X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Helig Quran Översättning om Mening

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 17:59
Helig
Quran
Översättning om
Mening
Formaterande vid Vilhelm Brun
i
Bord om Innehållen
Bord om Innehållen.......................................................... i
SURA 1: Nyckeln (Al-Fatehah)................................................ 1
SURA 2: Kvigan (Al-Baqarah)................................................. 1
SURA 3: Amramiterna (Ali'-Imran)........................................... 22
SURA 4: Kvinnor (Al-Nesa')................................................. 34
SURA 5: Festen (Al-Ma'edah)................................................ 47
SURA 6: Boskap (Al-An'am).................................................. 57
SURA 7: Skärselden (Al-A'arãf)............................................. 68
SURA 8: Krigets Byten (Al-Anfãl)........................................... 80
SURA 9: Ultimatum (Bara'ah)................................................ 85
SURA 10: Jonas (Younus).................................................... 93
SURA 11: Hüd (Hüd)........................................................ 100
SURA 12: Josef (Yousuf)................................................... 107
SURA 13: Åska (Al-Ra'ad).................................................. 114
SURA 14: Abraham (Ibrahîm)................................................ 117
SURA 15: Al-Hijr Dalen (Al-Hijr).......................................... 120
SURA 16: Biet (Al-Nahl)................................................... 123
SURA 17: Israels Barn (Banî Israel)....................................... 131
SURA 18: Grottan (Al-Kahf)................................................ 137
SURA 19: Maria (Maryam)................................................... 143
SURA 20: T.H. (Tã Hã)..................................................... 148
SURA 21: Profeterna (Al-Anbyã')........................................... 154
SURA 22: Vallfärd (Al-Hajj)............................................... 159
SURA 23: De Troende (Al-Mu'minûn)......................................... 164
SURA 24: Ljus (Al-Noor)................................................... 169
SURA 25: Lagboken (Al-Furqãn)............................................. 173
SURA 26: Poeterna (Al-Shu'arã')........................................... 177
SURA 27: Myran (Al-Naml).................................................. 184
SURA 28: Historia (Al-Qasas).............................................. 189
SURA 29: Spindeln (Al'-Ankaboot).......................................... 194
SURA 30: Romare (Al-Room)................................................. 198
SURA 31: Luqman (Luqman).................................................. 202
SURA 32: Prostrering (Al-Sajdah).......................................... 204
SURA 33: Parterna (Al-Ahzab).............................................. 205
SURA 34: Saba (Saba')..................................................... 210
SURA 35: Initierare (Fater)............................................... 214
SURA 36: Y.S.(Ya Sîn)..................................................... 217
SURA 37: De Som Arrangerar (Al-Saffat).................................... 220
ii
SURA 38: S (Saad)......................................................... 225
SURA 39: Massorna (Al-Zumar).............................................. 229
SURA 40: Förlåtare (Ghãfer)............................................... 233
SURA 41: Detaljerad (Fussilat)............................................ 238
SURA 42: Konsultation (Al-Shoorã)......................................... 241
SURA 43: Ornament (Al-Zukhruf)............................................ 244
SURA 44: Rök (Al-Dukhãn).................................................. 248
SURA 45: Att Falla Ned På Knä (Al-Jâtheyah)............................... 250
SURA 46: Dyningarna (Al-Ahqãf)............................................ 252
SURA 47: Muhammed......................................................... 255
SURA 48: Seger (Al-Fatth)................................................. 257
SURA 49: Murarna (Al-Hujurat)............................................. 259
SURA 50: Q (Qaf).......................................................... 260
SURA 51: Drivare av Vindarna (Al-Dhãreyãt)................................ 262
SURA 51: Drivare av Vindarna (Al-Dhãreyãt)................................ 264
SURA 53: Stjärnorna (Al-Najm)............................................. 266
SURA 54: Månen (Al-Qamar)................................................. 268
SURA 55: Den Nådigaste (Al-Rahman)........................................ 270
SURA 56: Det Oundvikliga (Al-Waaqe'ah).................................... 272
SURA 57: Järn (Al-Hadeed)................................................. 275
SURA 58: Debatten (Al-Mujaadalah)......................................... 277
SURA 59: Utvandring (Al-Hashr)............................................ 279
SURA 60: Testet (Al-Mumtahanah)........................................... 280
SURA 61: Kolumnen (Al-Suff)............................................... 282
SURA 62: Fredag (Al-Jumu'ah).............................................. 282
SURA 63: Hycklarna (Al-Munaafeqoon)....................................... 283
SURA 64: Ömsesidigt Klander (Al-Taqhaabun)................................ 284
SURA 65: Skilsmässa (Al-Talaaq)........................................... 285
SURA 66: Förbud (Al-Tahreem).............................................. 286
SURA 67: Kungaskap (Al-Mulk).............................................. 287
SURA 68: Pennan (Al-Qalam)................................................ 288
SURA 69: Obestridlig (Al-Haaqqah)......................................... 290
SURA 70: Höjderna (Al-Ma'aarej)........................................... 292
SURA 71: Noak............................................................. 293
SURA 72: Jinns (Al-Jinns)................................................. 294
SURA 73: Dold (Al-Muzzammil).............................................. 296
SURA 74: Den Dolda Hemligheten (Al-Muddaththir)........................... 297
SURA 75: Återuppståndelse (Al-Qeyaamah)................................... 298
SURA 76: Människan (Al-Insaan)............................................ 300
iii
SURA 77: Skickade (Al-Mursalaat).......................................... 301
SURA 78: Händelsen (Al-Naba')............................................. 302
SURA 79: De Som Rycker Åt Sig (Al-Naaze'aat).............................. 304
SURA 80: Han Rynkade På Pannan (´Abasa)................................... 305
SURA 81: Välvandet (Al-Takweer)........................................... 306
SURA 82: Splittrandet (Al-Infitaar)....................................... 307
SURA 83: Bedragarna (Al-Mutaffifeen)...................................... 308
SURA 84: Brytningen (Al-Inshiqaaq)........................................ 309
SURA 85: Galaxerna (Al-Burooj)............................................ 309
SURA 86: Den Ljusa Stjärnan (Al-Taareq)................................... 310
SURA 87: Den Högste (Al-A'alaa)........................................... 311
SURA 88: Överväldigande (Al-Ghaasheyah)................................... 311
SURA 89: Gryning (Al-Fajr)................................................ 312
SURA 90: Staden (Al-Balad)................................................ 313
SURA 91: Solen (Al-Shams)................................................. 314
SURA 92: Natten (Al-Layl)................................................. 314
SURA 93: Förmiddagen (Al-Duhaa)........................................... 315
SURA 94: Lugna Humöret (Al-Sharrhh)....................................... 315
SURA 95: Fikonet (Al-Teen)................................................ 315
SURA 96: Embryot (Al'-Alaq)............................................... 316
SURA 97: Öde (Al-Qadr).................................................... 316
SURA 98: Bevis (Al-Bayyinah).............................................. 317
SURA 99: Skalvet (Al-Zalzalah)............................................ 317
SURA 100: De Som Galopperar (Al-'Aadeyaat)................................ 317
SURA 101: Chockvågen (Al-Qaare'ah)........................................ 318
SURA 102: Att Samla På Hög (Al-Takaathur)................................. 318
SURA 103: Eftermiddagen (Al-'Asr)......................................... 318
SURA 104: Baktalaren (Al-Humazah)......................................... 318
SURA 105: Elefanten (Al-Feel)............................................. 319
SURA 106: Quraish (Den Quraiska Stammen).................................. 319
SURA 107: Välgörenhet (Al-Maa'oon)........................................ 319
SURA 108: Gåva (Al-Kawthar)............................................... 319
SURA 109: De Som Inte Tror (Al-Kaaferoon)................................. 320
SURA 110: Triumf (Al-Nassr)............................................... 320
SURA 111: Taggar (Al-Masad)............................................... 320
SURA 112: Fullständighet (Al-Ikhlaas)..................................... 320
SURA 113: Gryning (Al-Falaq).............................................. 320
SURA 114: Människor (Al-Naas)............................................. 321
1
SURA 1: Nyckeln (Al-Fatehah)
1. I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
2. Prisad vare GUD, Universums Herre.
3. Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.
4. Domedagens Härskare.
5. Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.
6.Vägled oss på den rätta vägen;
7. Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat
vrede,ej heller av de som avviker.
SURA 2: Kvigan (Al-Baqarah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.
2. Denna skrift är ofelbar; en ledstjärna för de rättfärdiga;
3. som tror på vad de inte sett, iakttager Kontaktbönerna (), och från
våra gåvor till dem, ger de till välgörenhet.
4. Och de tror på det som uppenbarats för dig, och på det som
uppenbarats före dig, och vad gäller Livet Efter Detta är de helt
övertygade.
5. Dessa är vägledda av sin Herre; dessa är vinnarna.
6. Vad gäller de som inte tror, är det sak samma för dem; vare sig ni
varnar dem eller ej, de kan inte tro.
7. GUD förseglar deras sinnen och deras hörsel, och deras ögon
beslöjas. De har ådragit sig ett plågsamt straff.
8. Sedan har vi de som säger, "Vi tror på GUD och på den Sista Dagen,"
fast de inte tror.
9. I deras försök att lura GUD och de som tror, lurar de endast sig
själva, utan att inse det.
10. I deras sinnen finns en sjukdom. Följaktligen förstärker GUD deras
sjukdom. De har ådragit sig ett smärtsamt straff för sitt ljugande.
11. När de uppmanas, "Begå inte ondska," säger de, "Men vi är
rättfärdiga!"
12. I själva verket, är de människor som begår ondska, men de inser
inte det.
13. När de uppmanas, "Tro som människorna som trodde," säger de, "Ska
vi tro som dårarna gör?" I själva verket är det dem som är dårar, men
de vet inte det.
14. När de möter de troende, säger de, "Vi tror," men ensamma med sina
djävlar, säger de, "Vi är med er; vi bara drev med dem."
15. GUD förlöjligar dem, och för dem bakom ljuset i deras
överträdelser, famlande.
2
16. Det är dessa som accepterat avvikandet på bekostnad av
vägledningen. Sådan verksamhet lyckas aldrig, ej heller får de någon
vägledning.
17. Deras exempel kan jämföras med dem som tänder en eld, och därefter,
precis när den börjar sprida ljus omkring dem, tar GUD bort deras ljus
och lämnar dem i mörker, oförmögna att se.
18. Döva, stumma, och blinda; de misslyckas med att återvända.
19. Ett annat exempel: ett hällregn från skyn i vilket det finns
mörker, blixtar och dunder. De stoppar fingrarna i sina öron för att
undvika döden. GUD är fullt medveten om de som inte tror.
20. Blixten rycker nästan bort deras syn. När den lyser för dem rör de
sig framåt, och när det blir mörkt, står de stilla. Om GUD vill kan Han
avlägsna deras hörsel och deras syn. GUD är Allsmäktig.
21. O människor, dyrka endast er Herre Den som skapade er och de som
kom innan er - så att ni må bli räddade.
22. Den som gjorde Jorden beboelig för er, och skyn en struktur. Han
sänder ner vatten från skyn för att frambringa alla sorters frukter för
er försörjning. Ni ska inte sätta upp idoler för att utmana GUD, nu när
ni vet.
23. Om ni har något tvivel beträffande det vi uppenbarat för vår
tjänare, producera då en sura som dessa, och kalla på era egna vittnen
mot GUD, om ni talar sanning.
24. Om ni inte kan det - och det kan ni aldrig - frukta då
Helveteselden, vars bränsle består av människor och stenar; den
inväntar de som inte tror.
25. Ge goda nyheter till de som tror och som för ett rättfärdigt liv,
om att de kommer ha trädgårdar med flytande bäckar. När de förses med
frukter att äta däri, kommer de att säga, "Detta är vad som gavs till
oss tidigare." På så sätt får de allegoriska beskrivningar. De kommer
att ha rena makar däri, och de vistas däri för evigt.
26. GUD drar sig inte för att skildra någon liknelse, från minsta mygga
eller större. Vad de som tror beträffar, vet de att det är sanningen
från deras Herre. Vad gäller de som inte tror, säger de, "Vad menade
GUD med en sådan liknelse?" Han vilseleder många därmed, och vägleder
många därmed. Men Han vilseleder bara de onda därmed,
27. som kränker GUDs förbund efter att ha lovat upprätthålla det,
åtskiljer det som GUD sagt ska vara förenat, och begår ondska. De
tillhör förlorarna.
28. Hur kan ni tvivla på GUD när ni var döda och Han gav er liv, varpå
Han placerar er i döden för att sedan åter igen föra er tillbaka till
liv, därefter återvänder ni slutligen till Honom?
29. Han är Den som skapat allting på jorden för er, och som sedan vände
Sig mot skyn och fulländade sju universum däri, och Han är fullt
medveten om allting.
30. Minns att er Herre sa till änglarna, "Jag placerar en representant
(en temporär gud) på Jorden." De sa, "Kommer du att placera en som
kommer att sprida ondska och utgjuta blod däri, trots att vi sjunger
Dina lovord, prisar Dig, och upprätthåller Din absoluta auktoritet?"
Han sa, "Jag vet vad ni inte vet."
3
31. Han lärde Adam alla namn och presenterade dem sedan för änglarna,
och sa, "Ge Mig namnen på dessa, om ni har rätt."
32. De sa, "Prisad vare Du, vi har ingen kunskap utöver det som Du har
lärt oss. Du är den Allvetande, den Visaste.
33. Han sa, "O Adam, tala om för dem namnen på dessa." När han
berättade för dem vad de hette sa Han, "Sa Jag inte till er att Jag
känner till himlarnas och jordens hemligheter? Jag vet vad ni
tillkännager och vad ni döljer."
34. När vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam," prostrerade alla
förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, och icke troende.
35. Vi sa, "O Adam, lev med din fru i Paradiset och ät rikligt därav
som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte syndar."
36. Men djävulen lurade dem, och orsakade deras vräkning därifrån. Vi
sa, "Gå ner som fiender till varandra. På Jorden ska er hemvist och ert
uppehälle vara för en tid."
37. Sedan fick Adam ord från sin Herre, med vilka Han räddade honom.
Han är Räddaren, Barmhärtigast.
38. Vi sa, "Gå ner därifrån, allihop. När vägledning kommer till er
från Mig, kommer de som följer Min vägledning inte att ha någon
fruktan, ej heller kommer de att sörja.
39. "Vad gäller de som inte tror och som förkastar våra uppenbarelser,
kommer de att tillhöra dem som har sin boning i Helvetet, vari de
vistas för evigt."
40. O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er, och uppfyll er del
av förbundet så att Jag uppfyller Min del av förbundet, och vörda Mig.
41. Ni ska tro på det Jag uppenbarat häri, som bekräftar det ni har;
var inte de första att förkasta det. Byt inte ut Mina uppenbarelser för
ett ringa pris, och rätta er efter Mig.
42. Dölj inte sanningen med lögn, ej heller ska ni medvetet dölja
sanningen.
43. Ni ska iaktta Kontaktbönerna (), ge den obligatoriska välgörenheten
(), och buga er tillsammans med de som bugar sig.
44. Uppmanar ni människorna till rättfärdighet, medan ni glömmer er
själva, trots att ni läser skriften? Förstår ni inte?
45. Ni ska söka hjälp genom ihärdighet och genom Kontaktbönerna (). Det
är verkligen svårt, men inte för de vördnadsfulla,
46. som tror att de kommer möta sin Herre; att de slutligen kommer att
återvända till Honom.
47. O Israels Barn, minns Min hjälp som Jag gav er, och att Jag
välsignade er mer än något annat folk.
48. Tänk på den dagen då ingen själ kommer att kunna hjälpa någon annan
själ, då ingen medling kommer att godtagas, då ingen lösensumma kan
betalas, och då ingen kan få hjälp.
49. Minns att vi räddade er från Faraos folk, som tillfogade er den
värsta förföljelsen, slog ihjäl era söner och skonade era döttrar. Det
var ett krävande test från er Herre.
4
50. Minns att vi delade på havet för er; vi räddade er och dränkte
Faraos folk i er åsyn.
51. Trots det, när vi tillkallade Moses i fyrtio nätter, dyrkade ni
kalven i hans frånvaro, och ni blev onda.
52. Ändå hade vi överseende med er därefter, så att ni skulle kunna
vara tacksamma.
53. Minns att vi gav Moses skriften och lagboken, så att ni skulle
kunna vägledas.
54. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, ni har kränkt era
själar genom att dyrka kalven. Ni måste ångra er inför er Skapare. Ni
ska utplåna era egos. Det är bättre för er i er Skapares ögon." Han
räddade er. Han är Frälsaren, Barmhärtigast.
55. Minns att ni sa, "O Moses, vi kommer inte att tro om vi inte kan se
GUD kroppsligen." Följaktligen träffade blixten er, när ni tittade.
56. Därefter återupplivade vi er, efter att ni dött, så att ni skulle
kunna vara tacksamma.
57. Vi gav er skugga med moln (), och sände ner manna och vaktlar till
er: "Ät från de goda ting vi har gett er." De skadade oss inte (); de
skadar bara sina egna själar.
58. Minns att vi sa, "Gå in i denna stad, i vilken ni kommer att finna
alla gåvor ni önskar. Gå bara ödmjukt in genom porten och behandla
människorna väl. Vi kommer då att förlåta era synder, och öka
belöningen för de gudfruktiga."
59. Men de onda bland dem utförde andra befallningar än de befallningar
de fått. Följaktligen sände vi ner fördömelse från skyn, på grund av
deras ondska.
60. Minns att Moses letade efter vatten till sitt folk. Vi sa, "Slå på
stenen med din stav." Därpå strömmade tolv källor fram ur den.
Medlemmarna från var och en av grupperna kände igen sitt eget vatten.
Ät och drick från GUDs gåvor, och far inte omkring med osanning på
jorden.
61. Minns att ni sa, "O Moses, vi kan inte längre tolerera en sorts
mat. Be din Herre att framställa sådana världsliga grödor som bönor,
gurkor, vitlök, linser och lökar till oss." Han sa, "Vill ni ersätta
det som är bra med det som är dåligt? Gå ner till Egypten, där ni kan
hitta det ni har bett om." De har ådragit sig fördömelse, förödmjukelse
och vanära, och har gjort sig själva till föremål för GUDs vrede. Det
är på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser, och dödade
profeterna orättmätigt. Det är för att de inte lydde, och för att de
överträdde.
62. De som tror, de som är Judiska, de Kristna och de som konverterat;
den som (1) tror på GUD, och (2) tror på den Sista Dagen, och (3) för
ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin
Herre. De har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
63. Vi slöt ett förbund med er när vi reste berget Sinai över er: "Ni
ska starkt upprätthålla det vi har givit er, och kom ihåg dess
innehåll, så att ni ska kunna räddas."
64. Men ni vände er bort därefter, och vore det inte för GUDs nåd
gentemot er, och Hans barmhärtighet, skulle ni ha varit fördömda.
5
65. Ni har sett de ibland er som vanhelgat Sabbaten. Vi sa till dem,
"Bli lika avskyvärda som apor."
66. Vi lät dem fungera som ett exempel för sin generation, liksom för
kommande generationer, och en upplysning för de rättfärdiga.
67. Moses sa till sitt folk, "GUD beordrar er att offra en kviga." De
sa, "Skämtar du med oss?" Han sa, "Må GUD förbjuda att jag skulle
uppföra mig som de okunniga."
68. De sa, "Be din Herre visa oss vilken det är." Han sa, "Han säger
att hon är en kviga som varken är för gammal eller för ung, av en
mellanålder. Gör nu det som ni beordrats göra."
69. De sa, "Be din Herre visa oss vilken färg hon har." Han sa, "Han
säger att hon är en gul kviga, ljus i färgen, som behagar åskådarna."
70. De sa, "Be din Herre visa oss vilken det är. Kvigorna ser likadana
ut i våra ögon, och om GUD vill, kommer vi att vägledas."
71. Han sa, "Han säger att hon är en kviga som aldrig förnedrats med
att ploga jorden, eller med att vattna grödorna; helt fläckfri. "De sa,
"Nu har du lagt fram sanningen." De offrade henne till slut, efter
denna långdragna motvillighet.
72. Ni hade dödat en person, och ni tvistade med varandra. GUD tänkte
avslöja det ni försökte dölja.
73. Vi sa, "Slå () med en del ()." Det var då som GUD återförde offret
till liv, och visade er Sina tecken, så att ni skulle kunna förstå.
74. Trots detta blev era hjärtan lika hårda som stenar, eller till och
med hårdare. För det finns stenar som det strömmar floder ur. En del
spricker och frigör svaga strömmar, och andra drar ihop sig utav
vördnad för GUD. GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.
75. Förväntar ni er att de ska tro som ni gör, när vissa av dem brukade
höra GUDs ord och sedan förvanska det, fullt medvetna om det, och
avsiktligt?
76. Och när de möter de som tror säger de, "Vi tror," men när de umgås
med varandra säger de, "Informera inte () om den information som GUD
har gett er, så ni inte ger dem stöd för deras argument beträffande er
Herre. Förstår ni inte?"
77. Vet de inte att GUD är medveten om allt de döljer och allt de
tillkännager?
78. Bland dem finns hedningar som inte känner till skriften förutom
genom hörsägen, och sedan tror att de kan den.
79. Därför, ve dem som förstör skriften med sina egna händer och sedan
säger, "Detta har GUD uppenbarat," i strävan efter en ringa materiell
förtjänst. Ve dem för sådan förvanskningar, och ve dem för deras
olagliga förtjänster.
80. Vissa har påstått, "Helvetet kommer inte att beröra oss förutom
under ett begränsat antal dagar." Säg, "Har ni fått ett sådant löfte av
GUD GUD bryter aldrig sitt löfte eller säger ni saker om GUD som ni
inte vet någonting om?"
81. De som förvärvar synder, och som omges av sitt onda verk, kommer
sannerligen att tillhöra dem som vistas i Helvetet; de vistas i det för
evigt.
6
82. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer de
att tillhöra dem som vistas i Paradiset; de vistas i det för evigt.
83. Vi slöt ett förbund med Israels Barn: "Ni ska inte dyrka annat än
GUD. Ni ska hedra era föräldrar och ta hänsyn till era släktingar, de
föräldralösa och de fattiga. Ni ska behandla människorna älskvärt. Ni
ska iaktta Kontaktbönerna (), och ge den obligatoriska välgörenheten
()." Men ni vände er bort, förutom ett fåtal av er, och ni blev
motvilliga.
84. Vi slöt ett förbund med er om att ni inte ska utgjuta varandras
blod, ej heller ska ni vräka varandra från era hem. Ni samtyckte, och
vittnade om detta.
85. Likväl dödar ni nu varandra, och avhyser en del av er från deras
hem, och förenas emot dem syndigt och avsiktligt. Till och med när de
gav upp krävde ni lösensumma av dem. Att avhysa dem var förbjudet för
er till att börja med. Tror ni på en del av skriften, och inte på en
annan? Vad borde straffet vara för de ibland er som gör det, förutom
förödmjukelse i detta livet och ett mycket värre straff på
Återuppståndelsens Dag? GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.
86. Det är dem som köpt detta obetydliga liv på bekostnad av Livet
Efter Detta. Följaktligen ändras aldrig straffet för dem, ej heller kan
de få någon hjälp.
87. Vi gav Moses skriften, och efter honom sände vi andra budbärare, vi
gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel, och bestyrkte honom med den
Heliga Anden. Är det inte så att varje gång en budbärare kom till er
med någonting ni inte tyckte om, gjorde ert ego er arroganta? En del av
dem avvisade ni, och en del av dem dödade ni.
88. En del brukade säga, "Vi har bestämt oss." I stället är det en
förbannelse från GUD som konsekvens av deras otro, som hindrar dem från
att tro, förutom ett fåtal av dem.
89. När denna skrift kom till dem från GUD, trots att den
överensstämmer med och bekräftar vad de har, och trots att de brukade
förutsäga dess ankomst när de talade med icke troende, trodde de inte
på den när deras egen profetia inträffade. GUDs fördömelse drabbar på
så sätt de som inte tror.
90. Det är verkligen bedrövligt vad de sålt sina själar för - att
förkasta dessa uppenbarelser från GUD av ren ilska över att GUD skulle
ge Sin nåd till vem Han än väljer bland Sina tjänare. Följaktligen
ådrog de sig vrede efter vrede. De som inte tror har ådragit sig ett
förödmjukande straff.
91. När de uppmanas, "Ni ska tro på dessa uppenbarelser från GUD,"
säger de, "Vi tror endast på det som sändes ner till oss. Följaktligen
tror de inte på nyare uppenbarelser, även om det är sanningen från
deras Herre, och även om det bekräftar vad de har! Säg, "Varför dödade
ni då GUDs profeter om ni är troende?"
92. Moses kom till er med fulländade mirakel, ändå dyrkade ni kalven i
hans frånvaro, och ni blev onda.
93. Vi slöt ett förbund med er när vi reste berget Sinai över er, med
orden, "Ni ska upprätthålla de budord vi har gett er, starkt, och
lyssna." De sa, "Vi hör, men vi lyder inte." Deras hjärtan fylldes av
beundran för kalven på grund av deras otro. Säg, "Det är verkligen
7
bedrövligt vad er tro uppmanar er att göra, om ni verkligen har någon
tro."
94. Säg, "Om boningen i Livet Efter Detta reserverats för er hos GUD,
uteslutande alla andra människor, borde ni längta efter döden om ni
talar sanning."
95. De längtar aldrig efter den, på grund av vad de gjort. GUD är fullt
medveten om de som är onda.
96. I själva verket kommer ni att märka att de tillhör de mest
livslystna; de är till och med värre än idoldyrkarna. En del av dem
vill leva i tusen år. Men det kommer inte att bespara honom något
straff, oavsett hur länge han än lever. GUD ser allt de gör.
97. Säg, "Den som motarbetar Gabriel bör vara medveten om att han fört
ner denna () in i ditt hjärta enligt GUDs vilja, som bekräftar tidigare
skrifter, och ger vägledning och goda nyheter till de som tror."
98. Den som motarbetar GUD, Hans änglar, Hans budbärare, Gabriel och
Mikael, bör vara medveten om att GUD motarbetar de som inte tror.
99. Vi har sänt ner så tydliga uppenbarelser till dig, och endast de
onda kommer att avvisa dem.
100. Är det inte så, att när de sluter ett förbund och lovar
upprätthålla det, struntar en del av dem alltid i det? Faktum är, att
de flesta av dem inte tror.
101. Nu när en budbärare från GUD kommit till dem, trots att han
bevisar och bekräftar deras egen skrift, ignorerar vissa av skriftens
anhängare () GUDs skrift, och vänder den ryggen till, som om de aldrig
haft någon skrift.
102. De ägnade sig åt det som djävlarna lärde ut beträffande Salomons
kungadöme. Salomon var emellertid inte en icke troende, men djävlarna
var icke troende. De lärde människorna trolldom, och det som sänts ner
via de två änglarna Haroot och Maroot. De båda avslöjade inte sådan
kunskap utan att förklara: "Detta är ett test. Ni ska inte missbruka
sådan kunskap." Men människorna använde det i onda planer, som att
bryta upp äktenskap. De kan aldrig skada någon mot GUDs vilja. Med
andra ord lär de sig vad som skadar dem, inte vad som hjälper dem, och
de vet mycket väl att den som utövar trolldom inte kommer att ha någon
del i Livet Efter Detta. Om de bara visste hur bedrövligt det de säljer
sina själar för är.
103. Om de tror och för ett rättfärdigt liv är belöningen från GUD
mycket bättre, om de bara visste.
104. O ni som tror, säg inte "Raa'ena" (). I stället ska ni säga,
"Unzurna" (), och lyssna. De som inte tror har ådragit sig ett strängt
straff.
105. Vare sig de icke troende bland skriftens anhängare eller
idoldyrkarna, vill se några välsignelser komma ner till er från er
Herre. GUD öser emellertid Sina välsignelser över vem Han vill. GUD
besitter oändlig nåd.
106. När vi upphäver ett mirakel eller låter det falla i glömska,
åstadkommer vi ett bättre, eller åtminstone likvärdigt mirakel. Inser
ni inte att GUD är Allsmäktig?
8
107. Förstår ni inte att GUD råder över herraväldet i himmlarna och på
jorden; att ni inte har någon vid sidan av GUD som er Herre och
Mästare?
108. Vill ni begära samma sak av er budbärare som begärdes av Moses
tidigare? Den som väljer otro i stället för tro har verkligen avvikit
från den rätta vägen.
109. Många av skriftens anhängare skulle hellre se er återgå till otro,
nu när ni har trott. Det är på grund av avundsjuka från deras sida,
efter att sanningen blivit uppenbar för dem. Ni ska ursäkta dem och
lämna dem ifred, tills GUD utfärdar Sin dom. GUD är Allsmäktig.
110. Ni ska iaktta Kontaktbönerna () och ge den obligatoriska
välgörenheten (). Allt gott ni gör för era själar, kommer ni att finna
hos GUD. GUD ser allt ni gör.
111. Vissa har påstått, "Ingen förutom Judar och Kristna kommer att
komma in i Paradiset!" Sådant är deras önsketänkande. Säg, "Vissa oss
ert bevis, om ni har rätt."
112. De som helt och hållet underkastar sig endast GUD, medan de för
ett rättfärdigt liv, kommer utan tvivel att få sin belöning från sin
Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
113. Judarna sa, "De Kristna har ingen basis," medan de Kristna sa,
"Judarna har ingen basis." Ändå läser båda skriften. Sådana uttalanden
kommer från de som inte har någon kunskap. GUD kommer att döma dem på
Återuppståndelsens Dag beträffande deras tvister.
114. Vilka är mer onda än de som bojkottar GUDs moskéer där man firar
minnet av Hans namn, och som bidrar till att de överges? De borde inte
träda in i dem utan rädsla. De kommer att drabbas av förödmjukelse i
detta livet, och kommer att genomlida ett fasansfullt straff i Livet
Efter Detta.
115. Öst och väst tillhör GUD; vart ni än beger er, kommer GUDs närvaro
finnas där. GUD är Allnärvarande, Allvetande.
116. De sa, "GUD har fått en son!" Prisad vare Han; aldrig! Allting i
himmlarna och på jorden tillhör Honom; allting är underordnat Honom.
117. Den Som Initierat himmlarna och jorden; för att få någonting gjort
säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.
118. De som inte har någon kunskap säger, "Om bara GUD kunde tala till
oss, eller om något mirakel kunde komma till oss!" Andra före dem har
gjort liknande uttalanden; deras sinnen är likartade. Vi manifesterar
verkligen mirakel för de som uppnått övertygelse.
119. Vi har sänt dig med sanningen, som en bärare av goda nyheter,
liksom en varnare. Du ansvarar inte för de som ådrar sig Helvetet.
120. Varken Judarna eller de Kristna kommer att acceptera dig, såvida
du inte rättar dig efter deras religion. Säg, "GUDs vägledning är den
sanna vägledningen." Om du rättar dig efter deras önskemål trots
kunskapen du har fått, kommer du inte att hitta någon medhjälpare eller
försvarare som kan hjälpa dig emot GUD.
121. De som fick skriften, och som förstår den som den ska förstås,
kommer att tro på detta. Vad gäller de som inte tror, är de förlorare.
122. O Israels barn, minns Min hjälp som Jag gav er, och att Jag
välsignade er mer än något annat folk.
9
123. Tänk på den dagen då ingen själ kommer att hjälpa någon annan
själ, då ingen lösen kommer att godtagas, ingen medling kommer att vara
till någon nytta, och ingen kommer att hjälpas.
124. Minns att Abraham testades genom vissa befallningar, och han
uppfyllde dem. () sa, "Jag utser dig till en imam för människorna." Han
sa, "Gäller det även mina ättlingar?" Han sa, "Mitt förbund gäller inte
de som överträder."
125. Vi har gjort helgedomen () till en kärnpunkt för människorna, och
en trygg tillflyktsort. Ni får använda Abrahams helgedom som bönehus.
Vi gav Abraham och Ismael i uppgift: "Ni ska rena Mitt hus för de som
besöker det, de som bor där, och för de som bugar sig och prostrerar."
126. Abraham bad, "Min Herre, gör detta till ett fridfullt land, och
förse dess folk med frukter. Ge till dem som tror på GUD och på den
Sista Dagen." () sa, "Jag kommer även att ge till dem som inte tror.
Jag kommer att låta dem njuta tillfälligt, och sedan överlämna dem till
Helvetets straff och ett miserabelt öde."
127. När Abraham byggde helgedomens grunder tillsammans med Ismael ():
"Vår Herre, godtag detta från oss. Du är Den Som Hör, Den Som Vet Allt.
128. "Vår Herre, gör oss till människor underkastade Dig, och från våra
ättlingar, låt det bli ett samhälle av människor underkastade Dig. Lär
oss metoderna för vår religion, och rädda oss. Du är Frälsaren,
Barmhärtigast.
129. "Vår Herre, upphöj en budbärare ibland dem, för att recitera Dina
uppenbarelser för dem, lära dem skriften och visdom, och rena dem. Du
är den Allsmäktige, Visast."
130. Vem försakar Abrahams religion förutom den som bedrar sin egen
själ? Vi har valt ut honom i denna världen, och i Livet Efter Detta
kommer han att vara med de rättfärdiga.
131. När hans Herre sa till honom, "Underkasta dig," sa han, "Jag
underkastar mig Universums Herre."
132. Dessutom uppmanade Abraham sina barn att göra detsamma, det gjorde
även Jakob: "O mina barn, GUD har visat er religionen; dö inte förutom
som underkastade."
133. Om ni sett Jakob på hans dödsbädd; han sa till sina barn, "Vad
kommer ni att dyrka efter att jag dör?" De sa, "Vi kommer att dyrka din
gud; dina fäders, Abrahams, Ismaels och Isaks gud; den enda guden. Till
Honom är vi underkastade."
134. Sådant är ett tidigare samhälle. De ansvarar för det de förtjänat,
och ni ansvarar för det ni förtjänat. Ni behöver inte stå till svars
för någonting som har gjort.
135. De sa, "Man måste vara Judisk eller Kristen för att vara vägledd."
Säg, "Vi följer Abrahams religion monotesim han var aldrig en
idoldyrkare."
136. Säg, "Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, och på det
som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och till Patriarkerna;
och på det som gavs till Moses och Jesus, och alla profeter, från deras
Herre. Vi gör inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi
underkastade."
10
137. Om de tror som du är de vägledda. Men om de vänder sig bort, är de
i opposition. GUD kommer att bespara dig deras motstånd; Han är Den Som
Hör, den Allvetande.
138. Sådant är GUDs system, och vems system är bättre än GUDs? "Endast
Honom dyrkar vi."
139. Säg, "Argumenterar ni med oss om GUD, när Han är vår Herre och er
Herre? Vi ansvarar för våra gärningar, och ni ansvarar för era
gärningar. Endast Honom är vi hängivna."
140. Säger ni att Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna var
Judiska eller Kristna? Säg, "Vet ni bättre än GUD? Vem är ondare än den
som döljer ett bevis han fått av GUD? GUD är aldrig omedveten om
någonting ni gör."
141. Det var ett samhälle från förut. De ansvarar för det de förtjänat,
och ni ansvarar för det ni förtjänat. Ni behöver inte stå till svars
för någonting som de har gjort.
142. Dårarna bland människorna brukade säga, "Varför ändrade de
riktningen på sin Qiblah?" Säg, "Öst och väst tillhör GUD; Han vägleder
den som så önskar på en rak väg."
143. Följaktligen gjorde vi er till ett opartiskt samhälle, så att ni
kan fungera som vittnen bland människorna, och budbäraren fungerar som
vittne bland er. Vi ändrade riktningen på er ursprungliga Qiblah bara
för att urskilja de ibland er som villigt följer budbäraren, från de
som skulle vända på klackarna. Det var ett svårt test, men inte för de
som är vägledda av GUD. GUD låter aldrig er dyrkan gå till spillo. GUD
är Medlidsam gentemot människorna, Barmhärtigast.
144. Vi har sett dig vända ditt ansikte mot skyn (). Vi anvisar nu en
Qiblah som behagar dig. Hädanefter ska du vända ditt ansikte mot den
Heliga Moskén. Vart ni än är, ska ni alla vända era ansikten emot den.
De som fått den tidigare skriften vet att detta är sanningen från deras
Herre. GUD är aldrig omedveten om någonting de gör.
145. Oavsett vilket mirakel du än visar skriftens anhängare, kommer de
inte att rätta sig efter din Qiblah. Ej heller ska du rätta dig efter
deras Qiblah. Om du fogar dig för deras önskemål efter den kunskap som
kommit till dig, kommer du att tillhöra de som överträder.
146. De som fått skriften känner igen sanningen häri, som de känner
igen sina egna barn. Trots det döljer vissa av dem sanningen, medvetet.
147. Detta är sanningen från er Herre. Hys inga tvivel om det.
148. Var och en av er väljer riktningen som ni vill följa; ni ska rusa
mot rättfärdighet. Vart ni än befinner er, kommer GUD att sammankalla
er alla. GUD är Allsmäktig.
149. Vart du än går, vänd ditt ansikte () mot den Heliga Moskén. Detta
är sanningen från er Herre. GUD är aldrig omedveten om någonting var
och en av er gör.
150. Vart du än går, vänd ditt ansikte () mot den Heliga Moskén; vart
ni än må vara, ska ni vända era ansikten () emot den. På så sätt kommer
människorna inte att ha något argument emot er, förutom de som
överträder ibland dem. Frukta inte dem, utan frukta Mig i stället. Jag
kommer då att fullända Mina välsignelser över er, så att ni må bli
vägledda.
11
151. () som att sända en budbärare från er, för att recitera våra
uppenbarelser för er, rena er, lära er skriften och visdom, och för att
lära er vad ni aldrig känt till.
152. Ni ska minnas Mig, så att Jag må minnas er, och var tacksamma
gentemot Mig; var inte otacksamma.
153. O ni som tror, sök hjälp genom ihärdighet och Kontaktbönerna ().
GUD är med dem som ihärdigt håller ut.
154. Säg inte om dem som dödas för GUDs sak, "De är döda." De lever hos
sin Herre, men ni uppfattar inte det.
155. Vi kommer säkerligen att testa er med en del rädsla, hunger,
förlust av pengar, liv, och skördar. Ge goda nyheter till de som är
ihärdiga.
156. När en olycka drabbar dem säger de, "Vi tillhör GUD, och till
Honom kommer vi att återvända."
157. De har gjort sig förtjänta av välsignelser från sin Herre och nåd.
Dessa tillhör de vägledda.
158. Safa's och Marwah's små runda kullar tillhör de riter som
fastställts av GUD. Den som iakttaer Hajj eller `Umrah begår inget fel
genom att färdas avståndet dem emellan. Om någon frivilligt erbjuder
mer rättfärdiga verk, är GUD Tacksam, Allvetande.
159. De som döljer våra uppenbarelser och vår vägledning efter att ha
förkunnat dem för människorna i skriften, fördöms av GUD; de fördöms av
alla som fördömer.
160. Vad gäller de som ångrar sig, omformar sig, och som förkunnar,
räddar Jag dem. Jag är Frälsaren, Barmhärtigast.
161. De som inte tror, och som dör som icke troende, har ådragit sig
fördömelse från GUD, änglarna, och alla människor ().
162. De vistas däri för evigt. Straffet ändras aldrig för dem, ej
heller benådas de.
163. Er gud är en gud; det finns ingen annan gud än Honom,
Barmhärtigast, Nådigast.
164. I himmlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt och dag, i
skeppen som färdas på havet till gagn för människorna, i vattnet som
GUD sänder ner från skyn för att återuppliva död jord och för att
sprida alla sorters varelser i den, i manipulationen av vindarna, och i
molnen som placerats mellan skyn och jorden, finns nog med bevis för
människor som förstår.
165. Trots det sätter vissa människor upp idoler som de mäter med GUD,
och älskar dem som om de vore GUD. De som tror älskar GUD mest. Om bara
de som överträder kunde se sig själva när de ser straffet! De kommer då
att inse att all makt tillhör endast GUD, och att GUDs straff är
fasansfullt.
166. De som haft anhängare kommer att förneka de som följt dem. De
kommer att se straffet, och alla band mellan dem kommer att klippas av.
167. De som var anhängare kommer att säga, "Om vi får en chans till,
kommer vi att avvisa dem, precis som de avvisat oss nu." På så sätt
visar GUD dem att konsekvenserna av deras gärningar inte är någonting
annat än ånger; de kommer aldrig att komma ut ur Helvetet.
12
168. O människor, ät från jordens produkter, allt som är lagligt och
bra, och följ inte Satans väg; han är er ivrigaste fiende.
169. Han uppmanar er bara att begå ondska och överträdelser, och att
säga om GUD vad ni inte vet någonting om.
170. När de uppmanas, "Följ det som GUD uppenbarat häri," säger de, "Vi
rättar oss bara efter vad våra föräldrar gjorde." Tänk om deras
föräldrar inte förstod, och inte vara vägledda?
171. Såna icke troende är som papegojor, som repeterar vad de hör av
ljud och rop utan att förstå. Döva, stumma och blinda; de kan inte
förstå.
172. O ni som tror, ät från de goda ting vi gett er, och tacka GUD om
ni verkligen dyrkar endast Honom.
173. Det enda Han förbjuder er, är att äta av djur som dör av sig
själva (), blod, köttet på grisen, och djur som dedicerats till annat
än GUD. Om någon tvingas () utan ondska eller avsikt, ådrar han sig
ingen synd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
174. De som döljer GUDs uppenbarelser i skriften i utbyte mot en ringa
materiell förtjänst, slukar endast ner eld i sina bukar. GUD kommer
inte att tala till dem på Återuppståndelsens Dag, ej heller kommer Han
att rena dem. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
175. Det var de som valde att avvika i stället för att vägledas, och
straffet i stället för förlåtelse. Därför måste de uthärda Helvetet.
176. För GUD har uppenbarat denna skrift, bärande på sanningen, och de
som ifrågasätter skriften är de ivrigaste motståndarna.
177. Rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst.
Rättfärdiga är de som tror på GUD, på den Sista Dagen, på änglarna, på
skriften, och på profeterna; och gladlynt ger de pengarna till
släktingarna, de föräldralösa, de behövande, den resande främlingen,
tiggaren, och för att befria slavarna; och de iakttager Kontaktbönerna
(), ger den obligatoriska välgörenheten (); de håller alltid sitt ord
när de lovar något; de håller ihärdigt ut trots förföljelse, motgång
och krig. Dessa är de sanningsenliga; dessa är de rättfärdiga.
178. O ni som tror, likvärdighet är den lag som fastställts för er när
ni handskas med mord - en fri för en fri, en slav för en slav, en
kvinna för en kvinna. Om man benådas av offrets familj, är ett tacksamt
gensvar på sin plats, en skälig kompensation ska också betalas. Detta
är en lindring från er Herre, nåd. Den som inte helt och hållet
uppträder enligt detta, ådrar sig ett smärtsamt straff.
179. Likvärdighet är en lag som räddar liv åt er, O ni som har
intelligens, så att ni ska kunna vara rättfärdiga.
180. Det har fastställts att när döden närmar sig, ska ni skriva ett
testamente till förmån för föräldrarna och släktingarna, rättvist. Det
är en plikt för de rättfärdiga.
181. Om någon ändrar på ett testamente som han har hört, faller synden
för ändringen på de som ansvarar för en sådan ändring. GUD är Den Som
Hör, Den Som Vet.
182. Om någon ser stor orättvisa eller partiskhet från testatorns sida,
och vidtar justerande åtgärder för att återupprätta rättvisa i
testamentet, begår han ingen synd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
13
183. O ni som tror, fasta har fastställts för er, precis som för de
före er, så att ni ska kunna uppnå räddning.
184. Specifika dagar (); om man är sjuk eller reser, kan lika många
andra dagar användas i stället. De som kan fasta, fast med stor
svårighet, kan i stället ge mat till en fattig person för varje dag som
fastan bryts. Om någon frivilligt erbjuder (), är det bättre. Men att
fasta är det bästa för er, om ni bara visste.
185. Ramadan är den månad under vilken Koranen uppenbarades, för att
förse människorna med vägledning, tydliga läror, och lagboken. De
ibland er som bevittnar denna månad ska fasta däri. De som är sjuka
eller reser får använda sig av lika många andra dagar i stället. GUD
önskar bekvämlighet för er, inte svårighet, så att ni ska kunna
uppfylla era förpliktelser, och prisa GUD för att ha väglett er, och
för att uttrycka er tacksamhet.
186. När Mina tjänare frågar er om Mig är Jag alltid nära. Jag besvarar
deras böner när de ber till Mig. Människorna ska besvara mig och tro på
Mig för att vägledas.
187. Sexuellt umgänge med era fruar är tillåtet för er under fastans
nätter. Det är de som bevarar era hemligheter, och ni bevarar deras
hemligheter. GUD visste att ni brukade bedra era själar, och Han har
benådat er och ursäktat er. Hädanefter får ni ha sexuellt umgänge med
dem, i strävan efter det som GUD har tillåtit för er. Ni får äta och
dricka tills den vita randen av ljus går att urskilja från den mörka
randen av natt vid gryningen. Sedan ska ni fasta till solnedgången.
Sexuellt umgänge är förbjudet om ni bestämmer er för att dra er
tillbaka till moskén (). Detta är GUDs lagar; ni ska inte överträda
dem. GUD klargör på så sätt Sina uppenbarelser för människorna, så att
de ska kunna uppnå frälsning.
188. Ni ska inte ta varandras pengar olagligt, ej heller ska ni muta
tjänstemännen för att olagligt beröva andra på en del av deras
rättigheter, när ni vet.
189. De frågar dig om månens faser! Säg, "De förser människorna med en
anordning att mäta tiden med, och avgör den rätta tiden för Hajj." Det
är inte rättfärdigt att inte vara rättfram; Rättfärdighet uppnås genom
att upprätthålla budorden, och genom att vara rättfram. Ni ska iaktta
GUD, så att ni må lyckas.
190. Ni får slåss för GUDs sak mot dem som attackerar er, men ni ska
inte attackera. GUD älskar inte de som attackerar.
191. Ni får döda dem som för krig emot er, och ni får driva ut dem
eftersom de drivit ut er. Förtryck är värre än mord. Slåss inte emot
dem vid den Heliga Moskén, såvida de inte attackerar er där. Om de
attackerar er, får ni döda dem. Det är det rättvisa straffet för dessa
otroende människor.
192. Om de avstår är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.
193. Ni får slåss emot dem för att utplåna förtryck, och för att dyrka
GUD fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet
mot dem som angriper.
194. Under de Heliga Månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt
gensvar. Om de attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem
för ett likvärdigt straff. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att
GUD är med de rättfärdiga.
14
195. Ni ska spendera för GUDs sak; men kasta er inte självmant in i
fördärvet. Ni ska vara barmhärtiga; GUD älskar de barmhärtiga.
196. Ni ska iaktta alla riter i Hajj och 'Umrah för GUD. Om ni har
förhinder ska ni skicka en offergåva, och inte klippa ert hår igen
förrän er offergåva nått sitt mål. Om ni är sjuka eller lider av en
huvudskada (), ska ni sona genom att fasta eller genom att ge till
välgörenhet, eller genom någon annan form av dyrkan. Om ni bryter
tillståndet av Ihraam () mellan 'Umrah och Hajj under den normala Hajj,
ska ni sona genom att erbjuda ett djuroffer. Om ni inte har råd med
det, ska ni fasta i tre dagar under Hajj, och i sju när ni kommer hem
vilket fullbordar tio förutsatt att ni inte bor vid den Heliga Moskén.
Ni ska iakttaga GUD, och var medvetna om att GUD är strikt med att
verkställa straff.
197. Hajj ska iakttas under de specificerade månaderna. Den som ger sig
av för att fullgöra Hajj ska avstå från sexuellt umgänge, dåligt
uppförande, och dispyter under hela Hajj. Allt gott ni gör är GUD fullt
medveten om. När ni förbereder era förnödenheter inför resan, är den
bästa förnödenheten rättfärdighet. Ni ska iaktta Mig, O ni som har
intelligens.
198. Ni begår inget fel om ni strävar efter försörjningar från er Herre
(). När ni går på rad från 'Arafaat ska ni fira minnet av GUD vid den
Heliga Platsen (). Ni ska fira minnet av Honom för att ha väglett er;
innan dess hade ni gått vilse.
199. Ni ska gå på rad tillsammans med resten av alla människor som går
på rad, och be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
200. När ni väl fullbordat era riter, ska ni fortsätta att minnas GUD,
precis som ni minns era egna föräldrar, eller till och med bättre.
Vissa människor brukade säga, "Vår Herre, ge oss av denna världen,"
utan att ha någon del av Livet Efter Detta.
201. Andra brukade säga, "Vår Herre, ge oss rättfärdighet i denna
världen, och rättfärdighet i Livet Efter Detta, och bespara oss
Helvetets straff."
202. Var och en av dem kommer att få den del de förtjänat. GUD är en
ytterst effektiv granskare.
203. Ni ska minnas GUD under ett antal dagar (); den som skyndar sig
att göra det på två dagar begår ingen synd, och den som stannar längre
begår ingen synd, så länge rättfärdighet upprätthålls. Ni ska iaktta
GUD, och var medvetna om att ni kommer att föras samman inför Honom.
204. Bland människorna finns kanske den som imponerar på er med sina
uttalanden beträffande detta livet, och som kanske till och med ber GUD
att bevittna sina innersta tankar, medan han är en väldigt ivrig
motståndare.
205. Så fort han ger sig av far han omkring på jorden med osanning och
förstör liv och egendom. GUD älskar inte korruption.
206. När han uppmanas, "Iakttag GUD," blir han upprört arrogant.
Följaktligen är Helvetet hans enda öde; vilken miserabel boning.
207. Sedan finns de som dedicerar sina liv för att tjäna GUD; GUD är
medlidsam gentemot sådana dyrkare.
208. O ni som tror, ni ska omfamna total underkastelse; följ inte
Satans väg, för han är er ivrigaste fiende.
15
209. Om ni förlorar fotfästet efter att de klara bevisen kommit till
er, ska ni vara medvetna om att GUD är Allsmäktig, Visast.
210. Väntar de på att GUD Själv kommer till dem i täta moln tillsammans
med änglarna? När det händer kommer hela saken redan vara avgjord, och
allting kommer att återvända till GUD.
211. Fråga Israels Barn om hur många fulländade mirakel vi visat dem!
För de som struntar i de välsignelser som GUD har givit dem, är GUD
ytterst sträng med straff.
212. Detta världsliga liv är smyckat i de icke troendes ögon, och de
förlöjligar de troende. De rättfärdiga kommer dock att stå högt över
dem på Återuppståndelsens Dag. GUD välsignar vem Han vill, utan
gränser.
213. Människorna brukade vara en gemenskap när GUD sände profeter som
bärare av goda nyheter och som varnare. Med dem sände Han ner skriften,
med sanningen, för att döma bland människorna i deras konflikter.
Ironiskt nog var det de som fått skriften som avvisade en ny skrift,
trots de tydliga bevis som gavs till dem. Det var på grund av
avundsjuka från deras sida. GUD vägleder de som tror till den sanning
som ifrågasätts av alla andra, enligt Sin vilja. GUD vägleder den som
vill på en rak väg.
214. Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att testas som de
före er? De testades med prövningar och motgångar, och skakades om
tills budbäraren och de som trodde med honom sa, "Var är GUDs seger?"
GUDs seger är alltid nära.
215. De frågar dig om att ge: säg, allmosorna ni ger ska gå till
föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, och den resande
främlingen." Allt gott ni gör, är GUD fullt medveten om.
216. Eventuellt kanske ni beordras strida, även om ni inte tycker om
det. Ni kanske ogillar någonting som är bra för er, och tycker kanske
om någonting som är dåligt för er. GUD vet, medan ni inte vet.
217. De frågar dig om de Heliga Månaderna och om att strida i dem: säg,
"Att strida i dem är ett vanhelgande. Att avfärda GUDs väg och att inte
tro på Honom och på heligheten av den Heliga Moskén, och att avhysa
dess folk, är emellertid större vanhelganden i GUDs ögon. Förtryck är
värre än mord. De kommer alltid att kämpa emot er för att få er att
ändra riktning, bort från er religion om de kan. De ibland er som går
tillbaka från sin religion, och som dör som icke troende, har förstört
sina verk i detta livet och i Livet Efter Detta. Dessa har sin hemvist
i Helvetet, där de vistas för evigt.
218. De som tror, emigrerar och strävar för GUDs sak, har förtjänat
GUDs nåd. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
219. De frågar dig om berusningsmedel och hasardspel: säg, "I dem finns
stor synd och vissa fördelar för människorna. Men ondskan i dem väger
mycket mer än nyttan de gör." De frågar dig också om vad de ska ge i
välgörenhet: säg, "Överflödet." GUD klargör således uppenbarelserna, så
att ni ska kunna reflektera,
220. över detta livet och Livet Efter Detta. Och de frågar dig om de
föräldralösa: säg, "Att uppfostra dem till rättfärdiga människor är det
bästa ni kan göra för dem. Om ni blandar deras egendom med er, ska ni
behandla dem som familjemedlemmar." GUD vet vilka som är rättfärdiga,
16
och vilka som är onda. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat
fastställa hårdare regler för er. GUD är Allsmäktig, Visast.
221. Gift er inte med idoldyrkare om de inte tror; en troende kvinna är
bättre än en idoldyrkande kvinna, även om ni tycker om henne. Ej heller
ska ni ge era döttrar i äktenskap till idoldyrkande män, om de inte
tror. En troende man är bättre än en idoldyrkande man, även om ni
tycker om honom. De inbjuder till Helvetet, medan GUD inbjuder till
Paradiset och förlåtelse, som Han vill. Han klargör Sina uppenbarelser
för människorna, så att de ska kunna ta sig i akt.
222. De frågar dig om menstruation: säg, "Ni ska undvika sexuellt
umgänge med kvinnorna under menstruation; närma er inte dem förrän de
är fria från den. När de väl är av med den, får ni ha samlag med dem på
det sätt som GUD har utformat. GUD älskar de som ångrar sig, och Han
älskar de som är rena."
223. Era kvinnor är de som bär på er säd. Följaktligen får ni njuta av
denna förmån hur ni vill, så länge ni upprätthåller rättfärdighet. Ni
ska iaktta GUD, och var medvetna om att ni kommer att möta Honom. Ge
goda nyheter till de som tror.
224. Gör inte GUDs namn till föremål för era flyktiga löften, så att ni
ska framstå som rättfärdiga och gudfruktiga, eller för att uppnå
värdighet bland människorna. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
225. GUD ställer er inte till svars för själva yttrandet av löften; Han
ställer er till svars för era innersta avsikter. GUD är Förlåtare,
Barmhärtig.
226. De som tänker skilja sig från sina fruar ska vänta i fyra månader
(); om de ändrar sig och försonas är GUD Förlåtare, Barmhärtig.
227. Om de slutför skilsmässan, är GUD Den Som Hör, Den Som Vet.
228. De frånskilda kvinnorna ska vänta tre menstruationer (). Det är
inte lagligt för dem att dölja det GUD skapar i deras sköten, om de
tror på GUD och den på Den Sista Dagen. () ska makens önskemål råda
över hustruns, om han vill gifta om sig med henne. Kvinnan har
rättigheter liksom förpliktelser, rättvist. Följaktligen råder mannens
önskemål (). GUD är Allsmäktig, Visast.
229. Skilsmässa kan återtas två gånger. Den frånskilda kvinnan ska
tillåtas leva under älskvärda omständigheter i samma hem, eller att
lämna det älskvärt. Det är inte lagligt för maken att ta tillbaka
någonting av det han givit henne. Likafullt, kanske de båda fruktar att
de överträder GUDs lag. Finns det en oro för att de eventuellt
överträder GUDs lag, begår de inget fel om hustrun villigt lämnar
tillbaka vad hon vill. Detta är GUDs lagar, överträd inte dem. De som
överträder GUDs lagar är de orättvisa.
230. Om han skiljer sig från henne () är det inte lagligt för honom att
gifta om sig med henne, såvida hon inte gifter om sig med en annan man
och han sedan skiljer sig från henne. Den första maken kan då gifta om
sig med henne, förutsatt att de iakttaer GUDs lagar. Dessa är GUDs
lagar; Han förklarar dem för människor som vet.
231. Om ni skiljer er från kvinnorna när de väl uppfyllt sin tid (),
ska ni låta dem leva under älskvärda omständigheter i samma hem, eller
låta dem gå älskvärt. Tvinga dem inte att stanna mot sin vilja, som
hämnd. Den som gör det, kränker sin egen själ. Missbruka inte GUDs
uppenbarelser. Ni ska minnas GUDs välsignelser över er, att Han sände
17
ner skriften och visdom till er för att upplysa er. Ni ska iakttaga
GUD, och var medvetna om att GUD är medveten om allt.
232. Om ni skiljer er ifrån kvinnorna när de väl uppfyllt sin tid,
hindra dem då inte från att gifta om sig med sina män, om de försonas
älskvärt. Detta kommer att beaktas av de ibland er som tror på GUD och
på den Sista Dagen. Det är bättre för er, och mer rättfärdigt. GUD vet,
medan ni inte vet.
233. Frånskilda mödrar ska ta hand om sina barn i två hela år, om
fadern så önskar. Fadern ska i skälig mån stå för moderns mat och
kläder. Ingen ska belastas utöver sin kapacitet. Ingen mor ska skadas
på grund av sitt barn, ej heller ska fadern skadas på grund av sitt
barn. () ska hans arvtagare överta dessa förpliktelser. Om barnets
föräldrar ömsesidigt enas om att gå skilda vägar efter lämplig
konsultation, är det inget fel med det. Ni begår inget fel om ni
anställer fostermödrar, förutsatt att ni ersätter dem rättvist. Ni ska
iaktta GUD, och var medvetna om att GUD är Den Som Ser allt ni gör.
234. Vad gäller de som dör och som lämnar fruar efter sig, ska deras
änkor vänta i fyra månader och tio dagar (). När de väl uppfyllt tiden,
begår ni inget fel om ni låter dem ägna sig åt vilka rättfärdiga
angelägenheter de än önskar. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
235. Ni begår ingen synd om ni tillkännager er förlovning med
kvinnorna, eller om ni hemlighåller det. GUD vet att ni kommer att
tänka på dem. Ni ska heller inte möta dem i hemlighet, såvida ni inte
har någonting rättfärdigt att diskutera. Fullborda inte äktenskapet
förrän deras tid väl har uppfyllts. Ni ska vara medvetna om att GUD
känner till era innersta tankar, och iakttag Honom. Ni ska vara
medvetna om att GUD är Förlåtare, Medlidsam.
236. Ni gör inget fel om ni skiljer er från kvinnorna innan ni rört vid
dem, eller innan ni fastställt hemgiften för dem. I sådana fall ska ni
kompensera dem - den rike som han förmår, och den fattige som han
förmår - en skälig kompensation. Det är en plikt för de rättfärdiga.
237. Om ni skiljer er från kvinnorna innan ni rört vid dem, men efter
att ni fastställt hemgiften för dem, ska kompensationen vara halva
hemgiften, såvida de inte frivilligt ger upp sina rättigheter, eller om
den part som orsakat skilsmässan väljer att avstå från hemgiften. Att
avstå är närmare rättfärdighet. Ni ska bibehålla de älskvärda
relationerna er emellan. GUD Ser allt ni gör.
238. Ni ska regelbundet iaktta Kontaktbönerna, speciellt den mittersta,
och hänge er själva helt och hållet till GUD.
239. Under ovanliga omständigheter får ni be medan ni går eller rider.
När ni väl är i säkerhet, ska ni minnas GUD, eftersom Han lärt er saker
ni aldrig har känt till.
240. För de som dör och lämnar fruar efter sig, ska ett testamente
förse deras fruar med underhåll i ett års tid, förutsatt att de stannar
kvar inom samma hushåll. Om de ger sig av begår ni ingen synd om ni
låter dem göra vad de vill, förutsatt att man upprätthåller
rättfärdighet. GUD är Allsmäktig, Visast.
241. Även frånskilda kvinnor ska försörjas rättvist. Det är en plikt
för de rättfärdiga.
242. GUD förklarar på så sätt Sina uppenbarelser för er, så att ni ska
kunna förstå.
18
243. Har ni lagt märke till de som flydde sina hem - trots att de var
tusentals - av rädsla för döden? GUD sa till dem, "Dö," och
återupplivade dem därefter. GUD öser Sin nåd över människorna, men de
flesta är otacksamma.
244. Ni ska kämpa för GUDs sak, och vara medvetna om att GUD är Den Som
Hör, Den Som Vet.
245. Vem skulle låna GUD ett lån av rättfärdighet, för att få det
återbetalt mångdubblat flera gånger om? GUD är Den som ger och håller
tillbaka, och till Honom kommer ni att återvändas.
246. Har ni lagt märke till Israels ledare efter Moses? De sa till sin
profet, "Om du utser en kung som kan leda oss, kommer vi att slåss för
GUDs sak." Han sa, "Är er avsikt att inte slåss, om ni uppmanas
strida?" De sa, "Varför skulle vi inte slåss för GUDs sak när vi har
berövats våra hem och våra barn?" Trots det vände de sig bort, när de
blev tillsagda att slåss, förutom ett fåtal av dem. GUD är medveten om
de som överträder.
247. Deras profet sa till dem, "GUD har utsett Taloot () till er kung."
De sa, "Hur skulle han kunna ha makten över oss, när vi är mer
förtjänta av herravälde än honom; han är inte ens rik?" Han sa, "GUD
har valt ut honom i stället för er, och välsignat honom med rikedom i
både kunskap och styrka." GUD ger Sitt herravälde till vem Han vill.
GUD är Frikostig, Allvetande.
248. Deras profet sa till dem, "Beviset på hans rätt att bestämma, är
att Förbundsarken kommer att återlämnas till er, och bära med sig
tecken från er Herre, och reliker som lämnats kvar efter Moses och
Arons folk. De kommer att bäras av änglarna. Det borde vara ett
övertygande tecken för er, om ni verkligen är troende."
249. När Saul tog kommando över trupperna sa han, "GUD testar er genom
ett vattendrag. Den som dricker från det hör inte hemma hos mig endast
de som inte smakar på det hör hemma hos mig - om det inte bara är för
att ta en liten klunk." De drack från det, förutom ett fåtal av dem.
När han korsade det med dem som trodde sa de, "Nu saknar vi styrkan för
att möta Goliat och hans trupper." De som tänkte på att möta GUD sa,
"Många små arméer har besegrat stora arméer med GUDs lov. GUD är med
dem som ihärdigt håller ut."
250. När de mötte Goliat och hans trupper bad de, "Vår Herre, ge oss
ihärdighet, stärk vårt fotfäste, och hjälp oss mot de icke troende
människorna."
251. De besegrade dem med GUDs lov, och David dödade Goliat. GUD gav
honom herravälde och visdom, och undervisade honom som Han ville. Vore
det inte för att GUD hjälpte vissa människor mot andra, skulle det vara
kaos på jorden. Men GUD öser Sin nåd över människorna.
252. Dessa är GUDs uppenbarelser. Vi reciterar dem genom dig, för du är
en av budbärarna.
253. Dessa budbärare; vi välsignade vissa av dem mer än andra. GUD
talade till exempel till en av dem, och vi upphöjde vissa av dem till
högre ranger. Och vi gav Jesus, Marias son, fulländade mirakel och
bestyrkte honom med den Heliga Anden. Om GUD så önskat, skulle deras
anhängare inte bråkat med varandra efter att de klara bevisen kommit
till dem. I stället tvistade de sinsemellan; vissa av dem trodde, och
19
vissa av dem trodde inte. Om GUD så önskat, skulle de inte ha bråkat.
Allt är enligt GUDs vilja.
254. O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet från de gåvor vi givit
er, innan den dagen kommer där ingen handel, favorisering eller medling
finns. De som inte tror är de orättvisa.
255. GUD; det finns ingen annan gud än Honom, den Levande, den Evige.
Inte ett ögonblick av omedvetenhet eller slummer berör någonsin Honom.
Allting i himmlarna och allting på jorden tillhör Honom. Vem skulle
kunna medla med Honom, förutom enligt Hans vilja? Han känner till deras
förflutna och deras framtid. Ingen uppnår någon kunskap, förutom enligt
Hans vilja. Hans herravälde omfattar himmlarna och jorden, och att
styra dem tynger Honom aldrig. Han är den Högste, den Störste.
256. Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu
tydlig från den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror
på GUD, har det starkaste förbundet i sina händer; ett som aldrig
brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
257. GUD är Herre för de som tror; Han för dem ut ur mörkret in i
ljuset. Vad gäller de som inte tror, är deras härskare deras idoler; de
för dem ut ur ljuset in i mörker - dessa kommer att ha sin hemvist i
Helvetet; där vistas de för evigt.
258. Har ni lagt märke till den som argumenterade med Abraham om hans
Herre, trots att GUD givit honom herravälde? Abraham sa, "Min Herre
beviljar liv och död." Han sa, "Jag beviljar liv och död." Abraham sa,
"GUD för solen från öst, kan du föra den från väst?" Den som inte
trodde blev svarslös. GUD vägleder inte de onda.
259. Reflektera över den som passerade en spökstad och undrade, "Hur
kan GUD återuppliva detta efter att det har dött?" GUD satte honom då i
döden i hundra år, och återupplivade honom därefter. Han sa, "Hur länge
har du varit här?" Han sa, "Jag har varit här en dag, eller en del av
dagen." Han sa, "Nej! Du har varit här i hundra år. Likafullt, se på
din mat och din dryck; det har inte blivit dåligt. Se på din åsna - på
så sätt gör vi dig till en lärdom för människorna. Lägg nu märke till
hur vi konstruerar benen, och sedan täcker dem med hull." När han
förstod vad som hade hänt sa han, "Nu vet jag att GUD är Allsmäktig."
260. Abraham sa, "Min Herre, visa mig hur Du återupplivar de döda." Han
sa, "Tror du inte?" Han sa, "Jo, men jag vill stärka mitt hjärta." Han
sa, "Ta fyra fåglar, granska deras tecken, placera en del av varje
fågel på toppen av ett berg, och ropa sedan på dem. De kommer att
skynda sig till dig. Du ska vara medveten om att GUD är Allsmäktig,
Visast."
261. De som spenderar sina pengar för GUDs sak, är likt ett frö som
frambringar sju ax med hundra korn i varje ax. GUD mångdubblar detta
flera gånger om för vem Han vill. GUD är Frikostig, Den Som Vet.
262. De som spenderar sina pengar för GUDs sak, och som sedan inte
förenar sin gåva med en förolämpning eller skada, kommer få sin
belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer
de att sörja.
263. Vänliga ord och medkänsla är bättre än välgörenhet som åtföljs av
förnärmelse. GUD är Rik, Medlidsam.
264. O ni som tror, förstör inte era allmosor genom att kritisera och
förolämpa, som den som spenderar sina pengar för att glänsa, fast han
20
inte tror på GUD och den Sista Dagen. Hans exempel är likt en sten,
täckt med ett tunt lager av jord; så fort hårt regn faller sköljer det
bort jorden och gör den till en oanvändbar sten. De uppnår ingenting
genom sina ansträngningar. GUD vägleder inte de som inte tror.
265. De som ger sina pengar i strävan efter GUDs välbehag, av sann
övertygelse, är som en trädgård belägen på hög och bördig jord; när
tungt regn faller, avger den två gånger så mycket skörd. Om tungt regn
inte finns att tillgå, räcker det med ett duggregn. GUD Ser allt ni
gör.
266. Vill någon av er äga en trädgård med palmträd och druvor, flytande
bäckar och generösa skördar, och sedan, precis när han blir gammal,
medan hans barn fortfarande är beroende av honom, härjar en förödande
brand och bränner upp hans trädgård? GUD klargör på så sätt
uppenbarelserna för er, så att ni må reflektera.
267. O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet av de goda ting ni
förvärvar, och av det vi skapat åt er från jorden. Välj inte ut det som
är dåligt till att ge bort, när ni själva inte accepterar det såvida
era ögon inte är stängda. Ni ska vara medvetna om att GUD är Rik,
Prisvärdig.
268. Djävulen lovar er fattigdom, och uppmanar er att begå ondska,
medan GUD lovar er förlåtelse från Honom, och nåd. GUD är Frikostig,
Allvetande.
269. Han ger visdom till vem Han vill, och den som får visdom har
begåvats med en oerhörd gåva. Endast de som har förstånd kommer att ta
sig i akt.
270. Allt ni ger i välgörenhet, alla välgörande löften ni uppfyller, är
GUD fullt medveten om. Vad de onda beträffar, kommer de inte att ha
någon som hjälper dem.
271. Om ni tillkännager det ni ger i välgörenhet är det fortfarande
bra. Men om ni inte offentliggör det, och ger det till de fattiga, är
det bättre för er och utplånar mer av era synder. GUD är fullt medveten
om allt ni gör.
272. Ni ansvarar inte för att vägleda någon. GUD är den ende som
vägleder den som vill (). Allt ni ger i välgörenhet är för ert eget
bästa. Allt ni ger i välgörenhet ska vara för GUDs skull. Allt ni ger i
välgörenhet kommer att betalas tillbaka till er utan minsta orättvisa.
273. Allmosor ska gå till de fattiga som lider för GUDs sak och som
inte kan emigrera. Den som inte vet kanske tror att de är rika på grund
av deras värdighet. Men det går att känna igen dem på vissa egenskaper;
de ber aldrig enträget om något från människorna. Allt ni ger i
välgörenhet, är GUD fullt medveten om.
274. De som ger till välgörenhet natt som dag, i hemlighet och
offentligt, får sin belöning från sin Herre; de kommer inte ha
någonting att frukta, ej heller kommer de att sörja.
275. De som utnyttjar människors trångmål, är i samma position som dem
som är under djävulens påverkan. Det är för att de påstår att ocker är
samma sak som affärsverksamhet. GUD tillåter emellertid
affärsverksamhet, men förbjuder ocker. Följaktligen får den som tar
hänsyn till denna uppmaning från sin Herre och avstår från ocker
behålla sina tidigare förtjänster, och hans dom vilar i GUDs händer.
21
Vad de som fortsätter med ocker beträffar ådrar de sig Helvetet, vari
de vistas för evigt.
276. GUD fördömer ocker, och välsignar allmosor. GUD fördömer alla som
inte tror, som är skyldiga.
277. De som tror och som för ett rättfärdigt liv, iakttaer
Kontaktbönerna () och ger den obligatoriska välgörenheten (), får sin
belöning från sin Herre; de kommer inte ha någonting att frukta, ej
heller kommer de att sörja.
278. O ni som tror, ni ska iaktta GUD och avstå från all sorts ocker,
om ni är troende.
279. Om ni inte gör det, kan ni förvänta er krig från GUD och Hans
budbärare. Men om ni ångrar er får ni behålla era tillgångar, utan att
vålla någon orättvisa, eller drabbas av någon orättvisa.
280. Om gäldenären inte kan betala, ska ni vänta på ett bättre
tillfälle. Om ni efterskänker lånet som välgörenhet, är det bättre för
er, om ni bara visste.
281. Tänk på den dagen då ni kommer att återföras till GUD, och då alla
själar kommer att betalas för allt de gjort, utan minsta orättvisa.
282. O ni som tror, när ni genomför ett lån ska ni skriva ned det. En
opartisk skrivare ska utföra själva skrivandet. Ingen skrivare ska
vägra att utföra denna service enligt GUDs läror. Han ska skriva
samtidigt som gäldenären dikterar villkoren. Han ska iaktta GUD, sin
Herre, och aldrig luras. Om gäldenären är mentalt oförmögen eller
hjälplös, eller inte kan diktera, ska hans förmyndare diktera rättvist.
Två män ska fungera som vittnen; om inte två män, så en man och två
kvinnor, vars vittnesmål anses godtagbart för alla. Om en kvinna
följaktligen blir partisk, kommer den andra att påpeka det för henne.
Det är vittnenas plikt att vittna när de uppmanas göra det. Bli inte
uttröttade av att skriva ner alla detaljer oavsett hur långa de än är,
inklusive tiden för återbetalning. Det är rättvist i GUDs ögon,
försäkrar bättre vittnesmål, och utplånar alla tvivel som ni eventuellt
kan ha. Affärstransaktioner som slutförs på stället behöver inte
skrivas ned, men låt någon bevittna dem. Ingen skrivare och inget
vittne ska skadas på grund av sin medverkan. Om ni skulle skada dem,
skulle det vara ondska från er sida. Ni ska iaktta GUD, så kommer GUD
att undervisa er. GUD är Allvetande.
283. Om ni är på resande fot och ingen skrivare finns att tillgå, ska
en skuldsedel skickas per post för att garantera återbetalning. Får man
ett sådant förtroende, ska man återlämna skuldsedeln när den tiden
kommer och iakttaga GUD, sin Herre. Ni ska inte undanhålla något
vittnesmål genom att dölja det ni sett. Den som undanhåller ett
vittnesmål har ett ondskefullt hjärta. GUD är fullt medveten om allt ni
gör.
284. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Vare sig ni
tillkännager era innersta tankar eller håller dem gömda, får ni stå
till svars för dem inför GUD. Han förlåter vem Han vill; och straffar
vem Han vill. GUD är Allsmäktig.
285. Budbäraren har trott på det som sänts ner till honom från hans
Herre, det har även de som trott. De tror på GUD, Hans änglar, Hans
skrift och Hans budbärare: "Vi gör ingen skillnad på någon av Hans
22
budbärare." De säger, "Vi hör och vi lyder. Vår Herre, förlåt oss. Till
Dig kommer vi slutligen att återvända."
286. GUD betynger aldrig en själ utöver dess tillgångar: till dess
förtjänst är allt den förvärvar, emot den allt den begår. "Vår Herre,
fördöm oss inte om vi glömmer eller om vi gör misstag. Vår Herre,
skydda oss från att häda emot Dig som de före oss har gjort. Vår Herre,
skydda oss från att synda tills det blir för sent för oss att ångra
oss. Ha överseende med oss och förlåt oss. Du är vår Herre och Mästare.
Bevilja oss seger över de icke troende människorna."
SURA 3: Amramiterna (Ali'-Imran)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.
2. GUD; det finns ingen annan gud än Honom; den Levande, den Evige.
3. Han sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt, bekräftande
alla tidigare skrifter, och Han sände ner Toran och Evangeliet
4. innan dess för att vägleda människorna, och Han sände ner lagboken.
De som inte tror på GUDs uppenbarelser ådrar sig ett plågsamt straff.
GUD är Allsmäktig, Hämnare.
5. Ingenting är dolt från GUD, vare sig på jorden eller i himlen.
6. Han är Den som formar er i livmodern som Han vill. Det finns ingen
annan gud än Honom; den Allsmäktige, Visast.
7. Han sände ner denna skrift till er med okomplicerade verser, vilka
utgör det väsentliga i skriften, liksom mångtydiga och allegoriska
verser. De som hyser tvivel i sina hjärtan, kommer att ägna sig åt de
mångtydiga verserna för att skapa förvirring, och för att få fram en
viss mening. Ingen känner till dess sanna innebörd förutom GUD och de
som är väl grundade i kunskap. De säger, "Vi tror på detta allt det här
kommer från vår Herre." Endast de med intelligens kommer att ta sig i
akt.
8. "Vår Herre, låt inte våra hjärtan tveka nu när Du har väglett oss.
Ös Din nåd över oss; Du är Beviljaren.
9. "Vår Herre, Du kommer säkerligen att sammankalla människorna på en
oundviklig dag. GUD bryter aldrig ett löfte."
10. De som inte tror kommer aldrig att hjälpas av sina pengar eller
sina barn mot GUD. De kommer vara bränsle för Helvetet.
11. Liksom Faraos folk, och människorna innan dem, förkastade de våra
uppenbarelser, och följaktligen straffades de av GUD för sina synder.
GUD är sträng med att genomföra straff.
12. Säg till de som inte tror, "Ni kommer att besegras, och därefter
sammanföras i Helvetet; vilken miserabel boning!"
13. Ett exempel har satts för er genom de två arméerna som drabbade
samman - en armé slogs för GUDs sak och den andra trodde inte. De såg
med sina egna ögon att de var dubbelt så många. GUD bestyrker vem Han
vill med Sin seger. Detta borde vara en försäkran för de som kan se.
14. Smyckat för människorna är världsliga nöjen såsom kvinnor, att få
barn, högar på högar av guld och silver, tränade hästar, boskap och
23
skördar. Det är materia tillhörande denna världen. En mycket bättre
boning har reserverats hos GUD.
15. Säg, "Låt mig informera er om något mycket bättre för er; för de
som för ett rättfärdigt liv, trädgårdar med flytande bäckar, rena
makar, och glädje över GUDs välsignelser, reserverat hos deras Herre."
GUD Ser dem som dyrkar Honom.
16. De säger, "Vår Herre, vi har trott, så förlåt oss våra synder, och
skona oss från helveteseldens plåga."
17. De är ihärdiga, sanningsenliga, underkastade, barmhärtiga, och
mediterar vid gryningen.
18. GUD vittnar om att det inte finns någon annan gud än Honom, det gör
även änglarna och de som har kunskap. Sanningsenligt och riktigt, Han
är den absoluta guden; det finns ingen annan gud än Honom, den
Allsmäktige, Visast.
19. Den enda religionen som GUD accepterar är "Underkastelse." Ironiskt
nog är det de som fått skriften som ifrågasätter det, trots kunskapen
de fått, på grund av avundsjuka. De som avfärdar GUDs uppenbarelser, är
GUD ytterst sträng med att bedöma.
20. Om de argumenterar med dig så säg, "Jag har helt enkelt underkastat
mig GUD; Jag och de som följer mig." Du ska säga till de fått skriften,
även till de som inte fått den, "Tänker ni underkasta er?" Om de
underkastar sig har de blivit vägledda, men om de vänder sig bort, är
din enda uppgift att leverera detta budskap. GUD Ser alla människor.
21. De som förkastat GUDs uppenbarelser, som orättmätigt dödat
profeterna och de bland människorna som förespråkade rättvisa, lova dem
ett plågsamt straff.
22. Deras verk har tillintetgjorts, både i detta livet och i Livet
Efter Detta, och de kommer inte att ha någon som hjälper dem.
23. Har ni lagt märke till de som fick en del av skriften, och hur de
inviteras att upprätthålla denna skrift från GUD och tillämpa den i
sina egna liv, och hur vissa av dem sedan vänder sig bort i motvilja?
24. Det är för att de sa, "Helveteselden kommer inte att beröra oss,
förutom några få dagar." Följaktligen blev de vilseledda i sin
religion, av sina egna påhitt.
25. Hur kommer det att vara för dem när vi sammankallar dem på den där
oundvikliga dagen? Varje själ kommer att betalas för allt den
förvärvat, utan minsta orättvisa.
26. Säg, Vår gud; besittare av all auktoritet. Du ger makt till vem Du
vill, Du avlägsnar makt från vem Du vill. Du ger värdighet till vem Du
vill, och överlämnar vem Du vill till förnedring. Alla gåvor är i Din
hand. Du är Allsmäktig.
27. "Du smälter samman natten med dagen, och dagen med natten. Du
skapar det levande från det döda och det döda från det levande, Du ger
till vem Du vill, utan gränser."
28. De troende förenar sig aldrig med de icke troende i stället för de
troende. De som gör det förvisas från GUD. Hit räknas inte de som
tvingas göra det för att undvika förföljelse. GUD gör er aktsamma på
att ni ska vörda endast Honom. Till GUD kommer ni slutligen att
återvända.
24
29. Säg, "Vare sig ni döljer er innersta tanke eller tillkännager den,
är GUD fullt medveten om den." Han är fullt medveten om allting i
himlarna och på jorden. GUD är Allsmäktig.
30. Den dagen kommer, då varje själ kommer att se alla goda gärningar
den gjort läggas fram. Vad gäller de onda gärningarna, kommer den att
önska att de togs långt, långt bort. GUD gör er aktsamma på att ni ska
vörda endast Honom. GUD är Medlidsam gentemot människorna.
31. Proklamera: "Om ni älskar GUD ska ni följa mig." GUD kommer då att
älska er och förlåta era synder. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
32. Proklamera: "Ni ska lyda GUD och budbäraren." Om de vänder sig
bort, älskar inte GUD de icke troende.
33. GUD har valt ut Adam, Noak, Abrahams familj, och Amrams familj ()
till människorna.
34. De tillhör samma släkt. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
35. Amrams fru sa, "Min Herre, jag har fullständigt dedicerat () i min
mage till Dig, så godtag det från mig. Du är Den Som Hör, Allvetande."
36. När hon födde henne, sa hon, "Min Herre, jag har fått en flicka"
GUD var fullt medveten om vad hon bar på "Det manliga är inte detsamma
som det kvinnliga. Jag har gett henne namnet Maria, och jag åkallar
Ditt beskydd över henne och hennes avkomlingar, från den förkastade
djävulen."
37. Hennes Herre gav henne ett nådigt mottagande och en älskvärd
uppfostran under Sakarias förmyndarskap. Varje gång som Sakarias gick
in till hennes helgedom, fann han gåvor hos henne. Han brukade fråga,
"Maria, varifrån har du fått det här?" Hon brukade säga, "Det kommer
från GUD. GUD ger till vem Han vill, utan gränser."
38. Det var då som Sakaria bad sin Herre: "Min Herre, ge mig ett sådant
fint barn; Du är Den Som Hör alla böner."
39. Änglarna talade till honom när han bad på sin heliga plats: "GUD
ger dig goda nyheter om Johannes; en som tror på GUDs ord, som är
ärbar, moralisk, en rättfärdig profet."
40. Han sa, "Hur skulle jag kunna få en pojke när jag är så gammal och
min fru steril?" Han sa, "GUD gör vad Han vill."
41. Han sa, "Min Herre, ge mig ett tecken." Han sa, "Ditt tecken är att
du inte kommer att tala till människorna på tre dagar, förutom genom
signaler. Fira ofta minnet av din Herre; och meditera natt som dag."
42. Änglarna sa, "O Maria, GUD har valt dig och renat dig. Av alla
kvinnor har Han valt dig.
43. "O Maria, du ska underkasta dig din Herre, prostrera, och buga dig
med de som bugar sig."
44. Detta är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du
var inte där när de drog sina lotter för att utse Marias förmyndare. Du
var inte närvarande när de argumenterade med varandra.
45. Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom
vars namn är `Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara
framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som
står Mig närmast.´
25
46. "Han kommer att tala till människorna från krubban, och även som
vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga."
47. Hon sa, "Min Herre, hur ska jag kunna få en son när ingen man har
rört mig?" Han sa, "GUD skapar således vad Han vill. För att få
någonting gjort säger Han helt enkelt till det, 'Var', och det är.
48. "Han kommer att lära honom skriften, visdom, Toran och Evangeliet."
49. Som budbärare till Israels Barn: "Jag kommer till er med ett tecken
från er Herre. Från lera skapar jag formen av en fågel för er, därefter
blåser jag in i den, och den förvandlas till en levande fågel med GUDs
lov. Jag återställer de blindas syn, botar de spetälska och
återupplivar de döda med GUDs lov. Jag kan tala om för er vad ni äter
och vad ni förvarar i era hem. Det borde vara ett bevis för er, om ni
är troende.
50. "Jag bekräftar tidigare skrift - Toran - och jag upphäver vissa
förbud som ålagts er. Jag kommer till er med tillräckliga bevis från er
Herre. Därför ska ni iakttaga GUD, och lyda mig.
51. "GUD är min Herre och er Herre; ni ska dyrka endast Honom. Det är
den rätta vägen."
52. När Jesus kände deras otro sa han, "Vilka av er stödjer mig i
riktning mot GUD?" Lärjungarna sa, "Vi följer GUD; vi tror på GUD, och
vittna om att vi är underkastade.
53. "Vår Herre, vi har trott på det Du sänt ner och vi har följt
budbäraren; räkna oss som vittnen."
54. De konspirerade och smed planer, men det gjorde även GUD, och GUD
är bäst på att smida planer.
55. Följaktligen sa GUD, "O Jesus, Jag tänker avsluta ditt liv, upphöja
dig till Mig, och befria dig från de icke troende. Jag kommer att
upphöja de som följer dig över de som inte tror, till
Återuppståndelsens Dag. Därefter kommer ni slutligen att återvända till
Mig, allesamman, då Jag kommer att döma ibland er beträffande era
tvister.
56. "Vad gäller de som inte tror, kommer Jag att överlämna dem till ett
smärtsamt straff i denna världen och i Livet Efter Detta. Det kommer
inte att finnas någon som hjälper dem."
57. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer Han
att rikligt belöna dem. GUD älskar inte de orättvisa.
58. Detta är uppenbarelserna vi reciterar för dig, som ger ett budskap
fullt av visdom.
59. Vad GUD anbelangar, är exemplet på Jesus och Adam desamma; Han
skapade honom av stoft och sa sedan till honom, "Var," så blev han.
60. Detta är sanningen från er Herre; ni ska inte hysa några tvivel.
61. Om någon argumenterar med dig trots kunskapen du fått, säg, "Låt
oss samla våra barn och era barn, våra kvinnor och era kvinnor, oss
själva och er själva, och låt oss sedan åkalla GUDs förbannelse över de
som ljuger."
62. Utan tvekan, detta är skildringen av sanningen. Det finns absolut
ingen annan gud än GUD. GUD är utan tvivel den Allsmäktige, Visast.
26
63. Om de vänder sig bort är GUD fullt medveten om de som begår onda
gärningar.
64. Säg, "O ni som följer skriften, låt oss komma fram till en logisk
överenskommelse mellan oss och er: att vi inte ska dyrka något annat än
GUD; att vi aldrig ska sätta upp några idoler vid sidan av Honom, ej
heller sätta upp några mänskliga varelser som härskare vid sidan av
GUD." Om de vänder sig bort så säg, "Vittna om att vi är underkastade."
65. O ni som följer skriften, varför argumenterar ni om Abraham när
Toran och Evangeliet inte uppenbarades förrän efter honom? Förstår ni
inte?
66. Ni har argumenterat om saker ni känt till; varför argumenterar ni
om saker ni inte vet någonting om? GUD vet, medan ni inte vet.
67. Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var monoteist och
underkastad. Han var aldrig en idoldyrkare.
68. Människorna mest förtjänta av Abraham var de som följde honom,
denna profet, och de som tror. GUD är Herre och Mästare för de som
tror.
69. En del av dem som följer skriften vill vilseleda er, men de
vilseleder endast sig själva utan att inse det.
70. O ni som följer skriften, varför avvisar ni dessa uppenbarelser
från GUD, trots att ni vittnar ()?
71. O ni som följer skriften, varför förenar ni sanningen med lögn och
döljer sanningen, medvetet?
72. En del av dem som följer skriften säger, "Tro på det som sänts ner
till de troende vid dagens början och avvisa det vid dagens slut;
kanske ändrar de sig en dag.
73. "Och tro bara som de som följer er religion." Säg, "Den rätta
vägledningen är GUDs vägledning." Om de påstår sig ha samma vägledning
eller argumenterar med er om er Herre, säg, "All nåd är i GUDs hand;
Han ger den till vem Han vill." GUD är Frikostig, Allvetande.
74. Han specificerar sin nåd för vem Han vill, GUD besitter oändlig
nåd.
75. En del av de som följer skriften kan anförtros en hel del och
kommer att återlämna det till er. Andra ibland dem kan inte anförtros
en enda krona; de kommer inte att betala er om ni inte jagar på dem.
Det är för att de säger, "Vi behöver inte vara ärliga när vi har med
hedningarna att göra!" Således tillskriver de GUD lögner, medvetet.
76. Sannerligen, de som uppfyller sina plikter och som för ett
rättfärdigt liv, GUD älskar de rättfärdiga.
77. Vad gäller de som byter ut GUDs förbund och sina förpliktelser för
ett billigt pris, får de ingen del av Livet Efter Detta. GUD kommer
varken tala till dem eller se på dem på Återuppståndelsens Dag, ej
heller kommer Han att rena dem. De har ådragit sig ett smärtsamt
straff.
78. Bland dem finns de som vränger sina tungor för att härma skriften,
så att ni ska tro att det är från skriften, när det inte är från
27
skriften, de påstår att det kommer från GUD, när det inte kommer från
GUD. På så sätt yttrar de och tillskriver GUD lögner medvetet.
79. Aldrig skulle en människa som GUD välsignat med skriften och
profetskap säga till människorna, "Ni ska idolisera mig vid sidan av
GUD." I stället (), "Hänge er själva totalt till endast er Herre,"
enligt skriften ni predikar och lärorna ni lär er.
80. Ej heller skulle han säga till er att idolisera änglarna och
profeterna som härskare. Skulle han uppmana er att inte tro efter att
ni har underkastat er?
81. GUD slöt ett förbund med profeterna, och sa, "Jag kommer att ge er
skriften och visdom. Därefter kommer en budbärare att komma för att
bekräfta alla existerande skrifter. Ni ska tro på honom och stödja
honom." Han sa, "Samtycker ni till detta, och lovar ni att upprätthålla
detta förbund?" De sa, "Vi samtycker." Han sa, "Ni har således vittnat
om det, och Jag vittnar tillsammans med er."
82. De som förkastar denna () är de onda.
83. Söker de annat än GUDs religion, när allting i himmlarna och på
jorden underkastat sig Honom villigt och ovilligt, och till Honom
kommer de att återföras?
84. Säg, "Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss, på det som
sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och Patriarkerna, och på
det som gavs till Moses, Jesus och profeterna från deras Herre. Vi gör
inte någon skillnad på någon av dem. Endast Honom är vi underkastade."
85. Från den som antar något annat än underkastelse som sin religion,
kommer ingenting att godtagas, och i Livet Efter Detta kommer han att
tillhöra förlorarna.
86. Varför ska GUD vägleda människor som inte trott efter att ha varit
troende, efter att ha sett att budbäraren är sanning och efter att ha
fått säkra bevis? GUD vägleder inte de onda.
87. Dessa har ådragit sig fördömelse från GUD, änglarna, och alla
människor.
88. De vistas däri för evigt; straffet ändras aldrig för dem, ej heller
kommer de benådas.
89. Hit hör inte de som ångrar sig därefter och omformar sig. GUD är
Förlåtare, Barmhärtigast.
90. Vad gäller de som inte tror efter att ha varit troende, och som
därefter faller djupare ner i otro, kommer ångern inte att godtas; de
tillhör de verkligt avvikande.
91. En hel jord av guld kommer inte att godtas från någon av de som
inte tror, som dör som icke troende, även om en sådan lösen var möjlig.
De har ådragit sig ett smärtsamt straff; det kommer inte att finnas
någon som hjälper dem.
92. Ni kan inte uppnå rättfärdighet förrän ni ger till välgörenhet från
ägodelarna ni älskar. Allt ni ger till välgörenhet är GUD fullt
medveten om.
28
93. All mat brukade vara laglig för Israels barn, tills Israel
påtvingade sig själva vissa förbud innan Toran sändes ner. Säg, "Hämta
Toran och läs den om ni talar sanning."
94. De som hittar på falska förbud efter detta, och tillskriver GUD
dem, tillhör de verkligt onda.
95. Säg, "GUD har förkunnat sanningen: Ni ska följa Abrahams religion
monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare."
96. Den viktigaste helgedomen som etablerats för människorna är den i
Bekka: en välsignad ledstjärna för alla människor.
97. I den finns tydliga tecken: Abrahams plats. Den som går in i den
ska beviljas trygg passage. Människorna är skyldiga GUD att iaktta Hajj
till denna helgedom, när de har råd. Vad gäller de som inte tror, är
GUD inte i behov av någon.
98. Säg, "O ni som följer skriften, varför förkastar ni dessa
uppenbarelser från GUD, när GUD ser allt ni gör?"
99. Säg, "O ni som följer skriften, varför avvisar ni dem som vill tro
från GUDs väg, och strävar efter att förvanska den, trots att ni är
vittnen?" GUD är aldrig omedveten om någonting ni gör.
100. O ni som tror, om ni lyder vissa av de som fått skriften, kommer
de få er att åter igen bli icke troende efter att ni trott.
101. Hur kan ni tvivla, när dessa uppenbarelser från GUD har reciterats
för er och Hans budbärare har kommit till er? Den som håller fast vid
GUD kommer att vägledas på den rätta vägen.
102. O ni som tror, ni ska iakttaga GUD som Han bör iakttagas, och dö
inte förutom som Underkastade.
103. Ni ska klamra er fast vid GUDs rep, allihop, var inte åtskilda.
Minns GUDs välsignelser över er - ni brukade vara fiender och Han
förenade era hjärtan. Av Hans nåd blev ni bröder. Ni stod på kanten av
en eldgrop och Han räddade er från den. GUD förklarar på så sätt Sina
uppenbarelser för er, så att ni ska kunna vägledas.
104. Låt det finnas en gemenskap ibland er som bjuder in till det som
är bra, förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska. Dessa är
vinnarna.
105. Var inte som de som skildes åt, som tvistade trots de tydliga
bevis de fått. För dessa har ådragit sig ett fruktansvärt straff.
106. Den dagen kommer då vissa ansikten kommer att lysas upp (), medan
andra kommer att mörkna (). Vad gäller dem vars ansikten kommer att
mörkna, kommer de att tillfrågas, "Var det inte så att ni inte trodde
efter att ni varit troende? Genomlid därför straffet för er otro."
107. Vad gäller dem vars ansikten som kommer att lysas upp, kommer de
att fröjdas i GUDs nåd; de vistas däri för evigt.
108. Detta är GUDs uppenbarelser; vi reciterar dem för dig,
sanningsenligt. GUD önskar inga svårigheter för människorna.
109. Allting i himlarna och allting på jorden tillhör GUD, alla ting
kontrolleras av GUD.
110. Ni är den bästa gemenskapen som någonsin upphöjts bland
människorna: ni förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, ni tror
29
på GUD. Om de som följde skriften skulle tro skulle det vara bättre för
dem. En del av dem tror verkligen, men majoriteten av dem är onda.
111. De kan aldrig skada er mer än att förolämpa er. Om de slåss emot
er, kommer de vända om och fly. De kan aldrig vinna.
112. De ska förödmjukas var gång ni möter dem, såvida de inte
upprätthåller GUDs förbund, liksom sina fredsavtal med er. De har
ådragit sig vrede från GUD, följaktligen har de överlämnats till skam.
Detta på grund av att de förkastade GUDs uppenbarelser och dödade
profeterna orättmätigt. Detta för att de inte lydde och överträdde.
113. Alla är inte likadana; bland de som följer skriften finns de som
är rättfärdiga. De reciterar GUDs uppenbarelser nätterna igenom och
prostrerar.
114. De tror på GUD och på den Sista Dagen, de förespråkar
rättfärdighet och förbjuder ondska och skyndar med att göra rättfärdiga
verk. Dessa är de rättfärdiga.
115. Allt de gör av godo kommer att belönas. GUD är fullt medveten om
de rättfärdiga.
116. De som inte trodde kan aldrig hjälpas av sina pengar eller sina
barn mot GUD. De har gjort sig till föremål för Helvetet, i vilket de
vistas för evigt.
117. Exemplet på deras prestationer i detta livet kan liknas vid en
våldsam vind som hemsöker skörden tillhörande människor som kränkt sina
själar, som utplånar den. GUD var aldrig orättvis emot dem; de kränkte
sig själva.
118. O ni som tror, gynna inte utomstående som aldrig slutar önska att
det ska gå illa för er; de vill till och med se er lida. Hat strömmar
ur deras munnar och vad de gömmer i sitt hjärta är mycket värre. Vi
klargör på så sätt uppenbarelserna för er om ni förstår.
119. Här hyser ni kärlek för dem trots att de inte älskar er, och ni
tror på hela skriften. När de möter er säger de, "Vi tror," men så fort
de går sin väg biter de sina fingrar av vrede gentemot er. Säg, "Dö i
er vrede." GUD är fullt medveten om de innersta tankarna.
120. När någonting bra händer er gör det ont i dem, när någonting
dåligt händer er blir de glada. Om ni ihärdigt håller ut och bibehåller
rättfärdighet, kommer deras planer aldrig att skada er. GUD är fullt
medveten om allt de gör.
121. Minns att du () var bland ditt folk, då du gav dig av för att
anvisa de troende deras positioner i strid. GUD är Den Som Hör,
Allvetande.
122. Två av era grupper misslyckades nästan, men GUD var deras Herre.
På GUD ska de troende lita.
123. GUD har beviljat er seger vid Badr trots er svaghet. Därför ska ni
iakttaga GUD, för att visa er tacksamhet.
124. Du sa till de troende, "Räcker det inte med att GUD bestyrker er
med tre tusen änglar, nedsända?"
125. Sannerligen, om ni ihärdigt håller ut och bibehåller
rättfärdighet, och de plötsligt attackerar er därefter, kommer er Herre
bestyrka er med fem tusen änglar, väl tränade.
30
126. GUD informerar er på så sätt för att ge er goda nyheter, och för
att stärka era hjärtan. Seger kommer endast från GUD, den Allsmäktige,
Visast.
127. På så sätt utplånar Han vissa av de som inte tror, eller
neutraliserar dem; de slutar alltid som förlorare.
128. Det är inte er sak att avgöra; Han kanske räddar dem eller kanske
straffar Han dem för deras överträdelser.
129. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han förlåter vem
Han vill och straffar vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
130. O ni som tror, ni ska ta ränta på ränta. Ni ska iakttaga GUD så
att ni ska kunna lyckas.
131. Ni ska frukta helveteselden som inväntar de icke troende.
132. Ni ska lyda GUD och budbäraren så att ni ska kunna uppnå nåd.
133. Ni ska ivrigt rusa mot förlåtelse från er Herre och ett Paradis
vars vidd omfattar himmlarna och jorden; det är vad som väntar de
rättfärdiga,
134. som ger till välgörenhet under goda liksom dåliga tider. De
förtrycker ilska och har överseende med människorna. GUD älskar de
barmhärtiga.
135. Begår de en synd eller kränker sina själar minns de GUD och ber om
förlåtelse för sina synder - och vem förlåter synder förutom GUD - och
de håller inte fast vid synder, medvetet.
136. Deras belöning är förlåtelse från deras Herre, trädgårdar med
flytande bäckar; däri vistas de för evigt. Vilken välsignad belöning
för de som strävar!
137. Exempel från det förflutna har satts för er; färdas på jorden och
lägg märke till konsekvenserna för de icke troende.
138. Detta är ett budskap till människorna, en vägledning och
upplysning för de rättfärdiga.
139. Ni ska inte vackla, ej heller ska ni sörja, för ni är de slutliga
segrarna om ni är troende.
140. Om ni drabbas av svårigheter drabbas fienden också av samma
svårigheter. Vi alternerar dagarna för seger och nederlag bland
människorna. På så sätt urskiljer GUD de sant troende, och välsignar
vissa av er med martyrdöden. GUD tycker inte om orättvisa.
141. På så sätt stärker GUD de som tror och förödmjukar de icke
troende.
142. Förväntar ni er att komma in i Paradiset utan att GUD urskiljer de
bland er som strävar, utan att urskilja de som är ihärdiga?
143. Ni brukade längta efter döden innan ni behövde möta den. Nu har ni
mött den, mitt framför era ögon.
144. Muhammed var inget annat än en budbärare precis som budbärarna
före honom. Om han skulle dö eller dödas, skulle ni vända tillbaka? Den
som vänder tillbaka skadar inte GUD det minsta. GUD belönar de som är
tacksamma.
145. Ingen dör förutom med GUDs lov, på en förutbestämd tid. Den som
söker denna världens fåfängor ger vi till därav, och den som söker
31
belöningarna i Livet Efter Detta välsignar vi däri. Vi belönar de som
är tacksamma.
146. Många profeter hade gudfruktiga människor kämpa vid sin sida, utan
att någonsin svikta under påtryckningar för GUDs sak, ej heller tvekade
eller avskräcktes de. GUD älskar de ihärdiga.
147. Det sa bara, "Vår Herre, förlåt oss våra synder och våra
överträdelser, stärk vårt fotfäste och ge oss seger över de icke
troende."
148. Följaktligen, gav GUD till dem av denna världens belöningar och de
ännu bättre belöningarna i Livet Efter Detta. GUD älskar de som gör
goda gärningar.
149. O ni som tror, lyder ni de som inte tror, kommer de att få er att
ändra riktning, sedan slutar ni som förlorare.
150. Endast GUD är er Herre och Mästare, Han är den bäste hjälparen.
151. Vi kommer att sätta skräck i hjärtat på de som inte tror, eftersom
de upphöjer kraftlösa idoler vid sidan av GUD. Helvetet är deras öde;
vilket miserabelt öde för de som överträder!
152. GUD har uppfyllt Sitt löfte till er, och ni besegrade dem med Hans
lov. Men sedan tvekade ni, tvistade med varandra, och lydde inte efter
att Han visat er () som ni längtat efter. Men därefter blev vissa av er
distraherade av denna världens byten, medan andra helt riktigt
bekymrade sig för Livet Efter Detta. Sedan avledde Han er från dem för
att testa er. Han har haft överseende med er. GUD öser Sin nåd över de
som tror.
153. Minns att ni rusade () utan hänsyn till någon, trots att
budbäraren ropade bakom er. Följaktligen ersatte Han en misär med en
annan, så att ni inte skulle sörja över något ni gått miste om, eller
plågas över någon nöd ni drabbats av. GUD är Medveten om allt ni gör.
154. Efter bakslaget sände Han fridfull slummer över er, som
pacificerade vissa av er. Andra ibland er var själviskt bekymrade över
sig själva. De hyste tankar om GUD som inte var sanna - samma tankar de
hyst under okunnighetens dagar. Därför sa de, "Kan vi påverka
någonting?" Säg, "Allting ligger i GUDs händer." De dolde inom sig vad
de inte visade dig. De sa, "Om vi haft något med saken att göra, skulle
ingen av oss ha dödats i denna strid." Säg, "Om ni stannat kvar i era
hem, skulle de som förutbestämts att dö, krupit ner i sina dödsbäddar."
GUD testar er således för att avslöja era verkliga övertygelser, för
att testa vad som finns i era hjärtan. GUD är fullt medveten om de
innersta tankarna.
155. De bland er som vände tillbaka den dagen de två arméerna drabbade
samman, har vilseletts av djävulen. Det reflekterar en del av de ()
gärningar de begått. GUD har haft överseende med dem. GUD är Förlåtare,
Barmhärtig.
156. O ni som tror, var inte som de som inte trodde, som sa om sina
släktingar som färdades eller mobiliserade för krig, "Om de stannat
kvar hos oss skulle de inte ha dött eller dödats." GUD gör detta till
en källa av sorg i deras hjärtan. GUD kontrollerar liv och död. GUD Ser
allt ni gör.
157. Vare sig ni dödas eller dör för GUDs sak, är GUDs förlåtelse och
nåd mycket bättre än allt de samlar på sig.
32
158. Vare sig ni dör eller dödas, kommer ni att sammankallas inför GUD.
159. Det var nåd från GUD att du blev medlidsam gentemot dem. Om du
varit hård och elakhjärtad skulle de ha övergivit dig. Ha därför
överseende med dem, be om förlåtelse för dem, och rådfråga dem. När du
väl fattat ett beslut, genomför din plan och lita på GUD. GUD älskar de
som litar på Honom.
160. Om GUD stödjer er kan ingen besegra er. Och om Han överger er, vem
kan då ge er stöd? De troende ska lita på GUD.
161. Profeten kan heller inte ta mer av krigets byten än vad han är
berättigad till. Den som tar mer än sin rättmätiga del, kommer bli
tvungen att stå till svars för det på Återuppståndelsens Dag. Det är då
som varje själ betalas för allt den förvärvat, utan minsta orättvisa.
162. Är den som strävar efter GUDs behag densamma som den som ådrar sig
vrede från GUD, och vars öde är Helvetet, den mest fruktansvärda
boningen?
163. De har verkligen olika ranger hos GUD. GUD Ser allt de gör.
164. GUD har välsignat de troende genom att upphöja en budbärare från
dem mitt ibland dem, för att recitera Hans uppenbarelser och för att
lära dem skriften och visdom. Innan dess, hade de gått helt vilse.
165. Nu när ni drabbats av ett bakslag, trots att ni har vållat ()
dubbelt så mycket lidande, sa ni, "Varför hände detta oss?" Säg, "Det
är en konsekvens av era egna handlingar." GUD är Allsmäktig.
166. Det som hände er, dagen då de två arméerna drabbade samman, var
enligt GUDs vilja, för att urskilja de troende.
167. Och för att avslöja hycklarna som uppmanades, "Kom och slåss för
GUDs sak eller hjälp till." De sa, "Om vi visste hur man slåss, skulle
vi ha gått samman med er." De var närmare otro än tro. De sa med sina
munnar vad som inte fanns i deras hjärtan. GUD vet vad de döljer.
168. När de stannade kvar, sa de om sitt folk, "Om de hade gjort som vi
sa, skulle de inte ha dödats." Säg, "Förhindra då er egen död, om ni
talar sanning."
169. Tro inte att de som dödas för GUDs sak är döda; de lever hos sin
Herre och njuter av Hans gåvor.
170. De fröjdas i GUDs nåd och har goda nyheter till sina vänner som
inte dog med dem, att de inte har någonting att frukta, ej heller
kommer de att sörja.
171. De har goda nyheter om GUDs välsignelser och nåd, om att GUD
aldrig försummar att belöna de troende.
172. För de som besvarar GUD och budbäraren trots den förföljelse de
får utstå, upprätthåller sina goda gärningar och för ett rättfärdigt
liv, en stor belöning.
173. När människorna säger till dem, "Människor har mobiliserat emot
er; ni borde frukta dem," stärker det bara deras tro, och de säger,
"GUD räcker för oss; Han är den bäste Beskyddaren."
174. De har förtjänat GUDs välsignelser och nåd. Ingenting skada berör
någonsin dem, för de har uppnått GUDs godkännande. GUD besitter oändlig
nåd.
33
175. Djävulens system är att sätta rädsla i sina objekt. Frukta inte
dem, utan frukta Mig i stället, om ni är troende.
176. Du ska inte bli ledsen över de som skyndar sig att inte tro. De
skadar aldrig GUD det minsta. I stället har GUD önskat att de inte ska
ha någon del av Livet Efter Detta. De har ådragit sig ett hemskt
straff.
177. De som väljer otro i stället för tro skadar inte GUD det minsta;
de har ådragit sig ett smärtsamt straff.
178. De icke troende ska inte tro att vi för dem bakom ljuset för deras
eget bästa. Vi för dem bakom ljuset bara för att bekräfta deras
syndfullhet. De har ådragit sig ett förödmjukande straff.
179. GUD tänker inte låta de troende vara, utan att urskilja det dåliga
från det bra. Ej heller informerar GUD er om framtiden, men sådan
kunskap ger GUD till vem Han vill bland Sina budbärare. Därför ska ni
tro på GUD och Hans budbärare. Om ni tror och för ett rättfärdigt liv
får ni en stor belöning.
180. Låt inte de som undanhåller och som samlar GUDs gåvor på hög tro
att det är bra för dem; det är dåligt för dem. För de kommer att bära
allt de samlat på sig runt sina halsar på Återuppståndelsens Dag. GUD
är den som slutligen kommer att ärva himmlarna och jorden. GUD är fullt
Medveten om allt ni gör.
181. GUD har hört alla yttranden av de som sa, "GUD är fattig, men vi
är rika." Vi kommer att skriva ner allt de sa, på samma sätt som vi
skrev ner hur de orättmätigt dödade profeterna, och vi kommer att säga,
"Genomlid Helvetets straff.
182. "Detta är en konsekvens av era egna gärningar." GUD är aldrig
orättvis gentemot människorna.
183. Det var de som sa, "GUD har slutit ett förbund med oss om att vi
inte ska tro på någon budbärare såvida han inte framställer en
offergåva som slukas av eld." Säg, "Budbärare före mig har kommit till
er med tydliga bevis, inklusive det ni precis begärt. Varför dödade ni
då dem, om ni är sanningsenliga?"
184. Avvisar de dig, har budbärare före dig avvisats, trots att de kom
med bevis, Psaltaren, och den upplysande skriften.
185. Alla människor får uppleva döden, därefter får ni er belöning på
Återuppståndelsens Dag. Den som med nöd och näppe slipper undan
Helvetet har uppnått en stor triumf. Livet i den här världen är bara en
illusion.
186. Ni kommer utan tvivel att testas genom era pengar och era liv, ni
kommer att få höra massor av förolämpningar från dem som fått skriften
och från idoldyrkarna. Om ni ihärdigt håller ut och för ett rättfärdigt
liv, kommer det att bevisa styrkan av er tro.
187. GUD slöt ett förbund med de som fått skriften: "Ni ska upplysa
människorna om den och aldrig dölja den." Men de vände den ryggen och
bytte ut den mot ett ringa pris. Vilket miserabelt byte.
188. De som skryter om sina gärningar och som vill prisas för något de
egentligen inte gjort, ska inte tro att de kan slippa undan straffet.
De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
189. Makten i himmlarnas och på jorden tillhör GUD. GUD är Allsmäktig.
34
190. I himmlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt och dag,
finns tecken för de intelligenta.
191. Stående, sittande, liggande på sidan, minns de GUD, och
reflekterar över himmlarnas och jordens skapelse: "Vår Herre, Du
skapade inte allt detta förgäves. Prisad vare Du. Rädda oss från
Helvetets straff.
192. "Vår Herre, de Du överlämnar till Helvetet är de Du försakat.
Sådana syndare har ingen som hjälper dem.
193. "Vår Herre, vi har hört en uppmanare kalla till tro, förkunnande;
'Ni ska tro på er Herre,' och vi har trott. Vår Herre, förlåt oss våra
överträdelser, lindra våra synder, och låt oss dö som rättfärdiga
troende.
194. "Vår Herre, ös över oss de välsignelser Du lovat oss genom Dina
budbärare, och försaka oss inte på Återuppståndelsens Dag. Du bryter
aldrig ett löfte."
195. Deras Herre besvarade dem: "Jag misslyckas aldrig belöna någon
arbetare ibland er för det arbete ni gör, vare sig ni är manliga eller
kvinnliga - ni är jämlika. Följaktligen, för de som immigrerar, som
tvingas lämna sina hem, som förföljs på grund av Mig, som kämpar och
dödas, kommer Jag att lindra deras synder och ge dem tillträde till
trädgårdar med flytande bäckar." Sådan är belöningen från GUD. GUD
besitter den yttersta belöningen.
196. Du ska inte imponeras av den framgång som de icke troende verkar
åtnjuta.
197. De njuter endast temporärt och hamnar sedan i Helvetet; vilket
miserabelt öde!
198. Vad gäller de som iakttager sin Herre, har de förtjänat trädgårdar
med flytande bäckar; däri vistas de för evigt. Sådan är boningen GUD
har gett dem. Det som GUD har är mycket bättre för de rättfärdiga.
199. Vissa av de som följer de tidigare skrifterna tror verkligen på
GUD och på det som uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före
dig. De vördar GUD, och byter aldrig ut GUDs uppenbarelser för ett
ringa pris. Dessa kommer att få sin belöning från sin Herre. GUD är den
mest effektive granskaren.
200. O ni som tror, ni ska vara ihärdiga, ni ska hålla ut, ni ska vara
förenade, ni ska iaktta GUD, så att ni ska kunna lyckas.
SURA 4: Kvinnor (Al-Nesa')
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O människor, rätta er efter er Herre; Den som skapade er från en
varelse, och från den skapade dess maka, och spred sedan många män och
kvinnor från de båda. Ni ska beakta GUD, vid vilken ni svär, och ta
hänsyn till föräldrarna. GUD vakar över er.
2. Ni ska överlämna till de föräldralösa, vad som rätteligen tillhör
dem. Ersätt inte det som är bra med det som är dåligt, och ta inte
deras ägodelar i besittning genom att kombinera dem med era. Detta
skulle vara en grov orättvisa.
3. Om ni anser det bäst för de föräldralösa, får ni gifta er med deras
mödrar - ni får gifta er med två, tre eller fyra. Är ni rädda för att
35
bli orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller med vad ni redan
har. Dessutom är det mer troligt att ni på så sätt undviker ekonomisk
svårighet.
4. Ni ska ge kvinnorna den hemgift de har rätt till, rättvist. Om de
villigt avstår från något, får ni acceptera det; det är då rätteligen
ert.
5. Ge inte omogna föräldralösa de ägodelar som GUD anförtrott er som
förmyndare. Ni ska underhålla dem därav, se till att de har kläder och
behandla dem vänligt.
6. När de föräldralösa når puberteten ska ni testa dem. Så fort ni
märker att de är mogna nog, ska ni ge dem deras egendom. Ni ska inte
skyndsamt konsumera den slösaktigt innan de växer upp. Den rike
förmyndaren ska inte ta ut någon lön, men den fattige förmyndaren får
ta rimligt betalt. När ni ger dem deras ägodelar, ska ni ha vittnen.
GUD räcker som Bedömare.
7. Männen får ta del av det föräldrarna och släktingarna lämnar bakom
sig. Kvinnorna ska också få ta del av det föräldrarna och släktingarna
lämnar bakom sig. Vare sig det är ett stort eller litet arv () en viss
del.
8. Om släktingar, föräldralösa och behövande personer närvarar under
utdelningen av arven, ska ni ge till dem därav och behandla dem
vänligt.
9. De som bekymrar sig för sina egna barn, om de skulle lämna dem bakom
sig, ska iakttaga GUD och vara rättvisa.
10. De som förbrukar de föräldralösas ägodelar orättmätigt, sväljer ner
eld i sina bukar, de kommer att lida i Helvetet.
11. GUD fastställer ett testamente till fördel för era barn; mannen får
dubbelt så stor del som kvinnan. Om arvtagarna endast är kvinnor, fler
än två, får de två tredjedelar av det som efterlämnats. Har endast en
dotter efterlämnats, får hon en hälft. Föräldrarna till den avlidne får
en sjättedel var av arvet om den avlidne lämnat barn efter sig. Om han
inte lämnat några barn efter sig, och hans föräldrar är de enda
arvtagarna, får modern en tredjedel. Har han syskon, får moderna en
sjättedel. Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente
som den avlidne efterlämnat, och efter att ha betalat av alla skulder.
Vad gäller era föräldrar och era barn, vet ni inte vilka av dem som
verkligen är bäst för er och mest välgörande. Detta är GUDs lag. GUD är
Allvetande, Visast.
12. Ni får hälften av det era fruar lämnar bakom sig, om de inte hade
några barn. Om de hade barn, får ni en fjärdedel av det de efterlämnar.
Allt detta efter att ha uppfyllt ett eventuellt testamente de
efterlämnat, och efter att ha betalat av alla skulder. De får en
fjärdedel av det ni lämnar bakom er, om ni inte hade några barn. Om ni
hade barn, får de en åttondel av det ni efterlämnar. Allt detta efter
att ha uppfyllt ett eventuellt testamente ni lämnat bakom er, och efter
att ha betalat av alla skulder. Om den avlidne mannen eller kvinnan var
ensling och lämnar två syskon bakom sig, manliga eller kvinnliga, får
var och en av dem en sjättedel av arvet. Finns det flera syskon delar
de lika på en tredjedel av arvet. Allt detta efter att ha uppfyllt ett
eventuellt testamente och efter att ha betalat av alla skulder, så att
ingen skadas. Detta är ett testamente som fastställts av GUD. GUD är
Allvetande, Mild.
36
13. Detta är GUDs lagar. De som lyder GUD och Hans budbärare kommer Han
att ge tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas
för evigt. Det är den största triumfen.
14. Vad gäller den som inte lyder GUD och Hans budbärare, som kränker
Hans lagar, kommer Han att överlämna till Helvetet vari han vistas för
evigt. Han har ådragit sig ett skamfullt straff.
15. Emot de som begår äktenskapsbrott av era kvinnor, måste ni ha fyra
vittnen. Om de vittnar, ska ni låta sådana kvinnor stanna i sina hem
tills de dör, eller tills GUD skapar en utväg för dem.
16. Det par som begår äktenskapsbrott ska straffas. Om de ångrar sig
och ändrar sig, ska ni lämna dem ifred. GUD är Frälsaren,
Barmhärtigast.
17. Ånger accepteras av GUD från de som faller i synd av okunnighet,
och sedan ångrar sig omedelbart därefter. GUD räddar dem. GUD är
Allvetande, Visast.
18. Accepteras gör inte ångern från de som begår synder tills döden
kommer till dem, som då säger, "Nu ångrar jag mig." Ej heller är den
godtagbar från de som dör som icke troende. För dem har vi preparerat
ett smärtsamt straff.
19. O ni som tror, det är inte lagligt för er att ärva det kvinnorna
lämnar bakom sig, mot deras vilja. Ni ska inte tvinga dem att ge upp
någonting av det ni givit dem, såvida de inte bevisligen begår ett
äktenskapsbrott. Ni ska behandla dem väl. Om ni inte tycker om dem,
kanske ni ogillar något i vilket GUD placerat en hel del gott.
20. Om ni vill ni gifta er med en ny fru, i stället för den fru ni har,
och ni gett en av dem en hel del, ska ni inte ta tillbaka någonting av
det ni gett henne. Skulle ni ta det svekfullt, elakt och syndfullt?
21. Hur skulle ni kunna ta tillbaka det efter att ni varit intima med
varandra, och efter att de fått ett högtidligt löfte från er?
22. Gift er inte med de kvinnor som tidigare varit gifta med era fäder
- hit räknas inte existerande äktenskap, som ej ska brytas upp - för
det är en grov skymf och en avskyvärd handling.
23. Förbjudet för er () är era mödrar, era döttrar, era systrar, era
fäders systrar, era mödrars systrar, er broders döttrar, er systers
döttrar, era ammor, flickorna som ammade från samma amma som er, era
fruars mödrar, döttrarna till era fruar med vilka ni fullbordat
äktenskapet - om äktenskapet inte fullbordats får ni gifta er med
dottern. Kvinnor som varit gifta med era genetiska söner är också
förbjudna för er. Ej heller ska ni vara gifta med två systrar samtidigt
- men bryt inte upp existerande äktenskap. GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
24. Förbjudna är även de kvinnor som redan är gifta, såvida de inte
flyr från sina otroende män som ligger i krig med er. Detta är GUDs
budord till er. Alla andra kategorier är tillåtna för er i äktenskap,
förutsatt att ni betalar dem de hemgifter de har rätt till. Ni ska
bibehålla er moralitet genom att inte begå äktenskapsbrott.
Följaktligen ska ni betala den ni tycker om ibland dem, den hemgift som
fastställts för dem. Ni begår inget fel om ni ömsesidigt kommer
överrens om eventuella justeringar av hemgiften. GUD är Allvetande,
Visast.
37
25. De ibland er som inte har råd att gifta er med fria troende
kvinnor, får gifta er med troende slavkvinnor. GUD är den som bäst
känner till er tro, ni är jämlika varandra vad tro beträffar. Ni ska
skaffa tillstånd från deras förmyndare innan ni gifter er med dem, och
betala dem den hemgift de har rätt till, rättvist. De ska bibehålla
moraliskt beteende genom att inte begå äktenskapsbrott eller ha hemliga
älskare. När de väl befriats genom äktenskap, ska straffet vara hälften
av det som gäller för de fria kvinnorna, om de begår äktenskapsbrott.
Att gifta sig med en slav ska vara den sista utvägen för de som inte
kan vänta. Att ha tålamod är bättre för er. GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
26. GUD vill förklara saker och ting för er, vägleda er genom
föregående exempel, och rädda er. GUD är Allvetande, Visast.
27. GUD vill rädda er, medan de som ägnar sig åt sina lustar vill att
ni ska göra ett stort felsteg.
28. GUD vill lätta er börda, för människan är skapad svag.
29. O ni som tror, ni ska inte ta varandras ägodelar i besittning
olagligt - endast ömsesidigt godtagbara transaktioner är tillåtna. Ni
ska inte ta livet av er själva. GUD är Barmhärtig gentemot er.
30. Den som begår dessa överträdelser, ondskefullt och avsiktligt,
kommer vi att fördöma till Helvetet. Det är enkelt för GUD att göra.
31. Om ni avstår från att begå de grova synder som förbjudits er,
kommer vi att mildra era synder och ge er ett ärbart inträde.
32. Ni ska inte eftertrakta de egenskaper som GUD tilldelat var och en
av er; männen åtnjuter vissa egenskaper och kvinnorna åtnjuter vissa
egenskaper. Ni får be till GUD om att ösa er med Sin nåd. GUD är fullt
medveten om alla ting.
33. Vi har fastställt delar av arvet som efterlämnats av föräldrarna
och släktingarna för var och en av er. Även till de besläktade med er
genom äktenskap, ska ni ge den del som rätteligen tillhör dem. GUD ser
alla ting.
34. Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem
med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De
rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang
eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro.
Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem,
sedan () överge dem i sängen, sedan får ni () slå dem. Om de lyder er
får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig.
35. Om ett par befarar att de kommer separera, ska ni utse en medlare
från hans familj och en medlare från hennes familj; om de bestämmer sig
för att försonas kommer GUD hjälpa dem att förenas. GUD är Allvetande,
Medveten.
36. Ni ska dyrka endast GUD - associera ingenting med Honom. Ni ska ta
hänsyn till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, den
besläktade grannen, den obesläktade grannen, den nära vännen, den
resande främlingen och era tjänare. GUD älskar inte de arroganta
skrytmånsarna.
37. De som är snåla, uppmanar människorna till att vara snåla, och
döljer det som GUD har givit dem av Sina gåvor. Vi har preparerat ett
skamfullt straff för de som inte tror.
38
38. De ger pengar till välgörenhet bara för att visa upp sig, fast de
inte tror på GUD och den Sista Dagen. Har man djävulen som partner, kan
man inte ha en värre partner.
39. Varför tror de inte på GUD och den Sista Dagen, och ger från GUDs
gåvor till dem? GUD är fullt medveten om dem.
40. GUD vållar inte så mycket som en atoms vikt av orättvisa. Tvärtom,
mångdubblar Han mångfaldigt belöningen för den rättfärdiga gärningen
och beviljar en stor belöning från Honom.
41. Så när ()dagen kommer, kommer vi att kalla fram ett vittne från
varje samhälle, och du () kommer att fungera som vittne bland dessa
människor.
42. På den dagen kommer de som inte trodde och som inte lydde
budbäraren önska att de var i jämnhöjd med marken; inte ett enda
yttrande kommer de att kunna dölja från GUD.
43. O ni som tror, ni ska inte iakttaga Kontaktbönerna () när ni är
berusade, så att ni vet vad ni säger. Ej heller efter sexuell orgasm
utan att bada, såvida ni inte är på resande fot, och färdas; om ni är
sjuka eller färdas, eller om ni haft urin eller avföringsrelaterad
utsöndring (), eller varit i kontakt med kvinnorna () och inte kan
hitta vatten, ska ni iakttaga Tayammum () genom att röra ren torr mark
och sedan torka era ansikten och händer därmed. GUD är Överseende,
Förlåtare.
44. Har ni lagt märke till de som fått en del av skriften, och hur de
väljer att avvika, och vill att ni ska avvika från vägen?
45. GUD vet bäst vilka era fiender är. GUD är den enda Herren och
Mästaren. GUD är den enda Hjälparen.
46. Bland de som är Judiska förvanskar vissa orden utöver sanningen,
och säger, "Vi hör men vi lyder inte," och, "Era ord faller på döva
öron," och, "Raa'ena ()," samtidigt som de vränger sina tungor för att
håna religionen. Om de sagt, "Vi hör och vi lyder," och, "Vi hör dig,"
och, "Unzurna ()," skulle det ha varit bättre för dem och
rättfärdigare. I stället har de ådragit sig fördömelse från GUD på
grund av sin otro. Till följd därav kan majoriteten av dem inte tro.
47. O ni som fått skriften, ni ska tro på det vi uppenbarar häri som
bekräftar det ni har, innan vi förvisar vissa ansikten till exil eller
fördömer dem på samma sätt som vi fördömde de som vanhelgade Sabbaten.
GUDs befallning genomförs.
48. GUD förlåter inte idoldyrkan, men Han förlåter mindre förseelser
för vem Han vill. Den som sätter upp idoler vid sidan av GUD har
utformat en fruktansvärd skymf.
49. Har ni märkt de som upphöjer sig själva? I stället är GUD Den som
upphöjer vem Han vill, utan minsta orättvisa.
50. Lägg märke till hur de hittar på lögner om GUD; vilken grov
överträdelse!
51. Har ni lagt märke till de som fått en del av skriften, hur de tror
på idoldyrkan och falsk lära, och sedan säger, "De som inte tror är
bättre vägledda än de som tror!?"
52. De har gjort sig till föremål för GUD fördömelse, och för den GUD
fördömer kommer ni inte att hitta någon hjälpare.
39
53. Äger de en del av den högsta makten? Om de gjorde det, skulle de
inte ge människorna så mycket som en gnutta.
54. Är de avundsjuka på människorna för att GUD öst Sina välsignelser
över dem? Vi har gett Abrahams familj skriften och visdom; vi gav dem
stor auktoritet.
55. Vissa av dem trodde på det, vissa av dem avfärdade det; Helvetet
det enda rättvisa straffet för dem.
56. Vi kommer utan tvivel att fördöma de som inte tror på våra
uppenbarelser till helveteselden. När deras hud förbränts, kommer vi
att ge dem nya hudar. Följaktligen kommer de att lida kontinuerligt.
GUD är Allsmäktig, Visast.
57. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi
att ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas
de för evigt. De kommer att ha rena makar däri. Vi kommer att släppa in
dem till en lycksalig skugga.
58. GUD befaller er att ge tillbaka det som människorna anförtrott er.
Om ni dömer bland människorna, ska ni döma rättvist. Den bästa
vägledningen är sannerligen den GUD rekommenderar för er. GUD är Den
Som Hör, Den Som Ser.
59. O ni som tror, ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och de
som bestämmer ibland er. Om ni tvistar i någon fråga, ska ni hänvisa
den till GUD och Hans budbärare, om ni verkligen tror på GUD och den
Sista Dagen. Det är bättre för er och ger er den bästa lösningen.
60. Har ni lagt märke till de som påstår att de tror på det som
uppenbarats för dig, och på det som uppenbarats före dig, och sedan
upprätthåller sina idolers orättvisa lagar? De beordrades att förkasta
sådana lagar. Det är sannerligen djävulens önskan att leda dem långt
vilse.
61. När de uppmanas, "Kom till det som GUD har uppenbarat och till
budbäraren," ser ni hycklarna undvika er helt och hållet.
62. Hur kommer det att vara för dem när en olycka drabbar dem, som
konsekvens av deras egna gärningar? De kommer då att komma till er och
svära vid GUD: "Våra intentioner var goda och rättfärdiga!"
63. GUD är fullt medveten om deras innersta avsikter. Ni ska ignorera
dem, upplysa dem, och ge dem goda råd, så att de ska kunna rädda sina
själar.
64. Vi har inte sänt någon budbärare som inte ska lydas enligt GUDs
vilja. Om de kommit till dig när de kränkt sina själar, bett GUD om
förlåtelse, och budbäraren bad om deras förlåtelse, skulle de ha funnit
GUD Frälsare, Barmhärtigast.
65. Nej aldrig, vid er Herre; de är inte troende om de inte kommer till
dig för att döma i deras dispyter, och sedan inte finner någon som
helst tvekan i sina hjärtan till att acceptera din bedömning. De måste
underkasta sig en total underkastelse.
66. Om vi uppmanat dem: "Ni måste offra era liv," eller, "Lämna era
hem," skulle de inte ha gjort det, förutom ett fåtal av dem. () och de
skulle ha gjort vad de beordrades att göra, skulle det ha varit bättre
för dem och bevisat styrkan på deras tro.
67. Och vi skulle ha gett dem en stor belöning.
40
68. Och vi skulle ha väglett dem på den rätta vägen.
69. De som lyder GUD och budbäraren tillhör dem som välsignats av GUD -
profeterna, helgonen, martyrerna och de rättfärdiga. De är det bästa
sällskapet.
70. Sådan är GUDs välsignelse; GUD är Den Som Vet bäst.
71. O ni som tror, ni ska förbli alerta, och förbered er som individer,
eller förbered er alla tillsammans.
72. Onekligen finns ibland er de som skulle dra benen efter sig, och om
ni drabbades av en motgång skulle de säga, "GUD har välsignat mig
eftersom jag inte dog martyrdöden med dem."
73. Men om ni uppnår en välsignelse från GUD skulle de säga, precis som
om ingen vänskap någonsin existerat mellan er, "Jag önskar att jag vore
med dem, så jag kunde ta del av en sådan stor seger."
74. De som villigt kämpar för GUDs sak är de som försakar denna världen
till förmån för Livet Efter Detta. Den som kämpar för GUDs sak och
sedan dödas eller uppnår seger, kommer vi säkerligen att ge en stor
belöning.
75. Varför skulle vi inte kämpa för GUDs sak när svaga män, kvinnor och
barn ber: "Vår Herre, befria oss från detta samhälle, vars människor
utövar förtryck, var Du vår Herre och Mästare."
76. De som tror kämpar för GUDs sak, medan de som inte tror kämpar för
tyranni. Därför ska ni bekämpa de som förenat sig med djävulen;
djävulens makt är noll.
77. Har ni lagt märke till de som uppmanades, "Ni behöver inte slåss;
allt ni behöver göra är att iakttaga Kontaktbönerna () och ge den
obligatoriska välgörenheten ()," därefter, när de uppmanades att
strida, fruktade de människorna lika mycket som de fruktade GUD, eller
till och med mer? De sa, "Vår Herre, varför påtvingade Du oss detta
stridande? Om Du bara kunde ge oss uppskov ett tag!" Säg, "Materian
tillhörande denna världen är lika med noll, medan Livet Efter Detta är
mycket bättre för de rättfärdiga, ni drabbas aldrig av minsta
orättvisa."
78. Vart ni än är, kommer döden att hinna ikapp er, även om ni bor i
ofantliga slott. När någonting bra händer dem säger de, "Det här kommer
från GUD," och när någonting dåligt drabbar dem, skyller de på er. Säg,
"Allt kommer från GUD." Varför missförstår dessa människor nästan allt?
79. Allt bra som händer er kommer från GUD, allt dåligt som händer er
kommer från er. Vi har sänt dig som en budbärare till människorna, GUD
räcker som vittne.
80. Den som lyder budbäraren lyder GUD. Vad gäller de som vänder sig
bort, har vi inte sänt dig som deras förmyndare.
81. Högtidligt lovar de lydnad, men så fort de lämnar dig hyser en del
av dem avsikter i motsats till vad de säger. GUD noterar deras innersta
avsikter. Ni ska ignorera dem och lita på GUD. GUD räcker som
försvarare.
82. Varför studerar de inte Koranen noggrant? Skulle den kommit från
annat än GUD, skulle de ha funnit många motsägelser i den.
83. När ett rykte som påverkar säkerhet kommer till dem sprider de det.
Om de hänvisat det till budbäraren, och de som bestämmer ibland er,
41
skulle de som förstår dessa saker ha informerat dem. Vore det inte för
GUDs välvilja gentemot er, och Hans nåd, skulle ni ha följt djävulen,
förutom ett fåtal.
84. Du ska kämpa för GUDs sak; du ansvarar endast för din egen själ,
och uppmana de troende att göra detsamma. GUD kommer att neutralisera
kraften hos de som inte tror. GUD är mycket mäktigare och mycket
effektivare.
85. Den som sätter en god gärning i verket, får en del av förtjänsten
därav, den som sätter en ond gärning i verket ådrager sig en del därav.
GUD kontrollerar alla ting.
86. När någon hälsar på er med en hälsning, ska ni besvara med en
bättre hälsning, eller åtminstone med en likvärdig. GUD bedömer alla
ting.
87. GUD: det finns ingen annan gud än Honom. Han kommer utan tvivel
sammankalla er på Återuppståndelsens Dag - den oundvikliga dagen. Vems
skildring är mer sanningsenlig än GUDs?
88. Varför ska ni dela upp er i två grupper av hänsyn till hycklarna
()? GUD är den som fördömt dem på grund av deras eget beteende. Vill ni
vägleda dem som vilseletts av GUD? Den GUD vilseleder kan ni aldrig
finna ett sätt att vägleda.
89. De vill att ni inte ska tro, precis som de inte har trott, då blir
ni jämlika. Ni ska inte betrakta dem som vänner, såvida de inte
mobiliserar sig med er för GUDs sak. Vänder de sig emot er ska ni
bekämpa dem, och ni får döda dem när ni möter dem i krig. Ni ska inte
acceptera dem som vänner eller som allierade.
90. Hit räknas inte de som förenas med människor med vilka ni skrivit
fredsavtal, eller de som kommer till er utan någon önskan att slåss
emot er eller emot sina släktingar. Om GUD så önskat, skulle Han kunnat
låta dem slåss emot er. GUD ger er därför ingen anledning att slåss
emot dem om de lämnar er ifred, avstår från att slåss emot er, och
erbjuder er fred.
91. Ni kommer att finna andra som vill sluta fred med er, även med sitt
folk. Men så fort krig bryter ut slåss de emot er. Om dessa människor
inte lämnar er ifred, erbjuder er fred och slutar att slåss emot er,
får ni slåss emot dem när ni stöter på dem. Mot dessa ger vi er klar
befogenhet.
92. Ingen troende ska döda en annan troende, såvida det inte är en
olyckshändelse. Om någon dödar en troende av misstag, ska han sona för
det genom att befria en troende slav och genom att betala kompensation
till offrets familj, såvida de inte avstår från en sådan kompensation
som välgörenhet. Om offret tillhörde ett folk som ligger i krig med er,
fast han var troende, ska ni sona genom att befria en troende slav. Om
han tillhörde människor med vilka ni slutit fredsavtal, ska ni betala
kompensationen och dessutom befria en troende slav. Om ni inte kan
hitta en slav att befria, ska ni sona genom att fasta två månader i
sträck för att återtagas av GUD. GUD är Den Som Vet, Visast.
93. Straffet för den som dödar en troende avsiktligt är Helvetet, vari
han vistas för evigt, GUD är arg på honom, fördömer honom, och har
preparerat ett fruktansvärt straff för honom.
94. O ni som tror, om ni slår ett slag för GUDs sak måste ni vara helt
säkra. Säg inte till den som erbjuder er fred, "Du tror inte," i
42
strävan efter denna världens byten. För GUD besitter oändliga byten.
Minns att ni brukade vara som dem, och GUD välsignade er. Därför ska ni
vara helt säkra (). GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
95. De som inte gör någonting bland de troende, som inte är
handikappade, är inte desamma som de som strävar för GUDs sak med sina
pengar och sina liv. GUD upphöjer de som strävar med sina pengar och
sina liv över de som ingenting gör. GUD lovar frälsning för båda, men
GUD upphöjer de som strävar över de stillasittande med en stor
belöning.
96. De högre rangerna kommer från Honom, liksom förlåtelse och nåd. GUD
är Förlåtare, Barmhärtigast.
97. De vars liv avslutas av änglarna när de är i ett tillstånd av att
kränka sina själar, kommer änglarna att fråga, "Vad var det med er?" De
kommer att säga, "Vi var förtryckta på jorden." De kommer att säga,
"Var GUDs jord inte rymlig nog för er, för att ni skulle kunna emigrera
däri?" För dessa är den slutliga boningen Helvetet, och ett miserabelt
öde.
98. Hit räknas inte de svaga männen, kvinnorna och barnen, som inte har
styrkan eller medlen att finna en väg ut.
99. Dessa kan GUD ha överseende med. GUD är Överseende, Förlåtare.
100. Den som emigrerar för GUDs sak kommer att finna fantastiska gåvor
och rikedom på jorden. För den som lämnar sitt hem, emigrerar till GUD
och Hans budbärare, som döden sedan hinner ikapp, finns en belöning
reserverad hos GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
101. När ni färdas i krigstid, begår ni inget fel om ni kortar av era
Kontaktböner (), om ni befarar att de icke troende ska attackera er. De
icke troende är sannerligen era ivriga fiender.
102. När du är hos dem och leder Kontaktbönerna () för dem, låt då en
del av er stå vakt; låt dem hålla sina vapen och låt dem stå bakom er
när ni prostrerar. Låt sedan den andra gruppen som inte har bett, få
sin tur att be med dig medan de andra står vakt och håller sina vapen.
De som inte trodde vill se er försumma era vapen och er utrustning, för
att kunna attackera er en gång för alla. Om ni förhindras av regn eller
skada, begår ni inget fel om ni lägger ner era vapen, så länge ni är på
er vakt. GUD har preparerat ett skamfullt straff för de icke troende.
103. När ni väl avslutat er Kontaktbön (), ska ni minnas GUD när ni
står, sitter eller ligger. När kriget väl är över, ska ni iakttaga
Kontaktbönerna (); Kontaktbönerna () har fastställts för de som tror på
specifika tider.
104. Ni får inte vackla när det gäller att sätta efter fienden. Lider
ni, lider de också. Ni förväntar er dock från GUD vad de aldrig
förväntar sig. GUD är Allvetande, Visast.
105. Vi har sänt ner skriften till dig, sanningsenligt, för att döma
bland människorna enligt det som GUD visat dig. Ta inte förrädarnas
parti.
106. Be GUD om förlåtelse. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
107. Försvara inte de som kränkt sina egna själar; GUD älskar inte
någon förrädare, skyldig.
43
108. De gömmer sig från människorna och bryr sig inte om att gömma sig
från GUD, trots att Han är med dem när de hyser tankar inom sig som Han
inte tycker om. GUD är fullt medveten om allt de gör.
109. Här argumenterar ni på deras vägnar i denna världen; vem ska
argumentera med GUD på deras vägnar på Återuppståndelsens Dag? Vem ska
vara deras förespråkare?
110. Den som begår ondska eller kränker sin själ, som sedan ber GUD om
förlåtelse, kommer att finna GUD Förlåtande, Barmhärtigast.
111. Den som förvärvar en synd, förvärvar den till skada för sin egen
själ. GUD är Allvetande, Visast.
112. Den som förvärvar en synd och sedan beskyller en oskyldig person
för det, har begått en hädelse och en grov överträdelse.
113. Vore det inte för GUDs välvilja gentemot dig och Hans nåd, skulle
vissa av dem ha vilselett dig. De vilseleder endast sig själva, och kan
aldrig skada dig det minsta. GUD har sänt ner skriften och visdom till
dig, och Han har lärt dig vad du aldrig visste. GUDs välsignelser över
dig har sannerligen varit stora.
114. Det finns ingenting bra med deras privata sammankomster, förutom
när det gäller de som förespråkar välgörenhet, rättfärdiga verk, eller
för att sluta fred bland människorna. Den som gör det, som svar på GUDs
läror, kommer vi ge en stor belöning.
115. Vad gäller den som opponerar sig mot budbäraren efter att
vägledningen visats honom, och som följer annat än den troendes väg,
kommer vi att leda i riktningen han valt, och överlämna honom till
Helvetet; vilket miserabelt öde!
116. GUD förlåter inte idoldyrkan (), Han förlåter mindre överträdelser
för vem Han vill. Den som dyrkar en idol vid sidan av GUD har gått
långt vilse.
117. De dyrkar till och med kvinnliga idoler vid sidan av Honom; i
själva verket dyrkar de bara en rebellisk djävul.
118. GUD har fördömt honom, och han sa, "Jag kommer säkerligen att
rekrytera en stor del av Dina dyrkare.
119. "Jag kommer att vilseleda dem, jag kommer att locka dem, jag
kommer att uppmana dem att () märka öronen på boskapen, och jag kommer
befalla dem att förstöra GUDs skapelse." Den som accepterar djävulen
som herre i stället för GUD har ådragit sig en svår förlust.
120. Han lovar dem och lockar dem; det som djävulen lovar är ingenting
annat än en illusion.
121. De har ådragit sig Helvetet som sin slutliga boning, och kan
aldrig undvika det.
122. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi att
ge dem tillträde till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas
för evigt. Sådant är GUDs sanna löfte. Vems ord är mer sanna än GUDs?
123. Det beror inte på era önskemål, eller på önskemålen av skriftens
folk; den som begår ondska får betala för det, och kommer inte ha någon
som hjälper dem eller stödjer dem mot GUD.
44
124. Vad gäller de som för ett rättfärdigt liv, manliga eller
kvinnliga, medan de tror, kommer de in i Paradiset; utan minsta
orättvisa.
125. Vem är bättre vägledd i sin religion än den som helt och hållet
underkastar sig GUD, lever ett rättfärdigt liv enligt Abrahams
troslära: monoteism? GUD har valt ut Abraham till en älskad vän.
126. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD har full
kontroll över alla ting.
127. De frågar dig om råd vad gäller kvinnor: säg, "GUD upplyser er
beträffande dem, som reciterat för er i skriften. Ni ska återinföra de
föräldralösa flickornas rättigheter, som ni bedrar på de hemgifter de
har rätt till när ni vill gifta er med dem: ni ska inte utnyttja dem.
De föräldralösa pojkarnas rättigheter måste skyddas likaså. Ni ska
behandla de föräldralösa rättvist. Vad gott ni än gör, är GUD fullt
medveten om."
128. Om en kvinna upplever förtryck eller befarar att hon ska överges
av sin man, ska paret försöka överbrygga sina meningsskiljaktigheter,
för försoning är det bästa för dem. Själviskhet är en mänsklig
egenskap, om ni gör saker av godo och för ett rättfärdigt liv, är GUD
fullt Medveten om allt ni gör.
129. Ni kan aldrig vara rättvisa när ni hanterar mer än en fru, oavsett
hur mycket ni än försöker. Var därför inte så partiska, att ni låter en
av dem förbli i ovisshet (). Rättar ni till denna situation och
bibehåller rättfärdighet, är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.
130. Om paret måste bestämma sig för att gå skilda vägar, kommer GUD
att ge till båda av Sina gåvor. GUD är Frikostig, Visast.
131. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och vi har ålagt de
som fick skriften före er, och ålagt er, att ni ska vörda GUD. Om ni
inte tror, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. GUD har inga
behov, Prisvärd.
132. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD, och GUD är den ende
Beskyddaren.
133. Om Han vill kan Han utplåna er, O människor, och sätta andra i ert
ställe. GUD är säkerligen kapabel att göra det.
134. Den som strävar efter materian tillhörande denna värld, bör veta
att GUD äger både tillgångarna i denna värld och i Livet Efter Detta.
GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
135. O ni som tror, ni ska vara fullkomligt rättvisa och iakttaga GUD
när ni fungerar som vittnen, vare sig det är mot er själva, era
föräldrar eller era släktingar. Vare sig den anklagade är rik eller
fattig, tar GUD hand om dem båda. Var därför inte partiska på grund av
era personliga önskemål. Om ni avviker eller bortser från (), är GUD
fullt Medveten om allt ni gör.
136. O ni som tror, ni ska tro på GUD och Hans budbärare, på skriften
Han uppenbarat genom Sin budbärare, och på skriften Han uppenbarat
innan dess. Den som vägrar att tro på GUD, Hans änglar, Hans skrifter,
Hans budbärare och på den Sista Dagen, har verkligen gått långt vilse.
137. Vad gäller de som tror, som därefter inte tror, som sedan tror,
och därefter inte tror, och sedan faller djupare ner i otro, kommer GUD
45
säkerligen inte att förlåta, ej heller kommer Han att vägleda dem på
något sätt.
138. Informera hycklarna om att de ådragit sig ett smärtsamt straff.
139. Det är de som förenar sig med de icke troende i stället för med de
troende. Söker de värdighet hos dem? All värdighet tillhör endast GUD.
140. Han har instruerat er i skriften: om ni hör GUDs uppenbarelser
hånas eller förlöjligas, ska ni inte sitta tillsammans med dem, såvida
de inte byter samtalsämne. Annars kommer ni att vara lika skyldiga som
dem. GUD kommer att samla ihop hycklarna och de icke troende i
Helvetet.
141. De iakttar er och väntar; om ni beviljas seger från GUD säger de
(), "Var vi inte med er?" Men om de icke troende får en chans säger de
(), "Tog vi inte ert parti och skyddade er från de troende?" GUD kommer
att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer aldrig att
låta de icke troende segra över de troende.
142. Hycklarna tror att de lurar GUD, men Han är Den som för dem bakom
ljuset. När de stiger upp för Kontaktbönen (), reser de på sig slött.
Det är för att de bara visar upp sig för människorna, och sällan tänker
de på GUD.
143. De vacklar fram och tillbaka, utan att tillhöra vare sig den här
eller den där gruppen. Den GUD vilseleder, kommer ni aldrig att hitta
ett sätt att vägleda.
144. O ni som tror, ni ska inte förena er med de icke troende i stället
för de troende. Vill ni ge GUD ett klart bevis mot er?
145. Hycklarna kommer att överlämnas till det djupaste Helveteshålet,
och ni kommer inte att hitta någon som hjälper dem.
146. Endast de som ångrar sig, omformar sig, håller fast vid GUD och
fullständigt ägnar sin religion till endast GUD, kommer att räknas till
de troende. GUD kommer att välsigna de troende med en stor belöning.
147. Vad skulle GUD tjäna på att straffa er om ni blev tacksamma och
trodde? GUD är Tacksam, Allvetande.
148. GUD tycker inte om yttrandet av dåligt språk, såvida man inte
behandlas med stor orättvisa. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
149. Om ni är rättfärdigt verksamma - öppet eller dolt - eller ursäktar
en överträdelse, Har GUD Överseende, Allsmäktig.
150. De som inte tror på GUD och Hans budbärare, som försöker göra
skillnad på GUD och Hans budbärare, och säger, "Vi tror på vissa och
avvisar andra," och vill följa en väg mitt emellan;
151. är de verkligt icke troende. Vi har preparerat ett skamfullt
straff för de som inte tror.
152. Vad gäller de som tror på GUD och Hans budbärare, och som inte gör
någon skillnad på dem, kommer Han att ge deras belöning. GUD är
Förlåtare, Barmhärtigast.
153. Skriftens folk utmanar dig att ta ner en bok från skyn till dem!
De begärde ännu mer av Moses, och sa, "Visa oss GUD kroppsligen."
Följaktligen träffades de av blixten som en konsekvens av deras
fräckhet. Dessutom dyrkade de kalven efter alla mirakel de sett. Ändå
46
hade vi överseende med allt detta. Vi stärkte Moses med fulländade
mirakel.
154. Och vi höjde berget Sinai över dem när vi slöt förbundet med dem.
Och vi sa till dem, "Vanhelga inte Sabbaten." Vi slöt sannerligen ett
högtidligt förbund med dem.
155. () för att ha kränkt sitt förbund, förkastat GUDs uppenbarelser,
dödat profeterna orättmätigt och för att ha sagt, "Vi har bestämt oss!"
I själva verket är GUD Den som förseglat deras sinnen på grund av deras
otro, vilket är orsaken till att de inte lyckas tro, förutom sällan.
156. () för att inte ha trott, och för att ha yttrat en grov lögn om
Maria.
157. Och för att ha påstått att de dödat Messias, Jesus, Marias son,
GUDs budbärare. I själva verket dödade de honom aldrig - de fick tro
att de gjorde det. Alla grupper som tvistar i denna fråga är fulla av
tvivel om detta. De har ingen kunskap; de bara gissar. Absolut dödade
de honom aldrig.
158. I stället upphöjde GUD honom till Sig; GUD är Allsmäktig, Visast.
159. Vad som krävdes av alla skriftens folk, var att de trodde på honom
före hans död. På Återuppståndelsens Dag kommer han att vara ett vittne
mot dem.
160. På grund av deras överträdelser, förbjöd vi för Judarna bra mat
som tidigare var laglig för dem; även för att de oavbrutet varit
verksamma med att avvisa från GUDs väg.
161. Och för att de praktiserat ocker, som var förbjudet, och för att
de konsumerat människornas pengar olagligt. Vi har preparerat ett
smärtsamt straff för de icke troende ibland dem.
162. Vad gäller de ibland dem som är väl etablerade i kunskap, och de
som tror, tror de på det som uppenbarats för dig, och på det som
uppenbarats före dig. De tillhör människor som iakttager Kontaktbönerna
(), ger den obligatoriska välgörenheten (); de tillhör människor som
tror på GUD och på den Sista Dagen. Dessa beviljar vi en stor belöning.
163. Vi har inspirerat dig på samma sätt som vi inspirerade Noak och
profeterna som kom efter honom. Och vi inspirerade Abraham, Ismael,
Isak, Jakob, Patriarkerna, Jesus, Job, Jonas, Aron, och Salomon. Och vi
gav David Psalmerna.
164. Budbärare vi nämnt för dig, och budbärare vi aldrig nämnt för dig.
Och GUD talade till Moses direkt.
165. Budbärare för att sända goda nyheter liksom varningar. På så sätt
kommer människorna inte att ha någon ursäkt när de möter GUD, efter att
alla dessa budbärare kommit till dem. GUD är Allsmäktig, Visast.
166. Men GUD vittnar om det Han uppenbarat för dig; Han har uppenbarat
det med Sin kunskap. Änglarna vittnar likaså, men GUD räcker som
vittne.
167. De som inte tror och som avviker från GUDs ordning, har verkligen
gått långt vilse.
168. GUD kommer inte att förlåta de icke troende och som överträder, ej
heller kommer Han att vägleda dem på något vis;
47
169. förutom till Helvetet, vari de vistas för evigt. Det är lätt för
GUD att göra.
170. O människor, budbäraren har kommit till er med sanningen från er
Herre. Tro därför för ert eget bästa. Om ni inte tror, tillhör allting
i himmlarna och på jorden GUD. GUD är Allvetande, Visast.
171. O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion,
och säg inte om GUD annat än sanningen. Messias, Jesus, Marias son, var
en GUDs budbärare, och Hans ord som Han sänt ner till Maria, en
uppenbarelse från Honom. Därför ska ni tro på GUD och Hans budbärare.
Ni ska inte säga, "Treenighet." Ni ska låta bli för ert eget bästa. GUD
är endast en gud. Prisad vare Han; Han är alltför ärorik för att ha en
son. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom. GUD räcker som
Herre och Mästare.
172. Messias skulle aldrig ringakta att vara en GUDs tjänare, ej heller
de närmsta änglarna. Alla som ringaktar att dyrka Honom, som är för
arroganta för att underkasta sig, kommer Han att sammankalla inför Sig.
173. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att
belöna dem rikligt och ösa Sin nåd över dem. Vad gäller de som
ringaktar och blir arroganta, kommer Han att överlämna dem till ett
smärtsamt straff. De kommer inte att finna någon herre vid sidan av
GUD, ej heller någon frälsare.
174. O människor, ett bevis har kommit till er från er Herre; vi har
sänt ner en fulländad ledstjärna till er.
175. De som tror på GUD och som håller fast vid Honom, kommer Han att
ge tillträde till nåd från Honom och barmhärtighet, och kommer att
vägleda dem till Honom på en rak väg.
176. De frågar dig om råd; säg, "GUD ger er råd beträffande den som är
ogift. Om någon dör och inte lämnar några barn efter sig, och han hade
en syster, får hon halva arvet. Om hon dör först ärver han henne, om
hon inte lämnade några barn efter sig. Om det fanns två systrar, får de
två tredjedelar av arvet. Om syskonen är manliga och kvinnliga, får
mannen dubbelt så mycket som kvinnan." GUD klargör det på så sätt för
er, så att ni inte ska gå vilse. GUD är fullt medveten om alla ting.
SURA 5: Festen (Al-Ma'edah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O ni som tror, ni ska uppfylla era förbund. Tillåtet för er att äta
är kreaturen, förutom de som specifikt förbjudits häri. Ni ska inte
tillåta jakt under vallfärden. GUD fastställer vad Han vill.
2. O ni som tror, kränk inte de riter GUD har infört, ej heller de
Heliga Månaderna, djuren som ska offras, kransarna som markerar dem,
eller människorna som färdas mot den Heliga Helgedomen () i strävan
efter välsignelser och godkännande från sin Herre. När ni väl
fullbordat vallfärden får ni jaga. Provoceras inte till aggression av
ert hat för människor som en gång hindrat er från att nå den Heliga
Moskén. Ni ska samarbeta i rättfärdiga och gudfruktiga angelägenheter;
samarbeta inte när det gäller syndiga och onda ting. Ni ska iakttaga
GUD. GUD är sträng med att genomdriva straff.
3. Förbjudet för er är djur som dör av sig själva, blod, griskött, och
djur som dedicerats till annat än GUD. () strypts, träffats av ett
föremål, fallit från höjd, attackerats av ett vilt djur såvida ni inte
48
räddar ert djur innan det dör, och djur som offras på altare. Det är
även förbjudet att fördela köttet genom ett hasardspel; det är en
avskyvärd handling. I dag har de icke troende gett upp beträffande ()
er religion; ni ska inte frukta dem, utan frukta Mig i stället. Idag
har jag fullbordat er religion, fulländat Mina välsignelser över er,
och Jag har fastställt Underkastelse som religionen för er. Om någon
tvingas () på grund av svält, utan att vara avsiktligt syndig, är GUD
Förlåtare, Barmhärtig.
4. De rådfrågar dig om vad som är lagligt för dem; säg, "Alla goda ting
är lagliga för er, inklusive det som tränade hundar och falkar fångar
åt er." Ni tränar dem enligt GUDs läror. Ni får äta det de fångar åt
er, och nämn GUDs namn över det. Ni ska iakttaga GUD. GUD är ytterst
effektiv på att granska.
5. Idag görs all bra mat laglig för er. Maten av skriftens folk är
laglig för er. Ni får också gifta er med de kyska kvinnorna bland de
troende, liksom de kyska kvinnorna bland anhängarna av tidigare skrift,
förutsatt att ni betalar dem den hemgift de har rätt till. Ni ska
bibehålla kyskhet, ej begå äktenskapsbrott och ej heller ha hemliga
älskare. För den som avvisar tro kommer alla verk vara förgäves, i
Livet Efter Detta kommer han att tillhöra förlorarna.
6. O ni som tror, när ni iakttager Kontaktbönerna (), ska ni: (1)
tvätta era ansikten, (2) tvätta era armar till armbågarna, (3) stryk
händerna över era huvuden, och (4) tvätta era fötter till anklarna. Om
ni är orena på grund av sexuell orgasm, ska ni bada. Om ni är sjuka, på
resande fot, eller haft utsöndring på grund av matsmältning (), eller
om ni haft () kontakt med kvinnorna, och ni inte kan hitta vatten, ska
ni iakttaga den torra tvagningen () genom att röra vid ren torr jord,
och sedan gnugga era ansikten och händer. GUD vill inte göra religionen
svår för er; Han vill rena er och fullända Sina välsignelser över er,
så att ni må vara tacksamma.
7. Minns GUDs välsignelser över er, och Hans förbund som Han slöt med
er: ni sa, "Vi hör och vi lyder." Ni ska iakttaga GUD; GUD är fullt
medveten om de innersta tankarna.
8. O ni som tror, ni ska vara absolut rättvisa och iakttaga GUD när ni
fungerar som vittnen. Provoceras inte av era konflikter med vissa
människor till att begå orättvisa. Ni ska vara absolut rättvisa, för
det är mer rättfärdigt. Ni ska iakttaga GUD. GUD är fullt Medveten om
allt ni gör.
9. GUD lovar de som tror och för ett rättfärdigt liv, förlåtelse och en
stor belöning.
10. Vad gäller de som inte tror och som förkastar våra uppenbarelser,
är de Helvetets invånare.
11. O ni som tror, minns GUDs välsignelser över er; när en del
människor ansträngde sig för att attackera er, skyddade Han er och höll
tillbaka deras händer. Ni ska iakttaga GUD; på GUD ska de troende lita.
12. GUD hade slutit ett förbund med Israels Barn, och vi upphöjde tolv
patriarker bland dem. Och GUD sa, "Jag är med er så länge ni iakttager
Kontaktbönerna (), ger den obligatoriska välgörenheten (), tror på Mina
budbärare och respekterar dem och fortsätter låna GUD ett lån av
rättfärdighet. Då kommer Jag att mildra era synder och ge er tillträde
till trägårdar med flytande bäckar. Den som inte tror efter detta, har
verkligen avvikit från den rätta vägen."
49
13. Som konsekvens av att de kränkte förbundet fördömde vi dem, och lät
deras hjärtan stelna. Följaktligen tog de orden ur sitt sammanhang och
ignorerade en del av budorden de fått. Ni kommer fortsätta att se svek
från dem, med undantag av ett fåtal av dem. Ni ska ha överseende med
dem och ignorera dem. GUD älskar de välvilliga.
14. Även med de som sa, "Vi är Kristna," slöt vi ett förbund. Men de
ignorerade en del av budorden de fått. Därför fördömde vi dem till
inbördes fientlighet och hat till Återuppståndelsens Dag. GUD kommer då
att informera dem om allt de hade gjort.
15. O skriftens folk, vår budbärare har kommit till er för att förkunna
för er många saker som ni dolt i skriften, och för att ursäkta många
andra överträdelser ni begått. En ledstjärna har kommit till er från
GUD, och en fulländad skrift.
16. Med den vägleder GUD de som söker Hans godkännande. Han vägleder
dem till fridens vägar, leder dem ut ur mörkret och in i ljuset med
Hans tillåtelse, och vägleder dem på en rak väg.
17. De som säger att GUD är Messias, Marias son, är verkligen
hedningar. Säg, "Vem skulle kunna motarbeta GUD om Han ville förinta
Messias, Marias son, hans mor och alla på jorden?" All suveränitet i
himmlarna och på jorden tillhör GUD, och allting däremellan. Han skapar
vad Han vill. GUD är Allsmäktig.
18. Judarna och de Kristna sa, "Vi är GUDs barn och de Han håller av."
Säg, "Varför straffar Han då er för era synder? Ni är bara människor
som alla andra människor Han skapat." Han förlåter vem Han vill och
straffar vem Han vill. Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör
GUD, och allting däremellan, och till Honom är det slutliga ödet.
19. O skriftens folk, vår budbärare har kommit till er för att förklara
saker och ting för er, efter en tid utan budbärare, så att ni inte ska
säga, "Ingen predikare eller varnare kom till oss." En predikare och en
varnare har nu kommit till er. GUD är Allsmäktig.
20. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, minns GUDs
välsignelser över er: Han utnämnde profeter från ert folk, gjorde er
till kungar och gav er vad Han aldrig givit något annat folk.
21. "O mitt folk, gå in i det heliga landet som GUD har bestämt för er,
gör ej uppror så att ni inte blir förlorare."
22. De sa, "O Moses, det finns mäktiga människor däri, vi kommer inte
att gå in i det om inte de ger sig av därifrån. Om de ger sig av, går
vi in."
23. Två män, fulla av vördnad och välsignade av GUD, sa, "Gå bara in
genom porten. Går ni bara in genom den, kommer ni med säkerhet att
segra. Ni måste lita på GUD om ni är troende."
24. De sa, "O Moses, vi kommer aldrig att gå in i det så länge de är
därinne. Gå därför du och din Herre och kämpa. Vi rör oss inte ur
fläcken."
25. Han sa, "Min Herre, jag kan bara kontrollera mig själv och min
bror. Låt oss därför skiljas från de onda människorna."
26. Han sa, "Från och med nu är det förbjudet för dem i fyrtio år,
under vilka de kommer att ströva omkring planlöst på jorden. Sörj inte
över sådana onda människor."
50
27. Skildra för dem den sanna historien om Adams två söner. De gjorde
en offergåva som accepterades från den ena, men inte från den andra.
Han sa, "Jag kommer säkerligen att döda dig." Han sa, "GUD accepterar
endast från de rättfärdiga.
28. "Om du bär hand på mig för att döda mig, sträcker jag inte ut min
hand för att döda dig. För jag vördar GUD, universums Herre.
29. "Jag vill att du, inte jag, ska bära min synd och din synd, sedan
hamnar du med de som vistas i Helvetet. Det är straffet för de som
överträder."
30. Hans ego provocerade honom till att döda sin bror. Han dödade honom
och hamnade bland förlorarna.
31. GUD skickade då en korp för att skrapa jorden, för att lära honom
hur han skulle begrava sin bror. Han sa, "Ve mig; jag lyckades inte
vara lika intelligent som denna korp och begrava min broders kropp."
Han drabbades av ångest.
32. På grund av detta fastställde vi för Israels Barn, att för den som
mördar en person som inte begått ett mord eller hemska brott, ska det
vara som om han mördat alla människor. Och för den som skonar ett liv,
ska det vara som om han skonat livet på alla människor. Våra budbärare
gick till dem med tydliga bevis och uppenbarelser, men de flesta av dem
efter allt detta överträder ändå.
33. Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans
budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas,
eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor,
eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet,
sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
34. Hit räknas inte de som ångrar sig innan ni får tag i dem. Ni ska
veta att GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
35. O ni som tror, ni ska vörda GUD och söka alla vägar och metoder
till Honom, sträva för Hans sak så att ni ska kunna lyckas.
36. Säkerligen, om de som inte trodde ägde allting på jorden, till och
med dubbelt så mycket, och erbjöd det som lösen för att bespara dem
straffet på Återuppståndelsens Dag, skulle det inte godtas från dem; de
har ådragit sig ett smärtsamt straff.
37. De kommer att vilja komma ut ur Helvetet, men ej, de kan aldrig
komma ut därifrån; deras straff är evigt.
38. Vare sig manlig eller kvinnlig, ska ni märka tjuvens hand som
straff för deras brott, för att tjäna som exempel från GUD. GUD är
Allsmäktig, Visast.
39. Om man ångrar sig efter att man begått detta brott, och ändrar sig,
räddas man av GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
40. Vet ni inte att GUD äger himmlarnas och jordens högsta makt? Han
straffar vem Han vill och förlåter vem Han vill. GUD är Allsmäktig.
41. O du budbärare, bli inte ledsen över de som är snabba med att inte
tro bland de som säger, "Vi tror," med sina munnar, trots att deras
hjärtan inte tror. Bland Judarna fanns en del som lyssnade på lögner.
De lyssnade på människor som aldrig mött dig, som tog orden ur sitt
sammanhang och sedan sa, "Om ni får det här, acceptera det, men om ni
får någonting annat, akta er." Den GUD vill avleda, kan ni inte göra
51
något för att hjälpa emot GUD. GUD vill inte rena deras hjärtan. De har
ådragit sig förödmjukelse i denna världen och i Livet Efter Detta, de
kommer att plågas av ett hemskt straff.
42. De är människor som upprätthåller lögner och som äter av olagliga
förtjänster. Om de kommer till dig för att döma ibland dem, får du döma
ibland dem eller ignorera dem. Om du väljer att ignorera dem kan de
inte skada dig det minsta. Men om du dömer ibland dem, ska du döma
rättvist. GUD älskar de rättvisa.
43. Varför ber de dig döma ibland dem när de har Toran, innehållande
GUDs lag, och de valt att ignorera den? De är inte troende.
44. Vi har sänt ner Toran, som innehåller vägledning och ljus.
Härskande enligt den gjorde de Judiska profeterna, liksom rabbierna och
prästerna, som fastställt för dem i GUDs skrift, och som bevittnat av
dem. Högakta därför inte mänskliga varelser; högakta Mig i stället. Och
byt inte ut Mina uppenbarelser för ett billigt pris. De som inte styr
enligt GUDs uppenbarelser, är de icke troende.
45. Och i den fastställde vi följande för dem; ett liv för ett liv, ett
öga för ett öga, en näsa för en näsa, ett öra för ett öra, en tand för
en tand, och en likvärdig skada för en likvärdig skada. Ger man upp sin
rätt som välgörenhet, kommer det att sona för synderna man har. De som
inte styr enligt GUDs uppenbarelser är de orättvisa.
46. Efter dem skickade vi Jesus, Marias son, som bekräftande tidigare
skrift, Toran. Vi gav honom Evangeliet, med vägledning och ljus,
bekräftande tidigare skrifter, Toran, och förstärkte dess vägledning
och ljus, för att upplysa de rättfärdiga.
47. Evangeliets folk ska styra enligt GUDs uppenbarelser däri. De som
inte styr enligt GUDs uppenbarelser är de onda.
48. Sedan uppenbarade vi denna skrift för dig, sanningsenligt, som
bekräftar tidigare skrifter och ersätter dem. Du ska styra ibland dem
enligt GUDs uppenbarelser, och följ inte deras önskemål om de skiljer
sig från sanningen som kommit till dig. För var och en av er har vi
fastställt lagar och olika riter. Om GUD så önskat, skulle Han ha gjort
er till en församling. Men Han testar er på så sätt genom
uppenbarelserna Han givit var och en av er. Ni ska tävla i
rättfärdighet. Till GUD ska ni slutligen återvända - allihop - och då
kommer Han att informera er om allt ni tvistat om.
49. Du ska styra ibland dem enligt GUDs uppenbarelser till dig. Följ
inte deras önskemål och akta dig så att de inte avleder dig från en del
av GUDs uppenbarelser till dig. Om de vänder sig bort ska du veta att
GUD vill straffa dem för en del av deras synder. Många människor är
verkligen onda.
50. Är det lagen från okunnighetens tid som de försöker upprätthålla?
Vems lag är bättre än GUDs för de som uppnått övertygelse?
51. O ni som tror, alliera inte er med vissa Judar och Kristna; dessa
är allierade med varandra. De ibland er som allierar er med dessa, hör
hemma hos dem. GUD vägleder inte de som överträder.
52. Ni kommer att se de som hyser tvivel i sina hjärtan skynda sig att
förena sig med dem, med orden, "Vi är rädda för att vi kommer
besegras." Må GUD frambringa seger, eller en befallning från Honom som
får dem att ångra sina hemliga tankar.
52
53. De troende kommer då att säga, "Är detta samma människor som
högtidligt svor vid GUD att de var med er?" Deras verk har
tillintetgjorts; de är förlorare.
54. O ni som tror, om ni återgår från er religion, kommer GUD att
ersätta er med människor som Han älskar och som älskar Honom. De kommer
att vara snälla med de troende, hårda mot de icke troende, och kommer
att sträva för GUDs sak utan rädsla för något klander. Sådan är GUDs
välsignelse; Han ger den till vem Han vill. GUD är Rik, Allvetande.
55. Era verkligt allierade är GUD och Hans budbärare, och de troende
som iakttager Kontaktbönerna (), och ger den obligatoriska
välgörenheten , och de bugar sig ner.
56. De som allierar sig själva med GUD och Hans budbärare, och de som
trodde, tillhör GUDs sällskap; utan tvekan, är de vinnare.
57. O ni som tror, gynna inte de bland mottagare av tidigare skrift som
hånar och förlöjligar er religion, ej heller ska ni gynna de som inte
tror. Ni ska vörda GUD om ni verkligen är troende.
58. När ni kallar till Kontakbönerna , hånar och förlöjligar de det.
Det är för att de är människor som inte förstår.
59. Säg, "O skriftens folk, är det inte så att ni hatar oss för att vi
tror på GUD, och på det som uppenbarades för oss, och på det som
uppenbarades före oss, och för att de flesta av er inte är
rättfärdiga?"
60. Säg, "Låt mig tala om för er vilka som är värst i GUDs ögon: de som
fördömts av GUD efter att ha ådragit sig Hans vrede tills Han gjorde
till apor och grisar, och idoldyrkarna. Dessa är mycket värre, och
längre bort från den rätta vägen.
61. När de kommer till er säger de, "Vi tror," trots att de var fulla
av otro när de kom in, och de är fulla av otro när de går. GUD är fullt
medveten om allt de döljer.
62. Man ser många av dem villigt begå ondska och överträdelse och äta
från olagliga förtjänster. Det de gör är verkligen bedrövligt.
63. Om endast rabbierna och prästerna skulle motsätta sig deras syndiga
yttranden och olagliga förtjänster! Det är verkligen hemskt vad de gör
sig skyldiga till.
64. Judarna sa till och med, "GUDs hand är bunden!" Det är deras händer
som är bundna. De har fördömts för att ha yttrat en sådan hädelse. I
stället är Hans händer vidöppna, spenderande som Han vill. Din Herres
uppenbarelser till dig kommer säkerligen att få många av dem att falla
djupare ner i överträdelse och otro. Följaktligen har vi överlämnat dem
till inbördes ovilja och hat tills Återuppståndelsens Dag. Var gång de
tänder krigets lågor släcker GUD dem. De rör sig ondskefullt på jorden,
och GUD ogillar de som begår ondska.
65. Om bara skriftens folk tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi
att lindra deras synder och ge dem tillträde till trädgårdar i
lycksalighet.
66. Om bara de skulle upprätthålla Toran och Evangeliet, och det som
sänts ner till dem från deras Herre häri, skulle de överösas med
välsignelser från ovan dem och från under deras fötter. En del av dem
är rättfärdiga, men många av dem begår ondska.
53
67. O du budbärare, förmedla det som uppenbarats för dig från din Herre
- innan du gör det har du inte levererat Hans budskap - GUD kommer att
skydda dig från människorna. GUD vägleder inte människorna som inte
tror.
68. Säg, "O skriftens folk, ni har ingen basis förrän ni upprätthåller
Toran och Evangeliet, och det som sänts ner till er häri från er
Herre." Dessa uppenbarelser från er Herre kommer säkerligen få många av
dem att falla djupare ner i överträdelse och otro. Därför ska du inte
tycka synd om människorna som inte tror.
69. Säkerligen, de som tror, de som är Judiska, de som konverterat, och
de Kristna; den som (1) tror på GUD och (2) tror på den Sista Dagen,
och (3) för ett rättfärdigt liv, har ingenting att frukta, ej heller
kommer de att sörja.
70. Vi har slutit ett förbund med Israels Barn, och vi sände budbärare
till dem. Var gång en budbärare kom till dem med något de inte tyckte
om, förkastade de en del av dem, andra dödade de.
71. De trodde inte att de skulle testas, så de blev blinda och döva,
sedan räddade GUD dem, men därefter blev många av dem blinda och döva
igen. GUD ser allt de gör.
72. De som säger att GUD är Messias, Marias son, är verkligen
hedningar. Messias själv sa, "O Israels Barn, ni ska dyrka GUD; min
Herre och er Herre." GUD har förbjudit Paradiset för den som sätter upp
en idol vid sidan av GUD, och Helvetet är hans öde. De onda har inga
hjälpare.
73. De som säger att GUD är en tredjedel av en treenighet är verkligen
hedningar. Det finns ingen gud förutom den ende guden. Om de inte
avstår från att säga det, kommer de ibland dem som inte tror ådra sig
ett smärtsamt straff.
74. Ska de inte ångra sig inför GUD och be om Hans förlåtelse? GUD är
Förlåtare, Barmhärtigast.
75. Messias, Marias son, är inget annat än en budbärare som budbärarna
före honom, och hans mor var ett helgon. Båda två brukade äta av maten.
Lägg märke till hur vi förklarar uppenbarelserna för dem, och lägg
märke till hur de ändå avviker!
76. Säg, "Ska ni dyrka maktlösa idoler vid sidan av GUD som varken kan
skada eller hjälpa er? GUD är Den Som Hör, Allvetande."
77. Säg, "O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er
religion utöver sanningen, och följ inte åsikterna av människor som
gått vilse, som vilselett massor av människor; de är långt borta från
den rätta vägen."
78. De som inte trodde bland Israels Barn har fördömts av Davids tunga
och av Jesus, Marias son. Detta för att de inte lydde och överträdde.
79. De förbjöd inte varandra från att begå ondska. Sannerligen
bedrövligt är det de gjorde.
80. Man kunde se många av dem förena sig med de icke troende.
Sannerligen bedrövligt är vad deras händer begått på deras själars
vägnar. GUD är arg på dem, och följaktligen kommer de att vistas för
evigt i straff.
54
81. Om de hade trott på GUD, på profeten, och på det som uppenbarats
för honom häri, skulle de inte varit gynnsamt inställda till dem. Men
många av dem är onda.
82. Ni kommer att märka att de troendes värsta fiender är Judarna och
idoldyrkarna. Ni kommer också att märka att de människor som står de
troende närmast vad gäller vänskap, är de som säger, "Vi är Kristna."
Det är för att de har präster och munkar ibland sig, och de är inte
arroganta.
83. När de hör vad som uppenbarats för budbäraren, ser man deras ögon
fyllas av tårar när de känner igen sanningen däri, och de säger, "Vår
Herre, vi har trott, så räkna oss bland vittnena.
84. "Varför skulle vi inte tro på GUD och på sanningen som kommit till
oss, och hoppas på att vår Herre kommer att släppa in oss med de
rättfärdiga människorna?"
85. GUD har belönat dem för att ha sagt detta; Han kommer att ge dem
tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för
evigt. Sådan är belöningen för de rättfärdiga.
86. Vad gäller de som inte tror, som förkastar våra uppenbarelser,
vistas de i Helvetet.
87. O ni som tror, förbjud inte goda ting som GUD har gjort lagliga,
och attackera inte; GUD tycker inte om dem som attackerar.
88. Ät från de bra och lagliga saker som GUD har givit er. Ni ska vörda
GUD, som ni tror på.
89. GUD ställer er inte till svars för blotta yttrandet av löften; Han
ställer er till svars för era egentliga avsikter. Om ni kränker ett
löfte ska ni sona genom att mata tio fattiga människor från samma mat
som ni erbjuder er egen familj, eller genom att klä dem, eller genom
att befria en slav. Har ni inte råd med det ska ni fasta i tre dagar.
Det är så ni sonar för att ha kränkt de löften ni lovat hålla. Ni ska
uppfylla er löften. GUD förklarar på så sätt sina uppenbarelser för er,
så att ni må vara tacksamma.
90. O ni som tror, berusningsmedel, hasardspel, idolernas altare och
chansspel, är djävulens avskyvärdheter; ni ska undvika dem så att ni
ska kunna lyckas.
91. Djävulen vill provocera fram fientlighet och hat ibland er genom
berusningsmedel och hasardspel, och distrahera er från att minnas GUD
och från att iakttaga Kontaktbönerna (). Kommer ni då att avstå?
92. Ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren, och var på er vakt. Om
ni vänder er bort ska ni veta att vår budbärares enda uppgift är att
effektivt förmedla budskapet.
93. De som tror och för ett rättfärdigt liv bär ingen skuld skuld genom
att äta någon mat, så länge de iakttager budorden, tror och för ett
rättfärdigt liv, och sedan bibehåller sin gudfruktighet och tro, och
fortsätter iakttaga gudfruktighet och rättfärdighet. GUD älskar de
rättfärdiga.
94. O ni som tror, GUD kommer att testa er med en del villebråd inom
räckhåll för era händer och era pilar (). På så sätt urskiljer GUD de
ibland er som iakttager Honom i sin ensamhet. De som överträder efter
detta har ådragit sig ett smärtsamt straff.
55
95. O ni som tror, döda inget villebråd under vallfärd. För den som
dödar ett villebråd med flit, ska bötern vara ett lika stort antal
boskapsdjur som antalet villebråd han dödat. Domen ska fastställas av
två rättvisa människor ibland er. De ska se till att offergåvorna når
Ka'bah. Annars kan man sona genom att mata fattiga människor, eller
genom en likvärdig fasta för att återgälda sin överträdelse. GUD har
haft överseende med tidigare överträdelser. Men om någon åter igen
begår en sådan överträdelse, kommer GUD att hämnas den. GUD är
Allsmäktig, Vedergällare.
96. Alla havets fiskar har gjorts lagliga för er att äta. Under
vallfärden kan det fungera som försörjning för er under resan. Ni ska
inte jaga under hela vallfärden. Ni ska vörda GUD, inför vilken ni
kommer att sammankallas.
97. GUD har utnämnt Ka'bah, den Heliga Moskén, till en helgedom för
människorna, även de Heliga Månaderna, offergåvorna () och kransarna
som markerar dem. Ni bör veta att GUD är medveten om allting i
himmlarna och på jorden, att GUD är Allsmäktig.
98. Ni ska veta att GUD är strikt med att genomdriva straff, att GUD är
Förlåtande, Barmhärtigast.
99. Budbärarens enda uppgift är att förmedla budskapet, och GUD är
medveten om allt ni tillkännager och allt ni döljer.
100. Förkunna: "Det som är dåligt och det som är bra är inte lika, även
om mängden av det dåliga kan imponera på er. Ni ska vörda GUD, () O ni
som har intelligens, så att ni ska kunna lyckas.
101. O ni som tror, fråga inte om sådana saker som skulle skada er, om
de uppenbarades för er för tidigt. Frågar ni om dem i betraktande av
Koranen, kommer de att bli uppenbara för er. GUD har avsiktligt
förbisett dem. GUD är Förlåtare, Medlidsam.
102. Andra före er har ställt samma frågor, och trodde sedan inte på
det.
103. GUD förbjöd inte boskap som föder vissa kombinationer av hanar
eller honor, ej heller boskap som befriats genom ett löfte, eller den
som får två hanar i rad, eller tjuren som avlat tio. Det är de icke
troende som hittat på sådana lögner om GUD. De flesta av dem förstår
inte.
104. När de uppmanas, "Kom till det som GUD har uppenbarat och till
budbäraren," säger de, "Det vi såg våra föräldrar göra räcker för oss."
Tänk om deras föräldrar inte visste någonting och inte var vägledda?
105. O ni som tror, ni ska endast oroa er för er själva. Om de andra
går vilse kan de inte skada er så länge ni är vägledda. Ni kommer till
slut att återvända till GUD, allihop, sedan kommer Han att informera er
om allt ni har gjort.
106. O ni som tror, när en av er är döende, ska två rättvisa människor
ibland er bevittna testamentet. Är ni på resande fot kan två andra
utföra bevittningen. Efter att ha iakttagit Kontaktbönen (), låt
vittnena svära vid GUD för att skingra era tvivel: "Vi kommer inte att
använda detta för att uppnå personliga förtjänster, även om testatorn
är besläktad med oss. Ej heller kommer vi att dölja GUDs vittnesmål.
Gjorde vi det skulle vi vara syndare."
56
107. Upptäcker man att vittnena är skyldiga till partiskhet, ska två
andra ombedjas ta deras plats. Välj två personer som diskriminerats av
de två första vittnena och låt dem svära vid GUD: "Vårt vittnesmål är
mer sanningsenligt än deras; vi kommer inte att vara partiska. Vore vi
det, skulle vi vara överträdande människor."
108. Det bidrar troligare till ett ärligt vittnesmål från deras sida, i
rädsla för att deras vittnesmål ska ignoreras, som det av tidigare
vittnen. Ni ska iakttaga GUD och lyssna. GUD vägleder inte de som är
onda.
109. Den dagen kommer, då GUD kommer att sammankalla budbärarna och
fråga dem, "Hur blev ni bemötta?" De kommer att säga, "Vi har ingen
kunskap. Du Känner Till alla hemligheter."
110. GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, minns Mina välsignelser
över dig och din mor. Jag bestyrkte dig med den Heliga Anden för att
göra det möjligt för dig att tala till människorna från krubban, även
som vuxen. Jag lärde dig skriften, visdom, Toran och Evangeliet. Minns
att du från lera skapade formen av en fågel med Min tillåtelse, sedan
blåste in i den och den förvandlades till en levande fågel med Min
tillåtelse. Du botade de blinda och de spetälska med Min tillåtelse,
och återupplivade de döda med Min tillåtelse. Minns att Jag skyddade
dig från Israels Barn som ville skada dig trots de fulländade mirakel
du visat dem. De som inte trodde bland dem sa, 'Detta är uppenbarligen
magi.'
111. "Minns att jag inspirerade lärjungarna: 'Ni ska tro på Mig och på
Mina budbärare.' De sa, 'Vi har trott, vittna om att vi är
underkastade.'"
112. Minns att lärjungarna sa, "O Jesus, Marias son, kan din Herre
sända ner en fest från skyn till oss?" Han sa, "Ni borde vörda GUD om
ni är troende."
113. De sa, "Vi vill äta från den för att stärka våra hjärtan, för att
med säkerhet veta att du talat sanning till oss. Vi kommer att tjäna
som vittnen till det."
114. Jesus, Marias son, sa, "Vår gud, vår Herre, sänd ner en fest till
oss från skyn. Låt den föra med sig överflöd till var och en av oss,
ett tecken från Dig. Ge till oss; Du är den bäste Försörjaren."
115. GUD sa, "Jag sänder ner den. Den av er som inte tror efter detta,
kommer Jag att straffa som jag aldrig straffat någon förut."
116. GUD kommer att säga, "O Jesus, Marias son, sa du till människorna,
"Gör mig och min mamma till idoler vid sidan av GUD?'" Han kommer att
säga, "Prisad vare Du. Jag skulle inte kunna yttra något som inte var
rätt. Om jag sagt det, skulle Du redan ha känt till det. Du känner till
mina tankar och jag känner inte till Dina tankar. Du känner till alla
hemligheter.
117. "Jag sa bara till dem vad Du befallde mig att säga, att, 'Ni ska
dyrka GUD, min Herre och er Herre. Jag var ett vittne ibland dem så
länge jag levde ibland dem. När Du avslutade mitt liv på jorden blev Du
Vakare över dem. Du bevittnar alla ting.
118. "Straffar Du dem är de Dina tjänare. Förlåter Du dem, är Du den
Allsmäktige, Visaste."
57
119. GUD kommer att meddela, "Detta är en dag då de sanningsenliga
kommer att räddas av sin sanningsenlighet." De har förtjänat trädgårdar
med flytande bäckar. De vistas däri för evigt. GUD är nöjd med dem och
de är nöjda med Honom. Detta är den största triumfen.
120. Himmlarnas och jordens suveränitet tillhör GUD, och allting i dem,
och Han är Allsmäktig.
SURA 6: Boskap (Al-An'am)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisad vare GUD, som skapade himmlarna och jorden och gjorde mörkret
och ljuset. Ändå fortsätter de som inte tror på sin Herre att avvika.
2. Han är Den som skapade er av lera och som därefter förutbestämde er
livstid, en livstid endast Han känner till. Ändå fortsätter ni att
tvivla.
3. Han är den Ende GUDen i himmlarna och på jorden. Han känner till era
hemligheter och det ni tillkännager, Han är medveten om allt ni gör er
förtjänta av.
4. Oavsett vilket sorts bevis som kommer till dem från deras Herre,
vänder de sig bort ifrån det, i motvilja.
5. Eftersom de förkastade sanningen när den kom till dem, har de
ådragit sig konsekvenserna av sin tanklöshet.
6. Har de inte sett hur många generationer före dem vi förintat? Vi
etablerade dem mer än er på jorden, öste rikligt med välsignelser över
dem, och försåg dem med flytande bäckar. Därefter förintade vi dem på
grund av deras synder och ersatte dem med en ny generation.
7. Även om vi skulle sände ner en fysisk bok till dem skriven på
papper, och de skulle röra vid den med sina händer, skulle de som inte
trodde säga, "Detta är blott listig magi."
8. De sa också, "Om bara en ängel kunde komma ner med honom!" Om vi
sänt en ängel, skulle hela saken redan vara avgjord, och de skulle inte
längre få uppskov.
9. Om vi sänt en ängel skulle vi ha sänt honom i form av en man, och
låtit dem vara precis lika förvirrade som de är nu.
10. Budbärare före dig har förlöjligats. Det var de som hånade dem som
fick genomlida konsekvenserna av sitt hånande.
11. Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de
som avvisar."
12. Säg, "Vem äger allting i himmlarna och på jorden?" Säg, "GUD." Han
har fastställt att nåd är Hans egenskap. Han kommer säkerligen att
sammankalla er alla på Återuppståndelsens Dag, som är oundviklig. De
som förlorar sina själar är de som inte tror.
13. Allt som rör sig på natten och dagen tillhör Honom. Han är Den Som
Hör, Den Som Vet.
14. Säg, "Ska jag acceptyera annat än GUD som Herre och Mästare, när
Han är Den Som Initierat himmlarna och jorden, och Han ger näring men
får ingen näring?" Säg, "Jag har beordrats vara en ytterst hängiven
underkastad, och, 'Inte vara en idoldyrkare.'"
58
15. Säg, "Jag fruktar om jag inte lyder min Herre, straffet på en
storslagen dag.
16. Den som skonas från () på den dagen har uppnått Hans nåd. Det är
den största triumfen."
17. Om GUD berör er med en motgång kan ingen lindra den förutom Han.
Berör Han er med en välsignelse, är Han Allsmäktig.
18. Han är Ojämförlig Sina varelser, Han är den Visaste, den Medvetne.
19. Säg, "Vems vittnesmål är mäktigast?" Säg, " GUDs. Han är vittnet
mellan mig och er om att denna Koran inspirerats till mig för att
predika den för er och alla den når. Sannerligen, vittnar ni om att det
finns andra gudar vid sidan av GUD." Säg, "Jag vittnar inte som ni; det
finns bara en gud och jag förkastar er idoldyrkan."
20. De som vi har givit skriften känner igen detta som de känner igen
sina egna barn. De som förlorar sina själar är de som inte tror.
21. Vem är ondare än den som ljuger om GUD eller förkastar Hans
uppenbarelser? De som överträder lyckas aldrig.
22. Dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att fråga
idoldyrkarna, "Var är idolerna ni satte upp?"
23. Deras förödande svar kommer att vara, "Vid GUD vår Herre, vi var
aldrig idoldyrkare."
24. Lägg märke till hur de ljög för sig själva, och hur idolerna de
uppfunnit övergett dem.
25. En del av dem lyssnar på dig, men vi placerar slöjor över deras
hjärtan för att hindra dem från att förstå, och dövhet i deras öron. På
så sätt kan de inte tro oavsett vilket sorts bevis de än ser. När de
kommer för att argumentera med dig, säger de som inte tror, "Det här är
sagor från det förflutna."
26. De avleder andra från denna () samtidigt som de själva håller sig
borta från den, följaktligen förstör de endast sig själva utan att inse
det.
27. Om ni bara kunde se dem när de möter helveteselden! Då skulle de
säga, "Ve oss. O, vi önskar att vi kunde återvända och aldrig avvisa
vår Herres uppenbarelser, och förena oss med de troende."
28. I själva verket () deras hemligheter avslöjats. Om de återvänder
kommer de att begå exakt samma brott. De ljuger.
29. () säger de, "Vi lever bara detta livet; vi kommer inte att
återupplivas."
30. Om ni bara kunde se dem när de står inför sin Herre! Han skulle
säga, "Är detta inte sanningen?" De skulle säga, "Jo, vid vår Herre."
Han skulle säga, "Ni har ådragit er straffet för er otro."
31. De som inte tror på att möta GUD förrän Timmen plötsligt kommer
till dem, och som då säger, "Vi ångrar djupt att vi slösat bort våra
liv i denna världen." På sina ryggar kommer de att bära lass av sina
synder; vilken miserabel last!
32. Livet i denna världen är bara en illusion och fåfänga, medan
boningen i Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga.
Förstår ni inte?!
59
33. Vi vet att du kanske blir ledsen över vad de säger. Du bör veta att
det inte är dig de avvisar, det är GUDs uppenbarelser de onda
ignorerar.
34. Budbärare före dig har avvisats och de höll ihärdigt ut, trots
förkastande. De förföljdes tills vår seger kom till dem. Sådant är GUDs
system som aldrig kommer att förändras. Mina budbärares historia ger
dig således föregående exempel.
35. Om deras vägran blir för mycket för dig, bör du veta att även om du
grävde en tunnel genom jorden, klättrade uppför en stege in i skyn,
eller framställde ett mirakel för dem (). Om GUD så önskat, skulle Han
ha kunnat vägleda dem alla, enhälligt. Bete dig därför inte som de
okunniga.
36. De enda som besvarar är de som lyssnar. GUD återupplivar de döda;
slutligen återvänder de till Honom.
37. De sa, "Om bara ett visst tecken kunde komma ner till honom från
hans Herre!" Säg, "GUD kan sända ner ett tecken, men de flesta av dem
vet inte det."
38. Alla varelser på jorden, alla fåglar som flyger med vingar, är
samhällen som ni. Vi har inte utelämnat någonting i denna bok. Till sin
Herre, kommer alla dessa varelser att sammankallas.
39. De som avvisar våra bevis är döva och stumma, i totalt mörker. GUD
vilseleder vem Han vill, och vägleder vem Han vill på en rak väg.
40. Säg, "Vad skulle hända om GUDs straff kom till er, eller om Timmen
kom till er; skulle ni då, ärligt talat, be till annat än GUD?
41. Faktum är att: endast Honom ber ni till, och Han besvarar er bön om
Han så vill, och ni glömmer bort era idoler.
42. Vi har sänt () till samhällen före dig, vi testade dem med motgång
och svårighet så att de skulle bönfalla.
43. Om bara de vädjat när vårt test hemsökte dem! I stället stelnade
deras hjärtan och djävulen smyckade deras verk i deras ögon.
44. När de således ignorerar budskapet de fått, öppnar vi alla portar
för dem. Sedan, precis när de fröjdas över vad de fått, straffar vi dem
plötsligt; de blir helt chockerade.
45. På så sätt förintas de onda. Prisad vare GUD, Universums Herre.
46. Säg, "Tänk om GUD avlägsnade er hörsel och er syn; förseglade era
sinnen; vilken gud, annat än GUD kan återställa dessa för er?" Lägg
märke till hur vi förklarar uppenbarelserna, och lägg märke till hur de
ändå avviker!
47. Säg, "Vad skulle hända om GUDs straff kom till er plötsligt, eller
efter en kungörelse, är det inte de onda som ådrar sig förintelse?"
48. Vi skickar endast budbärare som bärare av goda nyheter, liksom
varnare. De som tror och ändrar sig har ingenting att frukta, ej heller
kommer de att sörja.
49. Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, ådrar de sig
straffet för sin ondska.
50. Säg, "Jag säger inte till er att jag råder över GUDs skatter. Ej
heller känner jag till framtiden. Ej heller säger jag till er att jag
60
är en ängel. Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för mig." Säg,
"Är den blinde jämställd den seende? Reflekterar ni inte?"
51. Och predika med denna () för de som vördar sammankallningen inför
sin Herre - de har ingen vid sidan av Honom som Herre och Mästare, ej
heller någon medlare - så att de ska kunna uppnå frälsning.
52. Och avfärda inte de som ber till sin Herre dag och natt, som låter
sig uppfyllas av endast Honom. Du ansvarar inte för deras bedömning, ej
heller ansvarar de för bedömningen av dig. Avfärdar du dem, kommer du
att vara en överträdare.
53. På så sätt testar vi människorna genom varandra, för att () låta
dem säga, "Är detta människorna ibland oss som är välsignade av GUD?"
Är inte GUD medveten om de tacksamma?
54. När de som tror på våra uppenbarelser kommer till dig ska du säga,
"Salamun 'Alaykum (). Er Herre har fastställt att nåd är Hans attribut.
Därav följer att , för den av er som begår en överträdelse av
okunnighet, som sedan ångrar sig och omformar sig, är Han Förlåtande,
Barmhärtigast."
55. På så sätt förklarar vi uppenbarelserna, och belyser de ondas
beteende.
56. Säg, "Jag har förbjudits att dyrka det ni dyrkar vid sidan av GUD."
Säg, "Jag kommer inte att följa era åsikter. Annars kommer jag att gå
vilse och inte vara vägledd."
57. Säg, "Jag har ett säkert bevis från min Herre, och ni har förkastat
det. Jag kontrollerar inte straffet ni utmanar mig att frambringa.
Beslut tillhör endast GUD. Han skildrar sanningen och Han är den bäste
domaren."
58. Säg, "Om jag kontrollerade det straff ni utmanar mig att
frambringa, skulle hela saken varit avgjord för länge sedan. GUD vet
bäst vilka de onda är."
59. Hos Honom finns nycklarna till alla hemligheter; ingen känner till
dem förutom Han. Han känner till allting på land och i havet. Inte ett
löv faller utan Hans vetskap. Ej heller finns det ett korn i jordens
djup. Ej heller finns det någonting vått eller torrt, som inte är
nedskrivet i ett fulländat dokument.
60. Han är Den som sätter er i döden under natten, som känner till de
allra minsta av era handlingar under dagen. Han återupplivar er varje
morgon tills er livstid har uppfyllts, därefter återvänder ni slutligen
till Honom. Då kommer Han att informera er om allt ni har gjort.
61. Han är Överlägsen Sina varelser och Han utser vakter för att skydda
er. När den fastställda tidpunkten för döden kommer till någon av er,
sätter våra budbärare honom i döden utan dröjsmål.
62. Därefter skickas alla tillbaka till GUD, sin rättmätige Herre och
Mästare. Absolut, är Han den yttersta domaren; Han är den mest exakta
granskaren.
63. Säg, "Vem kan rädda er från landets eller havets mörker?" Ni vädjar
till Honom högljutt och i hemlighet: "Räddar Han oss denna gång kommer
vi att vara evigt tacksamma."
64. Säg, "GUD räddar er denna gång, liksom andra gånger, sedan sätter
ni ändå upp idoler vid sidan av Honom."
61
65. Säg, "Han är absolut kapabel till att ösa straff över er, ovanifrån
eller underifrån era fötter. Han kan också dela upp er i grupper och
låta er känna av varandras tyranni. Lägg märke till hur vi förklarar
uppenbarelserna, så att de ska kunna förstå."
66. Ditt folk har förkastat detta trots att det är sanningen. Säg, "Jag
är inte er förmyndare."
67. Alla profetior häri kommer att äga rum, och ni kommer säkerligen
att få veta det.
68. Om du ser de som hånar våra uppenbarelser, ska du undvika dem tills
de byter samtalsämne. Får djävulen dig att glömma, sitt då inte med
sådana onda människor så fort du minns.
69. De rättfärdiga ansvarar inte för dessa människors påståenden; men
det hjälper kanske att påminna dem; kanske kan de räddas.
70. Ni ska ignorera de som inte tar sin religion på allvar, som om det
vore en social funktion och som är helt uppslukade av detta världsliga
liv. Påminn med denna (), så att en själ inte får genomlida
konsekvenserna av sina onda förtjänster. Den har ingen vid sidan av GUD
som Herre och Mästare, ej heller någon medlare. Om den skulle kunna
erbjuda någon form av lösen, skulle det inte godtas. De genomlider
konsekvenserna av de onda verk de förvärvar; de har ådragit sig
helvetiska drycker och ett smärtsamt straff för sin otro.
71. Säg, "Ska vi åkalla vid sidan av GUD något som inte har någon makt
att hjälpa eller skada oss, och vända om efter att GUD har väglett oss?
I så fall skulle vi förena oss med de som är besatta av djävlarna, som
gjorts fullständigt förvirrade, medan deras vänner försöker rädda dem:
'Stanna hos oss på den rätta vägen.' Säg, "GUDs vägledning är den rätta
vägledningen. Vi har beordrats att underkasta oss universums Herre.
72. "Att iakttaga Kontaktbönerna () och vörda Honom - Han är Den, inför
vilken ni kommer att sammankallas ()."
73. Han är Den som skapade himmlarna och jorden, sanningsenligt. När
Han säger, "Var," så är det. Hans ord är den absoluta sanningen. Allt
herravälde tillhör Honom på dagen som hornet blåses. Den Som Känner
till alla hemligheter och tillkännagivelser, Han är den Visaste, den
Medvetne.
74. Minns att Abraham sa till sin far Ãzer, "Hur kan ni dyrka statyer
som gudar? Jag ser att du och ditt folk har gått långt vilse."
75. Vi visade Abraham himmlarnas och jordens underverk, och välsignade
honom med övertygelse:
76. Vid nattens inbrott såg han en skinande planet. Han sa, "Kanske det
är min Herre." När han såg den försvinna sa han, "Jag tycker inte om ()
som försvinner."
77. När han såg månen gå upp sa han, "Kanske det är min Herre!" När den
försvann sa han, "Om inte min Herre vägleder mig, kommer jag att
tillhöra de som avviker."
78. När han såg solen gå upp sa han, "Det här måste vara min Herre. Det
är den största." Men när den gick ner sa han, "O mitt folk, jag
fördömer er idoldyrkan.
79. "Jag har vigt mitt liv helt och hållet till Den som initierade
himmlarna och jorden; jag kommer aldrig att vara en idoldyrkare."
62
80. Hans folk argumenterade med honom. Han sa, "Argumenterar ni med mig
efter att GUD har väglett mig? Jag hyser ingen rädsla för idolerna ni
sätter upp. Ingenting kan hända mig om inte min Herre vill det. Min
Herres kunskap omfattar alla ting. Ska ni då inte ta er i akt?
81. "Varför ska jag frukta era idoler? Det är ni som borde vara rädda
eftersom ni dyrkar idoler i stället för GUD, som inte har någon som
helst makt att hjälpa er. Vilken sida är mest förtjänt av trygghet, om
ni förstår?"
82. De som tror, som inte förorenar sin tro med idoldyrkan, har
förtjänat de perfekta tryggheten och de är verkligt vägledda.
83. Sådant var vårt argument, med vilket vi bestyrkte Abraham gentemot
hans folk. Vi upphöjer vem vi vill till högre ranger. Er Herre är den
Visaste, Allvetande.
84. Vi gav honom också Isak och Jakob, och vägledde dem båda. På
liknande sätt vägledde vi Noak innan dess, och av hans ättlingar ()
David, Salomon, Job, Josef, Moses, och Aron. På så sätt belönar vi de
rättfärdiga.
85. Likaså Sakarias, Johannes, Jesus och Elias; alla var de
rättfärdiga.
86. Och Ismael, Elias, Jonas, och Lot; var och en av dessa utmärkte vi
mer än alla människor.
87. Från deras förfäder, deras avkomlingar och deras syskon, valde vi
många och vägledde dem på en rak väg.
88. Sådan är GUDs vägledning, med vilken Han vägleder vem Han än väljer
bland Sina tjänare. Hade någon av dem fallit in i idoldyrkan, skulle
deras verk ha tillintetgjorts.
89. Det var till dessa vi gav skriften, visdom och profetskap. Om dessa
människor inte tror, kommer vi att låta andra ta deras plats, och de
nya människorna kommer inte att vara icke troende.
90. Det är dessa som vägletts av GUD; du ska vägledas i deras fotspår.
Säg, "Jag ber er inte om någon lön. Detta är blott ett budskap för alla
människor."
91. De värdesatte aldrig GUD som Han ska värdesättas. Följaktligen sa
de, "GUD uppenbarar ingenting för en mänsklig varelse." Säg, "Vem
uppenbarade då skriften som Moses kom med, fylld av ljus och vägledning
för människorna?" Ni för ner det på papper för att förkunna det, medan
ni döljer mycket av det. Ni fick veta sånt ni aldrig känt till - ni och
era föräldrar. Säg, "GUD ()," lämna dem sedan i deras tanklöshet,
lekande.
92. Även detta är en välsignad skrift som vi uppenbarat, bekräftande
tidigare skrifter, så att du ska kunna varna det viktigaste samhället
och alla omkring det. De som tror på Livet Efter Detta kommer att tro
på denna (), och kommer att iakttaga Kontaktbönerna ().
93. Vem är mer ond än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem,
eller säger, "Jag har fått gudomlig inspiration," när ingen sådan
inspiration givits honom, eller säger, "Jag kan skriva detsamma som
GUDs uppenbarelser"? Om ni bara kunde se de som överträder vid
dödsögonblicket! Änglarna sträcker ut sina händer emot dem, med orden,
"Släpp taget om era själar. Idag har ni ådragit er ett skamfullt straff
63
för att ha yttrat annat än sanningen om GUD, och för att ha varit för
arroganta för att acceptera Hans uppenbarelser.
94. "Ni har återvänt till oss som individer, precis som vi skapade er
första gången, och lämnat allt vi gav er bakom er. Vi ser inte hos er
de medlare ni idoliserade, som ni påstod skulle hjälpa er. Alla band er
emellan har skurits av: idolerna ni satt upp har övergett er."
95. GUD är Den som får kornen och fröna att spricka och gro. Han
producerar det levande från det döda och det döda från det levande.
Sådan är GUD; hur kan ni avvika!
96. Vid dagens inbrott får Han morgonen att gry. Han gjorde natten
stilla, och Han lät solen och månen fungera som anordningar för
beräkning. Sådan är den Allsmäktiges, den Allvetandes design.
97. Och Han är Den som skapade stjärnorna för att vägleda er i mörkret,
på land och till havs. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för
människor som vet.
98. Han initierade er från en person och fastställde er väg, liksom ert
yttersta öde. Vi klargör på så sätt uppenbarelserna för människor som
förstår.
99. Han är Den som sänder ner vatten från skyn, med vilket vi
producerar alla sorters växter. Från det gröna ämnet producerar vi
mängder av komplicerade frön, palmträd med hängande klasar, trädgårdar
av vindruvor, oliver och granatäpplen; frukter som är lika, men ändå
olika. Betrakta dess frukter, när de växer och mognar. Detta är tecken
för människor som tror.
100. Ändå sätter de upp idoler från jinnerna vid sidan av GUD, fast Han
är Den som skapade dem. De tillskriver Honom till och med söner och
döttrar, utan någon kunskap. Prisad vare Han. Han är den Högsta,
ojämförlig deras påståenden.
101. Den Som Initierat himmlarna och jorden. Hur skulle Han kunna ha en
son när Han aldrig haft en maka? Han skapade allt och Han är fullt
medveten om allt.
102. Sådan är GUD er Herre, det finns ingen annan gud än Honom,
Skaparen av alla ting. Endast Honom ska ni dyrka. Han kontrollerar
allting.
103. Ingen syn kan omge Honom, men Han omger alla syner. Han är den
Medlidsamme, den Medvetne.
104. Upplysningar har kommit till er från er Herre. Vad gäller de som
kan se, gör de det för sitt eget bästa, och de som blir blinda, blir
det till skada för sig själva. Jag är inte er förmyndare.
105. Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna, för att bevisa att du
mottagit kunskap, och för att klargöra dem för människor som vet.
106. Följ det som uppenbarats för dig från din Herre, det finns ingen
annan gud än Honom, och ignorera idoldyrkarna.
107. Om GUD så önskat, skulle de inte ha dyrkat idoler. Vi utsåg inte
dig till att vara deras förmyndare, ej heller är du deras försvarare.
108. Förbanna inte idolerna de sätter upp vid sidan av GUD, så att de
inte hädar och förbannar GUD av okunnighet. Vi har smyckat alla
gruppers gärningar i deras ögon. Slutligen återvänder de till sin
Herre, då Han informerar dem om allt de har gjort.
64
109. De svor vid GUD, högtidligt, att om ett mirakel skulle komma till
dem, skulle de säkerligen tro. Säg, "Mirakel kommer endast från GUD."
Så vitt ni vet, skulle de fortsätta att inte tro, även om ett mirakel
skulle komma till dem.
110. Vi kontrollerar deras sinnen och deras hjärtan. Eftersom de
beslutat sig för att inte tro, lämnar vi dem i deras överträdelser,
famlande.
111. Även om vi sände ner änglarna till dem; även om de döda talade
till dem; även om vi uppbådade alla mirakel inför dem; kan de inte tro
om GUD inte vill det. De flesta av dem är verkligen okunniga.
112. Vi har låtit varje profets fiender - människo och jinndjävlar -
inspirera varandra med vackra ord, för att bedra. Om er Herre så
önskat, skulle de inte ha gjort det. Ni ska ignorera dem och deras
påhitt.
113. Det är för att låta sinnena hos de som inte tror på Livet Efter
Detta lyssna på sådana påhitt, acceptera dem, och på så sätt avslöja
sina verkliga övertygelser.
114. Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har
uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad? De som fick skriften
inser att den uppenbarats från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte
hysa några tvivel.
115. Er Herres ord är fullständiga, i sanning och rättvisa. Ingenting
ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
116. Lyder du majoriteten av människor på jorden, kommer de att avleda
dig från GUDs väg. De följer endast hypoteser; de bara gissar.
117. Er Herre är fullt medveten om de som avviker från Hans väg, och
Han är fullt medveten om de som är vägledda.
118. Ni ska äta av det, över vilket GUDs namn har uttalats, om ni
verkligen tror på Hans uppenbarelser.
119. Varför skulle ni inte äta av det, över vilket GUDs namn har
uttalats? Han har detaljerat för er vad som är förbjudet för er, såvida
ni inte tvingas. Många människor vilseleder verkligen andra med sina
personliga åsikter, utan kunskap. Er Herre är fullt medveten om de som
överträder.
120. Ni ska undvika uppenbara synder, liksom dolda. De som förvärvat
synder kommer absolut att få betala för sina överträdelser.
121. Ät inte av det, över vilket GUDs namn inte har uttalats, för det
är en avskyvärd handling. Djävlarna inspirerar de som förenats med dem
till att argumentera med er; lyder ni dem kommer ni att vara
idoldyrkare.
122. Är den som var död, som vi gav liv och försåg med ljus, med vilket
han kan röra sig bland människorna, likvärdig den i totalt mörker, ur
vilket han aldrig kan ta sig ur? De icke troendes handlingar smyckas
således i deras ögon.
123. Vi låter de ledande brottslingarna i varje samhälle intrigera och
konspirera. Men de intrigerar och konspirerar endast mot sina egna
själar, utan att inse det.
124. När ett mäktigt bevis kommer till dem, säger de, "Vi kommer inte
att tro om vi inte får det som GUDs budbärare får!" GUD vet exakt vem
65
som är bäst kvalificerad att förmedla Hans budskap. Sådana brottslingar
kommer att lida förnedring hos GUD, och hemskt straff till följd av
deras onda intrigspel.
125. För den GUD vill vägleda, gör Han bröstet vidöppet för
Underkastelse. Och den Han vill vilseleda, gör Han bröstet otåligt och
ansträngt, likt den som klättrar mot skyn. GUD placerar på så sätt en
förbannelse över de som vägrar tro.
126. Detta är den raka vägen till er Herre. Vi har förklarat
uppenbarelserna för människor som tar sig i akt.
127. De har förtjänat fridens boning hos sin Herre; Han är deras Herre
och Mästare, som belöning för deras verk.
128. Den dagen kommer, då Han sammankallar dem alla (): "O ni jinner,
ni har gjort anspråk på mängder av människor." Deras mänskliga
följeslagare kommer att säga, "Vår Herre, vi njöt av varandras sällskap
tills vi slösat bort livstiden Du fastställt för oss." Han kommer att
säga, "Helvetet är ert öde." De vistas däri för evigt, enligt GUDs
vilja. Er Herre är Vis, Allvetande.
129. På så sätt parar vi ihop de onda till att vara varandras
följeslagare, som straff för deras överträdelser.
130. O ni jinner och människor, kom inte budbärare från ert folk till
er, som skildrade Mina uppenbarelser för er, och varnade er för mötet
med denna dag? De kommer att säga, "Vi vittnar mot oss själva." De var
helt upptagna med det världsliga livet, och kommer att vittna mot sig
själva om att de inte trodde.
131. Detta är för att visa er att er Herre aldrig utplånar något
samhälle orättvist, när dess människor är omedvetna.
132. Alla kommer att uppnå en rang i förhållande till sina gärningar.
Er Herre är aldrig omedveten om någonting de gör.
133. Er Herre är den Rike; besittare av all nåd. Om Han vill, kan Han
avlägsna er och ersätta er med vem Han vill, precis som Han skapade er
från andra människors avkomma.
134. Det som lovats er kommer att ske, ni kan aldrig undvika det.
135. Säg, "O mitt folk, gör ert bästa, vilket även jag kommer att göra.
Ni kommer säkerligen att få veta vilka de yttersta vinnarna är." Utan
tvivel, kommer de onda aldrig att lyckas.
136. De avsätter till och med en del av de grödor och boskap som GUD
tillhandahåller, och säger, "Denna del tillhör GUD," enligt deras
yttranden," och denna del tillhör våra idoler." Det som avsatts till
deras idoler nådde emellertid aldrig GUD, medan delen som avsatts för
GUD undantagslöst gick till deras idoler. Deras omdöme är verkligen
beklagansvärt.
137. På så sätt lurades idoldyrkarna av sina idoler, till den grad att
de dödade sina egna barn. I själva verket vållar deras idoler dem stor
smärta och förvirrar deras religion för dem. Om GUD så önskat skulle de
inte ha gjort det. Ni ska ignorera dem och deras påhitt.
138. De sa, "Detta är förbjuden boskap och skörd; ingen ska äta av den,
utöver den vi tillåter," påstod de. De förbjöd även ridning av viss
kreatur. Även boskapen de åt, uttalade de aldrig GUDs namn över när de
66
offrade dem. Sådana är påhitt tillskrivna Honom. Han kommer säkerligen
att låta dem betala för sina påhitt.
139. De sa också, "Det som finns i bukarna på dessa kreatur är enbart
reserverat för männen ibland oss, och är förbjudet för våra fruar." Men
om det var dödfött lät de sina fruar ta del av det. Han kommer
säkerligen att låta dem sona för sina påhitt. Han är den Visaste,
Allvetande.
140. De som dödade sina barn dåraktigt på grund av brist på kunskap,
förbjöd det som GUD gett dem, och rättade sig efter påhitt tillskrivna
GUD, är verkligen förlorare. De har gått långt vilse, de är inte
vägledda.
141. Han är Den som etablerade trädgårdar, spaljerade och ospaljerade,
palmträd, grödor av olika smaker, oliver, granatäpplen - frukter som är
lika men ändå olika. Ät av deras frukter, och ge den välgörenhet som
ska betalas på skördedagen, slösa inte på någonting. Han älskar inte de
slösaktiga.
142. Viss kreatur förser er med transportmedel, liksom bäddmaterial. Ät
av GUDs gåvor till er, och följ inte Satans fotspår; han är er
ivrigaste fiende.
143. Åtta sorters kreatur: vad gäller de två sorters fåren, och de två
sorters getterna, säg, "Var det de två hanarna Han förbjöd, de två
honorna, eller det i skötena hos de båda honorna? Säg mig vad ni vet,
om ni talar sanning."
144. Vad gäller de två sorters kamelerna och de två sorters boskapen,
säg, "Är det de båda hanarna som Han förbjöd, de båda honorna, eller
det i skötena på de båda honorna? Var ni vittnen när GUD fastställde
sådana förbud för er? Vem är ondare än de som hittar på sådana lögner
och ställer GUD till svars för dem? Följaktligen vilseleder de
människorna utan kunskap. GUD vägleder inte sådana onda människor."
145. Säg, "I de uppenbarelser jag fått finner jag ingen mat förbjuden
för någon som äter, förutom: (1) kadaver, (2) rinnande blod, (3)
griskött, för det är orent, och (4) köttet från djur som hädiskt
tillägnats annat än GUD." Tvingas man () utan avsikt eller illvilja, är
er Herre Förlåtare, Barmhärtigast.
146. För de som är Judiska förbjöd vi djur med odelade hovar; av
nötkreaturen och fåren förbjöd vi fettet, förutom det de bär på sina
ryggar eller i inälvorna, eller det som blandats med ben. Detta var ett
straff för deras överträdelser, och vi är sanningsenliga.
147. Om de inte tror dig, säg, "Er Herre besitter oändlig nåd, men Hans
straff är oundvikligt för de skyldiga människorna."
148. Idoldyrkarna säger, "Om GUD så önskat, skulle vi inte praktiserat
idoldyrkan, inte våra föräldrar heller, ej heller skulle vi ha
förbjudit någonting." De som kom innan dem tvivlade på samma sätt,
tills de ådrog sig vårt straff. Säg, "Har ni någon bevisad kunskap som
ni kan visa oss? Ni följer bara antaganden; ni bara gissar."
149. Säg, "GUD besitter det mäktigaste argumentet; om Han vill kan Han
vägleda er alla."
150. Säg, "Hämta era vittnen som kan vittna om att GUD förbjudit det
ena eller det andra." Om de vittnar, vittna ej med dem. Ej heller ska
67
du följa åsikterna av de som förkastar våra uppenbarelser, de som inte
tror på Livet Efter Detta, och de som avviker från sin Herre.
151. Säg, "Kom, låt mig tala om för er vad er Herre verkligen förbjudit
er: ni ska inte sätta upp idoler vid sidan av Honom. Ni ska hedra era
föräldrar. Ni ska inte döda era barn av rädsla för fattigdom - vi
försörjer er och dem. Ni ska inte begå grova synder, uppenbara eller
dolda. Ni ska inte döda - GUD har gjort livet heligt - förutom i
rättvisans namn. Detta är Hans budord till er, så att ni ska kunna
förstå."
152. Ni ska inte röra de föräldralösas pengar förutom på ett ytterst
rättfärdigt sätt, tills de uppnår mognad. Ni ska ge full vikt och hela
mått när ni bedriver handel, rättvist. Vi belastar ingen själ utöver
dess tillgångar. Ni ska vara absolut rättvisa när ni vittnar, även mot
era egna släktingar. Ni ska uppfylla ert förbund med GUD. Dessa är Hans
budord till er, så att ni ska kunna ta er i akt.
153. Detta är Min väg - en rak väg. Ni ska följa den, följ inte några
andra vägar så att de inte avleder er från Hans väg. Dessa är Hans
budord till er, så att ni ska kunna räddas.
154. Och vi gav Moses skriften, komplett med de bästa budorden och med
allting detaljerat, en ledstjärna och nåd, så att de må tro på att möta
sin Herre.
155. Detta är också en välsignad skrift som vi uppenbarat; ni ska följa
den och föra ett rättfärdigt liv, så att ni må uppnå nåd.
156. Nu kan ni inte längre säga, "Skriften sändes ner till de båda
grupperna före oss, vi var omedvetna om dess läror."
157. Ej heller kan ni säga, "Om bara en skrift kunde komma ner till
oss, så skulle vi vara bättre vägledda än dem." En bevisad skrift har
nu kommit till er från er Herre, en ledstjärna och en nåd. Så, vem är
ondare än den som avvisar dessa bevis från GUD och ignorerar dem? Vi
kommer att överlämna de som ignorerar våra bevis till det värsta
straffet för deras tanklöshet.
158. Väntar de på att änglarna ska komma ner till dem, eller er Herre,
eller några fysiska manifestationer av er Herre? Dagen som det
inträffar kommer ingen själ ha nytta av att tro om den inte trodde
innan dess, och om den inte utnyttjade fördelarna av att tro genom att
föra ett rättfärdigt liv. Säg, "Fortsätt ni att vänta; vi väntar
likaså."
159. De som delar upp sig i sekter tillhör inte dig. Deras dom vilar
hos GUD, sedan kommer Han att informera dem om allt som de har gjort.
160. Den som gör en rättfärdig gärning får belöning för tio, den som
begår en synd får endast sona för en. Ingen drabbas av minsta
orättvisa.
161. Säg, "Min Herre har väglett mig på en rak väg Abrahams perfekta
religion, monoteism. Han var aldrig en idoldyrkare."
162. Säg, "Mina Kontaktböner () mina seder för dyrkan, mitt liv och min
död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums Herre.
163. "Han har ingen partner. Detta är vad jag uppmanats tro, och jag är
den förste att underkasta mig."
68
164. Säg, "Ska jag söka annat än GUD som herre, när Han är Herre över
alla ting? Ingen själ drar nytta från annat än sina egna verk och ingen
bär någon annans börda. Slutligen återvänder ni till er Herre, då Han
informerar er om alla era tvister."
165. Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden, och Han
upphöjde vissa av er över andra i rang, för att testa er enligt det Han
givit er. Säkerligen, är er Herre effektiv på att verkställa straff,
och Han är Förlåtare, Barmhärtigast.
SURA 7: Skärselden (Al-A'arãf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.S.
2. Denna skrift har uppenbarats för dig - du ska inte hysa tvivel om
det i ditt hjärta - så att du må varna med den och förse de troende med
en påminnelse.
3. Ni ska alla följa det som uppenbarats för er från er Herre; följ
inga idoler vid sidan av Honom. Det är sällan ni tar er i akt.
4. Vi utplånade åtskilliga samhällen; de utsattes för vårt straff medan
de sov eller medan de var klarvakna.
5. När vårt straff kom till dem sa de: "Vi har verkligen syndat."
6. Vi kommer säkerligen att ifrågasätta de som fick budskapet, och vi
kommer att ifrågasätta budbärarna.
7. Vi kommer att informera dem med auktoritet, för vi var aldrig
frånvarande.
8. På den dagen kommer alla vågskålar ställas in, rättvist. De som
väger mycket kommer att vara vinnare.
9. Vad gäller de som väger lite, kommer de att tillhöra de som förlorat
sina själar som konsekvens av att ha ignorerat våra uppenbarelser,
orättvist.
10. Vi har etablerat er på jorden och gett er resurserna för uppehälle
däri. Det är sällan ni är tacksamma.
11. Vi skapade er, formgav er, varpå vi sa till änglarna, "Prostrera
inför Adam." De prostrerade, förutom Iblees (); han var inte bland de
som prostrerade.
12. Han sa, "Vad hindrade dig från att prostrera när Jag beordrade dig
att göra det?" Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig av eld,
honom av lera."
13. Han sa, "Därför måste du gå ned, för här får du inte vara arrogant.
Försvinn; du är vanärad."
14. Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."
15. Han sa, "Du får uppskov."
16. Han sa, "Eftersom det är Din önskan att jag går vilse, kommer jag
att lurpassa på dem på Din raka väg.
17. Jag kommer att komma till dem framifrån, och bakifrån, och från
deras högra sida och deras vänstra sida, och Du kommer att se att de
flesta av dem är otacksamma."
69
18. Han sa, "Ge dig iväg, föraktad och besegrad. De ibland dem som
följer dig, Jag kommer att fylla Helvetet med er alla.
19. "Vad gäller dig Adam, vistas med din fru i Paradiset och ät därav
som ni behagar, men närma er inte detta träd, så att ni inte faller i
synd."
20. Djävulen viskade till dem för att göra deras kroppar synliga, som
var osynliga för dem. Han sa, "Den enda anledningen till att er Herre
förbjöd er detta träd, var för att hindra er från att bli änglar och
från att uppnå evig existens."
21. Han försäkrade dem, "Jag ger er goda råd."
22. Följaktligen lurade han dem med lögner. Så fort de smakade av
trädet blev deras kroppar synliga för dem, och de försökte täcka sig
med Paradisets löv. Deras Herre kallade på dem: "Förbjöd Jag inte det
där trädet för er, och varnade er för att djävulen är er ivrigaste
fiende?"
23. De sa, "Vår Herre, vi har kränkt våra själar, om Du inte förlåter
oss och har nåd över oss kommer vi att vara förlorare."
24. Han sa, "Gå ner som fiender till varandra. På jorden ska ni ha ert
boende och uppehälle för en tid."
25. Han sa, "På den kommer ni att leva, på den kommer ni att dö, och
från den kommer ni att föras ut."
26. O Adams barn, vi har försett er med kläder att täcka era kroppar
med, liksom för lyx. Men den bästa klädseln är rättfärdighetens
klädsel. Dessa är några av GUDs tecken, så att de ska kunna ta sig i
akt.
27. O Adams barn, låt inte djävulen lura er som han gjorde när han
orsakade vräkningen av era föräldrar från Paradiset, och avlägsnandet
av deras kläder för att avslöja deras kroppar. Han och hans trupp ser
er, fast ni ser inte dem. Vi utser djävlarna till följeslagare för de
som inte tror.
28. De begår en grov synd och säger sedan, "Det här såg vi våra
föräldrar göra, och GUD har beordrat oss att göra det." Säg, "GUD
förespråkar aldrig synd. Säger ni om GUD vad ni inte vet?"
29. Säg, "Min Herre förespråkar rättvisa och att stå hängiven endast
Honom på alla platser av dyrkan. Ni ska ägna er dyrkan fullständigt
till endast Honom. Precis som Han skapat er, kommer ni slutligen att
återvända till Honom."
30. Vissa vägledde Han, medan andra överlämnades till avvikande. De har
tagit djävlarna till sina mästare i stället för GUD, ändå tror de att
de är vägledda.
31. O Adams barn, ni ska vara rena och klä er fint när ni går till
moskén. Ät och drick måttligt; Säkerligen, älskar Han inte de glupska.
32. Säg, "Vem förbjöd de fina saker som GUD skapat åt Sina varelser,
och de goda gåvorna?" Säg, "Sådana gåvor är till för att åtnjutas av de
som tror i detta livet. Dessutom kommer de goda gåvorna att vara
uteslutande deras på Återuppståndelsens dag." Vi förklarar på så sätt
uppenbarelserna för människor som vet.
70
33. Säg, "Min Herre förbjuder endast onda gärningar, vare sig uppenbara
eller dolda, synder, obefogad aggression, att sätta upp maktlösa idoler
vid sidan av GUD, och att säga om GUD vad man inte vet någonting om."
34. Alla samhällen har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når
sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme eller påskynda den.
35. O Adams barn, när budbärare kommer till er från människor ibland
er, och reciterar Mina uppenbarelser för er, kommer de som tar sig i
akt och för ett rättfärdigt liv inte ha någonting att frukta, ej heller
kommer de att sörja.
36. Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, som är för
arroganta för att upprätthålla dem, har de ådragit sig Helvetet vari de
vistas för evigt.
37. Vem är ondare än de som hittar på lögner om GUD, eller förkastar
Hans uppenbarelser? Dessa kommer att få sin andel, enligt skriften,
sedan, när våra budbärare kommer för att avsluta deras liv, kommer de
att säga, "Var är idolerna ni brukade vädja till vid sidan av GUD?" De
kommer att säga, "De har övergett oss." De kommer att vittna emot sig
själva om att de var icke troende.
38. Han kommer att säga, "Gå in i Helvetet med alla tidigare samhällen
av jinner och människor." Var gång som en grupp går in, kommer de att
förbanna den närmast föregående gruppen. När alla väl är inne, kommer
den sista att säga om den tidigare, "Vår Herre, här är de som
vilseledde oss. Fördubbla Helvetesstraffet för dem." Han kommer att
säga, "Var och en får dubbelt upp, men ni vet inte det."
39. Den tidigare gruppen kommer att säga till den senare gruppen,
"Eftersom ni hade en fördel över oss, smaka på straffet för era egna
synder."
40. För de som förkastar våra uppenbarelser och som är för arroganta
för att upprätthålla dem, kommer himlens portar aldrig att öppnas för
dem, ej heller kommer de att komma in i Paradiset förrän kamelen
passerar genom nålens öga. På så sätt straffar vi de skyldiga.
41. De har gjort sig förtjänta av Helvetet som sin hemvist; de kommer
att ha barriärer ovanför sig. På så sätt straffar vi överträdarna.
42. Vad gäller de som trodde och förde ett rättfärdigt liv - vi
belastar aldrig en själ utöver dess tillgångar - kommer de att tillhöra
de som vistas i Paradiset. De vistas däri för evigt.
43. Vi kommer att avlägsna all avundsjuka från deras hjärtan. Bäckar
kommer att flyta nedanför dem och de kommer att säga, "Prisad vare GUD
för att ha väglett oss. Vi skulle omöjligt kunna vara vägledda om det
inte vore för att GUD har väglett oss. Vår Herres budbärare kom
verkligen med sanningen." Man kommer att kalla på dem: "Detta är ert
Paradis. Ni har ärvt det i gengäld för era verk."
44. De som vistas i Paradiset kommer att ropa på de som vistas i
Helvetet: "Vi har funnit vår Herres löfte vara sant, har ni funnit er
Herres löfte vara sant?" De kommer att säga, "Ja." En utropare mellan
dem kommer att meddela: " GUDs fördömelse har drabbat syndarna;
45. "som avviker från GUDs väg och strävar efter att göra den krokig,
och beträffande Livet Efter Detta, tror de inte."
46. En barriär skiljer dem åt, medan Skärselden upptas av människor som
känner igen båda sidor av dess utseenden. De kommer att ropa till de
71
som vistas i Paradiset: "Frid vare med er." De kom inte in i () genom
önsketänkande."
47. När de vänder sin blick mot de som vistas i Helvetet kommer de att
säga, "Vår Herre, sätt oss inte bland dessa onda människor."
48. De som vistas i Skärselden kommer att ropa till människor de känner
igen till utseendet, och säga, "Ert stora antal hjälpte er inte på
något sätt, ej heller er arrogans.
49. "Är detta människorna ni svor att GUD aldrig skulle beröra med
nåd?" (,) "Träd in i Paradiset; ni har ingenting att frukta, ej heller
kommer ni att sörja."
50. De som vistas i Helvetet kommer att ropa på dem som vistas i
Paradiset: "Låt en del av ert vatten eller en del av GUDs gåvor till er
flöda emot oss." De kommer att säga, "GUD har förbjudit dem för de icke
troende."
51. De som inte tar sin religion på allvar och som är helt upptagna av
detta världsliga liv, glömmer vi på den dagen för att de glömde den
dagen, och för att de föraktfullt avvisade våra uppenbarelser.
52. Vi har gett dem en skrift som är fullt detaljerad, med kunskap,
vägledning, och nåd för människor som tror.
53. Väntar de tills alla () har uppfyllts? Dagen en sådan uppfyllelse
infinner sig, kommer de som ignorerade den tidigare att säga, "Vår
Herres budbärare har kommit med sanningen. Finns det några medlare som
kan medla på våra vägnar? Kan ni skicka oss tillbaka, så att vi ändrar
vårt beteende och gör bättre verk än vad vi gjorde?" De har förlorat
sina själar och deras egna påhitt är orsaken till deras undergång.
54. Er Herre är den ende GUDen; som skapade himmlarna och jorden på sex
dagar, och sedan tog all auktoritet i besittning. Natten hinner ikapp
dagen medan den outtröttligt följer den, och solen, månen och
stjärnorna är satta att tjäna under Hans kommando. Utan tvivel
kontrollerar Han alla skapelser och alla befallningar. Överlägsen Allt
är GUD, universums Herre.
55. Ni ska dyrka er Herre öppet och privat; Han älskar inte de som
överträder.
56. Korrumpera inte jorden sedan den satts till rätta, och dyrka Honom
av vördnad och hopp. Säkerligen, GUDs nåd kan uppnås för de som är
rättfärdiga.
57. Han är Den som sänder vinden med goda omen, som nåd från Sina
händer. När de väl samlat ihop tunga moln, driver vi dem till döda
marker och sänder ner vatten därur för att producera alla sorters
frukter. På så sätt återupplivar vi det döda, så att ni ska kunna ta er
i akt.
58. Den goda jorden producerar villigt sina plantor med sin Herres
tillåtelse, medan den dåliga jorden knappt producerar någonting
användbart. Vi förklarar således uppenbarelserna för människor som är
tacksamma.
59. Vi sände Noak till sitt folk med orden, "O mitt folk, dyrka GUD; ni
har ingen annan gud än Honom. Jag befarar för er straffet på en
storslagen dag."
60. Ledarna bland hans folk sa, "Vi ser att du gått långt vilse."
72
61. Han sa, "O mitt folk, jag har inte gått vilse; jag är en budbärare
från universums Herre.
62. "Jag levererar min Herres budskap till er och ger er råd, och jag
har kunskap från GUD som ni inte har.
63. Är det så märkligt att en påminnelse skulle komma till er genom en
man som er, för att varna er och leda er till rättfärdighet, så att ni
ska kunna uppnå nåd?"
64. De avvisade honom. Följaktligen räddade vi honom och de med honom i
arken, och vi dränkte de som avvisade våra uppenbarelser; de var
blinda.
65. Till 'Ãd sände vi deras bror Hûd. Han sa, "O mitt folk, dyrka GUD;
ni har ingen annan gud än Honom. Ska ni då iakttaga rättfärdighet?"
66. Ledarna som inte trodde bland hans folk sa, "Vi ser att du
uppträder dåraktigt, vi tror att du ljuger."
67. Han sa, "O mitt folk, i mig finns inget dåraktigt; jag är en
budbärare från universums Herre.
68. "Jag överlämnar min Herres budskap till er, och ger er ärliga råd.
69. "Är det så konstigt att ett budskap skulle komma till er från er
Herre genom en man som er, för att varna er? Minns att Han lät er ärva
Noaks folk och mångdubblade ert antal. Minns GUDs välsignelser, så att
ni ska kunna lyckas."
70. De sa, "Har du kommit för att få oss att dyrka endast GUD, och få
oss att överge det som våra föräldrar dyrkade? Vi utmanar dig till att
frambringa domen du hotar oss med om du talar sanning."
71. Han sa, "Ni har ådragit er vrede och fördömelse från er Herre.
Argumenterar ni med mig för att försvara lögner ni hittat på - ni och
era föräldrar - som aldrig auktoriserats av GUD? Vänta därför, och jag
kommer vänta likaså."
72. Därefter räddade vi honom och de med honom av nåd från oss, och vi
utplånade de som avvisade våra uppenbarelser och som vägrade att tro.
73. Till Thamûd sände vi deras bror Sãleh. Han sa, "O mitt folk, dyrka
GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni har fått bevis från er Herre:
här är GUDs kamel, att tjäna som ett tecken för er. Låt henne äta från
GUDs jord, och skada henne inte på något vis, så att ni inte ådrar er
ett smärtsamt straff.
74. "Minns att Han lät er ärva 'Ãd, etablerade er på jorden, byggande
hus i dess dalar och karvande hem ur dess berg. Ni ska minnas GUDs
välsignelser, och far inte med osanning på jorden."
75. De arroganta ledarna bland hans folk sa till de enkla människorna
som trodde, "Hur vet ni att Sãleh är utsänd av sin Herre?" De sa,
"Budskapet han kom med har gjort oss troende."
76. De arroganta sa, "Vi tror inte på det ni tror på."
77. Därefter slaktade de kamelen, gjorde uppror mot sin Herres
befallning och sa, "O Sãleh, frambringa den dom du hotar oss med, om du
verkligen är en budbärare."
78. Till följd därav förintades de av skalvet och lämnades döda i sina
hem.
73
79. Han vände sig bort ifrån dem med orden, "O mitt folk, jag har
överlämnat min Herres budskap till er och gett er råd, men ni tycker
inte om de som ger råd."
80. Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling; ingen
i världen har gjort det förut!
81. "Ni har sexuellt umgänge med männen i stället för med kvinnorna. Ni
är verkligen syndande människor."
82. Hans folk svarade med att säga, "Vräk dem från er stad. De är
människor som vill vara rena."
83. Följaktligen räddade vi honom och hans familj, men inte hans fru;
hon tillhörde de fördömda.
84. Vi öste en speciell skur över dem; lägg märke till konsekvenserna
för de skyldiga.
85. Till Midyan sände vi deras bror Shu'aib. Han sa, "O mitt folk,
dyrka GUD; ni har ingen gud än Honom. Bevis har kommit till er från er
Herre. Ni ska väga riktigt och mäta rättvist när ni utövar handel. Lura
inte människorna på deras rättigheter. Korrumpera inte jorden efter att
den ställts till rätta. Det är bättre för er om ni är troende.
86. "Avstå från att blockera alla vägar, i strävan efter att avleda de
som tror från GUDs väg, gör den inte krokig. Minns att ni brukade vara
få och Han mångdubblade ert antal. Glöm inte konsekvenserna för de
onda.
87. "Nu när en del av er trott på det jag sänts med, och andra inte
trott, vänta tills GUD utfärdar Sin dom emellan oss; Han är den bäste
domaren."
88. De arroganta ledarna bland hans folk sa, "O Shu'aib, vi kommer att
driva ut dig från vår stad, tillsammans med de som trott med dig,
såvida ni inte återgår till vår religion." Han sa, "Tänker ni tvinga
oss?
89. "Vi skulle häda mot GUD om vi återgick till er religion efter att
GUD räddat oss från den. Hur skulle vi kunna återgå till den mot GUD,
vår Herres vilja? Vår Herres kunskap omfattar alla ting. Vi har
förlitat oss på GUD. Vår Herre, ge oss en bestämd seger över vårt folk.
Du är den bäste hjälparen."
90. De icke troende ledarna bland hans folk sa, "Om ni följer Shu'aib,
kommer ni att vara förlorare."
91. Skalvet förintade dem och lämnade dem döda i sina hem.
92. De som förkastade Shu'aib utplånades som om de aldrig existerat. De
som förkastade Shu'aib var förlorare.
93. Han vände sig bort ifrån dem med orden, "O mitt folk, jag har
överlämnat min Herres budskap till er, och jag har gett er råd. Hur
skulle jag kunna sörja över människor som inte tror."
94. Varje gång vi skickade en profet till ett samhälle, hemsökte vi
dess invånare med motgång och svårighet, så att de skulle bönfalla.
95. Sedan ersatte vi svårigheten med frid och framgång. Dessvärre blev
de beaktningslösa och sa, "Våra föräldrar upplevde samma svårighet före
framgång." Följaktligen straffade vi dem plötsligt, när de minst anade
det.
74
96. Om människorna i dessa samhällen hade trott och blivit rättfärdiga,
skulle vi ha öst välsignelser från himlen och från jorden över dem.
Eftersom de bestämde sig för att inte tro, straffade vi dem för det de
förtjänat.
97. Har människorna i dagens samhällen garanterat att vårt straff inte
kommer att komma till dem på natten när de sover?
98. Har människorna i dagens samhällen garanterat att vårt straff inte
kommer att komma till dem på dagen när de leker?
99. Har de tagit GUDs plan för givet? Bara förlorarna tar GUDs plan för
givet.
100. Tänker aldrig de som ärvt jorden efter föregående generationer på
att om vi vill, kan vi straffa dem för deras synder och beslöja deras
hjärtan, så att de blir döva?
101. Vi skildrar dessa samhällens historia för er: deras budbärare gick
till dem med tydliga bevis, men de skulle inte komma att tro på det de
förkastat tidigare. GUD beslöjar följaktligen hjärtat på de icke
troende.
102. Vi såg att de flesta av dem ignorerade sitt förbund; vi såg att de
flesta av dem var onda.
103. Efter (,) sände vi Moses med våra tecken till Farao och hans folk,
men de överträdde. Lägg märke till konsekvenserna för de som är onda.
104. Moses sa, "O Farao, jag är en budbärare från universums Herre.
105. "Det åligger mig att inte säga annat än sanningen om GUD. Jag
kommer till er med ett tecken från er Herre; låt Israels Barn gå."
106. Han sa, "Om du har du ett tecken så visa upp det, om du talar
sanning."
107. Han kastade ner sin stav och den förvandlades till en enorm orm.
108. Han tog ut sin hand, och den var vit inför åskådarna.
109. Ledarna bland Faraos folk sa, "Detta är bara en listig magiker.
110. "Han vill föra er ut ur ert land; vad föreslår ni?"
111. De sa, "Ge honom och hans bror uppskov, och sänd uppbådare till
alla städer.
112. "Låt dem sammankalla alla erfarna magiker."
113. Magikerna kom till Farao och sa, "Får vi betalt om vi vinner?"
114. Han sa, "O ja; ni kommer till och med att stå mig nära."
115. De sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi."
116. Han sa, "Kasta ni." När de kastade, spelade de människornas ögon
ett spratt, skrämde dem, och visade upp en stor magi.
117. Då inspirerade vi Moses: "Släng ner din stav," varpå den svalde
allt de gjort.
118. Sålunda segrade sanningen, och allt de gjorde tillintetgjordes.
119. De besegrades där och då; de förödmjukades.
120. Magikerna prostrerade.
75
121. De sa, "Vi tror på universums Herre.
122. "Moses och Arons Herre."
123. Farao sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Detta måste
vara en konspiration som ni planerat i staden, för att avlägsna dess
invånare. Ni kommer minsann att få se.
124. "Jag kommer att skära av era händer och fötter på alternerande
sidor, sedan kommer jag att korsfästa er alla."
125. De sa, "Då kommer vi att återvända till vår Herre.
126. Den enda anledningen till att du förföljer oss är att vi trodde på
vår Herres bevis när de kom till oss. Vår Herre, ge oss ihärdighet och
låt oss dö som underkastade."
127. Ledarna bland Faraos folk sa, "Kommer du att låta Moses och hans
folk korrumpera jorden, och försaka dig och dina gudar?" Han sa, "Vi
kommer att döda deras söner och skona deras döttrar. Vi är mycket
mäktigare än de."
128. Moses sa till sitt folk, "Sök GUDs hjälp och håll ihärdigt ut.
Jorden tillhör GUD och Han ger den till vem Han vill bland Sina
tjänare. Den yttersta segern tillhör de rättfärdiga."
129. De sa, "Vi förföljdes innan du kom till oss och efter att du kom
till oss." Han sa, "Er Herre kommer att förinta er fiende och etablera
er på jorden, sedan kommer Han att se hur ni uppför er."
130. Då hemsökte vi Faraos folk med torka och brist på skördar, så att
de skulle ta sig i akt.
131. När goda omen kom deras väg sa de, "Vi har förtjänat detta," men
när en motgång drabbade dem skyllde de på Moses och på de med honom. I
själva verket avgörs deras omen endast av GUD, men de flesta vet inte
det.
132. De sa, "Vad du än visar oss för tecken för att lura oss med din
magi, kommer vi inte att tro."
133. Följaktligen sände vi översvämningen över dem, gräshopporna,
lössen och grodorna - kraftiga tecken. Men de bibehöll sin arrogans. De
var onda människor.
134. Varje gång en farsot drabbade dem, sa de, "O Moses, be till din
Herre - du står Honom nära. Om du befriar oss från denna farsot kommer
vi att tro med dig och skicka Israels Barn med dig."
135. Trots det kränkte de sitt löfte så fort vi frigjorde dem från
farsoten en tid.
136. Följaktligen hämnades vi deras handlingar och dränkte dem i havet.
Detta på grund av att de förkastade våra tecken och fullständigt
struntade i dem.
137. Vi lät de förtryckta människorna ärva jorden, öst och väst, och vi
välsignade den. Er Herres välsignade befallningar uppfylldes
följaktligen för Israels Barn, för att belöna dem för deras ihärdighet,
och vi förintade Faraos och hans folks verk och allt de skördade.
138. Vi förde Israels Barn över havet. När de passerade människor som
dyrkade statyer sa de, "O Moses, gör en gud till oss, som liknar
gudarna de har." Han sa, "Ni är verkligen okunniga människor.
76
139. "Dessa människor begår en hädelse, för det de gör är katastrofalt
för dem.
140. "Ska jag söka annat än GUD till att vara er gud, när Han välsignat
er mer än någon annan i världen?"
141. Minns att vi befriade er från Faraos folk, som bar ansvaret för
den värsta förföljelsen av er, genom att döda era söner och skona era
döttrar. Det var en krävande prövning från er Herre.
142. Vi sammankallade Moses i trettio nätter, och fulländade dem genom
att utöka dem med tio. Med andra ord varade audiensen med hans Herre i
fyrtio nätter. Moses sa till sin bror Aron, "Stanna här med mitt folk,
upprätthåll rättfärdighet, och följ inte förvanskarnas sätt.
143. När Moses kom till vår utsatta tid och hans Herre talade till
honom, sa han, "Min Herre, låt mig få titta och se Dig." Han sa, "Du
kan inte se Mig. Se på det där berget, om det står kvar på sin plats
kan du se Mig." Hans Herre manifesterade sig sedan för berget, som då
smulades sönder. Moses föll medvetslös ihop. När han återfick
medvetandet sa han, "Prisad vare Du. Jag ångrar mig inför Dig, och av
de som tror är jag den mest övertygade."
144. Han sa, "O Moses, av alla människor har Jag valt ut dig med Mina
budskap och genom att tala till dig. Ta därför det som Jag givit dig
och var tacksam."
145. Vi skrev för honom på tavlorna alla sorters upplysningar och
detaljer för allting: "Du ska starkt upprätthålla dessa läror, och
uppmana ditt folk att upprätthålla dem - detta är de bästa lärorna. Jag
kommer att visa er, ödet för de onda."
146. Jag kommer att avleda från Mina uppenbarelser, de som är arroganta
på jorden utan anledning. När de ser alla sorters bevis kommer de
därför inte att tro. Och när de ser vägledningens väg kommer de inte
att anta den som sin väg, men när de ser avvikelsens väg kommer de att
anta den som sin väg. Det är konsekvensen av att de förkastat våra
bevis och fullständigt struntat i dem.
147. Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser och mötet i Livet
Efter Detta, tillintetgörs deras verk. Straffas de endast för det de
gjorde?
148. Under hans frånvaro gjorde Moses folk, av sina juveler, en staty
av en kalv, komplett med en kalvs läte. Såg de inte att den inte kunde
tala till dem eller vägleda dem på någon väg? De dyrkade den och blev
således onda.
149. Till slut, när de ångrade vad de gjort och insåg att de gått vilse
sa de, "Om inte vår Herre räddar oss med Sin nåd och förlåter oss,
kommer vi att vara förlorare."
150. När Moses återvände till sitt folk, arg och besviken, sa han,
"Vilken fruktansvärd sak ni har gjort i min frånvaro! Kunde ni inte
vänta på er Herres budord?" Han kastade ner tavlorna, tog tag i sin
brors huvud och drog honom till sig. () sa, "Son av min mor, folket
utnyttjade min svaghet och dödade mig nästan. Låt inte mina fiender
fröjdas, och se mig inte som en av de syndande människorna."
151. () sa, "Min Herre, förlåt mig och min bror, och släpp in oss i Din
nåd. Av alla de barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste."
77
152. De som idoliserade kalven har säkerligen ådragit sig vrede från
sin Herre, och förödmjukelse i detta livet. På så sätt straffar vi de
som hittar på.
153. Vad gäller de som begick synder, som sedan ångrade sig och trodde,
är er Herre - efter detta - Förlåtare, Barmhärtigast.
154. När Moses vrede avtog, plockade han upp tavlorna innehållande
vägledning och nåd för de som vördar sin Herre.
155. Moses valde då ut sjuttio män från sitt folk för att komma till
vår fastställda audiens. När skalvet skakade dem sa han, "Min Herre, Du
kunde ha förintat dem tidigare tillsammans med mig om Du så önskat.
Skulle Du utplåna oss för gärningarna av de dåraktiga bland oss? Detta
måste vara det test som Du anordnat för oss. Med det fördömer Du vem Du
vill och vägleder vem Du vill. Du är vår Herre och Mästare, så förlåt
oss, ös Din nåd över oss; Du är den bäste Förlåtaren.
156. "Och förordna rättfärdighet för oss i denna världen och i Livet
Efter Detta. Vi har ångrat oss inför Dig." Han sa, "Mitt straff drabbar
vem Jag vill. Men Min nåd omfattar alla ting. Jag kommer emellertid att
specificera den för de som (1) för ett rättfärdigt liv, (2) ger den
obligatoriska välgörenheten (), (3) tror på våra uppenbarelser, och
157. "(4) följer budbäraren, den varken judiska eller kristna profeten
(), som de finner omskriven i deras Tora och Evangelium. Han uppmanar
dem att vara rättfärdiga, ålägger dem att hålla sig borta från ondska,
tillåter all bra mat för dem, förbjuder det som är dåligt, och lättar
på de bördor och bojor som ålagts dem. De som tror på honom,
respekterar honom, stödjer honom, och följer ljuset som kom med honom,
är de framgångsrika."
158. Säg, "O människor, jag är GUDs budbärare till er alla. Allt
herravälde i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Det finns ingen
annan gud än Honom. Han kontrollerar liv och död." Därför ska ni tro på
GUD och Hans budbärare, den varken judisk eller kristna profeten, som
tror på GUD och Hans ord. Följ honom, så att ni må vägledas.
159. Bland Moses anhängare finns de som vägleder enligt sanningen, och
sanningen gör dem rättfärdiga.
160. Vi delade upp dem i tolv stammar, och när hans folk bad honom om
vatten inspirerade vi Moses: "Slå på stenen med din stav," varpå tolv
källor strömmade fram ur den. På så sätt kände varje stam igen sitt
eget vatten. Och vi skuggade dem med moln, och sände ner manna och
vaktlar till dem: "Ät från de goda ting vi tilldelat er." Det var inte
oss de kränkte; det var de som kränkte sina egna själar.
161. Minns att de uppmanades, "Gå in i denna stad för att bo, och ät
därav som ni önskar, behandla människorna älskvärt och gå ödmjukt in
genom porten. Vi kommer då att förlåta era överträdelser. Vi kommer att
mångfaldiga belöningen för de rättfärdiga."
162. Men de onda ibland dem ersatte budorden de fått dem med andra
budord. Följaktligen sände vi fördömelse över dem från skyn, på grund
av deras ondska.
163. Påminn dem om samhället vid havet som kränkte Sabbaten. När de
iakttog Sabbaten kom fisken till dem i mängder. Och när de kränkte
Sabbaten kom inte fisken. På så sätt straffade vi dem, som konsekvens
av deras överträdelse.
78
164. Minns att en grupp av dem sa, "Vad är det för mening med att
predika för människor som GUD utan tvekan kommer att utplåna eller
straffa hårt?" De svarade, "Be er Herre om ursäkt," så att de skulle
kunna räddas.
165. När de ignorerade vad de påmindes om, räddade vi de som förbjöd
ondska, och hemsökte de som gjorde fel med ett hemskt straff på grund
av deras syndfullhet.
166. När de fortsatte att trotsa budorden sa vi till dem, "Bli
föraktliga apor."
167. Därtill har er Herre fastställt, att Han kommer att upphöja emot
dem människor som kommer att vålla dem svår förföljelse tills
Återuppståndelsens Dag. Er Herre är ytterst effektiv med att verkställa
straff, och Han är utan tvivel Förlåtaren, Barmhärtigast.
168. Vi spred ut dem bland många samhällen över hela jorden. En del av
dem var rättfärdiga, andra var inte fullt så rättfärdiga. Vi testade
dem med framgång och motgång, så att de skulle kunna återvända.
169. Efter dem satte Han nya generationer i deras ställe som ärvde
skriften. Men de valde detta världsliga liv i stället, och sa, "Vi
kommer att förlåtas." Sedan fortsatte de ändå att välja materian
tillhörande denna värld. Slöt de inte ett förbund om att upprätthålla
skriften, och om att inte säga om GUD annat än sanningen? Studerade de
inte skriften? Utan tvivel är boningen i Livet Efter Detta mycket
bättre för de som bibehåller rättfärdighet. Förstår ni inte?
170. De som upprätthåller skriften och som iakttager Kontaktbönerna (),
vi misslyckas aldrig med att belöna de gudfruktiga.
171. Vi lyfte berget över dem likt ett paraply, och de trodde att det
skulle falla ner på dem: "Ni ska upprätthålla det vi givit er, starkt,
och minns dess innehåll så att ni ska kunna räddas."
172. Minns att er Herre sammankallade alla Adams ättlingar och lät dem
själva bevittna: "Är Jag inte er Herre?" Alla sa de, "Jo. Vi vittnar om
det." Därför kan ni inte säga på Återuppståndelsens Dag, "Vi var inte
medvetna om detta."
173. Ej heller kan ni säga, "Det var våra föräldrar som praktiserade
idoldyrkan, vi följde bara deras fotspår. Kommer Du att straffa oss för
det som andra hittat på?"
174. Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna, för att göra det möjligt
för människorna att rädda sig själva.
175. Skildra för dem nyheterna om den som fick våra bevis, men som
valde att ignorera dem. Följaktligen satte djävulen efter honom, tills
han gick vilse.
176. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat upphöja honom därmed, men han
insisterade på att hålla sig fast vid jorden, och ägnade sig åt sina
egna åsikter. Således liknar han hunden; vare sig man klappar honom
eller skäller på honom, flåsar han. Sådana är människor som avvisar
våra bevis. Skildra dessa berättelser, så att de ska kunna reflektera.
177.Sannerligen miserabelt är exemplet på människor som förkastar våra
uppenbarelser; de kränker endast sina egna själar.
178. Den GUD vägleder är den verkligt vägledde, och de Han överlämnar
till avvikelse, är förlorare.
79
179. Vi har överlämnat mängder av människor och jinner till Helvetet.
De har sinnen med vilka de inte förstår, ögon med vilka de inte ser,
och öron med vilka de inte hör. De är som djur; nej, de är mycket värre
än så - de är fullständigt omedvetna.
180. Alla de vackraste namnen tillhör GUD; kalla på Honom därmed, och
ignorera de som förvanskar Hans namn. De kommer att straffas för sina
synder.
181. Bland våra skapelser finns de som vägleder med sanningen, och
sanningen gör dem rättfärdiga.
182. Vad gäller de som förkastar våra uppenbarelser, för vi dem bakom
ljuset utan att de någonsin inser det.
183. Jag kommer till och med att uppmuntra dem; Min planering är
formidabel.
184. Varför reflekterar de inte över sin vän ()? Han är inte tokig. Han
är helt enkelt en påtaglig varnare.
185. Har de inte betraktat himmlarnas och jordens herravälde, och alla
ting som GUD har skapat? Reflekterar de aldrig över att slutet av deras
liv kan vara nära? Vilken Hadith, utöver denna, tror de på?
186. De GUD överlämnar till avvikelse kan ingen vägleda på något sätt.
Han lämnar dem i deras synder, famlande.
187. De frågar dig om världens ände () och när den kommer att inträffa.
Säg, "Den kunskapen är hos min Herre. Endast Han avslöjar dess
tidpunkt. Tungt väger den, i himmlarna och på jorden. Den kommer att
komma till er plötsligt." De frågar dig som om det var du som
kontrollerade det. Säg, "Kunskapen om det finns hos GUD," men de flesta
människorna vet inte det.
188. Säg, "Jag har ingen makt till att hjälpa mig själv, eller skada
mig själv. Endast det GUD vill händer mig. Om jag kände till framtiden
skulle jag ha utökat min rikedom, och ingen skada skulle ha berört mig.
Jag är bara en varnare och en bärare av goda nyheter för de som tror."
189. Han skapade er från en person (). Därefter ger Han var man en maka
att finna fridfullhet med. Hon bär sedan en lätt börda som hon knappt
märker. Allteftersom bördan blir tyngre ber de till sin Herre, GUD:
"Ger Du oss ett bra barn, kommer vi att vara tacksamma."
190. Men när Han ger dem ett bra barn, gör de Hans gåva till en idol
som rivaliserar med Honom. Ärad vare GUD, högt överlägsen behov av
partners.
191. Är det inte så att de idoliserar idoler som inte skapar någonting,
som själva är skapade?
192. Idoler som varken kan hjälpa dem, eller sig själva ens?
193. När ni bjuder in dem till vägledningen följer de er inte. Alltså
är det sak samma för dem, vare sig ni bjuder in dem eller förblir
tysta.
194. Idolerna ni åkallar vid sidan av GUD är varelser som er. Fortsätt
ni att kalla på dem; låt dem besvara er om ni har rätt.
195. Har de ben som de går på? Har de händer som de försvarar sig med?
Har de ögon som de ser med? Har de öron som de hör med? Säg, "Kalla på
era idoler, och be dem överfalla mig utan dröjsmål.
80
196. "GUD är min ende Herre och Mästare; Den som uppenbarade denna
skrift. Han skyddar de rättfärdiga.
197. "Vad beträffar idolerna ni sätter upp vid sidan av Honom, kan de
inte hjälpa er, eller ens sig själva."
198. När ni bjuder in dem till vägledningen hör de inte. Och ni ser att
de tittar på er, men de ser inte.
199. Ni ska tillgripa förlåtelse, förespråka tolerans, och ignorera de
okunniga.
200. När djävulen viskar en viskning till er, sök skydd hos GUD; Han är
Den Som Hör, Allvetande.
201. Så fort djävulen närmar sig de rättfärdiga med en idé, minns de,
varpå de kan se.
202. Deras bröder lockar dem oavbrutet till att gå vilse.
203. Om du inte producerar ett mirakel som de begär, säger de, "Varför
inte be om det?" Säg, "Jag följer helt enkelt det som uppenbarats för
mig från min Herre." Detta är upplysningar från er Herre, vägledning
och nåd för människor som tror.
204. När Koranen reciteras ska ni lyssna till den och ta er i akt, så
att ni ska kunna uppnå nåd.
205. Ni ska minnas er Herre inom er själva, öppet, privat, i tysthet,
dag som natt; var inte omedvetna.
206. De hos er Herre är aldrig för stolta för att dyrka Honom; de
prisar Honom och prostrerar inför Honom.
SURA 8: Krigets Byten (Al-Anfãl)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. De frågar dig om råd angående krigets byten. Säg, "Krigets byten
tillhör GUD och budbäraren." Ni ska iakttaga GUD, uppmana varandra till
att vara rättfärdiga, och lyda GUD och Hans budbärare, om ni är
troende.
2. De sant troende är de vars hjärtan darrar när GUD nämns, och när
Hans uppenbarelser reciteras för dem stärks deras tro, och de litar på
sin Herre.
3. De iakttager Kontaktbönerna (), och av våra gåvor till dem ger de
till välgörenhet.
4. Sådana är de sant troende. De uppnår höga ranger hos sin Herre,
liksom förlåtelse och en generös försörjning.
5. När er Herre ville att ni skulle lämna era hem för att uppfylla en
specifik plan, visade sig en del troende vara motvilligt troende.
6. De argumenterade med er mot sanningen, till och med efter att
allting förklarats för dem. De uppförde sig som om de drevs mot en
säker död.
7. Minns att GUD lovade er seger över en viss grupp, men att ni ändå
ville möta den svagare gruppen. Det var GUDs plan att fastslå sanningen
med Sina ord och besegra de icke troende.
8. För Han har bestämt att sanningen ska segra och att lögnen ska
försvinna, trots de som begår ondska.
81
9. Så när ni bad till er Herre för att rädda er, besvarade Han er: "Jag
stödjer er med ett tusen änglar på rad."
10. GUD gav er dessa goda nyheter för att stärka era hjärtan. Seger
kommer bara från GUD. GUD är Allsmäktig, Visast.
11. Han lät fridfull slummer överrumpla och pacificera er, och Han
sände ner vatten från skyn för att rena er därmed. Han skyddade er från
djävulens förbannelse, förvissade era hjärtan och stärkte ert fotfäste.
12. Minns att er Herre inspirerade änglarna: "Jag är med er; så hjälp
de som trodde. Jag kommer att sätta skräck i hjärtat på de icke
troende. Ni får slå dem ovanför halsarna, ni får till och med slå
vartenda finger."
13. Det är vad de rätteligen ådragit sig genom att bekämpa GUD och Hans
budbärare. För de som bekämpar GUD och Hans budbärare är GUDs straff
svårt.
14. Det är för att straffa de icke troende; de har ådragit sig
Helvetets straff.
15. O ni som tror, om ni möter de som inte tror, som mobiliserat mot
er, vänd då inte om och fly.
16. Den som vänder om den dagen, om det inte är för att genomföra en
stridsplan eller för att ansluta sig till sin grupp, har ådragit sig
vrede från GUD, och Helvetet är hans boning; vilket miserabelt öde!
17. Det var inte ni som dödade dem; GUD är Den som dödade dem. Det var
inte ni som kastade när ni kastade; GUD är Den som kastade. Men på så
sätt ger Han de troende en chans att förtjäna mycket ära. GUD är Den
Som Hör, Allvetande.
18. Dessutom tillintetgör GUD på så sätt de icke troendes planer.
19. Ni sökte seger (), och seger kom verkligen; den tillhörde de
troende. Om ni avstår () skulle det vara bättre för er, men om ni
återgår gör vi det också. Era arméer kommer aldrig att hjälpa er,
oavsett hur stora de än är. För GUD är på de troendes sida.
20. O ni som tror, lyd GUD och Hans budbärare, och ignorera honom inte
medan ni hör.
21. Var inte som de som säger, "Vi hör," när de inte hör.
22. De värsta varelserna i GUDs ögon är de som är döva och stumma, som
inte förstår.
23. Om GUD känt till någonting bra i dem, skulle Han ha låtit dem höra.
Även om Han låtit dem höra, skulle de ändå vänt sig bort i motvilja.
24. O ni som tror, ni ska besvara GUD och Hans budbärare när han bjuder
in er till det som ger er liv. Ni ska veta att GUD står er närmre än
ert eget hjärta, och att ni kommer sammankallas inför Honom.
25. Akta er för ett straff som kanske ej begränsas till de ibland er
som begår ondska. Ni ska veta att GUDs straff är smärtsamt.
26. Minns att ni brukade vara få och förtryckta, rädda för att
människorna skulle tillintetgöra er, och Han gav er en trygg fristad,
hjälpte er med Sin seger och försåg er med goda gåvor, så att ni ska
kunna vara tacksamma.
82
27. O ni som tror, bedra inte GUD och Hans budbärare, och bedra inte de
som litar på er, nu när vi vet.
28. Ni ska veta att era pengar och era barn är test, och att GUD
besitter en stor belöning.
29. O ni som tror, om ni vördar GUD kommer Han att upplysa er, lindra
era synder och förlåta er. GUD besitter oändlig nåd.
30. De som inte tror konspirerar och planerar för att neutralisera dig,
döda dig, eller förvisa dig. De konspirerar och planerar, men det gör
även GUD. GUD är den bäste planeraren.
31. När våra uppenbarelser reciteras för dem säger de, "Vi har hört. Om
vi så önskat, skulle vi ha kunnat säga samma saker. Detta är bara sagor
från det förflutna!"
32. De sa också, "Vår gud, om detta verkligen är sanningen från Dig, ös
då stenar från skyn över oss, eller ös ett smärtsamt straff över oss."
33. GUD tänker dock inte straffa dem så länge du är mitt ibland dem;
GUD tänker inte straffa dem så länge de söker förlåtelse.
34. Har de inte förtjänat GUDs straff genom att avleda andra från den
Heliga Moskén, trots att de inte är dess skötare? De som egentligen
sköter den är de rättfärdiga, men de flesta av dem vet inte det.
35. Deras Kontaktböner () vid helgedomen () var inget annat än ett hån
och ett sätt att avleda människorna (). Genomlid därför straffet av er
otro.
36. De som inte tror spenderar sina pengar för att avvisa andra från
GUDs väg. De kommer att spendera dem, sedan kommer de förvandlas till
sorger och ånger för dem. Till slut kommer de att besegras, och alla
som inte tror kommer att sammankallas till Helvetet.
37. GUD kommer att sortera bort det dåliga från det bra, sedan stapla
de dåliga på varann, alla i en hög, och därefter kasta den in i
Helvetet. Sådana är förlorarna.
38. Säg till dem som inte trodde: om de slutar kommer hela deras
förflutna att förlåtas. Men om de återgår, kommer de att ådra sig samma
öde som sina tidigare gelikar.
39. Ni ska bekämpa dem för att försvara er mot förtryck, och för att
utöva er religion hängivna endast GUD. Avstår de från aggression, är
GUD Den Som Ser allt de gör.
40. Om de vänder sig bort, bör ni veta att GUD är er Herre och Mästare;
den bäste Herren och Mästaren, den bäste hjälparen.
41. Ni bör veta att om ni förvärvar något i krig, ska en femtedel gå
till GUD och budbäraren, för att ges till släktingarna, de
föräldralösa, de fattiga och den resande främlingen. Det kommer ni att
göra om ni tror på GUD och på det vi uppenbarade för vår tjänare på
avgörandets dag, dagen de två arméerna drabbade samman. GUD är
Allsmäktig.
42. Minns att ni var på denna sida av dalen, meda de var på den andra.
Sedan var deras karavan tvungen att förflytta sig till lägre mark. Om
ni planerat det så, skulle ni inte ha kunnat göra det. Men GUD skulle
utföra en förutbestämd sak, varmed de ämnade att förintas förintades av
en uppenbar anledning, och de ämnade att räddas räddades av en uppenbar
anledning. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
83
43. I din dröm () fick GUD dem att framstå som färre i antal. Om Han
fått dem att framstå som flera i antal skulle ni ha misslyckats, och ni
skulle ha tvistat med varandra. Men GUD räddade situationen. Han är Den
Som Känner Till de innersta tankarna.
44. Och när tiden var inne och ni mötte dem, lät Han dem att framstå
som färre i era ögon, och lät er att framstå som färre i deras ögon
likaså. För GUD ville utföra en viss plan. Alla beslut fattas av GUD.
45. O ni som tror, när ni möter en armé ska ni hålla fast vid och ofta
minnas GUD, så att ni ska kunna lyckas.
46. Ni ska lyda GUD och Hans budbärare, och bråka inte med varandra, så
att ni inte försvagar och skingrar er styrka. Ni ska ihärdigt hålla ut.
GUD är med de som ihärdigt håller ut.
47. Var inte som dem som lämnade sina hem ovilligt bara för att visa
upp sig, som i själva verket avrådde andra från att följa GUDs väg. GUD
är fullt medveten om allt de gör.
48. Djävulen hade smyckat deras gärningar i deras ögon och sa, "Ni kan
inte besegras av några människor idag," och "Jag kommer att slåss vid
er sida." Men så fort de två arméerna möttes, vände han på klacken och
flydde, och sa, "Jag förskjuter er. Jag kan se det ni inte kan se. Jag
fruktar GUD. GUDs straff är enormt."
49. Hycklarna och de som hyste tvivel i sina hjärtan sa, "Dessa
människor är vilseledda i sin religion." Men litar man på GUD, är GUD
Allsmäktig,Visast.
50. Om ni bara kunde se de som inte trodde när änglarna tar deras liv!
De kommer att slå dem på deras ansikten och deras bakdelar: "Smaka på
Helvetets straff.
51. "Detta är en konsekvens av det ni gjort. GUD är aldrig orättvis mot
varelserna."
52. Samma öde mötte Faraos folk och de som inte trodde före dem. De
förkastade GUDs uppenbarelser, och GUD straffade dem för deras synder.
GUD är mäktig, och Hans straff är svårt.
53. GUD ändrar inte en välsignelse Han tilldelat någon människa, såvida
de inte själva bestämmer sig för att ändra på sig. GUD är Den Som Hör,
Allvetande.
54. Så var fallet med Faraos folk och andra före dem. Först avvisade de
sin Herres tecken. Följaktligen utplånade vi dem för deras synder. Vi
dränkte Faraos folk; de onda straffades alltid.
55. De värsta varelserna i GUDs ögon är de som inte trodde; de kan inte
tro.
56. Ni når överenskommelser med dem, men de kränker sina
överenskommelser varje gång; de är inte rättfärdiga.
57. Därför ska ni, om ni möter dem i krig, göra dem till avskräckande
exempel för de som kommer efter dem, så att de ska kunna ta sig i akt.
58. När du blir förrådd av en grupp människor, ska du mobilisera emot
dem på samma sätt. GUD älskar inte förrädarna.
59. Låt inte de som inte trodde vara av den uppfattningen att de kan
klara sig ändå; de kan aldrig fly.
84
60. Ni ska preparera all den styrka ni kan uppbåda emot dem, och all
den utrustning ni kan mobilisera, så att ni må skrämma GUDs fiender,
era fiender, liksom andra ni inte känner till; GUD vet vilka de är.
Allt ni spenderar för GUDs sak kommer rikligt att återgäldas er, utan
minsta orättvisa.
61. Om de tar sin tillflykt i fred, ska du också göra det, och lita på
GUD. Han är Den Som Hör, Den Allvetande.
62. Vill de förråda dig, är GUD tillräcklig för dig. Han kommer att
hjälpa dig med Sitt stöd, och med de som tror.
63. Han har återförenat () hjärtan. Om du spenderat alla pengar på
jorden skulle du inte kunnat försona deras hjärtan. Men GUD försonade
dem. Han är Allsmäktig, Visast.
64. O du profet, tillräckligt för dig är GUD och de troende som följt
dig.
65. O du profet, du ska uppmana de troende att slåss. Om ni är tjugo
ihärdiga kan ni besegra två hundra, hundra av er kan besegra ett tusen
av de som inte trodde. Detta för att de är människor som inte förstår.
66. Nu () har GUD gjort det lättare för er, för Han vet att ni inte är
lika starka som ni brukade vara. Hädanefter kan hundra ihärdigt troende
besegra två hundra, tusen av er kan besegra två tusen med GUDs lov. GUD
är med de som ihärdigt håller ut.
67. Ingen profet får ta fångar såvida han inte medverkar i slaget. Ni
människor strävar efter denna världens materia, medan GUD förespråkar
Livet Efter Detta. GUD är Allsmäktig, Visast.
68. Vore det inte för ett förutbestämt beslut från GUD, skulle ni ha
fått genomlida ett hemskt straff på grund av det ni tog.
69. Ät därför från de byten ni förvärvat som är lagliga och bra, och
iakttag GUD. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
70. O du profet, säg till krigsfångarna i ditt förvar, "Om GUD känt
till någonting bra i era hjärtan, skulle Han ha gett er bättre än något
ni förlorat, och förlåtit er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast."
71. Vill de förråda dig har de redan förrått GUD. Därför gjorde Han dem
till förlorare. GUD är Allvetande, Visast.
72. Säkerligen, de som trodde, som emigrerade och strävade med sina
pengar och sina liv för GUDs sak, liksom de som öppnade sin dörr för
dem, gav dem skydd och hjälpte dem, är förenade. Vad gäller de som
tror, men som inte emigrerar med er, är ni inte skyldiga dem något stöd
innan de verkligen emigrerar. Men, behöver de er hjälp som bröder i tro
ska ni hjälpa dem, förutom emot människor ni slutit fredsavtal med. GUD
Ser allt ni gör.
73. De som inte trodde är förenade med varandra. Rättar ni er inte
efter dessa budord, kommer det vara kaos på jorden och fruktansvärd
korruption.
74. De som trodde och emigrerade, som strävade för GUDs sak, liksom de
som öppnade sina dörrar för dem, gav dem skydd och hjälpte dem, är de
sant troende. De har förtjänat förlåtelse och en generös belöning.
75. De som trodde efteråt, och emigrerade och strävade med er, tillhör
er. De som är släkt med varandra ska vara först med att hjälpa
varandra, enligt GUDs budord. GUD är fullt medveten om alla ting.
85
SURA 9: Ultimatum (Bara'ah)
Ingen Basmalah
1. Häri utfärdas ett ultimatum från GUD och Hans budbärare till
idoldyrkarna som ingår ett avtal med er.
2. Rör er därför fritt på jorden i fyra månader, och var medvetna om
att ni inte kan fly från GUD, och att GUD förödmjukar de som inte tror.
3. En proklamation utfärdas häri från GUD och Hans budbärare till alla
människor på den stora vallfärdsdagen, om att GUD förskjutit
idoldyrkarna, vilket även Hans budbärare gjort. Därför vore det bättre
för er om ni ångrade er. Men om ni vänder er bort, var då medvetna om
att ni aldrig kan fly från GUD. Lova de som inte tror ett smärtsamt
straff.
4. Om idoldyrkarna undertecknar ett fredsavtal med er och inte kränker
det eller förenar sig med andra emot er, ska ni uppfylla ert avtal med
dem tills det löper ut. GUD älskar de rättfärdiga.
5. När de Heliga Månaderna väl passerat (), får ni döda idoldyrkarna
när ni möter dem, straffa dem och motarbeta varje steg de tar. Om de
ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna () och ger den obligatoriska
välgörenheten (), ska ni låta dem gå. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
6. Om någon av idoldyrkarna sökte en tryggad genomfart hos dig, ska du
ge honom en tryggad genomfart så att han kan höra GUDs ord, och sänd
sedan tillbaka honom till hans plats i säkerhet. Detta för att de är
människor som inte vet.
7. Hur kan idoldyrkarna begära något löfte från GUD och Hans budbärare?
Hit räknas inte de som slutit fredsavtal med er vid den Heliga Moskén.
Om de hedrar och upprätthåller ett sådant avtal, ska ni också
upprätthålla det. GUD älskar de rättfärdiga.
8. Hur kan de (begära) när de aldrig respekterade lika rättigheter
mellan er och dem, ej heller något förbund, så länge de hade chans att
vinna. De paralyserade er med tomt prat medan de i hjärtat var
motståndare, och de flesta av dem är onda.
9. De bytte ut GUDs uppenbarelser för ett ringa pris. Följaktligen
avledde de människorna från Hans väg. Sannerligen bedrövligt är det de
gjorde!
10. De iakttager aldrig lika rättigheter gentemot någon troende, ej
heller upprätthåller de sina förbund; dessa är de verkliga förbrytarna.
11. Om de ångrar sig och iakttager Kontaktbönerna () och ger den
obligatoriska välgörenheten (), är de era bröder i religion. Vi
förklarar på så sätt uppenbarelserna för människor som vet.
12. Om de kränker sina löften efter att ha lovat att upprätthålla sina
avtal, och attackerar er religion, får ni bekämpa hedendomens ledare -
ni är inte längre bundna av era avtal med dem - så att de må avstå.
13. Skulle ni inte bekämpa människor som kränkt sina avtal, försökt
förvisa budbäraren, och det var de som startade kriget från första
början? Är in rädda för dem? GUD är Den ni borde frukta, om ni är
troende.
14. Ni ska bekämpa dem, för GUD kommer att straffa dem i era händer,
förödmjuka dem, ge er seger över dem, och lugna de troendes hjärtan.
86
15. Han kommer också att avlägsna vreden från de troendes hjärtan. GUD
räddar vem Han vill. GUD är Allvetande, Visast.
16. Trodde ni att ni skulle lämnas ifred, utan att GUD urskiljer de
ibland er som strävar, som aldrig förenar sig med GUDs fiender, Hans
budbärares fiender, eller med de troendes fiender? GUD är fullt
Medveten om allt ni gör.
17. Idoldyrkarna ska inte besöka GUDs moskéer ofta, medan de bekänner
sin otro. Dessa har tillintetgjort sina verk och kommer att vistas för
evigt i Helvetet.
18. De enda människorna att besöka GUDs moskéer ofta är de som tror på
GUD och på den Sista Dagen, som iakttager Kontaktbönerna (), ger den
obligatoriska välgörenheten () och som inte fruktar annat än GUD. Dessa
kommer absolut att vara bland de vägledda.
19. Att förse pilgrimerna med vatten och sköta den Heliga Moskén, ser
ni det som ett substitut för att tro på GUD och Sista Dagen, och för
att sträva för GUDs sak? De är inte lika i GUDs ögon. GUD vägleder inte
de onda människorna.
20. De som tror, emigrerar, och strävar för GUDs sak med sina pengar
och sina liv, står mycket högre i rang i GUDs ögon. Dessa är vinnarna.
21. Deras Herre ger dem goda nyheter: nåd och godkännande från Honom,
och trädgårdar där de fröjdas i evig lycksalighet.
22. De vistas däri för evigt. GUD besitter en fantastisk belöning.
23. O ni som tror, förena er inte ens med era föräldrar eller era
syskon om de föredrar att inte tro i stället för att tro. De ibland er
som förenar sig med dem överträder.
24. Förkunna: "Om era föräldrar, era barn, era syskon, er familj,
pengarna ni tjänat, det företag ni bekymrar er över och de hem ni
vårdar, är er mer kära än GUD och Hans budbärare, vänta då bara tills
GUD kommer med Sin dom." GUD vägleder inte de onda människorna.
25. GUD har gett er seger i många situationer. Men på Hunayn's dag blev
ni alltför stolta över ert stora antal. Följaktligen, var det inte alls
till någon hjälp för er, och den rymliga jorden blev så snäv omkring er
att ni vände om och flydde.
26. Därefter sände GUD ner belåtenhet över Sin budbärare och de
troende. Och Han sände ner osynliga soldater; på så sätt straffade Han
de som inte trodde. Det är straffet för de som inte tror.
27. Till sist räddar GUD vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
28. O ni som tror, idoldyrkarna är förorenade; de ska inte tillåtas
närma sig den Heliga Moskén efter detta år. Oroar ni er över förlust av
inkomst, GUD kommer att ösa Sina gåvor över er, enligt Sin vilja. GUD
är Allvetande, Visast.
29. Ni ska slå tillbaka mot de som varken tror på GUD eller Sista
Dagen, eh heller förbjuder de vad GUD och Hans budbärare förbjudit, ej
heller rättar de sig efter sanningens religion - bland de som mottagit
skriften - tills de betalar skatten som ska betalas, villigt eller
ovilligt.
30. Judarna sa, "Ezra är GUDs son," medan de Kristna sa, "Jesus är GUDs
son!" Detta är hädelser som yttrats av deras munnar. Således matchar de
87
hädelserna av de som inte trott förut. GUD fördömer dem. De har
verkligen avvikit.
31. De har satt upp sina religiösa ledare och lärda som herrar i
stället för GUD. Andra avgudade Messias, Marias son. De var alla
beordrade att dyrka endast en gud. Det finns ingen gud förutom Han.
Prisad vare Han, högt överlägsen något partnerskap.
32. De vill släcka GUDs ljus med sina munnar, men GUD insisterar på att
fullända Sitt ljus trots de icke troende.
33. Han är Den som sänt Sin budbärare med vägledningen och sanningens
religion, och kommer att få den att dominera alla andra religioner,
trots idoldyrkarna.
34. O ni som tror, många religiösa ledare och predikare tar
människornas pengar olagligt, och avviker från GUDs väg. Lova de som
samlar på sig guld och silver, och som inte spenderar det för GUDs sak,
ett smärtsamt straff.
35. En dag kommer deras guld och silver kommer att upphettas i
Helvetets eld, och sedan användas för att bränna deras pannor, sidor,
och ryggar: "Detta är vad ni lagt på hög för er själva, så smaka på vad
ni samlat på er."
36. Antalet månader, vad GUD beträffar, är tolv. Detta har varit GUDs
lag sedan dagen Han skapade himmlarna och jorden. Fyra av dem är
heliga. Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era
själar () under de Heliga Månaderna. Ni får emellertid förklara fullt
krig mot idoldyrkarna (), när de förklarar fullt krig mot er, och var
medvetna om att GUD står på de rättfärdigas sida.
37. Att ändra de Heliga Månaderna tyder på mycket stor otro; det ökar
avvikelsen hos de som inte trott. De alternerar de Heliga Månaderna och
de vanliga månaderna, medan de bibehåller antalet månader som gjorts
heliga av GUD. Följaktligen kränker de det GUD har helgat. Deras onda
gärningar smyckas i deras ögon. GUD vägleder inte icke troende
människor.
38. O ni som tror, varför blir ni så hårt bundna till marken när ni
uppmanas, "Mobilisera för GUDs sak"? Har ni valt detta världsliga liv i
stället för Livet Efter Detta? Materian tillhörande denna värld,
jämfört med Livet Efter Detta, är lika med noll.
39. Om ni inte mobiliserar kommer Han att överlämna er till smärtsamt
straff och ersätta er med andra människor; ni kan aldrig skada Honom
det minsta. GUD är Allsmäktig.
40. Om ni inte lyckas hjälpa honom (), har GUD redan hjälpt honom. Så
när de icke troende jagade honom, och han var en av två i grottan, sa
han till sin vän, "Oroa dig inte; GUD är med oss." GUD sände således
ner belåtenhet och säkerhet över honom, och bestyrkte honom med
osynliga soldater. Han gjorde de icke troendes ord obetydliga. GUDs ord
råder ytterst. GUD är Allsmäktig, Visast.
41. Ni ska villigt mobilisera, med lite eller mycket, och sträva med
era pengar och era liv för GUDs sak. Det är bättre för er, om ni bara
visste.
42. Om det funnits en snabb materiell förtjänst att hämta, och en kort
resa, skulle de ha följt med er. Men strävandet är helt enkelt för
mycket för dem. De kommer att svära vid GUD: "Om vi kunde skulle vi
88
mobilisera med er." På så sätt skadar de sig själva, och GUD vet att de
är lögnare.
43. GUD har ursäktat dig: varför gav du dem tillstånd () innan du kunde
urskilja de sanningsenliga från lögnarna?
44. De som verkligen tror på GUD och Sista Dagen ber dig inte om lov
för att undvika tillfället att sträva med sina pengar och sina liv. GUD
är fullt medveten om de rättfärdiga.
45. De enda människorna som vill ursäktas är de som egentligen inte
tror på GUD och Sista dagen. Deras hjärtan är fulla av tvivel, och
deras tvivel får dem att vackla.
46. Om de verkligen velat mobilisera, skulle de ha förberett sig
ordentligt. Men GUD ogillade deras samverkan, så Han avrådde dem; de
uppmanades, "Stanna kvar med de som stannar kvar."
47. Om de mobiliserat med er skulle de ha skapat förvirring och
förorsakat tvister och splittringar bland er. Vissa av er var benägna
att lyssna på dem. GUD är fullt medveten om de som överträder.
48. De försökte sprida oreda ibland er förut, och förvirrade saker för
er. Men sanningen segrar till slut, och GUDs plan verkställs trots dem.
49. En del av dem brukade säga, "Ge mig tillåtelse (); påtvinga mig
inte en sådan prövning." I själva verket har de på så sätt gjort sig
skyldiga till ett hemskt lidande; Helvetet omger de icke troende.
50. Om någonting bra händer er lider de, och drabbas ni av en
bedrövelse säger de, "Vad var det vi sa," när de vänder sig bort i
förnöjelse.
51. Säg, "Ingenting händer oss, förutom det som GUD har fastställt för
oss. Han är vår Herre och Mästare. På GUD ska de troende lita."
52. Säg, "Det finns bara en av två goda ting ni kan förvänta er för oss
(), när vi för er del förutser fördömelse från GUD och straff från
Honom, eller genom våra händer. Så vänta, och vi kommer vänta med er."
53. Säg, "Spendera villigt eller ovilligt. Ingenting kommer att
accepteras ifrån er, för ni är onda människor."
54. Vad som hindrade accepterandet av deras spenderande var att de inte
trodde på GUD och Hans budbärare, och när de iakttog Kontaktbönerna ()
var det med slöhet, och när de gav till välgörenhet var det i motvilja.
55. Imponeras inte av deras pengar eller deras barn. GUD låter dessa
bli upphov till straff för dem i det här livet, och () avlägsnar sig
deras själar när de inte tror.
56. De svär vid GUD att de tillhör er, fast de inte tillhör er; de är
splittrade människor.
57. Om de kunde de finna en tillflyktsort, grottor, eller ett
gömställe, skulle de bege sig dit i all hast.
58. En del av dem kritiserar din fördelning av allmosorna; om de får
något därav blir de nöjda, men om de inte får något därav opponerar de
sig.
59. De borde vara nöjda med det som GUD och Hans budbärare har givit
dem. De borde ha sagt, "GUD räcker för oss. GUD kommer att ge till oss
av Sina gåvor, och det kommer även Hans budbärare. Vi söker endast
GUD."
89
60. Allmosor ska gå till de fattiga, de behövande, de som arbetar med
att samla in dem, de nya som konverterat, till att befria slavarna,
till de betyngda av plötsliga utgifter, för GUDs sak och till den
resande främlingen. Sådant är GUDs budord. GUD är Allvetande, Visast.
61. En del av dem skadar profeten genom att säga, "Han är idel öra!"
Säg, "Det är bättre för er att han lyssnar på er. Han tror på GUD och
litar på de som tror. Han är en nåd för de ibland er som tror." De som
skadar GUDs budbärare har ådragit sig ett smärtsamt straff.
62. De svär vid GUD för att behaga er, när GUD och Hans budbärare är
mer värdiga att behaga, om de verkligen är troende.
63. Visste de inte att den som motarbetar GUD och Hans budbärare har
ådragit sig Helveteselden för evigt? Det är den värsta förödmjukelsen.
64. Hycklarna oroar sig för att en sura ska uppenbaras som avslöjar vad
som finns i deras hjärtan. Säg, "Fortsätt ni att håna. GUD kommer att
avslöja exakt vad ni är rädda för."
65. Frågade man dem, skulle de säga, "Vi bara larvade oss och skojade."
Säg, "Inser ni att ni hånar GUD och Hans uppenbarelser, och Hans
budbärare?"
66. Be inte om ursäkt. Ni har valt att inte tro, efter att ni trott. Om
vi förlåter vissa av er, kommer vi att straffa andra ibland er som en
konsekvens av deras ondska.
67. De hycklande männen och de hycklande kvinnorna hör ihop med
varandra - de förespråkar ondska och förbjuder rättfärdighet, och de är
snåla. De glömde GUD, så Han glömde dem. Hycklarna är verkligen onda.
68. GUD lovar de hycklande männen och de hycklande kvinnorna, liksom de
icke troende, Helvetets eld, vari de vistas för evigt. Det passar dem.
GUD har fördömt dem; de har ådragit sig ett straff som kommer att vara
för evigt.
69. En del av de som kom före er var starkare än er, och hade mer
pengar och flera barn. De blev helt upptagna av sina materiella
ägodelar. På samma sätt har ni blivit helt upptagna av era materiella
ägodelar, precis som de före er blivit helt upptagna. Ni har blivit
helt beaktningslösa, precis som de var beaktningslösa. Sådana är
människorna som tillintetgör sina verk både i denna världen och i Livet
Efter Detta; de är förlorarna.
70. Har de inte lärt sig någonting av de tidigare generationerna; Noaks
folk, `Ad, Thamûd, Abrahams folk, de som vistades i Midyan, och de som
begick ondska ()? Deras budbärare kom till dem med klara bevis. GUD
kränkte dem aldrig; de kränkte sina egna själar.
71. De troende männen och kvinnorna är förenade med varandra. De
förespråkar rättfärdighet och förbjuder ondska, de iakttager
Kontaktbönerna () och ger den obligatoriska välgörenheten (), och lyder
GUD och Hans budbärare. Dessa kommer ösas med GUDs nåd. GUD är
Allsmäktig, Visast.
72. GUD lovar de troende männen och de troende kvinnorna trädgårdar med
flytande bäckar, vari de vistas för evigt, och magnifika palats i Edens
trädgårdar. Och GUDs välsignelser och godkännande är ännu bättre. Det
är den största triumfen.
90
73. O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var
hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel
boning!
74. De svär vid GUD att de aldrig har sagt det, trots att de yttrat
ordet av otro; de har inte trott efter att ha varit underkastade. I
själva verket gav de upp något de aldrig hade. De har gjort uppror
trots att GUD och Hans budbärare öst dem med nåd och gåvor. Om de
ångrar sig, skulle det vara det bästa för dem. Men om de vänder sig
bort, kommer GUD att överlämna dem till ett smärtsamt straff i detta
livet och i Livet Efter Detta. De kommer inte att hitta någon på jorden
att vara deras herre och mästare.
75. Vissa av dem lovade till och med: "Om GUD öste Sin nåd över oss,
skulle vi vara barmhärtiga och föra ett rättfärdigt liv."
76. Men när Han öste Sina gåvor över dem blev de snåla, och vände sig
bort i motvilja.
77. Därför plågade Han dem med hyckleri i deras hjärtan tills dagen de
möter Honom. Detta på grund av att de bröt sina löften till GUD, och
för att de ljög.
78. Inser de inte att GUD känner till deras hemligheter och deras
konspirationer, och att GUD är Den Som Känner till alla hemligheter?
79. De som kritiserar de generösa troende för att ge för mycket, och
som förlöjligar de fattiga troende för att ge för lite, föraktas av
GUD. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
80. Vare sig du ber om förlåtelse för dem, eller inte ber om förlåtelse
för dem - även om du ber om förlåtelse för dem sjuttio gånger - kommer
GUD inte att förlåta dem. Det är för att de inte tror på GUD och Hans
budbärare. GUD vägleder inte de onda människorna.
81. De stillasittande gladde sig åt att stanna kvar bakom GUDs
budbärare, och hatade att sträva med sina pengar och sina liv för GUDs
sak. De sa, "Låt oss inte mobilisera i denna hetta!" Säg,
"Helveteselden är mycket hetare," om de bara kunde förstå.
82. Låt dem skratta lite och gråta mycket. Detta är straffet för
synderna de förvärvat.
83. Om GUD åter igen sätter dig i en situation där de ber om ditt
tillstånd för att mobilisera med dig, ska du säga, "Ni kommer aldrig
igen att mobilisera med mig, ej heller kommer ni att slåss med mig mot
någon fiende. För ni har från början valt att stanna hos de som
stannade kvar. Därför måste ni stanna hos de som stannar kvar."
84. Ni ska inte iakttaga begravningsbönen för någon av dem när de dör,
ej heller ska ni stå vid deras grav. De har valt att inte tro på GUD
och Hans budbärare, och har dött i ett tillstånd av ondska.
85. Imponeras inte av deras pengar eller deras barn; GUD låter dessa
bli upphov till bedrövelse för dem i denna världen, och deras själar
avlägsnar sig som icke troende.
86. När en sura uppenbaras som säger: "Tro på GUD, och sträva med Hans
budbärare," säger till och med de starka ibland dem, "Låt oss stanna
kvar!"
87. De valde att vara med de som stannade kvar. Följaktligen deras
hjärtan, och därför kan de inte förstå.
91
88. Vad gäller budbäraren och de som trodde med honom, strävar de
ivrigt med sina pengar och sina liv. De har förtjänat alla goda ting;
de är vinnarna.
89. GUD har preparerat trädgårdar med flytande bäckar för dem, vari de
vistas för evigt. Det är den största triumfen.
90. Araberna hittade på ursäkter och kom till dig för att få tillåtelse
att stanna kvar. Det är utmärkande för deras avvisande av GUD och Hans
budbärare - de stannar kvar. Säkerligen, har de som inte trodde ibland
dem ådragit sig ett smärtsamt straff.
91. Ej att klandras är de svaga, de sjuka, eller de som inte finner
något att erbjuda, förutsatt att de förblir GUD och Hans budbärare
trogna. De rättfärdiga ibland dem ska inte klandras. GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
92. Ursäktas gör också de som kommer till dig med en önskan om att
räknas till dig, men du säger till dem, "Jag har ingenting att bära er
på." Då vänder de tillbaka med tårar i ögonen, uppriktigt ledsna över
att de inte hade råd att bidra.
93. Klandras gör de som ber om ditt tillstånd att stanna kvar trots att
de inte har någon ursäkt. De har valt att vara med de som stannar kvar.
Följaktligen har GUD förseglat deras hjärtan, och därför uppnår de
ingen kunskap.
94. De ber er om ursäkt när ni återvänder till dem (). Säg, "Be inte om
ursäkt; vi litar inte längre på er. GUD har informerat oss om er." GUD
kommer att se era verk, liksom budbäraren, sedan kommer ni att sändas
tillbaka till Den Som Känner Till alla hemligheter och
tillkännagivelser, då kommer Han att informera er om allt ni har gjort.
95. De kommer att svära inför GUD för er, när ni återvänder, om att ni
får ignorera dem. Gör det. De är förorenade, och deras öde är Helvetet
som straff för synderna de förvärvat.
96. De lovar er för att ni ska förlåta dem. Även om ni förlåter dem,
förlåter inte GUD sådana onda människor.
97. Araberna är de värsta vad gäller otro och hyckleri, och de mest
benägna att ignorera de lagar som GUD uppenbarat för Sin budbärare. GUD
är Allvetande, Visast.
98. En del Araber ser sitt spenderande (för Guds sak) som en förlust,
och väntar till och med förväntansfullt på att en katastrof ska drabba
er. Dessa kommer att ådraga sig den värsta katastrofen. GUD är Den Som
Hör, Allvetande.
99. Sedan finns det andra Araber som tror på GUD och Sista Dagen, som
ser sitt spenderande som ett sätt att närma sig GUD, och ett sätt att
stödja budbäraren. Utan tvekan, kommer det att föra dem närmre; GUD
kommer att ge dem tillträde till Sin nåd. GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
100. Vad gäller de första pionjärerna som immigrerade (), anhängarna
som gav dem skydd (), och de som följde dem i rättfärdighet, är GUD
nöjd med dem, och de är nöjda med Honom. Han har preparerat trädgårdar
med flytande bäckar för dem, vari de vistas för evigt. Detta är den
största triumfen.
101. Bland Araberna runt omkring dig finns hycklare. Även bland dem som
bor i staden finns de som är vana vid hyckleri. Du vet inte vilka de
92
är, men vi vet vilka de är. Vi kommer att fördubbla straffet för dem,
sedan överlämnas de slutligen till ett fruktansvärt straff.
102. Det finns de som erkänt sina synder; de har blandat goda gärningar
med dåliga gärningar. GUD kommer att rädda dem, för GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
103. Ta en allmosa från deras pengar för att rena dem och helga dem.
Och uppmuntra dem, för din uppmuntran styrker dem. GUD är Den Som Hör,
Allvetande.
104. Säg, "Verka rättfärdighet; GUD kommer att se ert verk, och det
kommer även budbäraren och de som tror. Till slut kommer ni att skickas
tillbaka till Den Som Känner till alla hemligheter och
tillkännagivelser, sedan kommer Han att informera er om allt ni har
gjort."
106. Andra väntar på GUDs beslut; Han kanske straffar dem, eller så
räddar Han dem. GUD är Allvetande, Den Visaste.
107. Det finns de som missbrukar moskéerna genom att utöva idoldyrkan,
skilja de troende åt, och förse de som motarbetar GUD och Hans
budbärare med bekvämlighet. De svär högtidligt: "Våra intentioner är
hederliga!" GUD vittnar om att de ljuger.
108. Ni ska aldrig be i en sådan moské. En moské som är etablerad på
rättfärdighet från första dagen är mer värdig för er att be i. I den
finns människor som älskar att renas. GUD älskar de som renar sig
själva.
109. Är den som etablerar sin byggnad på basen av att vörda GUD och på
att uppnå hans godkännande bättre än den som etablerar sin byggnad på
randen av en sönderfallande klippa, som faller ned med honom in i
Helveteselden? GUD vägleder inte människorna som överträder.
110. En sådan byggnad som de etablerat förblir en källa av tvivel i
deras hjärtan, tills deras hjärtan stelnar. GUD är Allvetande, Visast.
111. GUD har köpt de troendes liv och pengar i utbyte mot Paradiset.
Följaktligen kämpar de för GUDs sak, villiga att döda och dödas. Sådant
är hans sanningsenliga löfte i Toran, Evangeliet och Koranen - och vem
uppfyller sitt löfte bättre än GUD? Ni ska glädjas över ett sådant
utbyte. Detta är den största triumfen.
112. Det är de som ångrar sig, dyrkar, prisar, mediterar, bugar sig och
prostrerar, förespråkar rättfärdighet, förbjuder ondska och
upprätthåller lagar. Ge goda nyheter till sådana troende.
113. Varken profeten eller de som tror ska be om förlåtelse för
idoldyrkarna, oavsett om de tillhör den närmsta släkten, när de väl
inser att de är ämnade för Helvetet.
114. Den enda anledningen till att Abraham bad om förlåtelse för sin
far, var att han hade lovat honom det. Men så fort han insåg att han
var en fiende till GUD, försköt han honom. Abraham var extremt snäll,
barmhärtig.
115. GUD sänder inga människor på avvägar efter att Han väglett dem,
utan att först visa dem vad de har att förvänta sig. GUD är fullt
medveten om alla ting.
116. Himmlarnas och jordens herravälde tillhör GUD. Han kontrollerar
liv och död. Ni har ingen annan än GUD som Herre och Mästare.
93
117. GUD har räddat profeten, immigranterna () och anhängarna som gav
dem mat, husrum och skydd (), som följde honom under de svåra tiderna.
Det var då som hjärtat hos vissa av dem nästan vacklade. Men Han har
räddat dem, för Han är Medlidsam gentemot dem, Barmhärtigast.
118. ( ) även de tre som stannade kvar. Den rymliga jorden blev så
inskränkt för dem att de nästan gav upp allt hopp för sig själva. Till
slut insåg de att man inte kan fly undan GUD, förutom till Honom. Då
räddade Han dem, så att de må ångra sig. GUD är Räddaren,
Barmhärtigast.
119. O ni som tror, ni ska vörda GUD, och tillhöra de sanningsenliga.
120. Varken de som bor i staden, eller Araberna omkring dem, ska sträva
efter att stanna kvar bakom GUDs budbärare (). Ej heller ska de
prioritera sina egna angelägenheter över att stödja honom. Anledningen
är att ingen törst, ansträngning eller hunger drabbar dem för GUDs sak,
ej heller tar de ett enda steg som gör de icke troende rasande, eller
besvärar fienden med någon svårighet, utan att det skrivs ner som en
tillgång för dem. GUD misslyckas aldrig att belöna de som verkar
rättfärdighet.
121. Ej heller ådrar de sig någon utgift, liten eller stor, eller
korsar någon dal, utan att förtjänsten skrivs ner för dem. GUD kommer
säkerligen att belöna dem generöst för deras verk.
122. När de troende mobiliserar ska inte alla göra det. Ett fåtal från
varje grupp ska mobilisera genom att ägna sin tid till att studera
religionen. På så sätt kan de föra kunskapen vidare till sitt folk när
de återvänder, så att de ska kunna förbli religiöst informerade.
123. O ni som tror, ni ska bekämpa de icke troende som attackerar er -
låt dem finna er obevekliga - och vet att GUD är med de rättfärdiga.
124. När en sura uppenbarades kunde en del av dem säga, "Stärkte denna
sura tron hos någon ibland er?" Den stärkte säkerligen tron hos de som
trodde, och de blir fröjdas över varje uppenbarelse.
125. Vad gäller de som hyste tvivel i sina hjärtan, ökade den i själva
verket gudlöshet till deras gudlöshet, och de dog som icke troende.
126. Ser de inte att de går igenom krävande prövningar varje år, en
eller två gånger? Ändå lyckas de aldrig ångra sig, eller ta sig i akt?
127. Varje gång en sura uppenbarades, brukade en del av dem se på
varandra som för att säga, "Kan någon se dig?" Därefter gav de sig av.
Följaktligen har GUD avlett deras hjärtan, för de tillhör människor som
inte förstår.
SURA 10: Jonas (Younus)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna bok av visdom.
2. Är det så märkligt för människorna att vi inspirerat en man som dem?
Han (), "Varna människorna och ge goda nyheter till de som tror, om att
de uppnått en position av aktning hos sin Herre." De som inte trodde
sa, "Detta är en listig magiker!"
3. Er enda herre är GUD: Den som skapade himmlarna och jorden på sex
dagar och sedan tog all auktoritet i besittning. Han kontrollerar alla
94
ting. Det finns ingen medlare, förutom enligt Hans vilja. Sådan är Gud
er Herre. Ni ska dyrka Honom. Ska ni då inte ta er i akt?
4. Till Honom kommer ni alla slutligen att återvända. Det är GUDs
sanningsenliga löfte. Han initierar skapelsen och repeterar den
därefter för att rättvist belöna de som tror och för ett rättfärdigt
liv. Vad gäller de som inte tror, ådrar de sig helvetiska drycker och
ett smärtsamt straff för sin otro.
5. Han är Den som gjorde solen lysande, och månen ett ljus, och Han
formade dess faser så att ni må lära er att räkna åren och beräkna. GUD
skapade inte allt detta förutom i ett specifikt syfte. Han förklarar
uppenbarelserna för människor som vet.
6. Säkerligen, i växlingen mellan natt och dag, och i vad GUD skapat i
himmlarna och på jorden, finns bevis för människor som är rättfärdiga.
7. De som inte förväntar sig att möta oss, som är upptagna med detta
världsliga liv, är nöjda med det, och vägrar att beakta våra bevis;
8. dessa har ådragit sig Helvetet som sin slutliga boning, som en
konsekvens av sina egna verk.
9. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, vägleder
deras Herre dem på grund av deras tro. Bäckar kommer att flyta under
dem i lycksalighetens trädgårdar.
10. Deras bön däri är: "Prisad vare Du, vår gud," deras hälsning däri
är, "Frid," och deras yppersta bön är: "Prisad var GUD, universums
Herre."
11. Om GUD skulle påskynda straffet som människorna gjort sig skyldiga
till, på sättet de kräver gåvor, skulle de ha utplånats för länge
sedan. Vi lämnar emellertid de som inte förväntar sig att möta oss i
deras överträdelser, famlande.
12. När människan berörs av en motgång bönfaller han oss liggande,
sittande, eller stående. Men så fort vi befriat honom från hans
motgång, fortsätter han som om han aldrig bett oss avhjälpa någon
svårighet! Syndarnas gärningar smyckas således i deras ögon.
13. Vi har utplånat åtskilliga generationer före er, när de överträdde.
Deras budbärare gick till dem med klara bevis, men de vägrade att tro.
Följaktligen straffar vi de skyldiga människorna.
14. Sedan gjorde vi er till arvtagare av jorden efter dem, för att se
hur ni kommer att uppföra er.
15. När våra uppenbarelser reciteras för dem, säger de som inte räknar
med att möta oss, "Hämta en annan Koran än den här, eller ändra på
den!" Säg, "Jag kan omöjligt ändra på den själv. Jag följer helt enkelt
det som uppenbarats för mig. Jag fruktar, om jag inte lyder min Herre,
straffet på en storslagen dag."
10:15 Ordet "Koran" nämns 58 gånger i Koranen, men eftersom denna vers
syftar på en "annan Koran", måste den uteslutas; "Denna Koran" nämns 57
gånger i Koranen, 19x3.
16. Säg, "Om GUD så önskat, skulle jag inte reciterat det för er, ej
heller skulle ni känt till någonting om det. Jag har levt ibland er ett
helt liv före detta (). Förstår ni inte?"
17. Vem är ondare än den som hittar på lögner om GUD eller förkastar
Hans uppenbarelser. Utan tvekan, lyckas aldrig de som överträder.
95
18. De dyrkar idoler vid sidan av GUD som inte äger någon makt att
skada eller hjälpa dem, och de säger, "De är våra medlare hos GUD!"
Säg, "Informerar ni GUD om någonting Han inte är medveten om i
himmlarna eller på jorden?" Prisad vare Han. Han är den Högste; högt
överlägsen behov av partners.
19. Människorna brukade tillhöra en församling, sedan blev de oense.
Vore det inte för ett förutbestämt ord från er Herre skulle de ha dömts
omedelbart beträffande deras tvister.
20. De säger, "Hur kommer det sig att inget mirakel kom ner till honom
från hans Herre?" Säg, "Framtiden tillhör GUD; så vänta, och jag väntar
med er."
21. När vi ger människorna nåd efter att de drabbats av svårighet,
smider de genast planer mot våra uppenbarelser! Säg, "GUDs planering är
mycket effektivare. För våra budbärare spelar in allt som ni planerar."
22. Han är Den som för er över land och hav. Ni kliver ombord på
fartygen, och de seglar mjukt i en jämn bris. Sedan, i åtnjutande
därav, blåser det upp våldsamma vindar, och vågorna omger dem från alla
riktningar. Det är då de ber till GUD, och uppriktigt ägnar sina böner
endast till Honom: "Om Du bara räddar oss denna gång kommer vi att vara
evigt tacksamma."
23. Men så fort Han räddar dem begår de överträdelser på jorden och
motarbetar sanningen. O människor, er överträdelse skadar endast era
egna själar. Ni förblir sysselsatta med detta världsliga liv, sedan
återvänder ni slutligen till oss, då vi informerar er om allt ni har
gjort.
24. Analogin av detta världsliga liv är följande; vi sänder ner vatten
från skyn för att producera alla sorters växter ur jorden och för att
förse människorna och djuren med mat. Därefter, precis när jorden
smyckats till fulländning och dess folk tror att de kontrollerar den,
kommer vår dom under på eller på dagen och lämnar den helt bar, precis
som om ingenting existerat dagen innan. Vi förklarar således
uppenbarelserna för människor som reflekterar.
25. GUD kallar till fridens boning och vägleder den som vill () på en
rak väg.
26. För de rättfärdiga kommer belöningen att mångfaldigas flera gånger
om. Deras ansikten kommer aldrig att uppleva något berövande eller
någon skam. De är Paradisets invånare; där vistas de för evigt.
27. Vad gäller de som förvärvade synder, är deras straff likvärdigt
deras synd. Förödmjukelse är deras lott, och ingen förutom GUD kan
skydda dem. Deras ansikten kommer tyckas begravda i mängder av mörk
natt. De kommer att vara Helvetets invånare; där vistas de för evigt.
28. På dagen då vi sammankallar dem alla, kommer vi att säga till de
som dyrkade idoler, "Vi har sammankallat er, tillsammans med era
idoler." Vi kommer att låta dem konfrontera varandra, och deras idoler
kommer att säga till dem, "Vi hade ingen aning om att ni idoliserade
oss.
29. "GUD räcker som vittne mellan oss och er, om att vi var helt
omedvetna om er dyrkan av oss."
96
30. Det är då som varje själ kommer att granska allt den har gjort. De
kommer att sändas tillbaka till GUD, deras rättmätige Herre och
Mästare, och idolerna de fabricerat kommer att förkasta dem.
31. Säg, "Vem är det som ger till er från himlen och från jorden? Vem
kontrollerar all hörsel och all syn? Vem producerar de levande från de
döda, och de döda från de levande? Vem kontrollerar alla ting?" De
skulle säga, "GUD." Säg, "Varför iakttar ni då inte budorden?"
32. Sådan är GUD, er rättmätige Herre. Vad finns efter sanning, förutom
lögn? Hur kunde ni ignorera allt detta?
33. Detta är vad er Herres beslut gör för de som väljer att vara onda;
de kan inte tro.
34. Säg, "Kan några av era idoler initiera skapelse och sedan repetera
det?" Säg, "GUD initierar skapelsen och repeterar den sedan."
35. Säg, "Vägleder några av era idoler till sanningen?" Säg, "GUD
vägleder till sanningen. Är den som vägleder till sanningen mer värdig
att följas eller den som inte vägleder, som själv behöver vägledning?
Vad är det för fel på ert omdöme?"
36. De flesta av dem följer ingenting annat än gissningar, och
gissningar ersätter inte sanningen. GUD är fullt medveten om allt de
gör.
37. Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven av någon annan än
GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap och tillhandahåller en fullt
detaljerad skrift. Den är ofelbar, för den kommer från universums
Herre.
38. Om de säger, "Han har hittat på den," säg, "Framställ då en sura
som dessa, och bjud in vem ni vill, förutom GUD, om ni är
sanningsenliga."
39. Nej minsann, de har förkastat detta utan att studera och undersöka
det ,och innan de förstått det. På samma sätt trodde inte människorna
före dem. Lägg därför märke till konsekvenserna för de som överträder.
40. Vissa av dem tror (), medan andra inte tror på den. Er Herre är
fullt medveten om de som begår ondska.
41. Om de avvisar dig, säg, "Jag har mina gärningar och ni har era
gärningar. Ni är inte inte att klandra för någonting jag gör, och jag
är inte att klandra för någonting ni gör."
42. En del av dem lyssnar på dig, men kan du få de döva att höra, trots
att de inte förstår?
43. Vissa av dem ser på dig, men kan man vägleda de blinda, fast de
inte ser?
44. GUD kränker aldrig människorna; det är människorna som kränker sina
egna själar.
45. Dagen då Han sammankallar dem alla, kommer de att känna som om de
varat i denna värld en timme av dagen, under vilken de möttes. De som
inte trodde på att möta GUD är verkligen förlorare; och valde att
vilseledas.
46. Vare sig vi visar dig en del () som vi lovar dem, eller avslutar
ditt liv innan dess, kommer de slutligen att återvända till oss. GUD
bevittnar allt de gör.
97
47. Till varje samhälle, en budbärare. När deras budbärare kommit, döms
de rättvist utan minsta orättvisa.
48. De utmanar: "När kommer denna profetia äga rum, om du talar
sanning?"
49. Säg, "Jag äger ingen makt till att skada mig själv, eller hjälpa
mig själv; endast det som GUD vill sker." Varje samhälle har en
förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de inte
försena den med en timme, eller påskynda den.
50. Säg, "Vare sig Hans straff kommer till er på natten eller dagen,
varför har de som överträder så bråttom?
51. "Om det verkligen inträffar, kommer ni då att tro? Varför ska ni
tro då? Ni brukade utmana det att komma?"
52. Detta kommer att sägas till överträdarna, "Smaka på det eviga
straffet. Straffas ni inte exakt för det ni förtjänat?"
53. De utmanar dig att förutsäga: "Är detta verkligen vad som kommer
att ske?" Säg, "Ja absolut, vid min Herre, detta är sanningen, och ni
kan aldrig komma undan."
54. Om en ond själ skulle äga allting på jorden, skulle den villigt
erbjuda det som lösen. De kommer att plågas av ånger när de ser
straffet. De kommer att dömas rättvist utan minsta orättvisa.
55. Absolut, tillhör allting i himmlarna och på jorden GUD. Absolut, är
GUDs löfte sant, men de flesta av dem vet inte det.
56. Han kontrollerar liv och död, och till Honom kommer ni att
återvändas.
57. O människor, upplysningar har kommit till er häri från er Herre,
lindring för allt som bekymrar era hjärtan, och vägledning och nåd för
de som tror.
58. Säg, "Med GUDs nåd och med Hans barmhärtighet ska de fröjdas."
Detta är mycket bättre än all rikedom de någonsin kan samla på sig.
59. Säg, "Har ni märkt hur GUD sänder ner alla sorters gåvor till er,
och hur ni sedan gör en del av dem olagliga och andra lagliga?" Säg,
"Har GUD gett er tillstånd att göra det? Eller fabricerar ni lögner som
ni sedan tillskriver GUD?"
60. Tänker aldrig de som fabricerar lögner om GUD på att de måste möta
Honom på Återuppståndelsens Dag? GUD öser sannerligen Sin Nåd över
människorna, men de flesta av dem är otacksamma.
61. Ni hamnar inte i någon situation, reciterar inte någonting ur
Koranen, eller gör någonting alls, utan att vi bevittnar det. Inte ens
vikten av en atom är utanför er Herres kontroll, vare sig i himmlarna
eller på jorden. Ej heller finns det något mindre än en atom, eller
större, som ej är nerskrivet i ett fulländat dokument.
62. GUDs anhängare har absolut ingenting att frukta, ej heller kommer
de att sörja.
63. Det är de som tror och som för ett rättfärdigt liv.
64. För dem, glädje och lycka i denna världen, liksom i Livet Efter
Detta. Det är GUDs oföränderliga lag. Sådan är den största triumfen.
98
65. Bli inte ledsen över deras yttranden. All makt tillhör GUD. Han är
Den Som Hör, den Allvetande.
66. Absolut, alla i himmlarna och alla på jorden tillhör GUD. De som
sätter upp idoler vid sidan av GUD följer egentligen ingenting. De bara
tror att de följer någonting. De bara gissar.
67. Han är den som gjorde natten för er vila, och dagen upplyst. Det är
bevis för människor som kan höra.
68. De sa, "GUD har fått en son!" Prisad vare Han. Han är den Rikaste.
Allting i himmlarna och allting på jorden tillhör Honom. Ni har inga
bevis som stödjer en sådan hädelse. Säger ni om GUD vad ni inte vet
någonting om?
69. Förkunna: "De som hittar på lögner om GUD kommer aldrig att
lyckas."
70. De får sin temporära del i denna världen, sedan återvänder de
slutligen till oss, då vi överlämnar dem till ett allvarligt straff på
grund av deras otro.
71. Skildra Noaks historia för dem. Han sa till sitt folk; "O mitt
folk, om ni finner min ståndpunkt, och det att jag påminner er om GUDs
uppenbarelser vara för mycket för er, sätter jag min tilltro i GUD. Ni
bör stämma möte med era ledare, komma överrens om ett slutgiltigt
beslut er emellan, och sedan informera mig utan dröjsmål.
72. "Om ni vänder er bort har jag inte bett er om någon lön. Min lön
kommer från GUD. Jag har beordrats att vara en underkastad."
73. De förkastade honom, och följaktligen räddade vi honom och de som
förenade sig med honom i arken; vi gjorde dem till arvtagarna. Och vi
dränkte de som förkastat våra uppenbarelser. Lägg märke till
konsekvenserna; de har varnats.
74. Sedan, efter honom, sände vi budbärare till deras folk, och de
visade dem tydliga bevis. Men de skulle inte komma att tro på något de
tidigare förkastat. Således beslöjar vi hjärtat på de som överträder.
75. Sedan, efter dem, sände vi Moses och Aron till Farao och hans
grupp, med våra bevis. Men de blev arroganta; och de var människor som
överträdde.
76. När sanningen kom till dem från oss, sa de, "Detta är uppenbarligen
magi!"
77. Moses sa, "Är det så ni beskriver sanningen när den kommer till er?
Är detta magi? Hur kan en magiker segra?"
78. De sa, "Har ni kommit för att avleda oss från det vi såg våra
föräldrar göra, och för att uppnå anseende ställningar för er själva?
Vi kommer aldrig att förena oss med er som troende."
79. Farao sa, "För till mig varje erfaren magiker."
80. När magikerna kom, sa Moses till dem, "Kasta vad ni än ska kasta."
81. När de kastade sa Moses, "Det ni har åstadkommit är magi, och GUD
kommer att låta det misslyckas. GUD stödjer inte överträdarnas verk."
82. GUD etablerar sanningen med Sina ord, trots förbrytarna.
99
83. Ingen trodde med Moses förutom några få av hans folk, utav rädsla
för Faraos och hans råds tyranni. Sannerligen, var Farao alltför
arrogant på jorden, och en riktig tyrann.
84. Moses sa, "O mitt folk, om ni verkligen har trott på GUD, ska ni
lita på Honom, om ni verkligen är underkastade.
85. De sa, "Vi litar på GUD. Vår Herre, rädda oss från förföljelsen
från dessa förtryckande människor.
86. "Rädda oss, med Din nåd, från de icke troende människorna."
87. Vi inspirerade Moses och hans bror. "Bibehåll era hem i Egypten så
länge, gör era hem till synagogor och upprätthåll Kontaktbönerna (). Ge
goda nyheter till de som tror."
88. Moses sa, "Vår Herre, du har gett Farao och hans råd lyx och
rikedom i denna världen. Vår Herre, de använder endast detta till att
avleda andra från Din väg. Vår Herre, utplåna deras rikedom och härda
deras hjärtan för att hindra dem från att tro, tills de ser det
smärtsamma straffet."
89. Han sa, "Er bön har besvarats (), så var ihärdiga, och uppträd inte
som de som inte vet."
90. Vi förde Israels barn över havet. Farao och hans trupper förföljde
dem, aggressivt och ondskefullt. När han insåg att han skulle drunkna,
sa han, "Jag tror att det inte finns någon annan gud förutom Den som
Israels Barn har trott på; jag är en underkastad."
91. "För sent! För du har redan gjort uppror, och valde att vara en
överträdare.
92. "Idag kommer vi att bevara din kropp, för att låta dig tjäna som en
läxa för kommande generationer." Dessvärre, är många människor helt
likgiltiga inför våra tecken.
93. Vi har hedrat Israels Barn med en ärbar ställning, och välsignat
dem med goda gåvor. Trots det, tvistade de när denna kunskap kom till
dem. Er Herre kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag beträffande
allt de tvistat om.
94. Om du hyser något tvivel beträffande det som uppenbaras för dig
från din Herre, så fråga de som läser den tidigare skriften. Sanningen
har verkligen kommit till dig från din Herre. Var inte bland inte
tvivlarna.
95. Ej heller ska du förena dig med de som förkastade GUDs
uppenbarelser, så att du inte är bland förlorarna.
96. Sannerligen, de som fördömts av ett beslut från er Herre kan inte
tro.
97. Vilket bevis man än visar dem, (), inte förrän de ser det
smärtsamma straffet.
98. Alla samhällen som tror kommer säkerligen att belönas för sin tro.
Till exempel, Jonas folk; när de trodde befriade vi dem från det
förödmjukande straff de lidit av i denna världen, och gjorde dem
framgångsrika.
99. Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden ha trott.
Vill du tvinga människorna att bli troende?
100
100. Ingen själ kan tro, förutom enligt GUDs vilja. För Han utfärdar en
förbannelse över de som vägrar att förstå.
101. Säg, "Se på alla tecken i himmlarna och på jorden." Alla bevis och
alla varningar kan aldrig hjälpa människor som bestämt sig för att inte
tro.
102. Kan de förvänta sig annat än samma öde som deras likasinnade mött
tidigare? Säg, "Vänta bara, och, med er, väntar även jag."
103. Till slut räddar vi våra budbärare och de som tror. Detta är vår
oföränderliga lag, att vi räddar de troende.
104. Säg, "O människor, om ni hyser något tvivel beträffande min
religion, dyrkar jag inte det ni dyrkar vid sidan av GUD. Jag dyrkar
endast GUD; Den som kommer att avsluta era liv. Jag är beordrad att
vara en troende."
105. Jag beordrades; "Förbli hängiven religionen monoteism; du ska inte
praktisera idoldyrkan.
106. "Du ska inte dyrka vid sidan av GUD vad som inte har någon makt
att hjälpa eller skada dig. Gör du det, kommer du att vara en
överträdare."
107. Om GUD berör er med en motgång, kan ingen frigöra er från den
förutom Han. Och när Han välsignar er kan ingen kraft förhindra Hans
nåd. Han ger den till vem Han vill bland Sina tjänare. Han är
Förlåtare, Barmhärtigast.
108. Förkunna; "O människor, sanningen från er Herre har kommit till er
häri. Den som vägleds, vägleds för sitt eget bästa. Och den som går
vilse, går vilse till skada för sig själv. Jag är inte en förmyndare
över er."
109. Följ det som uppenbaras för dig, och ha tålamod tills GUD utfärdar
Sin dom; Han är den bästa domaren.
SURA 11: Hüd (Hüd)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.R. Detta är en skrift vars verser fulländats, och därefter
förtydligats. Den kommer från en Ytterst Vis, en Mest Vetande.
2. Den proklamerar; "Ni ska inte dyrka annat än GUD. Jag kommer till er
från Honom som en varnare, och som en bärare av goda nyheter.
3. "Ni ska sträva efter er Herres förlåtelse, och sedan vända er till
Honom i ånger. Han kommer då att välsigna er generöst under en
förutbestämd tid, och ge Sin nåd till de som förtjänar den. Vänder ni
er bort, befarar jag att ni går straffet på en storslagen dag till
mötes."
4. Till GUD är er slutliga återvändo, och Han är Allsmäktig.
5. Sannerligen, döljer de sina innersta tankar, som om det skulle
hindra Honom från att känna till dem. I själva verket, när de täcker
sig själva med sina kläder, känner Han till alla deras hemligheter och
tillkännagivelser. Han känner till de innersta tankarna.
6. Det finns inte en enda varelse på jorden vars försörjning inte
garanteras av GUD. Och Han känner till dess riktning och dess slutliga
öde. Allt är nerskrivet i ett fulländat dokument.
101
7. Han är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar och Hans
() herravälde var helt täckt av vatten för att testa er och för att
urskilja de bland er som verkar rättfärdighet. Ändå, när du säger, "Ni
kommer att återupplivas efter döden," brukade de som inte trodde säga,
"Detta är uppenbarligen magi."
8. Och fördröjer vi straffet de ådragit sig - för vi reserverar det för
ett specifikt samhälle - säger de, "Vad är det som dröjer Honom?"
Faktum är, att när det väl kommer till dem, kan ingenting stoppa det,
och deras hånande kommer att återvända för att plåga dem.
9. Varje gång vi välsignar människan med nåd från oss, och sedan
avlägsnar den, blir han förtvivlad, otacksam.
10. När vi välsignar honom efter att motgång drabbat honom, säger han,
"All motgång har lämnat mig;" han blir upprymd, stolt.
11. Vad gäller de som ihärdigt håller ut, och som för ett rättfärdigt
liv, förtjänar de förlåtelse och en generös belöning.
12. Du kanske vill bortse från en del av det som uppenbaras för dig,
och du kanske blir irriterad över det. Dessutom kanske de säger, "Hur
kommer det sig att ingen skatt kommer ner till honom, eller en ängel?"
Du är bara en varnare; GUD kontrollerar alla ting.
13. Om de säger, "Han hittade på ()," säg då till dem, "Skapa då tio
suror som dessa, påhittade, och bjud in alla ni kan, förutom GUD, om ni
är sanningsenliga."
14. Om de inte lyckas besvara er utmaning, var då medvetna om att detta
uppenbarades med GUDs kunskap, och att det inte finns någon annan gud
än Honom. Kommer ni då att underkasta er?
15. De som ägnar sig åt detta världsliga liv och dess materiella
fåfängor, kommer vi att ersätta för deras verk i detta livet, utan
minsta reducering.
16. Det är de som gav upp sin del i Livet Efter Detta, och följaktligen
är Helvetet deras öde. Alla deras verk är förgäves; allt de har gjort
kommer att tillintetgöras.
17. Vad gäller de som får ett solitt bevis från sin Herre, rapporterat
av ett vittne från Honom, och innan det, var Moseboken ett föregående
exempel och en nåd, kommer de absolut att tro. Vad gäller de som inte
tror bland de olika grupperna, väntar Helvetet dem. Hys inga tvivel;
detta är sanningen från er Herre, men de flesta människorna tror inte.
18. Vilka är ondare än de som hittar på lögner om GUD? De kommer att
ställas inför sin Herre, och vittnena kommer att säga, "Det var dessa
som ljög om sin Herre. GUDs förbannelse har drabbat överträdarna."
19. De avviker från GUDs väg, och försöker göra den krokig, och de tror
inte på Livet Efter Detta.
20. Dessa kommer aldrig att komma undan, ej heller kommer de att finna
några herrar eller mästare som kan hjälpa dem mot GUD. Straffet kommer
att fördubblas för dem. De har inte lyckats höra, och de har inte
lyckats se.
21. Det är dessa som förlorar sina själar, och idolerna de fabricerat
kommer att förkasta dem.
22. Det råder inga tvivel om att de kommer att vara de värsta
förlorarna i Livet Efter Detta.
102
23. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, som ägnar
sig själva till sin Herre, är de Paradisets invånare; däri visats de
för evigt.
24. Dessa två grupper kan liknas vid de blinda och döva, jämfört med de
som kan se och höra. Är de likvärdiga? Ska ni då inte ta er i akt?
25. Vi sände Noak till sitt folk med orden; "Jag kommer till er som en
tydlig varnare.
26. "Ni ska inte dyrka annat än GUD. Jag befarar att ni går straffet på
en smärtsam dag till mötes."
27. Ledarna bland hans folk som inte trodde, sa, "Vi ser att du bara är
en människa som oss, och vi ser att de första människorna att följa dig
är de värsta ibland oss. Vi ser att ni inte har någon fördel över oss.
I själva verket tror vi att ni ljuger."
28. Han sa, "O mitt folk, tänk om jag har ett solitt bevis från min
Herre? Tänk om Han välsignat mig av Sin nåd, fast ni inte kan se det?
Ska vi tvinga er att tro på det?
29. "O mitt folk, jag ber er inte om några pengar; min lön kommer
endast från GUD. Jag avfärdar inte de som trott; de kommer att möta sin
Herre (). Jag ser att ni är okunniga människor.
30. "O mitt folk, vem kan skydda mig mot GUD om jag avfärdar dem? Ska
ni då inte ta er i akt?
31. Jag påstår inte att jag äger GUDs skatter, ej heller känner jag
till framtiden, ej heller påstår jag mig vara en ängel. Ej heller säger
jag till de som föraktas i era ögon, att GUD inte kommer att ge dem
några välsignelser. GUD vet bäst vad som finns i deras innersta tankar.
(,) skulle jag vara en överträdare."
32. De sa, "O Noak, du har argumenterat med oss, och fortsatt
argumentera. Vi utmanar dig att frambringa domen du hotar oss med, om
du talar sanning."
33. Han sa, "GUD är Den som frambringar den till er, om Han så önskar,
och då kan ni inte komma undan.
34. "Även om jag gav er råd, kan mitt råd inte hjälpa er om det är GUDs
vilja att vilseleda er. Han är er Herre, och till Honom kommer ni att
återvändas."
35. Om de säger, "Han hittade på den här historien," säg, "Om jag
hittat på den är jag ansvarig för mitt brott, och utan skuld för de
brott ni begår."
36. Noak inspirerades: "Ingen mer från ditt folk kommer att tro, utöver
de som redan tror. Bli inte ledsen över deras handlingar.
37. "Bygg arken under vår uppsikt och med vår inspiration, och vädja
inte till Mig för de som överätt; de är ödesbestämda att drunkna."
38. När han byggde arken brukade hans folk skratta åt honom när de
passerade honom. Han sa, "Ni kanske skrattar åt oss, men vi skrattar åt
er, precis som ni skrattar åt oss.
39. Ni kommer säkerligen att få veta vem som kommer att drabbas av ett
förnedrande straff, och ådra sig evig bestraffning."
40. När vår dom kom och atmosfären kokade över, sa vi, "Bär ett par av
varje sort på den, tillsammans med din familj, förutom de som är
103
fördömda. Ta med dig de som trott," och endast några få har trott med
honom.
41. Han sa, "Kom ombord. I GUDs namn skall den segla och gå iland. Min
Herre är Förlåtare, Den Barmhärtigaste."
42. När den seglade med dem, i vågor stora som berg, ropade Noak till
sin son, som stod isolerad: "O min son, kom med oss; var inte med de
som inte tror."
43. Han sa, "Jag kommer att söka skydd på toppen av ett berg, så att
jag kan skydda mig från vattnet." Han sa, "Det finns ingenting som kan
skydda någon idag från GUDs dom; endast de som förtjänat Hans nåd ()."
Vågorna skilde dem åt, och han var bland dem som drunknade.
44. Det förkunnades: "O jord, sluka ditt vatten," och, "O sky, upphör."
Vattnet sjönk då undan; domen uppfylldes. Arken landade till slut på
Judéens kullar. Då förkunnades: "Överträdarna har gått förlorade."
45. Noak bad till sin Herre: "Min Herre, min son är en del av min
familj, och Ditt löfte är sant. Du är den visaste av de visa."
46. Han sa, "O Noak, han tillhör inte din familj. Det är inte
rättfärdigt att be Mig om något du inte vet någonting om. Jag upplyser
dig, så att du inte ska vara som de okunniga."
47. Han sa, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig, så att jag inte ber
Dig igen om något jag inte vet någonting om. Om Du inte förlåter mig
och har barmhärtighet över mig, kommer jag att tillhöra förlorarna."
48. Det förkunnades: "O Noak, gå i land med frid och välsignelser över
dig och över de nationer som kommer att härstamma från din
följeslagare. Vad gäller de andra nationerna som kommer att härstamma
från dig, kommer vi att välsigna dem för en tid, och sedan överlämna
dem till ett smärtsamt straff."
49. Detta är upplysningar från det förflutna som vi uppenbarar för dig.
Du visste ingenting om dem - vare sig du eller ditt folk - före detta.
Ha därför tålamod. Den slutliga segern tillhör de rättfärdiga.
50. Till `Ad skickade vi deras bror Hüd. Han sa, "O mitt folk, dyrka
GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni hittar på.
51. "O mitt folk, jag ber er inte om någon lön. Min lön kommer endast
från Den som initierat mig. Förstår ni inte?
52. "O mitt folk, sträva efter förlåtelse från er Herre, och ångra er
sedan inför Honom. Han kommer då att ösa gåvor från skyn över er, och
öka er styrka. Återgå inte till att vara överträdare."
53. De sa, "O Hüd, du har inte visat oss något bevis, och vi tänker
inte överge våra gudar på grund av det du säger. Vi kommer aldrig att
tro med dig.
54. "Vi tror att några av våra gudar hemsökt dig med en förbannelse."
Han sa, "Jag vittnar inför GUD, och ni vittnar likaså, om att jag
förkastar idolerna ni satt upp
55. "vid sidan av Honom. Så ge mig ert gemensamma beslut, utan
dröjsmål.
56. "Jag har satt min tillit till GUD, min Herre och er Herre. Det
finns inte en enda varelse som Han inte kontrollerar. Min Herre är på
den rätta vägen.
104
57. "Vänder ni er bort, har jag levererat till er vad jag sänts med.
Min Herre kommer att ersätta er med andra människor; ni kan inte skada
Honom det minsta. Min Herre kontrollerar alla ting."
58. När vår dom kom, räddade vi Hüd och de som trodde tillsammans med
honom, av nåd från oss. Vi räddade dem från ett hemskt straff.
59. Sådant var 'Ãd - de ignorerade sin Herres uppenbarelser, lydde ej
Hans budbärare, och följde sätten av varenda envis tyrann.
60. Följaktligen, ådrog de sig fördömelse i denna världen och på
Återuppståndelsens Dag. Sannerligen, förnekade 'Ãd sin Herre.
Sannerligen, har 'Ãd, Hûds folk, utplånats.
61. Till Thamüd sände vi deras bror Sãleh. Han sa, "O mitt folk, dyrka
GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Han initierade er från jorden,
och etablerade er sedan på den. Ni ska sträva efter Hans förlåtelse,
och sedan ångra er inför Honom. Min Herre är alltid nära, deltagande."
62. De sa, "O Sãleh, du brukade vara populär bland oss innan detta.
Förbjuder du oss att dyrka det som våra föräldrar dyrkar? Vi är fulla
av tvivel beträffande allt du har sagt till oss."
63. Han sa, "O mitt folk, tänk om jag har säkra bevis från min Herre,
och nåd från Honom? Vem skulle skydda mig mot GUD om jag inte lydde
Honom? Ni kan endast stärka min förlust.
64. "O mitt folk, detta är GUDs kamel, för att tjäna som bevis för er.
Ni ska låta henne äta från GUDs jord utan att skada henne, så att ni
inte ådrar er ett omedelbart straff."
65. De slaktade henne. Han sade då, "Ni har bara tre dagar kvar att
leva. Det är en profetia som är oundviklig."
66. När vår dom kom, räddade vi Sãleh och de som trodde med honom av
nåd från oss från förödmjukelsen på den dagen. Er Herre är Den
Mäktigaste, den Allsmäktige.
67. De som överträdde utplånades av förödelsen, som lämnade dem i sina
hem, döda.
68. Det var precis som om de aldrig bott där. Sannerligen, har Thamûd
förkastat sin Herre. Absolut, har Thamûd ådragit sig sin utplåning.
69. När våra budbärare gick till Abraham med goda nyheter, sa de,
"Frid." Han sa, "Frid," och tog snabbt fram en rostad kalv.
70. När han såg att deras händer inte rörde vid den blev han
misstänksam och rädd för dem. De sa, "Var inte rädd, vi är utsända till
Lots folk."
71. Hans fru stod upp, och hon skrattade när de gav henne de goda
nyheterna om Isak, och efter Isak, Jakob.
72. Hon sa, "Ve mig, hur skulle jag kunna få ett barn vid min ålder,
och här är min man, en gammal man? Detta är verkligen konstigt!"
73. De sa, "Finner du det konstigt för GUD? GUD har tilldelat er Sin
nåd och Sina välsignelser, O helgedomens invånare. Han är Prisvärdig,
Ärorik."
74. När Abrahams rädsla lagt sig, och han fick de goda nyheterna,
fortsatte han att diskutera med oss beträffande Lot's folk.
75. Abraham var verkligen kärleksfull, extremt snäll, och lydig.
105
76. "O Abraham, avstå från detta. Er Herres dom har utfärdats; de har
ådragit sig ett oundvikligt straff."
77. När våra budbärare gick till Lot blev de illa behandlade, och han
generades av deras närvaro. Han sa, "Detta är en svår dag."
78. Hans folk kom springande; de hade vant sig vid sina syndiga
gärningar. Han sa, "O mitt folk, det vore renare för er om ni tar mina
döttrar i stället. Ni ska respektera GUD; skäm inte ut mig inför mina
gäster. Finns det inte en enda förnuftig man ibland er?"
79. De sa, "Du vet mycket väl att vi inte har någon användning för dina
döttrar; du vet precis vad vi vill ha."
80. Han sa, "Jag önskar att jag var tillräckligt stark, eller hade en
mäktig bundsförvant!"
81. () sa, "O Lot, vi är din Herres budbärare, och dessa människor kan
inte röra dig. Du ska ge dig av med din familj under natten, och låt
inte någon av er se tillbaka, förutom din fru; hon är fördömd med de
som är fördömda. Deras utsatta tid är morgonen. Är morgonen inte snart
nog?"
82. När vår dom kom, vände vi upp och ner på den, och öste hårda,
förödande stenar över den.
83. Sådana stenar var utsedda av er Herre för att träffa överträdarna.
84. Till Midyan skickade vi deras bror Shu'aib. Han sa, "O mitt folk,
dyrka GUD; ni har ingen annan gud än Honom. Ni ska inte luras när ni
mäter eller väger. Jag ser att ni är framgångsrika, och jag befarar att
ni går straffet på en överväldigande dag till mötes.
85. "O mitt folk, ni ska ge hela mått och full vikt, rättvist. Lura
inte människorna på deras rättigheter, och far inte med osanning på
jorden.
86. "Det GUD ger er, oavsett hur lite, är mycket bättre för er, om ni
verkligen är troende. Jag är inte en förmyndare över er."
87. De sa, "O Shu'aib, föreskriver din religion för dig att vi måste
överge våra föräldrars religion, eller sköta våra affärer hur vi vill?
Nog är väl du känd för att vara barmhärtig, vis."
88. Han sa, "O mitt folk, tänk om jag har solitt bevis från min Herre;
tänk om Han gett mig en stor välsignelse? Det är inte min önskan att
göra det jag uppmanar er att inte göra. Jag vill bara rätta till så
många fel jag kan. Min vägledning beror helt och hållet på GUD; jag har
satt min tillit till Honom. Jag har helt och hållet underkastat mig
Honom.
89. "Och, O mitt folk, provoceras inte av era invändningar mot mig till
att ådra er samma förödelser som Noaks, Hûds, eller Sãleh's folk; och
Lot's folk är inte så avlägsna er.
90. "Ni ska be till er Herre om förlåtelse, och sedan ångra er inför
Honom. Min Herre är Barmhärtigast, Snäll."
91. De sa, "O Shu'aib, vi förstår inte mycket av det du säger till oss,
och vi ser att du är maktlös bland oss. Vore det inte för din stam
skulle vi ha stenat dig. Du har inget värde för oss."
106
92. Han sa, "O mitt folk, inger min stam större respekt än GUD? Är det
därför ni inte bekymrat er för Honom? Min Herre är fullt medveten om
allt ni gör.
93. "O mitt folk, fortsätt att göra vad ni vill, vilket även jag kommer
att göra. Ni kommer säkerligen att få veta vilka av oss som kommer att
ådra sig ett förnedrande straff; ni kommer att få veta vem som ljuger.
Avvakta bara i förväntan, jag kommer också att avvakta i förväntan med
er."
94. När vår dom kom räddade vi Shu'aib och de som trodde med honom, av
nåd från oss. Vad de onda beträffar, drabbades de av en katastrof som
lämnade dem döda i sina hem.
95. Det var precis som om de aldrig existerat. På så sätt gick Midyan
förlorat, precis som Thamûd gått förlorat innan dess.
96. Vi sände Moses med våra tecken och en stor auktoritet.
97. Till Farao och hans råd. Men de lydde Faraos befallning, och Faraos
befallning var inte vis.
98. På Återuppståndelsens Dag kommer han att leda sitt folk ända till
Helvetet; vilken miserabel boning att vistas i!
99. De har ådragit sig fördömelse i detta livet, liksom på
Återuppståndelsens Dag; vilken miserabel väg att följa!
100. Detta är nyheter från tidigare samhällen som vi skildrar för dig.
Vissa finns fortfarande kvar, andra har försvunnit.
101. Vi kränkte dem aldrig; de kränkte sina egna själar. Deras gudar,
som de åkallade vid sidan av GUD, kunde inte hjälpa dem det minsta när
er Herres dom kom. I själva verket, säkerställde de endast deras
undergång.
102. Sådant var straffet som genomdrevs av er Herre när samhällena
överträdde. Hans straff är verkligen smärtsamt, förödande.
103. Detta borde vara en läxa för de som fruktar straffet i Livet Efter
Detta. Det är en dag då alla människor kommer att föras samman - en dag
att bevittnas.
104. Vi har utsett en bestämd tidpunkt för det att äga rum.
105. Dagen det sker, kommer ingen själ att yttra ett enda ord, förutom
enligt Hans vilja. En del kommer att vara miserabla, andra lyckliga.
106. Vad gäller de miserabla, kommer de att befinna sig i Helvetet,
vari de suckar och jämrar sig.
107. Däri vistas de för evigt, så länge himmlarna och jorden består,
enligt er Herres vilja. Er Herre gör vad Han vill.
108. Vad de lyckosamma beträffar, kommer de att befinna sig i
Paradiset. Däri vistas de för evigt, så länge himmlarna och jorden
består, enligt er Herres vilja - en oändlig belöning.
109. Hys inga tvivel om vad dessa människor dyrkar; de dyrkar precis
som de såg sina föräldrar dyrka. Vi kommer att straffa dem för den del
de gjort sig skyldiga till, utan lindring.
110. Vi har givit Moses skriften, men den ifrågasattes, och vore det
inte för ett ord redan fastställts av er Herre, skulle de ha dömts
omedelbart. De är fulla av tvivel om det, misstänksamma.
107
111. Er Herre kommer säkerligen att belöna alla för deras gärningar.
Han är fullt Medveten om allt de gör.
112. Fortsätt därför på vägen du ålagts följa, tillsammans med de som
ångrat sig med dig, och överträd inte. Han Ser allt ni gör.
113. Dras inte mot de som har överträtt, så att ni inte ådrar er
Helvetet, och inte finner några beskyddare att hjälpa er mot GUD, och
sedan slutar som förlorare.
114. Ni ska iaktta Kontaktbönerna () vid dagens båda gränser, och på
natten. De rättfärdiga verken utplånar de onda. Detta är en påminnelse
för de som tar sig i akt.
115. Ni ska ihärdigt hålla ut, för GUD misslyckas aldrig med att belöna
de rättfärdiga.
116. Om bara några av de från de tidigare generationerna haft
tillräckligt med intelligens för att förbjuda ondska! Endast ett fåtal
av dem förtjänade att räddas av oss. Vad överträdarna beträffar, var de
upptagna med sin materiella lyx; de var skyldiga.
117. Er Herre utplånar aldrig ett samhälle orättvist, medan dess
invånare är rättfärdiga.
118. Om er Herre så önskat, skulle alla människor på jorden tillhört en
församling (). Men de kommer alltid att tvista om ().
119. Endast de som välsignats av nåd från er Herre (). Det är
anledningen till att Han skapade dem. Er Herres dom har redan
utfärdats: "Jag kommer att fylla Helvete med jinner och människor, alla
tillsammans."
120. Vi skildrar tillräckligt med berättelser om budbärarna för dig,
för att stärka ditt hjärta. Sanningen har kommit till dig häri, liksom
upplysningar och påminnelser för de som tror.
121. Säg till de som inte tror, "Gör vad ni kan, vilket också vi kommer
att göra."
122. "Vänta sedan; vi kommer också att vänta."
123. Himmlarnas och jordens framtid tillhör GUD, och alla ting
kontrolleras av Honom. Ni ska dyrka Honom och lita på Honom. Er Herre
är aldrig omedveten om någonting ni gör.
SURA 12: Josef (Yousuf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna fulländade skrift.
2. Vi uppenbarade den som en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.
3. Genom uppenbarelsen av denna Koran skildrar vi för dig den en
ytterst noggran historia. Före detta, var du helt omedveten.
4. Minns att Josef sa till sin far, "O min fader, jag såg elva
planeter, solen, och månen; jag såg dem prostrera inför mig."
5. Han sa, "Min son, berätta inte om din dröm för dina bröder, så att
de inte smider planer mot dig. Djävulen är säkerligen människans värsta
fiende.
6. "Din Herre har på så sätt välsignat dig, och gett dig goda nyheter
genom din dröm. Han har fulländat Sina välsignelser över dig och över
108
Jakobs familj, precis som Han tidigare gjort för dina förfäder Abraham
och Isak.
7. I Josef och hans bröder finns det lärdomar för de som söker.
8. De sa, "Josef och hans bror favoriseras av vår far, trots att vi är
flera. Vår far är verkligen på avvägar.
9. "Låt oss döda Josef, eller förvisa honom, så att ni kan få lite
uppmärksamhet av er far. Därefter kan ni vara rättfärdiga människor."
10. En av dem sa, "Döda inte Josef; låt oss slänga ner honom i brunnens
djup. En karavan kanske kan plocka upp honom, om det är det ni
bestämmer er för att göra."
11. De sa, "Fader, varför litar du inte på oss när det gäller Josef? Vi
kommer att ta väl hand om honom.
12. "Låt honom följa med oss i morgon och springa och leka. Vi kommer
att skydda honom."
13. Han sa, "Om ni går iväg med honom är jag orolig för att vargen
kanske slukar honom, när ni inte har uppsikt över honom."
14. De sa, "Sannerligen, om vargen slukar honom med så många av oss där
är vi verkligen förlorare."
15. När de gick iväg med honom, och enigt beslutade sig för att slänga
ner honom i brunnens djup, inspirerade vi honom: "En dag kommer du att
berätta för dem om allt detta, utan att de har en aning."
16. De återvände till sin far på kvällen, gråtande.
17. De sa, "Fader, vi sprang ikapp med varandra och lämnade Josef med
vår utrustning, och vargen slukade honom. Du kommer aldrig att tro oss,
även om vi talade sanning."
18. De lade fram hans skjorta med falskt blod på. Han sa, "Ni har
verkligen gaddat ihop er för att utföra en viss plan. Allt jag kan göra
är att söka tillflykt i tyst tålamod. Må GUD hjälpa mig inför er
sammansvärjning."
19. En karavan passerade, och sände snabbt ut sin vattnare. Han släppte
ner sin hink, sedan sade han, "Vilken tur! Det finns en pojke här!" De
tog med sig honom som en vara, och GUD var fullt medveten om vad de
gjorde.
20. De sålde honom för en billig penning - några få dirhams - för de
hade inget behov av honom.
21. Den som köpte honom i Egypten sa till sin fru, "Ta väl hand om
honom. Han kanske kan hjälpa oss, eller så kanske vi kan adoptera
honom." På så sätt etablerade vi Josef på jorden, och lärde honom hur
man tolkar drömmar. GUDs befallning utförs alltid, men de flesta vet
inte det.
22. När han uppnådde mognad begåvade vi honom vishet och kunskap. Så
belönar vi de rättfärdiga.
23. Frun i huset där han bodde försökte förföra honom. Hon stängde
dörrarna och sa, "Jag är helt och hållet din." Han sa, "Må GUD beskydda
mig. Han är min Herre som gav mig ett bra hem. De som överträder lyckas
aldrig."
109
24. Hon gav nästan efter för honom, och han gav nästan efter för henne,
om det inte vore för ett tecken han såg från sin Herre. På så sätt
avledde vi ondska och synd från honom, för han var en av våra hängivna
tjänare.
25. Båda två sprang mot dörren, och i färd med detta slet hon sönder
hans klädsel bakifrån. Vid dörren mötte de hennes man. Hon sa, "Vilken
bestraffning lämpar sig för den som ville antasta din fru, förutom
fängelse eller ett smärtsamt straff?"
26. Han sa, "Det var hon som försökte förföra mig." Ett vittne från
hennes familj föreslog: "Om hans klädsel är söndersliten framifrån,
talar hon sanning och han ljuger.
27. "Och om hans klädsel är söndersliten bakifrån, då ljög hon och han
talar sanning."
28. När hennes man såg att hans klädsel var söndersliten bakifrån sa
han, "Detta är en kvinnas intrig. Ert intrigspel är verkligen
formidabelt.
29. "Josef, fäst inget avseende vid denna incident. Vad gäller dig (),
borde du söka förlåtelse för din synd. Du har begått ett fel."
30. Några kvinnor i staden skvallrade: "Guvernörens fru försöker
förföra sin tjänare. Hon är djupt förälskad i honom. Vi ser att hon
gått vilse."
31. När hon hörde talas om deras skvaller, bjöd hon in dem, förberedde
en bekväm plats för dem, och gav var och en av dem en kniv. Sedan sa
hon till honom, "Gå in i deras rum." När de såg honom beundrade de
honom så, att de skar sina händer. De sa, "Prisad vare GUD, det här är
ingen människa; det här är en ärbar ängel."
32. Hon sa, "Det här är den ni klandrat mig för att ha blivit förälskad
i. Jag försökte verkligen förföra honom, och han vägrade. Gör han inte
som jag befaller, kommer han säkerligen att hamna i fängelse, och
förnedras."
33. Han sa, "Min Herre, fängelset är bättre än att ge efter för dem. Om
Du inte avleder deras sammansvärjning från mig kanske jag åtrår dem,
och uppträder som de okunniga."
34. Hans Herre besvarade hans bön, och avledde deras sammansvärjning
från honom. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
35. Senare såg de till, trots de klara bevisen, att de skulle fängsla
honom för en tid.
36. Två unga män vistades i fängelset tillsammans honom. En av dem sa,
"Jag såg () att jag gjorde vin," den andra sa, "Jag såg mig själv bära
bröd på mitt huvud, från vilket fåglarna åt. Tala om för oss hur vi ska
tolka dessa drömmar. Vi ser att du är rättfärdig."
37. Han sa, "Om ni får någon mat, kan jag informera er om det innan ni
får det. Det är en del av den kunskap min Herre gett mig. Jag har
försakat religionen av människor som inte tror på GUD, och beträffande
Livet Efter Detta, är de verkligen icke troende.
38. "I stället har jag följt mina förfäders religion, Abraham, Isak och
Jakob. Vi sätter aldrig upp några idoler vid sidan av GUD. Sådan är
välsignelsen från GUD över oss och över människorna, men de flesta
människorna är otacksamma.
110
39. "O mina fängelsekamrater, är flera gudar bättre, eller bara GUD,
den Ende, den Högste?
40. "Det ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än påhitt som
ni fabricerat, ni och era föräldrar. GUD har aldrig auktoriserat sådana
idoler. Alla beslut tillhör GUD, och Han har beslutat att ni inte ska
dyrka annat än Honom. Det är den perfekta religionen, men de flesta vet
inte det.
41. "O mina fängelsekamrater, en av er kommer att vara vinkyparen åt
sin herre, medan den andra kommer att korsfästas - fåglarna kommer att
äta från hans huvud. Det sammanfattar vad ni frågat om."
42. Han sa till den som skulle räddas "Glöm inte bort mig hos din
herre," Således fick djävulen honom att glömma sin Herre, och
följaktligen fick han stanna kvar i fängelset ett par år till.
43. Kungen sa, "Jag såg sju feta kor slukas av sju magra kor, och sju
gröna sädesax (), och andra skrumpna. O mina rådsmän, rådge mig
beträffande min dröm, om ni vet hur man tolkar drömmar."
44. De sa, "Meningslösa drömmar. När det gäller tolkning av drömmar,
har vi ingen kunskap."
45. Den som räddades () sa, nu när han till slut kom ihåg, "Jag kan
tala om hur den ska tolkas, så sänd mig ()."
46. "Josef min vän, klargör för oss om sju feta kor som slukas av sju
magra kor, och sju gröna sädesax, och andra skrumpna. Jag vill
återvända med en del information till människorna."
47. Han sa, "När skördetiden kommer för det ni odlar under de kommande
sju åren, ska ni lämna kornen i dess ax, förutom det ni äter.
48. "Därefter kommer sju års torka, vilket kommer att förbruka större
delen av det ni förvarat inför dem.
49. "Sedan kommer ett år som för med sig lindring för folket, och de
kommer åter igen att pressa juice."
50. Kungen sa, "För honom till mig." När budbäraren kom till honom, sa
han, "Återvänd till din herre och be honom undersöka kvinnorna som skar
sina händer. Min Herre är fullt medveten om deras planer."
51. () sa (), "Vad vet ni om incidenten då ni försökte förföra Josef?"
De sa, "GUD bevare oss; vi kände inte till någonting ont gjort av
honom." Guvernörens fru sa, "Nu har sanningen segrat. Jag är den som
försökte förföra honom, och han var den som talade sanning.
52. "Jag hoppas att han kommer att inse att jag aldrig bedrog honom i
hans frånvaro, för GUD välsignar inte bedragarnas planer.
53. "Jag påstår inte att jag är oskyldig. Jaget förespråkar synd,
förutom för de som uppnått nåd från min Herre. Min Herre är Förlåtare,
Barmhärtigast."
54. Kungen sa, "För honom till mig, så att jag kan anställa honom för
att arbeta för mig." När han talade till honom sa han, "Idag har du en
framstående ställning hos oss."
55. Han sa, "Gör mig till skattmästare, för jag har erfarenhet inom det
området och är kunnig."
111
56. På så sätt etablerade vi Josef på jorden, härskande som han ville.
Vi öser vår nåd över vem vi vill, och misslyckas aldrig med att belöna
de rättfärdiga.
57. Dessutom är belöningen i Livet Efter Detta ännu bättre för de som
tror och för ett rättfärdigt liv.
58. Josefs bröder kom; när de kom in kände han igen dem, fast de kände
inte igen honom.
59. Efter att han givit dem deras varor sa han, "Ta med er halvbror
nästa gång. Ser ni inte att jag ger rågade mått och behandlar er
generöst?
60. "Om ni inte lyckas föra honom till mig, kommer ni inte att få någon
del av mig; ni kommer inte ens att komma i närheten."
61. De sa, "Vi kommer att överlägga med hans far angående honom. Det
kommer vi säkerligen att göra."
62. Därefter instruerade han sina assistenter : "Lägg tillbaka deras
varor i deras väskor. När de upptäcker dem vid sin hemskomst till sin
familj, kanske de återvänder snabbare."
63. När de kom tillbaka till sin far, sa de, "Fader, vi kan inte längre
få några varor om du inte sänder vår bror med oss. Vi kommer att ta väl
hand om honom."
64. Han sa, "Ska jag ha lita på er med honom, som jag litade på er med
hans bror förut? GUD är den bästa Beskyddaren, och av alla de
barmhärtiga, är Han den Barmhärtigaste.
65. När de öppnade sina väskor, såg de att deras varor returnerats till
dem. De sa, "Fader, vad kan vi mer begära? Här har våra varor
återlämnats till oss. På så sätt kan vi försörja vår familj, beskydda
vår bror, och få en kamellast till. Detta är verkligen en lönsam
uppgörelse."
66. Han sa, "Jag kommer inte att skicka honom med er, om inte ni ger
mig ett högtidligt löfte inför GUD om att ni kommer att föra tillbaka
honom, såvida ni inte blir fullständigt överväldigade." När de gav
honom sitt högtidliga löfte sa han, "GUD bevittnar allt vi säger."
67. Och han sa, "O mina söner, gå inte in genom en och samma dörr; gå
in genom skilda dörrar. Men, jag kan inte rädda er från något som
förutbestämts av GUD. Alla beslut tillhör GUD. Jag litar på Honom,
Honom ska alla som förlitar sig lita på."
68. När de gick () gick de in enligt sin fars instruktioner. Trots att
det inte kunde ändra på något som fastställts av GUD, hade Jakob en
personlig anledning till att be dem göra det. För han hade viss kunskap
som vi lärt honom, men de flesta vet ej.
69. När de gick in till Josef, förde han sin bror närmre och sa, "Jag
är din bror; bli inte ledsen över deras handlingar."
70. När han gav dem deras varor, placerade han dryckesbägaren i sin
brors väska, varpå en utropare meddelade: "Ägarna till denna karavan är
tjuvar."
71. När de kom emot dem, sa de, "Vad har ni förlorat?"
72. De sa, "Vi har förlorat kungens bägare. Den som återlämnar den får
en extra kamellast; det garanterar jag personligen."
112
73. De sa, "Vid GUD, du vet mycket väl att vi inte kom hit för att begå
ondska, vi är heller inga tjuvar."
74. De sa, "Vad är straffet för tjuven, om ni ljuger?"
75. De sa, "Straffet, om man finner det i hans väska, är att tjuven
tillhör dig. På så sätt straffar vi de skyldiga."
76. Han började då med att inspektera deras behållare, innan han kom
till sin brors behållare, och tog fram den ur sin brors behållare. På
så sätt fullbordade vi planen för Josef; han skulle inte kunnat behålla
sin bror om han tillämpat kungens lag. Men det var GUDs vilja. Vi
upphöjer vem vi vill till högre ranger. Över alla med kunskap, finns
någon med ännu mera kunskap.
77. De sa, "Om han stal, gjorde även en bror till honom det förut."
Josef dolde sina känslor inom sig, och lät dem inte ana någonting. Han
sa (), "Ni är verkligen hemska. GUD är fullt medveten om era
anklagelser."
78. De sa, "O du noble man, han har en äldre far; kan du inte ta en av
oss i stället? Vi ser att du är en snäll man."
79. Han sa, "Må GUD förbjuda oss från att ta någon annan, än den i vars
besittning vi fann våra varor. I såna fall skulle vi vara orättvisa."
80. När de förstod att han inte tänkte ändra åsikt, rådslog de med
varandra. Den äldste sa, "Inser ni att er far fått ett högtidligt löfte
av er, inför GUD? Förut miste ni Josef. Jag lämnar inte denna plats
förrän min far ger mig tillåtelse, eller tills GUD beslutar åt mig; Han
är den bäste Domaren.
81. "Gå tillbaka till er far och säg till honom..."
'Fader, din son har begått en stöld. Vi är säkra på det, för det har vi
bevittnat. Det var en oväntad händelse.
82. 'Du kan fråga sällskapet där vi var, och karavanen som återvände
med oss. Vi talar sanning.'"
83. Han sa, "Ni har verkligen konspirerat för att genomföra en viss
plan. Tyst tålamod är min enda tillflykt. Må GUD föra dem alla tillbaka
till mig. Han är Allvetande, den Visaste."
84. Han vände sig bort från dem och sa, "Jag sörjer över Josef." Hans
ögon blev vita av allt sörjande; han var verkligen ledsen.
85. De sa, "Vid GUD, du kommer att sörja över Josef tills du blir sjuk,
eller tills du dör."
86. Han sa, "Jag beklagar mig endast inför GUD om mitt dilemma och min
sorg, för jag har vetskap från GUD som ni inte har.
87. "O mina söner, gå och hämta Josef och hans bror, och misströsta
aldrig över GUDs nåd. Ingen misströstar sig över GUDs nåd., förutom
människor som inte tror."
88. När de gick in i () boning sa de, "O du noble man, vi har drabbats
av mycket motgång, vår familj liakså, och vi har tagit med oss
bristfälliga varor. Men vi hoppas att du kommer att ge oss fulla mått
och vara barmhärtig mot oss. GUD belönar de barmhärtiga."
89. Han sa, "Minns ni vad ni gjorde med Josef och hans bror, när ni var
okunniga?"
113
90. De sa, "Du måste vara Josef." Han sa, "Jag är Josef, och det här är
min bror. GUD har välsignat oss. För om man för ett rättfärdigt liv och
ihärdigt håller ut, försummar GUD aldrig att belöna de rättfärdiga."
91. De sa, "Vid GUD, GUD har verkligen föredragit dig över oss. Vi
gjorde verkligen fel."
92. Han sa, "Ingen klandrar er idag. Må GUD förlåta er. Av alla de
barmhärtiga, är Han den Barmhärtigaste.
93. "Ta denna skjorta som tillhör mig; när ni slänger den över min fars
ansikte kommer hans syn att återställas. Ta med hela er familj, och kom
tillbaka till mig."
94. Till och med innan karavanen anlände sa deras far, "Jag kan känna
lukten av Josef. Kan någon upplysa mig?"
95. De sa, "Vid GUD, du är fortfarande kvar i din gamla förvirring."
96. När bäraren av goda nyheter anlände, slängde han () över hans
ansikte, varpå hans syn återställdes. Han sa, "Sa jag inte till er, att
jag visste från GUD, vad ni inte visste?"
97. De sa, "Fader, be för vår förlåtelse; vi hade verkligen fel."
98. Han sa, "Jag kommer att be min Herre att förlåta er; Han är
Förlåtaren, den Barmhärtigaste."
99. När de gick in till Josef omfamnade han sina föräldrar och sa,
"Välkomna till Egypten. Om GUD vill, kommer ni att vara trygga här."
100. Han upphöjde sina föräldrar på tronen. De prostrerade inför honom.
Han sa, "O fader, nu har min dröm uppfyllts. Min Herre har förverkligat
den. Han har välsignat mig, fört mig ut ur fängelset och hämtat er från
öknen, efter att djävulen skapat osämja mellan mig och mina bröder. Min
Herre är Ytterst Snäll mot vem Han vill. Han är Den Som Vet, Visast."
101. "Min Herre, Du har gett mig herravälde och lärt mig tolka drömmar.
Den Som Initierat himmlarna och jorden; Du är min Herre och Mästare i
detta livet och i Livet Efter Detta. Låt mig dö som en underkastad, och
räkna mig bland de rättfärdiga."
102. Det är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du
var inte närvarande när de fattade sitt gemensamma beslut () och
konspirerade tillsammans.
103. Majoriteten människor, oavsett vad du än gör, kommer inte att tro.
104. Du ber dem inte om några pengar; du levererar endast denna
påminnelse för alla människor.
105. De får så många bevis i himmlarna och på jorden ges till dem, men
de passerar dem, beaktningslöst!
106. Majoriteten av de som tror på GUD, gör inte det utan att begå
idoldyrkan.
107. Har de några garantier för att ett överväldigande straff från GUD
inte kommer att drabba dem, eller att Timmen inte kommer att komma till
dem, när de minst anar det?
108. Säg, "Detta är min väg: jag kallar till GUD på basen av ett
tydligt bevis, och det gör även de som följer mig. Prisad vare GUD. Jag
är inte en idoldyrkare."
114
109. Vi har inte skickat före dig, annat än män vi inspirerat, utvalda
bland människorna från olika samhällen. Har de inte färdats på jorden
och sett konsekvenserna för de som kom före dem? Boningen i Livet Efter
Detta är mycket bättre för de som för ett rättfärdigt liv. Ska ni då
förstå?
110. Precis när budbärarna misströstar och tror att de avvisats, kommer
vår seger till dem. Vi räddar sedan vem vi vill, medan vårt straff för
de skyldiga människorna är oundvikligt.
111. I deras historia finns en läxa för de som har intelligens. Detta
är inte en påhittad ; denna () bekräftar alla tidigare skrifter,
tillhandahåller detaljerna för allting, och är en ledstjärna och nåd
för de som tror.
SURA 13: Åska (Al-Ra'ad)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.R. Dessa (bokstäver) utgör bevis för denna skrift. Det som
uppenbaras för dig från din Herre är sanningen, men de flesta människor
tror inte.
2. GUD är Den som upphöjde himmlarna utan synliga pelare, och intog
därefter all auktoritet. Han gjorde solen och månen underdåniga, var
och en löpande () under en förutbestämd tid. Han kontrollerar alla
ting, och förklarar uppenbarelserna så att ni ska kunna uppnå
övertygelse om att möta er Herre.
3. Han är Den som konstruerade jorden och placerade berg och floder på
den. Och de olika sorters frukterna gjorde Han par - manliga och
kvinnliga. Natten övertar dagen. Det är säkra bevis för människor som
tänker.
4. På jorden finns platser, sida vid sida, som producerar
fruktträdgårdar med vindruvor, palmträd - enkönade och tvåkönade. Trots
att de bevattnas med samma vatten, föredrar vi att äta vissa framför
andra. Det är säkra bevis för människor som förstår.
5. Om ni någonsin undrar, bör man verkligen undra över att de säger:
"Efter att vi blivit till stoft, ska vi då återskapas på nytt?" Det är
dessa som inte trott på sin Herre. Det är dessa som ådragit sig bojor
runt sina halsar. Det är dessa som ådragit sig Helvetet, vari de vistas
för evigt.
6. De utmanar dig att frambringa fördömelse över dem i stället för att
bli rättfärdiga! Tillräckligt med föregående exempel har satts för dem.
Er Herre är sannerligen full av förlåtelse mot människorna, trots deras
överträdelser, er Herre är också sträng när det gäller att verkställa
straff.
7. De som inte trodde sa, "Om bara ett mirakel kunde komma ner till
honom från hans Herre ()." Du är bara en varnare - alla samhällen får
en vägledande lärare.
8. GUD vet vad varje kvinna bär på, och vad varje sköte ger ifrån sig
eller tar emot. Allt Han gör är perfekt beräknat.
9. Den Som Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser; den
Ojämförlige, den Högste.
10. Det är sak samma om ni döljer era tankar eller tillkännager dem,
eller gömmer er i nattens mörker, eller agerar i dagsljuset.
115
11. Skift () turas om, och stannar hos var och en av er - de är framför
er och bakom er. De stannar hos er, och vakar över er enligt GUDs
befallningar. Således förändrar GUD inga omständigheter för människorna
såvida de inte själva beslutar sig för att ändra på sig. Om GUD önskar
motgång för någon, kan ingen kraft stoppa det. För de har ingen annan
än Honom, som Herre och Mästare.
12. Han är Den som visar er blixten som en källa till fruktan, liksom
hopp, och Han initierar de laddade molnen.
13. Åskan prisar Hans prakt, liksom änglarna, av vördnad för Honom. Han
sänder blixtnedslagen, som slår ner enligt Hans vilja. Ändå
argumenterar de om GUD, trots att Hans makt är obeskrivlig.
14. Att be till Honom är den enda legitima bönen, medan idolerna de ber
till vid sidan av Honom aldrig kan besvara dem. Således, är de precis
som de som sträcker ut sina händer mot vattnet, men ingenting når deras
munnar. De icke troendes böner är förgäves.
15. Alla i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD, villigt eller
ovilligt, det gör även deras skuggor, på mornarna och kvällarna.
16. Säg, "Vem är himmlarnas och jordens Herre?" Säg, "GUD." Säg,
"Varför sätter ni då upp mästare vid sidan av Honom, som inte äger
någon makt att hjälpa eller skada sig själva ens?" Säg, "Är den blinde
och den seende lika? Är mörkret detsamma som ljuset?" Har de funnit
idoler vid sidan av GUD som åstadkommit skapelser som liknar Hans verk
still den grad att det inte går att skilja de båda skapelserna åt? Säg,
"GUD är Skaparen av alla ting, och Han är Den Ende, den
Oöverträffflige."
17. Han sänder ner vatten från skyn, så att floderna svämmar över,
sedan producerar forsarna rikligt med skum. På liknande sätt bildas
skum när de använder eld för att förädla metaller till smycken eller
utrustning. GUD skildrar således liknelserna för sanning och lögn. Vad
skummet beträffar går det till spillo, medan det som gynnar människorna
ligger kvar nära marken. GUD skildrar på så sätt liknelserna.
18. De som besvarar sin Herre förtjänar de goda belöningarna. Vad
gäller de som inte lyckades besvara Honom, om de ägde allting på jorden
- till och med dubbelt så mycket - skulle de villigt ge ifrån sig det
som lösen. De har ådragit sig den värsta förbannelsen, och deras
slutliga öde är Helvetet; vilket miserabelt öde.
19. Är den som inser att er Herres uppenbarelser till dig är sanningen
likvärdig den som är blind? Endast de med intelligens kommer att ta sig
i akt.
20. Det är dessa som uppfyller sitt löfte till GUD, och inte kränker
sitt förbund.
21. De förenar det som enligt GUD ska vara förenat, vördar sin Herre,
och fruktar den fasansfulla räkenskapen.
22. De söker ihärdigt sin Herre, iakttager Kontaktbönerna (Salat),
spenderar från våra gåvor till dem i hemlighet och öppet, och de
bemöter ondska med godhet. Dessa har förtjänat den bästa boningen.
23. De går in i Edens trädgårdar, tillsammans med de rättfärdiga bland
deras föräldrar, makar och barn. Änglarna kommer att komma in till dem
från alla dörrar.
116
24. "Frid vare med er, för att ni ihärdigt höll ut. Vilket lycksaligt
öde."
25. Vad gäller de som kränkt GUDs förbund efter att ha lovat
upprätthålla det, som splittrar det som enligt GUD ska vara förenat,
och som begår ondska, har de ådragit sig fördömelse; de har ådragit sig
det värsta ödet.
26. GUD är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, eller undanhåller
dem. De har blivit helt upptagna med detta livet, och detta livet
jämfört med Livet Efter Detta är lika med noll.
27. De som inte trodde brukade säga, "Om bara ett mirakel kunde komma
ner till honom från hans Herre ()." Säg, "GUD vilseleder vem Han vill,
och vägleder till Sig endast de som lyder."
28. Det är de vars hjärtan fröjdas i åminnelse av GUD. Sannerligen,
genom att minnas GUD, fröjdas hjärtat.
29. De som tror och för ett rättfärdigt liv, har förtjänat lycka och
ett glädjande öde.
30. Vi har sänt dig () till detta samhälle, precis som vi gjort för
andra samhällen förut. Du ska berätta för dem vad vi uppenbarar för
dig, för de har inte trott på den Nådigaste. Säg, "Han är min Herre.
Det finns ingen annan gud än Honom. Endast Honom litar jag på; till
Honom kommer jag slutligen att återvända."
31. Även om en Koran fick berg att flytta sig, jorden att slås i
spillror eller de döda att tala (). GUD kontrollerar alla ting. Är det
inte dags för de som tror att ge upp, och inse, att om GUD så önskade,
skulle Han kunnat vägleda alla människor? De som inte tror kommer
fortsätta drabbas av olyckor till följd av sina egna gärningar, eller
ha olyckor inträffa i deras närhet, tills GUDs löfte är uppfyllt. GUD
kommer aldrig att ändra det förutbestämda ödet.
32. Budbärare före dig har förlöjligats; Jag lät de som inte trodde
hållas, sedan straffade Jag dem. Hur hemskt var inte Mitt straff!
33. Finns det någon likvärdig Den som kontrollerar varenda själ? Ändå
sätter de upp idoler som de likställer med GUD. Säg, "Namnge dem.
Informerar ni Honom om någonting på jorden som Han inte känner till?
Eller fabricerar ni på tomma ord?" De icke troendes sammansvärjningar
har sannerligen smyckats i deras ögon. Således avleds de från den rätta
vägen. Den GUD vilseleder kan aldrig hitta en vägledande lärare.
34. De har ådragit sig straff i detta livet, och straffet i Livet Efter
Detta är mycket värre. Ingenting kan skydda dem från GUD.
35. Himlens liknelse, som lovas de rättfärdiga, är flytande bäckar,
obegränsade gåvor, och sval skugga. Sådant är ödet för de som iakttager
rättfärdighet, medan ödet för de som inte tror är Helvetet.
36. De som mottagit skriften gläder sig över det som uppenbarats för
dig; andra kanske avfärdar en del av den. Säg, "Jag har helt enkelt
beordrats att dyrka att GUD, och att aldrig associera några idoler med
Honom. Jag kallar till Honom, och till Honom kommer jag slutligen att
återvända.
37. Vi uppenbarade dessa lagar på Arabiska, och om du någonsin ger
efter för deras önskemål, efter att denna kunskap kommit till dig,
kommer du inte att ha någon vän eller beskyddare mot GUD.
117
38. Vi har sänt budbärare före dig (), och gjorde dem till makar med
fruar och barn. Ingen budbärare kan framställa ett mirakel utan GUDs
auktorisation, enligt en specifik, förutbestämd tid.
39. GUD raderar vad Han vill, och fixar (). Hos Honom finns det
ursprungliga Huvud-Dokumentet.
40. Vare sig vi visar dig vad vi lovat dem, eller avslutar ditt liv
innan dess, är din enda uppgift att överlämna (). Det är vi som kommer
att ställa dem till svars.
41. Ser de inte att varje dag på jorden för dem närmare slutet, och att
GUD fastställer deras livstid, oåterkalleligt? Han är den mest
effektive Granskaren.
42. Andra före dem har smidit planer, men den yttersta planen tillhör
GUD. Han vet vad alla gör. De som inte tror kommer att få veta vilka
som slutligen kommer att segra .
43. De som inte trodde kommer att säga, "Du är inte en budbärare!" Säg,
"GUD räcker som vittne mellan mig och er, och de som har kunskap från
skriften."
SURA 14: Abraham (Ibrahîm)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.R. En skrift som vi uppenbarat för dig, för att leda människorna
ut ur mörkret in i ljuset - enligt deras Herres vilja - till den
Allsmäktiges väg, den Prisvärde.
2. GUDs (); Den som äger allting i himmlarna och på jorden. Ve de som
inte tror; de har ådragit sig ett hemskt straff.
3. Det är de som prioriterar detta livet i stället för Livet Efter
Detta, avviker från GUDs väg, och strävar efter att göra den krokig; de
har gått långt vilse.
4. Vi har inte sänt någon budbärare () på annat än sitt folks språk,
för att klargöra saker och ting för dem. GUD vilseleder sedan vem Han
vill, och vägleder vem Han vill. Han är Den Allsmäktige, den Visaste.
5. Så, skickade vi Moses med våra mirakel, och sa, "Led ditt folk ut ur
mörkret in i ljuset, och påminn dem om GUDs dagar." Det är lärdomar för
varje ihärdig, tacksam person.
6. Minns att Moses sa till sitt folk, "Minns GUDs välsignelser över er.
Han räddade er från Faraos folk, som vållade er den värsta
förföljelsen, slaktande era söner och skonande era döttrar. Det var en
svår prövning från er Herre."
7. Er Herre har fastställt: "Ju mer ni tackar mig, desto mer ger Jag
er." Men blir ni otacksamma, är Mitt straff svårt.
8. Moses sa, "Men om ni inte tror, tillsammans med alla människor på
jorden, är GUD utan behov, Prisvärdig."
9. Har ni inte hört talas om de som kom innan er - Noaks, 'Ãds, och
Thamoûds folk, och andra som kom efter dem, som endast GUD känner till?
Deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men de behandlade dem
med förakt och sa, "Vi tror inte på det ni sänts med. Vi är skeptiska
över ert budskap; fulla av tvivel."
118
10. Deras budbärare sa, "Tvivlar ni på GUD; Den Som Initierat himmlarna
och jorden? Han erbjuder bara att förlåta era synder, och att ge er
ännu en chans till att rädda er själva." De sa, "Ni är bara människor
som oss, som vill avleda oss från det sätt våra föräldrar brukade
dyrka. Visa oss prov på mäktig auktoritet."
11. Deras budbärare sa till dem, "Vi är bara människor som er, men GUD
välsignar vem Han vill bland Sina tjänare. Vi skulle omöjligt kunna
visa er någon form av auktorisation, förutom enligt GUDs vilja. På GUD
ska de troende lita.
12. "Varför skulle vi inte lita på GUD, när Han har väglett oss på våra
vägar? Vi kommer ihärdigt att hålla ut, trots er förföljelse. Till GUD
ska alla som förtröstar sätta sin tillit.
13. De som inte trodde sa till sina budbärare, "Vi kommer att förvisa
er från vårt land om ni inte återgår till vår religion." Deras Herre
inspirerade dem: "Vi kommer oundvikligen att förinta de som överträder.
14. "Och vi kommer att låta er bo i deras land efter dem. Det är () för
de som vördar Min prakt, och vördar Mitt löfte."
15. De utfärdade en utmaning, följaktligen fördömdes alla envisa
tyranner.
16. Helvetet väntar honom, vari han kommer att dricka ruttet vatten.
17. Han kommer att svälja det, trots att han inte står ut med det,
samtidigt som döden kommer emot honom från alla riktningar, men han
kommer aldrig att dö. Ett hemskt straff väntar honom.
18. De som inte tror på sin Herre kan beskrivas på följande sätt; deras
verk är som aska i en våldsam vind, en stormig dag. De vinner ingenting
på vad de förvärvar; sådan är den värsta avvikelsen.
19. Inser du inte att GUD skapat himmlarna och jorden i ett specifikt
syfte? Om Han vill kan Han avlägsna dig, och ersätta dig med en ny
skapelse.
20. Det är inte för svårt för GUD.
21. När de alla står inför GUD, kommer anhängarna att säga till
ledarna, "Vi brukade följa er. Kan ni skona oss, om så bara från en
liten del, av GUDs straff?" De kommer att säga, "Om GUD väglett oss
skulle vi ha väglett er. Nu är det för sent, vare sig vi sörjer eller
tar vår tillflykt i tålamod, finns ingen utväg för oss."
22. Och djävulen kommer att säga, efter att domen utfärdats, "GUD har
gett er det sanningsenliga löftet, och jag lovade er, men jag bröt mitt
löfte. Jag hade ingen makt över er; jag bjöd helt enkelt in er, och ni
accepterade min inbjudan. Skyll därför inte på mig, utan skyll bara på
er själva. Min klagan kan inte hjälpa er, ej heller kan er klagan
hjälpa mig. Jag har misstrott er idoldyrkan av mig. De som överskred
har ådragit sig ett smärtsamt straff."
23. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att
få tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för
evigt, enligt sin Herres vilja. Deras hälsning däri är: Frid."
24. Ser ni inte att GUD citerat exemplet på det goda ordet som ett bra
träd vars rot är stadigt förankrat, och vars grenar sträcker sig högt
mot skyn?
119
25. Det avger sin skörd varje säsong, som utformat av dess Herre. GUD
skildrar på så sätt exemplen för människorna, så att de må ta sig i
akt.
26. Och exemplet på det dåliga ordet är det av ett dåligt träd, som
huggits av på marknivå; utan rötter att hålla det upprätt.
27. GUD stärker de som tror med det bevisade ordet, i detta livet och i
Livet Efter Detta. Och GUD vilseleder de som överträder. Allt är enligt
GUDs vilja.
28. Har du lagt märke till de som besvarade GUDs välsignelser genom att
inte tro, och på så sätt drog olycka över sina egna familjer?
29. Deras öde är Helvetet, vari de brinner; vilket miserabelt slut!
30. De sätter upp rivaler för att likställa dem med GUD, och för att
avleda andra från Hans väg. Säg, "Njut tillfälligt; ert slutliga öde är
Helvetet."
31. Uppmana Mina tjänare som trodde att iakttaga Kontaktbönerna () och
att ge () från våra gåvor till dem, i hemlighet och öppet, innan en dag
kommer där det varken finns handel eller nepotism.
32. GUD är Den som skapade himmlarna och jorden, och Han sänder ner
vatten från skyn för att producera alla sorters frukter till er
försörjning. Han har underordnat skeppen för att tjäna er till havs,
enligt Sin befallning. Han har underordnat floderna för att tjäna er
likaså.
33. Han har underordnat solen och månen för att tjäna er,
kontinuerligt. Han har underordnat natten och dagen för att tjäna er.
34. Och Han ger er allt möjligt som ni ber Honom om. Skulle ni räkna
GUDs välsignelser, skulle ni omöjligt kunna räkna dem allihop.
Människan är verkligen överträdande, otacksam.
35. Minns att Abraham sa, "Min Herre, gör detta till ett fridfullt
land, och skydda mig och mina barn från att dyrka idoler.
36. "Min Herre, de har vilselett så många människor. Vad de som följer
mig beträffar, hör de hemma hos mig. Vad gäller de som inte lyder mig,
är Du Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
37. "Vår Herre, jag har bosatt en del av min familj i denna dal utan
växtlighet, vid Ditt Heliga hus. Vår Herre, de ska iakttaga
Kontaktbönerna (), så låt mängder av människor komma till dem, och
förse dem med alla sorters frukter, så att de må vara tacksamma.
38. "Vår Herre, Du vet vad vi döljer och vad vi tillkännager -
ingenting är dolt från GUD på jorden, ej heller i himmlarna.
39. "Prisad vare GUD, för att trots min höga ålder beviljat mig Ismael
och Isak. Min Herre besvarar alla böner.
40. "Min Herre, gör mig till en som ständigt iakttaer Kontaktbönerna
(), mina barn likaså. Vår Herre, jag ber dig, besvara mina böner.
41. "Min Herre, förlåt mig och mina föräldrar och de som tror, på dagen
då granskningen äger rum."
42. Tro aldrig att GUD är omedveten om vad överträdarna gör. Han ger
dem bara uppskov tills en dag då ögonen stirrar i fasa.
120
43. När de rusar () kommer deras ansikten att titta uppåt, deras ögon
kommer inte ens att blinka, och deras sinnen kommer att vara fyllda av
skräck.
44. Ni ska varna människorna för den dagen då straffet kommer till dem.
De som överträdde kommer att säga, "Vår Herre, ge oss ytterligare ett
uppskov. Vi kommer då att besvara Ditt kall och följa budbärarna." Svor
ni inte tidigare på att ni skulle vara för evigt?
45. Ni bodde i hemmen som tillhört de som kom före er, som kränkt sina
själar, och ni har klart och tydligt sett vad vi gjorde med dem. Vi har
gett er många avskräckande exempel.
46. De smed sina planer, och GUD är fullt medveten om deras planer.
Deras planer var sannerligen stora nog för att utplåna berg.
47. Tro inte att GUD någonsin kommer att bryta Sitt löfte till Sina
budbärare. GUD är Allsmäktig, Hämnare.
48. Den dagen kommer, när denna jord kommer att ersättas med en ny
jord, även himmlarna, och alla kommer att ställas inför GUD, den Ende,
den Högste.
49. Och på den dagen kommer ni att se de skyldiga kedjade i bojor.
50. Deras klädsel kommer vara gjord av tjära, och eld kommer att täcka
deras ansikten.
51. För GUD kommer att ersätta varje själ för vad den förtjänat; GUD är
den mest effektive granskaren.
52. Detta är en förkunnelse för människorna, att varnas härmed, för att
låta dem veta att Han bara är en gud, och för att de som besitter
intelligens ska ta sig i akt.
SURA 15: Al-Hijr Dalen (Al-Hijr)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.R. Dessa (bokstäver) är bevis för denna skrift; en fulländad
Koran.
2. Utan tvivel, kommer de som inte trodde önska att de varit
underkastade.
3. Låt dem äta, njuta och förbli förblindade av önsketänkande; de
kommer att få se.
4. Vi utplånade aldrig ett samhälle förutom enligt en specifik,
förutbestämd tid.
5. Slutet för ett samhälle kan aldrig påskyndas, eller uppskjutas.
6. De sa, "O du som fick denna påminnelse, du är galen.
7. "Varför tar du inte ner änglarna, om du talar sanning?"
8. Vi sänder bara ner änglarna för specifika funktioner. Annars skulle
ingen få uppskov.
9. Utan tvivel, har vi uppenbarat påminnelsen, och, utan tvivel, kommer
vi att bevara den.
10. Vi har skickat () före dig till de tidigare samhällena.
11. Varje gång en budbärare kom till dem, hånade de honom.
121
12. På så sätt kontrollerar vi de skyldigas sinnen.
13. Följaktligen kan de inte tro på honom. Det har varit systemet sen
de tidigare generationerna.
14. Även om vi skulle öppna en port för dem som ledde rakt in i skyn,
genom vilken de klättrar;
15. kommer de att säga, "Våra ögon har förvillats. Vi har förhäxats."
16. Vi placerade galaxer i skyn och smyckade det för åskådarna.
17. Och vi skyddade det mot alla förkastade djävlar.
18. Om någon av dem smyger sig på för att lyssna, kommer en mäktig
projektil att jaga bort honom.
19. Vad jorden beträffar, konstruerade vi den, placerade stabilisatorer
() på den, och odlade på den en perfekt balans av allting.
20. Vi gjorde den beboelig för er och för varelser ni inte försörjer.
21. Det finns ingenting som vi inte äger oändliga mängder av. Men vi
sänder ner det i exakta mått.
22. Och vi sänder vindarna som befruktare och låter vattnet komma ner
från skyn för er att dricka. Annars skulle ni inte kunna hålla det
välsmakande.
23. Vi kontrollerar liv och död, och vi är de yttersta arvtagarna.
24. Och vi är fullt medvetna om de ibland er som gör framsteg, och vi
är fullt medvetna om de som går bakåt.
25. Er Herre kommer säkerligen att sammankalla dem. Han är den Visaste,
Allvetande.
26. Vi skapade den mänskliga varelsen av föråldrad lera, som
krukmakarens lera.
27. Vad jinnerna beträffar, skapade vi dem innan dess, av flammande
eld.
28. Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en mänsklig varelse av
föråldrad lera, som krukmakarens lera.
29. "När Jag väl fulländat honom och blåst in i honom av Min ande, ska
ni prostrera inför honom."
30. Änglarna prostrerade; allesamman,
31. förutom Iblis (). Han vägrade tillhöra de som prostrerade.
32. Han sa, "O Iblis (), varför tillhör du inte de som prostrerar?"
33. Han sa, "Jag tänker inte prostrera inför en mänsklig varelse som Du
skapat från föråldrad lera, som krukmakarens lera."
34. Han sa, "Därför måste du ge dig av; du är förvisad.
35. "Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen."
36. Han sa, "Min Herre, ge mig uppskov tills dagen då de återupplivas."
37. Han sa, "Du får uppskov.
38. "Tills den specificerade dagen och tidpunkten."
122
39. Han sa, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse,
kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att vilseleda
dem allihop.
40. "Förutom de ibland Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast
Dig."
41. Han sa, "Detta är en lag som är okränkbar.
42. "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt över de
som överträder, de som följer dig.
43. "Och Helvetet inväntar dem alla.
44. "Det kommer att ha sju portar. Varje port kommer att få en specifik
del av dem."
45. Vad de rättfärdiga beträffar, kommer de att njuta av trädgårdar och
bäckar.
46. Gå in däri, fridfullt och tryggt.
47. Vi avlägsnar all avundsjuka från deras hjärtan. Som en familj, på
möbler sida vid sida.
48. Aldrig kommer de att lida av trötthet däri; aldrig kommer de att
vräkas därifrån.
49. Informera Mina tjänare om att Jag är Förlåtaren, Barmhärtigast.
50. Och att Mitt straff är det mest smärtsamma straffet.
51. Informera dem om Abrahams gäster.
52. När de gick in i till honom sa de, "Frid." Han sa, " Vi känner
ängsla inför er."
53. De sa, "Var inte oroliga. Vi har goda nyheter till dig: en upplyst
son."
54. Han sa, "Hur kan ni ge mig en sådan god nyhet när jag är så
gammal?" Står ni fortfarande fast vid denna goda nyhet till mig?
55. De sa, "Den goda nyheten vi gett dig är sann; misströsta inte."
56. Han sa, "Ingen tvivlar på sin Herres nåd förutom de som avviker."
57. Han sa, "Vad är ert uppdrag, O budbärare?"
58. De sa, "Vi är utskickade till skyldiga människor.
59. "Vad beträffar Lots familj, kommer vi att rädda dem allihop.
60. "Men inte hans fru; hon är ämnad att tillhöra de fördömda."
61. Budbärarna gick till Lots stad.
62. Han sa, "Ni är okända människor."
63. De sa, "Vi kommer till dig med det som de tvivlat på.
64. "Vi kommer till dig med sanningen; vi talar sanning.
65. "Du ska ta med din familj på natten. Gå bakom dem, och se till att
ingen av er blickar bakåt. Gå rakt fram som beordrats."
66. Vi gav honom denna befallning: dessa människor ska utplånas på
morgonen.
67. Stadens invånare kom glatt.
123
68. Han sa, "Det här är mina gäster; skäm inte ut mig.
69. "Frukta GUD och förödmjuka mig inte."
70. De sa, "Förbjöd vi inte dig från att kontakta någon?"
71. Han sa, "Här har ni mina döttrar, om ni måste."
72. Men, dessvärre, var de fullständigt förblindade av sin lust.
73. Följaktligen drabbades de av katastrofen på morgonen.
74. Vi vände upp och ner på den, och öste förödande stenar över dem.
75. Detta är en varning för de som har intelligens.
76. Detta kommer alltid att vara systemet.
77. Detta är ett tecken för de som tror.
78. Människorna från skogarna var också syndare.
79. Följaktligen hämnades vi på dem, och båda samhällena finns väl
dokumenterade.
80. Människorna från Al-Hijr trodde inte på budbärarna.
81. Vi gav dem våra uppenbarelser, men de ignorerade dem.
82. De brukade karva ut trygga hem ur bergen.
83. Katastrofen drabbade dem på morgonen.
84. Vad de samlat på hög hjälpte dem inte.
85. Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, utom
för en specifik anledning. Världens ände kommer, så behandla dem med
likgiltigt överseende.
86. Er Herre är Skaparen, den Allvetande.
87. Vi har gett dig de sju paren, och den fantastiska Koranen.
88. Avundas inte det vi gav de andra (), låt inte () göra dig ledsen,
och sänk din vinge för de som tror.
89. Och tillkännage: "Jag är den obestridlige varnaren."
90. Vi kommer att ta itu med de som delar.
91. De accepterar bara Koranen till en del.
92. Vid er Herre, vi kommer att ifrågasätta dem allihop,
93. om allt de har gjort.
94. Utför därför befallningarna du fått, och ignorera idoldyrkarna.
95. Vi kommer att skona dig från de som hånar,
96. som sätter upp en annan gud vid sidan av GUD. De kommer säkerligen
att få veta.
97. Vi är fullt medvetna om att du kan bli irriterad över vad de säger.
98. Du ska sjunga din Herres lovord, och tillhör de som prostrerar.
99. Och dyrka din Herre för att uppnå övertygelse.
SURA 16: Biet (Al-Nahl)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
124
1. GUDs befallning har redan utfärdats (), så forcera det inte. Prisad
vare Han; den Högste, högt överlägsen idolerna de sätter upp.
2. Han sänder ner änglarna med uppenbarelserna, bärande på Hans
befallningar, till vem Han vill bland Sina tjänare: "Förkunna att det
inte finns någon annan gud vid sidan av Mig; vörda Mig."
3. Han skapade himmlarna och jorden av en specifik orsak. Han är
obeskrivligt Överlägsen, synnerligen oförliknelig idolerna de sätter
upp.
4. Han skapade människan från en liten droppe, därefter blir han en
ivrig motståndare.
5. Och Han skapade boskapen åt er för att ge er värme och många andra
fördelar, även mat.
6. De förser er också med lyx under er fritid och när ni reser.
7. Och de bär på era lass till områden ni inte skulle kunna nå utan
stor svårighet. Er Herre är verkligen Medlidsam, Barmhärtigast.
8. Och () hästarna, mulorna, och åsnorna för er att rida på, och för
lyx. Dessutom skapar Han vad ni inte känner till.
9. GUD pekar ut vägarna, även de dåliga. Om Han så önskat, skulle Han
ha kunnat vägleda er alla.
10. Han sänder ner vatten från skyn för er att dricka, och för att odla
träd till förmån för er.
11. Med det odlar Han grödor, oliver, dadelpalmer, vindruvor, och alla
sorters frukter åt er. Det är bevis () för människor som tänker.
12. Och Han sätter natten och dagen i er tjänst, liksom solen och
månen. Även stjärnorna är underordnade på Hans befallning. Det är bevis
() för människor som förstår.
13. Och () saker i olika färger åt er på jorden. Det är bevis () för
människor som tar sig i akt.
14. Och Han satte havet i er tjänst; ni äter mört kött från det och
utvinner smycken som ni bär på. Och ni ser skeppen färdas omkring på
det för era kommersiella vinningar, i er strävan efter Hans gåvor, så
att ni ska kunna vara tacksamma.
15. Och på jorden placerade Han stabilisatorer (), så att den inte ska
rasa samman med er, liksom floder och vägar, så att ni ska kunna bli
vägledda.
16. Och landmärken, liksom stjärnorna; att användas vid navigering.
17. Är En som skapar lika en som inte skapar? Ska ni nu ta er i akt?
18. Om ni räknar GUDs välsignelser, kan ni omöjligt räkna dem alla. GUD
är Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
19. Och GUD är medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager.
20. Vad idolerna de sätter upp vid sidan av GUD beträffar, skapar de
ingenting; de var själva skapade.
21. De är döda, inte levande, och har ingen aning om hur och när de
kommer att återupplivas.
22. Er gud är en gud. Vad gäller de som inte tror på Livet Efter Detta
förnekar deras hjärtan, och de är arroganta.
125
23. Utan tvekan är GUD medveten om allt de döljer och allt de
tillkännager. Han älskar inte de arroganta.
24. När de tillfrågas, "Vad anser ni om dessa uppenbarelser från er
Herre," säger de, "Sagor från det förflutna."
25. De kommer att få stå till svars för sina synder på
Återuppståndelsens Dag, allihop, även för synder som förvärvats av alla
som de vilseledde genom sin okunnighet. Vilken miserabel börda!
26. Andra som dem har smidit planer förut, följaktligen förstörde GUD
deras byggnad från grunden, så att taket föll ned på dem. Straffet
drabbade dem när de minst anade det.
27. Sedan, på Återuppståndelsens dag, kommer Han att förödmjuka dem och
fråga, "Var är Mina medhjälpare som ni upphöjt vid Min sida, för vilkas
skull ni opponerat er mot Mig?" De välsignade med kunskap kommer att
säga, "Idag har skammen och bedrövelsen drabbat de icke troende."
28. Änglarna tar deras liv när de befinner sig i ett tillstånd av att
kränka sina själar. Det är då de slutligen underkastar sig och säger,
"Vi har inte gjort något fel!" Jo, minsann. GUD är fullt medveten om
allt de gjort.
29. Gå därför in genom Helvetets portar, vari ni vistas för evigt.
Vilket miserabelt öde för de arroganta.
30. Vad gäller de rättfärdiga, när de tillfrågas, "Vad tycker ni om
dessa uppenbarelser från er Herre," säger de, "Bra." För de som för ett
rättfärdigt liv väntar lycka; och boningen i Livet Efter Detta är ännu
bättre. Vilken lycksalig boning för de rättfärdiga.
31. Edens trädgårdar har reserverats för dem, vari bäckar flödar. De
har allt de önskar sig däri. På så sätt belönar GUD de rättfärdiga.
32. Änglarna avslutar deras liv i ett tillstånd av rättfärdighet, och
säger, "Frid vare med er. Träd in i Paradiset () som en belöning för
era verk."
33. Väntar de på att änglarna ska komma till dem, eller tills er Herres
dom kommer? Människorna före dem gjorde samma sak. GUD är inte Den som
kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
34. De har ådragit sig konsekvenserna av sina onda gärningar, och
precis det som de förlöjligat återvände för att plåga dem.
35. Idoldyrkarna säger, "Om GUD så önskat, skulle vi inte dyrka några
idoler vid sidan av Honom, inte våra föräldrar heller. Ej heller skulle
vi förbjuda sådant Han inte förbjudit." De före dem gjorde samma sak.
Kan budbärarna göra annat än att leverera det fullständiga budskapet?
36. Vi har sänt en budbärare till varje samhälle med orden, "Ni ska
dyrka GUD och undvika idoldyrkan." Följaktligen vägleddes vissa av GUD,
medan andra överlämnades åt avvikande. Res runt på jorden och lägg
märke till konsekvenserna för de som avvisar.
37. Hur mycket ni än försöker vägleda dem, vägleder inte GUD de Han
överlämnat åt avvikande. Därför kan ingen hjälpa dem.
38. De svor högtidligt vid GUD: "GUD kommer inte att återuppliva de
döda." Absolut, sådant är Hans orubbliga löfte, men de flesta vet inte
det.
126
39. Han kommer då att visa för alla allt de tvistat om, och låta de som
inte trodde få veta att de var lögnare.
40. För att få någonting gjort säger vi helt enkelt till det, "Var,"
och det är.
41. De som emigrerade för GUDs sak för att de var förföljda, kommer vi
säkerligen att kompensera rikligt i detta livet, och belöningen i Livet
Efter Detta är ännu större, om de bara visste.
42. Det är för att de ihärdigt håller ut och litar på sin Herre.
43. Vi sände inte före dig, annat än män vi inspiererat. Fråga dem som
kan skriften, om ni inte vet.
44. Vi försåg dem med bevis och med skrifterna. Och vi sände ned detta
budskap till dig, för att klargöra för människorna allt som sänts ner
till dem, kanske de reflekterar.
45. Garanterade de som smed onda planer att GUD inte kommer låta jorden
svälja dem, eller att straffet inte kommer att komma till dem när de
minst anar det?
46. Det kanske drabbar dem när de sover; de kan aldrig fly.
47. Eller så kanske det drabbar dem när de ängsligt förväntar sig det.
Er Herre är Medlidsam, Barmhärtigast.
48. Har de inte sett allt som GUD har skapat? Deras skuggor omger dem
till höger och vänster i total underkastelse till GUD, villigt.
49. Allting i himmlarna och på jorden prostrerar inför GUD - varenda
varelse - även änglarna; utan minsta arrogans.
50. De vördar sin Herre, högt ovan dem, och gör vad de beordrats göra.
51. GUD har förkunnat: "Dyrka inte två gudar; det finns bara en gud. Ni
ska vörda endast Mig."
52. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, därför ska
religionen vara hängiven endast Honom. Skulle ni dyrka annat än GUD?
53. Alla välsignelser ni åtnjuter kommer från GUD. Likväl, så fort ni
ådrar er någon motgång beklagar ni er genast till Honom.
54. Ändå återgår vissa av er till idoldyrkan, så fort Han frigör er
från ert lidande.
55. Låt dem betvivla det vi givit dem. Fortsätt ni att njuta
tillfälligt; ni kommer säkerligen att få veta.
56. De avsätter till idolerna de sätter upp utav okunnighet, en del av
gåvorna vi ger dem. Vid GUD, ni kommer att ställas till svars för era
påhitt.
57. De tillskriver till och med döttrar till GUD, prisad vare Han,
medan de för egen räkning föredrar vad de tycker om.
58. När någon av dem får ett flickebarn, mörknar hans ansikte i
överväldigande sorg.
59. Skamsen, gömmer han sig från människorna på grund av de dåliga
nyheterna han fått. Han överväger till och med: ska han behålla babyn
motvilligt, eller begrava henne i jorden. Sannerligen bedrövligt är
deras omdöme.
127
60. De som inte tror på Livet Efter Detta utgör de värsta exemplen,
medan de mest sublima förebilderna tillhör GUD. Han är Den Allsmäktige,
Visast.
61. Om GUD skulle straffa människorna för deras överträdelser, skulle
Han ha utplånat alla varelser på jorden. Men Han ger dem uppskov under
en specifik, förutbestämd tid. När deras tid väl når sitt slut, kan de
varken fördröja den med en timme, eller påskynda den.
62. De tillskriver GUD sådant de själva ogillar, och yttrar sedan
lögnen att de är rättfärdiga! Utan någon tvekan, har de ådragit sig
Helvetet, för de har gjort uppror.
63. Vid GUD, vi har sänt () till samhällen före dig, men djävulen
smyckade deras verk i deras ögon. Därför är han nu deras herre, och de
har ådragit sig ett smärtsamt straff.
64. Vi har uppenbarat denna skrift för dig, för att visa dem vad de
tvistar om, och för att förse människor som tror med vägledning och
nåd.
65. GUD sänder ner vatten från skyn för att återuppliva jorden efter
att den dött. Det borde vara bevis () för människor som hör.
66. Och i boskapen finns en lärdom för er: vi förser er med en dryck
från deras bukar. Mitt bland smält mat och blod, kommer det ut ren
mjölk, välsmakande för de som dricker.
67. Och av dadelpalmernas frukter och vindruvor framställer ni
berusningsmedel, även bra provianter. Det borde vara bevis () för
människor som förstår.
68. Och er Herre inspirerade biet; bygg hem i bergen och i träden, och
i () bygger de åt er.
69. Ät sedan från alla frukter, enligt er Herres design, exakt. Ur
deras bukar kommer en dryck i olika färger, vari det finns bot för
människorna. Det borde vara bevis () för människor som reflekterar.
70. GUD skapade er, sedan avslutar Han era liv. Han låter vissa av er
leva till den värsta åldern, bara för att upptäcka att det finns en
gräns för den kunskap de kan uppnå. GUD är Allvetande, Allsmäktig.
71. GUD har gett somliga av er mer än andra. De som får mycket skulle
aldrig ge bort så mycket av sina ägodelar till sina underordnade, att
det skulle göra dem till partners. Skulle de ge ifrån sig GUDs
välsignelser?
72. Och GUD skapade makar åt er från ert folk, och producerade barn och
barnbarn åt er från era makar, och försåg er med goda gåvor. Ska de då
tro på lögner och bli otacksamma över GUDs välsignelser?
73. Ändå dyrkar de vid sidan av GUD, något som inte har några gåvor åt
dem i himmlarna eller på jorden, och som ej heller kan förse dem med
någonting.
74. Citera därför inte exemplen för GUD; GUD vet, medan ni inte vet.
75. Och GUD citerar exemplet på en slav som ägs, och fullständigt
maktlös, jämfört med den vi välsignat med goda gåvor, från vilka han
ger till välgörenhet i hemlighet och öppet. Är de lika? Prisad vare
GUD, de flesta av dem vet ej.
128
76. Och GUD skildrar exemplet på två män: en är stum och saknar
förmågan att göra någonting, är fullständigt beroende av sin herre - åt
vilket håll han än leder honom, kan han inte åstadkomma någonting bra.
Kan han jämställas med den som styr med rättvisa, som är vägledd på den
rätta vägen?
77. Himmlarnas och jorden framtid tillhör GUD. Vad Han beträffar är
världens ände () ett ögonblick bort, eller ännu närmre. GUD är
Allsmäktig.
78. GUD förde er ut ur era mödrars sköten utan någon kunskap, och Han
gav er hörseln, synen, och hjärnorna, så att ni ska kunna vara
tacksamma.
79. Ser de inte fåglarna som underordnats flyga i himlens atmosfär?
Ingen annan än GUD håller dem uppe i luften. Det borde vara bevis ()
för människor som tror.
80. Och GUD försåg er med stationära hem där ni kan bo. Och Han försåg
er med bärbara hem av boskapshud, så att ni ska kunna använda dem när
ni reser och när ni slår er till ro. Från deras ull, pälsar och hår,
gör ni även möbler och lyxartiklar för en tid.
81. Och GUD gav er skugga genom de ting Han skapat, och försåg er med
skydd i bergen, och försåg er med kläder som skyddar er mot hetta, och
kläder som skyddar er när ni utkämpar krig. På så sätt fulländar Han
Sina välsignelser över er, så att ni må underkasta er.
82. Om de vänder sig bort, är din enda uppgift det tydliga levererandet
av ().
83. De uppfattar till fullo GUDs välsignelser, och förnekar dem sedan;
de flesta av dem tror inte.
84. Den dagen kommer, när vi kommer att föra fram ett vittne från varje
samhälle, och när de som inte trodde inte kommer att få (tala), ej
heller kommer de att ursäktas.
85. När de som överträdde väl ser straffet, kommer det att vara för
sent: de kommer inte att få det utbytt, ej heller kommer de att få
uppskov.
86. Och när de som praktiserade idoldyrkan ser sina idoler, kommer de
att säga, "Vår Herre, detta är idolerna vi satte upp vid sidan av Dig."
Idolerna kommer då att konfrontera dem och säga, "Ni är lögnare."
87. På den dagen kommer de att underkasta sig helt och hållet till GUD,
och idolerna de fabricerat kommer att avvisa dem.
88. För de som inte tror, som avviker från GUDs väg, förvärrar vi
straffet genom att lägga till mera straff, på grund av deras
överträdelser.
89. Den dagen kommer när vi från varje samhälle kommer att föra fram
ett vittne, och föra fram dig som vittne för dessa människor. Vi har
uppenbarat denna bok för dig för att tillhandahålla förklaringar för
allt, och vägledning, och nåd, och goda nyheter för de som underkastar
sig.
90. GUD förespråkar rättvisa, välgörenhet, och att ta hänsyn till
släktingarna. Och Han förbjuder ondska, synd, och överträdelse. Han
upplyser er, så att ni ska kunna ta er i akt.
129
91. Ni ska uppfylla ert avtal med GUD när ni sluter ett sådant avtal.
Ni ska inte kränka era löften efter att ni har svurit () om att utföra
dem, för ni har gjort GUD till garant för er. GUD känner till allt ni
gör.
92. Var inte som hon som stickar, som nystar upp sin hållbara stickning
till högar av tunt garn. Sådant är ert exempel om ni missbrukar löften
för att utnyttja varandra. Vare sig en gruppen är större än den andra,
testar GUD er på så sätt. Han kommer säkerligen att visa er allt ni
tvistat om på Återuppståndelsens Dag.
93. Om GUD så önskat, skulle Han ha gjort er till en församling. Men
Han vilseleder den som väljer att gå vilse, och Han vägleder den som
vill bli vägledd. Ni kommer säkerligen att utfrågas om allt ni har
gjort.
94. Missbruka inte löftena ibland er, så att ni inte glider tillbaka
efter att ha haft ett starkt fotfäste, och därefter ådrar er
bedrövelse. Sådan är konsekvensen av att avvika från GUDs väg (); ni
ådrar er ett hemskt straff.
95. Försumma inte det minsta av era löften inför GUD. Det GUD besitter
är mycket bättre för er, om ni bara visste.
96. Det som ni har tar slut, men det som GUD har varar för evigt. Vi
kommer säkerligen att belöna de som ihärdigt håller ut; vi kommer att
belöna dem för deras rättfärdiga verk.
97. Den som verkar rättfärdighet, vare sig manlig eller kvinnlig, som
tror, kommer vi säkerligen att bevilja ett lyckligt liv i denna
världen, och vi kommer säkerligen att betala dem deras fullständiga
ersättning () för deras rättfärdiga verk.
98. När ni läser Koranen, ska ni söka skydd hos GUD från Satan den
förkastade.
99. Han har ingen makt över de som tror och litar på sin Herre.
100. Hans makt är begränsad till de som väljer honom som sin herre; de
som väljer honom som sin gud.
101. När vi byter ut en uppenbarelse mot en annan, och GUD är fullt
medveten om vad Han uppenbarar, säger de, "Det här har du hittat på!"
Sannerligen, vet de flesta av dem inte.
102. Säg, "Den Heliga Anden har fört ner den från er Herre,
sanningsenligt, för att övertyga de som tror, och för att ge de som
underkastar sig en ledstjärna och goda nyheter."
103. Vi är fullt medvetna om att de säger, "Det är en människa som
undervisar honom!" Språket hos källan de syftar på är ickeArabisk, och
detta är ett perfekt Arabiskt språk.
104. GUD vägleder säkerligen inte de som inte tror på GUDs
uppenbarelser. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
105. De enda som hittar på falska läror är de som inte tror på GUDs
uppenbarelser; det är de riktiga lögnarna.
106. De som inte tror på GUD, efter att ha uppnått tro, som sedan nöjer
sig helt med att inte tro, har ådragit sig vrede från GUD. De enda som
kan förlåtas är de som tvingas erkänna otro medan deras hjärtan är
fulla av tro.
130
107. Det är för att de prioriterat detta livet över Livet Efter Detta,
och GUD vägleder inte sådana icke troende människor.
108. Det är de vars hjärtan, hörsel, och syn som GUD förseglat.
Följaktligen förblir de omedvetna.
109. Utan någon tvekan, kommer de att vara förlorare i Livet Efter
Detta.
110. Vad gäller de som emigrerar på grund av förföljelse, som sedan
fortsätter att sträva och ihärdigt hålla ut, är er Herre, på grund av
allt detta, Förlåtare, Barmhärtigast.
111. Den dagen kommer då varje själ kommer att fungera som sin egen
förespråkare, då varje själ kommer att ersättas till fullo för allt den
har gjort, utan minsta orättvisa.
112. GUD skildrar exemplet på ett samhälle som brukade vara tryggt och
framgångsrikt, med gåvor som strömmade till det från alla håll. Men
sedan blev det otacksamt över GUDs välsignelser. Till följd därav
gjorde GUD att de fick känna på mödorna av svält och otrygghet. Sådant
är straffet för vad de gjorde.
113. En budbärare från deras eget folk hade kommit till dem, men de
förkastade honom. Följaktligen drabbades de av straffet för sin
överträdelse.
114. Ät därför av GUDs gåvor, allt som är lagligt och bra, och var
tacksamma över GUDs välsignelser, om ni verkligen dyrkar endast Honom.
115. Det enda Han förbjuder för er är döda djur, blod, griskött, och
mat som dedicerats till annat än GUD. Om någon tvingas () utan uppsåt
eller utan att vara ondskefull, är GUD Förlåtare, Den Barmhärtigaste.
116. Ni ska inte yttra lögner med egen tunga och påstå: "Detta är
lagligt och detta är olagligt," för att fabricera lögner och tillskriva
GUD dem. De som hittar på lögner och tillskriver dem till GUD kommer
aldrig att lyckas.
117. De njuter kortvarigt och utsätts sedan för ett smärtsamt straff.
118. För Judarna förbjöd vi det vi upplyst er om tidigare. Det var inte
vi som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
119. Men, vad gäller de som dras in i synd på grund av okunnighet, som
därefter ångrar sig och omformar sig, är er Herre, när det är gjort,
Förlåtare, Barmhärtigast.
120. Abraham var verkligen en exemplarisk föregångare i sin
underkastelse till GUD, en monoteist som aldrig dyrkade idoler.
121. På grund av hans tacksamhet över sin Herres välsignelser, valde
och vägledde Han honom på en rak väg.
122. Vi beviljade honom lycka i detta livet, och i Livet Efter Detta
kommer han att tillhöra de rättfärdiga.
123. Därefter inspirerade vi dig () till att följa Abrahams religion,
monoteisten; han var aldrig en idoldyrkare.
124. Sabbaten fastställdes endast för de som till slut ifrågasatte den
(). Er Herre är Den som kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag,
beträffande deras tvister.
131
125. Du ska bjuda in till din Herres väg med visdom och vänlig
upplysning, och diskutera med dem på bästa möjliga sätt. Er Herre vet
bäst vem som avvikit från Hans väg, och Han vet bäst vilka som är
vägledda.
126. Och om ni straffar, ska ni tillfoga ett likvärdigt straff. Men om
ni tar er tillflykt i tålamod (), vore det bättre för de som har
tålamod.
127. Ta er tillflykt i tålamod - och ert tålamod kan endast uppnås med
GUDs hjälp. Sörj inte över dem, och irriteras inte av deras intrigspel.
128. GUD är med de som för ett rättfärdigt liv, och de som är
generösas.
SURA 17: Israels Barn (Banî Israel)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Ytterst Prisad är Den som tillkallade Sin tjänare () på natten från
den Heliga Moskén () till den mest fjärran belägna platsen för
prostrering, vars omgivningar vi välsignat, för att visa honom en del
av våra tecken. Han är Den Som Hör, Den Som Ser.
2. På liknande sätt gav vi Moses skriften och gjorde den till en
ledstjärna för Israels Barn att: "Ni ska inte ha någon idol som Herre
och Mästare vid sidan av Mig."
3. De är ättlingar till dem vi forslade med Noak; han var en tacksam
tjänare.
4. Vi tilltalade Israels barn i skriften: "Ni kommer att begå grov
ondska på jorden två gånger. Ni är ämnade till att förfalla i mycket
stor arrogans.
5. "Första gången det sker kommer vi att sända ut tjänare till oss med
stor makt emot er, och de kommer att invadera era hem. Detta är en
profetia som måste äga rum.
6. "Därefter kommer vi att ge er övertag över dem, och vi kommer att
förse er med mycket rikedom och många barn; vi kommer att ge er
överhanden.
7. "Verkar ni rättfärdighet gör ni det för ert eget bästa, men begår ni
ondska gör ni det till skada för er själva. Så när det sker för andra
gången, kommer de att besegra er och gå in i moskén, precis som de
gjorde första gången. De kommer att utplåna alla de tillgångar ni
förvärvat."
8. Er Herre öser Sin nåd över er. Men om ni återgår till överträdelse
kommer vi att besvara med straff. Vi har förutbestämt att Gehenna ska
vara en slutlig boning för de som inte tror.
9. Denna Koran vägleder till den bästa vägen och för med sig goda
nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om att de har
förtjänat en stor belöning.
10. Vad gäller de som inte tror på Livet Efter Detta, har vi preparerat
ett smärtsamt straff för dem.
11. Människan ber ofta om sådant som kan vara skadligt för honom, i
tron om att han ber om någonting bra. Människan är otålig.
132
12. Vi gjorde natten och dagen till två tecken. Vi gjorde natten mörk
och dagen upplyst, så att ni ska kunna söka provianter från er Herre
däri. Detta inrättar även ett sätt för er att mäta tiden, och medlen
för att göra beräkningar. Vi förklarar på så sätt allting i detalj.
13. Vi har skrivit ner varje människas öde; det är fastbundet runt hans
hals. På Återuppståndelsens Dag kommer vi att ge honom ett dokument som
är tillgängligt.
14. Läs ditt eget dokument. Idag, räcker du som din egen granskare.
15. Den som är vägledd är vägledd för sitt eget bästa, och den som går
vilse gör det till skada för sig själv. Ingen syndare kommer att
ställas till svars för någon annans synder. Vi straffar aldrig utan att
först sända en budbärare.
16. Om vi ska utplåna ett samhälle låter vi ledarna begå stor
korruption däri. När de väl förtjänar straff utplånar vi dem
fullständigt.
17. Vi har utplånat många generationer efter Noak. Er Herre är ytterst
effektiv när det gäller att ta itu med Sina tjänares synder; Han är
fullt Medveten, Den Som Ser.
18. För den som väljer att prioritera detta flyktiga liv, kommer vi att
påskynda de gåvor vi beslutat ge honom, därefter överlämnar vi honom
till Gehenna, vari han lider för evigt, föraktad och besegrad.
19. Vad gäller de som väljer att prioritera Livet Efter Detta, som
verkar rättfärdighet medan de tror, kommer deras ansträngningar att
uppskattas.
20. Vi ger till var och en av dem; vi ger till de ena och de andra av
er Herres gåvor. Er Herres gåvor är outtömliga.
21. Lägg märke till hur vi föredrog vissa människor (). Skillnaderna i
Livet Efter Detta är mycket större och mycket mer betydelsefulla.
22. Ni ska inte ha någon annan gud vid sidan av GUD, så att ni inte
blir föraktade och förödmjukade.
23. Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än
Honom, och att era föräldrar ska hedras. Så länge en eller båda av dem
lever, ska ni aldrig säga "Äh" till dem (), ej heller ska ni skrika åt
dem; ni ska behandla dem älskvärt.
24. Och sänk ödmjukhetens och godhetens vingar mot dem, och säg, "Min
Herre, förbarma Dig över dem, för de har uppfostrat mig sedan jag var
spädbarn."
25. Er Herre är fullt medveten om era innersta tankar. Om ni bibehåller
rättfärdighet, är Han Förlåtare för de som ångrar sig.
26. De allmosor som ska betalas ska du ge till släktingarna, de
behövande, de fattiga, och den resande främlingen, men var inte
omåttlig, slösaktig.
27. De slösaktiga är djävlarnas gelikar, och djävulen är otacksam
gentemot sin Herre.
28. Även om du måste vända dig bort från dem i er strävan efter din
Herres nåd, ska du behandla dem på bästa möjliga sätt.
29. Slut inte dina händer i snålhet, ej heller ska du dumdristigt öppna
dem, så att du inte blir förebrådd och sorgsen.
133
30. För er Herre utökar gåvorna för vem han vill, och minskar dem. Han
är fullt Medveten om Sina varelser, Han är Den Som Ser.
31. Ni ska inte döda era barn på grund av rädsla för fattigdom. Vi ger
till dem, liksom er. Att döda dem är en grov synd.
32. Ni ska inte begå äktenskapsbrott; det är en grov synd och ett
ondskefullt beteende.
33. Ni ska inte döda någon person - för GUD har gjort livet heligt -
förutom i rättvisans namn. Om någon dödas utan en rättfärdig anledning,
ger vi hans arvtagare rätt att se till att rättvisa skipas. Därför ska
han inte överskrida gränserna när han hämnas mordet; han kommer att få
hjälp.
34. Ni ska inte röra de föräldralösas pengar, förutom för deras eget
bästa, tills de uppnår mognad. Ni ska uppfylla era avtal, för ett avtal
är ett stort ansvar.
35. Ni ska ge oförminskade mått när ni gör affärer, och väga rättvist.
Det är bättre och mera rättfärdigt.
36. Ni ska inte acceptera någon information, om ni inte själva
bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och hjärnan, och ni
ansvarar för att använda dem.
37. Ni ska inte vandra stolt på jorden - ni kan inte genomtränga
jorden, ej heller kan ni vara lika höga som bergen.
38. Allt dåligt beteende fördöms av er Herre.
39. Det är en del av den visdom som er Herre inspirerat till dig. Du
ska inte ha någon annan gud vid sidan av GUD, så att du inte slutar i
Gehenna, anklagad och besegrad.
40. Har er Herre givit er söner, och givit Sig själv änglarna som
döttrar?! Hur kan ni yttra en sådan hädelse?
41. Vi har skildrat () i denna Koran, så att de ska kunna ta sig i akt.
Men det förstärker endast deras motvilja.
42. Säg, "Om det skulle finnas andra gudar vid sidan av Honom, som de
påstår, skulle de ha försökt att driva ut Besittaren av Tronen."
43. Prisad vare Han, Han är alltför mäktig, ojämförlig allt de säger.
44. Prisar Honom gör de sju universumen, jorden, och alla i dem. Det
finns ingenting som inte prisar Honom, men ni förstår inte deras
glorifiering. Han är Barmhärtig, Förlåtare.
45. När du läser Koranen placerar vi en osynlig barriär mellan dig och
de som inte tror på Livet Efter Detta.
46. Vi placerar sköldar runt deras sinnen för att förhindra dem från
att förstå den, och dövhet i deras öron. Och när du förkunnar din
Herres ord med bara Koranen, flyr de i motvilja.
47. Vi är fullt medvetna om vad de hör när de lyssnar på dig, och när
de konspirerar i hemlighet säger de som inte tror, "Ni följer en tokig
man."
48. Lägg märke till hur de beskriver dig, och hur det får dem att
avvika från vägen.
49. De sa, "Återupplivas vi på nytt efter att vi förvandlats till ben
och fragment?!"
134
50. Säg, "Även om ni förvandlas till stenar eller järn.
51. "Även om ni förvandlas till vilken skapelse som helst, som ni anser
omöjlig." De kommer då att säga, "Vem kommer då att föra oss tillbaka?"
Säg, "Den som skapade er från första början." De kommer då att skaka på
sina huvuden och säga, "När kommer det att ske?" Säg, "Kanske snarare
än ni tror."
52. Dagen då Han sammankallar er, kommer ni att besvara genom att prisa
Honom, och ni kommer då att inse att ni uppehållit er i detta livet
endast en kort stund.
53. Säg till mina tjänare att behandla varandra på bästa möjliga sätt,
för djävulen kommer alltid att försöka skapa osämja mellan dem.
Djävulen är säkerligen människans ivrigaste fiende.
54. Er Herre är den som känner er bäst. Enligt Sin kännedom kanske Han
öser er med nåd, eller så kanske straffar Han er. Vi har inte sänt dig
för att vara deras försvarare.
55. Er Herre är den som bäst känner till alla i himmlarna och på
jorden. Enligt denna kunskap föredrog vi vissa profeter över andra. Vi
gav exempelvis David Psalmerna.
56. Säg, "Be till de idoler som ni haft vid sidan av Honom." De har
ingen makt att befria er från era plågor, ej heller kan de förhindra
dem.
57. Till och med idolerna som de vädjar till försöker själva finna alla
vägar och sätt till sin Herre. De ber om Hans nåd och fruktar Hans
straff. Er Herres straff är verkligen förskräckligt.
58. Det finns inte ett enda samhälle som vi inte kommer att utplåna
eller hemsöka med svårt straff före Återuppståndelsens Dag. Det är
redan skrivet i boken.
59. Det som stoppade oss från att skicka miraklen, var att de
föregående generationerna avvisade dem. Exempelvis, visade vi kamelen
för Thamûd, ett fulländat (), men de överträdde mot det. Vi sände
endast miraklen för att ingjuta vördad.
60. Vi informerade er om att er Herre kontrollerar människorna
fullständigt, och vi lät visionen vi visade dig vara ett test för
människorna, och trädet som fördöms i Koranen. Vi visade dem säkra
bevis för att ingjuta vördnad i dem, men det förstärkte bara deras
motstånd.
61. När vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam," prostrerade de,
förutom Satan. Han sa, "Ska jag prostrera inför någon Du skapat från
lera?"
62. Han sa, "Eftersom Du hedrat honom över mig, ger Du mig uppskov till
Återuppståndelsens Dag, kommer jag att råda över alla hans ättlingar,
förutom några få."
63. Han sa, "Ge dig då av; du och de som följer dig kommer att hamna i
Helvetet som straff; ett rättvist straff.
64. "Du får locka dem med din röst, och sätta alla dina krafter och
alla dina män i rörelse emot dem, och ta del av deras pengar och barn,
och lova dem. Det som djävulen lovar är ingenting annat än en illusion.
65. "Vad Mina tjänare beträffar, har du ingen makt över dem." Er Herre
räcker som försvarare.
135
66. Er Herre är Den som gör att skeppen flyter på havet, så att ni ska
kunna söka efter Hans gåvor. Han är Barmhärtigast gentemot er.
67. Om ni drabbas mitt ute på havet glömmer ni bort era idoler och ber
uppriktigt till endast Honom. Men så fort Han räddar er till stranden
återgår ni. Människan är verkligen otacksam.
68. Har ni garanterat att Han inte kommer att låta marken, på land,
svälja er? Eller att Han inte kommer att sända en storm över er, då ni
inte hittar någon beskyddare?
69. Har ni garanterat att Han inte kommer att skicka ut er till havs
ännu en gång, och sedan rikta en storm mot er som dränker er på grund
av er otro? När det väl händer, kommer vi inte att ge er en chans till.
70. Vi har hedrat Adams barn, och försett dem med färdmedel på land och
till havs. Vi försåg dem med goda gåvor och gav dem fler fördelar än
många andra av våra varelser.
71. Dagen då kommer, då vi sammankallar alla människor, tillsammans med
deras dokument. Vad gäller de som får ett dokument av rättfärdighet,
kommer de att läsa sitt dokument och inte drabbas av minsta orättvisa.
72. Vad gäller de som är blinda i detta livet, kommer de att vara
blinda i Livet Efter Detta; till och med mycket värre.
73. De avledde dig nästan från uppenbarelserna vi givit dig. De ville
att du skulle hitta på någonting annat, för att se dig som en vän.
74. Vore det inte för att vi stärkte dig, fogade du dig nästan efter
dem, bara lite.
75. Hade du gjort det, skulle vi fördubblat straffet för dig i detta
livet, och efter döden, och du skulle inte ha hittat någon som skulle
kunna hjälpa dig mot oss.
76. De nästan landsförvisade dig för att bli av med dig, så att de
skulle kunna återgå så fort du gett dig av.
77. Så var alltid fallet med alla budbärare vi sänt före dig, och du
kommer att märka att vårt system är oföränderligt.
78. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna () när solen sänker sig från sin
högsta punkt vid middagstid, när den rör sig mot solnedgången. Ni ska
också iaktta () Koranen vid gryningen. () av Koranen vid gryningen
bevittnas.
79. Under natten ska ni meditera för extra kredit, så att er Herre må
upphöja er till en ärbar rank.
80. Och säg, "Min Herre, ge mig ett ärbart inträde, låt mig få ett
ärbart utträde, och bevilja mig från Dig ett mäktigt stöd."
81. Proklamera, "Sanningen har segrat och lögnen har utplånats; lögnen
kommer slutligen att utplånas."
82. I Koranen sänder vi ner botmedel och nåd för de som tror. Samtidigt
ökar det endast ondskan hos de som överträder.
83. När vi välsignar människan blir han upptagen och beaktningslös. Men
när han drabbas av motgång blir han förtvivlad.
84. Säg, "Alla handlar enligt sin tro, och er Herre vet bäst vilka som
är vägledda på den rätta vägen."
136
85. De frågar dig om uppenbarelsen. Säg, "Uppenbarelsen kommer från min
Herre. Den kunskap ni fått är minimal."
86. Om vi vill kan vi ta tillbaka det vi uppenbarat för dig, och då
kommer du inte att hitta någon beskyddare mot oss.
87. Detta är enbart nåd från er Herre. Hans välsignelser över dig har
varit mycket stora.
88. Säg, "Om alla människor och alla jinner skulle förena sig för att
åstadkomma en Koran som denna, skulle de aldrig lyckas göra någonting
liknande, oavsett hur mycket hjälp de än gav varandra."
89. Vi har skildrat alla sorters exempel för människorna i denna Koran,
men de flesta insisterar på att inte tro.
90. De sa, "Vi kommer inte att tro på dig, om du inte får en källa att
forsa fram ur marken.
91. "Eller om du inte äger en trädgård med dadelpalmer och vindruvor,
med bäckar som rinner tvärs igenom den.
92. "Eller om du inte låter massor från skyn, som du påstod, falla ned
över oss. Eller om du inte hämtar GUD och änglarna så vi kan se.
93. "Eller om du inte äger ett luxuöst palats, eller om du inte
klättrar upp in i skyn. Även om du skulle klättra kommer vi inte att
tro, såvida du inte tar fram en bok som vi kan läsa." Säg, "Prisad vare
min Herre. Är jag någonting mer än en mänsklig budbärare?"
94. Det som hindrade människorna från att tro när vägledningen kom till
dem, var att de sa, "Skickade GUD en mänsklig varelse som budbärare?"
95. Säg, "Om jorden var bebodd av änglar, skulle vi ha sänt ner en
budbärare till dem från skyn i form av en ängel."
96. Säg, "GUD räcker som vittne mellan mig och er. Han är fullt
Medveten om Sina dyrkare, Han Ser."
97. Den GUD vägleder är den verkligt vägledde. Och för den Han
vilseleder kommer ni aldrig att hitta några herrar eller mästare vid
sidan av Honom. Vi kommer att sammankalla dem med våld på
Återuppståndelsens Dag; blinda, stumma, och döva. Deras öde är
Helvetet; varje gång det svalnar, kommer vi att öka på dess eld.
98. Det är det rättvisa straffet för dem eftersom de förkastade våra
uppenbarelser. De sa, "Kommer vi att återupplivas till en ny skapelse
efter att vi har blivit till ben och fragment?"
99. Kunde de inte se att den GUD som skapat himmlarna och jorden, är
kapabel att skapa samma skapelser? Att Han har förutbestämt en
oåterkallelig livstid för dem? Ändå insisterar de som inte tror på att
inte tro.
100. Förkunna, "Om ni förfogat över min Herres skatter av nåd, skulle
ni ha hållit inne med dem i rädsla för att ni kanske skulle göra slut
på dem. Människan är snål."
101. Vi bestyrkte Moses med nio fulländade mirakel fråga Israels Barn.
När han gick till dem sa Farao till honom, "Jag tror att du, Moses, är
förhäxad."
102. Han sa, "Du vet mycket väl att ingen kan manifestera dessa förutom
himmlarnas och jordens Herre. Jag tror att du, Farao, är fördömd."
137
103. När han förföljde dem, då han jagade dem ut ur landet, dränkte vi
honom tillsammans med de som stod på hans sida, allihop.
104. Och därefter sa vi till Israels Barn, "Gå och bo i detta land. När
den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i
en grupp."
105. Enligt sanningen sände vi ner den, och med sanningen kom den ner.
Vi har endast sänt dig som en bärare av goda nyheter, liksom en
varnare.
106. En Koran som vi frigjort långsamt, så att du ska kunna läsa den
för människorna under en lång period, trots att vi sände ner allt på en
gång.
107. Förkunna, "Tro på den, eller tro inte på den." De som har kunskap
från de tidigare skrifterna, när den reciteras för dem, går de ned med
sina ansikten mot marken, i prostrering.
108. De säger, "Prisad vare vår Herre. Detta uppfyller vår Herres
profetia."
109. De går ned med sina ansikten mot marken, prostrerande, gråtande,
för det förstärker deras vördnad.
110. Säg, "Kalla Honom GUD, eller kalla Honom Den Nådigaste; vilket
namn ni än använder, tillhör de bästa namnen Honom."
Yttra inte Kontaktbönerna () för högt, inte heller hemlighetsfullt;
använd en måttlig ton.
111. Och förkunna: "Prisad vare GUD som aldrig fått en son, ej heller
har Han någon partner i Sitt kungadöme, ej heller behöver Han en
medhjälpare utav svaghet," och förhärliga Honom hela tiden.
SURA 18: Grottan (Al-Kahf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisa GUD, som uppenbarade denna skrift för Sin tjänare, och gjorde
den felfri.
2. En perfekt () för att varna om ett plågsamt straff från Honom, och
för att ge goda nyheter till de troende som för ett rättfärdigt liv, om
att de har förtjänat en generös belöning.
3. Vari de vistas för evigt.
4. Och för att varna de som sa, "GUD har fått en son!"
5. De har ingen kunskap om detta, inte deras föräldrar heller. Vilken
fruktansvärd hädelse som kommer ur deras munnar! De yttrar en stor
lögn.
6. Du kanske anklagar dig själv för hur de reagerar på detta budskap,
och för att de inte tror på den; kanske blir du ledsen.
7. Vi har smyckat allting på jorden för att testa dem, och för att på
så sätt urskilja vilka ibland dem som verkar rättfärdighet.
8. Vi kommer oundvikligen att utplåna allting på den, och lämna den
helt bar.
9. Varför tror ni annars att vi berättar för er om människorna i
grottan, och de tal som är förknippade med dem? De tillhör våra
förunderliga tecken.
138
10. När ynglingarna tog skydd i grottan, sa de, "Vår Herre, ös Din nåd
över oss och välsigna allt vi gör med Din vägledning."
11. Vi förseglade då deras öron i grottan under ett förutbestämt antal
år.
12. Sedan återupplivade vi dem för att se vilka av de två grupperna som
kunde uppskatta hur länge de vistats däri.
13. Vi skildrar deras historia för er, sanningsenligt. De var ungdomar
som trodde på sin Herre, och vi förstärkte deras vägledning.
14. Vi stärkte deras hjärtan när de stod upp och förkunnade: "Vår Herre
är himmlarnas och jordens Herre. Vi kommer aldrig att dyrka någon annan
gud vid sidan av Honom. Gjorde vi det, skulle vi verkligen ha gått
vilse.
15. "Se hur vårt folk sätter upp gudar vid sidan av Honom. Om de bara
kunde ta fram ett enda bevis för att bestyrka sin ståndpunkt! Vem är
ondare än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem?
16. "Eftersom ni vill undvika dem och deras dyrkan av annat än GUD, låt
oss söka skydd i grottan. Må er Herre ösa Sin nåd över er och vägleda
er till rätt beslut."
17. Från den högra sidan av deras grotta kunde man se solen gå upp, och
när den gick ner lyste den på dem från vänster, när de sov i dess håla.
Detta är ett av GUDs tecken. Den som GUD vägleder är den verkligt
vägledde, och för den Han vilseleder kommer ni aldrig att hitta en
vägledande lärare.
18. Man skulle kunnat tro att de var vakna, när de i själva verket sov.
Vi vände på dem till höger och vänster, medan deras hund sträckte ut
sina ben mitt ibland dem. Hade ni tittat på dem, skulle ni ha flytt
ifrån dem, skräckslagna.
19. När vi återupplivade dem frågade de varandra, "Hur länge har ni
varit här?" "Vi har varit här en dag, eller en del av dagen," svarade
de. "Er Herre vet bäst hur länge vi varit här, så låt oss skicka en av
oss till staden med dessa pengar. Låt honom hämta den renaste maten,
och köpa lite till oss. Låt honom hålla låg en profil, och inte dra
till sig någon uppmärksamhet.
20. "Om de upptäcker dig kommer de att stena dig, eller tvinga dig att
återgå till deras religion, och då kan du aldrig lyckas."
21. Vi lät dem upptäckas, för att låta alla få veta att GUDs löfte är
sant, och för att avlägsna alla tvivel beträffande världens ände.
Människorna tvistade sedan med varandra om dem. Vissa sa, "Låt oss resa
en byggnad över dem." Deras Herre känner bäst till dem. De som fick sin
vilja igenom sa, "Vi kommer att bygga en plats för dyrkan kring dem."
22. Vissa sa, "De var tre; deras hund den fjärde," medan andra sa,
"Fem; deras hund den sjätte," när de gissade. Andra sa, "Sju," och den
åttonde var deras hund. Säg, "Min Herre är den som bäst vet hur många
de var." Endast ett fåtal kände till det egentliga antalet. Argumentera
därför inte med dem; låt dem bara hållas. Ni behöver inte rådfråga
någon om detta.
23. Ni ska inte säga att ni ska göra någonting i framtiden,
139
24. utan att säga, "Om GUD vill." Om ni glömmer att göra det måste ni
omedelbart minnas er Herre och säga, "Må min Herre vägleda mig till att
göra bättre nästa gång."
25. De vistades i sin grotta i tre hundra år, utökat med nio.
26. Säg, "GUD är den som bäst känner till hur länge de stannade där."
Han känner till alla hemligheter i himmlarna och på jorden. Av Hans nåd
kan ni se; av Hans nåd kan ni höra. Det finns ingen annan än Honom som
Herre och Mästare, och Han tillåter aldrig några partners att ta del av
Hans herravälde.
27. Du ska recitera det som uppenbarats för dig av din Herres skrift.
Ingenting ska ersätta Hans ord, och du ska inte finna någon annan källa
vid sidan av den.
28. Ni ska tvinga er själva att vara med de som dyrkar sin Herre dag
och natt, som söker endast Honom. Vänd er inte bort ifrån dem i strävan
efter denna världens meningslösheter. Ej heller ska ni lyda den vars
hjärta vi gjort helt beaktningslöst inför vårt budskap; en som ägnar
sig åt sina egna önskemål, vars prioriteringar är i oordning.
29. Förkunna: "Detta är sanningen från er Herre," låt det sedan vara
upp till var och en att tro eller inte tro. För de som överträder har
vi förberett en eld som fullständigt kommer att omsluta dem. När de
skriker på hjälp kommer de att få en vätska som koncentrerad syra, som
skållar deras ansikten. Vilken miserabel dryck! Vilket miserabelt öde!
30. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, misslyckas vi
aldrig att belöna de som verkar rättfärdighet.
31. De har förtjänat Edens trädgårdar vari bäckar porlar. Däri kommer
de att prydas med smycken av guld, bära kläder av grönt silke och
sammet, och vila på bekväma möbler. Vilken underbar belöning, vilken
underbar boning!
32. Skildra för dem exemplet om två män: vi gav en av dem två
vindruvsträdgårdar, omgivna av dadelpalmer, och placerade andra grödor
mellan dem.
33. Båda trädgårdarna producerade sina skördar på tid, och generöst,
för vi lät en flod rinna genom dem.
34. En gång, efter att ha skördat, sa hans skrytsamt till sin vän, "Jag
är mycket mer framgångsrik än dig, och jag inger mer respekt hos
människorna."
35. När han gick in i sin trädgård kränkte han sin själ genom att säga,
"Jag tror aldrig att detta kommer ta slut.
36. "Dessutom, tror jag att det här är allt; jag tror inte att Timmen
() någonsin kommer att äga rum. Även om jag skickas tillbaka till min
Herre, kommer jag () att ha en ännu bättre där borta."
37. Hans vän sa till honom, när han diskuterade med honom, "Har du
misstrott den som skapade dig från stoft, sedan från en liten droppe,
som därefter fulländade dig till en man?
38. Vad mig beträffar, är GUD min Herre, och jag kommer aldrig att
sätta upp någon annan gud vid sidan av min Herre.
39. "När du gick in i din trädgård skulle du ha sagt, 'Detta är vad GUD
har givit mig (). Ingen har någon makt förutom GUD ().' Du kanske ser
att jag inte har lika mycket pengar och inte lika många barn som dig.
140
40. "Min Herre kanske ger mig något som är bättre än din trädgård. Han
kanske sänder ned en våldsam storm från skyn som utplånar din trädgård,
som lämnar den helt bar.
41. "Eller så kanske dess vatten sjunker djupare, utom räckhåll för
dig."
42. Förvisso utplånades hans skörd, och han blev bedrövad och beklagade
sig över vad han spenderat på den förgäves, när hans egendom låg bar.
Till slut sa han, "Jag önskar att jag aldrig satt upp min egendom som
en gud vid sidan av min Herre."
43. Ingen kraft på jorden skulle kunnat hjälpa honom mot GUD, ej heller
var det möjligt för honom att få någon hjälp.
44. Det är för att den ende sanne Herren och mästaren är GUD; Han ger
den bästa belöningen, och hos Honom finns det bästa ödet.
45. Citera för dem exemplet på detta livet som vatten vi sänder ner
från skyn för att producera plantor från jorden, som därefter blir till
hö som blåses bort av vinden. GUD kan göra allt.
46. Pengar och barn är detta livets glädjeämnen, men de rättfärdiga
gärningarna ger en evig belöning från er Herre, och ett mycket bättre
hopp.
47. En dag kommer vi att utplåna bergen, och ni kommer att se jorden
bar. Vi kommer att sammankalla dem allihop, utan att utelämna en enda
av dem.
48. De kommer att ställas på rad inför er Herre. Ni har kommit till oss
som individer, precis som vi först skapade er. I sanning, detta är vad
ni påstod aldrig skulle ske.
49. Dokumentet kommer att presenteras, och ni kommer att se de skyldiga
frukta dess innehåll. De kommer att säga, "Ve oss. Hur kommer det sig
att denna bok inte utelämnar någonting, vare sig litet eller stort,
utan att räkna det?" De kommer att se allt de gjort läggas fram. Er
Herre är aldrig orättvis mot någon.
50. Vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De prostrerade,
förutom Satan. Han blev en jinn, för han lydde inte sin Herres
befallning. Kommer ni att välja honom och hans avkomlingar som herrar i
stället för Mig, trots att de är era fiender? Vilket miserabelt utbyte!
51. Jag tillät dem aldrig att bevittna himmlarnas och jordens skapelse,
ej heller skapelsen av dem själva. Ej heller tillåter jag de onda att
arbeta i Mitt kungadöme.
52. En dag kommer Han att säga, "Kalla på Mina medhjälpare, som enligt
er var gudar jämte Mig;" De kommer att ropa på dem, men de kommer inte
att besvara dem. En oöverstiglig barriär kommer att skilja dem åt.
53. De skyldiga kommer att se Helvetet och inse att de kommer att falla
ner i det. Där kommer det inte att finnas någon väg ut för dem.
54. Vi har skildrat alla sorters exempel i denna Koran, men människan
är en ytterst argumentativ varelse.
55. Det enda som hindrade människorna från att tro och från att söka
sin Herres förlåtelse när vägledningen kom till dem, var att de krävde
att få se samma () som de tidigare generationerna, eller krävde att få
se straffet på förhand.
141
56. Vi sänder endast budbärare för att helt enkelt överlämna goda
nyheter, och varningar. De som inte tror argumenterar med lögn för att
besegra sanningen, och de tar inte Mina bevis och varningar på allvar.
57. Vilka är ondare än de som påminns om sin Herres bevis, och sedan
ignorerar dem, utan att inse vad de gör. Till följd därav placerar vi
sköldar på deras hjärtan för att hindra dem från att förstå den (), och
dövhet i deras öron. Så, vad ni än gör för att vägleda dem, kan de
aldrig någonsin vägledas.
58. Ändå är er Herre Förlåtare, full av nåd. Om Han ställde dem till
svars för deras gärningar skulle Han ha utplånat dem på fläcken. I
stället ger Han dem uppskov till en specifik, förutbestämd tidpunkt; då
kan de aldrig fly undan.
59. Vi utplånade många samhällen på grund av deras överträdelser, vi
utsåg en specifik tidpunkt för deras förintelse.
60. Moses sa till sin tjänare, "Jag kommer inte att vila förrän jag når
stället där de två floderna möts, hur lång tid det än tar."
61. När de nådde platsen där de möttes, glömde de bort sin fisk, och
den fann sin väg tillbaka till floden, oförmärkt.
62. Efter att de passerat den platsen sa han till sin tjänare, "Låt oss
äta lunch, allt detta resande har verkligen tröttat ut oss."
63. Han sa, "Minns du när vi satt vid stenen där borta? Jag
uppmärksammade inte fisken. Djävulen fick mig att glömma den, och den
fann sin väg tillbaka till floden, egendomligt nog."
64. () sa, "Det var platsen vi letade efter." De följde sina fotspår
tillbaka.
65. De fann en av våra tjänare som vi välsignat med nåd, och som vi
begåvat med vår egen kunskap.
66. Moses sa till honom, "Får jag följa dig, så att du kan lära mig en
del av den kunskap och den vägledning som förärats dig?"
67. Han sa, "Du står inte ut med att vara med mig.
68. "Hur skulle du kunna stå ut med det du inte förstår?"
69. Han sa, "Du kommer att se att jag har tålamod, om GUD vill. Jag
kommer inte att trotsa någon befallning du ger mig."
70. Han sa, "Om du följer mig ska du inte fråga mig om någonting,
såvida jag inte väljer att förklara det för dig."
71. Så gav de sig av. När de gick ombord på ett skepp borrade han ett
hål i det. Han sa, "Borrade du hål i det för att dränka dess
människorna? Du har begått en fruktansvärd handling."
72. Han sa, "Sa jag inte att du inte kan stå ut med att vara med mig?"
73. Han sa, "Jag är ledsen. Straffa mig inte för min glömska; var inte
för hård mot mig."
74. Så gav de sig av. När de mötte en ung pojke dödade han honom. Han
sa, "Varför dödade du en sådan oskyldig person, som inte dödat någon
annan? Du har begått en fruktansvärd handling."
75. Han sa, "Talade jag inte om för dig att du inte kan stå ut med att
vara med mig?"
142
76. Han sa, "Om jag frågar dig om någonting mer, låt mig då inte få
stanna hos dig. Du har hört tillräckligt med ursäkter från mig."
77. Så gav de sig av. När de nådde ett visst samhälle, bad de
människorna om mat, men de vägrade att bistå dem. Kort därefter
upptäckte de en mur som höll på att kollapsa, och han lagade den. Han
sa, "Du skulle kunnat begära pengar för det!"
78. Han sa, "Nu måste vi skiljas åt. Men jag kommer att förklara för
dig allt du inte kunde stå ut med.
79. "Vad skeppet beträffar, ägdes det av fattiga fiskare, och jag ville
göra det bristfälligt. En kung var efter dem, som beslagtog alla skepp
med våld.
80. "Vad pojken beträffar, var hans föräldrar goda troende, och vi såg
att han skulle belasta dem med sin överträdelse och otro.
81. "Vi ville att er Herre skulle ersätta honom med en annan son; en
som är rättfärdigare och godare.
82. "Vad muren beträffar, tillhörde den två föräldralösa pojkar i
staden. Under den låg en skatt som tillhörde dem. På grund av att deras
far var en rättfärdig man, ville er Herre att de skulle växa upp och
uppnå full styrka, och därefter ta fram sin skatt. Sådan är er Herres
nåd. Jag gjorde ingenting av detta på eget bevåg. Det förklarar de
saker du inte kunde stå ut med."
83. De frågar dig om ZulQarnain. Säg, "Jag kommer att återge en del av
hans historia för er."
84. Vi gav honom auktoritet på jorden, och försåg honom med alla
sorters resurser.
85. Därefter följde han en väg.
86. När han nådde fjärran västern såg han solen gå ner i en stor ocean,
och han upptäckte människor där. Vi sa, "O ZulQarnain, regera som du
vill; du kan antingen straffa dem eller vara vänlig mot dem."
87. Han sa, "Vad gäller de som överträder, kommer vi att straffa dem;
sedan, när de återvänder till sin Herre, kommer Han att överlämna dem
till mera straff.
88. "Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en god
belöning; vi kommer att behandla dem älskvärt."
89. Sedan följde han en annan väg.
90. När han nådde fjärran östern, såg han solen gå upp över människor
som inte hade någonting att skydda dem från den.
91. Vi var naturligtvis fullt medvetna om allt han upptäckte.
92. Sedan följde han en annan väg.
93. När han nådde dalen mellan två höga klippor, fann han människor
vars språk det knappt gick att förstå.
94. De sa, "O ZulQarnain, Gog och Magog korrumperar jorden. Kan vi
betala dig för att skapa en barriär mellan oss och dem?"
95. Han sa, "Min Herre har gett mig stora gåvor. Om ni samarbetar med
mig, kommer jag att bygga en damm mellan er och dem.
143
96. "Hämta massor av järn till mig." När han väl fyllt gapet mellan de
två klipporna sa han, "Blås." Så fort det var glödhett, sa han, "Hjälp
mig att hälla tjära över det."
97. På så sätt kunde de inte klättra upp på den, ej heller kunde de
borra hål i den.
98. Han sa, "Detta är nåd från min Herre. När min Herres profetia äger
rum, kommer Han att låta dammen brista. Min Herres profetia är sann."
99. Vi den tiden kommer vi att låta dem överfalla varandra, därefter
kommer hornet att blåsas, och vi kommer att sammankalla dem alla
tillsammans.
100. På den dagen kommer vi att presentera Helvetet för de som inte
tror.
101. Det var de vars ögon var för beslöjade för att se Mitt budskap. Ej
heller kunde de höra.
102. Tror de icke troende att de kan komma undan med att sätta upp Mina
tjänare som gudar vid sidan av Mig? Vi har preparerat Helvetet som en
evig boning för de som inte tror.
103. Säg, "Ska jag tala om för er vilka de värsta förlorarna är?
104. "Det är de vars gärningar i detta livet är fullkomligt
missriktade, men de tror att det de gör är bra."
105. Sådana är de som inte trodde på sin Herres uppenbarelser och på
att möta Honom. Därför är deras gärningar till ingen nytta; på
Återuppståndelsens Dag kommer de inte att ha någon vikt.
106. Deras rättvisa straff är Helvetet, som vedergällning för sin otro,
och för att ha hånat Mina uppenbarelser och Mina budbärare.
107. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, har de
förtjänat ett lycksaligt Paradis som sin boning.
108. Däri visats de för evigt; de kommer aldrig att önska sig något
annat.
109. Säg, "Om oceanen var bläck för min Herres ord, skulle oceanen ta
slut innan min Herres ord tog slut, även om vi fördubblar tillgången på
bläck."
110. Säg, "Jag är bara en människa som er, som inspireras att er Herre
är en gud. De som hoppas på att möta sin Herre ska verka rättfärdighet
och aldrig dyrka någon annan gud vid sidan av sin Herre."
SURA 19: Maria (Maryam)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. K.H.Y.'A.S. (Kaf Hã Yã 'Ayn Sãd)
2. En berättelse om er Herres nåd gentemot Sin tjänare Zakarias.
3. Han åkallade sin Herre, en hemlig vädjan.
4. Han sa, "Min Herre, benen i min kropp har blivit sköra, och mitt hår
skimrar i grått. När jag åkallar Dig min Herre, misströstar jag aldrig.
5. "Jag oroar mig för de beroende av mig efter mig, och min fru har
varit steril. Bevilja mig, från Dig, en arvtagare.
144
6. "Låt honom vara min arvtagare och arvtagaren till Jakobs klan, och
gör honom, min Herre, acceptabel."
7. "O Zakarias, vi ger dig goda nyheter; en pojke vars namn skall vara
Johannes (). Vi har aldrig skapat någon som honom tidigare."
8. Han sa, "Min Herre, kommer jag att få en son trots att min fru är
steril, och trots min höga ålder?"
9. Han sa, "Så sa er Herre: 'Det är enkelt för Mig att göra. Jag
skapade dig innan dess, och du var ingenting.'"
10. Han sa, "Min Herre, ge mig ett tecken." Han sa, "Ditt tecken är att
du inte ska tala till människorna tre nätter i följd."
11. Han kom ut till sin familj från helgedomen och tecknade till dem:
"Meditera () dag och natt."
12. "O Johannes, du ska starkt upprätthålla skriften." Vi begåvade
honom med visdom, även i hans ungdom.
13. Och () vänlighet från oss, och renhet, för han var rättfärdig.
14. Han hedrade sina föräldrar och var aldrig en olydig tyrann.
15. Frid vare med honom dagen han föddes, dagen han dör, och dagen han
återuppstår till liv igen.
16. Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en
östlig plats.
17. Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till
henne. Han gick till henne i form av en människa.
18. Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara
rättfärdig."
19. Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en ren son."
20. Hon sa, "Hur skulle jag kunna få en son när ingen man har rört mig;
jag har aldrig varit okysk."
21. Han sa, "Så sa din Herre, 'Det är enkelt för Mig. Vi kommer att
göra honom till ett tecken för människorna, och en nåd från oss. Detta
är en förutbestämd sak.'"
22. När hon förlöste honom drog hon sig undan till ett ställe som låg
långt borta.
23. Hennes verkar kom till henne vid stammen av ett palmträd. Hon sa,
"() jag önskar att jag vore död innan det här hände, och helt
bortglömd."
24. () tilltalade henne inunder henne, och sa, "Sörj inte. Din Herre
har försett dig med en ström.
25. "Om du skakar stammen på detta palmträd, kommer det att släppa ner
mogna dadlar till dig.
26. "Ät och drick och var lycklig. När du ser någon, säg, 'Jag har
antagit ett löfte om tystnad; jag talar inte med någon idag.'"
27. Hon kom till sin familj, bärandes på honom. De sa, "O Maria, du har
begått någonting helt oväntat.
28. "O Arons ättling, din far var inte en dålig man, ej heller var din
mor okysk."
145
29. Hon pekade på honom. De sa, "Hur skulle vi kunna tala med ett
spädbarn i sin krubba?"
30. () sa, "Jag är en GUDs tjänare. Han har givit mig skriften och
utnämnt mig till profet.
31. "Han har välsignat mig vart jag än går, och ålagt mig att iakttaga
Kontaktbönerna () och den obligatoriska välgörenheten () så länge jag
lever.
32. "Jag ska hedra min mor; Han har inte gjort mig till en olydig
rebell.
33. "Och frid vare med mig dagen jag föddes, dagen jag dör, och dagen
jag återupplivas."
34. Det var Jesus, Marias son, och det är sanningen om denna sak, som
de fortsätter att tvivla på.
35. Det passar inte GUD att Han får en son, Prisad vare Han. För att få
någonting gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.
36. Han förkunnade också att, "GUD är min Herre och er Herre; ni ska
dyrka endast Honom. Det är den rätta vägen."
37. De olika grupperna tvistade sinsemellan (). Därför, ve de som inte
tror vid åsynen av en hemsk dag.
38. Vänta tills du hör och ser dem när de kommer för att möta oss. De
som överträdde kommer att vara fullständigt bortkomna på den dagen.
39. Varna dem om ångerns dag, när dom kommer att utfärdas. De är helt
omedvetna; de tror inte.
40. Det är vi som ärver jorden och alla på den; till oss kommer alla
att återföras.
41. I skriften ska ni nämna Abraham; han var ett helgon, en profet.
42. Han sa till sin far, "O min far, varför dyrkar du vad som varken
kan höra eller se, och som heller inte kan hjälpa dig på något vis?
43. "O min far, jag har fått viss kunskap som du inte fått. Följ mig så
kommer jag att vägleda dig på en rak väg.
44. "O min far, dyrka inte djävulen. Djävulen har gjort uppror mot Den
Nådigaste.
45. "O min far, jag befarar att du kommer ådra dig straff från Den
Nådigaste, och sedan bli en anhängare till djävulen."
46. Han sa, "Har du försakat mina gudar, O Abraham? Om du inte slutar
kommer jag att stena dig. Lämna mig ifred."
47. Han sa, "Frid vare med dig. Jag kommer att be min Herre om att
förlåta dig; Han har varit Ytterst Snäll mot mig.
48. "Jag kommer att överge dig och de gudar du dyrkar vid sidan av GUD.
Jag kommer bara att dyrka min Herre. Genom att bara be till min Herre
kan jag inte göra fel."
49. På grund av att han övergav dem och de gudar de dyrkade vid sidan
av GUD, gav vi honom Isak och Jakob, och gjorde var och en av dem till
profeter.
50. Vi öste vår nåd över dem, och vi beviljade dem en ärbar position i
historien.
146
51. I skriften ska ni nämna Moses. Han var hängiven, och han var profet
och budbärare.
52. Vi kallade på honom från högra sidan av berget Sinai. Vi förde
honom nära för att tala med honom.
53. Och vi beviljade honom, av nåd från oss, hans bror Aron som profet.
54. I skriften ska ni också nämna Ismael. Han var trovärdig när han gav
ett löfte, och han var profet och budbärare.
55. Han brukade råda sin familj att iakttaga Kontaktbönerna () och den
obligatoriska välgörenheten (); han var accepterad av sin Herre.
56. I skriften ska ni också nämna Idris. Han var ett helgon, en profet.
57. Vi upphöjde honom till en ärbar ställning.
58. Dessa är en del av de profeter GUD välsignat. De valdes ut bland
Adams ättlingar, bland ättlingarna från dem vi skeppade med Noak, bland
Abrahams och Israels ättlingar, och bland de vi vägledde och valde ut.
När den Nådigastes uppenbarelser reciteras för dem, faller de ned i
prostrering, gråtande.
59. Efter dem, satte Han i stället generationer som förlorade
Kontaktbönerna (), som ägnade sig åt sina lustar. De kommer att få lida
av konsekvenserna.
60. Endast de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv, kommer
att komma in i Paradiset, utan minsta orättvisa.
61. Edens trädgårdar väntar dem, som lovat av den Nådigaste för de som
dyrkar Honom, även i avskildhet. Sannerligen, måste Hans löfte äga rum.
62. De kommer inte att höra något nonsens däri; endast frid. Där får de
sina gåvor, dag och natt.
63. Sådant är Paradiset; vi ger det till de bland våra tjänare som är
rättfärdiga.
64. Vi kommer inte ner förutom på er Herres befallning. Vårt förflutna,
vår framtid, och allt däremellan tillhör Honom. Er Herre glömmer
aldrig.
65. Herre över himmlarna och jorden, och allting däremellan; ni ska
dyrka Honom och ihärdigt hålla fast vid er dyrkan av Honom. Känner ni
till någon som är likvärdig Honom?
66. Människan undrar, "Efter att jag dör, kommer jag då att återvända
till livet?"
67. Har människan glömt att vi redan skapat honom en gång, och att han
inte var någonting?
68. Vid er Herre, vi kommer säkerligen att sammankalla dem tillsammans
med djävlarna, och samla dem runt Helvetet, förödmjukade.
69. Sedan kommer vi att ta ut den ivrigaste motståndaren till den
Nådigaste ur varje grupp.
70. Vi är väl medvetna om vilka som mest förtjänar att brännas däri.
71. Var och en av er måste se det; det är ett slutgiltigt beslut från
er Herre.
72. Sedan räddar vi de rättfärdiga och lämnar kvar de som överträder i
det, förödmjukade.
147
73. När våra uppenbarelser reciteras för dem, klart och tydligt, säger
de som inte trodde till de som tror, "Vilka av oss har mest framgång?
Vilka av oss är i majoritet?"
74. Vi har utplånat många generationer före dem; de var mäktigare och
mer framgångsrika.
75. Säg, "De som väljer att gå vilse kommer Den Nådigaste att föra
bakom ljuset tills de ser vad som utlovats dem - antingen straffet
eller Timmen. Det är då de verkligen inser vem som har sämst läge, och
vem som har minst makt."
76. GUD stärker vägledningen för de som väljer att bli vägledda. För de
goda gärningarna är evigt belönade av er Herre, och ger bra mycket
bättre utdelning.
77. Har du lagt märke till den som förkastade våra uppenbarelser, som
sedan sa "Jag kommer att få rikedom och barn"?!
78. Har han sett in i framtiden? Har han fått ett sådant löfte från Den
Nådigaste?
79. Vi kommer absolut att skriva ned vad han säger, och därefter lämna
över honom till ett evigt tilltagande straff.
80. Sedan ärver vi allt han ägde, och han återvänder till oss helt
ensam.
81. De dyrkar andra gudar vid sidan av GUD, som () kan hjälpa dem.
82. Tvärtom, kommer de att fördöma deras idoldyrkan, och kommer att
vara deras fiender.
83. Ser ni inte hur vi släpper loss djävlarna över de icke troende, för
att sätta dem i rörelse?
84. Var inte otålig; vi förbereder en stor förberedelse för dem.
85. Den dagen kommer, då vi kommer att sammankalla de rättfärdiga i en
grupp inför Den Nådigaste.
86. Och vi kommer att leda de skyldiga till Helvetet, för att bli deras
eviga boning.
87. Ingen kommer äga makt att medla, förutom de som rättar sig efter
den Nådigastes lagar.
88. De sa, "Den Nådigaste har fått en son!"
89. Ni har yttrat en grov hädelse.
90. Himmlarna nästan sprängs, jorden slits nästan i bitar, och bergen
smulas nästan sönder.
91. För att de påstår att Den Nådigaste fått en son.
92. Det passar inte Den Nådigaste att Han skulle få en son.
93. Varendaste en i himmlarna och på jorden är den Nådigastes tjänare.
94. Han har omslutit dem, och räknat dem en och en.
95. De kommer alla att stå inför Honom på Återuppståndelsens Dag som
individer.
96. Säkerligen, de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer den
Nådigaste att ösa kärlek över.
148
97. Därför gjorde vi denna () tydlig på ert språk, för att ge de
rättfärdiga goda nyheter, och för att varna motståndarna.
98. Vi utplånade många generationer före dem; kan ni förnimma någon av
dem, eller höra något ljud ifrån dem?
SURA 20: T.H. (Tã Hã)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. T.H.
2. Vi har inte uppenbarat Koranen för dig, för att orsaka dig någon
svårighet.
3. Endast för att påminna de vördnadsfulla.
4. En uppenbarelse från Skaparen av jorden och de höga himmlarna.
5. Den Nådigaste; Han har tagit all auktoritet i besittning.
6. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, allting däremellan,
och allting under jorden.
7. Vare sig ni offentliggör era övertygelser (), är Han medveten om
hemligheten, och det som är ännu mera dolt än så.
8. GUD: det finns ingen annan gud förutom Honom. Alla de vackraste
namnen tillhör Honom.
9. Har ni lagt märke till Moses historia?
10. När han såg en eld sa han till sin familj, "Stanna här. Jag har
sett en eld. Jag kanske kan hämta en del av den till er, eller finna
någon vägledning vid elden."
11. När han kom till den, tilltalades han, "O Moses.
12. "Jag är din Herre; ta av dig dina sandaler. Du är i den heliga
dalen, Tuwa.
13. "Jag har valt ut dig, så lyssna på vad som uppenbaras.
14. "Jag är GUD; det finns ingen annan gud förutom Mig. Ni ska dyrka
endast Mig, och iakttaga Kontaktbönerna () för att minnas Mig.
15. "Timmen () kommer absolut; Jag kommer att hålla den nästan dold.
För varje själ måste ersättas för sina gärningar.
16. "Avleds inte från den av de som inte tror på den de som ägnar sig
åt sina egna åsikter så att du inte misslyckas.
17. "Vad har du i din högra hand, Moses?"
18. Han sa, "Det är min stav. Jag lutar mig på den, vallar mina får med
den, och jag använder den för andra ändamål."
19. Han sa, "Släng ner den, Moses."
20. Han slängde ner den, varpå den förvandlades till en rörlig orm.
21. Han sa, "Ta upp den, var inte rädd. Vi kommer att återställa den
till sitt ursprungliga skick.
22. "Och håll din hand under din vinge; den kommer att komma ut vit,
fläckfri; ännu ett bevis.
23. "På så sätt visar vi dig en del av våra stora tecken.
149
24. "Gå till Farao, för han har syndat."
25. Han sa, "Min Herre, lugna mitt temperament.
26. "Och gör detta enkelt för mig.
27. "Och lossa en knut från min tunga.
28. "Så att de kan förstå vad jag säger.
29. "Och utse en medhjälpare åt mig från min familj.
30. "Min bror Aron.
31. "Stärk mig med honom.
32. "Låt honom vara min medhjälpare i detta.
33. "Så att vi må prisa Dig ofta.
34. "Och minnas Dig ofta.
35. "Du Ser oss."
36. Han sa, "Din önska är beviljad, O Moses.
37. "Vi har välsignat dig ännu en gång.
38. "När vi visade din mor det vi visade.
39. "Med orden: 'Lägg ner honom i boxen, och lägg sedan ner honom i
floden. Floden kommer att slunga upp honom på stranden, för att plockas
upp av en fiende till Mig och en fiende till honom. 'Jag öste Min
kärlek över dig, och Jag lät dig skapas inför Mitt vakande öga.
40. "Din syster gick till dem och sa, 'Jag kan upplysa er om en amma
som kan ta väl hand om honom.' På så sätt återförde vi dig till din
mor, så att hon skulle kunna vara lycklig och sluta oroa sig. Och när
du dödad en person, räddade vi dig från de allvarliga konsekvenserna;
vi testade dig verkligen grundligt. I åratal bodde du med Midyans folk,
och nu har du kommit tillbaka enligt en exakt plan.
41. "Jag har skapat dig endast för Mig.
42. "Gå med din bror, bestyrkta av Mina tecken, och vackla inte i er
åminnelse av Mig.
43. "Gå till Farao, för han har syndat.
44. "Tala vänligt till honom; kanske tar han sig i akt, eller blir
vördnadsfull."
45. De sa, "Vår Herre, vi oroar oss för att han kanske attackerar oss,
eller överträder."
46. Han sa, "Var inte rädda, för Jag kommer att vara med er, lyssnande
och iakttagande.
47. "Gå till honom och säg, 'Vi är två av din Herres budbärare. Låt
Israels Barn gå. Du måste sluta förfölja dem. Vi kommer med ett tecken
från vår Herre, och frid väntar dem som beaktar vägledningen.
48. "'Vi har inspirerats att straffet slutligen kommer att drabba de
som inte tror, som vänder sig bort.'"
49. Han sa, "Vem är din Herre, O Moses."
50. Han sa, "Vår Herre är Den som beviljade allt dess existens, och
dess vägledning."
150
51. Han sa, "Hur är det då med de tidigare generationerna?"
52. Han sa, "Den kunskapen är hos min Herre i ett dokument. Min Herre
felar aldrig, ej heller glömmer Han."
53. Han är Den som gjorde jorden beboelig för er, och anlade vägar åt
er. Och Han sänder ner vatten från skyn, med vilket vi producerar många
olika sorters växter.
54. Ät och vårda er boskap. Dessa bevis är tillräckliga för de som har
intelligens.
55. Från den skapade vi er, till den låter vi er återvända, och ut ur
den för vi er ännu en gång.
56. Vi visade honom alla våra bevis, men han trodde inte och vägrade.
57. Han sa, "Kom du hit för att ta oss ut ur vårt land med din magi, O
Moses?
58. "Vi kommer säkerligen att visa dig samma magi. Bestäm därför en
tidpunkt för ett möte, som varken vi eller du kommer att bryta; på en
neutral plats."
59. Han sa, "Er fastställda tid ska vara festligheternas dag. Låt oss
alla mötas på förmiddagen."
60. Farao sammankallade sina styrkor, och anlände sedan.
61. Moses sa till dem, "Ve er. Hittar ni på lögner för att motarbeta
GUD, och ådrar er således Hans straff? Sådana förfalskare kommer
absolut att misslyckas."
62. De tvistade med varandra, när de diskuterade avskilt.
63. De sa, "Dessa två är inget annat än magiker som vill föra ut er
från ert land med sin magi, och förstöra ert idealiska sätt att leva.
64. "Låt oss enas om en plan, och bemöta dem som en enad front.
Vinnaren idag kommer att ha övertaget."
65. De sa, "O Moses, antingen kastar du, eller så kastar vi först."
66. Han sa, "Kasta ni." Varpå deras rep och käppar tycktes röra på sig
i hans ögon, genom deras magi.
67. Moses hyste en viss oro.
68. Vi sa, "Var inte rädd. Du kommer att segra.
69. "Kasta det du håller i din högra hand, och det kommer att svälja
vad de åstadkommit. Vad de åstadkommit är inget mer än en magikers
komplott. Magiernas verk kommer inte att lyckas."
70. Magikerna prostrerade, och sa, "Vi tror på Arons och Moses Herre."
71. Han sa, "Trodde ni på honom utan min tillåtelse? Han måste vara er
ledare; den som lärt er magi. Jag kommer säkerligen att skära av era
händer och fötter på alternerande sidor. Jag kommer att korsfästa er på
palmstammarna. Ni ska få veta vilka av oss som kan utdela det värsta
straffet, och vem som överlever vem."
72. De sa, "Vi kommer inte att föredra dig över de tydliga bevis som
kommit till oss, och över Den som skapade oss. Utfärda därför vilken
dom du vill. Du kan bara styra i detta obetydliga liv.
151
73. "Vi har trott på vår Herre, på att Han må förlåta våra synder och
magin du tvingade oss att utföra. GUD är mycket bättre och Evinnerlig."
74. Den som kommer skyldig till sin Herre kommer att ådra sig Helvetet,
vari han aldrig dör, eller överlever.
75. Vad gäller dem som kommer till Honom som troende, som levt ett
rättfärdigt liv, uppnår de höga ranger.
76. Edens trädgårdar, under vilka bäckar porlar, kommer att vara deras
boning för evigt. Sådan är belöningen för dem som renar sig själva.
77. Vi inspirerade Moses: "Led ut mina tjänare, och slå en torr väg för
dem över havet. Hys ingen rädsla för att tillfångatagas, ej heller ska
ni oroa er."
78. Farao jagade dem med sina trupper, men havet krossade dem, precis
som det var förutbestämt att krossa dem.
79. På så sätt vilseledda Farao sitt folk; han vägledde dem inte.
80. O Israels Barn, vi räddade er från er fiende, sammankallade er till
den högra sidan av Berget Sinai, och sände ner manna och vaktlar till
er.
81. Ät från de goda ting vi givit er, och överträd inte, så att ni inte
gör er till föremål för Min vrede. Den som än ådrar sig Min vrede har
fallit.
82. Jag är säkerligen Förlåtande för de som ångrar sig, tror, för ett
rättfärdigt liv, och som ihärdigt förblir vägledda.
83. "Varför rusade du iväg från ditt folk, O Moses?"
84. Han sa, "De är inte långt bakom mig. Jag har rusat till Dig min
Herre, för att förnöja Dig."
85. Han sa, "Vi har testat ditt folk efter du gav dig av, men Samarien
vilseledde dem."
86. Moses återvände till sitt folk arg och besviken, och sa, "O mitt
folk, fick ni inte ett bra löfte av er Herre? Kunde ni inte vänta?
Ville ni ådra er vrede från er Herre? Är det anledningen till att ni
bröt er överenskommelse med mig?"
87. De sa, "Vi bröt inte vår överenskommelse med dig avsiktligt. Men vi
var överlastade med smycken, och bestämde oss för att samla ihop våra
högar. Det är vad Samarien föreslog."
88. Han tillverkade en skulpterad kalv för dem, komplett med en kalvs
läte. De sa, "Detta är er gud, och Moses gud." Följaktligen glömde han.
89. Kunde de inte se att den varken besvarade dem eller hade någon
kraft att skada eller hjälpa dem?
90. Och Aron hade sagt till dem, "O mitt folk, detta är ett test för
er. Er enda Herre är den Nådigaste, så följ mig och lyd mina
befallningar."
91. De sa, "Vi kommer fortsätta att dyrka den tills Moses återvänder."
92. () sa, "O Aron, vad hindrade dig, när du såg dem gå vilse,
93. "från att lyda mina order? Har du gjort uppror mot mig?"
152
94. Han sa, "O son av min mor; dra mig inte i skägget eller håret. Jag
var rädd för att du skulle säga, 'Du har splittrat Israels Barn och
inte lytt mina order.'"
95. Han sa, "Vad är det med dig, O Samarier?"
96. Han sa, "Jag såg vad de inte kunde se. Jag tog en näve () från den
plats där budbäraren stod, och använde det (). Det är vad mitt sinne
inspirerade mig att göra."
97. Han sa, "Ge dig då av, och under resten av ditt liv, kom inte ens i
närheten. Du har en bestämd tid () som du aldrig kan undvika. Se på din
gud som du brukade dyrka; vi kommer att bränna den och kasta den i
havet, för att stanna där nere för alltid."
98. Er enda gud är GUD; Den vid vars sida det inte finns någon annan
gud. Hans kunskap omfattar alla ting.
99. På så sätt skildrar vi vissa nyheter för dig från de tidigare
generationerna. Vi har uppenbarat för dig ett budskap från oss.
100. De som ignorerar det kommer att bära en last () på
Återuppståndelsens Dag.
101. Däri vistas de för evigt; vilken miserabel last på
Återuppståndelsens Dag!
102. Det är på den dagen som hornet kommer att blåsas, och på den dagen
kommer vi att sammankalla de skyldiga blå.
103. Viskande sinsemellan kommer de att säga, "Ni har inte vistats () i
mer än tio dagar!"
104. Vi är fullt medvetna om vad de säger. De närmast sanningen bland
dem kommer att säga, "Ni var inte där mer än en dag."
105. De frågar dig om bergen. Säg, "Min Herre kommer att utplåna dem.
106. "Han kommer att lämna dem som ett kalt, platt land.
107. "Inte minsta upphöjning kommer ni att se däri, ej heller någon
fördjupning."
108. På den dagen kommer alla att följa den som kallar, utan minsta
avvikelse. Alla ljud kommer att tystas inför den Nådigaste; ni kommer
inte att höra någonting annat än viskningar.
109. På den dagen kommer medling att vara meningslös, frånsett de som
tillåts av den Nådigaste, och de vars uttalanden överensstämmer med
Hans vilja.
110. Han känner till deras förflutna och deras framtid, medan ingen har
Hans kunskap.
111. Alla ansikten kommer att underkasta sig den Levande, den Evige,
och de som är betyngda av sin överträdelser kommer att misslyckas.
112. Vad gäller de som verkade rättfärdighet och trodde, kommer de inte
att oroa sig för någon orättvisa eller svårighet.
113. Således uppenbarade vi den, en Arabisk Koran, och citerade alla
sorters profetior i den, så att de skulle kunna räddas, eller få dem
att ta sig i akt.
153
114. Ytterst Upphöjd vare GUD, den ende sanne Konungen. Ha inte bråttom
med att yttra Koranen, innan den uppenbarats för er, och säg, "Min
Herre, öka min kunskap."
115. Vi testade Adam förut, men han glömde, och vi fann honom tveksam.
116. Minns att vi sa till änglarna, "Prostrera inför Adam." De
prostrerade allesamman, förutom Satan; han vägrade.
117. Då sa vi, "O Adam, detta är en fiende till dig och din fru. Låt
honom inte driva ut er ur Paradiset, så att ni inte blir olyckliga.
118. "Ni kommer garanterat aldrig att hungra däri, ej heller vara utan
skydd.
119. "Ej heller kommer ni att törsta däri, eller plågas av någon
hetta."
120. Men djävulen viskade till dem, och sa, "O Adam, låt mig visa dig
oändlighetens träd och evigt herravälde.
121. De åt av det, varpå deras kroppar blev synliga för dem, och de
försökte täcka sina kroppar med Paradisets löv. Adam lydde alltså inte
sin Herre och föll.
122. Därefter valdes, räddades, och vägleddes han av sin Herre.
123. Han sa, "Gå ner därifrån, allesamman. Ni är fiender till varandra.
När vägledning kommer till er från Mig, kommer den som följer Min
vägledning inte att gå vilse eller lida någon nöd.
124. "Vad gäller den som ignorerar Mitt budskap, kommer han att ha ett
miserabelt liv, och på Återuppståndelsens Dag återupplivar vi honom
blind."
125. Han kommer att säga, "Min Herre, varför har Du sammankallat mig
blind, när jag förut kunde se?"
126. Han kommer att säga, "För att du glömde våra uppenbarelser när de
kom till dig, är du nu glömd."
127. På så sätt straffar vi de som överträder och vägrar tro på sin
Herres uppenbarelser. Straffet i Livet Efter Detta är mycket värre, och
varar för evigt.
128. Tänker de aldrig på hur många tidigare generationer vi utplånat?
De vandrar nu i de hem som tillhört de som kom innan dem. Detta är
tecken för de som besitter intelligens.
129. Vore det inte vore för er Herres förutbestämda plan, skulle de ha
dömts omedelbart.
130. Ha därför tålamod trots deras uttalanden, och prisa och förhärliga
din Herre före soluppgången och före solnedgången. Och prisa Honom
under natten, liksom vid dagens båda gränser, så att du må vara
lycklig.
131. Och eftertrakta inte det som vi givit några andra människor. Det
är tillfälliga utsmyckningar i detta livet, med vilka vi testar dem.
Det som er Herre ger er är mycket bättre, och varar för evigt.
132. Du ska uppmana din familj att iaktta Kontaktbönerna (), och
ihärdigt fortsätta att göra det. Vi ber dig inte om några gåvor; det är
vi som försörjer dig. Den slutliga triumfen tillhör de rättfärdiga.
154
133. De sa, "Om han bara kunde visa oss ett mirakel från sin Herre!"
Fick de inte tillräckligt med mirakel med de tidigare budskapen?
134. Hade vi utplånat dem före detta, skulle de ha sagt, "Vår Herre, om
Du skickat en budbärare till oss skulle vi ha följt Dina uppenbarelser,
och undvikit denna skam och förödmjukelse."
135. Säg, "Vi väntar allihopa, så vänta; ni kommer absolut att få vem
som är på den rätta vägen, och vem som verkligen är vägledd."
SURA 21: Profeterna (Al-Anbyã')
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Snabbt närmar sig räkenskapen för människorna, men de är omedvetna
om det, tar avstånd ifrån det.
2. När ett nytt bevis kommer till dem från deras Herre, lyssnar de
likgiltigt.
3. Deras sinnen är obetänksamma. Och de som överskrider diskuterar i
hemlighet: "Är han inte bara en människa som er? Skulle ni acceptera
magin som presenterats för er?"
4. Han sa, "Min Herre är medveten om varenda tanke i himlen och på
jorden. Han är Den Som Hör, den Allvetande."
5. De sa till och med, "Hallucinationer," "Han hittade på det," och,
"Han är en poet. Låt honom visa oss ett mirakel likt tidigare
budbärares."
6. Vi utplånade aldrig ett troende samhälle förut. Är dessa människor
troende?
7. Före dig sände vi inte annat än män vi inspirerat. Fråga de som kan
skriften, om du inte vet.
8. Vi gav dem inte kroppar som inte åt, ej heller var de odödliga.
9. Vi uppfyllde vårt löfte till dem; vi räddade dem tillsammans med vem
vi ville, och utplånade de som överträdde.
10. Vi har sänt ner en skrift till er som innehåller ert budskap.
Förstår ni inte?
11. Vi tillintetgjorde många samhällen på grund av deras överträdelse,
och ersatte dem med andra människor.
12. När vårt straff kom började de springa.
13. Spring inte, kom tillbaka till era lyxartiklar och era hem, för ni
måste ställas till svars.
14. De sa, "Ve oss. Vi var verkligen onda."
15. Det förblev deras yttrande, tills vi utplånade dem helt och hållet.
16. Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan,
endast för nöjes skull.
17. Om vi behövde underhållning, skulle vi kunnat initiera det utan
något av detta, om det var det vi ville.
18. I stället är det vår plan att bestyrka sanningen mot lögnen, för
att besegra den. Ve er för de yttranden ni yttrar.
155
19. Alla i himlarna och på jorden tillhör Honom, och de med Honom är
aldrig för arroganta för att dyrka Honom, ej heller vacklar de
någonsin.
20. De prisar natt och dag, utan att någonsin tröttna.
21. Har de hittat gudar på jorden som kan skapa?
22. Om det () funnits andra gudar vid sidan av GUD, skulle det ha varit
kaos. Prisad vare GUD; Herren med den absoluta makten. Han är högt
överlägsen deras anspråk.
23. Ingenting Han gör ska någonsin ifrågasättas, medan alla andra
ifrågasätts.
24. Har de funnit andra gudar vid sidan av Honom? Säg, "Visa mig ert
bevis. Detta är budskapet till min generation, som fulländar alla
tidigare budskap." De flesta av dem känner förvisso inte igen
sanningen; det är därför de är så fientliga.
25. Vi har inte sänt någon budbärare före dig, förutom med
inspirationen: "Det finns ingen annan gud än Mig; ni ska dyrka endast
Mig."
26. Ändå sa de, "Den Nådigaste har fått en son!" Prisad vare Han. Alla
() är () ärbara tjänare.
27. De talar aldrig självmant, och de följer strikt Hans befallningar.
28. Han känner till deras framtid och deras förflutna. De medlar endast
för dem som redan accepterats av Honom, och de oroar sig över sitt eget
öde.
29. Om någon av dem påstår sig vara en gud vid sidan av Honom, straffar
vi honom med Helvetet; på så sätt straffar vi de onda.
30. Inser inte de icke troende att himlen och jorden tidigare var en
solid massa, som vi lät explodera in i existens? Och av vatten skapade
vi alla levande ting. Ska de tro?
31. Och vi placerade stabilisatorer på jorden så att den inte ska
skälva under dem, och vi placerade raka vägar däri så att de ska kunna
vägledas.
32. Och vi gjorde skyn ett vaktat tak. Ändå är de helt ouppmärksamma på
alla tecken däri.
33. Och Han är Den som skapade natten och dagen, och solen och månen;
var och en av dem löper i sin egen bana.
34. Vi fastställde aldrig odödlighet för någon före dig; skulle du dö,
är de odödliga?
35. Alla människor kommer att få uppleva döden, efter att vi satt er på
prov genom motgång och framgång, sedan återvänder ni slutligen till
oss.
36. När de som inte tror ser dig, förlöjligar de dig: "Är det denne som
utmanar era gudar?" Samtidigt förblir de fullständigt beaktningslösa
inför den Nådigastes budskap.
37. Människan är otålig i sin natur. Jag kommer att visa er Mina tecken
med tiden; ha inte så bråttom.
38. De utmanar: "Vart är detta () om du talar sanning?"
156
39. Om bara de som inte tror skulle kunna se sig själva när de försöker
avvärja elden från sina ansikten och ryggar! Då kommer ingen att hjälpa
dem.
40. Förvisso, kommer det att komma till dem plötsligt, och de kommer
att vara fullkomligt mållösa. De kan varken undvika det eller få något
uppskov.
41. Budbärare före dig har förlöjligats, följaktligen ådrog sig de som
förlöjligade dem konsekvenserna av sitt hånande.
42. Säg, "Vem kan skydda dig från den Nådigaste under natten eller på
dagen?" De är verkligen helt beaktningslösa inför Sin Herres budskap.
43. Har de gudar som kan skydda dem från oss? De kan inte ens hjälpa
sig själva. Ej heller kan de göra varandra sällskap när de sammankallas
för att möta oss.
44. Vi har försörjt dessa människor och deras förfäder ända upp i hög
ålder. Ser de inte att varje dag på jorden för dem närmare slutet? Kan
de vända på detta förlopp?
45. Säg, "Jag varnar er enligt gudomlig inspiration." De döva kan dock
inte höra kallet när de varnas.
46. När ett prov på er Herres straff drabbar dem, säger de villigt, "Vi
var verkligen onda."
47. Vi kommer att upprätta rättvisans skalor på Återuppståndelsens Dag.
Ingen själ kommer att drabbas av minsta orättvisa. Även motsvarigheten
av ett senapsfrö kommer att beaktas. Vi är ytterst effektiva granskare.
48. Vi gav Moses och Aron Lagboken, en ledstjärna och en påminnelse för
de rättfärdiga.
49. De som vördar sin Herre, även i sin ensamhet, och som oroar sig för
Timmen.
50. Detta är också en välsignad påminnelse som vi sänt ner. Förnekar ni
den?
51. Dessförinnan gav vi Abraham hans vägledning och förståelse, för vi
var fullt medvetna om honom.
52. Han sa till sin far och sitt folk, "Vad är det här för statyer ni
ägnar er åt?"
53. De sa, "Vi såg våra föräldrar dyrka dem."
54. Han sa, "Ni och era föräldrar har verkligen gått vilse."
55. De sa, "Talar du sanning för oss, eller skämtar du?"
56. Han sa, "Er ende Herre är himmlarnas och jordens Herre, som skapade
dem. Det är mitt vittnesmål.
57. "Jag svär vid GUD, jag har för avsikt att ta itu med era statyer så
fort ni ger er av."
58. Han bröt dem i bitar, förutom en stor en, så att de skulle kunna
hänvisa till den.
59. De sa, "Den som gjort det här mot våra gudar är verkligen en
syndare."
60. De sa, "Vi hörde en ung man hota dem; han kallas Abraham."
157
61. De sa, "Hämta hit honom inför alla människors åsyn, så att de kan
bevittna det."
62. De sa, "Har du gjort det här mot våra gudar, O Abraham?"
63. Han sa, "Det är den där stora som gjorde det. Gå och fråga dem, om
de kan tala."
64. De slogs av häpnad och sa till sig själva, "Det är bestämt ni som
syndat."
65. Trots det återvände de till sina gamla idéer: "Du vet mycket väl
att de inte kan prata."
66. Han sa, "Dyrkar ni då vid sidan av GUD, något som inte har någon
makt att hjälpa eller skada er?
67. "Ni har ådragit er skam genom att dyrka idoler vid sidan av GUD.
Förstår ni inte?"
68. De sa, "Bränn honom och försvara era gudar, om det är det ni
bestämmer er för att göra."
69. Vi sa, "O eld, var sval och trygg för Abraham."
70. På så sätt konspirerade de mot honom, men vi gjorde dem till
förlorare.
71. Vi räddade honom, och vi räddade Lot, till landet vi välsignat för
alla människor.
72. Och vi gav honom Isak och Jakob som en gåva, och vi gjorde dem båda
rättfärdiga.
73. Vi gjorde dem till imamer som vägledde enligt våra budord, vi lärde
dem hur man verkar rättfärdighet, hur man iakttager Kontaktbönerna ()
och den obligatoriska välgörenheten (). För oss, var de trogna dyrkare.
74. Vad gäller Lot, gav vi honom visdom och kunskap, och räddade honom
från samhället som utövade ohyggligheter; de var syndiga och onda
människor.
75. Vi gav honom tillträde till vår nåd, för han var rättfärdig.
76. Och, innan dess vädjade Noak, och vi besvarade honom. Vi räddade
honom och hans familj från den stora katastrofen.
77. Vi hjälpte honom mot människorna som förkastade våra uppenbarelser.
De var onda människor, så vi dränkte dem allihop.
78. Och David och Salomon, när de en gång dömde angående någons skörd
som förstörts av en annans får, bevittnade vi deras beslut.
79. Vi gav Salomon den rätta förståelsen, trots att vi givit dem båda
visdom och kunskap. Vi lät bergen stå i Davids tjänst, för att prisa
(), liksom fåglarna. Det är vad vi gjorde.
80. Och vi lärde honom hur man tillverkar sköldar, för att skydda er i
krig. Är ni då tacksamma?
81. För Salomon, lät vi vinden storma och blåsa till hans förfogande.
Han kunde rikta den precis som han ville, till vilket land han än
valde, och vi välsignade sådant land för honom. Vi är fullt medvetna om
alla ting.
82. Och bland djävlarna fanns de som dök för honom (), eller för att
göra allt han befallde dem att göra. Vi satte dem i hans tjänst.
158
83. Och Job bad till sin Herre; "Motgång har drabbat mig, och av alla
de barmhärtiga, är Du Barmhärtigast."
84. Vi besvarade honom, skonade honom från hans besvär, och återställde
hans familj för honom, till och med till det dubbla. Det var en nåd
från oss, och en påminnelse för de som dyrkar.
85. Även Ismael, Idris, ZalKifl; alla var ihärdiga, tålmodiga.
86. Vi gav dem tillträde till vår nåd, för de var rättfärdiga.
87. Och ZanNoon (), övergav sitt uppdrag i tron om att vi inte kunde
kontrollera honom. Till slut bönföll han från mörkret (): "Det finns
ingen annan gud än Du. Prisade vare Du. Jag har begått en stor synd."
88. Vi besvarade honom, och räddade honom från krisen; på så sätt
räddar vi de som tror.
89. Och Zakarias vädjade till sin Herre: "Min Herre, låt mig inte vara
utan arvinge, trots att Du är den bästa arvtagaren."
90. Vi besvarade honom och gav honom Johannes; vi ordnade hans fru för
honom. Det var för att de brukade skynda med att verka rättfärdighet,
och bönföll oss i situationer av glädje liksom rädsla. Oss var de
trogna.
91. Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av
vår ande, och gjorde således henne och hennes son till ett tecken för
hela världen.
92. Er församling är endast en, och endast Jag är er Herre; ni ska
dyrka endast Mig.
93. Trots det delade de upp sig i motsatta trosläror. De kommer alla
att återvända till oss ().
94. Vad gäller de som verkar rättfärdighet, samtidigt som de tror,
kommer deras verk inte att gå till spillo; vi dokumenterar det.
95. Det är förbjudet för alla samhällen vi utplånat att återvända.
96. Inte Förrän Gog och Magog visar sig igen, kommer de att återvända -
de kommer att komma från alla håll och kanter.
97. Det är då den oundvikliga profetian kommer att äga rum, och de som
inte tror kommer att stirra skräckslaget: "Ve oss; vi har varit
tanklösa. Vi har verkligen varit onda."
98. Ni och de idoler ni dyrkar vid sidan av GUD kommer att vara bränsle
för Helvetet; det är ert oundvikliga öde.
99. Om dessa vore gudar, skulle de inte ha hamnat i Helvetet. Alla som
vistas däri, vistas däri för evigt.
100. De kommer att sucka och stöna däri, och de kommer inte ha tillgång
till några nyheter.
101. Vad gäller de som förtjänade våra magnifika belöningar, kommer de
att vara beskyddade från det.
102. De kommer inte att höra dess väsande. De kommer att njuta av en
boning vari de kan få allt de önskar sig, för evigt.
103. Den stora skräcken kommer inte att oroa dem, och änglarna kommer
att välkomna dem med glädje: "Detta är er dag, som ni lovats."
159
104. På den dagen kommer vi att vika ihop himlen, som man viker ihop en
bok. Precis som vi initierade första skapelsen, kommer vi att repetera
den. Det är vårt löfte; vi kommer absolut att fullfölja det.
105. Vi har fastställt i Psalmerna, liksom i andra skrifter, att jorden
ska ärvas av Mina rättfärdiga dyrkare.
106. Detta är ett budskap för människor som dyrkar.
107. Vi har sänt dig av nåd från oss, till hela världen.
108. Proklamera, "Jag har fått gudomlig inspiration om att er gud är en
gud. Ska ni då underkasta er?"
109. Om de vänder sig bort, säg, "Jag har varnat er tillräckligt, och
jag har ingen aning om hur snart eller sent () kommer att komma till
er.
110. "Han är fullt medveten om vad ni yttrar offentligt, och Han är
fullt medveten om allt ni döljer.
111. "För allt jag vet, är att denna värld är ett test för er, och en
temporär njutning."
112. Säg, "Min Herre. Din dom är den absoluta rättvisan. Vår Herre är
den Nådigaste; endast Hans hjälp söks mot era anspråk."
SURA 22: Vallfärd (Al-Hajj)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O människor, ni ska vörda er Herre, för Timmens skalv är någonting
fruktansvärt.
2. Dagen ni bevittnar den, kommer till och med en ammande moder att
överge sitt barn, och en gravid kvinna abortera sitt foster. Ni kommer
att se människorna vackla som om de vore berusade, fast de inte är
berusade. Det är för att GUDs straff är så mäktigt.
3. Bland människorna finns de som argumenterar om GUD utan kunskap, som
följer varje upprorisk djävul.
4. Det har fastställts, att den som förenar sig med honom, kommer han
att vilseleda och vägleda till Helvetets plåga.
5. O människor, om ni hyser något tvivel beträffande återuppståndelse,
() vi skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, som
förvandlas till ett hängande (), som sedan blir till ett foster som får
liv eller betraktas livlöst. Vi klargör på så sätt saker och ting för
er. Vi placerar vad vi vill i moderliven, under en förutbestämd tid.
Sedan för vi ut er som spädbarn, därefter når ni mognad. Medan vissa av
er dör unga, lever andra till den värsta åldern, bara för att inse att
ingen mer kunskap kan uppnås utöver en viss gräns. Ni ser också på en
jord som är död, därefter, så fort vi öser vatten över den, vibrerar
den av liv och frambringar alla möjliga sorters vackra växter.
6. Det bevisar att GUD är Sanningen, att Han återupplivar de döda, och
att Han är Allsmäktig.
7. Och att Timmen kommer, inga tvivel om det, och att GUD återupplivar
de i gravarna.
8. Bland människorna finns den som argumenterar om GUD utan kunskap och
utan vägledning, och utan en upplysande skrift.
160
9. Arrogant försöker han avleda människor från GUDs väg. Följaktligen
ådrar han sig förödmjukelse i detta livet, och på Återuppståndelsens
Dag överlämnar vi honom till plågan av att brännas.
10. Detta är vad dina gärningar gjort för dig. GUD är aldrig orättvis
mot människorna.
11. Bland människorna finns den som dyrkar GUD villkorligt. Går saker
och ting bra för honom är han nöjd. Men drabbas han av motgång, vänder
han helt om. Följaktligen förlorar han både detta livet och Livet Efter
Detta. Sådan är den verkliga förlusten.
12. Vid sidan av GUD idoliserar han vad som inte har makt att skada
eller hjälpa honom; sådant är det verkliga avvikandet.
13. Han avgudar vad som är mer benäget att skada honom än hjälpa honom.
Vilken miserabel herre! Vilket miserabelt sällskap!
14. GUD ger de som tror och som för ett rättfärdigt liv tillträde till
trädgårdar med flytande bäckar. Allt är enligt GUDs vilja.
15. Om någon tror att GUD inte kan hjälpa honom i detta livet och i
Livet Efter Detta, låt honom då vända sig helt och hållet () himlen,
och såga av (). Han kommer då att upptäcka att denna plan utplånar allt
som bekymrar honom.
16. Vi har på så sätt uppenbarat tydliga uppenbarelser häri, därefter
vägleder GUD den som vill ().
17. De som tror, de Judiska, de som konverterat, de Kristna,
Zarathustrianerna och idoldyrkarna, GUD är Den som kommer att döma
ibland dem på Återuppståndelsens Dag. GUD ser allt.
18. Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prostrerar inför
GUD, liksom solen, månen, stjärnorna, träden, djuren och många
människor? Många andra bland människorna har överlåtits till dom. Ingen
kommer att hedra den GUD förödmjukar. Allt är enligt GUDs vilja.
19. Här är två grupper som tvistar om sin Herre. Vad gäller de som inte
tror, kommer de ha kläder av eld sydda åt dem. Helvetisk vätska kommer
att hällas över deras huvuden.
20. Det kommer få deras insidor att smälta, liksom deras hudar.
21. De kommer vara inlåsta i järngrytor.
22. Varje gång de försöker ta sig ur en sådan bedrövelse, kommer de
tvingas tillbaka: "Smaka på våndan av att brinna."
23. GUD kommer att ge de som tror och som för ett rättfärdigt liv,
tillträde till trädgårdar med porlande bäckar. Där kommer de att
smyckas med armband av guld och pärlor, och deras kläder kommer vara av
silke.
24. De har vägletts till de goda orden; de har vägletts på den Mest
Prisades väg.
25. De som inte tror, som tillbakavisar andra från GUDs väg och från
den Heliga Moskén vi tillägnat alla människor - vare sig infödda eller
besökare - som försöker förorena och korrumpera den, kommer vi
säkerligen att hemsöka med ett smärtsamt straff.
26. Vi utsåg Abraham till att etablera Helgedomen: "Dyrka inte någon
annan gud vid sidan av Mig, och rena Min helgedom för de som besöker
den, de som bor nära den, och de som bugar sig och prostrerar.
161
27. "Och förkunna att människorna ska iaktta Hajj vallfärden. De kommer
att komma till er till fots eller farandes på olika sorters utmattade
(). De kommer att komma från de mest avlägsna platser."
28. De får söka kommersiella vinningar, och de ska fira minnet av GUDs
namn under de specificerade dagarna, för att ha försett dem med boskap.
"Ät därav, och ge mat till de drabbade och de fattiga."
29. De ska fullfölja sina förpliktelser, uppfylla sina löften, och
besöka den uråldriga helgedomen.
30. De som vördar riterna GUD förordnat, har förtjänat en god belöning
hos sin Herre. All boskap har tillåtits som mat åt er, förutom de som
specifikt förbjudits er. Ni ska undvika det avskyvärda av idoldyrkan,
och undvik att säga annat än sanningen.
31. Ni ska upprätthålla er hängivelse till absolut endast GUD. Den som
sätter upp en idol vid sidan av GUD kan liknas vid den som föll från
skyn, som sedan fångas upp av gamar, eller blir bortblåst av vinden ner
i en djup ravin.
32. Sannerligen, de som vördar riterna fastställda av GUD, demonstrerar
det rättfärdiga i sina hjärtan.
33. () förser er med många fördelar under en period, innan den
tillägnas den uråldriga helgedomen.
34. För varje församling har vi fastställt riter med vilka de firar
minnet av GUD, för att ha försett dem med boskapen. Er gud är en och
samma gud; ni ska underkasta er Honom. Ge goda nyheter till de som
lyder.
35. Det är de vars hjärtan skälver när de nämner GUD, de håller
ihärdigt ut under motgång, de iakttager Kontaktbönerna (), och av våra
gåvor till dem ger de till välgörenhet.
36. Djuroffren tillhör de riter GUD fastställt för ert eget bästa. Ni
ska nämna GUDs namn över dem när de står på rad. När de väl överlämnas
för att offras, ska ni äta därav och ge till de fattiga och de
behövande. Det är anledningen till att vi kuvade dem för er, så att ni
ska kunna visa er tacksamhet.
37. Varken deras kött eller deras blod når GUD. Det som når Honom är er
rättfärdighet. Han har kuvat dem för er, så att ni må visa er
tacksamhet genom att prisa GUD för att ha väglett er. Ge goda nyheter
till de barmhärtiga.
38. GUD försvarar de som tror. GUD älskar inte någon bedragare,
otacksam.
39. Tillåtelse får de som blir förföljda, eftersom orättvisa drabbat
dem, och GUD kan sannerligen hjälpa dem.
40. De vräktes med orätt från sina hem, av ingen annan anledning än för
att de sa, "Vår Herre är GUD." Vore det inte för att GUD stöttat vissa
människor mot andra, skulle kloster, kyrkor, synagogor och moskéer -
där man regelbundet firar minnet av GUDs namn - blivit förstörda.
Absolut, GUD stödjer den som stödjer Honom. GUD är Mäktig, Allsmäktig.
41. Det är dessa som, om vi utnämnde dem till härskare på jorden,
skulle etablera Kontaktbönerna () och den obligatoriska välgörenheten
(), förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska. GUD är den yttersta
härskaren.
162
42. Om de avvisar dig, har även Noaks, Ad's och Thamoûd's folk inte
trott innan dem.
43. Även Abrahams folk, och Lot's folk.
44. Och de som vistades i Midyan. Moses avvisades också. Jag lät alla
dessa människor hållas, och ställde dem sedan till svars; hur () var
inte Mitt straff!
45. Vi har utplånat många samhällen på grund av deras ondska. De
slutade i ruiner, stillade källor och stora tomma byggnader.
46. For de inte runt på jorden, och använde sedan sina sinnen för att
förstå, och sina öron för att höra? Den verkliga blindheten är inte
ögonens blindhet, utan hjärtats blindhet i bröstet.
47. De utmanar dig att frambringa straff, och GUD misslyckas aldrig med
att uppfylla Sin profetia. En av er Herres dagar är som tusen av era
år.
48. Många samhällen i det förflutna begick ondska, och Jag lät dem
hållas ett tag, varpå straffade Jag dem. Till Mig kommer allting
slutligen att återvända.
49. Säg, "O människor, jag har skickats till er som en stor varnare."
50. De som tror och för ett rättfärdigt liv har förtjänat förlåtelse
och en generös belöning.
51. Vad gäller de som strävar för att utmana våra uppenbarelser, ådrar
de sig Helvetet.
52. Vi har inte sänt någon budbärare innan dig, eller någon profet,
utan att djävulen lagt sig i hans önskemål. GUD tillintetgör sedan det
som djävulen har gjort. GUD fulländar Sina uppenbarelser. GUD är
Allvetande, Visast.
53. På så sätt låter Han djävulens intrigspel fungera som ett test för
de som hyser tvivel i sina hjärtan, vars hjärtan är förhårdnade. De
onda måste förbli med oppositionen.
54. De välsignade med kunskap kommer att känna igen sanningen från sin
Herre och sedan tro på den, och deras hjärtan kommer villigt att
acceptera den. Utan tvivel, vägleder GUD de som tror på den rätta
vägen.
55. Vad gäller de som inte tror, kommer de fortsätta att hysa tvivel
tills Timmen plötsligt kommer till dem, eller tills straffet på en
fruktansvärd dag kommer till dem.
56. Allt herravälde den dagen tillhör GUD, och Han kommer att döma
ibland dem. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, har
de förtjänat lycksalighetens trädgårdar.
57. Medan de som inte trodde och som avvisade våra uppenbarelser har
ådragit sig ett skamfullt straff.
58. De som emigrerar för GUDs sak, och som därefter dödas eller dör,
kommer GUD säkerligen att överösa med goda gåvor. GUD är verkligen den
bästa Försörjaren.
59. Med all säkerhet kommer Han att ge dem ett inträde som kommer att
förnöja dem. GUD är Allvetande, Barmhärtig.
163
60. Det har fastställts, att om någon hämnas en orättvisa han oförtjänt
drabbats av, rättvist, och därefter förföljs på grund av detta, kommer
GUD absolut att hjälpa honom. GUD är Benådare, Förlåtande.
61. Det är ett faktum att GUD binder samman natten med dagen, och
binder samman dagen med natten, och att GUD är Den Som Hör, Den Som
Ser.
62. Det är ett faktum är att GUD är Sanningen, och att upphöjandet av
idoler vid Hans sida är en lögn, och att GUD är den Högste, den
Ojämförlige.
63. Ser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn som gör jorden
grön? GUD är Storslagen, Medveten.
64. Allt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Utan tvivel, är GUD
den Rikaste, Ytterst Ärorik.
65. Ser ni inte att GUD satt allting på jorden i er tjänst? Skeppen far
på haven på Hans befallning. Han hindrar de himmelska kropparna från
att krascha mot jorden, förutom enligt Hans befallning. GUD är Ytterst
God gentemot människorna, Barmhärtigast.
66. Han är Den som gav er liv, varpå Han sätter er i döden, sedan för
Han er tillbaka till liv. Människan är verkligen otacksam.
67. För varje församling har vi fastställt vissa riter som de måste
upprätthålla. Därför borde de inte tvista med dig. Du ska fortsätta att
bjuda in alla till er Herre. Utan tvivel, är du på den rätta vägen.
68. Om de argumenterar med dig, säg, "GUD är fullt medveten om allt ni
gör."
69. GUD kommer att döma ibland er på Återuppståndelsens Dag beträffande
alla era tvister.
70. Inser ni inte att GUD är medveten om allting i himmlarna och på
jorden? Allt detta är nerskrivet i ett dokument. Det är enkelt för GUD
att göra.
71. Ändå idoliserar de idoler vid sidan av GUD, i vilka Han inte satt
någon makt, och de vet ingenting om dem. De som syndar har ingen som
hjälper dem.
72. När våra uppenbarelser reciteras för dem, klart och tydligt, ser
man ondska i ansiktet på de som inte tror. De attackerar nästan de som
reciterar våra uppenbarelser för dem. Säg, "Ska jag informera er om
någonting mycket värre? Helvetet är utlovat av GUD, för de som inte
tror; vilket fruktansvärt öde."
73. O människor, här är en liknelse ni måste fundera ordentligt på:
idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD kan aldrig skapa en fluga, även
om de förenade sig för att göra det. Dessutom, om flugan stjäl
någonting ifrån dem, kan de aldrig få tillbaka det; svag är förföljaren
och den förföljde.
74. De värderar inte GUD som Han borde värderas. GUD är Den Mäktigaste,
den Allsmäktige.
75. GUD väljer ut budbärare bland änglarna, även bland människorna. GUD
är Den Som Hör, och Den Som Ser.
76. Han känner till deras förflutna och deras framtid. Den yttersta
kontrollen över alla ting tillhör GUD.
164
77. O ni som tror, ni ska buga er, prostrera, dyrka er Herre, och verka
rättfärdighet, så att ni ska kunna lyckas.
78. Ni ska sträva för GUDs sak som ni borde sträva för Hans sak. Han
har valt er, och inte gett er några svårigheter i att utöva er religion
- religionen av er fader Abraham. Han är den som gav er namnet
"Underkastade" ursprungligen. Därför ska budbäraren fungera som vittne
ibland er, och ni ska fungera som vittnen ibland människorna. Därför
ska ni iakttaga Kontaktbönerna () och ge den obligatoriska
välgörenheten (), och hålla fast vid GUD; Han är er Herre, den bäste
Herren och den bäste Hjälparen.
SURA 23: De Troende (Al-Mu'minûn)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Verkligen framgångsrika är de troende;
2. som är vördnadsfulla under sina Kontaktböner ().
3. Och de undviker fåfängt prat.
4. Och de ger sin obligatoriska välgörenhet ().
5. Och de bibehåller sin kyskhet.
6. Endast med sina makar, eller med de som rätteligen tillhör dem, har
de sexuella relationer; de ska inte klandras.
7. De som överskrider dessa gränser, är syndarna.
8. När det kommer till depositioner som anförtrotts dem, liksom
överenskommelser de gör, är de pålitliga.
9. Och de iakttager Kontaktbönerna () regelbundet.
10. Sådana är arvtagarna.
11. De kommer att ärva Paradiset, vari de vistas för evigt.
12. Vi skapade människan från en speciell sorts lera.
13. Därefter reproducerade vi honom från en liten droppe som placerats
i en väl skyddad förvaringsplats.
14. Sedan utvecklade vi droppen till ett hängande (), vidarutvecklade
därefter det hängande () till en munfull (), utvecklade sedan det
munfulla () till ben, och täckte därefter benen med kött. På så sätt
skapar vi en ny varelse. Välsignad vare GUD, den bäste Skaparen.
15. Därefter, senare, dör ni.
16. Därefter, på Återuppståndelsens Dag, kommer ni att återupplivas.
17. Vi skapade sju universum i skikt ovan er, och vi är aldrig
omedvetna om en enda varelse däri.
18. Vi sänder ner vatten från skyn, exakt uppmätt, sedan förvarar vi
det i marken. Vi kan säkerligen låta det slinka undan.
19. Med det, skapar vi åt er fruktträdgårdar av dadelpalmer, vindruvor,
alla sorters frukter, och olika sorters föda.
20. Också, ett träd härstammande från Sinai producerar olja, likaså
angenäm smak för de som äter.
165
21. Och boskapen borde ge er en tankeställare. Vi låter er dricka ()
från deras bukar, ni drar nytta av dem på andra sätt, och en del av dem
använder ni som föda.
22. På dem, och på skeppen, färdas ni.
23. Vi sände Noak till sitt folk med orden, "O mitt folk, dyrka GUD. Ni
har ingen annan gud vid sidan av Honom. Ska ni då inte vara
rättfärdiga?"
24. Ledarna som inte trodde bland hans folk sa, "Det här är bara en
människa som er, som vill skaffa sig en framstående ställning ibland
er. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat sända ner änglar. Vi har
aldrig hört talas om någonting liknande från våra förfäder.
25. "Han är helt enkelt en man som blivit tokig. Ignorera honom bara
ett tag."
26. Han sa, "Min Herre, ge mig seger, för de har misstrott mig."
27. Då inspirerade vi honom: "Tillverka farkosten under våra vaksamma
ögon, och enligt vår inspiration. När vår befallning kommer, och
atmosfären kokar över, sätt då ett par av varje sort () på den, och din
familj, förutom de som dömts till undergång. Vad gäller de som
överträdit, tala inte till Mig på deras vägnar; de kommer att dränkas.
28. "När du väl satt dig till rätta, tillsammans med dem som är med
dig, på farkosten, ska du säga, 'Prisad vare GUD för att ha räddat oss
från de onda människorna.'
29. "Och säg, 'Min Herre, låt mig få stiga iland på en välsignad plats;
Du är den bäste ledsagaren.'"
30. Det borde vara nog med bevis för er. Vi kommer säkerligen att testa
er.
31. Därefter etablerade vi en annan generation efter dem.
32. Vi sände en budbärare till dem, från deras egen grupp, som sa "Ni
ska dyrka GUD. Ni har ingen annan gud än Honom. Ska ni då inte vara
rättfärdiga?"
33. Ledarna bland hans folk som inte trodde, och som avvisade idén om
Livet Efter Detta - trots att vi gav till dem generöst i detta livet -
sa, "Det här är bara en människa som er. Han äter av det ni äter, och
dricker som ni dricker.
34. "Om ni lyder en människa som er, är ni verkligen förlorare.
35. "Lovar han er att efter ni förvandlats till stoft och ben, kommer
ni att komma ut igen?
36. "Omöjligt, verkligen omöjligt, är det som lovats er.
37. "Vi lever bara detta livet - vi lever och dör - och vi kommer
aldrig att återupplivas.
38. "Han är bara en man som hittat på lögner, och tillskrivit GUD dem.
Vi kommer aldrig att tro honom."
39. Han sa, "Min Herre, låt mig segra, för de har misstrott mig."
40. Han sa, "De kommer snart att vara ledsna."
41. De drabbades av straffet, rättvist, och följaktligen förvandlade vi
dem till ruiner. De onda människorna utplånades.
166
42. Därefter etablerade vi nya generationer efter dem.
43. Inget samhälle kan påskynda sitt förutbestämda öde, ej eller
fördröja det.
44. Därefter skickade vi våra budbärare en efter en. Var gång en
budbärare kom till sitt samhälle, trodde de honom inte. Följaktligen
utplånade vi dem, en efter en, och gjorde dem till historia.
Människorna som inte trodde har utplånats.
45. Sedan sände vi Moses och hans bror Aron med våra uppenbarelser och
ett fulländat bevis.
46. Till Farao och hans råd, men de blev arroganta. De var förtryckande
människor.
47. De sa, "Ska vi tro på grund av två män vars folk är våra slavar?"
48. De avvisade de båda, och utplånades följaktligen.
49. Vi gav skriften till Moses, så att de skulle kunna vägledas.
50. Vi gjorde Marias son och hans mor till ett tecken, och vi gav dem
skydd på en en höjd med vatten och dryck.
51. O ni budbärare, ät från alla goda gåvor, och verka rättfärdighet.
Jag är fullt medveten om allt ni gör.
52. Sådan är er församling - en församling - och Jag är er Herre; ni
ska vörda Mig.
53. Men de delade upp sig i tvistande grupper; varje grupp nöjd med
sitt.
54. Lämna dem därför i deras förvirring ett tag.
55. Tror de att, eftersom vi gav dem pengar och barn,
56. måste det betyda att vi öser välsignelser över dem? De har
verkligen ingen aning.
57. Absolut, de som är vördnadsfullt medvetna om sin Herre,
58. Och som tror på sin Herres uppenbarelser,
59. Och som aldrig sätter upp några idoler vid sidan av sin Herre,
60. När de ger sina allmosor, är deras hjärtan fulla av vördnad. För de
inser att de kommer sammankallas inför sin Herre,
61. De är ivriga med att göra rättfärdiga verk; de tävlar om att göra
dem.
62. Vi belastar aldrig en själ utöver dess tillgångar, och vi för ett
dokument som berättar sanningen. Ingen kommer att drabbas av orättvisa.
63. På grund av att deras sinnen är omedvetna om detta, begår de
gärningar som inte stämmer överrens med det; deras verk är onda.
64. Därefter, när vi vedergäller deras ledare med lidande, klagar de.
65. Klaga inte nu; ni har gett upp all hjälp från oss.
66. Mina bevis presenterades för er, men ni vände er bort.
67. Ni var för arroganta för att acceptera dem, och ni ignorerade dem
trotsigt.
167
68. Varför reflekterar de inte över denna skrift? Inser de inte att de
fått något som aldrig deras förfäder fått?
69. Har de misslyckats med att känna igen sin budbärare? Är det därför
de ignorerar honom?
70. Har de bestämt sig för att han är tokig? Han har absolut kommit med
sanningen till dem, men de flesta av dem hatar sanningen.
71. Om sanningen skulle rätta sig efter deras önskemål, skulle det vara
kaos i himmlarna och på jorden, och allt i dem skulle vara korrumperat.
Vi har givit dem deras bevis, men de struntar i sitt bevis.
72. Ber du dem om lön? Er Herres lön är mycket bättre. Han är den bäste
Försörjaren.
73. Absolut, bjuder du in dem till en rak väg.
74. De som inte tror på Livet Efter Detta kommer säkerligen att avvika
från den rätta vägen.
75. Till och med när vi öste nåd över dem och befriade dem från deras
problem, föll de djupare ner i överträdelse, och fortsatte att göra
misstag.
76. Till och med när vi hemsökte dem med straff, vände de sig aldrig i
bön till sin Herre.
77. Följaktligen, när vi vedergällde dem med det svåra straff de
ådragit sig, blev de chockade.
78. Han är Den som gav er hörseln, synen, och era hjärnor. Sällan är ni
tacksamma.
79. Han är Den som satte er till rätta på jorden, och inför Honom
kommer ni att sammankallas.
80. Han är Den som kontrollerar liv och död, och Han är Den som
alternerar natt och dag. Förstår ni inte?
81. De sa samma sak som sina förfäder.
82. De sa, "Återupplivas vi efter att vi har dött, och blivit till
stoft och ben?
83. "Sådana löften fick vi och våra föräldrar förut. Det är bara sagor
från det förflutna."
84. Säg, "Vem äger jorden och alla på den, om ni vet?"
85. De kommer att säga, "GUD." Säg, "Varför tar ni er då inte i akt?"
86. Säg, "Vem är Herre över alla sju universum; Herre över det
fantastiska herraväldet?"
87. De kommer att säga, "GUD." Säg, "Varför blir ni då inte
rättfärdiga?"
88. Säg, "I vems hand ligger all makt över alla ting, och Han är den
ende som kan ge hjälp, men behöver ingen hjälp, om ni vet?"
89. De kommer att säga, "GUD." Säg, "Vart gick ni vilse?"
90. Vi har givit dem sanningen, men de är lögnare.
91. GUD har aldrig fått en son. Det har heller aldrig funnits någon
annan gud vid sidan av Honom. I sådana fall skulle varje gud förkunnat
självständighet med sina skapelser, och de skulle ha tävlat med
168
varandra för att dominera. Prisad vare GUD; ojämförlig deras
påståenden.
92. Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; Upphöjd
vare Han, högt överlägsen behov av partners.
93. Säg, "Min Herre, vare sig Du visar mig () de ådragit sig [],
94. "Min Herre, låt mig inte tillhöra de överträdande människorna."
95. Att visa er () vi reserverat för dem, är något vi lätt kan göra.
96. Bemöt därför deras onda verk med godhet; vi är fullt medvetna om
deras anspråk.
97. Säg, "Min Herre, jag söker skydd hos Dig från djävlarnas
viskningar.
98. "Och jag söker skydd hos Dig, min Herre, så att de inte kommer nära
mig."
99. När döden kommer till en av dem säger han, "Min Herre, sänd
tillbaka mig.
100. "Jag kommer då att verka rättfärdighet i allt jag lämnade bakom
mig." Detta är inte sant. Det är ett falskt anspråk han gör. En barriär
kommer att skilja hans själ från denna världen tills återuppståndelsen.
101. Dagen som hornet blåses, kommer inga relationer existera mellan
dem, ej heller kommer de att bry sig om varandra.
102. Vad gäller de vars vikter är tunga, kommer de att tillhöra
vinnarna.
103. De vars vikter är lätta, är de som förlorat sina själar; de vistas
i Helvetet för evigt.
104. Eld kommer att täcka deras ansikten, och miserabelt förblir de
däri.
105. Reciterades inte Mina uppenbarelser för er, och ni avvisade dem
gång på gång?
106. De kommer att säga, "Vår Herre, vår ondska överväldigade oss, och
vi var människor som gått vilse.
107. "Vår Herre, ta oss ut ur detta; om vi återgår (), då är vi
verkligen onda."
108. Han kommer att säga, "Vistas däri, förödmjukade, och tala inte
till Mig.
109. "Några av Mina tjänare brukade säga, 'Vår Herre, vi har trott, så
förlåt oss och ös nåd över oss. Av alla de barmhärtiga, är Du den
Barmhärtigaste.'
110. "Men ni hånade och förlöjligade dem, till den grad att ni glömde
Mig. Ni brukade skratta åt dem.
111. "Jag har belönat dem idag som gengäld för deras ihärdighet, genom
att göra dem till vinnare."
112. Han sa, "Hur länge har ni vistats på jorden? Hur många år?
113. De sa, "Vi var där en dag, eller en del av dagen. Fråga de som
höll räkningen."
169
114. Han sa, "I själva verket var ni bara där under en kort mellantid,
om ni bara visste.
115. "Trodde ni att vi skapat er utan anledning; att ni inte skulle
föras tillbaka till oss?"
116. Högst upphöjd vare GUD, den sanne Härskaren. Det finns ingen annan
gud vid sidan av Honom; den Mest Ärbare Herren, besittare av all
auktoritet.
117. För den som dyrkar någon annan gud vid sidan av GUD, och utan
något sorts bevis, hans granskning ligger i hans Herres händer. De icke
troende lyckas aldrig.
118. Säg, "Min Herre, ös förlåtelse och nåd över oss. Av alla de
barmhärtiga, är Du den Barmhärtigaste."
SURA 24: Ljus (Al-Noor)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. En sura vi sänt ner, och fastställt som lag. I den har vi uppenbarat
tydliga uppenbarelser, så att ni ska kunna ta er i akt.
2. Äktenskapsbryterskan och äktenskapsbrytaren ska ni piska med hundra
rapp vardera. Tveka inte av medömkan från att utföra GUDs lag, om ni
verkligen tror på GUD och den Sista Dagen, och låt en grupp troende
bevittna deras straff.
3. Äktenskapsbrytaren kommer slutligen att gifta sig med en
äktenskapsbryterska eller en idoldyrkare, och äktenskapsbryterskan
kommer slutligen att gifta sig med en äktenskapsbrytare eller en
idoldyrkare. Det är förbjudet för de troende.
4. De som anklagar gifta kvinnor för äktenskapsbrott, och sedan inte
lyckas ta fram fyra vittnen, ska ni piska med åttio rapp, och inte
acceptera något vittnesmål från dem; de är onda.
5. Om de ångrar sig därefter och ändrar sig, är GUD Förlåtare,
Barmhärtig.
6. Vad gäller de som anklagar sina egna makar utan några andra vittnen,
får vittnesmålet godtas om han svär vid GUD fyra gånger att han talar
sanning.
7. Det femte bedyrandet ska vara för att ådra sig GUDs fördömelse över
honom om han ljugit.
8. Hon ska anses oskyldig, om hon svär vid GUD fyra gånger om att han
är en lögnare.
9. Det femte bedyrandet ska ådra sig GUDs vrede över henne om han
talade sanning.
10. Detta är GUDs nåd och barmhärtighet gentemot er. GUD är Frälsaren,
Visast.
11. Ett sällskap ibland er hittade på en stor lögn. Tro inte att det
var dåligt för er; i stället var det bra för er. Under tiden har var
och en av dem gjort sig förtjänta av sin del av skulden. Vad gäller den
som påbörjade hela incidenten, har han ådragit sig ett fruktansvärt
straff.
170
12. När ni hörde det, skulle de troende männen och de troende kvinnorna
haft bättre tankar om sig själva och sagt, "Detta är uppenbarligen en
stor lögn."
13. Endast om de presenterat fyra vittnen (). Lyckas de inte ta fram
sina vittnen, är de, enligt GUD, lögnare.
14. Vore det inte för GUDs nåd gentemot er, och Hans barmhärtighet i
denna världen och i Livet Efter Detta, skulle ni ha drabbats av ett
svårt straff på grund av denna incident.
15. Ni hittade själva på det, och resten av er repeterade det med era
munnar utan bevis. Ni trodde det var simpelt, när det enligt GUD var
förskräckligt.
16. När ni hörde det, skulle ni ha sagt, "Vi kommer inte att repetera
detta. Prisad vare Du. Detta är en grov lögn."
17. GUD råder er att aldrig göra om det, om ni är troende.
18. GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande,
Vis.
19. De som älskar att se omoraliskt beteende spridas bland de som tror,
har ådragit sig ett smärtsamt straff i detta livet och i Livet Efter
Detta. GUD vet, medan ni inte vet.
20. GUD öser Sin nåd och Sin barmhärtighet över er. GUD är Ytterst
Ömsint gentemot de troende, Barmhärtigast.
21. O ni som tror, följ inte Satans väg. Den som följer Satans väg bör
veta att han förespråkar ondska och synd. Vore det inte för GUDs nåd
gentemot er, och Hans förbarmande, skulle ingen av er renats. Men GUD
renar vem Han än vill. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
22. De ibland er som välsignats med tillgångar och rikedom ska vara
barmhärtiga gentemot sina släktingar, de fattiga, och de som immigrerat
för GUDs sak. De ska behandla dem vänligt och med tolerans; längtar ni
inte efter att uppnå GUDs förlåtelse? GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
23. De som falskt anklagar gifta, troende och gudfruktiga kvinnor, har
utan tvivel ådragit sig fördömelse i detta livet och i Livet Efter
Detta; de har ådragit sig ett hemskt straff.
24. Den dagen kommer då deras egna tungor, händer, och fötter kommer
att redogöra för allt de gjort.
25. På den dagen kommer GUD att straffa dem till fullo för deras
gärningar, och de kommer att få veta att GUD är Sanningen.
26. De dåliga kvinnorna till de dåliga männen, de dåliga männen till de
dåliga kvinnorna, de goda kvinnorna till de goda männen, och de goda
männen till de goda kvinnorna. De sistnämnda är oskyldiga sådana
anklagelser. De har uppnått förlåtelse och en generös belöning.
27. O ni som tror, ni ska inte gå in i hem som inte tillhör er, utan
tillåtelse från de som bor där, och utan att hälsa på dem. Det är
bättre för er, så att ni ska kunna ta er i akt.
28. Om ni inte finner någon där, ska ni inte gå in förrän ni får lov
till det. Blir ni ombedda, "Gå ut igen," måste ni gå ut igen. Det är
renare för er. GUD är fullt medveten om allt ni gör.
171
29. Ni begår inget fel om ni går in i obebodda hem, vari det finns
någonting som tillhör er. GUD är medveten om allt ni avslöjar, och allt
ni döljer.
30. Tala om för de troende männen att de ska sänka sin blick () och
bibehålla sin kyskhet. Det är renare för dem. GUD är fullt Medveten om
allt de gör.
31. Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och
bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar
utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte släppa efter
på denna norm, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras
makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras
bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga
tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller
barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt,
att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska
alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas.
32. Ni ska uppmuntra de bland er som är ensamstående att gifta sig. De
får gifta sig med de rättfärdiga bland era manliga och kvinnliga
tjänare, om de är fattiga. GUD kommer att berika dem från Sin nåd. GUD
är Frikostig, Den Som Vet.
33. De som inte har råd att gifta sig, ska bevara sin moraliska karktär
tills GUD ger till dem av Sin nåd. För de av era tjänare som vill frias
för att gifta sig, ska ni tillmötesgå deras önskemål, när ni förstår
att de menar allvar. Och ge till dem av de pengar GUD givit er. Ni ska
inte tvinga era flickor att begå prostitution, i strävan efter materia
tillhörande denna världen, om de vill vara orörda. Om någon tvingar
dem, är GUD, som ser att de tvingas, Förlåtare, Barmhärtig.
34. Vi har uppenbarat förtydligande uppenbarelser för er, exempel från
tidigare generationer, och vägledning för de rättfärdiga.
35. GUD är himmlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en
konkav spegel bakom en lampa, som placerats i en behållare av glas.
Behållaren av glas är lik en ljus, pärlik stjärna. Dess bränsle kommer
från ett välsignat oljealstrande träd, som varken är östlig, eller
västlig. Dess olja är närapå självlysande; behöver ingen eld för att
tända den. Ljus uppå ljus. GUD vägleder till Sitt ljus den som vill ().
GUD återger på så sätt liknelserna för människorna. GUD är fullt
medveten om alla ting.
36. () i hus som upphöjts av GUD, för Hans namn firas däri. Prisar
Honom däri, natt och dag
37. Människor som inte distraheras av ekonomi eller handel från att
fira minnet av GUD; de iakttager Kontaktbönerna (), ger den
obligatoriska välgörenheten (), och de är medvetna om dagen då alla
sinnen och ögon kommer att vara skräckslagna.
38. GUD kommer säkerligen att belöna dem för deras goda gärningar, och
ösa Sin nåd över dem. GUD ger till vem Han vill utan gränser.
39. Vad gäller de som inte tror, kan deras gärningar liknas vid en
synvilla i öknen. En törstig person tror att det är vatten. Men när han
når fram till det, upptäcker han att det inte är någonting, i stället
finner han GUD där, för att straffa honom fullständigt för sina verk.
GUD är den mest effektive granskaren.
172
40. En annan liknelse är att vara i totalt mörker, mitt ute på ett
våldsamt hav, med vågor uppå vågor, jämte tjock dimma. Mörker på mörker
- om han tittat på sin egen hand, skulle han knappt kunnat se den. Den
GUD berövar på ljus, kommer inte att ha något ljus.
41. Inser ni inte att alla i himmlarna och på jorden prisar GUD, till
och med fåglarna när de flyger i kolumn? Var och en kan sin bön och
sitt sätt att prisa. GUD är fullt medveten om allt de gör.
42. Himmlarnas och jorden herravälde tillhör GUD, och till GUD kommer
allt slutligen att återvända.
43. Inser ni inte att GUD sätter molnen i rörelse, anhopar dem sedan,
staplar dem därefter på varandra, varpå ni ser regn komma ur dem? Han
sänder ner mängder av snö från skyn för att täcka vem Han vill,
samtidigt som Han leder det bort från vem Han vill. Snöns sken
förblindar nästan ögonen.
44. GUD kontrollerar natten och dagen. Det borde vara en tankeställare
för de som har ögon.
45. Och GUD skapade alla levande varelser från vatten. En del av dem
går på sina bukar, vissa på två ben, och andra på fyra. GUD skapar vad
Han vill. GUD är Allsmäktig.
46. Vi har sänt ner förtydligande uppenbarelser för er, därefter
vägleder GUD den som vill () på en rak väg.
47. De säger "Vi tror på GUD och på budbäraren, och vi lyder," men
därefter glider vissa av dem tillbaka. Desa är inte troende.
48. När de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma ibland
dem, blir vissa av dem upprörda.
49. Om däremot beslutet är till deras fördel, accepterar de det
villigt!
50. Finns det en sjukdom i deras hjärtan? Tvivlar de? Är de rädda att
GUD och Hans budbärare ska behandla dem orättvist? I själva verket är
det de som är orättvisa.
51. Det enda de troende säger när de bjuds in till GUD och Hans
budbärare för att döma i deras angelägenheter är, "Vi hör och vi
lyder." Dessa är vinnarna.
52. De som lyder GUD och Hans budbärare, som vördar GUD och rättar sig
efter Honom, tillhör de som triumferar.
53. Högtidligt svär de vid GUD, att om du beordrade dem att mobilisera,
skulle de göra det. Säg, "Lova inte. Lydnad är en plikt. GUD är fullt
Medveten om allt ni gör."
54. Säg, "Lyd GUD, och lyd budbäraren." Om de vägrar, ansvarar han för
sina förpliktelser, och ni ansvarar för era förpliktelser. Om ni lyder
honom, kommer ni att vägledas. Budbärarens enda uppgift är att leverera
().
55. GUD lovar de ibland er som tror och som för ett rättfärdigt liv,
att Han kommer att göra dem till härskare på jorden, precis som Han
gjorde för de som kom före dem, fastställa religionen Han valt åt dem,
och ersätta rädsla med frid och trygghet för dem. Allt detta för att de
dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig.
De som inte tror efter detta, är de verkligt onda.
173
56. Ni ska iakttaga Kontaktbönerna () och ge den obligatoriska
välgörenheten (), och lyda budbäraren, så att ni ska kunna uppnå
förlåtelse.
57. Tro inte att de icke troende någonsin kommer att komma undan med
det. Deras slutliga boning är Helvetet; vilket miserabelt öde.
58. O ni som tror, era tjänare och era barn som inte nått puberteten
måste be om lov (). Det ska göras vid tre tillfällen före
Gryningsbönen, mitt på dagen när ni byter om för att vila, och efter
Nattbönen. Detta är tre privata stunder för er. Vid andra tillfällen är
det inte fel av vare sig er eller dem att umgås med varandra. GUD
klargör på så sätt uppenbarelserna för er. GUD är Allvetande, Den
Visaste.
59. Så fort barnen nått puberteten måste de be om lov (), precis som de
som blev vuxna före dem bett om lov (). GUD klargör på så sätt Sina
uppenbarelser för er. GUD är Allvetande, Visast.
60. De äldre kvinnorna som inte förväntar sig att gifta sig, begår
inget fel om de ger efter på sin klädsel, förutsatt att de inte visar
för mycket av sina kroppar. Att bibehålla måttfullhet är bättre för
dem. GUD är Den Som Hör, Den Som Vet.
61. Den blinde ska inte klandras, krymplingen ska inte klandras, ej
heller ska den handikappada klandras, precis som ni inte ska klandras,
för att ni äter i era hem, era fäders hem, era mödrars hem, era bröders
hem, era systrars hem, era fäders bröders hem, era fäders systrars hem,
eller i era mödrars bröders hem, era mödrars systrars hem, eller i de
hem som tillhör er och ni har dess nycklar i besittning, eller i era
vänners hem. Ni begår inget fel om ni äter tillsammans eller var och en
för sig. När ni går in i ett hem, ska ni ge varandra en hälsning från
GUD som är välsingad och bra. GUD förklarar på så sätt uppenbarelserna
för er, så att ni ska kunna förstå.
62. De sant troende är de som tror på GUD och Hans budbärare, och när
de är med med honom i ett församlingsmöte, lämnar de inte honom utan
att be om lov. De som ber om lov är de som tror på GUD och Hans
budbärare. Om de ber om din tillåtelse, för att ta itu med en del av
sina angelägenheter, får du ge tillåtelse till vem du vill, och be GUD
att förlåta dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
63. Behandla inte budbärarens önskemål som ni behandlar varandras
önskemål. GUD är fullt medveten om de bland er som smyger iväg med
klena ursäkter. Låt dem ta sig i akt - de som inte lyder hans order -
för en katastrof kanske drabbar dem, eller ett smärtsamt straff.
64. Absolut, allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Oavsett
vilket tillstånd ni än befinner er i, är Han fullt medveten om det.
Dagen ni återförs till Honom, kommer Han att informera dem om allt de
gjort. GUD är fullt medveten om alla ting.
SURA 25: Lagboken (Al-Furqãn)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Välsignad är Den som uppenbarade lagboken för Sin tjänare, så att
han kan tjäna som en varnare för hela världen.
2. Den som äger all makt i himmlarna och på jorden. Aldrig har han fått
en son, ej heller delar Han sin makt med någon. Han skapade allting i
exakta proportioner; Han formgav allt i detalj.
174
3. Ändå sätter de upp gudar vid sidan av Honom som inte skapar
någonting - de är själva skapade - och som inte har någon makt att ens
skada eller hjälpa sig själva med, ej heller har de någon makt att
kontrollera liv, död, eller återuppståndelse.
4. De som inte trodde sa, "Det här är en lögn som han författat med
hjälp av en del andra människor." De har yttrat en hädelse och en lögn.
5. De sa också, "Sagor från det förflutna som han skrev ner; de
dikterades för honom dag och natt."
6. Säg, "Detta uppenbarades av Den som känner till Hemligheten i
himmlarna och på jorden. Han är Förlåtande, Barmhärtigast.
7. De sa också, "Hur kommer det sig att denna budbärare äter mat och
går på marknaderna? Om bara en ängel kunde komma ner med honom, för att
tjäna som en predikare med honom!"
8. Eller, "Om han bara kunde få en skatt!" Eller, "Om han bara ägde en
orkidé, från vilken han äter!" Syndarna sa även, "Ni följer en förhäxad
man."
9. Lägg märke till hur de kallade dig för alla möjliga skällsord, och
hur detta ledde dem vilse, för att sedan aldrig hitta sin väg tillbaka.
10. Välsignad är Den som kan, om Han vill, ge er mycket bättre än vad
de begär trädgårdar med flytande bäckar och många palats.
11. I själva verket har de misstrott Timmen (), och för de som inte
tror på Livet Efter Detta, har vi preparerat ett flammande Helvete.
12. När det ser dem på avstånd, kommer de att höra dess ursinne och
ilska.
13. Och när de kastas in i det, genom en trång plats, helt fastkedjade,
kommer de att uttrycka sin ånger.
14. Ni kommer inte bara att uttala en grämelse den dagen; ni kommer att
genomlida många samvetskval.
15. Säg, "Är detta bättre än det eviga Paradiset som lovats de
rättfärdiga? Det är deras väl förtjänta belöning; och ett välförtjänt
öde."
16. De får allt de önskar sig däri, för alltid. Det är er Herres
oåterkalleliga löfte.
17. Dagen Han sammankallar dem, tillsammans med idolerna de satt upp
vid sidan av GUD, kommer Han att säga, "Har ni vilselett dessa av Mina
tjänare, eller gick de vilse på egen hand?"
18. De kommer att säga, "Prisad vare Du, det var inte rätt av oss att
sätta upp härskare vid sidan av Dig. Men du lät dem roa sig,
tillsammans med sina föräldrar. Följaktligen ignorerade de budskapet,
och blev på så sätt onda människor."
19. De har inte trott på budskapet ni givit dem, följaktligen kan ni
varken skydda dem från straffet de ådragit sig, eller hjälpa dem på
något vis. Den av er som begår ondska kommer vi att överlämna till ett
svårt straff.
20. Vi har inte sänt några budbärare före dig som inte åt mat och
besökte marknaderna. Vi testar er på så sätt genom varandra; kommer ni
ihärdigt att hålla ut? Er Herre är Den Som Ser.
175
21. De som inte förväntar sig att möta oss sa, "Om bara änglarna kunde
komma ner till oss, eller om vi kunde se vår Herre ()!" De har
verkligen gjort sig skyldiga till en förskräcklig arrogans, och yttrat
en grov hädelse.
22. Dagen de ser änglarna, kommer det att vara dåliga nyheter för de
skyldiga; de kommer att säga, "Nu är vi oåterkalleligt instängda."
23. Vi kommer att betrakta alla deras gärningar, och göra dem till noll
och ingenting.
24. De som vistas i Paradiset har det mycket bättre den dagen; de
kommer att höra bättre nyheter.
25. Himlen kommer att störta samman i mängder av moln, och änglarna
kommer att komma ner i mängder.
26. All makt på den dagen tillhör den Nådigaste. För de som inte tror
kommer det att vara en svår dag.
27. Den dagen kommer, då syndaren kommer att bita sina händer () och
säga, "O nej, jag önskar att jag följt vägen med budbäraren.
28. "O, ve mig, jag önskar att jag inte accepterat den där personen som
vän.
29. "Han har lett mig bort från budskapet efter att det kom till mig.
Djävulen sviker verkligen sina mänskliga offer."
30. Budbäraren sa, "Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran."
31. Vi sätter också upp fiender mot alla profeter från de skyldiga. Er
Herre räcker som vägledare, mästare.
32. De som inte trodde sa, "Varför kom inte Koranen genom honom på en
gång?" Vi har frigjort den gradvis till dig, för att fixera den i ditt
minne. Vi har reciterat den i en särskild ordning.
33. Vilket argument de än kommer med, förser vi dig med sanningen, och
en bättre förståelse.
34. De som förs till Helvetet med våld har den värsta positionen; de är
längst bort från den rätta vägen.
35. Vi har givit Moses skriften, och utsåg hans bror Aron till hans
medhjälpare.
36. Vi sa, "Gå nu, båda två, till människorna som förkastat våra
uppenbarelser," därefter utplånade vi fullständigt de som avvisade.
37. På liknande sätt dränkte vi Noaks folk när de inte trodde, och
gjorde dem till ett tecken för människorna. Vi har preparerat ett
smärtsamt straff för de som överträder.
38. Även ´Ãd, Thamûd, invånarna i Al-Russ, och många generationer dem
emellan.
39. Till var och en av dess grupper sände vi nog med exempel innan vi
utplånade dem.
40. De har passerat samhället som överöstes med en miserabel skur ().
Såg de inte det? I själva verket trodde de aldrig på återuppståndelse.
41. När de såg dig, förlöjligade de alltid dig: "Är det denne som
utvalts av GUD till att vara budbärare?
176
42. "Han avledde oss nästan från våra gudar, om vi inte ihärdigt hållit
fast vid dem." De kommer säkerligen att få veta, när de ser straffet,
vilka som verkligen avviker från vägen.
43. Har du sett den vars gud är hans eget ego? Kommer du att vara hans
försvarare?
44. Tror ni att de flesta av dem hör, eller förstår? De är precis som
djur; nej, de är mycket värre.
45. Har ni inte sett hur er Herre formgivit skuggan? Om Han så önskat,
skulle Han ha kunnat fixera den, och då skulle vi format solen
därefter.
46. Men vi konstruerade den till att röra sig långsamt.
47. Han är Den som formgav natten som ett täcke, och för er att sova
och vila. Och Han gjorde dagen till en återuppståndelse.
48. Han är Den som sänder vinden med goda omen om Sin nåd, och från
skyn sänder vi ner rent vatten.
49. Med det återupplivar vi död jord och förser våra skapelser med
dryck - mängder av djur och människor.
50. Vi har fördelat det mellan dem i exakta mått, så att de ska kunna
ta sig i akt. Men de flesta människorna insisterar på att inte tro.
51. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat sända en varnare till alla
samhällen.
52. Rätta er därför inte efter de som inte tror, och motarbeta dem med
detta, en utomordentlig strävan.
53. Han är Den som binder samman de två haven, ett är friskt och
välsmakande, medan det andra är salt och odrickbart. Och Han delade på
dem med en formidabel, okränkbar barriär ().
54. Han är Den som skapade människan av vatten, och lät honom därefter
fortplanta sig genom äktenskap och parning. Er Herre är Allsmäktig.
55. Trots det, sätter de ändå upp idoler vid sidan av GUD, som inte kan
hjälpa dem eller skada dem. Den icke troende är verkligen en fiende
till sin Herre.
56. Vi har sänt dig () som en bärare av goda nyheter och som en
varnare.
57. Säg, "Jag ber er inte om några pengar. Jag försöker bara hjälpa er
att finna den rätta vägen till er Herre, om det är vad ni väljer."
58. Ni ska lita på Den som Lever - Den som aldrig dör - och prisa Honom
och förhärliga Honom. Han är fullt Medveten om sina skapelsers synder.
59. Han är Den som skapade himmlarna och jorden, och allting dem
emellan, på sex dagar, och antog därefter all auktoritet. Den
Nådigaste; fråga de väl grundade i kunskap om Honom.
60. När de uppmanas, "Prostrera inför den Nådigaste," säger de, "Vad är
den Nådigaste? Ska vi prostrera inför det ni förespråkar?" På så sätt
förstärker det endast deras motvilja.
61. Välsignad är Den som placerade stjärnbilder i skyn, och placerade i
den en lampa, och en skinande måne.
177
62. Han är Den som konstruerade natten och dagen till att skifta; ett
tillräckligt bevis för de som vill ta sig i akt, eller vara tacksamma.
63. De som dyrkar den Nådigaste är de som träder varsamhet på jorden,
och när de okunniga talar till dem yttrar de endast frid.
64. I nattens ensamhet är de försjunkna i tankar om sin Herre, och
prostrerar.
65. Och de säger, "Vår Herre, bespara oss Helvetets vånda; dess straff
är fruktansvärt.
66. "Det är den värsta boningen; det värsta ödet."
67. När de ger är de varken slösaktiga eller snåla; de ger med måtta.
68. De ber aldrig till någon annan gud vid sidan av GUD, ej heller
dödar de någon för GUD har gjort livet heligt förutom i rättvisans
namn. Ej heller begår de äktenskapsbrott. De som begår dessa brott
kommer att få betala för det.
69. Straffet dubblas för dem på Återuppståndelsens Dag, och de vistas
däri förödmjukade.
70. Med undantag för de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt
liv. GUD omvandlar deras synder till tillgångar. GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
71. De som ångrar sig och för ett rättfärdigt liv, räddar GUD; en
fullständig frälsning.
72. Deras vittnesmål är aldrig falskt. När de kommer i kontakt med
meningslöst prat, ignorerar de det.
73. När de påminns om sin Herres uppenbarelser, reagerar de aldrig på
dem som om de vore döva och blinda.
74. Och de säger, "Vår Herre, låt våra makar och våra barn vara en
källa av glädje för oss, och låt oss vara i det främsta ledet av de
rättfärdiga."
75. Det är dessa som uppnår Paradiset i gengäld för sin ihärdighet; de
bemöts däri med glada hälsningar och frid.
76. Däri vistas de för evigt; vilket underbart öde; vilken fantastisk
boning.
77. Säg, "Ni uppnår värde hos min Herre, endast genom er dyrkan. Men
tror ni inte, ådrar ni er de oundvikliga konsekvenserna
SURA 26: Poeterna (Al-Shu'arã')
Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. T.S.M.
2. Dessa () utgör bevis på denna klargörande skrift.
3. Du kanske anklagar dig själv för att de inte tror.
4. Om vi vill, kan vi sända ett tecken från skyn, som tvingar deras
nackar att böja sig.
5. Varje gång en påminnelse från den Nådigaste kommer till dem, som är
ny, vänder de sig bort i motvilja.
178
6. Eftersom de inte trodde, har de ådragit sig konsekvenserna av sin
tanklöshet.
7. Har de inte sett jorden, och hur många sorters vackra växter vi
odlat på den?
8. Det borde vara bevis nog för dem, men de flesta av dem tror inte.
9. Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
10. Minns att er Herre tillkallade Moses: "Gå till folket som
överträder."
11. "Faraos folk; de kanske ändrar sig."
12. Han sa, "Min Herre, jag är rädd för att de inte ska tro mig.
13. "Jag kanske tappar tålamodet. Min tunga låser sig; sänd efter min
bror Aron.
14. "Dessutom, ser de mig som en rymling; jag är rädd att de ska döda
mig."
15. Han sa, "Nej, (). Gå med Mina bevis. Vi kommer att vara med er,
lyssnande.
16. "Gå till Farao och säg, 'Vi är budbärare från universums Herre.
17. " 'Låt Israels barn gå.' "
18. Han sa, "Uppfostrade vi inte dig från att du var spädbarn, och du
tillbringade många år hos oss?
19. "Sedan begick du brottet du begick, och du var otacksam."
20. Han sa, "Det är sant, jag gjorde det när jag var vilse.
21. "Sedan flydde jag när jag fruktade er, och min Herre gav mig visdom
och gjorde mig till en av budbärarna.
22. "Du skryter med att du har gjort mig en tjänst, medan du förslavat
Israels Barn!"
23. Farao sa, "Vad är universums Herre?"
24. Han sa, "Himmlarnas och jordens Herre, och allting dem emellan. Ni
borde ha visshet om det."
25. Han sa till de omkring honom, "Hörde ni?"
26. Han sa, "Er Herre och era förfäders Herre."
27. Han sa, "Er budbärare som sänts till er är tokig."
28. Han sa, "Herren av öst och väst, och allting dem emellan, om ni
förstår."
29. Han sa, "Accepterar ni någon annan gud än mig, kommer jag att kasta
er i fängelse."
30. Han sa, "Och om jag visar er något påtagligt?"
31. Han sa, "Visa då det, om du talar sanning."
32. Han kastade då sin stav, varpå den förvandlades till en fulländad
orm.
33. Och han tog ut sin hand, och den var vit för åskådarna.
34. Han sa till rådet omkring sig, "Detta är en erfaren magiker.
179
35. "Han vill föra er ut ur ert land med sin magi. Vad föreslår ni?"
36. De sa, "Ge honom och hans bror uppskov, och sänd uppbådare till
alla städer.
37. "Låt dem sammankalla alla erfarna magiker."
38. Magikerna samlades på den avtalade tiden, på den utsatta dagen.
39. Människorna uppmanades: "Kom en och alla; låt oss samlas här
tillsammans.
40. "Kanske kommer vi att följa magikerna, om de vinner."
41. När magikerna kom sa de till Farao, "Får vi betalt om vi vinner?"
42. Han sa, "Ja visst; ni kommer till och med att stå mig nära."
43. Moses sa till dem, "Kasta det ni ska kasta."
44. De kastade sina rep och sina stavar och sa, "Vid Faraos höghet, vi
kommer att vinna."
45. Moses kastade sin stav, varpå den svalde vad de åstadkommit.
46. Magikerna prostrerade.
47. De sa, "Vi tror på universums Herre.
48. "Moses och Arons Herre."
49. Han sa, "Trodde ni med honom innan jag gav er tillstånd? Han måste
vara er lärare, som lärt er magi. Ni kommer säkerligen att få veta. Jag
kommer att skära av era händer och fötter på ömse sidor. Jag kommer att
korsfästa varenda en av er."
50. De sa, "Det kommer inte att förändra vårt beslut; vi kommer att
återvända till vår Herre.
51. "Vi hoppas att vår Herre kommer att förlåta oss våra synder,
speciellt eftersom vi är de första att tro."
52. Vi inspirerade Moses: "Färdas med mina tjänare; ni kommer att
förföljas."
53. Farao skickade bud till alla städer.
54. () "Detta är en liten grupp.
55. "De är nu emot oss.
56. "Låt oss alla vara medvetna om dem."
57. Till följd därav, berövade vi dem på trädgårdar och bäckar.
58. Och skatter och en upphöjd ställning.
59. Därefter lät vi Israels Barn ärva det.
60. De förföljde dem mot öst.
61. När de båda grupperna såg varandra, sa Moses folk, "Vi kommer att
tillfångatagas."
62. Han sa, "Aldrig. Min Herre är med mig; Han kommer att vägleda mig."
63. Då inspirerade vi Moses: "Slå på havet med din stav," varpå det
delade sig. Varje del var som en stor kulle.
64. Därefter räddade vi dem allihop.
180
65. På så sätt räddade vi Moses och alla med honom.
66. Och vi dränkte de andra.
67. Det borde vara bevis nog, men de flesta människorna tror inte.
68. Er Herre är utan tvivel den Allsmäktige, Barmhärtigast.
69. Skildra historien om Abraham för dem.
70. Han sa till sin far och till sitt folk, "Vad är detta som ni
dyrkar?"
71. De sa, "Vi dyrkar statyer; vi är fullkomligt hängivna dem."
72. Han sa, "Kan de höra er när ni ber?
73. "Kan de hjälpa er eller skada er?"
74. De sa, "Nej; men vi såg våra föräldrar göra så här."
75. Han sa, "Ser ni de här idolerna ni dyrkar.
76. "Ni och era förfäder.
77. "Jag är emot dem, för jag är endast hängiven universums Herre.
78. "Den som skapade och vägledde mig.
79. "Den som ger mig mat och vatten.
80. "Och när jag blir sjuk, botar Han mig.
81. "Den som sätter mig i döden, och sedan för mig tillbaka till livet.
82. "Den som förhoppningsvis kommer att förlåta mina synder på
Domedagen.
83. "Min Herre, bevilja mig visdom och låt mig vara bland de
rättfärdiga.
84. "Låt mitt exempel, vara ett bra exempel för kommande generationer.
85. "Gör mig till en av arvtagarna av det lycksaliga Paradiset.
86. "Och förlåt min far, för han har gått vilse.
87. "Och försaka mig inte på Återuppståndelsens Dag."
88. Det är dagen då varken pengar eller barn kan vara till någon hjälp.
89. Endast de som kommer till GUD med hela sitt hjärta ().
90. Paradiset kommer att presenteras för de rättfärdiga.
91. Helvetet kommer att upprättas för de som avviker.
92. De kommer att tillfrågas, "Var är idolerna ni hade dyrkat
93. "vid sidan av GUD? Kan de hjälpa er nu? Kan de hjälpa sig själva?"
94. De kommer att kastas in i det, tillsammans med de som avviker.
95. Och alla Satans soldater.
96. När de grälar däri, kommer de att säga.
97. "Vid GUD, vi var verkligen på fel väg.
98. "Hur kunde vi jämställa er med universums Herre?
99. "De som vilseledde oss var onda.
181
100. "Nu har vi inga medlare.
101. "Inte heller en enda nära vän.
102. "Om vi bara kunde få en chans till, skulle vi tro."
103. Det borde vara en bra lärdom. Men de flesta människorna tror inte.
104. Er Herre är Den Allsmäktige, Barmhärtigast.
105. Noaks folk trodde inte budbärarna.
106. Deras bror Noak sa till dem, "Ska ni då inte vara rättfärdiga?
107. "Jag är en sann budbärare till er.
108. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
109. "Jag ber er inte om någon lön. Min lön kommer från universums
Herre.
110. "Ni ska vörda GUD och lyda mig."
111. De sa, "Hur ska vi kunna tro med dig, när de värsta bland oss har
följt dig?"
112. Han sa, "Hur vet jag vad de har gjort?
113. "Deras dom beror endast på min Herre, om ni kunde förstå.
114. "Jag kommer aldrig att avfärda de som tror.
115. "Jag är bara en förtydligande varnare."
116. De sa, "Om du inte slutar, O Noak, kommer du att stenas."
117. Han sa, "Min Herre, mitt folk har inte trott mig.
118. "Ge mig seger över dem, och rädda mig och mitt sällskap av
troende."
119. Vi räddade honom och de som följde honom i den lastade arken.
120. Sedan dränkte vi de andra.
121. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
122. Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
123. Ãd trodde inte på budbärarna.
124. Deras bror Hûd sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?
125. "Jag är en sann budbärare till er.
126. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
127. "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer från universums
Herre.
128. "Ni bygger palats på varenda berg, utan anledning.
129. "Ni upprättar byggnader som om ni skulle vara för evigt.
130. "Och när ni slår, slår ni utan nåd.
131. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
132. "Vörda Den som gav er allt ni känner till.
133. "Han gav er boskap och barn.
134. "Och trädgårdar och bäckar.
182
135. "Jag oroar mig för er skull, inför straffet på en storslagen dag."
136. De sa, "Det spelar ingen roll om du predikar eller ej.
137. "Den plågan var begränsad till våra förfäder.
138. "Inget straff kommer någonsin att drabba oss."
139. Alltså trodde de inte, följaktligen utplånade vi dem. Det borde
vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
140. Utan tvivel, är er Herre är den Allsmäktige, Barmhärtigast.
141. Thamoud trodde inte budbärarna.
142. Deras bror Sãleh sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?
143. "Jag är en sann budbärare till er.
144. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
145. "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer bara från universums
Herre.
146. "Tror ni att ni kommer lämnas trygga i det här tillståndet för
alltid?
147. "Ni njuter av trädgårdar och bäckar.
148. "Och av grödor och dadelpalmer med utsökta frukter.
149. "Och ur bergen karvar ni luxuösa palats.
150. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
151. "Lyd inte de som överträder.
152. "Som begår onda, inte goda verk."
153. De sa, "Du är förhäxad.
154. "Du är bara en människa som oss. Visa ett mirakel om du talar
sanning."
155. Han sa, "Här är en kamel som endast kommer att dricka på en dag
anvisad henne; en dag som skiljer sig från de dagar ni specificerat för
att dricka.
156. "Skada henne inte på något sätt, så att ni inte ådrar er straffet
på en storslagen dag."
157. De slaktade henne, och ådrog sig därför bedrövelse.
158. Straffet överväldigade dem. Det borde vara en lärdom, men de
flesta människorna tror inte.
159. Utan tvivel, är er Herre Allsmäktig, Barmhärtigast.
160. Lots folk trodde inte på budbärarna.
161. Deras bror Lot sa till dem, "Ska ni inte vara rättfärdiga?
162. "Jag är en sann budbärare till er.
163. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
164. "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer endast från
universums Herre.
165. "Har ni könsumgänge med männen, av alla människor?
183
166. "Ni försakar de fruar er Herre skapat åt er! Ni är verkligen
syndande människor."
167. De sa, "Slutar du inte, O Lot, kommer du att förvisas."
168. Han sa, "Jag föraktar era gärningar."
169. "Min Herre, rädda mig och min familj från deras gärningar."
170. Vi räddade honom och hela hans familj.
171. Men inte den gamla kvinnan; hon var fördömd.
172. Därefter förintade vi de andra.
173. Vi öste en miserabel skur över dem; vilken fasansfull skur för de
som varnats!
174. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
175. Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
176. Folket av Skogarna trodde inte budbärarna.
177. Shu'aib sa till dem, "Ska ni då inte vara rättfärdiga?
178. "Jag är en sann budbärare till er.
179. "Ni ska vörda GUD och lyda mig.
180. "Jag ber er inte om någon lön; min lön kommer endast från
universums Herre.
181. "Ni ska ge hela mått när ni gör affärer; luras inte.
182. "Ni ska väga med en rättvis våg.
183. "Lura inte människorna på deras rättigheter, och far inte med
osanning på jorden.
184. "Vörda Den som skapade er och de tidigare generationerna."
185. De sa, "Du är förhäxad."
186. "Du är bara en människa som vi. I själva verket, tror vi att du är
en lögnare."
187. "Låt mängder från skyn falla ned över oss, om du talar sanning."
188. Han sa, "Min Herre är Den som känner till allt ni gör."
189. De trodde honom inte, följaktligen ådrog de sig straffet på
Himlavalvets Dag. Det var straffet på en skräckinjagande dag.
190. Det borde vara en lärdom, men de flesta människorna tror inte.
191. Utan tvivel, är er Herre den Allsmäktige, Barmhärtigast.
192. Detta är en uppenbarelse från universums Herre.
193. Den Uppriktiga Anden () kom ner med den.
194. För att dokumentera den i ditt hjärta, så att du skulle kunna vara
en av varnarna.
195. På perfekt Arabiska.
196. Den har profeterats i skrifter av tidigare generationer.
197. Är det inte bevis nog för dem att de lärda bland Israels Barn
kände till den.
184
198. Om vi uppenbarat denna skrift för människor som ej kan Arabiska.
199. Och låtit honom recitera den (), skulle de omöjligt kunna tro på
den.
200. Således låter vi den vara () i de skyldigas hjärtan.
201. Med andra ord kan de inte tro på den; inte förrän de ser det
smärtsamma straffet.
202. Det kommer att komma till dem plötsligt, när de minst anar det.
203. Då kommer de att säga, "Kan vi få uppskov?"
204. Utmanade de inte vårt straff?
205. Som ni ser, lät vi dem roa sig i åratal.
206. Sedan kom straffet till dem, precis som utlovat.
207. Deras stora tillgångar hjälpte dem inte ett dugg.
208. Vi utplånar aldrig ett samhälle utan att först sända varnare.
209. Därför är detta en varning, för vi är aldrig orättvisa.
210. Djävlarna kan aldrig uppenbara detta.
211. De skulle varken göra det, eller kunna göra det.
212. För de är hindrade från att höra.
213. Därför ska ni inte idolisera någon annan gud vid sidan av GUD, så
att ni inte ådrar er straff.
214. Du ska predika för de människor som står dig närmast.
215. Och sänk din vinge för de troende som följer dig.
216. Lyder de inte dig, säg, "Jag förkastar det ni gör."
217. Och lita på den Allsmäktige, Barmhärtigast.
218. Som ser dig när ni mediterar om natten.
219. Och hur du prostrerar gång på gång.
220. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
221. Ska Jag tala om för er vem som djävlarna sätter sig på?
222. De sätter sig på varje skyldig förvanskare.
223. De låtsas lyssna, men de flesta av dem ljuger.
224. Vad diktarna beträffar, följs de endast av de som avviker.
225. Ser ni inte att deras lojalitet skiftar i förhållande till
situationen?
226. Och att de säger vad de inte gör?
227. Hit räknas inte de som tror, som för ett rättfärdigt liv, som
firar minnet av GUD ofta, och som står upp för sina rättigheter. De som
överträder kommer utan tvekan att få veta vad deras slutliga öde är.
SURA 27: Myran (Al-Naml)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. T.S. Dessa () utgör bevis på Koranen, en fulländad skrift.
185
2. En ledstjärna och goda nyheter för de som tror.
3. Som iakttager Kontaktbönerna (), ger den obligatoriska välgörenheten
(), och vad gäller Livet Efter Detta är de helt övertygade.
4. För de som inte tror på Livet Efter Detta, smyckar vi deras
gärningar i deras ögon. Följaktligen fortsätter de att famla.
5. Det är dessa som ådrar sig det värsta straffet, och i Livet Efter
Detta kommer de att vara de värsta förlorarna.
6. Säkerligen, mottager du Koranen från en Ytterst Vis, Allvetande.
7. Minns att Moses sa till sin familj, "Jag ser en eld; låt mig hämta
nyheter till er därifrån, eller en lykta för att värma er."
8. När han kom till den, tillkallades han: "Välsignad är Den () inuti
elden, och de omkring den." Prisad vare GUD, universums Herre.
9. "O Moses, det är Jag, GUD, den Allsmäktige, Visast.
10. "Släng ner din stav." När han såg den röra sig som en demon, vände
han sig om och flydde. "O Moses, var inte rädd. Mina budbärare ska inte
hysa rädsla.
11. "Förutom de som begår en överträdelse, och därefter övergår till
rättfärdighet efter att ha syndat; Jag är Förlåtande, Barmhärtigast.
12. "Placera din hand i din ficka; den kommer att komma ut vit,
fläckfri. Det är några av nio mirakel till Farao och hans folk, för de
är onda människor."
13. När våra mirakel visades upp för dem, tydliga och fulländade, sa
de, "Detta är uppenbarligen magi."
14. De avvisade dem, och övertygades helt om sina felaktiga sätt på
grund av sin arrogans. Lägg märke till konsekvenserna för de som begår
ondska.
15. Vi gav David och Salomon kunskap, och de sa, "Prisad vare GUD för
att ha välsignat oss mer än många av Sina troende tjänare."
16. Salomon var Davids arvtagare. Han sa, "O människor, vi har
tilldelats förståelsen för fåglarnas språk, och alla möjliga ting har
tilldelats oss. Det är verkligen en riktig välsignelse."
17. Satta i Salomons tjänst var hans lydiga soldater bestående av
jinner och människor, liksom fåglarna; samtliga till hans förfogande.
18. När de närmade sig myrornas dal sa en myra, "O ni myror, gå in i
era hem så att ni inte krossas av Salomon och hans soldater, utan att
de märker det."
19. Han log och skrattade åt det hon sagt, och sa, "Min Herre, vägled
mig till att vara tacksam över de välsignelser Du givit mig och mina
föräldrar, och till att göra de rättfärdiga verk som förnöjer Dig. Av
Din nåd, låt mig få vara bland Dina rättfärdiga tjänare."
20. Han inspekterade fåglarna, och märkte: "Varför ser jag inte
härfågeln här? Varför saknas han?
21. "Jag kommer att straffa honom hårt, eller offra honom, om han inte
ger mig en bra ursäkt."
22. Han behövde inte vänta länge. () sa, "Jag har nyheter ni inte har.
Jag har hämtat en del viktig information till er från Saba.
186
23. "Jag såg en kvinna härska över dem, välsignad med allt, som äger
ett enormt palats.
24. "Jag upptäckte och hon och hennes folk prostrerade inför solen i
stället för GUD. Djävulen har smyckat deras gärningar i deras ögon, och
har avlett dem från vägen; följaktligen, är de inte vägledda."
25. De borde prostrera inför GUD, Den som avslöjar alla mysterier i
himmlarna och på jorden, och Den som är medveten om allt ni döljer och
allt ni tillkännager.
26. GUD: det finns ingen annan gud vid sidan av Honom; Herren med det
ofantliga väldet.
27. () sa, "Vi kommer att se om du talat sanning, eller om du är en
lögnare.
28. "Ta detta brev från mig och ge till dem, vänta sedan på svar från
dem."
29. Hon sa, "O mina rådgivare, jag har fått ett ärbart brev.
30. "Det är från Salomon, och det är, 'I Guds namn, Den Barmhärtigaste,
Den Nådigaste.'
31. "Som säger: 'Var inte arroganta; kom till mig som underkastade.'"
32. Hon sa, "O mina rådgivare, vägled mig i denna sak. Jag bestämmer
ingenting förrän ni givit mig er åsikt."
33. De sa, "Vi har makten, förmågan att slåss, och det yttersta
avgörandet ligger i dina händer. Du bestämmer vad som ska göras.
34. Hon sa, "Kungarna korrumperar alla länder de invaderar, och kuvar
dess värdiga folk. Det är vad de brukar göra.
35. "Jag sänder en gåva till dem; låt oss se vad budbärarna återvänder
med."
36. När härfågeln återvände till Salomon (), och han besvarade (): "Ger
ni mig pengar? Det GUD har givit mig är mycket bättre än det Han har
givit er. Det är ni som fröjdas över sådana gåvor."
37. (,) "Återvänd till dem () vi kommer att komma till dem med styrkor
de ej kan föreställa sig. Vi kommer att driva ut dem, förödmjukade och
förnedrade."
38. Han sa, "O ni äldre, vem av er kan föra hennes palats till mig,
innan de kommer hit som underkastade?"
39. En afrit från jinnerna sa, "Jag kan föra det till dig innan du
reser dig upp. Jag är mäktig nog att göra det."
40. Den med kunskap från boken sa, "Jag kan skaffa fram det till dig på
ett ögonblick." När han såg det placerat inför honom, sa han, "Detta är
en välsignelse från min Herre, med vilken Han testar mig för att se om
jag är tacksam eller otacksam. Den som är tacksam är det för sitt eget
bästa, och blir någon otacksam, är min Herre ej i behov av honom,
Ytterst Ärbar."
41. Han sa, "Forma om hennes palats för henne. Låt oss se om hon kommer
att vägledas eller fortsätta med de vilseledda."
42. När hon anlände, tillfrågades hon, "Är det så här ditt palats ser
ut?" Hon sa, "Det verkar vara det här." () "Vi visste på förhand vad
hon skulle göra, och vi var redan underkastade."
187
43. Hon hade vilseletts genom att dyrka idoler i stället för GUD; hon
tillhörde icke troende människor.
44. Hon uppmanades, "Gå in i palatset." När hon såg dess inredning
trodde hon att det var en pool av vatten, och hon () och blottade sina
ben. Han sa, "Denna inredning är nu belagd med kristall." Hon sa, "Min
Herre, jag har kränkt min själ. Jag underkastar mig nu GUD, universums
Herre, tillsammans med Salomon."
45. Till Thamûd sände vi deras bror Saleh, med orden, "Ni ska dyrka
GUD." Men de blev två tvistande grupper.
46. Han sa, "O mitt folk, varför skyndar ni att begå onda i stället för
goda gärningar? Bara ni ber GUD om förlåtelse, kan ni uppnå
barmhärtighet."
47. De sa, "Vi ser dig som ett dåligt omen för oss, du och de som
förenat sig med dig." Han sa, "Ert omen kontrolleras helt och hållet av
GUD. Ni är verkligen avvikande människor."
48. Det fanns nio brottslingar i staden som var onda, som aldrig gjorde
någonting bra.
49. De sa, "Låt oss svära vid GUD att vi ska döda honom och hans folk,
och därefter säga till hans familj, 'Vi vet ingenting om deras död. Vi
talar sanning."
50. De planerade och konspirerade, men vi planerade och konspirerade
också, utan att de uppfattade det.
51. Lägg märke till konsekvenserna av deras konspirerande; vi förintade
dem och hela deras stam.
52. Se hur deras hem fullständigt förstördes på grund av deras
överträdelse. Det borde vara en lärdom för människor som vet.
53. Vi räddar de som tror och som för ett rättfärdigt liv.
54. Lot sa till sitt folk, "Hur kan ni göra något så avskyvärt,
offentligt, fast ni kan se?
55. "Ni ägnar er åt sexuellt umgänge med männen, av lusta, i stället
för kvinnorna. Ni är verkligen okunniga människor."
56. Den enda reaktionen från hans folk var att de sa, "Förvisa Lots'
familj från vår stad; de tillhör människor som vill vara rena."
57. Följaktligen räddade vi honom och hans familj, förutom hans fru; vi
räknade henne bland de fördömda.
58. Vi öste en speciell skur över dem. Det var en fruktansvärd skur
över människor som varnats.
58. Säg, "Prisad vare GUD och frid vare med Hans tjänare som Han valt.
Är GUD bättre, eller idolerna vissa människor upphöjer?"
60. Vem skapade himmlarna och jorden? Vem sänder ner vatten från skyn
åt er, med vilket vi producerar trädgårdar fulla av skönhet ni skulle
omöjligt kunna framställa dess träd? Är det en annan gud med GUD? De
tillhör verkligen människor som avvikit.
61. Vem gjorde jorden beboelig, som lät floder rinna genom den, som
satte berg på den och skapade en barriär mellan de två vattnen? Är det
en annan gud med GUD? De flesta är verkligen omedvetna.
188
62. Vem räddar de som blir desperata och som ropar på Honom, som
avlastar motgångar och gör er till arvtagare av jorden? Är det en annan
gud med GUD? Sällan tar ni er i akt.
63. Vem är det som vägleder er i havets och landets mörker? Vem är det
som sänder vindarna med goda nyheter, som ger er tecken om Sin nåd? Är
det en annan gud med GUD? Prisad vare GUD, högt överlägsen något
partnerskap.
64. Vem initierar skapelsen och repeterar den sedan? Vem ger till er
från himlen och från jorden? Är det en annan gud med GUD? Säg, "Visa
mig ert bevis om ni talar sanning."
65. Säg, "Ingen i himmlarna och på jorden känner till framtiden förutom
GUD. De förstår inte ens hur och när de kommer att återupplivas."
66. I själva verket är deras kunskap om Livet Efter Detta är förvirrat.
Egentligen hyser de tvivel om det. I realiteten tänker de
överhuvudtaget inte på det.
67. De som inte trodde sa, "Efter att vi blivit till stoft, liksom våra
föräldrar, förs vi då ut?
68. "Vi har fått samma löfte tidigare. Det här är bara sagor från det
förflutna."
69. Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de
skyldiga."
70. Var inte ledsen för deras skull, och bli inte arg över deras
konspirerande.
71. De säger, "När kommer det löftet att äga rum, om du talar sanning?"
72. Säg, "Ni har redan drabbats av en del av det straff ni utmanar."
73. Er Herre är full av nåd gentemot människorna, men de flesta av dem
är otacksamma.
74. Er Herre är fullt medveten om vad de gömmer i sina bröst, och vad
de tillkännager.
75. Det finns ingenting i himmlarna och på jorden som är dolt ();
allting finns i ett fulländat dokument.
76. Denna Koran fastställer många saker för Israels Barn; saker de
fortfarande tvistar om.
77. Och utan tvivel, är det en vägledare och en nåd för de som tror.
78. Er Herre är Den som dömer bland dem enligt Sina regler.
79. Lita därför på GUD; du följer den bekräftade sanningen.
80. Du kan inte få de döda, eller de döva, att höra ropet om de vänder
sig bort.
81. Ej heller kan du vägleda de blinda från deras avvägar. De enda som
kommer att höra dig, är de som tror på våra uppenbarelser, och som
bestämmer sig för att vara underkastade.
82. Vid rätt tidpunkt, kommer vi att tillverka en varelse för dem,
producerad av jordlig materia, som förkunnar att människorna inte är
övertygade om våra uppenbarelser.
83. Den dagen kommer, då vi från varje samhälle kommer att sammankalla
en del av de som inte trodde på våra bevis, med tvång.
189
84. När de anländer kommer Han att säga, "Ni förkastade Mina
uppenbarelser innan ni skaffat er kunskap om dem. Gjorde ni inte det?"
85. De kommer att ådra sig straffet för sin ondska; de kommer inte att
säga någonting.
86. Har de inte sett att vi gjorde natten så de kan vila, och dagen
belyst? Det borde vara bevis nog för människor som tror.
87. Dagen då hornet blåses kommer alla i himmlarna och på jorden vara
förskräckta, förutom de som utvalts av GUD. Alla kommer att ställas
inför Honom, med tvång.
88. När man ser på bergen, tror man att de står stilla. Men de rör sig,
precis som molnen. Sådan är GUDs skapelse, som fulländade allt. Han är
fullt Medveten om allt ni gör.
89. De som kommer med goda gärningar () kommer att få mycket bättre
belöningar, och de kommer vara helt skyddade från den dagens fasor.
90. Vad gäller de som kommer med onda gärningar, kommer de att tvingas
in i Helvetet. Straffas ni inte för det ni gjort?
91. Jag är helt enkelt beordrad att dyrka Herren av denna stad - Han
gjorde den till en trygg tillflyktsort - Han äger alla ting. Jag är
beordrad att vara en underkastad.
92. Och att recitera Koranen. Den som är vägledd, är det för sitt eget
bästa, om de går vilse, säg, "Jag är endast en varnare."
93. Och säg, "Prisad vare GUD; Han kommer att visa er Sina bevis, tills
ni känner igen dem. Er Herre är aldrig omedveten om någonting ni gör."
SURA 28: Historia (Al-Qasas)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. T.S.M.
2. Dessa () utgör bevis för denna fulländade bok.
3. Vi reciterar för er häri en del historia om Moses och Farao,
sanningsenligt, till fördel för människor som tror.
4. Farao kom att vara en tyrann på jorden, och diskriminerade vissa
människor. Han förföljde en hjälplös grupp av dem, slaktade deras
söner, medan han skonade deras döttrar. Han var verkligen ond.
5. Vi ville ge de förtryckta upprättelse på jorden, göra dem till
ledare, och göra dem till arvtagare.
6. Och etablera dem på jorden, och låta Farao, Hamaan, och deras
trupper få smaka på sin egen medicin.
7. Vi inspirerade Moses mamma: "Amma honom, och när du fruktar för hans
liv, släng honom i floden utan rädsla eller sorg. Vi kommer att föra
honom tillbaka till dig, och göra honom till en av budbärarna."
8. Faraos familj plockade upp honom, endast för att låta honom leda
oppositionen och vara en källa av sorg för dem. Det är för att Farao,
Hamaan, och deras trupper var syndare.
9. Faraos fru sa, "Detta kan vara ett lyckosamt fynd för mig och dig.
Döda honom inte, för han kanske kan vara till någon nytta för oss,
eller så kan vi adoptera honom för att vara vår son." De hade ingen
aning.
190
10. Hjärtat på Moses mamma blev så oroligt att hon nästan avslöjade
hans identitet. Men vi stärkte hennes hjärta, för att göra henne
troende.
11. Hon sa till hans syster, "Följ hans väg." Hon iakttog honom på
håll, utan att de märkte det.
12. Vi förbjöd honom från att acceptera alla ammor. () sa då, "Jag kan
visa er en familj som kan uppfostra honom åt er, och ta väl hand om
honom."
13. På så sätt förde vi tillbaka honom till sin mamma, för att göra
henne nöjd, avlägsna hennes bekymmer, och låta henne få veta att GUDs
löfte är sant. Likafullt, vet de flesta av dem ändå inte det.
14. När han uppnådde mognad och styrka gav vi honom visdom och kunskap.
På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
15. En gång gick han oväntat in i staden, utan att bli igenkänd av
folket. Han fann två män som bråkade; en var () från hans folk, den
andre () från hans fiender. Den från hans folk ropade på hans hjälp,
mot sin fiende. Moses slog till honom, vilket dödade honom. Han sa,
"Detta är djävulens verk; han är en verklig fiende, och en stor
vilseledare."
16. Han sa, "Min Herre, jag har kränkt min själ. Snälla förlåt mig,"
och Han förlät honom. Han är Förlåtaren, Barmhärtigast.
17. Han sa, "Min Herre, som tack för Dina välsignelser över mig, kommer
jag aldrig att hjälpa de skyldiga."
18. Morgonen därpå befann han sig i staden, rädd och vaksam. Den som
sökt hans hjälp dagen innan, bad åter igen om hans hjälp. Moses sa till
honom, "Du är verkligen en bråkstake."
19. Innan han försökte slå deras gemensamma fiende, sa han, "O Moses,
vill du döda mig på samma sätt som du dödade den andra mannen igår?
Uppenbarligen vill du vara en tyrann på jorden; du vill inte vara
rättfärdig."
20. En man kom springande från andra sidan staden, och sa, "O Moses,
människorna planerar att döda dig. Det är bäst att du ger dig av
omedelbart. Jag ger dig goda råd."
21. Han flydde staden, rädd och vaksam. Han sa, "Min Herre, rädda mig
från de förtryckande människorna."
22. På färd mot Midyan, sa han, "Må min Herre vägleda mig på den rätta
vägen."
23. När han kom fram till Midyans vatten, såg han en samling människor
där som hämtade vatten, och lade märke till två kvinnor som väntade vid
sidan om. Han sa, "Vad behöver ni?" De sa, "Vi kan inte hämta vatten
förrän folksamlingen skingrar sig, och vår far är en gammal man."
24. Han hämtade vatten åt dem, vände sig sedan mot skuggan och sa, "Min
Herre, vilken försörjning Du än sänder mig, är jag i stort behov av
det."
25. Snart därpå närmade sig en av de två kvinnorna honom blygt, och sa,
"Min far ber dig komma för att ersätta dig för att ha hämtat vatten åt
oss." När han mötte honom, och berättade sin historia för honom, sa
han, "Var inte rädd. Du har räddats från de förtryckande människorna."
191
26. En av de två kvinnorna sa, "O min far, anställ honom. Han är den
bäste att anställa, för han är stark och ärlig."
27. Han sa, "Jag vill erbjuda dig en av mina två döttrar i äktenskap,
för vilket jag vill att du arbetar för mig under åtta vallfärder; gör
du dem till tio, är det helt upp till dig. Jag vill inte göra denna sak
för svår för dig. Du kommer att märka, om GUD vill, att jag är
rättfärdig."
28. Han sa, "Detta är en överenskommelse mellan mig och dig. Vilken
period jag än fullgör, kommer du inte att ogilla någon av dem. GUD är
garant för vad vi sagt."
29. När han uppfyllt sin förpliktelse, reste han med sin familj ().
Från sluttningen av berget Sinai såg han en eld. Han sa till sin
familj, "Stanna här. Jag har sett en eld. Jag kanske kan hämta nyheter
till er, eller en del av elden för att värma er."
30. När han nådde fram till den, tillkallades han från kanten av dalens
högra sida, på den välsignade platsen där den brinnande busken var
belägen: "O Moses, det är Jag. GUD; universums Herre.
31. "Släng ner din stav." När han såg den röra på sig som en demon,
vände han om och flydde. "O Moses, kom tillbaka; var inte rädd. Du är
fullkomligt trygg.
32. "Sätt din hand i din ficka; den kommer att komma ut vit, helt
fläckfri. Vik in dina vingar, och stilla din rädsla. Dessa är två bevis
från din Herre, som ska visas för Farao och hans råd; de har varit onda
människor."
33. Han sa, "Min Herre, jag dödade en av dem, och är rädd för att de
kommer att döda mig.
34. "Dessutom är min bror Aron mer vältalig än jag. Sänd honom med mig
som en hjälpare, för att stödja och stärka mig. Jag är rädd för att de
inte kommer tro mig."
35. Han sa, "Vi kommer att stärka dig med din bror, och vi kommer att
ge er båda påtaglig auktoritet. Därför kommer de inte att kunna röra
någon av er. Med våra mirakel, kommer ni båda, tillsammans med de som
följer er, att segra."
36. När Moses gick till dem med våra bevis, tydliga och fulländade, sa
de, "Detta är fabricerad magi. Vi har aldrig hört talas om detta från
våra forntida förfäder."
37. Moses sa, "Min Herre vet bäst vem som kommit med vägledningen från
Honom, och vilka som slutligen kommer att segra. De som överträder
kommer säkerligen aldrig att lyckas."
38. Farao sa, "O mitt råd, jag har inte känt till någon gud för er,
annat än mig. Gör därför eld i huset av soltorkat tegel, O Hamaan, för
att bygga ett torn, så att jag kan ta mig en titt på Moses gud. Jag är
säker på att han ljuger."
39. Alltså fortsatte han och hans trupper att begå arrogans på jorden,
utan någon rätt, och trodde att de inte skulle återföras till oss.
40. Följaktligen straffade vi honom och hans trupper, genom att kasta
dem i havet. Lägg märke till konsekvenserna för de som överträder.
41. Vi gjorde dem till imamer, som ledde sitt folk till Helvetet.
Dessutom kommer de inte att ha någon hjälp på Återuppståndelsens Dag.
192
42. De ådrog sig fördömelse i detta livet, och på Återuppståndelsens
Dag kommer de att vara föraktade.
43. Vi gav Moses skriften efter att ha utplånat tidigare generationer,
och efter att ha satt exemplen genom dem - för att förse människorna
med upplysning, vägledning, och nåd, så att de ska kunna ta sig i akt.
44. Du var inte närvarande på sluttningen av det västra berget när vi
utfärdade befallningen till Moses; du var inte ett vittne.
45. Men vi etablerade många generationer, och, på grund av tidslängden
(). Ej heller var du bland Midyans folk och reciterade våra
uppenbarelser för dem. Men vi sände budbärare.
46. Ej heller var du på sluttningen av berget Sinai när vi tillkallade
(). Men det är nåd från er Herre, () för att varna människor som inte
fick någon varnare före dig, så att de ska kunna ta sig i akt.
47. Därför kan de inte säga, när en katastrof drabbar dem som
konsekvens av deras egna gärningar, "Vår Herre, om Du skickat en
budbärare till oss, skulle vi ha följt Dina uppenbarelser, och varit
troende."
48. Nu när sanningen kommit till dem från oss, säger de, "Om vi bara
kunde få vad Moses fick!" Misstrodde de inte det som Moses fick förut?
De sa, "Båda () är verk av magi, som kopierat varandra." De sa också,
"Vi tror inte på någon av dem."
49. Säg, "Framställ då en skrift från GUD med bättre vägledning än de
båda, så att jag kan följa den, om det ni säger är sant."
50. Om de inte lyckas svara dig, var då medveten om att de bara följer
sina egna åsikter. Vem har gått mer vilse än de som följer sina egna
åsikter, utan vägledning från GUD? GUD vägleder inte sådana onda
människor.
51. Vi har levererat budskapet till dem, så att de ska kunna ta sig i
akt.
52. De vi välsignat med tidigare skrifter kommer att tro på detta.
53. När den reciteras för dem, kommer de att säga, "Vi tror på den. Det
är sanningen från vår Herre. Även innan vi hörde talas om den, var vi
underkastade."
54. Till dessa ger vi dubbel belöning, för att de ihärdigt håller ut.
De bemöter onda verk med goda verk, och från våra gåvor till dem, ger
de.
55. När de stöter på onödigt prat, ignorerar de det, och säger, "Vi
ansvarar för våra gärningar, och ni ansvarar för era gärningar. Frid
vare med er. Vi vill inte bete oss som de okunniga."
56. Du kan inte vägleda dem du älskar. GUD är Den ende som vägleder
enligt Sin vilja, och enligt Sin kunskap om de som förtjänar
vägledningen.
57. De sa, "Följer vi din vägledning kommer vi att utsättas för
förföljelse." Etablerade vi inte en Helig Helgedom för dem, till vilken
alla sorters frukter erbjuds, som en gåva från oss? Sannerligen, de
flesta av dem vet inte.
193
58. Vi utplånade åtskilliga samhällen för att ha blivit otacksamma över
sina liv. Därför är nu deras hem ingenting annat än obebodda ruiner
efter dem, förutom ett fåtal. Vi var arvtagarna.
59. För er Herre utplånar aldrig ett samhälle utan att skicka in en
budbärare i dess mitt, för att recitera våra uppenbarelser för dem. Vi
utplånar aldrig ett samhälle, om inte dess människorna är onda.
60. Allt ni får är endast materia tillhörande detta livet och dess
fåfänga. Det hos GUD är mycket bättre, och oändligt. Förstår ni inte?
61. Är den vi givit ett bra löfte, som absolut kommer att inträffa,
likvärdig den vi förser med de temporära sakerna tillhörande detta
livet, och som sedan utsätts för evig fördömelse på Återuppståndelsens
Dag?
61. Den dagen kommer, då Han kallar på dem med orden, "Var är idolerna
ni satt upp vid sidan av Mig?"
62. De som ådrog sig domen kommer att säga, "Vår Herre, det var dessa
vi vilseledde; vi vilseledde dem bara för att vi själva gått vilse. Vi
hänger oss nu helt och hållet till Dig. De dyrkade egentligen inte
oss."
64. Man kommer att säga, "Kalla på era idoler ()." De kommer att kalla
på dem, men de kommer inte att svara. De kommer att genomlida straffet,
och önska att de varit vägledda!
65. På den dagen kommer Han att fråga alla, "Hur bemötte ni
budbärarna?"
66. De kommer vara så häpna över alla fakta den dagen, att de kommer
vara mållösa.
67. Vad gäller de som ångrar sig, tror, och för ett rättfärdigt liv,
kommer de att sluta bland segrarna.
68. Er Herre är Den som skapar vad Han än vill, och väljer; ingen annan
väljer något. Prisad vare GUD, den Mest Upphöjde. Han är högt
överlägsen behov av partners.
69. Er Herre är medveten om de innersta tankarna som göms i deras
bröst, liksom allt de tillkännager.
70. Han är en GUD; det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. All
ära tillhör Honom i detta första liv, och i Livet Efter Detta. Alla
beslut tillhör Honom, och till Honom kommer ni att återföras.
71. Säg, "Tänk om GUD gjorde natten evig, till Återuppståndelsens Dag?
Vilken gud annat än GUD kan förse er med ljus? Hör ni inte?"
72. Säg, "Tänk om GUD gjorde dagsljuset evigt, till Återuppståndelsens
Dag? Vilken gud annat än GUD kan förse er med natt ,så att ni kan vila?
Ser ni inte?"
73. Det är en nåd från Honom att Han skapade natten och dagen för er,
så att ni kan vila () och sedan söka Hans gåvor (), så att ni ska kunna
vara tacksamma.
74. Den dagen kommer när Han frågar dem, "Var är idolerna ni fabricerat
för att jämställas med Mig?"
75. Vi kommer att välja ut ett vittne från varje samhälle, och sedan
säga, "Presentera ert bevis." De kommer då att inse att all sanning
tillhör GUD, medan idolerna de fabricerat kommer att överge dem.
194
76. Qaroon () var en av Moses folk som bedrog dem och förtryckte dem.
Vi gav honom så många skatter, att nycklarna till dem nästan var för
tunga för den starkaste skaran. Hans folk sa till honom, "Var inte så
arrogant; GUD älskar inte de arroganta.
77. "Använd de gåvor GUD tilldelat dig, för att söka boningen i Livet
Efter Detta, utan att försumma din del i denna världen. Var barmhärtig,
precis som GUD varit barmhärtig gentemot dig. Fortsätt inte att
korrumpera jorden. GUD älskar inte de som korrumperar."
78. Han sa, "Allt detta har jag uppnått för att jag är så klipsk."
Insåg han inte att GUD utplånat generationer före honom, som var mycket
starkare än honom, och större i antal? De () syndarna tillfrågades inte
om sina brott.
79. En dag kom han ut till sitt folk i full prakt. De som föredrog det
här världsliga livet sa, "O, vi önskar vi hade det Qaroon har uppnått.
Han är verkligen lyckligt lottad."
80. Vad gäller de välsignade med kunskap, sa de, "Ve er, GUDs belöning
är mycket bättre för de som tror och för ett rättfärdigt liv." Ingen
uppnår detta förutom de ihärdiga.
81. Vi lät då jorden sluka honom och hans palats. Ingen armé skulle ha
kunnat hjälpa honom mot GUD; han var inte ämnad att vara en vinnare.
82. De som avundades honom dagen innan sa, "Nu inser vi att GUD är Den
som ger till vem Han vill bland Sina tjänare, och håller tillbaka. Vore
det inte för GUDs nåd gentemot oss, skulle Han ha kunnat låta jorden
svälja oss också. Nu inser vi att de icke troende aldrig lyckas."
83. Vi reserverar boningen i Livet Efter Detta för de som inte strävar
efter upphöjelse på jorden, eller oärlighet. Den yttersta segern
tillhör de rättfärdiga.
84. Den som verkar rättfärdighet får en mycket bättre belöning. Vad
gäller de som begår synder, står straffet för deras synder i exakt
förhållande till deras gärningar.
85. Utan tvivel, kommer Den som fastställde Koranen för er, att
sammankalla er till ett förutbestämt möte. Säg, "Min Herre är fullt
medveten om de som upprätthåller vägledningen, och de som gått vilse."
86. Du förväntade dig aldrig att denna skrift skulle komma din väg; men
det är en nåd från din Herre. Därför ska du inte ta parti för de som
inte tror.
87. Ej heller ska du avledas från GUDs uppenbarelser efter att de
kommit till dig, och inbjud de andra till er Herre. Och fall aldrig in
i idoldyrkan.
88. Dyrka ingen annan gud vid sidan av GUD. Det finns ingen annan gud
än Honom. Allting försvinner, förutom Hans närvaro. All makt tillhör
Honom, och till Honom kommer ni att återvända.
SURA 29: Spindeln (Al'-Ankaboot)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.
195
2. Tror människorna att de kommer kunna säga, "Vi tror," utan att
testas?
3. Vi har testat de som kom före dem, för GUD måste urskilja de som
talar sanning, och Han måste avslöja lögnarna.
4. Tror de som begår synder att de någonsin kan lura oss? Verkligen
felaktig är deras bedömning.
5. Den som hoppas på att möta GUD, () ett sådant möte med GUD absolut
kommer att äga rum. Han är Den Som Hör, Allvetande.
6. De som strävar, strävar för sitt eget bästa. GUD behöver inte någon.
7. Vad gäller de som tror och som för ett rättfärdigt liv, kommer vi
säkerligen att mildra deras synder, och säkerligen belöna dem generöst
för deras rättfärdiga verk.
8. Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Men om de försöker
tvinga er att sätta upp idoler vid sidan av Mig, lyd dem inte. Till Mig
kommer ni slutligen att återvända, då kommer Jag att informera er om
allt ni gjort.
9. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi
säkerligen att släppa in dem med de rättfärdiga.
10. Bland människorna finns de som säger, "Vi tror på GUD," men så fort
de drabbas av någon svårighet på grund av GUD, jämställer de
människornas förföljelse med GUDs straff. Men om välsignelser från er
Herre kommer er väg, säger de, "Vi var med er." Är GUD inte fullt
medveten om människornas innersta tankar?
11. GUD kommer säkerligen att urskilja de som tror, och Han kommer med
all säkerhet att avslöja hycklarna.
12. De som inte trodde sa till de som trodde, "Följer ni vår väg,
kommer vi att ansvara för era synder." Det är inte sant; de kan inte
bära några av deras synder. De ljuger.
13. I själva verket kommer de att bära på sina egna synder, plus
mängder av andra människors synder, för vilka de var ansvariga. De
kommer absolut att tillfrågas om sina falska anspråk på
Återuppståndelsens Dag.
14. Vi sände Noak till sitt folk, och han var hos dem ett tusen år,
minus femtio. Följaktligen ådrog de sig översvämningen på grund av sina
överträdelser.
15. Vi räddade honom och de som gjorde honom sällskap i arken, och vi
gjorde den till en lärdom för alla människor.
16. Abraham sa till sitt folk, "Ni ska dyrka GUD och vörda Honom. Det
är bättre för er, om ni bara visste.
17. "Det ni dyrkar i stället för GUD är maktlösa idoler; ni har hittat
på en lögn."
Idolerna ni sätter upp vid sidan av GUD har inga försörjningar för er.
Därför ska ni söka försörjningar endast från GUD. Ni ska dyrka endast
Honom, och vara Honom tacksam; till Honom kommer ni slutligen att
återvända.
18. Om ni inte tror, har även generationer före er inte trott.
Budbärarens enda uppgift är att leverera ().
196
19. Har de inte sett hur GUD initierar skapelsen och sedan repeterar
det? Det är enkelt för GUD.
20. Säg, "Res runt på jorden och forska i livets ursprung." För på
samma sätt kommer GUD att initiera skapelsen i Livet Efter Detta. GUD
är Allsmäktig.
21. Han fördömer vem Han vill till straff, och öser Sin nåd över vem
Han vill. Till slut, kommer ni att överlämnas till Honom.
22. Ingen av er kan fly från dessa fakta, vare sig på jorden eller i
himlen, och ni har ingen vid sidan av GUD som Herre och Mästare.
23. De som inte tror på GUDs uppenbarelser, och på att möta Honom, har
misströstat om Min nåd. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
24. Det enda svar han fick från sitt folk var, "Döda honom, eller bränn
honom." Men GUD räddade honom från elden. Det borde ge människor som
tror tankeställare.
25. Han sa, "Ni dyrkar maktlösa idoler vid sidan av GUD på grund av
socialt tryck, bara för att bibehålla en del vänskap bland er i det här
världsliga livet. Men sedan, på Återuppståndelsens Dag, kommer ni att
överge varandra, och förbanna varandra. Helvetet är ert öde, vari ni
inte kan hjälpa varandra."
26. Lot trodde med honom och sa, "Jag emigrerar till min Herre. Han är
den Allsmäktige, Visast."
27. Vi gav honom Isak och Jakob, skänkte hans avkomlingar profetskap
och skrifterna, och vi gav honom hans rättmätiga belöning i detta
livet, och i Livet Efter Detta kommer han säkerligen vara med de
rättfärdiga.
28. Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling, ingen
i världen har någonsin gjort det före er.
29. "Ni praktiserar sex med männen, begår röveri, och tillåter alla
sorters synder i ert samhälle." Det enda svar hans folk gav var, "Låt
GUDs straff komma till oss, om du talar sanning."
30. Han sa, "Min Herre, ge mig seger över dessa onda människor."
31. När våra budbärare gick till Abraham med goda nyheter (), sa de
också, "Vi är på väg för att utplåna människorna i den staden (), för
dess människor har varit onda."
32. Han sa, "Men Lot bor där." De sa, "Vi är fullt medvetna om alla som
bor i den. Vi kommer förstås att rädda honom och hans familj, förutom
hans fru; hon är fördömd."
33. När våra budbärare kom till Lots ställe, blev de dåligt behandlade,
och han skämdes över deras närvaro. Men de sa, "Var inte rädd, och oroa
dig inte. Vi kommer att rädda dig och din familj, förutom din fru; hon
är fördömd.
34. "Vi kommer att ösa en katastrof från skyn över människorna i denna
staden, som en konsekvens av deras ondska."
35. Vi lät en del av deras ruiner stå kvar, så att de kan fungera som
en rejäl läxa för människor som förstår.
36. Till Midyan skickade vi deras bror Shu'aib. Han sa, "O mitt folk,
ni ska dyrka GUD och eftersträva den Sista Dagen, och far inte runt med
osanning på jorden."
197
37. De trodde honom inte, följaktligen utplånades de av jordbävningen;
när morgonen kom låg de döda i sina hem.
38. På liknande sätt, () 'Ad och Thamûd. Det har visats er genom deras
ruiner. Djävulen hade smyckat deras verk i deras ögon, och avlett dem
från vägen, trots att de hade ögon.
39. Även Qaroon, Farao och Hamaan; Moses gick till dem med tydliga
tecken. Men de fortsatte att begå tyranni på jorden. Följaktligen kunde
de inte undvika ().
40. Alla dessa icke troende var fördömda, på grund av sina synder.
Vissa av dem utplånade vi genom våldsamma vindar, andra lät vi slukas
av jorden, och en del dränkte vi. Det var inte GUD som kränkte dem; de
kränkte sina egna själar.
41. Liknelsen över de som accepterar andra mästare vid sidan av GUD, är
spindeln och hennes hem; det bräckligaste av alla hem är spindelns hem,
om de bara visste.
42. GUD är fullt medveten om att vad de än dyrkar vid sidan av Honom,
är ingenting. Han är den Allsmäktige, Visast.
43. Vi skildrar dessa exempel för människorna, och endast de som har
kunskap uppskattar dem.
44. GUD skapade himmlarna och jorden sanningsenligt. Det är bevis nog
för de som tror.
45. Du ska recitera det som uppenbaras för dig av skriften, och
iakttaga Kontaktbönerna (), för Kontaktbönerna förbjuder ondska och
synd. Men att minnas GUD () är det viktigaste syftet. GUD är medveten
om allt ni gör.
46. Argumentera inte med skriftens folk () förutom på bästa möjliga
sätt såvida de inte överträder - och säg, "Vi tror på det som
uppenbarades för oss, och på det som uppenbarades för er, vår gud och
er gud är en och densamma; Honom är vi underkastade."
47. Vi har uppenbarat denna skrift för dig, och de vi välsignat med den
tidigare skriften kommer att tro på den. Även en del bland ditt folk
kommer att tro på den. Sannerligen, de som ignorerar våra uppenbarelser
de verkligt otroende.
48. Du läste inte de tidigare skrifterna, ej heller skrev du dem med
din hand. I sådana fall, skulle de som avvisar haft orsakat att hysa
tvivel.
49. I själva verket är dessa uppenbarelser tydliga i brösten på de som
äger kunskap. Endast de onda kommer att ignorera våra uppenbarelser.
50. De sa, "Om endast mirakel kunde komma ner till honom från hans
Herre!" Säg, "Alla mirakel kommer endast från GUD; jag är inget mer än
en uppenbar varnare."
51. Är det inte ett tillräckligt mirakel att vi sände ner denna bok
till dig, som reciteras för dem? Detta är sannerligen en nåd och en
påminnelse för människor som tror.
52. Säg, "GUD räcker som vittne mellan mig och er. Han känner till
allting i himmlarna och på jorden. De som tror på lögn och inte på GUD,
är utan tvivel de verkliga förlorarna."
198
53. De utmanar dig att frambringa straffet! Vore det inte för ett
förutbestämt möte, skulle straffet kommit till dem omedelbart. Det
kommer säkerligen att komma till dem plötsligt, när de minst anar det.
54. De utmanar dig att frambringa straffet! Helvetet omger redan de som
inte tror.
55. Den dagen kommer, när straffet överväldigar dem, från ovan dem och
från under deras fötter; Han kommer att säga, "Smaka på konsekvenserna
av era verk."
56. O Mina tjänare som trott, Min jord är rymlig, så dyrka Mig.
57. Varje själ kommer att få känna på döden, sedan kommer ni slutligen
att återföras till oss.
58. De som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer vi säkerligen att
sätta till rätta i Paradiset, med palats och flytande bäckar. De vistas
däri för evigt. Vilken underbar belöning för de verksamma.
59. Det är de som ihärdigt håller ut, och litar på sin Herre.
60. Mången varelser som inte bär på sin försörjning, GUD försörjer dem
liksom er. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
61. Om man frågar dem, "Vem skapade himmlarna och jorden, och satte
solen och månen i er tjänst," kommer de att säga, "GUD." Varför avvek
de då?
62. GUD är Den som ökar försörjningen för vem Han vill bland Sina
varelser, och håller tillbaka den. GUD är fullt medveten om alla ting.
63. Om man frågar dem, "Vem sänder ner vatten från skyn, för att
återuppliva död jord," kommer de att säga, "GUD." Säg, "Prisa GUD." De
flesta av dem förstår inte.
64. Detta världsliga liv är inget annat än fåfänga och lek, medan
boningen i Livet Efter Detta är det riktiga livet, om de bara visste.
65. När de färdas på ett skepp, åkallar de GUD, och tillägnar Honom
sina böner. Men så fort Han räddar dem till land, återgår de till
idoldyrkan.
66. Låt dem inte tro på det vi givit dem, och låt dem njuta temporärt;
de kommer säkerligen att få veta.
67. Har de inte sett att vi etablerat en Helig Fristad som vi gjort
trygg, medan överallt omkring dem, är människor i konstant fara? Ska de
fortfarande tro på lögn, och förkasta GUDs välsignelser?
68. Vem är ondare än den som hittar på lögner och tillskriver GUD dem,
eller förkastar sanningen när den kommer till honom? Är Helvetet inte
ett rättvist straff för de som inte tror?
69. Vad gäller de som strävar för vår sak, kommer vi säkerligen att
vägleda dem på våra vägar. Med all säkerhet, är GUD med de gudfruktiga.
SURA 30: Romare (Al-Room)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.
2. Romarna kommer säkerligen att besegras.
199
3. I det närmaste landet. Efter sin förlust, kommer de att resa sig
igen och vinna.
4. Inom åtskilliga år. Sådant är GUDs beslut, både i den första
profetian, och den andra. På den dagen, ska de troende fröjdas.
5. Över GUDs seger. Han ger seger till vem Han vill. Han är den
Allsmäktige, Barmhärtigast.
6. Sådant är GUDs löfte - och GUD bryter aldrig Sitt löfte - men de
flesta människorna vet inte det.
7. De bryr sig bara om saker som tillhör denna världen, som är synliga
för dem, medan de är helt omedvetna om Livet Efter Detta.
8. Varför reflekterar de inte över sig själva? GUD skapade inte
himmlarna och jorden, och allting dem emellan, förutom för ett
specifikt syfte, och en specifik livstid. Men de flesta människorna,
vad gäller att möta sin Herre, är icke troende.
9. Har de inte rest runt på jorden och lagt märke till konsekvenserna
för de som kom före dem? De var mäktigare, mer framgångsrika, och mer
produktiva på jorden. Deras budbärare gick till dem med tydliga tecken.
Följaktligen, var inte GUD Den som kränkte dem; de kränkte sina egna
själar.
10. Konsekvenserna för de som begick ondska, var tvunget att vara
ondska. Detta för att de förkastade GUDs uppenbarelser och förlöjligade
dem.
11. GUD är Den som initierar skapelsen och sedan repeterar den. Till
slut, kommer ni att återföras till Honom.
12. Dagen då Timmen äger rum, kommer de skyldiga att vara chockerade.
13. Deras idoler kommer inte ha någon makt att medla på deras vägnar;
tvärtom, kommer de att förkasta sina idoler.
14. Dagen då Timmen äger rum, kommer de att skiljas åt.
15. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, kommer de att
vara i Paradiset, och fröjdas.
16. Vad gäller de som inte tror, och som förkastar våra uppenbarelser
och mötet i Livet Efter Detta, kommer de att förbli i straffet för
evigt.
17. Därför ska ni prisa GUD när ni drar er tillbaka på natten, och när
ni stiger upp på morgonen.
18. All ära i himmlarna och på jorden tillhör Honom, under hela
kvällen, liksom mitt under er dag.
19. Han producerar det levande från det döda, och producerar det döda
från det levande, och Han återupplivar jorden efter att den dött; på
liknande sätt återupplivas ni.
20. Till Hans bevis hör att Han skapade er från stoft, sedan blev ni
fortplantande människor.
21. Till Hans bevis hör att Han skapade makar åt er bland er själva, så
ni kan ha fridfullhet och förnöjelse med varandra, och Han placerade
kärlek och omtanke i era hjärtan gentemot era makar. I detta finns
tillräckligt med bevis för människor som tänker.
200
22. Till Hans bevis hör skapelsen av himmlarna och jorden, och
variationerna i era språk och era färger. I detta, finns tecken för de
som har kunskap.
23. Till Hans bevis hör er sömn under natten eller dagen, och ert
arbete i strävan efter Hans gåvor. I detta, finns tillräckligt med
bevis för människor som kan höra.
24. Till Hans bevis hör att Han visar er blixten som en källa av
rädsla, liksom hopp, och sedan sänder Han ner vatten från skyn för att
återuppliva jord som varit död. I detta, finns det tillräckligt med
bevis för människor som förstår.
25. Till Hans bevis hör att himlen och jorden står till Hans
förfogande. Slutligen, när Han kallar på er ut ur jorden, en kallelse,
kommer ni omedelbart att komma ut.
26. Alla i himmlarna och på jorden tillhör Honom; alla är underordnade
Honom.
27. Och Han är Den som initierar skapelsen, och sedan repeterar den;
det är till och med lättare för Honom. Den mest storslagna likheten
tillhör Honom, i himmlarna och på jorden, och Han är den Allsmäktige,
Visast.
28. Han citerar för er häri ett exempel från er själva: upphöjer ni
någonsin era tjänare eller underordnade till en sådan grad att de
konkurrerar med er, och till den grad att ni lovar dem lika stor lydnad
och trohet som lovas er? Vi förklarar på så sätt uppenbarelserna för
människor som förstår.
29. Utan tvekan, har de som överträder följt sina egna åsikter, utan
kunskap. Vem kan då vägleda de som sänts vilse av GUD? Ingen kan
någonsin hjälpa dem.
30. Därför ska ni ägna er åt religionen strikt monoteism. Sådan är den
naturliga instinkten som placerats i människorna av GUD. En sådan GUDs
skapelse, kommer aldrig att förändras. Detta är den perfekta
religionen, men de flesta människorna vet inte det.
31. Ni ska underkasta er Honom, vörda Honom, iakttaga Kontaktbönerna
(), och - vad ni än gör - fall aldrig in i idoldyrkan.
32. () som dem som delar upp sin religion i sekter; var och en av
grupperna nöjda med vad de har.
33. När människorna drabbas av motgångar, vänder de sig till sin Herre,
och hänger sig totalt till Honom. Men sedan, så fort Han öser nåd över
dem, återgår en del av dem till idoldyrkan.
34. Låt dem vara otacksamma över det vi givit dem. Njut temporärt; ni
kommer säkerligen att få veta.
35. Har vi givit dem tillstånd som berättigar deras idoldyrkan?
36. När vi ger människorna nåd fröjdas de däri. Men när de drabbas av
motgångar, på grund av sina egna gärningar, blir de förtvivlade.
37. Inser de inte att GUD ökar försörjningen för vem Han vill, eller
minskar den? Det borde vara tankeställare för människor som tror.
38. Därför ska ni ge släktingarna den del () som de har rätt till,
liksom de fattiga, och den resande främlingen. Detta är bättre för dem
som uppriktigt strävar efter GUDs förnöjelse; dessa är vinnarna.
201
39. Det ocker som praktiseras för att utöka vissa människors överflöd,
vinner ingenting hos GUD. Men ger ni till välgörenhet, i strävan efter
GUDs förnöjelse, får dessa sin belöning mångfaldigad.
40. GUD är Den som skapade er. Han är Den som försörjer er. Han är Den
som sätter er i döden. Han är Den som återupplivar er. Kan någon av era
idoler göra något av dessa saker? Prisad vare Han. Han är högt
överlägsen något partnerskap.
41. Katastrofer har spritt sig på hav och land på grund av vad
människorna begått. På så sätt låter Han dem få känna på konsekvenserna
av en del av sina verk, så att de ska kunna återvända ().
42. Säg, "Res runt på jorden och lägg märke till konsekvenserna för de
som kom före er." De flesta av dem var idoldyrkare.
43. Därför ska ni helt ägna er åt denna perfekta religion, innan en dag
kommer, som GUD gjort oundviklig. Den dagen kommer de att vara
chockade.
44. Den som inte tror, gör det till skada för sin egen själ, medan de
som för ett rättfärdigt liv, gör det för att stärka och utveckla sina
egna själar.
45. För Han kommer generöst att belöna de som tror och för ett
rättfärdigt liv med Sina gåvor. Han älskar inte de icke troende.
46. Till Hans bevis hör att Han sänder vindarna med goda tecken, för
att ösa Sin nåd över er, och för att låta skeppen fara på havet enligt
Sina regler, och så att ni ska kunna sträva efter Hans gåvor (), så att
ni må vara tacksamma.
47. Vi har sänt budbärare före dig till deras folk, med fulländade
tecken. Därefter straffade vi de som överträdde. Det är vår plikt att
ge seger till de som tror.
48. GUD är Den som sänder vindarna, för att sätta moln i rörelse, att
spridas över hela skyn enligt Hans vilja. Därefter staplar Han molnen,
varpå ni ser regnet komma ner från dem. När det faller på den Han
väljer bland Sina tjänare, fröjdas de.
49. Innan det föll på dem, hade de börjat förtvivla.
50. Ni ska uppskatta GUDs kontinuerliga nåd, och hur Han återupplivar
jord som varit död. Han kommer lika säkert att återuppliva de döda. Han
är Allsmäktig.
51. Hade vi skickat en gul sandstorm över dem i stället, skulle de ha
fortsatt att inte tro.
52. Du kan inte få de döda, eller de döva, att höra kallelsen, när de
väl vänder sig bort.
53. Ej heller kan du vägleda de blinda ut ur deras avvikande. Du kan
endast bli hörd av de som tror på våra uppenbarelser, och som bestämmer
sig för att bli underkastade.
54. GUD är Den som skapade er svaga, och som efter svaghet gav er
styrka, och som därefter ersatte styrkan med svaghet och grått hår. Han
skapar vad Han vill. Han är den Allvetande, den Allsmäktige.
55. Dagen då Timmen äger rum, kommer de skyldiga att svära på att de
endast varade en timme (). Så fel hade de.
202
56. De som välsignats med kunskap och tro kommer att säga, "Ni har
varat enligt GUDs befallning, till Återuppståndelsens Dag. Detta är nu
Återuppståndelsens Dag, men ni lyckades inte se det."
57. Därför kommer ingen ursäkt att gynna syndarna på den dagen, ej
heller kommer de att ursäktas.
58. Vi har således citerat alla sorters exempel för människorna i denna
Koran. Likafullt, vilket bevis man än visar de icke troende, säger de,
"Ni är förfalskare."
59. GUD beslöjar således hjärtat på de som inte vet.
60. Därför ska ni ihärdigt hålla ut - för GUDs löfte är sant - och låt
dig inte avskräckas av de som inte uppnått övertygelse.
SURA 31: Luqman (Luqman)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.
2. Dessa () utgör bevis för denna bok av visdom.
3. En ledstjärna och en nåd för de rättfärdiga.
4. Som iakttager Kontaktbönerna (), ger den obligatoriska välgörenheten
(), och vad gäller Livet Efter Detta är de fullständigt övertygade.
5. De följer vägledningen från sin Herre, och de är vinnarna.
6. Bland människorna finns de som upprätthåller grundlösa Hadith, och
således avleder andra från GUDs väg utan kunskap, och tar den inte på
allvar. Dessa har ådragit sig ett skamfullt straff.
7. Och när våra uppenbarelser reciteras för en av dem, vänder han sig
bort som om han aldrig hört dem, som om hans öron vore döva. Lova honom
ett smärtsamt straff.
8. Utan tvivel, har de som tror och för ett rättfärdigt liv förtjänat
lycksalighetens trädgårdar.
9. De vistas däri för evigt. Det är GUDs sanningsenliga löfte. Han är
den Allsmäktige, Visast.
10. Han skapade himmlarna utan pelare som ni kan se. Han placerade
stabilisatorer () på jorden, så att den inte faller samman med er, och
Han spred på den alla sorters varelser. Vi sänder ner vatten från skyn,
för att odla alla sorters vackra plantor.
11. Sådan är GUDs skapelse; visa mig vad idolerna ni satt upp bredvid
Honom har skapat. De som överträder har verkligen gått vilse.
12. Vi har begåvat Luqman med visdom: "Var tacksam mot GUD." Den som är
tacksam, är tacksam för sitt eget bästa. Vad gäller de som blir
otacksamma, är GUD inte i behov av någonting, Prisvärde.
13. Minns att Luqman sa till sin son, när han upplyste honom, "O min
son, sätt inte upp några idoler vid sidan av GUD; idoldyrkan är en stor
orättvisa."
14. Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Hans mamma bar på
honom, och lasten blev tyngre och tyngre. Det tar två år () innan
avvänjning. Ni ska vara tacksamma getemot Mig, och era föräldrar. Till
Mig är ert slutliga öde.
203
15. Om de försöker tvinga dig att sätta upp idoler vid sidan av Mig, så
lyd dem ej. Men fortsätt att behandla dem älskvärt i denna världen. Ni
ska endast följa vägen av de som underkastat sig Mig. Slutligen kommer
ni allesammans att återvända till Mig, och då kommer Jag att informera
er om allting ni har gjort.
16. "O min son, du ska veta att till och med någonting så litet som ett
senapsfrö, långt inne i en sten, vare sig i himmlarna eller på jorden,
kommer GUD att ta fram. GUD är Storslagen, Medveten.
17. "O min son, du ska iakttaga Kontaktbönerna (). Du ska förespråka
rättfärdighet och förbjuda ondska, och förbli ihärdig trots motgångar.
Dessa är de mest ärbara egenskaperna.
18. "Du ska inte behandla människorna arrogant, ej heller ska du färdas
högfärdigt på jorden. GUD älskar inte de arroganta som skryter.
19. "Gå ödmjukt och sänk din röst - den fulaste rösten är åsnans röst."
20. Ser ni inte att GUD har satt allting i himmlarna och på jorden i er
tjänst, och öst er med Sina välsignelser uppenbara och dolda? Ändå
argumenterar vissa människor om GUD utan kunskap, utan vägledning, och
utan den upplysande skriften.
21. När de blir tillsagda, "Följ dessa uppenbarelser från GUD," säger
de, "Nej, vi följer endast det vi såg våra föräldrar göra." Tänk om
djävulen leder dem till Helvetets plåga?
22. De som helt och hållet underkastar sig GUD, medan de för ett
rättfärdigt liv, har fattat tag i det starkaste bandet. För GUD
kontrollerar alla ting.
23. Vad gäller de som inte tror, så bli inte ledsna över deras otro.
Till oss kommer de slutligen att återvända, sedan kommer vi att
informera dem om allting de hade gjort. GUD är fullt medveten om de
innersta tankarna.
24. Vi låter dem njuta temporärt, och överlämnar dem sedan till ett
svårt straff.
25. Om man frågar dem, "Vem skapade himmlarna och jorden," kommer de
att säga, "GUD." Säg, "Prisad vare GUD." Dock, är de flesta av dem
omedvetna.
26. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är Rikast, Mest
Prisvärde.
27. Om alla träd på jorden gjordes till pennor, och haven tillhandahöll
bläcket, utökat med sju hav till, skulle GUDs ord inte ta slut. GUD är
Allsmäktig,Visast.
28. Skapelsen och återuppståndelsen av er alla, är detsamma som det av
en person. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
29. Inser ni inte att GUD smälter samman natten med dagen och dagen med
natten, och att Han satt solen och månen i er tjänst, var och en
löpande i sin bana under en bestämd livstid, och att GUD är fullt
Medveten om allt ni gör?
30. Detta bevisar att GUD är sanningen, medan alla idoler de sätter upp
vid sidan av Honom är lögn, och att GUD är den Högste, den Störste.
204
31. Ser ni inte att skeppen far på havet, bärandes på GUDs gåvor, för
att visa er en del av Sina bevis? Detta borde verkligen vara bevis nog
för alla som är ihärdiga, tacksamma.
32. När våldsamma vågor omger dem, ber de till GUD, och ägnar sina
böner uppriktigt till endast Honom. Men så fort Han räddar dem till
land, återgår en del av dem. Ingen förkastar våra uppenbarelser förutom
de som är bedragare, otacksamma.
33. O människor, ni ska vörda er Herre, och frukta en dag då en far
inte kan hjälpa sitt barn, ej heller kan ett barn hjälpa sin far. Utan
tvivel, är GUDs löfte sant. Distraheras därför inte av detta livet;
avleds inte från GUD av blott illusioner.
34. Hos GUD finns kunskapen beträffande Timmen (). Han är Den som
sänder ner regnet, och Han vet vad skötet innehåller. Ingen själ vet
vad som kommer att hända den i morgon, och ingen vet i vilket land han
eller hon kommer att dö. GUD är Allvetande, Medveten.
SURA 32: Prostrering (Al-Sajdah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. A.L.M.
2. Boken är, utan tvivel, en uppenbarelse från universums Herre.
3. De sa, "Han har hittat på den." Sannerligen, detta är sanningen från
er Herre, för att varna människor som inte fått någon varnare före dig,
så att de må bli vägledda.
4. GUD är Den som skapade himmlarna och jorden, och allting dem emellan
på sex dagar, och antog sedan all auktoritet. Ni har ingen annan än
Honom som Herre, ej heller har ni någon medlare. Ska ni då inte ta er i
akt?
5. Allting kontrolleras av Honom, från himlen och till jorden. För
Honom är dagen likvärdig ett tusen av era år.
6. Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; den
Allsmäktige, Barmhärtigast.
7. Han är Den som fulländat allt Han skapat, och började skapelsen av
människan från lera.
8. Han fortsatte sedan hans fortplantning genom en viss anspråkslös
vätska.
9. Han formgav honom och blåste in i honom från Sin ande. Och Han gav
er hörseln, synen, och hjärnorna; sällan är ni tacksamma.
10. De undrar, "Efter att vi försvunnit ner i jorden, återskapas vi då
på nytt?" Följaktligen, vad beträffar att möta sin Herre, är de icke
troende.
11. Säg, "Ni kommer att sättas i döden av den ängel i vars ansvar ni
placerats, och sedan kommer ni att föras tillbaka till er Herre."
12. Om ni bara kunde se de skyldiga när de bugar sina huvuden inför sin
Herre: "Vår Herre, nu har vi sett och hört. Skicka tillbaka oss, så
kommer vi att vara rättfärdiga. Nu har vi blivit övertygade.
13. Om vi önskat, skulle vi ha kunnat ge varje själ dess vägledning,
men det är redan förutbestämt att Jag kommer att fylla Helvetet med
jinner och människor, alla tillsammans.
205
14. Smaka på konsekvenserna av att ni glömt denna dag; nu glömmer vi
er. Ni har ådragit er evigt straff i gengäld för era egna verk.
15. De enda människorna som verkligen tror på våra uppenbarelser, är de
som prostrerar när de hör dem. De glorifierar och prisar sin Herre utan
någon arrogans.
16. Deras sidor deras försakar villigt sina sängar, för att dyrka sin
Herre, av vördad och hopp, och av våra gåvor till dem, ger de.
17. Ni har ingen aning om hur mycket glädje och lycka som väntar er som
belöning för era () verk.
18. Är den som tror, densamma som den som är ond? De är inte
likvärdiga.
19. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, har de
förtjänat det eviga Paradiset. Sådan är deras boning, i gengäld för
deras verk.
20. Vad de onda beträffar, är deras öde Helvetet. Varje gång de
försöker lämna det, kommer de att tvingas tillbaka. De kommer att bli
tillsagda, "Smaka på Helvetes plåga, som ni inte brukade tro på."
21. Vi låter dem känna på det mindre straffet (), innan de ådrar sig
det större straffet (), så att de ska kunna () ändra på sig.
22. Vem är ondare än den som påminns om dessa uppenbarelser från sin
Herre, och sedan insisterar på att ignorera dem? Vi kommer säkerligen
att straffa de skyldiga.
23. Vi har givit Moses skriften - hys inget tvivel om att möta Honom -
och vi gjorde den till en vägledare för Israels Barn.
24. Vi utnämnde imamer från dem som vägledde enligt våra budord, för
att de ihärdigt höll ut och uppnådde övertygelse om våra uppenbarelser.
25. Er Herre är Den som kommer att döma dem på Återuppståndelsens Dag,
beträffande allting som de tvistat om.
26. Tänker de aldrig på hur många generationer före dem som vi
utplånat? De bor och går nu i sina förfäders hem. Det borde vara bevis
nog. Hör de inte?
27. Inser de inte att vi driver vattnet till bar mark, och med det
framställer skördar för att mata deras boskap, liksom de själva? Ser de
inte?
28. De utmanar: "Var är den där segern, om du talar sanning?"
29. Säg, "Dagen då en sådan seger kommer, kommer tro inte att hjälpa de
som inte trodde innan dess, ej heller kommer de att få en chans till."
30. Ignorera dem därför och vänta, de väntar likaså.
SURA 33: Parterna (Al-Ahzab)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O du profet, vörda GUD, och lyd inte de icke troende och hycklarna.
GUD är Allvetande, Visast.
2. Följ det som uppenbaras för dig från din Herre. GUD är fullt
Medveten om vad ni alla gör.
3. Och sätt din tilltro till GUD. GUD räcker som försvarare.
206
4. GUD gav inte någon man två hjärtan i sitt bröst. Ej heller gjorde
Han era fruar som ni tar avstånd ifrån () till era mödrar. Ej heller
gjorde Han era adopterade barn till genetisk avkomma. Allt detta är
ingenting annat än påståenden ni hittat på. GUD talar sanningen, och
Han vägleder på den () vägen.
5. Ni ska ge era adopterade barn namn som bevarar relationen till deras
genetiska föräldrar. Det är mer korrekt i GUDs ögon. Om ni inte vet
vilka deras föräldrar är, ska ni, som bröder i religion, behandla dem
som medlemmar av er familj. Ni begår ingen synd om ni gör ett misstag i
detta avseende: ni ansvarar för era avsiktliga intentioner. GUD är
Förlåtare, Barmhärtigast.
6. Profeten står de troende närmre än de gör varandra, och hans fruar
är som mödrar till dem. Släktingarna borde ta hand om varandra enligt
GUDs skrift. De troende ska därför ta hand om sina släktingar som
immigrerar till dem, förutsatt att de tagit hand om sina egna familjer
först. Dessa är budord i denna skrift.
7. Minns att vi slöt ett förbund med profeterna, inklusive dig (),
Noak, Abraham, Moses, och Jesus, Marias son. Vi tog ett högtidligt
löfte från dem.
8. Följaktligen, kommer Han säkerligen att ifrågasätta de
sanningsenliga om deras sanningsenlighet, och har preparerat ett
smärtsamt straff för de som inte tror ().
9. O ni som tror, minns GUDs välsignelser över er; när soldater
attackerade er, sände vi våldsamma vindar och osynliga soldater över
dem. GUD Ser allt ni gör.
10. När de kom till er ovanifrån, och underifrån, var era ögon
förskräckta, allt tålamod tog slut i era hjärtan, och ni hyste
olämpliga tankar om GUD.
11. Det var då som de troende verkligen testades; de blev ordentligt
omskakade.
12. Hycklarna och de med tvivel i sina hjärtan sa, "Det som GUD och
Hans budbärare har lovat oss var bara en illusion!"
13. Några av dem sa, "O folk av Yathrib, ni kan inte uppnå seger; vänd
om." Andra hittade på ursäkter för profeten: "Våra hem är sårbara," när
de inte var sårbara. De ville bara fly.
14. Om fienden invaderat dem och bett dem förena sig med dem, skulle de
ha förenat sig med fienden utan att tveka.
15. De hade tidigare lovat GUD att de inte skulle vända om och fly; att
avge ett löfte till GUD innebär ett stort ansvar.
16. Säg, "Om ni flyr, kan ni aldrig fly från döden eller från att
dödas. Oavsett vad som än händer, lever ni endast en litet stund till."
17. Säg, "Vem skulle skydda er från GUD, om Han önskade er någon
motgång eller någon välsignelse?" De kan aldrig hitta, vid sidan av
GUD, någon annan Herre och Mästare.
18. GUD är fullt medveten om de som hindrar ibland er, och de som säger
till sina kamrater, "Låt oss stanna kvar allesamman." Sällan
mobiliserar de för försvar.
19. Dessutom är de för snåla när de har med er att göra. Om någonting
hotar samhället, ser man deras ögon rulla av rädsla, som om döden redan
207
kommit till dem. När krisen väl är över, piskar de er med vassa tungor.
De är för snåla med sin rikedom. Dessa tror inte, och till följd därav
har GUD tillintetgjort deras verk. Det är enkelt för GUD att göra.
20. De trodde att parterna kanske skulle komma tillbaka. I så fall,
skulle de önska att de försvunnit i öknen, där de frågade om nyheter om
er på långt avstånd. Om parterna attackerat er medan de var hos er,
skulle de sällan hjälpa er.
21. GUDs budbärare har satt ett bra exempel för de ibland er som söker
GUD och den Sista Dagen, och som konstant tänker på GUD.
22. När de sant troende såg parterna (), sa de, "Detta är vad GUD och
Hans budbärare har lovat oss, och GUD och Hans budbärare talar
sanning." Denna () stärkte endast deras tro, och förstärkte deras
underkastelse.
23. Bland de troende finns människor som uppfyller sina löften till
GUD. En del av dem dog, medan andra står redo, utan att någonsin
vackla.
24. GUD kommer säkerligen att belöna de sanningsenliga för deras
sanningsenlighet, och kommer att straffa hycklarna, om Han så önskar,
eller återtaga dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
25. GUD drev tillbaka de som inte trodde med sin vrede, och de gav sig
av tomhänta. GUD besparade på så sätt de troende allt stridande. GUD är
Mäktig, Allsmäktig.
26. Han förde också ner de som allierat sig med dem bland skriftens
folk från deras trygga ställningar, och kastade skräck i deras hjärtan.
En del av dem dödade ni, och en del av dem tog tillfångatog ni.
27. Han lät er ärva deras land, deras hem, deras pengar, och mark ni
aldrig gått på. GUD är i full kontroll av alla ting.
28. O profet, säg till dina fruar, "Om ni strävar efter detta livet och
dess fåfängor, låt mig då kompensera er och låta er gå älskvärt.
29. "Men om ni strävar efter GUD och Hans budbärare, och boningen i
Livet Efter Detta, har GUD förberett en stor belöning för de
rättfärdiga ibland er."
30. O ni fruar till profeten, om någon av er begår en grov synd, kommer
straffet att fördubblas för henne. Det är enkelt för GUD att göra.
31. Den av er som lyder GUD och Hans budbärare, och som för ett
rättfärdigt liv, kommer vi att bevilja en dubbel belöningen, och vi har
förberett en generös gåva för henne.
32. O ni fruar till profeten, ni är inte som andra kvinnor, om ni
iakttager rättfärdighet. (.) Därför ska ni inte tala för lågmält, så
att de med sjukdom i sina hjärtan inte får fel uppfattning; ni ska
endast tala rättfärdighet.
33. Ni ska slå er till ro i era hem, och inte umgås för mycket med
människorna, som ni brukade göra tidigare, under okunnighetens dagar.
Ni ska iakttaga Kontaktbönerna (), ge den obligatoriska välgörenheten
(), och lyda GUD och Hans budbärare. GUD vill ta bort allt oheligt från
er, O ni som bor runt den Heliga Helgedomen, och rena er fullständigt.
34. Minns det som reciteras för er av GUDs uppenbarelser i era hem, och
visomen som finns däri. GUD är Storslagen, Medveten.
208
35. Männen som underkastar sig, kvinnorna som underkastar sig, de
troende männen, de troende kvinnorna, de lydiga männen, de lydiga
kvinnorna, de sanningsenliga männen, de sanningsenliga kvinnorna, de
ihärdiga männen, de ihärdiga kvinnorna, de vördnadsfulla männen, de
vördnadsfulla kvinnorna, de barmhärtiga männen, de barmhärtiga
kvinnorna, de fastande männen, de fastande kvinnorna, de kyska männen,
de kyska kvinnorna, männen som firar minnet av GUD ofta, och kvinnorna
som högtidlighåller; GUD har förberett förlåtelse och en stor belöning
för dem.
36. Ingen troende man eller kvinna, om GUD och Hans budbärare utfärdar
någon befallning, har något val beträffande den befallningen. Den som
inte lyder GUD och Hans budbärare har gått långt vilse.
37. Minns att du sa till den som var välsignad av GUD, och välsignad av
dig, "Behåll din fru och vörda GUD," och du dolde inom dig vad GUD
ville förkunna. Följaktligen fruktade du människorna, trots att du bara
skulle frukta GUD. När Zeid helt avslutat sin relation med sin fru, lät
vi dig gifta dig med henne, för att fastställa exemplet att en man kan
gifta sig med sin adopterade sons frånskilda hustru. GUDs befallning
ska utföras.
38. Profeten begår inget fel om han gör något som gjorts lagligt av
GUD. Sådant är GUDs system sedan de tidigare generationerna. GUDs
befallning är en helig plikt.
39. De som förmedlar GUDs budskap, och som vördar endast Honom, ska
aldrig frukta någon annan än GUD. GUD är den mest effektive
rannsakaren.
40. Muhammed var inte far till någon av era män. Han var en GUDs
budbärare och den sista profeten. GUD är fullt medveten om alla ting.
41. O ni som tror, ni ska minnas GUD ofta.
42. Ni ska prisa Honom dag och natt.
43. Han är Den som hjälper er tillsammans med Sina änglar, för att leda
er ut ur mörkret in i ljuset. Han är Ytterst Barmhärtigast gentemot de
troende.
44. Deras hälsning dagen de möter Honom är, "Frid," och Han har
förberett för en generös belöning för dem.
45. O profet, vi har sänt dig som ett vittne, en bärare av goda
nyheter, och som en varnare.
46. Som bjuder in till GUD, enlighet Hans vilja, och en vägledande
ledstjärna.
47. Förmedla goda nyheter till de som tror, om att de förtjänat en stor
välsignelse från GUD.
48. Lyd inte de icke troende och hycklarna, ignorera deras
förolämpningar, och sätt din tillit till GUD; GUD räcker som
försvarare.
49. O ni som tror, om ni gifte er med troende kvinnor, och sedan skilde
er ifrån dem innan ni haft samlag med dem, är de inte skyldiga att
vänta en tid (). Ni ska kompensera dem rättvist, och låta dem gå
älskvärt.
209
50. O profet, vi gjorde dina fruar till vilka du betalt hemgiften de
har rätt till lagliga för dig, eller vad du redan har, som beviljats
dig av GUD. Lagligt för dig i äktenskap är även döttrarna till din fars
bröder, döttrarna till din fars systrar, döttrarna till din mors
bröder, döttrarna till din mors systrar, som emigrerat med dig. Om en
troende kvinna dessutom gav sig själv till profeten - genom att ge upp
rätten till hemgift - kan profeten gifta sig med henne utan hemgift, om
han så önskar. Men, att hon ger upp hemgiften gäller endast profeten,
inte de övriga troende. Vi har redan fastställt deras rättigheter
beträffande deras makar eller vad de redan har. Detta är för att
bespara dig eventuell förlägenhet. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
51. Du får försiktigt undvika vem du vill, och föra vem du vill
närmrare dig. Försonas du med någon du fjärmat dig ifrån, begår du
inget fel. På så sätt kommer de att vara nöjda, och inte känna någon
sorg, och vara nöjda med det du rättvist erbjuder dem alla. GUD vet vad
som finns i era hjärtan. GUD är Allvetande, Mild.
52. Utöver dessa kategorier som beskrivits för dig, får du inte gifta
dig med någon annan kvinna, ej heller kan du ersätta en ny fru (), hur
mycket du än beundrar deras skönhet. Du måste vara nöjd med de som
redan gjorts lagliga för dig. GUD granskar alla ting.
53. O ni som tror, gå inte in i profetens hem såvida ni inte är får lov
att äta, ej heller ska ni tvinga fram en sådan inbjudan på något sätt.
Blir ni inbjudna får ni gå in. När ni har ätit färdigt ska ni gå
därifrån; engagera honom inte i långdragna konversationer. Detta
brukade skada profeten, och han var för blyg för att tala om det för
er. Men GUD skyr inte sanningen. Om ni måste fråga hans fruar om
någonting, så fråga dem från bakom en barriär. Detta är renare för era
hjärtan och deras hjärtan. Ni ska inte skada GUDs budbärare. Ni ska
inte gifta er med hans fruar efter honom, för det vore en grov synd i
GUDs ögon.
54. Vare sig ni offentliggör något, eller döljer det, är GUD fullt
medveten om alla ting.
55. Kvinnorna får släppa efter på () runt sina fäder, sina söner, sina
bröder, sina bröders söner, sina systrars söner, de andra kvinnorna,
och sina () tjänare. De ska vörda GUD. GUD bevittnar alla ting.
56. GUD och Hans änglar hjälper och bestyrker profeten. O ni som tror,
ni ska hjälpa och stödja honom, och beakta honom som han bör beaktas.
57. Säkerligen, de som motarbetar GUD och Hans budbärare, straffar GUD
med en förbannelse i detta livet, och i Livet Efter Detta; Han har
preparerat för dem ett skamfullt straff.
58. De som förföljer de troende männen och de troende kvinnorna, som
inte gjorde något fel, har inte bara begått en lögn, utan också en grov
synd.
59. O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till de
troende, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att
betraktas () och undvika förolämpningar. GUD är Förlåtare,
Barmhärtigast.
60. Såvida hycklarna och de med sjukdom i sina hjärtan, och de onda
lögnarna från staden, inte avstår (), kommer vi säkerligen att ge dig
övertaget, och sedan kommer de tvingas ge sig av inom kort.
210
61. De har ådragit sig fördömelse vart de än går; (,) får de fångas och
dödas.
62. Detta är GUDs eviga system, och ni kommer att märka att GUDs system
är oföränderligt.
63. Människorna frågar dig om Timmen (). Säg, "Kunskapen om den finns
bara hos GUD. Så vitt ni vet, kan Timmen vara nära."
64. GUD har fördömt de som inte tror, och har preparerat Helvetet för
dem.
65. Däri vistas de för evigt. De kommer varken finna någon herre, eller
hjälpare.
66. Dagen de kastas i Helvetet kommer de att säga, "O, vi önskar att vi
lytt GUD, och lytt budbäraren."
67. De kommer också att säga, "Vår Herre, vi har lytt våra mästare och
ledare, men de vilseledde oss.
68. "Vår Herre, ge dem det dubbla straffet, och förbanna med dem en
stor förbannelse."
69. O ni som tror, var inte som de som skadade Moses, sedan friade GUD
honom från vad de sagt. I GUDs ögon var han ärbar.
70. O ni som tror, vörda GUD och yttra endast de korrekta yttrandena.
71. Han kommer då att fixa era verk och förlåta era synder. De som
lyder GUD och Hans budbärare har triumferat en stor seger.
72. Vi erbjöd ansvaret om () till himmlarna och jorden, och bergen, men
de vägrade att bära den, och var rädda för den. Men människan
accepterade den; han överträdde, var okunnig.
73. För GUD kommer slutligen att straffa de hycklande männen och de
hycklande kvinnorna, och de idoldyrkande männen och de idoldyrkande
kvinnorna. GUD räddar de troende männen och de troende kvinnorna. GUD
är Förlåtare, Barmhärtigast.
SURA 34: Saba (Saba')
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisad vare GUD - som äger allting i himmlarna och på jorden; all
lovprisning tillhör Honom i Livet Efter Detta. Han är Den Visaste, den
Medvetne.
2. Han är medveten om allt som försvinner ner i jorden, och allt som
kommer upp ur den, och allt som kommer ner från skyn, och allt som
stiger upp i den. Han är den Barmhärtigaste, den Förlåtande.
3. De som inte tror har sagt, "Timmen kommer aldrig att äga rum!" Säg,
"Absolut - vid min Herre - den kommer säkerligen att komma till er. Han
är Den Som Känner till framtiden. Inte ens motsvarande vikten av en
atom är dolt från Honom, vare sig i himmlarna eller på jorden. Inte
heller det som är mindre, eller större (). Allt finns i ett fulländat
dokument."
4. Han kommer absolut att belöna de som tror och för ett rättfärdigt
liv. Dessa har förtjänat förlåtelse och en generös gåva.
5. Vad gäller de som konstant utmanar våra uppenbarelser, har de
ådragit sig ett straff av plågsam förödmjukelse.
211
6. Det är uppenbart för de som välsignats med kunskap, att denna
uppenbarelse från er Herre till dig är sanningen, och att den vägleder
till den Allsmäktige, Mest Prisvärdes väg.
7. De som inte trodde har sagt, "Låt oss visa er en man, som säger att
efter att ni slitits i stycken, kommer ni att skapas på nytt.
8. "Antingen hittar han på lögner om GUD, eller så är han tokig." De
som inte tror på Livet Efter Detta har säkerligen ådragit sig det
värsta straffet, de har gått långt vilse.
9. Har de inte sett alla ting de har framför sig och bakom sig, i
himlen och på jorden? Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat låta jorden
svälja dem, och låtit massor från skyn falla ner över dem. Det borde
vara bevis nog för alla lydiga tjänare.
10. Vi begåvade David med välsignelser från oss: "O berg, underkasta er
tillsammans med honom, ni också, O ni fåglar." Vi gjorde järnet mjukt
för honom.
11. "Ni får göra sköldar som passar perfekt, och verka rättfärdighet.
Vad ni än gör, Ser Jag det."
12. För Salomon, satte vi vinden i hans tjänst, som rörde sig en månat
hitåt och en månad ditåt. Och vi lät en oljekälla välla fram för honom.
Även jinnerna arbetade för honom, med hans Herres lov. Den som
ignorerade våra budord ibland dem, utsatte vi för ett svårt straff.
13. De gjorde allt han önskade åt honom - nischer, statyer, djupa
pooler, och tunga matlagningsgrytor. O Davids familj, verka () för att
visa er tacksamhet. Endast några få av mina tjänare är tacksamma.
14. När den utsatta tiden för hans död kom, hade de ingen aning om att
han hade dött. Det var inte förrän ett av djuren försökte äta av hans
stav, och han ramlade ner, som jinnerna insåg att han var död. De insåg
således, att om de verkligen känt till sådant de inte sett, skulle de
slutat arbeta så hårt så fort han dog.
15. Sabas hemland brukade vara ett underverk, med två trädgårdar till
höger och till vänster. Ät från er Herres gåvor och var Honom tacksam -
god jord och en förlåtande Herre.
16. De vände sig bort och, följaktligen, öste vi en förödande flod över
dem, och ersatte deras två trädgårdar med två trädgårdar av
illasmakande frukter, taggiga plantor, och en torftig skörd.
17. På så sätt straffade vi dem för deras otro. Straffar vi inte endast
de icke troende?
18. Vi placerade emellan dem och de samhällen vi välsignat andra oaser,
och vi gjorde resan däremellan trygg: "Res däri dagar och nätter i
fullständig trygghet."
19. Men de () utmanade: "Vår Herre, det spelar ingen roll för oss om Du
utökar längden på våra resor ()." På så sätt kränkte de sina egna
själar. Följaktligen, gjorde vi dem till historia, och splittrade dem i
små grupper över hela landet. Detta borde förse de ihärdiga och
tacksamma med tankeställare.
20. Satan fann dem villigt uppfyllade hans förväntningar. De följde
honom, förutom ett fåtal troende.
212
21. Han hade aldrig någon makt över dem. Men på så sätt urskiljer vi de
som tror på Livet Efter Detta från de som tvivlar på det. Er Herre är i
full kontroll av alla ting.
22. Säg, "Be till idolerna ni satt upp vid sidan av GUD. De äger inte
ens en enda atom i himmlarna eller på jorden. De har inget delägarskap
däri, ej heller låter Han dem vara Hans assistenter."
23. Att medla med Honom kommer att var förgäves, såvida den inte
överensstämmer med Hans vilja. När deras sinnen slutligen lugnat ner
sig, och de frågar, "Vad sa er Herre," kommer de att säga, "Sanningen."
Han är den Högste, den Störste.
24. Säg, "Vem är det som försörjer er, från himmlarna och jorden?" Säg,
"GUD," och "Antingen är vi eller ni vägledda, eller har gått långt
vilse."
25. Säg, "Ni ansvarar inte för våra brott, ej heller ansvarar vi för
vad ni gör."
26. Säg, "Visa mig idolerna ni satt upp som partners med Honom!" Säg,
"Nej; Det finns bara en GUD, den Allsmäktige, Visaste."
28. Vi har skickat dig () till alla människor, en bärare av goda
nyheter, och som en varnare, men de flesta människorna vet inte det.
29. De utmanar, "När kommer detta löfte att äga rum, om du talar
sanning?"
30. Säg, "Ni har en specifik tidpunkt, på en specifik dag, som ni inte
kan fördröja med en timme, eller påskynda."
31. De som inte tror har sagt, "Vi kommer inte att tro på denna Koran,
eller på de tidigare skrifterna." Om ni bara kunde föreställa er dessa
överträdare, när de står inför sin Herre! De kommer att argumentera med
varandra fram och tillbaka. De som följde kommer att säga till sina
ledare, "Vore det inte för er skulle vi ha varit troende."
32. Ledarna kommer att säga till de som följde dem, "Var det vi som
avledde er från vägledningen efter att den kommit till er? Nej; det var
ni som var onda."
33. De som följer kommer att säga till sina ledare, "Det var ni som
smed planer natt och dag, och som sedan beordrade oss att vara
otacksamma gentemot GUD, och att sätta upp idoler för att konkurrera
med Honom." De kommer att plågas av ångest när de ser straffet, för vi
kommer att placera kedjor runt halsarna på de som inte trodde.
Bestraffas de inte rättvist för vad de gjort?
34. Varje gång som vi sände en varnare till ett samhälle, sa ledarna
för det samhället, "Vi förkastar budskapet du sänts med."
35. De sa också, "Vi är mäktigare, med mera pengar och barn, och vi
kommer inte att straffas."
36. Säg, "Min Herre är Den som kontrollerar alla försörjningar; Han ger
försörjningar till vem Han vill, eller drar in på dem, men de flesta
människorna vet inte det."
37. Det är inte era pengar eller era barn som för er närmare oss.
Endast de som tror och för ett rättfärdigt liv kommer att få belöningen
för sina verk, mångdubblat flera gånger om. I Paradisets boning kommer
de att leva i perfekt frid.
213
38. Vad gäller de som konstant utmanar våra uppenbarelser, kommer de
att vistas i straff.
39. Säg, "Min Herre är Den som kontrollerar alla gåvor; Han ökar
gåvorna för vem Han vill bland Sina tjänare, eller drar in på dem. Allt
ni spenderar (), kommer han att belöna er för; Han är den Bäste
Försörjaren."
40. Dagen då Han sammankallar dem allihop, kommer Han att säga till
änglarna, "Dyrkade dessa människor er?"
41. De kommer att svara, "Prisad vare Du. Du är vår Herre och Mästare,
inte dem. I stället dyrkade de jinnerna; de flesta av dem trodde på
dem."
42. På den dagen har ni ingen makt att hjälpa eller skada varandra, och
vi kommer att säga till de som överträdde, "Smaka på Helvetets straff,
som ni brukade förneka."
43. När våra bevis lästes upp för dem, tydligt och klart, sa de, "Det
här är bara en man som vill avleda er från det sätt era föräldrar
dyrkar." De sa också, "Detta är påhittade lögner." De som inte trodde
sa också om sanningen när den kom till dem, "Detta är uppenbarligen
magi."
44. Vi gav dem inga andra böcker att studera, ej heller sände vi en
annan varnare till dem innan dig.
45. De som kom före dem trodde inte, och trots att de inte såg en
tiondel av () vi givit denna generation, när de inte trodde Mina
budbärare, hur allvarligt var inte då Mitt straff!
46. Säg, "Jag ber er göra en sak: Vig era liv åt GUD, som par eller som
individer, och reflektera sedan. Er vän () är inte tokig. Han är en
påtaglig varnare till er, precis innan ankomsten av ett fruktansvärt
straff."
47. Säg, "Jag ber er inte om någon lön; ni kan behålla den. Min lön
kommer endast från GUD. Han bevittnar alla ting."
48. Säg, "Min Herre gör att sanningen segrar. Han är Den som Känner
till alla hemligheter."
49. Säg, "Sanningen har kommit; medan lögn varken kan initiera något
eller repetera det."
50. Säg, "Om jag går vilse, går jag vilse på grund av mina egna
brister. Och om jag är vägledd, är det på grund av min Herres
inspiration. Han är Den Som Hör, Den Som är Nära."
51. Om ni bara kunde se dem när den stora skräcken drabbar dem; då kan
de inte fly, och de kommer att föras bort med våld.
52. Då kommer de att säga, "Nu tror vi på det," men det kommer att vara
alldeles för sent.
53. De har förkastat det förut; i stället har de bestämt sig för att
upprätthålla gissningar och spekulationer.
54. Följaktligen berövades de på allt de längtat efter. Det är samma
öde som för deras likasinnade bland de tidigare generationerna. De
hyste för många tvivel.
214
SURA 35: Initierare (Fater)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisad vare GUD, Den Som Initierat himmlarna och jorden, och som
utnämnde änglarna till att vara budbärare med vingar - två, tre, och
fyra (). Han utökar skapelsen som Han vill. GUD är Allsmäktig.
2. När GUD öser nåd över människorna kan ingen kraft stoppa det. Och om
Han håller tillbaka det, kan ingen annan kraft än Han sända det. Han är
Den Allsmäktige, Visast.
3. O människor, minns GUDs välsignelser över er. Finns det någon annan
skapare än GUD som ger till er från himlen och från jorden? Det finns
ingen annan gud vid sidan av Honom. Hur kan ni avvika?
4. Om de inte tror dig, har budbärare före dig blivit misstrodda. GUD
kontrollerar alla ting.
5. O människor, GUDs löfte är sanningen; distraheras därför inte av
detta obetydliga liv. Avleds inte från GUD av rena illusioner.
6. Djävulen är er fiende, så behandla honom som en fiende. Han bjuder
endast in sina anhängare till att ha sin boning i Helvetet.
7. De som inte tror har ådragit sig ett strängt straff, och de som tror
och för ett rättfärdigt liv har förtjänat förlåtelse och en stor
belöning.
8. Lägg märke till den vars onda gärningar smyckas i hans ögon, tills
han tror att det är rättfärdigt. GUD avleder på så sätt den som vill
(), och Han vägleder den som vill (). Därför ska du inte sörja över
dem. GUD är fullt medveten om allt de gör.
9. GUD är Den som sänder vindarna för att sätta molnen i rörelse, sedan
driver vi dem mot bara marker, och återupplivar sådana marker efter att
de varit döda. Sådan är återuppståndelsen.
10. Alla som strävar efter värdighet bör veta att all värdighet tillhör
GUD. Till Honom stiger de goda orden, och Han upphöjer de rättfärdiga
verken. Vad gäller de som planerar onda verk, ådrar de sig ett svårt
straff, planerna tillhörande sådana onda människor är dömda att
misslyckas.
11. GUD skapade er från stoft, därefter från en liten droppe, sedan
låter Han er föröka er genom era makar. Ingen kvinna blir gravid, eller
får barn, utan Hans vetskap. Ingen genomlever ett långt liv, och ingens
liv avslutas plötsligt, förutom enligt ett redan existerande dokument.
Detta är enkelt för GUD.
12. De två haven är inte desamma, ett är friskt och välsmakande, medan
det andra är salt och odrickbart. Från var och en av dem äter ni mört
kött, och utvinner smycken att bära. Och ni ser skeppen segla över dem,
i strävan efter Hans gåvor, så att ni må vara tacksamma.
13. Han smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med
natten. Han har satt solen och månen till att löpa under en
förutbestämd tid. Sådan är GUD er Herre; all kungaskap tillhör Honom.
Alla idoler ni sätter upp vid sidan av Honom, äger inte så mycket som
ett skalet på ett frö.
215
14. Om ni ropar på dem kan de inte höra er. Även om de hör er kan de
inte besvara er. På Återuppståndelsens Dag kommer de att förskjuta er.
Ingen kan informera er som den Mest Medvetne.
15. O människor, det är ni som behöver GUD, medan GUD inte behöver
någon, den Mest Prisvärde.
16. Om Han vill kan Han göra sig av med er, och ersätta er med en ny
skapelse.
17. Det är inte för svårt för GUD.
18. Ingen själ kan bära synderna av en annan själ. Om en själ som är
full av synder ber en annan att bära en del av sin börda, kan ingen
annan själ bära någon del av den, även om de var släkt med varandra. De
enda människorna som beaktar dina varningar är de som vördar sin Herre,
även då de är ensamma i sin avskildhet, och iakttager Kontaktbönerna
(). Den som renar sin själ, gör det för sitt eget bästa. Till GUD är
det slutliga ödet.
19. Den blinde och den som kan se är inte lika.
20. Ej heller mörkret och ljuset.
21. Ej heller skuggans svalka och solens hetta.
22. Ej heller de levande och de döda; GUD låter vem Han vill höra. Ni
kan inte göra hörare av de som finns i gravarna.
23. Du är bara en varnare.
24. Vi har sänt dig med sanningen, en bärare av goda nyheter, och som
en varnare. Varje samhälle måste få en varnare.
25. Om de inte tror dig, har även de som kom före dem inte trott. Deras
budbärare gick till dem med tydliga bevis, och Psalmerna, och de
upplysande skrifterna.
26. Därefter straffade Jag de som inte trodde; hur hemskt var inte Mitt
straff!
27. Inser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn, med vilket vi
producerar frukter i olika färger? Till och med bergen har olika
färger; topparna är vita, röda, eller någon annan färg. Och korparna är
svarta.
28. Även människorna, djuren och boskapen har olika färger. Det är
anledningen till människorna som verkligen vördar GUD, är de som är
äger kunskap. GUD är Allsmäktig, Förlåtande.
29. Utan tvivel, de som reciterar GUDs bok, iakttager Kontaktbönerna
(), och från våra gåvor till dem spenderar de - i hemlighet och öppet -
är engagerade i en satsning som aldrig misslyckas.
30. Han kommer att belöna dem generöst, och kommer att mångdubbla Sina
välsignelser över dem. Han är Förlåtande, Tacksam.
31. Det vi uppenbarat för dig i denna skrift är sanningen, och
fullbordar alla tidigare skrifter. GUD är fullt Medveten om Sina
tjänare, Den Som Ser.
32. Vi förde skriften vidare från generation till generation, och vi
lät vem vi än valde bland våra tjänare få den. Därefter kränkte en del
av dem sina själar, andra upprätthöll den endast en del av tiden, medan
216
andra var ivriga att verka rättfärdighet enligt GUDs vilja; det är den
största triumfen.
33. De kommer att träda in i Edens trädgårdar, där de kommer att
smyckas med armband av guld och pärlor, och deras klädsel däri kommer
vara gjord av silke.
34. De kommer att säga, "Prisa GUD för att ha avlägsnat alla våra
bekymmer. Vår Herre är Förlåtande, Tacksam.
35. "Han har gett oss tillträde till boningen av evig lycksalighet, av
Sin nåd. Aldrig uttråkas vi häri, aldrig blir vi trötta."
36. Vad gäller de som inte tror, har de ådragit sig Helvetes eld, där
de aldrig utplånas av döden, ej heller förändras straffet någonsin för
dem. På så sätt straffar vi de otacksamma.
37. De kommer att skrika däri, "Vår Herre, om du tar oss ut härifrån,
kommer vi att verka rättfärdighet i stället för de verk vi brukade
göra." Gav vi er inte en livslång chans, med kontinuerliga påminnelser
för de som skulle ta sig i akt? Fick ni inte varnaren? Smaka därför på
(). Syndarna kommer inte att ha någon som hjälper dem.
38. GUD är Den Som Känner till himmlarnas och jordens framtid. Han är
Den Som Känner till alla innersta tankar.
39. Han är Den som gjorde er till arvtagare av jorden. Följaktligen,
den som väljer att inte tro gör det till skada för sig själv. De icke
troendes otro förstärker endast deras Herres avsky gentemot dem. De
icke troendes otro störtar dem djupare ner i förlust.
40. Säg, "Fundera över de idoler ni satt upp vid sidan av GUD; visa mig
vad de har skapat på jorden." Äger de rätten till någon del av
himmlarna? Har vi givit dem en bok i vilken det inte finns några
tvivel? Sannerligen, det som syndarna lovar varandra är inget annat än
en illusion.
41. GUD är Den som håller himmlarna och jorden, så att de inte
försvinner. Om någon annan skulle hålla dem, skulle de absolut
försvinna. Han är Barmhärtig, Förlåtande.
42. De svor högtidligt vid GUD att om en varnare skulle komma till dem,
skulle de vara bättre vägledda än något annat samhälle! Men nu när en
varnare kom till dem, sjönk de bara djupare ner i motvilja.
43. De hemföll åt arrogans på jorden, och onda planer, och onda planer
slår bara tillbaka på de som planerar dem. Har de att vänta sig ett
annorlunda öde än de som gjort samma sak förut? Du kommer att märka att
GUDs system är oföränderligt; du kommer att märka att GUDs system är
tidlöst.
44. Har de inte rest runt på jorden och lagt märke till konsekvenserna
för de som kom innan dem? De var till och med starkare än dem.
Ingenting kan döljas från GUD, i himmlarna eller på jorden. Han är
Allvetande, Allsmäktig.
45. Om GUD skulle straffa människorna för deras synder, skulle Han inte
lämna en enda varelse på jorden. Men Han ger dem uppskov under en
förutbestämd tid. När deras tid väl har fullbordats, är GUD Den Som Ser
Sina tjänare.
217
SURA 36: Y.S.(Ya Sîn)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Y.S. (Yã Sîn)
2. Och Koranen som är full av visdom.
3. Med all säkerhet, är du () en av budbärarna.
4. På en rak väg.
5. Denna uppenbarelse är från den Allsmäktige, Barmhärtigast.
6. För att varna människor vars föräldrar aldrig varnats, och som
därför är omedvetna.
7. Det är förutbestämt att de flesta av dem inte tror.
8. För vi placerar kedjor runt deras halsar, upp till deras hakor.
Följaktligen låses de i sin otro.
9. Och vi placerar en barriär framför dem, och en barriär bakom dem,
och på så sätt beslöjar vi dem; de kan inte se.
10. Det är sak samma vare sig du varnar dem eller inte, de kan inte
tro.
11. Du kommer endast att beaktas av de som upprätthåller detta budskap,
och som vördar Den Nådigaste - även då de är ensamma i sin avskildhet.
Ge dem goda nyheter om förlåtelse och en generös belöning.
12. Vi kommer säkerligen att återuppliva de döda, och vi har skrivit
ner allt de har gjort i detta livet, även konsekvenserna som fortgår
efter deras död. Allt har vi räknat i ett omfattande dokument.
13. Citera för dem exemplet på människorna i ett samhälle som mottog
budbärarna.
14. När vi sände två () till dem, trodde de inte. Vi bestyrkte dem då
av en tredje. De sa, "Vi är GUDs budbärare till er."
15. De sa, "Ni är bara människor som vi. Den Nådigaste har inte skickat
ner någonting. Ni är lögnare."
16. De sa, "Vår Herre vet att vi sänts till er.
17. "Vår enda uppgift är att förmedla budskapet."
18. De sa, "Vi ser er som dåliga omen. Om ni inte slutar, kommer vi
säkerligen att stena er, eller plåga er med ett smärtsamt straff."
19. De sa, "Ert omen beror på hur ni reagerar, nu när ni har blivit
påminda. Ni är verkligen överträdande människor."
20. En man kom springande från andra sidan staden, och sa, "O mitt
folk, följ budbärarna.
21. "Följ de som inte ber er om någon lön, och som är vägledda.
22. "Varför skulle jag inte dyrka Den som initierat mig, och till Honom
kommer ni slutligen att återvända?
23. "Ska jag sätta upp gudar vid sidan av Honom? Om Den Nådigaste
önskade mig något ont, kan deras medling inte hjälpa mig det minsta, ej
heller kan de rädda mig.
24. "I sådana fall, skulle jag vara fullständigt vilse.
218
25. "Jag har trott på er Herre; snälla, lyssna på mig."
26. () blev han tillsagd, "Träd in i Paradiset." Han sa, "O, jag önskar
att mitt folk visste.
27. "Att min Herre har förlåtit mig, och gjort mig ärbar."
28. Vi sände inte ner soldater från skyn över hans folk efter honom; vi
behövde inte sände ner dem.
29. Allt som behövdes var ett slag, varpå de tystades.
30. Hur bedrövligt är inte människornas tillstånd! Varje gång som en
budbärare gick till dem, förlöjligade de honom alltid.
31. Har de inte sett hur många generationer före dem vi utplånat, och
hur de aldrig återvänder till dem?
32. Var och en av dem kommer att sammankallas inför oss.
33. Ett tecken för dem är den döda jorden: vi återupplivar den och
producerar frön från den, för deras mat.
34. I den odlar vi trädgårdar med dadelpalmer, och vindruvor, och vi
låter bäckar välla fram däri.
35. Detta är för att förse dem med frukter, och för att låta dem
framställa med sina egna händer vad de behöver. Ska de då vara
tacksamma?
36. Ärad vare Den som skapade alla sorters plantor från jorden, liksom
de själva, och andra skapelser som de inte ens känner till.
37. Ett annat tecken för dem är natten; vi avlägsnar dagsljuset
därifrån, varpå de befinner sig i mörker.
38. Solen går ner på en speciell plats, enligt den Allsmäktiges, den
Allvetandes design.
39. Vi formgav månen för att framträda i faser, tills den blir som en
gammal böjd skida.
40. Solen ska aldrig hinna ikapp månen - natten och dagen avviker
aldrig - var och en av dem löper i sin egen bana.
41. Ett annat tecken för dem är att vi bar deras förfäder på den
lastade arken.
42. Sedan skapade vi detsamma för dem att färdas i.
43. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat dränka dem, så att deras
skrikande inte skulle höras, ej heller skulle de ha kunnat räddas.
44. I stället öser vi nåd över dem, och låter dem njuta ett tag.
45. Ändå, när de blir tillsagda, "Lär från ert förflutna för att verka
rättfärdighet för er framtid, så att ni må uppnå nåd,"
46. Oavsett vilket sorts bevis de än får från sin Herre, ignorerar de
ständigt det.
47. När de blir tillsagda, "Ge från GUDs gåvor till er," säger de som
inte tror till de som tror, "Varför ska vi ge till dem som GUD skulle
ha kunnat ge mat, om Han så önskat? Ni har verkligen gått långt vilse."
48. Dessutom utmanar de, "När kommer det där löftet att äga rum, om du
talar sanning."
219
49. Allt de ser kommer att vara ett slag som överväldigar dem, medan de
tvistar.
50. De kommer inte ens ha tid att skriva något testamente, ej heller
kommer de att kunna återvända till sitt folk.
51. Hornet kommer att blåsas, varpå de kommer att resa sig från graven
och gå till sin Herre.
52. De kommer att säga, "Ve oss. Vem återupplivade oss från vår död?
Detta är vad Den Nådigaste utlovat. Budbärarna hade rätt."
53. Allt som behövs är ett slag, varpå de sammankallas inför oss.
54. På den dagen kommer ingen själ att kränkas det minsta. Ni kommer
att ersättas exakt för vad ni än gjort.
55. De som vistas i Paradiset kommer att vara, på den dagen, lyckligt
sysselsatta.
56. De vistas med sina makar i underbar skugga, i åtnjutning av bekväma
möbler.
57. De kommer att ha frukter däri; de kommer att ha allt de önskar sig.
58. Hälsningar av frid från en Ytterst Barmhärtig Herre.
59. Vad gäller er, O ni som är skyldiga, kommer ni att sättas åt sidan.
60. Slöt jag inte ett förbund mer er, O Adams Barn, att ni inte ska
dyrka djävulen? Att han är er ivrigaste fiende?
61. Och att ni ska dyrka endast Mig? Det är den rätta vägen.
62. Han har vilselett mängder av er. Hade ni ingen förstånd?
63. Detta är Helvetet som utlovats er.
64. Idag kommer ni att brinna i det, som en konsekvens av er otro.
65. På den dagen kommer vi att beslöja deras munnar; deras händer och
fötter kommer att vittna om allt de hade gjort.
66. Om vi vill kan vi beslöja deras ögon, och följaktligen, när de
söker vägen, kommer de inte att kunna se.
67. Om vi vill, kan vi frysa dem på plats; på så sätt kan de varken
flytta sig framåt, eller gå tillbaka.
68. Den vi låter leva länge, låter vi återgå till svaghet. Förstår de
inte?
69. Det vi lärde honom () var inte poesi, ej heller är han (). Detta är
inget mindre än ett formidabelt bevis, och en fulländad Koran.
70. För att predika för de levande, och för att avslöja de icke
troende.
71. Har de inte sett att vi skapade för dem, med våra egna händer,
boskap som de äger?
72. Och vi underkuvade dem för dem; en del rider de på, andra äter de.
73. De drar nytta av dem på andra sätt, och utvinner även drycker. Ska
de då inte vara tacksamma?
74. De sätter upp vid sidan av GUD andra gudar, kanske kan de hjälpa
dem!
220
75. Tvärtom, de kan inte hjälpa dem; det slutar istället med att de
tjänar dem som hängivna soldater.
76. Bli därför inte ledsen över deras yttranden. Vi är fullt medvetna
om allt de döljer och allt de tillkännager.
77. Ser inte människan att vi skapade honom från en liten droppe, och
sedan blir han en ivrig fiende?
78. Han ställer en fråga till oss - medan han glömmer bort sin första
skapelse - "Vem kan återuppliva benen efter att de ruttnat?"
79. Säg, "Den som initierat dem från första början kommer att
återuppliva dem. Han är fullt medveten om varje skapelse."
80. Han är Den som skapar åt er, från de gröna träden, bränsle som ni
bränner för ljus.
81. Är inte Den som skapade himmlarna och jorden kapabel att återskapa
detsamma? Jo sannerligen; Han är Skaparen, den Allvetande.
82. Allt Han behöver göra för att utföra någon befallning är att säga
till den, "Var," och den är.
83. Därför, prisad vare Den i vars hand makten över alla ting är, och
till Honom kommer ni att återföras.
SURA 37: De Som Arrangerar (Al-Saffat)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Arrangörerna i kolumner.
2. De som klandrar de som ska klandras.
3. De som reciterar budskapen.
4. Er Gud är endast en.
5. Himmlarnas och jordens Herre, och allting dem emellan, Herren av
alla öst.
6. Vi har smyckat den lägsta himlen med smyckande planeter.
7. Vi bevakade den från alla förkastade djävlar.
8. De kan inte spionera på det Höga Samhället; de bombarderas från alla
håll och kanter.
9. De har fördömts; de har ådragit sig ett evigt straff.
10. Om någon av dem vågar sig på att anfalla de yttre gränserna,
träffas han av en våldsam projektil.
11. Fråga dem, "Är de svårare att skapa, eller de andra skapelserna?"
Vi skapade dem från våt lera.
12. När du tar dig i akt, hånar de.
13. När de påminns, tar de sig inte i akt.
14. När de ser bevis, förlöjligar de det.
15. De säger, "Detta är uppenbarligen magi!
16. "Återupplivas vi efter att vi blivit till stoft och ben?
17. "Även våra gamla förfäder?"
221
18. Säg, "Ja, ni kommer att sammankallas med tvång."
19. Allt som krävs är en stöt, varpå de () och tittar.
20. Detta är avgörandets dag, som ni inte brukade tro på.
22. Sammankalla de som överträder, deras makar, och idolerna de dyrkade
23. vid sidan av GUD, och led dem till Helvetets väg.
24. Stoppa dem, och fråga dem:
25. "Varför hjälper ni inte varandra?"
26. De kommer att vara totalt underkastade den dagen.
27. De kommer att komma till varandra, och ifrågasätta och klandra
varandra.
28. De kommer att säga (), "Ni brukade komma till oss från rätta
sidan."
29. De kommer att svara, "Det var ni som inte var troende.
30. "Vi hade aldrig någon makt över er; det var ni som var onda.
31. "Vi har med rätta ådragit oss vår Herres dom; nu måste vi lida.
32. "Vi vilseledde er, bara för att vi var vilse."
33. Följaktligen kommer de alla ta del av straffet den dagen.
34. Så straffar vi de skyldiga.
35. När de blev tillsagda, "La Elãha Ella Allãh [Det finns ingen annan
gud än GUD]," blev de arroganta.
36. De sa, "Ska vi lämna våra gudar på grund av en tokig poet?"
37. I själva verket har han kommit med sanningen, och bekräftat
budbärarna.
38. Ni kommer absolut få smaka på det mest smärtsamma straffet.
39. Ni straffas bara för det ni gjort.
40. Endast GUDs tjänare, som är absolut hängivna endast Honom, ().
41. De har förtjänat försörjningar speciellt reserverade för dem.
42. Alla sorters frukter. De kommer att hedras.
43. I lycksalighetens trädgårdar.
44. På möbler intill varandra.
45. Bägare med rena drycker kommer att erbjudas dem.
46. Klara och utsökta för de som dricker.
47. Aldrig förorenade, aldrig uttömda.
48. Hos dem kommer att finnas underbara sällskap.
49. Skyddade som ömtåliga ägg.
50. De kommer att komma till varandra, och diskutera med varandra.
51. En av dem kommer att säga, "Jag brukade ha en vän.
52. "Han brukade håna. 'Tror du på allt det här?
222
53. "'Efter att vi dör och blir till stoft och ben, ställs vi då till
svars?'"
54. Han kommer att säga, "Se bara!"
55. När han tittar kommer han att se sin vän i Helvetes mitt.
56. Han () säga, "Vid GUD, du fördärvade mig nästan.
57. "Vore det inte för min Herers välsignelser, skulle jag ha varit med
dig nu.
58. "() att vi dör,
59. "endast den första döden, och att vi aldrig får något straff?"
60. Sådan är den största triumfen.
61. Det är vad alla arbetare borde arbeta för.
62. Är det ett bättre öde, eller bitterhetens träd?
63. Vi har gjort det till ett straff för de som överträder.
64. Det är ett träd som växer i Helvetets hjärta.
65. Dess blommor ser ut som djävulens huvuden.
66. De kommer äta av det tills deras magar är proppfulla.
67. På toppen av det, kommer de sedan inta en helvetisk dryck.
68. Därefter återvänder de till Helvetet.
69. De fann sina föräldrar vilse.
70. Och följde blint deras fotspår.
71. De flesta av de tidigare generationerna har avvikit på samma sätt.
72. Vi har sänt varnare till dem.
73. Lägg märke till konsekvenserna för de som varnats.
74. Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom, ().
75. Således, kallade Noak på oss, och vi var de bästa besvararna.
76. Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen.
77. Vi gjorde hans följeslagare till de som överlevde.
78. Och bevarade hans historia för framtida generationer.
79. Frid vare med Noak bland folken.
80. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
81. Han är en av våra troende tjänare.
82. Vi dränkte alla de andra.
83. Abraham var en av hans anhängare.
84. Han kom till sin Herre helhjärtat.
85. Han sa till sin far och sitt folk, "Vad är det ni dyrkar?
86. "Är det dessa påhittade gudar i stället för GUD ni vill ha?
87. "Vad anser ni om universums Herre?"
88. Han såg noggrannt på stjärnorna.
223
89. Sen gav han upp och sa, "Jag är trött på det här!"
90. De vände sig bort från honom.
91. Varpå han vände sig mot deras idoler, och sa, "Vill ni äta?
92. "Varför säger ni ingenting?"
93. Sedan föstörde han dem.
94. De gick till honom i stor vrede.
95. Han sa, "Hur kan ni dyrka det ni snider?
96. "När GUD skapat er, och allt ni gör!"
97. De sa, "Låt oss göra upp en stor eld, och slänga honom i den."
98. De konspirerade mot honom, men vi gjorde dem till förlorare.
99. Han sa, "Jag går till min Herre; Han kommer att vägleda mig."
100. "Min Herre, ge mig rättfärdiga barn."
101. Vi gav honom goda nyheter om ett bra barn.
102. När han vuxit tillräckligt mycket för att arbeta med honom, sa
han, "Min son, jag ser i en dröm att jag måste offra dig. Vad tror du?"
Han sa, "O min far, gör vad du beordrats göra. Du kommer att finna mig,
om GUD vill, tålmodig."
103. Båda underkastade de sig, och han förde ner hans panna ().
104. Vi kallade på honom: "O Abraham.
105. "Du har trott drömmen." På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
106. Det var verkligen ett krävande test.
107. Vi räddade () genom att ersätta med ett djuroffer.
108. Och vi bevarade hans historia för kommande generationer.
109. Frid vare med Abraham.
110. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
111. Han är en av våra troende tjänare.
112. Därefter gav vi honom de goda nyheterna om Isaks födsel, som
skulle bli en av våra rättfärdiga profeter.
113. Vi välsignade honom och Isak. Bland hans ättlingar är en del
rättfärdiga, och andra onda överträdare.
114. Vi välsignade även Moses och Aron.
115. Vi räddade dem och deras folk från den stora katastrofen.
116. Vi bestyrkte dem tills de blev vinnare.
117. Vi gav dem båda den fulländade skriften.
118. Vi vägledde dem på den rätta vägen.
119. Vi bevarade deras historia för kommande generationer.
120. Frid vare med Moses och Aron.
121. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
122. Båda tillhörde våra rättfärdiga tjänare.
224
123. Elias var en av budbärarna.
124. Han sa till sitt folk, "Ska ni inte verka rättfärdighet?
125. "Dyrkar ni en staty i stället för den Enväldige Skaparen?
126. "GUD; er Herre och era förfäders Herre!"
127. De trodde honom inte. Därför var de tvungna att ställas till
svars.
128. Endast GUDs tjänare som är totalt hängivna endast Honom ().
129. Vi bevarade hans historia för kommande generationer.
130. Frid vare med Elias, och alla som Elias.
131. På så sätt belönar vi de rättfärdiga.
132. Han var en av våra troende tjänare.
133. Lot var en av budbärarna.
134. Vi räddade honom och hela hans familj.
135. Endast den gamla kvinnan var fördömd.
136. Vi utplånade alla de andra.
137. Ni passerar fortfarande deras ruiner på dagen.
138. Och på natten. Ska ni då förstå?
139. Jonas var en av budbärarna.
140. Han flydde till det lastade skeppet.
141. Han gjorde uppror, och förenade sig således med förlorarna.
142. Därför svalde fisken honom, och han var att klandras.
143. Hade han inte tagit sin tillflykt i meditation (),
144. skulle han ha stannat i dess buk till Återuppståndelsens Dag.
145. Vi lät honom kastas upp i öknen, utmattad.
146. Vi lät ett träd med ätbar frukt växa för honom.
147. Sedan sände vi honom till hundra tusen, eller fler.
148. De trodde, och vi lät dem njuta av detta livet.
149. Fråga dem om er Herre har döttrar, när de har söner!
150. Skapade vi änglarna kvinnliga? Har de sett det?
151. De hädar verkligen grovt när de säger
152. "GUD har fått en son." De är verkligen lögnare.
153. Valde han flickorna över pojkarna?
154. Vad är det för fel på er logik?
155. Varför tar ni er inte i akt?
156. Har ni något bevis?
157. Visa oss er bok om ni talar sanning?
158. De hittade till och med på ett speciellt förhållande mellan Honom
och jinnerna. Jinnerna själva vet att de är underordnade.
225
159. Prisad vare GUD; högt över deras påståenden.
160. Endast GUDs tjänare som är hängivna endast Honom ().
161. Absolut, ni och det ni dyrkar.
162. Kan inte påbörda Honom någonting.
163. Endast ni kommer att brinna i Helvetet.
164. Var och en av oss har ett specifikt jobb.
165. Det är vi som arrangerar.
166. Vi har med rätta prisat ().
167. De brukade säga,
168. "Om vi fått de korrekta instruktionerna från våra föräldrar,
169. "skulle vi varit dyrkare; hängivna endast GUD."
170. Men de trodde inte, och de kommer säkerligen att få veta.
171. Vårt beslut har redan fastställts för våra tjänare budbärarna.
172. De är säkerligen segrare.
173. Våra soldater är vinnare.
174. Så ignorera dem ett tag.
175. Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.
176. Utmanar de vårt straff?
177. När det drabbar dem en dag, kommer det att vara en miserabel dag;
de har varnats tillräckligt.
178. Ignorera dem ett tag.
179. Iakttag dem; de kommer också att iakttaga.
180. Prisad vare er Herre, den store Herren; högt över deras
påståenden.
181. Frid vare med budbärarna.
182. Prisad vare GUD, universums Herre.
SURA 38: S (Saad)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. S.(), och Koranen som innehåller beviset.
2. De som inte tror har förfallit till arrogans och trots.
3. Vi har utplånat många generationer före dem. Förgäves ropade de på
hjälp.
4. De undrade över att en varnare skulle komma till dem från dem. De
som inte trodde sa, "En magiker; en lögnare.
5. "Gjorde han gudarna till en gud? Detta är verkligen konstigt."
6. Ledarna meddelade, "Fortsätt att ihärdigt hålla ut i er dyrkan av
era gudar. Det är vad som önskas.
7. "Vi har aldrig hört talas om detta från våra fäders religion. Det är
en lögn.
226
8. "Varför kom beviset ner till honom i stället för till oss?" De
tvivlar verkligen på Mitt bevis. Sannerligen, har de har inte ännu känt
på Mitt straff.
9. Äger de er Herres skatter av nåd, den Allsmäktige, Beviljaren.
10. Äger de makten i himmlarna och på jorden, och allting dem emellan?
Låt dem hjälpa sig själva.
11. Iställer kommer alla styrkor de kan uppbåda - även om alla deras
grupper förenar sig - att besegras.
12. Noaks, ´Ãds, och den väldige Faraos folk, trodde inte före dem.
13. Likaså Thamoud, Lots folk, de som bodde i Skogarna (); dessa var
motståndarna.
14. Var och en av dem trodde inte budbärarna, och därför var Mitt
straff oundvikligt.
15. Dessa människor kan förvänta sig ett enda slag, från vilket de
aldrig återhämtar sig.
16. De utmanade: "Vår Herre, varför påskyndar Du inte straffet för oss,
före Räkenskapens Dag."
17. Ha tålamod trots deras uttalanden, och minns vår tjänare David, den
rådige; han var lydig.
18. Vi satte bergen i hans tjänst, glorifierande med honom natt och
dag.
19. Även fåglarna sattes i hans tjänst; alla lydde de honom.
20. Vi stärkte hans kungaskap och gav honom visdom och god logik.
21. Har ni hört om de tvistande männen som smög sig in i hans gömma?
22. När de gick in i hans rum blev han förskräckt. De sa, "Var inte
rädd. Vi tvistar med varandra, och söker din rättvisa bedömning. Kränk
oss inte, och vägled oss på den rätta vägen.
23. "Denna bror till mig äger nittionio får, medan jag äger ett får.
Han vill blanda mitt får med sina, och fortsätter pressa mig."
24. Han sa, "Han är orättvis mot dig som ber dig kombinera ditt får med
sina. De flesta människor som kombinerar sina tillgångar behandlar
varandra orättvist, förutom de som tror och verkar rättfärdighet, och
dessa är så få." Efteråt grubblade David på om han gjort rätt
bedömning. Han trodde att vi testade honom. Han bad då sin Herre om
förlåtelse, bugade sig ner, och ångrade sig.
25. Vi förlät honom i denna sak. Vi gav honom en position av ära hos
oss, och en underbar boning.
26. O David, vi har gjort dig till en härskare på jorden. Därför ska du
döma rättvist bland folket, och följ inte din personliga åsikt, så att
det inte avleder dig från GUDs väg. De som avviker från GUDs väg ådrar
sig onekligen ett svårt straff för att ha glömt Räkenskapens Dag.
27. Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan, för
ingenting. Så tänker de som inte tror. Därför, ve dem som inte tror; de
kommer att lida i Helvetet.
227
28. Ska vi behandla de som tror och som för ett rättfärdigt liv som vi
behandlar de som begår ondska på jorden? Ska vi behandla de rättfärdiga
som vi behandlar de onda?
29. Detta är en skrift som vi sänt ner till dig, som är helig - kanske
reflekterar de över dess verser. De som besitter intelligens kommer att
ta sig i akt.
30. Till David gav vi Salomon; en bra och hängiven tjänare.
31. En dag blev han upptagen med vackra hästar, tills nattens början.
32. Då sa han, "Jag njöt av de materiella sakerna mer än jag njöt av
att dyrka min Herre, tills solen var borta.
33. "Ta hit dem igen." (,) klappade han deras ben och halsar.
34. På så sätt testade vi Salomon; vi välsignade honom med stor
materiell rikedom, men han underkastade sig ihärdigt.
35. Han sa, "Min Herre, förlåt mig, och ge mig kungaskap aldrig uppnådd
av någon annan. Du är Beviljaren."
36. Vi () satte vinden i hans tjänst, som öste regn vart han än ville.
37. Och djävlarna, som byggde och dök.
38. Andra ställdes till hans förfogande.
39. "Detta är vår gåva till dig; du får ge generöst, eller hålla
tillbaka, utan gränser."
40. Han har förtjänat en ärbar position hos oss, och en underbar
boning.
41. Minns vår tjänare Job: han kallade på sin Herre, "Djävulen har
ansatt mig med motgång och smärta."
42. "Stampa marken med din fot. En källa kommer ge dig bot och en
dryck."
43. Vi återställde hans familj för honom; till det dubbla. Sådan är vår
nåd; en påminnelse för de som besitter intelligens.
44. "Nu ska du färdas land och rike runt och predika budskapet, för att
uppfylla ditt löfte." Vi fann honom ihärdig. Vilken god tjänare! Han
var underkastad.
45. Minns också våra tjänare Abraham, Isak, och Jakob. De hade många
färdigheter, och vision.
46. Vi gav dem en stor välsignelse: medvetenhet om Livet Efter Detta.
47. De var utvalda, för de tillhörde de rättfärdiga.
48. Minns Ismael, Elisha, och Zahl-Kifl; bland de mest rättfärdiga.
49. Detta är en påminnelse: De rättfärdiga har förtjänat ett underbart
öde.
50. Edens trädgårdar kommer att öppna sina portar för dem.
51. Vilandes däri, kommer de att erbjudas en mångfald av frukter och
drycker.
52. De kommer att ha underbara makar.
53. Det är vad ni förtjänat på Räkenskapens Dag.
228
54. Våra gåvor är outtömliga.
55. Vad gäller de som överträder, har de ådragit sig ett miserabelt
öde.
56. Det är i Helvetet de brinner; vilken miserabel hemvist!
57. Helvetiska drycker och bitter mat är vad de förtär däri.
58. Och mycket mer av samma sort.
59. "Det här är en grupp som ska kastas in i Helvetet med er." De
kommer inte att välkomnas (). De har förtjänat att brinna i
helveteselden.
60. Nykomlingarna kommer att svara, "Ni är heller inte välkomna. Det
var ni som kom före oss och vilseledde oss. Plågas därför av detta
hemska slut."
61. De kommer också att säga, "Vår Herre, det var dessa som ledde oss
till detta; dubbla straffet av helveteseld för dem."
62. De kommer att säga, "Hur kommer det sig att vi inte ser ()
människor vi brukade se som onda?
63. "Vi brukade förlöjliga dem; vi brukade vända bort våra blickar från
dem."
64. Det är ett förutbestämt faktum: människorna i Helvetet kommer att
bråka med varandra.
65. Säg, "Jag varnar er; det finns ingen annan gud vid sidan av GUD,
den Ende, den Överlägsne.
66. "Herre över himmlarna och jorden, och allting dem emellan; den
Allsmäktige, den Förlåtande."
67. Säg, "Här är storslagna nyheter.
68. "Ni är helt omedvetna om.
69. "Jag hade tidigare ingen kunskap om tvisten i det Höga Samhället.
70. "Jag har inspirerats att mitt enda budskap är att förmedla
varningarna till er."
71. Er Herre sa till änglarna, "Jag skapar en människa från lera.
72. "När Jag väl formgivit honom, och blåst in i honom av Min ande, ska
ni prostrera inför honom."
73. Änglarna prostrerade, allesamman,
74. förutom Satan; han vägrade, var för arrogant, otacksam.
75. Han sa, "O Satan, vad hindrade dig från att prostrera inför det Jag
skapat med Mina händer? Är du för arrogant? Har du gjort uppror?"
76. Han sa, "Jag är bättre än honom; Du skapade mig från eld, och
skapade honom från lera."
77. Han sa, "Därför måste du förvisas, du kommer att bannlysas.
78. "Du har ådragit dig Min fördömelse tills Domedagen."
79. Han sa, "Ge mig uppskov till Återuppståndelsens Dag."
80. Han sa, "Du får uppskov.
229
81. "Tills den utnämnda dagen."
82. Han sa, "Jag svär vid Din storhet, att jag kommer vilseleda dem
alla.
83. "Förutom Dina dyrkare som är fullständigt hängivna endast Dig."
84. Han sa, "Det är sanningen, och sanningen är allt Jag yttrar.
85. "Jag kommer att fylla Helvetet med dig och alla som följer dig."
86. Säg, "Jag ber er inte om någon lön, och jag är ingen bedragare.
87. "Detta är en påminnelse för världen.
88. "Och ni kommer onekligen att få veta det om ett tag."
SURA 39: Massorna (Al-Zumar)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Detta är en uppenbarelse av skriften, från GUD, den Allsmäktige, den
Vise.
2. Vi sände ner denna skrift till dig, sanningsenligt; du ska dyrka
GUD, och ägna din religion till endast Honom.
3. Religionen ska absolut vara hängiven endast GUD. De som sätter upp
idoler vid sidan av Honom säger, "Vi avgudar dem bara för att de ska
föra oss närmare GUD; för de har en bättre position!" GUD kommer att
döma dem beträffande deras tvister. GUD vägleder inte sådana lögnare,
icke troende.
4. Om GUD ville ha en son, skulle Han ha kunnat välja vem Han vill
bland Sina skapelser. Prisad vare Han; Han är GUD, den Ende, den
Suveräne.
5. Han skapade himmlarna och jorden sanningsenligt. Han välver natten
över dagen, och välver dagen över natten. Han underordnade solen och
månen, var och en löpande under en begränsad tid. Han är absolut den
Allsmäktige, den Förlåtande.
6. Han skapade er från en person, och skapade sedan hans maka från
honom. Han sände ner åtta sorters boskap till er. Han skapar er i era
mödrars sköten, skapelse efter skapelse, i tre steg av mörker. Sådan är
GUD er Herre. All makt tillhör Honom. Det finns ingen annan gud än
Honom. Hur kan ni avvika?
7. Om ni inte tror, är GUD inte i behov av någon. Men Han tycker inte
om att se Sina tjänare fatta fel beslut. Bestämmer ni er för att vara
tacksamma, är Han nöjd för er skull. Ingen själ bär synderna av någon
annan själ. Till er Herre kommer ni slutligen att återvända, och då
kommer Han att informera er om allt ni hade gjort. Han är fullt
medveten om de innersta tankarna.
8. När människan drabbas ber han till sin Herre, uppriktigt hängiven
Honom. Men så fort Han välsignar honom, glömmer han bort sina tidigare
böner, sätter upp idoler för att jämställa dem med GUD, och för att
avleda andra från Hans väg. Säg, "Njut temporärt av er otro; ni har
ådragit er helveteselden."
9. Är det inte bättre att vara en av de som mediterar om natten, som
prostrerar och håller sig vaken i sin medvetenhet om Livet Efter Detta,
och söker sin Herres nåd? Säg, "Är de som vet och de som inte vet
lika?" Endast de som besitter intelligens kommer att ta sig i akt.
230
10. Säg, "O Mina tjänare som trott, ni ska vörda er Herre." För de som
verkade rättfärdighet i denna världen, en god belöning. GUDs jord är
rymlig, och de som ihärdigt håller ut kommer rikligt att få sin
belöning, utan gränser.
11. Säg, "Jag är beordrad att dyrka GUD, och att hänge religionen
absolut till endast Honom.
12. "Och jag beordrades vara ytterst underkastad."
13. Säg, "Jag fruktar, om jag inte lydde min Herre, straffet på en stor
dag."
14. Säg, "GUD är Den ende jag dyrkar, och hänger min religion till
endast till Honom.
15. "Dyrka därför vad ni vill vid sidan av Honom." Säg, "De verkliga
förlorarna är de som förlorar sina själar och sina familjer på
Återuppståndelsens Dag." Det är onekligen den verkliga förlusten.
16. De kommer att ha mängder av eld över sig, och under sig. GUD varnar
på så sätt Sina tjänare: O Mina tjänare, ni ska vörda mig.
17. Vad gäller de som förkastar all dyrkan av idoler, och ägnar sig
själva till endast GUD, har de förtjänat lycka. Ge goda nyheter till
Mina tjänare.
18. Det är de som undersöker alla ord, och sedan följer de bästa. Det
är dessa som GUD har väglett; det är dessa som besitter intelligens.
19. Vad gäller de som har förtjänat straffet, kan ni rädda de som redan
är i Helvetet?
20. Vad gäller de som vördar sin Herre, kommer de att ha palats efter
palats konstruerade åt sig, med flytande bäckar. Det är GUDs löfte, och
GUD bryter aldrig Sitt löfte.
21. Ser ni inte att GUD sänder ner vatten från skyn, och placerar det
sedan i underjordiska källor, framställer sedan växter i olika färger
med det, sedan växer de tills de blir gula, varpå Han förvandlar dem
till hö? Det borde vara en påminnelse för de som besitter intelligens.
22. Den, vars hjärta GUD gör tillfreds med Underkastelse, kommer att
följa ett ljus från sin Herre. Därför, ve dem vars hjärtan hårdnat mot
GUDs budskap; de har gått långt vilse.
23. GUD har uppenbarat häri den bästa ; en bok som är konsekvent och
som visar båda riktningarna (). Huden på de som vördar sin Herre ryser
av den, sedan mjuknar deras hudar och deras hjärtan inför GUDs budskap.
Sådan är GUDs vägledning; Han ger den till vem Han vill. Vad gäller de
som sänts vilse av GUD, kan ingenting vägleda dem.
24. Vad är bättre än att rädda sitt ansikte från det hemska straffet på
Återuppståndelsens Dag? De som överträder kommer att bli tillsagda,
"Smaka på konsekvenserna av det ni förtjänat."
25. Andra före dem har inte trott, och följaktligen drabbades de av
straffet från ett håll de aldrig anat.
26. GUD har fördömt dem till förödmjukelse i detta livet, och straffet
i Livet Efter Detta kommer att vara mycket värre, om de bara visste.
27. Vi har citerat alla sorters exempel för människorna i denna Koran,
så att de ska kunna ta sig i akt.
231
28. En Arabisk Koran, utan någon tvetydighet, så att de ska kunna vara
rättfärdiga.
29. GUD skildrar exemplet på en man som använder tvistande partners (),
jämfört med en man som endast använder en enda konsekvent källa (). Är
de lika? Prisad vare GUD; de flesta av dem vet inte.
30. Du () kommer säkerligen att dö, precis som de kommer att dö.
31. På Återuppståndelsens Dag, inför er Herre, kommer ni människor att
tvista med varandra.
32. Vem är ondare än den som tillskriver GUD lögner, medan han inte
tror på sanningen som kommit till honom? Är Helvetet inte ett rättvist
straff för de icke troende?
33. Vad gäller de som gynnar sanningen, och som tror på den, är dessa
de rättfärdiga.
34. De kommer att få allt de önskar sig, hos sin Herre. Sådan är
belöningen för de rättfärdiga.
35. GUD mildrar deras syndiga verk och belönar dem rikligt för deras
goda verk.
36. Är inte GUD nog för Sin tjänare? De skrämmer dig med idolerna de
sätter upp vid sidan av honom. Den GUD sänder vilse kan ingenting
vägleda.
37. Och den GUD vägleder, kan ingenting vilseleda. Är GUD inte
Allsmäktig, Hämnare?
38. Frågar man dem, "Vem skapade himmlarna och jorden?" kommer de att
säga, "GUD." Säg, "Varför sätter ni då upp idoler vid sidan av GUD? Om
GUD önskade någon motgång för mig, kan de befria mig från en sådan
motgång? Och om Han önskade Mig någon välsignelse, kan de hindra en
sådan välsignelse?" Säg, "GUD räcker för mig." Honom ska alla som
fölitar sig lita på.
39. Säg, "O mitt folk, gör ert bästa och jag kommer att göra mitt
bästa; ni kommer absolut att få veta.
40. "() vem som ådragit sig en skamfull bestraffning, och som förtjänat
ett evigt straff.
41. Vi har uppenbarat skriften genom dig för människorna,
sanningsenligt. Därefter är den vägledde vägledd för sitt eget bästa,
och den som går vilse går vilse till skada för sig själv. Du är inte
deras försvarare.
42. GUD sätter själen i döden när slutet av deras liv kommer, även
under sömnen. Således tar Han tillbaka vissa när de sover, medan andra
får fortsätta att leva tills slutet av deras förutbestämda tidsperiod
kommer. Det borde vara tankeställare för människor som reflekterar.
43. Har de uppfunnit medlare som kan medla mellan dem och GUD? Säg,
"Tänk om de inte har någon makt, eller insikt?"
44. Säg, "All medling tillhör GUD." All makt i himmlarna och på jorden
tillhör Honom, därefter kommer ni att föras tillbaka till Honom.
45. När ENDAST GUD nämns, krymper hjärtat på de som inte tror på Livet
Efter Detta i motvilja. Men när andra nämns vid sidan av Honom blir de
nöjda.
232
46. Förkunna: "Vår gud, Den Som Initierat himmlarna och jorden, Den Som
Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser, Du är den Ende som
dömer bland Dina tjänare rörande deras tvister."
47. Om de som överträtt ägde allting på jorden, till och med dubbelt så
mycket, skulle de villigt ge upp det för att undgå det hemska straffet
på Återuppståndelsens Dag. GUD kommer att visa dem vad de aldrig
förväntat sig.
48. De syndiga verk de förtjänat kommer att visas upp för dem, och
precis de saker de hånat kommer att återvända för att plåga dem.
49. Om människan berörs av motgångar, ber han till oss, men så fort vi
ger honom en välsignelse, säger han, "Jag uppnådde detta tack vare min
egen intelligens!" I själva verket är detta inget annat än ett test,
men de flesta av dem vet inte det.
50. De som kom innan dem har yttrat samma sak, och deras förtjänster
hjälpte dem inte det minsta.
51. De drabbades av konsekvenserna av sina onda verk. På liknande sätt
kommer de som överträder bland de nuvarande generationerna få utstå
konsekvenserna av sina onda verk; de kan inte fly undan.
52. Inser de inte att GUD är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, och
håller tillbaka? Det är lärdomar för människor som tror.
53. Proklamera: "O Mina tjänare som överskred gränserna, misströsta
aldrig om GUDs nåd. För GUD förlåter alla synder. Han är Förlåtare,
Barmhärtigast."
54. Ni ska lyda er Herre, och underkasta er Honom fullständigt, innan
straffet överrumplar er, sedan kan ni inte hjälpas.
55. Och följ den bästa vägen som pekats ut för er av er Herre, innan
straffet överrumplar er plötsligt, när ni minst anar det.
56. Så att en själ inte må säga, "Jag är så ledsen för att jag
ignorerat GUDs budord; jag var verkligen en av de som hånade."
57. Eller säga, "Om GUD väglett mig, skulle jag ha varit med de
rättfärdiga."
58. Eller säga, när den ser straffet, "Om jag får en chans till, kommer
jag att verka rättfärdighet."
59. Jo minsann (). Mina bevis kom till dig, men du förkastade dem, blev
arrogant, och blev en icke troende.
60. På Återuppståndelsens Dag kommer ni att se ansiktena tillhörande de
som ljög om GUD, täckta av bedrövelse. Är Helvetet inte det rätta
straffet för de arroganta?
61. Och GUD kommer att rädda de som bibehöll rättfärdighet; Han kommer
att belöna dem. Ingen skada kommer att beröra dem, ej heller kommer de
att ha några bekymmer.
62. GUD är Den Som Skapat alla ting, och Han är i full kontroll av alla
ting.
63. Alla beslut i himmlarna och på jorden tillhör Honom, och de som
inte tror på GUDs uppenbarelser är de verkliga förlorarna.
64. Säg, "Är det annat än GUD ni uppmanar mig att dyrka, O ni som inte
har kunskap?"
233
65. Det har uppenbarats för dig, och för de före dig, att om du
någonsin begår idoldyrkan, kommer alla dina verk tillintetgöras, och du
kommer tillhöra förlorarna.
66. Därför ska du dyrka endast GUD, och vara tacksam.
67. De kan aldrig föreställa sig GUDs storhet. Hela jorden är inuti
Hans hand på Återuppståndelsen Dag. Faktum är att alla universum är
vikta inuti Hans högra hand. Prisad vare Han; Han är alltför överlägsen
behov av någon partner.
68. Hornet kommer att blåsas, varpå alla i himmlarna och på jorden
kommer att slås medvetslösa, förutom de som skonats av GUD. Därefter
kommer det att blåsas ytterligare en gång, varpå de alla kommer att
resa sig, betraktande.
69. Sedan kommer jorden att lysa av sin Herres ljus. Dokumentet kommer
att förkunnas, och profeterna och alla vittnen kommer att föras fram.
Alla kommer att dömas likvärdigt, utan minsta orättvisa.
70. Varje själ kommer att ersättas för vad den än gjort, och Han är
fullt medveten om allt de gjort.
71. De som inte trodde kommer att ledas till Helvetet i massor. När de
kommer till det och dess portar öppnas, kommer dess vakter att säga,
"Kom inte budbärare till er från er, som reciterade er Herres
uppenbarelser för er, och varnade er om mötet med denna dag?" De kommer
att säga, "Jo visserligen. Men ordet 'straff' var redan stämplat på de
icke troende."
72. Det kommer att sägas, "Gå in genom Helvetes portar, vari ni vistas
för evigt." Vilket miserabelt öde för de arroganta.
73. De som vördat sin Herre kommer att ledas till Paradiset i massor.
När de kommer till det, och dess portar öppnas, kommer dess vakter att
säga, "Frid vare med er; ni har vunnit. Därför vistas ni häri för
evigt."
74. De kommer att säga, "Prisad vare GUD, som uppfyllde Sitt löfte till
oss, lät oss ärva jorden, och njuta av Paradiset som vi behagar."
Vilken underbar belöning för arbetarna!
75. Ni kommer att se änglarna sväva runt tronen, i glorifiering och
prisning av sin Herre. När den rättvisa domen utfärdats för alla,
kommer det att utropas: "Prisad vare GUD, universums Herre."
SURA 40: Förlåtare (Ghãfer)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. Denna uppenbarelse av skriften är från GUD, den Allsmäktige, den
Allvetande.
3. Förlåtare av synder, accepterare av ånger, sträng med att genomföra
straff, och besittare av all makt. Det finns ingen annan gud än Honom.
Till Honom är det slutliga ödet.
4. Ingen argumenterar mot GUDs uppenbarelser förutom de icke troende.
Imponeras inte över framgången de verkar åtnjuta.
5. Noaks folk trodde inte före dem, och många andra motståndare efter
dem. Alla samhällen försökte skada budbäraren för att neutralisera
234
honom. Och de argumenterade med lögn för att besegra sanningen. Därför
straffade Jag dem; hur fasansfullt var inte Mitt straff!
6. Således är er Herres dom redan stämplat på de som inte tror, att de
är Helvetets innevånare.
7. De som tjänar tronen och alla runt omkring den glorifierar och
prisar sin Herre, och tror på Honom. Och de ber om förlåtelse för de
som tror: "Vår Herre, Din nåd och Din kunskap omfattar alla ting.
Förlåt de som ångrar sig och följer Din väg, och bespara dem Helvetets
straff.
8. "Vår Herre, och ge dem tillträde till Edens trädgårdar som Du lovat
dem och de rättfärdiga bland deras föräldrar, makar, och barn. Du är
den Allsmäktige, Visast.
9. "Och skydda dem från att falla i synd. Den Du skyddar från att falla
i synd, på den dagen, har uppnått nåd från Dig. Det är den största
triumfen."
10. De som inte trott kommer att bli tillsagda, "GUDs avsky gentemot er
är till och med värre än er egen avsky gentemot er själva. För ni
inbjöds till att tro, men valde att inte tro."
11. De kommer att säga, "Vår Herre, du har satt oss i döden två gånger,
och Du gav oss två liv; nu har vi erkänt våra synder. Finns det någon
väg ut?"
12. Orsaken är att när ENDAST GUD förespråkades trodde ni inte, men när
andra nämndes vid sidan av Honom, trodde ni. GUDs dom har därför
utfärdats; Han är den Högste, den Störste.
13. Han är Den som kontinuerligt visar er Sina bevis, och sänder ner
gåvor från skyn. Endast de som underkastar sig helt och hållet kommer
att kunna ta sig i akt.
14. Därför ska ni ägna er dyrkan till absolut ENDAST GUD, även om de
icke troende inte tycker om det.
15. Besittare av de högsta rangerna, och Härskar över hela herraväldet.
Han sänder inspiration, bärande på Hans befallningar, till vem Han vill
bland Sina tjänare, för att varna om Sammankallandets Dag.
16. Det är dagen då alla kommer att vara helt blottade; ingen av dem
kommer att dölja någonting från GUD. Vem besitter all överhöghet på den
dagen? Det gör GUD, den Ende, den Överlägsne.
17. På den dagen kommer varje själ att straffas för allt den förtjänat.
Det kommer inte att finnas någon orättvisa på den dagen. GUD är ytterst
effektiv på att granska.
18. Varna dem om den nära förestående dagen, när alla hjärtan kommer
att vara förskräckta, och många kommer att vara ångerfulla. De som
överträder kommer inte ha någon vän eller någon medlare att lyda.
19. Han är fullt medveten om vad ögonen inte kan se, och allt vad
sinnena döljer.
20. GUD dömer rättvist, medan idolerna de åkallar vid sidan av Honom
inte kan döma någonting. GUD är Den Som Hör, Den Som Ser.
21. Reste de inte runt på jorden och lade märke till konsekvenserna för
de som kom före dem? De brukade vara starkare, och mer produktiva på
235
jorden. Men GUD straffade dem för deras synder, och ingenting kunde
skydda dem från GUD.
22. Orsaken är att deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men
de trodde inte. Därför straffade GUD dem. Han är Mäktig, sträng med att
verkställa straff.
23. Vi sände Moses med våra tecken och stor auktoritet.
24. Till Farao, Hãmãn, och Qãroon. Men de sa, "En magiker; en lögnare."
25. Och när vi visade dem sanningen från oss, sa de, "Döda sönerna till
de som trodde med honom, och skona deras döttrar." Sålunda är de icke
troendes planer alltid onda.
26. Farao sa, "Låt mig döda Moses, och låt honom åkalla sin Herre. Jag
oroar mig för att han kommer fördärva er religion, eller sprida ondska
i hela landet."
27. Moses sa, "Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, från alla
arroganta som inte tror på Räkenskapens Dag."
28. En troende man bland Faraos folk som dolde sin tro sa, "Hur kan ni
döda en man bara för att han säger, 'Min Herre är GUD,' och han har
visat er tydliga bevis från er Herre? Om han ljuger är det hans
problem, och talar han sanning, drar ni fördel av hans löften.
Säkerligen vägleder GUD inte någon syndare, lögnare.
29. "O mitt folk, idag har ni kungaskap och övertaget. Men vem kommer
att hjälpa oss mot GUDs dom om den skulle komma till oss?" Farao sa,
"Ni ska bara följa det som jag anser passande; jag kommer bara vägleda
er på den rätta vägen."
30. Den som trodde sa, "O mitt folk, jag befarar samma öde för er som
för de tidigare motståndarna.
31. Motståndarna till Noa, 'Ãd, Thamûd, och andra som kom efter dem.
GUD önskar inte någon orättvisa för människorna.
32. "O mitt folk, jag hyser farhågor om Sammankallandets Dag för er.
33. "Det är dagen då ni kanske vill vända om och fly. Men då kommer
ingenting att skydda er från GUD. Den GUD sänder på villovägar, kan
ingenting vägleda."
34. Josef hade kommit till er innan dess med tydliga uppenbarelser, men
ni fortsatte att tvivla på hans budskap. Sedan, när han dog, sa ni,
"GUD kommer inte att skicka någon budbärare efter honom. ()!" GUD
sänder således överträdarna, som är tveksamma, på villovägar.
35. De argumenterar mot GUDs uppenbarelser utan grund. Denna egenskap
är ytterst föraktad av GUD och av de som tror. GUD beslöjar därför
hjärtat på alla arroganta tyranner.
36. Farao sa, "O Hãmãn, bygg mig ett högt torn, så att jag ska kunna nå
ut och upptäcka.
37. "Jag vill nå himlen och ta en titt på Moses gud. Jag tror att han
ljuger." Så smyckades Faraos onda verk i hans ögon, och följaktligen
hindrades han från att följa () vägen. Faraos planer var verkligen
onda.
38. Den som trodde sa, "O mitt folk, följ mig, och jag kommer att
vägleda er på den rätta vägen.
236
39. "O mitt folk, det här första livet är en temporär illusion, medan
Livet Efter Detta är den eviga boningen."
40. Den som begår en synd straffas exakt för den, och den som verkar
rättfärdighet - manlig eller kvinnlig - medan de tror, kommer att träda
in i Paradiset vari de får gåvor utan gränser.
41. "O mitt folk, medan jag bjuder in er till att räddas, bjuder ni in
mig till helveteselden.
42. "Ni bjuder in mig till att vara otacksam mot GUD, och till att
sätta upp idoler vid sidan av Honom som jag inte känns vid. Jag bjuder
in er till den Allsmäktige, Förlåtaren.
43. "Det råder inga tvivel om att det ni bjuder in mig att göra, inte
har någon grund i denna världen, ej heller i Livet Efter Detta, att vår
slutliga återvändo är till GUD, och att de som överträder ådragit sig
helveteselden.
44. "En dag kommer ni att minnas det jag säger till er nu. Jag lämnar
bedömandet av denna sak till GUD; GUD Ser alla människor."
45. GUD skyddade då honom från deras onda planer, medan Faraos folk
ådragit sig det värsta straffet.
46. Helvetet kommer att visas för dem dag och natt, och på
Återuppståndelsens Dag: "Släpp in Faraos folk till det värsta
straffet."
47. När de argumenterar i Helvetet, kommer de som följde att säga till
sina ledare, "Vi brukade följa er, kan ni bespara oss någon del av
detta Helvete?"
48. Ledarna kommer att säga, "Vi är alla i samma båt. GUD har dömt
bland människorna."
49. De i helveteselden kommer att säga till Helvetes vakter, "Kalla på
er Herre för att minska straffet för oss, om så bara för en dag."
50. De kommer att säga, "Kom inte budbärare till er som förmedlade
tydliga budskap till er?" De kommer att svara, "Jo, det gjorde det." De
kommer att säga, "Böna och be (); de icke troendes böner är alltid
förgäves."
51. Med all säkerhet, kommer vi att ge våra budbärare och de som tror
seger, både i denna världen och på dagen då alla vittnen sammankallas.
52. På den dagen kommer ursäkterna från de icke troende inte att hjälpa
dem. De har ådragit sig fördömelse; de har ådragit sig det värsta ödet.
53. Vi har gett Moses vägledningen, och lät Israels Barn ärva skriften.
54. () är en läxa och en påminnelse för de som har intelligens.
55. Ha därför tålamod, för GUDs löfte är sant, och be om förlåtelse för
din synd, och glorifiera och prisa din Herre natt och dag.
56. Absolut, de som argumenterar mot GUDs uppenbarelser utan bevis,
avslöjar den arrogans som ligger dold i deras bröst, och de är inte ens
medvetna om det. Sök därför skydd hos GUD; Han är Den Som Hör, Den Som
Ser.
57. Skapelsen av himmlarna och jorden är till och med mer fantastisk än
skapelsen av den mänskliga varelsen, men de flesta människor vet inte
det.
237
58. Den som ser och den som är blind är inte lika. Ej heller är de som
tror och verkar rättfärdighet likvärdiga syndarna. Sällan tar ni er i
akt.
59. Timmen () kommer absolut att komma, inget tvivel om det, men de
flesta människor tror inte.
60. Er Herre säger, "Be till Mig, och Jag kommer att besvara er. Utan
tvivel, kommer de som är för arroganta för att dyrka Mig komma in i
Helvetet, med tvång."
61. GUD är Den som formade natten så att ni kan vila däri, och gjorde
dagen belyst. GUD ger människorna många välsignelser, men de flesta
människor är inte tacksamma.
62. Sådan är GUD er Herre, Skaparen av alla ting. Det finns ingen gud
förutom Honom. Hur kan ni avvika?
63. Avviker gör de som ignorerar GUDs uppenbarelser.
64. GUD är Den som gjorde jorden beboelig för er, skyn en formidabel
struktur, och Han gestaltade er, och gestaltade er väl. Han är Den som
ger er goda gåvor. Sådan är GUD er Herre; Upphöjd Över Allt Annat är
GUD, universums Herre.
65. Han är den Levande; det finns ingen annan gud än Honom. Ni ska
dyrka endast Honom, och ägna er religion till endast Honom. Prisad vare
GUD, universums Herre.
66. Säg, "Jag har förbjudits från att dyrka idolerna som ni dyrkar vid
sidan av GUD, när de tydliga uppenbarelserna kom till mig från min
Herre. Jag beordrades att underkasta mig universums Herre."
67. Han är Den som skapade er från stoft, därefter från en liten
droppe, sedan från ett hängande embryo, därefter för Han ut er som ett
barn, varpå Han låter er nå mognad, sedan blir ni gamla - en del av er
dör tidigare. Ni uppnår en förutbestämd ålder, så att ni ska kunna
förstå.
68. Han är den Ende som kontrollerar liv och död. För att få någonting
gjort säger Han helt enkelt till det, "Var," och det är.
69. Har ni lagt märke till de som argumenterar mot GUDs bevis, och hur
de avvikit?
70. Det är de som inte trott på skriften och på budskapen vi sänt med
våra budbärare. Därför kommer de säkerligen att få veta.
71. Kättingarna kommer att sitta runt deras halsar, och kedjorna kommer
att användas för att släpa dem.
72. I Infernot, sedan i Elden, kommer de att brinna.
73. De kommer att tillfrågas, "Var är idolerna ni brukade dyrka,
74. "vid sidan av GUD?" De kommer att säga, "De har övergett oss.
Faktum är att när vi dyrkade dem, dyrkade vi ingenting." På så sätt
sänder GUD de som inte tror på villovägar.
75. Det är för att ni brukade fröjdas över falska läror på jorden, och
ni brukade förespråka dem.
76. Gå in genom Helvetets portar, vari ni vistas för evigt. Vilket
miserabelt öde för de arroganta.
238
77. Ha tålamod, för GUDs löfte är sant. Vare sig vi visar dig en del av
() vi lovat dem, eller avslutar ditt liv innan dess, kommer de att
återföras till oss.
78. Vi har sänt budbärare före dig - en del av dem nämnde vi för dig,
andra nämnde vi inte för dig. Ingen budbärare kan producera ett mirakel
utan GUDs auktorisation. När GUDs dom väl har utfärdats dominerar
sanningen, och förfalskarna avslöjas och förödmjukas.
79. GUD är Den som skapade boskapen för er; en del rider ni på, andra
äter ni.
80. De förser er också med andra fördelar som tillgodoser många av era
behov. På dem, och även på skeppen, bärs ni.
81. Han visar er således Sina bevis. Vilka av GUDs bevis kan ni
förneka?
82. Har de inte färdats omkring på jorden och lagt märke till
konsekvenserna för de som kom före dem? De brukade vara flera i antal,
mäktigare, och var i besittning av ett större arv på jorden. Trots det
hjälptes de inte på något sätt av alla sina prestationer.
83. När deras budbärare kom till dem med tydliga bevis, fröjdades de i
kunskapen de ärvt, och exakt de saker de förlöjligade orsakade deras
fall.
84. Så när de såg vårt straff, sa de, "Nu tror vi på ENDAST GUD, och
inte på den idoldyrkan vi brukade praktisera."
85. Deras tro kunde inte hjälpa dem det minsta när de väl såg vårt
straff. Sådant är GUDs system som etablerats för att ta itu med Hans
varelser; de icke troende är alltid fördömda.
SURA 41: Detaljerad (Fussilat)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. En uppenbarelse från den Barmhärtigaste, Nådigast.
3. En skrift vars verser tillhandahåller de fullständiga detaljerna, i
en Arabisk Koran, för människor som vet.
4. En bärare av goda nyheter, och en varnare. Trots det vänder sig de
flesta av dem bort; de hör inte.
5. De sa, "Vi har bestämt oss, våra öron är döva för ditt budskap, och
en barriär separerar oss från dig. Gör vad du vill, och det kommer vi
också att göra."
6. Säg, "Jag är bara en människa som ni, som inspirerats att er gud är
en gud. Ni ska var hängivna Honom, och be om Hans förlåtelse. Ve
idoldyrkarna.
7. "Som inte ger den obligatoriska välgörenheten (), och beträffande
Livet Efter Detta, tror de inte."
8. Vad gäller de som tror och för ett rättfärdigt liv, får de en väl
förtjänt belöning.
9. Säg, "Ni tror inte på Den som skapat jorden på två dagar, och ni
sätter upp idoler att mätas med Honom, trots att Han är universums
Herre."
239
10. Han placerad stabilisatorer () på den, gjorde den produktiv, och
Han beräknade dess provianter på fyra dagar, för att tillfredsställa
behoven av alla dess innevånare.
11. Sedan vände Han sig till skyn, när den fortfarande var av gas, och
sa till den, och till jorden, "Kom in i existens, villigt eller
ovilligt." De sa, "Vi kommer villigt."
12. Således fulländade Han de sju universumen på två dagar, och
grundlade lagarna för varje universum. Och vi smyckade det lägsta
universumet med belysningar, och placerade vakter omkring det. Sådan är
den Allsmäktiges, den Allvetandes design.
13. Om de vänder sig bort, så säg, "Jag varnar er för en katastrof likt
den katastrof som utplånade ´Ãd och Thamûd."
14. Deras budbärare gick till dem, liksom före dem och efter dem, och
sa, "Ni ska inte dyrka annat än GUD." De sa, "Om vår Herre så önskat,
skulle Han ha kunnat skicka änglar. Vi tror inte på det du säger."
15. Vad ´Ãd beträffar, blev de arroganta på jorden, opponerade sig mot
sanningen, och sa, "Vem är mäktigare än oss?" Insåg de inte att GUD,
som skapat dem, är mäktigare än dem? De var otacksamma över våra
uppenbarelser.
16. Därför sände vi våldsam vind över dem, några hemska dagar. På så
sätt hemsökte vi dem med ett förödmjukande straff i detta livet, och
straffet i Livet Efter Detta är mer förödmjukande; de kan aldrig vinna.
17. Vad Thamûd beträffar, försåg vi dem med vägledning, men de föredrog
blindhet över vägledning. Följaktligen, utplånade det katastrofala och
förödmjukande straffet dem, på grund av vad de förtjänat.
18. Vi räddar alltid de som tror och för ett rättfärdigt liv.
19. Den dagen kommer då GUDs fiender kommer att sammankallas till
helveteselden, med tvång.
20. När de väl anländer, kommer deras egen hörsel, deras egna ögon, och
deras egen hud vittna om allt de hade gjort.
21. De kommer att säga till sina hudar, "Varför vittnar ni emot oss?"
De kommer att svara, "GUD gjorde att vi började tala; Han är Den som
gör att allting talar. Han är Den som skapade er första gången, och nu
har ni återförts till Honom."
22. Ni kan aldrig gömma er från er egen hörsel, era ögon, eller era
hudar. Egentligen trodde ni att GUD var omedveten om mycket av det ni
gör.
23. Detta sorts tänkande om er Herre kommer att få er på fall, och då
blir ni förlorare.
24. Fortsätter de på samma sätt, kommer Helvetet att vara deras öde,
hittar de på ursäkter, kommer de inte att ursäktas.
25. Vi anvisar dem kompanjoner som smyckar allt de gör i deras ögon.
Följaktligen, ådrar de sig samma öde som tidigare samhällen av jinner
och människor, som också var förlorare.
26. De som inte trodde sa, "Lyssna inte på denna Koran och förvanska
den, så att ni ska kunna vinna."
27. Vi kommer säkerligen att hemsöka dessa icke troende med ett svårt
straff. Vi kommer säkerligen att straffa dem för deras onda verk.
240
28. Sådant är straffet som väntar GUDs fiender. Helvetet kommer att
vara deras eviga boning; ett rättvist straff för att ha avvisat våra
uppenbarelser.
29. De som inte trodde kommer att säga, "Vår Herre, visa oss de bland
de två sorterna jinner och människor som vilseledde oss, så att vi kan
stampa på dem under våra fötter, och göra dem de lägsta."
30. De som förkunnar: "Vår Herre är GUD," och sedan för ett rättfärdigt
liv, änglarna sänker sig ned över dem: "Ni ska inte ha någon rädsla, ej
heller ska ni sörja. Fröjdas i de goda nyheterna att Paradiset
reserverats för er.
31. "Vi är era allierade i detta livet, och i Livet Efter Detta. Där
kommer ni att ha allt ni önskar er; ni kommer att ha allt ni vill ha.
32. "() slutliga boning, från en Förlåtare, Barmhärtigast."
33. Vem kan yttra bättre ord än den som bjuder in till GUD, verkar
rättfärdighet, och säger, "Jag är en av de underkastade?"
34. Ett bra svar och ett dåligt svar är inte likvärdigt. Använd det
bästa möjliga svaret. På så sätt kan den som brukade vara er fiende bli
er bästa vän.
35. Ingen kan uppnå detta förutom de som ihärdigt håller ut. Ingen kan
uppnå detta förutom de extremt lyckosamma.
36. När djävulen viskar en idé till er ska ni söka skydd hos GUD. Han
är Den Som Hör, den Allvetande.
37. Till Hans bevis hör natten och dagen, och solen och månen.
Prostrera varken inför solen eller månen; ni ska falla ned i
prostrering inför den GUD som skapade dem, om ni verkligen dyrkar
endast Honom.
38. Om de är för arroganta för att göra det, så prisar de hos er Herre
Honom natt och dag, utan att någonsin tröttna.
39. Till Hans bevis hör att ni ser marken stilla, sedan, så fort vi
öser vatten över den, vibrerar den med liv. Utan tvivel, kan Den som
återupplivade den återuppliva de döda. Han är Allsmäktig.
40. Säkerligen är de som förvränger våra uppenbarelser inte gömda från
oss. Är den som kastas in i Helvetet bättre, eller den som kommer trygg
på Återuppståndelsens Dag? Gör vad ni vill; Han Ser allt ni gör.
41. De som förkastat Koranens bevis när det kom till dem, har också
förkastat en Ärbar bok.
42. Ingen lögn kan komma in i den, i det förgångna eller i framtiden;
en uppenbarelse från en Klokast, Prisvärd.
43. Vad som sägs till dig är exakt vad som sades till de tidigare
budbärarna. Er Herre råder över förlåtelse, Han råder också över ett
smärtsamt straff.
44. Om vi gjort den till en icke-Arabisk Koran skulle de ha sagt,
"Varför kom den ner på det språket?" Vare sig den är Arabisk eller
icke-Arabisk, säg, "För de som tror är det en vägledare och ett
botmedel. Vad gäller de som inte tror, kommer de att vara döva och
blinda för den, som om de tilltalades på långt håll."
241
45. Vi har givit Moses skriften, och den var också omstridd. Vore det
inte för er Herres förutbestämda beslut, skulle de ha dömts omedelbart.
De hyste verkligen för många tvivel.
46. Den som verkar rättfärdighet gör det för sitt eget bästa, och den
som verkar ondska gör det till skada för sig själv. Er Herre är aldrig
orättvis mot människorna.
47. Hos Honom finns kunskapen om Timmen (). Ingen frukt kommer ut ur
sitt skal, ej heller blir någon kvinna havande eller föder barn utan
Hans vetskap. Den dagen kommer, då Han frågar dem: "Var är idolerna ni
satt upp vid Min sida?" De kommer att säga, "Vi förkunnar för Dig att
ingen av oss vittnar om det."
48. Idolerna de idoliserat kommer att förskjuta dem, och de kommer att
inse att det inte finns någon väg ut.
49. Människan tröttnar aldrig på att be om goda ting. Och när han
drabbas av motgångar blir han förtvivlad, desperat.
50. Och när vi välsignar honom efter att ha drabbats av en del
svårigheter, säger han, "Detta tillhör mig. Jag tror inte att Timmen
någonsin kommer att komma. Även om jag förs tillbaka till min Herre,
kommer jag finna bättre saker hos Honom." Vi kommer säkerligen att
informera de icke troende om alla deras verk, och överlämna dem till
svårt straff.
51. När vi välsignar människan vänder han sig bort, och driver längre
och längre bort, och när han drabbas av motgång vädjar han högt.
52. Förkunna: "Tänk om detta verkligen är från GUD, och ni bestämmer er
för att förkasta det? Vilka är mer vilse än de som bestämmer sig för
att opponera sig mot detta?"
53. Vi kommer att visa dem våra bevis i horisonterna, och i dem själva,
tills de inser att detta är sanningen. Är er Herre inte nog som vittne
till alla ting?
54. Sannerligen tvivlar de på att möta sin Herre. Han är fullt medveten
om alla ting.
SURA 42: Konsultation (Al-Shoorã)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. ´A.S.Q.
3. Inspirerar dig, och de före dig, gör GUD, den Allsmäktige, Visast.
4. Allting i himmlarna och på jorden tillhör Honom, och Han är den
Högste, den Store.
5. Himmlarna ovan dem brister nästan av vördnad för Honom, och änglarna
prisar och glorifierar sin Herre, och de ber om förlåtelse för de på
jorden. Absolut, är GUD Förlåtaren, Barmhärtigast.
6. De som sätter upp andra herrar vid sidan av Honom, GUD bestämmer
över dem; du är inte deras försvarare.
7. Således uppenbarar vi för dig en Arabisk Koran, för att varna det
centrala samhället och alla omkring det, och för att varna om
Sammankallandets Dag som är oundviklig. Vissa av dem kommer att hamna i
himlen, och vissa i Helvetet.
242
8. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat göra dem till ett samhälle.
Men Han räddar vem Han vill till Sin nåd. Vad gäller de som överträder,
har de ingen mästare, eller hjälpare.
9. Har de funnit andra herrar vid sidan av Honom? GUD är den ende
Herren och Mästaren. Han är den som återupplivar de döda, och Han är
Den Som Är Allsmäktig.
10. Ifrågasätter ni någon del av detta budskap, vilar domen för att ha
gjort det hos GUD. Sådan är GUD min Herre. Honom litar jag på, och
Honom underkastar jag mig.
11. Den Som Initierat himmlarna och jorden. Han skapade makar åt er
från er själva, och även till djuren. På så sätt ger Han er medlen att
föröka er. Det finns ingenting likvärdigt Honom. Han är Den Som Hör,
Den Som Ser.
12. Den absoluta kontrollen av himmlarna och jorden tillhör Honom. Han
är Den som ökar gåvorna för vem Han vill, eller minskar dem. Han är
fullt medveten om alla ting.
13. Han fastställde för er samma religion som fastställdes för Noak,
och vad vi inspirerat dig, och vad vi fastställt för Abraham, Moses,
och Jesus: "Ni ska upprätthålla denna religion, och dela inte på den."
Idoldyrkarna kommer starkt att ogilla det du uppmanar dem att göra. GUD
räddar vem Han vill till Sig; Till Sig vägleder Han endast de som
underkastar sig totalt.
14. Ironiskt nog delade de upp sig i sekter först när kunskapen kommit
till dem, på grund av avundsjuka och avsky gentemot varandra. Vore det
inte för ett förutbestämt beslut från er Herre, om att ge dem uppskov
under en bestämd tid, skulle de ha dömts omedelbart. De senare
generationerna som ärvde skriften är verkligen fulla av tvivel.
15. Detta är vad du ska predika, och upprätthåll ihärdigt det du
beordrats göra, och följ inte deras önskemål. Och förkunna: "Jag tror
på alla skrifter som sänts ner av GUD. Jag beordrades att döma ibland
er rättvist. GUD är vår Herre och er Herre. Vi har våra gärningar och
ni har era gärningar. Det finns ingen otalt mellan oss och er. GUD
kommer att sammanföra oss alla tillsammans; till Honom är det slutliga
ödet."
16. För de som argumenterar om GUD, efter att ha fått Hans budskap,
deras argument tillintetgörs hos deras Herre. De har ådragit sig
fördömelse, och har förtjänat ett svårt straff.
17. GUD är Den som har sänt ner skriften, för att leverera sanningen
och lagen. Så vitt ni vet, kan Timmen () vara väldigt nära.
18. Trotsar den gör de som inte tror på den. Vad gäller de som tror,
bekymrar de sig över den, och de vet att det är sanningen. Utan tvivel,
har de som förnekar Timmen gått långt vilse.
19. GUD är fullt medveten om alla Sina varelser; Han ger till vem Han
vill. Han är den Mäktige, den Allsmäktige.
20. För den som söker belöningarna i Livet Efter Detta, mångdubblar vi
belöningarna. Och till den som söker materian tillhörande denna värld,
ger vi till därav, sedan får han ingen del i Livet Efter Detta.
21. De följer idoler som fastställer religiösa lagar för dem som aldrig
auktoriserats av GUD. Vore det inte för ett förutbestämt beslut, skulle
243
de ha dömts omedelbart. De som överträder har verkligen ådragit sig ett
smärtsamt straff.
22. Ni kommer att se syndarna oroliga för allt de begått; allting
kommer att komma tillbaka och förfölja dem. Vad gäller de som tror och
för ett rättfärdigt liv, kommer de att vara i Paradisets trädgårdar. De
kommer att få allt de önskar sig av sin Herre. Det är den stora
välsignelsen.
23. Det är de goda nyheterna från GUD till Sina tjänare som tror och
för ett rättfärdigt liv. Säg, "Jag ber er inte om någon lön. Men jag
ber var och en av er att ta hand som era egna släktingar." För den som
gör ett rättfärdigt verk, mångfaldigar vi belöningen. GUD är Förlåtare,
Tacksam.
24. Säger de, "Han () har hittat på lögner om GUD!"? Om GUD så önskat,
skulle Han ha kunnat försegla ert sinne, men GUD utplånar lögnen och
bekräftar sanningen med Sina ord. Han är fullt medveten om de innersta
tankarna.
25. Han är Den som accepterar ångern från Sina tjänare, och lindrar
synderna. Han är fullt medveten om allt ni gör.
26. Besvarar Honom gör de som tror och för ett rättfärdigt liv. Han
kommer att ösa Sina välsignelser över dem. Vad gäller de som inte tror,
har de ådragit sig ett svårt straff.
27. Om GUD skulle öka gåvorna för Sina tjänare, skulle de överträda på
jorden. Därför sänder Han det exakt beräknat för vem Han vill. Han är
fullt Medveten och Ser sina tjänare.
28. Han är Den som sänder ner regnet när de förtröstat, och sprider Sin
nåd. Han är den ende Mästaren, den Mest Prisvärde.
29. Till Hans bevis hör himmlarnas och jordens skapelse, och varelserna
Han sprider i dem. Han kan sammankalla dem när Han vill.
30. Allt dåligt som händer er är en konsekvens av era egna gärningar,
och Han förbiser många ().
31. Ni kan aldrig fly undan, och ni har ingen vid sidan av GUD som
Herre och Mästare.
32. Till Hans bevis hör skeppen som seglar på havet med segel som
flaggor.
33. Om Han så önskat, skulle Han ha kunnat stilla vindarna, och lämnat
dem orörliga på vattnet. Det är bevis för de som är ihärdiga,
tacksamma.
34. Han kan utplåna dem, som en konsekvens av deras egna verk. I
stället förbiser Han många ().
35. De som argumenterar mot våra bevis kommer att få veta att de inte
har någon grund att stå på.
36. Allt ni får är inget mer än tillfällig materia tillhörande detta
livet. Det GUD har är mycket bättre och oändligt, för de som tror och
litar på sin Herre.
37. De undviker grova synder och ondska, och när förargade förlåter de.
38. De besvarar sin Herre genom att iakttaga Kontaktbönerna (). Deras
angelägenheter avgörs efter lämplig konsultation emellan dem, och av
våra gåvor till dem ger de ().
244
39. När de drabbas av stor orättvisa, står de upp för sina rättigheter.
40. Trots att den rättvisa bestraffningen för en orättvisa är ett
likvärdigt straff, belönas de som förlåter och bibehåller rättfärdighet
av GUD. Han älskar inte de orättvisa.
41. De som står upp för sina rättigheter när en orättvisa kommer deras
väg, begår definitivt inget fel.
42. Felaktigheter begår de som behandlar människorna orättvist, som tar
till aggression utan att ha provocerats. Dessa har ådragit sig ett
smärtsamt straff.
43. Att tillgripa tålamod och förlåtelse reflekterar en sann styrka i
karaktären.
44. Den GUD sänder vilse kommer aldrig att hitta någon annan herre, och
ni kommer att se sådana syndare säga, när de ser straffet, "Kan vi få
en chans till?"
45. Ni kommer att se dem stå inför det, förödmjukade och förnedrade,
och titta, och ändå försöka undvika att titta. De som trodde kommer att
säga: "De verkliga förlorarna är de som förlorat sina själar och sina
familjer på Återuppståndelsens Dag. De som överträder har förtjänat ett
evigt straff."
46. Det kommer inte att finnas några medhjälpare som kan hjälpa dem
emot GUD. Den GUD sänder vilse kan aldrig bli vägledd.
47. Ni ska besvara er Herre före en dag som gjorts oundviklig av GUD.
Det kommer inte att finnas någon tillflykt för er på den dagen, ej
heller någon försvarare.
48. Om de vänder sig bort, har vi inte sänt dig som deras förmyndare.
Din enda uppgift är att leverera budskapet. När vi öser nåd över
människorna blir de stolta, och när de drabbas av motgång, som
konsekvens av deras egna gärningar, blir människorna till icke troende.
49. All makt i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han skapar vad Han
vill, ger döttrar till vem Han vill, och söner till vem Han vill.
50. Eller så låter Han kanske männen och kvinnorna gifta sig med
varandra, och gör sedan vem Han vill steril. Han är Allvetande,
Allsmäktig.
51. Ingen människa kan kommunicera med GUD förutom genom inspiration,
eller från bakom en barriär, eller genom att sända en budbärare genom
vilken Han uppenbarar vad Han vill. Han är den Högste, Visast.
52. Således inspirerade vi en uppenbarelse för dig, som förkunnar våra
budord. Du hade ingen aning om skriften, eller tro. Ändå gjorde vi
detta till en ledstjärna för att vägleda vem vi vill bland våra
tjänare. Säkerligen, vägleder du på en rak väg.
53. GUDs väg, som äger allting i himmlarna och allting på jorden. Utan
tvivel, kontrolleras alla ting av GUD.
SURA 43: Ornament (Al-Zukhruf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. Och den upplysande skriften.
245
3. Vi gjorde den en Arabisk Koran, så att ni ska kunna förstå.
4. Den finns bevarad hos oss i det ursprungliga exemplaret, ärbar och
full av visdom.
5. Ska vi bara ignorera det faktum att ni har överträtt gränserna?
6. Vi har sänt många profeter till de tidigare generationerna.
7. Varje gång en profet kom till dem, förlöjligade de honom.
8. Följaktligen utplånade vi människor som var ännu mäktigare än dessa.
På så sätt sätter vi upp exempel från tidigare samhällen.
9. Frågade man dem, "Vem skapade himmlarna och jorden," skulle de säga,
"Den Allsmäktige, den Allvetande har skapat dem."
10. Han är Den som gjorde jorden beboelig för er, och skapade vägar för
er däri, så att ni ska kunna följa den rätta vägen.
11. Han är Den som sänder ner vatten från skyn, i exakta mått, för att
återuppliva död jord med det. På liknande sätt kommer ni att
återupplivas.
12. Han är Den som skapade alla sorter, i par (), och Han skapade skepp
och boskap för er att färdas på.
13. När ni vilar uppå dem, ska ni uppskatta en sådan välsignelse från
er Herre och säga, "Prisad vare Den som underkastat detta för oss. Vi
skulle inte kunnat kontrollera dem själva.
14. "Vi återvänder slutligen till vår Herre."
15. De till och med anvisade Honom en del av Hans egen skapelse!
Människan är verkligen ytterst otacksam.
16. Har Han valt ut döttrar till Sig Själv från sina egna skapelser,
när Han välsignat er med söner?
17. När en av dem får nyheter () som de tillskrivit den Nådigaste,
mörknar hans ansikte av olycka och ilska!
18. (,) "Vad är det för bra med en avkomling som uppfostras till att
vara vacker, som inte kan hjälpa till i krig?"
19. De påstod att änglarna, som är tjänare till den Nådigaste, är
kvinnor! Har de bevittnat deras skapelse? Deras påståenden skrivs ner,
och de kommer att tillfrågas.
20. De sa till och med, "Om den Nådigaste så önskat, skulle vi inte ha
dyrkat dem." De har ingen grund för ett sådant påstående; de bara
gissar.
21. Har vi gett dem en skrift före detta, och de upprätthåller den?
22. I själva verket: sa de, "Vi såg våra föräldrar praktisera vissa
seder, och vi följer deras fotspår."
23. Alltid när vi skickade en varnare till ett samhälle, sa ledarna av
det samhället, "Vi såg våra föräldrar följa vissa seder, och vi kommer
att fortsätta i deras fotspår."
24. () sa, "Tänk om jag kom med bättre vägledning till er än det ni
ärvt av era föräldrar?" De sa, "Vi tror inte på budskapet du kommit
med."
246
25. Följaktligen straffade vi dem. Lägg märke till konsekvenserna för
de som avvisar.
26. Abraham sa till sin far och sitt folk, "Jag förkastar det ni
dyrkar.
27. "Endast Den som initierat mig kan vägleda mig."
28. Detta () exempel gjordes till en bestående läxa för kommande
generationer; kanske omvänder de sina själar.
29. Vi har verkligen gett dessa människor och deras förfäder
tillräckligt med chanser, sedan kom sanningen till dem, och en
förtydligande budbärare.
30. När sanningen kom till dem, sa de, "Detta är magi, och vi tror inte
på det."
31. De sa, "Om bara den här Koranen sänts ner genom en annan man från
de två samhällena () som är framstående!"
32. Är det de som anvisar er Herres nåd? Vi har anvisat deras andelar i
detta livet, och höjt vissa av dem över andra i rang, för att låta dem
tjäna varandra. Er Herres nåd är betydligt bättre än all materia de kan
samla på sig.
33. Vore det inte för att alla människor kanske skulle bli en ()
församling, skulle vi ha gett alla som inte tror på den Nådigaste
palats med silvertak, och trappor som de kunde bestiga.
34. Deras palats skulle ha imponerande portar, och lyxiga möblemang.
35. Även många ornament. Allt detta är temporär materia som tillhör
detta obetydliga liv. Livet Efter Detta hos er Herre är mycket bättre
för de rättfärdiga.
36. För den som ignorerar den Nådigastes budskap, utser vi en djävul
till att vara hans ständiga följeslagare.
37. Sådana följeslagare kommer att avleda dem från vägen, och ändå få
dem att tro att de är vägledda.
38. När han står inför oss kommer han att säga, "O, jag önskar att du
var lika långt borta från mig som de två öst. Vilken miserabel
följeslagare!"
39. Det kommer inte att vara någon tröst för er på den dagen, som
överträdare, att ni båda kommer att ta del av straffet.
40. Kan du få de döva att höra; kan du få de blinda att se, eller de
som gått långt vilse?
41. Vare sig vi låter dig dö innan dess eller ej, kommer vi absolut att
straffa dem.
42. Eller så kanske vi visar dig () vi lovat dem. Vi kontrollerar dem
fullständigt.
43. Du ska ihärdigt förkunna det som uppenbaras för dig; du är på den
rätta vägen.
44. Detta är ett budskap för dig och ditt folk; ni kommer alla att
ifrågasättas.
45. Kontrollera budbärarna vi sände före dig: "Har vi någonsin utnämnt
några andra gudar vid sidan av den Nådigaste till att dyrkas?"
247
46. Till exempel sände vi Moses med våra bevis till Farao och hans råd,
förkunnande: "Jag är en budbärare från universums Herre."
47. När han visade dem våra bevis, skrattade de åt dem.
48. Varje tecken vi visade dem var större än det tidigare. Vi hemsökte
dem med farsoterna, kanske de ångrar sig.
49. De sa, "O du magiker, be till din Herre på våra vägnar (), eftersom
du har en överrenskommelse med Honom; vi kommer då att vägledas."
50. Men så fort vi befriade dem från deras plåga, vände de.
51. Farao meddelade sitt folk, "O mitt folk, har jag inte kungaskapet
över Egypten, och dessa forsande floder tillhör mig? Ser ni inte?
52. "Vem är bättre; jag eller den där oansenlige som knappt kan prata?
53. "Hur kommer det sig att han inte äger en skatt av guld; hur kommer
det sig att änglarna inte gör honom sällskap?"
54. På så sätt lurade han sitt folk, och de lydde honom; de var onda
människor.
55. När de envisades med att motarbeta oss, straffade vi dem och
dränkte dem allihop.
56. Vi gjorde dem till ett avskräckande fall och ett exempel för de
andra.
57. När Marias son citerades som ett exempel, ignorerade ditt folk det.
58. De sa, "Är det bättre att dyrka våra gudar eller att dyrka honom?"
Det sa de bara för att argumentera med dig. De är verkligen människor
som förenat sig med oppositionen.
59. Han var inget mer än en tjänare som vi välsignat, och vi skickade
honom som ett exempel för Israels Barn.
60. Om vi så önskat, skulle vi ha kunnat göra er till änglar som
koloniserar och fortplantar sig på jorden.
61. Han ska tjäna som en markör för att veta världens ände, så att ni
inte längre kan hysa några tvivel om den. Ni ska följa Mig; det är den
rätta vägen.
62. Låt inte djävulen avleda er; han är er ivrigaste fiende.
63. När Jesus kom med bevisen sa han, "Jag kommer till er med visdom,
och för att klargöra en del av de frågor ni tvistar om. Ni ska vörda
GUD och lyda mig.
64. "GUD är min Herre och er Herre, ni ska dyrka endast Honom. Det är
den rätta vägen."
65. Motståndarna bråkade med varandra. Ve de som överträder från
straffet av en smärtsam dag.
66. Väntar de på att Timmen () ska komma till dem plötsligt, när de
minst anar det?
67. De som är nära vänner kommer på den dagen bli fiender till
varandra, förutom de rättfärdiga.
68. O Mina tjänare, ni kommer inte att känna någon rädsla den dagen, ej
heller kommer ni att känna sorg.
248
69. Det var de som trodde på våra uppenbarelser, och som var
underkastade.
70. Träd in i Paradiset, tillsammans med era makar, och fröjdas.
71. Gyllene brickor och bägare kommer att erbjudas dem, och de kommer
att finna allt deras hjärtan begär och deras ögon önskar. Däri lever ni
för evigt.
72. Sådant är Paradiset ni ärver, i gengäld för era verk.
73. Ni kommer att ha alla sorters frukter i det, som ni äter av.
74. Absolut, kommer de skyldiga att vistas i Gehennas straff för evigt.
75. Straffet kommer aldrig att bytas ut för dem; de kommer att vara
instängda däri.
76. Det var inte vi som kränkte dem; de kränkte sina egna själar.
77. De kommer att be och böna: "O Mãlek, låt din Herre göra slut på
oss." Han kommer att säga, "Ni stannar för all evighet.
78. "Vi har gett er sanningen, men de flesta av er hatar sanningen."
79. Har de planerat någon plan? Vi planerar också.
80. Tror de att vi inte hör deras hemligheter och sammansvärjningar? Jo
minsann; våra budbärare är hos dem, och skriver ner.
81. Förkunna: "Om den Nådigaste verkligen haft en son, skulle jag
fortfarande vara den förste att dyrka."
82. Prisad vare Han; Han är himmlarnas och jordens Herre, Herren med
det fantastiska herraväldet, ojämförlig deras påståenden.
83. Låt dem famla och leka tills de möter dagen som väntar dem.
84. Han är Den Ende som är gudomlig i himlen och gudomlig på jorden.
Han är den Visaste, den Allvetande.
85. Upphöjd Över Allt Annat är Den som besitter all makt i himmlarna
och på jorden, och allting däremellan. Hos Honom finns kunskapen om
Timmen (), och till Honom kommer ni att återföras.
86. Ingen av dem som de idoliserar vid sidan av Honom har någon makt
att medla, såvida deras medling inte överensstämmer med sanningen,
vilket de är fullt medvetna om.
87. Frågade man dem vem som skapat dem, skulle de säga, "GUD." Varför
avvek de då?
88. Det kommer att tillkännages: "O min Herre, dessa människor tror
inte."
89. Ni ska ignorera dem och säga, "Frid;" de kommer säkerligen att få
veta.
SURA 44: Rök (Al-Dukhãn)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. Och denna upplysande skrift.
3. Vi har sänt ner den under en välsignad natt, för vi ska varna.
249
4. I den (), är varje visdomsfråga klargjord.
5. Det är ett förutbestämt beslut från oss att vi skickar budbärare.
6. Det är nåd från er Herre. Han är Den Som Hör, den Allvetande.
7. Herre över himmlarna och jorden, och allting däremellan. Om bara ni
kunde vara övertygade!
8. Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. Han kontrollerar liv
och död; er Herre och era förfäders Herre.
9. De är verkligen tveksamma, beaktningslösa.
10. Vänta därför på dagen då skyn frambringar en omfattande rök.
11. Den kommer att omge människorna; detta är ett smärtsamt straff.
12. "Vår Herre, befria oss från detta straff; vi är troende."
13. Nu när det är för sent minns de! En upplysande budbärare hade
kommit till dem.
14. Men de vände sig bort från honom med orden, "Välutbildad, men
tokig!"
15. Vi kommer att lindra straffet ett tag; ni kommer snart att återgå.
16. Dagen då vi slår det stora slaget, kommer vi att hämnas.
17. Vi har testa Faraos folk före dem; en ärbar budbärare gick till
dem.
18. Förkunnande; "Lyssna på mig, GUDs tjänare. Jag är en ärlig
budbärare till er."
19. Och, "Överträd inte mot GUD. Jag kommer till er med mäktiga bevis.
20. "Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, om ni motarbetar mig.
21. "Om ni inte vill tro, låt mig då helt enkelt vara ifred."
22. Därefter bad han till sin Herre: "Dessa är onda människor."
23. (,) "Färdas med Mina tjänare på natten; ni kommer att förföljas.
24. "Ta er snabbt över sjön; deras trupper kommer att dränkas."
25. Följaktligen lämnade de många trädgårdar och bäckar bakom sig.
26. Skördar och ett lyxigt liv.
27. Välsignelser de åtnjöt.
28. Allt detta lät vi andra människor ärva.
29. Varken himlen eller jorden grät över dem, och de fick inget
uppskov.
30. Samtidigt räddade vi Israels Barn från den förödmjukande
förföljelsen.
31. Från Farao; han var en tyrann.
32. Vi har valt ut dem bland alla människor, medvetet.
33. Vi visade dem så många bevis, vilket utgjorde ett stort test.
34. De nuvarande generationerna säger,
35. "Vi dör bara den första döden; vi kommer aldrig att återupplivas!
250
36. "För då tillbaka våra förfäder, om ni talar sanning."
37. Är de bättre än människorna från Tubba´ och andra före dem? Vi
utplånade dem för deras brott.
38. Vi skapade inte himmlarna och jorden och allting däremellan bara
för att leka.
39. Vi skapade dem för ett specifikt syfte, men de flesta av dem vet
inte.
40. Beslutets Dag väntar dem alla.
41. Det är dagen då ingen vän kan hjälpa sin vän på något sätt; ingen
kan hjälpas.
42. Endast de som uppnår nåd från GUD. Han är den Allsmäktige,
Barmhärtigast.
43. Utan tvekan, bitterhetens träd
44. kommer att förse mat till de ondskefulla.
45. Som lut, kommer det att koka i deras magar.
46. Som kokningen av helvetiska drycker.
47. Ta honom och släng in honom i Helvetets mitt.
48. Häll sedan Infernots straff över hans huvud.
49. "Smaka på det här; du var så mäktig, så ärbar."
50. Detta är vad ni brukade betvivla.
51. De rättfärdiga kommer att vara på en trygg plats.
52. Åtnjutande trädgårdar och bäckar.
53. Klädda i sammet och satin; nära varandra.
54. Vi ger dem underbara makar.
55. De åtnjuter alla sorters frukter i det, i perfekt frid.
56. De får inte känna på döden däri - utöver den första döden - och Han
har besparat dem Helvetets straff.
57. Sådan är välsignelsen från er Herre. Sådan är den stora triumfen.
58. Vi har på så sätt klargjort det på ditt språk, så att de ska kunna
ta sig i akt.
59. Så vänta; de kommer också att få vänta.
SURA 45: Att Falla Ned På Knä (Al-Jâtheyah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. Uppenbarelsen av denna skrift är från GUD, den Allsmäktige, Visast.
3. Himmlarna och jorden är full av bevis för de som tror.
4. Även i er skapelse, och i skapelsen av alla djur, finns bevis för
människor som är övertygade.
251
5. Likaså skiftningarna mellan natt och dag, gåvorna som GUD sänder ner
från skyn för att återuppväcka död jord, och manipulationen av
vindarna; allt detta är bevis för människor som förstår.
6. Dessa är GUDs uppenbarelser som vi reciterar för dig sanningsenligt.
I vilken Hadith annat än GUD och Hans uppenbarelser tror de på?
7. Ve alla lögnare, skyldiga.
8. Den som hör GUDs uppenbarelser reciteras för honom, och som därefter
arrogant insisterar på sitt sätt som om han aldrig hört dem. Lova honom
ett smärtsamt straff.
9. När han lär sig någonting om våra uppenbarelser, hånar han dem.
Dessa har ådragit sig ett smärtsamt straff.
10. Gehenna väntar dem. Deras förtjänster kommer inte att hjälpa dem,
ej heller idolerna de satt upp vid sidan av GUD. De har ådragit sig ett
fruktansvärt straff.
11. Detta är en ledstjärna, och de som inte tror på dessa uppenbarelser
från sin Herre har ådragit sig fördömelse och ett smärtsamt straff.
12. GUD är Den som satt havet i er tjänst, så att skeppen kan färdas på
det enligt Hans lagar. Således söker ni Hans gåvor, så att ni ska kunna
vara tacksamma.
13. Han satte allting i himmlarna och på jorden i er tjänst; allt från
Honom. Detta är bevis för människor som reflekterar.
14. Säg till de som trodde att förlåta de som inte förväntar sig GUDs
dagar. Han kommer till fullo att ersätta alla för allt de förtjänat.
15. Den som verkar rättfärdighet gör det för sitt eget bästa, och den
som verkar ondska gör det till skada för sig själv. Till er Herre
kommer ni att återföras.
16. Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och
försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat
folk.
17. Vi har gett dem klara budord häri. Ironiskt nog bestred de inte det
förrän kunskapen kommit till dem. Detta på grund av avundsjuka från
deras sida. Er Herre kommer säkerligen att döma dem på
Återuppståndelsens Dag beträffande allt de tvistat om.
18. Därefter utnämnde vi dig för att fastställa de korrekta lagarna; du
ska följa detta, och följ inte önskemålen av de som inte vet.
19. De kan inte hjälpa dig alls mot GUD. Det är överträdarna som
förenar sig med varandra, medan GUD är de rättfärdigas Herre.
20. Detta förser människorna med upplysningar, och vägledning, och nåd
för de som är övertygade.
21. Tror de som begår ondska att vi ska behandla dem på samma sätt som
de som tror och för ett rättfärdigt liv? Kan deras liv och död vara
lika? De har verkligen dåligt omdöme.
22. GUD skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte, för att
betala varje själ för allt den förtjänat, utan minsta orättvisa.
23. Har ni lagt märke till den vars gud är hans ego? Följaktligen
sänder GUD honom vilse, trots hans kunskap, beslöjar hans hörsel och
hans sinne, och placerar ett hölje över hans ögon. Vem kan sedan
252
vägleda honom, efter ett sådant beslut av GUD? Ska ni då inte ta er i
akt?
24. De sa, "Vi lever bara i detta livet; vi lever och dör, och endast
tid orsakar vår död!" De har ingen säker kunskap om detta; de bara
gissar.
25. När våra uppenbarelser reciteras för dem klart och tydligt, är
deras enda argument, "För tillbaka våra förfäder om du talar sanning."
26. Säg, "GUD har gett er liv, sedan sätter Han er i döden, därefter
kommer Han att sammankalla er på Återuppståndelsens Dag, som är
oundviklig. Men de flesta människor vet inte."
27. All makt i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Dagen då Timmen ()
äger rum, är dagen då förvanskarna förlorar.
28. Ni kommer att se alla samhällen falla ned på knä. Varje samhälle
kommer att kallas för att betrakta sitt dokument. Idag kommer ni att
ersättas för allt ni har gjort.
29. Detta är vårt dokument; det berättar sanningen om er. Vi har
skrivit ner allt ni gjort.
30. Vad gäller de som tror och som verkar rättfärdighet, kommer deras
Herre att ge dem tillträde till Sin nåd. Det är den stora triumfen.
31. Vad gäller de som inte tror: "Reciterades inte Mina uppenbarelser
för er, men ni blev arroganta och var onda människor?"
32. När det förkunnas att GUDs löfte är sanningen, och att ) Timme är
oundviklig, sa ni, "Vi vet inte vad Timmen är för något! Vi har massor
av uppfattningar om den; vi är inte övertygade."
33. Det onda i deras verk kommer att klarna för dem, och precis de
saker de hånat, kommer att återvända och förfölja dem.
34. Det kommer att förkunnas: "Idag glömmer vi er, precis som ni glömde
mötet på denna dag. Er boning är helveteselden, och ni kommer inte att
ha några hjälpare.
35. "Det är för att ni inte tog GUDs uppenbarelser på allvar, och var
upptagna med det första livet." Följaktligen kommer de aldrig att komma
ut därifrån, ej heller kommer de att ursäktas.
36. All prisning tillhör GUD; himmlarnas Herre, jordens Herre,
universums Herre.
37. All makt i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Han är den
Allsmäktige, Visast.
SURA 46: Dyningarna (Al-Ahqãf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. H.M.
2. Uppenbarelsen av denna skrift är från GUD, den Allsmäktige, Visast.
3. Vi skapade inte himmlarna och jorden, och allting däremellan,
förutom för ett specifikt syfte, och för en begränsad tid. De som inte
tror är fullständigt omedvetna om varningarna som ges till dem.
4. Säg, "Fundera över de idoler ni satt upp vid sidan av GUD. Visa mig
vad de skapat på jorden. Äger de en del av himmlarna? Visa mig någon
253
annan skrift före denna, eller någon del bestämd kunskap som stöder er
idoldyrkan, om ni är sanningsenliga."
5. Vem är mer vilse än de som idoliserar idoler vid sidan av GUD som
aldrig kan besvara dem förrän på Återuppståndelsens Dag, och som är
fullständigt omedvetna om deras dyrkan?
6. Och när människorna sammankallas (), kommer deras idoler att bli
deras fiender, och fördöma deras idoldyrkan.
7. När våra uppenbarelser reciterades för dem, klart och tydligt, sa de
som inte trodde om sanningen som kom till dem, "Detta är uppenbarligen
magi!"
8. När de säger, "Han hittade på det här," säg, "Om jag hittat på det
här kan ni inte skydda mig från GUD. Han är fullt medveten om allt ni
planerar. Han räcker som vittne mellan mig och er. Han är Förlåtaren,
Barmhärtigast."
9. Säg, "Jag skiljer mig inte från andra budbärare. Jag har ingen aning
om vad som kommer att hända mig eller er. Jag är ingenting annat än en
påtaglig varnare."
10. Säg, "Tänk om det är från GUD, och ni inte trodde på det? Ett
vittne från Israels Barn har bevittnat ett liknande fenomen, och han
har trott, medan ni blivit arroganta. Säkerligen, vägleder inte GUD de
onda människorna."
11. De som inte trodde sa om de som trott, "Om det varit någonting bra,
skulle de inte ha accepterat det före oss." För att de inte var
vägledda till det, sa de, "Detta är ett gammalt påfund!"
12. Före detta, gav Moseboken vägledning och nåd. Även detta är en
skrift som bekräftar, på Arabiska, för att varna de som överträdde, och
för att ge goda nyheter till de rättfärdiga.
13. Säkerligen, de som säger, "Vår Herre är GUD," och sedan för ett
rättfärdigt liv, kommer inte att hysa någon rädsla, ej heller kommer de
att sörja.
14. De har förtjänat Paradiset, vari de vistas för evigt; en belöning
för sina verk.
15. Vi ålade människan att hedra sina föräldrar. Hans mor bar honom
mödosamt, födde honom mödosamt, och tog nära hand om honom i trettio
månader. När han uppnår mognad, och når fyrtioårsåldern, ska han säga,
"Min Herre, vägled mig till att vara tacksam för de välsignelser Du
gett mig och mina föräldrar, och till att göra de rättfärdiga verk som
förnöjer Dig. Låt även mina barn vara rättfärdiga. Jag har ångrat mig
inför Dig; Jag är en underkastad."
16. Det är från dessa som vi accepterar de rättfärdiga verken, och
förbiser deras synder. De har förtjänat Paradiset. Det är det sanna
löftet som utlovats dem.
17. Sedan har vi den som säger till sina föräldrar, "Ve er; ni säger
till mig att jag kommer att återvända till livet ()? Hur kommer det sig
att de som dog före oss aldrig kommer tillbaka?" Föräldrarna brukade
ropa på GUDs hjälp och säga, "Ve dig; snälla tro! GUDs löfte är
sanningen." Han brukade svara, "Sagor från det förflutna!"
18. Sådana är de som stämplats som icke troende bland alla generationer
jinner och människor; de är förlorare.
254
19. Alla uppnår de rangerna de förtjänat, enligt sina gärningar. Han
kommer att ersätta dem för deras gärningar, utan minsta orättvisa.
20. Den dagen kommer, då de som inte trodde kommer att ställas inför
helveteselden: "Ni har slösat bort de goda chanser ni fått under ert
världsliga liv, och ni gladde er åt dem. Därför ådrar ni er idag ett
skamfullt straff som bestraffning för den arrogans ni begick på jorden
utan basis, och för era onda verk."
21. Minns att Ãds bror varnade sitt folk vid dyningarna - otaliga
varningar levererades också före honom och efter honom: "Ni ska inte
dyrka annat än GUD. Jag befarar för er, straffet på en stor dag."
22. De sa, "Har du kommit för att avleda oss från våra gudar? Vi
utmanar dig att frambringa () du hotar med, om du är talar sanning."
23. Han sa, "Kunskapen om det är hos GUD; jag levererar bara det jag
sänts att leverera. Jag ser dock att ni är okunniga människor."
24. När de såg stormen komma emot dem, sa de, "Den här stormen kommer
att föra med sig regn som vi så väl behöver." Istället är detta vad ni
utmanade () att frambringa; våldsam vind vari det finns smärtsamt
straff.
25. Det förstörde allt, som beordrats av dess Herre. När morgonen kom
stod ingenting upprätt förutom deras hem. På så sätt straffar vi de
skyldiga människorna.
26. Vi hade etablerat dem på samma sätt som vi etablerat er, och gav
dem hörsel, ögon, och sinnen. Men deras hörsel, ögon och sinnen hjälpte
dem inte alls. Det är för att de bestämde sig för att ignorera GUDs
uppenbarelser. Därför har profetiorna och varningarna de förlöjligat
orsakat deras fördömelse.
27. Vi har utplånat många samhällen omkring er, efter att vi förklarat
bevisen, så att de må ångra sig.
28. Varför lyckades då inte idolerna, som de satt upp för att föra dem
närmre GUD, hjälpa dem? I stället övergav de dem. Sådana var de falska
gudar som de idoliserade; sådana var påhitten de fabricerat.
29. Minns att vi ledde ett antal jinner till dig för att låta dem höra
Koranen. När de kom dit sa de, "Lyssna." Så fort det var över, rusade
de till sitt folk, varnande.
30. De sa, "O vårt folk, vi har hört en bok som uppenbarats efter
Moses, som bekräftar tidigare skrifter. Den vägleder till sanningen;
till den rätta vägen.
31. "O vårt folk, besvara GUDs kall, och tro på Honom. Han kommer då
att förlåta era synder och bespara er ett smärtsamt straff."
32. De som misslyckas med att besvara GUDs kall kan inte komma undan,
och kommer inte att ha någon Herre utom Honom; de har gått långt vilse.
33. Inser de inte att GUD, som skapat himmlarna och jorden utan minsta
ansträngning, kan återuppliva de döda? Jo sannerligen; Han är
Allsmäktig.
34. Dagen då de icke troende ställs inför Helveteselden, kommer de att
tillfrågas, "Är inte detta sanningen?" De kommer att säga, "Jo absolut,
vid vår Herre." Han kommer att säga, "Genomlid därför straffet för er
otro."
255
35. Ha därför tålamod, som budbärarna före dig, som hade styrka och som
tog sin tillflykt i tålamod. Ha inte bråttom med att se straffet som
oundvikligen kommer att komma till dem. Dagen de ser det, kommer det
att verka som om de levt en timme av dagen. Detta är en förkunnelse: Är
det inte alltid de onda som utplånas?
SURA 47: Muhammed
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. För de som inte tror och som avviker från GUDs väg, tillintetgör Han
alla verk.
2. För de som tror och verkar rättfärdighet, som tror på det som sänts
ner till Muhammed - vilket är sanningen från deras Herre - mildrar Han
synderna, och välsignar dem med belåtenhet.
3. Det är för att de som inte tror följer lögner, medan de som tror
följer sanningen från sin Herre. GUD citerar således för människorna
deras exempel.
4. Möter ni de icke troende () får ni slå deras halsar. Tar ni dem
tillfånga, får ni släppa dem eller hålla dem gisslan tills kriget tar
slut. Om GUD så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men
Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller de som dödas för GUDs
sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo.
5. Han kommer att vägleda dem, och välsigna dem med belåtenhet.
6. Han kommer att ge dem tillträde till Paradiset som Han beskrev för
dem.
7. O ni som tror, om ni stödjer GUD, kommer Han att stödja er, och
stärka ert fotfäste.
8. De som inte tror ådrar sig misär; Han låter deras verk gå helt till
spillo.
9. Det är för att de hatade det GUD uppenbarade, och därför
tillintetgör Han deras verk.
10. Reste de inte runt på jorden och såg konsekvenserna för de som kom
före dem? GUD förstörde deras verk; alla som inte tror kommer att
drabbas av samma öde.
11. Det är för att GUD är de troendes Herre, medan de icke troende inte
har någon herre.
12. GUD ger de som tror och för ett rättfärdigt liv tillträde till
trädgårdar med flytande bäckar. Vad gäller de som inte tror, bor de och
äter som djuren äter, och hamnar sedan i helveteselden.
13. Många samhällen var mycket starkare än det samhälle som fördrev dig
från din stad; när vi utplånade dem, kunde ingen hjälpa dem.
14. Är de som upplysts av sin Herre desamma som de vars onda verk
smyckas i deras ögon, och som följer sina egna åsikter?
15. Paradisets liknelse som lovas de rättfärdiga är denna; det har
bäckar av rent vatten, floder av vin - utsökt för de som dricker - och
floder av passerad honung. De har alla sorters frukter däri, och
förlåtelse från sin Herre. () eller de som för evigt vistas i
helveteselden, som dricker helvetiskt vatten som tär sönder deras
inälvor?
256
16. En del av dem lyssnar på dig, men så fort de ger sig av frågar de
dem som upplystes, "Vad sa han nu?" GUD beslöjar på så sätt deras
hjärtan, till följd därav följer de endast sina åsikter.
17. Vad gäller de som är vägledda, förstärker Han deras vägledning, och
ger dem deras rättfärdighet.
18. Väntar de tills Timmen kommer till dem plötsligt? Alla dess tecken
har redan kommit. När Timmen väl kommit till dem, hur ska de då kunna
dra nytta av sitt budskap?
19. Ni ska veta att: "Det finns ingen annan gud än GUD," och be om
förlåtelse för era synder och för synderna av alla troende män och
kvinnor. GUD är fullt medveten om era beslut och ert slutliga öde.
20. De som trodde sa, "När kommer en ny sura att uppenbaras?" Men när
en rättfram sura uppenbarades, vari stridande nämndes, kunde man se de
som hyste tvivel i sina hjärtan se på dig som om döden redan kommit
till dem. På så sätt avslöjades de.
21. Lydnad och rättfärdiga uttalanden förväntas av dem. Om bara de
visat förtroende för GUD när det blev aktuellt att mobilisera, skulle
det ha varit bättre för dem.
22. Är det även er avsikt att så fort ni ger er av kommer ni att begå
ondska och behandla era släktingar dåligt.
23. Det är dessa som ådragit sig en förbannelse från GUD, varmed Han
gör dem döva och blinda.
24. Varför studerar de inte Koranen noggrant? Har de lås på sina
sinnen?
25. Absolut, de som glider tillbaka efter att vägledningen visats dem,
har djävulen lockat och fört bakom ljuset.
26. Det är för att de sa till de som hatade det GUD sänt ner, "Vi
kommer att lyda er i vissa avseenden." GUD är fullt medveten om deras
hemliga planer.
27. Hur kommer det att vara för dem när änglarna sätter dem i döden? De
kommer att slå dem i deras ansikten och på deras bakdelar.
28. Det är för att de följde sånt som gjorde GUD arg och hatade det som
förnöjde honom. Följaktligen har Han tillintetgjort deras verk.
29. Trodde de som hyste tvivel i sina hjärtan att GUD inte skulle
avslöja deras onda tankar?
30. Om vi vill kan vi avslöja dem för dig, så att du känner igen dem
bara genom att titta på dem. Du kan dock känna igen dem på sättet de
pratar. GUD är fullt medveten om alla era verk.
31. Vi kommer säkerligen att testa er, för att urskilja de ibland er
som strävar och som ihärdigt håller ut. Vi måste avslöja era verkliga
egenskaper.
32. De som inte tror och som avviker från GUDs väg, och som motarbetar
budbäraren efter att vägledningen visats för dem, kommer aldrig att
skada GUD det minsta. I stället tillintetgör Han deras verk.
33. O ni som tror, ni ska lyda GUD, och lyda budbäraren. Annars kommer
alla era verk att vara förgäves.
257
34. De som inte tror och som avviker från GUDs väg, och sedan dör som
icke troende, kommer GUD aldrig att förlåta.
35. Därför ska ni inte vackla eller ge upp i strävan efter frid, för ni
garanteras seger, och GUD är med er. Han kommer aldrig låta era
ansträngningar gå till spillo.
36. Det här världsliga livet är inget mer än fåfänga och lek. Men om ni
tror och för ett rättfärdigt liv kommer Han att belöna er, utan att be
er om några pengar.
37. Bad Han er om pengar i sådan utsträckning att det skapade svårighet
för er, kanske ni skulle blivit snåla, och er dolda ondska skulle
kanske avslöjas.
38. Ni inbjuds till att spendera för GUDs sak, men vissa av er blir
snåla. De snåla är snåla gentemot sina egna själar. GUD är Rik, medan
ni är fattiga.
Om ni vänder er bort kommer Han att ersätta er med andra människor, och
de kommer inte att vara som ni.
SURA 48: Seger (Al-Fatth)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vi har gett dig () en stor seger.
2. Varmed GUD förlåter dina tidigare synder, liksom framtida synder,
och fulländar Sina välsignelser över dig, och vägleder dig på en rak
väg.
3. Dessutom kommer GUD att bestyrka dig med ett orubbligt stöd.
4. Han är Den som placerar belåtenhet i de troendes hjärtan för att öka
tron, utöver deras tro. Alla krafter i himmlarna och på jorden tillhör
GUD. GUD är Allvetande, Visast.
5. Han kommer absolut att ge de troende männen och kvinnorna tillträde
till trädgårdar med flytande bäckar, vari de vistas för evigt. Han
kommer att lindra deras synder. Detta är, i GUDs ögon, en stor seger.
6. Och Han kommer att bestraffa de hycklande männen och kvinnorna och
de idoldyrkande männen och kvinnorna, för de har hyst onda tankar om
GUD. Deras ondska kommer att slå tillbaka på dem. För GUD är arg på
dem, fördömer dem, och har förberett Gehenna för dem. Vilket miserabelt
öde!
7. Alla krafter i himmlarna och på jorden tillhör GUD. GUD är
Allsmäktig, Visast.
8. Vi har sänt dig som ett vittne, en bärare av goda nyheter, och en
varnare.
9. Så att ni människor ska kunna tro på GUD och Hans budbärare, vörda
Honom, följa Honom, och prisa Honom, dag och natt.
10. Absolut, de som lovar dig trohet och lydnad, lovar GUD trohet och
lydnad. GUD accepterar deras löfte; Han sätter Sina händer över deras
händer. De som kränker ett sådant löfte, begår överträdelsen till skada
för sig själva. Vad gäller de som uppfyller sitt löfte till GUD, kommer
Han att ge dem en stor belöning.
11. De passiva Araber som stannar kvar kommer att säga, "Vi har varit
upptagna med våra pengar och våra familjer, så be om förlåtelse för
258
oss!" De säger med sina tungor vad som inte finns i deras hjärtan. Säg,
"Vem kan skydda er från GUD om Han önskade er någon motgång, eller om
Han önskade er någon välsignelse?" GUD är fullt Medveten om allt ni
gör.
12. Ni trodde i hemlighet att budbäraren och de troende skulle besegras
och aldrig återvända till sina familjer, och detta rotades starkt i era
hjärtan. Ni hyste onda tankar och blev onda människor.
13. Alla som vägrar tro på GUD och Hans budbärare, vi har förberett en
helveteseld för de som inte tror.
14. Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han förlåter vem
Han vill, och straffar vem Han vill. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
15. De passiva som stannar kvar kommer att säga, när ni förväntas hämta
krigets byten, "Låt oss följa med er, för att ta del av detta!" Med
andra ord vill de ändra på GUDs ord. Säg, "Ni kommer inte följa med
oss. Det är GUDs beslut." De kommer då att säga, "Ni måste vara
avundsjuka på oss ()." Det var verkligen sällan som de förstod
någonting alls.
16. Säg till de passiva Araber som stannar kvar, "Ni kommer inbjudas
till att möta mäktiga människor och att slåss emot dem, om de inte
underkastar sig. Om ni lyder, kommer GUD att belöna er med en generös
belöning. Men om ni vänder er bort igen, som ni gjorde förut, kommer
Han att straffa er med ett smärtsamt straff."
17. Den blinde ska inte klandras, krymplingen ska inte klandras, och de
sjuka ska inte klandras. De som lyder GUD och Hans budbärare, kommer
Han ge tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Vad gäller de som
vänder sig bort, kommer Han att straffa med ett smärtsamt straff.
18. GUD är nöjd med de troende som lovade dig trohet och lydnad under
trädet. Han visste vad som fanns i deras hjärtan, följaktligen
välsignade Han dem med belåtenhet, och belönade dem med en omedelbar
seger.
19. Dessutom fick de många byten. GUD är Allsmäktig, Visast.
20. GUD har lovat er många byten som ni kommer att förvärva. Således
påskyndade Han en del förmåner för er i detta livet, och Han har hållit
tillbaka människornas aggressiva händer emot er, och har gjort detta
till ett tecken för de som tror. På så sätt vägleder Han er på en rak
väg.
21. Vad gäller gruppen ni omöjligt kunde besegra, tog GUD hand om dem:
GUD är Allsmäktig.
22. Skulle de icke troende någonsin slåss emot er, skulle de vända om
och fly. De har ingen Herre och Mästare; de har ingen beskyddare.
23. Sådant har GUDs system alltid varit, och ni kommer att märka att
GUDs system är oföränderligt.
24. Han är Den som höll tillbaka deras aggressiva händer emot er, och
höll tillbaka era aggressiva händer emot dem i Mekkas dal, efter att
Han gett er seger över dem. GUD Ser allt ni gör.
25. Det var de som inte trodde och som utestängde er från den Heliga
Moskén, och som till och med hindrade era gåvor från att nå sin
destination. Det fanns troende män och kvinnor () som ni inte kände
till, och ni var på väg att skada dem, omedvetet. GUD ger således vem
259
Han vill tillträde till Sin nåd. Om de fortsätter kommer Han att
straffa de ibland dem som inte tror med ett smärtsamt straff.
26. Samtidigt som de som inte trodde blev rasande, och deras hjärtan
fylldes av stoltheten från okunnighetens dagar, välsignade GUD Sin
budbärare och de troende med fridfull belåtenhet, och vägledde dem till
att upprätthålla rättfärdighetens ord. Det är vad de väl förtjänat. GUD
är fullt medveten om alla ting.
27. GUD har uppfyllt Sin budbärares sanningsenliga vision: "Ni kommer
att gå in i den Heliga Moskén, om GUD vill, fullständigt trygga, och ni
kommer att klippa håret eller korta av det () där. Eftersom Han visste
vad du inte visste, har Han förenat detta med en omedelbar seger."
28. Han är Den som sände Sin budbärare med sanningens religion, för att
låta den segra över alla andra religioner. GUD räcker som vittne.
29. Muhammed GUDs budbärare och de med honom, är hårda och stränga mot
de som inte tror, men snälla och medlidsamma mot varandra. Man ser dem
buga sig och prostrera i sin strävan efter GUDs välsignelser och
godkännande. Deras märken finns i deras ansikten, till följd av
prostrering. Detta är samma exempel som i Toran. Deras exempel i
Evangeliet är likt plantor som växer sig högre och starkare, som
förnöjer jordbrukarna. På så sätt gör Han de icke troende ursinniga.
GUD lovar de ibland dem som tror och för ett rättfärdigt liv,
förlåtelse och en stor belöning.
SURA 49: Murarna (Al-Hujurat)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O du som tror, placera inte din åsikt över den av GUD och Hans
budbärare. Du ska vörda GUD. GUD är Den Som Hör, Allvetande.
2. O ni som tror, höj inte era röster över profetens röst, ej heller
ska ni skrika åt honom som ni skriker åt varandra, så att era verk inte
tillintetgörs fast ni inte inser det.
3. De som sänker sina röster inför GUDs budbärare är absolut de vars
hjärtan preparerats av GUD för att bli rättfärdiga. De har förtjänat
förlåtelse och en stor belöning.
4. Vad gäller de som ropar på dig utanför murarna, förstår de flesta av
dem inte.
5. Om de haft tålamod tills du kom ut till dem, skulle det ha varit
bättre för dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
6. O ni som tror, om en ond person kommer med några nyheter till er,
ska ni först utreda, så ni inte gör er skyldiga till orättvisa gentemot
vissa människor, av okunnighet, och därefter blir ledsna och ångerfulla
för det ni gjort.
7. Och vet att GUDs budbärare kommit mitt ibland er. Om han lyssnat på
er i många saker, skulle ni ha gjort saker och ting svåra för er
själva. Men GUD lät er älska tro och smyckade det i era hjärtan, och
Han lät er avsky otro, ondska, och olydnad. Dessa är de vägledda.
8. Sådan är nåd från GUD och Hans välsignelser. GUD är Allvetande,
Visast.
9. Om två grupper troende bråkade med varandra, ska ni försona dem. Om
en grupp attackerar den andra, ska ni slåss emot den attackerande
260
gruppen tills de underkastar sig GUDs befallning. När de väl
underkastat sig, ska ni försona de två grupperna rättvist. Ni ska
bibehålla rättvisa; GUD älskar de rättvisa.
10. De troende är medlemmar av en familj; ni ska bibehålla friden i er
familj och vörda GUD, så att ni ska kunna uppnå nåd.
11. O ni som tror, inga människor ska förlöjliga andra människor, för
de kanske är bättre än dem. Ej heller ska några kvinnor förlöjliga
andra kvinnor, för de kanske är bättre än dem. Ej heller ska ni håna
varandra, eller driva med era namn. Att återgå till syndighet efter att
ha uppnått tro är verkligen ondskefullt. De som inte ångrar sig efter
det, är de som överträder.
12. O ni som tror, ni ska undvika all misstänksamhet, för till och med
bara lite misstänksamhet är syndigt. Ni ska inte spionera på varandra,
ej heller ska ni baktala varandra; det är lika avskyvärt som att äta
köttet av er döda bror. Ni hyser verkligen avsky mot detta. Ni ska
iakttaga GUD. GUD är Frälsaren, Barmhärtigast.
13. O människor, vi skapade er från samma man och kvinna, och gjorde er
till distinkta folk och stammar, så att ni ska kunna känna igen
varandra. De bästa bland er i GUDs ögon, är de mest rättfärdiga. GUD är
Allvetande, Medveten.
14. Araberna sa, "Vi är Mu'mens ()." Säg, "Ni har inte trott; vad ni
ska säga är, ´Vi är Muslimer (),' tills tro etableras i era hjärtan."
Om ni lyder GUD och Hans budbärare, kommer Han inte låta några av era
verk gå till spillo. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
15. Mu'mens () är de som tror på GUD och Hans budbärare, och som sedan
uppnår tillståndet av inga tvivel alls, och som strävar med sina pengar
och sina liv för GUDs sak. Dessa är de sanningsenliga.
16. Säg, "Informerar ni GUD om er religion? GUD är medveten om allting
i himmlarna och på jorden. GUD är Allvetande."
17. De uppför sig som om de gör dig en tjänst genom att acceptera
Underkastelse! Säg, "Ni gör inte mig någon tjänst genom att acceptera
Underkastelse. GUD är Den som gör er en stor tjänst genom att vägleda
er till tron, om ni är uppriktiga."
18. GUD känner till alla hemligheter i himmlarna och på jorden; GUD Ser
allt ni gör.
SURA 50: Q (Qaf)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Q., och den ärorika Koranen.
2. De tyckte att det var konstigt att en varnare från dem kom till dem!
De som inte trodde sa, "Det här är verkligen konstigt.
3. "Efter att vi dör och blir till stoft; det är omöjligt."
4. Vi är fullt medvetna om alla som förtärs av jorden; vi har en exakt
förteckning.
5. De avvisade sanningen när den kom till dem; de är oerhört
förvirrade.
6. Har de inte beskådat skyn ovanför dem, och hur vi konstruerade den
och smyckade den, utan någon defekt?
261
7. Och vi skapade jorden, och vi berg på den, och odlade alla sorters
vackra växter på den.
8. Detta är en upplysning, och en påminnelse för alla gudfruktiga
dyrkare.
9. Och vi sände välsignat vatten från skyn, för att med det odla
trädgårdar och frön att skördas.
10. Höga dadelpalmer, med frukter i klasar.
11. Försörjningar för människorna. Och med det återupplivar vi död
jord; ni återupplivas på liknande sätt.
12. Icke troende före dem var Noaks folk, innevånarna i Russ, och
Thamûd.
13. Och 'Ãd, Farao, och Lots bröder.
14. Och skogens innevånare, och folket i Tubba`. Alla misstrodde
budbärarna, och följaktligen kom Mitt straff till dem.
15. Var vi för betyngda av den första skapelsen? Är det därför de
tvivlar på återuppståndelse?
16. Vi skapade människan, och vi vet vad han viskar till sig själv. Vi
är närmare honom än hans halspulsåder.
17. Två antecknande (), till höger och till vänster, som konstant
skriver ner.
18. Inte ett enda yttrande yttrar han utan ett alert vittne.
19. Till slut kommer den oundvikliga dödskoman; detta är vad du
försökte undvika.
20. Hornet blåses; detta är den utlovade dagen.
21. Varje själ kommer med en herde och ett vittne.
22. Du brukade vara omedvetna om detta. Vi avlägsnar nu din slöja; idag
är din syn är () stål.
23. Följeslagaren sa, "Här är mitt formidabla vittnesmål."
24. Släng in i Gehenna, alla som envisats med att inte tro.
25. Som förbjuder välgörenhet, attackerar, är full av tvivel.
26. Han satte upp en annan gud vid sidan av GUD. Kasta in honom i svårt
straff.
27. Hans följeslagare sa, "Vår Herre, jag vilseledde inte honom; han
hade gått långt vilse."
28. Han sa, "Tvista inte inför Mig; Jag har varnat er tillräckligt.
29. "Ingenting kan förändras nu. Jag är aldrig orättvis gentemot
människorna."
30. Det är på den dagen som vi frågar Helvetet, "Har du fått nog?" Det
kommer att säga, "Ge mig mer."
31. Paradiset kommer att erbjudas de rättfärdiga, villigt.
32. Detta är vad som utlovats var och en av de som ångrar sig, ihärdig.
33. De vördade Den Nådigaste i sin avskildhet, och kom helhjärtat.
262
34. Träd in i det i frid; detta är Evighetens Dag.
35. De får allt de önskar däri, och vi har till och med mer.
36. Många generationer före dem, som var ännu mäktigare, utplånade vi.
De genomsökte landet; fann de någon tillflykt?
37. Detta borde vara en tankeställare för alla som äger ett sinne,
eller som kan höra och bevittna.
38. Vi har skapat himmlarna och jorden, och allting dem emellan, på sex
dagar, och ingen trötthet berörde oss.
39. Ha därför tålamod trots deras yttranden, och prisa och glorifiera
din Herre före soluppgången och före solnedgången.
40. Under natten ska du begrunda Hans namn, och efter prostrering.
41. Förbered dig för den dagen då kallaren ropar från ett ställe som är
nära.
42. När de hör det oundvikliga ropet; det är på den dagen som ni kommer
ut.
43. Det är vi som kontrollerar liv och död; till oss kommer ni
slutligen att återvända.
44. Den dagen kommer, då jorden hastigt rämnar, vilket orsakar en
höjning av dem. Ett sådant sammankallande är enkelt för oss att göra.
45. Vi är fullt medvetna om allt de säger, medan du inte har någon makt
över dem. Påminn därför med denna Koran, de som vördar Mina varningar.
SURA 51: Drivare av Vindarna (Al-Dhãreyãt)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. De blåsande vindarna.
2. Bärande regn.
3. Bringande provianter.
4. Fördelar dem som beordrats.
5. Det som lovats er kommer säkerligen att ske.
6. Domedagen är oundviklig.
7. Trots den perfekt skapade skyn.
8. Fortsätter ni att tvista om sanningen.
9. Avviker från den, gör de som avviker.
10. Ve de som förvanskar.
11. De är fullständigt beaktningslösa i sitt famlande.
12. De ifrågasätter Domedagen.
13. Dagen de presenteras för elden.
14. Smaka på straffet; detta är vad ni brukade utmana.
15. De rättfärdiga har förtjänat trädgårdar och bäckar.
16. De får sin Herres belöningar, för de brukade vara gudfruktiga.
17. Sällan sov de hela natten.
263
18. Vid gryningen, bad de om förlåtelse.
19. En del av deras pengar avsattes för tiggaren och de behövande.
20. Jorden är full av tecken för de övertygade.
21. Och inuti er själva; kan ni se?
22. I himlen finns er försörjning, och allt som utlovats er.
23. Vid himmlarnas och jordens Herre, det är lika sant som det faktum
att ni talar.
24. Har ni lagt märke till berättelsen om Abrahams ärbara gäster?
25. De besökte honom med orden, "Frid." Han sa, "Frid vare med er,
främlingar!"
26. Han bad sin familj tillreda en fet kalv.
27. När han erbjöd dem den, påpekade han, "Äter ni inte?"
28. Han hyste rädsla för dem. De sa, "Var inte rädd," och lämnade goda
nyheter om en kunnig son.
29. Hans fru blev förvånad. Beaktande sitt skrynkliga ansikte: "Jag är
en steril gammal kvinna."
30. De sa, "Så sa er Herre. Han är den Visaste, den Allvetande."
31. Han sa, "Vad ska ni göra, O budbärare?"
32. De sa, "Vi har utsänts till kriminella människor.
33. "Vi kommer att ösa stenar av lera över dem.
34. "Som markerats av er Herre för de som överträder."
35. Sedan räddade vi alla som trodde.
36. Vi fann bara ett hus med underkastade däri.
37. Vi gjorde det till en tankeställare för de som fruktar det
smärtsamma straffet.
38. I Moses (). Vi sände honom till Farao med tydliga bevis.
39. Men han vände sig bort i arrogans och sa, "Magiker eller tokig."
40. Följaktligen straffade vi honom och hans trupper. Vi kastade honom
i havet, och det var hans fel.
41. I 'Aad (). Vi sände en förödande vind över dem.
42. Allt i dess väg förstördes totalt.
43. I Thamûd (). De blev tillsagda, "Njut temporärt."
44. De gjorde uppror mot sin Herres befallning. Följaktligen träffades
de av blixten när de såg på.
45. De kunde aldrig ta sig upp, ej heller fick de någon hjälp.
46. Och Noaks folk innan dess; de var onda människor.
47. Vi konstruerade skyn med våra händer, och vi kommer fortsätta att
expandera det.
48. Och vi gjorde jorden beboelig; en perfekt design.
49. Vi skapade allting i par (), så att ni ska kunna ta er i akt.
264
50. Ni ska fly till GUD. Jag har skickats av Honom till er som en
tydlig varnare.
51. Sätt inte upp någon annan gud vid sidan av GUD. Jag har skickats av
Honom till er som en tydlig varnare.
52. Alltid när en budbärare kom till de tidigare generationerna, sa de,
"Magiker," eller, "Tokig."
53. Hade de en överenskommelse med varandra? På mitt ord, de är
syndare.
54. Ni får ignorera dem; ni kan inte klandras.
55. Och påminn, för påminnelsen hjälper de som tror.
56. Jag skapade jinnerna och människorna bara för att dyrka endast Mig.
57. Jag är inte i behov av någon försörjning från dem, ej heller
behöver Jag dem för att mata Mig.
58. GUD är Försörjaren, Besittaren av all makt, den Överlägsne.
59. De som överträder har gjort sig skyldiga till samma öde som sina
tidigare gelikar; de borde inte utmana.
60. Ve dem som inte trodde, från dagen som inväntar dem.
SURA 51: Drivare av Vindarna (Al-Dhãreyãt)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. De blåsande vindarna.
2. Bärande regn.
3. Bringande provianter.
4. Fördelar dem som beordrats.
5. Det som lovats er kommer säkerligen att ske.
6. Domedagen är oundviklig.
7. Trots den perfekt skapade skyn.
8. Fortsätter ni att tvista om sanningen.
9. Avviker från den, gör de som avviker.
10. Ve de som förvanskar.
11. De är fullständigt beaktningslösa i sitt famlande.
12. De ifrågasätter Domedagen.
13. Dagen de presenteras för elden.
14. Smaka på straffet; detta är vad ni brukade utmana.
15. De rättfärdiga har förtjänat trädgårdar och bäckar.
16. De får sin Herres belöningar, för de brukade vara gudfruktiga.
17. Sällan sov de hela natten.
18. Vid gryningen, bad de om förlåtelse.
19. En del av deras pengar avsattes för tiggaren och de behövande.
20. Jorden är full av tecken för de övertygade.
265
21. Och inuti er själva; kan ni se?
22. I himlen finns er försörjning, och allt som utlovats er.
23. Vid himmlarnas och jordens Herre, det är lika sant som det faktum
att ni talar.
24. Har ni lagt märke till berättelsen om Abrahams ärbara gäster?
25. De besökte honom med orden, "Frid." Han sa, "Frid vare med er,
främlingar!"
26. Han bad sin familj tillreda en fet kalv.
27. När han erbjöd dem den, påpekade han, "Äter ni inte?"
28. Han hyste rädsla för dem. De sa, "Var inte rädd," och lämnade goda
nyheter om en kunnig son.
29. Hans fru blev förvånad. Beaktande sitt skrynkliga ansikte: "Jag är
en steril gammal kvinna."
30. De sa, "Så sa er Herre. Han är den Visaste, den Allvetande."
31. Han sa, "Vad ska ni göra, O budbärare?"
32. De sa, "Vi har utsänts till kriminella människor.
33. "Vi kommer att ösa stenar av lera över dem.
34. "Som markerats av er Herre för de som överträder."
35. Sedan räddade vi alla som trodde.
36. Vi fann bara ett hus med underkastade däri.
37. Vi gjorde det till en tankeställare för de som fruktar det
smärtsamma straffet.
38. I Moses (). Vi sände honom till Farao med tydliga bevis.
39. Men han vände sig bort i arrogans och sa, "Magiker eller tokig."
40. Följaktligen straffade vi honom och hans trupper. Vi kastade honom
i havet, och det var hans fel.
41. I 'Aad (). Vi sände en förödande vind över dem.
42. Allt i dess väg förstördes totalt.
43. I Thamûd (). De blev tillsagda, "Njut temporärt."
44. De gjorde uppror mot sin Herres befallning. Följaktligen träffades
de av blixten när de såg på.
45. De kunde aldrig ta sig upp, ej heller fick de någon hjälp.
46. Och Noaks folk innan dess; de var onda människor.
47. Vi konstruerade skyn med våra händer, och vi kommer fortsätta att
expandera det.
48. Och vi gjorde jorden beboelig; en perfekt design.
49. Vi skapade allting i par (), så att ni ska kunna ta er i akt.
50. Ni ska fly till GUD. Jag har skickats av Honom till er som en
tydlig varnare.
51. Sätt inte upp någon annan gud vid sidan av GUD. Jag har skickats av
Honom till er som en tydlig varnare.
266
52. Alltid när en budbärare kom till de tidigare generationerna, sa de,
"Magiker," eller, "Tokig."
53. Hade de en överenskommelse med varandra? På mitt ord, de är
syndare.
54. Ni får ignorera dem; ni kan inte klandras.
55. Och påminn, för påminnelsen hjälper de som tror.
56. Jag skapade jinnerna och människorna bara för att dyrka endast Mig.
57. Jag är inte i behov av någon försörjning från dem, ej heller
behöver Jag dem för att mata Mig.
58. GUD är Försörjaren, Besittaren av all makt, den Överlägsne.
59. De som överträder har gjort sig skyldiga till samma öde som sina
tidigare gelikar; de borde inte utmana.
60. Ve dem som inte trodde, från dagen som inväntar dem.
SURA 53: Stjärnorna (Al-Najm)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Allteftersom stjärnorna föll undan.
2. Er vän () var inte vilse, eller bedragen.
3. Ej heller talade han av personliga skäl.
4. Det var gudomlig inspiration.
5. Dikterad av den Mäktigaste.
6. Besittare av all auktoritet. Från Hans högsta höjd.
7. Vid den högsta horisonten.
8. Han drog Sig närmare genom att röra Sig neråt.
9. Tills Han var så nära som möjligt.
10. Därefter uppenbarade Han för Sin tjänare, vad som skulle
uppenbaras.
11. Sinnet bestämde sig aldrig för vad det såg.
12. Tvivlar du på vad han såg?
13. Han såg honom i en annan horisont.
14. Vid den yttersta punkten.
15. Där det eviga Paradiset ligger.
16. Hela platsen var överväldigad.
17. Ögonen vacklade inte, ej heller blev de blinda.
18. Han såg stora tecken från sin Herre.
19. Jämför detta med de kvinnliga idolerna Allaat och Al'Uzzah.
20. Och Manaat, den tredje.
21. Har ni söner, medan Han har dessa som döttrar?
22. Vilken föraktfull fördelning!
267
23. Detta är ingenting mer än namn som ni hittat på, ni och era
förfäder. GUD auktoriserade aldrig en sådan hädelse. De följer
gissningar och personliga önskemål, när den sanna vägledningen kommit
till dem häri från deras Herre.
24. Vad är det som människan önskar?
25. Både Livet Efter Detta och denna världen tillhör GUD.
26. Inte ens änglarna i himlen har någon makt att medla med. De enda
som tillåts av GUD, är de som agerar enligt Hans vilja och Hans
godkännande.
27. De som inte tror på Livet Efter Detta har givit änglarna feminina
namn.
28. De hade ingen kunskap om detta; de bara gissade. Gissning ersätter
inte sanningen.
29. Ni ska ignorera de som vänder sig bort från vårt budskap, och som
blir upptagna med detta världsliga liv.
30. Det är vidden av deras kunskap. Er Herre är fullt medveten om de
som irrat bort sig från Hans väg, och Han är fullt medveten om de som
är vägledda.
31. Allting i himmlarna och på jorden tillhör GUD. Han kommer att
straffa de som begår ondska för deras gärningar, och kommer att belöna
de rättfärdiga för deras rättfärdighet.
32. De undviker grova synder och överträdelser, bortsett från mindre
förseelser. Er Herres förlåtelse är enorm. Han har varit fullt medveten
om er sedan Han initierade er från jorden, och medan ni var embryon i
era mödrars sköten. Förhärliga därför inte er själva; Han är fullt
medveten om de rättfärdiga.
33. Har ni lagt märke till den som vände sig bort?
34. Sällan gav han till välgörenhet, och då väldigt lite.
35. Hade han kunskap om framtiden? Kunde han se den?
36. Informerades han inte om lärorna i Moses skrift?
37. Och Abraham som uppfyllde?
38. Ingen själ bär synderna av en annan själ.
39. Alla människor ansvarar för sina egna gärningar.
40. Och allas gärningar kommer att uppvisas.
41. Därefter kommer de till fullo att ersättas för sådana gärningar.
42. Till er Herre är det slutliga ödet.
43. Det är Han som gör att ni skrattar eller gråter.
44. Det är Han som kontrollerar död och liv.
45. Det är Han som skapade de två sorterna, manlig och kvinnlig
46. från en liten droppe sädesvätska.
47. Han kommer att verkställa återskapelsen.
48. Det är Han som gör er rika eller fattiga.
49. Han är galaxernas Herre.
268
50. Det är Han som utplånade forntida 'Ãd.
51. Och utplånade Thamûd.
52. Även Noaks folk innan dess; de var onda överträdare.
53. De onda samhällena () var de ynkligaste.
54. Till följd därav, utplånades de fullständigt.
55. Vilken av er Herres underverk förnekar ni?
56. Detta är en varning liksom de tidigare varningarna.
57. Det oundvikliga är nära.
58. Ingen förutom GUD kan avhjälpa det.
59. Ifrågasätter ni denna sak?
60. Skrattar ni i stället för gråter?
61. Insisterar ni på era sätt?
62. Ni ska falla ned i prostrering inför GUD, och dyrka.
SURA 54: Månen (Al-Qamar)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Timmen har kommit närmare, och månen har klyvts.
2. Därefter såg de ett mirakel; men de vände sig bort och sa, "Gammal
magi."
3. De trodde inte, följde sina åsikter, och höll fast vid gamla
traditioner.
4. Tillräckligt med varningar har levererats för att varna dem.
5. Stor visdom; men alla varningar har varit förgäves.
6. Ignorera dem; den dagen kommer, då utroparen kommer att kungöra en
fruktansvärd katastrof.
7. Med ögonen förödmjukade, kommer de ut ur gravarna som skingrade
gräshoppor.
8. När de besvarar utroparen, kommer de icke troende att säga, "Detta
är en svår dag."
9. Noaks folk trodde inte före dem. De trodde inte på vår tjänare och
sa, "Tokig!" Han förföljdes.
10. Han bad till sin Herre, "Jag är förtryckt; ge mig seger."
11. Vi öppnade skyns portar, hälldande regn.
12. Och vi lät strömmar flöda upp ur jorden. Vattnen möttes för att
verkställa ett förutbestämt beslut.
13. Vi bar honom på en vattenfarkost, gjord av stockar och rep.
14. Den färdades under våra vaksamma ögon; en belöning för en som
förkastats.
15. Vi gjorde det till en tankeställare. Vill någon av er lära er?
16. Hur fruktansvärt var inte Mitt straff efter varningarna!
17. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?
269
18. `Ãd misstrodde. Till följd därav, hur hemskt var inte Mitt straff
efter varningarna.
19. Vi sände våldsamma vindar över dem, på en dag med oupphörligt
elände.
20. Det kastade runt människorna som om de vore vissna palmträdstammar.
21. Hur hemskt var inte Mitt straff efter varningarna!
22. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?
23. Thamûd avvisade varningarna.
24. De sa, "Ska vi följa en av oss; en människa? Då kommer vi att gå
vilse, och hamna i Helvetet.
25. "Kom budskapet ner till honom i stället för oss? Han är en uppenbar
lögnare."
26. I morgon kommer de att få veta vem den uppenbara lögnaren är.
27. Vi sänder kamelen som ett test för dem. Betrakta dem och ha
tålamod.
28. Informera dem om att vattnet ska fördelas mellan dem; () ska
tillåtas dricka på dagen som anvisats henne.
29. Men de övertalade sin vän att döda (), och han lydde.
30. Följaktligen, hur hemskt var inte Mitt straff! De har varnats.
31. Vi sände en stöt emot dem, varpå de blev som skördat hö.
32. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?
33. Lots folk avvisade varningarna.
34. Vi öste stenar över dem. Endast Lots familj räddades vid gryningen.
35. Vi välsignade honom och hans familj; på så sätt belönar vi de
tacksamma.
36. Han varnade dem om vårt straff, men de hånade varningarna.
37. De förhandlade med honom om hans gäster; vi förblindade dem. Utstå
Mitt straff; ni har blivit varnade.
38. Tidigt nästa morgon träffades de av ett förödande straff.
39. Utstå Mitt straff; ni har blivit varnade.
40. Vi gjorde Koranen enkel att lära. Vill någon av er lära er?
41. Faraos folk varnades.
42. De förkastade alla våra tecken. Följaktligen straffade vi dem som
en Allsmäktig, Allrådande bör.
43. Är de icke troende ibland er bättre än de andra som inte tror? Har
ni friats av skriften?
44. Kanske tror de, "Vi kommer att segra."
45. De kommer alla att besegras; de kommer vända sig om och fly.
46. Timmen inväntar dem, och Timmen är mycket värre och mer smärtsam.
47. Utan tvivel, är de skyldiga på avvägar, och kommer att hamna i
Helvetet.
270
48. De kommer att släpas in i Helveteselden, med tvång. Utstå straffets
vånda.
49. Allt vi skapat är exakt uppmätt.
50. Våra befallningar utförs inom ett ögonblick.
51. Vi utplånade era gelikar. Vill någon av er lära er?
52. Allt de gjorde finns nerskrivet i skrifterna.
53. Allt, litet eller stort, finns dokumenterat.
54. De rättfärdiga har säkerligen förtjänat trädgårdar och bäckar.
55. I en position av ära, hos en Allsmäktig Kung.
SURA 55: Den Nådigaste (Al-Rahman)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Den Nådigaste.
2. Lärare av Koranen.
3. Skapare av människorna.
4. Han lärde dem att urskilja.
5. Solen och månen är perfekt avvägda.
6. Stjärnorna och träden prostrerar.
7. Han konstruerade skyn och etablerade lagen.
8. Ni ska inte överträda lagen.
9. Ni ska etablera rättvisa, kränk inte lagen.
10. Han skapade jorden för alla varelser.
11. I den finns frukter, och dadelpalmer med sin hängande frukt.
12. Även frön och kryddorna.
13. (), vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
14. Han skapade människan från åldrad lera, som krukmakarens lera.
15. Och skapade jinnerna från flammande eld.
16. (), vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
17. Herren av de två öst och de två väst.
18. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
19. Han separerar de två haven där de möts.
20. En barriär är placerad dem emellan, för att hindra dem från att
överträda.
21. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
22. Ni hämtar pärlor och koraller ur dem båda.
23. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
24. Han gav er skepp som färdas på haven likt flaggor.
25. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
26. Alla på jorden försvinner.
271
27. Endast er Herres närvaro består. Besittare av Majestät och Ära.
28. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
29. Åkallar Honom gör alla i himmlarna och på jorden. Varje dag har Han
full kontroll.
30. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
31. Vi kommer att ställa er till svars, O människor och jinner.
32. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
33. O ni jinner och människor, om ni kan tränga igenom de yttre
gränserna av himmlarna och jorden, tränga då igenom. Ni kan inte tränga
igenom utan auktorisation.
34. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
35. Ni bombarderas med projektiler av eld och metall, och ni kan inte
vinna.
36. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
37. När skyn vittras sönder, och blir rosafärgad som färg.
38. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
39. På den dagen, kommer ingen människa, eller jinn, att tillfrågas om
sina synder.
40. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
41. () de skyldiga kommer att kännas igen på sitt utseende; de kommer
att tas i luggarna och fötterna.
42. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
43. Detta är Gehenna som de skyldiga brukade förneka.
44. De kommer att cirkulera mellan det och ett otåligt inferno.
45. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
46. För de som vördar sin Herres majestät, två trädgårdar ().
47. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
48. Full av gåvor.
49. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
50. Två bäckar finns i dem, flödande.
51. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
52. Av alla frukter i dem, två sorter.
53. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
54. Medan de vilar sig på möbler klädda i satäng, har de frukter inom
räckhåll.
55. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
56. Deras vackra makar hade aldrig rörts av någon människa eller jinn.
57. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
58. De liknar pärlor och koraller.
59. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
272
60. Är belöningen för godhet något annat än godhet?
61. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
62. Under dem finns två trädgårdar ().
63. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
64. Sida vid sida.
65. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
66. I dem, brunnar att pumpas.
67. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
68. I dem finns frukter, dadelpalmer, och granatäpple.
69. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
70. I dem finns vackra makar.
71. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
72. Avskilda i tält.
73. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
74. Ingen människa rörde någonsin dem, ej heller någon jinn.
75. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
76. De vilar sig på gröna mattor, i vackra omgivningar.
77. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?
78. Upphöjd över allt annat är er Herres namn, Besittare av Majestät
och Ära.
SURA 56: Det Oundvikliga (Al-Waaqe'ah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. När det oundvikliga inträffar.
2. Kan ingenting hindra det från att äga rum.
3. Det kommer att sänka vissa, och upphöja andra.
4. Jorden kommer att skakas om.
5. Bergen kommer att utplånas.
6. Som om de aldrig existerat.
7. Ni kommer att delas upp i tre kategorier.
8. De som förtjänat lycksalighet kommer att vara i lycksalighet.
9. De som förtjänat misär kommer att vara i misär.
10. Sedan har vi eliten av eliten.
11. Det är de som kommer att vara närmast ().
12. I lycksalighetens trädgårdar.
13. Många från de första generationerna.
14. Få från de senare gerationerna.
15. På luxuösa möbler.
273
16. I åtnjutning av allt, kommer de att vara grannar.
17. Odödliga tjänare kommer att servera dem.
18. Med bägare, kannor och rena drycker.
19. Aldrig saknar de någonting, ej heller uttråkas de.
20. Frukter de valt.
21. Kött från fåglar som de önskar sig.
22. Vackra makar.
23. Likt skyddade pärlor.
24. Belöningar för deras verk.
25. Aldrig hör de något nonsens däri, ej heller syndiga uttalanden.
26. Endast yttrandet: "Frid, frid."
27. De av högra sidan, kommer att vara på den högra sidan.
28. I frodiga fruktträdgårdar.
29. Doftande frukter.
30. Vidsträckt skugga.
31. Rikligt vatten.
32. Åtskilliga frukter.
33. Oändligt; aldrig förbjudet.
34. Luxuösa möbler.
35. Vi skapar makar åt dem.
36. Aldrig tidigare berörda.
37. Perfekt matchade.
38. För de på den högra sidan.
39. Många från de tidigare generationerna.
40. Många från de senare generationerna.
41. De på vänster sida, kommer att vara på vänster sida.
42. I misär och inferno.
43. Till och med deras skugga är het.
44. Aldrig sval, aldrig uthärdlig.
45. De brukade vara rika.
46. De insisterade på den stora hädelsen.
47. De sa, "Efter att vi dör och blir till stoft och ben, återupplivas
vi då?
48. "Gäller det våra förfäder också?"
49. Säg, "De tidiga generationerna, och de senare generationerna.
50. "Kommer att sammankallas till ett möte på en förutbestämd dag.
51. "Sedan kommer ni, O ni icke troende avvikare.
52. "Att äta från bittheterhetens träd.
274
53. "Och fylla era magar därav.
54. "Därefter dricka helvetiska drycker på toppen av det.
55. "Och sedan lägga till drycker av sand."
56. Sådan är deras lott på Domedagen.
57. Vi skapade er, om ni bara kunde tro.
58. Har ni lagt märke till sädesvätskan som ni producerar?
59. Skapade ni den, eller gjorde vi det?
60. Vi har förutbestämt döden för er. Ingenting kan stoppa oss
61. från att ersätta er med nya generationer, och etablera vad ni inte
vet.
62. Ni känner till första skapelsen. Minns ni inte?
63. Har ni lagt märke till grödorna som ni skördar?
64. Odlade ni dem, eller gjorde vi det?
65. Om vi vill, kan vi förvandla det till hö. Då kommer ni att jämra
er:
66. "Vi förlorade.
67. "Vi har berövats."
68. Har ni lagt märke till vattnet som ni dricker?
69. Sände ni ner det från molnen, eller gjorde vi det?
70. Om vi vill, kan vi göra det salt. Ni borde vara tacksamma.
71. Har ni lagt märke till elden som ni tänder?
72. Initierade ni dess trä, eller gjorde vi det?
73. Vi gjorde det till en påminnelse, och ett användbart verktyg för
användarna.
74. Ni ska prisa er Herres namn, Den Störste.
75. Jag svär vid stjärnornas positioner.
76. Detta är en ed, om ni bara visste, som är mäktig.
77. Detta är en ärbar Koran.
78. I en skyddad bok.
79. Ingen kan förstå den förutom de uppriktiga.
80. En uppenbarelse från universums Herre.
81. Ignorerar ni denna redogörelse?
82. Gör ni det till er sak att ni inte tror?
83. När det är dags, och det () när er strupe
84. kommer ni att se er omkring.
85. Vi är närmare den än ni är, men ni ser inte det.
86. Om ni verkligen inte har något att stå till svars för
87. varför återställer ni då inte () om ni är sanningsenliga?
275
88. Om han är en av de som står Mig nära
89. väntar glädje, blommor, och lycksalighetens trädgårdar.
90. Och om han är en av de till höger
91. är frid lotten för de till höger.
92. Men om han är en av de som inte tror, som avviker
93. väntar en boning i inferno.
94. och brinnande i Helvetet.
95. Detta är den absoluta sanningen.
96. Ni ska prisa er Herres namn, Den Störste.
SURA 57: Järn (Al-Hadeed)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Allting i himmlarna och på jorden prisar GUD. Han är den
Allsmäktige, Visast.
2. Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Han kontrollerar
liv och död. Han är Allsmäktig.
3. Han är Alfa och Omega. Han är den Yttersta och den Innersta. Han är
fullt medveten om alla ting.
4. Han är Den som skapade himmlarna och jorden på sex dagar, och antog
sedan all auktoritet. Han är medveten om allt som går ner i jorden, och
allt som kommer upp ur den, och allt som kommer ner från skyn, och allt
som stiger upp i den. Han är med er vart ni än må vara. GUD Ser allt ni
gör.
5. Himmlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Alla ting
kontrolleras av GUD.
6. Han smälter samman natten med dagen, och smälter samman dagen med
natten. Han är fullt medveten om de innersta tankarna.
7. Tro på GUD och på Hans budbärare, och ge från det Han givit er. De
ibland er som tror och ger () har förtjänat en stor belöning.
8. Varför skulle ni inte tro på GUD, när budbäraren bjuder in er till
att tro på er Herre? Han har tagit ett löfte från er, om ni är troende.
9. Han är Den som sänder ner tydliga uppenbarelser till sin tjänare,
för att leda er ut ur mörkret in i ljuset. GUD är Medlidsam gentemot
er, Barmhärtigast.
10. Varför spenderar ni inte för GUDs sak, när GUD besitter all rikedom
i himmlarna och på jorden?
Urskilda från resten, är de ibland er som spenderar före segern och
strävar. De uppnår en högre rang än de som spenderar efter segern och
strävar. För var och en av dem, lovar GUD frälsning. GUD är Medveten om
allt ni gör.
11. Vem skulle vilja låna GUD ett lån av rättfärdighet, och få det
mångfaldigat flera gånger om, och slutligen få en stor belöning?
12. Den dagen kommer, då ni ser de troende männen och kvinnorna med
sina ljus strålande framför dem, och till höger om dem. Goda nyheter är
276
era, att på den dagen, kommer ni att ha trädgårdar med flytande bäckar.
Ni kommer att vistas däri för evigt. Detta är den stora triumfen.
13. På den dagen kommer de hycklande männen och kvinnorna säga till de
som trodde, "Snälla, låt oss absorbera en del av ert ljus." Man kommer
att säga, "Gå tillbaka bakom er, och sök ljus." En barriär kommer att
sättas upp mellan dem, vars portar separerar nåd på insidan, från
straff på utsidan.
14. De kommer att ropa på dem, "Var vi inte med er?" De kommer att
svara, "Jo, men ni bedrog era själar, tvekade, tvivlade, och
vilseleddes av önsketänkande, tills GUDs dom kom. Ni avleddes från GUD
av illusioner.
15. "Därför kan ingen lösen godtas från er idag, ej heller från de som
inte trodde. Er boning är elden; den är er herre, och miserabla
boning."
16. Är det inte dags för de som trodde att öppna sina hjärtan för GUDs
budskap, och sanningen som uppenbaras häri? De ska inte vara som
anhängarna av tidigare skrifter, vars hjärtan förhårdnades med tiden,
och till följd därav blev många av dem onda.
17. Inse att GUD återupplivar jorden efter att den har dött. Sålunda
förklarar vi uppenbarelserna för er, så att ni ska kunna förstå.
18. Utan tvivel, har de barmhärtiga männen och kvinnorna lånat GUD ett
lån av godhet. De kommer att få sin belöning mångfaldigad; de har
förtjänat en generös belöning.
19. De som trodde på GUD och Hans budbärare, är helgonen och
martyrerna. Deras belöningar och deras ljus är reserverat för dem hos
deras Herre. Vad gäller de som inte trodde, och som förkastade våra
uppenbarelser, har de ådragit sig Helvetet.
20. Ni ska veta att detta världsliga liv inte är något annat än spel
och lekar, och skryt ibland er, och samlande på pengar och barn. Det är
som rikligt regn som producerar plantor och förnöjer de icke troende.
Men sedan förvandlas plantorna till värdelöst hö, och blåses bort av
vinden. I Livet Efter Detta väntar antingen svårt straff, eller
förlåtelse från GUD och godkännande. Detta världsliga liv är inget mer
än en temporär illusion.
21. Därför ska ni skynda mot förlåtelse från er Herre, och ett Paradis
vars vidd omfattar himlen och jorden. Det inväntar de som trodde på GUD
och Hans budbärare. Sådan är GUDs nåd, som Han ger till vem Han vill.
GUD är Besittare av Oändlig Nåd.
22. Vad som än händer på jorden, eller er, har redan skrivits ner, till
och med före skapelsen. Det är lätt för GUD att göra.
23. Därför ska ni inte sörja över någonting ni missar, eller vara
stolta över någonting Han givit er. GUD älskar inte de som är
skrytsamma, stolta.
24. De är snåla, och uppmanar människorna till att vara snåla. Om någon
vänder sig bort, är GUD den Rike, den Prisvärde.
25. Vi sände våra budbärare bestyrkta av tydliga bevis, och vi sände
ner skriften och lagen till dem, så att människorna ska kunna
upprätthålla rättvisa. Och vi sände ner järnet, vari det finns styrka
och mycket nytta för människorna. Allt detta för att GUD ska urskilja
277
de som skulle stödja Honom och Hans budbärare, av tro. GUD är Mäktig,
Allsmäktig.
26. Vi sände Noak och Abraham, och vi gav deras ättlingar profetskap
och skriften. Vissa av dem var vägledda, medan många var onda.
27. Efter dem, sände vi våra budbärare. Vi sände Jesus, Marias son, och
vi gav honom Injeel (), och vi satte godhet och nåd i hjärtat på hans
anhängare. Men de uppfann erimitism, vilket aldrig föreskrivits för
dem. Allt vi bad dem göra, var att upprätthålla budorden som godkänts
av GUD. Men de upprätthöll inte budskapet som de borde ha gjort.
Följaktligen gav vi de som trodde ibland dem deras belöning, medan
många av dem var onda.
28. O ni som tror, ni ska vörda GUD och tro på Hans budbärare. Han
kommer då att fördubbla belöningen för er av Sin nåd, förse er med ljus
för att vägleda er, och förlåta er. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
29. Därför ska anhängarna av de tidigare skrifterna veta att de inte
har monopol på GUDs barmhärtighet och nåd, och att all nåd ligger i
GUDs hand. Han ger den till vem Han vill. GUD är Besittare av Oändlig
Nåd.
SURA 58: Debatten (Al-Mujaadalah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. GUD har hört kvinnan som diskuterade med dig om sin man, och som
beklagade sig till GUD. GUD hörde allt som ni båda diskuterade. GUD är
Den Som Hör, Den Som Ser.
2. De ibland er som fjärmar sig från sina fruar () som sina mödrar, vet
mycket väl att de inte är deras mödrar. Deras mödrar är kvinnorna som
förlöste dem. I sanning, begår de en hädelse och en lögn. GUD är
Överseende, Förlåtare.
3. De som fjärmar sig från sina fruar på detta viset, och därefter
försonas, ska sona genom att befria en slav innan de återupptar sina
sexuella relationer. Detta är för att upplysa er. GUD är Medveten om
allt ni gör.
4. Om ni inte kan hitta en slav att befria, ska ni fasta två månader i
sträck innan ni återupptar sexuella relationer. Om ni inte kan fasta,
ska ni ge mat till sextio fattiga människor. Ni ska tro på GUD och Hans
budbärare. Dessa är GUDs lagar. De som inte tror har ådragit sig ett
smärtsamt straff.
5. Utan tvivel, kommer de som kämpar mot GUD och Hans budbärare sluta i
nederlag, precis som deras tidigare gelikar slutade i nederlag. Vi har
sänt ner tydligaklara bevis, och de som avvisar har ådragit sig ett
förödmjukande straff.
6. Den dagen kommer, när GUD kommer att återuppliva dem alla, och sedan
informera dem om allt de hade gjort. GUD har dokumenterat allting,
medan de har glömt det. GUD bevittnar alla ting.
7. Inser ni inte att GUD känner till allting i himmlarna och allting på
jorden? Tre människor kan inte konspirera i hemlighet utan att Han är
den fjärde, inte heller fem utan att Han är den sjätte, inte heller
färre än så, eller fler, utan att Han är där hos dem, vart de än må
vara. Sedan, på Återuppståndelsens Dag, kommer Han att informera dem om
allt de hade gjort. GUD är fullt medveten om alla ting.
278
8. Har ni sett de som beordrades att inte konspirera i hemlighet, och
som därefter insisterar på att konspirera? De konspirerar för att begå
synd, överträdelse, och olydnad av budbäraren. När de kommer till er,
hälsar de på er med en annan hälsning än den som fastställts av GUD. De
säger till sig själva, "GUD kommer inte att straffa oss för det vi
säger." Deras enda vedergällning är Gehenna, vari de brinner; vilket
miserabelt öde.
9. O ni som tror, om ni måste konferera i hemlighet, ska ni inte
konferera för att begå synd, överträdelse, eller olydnad av budbäraren.
Ni ska konferera för att verka rättfärdighet och gudfruktighet. Ni ska
vörda GUD, inför vilken ni kommer att sammankallas.
10. Hemlig konspiration är djävulens idé, genom vilken han försöker
skada de som trodde. Han kan emellertid inte skada dem mot GUDs vilja.
På GUD ska de troende lita.
11. O ni som tror, om ni uppmanas, "Var snäll och ge plats," ska ni ge
varandra utrymme att sitta. GUD kommer då att ge er utrymme. Om ni
uppmanas att resa på er och flytta på er, res då på er och flytta på
er. GUD upphöjer de ibland er som tror, och de som uppnår kunskap till
högre ranger. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
12. O ni som tror, när ni vill rådgöra med budbäraren, ska ni ge en
allmosa () innan ni gör det. Det är bättre för er och renare. Om ni
inte har råd med det, är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.
13. Om ni inte lyckades ge till välgörenhet innan ni rådslog, och
därefter ångrade er, accepterar GUD er ånger. Ni ska iakttaga
Kontaktbönerna (), ge den obligatoriska välgörenheten (), och lyda GUD
och Hans budbärare. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
14. Har ni lagt märke till de som gynnade människor som GUD är arg på?
De tillhör varken er eller dem. De svär avsiktligt lögner!
15. GUD har preparerat ett svårt straff för dem. Verkligen miserabelt
är det de brukade göra.
16. De använde sina löften för att avleda från GUDs väg. Följaktligen
har de ådragit sig ett skamfullt straff.
17. Vare sig deras pengar eller deras barn kommer att hjälpa dem mot
GUD. De har ådragit sig helveteselden, vari de vistas för evigt.
18. Den Dagen kommer, då GUD kommer att återuppliva dem alla. De kommer
att bedyra för Honom då, precis som de bedyrar för er nu, i tron om att
de verkligen har rätt! De är verkligen riktiga lögnare.
19. Djävulen har besatt dem, och gjort så att de ignorerat GUDs
budskap. Dessa är djävulens sällskap. Utan tvivel, är djävulens
sällskap förlorare.
20. De som opponerar sig mot GUD och Hans budbärare kommer absolut att
vara bland de lägsta.
21. GUD har fastställt: "Jag och Mina budbärare kommer absolut att
vinna." GUD är Mäktig, Allsmäktig.
22. Ni kommer inte att finna människor som tror på GUD och Den Sista
Dagen, gynna de som opponerar sig emot GUD och Hans budbärare, även om
de var deras föräldrar, deras barn, deras syskon, eller deras stam. För
dessa fastställer Han tro i deras hjärtan, och hjälper dem med
inspiration från Honom, och ger dem tillträde till trädgårdar med
279
flytande bäckar, vari de vistas för evigt. GUD är nöjd med dem, och de
är nöjd med Honom. Dessa är GUDs sällskap. Utan tvivel, är GUDs
sällskap vinnare.
SURA 59: Utvandring (Al-Hashr)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Allting i himmlarna och på jorden prisar GUD, och Han är den
Allsmäktige, Visast.
2. Det var Han som tvingade de som inte trodde bland skriftens folk att
flytta från sina hem i en massutvandring. Man trodde aldrig att de
skulle ge sig av, och de trodde att deras förberedelser skulle skydda
dem från GUD. Men sedan kom GUD till dem på ett sätt de aldrig
förväntat sig, och satte skräck i deras hjärtan. Således övergav de
sina hem av egen fri vilja, jämte påtryckningar från de troende. Ni
borde ta lärdom av detta, O ni som kan se.
3. Om GUD inte tvingat dem att ge sig av, skulle Han ha bestraffat dem
i detta livet (). I Livet Efter Detta kommer Han att överlämna dem till
Helvetets straff.
4. Det är för att de opponerade sig emot GUD och Hans budbärare. För
dem som opponerar sig emot GUD och Hans budbärare, är GUD ytterst
sträng med att verkställa straff.
5. Vare sig ni hugger ner ett träd eller låter det stå kvar på sin rot,
är det enligt GUDs vilja. Han kommer säkerligen att förödmjuka de onda.
6. Allt som GUD återställde för Sin budbärare var inte resultatet av
era krigsansträngningar, vare sig ni slogs på hästar eller per fot. GUD
är Den som sänder Sina budbärare mot vem Han vill. GUD är Allsmäktig.
7. Allt som GUD återställde för Sin budbärare från de () samhällena,
ska gå till GUD och Hans budbärare (). Ni ska ge det till släktingarna,
de föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen. På så sätt
kommer det inte att vara monopoliserat av de starka ibland er. Ni får
behålla de byten som ni fått av budbäraren, men ta inte det han
förbjudit er från att ta. Ni ska vörda GUD. GUD är sträng med att
genomföra straff.
8. () till de behövande som immigrerade. De vräktes från sina hem och
berövades på sina ägodelar för att de sökte GUDs nåd och förnöjelse,
och för att de stöttade GUD och Hans budbärare. Dessa är de
sanningsenliga.
9. Vad gäller de som försåg dem med ett hem och en tillflyktsort, och
som var troende innan dem, hyser de kärlek för de som immigrerat till
dem, och finner ingen tvekan i sina hjärtan till att hjälpa dem. Faktum
är att de villigt prioriterar dem över sig själva, även när de själva
behöver det de ger bort. De som kan komma över sin naturliga snålhet,
är de framgångsrika.
10. De som blev troende efter dem säger, "Vår Herre, förlåt oss och
våra bröder som kom före oss till tron, och låt inte våra hjärtan hysa
något hat gentemot de som trodde. Vår Herre, Du är Ömsint,
Barmhärtigast."
11. Har ni lagt märke till de som plågas av hyckleri, och hur de sa
till sina vänner i otro bland skriftens folk, "Om ni tvingas flytta,
kommer vi att ge oss av tillsammans med er, och kommer aldrig att lyda
280
någon som motarbetar er. Om någon slåss emot er, kommer vi att slåss på
er sida." GUD vittnar om att de är lögnare.
12. Faktum är, om de tvingats flytta skulle de inte ha gett sig av med
dem, och om någon slagits emot dem skulle de ej ha stöttat dem. Även om
de stöttat dem, skulle de ha vänt sig om och flytt. De kunde aldrig
vinna.
13. I själva verket sätter ni mera skräck i deras hjärtan än deras
fruktan för GUD. Det är för att de är människor som inte förstår.
14. De förenar sig inte för att slåss emot er, såvida de inte är i väl
skyddade byggnader, eller bakom murar. Deras makt framstår som enorm i
deras ögon. Man skulle kunna tro att de är förenade, när deras hjärtan
i själva verket är splittrade. Det är för att de tillhör människor som
inte förstår.
15. De delar samma öde som sina tidigare gelikar. De drabbades av
konsekvenserna av sina beslut. De har ådragit sig ett smärtsamt straff.
16. De är som djävulen: han säger till människan, "Tro inte," därefter,
så fort han inte tror, säger han, "Jag förnekar dig. Jag fruktar GUD,
universums Herre."
17. Ödet för dem båda är Helveteselden, vari de vistas för evigt. Det
är straffet för de som överträder.
18. O ni som tror, ni ska vörda GUD, och låt varje själ undersöka vad
den åstadkommit inför morgondagen. Ni ska vörda GUD; GUD är fullt
Medveten om allt ni gör.
19. Var inte som de som glömde GUD, så Han lät dem glömma sig själva.
Dessa är de onda.
20. De som vistas i Helveteselden och de som vistas i Paradiset är inte
lika; de som vistas i Paradiset är vinnarna.
21. Om vi skulle uppenbara denna Koran för ett berg, skulle ni se det
darra och smulas sönder av vördnad för GUD. Vi återger dessa exempel
för människorna, så att de må reflektera.
22. Han är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Honom. Den Som
Känner till alla hemligheter och tillkännagivelser. Han är Den
Nådigaste, Barmhärtigast.
23. Han är den Ende GUDen; det finns ingen annan gud än Honom. Kungen,
den Heligaste, Friden, den Trognaste, den Överlägsne, den Allsmäktige,
den Mäktigaste, den Ärbaraste. Prisad vare GUD; överlägsen behov av
några partners.
24. Han är den Ende GUDen; Skaparen, Grundaren, Formgivaren. De
vackraste namnen tillhör Honom. Prisar Honom gör allting i himmlarna
och på jorden. Han är den Allsmäktige, Visast.
SURA 60: Testet (Al-Mumtahanah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O ni som tror, ni ska inte främja Mina fiender och era fiender, och
ge dem kärlek och vänskap, trots att de inte har trott på sanningen som
kommit till er. De förföljer budbäraren, och er, bara för att ni tror
på GUD, er Herre. Om ni mobiliserar för att kämpa för Min sak, i
strävan efter Mina välsignelser, hur kan ni då älska dem i hemlighet?
281
Jag är fullt medveten om allt ni döljer, och allt ni tillkännager. De
ibland er som gör detta, har verkligen gått vilse från den rätta vägen.
2. Varje gång de möter er, behandlar de er som fiender, och skadar er
med sina händer och tungor. De vill att ni inte ska tro.
3. Era släktingar och era pengar kan aldrig hjälpa er. På
Återuppståndelsens Dag, kommer Han att döma ibland er. GUD Ser allt ni
gör.
4. Ett bra exempel har satts för er av Abraham och de med honom. De sa
till sitt folk, "Vi förkastar er och idolerna ni dyrkar vid sidan av
GUD. Vi tar avstånd ifrån er, och ni kommer inte att se någonting från
oss förutom fiendskap och hat tills ni tror på ENDAST GUD." Abraham
begick dock ett misstag när han sa till sin far, "Jag kommer att be för
din förlåtelse, men jag har ingen makt att skydda dig från GUD." "Vår
Herre, vi litar på Dig, och underkastar oss Dig; till Dig är det
slutliga ödet.
5. "Vår Herre, låt oss inte vara förtryckta av de som inte trodde, och
förlåt oss. Du är den Allsmäktige, Visaste."
6. De har satt ett bra exempel för de som söker GUD och den Sista
Dagen. Vad gäller de som vänder sig bort, har GUD inget behov (av ),
den Mest Prisvärde.
7. GUD kanske ändrar fiendskapen mellan er och dem till kärlek. GUD är
Allsmäktig. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
8. GUD förbjuder er inte från att främja de som inte bekämpar er på
grund av religion, och som inte vräker er från era hem. Ni får hjälpa
dem och vara rättvisa gentemot dem. GUD älskar de rättvisa.
9. GUD förbjuder er bara från att främja de som kämpar emot er på grund
av religion, vräker er från era hem, och slår sig samman med andra för
att förvisa er. Ni ska inte gynna dem. De som främjar dem är
överträdare.
10. O ni som tror, när troende kvinnor () söker asyl hos er, ska ni
testa dem. GUD är fullt medveten om deras tro. När ni väl konstaterat
att de är troende, ska ni inte skicka tillbaka dem till de icke
troende. Enligt lagen får de inte förbli gifta med dem, ej heller ska
de icke troende tillåtas gifta sig med dem. Returnera hemgiften de icke
troende betalat. Ni begår inget fel om ni gifter er med dem, så länge
ni betalar dem den hemgift de har rätt till. Behåll inte fruar som inte
tror (). Ni får be dem om hemgiften ni betalat, och de får be om det
som de betalat. Detta är GUDs regel; Han härskar ibland er. GUD är
Allvetande, Visast.
11. Om någon av era fruar ansluter sig till fiendens läger, och ni
tvingas slåss, ska ni tvinga fienden att kompensera de män som förlorat
sina fruar, genom att ge dem vad de spenderat på sina fruar. Ni ska
vörda GUD, som ni tror på.
12. O du profet, när de troende kvinnorna () för att söka asyl hos dig,
lovar dig att de inte kommer att sätta upp några idoler vid sidan av
GUD, ej heller stjäla eller begå äktenskapsbrott, ej heller döda sina
barn eller hitta på någon lögn, eller trotsa dina rättfärdiga
befallningar, ska du acceptera deras löfte, och be till GUD om att
förlåta dem. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
282
13. O ni som tror, främja inte människor som GUD är arg på, och som är
hopplöst fångade i otro; de är precis lika hopplösa som de icke troende
redan i gravarna.
SURA 61: Kolumnen (Al-Suff)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Han är Den
Allsmäktige, Visaste.
2. O ni som tror, varför säger ni vad ni inte gör?
3. Det är ytterst avskyvärt i GUDs ögon att säga vad ni inte gör.
4. GUD älskar de som kämpar för Hans sak förenade i en kolumn, som
tegelstenarna i en vägg.
5. Minns att Moses sa till sitt folk, "O mitt folk, varför skadar ni
mig, trots att ni vet att jag är GUDs budbärare till er?" När de avvek,
avledde GUD deras hjärtan. För GUD vägleder inte de onda människorna.
6. Minns att Jesus, Marias son, sa, "O Israels Barn, jag är GUDs
budbärare till er, som bekräftar Toran och kommer med goda nyheter om
en budbärare som ska komma efter mig, vars namn kommer att vara ännu
mer prisat ()." Sedan, när han visade dem de tydliga bevisen, sa de,
"Detta är fulländad magi."
7. Vem är ondare än den som hittar på lögner om GUD, och som är kallad
till Underkastelse? GUD vägleder inte de onda människorna.
8. De vill släcka GUDs ljus med sina munnar. Men GUD insisterar på att
fullända Sitt ljus, trots de som inte tror.
9. Han har sänt Sin budbärare med vägledningen och den sanna
religionen, och kommer att låta den dominera alla religioner, trots
idoldyrkarna.
10. O ni som tror, låt Mig informera er om en verksamhet som kommer att
rädda er från smärtsamt straff.
11. Tro på GUD och Hans budbärare, och sträva för GUDs sak med era
pengar och era liv. Det är den bästa verksamheten för er, om ni bara
visste.
12. I gengäld förlåter Han era synder, ger er tillträde till trädgårdar
med flytande bäckar, med vackra palats i Edens trädgårdar. Detta är den
största triumfen.
13. Dessutom får ni något ni verkligen älskar: stöd från GUD och
garanterad seger. Ge goda nyheter till de som tror.
14. O ni som tror, var GUDs anhängare, som lärjungarna till Jesus,
Marias son. När han sa till dem, "Vilka är mina anhängare gällande
GUD," sa de, "Vi är GUDs anhängare." Således trodde en grupp från
Israels Barn, och en annan grupp trodde inte. Vi hjälpte de som trodde
mot deras fiende, tills de vann.
SURA 62: Fredag (Al-Jumu'ah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden; Kungen,
den Heligaste, den Allsmäktige, Visaste.
283
2. Han är Den som sände till hedningarna en budbärare från dem, för att
recitera Hans uppenbarelser för dem, rena dem, och lära dem skriften
och visdom. Innan dess hade de gått långt vilse.
3. Och till många generationer efter dem. Han är den Allsmäktige,
Visaste.
4. Sådan är GUDs nåd som Han ger till vem Han vill. GUD är Besittare av
Oändlig Nåd.
5. Exemplet på de som fick Toran, som sedan inte lyckades upprätthålla
den, är som åsnan som bär på stora litterära verk. Sannerligen
miserabelt är exemplet på människor som förkastat GUDs uppenbarelser.
GUD vägleder inte de onda människorna.
6. Säg, "O ni som är Judiska, om ni påstår att ni är GUDs utvalda,
uteslutande alla andra människor, borde ni längta efter döden om ni
talar sanning!"
7. De längtar aldrig efter den, på grund av vad de gjort. GUD är fullt
medveten om de onda.
8. Säg, "Döden som ni försöker undvika kommer att hinna ikapp er förr
eller senare. Sedan kommer ni att föras tillbaka till Den Som Känner
Till alla hemligheter och tillkännagivelser, och därefter kommer Han
att informera er om allt ni hade gjort."
9. O ni som tror, när Församlingsbönen () utropas på Fredagen, ska ni
skynda er till åminnelsen av GUD, och släppa alla sysslor. Det är
bättre för er, om ni bara visste.
10. När bönen väl avslutats får ni sprida ut er på jorden för att söka
GUDs gåvor, och fortsätt att minnas GUD ofta, så att ni må lyckas.
11. När en del av dem stöter på en affärsöverrenskommelse, eller någon
typ av underhållning, rusar de till det och lämnar er stående! Säg,
"Det som GUD har är mycket bättre än underhållningen eller affären. GUD
är den bäste Försörjaren."
SURA 63: Hycklarna (Al-Munaafeqoon)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. När hycklarna kommer till dig säger de, "Vi vittnar om att du är
GUDs budbärare." GUD vet att du är Hans budbärare, och GUD vittnar om
att hycklarna är lögnare.
2. Under skenet av deras synbara tro, avleder de människor från GUDs
väg. Verkligen miserabelt är det de gör.
3. Det är för att de trodde, och sedan inte trodde. Därför är deras
sinnen blockerade, de förstår inte.
4. När ni ser dem kanske ni imponeras av deras utseende. Och när de
talar kanske ni lyssnar på deras vältalighet. De är som stående
stockar. De tror att alla tilltal är riktade emot dem. Dessa är de
verkliga fienderna; akta er för dem. GUD fördömer dem; de har avvikit.
5. När de uppmanas, "Kom, låt GUDs budbärare be om er förlåtelse,"
vänder de hånfullt på sina huvuden, och ni ser dem avleda andra och
agera arrogant.
284
6. Det är sak samma för dem, vare sig du ber om deras förlåtelse, eller
inte ber om deras förlåtelse; GUD kommer inte att förlåta dem. För GUD
vägleder inte de onda människorna.
7. Det är dessa som säger, "Ge inga pengar till de som följer GUDs
budbärare, så kanske de överger honom!" GUD äger dock himmlarnas och
jordens skatter, men hycklarna förstår inte.
8. De säger, "Om vi återvänder till staden, kommer de mäktiga däri att
vräka de svaga ()." () all dignitet tillhör GUD och Hans budbärare, och
de som tror. Hycklarna vet emellertid inte det.
9. O ni som tror, distraheras inte av era pengar och era barn från att
minnas GUD. De som gör det är förlorarna.
10. Ni ska ge av våra gåvor till er innan döden kommer till er, och ni
säger, "Min Herre, om Du bara kunde fördröja detta ett litet tag! Då
skulle jag vara barmhärtig och förena mig med de rättfärdiga!"
11. GUD skjuter aldrig upp den utnämnda tiden för döden för någon själ.
GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
SURA 64: Ömsesidigt Klander (Al-Taqhaabun)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisar GUD gör allting i himmlarna och allting på jorden. Allt
herravälde tillhör Honom, och alla lovord tillhör Honom, och Han är
Allsmäktig.
2. Han är Den som skapade er, sedan har vi den som inte tror ibland er,
och den som tror. GUD Ser absolut allt ni gör.
3. Han skapade himmlarna och jorden för ett specifikt syfte, formgav er
och fulländade er design, till Honom är sedan det slutliga ödet.
4. Han känner till allting i himmlarna och på jorden. Och Han är
medveten om allt ni döljer och allt ni tillkännager. GUD är fullt
medveten om de innersta tankarna.
5. Har du lagt märke till de som inte trodde förut, och som därefter
drabbades av konsekvenserna av sitt beslut? De ådrog sig ett smärtsamt
straff.
6. Det är för att deras budbärare gick till dem med tydliga bevis, men
de sa, "Ska vi följa människor som oss?" De trodde inte och vände sig
bort. GUD behöver inte dem; GUD har inga behov, Prisvärd.
7. De som inte trodde påstår att de inte kommer att återupplivas! Jo
minsann, vid min Herre, ni kommer att återupplivas, och ni kommer att
ställas till svars för allt ni har gjort. Det är enkelt för GUD att
göra.
8. Därför ska ni tror på GUD och Hans budbärare, och på det ljus vi
uppenbarat häri. GUD är fullt Medveten om allt ni gör.
9. En dag kommer Han att sammankalla er till Sammankallandets Dag. Det
är Dagen av Ömsesidigt Klander. För alla som tror på GUD och för ett
rättfärdigt liv, kommer Han att lindra deras synder, och ge dem
tillträde till trädgårdar med flytande bäckar. Däri vistas de för
evigt. Detta är den största triumfen.
285
10. Vad gäller de som inte tror och förkastar våra uppenbarelser, har
de sin hemvist i Helveteselden; de vistas däri för evigt. Vilket
miserabelt öde!
11. Ingenting händer er förutom enligt GUDs vilja. För den som tror på
GUD, kommer Han att vägleda hans hjärta. GUD är fullt medveten om alla
ting.
12. Ni ska lyda GUD och ni ska lyda budbäraren. Om ni vänder er bort,
är vår budbärares enda uppgift att leverera budskapet.
13. GUD; det finns ingen annan gud än Honom. På GUD ska de troende
lita.
14. O ni som tror, era makar och era barn kan vara era fiender; akta
er. Om ni har överseende, glömmer och förlåter, då är GUD Förlåtare,
Barmhärtigast.
15. Era pengar och era barn är ett test, och GUD besitter en stor
belöning.
16. Därför ska ni vörda GUD så mycket ni kan, och lyssna, och lyd, och
ge () för ert eget bästa. De som är skyddade från sin egen snålhet, är
de framgångsrika.
17. Om ni lånar GUD ett lån av rättfärdighet, kommer Han att
mångfaldiga belöningen för er flera gånger om, och förlåta er. GUD är
Tacksam, Ömsint.
18. Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser; den
Allsmäktige, Visaste.
SURA 65: Skilsmässa (Al-Talaaq)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O ni profet, när ni människor skiljer er från kvinnorna, ska ni
försäkra er om att en skilsmässoperiod uppfylls. Ni ska beräkna en
sådan period exakt. Ni ska vörda GUD er Herre. Tvinga dem inte att
flytta från sina hem, ej heller ska ni göra livet så hemskt för dem,
att de ger sig av på egen hand, såvida de inte begår ett bevisat
äktenskapsbrott. Dessa är GUDs lagar. Den som överträder GUDs lagar
begår en orättvisa mot sig själv. Man vet aldrig; kanske GUD vill att
detta ska resultera i någonting bra.
2. När perioden väl har uppfyllts får ni försonas med dem rättvist,
eller fullborda separationen rättvist. Ni ska låta två rättvisa vittnen
bevittna skilsmässan inför GUD. Det är för att upplysa de som tror på
GUD och den Sista Dagen. Den som vördar GUD, kommer Han att skapa en
utväg för.
3. Och kommer att ge till honom från håll han aldrig förväntat sig. Den
som litar på GUD, behöver ingen annan än Honom. GUDs befallningar
utförs. GUD har fastställt ödet för allting.
4. Vad gäller kvinnorna som nått klimakteriet, om ni hyser några
tvivel, ska deras period vara tre månader. Vad gäller kvinnorna som
inte menstruerar, och som upptäcker att de är gravida, slutar deras
period när de får barn. Den som vördar GUD, gör Han allting enkelt för.
5. Detta är GUDs befallning som Han sänder ner till er. Han mildrar
synderna för den som vördar GUD, och belönar honom generöst.
286
6. Ni ska låta dem bo i samma hem som de bodde i tillsammans med er,
och gör inte livet så hemskt för dem att de ger sig av på egen hand. Om
de är gravida, ska ni spendera på dem tills de får barn. Om de ammar
barnet, ska ni betala dem för denna tjänst. Ni ska bibehålla de
älskvärda relationerna er emellan. Om ni inte kommer överrens, får ni
anställa en annan kvinna som kan amma barnet.
7. Den rike maken ska ge underhåll enligt sina tillgångar, och den
fattige ska ge underhåll enligt de tillgångar som GUD har givit honom.
GUD ålägger inte någon själ mer än vad Han givit den. GUD kommer att ge
lindring efter svårighet.
8. Många samhällen gjorde uppror mot sin Herres befallningar och mot
Hans budbärare. Följaktligen höll vi dem strängt till svars, och
bestraffade dem med en hemsk bestraffning.
9. De drabbades av konsekvenserna av sina beslut; en oerhörd förlust.
10. GUD har preparerat ett svårt straff för dem. Därför ska ni vörda
GUD, O ni som har intelligens och trodde. GUD har sänt ner ett budskap
till er -
11. en budbärare som reciterar GUDs uppenbarelser, tydligt, för att
leda de som tror och verkar rättfärdighet ut ur mörkret in i ljuset.
Den som tror på GUD och för ett rättfärdigt liv, kommer Han att ge
tillträde till trädgårdar med flytande bäckar; däri vistas de för
evigt. GUD kommer att belöna honom rikligt.
12. GUD skapade sju universum och samma antal jordar. Befallningarna
flödar mellan dem. Det är för att låta er veta att GUD är Allsmäktig,
och att GUD är fullt medveten om alla ting.
SURA 66: Förbud (Al-Tahreem)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O du profet, varför förbjuder du det som GUD har gjort lagligt för
er, bara för att förnöja dina fruar? GUD är Förlåtare, Barmhärtig.
2. GUD har fastställt för er lagarna som hanterar era löften. GUD är er
Herre, och Han är Allsmäktig, Visast.
3. Profeten hade anförtrott en av sina fruar med ett visst uttalande,
därefter spred en av dem det, och GUD lät honom få veta det. Han
informerade då sin fru om en del av saken, och bortsåg från en del. Hon
frågade, "Vem har informerat dig om det här?" Han sa, "Jag informerades
av den Allsmäktige, den Allvetande."
4. Om ni båda ångrar er till GUD, har era hjärtan lyssnat. Men om ni
förenar er mot honom, är GUD hans bundsförvant, och det är även Gabriel
och de rättfärdiga troende. Även änglarna är hans hjälpare.
5. Om han skiljer sig från er, kommer hans Herre att ersätta er med
andra fruar, som är bättre än er; underkastade (), troende (), lydiga,
som ångrar sig, som dyrkar, gudfruktiga, antingen tidigare gifta, eller
oskulder.
6. O ni som tror, skydda er själva och era familjer från Helveteselden,
vars bränsle är människor och stenar. Vaktar den gör stränga och
mäktiga änglar som aldrig trotsar GUD; de gör allt de beordras göra.
7. O ni som inte trodde, be inte om ursäkt idag. Ni ersätts bara för
det ni gjorde.
287
8. O ni som tror, ni ska vända er till GUD i en bestämd och uppriktig
ånger. Er Herre kommer då att mildra era synder och ge er tillträde
till trädgårdar med flytande bäckar. På den dagen kommer GUD inte svika
profeten och de som trodde med honom. Deras ljus kommer att stråla
framför dem, och till höger om dem. De kommer att säga, "Vår Herre,
fullända vårt ljus för oss, och förlåt oss; Du är Allsmäktig."
9. O profet, kämpa mot de som inte tror och mot hycklarna, och var
sträng med dem. Deras boning är Gehenna, och ett miserabelt öde.
10. Som exempel på de som inte trodde berättar GUD om Noaks fru och
Lots fru. De var gifta med två av våra rättfärdiga tjänare, men bedrog
dem, och följaktligen kunde de inte hjälpa dem alls emot GUD. Båda två
blev tillsagda, "Gå in i Helveteselden med de som förtjänat det."
11. Och som exempel på de som trodde berättar GUD om Faraos fru. Hon
sa, "Min Herre, bygg ett hem för mig hos Dig i Paradiset, och rädda mig
från Farao och hans verk; rädda mig från de överträdande människorna."
12. Även Maria, Amramiten. Hon bibehöll sin kyskhet, sedan blåste vi in
i henne av vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och Hans skrifter;
hon var lydig.
SURA 67: Kungaskap (Al-Mulk)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Ytterst Upphöjd är Den i vars händer är allt herravälde, och Han är
Allsmäktig.
2. Den som skapade döden och livet med syftet att urskilja de ibland er
som skulle göra bättre. Han är Allsmäktig, den Förlåtande.
3. Han skapade sju universum i lager. Ni ser ingen ofullkomlighet i den
Nådigastes skapelse. Fortsätt att titta; ser ni något fel?
4. Titta igen och igen: era ögon kommer återvända svarslösa och
besegrade.
5. Vi smyckade det lägsta universumet med lampor, och skyddade dess
gränser med projektiler mot djävlarna; vi preparerade ett straff i
Helvetet för dem.
6. För de som inte trodde på sin Herre, Gehennas straff. Vilket
miserabelt öde.
7. När de kastas ner däri, höra de dess ursinne när det väser och
ryker.
8. Det nästan exploderar av raseri. Varje gång en grupp kastas ner
däri, kommer dess vakter att fråga dem, "Fick ni inte en varnare?"
9. De brukade svara, "Jo verkligen, en varnare kom till oss, men vi
trodde inte och sa, 'GUD uppenbarade ingenting. Ni är totalt
förvirrade.'"
10. De säger också, "Om vi hörde eller förstod, skulle vi inte vara
bland de som vistas i Helvetet!"
11. Således erkände de sina synder. Ve de som vistas i Helvetet.
12. Vad gäller de som vördar sin Herre, ensamma i sin avskildhet, har
de uppnått förlåtelse och en stor belöning.
288
13. Vare sig ni håller era yttranden hemliga, eller tillkännager dem,
är Han fullt medveten om de innersta tankarna.
14. Borde Han inte känna vad Han har skapat? Han är den Storslagne,
Mest Medvetne.
15. Han är Den som satte Jorden i er tjänst. Färdas runt dess gränser,
och ät av Hans gåvor. Till Honom är den slutliga sammankallningen.
16. Har ni garanterat att Den i himlen inte kommer att träffa jorden
och låta den skaka?
17. Har ni garanterat att Den i himlen inte kommer att sända ner en
våldsam storm över er? Kommer ni då att uppskatta värdet av Min
varning?
18. Andra före dem har inte trott; hur hemskt var inte Mitt straff!
19. Har de inte sett fåglarna ovanför dem som radar upp sig i kolumner
och breder ut sina vingar? Det är den Nådigaste som håller upp dem i
luften. Han är Den Som Ser alla ting.
20. Var är soldaterna som kan hjälpa er mot den Nådigaste? De icke
troende är verkligen lurade.
21. Vem kan försörja er, om Han håller tillbaka Sina provianter? De har
verkligen fallit djupt ner i överträdelse och motvilja.
22. Är den som går med hängande huvud bättre vägledd, än den som går
rakt på den rätta vägen?
23. Säg, "Han är Den som initierade er, och gav er hörseln, ögonen och
hjärnan. Sällan är ni tacksamma."
24. Säg, "Han är Den som placerade er på jorden, och inför Honom kommer
ni att sammankallas."
25. De utmanar: "När kommer den profetian att äga rum, om du talar
sanning?"
26. Säg, "Sådan kunskap är hos GUD, jag är inget mer än en tydlig
varnare."
27. När de ser det inträffa, kommer ansiktena på de som inte trodde att
bedrövas, och man kommer att förkunna: "Detta är vad ni brukade håna."
28. Säg, "Vare sig GUD bestämmer sig för att utplåna mig och de med
mig, eller för att ösa Sin nåd över oss, vem kan skydda de som inte
tror från ett smärtsamt straff?
29. Säg, "Han är den Nådigaste; vi tror på Honom, och vi litar på
Honom. Ni kommer säkerligen att få veta vem som verkligen gått långt
vilse."
30. Säg, "Tänk om ert vatten sjunker undan, vem kommer då att förse er
med rent vatten?"
SURA 68: Pennan (Al-Qalam)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. NuN, pennan, och vad de () skriver.
2. Du har fått en stor välsignelse från din Herre; du är inte tokig.
3. Du har fått en väl förtjänt belöning.
289
4. Du är välsignad med en stark moralisk karaktär.
5. Du kommer att se, och de kommer att se.
6. Vilka av er som är fördömda.
7. Er Herre är fullt medveten om de som avvek från Hans väg, och Han är
fullt medveten om de som är vägledda.
8. Lyd inte de som förkastar.
9. De vill att du ska kompromissa, så att de också kan kompromissa.
10. Lyd inte alla lågt stående bedyrare.
11. En förtalare, som pratar bakom ryggen.
12. Som förbjuder välgörenhet, överträder, syndar.
13. Otacksam, och snål.
14. Trots att han hade tillräckligt med pengar och barn.
15. När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, "Sagor från
det förflutna!"
16. Vi kommer att märka hans ansikte.
17. Vi har testat dem som vi testade ägarna av trädgården, som svor att
de skulle skörda på morgonen.
18. De var så tvärsäkra.
19. En passerande () från er Herre korsade den medan de sov.
20. På morgonen, var den bar.
21. De ropade på varandra på morgonen.
22. "Låt oss bärga skörden."
23. På vägen dit anförtrodde de sig åt varandra.
24. Att från och med nu, skulle ingen av dem vara fattig.
25. De var så fullständigt säkra på sin skörd.
26. Men när de såg den, sa de, "Vi hade så fel!
27. "Nu har vi ingenting!"
28. De rättfärdiga ibland dem sa, "Om ni bara hade prisat ()!"
29. De sa, "Prisad vare vår Herre. Vi har överträtt."
30. De började klandra varandra.
31. De sa, "Ve oss. Vi syndade.
32. "Må vår Herre bevilja oss en bättre. Vi ångrar oss inför vår
Herre."
33. Sådan var vedergällningen. Men straffet i Livet Efter Detta är
mycket värre, om de bara visste.
34. De rättfärdiga har förtjänat, hos sin Herre, lycksalighetens
trädgårdar.
35. Ska vi behandla de Underkastade som de kriminella?
36. Vad är det för fel på er logik?
290
37. Har ni en annan bok som ni upprätthåller?
38. I den, hittar ni allt ni önskar er?
39. Eller har ni fått högtidliga löften från oss, som beviljar er allt
ni önskar er på Återuppståndelsens Dag?
40. Fråga dem, "Vem garanterar detta för er?"
41. Har de idoler? Låt deras idoler hjälpa dem, om de är
sanningsenliga.
42. En dag kommer de att avslöjas, och de kommer att anmodas att falla
ned i prostrering, men kommer inte att kunna det.
43. Med kuvad blick, kommer förödmjukelse att överhölja dem. De inbjöds
till att falla ned i prostrering när de var fullt kapabla.
44. Så, låt Mig ta itu med de som förkastar denna Hadith; vi kommer att
föra dem bakom ljuset, på ett sätt de aldrig uppfattar.
45. Jag kommer att ge dem tillräckligt med rep; Min planering är
formidabel.
46. Ber du dem om pengar, så att de belastas av avgiften?
47. Känner de till framtiden? Har de den dokumenterad?
48. Du ska ihärdigt hålla ut med att utföra er Herres befallningar. Var
inte som () som ropade från fiskens insida.
49. Vore det inte för hans Herres nåd, skulle han ha kastats upp i
öknen som en syndare.
50. Men hans Herre välsignade honom, och gjorde honom rättfärdig.
51. De som inte trodde, visar sitt hån i sina ögon när de hör budskapet
och säger, "Han är tokig!"
52. I själva verket, är det ett budskap till världen.
SURA 69: Obestridlig (Al-Haaqqah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Den obestridliga ().
2. En sådan obestridlig ()!
3. Den är sannerligen obestridlig.
4. Thamûd och 'Ãd trodde inte på Chockvågen.
5. Vad Thamûd beträffar, utplånades de av den förödande ().
6. Vad 'Ãd beträffar, utplånades de av en ihärdig, våldsam storm.
7. Han lät den härja över dem i sju nätter och åtta dagar, våldsamt.
Man kunde se människorna kastas hit och dit som vissna palmstammar.
8. Kan ni finna några spår efter dem?
9. Farao, andra före honom, och syndarna () var onda.
10. De lydde inte sin Herres budbärare. Följaktligen besvarade han dem
med en förödande vedergällning.
11. Översvämningen var förödande, så vi bar er på den flytande ().
291
12. Vi gjorde den till en tankeställare för er, så att alla lyssnande
öron må förstå.
13. När hornet blåses en gång.
14. Kommer jorden och bergen att lyftas bort och krossas; krossas
totalt.
15. Det är dagen då den obestridliga händelsen kommer att äga rum.
16. Himlen kommer att rämna, och falla samman.
17. Änglarna kommer att vara överallt, och er Herres herravälde kommer
då att omfatta åtta ().
18. På den dagen kommer ni att avslöjas, ingenting av er kan döljas.
19. Vad gäller den som får sitt dokument med sin högra hand, kommer han
att säga, "Kom och läs mitt dokument.
20. "Jag trodde verkligen att jag skulle ställas till svars."
21. Han har förtjänat ett lyckligt liv.
22. I ett exalterat Paradis.
23. Dess frukter är inom räckhåll.
24. Ät och drick lyckligt i gengäld för era verk i gångna dagar.
25. Vad gäller honom som får ta emot sitt dokument i sin högra hand,
kommer han att säga, "O, jag önskar att jag aldrig fick mitt dokument.
26. "Jag önskar att jag aldrig känt till min räkenskap.
27. "Jag önskar att min död var evig.
28. "Mina pengar kan inte hjälpa mig.
29. "All min makt är borta."
30. Ta honom och kedja honom.
31. Bränn honom i Helvetet.
32. I en sjuttio alnar lång kedja, bind fast honom.
33. För han trodde inte på GUD, Den Störste.
34. Ej heller förespråkade han bespisningen av de fattiga.
35. Följaktligen har han ingen vän här.
36. Ej heller någon mat, förutom av den bittra sorten.
37. Mat för syndarna.
38. Jag svär vid det ni ser.
39. Och det ni inte ser.
40. Detta är yttrandet av en ärbar budbärare.
41. Inte yttrandet av en poet; det är sällan ni tror.
42. Ej heller yttrandet av en siare; sällan tar ni er i akt.
43. En uppenbarelse från universums Herre.
44. Om han yttrat några andra läror.
45. Skulle vi ha straffat honom.
292
46. Vi skulle ha stoppat uppenbarelserna till honom.
47. Ingen av er skulle ha kunnat hjälpa honom.
48. Detta är en påminnelse för de rättfärdiga.
49. Vi vet; en del av er förkastar.
50. Det är bara beklagligt för de som inte tror.
51. Det är den absoluta sanningen.
52. Därför ska ni prisa er Herres namn, Den Störste.
SURA 70: Höjderna (Al-Ma'aarej)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. En som undrar kanske betvivlar det oundvikliga straffet.
2. För de icke troende, kan ingen stoppa det.
3. Från GUD; Besittare av den högsta Höjden.
4. Änglarna, med sina rapporter, klättrar till Honom på en dag som
motsvarar femtio tusen år.
5. Därför ska ni ta er tillflykt i överseende tålamod.
6. För de ser det väldigt avlägset.
7. Medan vi ser det mycket nära.
8. En dag kommer skyn att vara som smälta stenar.
9. Bergen kommer att vara som fluffig ylle.
10. Ingen vän kommer att bry sig om sin nära vän.
11. När de ser dem, kommer den skyldige önska att han kunde ge sina
egna barn som lösen, för att bespara honom straffet den dagen.
12. Även sin maka, och sin bror.
13. Till och med hela sin stam, som uppfostrat honom.
14. Till och med alla människor på jorden, om det kunde rädda honom.
15. Nej; den står i lågor.
16. Ivrig att brinna.
17. Den ropar på de som vände sig bort.
18. De som samlade på hög och räknade.
19. Människan är verkligen ängslig.
20. Om drabbad av motgång, förtvivlad.
21. Om välsignad med rikedom, snål.
22. Förutom de som dyrkar.
23. Som alltid iakttager sina kontakt böner ().
24. En del av deras pengar sätts åt sidan.
25. Till de fattiga och de behövande.
26. De tror på Domedagen.
27. De vördar sin Herres vedergällning.
293
28. Deras Herres gengäld tas inte för givet.
29. De bibehåller sin kyskhet.
30. () endast med sina makar, eller vad som lagligen är deras -
31. den som överträder dessa gränser är en syndare.
32. Och de troende håller sitt ord; de är pålitliga.
33. Deras vittnesmål är sanningsenligt.
34. De iakttager konstant sina kontakt bönerna () på tid.
35. De har förtjänat en ärbar befattning i Paradiset.
36. Vad är det som hindrar de som inte trodde från att förena sig med
er?
37. Till höger, och till vänster, flyr de.
38. Hur kan någon av dem förvänta sig att komma in det lycksaliga
Paradiset?
39. Aldrig; vi skapade dem, och de vet från vad.
40. Jag svär högtidligt vid Herren av alla öst och alla väst; vi är
kapabla -
41. att ersätta er med bättre människor vi kan aldrig besegras.
42. Därför, låt dem famla och leka, tills de möter dagen som inväntar
dem.
43. Det är dagen de hastigt kommer ut ur gravarna, som om vallade till
() altarna.
44. Med kuvad blick, kommer skam att överhölja dem. Det är dagen som
inväntar dem.
SURA 71: Noak
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vi sände Noak till sitt folk: "Du ska varna ditt folk innan de
drabbas av ett smärtsamt straff."
2. Han sa, "O mitt folk, jag är en bekräftande varnare till er.
3. "För att varsko er om ni ska dyrka GUD, vörda Honom, och lyda mig.
4. "Han kommer då att förlåta er era synder och ge er uppskov under en
förutbestämd tid. Utan tvivel, kan GUDs avtalade möte aldrig skjutas
upp, när tiden väl är inne, om ni bara visste."
5. Han sa, "Min Herre, jag har bjudit in mitt folk natt och dag.
6. "Men min inbjudan ökade bara deras motvilja.
7. "Varje gång som jag bjöd in dem till att förlåtas av Dig, satte de
sina fingrar i sina öron, täckte sig själva med sina kläder,
insisterade, och blev arroganta.
8. "Sedan bjöd jag in dem offentligt.
9. "Därefter predikade jag högt för dem, och talade till dem privat.
10. "Jag sa, 'Be er Herre om förlåtelse; Han är Förlåtande.
11. "'Han kommer då att ösa generöst med regn över er.
294
12. "'Och förse er med pengar och barn, och fruktträdgårdar, och
bäckar.'"
13. Varför skulle ni inte sträva för att vörda GUD?
14. Han är Den som skapade er i faser.
15. Inser ni inte att GUD skapade sju universum i skikt?
16. Han formgav månen däri för att vara ett ljus, och placerade solen
för att vara en lampa.
17. Och GUD lät er spira från jorden som plantor.
18. Sedan återför Han er till den, och Han kommer säkerligen att föra
er ut.
19. GUD gjorde jorden beboelig för er.
20. Så att ni ska kunna bygga vägar däri.
21. Noak sa, "De trotsade mig, och följde de som var ännu mer
korrumperade när de välsignats med pengar och barn.
22. "De smed hemska planer.
23. "De sa, 'Överge inte era gudar. Överge inte Wadd, Suwaa', Yaghouth,
Ya'ooq, och Nasr.'
24. "De vilseledde många. Därför, låt de onda falla djupare ner i
förlust."
25. På grund av deras synder dränktes de, och anvisades helveteselden.
De fann inga hjälpare för att skydda dem mot GUD.
26. Noak sa också, "Min Herre, lämna inte en enda icke troende vara
kvar på jorden.
27. "För om Du låter dem vara kvar, kommer de bara vilseleda dina
tjänare och inte föda fram någonting annat än onda icke troende.
28. "Min Herre, förlåt mig och mina föräldrar, och alla som kommer in i
mitt hem som troende, och alla troende män och kvinnor. Men ge inte de
icke troende någonting annat än utplåning."
SURA 72: Jinns (Al-Jinns)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Säg, "Jag inspirerades om att en grupp jinner lyssnade, och sedan
sa, "Vi har hört en underbar Koran.
2. "`Den vägleder till rättfärdighet, och vi har trott på den; vi
kommer aldrig att sätta upp några idoler vid sidan av vår Herre.
3. "'Den Högste är vår ende Herre. Aldrig har Han haft någon maka, ej
heller någon son.
4. "'Det är de dåraktiga ibland oss som brukade yttra sådant nonsens om
GUD.
5. "'Vi trodde inte att varken människorna eller jinnerna, någonsin
kunde yttra lögner om GUD.
6. "'Människor brukade söka makt genom jinnvarelser, men de orsakade
dem bara en massa besvär.
295
7. "'De trodde, precis som ni trodde, att GUD inte skulle sända en till
().
8. "'Vi rörde himlen och fann den fylld av väldiga vakter och
projektiler.
9. "'Vi brukade sitta där för att spionera. Alla som lyssnar jagas av
en mäktig projektil.
10. "'Vi har ingen aning om ifall någonting dåligt avses för Jordens
invånare, eller om deras Herre vill rädda dem.
11. "'Vissa av oss är rättfärdiga, och vissa av oss är inte fullt så
rättfärdiga; vi följer olika vägar.
12. "'Vi vet mycket väl att vi aldrig kan fly från GUD på Jorden; vi
kan aldrig springa vår väg och fly undan.
13. "'När vi hörde vägledningen, trodde vi på den. Den som tror på sin
Herre kommer aldrig att frukta någon orättvisa, ej heller av något
lidande.
14. "'Bland oss finns de som är underkastade, och bland oss finns dem
som kompromissar.'" Vad gäller de som underkastat sig, är de på den
rätta vägen.
15. Vad gäller de som kompromissar, kommer de att vara bränsle för
Gehenna.
16. Om de stannar kvar på den rätta vägen, kommer vi att välsigna dem
med rikligt vatten.
17. Vi kommer säkerligen att testa dem alla. Vad gäller den som
ignorerar sin Herres budskap, kommer vi att leda honom i riktningen mot
evigt växande straff.
18. Alla platser av dyrkan tillhör GUD; kalla inte på någon annan vid
sidan av GUD.
19. När GUDs tjänare förespråkade endast Honom, förenade de sig nästan
allihop för att motarbeta honom.
20. Säg, "Jag dyrkar endast min Herre; jag sätter aldrig upp några
idoler vid sidan av Honom."
21. Säg, "Jag har ingen makt att skada er, eller vägleda er."
22. Säg, "Ingen kan skydda mig från GUD, ej heller kan jag finna någon
annan tillflyktsort än Honom.
23. "Jag levererar GUDs förkunnelser och budskap." De som inte lyder
GUD och Hans budbärare ådrar sig Helveteselden, vari de vistas för
evigt.
24. När de väl ser vad som väntar dem, kommer de att få veta vem som
verkligen har svagare makt, och som är färre i antal.
25. Säg, "Jag vet inte om det som utlovats er kommer att ske snart,
eller om min Herre kommer att skjuta upp det ett tag."
26. Han är Den Som Känner Till framtiden; han uppenbarar inte framtiden
för någon.
27. Endast för en budbärare Han väljer, uppenbarar Han specifika
nyheter från det förflutna och från framtiden.
296
28. Detta för att bekräfta att de levererat sin Herres budskap. Han är
fullt medveten om vad de har. Han har räknat numren på alla ting.
SURA 73: Dold (Al-Muzzammil)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O du som är dold.
2. Meditera på natten, förutom sällan.
3. Hälften av den, eller lite mindre.
4. Eller lite mer. Och läs Koranen från pärm till pärm.
5. Vi kommer att ge dig ett tungt budskap.
6. Meditationen på natten är effektivare, och rättfärdigare.
7. Ni har gott om tid under dagen för andra saker.
8. Ni ska fira minnet av er Herres namn, för att komma närmare och
närmare Honom.
9. Herren av öst och väst; det finns ingen annan gud än Honom. Ni borde
välja Honom som er försvarare.
10. Och var ihärdig trots deras yttranden, och ignorera dem på ett
vänligt sätt.
11. Och låt Mig ta itu med de som förkastar, som välsignats generöst;
ge dem bara lite tid.
12. Vi har stränga straff, och Helvetet.
13. Mat som knappt kan sväljas, och smärtsamt straff.
14. En dag kommer jorden och bergen att skälva, och bergen kommer att
förvandlas till en viktlös trave.
15. Vi har sänt en budbärare till er, precis som vi sände en budbärare
till Farao.
16. Farao trotsade budbäraren, och följaktligen straffade vi honom
svårt.
17. Om ni inte tror, hur kan ni undvika en dag så hemsk att den gör
spädbarnen gråhåriga?
18. Himlen kommer att krossas därav. Hans löfte är sant.
19. Detta är en påminnelse; låt den som vill välja vägen till sin
Herre.
20. Er Herre vet att ni mediterar två tredjedelar av natten, eller
hälften av den, eller en tredjedel av den, och det gör också en del av
de som trodde med dig. GUD har format dagen och natten, och Han vet att
ni inte alltid kan göra det. Han har ursäktat er. I stället ska ni läsa
det ni kan av Koranen. Han vet att en del av er kanske är sjuka, andra
kanske reser i strävan efter GUDs gåvor, och andra kanske strävar för
GUDs sak. Ni ska läsa vad ni kan av den, och iakttaga kontakt bönerna
(), ge den obligatoriska välgörenheten (), och låna GUD ett lån av
rättfärdighet. Allt gott som ni gör för era själar, kommer ni att finna
hos GUD mycket bättre och generöst belönat. Och be GUD om förlåtelse.
GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.
297
SURA 74: Den Dolda Hemligheten (Al-
Muddaththir)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. O du dolda hemlighet.
2. Kom ut och varna.
3. Förhärliga din Herre.
4. Rena din klädsel.
5. Försaka det som är fel.
6. Var nöjd med din lott.
7. Fira ihärdigt minnet av din Herre.
8. Sedan, när hornet blåses.
9. Det kommer att vara en svår dag.
10. För de som inte tror, inte lätt.
11. Låt Mig ta itu med den Jag skapat som en individ.
12. Jag försåg honom med massor av pengar.
13. Och barn att betrakta.
14. Jag gjorde allting enkelt för honom.
15. Ändå är han girig efter mer.
16. Han vägrade envist att acceptera dessa bevis.
17. Jag kommer straffa honom mer och mer.
18. För han reflekterade, och bestämde sig sedan.
19. Miserabelt är det han beslutade.
20. Sannerligen miserabelt är det han beslutade.
21. Han tittade.
22. Han rynkade på pannan och suckade.
23. Sedan vände han sig bort arrogant.
24. Han sa, "Detta är blott listig magi!
25. "Detta är gjort av människor."
26. Jag kommer att överlämna honom till straff.
27. Vilket straff!
28. Grundligt och omfattande.
29. Uppenbart för alla människor.
30. Nitton råder över det.
31. Vi utnämnde änglar till att vakta Helvetet, och valde deras antal
(),(1) för att besvära de icke troende, (2) för att övertyga de Kristna
och Judarna (), (3) för att stärka tron hos de troende, (4) för att
avlägsna alla spår av tvivel från de Kristnas, Judarnas, liksom de
troendes hjärtan, och (5) för att avslöja de som hyser tvivel i sina
hjärtan, och de som inte tror; de kommer att säga, "Vad menade GUD med
298
denna liknelse?" GUD sänder således vem Han vill på avvägar, och
vägleder vem Han vill. Ingen vet vilka som är er Herres soldater
förutom Han. Detta är en påminnelse för människorna.
32. Absolut, () vid månen.
33. Och natten när den lider.
34. Och morgonen när den skiner.
35. Detta är ett av de stora miraklen.
36. En varning till den mänskliga rasen.
37. För de ibland er som vill avancera, eller gå bakåt.
38. Varje själ är fångad av sina synder.
39. Förutom de till höger.
40. I Paradiset, kommer de att fråga.
41. Om de skyldiga.
42. "Vad förde er till detta straff?"
43. De kommer att säga, "Vi iakttog inte kontakt bönerna ().
44. "Vi matade inte de fattiga.
45. "Vi famlade med de som famlade.
46. "Vi trodde inte på Domedagen.
47. "Tills övertygelse kom till oss nu."
48. Medlingen av medlarna kommer aldrig att hjälpa dem.
49. Varför är de så aviga mot denna påminnelse?
50. Springer som zebror.
51. Som flyr från lejonet!
52. Vill var och en av dem ta emot skriften personligen?
53. De fruktar verkligen inte Livet Efter Detta.
54. Sannerligen, detta är en påminnelse.
55. För de som vill ta sig i akt.
56. De kan inte ta sig i akt mot GUDs vilja. Han är källan till
rättfärdighet; Han är källan till förlåtelse.
SURA 75: Återuppståndelse (Al-Qeyaamah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Jag svär vid Återuppståndelsens Dag.
2. Och Jag svär vid själen som anklagar.
3. Tror människan att vi inte kommer att rekonstruera hans ben?
4. Jo minsann; vi kan rekonstruera hans fingertopp.
5. Men människan har en tendens till att bara tro på det han ser
framför sig.
6. Han tvivlar på Återuppståndelsens Dag.
299
7. När synen väl har skärpts.
8. Och månen förmörkas.
9. Och solen och månen kraschar in i varandra.
10. På den dagen kommer människan att säga, "Var är vägen ut?"
11. Absolut, finns det ingen utväg.
12. Till er Herre är ert slutliga öde på den dagen.
13. På den dagen kommer människan att informeras om allt den har gjort
för att röra sig närmare, och allt den har gjort för att röra sig
bakåt.
14. Människan kommer att vara sin egen domare.
15. Inga ursäkter kommer att accepteras.
16. Rör inte din tunga för att påskynda den.
17. Det är vi som kommer att sammanföra det i Koranen.
18. När vi väl har reciterat den, ska du följa en sådan Koran.
19. Sedan är det vi som kommer att förklara den.
20. Ni älskar sannerligen detta flyktiga liv.
21. Medan ni ignorerar Livet Efter Detta.
22. En del ansikten kommer att vara lyckliga på den dagen.
23. I betraktan av sin Herre.
24. Andra ansikten kommer att vara miserabla på den dagen.
25. I förväntan på det värsta.
26. I sanning, när () når strupen.
27. Och den beordras: "Släpp taget!"
28. Vet han att det är slutet.
29. Vart och ett av benen kommer att ligga orörligt bredvid det andra
benet.
30. Till er Herre, den dagen, är sammankallandet.
31. För han upprätthöll varken välgörenheten eller kontakt bönerna ().
32. Utan trodde inte och vände sig bort.
33. Med sin familj, uppträdde han arrogant.
34. Du har förtjänat detta.
35. Du har verkligen förtjänat detta.
36. Tror människan att den kommer att gå till intet?
37. Var han inte en droppe utstött sädesvätska?
38. Därefter skapade han ett embryo av det!
39. Han gjorde det manligt eller kvinnligt!
40. Är Han sedan oförmögen att återuppliva de döda?
300
SURA 76: Människan (Al-Insaan)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Är det inte så, att det fanns en tid när människan inte var värd att
nämnas?
2. Vi skapade människan från en vätskeblandning, från två föräldrar,
för att testa honom. Således lät vi honom höra och se.
3. Vi visade honom de två vägarna, sedan är han antingen tacksam, eller
otacksam.
4. Vi preparerade för de icke troende kedjor, bojor, och ett flammande
Helvete.
5. Vad de dygdiga beträffar, kommer de att dricka ur bägare kryddade
med nektar.
6. En bäck som reserverats för GUDs tjänare; den kommer att välla fram
som de behagar.
7. De uppfyller sina löften, och vördar en dag som är extremt svår.
8. De donerar sin favoritmat till den fattige, den föräldralöse, och
till fången.
9. "Vi matar er för GUDs skull; vi förväntar oss ingen belöning från
er, ej heller något tack.
10. "Vi fruktar en dag från vår Herre som är full av misär och
svårigheter."
11. Till följd därav skyddar GUD dem från synderna på den dagen, och
belönar dem med glädje och belåtenhet.
12. Han belönar dem för deras ihärdighet med Paradis, och silke.
13. De vilar sig däri på luxuösa möbler. De lider varken av solens
hetta, eller någon kyla.
14. Skuggan täcker dem däri, och frukterna bärs fram inom räckhåll.
15. De serveras drycker i silverkannor och bägare som är genomskinliga.
16. Genomskinliga bägare, trots att de är gjorda av silver; de var väl
förtjänta av allt detta.
17. De åtnjuter drycker i utsökta smaker.
18. Från en bäck däri, känd som "Salsabeel."
19. Servera dem kommer odödliga tjänare att göra. När ni ser dem,
kommer de se ut som utspridda pärlor.
20. Vart ni än tittar, kommer ni att se lycksalighet och ett underbart
herravälde.
21. De kommer vara klädda i kläder av grön sammet, satin, och
silverornament. Deras Herre kommer att förse dem med rena drycker.
22. Detta är belöningen som väntar er, för era ansträngningar har
uppskattats.
23. Vi har uppenbarat denna Koran för dig; en speciell uppenbarelse
från oss.
301
24. Du ska ihärdigt utföra din Herres befallningar, och lyd inte någon
syndig tvivlare ibland dem.
25. Och fira minnet av din Herres namn dag och natt.
26. Under natten, fall ned i prostrering inför Honom, och glorifiera
Honom många långa nätter.
27. Dessa människor är upptagna med detta flyktiga liv, medan de
ignorerar - precis framför sig - en svår dag.
28. Vi skapade dem, etablerade dem, och, när vi vill, kan vi ersätta
dem med andra.
29. Detta är en påminnelse; den som vill, ska välja vägen till sin
Herre.
30. Allt ni vill, är enligt GUDs vilja. GUD är Allsmäktig, Vis.
31. Han släpper in vem Han vill till Sin nåd. Vad de som överträder
beträffar, har Han preparerat en smärtsamt straff för dem.
SURA 77: Skickade (Al-Mursalaat)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. () utsända efter varandra.
2. För att driva vinden.
3. Sätta molnen i rörelse.
4. Fördela provianterna.
5. Leverera budskapen.
6. Goda nyheter, liksom varningar.
7. Det som utlovats kommer att ske.
8. Så, när stjärnorna släcks.
9. Skyn öppnar sig.
10. Bergen sprängs.
11. Budbärarna sammankallas.
12. Det är den utnämnda dagen.
13. Beslutsdagen.
14. Vilken Beslutsdag!
15. Ve de som förkastar på den dagen.
16. Utplånade vi inte de tidigare generationerna?
17. Sedan lät vi andra följa dem?
18. Så gör vi med brottslingarna.
19. Ve de som förkastar på den dagen.
20. Skapade vi inte er från en obetydlig vätska?
21. Som vi sedan placerade i en väl skyddad förvaringsplats.
22. Under en viss tid.
23. Vi mätte den exakt. Vi är de bästa formgivarna.
302
24. Ve de som förkastar på den dagen.
25. Gjorde vi inte jorden till en boning?
26. För de levande och de döda?
27. Vi placerade höga berg på den, och försåg er med friskt vatten att
dricka.
28. Ve de som förkastar på den dagen.
29. Gå till det ni inte brukade tro på.
30. Gå till en skugga med tre olika täthetsgrader.
31. Ändå ger den varken svalka eller skydd från hettan.
32. Den kastar gnistor stora som hus.
33. Lika gula som färgen på kameler.
34. Ve de som förkastar på den dagen.
35. Det är dagen då de inte talar.
36. Ej heller får de lov att be om ursäkt.
37. Ve de som förkastar på den dagen.
38. Detta är Beslutsdagen. Vi har sammankallat er och de tidigare
generationerna.
39. Om ni har några planer, sätt då igång med att planera.
40. Ve de som förkastar på den dagen.
41. De rättfärdiga kommer att njuta av skugga och bäckar.
42. Och frukter de tycker om.
43. Ät och drick glädjefullt i gengäld för era verk.
44. På så sätt belönar vi de dygdiga.
45. Ve de som förkastar på den dagen.
46. Är och drick temporärt; ni är skyldiga.
47. Ve de som förkastar på den dagen.
48. När de uppmanas, "Buga er ner," bugar de sig inte ner.
49. Ve de som förkastar på den dagen.
50. Vilken Hadith, förutom denna, upprätthåller de?
SURA 78: Händelsen (Al-Naba')
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vad ifrågasätter de?
2. Den stora händelsen.
3. Som omtvistats av dem.
4. Sannerligen, kommer de att få veta.
5. Med all säkerhet, kommer de att få veta.
6. Gjorde vi inte jorden beboelig?
7. Och bergen till stabilisatorer?
303
8. Och vi skapade er som makar ().
9. Vi skapade sömnen, så ni kan vila.
10. Vi gjorde natten till ett hölje.
11. Och dagen för att söka försörjningar.
12. Vi byggde sju universum ovan er.
13. Vi skapade en ljus lampa.
14. Från molnen sänder vi ner rinnande vatten.
15. För att producera frön och plantor med det.
16. Och olika fruktträdgårdar.
17. Beslutsdagen har fastställts.
18. Dagen då hornet blåses, och ni kommer i klungor.
19. Kommer himlen att öppnas som portar.
20. Bergen kommer att avlägsnas, som om de vore en synvilla.
21. Gehenna är oundvikligt.
22. För de som överträder; det kommer att vara deras boning.
23. De stannar däri i evigheter.
24. De får aldrig uppleva svalka däri, eller någon dryck.
25. Endast ett inferno, och bitter mat.
26. Ett rättvist straff.
27. De förväntade sig aldrig att de skulle ställas till svars.
28. Och förkastade fullständigt våra tecken.
29. Vi räknade allting i ett dokument.
30. Känn på konsekvenserna; vi kommer endast att utöka ert straff.
31. De rättfärdiga har förtjänat en belöning.
32. Fruktträdgårdar och vindruvor.
33. Magnifika makar.
34. Delikata drycker.
35. De kommer aldrig att höra något nonsens eller några lögner däri.
36. En belöning från er Herre; en riklig belöning.
37. Herre över himmlarnas och jorden, och allting däremellan. Den
Nådigaste. Ingen kan ändra på Hans beslut.
38. En dag kommer Anden och änglarna att stå på rad. Ingen kommer att
tala förutom de som tillåts av den Nådigaste, och de kommer endast att
yttra vad som är rätt.
39. Sådan är den oundvikliga dagen. Låt den som vill ta tillflykt hos
sin Herre.
40. Vi har varnat er tillräckligt om ett nära förestående straff. Det
är den dagen då alla kommer att granska vad den åstadkommit, och den
som inte tror kommer att säga, "O, jag önskar att jag vore stoft."
304
SURA 79: De Som Rycker Åt Sig (Al-Naaze'aat)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. () rycker åt sig () med våld.
2. Och de som varsamt tar () glädjefullt.
3. Och de som svävar överallt.
4. Ivrigt tävlande med varandra -
5. för att utföra olika befallningar.
6. Dagen då skalvet skälver.
7. Åtföljt av det andra slaget.
8. Vissa sinnen kommer att vara förskräckta.
9. Deras ögon kommer att vara kuvade.
10. De kommer att säga, "Vi har återskapats från graven!
11. "Hur gick det här till efter att vi förvandlats till ruttna ben?"
12. De hade sagt, "Detta är en omöjlig återkomst."
13. Allt som krävs är en nick.
14. Varpå de reser sig.
15. Har du hört om Moses historia?
16. Hans Herre kallade på honom vid den heliga dalen Tuwã.
17. "Gå till Farao; han har överträtt."
18. Säg till honom, "Ska du inte bättra dig?
19. "Låt mig vägleda dig till din Herre, så att du må bli
vördnadsfull."
20. Därpå visade han honom det stora miraklet.
21. Men han trodde inte och gjorde uppror.
22. Sedan vände han sig bort i hast.
23. Han sammankallade och förkunnade.
24. Han sa, "Jag är er Herre; den högste."
25. Följaktligen överlämnade GUD honom till straffet i Livet Efter
Detta, liksom i det första livet.
26. Detta är en tankeställare för de vördnadsfulla.
27. Är det svårare att skapa er än att skapa himlen? Han konstruerade
den?
28. Han höjde dess massor, och fulländade den.
29. Han gjorde dess natt mörk, och lät dess morgon stråla i ljus.
30. Han skapade jorden äggformad.
79:30 Det Arabiska ordet "dahhaahaa" är hämtat från "Dahhyah" som betyder
"ägg."
31. Från den, framställde Han dess eget vatten och bete.
305
32. Han etablerade bergen.
33. Allt detta för att förse er och era djur med uppehälle.
34. Sedan, när det stora slaget kommer.
35. Det är dagen då människan kommer att minnas allt den har gjort.
36. Helvetet kommer att upprättas.
37. Vad gäller den som överträdde.
38. Som var upptagen med detta livet.
39. Kommer Helvetet att vara boningen.
40. Vad gäller den som respekterade sin Herres majestät, och som
förbjöd jaget från syndiga lustar.
41. Kommer Paradiset att vara boningen.
42. De frågar dig om Timmen, och när den kommer att äga rum!
43. Det är inte du () som ämnats meddela dess tidpunkt.
44. Er Herre bestämmer dess öde.
45. Ditt uppdrag är att varna de som förväntar sig det.
46. Dagen de ser den, kommer de att känna som om de levt en kväll eller
en halv dag.
SURA 80: Han Rynkade På Pannan (´Abasa)
I Guds namn, Den Nådigaste, Den Barmhärtigaste.
1. Han (Muhammed) rynkade på pannan och vände sig bort.
2. När den blinde mannen kom till honom.
3. Hur vet du? Han kanske renar sig själv.
4. Eller så kanske han tar sig i akt, och drar nytta av budskapet.
5. Angående den rike mannen.
6. Gav du honom din uppmärksamhet.
7. Trots att du inte kunde garantera hans frälsning.
8. Den som angeläget kom till dig.
9. Och verkligen är full av vördnad.
10. Honom ignorerade du.
11. I sanning, detta är en påminnelse.
12. Alla som vill ska ta sig i akt.
13. I ärbara skrifter.
14. Ädla och rena.
15. (Nerskrivna) av budbärares händer.
16. Som är ärbara och rättfärdiga.
17. Ve människan; han är så otacksam!
18. Vad skapade Han honom från?
19. Från en liten droppe, skapar Han och gestaltar honom.
306
20. Därefter visar Han vägen för honom.
21. Därnäst sätter Han honom i döden, och i graven.
22. När Han vill, återupplivar Han honom.
23. Han ska upprätthålls Hans budord.
24. Låt människan reflektera över sin mat!
25. Vi öser rikligt med vatten.
26. Sedan öppnar vi jorden ge-nom att klyva den.
27. Vi odlar frön i den.
28. Vindruvor och bete.
29. Oliver och palmer.
30. En variation av fruktträdgårdar.
31. Frukter och grönsaker.
32. För att förse er och era djur med livsuppehälle.
33. Sedan, när slaget infinner sig.
34. Det är dagen man flyr från sin bror.
35. Från sin mor och far.
36. Från sin maka och sina barn.
37. Var och en av dem, på den dagen, oroar sig för sitt eget öde.
38. Vissa ansikten kommer att vara lyckliga på den dagen.
39. I skratt och fulla av glädje.
40. Andra ansikten den da-gen, kommer att vara täckta av bedrövelse.
41. Överväldigade av sin ånger.
42. Dessa är de onda som inte tror.
SURA 81: Välvandet (Al-Takweer)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. När solen vältras.
2. Stjärnorna kolliderar med varandra.
3. Bergen utplånas.
4. Fortplantningen avstannas.
5. Bestarna sammankallas.
6. Haven sätts i lågor.
7. Själarna återställs till sina kroppar.
8. Flickan som begravdes levande tillfrågas:
9. För vilket brott dödades hon?
10. Dokumenten visas upp.
11. Himlen avlägsnas.
12. Helvetet tänds.
307
13. Paradiset presenteras.
14. Varje själ kommer att känna till allt den fört med sig.
15. Jag svär högtidligt vid galaxerna.
16. Exakt löpande i sina banor.
17. På natten när den faller.
18. Och morgonen när den andas.
19. Detta är yttrandet av en ärbar budbärare.
20. Auktoriserad av Besittaren av Tronen, fullständigt bestyrkt.
21. Han ska visas lydnad och förtroende.
22. Er vän () är inte tokig.
23. Han såg honom vid den höga horisonten.
24. Han håller inte tillbaka några nyheter.
25. Detta är inte pratet av en förkastad djävul.
26. Då så, vart kommer ni att gå?
27. Detta är ett budskap till alla människor.
28. För de som vill gå rakt.
29. Allt ni vill är enligt GUDs vilja, universums Herre.
SURA 82: Splittrandet (Al-Infitaar)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. När himlen splittras.
2. Planeterna skingras.
3. Oceanerna exploderas.
4. Gravarna öppnas.
5. Kommer varje själ att få veta vad förde den framåt, och vad som
förde den bakåt.
6. O du människa, vad avledde dig från din Herre, den Mest Ärbare?
7. Den som skapade dig, formgav dig, och fulländade dig.
8. I vilken form Han än valde, konstruerade Han den.
9. Ni tror verkligen inte på religionen.
10. Omedvetna om det faktum att det finns () vakter omkring er.
11. De är ärliga registrerare.
12. De registrerar allt ni gör.
13. De gudfruktiga har säkerligen förtjänat lycksalighet.
14. Medan de onda har förtjänat Helvetet.
15. Kommer att ådra sig det på Domedagen.
16. Aldrig lämnar de det.
17. Mäktig är Domedagen.
308
18. Vilken dag; Domedagen!
19. Det är dagen då ingen själ kan hjälpa en annan själ, och alla
beslut, på den dagen, kommer att tillhöra GUD.
SURA 83: Bedragarna (Al-Mutaffifeen)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Ve bedragarna.
2. Som kräver fulla mått när de ska få något av människorna.
3. Men när de ska ge dem mått eller vikter, luras de.
4. Vet de inte att de kommer att återupplivas?
5. På en storslagen dag?
6. Det är dagen då alla människor kommer att stå inför universums
Herre.
7. I sanning, är de ondas bok i Sijjeen.
8. Vet ni vad Sijjeen är?
9. En numeriskt strukturerad bok.
10. Ve de som förkastar på den dagen.
11. De tror inte på Domedagen.
12. Ingen tvivlar på den förutom de som överträder, de syndiga.
13. När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, "Sagor från
det förflutna!"
14. Deras hjärtan har verkligen täckts av deras synder.
15. De kommer sannerligen att isoleras, på den dagen, från sin Herre.
16. Då kommer de att kastas in i Helvetet.
17. De kommer att bli tillsagda, "Detta är vad ni brukade förneka."
18. I sanning, kommer de rättfärdigas bok att vara i 'Elleyyeen.
19. Vet ni vad 'Elleyyeen är?
20. En numeriskt strukturerad bok.
21. Som kommer att bevittnas av de nära Mig.
22. De rättfärdiga har förtjänat lycksalighet.
23. På luxuösa möbler iakttager de.
24. Man kan känna igen lycksalighetens glädje i deras ansikten.
25. Deras drycker kommer att kryddas med nektar.
26. Dess krydda är som musk. Detta är vad de tävlande borde tävla för.
27. Blandat däri kommer att vara speciella smaker.
28. Från en källa reserverad för de nära Mig.
30. När de passerade dem, brukade de peka finger.
31. När de samlades med sitt folk, brukade de håna.
32. Alltid när de såg dem sa de, "Dessa människor har gått långt vilse!
309
33. "Inte har de några () vakter."
34. Idag skrattar de som trodde åt de icke troende.
35. På luxuösa möbler betraktar de.
36. Säkerligen, ersätts de icke troende för allt de har gjort.
SURA 84: Brytningen (Al-Inshiqaaq)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Tiden kommer då skyn kommer att rämna.
2. Den kommer att underkasta sig sin Herre och upphöra.
3. Jorden kommer att jämnas ut.
4. Den kommer att skjuta ut sitt innehåll, när den exploderar.
5. Den kommer att underkasta sig sin Herre och upphöra.
6. O människor, ni är oåterkalleligt på väg mot ett möte med er Herre.
7. Vad gäller den som får sitt dokument i sin högra hand,
8. kommer hans räkenskap att vara lätt.
9. Han kommer att återvända i glädje till sitt folk.
10. Vad gäller den som får sitt dokument bakom sin rygg,
11. Kommer han att vara plågad av ånger.
12. Och kommer att brinna i Helvetet.
13. Han brukade agera arrogant bland sitt folk.
14. Han trodde aldrig att han skulle ställas till svars.
15. Jo minsann, hans Herre Såg honom.
16. Jag svär högtidligt vid den rosa gryningen.
17. Och vid natten när den breder ut sig.
18. Och vid månen och dess faser.
19. Ni kommer att röra er från fas till fas.
20. Varför tror de inte?
21. Och när Koranen reciteras för dem, faller de inte ner i
prostrering.
22. Det är för att de som inte tror förkastar ().
23. GUD är fullt medveten om deras innersta tankar.
24. Lova dem ett smärtsamt straff.
25. Vad gäller de som trodde och förde ett rättfärdigt liv, får de en
väl förtjänt belöning.
SURA 85: Galaxerna (Al-Burooj)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Skyn och dess galaxer.
2. Den utlovade dagen.
310
3. Vittnet och det bevittnade.
4. Ve folket av den djupa dalgången.
5. De tände en flammande eld.
6. Och satte sig sedan ner omkring den.
7. För att se på brännandet av de troende.
8. Den enda anledningen till att de hatade dem, var för att de trodde
på GUD, den Allsmäktige, den Prisvärde.
9. Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Och GUD
bevittnar alla ting.
10. De som förföljer de troende männen och kvinnorna, och som därefter
inte lyckas ångra sig, har säkerligen ådragit sig Gehennas straff; de
har ådragit sig straffet av att brinna.
11. De som trodde och förde ett rättfärdigt liv, har säkerligen
förtjänat trädgårdar med flytande bäckar. Det är den största triumfen.
12. Er Herres slag är sannerligen svårt.
13. Han är Den som initierar och repeterar.
14. Och Han är den Förlåtande, den Snällaste.
15. Besittare av den ärorika tronen.
16. Som gör vad Han vill.
17. Har du lagt märke till truppernas historia?
18. Farao och Thamûd?
19. De icke troende plågas av förnekan.
20. GUD är fullt medveten om dem.
21. Detta är sannerligen en ärorik Koran.
22. I ett bevarat huvudexemplar.
SURA 86: Den Ljusa Stjärnan (Al-Taareq)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid skyn och Al-Taareq.
2. Vet du vad Al-Tareeq är?
3. Den ljusa stjärnan.
4. Utan tvivel, är alla väl skyddade.
5. Låt människan reflektera över sin skapelse.
6. Han skapades från utskjuten vätska.
7. Från ett ställe mellan ryggraden och inälvorna.
8. Han kan säkerligen återuppliva honom.
9. Dagen då alla hemligheter presenteras.
10. Kommer han inte att ha någon makt, eller någon hjälpare.
11. Vid skyn som returnerar ().
12. Vid jorden som spricker ().
311
13. Detta är en allvarlig redogörelse.
14. Inte att tas med lätthet.
15. De planerar och konspirerar.
16. Men det gör Jag också.
17. Ge bara de icke troende ett kort uppskov.
SURA 87: Den Högste (Al-A'alaa)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Prisa din Herres namn, den Högste.
2. Han skapar och formar.
3. Han formar och vägleder.
4. Han producerar betet.
5. Och förvandlar det sedan till lätt hö.
6. Vi kommer att recitera för dig; glöm ej.
7. Allt är enligt GUDs vilja; Han vet vad som tillkännages, och vad som
är dolt.
8. Vi kommer att leda dig till den lättaste vägen.
9. Därför ska du påminna; kanske påminnelsen kommer att göra nytta.
10. De vördnadsfulla kommer att ta sig i akt.
11. De onda kommer att undvika det.
12. Följaktligen kommer han att genomlida den stora Helveteselden.
13. Vari han aldrig dör, eller hålls vid liv.
14. Sannerligen framgångsrik är den som räddar sin själ.
15. Genom att minnas sin Herres namn och iakttaga kontakt bönerna ().
16. Ni är sannerligen upptagna med detta första liv.
17. Trots att Livet Efter Detta är mycket bättre och evigt.
18. Detta är dokumenterat i de tidigare lärorna.
19. Moses och Abrahams läror.
SURA 88: Överväldigande (Al-Ghaasheyah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Är ni medvetna om det Överväldigande?
2. Ansikten, den dagen, kommer att vara vanärade.
3. Slitande och utmattade.
4. Plågade i ett flammande Helvete.
5. Drickande från en glödande källa.
6. De kommer inte att ha någon mat, förutom av den värdelösa sorten.
7. Aldrig ger den näring, eller mättar någon hunger.
8. Andra ansikten kommer att vara fulla av glädje den dagen.
312
9. Nöjda med sitt verk.
10. I ett upphöjt Paradis.
11. I det hörs inget nonsens.
12. I det flyter en bäck.
13. I det finns luxuösa möbler.
14. Och drycker som gjorts åtkomliga.
15. Och kannor på rader.
16. Och mattor överallt.
17. Varför reflekterar de inte över kamelerna och hur de skapats?
18. Och skyn, och hur den är upphöjd.
19. Och bergen, och hur de konstruerats.
20. Och jorden, och hur den byggts.
21. Du ska påminna, för ditt uppdrag är att leverera denna påminnelse.
22. Du har ingen makt över dem.
23. Vad gäller de som vänder sig bort och inte tror.
24. Kommer GUD att överlämna dem till det stora straffet.
25. Till oss återvänder de slutligen.
26. Därefter kommer vi att ställa dem till svars.
SURA 89: Gryning (Al-Fajr)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid gryningen.
2. Och de tio nätterna.
3. Vid det jämna och det udda.
4. Vid natten när den passerar.
5. Ett omfattande löfte, för den som besitter intelligens.
6. Har ni lagt märke till vad er Herre gjorde med 'Ãd?
7. Erum; staden med höga byggnader.
8. Ingenstans fanns dess like.
9. Även Thamûd, som karvade stenarna i sin dal.
10. Och Farao som hade makt.
11. Alla överträdde de i landet.
12. De spred ondska överallt.
13. Följaktligen öste er Herre ett piskande straff ner över dem.
14. Er Herre är alltid iakttagande.
15. När människan testas av sin Herre genom välsignelser och glädje,
säger han, "Min Herre är generös mot mig."
16. Men om Han testar honom genom att minska på gåvorna, säger han,
"Min Herre förödmjukar mig!"
313
17. Fel! Det var ni själva som gjorde er till föremål för detta, genom
att inte beakta den föräldralöse.
18. Och genom att inte förespråka välgörenhet till de fattiga.
19. Och genom att konsumera arvet tillhörande hjälplösa föräldralösa.
20. Och genom att älska pengarna för mycket.
21. Sannerligen, när jorden krossas, fullständigt krossas.
22. Och er Herre kommer, tillsammans med änglarna i rad efter rad.
23. På den dagen kommer Gehenna att presenteras. På den dagen kommer
människan att minnas - men vilken hågkomst - det kommer att vara för
sent.
24. Han kommer att säga, "O, jag önskar att jag förberett mig för mitt
() liv."
25. På den dagen kan inget straff vara värre än Hans straff.
26. Och ingen fångenskap är lika effektiv som Hans fångenskap.
27. Vad dig beträffar, O belåtna själ.
28. Återvänd till din Herre, förnöjd och förnöjande.
29. Välkomna in till Mina tjänare.
30. Välkomna in i Mitt Paradis.
SURA 90: Staden (Al-Balad)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Jag svär högtidligt vid denna stad.
2. Staden ni bor i.
3. Avlandet och den avlade.
4. Vi skapade människan för att arbeta hårt ().
5. Tror han att ingen någonsin kommer att ställa honom till svars?
6. Han skryter, "Jag spenderade så mycket pengar!"
7. Tror han att ingen ser honom?
8. Gav vi honom inte två ögon?
9. En tunga och två läppar?
10. Visade vi honom inte de två vägarna?
11. Han borde välja den svåra vägen.
12. Vilken är den svåra vägen?
13. Befriandet av slavar.
14. Att ge mat, under svåra tider.
15. Föräldralösa som är besläktade.
16. Eller de fattiga i nöd.
17. Och att vara en av dem som tror, och uppmuntrar varandra till att
vara ihärdiga, och uppmuntrar varandra till att vara snälla.
18. Dessa har förtjänat lycka.
314
19. Vad gäller de som inte tror på våra uppenbarelser, har de ådragit
sig misär.
20. De kommer att vara fängslade i Helvetet.
SURA 91: Solen (Al-Shams)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid solen och dess ljus.
2. Månen som följer den.
3. Dagen som avslöjar.
4. Natten som täcker.
5. Skyn och Han som byggde den.
6. Jorden och Han som upprätthåller den.
7. Själen och Han som skapade den.
8. Och sedan visade den vad som är av ondo och vad som är av godo.
9. Framgångsrik är den som räddar den.
10. Misslyckas gör den som försummar den.
11. Thamoûds otro orsakade dem att överträda.
12. De följde de värsta ibland dem.
13. Guds budbärare sa till dem, "Detta är Guds kamel; låt henne
dricka."
14. De trodde honom inte, och slaktade henne. Deras Herre straffade dem
sedan för deras synd, och utplånade dem.
15. Ändå förblir de som kom efter dem beaktningslösa.
SURA 92: Natten (Al-Layl)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid natten när den täcker.
2. Dagen när den avslöjar.
3. Och Han som skapade det manliga och det kvinnliga.
4. Era verk är av olika slag.
5. Vad gäller den som ger till välgörenhet, och som bibehåller
rättfärdighet.
6. Och som upprätthåller skriften.
7. Honom kommer vi att leda mot lycka.
8. Men han som är snål, fast han är rik.
9. Och som inte tror på skriften.
10. Honom kommer vi att leda mot misär.
11. Hans pengar kan inte hjälpa honom när han faller.
12. Vi förser vägledningen.
13. Vi kontrollerar Livet Efter Detta, liksom detta livet.
315
14. Jag har varnat er om den flammande Helveteselden.
15. Ingen brinner däri, förutom de onda.
16. Som inte tror och vänder sig bort.
17. Undvika det kommer de rättfärdiga att göra.
18. Som ger av sina pengar till välgörenhet.
19. Utan att förvänta sig någonting i gengäld.
20. Endast i strävan efter sin Herre, Den Högste.
21. Han kommer säkerligen att uppnå räddning.
SURA 93: Förmiddagen (Al-Duhaa)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid förmiddagen.
2. Vid natten när den faller.
3. Er Herre övergav dig aldrig, ej heller glömde Han.
4. Livet Efter Detta är mycket bättre än detta första () för dig.
5. Och er Herre kommer att ge dig tillräckligt; Du kommer att vara
nöjd.
6. Fann Han inte dig föräldralös, och Han gav dig ett hem?
7. Han fann dig vilse, och vägledde dig.
8. Han fann dig fattig, och gjorde dig rik.
9. Därför, ska du inte försaka den föräldralöse.
10. Ej heller ska du tillrättavisa tiggaren.
11. Du ska tillkännage välsignelsen som din Herre gett dig.
SURA 94: Lugna Humöret (Al-Sharrhh)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Lugnade vi inte ditt temperament?
2. Och avlastade din börda ().
3. Som tyngde din rygg.
4. Vi upphöjde dig till en ärbar ställning.
5. I smärta finns vinning.
6. Sannerligen, i smärta finns vinning.
7. Alltid när det är möjligt ska du sträva.
8. I strävan efter endast er Herre.
SURA 95: Fikonet (Al-Teen)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid fikonet och oliven.
2. Berget Sinai.
316
3. Och denna hedrade stad ().
4. Vi skapade människan i den bästa formen.
5. Och gjorde honom sedan till den lägsta av de lägsta.
6. Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv; de får en belöning
som är väl förtjänad.
7. Varför förkastar ni fortfarande tron?
8. Är inte GUD den Visaste av alla visa?
SURA 96: Embryot (Al'-Alaq)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Läs, i din Herres namn, som skapade.
2. Han skapade människan från ett embryo.
3. Läs, och din Herre, Upphöjd över allt annat.
4. Undervisar genom pennan.
5. Han lär människan vad den aldrig vetat.
6. Sannerligen, människan överträder.
7. När han blir rik.
8. Till er Herre är det yttersta ödet.
9. Har ni sett den som förbjuder.
10. Andra från att be?
11. Är det inte bättre för honom att följa vägledningen?
12. Eller förespråka rättfärdighet?
13. Om han inte tror och vänder sig bort.
14. Inser han inte att GUD ser?
15. I sanning, om han inte avstår, kommer vi att ta honom i luggen.
16. En lugg som är icke troende och syndig.
17. Låt honom då ropa på sina hjälpare.
18. Vi kommer att tillkalla Helvetes vakter.
19. Du ska inte lyda honom; du ska falla ned i prostrering och dra dig
närmre.
SURA 97: Öde (Al-Qadr)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vi uppenbarade den under Ödets Natt.
2. Hur mäktig är inte Ödets Natt!
3. Ödets Natt är bättre än tusen månader.
4. Änglarna och Anden träder ner däri, med sin Herres tillstånd, för
att utföra alla befallningar.
5. Fridfullt är det, tills gryningens ankomst.
317
SURA 98: Bevis (Al-Bayyinah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. De som inte trodde bland skriftens folk, liksom idoldyrkarna,
insisterar på sina sätt, trots beviset som givits dem.
2. En budbärare från GUD reciterar heliga instruktioner till dem.
3. I dem finns värdefulla läror.
4. Faktum är att de som fick skriften inte tvistade förrän beviset gavs
till dem.
5. Allt som bads av dem var att dyrka GUD och att ägna religionen
absolut till endast Honom, att iakttaga kontakt bönerna (), och ge den
obligatoriska välgörenheten (). Sådan är den perfekta religionen.
6. De som inte trodde bland skriftens folk, och idoldyrkarna, har
ådragit sig Gehennas eld för evigt. De är de värsta varelserna.
7. De som trodde och förde ett rättfärdigt liv är de bästa varelserna.
8. Deras belöning hos deras Herre är Edens trädgårdar med flytande
bäckar, vari de vistas för evigt. GUD är nöjd med dem, och de är nöjd
med Honom. Sådan är belöningen för de som vördar sin Herre.
SURA 99: Skalvet (Al-Zalzalah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. När jorden våldsamt skakas.
2. Och jorden skjuter ifrån sig sina laster.
3. Kommer människan att undra: "Vad är det som händer?"
4. På den dagen, kommer den att berätta sina nyheter.
5. Att er Herre beordrat den.
6. På den dagen, kommer människor att strömma ut från alla håll och
kanter, för att visas sina verk.
7. Den som uträttar en atoms vikt av godo kommer att se det.
8. Och den som uträttar en atoms vikt av ondo kommer att se det.
SURA 100: De Som Galopperar (Al-'Aadeyaat)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid de snabba galopperarna.
2. Som tänder gnistor.
3. Invaderar () på morgonen.
4. Slår skräck däri.
5. Tränger in i hjärtat av deras territorium.
6. Människan är otacksam mot sin Herre.
7. Han vittnar om detta faktum.
8. Han älskar materiella saker för mycket.
9. Inser han inte att den dagen kommer då gravarna öppnas?
318
10. Och alla hemligheter läggs fram.
11. På den dagen kommer de att få veta, att deras Herre varit fullt
Medveten om dem.
SURA 101: Chockvågen (Al-Qaare'ah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Chockvågen.
2. Vilken chockvåg!
3. Har du någon aning om vad Chockvågen är för något?
4. Det är dagen då människorna kommer ut som fjärilssvärmar.
5. Bergen kommer att vara som fluffig ylle.
6. Vad gäller den vars vikter är tunga.
7. Kommer han att föra ett lyckligt (evigt) liv.
8. Vad gäller den vars vikter är lätta.
9. Hans öde är lågt.
10. Vet du vad det är för något?
11. Den flammande Helveteselden.
SURA 102: Att Samla På Hög (Al-Takaathur)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Ni förblir upptagna med att samla på hög.
2. Tills ni går till gravarna.
3. Ni kommer sannerligen att få veta.
4. Utan tvivel, kommer ni att få veta.
5. Om ni bara kunde få veta med säkerhet.
6. Skulle ni föreställa er Helvetet.
7. Då skulle ni se det med övertygelsens öga.
8. Sedan kommer ni att ifrågasättas, på den dagen, om välsignelserna ni
åtnjutit.
SURA 103: Eftermiddagen (Al-'Asr)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vid eftermiddagen.
2. Är människan helt förlorad.
3. Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv, och som uppmanar
varandra till att upprätthålla sanningen, och som uppmanar varandra
till att vara ihärdiga.
SURA 104: Baktalaren (Al-Humazah)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Ve varenda baktalare, förtalare.
319
2. Han samlar pengar på hög och räknar dem.
3. Som om pengar kommer att göra honom odödlig.
4. Aldrig; han kommer att kastas in i Förödaren.
5. Vet du vad Förödaren är för något?
6. Guds flammande Helvete.
7. Det bränner dem utan och innan.
8. De kommer att vara instängda däri.
9. I utsträckta kolonner.
SURA 105: Elefanten (Al-Feel)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Har ni lagt märke till vad er Herre gjorde med elefantens folk?
2. Lät Han inte deras planer slå tillbaka?
3. Han sände svärmar av fåglar över dem.
4. Som öste hårda stenar över dem.
5. Han gjorde dem till något som liknade söndertuggat hö
SURA 106: Quraish (Den Quraiska Stammen)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Detta borde uppskattas av Quraish.
2. Precis som de uppskattar vinterns och sommarens karavaner.
3. De ska dyrka Herren av denna helgedom.
4. För Han är Den som matade dem efter hunger, och gav dem trygghet
efter fruktan.
SURA 107: Välgörenhet (Al-Maa'oon)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vet du vem som verkligen avvisar tron?
2. Det är den som behandlar de föräldralösa illa.
3. Och som inte förespråkar bespisningen av de fattiga.
4. Och ve de som iakttager kontaktbönerna (Salat)-
5. som är helt tanklösa över sina böner.
6. De bara visar upp sig.
7. Och de förbjuder välgörenhet.
SURA 108: Gåva (Al-Kawthar)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Vi har välsignat dig med mången gåva.
2. Därför ska du be till er Herre (Salat), och ge till välgörenhet.
3. Din motståndare kommer att vara förlorare.
320
SURA 109: De Som Inte Tror (Al-Kaaferoon)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Säg, "O ni som inte tror.
2. "Jag dyrkar inte det ni dyrkar.
3. "Ej heller dyrkar ni det jag dyrkar.
4. "Ej heller kommer jag någonsin att dyrka det ni dyrkar.
5. "Ej heller kommer ni någonsin att dyrka det jag dyrkar.
6. "Ni har er religion, och jag har min religion."
SURA 110: Triumf (Al-Nassr)
[Sista Suran Uppenbarad]
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. När triumf kommer från GUD, och seger.
2. Kommer ni att se människorna anta Guds religion i klungor.
3. Ni ska glorifiera och prisa er Herre, och be Honom om förlåtelse.
Han är Frälsaren.
SURA 111: Taggar (Al-Masad)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, den Nådigaste
1. Fördömda är Abee Lahab's verk, och han är fördömd.
2. Hans pengar och allt han åstadkommit kommer aldrig att hjälpa honom.
3. Han har ådragit sig det flammande Helvetet.
4. Även hans fru, som ledde förföljelsen.
5. Hon kommer att () med ett rep av taggar runt sin hals.
SURA 112: Fullständighet (Al-Ikhlaas)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Proklamera: "Han är Den ende GUDen.
2. "Den fullständige GUDen.
3. "Aldrig har Han fått något. Ej heller är Han född.
4. "Ingen kan jämföras med Honom."
SURA 113: Gryning (Al-Falaq)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Säg, "Jag söker skydd hos gryningens Herre.
2. "Från det onda bland Hans skapelser.
3. "Från det onda i mörkret när det faller.
4. "Från det onda hos bråkmakarna.
5. "Från det onda hos de avundsjuka när de avundas."
321
SURA 114: Människor (Al-Naas)
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
1. Säg, "Jag söker skydd hos människornas Herre.
2. "Människornas Kung.
3. "Människornas gud.
4. "Från det onda av lömska viskningar.
5. "Som viskar in i människornas bröst.
6. "Vare sig de är av jinner eller människor."

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.