuj Lord; ty zbonovat Jemu jen! Tento
byl vzprímit dráha.
[19:37] Mnohostranný úcastník debatovat sebe (ohledne (ceho shodnost Jeíš). Proto
hore s ty pochybovat zpozorovat strašný cas.
[19:38] Cekat ne ty naslouchat ti prijmout ti when oni podlehnout celo nás! Prestupník
onen cas zcela pozbýt.
[19:39] vypovedet ti cas hryzení when soud vydávat. Oni byl zcela zapomnevší; oni ne
verit.
[19:40] My byl a jednotka dedit po zahrabat kadý to; nás kadý vrátit.
[19:41] Uvedený bible Abraham; on jsem svatý prorok!
[19:42] On ríct podle svém predek O muj predek ty zbonovat který plechovka ani
naslouchat nor prijmout nor prispet ty za ádný ráz
[19:43] O muj predek já dostat nejaký vedomí onen ty ne dostat. rídili se mne já
usmernovat ty váný dráha!
[19:44] O muj predek ne zbonovat souit. Souit vzbourit se po nejvetší Blahosklonný.
[19:45] O muj predek já pramen strachu lest ty privodit si odškodnení podle nejvetší
Blahosklonný pak slušet spojenec souit.
[19:46] On odríkávat ty opustit muj buh O Abraham? Ty konec já jádro ty. opustit mne!
[19:47] On odríkávat Pokoj jsem ty. Já vzývat muj Magnát omluvit ty; On jsem Hodný
mne.
[19:48] Já oddaný ty buh ty zbonovat BUH. Já zbonovat jen muj Magnát. Na vzývat
muj Magnát jen já ne odjezd krivda"!
[19:49] On oddaný ti buh oni zbonovat BUH my pripustit jemu Isaac Ebrík my útocit
kadý o ti prorok.
[19:50] My lít ti náš soucit my pripustit ti honorable místo dejiny.
[19:51] Uvedený bible Moses On oddaný on jsem hlasatel prorok.
[19:52] My prijít jemu porádne stránka Upevnit Sinai. My privést jemu propujcit jemu!
[19:53] A my pripustit jemu náš soucit svém kamarád Aaron prorok.
[19:54] Uvedený bible Ismail! On jsem pravý when on útocit slib on jsem hlasatel
prorok.
[19:55] On jednat porucit svém druh slavit Spojení Prosba (Salat) povinný milodar
(Zakat;) on jsem prijatelný s svém Magnát!
[19:56] Uvedený bible Idris! On jsem svatý prorok.
[19:57] My sbírat jemu honorable usporádat.
[19:58] Tyto jsem trochu o prorok koho BUH zpropadený. Oni chtít potomek Adam
potomek z ty my prodávat Noe potomek z Abraham Izrael podle ty my usmernovat
zvolit! When zjevení nejvetší Blahosklonný ar prednášet ti oni dostat premoct plác.
[19:59] Po ti On zástupce výroba pozbýt Spojení Prosba (Salat) pokracovat jejich bait.
Oni snést dusledek.
[19:60] Jen ty litovat domnívat, se, primet spravedlivý doivotní napsat Ráj nejmenší
nespravedlnost!
[19:61] Zahradní Ráj await ti protoe slibný na nejvetší Blahosklonný ty zbonovat Jemu
pravidelný zachování tajemství! Prosím Svém slibný podlehnout proplout!
[19:62] Oni ne naslouchat kadý pitomosti therein; jen pokoj. Oni dostat jejich zajištení
therein vek i kdy noc.
[19:63] recený byl Ráj; my pripustit to ty náš sluha jsem spravedlivý.
[19:64] My ne delat se ovládání svuj Magnát. S Jemu patrit náš nad náš budoucí
všechno mezi ti! Svuj Magnát jsem nikdy zapomínající.
[19:65] Magnát z nebe zahrabat všechno ti; ty zbonovat Jemu steadfastly vytrvat od
dustojnost Jemu! Ty módní z kadý zpusobit stejný Jemu?
[19:66] lidská bytost jsem poadovat "Za já poslední já delat se doivotní?
[19:67] lidská bytost jsem nepamatovat si onen my zpusobit tvorit jemu ji on jsem nic?
[19:68] Na svuj Magnát my prosím predvolat ti dohromady souit nahromadit ti pribline
Peklo poníit!
[19:69] Pak my sebrat kadý seskupit nejvetší havý protilehlý z nejvetší Blahosklonný.
[19:70] My módní vrchol zcela ty jsem zaslouilý z palcivý therein.
[19:71] Naprostý vybrat 1 z ty prijmout to; tento jsem neodvolatelný rozhodnutí svuj
Magnát.
[19:72] Pak my vyprostit spravedlivý odkázat prestupník to poníit!
[19:73] When náš zjevení prednášet ti samozrejme ty pochybovat ríct podle ty verit
Který z nás jsem úspešný? Který z nás jsem hodnost majora?
[19:74] Mnoho výroba mel my zrušit ti; oni jsem výkonný úspešný.
[19:75] Odríkávat Ty chtít odchod z cesty nejvetší Blahosklonný prosit primet ti u ne
oni prijmout co slibný ti! - Kadý odškodnení Doba. Onen jsem when oni najít out který
skutecne byl škoda z slabý od moc!
[19:76] BUH ROZŠÍRIT RÍZENÍ Z TY CHTÍT USMERNOVAT. Pro poslušný
smlouva eternally odmenit svuj Magnát privést druhý zcela výnos!
[19:77] Ty proslulý jednotka vyradit náš zjevení pak odríkávat já byl odevzdat boháci
detský!?
[19:78] On prijmout budoucí? On pokládat tak slib podle nejvetší Blahosklonný?
[19:79] Vskutku my zaznamenat co on vyjádrit pak predloit jemu s ever-increasing
odškodnení!
[19:80] Pak my dedit po všechno on mít on delat se nás úplne sám.
[19:81] Oni zbonovat BUH jinak buh (oni pamatovat) byl prispet ti.
[19:82] Ochoten a opak, oni vyradit jejich modlárství jsem jejich neprítel.
[19:83] Ty ne prijmout e my pustit z remene souit disbelievers zpusobit míchat ti
stoupnutí?
[19:84] Byl netrpelivý; my nacvicit si ti trochu príprava.
[19:85] Cas podlehnout when my predvolat spravedlivý neli nejvetší Blahosklonný od
seskupit.
[19:86] My stádo vinný podle Peklo, jsem jejich vecný príbytek.
[19:87] Nikdo mít schopnost prostredkovat, ty podrídit predpis z nejvetší Blahosklonný.
[19:88] Oni odríkávat nejvetší Blahosklonný zplodit syn!
[19:89] Ty vyjádrit odporný rouhání.
[19:90] Nebe jsem pribline roztrousit zahrabat jsem u podle škubat asunder hora jsem
pribline drobit!
[19:91] Because oni právo onen nejvetší Blahosklonný zplodit syn.
[19:92] To ne patrit nejvetší Blahosklonný onen On zplodit syn.
[19:93] Naprostý vybrat 1 od nebe zahrabat jsem sluha z nejvetší Blahosklonný.
[19:94] On zvládnout ti pocet ti 1 mimo 1!
[19:95] Úplne o ti delat se Jemu Cas Zmrtvýchvstání zvláštní!
[19:96] Prece ty domnívat se primet spravedlivý doivotní nejvetší Blahosklonný prosit
lít ti ke nula!
[19:97] My tím zpusobit tento (Quran) osvetlit svuj rec za rozkazovat vynést poslušný
zpráva s spravedlivý s vypovedet na to protilehlý!
[19:98] Mnoho výroba ti my zrušit; ty perceive mohl ádný o ti slyšení pred ti kadý znít?
.
20- T. H. (Ta Ha)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[20:1] T. H.
[20:2] My ne odhalit Quran ty zpusobit ty kadý útrapa!
[20:3] Jen s upomenout a ctihodný!
[20:4] Zjevení podle Tvurce zahrabat výška nebe.
[20:5] Nejvetší Blahosklonný; On prijmout úplne moc.
[20:6] S Jemu patrit všechno nebe zahrabat všechno ti všechno park!
[20:7] Ty prohlásit svuj usvedcení ne) On módní ochrana prezidenta co pravidelný
ukrýt!
[20:8] BUH v tom NE jsem JINAK BUH JEMU. S Jemu patrit nejvetší krásný uvést!
[20:9] Ty proslulý dejiny Moses
[20:10] When on prijmout zapálit on ríct podle svém rodinný Zastávka sem. Já prijmout
zapálit. Moná já privést ty trochu o ono zjistit trochu rízení zapálit.
[20:11] When on podlehnout to on jsem prijít O Moses
[20:12] Já jsem svuj Magnát; odstranující svuj opasek! Ty jsem církevní údolí Tuwaa.
[20:13] Já chtít ty e naslouchat podle co odhalit!
[20:14] Já jsem BUH; v tom ne jsem jinak buh Mne. Ty zbonovat Mne jen slavit
Spojení Prosba (Salat) vzpomínat si Mne!
[20:15] Doba (znicit z spolecnost) prece podlehnout; já zadret to témer skrytý kadý duše
byl platil nebo svuj spravovat!
[20:16] Ne odvrátit proto na ty ne domnívat se za to! - Ty pokracovat jejich uznat
mínení - lest ty dostat.
[20:17] Co byl tento za svuj vzprímit písmo Moses
[20:18] On odríkávat Tento jsem muj tyc. Já sklonit to skupina muj nesmelý clovek ono
já jednat ono jinak smysl.
[20:19] On odríkávat Házet to srazit Moses
[20:20] On házet to srazit whereupon to povaha v pohybující had.
[20:21] On odríkávat Sebrat to ne jsem v obavách! My zvolení to svuj puvodní
okolnosti
[20:22] A zastavit svuj písmo svuj rychlý; to delat se bílý pokazit; jiný pevný!
[20:23] My tím beet ty trochu o náš prima zlé znamení.
[20:24] Odjezd Pharaoh on zhrešit.
[20:25] On odríkávat Muj Magnát ochladit muj mírnit!
[20:26] zpusobit tento látka lehký mne!
[20:27] A rozvázat proplést muj špice.
[20:28] Aby oni porozumení muj jazyk.
[20:29] A sjednat zástupce mne muj druh.
[20:30] Muj kamarád Aaron.
[20:31] Upevnit mne jemu!
[20:32] Pripustit jemu byl muj spojit za tohleto látka!
[20:33] Onen my oslavovat Ty frequently.
[20:34] A slavit Ty frequently!
[20:35] Ty jsem Veštec z nás.
[20:36] On odríkávat Svuj ádat pripustit O Moses
[20:37] My štestí ty znovu.
[20:38] When my odhalit svuj ujmout se jako matka který my odhalit.
[20:39] Odríkávat ‘Házet jemu pouzdro pak házet jemu do proud! Proud házet jemu
podpera zahrocený neprítel z Podkopat neprítel svém. ' já lít ty ke nula Mne já mel ty
útocit Muj bdelý otvor!
[20:40] Svuj sestra dráha ti odríkávat ‘já zjistit ty pestovat ujmout se jako matka
pokládat poslušný pecovat z jemu. ' My tím navrácení ty svuj ujmout se jako matka onen
ena jsem nejšastnejší konec plný úzkosti A when ty znemonit osoba my uchovat ty
prudký dusledek; vskutku my zkoušet ty dukladne. Ty utišit roky lidé Midyan okamite ty
delat se proto presný postup.
[20:41] Já zpusobit ty pred Mne.
[20:42] Odchod svuj kamarád podpora na Muj známka ne waver za pamatovat Mne!
[20:43] Odjezd Pharaoh on zhrešit.
[20:44] Mluven podle jemu pekne; on pokládat pozornost slušet ctihodný!
[20:45] Oni odríkávat Náš Magnát my bát se lest on napadnout nás zhrešit!
[20:46] On odríkávat byl v obavách já jsem ty naslouchat dávat pozor
[20:47] Odchod jemu odríkávat ‘My byl 2 hlasatel podle svuj Magnát! Pripustit Detský
Izrael odchod! Ty upustit podle pronásledovat ti! My privést známka svuj Magnát pokoj
jsem moc z ty pozornost rízení.
[20:48] ‘My dýchat odškodnení inevitably souit ty pochybovat obeh '!
[20:49] On odríkávat Kterí jsem svuj Magnát O Moses
[20:50] On odríkávat Náš Magnát byl 1 který pripustit všechno svuj trvání svuj rízení!
[20:51] On odríkávat Který u po výroba?
[20:52] On odríkávat vedomí o tom jsem muj Magnát zápis. Muj Magnát nikdy chybit
nor ucinil On nepamatovat si!
[20:53] On byl Jednotka zpusobit zahrabat obytný ty razit za to cesta ty. On odeslat
srazit lye rozvodnit který my vytáhnout mnoho rozdílný druh opustit!
[20:54] Strávit sbírat svuj ivý inventár! Tyto ar sufficient zkouška ty mít porozumení.
[20:55] Od Toho my tvorit ty to my zvolení ty od toho my privést ty out znovu!
[20:56] My beet jemu úplne náš zkouška on pochybovat odmítnout!
[20:57] On odríkávat ty podlehnout sem absorbovat nás náš získat svuj kouzelný O
Moses
[20:58] My prece beet ty podobný kouzelný. Proto urcit úrad onen vubec my nor ty
rozrušit; bezpohlavní zaúctovat!
[20:59] On odríkávat Svuj sjednat cas jsem cas program. all vyrovnat forenoon!
[20:60] Pharaoh predvolat svém armáda pak podlehnout!
[20:61] Moses ríct podle ti Hore s ty. Ty vymýšlet svetský boj BUH zpusobit tím
privodit si Svém odškodnení? Stejný fabricators prece selhání.
[20:62] Oni debatovat sebe protoe oni propujcit privately.
[20:63] Oni odríkávat Tyto 2 byl nikoliv jinam than kouzelník ádat absorbovat ty svuj
získat jejich kouzelný s zkosit svuj ideový ráz o ivost.
[20:64] dohodnout se na 1 navrhovat celo ti spojený prední! Vítez dnes mel vrchní
písmo.
[20:65] Oni odríkávat O Moses kadý ty házet my jsem dríve házet!
[20:66] On odríkávat Ty házet. Whereupon jejich lano násada vystoupit jemu jejich
kouzelný protoe oni plout!
[20:67] Moses harbored neco pramen strachu!
[20:68] My odríkávat ne Mel pramen strachu! Ty bený.
[20:69] Házet co ty zastavit od svuj vzprímit pomoct to odvolat co oni vymýšlet! co oni
vymýšlet jsem nikoliv jinam than úklad kouzelník. Kouzelník spravovat ne mít úspech.
[20:70] Kouzelník kue premoct rcení My domnívat se za Magnát z Aaron Moses
[20:71] On odríkávat Vyloucit co z ceho ty domnívat se za jemu muj povolení? On jsem
svuj prední; jednotka ucit ty kouzelný. Já prece roztrhnout svuj písmo krok strídavý
stránka. Já ukriovat ty podmazat trup. Ty ucinil to najít out který z nás vnucovat špatne
odškodnení který preckat koho!
[20:72] Oni odríkávat My ne povýšit ty vyrovnat zkouška onen podlehnout nás a
Jednotka tvorit nás! Proto vydávat kadý soud ty ádat vydávat! Ty jen predpis za tohleto
pokorný doivotní.
[20:73] My mel domnívat se za náš Lord onen On omluvit nás náš hrích kouzelný onen
ty vnutit nás zastávat! BUH jsem DRUHÝ ZCELA Nekonecný
[20:74] Kadý podlehnout svém Magnát vinný prosit privodit si Peklo wherein on nikdy
poslední nor zastávka ijící.
[20:75] Ohledne Ceho ty podlehnout Jemu verící primet spravedlivý doivotní oni
dosáhnout výška usporádat.
[20:76] Zahradní Ráj který proud príliv jsem jejich príbytek stále. recený byl odmenit ty
cistit.
[20:77] My dýchat Moses Primet Muj sluha out postihnout ti utrít cesta more. Ty ne
pramen strachu ty upoutat nor jsem povinen ty trápit!
[20:78] Pharaoh pokracovat ti na svém houf more zaplavit ti ackoliv ono jsem urcit
zaplavit ti!
[20:79] Tím Pharaoh zavést svém lidé; on ne usmernovat ti.
[20:80] O Detský Izrael my vynést ty svuj neprítel predvolat ty Zasadit Sinai my odeslat
shodit s ty manna umdlévat!
[20:81] Strávit poslušný potreby my postarat se nebo ty ne zhrešit lest ty privodit si Muj
zloba. Whoever privodit si Muj zloba dostat!
[20:82] Já prece Omluvit ty litovat, verit vést spravedlivý doivotní steadfastly trvat
usmernovat!
[20:83] Why ty beh stranou svuj lidé O Moses
[20:84] On odríkávat Oni byl blízko mne! Já beh Ty muj Lord onen Ty spokojený!
[20:85] On odríkávat My pripojit svuj lidé vyzkoušet ty odkázat Samarian zavést ti!
[20:86] Moses vrátit svém lidé rozhnevaný zklamat rcení O muj lidé svuj Magnát ne
slibný ty poslušný slib? Ty ne cekat? Ty chtít zpusobit privodit si zloba podle svuj
Magnát? Tento why ty byl rozbil svuj souhlas mne?
[20:87] Oni odríkávat My ne prerušit náš souhlas ty ochoten zámer. My zavádet klenoty
rozhodný házet náš vkládat od! Tento jsem který Samarian podotknout!
[20:88] On vytáhnout ti sculpted lýtko vyplnit lýtko zkoumat! Oni odríkávat Tento jsem
svuj buh buh Moses Tím on nepamatovat si.
[20:89] Oni ne prijmout to vubec vyhovovat ti nor majetný kadý schopnost poškození ti
beneficní ti?
[20:90] Aaron zjistit ti O muj lidé tento jsem vyzkoušet ty. Svuj ale Magnát byl nejvetší
Blahosklonný aby následující mi uposlechnout muj ovládání!
[20:91] Oni odríkávat My zustat zbonovat to Moses delat se
[20:92] Moses odríkávat O Aaron co byl to prekazit ty when ty prijmout ti odchod z
cesty!
[20:93] Podle následující muj narídit? Ty vzbourit se mne?
[20:94] On odríkávat O syn muj ujmout se jako matka znicit ne náraz mne muj vousy
muj pristrihnout. Já jsem v obavách onen ty odríkávat ‘Ty oddelovat Detský Izrael
neuposlechnout muj narídit. '!
[20:95] On odríkávat Co jsem a záleitost ty O Samarian?
[20:96] On odríkávat já prijmout co oni ne prijmout. Já popadnout fistful (z oprášit)
zaúctovat kde? hlasatel kozlík uívaný to mísit zlatý lýtko). Tento jsem co muj hledet
nadchnout se mne ucinil!
[20:97] On odríkávat Pak odchod svuj doivotní vyloucit co z ceho ne práve podlehnout
blízko! Ty mel sjednat cas svuj rozhodný soud) ty nikdy obejít. Pohled svuj buh ty jednat
zbonovat; my svítit to házet to do more s zastávka shodit v tom stále.
[20:98] Svuj ale buh jsem BUH; 1 beside koho v tom ne jsem jiný buh. Svém vedomí
zvládnout úplne potreby.
[20:99] My tím lícit ty neco zpráva po výroba. My odhalit ty poslání podle nás.
[20:100] Ty nedbat to loisko vkládat (z hrích) Cas Zmrtvýchvstání.
[20:101] Eternally oni zustávat therein; který bídný vkládat Cas Zmrtvýchvstání!
[20:102] Onen byl cas when roh kvet my predvolat vinný onen cas sklícený.
[20:103] Šeptat sebe oni odríkávat Ty utišit 1 doivotní) nikoliv jinam than 10 cas!
[20:104] My jsem celkem vedomý si o jejich projev. Nejvetší správný among ti
odríkávat Ty utišit nikoliv jinam than cas!
[20:105] Oni poadovat ty hora. Odríkávat Muj Magnát otírat ti out!
[20:106] On odkázat ti mít rád jalový naprostý získat.
[20:107] "Ne práve lehký kopecek prosit ty prijmout therein nor prolistovat.
[20:108] Onen cas kadý rídili se volající lehký deviace. Úplne zkoumat utišit neli
nejvetší Blahosklonný; ty naslouchat nic šeptat.
[20:109] Onen cas zakrocení jsem marný a na nebo ty pripustit nejvetší Blahosklonný
kterého projev podrídit Svém prosit.
[20:110] On módní jejich po jejich budoucí doba ádný zvládnout Svém vedomí.
[20:111] úplne celo nabídnout Ivý Vecný ty který zatíit jejich prestupek selhání!
[20:112] Ohledne Ceho ty rízení spravedlnost doba verit oni ne mel pramen strachu z
nespravedlnost neštestí!
[20:113] My tím odhalit to Arabský Quran my uvést za to úplne druh o veštba oni
uchovat to zpusobit ti absorbovat pozornost!
[20:114] Povýšit jsem BUH ale správný Vládnout! Ne beh vyjádrit Quran to odhalit ty
odríkávat Muj Magnát príplatek muj vedomí!
[20:115] My zkoušet Adam za a nad, on nepamatovat si my najít jemu nerozhodný.
[20:116] Zrušení onen my ríct podle andel, Zhrešit premoct Adam. Oni dostat premoct
Dábel; on odmítnout!
[20:117] My pak odríkávat O Adam tento jsem neprítel z ty svuj ena. Ne pripustit jemu
vystehovat násilne ty Ráj lest ty slušet bídný!
[20:118] Ty rucit nikdy hladovet therein nor odchod nechránený!
[20:119] Nor prosit ty prahnout therein nor snést kadý závody.
[20:120] Souit šeptat jemu odríkávat O Adam pripustit mne beet ty strom vecné pravdy
unending kingship!
[20:121] Oni strávit od toho whereupon jejich lod slušet viditelný s ti oni vyzkoušet
pokrývka plátek Ráj! Adam tím neuposlechnout svém Magnát kue.
[20:122] Subsequently svém Magnát chtít jemu splnit jemu usmernovat jemu!
[20:123] On odríkávat Odjezd v cem proto úplne o ty! Ty jsem neprítel z 1 jiný When
rízení podlehnout ty Mne kadý následující Muj rízení ne odchod z cesty nor snést kadý
bída!
[20:124] Ohledne Ceho 1 který nedbat Muj poslání on mel amiserable doivotní my
vzkrísit jemu Cas Zmrtvýchvstání slepý!
[20:125] On odríkávat Muj Magnát ucinil to ty predvolat mne slepý when já zpusobit
uívaný jsem veštec?
[20:126] On odríkávat ty nepamatovat si náš zjevení when oni podlehnout ty ty okamite
nepamatovat si.
[20:127] My tím odmenit se ty zhrešit odmítnout domnívat se za zjevení jejich Magnát!
Odškodnení Dále jsem druhý škoda nekonecný
[20:128] To zpusobit vubec napadnout ti e mnoství predchozí výroba my zrušit? Oni
okamite dráha tesne z ty neli ti. Tyto ar známka ty mít porozumení.
[20:129] Jestlie ne jsem svuj Magnát dopredu daný postup oni kritizovat okamite.
[20:130] Proto byl trpelivý za a omítka z jejich projev pochvala oslavovat svuj Magnát
dopredu východ slunce dopredu západ slunce! Behem vecer oslavovat Jemu také moný
oba znicit z cas ty jsem nejšastnejší!
[20:131] Ne dychtit co my poskytnout kadý jiný lidé! Stejný byl provizorní ozdobit
tento doivotní whereby my pripojit ti vyzkoušet. co svuj Magnát postarat se nebo ty jsem
druhý zcela nekonecný
[20:132] Ty porucit svuj druh slavit spojení prosba (Salat) steadfastly vytrvat za
vyloucit co z ceho e. My ne poadovat ty kadý zajištení; my byl a jednotka postarat se
nebo ty. Poslední radost z vítezství náleet podle a spravedlivý.
[20:133] Oni odríkávat on jen beet nás zázrak podle svém Magnát! oni ne dostat
sufficient zázrak predchozí poslání?
[20:134] Mel my zrušit ti tento oni odríkávat Náš Magnát mel Ty odeslat hlasatel nás
my rídili se Svuj zjevení zabránit tento ostuda pokorení!
[20:135] Odríkávat "Úplne o nás cekat cekat; ty prosit prece najít out který byl trestat
dráha který pravý usmernovat!
.
21- Prorok (Al-Anbya)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[21:1] Pevne blíit se k byl vypocítat lidé oni jsem zapomnevší averse!
[21:2] When pevný delat se s ti podle jejich Magnát byl znovu oni naslouchat podle to
heedlessly.
[21:3] Jejich dbát jsem nepozorný. Prestupník propujcit secretly Jsem on ne pred lidská
bytost jsem ty? Ty prípustný kouzelný podat ty?
[21:4] On odríkávat Muj Magnát módní naprostý myšlen nebe zahrabat. On jsem
Posluchac Vševedoucí
[21:5] Oni pravidelný odríkávat Halucinace On zpusobit to On jsem básník! Pripustit
jemu beet nás zázrak mít rád ty z predchozí hlasatel!
[21:6] My nikdy zrušit domnívat se spolecnost za a nad. Byl tyto lidé verící?
[21:7] My ne odeslat ty mu my dýchat. Poadovat ty módní bible ty ne módní!
[21:8] My ne odevzdat ti lod strávit nor jsem oni vecný.
[21:9] My naplnit náš slib ti; my uchovat ti dohromady whomever my willed zrušit
prestupník.
[21:10] My odeslat ty bible obsaen svuj poslání. Ty ne porozumení?
[21:11] Mnoho spolecnost my ukoncit jejich prestupek my zástupce jinak lidé jejich
zaúctovat!
[21:12] When náš náhrada podlehnout proplout oni vyjet délka
[21:13] Ne délka delat se svuj luxusní svuj príbytek ty zastavit odpovedný!
[21:14] Oni odríkávat Hore s nás. My jsem skutecne prostopášný.
[21:15] Tento zustat byl jejich výzva ne my naprosto otírat ti out.
[21:16] My ne tvorit nebe zahrabat všechno ti proste kratochvíle.
[21:17] My zrovna kratochvíle my znalec to ádný o tento byl co my chtít ucinil.
[21:18] Místo jsem náš postup snést vernost prolhanost za rozkazovat porazit to! Hore s
ty pro projev ty vyjádrit.
[21:19] Jemu patrit kadý nebe zahrabat ty na Jemu byl nikdy príliš nadutý zbonovat
Jemu nor znicit oni vubec waver
[21:20] Oni oslavovat vecer cas mimo vubec unavený!
[21:21] Oni rozhodnutí buh zahrabat tvorit?
[21:22] Jestlie v tom jsem ti (nebe zahrabat) jinak buh BUH v tom jsem chaos. Vrchol
Dokonalosti jsem BUH; Magnát prostý správa On jsem výška jejich poadovat.
[21:23] On jsem nikdy byl poadovat u všechno On doba úplne others pochybovat!
[21:24] Oni rozhodnutí jinak buh Jemu? Odríkávat Beet mne svuj pevný! Tento jsem
poslání muj výroba dokonalý úplne predchozí poslání. Vskutku mnoství z ti ne pripustit
vernost; tento byl oni jsem e neprátelský!
[21:25] My ne odeslat kadý hlasatel ty vdechnutí V tom ne jsem buh ledae Mne ty
zbonovat Mne jen!
[21:26] však oni odríkávat nejvetší Blahosklonný zplodit syn! Vrchol Dokonalosti jsem
Jemu. Úplne (hlasatel) jsem (Svém) honored sluha.
[21:27] Oni nikdy mluvit u jejich uznat, oni naprosto jasne následující Svém ovládání.
[21:28] On módní jejich budoucí jejich pres. Oni ne prostredkovat a na nebo ty ji uznat
Jemu a oni trápit u jejich uznat krkovicka.
[21:29] ádný o ti právo jsem buh Jemu my odmenit se jemu Peklo; my tím oplatit a
prostopášný!
[21:30] unbelievers ne nahromadit onen nebe zahrabat uívaný jsem 1 kubický spousta
onen my vyvrátit trvání? Podle rozvodnit my útocit úplne obývací potreby! Oni verit?
[21:31] My umístení zahrabat stabilizers lest to pochopit ti my umístení rovný cesta
therein onen oni usmernovat!
[21:32] My prevod lye zábradlí horní hranice. však oni jsem zcela zapomnevší s úplne
zlé znamení therein.
[21:33] A On byl Jednotka tvorit vecer cas slunit se mesíc; kadý pojízdný od svuj
vlastní dráha.
[21:34] My nikdy rozhodnout nesmrtelnost kadý neli ty; ty poslední byl oni vecný?
[21:35] Naprostý osoba chutnat smrt pozdeji my pripojit ty vyzkoušet ze neštestí
blahobyt pak s nás ty konecne vrátit.
[21:36] When ty pochybovat provést vy, oni zesmešnit ty Jsem tento jednotka upírat
svuj buh Meanwhile oni trvat zcela nepozorný z poslání podle nejvetší Blahosklonný.
[21:37] lidská bytost jsem jsem netrpelivý druh. Já inevitably beet ty Muj známka; ne
jsem stejný pospíchat.
[21:38] Oni upírat Tam onen (odškodnení ty byl jsem pravý?
[21:39] Jen ty pochybovat envision when oni vyzkoušet odvrátit zapálit - z jejich celo
jejich podporovat! Nikdo porce ti pak.
[21:40] Vskutku to podlehnout ti náhle, oni zcela omrácit. Oni mohl vubec zabránit to
nor mohl oni dostat kadý ulevit.
[21:41] Hlasatel ty zesmešnit proto ty zesmešnit ti privodit si odškodnení pro jejich
zesmešnit!
[21:42] Odríkávat Kterí ochranný ty podle nejvetší Blahosklonný vecer cas? Vskutku
oni jsem zcela zapomnevší s poslání jejich Magnát!
[21:43] Oni buh zpusobit dret ochranný ti podle nás? Oni ne pravidelný prispet. Nor
mohl oni jít s jednotka jiný when oni predvolat celo nás!
[21:44] My mel postarat se nebo tyto lidé jejich predek stoupnutí nejstarší stárí! Oni ne
prijmout všechen vek zahrabat privést ti konec skoncit? Oni zmenit tento postup?
[21:45] ríct já vypovedet ty proto predpovídat vdechnutí. hluchý ne naslouchat prijít
when oni vypovedet!
[21:46] When ukázka svuj Magnát odškodnení souit ti oni snadno odríkávat My jsem
vskutku prostopášný.
[21:47] My dosadit váit z správnost Cas Zmrtvýchvstání. Nikoliv duše snést nejmenší
nespravedlnost. Práve rovnající se z horcice vysemenit prosit byl accounted nebo! My
jsem nejvetší schopný reckoners.
[21:48] My odevzdat Moses Aaron Zákon Zamluvit svetelný signál pripomínka pro a
spravedlivý!
[21:49] Jednotka váit si jejich Magnát ješte when jen od jejich zachování tajemství oni
trápit Doba.
[21:50] Tento príliš byl zpropadený pripomínka onen my odeslat shodit. Ty poprít to?
[21:51] Zpredu kdy, my pripustit Abraham svém rízení zkušený my jsem celkem
vedomý si o jemu.
[21:52] On ríct podle svém predek svém lidé Který ar tyto socha s který ty oddaný?
[21:53] Oni odríkávat My rozhodnutí náš zdroj dustojnost ti.
[21:54] On odríkávat Vskutku ty svuj zdroj odchod úplne z cesty.
[21:55] Oni odríkávat ty sdelit nás vernost ty hraní?
[21:56] On odríkávat Svuj ale Magnát jsem Magnát z nebe zahrabat tvorit ti. Tento jsem
potvrzení s který já loisko svedcit!
[21:57] Já prísahat BUH já mel postup obchodní jednání ke svuj socha ty odkázat!
[21:58] On prerušit ti v delo a na nebo porádne jednotka onen oni naráet to.
[21:59] Oni odríkávat Whoever ucinil tento náš buh jsem skutecne prestupník.
[21:60] Oni odríkávat My naslouchat mládí hrozit ti; on jsem prijít Abraham.
[21:61] Oni odríkávat Privést jemu otvor úplne lidé oni loisko svedcit!
[21:62] Oni odríkávat ty ucinil tento náš buh O Abraham?
[21:63] On odríkávat jsem porádne jednotka vyloucit co z ceho to. Odchod poadovat ti
jestlie oni mluvit!
[21:64] Oni absorbovat vzadu ríct podle Vskutku ty byl a jednotka zhrešit!
[21:65] Oni odvrátit jejich starší plán Ty módní vrchol zcela onen tyto ne mluvit.
[21:66] On odríkávat ty pak zbonovat BUH Zpusobit co ne mít moc beneficní ty
poškození ty?
[21:67] Ty privodit si ostuda zbonovat obraz BUH! Ty ne porozumení?
[21:68] Oni odríkávat Svítit jemu snést svuj buh tento jsem co ty rozhodný ucinil!
[21:69] My odríkávat O povzbudit jsem ochladit jistý pro Abraham!
[21:70] Tím oni navrhovat jemu my útocit ti kdo neco ztratí!
[21:71] My uchovat jemu my uchovat Moc získat my štestí úplne lidé!
[21:72] My pripustit jemu Isaac Ebrík obdarit my útocit ti oba spravedlivý!
[21:73] My útocit ti imams usmernovat proto náš prikázání my ucit ti jak rízení
spravedlnost jak slavit Spojení Prosba (Salat) povinný milodar (Zakat)! S nás oni oddaný
worshipers.
[21:74] Ohledne Ceho Moc my pripustit jemu moudrost vedomí my uchovat jemu podle
spolecnost onen postup opovrení; oni jsem prostopášný odporný lidé!
[21:75] My uznat jemu náš soucit on jsem spravedlivý.
[21:76] zpredu kdy, Noe prijít my vyhovovat jemu. My uchovat jemu svém druh prima
neštestí.
[21:77] My snést jemu lidé vyradit náš zjevení. Oni jsem odporný lidé my potopit ti
úplne
[21:78] David Solomon when oni dríve predpis pohled kdosi osít onen pobít jiný
nesmelý clovek my svedcit jejich soud!
[21:79] My pripustit Solomon trestat znalost my obdarit oba ti ke moudrost vedomí. My
predloit hora poslouit David oslavovat (Buh) také moný osoba! Tento jsem co my ucinil.
[21:80] My ucit jemu obratnost útocit kryt ochranný ty od bojovat! Byl ty pak vdecný?
[21:81] Solomon my predloit ovinout gusting kvet svém príkaz. On poslat to protoe on
ádat kadý získat on chtít my štestí tak vylodit jemu. My jsem celkem vedomý si o úplne
potreby.
[21:82] Z souit v tom jsem ty holub jemu sklízet more) znicit cokoliv on príkaz ti ucinil!
My predloit ti od svém krýt!
[21:83] Príleitostný vzývat svém Magnát Neštestí postihnout mi z úplne milosrdný
jednotka Ty jsem nejvetší Milosrdný!
[21:84] My vyhovovat jemu pomoct svém neštestí navrátit svém rodinný pro jemu
pravidelný dvakrát ackoliv skoro. Onen jsem soucit nás pripomínka worshipers.
[21:85] Také Ismail Idris Zal-Kifl; úplne jsem pevný trpelivý.
[21:86] My uznat ti náš soucit oni jsem spravedlivý.
[21:87] Zan-Noon (Jonáš 1 na ‘N' od svém uvést) opuštený svém poslání od odporovat
premýšlivý my ne rízený jemu! On znicit vzývat temnota porádne chytat ryby nadouvat
V tom ne jsem buh Ty. Ty oslavovat. Já predloit odporný hrích.
[21:88] My vyhovovat jemu uchovat jemu podle krize; my tím uchovat verící!
[21:89] Zachariah vzývat svém Magnát Muj Magnát vyloucit co z ceho ne zadret mne
dedic Ty byl nejlepší dedic!
[21:90] My vyhovovat jemu pripustit jemu Hajzl; my pevný svém ena jemu! Oni jednat
pospíchat rízení spravedlnost vzývat nás stav z štestí také moný pramen strachu! S nás
oni jsem ctihodný.
[21:91] Ohledne Ceho 1 který udrovat jí panenství my kvet jí náš mysl tím my útocit jí
jí syn zlé znamení a celý ivot!
[21:92] Svuj sbor byl 1 sbor já jen jsem svuj Lord; ty zbonovat Mne jen!
[21:93] Oni oddelovat debatovat náboenství. Úplne o ti delat se nás soud).
[21:94] Ohledne Ceho ty rízení spravedlnost doba verit jejich rízení ne odchod
odpadový my zaznamenat to!
[21:95] To odporný kadý spolecnost my zrušit zvolení
[21:96] Ne Gog Magog objevit se znovu prosit oni pak vrátit! - Oni podlehnout naprostý
príkaz.
[21:97] Byl when nevyhnutelný veštba podlehnout proplout disbelievers uprený od
zdešení Hore s nás my jsem zapomnevší! Vskutku my jsem prostopášný.
[21:98] Ty obraz ty zbonovat dále ješte BUH prosit byl podporovat Peklo; tento jsem
svuj nevyhnutelný urcení!
[21:99] Ty byl buh oni ne znicit Peklo. úplne svuj obyvatel zustávat to stále.
[21:100] Oni touit prahnout therein oni ne mel výbuch s kadý zpráva!
[21:101] Ohledne Ceho ty zaslouilý náš nádherný odmenit oni ochranný od toho.
[21:102] Oni ne naslouchat svuj sycet Oni trávit príbytek kde? oni dosáhnout všechno
oni poadovaný stále.
[21:103] Prima zdešení ne trápit ti andel dostat ti joyfully Tento jsem svuj cas slibný ty!
[21:104] Onen cas my ovinout nebe mít rád sklápecí z kniha. Presne ackoliv my znalec
první stvorení my opakovat to. Tento jsem náš slib; my prosím prodávat to.
[21:105] My rozhodnout Alm príliš protoe jiný bible onen zahrabat dedit po Muj
spravedlivý worshipers.
[21:106] Tento jsem výzva lidé jsem worshipers.
[21:107] My odeslat ty soucit nás a celý ivot.
[21:108] Vyhlásit já odevzdat hádat vdechnutí svuj buh jsem 1 buh! Ty pak nabídnout?
[21:109] Oni obeh pak odríkávat já vypovedet ty dost já ne mel plán jak dríve poslední
(odškodnení) podlehnout ty!
[21:110] On byl celkem vedomý si o svuj obecní projev On byl celkem vedomý si o
všechno ty skrýt.
[21:111] úplne já módní tento spolecnost jsem vyzkoušet ty provizorní drba.
[21:112] Odríkávat Muj Magnát Svuj soud jsem prostý správnost! Náš Magnát byl
nejvetší Blahosklonný; jen Svém prispet ádat za a omítka z svuj poadovat.
.
22- Pilgrimige (Al-Hajj)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[22:1] O lidé ty váit si ty Magnát chvet se z Doba jsem neco horrendous!
[22:2] Cas ty svedcit to práve pestovat ujmout se jako matka prosit znehodnotit jí
mladistvý bohatý ena zrušit jí fetus. Ty prijmout lidé uvést v pochybnost protoe oni opít
práve oni ne opít. Tento byl buh odškodnení jsem e desivý.
[22:3] Among a národ, v tom jsem ty diskutovat BUH vedomí následující naprostý
odbojný souit.
[22:4] To rozhodnout kadý spojený jemu on zavést jemu usmernovat jemu zápas Peklo!
[22:5] O lidé jestlie ty mel kadý pochybovat zmrtvýchvstání vzpomínat si onen) my
tvorit ty oprášit subsequently malý napsat obeh v význam (zárodek) pak ono slušet fetus
odevzdat doivotní povaovat mdlý! My tím procistit potreby ty. My domluvit luno cokoliv
my prosit pro dopredu daný doba! My pak privést ty out mladistvý pak ty sahat zralost. i
kdy trochu o ty poslední mláde others havý s škoda stárí jen s najít out onen nic vedomí
dosáhnout nejaký vrchol! Také ty pohled získat byl naprostý pak ackoliv brzo ackoliv my
lít to rozvodnit ono otrásat doivotní dospelý úplne druh o krásný opustit.
[22:6] Tento overit onen BUH jsem Vernost onen On obnovit naprosto onen On jsem
Všemohoucí!
[22:7] A onen Doba podlehnout nikoliv obava u to a onen BUH vzkrísit ty jsem váný.
[22:8] Among a národ v tom jsem jednotka který diskutovat BUH vedomí rízení
informovat bible.
[22:9] Arrogantly on závodit odvrátit lidé dráha BUH! On tím privodit si pokorení za
tohleto doivotní my predloit jemu Cas Zmrtvýchvstání zápas z svítit!
[22:10] Tento jsem co svuj písmo odeslat dopredu ty. BUH jsem NIKDY
NESPRAVEDLIVÝ towards LIDÉ.
[22:11] Among a národ v tom jsem jednotka zbonovat BUH conditionally. Potreby
odchod svém ráz on byl objem. Trochu neštestí postihnout jemu on útocit about-face
Tím on pozbýt oba tento doivotní Dále. recený jsem pravý škoda.
[22:12] On zbonovat koho BUH co ne mít moc poškození jemu beneficní jemu; recený
jsem pravý zabehlé dobytce
[22:13] On zbonovat koho krome toho schopný poškození jemu than beneficní jemu!
Který bídný magnát! Který bídný druhý!
[22:14] BUH UZNAT TY domnívat se PRIMET SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ DO
ZAHRADNÍ PRÍLIV PRAMEN! Všechno jsem proto buh prosit
[22:15] Kadý myšlen onen BUH ne snést jemu za tohleto doivotní Dále pripustit jemu
zapnout naprosto (svém tvurce nebe roztrhnout (svém závislost u kadý jinam)! On pak
prijmout tento postup vypustit všechno onen zlobit koho jemu.
[22:16] My tím odhalit vyrovnat zjevení sem pak BUH usmernovat whoever prosit
usmernovat).
[22:17] Ty verit ty jsem Idovský premenit Kresan Zoroastrians obraz worshipers BUH
jsem Jednotka kritizovat ti Cas Zmrtvýchvstání. BUH SVEDCIT ÚPLNE POTREBY.
[22:18] Ty ne nahromadit onen BUH premoct kadý nebe zahrabat slunit se mesíc
vystupovat hora strom zvíre mnoho lidé? Mnoho others among a národ predloit smrt.
Whomever BUH ostuda ádný honor jemu. Všechno jsem proto buh prosit
[22:19] Sem jsem 2 úcastník krevní msta pohled jejich Magnát! Ohledne Ceho ty
pochybovat oni mel prádlo z povzbudit prizpusobit pro ti! Pekelný kolísavý prosit proudit
jejich pristrihnout!
[22:20] To zpusobit jejich duverný dojmout také moný jejich okrást.
[22:21] Oni omezit tvrdý zajistit.
[22:22] Whenever oni vyzkoušet opustit tak bída oni vnutit stranou za Chutnat zápas z
svítit!
[22:23] BUH prosit UZNAT TY domnívat se PRIMET SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ
DO ZAHRADNÍ PRÍLIV PRAMEN! Oni zdobit therein náramek zlatý perlit se jejich
šaty therein byl hedvábný šat!
[22:24] Oni usmernovat poslušný slovo; oni usmernovat dráha z nejvetší Velebit.
[22:25] Prece ty pochybovat odrazit others dráha BUH podle Církevní Masjid my urcit
úplne lidé! - jsem oni tuzemský návštevník! - Ádat znecistit to podplatit to my souit ti
trapný odškodnení!
[22:26] My sjednat Abraham dosadit Skrín S Ostatky Ty ne zbonovat koho kadý jiný
buh Mi cistit Muj skrín s ostatky ty navštevovat to ty ivý ono ty sklánet premoct!
[22:27] A vyhlásit lidé slavit Hajj pou Oni podlehnout ty dráha jízdní mnohostranný
odvod (strední doprava)! Oni podlehnout druhý zjištení.
[22:28] Oni ádat obchodní uitek oni slavit buh uvést specifikovat cas pro stanovit ti ivý
inventár! Strávit proto zásobovat melancholický chatrný
[22:29] Oni naprostý jejich úpis fulfill jejich slib prohlédnout starý skrín s ostatky.
[22:30] Ty váit si obrad rozhodnout BUH zaslouilý poslušný odmenit jejich Magnát.
Úplne ivý inventár zpusobit zákonný svuj jídlo a na nebo ty zvlášte zakázat ty. Ty
zabránit opovrení obraz zbonovat zabránit loisko falešný svedcit!
[22:31] Ty udrovat svuj modlitby úplne BUH jen. Kadý spolecnost kadý obraz BUH
jsem jednotka kue lye pak vzít si ulovit ukoristit oddechnout si ovinout široký str.
[22:32] Vskutku ty váit si obrad rozhodnout BUH znázornit spravedlnost jejich jádro.
[22:33] (Ivý) (Inventár) stanovit ty mnoho uitek nebo a doba, dopredu venovat darem
starý skrín s ostatky.
[22:34] Kadý sbor my rozhodnout obrad whereby oni slavit uvést BUH pro stanovit ti
ivý inventár! Svuj buh jsem 1 i kdy a spolu buh; ty jsem povinen úplne nabídnout Jemu.
Odevzdat poslušný zpráva s a poslušný!
[22:35] Oni jsem jednotka jádro trást se na uvedený BUH oni steadfastly vytrvat neštestí
oni slavit Spojení Prosba (Salat) podle náš obstarání s ti oni odevzdat milodar.
[22:36] Zvíre nabídka jsem obrad rozhodnout BUH tvuj uznat plný Ty uvedený buh
uvést ti i kdy oni kozlík za sortiment. Dríve oni prednést zasvetit ty strávit proto
zásobovat chatrný potrebný! Tento why my zmírnit ti ty onen ty beet svuj porozumení!
[22:37] Vubec jejich maso nor jejich krevní sahat BUH. Který prijít Jemu jsem svuj
spravedlnost. On zmírnit ti ty ty beet ty porozumení oslavovat BUH pro usmernovat ty!
Odevzdat poslušný zpráva s a dobrocinný!
[22:38] BUH CHRÁNIT TY VERIT. BUH NE MILOVAT KADÝ betrayer
unappreciative.
[22:39] Povolení pripustit ty ar pronásledovat protoe nespravedlnost postihnout ti BUH
jsem prosím dovedný podle snášet ti!
[22:40] Oni vystehovat násilne jejich tesne unjustly nebo nikoliv soud jinam than
odríkávat Náš Magnát jsem BUH. to ne jsem buh podpora z trochu lidé others klášter
církevní synagoga masjids! - Tam uvést BUH slavit frequently - Pobít! Úplne BUH snést
ty snést Jemu. BUH jsem VÝKONNÝ Všemohoucí
[22:41] Oni jsem ty my sjednat ti vladar zahrabat oni dosadit Spojení Prosba (Salat)
povinný milodar (Zakat) obhajovat spravedlnost odporný odporný! BUH jsem
POSLEDNÍ VLADAR.
[22:42] Jestlie oni vyradit ty lidé Noe ‘Aad Thamoud také pochybovat ti.
[22:43] Také lidé Abraham lidé Moc.
[22:44] Obyvatel Midyan. Moses také vyradit. Já primet úplne ty lidé pak já prijít ti
odpovídat se jak (znicit) jsem Muj náhrada!
[22:45] Mnoho spolecnost my zrušit jejich wickedness. Oni znicit znicit utišit lázne
prima hladový príbytek!
[22:46] Oni ne chodit zahrabat pak jednat jejich dbát zpusobit dorozumení jednat jejich
záves naslouchat? Vskutku pravý slepota ne jsem slepota otvor slepota jádro skrín.
[22:47] Oni upírat ty privést odškodnení BUH nikdy selhání fulfill Svém veštba! Cas
svuj Magnát jsem 1000 z svuj roky.
[22:48] Mnoho spolecnost za a nad predloit odporný já primet ti u chvilku pak já
potrestat ti. S Mne jsem poslední urcení.
[22:49] ríct O lidé já byl poslal podle ty protoe dukladný warner!
[22:50] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní zaslouilý odpuštení štedrý odmenit!
[22:51] Ohledne Ceho ty závodit upírat náš zjevení oni privodit si Peklo!
[22:52] My ne odeslat ty kadý hlasatel nor prorok mel souit vadit svém chtít! BUH PAK
ZRUŠIT KTERÝ SOUIT UCINIL. BUH NAPROSTÝ SVÉM ZJEVENÍ. BUH jsem
VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[22:53] On tím spolecnost souit navrhovat vyzkoušet ty harbor pochybovat jejich srdce
ty jádro zatvrdit. Prostopášný muset trvat odpor.
[22:54] Ty štestí vedomí pripustit vernost svuj Magnát pak domnívat se za ono jejich
srdce snadno uznat to! mnoství jiste BUH usmernovat verící vzprímit dráha.
[22:55] Ohledne Ceho ty pochybovat oni zustat harbor pochybovat Doba podlehnout ti
náraz odškodnení strašný cas podlehnout ti.
[22:56] Úplne svrchovanost onen cas náleet podle BUH On kritizovat ti. Ohledne Ceho
ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni zaslouilý zahradní bliss!
[22:57] Doba ty pochybovat vyradit náš zjevení privodit si hanebný odškodnení!
[22:58] Ty vystehovat BUH pak dosáhnout znemonit poslední BUH prosit prece lít ti
poslušný obstarání BUH jsem PROSÍM ZCELA SPRÁVCE.
[22:59] mnoství jiste On uznat ti vstup spokojený ti. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
MÍRNÝ.
[22:60] To rozhodnout 1 pomstít nespravedlnost vnucovat jemu equitably pak on
pronásledovat tento BUH prosit prece snést jemu! BUH jsem Pardoner OMLUVIT!
[22:61] jsem pravda BUH pripojit vecer cas pripojit cas vecer a onen BUH jsem
Posluchac Veštec.
[22:62] jsem pravda BUH jsem Vernost doba spolecnost kadý obraz Jemu zaloit
prolhanost a onen BUH jsem nejvetší Nejvyšší Nejvyšší!
[22:63] Ty ne prijmout BUH odeslat lye rozvodnit zpusobit onen zapnout získat nový?
BUH BYL POVZNÉST Príslušný
[22:64] S Jemu patrit všechno nebe všechno u zahrabat! Úplne BUH jsem nejvetší
Drahý Chvalitebný.
[22:65] Ty ne prijmout BUH predloit od zpusobit svuj krýt všechno zahrabat? Poslat
vrazit oceán Svém ovládání. On prekazit nebesky lod zrícení zahrabat proto Svém
ovládání. BUH jsem HODNÝ towards LIDÉ MILOSRDNÝ.
[22:66] On jsem 1 který pripustit ty doivotní pak On pripojit ty smrt pak On privést ty
operadlo doivotní! Prece lidská bytost jsem jsem unappreciative.
[22:67] Pro kadý sbor my rozhodnout spolecnost obrad oni udrovat. Proto oni ne
debatovat ty. Ty zustat lákat kadý svuj Magnát. mnoství jiste ty jsem vzprímit dráha.
[22:68] Oni diskutovat ty pak ríct BUH byl celkem vedomý si o všechno ty ucinil.
[22:69] BUH prosit KRITIZOVAT among TY CAS ZMRTVÝCHVSTÁNÍ úplne
SVUJ POPÍRAT!
[22:70] Ty ne nahromadit onen BUH zkušený všechno od nebe všechno u zahrabat?
úplne tento zaznamenat zápis. Tento jsem lehký BUH ucinil.
[22:71] Oni zbonovat koho BUH obraz wherein On ne umístení moc oni módní nic ti!
Prestupník ne mel pomocník.
[22:72] When náš zjevení prednášet ti samozrejme ty pripustit wickedness celo z ty
pochybovat. Oni témer napadnout ty uvést ve výctu náš zjevení ti. ríct já informovat ty z
neco skoro špatný Peklo slibný BUH ty pochybovat; který bídný urcení.
[22:73] O lidé sem byl podobenství onen ty uvaovat starostlive obraz ty spolecnost
BUH nikdy tvorit vyletet i oni shromádit dohromady vyloucit co z ceho aby! Krome
Toho jestlie vyletet kradl všechno podle ti oni ne objevit to; slabý jsem pronásledovatel a
pokracovat
[22:74] Oni ne cenit BUH protoe On cenit. BUH jsem NEJVETŠÍ VÝKONNÝ
Všemohoucí
[22:75] BUH CHTÍT PODLE ANDEL HLASATEL TAKÉ JAKO PODLE LIDÉ. BUH
jsem POSLUCHAC VEŠTEC.
[22:76] On módní jejich po jejich budoucí. S BUH patrit poslední rízení úplne duvod!
[22:77] O ty verit ty sehnout premoct zbonovat svuj Magnát rízení spravedlnost onen ty
mít úspech!
[22:78] Ty závodit dát BUH ty závodit Svém dát. On chtít ty ne umístení útrapa ty
postup svuj náboenství! - Náboenství z svuj predek Abraham. On jsem 1 který
pojmenovat ty Submitters originally! Tím hlasatel obsluhovat svedcit ty ty dorucit svedcit
among a národ. Proto ty slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat)
zastavit rychlý BUH; On jsem svuj Magnát zcela Magnát zcela Prívrenec.
.
23- Verící (Al-Mu'minun)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[23:1] Úspešný vskutku jsem verící;
[23:2] Který jsem ctihodný behem jejich Spojení Prosba (Salat)!
[23:3] Oni zabránit marný povídat.
[23:4] Oni odevzdat jejich povinný milodar (Zakat).
[23:5] Oni udrovat jejich cudnost.
[23:6] Jen na jejich snoubenec ty byl správne jejich vyloucit co z ceho oni mel sexuální
pomer; oni ne jsem obvinovat!
[23:7] Ty zhrešit tyto vrchol jsem prestupník.
[23:8] When to podlehnout poloit poverit s ti príliš protoe kadý souhlas oni útocit oni
byl verný.
[23:9] Oni slavit jejich Spojení Prosba (Salat) pravidelne!
[23:10] Stejný jsem dedic.
[23:11] Oni dedit po Ráj wherein oni zustávat stále.
[23:12] My tvorit lidská bytost jsem podle nejaký druh o bláto!
[23:13] Subsequently my rozmnoit jemu malý napsat umístení zdroj zabezpecený zdroj.
[23:14] Pak my developed napsat do význam (zárodek) pak developed význam
(zárodek) do bite-size (fetus) pak tvorit bite-size (fetus) do kost pak pokrývka kost lidé.
My tím vytáhnout znovu tvor. Štestí jsem BUH zcela Tvurce!
[23:15] Pak poslední ochoten, ty poslední.
[23:16] Pak Cas Zmrtvýchvstání ty vzkrísit.
[23:17] My tvorit ty 7 vesmír vrstva my ar nikdy neuvedomující si z vybrat tvor ti.
[23:18] My odeslat shodit lye rozvodnit vynucovat loisko pak my hromada to park!
Prosím my pripustit to unikat.
[23:19] Na to my vytáhnout pro ty ovocný sad z pocházet podmazat zrnko vína úplne
druh o ovoce mnohostranný jídlo.
[23:20] Také strom domácí s Sinai vytáhnout výkonný také moný náklonnost jedlík!
[23:21] Ivý Inventár stanovit ty lekce. My pripustit ty nápoj (odrít) podle jejich
nadouvat ty pocházet další uitek pred ti trochu o ti ty jednat pro potrava
[23:22] U ti u poslat ty jízda.
[23:23] My odeslat Noe svém lidé rcení O muj lidé zbonovat BUH. Ty ne mel jinak buh
Jemu. Ty ne jsem spravedlivý?
[23:24] Vedoucí pochybovat svém lidé odríkávat Tento jsem nikoliv jinam than lidský
ty chtít výteek výstupek ty. Mel BUH willed On odeslat andel! My nikdy slyšení všechno
tento náš predek.
[23:25] On pouze mu odchod senzacní. Spravedlivý neznat jemu pro chvilku!
[23:26] On odríkávat Muj Lord pripustit mne vítezství oni pochybovat mne!
[23:27] My pak nadchnout se jemu Útocit watercraft náš bdelý otvor proto náš
vdechnutí! When náš príkaz podlehnout atmosphere varený stoupnutí pripojit to pár z
naprostý druh (o svuj zdomácnet zvíre) svuj druh ledae ty odsoudit smrt! Ne mluven
podle Mne ochoten za o ty zhrešit; oni potopit!
[23:28] Dríve ty domluvit dohromady ty jsem ty watercraft ty odríkávat ‘Velebit BUH
pro krome nás podle odporný lidé. '!
[23:29] Odríkávat ‘Muj Lord pripustit mne vylodit zpropadený zjištení; Ty byl nejlepší
vysvoboditel. '!
[23:30] Tyto postarat se sufficient zkouška ty! My prosím pripojit ty vyzkoušet.
[23:31] Subsequently my dosadit jiný buzení pozdeji Ti.
[23:32] My poslal podle ti hlasatel podle ti odríkávat Ty zbonovat BUH! Ty ne mel
jinak buh Jemu. Ty ne jsem spravedlivý?
[23:33] Vedoucí svém lidé pochybovat vyradit plán Dále - Trebae my postarat se nebo ti
generously za tohleto doivotní - Odríkávat Tento jsem nikoliv jinam than lidská bytost
jsem ty! On strávit podle co ty strávit nápoj ackoliv ty nápoj!
[23:34] Jestlie ty poslouchat lidská bytost jsem ty pak ty jsem skutecne kdo neco ztratí.
[23:35] On slibný ty ty poslední obeh v poprášit kost ty delat se znovu?
[23:36] Nemoný nemoný vskutku byl co slibný ty.
[23:37] My jen bydlit tento doivotní - My bydlit poslední! - A my nikdy vzkrísit.
[23:38] On jsem presne mu vymýšlet svetský znak ti BUH! My nikdy verit jemu.
[23:39] On odríkávat Muj Lord pripustit mne vítezství oni pochybovat mne!
[23:40] On odríkávat Dríve oni jsem lítost
[23:41] Odškodnení praštit ti equitably tím my zapnout ti znicit. Prostopášný lidé
hynout
[23:42] Subsequently my dosadit jinak výroba ti.
[23:43] Nikoliv spolecnost podporovat svuj dopredu daný smrt nor zdret to!
[23:44] Pak my odeslat náš hlasatel za postup. Všechen cas hlasatel odchod svém
spolecnost oni pochybovat jemu. Proto my zrušit ti 1 další útocit ti dejiny! Lidé
pochybovat hynout.
[23:45] Pak my odeslat Moses svém kamarád Aaron náš zjevení dukladný zkouška.
[23:46] S Pharaoh svém starší oni zapnout nadutý! Oni jsem utiskující lidé.
[23:47] Oni odríkávat my verit 2 mu kterého lidé byl náš pomocný?
[23:48] Oni vyradit 2 a proto oni zrušit.
[23:49] My odevzdat Moses bible oni usmernovat.
[23:50] My zpusobit syn Marie svém ujmout se jako matka známka my odevzdat ti
útocište mesa jídlo pít.
[23:51] O ty hlasatel strávit poslušný zajištení rízení spravedlnost! Já byl celkem
vedomý si o všechno ty ucinil.
[23:52] recený jsem svuj sbor - 1 sbor - Já jsem svuj Lord; ty váit si Mne!
[23:53] Oni trhal do debatovat frakce; kadý úcastník nejšastnejší co oni mel!
[23:54] Proto presne odkázat ti jejich záhuba pro chvilku!
[23:55] Znicit oni myšlen protoe my stanovit ti peníze detský
[23:56] My lít ti štestí? Vskutku oni ne mel plán.
[23:57] Prece ty jsem reverently vedomý z jejich Magnát
[23:58] Který domnívat se za zjevení jejich Magnát!
[23:59] A který nikdy spolecnost kadý obraz jejich Magnát!
[23:60] Moný oni odevzdat jejich milodar jejich srdce jsem celkem ctihodný. Oni
pripustit onen oni predvolat jejich Magnát
[23:61] Oni jsem netrpelivý ucinil spravedlivý spravovat; oni obstát od ucinil ti!
[23:62] My nikdy zatíit kadý duše svuj zpusoby, my zadret zápis vyjádrit vernost. Nikdo
snést nespravedlnost.
[23:63] Jejich dbát jsem zapomnevší s tento oni predloit spravovat vyloucit co z ceho ne
podrídit tento; jejich spravovat jsem odporný.
[23:64] Pak when my odmenit se jejich vedoucí odškodnení oni naríkat.
[23:65] Ne naríkat tak; ty ustoupit úplne prispet podle nás!
[23:66] Muj zkouška podat ty ty povaha svuj opatrit patou!
[23:67] Ty byl príliš nadutý uznat ti ty defiantly nedbat ti!
[23:68] Why oni ne zrcadlit tento bible? Oni ne nahromadit onen oni zpusobit dostat
neco dret nikdy dosáhnout jejich predek?
[23:69] Oni selhání pripustit jejich hlasatel? Tento oni byl nedbat jemu?
[23:70] Oni rozhodný onen on dret jsem senzacní? Vskutku on privést vernost ti
mnoství z ti protivit si vernost!
[23:71] Vskutku jestlie vernost podrídit jejich chtít v tom jsem chaos nebe zahrabat;
všechno ti podplatit! My odevzdat ti jejich pevný oni nedbat jejich zkouška.
[23:72] Ty poadovat ti probíhat? Svuj Magnát probíhat jsem druhý zcela. On byl zcela
Správce.
[23:73] mnoství jiste ty lákat ti váný dráha.
[23:74] Ty pochybovat Dále prece zmenit smer ceho vzprímit dráha.
[23:75] Práve when my lít ti ke soucit, pomoct jejich problémy oni ponorit nadmerne
prestupek zustat chyba!
[23:76] Pravidelný when my souit ti odškodnení oni nikdy zapnout jejich Magnát vzývat
[23:77] Subsequently when my odmenit se ti drsný odškodnení oni privodit si oni otrást.
[23:78] On byl 1 který pripustit ty výslech zrak mozek! Zrídka jsem ty uznalý.
[23:79] On byl Jednotka dosadit ty zahrabat a Jemu ty predvolat.
[23:80] On jsem Jednotka rízený doivotní smrt On jsem 1 který alternates vecer cas. Ty
ne porozumení?
[23:81] Oni odríkávat co jejich predek odríkávat.
[23:82] Oni odríkávat Zadní my poslední slušet poprášit kost my dosáhnout vzkrísit?
[23:83] Stejný slib odevzdat nás náš zdroj za a nad. Tyto byl nikoliv jinam than pocet
podle pres.
[23:84] Ríct, "Podle koho patrit zahrabat kadý to jestlie ty módní?
[23:85] Oni ríct, "Podle BUH. Odríkávat pak ty ne pokládat pozornost?
[23:86] Odríkávat Kterí jsem Magnát z 7 vesmír; Magnát prima navláda?
[23:87] Oni odríkávat BUH. Odríkávat pak ty ne zapnout spravedlivý?
[23:88] Odríkávat Od kterého písmo byl úplne svrchovanost úplne potreby On ale
jednotka stanovit porce muset nic porce ty byl módní?
[23:89] Oni odríkávat BUH. Odríkávat Kde? prosit ty odjezd krivda"?
[23:90] My odevzdat ti vernost i kdy oni jsem lhárka.
[23:91] BUH NIKDY ZPLODIT SYN. Nor jsem v tom vubec kadý jinak buh Jemu.
Jinak kadý buh prohlásit nezávislost svém stvorení oni obstát kadý jinam pro nadvláda!
BUH OSLAVOVAT; DRUHÝ JEJICH POADOVAT.
[23:92] Knower z úplne ochrana prezidenta popis; On povýšit druhý mel spojit!
[23:93] Odríkávat Muj Lord Ty beet mne (odškodnení) oni privodit si!
[23:94] Muj Lord pripustit mne ne byl jednotka z zhrešit lidé!
[23:95] S beet ty (odškodnení) my zachovat ti byl neco my docela dobre ucinil!
[23:96] Proto opacný jejich odporný spravovat chu; my jsem celkem vedomý si o jejich
poadovat!
[23:97] Odríkávat Muj Magnát já ádat útocište Ty podle šeptat souit!
[23:98] Já ádat útocište za Ty muj Magnát lest oni podlehnout mne.
[23:99] When smrt podlehnout 1 z ti on odríkávat Muj Lord poslal mne!
[23:100] Já pak rízení spravedlnost všechno já odkázat. Ne skutecný! Tento jsem
falešný poadovat on útocit. Ohrada rozloucit svém duše tento spolecnost zmrtvýchvstání.
[23:101] When roh ne kvet pomer ti být onen cas nor prosit oni pecovat 1 jiný
[23:102] Ohledne Ceho ty váha jsem váný oni jsem vítez.
[23:103] Ty váha jsem lehce byl jednotka pozbýt jejich duše; oni zustávat Peklo stále.
[23:104] Povzbudit zaplavit jejich celo oni vydret miserably therein!
[23:105] Ne jsem Muj zjevení uvést ve výctu ty ty zadret vyradit ti?
[23:106] Oni odríkávat Náš Magnát náš wickedness zaplavit nás my lidé odchod z
cesty!
[23:107] Náš Lord pokládat nás out o tento; jestlie my vrátit náš starší behavior) pak my
jsem skutecne prostopášný!
[23:108] On odríkávat Zustávat therein poníit ne mluven podle Mne!
[23:109] Seskupit Muj sluha uívaný odríkávat ‘Náš Magnát my verit e omluvit nás lít
nás ke soucit! Z úplne milosrdný jednotka Ty jsem nejvetší Milosrdný. '
[23:110] Ty fraška zesmešnit ti stupen onen ty nepamatovat si Mne! Ty jednat smát se
ti.
[23:111] Já odmenit ti dnes operadlo jejich steadfastness vývoj ti vítez.
[23:112] On odríkávat "E dlouze ty vydret zahrabat? E mnoství roky?
[23:113] Oni odríkávat My vydret cas part z cas! Poadovat ty pocet!
[23:114] On odríkávat skutecne ty utišit výtah interval ty jen módní.
[23:115] Ty myšlen my Zpusobit tvorit ty za zbytecný ty ne jsem navrácení nás?
[23:116] Povýšit jsem BUH správný Nejvyšší! v tom ne jsem jinak buh Jemu; nejvetší
Honorable Magnát vlastník úplne moc.
[23:117] Kadý zbonovat koho BUH kadý jiný buh nejaký druh o zkouška on vypocítat
utišit svém Magnát. disbelievers nikdy mít úspech.
[23:118] Odríkávat Muj Lord lít nás odpuštení soucit! Z úplne milosrdný jednotka Ty
jsem nejvetší Milosrdný.
.
24- Osvetlit (Al-Noor)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[24:1] sura my odeslat srazit my rozhodnout predpis. My odhalit docílit zjevení onen ty
pokládat pozornost!
[24:2] Cizolonice cizoloník ty bic kadý o ti sto švihat. Ne mávat na škoda prodávat buh
predpis jestlie ty pravý domnívat se za BUH Poslední Cas! rušit seskupit verící svedcit
jejich trest.
[24:3] Cizoloník skoncit vdaná cizolonice obraz worshiper cizolonice skoncit vdaná
cizoloník obraz worshiper! Tento zakázat verící.
[24:4] Ty obvinit vdaná ena cizoloství pak selhání vytáhnout 4 svedcit ty bic ti 80 švihat
ne uznat kadý potvrzení podle ti; oni jsem prostopášný!
[24:5] Oni litovat pozdeji oprava pak BUH jsem Forgiver Milosrdný!
[24:6] Ohledne Ceho ty obvinit jejich uznat snoubenec kadý další svedcit pak potvrzení
uznat on prísahat BUH 4 cas on zjistit vernost!
[24:7] 5 prísahy jsem privodit si buh zabavení jemu on svetský.
[24:8] Ena povaovat bez ena prísahat BUH 4 cas on jsem lhárka.
[24:9] 5 prísahy privodit si buh zloba jí on zjistit vernost.
[24:10] Tento jsem buh zdobit soucit ty! BUH jsem VYKUPITEL ODBORNÝ.
[24:11] Skupina ty vytáhnout porádne prostírat se Ne myšlen ono jsem škoda ty; místo
to jsem poslušný pro ty. Meanwhile kadý jednotka z ti získat svém rozdelit vina. Ohledne
Ceho 1 který znalec soubor prípad on privodit si strašný odškodnení!
[24:12] When ty naslouchat to domnívat se mu domnívat se ena mel lepší thoughts sebe
odríkávat Tento jsem obviously porádne prostírat se
[24:13] Jen oni vytáhnout 4 svedcit (ty verit ti)! Oni selhání vytáhnout svedcit pak oni
jsem BUH lhárka.
[24:14] Jestlie to byl pro buh ozdobit ty Svém soucit za tohleto spolecnost Dále ty snést
prima odškodnení tento prípad.
[24:15] Ty vymýšlet to tvuj uznat špice utišit z ty opakovat to svuj otvor mimo pevný!
Ty pamatovat jsem jednoduchý when to jsem BUH odporný.
[24:16] When ty naslouchat to ty odríkávat My ne opakovat tento. Vrchol Dokonalosti
jsem Ty. Tento jsem odporný prolhanost.
[24:17] BUH PRIPOMENOUT TY ONEN TY NIKDY UCINIL TO ZNOVU TY jsem
VERÍCÍ.
[24:18] BUH TÍM VYSVETLIT ZJEVENÍ TY. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
ODBORNÝ.
[24:19] Ty milovat prijmout nemravnost namazat verící privodit si trapný odškodnení za
tohleto doivotní Dále! BUH zkušený, DOBA TY NE MÓDNÍ!
[24:20] BUH LÍT TY SVÉM ZDOBIT SOUCIT! BUH jsem HODNÝ towards VERÍCÍ
MILOSRDNÝ.
[24:21] O ty verit ne následující stupen Dábel! Kadý následující stupen Dábel módní
onen on obhajovat odporný zástupce. Jestlie to byl pro buh ozdobit ty Svém soucit ádný o
ty cistit. Buh cistit whomever On prosit. BUH jsem POSLUCHAC Knower.
[24:22] Ty among ty štestí prostredky boháci jsem dobrocinný towards jejich vztané
zájmeno chatrný ty pristehovat se BUH. Oni nakládat ti dobrotivý odolnost; ty ne milovat
dosáhnout buh odpuštení? BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[24:23] Prece ty falsely obvinit vdaná ena jsem oddaný verící privodit si zabavení za
tohleto doivotní Dále; oni privodit si horrendous odškodnení.
[24:24] Cas podlehnout when jejich uznat trn pomoct krok loisko svedcit všechno oni
ucinil!
[24:25] U cas BUH prosit odmenit se ti celkem pro jejich spravovat oni prosit najít out
onen BUH jsem Vernost!
[24:26] Škoda ena škoda mu špatný mu škoda ena poslušný ena poslušný mu poslušný
mu poslušný ena. A nedávný jsem bez z stejný obvinování. Oni dosáhnout odpuštení
štedrý odmenit.
[24:27] O ty verit ne napsat tesne jinam than váš povolení podle jejich obyvatel
blahoprání ti! Tento byl zcela ty onen ty pokládat pozornost.
[24:28] Ty rozhodnutí nikdo ti ne napsat ti ty získat povolení! Ty zjistit Odjezd ty
odjezd Tento jsem naprostý pro ty. BUH BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO TY
UCINIL.
[24:29] Ty ne predloit hrích napsat prázdný tesne wherein v tom jsem neco náleet podle
ty! BUH zkušený VŠECHNO TY ODHALIT VŠECHNO TY SKRÝT.
[24:30] Zjistit domnívat se mu oni zmírnit jejich otvor ne uprený ena) udrovat jejich
cudnost! Tento jsem naprostý pro ti. BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO
ONI UCINIL.
[24:31] A zjistit domnívat se ena zeslabit jejich otvor udrovat jejich cudnost! Oni ne
odhalit kadý hlas z jejich spolecenstvo onen který jsem potrebný! Oni pokrývka jejich
skrín ne uvolnit tento klasifikovat prítomnost jejich hospodarit cím jejich predek predek
jejich hospodarit cím jejich syn syn jejich hospodarit cím jejich kamarád syn jejich
kamarád syn jejich sestra jinak ena muský sluha zamestnanec sexuální prorazit zrušit
detský ne sahat dospívání. Oni ne postihnout jejich krok when oni dráha za rozkazovat
otrást odhalit nejaký detail jejich lod! Úplne o ty litovat BUH O ty verící onen ty mít
úspech.
[24:32] Ty podporovat ty z ty jsem vybrat vzít si enatý! Oni vdaná spravedlivý among
svuj muský enská sluha oni jsem špatný. BUH prosit VYZDOBIT TI SVÉM OZDOBIT.
BUH jsem BOHATÝ Knower.
[24:33] Ty ne dát vzít si enatý udrovat ctnost BUH postarat se nebo ti podle Svém
ozdobit! Ty among svuj sluha ádat volný za rozkazovat vdaná ty pripustit ti jejich ádat
kdysi ty nahromadit onen oni jsem cestný! Odevzdat ti buh peníze On poskytnout ty. Ty
ne vnutit svuj holka predloit prostituce ádat materiál tento spolecnost oni ádat byl
strízlivý! Kadý vnutit ti pak BUH prijmout oni vnutit jsem Forgiver Milosrdný.
[24:34] My odhalit ty procistit zjevení príklad nad výroba osvícení pro a spravedlivý.
[24:35] BUH jsem NASTOUPIT Z NEBE ZAHRABAT. Alegorie Svém nastoupit jsem
onen z vydutý zrcadlit se lampa umístení zrcadlit nádoba. Zrcadlit nádoba jsem veselý
pearl-like vynikající. Podporovat o tom dodat zpropadený oil-producing krov, onen jsem
vubec východní nor západní! Svuj mazat byl témer self-radiating; ne palebný zapálit to!
Lehce na osvetlit! BUH USMERNOVAT SVÉM OSVETLIT whoever PROSIT
USMERNOVAT). BUH TÍM UVÉST PODOBENSTVÍ LIDÉ. BUH jsem CELKEM
vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[24:36] (Buh rízení najít uzavrít povýšit BUH Svém uvést slavit therein! Oslavovat
Jemu therein vek i kdy noc -!
[24:37] Lidé ne pobláznit na obchodní cinnost obchodovat slavit BUH; oni slavit
Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) oni jsem vedomý z cas when
dbát otvor podesit!
[24:38] BUH prosit PROSÍM ODMENIT TI JEJICH POSLUŠNÝ SPRAVOVAT LÍT
TI SVÉM OZDOBIT! BUH postarat se nebo whomever ON PROSIT VRCHOL.
[24:39] Ohledne Ceho ty pochybovat jejich spravovat jsem fata morgána opustit. Touící
osoba myšlen to jsem rozvodnit! when on sahat to on zjistit ono jsem nic on najít BUH v
tom místo odmenit se jemu celkem svém spravovat. BUH jsem NEJVETŠÍ SCHOPNÝ
reckoner.
[24:40] Jiný alegorie jsem z byl souhrn temnota prudký oceán vlnit vlnit jinak huste
poplést! Temnota temnota - On pohled svých uznat písmo on sotva prijmout to.
Whomever BUH zbavit z lehce ne mel lehce!
[24:41] Ty ne nahromadit onen kadý nebe zahrabat oslavovat BUH práve osoba protoe
oni vyletet oddíl? Kadý zkušený svuj prosba svuj velebení. BUH BYL CELKEM
vedomý si o VŠECHNO ONI UCINIL.
[24:42] S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat s BUH jsem rozhodný urcení!
[24:43] Ty ne nahromadit onen BUH mírit zastínit zpusobit pak nahromadit ti
dohromady pak sloit ti u kadý jinam, pak ty prijmout pršet príchod out o ti? On odeslat
lye vkládat sníh pokrývka whomever On prosit i kdy zábavný to podle whomever On
prosit! Jas sníh témer slepý otvor.
[24:44] BUH RÍZENÝ VECER CAS. Tento jsem lekce ty mít otvor.
[24:45] Buh tvorit naprostý obývací tvor podle rozvodnit! Trochu o ti krok jejich
nadouvat trochu krok 2 noha trochu dráha 4. BUH TVORIT cokoliv ON PROSIT. BUH
jsem VŠEMOHOUCÍ.
[24:46] My odeslat ty procistit zjevení pak BUH usmernovat whoever prosit
usmernovat) váný dráha!
[24:47] Oni odríkávat My domnívat se za BUH hlasatel my poslouchat pak trochu o ti
klouzat operadlo pozdeji! Tyto byl verící.
[24:48] When oni lákat BUH Svém hlasatel kritizovat ti trochu o ti skácet!
[24:49] Jestlie soud jsem jejich favor oni snadno uznat to!
[24:50] jsem tam postihnout chorobou jejich jádro? Byl oni nerozhodný? Byl oni v
obavách onen BUH Svém hlasatel nakládat ti unfairly? Skutecne jsem oni jsem
nespravedlivý.
[24:51] Ale projev verící whenever lákat BUH Svém hlasatel kritizovat jejich vec byl
odríkávat My naslouchat my poslouchat. Tyto jsem vítez!
[24:52] Ty poslouchat BUH Svém hlasatel váit si BUH slavit Jemu tyto jsem vítezný
jednotka!
[24:53] Oni prísahat BUH solemnly ty príkaz ti mobilize oni mobilize! ríct ne prísahat.
Poslušnost jsem úpis. BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
[24:54] ríct Poslouchat BUH uposlechnout hlasatel. oni odmítnout pak on jsem
odpovedný svém úpis ty jsem odpovedný pro svuj úpis. Ty poslouchat jemu ty
usmernovat. Prostý dávka hlasatel jsem vynést (poslání).
[24:55] BUH SLIBNÝ TY TY domnívat se PRIMET SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ
ONEN ON ÚTOCIT TI NEJVYŠŠÍ ZAHRABAT PROTOE ON UCINIL PRO TY NELI
TI A DOSADIT PRO TI NÁBOENSTVÍ ON CHTÍT TI ZÁSTUPCE POKOJ
BEZPECNOSTNÍ TI za zaúctovat Z PRAMEN STRACHU! úplne tento because oni
zbonovat Mne jen; oni nikdy spolecnost kadý obraz Mne. Ty pochybovat tento jsem a
pravý prostopášný!
[24:56] Ty slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) uposlechnout
hlasatel onen ty dosáhnout soucit.
[24:57] Ne myšlen ty pochybovat vubec vzít si ono Jejich rozhodný príbytek jsem
Peklo; který bídný urcení.
[24:58] O ty verit povolení prosba svuj sluha detský ne dosáhnout dospívání napsat svuj
monost)! Tento jsem byl vyloucit co z ceho za 3 doloit! - Záblesk Prosba poledne when
ty vymenit svuj šatit být Vecer Prosba. Tyto byl 3 duverný cas ty. Na další doba ne jsem
špatne ty ti mísit 1 jiný BUH TÍM PROCISTIT ZJEVENÍ TY. BUH jsem
VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[24:59] Dríve detský sahat dospívání oni poadovat povolení (dopredu napsat) moný ty
slušet dospelý ti poadovat povolení (dopredu napsat)! BUH TÍM PROCISTIT SVÉM
ZJEVENÍ TY. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[24:60] Starší ena ne myslit vzít si enatý predloit nic zlý na uvolnit jejich prádlo
klasifikovat stanovit oni ne odhalit také mnoho ceho z jejich lod! Udrovat skromnost byl
zcela ti. BUH jsem POSLUCHAC Knower.
[24:61] Slepý ne jsem obvinovat crippled ne jsem obvinovat nor postiený obvinovat
presne ackoliv ty ne jsem obvinovat pro strávit svuj tesne tesne svuj predek tesne svuj
ujmout se jako matka tesne svuj kamarád tesne svuj sestra tesne svuj predek kamarád
tesne svuj predek sestra tesne svuj ujmout se jako matka kamarád tesne svuj ujmout se
jako matka sestra tesne náleet podle ty ty mít jejich klíc tesne svuj stoupenec! Ty predloit
nic zlý strávit dohromady jako zvláštní! When ty napsat kadý tesne ty privítat kadý jinam
blahoprání podle BUH štestí a poslušný. BUH TÍM VYSVETLIT ZJEVENÍ TY TY
POROZUMENÍ.
[24:62] Správný verící jsem ty domnívat se za BUH Svém hlasatel a when oni jsem
jemu spolecnost vhodný oni vyloucit co z ceho ne odkázat jemu povolení! Ty poadovat
povolení jsem jednotka domnívat se za BUH Svém hlasatel. Oni poadovat svuj povolení
za rozkazovat obsluhovat s trochu o jejich vec ty pripustit povolení whomever ty ádat
poadovat BUH omluvit ti! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[24:63] Ne nakládat hlasatel ádat ty nakládat kadý others' ádat! BUH BYL CELKEM
vedomý si o TY among TY PLAZIVÝ STRANOU jednat POVRCHNÍ
OSPRAVEDLNIT. Pripustit ti varovat se! - Ty neuposlechnout svém narídit - Pro
neštestí postihnout ti drsný odškodnení!
[24:64] Úplne s BUH patrit všechno nebe zahrabat! On celkem módní naprostý stanovit
ty jsem od. Cas ty vrátit Jemu On informovat ti z všechno oni ucinil. BUH jsem
CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
.
25- Zákon Zamluvit (Al-Furqan)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[25:1] Štestí byl 1 odhalit Zákon Zamluvit Svém sluha on poslouit warner a celý ivot!
[25:2] 1 s koho patrit úplne svrchovanost z nebe zahrabat! On nikdy mel syn nor ucinil
On mel kadý spojit svrchovanost! On tvorit všechno vynucovat loisko; On presne model
všechno.
[25:3] však oni spolecnost beside Jemu buh ne tvorit všechno - Oni tvorit - Který ne mít
moc pravidelný poškození beneficní nor znicit oni mít kadý schopnost rízený doivotní
smrt zmrtvýchvstání!
[25:4] Ty pochybovat odríkávat Tento jsem stavba on vytáhnout prispet trochu další
lidé. Oni vyjádrit rouhání prolhanost!
[25:5] Oni také odríkávat Pocet podle pres on spis oni príkaz jemu vek i kdy noc".
[25:6] Odríkávat Tento odhalit a Jednotka módní Ochrana Prezidenta nebe zahrabat! On
Omluvit Milosrdný.
[25:7] A oni odríkávat "E delat se tento hlasatel strávit jídlo dráha obchod? Jestlie jen
andel delat se jemu poslouit jemu kazatel!
[25:8] Anebo Jestlie jen povaovat za cenné odevzdat jemu! Anebo jen on mít ovocný
sad podle který on strávit! prestupník také odríkávat Ty následující okouzlit mu!
[25:9] Proslulý e oni prijít ty úplne druh o uvést a jak tento primet ti z cesty nikdy najít
jejich ráz zpet
[25:10] Štestí byl 1 mohl On prosit odevzdat ty mnoho ceho zcela than jejich poadovat!
- Zahradní príliv pramen mnoho príbytek!
[25:11] Skutecne oni pochybovat Doba (Cas Zmrtvýchvstání) my nacvicit si ty
pochybovat Doba prehnaný Peklo.
[25:12] When to prijmout ti podle afar oni naslouchat svuj bláznení vzkypení
[25:13] A when oni házet to omezit zaúctovat úplne prekáet oni prohlásit jejich hryzení.
[25:14] Ty ne prohlásit presne vybrat hryzení onen cas; ty snést prima pocítat hryzení.
[25:15] Odríkávat Byl tento zcela vecný Ráj onen slibný pro a spravedlivý? To jsem
jejich zdroj zaslouilý odmenit; zdroj zaslouilý urcení.
[25:16] Oni dosáhnout všechno oni ádat therein stále. Tento jsem svuj Magnát
neodvolatelný slib.
[25:17] Cas when On predvolání ti dohromady obraz oni spolecnost BUH On dret
odríkávat prosit ty zavést tyto sluha z Dul Dret oni odchod z cesty u jejich uznat"?
[25:18] Oni odríkávat Ty oslavovat ne jsem porádne nás spolecnost kadý magnát Ty. Ty
poskytnout ti trávit dohromady jejich zdroj! Proto oni nedbat poslání tím slušet
prostopášný lidé.
[25:19] Oni pochybovat poslání ty odevzdat ti proto ty mohl ani ochranný ti podle
odškodnení oni privodit si nor mohl ty porce ti za ádný ráz Kadý among ty predloit
odporný my predloit jemu drsný odškodnení.
[25:20] My ne odeslat kadý hlasatel ty ne strávit potrava dráha obchod! My tím zkoušet
ty na kadý jinam; ty steadfastly vytrvat? Svuj Magnát jsem Veštec.
[25:21] Ty ne myslit vhodný nás odríkávat jen andel delat se nás my prijmout náš
Magnát (my pak verit!) Vskutku oni predloit odporný arogance vytáhnout odporný
rouhání!
[25:22] Cas oni prijmout andel ne jsem poslušný zpráva vinný oni odríkávat Tak my
irreversibly omezit.
[25:23] My pohled o úplne spravovat oni vyloucit co z ceho prevod ti nulový i kdy
zbavit se!
[25:24] Obyvatel Ráj jsem druhý zcela cas; oni naslouchat zcela zpráva.
[25:25] Nebe zlomenina stranou masový z zastínit andel prejít dav!
[25:26] Úplne svrchovanost onen cas náleet podle nejvetší Blahosklonný. Pro
disbelievers to jsem teký cas.
[25:27] Cas podlehnout when prestupník nu svém písmo za bolest odríkávat Alas Já prát
si já následující dráha hlasatel!
[25:28] Alas hore mne Já prát si já ne pokládat onen osoba stoupenec.
[25:29] On primet mne daleko podle poslání ono podlehnout mne! Vskutku souit rušit
svém lidský obe.
[25:30] Hlasatel odríkávat Muj Magnát muj lidé opustit tento Quran.
[25:31] My také spolecnost po naprostý prorok neprítel podle vinný Svuj Magnát
postacit ovlivnovat vudcí.
[25:32] Ty pochybovat odríkávat ne ucinil Quran podlehnout jemu úplne o kdysi?" My
zprostit to ty postupne za rozkazovat pevný to svuj památka! My prednášet to typický
posloupnost.
[25:33] Kadý souhrn oni delat se my stanovit ty vernost poslušný znalost.
[25:34] Ty který forcibly predvolat podle Peklo ar škoda místo; oni jsem druhý vzprímit
dráha.
[25:35] My odevzdat Moses bible sjednat svém kamarád Aaron jsem svém zástupce.
[25:36] My odríkávat Odchod oba ty s lidé vyradit náš zjevení subsequently my zcela
zrušit rejectors!
[25:37] Similarly when lidé Noe pochybovat hlasatel my potopit ti my spolecnost ti
protoe známka lidé! My nacvicit si prestupník trapný odškodnení.
[25:38] Také ‘Aad Thamoud obyvatel Al-Russ mnoho výroba ti.
[25:39] S kadý o tyto seskupit my vynést sufficient príklad dopredu my zrušit ti.
[25:40] Oni proplout spolecnost byl prehánka ke bídný lít (Sodom). Oni ne prijmout to?
Pravda jsem oni nikdy domnívat se za zmrtvýchvstání.
[25:41] When oni prijmout ty oni stále zesmešnit ty tento 1 chtít BUH Byl jsem
hlasatel?
[25:42] On témer odvrátit nás náš buh ne jsem my steadfastly vytrvat ti. Oni prosit
prosím najít out, when oni prijmout odškodnení byl pravý strayers podle dráha.
[25:43] Ty prijmout jednotka buh dret jsem svých uznat ego? Ty jsem svém zastánce?
[25:44] Ty pamatovat onen mnoství zpusobit ti naslouchat dorozumení Oni jsem presne
zvíre; nikoliv oni jsem druhý špatný
[25:45] Ty ne prijmout e svuj Magnát konstruovat rýsovat? On willed On útocit to
pevný pak my model slunit se proto.
[25:46] My model to hnutí pozvolna!
[25:47] On byl Jednotka model vecer jsem obálka a ty s spánek utišit. On útocit cas
zmrtvýchvstání.
[25:48] On jsem 1 který odeslat ovinout poslušný znamení Svém soucit my odeslat
srazit lye naprostý rozvodnit!
[25:49] Na to my obnovit naprostý získat postarat se nápoj náš stvorení! - Dav z zvíre
lidský.
[25:50] My provozovat to ti vynucovat loisko onen oni pokládat pozornost. Jen mnoho
lidé tvrdit na pochybovat!
[25:51] My willed my mel poslal podle naprostý spolecnost warner.
[25:52] Proto ne poslouchat disbelievers snail se ti tento prima snail se
[25:53] On byl Jednotka pripojit 2 more; 1 byl veselý stravitelný doba další jsem solný
undrinkable. A On rozloucit ti strašný nedotknutelný ohrada (vyparování).
[25:54] On byl Jednotka tvorit podle rozvodnit lidská bytost jsem pak zpusobit jemu
rozmnoit snatek spojit se manelstvím Svuj Magnát jsem Všemohoucí.
[25:55] Oni utišit spolecnost BUH obraz ne beneficní ti nor poškození ti! Vskutku
disbeliever jsem neprítel svém Magnát.
[25:56] My odeslat ty (Rashad) vysvoboditel z poslušný zpráva také jako warner.
[25:57] ríct já ne poadovat ty kadý peníze. úplne já ádat byl porce ty rozhodnutí
vzprímit dráha s svuj Magnát tento jsem co ty chtít!
[25:58] Ty pripojit svuj sverit Jednotka jsem Ijící - Jednotka který nikdy poslední -
Velebit Jemu oslavovat Jemu! On jsem celkem Príslušný z Svém tvor hrích.
[25:59] On byl Jednotka tvorit nebe zahrabat všechno ti 6 cas pak osvojit si úplne moc.
Nejvetší Blahosklonný; poadovat u Jemu ty zdroj founded vedomí!
[25:60] When oni zjistit Uderit premoct neli nejvetší Blahosklonný oni odríkávat Co
jsem nejvetší Blahosklonný? Jsem Povinen my premoct který ty obhajovat? Tím to jen
rozšírit jejich odpor!
[25:61] Štestí byl Jednotka umístení souhvezdí stropní umístení to lampa rozzárit mesíc!
[25:62] On byl Jednotka model vecer cas strídavý sufficient zkouška ty ádat absorbovat
pozornost jsem uznalý.
[25:63] worshipers nejvetší Blahosklonný ar ty schod zahrabat jemne when nevzdelaný
mluven podle ti oni jen odhalit pokoj!
[25:64] Od zachování tajemství vecer oni premýšlet jejich Magnát podzim premoct.
[25:65] Oni odríkávat Náš Lord ušetrit nás zápas Peklo; svuj odškodnení jsem
horrendous!
[25:66] To byl špatne príbytek; škoda urcení.
[25:67] When oni odevzdat oni jsem vubec prehnaný nor skoupý; oni ustoupit
umírnenost.
[25:68] Oni nikdy vzývat BUH kadý jiný buh nor znicit oni znemonit kadý - Pro BUH
útocit doivotní církevní! - Ledae oprávnenost. Nor znicit oni predloit cizoloství. Ty
predloit tyto útok vynášet.
[25:69] Odškodnení obeplout ti Cas Zmrtvýchvstání oni zustávat therein poníit!
[25:70] Osvobozený ar ty litovat domnívat, se, primet spravedlivý doivotní! BUH
PREMENIT JEJICH HRÍCH ZUSTATEK VE PROSPECH. BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[25:71] Ty litovat primet spravedlivý doivotní BUH splnit ti; vyplnit náprava!
[25:72] Oni ne loisko falešný svedcit. When oni potkat marný povídat oni neznat to.
[25:73] When upomenout z jejich Magnát zjevení oni nikdy pusobit zpetne ti protoe oni
jsem hluchý slepý!
[25:74] Oni odríkávat Náš Magnát rušit náš snoubenec detský jsem pramen štestí nás
zadret nás celo z a spravedlivý!
[25:75] Tyto byl jednotka dosáhnout Ráj operadlo jejich steadfastness; oni dostat therein
veselý blahoprání pokoj.
[25:76] Eternally oni zustávat therein; který krásný urcení; který krásný príbytek.
[25:77] Odríkávat Ty dosáhnout cenit muj Magnát jen ze svuj zbonovat! Ty pochybovat
ty privodit si nevyhnutelný dusledek.
.
26- Básník (Al-Shu'ara)
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[26:1] T. S. M. (Ta Prijmout Mim)!
[26:2] Tyto (popisovat) zaloit zkouška tento procistit bible.
[26:3] Ty obvinovat onen oni ne jsem verící!
[26:4] My prosit my odeslat lye známka vnutit jejich krkovicka sklánet!
[26:5] Whenever pripomínka podle nejvetší Blahosklonný delat se s ti byl znovu oni
obeh odpor.
[26:6] Protoe oni pochybovat oni privodit si dusledek jejich heedlessness.
[26:7] Oni ne prijmout zahrabat a e mnoství druh krásný opustit my dospelý na to?
[26:8] Tento jsem sufficient zkouška ti mnoství z ti ne jsem verící.
[26:9] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:10] Zrušení svuj Magnát prijít Moses Odchod zhrešit lidé!
[26:11] Pharaoh's lidé; asi oni oprava.
[26:12] On odríkávat Muj Magnát já bát se lest oni pochybovat mne.
[26:13] Já pozbýt muj mírnit! Muj rec pouto; odeslat pro muj kamarád Aaron!
[26:14] Také oni povaovat mne uprchlý; já pramen strachu lest oni znemonit mne.
[26:15] On ne odríkávat (oni ucinil to. Odchod Muj zkouška! My jsem ty naslouchat!
[26:16] Odchod Pharaoh odríkávat ‘My jsem hlasatel Magnát z vesmír. '!
[26:17] ‘Pripustit Detský Izrael odchod. '!
[26:18] On odríkávat my ne sbírat ty nezletilost ty vycerpat mnoho roky nás?
[26:19] Pak ty predloit zlocin ty predloit ty jsem nevdecný.
[26:20] On odríkávat Vskutku já ucinil to when já jsem z cesty.
[26:21] Pak já prchal when já pramen strachu ty muj Magnát dotovat mi ke moudrost
zpusobit mi 1 hlasatel.
[26:22] Ty chvála onen ty ucinil mne favor i kdy zotrocit Detský Izrael!
[26:23] Pharaoh odríkávat Který jsem Magnát vesmír?
[26:24] On odríkávat Magnát z nebe zahrabat všechno ti. Ty jsem nejaký u tento.
[26:25] On ríct podle ty pribline jemu ty naslouchat tento?
[26:26] On odríkávat Svuj Magnát Magnát svuj predek.
[26:27] On odríkávat Svuj hlasatel byl poslal podle ty jsem senzacní.
[26:28] On odríkávat Magnát z východ vecerní všechno ti ty porozumení.
[26:29] On odríkávat ty uznat kadý buh mne já házet ty vezení.
[26:30] On odríkávat Co já beet ty neco dukladný?
[26:31] On odríkávat Pak vytáhnout to ty jsem pravý.
[26:32] On pak házet svém tyc whereupon to slušet dukladný had.
[26:33] On absorbovat svém písmo to jsem bílý s beholders.
[26:34] On ríct podle starší jemu Tento jsem zkušený kouzelník.
[26:35] On chtít absorbovat ty svuj získat svém kouzelný. Který znicit ty podotknout?
[26:36] Oni odríkávat Odrocit jemu svém kamarád odeslat summoners naprostý mesto!
[26:37] Pripustit ti predvolat naprostý zkušený kouzelník!
[26:38] Kouzelník nahromadit sjednat cas sjednat cas.
[26:39] Lidé zjistit Podlehnout 1 úplne nahromadit dohromady sem!
[26:40] Moná my následující kouzelník oni jsem vítez.
[26:41] When kouzelník podlehnout oni ríct podle Pharaoh my vynášet my Zpusobit
jsem vítez?
[26:42] On odríkávat Yes vskutku; ty pravidelný jsem mne!
[26:43] Moses ríct podle ti Házet co ty házet!
[26:44] Oni házet jejich lano násada odríkávat Pharaoh's velicenstvo my jsem vítez!
[26:45] Moses házet svém tyc whereupon to odvolat co oni vymýšlet.
[26:46] Kouzelník kue premoct.
[26:47] Oni odríkávat My domnívat se za Magnát vesmír.
[26:48] Magnát z Moses Aaron.
[26:49] On odríkávat Vyloucit co z ceho ty verit jemu dopredu já odevzdat ty povolení?
On jsem svuj ucitel ucit ty kouzelný. Ty ucinil to prece najít out! Já roztrhnout svuj
písmo krok strídavý stránka. Já ukriovat ty úplne
[26:50] Oni odríkávat Tento ne vymenit náš rozhodnutí; náš Magnát my vrátit.
[26:51] My doufání náš Magnát omluvit nás náš hrích obzvlášte onen my jsem první
verící.
[26:52] My dýchat Moses Cestovat Muj sluha ty pokracovat.
[26:53] Pharaoh poslal podle mesto volající.
[26:54] (Vyhlásit) Tento jsem slabý skupina!
[26:55] Oni okamite odpírat nás.
[26:56] all varovat se o ti!
[26:57] Proto my zbavit ti z zahradní skákal
[26:58] A povaovat za cenné a honorable místo!
[26:59] Pak my zpusobit to dedicnost Detský Izrael.
[26:60] Oni pokracovat ti východ.
[26:61] When oba strana ríkadlo kadý jinam, Moses' lidé odríkávat My upoutat!
[26:62] On ne odríkávat ráz Muj Magnát jsem mne; On usmernovat mne.
[26:63] My pak nadchnout se Moses Postihnout more svuj tyc whereupon ono hlas.
Kadý hlas jsem veliciny kopecek.
[26:64] My pak vynést ti úplne
[26:65] My tím uchovat Moses úplne ty jsem jemu.
[26:66] My potopit others.
[26:67] Tento jsem sufficient zkouška nejvetší lidé ne jsem verící.
[26:68] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:69] Lícit s ti Abraham's dejiny!
[26:70] On ríct podle svém predek svém lidé Co tento ty byl zbonovat?
[26:71] Oni odríkávat My zbonovat socha; my byl úplne odsouzený ke zkáze podle ti!
[26:72] On odríkávat oni naslouchat ty when ty vzývat?
[26:73] Oni beneficní ty Mohl poškození ty?
[26:74] Oni ne odríkávat my najít náš zdroj ucinil tento!
[26:75] On odríkávat Znicit ty prijmout tyto obraz ty zbonovat.
[26:76] Ty svuj predek.
[26:77] Já jsem ti pro já oddaný jen Magnát vesmír.
[26:78] Jednotka tvorit mi, usmernovat mi
[26:79] Jednotka zásobovat mne rozvodnit mne!
[26:80] A when já dosáhnout smutný On lécit mne!
[26:81] Jednotka pripojit mne smrt pak privést mne podporovat doivotní.
[26:82] Jednotka který doufejme omluvit muj hrích Cas Soud.
[26:83] Muj Lord pripustit mne moudrost zahrnovat mne na a spravedlivý!
[26:84] Pripustit príklad já urcit nebo a budoucnost výroba jsem plný 1!
[26:85] Zpusobit mne 1 dedic blaený Ráj!
[26:86] A omluvit muj predek pro on odchod z cesty!
[26:87] Ne opustit mi Cas Zmrtvýchvstání!
[26:88] Onen byl cas when vubec peníze nor detský porce.
[26:89] Jen ty podlehnout BUH jejich soubor srdce (prosit uchovat).
[26:90] Ráj podat a spravedlivý.
[26:91] Peklo spolecnost strayers.
[26:92] Oni poadovat Kde? jsem obraz ty zbonovat!
[26:93] beside BUH? Oni porce ty okamite? Oni porce?
[26:94] Oni házet therein spolecne strayers.
[26:95] úplne o Dábel voják.
[26:96] Oni odríkávat ackoliv oni krevní msta therein
[26:97] Na BUH my jsem druhý z cesty.
[26:98] Jak my spolecnost ty could sešikovat Magnát vesmír?
[26:99] Ty zavést nás jsem prostopášný.
[26:100] Tak my ne mel intercessors.
[26:101] Nor vybrat konec stoupenec.
[26:102] Jen my dosáhnout jiný príleitostný my pak verit.
[26:103] Tento jsem poslušný lekce. Mnoho lidé ne jsem verící.
[26:104] Svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:105] Lidé Noe pochybovat hlasatel.
[26:106] Jejich kamarád Noe ríct podle ti ty ne jsem spravedlivý?
[26:107] Já jsem cestný hlasatel ty.
[26:108] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:109] Já ne poadovat ty kadý probíhat. Muj vést delat se podle Magnát vesmír.
[26:110] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:111] Oni odríkávat E my verit ty mohl when škoda among nás následující ty?
[26:112] On odríkávat E já módní co oni zpusobit ucinil?
[26:113] Jejich soud být jen muj Magnát ty perceive
[26:114] Já nikdy propustit verící.
[26:115] Já jsem nikoliv jinam than procistit warner.
[26:116] Oni odríkávat ty upustit O Noe ty jádro.
[26:117] On odríkávat Muj Magnát muj lidé pochybovat mne.
[26:118] Pripustit mne vítezství ti vynést mi muj skupina verící!
[26:119] My vynést jemu ty jít s jemu skrývající v sobe nebezpecí archa.
[26:120] Pak my potopit others.
[26:121] Tento jsem lekce mnoho lidé ne jsem verící.
[26:122] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:123] ‘Aad pochybovat hlasatel.
[26:124] Jejich kamarád Chránítko ríct podle ti ty ne jsem spravedlivý?
[26:125] Já jsem cestný hlasatel ty.
[26:126] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:127] Já ne poadovat ty pro kadý vést; muj vést delat se podle Magnát vesmír.
[26:128] Ty stavet naprostý kopecek príbytek marnost prícina.
[26:129] Ty spolecnost stavba ty vydret stále.
[26:130] A when ty postihnout ty postihnout mercilessly.
[26:131] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:132] Váit Si Jednotka stanovit ty úplne potreby ty módní!
[26:133] On stanovit ty ivý inventár detský.
[26:134] A zahradní a zdroj.
[26:135] Já pramen strachu pro ty odškodnení desivý cas.
[26:136] Oni odríkávat jsem a spolu ty kázat ne kázat
[26:137] Onen souení obvod náš predek.
[26:138] Nikoliv odškodnení vubec postihnout nás.
[26:139] Oni tím pochybovat proto my zrušit ti. Tento jsem lekce mnoho lidé ne jsem
verící.
[26:140] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:141] Thamoud pochybovat hlasatel.
[26:142] Jejich kamarád Saaleh ríct podle ti ty ne jsem spravedlivý?
[26:143] Já jsem cestný hlasatel ty.
[26:144] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:145] Já ne poadovat ty kadý vést; muj vést podlehnout jen Magnát vesmír!
[26:146] Ty verit ty odkázat stále uzavrít za tohleto stát?
[26:147] Ty trávit zahradní skákal
[26:148] osázet datovat podmazat výtecný ovoce!
[26:149] Ty vyrezávat hora bujný príbytek.
[26:150] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:151] Ne poslouchat prestupník!
[26:152] Který predloit odporný ne poslušný spravovat!
[26:153] Oni odríkávat Ty okouzlit.
[26:154] Ty jsem nikoliv jinam than lidský nás. Vytáhnout zázrak jestlie ty jsem pravý!
[26:155] On odríkávat Sem byl velbloud nápoj jen cas pridelit jí; cas byl jinak svuj
specifikovat cas z nápoj!
[26:156] Vyloucit co z ceho ne nakazit jí kadý poškození lest ty privodit si odškodnení
desivý cas!
[26:157] Oni poráka jí tím privodit si bolest!
[26:158] Odškodnení zaplavit ti. Tento jsem lekce mnoho lidé ne jsem verící.
[26:159] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:160] Lidé Moc pochybovat hlasatel.
[26:161] Jejich kamarád Moc ríct podle ti ty ne jsem spravedlivý?
[26:162] Já jsem cestný hlasatel ty.
[26:163] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:164] Já ne poadovat ty kadý vést; muj vést podlehnout jen Magnát vesmír!
[26:165] Vyloucit co z ceho ty vyhrát nad pohlavní pud mu úplne lidé?
[26:166] Ty opustit ena svuj Magnát tvorit ty! Vskutku ty zhrešit lidé.
[26:167] Oni odríkávat ty upustit O Moc ty vypovedet.
[26:168] On odríkávat já elet ceho svuj boj.
[26:169] Muj Lord uchovat mi muj druh podle jejich spravovat!
[26:170] My uchovat jemu úplne svém druh.
[26:171] Ne starší ena; ena smrt.
[26:172] My pak zkosit others.
[26:173] My lít ti bídný lít; který strašný lít ty vypovedet!
[26:174] Tento jsem lekce mnoho lidé ne jsem verící.
[26:175] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:176] Lidé Les pochybovat hlasatel.
[26:177] Shu aib ríct podle ti ty ne jsem spravedlivý?
[26:178] Já jsem cestný hlasatel ty.
[26:179] Ty váit si BUH poslouchat mne.
[26:180] Já ne poadovat ty kadý vést; muj vést podlehnout jen Magnát vesmír!
[26:181] Ty odevzdat vrchol loisko when ty obchodovat; znicit ne napálit.
[26:182] Ty váit spravedlivý váit.
[26:183] Ne napálit lidé jejich práve ne chodit zahrabat corruptingly!
[26:184] Váit Si Jednotka tvorit ty predchozí výroba!
[26:185] Oni odríkávat Ty okouzlit.
[26:186] Ty jsem nikoliv jinam than lidská bytost jsem nás. Skutecne my pamatovat ty
jsem lhárka.
[26:187] Pripustit davový lye dostat nás ty jsem pravý!
[26:188] On odríkávat Muj Magnát byl Jednotka módní všechno ty ucinil.
[26:189] Oni pochybovat jemu proto oni privodit si odškodnení Cas Nebesa. To jsem
odškodnení desivý cas.
[26:190] Tento jsem lekce mnoho lidé ne jsem verící.
[26:191] mnoství jiste svuj Magnát jsem Všemohoucí Milosrdný.
[26:192] Tento jsem zjevení Magnát vesmír.
[26:193] Cestný Povzbudit (Gabriel) delat se ono
[26:194] S odhalit to do svuj srdce onen ty jsem 1 z warners!
[26:195] Od doplnit Arabský špice.
[26:196] To prorokovat kniha predchozí výroba.
[26:197] To ne sufficient byl známka ti onen ono jsem zkušený podle stipendista Detský
Izrael?
[26:198] My odhalit tento lidé ne módní Arabský.
[26:199] Mel jemu uvést ve výctu to Arabský) oni moná ne domnívat se za to!
[26:200] My tím prevod to (stejný zahranicní rec) jádro vinný.
[26:201] Tím oni ne domnívat se za to; ne ne oni prijmout trapný odškodnení.
[26:202] To podlehnout ti náraz when oni menší myslit to.
[26:203] Oni pak odríkávat my mel ulevit?
[26:204] Oni ne upírat náš odškodnení?
[26:205] Protoe ty prijmout my poskytnout ti trávit nebo rok!
[26:206] Pak odškodnení podlehnout ti presne ackoliv slibný.
[26:207] Jejich obrovský prostredky ne porce ti za a nejméne
[26:208] My nikdy zrušit kadý spolecnost mimo odeslat warners!
[26:209] Proto tento jsem pripomínka my jsem nikdy nespravedlivý.
[26:210] Souit nikdy odhalit tento.
[26:211] Oni vubec would nor could.
[26:212] Oni byl zamezit pred naslouchat!
[26:213] Proto ne zbonovat koho BUH kadý jiný buh lest ty privodit si odškodnení!
[26:214] Ty kázat lidé jsem konec s ty.
[26:215] Nejniší svuj zrychlit verící následující ty.
[26:216] Oni neuposlechnout ty pak odríkávat já poprít co ty ucinil!
[26:217] Pripojit svuj sverit od Všemohoucí Milosrdný!
[26:218] Který prijmout ty when ty premýšlet vecer!
[26:219] Svuj rychlý pokorení.
[26:220] On jsem Posluchac Vševedoucí
[26:221] Já informovat ty na koho souit prejít?
[26:222] Oni prejít naprostý vinný fabricator.
[26:223] Oni predstírat naslouchat mnoství z ti jsem lhárka!
[26:224] Ohledne Ceho básník oni rídili se ale strayers.
[26:225] Ty ne prijmout jejich vernost výmena stav?
[26:226] A onen oni odríkávat co oni ne ucinil?
[26:227] Osvobozený ar ty verit primet spravedlivý doivotní slavit BUH frequently
police jejich práve! Prece prestupník prosit najít out co jejich poslední urcení jsem
.
27- Mravenec (Al-Naml)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[27:1] T. S. Tyto (popisovat) zaloit zkouška Quran; dukladný bible.
[27:2] Svetelný Signál poslušný zpráva verící.
[27:3] Který slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) oni ar
pozornost Dále úplne nejaký!
[27:4] Ty ne domnívat se za Dále my zdobit jejich spravovat jejich otvor. Tím oni zustat
chyba.
[27:5] jsem tyto privodit si špatne odškodnení Dále oni byl škoda kdo neco ztratí.
[27:6] Prece ty dostat Quran podle Odborný Vševedoucí
[27:7] Zrušení onen Moses ríct podle svém druh já provést zapálit; pripustit mne privést
ty zpráva proto pochoden rozehrát ty!
[27:8] When on podlehnout to on jsem prijít Zpropadený byl Jednotka mluvit zapálit ty
pribline ono Vrchol Dokonalosti jsem BUH Magnát vesmír!
[27:9] O Moses tento jsem Mne BUH Všemohoucí Odborný.
[27:10] Házet shodit svuj tyc. When on prijmout to pohybující se mít rád démon on
povaha pribline prchal! O Moses ne jsem v obavách. Muj hlasatel ne pramen strachu.
[27:11] Ty který predloit prestupek pak zástupce spravedlnost po sinus; já Omluvit
Milosrdný!
[27:12] Pripojit svuj písmo za svuj potlacit; to delat se bílý pokazit! Tyto ar 9 zázrak s
Pharaoh svém lidé pro oni jsem prostopášný lidé.
[27:13] When náš zázrak podat ti docílit dukladný oni odríkávat Tento jsem obviously
kouzelný!
[27:14] Oni vyradit ti zcela presvedcit z jejich zlý ráz jejich arogance. Proslulý dusledek
evildoers!
[27:15] My obdarit David Solomon vedomí oni odríkávat Velebit BUH štestí nás jinam
than mnoství o Svém domnívat se sluha!
[27:16] Solomon jsem David dedic. On odríkávat O lidé my obdarit ke dorozumení rec
osoba úplne druh o potreby poskytnout nás. Tento jsem vskutku pravý štestí.
[27:17] Mobilized doprava Solomon jsem svém poslušný voják z jinns lidský také moný
osoba; úplne na svém príkaz!
[27:18] When oni cesta údolí mravenec 1 mravenec odríkávat O ty mravenec odchod do
svuj duverný lest ty vzít si rozmackat Solomon svém voják mimo perceiving!
[27:19] On usmívat se smích jí príkaz odríkávat Muj Lord narídit mne jsem uznalý z
štestí Ty poskytnout mi muj zdroj znicit spravedlivý spravovat spokojený Ty! Uznat mne
Svuj soucit skupina Svuj spravedlivý sluha.
[27:20] On dozírat na osoba proslulý já ne prijmout hoopoe? Why on chybit?
[27:21] Já potrestat jemu drsný zasvetit jemu on odevzdat mne poslušný ospravedlnit!
[27:22] On ne obskakovat velký. (hoopoe) odríkávat já mel zpráva onen ty ne mel. Já
privést ty Sheba trochu naléhavý udání.
[27:23] Já najít ena vládnoucí ti štestí všechno mít strašný palác!
[27:24] Já rozhodnutí jí jí lidé premoct slunit se BUH! Souit zdobit jejich spravovat
jejich otvor odrazit ti dráha; proto oni ne usmernovat!
[27:25] Oni premoct BUH Jednotka zaznamenat úplne náboenská hra nebe zahrabat 1
který módní všechno ty skrýt všechno ty prohlásit!
[27:26] BUH v tom NE jsem JINAK BUH JEMU MAGNÁT veliciny NAVLÁDA.
[27:27] (Solomon) odríkávat My prijmout ty zjistit vernost anebo ty jsem lhárka.
[27:28] Pokládat tento doslovný smysl mne odevzdat to ti pak stát na strái jejich odezva!
[27:29] Ena odríkávat O muj poradce já dostat honorable popisovat.
[27:30] jsem Solomon to jsem BUH Blahosklonný Milosrdný. '
[27:31] Vyhlásit ‘Znicit nadutý podlehnout mne protoe submitters '!
[27:32] Ena odríkávat O muj poradce radit mne za tohleto látka! Já ne ucinit rozhodnutí
všechno ty radit mi
[27:33] Oni odríkávat My mít schopnost my mít bít se obratnost poslední ovládání jsem
svuj písmo! Ty ucinit rozhodnutí co ucinil!
[27:34] Ena odríkávat vládnout porušený kadý získat oni prepadnout podrobit svuj
dustojný lidé! Tento jsem co oni obvykle ucinil.
[27:35] Já odeslat obdarit ti; prijmout který hlasatel delat se na!
[27:36] When hoopoe vrátit Solomon (on sdelit jemu zpráva on vyhovovat Sheba's lidé
ty odevzdat mne peníze? Který BUH odevzdat mne jsem druhý zcela than co On
odevzdat ty. Ty jsem jednotka potešit stejný obdarit.
[27:37] (S hoopoe on odríkávat) Odjezd ti pripustit ti módní onen) my podlehnout ti
armáda oni ne myslit! My vystehovat násilne ti poníit znecistit!
[27:38] On odríkávat O ty starší z ty privést mne jí príbytek dopredu oni dospet sem
submitters?
[27:39] 1 afrit podle jinns odríkávat já privést to ty ty police Já jsem výkonný dost ceho
ucinil tento.
[27:40] Jednotka mít vedomí kniha odríkávat já nosit to ty mrknout svuj otvor. When on
prijmout to domluvit jemu on odríkávat Tento jsem štestí muj Magnát whereby On
zkoušet mne ukázat já jsem uznalý unappreciative. Whoever jsem uznalý byl uznalý
svých uznat poslušný a jestlie 1 zmena unappreciative pak muj Magnát jsem od nikoliv
tedy jemu Honorable.
[27:41] On odríkávat Premenit jí príbytek jí! Prijmout ena usmernovat zustat na a
zavádející!
[27:42] When ena dospet ena poadovat Ucinil svuj príbytek starat se tento? Ena
odríkávat zdánlivý tento jsem to. (Solomon odríkávat) My módní predem co ena vyloucit
co z ceho my jsem ji submitters!
[27:43] Ena odvrátit zbonovat obraz BUH; ena náleet podle pochybovat lidé!
[27:44] Ena zjistit Odchod palác. When ena prijmout svuj vnitrní ena pamatovat jsem
svaz rozvodnit ena zabrání veslem jí vystrojit) ukázat jí noha! On odríkávat Tento vnitrní
okamite razit na krišál Ena odríkávat Muj Magnát já špatne muj duše. Já okamite
nabídnout Solomon BUH Magnát vesmír.
[27:45] My mel poslal podle Thamoud jejich kamarád Saaleh odríkávat Ty zbonovat
BUH. oni povaha v 2 krevní msta frakce!
[27:46] On odríkávat O muj lidé ty pospíchat zpusobit predloit odporný poslušný
spravovat? Jen ty vzývat BUH odpuštení ty dosáhnout soucit.
[27:47] Oni odríkávat My povaovat ty škoda znamení nás ty ty svázat ty. On odríkávat
Svuj znamení celkem rízený BUH. Vskutku ty jsem deviant lidé.
[27:48] v tom jsem 9 clen tlupy mesto jsem prostopášný nikdy vyloucit co z ceho
všechno poslušný!
[27:49] Oni odríkávat prísahat BUH my znemonit jemu svém lidé pak zjistit svém kmen
‘My zkušený nic jejich smrt! My jsem pravý. '
[27:50] Oni obsah navrhovat my také obsah navrhovat i kdy oni ne perceive
[27:51] Proslulý dusledek jejich obsah my zrušit ti úplne jejich lidé!
[27:52] Sem ar jejich tesne zcela znicit jejich prestupek! Tento jsem lekce lidé módní.
[27:53] My uchovat ty domnívat se primet spravedlivý doivotní!
[27:54] Moc ríct podle svém lidé Jak ty predloit tak opovrení publicly i kdy ty prijmout?
[27:55] Ty postup krásné pohlaví mu lustfully ena! Vskutku ty jsem nevzdelaný lidé.
[27:56] Ale odezva podle svém lidé jsem jejich rcení Vypovedet Moc druh svuj mesto;
oni byl lidé který ádat byl naprostý!
[27:57] Proto my uchovat jemu svém rodinný ledae svém ena; my pocet jí among a smrt
[27:58] My lít ti nejaký lít. jsem bídný lít lidé vypovedet.
[27:59] Odríkávat Pochvala jsem BUH pokoj jsem Svém sluha koho On chtít! Buh lepší
obraz neco lidé byl spolecnost
[27:60] Který Jednotka byl tvorit nebe zahrabat? Který byl 1 který odeslat shodit ty lye
rozvodnit whereby my vytáhnout zahradní vrchol z krása! - Ty moná ne výroba svuj
strom? jsem to jiný buh BUH? Vskutku oni byl lidé který zmenit smer ceho!
[27:61] Který Jednotka útocit zahrabat obytný zpusobit proud délka to umístení to hora
byl tvorit ohrada 2 rozvodnit? jsem to jiný buh BUH? Vskutku mnoství z ti ne módní.
[27:62] Který Jednotka vyprostit ty byl slušet hrozný hovor Jemu pomoct neštestí
zpusobit ty dedic zahrabat? jsem to jiný buh BUH? Zrídka ucinil ty pokládat pozornost!
[27:63] Který Jednotka byl usmernovat ty temnota získat a more? Který Jednotka byl
odeslat ovinout poslušný zpráva, signaling Svém soucit? jsem to jiný buh BUH? Povýšit
byl BUH dret kadý spojit!
[27:64] Který Jednotka znalec stvorení byl pak reprodukovat to? Který Jednotka byl
postarat se nebo ty nebe zahrabat? jsem to jiný buh BUH? Odríkávat Beet mne svuj
pevný jestlie ty jsem pravý!
[27:65] Odríkávat nikdo nebe zahrabat módní budoucí ledae BUH! Oni ucinil ne práve
perceive jak when oni vzkrísit.
[27:66] Skutecne jejich vedomí Dále zmást. Skutecne oni harbor pochybovat to.
Skutecne oni jsem zcela nepozorný o tom.
[27:67] Ty pochybovat odríkávat my obeh v oprášit také náš zdroj my dosáhnout nosit
out?
[27:68] My odevzdat stejne slib za a nad. Tyto byl nic pocet podle pres.
[27:69] Odríkávat Potulka zahrabat proslulý dusledek vinný
[27:70] Ne rmoutit ti ne zlobit jejich úklad
[27:71] Oni odríkávat When slib podlehnout proplout ty jsem pravý?
[27:72] ríct Ty ji snést trochu o odškodnení ty upírat.
[27:73] Svuj Magnát jsem plne o zdobit lidé mnoství z ti jsem unappreciative.
[27:74] Svuj Magnát celkem módní co jejich skrín ukrýt co oni prohlásit.
[27:75] v tom jsem nic nebe zahrabat ukrýt Buh;) všechno jsem dukladný zápis.
[27:76] Tento Quran domluvit mnoho vyslat Detský Izrael; vydávat onen oni utišit
debatovat!
[27:77] mnoství jiste ono jsem ovlivnovat soucit verící.
[27:78] Svuj Magnát jsem Jednotka který soudit ti proto Svém krotit. On jsem
Všemohoucí Vševedoucí
[27:79] Proto pripojit svuj sverit BUH; ty následující ozrejmit vernost!
[27:80] Ty ne útocit naprosto nor hluchý naslouchat prijít oni obeh
[27:81] Nor mohl ty usmernovat slepý jejich zabehlé dobytce Ale jednotka naslouchat ty
jsem ty domnívat se za náš zjevení ucinit rozhodnutí jsem submitters!
[27:82] Na celkem doba my vytáhnout ti tvor zpusobit moný materiál prohlásit onen
lidé ne jsem nejaký u náš zjevení!
[27:83] Cas podlehnout when my predvolat naprostý spolecnost trochu o ty ne domnívat
se za náš zkouška forcibly.
[27:84] When oni dospet On odríkávat Ty vyradit Muj zjevení dosáhnout vedomí ti!
Tento ne který ty byl ucinil?
[27:85] Oni privodit si náhrada jejich wickedness; oni odríkávat nic.
[27:86] Oni ne prijmout my dret zpusobit vecer jejich utišit cas lighted? Tyto byl
sufficient zkouška lidé verit.
[27:87] Cas when roh kvet kadý nebe zahrabat podesit ledae ty vybraný BUH! Úplne
prosit podlehnout Jemu forcibly.
[27:88] When ty pohled hora ty myšlen oni kozlík ješte. Jen oni pohybující se mít rád
zastínit. recený byl výroba BUH naprostý všechno. On byl celkem Príslušný z všechno
ty ucinil.
[27:89] Ty nosit poslušný spravovat jejich zápis) dostat druhý zcela odmenit oni jsem
zcela poskytnout zdešení onen cas!
[27:90] Ohledne Ceho ty privést odporný spravovat oni vnutit Peklo. Ty ne oplatit co ty
ucinil?
[27:91] Já pouze príkaz zbonovat Magnát tento mesto! - On útocit to jistý útocište - On
mít úplne potreby. Já príkaz jsem submitter.
[27:92] A s prednášet Quran! Whoever usmernovat usmernovat svých uznat poslušný a
jestlie oni odchod z cesty pak odríkávat já byl pouze warner!
[27:93] Odríkávat Pochvala jsem BUH; On beet ty Svém zkouška ne ty pripustit ti! Svuj
Magnát byl nikdy neuvedomující si z všechno ty ucinil.
.
28- Dejiny (Al-Qasas)
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[28:1] T. S. M.
[28:2] Tyto (popisovat) zaloit zkouška tento dukladný kniha.
[28:3] My prednášet ty sem trochu dejiny z Moses Pharaoh truthfully nebo a uitek z lidé
verit.
[28:4] Pharaoh povaha v tyran zahrabat diskriminovat trochu lidé. On pronásledovat
bezmocný seskupit z ti poráka jejich syn i kdy šetrný jejich dcera! On jsem vskutku
prostopášný.
[28:5] My willed vyplatit ty deprimovat zahrabat obeh ti do vedoucí dávat ti dedic!
[28:6] A s dosadit ti zahrabat odevzdat Pharaoh Hamaan jejich houf chu jejich uznat
lécit!
[28:7] My dýchat Moses' abatyše Laskat jemu a when ty pramen strachu svém doivotní
házet jemu do proud mimo bát se smutek! My zvolení jemu ty zpusobit jemu 1 hlasatel!
[28:8] Pharaoh's druh zahrocený jemu jen mel jemu primet odpor jsem pramen smutek
ti! Onen byl Pharaoh Hamaan jejich houf jsem prestupník.
[28:9] Pharaoh's ena odríkávat Tento jsem veselý zjistit mi ty. Ne znemonit jemu pro on
byl z neco beneficní nás my prijmout jemu jsem náš syn. Oni ne mel plán!
[28:10] Dbát Moses' ujmout se jako matka dospelý aby dychtivý onen ena témer
ustoupit stranou svém shodnost. My upevnit jí jádro dávat jí verící.
[28:11] Ena ríct podle svém sestra Nacrtnout svém dráha. Ena pozorovat jemu afar doba
oni ne perceive
[28:12] My odporný jemu podle uznat úplne pestovat ujmout se jako matka! (Svém
sestra) pak odríkávat já beet ty druh sbírat jemu ty absorbovat poslušný pecovat z jemu.
[28:13] Tím my uzdravit jemu svém ujmout se jako matka za rozkazovat spokojený jí
propustit jí trápit pripustit jí módní onen buh slib jsem vernost! Ale mnoství z ti ne
módní.
[28:14] When on sahat zralost moc my obdarit jemu ke moudrost vedomí! My tím
odmenit a spravedlivý.
[28:15] Dríve on napsat mesto náhodne mimo pripustit lidé! On rozhodnutí 2 mu bít se
jednotka byl (Idovský) podle svém lidé další jsem (Egypan) svém neprítel. 1 podle svém
lidé prijít ochoten jemu pro prispet svém neprítel! Moses dírkovat jemu znemonit jemu!
On odríkávat Tento jsem spravovat souit; on jsem pravý neprátelský dukladný misleader.
[28:16] On odríkávat Muj Magnát já špatne muj duše. Rácit omluvit mi On omluvit
jemu! On jsem Forgiver Milosrdný.
[28:17] On odríkávat Muj Magnát operadlo pro Svuj štestí mne já nikdy jsem prívrenec
vinný jednotka.
[28:18] Za a dopoledne on jsem mesto v obavách bdelý. Jednotka ádat svém prispet
vcerejší poadovat svém prispet znovu. Moses ríct podle jemu Ty jsem skutecne porucha
tvurce.
[28:19] Dopredu on pokusit se o co postihnout jejich prostý neprítel on odríkávat O
Moses ty chtít zpusobit znemonit mne protoe ty znemonit jinak mu vcerejší? Obviously
ty ádat byl tyran zahrabat; ty ne ádat jsem spravedlivý.
[28:20] Mu podlehnout vrazit podle jinak stránka z mesto rcení O Moses lidé jsem
obsah znemonit ty! Ty lepší odkázat okamite! Já odevzdat ty poslušný rada.
[28:21] On prchal mesto v obavách bdelý. On odríkávat Muj Lord uchovat mne podle
utiskující lidé!
[28:22] Moný on cestovat Midyan on odríkávat kveten muj Lord usmernovat mne
vzprímit dráha!
[28:23] When on sahat Midyan's rozvodnit on rozhodnutí cpát lidé vodnatet pozornost 2
ena cekat ochoten a rovnat se. On odríkávat Co byl to onen ty zrovna? Oni odríkávat My
ne jsem dovedný podle rozvodnit cpát rozptýlit náš predek jsem starší mu!
[28:24] On rozvodnit ti pak povaha chránit rcení Muj Lord kadý zajištení ty poslal podle
mne já jsem od strašný tedy pro to.
[28:25] Dríve 1 z 2 ena cesta jemu shyly odríkávat Muj predek lákat ty nést ty rozvodnit
nás. When on vhodný jemu sdelit jemu svém príspevek on odríkávat ne Mel pramen
strachu! Ty uchovat utiskující lidé.
[28:26] 1 z 2 ena odríkávat O muj otec najmout jemu! On jsem poslušný jednotka
najmout on jsem silný cestný.
[28:27] On odríkávat Já prát si prednést 1 z muj 2 dcera ty s vdaná operadlo rízení mne
8 pou jestlie ty útocit ti 10 to jsem úmyslný svuj hlas! Já ne ádat útocit tento záleitost
príliš teký pro ty. Ty rozhodnutí mne BUH ochotný spravedlivý.
[28:28] On odríkávat To jsem souhlas mi ty. Jeden Nebo Druhý doba já fulfill ty ne
jsem averse s kadý 1. BUH jsem RUKOJMÍ Z co MY ODRÍKÁVAT.
[28:29] When on naplnit svém úpis on cestovat svém druh Egypt). On prijmout sklánet
Upevnit Sinai zapálit. On ríct podle svém rodinný Zastávka sem. Já prijmout zapálit.
Moná já privést ty zpráva, cást zapálit rozehrát ty.
[28:30] When on sahat to on jsem prijít brit celkem stránka údolí zpropadený umazat
palcivý krovisko usadit O Moses tento jsem Mne. BUH; LORD Z VESMÍR.
[28:31] Házet shodit svuj tyc. When on prijmout to pohybující se mít rád démon on
povaha pribline prchal! O Moses delat se ne jsem v obavách. Ty jsem zcela jistý.
[28:32] Pripojit svuj písmo do svuj potlacit; to delat se bílý pokazit! Ovinout svuj
zrychlit domluvit shodit svuj bát se! Tyto byl 2 zkouška podle svuj Magnát beet Pharaoh
svém starší; oni jsem prostopášný lidé.
[28:33] On odríkávat Muj Magnát já znemonit jednotka z ti a já pramen strachu lest oni
znemonit mne.
[28:34] Také muj kamarád Aaron jsem výmluvný than já. Odeslat jemu mne pomocník
pevný upevnit mne! Já pramen strachu lest oni pochybovat mne.
[28:35] On odríkávat My upevnit ty svuj kamarád my stanovit ty oba zaznamenat moc.
Tím oni ne jsem dovedný podle hra kadý jednotka z ty. Na náš zázrak 2 z ty dohromady
na ty následující ty jsem vítez.
[28:36] When Moses odchod ti náš zkouška vyrovnat dukladný oni odríkávat Tento
vymýšlet kouzelný. My nikdy slyšení tento náš starý predek.
[28:37] Moses odríkávat Muj Magnát módní zcela který privést rízení Jemu jsem
poslední vítez. Prece prestupník nikdy mít úspech.
[28:38] Pharaoh odríkávat O ty starší já ne módní z kadý buh ty jinam than mne. Proto
povzbudit adobe O Hamaan za rozkazovat stavet vzpínat se onen já pokládat pohled buh
Moses Já jsem prosím onen on jsem lhárka.
[28:39] Tím on svém houf zustat predloit arogance zahrabat kadý vzprímit myšlen onen
oni ne vrátit nás.
[28:40] Proto my potrestat jemu svém houf vrh ti do more. Proslulý dusledek
prestupník!
[28:41] My útocit ti imams primet jejich lidé podle Peklo. Krome Toho Cas
Zmrtvýchvstání oni ne mel prispet.
[28:42] Oni privodit si za tohleto doivotní zabavení Cas Zmrtvýchvstání oni pohrdat.
[28:43] My odevzdat Moses bible - Po zrušit predchozí výroba za spolecnost príklad ti -
S postarat se osvícení lidé rízení soucit onen oni pokládat pozornost!
[28:44] Ty byl poskytovat sklánet západní upevnit when my vydávat ovládání Moses ty
ne jsem svedcit.
[28:45] My dosadit mnoho výroba císlo cas, (oni zmenit) smer) ceho). Nor byl ty among
a národ z Midyan uvést ve výctu náš zjevení ti! My vyloucit co z ceho odeslat hlasatel!
[28:46] Nor byl ty sklánet Upevnit Sinai when my prijít Moses ono jsem soucit svuj
Magnát lidé) za rozkazovat vypovedet lidé ne dostat warner ty onen oni pokládat
pozornost.
[28:47] Tím oni ne odríkávat when neštestí postihnout ti protoe dusledek jejich uznat
smlouva Náš Magnát mel Ty odeslat hlasatel nás my rídili se Svuj zjevení jsem verící!
[28:48] Okamite onen vernost podlehnout ti nás oni odríkávat jen my odevzdat který
odevzdat Moses oni ne pochybovat za byl Zpusobit který odevzdat Moses za a nad? Oni
odríkávat Oba (bible) byl spravovat z kouzelný onen námet jednotka jiný Oni také
odríkávat My jsem disbelievers oba ti.
[28:49] Odríkávat Pak vytáhnout bible podle BUH lepší rízení than 2 já rídili se to ty
jsem pravý!
[28:50] Oni selhání vyhovovat ty pak módní onen oni následující jen jejich uznat
mínení. Který jsem druhý z cesty than ty následující jejich uznat mínení rízení podle
BUH? BUH NE USMERNOVAT STEJNÝ PROSTOPÁŠNÝ LIDÉ.
[28:51] My vynést poslání ti onen oni pokládat pozornost.
[28:52] Ty my štestí predchozí bible verit za tohleto.
[28:53] When to prednášet ti oni odríkávat My domnívat se za to. Tento jsem vernost
náš Magnát. Práve zpredu my slyšení to my jsem submitters.
[28:54] S tyto my pripustit dvakrát odmenit oni steadfastly vytrvat. Oni opacný odporný
spravovat poslušný spravovat podle náš obstarání ti oni odevzdat.
[28:55] When oni delat se marný povídat oni nedbat to odríkávat My byl odpovedný náš
smlouva ty jsem odpovedný pro svuj smlouva. Pokoj jsem ty. My ne ádat fungovat mít
rád nevzdelaný jednotka.
[28:56] Ty ne usmernovat jednotka ty milovat. BUH jsem ALE JEDNOTKA KTERÝ
OVLIVNOVAT PROTO SVÉM PROSIT PROTO SVÉM VEDOMÍ Z TY ZASLOUILÝ
RÍZENÍ.
[28:57] Oni odríkávat my následující svuj rízení my snést perzekuce. prosit my ne
dosadit ti Církevní Útocište s který úplne druh o ovoce prednést zajištení nás? Vskutku
mnoství z ti ne módní.
[28:58] Mnoho spolecnost my zrušit pro zapnout unappreciative z jejich doivotní! Proto
sem byl jejich tesne nic prázdný znicit ti a málokterí. My jsem dedic.
[28:59] Pro svuj Magnát nikdy zrušit kadý spolecnost odeslat hlasatel presne strední o
tom uvést ve výctu náš zjevení s ti! My nikdy zrušit kadý spolecnost svuj lidé jsem
prostopášný.
[28:60] Všechno odevzdat ty jsem jen materiál tento doivotní svuj marnost. Který jsem
BUH jsem druhý zcela nekonecný Ty ne porozumení?
[28:61] 1 my slibný poslušný slib prece podlehnout proplout nezvlnený podle jednotka
koho my postarat se ke provizorní materiál tento doivotní pak snést vecný odsoudit Cas
Zmrtvýchvstání?
[28:62] Cas podlehnout when On prijít ti odríkávat Kde? ty obraz ty ucinil to byl
spolecnost Mne?
[28:63] Ty privodit si soud odríkávat Náš Magnát tyto byl a jednotka my zavést; my
zavést ti jen my odchod z cesty. My okamite oddaný zcela Ty. Oni skutecne ne zbonovat
nás.
[28:64] To odríkávat Prijít svuj obraz porce ty)! Oni hovor ti oni ne vyhovovat! Oni
snést odškodnení chtít oni usmernovat!
[28:65] Onen cas On poadovat kadý prosit Jak ty vyhovovat hlasatel?
[28:66] Oni aby omrácit pravda onen cas oni jsem nemý.
[28:67] Ohledne Ceho ty litovat domnívat, se, primet spravedlivý doivotní oni skoncit
vítez!
[28:68] Svuj Magnát byl Jednotka tvorit cokoliv On prosit vybraný nikdo ucinil kadý
vybraný Vrchol Dokonalosti byl s BUH nejvetší Povýšit! On druhý shora zrovna spojit.
[28:69] Svuj Magnát módní nejvnitrejší thoughts skrytý od jejich skrín také jako
všechno oni prohlásit.
[28:70] On jsem 1 BUH; v tom ne jsem jinak buh Jemu. S Jemu patrit úplne pochvala za
tohleto nejprve doivotní od Dále! Úplne soud patrit Jemu Jemu ty vrátit.
[28:71] Odríkávat Co jestlie BUH zpusobit vecer vecný ne Cas Zmrtvýchvstání? Který
buh BUH stanovit ty mohl na lehce? Ty ne naslouchat?
[28:72] Odríkávat Co jestlie BUH zpusobit denní svetlo vecný ne Cas Zmrtvýchvstání?
Který buh BUH stanovit ty vecer svuj utišit? Ty ne prijmout?
[28:73] jsem soucit Jemu On tvorit ty vecer cas za rozkazovat být vecer) pak ádat Svém
zajištení cas) ty jsem uznalý!
[28:74] Cas podlehnout when On poadovat ti Kde? obraz ty ucinil to byl vymýšlet
stupen Mne?
[28:75] My zvolit podle naprostý spolecnost svedcit pak odríkávat Poskytovat svuj
pevný. Oni nahromadit pak úplne vernost patrit BUH doba obraz oni vymýšlet oddaný ti!
[28:76] Qaaroon pomocný hnací) kolo) jsem 1 z Moses' lidé vydat ti deprimovat ti! My
odevzdat jemu mnoho povaovat za cenné klíc o tom jsem témer príliš váný pro silný
písmo. Svém lidé ríct podle jemu ne jsem nadutý; BUH ne milovat ty jsem nadutý!
[28:77] Jednat zajištení poskytnout na ty na BUH ádat príbytek Dále opuštenost svuj
rozdelit za tohleto spolecnost! Byl dobrocinný protoe BUH jsem dobrocinný towards ty.
Ne zadret podplatit zahrabat! BUH NE MILOVAT corruptors.
[28:78] On odríkávat já dosáhnout úplne tento svuj uznat chytrost. on ne nahromadit
onen BUH Zpusobit zrušit jemu výroba jsem skoro silný than on prima za zmrazit?
(Zrušit) prestupník byl poadovat u jejich zlocin!
[28:79] 1 cas on delat se svém lidé vrchol splendor. Ty povýšit tento svetový doivotní
odríkávat "Ohio, my chtít my mít který Qaaroon dosáhnout! Vskutku on jsem samý
fortunate.
[28:80] Ohledne Ceho ty štestí vedomí oni odríkávat "Hore s ty buh odmenit jsem druhý
zcela ty domnívat se primet spravedlivý doivotní. Ádný dosáhnout tento a na a pevný!
[28:81] My pak zpusobit zahrabat odvolat jemu svém príbytek. Nikoliv armáda porce
jemu BUH; on ne urcit jsem vítez.
[28:82] Ty jsem závistivý z jemu cas dopredu odríkávat Tak my nahromadit onen BUH
jsem Jednotka postarat se nebo whomever On chtít Svém sluha odmítnout! Jestlie to byl
pro buh ozdobit nás On zpusobit zahrabat odvolat nás príliš. My okamite nahromadit
onen disbelievers nikdy mít úspech.
[28:83] My zachovat príbytek Dále ty ne ádat vynášení zahrabat nor rozklad. Poslední
vítezství náleet podle a spravedlivý.
[28:84] Whoever rízení spravedlnost dostat druhý zlepšit odmenit! Ohledne Ceho ty
predloit sinus odškodnení jejich hrích jsem presne rovnající se s jejich spravovat!
[28:85] Prece Jednotka rozhodnout Quran ty predvolat ty dopredu daný úrad. Odríkávat
Muj Magnát byl celkem vedomý si o ty udrovat rízení ty odchod z cesty!
[28:86] Ty nikdy ocekávaný tento bible podlehnout svuj ráz tento jsem soucit svuj
Magnát. Proto ty ne stránka disbelievers.
[28:87] Nor jsem povinen ty odvrátit buh zjevení pozdeji oni podlehnout ty lákat others
s svuj Magnát! Ne vyloucit co z ceho vubec dostat obraz zbonovat!
[28:88] Ty ne zbonovat BUH kadý jiný buh. v tom ne jsem jinak buh Jemu. Všechno
hynout Svém prítomnost. S Jemu patrit úplne svrchovanost s Jemu ty vrátit!
.
29- Pavouk (Al-Ankaboot)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[29:1] A. L. M.
[29:2] Lidé myšlen oni odkázat odríkávat My zpusobit byl verit pripojit vyzkoušet?
[29:3] My zkoušet ty ti BUH vyznamenat ty jsem pravý On ukázat lhárka.
[29:4] Ty predloit hrích pamatovat onen oni zpusobit vubec bláznit nás? krivda vskutku
jsem jejich soud.
[29:5] Kadý doufání vhodný BUH módní onen) stejný schuze BUH prosit mnoství jiste
podlehnout proplout! On jsem Posluchac Vševedoucí
[29:6] Ty závodit snail se jejich uznat plný BUH jsem OD nikoliv tedy Z KADÝ.
[29:7] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní my prosím podrobit jejich hrích
prosím odmenit ti generously pro jejich spravedlivý spravovat!
[29:8] My porucit lidská bytost jsem honor svém zdroj. Oni soudit vnutit ty spolecnost
obraz Mne ne poslouchat ti! S Mne jsem svuj poslední výnos pak já informovat ty z
všechno ty ucinil.
[29:9] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní my prosím uznat ti na a spravedlivý!
[29:10] Among a národ v tom jsem ty odríkávat My domnívat se za BUH ackoliv brzo
ackoliv oni snést kadý útrapa BUH oni vyrovnat lidé perzekuce buh odškodnení! Jestlie
štestí podle svuj Magnát podlehnout svuj ráz oni ríct My ty. byl Jsem BUH ne celkem
awareof lidé nejvnitrejší thoughts?
[29:11] BUH prosit mnoství PROSÍM VYZNAMENAT TY domnívat se ON prosit
mnoství PROSÍM UKÁZAT POKRYTEC.
[29:12] Ty pochybovat ríct podle ty verit ty následující náš ráz my jsem odpovedný svuj
hrích. Ne skutecný; oni ne loisko ádný o jejich hrích. Oni jsem lhárka.
[29:13] Skutecne oni prodávat jejich uznat hrích jinak vkládat jinak lidé hrích oni jsem
odpovedný. mnoství prosím oni poadovat Cas Zmrtvýchvstání jejich falešný poadovat.
[29:14] My odeslat Noe svém lidé on utišit ti 1000 roky horší 50. Subsequently oni
privodit si proud jejich prestupek.
[29:15] My uchovat jemu ty jít s jemu archa my spolecnost ono lekce úplne lidé.
[29:16] Abraham ríct podle svém lidé Ty zbonovat BUH váit si Jemu! Tento byl zcela
ty jestlie ty jen módní.
[29:17] Co ty zbonovat BUH jsem neschopný obraz; ty vynalézt prostírat se obraz ty
zbonovat BUH ne mít kadý zajištení ty! Proto ty ádat zajištení jen podle BUH. Ty
zbonovat Jemu jen jsem uznalý z Jemu; Jemu jsem svuj poslední výnos.
[29:18] Ty pochybovat výroba ty také pochybovat. Prostý pusobit hlasatel jsem vynést
(poslání).
[29:19] Mel oni ne prijmout e BUH znalec stvorení pak!
Opakovat to? Tento jsem lehký BUH ucinil.
[29:20] Odríkávat Potulka zahrabat najít out pramen doivotní. Pro BUH prosit tím
znalec stvorení Dále! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[29:21] On odsoudit odškodnení whomever On prosit lít Svém soucit whomever On
prosit. Konecne s Jemu ty byl povaha opetne!
[29:22] Ádný o ty unikat tyto pravda zahrabat nebe ty mel ádný BUH protoe Magnát
Vudcí.
[29:23] Ty pochybovat buh zjevení za vhodný Jemu zoufalství Muj soucit! Oni privodit
si trapný odškodnení.
[29:24] Ale odezva podle svém lidé jsem jejich odríkávat Znemonit jemu svítit jemu.
BUH uchovat jemu podle zapálit! Tento postarat se lekce lidé který verit!
[29:25] On odríkávat Ty zbonovat BUH neschopný obraz osoba nouze spravedlivý
uchovat neco prátelství ty za tohleto svetový doivotní! Pak Cas Zmrtvýchvstání ty poprít
jednotka jiný, prokletý 1 jiný Svuj urcení jsem Peklo wherein ty ne porce 1 jiný
[29:26] Moc domnívat se jemu odríkávat já vystehovat muj Magnát! On jsem
Všemohoucí nejvetší Odborný.
[29:27] My pripustit jemu Isaac Ebrík my pridelit svém potomek prophethood bible my
obdarit jemu svém presne odmenit za tohleto doivotní Dále on prece jsem na a
spravedlivý!
[29:28] Moc ríct podle svém lidé Ty predloit tak opovrení nikdo za a ivot vubec ucinil
to ty!
[29:29] Ty postup krásné pohlaví mu ty predloit highway loupee ty poskytnout úplne
druh o zástupce svuj spolecnost. ale odezva podle svém lidé jsem odríkávat Privést s nás
buh odškodnení ty jsem pravý!
[29:30] On odríkávat Muj Lord pripustit mne vítezství tyto prostopášný lidé!
[29:31] When náš hlasatel odchod Abraham poslušný zpráva Isaac's pocátek) oni také
odríkávat My byl u náš ráz zrušit lidé z onen mesto (Sodom) svuj lidé jsem prostopášný!
[29:32] On odríkávat Moc obývací tam. Oni odríkávat My byl celkem vedomý si o kadý
který ivost za to. My ucinil to o prohánet se uchovat jemu svém rodinný ledae svém ena;
ena smrt!
[29:33] When náš hlasatel dospet Moc zaúctovat oni týrat on trapný jejich prítomnost.
Oni odríkávat ne Mel pramen strachu ne trápit! My uchovat ty svuj rodinný ledae svuj
ena; ena smrt.
[29:34] My proudit lidé z tento mesto neštestí podle lye dusledek jejich wickedness.
[29:35] My odkázat jméno trochu o jejich znicit s dorucit dukladný lekce lidé
porozumení.
[29:36] S Midyan my odeslat jejich kamarád Shu aib. On odríkávat O muj lidé ty
zbonovat BUH ádat Poslední Cas ne chodit zahrabat corruptingly!
[29:37] Oni pochybovat jemu proto zemetresení zrušit ti; oni odkázat naprostý jejich
tesne na dopoledne
[29:38] Similarly 'Aad Thamoud zrušit). Tento útocit dokázat ty koryto jejich znicit.
Souit zdobit jejich spravovat jejich otvor odvrátit ti dráha práve oni mel otvor!
[29:39] Také Qaaroon Pharaoh Hamaan; Moses odchod s ti vycistit známka! Oni zustat
predloit tyranie zahrabat! Proto oni ne obejít (odškodnení).
[29:40] úplne ty disbelievers smrt dusledek jejich hrích. Trochu o ti my zrušit prudký
ranit nejaký zrušit trást se nejaký my zpusobit zahrabat odvolat nejaký my potopit. BUH
NE jsem JEDNOTKA ŠPATNE TI; jsem ONI ŠPATNE jejich uznat DUŠE!
[29:41] Alegorie z ty uznat jinak vudcí BUH jsem onen z pavouk jí tesne; povrchní z
úplne tesne jsem tesne pavouk oni jen módní!
[29:42] BUH zkušený VRCHOL ZCELA ONEN KADÝ ONI ZBONOVAT JEMU
jsem skutecne NIC. On jsem Všemohoucí nejvetší Odborný.
[29:43] My uvést tyto príklad lidé ádný uznat ti a na a informovaný.
[29:44] BUH TVORIT NEBE ZAHRABAT truthfully. Tento postarat se sufficient
pevný verící.
[29:45] Ty prednášet co odhalit ty z bible slavit Spojení Prosba (Salat) pro Spojení
Prosba zakázat odporný zástupce! Pozdravy BUH Salat) jsem nejvetší naléhavý plán.
BUH zkušený VŠECHNO TY UCINIL.
[29:46] vyloucit co z ceho ne svedcit lidé z bible (Id Kresan Mohamedán) choulostivý
vhodný druh! - Ledae oni zhrešit - Odríkávat My domnívat se za co odhalit nás za co
odhalit ty náš buh svuj buh jsem 1 i kdy a spolu; s Jemu my jsem submitters!
[29:47] My odhalit ty tento bible ty my štestí predchozí bible domnívat se za to. Také
trochu o svuj lidé domnívat se za to. Vskutku ty nedbat náš zjevení jsem pravý
disbelievers.
[29:48] Ty ne zjistit predchozí bible nor vyloucit co z ceho ty styl ti svuj písmo! Pak
rejectors mel domlouvat harbor pochybovat!
[29:49] Skutecne tyto zjevení jsem vyrovnat skrín z ty mít vedomí. Jen prostopášný
prosit nedbat náš zjevení!
[29:50] Oni odríkávat jen zázrak delat se jemu svém Magnát! Odríkávat Úplne zázrak
podlehnout jen podle BUH; já jsem nikoliv jinam than ozrejmit warner!
[29:51] Byl to ne dost ceho z zázrak my odeslat shodit ty tento zamluvit prednášet ti?
Tento byl vskutku soucit pripomínka lidé který verit.
[29:52] Odríkávat BUH postacit protoe svedcit mi ty! On módní všechno nebe zahrabat.
Prece ty domnívat se za prolhanost pochybovat BUH jsem pravý kdo neco ztratí!
[29:53] Oni upírat ty privést odškodnení! Jestlie byl pro dopredu daný úrad odškodnení
podlehnout ti okamite! Prosím to podlehnout ti náraz when oni menší myslit to.
[29:54] Oni upírat ty privést odškodnení! Peklo ji obehnat disbelievers.
[29:55] Cas podlehnout when odškodnení zaplavit ti pred shora ti za jejich krok; On
odríkávat Chutnat dusledek svuj spravovat.
[29:56] O Muj sluha verit Muj zahrabat jsem prostorný aby zbonovat Mne.
[29:57] Kadý chutnat smrt pak nás ty konecne vrátit!
[29:58] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní my prece domluvit ti Ráj príbytek
príliv pramen! Eternally oni zustávat therein. Který krásný odmenit pracovník.
[29:59] Oni jsem jednotka steadfastly vytrvat sverit jejich Magnát!
[29:60] Mnoho tvor ne prodávat svuj zajištení BUH postarat se nebo to príliš ty. On
jsem Posluchac Vševedoucí
[29:61] Ty poadovat ti Kterí tvorit nebe zahrabat pripojit slunit se mesíc svuj doprava
oni odríkávat BUH. ucinil to pak oni zmenit smer ceho?
[29:62] BUH jsem JEDNOTKA ZVETŠIT ZAJIŠTENÍ whomever ON CHTÍT SVÉM
TVOR ODMÍTNOUT TO! BUH jsem CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[29:63] Ty poadovat ti Kterí odeslat lye rozvodnit obnovit naprostý získat oni odríkávat
BUH. Odríkávat Velebit BUH. Mnoství z ti ne porozumení!
[29:64] Tento svetový doivotní jsem nikoliv jinam than marnost hraní doba príbytek
Dále jsem pravý doivotní oni jen módní!
[29:65] When oni jízdní poslat oni vzývat BUH oddaný jejich prosba Jemu! ackoliv
brzo ackoliv On uchovat ti podpera oni upadnout znovu s modlárství.
[29:66] rušit ti pochybovat co my odevzdat ti pripustit ti trávit docasne; oni ucinil to
prece najít out!
[29:67] Oni ne prijmout my mel dosadit Církevní Útocište onen my útocit poskytnout
doba úplne pribline ti lidé jsem pevný nebezpecí? Oni utišit domnívat se za prolhanost
Would vyradit buh štestí?
[29:68] Který odporný than jednotka vymýšlet svetský byl znak ti BUH vyradit vernost
when to podlehnout jemu? jsem Peklo ne pred odškodnení disbelievers?
[29:69] Ohledne Ceho ty závodit od náš zpusobit my prece usmernovat ti náš dráha!
mnoství jiste BUH jsem na a oddaný.
.
30- Rímský (Al-Room)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[30:1] A. L. M.
[30:2] Prosím Rímský porazit.
[30:3] Od u získat. Po jejich porazit oni východ naopak zase získat.
[30:4] Duverný vlastní roky. recený jsem buh rozhodnutí oba 1 veštba 2. Onen cas
verící tešit se
[30:5] Od buh vítezství. On pripustit vítezství whomever On prosit. On jsem
Všemohoucí Milosrdný.
[30:6] recený jsem buh slib - Buh nikdy otvor Svém slibný! - Nejvetší lidé ne módní!
[30:7] Oni pecovat jen u potreby tento spolecnost jsem viditelný s ti doba jsem zcela
zapomnevší s a
Dále.
[30:8] Why oni ne zrcadlit sebe? BUH NE TVORIT NEBE ZAHRABAT VŠECHNO
TI TYPICKÝ SMYSL TYPICKÝ DOIVOTNÍ PREPNOUT. Ale nejvetší lidé pozornost
schuze jejich Magnát jsem disbelievers.
[30:9] Oni ne chodit zahrabat proslulý dusledek ty predcházet ti? Oni jednat jsem
výkonný úspešný tvurcí zahrabat. Jejich hlasatel odchod ti vycistit známka. Proto BUH
byl Jednotka špatne ti; oni jsem jednotka špatne jejich uznat duše.
[30:10] Dusledek pro ty predloit zlý jsem odporný. Onen because oni vyradit buh
zjevení zesmešnit ti!
[30:11] BUH BYL JEDNOTKA ZNALEC STVORENÍ OPAKOVAT TO! Konecne ty
vrátit Jemu.
[30:12] Cas when Doba podlehnout proplout vinný prosit otrást!
[30:13] Jejich obraz ne mel moc prostredkovat jejich pro; ochoten a opak, oni poprít
jejich obraz!
[30:14] Cas when Doba podlehnout proplout oni hlas skupina!
[30:15] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni jsem Ráj veselí
[30:16] Ohledne Ceho ty pochybovat vyradit náš zjevení schuze Dále oni vydret
odškodnení stále!
[30:17] Proto ty oslavovat BUH when ty prerušit o noc, when ty východ za a dopoledne
[30:18] Úplne pochvala jsem správný podle Jemu nebe zahrabat vecer také moný svuj
cas.
[30:19] On vytáhnout havý naprosto vytáhnout naprosto havý On obnovit získat ono
poslední; ty similarly vzkrísit!
[30:20] Among Svém zkouška jsem onen On tvorit ty oprášit pak ty slušet rozmnoit
lidský!
[30:21] Among Svém zkouška jsem On tvorit ty snoubenec se za rozkazovat mel
tranquility spokojenost kadý jinam, On umístení za svuj jádro milovat pecovat svuj
snoubenec! Za tohleto, v tom jsem sufficient zkouška lidé pamatovat.
[30:22] Among Svém zkouška jsem stvorení z nebe zahrabat ruznost svuj rec svuj
barva. Od tyto v tom jsem známka pro a informovaný.
[30:23] Among Svém zkouška jsem svuj spát vecer cas svuj pohyb za pronásledování z
Svém zajištení! Za tohleto, v tom jsem sufficient zkouška lidé naslouchat.
[30:24] Among Svém zkouška jsem onen On beet ty blesk pramen bát se také moný
doufání pak On odeslat lye rozvodnit obnovit získat jsem naprostý! Od tyto v tom jsem
sufficient zkouška lidé porozumení.
[30:25] Among Svém zkouška jsem onen nebe zahrabat kozlík Svém príkaz! Posléze
when On prijít ty zahrabat 1 prijít ty okamite delat se
[30:26] S Jemu patrit kadý nebe zahrabat; úplne ar uitecný s Jemu!
[30:27] A On byl Jednotka znalec stvorení pak opakovat to; tento byl ješte lehký pro
Jemu. S Jemu patrit nejvetší povznést podobenství nebe zahrabat On jsem Všemohoucí
Odborný!
[30:28] On uvést ty sem príklad podle se ty vubec zvednout svuj sluha Zpusobit podrídit
srovnat kde? oni souperit ty podotknout onen ty vynášet ti skoro vernost protoe byl platil
podle ty? My tím vysvetlit zjevení lidé porozumení.
[30:29] Vskutku prestupník následující jejich uznat mínení vedomí. Který pak
usmernovat ty odeslat z cesty BUH? Nikdo vubec porce ti.
[30:30] Proto ty oddaný náboenství presný jednoboství. recený byl prírodní plný
umístení do lidé BUH. Stejný stvorení z BUH prosit nikdy vymenit. Tento byl naprostý
náboenství nejvetší lidé ne módní!
[30:31] Ty nabídnout Jemu váit si Jemu slavit Spojení Prosba (Salat) a! - Kadý ty ucinil
- Vubec ne dostat obraz zbonovat!
[30:32] Ne dostat obraz zbonovat) moný ty oddelovat jejich náboenství sekta; kadý
úcastník veselí na co oni mel!
[30:33] When neštestí souit lidé oni zmena s jejich Magnát zcela oddaný Jemu. Jen pak
ackoliv brzo ackoliv On lít ti ke soucit, trochu o ti odvrátit obraz zbonovat!
[30:34] Pripustit ti byl unappreciative z co my odevzdat ti! Trávit docasne; ty ucinil to
prece najít out!
[30:35] My odevzdat ti zmocnení dret nastavit jejich modlárství?
[30:36] When my poskytnout soucit lidé oni tešit se therein. when neštestí postihnout ti
dusledek jejich uznat spravovat oni slušet melancholický.
[30:37] Oni ne nahromadit onen BUH zpusobit zvetšit zajištení whomever On prosit
redukovat to? Tyto byl lekce lidé verit.
[30:38] Proto ty odevzdat vztané zájmeno jejich spravedlivý rozdelit milodar) také
moný chatrný, cestování cizí. Tento byl zcela ty sincerely ádat buh radost; oni jsem vítez.
[30:39] Lichva postup zvetšit trochu lidé boháci ne výteek všechno BUH! Jestlie ty
odevzdat milodar ádat buh líbit, se, tyto byl jednotka dostat jejich odmenit rozmnoit!
[30:40] BUH BYL JEDNOTKA TVORIT TY. On byl Jednotka postarat se nebo ty. On
byl Jednotka pripojit ty smrt. On jsem Jednotka vzkrísit ty. ádný o svuj obraz ucinil ádný
o tyto potreby? On oslavovat. On jsem skoro príliš povýšit mel kadý spojit!
[30:41] Neštestí pokrývka získat more který lidé predloit. On tím pripustit ti chutnat
dusledek z trochu o jejich rízení oni vrátit (podle a celkem spravovat).
[30:42] Odríkávat Potulka zahrabat proslulý dusledek ty neli ty. Mnoství z ti jsem obraz
worshipers!
[30:43] Proto ty oddaný naprosto tento doplnit náboenství cas podlehnout který útocit
nevyhnutelný BUH! Onen cas oni otrást.
[30:44] Whoever pochybovat pochybovat škoda svých uznat duše i kdy ty primet
spravedlivý doivotní ucinil e upevnit develop jejich uznat duše!
[30:45] On generously odmenit ty domnívat se primet spravedlivý doivotní podle Svém
dar! On ne milovat disbelievers.
[30:46] Among Svém zkouška jsem onen On odeslat ovinout poslušný znamení lít ty na
Svém soucit dovolit poslat délka more proto Svém krotit a ty ádat Svém dar obchod) ty
jsem uznalý!
[30:47] My odeslat hlasatel ty jejich lidé dukladný známka. Subsequently my potrestat
ty zhrešit. jsem náš dávka my pripustit vítezství verící.
[30:48] BUH BYL JEDNOTKA ODESLAT RANIT MÍCHAT ZAMRACENÝ
POKRÝVKA LYE PROTO SVÉM PROSIT! On pak sloit zastínit pak ty prijmout pršet
nastávající proto! When to podzim whomever On chtít Svém sluha oni tešit se
[30:49] To kue ti oni docházka zoufalství!
[30:50] Ty uznat buh souvislý soucit a jak On obnovit získat jsem naprostý. On ucinil to
presne ackoliv prosím vzkrísit naprosto! On jsem Všemohoucí.
[30:51] Mel my odeslat ti skoro senzacní samum oni zustat pochybovat!
[30:52] Ty ne útocit naprosto nor hluchý naslouchat prijít dríve oni obeh
[30:53] Nor mohl ty usmernovat slepý jejich zabehlé dobytce Ty jen naslouchat ty
domnívat se za náš zjevení ucinit rozhodnutí slušet submitters!
[30:54] BUH BYL JEDNOTKA TVORIT TY SLABÝ PAK pripustit TY PO
SLABOST MOC PAK ZÁSTUPCE MOC SLABOST FÁDNÍ SRST! On tvorit cokoliv
On prosit. On jsem Vševedoucí Všemohoucí
[30:55] Cas when Doba podlehnout proplout vinný prosit prísahat oni vydret za tohleto
spolecnost) jen jednotka doba! Byl jak zlý oni jsem
[30:56] Ty štestí vedomí vernost odríkávat Ty vydret buh rozhodnout Cas
Zmrtvýchvstání! okamite tento jsem Cas Zmrtvýchvstání ty selhání pripustit to!
[30:57] Proto nikoliv omluva onen cas beneficní prestupník nor prosit oni odpustit.
[30:58] Tím my uvést lidé za tohleto Quran úplne druh o príklad. Nedbající který druh o
pevný ty podat disbelievers oni ríct Ty jsem padelatel.
[30:59] BUH TÍM VTISKNOUT JÁDRO Z TY NE MÓDNÍ.
[30:60] Proto ty steadfastly vytrvat - Pro buh slib jsem vernost - A ne zastrašit na ty ne
dosáhnout urcitost!
.
31- Luqmaan (Luqman)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[31:1] A. L. M.
[31:2] Tyto (popisovat) zaloit zkouška tento kniha moudrost.
[31:3] Svetelný Signál soucit pro a spravedlivý.
[31:4] Který slavit Spojení Prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) a pozornost
Dále oni byl úplne nejaký!
[31:5] Oni následující rízení jejich Magnát oni jsem vítez.
[31:6] Among a národ, v tom jsem ty udrovat bezpodstatný Hadith tím odvrátit others
dráha z BUH vedomí pokládat to za zbytecný Tyto privodit si hanebný odškodnení.
[31:7] A when náš zjevení prednášet 1 z ti on obeh arogance protoe on nikdy naslouchat
ti svém záves jsem hluchý. Slib jemu trapný odškodnení.
[31:8] Prece ty domnívat se primet spravedlivý doivotní zaslouilý zahradní bliss!
[31:9] Eternally oni zustávat therein. Tento jsem pravý slib BUH. On jsem Všemohoucí
Odborný.
[31:10] On tvorit nebe mimo pilír onen ty prijmout! On dosadit zahrabat stabilizers
(hora) lest to pochopit ty On pokrývka to úplne druh o tvor! My odeslat lye rozvodnit
dospelý úplne druh o krásný opustit!
[31:11] recený byl stvorení BUH; beet mne který obraz ty spolecnost Jemu tvorit.
Vskutku prestupník jsem druhý z cesty.
[31:12] My obdarit Luqmaan ke moudrost Ty jsem uznalý z BUH Whoever jsem uznalý
jsem uznalý pro svých uznat plný Ohledne Ceho ty obeh unappreciative BUH jsem
nikoliv tedy Chvalitebný.
[31:13] Zrušení Luqmaan ríct podle svém syn protoe on informovat jemu O muj syn
vyloucit co z ceho ne urcit kadý obraz BUH; modlárství jsem odporný nespravedlnost!
[31:14] My porucit lidská bytost jsem honor svém zdroj. Svém ujmout se jako matka vrt
jemu vkládat dosáhnout tehotná tehotná To pokládat 2 roky zduraznovací pecovat) ne
odnaucit! Ty jsem uznalý z Mi svuj zdroj. S Mne jsem poslední urcení.
[31:15] Oni vyzkoušet vnutit ty spolecnost kadý obraz Mne ne poslouchat ti! Zustat
nakládat ti amicably za tohleto spolecnost! Ty následující jen dráha z ty nabídnout Mne.
Konecne ty úplne výnos Mne pak já informovat ty z všechno ty ucinil.
[31:16] O muj syn módní onen práve neco jako malý protoe horcice vysemenit
nadmerne v dome otrást byl to nebe zahrabat BUH prosit privést to. BUH BYL
POVZNÉST Príslušný
[31:17] O muj syn ty slavit Spojení Prosba (Salat). Ty obhajovat spravedlnost odporný
odporný trvat pevný za a omítka z neštestí! Tyto byl nejvetší honorable rys.
[31:18] Ty ne nakládat lidé arogance nor jsem povinen ty chodit zahrabat proudly! BUH
NE UCINIL NADUTÝ showoffs.
[31:19] Krok humbly pokorit svuj vyjádrit - Odporný vyjádrit jsem osel vyjádrit.
[31:20] Ucinil ty ne prijmout BUH predloit od svuj krýt všechno nebe zahrabat lít ty
Svém štestí! - Ocividný skrytý? trochu lidé svedcit u BUH vedomí rízení informovat
bible.
[31:21] When oni zjistit Následující tyto zjevení BUH oni ríct Nic my následující jen co
my rozhodnutí náš zdroj Který souit zpusobit. primet ti zápas Peklo?
[31:22] Ty nabídnout naprosto BUH doba vedoucí spravedlivý doivotní dosáhnout
zastavit z silný smlouva! Pro BUH jsem vrchol rízení úplne potreby!
[31:23] Ohledne Ceho ty pochybovat ne zarmoutit jejich nevera! S nás byl jejich
poslední výnos pak my informovat ti z všechno oni ucinil. BUH jsem CELKEM vedomý
si o NEJVNITREJŠÍ thoughts.
[31:24] My pripustit ti trávit docasne pak predloit ti drsný odškodnení!
[31:25] Ty poadovat ti Kterí tvorit nebe zahrabat oni odríkávat BUH. Odríkávat Velebit
byl s BUH. mnoství z ti ne módní!
[31:26] S BUH patrit všechno nebe zahrabat! BUH jsem NEJVETŠÍ DRAHÝ
CHVALITEBNÝ.
[31:27] Úplne strom zahrabat útocit do sloh oceán apaná barva rozšírit 7 jinak oceán
slovo BUH ne vrazit out! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ ODBORNÝ.
[31:28] Stvorení zmrtvýchvstání z úplne o ty jsem spolu ackoliv onen z 1 osoba. BUH
jsem POSLUCHAC VEŠTEC.
[31:29] Ty ne nahromadit onen BUH pripojit vecer cas zpusobit pripojit cas do vecer
onen On predloit slunit se mesíc svuj doprava kadý tekoucí od svuj dráha typický
doivotní prepnout BUH jsem celkem Príslušný z všechno ty ucinil?
[31:30] Tento overit onen BUH jsem vernost doba kadý obraz oni spolecnost Jemu byl
prolhanost a onen BUH jsem nejvetší Nejvyšší Veliciny
[31:31] Ty ne prijmout poslat chodit more prodávat buh zpusobit zajištení ukázat ty
trochu o Svém zkouška? Vskutku tyto byl sufficient zkouška kadý jsem pevný uznalý
[31:32] When prudký vlnit obehnat ti oni vzývat BUH sincerely oddaný jejich prosba
Jemu jen! ackoliv brzo ackoliv On uchovat ti podpera trochu o ti odvrátit! Ádný
znehodnotit náš zjevení ty jsem betrayers unappreciative.
[31:33] O lidé ty váit si svuj Magnát bát se cas when predek ne porce svých uznat
detský nor mohl detský porce svém predek! Prosím buh slib jsem vernost. Proto ne
pobláznit tento doivotní; ne pobláznit BUH cirý iluze!
[31:34] Na BUH jsem vedomí Doba (skoncit spolecnost). On byl 1 který odeslat srazit
pršet On módní ochoten luno! Nikoliv duše módní který prosit treba ono zítra nikdo
módní který získat on ena poslední! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ Príslušný
.
32- Pokorení (Al-Sajdah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[32:1] A. L. M.
[32:2] Kniha jsem pochybovat zjevení Magnát vesmír.
[32:3] Oni odríkávat On vymýšlet to. Vskutku tento jsem vernost svuj Magnát
vypovedet lidé který nikdy prijatý warner ty oni usmernovat!
[32:4] BUH BYL JEDNOTKA TVORIT NEBE ZAHRABAT VŠECHNO TI 6 CAS
PAK osvojit si ÚPLNE MOC. Ty mel ádný Jemu protoe Magnát nor ucinil ty mel
intercessor! Ty ne pokládat pozornost?
[32:5] úplne látka rízený Jemu nebe zahrabat! S Jemu cas jsem rovnající se s 1000 z
svuj roky.
[32:6] Knower z úplne ochrana prezidenta popis; Všemohoucí Milosrdný.
[32:7] On byl Jednotka naprostý všechno On tvorit vyjet stvorení lidský podle jíl!
[32:8] Pak On zustat svém znovuzplození nejaký pokorný kolísavý.
[32:9] On obrábet jemu kvet jemu Svém mysl. On odevzdat ty výslech zrak mozek;
zrídka jsem ty vdecný.
[32:10] Oni údiv Zadní my mizet zahrabat znicit my tvorit znovu? Tím protoe pozornost
vhodný jejich Magnát oni jsem disbelievers!
[32:11] Odríkávat Ty pripojit smrt andel kterého zatíit ty umístení pak svuj Lord ty
vrátit!
[32:12] Jen ty prijmout vinný when oni sklánet jejich pristrihnout jejich Magnát Náš
Magnát okamite my prijmout my naslouchat. poslal nás my jsem spravedlivý! Tak my
dosáhnout urcitost.
[32:13] Mel my willed my odevzdat naprostý duše svuj rízení ono ji dopredu daný já
vyrídit Peklo jinns lidský úplne dohromady!
[32:14] Chutnat dusledek z svuj zapomnel tento cas; okamite my nepamatovat si ty. Ty
privodit si vecný odškodnení operadlo tvuj uznat spravovat.
[32:15] Ale lidé pravý domnívat se za náš zjevení jsem ty dostat premoct na naslouchat
ti! Oni oslavovat velebit jejich Magnát kadý arogance!
[32:16] Jejich stránka snadno opustit jejich postel za rozkazovat zbonovat jejich Magnát
váit si a doufání a náš zajištení ti oni odevzdat!
[32:17] Ty ne mel plán e mnoho ceho štestí štestí cekat ty protoe odmenit svuj
(spravedlivý) spravovat!
[32:18] Jednotka byl verící spolu ackoliv jednotka byl jsem prostopášný? Oni byl rovný.
[32:19] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni zaslouilý vecný
Ráj! recený jsem jejich príbytek operadlo jejich spravovat.
[32:20] Ohledne Ceho prostopášný jejich urcení jsem Peklo. Všechen cas oni vyzkoušet
odkázat to oni vnutit operadlo! Oni zjistit Chutnat zápas Peklo ty jednat pochybovat od!
[32:21] My pripustit ti chutnat tenký odškodnení tento spolecnost) dopredu oni privodit
si prima odškodnení Dále) onen oni (pokládat naznacit oprava.
[32:22] Který odporný than jednotka byl upomenout z tyto zjevení svém Magnát pak
tvrdit nedbající ti? My prosím potrestat vinný
[32:23] My odevzdat Moses bible - Ne harbor kadý pochybovat schuze Jemu! - My
zpusobit ono ovlivnovat Detský Izrael.
[32:24] My sjednat ti imams usmernovat proto náš prikázání oni steadfastly vytrvat
dosáhnout urcitost náš zjevení!
[32:25] Svuj Magnát jsem Jednotka kritizovat ti Cas Zmrtvýchvstání všechno oni
debatovat.
[32:26] To zpusobit vubec napadnout ti e mnoství výroba my zrušit ti? Oni okamite
bydlit dráha za jejich predek tesne. Tento stanovit sufficient zkouška! Oni ne naslouchat?
[32:27] Oni ne nahromadit my mírit rozvodnit jalový získat, vytáhnout ono osít
zásobovat jejich ivý inventár také moný sebe? Oni ne prijmout?
[32:28] Oni upírat Tam onen vítezství ty byl jsem pravý?
[32:29] Odríkávat cas stejný vítezství podlehnout verit prosit ne beneficní ty ne verit
zpredu kdy, nor prosit oni odevzdat jiný príleitostný!
[32:30] Proto nedbat ti cekat oni príliš cekat!
.
33- Úcastník (Al-Ahzab)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[33:1] O ty prorok ty váit si BUH ne poslouchat disbelievers pokrytec. BUH jsem
VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[33:2] Následující co odhalit ty svuj Magnát! BUH jsem CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z
VŠECHNO TY ÚPLNE ZNICIT.
[33:3] Pripojit svuj sverit BUH! BUH POSTACIT ZASTÁNCE.
[33:4] BUH NE ODEVZDAT KADÝ MU 2 JÁDRO SVÉM SKRÍN. Nor ucinil On
zapnout svuj ena koho ty odcizit svuj prízen) svuj ujmout se jako matka! Nor ucinil On
zapnout svuj osvojit si detský do ušlechtilý potomek! úplne tyto byl cirý projev ty
vynalézt. BUH MLUVIT VERNOST ON USMERNOVAT (VZPRÍMIT) DRÁHA!
[33:5] Ty odevzdat svuj osvojit si detský pojmenovat onen udrovat jejich pomer jejich
ušlechtilý zdroj! Tento jsem spravedlivý zpozorovat BUH. Jestlie ty ne módní jejich
zdroj pak protoe svuj bratri náboenství ty nakládat ti clánek svuj druh. Ty ne predloit
hrích ty útocit chyba za tohleto dbát; ty jsem odpovedný pro svuj zámerný úcel. BUH
jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[33:6] Prorok jsem konec s verící than oni byl s kadý jinam, svém ena jsem abatyše ti.
Vztané Zájmeno absorbovat pecovat o jednotka jiný proto buh bible. Tím verící
absorbovat pecovat o jejich vztané zájmeno pristehovat se ti stanovit oni mel absorbovat
pecovat o jejich uznat druh nejprve! Tyto jsem prikázání tento bible.
[33:7] Zrušení onen my pokládat prorok jejich sjednat ty O Muhammad) Noe Abraham
Moses Jeíš syn Marie! My pokládat ti slavnostní slib.
[33:8] Subsequently On prece pochybovat pravý u jejich truthfulness nacvicit si
disbelievers za tohleto Quranic pravda) trapný odškodnení!
[33:9] O ty verit pamatovat buh štestí ty; when voják napadnout ty my odeslat ti prudký
ovinout neviditelný voják! BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO TY UCINIL!
[33:10] When oni podlehnout pred shora ty podle za ty svuj otvor postrašit svuj jádro
délka trpelivost a Ty harbored unbefitting thoughts BUH.
[33:11] Onen jsem when verící pravý zkoušet; oni drsný otrást stoupnutí.
[33:12] Pokrytec ty pochybovat jejich jádro odríkávat Který BUH Svém hlasatel slíbit
nás jsem nikoliv jinam than iluze!
[33:13] Seskupit z ti odríkávat O lidé Yathrib ty ne dosáhnout vítezství; odjezd Others
zpusobit vy- ospravedlnit prorok Náš tesne jsem zranitelný when oni ne jsem zranitelný.
Oni spravedlivý chtít prchal.
[33:14] Mel neprítel prepadnout poadovat ti nastavení oni svázat neprítel mimo koktání!
[33:15] Oni rucit BUH za a nad oni ne obeh pribline prchal; útocit slib BUH poškodit
prima schopnost placení!
[33:16] Odríkávat Jestlie ty prchal ty nikdy prchal smrt podle znemonit! Nedbající který
treba ty jen havý strucný doba velký!
[33:17] Odríkávat Kterí ochranný ty BUH jestlie On willed kadý neštestí willed kadý
štestí ty? Oni nikdy rozhodnutí BUH kadý další Lord Ovládat
[33:18] BUH BYL CELKEM vedomý si o hinderers TY TY ríct podle JEJICH
KAMARÁD all UTIŠIT ZRÍDKA ZNICIT ONI mobilize PRO ochrana
[33:19] Také oni byl príliš skoupý when obcování ke ty! Jestlie všechno hrozit
spolecnost ty provést jejich otvor svislé pretácení na pramen strachu ackoliv smrt ji
podlehnout ti! Dríve krize jsem kolem oni bic ty rychlý špice. Oni jsem príliš skoupý
jejich boháci. Tyto byl verící proto BUH zrušit jejich spravovat. Tento jsem lehký BUH
ucinil.
[33:20] Oni myšlen úcastník delat se Pak oni ádat oni pozbýt opustit poadovat u svuj
zpráva podle afar! Mel úcastník napadnout ty doba oni byl ty oni zrídka snést ty!
[33:21] Hlasatel BUH spolecnost poslušný príklad ty among ty ádat BUH Poslední Cas
porád pamatovat BUH.
[33:22] When správný verící prijmout úcastník (obratný napadnout) oni odríkávat Tento
jsem který BUH Svém hlasatel slibný nás BUH Svém hlasatel jsem pravý. Tento
(nebezpecný stav) jen upevnit jejich vernost rozšírit jejich pokora!
[33:23] Among verící v tom jsem lidé fulfill jejich slib BUH. Trochu o ti poslední i kdy
others kozlík pripravit nikdy wavering
[33:24] BUH prosit PRECE ODMENIT PRAVÝ PRO JEJICH truthfulness
POTRESTAT POKRYTEC JESTLIE ON PROSIT SPLNIT TI! BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[33:25] BUH ODRAZIT TY POCHYBOVAT JEJICH BLÁZNENÍ ONI ODKÁZAT S
NEPORÍZENOU! BUH TÍM UŠETRIT VERÍCÍ KADÝ bít se BUH jsem VÝKONNÝ
Všemohoucí
[33:26] On také nosit jejich spojenec among a národ bible jejich poskytnout místo házet
terror do jejich jádro! Trochu o ti ty znemonit nejaký ty absorbovat zajatec.
[33:27] On útocit ty dedit po jejich vylodit jejich tesne jejich peníze získat ty nikdy jít u!
BUH jsem VRCHOL RÍZENÍ ÚPLNE POTREBY.
[33:28] O prorok ríct podle svuj ena ty ádat tento doivotní svuj marnost pak pripustit
mne vyplatit ty poskytnout ty odchod amicably!
[33:29] Jestlie ty ádat BUH Svém hlasatel príbytek Dále pak BUH nacvicit si
spravedlivý ty prima odmenit.
[33:30] O ena prorok jestlie ádný o ty predloit odporný hrích odškodnení obeplout jí!
Tento jsem lehký BUH ucinil.
[33:31] Kadý jednotka z ty poslouchat BUH Svém hlasatel vést spravedlivý doivotní my
pripustit jí zdvojit odmenit my nacvicit si jí štedrý zajištení!
[33:32] O ena z prorok ty byl spolu ackoliv kadý jiný ena jestlie ty slavit spravedlnost!
(Ty mel prima schopnost.) placení.) Proto ty ne mluvit príliš softly lest ty postihnout
chorobou za jejich jádro dosáhnout zlý plán; ty mluvit jen spravedlnost.
[33:33] Ty ustanovit srazit svuj tesne vyloucit co z ceho ne mísit lidé excessively stejný
ty uívaný vyloucit co z ceho za starší cas neznalost! Ty slavit Spojení Prosba (Salat)
odevzdat povinný milodar (Zakat) poslouchat BUH Svém hlasatel! BUH ÁDAT
ODSTRANUJÍCÍ ÚPLNE unholiness PODLE TY O TY bydlit CÍRKEVNÍ SKRÍN S
OSTATKY CISTIT TY NAPROSTO!
[33:34] Pamatovat co prednášet svuj tesne z buh zjevení moudrost neodmyslitelný
therein! BUH BYL POVZNÉST Príslušný
[33:35] Nabídnout mu nabídnout ena domnívat se mu domnívat se ena poslušný mu
poslušný ena pravý mu pravý ena pevný mu pevný ena ctihodný mu ctihodný ena
dobrocinný mu dobrocinný ena rychle mu rychle ena strízlivý mu strízlivý ena mu slavit
BUH frequently slavit ena; BUH nacvicit si ti odpuštení prima odmenit!
[33:36] nikoliv domnívat se mu domnívat se ena jestlie BUH Svém hlasatel vydávat
kadý ovládání mel kadý vybraný ohledne ceho onen ovládání! Kadý neuposlechnout
BUH Svém hlasatel odchod druhý z cesty.
[33:37] Zrušení ty ríct podle jednotka štestí BUH štestí ty Zadret svuj ena váit si BUH ty
ukrýt se který BUH ádat vyhlásit! Tím ty pramen strachu lidé when ty verit pramen
strachu jen BUH! When Zeid jsem naprosto svém ena my mel ty vdaná jí za rozkazovat
dosadit predchozí onen mu vdaná rozluka ena svém osvojit si syn. Buh ovládání ucinil.
[33:38] Prorok ne predloit chyba ucinil všechno útocit zákonný BUH! recený jsem buh
systém dríve výroba. Buh ovládání jsem církevní dávka.
[33:39] Ty vynést buh sdelení, který váit si Jemu jen nikdy pramen strachu kadý BUH!
BUH jsem NEJVETŠÍ SCHOPNÝ reckoner.
[33:40] Muhammad ne jsem predek kadý mu ty. On jsem hlasatel BUH rozhodný
prorok. BUH jsem CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[33:41] O ty verit ty pamatovat BUH frequently.
[33:42] Ty oslavovat Jemu vek i kdy noc.
[33:43] On jsem Jednotka porce ty dohromady Svém andel vést ty out o temnota do
nastoupit. On jsem Milosrdný towards verící.
[33:44] Jejich blahoprání cas oni vhodný Jemu jsem Pokoj On nacvicit si ti štedrý
odmenit!
[33:45] O prorok my odeslat ty svedcit dritel z poslušný zpráva také jako warner.
[33:46] Lákat BUH proto Svém prosit usmernovat svetelný signál.
[33:47] Vynést poslušný zpráva s verící oni zaslouilý BUH prima štestí!
[33:48] Ne poslouchat disbelievers pokrytec nedbat jejich poškození pripojit svuj sverit
BUH; BUH postacit zastánce!
[33:49] O ty verit ty vdaná domnívat se ena pak rozluka ti dopredu mel spojení ti oni ne
viset ty kadý cekat mezivláda (neli vdaná jiný mu)! Ty vyplatit ti equitably rušit ti
amicably!
[33:50] O prorok my zpusobit zákonný ty svuj ena s koho ty vynášet jejich presne dar
který ty ji moný pripustit ty BUH! Také zákonný pro ty od snatek jsem dcera svuj predek
kamarád dcera svuj predek sestra dcera svuj ujmout se jako matka kamarád dcera svuj
ujmout se jako matka sestra vystehovat ty. Také jestlie domnívat se ena odevzdat prorok -
Na ztratit dar! - Prorok vdaná jí dar on aby ádat. Ale ena ztratit z dar platit jen s prorok ne
s jiný verící. My ji rozhodnout jejich práve od pohled jejich snoubenec co oni ji mel.
Tento jsem ušetrit ty kadý nedostatek. BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[33:51] Ty jemne vyhýbat se nejaký jednotka z ti ty privést konec s ty kadý jednotka z
ti. Ty usmírit se nejaký jednotka ty odcizit ty ne predloit hrích Tím oni spokojený ne mel
smutek jsem objem co ty equitably poskytovat úplne o ti! BUH zkušený CO jsem SVUJ
JÁDRO! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ MÍRNÝ.
[33:52] Krome kategorie popisovat ty ty porucit podle vdaná kadý jiný ena nor mohl ty
zástupce znovu ena (podle zakázat kategorie) nikoliv záleitost e skoro ty obdivovat se
jejich krása! Ty byl objem na ty ji zpusobit zákonný s ty. BUH jsem BDELÝ ÚPLNE
POTREBY.
[33:53] O ty domnívat se ne napsat prorok tesne ty odevzdat povolení strávit nor jsem
povinen ty vnutit tak výzva kadý druh! Ty lákat ty napsat. When ty provést strávit ty
odkázat; ne zapustit jemu nudný konverzace! Tento uívaný škoda prorok on jsem príliš
trefa sdelit ty! Buh ne uskocení stranou vernost. Ty poadovat svém ena neco poadovat ti
ohrada. Tento jsem naprostý pro svuj srdce jejich srdce Ty ne jsem škoda hlasatel BUH.
Ty ne vdaná svém ena jemu tento jsem odporný útok zpozorovat BUH.
[33:54] Ty prohlásit všechno ukrýt to BUH jsem celkem vedomý si o úplne potreby.
[33:55] Ena uvolnit (jejich prádlo klasifikovat) jejich predek jejich syn jejich kamarád
syn jejich kamarád syn jejich sestra jinak ena jejich (enská) sluha! Oni váit si BUH. BUH
SVEDCIT ÚPLNE POTREBY.
[33:56] BUH SVÉM ANDEL PORCE SNÉST PROROK! O ty verit ty porce snést jemu
pohled jemu moný on pohled!
[33:57] Prece ty odpírat BUH Svém hlasatel BUH souit ti klít za tohleto doivotní od
Dále; On nacvicit si ti hanebný odškodnení!
[33:58] Ty pronásledovat domnívat se mu domnívat se ena ne ucinil všechno špatne
predloit ne pouze prolhanost také odporný hrích!
[33:59] O prorok zjistit svuj ena svuj dcera ena verící onen oni lengthen jejich šaty.
Tím oni pripustit spravedlivý ena) zabránit poškození! BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[33:60] Pokrytec ty postihnout chorobou jejich srdce zlý lhárka mesto upustit (podle
pronásledovat ty) my prece pripustit ty vrchní písmo pak oni vnutit odkázat strucný doba!
[33:61] Oni privodit si zabavení wherever oni odchod; oni konec napadnout ty) oni
absorbovat znemonit.
[33:62] Tento jsem buh vecný systém ty rozhodnutí buh systém jsem stálý.
[33:63] Lidé poadovat ty Doba (skoncit spolecnost). Odríkávat vedomí o tom jsem ale
BUH! úplne ty módní Doba byl blízko.
[33:64] BUH ODSOUDIT disbelievers nacvicit si TI PEKLO!
[33:65] Eternally oni zustávat therein. Oni ne rozhodnutí magnát nor prívrenec.
[33:66] Cas oni házet Peklo oni odríkávat "Ohio, my chtít my poslouchat BUH
poslouchat hlasatel.
[33:67] Oni také odríkávat Náš Magnát my poslouchat náš vudcí vedoucí hrác oni
primet nás z cesty!
[33:68] Náš Lord odevzdat ti zdvojnásobit odškodnení klít ti strašný klít!
[33:69] O ty verit ne jsem ty škoda Moses pak BUH zprostit jemu z co oni odríkávat.
On jsem zpozorovat BUH honorable.
[33:70] O ty verit váit si BUH vyjádrit jen trestat projev!
[33:71] On pak pevný svuj spravovat omluvit svuj hrích. Ty poslouchat BUH Svém
hlasatel radost z vítezství prima radost z vítezství.
[33:72] My prednést schopnost placení (volnost z vybraný) nebe zahrabat hora oni
odmítnout loisko to jsem v obavách z to! lidská bytost jsem prípustný ono on zhrešit
nevzdelaný.
[33:73] Pro BUH prosit inevitably potrestat pokrytec mu pokrytec ena obraz dustojnost
mu obraz dustojnost ena! BUH SPLNIT domnívat se MU domnívat se ENA. BUH jsem
Forgiver MILOSRDNÝ.
.
34- Sheba (Saba)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[34:1] Pochvala jsem BUH - Koho patrit všechno nebe zahrabat; úplne pochvala jsem
také Jemu Dále! On jsem nejvetší Odborný Príslušný
[34:2] On módní všechno odchod zahrabat všechno onen delat se ono všechno delat se
lye všechno onen vylézt do to. On jsem nejvetší Milosrdný a Ochotný Odpustit.
[34:3] Ty pochybovat odríkávat Doba nikdy podlehnout proplout! Odríkávat Úplne! -
Na muj Magnát - To prosit mnoství prosím podlehnout ty. On jsem Knower budoucí. Ne
práve stejné hodnoty atom váha ukrýt Jemu jsem to nebe zahrabat. Ne práve slabý than
onen velký ukrýt). Úplne ar dukladný zápis.
[34:4] mnoství prosím On odmenit ty domnívat se primet spravedlivý doivotní! Tyto
zaslouilý odpuštení štedrý zajištení.
[34:5] Ohledne Ceho ty porád upírat náš zjevení oni privodit si odškodnení trapný
pokorení.
[34:6] jsem zjevný s ty štestí vedomí onen tento zjevení podle svuj Magnát s ty jsem
vernost a onen ono usmernovat dráha Všemohoucí nejvetší Chvalitebný!
[34:7] Ty pochybovat odríkávat beet ty mu zjistit ty ty jsem trhán stranou ty tvorit
znovu!
[34:8] Kadý on vymýšlet svetský BUH on jsem senzacní. Vskutku ty pochybovat Dále
privodit si špatne odškodnení; oni odchod druhý z cesty.
[34:9] Oni ne prijmout úplne potreby ti za ti od nebe zahrabat? My willed my zpusobit
zahrabat odvolat ti zpusobit davový dostat ti lye! Tento jsem sufficient pevný pro
naprostý poslušný sluha.
[34:10] My obdarit David štestí nás O hora nabídnout jemu ty príliš O osoba My zmírnit
tvrdý pro jemu.
[34:11] Ty útocit kryt onen sedet zcela rízení spravedlnost! Kadý ty ucinil já jsem
Veštec o tom.
[34:12] S Solomon my predloit ovinout svém príkaz cestování 1 mesíce príchod 1
mesíce jsoucí. My zpusobit zdroj mazat proud out jemu. Také jinns rízení jemu svém
Magnát dovolená. Kadý jednotka z ti nedbat náš ovládání my vystavený jemu drsný
odškodnení.
[34:13] Oni zpusobit jemu všechno on chtít - uvelebit se socha nadmerne svaz váný
kuchar zajistit! O druh David rízení (spravedlnost) beet svuj porozumení. Jen a málokterí
o Muj sluha jsem uznalý.
[34:14] When sjednat cas svém smrt podlehnout oni ne mel stopa onen on poslední. Ne
1 z zvíre zkoušel strávit svém tyc on dostat shodit ucinil jinns nahromadit onen on jsem
naprostý! Oni tím nahromadit onen oni skutecne módní nevidený oni konec rízení e
strnulý ackoliv brzo ackoliv on poslední!
[34:15] Sheba's homeland uívaný jsem div 2 zahradní u práve opustit Strávit svuj
Magnát obstarání, jsem uznalý z Jemu - Poslušný získat ochotný odpustit Magnát.
[34:16] Oni povaha proto my proudit ti katastrofální proud my zástupce jejich 2
zahradní do 2 zahradní škoda chutnat ovoce oehavý opustit skimpy sklízet!
[34:17] My tím oplatit ti jejich nevera. My ne oplatit jen disbelievers?
[34:18] My umístení ti spolecnost onen my štestí jinak oázy my uzavrít souprava vozíku
ti Cestovat therein cas vecer vyplnit bezpecnostní!
[34:19] Oni (zapnout unappreciative upírat Náš Magnát my ne pecovat Ty zvetšit
interval náš souprava vozíku kadý vykázat Oni tím nepravý jejich uznat duše. Proto my
útocit ti dejiny rozloení ti do slabý spolecnost získat. Tento postarat se lekce ty jsem
pevný uznalý.
[34:20] Dábel rozhodnutí ti snadno naplnit svém ocekávání! Oni následující jemu a
málokterí verící.
[34:21] On nikdy mel kadý schopnost ti. My tím vyznamenat ty domnívat se za Dále
podle ty jsem nerozhodný u to. Svuj Magnát jsem vrchol rízení úplne potreby.
[34:22] Odríkávat Vzývat obraz ty spolecnost BUH! Oni ne mít vybrat atom nebe
zahrabat. Oni ne mít spolecnost therein nor ucinil On pripustit ti jsem Svém zástupce!
[34:23] Zakrocení Jemu byl za zbytecný to shodovat se ke Svém prosit. When jejich
dbát posléze domluvit srazit oni poadovat Co ucinil svuj Magnát odríkávat oni odríkávat
vernost. On jsem nejvetší Nejvyšší nejvetší Prima!
[34:24] Odríkávat Kterí postarat se nebo ty nebe zahrabat? Odríkávat BUH Kadý my ty
usmernovat odchod druhý z cesty!
[34:25] ríct Ty byl odpovedný pro náš zlocin nor byl my odpovedný pro který ty ucinil.
[34:26] Odríkávat Náš Magnát nahromadit nás úplne dohromady neli Jemu pak On
kritizovat nás equitably! On jsem Soudit Vševedoucí
[34:27] Odríkávat Beet mne obraz ty spolecnost protoe svést Jemu! ne Odríkávat On
jsem 1 BUH Všemohoucí Odborný!
[34:28] My odeslat ty O Rashad) úplne lidé dritel z poslušný zpráva také jako warner
nejvetší lidé ne módní!
[34:29] Oni upírat When tento slib podlehnout proplout ty jsem pravý?
[34:30] Odríkávat Ty mel typický cas typický cas ty ne zdret 1 doba nor pokracovat!
[34:31] Ty pochybovat odríkávat My ne verit za tohleto Quran nor predchozí bible. ty
jen envision tyto prestupník when oni kozlík jejich Magnát! Oni diskutovat 1 jiný zpet i
kdy neustále. Stoupenec zjistit jejich vedoucí Jestlie ne jsem ty my jsem verící.
[34:32] Vedoucí ríct podle ty prosit následující ti my a jednotka Byl odvrátit ty rízení
ono podlehnout s ty? Nikoliv; ono jsem ty jsem prostopášný.
[34:33] Stoupenec ríct podle jejich vedoucí jsem ty navrhovat vecer cas pak príkaz nás
jsem unappreciative z BUH spolecnost obraz stupen Jemu. Oni jízdní hryzení when oni
prijmout odškodnení my umístení spoutat krkovicka z ty pochybovat! Oni správne ne
oplatit co oni ucinil?
[34:34] Všechen cas my odeslat warner spolecnost vedoucí onen spolecnost odríkávat
My vyradit poslání ty odeslat na!
[34:35] Oni také odríkávat My jsem výkonný jinak peníze detský my ne potrestat!
[34:36] Odríkávat Muj Magnát jsem 1 rízený úplne obstarání On pripustit obstarání
whomever On prosit redukovat ti nejvetší lidé ne módní!
[34:37] Ne jsem svuj peníze svuj detský privést ty konec s nás. Jen ty domnívat se
primet spravedlivý doivotní dostat odmenit jejich spravovat násobit rozmnoit! Od
príbytek Ráj oni ucinil to bydlit za doplnit pokoj!
[34:38] Ohledne Ceho ty systematicky upírat náš zjevení oni zustávat odškodnení.
[34:39] Odríkávat Muj Magnát jsem Jednotka rízený úplne zajištení; On zvetšit zajištení
whomever On chtít Svém sluha redukovat ti! Všechno ty vycerpat dát Buh) On odmenit
ty to; On byl Zcela Správce.
[34:40] Cas when On predvolání ti úplne On ríct podle andel tyto ucinil to lidé zbonovat
ty?
[34:41] Oni vyhovovat Ty oslavovat. Ty jsem náš Magnát Zvládnout ne ti! Místo oni
zbonovat jinns; mnoství z ti jsem verící therein.
[34:42] Cas ty ne mít moc porce poškození 1 jiný my ríct podle prestupník Chu
odškodnení Peklo ty uívaný poprít!
[34:43] When náš zkouška uvést ve výctu ti bezvadne docílit oni odríkávat Tento byl
pouze mu chtít odvrátit ty ráz svuj zdroj zbonovat. Oni také odríkávat Tyto vymýšlet
svetský. Ty pochybovat také odríkávat vernost podlehnout ti Tento jsem obviously
kouzelný!
[34:44] My ne odevzdat ti kadý jiný kniha usilovat nor ucinil my poslal podle ti ty jiný
warner!
[34:45] Ty neli ti pochybovat pravidelný trebae oni ne prijmout one-tenth (zázrak) my
odevzdat tento buzení, when oni pochybovat Muj hlasatel jak drsný jsem Muj
odškodnení!
[34:46] Odríkávat já poadovat ty znicit 1 potreby Oddaný BUH za pár jako zvláštní pak
zrcadlit! Svuj stoupenec (Rashad) ne jsem senzacní. On jsem ozrejmit warner ty presne
zpredu príchod strašný odškodnení.
[34:47] ríct já ne poadovat ty kadý probíhat; ty zadret to. Muj probíhat podlehnout jen
podle BUH. On svedcit úplne potreby.
[34:48] Odríkávat Muj Magnát zpusobit vernost bený! On jsem Knower úplne ochrana
prezidenta.
[34:49] Odríkávat vernost podlehnout; i kdy prolhanost mohl ani uvedený všechno nor
reprodukovat to!
[34:50] Odríkávat Jestlie já odchod z cesty já odchod z cesty svuj uznat nedostatek! A
jestlie já usmernovat to jsem muj Magnát vdechnutí. On jsem Posluchac Pred.
[34:51] Ty jen prijmout ti when prima terror postihnout ti; oni ne unikat pak oni jsem
absorbovat stranou forcibly!
[34:52] Oni pak odríkávat My okamite domnívat se za to to jsem druhý príliš poslední!
[34:53] Oni vyradit to za a nad; oni rozhodný místo udrovat navrhnout a hádání!
[34:54] Proto oni zbavit z všechno oni touit pro. Tento jsem stejne smrt jejich protejšek
predchozí výroba. Oni harbored také mnoství pochybovat.
.
35- Initiator (Faater)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[35:1] Pochvala byl BUH Initiator z nebe zahrabat appointer andel jsem hlasatel zrychlit
- 2 3 4 (zrychlit). On zvetšit stvorení protoe On prosit. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[35:2] When BUH lít lidé ke soucit, nikoliv armáda konec to. A jestlie On odmítnout to
nic vnutit jinam than On odeslat to! On jsem Všemohoucí Odborný.
[35:3] O lidé pamatovat buh štestí ty. Byl v tom kadý tvurce BUH postarat se nebo ty
nebe zahrabat? v tom ne jsem jinak buh Jemu. Jak ty zmenit smer ceho?
[35:4] Oni pochybovat ty hlasatel ty pochybovat. BUH jsem OD RÍZENÝ Z ÚPLNE
POTREBY!
[35:5] O lidé buh slib jsem vernost; proto ne pobláznit tento pokorný doivotní! Ne
odvrátit BUH cirý iluze.
[35:6] Souit jsem svuj neprátelský aby nakládat jemu neprítel. On jen lákat svém strana
jsem obyvatel Peklo!
[35:7] Ty pochybovat privodit si drsný odškodnení ty domnívat se primet spravedlivý
doivotní zaslouilý odpuštení prima odmenit!
[35:8] Proslulý jednotka odporný spravovat zdobit svém otvor ne on myšlen ono jsem
spravedlivý! BUH TÍM ODESLAT Z CESTY whoever PROSIT ODCHOD Z) CESTY)
ON USMERNOVAT whoever PROSIT USMERNOVAT). Proto ne rmoutit ti. BUH
BYL CELKEM vedomý si o VŠECHNO ONI UCINIL.
[35:9] BUH BYL JEDNOTKA ODESLAT RANIT MÍCHAT ZAMRACENÝ PAK
MY MÍRIT TI jalový získat, OBNOVIT recený VYLODIT ZADNÍ ONI jsem
NAPROSTÝ! Tím jsem zmrtvýchvstání.
[35:10] Kadý ádat hodnost módní onen s BUH patrit úplne hodnost! S Jemu stoupat
poslušný slovo On povýšit spravedlivý spravovat! Ohledne Ceho ty navrhovat odporný
spravovat oni privodit si drsný odškodnení; úklad z stejný lidé urcit selhání!
[35:11] BUH TVORIT TY OPRÁŠIT PAK MALÝ NAPSAT PAK ON ZPUSOBIT TY
ROZMNOIT SVUJ SNOUBENEC. Nikoliv enská slušet bohatý nor odevzdat pocátek
Svém vedomí! Nikdo trvat velký doivotní nikdo doivotní preškubnout krátký proto preexisting
zápis! Tento jsem lehký BUH.
[35:12] 2 more ne jsem stejne; jednotka byl veselý výtecný doba další jsem solný
undrinkable. Podle kadý o ti ty strávit choulostivý maso vyjmout klenoty trvat! Ty
prijmout poslat pustit se koryto ti ádat Svém zajištení onen ty jsem uznalý!
[35:13] On pripojit vecer cas pripojit cas vecer. On predloit slunit se mesíc délka pro
dopredu daný doba o cas! recený byl BUH svuj Magnát; s Jemu patrit úplne kingship!
Kadý obraz ty spolecnost Jemu ne mít vysemenit bombardovat.
[35:14] Ty hovor ochoten ti oni ne naslouchat ty. Práve jestlie oni naslouchat ty oni ne
vyhovovat ty. Cas Zmrtvýchvstání oni poprít ty. Ádný informovat ty moný nejvetší
Príslušný.
[35:15] O lidé ty byl jednotka zrovna BUH doba BUH jsem od nikoliv tedy kadý
nejvetší Chvalitebný
[35:16] On prosit On zrušit ty zástupce znovu stvorení.
[35:17] Tento ne jsem príliš teký pro BUH.
[35:18] Nikoliv duše prodávat hrích jiný duše. Duše zavádet hrích vzývat jiný loisko
rozdelit z svuj vkládat nic jinak duše prodávat kadý hlas z to i oni vypravovat! Ale lidé
pozornost svuj výstraný jsem ty váit si jejich Magnát ješte when jen od jejich zachování
tajemství slavit Spojení Prosba (Salat)! Whoever cistit svém duše ucinil e svých uznat
plný S BUH jsem rozhodný urcení.
[35:19] Slepý veštec ne jsem spravedlivý!
[35:20] Nor jsem temnota nastoupit.
[35:21] Nor jsem coolness z chránit závody slunit se.
[35:22] Nor byl ivý naprostý; BUH zpusobit whomever On prosit naslouchat. Ty ne
útocit posluchac ty váný.
[35:23] Ty jsem nikoliv jinam than warner.
[35:24] My odeslat ty vernost dritel z poslušný zpráva také jako warner. Naprostý
spolecnost dostat warner.
[35:25] Jestlie oni pochybovat ty ty neli ti také pochybovat! Jejich hlasatel odchod ti
vycistit zkouška Alm informovat bible.
[35:26] Subsequently já potrestat ty pochybovat; jak strašný jsem Muj odškodnení!
[35:27] Ty ne nahromadit BUH odeslat shodit lye rozvodnit whereby my vytáhnout
zpusobit ovoce mnohostranný barva? Práve hora mel jinak barva; vrchol byl bílý cervený
trochu další barva. Hltat jsem vycistit!
[35:28] Také lidé zvíre ivý inventár podlehnout mnohostranný barva. Tento byl lidé
pravý váit si BUH jsem ty jsem informovaný. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ OCHOTNÝ
ODPUSTIT.
[35:29] Prece ty prednášet kniha BUH slavit Spojení Prosba (Salat) náš obstarání ti oni
vycerpat - secretly publicly - Zapustit investice nikdy pozbýt!
[35:30] On odškodnit ti generously násobit Svém štestí ti! On Omluvit Uznalý
[35:31] co my odhalit ty za tohleto bible jsem vernost dokonalý úplne predchozí bible!
BUH jsem CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z SVÉM SLUHA VEŠTEC.
[35:32] My proplout bible výroba buzení, my poskytnout whomever my chtít náš sluha
dostat to! Subsequently trochu o ti nepravý jejich duše others udrovat to jen rozdelit z cas
i kdy others jsem netrpelivý rízení spravedlnost proto buh prosit tento jsem prima radost z
vítezství!
[35:33] Oni napsat zahradní Ráj oni zdobit náramek z zlatý perlit se jejich šaty to
zpusobit hedvábný šat
[35:34] Oni odríkávat Velebit BUH pro odstranující úplne náš trápit! Náš Magnát
Omluvit Uznalý
[35:35] On uznat nás príbytek vecný bliss Svém ozdobit. Nikdy znicit my príliv sem
nikdy znicit my unavený.
[35:36] Ohledne Ceho ty pochybovat oni privodit si zapálit Peklo kde? oni nikdy
provést smrt nor byl odškodnení vubec zamenit ti. My tím oplatit a unappreciative.
[35:37] Oni kricet therein Náš Lord ty vzít si nás out o sem my rízení spravedlnost
spravovat my jednat vyloucit co z ceho my ne odevzdat ty life-long príleitostný souvislý
pripomínka ty pokládat pozornost? Ty ne dostat warner? Proto chutnat (dusledek).
Prestupník mel nikdo porce ti.
[35:38] BUH jsem Knower BUDOUCÍ Z NEBE ZAHRABAT. On jsem Knower úplne
nejvnitrejší thoughts.
[35:39] On jsem Jednotka zpusobit ty dedic zahrabat. Subsequently whoever chtít
pochybovat ucinil e svých uznat škoda. Nevera disbelievers jen rozšírit jejich Magnát
opovrení ti. Nevera disbelievers ponorit ti nadmerne promeškání.
[35:40] Odríkávat Povaovat obraz ty spolecnost BUH; beet mne co ochoten brloh oni
dret tvorit. oni uznat kadý spolecnost nebe? My odevzdat ti kniha dret wherein v tom
jsem nikoliv obava? Vskutku který prestupník slibný 1 jiný jsem nikoliv jinam than iluze.
[35:41] BUH BYL JEDNOTKA ZASTAVIT NEBE ZAHRABAT lest ONI MIZET.
Jestlie kadý jinam jsem zastavit ti oni prosit mnoství prosím mizet! On jsem Shovívavý
Ochotný Odpustit.
[35:42] Oni prísahat BUH solemnly warner odchod ti oni byl zcela usmernovat than
nejaký sbor! Okamite onen warner ucinil podlehnout ti tento jen ponorit ti nadmerne
odpor.
[35:43] Oni prícina arogance zahrabat zlý úklad odporný navrhovat jen selhat u ty
navrhovat ti. Oni pak myslit všechno smrt z ty který ucinil stejné potreby za a nad? Ty
rozhodnutí buh systém jsem nikdy promenlivý; ty rozhodnutí buh systém jsem
immutable.
[35:44] Oni ne chodit zahrabat proslulý dusledek ty predcházet ti? Oni byl práve silný
than oni. Nic ukrýt BUH nebe nor zahrabat. On jsem Vševedoucí Všemohoucí
[35:45] Jestlie BUH potrestat lidé jejich hrích On ne odkázat vybrat tvor zahrabat. On
odrocit ti pro dopredu daný interval! Dríve jejich interval naplnit pak BUH jsem Veštec
Svém sluha.
.
36- Y S. (Ya Sinus)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[36:1] Y S. (Yaa Prijmout)!
[36:2] Quran onen jsem plne o moudrost!
[36:3] mnoství jiste ty (Rashad) jsem 1 z hlasatel.
[36:4] U váný dráha.
[36:5] Tento zjevení jsem podle Všemohoucí Milosrdný.
[36:6] S vypovedet lidé zdroj nikdy vypovedet proto oni jsem neuvedomující si!
[36:7] To dopredu daný onen mnoství z ti ne verit.
[36:8] My umístení jejich krkovicka prekáet stoupnutí jejich brada. Proto oni slušet
blokovat jejich nevera!
[36:9] My umístení ohrada ti ohrada za ti tím my zahalit ti; oni ne prijmout.
[36:10] jsem spolu ty vypovedet ti ne oni ne domnívat se
[36:11] Ty pozornost jen ty udrovat tento sdelení, váit si nejvetší Blahosklonný! - Práve
when jen jejich zachování tajemství. Odevzdat ti poslušný zpráva odpuštení štedrý
odmenit!
[36:12] My prosím obnovit naprosto my zaznamenat všechno oni ucinil za tohleto
doivotní príliš protoe dusledek zustat jejich smrt! Všechno my pocet dukladný zápis.
[36:13] Uvést pro ti príklad lidé spolecnost onen prijatý hlasatel!
[36:14] When my poslal podle ti 2 (hlasatel) oni pochybovat ti. My pak snést ti 3. Oni
odríkávat My jsem (Buh) hlasatel ty.
[36:15] Oni odríkávat Ty jsem nikoliv jinam than lidská bytost existence nás. Nejvetší
Blahosklonný ne odeslat všechno. Ty jsem lhárka.
[36:16] Oni odríkávat Náš Magnát módní my byl poslal podle ty.
[36:17] Náš prostý poslání jsem vynést poslání.
[36:18] Oni odríkávat My povaovat ty škoda znamení. Ty upustit my prece jádro ty
souit ty trapný odškodnení.
[36:19] Oni odríkávat Svuj znamení spoléhat svuj odezva okamite onen ty upomenout.
Vskutku ty zhrešit lidé.
[36:20] Mu podlehnout jinak skoncit mesto rcení O muj lidé následující hlasatel.
[36:21] Následující ty ne poadovat ty pro kadý vést a usmernovat!
[36:22] Why já ne zbonovat Jednotka znalec mne mel bys s Jemu jsem svuj poslední
výnos?
[36:23] Já spolecnost Jemu buh? Nejvetší Blahosklonný willed kadý poškození mne
jejich zakrocení ne porce mne 1 nu nor mohl oni vyprostit mne.
[36:24] Pak já jsem zcela z cesty.
[36:25] Já mel domnívat se za svuj Magnát; spokojený naslouchat podle mne!
[36:26] (O a cas o svém smrt) on zjistit Napsat Ráj. On odríkávat Ohio Já prát si muj
lidé módní!
[36:27] Onen muj Magnát omluvit mi zpusobit mi honorable.
[36:28] My ne odeslat shodit svém lidé jemu voják lye; my ne odeslat ti shodit.
[36:29] Úplne pokládat byl 1 rána whereupon oni utišit!
[36:30] Jak lítost jsem lidé stanovit! Všechen cas hlasatel odchod ti oni stále zesmešnit
jemu.
[36:31] Oni ne prijmout e mnoství výroba my zrušit dopredu ti jak oni nikdy vrátit ti?
[36:32] Naprostý jednotka z ti predvolat zpredu nás.
[36:33] 1 známka ti byl naprostý získat my obnovit to vytáhnout od toho jádro jejich
jídlo.
[36:34] My dospelý to zahradní pocházet podmazat zrnko, vína, my zpusobit trhat proud
out therein!
[36:35] Tento jsem stanovit ti ovoce pripustit ti výroba jejich uznat pomoct cokoliv oni
zrovna! Oni jsem vdecný?
[36:36] Vrchol Dokonalosti byl 1 který tvorit úplne druh o opustit zahrabat príliš protoe
sebe jiný stvorení onen oni ucinil ne práve módní!
[36:37] Jiný známka ti byl vecer my odstranující denní svetlo proto whereupon oni jsem
za tma.
[36:38] Slunit Se urcit typický zjištení nacrtnout Všemohoucí Vševedoucí.
[36:39] Mesíc my model vystoupit období ono slušet jako starší zakrivit pochva.
[36:40] Slunit Se byl nikdy lov vy- ke mesíc! - Vecer cas nikdy zmenit smer ceho - kadý
o ti plovací svuj vlastní dráha!
[36:41] Jiný známka ti jsem onen my prodávat jejich predek skrývající v sobe nebezpecí
archa.
[36:42] Pak my tvorit spolu ti jízda od.
[36:43] My willed my potopit ti jejich vrískot ne naslouchat nor could oni uchovat.
[36:44] Místo my lít ti ke soucit, pripustit ti trávit pro chvilku!
[36:45] však when oni zjistit Zjistit svuj pres rízení spravedlnost svuj budoucí onen ty
dosáhnout soucit!
[36:46] Nedbající co druh o zkouška odevzdat ti jejich Magnát oni systematicky nedbat
to.
[36:47] When oni zjistit Odevzdat buh obstarání ty ty pochybovat ríct podle ty verit my
odevzdat ty BUH zásobovat jestlie On aby willed? Ty jsem skutecne druhý z cesty.
[36:48] Oni také upírat When onen slib podlehnout proplout ty jsem pravý?
[36:49] úplne oni prijmout byl 1 rána zaplavit ti i kdy oni debatovat.
[36:50] Oni ne práve vyhrát nad cas útocit prosit nor prosit oni jsem dovedný podle
výnos jejich lidé!
[36:51] Roh kvet whereupon oni povýšení pred váný odchod jejich Magnát.
[36:52] Oni odríkávat Hore s nás. Který vzkrísit nás náš smrt? Tento jsem co nejvetší
Blahosklonný slibný. Hlasatel byl právo!
[36:53] Úplne pokládat byl 1 rána whereupon oni predvolat zpredu nás!
[36:54] Onen cas nikoliv duše špatne za a nejméne Ty platil presne kadý ty ucinil.
[36:55] Obyvatel Ráj jsem onen cas šastne zamestnávat!
[36:56] Oni zustávat jejich snoubenec krásný chránit trávit podporovat domovní
vybavení!
[36:57] Oni mel ovoce therein; oni mel všechno oni ádat.
[36:58] Blahoprání pokoj podle Milosrdný Magnát.
[36:59] Ohledne Ceho ty O vinný jednotka ty byl spolecnost stranou.
[36:60] vyloucit co z ceho já ne sjednat ty O Detský Adam onen ty ne zbonovat souit?
Onen on jsem svuj havý neprítel?
[36:61] A onen ty zbonovat Mne jen? Tento byl vzprímit dráha.
[36:62] On zavést dav z ty. Ty ne mít kadý znalost?
[36:63] Tento jsem Peklo slibný ty.
[36:64] Dnes ty svítit to dusledek svuj nevera.
[36:65] Cas my vtisknout jejich otvor; jejich písmo krok loisko svedcit všechno oni
ucinil.
[36:66] My prosit my zahalit jejich otvor proto when oni ádat dráha oni ne prijmout.
[36:67] My prosit my ustálit ti za zaúctovat; proto oni mohl ani hnutí odeslat, nor odjezd
[36:68] Whomever my pripustit bydlit nebo a dlouze cas, my odvrátit jemu s slabost!
Oni ne porozumení?
[36:69] co my ucit jemu (hlasatel) ne jsem poezie nor jsem on (básník)! Tento jsem
strašný pevný dukladný Quran.
[36:70] S kázat s ty jsem ijící ukázat disbelievers!
[36:71] Oni ne prijmout my dret tvorit ti náš uznat pomoct ivý inventár oni uznat?
[36:72] A my zmírnit ti ti; nejaký oni jízdní nejaký oni strávit.
[36:73] Oni pocházet další uitek pred ti také jako pít! Oni ne jsem uznalý?
[36:74] Oni spolecnost BUH jinak buh asi oni byl z prispet s ti!
[36:75] Ochoten a opak, oni ne porce ti; oni skoncit obsluhovat ti oddaný voják.
[36:76] Proto ne zarmoutit jejich projev! My byl celkem vedomý si o všechno oni skrýt
všechno oni prohlásit.
[36:77] lidská bytost jsem ne prijmout my zpusobit tvorit jemu podle malý napsat pak
on obeh v havý neprítel?
[36:78] On sbírat pochybovat nás - i kdy zapomnel svém pocátecní stvorení - Který
vzkrísit kost pozdeji oni tlení?
[36:79] Odríkávat Jednotka znalec ti za a 1 zaúctovat vzkrísit ti! On jsem celkem
vedomý si o naprostý stvorení.
[36:80] On byl Jednotka tvorit ty plný ivota krov podporovat který ty svítit pro osvetlit!
[36:81] Ne jsem Jednotka tvorit nebe zahrabat dovedný podle pobavit a spolu Yes
vskutku; On jsem Tvurce Vševedoucí
[36:82] úplne On vyloucit co z ceho prodávat kadý ovládání byl ríct podle Jsem to jsem
[36:83] Proto vrchol dokonalosti byl 1 od kterého písmo byl svrchovanost úplne potreby
Jemu ty vrátit!
.
37- Arrangers (Al-Saffat)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[37:1] arrangers oddíl.
[37:2] blamers z ty s obvinovat!
[37:3] reciters poslání.
[37:4] Svuj buh jsem jen 1.
[37:5] Magnát z nebe zahrabat všechno ti Lord z východ.
[37:6] My zdobit nejniší nebe zdobit obenice!
[37:7] My krýt to naprostý odporný souit.
[37:8] Oni ne zkoumat Nejvyšší Spolecnost; oni dosáhnout bombardovat naprostý
stránka!
[37:9] Oni odsoudit; oni privodit si vecný odškodnení.
[37:10] ádný o ti riziko sjednat krajní vrchol on postihnout prudký metací.
[37:11] Poadovat ti Ar oni teký tvorit jiný stvorení? My tvorit ti podle namocit bláto!
[37:12] i kdy ty bázen oni falešný.
[37:13] When upomenout oni ne pokládat pozornost!
[37:14] When oni prijmout pevný oni zesmešnit to.
[37:15] Oni odríkávat Tento jsem obviously kouzelný!
[37:16] Za my poslední slušet poprášit kost my vzkrísit?
[37:17] Ješte náš starý predek?
[37:18] Odríkávat Yes ty forcibly predvolat!
[37:19] Úplne pokládat byl 1 šouchnout whereupon oni police pohled!
[37:20] Oni odríkávat Hore nás; tento jsem Cas Soud.
[37:21] Tento jsem cas rozhodnutí ty jednat pochybovat od!
[37:22] Predvolat prestupník jejich snoubenec obraz oni zbonovat!
[37:23] beside BUH ovlivnovat ti s dráha Peklo.
[37:24] Konec ti poadovat ti!
[37:25] Why ty ne porce jednotka jiný
[37:26] Oni jsem onen cas zcela nabídnout!
[37:27] Oni podlehnout kadý jinam, pochybovat obvinovat 1 jiný
[37:28] Oni ríct (podle jejich vedoucí) Ty jednat podlehnout nás vzprímit stránka.
[37:29] Oni vyhovovat jsem ty ne jsem verící.
[37:30] My nikdy mel kadý schopnost ty; jsem ty jsem prostopášný.
[37:31] My správne privodit si náš Magnát soud; okamite my snést.
[37:32] My zavést ty jen my jsem z cesty.
[37:33] Tím dohromady oni prosit úplne úcastnil se odškodnení onen cas.
[37:34] Tento jsem e my oplatit vinný.
[37:35] When oni zjistit Laa Elaaha Ella Allah V tom ne jsem jinak buh BUH] oni
zapnout nadutý.
[37:36] Oni odríkávat my odkázat náš buh senzacní básník?
[37:37] Skutecne on privést vernost pevný hlasatel.
[37:38] mnoství jiste ty chutnat nejvetší trapný odškodnení.
[37:39] Ty oplatit jen co ty ucinil.
[37:40] Jen buh sluha byl úplne odsouzený ke zkáze podle Jemu jen uchovat)!
[37:41] Oni zaslouilý zajištení zachovat zvlášte ti.
[37:42] Úplne druh o ovoce. Oni honored
[37:43] Od zahradní bliss.
[37:44] U domovní vybavení 1 jiný.
[37:45] Šálek z naprostý nápoj prednést ti!
[37:46] Vyrovnat výtecný pro drinkers.
[37:47] Nikdy znecistit nikdy vyprázdnit!
[37:48] Na ti jsem výtecný druhý.
[37:49] zabezpecený mít rád slabý vejce.
[37:50] Oni podlehnout kadý jinam, propujcit 1 jiný
[37:51] 1 z ti odríkávat já jednat mel stoupenec!
[37:52] On jednat fraška ‘Znicit ty verit úplne tento?
[37:53] ‘Za my poslední obeh v poprášit kost znicit my prijít podle odpovídat se '!
[37:54] On odríkávat Presne pokládat pohled!
[37:55] When on pohled on prijmout svém stoupenec jádro Peklo.
[37:56] On odchod jemu odríkávat BUH ty témer rozpadnout se mne!
[37:57] Jestlie ne jsem muj Magnát štestí já jsem ty okamite
[37:58] (Ucinil ty ješte verit) my poslední!
[37:59] Jen 1 smrt my nikdy dostat kadý náhrada?
[37:60] recený jsem prima radost z vítezství.
[37:61] Tento jsem který naprostý pracovník rízení pro!
[37:62] jsem tento zcela urcení strom bitterness?
[37:63] My prevod to trestání prestupník.
[37:64] jsem strom dospelý jádro Peklo.
[37:65] Svuj kvet starat se souit pristrihnout.
[37:66] Oni strávit od toho jejich nadouvat vyrídit
[37:67] Pak oni nejvyšší to pekelný pít.
[37:68] Pak oni vrátit podle Peklo.
[37:69] Oni rozhodnutí jejich zdroj z cesty.
[37:70] Oni slepe rídili se za jejich krok.
[37:71] mnoství z predchozí výroba mel strayed stejne druh.
[37:72] My mel poslal podle ti warners!
[37:73] Proslulý dusledek pro ty vypovedet!
[37:74] Jen buh sluha byl úplne odsouzený ke zkáze podle Jemu jen uchovat).
[37:75] Tím Noe prijít nás my jsem zcela responders.
[37:76] My uchovat jemu svém druh prima neštestí.
[37:77] My útocit svém druhý survivors.
[37:78] My uchovat svém dejiny následující výroba.
[37:79] Pokoj byl Noe among a lidé!
[37:80] My tím odmenit a spravedlivý.
[37:81] On jsem 1 z náš domnívat se sluha.
[37:82] My potopit úplne others.
[37:83] Among svém stoupenec jsem Abraham.
[37:84] On podlehnout svém Magnát wholeheartedly.
[37:85] On ríct podle svém predek svém lidé Který ar ty zbonovat?
[37:86] To tyto vymýšlet buh BUH ty chtít?
[37:87] Který znicit ty myšlen o Magnát vesmír?
[37:88] On pohled starostlive vystupovat.
[37:89] Pak on ustoupit vy- odríkávat já unavený z tento!
[37:90] Oni povaha jemu.
[37:91] On pak povaha jejich obraz odríkávat ty stejný strávit?
[37:92] Why ty ne mluvit?
[37:93] On pak pobít ti.
[37:94] Oni odchod jemu prima bláznení.
[37:95] On odríkávat E ty zbonovat co ty vyrezávat?
[37:96] When BUH tvorit ty všechno ty útocit!
[37:97] Oni odríkávat stavet prima zapálit házet jemu do to!
[37:98] Oni navrhovat jemu my útocit ti kdo neco ztratí!
[37:99] On odríkávat já odchod muj Magnát; On usmernovat mne.
[37:100] Muj Lord pripustit mne spravedlivý detský!
[37:101] My odevzdat jemu poslušný zpráva poslušný detský.
[37:102] When on dospelý dost ceho rízení jemu on odríkávat Muj syn já prijmout
vysnený ideál já zasvetit ty. Který znicit ty myšlen On odríkávat O muj predek zpusobit
co ty príkaz ucinil! Ty rozhodnutí mne BUH ochotný trpelivý.
[37:103] Oni oba nabídnout on pripojit svém celo shodit zasvetit jemu)!
[37:104] My prijít jemu O Abraham.
[37:105] Ty verit vysnený. ideál. My tím odmenit a spravedlivý.
[37:106] Onen presný vyzkoušet vskutku.
[37:107] My vykoupit (Ismail) zástupce zvíre zasvetit!
[37:108] My uchovat svém dejiny následující výroba.
[37:109] Pokoj jsem Abraham.
[37:110] My tím odmenit a spravedlivý.
[37:111] On jsem 1 z náš domnívat se sluha.
[37:112] Pak my odevzdat jemu poslušný zpráva pocátek Isaac jsem 1 z spravedlivý
prorok.
[37:113] My štestí jemu Isaac. Among jejich potomek neco jsem spravedlivý trochu
jsem prostopášný prestupník.
[37:114] My také zpropadený Moses Aaron.
[37:115] My vynést ti jejich lidé prima neštestí.
[37:116] My snést ti oni slušet vítez.
[37:117] My odevzdat oba ti dukladný bible.
[37:118] My usmernovat ti vzprímit dráha.
[37:119] My uchovat jejich dejiny následující výroba.
[37:120] Pokoj jsem na Moses Aaron.
[37:121] My tím odmenit a spravedlivý.
[37:122] Oba ti jsem náš spravedlivý sluha!
[37:123] Elias jsem 1 z hlasatel.
[37:124] On ríct podle svém lidé ty ne rízení spravedlnost?
[37:125] Ty zbonovat socha Nejvyšší Tvurce?
[37:126] BUH; SVUJ MAGNÁT MAGNÁT SVUJ PREDEK!
[37:127] Oni pochybovat jemu. Proto oni jsem prijít odpovídat se
[37:128] Jen buh sluha byl úplne odsouzený ke zkáze podle Jemu jen uchovat).
[37:129] My uchovat svém dejiny následující výroba.
[37:130] Pokoj jsem Elias úplne ty jako Elias
[37:131] My tím odmenit a spravedlivý.
[37:132] On jsem 1 z náš domnívat se sluha.
[37:133] Moc jsem 1 z hlasatel.
[37:134] My uchovat jemu úplne svém druh.
[37:135] Jen starší ena smrt.
[37:136] My zrušit úplne others.
[37:137] Ty utišit zaúctovat jejich znicit cas.
[37:138] A na vecer. Ty porozumení?
[37:139] Jonáš jsem 1 z hlasatel.
[37:140] On unikat skrývající v sobe nebezpecí poslat.
[37:141] On vzbourit se tím on svázat kdo neco ztratí.
[37:142] Proto shánet odvolat jemu on jsem 1 obvinovat!
[37:143] Jestlie ne jsem on docházka rozjímání Buh)
[37:144] On utišit svuj nadouvat Cas Zmrtvýchvstání.
[37:145] My mel jemu házet stoupnutí do opustit odvod
[37:146] My mel strom poivatelný ovoce pestovat si pro jemu.
[37:147] Pak my odeslat jemu 100000 jinam
[37:148] Oni ucinil domnívat se my pripustit ti trávit tento doivotní!
[37:149] Poadovat ti jestlie svuj Magnát mel dcera i kdy oni mel syn!
[37:150] My tvorit andel zpusobit jsem enská? Oni svedcit onen?
[37:151] Vskutku oni grossly rouhat se when oni odríkávat -
[37:152] BUH ZPLODIT SYN. VSKUTKU ONI jsem LHÁRKA.
[37:153] On chtít holka milý?
[37:154] Co jsem krivda na svuj logika?
[37:155] Why ty ne pokládat pozornost?
[37:156] Ty mel kadý zkouška?
[37:157] Beet nás svuj kniha jestlie ty jsem pravý!
[37:158] Oni pravidelný vynalézt odborný pomer uprostred Jemu jinns. jinns módní
onen oni jsem uitecný.
[37:159] BUH OSLAVOVAT; DRUHÝ JEJICH POADOVAT.
[37:160] Jen buh sluha byl odsouzený ke zkáze podle Jemu jen uchovat).
[37:161] Vskutku ty co ty zbonovat.
[37:162] Ne sázet všechno Jemu.
[37:163] Jen ty svítit Peklo.
[37:164] Kadý jednotka z nás mel typický práce.
[37:165] My jsem arrangers.
[37:166] My duly oslavovat (náš Magnát).
[37:167] Oni jednat odríkávat!
[37:168] Mel my dostat trestat príkaz podle náš zdroj!
[37:169] My jsem worshipers; odsouzený ke zkáze podle BUH jen!
[37:170] Oni pochybovat oni prosit prece najít out!
[37:171] Náš rozhodnutí ji rozhodnout pro náš sluha hlasatel.
[37:172] Oni jsem prece vítez.
[37:173] Náš voják jsem vítez.
[37:174] Aby nedbat ti pro chvilku!
[37:175] Sledovat ti; oni príliš pozorovat.
[37:176] Oni upírat náš odškodnení?
[37:177] When to souhlasit ti 1 cas jsem bídný cas; oni dost vypovedet.
[37:178] Nedbat ti pro chvilku.
[37:179] Sledovat ti; oni príliš pozorovat.
[37:180] Vrchol Dokonalosti jsem svuj Magnát prima Magnát; druhý shora jejich
poadovat.
[37:181] Pokoj jsem hlasatel.
[37:182] Pochvala jsem BUH Magnát vesmír.
.
38- S. (Saad)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[38:1] S. (Saad) Quran zdret zkouška.
[38:2] Ty pochybovat ponorit do arogance výzva.
[38:3] Mnoho výroba ti my zrušit. Oni prijít nebo prispet za zbytecný
[38:4] Oni údiv onen warner podlehnout ti ti. disbelievers odríkávat kouzelník lhárka.
[38:5] On útocit buh do 1 buh? Tento jsem skutecne zvláštní.
[38:6] Vedoucí ohlásit Odchod steadfastly vytrvat dustojnost svuj buh! Tento jsem co
poadovaný!
[38:7] My nikdy slyšení tento náboenství náš predek. Tento jsem prostírat se
[38:8] Ucinil zkouška delat se jemu nás? Vskutku oni jsem nerozhodný z Muj zkouška!
Vskutku oni ne však chutnat Muj odškodnení.
[38:9] Znicit oni uznat povaovat za cenné soucit svuj Magnát Všemohoucí, Grantor.
[38:10] Oni mít svrchovanost z nebe zahrabat všechno ti? Pripustit ti prispet!
[38:11] Skoro kadý armáda oni sebrat - Práve jestlie úplne jejich úcastník shromádit
dohromady - Porazit!
[38:12] Pochybovat ti jsem lidé Noe ‘Aad mohutný Pharaoh!
[38:13] Také Thamoud lidé Moc obyvatel Les Midyan;) ty jsem protilehlý.
[38:14] Kadý o ti pochybovat hlasatel tím Muj odškodnení jsem nevyhnutelný!
[38:15] Tyto lidé myslit vybrat rána podle který oni nikdy objevit.
[38:16] Oni upírat Náš Magnát ucinil ty ne beh odškodnení nás Cas Pocítání.
[38:17] Byl trpelivý za a omítka z jejich projev vzpomínat si náš sluha David
vynalézavý; on jsem poslušný.
[38:18] My predloit hora svém doprava oslavovat jemu vecer cas.
[38:19] Také osoba predloit poslouit jemu; úplne jsem poslušný s jemu!
[38:20] My upevnit svém kingship obdarit jemu ke moudrost poslušný logika.
[38:21] Ty dostat zpráva z krevní msta mu dret plazivý svém útocište?
[38:22] When oni napsat svém vule on polekat. Oni odríkávat ne Mel pramen strachu!
My krevní msta 1 jiný my ádat svuj dobrý soud. Ne špatne nás usmernovat nás vzprímit
dráha!
[38:23] Tento kamarád z dul uznat 90 9 nesmelý clovek i kdy já uznat jednotka nesmelý
clovek. On chtít mísit muj nesmelý clovek svém zustat nouze mne!
[38:24] On odríkávat On jsem nespravedlivý s ty na poadovat spojit svuj nesmelý
clovek svém! Mnoho lidé spojit jejich divadelní rekvizity nakládat kadý jinam unfairly ty
domnívat se rízení spravedlnost tyto jsem málo. Pozdeji David údiv jestlie on útocit
vzprímit soud! On myšlen my zkoušet jemu. On pak vzývat svém Magnát odpuštení
sklánet srazit litovat!
[38:25] My omluvit jemu za tohleto záleitost My pripustit jemu místo honor nás krásný
príbytek.
[38:26] O David my útocit ty vladar zahrabat. Proto ty kritizovat among a národ
equitably ne rídili se svuj vlastní mínení lest to odvrátit ty ráz BUH! Prece ty náhodný ráz
BUH privodit si drsný odškodnení nepamatovat si Cas Pocítání.
[38:27] My ne tvorit nebe zahrabat všechno ti za zbytecný recený byl a premýšlivý o ty
pochybovat! Proto hore s ty pochybovat; oni snést Peklo.
[38:28] My nakládat ty domnívat se primet spravedlivý doivotní moný my nakládat ty
predloit odporný zahrabat? My nakládat spravedlivý moný my nakládat a prostopášný?
[38:29] Tento jsem bible my odeslat shodit ty jsem církevní - Asi oni zrcadlit svuj
zveršovat. Ty mít porozumení pokládat pozornost!
[38:30] S David my pripustit Solomon; plný poslušný sluha.
[38:31] 1 cas on slušet zaujmout napred krásný jízdní vecer kue.
[38:32] On pak odríkávat já trávit materiální potreby jinam than já trávit zbonovat muj
Magnát slunit se jsem odjezd
[38:33] Privést ti operadlo. narízený rozchod on drhnout jejich noha krkovicka!
[38:34] My tím pripojit Solomon vyzkoušet; my štestí jemu obrovský materiální boháci
on steadfastly nabídnout!
[38:35] On odríkávat Muj Lord omluvit mne pripustit mne kingship nikdy dosáhnout na
kadý jinam! Ty jsem Grantor.
[38:36] My (vyhovovat svém prosba predloit ovinout svém príkaz proudit déš wherever
on chtít.
[38:37] Souit stavba vniknout hluboko
[38:38] Others umístení svém príkaz.
[38:39] Tento jsem náš zajištení ty; ty odevzdat generously odmítnout vrchol!
[38:40] On zaslouilý honorable místo nás výtecný príbytek.
[38:41] Pamatovat náš sluha Príleitostný on prijít svém Magnát souit souit mne útrapa
bolest!
[38:42] Postihnout park svuj krok! skákal prosit odevzdat ty lécit pít!
[38:43] My uzdravit svém rodinný pro jemu; dvakrát ackoliv mnoho. recený byl náš
soucit; pripomínka ty mít porozumení.
[38:44] Okamite ty cestovat získat kázat poslání fulfill svuj slib. My rozhodnutí jemu
pevný. Který poslušný sluha! On jsem submitter.
[38:45] vzpomínat si také náš sluha Abraham Isaac Ebrík. Oni jsem vynalézavý
majetný zjevení.
[38:46] My poskytnout ti prima štestí povedomí ceho Dále!
[38:47] Oni chtít oni jsem among nejvetší spravedlivý.
[38:48] Pamatovat Ismail Elisha Zal-Kifl; among nejvetší spravedlivý!
[38:49] Tento jsem pripomínka spravedlivý zaslouilý výtecný urcení!
[38:50] Zahradní Ráj prosit zrejmý vy- jejich vstup ti.
[38:51] Uvolnit therein oni odevzdat mnoho druh z ovoce pít!
[38:52] Oni mel výtecný snoubenec.
[38:53] Tento jsem co ty zaslouilý Cas Pocítání!
[38:54] Náš zajištení jsem nevycerpatelný.
38:55] Ohledne Ceho prestupník oni privodit si bídný urcení.
[38:56] Peklo jsem kde? oni svítit; který bídný príbytek!
[38:57] co oni chutnat therein jsem pekelný pít ostrý jídlo!
[38:58] mnoho ceho jinam z stejne druh.
[38:59] Tento jsem seskupit házet Peklo ty. Oni ne prijetí obyvatel Peklo). Oni zaslouilý
svítit hellfire!
[38:60] Zacátecník vyhovovat Nor ty prijetí. Ty byl a jednotka predcházet nás zavést
nás! Proto snést tento bídný skoncit!
[38:61] Oni také odríkávat Náš Magnát tyto byl a jednotka primet nás do tento; zdvojit
odškodnení hellfire ti.
[38:62] Oni odríkávat "E delat se my ne prijmout Peklo) lidé my ucinil to uívaný pocet
among a prostopášný?
[38:63] My jednat zesmešnit ti; my jednat obeh náš otvor podle ti!
[38:64] Tento dopredu daný pravda lidé Peklo krevní msta 1 jiný!
[38:65] ríct já vypovedet ty; v tom ne jsem jinak buh BUH 1 Svrchovaný
[38:66] Magnát z nebe zahrabat všechno ti; Všemohoucí a Ochotný Odpustit.
[38:67] ríct Sem jsem desivý zpráva.
[38:68] Onen ty jsem zcela zapomnevší s.
[38:69] Já ne mel vedomí dríve svár Výška Spolecnost.
[38:70] Já dýchat muj prostý poslání byl vynést výstraný ty.
[38:71] Svuj Magnát ríct podle andel já tvorit lidská bytost jsem jíl.
[38:72] Dríve já model jemu kvet jemu podle Muj povzbudit ty dostat premoct neli
jemu!
[38:73] andel zhrešit premoct úplne o ti
[38:74] Dábel; on odmítnout jsem príliš nadutý unappreciative.
[38:75] On odríkávat O Dábel co prekazit ty podle premoct dríve který já tvorit Muj
písmo? Byl ty príliš nadutý? Ty vzbourit se?
[38:76] On odríkávat já byl zcela than on; Ty tvorit mne podle palebný tvorit jemu
podle jíl!
[38:77] On odríkávat Proto ty vyhnat ty vypovedet.
[38:78] Ty privodit si Muj zabavení Cas Soud.
[38:79] On odríkávat Muj Lord odrocit mne Cas Zmrtvýchvstání!
[38:80] On odríkávat Ty odrocit.
[38:81] Ne sjednat cas.
[38:82] On odríkávat já prísahat Svuj velicenstvo já odeslat ti úplne z cesty.
[38:83] Svuj worshipers který oddaný úplne Ty jen.
[38:84] On odríkávat Tento jsem vernost vernost jsem úplne já vyjádrit.
[38:85] Já vyrídit Peklo ty úplne ty následující ty.
[38:86] ríct já ne poadovat ty kadý vést já ne jsem podvodník.
[38:87] Tento jsem pripomínka spolecnost.
[38:88] Ty prosit prosím najít out od chvilku!
.
39- Tlacit (Al-Zumar)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[39:1] Tento jsem zjevení bible BUH Všemohoucí a Odborný.
[39:2] My odeslat ty tento bible truthfully; ty zbonovat BUH oddaný svuj náboenství
Jemu jen!
[39:3] Úplne náboenství byl odsouzený ke zkáze podle BUH jen! Ty spolecnost obraz
Jemu odríkávat My zbonovat koho ti jen privést nás konec BUH; oni byl zcela místo!
BUH prosit soudit ti ohledne ceho jejich popírat! BUH NE USMERNOVAT TAK
LHÁRKA disbelievers.
[39:4] Buh chtít mel syn On chtít whomever On willed podle Svém stvorení. On
oslavovat; On jsem BUH 1 Svrchovaný
[39:5] On tvorit nebe zahrabat truthfully. On balit vecer cas vinout cas vecer. On
predloit slunit se mesíc kadý tekoucí pro konecný doba. Úplne On jsem Všemohoucí a
Ochotný Odpustit.
[39:6] On tvorit ty 1 osoba pak tvorit jemu svém druh. On odeslat ty 8 druh ivý inventár.
On tvorit ty svuj ujmout se jako matka nadouvat stvorení stvorení od trimesters temnota!
recený jsem BUH svuj Magnát. S Jemu patrit úplne svrchovanost! v tom ne jsem jinak
buh Jemu. Jak ty zmenit smer ceho?
[39:7] Ty pochybovat BUH ne zrovna kadý. On nelibost prijmout Svém sluha útocit zlý
rozhodnutí! Ty ucinit rozhodnutí jsem uznalý On spokojený ty. Nikoliv duše loisko hrích
kadý jiný duše. Konecne s svuj Magnát jsem svuj zvolení pak On informovat ty z
všechno ty ucinil! On jsem celkem vedomý si o nejvnitrejší thoughts.
[39:8] When lidská bytost jsem souit on vzývat svém Magnát sincerely odsouzený ke
zkáze podle Jemu! ackoliv brzo ackoliv On štestí jemu on nepamatovat si svém predchozí
vzývat spolecnost obraz stupen BUH odvrátit others Svém dráha! ríct Trávit svuj nevera
docasne; ty privodit si hellfire.
[39:9] To byl lepší 1 z ty premýšlet vecer premoct utišit vedomý si o Dále byl ádat
soucit jejich Magnát? Odríkávat Byl ty módní nezvlnený podle ty ne módní? Jen ty mít
porozumení pokládat pozornost!
[39:10] ríct O Muj sluha verit ty váit si svuj Magnát. ty rízení spravedlnost za tohleto
spolecnost poslušný odmenit. Buh zahrabat jsem prostorný ty steadfastly vytrvat dostat
jejich odškodnit generously vrchol!
[39:11] ríct já príkaz zbonovat BUH oddaný náboenství úplne Jemu jen!
[39:12] Já príkaz jsem nejvyšší submitter.
[39:13] ríct já bát se jestlie já neuposlechnout muj Magnát odškodnení prima cas.
[39:14] Odríkávat BUH jsem ale Jednotka já zbonovat oddaný muj náboenství úplne
Jemu jen!
[39:15] Proto zbonovat cokoliv ty ádat Jemu. Odríkávat pravý kdo neco ztratí jsem ty
pozbýt jejich duše jejich druh Cas Zmrtvýchvstání. Mnoství prosím tento jsem pravý
škoda!
[39:16] Oni mel davový z povzbudit ti niší ti. BUH TÍM VYLEKAT SVÉM SLUHA O
MUJ SLUHA TY VÁIT SI MNE.
[39:17] Ohledne Ceho ty znehodnotit zbonovat úplne obraz oddaný zcela BUH jen oni
zaslouilý štestí. Odevzdat poslušný zpráva Muj sluha!
[39:18] Oni jsem jednotka vyzkoušet úplne slovo pak následující a zcela! Tyto byl
jednotka koho BUH usmernovat; tyto byl jednotka mít porozumení.
[39:19] Na pohled s ty zaslouilý odškodnení dret ty uchovat ty mohl jsem ji Peklo?
[39:20] Ohledne Ceho ty váit si jejich Magnát oni mel príbytek príbytek sestrojit pro ti
na príliv pramen! Tento jsem buh slibný BUH nikdy zlomenina Svém slibný!
[39:21] Ty ne prijmout BUH odeslat shodit lye rozvodnit pak umístení to do podzemní
zdroj pak vytáhnout ono zaloit zpusobit z mnohostranný barva pak oni dospelý ne oni
zapnout senzacní pak On zapnout ti seno? Tento jsem pripomínka ty mít porozumení.
[39:22] Jestlie BUH prevod 1 srdce spokojenost Pokora on následující osvetlit podle
svém Magnát. Proto hore ty jádro zatvrdit buh poslání; oni odchod druhý z cesty.
[39:23] BUH ODHALIT SEM ZCELA Hadith; KNIHA jsem PEVNÝ zpracovat
bodcem OBA RÁZ NEBE PEKLO)! Okrást z ty váit si jejich Magnát podlézat proto pak
jejich okrást jejich srdce zmírnit stoupnutí buh poslání. recený byl buh rízení; On
poskytnout to na whoever prosit usmernovat). Ohledne Ceho ty odeslat z cesty BUH nic
usmernovat ti!
[39:24] Co zcela than krome jednotka byl celo strašný odškodnení Cas Zmrtvýchvstání?
Prestupník zjistit Chutnat dusledek co ty získat.
[39:25] Others ti pochybovat proto odškodnení souit ti whence oni nikdy myslit.
[39:26] BUH ODSOUDIT TI POKORENÍ za tohleto DOIVOTNÍ ODŠKODNENÍ
DÁLE jsem DRUHÝ špatný ONI JEN MÓDNÍ.
[39:27] My uvést lidé naprostý druh o príklad za tohleto Quran onen oni pokládat
pozornost.
[39:28] Arabský Quran kadý mnohoznacnost oni jsem spravedlivý.
[39:29] BUH UVÉST PRÍKLAD MU obchodní jednání ke DEBATOVAT SPOJIT
(Hadith) SROVNÁVAT podle a vzmuit se KTERÝ obchodní jednání ke JEN
JEDNOTKA PEVNÝ PRAMEN (Quran)! Byl oni a spolu Pochvala byl s BUH; mnoství
z ti ne módní.
[39:30] Ty (Muhammad) prece poslední presne moný oni poslední.
[39:31] Cas Zmrtvýchvstání neli svuj Lord ty lidé krevní msta 1 jiný!
[39:32] Který odporný than jednotka znak byl prostírat se BUH i kdy pochybovat od
vernost podlehnout jemu? jsem Peklo ne pred náhrada disbelievers?
[39:33] Ohledne Ceho ty oznámit vernost domnívat se therein oni jsem a spravedlivý!
[39:34] Oni dosáhnout všechno oni ádat jejich Magnát. recený jsem odmenit pro a
spravedlivý.
[39:35] BUH PODROBIT JEJICH HRÍŠNÝ SPRAVOVAT ODMENIT TI generously
PRO JEJICH POSLUŠNÝ SPRAVOVAT.
[39:36] jsem BUH ne sufficient Svém sluha? Oni vydesit ty obraz oni spolecnost Jemu.
Whomever BUH odeslat z cesty nic usmernovat jemu!
[39:37] whomever BUH usmernovat nic odeslat jemu z cesty! jsem BUH ne
Všemohoucí Mstitel?
[39:38] Ty poadovat ti Kterí tvorit nebe zahrabat? oni odríkávat BUH. Odríkávat pak
vyloucit co z ceho ty urcit obraz BUH? Jestlie BUH willed kadý neštestí mne oni pomoct
stejný neštestí? A jestlie On willed štestí mne mohl oni prekazit stejný štestí? Odríkávat
BUH jsem sufficient mne. Jemu trusters sverit.
[39:39] ríct O muj lidé znicit svuj zcela já ucinil muj zcela; ty ucinil to prece najít out!
[39:40] (Ty ucinil to najít out) který privodit si hanebný trestání zaslouilý vecný
odškodnení!
[39:41] My odhalit bible ty pro lidé truthfully. Pak whoever usmernovat usmernovat
svých uznat poslušný whoever odchod z cesty odchod z cesty svých uznat škoda! Ty ne
jsem jejich zastánce.
[39:42] BUH PRIPOJIT DUŠE SMRT when SKONCIT Z JEJICH DOIVOTNÍ delat se
TAKÉ o a cas o SPÁNEK. Tím On absorbovat nejaký jejich spánek i kdy others dovolit
zustat obývací skoncit z jejich dopredu daný mezivláda Tento postarat se lekce lidé který
zrcadlit!
[39:43] Oni vynalézt intercessors zprostredkující ti BUH? Odríkávat Co jestlie oni ne
mít kadý schopnost nor znalost?
[39:44] Odríkávat Úplne zakrocení náleet podle BUH. Jemu patrit úplne svrchovanost z
nebe zahrabat pak s Jemu ty vrátit!
[39:45] When BUH JEN uvedený jádro z ty ne domnívat se za Dále podlehnout odpor.
when others uvedený Jemu oni slušet spokojený!
[39:46] Vyhlásit Náš buh Initiator z nebe zahrabat Knower z úplne ochrana prezidenta
popis Ty byl a ale Jednotka kritizovat Svuj sluha jejich popírat!
[39:47] Ty zhrešit uznat všechno zahrabat ješte dvakrát ackoliv skoro oni snadno
ustoupit to zabránit strašný odškodnení Cas Zmrtvýchvstání. Oni beet BUH co oni nikdy
myslit.
[39:48] Hríšný spravovat oni získat beet ti samý potreby oni jednat fraška prosit delat se
pronásledovat ti!
[39:49] Jestlie lidský nakazit neštestí on vzývat nás ackoliv brzo ackoliv my poskytnout
štestí jemu on odríkávat já dosáhnout tento muj chytrost! Vskutku tento byl jen vyzkoušet
mnoství z ti ne módní.
[39:50] Ty neli ti vyjádrit stejne potreby jejich earnings ne porce ti za a nejméne
[39:51] Oni snést dusledek jejich odporný spravovat. Similarly prestupník poskytovat
výroba snést dusledek jejich odporný spravovat; oni ne unikat.
[39:52] Oni ne nahromadit BUH jsem Jednotka zpusobit príplatek zajištení whomever
On chtít odmítnout? Tyto byl lekce lidé verit.
[39:53] Vyhlásit O Muj sluha presahovat vrchol nikdy zoufalství z buh soucit! Pro BUH
omluvit úplne hrích! On jsem Forgiver Milosrdný.
[39:54] Ty poslouchat svuj Magnát nabídnout Jemu úplne odškodnení chytit ty; pak ty
ne porce!
[39:55] Následující zcela dráha onen pádný ty svuj Magnát odškodnení chytit ty náraz
when ty menší myslit to!
[39:56] Lest duše odríkávat E lítost já byl nedbat buh prikázání; já jsem prosím 1 z
mockers.
[39:57] Odríkávat Mel BUH usmernovat mne já jsem na a spravedlivý!
[39:58] Anebo odríkávat when to prijmout odškodnení já dosáhnout jiný príleitostný já
rízení spravedlnost!
[39:59] Yes vskutku (ty ucinil dosáhnout dost ceho príleitostný)! Muj zkouška
podlehnout ty ty vyradit ti povaha nadutý slušet disbeliever!
[39:60] Cas Zmrtvýchvstání ty prijmout celo z ty který lied BUH pokrývka na bída.
jsem Peklo ne vzprímit odškodnení pro nadutý jednotka?
[39:61] BUH prosit ukládat ty udrovat spravedlnost; On odmenit ti. Nikoliv poškození
nakazit ti nor prosit oni mel kadý smutek.
[39:62] BUH jsem TVURCE ÚPLNE POTREBY ON jsem za VRCHOL RÍZENÍ
ÚPLNE POTREBY.
[39:63] S Jemu patrit úplne rozhodnutí nebe zahrabat ty pochybovat buh zjevení jsem
pravý kdo neco ztratí!
[39:64] Odríkávat to jinam than BUH ty varovat mne Byl zbonovat O ty nevzdelaný
jednotka?
[39:65] To odhalit ty a ty neli ty onen ty vubec predloit obraz zbonovat úplne svuj
spravovat zrušit ty jsem kdo neco ztratí!
[39:66] Proto ty zbonovat BUH jen jsem uznalý.
[39:67] Oni nikdy pochopit velikost BUH. Soubor zahrabat jsem Svém ukazatel Cas
Zmrtvýchvstání. Skutecne vesmír ovinout Svém vzprímit písmo. On oslavovat; On jsem
skoro príliš nejvyšší shora zrovna kadý spojit!
[39:68] Roh kvet whereupon kadý nebe zahrabat postihnout nevedomý ledae ty ušetrit
BUH! Pak ono kvet znovu whereupon oni prosit úplne stoupnout stoupnutí pohled!
[39:69] Pak zahrabat lesklý nastoupit svuj Magnát. Zápis vyhlásit prorok svedcit privést
vzdálen! Kadý pak kritizovat equitably nejmenší nespravedlnost.
[39:70] Naprostý duše byl platil nebo kadý ono ucinil On byl celkem vedomý si o
všechno oni ucinil!
[39:71] Ty pochybovat byl šnura podle Peklo od tlacit! When oni dosáhnout ono svuj
vstup otevrít svuj kontrolovat odríkávat Ucinil ty ne prijal hlasatel podle ty prednášet s ty
zjevení svuj Magnát vypovedet ty schuze tento cas? Oni vyhovovat Yes vskutku! Slovo
‘odškodnení ji známka disbelievers.
[39:72] To odríkávat Napsat vstup Peklo wherein ty zustávat stále. Který bídný urcení
pro a nadutý!
[39:73] Ty váit si jejich Magnát byl šnura podle Ráj od tlacit! When oni dosáhnout ono
svuj vstup otevrít svuj kontrolovat odríkávat Pokoj byl ty; ty získat! Proto ty zustávat sem
stále.
[39:74] Oni odríkávat Velebit byl s BUH naplnit Svém slib nás útocit nás dedit po
zahrabat trávit Ráj protoe my spokojený. Který krásný odmenit pracovník!
[39:75] Ty prijmout andel pojízdný pribline dosadit oslavovat velebit jejich Magnát! Po
spravedlivý soud vydávat s úplne to vyhlásit Velebit jsem BUH Magnát vesmír!
.
40- Forgiver (Ghafer)
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[40:1] H. M.
[40:2] Tento zjevení bible jsem BUH Všemohoucí Vševedoucí
[40:3] Forgiver hrích akceptant smenky lítost presný za provést odškodnení vlastník
úplne schopnost! v tom ne jsem jinak buh Jemu. S Jemu jsem poslední urcení.
[40:4] Ádný diskutovat buh zjevení ledae ty pochybovat! Ne ráz jejich zdánlivý štestí!
[40:5] Pochybovat ti jsem lidé Noe mnoho jiný protilehlý ti! Naprostý spolecnost
pronásledovat jejich hlasatel prohlásit neutrálním jemu. Oni diskutovat prolhanost porazit
vernost. Proto já potrestat ti; jak strašný jsem Muj odškodnení!
[40:6] Tím soud svuj Magnát ji známka na ty pochybovat onen oni jsem obyvatel Peklo.
[40:7] Ty obsluhovat dosadit úplne ty pribline to oslavovat velebit jejich Magnát
domnívat se za Jemu! Oni poadovat odpuštení ty verit Náš Magnát Svuj soucit Svuj
vedomí zvládnout úplne potreby. Omluvit ty litovat rídili se Svuj dráha volný ti
odškodnení Peklo!
[40:8] Náš Magnát uznat ti zahradní Ráj Ty slibný ti a pro spravedlivý among jejich
zdroj snoubenec detský. Ty jsem Všemohoucí Odborný.
[40:9] A ochranný ti dostat od sinus! Whomever Ty ochranný dostat za sinus onen cas
dosáhnout soucit Ty! Tento jsem prima radost z vítezství.
[40:10] Ty pochybovat zjistit buh opovrení ty byl ješte špatný than tvuj uznat opovrení
se. Ty lákat domnívat se ty chtít pochybovat!
[40:11] Oni odríkávat Náš Lord ty pripojit nás smrt dvakrát, Ty odevzdat nás 2 ivý; tak
my vyznat náš hrích! jsem v tom kadý ráz out?
[40:12] Tento jsem when BUH SÁM obhajovat ty pochybovat when others uvedený
Jemu ty verit. Proto buh soud vydávat; On jsem nejvetší Nejvyšší a Veliciny
[40:13] On jsem 1 continuously beet ty Svém zkouška odeslat shodit ty lye zajištení! Jen
ty zcela nabídnout byl dovedný podle pokládat pozornost.
[40:14] Proto ty oddaný svuj zbonovat úplne BUH JEN práve jestlie disbelievers
nelibost to.
[40:15] Vlastník z výška stupen Vladar soubor navláda. On odeslat vdechnutí otravovat
Svém ovládání s whomever On chtít Svém sluha vypovedet Cas z Predvolat!
[40:16] Onen byl cas when kadý naprosto ukázat; ádný o ti ukrýt všechno podle BUH! S
koho patrit úplne svrchovanost onen cas? S BUH 1 Svrchovaný
[40:17] Onen cas naprostý duše odmenit se cokoliv to získat. v tom ne jsem
nespravedlnost onen cas. BUH jsem SCHOPNÝ OD VYPOCÍTAT!
[40:18] vypovedet ti hrozící cas when jádro postrašit mnoho prosit jsem kajícný.
Prestupník ne mel stoupenec nor intercessor poslouchat.
[40:19] On byl celkem vedomý si o který otvor ne prijmout všechno dbát skrýt.
[40:20] BUH KRITIZOVAT equitably DOBA OBRAZ ONI VZÝVAT JEMU NE
KRITIZOVAT VŠECHNO. BUH BYL JEDNOTKA jsem POSLUCHAC VEŠTEC.
[40:21] Oni ne chodit zahrabat zpusobit proslulý dusledek pro ty neli ti? Oni jednat jsem
silný than oni tvurcí u zahrabat. Buh potrestat ti jejich hrích nic ochranný ti BUH.
[40:22] Onen byl jejich hlasatel odchod ti vycistit zkouška oni pochybovat. Proto BUH
potrestat ti. On byl Samý presný za provést odškodnení!
[40:23] My odeslat Moses náš známka dukladný správa
[40:24] S Pharaoh Haamaan Qaaroon. Oni odríkávat kouzelník; lhárka.
[40:25] A when on beet ti vernost podle nás oni odríkávat Znemonit syn z ty domnívat
se jemu ušetrit jejich dcera. Tím úklad disbelievers jsem stále prostopášný!
[40:26] Pharaoh odríkávat Pripustit mne znemonit Moses pripustit jemu vzývat svém
Magnát! Já trápit lest on podplatit svuj náboenství namazat odporný úplne získat.
[40:27] Moses odríkávat já ádat útocište muj Magnát svuj Magnát podle naprostý
nadutý jednotka ne domnívat se za Cas Pocítání.
[40:28] domnívat se mu Pharaoh's lidé skrýt svém domnenka byl odríkávat E ty
znemonit mu mohl spravedlivý pro odríkávat ‘Muj Magnát BUH ' on beet ty byl dret
vyrovnat zkouška podle svuj Magnát? On jsem lhárka byl svém problémy a on jsem
pravý ty uitek pred svém slib. Prece BUH ne usmernovat kadý prestupník lhárka.
[40:29] O muj lidé dnes ty mel kingship upperhand! Který porce nás po buh soud mel
bys to podlehnout nás? Pharaoh odríkávat Ty byl rídili se jen co já prijmout sedet; já
usmernovat ty jen vzprímit dráha!
[40:30] Jednotka verit odríkávat O muj lidé já bát se ty stejne smrt predchozí protilehlý.
[40:31] Protilehlý Noe ‘Aad Thamoud others podlehnout ti. BUH NE prát si KADÝ
NESPRAVEDLNOST LIDÉ.
[40:32] O muj lidé já bát se pro ty Cas z Predvolat!
[40:33] Byl cas when ty ádat obeh pribline prchal! Nic ochranný ty pak BUH.
Whomever BUH odeslat z cesty nic usmernovat jemu!
[40:34] Joseph podlehnout ty zpredu kdy docílit zjevení ty zustat pochybovat svém
poslání! Pak when on poslední ty odríkávat "BUH prosit ne odeslat kadý jiný hlasatel
jemu! (On jsem poslední hlasatel!) BUH tím odeslat z cesty ty jsem prestupník
nerozhodný.
[40:35] Oni svedcit buh zjevení kadý základny. Tento jsem rys mnoství hnus BUH na
ty verit. BUH TÍM VTISKNOUT JÁDRO NAPROSTÝ NADUTÝ TYRAN.
[40:36] Pharaoh odríkávat O Haamaan stavet mne drahý prudký já sahat out zjistit!
[40:37] Já chtít sahat nebe pokládat pohled buh Moses Já verit on jsem lhárka. Tím byl
odporný spravovat Pharaoh zdobit od svém otvor tím on zadret následující vzprímit)
dráha. Pharaoh's úklad jsem pravý odporný.
[40:38] Jednotka verit odríkávat O muj lidé rídili se mne já usmernovat ty od porádne!
[40:39] O muj lidé tento dríve doivotní jsem provizorní iluze doba Dále jsem vecný
príbytek.
[40:40] Whoever predloit hrích oplatit pred onen whoever rízení spravedlnost! - Mu
enská - i kdy domnívat se tyto napsat Ráj wherein oni dostat zajištení kadý vrchol.
[40:41] O muj lidé doba já lákat ty uchovat ty lákat mne hellfire.
[40:42] Ty lákat mne jsem unappreciative z BUH spolecnost Jemu obraz já ne pripustit.
Já lákat ty Všemohoucí Forgiver.
[40:43] V tom jsem nikoliv obava onen který ty lákat mne znicit ne mel základny za
tohleto spolecnost nor Dále onen náš poslední výnos byl BUH onen prestupník privodit si
hellfire.
[40:44] Nekdy ty pamatovat co já zjistit ty okamite Já odkázat soud tento duvod BUH;
BUH jsem Veštec úplne lidé.
[40:45] BUH PAK zabezpecený JEMU PODLE JEJICH ZLÝ NAVRHOVAT DOBA
LIDÉ Pharaoh PRIVODIT SI ŠKODA ODŠKODNENÍ!
[40:46] Peklo beet ti vek i kdy noc, Cas Zmrtvýchvstání Uznat Pharaoh's lidé do škoda
odškodnení!
[40:47] Jako oni svedcit Peklo stoupenec ríct podle jejich vedoucí My ucinil to uívaný s
svuj stoupenec byl ty ušetrit nás kadý hlas tento Peklo?
[40:48] Vedoucí odríkávat My byl úplne za tohleto dohromady. BUH KRITIZOVAT
among a národ".
[40:49] Ty od hellfire ríct podle stráce Peklo Prijít svuj Magnát zmenšit odškodnení nás
ješte jednotka cas!
[40:50] Oni odríkávat Ucinil ty ne prijal svuj hlasatel vynést ty docílit poslání? Oni
vyhovovat Yes my ucinil. Oni odríkávat Pak vzývat ty ádat;) vzývat z disbelievers jsem
stále za zbytecný
[40:51] mnoství jiste my odevzdat vítezství náš hlasatel ty domnívat se oba za tohleto
spolecnost cas svedcit predvolat!
[40:52] Onen cas omluva disbelievers ne beneficní ti. Oni privodit si zabavení; oni
privodit si škoda urcení.
[40:53] My odevzdat Moses rízení zpusobit Detský Izrael dedit po bible!
[40:54] (Jejich dejiny) jsem lekce pripomínka ty mít porozumení.
[40:55] Proto byl trpelivý buh slib byl skutecný poadovat odpuštení svuj hrích oslavovat
velebit svuj Magnát vecer cas!
[40:56] Prece ty který diskutovat buh zjevení pevný ar ukázat arogance ukrýt jejich
skrín oni ar ne práve vedomý si o to! Proto ádat útocište BUH; On jsem Posluchac
Veštec!
[40:57] Stvorení z nebe zahrabat jsem pravidelný desivý than stvorení lidská bytost jsem
nejvetší lidé ne módní!
[40:58] Ne rovný ar slepý veštec. Nor ar ty domnívat se rízení spravedlnost nezvlnený
podle hríšník. Zrídka ucinil ty pokládat pozornost!
[40:59] mnoství prosím Doba (Cas Soud) podlehnout nikoliv obava u to nejvetší lidé ne
domnívat se
[40:60] Svuj Magnát odríkávat Vzývat Mne já vyhovovat ty! Prece ty byl príliš nadutý
zbonovat Mne napsat Gehenna forcibly!
[40:61] BUH BYL JEDNOTKA MODEL VECER ABY TY BÝT ono, CAS lighted.
BUH POSKYTNOUT MNOHO ŠTESTÍ LIDÉ MNOHO LIDÉ NE jsem VDECNÝ.
[40:62] recený jsem BUH svuj Magnát Tvurce úplne potreby. v tom ne jsem buh ledae
On! Jak ty zmenit smer ceho?
[40:63] Zmenit Smer Ceho ar ty nedbat buh zjevení!
[40:64] BUH BYL JEDNOTKA PREVOD ZAHRABAT OBYTNÝ PRO TY LYE
STRAŠNÝ SLOENÍ ON MODEL TY MODEL TY ZDROJ. On jsem Jednotka stanovit
ty poslušný obstarání recený byl BUH svuj Magnát; Povýšit jsem BUH Magnát vesmír!
[40:65] On jsem Ivý; v tom ne jsem buh ledae On! Ty zbonovat Jemu jen oddaný svuj
náboenství úplne Jemu jen! Pochvala jsem BUH Magnát vesmír.
[40:66] ríct já porucit zbonovat obraz ty zbonovat BUH when vyrovnat zjevení
podlehnout mne muj Magnát! Já príkaz nabídnout Magnát vesmír!
[40:67] On byl Jednotka tvorit ty oprášit subsequently malý napsat pak podle význam
zárodek pak On privést ty out detský pak On pripustit ty sahat zralost pak ty slušet starší -
trochu o ty poslední dríve. Ty dosáhnout dopredu daný stárí ty porozumení!
[40:68] On jsem ale Jednotka rízený doivotní smrt. S mel všechno udelán On pouze ríct
podle Jsem to jsem
[40:69] Ty proslulý ty diskutovat buh zkouška a jak oni mel zmenit smer ceho?
[40:70] Oni byl a jednotka pochybovat bible poslání my odeslat náš hlasatel. Proto oni
ucinil to prece najít out!
[40:71] Spoutat byl jejich krkovicka retez jsem uívaný podle vlácet ti!
[40:72] Od Peklo pak od Zapálit oni svítit.
[40:73] Oni poadovat Kde? jsem obraz ty jednat zbonovat
[40:74] beside BUH? Oni odríkávat Oni oddaný nás. Skutecne when my zbonovat ti my
zbonovat nic. Tím ucinil BUH odeslat disbelievers z cesty!
[40:75] Tento ty jednat potešit falešný nauka zahrabat ty jednat oznámit ti!
[40:76] Napsat vstup Gehenna wherein ty zustávat stále! Který bídný urcení pro nadutý
jednotka.
[40:77] Ty jsem trpelivý buh slib jsem vernost. My beet ty trochu o (odškodnení) my
slibný ti ukoncit svuj doivotní zpredu kdy, oni navrácení nás!
[40:78] My odeslat hlasatel ty - trochu o ti my uvedený ty trochu my ne uvedený ty.
Nikoliv hlasatel vytáhnout kadý zázrak buh zmocnení Dríve buh soud vydávat vernost
vládnout padelatel ukázat poníit!
[40:79] BUH BYL JEDNOTKA TVORIT IVÝ INVENTÁR TY; NEJAKÝ TY JÍZDNÍ
NEJAKÝ TY STRÁVIT.
[40:80] Oni také stanovit ty další uitek spokojený mnoství o svuj muset. U ti také jako u
poslat ty prodávat.
[40:81] On tím beet ty Svém zkouška. Který z buh zkouška ty poprít?
[40:82] Oni ne chodit zahrabat proslulý dusledek ty predcházet ti? Oni jednat byl prima
zmrazit prima za moc majetný prima dedictví zahrabat. úplne jejich úspech ne porce ti za
a nejméne
[40:83] When jejich hlasatel odchod ti vycistit zkouška oni potešit vedomí oni dedit po
samý potreby oni zesmešnit jsem dát jejich podzim.
[40:84] Subsequently when oni prijmout náš odškodnení oni odríkávat Tak my
domnívat se za BUH JEN my okamite pochybovat obraz zbonovat onen my jednat
postup!
[40:85] Jejich domnenka pak ne porce ti za a nejméne dríve oni prijmout náš
odškodnení. recený byl buh systém dosadit obchodní jednání ke Svém tvor; disbelievers
stále smrt!
.
41- Podrobný (Fussilat)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[41:1] H. M.
[41:2] Zjevení podle nejvetší Blahosklonný Milosrdný.
[41:3] Bible zveršovat stanovit kompletovat detail Arabský Quran lidé módní.
[41:4] Dritel z poslušný zpráva také jako warner. mnoství z ti obeh oni ne naslouchat.
[41:5] Oni odríkávat Náš dbát byl zpusobit vy- náš záves jsem hluchý s svuj poslání
ohrada rozloucit nás podle ty! Zpusobit co ty chtít a e prosit my.
[41:6] ríct já jsem nikoliv jinam than lidská bytost jsem ty dýchat onen svuj buh jsem 1
buh. Ty byl odsouzený ke zkáze podle Jemu poadovat Svém odpuštení! Hore s obraz
worshipers.
[41:7] Který ne odevzdat povinný milodar (Zakat) pohled Dále oni jsem disbelievers!
[41:8] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni prijal zdroj
zaslouilý odmenit!
[41:9] Odríkávat Ty pochybovat Jednotka tvorit zahrabat 2 cas ty spolecnost obraz
stupen Jemu On byl Magnát vesmír!
[41:10] On umístení to stabilizers (hora) zpusobit to tvurcí On vypocítávat svuj zajištení
4 cas spokojený muset z úplne svuj obyvatel.
[41:11] Pak On zapnout lye when to byl utišit napadnout plynem ríct podle to zahrabat
Podlehnout trvání s radostí unwillingly. Oni odríkávat My podlehnout s radostí!
[41:12] Tím On naprostý 7 vesmír 2 cas spolecnost predpis naprostý vesmír! My zdobit
spodní vesmír lampa umístení krýt to! recený jsem nacrtnout Všemohoucí Vševedoucí
[41:13] Oni obeh pak odríkávat já vypovedet ty z neštestí neštestí zrušit ‘Aad Thamoud!
[41:14] Jejich hlasatel odchod ti také ackoliv zpredu ti pozdeji ti odríkávat Ty ne
zbonovat BUH. Oni odríkávat Mel náš Magnát willed On odeslat andel! My jsem
disbelievers co ty odríkávat!
[41:15] Ohledne Ceho ‘Aad oni povaha nadutý zahrabat postavit se proti vernost
odríkávat Kterí výkonný than my? byl oni ne nahromadit onen BUH tvorit ti jsem
výkonný than oni? Oni jsem unappreciative z náš zjevení.
[41:16] Proto my odeslat ti prudký ovinout a málokterí bídný cas. My tím souit ti poníit
odškodnení za tohleto doivotní odškodnení Dále jsem poníit oni nikdy získat!
[41:17] Ohledne Ceho Thamoud my stanovit ti rízení oni povýšit slepota rízení. Proto
katastrofální hanebný odškodnení zrušit ti co oni získat.
[41:18] My stále uchovat ty domnívat se primet spravedlivý doivotní!
[41:19] Cas podlehnout when neprítel z BUH prosit predvolat hellfire forcibly.
[41:20] Dríve oni dosáhnout tam jejich uznat slyšení otvor okrást loisko svedcit všechno
oni ucinil.
[41:21] Oni ríct podle jejich okrást ucinil ty loisko svedcit nás? Oni vyhovovat BUH
zpusobit nás mluvit On jsem Jednotka zpusobit všechno mluvit! On byl Jednotka tvorit ty
dríve cas, okamite ty navrácení Jemu.
[41:22] v tom ne jsem ráz ty ukrýt podle tvuj uznat slyšení svuj otvor svuj okrást!
Skutecne ty myšlen BUH jsem neuvedomující si z skoro z co ty ucinil!
[41:23] Tento druh o pamatovat svuj Magnát prosit zpusobit ty dostat i kdy nekdy tedy
ty slušet kdo neco ztratí!
[41:24] Oni zustat ráz oni jsem Peklo jsem jejich urcení a oni zpusobit vy- ospravedlnit
oni ne odpustit.
[41:25] My pridelit ti druhý zdobit všechno oni vyloucit co z ceho za jejich otvor. Tím
oni skoncit privodit si stejne smrt predchozí spolecnost z jinns lidský jsem také kdo neco
ztratí!
[41:26] Ty pochybovat odríkávat ne naslouchat podle tento Quran zkrivit to onen ty
získat!
[41:27] My prosím souit tyto disbelievers drsný odškodnení. My prosím oplatit ti jejich
odporný spravovat.
[41:28] recený byl náhrada awaits buh neprítel. Peklo jsem jejich vecný príbytek; proste
náhrada pro znehodnotit náš zjevení!
[41:29] Ty pochybovat odríkávat Náš Lord beet nás ty 2 druh! - jinns lidský - Který
zavést nás my šlapat ti náš krok preloit ti lowliest!
[41:30] Ty vyhlásit Náš Magnát jsem BUH pak primet spravedlivý doivotní andel prejít
ti Ty ne mel pramen strachu nor jsem povinen ty rmoutit! Potešit poslušný zpráva Ráj
mel zachovat ty!
[41:31] My jsem svuj spojenec za tohleto doivotní Dále. Ty mel to všechno ty prát si ty
mel všechno ty chtít!
[41:32] Recený jsem svuj) poslední príbytek podle Forgiver Milosrdný.
[41:33] Který vyjádrit zcela slovo than jednotka lákat BUH rízení spravedlnost
odríkávat já jsem 1 z submitters?
[41:34] Ne stejný jsem poslušný odezva špatný odezva. Ty prícina choulostivý vhodný
odezva. Tím jednotka jednat jsem svuj neprátelský kveten slušet svuj zcela stoupenec.
[41:35] Ádný dosáhnout tento ty steadfastly vytrvat. Ádný dosáhnout tento ty jsem
velmi fortunate.
[41:36] When souit šeptat plán ty ty ádat útocište BUH. On jsem Posluchac Vševedoucí
[41:37] Among Svém zkouška jsem vecer cas slunit se mesíc. Ne premoct slunit se nor
mesíc; ty dostat premoct BUH tvorit ti ty pravý zbonovat Jemu jen!
[41:38] Oni byl príliš nadutý vyloucit co z ceho tento pak ty svuj Lord oslavovat Jemu
vecer cas mimo vubec unavený!
[41:39] Among Svém zkouška jsem onen ty prijmout získat presto pak ackoliv brzo
ackoliv my lít to rozvodnit ono otrásat doivotní! Prece Jednotka obnovit to obnovit
naprosto. On jsem Všemohoucí.
[41:40] Prece ty zkrivit náš zjevení ne ukrýt nás. Jednotka dosáhnout házet Peklo zcela
jednotka delat se uzavrít Cas Zmrtvýchvstání? Ucinil cokoliv ty ádat; On jsem Veštec z
všechno ty ucinil!
[41:41] Ty vyradit Quran's pevný when to podlehnout ti také vyradit Honorable kniha!
[41:42] Nikoliv prolhanost napsat ono za a nad z zjevení podle Odborný Chvalitebný.
[41:43] Co jsem ríct podle ty byl presne který jsem ríct podle predchozí hlasatel! Svuj
Magnát mít odpuštení On také mít trapný odškodnení.
[41:44] My útocit to non-Arabic Quran oni odríkávat ucinil to delat se za kdy rec?
Whether jsem Arabský non-Arabic ríct ty domnívat se to jsem ovlivnovat lécit Ohledne
Ceho ty pochybovat oni jsem hluchý slepý to protoe oni addressed podle faraway
[41:45] My odevzdat Moses bible ono také debatovat! Jestlie ne jsem svuj Magnát
dopredu daný rozhodnutí oni kritizovat okamite. Vskutku oni harbor také mnoství
pochybovat.
[41:46] Whoever rízení spravedlnost vyloucit co z ceho pro svých uznat poslušný
whoever rízení odporný vyloucit co z ceho e svých uznat škoda! Svuj Magnát jsem nikdy
nespravedlivý towards lidé.
[41:47] Na Jemu byl vedomí Doba (znicit z spolecnost). nikoliv ovoce vyplynout jejich
pochva nor ucinil kadý enská predstavit si odevzdat pocátek Svém vedomí! Cas
podlehnout when On poadovat ti jsem ty obraz ty spolecnost Mne Oni odríkávat My
vyhlásit Ty onen ádný o nás dopravit svedcit onen.
[41:48] Obraz oni zbonovat koho poprít ti oni nahromadit v tom ne jsem unikat!
[41:49] lidská bytost jsem nikdy unavený z vzývat nebo plný potreby! A when neštestí
postihnout jemu on zapnout melancholický hrozný.
[41:50] A when my štestí jemu utrpení trochu neštestí on odríkávat Tento náleet podle
mne. Já ne verit Doba vubec podlehnout proplout! Práve jestlie já vrátit muj Magnát já
rozhodnutí Jemu zcela potreby. Mnoství prosím my informovat disbelievers z úplne
jejich spravovat predloit ti drsný odškodnení.
[41:51] When my štestí lidská bytost jsem on obeh nános druhý druhý stranou when on
snést kadý souení on vzývat loudly!
[41:52] Vyhlásit Co tento byl pravý podle BUH pak ty rozhodný vyradit to? Který jsem
druhý z cesty than ty ucinit rozhodnutí odpírat tento?
[41:53] My beet ti náš zkouška obzor v dome ne oni nahromadit onen tento jsem
vernost. jsem svuj Magnát ne sufficient svedcit úplne potreby?
[41:54] Vskutku oni jsem nerozhodný u vhodný jejich Magnát! On jsem celkem
vedomý si o úplne potreby.
.
42- Konference (Al-Shoora)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[42:1] H. M.
[42:2] ‘A. S. Q.
[42:3] nadchnout se ty ty neli ty jsem BUH Všemohoucí Odborný.
[42:4] Jemu patrit všechno nebe všechno u zahrabat On jsem nejvetší Nejvyšší a
Veliciny
[42:5] Nebe ti témer roztrousit váit si Jemu andel velebit oslavovat jejich Magnát oni
poadovat odpuštení ty zahrabat! Úplne BUH jsem Forgiver Milosrdný.
[42:6] Ty spolecnost jinak magnát Jemu BUH jsem 1 sjednat z ti; ty ne jsem jejich
zastánce!
[42:7] My tím odhalit ty Arabský Quran vypovedet ústrední spolecnost ono, vypovedet
Cas z Predvolat onen jsem nevyhnutelný! Neco skoncit Nebe trochu za Peklo.
[42:8] Mel BUH willed On útocit ti 1 spolecnost! Jen On splnit Svém soucit whomever
On prosit. Ohledne Ceho prestupník oni ne mel ovládat nor pomocník.
[42:9] Oni rozhodnutí zpusobit jiný magnát Jemu? BUH jsem ALE MAGNÁT Ovládat
On byl Jednotka vzkrísit naprosto On jsem Všemohoucí 1.
[42:10] Ty debatovat kadý hlas z tento sdelení soud pro vyloucit co z ceho tento utišit
BUH! recený jsem BUH muj Magnát. Od Jemu já sverit Jemu já nabídnout.
[42:11] Initiator z nebe zahrabat. On tvorit ty podle se snoubenec - A také pro zvíre. On
tím stanovit ty zpusoby násobit! v tom jsem nic onen stejný Jemu. On jsem Posluchac
Veštec.
[42:12] S Jemu patrit prostý rízení z nebe zahrabat! On jsem Jednotka zvetšit zajištení
whomever On prosit redukovat to. On jsem celkem vedomý si o úplne potreby.
[42:13] On rozhodnout ty stejne náboenství rozhodnout Noe co my dýchat ty který my
rozhodnout Abraham Moses Jeíš Ty udrovat tohleto 1 náboenství ne oddelovat to obraz
worshipers velice nést nelibe co ty lákat ti ucinil! BUH SPLNIT SOBE whomever ON
PROSIT; ON USMERNOVAT SOBE JEN TY ZCELA NABÍDNOUT.
[42:14] Ironically oni rozbil sekta jen za vedomí podlehnout ti správný podle árlivost
nelibost sebe. To byl pro dopredu daný rozhodnutí podle svuj Magnát odrocit ti fora jistý
interval oni kritizovat okamite! Vskutku poslední výroba dedit po bible jsem vrchol z
pochybovat.
[42:15] Tento jsem co ty kázat steadfastly udrovat co ty príkaz vyloucit co z ceho ne
rídili se jejich chtít! Vyhlásit já domnívat se naprosto bible odeslat BUH! Já príkaz
kritizovat ty equitably. BUH jsem NÁŠ MAGNÁT SVUJ MAGNÁT. My mel náš
smlouva ty mel svuj smlouva. v tom ne jsem souhrn nás ty. BUH prosit NAHROMADIT
NÁS ÚPLNE DOHROMADY; S JEMU jsem POSLEDNÍ URCENÍ!
[42:16] Ty který diskutovat BUH za prijal Svém poslání jejich souhrn zrušit jejich
Magnát. Oni privodit si zabavení zaslouilý drsný odškodnení.
[42:17] BUH BYL 1 KTERÝ ODESLAT BIBLE vynést VERNOST PREDPIS. úplne
ty módní Doba (Cas Soud) byl samý blízko.
[42:18] Odváný ono jsem ty ne domnívat se za to. Ohledne Ceho ty verit oni o to oni
módní onen ono jsem vernost! Úplne ty poprít Doba odchod druhý z cesty.
[42:19] BUH BYL CELKEM vedomý si o úplne SVÉM TVOR; ON postarat se nebo
whomever ON PROSIT. On jsem Výkonný Všemohoucí
[42:20] Whoever ádat odmenit Dále my násobit odmenit jemu! whoever ádat materiál
tento spolecnost my odevzdat jemu proto pak on ne dostat rozdelit Dále!
[42:21] Oni následující obraz rozhodnout ti náboenský predpis nikdy zmocnit BUH.
Jestlie byl pro dopredu daný rozhodnutí oni kritizovat okamite! Vskutku prestupník
privodit si trapný odškodnení.
[42:22] Ty prijmout prestupník ustaraný všechno oni predloit; všechno delat se
pronásledovat ti! Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni jsem
zahradní Ráj! Oni dostat cokoliv oni ádat jejich Magnát. Tento jsem prima štestí.
[42:23] Tento jsem poslušný zpráva podle BUH Svém sluha domnívat se primet
spravedlivý doivotní! ríct já ne poadovat ty kadý probíhat. Já poadovat kadý o ty
absorbovat pecovat o tvuj uznat vztané. zájmeno. Kadý ucinil spravedlivý spravovat my
násobit svém odmenit to. BUH jsem Forgiver Uznalý
[42:24] Oni odríkávat On (Rashad) byl vymýšlet prostírat se BUH!? Buh willed On
vtisknout svuj hledet BUH vymazat prolhanost tvrdit vernost Svém slovo! On jsem
celkem vedomý si o nejvnitrejší thoughts.
[42:25] On byl Jednotka uznat lítost Svém sluha podrobit hrích. On byl celkem vedomý
si o všechno ty ucinil.
[42:26] Vyhovovat Jemu ar ty domnívat se primet spravedlivý doivotní. On lít ti Svém
štestí. Ohledne Ceho disbelievers oni privodit si drsný odškodnení.
[42:27] Jestlie BUH zvetšit se zajištení Svém sluha oni zhrešit zahrabat. Tento byl On
odeslat to presne tanec whomever On prosit. On jsem celkem Príslušný Veštec Svém
sluha.
[42:28] On byl 1 který odeslat pršet pozdeji oni zoufalství pokrývka Svém soucit! On
jsem ale Zvládnout Chvalitebný!
[42:29] Among Svém zkouška jsem stvorení z nebe zahrabat tvor On pokrývka ti. On
jsem dovedný podle predvolat ti when On prosit.
[42:30] Všechno škoda onen treba ty jsem dusledek tvuj uznat smlouva On prehlédnout
mnoství (o svuj hrích)!
[42:31] Ty nikdy unikat ty mel ádný BUH protoe Magnát Vudcí.
[42:32] Among Svém zkouška jsem poslat spustit more rídit umdlévat.
[42:33] Jestlie On willed On utišit ovinout opustit ti bez hnutí ochoten opatrit vrškem o
rozvodnit. Tyto ar zkouška ty jsem pevný uznalý.
[42:34] On zrušit ti dusledek jejich uznat spravovat. Místo On prehlédnout mnoství (o
jejich hrích).
[42:35] Ty který diskutovat náš zkouška ucinil to najít out onen oni ne mel základny.
[42:36] Kadý ty odevzdat jsem nikoliv jinam than provizorní materiál tento doivotní.
Který BUH mít byl druhý zcela vecný ty domnívat se sverit jejich Magnát!
[42:37] Oni zabránit vulgární hrích nerest a when angered oni omluvit!
[42:38] Oni vyhovovat jejich Magnát na slavit Spojení Prosba (Salat)! Jejich vec
rozhodný zpusobený konference sebe a náš zajištení ti oni odevzdat milodar).
[42:39] When odporný nespravedlnost postihnout ti oni police jejich práve.
[42:40] Pred náhrada nespravedlnost jsem rovnající se odškodnení ty který prominout
udrovat spravedlnost odmenit BUH! On ne milovat a nespravedlivý.
[42:41] Prosím ty police jejich práve when nespravedlnost postihnout ti ne predloit kadý
chyba!
[42:42] Špatne jednotka byl ty nakládat lidé unjustly prícina s agrese pobourení! Tyto
privodit si trapný odškodnení.
[42:43] Prícina trpelivost odpuštení zrcadlit správný moc písmeno.
[42:44] Whomever BUH odeslat z cesty nikdy zjistit prosit kadý jinak lord ty prijmout
stejný prestupník when oni prijmout odškodnení odríkávat my dosáhnout jiný
príleitostný?
[42:45] Ty prijmout ti celo ono poníit znecistit pohled vyzkoušet zabránit pohled! Ty
verit vyhlásit pravý kdo neco ztratí jsem ty pozbýt jejich duše jejich druh Cas
Zmrtvýchvstání. Prestupník zaslouilý vecný odškodnení.
[42:46] v tom ne jsem spojený porce ti BUH! Whomever BUH odeslat z cesty nikdy
usmernovat!
[42:47] Ty vyhovovat svuj Magnát cas podlehnout který rozhodnout nevyhnutelný
BUH! v tom ne jsem útocište ty onen cas nor zastánce.
[42:48] Oni obeh my ne odeslat ty jejich stráce. Svuj prostý poslání vynést poslání.
When my lít lidská bytost existence ke soucit, oni slušet bujný when neštestí souit ti
dusledek jejich uznat smlouva lidská bytost existence obeh v disbelievers.
[42:49] S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat! On tvorit cokoliv On prosit
pripusme dcera s whomever On prosit pripustit syn whomever On prosit!
[42:50] On mel mu enská vdaná kadý jinam, pak prevod whomever On prosit jalový!
On jsem Vševedoucí Všemohoucí
[42:51] Nikoliv lidská bytost jsem souviset BUH ledae vdechnutí za ohrada odeslat
hlasatel ze On odhalit co On prosit. On jsem nejvetší Nejvyšší Odborný.
[42:52] Tím my dýchat ty zjevení vyhlásit náš prikázání! Ty ne mel plán bible vernost.
My útocit tento svetelný signál usmernovat whomever my chtít náš sluha. Prece ty
usmernovat váný dráha.
[42:53] Dráha BUH s koho patrit všechno nebe všechno zahrabat. Úplne úplne látka
rízený BUH!
.
43- Ozdobit (Al-Zukhruf)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[43:1] H. M.
[43:2] A informovat bible.
[43:3] My prevod to Arabský Quran ty porozumení.
[43:4] To uchovat nás od puvodní ovládat honorable vrchol z moudrost.
[43:5] My presne neznat ty zhrešit vrchol?
[43:6] My odeslat mnoho prorok predchozí výroba.
[43:7] Všechen cas prorok odchod ti oni zesmešnit jemu.
[43:8] Proto my zrušit lidé byl ješte výkonný than tyto. My tím urcit príklad podle
predchozí spolecnost.
[43:9] Ty poadovat ti Kterí tvorit nebe zahrabat oni odríkávat Všemohoucí Vševedoucí
tvorit ti!
[43:10] On byl Jednotka zpusobit zahrabat obytný ty tvorit pro ty cesta therein onen ty
následující porádne.
[43:11] On byl Jednotka odeslat shodit lye rozvodnit vynucovat loisko obnovit naprostý
získat vtom! Similarly ty vzkrísit.
[43:12] On jsem Jednotka tvorit úplne druh od párit (muský enská) a On tvorit ty
nakládání ivý inventár jízdní!
[43:13] Protoe ty být ti ty uznat tak štestí svuj Magnát odríkávat Vrchol Dokonalosti
jsem Jednotka zmírnit tento nás! My ne rízený ti se.
[43:14] My konecne vrátit náš Magnát.
[43:15] Oni pravidelný pripisovat pro Jemu rozdelit podle Svých uznat stvorení! Prece
lidská bytost jsem jsem hluboce unappreciative.
[43:16] On chtít podle Svém stvorení dcera Sobe doba štestí ty syn?
[43:17] When jednotka z ti odevzdat zpráva (z dcera) protoe oni právo nejvetší
Blahosklonný svém celo poplést bída hnev!
[43:18] (Oni odríkávat) Který poslušný potomek byl nosit jsem krásný porce od ne
bojovat?
[43:19] Oni právo onen andel jsem sluha nejvetší Blahosklonný ar enská! Oni svedcit
jejich stvorení? Jejich poadovat zaznamenat oni poadovat.
[43:20] Oni pravidelný odríkávat nejvetší Blahosklonný willed my ne zbonovat ti. Oni
ne mel základny tak poadovat; oni jen navrhnout!
[43:21] My odevzdat ti kniha tento oni udrovat ono?
[43:22] Pravda jsem onen oni odríkávat My rozhodnutí náš zdroj prodávat nejaký
postup my následující za jejich krok!
[43:23] Invariably when my odeslat warner kadý spolecnost vedoucí onen spolecnost
odríkávat My rozhodnutí náš zdroj následující nejaký postup my zustat za jejich krok!
[43:24] (Hlasatel) odríkávat Co já privést ty lepší rízení than co ty dedit po svuj zdroj?
Oni odríkávat My jsem disbelievers poslání ty privést!
[43:25] Proto my oplatit ti. Proslulý dusledek rejectors!
[43:26] Abraham ríct podle svém predek svém lidé já poprít co ty zbonovat.
[43:27] Jen Jednotka znalec mne usmernovat mne.
[43:28] Tento príklad (z Abraham) prevod vecný lekce následující výroba; asi oni splnit
jejich duše!
[43:29] Vskutku já odevzdat tyto lidé jejich predek sufficient príleitostný pak vernost
podlehnout ti procistit hlasatel.
[43:30] When vernost podlehnout ti oni odríkávat Tento jsem kouzelný my jsem
disbelievers therein.
[43:31] Oni odríkávat jen tento Quran odeslat urcený jiný mu 2 spolecnost (Mecca
Yathrib) jsem prední!
[43:32] Oni jednotka byl pridelit svuj Magnát soucit? My pridelit jejich rozdelit za
tohleto doivotní sbírat trochu o ti výše others od stupen za rozkazovat pripustit ti dorucit
1 jiný Soucit podle svuj Magnát jsem druhý zcela than kadý materiál oni zásoba.
[43:33] Jestlie ne jsem úplne lidé slušet 1 (pochybovat) sbor my pripustit kadý
pochybovat nejvetší Blahosklonný príbytek postríbrit strecha schod který oni lézt!
[43:34] Jejich príbytek mel strhující vstup bujný domovní vybavení.
[43:35] Také mnoho ozdobit. úplne tyto jsem provizorní materiál tento pokorný
doivotní. Dále - Na svuj Magnát - Byl druhý zcela pro a spravedlivý.
[43:36] Kadý nedbat poslání z nejvetší Blahosklonný my sjednat souit jsem svém pevný
druhý.
[43:37] Stejný druhý odvrátit ti dráha útocit ti verit oni usmernovat!
[43:38] When on podlehnout zpredu nás on odríkávat Ohio Já prát si ty jsem ackoliv
druhý mne protoe 2 východ. Který bídný druhý!
[43:39] To ne ovládací panel ty onen cas prestupník onen oba ty delit odškodnení.
[43:40] Ty útocit hluchý naslouchat; ty útocit slepý provést ty jsem druhý z cesty?
[43:41] My pripustit ty poslední to ne my prece oplatit ti!
[43:42] My beet ty (odškodnení) my slibný ti. My jsem vrchol rízení ti.
[43:43] Ty steadfastly kázat co odhalit ty; ty jsem vzprímit dráha!
[43:44] Tento jsem poslání ty svuj lidé; úplne o ty pochybovat.
[43:45] Známka hlasatel my odeslat zpredu ty Mel my vubec sjednat kadý jiný buh! -
beside nejvetší Blahosklonný - S zbonovat?
[43:46] Nebo príklad, my odeslat Moses náš zkouška Pharaoh on starší vyhlásit já jsem
hlasatel Magnát vesmír.
[43:47] When on beet ti náš zkouška oni smích ti.
[43:48] Naprostý známka my beet ti jsem porádne than 1 neli to. My souit ti souit asi
oni litovat.
[43:49] Oni odríkávat O ty kouzelník vzývat svuj Magnát náš pro pomoct tento souit)
protoe ty mel souhlas Jemu; my pak usmernovat.
[43:50] Jen ackoliv brzo ackoliv my pomoct jejich souení oni odvrátit.
[43:51] Pharaoh ohlásit s svém lidé O muj lidé já ne mít kingship Egypt tyto splývat
proud náleet podle mne? Ty ne prijmout?
[43:52] Který jednotka byl zcela; mi kdy 1 pokorný mohl byl sotva mluvit?
[43:53] "E delat se on ne mít povaovat za cenné zlatý; e delat se andel ne jít s jemu?
[43:54] On tím bláznit svém lidé oni poslouchat jemu; oni jsem prostopášný lidé!
[43:55] When oni setrvat od postavit se proti nás my potrestat ti potopit ti úplne
[43:56] My prevod ti predchozí príklad others.
[43:57] When syn Marie uvést príklad svuj lidé nevšímat si to.
[43:58] Oni odríkávat Byl to lepší zbonovat náš buh zbonovat jemu? Oni odríkávat tento
jen diskutovat ty! Vskutku oni byl lidé který svázat odpor!
[43:59] On byl nikoliv jinam than sluha my štestí my odeslat jemu protoe príklad
Detský Izrael.
[43:60] My willed my útocit ty andel osídlit rozmnoit zahrabat!
[43:61] On jsem obsluhovat ukazovatel pro módní skoncit spolecnost e ty ješte harbor
kadý pochybovat to! Ty následující Mne; tento byl vzprímit dráha.
[43:62] rušit ne souit zahnat ty; on jsem svuj havý neprítel.
[43:63] When Jeíš odchod zkouška on odríkávat já privést ty moudrost procistit trochu o
duvod od který ty debatovat. Ty váit si BUH poslouchat mne.
[43:64] BUH jsem MUJ MAGNÁT SVUJ LORD TY ZBONOVAT JEMU JEN! Tento
byl vzprímit dráha.
[43:65] Protilehlý debatovat sebe. Hore s ty zhrešit odškodnení trapný cas.
[43:66] Oni cekat Doba (Cas Soud) podlehnout ti náraz when oni menší myslit to?
[43:67] Konec stoupenec onen cas slušet neprítel z 1 jiný a na nebo a spravedlivý.
[43:68] O Muj sluha ty ne mel pramen strachu cas nor prosit ty rmoutit!
[43:69] Oni jsem jednotka domnívat se za náš zjevení jsem submitters.
[43:70] Napsat Ráj dohromady svuj snoubenec tešit se
[43:71] Prednést ti jsem zlatý tác šálek oni najít všechno jádro poadovaný otvor ádat
pro! Ty ivý therein stále.
[43:72] recený byl Ráj onen ty dedit po operadlo svuj spravovat.
[43:73] Ty mel to úplne druh o ovoce podle který ty strávit.
[43:74] Prece vinný prosit zustávat odškodnení Gehenna stále!
[43:75] Nikdy prosit odškodnení zamenit ti; oni omezit therein.
[43:76] Ne jsem nás špatne ti; jsem oni špatne jejich uznat duše!
[43:77] Oni vzývat O Maalek rušit svuj Lord dobít nás On odríkávat Ty utišit stále!
[43:78] My odevzdat ty vernost mnoství z ty protivit si vernost!
[43:79] Oni navrhovat trochu navrhovat? My príliš navrhovat.
[43:80] Oni myšlen my ne naslouchat jejich ochrana prezidenta spiknutí? Yes vskutku;
náš hlasatel jsem ti zaznamenat!
[43:81] Vyhlásit nejvetší Blahosklonný ucinil mel syn já utišit jsem první worshiper!
[43:82] On oslavovat; On jsem Magnát z nebe zahrabat Magnát veliciny navláda druhý
výše jejich poadovat.
[43:83] Pripustit ti chyba hraní ne oni vhodný jejich cas awaiting ti!
[43:84] On jsem ale Jednotka jsem boství nebe boství zahrabat. On jsem nejvetší
Odborný Vševedoucí
[43:85] Povýšit byl Jednotka mít úplne svrchovanost z nebe zahrabat všechno ti! Na
Jemu byl vedomí Doba (znicit z spolecnost) Jemu ty vrátit!
[43:86] Ádný o ty oni zbonovat koho Jemu mít kadý schopnost prostredkovat jejich
zakrocení shodovat se ke vernost oni celkem módní.
[43:87] Ty poadovat ti tvorit ti oni odríkávat BUH. would pak oni zmenit smer ceho?
[43:88] To vyhlásit O muj Magnát tyto lidé ne verit.
[43:89] Ty nedbat ti odríkávat Pokoj; oni ucinil to prece najít out!
.
44- Podkurovat (Al-Dukhan)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[44:1] H. M.
[44:2] Tento informovat bible.
[44:3] My odeslat to srazit zpropadený vecer my byl vypovedet!
[44:4] Od to (bible) naprostý duvod moudrost procistit.
[44:5] To dopredu daný ovládání podle nás onen my odeslat hlasatel.
[44:6] Tento jsem soucit svuj Magnát. On jsem Posluchac Vševedoucí
[44:7] Magnát z nebe zahrabat všechno ti. Jestlie jen ty jsem nejaký!
[44:8] v tom ne jsem jinak buh Jemu. On rízený doivotní smrt; svuj Magnát Magnát svuj
predek.
[44:9] Vskutku oni jsem nerozhodný nepozorný.
[44:10] Proto stát na strái cas when lye privést dukladný podkurovat!
[44:11] To povlak lidé; tento jsem trapný odškodnení.
[44:12] Náš Lord pomoct tento odškodnení nás; my jsem verící!
[44:13] Vedle onen ono jsem príliš poslední oni pamatovat! informovat hlasatel
podlehnout ti.
[44:14] Oni povaha jemu rcení Zdroj civilizovat potreštený
[44:15] My pomoct odškodnení chvilku; ty dríve odvrátit.
[44:16] Cas my postihnout porádne zdvih my pomstít.
[44:17] My zkoušet ti lidé Pharaoh; honorable hlasatel odchod ti.
[44:18] Vyhlásit Naslouchat podle mne sluha BUH! Já jsem cestný hlasatel ty.
[44:19] A ne zhrešit BUH. Já privést ty výkonný zkouška.
[44:20] Já ádat útocište muj Magnát svuj Lord ty odpírat mne.
[44:21] Ty ne ádat verit pak proste opustit mne!
[44:22] Subsequently on vzývat svém Magnát Tyto jsem prostopášný lidé.
[44:23] (Buh odríkávat) Cestovat Muj sluha vecer; ty pokracovat!
[44:24] Vzájemný more rychle; jejich houf potopit.
[44:25] Tím oni opustit mnoho zahradní skákal
[44:26] Osít bujný doivotní.
[44:27] Štestí oni trávit.
[44:28] úplne tyto my zpusobit dedit po jiný lidé.
[44:29] Vubec nebe nor zahrabat plakal ti oni ne odrocit!
[44:30] Meanwhile my uchovat Detský Izrael poníit perzekuce.
[44:31] Podle Pharaoh; on jsem tyran.
[44:32] My chtít ti úplne lidé znalecky.
[44:33] My beet ti mnoho zkouška který zaloit prima vyzkoušet.
[44:34] Poskytovat výroba odríkávat
[44:35] My jen poslední 1 smrt; my nikdy vzkrísit!
[44:36] Privést podporovat náš predek jestlie ty jsem pravý!
[44:37] Oni byl zcela than lidé z Tubba others ti? My zrušit ti jejich zlocin.
[44:38] My ne tvorit nebe zahrabat všechno ti proste hraní!
[44:39] My tvorit ti typický smysl mnoství z ti ne módní!
[44:40] Cas Rozhodnutí awaits ti úplne.
[44:41] Onen byl cas when nikoliv stoupenec porce svém stoupenec za ádný ráz nikdo
porce.
[44:42] Jen ty dosáhnout soucit BUH. On jsem Všemohoucí Milosrdný.
[44:43] Prece strom z bitterness -
[44:44] Stanovit jídlo pro a hríšný!
[44:45] Jako louit to varený strávit.
[44:46] Stejný vred pekelný pít!
[44:47] absorbovat jemu házet jemu do soustredit Peklo!
[44:48] Pak proudit na svém pristrihnout odškodnení Peklo!
[44:49] Chutnat tento; ty jsem e výkonný e honorable.
[44:50] Tento jsem co ty jednat pochybovat!
[44:51] Spravedlivý prosit jsem poskytnout místo.
[44:52] Trávit zahradní skákal
[44:53] Trvat samet satén; pred kadý jinam!
[44:54] My pripustit ti výtecný snoubenec.
[44:55] Oni trávit to úplne druh o ovoce doplnit pokoj.
[44:56] Oni ne chutnat smrt therein - Krome 1 smrt - On ušetrit ti odškodnení Peklo.
[44:57] recený jsem štestí svuj Magnát. recený jsem veliciny radost z vítezství.
[44:58] My tím procistit to svuj rec onen oni pokládat pozornost.
[44:59] Proto cekat; oni príliš cekat.
.
45- klecel (Al-Jatheyah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[45:1] H. M.
[45:2] Zjevení tento bible jsem BUH Všemohoucí Odborný.
[45:3] Nebe zahrabat jsem vrchol z zkouška verící.
[45:4] Také od svuj stvorení stvorení úplne zvíre v tom jsem zkouška lidé jsem nejaký.
[45:5] Také zmena z vecer cas obstarání onen BUH odeslat shodit lye obnovit naprostý
získat zacházení ovinout; úplne tyto ar zkouška lidé porozumení!
[45:6] Tyto ar buh zjevení my uvést ve výctu ty truthfully. Od který Hadith BUH Svém
zjevení oni verit?
[45:7] Hore s naprostý fabricator vinný
[45:8] 1 naslouchat buh zjevení uvést ve výctu jemu pak tvrdit arrogantly u svém ráz
moný on nikdy naslouchat ti! Slib jemu trapný odškodnení.
[45:9] When on doslechnout se všechno náš zjevení on falešný ti. Tyto privodit si
hanebný odškodnení.
[45:10] Awaiting ti jsem Gehenna. Jejich earnings ne porce ti nor obraz oni spolecnost
BUH. Oni privodit si strašný odškodnení.
[45:11] Tento jsem svetelný signál ty pochybovat tyto zjevení jejich Magnát privodit si
zabavení trapný odškodnení!
[45:12] BUH jsem JEDNOTKA PREDLOIT more SVUJ DOPRAVA e kdy POSLAT
CHODIT TO PROTO SVÉM PREDPIS. Ty tím ádat Svém zajištení onen ty jsem
uznalý!
[45:13] On predloit od svuj krýt všechno nebe zahrabat; úplne podle Jemu! Tyto ar
zkouška lidé zrcadlit.
[45:14] Zjistit ty verit omluvit ty ne myslit cas BUH! On celkem nést kadý cokoliv oni
získat.
[45:15] Whoever rízení spravedlnost vyloucit co z ceho pro svých uznat poslušný
whoever rízení odporný vyloucit co z ceho e svých uznat škoda! S svuj Lord ty vrátit!
[45:16] My odevzdat Detský z Izrael bible moudrost prophethood stanovit ti poslušný
obstarání my poskytnout ti jinak štestí than kadý další lidé!
[45:17] My odevzdat ti sem vyrovnat prikázání. Ironically oni ne debatovat tento
vedomí podlehnout ti. Tento jsem árlivost jejich hlas. Prece svuj Magnát kritizovat ti Cas
Zmrtvýchvstání všechno oni debatovat.
[45:18] My pak sjednat ty dosadit trestat predpis; ty rídili se tento ne rídili se chtít z ty
ne módní!
[45:19] Oni ne porce ty o úplne BUH. jsem prestupník spojený 1 jiný doba BUH jsem
Magnát z a spravedlivý.
[45:20] Tento postarat se osvícení lidé rízení soucit ty jsem nejaký.
[45:21] Ty rízení odporný myslit my nakládat ti stejné druh protoe ty domnívat se
primet spravedlivý doivotní? Mohl jejich doivotní jejich smrt jsem a spolu krivda vskutku
jsem jejich soud.
[45:22] BUH TVORIT NEBE ZAHRABAT TYPICKÝ SMYSL za rozkazovat nést
KADÝ DUŠE cokoliv ono ZÍSKAT NEJMENŠÍ NESPRAVEDLNOST!
[45:23] Ty proslulý jednotka buh dret jsem svém ego? Proto BUH odeslat jemu z cesty
svém vedomí urcit svém slyšení svém hledet zaúctovat zahalit svém otvor! Který pak
usmernovat jemu stejný rozhodnutí BUH? Ty ne pokládat pozornost?
[45:24] Oni odríkávat My jen bydlit tento doivotní; my bydlit poslední jen doba
zpusobit náš smrt! Oni ne mel prosím vedomí tento; oni jen navrhnout!
[45:25] When náš zjevení prednášet ti samozrejme jejich ale souhrn jsem odríkávat
Privést operadlo náš predek ty jsem pravý!
[45:26] Odríkávat BUH pripustit ty doivotní pak On pripojit ty smrt pak On predvolat ty
Cas Zmrtvýchvstání jsem nevyhnutelný! Nejvetší lidé ne módní!
[45:27] S BUH patrit úplne svrchovanost z nebe zahrabat! Cas Doba (Soud) podlehnout
proplout onen jsem when padelatel pozbýt!
[45:28] Ty prijmout naprostý spolecnost klecel Naprostý spolecnost jsem prijít pohled
jejich zaznamenat! Dnes ty dosáhnout platil nebo všechno ty ucinil!
[45:29] Tento jsem náš zaznamenat; to vyjádrit vernost ty! My zaznamenat všechno ty
ucinil.
[45:30] Ohledne Ceho ty domnívat se rízení spravedlnost jejich Magnát uznat ti Svém
soucit! Tento jsem prima radost z vítezství.
[45:31] Ohledne Ceho ty pochybovat Muj zjevení Byl uvést ve výctu ty ty povaha
nadutý jsem prostopášný lidé?
[45:32] When to vyhlásit buh slib jsem vernost onen Doba Soud) nevyhnutelný ty
odríkávat My ne módní který Doba jsem My jsem vrchol z navrhnout to; my ne jsem
nejaký.
[45:33] Zlý jejich spravovat slušet zjevný s ti samý potreby oni falešný delat se
pronásledovat ti!
[45:34] To vyhlásit Dnes my nepamatovat si ty presne ackoliv ty nepamatovat si schuze
tento cas. Svuj príbytek jsem hellfire ty ne mel pomocník!
[45:35] Tento byl ty absorbovat buh zjevení za zbytecný zaujmout napred 1 doivotní.
Proto oni nikdy opustit proto nor prosit oni odpustit!
[45:36] S BUH patrit úplne pochvala; Magnát nebe Magnát zahrabat Magnát vesmír!
[45:37] S Jemu patrit úplne nadrazenost nebe zahrabat! On jsem Všemohoucí Odborný.
.
46- Duna (Al-Ahqaf)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[46:1] H. M.
[46:2] Zjevení tento bible jsem BUH Všemohoucí Odborný.
[46:3] My ne tvorit nebe zahrabat všechno ti typický smysl konecný interval. Ty
pochybovat byl zcela zapomnevší s výstraný odevzdat ti.
[46:4] ríct Povaovat obraz ty spolecnost BUH. Beet mne co ochoten brloh ucinil oni
tvorit! Oni uznat rozdelit z nebe? Beet mne kadý jiný bible neli tohleto 1, kadý delo
pevne platný vedomí snést svuj modlárství ty jsem pravý!
[46:5] Který jsem druhý z cesty than ty zbonovat koho BUH obraz nikdy vyhovovat ti
Cas Zmrtvýchvstání ar zcela neuvedomující si z jejich zbonovat?
[46:6] A when lidé predvolat Cas Soud) jejich obraz slušet jejich neprítel vypovedet
jejich modlárství!
[46:7] When náš zjevení uvést ve výctu ti bezvadne docílit ty pochybovat odríkávat z
vernost podlehnout ti Tento jsem obviously kouzelný!
[46:8] When oni odríkávat On vymýšlet tento odríkávat já vymýšlet tento pak ty ne
ochranný mne BUH! On byl celkem vedomý si o všechno ty navrhovat. On postacit
protoe svedcit mi ty. On jsem Forgiver Milosrdný.
[46:9] ríct já byl rozdílný podle jiný hlasatel. Já ne mel plán který prosit treba mi ty. Já
jen následující co odhalit mne! Já jsem nikoliv jinam than dukladný warner.
[46:10] Odríkávat Co jestlie to BUH ty byl pochybovat za to? Svedcit podle Detský
Izrael loisko svedcit podobný úkaz on domnívat se doba ty zapnout nadutý! Prece BUH
ne usmernovat prostopášný lidé.
[46:11] Ty pochybovat odríkávat u ty verit jsem všechno poslušný oni ne uznat to
zpredu nás, oni ne usmernovat to oni odríkávat Tento jsem starší stavba!
[46:12] Neli tento kniha Moses stanovit rízení soucit. Tento príliš byl bible pevný
Arabský vypovedet ty zhrešit odevzdat poslušný zpráva a spravedlivý!
[46:13] Prece ty odríkávat Náš Magnát jsem BUH pak primet spravedlivý doivotní ne
mel pramen strachu nor prosit oni rmoutit!
[46:14] Oni zaslouilý Ráj kde? oni zustávat stále; odmenit jejich spravovat.
[46:15] My porucit lidská bytost jsem honor svém zdroj. Svém ujmout se jako matka vrt
jemu arduously ustoupit pocátek podle jemu arduously absorbovat duverný pecovat z
jemu 30 mesíce! When on sahat zralost prijít stárí z 40 on odríkávat Muj Lord narídit
mne uznat štestí Ty poskytnout mi muj zdroj znicit spravedlivý spravovat spokojený Ty!
Pripustit muj detský jsem spravedlivý také! Já litovat Ty; já jsem submitter.
[46:16] jsem tyto my uznat spravedlivý spravovat prehlédnout jejich hrích. Oni
zaslouilý Ráj. Tento jsem pravý slib slibný ti.
[46:17] Pak v tom jednotka byl ríct podle svém zdroj Hore ty; ty zjistit mne smrt) já
delat se doivotní? E delat se ty poslední zpredu nás nikdy delat se zdroj volat buh porce
odríkávat Hore s ty; rácit verit! Buh slib jsem vernost. On odríkávat Pocet pres!
[46:18] Tak jednotka známka disbelievers naprostý buzení z jinns lidský; oni jsem kdo
neco ztratí.
[46:19] Oni úplne dosáhnout usporádat oni zaslouilý proto jejich spravovat. On nést ti
jejich spravovat nejmenší nespravedlnost.
[46:20] Cas podlehnout when ty pochybovat uvést hellfire Ty obnosit poslušný
príleitostný odevzdat ty svuj svetový doivotní ty potešit za ti. Proto dnes ty privodit si
hanebný odškodnení protoe náhrada arogance ty predloit zahrabat kadý základny a svuj
odporný spravovat.
[46:21] Zrušení onen kamarád ‘Aad vypovedet svém lidé duna! - Rytmický výstraný
také vynést dopredu jemu pozdeji jemu Ty ne zbonovat BUH. Já pramen strachu pro ty
odškodnení prima cas.
[46:22] Oni odríkávat ty podlehnout odvrátit nás náš buh? My upírat ty privést
(odškodnení) ty hrozit ty jsem pravý.
[46:23] On odríkávat vedomí tento byl BUH; já jen vynést ty co já byl poslal podle
vynést! Já prijmout onen ty lidé jsem nevzdelaný.
[46:24] When oni prijmout boure záhlaví jejich ráz oni odríkávat Tento boure privést
nás skoro potreboval déš Místo tento jsem co ty upírat (Zahalit) privést; prudký ovinout
wherein v tom jsem trapný odškodnení!
[46:25] To pobít všechno protoe príkaz svuj Magnát! Na dopoledne nic kozlík jejich
tesne. My tím oplatit vinný lidé.
[46:26] My dosadit ti stejne ráz protoe my dosadit ty stanovit ti slyšení otvor dbát. Jejich
slyšení otvor dbát ne porce ti o úplne. Tento oni rozhodný nedbat buh zjevení. Tím
veštba výstraný oni zesmešnit zpusobit jejich odsoudit.
[46:27] My zrušit mnoho spolecnost ty pozdeji my vysvetlit zkouška oni litovat.
[46:28] Why pak obraz oni spolecnost privést ti konec s BUH selhání porce ti? Místo
oni oddaný ti. recený byl falešný buh oni zbonovat; koho; recený byl zavádení nového
zpusobu oni vymýšlet.
[46:29] Zrušení onen my poslat a cítat o jinns ty za rozkazovat pripustit ti naslouchat
Quran! When oni dosáhnout tam oni odríkávat Naslouchat. to pri oni beh jejich lidé
výstraný.
[46:30] Oni odríkávat O náš lidé my naslouchat kniha odhalit Moses pevný predchozí
bible. To usmernovat vernost; podle a celkem dráha.
[46:31] O náš lidé vyhovovat prijít BUH domnívat se za Jemu! On pak omluvit svuj
hrích ušetrit ty trapný odškodnení!
[46:32] Ty selhání vyhovovat buh prijít ne unikat ne mel Magnát Jemu; oni odchod
druhý z cesty!
[46:33] Oni ne nahromadit onen BUH tvorit nebe zahrabat nejmenší program byl
dovedný podle obnovit naprosto? Yes vskutku; On jsem Všemohoucí.
[46:34] Cas disbelievers uvést Hellfire oni poadovat Byl tento ne vernost? Oni
vyhovovat Yes vskutku náš Magnát. On odríkávat Pak snést odškodnení svuj nevera.
[46:35] Proto jsem trpelivý hlasatel ty mít moc docházka trpelivost. Ne jsem za a
pospíchat prijmout odškodnení inevitably podlehnout ti. Cas oni prijmout to zdánlivý
ackoliv oni vydret 1 doba cas. Tento výzva byl to ne prostopášný který byl systematicky
zrušit?
.
47- Muhammad (Muhammad)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[47:1] Ty pochybovat zahnat dráha BUH On zrušit jejich spravovat!
[47:2] Ty domnívat se rízení spravedlnost domnívat se za co odeslat shodit Muhammad!
- Který jsem vernost jejich Magnát - On podrobit jejich hrích štestí ti spokojenost!
[47:3] Tento byl ty pochybovat následující prolhanost doba ty verit následující vernost
jejich Magnát. BUH TÍM UVÉST LIDÉ JEJICH PRÍKLAD.
[47:4] Ty potkat (od bojovat) ty pochybovat ty postihnout krkovicka! Ty pokládat ti
zajatec ty urcit ti volný vykoupit ti bojovat znicit! Mel BUH willed On pripustit ty
vítezství bojovat! On tím zkoušet ty 1 jiný. Ohledne Ceho ty vzít si znemonit dát BUH
On nikdy pripojit jejich zasvetit odpadový
[47:5] On usmernovat ti štestí ti spokojenost!
[47:6] On uznat ti Ráj On popisovat ti.
[47:7] O ty verit ty snést BUH On snést ty upevnit svuj foothold.
[47:8] Ty pochybovat privodit si bída; On zpusobit jejich spravovat jsem zcela za
zbytecný
[47:9] Onen because oni protivit si který BUH odhalit proto On zrušit jejich spravovat!
[47:10] Oni ne chodit zahrabat zpusobit prijmout dusledek pro ty neli ti? BUH zkosit
JEJICH SPRAVOVAT; ÚPLNE disbelievers SNÉST STEJNE SMRT.
[47:11] Tento byl BUH jsem Magnát z ty verit i kdy disbelievers ne mel magnát.
[47:12] BUH UZNAT TY domnívat se PRIMET SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ DO
ZAHRADNÍ PRÍLIV PRAMEN! Ohledne Ceho ty pochybovat oni bydlit strávit mít rád
zvíre jezený pak skoncit hellfire!
[47:13] Mnoho spolecnost jsem skoro silný than spolecnost onen vystehovat násilne ty
svuj mesto; when my zrušit ti nikdo porce ti.
[47:14] Byl ty informovat jejich Magnát spolu ackoliv ty zlý rízení zdobit jejich otvor
oni následující jejich uznat mínení?
[47:15] Alegorie Ráj slibný spravedlivý byl tento ono mel proud unpolluted rozvodnit
proud z veselý odrít proud z víno! - Výtecný pro drinkers - Proud natáhnout med. Oni
mel úplne druh o ovoce therein odpuštení podle jejich Magnát. Oni lepší) ty (byl zustávat
stále thehellfire pít pekelný rozvodnit trhal jejich domácí?
[47:16] Trochu o ti naslouchat podle ty pak ackoliv brzo ackoliv oni odkázat oni
poadovat ty informovat Co ucinil on pred ríct BUH tím vtisknout jejich srdce proto oni
následující jen jejich mínení!
[47:17] Ohledne Ceho ty usmernovat On rozšírit jejich rízení pripustit ti jejich
spravedlnost.
[47:18] Oni cekat Doba byl podlehnout ti náraz? Úplne známka o tom ji podlehnout.
Dríve Doba podlehnout ti jak oni ucinil to uitek pred jejich poslání?
[47:19] Ty módní onen V tom ne jsem jinak buh BUH poadovat odpuštení z svuj hrích
hrích z úplne domnívat se mu ena. BUH jsem CELKEM vedomý si o SVUJ
ROZHODNUTÍ SVUJ POSLEDNÍ URCENÍ.
[47:20] Ty verit odríkávat When prosit znovu sura odhalit when cestný sura odhalit
wherein boj uvedený ty prijmout ty harbored pochybovat jejich jádro pohled ty smrt ji
podlehnout ti! Oni tím ukázat.
[47:21] Poslušnost spravedlivý projev myslit z ti. Jen oni beet duverné sdelení BUH
when mobilizace jsem prijít to byl lepší ti.
[47:22] Byl to také svuj úcel ty odkázat ty predloit odporný týrat svuj vztané zájmeno?
[47:23] jsem ty privodit si klít BUH whereby On prevod ti hluchý slepý!
[47:24] Why oni ne usilovat Quran starostlive? Oni mel premoct jejich dbát?
[47:25] Prece ty klouzat operadlo rízení zaznamenat ti souit lákat ti primet ti u!
[47:26] Tento byl oni ríct podle ty protivit si který BUH odeslat shodit My poslouchat ty
nejaký duvod. BUH celkem módní jejich ochrana prezidenta spiknutí!
[47:27] Jak to ucinil to pro ti when andel byl pripojit ti s smrt? Oni obvod ti jejich celo
jejich vzdelávat skoncit.
[47:28] Tento because oni rídili se který angered BUH protivit si potreby spokojený
Jemu! Proto On zrušit jejich spravovat.
[47:29] Ty harbor pochybovat jejich jádro pamatovat onen zpusobit BUH prosit ne nosit
out jejich odporný thoughts?
[47:30] My prosit my ukázat ti ty e kdy ty pripustit ti spravedlivý pohled ti. Ty pripustit
ti mimo a ráz oni povídat. BUH jsem CELKEM vedomý si o úplne SVUJ SPRAVOVAT.
[47:31] My prosím pripojit ty vyzkoušet za rozkazovat vyznamenat ty ty který snail se
steadfastly vytrvat My ukázat svuj správný prednost.
[47:32] Ty pochybovat zahnat dráha BUH postavit se proti hlasatel rízení zaznamenat
pro ti nikdy škoda BUH za a nejméne Místo On zrušit jejich spravovat.
[47:33] O ty verit ty poslouchat BUH uposlechnout hlasatel. Jinak úplne svuj spravovat
jsem za zbytecný
[47:34] Ty pochybovat zahnat dráha BUH pak hrát v kostky disbelievers BUH prosit
nikdy omluvit ti!
[47:35] Proto ty ne waver vzdát pronásledování pokoj ty rucit vítezství BUH jsem ty.
On nikdy obnosit svuj program.
[47:36] Tento svetový doivotní jsem nikoliv jinam than hra marnost. Ty domnívat se
primet spravedlivý doivotní On odmenit ty poadovat ty kadý peníze!
[47:37] Jestlie On poadovat ty peníze s stupen tvorit útrapa ty ty slušet skoupý svuj
skrytý odporný moc ukázat!
[47:38] Ty lákat vycerpat dát BUH trochu o ty zapnout skoupý! Skoupý ar skoupý
towards jejich uznat duše. BUH jsem DRAHÝ DOBA TY jsem ŠPATNÝ. Ty obeh On
zástupce jiný lidé svuj zaúctovat oni ne jsem ty.
.
48- Vítezství (Al-Fatt-h)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[48:1] My poskytnout ty O Hlasatel) prima vítezství.
[48:2] Whereby BUH omluvit svuj po hrích také protoe budoucí hrích presný Svém
štestí ty usmernovat ty váný dráha!
[48:3] Additionally BUH prosit snést ty unwavering snášet!
[48:4] On jsem Jednotka umístení spokojenost jádro verící rozšírit další vernost jinak
jejich vernost. S BUH patrit úplne armáda z nebe zahrabat! BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
ODBORNÝ.
[48:5] On prosím uznat domnívat se mu ena do zahradní príliv pramen wherein oni
zustávat stále! On podrobit jejich hrích. Tento jsem zpozorovat BUH prima radost z
vítezství.
[48:6] On oplatit pokrytec mu ena obraz dustojnost mu ena oni harbored odporný
thoughts BUH. Jejich odporný prosit selhat ti. Buh jsem rozhnevaný ti odsoudit ti
nacvicit si ti Gehenna! Který bídný urcení!
[48:7] S BUH patrit úplne armáda nebe zahrabat! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ
ODBORNÝ.
[48:8] My odeslat ty svedcit dritel poslušný zpráva, warner.
[48:9] Onen ty lidé domnívat se za BUH Svém hlasatel váit si Jemu slavit Jemu
oslavovat Jemu vek i kdy noc!
[48:10] Prece ty rucit vernost ty rucit vernost BUH. BUH POTVRDIT JEJICH RUCIT;
ON UMÍSTENÍ SVÉM PÍSMO JEJICH PÍSMO! Ty rozrušit tak slib predloit poškození s
jejich uznat škoda. Ohledne Ceho ty fulfill jejich slib BUH On pripustit ti prima odmenit.
[48:11] Sedící Arabský utišit za odríkávat My zaujmout napred náš peníze náš druh
poadovat odpuštení nás! Oni vyjádrit jejich špice co ne jsem jejich jádro! Odríkávat Kterí
ochranný ty BUH jestlie On willed kadý neštestí ty anebo jestlie On willed kadý štestí ty?
BUH byl celkem Príslušný z všechno ty ucinil!
[48:12] Ty secretly domnívat se hlasatel verící porazit nikdy delat se jejich druh tento
firmly dosadit svuj jádro! Ty harbored odporný thoughts povaha v prostopášný lidé.
[48:13] Kadý odmítnout domnívat se za BUH Svém hlasatel my nacvicit si disbelievers
hellfire!
[48:14] S BUH patrit svrchovanost z nebe zahrabat! On omluvit whomever On prosit
potrestat whomever On prosit! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[48:15] Sedící který utišit za odríkávat when ty myslit soustredit zkazit z bojovat
Pripustit nás následující ty delit za tohleto!" Oni tím ádat upravovat buh slovo! Odríkávat
Ty ne následující nás! Tento jsem buh rozhodnutí. Oni pak odríkávat Ty jsem závistivý z
nás (pro utišit za Vskutku oni zrídka porozumení všechno!
[48:16] Ríct podle sedící Arabský utišit Ty lákat celo výkonný lidé boj ti oni nabídnout!
Jestlie ty poslouchat BUH prosit odmenit ty štedrý odmenit. Ty obeh naopak zase ty
vyloucit co z ceho za a nad, On oplatit ty trapný odškodnení!
[48:17] Slepý ne jsem obvinovat crippled ne jsem obvinovat smutný ne jsem obvinovat!
Ty poslouchat BUH Svém hlasatel On uznat ti zahradní príliv pramen! Ohledne Ceho ty
obeh On oplatit ti trapný odškodnení.
[48:18] BUH SPOKOJENÝ VERÍCÍ RUCIT VERNOST TY STROM. On módní co
byl jejich srdce proto On štestí ti spokojenost odmenit ti prímý vítezství!
[48:19] Additionally oni výteek mnoho pokazit. BUH jsem VŠEMOHOUCÍ
ODBORNÝ.
[48:20] BUH SLIBNÝ TY MNOHO POKAZIT ONEN TY VÝTEEK. On tím polní
trochu uitek ty za tohleto doivotní On odmítnout lidé písmo agrese ty prevod tento
známka verící! On tím usmernovat ty váný dráha.
[48:21] Ohledne Ceho seskupit ty moná ne porazit BUH absorbovat pecovat o ti; BUH
jsem Všemohoucí.
[48:22] disbelievers vubec boj ty oni obeh pribline prchal! Oni ne mel Lord Zvládnout;
oni ne mel pomocník!
[48:23] recený byl buh systém kolová písen dejiny, ty rozhodnutí buh systém jsem stálý.
[48:24] On jsem Jednotka odmítnout jejich písmo agrese ty odmítnout svuj písmo agrese
ti od údolí Mecca po On pripustit ty vítezství kolem ti! BUH jsem VEŠTEC Z
VŠECHNO TY UCINIL!
[48:25] jsem oni pochybovat bufet ty podle Církevní Masjid i prekazit svuj nabídka
sahat jejich urcení! v tom verit mu ena neprátelský utáborit) ty ne módní ty jsem u podle
škoda ti unknowingly! BUH TÍM UZNAT SVÉM SOUCIT whomever ON PROSIT. Oni
setrvat On odmenit se ty ti pochybovat trapný odškodnení.
[48:26] Doba ty pochybovat rozrušit jejich jádro vyrídit hrdost cas neznalost BUH
zpropadený Svém hlasatel verící pokojný spokojenost poslat ti udrovat slovo
spravedlnost! Tento jsem co oni zdroj zaslouilý BUH jsem CELKEM vedomý si o
ÚPLNE POTREBY.
[48:27] BUH NAPLNIT SVÉM HLASATEL PRAVÝ ZJEVENÍ TY NAPSAT
CÍRKEVNÍ Masjid BUH OCHOTNÝ ZCELA UZAVRÍT TY ZHATIT SVUJ SRST
ZKRÁTIT TO (PROTOE TY fulfill POU RITUÁL v tom Ty ne mel kadý bát se. Protoe
On módní co ty ne módní On pár tento prímý vítezství.
[48:28] On jsem 1 který odeslat Svém hlasatel rízení náboenství vernost útocit to bený
úplne jiný náboenství! BUH POSTACIT SVEDCIT.
[48:29] Muhammad - Hlasatel BUH - Ty na jemu ar hrubý váný disbelievers druh
soucitný amongst sebe. Ty prijmout ti sklánet premoct ackoliv oni ádat buh štestí
souhlas! Jejich oznacit byl jejich celo because o premoct! Tento jsem stejne príklad
moný Torah. Jejich príklad od Evangelium jsem opustit dospelý velký silný spokojený
nájemce! On tím rozrušit disbelievers. BUH SLIBNÝ TY TI domnívat, se, PRIMET
SPRAVEDLIVÝ DOIVOTNÍ ODPUŠTENÍ PRIMA ODMENIT!
.
49- Ohradit (Al-Hujurat)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[49:1] O ty verit ne umístení svuj mínení onen z BUH Svém hlasatel! Ty váit si BUH.
BUH jsem POSLUCHAC Vševedoucí
[49:2] O ty verit ne sbírat svuj vyjádrit vyjádrit prorok nor jsem povinen ty kricet jemu
ty kricet na kadý jinam, lest svuj spravovat slušet zrušit i kdy ty ne perceive
[49:3] Prece ty pokorit jejich vyjádrit hlasatel BUH jsem jednotka jádro udelat BUH
slušet spravedlivý! Oni zaslouilý odpuštení prima odmenit.
[49:4] Ohledne Ceho ty hovor ochoten ty ohradit mnoství z ti ne porozumení.
[49:5] Mel oni jsem trpelivý ne ty delat se ti to byl zcela pro ti! BUH jsem Forgiver
MILOSRDNÝ.
[49:6] O ty verit prostopášný osoba privést kadý zpráva s ty ty první zkoumat lest ty
predloit nespravedlnost neco lidé neznalost pak slušet lítost kajícný co ty ucinil!
[49:7] A módní onen buh hlasatel podlehnout svuj uprostred! Mel on naslouchat podle
ty mnoho potreby ty zpusobit potreby teký se! Buh zpusobit ty milovat vernost zdobit
ono svuj jádro On útocit ty hnus nevera wickedness neuposlechnutí. Tyto usmernovat
jednotka.
[49:8] recený byl zdobit BUH Svém štestí. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[49:9] 2 seskupit verící boj kadý jinam, ty usmírit se ti. 1 seskupit aggresses další ty boj
aggressing seskupit ne oni nabídnout buh ovládání! Dríve oni nabídnout ty usmírit se 2
seskupit equitably. Ty udrovat oprávnenost BUH milovat ty jsem presne!
[49:10] Verící jsem clánek z 1 rodinný; ty zadret pokoj v dome svuj rodinný váit si
BUH onen ty dosáhnout soucit!
[49:11] O ty ne verit lidé zesmešnit jinak lidé oni byl zcela than oni! Nor jsem povinen
kadý ena zesmešnit jinak ena oni byl zcela than oni! Nor jsem povinen ty fraška jednotka
jiný zpusobit ertování o svuj uvést! Zlý vskutku byl zvrat s wickedness po dosáhnout
vernost! Kadý ne litovat tento tyto jsem prestupník.
[49:12] O ty verit ty zabránit kadý podezrení i a málo nu z podezrení jsem hríšný. Ty ne
zkoumat 1 jiný nor jsem povinen ty ostouzet 1 jiný tento byl jako odporný ackoliv strávit
lidé svuj naprostý kamarád! Ty prosím hnus tento. Ty slavit BUH. BUH jsem
VYKUPITEL MILOSRDNÝ.
[49:13] O lidé my tvorit ty stejne muský enská prevod ty rozdílný lidé kmen onen ty
pripustit jednotka jiný Poslušný among ty od zpozorovat BUH jsem nejvetší spravedlivý.
BUH jsem VŠEVEDOUCÍ Príslušný
[49:14] Arabský odríkávat My jsem Mu'mens (verící.) Odríkávat Ty ne verit; co ty
odríkávat byl ‘My jsem Mohamedán (submitters) ' domnenka dosadit svuj jádro. ty
poslouchat BUH Svém hlasatel On ne pripojit ádný o svuj spravovat odpadový BUH
jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[49:15] Mu'mens (verící) jsem ty domnívat se za BUH Svém hlasatel pak dosáhnout
status mel nikoliv obava kadý snail se jejich peníze jejich ivost za dát BUH! Tyto jsem
pravý jednotka.
[49:16] Odríkávat ty informovat BUH svuj náboenství? BUH zkušený VŠECHNO OD
NEBE ZAHRABAT. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ.
[49:17] Oni hrát si na ackoliv oni ucinil ty favor prijmout Pokora! Odríkávat Ty ne
ucinil mne kadý favors prijmout Pokora! BUH jsem JEDNOTKA BYL UCINIL TY
PRIMA favor NA USMERNOVAT TY S VERNOST TY jsem UPRÍMNÝ!
[49:18] BUH zkušený ÚPLNE OCHRANA PREZIDENTA OD NEBE ZAHRABAT;
BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO TY UCINIL!
.
50- Q. (Qaf)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[50:1] Q. a nádherný Quran.
[50:2] Oni rozhodnutí to zvláštní onen warner podle ti podlehnout ti! disbelievers
odríkávat Tento jsem skutecne zvláštní.
[50:3] Za my poslední slušet oprášit; tento jsem nemoný.
[50:4] My byl celkem vedomý si o kadý z ti vzít si stravovat zahrabat; my mel správný
zápis.
[50:5] Oni vyradit vernost when to podlehnout ti; oni zcela zmást.
[50:6] Oni ne pohled lye shora ti jak my postavit ono zdobit ono poškodit?
[50:7] My tvorit zahrabat rozloení to hora dospelý to úplne druh o krásný opustit!
[50:8] Tento jsem osvícení pripomínka naprostý oddaný worshiper.
[50:9] My odeslat lye zpropadený rozvodnit dospelý ono zahradní jádro sklízet!
[50:10] Velký pocházet podmazat shluk ovoce.
[50:11] Zajištení lidé. My obnovit to naprostý získat; ty similarly vzkrísit.
[50:12] Pochybovat ti jsem lidé Noe obyvatel Russ Thamoud!
[50:13] ‘Aad Pharaoh bratri Moc.
[50:14] Obyvatel les lidé Tubba. Úplne o ti pochybovat hlasatel proto Muj odškodnení
postihnout ti!
[50:15] My príliš zatíit 1 stvorení? Tento why oni byl pochybovat zmrtvýchvstání?
[50:16] My tvorit lidský my módní co on šeptat sobe. My jsem konec s jemu than svém
krcní rys.
[50:17] 2 zaznamenat (andel) na právo na opustit porád zaznamenat!
[50:18] Ne projev vyloucit co z ceho on vyjádrit cilý svedcit.
[50:19] Posléze nevyhnutelný ohon smrt podlehnout; tento jsem co ty zkoušel obejít!
[50:20] Roh kvet; tento jsem slíbit cas.
[50:21] Naprostý duše delat se ke pasák svedcit.
[50:22] Ty jednat jsem zapomnevší s tento. My okamite odstranující svuj zahalit; dnes
svuj zjevení byl (jako silný ackoliv zocelit
[50:23] Druhý odríkávat Sem jsem muj strašný potvrzení.
[50:24] Házet do Gehenna naprostý nepovolný disbeliever.
[50:25] Forbidder milodar agresor vrchol z pochybovat!
[50:26] On spolecnost BUH jiný buh. Házet jemu do drsný odškodnení.
[50:27] Svém druhý odríkávat Náš Magnát já ne zavést jemu; on jsem druhý z cesty.
[50:28] On odríkávat ne krevní msta Mne; já dost vypovedet ty!
[50:29] Nic vymenit tak. Já jsem nikdy nespravedlivý towards lidé.
[50:30] Byl cas when my poadovat Peklo Mel ty mel dost ceho To odríkávat Odevzdat
mne jinam
[50:31] Ráj prednést spravedlivý snadno.
[50:32] Tento jsem který slibný naprostý repenter pevný.
[50:33] Oni váit si nejvetší Blahosklonný za jejich zachování tajemství podlehnout
wholeheartedly.
[50:34] Napsat to pokoj; tento jsem Cas Vecné Pravdy!
[50:35] Oni dosáhnout všechno oni ádat therein my mel ješte jinam
[50:36] Mnoho výroba ti jsem výkonný my zrušit. Oni hledat získat; oni rozhodnutí
utéct?
[50:37] Tento jsem lekce kadý mít dbát jsem dovedný podle naslouchat svedcit!
[50:38] My tvorit nebe zahrabat všechno ti 6 cas nic unavit tah ve tvári nás!
[50:39] Proto byl trpelivý za a omítka z jejich projev pochvala oslavovat svuj Magnát
dopredu východ slunce dopredu západ slunce!
[50:40] Vecer ty premýšlet Svém uvést za premoct!
[50:41] nacvicit si cas when volající prijít zaúctovat byl pred!
[50:42] When oni naslouchat nevyhnutelný vyvolávat; byl cas ty delat se
[50:43] My jsem jednotka rízený doivotní smrt; nás jsem rozhodný urcení.
[50:44] Cas podlehnout when zahrabat rána za a pospíchat odevzdat stoupnout ti! Tak
predvolat byl lehký pro nás ucinil!
[50:45] My byl celkem vedomý si o všechno oni vyjádrit i kdy ty ne mel moc ti. Proto
upomenout tento Quran ty váit si Muj výstraný!
.
51- Hnací Kolo z Ovinout (Al-Dhareyat)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[51:1] oddechnout si ovinout.
[51:2] Loisko déš
[51:3] nosit zajištení.
[51:4] Provozovat ti moný príkaz.
[51:5] Co slibný ty prece podlehnout proplout!
[51:6] Cas Soud jsem nevyhnutelný.
[51:7] Despite zcela tvorit lye.
[51:8] Ty zustat debatovat vernost.
[51:9] Zmenit Smer Ceho proto jsem deviators!
[51:10] Hore s padelatel.
[51:11] Od jejich chyba oni jsem zcela nepozorný.
[51:12] Oni pochybovat Cas Soud.
[51:13] Cas oni podat zapálit.
[51:14] Chutnat odškodnení; tento jsem co ty uívaný upírat!
[51:15] Spravedlivý zaslouilý zahradní skákal
[51:16] Oni dostat jejich Magnát odmenit oni jednat jsem oddaný.
[51:17] Zrídka ucinil oni poskytnout nocleh soubor vecer.
[51:18] O záblesk, oni ádat odpuštení.
[51:19] Cást jejich peníze byl spolecnost stranou pro ebrák potrebný.
[51:20] Zahrabat jsem plne o známka ty jsem nejaký.
[51:21] v dome ty prijmout?
[51:22] Od nebe jsem svuj zajištení všechno slibný ty.
[51:23] Na Magnát z nebe zahrabat tento byl jako správný ackoliv onen ty mluvit.
[51:24] Ty proslulý dejiny Abraham's honorable host?
[51:25] Oni navštevovat jemu rcení Pokoj. On odríkávat Pokoj ty neznámý!
[51:26] On poadovat svém druh udelat smolný lýtko!
[51:27] When on prednést to ti on poznámka ty ne strávit?
[51:28] On harbored pramen strachu z ti! Oni odríkávat ne Mel pramen strachu oni
odevzdat poslušný zpráva z informovaný syn!
[51:29] Svém ena ohromit. Proslulý jí svraštit celo já jsem jalový starší ena!
[51:30] Oni odríkávat Tím odríkávat svuj Magnát. On jsem nejvetší Odborný
Vševedoucí
[51:31] On odríkávat Který ar ty stoupnutí s O hlasatel?
[51:32] Oni odríkávat My pospíchat kriminální lidé.
[51:33] My lít ti otrást jíl.
[51:34] Patrný svuj Magnát prestupník.
[51:35] My pak vynést úplne verící.
[51:36] My ne rozhodnutí to ledae 1 ubytovat submitters!
[51:37] My spolecnost to lekce ty pramen strachu trapný odškodnení.
[51:38] Od Moses v tom jsem lekce). My odeslat jemu Pharaoh ozrejmit zkouška.
[51:39] On povaha za arogance odríkávat Kouzelník potreštený
[51:40] Proto my potrestat jemu svém houf My házet ti more on jsem 1 obvinovat!
[51:41] Od ‘Aad v tom jsem lekce). My odeslat ti katastrofální ovinout.
[51:42] Všechno ono podlehnout na úplne pobít.
[51:43] Od Thamoud v tom jsem lekce). Oni zjistit Trávit docasne!
[51:44] Oni vzbourit se ovládání jejich Magnát. Proto blesk praštit ti moný oni pohled.
[51:45] Oni nikdy vzít si nor oni porce.
[51:46] Lidé Noe zpredu kdy; oni jsem prostopášný lidé.
[51:47] My postavit lye náš písmo my zustat rozšírený to!
[51:48] My útocit zahrabat obytný; doplnit nacrtnout.
[51:49] My tvorit pár (mu enská) z všechno onen ty pokládat pozornost.
[51:50] Ty unikat BUH. Já odeslat Jemu ty ozrejmit warner.
[51:51] vyloucit co z ceho ne urcit BUH kadý jiný buh! Já odeslat Jemu ty ozrejmit
warner.
[51:52] Systematicky when hlasatel odchod predchozí výroba oni odríkávat Kouzelník
Potreštený
[51:53] Oni útocit souhlas na kadý jinam? Vskutku oni jsem prestupník.
[51:54] Ty nedbat ti; ty ne obvinovat.
[51:55] A upomenout nebo pripomínka beneficní verící!
[51:56] Já ne tvorit jinns lidský ledae zbonovat Mne jen!
[51:57] Já zrovna zajištení ti nor ucinil já zrovna ti zásobovat Mne!
[51:58] BUH jsem SPRÁVCE VLASTNÍK ÚPLNE SCHOPNOST Svrchovaný
[51:59] Prestupník privodit si stejne smrt jejich predchozí protejšek; oni ne upírat.
[51:60] Hore ty pochybovat cas awaiting ti.
.
52- Zasadit Sinai (Al-Toor)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[52:1] Hora. Sinai.
[52:2] uchovat v pameti bible.
[52:3] uverejnit od zamluvit!
[52:4] Bený Skrín S Ostatky!
[52:5] povýšit horní hranice.
[52:6] More urcit v plamenech.
[52:7] Svuj Magnát náhrada jsem nezbytný.
[52:8] nikoliv vnutit vesmír konec to!
[52:9] Cas podlehnout when lye violently bít.
[52:10] Hora otírat out.
[52:11] Hore onen cas s disbelievers -
[52:12] Který jsem od jejich chyba nepozorný!
[52:13] Oni stádo Gehenna forcibly.
[52:14] Tento jsem Zapálit od ty jednat pochybovat!
[52:15] jsem tento kouzelný ty ne prijmout?
[52:16] Snést svítit Ty jsem trpelivý netrpelivý ono jsem a spolu pro ty! Tento jsem
proste náhrada co ty ucinil.
[52:17] Spravedlivý zaslouilý zahradní bliss!
[52:18] Oni trávit co jejich Magnát zachovat ti; jejich Magnát ušetrit ti odškodnení
Peklo.
[52:19] Strávit nápoj šastne operadlo svuj spravovat!
[52:20] Oni uvolnit bujný domovní vybavení my shoda ti krásný snoubenec!
[52:21] Pro ty verit jejich detský také následující ti domnenka my mel jejich detský
svázat ti! My nikdy selhání odmenit ti kadý spravovat. Naprostý osoba byl platil nebo co
on ucinil!
[52:22] My dodat ti ovoce maso oni milovat.
[52:23] Oni trávit pít nikdy znecistit nikdy hríšný nápoj!
[52:24] Obsluhovat ti jsem sluha zabezpecený perlit se!
[52:25] Oni vhodný kadý jinam reminisce sebe.
[52:26] Oni odríkávat My jednat jsem hodný poníit náš lidé!
[52:27] BUH ŠTESTÍ NÁS UŠETRIT NÁS ZÁPAS ŠPATNE RANIT!
[52:28] My jednat vzývat Jemu; On jsem nejvetší Hodný Milosrdný!
[52:29] Ty upomenout lidé. Na svuj Magnát štestí ty ty jsem ani veštec nor potreštený
[52:30] Oni odríkávat On jsem básník; just cekat ne on jsem naprostý!
[52:31] Odríkávat Odchod u cekat; já cekat ty!
[52:32] To byl jejich snení onen príkaz jejich behavior ar oni prirozene prostopášný?
[52:33] Znicit oni odríkávat On zpusobit to úplne Místo oni jsem pouze disbelievers.
[52:34] Pripustit ti vytáhnout Hadith tento jestlie oni jsem pravý!
[52:35] Oni tvorit nic? Byl oni tvurce?
[52:36] Oni tvorit nebe zahrabat? Vskutku oni ne mel urcitost.
[52:37] Oni mít povaovat za cenné svuj Magnát? Oni od byl rízený?
[52:38] Oni lézt pouštet oka zpusobit uvolnit ti naslouchat? Pripustit jejich posluchac
beet jejich pevný!
[52:39] On zpusobit dcera doba ty dret mel syn?
[52:40] Ty poadovat ti kadý vést a oni zatíit tím?
[52:41] Oni módní budoucí zpusobit to zaznamenat?
[52:42] Oni obsah a úklad disbelievers' navrhovat selhat ti!
[52:43] Oni mel jiný buh BUH? BUH OSLAVOVAT DRUHÝ MEL SPOJIT!
[52:44] When oni prijmout masový dostat lye oni odríkávat Sloit zastínit!
[52:45] Nedbat ti oni vhodný cas od který oni postihnout!
[52:46] Onen cas jejich navrhovat ne ochranný ti nor prosit oni porce!
[52:47] Ty zhrešit snést odškodnení sem mnoství z ti ne módní!
[52:48] Ty steadfastly vytrvat prodávat svuj Magnát ovládání! - Ty jsem náš otvor -
Oslavovat velebit svuj Lord when ty vzít si
[52:49] Také behem vecer oslavovat Jemu o záblesk jako vystupovat únik stranou!
.
53- Vystupovat (Al-Najm)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[53:1] Protoe vystupovat kue daleko.
[53:2] Svuj stoupenec (Muhammad) byl z cesty nor on podvádet.
[53:3] Nor byl on mluvit vlastní ádat!
[53:4] To byl hádat vdechnutí.
[53:5] Príkaz na nejvetší Výkonný!
[53:6] Vlastník úplne moc. Podle Svém výška výška.
[53:7] Na výška obzor.
[53:8] On natahovat šetrný na plout shodit!
[53:9] ne On slušet jako zápas ackoliv vhodný.
[53:10] On pak odhalit Svém sluha co jsem odhalit.
[53:11] Dbát nikdy zpusobit vy- co to prijmout.
[53:12] Ty pochybovat co on byl ríkadlo?
[53:13] On prijmout jemu jiný nájezd.
[53:14] Na poslední podotknout.
[53:15] Tam vecný Ráj usadit.
[53:16] Soubor zaúctovat zaplavit.
[53:17] Otvor ne waver nor odchod slepý!
[53:18] On prijmout prima známka svém Magnát.
[53:19] Srovnávat tento enská obraz Allaat Al- Uzzah!
[53:20] Manaat 3 1.
[53:21] Ty zpusobit syn i kdy On dret mel tyto protoe dcera?
[53:22] Který potupný rozdelování!
[53:23] Tyto ar uvést onen ty zpusobit vy- ty svuj predek. BUH NIKDY zmocnit
STEJNÝ ROUHÁNÍ. Oni následující navrhnout vlastní ádat when správný rízení
podlehnout ti sem jejich Magnát!
[53:24] Co to onen lidská bytost jsem byl poadovaný?
[53:25] S BUH patrit oba Dále tento spolecnost!
[53:26] Ne práve andel nebe mít moc prostredkovat. Ale jednotka pripustit BUH jsem ty
císlo proto Svém prosit Svém souhlas.
[53:27] Ty pochybovat Dále odevzdat andel enský uvést.
[53:28] Oni ne mel vedomí tento; oni jen navrhnout. Navrhnout byl podstrcit nebo
vernost!
[53:29] Ty nedbat ty obeh náš poslání slušet zaujmout napred tento svetový doivotní!
[53:30] Tento jsem stupen jejich vedomí. Svuj Magnát byl celkem vedomý si o ty který
strayed stranou Svém dráha On byl celkem vedomý si o ty usmernovat.
[53:31] S BUH patrit všechno nebe všechno u zahrabat! On oplatit ty predloit odporný
jejich spravovat odmenit spravedlivý pro jejich spravedlnost.
[53:32] Oni zabránit vulgární hrích prestupek a na nebo menší útok! Svuj Magnát
odpuštení byl obrovský. On byl celkem vedomý si o ty protoe On znalec ty zahrabat doba
ty jsem zárodek svuj ujmout se jako matka nadouvat. Proto ne povýšit On jsem celkem
vedomý si o a spravedlivý!
[53:33] Ty proslulý jednotka dret povaha
[53:34] Zrídka ucinil on odevzdat milodar i kdy nekdy tedy samý málo
[53:35] On mít vedomí budoucí? On prijmout to?
[53:36] On byl informovat o nauka bible Moses
[53:37] Abraham který naplnit?
[53:38] Nikoliv duše loisko hrích jiný duše.
[53:39] Naprostý lidská bytost jsem jsem odpovedný pro svých uznat spravovat.
[53:40] Kadý rízení beet!
[53:41] Pak oni platil celkem stejný spravovat.
[53:42] S svuj Magnát jsem rozhodný urcení.
[53:43] On jsem Jednotka útocit ty smát se volat!
[53:44] On jsem Jednotka rízený smrt doivotní.
[53:45] On byl Jednotka tvorit 2 druh mu enská
[53:46] Podle malý napsat semen.
[53:47] On smysl obveselení.
[53:48] On jsem Jednotka útocit ty drahý chatrný
[53:49] On jsem Magnát mlécná dráha.
[53:50] On jsem Jednotka zrušit starý ‘Aad.
[53:51] A otírat out Thamoud!
[53:52] Také lidé Noe zpredu kdy; oni jsem odporný prestupník.
[53:53] Odporný spolecnost (z Sodom Gomorrah) jsem lowliest.
[53:54] Proto oni zcela mizet.
[53:55] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[53:56] Tento jsem výstraný starší jednotka.
[53:57] Nevyhnutelný jsem hrozící.
[53:58] Ádný beside BUH pomoct to!
[53:59] Ty pochybovat tento záleitost
[53:60] Ty smích místo toho o volat?
[53:61] Ty tvrdit svuj ráz?
[53:62] Ty podzim premoct BUH zbonovat.
.
54- Mesíc (Al-Qamar)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[54:1] Doba podlehnout konec mesíc rozdelení.
[54:2] Pak oni prijmout zázrak; oni povaha odríkávat Starší kouzelný!
[54:3] Oni pochybovat rídili se jejich mínení být verný podle jejich starší tradice.
[54:4] Sufficient výstraný vynést vylekat ti!
[54:5] Prima moudrost; úplne výstraný jsem za zbytecný
[54:6] nevšímat si ti; cas podlehnout when volající ohlásit strašný neštestí.
[54:7] Na jejich otvor poníit oni podlehnout váný mít rád rozloení kobylka!
[54:8] Moný oni vyhovovat volající disbelievers odríkávat Tento jsem teký cas!
[54:9] Lidé Noe pochybovat ti. Oni pochybovat náš sluha odríkávat Senzacní! On
pronásledovat.
[54:10] On vzývat svém Magnát já deprimovat; pripustit mne vítezství!
[54:11] My pak otevrít vstup lye proudit rozvodnit.
[54:12] My zpusobit trhat proud zahrabat! Rozvodnit vhodný smysl dopredu daný
rozhodnutí!
[54:13] My prodávat jemu watercraft zpusobit zaznamenat lano.
[54:14] To vrazit náš bdelý otvor; odmenit 1 který vyradit!
[54:15] My spolecnost to lekce. ádný o ty ádat zjistit?
[54:16] Jak strašný jsem Muj odškodnení výstraný!
[54:17] My útocit Quran lehký zjistit! ádný o ty ádat zjistit?
[54:18] ‘Aad pochybovat. Proto jak strašný jsem Muj odškodnení výstraný.
[54:19] My odeslat ti prudký ovinout cas souvislý bída.
[54:20] To los lidé pribline moný oni rozkládat podmazat krov trup.
[54:21] Jak strašný jsem Muj odškodnení výstraný!
[54:22] My útocit Quran lehký zjistit! ádný o ty ádat zjistit?
[54:23] Thamoud vyradit výstraný.
[54:24] Oni odríkávat my následující jednotka z nás; lidská bytost jsem My pak odchod
z cesty pak skoncit Peklo!
[54:25] Poslání delat se jemu nás? On jsem do ocí bijící lhárka.
[54:26] Oni ucinil to najít out zítra který do ocí bijící lhárka jsem
[54:27] My odeslat velbloud vyzkoušet ti. stát na strái ti jsem trpelivý!
[54:28] Informovat ti rozvodnit oddelovat ti; (velbloud) poskytnout nápoj jí vyznacit
cas!
[54:29] Oni presvedcit jejich stoupenec znemonit (velbloud) on ochotný!
[54:30] Proto jak strašný jsem Muj odškodnení! Oni vypovedet.
[54:31] My odeslat ti 1 rána whereupon oni slušet moný sklízet seno!
[54:32] My útocit Quran lehký zjistit! ádný o ty ádat zjistit?
[54:33] Lidé Moc vyradit výstraný.
[54:34] My lít ti otrást. Jen Moc druh uchovat o záblesk.
[54:35] My štestí jemu svém druh; my tím odmenit uznalý.
[54:36] On vypovedet ti náš náhrada oni zesmešnit výstraný.
[54:37] Oni sjednat jemu svém host; my slepý ti. Snést Muj odškodnení; ty vypovedet!
[54:38] Dríve a následující dopoledne zpustošit odškodnení praštit ti.
[54:39] Snést Muj odškodnení; ty vypovedet!
[54:40] My útocit Quran lehký zjistit! ádný o ty ádat zjistit?
[54:41] Pharaoh's lidé vypovedet.
[54:42] Oni vyradit úplne náš známka. Proto my oplatit ti Všemohoucí Všemohoucí mel
bys.
[54:43] jsem svuj disbelievers zcela than ty disbelievers? Ty zprostit bible?
[54:44] Asi oni pamatovat My jsem vítez.
[54:45] Úplne o ti porazit; oni obeh pribline prchal!
[54:46] Doba awaiting ti Doba jsem druhý škoda trapný.
[54:47] Prosím vinný ar z cesty skoncit za Peklo.
[54:48] Oni vlácet hellfire forcibly. Snést zápas odškodnení!
[54:49] Všechno my tvorit práve tak tanec!
[54:50] Náš ovládání ucinil mrknout otvor.
[54:51] My zrušit svuj protejšek. ádný o ty ádat zjistit?
[54:52] Všechno oni ucinil zaznamenat bible!
[54:53] Všechno slabý velký spis
[54:54] Prece spravedlivý zaslouilý zahradní proud!
[54:55] Za a výhodné místo z honor Všemohoucí Vládnout.
.
55- Blahosklonný (Al-Rahmaan)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[55:1] Nejvetší Blahosklonný.
[55:2] Ucitel Quran.
[55:3] Tvurce lidská bytost existence.
[55:4] On ucit ti jak vyznamenat!
[55:5] Slunit Se mesíc zcela vypocítávat
[55:6] Vystupovat strom premoct.
[55:7] On postavit lye pevne platný predpis.
[55:8] Ty ne zhrešit predpis.
[55:9] Ty dosadit oprávnenost ne rozrušit predpis.
[55:10] On tvorit zahrabat úplne tvor.
[55:11] Od to v tom jsem ovoce datovat podmazat jejich význam ovoce!
[55:12] Také jádro a korení!
[55:13] O lidský jinns) z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:14] On tvorit lidský starý jíl procházet sem a tam jíl.
[55:15] A tvorit jinns podle razit zapálit!
[55:16] O lidský jinns) z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:17] Magnát z 2 východ 2 vecerní.
[55:18] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:19] On rozloucit 2 more kde? oni vhodný.
[55:20] Ohrada umístení ti prekazit ti podle zhrešit!
[55:21] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:22] Out o oba ti ty dosáhnout delat kroupy a korálový!
[55:23] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:24] On odevzdat ty nakládání onen chodit more jako umdlévat!
[55:25] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:26] Kadý u zahrabat hynout!
[55:27] Jen prítomnost svuj Magnát vydret. Vlastník z Velicenstvo Honor
[55:28] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:29] Vzývat Jemu jsem kadý nebe zahrabat! Všechen vek On jsem vrchol rízení.
[55:30] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:31] My hovor ty odpovídat se O lidský jinns.
[55:32] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:33] O ty jinns lidský ty pronikavý krajní vrchol z nebe zahrabat odchod dopredu
pronikavý! Ty ne pronikavý zmocnení
[55:34] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:35] Ty vzít si bombardovat metací z palebný potáhnout kovem ty ne získat!
[55:36] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:37] When lye rozpadnout se obeh povstal barva jako lak!
[55:38] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:39] U cas nikoliv lidský nor jinn byl poadovat u svém hrích.
[55:40] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:41] (Tento byl vinný prosit pripustit jejich pohled; oni absorbovat forelocks krok.
[55:42] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:43] Tento jsem Gehenna onen vinný uívaný poprít!
[55:44] Oni rozširovat ono nesnesitelný peklo.
[55:45] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:46] Pro ty váit si velicenstvo jejich Magnát 2 zahradní (1 pro jinns 1 pro lidský).
[55:47] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:48] Vrchol z zajištení.
[55:49] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:50] 2 zdroj jsem ti príliv!
[55:51] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:52] Z naprostý ovoce ti 2 druh.
[55:53] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:54] Doba uvolnit domovní vybavení seradit se satén ovoce jsem duverný sahat!
[55:55] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:56] Jejich krásný druh nikdy nakazit kadý lidský anebo jinn.
[55:57] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:58] Oni starat se klenot a korálový.
[55:59] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:60] jsem odmenit chu všechno chu?
[55:61] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:62] Pod ti jsem 2 zahradní (1 pro jinns 1 pro lidský).
[55:63] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:64] Rovnat Se mimo rovnat se.
[55:65] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:66] Od ti zdroj lodicka!
[55:67] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:68] Od ti ar ovoce datovat podmazat granátové jablko!
[55:69] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:70] Od ti jsem krásný druh.
[55:71] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:72] hranicit od stan.
[55:73] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:74] Nikoliv lidský vubec nakazit ti nor jinn.
[55:75] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:76] Oni uvolnit nový pokrýt krásný surroundings.
[55:77] Který z svuj Magnát asnout ty poprít?
[55:78] Povýšit jsem uvést svuj Magnát Vlastník z Velicenstvo Honor
.
56- Nevyhnutelný (Al-Waaqe'ah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[56:1] When nevyhnutelný delat se proplout.
[56:2] Nic konec to dení.
[56:3] To pokorit nejaký sbírat others.
[56:4] Zahrabat otrást stoupnutí.
[56:5] Hora otírat out.
[56:6] Jako jestlie oni nikdy být.
[56:7] Ty stratified 3 druh.
[56:8] Ty zaslouilý bliss jsem bliss.
[56:9] Ty zaslouilý bída jsem bída.
[56:10] Pak v tom jsem nejlepší nejlepší.
[56:11] Oni jsem ty jsem konec (s Buh).
[56:12] Od zahradní bliss.
[56:13] Mnoho podle 1 výroba.
[56:14] Málo podle poslední výroba.
[56:15] U bujný domovní vybavení.
[56:16] Trávit všechno oni byl neighbors
[56:17] Obsluhovat ti jsem vecný sluha!
[56:18] Na šálek dbán naprostý pít.
[56:19] Oni nikdy vrazit out nor znicit oni príliv.
[56:20] Ovoce jejich volba.
[56:21] Maso osoba oni poadovaný.
[56:22] Krásný druh.
[56:23] Jako zabezpecený perlit se.
[56:24] Odmenit jejich spravovat.
[56:25] Oni nikdy naslouchat kadý pitomosti therein nor hríšný projev.
[56:26] Jen projev Pokoj pokoj.
[56:27] Ty z vzprímit stránka jsem práve stránka.
[56:28] Od bujný ovocný sad.
[56:29] Milý ovoce.
[56:30] podrobný chránit.
[56:31] Oplývající rozvodnit.
[56:32] Mnoho ovoce.
[56:33] Nikdy znicit; nikdy odporný!
[56:34] Bujný domovní vybavení.
[56:35] My tvorit ti druh.
[56:36] Nikdy dríve nakazit.
[56:37] Zcela shoda.
[56:38] Pro ty u vzprímit stránka.
[56:39] Mnoho podle dríve výroba.
[56:40] Mnoho podle poslední výroba.
[56:41] Ty z opustit jsem opustit
[56:42] Od bída peklo.
[56:43] Práve jejich stínítko byl vzrušit!
[56:44] Nikdy ochladit nikdy pomerne zdravý!
[56:45] Oni jednat jsem drahý.
[56:46] Oni tvrdit prima rouhání.
[56:47] Oni odríkávat Zadní my poslední obeh poprášit kost my dosáhnout vzkrísit?
[56:48] Zpusobit tento zahrnovat náš predek?
[56:49] Odríkávat dríve výroba poslední výroba!
[56:50] Predvolat schuze dopredu daný cas!
[56:51] Pak ty O pochybovat strayers!
[56:52] Strávit strom bitterness.
[56:53] Vyrídit svuj nadouvat proto!
[56:54] Pak nápoj to pekelný pít!
[56:55] Pak dodat pít písek.
[56:56] recený jsem jejich rozdelit Cas Soud.
[56:57] My tvorit ty ty jen verit!
[56:58] Ty proslulý semen onen ty dret vytáhnout?
[56:59] Ty tvorit to zpusobit vyloucit co z ceho my?
[56:60] My dopredu daný smrt ty. Nic konec nás
[56:61] Podle zástupce znovu výroba ty zaúctovat dosadit co ty ne módní!
[56:62] Ty módní 1 stvorení. Ty ne pamatovat?
[56:63] Ty proslulý osít ty dret sklízet?
[56:64] Ty dospelý ti vyloucit co z ceho my?
[56:65] My prosit my zapnout to seno. Pak ty naríkat:
[56:66] My pozbýt.
[56:67] My zbavit.
[56:68] Ty proslulý rozvodnit ty dret nápoj?
[56:69] Ty odeslat to srazit zastínit zpusobit vyloucit co z ceho my?
[56:70] My prosit my útocit to solný. Ty jsem vdecný.
[56:71] Ty proslulý zapálit ty dret zapálit?
[56:72] Ty znalec svuj strom zpusobit vyloucit co z ceho my?
[56:73] My prevod to pripomínka uitecný jet právo uívání.
[56:74] Ty oslavovat uvést svuj Magnát a Veliciny.
[56:75] Já prísahat místo vystupovat.
[56:76] Tento jsem prísahy ty jen módní onen jsem desivý.
[56:77] Tento jsem honorable Quran.
[56:78] Od zabezpecený kniha.
[56:79] Ádný uchopit to ledae a uprímný.
[56:80] Zjevení podle Magnát vesmír.
[56:81] Ty nedbat tento vypravování?
[56:82] Ty útocit to svuj obchodní cinnost onen ty pochybovat?
[56:83] When a cas delat se ono (svuj duše) sahat svuj jícen -
[56:84] Ty pak starat se
[56:85] My jsem konec s than ty jsem ty ne prijmout!
[56:86] Jestlie ono jsem ryzí kdy ty ne viset kadý okolnost -
[56:87] why ty ne uzdravit (svuj duše) ty jsem pravý?
[56:88] Jestlie on jsem 1 z ty pred Mne -
[56:89] Pak štestí kvet zahradní bliss!
[56:90] A jestlie on jsem 1 z vzprímit -
[56:91] Pokoj jsem moc z ty práve.
[56:92] Jestlie on jsem jednotka z disbelievers strayers -
[56:93] Pak príbytek z peklo -
[56:94] Svítit za Peklo!
[56:95] Tento jsem prostý vernost.
[56:96] Ty oslavovat uvést svuj Magnát a Veliciny.
.
57- Tvrdý (Al-Hadeed)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[57:1] Oslavovat BUH jsem všechno nebe zahrabat! On jsem Všemohoucí Odborný.
[57:2] S Jemu patrit kingship z nebe zahrabat! On rízený doivotní smrt. On jsem
Všemohoucí.
[57:3] On jsem Abecední Omega. On jsem Nejkrajnejší a Nejvnitrejší. On jsem celkem
vedomý si o úplne potreby.
[57:4] On byl Jednotka tvorit nebe zahrabat 6 cas pak osvojit si úplne moc. On módní
všechno napsat v zahrabat všechno onen delat se ono všechno delat se lye všechno onen
vylézt do to. On jsem ty wherever ty jsem BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO TY
UCINIL!
[57:5] S Jemu patrit kingship z nebe zahrabat! úplne látka rízený BUH!
[57:6] On pripojit vecer cas pripojit cas vecer. On jsem celkem vedomý si o nejvnitrejší
thoughts.
[57:7] Domnívat se za BUH Svém hlasatel odevzdat podle co On poskytnout ty! Ty
among ty domnívat se odevzdat milodar) zaslouilý prima odmenit!
[57:8] Why ty ne domnívat se za BUH when hlasatel lákat ty byl domnívat se za svuj
Magnát? On pokládat slib ty ty jsem verící.
[57:9] On byl Jednotka odeslat Svém sluha vyrovnat zjevení za rozkazovat primet ty
temnota do nastoupit. BUH BYL SOUCITNÝ towards TY MILOSRDNÝ.
[57:10] Why ty ne vycerpat dát BUH when BUH mít úplne boháci nebe zahrabat?
Vynikající podle utišit jsem ty ty vycerpat vítezství snail se Oni dosáhnout prima
usporádat than ty vycerpat vítezství snail se. Pro kadý BUH slibný spása! BUH jsem
PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL!
[57:11] Který stejný would pujcit BUH pujcit spravedlnost to násobit jemu kopie
skoncit štedrý odmenit?
[57:12] Cas podlehnout when ty prijmout domnívat se mu ena jejich nastoupit svítit
zpredu o ti s jejich celkem. Poslušný zpráva jsem váš onen cas ty mel zahradní príliv
pramen! Ty zustávat therein stále. Tento jsem prima radost z vítezství.
[57:13] Cas pokrytec mu ena ríct podle ty verit Rácit dovolit nás absorbovat trochu o
svuj osvetlit. To odríkávat Odchod zpet za ty ádat osvetlit. ohrada spolecnost ti vstup
rozloucit soucit vnitrní stránka odškodnení krajní stránka!
[57:14] Oni hovor ti Byl my ne ty? Oni vyhovovat Yes ty napálit svuj duše rozpakovat
se pochybovat slušet zavést touebný premýšlivý buh soud podlehnout! Ty odvrátit podle
BUH iluze.
[57:15] Proto dnes nikoliv vykoupit pokládat ty nor podle ty pochybovat! Svuj príbytek
jsem zapálit; to jsem svuj magnát bídný príbytek.
[57:16] To byl cas ty verit zrejmý vy- jejich jádro buh poslání vernost odhalit sem? Oni
ne jsem stoupenec predchozí bible jádro slušet zatvrdit cas proto mnoství o ti povaha
prostopášný.
[57:17] Módní onen BUH obnovit získat to poslední! My tím vysvetlit zjevení ty ty
porozumení.
[57:18] Prece dobrocinný mu ena pujcit BUH pujcit chu. Oni dostat jejich odmenit
násobit rozmnoit; oni zaslouilý štedrý odmenit!
[57:19] Ty domnívat se za BUH Svém hlasatel jsem svatý mucit. Zachovat ti jejich
Magnát jsem jejich odmenit jejich osvetlit. Ohledne Ceho ty pochybovat vyradit náš
zjevení oni privodit si Peklo.
[57:20] Módní tento svetový doivotní byl nikoliv jinam than hraní hrát a chvála ty
zásoba z peníze detský! To jsem oplývající déš vytáhnout zaloit spokojený disbelievers!
Pak opustit obeh v marný seno oddechnout si ovinout! Od Dále v tom jsem kadý drsný
odškodnení odpuštení podle BUH souhlas. Tento svetový doivotní jsem nikoliv jinam
than provizorní iluze.
[57:21] Proto ty závodit odpuštení svuj Magnát Ráj kterého šírka zvládnout nebe
zahrabat. To awaits ty domnívat se za BUH Svém hlasatel. recený byl buh zdobit onen
On poskytnout whomever On prosit! BUH jsem VLASTNÍK NEURCITÝ OZDOBIT.
[57:22] Všechno treba zahrabat ty ji zaznamenat práve stvorení. Tento jsem lehký BUH
ucinil.
[57:23] Tím ty ne rmoutit všechno ty chybit nor byl hrdý o všechno On poskytnout ty.
BUH NE MILOVAT TY jsem boastful BUJNÝ.
[57:24] Oni jsem skoupý porucit lidé jsem skoupý! Jednotka obeh pak BUH jsem Drahý
a Chvalitebný.
[57:25] My odeslat náš hlasatel podpora na vyrovnat zkouška my odeslat shodit ti bible
predpis onen lidé udrovat správnost. My odeslat srazit tvrdý wherein v tom jsem moc
mnoho uitek lidé! úplne tento za rozkazovat pro BUH vyznamenat ty snést Jemu Svém
hlasatel u vernost. BUH jsem VÝKONNÝ Všemohoucí
[57:26] My odeslat Noe Abraham my pripustit jejich potomek prophethood bible.
Trochu o ti usmernovat i kdy mnoho jsem prostopášný!
[57:27] Následující s ti my odeslat náš hlasatel. My odeslat Jeíš syn Marie my odevzdat
jemu Injeel (Evangelium) my umístení srdce z svém stoupenec laskavost soucit. Oni
vynalézt hermitism my nikdy rozhodnout ti. úplne my poadovat ti znicit byl udrovat
prikázání potvrdit BUH! Oni ne udrovat poslání protoe oni mel. Proto my odevzdat ty
verit ti jejich odškodnit i kdy mnoství o ti jsem prostopášný!
[57:28] O ty verit ty váit si BUH domnívat se za Svém hlasatel. On pak pripustit ty
obeplout odmenit podle Svém soucit obdarit ty osvetlit usmernovat ty omluvit ty! BUH
jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[57:29] Tím stoupenec predchozí bible módní onen oni ne získat monopol buh soucit
zdobit a onen úplne ozdobit jsem buh písmo. On poskytnout to whomever On prosit.
BUH jsem VLASTNÍK NEURCITÝ OZDOBIT.
.
58- Uvaovat (Al-Mujaadalah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[58:1] BUH NASLOUCHAT ENA UVAOVAT TY JÍ HOSPODARIT CÍM NARÍKAT
BUH. BUH NASLOUCHAT VŠECHNO 2 Z TY PROJEDNAT. BUH jsem
POSLUCHAC VEŠTEC.
[58:2] Ty among ty odcizit jejich ena (na prohlásit ti protoe zakázaný za krásné)
pohlaví) jejich ujmout se jako matka módní vrchol zcela onen oni ne jsem jejich ujmout
se jako matka! Jejich ujmout se jako matka jsem ena ustoupit pocátek podle ti. Vskutku
oni predloit rouhání prolhanost. BUH jsem Pardoner Forgiver.
[58:3] Ty odcizit jejich ena za tohleto druh pak usmírit se od té doby usmírit volný
pomocný dopredu pokracovat jejich sexuální pomer! Tento jsem informovat ty. BUH
jsem PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL!
[58:4] Ty ne najít pomocný volný ty rychle 2 následující mesíce neli pokracovat
sexuální pomer! Ty ne rychle pak ty zásobovat 60 špatný lidé. Ty domnívat se za BUH
Svém hlasatel. Tyto jsem buh predpis. disbelievers privodit si trapný odškodnení.
[58:5] Prece ty boj BUH Svém hlasatel predloit porazit jejich predchozí protejšek
predloit porazit! My odeslat shodit vyrovnat zkouška rejectors privodit si hanebný
odškodnení!
[58:6] Cas podlehnout when BUH prosit vzkrísit ti úplne pak informovat ti z všechno
oni ucinil! BUH ZAZNAMENAT VŠECHNO i kdy ONI NEPAMATOVAT SI TO.
BUH SVEDCIT ÚPLNE POTREBY.
[58:7] Ty ne nahromadit onen BUH zkušený všechno od nebe všechno u zahrabat? Nic
3 lidé strojit co secretly Jemu byl jejich 4 nor 5 Jemu byl 6 nor horší than onen nor jinam
Jemu jsem v tom ti wherever oni jsem Pak Cas Zmrtvýchvstání On informovat ti z
všechno oni ucinil. BUH jsem CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[58:8] Ty proslulý ty byl porucit podle strojit co secretly pak tvrdit u strojit co? Oni
strojit co predloit sinus prestupek neuposlechnutí hlasatel! When oni podlehnout ty oni
privítat ty blahoprání jinam than onen rozhodnout na BUH. Oni odríkávat sebe "BUH
prosit ne potrestat nás náš projev. Jejich ale náhrada jsem Gehenna wherein oni svítit;
který bídný urcení.
[58:9] O ty domnívat se ty propujcit secretly ty ne propujcit predloit sinus prestupek
neuposlechnout hlasatel! Ty propujcit rízení spravedlnost zbonost! Ty váit si BUH koho
ty predvolat.
[58:10] Ochrana Prezidenta spiknutí jsem souit plán který on ádat škoda ty verit. Ale on
ne škoda ti po buh prosit Od BUH verící sverit.
[58:11] O ty domnívat se ty zjistit Rácit útocit monost ty zpusobit monost kadý jinam
sedení! BUH prosit PAK zpusobit MONOST TY! Ty poadovat vzít si hnutí vzít si a
hnutí! BUH SBÍRAT TY TY domnívat, se, TY DOSÁHNOUT VEDOMÍ NEJVYŠŠÍ
USPORÁDAT. BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
[58:12] O ty domnívat se when ty ádat propujcit hlasatel ty prednést milodar špatný)
neli ty ucinil aby! Tento byl lepší ty a naprostý. Ty ne dát to pak BUH jsem Forgiver
Milosrdný.
[58:13] Ty selhání odevzdat milodar dopredu propujcit pak litovat od té doby BUH
uznat svuj lítost! Ty slavit spojení prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat)
poslouchat BUH Svém hlasatel! BUH BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY
UCINIL.
[58:14] Ty proslulý ty dret befriended lidé BUH jsem rozhnevaný? Oni vubec patrit ty
nor ti. Oni po zralé úvaze prísahat svetský!
[58:15] BUH nacvicit si TI DRSNÝ ODŠKODNENÍ. Bídný vskutku byl co oni jednat
ucinil!
[58:16] Oni jednat jejich prísahy strední z zahnat dráha BUH. Proto oni privodit si
hanebný odškodnení.
[58:17] Vubec jejich peníze nor jejich detský porce ti BUH. Oni privodit si hellfire
wherein oni zustávat stále.
[58:18] Cas podlehnout when BUH vzkrísit ti úplne Oni prísahat Jemu pak presne
ackoliv oni prísahat ty okamite premýšlivý onen oni skutecne byl celkem! Vskutku oni
jsem pravý lhárka.
[58:19] Souit mít ti zpusobit ti nedbat buh poslání! Tyto jsem úcastník souit. Úplne
úcastník souit jsem kdo neco ztratí.
[58:20] Prece ty odpírat BUH Svém hlasatel jsem lowliest.
[58:21] BUH ROZHODNOUT JÁ MUJ HLASATEL prosit mnoství JISTE ZÍSKAT
BUH jsem VÝKONNÝ Všemohoucí
[58:22] Ty ne rozhodnutí lidé domnívat se za BUH Poslední Cas befriending ty odpírat
BUH Svém hlasatel i oni jsem jejich zdroj jejich detský jejich sourozenec jejich kmen!
Pro tyto On rozhodnout vernost jejich srdce, snášet ti na vdechnutí podle Jemu uznat ti do
zahradní príliv pramen wherein oni zustávat stále! BUH SPOKOJENÝ TI ONI
SPOKOJENÝ JEMU! Tyto jsem úcastník BUH. mnoství jiste buh strana jsem vítez!
.
59- Exodus (Al-Hashr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[59:1] Oslavovat BUH jsem všechno nebe zahrabat On jsem Všemohoucí Odborný!
[59:2] On byl Jednotka vystehovat násilne ty pochybovat among a národ z bible jejich
tesne spousta exodus. Ty nikdy myšlen onen oni odkázat oni myšlen jejich príprava
ochranný ti BUH. Pak BUH podlehnout ti oni nikdy myslit házet terror jejich jádro. Tím
oni oddaný jejich tesne jejich uznat vule jinak nouze verící. Ty zjistit tento O ty mít
zjevení.
[59:3] Buh ne vnutit ti odkázat On odmenit se ti za tohleto doivotní (ješte špatný than
vnutit ti odkázat)! Od Dále On predloit ti odškodnení Peklo.
[59:4] Tento because oni odpírat BUH Svém hlasatel! Ty odpírat BUH Svém hlasatel
BUH jsem presný za provést odškodnení!
[59:5] Ty štípat strom odkázat to kozlík svuj trup jsem proto buh prosit On prece poníit
a prostopášný.
[59:6] Kadý BUH navrátit pro Svém hlasatel ne jsem ovoce svuj bojovat program ty boj
jízdní anebo pešky. BUH jsem 1 KTERÝ ODESLAT SVÉM HLASATEL whomever ON
PROSIT! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ.
[59:7] Kadý BUH navrátit s Svém hlasatel podle porazit spolecnost odchod BUH Svém
hlasatel seradit milodar). Ty odevzdat to vztané zájmeno sirotek chatrný cestování cizí.
Tím to ne trvat získat monopol na silný among ty! Ty zadret pokazit odevzdat s ty
hlasatel ne absorbovat co on porucit ty podle pokládat! Ty váit si BUH. BUH jsem
PRESNÝ za PROVÉST ODŠKODNENÍ!
[59:8] (Ty odevzdat) potrebný pristehovat se. Oni vystehovat násilne jejich tesne zbavit
z jejich divadelní rekvizity oni ádat buh zdobit líbit se a oni snést BUH Svém hlasatel!
Oni jsem a pravý.
[59:9] Ohledne Ceho ty stanovit ti tesne útocište byl verící ti oni milovat ty pristehovat
se ti ne najít koktání jejich jádro od porce ti! Skutecne oni snadno odevzdat ti prednost i
when oni tedy co oni ustoupit stranou. Vskutku ty prekonat jejich prírodní stinginess jsem
úspešný jednotka.
[59:10] Ty slušet verící ti odríkávat Náš Lord omluvit nás náš bratri který predcházet
nás vernost zadret náš jádro podle harboring kadý záš towards ty verit! Náš Lord Ty byl
Soucitný Milosrdný!
[59:11] Mel ty proslulý ty souit pokrytectví a jak oni ríct podle jejich druhý nevera
among a národ bible ty vystehovat násilne my odjezd ty nikdy poslouchat kadý odpírat
ty! Kadý boj ty my boj svuj stránka. BUH loisko svedcit oni jsem lhárka!
[59:12] Skutecne jestlie oni vystehovat násilne oni ne odjezd ti a kadý boj ti oni ne snést
ti. Ješte oni snést ti oni would povaha pribline prchal! Oni nikdy získat.
[59:13] Vskutku ty postihnout jinak terror jejich jádro than jejich bát se BUH. Tento byl
oni byl lidé který ne zahrnout!
[59:14] Oni ne vzít si dohromady boj ty oni jsem well-shielded stavba za stena! Jejich
moc vystoupit strašný among sebe. Ty myšlen oni spojený when skutecne jejich jádro
oddelovat. Tento byl oni byl lidé který ne porozumení!
[59:15] Jejich smrt jsem spolu ackoliv jejich protejšek predcházet ti. Oni snést dusledek
jejich rozhodnutí. Oni privodit si trapný odškodnení.
[59:16] Oni jsem souit on ríct podle lidská bytost jsem Pochybovat pak ackoliv brzo
ackoliv on pochybovat on odríkávat já poprít ty! Já pramen strachu BUH Magnát vesmír.
[59:17] Urcení pro oba ti byl Hellfire wherein oni zustávat stále. Tento jsem náhrada
prestupník.
[59:18] O ty verit ty váit si BUH rušit naprostý duše vyzkoušet který ono odeslat
dopredu pro zítra. Ty váit si BUH; BUH byl celkem Príslušný z všechno ty ucinil.
[59:19] Ne jsem ty nepamatovat si BUH On útocit ti nepamatovat si! Tyto jsem a
prostopášný.
[59:20] Ne rovný ar obyvatel z Hellfire obyvatel z Ráj; obyvatel Ráj jsem vítez.
[59:21] My odhalit tento Quran hora ty prijmout to chvet se drobit váit si BUH! My
uvést tyto príklad lidé onen oni zrcadlit.
[59:22] On jsem 1 BUH; v tom ne jsem jinak buh Jemu. Knower z úplne ochrana
prezidenta popis. On jsem nejvetší Blahosklonný Milosrdný.
[59:23] On jsem 1 BUH; v tom ne jsem jinak buh Jemu. Vládnout nejvetší Církevní
Pokoj nejvetší Stoupenec Nejvyšší Všemohoucí nejvetší Výkonný nejvetší Vyznamenat.
BUH OSLAVOVAT; DRUHÝ MEL SPOJIT!
[59:24] On jsem 1 BUH; Tvurce Initiator Projektant. S Jemu patrit nejvetší krásný
uvést! Oslavovat Jemu jsem všechno nebe zahrabat! On jsem Všemohoucí Odborný.
.
60- Vyzkoušet (Al-Mumtahanah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[60:1] O ty verit ty ne befriend Muj neprítel svuj neprítel podrobný nic prátelství ti
pravidelný oni pochybovat vernost podlehnout ty! Oni pronásledovat hlasatel ty
spravedlivý ty domnívat se za BUH svuj Magnát. Ty mobilize bojovat od Muj zpusobit
ádat Muj štestí jak ty secretly milovat ti? Já byl celkem vedomý si o všechno ty skrýt
všechno ty prohlásit. Ty among ty ucinil tento mel vskutku strayed vzprímit dráha!
[60:2] Whenever oni potkat ty oni nakládat ty neprítel škoda ty jejich písmo špice! Oni
chtít ty pochybovat.
[60:3] Svuj vztané zájmeno svuj peníze nikdy porce ty. Cas Zmrtvýchvstání On
kritizovat ty. BUH jsem VEŠTEC Z VŠECHNO TY UCINIL!
[60:4] Poslušný príklad urcit pro ty Abraham ty jemu. Oni ríct podle jejich lidé My
neuznat ty obraz ty zbonovat BUH. My vypovedet ty ty prijmout nic podle nás záš záš ty
domnívat se za BUH JEN. chyba predloit Abraham when on ríct podle svém predek já
ádat svuj odpuštení já ne mít moc ochranný ty podle BUH. Náš Magnát my sverit za Ty
nabídnout Ty; Ty jsem rozhodný urcení!
[60:5] Náš Magnát not deprimovat ty pochybovat omluvit nás! Ty jsem Všemohoucí
Odborný.
[60:6] Poslušný príklad urcit ti ty ádat BUH Poslední Cas. Ohledne Ceho ty obeh BUH
jsem od nikoliv tedy (z ti) Chvalitebný.
[60:7] BUH VYMENIT ZÁŠ TY TI DO MILOVAT! BUH jsem VŠEMOHOUCÍ. BUH
jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[60:8] BUH NE PORUCIT TY befriending TY NE BOJ TY NÁBOENSTVÍ NE
VYSTEHOVAT NÁSILNE TY SVUJ TESNE! Ty befriend ti jsem spravedlivý towards
ti. BUH MILOVAT A SPRAVEDLIVÝ.
[60:9] BUH PORUCIT TY JEN PODLE befriending TY BOJ TY NÁBOENSTVÍ
VYSTEHOVAT NÁSILNE TY SVUJ TESNE PROUEK DOHROMADY others
VYPOVEDET TY! Ty ne befriend ti. Ty befriend ti jsem prestupník.
[60:10] O ty verit when domnívat se ena (oddaný neprítel poadovat útocište ty ty
zkoušet ti! BUH jsem CELKEM vedomý si o JEJICH DOMNENKA. Dríve ty dosadit
onen oni jsem verící ty ne zvolení ti disbelievers. Oni ne jsem zákonný trvat vdaná s ti
nor jsem povinen disbelievers poskytnout vdaná ti! ustoupit dar disbelievers vynášet! Ty
ne predloit hrích na vdaná ti aby touit ackoliv ty vynášet ti jejich presne dar! Ne zadret
pochybovat ena oni ádat svázat neprátelský)! Ty poadovat ti dar ty vynášet oni poadovat
co oni vynášet. Tento jsem buh krotit; On predpis ty. BUH jsem VŠEVEDOUCÍ
ODBORNÝ.
[60:11] ádný o svuj ena svázat neprítel utáborit ty vnutit boj ty vnutit neprítel vyplatit
mu pozbýt jejich ena ustoupit ti co oni vycerpat jejich ena! Ty váit si BUH od koho ty
verit!
[60:12] O ty prorok when domnívat se ena oddaný disbelievers) ádat útocište ty rucit ty
oni ne spolecnost kadý obraz BUH nor kradl nor predloit cizoloství, nor znemonit jejich
detský nor vymýšlet kadý prolhanost nor neuposlechnout svuj spravedlivý narídit ty
uznat jejich slib ádat BUH omluvit ti! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[60:13] O ty verit vyloucit co z ceho ne befriend lidé BUH jsem rozhnevaný který
hopelessly násada nevera; oni byl presne ackoliv zoufalý protoe disbelievers jsem ji
váný!
.
61- Oddíl (Al-Suff)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[61:1] Oslavovat BUH jsem všechno nebe všechno zahrabat! On jsem Všemohoucí
Odborný.
[61:2] O ty verit ty odríkávat co ty ne ucinil?
[61:3] Odporný od zpozorovat BUH jsem onen ty odríkávat co ty ne ucinil!
[61:4] BUH MILOVAT TY BOJ OD SVÉM ZPUSOBIT SPOJENÝ 1 ODDÍL
KOSTICKA 1 OHRADIT!
[61:5] Zrušení onen Moses ríct podle svém lidé O muj lidé ucinil ty škoda mne práve ty
módní onen já jsem buh hlasatel ty? When oni zmenit smer ceho BUH odvrátit jejich
jádro! Pro BUH ne usmernovat prostopášný lidé!
[61:6] Zrušení onen Jeíš syn Marie odríkávat O Detský Izrael já jsem buh hlasatel ty
pevný Torah privést poslušný zpráva z hlasatel podlehnout mne uvést byl pravidelný
velebit (Ahmad.) Pak when on beet ti vyrovnat zkouška oni odríkávat Tento jsem
dukladný kouzelný!
[61:7] Který odporný than jednotka byl vymýšlet svetský BUH on lákat Pokora? BUH
NE USMERNOVAT ODPORNÝ LIDÉ.
[61:8] Oni ádat pripojit buh osvetlit jejich otvor. Jen BUH tvrdit na naprostý Svém
osvetlit za záš o disbelievers!
[61:9] On odeslat Svém hlasatel rízení správný náboenství útocit to vládnout úplne
náboenství za záš o obraz worshipers!
[61:10] O ty verit pripustit Mne informovat ty z obchodovat uchovat ty trapný
odškodnení!
[61:11] Domnívat se za BUH Svém hlasatel snail se dát BUH svuj peníze svuj doivotní!
Tento jsem poslušný jednat ty jestlie ty jen módní.
[61:12] Operadlo On omluvit svuj hrích uznat ty zahradní príliv pramen krásný príbytek
zahradní Ráj! Tento jsem prima radost z vítezství.
[61:13] Additionally ty dosáhnout neco ty pravý milovat snášet podle BUH ochránit
vítezství. Odevzdat poslušný zpráva verící!
[61:14] O ty verit jsem buh prívrenec moný ák Jeíš syn Marie. When on ríct podle ti
Kterí jsem muj prívrenec BUH oni odríkávat My jsem buh prívrenec. Tím seskupit
Detský Izrael domnívat se jiný seskupit pochybovat! My porce ty domnívat se po jejich
neprátelský oni vítezný
.
62- Pátek (Al-Jumu'ah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[62:1] Oslavovat BUH jsem všechno nebe všechno zahrabat; Vládnout nejvetší Církevní
Všemohoucí nejvetší Odborný!
[62:2] On byl Jednotka poslal podle pohan hlasatel podle ti uvést ve výctu ti Svém
zjevení cistit ti ucit ti bible moudrost! Neli tento oni odchod druhý z cesty.
[62:3] S mnoho výroba následující s ti. On jsem Všemohoucí Odborný.
[62:4] recený byl buh zdobit onen On poskytnout whomever On prosit! BUH jsem
VLASTNÍK NEURCITÝ OZDOBIT.
[62:5] Príklad z ty odevzdat Torah pak selhání udrovat to jsem osel prodávat prima
spravovat literatura. Bídný vskutku byl príklad lidé vyradit buh zjevení. BUH NE
USMERNOVAT PROSTOPÁŠNÝ LIDÉ.
[62:6] ríct O ty jsem Idovský ty právo onen ty jsem buh vybraný s vyloucení úplne další
lidé pak ty dlouze smrt ty jsem pravý!
[62:7] Oni nikdy dlouze to co oni predloit. BUH jsem CELKEM vedomý si o A
PROSTOPÁŠNÝ.
[62:8] Odríkávat smrt ty jsem souivý obejít prosit lov vy- ke ty dríve poslední! Pak ty
vrátit Knower z úplne ochrana prezidenta popis pak On informovat ty z všechno ty ucinil.
[62:9] O ty verit when Sborový Prosba (Salat Al-Jumu ah) ohlásit ochoten Pátek, ty
pospíchat oslava BUH napsat úplne povolání! Tento byl zcela ty jestlie ty jen módní.
[62:10] Dríve prosba naprostý ty pokrývka získat ádat buh dar zustat pamatovat BUH
frequently onen ty mít úspech!
[62:11] When trochu o ti delat se obchodní cinnost obchodní jednání trochu obveselení
oni beh to odkázat ty jméno! Odríkávat Který BUH mít jsem druhý zcela than obveselení
obchodní cinnost BUH BYL ZCELA SPRÁVCE.
.
63- Pokrytec (Al-Munaafeqoon)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[63:1] When pokrytec podlehnout ty oni odríkávat My loisko svedcit ty jsem hlasatel
BUH. BUH zkušený onen ty jsem Svém hlasatel BUH loisko svedcit pokrytec jsem
lhárka!
[63:2] Pod prestrojit jejich zdánlivý vernost oni zahnat lidé dráha BUH. Bídný vskutku
byl co oni ucinil.
[63:3] Tento because oni verit pak pochybovat! Proto jejich dbát pozastavit; oni ne
porozumení.
[63:4] When ty prijmout ti ty rekvírovat jejich pohled. A when oni mluvit ty naslouchat
podle jejich výmluvnost. Oni jsem kozlík zaznamenat! Oni myšlen naprostý prijít urcený
ti. Tyto byl pravý neprítel; varovat se o ti. BUH ODSOUDIT TI; ONI ZMENIT SMER
CEHO.
[63:5] When oni zjistit Podlehnout rušit hlasatel BUH ádat svuj odpuštení oni
mockingly zapnout jejich pristrihnout ty prijmout ti zahnat others císlo arrogantly!
[63:6] jsem a spolu ti whether ty ádat jejich odpuštení ne ádat jejich odpuštení; BUH
prosit ne omluvit ti! Pro BUH ne usmernovat prostopášný lidé!
[63:7] Oni jsem jednotka odríkávat ne odevzdat kadý peníze ty následující hlasatel BUH
asi oni oddaný jemu! BUH mít povaovat za cenné z nebe zahrabat pokrytec ne zahrnout!
[63:8] Oni odríkávat my odjezd mesto výkonný therein vystehovat násilne slabý my
znicit.) (Oni módní onen) úplne hodnost náleet podle BUH Svém hlasatel verící! Ale
pokrytec ne módní.
[63:9] O ty verit ne pobláznit svuj peníze svuj detský pamatovat BUH! Ty ucinil tento
jsem kdo neco ztratí.
[63:10] Ty odevzdat náš obstarání ty smrt podlehnout ty pak ty odríkávat Muj Magnát
jen Ty zdret tento krátkodobý doba! Já pak jsem dobrocinný svázat a spravedlivý!
[63:11] BUH NIKDY ZDRET sjednat cas SMRT KADÝ DUŠE. BUH BYL CELKEM
PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
.
64- Vzájemný Obvinovat (Al-Taghaabun)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[64:1] Oslavovat BUH jsem všechno nebe všechno zahrabat! S Jemu patrit úplne
kingship s Jemu patrit úplne pochvala On jsem Všemohoucí!
[64:2] On byl Jednotka tvorit ty pak ty v tom jsem disbeliever verící. BUH BYL
CELKEM VEŠTEC Z VŠECHNO TY UCINIL.
[64:3] On tvorit nebe zahrabat typický smysl konstruovat ty naprostý svuj model pak
Jemu jsem rozhodný urcení.
[64:4] On módní všechno nebe zahrabat On módní všechno ty skrýt všechno ty
prohlásit. BUH jsem CELKEM vedomý si o NEJVNITREJŠÍ thoughts.
[64:5] Ty proslulý ty dret pochybovat za a nad, pak snést dusledek jejich rozhodnutí?
Oni privodit si trapný odškodnení.
[64:6] Tento byl jejich hlasatel odchod ti vycistit zkouška oni odríkávat Jsem Povinen
my následující lidský nás? Oni pochybovat povaha BUH NE ZROVNA TI; BUH jsem
OD nikoliv tedy CHVALITEBNÝ.
[64:7] Ty pochybovat právo onen oni ne vzkrísit! Yes vskutku na muj Lord ty vzkrísit ty
zastavit odpovedný všechno ty ucinil! Tento jsem lehký BUH ucinil.
[64:8] Proto ty domnívat se za BUH Svém hlasatel nastoupit onen my odhalit sem. BUH
BYL CELKEM PRÍSLUŠNÝ Z VŠECHNO TY UCINIL.
[64:9] Cas podlehnout when On predvolání ty Cas z Predvolat! Onen byl Cas z
Vzájemný Obvinovat! Kadý domnívat se za BUH primet spravedlivý doivotní On
podrobit svém hrích uznat jemu do zahradní príliv pramen! Oni zustávat therein stále.
Tento jsem prima radost z vítezství.
[64:10] Ohledne Ceho ty pochybovat vyradit náš zjevení oni byl obyvatel Hellfire; oni
zustávat therein stále! Který bídný urcení!
[64:11] Nic treba ty a na proto buh prosit Kadý domnívat se za BUH On usmernovat
svém srdce BUH jsem CELKEM vedomý si o ÚPLNE POTREBY.
[64:12] Ty poslouchat BUH ty poslouchat hlasatel. Ty obeh pak prostý poslání náš
hlasatel byl vynést poslání!
[64:13] BUH v tom NE jsem JINAK BUH JEMU. Od BUH verící sverit.
[64:14] O ty verit svuj snoubenec svuj detský jsem svuj neprítel; varovat se. Ty
prominout nepamatovat si omluvit pak BUH jsem Forgiver Milosrdný!
[64:15] Svuj peníze detský jsem vyzkoušet BUH mít prima odmenit!
[64:16] Proto ty váit si BUH ty mohl naslouchat poslouchat odevzdat milodar) tvuj
uznat plný Kadý ochranný svých uznat stinginess tyto byl úspešný jednotka.
[64:17] Ty lend BUH pujcit spravedlnost On násobit odmenit ty kopie omluvit ty. BUH
jsem UZNALÝ MÍRNÝ.
[64:18] Knower z úplne ochrana prezidenta popis; Všemohoucí Odborný.
.
65- Oddelení (Al-Talaaq)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[65:1] O ty prorok when ty lidé odtrhnout ena ty zajistit oddelení interval naplnit! Ty
tanec stejný interval práve tak. Ty váit si BUH svuj Magnát. Ne vystehovat násilne ti
jejich tesne nor jsem povinen ty zpusobit doivotní bídný ti vnutit ti odkázat u jejich uznat,
oni predloit proven cizoloství! Tyto jsem buh predpis. Kadý zhrešit buh predpis predloit
nespravedlnost sobe. Ty nikdy módní; moná BUH prosit neco plný podlehnout tento.
[65:2] Dríve interval naplnit ty usmírit se ti equitably odchod oddelení equitably! Ty
mel 2 spravedlivý svedcit svedcit oddelení BUH! Tento jsem informovat ty domnívat se
za BUH Poslední Cas. Kadý váit si BUH On tvorit smrt jemu.
[65:3] prosit postarat se nebo jemu whence on nikdy myslit! Kadý sverit BUH On
postacit jemu. Buh príkaz ucinil! BUH ROZHODNOUT VŠECHNO SVUJ SMRT.
[65:4] Ohledne Ceho ena sahat menopause ty mel kadý pochybovat jejich mezivláda
jsem 3 mesíce. Ohledne Ceho ty ne mít menstruaci zjistit oni jsem bohatý jejich
mezivláda skoncit na odevzdat pocátek! Kadý váit si BUH On zpusobit všechno lehký
jemu.
[65:5] Tento jsem buh príkaz onen On odeslat shodit ty! Kadý váit si BUH On podrobit
svém hrích odmenit jemu generously.
[65:6] Ty poskytnout ti bydlit za stejne tesne od který oni ivoucí ty ne zpusobit doivotní
bídný ti oni odkázat u jejich uznat! Oni jsem bohatý ty vycerpat ti oni odevzdat pocátek.
Oni pestovat mladistvý ty nést ti tento doprava. Ty udrovat prátelský pomer ty. Ty
nedelat dobre ty najmout jiný ena pestovat detský.
[65:7] Drahý hospodarit cím stanovit snést proto svém zpusoby chatrný stanovit strední
onen BUH poskytnout na jemu! BUH NE SÁZET KADÝ DUŠE jinam than ON
ODEVZDAT TO. BUH prosit STANOVIT UVOLNIT POTÍE!
[65:8] Mnoho spolecnost vzbourit se ovládání svuj Magnát Svém hlasatel. Proto my
zastavit ti naprosto jasne odpovedný odmenit se ti strašný náhrada.
[65:9] Oni snést dusledek jejich rozhodnutí; dukladný škoda.
[65:10] BUH nacvicit si TI DRSNÝ ODŠKODNENÍ. Proto ty váit si BUH O ty mít
porozumení domnívat se BUH ODESLAT SHODIT TY POSLÁNÍ -
[65:11] Hlasatel prednášet s ty buh zjevení samozrejme s primet ty domnívat se rízení
spravedlnost temnota do nastoupit! Kadý domnívat se za BUH primet spravedlivý
doivotní On uznat jemu zahradní príliv pramen; oni zustávat therein stále! BUH prosit
generously ODMENIT JEMU!
[65:12] BUH TVORIT 7 VESMÍR STEJNE ZMRAZIT Z ZAHRABAT. Ovládání
príliv ti. Tento jsem pripustit ty módní onen BUH jsem Všemohoucí onen BUH jsem
celkem vedomý si o úplne potreby!
.
66- Zákaz (Al-Tahreem)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[66:1] O ty prorok why ty zakázat který BUH zpusobit zpusobit zákonný ty dret
spravedlivý spokojený svuj ena? BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
[66:2] BUH ROZHODNOUT TY PREDPIS obcování ke SVUJ PRÍSAHY. BUH jsem
SVUJ MAGNÁT ON jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[66:3] Prorok sverit trochu o svém ena nejaký príkaz pak jednotka z ti pokrývka to BUH
pripustit jemu zkušený to! On pak informovat svém ena z hlas z vyslat nevšímat si hlas!
Ena poadovat jemu Kterí informovat ty z tento? On odríkávat já informovat na
Vševedoucí Príslušný.
[66:4] 2 z ty litovat BUH pak svuj jádro naslouchat. Ty shromádit dohromady jemu pak
BUH jsem svém spojenec a aby jsem Gabriel spravedlivý verící. Také andel jsem svém
pomocník.
[66:5] On odtrhnout ty svém Magnát zástupce jiný ena svuj zaúctovat byl zcela than ty;
submitters (Mohamedán) verící (Mu'mins) poslušný repentant worshipers oddaný kadý
dríve vdaná prírodní.
[66:6] O ty verit ochranný svuj druh podle Hellfire podporovat jsem lidé otrást! Krýt
ono jsem váný výkonný andel nikdy neuposlechnout BUH; oni ucinil cokoliv oni príkaz
ucinil!
[66:7] O ty pochybovat ne omluvit se dnes! Ty oplatit jen co ty ucinil.
[66:8] O ty verit ty litovat BUH zpevnit lítost. Svuj Magnát pak podrobit svuj hrích
uznat ty do zahradní príliv pramen! U onen cas BUH prosit ne zmarit prorok ty domnívat
se jemu! Jejich osvetlit svítit ti a jejich celkem. Oni odríkávat Náš Magnát doplnit náš
osvetlit nás omluvit nás; Ty jsem Všemohoucí!
[66:9] O prorok boj disbelievers pokrytec jsem váný ti. Jejich príbytek jsem Gehenna
bídný urcení.
[66:10] BUH UVÉST PRÍKLAD Z TY POCHYBOVAT ENA Z NOE ENA MOC. Oni
vdaná 2 z náš spravedlivý sluha oni vydat ti proto oni ne porce ti o úplne BUH! 2 z ti
sdelit Napsat Hell-fire ty zaslouilý to!
[66:11] A BUH uvést príklad z ty verit ena Pharaoh. Ena odríkávat Muj Magnát stavet
tesne mne Ty od Ráj ukládat mne podle Pharaoh svém rízení; uchovat mne podle zhrešit
lidé!
[66:12] Také Marie Amramite. Ena udrovat jí cudnost pak my kvet jí náš mysl. Ena
domnívat se za slovo jí Magnát Svém bible; ena jsem poslušný.
.
67- Kingship (Al-Mulk)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[67:1] Povýšit byl Jednotka kterého písmo byl úplne kingship On jsem Všemohoucí!
[67:2] Jednotka tvorit smrt doivotní nebo a zámer o vyznamenat ty among ty lepší! On
jsem Všemohoucí a Ochotný Odpustit.
[67:3] On tvorit 7 vesmír od vrstva! Ty ne prijmout kadý vada stvorení na nejvetší
Blahosklonný. zadret pohled; ty prijmout kadý poškodit?
[67:4] Pohled naopak zase i kdy naopak; zase; svuj otvor delat se porazit dobýt!
[67:5] My zdobit spodní vesmír lampa zábradlí svuj olemovat na metací souit; my
nacvicit si ti odškodnení Peklo.
[67:6] Pro ty pochybovat jejich Magnát odškodnení Gehenna. Který bídný urcení.
[67:7] When oni házet therein oni naslouchat svuj zurivost to dezinfikovat!
[67:8] To témer vyvrátit bláznení. Whenever seskupit házet therein svuj kontrolovat byl
poadovat ti ty ne dostat warner?
[67:9] Oni vyhovovat Yes vskutku; warner ucinil podlehnout nás my pochybovat
odríkávat ‘BUH ne odhalit všechno! Ty jsem zcela z. cesty. '
[67:10] Oni také odríkávat my naslouchat dorozumení my ne jsem obyvatel Peklo!
[67:11] Tím oni vyznat jejich hrích. Hore s obyvatel Peklo.
[67:12] Ohledne Ceho ty váit si jejich Magnát when jen od jejich zachování tajemství
oni dosáhnout odpuštení prima odmenit.
[67:13] Ty zadret svuj projev ochrana prezidenta prohlásit ti On jsem celkem vedomý si
o nejvnitrejší thoughts!
[67:14] On ne módní co On mel bys tvorit? On jsem Povznést Príslušný.
[67:15] On byl Jednotka pripojit Zahrabat svuj doprava. Chodit svuj rohový strávit
Svém zajištení! S Jemu jsem rozhodný predvolat
[67:16] Ty rucit onen Jednotka nebe ne postihnout zahrabat zpusobit to ucinil to
pochopit?
[67:17] Ty rucit Jednotka nebe ne odeslat ty prudký boure? Ty pak uznat cenit Muj
výstraný?
[67:18] Others ti pochybovat; jak strašný jsem Muj náhrada!
[67:19] Oni ne prijmout osoba dret ti seradit se oddíl pokrývka jejich zrychlit? Nejvetší
Blahosklonný byl Jednotka zastavit ti za a vzduchový On jsem Veštec úplne potreby.
[67:20] kde? ty voják byl porce ty po nejvetší Blahosklonný? Vskutku disbelievers
podvádet.
[67:21] Který jsem v tom s postarat se nebo ty On odmítnout Svém zajištení? Vskutku
oni ponorit nadmerne do prestupek odpor.
[67:22] Jednotka dráha doba byl náhlý pokles cen svém celo zcela usmernovat, 1 který
dráha rovný vzprímit dráha?
[67:23] ríct On byl 1 znalec ty pripustit ty výslech otvor mozek. Zrídka jsem ty uznalý.
[67:24] ríct On byl Jednotka umístení ty zahrabat a Jemu ty predvolat.
[67:25] Oni upírat When onen veštba podlehnout proplout ty jsem pravý?
[67:26] Odríkávat Stejný vedomí byl BUH; já jsem nikoliv jinam than ozrejmit warner!
[67:27] When oni prijmout to treba celo z ty pochybovat obeh bídný vyhlásit Tento jsem
co ty uívaný fraška
[67:28] Odríkávat BUH rozhodný zrušit mi ty withme lít nás na Svém soucit jsem tam
ochranný disbelievers trapný odškodnení?
[67:29] ríct On byl nejvetší Blahosklonný; my domnívat se za Jemu my sverit Jemu. Ty
ucinil to prece najít out který jsem skutecne druhý z cesty!
[67:30] Odríkávat Co jestlie svuj rozvodnit ukrýt stranou který stanovit ty ucinil to
naprostý rozvodnit?
.
68- Psát (Al-Qalam)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[68:1] Jeptiška psát co oni (lidé) styl.
[68:2] Ty dosáhnout prima štestí podle svuj Magnát; ty ne jsem senzacní.
[68:3] Ty dosáhnout odmenit zcela zaslouilý.
[68:4] Ty štestí prima mravní písmeno.
[68:5] Ty prijmout oni prijmout.
[68:6] Který z ty odsoudit.
[68:7] Svuj Magnát byl celkem vedomý si o ty který strayed Svém dráha On byl celkem
vedomý si o ty usmernovat.
[68:8] Ne poslouchat rejectors!
[68:9] Oni ádat ty smír oni príliš smír.
[68:10] Ne poslouchat naprostý pokorný swearer!
[68:11] slanderer backbiter.
[68:12] Forbidder milodar prestupník hríšník.
[68:13] Unappreciative hladový.
[68:14] Práve trebae on mít dost ceho peníze detský.
[68:15] When náš zjevení prednášet jemu on odríkávat Pocet podle pres!
[68:16] My urcit svém celo.
[68:17] My zkoušet ti jako my zkoušet dritel zahradní který prísahat oni sklízet to za a
dopoledne
[68:18] Oni jsem aby úplne prosím.
[68:19] Smrt (boure) podle svuj Magnát proplout to doba oni jsem asleep
[68:20] Na dopoledne ono jsem jalový.
[68:21] Oni prijít ochoten kadý jinam za a dopoledne
[68:22] Sklízet osít!
[68:23] U jejich ráz oni sverit kadý jinam.
[68:24] Onen podle pak u ádný o ti jsem špatný.
[68:25] Oni jsem e úplne prosím z jejich sklízet.
[68:26] when oni prijmout to oni odríkávat My byl aby zlý!
[68:27] Tak my mel nic!
[68:28] Spravedlivý among ti odríkávat Jestlie jen ty oslavovat (Buh)!
[68:29] Oni odríkávat Vrchol Dokonalosti jsem náš Magnát! My zhrešit.
[68:30] Oni vyjet obvinovat kadý jinam!
[68:31] Oni odríkávat Hore s nás. My sinus.
[68:32] Moct náš Lord pripustit nás zlepšit 1! My litovat náš Magnát.
[68:33] recený jsem náhrada. Odškodnení Dále jsem druhý špatný oni jen módní.
[68:34] Spravedlivý zaslouilý jejich Magnát zahradní bliss!
[68:35] My nakládat Submitters kriminální?
[68:36] Co jsem krivda na svuj logika?
[68:37] Ty zpusobit jiný kniha udrovat?
[68:38] Od to ty rozhodnutí všechno ty chtít?
[68:39] Ty dostat slavnostní pojištení podle nás onen pripustit ty cokoliv ty ádat Cas
Zmrtvýchvstání?
[68:40] Poadovat ti Kterí rucit tento pro ty?
[68:41] Oni mel obraz? Pripustit jejich obraz porce ti oni jsem pravý!
[68:42] Cas podlehnout when oni ukázat oni jsem poadovaný dostat premoct oni jsem
neschopný podle!
[68:43] Na jejich otvor zeslabit pokorení pokrývka ti. Oni lákat dostat premoct when
oni jsem soubor schopný!
[68:44] Proto pripustit Mne obchodní jednání ke ty vyradit tento Hadith; my primet ti u
whence oni nikdy perceive
[68:45] Já odevzdat ti dost ceho lano; já navrhovat jsem strašný!
[68:46] Ty poadovat ti peníze oni zatíit nóbl?
[68:47] Oni módní budoucí? Oni zpusobit to zaznamenat?
[68:48] Ty steadfastly vytrvat prodávat ovládání svuj Magnát! Ne jsem (Jonáš) prijít
shánet.
[68:49] Jestlie ne jsem svém Magnát ozdobit on vystehovat opustit hríšník.
[68:50] Svém Magnát zpropadený jemu útocit jemu spravedlivý!
[68:51] Ty pochybovat beet jejich zesmešnit jejich otvor when oni naslouchat poslání
odríkávat On jsem senzacní!
[68:52] To jsem skutecne poslání spolecnost.
.
69- Nesporný (Al-Haaqqah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[69:1] Nesporný (prípad).
[69:2] Který nesporný (prípad)!
[69:3] To jsem pravý nesporný.
[69:4] Thamoud ‘Aad pochybovat Ostuda.
[69:5] Ohledne Ceho Thamoud oni zrušit zpustošit (trást) (se).
[69:6] Ohledne Ceho ‘Aad oni zrušit trvalý prudký boure.
[69:7] On pustit z remene to ti 7 vecer 8 cas violently Ty prijmout lidé los pribline jako
rozpad podmazat trup!
[69:8] Ty rozhodnutí kadý nacrtnout z ti?
[69:9] Pharaoh others jemu hríšník Sodom) jsem prostopášný.
[69:10] Oni neuposlechnout hlasatel jejich Magnát. Proto On oplatit ti zpustošit
náhrada.
[69:11] Proud znicit my prodávat ty pojízdný (archa).
[69:12] My prevod to lekce ty kadý naslouchat záves porozumení.
[69:13] When roh kvet dríve.
[69:14] Zahrabat hora prodávat z rozmackat; zcela rozmackat!
[69:15] Byl cas when nevyhnutelný prípad podlehnout proplout!
[69:16] Nebe rána podzim stranou.
[69:17] Andel byl Svuj Magnát navláda pak zvládnout 8 (vesmír)!
[69:18] Onen cas ty ukázat nic z ty ukrýt.
[69:19] Ohledne Ceho 1 který dostat svém zaznamenat svém vzprímit písmo on
odríkávat Podlehnout zjistit muj zápis!
[69:20] Já ucinil verit já zastavit odpovedný.
[69:21] On zaslouilý nejšastnejší doivotní.
[69:22] Od povýšit Ráj.
[69:23] Svuj ovoce jsem duverný sahat!
[69:24] Strávit nápoj šastne operadlo svuj spravovat cas po!
[69:25] Ohledne Ceho jemu ustoupit svém zaznamenat svém opustit písmo on odríkávat
Ohio Já prát si já nikdy prijatý muj zápis!
[69:26] Já prát si já nikdy módní muj vyrídit.
[69:27] Já prát si muj smrt jsem vecný.
[69:28] Muj peníze ne porce mne.
[69:29] Úplne muj schopnost jsem odjezd
[69:30] absorbovat jemu prekáet jemu!
[69:31] Pálit jemu od Peklo.
[69:32] Od retez byl 70 rameno velký kravaty jemu!
[69:33] Pro on ne domnívat se za BUH Veliciny
[69:34] Nor ucinil on obhajovat zásobovat z chatrný
[69:35] Proto on ne mel stoupenec sem.
[69:36] Nor kadý potrava a na ostrý druh.
[69:37] potrava pro hríšník.
[69:38] Já prísahat co ty prijmout.
[69:39] A co ty ne prijmout.
[69:40] Tento jsem projev honorable hlasatel.
[69:41] Ne projev básník; zrídka ucinil ty verit.
[69:42] Nor projev veštec; zrídka ucinil ty pokládat pozornost!
[69:43] Zjevení podle Magnát vesmír.
[69:44] Mel on vyjádrit kadý jiný nauka!
[69:45] My potrestat jemu.
[69:46] My konec zjevení jemu.
[69:47] Ádný o ty porce jemu.
[69:48] Tento jsem pripomínka pro a spravedlivý.
[69:49] My módní; trochu o ty jsem rejectors.
[69:50] ono jsem bolest disbelievers.
[69:51] To jsem prostý vernost.
[69:52] Proto ty oslavovat uvést svuj Magnát Veliciny.
.
70- Výška (Al-Ma'aarej)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[70:1] Tazatel pochybovat nevyhnutelný odškodnení.
[70:2] Pro disbelievers ádný konec to.
[70:3] Podle BUH; Vlastník výška Výšina.
[70:4] Andel jejich lícit vylézt s Jemu od cas spravedlivý 50000 roky.
[70:5] Proto ty prícina blahosklonný trpelivost.
[70:6] Pro oni prijmout to nejvzdálenejší stranou.
[70:7] i kdy my prijmout to samý blízko!
[70:8] Cas podlehnout when lye jsem ulitý otrást.
[70:9] Hora jsem chmýrovitý vlnený oblek.
[70:10] Nikoliv stoupenec pecovat svém konec stoupenec.
[70:11] When oni prijmout ti vinný prosit ádat on odevzdat svých uznat detský protoe
vykoupit ušetrit jemu odškodnení onen cas!
[70:12] Také svém snoubenec svém kamarád.
[70:13] Ješte svém soubor kmen sbírat jemu.
[70:14] Práve úplne lidé zahrabat jestlie to uchovat jemu.
[70:15] Nikoliv; ono jsem v plamenech.
[70:16] netrpelivý svítit!
[70:17] To hovor ochoten ty povaha
[70:18] Ty zásoba pocet!
[70:19] Vskutku lidská bytost jsem jsem dychtivý.
[70:20] Jestlie nakazit neštestí melancholický
[70:21] Jestlie štestí boháci skoupý
[70:22] A na nebo worshipers.
[70:23] Který stále slavit jejich spojení prosba (Salat)!
[70:24] Hlas jejich peníze byl spolecnost stranou.
[70:25] Pro chatrný potrebný.
[70:26] Oni domnívat se za Cas Soud.
[70:27] Oni váit si jejich Magnát náhrada.
[70:28] Jejich Magnát náhrada ne pokládat pro pripustit!
[70:29] Oni zadret jejich cudnost.
[70:30] (Oni mel pomer) jen jejich snoubenec který jsem legally jejich -!
[70:31] Kadý zhrešit tyto vrchol jsem hríšník.
[70:32] Verící zadret jejich slovo; oni jsem verný.
[70:33] JEJICH POTVRZENÍ jsem PRAVÝ.
[70:34] Oni systematicky slavit jejich spojení prosba (Salat) ochoten cas!
[70:35] Oni zaslouilý místo honor Ráj.
[70:36] Který zadret ty byl pochybovat svázat ty?
[70:37] Podle a celkem s opustit oni prchal!
[70:38] Jak mohl ádný o ti myslit napsat blaený Ráj?
[70:39] Nikdy; my tvorit ti oni módní podle co
[70:40] Já solemnly prísahat Magnát z východ vecerní; my jsem schopný -
[70:41] S zástupce zcela lidé svuj zaúctovat; my nikdy porazit!
[70:42] Proto pripustit ti chyba hraní oni vhodný cas awaiting ti!
[70:43] Onen byl cas oni podlehnout váný za a pospíchat protoe jestlie stádo (obetní)
oltár!
[70:44] Na jejich otvor zeslabit ostuda pokrývka ti. Onen byl cas awaiting ti.
.
71- Noe (Noe)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[71:1] My odeslat Noe svém lidé Ty vypovedet svuj lidé trapný odškodnení souit ti!
[71:2] On odríkávat O muj lidé já byl ozrejmit warner s ty.
[71:3] S vylekat ty onen ty zbonovat BUH váit si Jemu poslouchat mne!
[71:4] On pak omluvit ty svuj hrích odrocit ty pro dopredu daný doba! mnoství jiste buh
úrad nikdy zdret kdysi to jsem správný, ty jen módní.
[71:5] On odríkávat Muj Magnát já lákat muj lidé vecer cas.
[71:6] Muj výzva jen zvetšit se jejich odpor.
[71:7] Whenever já lákat ti omluvit Ty oni umístení jejich ukrást jejich záves pokrývka
sebe na jejich šatit tvrdit povaha nadutý!
[71:8] Pak já lákat ti publicly.
[71:9] Pak já vyhlásit ti loudly já mluvil podle ti privately.
[71:10] Já odríkávat ‘Vzývat svuj Magnát odpuštení; On Omluvit!
[71:11] ‘On pak lít ty generously déš
[71:12] Stanovit ty peníze detský ovocný sad pramen. '!
[71:13] Why ty ne závodit mel bys váit si BUH?
[71:14] On jsem Jednotka tvorit ty od úsek!
[71:15] Ty ne nahromadit onen BUH tvorit 7 vesmír od zpusobit vrstva?
[71:16] On model mesíc therein jsem nastoupit umístení slunit se jsem lampa!
[71:17] Buh klícit ty zahrabat opustit.
[71:18] Pak On vrátit ty to On prece privést ty out!
[71:19] BUH zpusobit ZAHRABAT OBYTNÝ TY.
[71:20] Onen ty stavet cesta therein.
[71:21] Noe odríkávat Muj Magnát oni neuposlechnout mi rídili se ty jsem práve
podplatit when štestí peníze detský!
[71:22] Oni navrhovat strašný navrhovat.
[71:23] Oni odríkávat ne oddaný svuj buh! Ne oddaný Wadd Suwaa Yaghouth Ya ooq
Nasr. '!
[71:24] Oni zavést mnoho. Proto pripustit prostopášný ponorit nadmerne do promeškání
[71:25] Because o jejich hrích oni potopit pridelit hellfire. Oni ne najít pomocník
ochranný ti BUH.
[71:26] Noe také odríkávat Muj Magnát ne odkázat vybrat disbeliever zahrabat.
[71:27] Jestlie ty pripustit ti oni jen zavést svuj sluha ustoupit pocátek podle nic
prostopášný disbelievers.
[71:28] Muj Lord omluvit mi muj zdroj kadý napsat muj tesne protoe verící úplne
domnívat se mu ena! Ne odevzdat disbelievers všechno vyhlazení!
.
72- Jinns (Al-Jinn)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[72:1] ríct já dýchat onen seskupit jinns naslouchat pak odríkávat ‘My naslouchat
výtecný Quran.
[72:2] ‘To usmernovat spravedlnost my mel domnívat se za to; my nikdy spolecnost
kadý obraz náš Magnát!
[72:3] Nejvetší Nejvyšší jsem náš ale Lord. On nikdy mel druh nor syn.
[72:4] ‘To jsem legracní among nás jednat vyjádrit stejný pitomosti BUH!
[72:5] ‘My pamatovat onen vubec lidský nor jinns moná vyjádrit prostírat se BUH!
[72:6] ‘"Lidská ‘"Bytost existence uívaný ádat moc jinn existence oni jen souit ti a
partie z neštestí!
[72:7] ‘Oni pamatovat pred mít rád ty myšlen BUH ne odeslat jiný (hlasatel).
[72:8] ‘My nakazit nebe najít to vyrídit strašný kontrolovat metací.
[72:9] ‘My jednat sedení tam za rozkazovat zkoumat! Kadý naslouchat pokracovat
výkonný metací.
[72:10] ‘My ne mel plán neco škoda urcený obyvatel Zahrabat anebo jestlie jejich
Magnát prosit splnit ti.
[72:11] ‘"Trochu o nás jsem spravedlivý trochu jsem horší than spravedlivý; my
následující mnohostranný dráha.
[72:12] ‘My módní vrchol zcela my nikdy délka BUH Zahrabat; my nikdy délka unikat.
[72:13] When my naslouchat rízení my verit therein. Kadý domnívat se za svém
Magnát nikdy pramen strachu kadý nespravedlnost nor kadý souení.
[72:14] ‘Among nás jsem submitters nás jsem compromisers. ' ohledne ceho ty
nabídnout oni jsem vzprímit dráha.
[72:15] Ohledne Ceho compromisers oni byl podporovat Gehenna.
[72:16] Oni trvat porádne dráha my štestí ti oplývající rozvodnit.
[72:17] My prece zkoušet ti úplne Ohledne Ceho jemu nedbat poslání svém Magnát On
poslat jemu vubec zvetšit odškodnení!
[72:18] Zaúctovat zbonovat náleet podle BUH; ne hovor ochoten kadý jinam BUH.
[72:19] When buh sluha obhajovat Jemu jen témer úplne o ti shromádit dohromady
odpírat jemu!
[72:20] ríct já zbonovat jen muj Magnát; já nikdy spolecnost kadý obraz Jemu.
[72:21] ríct já ne mít moc poškození ty nor usmernovat ty!
[72:22] ríct nikdo ochranný mne BUH nor mohl já rozhodnutí kadý jiný útocište Jemu.
[72:23] Já vynést buh výzva sdelení Ty neuposlechnout BUH Svém hlasatel privodit si
zapálit Peklo wherein oni zustávat stále!
[72:24] Dríve oni prijmout co awaiting ti oni ucinil to najít out který byl skutecne slabý
za moc méne za zmrazit!
[72:25] ríct já ne módní co slibný ty treba dríve anebo muj Magnát zdret to pro chvilku.
[72:26] On jsem Knower budoucí; On ne odhalit budoucí kadý.
[72:27] Jen s hlasatel On chtít ucinil On odhalit pres budoucí typický zpráva.
[72:28] Tento jsem zjistit onen oni vynést jejich Magnát poslání. On byl celkem vedomý
si o který oni mel. On pocet pocítat úplne potreby.
.
73- Zahalit (Al-Muzzammil)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[73:1] O ty zahalit jednotka.
[73:2] Premýšlet vecer a na zrídka!
[73:3] Napul z to a málo horší.
[73:4] Anebo a málo jinam Zjistit Quran obálka pokrývka!
[73:5] My odevzdat ty tehotná poslání.
[73:6] Rozjímání o noc jsem skutecný spravedlivý.
[73:7] Ty mel a partie z cas cas jiný duvod.
[73:8] Ty slavit uvést svuj Magnát podlehnout vubec konec konec s Jemu!
[73:9] Magnát z východ vecerní; v tom ne jsem jinak buh Jemu. Ty chtít Jemu svuj
zastánce.
[73:10] A trvat pevný za a omítka z jejich projev nedbat ti od choulostivý druh!
[73:11] Pripustit Mne obchodní jednání ke rejectors generously štestí; presne odevzdat ti
a málo cas!
[73:12] My mel drsný trestání Peklo.
[73:13] potrava onen sotva odvolat trapný odškodnení.
[73:14] Cas podlehnout when zahrabat hora chvet se hora obeh v beztíný hromadit!
[73:15] My mel poslal podle ty hlasatel presne ackoliv my poslal podle Pharaoh
hlasatel!
[73:16] Pharaoh neuposlechnout hlasatel proto my potrestat jemu drsný.
[73:17] Ty pochybovat e ty obejít cas aby strašný onen ono útocit mladistvý grayhaired?
[73:18] Nebe roztrousit proto. Svém slib byl skutecný!
[73:19] Tento jsem pripomínka; whoever prosit pripustit jemu chtít dráha s svém
Magnát!
[73:20] Svuj Magnát módní onen ty premýšlet two-thirds vecer napul ono one-third z to
a e vyloucit co z ceho trochu o ty který verit ty! BUH MODEL VECER CAS ON
MÓDNÍ ONEN TY STÁLE NE UCINIL TENTO. On prominout ty. Místo ty zjistit co ty
plechovka Quran. On módní onen trochu o ty moct jsem zle, others cestovat
pronásledování buh zajištení others závodit dát BUH! Ty zjistit co ty plechovka ono
slavit spojení prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat) lend BUH pujcit
spravedlnost. Kadý plný ty odeslat dopredu svuj duše ty rozhodnutí to BUH druhý lepší
generously odmenit! A vzývat BUH odpuštení! BUH jsem Forgiver MILOSRDNÝ.
.
74- Skrytý Ochrana Prezidenta (Al-Muddath-thir)
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[74:1] O ty ukrýt ochrana prezidenta!
[74:2] delat se a vypovedet!
[74:3] Vynášet svuj Magnát!
[74:4] Cistit svuj šaty!
[74:5] Opustit co jsem krivda!
[74:6] jsem objem svuj moc.
[74:7] Steadfastly slavit svuj Magnát!
[74:8] Pak when roh kvet.
[74:9] Onen jsem teký cas.
[74:10] Pro disbelievers ne lehký.
[74:11] Pripustit Mne obchodní jednání ke 1 já tvorit zvláštní!
[74:12] Já stanovit jemu moc peníze.
[74:13] Detský s spatril
[74:14] Já zpusobit všechno lehký jemu.
[74:15] Presto on jsem hladový pro jinam
[74:16] On stubbornly odmítnout uznat tyto zkouška!
[74:17] Já stále více potrestat jemu.
[74:18] Pro on zrcadlit pak rozhodný!
[74:19] Bídný byl co on rozhodný.
[74:20] Bídný vskutku byl co on rozhodný.
[74:21] On pohled.
[74:22] On hledet nevlídne skucení!
[74:23] Pak on povaha arrogantly.
[74:24] On odríkávat Tento jsem hodný kouzelný!
[74:25] Tento jsem lidský zpusobit
[74:26] Já predloit jemu odškodnení.
[74:27] Který odškodnení!
[74:28] Pres zahrnující.
[74:29] Ocividný s úplne lidé.
[74:30] Kolem ono jsem 19.
[74:31] My sjednat andel byl stráce Peklo my pridelit jejich pocítat (19) (1) zneklidnit
disbelievers (2) presvedcit Kresan Id tento jsem hádat bible) (3) upevnit vernost z
stoupenec (4) odstranující úplne nacrtnout z pochybovat jádro Kresan Id také moný verící
(5) ukázat ty harbor pochybovat jejich srdce disbelievers; oni odríkávat Co ucinil BUH
zlý tento alegorie? BUH tím odeslat z cesty whomever On prosit a ovlivnovat whomever
On prosit! Ádný módní voják svuj Magnát ledae On! Tento jsem pripomínka lidé.
[74:32] Úplne (já prísahat) mesíc.
[74:33] A vecer to proplout.
[74:34] A dopoledne to lesklý.
[74:35] Tento jsem 1 z prima zázrak.
[74:36] Výstraný s lidský závodit.
[74:37] Ty among ty ádat podporovat návrat.
[74:38] Naprostý duše past svuj hrích.
[74:39] A na nebo ty u práve.
[74:40] i kdy Ráj oni poadovat.
[74:41] U vinný
[74:42] Co privést ty tento odškodnení?
[74:43] Oni odríkávat My ne slavit spojení prosba (Salat).
[74:44] My ne zásobovat špatný.
[74:45] My chyba blunderers.
[74:46] My pochybovat Cas Soud.
[74:47] Ne urcitost podlehnout nás okamite.
[74:48] Zakrocení intercessors nikdy porce ti.
[74:49] Why jsem oni aby averse s tento pripomínka?
[74:50] Vrazit zebra.
[74:51] Který prchal lev!
[74:52] Kadý jednotka z ti chtít zpusobit dostat bible osobne?
[74:53] Vskutku oni ne pramen strachu Dále.
[74:54] Vskutku tento jsem pripomínka.
[74:55] Ty ádat pokládat pozornost.
[74:56] Oni ne pokládat pozornost po buh prosit On jsem pramen spravedlnost; On jsem
pramen odpuštení.
.
75- Zmrtvýchvstání (Al-Qeyaamah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[75:1] Já prísahat Cas Zmrtvýchvstání.
[75:2] Já prísahat obvinovat duše!
[75:3] lidská bytost jsem myšlen my ne prestavet svém kost?
[75:4] Yes vskutku; my jsem dovedný podle prestavet svém ukrást vyprázdnit!
[75:5] lidská bytost jsem obsluhovat domnívat se jen co on prijmout jemu!
[75:6] On pochybovat Cas Zmrtvýchvstání!
[75:7] Dríve zjevení povzbudit.
[75:8] A mesíc zatmít.
[75:9] Slunit Se mesíc zrícení 1 jiný.
[75:10] lidská bytost jsem odríkávat cas jsem utéct?
[75:11] Úplne v tom ne jsem unikat!
[75:12] S svuj Magnát u onen cas jsem rozhodný urcení.
[75:13] lidská bytost jsem byl informovat ochoten cas z všechno on vyloucit co z ceho
podporovat všechno on vyloucit co z ceho návrat!
[75:14] lidská bytost jsem jsem svých uznat soudit.
[75:15] nikoliv odpustit uznat!
[75:16] Ne plout svuj rec pospíchat to!
[75:17] jsem my soustredit to Quran!
[75:18] Dríve my prednášet to ty následující stejný Quran.
[75:19] Pak ono jsem my vysvetlit to.
[75:20] Vskutku ty milovat tento fleeting doivotní.
[75:21] i kdy nedbat Dále!
[75:22] Trochu celo u onen cas jsem nejšastnejší.
[75:23] pohled jejich Magnát.
[75:24] Další celo jsem onen cas bídný.
[75:25] Myslit a škoda!
[75:26] Vskutku when (duše) sahat jícen.
[75:27] To príkaz Rušit
[75:28] On módní to jsem skoncit.
[75:29] Kadý noha poloha bez hnutí jiný noha.
[75:30] S svuj Magnát u cas jsem a predvolat!
[75:31] Pro on slavit vubec milodar nor spojení prosba (Salat).
[75:32] On pochybovat povaha
[75:33] Na svém druh on císlo arrogantly.
[75:34] Ty zaslouilý tento.
[75:35] Vskutku ty zaslouilý tento.
[75:36] lidská bytost jsem myšlen on odchod nic?
[75:37] On ne napsat byl vystehovat semen?
[75:38] Pak On tvorit zárodek to!
[75:39] On útocit ono muský enská!
[75:40] On byl pak neschopný obnovit naprosto?
.
76- Lidský (Al-Insaan)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[76:1] To ne pravda byl onen v tom cas when lidská bytost jsem nic byl byl s uvedený?
[76:2] My tvorit lidský kolísavý smes podle 2 zdroj za rozkazovat zkoušet jemu! Tím
my útocit jemu posluchac veštec.
[76:3] My beet jemu 2 dráha pak on jsem kadý uznalý unappreciative.
[76:4] My nacvicit si disbelievers spojování spoutat bílá lysina Peklo!
[76:5] Ohledne Ceho pusobivý oni nápoj šálek príchu nektar!
[76:6] Zdroj zachovat buh sluha; to proud out moný oni prosit.
[76:7] Oni fulfill jejich slib váit si cas jsem velmi teký.
[76:8] Oni venovat darem jejich favorite jídlo chatrný sirotek zajatec.
[76:9] My zásobovat ty BUH; my ne myslit odmenit ty nor dekovat
[76:10] My pramen strachu náš Magnát cas jsem plne o bída porucha.
[76:11] Proto BUH ochranný ti zlý onen cas odmenit ti štestí spokojenost!
[76:12] On odmenit ti pro jejich steadfastness Ráj hedvábný.
[76:13] Oni uvolnit therein bujný domovní vybavení. Oni snést vubec závody slunit se
nor kadý studený.
[76:14] Chránit pokrývka ti therein ovoce privést duverný sahat!
[76:15] Oni obsluhovat nápoj postríbrit nádoba šálek onen jsem pruhledný!
[76:16] Pruhledný šálek trebae zpusobit postríbrit; oni správne zaslouilý úplne tento!
[76:17] Oni trávit pít výtecný flavors
[76:18] Podle zdroj therein módní Salsabeel.
[76:19] Obsluhovat ti jsem vecný sluha! When ty prijmout ti oni starat se rozloení perlit
se.
[76:20] Wherever ty pohled ty prijmout bliss výtecný navláda!
[76:21] U ti byl prádlo z plný ivota samet satén stríbrné nádobí ozdobit! Jejich Magnát
stanovit ti naprostý pít.
[76:22] Tento jsem odmenit awaits ty svuj program uznat.
[76:23] My odhalit ty tento Quran; odborný zjevení podle nás.
[76:24] Ty steadfastly prodávat svuj Magnát prikázání ne poslouchat kadý hríšný
disbeliever ti.
[76:25] A slavit uvést svuj Magnát vek i kdy noc!
[76:26] Behem vecer podzim premoct neli Jemu oslavovat Jemu mnoho dlouhý vecer!
[76:27] Tyto lidé zaujmout napred tento fleeting doivotní doba nedbající! - Pred zpredu
o ti - Váný cas.
[76:28] My tvorit ti dosadit ti a whenever my prosit my zástupce others jejich zaúctovat!
[76:29] Tento jsem pripomínka whoever prosit chtít dráha s svém Magnát!
[76:30] Kadý ty ucinil to jsem proto buh prosit BUH jsem VŠEVEDOUCÍ ODBORNÝ.
[76:31] On uznat whomever On prosit do Svém soucit. Ohledne Ceho prestupník On
nacvicit si ti trapný odškodnení.
.
77- Pospíchat (Al-Mursalaat)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[77:1] (Andel) pospíchat za postup.
[77:2] S mírit ovinout!
[77:3] Míchat zastínit.
[77:4] Provozovat zajištení!
[77:5] vynést sdelení
[77:6] Poslušný zpráva také jako výstraný.
[77:7] Co slibný podlehnout proplout!
[77:8] Tím when vystupovat pripojit
[77:9] Lye byl prímý vy-
[77:10] Hora oddechnout si
[77:11] Hlasatel predvolat.
[77:12] Onen jsem sjednat cas.
[77:13] Cas Rozhodnutí.
[77:14] Který Cas Rozhodnutí!
[77:15] Hore onen cas s rejectors.
[77:16] My ne zrušit dríve výroba?
[77:17] Pak my útocit others následující ti?
[77:18] Tento jsem co my ucinil kriminální.
[77:19] Hore onen cas s rejectors.
[77:20] My ne tvorit ty pokorný kolísavý?
[77:21] Pak my umístení to well-protected zdroj.
[77:22] Pro typický doba.
[77:23] My tanec to práve tak. My byl nejlepší projektant!
[77:24] Hore onen cas s rejectors.
[77:25] My ne útocit zahrabat príbytek?
[77:26] Pro ivý naprosto?
[77:27] My umístení to nejvyšší hora stanovit ty na veselý rozvodnit nápoj!
[77:28] Hore onen cas s rejectors.
[77:29] Odchod s co ty jednat pochybovat od!
[77:30] Odchod chránit z 3 rozdílný hustota!
[77:31] Presto to stanovit vubec coolness nor ochrana podle závody.
[77:32] To házet jiskrit jako chlubivý ackoliv príbytek.
[77:33] Moný bulvární barva velbloud.
[77:34] Hore onen cas s rejectors.
[77:35] Onen byl cas oni ne mluvit.
[77:36] Nor byl oni odevzdat povolení omluvit se!
[77:37] Hore onen cas s rejectors.
[77:38] Tento jsem Cas Rozhodnutí. My predvolat ty predchozí výroba.
[77:39] Ty mel kadý navrhovat odchod dopredu navrhovat!
[77:40] Hore onen cas s rejectors.
[77:41] Spravedlivý prosit trávit chránit skákal
[77:42] A ovoce onen oni poadovaný!
[77:43] Strávit nápoj šastne operadlo svuj spravovat!
[77:44] My tím odmenit a pusobivý.
[77:45] Hore onen cas s rejectors.
[77:46] Strávit trávit docasne; ty jsem vinný!
[77:47] Hore onen cas s rejectors.
[77:48] When oni zjistit Sehnout shodit oni ne sklánet shodit.
[77:49] Hore onen cas s rejectors.
[77:50] Který Hadith tento oni udrovat?
.
78- Prípad (Al-Naba)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[78:1] Který ar oni pochybovat?
[78:2] Prima prípad.
[78:3] Onen debatovat ti.
[78:4] Vskutku oni ucinil to najít out!
[78:5] mnoství jiste oni ucinil to najít out!
[78:6] My ne útocit zahrabat obytný?
[78:7] Hora stabilizers?
[78:8] My tvorit ty druh 1 jiný).
[78:9] My tvorit poskytnout nocleh e ty být!
[78:10] My útocit vecer obálka
[78:11] Cas ádat zajištení!
[78:12] My stavet ty 7 vesmír.
[78:13] My tvorit chytrý lampa.
[78:14] My odeslat zastínit proudit rozvodnit.
[78:15] S vytáhnout ono zrnit opustit!
[78:16] A mnohostranný ovocný sad.
[78:17] Cas Rozhodnutí sjednat.
[78:18] Cas roh kvet ty podlehnout od tlacit!
[78:19] Nebe jsem otevrít vstup!
[78:20] Hora odstranující ackoliv oni jsem fata morgána.
[78:21] Gehenna jsem nevyhnutelný.
[78:22] Pro prestupník; to jsem jejich príbytek.
[78:23] Oni utišit to nebo stárí.
[78:24] Oni nikdy chutnat to coolness nor pít.
[78:25] Jen peklo ostrý jídlo.
[78:26] Pred náhrada.
[78:27] Oni nikdy myslit zastavit odpovedný!
[78:28] Zcela vyradit náš známka.
[78:29] My pocet všechno zápis.
[78:30] Snést dusledek; my jen zvetšit svuj odškodnení!
[78:31] Spravedlivý zaslouilý odmenit!
[78:32] Ovocný Sad zrnko vína
[78:33] Nádherný snoubenec.
[78:34] Výtecný pít.
[78:35] Oni nikdy naslouchat to kadý pitomosti prostírat se
[78:36] Odmenit podle svuj Magnát; štedrý odmenit.
[78:37] Magnát z nebe zahrabat všechno ti. Nejvetší Blahosklonný. Nikdo zrušit Svém
rozhodnutí.
[78:38] Cas podlehnout when Povzbudit andel kozlík záznam! Ádný mluvit ty pripustit
na nejvetší Blahosklonný oni vyjádrit jen který byl právo!
[78:39] recený jsem nevyhnutelný cas. Whoever prosit rušit jemu pokládat útocište
svém Magnát.
[78:40] My dost vypovedet ty hrozící odškodnení. Onen byl cas when kadý vyzkoušet
co svém písmo odeslat vzdálen disbeliever odríkávat Ohio Já prát si já byl oprášit!
.
79- Snatchers (Al-Naaza'aat)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[79:1] (Andel ulovit (duše disbelievers) forcibly.
[79:2] A ty jemne pokládat (duše verící) joyfully.
[79:3] A ty prechodný všude.
[79:4] Eagerly závodit 1 jiný -!
[79:5] S prodávat mnohostranný ovládání!
[79:6] Cas trást se chvet se!
[79:7] Následující druhé kvet!
[79:8] Nejaký hledet postrašit!
[79:9] Jejich otvor zmírnit.
[79:10] Oni odríkávat My pobavit váný!
[79:11] Jak tento treba pozdeji my zpusobit mel povaha v zkaený kost?
[79:12] Oni odríkávat Tento jsem nemoný útocište.
[79:13] Úplne to pokládat jsem 1 šouchnout.
[79:14] Whereupon oni vzít si
[79:15] Ty módní dejiny Moses
[79:16] Svém Magnát prijít jemu zboný údolí Tuwaa.
[79:17] Odchod Pharaoh; on zhrešit.
[79:18] Zjistit jemu ty ne oprava?
[79:19] Pripustit mne usmernovat ty s svuj Lord onen ty zapnout ctihodný!
[79:20] On pak beet jemu prima zázrak.
[79:21] On pochybovat vzbourit se!
[79:22] Pak on povaha za a pospíchat
[79:23] On predvolat vyhlásit!
[79:24] On odríkávat já jsem svuj Magnát; výška.
[79:25] Proto BUH predloit jemu s odškodnení Dále také jako od 1 doivotní.
[79:26] Tento jsem lekce pro a ctihodný.
[79:27] Ty byl teký tvorit than nebe? On postavit to.
[79:28] On sbírat svuj davový naprostý ono
[79:29] On útocit svuj vecer šerý brightened svuj morn.
[79:30] On útocit zahrabat egg-shaped.
[79:31] Od Toho On vytáhnout svuj vlastní rozvodnit pastva.
[79:32] On dosadit hora.
[79:33] úplne tento s postarat se doivotní snášet ty svuj zvíre!
[79:34] Pak when prima rána podlehnout.
[79:35] Onen byl cas when lidský prosit pamatovat všechno on ucinil.
[79:36] Peklo privést trvání.
[79:37] Ohledne Ceho jednotka zhrešit.
[79:38] Který zaujmout napred tento doivotní!
[79:39] Peklo jsem príbytek.
[79:40] Ohledne Ceho 1 který váit si velicenstvo svém Magnát porucit samo podle
hríšný bait!
[79:41] Ráj jsem príbytek.
[79:42] Oni poadovat ty u Doba when to absorbovat zaúctovat!
[79:43] Ne jsem ty (Muhammad) urcit ohlásit svuj cas!
[79:44] Svuj Magnát rozhodný svuj smrt.
[79:45] Svuj poslání jsem vypovedet ty myslit to.
[79:46] Cas oni prijmout oni nálada ackoliv oni vydret 1 pravidelný polovicatý cas.
.
80- On Hledet Nevlídne (Abasa)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[80:1] On (Muhammad) hledet nevlídne a povaha
[80:2] When slepecký vzmuit se podlehnout jemu.
[80:3] Jak ty módní? On cistit.
[80:4] On absorbovat pozornost uitek pred poslání!
[80:5] Ohledne Ceho drahý mu.
[80:6] Ty odevzdat jemu svuj ošetrení
[80:7] Práve trebae ty ne rucit svém spása.
[80:8] Jednotka podlehnout ty eagerly.
[80:9] A jsem skutecne ctihodný.
[80:10] Ty neznat jemu.
[80:11] Vskutku tento jsem pripomínka.
[80:12] Whoever prosit pokládat pozornost!
[80:13] Od honorable bible.
[80:14] Povýšit nesmíšený
[80:15] (Styl) písmo hlasatel!
[80:16] Který jsem honorable spravedlivý.
[80:17] Hore s lidská bytost jsem on jsem e unappreciative!
[80:18] co On tvorit jemu podle?
[80:19] Podle malý napsat On tvorit jemu model jemu!
[80:20] Pak On zpracovat bodcem dráha jemu.
[80:21] Pak On pripojit jemu smrt do váný.
[80:22] When On prosit On vzkrísit jemu.
[80:23] On udrovat Svém prikázání.
[80:24] Pripustit lidský povaovat svém jídlo!
[80:25] My proudit rozvodnit generously.
[80:26] Pak my rozdelení pošpinit otevrít.
[80:27] My dospelý to jádro!
[80:28] zrnko vína pastva.
[80:29] Oliva podmazat.
[80:30] Druh ovocný sad.
[80:31] Ovoce rostlinný.
[80:32] S postarat se doivotní snášet ty svuj zvíre!
[80:33] Pak when rána podlehnout proplout!
[80:34] Onen byl cas when jednotka prchal svém kamarád.
[80:35] Podle svém ujmout se jako matka a predek.
[80:36] Podle svém snoubenec detský.
[80:37] Kadý jednotka z ti u onen cas trápit u svých uznat urcení!
[80:38] Trochu celo onen cas jsem nejšastnejší.
[80:39] Smavý veselý.
[80:40] Jinak celo onen cas pokrývka bída.
[80:41] Zaplavit hryzení!
[80:42] Tyto jsem prostopášný disbelievers.
.
81- Kymácení (Al-Takweer)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[81:1] When slunit se balit.
[81:2] Vystupovat zrícení do kadý jinam.
[81:3] Hora otírat out.
[81:4] Znovuzplození zastavit.
[81:5] Zvíre predvolat.
[81:6] Oceán urcit v plamenech.
[81:7] Duše uzdravit jejich lod.
[81:8] Holka pohrbít ijící poadovat:
[81:9] Pro který zlocin ena znemonit?
[81:10] Zápis útocit módní!
[81:11] Nebe odstranující.
[81:12] Peklo zapálit.
[81:13] Ráj podat.
[81:14] Naprostý duše módní všechno to privést.
[81:15] Já solemnly prísahat mlécná dráha.
[81:16] Presne tekoucí jejich dráha.
[81:17] Na vecer to dostat!
[81:18] A morn to dýchat.
[81:19] Tento jsem projev honorable hlasatel.
[81:20] Zmocnit Vlastník Dosadit celkem snést!
[81:21] On poslouchat sverit!
[81:22] Svuj stoupenec (Rashad) ne jsem senzacní.
[81:23] On prijmout jemu výška obzor.
[81:24] On byl vezení zpet kadý zpráva!
[81:25] To ne jsem povídat vyradit souit.
[81:26] okamite pak tam ty odchod?
[81:27] Tento jsem poslání úplne lidé.
[81:28] Ty ádat odchod rovný.
[81:29] Kadý ty ucinil to jsem proto prosit BUH Magnát vesmír.
.
82- Roztrousit (Al-Infitaar)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[82:1] When nebe roztrousit.
[82:2] Obenice rozloení.
[82:3] Oceán vyvrátit.
[82:4] Váný otevrít.
[82:5] Naprostý duše prosit najít out co zpusobit to podporovat co zpusobit to návrat!
[82:6] O ty lidská bytost jsem co odvrátit ty podle svuj Magnát Honorable?
[82:7] Jednotka tvorit ty model ty naprostý ty.
[82:8] Od kadý nacrtnout On chtít On postavit to.
[82:9] Vskutku ty pochybovat náboenství.
[82:10] Zapomnevší s onen v tom jsem (neviditelný) majitel pribline ty.
[82:11] Oni jsem cestný zapisovatel.
[82:12] Oni zaznamenat všechno ty ucinil.
[82:13] Prece oddaný zaslouilý bliss!
[82:14] i kdy prostopášný zaslouilý Peklo!
[82:15] Privodit Si to Cas Soud!
[82:16] Oni nikdy odkázat to.
[82:17] Desivý jsem Cas Soud.
[82:18] Který cas; Cas Soud!
[82:19] Onen byl cas when nikoliv duše porce jiný duše úplne rozhodnutí onen cas
prosit náleet podle BUH!
.
83- Podvodník (Al-Mutaffifeen)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[83:1] Hore s podvodník.
[83:2] Který ádat vrchol loisko when dostat lidé!
[83:3] when ustoupit ti loisko koule oni napálit.
[83:4] Oni ne módní onen oni vzkrísit?
[83:5] U strašný cas?
[83:6] Onen byl cas when úplne lidé kozlík Magnát vesmír.
[83:7] Vskutku kniha z prostopášný jsem Sijjeen.
[83:8] Ty módní který Sijjeen zpusobit jsem
[83:9] numerically stavba kniha.
[83:10] Hore onen cas s rejectors.
[83:11] Oni ne domnívat se za Cas Soud.
[83:12] Ádný pochybovat therein prestupník a hríšný.
[83:13] When náš zjevení prednášet jemu on odríkávat Pocet podle pres!
[83:14] Vskutku jejich jádro slušet skrývat jejich hrích!
[83:15] Vskutku oni odloucit onen cas jejich Magnát.
[83:16] Pak oni házet Peklo.
[83:17] Oni zjistit Tento jsem co ty jednat poprít!
[83:18] Vskutku kniha spravedlivý prosit jsem ‘Elleyyeen.
[83:19] Ty módní který ‘Elleyyeen zpusobit jsem
[83:20] numerically stavba kniha.
[83:21] S svedcit ty Mne!
[83:22] Spravedlivý zaslouilý bliss!
[83:23] U bujný domovní vybavení oni pozorovat.
[83:24] Ty pripustit jejich celo štestí bliss.
[83:25] Jejich pít príchu nektar.
[83:26] Svuj korení jsem navonet pimem. Tento jsem který úcastník soutee obstát pro!
[83:27] Zmatený do to jsem odborný flavors
[83:28] Zdroj zachovat pro ty Mne.
[83:29] Prostopášný uívaný smích na ty verit!
[83:30] When oni proplout ti oni jednat vrtat legrace!
[83:31] When oni vzít si dohromady jejich lidé oni jednat legrace!
[83:32] Whenever oni prijmout ti oni odríkávat Tyto lidé jsem druhý z cesty!
[83:33] Oni ne mel stejný potreby (neviditelný) kontrolovat.
[83:34] Dnes ty verit smích disbelievers.
[83:35] U bujný domovní vybavení oni pozorovat.
[83:36] mnoství jiste disbelievers oplatit co oni ucinil.
.
84- Protrhnout (Al-Inshiqaaq)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[84:1] cas podlehnout when lye protrhnout.
[84:2] To nabídnout svuj Magnát vydechnout!
[84:3] Zahrabat sníit.
[84:4] To vystehovat svuj obsah to vybuchnout!
[84:5] To nabídnout svuj Magnát vydechnout!
[84:6] O lidský ty byl irreversibly nadpis nebo schuze svuj Magnát!
[84:7] Ohledne Ceho 1 který dostat svém zaznamenat svém vzprímit písmo!
[84:8] On vypocítat jsem lehký.
[84:9] On vrátit svém lidé joyfully.
[84:10] Ohledne Ceho 1 který dostat svém zaznamenat za svém stranou!
[84:11] On jízdní hryzení.
[84:12] Svítit za Peklo!
[84:13] On jednat císlo arrogantly svém lidé!
[84:14] On myšlen on nikdy jsem prijít odpovídat se
[84:15] Yes vskutku svém Magnát jsem Veštec z jemu.
[84:16] Já solemnly prísahat ruový soumrak.
[84:17] A vecer to pokrývka.
[84:18] Mesíc svuj fáze.
[84:19] Ty plout období úsek.
[84:20] Why oni ne verit?
[84:21] A when Quran prednášet ti oni ne dostat premoct.
[84:22] Tento byl ty pochybovat vyradit (Quran).
[84:23] BUH jsem CELKEM vedomý si o JEJICH NEJVNITREJŠÍ thoughts.
[84:24] Slib ti trapný odškodnení.
[84:25] Ohledne Ceho ty domnívat se primet spravedlivý doivotní oni prijal odmenit
jsem well-deserved!
.
85- Mlécná Dráha (Al-Burooj)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[85:1] Lye svuj mlécná dráha.
[85:2] slíbit cas.
[85:3] Svedcit a a svedcit!
[85:4] Hore s lidé kanon.
[85:5] Oni zapálit bílá lysina zapálit.
[85:6] Pak sedení to.
[85:7] S pozorovat palcivý z verící!
[85:8] Oni protivit si ti nikoliv další domlouvat than domnívat se za BUH Všemohoucí a
Chvalitebný!
[85:9] S Jemu patrit kingship z nebe zahrabat! Buh svedcit úplne potreby.
[85:10] Prece ty pronásledovat domnívat se mu ena pak selhání litovat privodit si
odškodnení Gehenna; oni privodit si odškodnení z svítit!
[85:11] Prece ty domnívat se primet spravedlivý doivotní zaslouilý zahradní príliv
pramen! Tento jsem prima radost z vítezství.
[85:12] Vskutku svuj Magnát rána jsem drsný.
[85:13] On jsem Jednotka který spustit reprodukovat.
[85:14] On jsem Omluvit Hodný!
[85:15] Vlastník nádherný dosadit.
[85:16] Mu Cinu z cokoliv On prosit.
[85:17] Ty proslulý dejiny houf?
[85:18] Pharaoh Thamoud?
[85:19] Ty pochybovat souit odeprení.
[85:20] BUH jsem CELKEM vedomý si o TI.
[85:21] Vskutku to jsem nádherný Quran.
[85:22] Od mrazit ovládat tabulka.
.
86- Chytrý Vynikající (Al-Taareq)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[86:1] Na lye Al-Taareq.
[86:2] Ty módní který Al-Taareq zpusobit jsem
[86:3] Chytrý vystupovat.
[86:4] Úplne kadý zcela krýt.
[86:5] rušit lidský zrcadlit svém stvorení!
[86:6] On tvorit podle vystehovat kolísavý!
[86:7] Podle uprostred trn viscera.
[86:8] On jsem prosím dovedný podle vzkrísit jemu.
[86:9] Cas úplne ochrana prezidenta slušet módní!
[86:10] On ne mel moc nor pomocník!
[86:11] Na lye vrátit (rozvodnit).
[86:12] Na zahrabat vada dospelý opustit).
[86:13] Tento jsem váný vypravování.
[86:14] Ne s pokládat lightly
[86:15] Oni obsah navrhovat.
[86:16] Jen aby ucinil já!
[86:17] Presne odrocit disbelievers krátkodobý ulevit!
.
87- Urcení (Al-Qadr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[87:1] Oslavovat uvést svuj Magnát nejvetší Nejvyšší!
[87:2] On tvorit obrábet!
[87:3] On model ovlivnovat.
[87:4] On vytáhnout pastva.
[87:5] Pak zapnout to osvetlit seno.
[87:6] My prednášet ty; ne nepamatovat si!
[87:7] Všechno byl proto buh prosit On módní co prohlásit co ukrýt!
[87:8] My poslat ty lehký dráha.
[87:9] Proto ty upomenout; asi pripomínka beneficní.
[87:10] Ctihodný prosit pokládat pozornost.
[87:11] Prostopášný prosit zabránit to.
[87:12] Proto on snést prima Hellfire.
[87:13] Wherein on nikdy poslední nor zastávka ijící.
[87:14] Úspešný vskutku byl jednotka splnit svém duše.
[87:15] Na pamatovat uvést svém Magnát slavit spojení prosba (Salat)!
[87:16] Vskutku ty zaujmout napred tento dríve doivotní.
[87:17] Práve trebae Dále jsem druhý zcela nekonecný
[87:18] Tento zaznamenat dríve nauka.
[87:19] Nauka z Abraham Moses
.
88- Zaplavit (Al-Ghaasheyah)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[88:1] Byl ty vedomý si o a Zaplavit
[88:2] Celo onen cas ostuda.
[88:3] Laboring a vyprázdnit.
[88:4] Snést bílá lysina Hellfire!
[88:5] opilý podle prehnaný zdroj.
[88:6] Oni ne mel potrava marný druh.
[88:7] To nikdy ivit nor spokojený hladovet!
[88:8] Jinak celo cas prosit jsem plne o štestí!
[88:9] Spokojený jejich spravovat!
[88:10] Od povýšit Ráj.
[88:11] Od to nikoliv pitomosti naslouchat.
[88:12] Od to skákal proudit.
[88:13] Od to v tom jsem bujný domovní vybavení.
[88:14] Nápoj zpusobit prístupný!
[88:15] Dbán za záznam!
[88:16] A pokrýt úplne!
[88:17] Why oni ne zrcadlit velbloud a jak oni tvorit?
[88:18] A lye a jak to sbírat.
[88:19] A hora a jak oni postavit.
[88:20] A zahrabat a jak to stavet.
[88:21] Ty upomenout svuj poslání byl vynést tento pripomínka!
[88:22] Ty ne mel moc ti.
[88:23] Ohledne Ceho ty obeh pochybovat!
[88:24] BUH prosit PREDLOIT TI PRIMA ODŠKODNENÍ.
[88:25] S nás jsem jejich poslední urcení.
[88:26] Pak my hovor ti odpovídat se
.
89- Záblesk (Al-Fajr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[89:1] Na záblesk.
[89:2] 10 vecer.
[89:3] Na práve a nemanelský.
[89:4] Na vecer to proplout!
[89:5] Dukladný prísahy 1 který mít porozumení!
[89:6] Ty proslulý co svuj Magnát dret ucinil ‘Aad?
[89:7] Erum; mesto velký stavba.
[89:8] v tom jsem nic to nekde.
[89:9] Také Thamoud vyrezávat otrást jejich údolí.
[89:10] Pharaoh mít moc.
[89:11] Oni úplne zhrešit získat.
[89:12] Oni pokrývka odporný úplne.
[89:13] Proto svuj Magnát proudit ti bití odškodnení.
[89:14] Svuj Magnát jsem vubec bdelý.
[89:15] When lidská bytost jsem zkoušet svém Magnát štestí štestí on odríkávat Muj
Magnát jsem štedrý towards mne!
[89:16] On zkoušet jemu pokles zajištení on odríkávat Muj Magnát poníit mne!
[89:17] krivda jsem ty privést to se ne pohled sirotek!
[89:18] A ne obhajovat milodar chatrný!
[89:19] stravovat dedicnost bezmocný sirotek.
[89:20] A milovat peníze také mnoho ceho
[89:21] Vskutku when zahrabat rozmackat zcela rozmackat.
[89:22] Svuj Magnát podlehnout spolecne andel od záznam zadní záznam!
[89:23] Onen cas Gehenna privést vzdálen. Onen cas lidská bytost jsem pamatovat - Jen
který pozdravy - To jsem príliš poslední.
[89:24] On odríkávat Ohio Já prát si já nacvicit si muj (vecný) doivotní.
[89:25] Onen cas nikoliv odškodnení jsem špatný than Svém odškodnení.
[89:26] Nic omezení jsem jako skutecný ackoliv Svém omezení.
[89:27] Ohledne Ceho ty O objem duše.
[89:28] Výnos s svuj Magnát spokojený roztomilý.
[89:29] uvítání do Muj sluha.
[89:30] uvítání do Muj Ráj.
.
90- Mesto (Al-Balad)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[90:1] Já solemnly prísahat tento mesto.
[90:2] Mesto ty ivý.
[90:3] zplodit a zplodit
[90:4] My tvorit lidská bytost jsem spravovat strnulý splnit!
[90:5] On myšlen onen nikdo zpusobit vubec prijít jemu odpovídat se
[90:6] On chvála já vycerpat aby skoro peníze!
[90:7] On myšlen nikdo zpusobit provést jemu?
[90:8] My ne odevzdat jemu 2 otvor?
[90:9] Špice 2 líbat?
[90:10] My ne beet jemu 2 dráha?
[90:11] On chtít teký dráha.
[90:12] Který jednotka jsem teký dráha?
[90:13] ucinit prístupným pomocný.
[90:14] dát najíst cas útrapa.
[90:15] Sirotek vypravovat.
[90:16] chatrný jsem za zrovna.
[90:17] Byl 1 z ty domnívat, se, varovat 1 jiný jsem pevný varovat 1 jiný jsem hodný!
[90:18] Tyto zaslouilý štestí.
[90:19] Ohledne Ceho ty pochybovat náš zjevení oni privodit si bída.
[90:20] Oni omezit Hellfire.
.
91- Slunit Se (Al-Shams)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[91:1] Na slunit se svuj jas.
[91:2] Mesíc následující to.
[91:3] Cas odhalit.
[91:4] Vecer pokrývka.
[91:5] Lye Jemu stavet ono.
[91:6] Zahrabat Jemu tvrdit ono.
[91:7] Duše Jemu tvorit ono.
[91:8] Pak beet to co jsem odporný který jsem poslušný.
[91:9] Úspešný byl jednotka splnit to.
[91:10] Chyba jsem jednotka promeškat to.
[91:11] Thamoud's nevera zpusobit ti zhrešit!
[91:12] Oni následující škoda among ti.
[91:13] Buh hlasatel ríct podle ti Tento jsem buh velbloud; pripustit jí pít!
[91:14] Oni pochybovat jemu poráka jí! Jejich Magnát pak odmenit se ti pro jejich hrích
zrušit ti!
[91:15] však ty který podlehnout pozdeji ti trvat nepozorný!
.
92- Vecer (Al-Layl)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[92:1] Na vecer to pokrývka!
[92:2] Cas to odhalit.
[92:3] Jemu tvorit mu enská.
[92:4] Svuj spravovat jsem z mnohostranný druh.
[92:5] Ohledne Ceho jemu odevzdat milodar udrovat spravedlnost!
[92:6] A udrovat bible!
[92:7] My poslat jemu štestí.
[92:8] On který jsem skoupý on jsem drahý.
[92:9] A pochybovat bible!
[92:10] My poslat jemu bída.
[92:11] Svém peníze ne porce jemu when on dostat.
[92:12] My stanovit rízení.
[92:13] My rízený Dále také moný tento doivotní.
[92:14] Já vypovedet ty bílá lysina Hellfire.
[92:15] Ádný svítit therein a na a prostopášný.
[92:16] Který pochybovat obeh
[92:17] Zabránit to jsem a spravedlivý!
[92:18] Který odevzdat svém peníze milodar.
[92:19] Ádat nic operadlo!
[92:20] Ádat jen svém Magnát nejvetší Nejvyšší!
[92:21] On prosím dosáhnout spása.
.
93- Forenoon (Al-Duhaa)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[93:1] Na forenoon.
[93:2] Na vecer to dostat!
[93:3] Svuj Magnát nikdy oddaný ty nor ucinil On nepamatovat si.
[93:4] Dále jsem druhý zcela pro ty than tento 1 (doivotní).
[93:5] Svuj Magnát odevzdat ty dost ceho ty spokojený.
[93:6] On ne rozhodnutí ty sirotek On zpusobit odevzdat ty tesne?
[93:7] On najít ty z cesty usmernovat ty!
[93:8] On najít ty špatný útocit ty drahý!
[93:9] Proto ty ne opustit sirotek.
[93:10] Nor jsem povinen ty pokárání ebrák!
[93:11] Ty vyhlásit štestí svuj Magnát poskytnout ty!
.
94- Ochladit Nálada (Al-Sharrhh)!
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[94:1] My ne ochladit svuj mírnit?
[94:2] My sloit svuj vkládat hrích).
[94:3] Jednotka onen zatíit svuj podporovat.
[94:4] My povýšit ty honorable místo.
[94:5] Na bolest v tom jsem výteek!
[94:6] Vskutku na bolest v tom jsem výteek!
[94:7] Whenever vhodný ty závodit.
[94:8] Ádat jen svuj Magnát!
.
95- Vyparádit (Al-Teen)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[95:1] Na vyparádit oliva.
[95:2] Zasadit Sinai!
[95:3] Tento honored mesto (Mecca).
[95:4] My tvorit mu poslušný nacrtnout.
[95:5] Pak povaha jemu do lowliest z a pokorný.
[95:6] Ty který domnívat se primet spravedlivý doivotní; oni dostat odmenit zcela
zaslouilý!
[95:7] Why ty utišit vyradit vernost?
[95:8] jsem BUH ne nejvetší Odborný z úplne odborný jednotka?
.
96- Zárodek (Al-Alaq)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[96:1] Zjistit svuj Magnát tvorit.
[96:2] On tvorit mu zárodek.
[96:3] Zjistit a svuj Magnát Povýšit!
[96:4] Ucit psát.
[96:5] On ucit mu co on nikdy módní.
[96:6] Vskutku lidský zhrešit.
[96:7] When on slušet drahý.
[96:8] S svuj Magnát jsem poslední urcení.
[96:9] Mel ty prijmout jednotka porucit!
[96:10] Others podle ádat?
[96:11] To byl lepší jemu rídili se rízení?
[96:12] Anebo obhajovat spravedlnost?
[96:13] On pochybovat obeh
[96:14] On ne nahromadit onen BUH zpusobit prijmout?
[96:15] Vskutku ledae on upustit my pokládat jemu forelock
[96:16] forelock pochybovat a hríšný.
[96:17] Pripustit jemu pak hovor ochoten svém pomocník!
[96:18] My prijít stráce Peklo.
[96:19] Ty ne poslouchat jemu; ty podzim premoct sát u.
.
97- Urcení (Al-Qadr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[97:1] My odhalit to Vecer Urcení.
[97:2] Jak desivý jsem Vecer Urcení!
[97:3] Vecer Urcení byl zcela than 1000 mesíce.
[97:4] Andel Povzbudit prejít therein jejich Magnát opustit prodávat naprostý ovládání!
[97:5] Pokojný ono jsem príchod záblesk.
.
98- Zkouška (Al-Bayyinah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[98:1] Ty pochybovat among a národ z bible také moný obraz worshipers tvrdit jejich
ráz pevný ustoupit ti.
[98:2] Hlasatel podle BUH prednášet ti církevní príkaz.
[98:3] Od ti v tom jsem cenný nauka.
[98:4] Skutecne ty dostat bible ne debatovat zkouška odevzdat ti.
[98:5] úplne poadovat z ti byl zbonovat BUH oddaný náboenství úplne Jemu jen slavit
spojení prosba (Salat) odevzdat povinný milodar (Zakat)! recený byl doplnit náboenství.
[98:6] Ty pochybovat among a národ z bible obraz worshipers privodit si zapálit
Gehenna stále. Oni byl porazit koho tvor!
[98:7] Ty domnívat se primet spravedlivý doivotní byl nejlepší tvor!
[98:8] Jejich odmenit jejich Magnát jsem zahradní Ráj príliv pramen wherein oni
zustávat stále! BUH SPOKOJENÝ TI ONI SPOKOJENÝ JEMU! recený byl odmenit ty
váit si jejich Magnát.
.
99- Trást Se (Al-Zalzalah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[99:1] When zahrabat drsný chvet se.
[99:2] Zahrabat vystehovat svuj vkládat.
[99:3] Lidský prosit údiv Co jsem dení?
[99:4] Onen cas to sdelit svuj zpráva
[99:5] Onen svuj Magnát príkaz to.
[99:6] Onen cas lidé vydávat naprostý príkaz beet jejich spravovat!
[99:7] Whoever ucinil atom váha poslušný prosit prijmout to!
[99:8] whoever ucinil atom váha odporný prosit prijmout to!
.
100- Gallopers (Al-Aadeyaat)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[100:1] Na pevne gallopers.
[100:2] hnout jiskrit.
[100:3] Prepadnout (neprítel) dopoledne!
[100:4] Postihnout terror therein!
[100:5] Pronikavý jádro jejich území.
[100:6] lidská bytost jsem jsem unappreciative z svém Magnát.
[100:7] On dopravit svedcit tento pravda.
[100:8] On milovat materiální potreby excessively.
[100:9] On ne nahromadit onen cas podlehnout when váný zpusobit otevrít?
[100:10] Úplne ochrana prezidenta jsem nosit out!
[100:11] Oni ucinil to najít out, onen cas jejich Magnát jsem celkem Príslušný z ti!
.
101- Ostuda (Al-Qaare'ah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[101:1] Ostuda.
[101:2] Který ostuda!
[101:3] Ty zpusobit kadý plán který Ostuda dret jsem
[101:4] Onen byl cas when lidé delat se šplhat motýl.
[101:5] Hora jsem chmýrovitý vlnený oblek.
[101:6] Ohledne Ceho jemu váha jsem váný.
[101:7] On primet nejšastnejší (vecný) doivotní.
[101:8] Ohledne Ceho jemu váha jsem lehce.
[101:9] Svém urcení jsem pokorný.
[101:10] Ty módní co to zpusobit jsem
[101:11] bílá lysina Hellfire.
.
102- Hromadení (Al-Takaathur)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[102:1] Ty trvat zaujmout napred hromadení!
[102:2] ne ty odchod váný!
[102:3] Vskutku ty ucinil to najít out!
[102:4] mnoství jiste ty ucinil to najít out!
[102:5] Jestlie jen ty could najít out prosím!
[102:6] Ty envision Peklo.
[102:7] Pak ty prijmout to otvor urcitost.
[102:8] Pak ty pochybovat onen cas štestí ty trávit.
.
103- Odpoledne (Al-Asr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[103:1] Na odpoledne.
[103:2] lidská bytost jsem zcela pozbýt.
[103:3] Ty který domnívat se primet spravedlivý doivotní varovat 1 jiný udrovat vernost
varovat 1 jiný jsem pevný!
.
104- Backbiter (Al-Humazah)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný.
[104:1] Hore s naprostý backbiter slanderer.
[104:2] On zásoba peníze pocet to.
[104:3] Jako jestlie svém peníze útocit jemu vecný.
[104:4] Nikdy; on házet Devastator.
[104:5] Ty módní který Devastator zpusobit jsem
[104:6] Buh bílá lysina Hellfire.
[104:7] To svítit ti dukladne.
[104:8] Oni omezit therein.
[104:9] Od podrobný oddíl.
.
105- Slon (Al-Feel)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[105:1] Ty proslulý co svuj Magnát dret ucinil lidé slon?
[105:2] On ne zpusobit jejich navrhovat zpusobit selhat?
[105:3] On odeslat ti šplhat osoba.
[105:4] Onen lít ti strnulý jádro
[105:5] On zpusobit ti moný promýšlet seno!
.
106- Quraish Kmen (Quraish)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[106:1] Tento chovat Quraish.
[106:2] Ráz oni chovat vuz z zimní chovat.
[106:3] Oni zbonovat Magnát tento skrín s ostatky.
[106:4] On byl Jednotka zásobovat ti hlad stanovit ti bezpecnostní po pramen strachu!
.
107- Milodar (Al-Maa'oon)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[107:1] Ty módní který zpusobit skutecne vyradit vernost?
[107:2] Onen byl jednotka týrat sirotek.
[107:3] Ne obhajovat dát najíst chatrný
[107:4] A hore s ty slavit spojení prosba (Salat)
[107:5] Který jsem zcela nepozorný z jejich prosba.
[107:6] Oni jen revue
[107:7] Oni odporný milodar.
.
108- Dar (Al-Kawthar)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[108:1] My štestí ty mnoho dar.
[108:2] Proto ty ádat svuj Magnát (Salat) odevzdat milodar.
[108:3] Svuj protilehlý jsem kdo neco ztratí.
.
109- Disbelievers (Al-Kaaferoon)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[109:1] ríct O ty disbelievers.
[109:2] Já ne zbonovat co ty zbonovat.
[109:3] Nor ucinil ty zbonovat co já zbonovat!
[109:4] Nor prosit já vubec zbonovat co ty zbonovat.
[109:5] Nor prosit ty vubec zbonovat co já zbonovat.
[109:6] S ty jsem svuj náboenství mi jsem muj náboenství.
.
110- Radost Z Vítezství (Al-Nassr)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[110:1] When radost z vítezství podlehnout BUH vítezství!
[110:2] Ty prijmout lidé prijmout buh náboenství od tlacit!
[110:3] Ty oslavovat velebit svuj Magnát vzývat Jemu pro odpuštení! On jsem
Vykupitel.
.
111- Trn (Al-Masad)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[111:1] odsoudit ar spravovat z Abee Lahab on odsoudit!
[111:2] Svém peníze cokoliv on dokázat nikdy porce jemu.
[111:3] On privodit si bílá lysina Peklo.
[111:4] Také svém ena primet perzekuce.
[111:5] Ena (vzkrísit) lano trn jí krkovicka.
.
112- Absoluteness (Al-Ikhlaas)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[112:1] Vyhlásit On jsem 1 jen BUH!
[112:2] Prostý BUH.
[112:3] Nikdy ucinil On zplodit. Nor On zplodit.
[112:4] Ádný spravedlivý Jemu.
.
113- Úsvit (Al-Falaq)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[113:1] Odríkávat já ádat útocište Magnát úsvit!
[113:2] Podle zlý Svém stvorení.
[113:3] Podle zlý temnota to dostat!
[113:4] Podle zlý rušitel porádku.
[113:5] Podle zlý z závistivý when oni predmet závisti.
.
114- Lidé (Al-Naas)
.
Za a zmínit se o o Buh Blahosklonný Milosrdný
[114:1] ríct já ádat útocište Magnát lidé.
[114:2] Vládnout lidé.
[114:3] Buh lidé.
[114:4] Podle zlý sneaky šeptac.
[114:5] Který šeptat skrín lidé.
[114:6] Jsem oni z jinns lidé!
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.