X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Święty Quran Noble Kuran Tłumaczenie od ten Treści po polsku

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 17:38
1
Święty
Quran
Noble Kuran
Tłumaczenie od ten
Treści po polsku
Formatowanie przy Strach
Brązowy
i
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI........................................................... i
SURA 1. AL-FATIHA (OTWIERAJACA)....................................... 1
SURA 2. AL-BAQARAH (KROWA)............................................ 1
SURA 3. AL-IMRAN (RODZINA IMRANA).................................... 22
SURA 4. AN-NISAA (KOBIETY)........................................... 36
SURA 5. AL-MAIDA (STóL ZASTAWIONY)................................... 49
SURA 6. AL-ANAM (TRZODY)............................................. 59
SURA 7. AL-ARAF (WZNIESIONE)......................................... 68
SURA 8. AL-ANFAL (LUPY).............................................. 79
SURA 9. AT-TAUBA (SKRUCHA)........................................... 84
SURA 10. YUNUS (JONASZ).............................................. 93
SURA 11. THE PROPHET HUD (HUD)...................................... 100
SURA 12. YUSUF (JOZEF).............................................. 107
SURA 13. AL-RAD (GRZMOT)............................................ 114
SURA 14. IBRAHIM (ABRAHAM).......................................... 117
SURA 15. AL-HIJR (HIDZR)............................................ 121
SURA 16. AL-NAHL (PSZCZOLY)......................................... 124
SURA 17. AL-ISRA (PODROZ NOCNA)..................................... 131
SURA 18. AL-KAHF (GROTA)............................................ 138
SURA 19. MARYAM (MARIA)............................................. 144
SURA 20. TA HA (Taha)............................................... 149
SURA 21. AL-ANBIYAA (PROROCY)....................................... 154
SURA 22. AL-HAJJ (PIELGRZYMKA)...................................... 159
SURA 23. AL-MUMINUN (WIEMI)......................................... 164
SURA 24. AN-NUR (SWIATLO)........................................... 169
SURA 25. AL-FURQAN (ROZRóZNIENIE)................................... 174
SURA 26. ASH-SHUARAA (POECI)........................................ 178
SURA 27. AN-NAML (MRÓWKI)........................................... 185
SURA 28. AL-QASAS (OPOWIADANIE)..................................... 190
SURA 29. AL-ANKABUT (PAJAK)......................................... 196
SURA 30. AR-RUM (BIZANTYJCZYCY)..................................... 200
SURA 31. LUQMAN (THE WISE) (LOKMAN)................................. 203
SURA 32. AS-SAJDA (POKLON).......................................... 205
SURA 33. AL-AHZAB (FRAKCJE)......................................... 207
SURA 34. SABA (SABEJCZYCY).......................................... 211
SURA 35. FATIR OR MALAIKA (STWóRCA)................................. 215
ii
SURA 36. YA SIN (JA SIN)............................................ 218
SURA 37. AS-SAFFAT (SZEREGI)........................................ 221
SURA 38. SAD (SAD).................................................. 227
SURA 39. AZ-ZUMAR (GRUPY)........................................... 230
SURA 40. AL-MUMIN (WIERZACY)........................................ 235
SURA 41. FUSSILAT (WYJASNIONE)...................................... 240
SURA 42. ASH-SHURA (NARADA)......................................... 243
SURA 43. AZ-ZUKHRUF (OZDOBY)........................................ 246
SURA 44. AD-DUKHAN (DYM)............................................ 250
SURA 45. AL-JATHIYA (PRZYKLEKAJACA)................................. 252
SURA 46. AL-AHQAF (PIASZCZYSTE WYDMY)............................... 254
SURA 47. MUHAMMAD (MUHAMMAD)........................................ 257
SURA 48. AL-FATH (ZWYCIESTWO)....................................... 259
SURA 49. AL-HUJURAT (KOMNATY)....................................... 261
SURA 50. QAF (KAF).................................................. 262
SURA 51. AZ-ZARIYAT (ROZPRASAJACE).................................. 264
SURA 52. AT-TUR (GóRA).............................................. 266
SURA 53. AN-NAJM (GWIAZDA).......................................... 268
SURA 54. AL-QAMAR (KSIEZYC)......................................... 270
SURA 55. AR-RAHMAN (MILOSIEMY)...................................... 272
SURA 56. AL-WAQIAH (WYDARZENIE)..................................... 275
SURA 57. AL-HADID (ZELAZO).......................................... 278
SURA 58. AL-MUJADILAH (DYSPUTA)..................................... 280
SURA 59. AL-HASHR (ZEBRANIE)........................................ 282
SURA 60. AL-MUMTAHANA (DOSWIADCZANA)................................ 283
SURA 61. AS-SAFF (SZEREG)........................................... 285
SURA 62. AL-JUMUA (ZGROMADZENIE).................................... 285
SURA 63. AL-MUNAFIQUN (OBLUDNICY)................................... 286
SURA 64. TAGABUN (WZAJEMNE ASZUKIWANIE)............................. 287
SURA 65. AT-TALAQ (ROZWóD).......................................... 288
SURA 66. AT-TAHRIM (ZAKAZANIE)...................................... 289
SURA 67. AL-MULK (KRóLESTWO)........................................ 290
SURA 68. AL-QALAM (PIóRO)........................................... 292
SURA 69. AL-HAQQA (NIEUNIKNIONE).................................... 293
SURA 70. AL-MAARIJ (STOPNIE)........................................ 295
SURA 71. NUH (NOE).................................................. 296
SURA 72. AL-JINN (DZINNY)........................................... 297
SURA 73. AL-MUZZAMMIL (OWINIETY SZATA).............................. 299
iii
SURA 74. AL-MUDDATHTHIR (OKRYTY PLASZCZEM).......................... 300
SURA 75. AL-QIYAMAT (ZMARTWYCHWSTANIE).............................. 301
SURA 76. AD-DAHR OR INSAN (CZLOWIEK)................................ 303
SURA 77. AL-MURSALAT (WYSLANNICY)................................... 304
SURA 78. AN-NABAA (WIESC)........................................... 305
SURA 79. AN-NAZIAT (WYRYWAJACY)..................................... 307
SURA 80. ABASA (ZACHMURZYL SIE)..................................... 308
SURA 81. AT-TAKWIR (ZACIEMNIENIE)................................... 309
SURA 82. AL-INFITAR (ROZDZIELENIE).................................. 309
SURA 83. AT-TATFIF OR AL-MUTAFFIFEEN (OSZUSCI)...................... 310
SURA 84. AL-INSHIQAQ (ROZERWANIE)................................... 311
SURA 85. AL-BURUJ (KONSTELACJE)..................................... 312
SURA 86. AL-TARIQ (GWIAZDA NOCNA)................................... 313
SURA 87. AL-ALA (NAJWYZSZY)......................................... 313
SURA 88. AL-GASHIYA (OSZALAMIAJACE)................................. 314
SURA 89. AL-FAJR (JUTRZENKA)........................................ 315
SURA 90. AL-BALAD (MIASTO).......................................... 315
SURA 91. ASH-SHAMS (SLOñCE)......................................... 316
SURA 92. AL-LAIL (NOC).............................................. 317
SURA 93. AD-DHUHA (JASNOSC PORANKA)................................. 317
SURA 94. AL-INSHIRAH OR AL-SHARH (OTWARCIE)......................... 318
SURA 95. AT-TIN (DRZEWO FIGOWE)..................................... 318
SURA 96. IQRAA OR AL-ALAQ (ZAKRZEPìA KREW).......................... 318
SURA 97. AL-QADR (PRZEZNACZENIE).................................... 319
SURA 98. AL-BAIYIN (JASNY DOWóD).................................... 319
SURA 99. AT-ZILZAL (TRZESIENIE ZIEMI)............................... 319
SURA 100. AL-ADIYAT (GALAPUJACE).................................... 320
SURA 101. AL-QARIAH (WYDARZENIE).................................... 320
SURA 102. AL-TAKATHUR (WSPóLZAWODNICTWO)............................ 321
SURA 103. AL-ASR (PORA PRZEDWIECZORNA).............................. 321
SURA 104. AL-HUMAZA (OSZCZERCA)..................................... 321
SURA 105. AL-FIL (SLON)............................................. 321
SURA 106. QURAISH OR THE QURAISH (KURAJSZYCI)....................... 322
SURA 107. AL-MAUN (WSPOMOZENIE)..................................... 322
SURA 108. AL-KAUTHAR (OBFITOSC)..................................... 322
SURA 109. AL-KAFIRUN (NIEWIEMI)..................................... 322
SURA 110. AN-NASR (POMOC)........................................... 322
SURA 111. AL-LAHAB OR AL-MASAD (SZNUR).............................. 323
iv
SURA 112. Al-Ikhlaas (CZYSTOŚĆ)..................................... 323
SURA 113. AL-FALAQ (JUTRZENKA)...................................... 323
SURA 114. AL-NAS (LUDZIE)........................................... 323
1
SURA 1. AL-FATIHA (OTWIERAJACA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. W imie Boga Milosiernego i Litosciwego*!
2. Chwala Bogu, Panu swiatów,
3. Milosiernemu i Litosciwemu,
4. Królowi Dnia Sadu.
5. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.
6. Prowadz nas droga prosta
7. droga tych, których obdarzyles dobrodziejstwami; nie zas tych, na
których jestes zagniewany, i nie tych, którzy bladza.
SURA 2. AL-BAQARAH (KROWA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mim.
2. To jest Ksiega - nie ma co do tego zadnej watpliwosi - droga prosta
dla bogobojnych;
3. Dla tych którzy wierza w to co skryte, którzy odprawiaja modlitwe i
rozdaja z tego, w co ich zaopatrzylismy;
4. i dla tych, którzy wierza w to, co tobie zeslalismy, i w to, co
zostalo zeslane przed toba; oni wierza mocno w zycie ostateczne.
5. Tacy sa na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni beda
szczesliwi.
6. Zaprawde, tym, którzy nie wierza, jest wszystko jedno, czy ty ich
ostrzegasz, czy nie ostrzegasz, oni i tak nie uwierza.
7. Bóg nalozyl pieczec na ich serca i na ich sluch, a na ich oczach
polozyl zaslone. Dla nich kara bedzie straszna.
8. Wsród nich sa tacy, którzy mówia: "Wierzymy w Boga i w Dzien
Ostatni!" Lecz oni wcale nie sa wierzacymi.
9. Oni usiluja oszukac Boga i tych, którzy wierza, lecz oszukuja tylko
siebie samych; oni tego nie pojmuja.
10. W ich sercach jest choroba, a Bóg jeszcze powieksza ich chorobe.
Spotka ich kara. bolesna za to, ze klamia.
11. A kiedy im mówia: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!" oni mówia: "My
tworzymy tylko dobro!"
12. Czyzby? Zaprawde oni szerza zgorszenie i nie sa tego swiadomi!
13. A kiedy im mówia: "Uwierzcie tak, jak wierza ci ludzie!" " oni
mówia : "Czyz my mamy wierzyc, jak wierzacy . Czyzby? Zaprawde, to oni
sa,glupcami, lecz oni nie wiedza!
14. A kiedy spotykaja tych, którzy wierza, mówia: "My wierzymy!" A
kiedy sa sami ze swoimi szatanami , to mówia: "My przeciez jestesmy z
wami. My sobie tylko zartujemy!"
15. Bóg zazartuje z nich i przedluzy ich trwanie w buncie, w którym
wedruja na oslep.
2
16. To sa ci, którzy kupili bladzenie za droge prosta; nie przyniósl im
jednak korzysci ich handel i nie znalezli sie na drodze prostej .
17. Oni sa podobni do tego, który zapalil ogien, a kiedy ogien
oswietlil to, co bylo wokól niego, Bóg zabral im swiatlo i pozostawil
ich w ciemnosciach, tak iz nie mogli widziec.
18. Glusi, niemi i slepi - oni nie zawróca.
19. Albo do chmury burzowej na niebie - w niej sa ciemnosci, grzmot i
blyskawica. Oni, obawiajac sie smierci, wkladaja palce w swoje uszy
przed piorunami. Bóg obejmuje niewiernych.
20. Blyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za kazdym razem, kiedy ona
daje im swiatlo, oni ida w nim; a kiedy ogarnia ich ciemnosc , oni sie
zatrzymuja. Jesliby zechcial Bóg, to zabralby im sluch i wzrok.
Zaprawde, Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny !
21. O ludzie! Czcijcie waszego Pana, który was stworzyl, jak i tych,
którzy byli przed wami! - byc moze, wy bedziecie bogobojni!
22. On jest Tym, który uczynil dla was ziemie poslaniem, niebo -
budowla. On spuscil z nieba wode sprawil, ze dzieki niej wyrosly owoce
Jako zaopatrzenie dla was. Nie dawajcie wiec Bogu równych, skoro wy
wiecie.
23. A jesli pozostajecie w watpliwosci wobec tego, co zeslalismy
Naszemu sludze, o przyniescie sure podobna do tego wezwijcie waszych
swiadków, poza Bogiem,
24. A jesli jestescie prawdomówni! a jesli tego nie uczynicie a wy
nigdy tego nie uczynicie - to bójcie sie ognia a paliwem jego beda
ludzie i kamienie - który zostal przygotowany dla niewiernych.
25. I zwiastuje radosna wiesc tym, którzy uwierzyli i czynili dobre
dziela, iz dla nich beda Ogrody, gdzie w dole plyna strumyki. ilekroc
sa zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich, oni mówia: ,To jest to, co
otrzymywalismy kiedys!", albowiem to, co otrzymuja, jest bardzo
podobne. beda tam mieli malzonki czyste beda tam przebywac na wieki.
26. Zaprawde, Bóg sie nie wstydzi przytoczyc jako podobienstwo komara
lub czegos znaczniejszego. A ci, którzy wierza, wiedza, ze to jest
prawda od ich Pana. A ci, którzy nie wierza, mówia: "Cóz to chcial Bóg
wyrazic przez to podobienstwo?" Przez nie On sprowadza z drogi wielu i
prowadzi droga prosta wielu. Lecz On sprowadza przez to z drogi tylko
ludzi bezboznych.
27. Ci, którzy naruszaja przymierze Boga, chociaz je przedtem
uroczyscie potwierdzili; ci, którzy przecinaja to, co Bóg nakazal
zlaczyc, i ci, którzy szerza zgorszenie na ziemi - oni wszyscy poniosa
strate.
28. Jakze mozecie nie wierzyc w Boga? Byliscie umarlymi, a On dal wam
zycie; potem sprowadzi na was smierc i znowu da wam zycie; wtedy do
Niego zostaniecie sprowadzeni.
29. On jest Tym, który stworzyl dla was wszystko to, co jest na ziemi.
Nastepnie zwrócil sie ku niebu i uksztaltowal je w siedem niebios. On
jest o kazdej rzeczy wszechwiedzacy!
30. I oto powiedzial twój Pan do aniolów: "Ja umieszcze na ziemi
namiestnika. " Oni powiedzieli: "Czy Ty umiescisz na niej tego, kto
bedzie szerzyl na niej zepsucie i bedzie przelewal krew, kiedy my
3
glosimy Twoja chwale i glosimy Twoja swietosc?" Powiedzial: "Zaprawde,
Ja wiem to, czego wy nie wiecie!"
31. I On nauczyl Adama wszystkich imion , potem przedstawil wszystkie
stworzenia aniolom mówiac: "Obwiesccie Mi ich imiona, jesli jestescie
prawdomówni!"
32. Oni powiedzieli: "Chwala Tobie! My nie mamy zadnej innej wiedzy
poza tym, czego nas nauczyles. Ty, zaprawde, jestes Wszechwiedzacy,
Madry!"
33. On powiedzial: O Adamie! "Obwiesc im ich imiona!" A kiedy Adam im
obwiescil ich imiona, powiedzial Pan: "Czyz wam nie powiedzialem? Ja
znam to, co skryte, w niebiosach i na ziemi, i Ja wiem, co wy
ujawniacie i co skrywacie."
34. A kiedy powiedzielismy do aniolów: "Oddajcie poklon Adamowi!", oni
oddali poklon, z wyjatkiem Iblisa. On odmówil, wbil sie w pyche i
znalazl sie wsród niewiernych.
35. I powiedzielismy: O Adamie!" Zamieszkajcie, ty i twoja malzonka, w
Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie, skad chcecie: lecz nie
zblizajcie sie do tego drzewa, bo znajdziecie sie miedzy
niesprawiedliwymi!"
36. Wtedy szatan spowodowal, ze potkneli sie o nie, i wyprowadzil ich z
tego stanu, w którym sie znajdowali. I powiedzielismy im: "Idzcie
precz! Wy bedziecie wrogami jedni dla drugich! Bedziecie mieli stale
miejsce pobytu na ziemi i uzywanie do pewnego czasu."
37. Wtedy otrzymal Adam od swojego Pana pewne slowa i On zwrócil sie ku
niemu. Albowiem On jest Przebaczajacy, Litosciwy!
38. Powiedzielismy: "Idzcie precz stad wszyscy! Lecz przyjdzie do was
ode Mnie droga prosta. A ci, którzy pójda po Mojej drodze prostej, nie
beda sie lekac i nie beda sie smucic."
39. A ci, którzy nie uwierzyli i za klamstwo uznali Nasze znaki, beda
mieszkancami ognia; oni tam beda przebywac na wieki.
40. O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was
obdarzylem, i wypelniajcie wiernie Moje przymierze, wtedy i Ja bede
wypelnial wasze przymierze. I bójcie sie Mnie!
41. Wierzcie w to, co Ja zeslalem, potwierdzajac prawdziwosc tego, co
wy posiadacie; i nie badzcie pierwszymi wsród tych, którzy w to nie
wierza! I nie sprzedajcie Moich znaków za niska cene! I bójcie sie
Mnie!
42. I nie ubierajcie prawdy w falsz! I nie ukrywajcie prawdy, skoro
przeciez wiecie!
43. Odprawiajcie modlitwe i dawajcie jalmuzne; sklaniajcie sie z tymi,
którzy sie sklaniaja!
44. Czy bedziecie nakazywac ludziom dobroc, a zapominac o sobie samych?
wy przeciez recytujecie Ksiege. Czy nie rozumiecie?
45. Proscie o pomoc w cierpliwosci i w modlitwie! Zaprawde, to jest
trudna rzecz, ale nie dla ludzi pokornych,
46. którzy mysla, ze spotkaja swego Pana, i ze do Niego powróca.
47. O synowie Izraela! Wspominajcie Moje dobrodziejstwa, którymi was
obdarzylem! Zaprawde, Ja was wynioslem ponad swiaty!
4
48. I bójcie sie Dnia, kiedy dusza nie bedzie mogla zaplacic niczym za
druga dusze, i nie bedzie przyjete jej wstawiennictwo; ani nie bedzie
przyjeta zadna równowartosc i nikt nie otrzyma wspomozenia!
49. I oto wybawilismy was od ludzi Faraona, którzy nakladali na was
ciezka kare, zabijali waszych synów, a pozostawiali przy zyciu wasze
kobiety. W tym jest dla was wielkie doswiadczenie od waszego Pana.
50. Oto rozdzielilismy dla was morze i wyratowalismy was, a zatopilismy
lud Faraona na waszych oczach.
51. A kiedy zawarlismy przymierze z Mojzeszem na czterdziesci nocy,
wtedy, w czasie jego nieobecnosci, wzieliscie sobie cielca, i staliscie
sie niesprawiedliwi!
52. potem jednak przebaczylismy wam. Byc moze, bedziecie wdzieczni!
53. Oto dalismy Mojzeszowi Ksiege i rozróznienie ; byc moze, wy
pójdziecie droga prosta!
54. powiedzial Mojzesz do swego ludu: "O ludu mój ! Wyrzadziliscie
niesprawiedliwosc sami sobie, wybierajac cielca. Nawróccie sie wiec do
waszego Stwórcy, i zabijajcie sie! Tak bedzie dla was lepiej w obliczu
waszego Stwórcy, i On sie ku wam nawróci. Zaprawde, On jest
Przebaczajacy, Litosciwy!"
55. Kiedy powiedzieliscie: "O Mojzeszu! My ci nie uwierzymy, dopóki nie
zobaczymy Boga na jawie." Wtedy porazil was piorun na oczach
wszystkich.
56. Potem wskrzesilismy was, po waszej smierci. Byc moze, bedziecie
wdzieczni!
57. I ocienilismy was bialym oblokiem, i spuscilismy na was manne i
przepiórki: "Jedzcie wspaniale rzeczy, w które was zaopatrzylismy!" Oni
nie Nam wyrzadzili niesprawiedliwosc, lecz wyrzadzili niesprawiedliwosc
sobie samym.
58. Oto powiedzielismy: "Wejdzcie do tego miasta i jedzcie tam
swobodnie, co chcecie. Wchodzcie do bramy, wybijajac poklony, i mówcie:
"Przebaczenie!" Przebaczymy wam wasze grzechy i damy wiecej tym, którzy
czynia dobro."
59. Lecz niesprawiedliwi zamienili slowo, które im zostalo powiedziane,
na inne slowo. I spuscilismy na niesprawiedliwych gniew z nieba za to,
iz byli bezbozni.
60. A kiedy Mojzesz prosil o wode dla swojego ludu, "Uderz swoja laska
o skale!" "I wytrysnelo z niej dwanascie zródel, tak iz wszyscy ludzie
znali miejsce swego wodopoju. "Jedzcie i pijcie z tego, w co zaopatrzyl
was Bóg! I nie czyncie zla na ziemi jako gorszyciele!"
61. Kiedy powiedzieliscie: "O Mojzeszu! My nie mozemy zniesc jednego
rodzaju pozywienia. Popros dla nas swego Pana, aby On przygotowal dla
nas to, co wydaje ziemia, jak: jarzyny, ogórki, czosnek, soczewica i
cebula." - On powiedzial: "Czyzbyscie chcieli zamienic to, co jest
lepsze, na to, co jest gorsze? Uchodzcie do Egiptu, tam bedziecie miec,
o co prosicie!" I doznali ponizenia i biedy, i sciagneli na siebie
gniew Boga. Stalo sie tak, poniewaz nie wierzyli w znaki Boga i
zabijali proroków bez zadnego prawa. Stalo sie tak, poniewaz zbuntowali
sie i byli wystepni.
5
62. Zaprawde, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznaja judaizm,
chrzescijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierza w Boga i w Dzien
Ostatni i którzy czynia dobro, wszyscy otrzymaja nagrode u swego Pana;
i nie odczuja zadnego leku, i nie beda zasmuceni!
63. Oto zawarlismy z wami przymierze i wznieslismy nad wami góre:
"Trzymajcie mocno to, co wam dalismy, i wspominajcie to, co tam jest!
Byc moze, bedziecie bogobojni!"
64. Wy jednak potem odwróciliscie sie. I gdyby nie laska Boga nad wami
i Jego milosierdzie, to bylibyscie miedzy stratnymi.
65. Znacie juz tych sposród was, którzy naruszyli sabat; My im
powiedzielismy: "Badzcie malpami wzgardzonymi!"
66. I uczynilismy z nich przyklad ostrzegajacy SURA II - KROWA dla
wspólczesnych i dla potomnych i napomnienie dla bogobojnych.
67. I kiedy powiedzial Mojzesz do swego ludu: "Zaprawde, Bóg nakazuje
wam zabic krowe!" - oni powiedzieli: "Czy ty sobie z nas zartujesz?" On
powiedzial: "Uciekam sie do Boga, by nie byc miedzy glupimi!"
68. Oni powiedzieli: "Pros dla nas swego Pana, aby nam wyjasnil, jaka
ona ma byc?" On powiedzial: "Mówi Pan: TTo ma byc krowa nie stara ani
nie ciele, lecz cos posredniego. Czyncie wiec, co wam zostalo
nakazane!t"
69. Oni powiedzieli: "Pros dla nas swego Pana, aby nam wyjasnil, jaka
ma byc jej barwa?" On powiedzial: "Pan mówi: TTa krowa ma byc zólta w
odcieniu jasnym, i cieszyc oczy patrzacych.t"
70. Oni powiedzieli: "Pros dla nas swegoPana, aby nam wyjasnil, jaka
ona ma byc? Przeciez krowy, wedlug nas, sa do siebie podobne, i jesli
Bóg zechce, to znajdziemy sie na drodze prostej."
71. On powiedzial: "Pan mówi: TTo ma byc krowa nie noszaca jarzma,
która nie .orze ziemi ani nie nawadnia pola, zdrowa i cala, nie
posiadajaca znamienia.t" Oni powiedzieli: "Teraz przyniosles nam
prawde!" I zabili ja na ofiare, ale omal tego nie zaniechali.
72. Kiedy zabiliscie pewnego czlowieka i sprzeczaliscie sie w tej
sprawie - a Bóg ujawnia to, co wy ukrywacie -
73. powiedzielismy: "Uderzcie go jakasa czescia z niej!" Tak Bóg ozywia
umarlych i ukazuje wam Swoje znaki. Byc moze, bedziecie rozumni!
74. Potem znów wasze serca staly sie zatwardziale; staly sie jak kamien
albo jeszcze twardsze. Bo, zaprawde, wsród kamieni sa takie, z których
wytryskaja strumyki; i wsród nich, zaprawde, sa takie, które pekaja i
wyplywa z nich woda; i wsród nich, zaprawde, sa takie, które staczaja
sie z obawy przed Bogiem. A Bóg nie lekcewazy tego, co czynicie!
75. Czyz wy pragniecie, zeby oni wam uwierzyli, kiedy wsród nich byla
grupa takich, którzy slyszeli slowo Boga, nastepnie je wypaczyli, kiedy
juz je zrozumieli, a przeciez dobrze wiedzieli.
76. Kiedy oni spotykaja tych, którzy uwierzyli, mówia: "Uwierzylismy!"
A kiedy znajda sie sami miedzy soba, mówia: "Czy wy bedziecie mówic im
o tym, co objawil wam Bóg, azeby sie sprzeczali z wami przed waszym
Panem?"
77. Czyz nie jestescie rozumni? " Czyz nie wiecie, ze Bóg zna to, co
oni ukrywaja, i to, co glosza jawnie?
6
78. Wsród nich sa ludzie niepismienni, którzy nie znaja Ksiegi, lecz
tylko marzenia; oni snuja jedynie przypuszczenia.
79. Biada wiec tym, którzy pisza Ksiege swoimi rekami, a potem mówia:
"To pochodzi od Boga!" - aby to sprzedac za niska cene. Biada im wiec
za to, co napisaly ich rece! I biada im za to, co oni zyskuja!
80. Oni powiedzieli: "Ogien nas dotknie tylko przez pewna liczbe dni."
Powiedz: "Czy wy zawarliscie przymierze z Bogiem? Bóg nigdy nie lamie
Swojego przymierza! Albo tez mówicie przeciw Bogu to, czego nie
wiecie?"
81. Tak! Ten, kto popelnil zlo i kogo objal grzech - tacy jak on beda
mieszkancami ognia; tam beda przebywac na wieki.
82. A ci, którzy wierza i czynia dobre dziela, beda mieszkancami
Ogrodu; tam beda przebywac na wieki.
83. Oto zawarlismy przymierze z synami Izraela: "Nie bedziecie czcic
nikogo innego, jak tylko Boga; rodzicom okazujcie dobroc i bliskim
krewnym, i sierotom, i biednym. Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!
Odprawiajcie modlitwe i dawajcie jalmuzne!" Potem jednak wyscie sie
odwrócili oprócz nielicznych sposród was, i wy sie sprzeciwiacie.
84. I oto zawarlismy z wami przymierze: "Nie bedziecie przelewac krwi!
Nie bedziecie sie wzajemnie wypedzac z waszych domostw!" Potem wy
potwierdziliscie to i zaswiadczyliscie.
85. Wy jednak zabijaliscie sie wzajemnie; wypedziliscie czesc z was z
wlasnych domostw, spiskujac przeciwko nim w grzechu i wrogosci. A jesli
przychodza do was jako jency, to ich wykupujecie. Otóz wypedzanie ich
bylo wam zakazane. Czyz mozecie wierzyc w jedna czesc Ksiegi, a nie
wierzyc w inna jej czesc? A zaplata dla tych sposród was, którz to
czynia, bedzie hanba w zyciu tego swiata, a w Dniu Zmartwychwstania
beda skierowani ku najstraszniejszej karze. Bóg nie lekcewazy tego, co
czynicie!
86. Oto sa ci, którzy kupili zycie tego swiata za zycie ostateczne. Nie
bedzie im zmniejszona kara i nie otrzymaja zadnej pomocy.
87. Dalismy juz Mojzeszowi Ksiege i w slad za nim wyslalismy poslanców.
I dalismy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody; i umocnilismy go Duchem
Swietym. Czyz za kazdym razem, kiedy przychodzil do was poslaniec z
tym, czego nie pragna wasze dusze, nie wzbijaliscie sie w pyche i nie
uwazaliscie jednych za klamców, a innych czyz nie zabijaliscie?
88. Oni mówia: "Nasze serca nie sa obrzezane." Taki Niech ich Bóg
przeklnie za ich niewiare! Jakze malo oni wierza!
89. Kiedy przyszla do nich Ksiega od Boga, potwierdzajaca prawdziwosc
tego, co oni posiadaja - a oni przedtem prosili o zwyciestwo nad tymi,
którzy nie uwierzyli - i kiedy przyszlo do nich to, co oni juz znali,
oni w to nie uwierzyli. Przeklenstwo Boga nad niewierzacymi!
90. Jakze zle jest to, za co sprzedali swoje dusze! Oni nie uwierzyli w
to, co zeslal Bóg, ze zlosci, iz Bóg zsyla Swoja laske, komu chce ze
Swoich slug. I sciagneli na siebie gniew za gniewem. A niewiernych
spotka kara ponizajaca!
91. A kiedy im mówia: "Wierzcie w to, co zeslal Bóg!" - oni mówia: "My
wierzymy w to, co nam zostalo zeslane." Lecz oni nie wierza w to, co
przyszlo potem; a przeciez to jest prawda potwierdzajaca to, co oni
7
posiadaja. Powiedz: "A dlaczego przedtem zabijaliscie proroków Boga,
jesli jestescie wierzacymi?"
92. Juz Mojzesz przyszedl do was z jasnymi dowodami. Nastepnie
wzieliscie sobie cielca i byliscie niesprawiedliwi.
93. I oto zawarlismy z wami przymierze, i wznieslismy ponad wami Góre:
"Wezmijcie to, co wam dalismy, z cala moca i sluchajcie!" Oni
powiedzieli: "My sluchamy i buntujemy sie!" Oni zostali napojeni w
swoich sercach cielcem, z powodu swojej niewiary. Powiedz: "Jakze zle
jest to, co wam nakazuje wasza wiara - skoro jestescie wierzacymi!"
94. Powiedz: "Jesli siedziba ostateczna jest wylacznie dla was wybrana,
a nie dla innych ludzi, to zyczcie sobie smierci, jesli jestescie
prawdomówni!"
95. Lecz oni nie beda jej sobie zyczyc nigdy z powodu tego, co
przygotowaly pierwej ich rece. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych.
96. A ty z pewnoscia znajdziesz ich jako najbardziej chciwych tego
zycia sposród wszystkich ludzi - nawet bardziej niz balwochwalcy! -
Kazdy z nich chcialby zyc tysiac lat. Lecz i to nie oddaliloby ich od
kary, jesliby im dane bylo zyc tak dlugo. Bóg widzi jasno to, co wy
czynicie.
97. Powiedz: "Otóz kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!" Przeciez to on
zeslal go na twoje serce, za zezwoleniem Boga; dla potwierdzenia
prawdziwosci tego, co bylo zeslane przed nim, jako droge prosta i
radosna wiesc dla wierzacych.
98. Otóz ten, kto jest wrogiem Boga, Jego aniolów i Jego poslanców, i
Gabriela, i Michala... - poniewaz Bóg jest wrogiem dla niewiernych!
99. Zeslalismy tobie znaki jasne i nie wierza w nie tylko ludzie
bezbozni.
100. Czy nie jest tak, ze kiedy oni zawieraja przymierze, to czesc z
nich je odrzuca? Tak! Wiekszosc z nich nie wierzy!
101. A kiedy przyszedl do nich Poslaniec Boga, potwierdzajac
prawdziwosc tego, co oni posiadaja, to czesc tych, którym juz zostala
dana Ksiega, odrzucila Ksiege Boga za swoje plecy - jak gdyby wcale nie
wiedzieli.
102. Oni poszli za tym, co opowiadali szatani o królestwie Salomona.
Salomon nie byl niewiernym, lecz szatani byli niewiernymi i nauczali
ludzi czarów i tego, co zostalo zeslane dwom aniolom w Babilonie:
Harutowi i Marutowi. Oni jednak nie nauczali nikogo, póki nie
powiedzieli: "My jestesmy tylko pokuszeniem, nie badz wiec niewiernym!"
I od tych dwóch aniolów uczyli sie ludzie tego, co moze rozdzielic meza
od zony. Lecz oni nie szkodza przez to nikomu, jedynie za zezwoleniem
Boga. I oni nauczyli sie tego, co im szkodzilo i nie przynosilo
korzysci, wiedzac dobrze, ze ten, kto to kupi, nie bedzie mial udzialu
w zyciu ostatecznym. A z pewnoscia zle jest to, co oni kupili za swoje
dusze! Gdybyz oni byli wiedzieli!
103. A gdyby oni uwierzyli i byli bogobojni, to z pewnoscia nagroda od
Boga bylaby lepsza! Gdybyz oni byli wiedzieli!
104. O wy, którzy wierzycie! Nie mówcie: "Obserwuj nas!", lecz mówcie:
"Patrz na nas!" - i sluchajcie! A niewiernych czeka kara bolesna!
8
105. Nie chcieliby ci niewierzacy sposród ludu Ksiegi ani tez
balwochwalcy, aby zostalo wam zeslane jakies dobro od waszego Pana. A
Bóg obdarowuje szczególnie Swoim milosierdziem, kogo chce. Bóg jest
wladca laski ogromnej!
106. Kiedy znosimy jakis znak albo skazujemy go na zapomnienie,
przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyz ty nie wiesz, ze Bóg
jest nad kazda rzecza wszechwladny?!
107. 'Czyz ty nie wiesz, ze do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi i
ze, poza Bogiem, nie ma dla nas ani opiekuna, ani pomocnika?
108. A moze wy chcecie zapytac waszego poslanca, tak jak pytali
przedtem Mojzesza? A kto wymienia wiare za niewiare, ten zbladzil z
równej drogi.
109. Wielu sposród ludu Ksiegi chcialoby uczynic was ponownie
niewiernymi, kiedy juz uwierzyliscie, przez zawisc pochodzaca od nich
samych; a przeciez prawda stala sie dla nich jasna. Przebaczcie i
odwróccie sie, dopóki Bóg nie przyjdzie ze Swoim rozkazem. Zaprawde,
Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
110. Odprawiajcie modlitwe i dawajcie jalmuzne! A cokolwiek dobrego
przygotujecie pierwej dla siebie samych, znajdziecie to u Boga.
Zaprawde, Bóg widzi jasno to, co wy czynicie!
111. Oni mówia: "Nikt nie wejdzie do Ogrodu, prócz wyznawców judaizmu
lub chrzescijan." Takie sa ich pragnienia. Powiedz: "Przytoczcie wasz
argument, jesli jestescie prawdomówni!"
112. Tak! Ten, kto poddal calkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro,
bedzie mial nagrode u swego Pana. I tacy nie doznaja zadnego leku ani
tez nie beda sie smucic.
113. Zydzi mówia: "Chrzescijanie nie stoja na niczym!"; a chrzescijanie
mówia: "Zydzi nie stoja na niczym!" - a przeciez oni recytuja Ksiege!
Podobne slowa mówia ci, którzy nie wiedza. Bóg rozsadzi miedzy nimi w
Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni sie róznili.
114. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto przeszkadza,
aby Jego imie bylo wspominane w swiatyniach Boga, i anizeli ten, kto
usiluje je zniszczyc? Tacy powinni wchodzic do nich przepelnieni
strachem. Dla nich na tym swiecie - hanba; i dla nich w zyciu
ostatecznym - kara straszna!
115. Do Boga nalezy Wschód i Zachód! I gdziekolwiek sie obrócicie, tam
jest oblicze Boga! Zaprawde, Bóg jest wszechobejmujacy, wszechwiedzacy!
116. Oni mówia: "Bóg wzial Sobie syna!" - Niech Mu bedzie chwala! -
Wcale nie! Do Niego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na
ziemi! Wszystko Jemu pokornie sluzy.
117. On jest Stwórca niebios i ziemi. I kiedy On cos postanowi, to
tylko mówi: "Badz!" - i ono sie staje.
118. Mówia ci, którzy nie wiedza: "Dlaczego nie przemówi do nas Bóg?"
albo: "Dlaczego nie przychodzi do nas jakis znak?" Podobnymi slowami
mówili ci, którzy byli przed nimi. Albowiem podobne byly do siebie ich
serca. Juz wyjasnilismy znaki ludziom szczerze wierzacym.
119. Oto poslalismy ciebie z prawda jako zwiastuna radosnej wiesci i
jako ostrzegajacego. Ty nie bedziesz pytany o mieszkanców ognia
piekielnego.
9
120. I nie beda nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu, ani
chrzescijanie, dopóki nie pójdziesz za ich religia. Powiedz: "Zaprawde,
droga Boga - to jest droga prawdziwa!" I zapewne, jesli ty pójdziesz za
ich namietnosciami - po tym, jak przyszla do ciebie wiedza - nie
bedziesz mial przed Bogiem ani opiekuna, ani pomocnika.
121. Ci, którym dalismy Ksiege, recytuja ja nalezna jej recytacja; oto
ci, którzy w nia wierza. A ci, którzy w nia nie wierza, poniosa strate.
`
122. O synowie Izraela! Wspomnijcie Moje dobrodziejstwa, którymi was
obdarzylem, i to, ze wynioslem was ponad swiaty!
123. I bójcie sie Dnia, kiedy zadna dusza nie bedzie mogla niczym
zaplacic za inna dusze; i nie bedzie od niej przyjeta zadna
równowartosc; i nie pomoze jej zadne wstawiennictwo; nikt z nich nie
otrzyma zadnej pomocy!
124. oto Pan doswiadczyl Abrahama pewnymi slowami; i on wypelnij je.
Powiedzial On: "Ja uczynie ciebie przewodnikiem dla ludzi." Powiedzial:
"I z mojego potomstwa?" Powiedzial On: "Moje przymierze nie obejmuje
niesprawiedliwych?"
125. I oto uczynilismy ten Dom miejscem nawiedzania i miejscem
bezpiecznym. I wezcie sobie jako miejsce modlitwy stacje Abrahama.
Zawarlismy przymierze z Abrahamem i Isma`ilem: "Oczysccie Mój Dom dla
odprawiajacych okrazenia, dla tych, którzy pozostaja w medytacji, i dla
tych, którzy sie pochylaja i wybijaja poklony."
126. Oto powiedzial Abraham: "Panie mój! Uczyn te kraine bezpieczna i
daj zaopatrzenie jej mieszkancom z jej owoców - tym z nich, którzy
uwierzyli w Boga i w Dzien Ostatni." Powiedzial Pan: "A tym, którzy nie
uwierzyli, Ja pozwole uzywac nieco zycia, potem sila sprowadze ich do
kary ognia. A jakze to zle miejsce przybycia!"
127. I kiedy Abraham i Isma`il wznosili fundamenty, Domu: "Panie nasz!
Przyjmij to od nas, przeciez Ty jestes Slyszacy, Wszechwiedzacy!
128. Panie nasz! Uczyn nas calkowicie poddanymi Tobie, a z naszego
potomstwa naród Tobie calkowicie poddany! Pokaz nam nasze miejsca czci
i zwróc sie ku nam! Ty przeciez jestes Przebaczajacy, Litosciwy!
129. Panie nasz! Poslij do nich poslanca wywodzacego sie z nich, który
bedzie im recytowal Twoje znaki i bedzie ich nauczal Ksiegi i madrosci,
i który bedzie ich oczyszczal. Ty jestes przeciez Potezny, Madry!"
130. A któz odwraca sie od religii Abrahama, jesli nie ten, kto oglupil
swoja dusze? My wybralismy go juz na tym swiecie i on w zyciu
ostatecznym z pewnoscia bedzie miedzy sprawiedliwymi!
131. Oto powiedzial do niego jego Pan: "Poddaj sie calkowicie!" On
powiedzial: "Poddalem sie calkowicie Panu swiatów!"
132. Abraham nakazal to swoim synom i tak samo Jakub: "O moi synowie!
Zaprawde, Bóg wybral dla was religie. Nie umierajcie inaczej, jak tylko
bedac calkowicie poddanymi!"
133. Czy wy byliscie swiadkami, kiedy zjawila sie przed Jakubem smierc?
On powiedzial do swoich synów: "Co wy bedziecie czcic po mnie?" Oni
powiedzieli: "Bedziemy czcic twego Boga i Boga twoich ojców - Abrahama,
Isma`ila i Izaaka Boga Jedynego! I my Jemu poddajemy sie calkowicie."
10
134. To jest naród, który juz przeminal. Dla niego to, co sobie zyskal,
a dla was to, co wy sobie zyskaliscie. Wy nie bedziecie pytani o to, co
oni czynili.
l35. Oni mówia: "Badzcie wyznawcami judaizmu lub chrzescijanami, a
znajdziecie sie na drodze prostej." Powiedz: "Wcale nie! Idzcie za
religia Abrahama prawdziwie wierzacego - hanifa. On przeciez nie byl z
liczby balwochwalców!"
136. Powiedzcie: "My wierzymy w Boga i w to, co nam zostalo zeslane, i
w to, co zostalo zeslane Abrahamowi, Isma`ilowi i Izaakowi, Jakubowi i
pokoleniom; i w to, co zostalo dane prorokom od ich Pana. My nie robimy
zadnej róznicy miedzy nimi i poddajemy sie Jemu calkowicie."
137. Jesli oni wierza w to samo, co wy wierzycie, to sa na drodze
prostej. A jesli oni sie odwracaja, to sa jedynie odszczepiencami. I
Bóg wystarczy ci przeciwko nim. On przeciez jest Slyszacy,
Wszechwiedzacy!
138. Religia Boga! A kto lepszy od Boga w religii? My jestesmy Jego
czcicielami.
139. Powiedz: "Czy wy bedziecie z nami dyskutowac o Bogu, który jest
naszym Panem i waszym Panem? Do nas naleza nasze czyny, a do was naleza
wasze czyny. My jestesmy Jego szczerymi czcicielami."
140. jesli oni beda mówili: "Czy doprawdy Abraham i Isma`il, Izaak,
Jakub i pokolenia byli wyznawcami judaizmu lub chrzescijanami?"
Powiedz: "Czy wy wiecie lepiej, czy Bóg? A kto jest bardziej
niesprawiedliwy anizeli ten, kto ukrywa swiadectwo otrzymane od Boga? A
Bóg nie lekcewazy tego, co czynicie!"
141. To jest naród, który juz przeminal. Do niego nalezy, co zyskal, a
do was nalezy, co wy zyskaliscie. Wy nie bedziecie pytani o to, co oni
czynili.
142. Glupcy sposród ludzi beda mówili: Co odwrócilo ich od kierunku " ,
którego oni sie trzymali?" Powiedz: "Do Boga nalezy Wschód i Zachód! On
prowadzi ku drodze prostej tego, kogo chce!"
143. W ten sposób My uczynilismy was narodem znajdujacym sie posrodku,
abyscie byli swiadkami dla ludzi i aby' Poslaniec byl swiadkiem dla
was. My ustanowilismy kierunek, którego ty sie trzymales tylko po to,
abysmy mogli wiedziec, kto postepuje za Poslancem, a kto odwraca sie na
pietach. I to jest dla wszystkich wielka próba, lecz nie dla tych,
których poprowadzil Bóg droga prosta. A Bóg nigdy nie zagubi waszej
wiary. Zaprawde, Bóg jest dla ludzi dobrotliwy, litosciwy!
144. Widzielismy zwrócenie twojej twarzy ku niebu, My zas teraz chcemy
zwrócic sie w kierunku, który ciebie zadowoli. Zwróc wiec twoja twarz w
kierunku swietego Meczetu. I gdziekolwiek sie znajdziecie, zwracajcie
sie twarzami w jego kierunku. Zaprawde, ci, którym zostala dana Ksiega,
wiedza, ze to jest prawda pochodzaca od ich Pana. A Bóg nie lekcewazy
tego, co czynicie!
145. I jeslibys przyszedl do tych, którym zostala dana Ksiega, z
jakimkolwiek znakiem, to oni i tak nie pójda za twoim kierunkiem, a ty
nie pójdziesz za ich kierunkiem. Niektórzy sposród nich nie ida za
kierunkiem obranym przez innych. I jesli ty pójdziesz za ich
namietnosciami, kiedy juz przyszla do ciebie wiedza, to na pewno
znajdziesz sie wtedy miedzy niesprawiedliwymi!
11
146. Ci, którym dalismy Ksiege, znaja ja tak, jak znaja swoich synów.
Jednak czesc z nich ukrywa prawde, a przeciez oni wiedza.
147. Prawda pochodzi od twojego Pana. Nie badz wiec miedzy watpiacymi!
148. Kazdy ma jakis kierunek, ku któremu sie zwraca. Starajcie sie wiec
wyprzedzac w dobrych dzielach! Gdziekolwiek byscie byli, Bóg
przyprowadzi was wszystkich razem. Zaprawde, Bóg jest nad kazda rzecza
wszechmocny!
149. I skadkolwiek bys przychodzil, zwracaj twarz ku swietemu
Meczetowi! To jest prawda od twojego Pana! Bóg nie lecewazy tego, co
czynicie!
150. I skadkolwiek bys wychodzil, zwracaj twarz ku swietemu Meczetowi!
I gdziekolwiek byscie byli, zwracajcie twarze ku niemu, azeby ludzie
nie mieli zadnego dowodu przeciwko wam - oprócz tych sposród nich,
którzy sa niesprawiedliwi. I nie bójcie sie ich, lecz bójcie sie Mnie,
abym mógl wypelnic w calosci Moje dobrodziejstwo wzgledem was. Byc
moze, znajdziecie sie na drodze prostej!
151. Poslalismy wam Poslanca z was samych: on recytuje wam Nasze znaki;
on was oczyszcza; on was naucza Ksiegi i madrosci; i on uczy was tego,
czego nie wiedzieliscie.
152. Wspominajcie Mnie wiec, a Ja was bede wspominac! Badzcie Mi
wdzieczni, lecz nie badzcie wzgledem Mnie niewdziecznymi!
153. O wy, którzy wierzycie! Poszukujcie pomocy w cierpliwosci i
modlitwie! Zaprawde, Bóg jest z cierpliwymi!
154. I nie mówcie na tych, którzy zostali zabici na drodze Boga:
"Umarli!" Przeciwnie, oni sa zyjacy! Lecz wy nie jestescie swiadomi.
155. My doswiadczymy was nieco strachem, glodem i utrata dóbr, zycia i
owoców. Glos radosna wiesc cierpliwym!
156. Tym, którzy - kiedy dosiegnie ich nieszczescie - mówia: "Zaprawde,
do Boga, i zaprawde, do Niego powrócimy!"
157. Qto ci, nad którymi jest blogoslawienstwo ich Pana i milosierdzie!
Tacy sa prowadzeni droga prosta!
158. Zaprawde, As-Safa i Al-Marwa sa wsród drogowskazów rytualnych
Boga. A ten, kto odbywa pielgrzymke do Domu albo odprawia odwiedzenie,
nie popelni grzechu, jesli dokona okrazenia wokól nich. A ten, kto
dobrowolnie czyni dobro... - zaprawde, Bóg jest wdzieczny,
wszechwiedzacy!
159. Zaprawde, tych, którzy ukrywaja to, co zeslalismy z dowodów
jasnych i drogi prostej, kiedy juz wyjasnilismy to ludziom w Ksiedze -
tych przeklnie Bóg i przeklna ich ci, którzy przeklinaja;
160. oprócz tych, którzy sie nawrócili i poprawili, i jasno to ukazali.
Ku tym Ja sie zwracam. Ja jestem Przebaczajacy, Litosciwy!
161. Zaprawde, nad tymi, którzy nie uwierzyli i umarli, bedac
niewiernymi - nad nimi przeklenstwo Boga, aniolów i ludzi, wszystkich
razem!
162. Bedzie im ono towarzyszyc na wieki. I kara ich nie bedzie
zmniejszona, i nie uzyskaja zadnej zwloki.
163. Bóg wasz - Bóg Jeden! nie ma boga, jak tylko On, Milosierny,
Litosciwy!
12
164. Zaprawde, w stworzeniu niebios i ziemi, w kolejnym nastepstwie
nocy i dnia, w okrecie, który plynie po morzu - z tym, co jest
pozyteczne dla ludzi - i w tym, co zeslal Bóg z nieba w postaci wody -
ozywiajac przez nia ziemie, po jej smierci, i rozprzestrzeniajac na
niej wszelkie zwierzeta - w zmianie wiatrów i w chmurach, poslusznie
podporzadkowanym, miedzy niebem a ziemia, - sa z pewnoscia znaki dla
ludzi, którzy sa rozumni!
165. A wsród ludzi sa tacy, którzy sobie biora, poza Bogiem, Jemu
równych, milujac ich, jak sie miluje Boga. Ale ci, którzy wierza; sa
gorliwsi w milosci do Boga. O, gdyby ci, którzy czynia
niesprawiedliwosc, mogli wiedziec, kiedy zobacza kare, ze moc nalezy w
calosci do Boga i ze Bóg jest straszny w karaniu!
166. Kiedy ci, za którymi postepowano, wyrzekna sie tych, którzy za
nimi postepowali, zobacza kare i zerwa sie ich wiezy;
167. i powiedza ci, którzy za nimi postepowali: "Gdybysmy tylko mogli
powrócic, to wyrzeklibysmy sie ich, tak jak oni sie nas wyrzekli!" W
ten sposób pokaze im Bóg ich czyny. Westchnienia dla nich! Nie wyjda
nigdy z ognia!
168. Oludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie
chodzcie sladami szatana! Zaprawde, on jest dla was wrogiem jawnym!
169. On wam nakazuje tylko zlo i bezecenstwo i kaze wam mówic przeciw
Bogu to, czego nie wiecie.
170. A kiedy sie im mówi: "Idzcie za tym, co zeslal Bóg!", oni mówia:
"Nie! My postepujemy za tym, przy czym zastalismy naszych ojców." Czy
nawet wówczas, gdyby ich ojcowie niczego nie rozumieli i nie byli
prowadzeni droga prosta?
171. Ci, którzy nie wierza, sa podobni do tego, na ca sie krzyczy, a co
niczego nie slyszy oprócz krzyku i wezwania: glusi, niemi, slepi, oni
nie rozumieja!
172. O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy; którymi was
obdarzylismy, i dziekujcie Bogu, jesli Go czcicie!
173. On zakazal wam tylko: padliny, krwi i miesa wieprzowego, i tego,
co zostalo zlozone na ofiare czemus innemu niz Bogu. Lecz ten, kto
zostal do tego zmuszony, aie bedac buntownikiem ani wystepnym, nie
bedzie mial grzechu. Zaprawde; Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
174. Zaprawde, ci; którzy ukrywaja to, co zeslal im Bóg z Ksiegi, i
sprzedaja to za niska cene - oni nie beda napelniac trzewi niczym innym
jak tylko ogniem I nie przemówi do nich Bóg w Dniu Zmartwychwstania, i
nie oczysci ich. Dla nich kara bedzie bolesna.
175. Oto ci, którzy kupili bladzenie za droge prosta, i kare za
przebaczenie! Jakze oni musza byc wytrzymali na ogien!
176. Tak jest, poniewaz Bóg zeslal Ksiege z prawda. I ci, którzy sie
róznia co do Ksiegi, z pewnoscia znalezli sie w glebokim
odszczepienstwie!
177. Nie jest poboznoscia, ze zwracacie twarze ku wschodowi i ku
zachodowi. Lecz prawdziwie pobozny jest: kto wierzy w Boga i w Dzien
Ostatni; w aniolów, w Ksiege i w proroków; i ten, kto rozdaje majatek -
mimo umilowania go - bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróznemu i
zebrzacym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwe; i ten,
kto daje jalmuzne; i ci, którzy wypelniaja swoje zobowiazania, kiedy
13
sie zobowiazali; i ci, którzy sa cierpliwi w nieszczesciu i
przeciwnosci, i w czasie niebezpieczenstwa; oto ci, którzy sa szczerzy
w wierze. Oni sa prawdziwie bogobojni!
178. O wy, którzy wierzycie! Zostalo wam przepisane prawo talionu w
wypadku zabójstwa: "Czlowiek wolny za czlowieka wolnego, niewolnik za
niewolnika, kobieta za kobiete." A wobec tego, komu bedzie nieco
wybaczone przez jego brata, nalezy zastosowac postepowanie wedlug
uznanego zwyczaju i wyznaczyc mu odszkodowanie w najodpowiedniejszy
sposób. To jest ulga i milosierdzie od waszego Pana. A ten, kto potem
popelni jeszcze przestepstwo, otrzyma kare bolesna.
179. W talionie jest dla was zycie, o wy, obdarzeni rozumem! Byc moze,
bedziecie bogobojni!
180. Zostalo wam przepisane, kiedy którego z was nawiedzi smierc, a
zostawia on jakies dobra, sporzadzenie testamentu dla rodziców i
bliskich krewnych, wedlug uznanego zwyczaju. To jest obowiazek
bogobojnych!
181. A ktokolwiek go zmieni, po tym, jak on to slyszal... to grzech
bedzie ciazyl na tych, którzy go zmieniaja. Zaprawde, Bóg jest
slyszacy, wszechwiedzacy!
182. Lecz ten, kto obawia sie, ze testator popelnil jakies uchybienie
lub grzech i ustanowi miedzy dziedzicami pokój, ten nie bedzie mial
grzechu. Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
183. O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak zostal
przepisany tym, którzy byli przed wami - byc moze, wy bedziecie
bogobojni -
184. na okreslona liczbe dni. A temu z was, kto jest chory albo w
podrózy, to na pewna liczbe innych dni. A na tych, którzy moga to
uczynic, ciazy obowiazek wykupu - zywienie biedaka. A jeszcze lepiej
dla tego, kto dobrowolnie czyni dobro. Post jest dla was dobrem, jesli
chcecie wiedziec
185. To jest miesiac ramadan, w którym zostal zeslany Koran - droga
prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, i rozróznienie. Kogo z
was zastanie ten miesiac, to niech posci w tym czasie. A ten, kto jest
chory lub w podrózy, to przez pewna liczbe innych dni. Bóg chce dac wam
ulge, a nie chce dla was utrudnienia; chce, zebyscie dopelnili te
liczbe i zebyscie glosili wielkosc Boga za to, ze On poprowadzil was
droga prosta. Byc moze, bedziecie wdzieczni!
186. A kiedy zapytaja ciebie Moi slódzy o Mnie, to zaprawde, Ja jestem
bliski! Odpowiadam na wezwanie kazdego wzywajacego, kiedy Mnie wzywa;
niech wiec oni odpowiedza na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierza! Byc
moze, oni pójda droga prawosci!
187. Dozwolone wam jest noca w czasie postu zblizac sie do waszych zon.
One sa ubiorem dla was, a wy jestescie ubiorem dla nich. Bóg poznal, ze
oszukiwaliscie samych siebie, lecz On nawrócil sie ku wam i odpuscil
wam. Przeto teraz obcujcie z nimi i poszukujcie tego, co przepisal Bóg.
Jedzcie i pijcie, az odróznicie nitke biala od nitki czarnej o swicie.
ciazy obowiazek wykupu - zywienie biedaka. A jeszcze lepiej dla tego,
kto dobrowolnie czyni dobro. Post jest dla was dobrem, jesli chcecie
wiedziec
14
188. I nie zjadajcie sobie nawzajem majatków nadaremnie; nie oddawajcie
ich sedziom po to, by zjadac grzesznie czesc majatku innych ludzi -
skoro przeciez wiecie!
189. Oni beda ciebie pytac o fazy ksiezyca w nowiu. Powiedz: "To sa
oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki." Poboznosc nie polega na
tym, ze bedziecie wchodzic do waszych domów od tylu; ale poboznym jest
ten, kto jest bogobojny. Wchodzcie wiec do domów przez bramy, i bójcie
sie Boga! Byc moze, bedziecie szczesliwi!
190. Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczaja, lecz nie
badzcie najezdzcami. Zaprawde; Bóg nie miluje najezdzców!
191. I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypedzajcie ich,
skad oni was wypedzilii - Przesladowanie jest gorsze niz zabicie. - I
nie zwalczajcie ich przy swietym Meczecie, dopóki oni nie beda was tam
zwalczac. Gdziekolwiek oni beda walczyc przeciw wam, zabijajcie ich! -
Taka jest odplata niewiernym! -
192. Ale jesli oni sie powstrzymaja... - zaprawde, Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!
193. I zwalczajcie ich, az ustanie przesladowanie i religia bedzie
nalezec do Boga. A jesli oni sie powstrzymaja, to wyrzeknijcie sie
wrogosci, oprócz wrogosci przeciw niesprawiedliwym!
194. Miesiac swiety za miesiac swiety. Rzeczy swiete podlegaja
talionowi. A jesli kto odnosi sie wrogo do was, to i wy odnoscie sie
wrogo do niego, podobnie jak on odnosi sie wrogo do was. I bójcie sie
Boga! I wiedzcie, ze Bóg jest z bogobojnymi!
195. Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie sie wlasnymi rekami ku
zatraceniu! Czyncie dobro, bo, zaprawde, Bóg miluje czyniacych dobro!
196. Odbywajcie dla Boga pielgrzymke - hadzdz i odwiedzenie - umra! A
jesli macie trudnosci, to taka ofiare, jaka jest dla was latwa. I nie
gólcie swoich glów, dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. A ten,
kto jest chory sposród was albo tez ma jakis uraz w glowie, musi sie
wykupic przez post, przez jalmuzne lub przez ofiare rytualna. Ale kiedy
jestescie bezpieczni, to kazdy, kto zadowala sie odwiedzeniem umra do
czasu pielgrzymki hadzdz, niech zlozy ofiare, jaka jest dla niego
latwa. A ten, kto nie znajdzie niczego, niech posci przez trzy dni w
czasie pielgrzymki, a siedem dni, kiedy powróci, to jest dziesiec w
calosci. To ma waznosc tylko dla tego, którego rodzina nie jest obecna
w swietym Meczecie. Bójcie sie Boga! Wiedzcie, ze Bóg jest straszny w
karaniu!
197. Pielgrzymka przypada na miesiace wiadome. A kto sie podjal w nich
pielgrzymki, niech sie powstrzyma od wszelkich zalotów, od wszelkiej
rozpusty czy sprzeczki w czasie trwania pielgrzymki. Bóg wie, co
czynicie dobrego. Bierzcie na droge zaopatrzenie dla siebie! Lecz
najlepsze zaopatrzenie na droge to bojazn Boza! Przeto bójcie sie Mnie,
o wy, którzy posiadacie rozsadek!
198. Nie jest dla was grzechem, ze poszukujecie laski od waszego Pana.
A kiedy wyruszycie z Arafatu, wspominajcie Boga przy swietym
drogowskazie; wspominajcie Go, jak was poprowadzil na droge prosta,
chociaz przedtem byliscie miedzy bladzacymi.
199. Nastepnie wyruszajcie pospiesznie tam, skad wyruszyli ludzie, i
proscie Boga o przebaczenie! Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!
15
200. A kiedy skonczyliscie wypelniac wasze pobozne ceremonie,
wspominajcie Boga, jak wspominacie waszych ojców, albo jeszcze
mocniejszym wspomnieniem! "' Wsród ludzi sa tacy, którzy mówia: "Panie
nasz!. Daj nam na tym swiecie!" Ale taki nie bedzie mial udzialu w
zyciu ostatecznym.
201. Wsród nich sa tez tacy, którzy mówia: "Panie nasz! Daj nam na tym
swiecie dobro i w zyciu ostatecznym dobro! I uchron nas od kary ognia!"
202. Oni beda mieli udzial w tym, co zarobili. A Bóg jest szybki w
rachunku!
203. I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych! Kto sie spieszy i zdazy
w ciagu dwóch dni, nie popelnia grzechu; a kto sie opózni, nie ma
grzechu, jesli jest bogobojny. Bójcie sie Boga! I wiedzcie, ze do Niego
zostaniecie zebrani!
204. Wsród ludzi jest taki, którego slowa o zyciu na tym swiecie
zadziwiaja cie; on bierze Boga za swiadka na to, co jest w jego sercu;
a przeciez on jest w sporze najbardziej uparty.
205. Kiedy sie odwróci, chodzi pospiesznie po ziemi, by szerzyc na niej
zepsucie i niszczyc zasiewy i bydlo. A Bóg nie lubi zepsucia.
206. Kiedy jemu mówia: "Bój sie Boga!", to chwyta go grzeszna pycha.
Gehenna mu wystarczy. Jakze to zle miejsce wypoczynku!
207. Wsród ludzi jest taki, który sprzedaje swoja dusze, poszukujac
zadowolenia Boga. A Bóg jest dobrotliwy dla Swoich slug.
208. Owy, którzy wierzycie! Chodzcie w pokoju wszyscy i nie chodzcie
sladami szatana! Zaprawde, on jest dla was wrogiem jawnym!
209. A jesli sie potkniecie, kiedy juz otrzymaliscie jasne dowody, to
wiedzcie, iz Bóg jest potezny, madry!
210. Czyz oni czekaja tylko, az przyjdzie do nich Bóg w cieniu chmur, i
aniolowie? Wyrok zostal juz wydany i do Boga zostana sprowadzone
wszystkie sprawy.
211. Zapytaj synów Izraela, jak wiele jasnych znaków im dalismy? A
jesli kto zamienia dobrodziejstwo Boga, kiedy juz ono splynelo na
niego... zaprawde, Bóg jest straszny w karaniu!
212. Tym, którzy nie uwierzyli, upiekszano zycie na tym swiecie, a
wysmiewano sie z tych, którzy uwierzyli; ale ci, którzy sa bogobojni,
beda nad nimi w Dniu Zmartwychwstania. Bóg daje zaopatrzenie, komu
chce, bez rachunku!
213. Ludzie byli jednym narodem. I poslal Bóg proroków jako zwiastunów
dobrej wiesci, ostrzegajacych. On zeslal wraz z nimi Ksiege z prawda,
aby rozsadzac miedzy ludzmi to, w czym oni sie róznili. Ci, którym ona
byla dana, z zawisci poróznili sie miedzy soba, kiedy otrzymali jasne
dowody. I Bóg poprowadzil tych, którzy uwierzyli, ku prawdzie, co do
której oni sie róznili, za Swoim zezwoleniem. A Bóg prowadzi, kogo
chce, ku drodze prostej .
214. Czy wy sadzicie, ze wejdziecie do Ogrodu, kiedy jeszcze nie
doswiadczyliscie tego, czego doswiadczyli ci, którzy juz przemineli
przed wami? Dotknelo ich nieszczescie i udreka, doznaIi trzesienia
ziemi, tak iz mówil Poslaniec i ci, którzy uwierzyli wraz z nim: "Kiedy
przyjdzie pomoc Boga?" Czyz nie tak?! Zaprawde, pomoc Boga jest bliska!
16
215. Beda ciebie pytac o to, co oni maja rozdawac. Powiedz: "To, co wy
rozdajecie z dóbr, powinno byc dla rodziców i bliskich krewnych, dla
sierot, biednych i podróznego. A cokolwiek czynicie dobrego, zaprawde,
Bóg o tym wie wszystko!
216. Przepisana wam jest walka, chociaz jest wam nienawistna. Byc moze,
czujecie wstret do jakiejs rzeczy, choc jest dla was dobra. Byc moze,
kochacie jakas rzecz, choc jest dla was zla. B6g wie, ale wy nie
wiecie!"
217. Beda ciebie pytac o miesiac swiety i walke w tym miesiacu.
Powiedz: "Walka w tym miesiacu jest sprawa powazna, , lecz odsuniecie
sie od drogi Boga, niewiara w Niego i w swiety Meczet, wypedzenie z
niego jego ludu jest rzecza jeszcze powazniejsza przed Bogiem; przeciez
przesladowanie jest gorsze od zabicia." Oni nie przestana was zwalczac,
dopóki nie odwróca was od waszej religii, jesli to potrafia. A jesli
ktos z was wyrzeknie sie swej religii i umrze jako niewierny - to dIa
takich daremne sa ich uczynki na tym swiecie i w zyciu ostatecznym.
Tacy beda mieszkancami ognia; oni tam beda przebywac na wieki.
218. Zaprawde, ci, którzy uwierzyli i którzy wywedrowali razem, i
którzy walczyli na drodze Boga, spodziewaja sie milosierdzia Boga. A
Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
219. Beda ciebie pytac o wino i gre majsir. Powiedz: "W nich jest
wielki grzech i pewne korzysci dla ludzi; lecz grzech jest wiekszy
anizeli korzysc z nich." Beda ciebie pytac o to, co maja rozdawac.
Powiedz: "To, co jest zbyteczne." Tak Bóg wyjasnia wam znaki. Byc moze,
wy sie zastanowicie
220. nad zyciem tego swiata i zyciem ostatecznym! Oni beda ciebie pytac
tez o sieroty. Powiedz: "Ulepszenie ich losu jest dobrem. A jesli sie
mieszacie z nimi - to one sa waszymi bracmi." A Bóg odróznia tego,
który szerzy zgorszenie, od tego, który czyni dobro. A gdyby Bóg
zechcial, to z pewnoscia móglby was udreczyc. Zaprawde, Bóg jest
potezny, madry!
221. I nie zencie sie z kobietami, które czcza bozków, dopóki one nie
uwierza. Z pewnoscia wierzaca niewolnica jest lepsza od kobiety
czczacej bozków, chocbyscie ja podziwiali. Oto ci, którzy wzywaja do
ognia. A Bóg wzywa do Ogrodu i do przebaczenia, za Jego zezwoleniem! On
wyjasnia Swoje znaki ludziom. Byc moze, oni sie opamietaja!
222. Beda ciebie pytac o okres miesieczny. Powiedz: "To jest
cierpienie. Trzymajcie sie wiec z dala od kobiet podczas okresu
miesiecznego i nie zblizajcie sie do nich, dopóki one sie nie
oczyszcza. A kiedy sie oczyszcza, to przychodzcie do nich, tak jak
nakazal wam Bóg." Zaprawde, Bóg miluje nawracajacych sie i miluje
oczyszczajacych sie!
223. Wasze kobiety sa dla was polem uprawnym. Przychodzcie wiec na
wasze pole, jak chcecie, i czyncie pierwej cos dobrego dla samych
siebie. Bójcie sie Boga i wiedzcie, ze sie spotkacie z Nim! A ty glos
radosnaa wiesc dla wierzacych!
224. Nie przysiegajcie na Boga, ze jestescie pobozni i bogobojni i ze
czynicie pokój miedzy ludzmi. Bóg jest slyszacy, wszechwiedzacy!
225. Bóg nie bedzie was karal za pusta gadanine w waszych przysiegach,
lecz bedzie was karal za to, co zyskaly wasze serca. Bóg jest
przebaczajacy, wspanialomyslny!
17
226. Ci, którzy przysiegaja odejsc od swoich kobiet, powinni czekac
cztery miesiace. Jesli oni powróca... zaprawde, Bóg jest przebaczajacy;
litosciwy!
227. A jesli zdecyduja sie na rozwód - zaprawde, Bóg jest slyszacy,
wszechwiedzacy! -
228. to kobiety rozwiedzione maja oczekiwac trzy okresy. I nie jest im
dozwolone, aby ukrywaly to, co stworzyl Bóg w ich lonach, jesli wierza
w Boga i w Dzien Ostatni. A ich mezowie, jesli zapragna pogodzenia,
maja pelne prawo powrócic do nich w tym czasie. One maja prawa równe
swoim obowiazkom, zgodnie z uznanym zwyczajem. Mezczyzni maja nad nimi
wyzszosc. Bóg jest potezny, madry!
229. Rozwód jest mozliwy dwa razy. Potem wiec albo ja zatrzymacie,
zgodnie ze zwyczajem, albo dacie jej calkowita wolnosc, uprzejmie ja
traktujac. Nie jest wam dozwolone zabierac cokolwiek z tego, coscie
dali swoim zonom. Chyba ze oboje sie obawiaja, ze nie potrafia zachowac
granic ustanowionych przez Boga. Jesli sie obawiacie, ze nie potrafia
zachowac granic Boga, to oni oboje nie beda mieli grzechu, jesli ona
sie wykupi. Takie sa granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci, którzy
przekraczaja granice Boga, sa niesprawiedliwi.
230. A jesli on rozwiódl sie z nia ostatecznie, to ona nie jest mu
dozwolona, dopóki nie wyjdzie za innego mezczyzne. A jesli ten da jej
rozwód, to nie popelnia grzechu, powracajac do siebie, jesli oboje
sadza, ze zachowuja granice Boga. On wyjasnia je ludziom, którzy
posiadaja wiedze.
231. Kiedy dajecie rozwód kobietom, to po uplywie oznaczonego dla nich
czasu albo je zatrzymajcie w sposób uznany zwyczajem, albo tez
zwolnijcie. Ale nie zatrzymujcie ich wbrew woli, abyscie nie popelnili
przestepstwa. A ten, kto to czyni, jest niesprawiedliwy dla siebie
samego. Nie bierzcie sobie znaków Boga za przedmiot zartów!
Wspominajcie dobrodziejstwo Boga wzgledem was i to, co On zeslal wam z
Ksiegi i madrosci dla napomnienia. Bójcie sie Boga! I wiedzcie, iz Bóg
o kazdej rzeczy jest wszechwiedzacy!
232. A kiedy daliscie rozwód kobietom, to po uplywie oznaczonego dla
nich czasu nie przeszkadzajcie im, aby wziely sobie innych mezów, jesli
spodobaja sie sobie nawzajem, zgodnie z przyjetym zwyczajem. Oto jest
napomnienie dla tego z was, kto wierzy w Boga i w Dzien Ostatni. Oto co
jest bardziej jasne i bardziej czyste dla was. Bóg wie, a wy nie
wiecie.
233. Matki pragnace w pelni wykarmic swoje dzieci beda je karmily przez
cale dwa lata. A na ojcu dziecka ciazy obowiazek zaopatrzenia ich w
zywnosc i odziez, zgodnie z przyjetym zwyczajem. Nie naklada sie na
czlowieka niczego, co nie jest w jego mozliwosci. Rodzicielka nie moze
doznac szkody z powodu swojego dziecka ani ten, któremu sie urodzilo
dziecko, z powodu jego dziecka. To samo dotyczy osoby dziedziczacej.
Jesli oboje chca odstawic dziecko od piersi za obopólna zgoda i narada,
to nie popelnia gnechu. A jesli zechcecie oddac do karmienia wasze
dzieci, to nie bedziecie mieli grzechu, jesli dacie za to wynagrodzenie
zgodnie z przyjetym zwyczajem. Bójcie sie Boga! I wiedzcie, ze Bóg
widzi dobrze to, co wy czynicie!
234. Niektórzy sposród was umieraja i pozostawiaja zony; one powinny
oczekiwac samotne przez cztery miesiace i dziesiec dni. A po
wypelnieniu sie ich czasu nie bedziecie miec zadnej winy z racji tego,
18
jak one ze soba postapia, zgodnie z przyjetym zwyczajem. A Bóg jest w
pelni swiadomy tego, co wy czynicie.
235. I nie popelnicie zadnego grzechu, proponujac zareczyny kobiecie
albo ukrywajac ten zamiar w swoich sercach. - Bóg wie, ze wy o nich
myslicie. - Lecz nie czyncie im obietnic potajemnie, uzywajcie slów
uznanych zwyczajem. I nie decydujcie o zawarciu malzenstwa, dopóki nie
uplynie przepisany czas. Wiedzcie, iz Bóg wie, co jest w waszych
duszach, wiec strzezcie sie Go! Wiedzcie, iz Bóg jest przebaczajacy,
wspanialomyslny!
236. Nie popelniajcie grzechu, dajac kobietom rozwód, jesli nie
dotkneliscie ich i nie macie w stosunku do nich zadnego zobowiazania.
Troszczcie sie o nie - zasobny wedlug swojej mozliwosci, a biedny
wedlug swojej - dajac im zaopatrzenie godziwe, tak jak nalezy sie
ludziom czyniacym dobro.
237. A jesli dacie im rozwód, zanim ich dotkniecie, a juz
zobowiazaliscie sie wzgledem nich do jakiegos podarunku, to dacie im
polowe z tego, do czegoscie sie zobowiazali, chyba ze one zrezygnuja
lub zrezygnuje ten, w którego reku jest kontrakt malzenski. Ale jesli
zrezygnujecie, to jest blizsze bogobojnosci! I nie zapominajcie o
szlachetnosci w swoim postepowaniu! Zaprawde, Bóg widzi dobrze, co
czynicie!
238. Przestrzegajcie modlitw i modlitwy sredniej, i stawajcie przed
Bogiem w pokorze!
239. A jesli jestescie w niebezpieczenstwie, to - pieszo lub na
wierzchowcu! AIe kiedy jestescie bezpieczni, to wspominajcie Boga, tak
jak On was nauczyl, czego wy przedtem nie wiedzieliscie.
240. A ci z was, którzy umieraja i zostawiaja swoje zony, powinni
pozostawic im zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich do odejscia. A
jesli odejda,' to nie bedziecie mieli grzechu z powodu tego, co one z
soba uczynia, zgodnie z przyjetym zwyczajem. A Bóg jest potezny, madry!
241. Rozwiedzionym kobietom nalezy sie zaopatrzenie zgodnie z przyjetym
zwyczajem; to jest obowiazek dla bogobojnych.
242. W ten sposób Bóg wyjasnia wam Swoje znaki. Byc moze, bedziecie
rozumni!
243. Czyz nie widziales tych, którzy wyszli ze swoich domostw - a byly
ich tysiace - z obawy przed smiercia? I powiedzial im Bóg:
"Umierajcie!" A nastepnie On ich ozywil! Zaprawde, Bóg jest wladca
laski dla ludzi, lecz wiekszosc ludzi nie jest wdzieczna!
244. Walczcie na drodze Boga i wiedzcie, ze Bóg jest slyszacy,
wszechwiedzacy!
245. A kto da Bogu piekna pozyczke, to On powiekszy ja wielokrotnie.
Bóg sciska i otwiera szeroko. Do Niego bedziemy sprowadzeni.
246. Czy nie widziales starszyzny synów Izraela po Mojzeszu, kiedy oni
powiedzieli do swojego proroka: "Poslij nam króla, wtedy bedziemy
walczyc na drodze Boga"? On powiedzial: "Czy moglibyscie nie walczyc,
jesli zostala wam przepisana walka?" Oni powiedzieli: "A dlaczego nie
mielibysmy walczyc na drodze Boga, skoro zostalismy wypedzeni z naszych
domostw i od naszych dzieci?" Jednak kiedy zostala im przepisana walka,
oni odwrócili sie plecami, z wyjatkiem nielicznych sposród nich. Bóg
zna dobrze ludzi niesprawiedliwych!
19
247. I powiedzial im ich prorok: "Oto Bóg poslal wam Saula jako króla."
Oni powiedzieli: "Jak on moze miec wladze królewska nad nami? My
przeciez jestesmy godniejsi od niego do wladzy królewskiej, on nie ma
nawet dosyc majatku." On powiedzial: "Zaprawde, Bóg wybral go ponad
wami i obdarzyl go rozlegloscia wiedzy' i odpowiednia postacia ciala."
Bóg daje Swoje królestwo, komu chce, Bóg jest slyszacy, wszechwiedzacy!
248. I powiedzial im ich prorok: "Oto znakiem jego królestwa bedzie to,
iz przyjdzie do was Arka , w której bedzie bezpieczenstwo pochodzace od
waszego Pana, i reszta tego, co pozostawil ród Mojzesza i Aarona - a
poniosa ja aniolowie. Zaprawde, w tym jest znak dla was, jesli
jestescie wierzacymi!"
249. A kiedy wystapil Saul z wojskami, powiedzial: "Oto Bóg doswiadczy
was przez rzeke: ten, kto z niej wypije, ten nie bedzie ode mnie; a
ten, kto jej nie skosztuje, ten bedzie ode mnie; z wyjatkiem tego, kto
raz zaczerpnie z niej swoja reka." Lecz oni pili z niej, z wyjatkiem
niewielu. A kiedy przez nia przeszli, on i ci, którzy razem z nim
uwierzyli: "My nie mamy dzisiaj zadnej wladzy nad Goliatem i jego
wojskami." I powiedzieli ci, którzy sadzili, ze spotkaja sie z Bogiem:
"Jak czesto maly oddzial odnosi zwyciestwo nad licznym oddzialem za
zezwoleniem Boga!" Bóg jest z tymi, którzy sa cierpliwi!
250. A kiedy oni wystapili przeciw Goliatowi i jego wojskom,
powiedzieli: Panie nasz! " Wylej na nas cierpliwosc i umocnij nasze
stopy, i dopomóz nam przeciw ludowi niewiernych!"
251. I zmusili ich do ucieczki za zezwoleniem Boga; i Dawid zabil
Goliata. Bóg dal mu królestwo i madrosc i nauczyl go tego, czego
chcial. I gdyby Bóg nie powstrzymal jednych ludzi przez drugich, to
ziemia zostalaby zniszczona. Ale, zaprawde, Bóg jest wladca laski dla
swiatów!
252. Takie sa znaki Boga, które tobie recytujemy z pelna prawda. I, z
pewnoscia, ty jestes wsród poslanców.
253. Oto tacy sa poslancy! Wywyzszylismy jednych z nich ponad drugich.
Wsród nich sa tacy, z którymi mówil Bóg; i wywyzszyl jednych z nich w
hierarchii. I dalismy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody, i
umocnilismy Go przez Ducha swietego. I gdyby zechcial Bóg, to nie
zwalczaliby sie ci, którzy przyszli do nich, kiedy juz otrzymali jasne
dowody. Lecz oni sie poróznili. Wsród nich byli tacy, którzy uwierzyli,
i wsród. nich byli tacy, którzy nie uwierzyli. A gdyby zechcial Bóg, to
oni nie walczyliby ze soba. Lecz Bóg czyni to, co chce.
254. O wy, którzy wierzycie, rozdawajcie z tego, w co was
zaopatrzylismy, zanim nadejdzie dzien, kiedy nie bedzie ani handlu, ani
przyjazni, ani wstawiennictwa. Niewierni sa niesprawiedliwi!
255. Bóg! Nie ma boga, jak tylko On - Zyjacy, Istniejacy! Nie chwyta Go
ni drzemka, ni sen. Do Niego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co
jest na ziemi! A któz bedzie sie wstawial u Niego inaczej jak za Jego
zezwoleniem? On wie, co bylo przed nimi, i On wie, co bedzie po nich.
Oni nie obejmuja niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego
tron jest tak rozlegly jak niebiosa i ziemia; Jego nie meczy
utrzymywanie ich. On jest Wyniosly, Ogromny!
256. Nie ma przymusu w religii! Prawosc wyróznila sie od nieprawosci. I
ten, kto odrzuca falszywe bóstwa, a wierzy w Boga, uchwycil za
najpewniejszy uchwyt, nie majacy zadnego pekniecia. Bóg jest slyszacy,.
wszechwiedzacy!
20
257. Bóg jest opiekunem tych, którzy wierza; On ich wyprowadza z
ciemnosci ku swiatlu. A opiekunami tych, którzy nie uwierzyli, sa
falszywe bóstwa. One ich wyprowadza ze swiatla ku ciemnosciom. Tacy sa
mieszkancami ognia; oni tam beda przebywac na wieki!
258. Czy ty nie widziales tego, który prowadzil spór z Abrahamem w
sprawie jego Pana, poniewaz Bóg dal mu królestwo? Oto powiedzial
Abraham: "Panie mój! Ty jestes Tym, który daje zycie i sprowadza
smierc." On powiedzial: "Ja daje zycie i sprowadzam smierc." Powiedzial
Abraham: "Oto Bóg przywodzi slonce ze wschodu, wiec ty przywiedz je z
zachodu!" I zawstydzony zostal ten, który nie uwierzyl. Bóg nie
prowadzi prosta droga niesprawiedliwych!
259. Albo takiego jak ten, który przechodzil mimo miasta lezacego w
gruzach az do fundamentów; on powiedzial: "Jak ozywi je Bóg, po tym jak
ono umarlo?" Usmiercil go Bóg na sto lat, potem go wskrzesil, mówiac:
"Ile ty tam przebywales?" On powiedzial: "Przebywalem tam dzien lub
czesc dnia." Powiedzial Bóg: "Nie, ty przebywales tam sto lat! I
popatrz na twoje jedzenie i picie, one sie nie zepsuly. ' I popatrz na
twojego osla! - My czynimy z ciebie znak dla ludzi - popatrz na te
kosci, jak My je zestawimy, a nastepnie obleczemy je w cialo!" A kiedy
sie to stalo jasne, on powiedzial: "Wiem; ze Bóg jest nad kazda rzecza
wszechwladny!"
260. I oto powiedzial Abraham: "Panie mój!. Pokaz mi, jak ozywiasz
zmarlych!" Powiedzial: "Czy ty nie wierzysz?" On powiedzial: "Tak! Lecz
niech sie moje serce uspokoi." Powiedzial: "Wez wiec cztery ptaki i
przycisnij je do siebie; potem polóz na kazdej górze jakas czesc z nich
i zawolaj je, . a one przyleca do ciebie pospiesznie. Wiedz, ze Bóg
jest potezny, madry!"
261. Ci, którzy rozdaja swoje majatki na drodze Boga, sa podobni do
ziarna, które wydalo siedem klosów, a w kazdym klosie - sto ziaren. Bóg
daje wielokrotnie temu, komu chce. Bóg jest wszechobejmujacy,
wszechwiedzacy!
262. Ci, którzy rozdaja swoje majatki na drodze Boga, nie czyniac z
tego powodu zadnego wyrzutu czy szkody - otrzymaja nagrode u swego
Pana, nie doznaja zadnego leku ani nie beda sie smucic.
263. Uprzejme slowa i przebaczenie sa lepsze niz jalmuzna, po której
nastepuje obraza. Bóg jest bogaty, wspanialomyslny!
264. O wy, którzy wierzycie! Nie czyncie daremna waszej jalmuzny przez
wyrzuty i obraze, tak jak ten, który rozdaje swój majatek przez wzglad
na ludzi, a nie wierzy w Boga i w Dzien Ostatni. On jest podobny do
skaly pokrytej ziemia: dosiega ja burza deszczowa i pozostawia ja naga
i twarda. Oni nie maja zadnej wladzy nad niczym, co zyskali. A Bóg nie
prowadzi droga prosta ludzi niewiernych!
265. Ci, którzy rozdaja swoje majatki, pragnac przypodobac sie Bogu i
umocnic swoje dusze, sa podobni do ogrodu na wzgórzu: dosiega go burza
deszczowa i on przynosi podwójne plony. A jesli nie dosiegnie go burza
deszczowa, to tylko rosa... Bóg widzi dobrze to, co wy czynicie!
266. Czy chcialby którys z was miec ogród z palm i winnej latorosli,
gdzie w dole plyna strumyki, gdzie sa dla niego wszelkiego rodzaju
owoce? I oto dosieglaby go starosc - a jego potomstwo byloby slabowite
- a na ogród jego spadlby ognisty huragan i spalilby go. W ten sposób
wyjasnia wam Bóg znaki. Byc moze, wy sie zastanowicie!
21
267. O wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy, ' które
zyskaliscie, i z tego, co wyprowadzilismy dla was z ziemi. Nie
zmierzajcie do tego, co podle, aby z tego rozdawac, i czego sami nie
wzielibyscie, jeslibyscie nie przymkneli na to oczu. Wiedzcie, ze Bóg
jest bogaty, godny chwaly!
268. Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezecenstwo; a Bóg
obiecuje wam od Siebie przebaczenie i laske. Bóg jest wszechobejmujacy,
wszechwiedzacy!
269. On daje madrosc temu, komu chce. A komu darowano madrosc, temu
darowano obfite dobro. Ale przypominaja sobie to tylko ludzie obdarzeni
rozumem.
270. I cokolwiek rozdajecie jako jalmuzne albo jakiekolwiek skladacie
slubowanie - to, zaprawde, wie to Bóg! A niesprawiedliwi nie beda mieli
pomocników!
271. Jesli dajecie jawnie jalmuzne, to jest dobrze; ale jesli ja
ukrywacie i dajecie biednym, to jest lepsze dla was i to zmazuje wam
nieco waszych zlych czynów. Bóg jest w pelni swiadomy tego, co
czynicie!
272. Nie do ciebie nalezy prowadzenie ich droga prosta; lecz Bóg
prowadzi droga prosta, kogo chce. A co rozdajecie z dobra - to dla
samych siebie; wy rozdajecie tylko, poszukujac oblicza Boga. I
cokolwiek rozdacie z dobra, to zostanie wam w pelni odplacone i nie
doznacie niesprawiedliwosci.
273. To jest dla ubogich, którzy zostali doprowadzeni do biedy,
dzialajac na drodze Boga, i nie moga wedrowac po ziemi; glupiec uwaza
ich za bogatych z powodu ich wstrzemiezliwosci, ale ty poznasz ich po
ich znamionach: oni nie prosza ludzi natretnie: A cokolwiek wy
rozdajecie z dobra, to, zaprawde, Bóg o tym wie dobrze!
274. Ci, którzy rozdaja swoje majatki noca i dniem, skrycie i jawnie,
otrzymaja nagrode u swego Pana, nie doznaja strachu i nie beda sie
smucic!
275. A ci, którzy pozeraja lichwe, nie powstana inaczej, niz powstaje
ten, którego przewrócil szatan przez dotkniecie. Tak jest, poniewaz oni
mówia: "Iiandel jest podobny do lichwy." Lecz Bóg dozwolil handel, a
zakazal lichwy. A ten, kto otrzymal napomnienie od swego Pana i
powstrzymal sie, bedzie mial swoje poprzednie zyski i jego sprawa
nalezy do Boga. A którzy powróca, tacy beda mieszkancami ognia; oni tam
beda przebywac na wieki.
276. Bóg zniweczy lichwe, a pomnozy dawanie jalmuzny. Bóg nie miluje
zadnego niewiernego grzesznika!
277. Zaprawde, ci, którzy wierza i czynia dobre dziela; ci, którzy
odprawiaja modlitwe i daja jalmuzne - beda mieli nagrode u swego Pana;
nie doznaja strachu ! i nie beda sie smucic
278. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga i porzuccie to, co
pozostalo z lichwy, jesli jestescie wierzacymi!
279. Jesli jednak tego nie uczynicie, to oczekujcie wezwania do wojny
od Boga i Jego Poslanca! A jesli sie nawrócicie, to otrzymacie swój
kapital. Nie czyncie niesprawiedliwosci, to i wy nie doznacie
niesprawiedliwosci!
22
280. A jesli kto jest w trudnym polozeniu, to nalezy poczekae, az jego
sytuacja sie poprawi; ale darowanie tego jako jalmuzny jest dla was
lepsze; zebyscie tylko wiedzieli!
281. I bójcie sie Dnia, kiedy zostaniecie sprowadzeni do Boga! Wtedy
zostanie wyplacone w pelni kazdej duszy, co ona zarobila - i nikt nie
dozna niesprawiedliwosci.
282. O wy, którzy wierzycie! Jesli zaciagacie dlug miedzy soba na
okreslony czas, to zapisujcie to! I niech zapisuje miedzy wami pisarz,
wedlóg sprawiedliwosci. I niech pisarz nie sprzeciwia sie, by pisac
tak, jak nauczyl go Bóg. I niech on pisze, a dluznik niech dyktuje! I
niech sie boi Boga, swojego Pana, i niczego z tego nie umniejsza. A
jesli dluznik jest glupcem, slabym albo nie moze dyktowac, niech
dyktuje jego opiekun, zgodnie ze sprawiedliwoscia! Zadajcie swiadectwa
dwóch swiadków sposród waszych mezczyzn! A jesli nie bedzie dwóch
mezczyzn, to jeden mezczyzna i dwie kobiety moga byc swiadkami, na
których sie zgodzicie; jesli jedna z nich zbladzi, to druga bedzie
mogla ja napomniec. A swiadkowie niech nie odmawiaja, kiedy sa wzywani!
I nie wzdragajcie sie tego zapisywac - czy to bedzie dlug maly, czy
duzy - z zaznaczeniem jego terminu. To jest dla was sprawiedliwsze w
obliczu Boga i bardziej prawidlowe dla swiadectwa, i odpowiedniejsze
dla usuniecia watpliwosci. Chyba ze to jest handel towarem, który wy
sobie przekazujecie z reki do reki; wtedy nie popelnicie grzechu, jesli
tego nie zapiszecie. I zadajcie swiadków, kiedy dokonujecie miedzy soba
transakcji, i nie wywierajcie zadnego przymusu ani na pisarza, ani na
swiadka! A jesli tak czynicie, to popelniacie grzech. Bójcie sie Boga!
Bóg was poucza. On o kazdej rzeczy jest wszechwiedzacy!
283. A jesli jestescie w podrózy i nie znajdujecie pisarza - to
powinniscie wziac zastaw. A jesli jeden z was powierza drugiemu jakis
depozyt, to ten, któremu go powierzono, powinien go zwrócic; i niech
boi sie Boga, swojego Pana! Nie ukrywajcie swiadectwa! Ktokolwiek je
ukrywa - to, zaprawde, jego serce jest grzeszne! A Bóg wie dobrze, co
wy czynicie!
284. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! I
czy wy ukazujecie to, co jest w waszych duszach, czy tez ukrywacie, Bóg
z tego zazada od was rachunku. On przebaczy temu, komu zechce, i On
ukarze tego, kogo zechce. Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
285. Poslaniec i ludzie wierzacy uwierzyli w to, co im zostalo zeslane
od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniolów, w Jego Ksiegi i
w Jego poslanców. My nie czynimy róznicy miedzy zadnym z Jego
poslanców! Oni powiedzieli: "Uslyszelismy i posluchalismy! Twoje
przebaczenie! Panie nasz! Do Ciebie zmierza wedrowanie!"
286. Bóg nie naklada na dusze niczego wiecej nad jej mozliwosci. Dla
niej bedzie to, co dla siebie zyskala; i przeciwko niej bedzie to, co
ona zyskala! Panie nasz! Nie bierz nam za zle, jesli zapomnielismy lub
jesli zgrzeszylismy! Panie nasz! nie nakladaj na nas ciezaru, jak
nalozyles na tych, którzy byli przed nami! Panie nasz! Nie nakladaj na
nas tego, czego my nie jestesmy w stanie uniesc! Odpusc nam, przebacz
nam i zmiluj sie nad nami! Ty jestes naszym Panem! Dopomóz nam przeciw
ludowi niewiernych!
SURA 3. AL-IMRAN (RODZINA IMRANA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
23
1. Alif. Lam. Mim. 2. Bóg! Nie ma boga; jak tylko On - Zyjacy,
Istniejacy!
3. On tobie zeslal Ksiege z prawda, stwierdzajac prawdziwosc tego, co
juz bylo przed nia. On zeslal niegdys Tore i Ewangelie
4. jako droge prosta dla ludzi i On zeslal rozróznienie. Zaprawde,
tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga - czeka kara straszna! Bóg jest
potezny, wlada zemsta!
5. Zaprawde, nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi, ani w
niebie!
6. On jest tym, który ksztaltuje was w lonach, tak jak chce. Nie ma
boga, jak tylko On! On jest Potezny, Madry!
7. On jest Tym, który zeslal tobie Ksiege. W niej sa znaki solidne* -
one stanowia istote Ksiegi * i inne - dwuznaczne. Ci, co w sercach maja
sklonnosc do zwatpienia, postepuja za tym, co w niej jest wieloznaczne,
poszukujac niezgody i dazac do wyjasnienia tego, co niejasne; lecz nikt
nie zna tego wyjasnienia, tylko Bóg! A ci, którzy sa utwierdzeni w
wiedzy, mówia: "My wierzymy w niego; wszystko pochodzi od naszego
Pana." Lecz przypominaja to sobie tylko ludzie obdarzeni rozumem.
8. Panie nasz! Nie pozwól zboczyc naszym sercom po tym, jak
poprowadziles nas droga prosta! i obdarz nas Swoim milosierdziem!
Zaprawde, Ty jestes Dawca!
9. Panie nasz! Zaprawde, Ty zbierasz ludzi na ów Dzien, co do którego
nie ma watpliwosci! Zaprawde, Bóg nie zmienia obietnicy!
10. Zaprawde, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomoga nic wobec Boga ani
ich majatki, ani ich dzieci! Oni beda paliwem dla ognia!
11. Tak jak bylo z ludzmi Faraona i tymi, którzy byli przed nimi. Oni
za klamstwo uznali Nasze znaki; i pochwycil ich Bóg za ich grzechy. Bóg
jest straszny w karaniu!
12. Powiedz tym, którzy nie uwierzyli: "Wy niebawem bedziecie
zwyciezeni i zostaniecie zebrani ku Gehennie." A jakze to zle miejsce
odpoczynku!
13. Mieliscie juz znak w dwóch oddzialach, które sie spotkaly: jeden
oddzial walczyl na drodze Boga, a drugi pozostal niewierny. Ci ostatni
widzieli na wlasne oczy, ze tamtych bylo dwukrotnie wiecej. Lecz Bóg
wspiera Swoja pomoca tego, kogo chce. Zaprawde, w tym jest przyklad
pouczajacy dla tych, którzy maja jasne spojrzenie!*
14. Upiekszane jest ludziom upodobanie do namietnosci: do kobiet i do
synów, do nagromadzonych kintarów zlota i srebra,* do koni
wyrózniajacych sie szlachetnoscia, do trzód i zasiewów. To jest
uzywanie zycia na tym swiecie. Lecz u Boga jest najpiekniejsza
przystan!
15. Powiedz: "Czyz ja mam wam obwiescic cos lepszego anizeli to?" Ci,
którzy sie boja Boga, znajda u swego Pana Ogrody, gdzie w dole plyna
strumyki; oni tam beda przebywac na wieki; - i zony czyste - i
upodobanie od Boga. A Bóg patrzy na Swoje slugi
16. -na tych, którzy mówia: "Panie nasz! Zaprawde, my wierzymy!
Przebacz nam wiec nasze grzechy i uchron nas od kary ognia!"
17. - na cierpliwych i szczerych, pokornych i rozdajacych, o swicie
proszacych o przebaczenie.
24
18. Zaswiadcza Bóg, iz nie ma boga, jak tylko On,* - i aniolowie, i
ludzie posiadajacy wiedze - utrzymujac ze slusznoscia: "Nie ma boga,
jak tylko On, Potezny, Madry!"
19. Religia prawdziwa w oczach Boga jest islam! Ci, którym zostala dana
Ksiega, przez zawisc poróznili sie miedzy soba, dopiero wtedy, gdy
przyszla do nich wiedza. A kto nie wierzy w znaki Boga... zaprawde, Bóg
jest szybki w rozrachunku!
20. A jesli oni beda sie z toba spierac, to powiedz: "Poddalem
calkowicie swoja twarz Bogu, a takze ci, którzy poszli za mna." I
powiedz tym, którym zostala dana Ksiega, i ludziom prostym: * "Czy
poddaliscie sie calkowicie?" Jesli oni poddali sie calkowicie, to
poszli droga prosta; a jesli sie odwrócili... do ciebie nalezy tylko
obwieszczenie poslannictwa. A Bóg widzi jasno Swoje slugi!
21. Zaprawde, tym, którzy nie wierza w znaki Boga i którzy zabijaja
proroków bez zadnego prawa, i którzy sposród ludzi zabijaja tych, co
nakazuja sprawiedliwosc - obwiesc kare bolesna!
22. To sa ci, których uczynki sa daremne w zyciu na tym swiecie i w
zyciu ostatecznym; oni nie beda mieli zadnych pomocników.
23. Czyz nie widziales tych, którym zostala dana czesc Ksiegi?* Oni
zostali wezwani do Ksiegi Boga, aby ona rozstrzygnela miedzy nimi.
Nastepnie czesc z nich sie odwrócila, i sprzeciwila.
24. Tak sie stalo, poniewaz oni powiedzieli: "Ogien dotknie nas tylko
przez pewna liczbe dni." I zmyleni zostali w swojej religii tym, co
sami sobie zmyslali,
25. A jak bedzie, kiedy zbierzemy ich w Dniu, co do którego nie ma
watpliwosci, i kazdej duszy bedzie w pelni wyplacone to, co ona
zarobila, i nikt nie dozna niesprawiedliwosci?
26. powiedz: "O Boze! Wladco królestwa! Ty dajesz królestwo, komu
chcesz, i Ty odbierasz królestwo, od kogo chcesz: Ty wynosisz, kogo
chcesz, i Ty ponizasz, kogo chcesz. W Twoim reku jest dobro! Zaprawde;
Ty jestes nad kazda rzecza wszechwladny!
27. Ty wprowadzasz noc w dzien i Ty wprowadzasz dzien w noc. Ty
wyprowadzasz zyjace z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z zyjacego. Ty
dajesz zaopatrzenie, komu chcesz; bez rachunku!"
28. Niech wierzacy nie biora sobie za przyjaciól niewiernyeh, z
pominieciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z
Bogiem, chyba ze obawiacie sie z ich strony jakiegos niebezpieczenstwa.
Bóg ostrzega was przed samym Soba i do Boga zmierza wedrowanie.
29. Powiedz: "Czy wy ukrywacie to, co jest w waszych piersiach, czy wy
to ujawniacie - wie o tym Bóg. On zna to, co jest w niebiosach, i to,
co jest na ziemi. Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
30. Tego dnia, kiedy kazdej duszy zostanie przedstawione to, co
uczynila dobrego, i to, co uczynila zlego, kazda z nich bedzie pragnac,
aby miedzy nia a tym dniem znalazla sie ogromna przestrzen. Ostrzega
was Bóg przed samym Soba. Bóg jest dobrotliwy dla Swoich slug!"
31. Powiedz: "Jesli kochacie Boga, to postepujcie za mna! Wtedy i Bóg
bedzie was milowal i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!"
25
32. Powiedz: "Sluchajcie Boga i Poslanca! A jesli sie odwrócicie...
zaprawde, Bóg nie kocha niewiernych!"
33. Bóg wybral Adama i Noego, rodzine Abrahama i rodzine Imrana* -
ponad swiaty!
34. jako potomstwo jednych od drugich. Zaprawde, Bóg jest slyszacy,
wszechwiedzacy!
35. Oto powiedziala zona Imrana: "Panie mój ! Ja poswiecam Tobie to, co
jest w moim lonie. Przyjmij to wiec ode mnie, wszak Ty jestes Slyszacy,
Wszechwiedzacy!"*
36. A kiedy ona porodzila, powiedziala: "Panie mój ! Oto zlozylam ja -
istote zenska." - A Bóg wie najlepiej, co ona zlozyla, przeciez rodzaj
meski nie jest jak zenski. - "Nazwalam ja Maria. I oto oddaje ja, ja i
jej potomstwo, Tobie pod opieke przed szatanem przekletym!"
37. I przyjal ja jej Pan przyjeciem pieknym, i uczynil, iz wyrosla
wzrostem pieknym, i zaopiekowal sie nia Zachariasz. Za kazdym razem,
jak wchodzil do niej Zachariasz, do przybytku swietego, znajdowal u
niej zaopatrzenie. Powiedzial: "O Mario! Skad to przychodzi do ciebie?"
Ona powiedziala: "To jest od Boga." Zaprawde, Bóg daje zaopatrzenie,
komu chce - bez zadnego rachunku!
38. Wtedy Zachariasz pomodlil sie do swego Pana* i powiedzial: "Panie
mój! Obdaruj mnie, od Siebie, wspanialym potomstwem. Ty przeciez
slyszysz modlitwe!"
39. I oglosili mu aniolowie kiedy on, stojac, modlil sie w
sanktuarium:* "Bóg obwieszcza ci radosna wiesc o Janie. On potwierdzi
slowo od Boga;* bedzie szlachetnym panem, czystym i prorokiem wsród
sprawiedliwych!"
40. Zachariasz powiedzial: "Panie mój ! Jak ja moge miec syna, kiedy
juz osiagnalem podeszly wiek, a moja zona jest bezplodna?" Bóg
powiedzial: "Tak bedzie! Bóg czyni, co chce!"
41. On powiedzial: "Panie mój ! Uczyn mi jakis znak!" Powiedzial: "Oto
twój znak: nie bedziesz mówil z ludzmi przez trzy dni inaczej, jak
tylko przez gesty. I wspominaj twego Pana wielekroc, i wyslawiaj go
wieczorami i rankami!"
42. I oto powiedzieli aniolowie: "O Mario! Zaprawde, Bóg wybral ciebie
i uczynil cie czysta, i wybral ciebie ponad kobietami swiatów.
43. O Mario! Poddaj sie pokornie twemu Panu, wybijaj poklony i sklaniaj
sie wraz z tymi, którzy sie sklaniaja!"
44. To nalezy do opowiadan o tym, co skryte, które tobie objawiamy. Ty
nie byles wsród nich, kiedy oni rzucali swoje trzciny,* aby
rozstrzygnac, który z nich ma sie opiekowac Maria; i nie byles wsród
nich, kiedy sie sprzeczali.
45. Oto powiedzieli aniolowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosna wiesc
o Slowie pochodzacym od Niego, którego imie Mesjasz, Jezus, syn Marii.
On bedzie wspanialy na tym swiecie i w zyciu ostatecznym, i bedzie
jednym z przyblizonych.
46. I bedzie przemawial do ludzi juz w kolysce, a takze jako maz
dojrzaly; i bedzie wsród sprawiedliwych."
47. Ona powiedziala: "O Panie mój ! Jakze bede miala syna, skoro nie
dotknal mnie zaden mezczyzna?" Powiedzial: "Tak bedzie! Bóg stwarza to,
26
co chce! Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejs rzeczy, to tylko mówi:
TBadz!t - i to sie staje."
48. On nauczy go Ksiegi i madrosci, Tory i Ewangelii
49. i uczyni go poslancem do synów Izraela: "Przyszedlem do was ze
znakiem od waszego Pana. Ja utworze wam z gliny postac ptaka i tchne w
niego, i on stanie sie ptakiem. Ja uzdrowie chorego i tredowatego i
ozywie zmarlych - za zezwoleniem Boga. Ja wam opowiem, co jecie i co
gromadzicie w waszych domach. Zaprawde, w tym jest znak dla was, jesli
jestescie wierzacymi!
50. Ja przychodze potwierdzic prawdziwosc tego, co bylo przede mna w
Torze, i aby uczynic dla was dozwolonym czesc tego, co wam bylo
zakazane. Przyszedlem do was ze znakiem pochodzacym od waszego Pana.
Bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!
51. Zaprawde, Bóg jest moim i waszym Panem! Przeto czcijcie Go! To jest
droga prosta!"
52. A kiedy Jezus poczul w nich niewiare, powiedzial: "Kto jest moim
pomocnikiem dla sprawy Boga?" Powiedzieli apostolowie: "My jestesmy
pomocnikami Boga. My w Niego uwierzylismy. Daj swiadectwo, iz jestesmy
ca&owicie poddani!
53. Panie nasz! Uwierzylismy w to, co zeslales, i poszlismy za
Poslancem. Zapisz nas wiec miedzy tymi, którzy daja swiadectwo!"
54. Oni knuli podstep i Bóg knul podstep; a Bóg jest najlepszy sposród
knujacych podstepy.
55. Oto powiedzial Bóg: "O Jezusie! Oto Ja powolam ciebie i wyniose ku
Sobie, oczyszczajac cie od tych, którzy nie uwierzyli; i umieszcze
tych, którzy poszli za toba, ponad niewiernymi - az do Dnia
Zmartwychwstania. Nastepnie do Mnie powrócicie i wtedy rozstrzygne
miedzy wami, w czym sie rózniliscie.
56. Tych, którzy nie uwierzyli, ukarze kara straszna na tym swiecie i w
zyciu ostatecznym; i oni nie beda mieli pomocników."
57. A tym, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dziela, On da w
pelni nalezna im nagrode. A Bóg nie kocha ludzi niesprawiedliwych!
58. Oto co tobie recytujemy ze znaków i madrego napomnienia.
59. Zaprawde, Jezus jest u Boga jak Adam:* On stworzyl go z prochu, a
nastepnie powiedzial do niego: "Badz!" - i on jest.
60. Prawda pochodzi od twego Pana, nie badz wiec z liczby watpiacych!
61. A kto sie bedzie z toba sprzeczal w jej przedmiocie po tym, jak
otrzymales wiedze, to powiedz: Pozwólcie! " Wezwijmy naszych synów i
waszych synów, nasze kobiety i wasze kobiety, nas samych i was samych,
potem bedziemy sie pokornie modlic i wzywac przeklenstwa Boga na
klamców!"
62. Zaprawde, to jest opowiadanie prawdziwe! I nie ma boga, jak tylko
Bóg! I, zaprawde, Bóg jest Potezny, Madry!
63. Jesli oni sie odwróca, to Bóg przeciez zna doskonale tych, którzy
szerza zgorszenie!
64. Powiedz: "O ludu Ksiegi! Dochodzcie do slowa jednakowego dla was i
dla nas: abysmy nie czcili nikogo innego, jak tylko Boga, abysmy nie
dodawali Jemu niczego za wspóltowarzyszy i aby jedni z nas nie brali
27
sobie innych ' jako panów, poza Bogiem." A jesli oni sie odwróca, to
powiedzcie: "Badzcie swiadkami, ze my jestesmy calkowicie poddani!"
65. O ludu Ksiegii Dlaczego dyskutujecie w sprawie Abrahama? Przeciez
Tora i Ewangelia zostaly zeslane po nim. Czyz nie macie rozumu?
66. Oto jacy jestescie: dyskutujecie nad tym, o czym macie wiedze; ale
dlaczego dyskutujecie nad tym, o czym nie macie zadnej wiedzy? Bóg wie,
a wy nie wiecie!
67. Abraham nie byl zydem ani chrzescijaninem, lecz byl szczerze
wierzacym hanifem, calkowicie poddanym, i nie byl on z liczby
balwochwalców.
68. Zaprawde, ludzie najblizsi Abrahamowi to z pewnoscia ci, którzy
poszli za nim. i ten Prorok, i ci, którzy wierza. Bóg jest opiekunem
ludzi wierzacych.
69. Pewna grupa sposród ludu Ksiegi chcialaby sprowadzic was z drogi;
lecz oni sprowadzaja z drogi tylko samych siebie i nie sa tego
swiadomi.
70. O ludu Ksiegi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga, skoro jestescie
swiadkami?
71. O ludu Ksiegii Dlaczego ubieracie prawde w falsz i zaslaniacie
prawde, a przeciez wy wiecie?
72. I powiedziala pewna grupa sposród ludu Ksiegi: "Wierzcie na
poczatku dnia w to, co zostalo zeslane tym, którzy uwierzyli, a
wyrzeknijcie sie wiary na jego koncu;
73. I nie wierzcie nikomu innemu jak tylko temu, kto poszedl za wasza
religia!" Powiedz: "Zaprawde, droga prosta - droga Boga - jest taka,
zeby kazdemu bylo dane to, co wam dano, w przeciwnym razie bowiem oni
beda sie sprzeczac z wami przed waszym Panem." Powiedz: "Zaprawde,
laska jest w reku Boga! On daje ja, komu chce. Bóg jest
wszechobejmujacy, wszechwiedzacy!*
74. On obdarza szczególnie Swoim milosierdziem tego, kogo chce. Bóg
jest wladca laski ogromnej!"
75. Wsród ludu Ksiegi sa tacy, którzy, jesli zawierzysz im kintar,* ,
to oni go tobie oddadza; i wsród nich sa tacy, I którzy jesli im
zawierzysz dinara, to oni go tobie nie oddadza, jesli nie bedziesz
ciagle stal nad nimi. Jest tak, poniewaz oni mówia: "Nie mamy zadnego
obowiazku wzgledem ludzi nieswiadomych. "* 8I Oni mówia przeciw Bogu
klamstwo, a przeciez oni wiedza.
76. Tak! Ten, kto wiernie wypelnia swoje przymierze i jest bogobojny...
przeciez Bóg kocha bogobojnych!
77. Zaprawde, ci, którzy handluja, za niska cene, przymierzem Boga i
swoimi przysiegami, nie beda mieli udzialu w zyciu ostatecznym i nie
przemówi do nich Bóg ani nie spojrzy na nich w Dniu Zmartwychwstania, i
nie oczysci ich. Czeka ich kara bolesna!
78. A wsród nich sa tacy, którzy wypaczaja Ksiege swoja mowa,* 8' tak
abyscie uwazali, ze to nalezy do Ksiegi, a to przeciez nie nalezy do
Ksiegi. Oni mówia: "To pochodzi od Boga" - a przeciez to nie pochodzi
od Boga. I mówia przeciw Bogu klamstwo, wiedzac o tym.
79. Nie godzi sie czlowiekowi, któremu Bóg dal Ksiege, madrosc i
proroctwo, mówic potem do ludzi: "Badzcie moimi slugami, poza Bogiem!"*
28
byc moze, oni powróca!* Raczej: "Badzcie mistrzami,* poniewaz wy stale
nauczacie Ksiegi i poniewaz ja stale studiujecie!"
80. On nie rozkazuje wam, abyscie sobie brali aniolów i proroków za
panów. Czyz On nakazuje wam niewiare, po tym, jak staliscie sie
calkowicie poddani?
81. Oto Bóg zawarl przymierze z prorokami: "Oto co dalem wam z Ksiegi i
madrosci! Nastepnie przyjdzie do was Poslaniec, potwierdzajacy
prawdziwosc tego, co posiadacie. Wy jemu uwierzycie i bedziecie mu z
pewnoscia pomagac!". On powiedzial: "Czy wy zgadzacie sie i
przyjmujecie pod tym warunkiem Mój ciezar?" Oni powiedzieli: "Zgadzamy
sie!" On powiedzial: "Dajcie wiec swiadectwo, a ja bede z wami posród
swiadków."
82. A którzy sie potem odwróca, sa ludzmi zepsutymi.
83. Czyz oni poszukuja innej religii niz religia Boga? A przeciez Jemu
poddaje sie calkowicie ten, kto jest w niebiosach, i ten, kto jest na
ziemi, dobrowolnie i wbrew woli, i do Niego wy bedziecie sprowadzeni.
84. Powiedz: "Wierzymy w Boga i w to, co nam zeslal, i w to, co zostalo
zeslane Abrahamowi i Isma`ilowi , Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom;
i w to, co zostalo dane Mojzeszowi, Jezusowi i prorokom - od ich Pana.
My nie robimy rozróznienia miedzy zadnym z nich i jestesmy Jemu
calkowicie poddani."
85. A od tego, kto poszukuje innej religii niz islam, nie bedzie ona
przyjeta; i on w zyciu ostatecznym bedzie w liczbie tych, którzy
poniesli strate.
86. Jakze mialby prowadzic Bóg droga prosta ludzi,* którzy odrzucili
wiare, po tym, jak uwierzyli i zaswiadczyli, ze Poslaniec - to prawda,
i po tym, jak przyszly do nich jasne dowody? Bóg nie prowadzi droga
prosta ludzi niesprawiedliwych!
87. Dla nich zaplata bedzie: przeklenstwo Boga, aniolów i ludzi,
wszystkich razem.
88. Beda tam wiecznie przebywac;* nie bedzie im zmniejszona kara ani
tez nie bedzie im dana zwloka.
89. Z wyjatkiem tych, którzy potem sie nawrócili i czynili dobro.
Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
90. Od tych, którzy odrzucili wiare, po tym, jak uwierzyli, a nastepnie
powiekszyli swoja niewiare, nawrócenie ich nie zostanie przyjete, i
tacy sa zablakani.
91. Zaprawde, od tych, którzy nie uwierzyli i zmarli, bedac
niewiernymi, nie zostanie przyjeta nawet ziemia pelna zlota, jesliby
oni chcieli sie dzieki niej wykupic. Czeka ich kara bolesna i nie beda
mieli pomocników.
92. Nigdy nie osiagniecie prawdziwej poboznosci, dopóki nie bedziecie
rozdawac z tego, co kochacie. Cokolwiek rozdacie, Bóg wie o tym
doskonale!
93. Wszelkie jedzenie bylo dozwolone synom Izraela z wyjatkiem tego, co
Izrael sobie zakazal, zanim zostala zeslana Tora. Powiedz: "Przyniescie
Tore i przeczytajcie ja, jesli jestescie prawdomówni!"
94. A ci, którzy wymyslaja przeciw Bogu klamstwo, sa niesprawiedliwi.
29
95. Powiedz: "Bóg mówi prawde i Postepujcie wiec za religia Abrahama,
szczerze wierzacego hanifa, on przeciez nie byl z liczby
balwochwalców!" ,
96. Zaprawde, pierwszy Dom * który zostal ustanowiony dla ludzi, to
ten, który jest w Bakka* - blogoslawiony, - droga prosta dla swiatów.
97. W nim sa znaki jasne - miejsce, gdzie stal Abraham * a kto wszedl
do niego, byl bezpieczny. Na ludziach ciazy obowiazek wzgledem Boga -
na tych, którzy maja ku temu srodki - odprawienia pielgrzymki do tego
Domu. A kto nie wierzy... zaprawde, Bóg jest bogaty,* ponad swiatami!
98. Powiedz: "O ludu Ksiegi! Dlaczego nie wierzycie w znaki Boga? Bóg
przeciez jest swiadkiem tego, co wy czytucie."
99. Powiedz: "O ludu Ksiegi! Dlaczego odsuwacie z drogi Boga tych,
którzy uwierzyli, starajac sie ja wykrzywic, a przeciez jestescie
swiadkami? Zaprawde, Bóg nie jest nieuwazny wobec tego, co czynicie!"
100. O wy, którzy wierzycie! Jesli bedziecie sluchac pewnej sekty
sposród tych, którzy otrzymali Ksiege, to oni was uczynia na nowo
niewiernymi, choc przedtem juz uwierzyliscie.
101. Jakze mozecie nie wierzyc, . kiedy wam sie recytuje znaki Boga, i
kiedy wsród was jest Jego Poslaniec? A kto trzyma sie mocno Boga, ten
jest prowadzony ku drodze prostej.
102. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga bojaznia Jemu nalezna, i
nie umierajcie inaczej, jak tylko bedac calkowicie poddanymi!
103. I trzymajcie sie razem wezla Boga,* i nie rozdzielajcie sie!
Wspominajcie dobroc Boga nad wami! Oto byliscie wrogami, a On uczynil
przyjazn w waszych sercach i staliscie sie przez Jego dobroc bracmi!
Byliscie na skraju przepasci ognia, a On was od niego wyratowal. W ten
sposób Bóg wyjasnia wam Swoje znaki. Byc moze, wy pójdziecie droga
prosta!
104. I niech powstanie sposród was naród,* który wzywa do dobra,
nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy
beda szczesliwi!
105. Nie badzcie jak ci, którzy sie podzielili i którzy sie poróznili,
po tym, jak przyszly do nich jasne dowody! Tych czeka kara ogromna
106. w dniu, kiedy jedne twarze pojaznieja, a inne pociemnieja.* A
jesli chodzi o tych, których twarze pociemnialy: "Czy wy staliscie sie
niewiernymi, choc przedtem uwierzyliscie? Zakosztujcie wiec kary za to,
iz nie wierzyliscie!"
107. A jesli chodzi o tych, których twarze pojasnialy, to oni beda w
milosierdziu Boga; oni tam beda przebywac na wieki.
108. Takie sa znaki Boga, które tobie recytujemy z cala prawda. Bóg nie
chce niesprawiedliwosci dla swiatów!
109. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! I
do Boga zostana zwrócone wszystkie sprawy!
110. Wy jestescie najlepszym narodem, jaki zostal utworzony dla ludzi:
wy nakazujecie to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne;
i wierzycie w Boga. I A jesliby uwierzyl lud Ksiegi, to byloby dla
niego lepiej. Wsród nich sa wierzacy, lecz wiekszosc z nich to ludzie
szerzacy zepsucie.
30
111. Oni wam nie przyczynia szkody, oprócz niewielkiej przykrosci. A
jesli beda was zwalczac, to odwróca sie plecami; wtedy nie otrzymaja
oni zadnej pomocy.
112. Udzialem ich bedzie ponizenie, gdziekolwiek by sie znajdowali,
chyba ze beda mieli wiez z Bogiem i wiez z ludzmi.* Oni sciagneli na
siebie gniew Boga i ubóstwo bedzie ich udzialem. Tak sie stanie,
poniewaz nie uwierzyli w znaki Boga i zabijali proroków bez zadnego
prawa; poniewaz sie zbuntowali i byli wystepnymi.
113. Oni nie sa jednakowi. Wsród ludu Ksiegi jest naród* stojacy mocno:
oni recytuja znaki Boga czuwajac noca i wybijaja poklony.
114. Oni wierza w Boga i w Dzien Ostatni; oni nakazuja to, co uznane, a
zakazuja tego, co jest naganne; oni przescigaja sie w czynieniu dobra,
oni sa z liczby sprawiedliwych.
115. Cokolwiek uczynia dobrego, to im nie zostanie zaprzeczone. Bóg zna
dobrze ludzi bogobojnych.
116. Zaprawde, tym, którzy nie uwierzyli,* nie pomoga nic przed Bogiem
ich majatki i ich dzieci. Tacy beda mieszkancami ognia, w którym
przebywac beda na wieki.
117. To, co oni rozdaja w zyciu tego swiata, jest podobne do wiatru
lodowatego: porazil on zasiewy ludzi, którzy byli dla siebie
niesprawiedliwi, i zniszczyl je. Nie Bóg wyrzadzil im
niesprawiedliwosc, lecz oni sami wyrzadzili sobie niesprawiedliwosc.
118. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie bliskich przyjaciól
spoza waszego grona; tacy nie omieszkaliby wam szkodzic; chcieliby,
abyscie sie znalezli w utrapieniu. Zawisc zionie z ich ust, a to, co
kryja ich piersi, jest jeszcze gorsze. Wyjasnilismy wam znaki, jesli
jestescie rozumni!
119. Oto wy jestescie tymi, którzy ich kochaja, lecz oni was nie
kochaja. Wy wierzycie w Ksiege w calosci, oni zas, kiedy was spotkaja,
mówia: "My wierzymy!", a kiedy znajduja sie na osobnosci, to gryza
sobie palce ze zlosci na was. Powiedz: "Umierajcie w waszej zlosci!
Zaprawde, Bóg wie dobrze, co znajduje sie w waszych piersiach!"
120. Jesli spotka was cos dobrego, to oni sie martwia; a jesli
dosiegnie was cos zlego, to oni sie tym ciesza. Ale jesli bedziecie
cierpliwi i bogobojni, to wcale wam nie zaszkodzi ich podstep.
Zaprawde, Bóg ogarnia to, co oni czynia!
121. I oto ty uszedles rankiem od twojej rodziny, ustawiajac wiernych w
szeregi do walki.* Bóg jest slyszacy, wszechwiedzacy!
122. Oto dwa wasze oddzialy byly bliskie zalamania, lecz Bóg byl ich
opiekunem.* Niech zaufaja Bogu wierzacy!
123. Bóg juz dopomógl wam pod Badr, kiedy byliscie ponizeni. Bójcie sie
wiec Boga! Byc moze, wy bedziecie wdzieczni!
124. Oto mówiles do wiernych: "Czyz wam to nie wystarczy, ze pomaga wam
wasz Pan trzema tysiacami zeslanych aniolów?"
125. Tak! Jeali bedziecie cierpliwi i bogobojni i jesli oni zaatakuja
was niespodziewanie, to dopomoze wam wasz Pan piecioma tysiacami
aniolów, wyróznionymi.
126. I Bóg uczynil to dla was radosna wiescia, aby przez nia uspokoily
sie wasze serca - pomoc pochodzi tylko od Boga, Poteznego, Madrego -
31
127. i azeby odciac czesc tych, którzy nie uwierzyli, albo zlamac ich
tak, azeby sie wycofali, zawiedzeni.
128. Ty nie masz nic do czynienia w tej sprawie, czy On sie zwróci ku
nim, czy On ich ukarze. Oni przeciez sa niesprawiedliwi!
129. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
On przebacza, komu chce, i On karze, kogo chce. Bóg jest przebaczajacy,
litoaciwy!
130. O wy, którzy wierzycie! Nie zdzierajcie lichwy podwójnie
podwojonej i I bójcie sie Boga! Byc moze, wy bedziecie szczesliwi!
131. I bójcie sie ognia, który zostal przygotowany dla niewiernych!
132. Sluchajcie Boga i Poslanca! Byc moze, doznacie milosierdzia!
133. I na wyscigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku
Ogrodowi - którego rozleglosc jest jak niebiosa i ziemia -
przygotowanemu dla ludzi bogobojnych;
134. dla tych, którzy rozdaja, i w radoaci, i w utrapieniu; dla tych,
którzy powstrzymuja gniew i przebaczaja ludziom; - a Bóg kocha ludzi
czyniacych dobro -
135. dla tych, którzy choc popelnili czyn bezecny albo byli
niesprawiedliwi wzgledem samych siebie, wspominaja Boga i prosza Go o
przebaczenie za swoje grzechy - a któz przebacza grzechy oprócz Boga? -
i nie trwaja uporczywie przy tym, co czynili, bo przeciez oni wiedza.
136. Dla tych zaplata bedzie: przebaczenie od ich Pana i Ogrody, gdzie
w dole plyna strumyki; oni tam beda przebywac na wieki. Jakze wspaniala
to zaplata dla dzialajacych!
137. Juz przed wami rózne byly drogi postepowania.* Wedrujcie wiec po
ziemi i patrzcie, jaki byl ostateczny koniec tych, którzy oskarzali o
klamstwo!
138. To jest wyjasnienie dla ludzi, droga prosta i napomnienie dla
bogobojnych.
139. I nie slabnijcie, i nie smuccie sie; wy bedziecie góra, jesli
jestescie wierzacymi!
140. Jesli boli was jakas rana,* to podobna rana boli innych ludzi.
Takie dni zmieniamy kolejno wsród ludzi,* zeby Bóg poznal tych, którzy
wierza, i wzial sposród was swiadków* - a Bóg nie kocha ludzi
niesprawiedliwych -
141. i aby oczyscil tych, którzy wierza, i unicestwil niewiernych.
142. Czy, sadzicie, ze wejdziecie do Ogrodu, zanim jeszcze Bóg uzna
tych sposród was, którzy sie zmagali w walce i pozna tych, którzy sa
wytrwali?
143. Wy zyczyliscie sobie smierci, zanim ja spotkaliscie. Teraz juz ja
ujrzeliscie i bedziecie na nia patrzec.
144. Muhammad jest tylko Poslancem. Poslancy przemineli juz przed nim.
Czy jesli on umrze lub zostanie zabity, wy obrócicie sie na pietach? A
kto obraca sie na pietach, nie zaszkodzi w niczym Bogu, lecz Bóg
zaplaci tym, którzy sa wdzieczni.*
145. I zadna dusza nie moze umrzec inaczej, jak za zezwoleniem Boga,
wedlug zapisu ustanawiajacego termin. A kto pragnie nagrody tego
32
swiata, to My mu ja damy; a kto pragnie nagrody zycia ostatecznego, to
My ja tez damy. My niebawem zaplacimy tym, którzy sa wdzieczni.
146. A iluz proroków walczylo majac za soba liczne tysiace?! Oni nie
oslabli od tego, co ich dosieglo na drodze Boga, nie oslabli i nie
poddali sie. A Bóg kocha ludzi wytrwalych.
147. Jedyne ich slowa byly: "Panie nasz! Przebacz nam nasze grzechy i
wystepnosc naszego zachowania! Utwierdz nasze stopy i udziel nam pomocy
przeciw ludowi niewiernemu!"
148. Bóg dal im nagrode tego swiata oraz piekna nagrode zycia
ostatecznego. Bóg kocha ludzi czyniacych dobro!
149. O wy, którzy wierzycie! Jesli bedziecie sluchac tych, którzy nie
uwierzyli, to oni sprawia, ze obrócicie sie na pietach, i wtedy
powrócicie jako stratni.
150. Alez nie! Bóg jest waszym Panem i On jest najlepszym z pomocników!
151. My wrzucimy w serca tych, którzy nie uwierzyli, przerazenie za to,
iz oni dodawali Bogu jako wspóltowarzyszy* to, czemu On nie zeslal
zadnej wladzy. Ich miejscem schronienia bedzie ogien. A jakze zle to
miejsce pobytu dla niesprawiedliwych!
152. I uczynil dla was Bóg prawdziwa Swoja obietnice, kiedy
zniszczyliscie ich - za Jego zezwoleniem. A kiedyscie sie zalamali* i
zaczeliscie sie wzajemnie sprzeczac, i podniesliscie bunt - a On
przeciez pokazal wam to, co kochacie - wsród was ujawnili sie tacy,
którzy pragneli tego swiata,* i wsród was byli tacy, którzy pragneli
zycia ostatecznego. Potem On odwrócil was od nich, aby was doswiadczyc.
I On wam przebaczyl, Bóg przeciez jest wladca laski dla tych, którzy
wierza!
153. Oto kiedy wycofywaliscie sie na góre* nie baczac na nikogo, a
Poslaniec wzywal was na tylach, wówczas On zsylal wam troske za troska,
abyscie sie nie martwili, ani z powodu tego, co was minelo, ani z
powodu tego, co was dosieglo. Bóg jest dobrze swiadomy tego, co
czynicie!
154. Potem zeslal na was, po tym utrapieniu, bezpieczenstwo - sen,
który objal jedna czesc sposród was. Druga czesc zaniepokoila sie o
siebie, pomyslala o Bogu cos niezgodnego z prawda, tak jak w epoce
poganstwa. Oni mówili: "Czy mozemy miec jakis udzial w tej sprawie?"
Powiedz: "Zaprawde, cala sprawa nalezy do Boga!" Oni ukrywaja w swoich
duszach to, czego tobie nie ukazuja. Oni mówia: "Jeslibysmy mieli
jakikolwiek udzial w tej sprawie, to nie bylibysmy tutaj zabijani."
Powiedz: "Jeslibyscie nawet pozostali w swoich domach, to ci, którym
pisane bylo zginac, pojawiliby sie na swoich miejscach odpoczynku - aby
przez to doswiadczyl Bóg to, co jest w ich piersiach, i aby wypróbowal
to, co jest w waszych sercach." Bóg zna dobrze to, co sie znajduje w
piersiach!
155. Zaprawde, jesli sa posród was tacy, którzy sie odwrócili tego
dnia, kiedy sie spotkaly dwa szyki, to tylko szatan winien byl ich
potknieciu, z powodu tego, co oni dokonali. Bóg im juz przebaczyl,
przeciez Bóg jest przebaczajacy, poblazliwy!
156. O wy, którzy wierzycie! Nie badzcie, jak ci, którzy nie uwierzyli
i mówili o swoich braciach, kiedy oni wyruszyli w droge po ziemi albo
kiedy walczyli na wojnie: "Gdyby byli przy nas, to nie umarliby i nie
33
zostaliby zabici..." Niech Bóg uczyni to strapieniem w ich sercach. Bóg
daje zycie i powoduje smierc. Bóg widzi jasno to, co czynicie!
157. Z pewnoscia, jesli zostaniecie zabici na drodze Boga albo jesli
umrzecie... - to przeciez przebaczenie od Boga i milosierdzie lepsze
jest od tego, co oni gromadza!
158. I na pewno, jesli pomrzecie albo jesli zostaniecie zabici, to ku
Bogu zostaniecie zebrani!
159. I przez milosierdzie od Boga ty stales sie dla nich lagodny.
Gdybys byl surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie. Wiec
przebacz im i pros Boga o przebaczenie dla nich; zasiegaj ich rady w
kazdej sprawie! A kiedy powezmiesz decyzje, to zaufaj Bogu! Zaprawde,
Bóg kocha tych, którzy ufaja!*
160. Jesli pomoze wam Bóg, to nie bedzie zwyciezcy nad wami! A jesli On
was pozostawi bez pomocy, to któz wam pomoze prócz Niego?! Niech wiec
wierzacy zaufaja Bogu!
161. I nie godzi sie Prorokowi oszukiwac.* Ten, kto oszukuje, przyjdzie
ze swoim oszustwem w Dniu Zmartwychwstania. Wtedy zostanie zaplacone w
pelni kazdej duszy to, czego dokonala; nikt nie dozna
niesprawiedliwosci.
162. Czy ten, kto postepuje za upodobaniem Boga, jest podobny do tego,
kto sciagnal gniew Boga? Jego miejscem schronienia bedzie Gehenna. A
jakze to zle miejsce przybycia!
163. Oni beda ustawieni wedlug stopni przed Bogiem, a Bóg widzi jasno
to, co oni czynia.
164. Bóg okazal dobroc wierzacym, kiedy poslal wsród nich poslanca,
sposród nich samych, który recytuje im Jego znaki, który oczyszcza
ich,* który uczy ich Ksiegi i madrosci, chociaz oni byli przedtem z
pewnoscia w bledzie oczywistym.
165. Czyz kiedy dosieglo was nieszczescie - chociaz wy zadaliscie
podwójne nieszczescie * nie powiedzieliscie: "Skadze to?" Powiedz: "To
jest od was samych!"* Zaprawde, Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
166. To, co dosieglo was tego dnia, kiedy spotkaly sie oba oddzialy,
stalo sie za zezwoleniem Boga, aby On mógl poznac wierzacych
167. i aby mógl poznac obludników. Powiedziano im: "Przybywajcie!
Walczcie na drodze Boga!" Albo: "Broncie sie!" Oni powiedzieli:
"Jeslibysmy umieli walczyc, to z pewnoscia poszlibysmy za wami." Oni
tego dnia blizsi byli niewiary anizeli wiary. Oni mówia swoimi ustami
to, czego nie ma w ich sercach. Bóg wie najlepiej, co oni ukrywaja!
168. Ci, którzy powiedzieli o swoich braciach: - a sami siedzieli w
domu - "Gdyby nas posluchali, to nie zostaliby zabici." Powiedz:
"Odsuncie smierc od was samych, jesli jestescie prawdomówni!"
169. I nie uwazaj tych, którzy zostali zabici na drodze Boga, za
umarlych. Przeciwnie, oni sa zyjacy!* Oni u swojego Pana otrzymuja
zaopatrzenie,
170. radujac sie tym, co dal im Bóg ze Swojej laski. I oni raduja sie
na mysl o tych, którzy sie jeszcze z nimi nie polaczyli i pozostali w
tyle, poniewaz oni nie doznaja zadnego strachu i nie beda zasmuceni.
171. Oni sie raduja blogoslawienstwem i laska od Boga, i tym, ze Bóg
nie gubi nagrody wierzacych.
34
172. Ci, którzy odpowiedzieli Bogu i Poslancowi, kiedy dosiegla ich
rana; ci sposród nich, którzy czynili dobro i którzy byli bogobojni -
otrzymaja nagrode ogromna!
173. Niektórym mówiono: "Oto ludzie zebrali sie przeciwko wam, bójcie
sie ich!"; lecz to pomnozylo tylko ich wiare i oni powiedzieli:
"Wystarczy nam Bóg! Jakze to wspanialy poreczyciel!"
174. I oni powrócili z dobrocia i laska od Boga, i nie dotknelo ich
zadne zlo. Oni postapili zgodnie z upodobaniem Boga, a Bóg jest wladca
laski ogromnej.
175. To tylko szatan budzi strach* przez swoich popleczników. Lecz nie
bójcie sie ich, bójcie sie Mnie, jesli jestescie wierzacymi!
176. Niech cie nie zasmucaja tacy, którzy sie wyprzedzaja w
niewiernosci! Zaprawde, oni w niczym nie zaszkodza Bogu! Bóg nie zechce
przygotowac im udzialu w zyciu ostatecznym. Ich kara bedzie ogromna.
177. Zaprawde, ci, którzy kupili niewiare za wiare, nie zaszkodza w
niczym Bogu! Ich kara bedzie bolesna.
178. I niech nie sadza ci, którzy nie uwierzyli, ze zwloka, jaka My im
dajemy, bedzie dla nich dobrem. My dajemy im zwloke tylko po to, by oni
pomnozyli grzech. Dla nich kara bedzie ponizajaca.
179. Bóg pozostawi wiernych w sytuacji, w jakiej sie znajdujecie,
jedynie do czasu, az On rozrózni zlego od dobrego. Bóg nie da wam
poznac tego, co skryte; lecz Bóg wybiera sposród Swoich poslanców, kogo
chce. Wierzcie wiec w Boga i w Jego poslanców! A jesli uwierzycie i
bedziecie bogobojni, to otrzymacie nagrode ogromna.
180. I niech nie sadza ci, którzy skapia z tego, co dal im Bóg ze
Swojej laski, ze to jest lepsze dla nich. Przeciwnie, to jest gorsze
dla nich. W Dniu Zmartwychwstania beda oni nosic na szyi obroze z tego,
czego skapili. Do Boga nalezy dziedzictwo niebios i ziemi! A Bóg jest w
pelni swiadomy tego, co czynicie!
181. Bóg uslyszal slowa tych,* którzy powiedzieli: "Zaprawde, Bóg jest
biedny,* a my jestesmy bogaci!" My zapiszemy to, co oni mówili, i to,
ze oni zabijali proroków bez zadnego prawa, i powiemy: "Zakosztujcie
kary ognia palacego!"
182. Tak bedzie za to, co przygotowaly wasze rece, poniewaz Bóg nie
jest niesprawiedliwy wzgledem swoich slug.
183. Tym, którzy powiedzieli: "Zaprawde, Bóg zobowiazal nas, abysmy nie
wierzyli poslancowi, dopóki on nie przyjdzie z ofiara, która pozre
ogien" * powiedz: "Juz przychodzili do was poslancy przede mna, z
jasnymi dowodami i z tym, o czym wy mówicie. Dlaczego ich zabiliscie,
jesli jestescie prawdomówni?"
184. Jesli oni ciebie uwazaja za klamce, to przeciez byli juz uznani za
klamców poslancy przed toba; oni przyszli z jasnymi dowodami, z
Psalmami i Ksiega dajaca swiatlo.
185. Kazda dusza zakosztuje smierci i w Dniu Zmartwychwstania zostana
wam w pelni dane nagrody. A ten, kto zostanie odsuniety od ognia i
wprowadzony do Ogrodu, ten osiagnal szczescie. Bo zycie tego swiata, to
tylko zludne uzywanie.
186. Wy z pewnoscia bedziecie doswiadczani w waszych dobrach i w was
samych; i uslyszycie od tych, którym zostala dana Ksiega przed wami, i
35
od balwochwalców - wiele zlego. A jesli bedziecie cierpliwi i jesli
bedziecie bogobojni, to okazecie prawdziwe zdecydowanie.
187. Oto Bóg zawarl przymierze z tymi, którym zostala dana Ksiega: "Wy
bedziecie ja wyjasniac ludziom i nie bedziecie jej ukrywac." Lecz oni
wyrzucili to za swoje plecy, i przehandlowali za niska cene. Jakze zle
jest to, co oni kupuja!
188. Nie uwazaj, ze ci, którzy sie ciesza z tego, czego dokonali, i
lubia, aby ich chwalono za to, czego nie uczynili - nie uwazaj, iz oni
sa zabezpieczeni przed kara. Dla nich kara bedzie bolesna!
189. Do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi! Bóg jest nad kazda
rzecza wszechwladny!
190. Zaprawde, w stworzeniu niebios i ziemi i w kolejnej zmianie nocy i
dnia sa znaki dla tych, którzy posiadaja rozum,
191. dla tych, którzy wspominaja Boga, stojac, siedzac i lezac,* dla
tych, którzy rozmyslaja nad stworzeniem niebios i ziemi: Panie nasz! "
Nie stworzyles tego nadaremnie. Niech Ci bedzie chwala! Uchron nas od
kary ognia i
192. panie nasz! Zaprawde, kogo Ty wprowadzisz do ognia, tego okryles
hanba. Dla ludzi niesprawiedliwych nie bedzie pomocników!
193. panie nasz! My slyszelismy wzywajacego, który wzywal do wiary:
TWierzcie w waszego Pana!t - i uwierzylismy. Panie nasz! Przebacz nam
nasze grzechy i odpusc nam nasze zle czyny! Powolaj nas razem z
poboznymi!
194. panie nasz! Daj nam to, co nam obiecales za posrednictwem Twoich
poslanców, i nie zawstydzaj nas w Dniu Zmartwychwstania. Ty przeciez
nie lamiesz obietnicy!"
195. I wysluchal ich Pan: "Ja nie pozwole zginac zadnemu uczynkowi tego
sposród was, który czyni dobro, czy bedzie to mezczyzna, czy kobieta.
Jestescie zalezni jedni od drugich. A tym, którzy wywedrowali razem, i
tym, którzy zostali wypedzeni ze swoich domostw, i tym, którzy walczyli
i zostali zabici - My, z pewnoscia, odpuscimy ich zle czyny, i
wprowadzimy ich do Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki: to jest
nagroda pochodzaca od Boga!" A u Boga jest piekna nagroda!
196. I niech nie zwiedzie ciebie niespokojna ruchliwosc niewiernych w
tym kraju.
197. To jest tylko krótkie uzywanie. Potem ich miejscem schronienia
bedzie Gehenna! A jakze to zle miejsce odpoczynku!
198. Lecz tych, którzy sie boja swego Pana, czekaja Ogrody, gdzie w
dole plyna strumyki; beda oni tam przebywac na wieki. To jest goscina
od Boga. A to, co jest u Boga, jest lepsze dla ludzi poboznych.
199. Zaprawde, wsród ludu Ksiegi sa tacy, którzy wierza w Boga i w to,
co wam zostalo zeslane, i w to, co im zostalo zeslane, korzac sie przed
Bogiem; i oni nie sprzedaja znaków Boga za mala cene! Oni otrzymaja
nagrode u swego Pana. Zaprawde, Bóg jest szybki w rachunku!
200. O wy, którzy wierzycie! Badzcie cierpliwi i wspólzawodniczcie w
cierpliwosci! Badzcie wytrwali i bójcie sie Boga! Byc moze, bedziecie
szczesliwi!
36
SURA 4. AN-NISAA (KOBIETY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O ludzie! Bójcie sie waszego Pana, który was stworzyl z jednej
istoty i stworzyl z niej druga do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenil
wiele mezczyzn i kobiet. Bójcie sie Boga, o którego jedni drugich
pytacie, i czcijcie lona!
2. Dawajcie sierotom ich mienie i nie zamieniajcie tego, co dobre, na
to, co zle; i nie zjadajcie ich majatku, dolaczajac go do waszego
majatku! Zaprawde, to jest wielki grzech!
3. A jesli sie obawiacie, iz nie bedziecie sprawiedliwi wzgledem
sierot.. Zencie sie zatem z kobietami, które sa dla was przyjemne - z
dwoma, trzema lub czterema. Lecz jesli sie obawiacie, ze nie bedziecie
sprawiedliwi, to zencie sie tylko z jedna albo z tymi, którymi
zawladnely wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyscie nie
postepowali niesprawiedliwie.
4. I dawajcie kobietom wiana jako dar. Jesli one jednak sa dobre dla
was i uzycza wam coskolwiek z niego, to jedzcie to dla zdrowia i
pomyslnosci.
5. I nie dawajcie nierozumnym waszych dóbr, które wam dal Bóg jako
utrzymanie; lecz dajcie im zaopatrzenie z niego i ubierajcie ich, i
przemawiajcie do nich zyczliwie.
6. Doswiadczajcie sieroty, az osiagna wiek do malzenstwa. A jesli
zauwazycie w nich dojrzalosc sadu, oddajcie im ich dobra! I nie
zjadajcie ich dóbr rozrzutnie i pospiesznie, zanim one osiagna wiek
dojrzaly. Ten, kto jest bogaty, niech sie powstrzyma wspanialomyslnie,
a ten, kto jest biedny, niech zjada w sposób odpowiedni. A kiedy
oddajecie im ich dobra, to wezwijcie swiadków. A Bóg wystarczy jako
przyjmujacy rachunek!
7. Mezczyznom przypada czesc tego, co pozostawili rodzice i krewni; i
kobietom przypada czesc tego, co pozostawili rodzice i krewni. Czy to
bedzie malo, czy duzo, to jest udzial obowiazujacy prawnie.
8. A kiedy sa przy podziale obecni: dalsi krewni, sieroty i biedacy, to
dajcie im nieco zaopatrzenia i przemawiajcie do nich uprzejmie.
9. I niech sie obawiaja ci, którzy gdyby pozostawili potomstwo slabe,
niepokoiliby sie o nie; i niech oni boja sie Boga i mówia slowa
rozsadne.
10. Zaprawde, ci, którzy zjadaja dobra sierot, popelniajac
niesprawiedliwosc, zjadaja to, co w ich trzewiach bedzie ogniem; i beda
wystawieni na ogien plonacy.
11. I daje wam Bóg przykazanie co do waszych dzieci: synowi przypada
udzial podobny do udzialu dwóch córek. A jesli bedzie córek wiecej niz
dwie, to pozostanie im dwie trzecie z tego majatku; a jesli bedzie
tylko jedna, to dla niej bedzie polowa. Jesli zmarly ma syna, to
kazdemu z dwojga rodziców zmarlego przypadnie jedna szósta z
pozostawionego majatku. A jesli nie ma syna i dziedzicza po nim
rodzice, to jego matce przypada jedna trzecia; a jesli on ma braci, to
jego matce przypadnie jedna szósta - po oddaniu legatu, jaki zalecil w
testamencie, lub dlugu. Albowiem nie wiecie, czy rodzice wasi, czy
synowie sa dla was bardziej pozyteczni. To jest obowiazek ustanowiony
przez Boga. Zaprawde, Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
37
12. I wam przypada polowa z tego, co pozostawily wasze zony, jesli nie
maja dziecka. Jesli maja dziecko, to wam przypada czwarta czesc z tego,
co one pozostawily, po potraceniu legatu, który zapisaly w testamencie,
lub dlugu. A im przypadnie czwarta czesc z tego, co wy zostawicie,
jesli nie macie dziecka. A jesli macie dziecko, to im przypadnie ósma
czesc z tego, co pozostawicie - po potraceniu legatu, jaki zapisaliscie
w testamencie, lub dlugu. A jesli mezczyzna lub kobieta maja dziedziców
w linii bocznej, i on ma brata lub siostre, to kazdemu z nich dwojga
przypadnie szósta czesc. A jesli jest ich wiecej, to oni sa
wspóludzialowcami w jednej trzeciej czesci dziedzictwa, po potraceniu
legatu zapisanego przez zmarlego w testamencie lub dlugu - bez niczyjej
krzywdy. To jest przykazanie od Boga! A Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
13. Takie sa granice Boga. A kto jest posluszny Bogu i Jego Poslancowi,
tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki; oni tam beda
przebywac na wieki. I to jest wielkie szczescie!
14. A kto sie zbuntuje przeciw Bogu i przeciw Jego Poslancowi i
przekroczy Jego granice, to Bóg wprowadzi go do ognia, gdzie bedzie
przebywal na wieki. I ta kara bedzie dla niego ponizajaca!
15. A wobec tych sposród waszych kobiet, które popelnia wszeteczenstwo,
zazadajcie swiadectwa czterech sposród was. I jesli oni poswiadcza, to
trzymajcie je w domach, dopóki nie zabierze ich smierc albo tez póki
Bóg nie przygotuje dla nich jakiejs innej drogi.
16. A tych dwoje sposród was, którzy dopuszcza sie tego czynu, ukarzcie
surowo ; ale jesli sie oboje nawróca i poprawia, to odstapcie od nich!
Zaprawde, Bóg przyjmuje nawrócenie i jest litosciwy!
17. Przeciez u Boga jest przebaczenie dla tych, którzy popelniaja zlo
nieswiadomie i niezwlocznie sie nawracaja. Ku tym powraca Bóg. Bóg jest
wszechwiedzacy, madry!
18. Nie ma jednak odpuszczenia dla tych, którzy popelniaja zle czyny. A
kiedy zastanie któregos z nich smierc, wtedy on mówi: "Ja sie teraz
nawracam." Nie ma tez i dla tych, którzy umieraja i sa niewierni. Dla
tych przygotowalismy kare bolesna.
19. O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyscie
dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I nie przeszkadzajcie im zabrac
czesc tego, co im daliscie, chyba ze dopuszcza sie jakiegos
wszeteczenstwa oczywistego. Obchodzcie sie z nimi w sposób przyzwoity.
A jesli czujecie wzgledem nich wstret, to, byc moze, czujecie wstret do
czegos, w czym Bóg umiescil wielkie dobro.
20. A jesli chcecie zamienic zone na druga, a jednej z nich daliscie
kintar, to nie odbierajcie z tego nic! Czyz moglibyscie cokolwiek
zabrac, znieslawiajac sie i popelniajac grzech oczywisty?
21. Jakze moglibyscie jej to zabrac, skoro byliscie niegdys zwiazani, a
one otrzymaly od was uroczyste prryrzeczenie?
22. Nie pojmujcie za zony kobiet, które byly zonami waszych ojców,
chyba ze to mialo miejsce w przeszlosci. Zaprawde, to jest
wszeteczenstwo i obrzydliwosc - i jakze zla droga!
23. Sa wam zabronione: wasze matki, wasze córki i wasze siostry; -
wasze ciotki ze strony ojca i ze strony matki; - córki brata i córki
siostry; - i wasze matki; które was zywily piersia; - i wasze siostry
mleczne i matki waszych zon; - i wasze pasierbice bedace pod wasza
opieka, zrodzone z zon, z którymi juz zyliscie; - a jesli jeszcze z
38
nimi nie zyliscie, to nie bedziecie mieli grzechu - - i zony waszych
synów, zrodzonych z waszych ledzwi; - i zebyscie nie poslubiali dwóch
sióstr, chyba ze to mialo miejsce w przeszlosci. Zaprawde, Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!
24. - a takze kobiety chronione muhsana, oprócz tych, którymi
zawladnely wasze prawice. Oto co przepisal wam Bóg! I dozwolone wam
jest poszukiwac zon poza tymi, które zostaly wymienione, i uzywajcie
swojego majatku, biorac je pod "ochrone", a nie oddajac sie rozpuscie.
A zonom dajcie wynagrodzenie, albowiem doznaliscie od nich
przyjemnosci; to jest przepis prawny. Nie jest grzechem jesli cos
nawzajem uzgodniliscie po dopelnieniu obowiazujacego przepisu.
Zaprawde, Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
25. A komu nie starcza majatku na to, aby poslubic kobiety chronione
wierzace, to niech poslubia te dziewczeta wierzace, którymi zawladnely
wasze prawice. A Bóg najlepiej zna wasza wiare! Wy jestescie jedni od
drugich. Poslubiajcie je za pozwoleniem ich rodziny i dajcie im wiana,
zgodnie z uznanym zwyczajem, jak kobietom chronionym, a nie jak
kobietom rozpustnym ani tez przyjmujacym przyjaciól. A kiedy one juz sa
chronione, to jesli popelnia jakies wszeteczenstwo, spadnie na nie
polowa tej kary, jaka spada na kobiety chronione. To jest dla tych
sposród was, którzy obawiaja sie grzechu. Ale lepiej jest dla was,
abyscie byli cierpliwi. A Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
26. Bóg chce was objasnic i dobrze poprowadzic drogami tych, którzy
byli przed wami, i On zwróci sie ku wam. Bóg jest wszechwiedzacy,
madry!
27. Bóg chce nawrócic sie ku wam, a ci, którzy ida calkowicie za
namietnosciami, chca, abyscie calkowicie upadli.
28. Bóg chce wam przyniesc ulge, bo czlowiek zostal stworzony slabym.
29. O wy, którzy wierzycie! Nie zjadajcie waszych dóbr miedzy soba
nadaremnie, chyba ze to jest handel, za wzajemna zgoda miedzy wami. Nie
zabijajcie sie! Zaprawde, Bóg jest dla was litosciwy!
30. A ktokolwiek uczyni to przez wrogosc i niesprawiedliwosc, to
bedziemy go palic ogniem. A to jest dla Boga latwe!
31. Jesli bedziecie unikac wielkich grzechów, które wam zostaly
zakazane, to My odpuscimy wam wasze zle uczynki i wprowadzimy was
wejsciem szlachetnym.
32. Nie pragnijcie tego, czym wyróznil Bóg jednych z was, dajac im
wyzszosc nad drugimi. Mezczyznom przypadnie udzial w tym, co sobie
zarobili, i kobietom przypadnie udzial w tym, co sobie zarobily.
Proscie Boga o Jego laske! Zaprawde, Bóg zna dobrze kazda rzecz!
33. Dla kazdego ustanowilismy dziedziców tego, co pozostawili rodzice i
bliscy krewni oraz ci, z którymi zwiazaly was przysiegi - dawajcie im
wiec ich udzial. Zaprawde, Bóg jest swiadkiem kazdej rzeczy!
34. Mezczyzni stoja nad kobietami ze wzgledu na to, ze Bóg dal wyzszosc
jednym nad drugimi, i ze wzgledu na to, ze oni rozdaja ze swojego
majatku. Przeto cnotliwe kobiety sa pokorne i zachowuja w skrytosci to,
co zachowal Bóg. I napominajcie te, których nieposluszenstwa sie
boicie, pozostawiajcie je w lozach i bijcie je! A jesli sa wam
posluszne, to starajcie sie nie stosowac do nich przymusu. Zaprawde,
Bóg jest wzniosly, wielki!
39
35. A jesli obawiacie sie rozdarcia miedzy nimi obojgiem, to poslijcie
rozjemce z jego rodziny i rozjemce z jej rodziny. Jesli oni oboje
zechca sie pogodzic, to Bóg doprowadzi do zgody miedzy nimi. Zaprawde,
Bóg jest wszechwiedzacy, swiadomy!
36. Czcijcie Boga i nie dodawajcie wspóltowarzyszy! Okazujcie dobroc
rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sasiadowi bliskiemu
krewnemu i sasiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi bedacemu u
boku, i podróznemu, i temu, którym zawladnely wasze prawice. Zaprawde,
Bóg nie kocha tych, którzy sa zuchwali i pelni pychy!
37. tych, którzy sa skapcami i nakazuja skapstwo ludziom; i
ukrywajacych to, co dal im Bóg ze Swojej laski! - przygotowalismy dla
niewiernych cierpienie ponizajace -
38. i tych, którzy rozdaja swoje dobra tylko dlatego, by ludzie
widzieli, a nie wierza w Boga i Dzien Ostateczny, i tych, co maja
szatana za towarzysza. A jakze to zly towarzysz!
39. A cóz by im szkodzilo, jesliby uwierzyli w Boga i Dzien Ostatni, i
jesliby rozdawali z tego, co dal im Bóg? Bóg przeciez zna ich dobrze.
40. Zaprawde, Bóg nie wyrzadzi niesprawiedliwosci nawet na ciezar
jednego pylku. A jesli to bedzie czyn dobry, to On go podwoi i da, ze
Swojej strony, nagrode ogromna.
41. I jak to bedzie, kiedy My przyjdziemy ze swiadkami od kazdego
narodu i przyprowadzimy ciebie jako swiadka przeciwko nim?
42. Tego Dnia beda pragneli ci, którzy nie uwierzyli i zbuntowali sie
przeciw Poslancowi, aby ich pokryla ziemia; i oni nie ukryja przed
Bogiem zadnego wydarzenia.
43. O wy, którzy wierzycie! Nie zblizajcie sie do modlitwy, kiedy
jestescie pijani, dopóki nie bedziecie wiedziec, co mówicie, ani tez
bedac nieczystymi - chyba ze jestescie podróznikami w drodze - dopóki
nie dokonacie ablucji. A jesli jestescie chorzy albo jesli jestescie w
podrózy, albo jesli którys z was przyszedl z miejsca ustronnego, albo
tez gdy dotykaliscie kobiet i nie znalezliscie wody, to posluzcie sie
czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i rece. Zaprawde, Bóg jest
poblazliwy, przebaczajacy!
44. Czy ty nie widzisz, ze ci, którym dano czesc Ksiegi, kupuja
bladzenie i pragna, abyscie i wy zbladzili z drogi?
45. Bóg zna dobrze waszych wrogów. Bóg wystarczy jako opiekun! Bóg
wystarczy jako wspomozyciel!
46. Niektórzy sposród Zydów zmieniaja slowom ich miejsca i mówia:
"Slyszelismy i nie posluchalismy"; i "sluchaj jak ten, kto nie slyszy",
i "przygladaj sie nam". Wykrecaja sobie jezyki i zadaja cios religii. A
jesliby oni powiedzieli: "Slyszelismy i posluchalismy", i "posluchaj i
spojrzyj na nas", to byloby lepiej dla nich i prosciej. Lecz przeklal
ich Bóg za ich niewiare; i oni nie wierza, z wyjatkiem niewielu.
47. O wy, którym zostala dana Ksiega! Wierzcie temu, co zeslalismy,
potwierdzajac prawdziwosc tego, co juz posiadacie, zanim My nie
zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tych; albo nie
przeklniemy ich, jak przeklelismy zwolenników soboty. I rozkaz Boga
zostal spelniony.
40
48. Zaprawde, Bóg nie przebacza tym, którzy Jemu dodaja
wspóltowarzyszy, podczas gdy On przebacza, komu chce, mniejsze grzechy.
A kto dodaje Bogu wspóltowarzyszy, ten wymyslil grzech ogromny.
49. Czy ty nie widziales tych, którzy oczyszczaja samych siebie? Wcale
nie! To Bóg oczyszcza, kogo chce, i oni nie doznaja niesprawiedliwosci
nawet na lupinke daktyla.
50. Popatrz, jak oni wymyslaja przeciw Bogu klamstwo! To juz wystarczy
jako grzech oczywisty!
51. Czy nie widziales tych, którym zostala dana czesc Ksiegi? Oni
wierza w falszywe bóstwa: Gibta i Saguta, i mówia o tych, którzy nie
uwierzyli: "Ci sa na lepszej drodze anizeli ci, którzy uwierzyli."
52. To sa ci, których przeklal Bóg. A jesli kogo przeklal Bóg, to nie
znajdziesz dla niego pomocnika.
53. A jesliby oni mieli jakis udzial w królestwie? To wówczas nie
daliby ludziom tyle co lupinka z daktyla.
54. A czy maja zazdroscic ludziom tego, czym obdarzyl ich Bóg ze Swojej
laski? Przeciez My dalismy rodowi Abrahama Ksiege i madrosc i dalismy
im królestwo ogromne.
55. I wsród nich byli tacy, którzy uwierzyli w to, i wsród nich byli
tacy, którzy sie odwrócili od tego. Pieklo wystarczy jako ogien!
56. Zaprawde, tych, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, bedziemy palic
w ogniu. I za kazdym razem, kiedy sie ich skóra spali, zamienimy im
skóry na inne, aby zakosztowali kary. Zaprawde, Bóg jest potezny,
madry!
57. A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów;
gdzie w dole plyna strumyki. Beda oni tam przebywac na wieki,
niesmiertelni. Beda tam mieli malzonki bez skazy. I wprowadzimy ich do
cienia cienistego.
58. Zaprawde, Bóg nakazuje wam, abyscie oddawali powierzone dobra ich
wlascicielom! A jesli sprawujecie sady wsród ludzi, to sadzcie wedlug
sprawiedliwosci: Zaprawde, jakze wspaniale jest to, do czego Bóg was
nawoluje! Zaprawde, Bóg jest slyszacy, widzacy!
59. O wy, którzy wierzycie! Sluchajcie Boga! Sluchajcie Poslanca! I
sluchajcie tych sposród was, którzy posiadaja moc rozkazywania! A jesli
sie sprzeczacie o cos miedzy soba, to przedstawcie to Bogu i Poslancowi
- jesli wierzycie w Boga i w Dzien Ostatni! To jest lepsze i
piekniejsze jako objasnienie.
60. Czy ty nie widziales tych, którzy twierdza, ze uwierzyli w to, co
im zostalo objawione, i w to, co zostalo objawione przed toba? Oni chca
sie poddac pod sad bozka Saguta, a przeciez zostalo im nakazane, by w
niego nie wierzyli. Szatan chce ich sprowadzic na dalekie bezdroza.
61. A Kiedy sie im mówi: "Przychodzcie do tego, co objawil Bóg, i do
Poslanca!" - ty widzisz, jak obludnicy odwracaja sie od ciebie
calkowicie.
62. I jakze to bedzie, kiedy dosiegnie ich jakies nieszczescie za to,
co pierwej uczynily ich rece? I kiedy oni potem przyjda do ciebie,
przysiegajac na Boga: "My nie chcielismy niczego innego, jak tylko
czynienia dobra i udzielania pomocy"?
41
63. To sa ci, o których Bóg wie, co znajduje sie w ich sercach. Odwróc
sie wiec od nich, . napominaj ich i powiedz im o nich samych slowa
przekonywujace! Jesli wyslalismy jakiegos poslanca, to tylko po to, aby
byl sluchany - za pozwoleniem Boga. A gdyby oni, kiedy sami sobie
wyrzadzaja niesprawiedliwosc, przyszli do ciebie, poprosili Boga o
przebaczenie i poprosilby o przebaczenie dla nich Poslaniec, to
znalezliby Boga jako przyjmujacego nawrócenie, litosciwego.
65. Ale nie! Na twego Pana! Oni nie uwierza, dopóki nie uczynia ciebie
sedzia w tym, co jest przedmiotem sporu miedzy nimi. Potem nie znajda
juz w sobie sprzeciwu co do tego, co rozstrzygnales, i poddadza sie
calkowicie.
66. Jeslibysmy im przykazali: "Zabijajcie sie!" albo tez: "Wychodzcie z
waszych domostw!" - uczyniliby to tylko nieliczni z nich. Gdyby
uczynili to, do czego zostali napomnieni, to byloby lepsze dla nich i
mocniejsze dla ich utwierdzenia.
67. I wtedy dostaliby od Nas nagrode ogromna i poprowadzilibysmy ich
droga prosta.
69. A kto poslucha Boga i Jego Poslanca, bedzie wraz z tymi, którym Bóg
okazal dobroc: z prorokami i sprawiedliwymi, . z meczennikami i
swietymi. Jakze oni sa piekni jako towarzysze!
70. To jest laska od Boga. I Bóg wystarcza jako wszechwiedzacy!
71. O wy, którzy wierzycie! Zachowajcie ostroznosc i ruszajcie
pojedynczymi oddzialami lub ruszajcie wszyscy razem!
72. Zaprawde, wsród was jest taki, który zdecydowanie zwleka A kiedy
dosiega was jakies nieszczescie, to on mówi: "Bóg okazal mi dobroc,
poniewaz ja nie bylem z nimi jako swiadek."
73. A jesli dosiegnie was laska od Boga, to on z pewnoscia bedzie
mówil, jak gdyby miedzy wami i nim nie bylo zadnego uczucia milosci:
"O, gdybym byl razem z wami, to osiagnalbym wielki sukces!"
74. Niechze walcza na drodze Boga ci, którzy za zycie tego swiata
kupuja zycie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity
albo zwyciezy, otrzyma od Nas nagrode ogromna.
75. Dlaczego nie walczycie na drodze Boga, jak równiez za slabych
mezczyzn, kobiety i dzieci, którzy mówia: "Panie nasz! Wyprowadz nas z
tego miasta, którego mieszkancy sa niesprawiedliwi?! I daj nam od
Siebie opiekuna! I daj nam od Siebie pomocnika!"
76. Ci, którzy wierza, walcza na drodze Boga, a ci, którzy nie wierza,
walcza na drodze Saguta. Walczcie wiec z poplecznikami szatana!
Zaprawde, podstep szatana jest slaby!
77. Czyz nie widziales tych, którym powiedziano: "Powstrzymajcie wasze
rece! Odprawiajcie modlitwe i dawajcie jalmuzne!" A kiedy jest im
nakazana walka, to wtedy czesc z nich obawia sie ludzi, tak jakby sie
obawiala Boga albo jeszcze bardziej. Mówia oni: "Panie nasz! Dlaczego
nakazales nam walke? A gdybys dal nam troche zwloki?" Powiedz:
"Uzywanie zycia na tym swiecie - niedlugie, a zycie ostateczne jest
lepsze dla tego, kto jest bogobojny. I nie doznacie niesprawiedliwosci
nawet na lupinke daktyla."
78. Gdziekolwiek byscie byli, dosiegnie was smierc, nawet gdybyscie
byli na wynioslych wiezach. Jesli spotka ich jakies dobro, to oni
mówia: "To przychodzi od Boga"; a jesli dosiegnie ich jakies zlo, to
42
oni mówia: "To pochodzi od ciebie." Powiedz: "Wszystko pochodzi od
Boga!" Lecz dlaczegoz ci ludzie nie moga pojac zadnej mowy?
79. Kazde dobro, które cie spotyka, pochodzi od Boga. A kazde zlo,
które cie dosiega, pochodzi od ciebie samego. Wyslalismy ciebie do
ludzi jako Poslanca. I Bóg wystarczy jako swiadek!
80. Ktokolwiek slucha Poslanca , ten slucha Boga. A ktokolwiek sie
odwraca... - My nie poslalismy ciebie, abys byl nad nimi strózem.
81. I mówia: "Jestesmy posluszni!" Lecz jak tylko wyjda od ciebie, to
niektórzy z nich rozmyslaja noca nad czyms innym niz to, co ty mówisz.
A Bóg zapisuje to, co oni zamyslaja noca. Odwróc sie wiec od nich i
zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako opiekun!
82. Czyz oni nie zastanawiaja sie nad Koranem? Przeciez gdyby on
pochodzil od kogos innego niz od Boga, z pewnoscia znalezliby w nim
liczne sprzecznosci.
83. A kiedy dociera do nich jakas wiadomosc, uspokajajaca lub budzaca
obawy, to oni ja rozpowszechniaja. A gdyby przedstawili ja Poslancowi
albo tym sposród nich, którzy maja wladze, to wówczas poznaliby ja ci,
którzy potrafia zbadac ja do glebi. I gdyby nie laska Boga nad wami i
Jego milosierdzie, to, z pewnoscia, poszlibyscie za szatanem, z
wyjatkiem nielicznych!
84. Walcz wiec na drodze Boga! - Ty bedziesz obciazony
odpowiedzialnoscia tylko za siebie samego! - I zachecaj wierzacych! Byc
moze, Bóg powstrzyma srogosc tych, którzy nie uwierzyli; Bóg jest
silniejszy od nich w srogosci i silniejszy jest w karaniu.
85. Kto wstawia sie w dobrej sprawie, ten bedzie mial w niej udzial; a
kto wstawia sie w zlej sprawie, ten bedzie mial jej podwójne
obciazenie. Bóg czuwa nad kazda rzecza!
86. Kiedy kieruja do was pozdrowienie, to wy jeszcze piekniej
pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. Zaprawde, Bóg podlicza kazda
rzecz!
87. Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! On zgromadzi was z pewnoscia w Dniu
Zmartwychwstania ' - nie ma co do tego watpliwosci! A kto jest bardziej
prawdziwy anizeli Bóg - kiedy mówi?!
88. Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obludników? Bóg
odrzucil ich, bo na to sobie zarobili. Czy wy chcecie poprowadzic droga
prosta tych, których Bóg sprowadzil z drogi? Kogo sprowadzil z drogi
Bóg, dla tego nie znajdziesz zadnej drogi.
89. Oni by chcieli, abyscie byli niewiernymi, tak jak oni sa
niewiernymi, abyscie wiec byli równi. Przeto nie bierzcie sobie
opiekunów sposród nich, dopóki oni nie wywedruja razem na drodze Boga.
A jesli sie odwróca, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich
znajdziecie! I nie bierzcie sobie sposród nich ani opiekuna, ani
pomocnika
90. Z wyjatkiem tych, którzy sa zwiazani z ludem majacym z wami
przymierze; albo tych, którzy przyszli do was - z sercem scisnietym -
aby walczyc z wami albo ze swoim ludem. Gdyby zechcial Bóg, to dalby im
wladze nad wami, I oni zwalczyIiby was. A jesli oni odejda, nie
prowadzac z wami walki, i zaofiaruja wam pokój, to wówczas nie wskaze
wam Bóg przeciwko nim zadnej drogi.
43
91. Wy znajdziecie innych którzy beda chcieli zyc z wami w pokoju, i
zyc w pokoju ze swoim ludem. Za kazdym razem, kiedy beda doprowadzeni
do buntu, doznaja w tej próbie porazki. A jesli oni nie odejda od was i
nie zaproponuja wam pokoju ani nie powstrzymaja swoich rak, to
chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam
dajemy nad nimi wladze jawna!
92. Nie powinien wierzacy zabijac wierzacego, chyba tylko przez
pomylke. A kto zabije wierzacego przez pomylke, tego obowiazuje
wyzwolenie niewolnika wierzacego i okup krwi wreczony jego rodzinie,
chyba ze oni rozdadza to jako jalmuzne. A jesli zabity nalezy do ludu
wrogiego wam i jest wierzacy, to obowiazuje uwolnienie niewolnika
wierzacego. A jesli on nalezy do ludu, z którym zawarliscie przymierze,
to obowiazuje okup krwi przekazany jego rodzinie i wyzwolenie
niewolnika wierzacego. A kto nie ma takiej mozliwosci, to obowiazuje go
post dwóch miesiecy po sobie nastepujacych, jako pokuta przed Bogiem.
Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
93. A kto zabije wierzacego naumyslnie, to zaplata dla niego bedzie
Gehenna, gdzie bedzie przebywal wiecznie. Bóg rozgniewal sie na niego i
przeklal go, i przygotowal dla niego kare ogromna.
94. O wy, którzy wierzycie! Kiedy wchodzicie na droge Boga, miejcie
jasne rozeznanie i nie mówcie temu, kto wam zaofiaruje pokój: "Ty nie
jestes wierzacym!" - zabiegajac jedynie o to, co ofiaruje zycie na tym
swiecie. A przeciez u Boga sa zdobycze obfite. Takimi wy byliscie
przedtem, lecz Bóg okazal wam dobroc. Miejcie wiec jasne rozeznanie!
Zaprawde, Bóg jest w pelni swiadomy tego, co czynicie!
95. Ci sposród wiernych, którzy siedza spokojnie - oprócz tych, którzy
doznali szkody - i ci, którzy z zapalem walcza na drodze Boga swoimi
dobrami i swoim zyciem - nie sa wcale równi. Wywyzszyl Bóg gorliwie
walczacych swoimi dobrami i swoim zyciem nad tych, którzy siedza
spokojnie, o jeden stopien. Wszystkim Bóg obiecal rzeczy piekne. Lecz
Bóg wyróznil walczacych gorliwie ponad tych, którzy siedza spokojnie,
nagroda ogromna -
96. zblizajac ich o wiele stopni do Siebie przez przebaczenie i
milosierdzie. Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
97. Zapracvde, kiedy aniolowie zabieraja dusze tych, którzy sami sobie
wyrzadzili niesprawiedliwosc, mówia: "W jakim stanie byliscie?" Oni
powiedza: "Bylismy ucisnionymi na ziemi." Powiedza: "Czy ziemia Boga
nie byla dosc rozlegla, zebyscie mogli wedrowac po niej?" Otóz dla tych
Gehenna bedzie miejscem schronienia. A jakze to nieszczesne miejsce
przybycia!
98. Wyjatkiem sa ci ucisnieni sposród mezczyzn, kobiet i dzieci, którzy
nie sa zdolni do jakiegos podstepu ani tez nie sa poprowadzeni prosta
droga.
99. Tym, byc moze, odpusci Bóg! Bóg jest odpuszczajacy, przebaczajacy!
100. A kto wedruje na drodze Boga, ten znajdzie na ziemi liczne miejsca
schronienia, rozlegle. A kto wyjdzie ze swojego domu i wywedruje ku
Bogu i Jego Poslancowi, a potem dosiegnie go smierc - to nagroda jego
bedzie u Boga. A Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
101. A kiedy przebiegacie ziemie, to nie jest dla was grzechem skrócic
nieco modlitwe, jesli sie obawiacie, ze zagroza wam ci, którzy nie
wierza. Zaprawde, niewierni sa dla was wrogiem jawnym!
44
102. A kiedy ty znajdujesz sie wsród nich i odprawiasz dla nich
modlitwe, to niech stanie razem z toba do modlitwy jeden oddzial
sposród nich i niech wezma swoja bron! A kiedy juz wykonaja poklony,
niech stana za wami! I niech przyjdzie drugi oddzial, który sie jeszcze
nie modlil, i niech sie modla razem z toba; niech tez maja sie na
ostroznosci i niech wezma swoja bron! Ci, którzy nie wierza, chcieliby,
abyscie odlozyli bron i wasze rzeczy, a oni wtedy napadliby na was
jednym uderzeniem. Nie policzy sie wam za grzech, jesli w razie
przeszkody, deszczu albo choroby, odlozycie bron. Lecz miejcie sie na
bacznosci! Zaprawde, Bóg przygotowal dla niewiernych kare ponizaiaca!
103. A kiedy zakonczycie modlitwe, to wspominajcie Boga, stojac,
siedzac czy spoczywajac na boku. Kiedy jestescie bezpieczni,
odprawiajcie modlitwe! Zaprawde, modlitwa dla wiernych jest przepisana
w oznaczonym czasie!
104. I nie traccie ducha w sciganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie, to
i oni cierpia, tak jak wy cierpicie; ale wy spodziewacie sie od Boga
tego, czego oni sie nie spodziewaja. Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
105. My zeslalismy tobie Ksiege z prawda, abys rozstrzygal miedzy
ludzmi, tak jak ci pokazal Bóg. Nie badz adwokatem dla zdrajców!
106. Pros Boga o przebaczenie! Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!
107. I nie prowadz sporu w obronie tych, którzy zdradzaja samych
siebie. Zaprawde, Bóg nie kocha tego, kto jest zdrajca i grzesznikiem!
108. Staraja sie ukryc przed ludzmi, a nie staraja sie ukryc przed
Bogiem. A On jest z nimi, kiedy oni noca zamyslaja slowa, które sie
Jemu nie podobaja. A Bóg obejmuje to, co oni czynia.
109. Oto wy jestescie tymi, którzy w zyciu na tym swiecie spór tocza w
ich obronie. A kto bedzie spieral sie z Bogiem w ich obronie w Dniu
Zmartwychwstania? albo kto bedzie dla nich opiekunem?
110. A kto uczyni zlo lub wyrzadzi krzywde swojej duszy, a potem prosi
Boga o przebaczenie, ten znajdzie Boga przebaczajacym, litosciwym!
111. A kto popelnia grzech, popelnia go tylko przeciwko sobie samemu.
Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
112. Kto popelni jakis blad.lub grzech, a potem zrzuci go na
niewinnego, ten bierze na siebie ciezar znieslawienia i grzechu
oczywistego.
113. A gdyby nie laska Boga nad toba i Jego milosierdzie, to niektórzy
sposród nich staraliby sie usilnie sprowadzic cie z drogi. Lecz oni
sprowadzaja z drogi tylko samych siebie,, a tobie w niczym nie
przynosza szkody. Bóg zeslal tobie Ksiege i madrosc i nauczyl cie tego,
czego nie wiedziales. Laska Boga nad toba byla ogromna!
114. Nie ma zadnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach, z wyjatkiem
glosu tego, kto nakazuje jalmuzne albo - sluszne postepowanie, albo -
zgode miedzy ludzmi. A kto tak czyni, bardzo pragnac przypodobac sie
Bogu - to My mu damy nagrode ogromna.
115. A kto oddzieli sie od Poslanca, majac jasna wiedze o tym, jaka
jest dla niego droga prosta, a postepuje inna droga niz droga wiernych
- to My obrócimy go ku temu, ku czemu on sam sie zwrócil, i wystawimy
go na spalenie w Gehennie. A jakze zle to miejsce przybycia!
45
116. Zaprawde, Bóg nie przebacza tego, zeby Mu dodawano
wspóltowarzyszy, lecz On przebacza, komu chce, inne przewinienia. Ale
kto dodaje Bogu wspóltowarzyszy, ten zabladzil zabladzeniem dalekim.
117. Oni wzywaja, poza Nim, tylko bóstwa zenskie; i wzywaja tylko
szatana buntownika.
118. Przeklal go Bóg, a on powiedzial: "Ja z pewnoscia wezme sobie
oznaczona czesc sposród Twoich slug!
119. I sprowadze ich z drogi, i wzbudze w nich pragnienia, gdy rozkaze
im - oni beda obcinali uszy bydlu, gdy rozkaze im - oni beda zmieniac
stworzenie Boga!" A kto wezmie sobie szatana jako opiekuna, zamiast
Boga, ten ponosi strate oczywista.
120. On obiecuje im i budzi w nich pragnienia; lecz szatan obiecuje
tylko zlude!
121. Dla tych miejscem schronienia jest Gehenna. I nie znajda oni od
niej wybawienia!
122. A tych, którzy wierza i czynia dobre dziela - My wprowadzimy do
Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki; tam beda przebywac wiecznie -
niesmiertelni. Obietnica Boga jest prawda! A kto jest bardziej
prawdziwy niz Bóg w tym, co mówi?
123. To nie zalezy od waszych zyczen ani tez od zyczen ludzi Ksiegi.
Kto czyni zlo, ten otrzyma za nie zaplate; i nie znajdzie on dla
siebie, poza Bogiem, ani opiekuna, ani pomocnika.
124. Ktokolwiek pelni dobre dziela - mezczyzna czy kobieta - i jest
wierzacym - tacy wejda do Ogrodu i nie doznaja niesprawiedliwosci nawet
na lupinke daktyla.
125. A kto lepiej wyznaje religie anizeli ten, kto poddal swoje oblicze
Bogu, czyniac przy tym dobro i postepujac za tradycja religijna
Abrahama, prawdziwie poboznego hanifa? A Bóg wzial sobie Abrahama za
przyjaciela!
126. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Bóg obejmuje kazda rzecz!
127. Oni beda cie pytac w sprawie kobiet. Powiedz: "Bóg daje wam
pouczenie o nich - to, co wam sie recytuje w Ksiedze: w sprawie
osieroconych dziewczat, którym nie dajecie tego, co im zostalo
przepisane, kiedy pragniecie je poslubic; i pouczenie w sprawie
slabowitych dzieci; i abyscie byli dla sierot sprawiedliwi." A
cokolwiek uczynicie dobrego, to, zaprawde, Bóg wie o tym dobrze!
128. Jesli kobieta obawia sie zlego traktowania lub obojetnosci ze
strony swojego meza, to nie beda mieli grzechu, jesli dojda miedzy soba
do zgody, bo zgoda jest lepsza. W duszach zawsze mieszka chciwosc. Ale
jesli czynicie dobro i jestescie bogobojni - to, zaprawde, Bóg jest w
pelni swiadomy tego, co czynicie!
129. Wy nie bedziecie mogli byc sprawiedliwi dla kazdej z waszych
kobiet, nawet gdybyscie chcieli. Ale nie odsuwajcie sie calkowicie, aby
jednej z nich nie pozostawic jakby w zawieszeniu. A jesli sie
pogodzicie i bedziecie bogobojni, to, zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!
130. A jesli malzonkowie sie rozlacza, to Bóg wzbogaci kazde Swoja
obfitoscia. Bóg jest wszechobejmujacy, madry!
46
131. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, I to, co jest na zieml.
Nakazalismy juz tym, którzy byli przed wami, i wam samym: "Bójcie sie
Boga!" A jesli bedziecie niewiernymi, to przeciez do Boga nalezy to, co
jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! Bóg jest bogaty i godny
chwaly
132. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Bóg wystarczy jako poreczyciel!
133. Jesli On zechce, to was usunie, o ludzie! i przyprowadzi innych.
Bóg jest w stanie to uczynic!
134. Kto pragnie nagrody tego swiata - to u Boga jest przeciez nagroda
tego swiata i ostatecznego. Bóg jest dobrze slyszacym i jasno widzacym!
135. O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie sie stale sprawiedliwosci -
zaswiadczajac to przed Bogiem - równiez wzgledem was samych albo
wzgledem waszych dzieci i krewnych, czy to bedzie bogaty, czy biedny! -
bo Bóg jest im blizszy. Przeto nie idzcie za namietnoscia, abyscie nie
naruszyli sprawiedliwosci. Jesli lawirujecie i odwracacie sie, to,
zaprawde, Bóg jest w pelni swiadomy tego, co czynicie!
136. O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Poslanca, w
Ksiege, która zeslal Swemu Poslancowi, i w Ksiege, która zeslal
przedtem! A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniolów, w Jego Ksiegi, w
Jego Poslanców i Dzien Ostatni - ten zbladzil zbladzeniem dalekim.
137. Zaprawde, tym, którzy uwierzyli, potem odrzucili wiare, znów
uwierzyli i na nowo odrzucil.i wiare, a potem jeszcze powiekszyli swoja
niewiare - Bóg nie przebaczy ani tez nie poprowadzi ich droga prosta
138. Obwiesc obludnikom, ze czeka ich kara bolesna!
139. Ci, którzy biora sobie niewiernych zamiast wiernych - jako
opiekunów - to czyz oni poszukuja u nich potegi? Zaprawde, potega
nalezy do Boga w calosci!
140. On zeslal wam w Ksiedze: "Kiedy uslyszycie znaki Boga, w które nie
wierza i z których sie wysmiewaja, to nie pozostawajcie razem z nimi,
dopóki oni nie zaczna innej rozmowy; albowiem wy wtedy staniecie sie do
nich podobni!" Zaprawde, Bóg zbierze obludników i niewiernych w
Gehennie, wszystkich razem!
141. To sa ci, którzy wyczekuja, co bedzie z wami; i kiedy Bóg da wam
zwyciestwo, oni mówia: "Czyz nie bylismy razem z wami?" A jesli
szczescie dopisze niewiernym, to oni mówia: "Czyz nie staralismy sie
wam pomóc i czy nie bronilismy was przed wiernymi?" Lecz Bóg rozsadzi
miedzy wami w Dniu Zmartwychwstania. I Bóg nigdy nie przygotuje
niewiernym drogi przeciwko wiernym.
142. Zaprawde, obludnicy staraja sie oszukac Boga, lecz to On jest Tym,
który ich zmyli. Kiedy staja do modlitwy, to podnosza sie leniwie i
tak, by ich ludzie widzieli, i malo wspominaja Boga.
143. Oni wahaja sie, nie sklaniaja sie ani ku tym, ani ku tamtym. A
kogo sprowadzi z drogi Bóg - to nie znajdziesz dla niego drogi.
144. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za opiekunów
niewiernych zamiast wiernych! Czy chcecie przygotowae Bogu przeciwko
wam samym dowód oczywisty?
145. Zaprawde, obludnicy znajda sie na samym dnie ognia i nie
znajdziesz dla nich pomocnika.
47
146. Wylaczajac tych, którzy sie nawrócili, którzy sie poprawili,
którzy szukali opieki u Boga i szczerze wyznali swoja religie przed
Bogiem. Oto ci beda - razem z wierzacymi; a Bóg da niebawem wiernym
nagrode ogromna!
147. Dlaczego Bóg mialby karac, jesli bedziecie wdzieczni i jesli
uwierzycie? Bóg jest wdzieczny, wszechwiedzacy!
148. Bogu nie podoba sie rozglaszanie zlych slów, chyba ze ktos doznal
niesprawiedliwosci. A Bóg jest slyszacy, wszechwiedzacy!
149. Czy wy czynicie dobro jawnie, czy w skrytosci, czy tez odpuscicie
komus zlo - to, zaprawde, Bóg jest odpuszczajacy, potezny!
150. Zaprawde, ci, którzy nie wierza w Boga i Jego poslanców i chca
uczynic rozróznienie miedzy Bogiem i Jego poslancami, mówia: "Wierzymy
w jednych, a nie wierzymy w drugich." I oni chca znalezc sobie w ten
sposób jakas droge;
151. oni sa niewiernymi naprawde! I przygotowalismy dla niewiernych
kare ponizajaca.
152. A tym, którzy wierza w Boga i Jego poslanców i nie czynia
rozróznienia miedzy którymkolwiek sposród nich - tym My damy niebawem
nagrode. Przeciez Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
153. Prosza ciebie ludzie Ksiegi, abys ty im sprowadzil Ksiege z nieba.
Oni prosili juz Mojzesza o cos wiekszego niz to i powiedzieli: Pokaz
nam Boga jawnie!" " I porazil ich piorun za ich bezboznosc. Nastepnie
wzieli sobie cielca, kiedy mieli juz dowody oczywiste. I My
przebaczylismy im to, i dalismy Mojzeszowi wladze jawna.
154. I wznieslismy nad nimi Góre na znak przymierza z nimi, i
powiedzielismy im: "Wejdzcie do bramy wybijajac poklony!" I
powiedzielismy im: Nie naruszajcie soboty!" " I zawarlismy z nimi
przymierze uroczyste.
155. Za to, ze zerwali swoje przymierze, za to, ze nie uwierzyli w
znaki Boga, za to, ze bez zadnego prawa zabijali poslanców, i za to, ze
powiedzieli: nasze serca sa nie obrzezane" " - Nie! To Bóg nalozyl na
nie pieczec za ich niewiare, tak iz tylko niewielu z nich wierzy. -
156. i za ich niewiare, i za to, ze powiedzieli przeciw Marii kalumnie
straszna,
157. i za to, ze powiedzieli: "zabilismy Mesjasza, Jezusa, syna Marii,
poslanca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie
ukrzyzowali, tylko im sie tak zdawalo; i, zaprawde, ci, którzy sie
róznia w tej sprawie, sa z pewnoscia w zwatpieniu; oni nie maja o tym
zadnej wiedzy, ida tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z
pewnoscia.
158. Przeciwnie! Wyniósl Go Bóg do Siebie! Bóg jest potezny, madry!
159. I nie ma nikogo sposród ludu Ksiegi, kto by nie uwierzyl w Niego
przed swoja smiercia; a w Dniu Zmartwychwstania On bedzie przeciwko nim
swiadkiem.
160. I z powodu niesprawiedliwosci tych, którzy wyznaja judaizm,
zakazalismy im rzeczy przyjemnych, które byly dla nich dozwolone; i
dlatego ze odsuneli sie bardzo od drogi Boga;
48
161. i poniewaz brali lichwe, chociaz to bylo im zakazane; i poniewaz
nieslusznie zjadali majatek ludzi - My przygotowalismy dla tych, którzy
sa niewierni, kare bolesna.
162. Lecz tym sposród nich , którzy sa utwierdzeni w wiedzy, i wiernym,
którzy wierza w to, co tobie zostalo objawione, i w to, co zostalo
objawione przed toba, i tym, którzy odprawiaja modlitwe, i tym, którzy
daja jalmuzne, i tym, którzy wierza w Boga i w Dzien Ostatni - tym My
damy nagrode ogromna.
163. Zaprawde, objawilismy tobie, tak jak objawilismy Noemu i prorokom
po nim; i jak objawilismy Abrahamowi i Isma`ilowi Izaakowi i Jakubowi,
jak i pokoleniom, Jezusowi, Hiobowi i Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi;
a Dawidowi dalismy Psalmy.
164. I poslancom - o których opowiadalismy tobie poprzednio, i
poslancom - o których ci nie opowiadalismy - a Bóg przemawial jasno do
Mojzesza -
165. i poslancom - zwiastujacym i ostrzegajacym, aby ludzie nie mieli
przeciwko Bogu zadnego dowodu, po poslancach. Bóg jest potezny, madry!
166. Lecz Bóg zaswiadczy o tym, co zeslal tobie! Zeslal On to w pelni
Swojej wiedzy. I zaswiadcza aniolowie. A Bóg wystarczy jako swiadek!
167. Zaprawde, ci, którzy nie uwierzyli i którzy odsuneli sie od drogi
Boga, zabladzili zabladzeniem dalekim.
168. Zaprawde, tym, którzy nie uwierzyli i którzy byli
niesprawiedliwymi - tym nie przebaczy Bóg i nie poprowadzi ich droga
prosta,
169. tylko - droga Gehenny, gdzie beda przebywac na wieki. A to jest
dla Boga latwe!
170. O ludzie! Przyszedl do was Poslaniec z prawda od waszego Pana.
Wierzcie wiec! To jest lepsze dla was. A jesli nie uwierzycie - to
przeciez do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na
ziemi! Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
171. O ludu Ksiegi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o
Bogu niczego innego, jak tylko prawde! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest
tylko poslancem Boga; i Jego Slowem, które zlozyl Marii; i Duchem,
ppchodzacym od Niego. Wierzcie wiec w Boga i Jego poslanców i nie
mówcie: "Trzy!" Zaprzestancie! To bedzie lepiej dla was! Bóg-Allah - to
tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosly, by miec syna! Do Niego nalezy
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako
opiekun!
172. I Mesjasz nie bedzie zbyt dumny, by byc sluga Boga, tak jak nie sa
dumni aniolowie, ci, którzy sa blisko dopuszczeni. A kto jest zbyt
dumny, aby Jemu oddawac czesc, i wbija sie w pyche - to tych On zbierze
ku Sobie wszystkich razem!
173. A jesli chodzi o tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dziela, to
On im da pelnie nagrody i pomnozy im Swoja laske. A jesli chodzi o
tych, którzy sie wynosza i wbijaja w pyche, to tych ukarze Bóg kara
bolesna. I nie znajda oni dla siebie, poza Bogiem, zadnego opiekuna i
zadnego pomocnika.
174. O ludzie! Otrzymaliscie dowód od waszego Pana i zeslalismy wam
swiatlo jasne.
49
175. A tych, którzy wierza w Boga i trzymaja sie Go mocno - tych
wprowadzi On do Swojego milosierdzia i do Swojej laski i poprowadzi ich
do Siebie droga prosta.
176. Pytaja ciebie o pouczenie. Powiedz: "Bóg daje wam pouczenie o
dziedziczeniu w linii bocznej: Jesli mezczyzna zginie nie majac
dziecka, a ma on siostre, to jej przypada polowa z tego, co on
pozostawil; a mezczyzna dziedziczy po siostrze, jesli ona nie ma
dziecka. A jesli ma dwie siostry, to im przypada dwie trzecie z tego,
co zostawil. A jesli ma braci i siostry, to mezczyznie przypada udzial
dwóch kobiet." Wyjasnia wam Bóg, abyscie nie bladzili. Bóg jest o
kazdej rzeczy wszechwiedzacy!
SURA 5. AL-MAIDA (STóL ZASTAWIONY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O wy, którzy wierzycie! Badzcie wierni zobowiazaniom! Dozwolone wam
jest wszelkie zwierze sposród trzód oprócz tego, co zostalo wymienione.
Nie wolno wam polowac, kiedy, uswieceni, odbywacie pielgrzymke.
Zaprawde, Bóg nakazuje to, co chce!
2. O wy, którzy wierzycie! Nie zniewazajcie symbolów kultu Boga ani
miesiaca swietego, ani ofiar zwierzat, ani tez wienców, ani zdazajacych
do swietego Domu, którzy poszukuja laski i zadowolenia od swego Pana. A
kiedy juz nie jestescie uswieceni, wtedy mozecie udawac sie na
polowanie. I niech nienawisc do ludzi, którzy odsuneli was od swietego
Meczetu, nie popycha was do grzechu. Wspomagajcie sie wzajemnie w
poboznosci i bogobojnosci! Ale nie wspomagajcie sie wzajemnie w grzechu
i wrogosci! I bójcie sie Boga! Zaprawde, Bóg jest straszny w karaniu!
3. Zakazane wam jest: padlina, krew i mieso swini; to, co zostalo
poswiecone na ofiare w imie czegos innego niz Boga; zwierze zaduszone,
zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek
pobodzenia i to, które pozeral dziki zwierz - chyba ze zdolaliscie je
zabic wedlug rytualu - i to, co zostalo ofiarowane na kamieniach. I nie
wolno wam sie dzielic, wrózac za pomoca strzal, bo to jest
bezboznoscia. Dzisiaj ci, którzy nie wierza, sa zrozpaczeni z powodu
waszej religii. Nie obawiajcie sie ich, lecz obawiajcie sie Mnie!
Dzisiaj udoskonalilem dla was wasza religie i obdarzylem was w pelni
Moja dobrocia; wybralem dla was islam jako religie. Kto jednak bedzie
zmuszony w czasie glodu, nie bedac sklonnym dobrowolnie do grzechu... -
zaprawde, Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
4. Oni pytaja ciebie, co jest im dozwolone. Powiedz: "Dozwolone sa wam
rzeczy dobre. Jedzcie to, co pochwyca drapiezniki, które
wytresowaliscie tak, jak tresujecie psy, uczac ich tego, czego nauczyl
was Bóg. I wspominajcie nad tym imie Boga." Bójcie sie Boga! Zaprawde,
Bóg jest szybki w rachunku!
5. Dzisiaj sa wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pozywienie
tych, którym zostala dana Ksiega; a wasze pozywienie jest im dozwolone.
I kobiety cnotliwe sposród wierzacych, i kobiety cnotliwe sposród tych,
którym zostala dana Ksiega przed wami, jesli daliscie im nalezny posag
jako ludzie uczciwi, a nie rozpustni, bioracy je sobie jako naloznice.
A ktokolwiek odrzuca wiare, to jego dzialanie jest daremne i on w zyciu
ostatecznym znajdzie sie wsród tych, którzy poniesli strate.
6. O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie
wasze twarze i rece az do lokci; przetrzyjcie lekko wasze glowy, a nogi
50
myjcie - az do kostek. A jesli jestescie w stanie nieczystym, to
oczyszczajcie sie. A jesli jestescie chorzy albo w podrózy, albo jesli
ktos z was przyszedl z ustronnego miejsca, albo jesli dotykaliscie
kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i
wycierajcie nim twarze i rece. Bóg nie chce sprawiac wam trudnosci,
lecz chce was tylko oczyscic i chce w pelni obdarzyc was Swoja
dobrocia. Byc moze, bedziecie wdzieczni!
7. Wspominajcie dobroc Boga wzgledem was i przymierze, które On zawarl
z wami, kiedy powiedzieliscie: "Uslyszelismy i jestesmy posluszni!"
Bójcie sie Boga! Zaprawde, Bóg wie dobrze, co miesci sie w sercach!
8. O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie sie prosto przed Bogiem, dajac
swiadectwo sprawiedliwosci. I niech nienawisc do jakiegokolwiek ludu
nie sklania was do grzechu, abyscie nie popelnili niesprawiedliwosci.
Badzcie sprawiedliwi! To jest najblizsze bogobojnosci. Bójcie sie Boga!
Zaprawde, Bóg jest w pelni swiadomy tego, co czynicie!
9. Bóg obiecal tym, którzy wierza i pelnia dobre dziela, iz otrzymaja
przebaczenie i nagrode wielka.
10. A ci, którzy odrzucili wiare i za klamstwo uznali Nasze znaki -
beda mieszkancami ognia piekielnego.
11. O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie dobroc Boga wzgledem was,
kiedy ludzie zamyslali wyciagnac swoje rece przeciwko wam a On je od
was powstrzymal! Bójcie sie Boga! Niech wierzacy zaufaja Bogu!
12. Bóg zawarl przymierze z synami Izraela i wylonilismy sposród nich
dwunastu przywódców. I powiedzial Bóg: "Zaprawde, ja jestem z wami!
Jesli bedziecie odprawiac modlitwe, jesli bedziecie dawac jalmuzne,
jesli bedziecie wierzyc w Moich poslanców i jesli bedziecie ich
wspomagac, i jesli dacie Bogu piekna pozyczke - to, z pewnoscia, Ja
odpuszcze wam wasze zle czyny i wprowadze was do Ogrodów, gdzie w dole
plyna strumyki! A ktokolwiek sposród was bedzie potem niewierny, ten
zabladzil daleko z równej drogi!"
13. Za to, ze oni naruszyli swoje przymierze, My ich przeklelismy i
uczynilismy ich serca zatwardzialymi. Oni wypaczaja sens slów i
zapominaja czesc tego, co im zostalo przypomniane. ' Ty nieustannie
odkrywac bedziesz zdrade z ich strony, z wyjatkiem nielicznych sposród
nich. Lecz odpusc im i przebacz! Zaprawde, Bóg kocha dobrze czyniacych!
14. Od tych, którzy mówia: "Jestesmy chrzescijanami!", wzielismy
przymierze. Lecz oni zapomnieli czesc tego, co im zostalo przypomniane;
My wzniecilismy wrogosc i nienawisc wsród nich az do Dnia
Zmartwychwstania. I niebawem obwiesci im Bóg to, co oni czynili.
15. O ludu Ksiegi! Nasz Poslaniec przyszedl do was, wyjasniajac wam
wiele z tego, co wy ukrywaliscie z Ksiegi, i wiele tez zacieraliscie.
Przyszlo do was swiatlo od Boga i Ksiega jasna.
16. Przez nia prowadzi Bóg tych, którzy poszukuja Jego zadowolenia, po
drogach pokoju, wyprowadza ich z ciemnosci do swiatla i - za Jego
zezwoleniem - prowadzi ich ku drodze prostej.
17. Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawde, Bogiem jest
Mesjasz, syn Marii!" Powiedz: "Któz ma moznosc uczynic cos przeciw
Bogu, jesli On zechce zgubic Mesjasza, syna Marii, jak równiez Jego
Matke i wszystkich, którzy sa na ziemi?" Do Boga nalezy królestwo
niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi. On stwarza to, co chce.
Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
51
18. Powiedzieli zydzi i chrzescijanie: "My jestesmy synami Boga i Jego
umilowanymi." Powiedz: "Dlaczegoz wiec On karze was za wasze grzechy?
Przeciwnie, wy jestescie tylko ludzmi sposród tych, których On
stworzyl. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do
Boga nalezy królestwo niebios i ziemi i to, co jest miedzy nimi. I do
Niego zmierza wedrowanie."
19. O ludu Ksiegi! Przyszedl do was Nasz Poslaniec, aby dac wyjasnienie
- po pewnej przerwie miedzy poslancami - zebyscie nie mówili: "Nie
przyszedl do nas ani zwiastun, ani ostrzegajacy!" I oto przyszedl do
was zwiastun i ostrzegajacy. Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny.
20. Oto powiedzial Mojzesz do swego ludu: "O ludu mój ! Wspominajcie
dobroc Boga nad wami! On ustanowil wsród was proroków, On uczynil was
królami i dal wam to, czego nie dal zadnemu sposród swiatów.
21. O ludu mój! Wejdzcie do Ziemi Swietej, która Bóg przeznaczyl dla
was! I nie wracajcie waszymi sladami, bo powrócicie jako ci, którzy
stracili."
22. Powiedzieli: "O Mojzeszu! Zaprawde, w niej jest lud olbrzymów i my
tam z pewnoscia nie wejdziemy, dopóki,oni stamtad nie wyjda. A kiedy
oni z niej wyjda, to wtedy my wejdziemy."
23. Powiedzialo dwóch ludzi sposród bogobojnych, których Bóg obdarzyl
dobrodziejstwami: "Wejdzcie do nich przez brame. A kiedy wejdziecie
przez nia, to bedziecie zwyciezcami. I zaufajcie Bogu, jesli jestescie
wierzacymi!"
24. Powiedzieli: "O Mojzeszu! My nigdy nie wejdziemy do niej, jak dlugo
oni tam sie Znajduja. Idzze wiec ty i twój Pan i walczcie obydwaj! My
tutaj pozostaniemy."
25. On powiedzial: "Panie mój ! Zaprawde, ja nie posiadam wladzy nad
nikim, jak tylko nad samym soba i nad moim bratem. Oddziel nas wiec od
tego ludu zepsutego!"
26. Powiedzial: "Oto ona jest im zakazana! Przez czterdziesci lat beda
blakac sie po ziemi. Lecz nie martw sie o ten lud zepsuty!"
27. Opowiedz im historie o dwóch synach Adama zgodnie z prawda. Oto
obydwaj przyniesli ofiare; i zostala przyjeta od jednego z nich, a nie
zostala przyjeta od drugiego. On powiedzial: "Ja z pewnoscia cie
zabije!" Ten powiedzial: "Bóg przyjmuje tylko od bogobojnych.
28. Jesli nawet wyciagniesz reke ku mnie, aby mnie zabic, to ja nie
wyciagne reki ku tobie, aby ciebie zabic. Zaprawde, ja lekam sie Boga,
Pana swiatów!
29. Zaprawde, chce, abys wzial na siebie mój grzech i swój grzech i
abys znalazl sie wsród mieszkanców ognia. Taka jest zaplata
niesprawiedliwych."
30. I dusza jego popchnela go do zabójstwa brata; zabil go i znalazl
sie wsród tych, którzy poniesli strate.
31. Wówczas Bóg poslal kruka, który podrapal ziemie, aby mu pokazac,
jak ukryc zwloki brata. Powiedzial on: O biada mi! " Czyz ja nie moge
byc podobnym do tego kruka i ukryc zwlok mego brata?" I wtedy znalazl
sie wsród tych, którzy wyrazaja skruche.
32. Z tego to powodu przepisalismy synom Izraela: "Ten, kto zabil
czlowieka, który nie popelnil zabójstwa i nie szerzyl zgorszenia na
52
ziemi, czyni tak, jakby zabil wszystkich ludzi. A ten, kto przywraca do
zycia czlowieka, czyni tak, jakby przywracal do zycia wszystkich
ludzi." Przyszli do nich Nasi poslancy z jasnymi dowodami, potem jednak
wielu z nich popelnialo przestepstwa na ziemi.
33. Zaplata dla tych, którzy zwalczaja Boga i Jego Poslanca i staraja
sie szerzyc zepsucie na ziemi, bedzie tylko to, iz beda oni zabici lub
ukrzyzowani albo tez obetnie im sie reke i noge naprzemianlegle, albo
tez zostana wypedzeni z kraju. Oni doznaja hanby na tym swiecie i kary
bolesnej w zyciu ostatecznym.
34. Z wyjatkiem tych, którzy sie nawróca, zanim przejmiecie wladze nad
nimi. I wiedzcie, ze Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
35. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga, poszukujcie pilnie
polaczenia sie z Nim i walczcie usilnie na Jego drodze! Byc moze, wy
bedziecie szczesliwi!
36. Zaprawde, gdyby ci, którzy nie wierza, posiadali to wszystko, co
jest na ziemi, i jeszcze tylez do tego, aby sie tym wykupic od kary w
Dniu Zmartwychwstania, to nie zostaloby to od nich przyjete. Ich czeka
kara bolesna.
37. Beda chcieli wyjsc z ognia, lecz w zaden sposób z niego nie wyjda.
Ich kara bedzie wiecznie trwajaca.
38. Zlodziejowi i zlodziejce obcinajcie rece w zaplate za to, co oni
popelnili. To jest przykladna kara od Boga. Bóg jest potezny, madry!
39. A kto, bedac przedtem niesprawiedliwy, nawróci sie i poprawi - to,
zaprawde, Bóg zwróci sie ku niemu. Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!
40. Czyz nie wiesz, ze do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi? On
karze, kogo chce, i przebacza, komu chce. Bóg jest nad kazda rzecza
wszechwladny!
41. O Poslancu! Niech nie zasmucaja ciebie ci sposród
wspólzawodniczacych w niewiernosci, którzy mówia swoimi ustami: "My
uwierzylismy", lecz ich serca nie uwierzyly; i ci, którzy wyznaja
judaizm; oni zazwyczaj sluchaja klamstw, przysluchuja sie innym
ludziom, którzy nie przyszli do ciebie; wypaczaja znaczenie slów
mówiac: "Jesli to wam zostalo dane, bierzcie to! A jesli nie zostalo
wam dane, to miejcie sie na bacznosci!" Bo jesli Bóg chce kogo
doswiadczyc, to ty nie mozesz mu w niczym pomóc przed Bogiem. To sa ci,
których serc Bóg nie chcial oczyscic. Na tym swiecie czeka ich hanba, a
w zyciu ostatecznym - kara ogromna.
42. Oni ciagle sluchaja klamstw i pozeraja zyski prawem zakazane. Jesli
oni przyjda do ciebie, to badz sedzia miedzy nimi albo tez odwróc sie
od nich. Jesli sie od nich odwrócisz, to oni tobie w niczym nie
zaszkodza. A jesli bedziesz sadzil, to sadz ich wedlug slusznosci.
Zaprawde, Bóg kocha ludzi sprawiedliwych!
43. Lecz jakze oni mogliby ciebie wziac za sedziego, skoro maja Tore, w
której jest sad Boga? Potem jednak oni sie odwracaja. Ci ludzie nie sa
wierzacymi!
44. My, zaprawde, zeslalismy Tore, w której jest przewodnictwo i
swiatlo. Wedlug niej prorocy, calkowicie poddani, sadzili tych, którzy
wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sadzili wedlug
tego, co im zostalo powierzone z Ksiegi Boga, której byli swiadkami.
53
Dlatego nie bójcie sie ludzi, lecz bójcie sie Mnie! I nie sprzedajcie
Moich znaków za niska cene! A ci, którzy nie sadza wedlug tego, co
zeslal Bóg, sa niewiernymi.
45. Przepisalismy im w niej: "Zycie za zycie, oko za oko, nos za nos,
ucho za ucho, zab za zab; a za rany obowiazuje prawo talionu. Ale kto z
ceny krwi uczyni jalmuzne, otrzyma przebaczenie. " A którzy nie sadza
wedlug tego, co zeslal Bóg, sa ludzmi niesprawiedliwymi.
46. My poslalismy ich sladami Jezusa, syna Marii, potwierdzajacego
prawdziwosc tego, co bylo przed Nim w Torze; i Jemu dalismy Ewangelie,
w której jest przewodnictwo i swiatlo, bedacej potwierdzeniem tego, co
bylo przed nia, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi
bogobojnych.
47. I niech lud Ewangelii sadzi wedlug tego, co zeslal Bóg. A ci,
którzy nie sadza wedlug tego, co zeslal Bóg, sa ludzmi zepsutymi.
48. My tobie równiez zeslalismy Ksiege z prawda, potwierdzajac
prawdziwosc Ksiegi, która byla przed nia, i chroniac ja. Sadz wiec
miedzy nimi wedlug tego, co zeslal Bóg, i nie idz za ich
namietnosciami, odstepujac od tego, co otrzymales z prawdy. Dla kazdego
z was uczynilismy norme i droge otwarta. A gdyby Bóg zechcial, to
uczynilby was jednym narodem , lecz... zeby was doswiadczyc w tym, co
wam dal. Starajcie sie wiec pilnie czynic dobre dziela. Do Boga
powrócicie wszyscy razem. On obwiesci wam to, w czym sie rózniliscie.
49. Sadz wiec miedzy nimi wedlug tego, co zeslal Bóg, i nie idz za ich
namietnosciami; i strzez sie przed nimi, zeby cie nie zwiedli od
czegokolwiek, co tobie zeslal Bóg. A jesli oni sie odwróca plecami, to
wiedz, ze Bóg chce tylko dotknac ich nieszczesciem za niektóre ich
grzechy. Zaprawde, wielu sposród ludzi - to, z pewnoscia, ludzie
szerzacy zepsucie!
50. Czyz oni pragna sadu z czasów poganstwa? Któz jest lepszy od Boga w
sadzeniu ludzi, którzy posiadaja pewnosc?
51. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciól zydów i
chrzescijan; oni sa przyjaciólmi jedni dla drugich. A kto z was bierze
ich sobie za przyjaciól, to sam jest sposród nich. Zaprawde, Bóg nie
prowadzi droga prosta ludu niesprawiedliwych!
52. I widzisz tych, w których sercach jest choroba, jak spiesza do
nich, mówiac: "Obawiamy sie, ze dosiegnie nas zmiennosc losu." Byc
moze, Bóg da zwyciestwo albo jakis rozkaz od Siebie i oni zaczna
zalowac tego, co ukrywali w swoich duszach.
53. Ci, którzy uwierzyli, beda mówili: "Czyz to oni przysiegali na Boga
najbardziej uroczysta przysiega, ze byli, z pewnoscia, z wami? Daremne
sa ich uczynki! Oni poniesli strate!"
54. O wy, którzy wierzycie! Jesli ktos z was odrzuci swoja religie...
Bóg niebawem przyprowadzi ludzi, których pokocha i oni Jego pokochaja;
oni beda pokorni wzgledem wiernych, a dumni wobec niewiernych; beda
walczyli na drodze Boga i nie beda sie bac nagany ganiacego. To jest
laska Boga. A Bóg jest wszechobejmujacy, wszechwiedzacy!
55. Waszym opiekunem jest Bóg', Jego Poslaniec i ci, którzy uwierzyli;
którzy odprawiaja modlitwe, którzy daja jalmuzne, sklaniajac sie
pokornie.
54
56. A kto bierze sobie za opiekuna Boga i Jego Poslanca, i tych, którzy
uwierzyli... zaprawde zwolennicy Boga beda zwyciezcami!
57. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciól tych,
którzy z waszej religii czynia przedmiot szyderstwa i zabawy; oni sa
sposród tych, którzy przed wami otrzymali Ksiege, i sposród
niewiernych! I bójcie sie Boga, jesli jestescie wierzacymi!
58. Kiedy nawolujecie do modlitwy, oni biora ja za przedmiot kpin i
zabawy. Tak jest, poniewaz sa ludzmi, którzy nie rozumieja.
59Powiedz: O ludzie Ksiegi! " Czyz wy ganicie w nas tylko to, iz
wierzymy w Boga i w to, co nam zostalo zeslane, i w to, co zostalo
zeslane przedtem? Zaprawde wiekszosc sposród was to ludzie bezbozni."
60. Powiedz: "Czyz mam wam obwiescic cos gorszego niz to, co bedzie
wasza zaplata u Boga? Ci, których przeklal Bóg i na których sie
zagniewal, z których uczynil malpy i swinie , ci, którzy czcili balwany
- znajduja sie w najgorszym miejscu i sa tymi, którzy najbardziej
zbladzili z równej drogi."
61. Kiedy oni przychodza do was, mówia: "Uwierzylismy!" A przeciez
weszli z niewiara i z niewiara wyszli. Zaprawde, Bóg wie najlepiej, co
oni ukrywaja!
62. Ty widzisz wielu sposród nich, jak pospiesznie daza do grzechu i do
wrogosci, i do zjadania tego, co zakazane. Jakze zle jest to, co oni
czynia!
63. Dlaczego ich rabini i kaplani nie zabronia im grzesznej mowy i
zjadania tego, co zakazane? Jakze zle jest to, co oni robia!
64. Zydzi powiedzieli: "Reka Boga jest skrepowana!" To ich rece sa
skrepowane, oni zas zostali przekleci za to, co mówili. Rece Boga,
przeciwnie, sa szeroko otwarte: On rozdaje, jak chce. I to, co tobie
zostalo zeslane od twojego Pana, z pewnoscia u wielu z nich powieksza
bunt i niewiare. My rzucilismy miedzy nich wrogosc i zawisc az do Dnia
Zmartwychwstania. Ilekroc rozpalaja ogien wojny, Bóg go wygasza. Oni
usiluja szerzyc na ziemi zgorszenie, lecz Bóg nie miluje tych, którzy
szerza zgorszenie.
65. Ale gdyby ludzie Ksiegi uwierzyli i byli bogobojni, to
odpuscilibysmy im ich zle czyny i z pewnoscia wprowadzilibysmy ich do
Ogrodów szczesliwosci.
66. Gdyby zachowywali Tore i Ewangelie, i to, co im zostalo zeslane od
ich Pana, to z pewnoscia zywiliby sie i z tego, co jest ponad nimi, i z
tego, co jest pod ich stopami. Wsród nich sa ludzie, którzy zachowuja
umiarkowanie, lecz wielu z nich jakze zle czyni!
67. O Poslancu! Obwieszczaj to, co ci zostalo zeslane od twojego Pana!
A jesli tego nie uczynisz, to nie zdolasz przekazac Jego poslania. Bóg
uchroni cie przed ludzmi. Zaprawde, Bóg nie prowadzi droga prosta ludu
niewiernych!
68. Powiedz: "O ludu Ksiegi! Wy nie opieracie sie na niczym, dopóki nie
wypelniacie Tory i Ewangelii, i tego, co wam zostalo zeslane od waszego
Pana." Lecz to, co tobie zostalo zeslane, u wielu sposród nich
zwiekszylo tylko bunt i niewiare. Nie martw sie jednak ludem
niewiernych!
55
69. Zaprawde, ci, którzy wierza, ci, którzy wyznaja judaizm, sabejczycy
i chrzescijanie, ci, którzy wierza w Boga i w Dzien Ostatni i którzy
czynia dobro - niech sie niczego nie obawiaja; oni nie beda zasmuceni!
70. Zawarlismy przymierze z synami Izraela i wyslalismy do nich
poslanców. Lecz za kazdym razem, kiedy przyszedl do nich poslaniec z
tym, czego nie pragnely ich dusze, to jednych oni uznawali za klamców,
a innych zabijali.
71. Sadzili, ze nie bedzie zadnej próby. Oni pozostali slepi i glusi.
Potem zwrócil sie do nich Bóg. I znowu pozostali slepi i glusi. Lecz
Bóg widzi dobrze, co oni czynia.
72. Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawde, Bóg - to Mesjasz,
syn Marii!" A Mesjasz powiedzial: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga,
mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawde, kto daje Bogu
wspóltowarzyszy, temu Bóg zabronil wejscia do Ogrodu! Jego miejscem
schronienia bedzie ogien. A niesprawiedliwi nie beda mieli zadnych
pomocników!
73. Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawde, Bóg - to trzeci z
trzech!" A nie ma przeciez zadnego boga, jak tylko jeden Bóg! A jesli
oni nie zaniechaja tego, co mówia, to tych, którzy nie uwierzyli,
dotknie kara bolesna.
74. Czyz oni nie nawróca sie do Boga i nie poprosza Go o przebaczenie?
Przeciez Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
75. Mesjasz, syn Marii, jest tylko poslancem, tak jak juz przed nim
byli poslancy; a jego Matka byla kobieta swieta. Oni oboje przyjmowali
pozywienie. Popatrz, jak wyjasniamy im znaki! Popatrz, jak oni potem
sie odwracaja!
76. Powiedz: "Czyz wy czcicie, oprócz Boga, to, co nie jest w stanie
ani wam wyrzadzic szkody, ani przyniesc korzysci? A Bóg jest Slyszacy i
Wszechwiedzacy!"
77. Powiedz: "O ludu Ksiegi! Nie przekraczajcie granic waszej religii
odsuwajac sie od prawdy; i nie postepujcie za namietnosciami ludzi,
którzy juz wczesniej zabladzili i którzy sprowadzili na manowce wielu,
i którzy odeszli daleko z równej drogi!"
78. Ci sposród synów Izraela, którzy nie uwierzyli, zostali przekleci
ustami Dawida i Jezusa, syna Marii. Tak bylo, poniewaz oni sie
zbuntowali i popelniali przestepstwa.
79. Oni nie zaprzestali popelniac czynów nagannych. Jakze zle jest to,
co czynili!
80. Ty widzisz wielu sposród nich, jak biora sobie za przyjaciól tych,
którzy sa niewierni. Jakze zle jest to, co przygotowaly dla nich ich
dusze! Rozgniewal sie na nich Bóg i beda przebywac w cierpieniu na
wieki!
81. Gdyby wierzyli w Boga i Proroka, i w to, co jemu zostalo zeslane,
to nie wybraliby sobie niewiernych za przyjaciól. Lecz wielu sposród
nich to bezboznicy.
82. Ty z pewnoscia sie przekonasz, ze ludzie najbardziej zawzieci w
swojej wrogosci wobec tych, którzy uwierzyli - to zydzi i balwochwalcy.
I z pewnoscia sie przekonasz, ze najblizsi, przez swoja przyjazn, tym,
którzy uwierzyli, sa ci, którzy mówia: "My jestesmy chrzescijanami!"
56
Tak jest, albowiem sa wsród nich ksieza i mnisi i oni nie wbijaja sie w
pyche.
83. Kiedy oni sluchaja tego, co zostalo zeslane Poslancowi, widzisz,
jak ich oczy przepelniaja sie lzami z powodu prawdy, która poznali. Oni
mówia: "Panie nasz! My wierzymy! Zapisz nas wiec miedzy swiadków!
84. Dlaczego nie mielibysmy wierzyc w Boga i w prawde, która do nas
przyszla, skoro goraco pragniemy, aby nasz Pan wprowadzil nas wraz z
ludem sprawiedliwych?"
85. Bóg wynagrodzil ich za to, co powiedzieli, Ogrodami, gdzie w dole
plyna strumyki i gdzie beda przebywac na wieki. Taka jest zaplata dla
czyniacych dobro.
86. A ci, którzy nie wierza i za klamstwo uznaja Nasze znaki, beda
mieszkancami ognia piekielnego.
87. O wy, którzy wierzycie! Nie zakazujcie dobrych rzeczy, które Bóg
uznal za dozwolone dla was, i nie przebierajcie miary. Zaprawde, Bóg
nie miluje tych, którzy sa wystepni!
88. Jedzcie to, czego wam Bóg uzyczyl, co jest dozwolone i dobre! I
bójcie sie Boga, w którego wierzycie!
89. Bóg nie bedzie was karal za wasze lekkomyslne przysiegi, lecz
bedzie was karal za przysiegi zlozone rozwaznie. Mozecie sie za to
okupic zywieniem dziesieciu biedaków - co bedzie srednia tego, czym
zywicie wasza rodzine - albo ubieraniem ich, albo tez wyzwoleniem
niewolnika. A kto nie ma takiej mozliwosci, to przez trzy dni
obowiazuje go post. Taki jest okup za wasze przysiegi, jesli
przysiegliscie. Zachowujcie wiec wasze przysiegi! W ten sposób wyjasnia
wam Bóg Swoje znaki! Byc moze, bedziecie wdzieczni!
90. O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, balwany i strzaly
wrózbiarskie - to obrzydliwosc wynikajaca z dziela szatana. Unikajcie
wiec tego! Byc moze, bedziecie szczesliwi!
91. szatan chce tylko rzucic miedzy was nieprzyjazn i zawisc przez wino
i majsir i odwrócic was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyz wy nie
zaprzestaniecie!
92. Sluchajcie Boga i sluchajcie Poslanca! Miejcie sie na bacznosci! Bo
jesli sie odwrócicie, to wiedzcie, ze do Naszego Poslanca nalezy tylko
jasne obwieszczenie!
93. Nie nalezy czynic zarzutu tym, którzy wierza i czynia dobre dziela,
z tego, co oni jedza, jesli sa bogobojni i wierza, i czynia dobre
dziela; i jesli nadal sa bogobojni i wierza, i ciagle sa bogobojni i
czynia dobro. Bóg przeciez kocha czyniacych dobro!
94. O wy, którzy wierzycie! Bóg bedzie was, z pewnoscia, doswiadczal
przez niektóra zwierzyne, jakiej dosiegna wasze rece i wasze wlócznie;
aby wiedzial Bóg, kto sie Go obawia w ukryciu. A kto potem popelni
przestepstwo, tego spotka kara bolesna.
95. O wy, którzy wierzycie! Nie zabijajcie zwierzyny, kiedy jestescie w
stanie uswiecenia! A kto sposród was zabije ja naumyslnie, to zaplaci
bydlem tyle, ile zabil, jako ofiare zlozona w Ka`bie - a sadzic bedzie
dwóch sprawiedliwych sposród was; albo zaplata bedzie zywienie
biedaków, albo tez równe temu odprawienie postu - aby zakosztowal on
zlych skutków swego dziela. Bóg odpuscil to, co nalezy do przeszlosci;
57
lecz jesli ktos powtórzy ten czyn, to Bóg sie na nim zemsci. Bóg jest
potezny, wlada zemsta!
96. Dozwolone wam jest polowanie na zwierzyne morska i zywienie sie
nia, jako zaopatrzenie dla was i dla podróznych. Zakazana wam jest
zwierzyna ladu stalego, jak dlugo jestescie w stanie uswiecenia. Bójcie
sie Boga, przed którym bedziecie zebrani!
97. Bóg uczynil Ka`be Domem swietym wzniesionym dla ludzi; i miesiac
swiety, i ofiary ze zwierzat, i wience; abyscie wiedzieli, ze Bóg wie
dobrze, co jest w niebiosach i co jest na ziemi, i ze Bóg o kazdej
rzeczy jest wszechwiedzacy!
98. Wiedzcie, ze Bóg jest straszny w karaniu, i ze Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!
99. Do Poslanca nalezy tylko obwieszczenie; a Bóg zna to, co czynicie
jawnie, i to, co ukrywacie.
100. Powiedz: "To, co jest zle, nie jest równe temu, co jest dobre,
chociazby ci sie i podobala obfitosc tego, co jest zle." Przeto bójcie
sie Boga, ' o wy, obdarzeni rozumem! Byc moze, bedziecie szczesliwi!
101. O wy, którzy wierzycie! Nie pytajcie o rzeczy, które by was
zmartwily, jesliby wam zostaly ujawnione. Ale jesli zapytacie o nie,
kiedy jest juz zsylany Koran, to one wam zostana wyjasnione. Bóg wam
przebaczy, bo Bóg jest przebaczajacy, wspanialomyslny!
102. Ludzie przed wami pytali o te rzeczy, ale potem przez nie stali
sie niewiernymi.
103. Bóg nie ustanowil niczego takiego, jak: bachira lub saiba, wasila
lub hamin. Ale ci, którzy nie wierza, wymyslaja klamstwo przeciwko
Bogu. Wiekszosc z nich niczego nie rozumie.
104. A kiedy sie im mówi: "Przychodzcie do tego, co Bóg zeslal, i do
Poslanca!" - oni mówia: "Wystarczy nam to, co znajdujemy u naszych
ojców." Czyzbys pomimo, ze ich ojcowie nic nie wiedzieli i nie byli
prowadzeni droga prosta?
105. O wy, którzy wierzycie! Sami jestescie odpowiedzialni za wasze
dusze. Nie zaszkodzi wam ten, kto zabladzil, jesli jestescie prowadzeni
droga prosta. Do Boga wszyscy powrócicie i On obwiesci wam to, co
czyniliscie!
106. O wy, którzy wierzycie! Kiedy smierc stanie przed któryms z was,
to niech dwóch ludzi sprawiedliwych sposród was bedzie swiadkami w
chwili sporzadzania testamentu; albo - kiedy jestescie w podrózy i
dosiega was nieszczescie smierci - dwóch innych ludzi, nie sposród was.
Zatrzymacie ich obu po modlitwie i jesli macie watpliwosci, niech
przysiegaja na Boga: "My nie sprzedamy tego za zadna cene, nawet
krewnemu. Nie bedziemy tez ukrywac swiadectwa Boga, bo wtedy
znalezlibysmy sie wsród grzeszników!"
107. A jesli sie okaze, ze oni obydwaj popelnili grzech, to dwóch
innych sposród tych, przeciw którym wystapili pierwsi, zajmie ich
miejsce. Wtedy ci dwaj beda przysiegac na Boga: "Nasze swiadectwo z
pewnoscia jest prawdziwsze od swiadectwa tamtych dwóch. My nie jestesmy
ludzmi wystepnymi, bo wówczas bylibysmy w liczbie niesprawiedliwych!"
108. W ten sposób latwiej bedzie osiagnac, aby ludzie skladali
swiadectwo prawdziwe albo obawiali sie, ze po ich przysiegach inni beda
58
skladac przysiegi. Bójcie sie Boga i sluchajcie! Bóg nie prowadzi droga
prosta ludzi szerzacych zgorszenie.
109. W dniu, kiedy Bóg zbierze poslanców i zapyta: "Cóz wam
odpowiedziano?" - on na to: "My nie mamy zadnej wiedzy; Ty bowiem
jedynie znasz najlepiej rzeczy ukryte!"
110. Oto powie Bóg: "O Jezusie, synu Marii! Wspomnij dobroc Moja dla
ciebie i dla twojej Matki. Oto Ja ciebie umocnilem Duchem Swietym,
kiedy bedac jeszcze w kolebce, przemawiales juz do ludzi jak czlowiek
dojrzaly. I oto nauczylem ciebie Ksiegi, madrosci, Tory i Ewangelii. I
tworzyles z gliny ksztalt ptaków - za Moim pozwoleniem - potem tchnales
w nie i one staly sie ptakami - za Moim pozwoleniem - i mogles uleczyc
chorego i tredowatego - za Moim pozwoleniem. I oto Ja powstrzymalem
synów Izraela od ciebie, kiedy przyszedles do nich z jasnymi dowodami.
I powiedzieli ci sposród nich, którzy nie uwierzyli: "To sa tylko czary
oczywiste!"
111. I oto Ja objawilem apostolom: Uwierzcie we Mnie i w Mojego
Poslanca!" " Oni powiedzieli: "Uwierzylismy! Daj swiadectwo, ze
jestesmy calkowicie poddani!"
112. Powiedzieli apostolowie: "O Jezusie, synu Marii! Czyz twój Pan
moze zeslac na nas z nieba stól zastawiony?" On powiedzial: "Bójcie sie
Boga, jesli jestescie wierzacymi!"
113. Oni powiedzieli: "My chcemy z niego jesc, aby sie uspokoily nasze
serca i abysmy wiedzieli, ze ty nam powiedziales prawde, i abysmy mogli
o niej swiadczyc."
114. Powiedzial Jezus, syn Marii "O Boze; Panie nasz! Zeslij nam z
nieba stól zastawiony! To bedzie dla nas swieto - dla pierwszego z nas
i dla ostatniego - i bedzie znakiem od Ciebie. Daj nam zaopatrzenie, bo
Ty jestes najlepszym z zaopatrujacych!"
115. Powiedzial Bóg: "Zaprawde, Ja go wam zesle. A kto z was potem
pozostanie niewiernym, to Ja, zaprawde, ukarze go taka kara, jaka nie
ukaralem nikogo z zadnego ze swiatów."
116. I oto powiedzial Bóg: "O Jezusie, synu Marii! Czy ty powiedziales
ludziom: TBierzcie mnie i moja matke za dwa bóstwa, poza Bogiemt?" On
powiedzial: Chwala Tobie! " Nie do mnie nalezy mówic to, do czego nie
mam prawa. Jeslibym ja tak powiedzial, Ty przeciez wiedzialbys o tym.
Ty wiesz, co jest w mojej duszy, a ja nie wiem, co jest w Twojej.
Zaprawde, Ty dobrze znasz rzeczy ukryte!
117. Ja im powiedzialem tylko to, co Ty mi nakazales powiedziec:
TCzcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!t Ja bylem swiadkiem ich,
jak dlugo przebywalem wsród ludzi; a kiedys mnie wezwal do Siebie, Tys
zostal ich pilnym strózem, wszak jestes swiadkiem kazdej rzeczy!
118. Jesli Ty ich ukarzesz - oni przeciez sa Twymi slugami; a jesli Ty
im przebaczysz - to przeciez jestes Potezny, Madry!"
119. Powiedzial Bóg: "To jest Dzien, kiedy szczerosc przynosi korzysc
ludziom szczerym. Dla nich sa przygotowane Ogrody, gdzie w dole plyna
strumyki; oni tam beda przebywac na wieki." Bóg jest zadowolony z nich,
a oni sa zadowoleni z Niego. To jest osiagniecie ogromne!
120. Do Boga naleza niebiosa i ziemia, i to, co jest miedzy nimi. On
jest nad kazda rzecza wszechmocny!
59
SURA 6. AL-ANAM (TRZODY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Chwala niech bedzie Bogu, który stworzyl niebiosa i ziemie i uczynil
ciemnosci i swiatlo! Jednak ci, którzy nie wierza, daja swojemu Panu
równych.
2. On jest Tym, który stworzyl was z gliny; potem wyznaczyl pewien
termin, termin wyznaczony u Niego. Jednak wy powatpiewacie.
3. On jest Bogiem w niebiosach i na ziemi. On wie, co czynicie skrycie
i jawnie. On wie takze, co wy zyskujecie.
4. Zaden znak sposród znaków ich Pana nie przyszedl do nich, zeby sie
od niego nie odwrócili.
5. I za klamstwo uznali prawde, kiedy do nich przyszla; ale niebawem
beda mieli wiesci o tym, z czego sie wysmiewali.
6. Czyz oni nie widzieli, ile pokolen wytracilismy przed nimi?
Umocnilismy ich na ziemi, jak was umocnilismy; i zeslalismy im z nieba
obfity deszcz, i uczynilismy rzeki plynace u ich stóp. Potem
wytracilismy ich za ich grzechy i stworzylismy, po nich, inne
pokolenia.
7. A gdybysmy nawet zeslali tobie Ksiege na pergaminie, której oni
dotykaliby swoimi rekami, to ci, którzy nie uwierzyli, powiedzieliby z
pewnoscia: "To sa tylko oczywiste czary!"
8. I oni powiedzieli: "Gdybyz do niego zostal poslany aniol!" A
gdybysmy poslali aniola, to sprawa ich zostalaby rozstrzygnieta i nie
dano by im czasu oczekiwania.
9. A gdybysmy jego uczynili aniolem, to uczynilibysmy go w postaci
ludzkiej i zaciemnilibysmy dla nich to, co oni zaciemniaja.
10. Wysmiewano sie z poslanców juz przed toba, lecz tych, którzy sie z
nich wysmiewali, objelo to, z czego sie oni wysmiewali.
11. powiedz: "Wedrujcie po ziemi, potem popatrzcie, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy zaprzeczali prawdzie!"
12. powiedz: "Do kogo nalezy to, co jest w niebiosach i na ziemi?"
Powiedz: "Do Boga!" On przepisal samemu Sobie milosierdzie. On z
pewnoscia zbierze was w Dniu Zmartwychwstania, co do którego nie ma
zadnej watpliwosci! Ci, którzy zatracili swoje dusze - nie wierza.
13. Do Niego nalezy to, co istnieje w nocy i w dzien. On jest Slyszacy,
Wszechwiedzacy!
14. Powiedz: "Czyz ja wezme sobie za opiekuna kogos innego niz Boga,
Stworzyciela niebios i ziemi? On zywi, a nie jest zywiony!" Powiedz:
"Zaprawde, otrzymalem rozkaz, abym byl pierwszym, który sie poddal
calkowicie. Nie badzcie wiec w liczbie balwochwalców!"
15. Powiedz: "Zaprawde, obawiam sie, jesli nie bede posluszny mojemu
Panu, kary Dnia Wielkiego!"
16. Jesli od kogos bedzie ona odwrócona tego Dnia, to znaczy, ze
zmilowal sie nad nim Bóg. A to jest osiagniecie jasne!
17. Jesli dotknie ciebie Bóg jakims utrapieniem, to nikt go nie moze
odsunac, jak tylko On; a jesli On obdarzy ciebie dobrem... to przeciez
On jest nad kazda rzecza wszechwladny!
60
18. On jest Panem przemoznym nad Swoimi slugami. On jest Madry,
doskonale Swiadomy!
19. Powiedz: "Jaka rzecz jest najwiekszym swiadectwem?" Powiedz: "Bóg
jest swiadkiem miedzy mna a wami Ten Koran zostal mi objawiony, abym
ostrzegal przez niego was i tych,do których on dojdzie. Zaprawde, czy
bedziecie swiadczyc, ze razem z Bogiem istnieja inne bóstwa?" Powiedz:
"Ja nie zaswiadcze!" Powiedz: "On jest Bogiem Jedynym! I, zaprawde, ja
nie jestem winien tego, ze wy Jemu dodajecie wspóltowarzyszy!"
20. Ci, którym dalismy Ksiege, znaja ja, tak jak znaja swoich synów.
Ci, którzy stracili wlasne dusze - nie wierza!
21. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto wymysla
klamstwo przeciwko Bogu albo kto za klamstwo uznaje Nasze znaki?
Zaprawde, niesprawiedliwi nie zaznaja szczescia!
22. W Dniu, kiedy zbierzemy ich wszystkich, powiemy tym, którzy
dodawali Jemu wspóltowarzyszy: "Gdzie sa wasi wspóltowarzysze, których
uznajecie?"
23. Wtedy oni nie beda mieli zadnego dowodu, tylko powiedza: "Na Boga,
naszego Pana! My nie bylismy nigdy balwochwalcami!"
24. Popatrz, jak oni klamia samym sobie i jak odsunelo sie od nich to,
co oni wymyslali!
25. Wsród nich sa tacy, którzy sie tobie przysluchuja, lecz My
polozylismy na ich serca zaslony, zeby nie zrozumieli, a w ich uszy -
gluchote. I chociaz widza jakis znak, nie wierza w niego. A kiedy do
ciebie przychodza, zeby sie tobie przeciwstawic, ci, którzy nie wierza,
mówia: "To sa tylko basnie dawnych przodków!"
26. Oni zabraniaja tego i od tego trzymaja sie z dala. Lecz gubia tylko
samych siebie i nie sa swiadomi.
27. Gdybys mógl ich zobaczyc, kiedy zostana postawieni przed ogniem i
powiedza: "O, gdybysmy teraz zostali sprowadzeni , nie uznalibysmy za
klamstwo znaków naszego Pana i bylibysmy miedzy wierzacymi!"
28. Niestety! Stalo sie dla nich jasne to, co przedtem ukrywali. A
gdyby zostali sprowadzeni, to z pewnoscia powróciliby do tego, co bylo
im zakazane! Przeciez oni sa klamcami!
29. Oni mówia: "Jest tylko zycie na tym swiecie i my nie bedziemy
wskrzeszeni!"
30. Gdybys mógl ich zobaczyc, kiedy zostana postawieni przed swoim
Panem! On powie: "Czyz to nie jest prawda?" Oni powiedza: "Tak! Na
naszego Pana!" On powie: "Zakosztujcie wiec kary za to, ze nie
wierzyliscie!"
31. I poniesli strate ci, którzy za klamstwo uznali spotkanie z Bogiem!
A kiedy niespodzianie przyjdzie do nich Godzina, oni powiedza: "O,
biada nam za to, czego tam zaniedbalismy!" I oni poniosa swoje ciezary
na swoich barkach. Jakze zle jest to, co oni poniosa!
32. Zycie tego swiata jest tylko gra i zabawa. A mieszkanie zycia
ostatecznego jest o wiele lepsze dla tych, którzy sa bogobojni. Czy wy
nie jestescie rozumni?
33. My wiemy, ze ciebie zasmuca to, co oni mówia. A przeciez oni nie
uwazaja ciebie za klamce; lecz niesprawiedliwi odrzucaja znaki Boga.
61
34. Za klamców zostali uznani poslancy przed toba, lecz oni cierpliwie
znosili to, iz uznawano ich za klamców, i to, ze ich przesladowano, az
w koncu przyszla do nich pomoc. I nikt nie jest w stanie zmienic slów
Boga! A doszly do ciebie, z pewnoscia, wiesci o poslancach!
35. A jesli ich odwracanie sie jest dla ciebie uciazliwe, to gdybys
potrafil poszukac dziury w ziemi albo drabiny do nieba i mógl przyniesc
im jakis znak?... Lecz gdyby zechcial Bóg, to zebralby ich, z
pewnoscia, na drodze prostej. Nie badz wiec miedzy nieswiadomymi!
36. Odpowiadaja tylko ci, którzy sluchaja. A umarlych wskrzesze Bóg.
Nastepnie do Niego zostana sprowadzeni.
37. Oni mówia: "A dlaczego nie zostal mu zeslany jakis znak od jego
Pana?" Powiedz: "Zaprawde, Bóg posiada moc, by zeslac znak, lecz
wiekszosc z nich nie wie!"
38. I nie ma zwierzat na ziemi ani ptaków latajacych na skrzydlach,
które by nie tworzyly spolecznosci podobnych do waszych. Nie
pominelismy w Ksiedze zadnej rzeczy! Potem zostaniecie zebrani do
waszego Pana!
39. Ci, którzy uznali za klamstwo Nasze znaki, sa glusi, niemi i
pozostaja w ciemnosciach. Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i umieszcza
na drodze prostej, kogo chce!
40. Powiedz: "Czy zastanawialiscie sie nad soba? Czy jesli przyjdzie do
was kara Boga albo jesli przyjdzie do was Godzina, czy wy bedziecie
wzywac kogos innego anizeli Boga - jesli jestescie prawdomówni?"
41. Wcale nie! To Jego bedziecie wzywac! On odsunie od was to, o co wy
Go prosicie; i zapomnicie to, co Jemu dodajecie jako wspóltowarzyszy.
42. Wysylalismy juz przed toba poslania do narodów i dosiegalismy ich
nieszczesciem i udreka - byc moze, oni sie upokorza!
43. Gdyby sie chociaz upokorzyli, kiedy przyszla do nich Nasza srogosc!
Lecz zatwardziale byly ich serca i upiekszal im szatan to, co oni
czynili.
44. A kiedy zapomnieli to, co im zostalo przypomniane, My otwarlismy
dla nich bramy wszystkich rzeczy. Az w koncu, kiedy sie radowali tym,
co im zostalo dane, pochwycilismy ich niespodzianie. I oto popadli w
rozpacz.
45. I odciety zostal ostatni z ludzi, którzy byli niesprawiedliwi.
Chwala niech bedzie Bogu, Panu swiatów!
46. Powiedz: "Jak wam sie wydaje? Jesli Bóg zabierze wam sluch i wzrok
i nalozy pieczec na wasze serca, to jaki bóg, oprócz Boga, przywróci
wam to?" Popatrz, jak My przedstawiamy Nasze znaki! Oni jednak sie
odwracaja.
47. Powiedz: "Jak wam sie wydaje? Jesli przyjdzie do was kara Boga,
niespodziewanie lub jawnie, to czy beda wytraceni inni ludzie oprócz
niesprawiedliwych?"
48. My wysylamy poslanców tylko jako zwiastunów radosnej wiesci i jako
ostrzegajacych. Wiec kto wierzy i czyni dobro, tego nie przejmie zaden
strach ani nie bedzie zasmucony.
49. A tych, którzy za klamstwo uznali Nasze znaki, dotknie kara za to,
ze szerzyli zepsucie.
62
50. Powiedz: "Ja nie mówie wam, ze posiadam skarbnice Boga, ani nie
mówie wam, ze jestem aniolem. Ja tylko ide za tym, co mi zostalo
objawione." Powiedz: "Czy jednakowy jest slepy i widzacy? Czyz wy sie
nie zastanawiacie?"
51. Ostrzegaj przez to tych, którzy sie obawiaja, ze beda zebrani do
swego Pana. Nie maja oni, oprócz Niego, ani opiekuna, ani oredownika!
Byc moze, oni beda bogobojni!
52. I nie odpedzaj tych, którzy wzywaja swego Pana rano i wieczór ,
poszukujac Jego oblicza. Rachunek ich w niczym nie spada na ciebie ani
tez twój rachunek w niczym nie spada na nich. Tak wiec, jeslibys ich
odpedzil, bylbys wtedy w liczbie niesprawiedliwych.
53. Tak doswiadczylismy jednych przez drugich, aby mówili: "Czy to sa
ci sposród nas, których obdarowal Bóg?" Czyz to nie Bóg zna najlepiej
tych, którzy sa wdzieczni?
54. Kiedy przyjda do ciebie ci; którzy wierza w Nasze znaki, to
powiedz: "Pokój wam!" Wasz Pan przepisal samemu Sobie milosierdzie. Tak
aby ten sposród was, kto popelni zlo przez nieswiadomosc, nastepnie
nawróci sie i czyni dobro... zaprawde, On jest przebaczajacy,
litosciwy!
55. W ten sposób wyjasniamy wyraznie znaki, aby droga stala sie jasna
dla grzeszników.
56. Powiedz: "Mnie zakazano, abym czcil tych, których wy wzywacie poza
Bogiem." Powiedz: "Ja nie chce isc za waszymi namietnosciami, bo wtedy
zbladzilbym i nie bylbym w liczbie tych, którzy sa prowadzeni droga
prosta."
57. Powiedz: "Zaprawde, ja opieram sie na jasnym dowodzie, pochodzacym
od mojego Pana, a wy to uwazacie za klamstwo. Ja nie mam wladzy nad
tym, co wy staracie sie przyspieszyc. Sad nalezy tylko do Boga! Bóg
podaje prawde, a On jest najlepszy z rozstrzygajacych!"
58. Powiedz: "Gdybym mial wladze nad tym, co wy staracie sie
przyspieszyc, to rozstrzygnieta zostalaby sprawa miedzy mna a wami." A
Bóg zna najlepiej ludzi niesprawiedliwych!
59. On posiada klucze do tego, co skryte; zna je tylko On sam. On zna
to, co jest na ladzie i na morzu. I zaden lisc nie spada, zeby On o tym
nie wiedzial. I nie ma ziarna w ciemnosciach ziemi, i nie ma niczego,
swiezego czy suchego, co nie byloby zapisane w Ksiedze jasnej.
60. On jest Tym, który zabiera was podczas nocy. On wie, co wy
zdobywacie w ciagu dnia; w dzien przywoluje was do zycia, aby zostal
wypelniony wyznaczony termin. Potem do Niego powrócicie. Wtedy On
obwiesci wam to, co czyniliscie.
61. On jest przemoznym wladca nad Swoimi slugami. On posyla ku wam
strózów. A kiedy do któregokolwiek z was przychodzi smierc, Nasi
wyslannicy wzywaja go, a oni nigdy nie zawodza.
62. Nastepnie oni sa oddawani Bogu, ich Wladcy prawdziwemu. Czyz nie do
Niego nalezy sad? On jest najszybszy w rachunku!
63. Powiedz: "Kto wybawi was z ciemnosci ladu i morza? Wy wzywacie Go
pokornie i w skrytosci: TJesli Ty nas od nich wybawisz, to my z
pewnoscia bedziemy miedzy tymi, którzy sa wdzieczni!t"
63
64. Powiedz: "Bóg wybawia was od tego i wszelkiego utrapienia, a wy
Jemu dodajecie wspóltowarzyszy."
65. Powiedz: "On posiada wladze, by poslac przeciwko wam kare z góry
albo spod waszych nóg, albo podzielic was na rózne partie i dac
zakosztowac jednym sposród was srogosci innych." Popatrz, jak My
wyjasniamy znaki! Byc moze, oni beda zdolni pojac!
66. Twój lud uznal to za klamstwo , podczas gdy to jest prawda.
Powiedz: "Ja nie jestem dla was opiekunem!
67. Kazda wiesc ma oznaczony czas i wy niebawem sie dowiecie!"
68. A kiedy widzisz tych, którzy sie pograzaja w gadaninie w
przedmiocie Naszych znaków, to odwróc sie od nich, dopóki oni nie
pograza sie w jakiejs innej rozmowie. A jesli szatan sprawi, ze
zapomnisz, to przypomniawszy sobie, nie pozostawaj z ludzmi
niesprawiedliwymi!
69. I na tych, którzy sa bogobojni, nie ciazy w niczym obowiazek
zadania rachunku, lecz tylko napominania. Byc moze, oni beda bogobojni!
70. I pozostaw tych, którzy wzieli sobie swoja religie za gre i zabawe!
Zwiodlo ich zycie tego swiata! I napominaj przy jego pomocy, zeby dusza
ich nie zostala zatracona za to, co uczynila. Nie bedzie miala poza
Bogiem ani opiekuna, ani oredownika! I gdyby ona nawet zaofiarowala
jakakolwiek zamiane, to nie zostanie od niej przyjeta. A ci, którzy
zostana skazani na zatracenie, za to, co sobie zarobili, to otrzymaja
napój z wrzatku i kare bolesna, poniewaz oni nie uwierzyli.
71. Powiedz: "Czyz bedziemy wzywac, poza Bogiem, to, co nie moze nam
przyniesc korzysci ani tez nie moze nam zaszkodzic? I czy zawrócimy -
kiedy juz prowadzil nas Bóg droga prosta - podobnie jak ten, którego
skusili szatani, zagubionego na ziemi, choc towarzysze wzywaja go ku
drodze prostej: TPrzyjdz do nas!t?" Powiedz: "Zaprawde, droga Boga - to
droga prosta!
72. I rozkazano nam poddac sie calkowicie Panu swiatów!" I rozkazano
nam: "Odprawiajcie modlitwe i bójcie sie Jego!" On jest Tym, do którego
wszyscy zostaniecie zebrani!
73. On jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie w calej prawdzie! W
dniu, kiedy On powie: "Badz!", to sie staje! Jego slowo jest prawda! Do
Niego nalezy królestwo Dnia, kiedy zadma w trabe! On zna to, co jest
skryte i co jest jawne! On jest Madry, Swiadomy!
74. Oto powiedzial Abraham do swego ojca Azara: "Czy ty bierzesz sobie
balwany za bogów? Ja widze ciebie i twój lud w jawnym bledzie!"
75. I tak My pokazalismy Abrahamowi królestwo niebios i ziemi, aby byl
on miedzy tymi, którzy posiadaja pewnosc w wierze.
76. A kiedy okryla go ciemna noc , zobaczyl gwiazde i powiedzial: "To
jest mój Pan!" A kiedy ona zaszla na zachodzie, on powiedzial: "Ja nie
kocham tych, którzy zachodza."
77. A kiedy zobaczyl ksiezyc wschodzacy, powiedzial: "To jest mój Pan!"
Ale kiedy zniknal na zachodzie, powiedzial: "Jesli mój Pan nie
poprowadzi mnie droga prosta, to z pewnoscia bede w liczbie
bladzacych!"
64
78. A kiedy zobaczyl slonce wschodzace, powiedzial: "To jest mój Pan!
On jest najwiekszy!" Lecz kiedy ono zaszlo, powiedzial: O ludu mój! "
Ja nie jestem winien tego, ze wy Jemu dodajecie wspóltowarzyszy!
79. Oto skierowalem swoje oblicze ku Temu, który stworzyl niebiosa i
ziemie, jako prawdziwie wierzacy; ja nie jestem z liczby tych, którzy
dodaja wspóltowarzyszy!"
80. I jego lud wdal sie z nim w dyspute. On powiedzial: "Czy chcecie
prowadzic ze mna dyspute w sprawie Boga, skoro On wprowadzil mnie na
droge prosta? Ja nie boje sie tego, co wy Jemu dodajecie jako
wspóltowarzyszy, chyba ze czegos innego zechce mój Pan. Mój Pan
obejmuje wiedza kazda rzecz! Czyz wy sie nie zastanowicie?!
81. Jak bym ja sie mial bac tego, co wy Jemu dodajecie jako
wspóltowarzyszy, kiedy wy nie boicie sie dodawac Bogu za
wspóltowarzyszy tego, czemu On nie zeslal zadnej wladzy nad wami? Wiec
która z dwóch partii zasluguje na wieksze bezpieczenstwo, jesli wy
posiadacie jakas wiedze?"
82. Ci, którzy wierza, i ci, którzy nie ubieraja swojej wiary w
niesprawiedliwosc, posiadaja prawdziwe bezpieczenstwo i sa na drodze
prostej.
83. Taki jest Nasz dowód, który dalismy Abrahamowi przeciw jego ludowi!
My wywyzszamy stopniami, kogo chcemy. Zaprawde, twój Pan jest madry,
wszechwiedzacy!
84. I darowalismy mu Izaaka i Jakuba, kazdego poprowadzilismy droga
prosta. I Noego poprowadzilismy droga prosta; a z jego potomstwa:
Dawida, Salomona, Hioba, Józefa, Mojzesza i Aarona - w ten sposób
placimy tym, którzy czynia dobro! -
85. i Zachariasza, i Jana, Jezusa i Eliasza - oni wszyscy sa z liczby
cnotliwych -
86. i Isma`ila, i Al-Jasa, Jonasza i Lota - wszystkich wywyzszylismy
ponad swiaty!
87. A sposród ich ojców i ich potomstwa, jak i sposród ich braci
wybralismy niektórych i poprowadzilismy ku drodze prostej .
88. To jest droga Boga, która On prowadzi, kogo chce ze Swoich slug. A
gdyby oni dodawali Jemu wspóltowarzyszy, to daremne byloby dla nich to,
co uczynili.
89. To sa ci, którym dalismy Ksiege, madrosc i proroctwo. Jesli jednak
oni nie uwierza w nie, to My juz powierzylismy je ludziom, którzy nie
beda niewiernymi.
90. To sa ci, których Bóg poprowadzil droga prosta. I ty postepuj po
tej drodze prostej! Powiedz: "Ja nie zadam od was za to zadnej zaplaty.
To jest tylko napomnienie dla swiatów!"
91. Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwa miara, kiedy powiedzieli:
"Bóg nie zeslal czlowiekowi niczego!" Powiedz: "Kto zeslal Ksiege, z
która przyszedl Mojzesz jako swiatlem i droga prosta dla ludzi, która
wy sporzadzacie na zwojach pergaminu, ukazujac lub skrywajac wiele? Wy
przeciez nauczyliscie sie tego, czego nie wiedzieliscie, ani wy, ani
wasi ojcowie." Powiedz: "Bóg. - potem zostaw ich, aby sie zabawiali w
pustej gadaninie!
65
92. To jest Ksiega, która zeslalismy, blogoslawiona; stwierdzajaca
prawdziwosc tego, co zostalo przed nia zeslane; abys ostrzegal Matke
miast i tych, którzy sie wokól niej znajduja. Ci, którzy wierza w zycie
ostateczne, wierza w nia i beda pilnie przestrzegac swojej modlitwy.
93. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, który wymysla
klamstwo przeciwko Bogu? Albo który mówi: "Zostalo mi objawione!" - a
nic mu nie zostalo objawione i który mówi: "Ja zesle cos podobnego do
tego, co zeslal Bóg!" Gdybys mógl widziec niesprawiedliwych
przebywajacych w otchlaniach smierci i aniolów z wyciagnietymi rekami:
"Wyprowadzcie wasze dusze! Dzisiaj otrzymacie zaplate - kare ponizenia
- za to, iz mówiliscie nieprawde przeciw Bogu i wynosiliscie sie dumnie
ponad Jego znaki!"
94. Wy przyszliscie do Nas pojedynczo, tak jak was stworzylismy po raz
pierwszy, i pozostawiliscie poza waszymi plecami to, czym was
obdarzylismy. My nie widzimy przy was oredowników, których uznaliscie
za waszych wspóltowarzyszy. Zerwaly sie wiezy miedzy wami i oddalilo
sie od was to, co uznawaliscie.
95. Zaprawde, Bóg sprawia, iz peka ziarno i pestka. On wyprowdza zywe z
martwego i On wyprowadza martwe z zywego. Oto wasz Bóg! Jakze mozecie
byc odwróceni?!
96. On rozcina niebo dla jutrzenki; On uczynil noc odpoczynkiem, a
slonce i ksiezyc - podstawa liczenia. To jest ustanowienie Poteznego,
Wszechwiedzacego!
97. On jest Tym, który uczynil dla was gwiazdy, abyscie kierowali sie
wedlug nich w ciemnosciach - na ladzie i na morzu. Przedstawilismy
wyraznie znaki dla ludzi, którzy wiedza!
98. On jest Tym, który sprawil, iz powstaliscie z jednej duszy, a potem
przygotowal wam pewne miejsce przebywania i pewne miejsce schronienia.
Przedstawilismy wyraziscie znaki dla ludzi, którzy pojmuja.
99. On jest Tym, który spuscil z nieba wode, i dzieki niej wyrastaja
wszelkie rosliny. Z nich wyprowadzilismy zielen, a potem ziarna
skupione w klosach; a z palmy daktylowej kiscie daktyli nisko
zwisajacych; i ogrody winnej latorosli, drzewa oliwne i drzewa granatu,
podobne do siebie i niepodobne. Popatrzcie na ich owoce, gdy one
owocuja i kiedy dojrzewaja! Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy
wierza!
100. A jednak oni przypisali Bogu dzinny jako wspóltowarzyszy; a
przeciez On je stworzyl. I falszywie przypisali Mu synów i córki, bez
zadnej wiedzy. Niech Mu bedzie chwala! On jest wyniosly ponad to, co
Jemu dodaja jako wspóltowarzyszy!
101. Stwórca niebios i ziemi! Jakze On móglby miec syna - przeciez On
nie mial wcale towarzyszki?! On stworzyl kazda rzecz i On o kazdej
rzeczy jest wszechwiedzacy!
102. Oto wasz Bóg, wasz Pan! Nie ma boga, jak tylko On, Stwórca kazdej
rzeczy! Wiec czcijcie Go! On jest poreczycielem kazdej rzeczy!
103. Nie dosiegaja Go spojrzenia, lecz On dosiega spojrzenia. On jest
Przenikliwy, Swiadomy!
104. Otrzymaliscie jasne dowody od waszego Pana. Kto widzi jasno, widzi
dla siebie samego; a kto jest slepy, to przeciw sobie samemu. Ja nie
jestem dla was strózem.
66
105. I w ten sposób ukazujemy jasno znaki, aby oni mówili "Ty je
badales!" - i abysmy mogli wyjasnic to ludziom, którzy wiedza.
106. Idz za tym, co ci objawil twój Pan: Nie ma boga, jak tylko On!" "
I odwróc sie od balwochwalców!
107. Gdyby zechcial Bóg, to oni nie dodawaliby Jemu wspóltowarzyszy. My
nie uczynilismy ciebie strózem nad nimi ani ty nie jestes dla nich
opiekunem.
108. Nie ponizajcie tych, których oni wzywaja poza Bogiem, zeby nie
zniewazali Boga przez wrogosc, nieswiadomie. W ten sposób upiekszylismy
kazdemu narodowi,jego dzielo. Potem do ich Pana powrócicie! I On
obwiesci im to, co czynili!
109. Oni przysiegali na Boga najbardziej uroczystymi przysiegami, ze
jesli przyjdzie do nich jakis znak, to z pewnoscia w niego uwierza!
Powiedz: "znaki znajduja sie tylko u Boga!" Lecz po czym poznacie, ze
kiedy przyjda do nich znaki, oni nie uwierza?
110. My odwrócimy ich serca i ich spojrzenia; jako ze oni nie uwierzyli
w to od razu. My pozostawiamy ich, blakajacych sie na oslep w ich
oporze.
111. A gdybysmy nawet zeslali do nich aniolów i gdyby przemówili do
nich umarli, i gdybysmy zebrali wszystkie rzeczy przed ich oczyma, to
oni by nie uwierzyli, chyba zeby zechcial Bóg. Lecz wiekszosc z nich
nie jest swiadoma.
112. I w ten sposób kazdemu prorokowi wyznaczylismy jakiegos wroga -
szatanów sposród ludzi i dzinnów: jedni drugim podszeptuja ozdobne
slowa dla oszukania. Ale gdyby zechcial twój Pan, to oni by tego nie
uczynili. Zostaw ich wiec, i to, co oni wymyslaja!
113. I niech sklaniaja sie ku temu serca tych, którzy nie wierza w
zycie ostateczne, i niech znajduja w tym zadowolenie, i niech zdobywaja
to, co zdobywaja!
114. Czyz bede zadal jako sedziego kogos innego niz Boga? On jest Tym,
który zeslal wam Ksiege wyjasniajaca szczególowo. Ci, którym dalismy
Ksiege, wiedza, iz ona jest zeslana od twego Pana w calej prawdzie. Nie
badz wiec wsród watpiacych!
115. Spelnilo sie slowo twego Pana w prawdziwosci i sprawiedliwosci.
Nikt nie jest w stanie zmienic Jego slów. On jest Slyszacy,
Wszechwiedzacy!
116. Jesli posluchasz wiekszosci tych, którzy sa na ziemi, to oni
sprowadza ciebie z drogi Boga. Oni postepuja tylko za mniemaniem i
tylko zgaduja:
117. Zaprawde twój Pan najlepiej wie, kto bladzi schodzac z Jego drogi;
On zna najlepiej tych, którzy ida droga prosta!
118. Jedzcie z tego, nad czym wspomniano imie Boga, jesli wierzycie w
Jego znaki!
119. I czemuz nie jecie tego, nad czym zostalo wymienione imie Boga? On
przeciez wyjasnil wam szczególowo, co wam jest zakazane, z wyjatkiem
tego, do czego zostaliscie zmuszeni. Zaprawde, wielu bladzi z drogi,
przez swoje namietnosci, bez wiedzy! Zaprawde, twój Pan najlepiej zna
przestepców!
67
120. Poniechajcie grzechu zewnetrznego i wewnetrznego! Zaprawde, tym,
którzy popelnia grzech, bedzie zaplacone za to, co oni zarobili.
121. Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga! Na pewno
byloby to bezboznoscia! I zaprawde, szatani naklaniaja swoich
popleczników, aby sie z wami sprzeczali. Ale jesli ich posluchacie, to
z pewnoscia bedziecie balwochwalcami!
122. Czy ten, kto byl martwy i My dalismy mu zycie, i uczynilismy dla
niego swiatlo, aby szedl z nim miedzy ludzi - jest podobny do tego, kto
znajduje sie w ciemnosciach, z których nie moze wyjsc? Podobnie
upiekszano niewiernym to, co czynili.
123. W ten sposób uczynilismy w kazdym miescie jego moznych
grzesznikami, aby mogli tam knuc podstepy. Lecz oni knuja podstepy
przeciw sobie samym i nie sa tego swiadomi.
124. A jesli przyjdzie do nich jakis znak, mówia: "My nie uwierzymy,
dopóki nie bedzie nam dane to, co zostalo dane poslancom Boga." Bóg wie
najlepiej, gdzie ma umiescic Swoje poslanie. Tych, którzy zgrzeszyli,
dosiegnie niebawem ponizenie przed Bogiem i cierpienie straszne za to,
iz knuli podstepne dzialania.
125. Kogo Bóg chce prowadzic droga prosta, rozszerza jego piers dla
islamu, a kogo chce sprowadzic z drogi, czyni jego piers ciasna,
udreczona, jak gdyby on chcial wzniesc sie do nieba. W ten sposób Bóg
daje odczuc swój gniew tym, którzy nie wierza.
126. To jest droga twojego Pana - prosta! My przedstawilismy wyraznie
znaki ludziom, którzy sobie przypominaja.
127. Oni beda mieli siedzibe pokoju u swego Pana. On jest ich opiekunem
za to, co czynili.
128. W Dniu, kiedy On zgromadzi wszystkich: "O zgromadzenie dzinnów!
Zbyt wiele uczyniliscie dla ludzi." Wtedy ich przyjaciele sposród ludzi
beda mówili: "Panie nasz! Jedni z nas poslugiwali sie drugimi i
doszlismy do kresu, który Ty nam wyznaczyles." On powie: "Ogien to
wasze miejsce schronienia! Wy tam bedziecie przebywac na wieki, chyba
ze Bóg zechce inaczej." Zaprawde, twój Pan jest madry, wszechwiedzacy!
129. W ten sposób My dajemy wladze jednym niesprawiedliwym nad drugimi
za to, co oni uczynili.
130. O zgromadzenie dzinnów i ludzi! Czy nie przychodzili do was
poslancy sposród was, opowiadajac wam Nasze znaki i ostrzegajac was
przed spotkaniem tego oto waszego Dnia?" Oni powiedza: "My
swiadczylismy przeciwko sobie samym!" Zwiodlo ich zycie na tym swiecie
i oni zaswiadczyli przeciwko sobie samym, ze byli niewiernymi.
131. Taki jest, poniewaz twój Pan nigdy nie niszczy miast
niesprawiedliwie, kiedy ich mieszkancy sa beztroscy.
132. Dla wszystkich sa stopnie stosownie do tego, co uczynili. Twój Pan
nie zaniedbuje tego, co czynicie!
133. Twój Pan jest bogaty, jest wladca milosierdzia. Jesli On zechce,
to was usunie i zastapi, czym zechce, tak jak sprawil, ze zrodziliscie
sie z potomstwa innego ludu.
134. Zaprawde, to, co wam zostalo obiecane, z pewnoscia nadejdzie! I
nie jestescie w stanie tego udaremnic!
68
135. Powiedz: "O ludu mój ! Dzialajcie wedlug waszych mozliwosci; ja
dzialam! I niebawem sie dowiecie, kto osiagnie ostateczna siedzibe!
Zaprawde, niesprawiedliwi nie zaznaja szczescia!"
136. Oni przeznaczaja Bogu pewna czesc z tego, co On sprawil, iz
wyroslo - z plonów pola i z trzód - i mówia: "To jest dla Boga! - tak
oni twierdza - a to jest dla naszych wspóltowarzyszy!" Lecz to, co jest
dla ich wspóltowarzyszy, nie dochodzi do Boga; a to, co jest
przeznaczone dla Boga, dochodzi do ich wspóltowarzyszy. Jakze zle jest
ich rozumowanie!
137. W ten sposób ich wspóltowarzysze falszywie upiekszaja wielu
balwochwalcom zabijanie dzieci, aby ich zniszczyc i zaciemnic im ich
religie. A gdyby zechcial Bóg, to oni by tego nie uczynili! Pozostaw
ich wiec, i to, co oni wymyslaja!
138. Oni powiedzieli: "Te trzody i te zasiewy sa zakazane; bedzie sie
nimi zywil tylko ten, kogo my zechcemy - tak oni twierdza - i
zwierzeta, których grzbiety sa zakazane, imienia Boga. " To wszystko
jest zmyslane przeciwko Bogu! On zaplaci im za to, co oni wymyslali!
139. Oni mówia: "To, co jest w brzuchu tych zwierzat, jest czyste dla
naszych mezczyzn, a jest zakazane dla naszych zon." A jesli ono bedzie
martwe, to oni beda w tym wspóluczestnikami. Niebawem zaplaci im On za
to, co oni opisuja. On jest madry, wszechwiedzacy!
140. Ci, którzy zabijaja swoje dzieci, poniesli strate przez glupote i
przez nieswiadomosc. Oni zakazali tego, co przydzielil im Bóg,
wymyslajac klamstwo przeciwko Bogu. Oni zbladzili i nie sa prowadzeni
droga prosta.
SURA 7. AL-ARAF (WZNIESIONE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mim. Sad.
2. To jest Ksiega zeslana tobie - niech ona nie budzi w twojej piersi
zadnej udreki - abys przez nia ostrzegal i jako napomnienie dla
wierzacych.
3. Idzcie za tym, co wam zostalo zeslane od waszego Pana, i nie
postepujcie za opiekunami poza Nim! Jakze malo wy sobie przypominacie!
4. A ilez miast wytracilismy?! Nasza srogosc przychodzila na nie noca
albo w czas poludniowego odpoczynku.
5. A kiedy przychodzila na nich Nasza srogosc, ich okrzykiem byly tylko
slowa: "Zaprawde, bylismy niesprawiedliwi!"
6. Wtedy My, z pewnoscia, bedziemy pytac tych, do których zostali
poslani, i z pewnoscia bedziemy pytac tych, którzy zostali poslani!
7. Wtedy My powiemy im z pelna wiedza, poniewaz nie bylismy nieobecni!
8. A waga w tym Dniu jest prawda: ci, których szale beda ciezkie, beda
szczesliwi;
9. a ci, których szale beda lekkie, stracili swoje dusze, dlatego ze
byli niesprawiedliwi wzgledem Naszych znaków.
10. My umocnilismy was na ziemi i przygotowalismy na niej dla was
srodki do zycia. Jakze malo wy dziekujecie!
69
11. My stworzylismy was, potem was uksztaltowalismy, potem
powiedzielismy do aniolów: "Oddajcie poklon Adamowi!" Oni oddali
poklon, z wyjatkiem Iblisa; on nie byl wsród tych, którzy sie
poklonili.
12. Bóg powiedzial: "Co tobie przeszkodzilo, ze sie nie pokloniles,
skoro tobie nakazalem?" Powiedzial: "Ja jestem lepszy od niego. Ty
stworzyles mnie z ognia, a jego stworzyles z gliny."
13. Powiedzial: "Uchodz stad! Nie tobie nalezy byc dumnym tutaj!
Wychodz wiec! Ty jestes wsród upokorzonych."
14. Powiedzial: "Daj mi zwloke do Dnia, kiedy oni beda wskrzeszeni!"
15. Powiedzial: "Jestes wsród tych, którym dano zwloke."
16. Powiedzial: "Za to, iz Ty mnie skazales na bladzenie, postanawiam
czyhac na nich w zasadzce na Twojej drodze prostej.
17. Nastepnie bede ich nachodzil z przodu i z tylu, z prawej i z lewej
strony i Ty wiekszosci z nich nie znajdziesz wdziecznymi."
18. Powiedzial: "Uchodz stad, wzgardzony, odrzucony! Tymi sposród nich,
którzy pójda za toba, Ja z pewnoscia zapelnie Gehenne!"
19. "A ty, Adamie! Zamieszkaj z twoja zona w Ogrodzie! Jedzcie
obydwoje, z czego chcecie , ale nie zblizajcie sie do tego drzewa, bo
oboje znajdziecie sie wsród niesprawiedliwych!"
20. I szatan zwiódl ich na pokuszenie, z zamiarem ukazania im ich
nagosci, która byla dla nich skryta; i powiedzial: "Zakazal wam wasz
Pan tego drzewa tylko dlatego, abyscie sie nie stali aniolami lub
istotami niesmiertelnymi."
21. I przysiegal im obojgu: "Jestem dla was dobrym doradca!"
22. I doprowadzil ich do upadku przez oszukanstwo. A kiedy oni
skosztowali z tego drzewa, ujrzeli swoja nagosc i zaczeli zszywac dla
siebie liscie z Ogrodu. Wtedy wezwal oboje ich Pan: "Czyz nie zakazalem
wam tego drzewa? I czy wam nie mówilem, ze szatan jest dla was wrogiem
jawnym?!"
23. Oni oboje powiedzieli: "Panie nasz! Uczynilismy niesprawiedliwosc
samym sobie. I jesli Ty nam nie przebaczysz, i jesli nie okazesz nam
Swego milosierdzia, to zapewne bedziemy wsród stratnych!"
24. Powiedzial: "Uchodzcie! Bedziecie wrogami jedni dla drugich. Na
ziemi bedzie wasze stale miejsce przebywania i uzywanie zycia - do
pewnego czasu."
25. I powiedzial: "Na niej bedziecie zyc, na niej bedziecie umierac i z
niej bedziecie wyprowadzeni. "
26. O synowie Adama! My zeslalismy wam ubranie, aby zakrywalo wasza
nagosc, i ozdoby; lecz szata bogobojnosci jest lepsza. Takie sa znaki
Boga. Byc moze, oni sobie przypomna!
27. O synowie Adama! Niech was nie skusi szatan, jak wówczas gdy
wyprowadzil waszych rodziców z Ogrodu, zdejmujac z nich ubiór, by im
ukazac ich nagosc. On przeciez widzi was - on i jego plemie - tam, skad
wy ich nie widzicie. Oto My uczynilismy szatanów opiekunami tych,
którzy nie wierza!
28. A kiedy oni popelnia jakis czyn szpetny, to mówia: "Znalezlismy
naszych ojców tak czyniacych i Bóg nam to nakazal." Powiedz: "Zaprawde,
70
Bóg nie nakazuje szpetnego czynu. Czyz bedziecie mówic na Boga to,
czego nie wiecie?"
29. Powiedz: "Mój Pan nakazal to, co sluszne. Zwracajcie twarze w
kazdym miejscu modlitwy i wzywajcie Go, wyznajac szczerze Jego religie!
Tak jak On dal wam poczatek, wy do Niego powrócicie."
30. On poprowadzil czesc z was droga prosta, a czesc znalazla sie w
zabladzeniu. Oto oni wzieli sobie szatanów za opiekunów, zamiast Boga,
i sadza, ze sa prowadzeni droga, prosta.
31. O synowie Adama! Bierzcie wasze ozdoby na kazde miejsce modlitwy!
Jedzcie i pijcie, ale nie trwoncie! Zaprawde, Bóg nie kocha
rozrzutników!
32. Powiedz: "Któz uznal za zakazane ozdoby Boga, które On przygotowal
dla Swoich slug, jak i dobre rzeczy pochodzace z Jego zaopatrzenia?"
Powiedz: "One w Dniu Zmartwychwstania beda nalezec wylacznie do tych,
którzy uwierzyli w zyciu na tym swiecie." W ten sposób przedstawiamy
wyraznie Nasze znaki dla ludzi, którzy wiedza.
33. Powiedz: "Mój Pan zakazuje tylko czynów szpetnych, jawnych i
skrytych - grzech i gwalt sa bezprawiem - i tego, zebyscie dodawali
Bogu za wspóltowarzyszy to, czemu nie zostala przekazana zadna wladza;
i tego, zebyscie mówili przeciw Bogu, czego nie wiecie."
34. Kazdy naród ma swój wyznaczony czas. Kiedy przyjdzie ich termin, to
oni nie potrafia ani go opóznic, ani tez przesunac go naprzód, chocby o
jedna godzine.
35. O synowie Adama! Kiedy przyjda do was poslancy sposród was,
opowiadajac wam Moje znaki, to ci, którzy byli bogobojni i czynili
dobre dziela, nie odczuja strachu i nie beda zasmuceni!
36. A ci, którzy za klamstwo uznali Nasze znaki i wbili sie ponad nie w
dume, beda mieszkancami ognia; beda w nim przebywac na wieki.
37. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto wymysla
klamstwo przeciw Bogu, albo ten, kto za klamstwo uznaje Nasze znaki?
Tych dosiegnie ich los zapisany w ksiedze. Az kiedy przyjda do nich
Nasi poslancy, aby ich zabrac, - powiedza im: "Gdzie sa ci, których
wzywaliscie poza Bogiem?" Oni powiedza: Odeszli od nas." " I oni
zaswiadcza przeciwko samym sobie, iz byli niewiernymi.
38. On powie: "Wejdzcie miedzy narody, dzinnów i ludzi, które juz
przeminely przed wami - w ogien!" Za kazdym razem, kiedy wchodzi jakis
naród, przeklina swój siostrzany naród, a kiedy sie tam zbiora wszyscy
razem, to ostatni z nich bedzie mówil do pierwszego: "Panie nasz! To
oni sprowadzili nas z drogi, daj im wiec podwójna kare ognia!" On
powie: "Niech bedzie dla kazdego podwójna, lecz wy nie wiecie!"
39. I powiedzial pierwszy do ostatniego: "Wy nie macie zadnej wyzszosci
nad nami. Zakosztujcie wiec kary za to, co zyskaliscie!"
40. Zaprawde, dla tych, którzy za klamstwo uznali Nasze znaki i ponad
nie dumnie sie wywyzszyli, nie beda otwarte bramy nieba i nie wejda oni
do Ogrodu, dopóki wielblad nie przejdzie przez igielne ucho. W ten
sposób My placimy grzesznikom!
41. Dla nich Gehenna bedzie miejscem wypoczynku, a nad nimi beda
zaslony. W ten sposób My placimy niesprawiedliwym!
71
42. A ci, którzy wierza i pelnia dobre dziela - My nie obciazamy zadnej
duszy wiecej, jak tylko na miare jej mozliwosci - oni beda mieszkancami
Ogrodu; oni tam beda przebywac na wieki.
43. My usuniemy z ich piersi wszelka zawisc, , jaka sie tam jeszcze
znajduje. Pod nimi beda plynac strumyki. I oni beda mówic: "Chwala
niech bedzie Bogu, który poprowadzil nas do tego! Nie bylibysmy w
stanie pójsc droga prosta, gdyby nie poprowadzil nas Bóg. Z pewnoscia
poslancy naszego Pana przyszli z prawda!" Bedzie im ogloszone: "Oto dla
was Ogród, dany wam w dziedzictwo za to, coscie czynili!"
44. I mieszkancy Ogrodu beda wolac do mieszkanców ognia: "Przekonalismy
sie, iz prawda jest to, co obiecal nam nasz Pan. Czy wy tez
przekonaliscie sie, iz prawda jest to, co obiecal wam wasz Pan?" Oni
powiedza: "Tak!". Wtedy herold oglosi wsród nich: "Przeklenstwo Boga
nad niesprawiedliwymi!
45. - nad tymi, którzy odwracaja od drogi Boga, którzy chca uczynic ja
krzywa i którzy nie wierza w zycie ostateczne!"
46. Miedzy nimi jest zaslona, a na wzniesionych krawedziach - ludzie,
którzy poznaja wszystkich po ich znamionach. Oni beda wolac do
mieszkanców Ogrodu: "Pokój wam!" Oni tam jednak nie wchodza, chociaz
bardzo tego pragna.
47. A kiedy ich spojrzenia sa zwrócone na mieszkanców ognia, oni mówia:
"Panie nasz! Nie umieszczaj nas z ludem niesprawiedliwych!"
48. Mieszkancy wzniesionych krawedzi beda wolac do niektórych ludzi,
których poznaja po ich znamionach: "Na nic wam sie zdalo to, coscie
nagromadzili, ani to, z czego byliscie dumni!"
49. A czy tamci to nie sa ci, co do których przysiegaliscie, iz Bóg nie
dosiegnie ich Swoim milosierdziem? "Wejdzcie do Ogrodu! Nie bedziecie
sie niczego obawiac i nie bedziecie sie smucic!"
50. I mieszkancy ognia beda wolac do mieszkanców Ogrodu: "Wylejcie na
nas troche wody albo cos z tego, w co zaopatrzyl was Bóg!" Oni
powiedza: "Zaprawde, Bóg zakazal jednego i drugiego niewiernym,
51. tym, którzy wzieli sobie swoja religie za zabawe i gre i których
zwiodlo zycie tego swiata." Przeto dzisiaj zapominamy ich, tak jak oni
zapomnieli o spotkaniu z tym ich Dniem i odrzucali Nasze znaki.
52. Oto przyszlismy do nich z Ksiega, która przedstawilismy wyraznie;
opierajac sie na wiedzy, jako droge prosta i milosierdzie dla ludzi,
którzy wierza.
53. Czy oni oczekuja czegos innego anizeli jej wyjasnienia? W Dniu,
kiedy nadejdzie jej wyjasnienie, ci, którzy o niej zapomnieli
poprzednio, powiedza: "Poslancy naszego Pana przychodzili z prawda. A
czy my mamy oredowników, którzy by oredowali za nami? Albo tez, czy my
bedziemy mogli powrócic, by czynic co innego niz to, co czynilismy?"
Oni stracili swoje dusze i odsunelo sie od nich to, co oni wymyslali.
54. Zaprawde, wasz Pan to Bóg, który stworzyl niebiosa i ziemie w ciagu
szesciu dni; nastepnie zasiadl na tronie. On pokrywa noca dzien, który
pospiesznie za nia podaza. Slonce, ksiezyc i gwiazdy sa podporzadkowane
Jego rozkazowi. Czyz nie do Niego nalezy stworzenie i rozkaz?
Blogoslawiony niech bedzie Bóg, Pan swiatów!
55. Wzywajcie waszego Pana w pokorze i w skrytosci! Zaprawde, On nie
miluje ludzi, którzy przekraczaja granice!
72
56. Nie szerzcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! Wzywajcie Go z
obawa i nadzieja! Zaprawde, milosierdzie Boga jest bliskie dla ludzi
czyniacych dobro!
57. On jest Tym, który posyla wiatry jako radosna wiesc poprzedzajaca
Jego milosierdzie. A kiedy one niosa ciezkie chmury, My pedzimy je na
ziemie martwa i spuszczamy przez nie wode, dzieki której powodujemy
wzrost wszelkich owoców. Podobnie My wyprowadzamy martwych. Byc moze,
wy sobie przypomnicie!
58. W dobrym kraju rosliny wyrastaja za pozwoleniem Jego Pana; a w tym,
który jest zly, wyrastaja skapo. W ten sposób My wyjasniamy Nasze znaki
ludziom, którzy sa wdzieczni:
59. I wyslalismy Noego do jego ludu; on powiedzial: "O ludu mój!
Czcijcie Boga! Nie macie innego boga, jak tylko On! Zaprawde, obawiam
sie dla was kary Dnia Wielkiego!"
60. Powiedziala starszyzna jego ludu: "Zaprawde, my widzimy, iz ty
jestes w bledzie oczywistym!"
61. On powiedzial: "O ludu mój! Nie ma we mnie bledu; Ja jestem tylko
poslancem od Pana swiatów!
62. Ja przekazuje wam poslanie mego Pana i daje wam szczera rade; wiem
od Boga to, czego wy nie wiecie.
63. Czy wy sie dziwicie, ze przyszlo do was napomnienie od waszego Pana
za posrednictwem czlowieka sposród was, aby was ostrzegal i
abyscie.byli bogobojni? Byc moze, dostapicie milosierdzia!"
64. Lecz oni uznali go za klamce. Uratowalismy go na statku, jego i
tych, którzy z nim byli, a zatopilismy tych, którzy za klamstwo uznali
Nasze znaki. Zaprawde, oni byli ludem slepym!
65. A do ludu Ad poslalismy ich brata Huda. Powiedzial on: "O ludu mój!
Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga, jak tylko On! Czyz nie mozecie byc
bogobojni?"
66. Powiedziala starszyzna z jego ludu - ci, którzy nie uwierzyli: "My
widzimy twoja glupote i sadzimy, ze jestes z liczby klamców."
67. On powiedzial: "Nie ma we mnie wcale glupoty, lecz ja jestem
poslancem od Pana swiatów.
68. Przekazuje wam poslanie mojego Pana i jestem dla was doradca godnym
zaufania.
69. Czy wydaje sie wam dziwne, ze przyszlo do was napomnienie od
waszego Pana przez czlowieka sposród was, aby was ostrzegal?
Przypomnijcie sobie, jak On uczynil was nastepcami ludu Noego i
obdarzyl was wspanialsza budowa. Przypomnijcie sobie wiec
dobrodziejstwa Boga! Byc moze, bedziecie szczesliwi!"
70. Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedles do nas, abysmy czcili Boga
Jedynego i abysmy pozostawili to, co czcili nasi ojcowie? Przynies nam
wiec to, czym nam grozisz, jesli jestes z liczby pzawdomównych!"
71. On powiedzial: "Spadla juz na was srogosc i gniew od waszego Pana.
Czy bedziecie sprzeczac sie ze mna o imiona, którymi ich nazwaliscie,
wy i wasi ojcowie? Nie zeslal im Bóg zadnej wladzy. Czekajcie wiec! Ja
jestem razem z wami wsród czekajacych."
73
72. I uratowalismy go, i tych, którzy byli razem z nim, przez
milosierdzie pochodzace od Nas, i zniszczylismy do ostatniego tych,
którzy za klamstwo uznali Nasze znaki i którzy nie byli wierzacymi.
73. I do ludu Samud poslalismy ich brata Saliha On powiedzial: "O ludu
mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego niz On! Otrzymaliscie
jasny dowód od waszego Pana. Oto wielbladzica jest dla was znakiem!
Pozwólcie jej pasc sie na ziemi Boga i nie dotknijcie jej zadnym zlem,
bo inaczej pochwyci was kara bolesna!"
74. Przypomnijcie sobie, jak On uczynil was nastepcami po ludzie Ad i
przygotowal wam mieszkanie na ziemi. Na jej równinach budujecie sobie
zamki, a góry drazycie jako domy. Przeto przypominajcie sobie
dobrodziejstwa Boga i nie czyncie zla na ziemi, szerzac zepsucie!
75. I powiedziala starszyzna z jego ludu - ci, którzy wbili sie w dume
- do tych, którzy byli ponizeni - do tych sposród nich, którzy
uwierzyli: "Czy wy wiecie, ze Salih jest poslany od jego Pana?" Oni
powiedzieli: "Zaprawde, my wierzymy w to, co zostalo przez niego
poslane!"
76. Powiedzieli ci, którzy sie wbili w dume: "Zaprawde, my nie wierzymy
w to, w co wy wierzycie!"
77. I oni podcieli peciny wielbladzicy, i nie dali posluchu rozkazowi
ich Pana. I powiedzieli: "O Salihu! Przynies nam to, co obiecujesz,
jesli jestes z tych, którzy zostali poslani!"
78. I pochwycilo ich trzesienie ziemi, tak iz rankiem pozostawali w
swoich domostwach, lezac piersiami do ziemi.
79. Wtedy odwrócil sie od nich i powiedzial: "O ludu mój! Przekazalem
wam poslanie mojego Pana i dawalem wam dobra rade; lecz wy nie kochacie
dobrze doradzajacych."
80. I Lota! ' Kiedy powiedzial on do swego ludu: "Czy bedziecie
popelniac bezecne czyny, jakich nie popelnil przed wami zaden ze
swiatów?
81. Oto przychodzicie przez namietnosc do mezczyzn zamiast do kobiet.
Tak, jestescie ludem wystepnym!"
82. I odpowiedzia jego ludu byly tylko slowa: "Wyprowadzcie ich z
waszego miasta! To sa ludzie, którzy sie uwazaja za czystych!"
83. I My uratowalismy jego i jego rodzine - z wyjatkiem jego zony,
która byla wsród pozostajacych w tyle.
84. I zeslalismy na nich deszcz. Popatrz wiec, jaki byl ostateczny
koniec grzeszników!
85. I do ludu Madian poslalismy ich brata Szu`ajba! On powiedzial: "O
ludu mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was boga innego niz On!
Otrzymaliscie przeciez jasny dowód od waszego Pana. Dawajcie wiec pelna
miare i wage! Nie wyrzadzajcie szkody ludziom w ich dobrach! Nie
rozprzestrzeniajcie zepsucia na ziemi po jej udoskonaleniu! To jest dla
was lepsze, jesli jestescie wierzacy!
86. Nie czatujcie na kazdej drodze, by grozic i odsuwac od drogi Boga
tych, którzy w Niego uwierzyli, starajac sie uczynic ja krzywa! I
przypominajcie sobie, jak niewielu was bylo i On was pomnozyl! I
popatrzcie, jaki byl ostateczny koniec tych, którzy szerzyli zepsucie!
74
87. A jesli czesc z was uwierzyla w to, z czym ja zostalem poslany, a
czesc nie uwierzyla - to badzcie cierpliwi, az rozsadzi miedzy nami
Bóg. On jest najlepszym z sedziów!"
88. Powiedziala starszyzna z jego ludu - ci, którzy wbili sie w dume:
"My wypedzimy ciebie, o Szu`ajbie, i tych, którzy uwierzyli razem z
toba, z naszego miasta albo powrócisz do naszej religii!" On
powiedzial: "Nawet jesli jej nienawidzimy?
89. Wymyslilibysmy przeciwko Bogu klamstwo, jeslibysmy powrócili do
waszej religii, po tym, jak nas Bóg od niej wybawil. Nie godzi sie nam
powracac do niej, chyba ze tak zechce Bóg, nasz Pan. Nasz Pan obejmuje
wiedza kazda rzecz! My zaufalismy Bogu! Panie nasz! Rozstrzygnij miedzy
nami i miedzy naszym ludem wedlug prawdy! Ty jestes najlepszym z
rozstrzygajacych!"
90. Powiedziala starszyzna z ich ludu - ci, którzy nie uwierzyli:
"Jesli pójdziecie za Szu`ajbem, to wtedy z pewnoscia poniesiecie
strate!'
91. I pochwycilo ich trzesienie ziemi, i rankiem znalezli sie w swoich
domostwach, lezac piersiami do ziemi.
92. Ci, którzy uwazali Szu`ajba za klamce, to jakby tam nigdy nie
mieszkali! ci, którzy uwazali Szu`ajba za klamce, poniesli strate!
93. Tak wiec on odwrócil sie od nich i powiedzial: "O ludu mój! Ja wam
przekazalem poslanie mojego Pana i dawalem wam dobra rade. Jakze wiec
mam sie martwic o lud niewiernych!"
94. I nie poslalismy proroka do zadnego miasta, którego mieszkancy nie
doznaliby ucisku i nieszczescia - byc moze, oni sie upokorza!
95. potem zamienilismy zlo na dobro, az oni zapomnieli i powiedzieli:
"Przeciez i naszych ojców dotknely cierpienie i radosc." Tak wiec
pochwycilismy ich niespodzianie, kiedy oni wcale nie przeczuwali.
96. A jesliby mieszkancy tych miast uwierzyli i byli bogobojni, to
otwarlibysmy dla nich z pewnoscia blogoslawienstwa nieba i ziemi. Lecz
oni uwazali za klamstwo, wiec pochwycilismy ich za to, co oni zarobili.
97. A czy mieszkancy tych miast byli pewni, ze Nasza srogosc nie
dosiegnie ich noca, kiedy beda pograzeni we snie?
98. Albo czy mieszkancy tych miast byli pewni, ze Nasza srogosc nie
dosiegnie ich podczas jasnosci dnia, kiedy sie zabawiaja?
99. A czy oni sa bezpieczni przed zamyslem Boga? Lecz bezpieczni przed
zamyslem Boga sa tylko ludzie, którzy stracili.
100. Czy nie zostalo ukazane tym, którzy odziedziczyli ziemie po jej
dawnych mieszkancach, iz gdybysmy chcieli, to moglibysmy ich dosiegnac
za ich grzechy i moglibysmy zapieczetowac ich serca, tak iz oni by nie
slyszeli?
101. Takie to byly te miasta; przekazujemy tobie o nich pewne
opowiesci. Przychodzili do nich poslancy z jasnymi dowodami, lecz oni
nie byli skorzy uwierzyc w to, co przedtem uwazali za klamstwo. W ten
sposób Bóg naklada pieczec na serca ludzi niewierzacych.
102. I nie znalezlismy u wiekszosci z nich zadnego przymierza;
natomiast zauwazylismy, ze wiekszosc z nich to ludzie szerzacy
zepsucie.
75
103. Nastepnie, po nich, poslalismy Mojzesza z Naszymi znakami - - do
Faraona i jego starszyzny; lecz oni nieslusznie je odrzucili. Popatrz
wiec, jaki byl ostateczny koniec tych, którzy szerzyli zgorszenie!
104. Powiedzial Mojzesz: "O Faraonie! Zaprawde, ja jestem poslancem od
Pana swiatów!
105. Mam obowiazek mówic o Bogu tylko prawde. Przyszedlem do was z
jasnym dowodem od waszego Pana. Odeslij wiec ze mna synów Izraela!"
106. Powiedzial: "Skoro przyszedles z jasnym dowodem, to dostarcz go -
jesli jestes z liczby prawdomównych!"
107. Wtedy Mojzesz rzucil swoja laske i oto stala sie wezem prawdziwym!
108. Potem wyciagnal swoja reke i oto stala sie biala dla patrzacych!
109. I powiedziala starszyzna z ludu Faraona: "Zaprawde, to jest
czarownik bardzo uczony!
110. On chce was wypedzic z waszej ziemi. Wiec co wy zalecacie?"
111. Oni powiedzieli: "Daj mu zwloke, jemu i jego bratu, i poslij do
miast ludzi poszukujacych,
112. aby przyprowadzili kazdego uczonego czarownika."
113. I przybyli czarownicy do Faraona, i powiedzieli: "Z pewnoscia
otrzymamy nagrode, jesli bedziemy zwyciezcami?!"
114. Powiedzial: "Tak! I z pewnoscia znajdziecie sie wsród
przyblizonych!"
115. Oni powiedzieli: "O Mojzeszu! Albo ty rzucaj, albo my bedziemy
rzucali."
116. On powiedzial: "Rzucajcie!" A kiedy oni rzucili, zaczarowali oczy
ludzi, przestraszyli ich i zademonstrowali wielkie czarodziejstwo.
117. I objawilismy Mojzeszowi: "Rzuc twoja laske!" I oto ona polknela
to, co oni oszukanczo uczynili.
118. I ukazala sie prawda, a falszywe okazalo sie to, co oni czynili.
119. W ten sposób zostali tutaj zwyciezeni i wycofali sie ponizeni.
120. Czarownicy rzucili sie do wybijania poklonów.
121. Powiedzieli: "Uwierzylismy w Pana swiatów,
122. Pana Mojzesza i Aarona!"
123. Powiedzial Faraon: "Uwierzyliscie w Niego, zanim ja wam
pozwolilem. Zaprawde, to jest podstep, jaki uknuliscie w tym miescie,
aby wyprowadzic z niego jego mieszkanców. Lecz niebawem sie dowiecie!
124. Kaze uciac wasze rece i nogi po przeciwleglych stronach, potem
kaze was ukrzyzowac."
125. Oni powiedzieli: "Zaprawde, my zwracamy sie ku naszemu Panu!
126. Ty sie mscisz na nas tylko dlatego, ze uwierzylismy w znaki
naszego Pana, kiedy one do nas przyszly. Panie nasz! Wylej na nas
cierpliwosc i przyjmij nas jako calkowicie poddanych!"
127. I powiedziala starszyzna ludu Faraona: "Czy ty dopuscisz, aby
Mojzesz i jego lud szerzyli zgorszenie na tej ziemi i porzucili ciebie
i twoich bogów?" On powiedzial: "My wymordujemy ich synów, a
76
pozostawimy przy zyciu ich kobiety. My z pewnoscia nad nimi
zatriumfujemy!"
128. Powiedzial Mojzesz do swojego ludu: "Proscie Boga o pomoc i
badzcie cierpliwi! Zaprawde, ziemia nalezy do Boga! On daje ja w
dziedzictwo, komu chce sposród Swoich slug. Ostateczny rezultat nalezy
do bogobojnych!"
129. Oni powiedzieli: "My cierpielismy udreke, zanim ty do nas
przyszedles i po tym, jak do nas przyszedles." On powiedzial: "Moze
byc, ze wasz Pan zniszczy waszego wroga i uczyni was nastepcami na
ziemi, aby mógl zobaczyc, jak wy bedziecie dzialac."
130. I ukaralismy lud Faraona latami posuchy i brakiem owoców - byc
moze, oni sie opamietaja.
131. Ale kiedy przyszlo do nich dobro, oni powiedzieli: "To sie nam
nalezy." A kiedy dosieglo ich zlo, oni wedlug wrózby z ptaków
przypisali to Mojzeszowi i jego ludziom. Czyz nie tak? i Ich ptaki zlej
wrózby sa u Boga! Lecz wiekszosc z nich nie wie.
132. Oni powiedzieli: "Jakikolwiek przynióslbys nam znak, aby nas nim
oczarowac, my i tak w niego nie uwierzymy!"
133. I tak poslalismy na nich potop, szarancze i robactwo, zaby i krew
jako znaki wyrazne. Lecz oni wbili sie w pyche i stali sie ludem
grzeszników.
134. A kiedy spadla na nich plaga, oni powiedzieli: "O Mojzeszu! Módl
sie za nami do twego Pana przez przymierze, kóre On zawarl z toba!
Jesli odsuniesz od nas ten gniew, to my z pewnoscia uwierzymy i
odeslemy z toba synów Izraela."
135. A kiedy odsunelismy od nich gniew - do kresu, który musieli
osiagnac - oni zlamali swoje slubowanie.
136. Tak wiec zemscilismy sie na nich i potopilismy ich w odchlani
morza, poniewaz uznali za klamstwo Nasze znaki i nie dbali o nie!
137. I dalismy w dziedzictwo tym ludziom, którzy byli ponizeni,
wszystkie wschody i zachody tej ziemi, która poblogoslawilismy. I
spelnilo sie bardzo piekne slowo twego Pana na synach Izraela, poniewaz
oni byli cierpliwi! A zniszczylismy calkowicie to, co budowali Faraon i
jego lud, i to, co oni wznosili.
138. I przeprowadzilismy synów Izraela przez morze. Przyszli oni do
ludu oddanego calkowicie swoim bozkom i powiedzieli: "O Mojzeszu! Uczyn
nam boga, tak jak oni maja bogów." On powiedzial: "Zaprawde, jestescie
ludem nieswiadomym!
139. Zostanie bowiem zniszczone to, za czym oni poszli, i daremne jest
to, co oni czynia.
140. Czyz mam szukac dla was jakiegos boga innego niz Bóg? który was
wyniósl ponad swiaty?"
161. I powiedziano im: "Osiedlcie sie w tym miescie* i jedzcie tam, co
zechcecie, i mówcie: TPrzebaczenie!t Wchodzcie do bramy, wybijajac
poklony, a My przebaczymy wam wasze grzechy. I damy wiecej tym, którzy
czynia dobro."
162. A ci, którzy czynili niesprawiedliwosc, zmienili powiedzenie na
inne niz to,* które im zostalo zalecone. Poslalismy wiec na nich plage
z nieba, poniewaz byli niesprawiedliwi.
77
163. I zapytaj ich o miasto, które sie znajdowalo w poblizu morza. Oni
naruszali prawo w sobote, albowiem przyplywaly do nich ryby, ukazujac
sie, w dniu szabatu, a w dniu, kiedy nie swiecili szabatu, one nie
przyplywaly, W ten sposób ich doswiadczamy, poniewaz oni sa
bezboznikami.
164. A kiedy pewna spolecznosc sposród nich powiedziala: "Dlaczego wy
napominacie naród, który Bóg zamierza zniszczyc lub ukarac kara
straszna?", oni powiedzieli: "Dla usprawiedliwienia przed waszym Panem.
Byc moze, oni beda bogobojni!"
165. A kiedy oni zapomnieli o tym, co im przypominano, My uratowalismy
tych, którzy odstapili od zla, a pochwycilismy kara bolesna
niesprawiedliwych za to, ze byli bezboznymi.
166. A kiedy oni przekroczyli z duma to, co im bylo zakazane, .
powiedzielismy im: "Badzcie wzgardzonymi malpami!"*
167. I oto oglosil twój Pan: "Ja z pewnoscia podniose przeciwko nim, az
do Dnia Zmartwychwstania, tych, którzy beda im zadawac dotkliwe
cierpienia." Zaprawde, twój Pan jest szybki w karaniu! I, zaprawde, On
jest przebaczajacy, litosciwy!*
168. Podzielilismy ich na ziemi na narody:* miedzy nimi sa tacy, którzy
sa sprawiedliwi, i miedzy nimi sa tacy, którzy nimi nie sa.
Doswiadczylismy ich przez dobro i zlo, byc moze, oni powróca!
169. I pozostali po nich nastepcy, którzy odziedziczyli Ksiege. Oni
wybieraja tylko dobra przypadkowe tego swiata i mówia: "To nam zostanie
wybaczone!" A jesli przyjdzie do nich jeszcze inne podobne dobro, to
oni je wezma. Czy nie zostalo od nich wziete przymierze Ksiegi, iz nie
beda mówic o Bogu nic innego, jak tylko prawde? A oni przeciez
studiowali, co w niej bylo! Siedziba ostateczna jest lepsza dla tych,
którzy sa bogobojni. Czyz nie jestescie rozumni?
170. A ci, którzy trzymaja sie mocno Ksiegi i którzy odprawiaja
modlitwe... zaprawde, My nie zgubimy nagrody dla tych, którzy czynia
dobro!
171. Oto wstrzasnelismy góre nad nimi, jak gdyby to byl baldachim, i
oni sadzili, ze ona spadnie na nich: "Trzymajcie mocno to, co wam
dalismy, i wspominajcie, co w niej zawarte! Byc moze, bedziecie
bogobojni!"
172. I oto wzial twój Pan z ledzwi synów Adama - ich potomstwo, i
nakazal im zaswiadczyc wobec samych siebie: "Czy Ja nie jestem waszym
Panem?" Oni powiedzieli: "Tak! Zaswiadczamy" - abyscie nie powiedzieli
w Dniu Zmartwychwstania: "Nie dbalismy o to!"
173. Albo abyscie nie powiedzieli: "Przeciez nasi ojcowie przedtem byli
balwochwalcami, a my bylismy ich potomstwem. Czy Ty wiec wytracisz nas
za to, co czynili ci, którzy poszli za falszem?"
174. W ten sposób wyjasniamy wyraznie znaki - a byc moze, oni powróca!
175. Przytocz im opowiesc o tym, któremu dalismy Nasze znaki, lecz on
przeszedl mimo nich. Wtedy poszedl za nim szatan i on znalazl sie
miedzy tymi, którzy zabladzili.
176. A gdybysmy zechcieli, to wynieslibysmy go przez nie; lecz on
przylgnal do ziemi i poszedl za swoja namietnoscia. On jest podobny do
psa: jesli sie rzucisz na niego, warczy, a kiedy zostawisz go w
spokoju, tez warczy. Podobnie zachowuja sie ludzie, którzy za klamstwo
78
uznali Nasze znaki. Opowiedz im wiec te historie, byc moze, oni sie
zastanowia!
177. Zly jest przyklad tych ludzi, którzy za klamstwo uznali Nasze
znaki: oni dla samych siebie byli niesprawiedliwii
178. A kogo prowadzi Bóg droga prosta, ten idzie droga prosta; a kogo
On sprowadzi z drogi, to tacy sa stratni.
179. Stworzylismy dla Gehenny wielu sposród dzinnów i ludzi: oni maja
serca, którymi nie pojmuja; oni maja oczy, którymi nie widza; oni maja
uszy, którymi nie slysza! Oni sa podobni do bydla, a nawet jeszcze
bardziej zablakani! Tacy sa calkowicie beztroscy!
180. Do Boga naleza imiona najpiekniejsze! Wzywajcie Go wiec nimi, a
pozostawcie tych, którzy bluznia Jego imionom! Oni niebawem otrzymaja
zaplate za to, co czynili.
181. A wsród tych, których snVvrzylismy, jest naród, który idzie droga
prosta, kierujac sie prawda, i dzieki niej postepuje sprawiedliwie.
182. A tych, którzy za klamstwo uznali Nasze znaki, My sciagniemy w
dól, stopien po stopniu, tak iz oni nawet nie beda wiedzieli.
183. Ja im dam zwloke. Zaprawde, Mój zamysl jest pewny!
184. Czyz oni sie zastanowili? Nie ma zadnego szalenstwa w ich
towarzyszu! On jest tylko jawnie ostrzegajacym!
185. Czyz oni nie patrzyli na królestwo niebios i ziemi i na wszystkie
rzeczy, które stworzyl Bóg? Byc moze, juz zblizyl sie ich termin. W
jakie wiec opowiadanie, po tym, oni uwierza?
186. Kogo sprowadzi z drogi Bóg, taki nie bedzie mial zadnego
przewodnika! On pozostawi ich w zablakaniu, oni beda wedrowac na oslep.
187. Beda ciebie pytac o Godzine: kiedy ona przybije do przystani?
Powiedz: "Wiedza o niej jest tylko u mego Pana! Nie ujawni jej, we
wlasciwym czasie, nikt inny, jak tylko On! Ciazy ona na niebiosach i na
ziemi; przyjdzie do was niespodziewanie." Oni beda ciebie pytac, jak
gdybys byl o niej powiadomiony.
188. Powiedz: "Wiedza o niej jest tylko u Boga, lecz wiekszosc ludzi
nie wie!" Powiedz: "Ja nie wladam dla samego siebie ani korzyscia, ani
szkoda, lecz tylko tym, co zechce Bóg. Gdybym znal to, co skryte, z
pewnoscia, pomnozylbym sobie dobróc a nie dotkneloby mnie zlo. Ja
jestem tylko ostrzegajacym i zwiastunem dla ludzi, którzy wierza!"
189. On jest Tym, który stworzyl nas z jednego istnienia, a z niego
uczynil jej malzonke, zeby mógl odpoczywac przy niej . A kiedy on
pokryl ja, ona zaczela nosic lekki ciezar, z którym swobodnie chodzila.
A kiedy stala sie ociezala, oni zawolali do Boga, swego Pana: "Jesli Ty
nam dasz sprawiedliwego, to my, z pewnoscia, bedziemy Ci wdzieczni!"
190. Kiedy On dal im sprawiedliwego, oni przygotowywali Mu
wspóltowarzyszy sposród tego, czym On ich obdarzyl. Lecz Bóg jest
wyniosly ponad to, co oni Jemu dodaja jako wspóltowarzyszy!
191. Czy, oni dodaja za wspóltowarzyszy to, co niczego nie stwarza;
lecz samo jest stwarzane,
192. i nie jest w stanie przyjsc im z pomoca, ani tez samemu sobie nie
moze pomóc?
79
193. A kiedy wy ich wzywacie ku drodze prostej, oni nie ida za wami.
Bedzie wam wszystko jedno, czy wy ich bedziecie wzywac, czy wy
bedziecie milczec.
194. Zaprawde, ci, których wzywacie poza Bogiem - to slugi, podobnie
jak wy. Wzywajcie ich wiec! Niech oni was sluchaja, jesli jestescie
prawdomówni!
195. Czy oni maja nogi, na których chodza? Czy oni maja rece, którymi
chwytaja? Czy oni maja oczy, którymi widza? Czy oni maja uszy, którymi
slysza? Powiedz: "Wzywajcie waszych wspóltowarzyszy i knujcie podstep
przeciwko mnie, i nie kazcie mi czekac!
196. Zaprawde, opiekunem moim jest Bóg, który zeslal Ksiege! To On
opiekuje sie ludzmi prawymi.
197. A ci, których wy wzywacie, poza Nim, nie sa w stanie wam pomóc ani
tez sobie samym nie pomoga."
198. Kiedy ich wzywasz ku drodze prostej, to oni nie slysza. Ty
widzisz, jak oni patrza na ciebie, lecz oni nie widza.
199. Trzymaj sie przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj sie od
nieswiadomych!
200. A jesli cie szatan wodzi na pokuszenie, to szukaj ucieczki u Boga!
Zaprawde, On jest slyszacy, wszechwiedzacy!
201. Zaprawde, ci, którzy sa bogobojni, kiedy ich dosiega pokusa
szatana, przypominaja sobie i wtedy widza jasno.
202. A ich bracia pograzaja ich w bledzie i potem nie zmniejszaja go.
203. A kiedy ty nie przynosisz im zadnego znaku, oni mówia: "Dlaczego
ty go nie wybrales?" Powiedz: "Ja ide tylko za tym, co mi zostalo
objawione od mego Pana. To sa jasne dowody od waszego Pana, droga
prosta i milosierdzie dla ludzi, którzy wierza!"
204. A kiedy Koran jest recytowany to przysluchujcie sie i milczcie Byc
moze, doznacie milosierdzia!
205. Wspominaj twego Pana w twojej duszy z pokora i z bojaznia rano i
wieczorem! I nie badz miedzy niedbalymi!
206. Zaprawde, ci, którzy sa u twego Pana, nie sa tak pyszni, by Mu nie
sluzyc; oni Go wyslawiaja i wybijaja Mu poklony!
SURA 8. AL-ANFAL (LUPY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zapytuja cie o lupy. Powiedz: "Lupy naleza do Boga i Poslanca.
Przeto bójcie sie Boga i ustanówcie zgode miedzy wami! Sluchajcie Boga
i Jego Poslanca, jesli jestescie wierzacymi!"
2. Wierzacymi sa tylko: ci, których serca drza z przerazenia, kiedy
wspomina sie Boga; ci, których wiara sie powieksza, kiedy sa im
recytowane Jego znaki - oni ufaja swojemu Panu -
3. ci, którzy odprawiaja modlitwe; ci, którzy rozdaja z tego, w co ich
zaopatrzylismy
4. - tacy sa naprawde wierzacymi! - Dla nich sa przygotowane stopnie u
ich Pana i przebaczenie, i szlachetne zaopatrzenie.
80
5. I tak wyprowadzil ciebie twój Pan z twojego domu w imie prawdy, choc
czesc wierzacych jej sie sprzeciwila;
6. dyskutowali z toba na temat prawdy, chociaz ona stala sie juz jasna,
jak gdyby byli popedzani ku smierci dla nich widocznej .
7. I kiedy obiecal wam Bóg, iz jeden z dwóch oddzialów wam sie podda,
pragneliscie, aby to byl ten, który nie byl uzbrojony. Lecz Bóg chcial
utwierdzic prawde przez Swoje slowa i zniszczyc niewiernych do
ostatniego,
8. tak zeby utwierdzic prawde, a zniweczyc falsz, chociazby to bylo
nienawistne dla grzeszników.
9. Kiedy blagaliscie waszego Pana o pomoc, On wysluchal was: "Ja was
wspomoge tysiacem aniolów idacych jedni za drugimi."
10. Bóg uczynil to jedynie radosna wiescia, aby uspokoic przez to wasze
serca. Pomoc jest tylko od Boga. Zaprawde, Bóg jest potezny, madry!
11. Oto On okryl was sennoscia - zabezpieczeniem pochodzacym od Niego -
i spuscil na was z nieba wode, aby was nia oczyscic i usunac z was brud
szatana, umocnic wasze serca i utwierdzic przez to wasze stopy.
12. Twój Pan objawil aniolom: "Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie wiec
tych, którzy wierza! Ja wrzuce strach w serca niewiernych. Bijcie ich
wiec po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!"
13. Dlatego, ze oni oddzielili sie od Boga i Jego Poslanca. A kto
oddziela sie od Boga i Jego Poslanca... zaprawde, Bóg jest straszny w
karaniu!
14. To jest dla was! Zakosztujcie wiec tego! albowiem niewiernych czeka
kara ognia!
15. O wy, którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych, posuwajacych
sie w marszu, to nie odwracajcie sie do nich plecami!
16. A kto tego dnia odwróci sie do nich plecami - jesli nie czyni tego
powracajac do bitwy albo przylaczajac sie do oddzialu - to ten sciagnie
na siebie gniew Boga, a jego miejscem schronienia bedzie Gehenna! A
jakze to zle miejsce przybycia!
17. To nie wy ich zabijaliscie, lecz Bóg ich zabijal. To nie ty
rzuciles, kiedy rzuciles, lecz to Bóg rzucil; aby doswiadczyc wiernych
doswiadczeniem pieknym, pochodzacym od Niego. Zaprawde, Bóg jest
slyszacym, wszechwiedzacym!
18. To jest dla was! Bóg czyni daremnym podstep niewiernych.
19. Jesli poszukiwaliscie zwyciestwa, to zwyciestwo przyszlo do was.
Ale jesli zaprzestaniecie, to dla was bedzie lepiej. A jesli zaczniecie
na nowo, to i My zaczniemy. Nie wybawi was od niczego wasza gromada,
nawet jesli bedzie liczna. Zaprawde, Bóg jest razem z wierzacymi!
20. O wy, którzy wierzycie! Sluchajcie Boga i Jego Poslanca! Nie
odwracajcie sie od niego, wtedy kiedy slyszycie!
21. I nie badzcie tacy jak ci, którzy powiedzieli: "Slyszelismy!",
podczas gdy wcale nie sluchaja.
22. Zaprawde, najgorszymi ze zwierzat w oczach Boga sa glusi i niemi,
którzy wcale nie rozumieja.
81
23. Jesliby Bóg uznal w nich cos dobrego, to z pewnoscia dalby im
uslyszec; ale jesliby On nawet dal im uslyszec, to oni i tak
odwróciliby sie od Niego i odsuneliby sie ze sprzeciwem.
24. O wy, którzy wierzycie! Odpowiadajcie Bogu i Jego Poslancowi, kiedy
on was wzywa do tego, co wam daje zycie. I wiedzcie, ze Bóg staje
miedzy czlowiekiem a jego sercem i ze ku Niemu zostaniecie zebrani.
25. Bójcie sie pokuszenia, które dosiegnie nie tylko tych z was, którzy
sa niesprawiedliwi. I wiedzcie, ze Bóg jest surowy w karaniu!
26. I przypomnijcie sobie czas, kiedy byliscie nieliczni, kiedy
byliscie oslabieni na tej ziemi, obawiajac sie, ze ludzie was wychwyca.
Wtedy On dal wam schronienie, umocnil was Swoja pomoca i zaopatrzyl was
w dobre rzeczy. Byc moze, bedziecie wdzieczni!
27. O wy, którzy wierzycie! Nie zdradzajcie Boga i Poslanca, bo wtedy
zdradzicie powierzone wam legaty, a przeciez wy wiecie.
28. I wiedzcie ze wasze dobra i wasze dzieci sa pokuszeniem i ze u Boga
jest nagroda ogromna.
29. O wy, którzy wierzycie! Jesli bedziecie sie obawiac Boga, to On da
wam zdolnosc rozróznienia i odpusci wam wasze zle czyny, i przebaczy
wam. Bóg jest wladca laski ogromnej.
30. A jesli spiskuja przeciwko tobie ci, którzy nie uwierzyli, aby cie
pochwycic mocno albo zabic cie lub wypedzic, jesli zatem oni spiskuja,
to i Bóg przygotowuje podstep. A Bóg jest najlepszy w swoim podstepie.
31. Kiedy sa im recytowane Nasze znaki, oni mówia: "My juz slyszelismy!
Jeslibysmy chcieli, to powiedzielibysmy to samo. To sa tylko basnie
dawnych przodków."
32. I oto oni powiedzieli: "O Boze! Jesli to jest prawda od Ciebie, to
spusc na nas deszcz kamieni z nieba albo sprowadz na nas kare bolesna!"
33. Ale Bóg nie taki, by ich karac, kiedy ty znajdujesz sie wsród nich;
i Bóg nie bedzie ich karal, jesli oni poprosza o przebaczenie.
34. Lecz dlaczego nie ukarze ich Bóg, kiedy oni odsuwaja od swietego
Meczetu? Oni nie sa jego opiekunami, bo opiekunami jego sa tylko
bogobojni. Lecz wiekszosc z nich nie wie.
35. A modlitwa ich w tym Domu to tylko swist i klaskanie w dlonie.
Zakosztujcie wiec kary za wasza niewiare!
36. Zaprawde; ci, którzy nie uwierzyli, trwonia swoje dobra, zeby
oddalic od drogi Boga. I oni je roztrwonia. Potem bedzie to dla nich
udreczeniem i beda zwyciezeni. A ci, którzy nie uwierzyli, beda zebrani
ku Gehennie,
37. azeby rozdzielil Bóg zlego od dobrego i umiescil zlych jednego na
drugim; . azeby zgarnal ich wszystkich razem i umiescil w Gehennie. To
sa ci, którzy stracili!
38. Powiedz tym, którzy uwierzyli: "Jesli oni sie powstrzymaja, to
zostanie im przebaczone to, co bylo przedtem, a jesli oni na nowo
zaczna... - to przeciez maja przyklad dawnych przodków!
39. Zwalczajcie ich, az nie bedzie juz buntu i religia w calosci bedzie
nalezec do Boga." A jesli oni sie powstrzymaja... to, zaprawde, Bóg
widzi jasno, co czynicie!
82
40. A jesli oni sie odwróca, to wiedzcie, iz Bóg jest waszym Panem!
Jakze to wspanialy Pan! Jakze to wspanialy Wspomozyciel!
41. I wiedzcie, iz cokolwiek wezmiecie w postaci lupów, to piata czesc
nalezy do Boga i Jego Poslanca, do jego krewnych i sierot, do ubogich i
do podróznego - jesli wierzycie w Boga i w to, co zeslalismy Naszemu
sludze w dniu rozdzielenia , w, dniu spotkania dwóch zastepów. A Bóg
jest nad kazda rzecza wszechwladny!
42. Oto wy byliscie na zboczu najblizszym, a oni byli na zboczu
najdalszym, i oddzial na wierzchowcach ponizej was. Jeslibyscie sami
wyznaczyli sobie spotkanie, . to nie doszlibyscie do zgody, lecz to sie
stalo, aby Bóg rozstrzygnal sprawe, która sie powinna dokonac: aby
zginal ten, kto zginal, przy jasnym dowodzie, aby zyl ten, kto pozostal
zywy, przy jasnym dowodzie. Zaprawde, Bóg jest slyszacy,
wszechwiedzacy!
43. Oto we snie pokazal ci ich Bóg niewielu. Jesliby On pokazal ci ich
wielu, stracilibyscie odwage i sprzeczalibyscie sie w tej sprawie. Lecz
Bóg dal uspokojenie: przeciez On wie dobrze, co jest w piersiach!
44. I oto On pokazal wam ich, kiedy spotkaliscie sie, jako nielicznych
w waszych oczach, i podobnie pomniejszyl was w ich oczach, aby móc
rozstrzygnac sprawe, która sie miala dokonac. Do Boga powracaja
wszystkie sprawy!
45. O wy, którzy wierzycie! Kiedy spotykacie jakis oddzial, to
trzymajcie sie mocno i czesto wspominajcie Boga! Byc moze, bedziecie
miec szczescie!
46. I sluchajcie Boga i Jego Poslanca! Nie sprzeczajcie sie miedzy
soba, bo oslabniecie i odejdzie od was wasza moc. Badzcie cierpliwi!
Zaprawde, Bóg jest z cierpliwymi!
47. I nie badzcie tak jak ci, którzy wyszli ze swoich domostw z duma i
dla pokazania sie ludziom. Oni odsuwaja sie od drogi Boga, lecz Bóg
obejmuje to, co oni czynia.
48. Oto upiekszyl szatan ich dzialanie i powiedzial: "Nie ma zwyciezcy
nad wami dzisiaj wsród ludzi, a ja jestem waszym sasiadem opiekunczym."
Kiedy jednak pokazaly sie obydwa oddzialy, on obrócil sie na pietach i
powiedzial: "Ja jestem niewinny wzgledem was. Widze to, czego wy nie
widzicie. Ja boje sie Boga. Bóg jest straszny w karaniu!"
49. Oto mówia obludnicy i ci, w których sercach jest choroba: "Tych
ludzi zwiodla ich religia." Ale ten, kto zaufal Bogu... zaprawde, Bóg
jest potezny, madry!
50. Gdybys tylko mógl widziec, jak aniolowie zabieraja tych, którzy nie
uwierzyli! Oni bija ich po twarzy i po plecach: "Zakosztujcie kary
ognia palacego!
51. To jest za to, co przygotowaly wasze rece!" Bóg nie jest
niesprawiedliwy dla Swoich slug.
52. Oni sa jak ludzie Faraona i ci, którzy byli przed nimi: oni nie
uwierzyli w znaki Boga i zabral ich Bóg za grzechy. Zaprawde, Bóg jest
mocny, straszny w karaniu!
53. Tak jest, poniewaz Bóg nie zmienia Swojego dobrodziejstwa, którym
obdarzyl jakis naród, dopóki oni nie zmienia tego, co posiadaja w
swoich duszach. Bo, zaprawde, Bóg jest slyszacy, wszechwiedzacy!
83
54. Taki byl los ludzi Faraona i tych, którzy byli przed nimi, albowiem
za klamstwo uznali znaki swego Pana; wytracilismy ich za ich grzechy; i
zatopilismy ludzi Faraona. Oni wszyscy byli ludzmi niesprawiedliwymi.
55. Zaprawde, gorsi od zwierzat u Boga sa ci, którzy odrzucili wiare i
nie wierza;
56. ci, z którymi ty zawierasz przymierze, a potem oni naruszaja swój
uklad za kazdym razem; oni nie sa bogobojni.
57. A jesli spotkasz sie z nimi na wojnie, to postepuj z nimi w taki
sposób, by rozproszyc tych, którzy znajduja sie za nimi. Byc moze, oni
sie opamietaja!
58. A jesli naprawde obawiasz sie zdrady ze strony pewnych ludzi, to
tak samo odrzuc ich przymierze. Zaprawde, Bóg nie kocha zdrajców!
59. I niech nie sadza ci, którzy nie uwierzyli, ze nas wyprzedza. Oni
przeciez nie sa zdolni niczego udaremnic!
60. Przygotujcie przeciwko nim, ile mozecie sil i oddzialów konnicy,
którymi moglibyscie przerazic wroga Boga i wroga waszego, jak równiez
innych, którzy sa poza nimi, a których wy nie znacie. Bóg ich zna! A
to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pelni oddane i
nie doznacie niesprawiedliwosci.
61. A jesli oni sklonia sie do pokoju, to i ty sie ku niemu sklon i
zaufaj Bogu! Zaprawde, On jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
62. A jesli oni zechca ciebie zdradzic - to zaprawde, niech wystarczy
ci Bóg! On jest Tym, który wsparl ciebie Swoja pomoca i pomoca
wierzacych;
63. On zjednoczyl ich serca. Gdybys ty rozdal wszystko, co jest na
ziemi, to nie móglbys zjednoczyc ich serc. Lecz Bóg zjednoczyl je, bo
przeciez On jest potezny, madry!
64. O Proroku! Wystarczy ci Bóg i ci sposród wiernych, którzy ida za
toba!
65. O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jesli wsród was jest
dwudziestu cierpliwych, to zwycieza dwustu; a jesli jest stu wsród was,
to oni zwycieza tysiac niewiernych, poniewaz oni sa ludzmi, którzy nie
rozumieja.
66. Teraz ulzyl wam Bóg; On wie, ze jestescie slabi. A wiec jesli
bedzie wsród was stu sprawiedliwych, to oni zwycieza dwustu; a jesli
bedzie was tysiac, to oni zwycieza dwa tysiace - za pozwoleniem Boga.
Bóg jest przeciez z cierpliwymi!
67. Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby bral jenców, dopóki on nie
dokona calkowitego podboju ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe na
tym swiecie, a Bóg chce zycia ostatecznego. Bóg jest potezny, madry!
68. Gdyby nie bylo przepisu od Boga, który juz przyszedl wczesniej, to
dosciglaby was straszna kara za to, coscie wzieli.
69. Jedzcie wiec z tego, co zdobyliscie jako lup, to, co jest dozwolone
i wspaniale, i bójcie sie Boga! Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!
70. O Proroku! Powiedz tym jencom, którzy sa w waszych rekach: "Jesli
Bóg znajdzie dobro w waszych sercach, to On wam da cos lepszego niz to,
84
co wam zostalo zabrane, i przebaczy wam. Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!"
71. A jesli oni zechca ciebie zdradzic, to juz wczesniej zdradza Boga.
Lecz On dal tobie wladze nad nimi. Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
72. Zaprawde, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy razem wywedrowali, ci,
którzy walczyli na drodze Boga swoimi dobrami i swoimi duszami, ci,
którzy uzyczyli schronienia i spieszyli z pomoca - oni sa przyjaciólmi
jedni dla drugich. A wzgledem tych, którzy uwierzyli, a nie wywedrowali
razem, nie jestescie zobowiazani w niczym do sprawowania opieki nad
nimi, dopóki oni nie wywedruja razem. A jesli oni poprosza was o pomoc
w religii, to na was ciazy obowiazek pomocy, jesli tylko nie jest ona
wymierzona przeciw ludowi, z którym zawarliscie przymierze. Bóg widzi
jasno to, co czynicie!
73. A ci, którzy nie uwierzyli, sa przyjaciólmi jedni drugich. Jesli wy
tego nie uczynicie, to powstanie bunt na ziemi i wielkie zepsucie.
74. A ci, którzy uwierzyli, i ci, którzy wywedrowali razem, i ci,
którzy walczyli na drodze Boga, i ci, którzy uzyczyli schronienia, i
ci, którzy udzielili pomocy - tacy sa naprawde wierzacy! Oni otrzymaja
przebaczenie i szlachetne zaopatrzenie.
75. A ci, którzy uwierzyli pózniej, którzy wywedrowali razem i walczyli
wraz z wami, oni naleza do was; lecz ci, którzy sa zwiazani
pokrewienstwem, sa jeszcze blizsi jedni drugich w Ksiedze Boga.
Zaprawde,Bóg o kazdej rzeczy jest wszechwiedzacy!
SURA 9. AT-TAUBA (SKRUCHA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Bóg i Jego Poslaniec sa wolni od zobowiazan wzgledem tych sposród
balwochwalców, z którymi zawarliscie przymierze.
2. Podrózujcie swobodnie po ziemi w ciagu czterech miesiecy! Wiedzcie,
iz nie jestescie zdolni sprowadzic do niemocy Boga i ze Bóg pokryje
wstydem niewiernych!
3. I oto wezwanie od Boga i Jego Poslanca do ludzi w dniu wielkiej
pielgrzymki: "Bóg i Jego Poslaniec sa wolni od zobowiazania wzgledem
balwochwalców. Jesli sie nawrócicie, to bedzie lepiej dla was; a jesli
sie odwrócicie, to wiedzcie, iz nie sprowadzicie Boga do niemocy."
Obwiesc kare bolesna tym, którzy nie wierza!
4. Jednak z wyjatkiem tych sposród balwochwalców, z którymi zawarliscie
przymierze; oni go potem w niczym nie naruszyli ani tez nie pomagali
nikomu przeciwko wam. Uszanujcie wiec w pelni wzgledem nich wasze
przymierze, az do ich terminu. Zaprawde, Bóg kocha ludzi bogobojnych!
5. A kiedy mina swiete miesiace, wtedy zabijajcie balwochwalców, tam
gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla
nich wszelkie zasadzki! Ale jesli oni sie nawróca i beda odprawiac
modlitwe, i dawac jalmuzne, to dajcie im wolna droge. Zaprawde, Bóg
jest przebaczajacy, litosciwy!
6. A jesli ktos z balwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj
mu schronienie, tak by mógl uslyszec slowo Boga, a nastepnie doprowadz
go do miejsca bezpiecznego. Tak sie stanie, poniewaz to sa ludzie,
którzy nie wiedza.
85
7. Jakiez moze byc przymierze balwochwalców z Bogiem i Jego Poslancem,
z wyjatkiem tych, z którymi zawarliscie przymierze w swietym Meczecie?
I jak dlugo oni beda wierni wam, to i wy badzcie wierni im! Zaprawde,
Bóg kocha ludzi bogobojnych!
8. Jakze to? Skoro oni, kiedy maja przewage nad wami, nie przestrzegaja
wobec was ani zwiazków przymierza, ani tez traktatu o opiece? Oni
staraja sie wam przypodobac swoimi ustami, ale serca ich odmawiaja i
wiekszosc z nich to ludzie przewrotni.
9. Oni sprzedaja znaki Boga za mala cene i oddalaja sie od Jego drogi.
Jakze zle jest to, co czynia!
10. Oni nie przestrzegaja wzgledem wiernego ani zwiazków przymierza,
ani traktatu o opiece. Tacy sa ludzmi wystepnymi.
11. Ale jesli oni sie nawróca i beda odprawiac modlitwe, i dawac
jalmuzne, to stana sie waszymi bracmi w religii. My jasno przedstawiamy
znaki ludziom, którzy wiedza.
12. A jesli oni naruszaja swoje przysiegi po zawarciu przymierza i
jesli atakuja wasza religie, to zwalczajcie wtedy imamów niewiernosci!
Zaprawde, nie ma dla nich przysiag! Byc moze, oni zaprzestana!
13. Czyz nie bedziecie zwalczac ludzi , którzy zlamali swoje przysiegi
i którzy usilowali wypedzic Poslanca? To oni zaatakowali was po raz
pierwszy. Czy wy sie ich obawiacie? Przeciez Bóg zasluguje bardziej na
to, byscie sie Go obawiali, jesli jestescie wierzacymi!
14. Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze rece i okryje ich
wstydem; i dopomoze wam zwyciezyc ich. On uleczy piersiludzi
wierzacych,
15. i On usunie zawisc z ich serc. Bóg nawraca sie ku temu, komu chce.
Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
16. Czy wy sadzicie, ze bedziecie pozostawieni w spokoju, skoro Bóg
jeszcze nie zna tych sposród was, którzy walczyli i nie wzieli sobie -
poza Bogiem, Jego Poslancem i wiernymi - nikogo jako bliskiego
przyjaciela? A Bóg jest w pelni swiadomy tego, co wy czynicie!
17. Nie godzi sie balwochwalcom, aby odwiedzali swiatynie Boga, dajac
swiadectwo niewiary przeciwko samym sobie. Dzialania takich ludzi sa
daremne. Oni beda przebywac w ogniu na wieki.
18. I bedzie odwiedzac swiatynie Boga tylko: ten, kto wierzy w Boga i w
Dzien Ostatni; ten, kto odprawia modlitwe; ten, kto daje jalmuzne; ten,
kto obawia sie tylko Boga: Byc moze tacy beda w liczbie prowadzonych
droga prosta!
19. Czyz wy uwazacie, ze ten kto napoi pielgrzyma i odwiedzi swiety
Meczet podobny jest temu, kto uwierzyl w Boga i w Dziefi Ostatni i
walczyl na drodze Boga? Oni nie sa równi przed Bogiem. Bóg nie prowadzi
droga prosta ludzi niesprawiedliwych.
20. Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywedrowali wspólnie, ci, którzy
walczyli na drodze Boga swoim majatkiem i swoimi duszami, beda mieli
najwyzszy stópien u Boga - oni sa tymi, którzy osiagneli sukces!
21. Ich Pan obwiesci im radosna nowine przez milosierdzie od Niego i
przez upodobanie, i przez Ogrody, gdzie czeka ich nieustanna
szczesliwosc.
86
22. Beda w nich przebywac na wieki. Zaprawde, u Boga jest nagroda
ogromna!
23. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciól waszych
ojców i waszych braci, jesli oni przedkladaja niewiare ponad wiare. A
ci z was, którzy biora ich sobie za przyjaciól, ci sa niesprawiedliwi.
24. Powiedz: "Jesli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze
zony i wasz ród, i wasze majatki, które zdobyliscie, i handel, o
którego zastój sie obawiacie, i mieszkania, które wam sie podobaja, sa
wam milsze anizeli Bóg i Jego Poslaniec oraz zmaganie sie na Jego
drodze - to oczekujcie, az przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem." Bóg nie
prowadzi droga prosta ludzi szerzacych zepsucie.
25. A Bóg pomógl wam zwyciezyc w wielu regionach, i w dniu Hunajn,
kiedy was zadziwila wasza mnogosc. Lecz ona od niczego was nie wybawila
i ziemia stala sie dla was ciasna mimo jej rozleglosci. Potem
odwróciliscie sie plecami.
26. Nastepnie Bóg zeslal Swój spokój na Swojego Poslanca i na wiernych.
On zeslal wojska, których nie widzieliscie, i ukaral tych, którzy nie
uwierzyli. Taka jest zaplata dla niewiernych!
27. Nastepnie Bóg nawróci sie ku temu, ku któremu zechce. Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!
28. O wy, którzy wierzycie! Balwochwa!cy sa przeciez nieczystoscia.
Przeto niech nie przyblizaja sie do Meczetu swietego po tym roku! A
jesli boicie sie ubóstwa, to wzbogaci was Bóg przez Swoja laske, jesli
zechce. Zaprawde, Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
29. Zwalczajcie tych, którzy nie wierza w Boga i w Dzien Ostatni,
którry nie zakazuja tego, co zakazal Bóg i Jego Poslaniec, i nie
poddaja sie religii prawdy - sposród tych, którym zostala dana Ksiega -
dopóki oni nie zaplaca daniny wlasna reka i nie zostana upokorzeni.
30. Zydzi powiedzieli: "Uzajr jest synem Boga." A chrzescijanie
powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie sa slowa wypowiedziane
ich ustami. Oni nasladuja slowa tych, którzy przedtem nie wierzyli.
Niech zwalczy ich Bóg! Jakze oni sa przewrotni!
31. Oni wzieli swoich uczonych w pismie i swoich mnichów za panów, poza
Bogiem, i Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przeciez czcic tylko
Boga Jedynego. Nie ma boga, jak tylko On! Jakze On bardziej godny jest
chwaly anizeli to, co oni Jemu dodaja jako wspóltowarzyszy!
32. Oni chca zagasic swiatlo Boga swoimi ustami, lecz Bóg nie dopusci
do tego, by nie uczynic pelnym Swojego swiatla, chociazby niewierni
czuli do tego wstret.
33. On jest Tym, który wyslal Swojego Poslanca z droga prosta i religia
prawdy, aby uczynic ja widoczna ponad wszelka religie, chociazby
balwochwalcy czuli do tego wstret.
34. O wy, którzy wierzycie! Zaprawde, wielu sposród uczonych w pismie -
rabinów i mnichów - zjada nadaremnie majatki ludzi i oddala od drogi
Boga. A tym, którzy zbieraja zloto i srebro, a nie rozdaja ich na
drodze Boga - obwiesc kare bolesna!
35. W Dniu, kiedy te metale beda rozpalone w ogniu Gehenny i beda
napietnowane nimi ich czola, ich boki i grzbiety: "Oto co zebraliscie
dla siebie. Zakosztujcie wiec tego, co zebraliscie!"
87
36. Liczba miesiecy u Boga: dwanascie miesiecy zaznaczonych w Ksiedze
Boga w dniu, kiedy On stworzyl niebiosa i ziemie. Wsród nich - cztery
swiete. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyncie sobie
niesprawiedliwosci w tych miesiacach i zwalczajcie balwochwalców w
calosci, tak jak oni was zwalczaja w calosci. Wiedzcie, iz Bóg jest z
bogobojnymi!
37. Przesuniecie miesiaca jest tylko pomnozeniem niewiary; sa
wprowadzeni przez to w blad tylko ci, którzy nie wierza. Oni uznaja to
za dozwolone jednego roku i uznaja to za zakazane innego roku, aby
wyrównac liczbe tych miesiecy uswieconych przez Boga i w ten sposób za
dozwolone uznac to, czego zakazal Bóg. Zostalo im upiekszone zlo ich
dzialania, lecz Bóg nie prowadzi droga prosta ludzi niesprawiedliwych.
38. O wy, którzy wierzycie! Dlaczegoz, kiedy wam mówia: "Ruszajcie na
droge Boga!" - tak ciazycie ku ziemi? Czy podoba wam sie bardziej zycie
tego swiata, czy zycie ostateczne? Przeciez uzywanie zycia tego swiata
w porównaniu z zyciem ostatecznym - jest mizerne!
39. A jesli nie wyruszycie, to ukarze was Bóg kara bolesna i zmieni was
na inny naród. A wy nie mozecie Mu w niczym zaszkodzic. Przeciez Bóg
jest nad kazda rzecza wszechwladny!
40. A jesli wy mu nie pomozecie - to Bóg mu juz dopomógl, kiedy
wypedzili go ci, którzy nie uwierzyli, kiedy on byl drugim z dwóch.
Kiedy oni obydwaj byli w grocie, oto on mówi do swojego towarzysza:
"Nie smuc sie! Zaprawde, Bóg jest z nami!" I Bóg zeslal na niego Swój
spokój, i wzmocnil go Swoimi wojskami, których wy nie widzieliscie, i
ponizyl slowo tych, którzy nie uwierzyli, a slowo Boga wywyzszyl.
Bóg.jest potezny, madry!
41. Wyruszajcie - lekko i ciezkozbrojni! Walczcie waszymi majatkami i
waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze, gdybyscie mogli
wiedziec!
42. Jesliby zysk byl bliski, a droga umiarkowana, to oni z pewnoscia
poszliby za toba. Lecz daleka dla nich byla odleglosc. Oni beda
przysiegac na Boga: "Gdybysmy mogli, wyruszylibysmy z wami!" Oni gubia
siebie samych. A Bóg wie doskonale, ze oni sa klamcami.
43. Niech Bóg ci przebaczy! Dlaczego ich pozostawiles , zanim dali sie
tobie jasno poznac ci, którzy mówili prawde, i ci, którzy byli
klamcami?
44. Ci, którzy wierza w Boga i w Dzien Ostatni, nie beda cie prosic o
pozwolenie, by walczyc swoimi majatkami i swoimi duszami. A Bóg zna
dobrze ludzi bogobojnych!
45. Prosza ciebie o pozwolenie tylko ci, którzy nie wierza w Boga ani w
Dzien Ostatni i których serca jeszcze watpia, i którzy sie wahaja w
swoim zwatpieniu.
46. A gdyby oni chcieli wyruszyc, to przygotowaliby do tego pewne
wyposazenie. Lecz B6g sprzeciwil sie ich wyruszeniu, powstrzymal ich i
zostalo im powiedziane: "Siedzcie spokojnie z tymi, którzy siedza!"
47. Gdyby wyruszyli razem z wami, to powiekszyliby tylko trudnosci
wsród was i, krazac miedzy wami, staraliby sie doprowadzic was do
buntu; a wsród was sa tacy, którzy im daja posluch. Bóg zna dobrze
ludzi niesprawiedliwych!
88
48. Oni juz wczesniej chcieli wzniecic bunt i przewracali twoje sprawy,
az przyszla prawda i pojawil sie rozkaz Boga, chociaz oni sie
sprzeciwiali.
49. Wsród nich jest taki, który mówi: "Pozwól mi i nie wystawiaj mnie
na pokuse!" Czyz oni nie wpadli juz w pokuse? Zaprawde, Gehenna obejmie
niewiernych!
50. Jesli cie spotyka jakies dobro, ich to zasmuca; a jesli cie dosiega
jakies nieszczescie, to oni mówia: "Zatrflszczylismy sie o nasza sprawe
wczesniej!" - i odwracaja sie uradowani.
51. Powiedz: "Nie dosiegnie nas nic innego, jak tylko to, co zapisal
dla nas Bóg. On jest naszym Panem! Niech ufaja Bogu ludzie wierzacy!"
52. Powiedz: "Czyz wy oczekujecie dla nas czegos innego niz dwóch
najpiekniejszych? Bo my oczekujemy dla was, iz dosiegnie was Bóg kara
pochodzaca od Niego lub przez nasze rece. Oczekujcie wiec, my
oczekujemy razem z wami!"
53. powiedz: "Rozdawajcie dobrowolnie lub pod przymusem! - to nie
bedzie od was przyjmowane. Wy, zaprawde, jestescie ludem wystepnym."
54. I nic innego nie przeszkadza im w tym, aby mogly byc przyjete od
nich swiadczenia, jak tylko to, iz oni nie wierza w Boga i w Jego
Poslanca, iz odprawiaja modlitwe leniwie i ze rozdaja tylko pod
przymusem.
55. Niech cie nie zadziwiaja ani ich majatki, ani ich dzieci. Bóg chce
ich tylko ukarac przez to w zyciu na tym swiecie i chce azeby ich dusze
odeszly, kiedy sa niewiernymi.
56. Oni przysiegaja na Boga, iz sa sposród was, chociaz nie sa sposród
was, lecz sa ludem, który sie boi.
57. Jesliby oni tylko znalezli jakies schronienie albo jakies groty,
albo jakas kryjówke, to podazyliby tam w wielkim pospiechu.
58. Wsród nich sa tacy, którzy obmawiaja cie z powodu jalmuzny: Jesli
oni cos z niej dostana, to sa zadowoleni; a jesli nic z niej nie
dostana, to wtedy sie gniewaja.
59. A gdyby oni byli zadowoleni z tego, co dal im Bóg i Jego Poslaniec,
to powiedzieliby: "Wystarczy nam Bóg! Bóg darzy nas Swoja laska i Jego
Poslaniec. My przeciez kierujemy nasze pragnienie ku Bogu!"
60. Jalmuzny sa tylko dla ubogich i biedaków, i tych, którzy przy nich
pracuja, i dla tych, których serca zostaly pozyskane, i na wykup
niewolników, i dla dluzników, i dla drogi Boga, i dla podróznego. To
jest obowiazek nalozony przez Boga! Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
61. Wsród nich sa tacy, którzy obrazaja Proroka i mówia: "On jest tylko
uchem!" Powiedz: "Uchem dobra dla was! On wierzy w Boga i wierzy
wiernym; on jest milosierdziem dla tych z was, którzy wierza." A tych,
którzy obrazaja Poslanca Boga, czeka kara bolesna!
62. Oni przysiegaja na Boga przed wami, by sie wam przypodobac, lecz
Bóg i Jego Poslaniec zasluguja bardziej na to, by sie im przypodobac -
jesli oni sa wierzacymi.
63. Czyz oni nie wiedza, ze dla tegó, kto sie sprzeciwia Bogu i Jego
Poslancowi - bedzie przygotowany ogien Gehenny, w którym on bedzie
przebywal na wieki? To jest hanba ogromna!
89
64. Obawiaja sie obludnicy, ze bedzie przeciwko nim zeslana sura, która
obwiesci im, co jest w ich sercach. Powiedz: "Nasmiewajcie sie!
Zaprawde, Bóg odkryje to, czego wy sie obawiacie!"
65. A jesli ich zapytasz, to oni z pewnoscia powiedza: "Mysmy tylko tak
rozmawiali i zartowali." Powiedz: "Czy wysmiewacie sie z Boga, z Jego
znaków i z Jego Poslanca?"
66. Nie usprawiedliwiajcie sie! Staliscie sie niewiernymi, choc
przedtem uwierzyliscie. Jesli My przebaczymy pewnej grupie sposród was,
to ukarzemy inna grupe za to, iz byli grzesznikami.
67. Obludni mezczyzni i obludne kobiety nakazuja sobie wzajemnie to, co
jest zakazane, a powstrzymuja sie od tego, co jest uznane, i zaciskaja
rece. Oni zapomnieli o Bogu i On o nich zapomnial. Zaprawde, obludnicy
szerza zepsucie!
68. I obiecal Bóg obludnym, mezczyznom i kobietom, jak i niewiernym,
ogien Gehenny, gdzie beda przebywac na wieki. On im wystarczy! Przeklal
ich Bóg i kara ich bedzie nieustanna!
69. Tak jak ci, którzy byli przed wami! Oni byli potezniejsi od was
sila, posiadali wiecej majatków i dzieci i cieszyli sie swoim udzialem.
I wy cieszycie sie swoim udzialem, tak jak cieszyli sie swoim udzialem
ci, którzy byli przed wami. I wy sie zaglebiacie w rozmowach, tak jak
oni sie zaglebiali. Oto ci, których dziela sa daremne na tym swiecie i
w zyciu ostatecznym. Oto ci, którzy stracili.
70. Czy nie doszla do was wiesc o tych, którzy byli przed wami? O
ludzie Noego, o ludzie Ad i Samud, o ludzie Abrahama i o mieszkancach
Madian, i o miastach wywróconych do fundamentów? Przychodzili do nich
ich poslancy z jasnymi dowodami. I to nie Bóg wyrzadzil im
niesprawiedliwosc, lecz oni sami sobie wyrzadzili niesprawiedliwosc.
71. A wierzacy mezczyzni i wierzace kobiety sa dla siebie nawzajem
przyjaciólmi. Oni nakazuja sobie to, co uznane, a zakazuja sobie tego,
co naganne. Oni odprawiaja modlitwe i daja jalmuzne, sa posluszni Bogu
i Jego Poslancowi. Tym Bóg okaze milosierdzie. Zaprawde, Bóg jest
potezny, madry!
72. Obiecal Bóg wierzacym, mezczyznom i kobietom, Ogrody, gdzie w dole
plyna strumyki - oni tam beda przebywac na wieki - i mieszkania
przyjemne w Ogrodach Edenu. A zadowolenie Boga jest jeszcze czyms
wiekszym od tego! To jest osiagniecie ogromne!
73. O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obludnikom i badz
dla nich surowy! Ich miejscem schronienia bedzie Gehenna. Jakze
nieszczesne to miejsce przybycia!
74. Oni przysiegaja na Boga, ze nic nie powiedzieli, tymczasem
powiedzieli slowo niewiary; i stali sie niewiernymi, chociaz juz byli
calkowicie poddani. Oni starali sie usilnie o to, czego nie mogli
osiagnac; i zemscili sie tylko za to, ze wzbogacil ich Bóg i Jego
Poslaniec, z Jego laski. I jesli sie nawróca, to bedzie lepiej dla
nich; a jesli sie odwróca, to ukarze ich Bóg kara bolesna na tym
swiecie i w zyciu ostatecznym. Oni nie maja na ziemi ani przyjaciela,
ani pomocnika.
75. A wsród nich sa i tacy, którzy zawarli przymierze z Bogiem: "Jesli
On da nam nieco ze Swojej laski, to my na pewno bedziemy dawac jalmuzne
i znajdziemy sie wsród cnotliwych!"
90
76. Lecz kiedy On im daje nieco ze Swojej laski, to oni tego skapia:
odwracaja sie i oddalaja.
77. Przeto On spowodowal, iz towarzyszy im obluda w sercach, az do
dnia, kiedy oni Go spotkaja, za to, ze oszukali Boga w tym, co Mu
obiecali, za to, ze klamali.
78. Czyz oni nie wiedza, ze Bóg zna ich tajemnice i skryte zmowy i ze
Bóg zna doskonale rzeczy ukryte?!
79. Z tych, którzy wyszydzaja i wysmiewaja sie z wiernych dajacych
dobrowolnie jalmuzne, i z tych, którzy niewiele posiadaja poza swoja
gorliwoscia - z tych wysmieje sie Bóg. Ich czeka kara bolesna!
80. Pros o przebaczenie dla nich albo nie pros dla nich o przebaczenie!
Jesli bedziesz prosil dla nich o przebaczenie nawet siedemdziesiat
razy, to i tak nie przebaczy im Bóg. A to dlatego, ze oni nie uwierzyli
w Boga i Jego Poslanca. A Bóg nie prowadzi droga prosta tych, którzy
szerza zepsucie.
81. Cieszyli sie ci, których pozostawiono w ich mieszkaniach po
odejsciu Poslanca Boga. Oni czuli niechec do tego, by zmagac sie swoim
majatkiem i swoimi duszami na drodze Boga, i mówili: "Nie wyruszajcie w
ten zar!" Powiedz: "Ogien Gehenny jest o wiele bardziej goracy!" O
gdyby oni to pojeli!
82. Niech oni sie posmieja troszke i niech wiele poplacza - jako
zaplata za to, co oni zarobili!
83. A jesli nawróci ciebie Bóg do jakiejs partii sposród nich i beda
cie prosic o pozwolenie wyruszenia, to powiedz: "Nie wyruszycie ze mna
nigdy i nie bedziecie zwalczac ze mna wroga! Wy przeciez z zadowoleniem
siedzieliscie po raz pierwszy, to siedzcie i teraz z pozostajacymi w
tyle!"
84. I nie módl sie za któregokolwiek z nich, kiedy umrze, ani nie stój
nad jego grobem! Oni przeciez nie wierzyli w Boga i Jego Poslanca i
umarli bedac ludzxni zepsutymi.
85. I niech nie zadziwiaja cie ich majatki i ich dzieci! Bóg chce ich
przez nie ukarac na tym swiecie, zeby dusze ich odeszly, podczas kiedy
sa niewiernymi.
86. A kiedy zostala zeslana sura: "Wierzcie w Boga i walczcie razem z
Jego Poslancem!" - ludzie zamozni poprosili ciebie o pozwolenie i
powiedzieli: "Pozostaw nas z siedzacymi w domu!"
87. Oni byli zadowoleni, ze sa z tymi, którzy pozostali w tyle. I
polozono pieczec na ich serca, tak iz oni nie rozumieja.
88. Lecz Poslaniec i ci, którzy uwierzyli wraz z nim, zmagali sie w
walce swoim majatkiem i swoimi duszami. Dla nich beda dobra i oni beda
szczesliwi!
89. Przygotowal dla nich Bóg Ogrody, gdzie w dole plyna strumyki; oni
tam beda przebywac na wieki. To jest osiagniecie ogromne!
90. I przyszli sie usprawiedliwiac niektórzy sposród Beduinów, zeby im
tez dano pozwolenie. I siedzieli spokojnie ci, którzy oskarzali o
klamstwo Boga i Jego Poslanca. Dosiegnie tych, którzy nie uwierzyli,
kara bolesna!
91. Slabi i chorzy oraz ci, którzy nie maja zadnych srodków, aby
ponosic ciezary, nie popelniaja zadnego przewinienia - jesli sa
91
szczerze wierni Bogu i Jego Poslancowi! Nie ma przeciwko czyniacym
dobro zadnej drogi. Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
92. Ani tez wzgledem tych, którym, kiedy przyszli do ciebie, abys im
dal srodek transportu, powiedziales: "Nie znajduje nic na czym móglbym
was odprawic" - oni zas odwrócili sie, a ich oczy byly przepelnione
lzami smutku, iz nie znajduja nic, co by mogli wydac.
93. Droga jest tylko przeciwko tym, którzy prosza cie o pozwolenie,
chociaz sa bogaci. Oni sa zadowoleni, ze sa z tymi, którzy pozostali w
tyle. Bóg wycisnal pieczec na ich sercach, tak iz oni nie wiedza.
94. Oni sie beda usprawiedliwiac przed wami, kiedy do nich powrócicie.
Powiedz: "Nie usprawiedliwiajcie sie! My wam nie uwierzymy nigdy! Bóg
juz obwiescil nam wiadomosc o was. Bóg niebawem zobaczy wasze
dzialanie, a takze Jego Poslaniec. Potem zostaniecie sprowadzeni do
Tego, który zna doskonale to, co skryte i jawne, i On obwiesci wam, co
czyniliscie!"
95. Oni beda zaklinac was na Boga, kiedy do nich powrócicie, zebyscie
sie od nich odwrócili. Odwróccie sie wiec od nich! Oni sa brudem i
miejscem ich schronienia bedzie Gehenna! - jako zaplata za to, co
zarobili!
96. Oni was zaklinaja, abyscie byli z nich zadowoleni. Lecz, zaprawde,
Bóg nie jest zadowolony z ludzi szerzacych zepsucie!
97. A Beduini sa bardziej zawzieci pod wzgledem niewiary i hipokryzji i
bardziej zdolni do tego, by nie uznac granic zeslanych przez Boga
Swojemu Poslancowi.
98. A Bóg jest wszechwiedzacy, madry! Wsród Beduinów sa tacy, którzy
uwazaja to, co wydaja, za ciezki obowiazek i wyczekuja na zmiane
waszego losu. Przeciwko nim obróci sie zly los. A Bóg jest slyszacy,
wszechwiedzacy!
99. Ale sa wsród Beduinów i tacy, którzy wierza w Boga i w Dzien
Ostatni i którzy uwazaja to, co rozdaja, za przyblizenie do Boga i do
modlitw Jego Poslanca. Czyz nie tak?! Zaprawde, to jest dla nich
przyblizenie! I wprowadzi ich Bóg do Swego milosierdzia! Zaprawde, Bóg
jest przebaczajacy, litosciwy!
100. A z tych, którzy przybyli pierwsi sposród muhadzirów i ansarów, i
z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra - Bóg jest zadowolony i
oni sa zadowoleni z Niego. On przygotowal dla nich Ogrody, gdzie w dole
plyna strumyki; oni tam beda przebywac na wieki. To jest osiagruecie
ogromne!
101. Wsród Beduinów, którzy znajduja sie wokól was, sa obludnicy; i
wsród mieszkanców Medyny sa uporczywie trzymajacy sie obhzdy. Ty ich
nie znasz, My ich znamy. My ich ukarzemy dwukrotnie, potem oni zostana
poddani karze ogromnej!
102. A sa i inni, którzy uznali swoje grzechy: oni pomieszali dobre
dzialanie i zle. Byc moze, Bóg zwróci sie ku nim. Zaprawde, Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!
103. Wez z ich majatku jalmuzne, abys przez nia mógl ich oczyscic i
usprawiedliwic, i módl sie za nimi! Zaprawde, twoja modlitwa to
uspokojenie dla nich! A Bóg jest slyszacy, wszechwiedzacy!
104. Czy oni nie wiedza, ze Bóg przyjmuje nawrócenie od Swoich slug i
przyjmuje jalmuzny, i ze tylko Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
92
105. Powiedz: "Dzialajcie! Bóg zobaczy wasze dzialanie, a takze Jego
Poslaniec i wierni! I niebawem bedziecie zwróceni ku znajacemu
doskonale skryte i jawne, i wtedy On obwiesci wam, co czyniliscie."
106. Sa i inni, którzy oczekuja na rozkaz Boga: albo ich ukarze, albo
sie ku nim zwróci. Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
107. A jesli chodzi o tych, którzy sobie przygotowali meczet dla
sprzeciwu i niewiary i dla rozdzielenia wierzacych, i jako zasadzke na
uzytek tego, który przedtem zwalczal Boga i Jego Poslanca - to oni, z
pewnoscia, beda przysiegac: "Chcielismy tylko tego, co najpiekniejsze!"
O nich zaswiadczy Bóg, iz sa klamcami.
108. Nie stawaj w nim nigdy! Meczet, który zostal postawiony dla
poboznosci, od pierwszego dnia, jest bardziej godny tego, abys w nim
stawal. W nim sa ludzie, którzy lubia sie oczyszczac, a Bóg kocha tych,
którzy sie oczyszczaja.
109. Czy ten jest lepszy, kto wzniósl swoja budowle na bojazni Boga, i
na Jego upodobaniu, czy tez ten, kto wzniósl swoja budowle na skraju
osypujacego sie urwiska, który zwali sie z nim w ogien Gehenny? Bóg nie
prowadzi droga prosta ludzi niesprawiedliwych!
110. Budowla, która oni wzniesli, nie przestanie byc watpliwoscia w ich
sercach, dopóki ich serca nie zostana rozdarte. A Bóg jest
wszechwiedzacy, madry!
111. Zaprawde, Bóg kupil u wiernych ich dusze i ich majatki, w zamian
za co otrzymaja Ogród. Oni walcza na drodze Boga i zabijaja, i sa
zabijani, zgodnie z Jego prawdziwa obietnica w Torze, Ewangelii i w
Koranie. A kto wierniej wypelnia swoje przymierze anizeli Bóg? Cieszcie
sie wiec z handlu, jaki z Nim zrobiliscie! To jest osiagniecie ogromne!
112. Ci, którzy sie nawracaja, ci, którzy oddaja czesc, ci, którzy
slawia, ci, którzy podrózuja, ci, którzy sie sklaniaja, ci, którzy
wybijaja poklony, ci, którzy nakazuja, co jest odpowiednie, ci, którzy
zakazuja, co jest naganne, ci, którzy zachowuja granice Boga. I glos
radosna wiesc tym, którzy wierza!
113. Nie godzi sie Prorokowi i tym, którzy uwierzyli, aby prosili o
przebaczenie dla balwochwalców - nawet gdyby byli ich krewnymi - odkad
stalo sie dla nich jasne, ze oni sa mieszkaficami ognia piekielnego.
114. Abraham prosil o przebaczenie dla swego ojca jedynie z powodu
obietnicy, jaka jemu zlozyl. A kiedy stalo sie jasne, ze on jest
nieprzyjacielem Boga, Abraham wyrzekl sie jego. Zaprawde, Abraham byl
wspólczujacym, wspanialomyslnym!
115. Bóg nie sprowadza z drogi ludzi, jesli ich prowadzil przedtem
droga prosta, dopóki im nie wyjasni, czego oni maja sie wystrzegac.
Zaprawde, Bóg wie doskonale o kazdej rzeczy!
116. Zaprawde, do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi. On daje zycie
i powoduje smierc. I nie ma dla was, poza Bogiem, ani opiekuna, ani
pomocnika!
117. Bóg zwrócil sie do Proroka, do muhadzirów i do ansarów, którzy
poszli za nim w trudnej godzinie, zanim serca niektórych sposród nich
omal sie nie wypaczyly. Wtedy On zwrócil sie do nich - przeciez On jest
dobrotliwy, litosciwy! -
118. i do tych trzech, których pozostawiono w tyle, kiedy ciasna stala
sie dla nich ziemia - mimo jej rozleglosci - i ciasne sie staly dla
93
nich ich dusze. Oni sadzili, iz nie ma juz zadnej ucieczki przed
Bogiem, jak tylko u Niego. Wtedy On zwrócil sie ku nim, aby sie
nawrócili. Zaprawde, Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
119. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga i przebywajcie z tymi,
którzy mówia prawde!
120. Mieszkancy Medyny i ci sposród Beduinów, którzy zamieszkiwali
wokól nich, nie powinni byli pozostawac w tyle za Poslancem Boga ani
tez troszczyc sie bardziej o siebie samych anizeli o niego. Nie moglo
dosiegnac ich ani pragnienie, ani zmeczenie, ani glód na drodze Boga. I
oni nie postawili ani jednego kroku, który by nie rozgniewal
niewiernych, ani tez nie odniesii wobec wroga zadnej korzysci, które by
nie zostaly im zapisane jako pobozne dzielo. Zaprawde, Bóg nie gubi
nagrody tych, którzy czynia dobro!
SURA 10. YUNUS (JONASZ)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Ra. To sa znaki Ksiegi madrej .
2. Czy to jest dziwne dla ludzi, ze objawilismy jednemu sposród was:
"Ostrzegaj ludzi i glos radosna wiesc tym, którzy uwierzyli, iz beda
mieli zaslóge szczerej wiernosci u swego Pana"? Mówia niewierni: "To na
pewno jest czarownik!"
3. Zaprawde, Pan wasz - to Bóg, który stworzyl niebiosa i ziemie w
ciagu szesciu dni; nastepnie umocnil sie na tronie, sprawujac rzad
wszelkich spraw. Nie ma oredownika bez Jego zezwolenia. To jest dla was
Bóg, wasz Pan, przeto czcijcie Go! Czyz wy sie nie opamietacie?
4. Do Niego powrócicie wy wszyscy. Obietnica Boga jest prawda!
Zaprawde, On stwarza po raz pierwszy, a potem powtarza stworzenie, by
zaplacic wedlug slusznosci tym, którzy uwierzyli i pelnili dobre
dziela. A dla tych, którzy nie uwierzyli, bedzie napój wrzacy i kara
bolesna za to, iz byli niewiernymi.
5. On jest Tym, który uczynil slonce jasnoscia, a ksiezyc swiatlem; i
który wyznaczyl dla niego fazy, abyscie znali liczbe lat i rachunek.
Bóg stworzyl to niewatpliwie w calej prawdzie, rozdzielajac znaki dla
ludzi, którzy wiedza.
6. Zaprawde, w kolejnej zmianie nocy i dnia, jak i w tym, co stworzyl
Bóg w niebiosach i na ziemi, sa znaki dla ludzi bogobojnych!
7. Zaprawde, dla tych, którzy nie maja nadziei na Nasze spotkanie i
którzy zadowalaja sie zyciem tego swiata, i znajduja w nim upodobanie,
a zaniedbuja Nasze znaki
8. - miejscem schronienia bedzie ogien, za to, co oni czynili.
9. Zaprawde, tych, którzy uwierzyli i którzy pelnili dobre dziela, Pan
poprowadzi droga prosta w nagrode za ich wiare. Beda plynac u ich stóp
strumyki w Ogrodach szczesliwosci.
10. lch wezwaniem tam bedzie: Chwala Tobie, o Boze!" A pozdrowieniem
ich: "Pokój!" A koncem ich wezwania: "Chwala niech bedzie Bogu, Panu
swiatów!"
11. A jesliby Bóg przyspieszyl ludziom zlo, tak jak oni chcieliby
przyspieszyc dla siebie dobro, to ich termin bylby juz rozstrzygniety.
94
Lecz My pozostawiamy tych, którzy sie nie spodziewaja spotkania z Nami,
aby w swoim zabladzeniu wedrowali na oslep.
12. A kiedy czlowieka dotknie nieszczescie, to on wzywa Nas, lezac na
boku, siedzac albo stojac; a kiedy odsuniemy od niego jego
nieszczescie, to on przechodzi mimo, jak gdyby nigdy nie wzywal Nas z
powodu nieszczescia, które go dotknelo. W ten sposób upieksza sie
wystepnym to, co oni czynia.
13. Wytracilismy juz przed wami pokolenia, kiedy popelnialy
niesprawiedliwosc. Przychodzili do nich ich poslancy z jasnymi
dowodami, ale oni nie uwierzyli. W ten sposób My placimy ludowi
grzeszników.
14. Po nich was uczynilismy namiestnikami na ziemi, aby zobaczyc, jak
wy bedziecie dzialac.
15. A kiedy sa im recytowane nasze znaki jako jasne dowody, to ci,
którzy sie nie spodziewaja spotkania z Nami, mówia: "Przynies nam Koran
inny niz ten!" Albo: "Zmien go!" Powiedz: "Nie do mnie nalezy, bym go
zmienial z wlasnej woli. Ja tylko postepuje za tym, co mi zostalo
objawione. Zaprawde, obawiam sie - jesli sie zbuntuje przeciwko memu
Panu - kary Dnia Wielkiego!"
16. Powiedz: "Jesliby zechcial Bóg, to ja bym go wam nie wyrecytowal i
On nie dalby wam go poznac. A ja przeciez przebywalem wsród was przez
cale zycie, zanim on zostal objawiony. Czyz wy nie rozumiecie?"
17. A kto jest bardziej niesprawiedliwy od tego, kto wymysla klamstwo
przeciw Bogu albo kto za klamstwo uwaza Jego znaki? Zaprawde,
grzesznicy nie sa szczesliwi!
18. Oni czcza, poza Bogiem, to, co im nie szkodzi i nie przynosi
korzysci. Oni mówia: "To nasi oredownicy u Boga." Powiedz: "Czyz wy
potraficie powiadomic Boga o czyms, czego On nie zna w niebiosach i
czego On nie zna na ziemi? Niech Jemu bedzie chwala, On jest wyniosly
ponad to, co Jemu dodaja jako wspóltowarzyszy!"
19. Ludzie byli tylko jednym narodem, ale sie podzielili. I jesliby nie
slowo, które przyszlo wczesniej od twojego Pana, to zostaloby
rozstrzygniete miedzy nimi to, w czym oni sie róznia.
20. Oni mówia: "Gdyby jemu zostal zeslany jakis znak od jego Pana!"
Powiedz: "To, co skryte, nalezy tylko do Boga! Poczekajcie wiec! I ja z
wami jestem miedzy czekajacymi!"
21. A kiedy dalismy ludziom zakosztowac milosierdzia - kiedy dotknelo
ich nieszczescie - to oni okazali swoja chytrosc przeciwko Naszvm
znakom. Powiedz: "Bóg jest szybszy w chytrosci. Zaprawde, Nasi poslancy
zapisuja to, co wy podstepnie knujecie!"
22. On jest Tym, który wam pozwala podrózowac na ladzie i na morzu. A
kiedy znajdujecie sie na statkach, które unosza sie dzieki pomyslnemu
wiatrowi, ludzie sa na nich uradowani; kiedy dosiega je gwaltowny
wicher i ze wszystkich stron zalewaja je fale, oni sadza, ze sa
calkowicie przez nie otoczeni, wzywaja Boga, wyznajac Mu szczerze swoja
wiare: "Jesli Ty nas wyratujesz, to my z pewnoscia bedziemy wdzieczni!"
23. A kiedy On ich wyratuje, oto oni znowu szerza zapsucie, na ziemi,
bez zadnego prawa. "O ludzie! Wasza nieprawosc spadnie tylko na was. To
jest tylko krótkie uzywanie zycia na tym swiecie, bo do Nas pówrócicie,
a wtedy My wam obwiescimy to, co czyniliscie."
95
24. Zycie tego swiata jest podobne do wody, która spuscilismy z nieba:
miesza sie z nia roslinnosc ziemi, która zywia sie ludzie i zwierzeta.
A kiedy ziemia nabrala swojej ozdoby i upiekszyla sie, a jej mieszkancy
mysla, ze nia wladaja, dochodzi do niej Nasz rozkaz, noca lub dniem, i
My czynimy ja polem zzetym, jak gdyby wczoraj nie byla kwitnaca. W ten
sposób My wyjasniamy znaki ludziom, którzy sie zastanawiaja.
25. A Bóg wzywa do siedziby pokoju i prowadzi ku drodze prostej, kogo
chce.
26. Tych, którzy czynili dobro, czeka piekna nagroda i jeszcze cos
wiecej. I nie pokryje ich twarzy pyl ani ponizenie. Oni beda
mieszkancami Ogrodu, gdzie przebywac beda na wieki.
27. A ci, którzy popelnili zle czyny, otrzymaja jako zaplate zlo
podobne. I okryje ich ponizenie; nie beda mieli zadnego obroncy przed
Bogiem! Ich twarze zostana pokryte jakby mrocznymi platami nocy. Oni
beda mieszkancami ognia, gdzie pozostana na wieki.
28. A w Dniu, kiedy zbierzemy ich wszystkich, powiemy wtedy do tych,
którzy wymyslali wspóltowarzyszy: "Na wasze miejsce, wy i wasi
wspóltowarzyszei" I My ich rozdzielimy, a ich wspóltowarzysze powiedza:
"Wy przeciez nas nie czciliscie!
29. A Bóg wystarczy jako swiadek miedzy nami i wami, iz nie dbalismy o
wasza czesc!"
30. Tam doswiadczy kazda dusza, co ona pierwej uczynila. Oni zostana
odprawieni do Boga, ich Pana prawdziwego, a odsunie sie od nich to, co
oni wymyslali.
31. powiedz: "Kto daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi? Kto wlada
sluchem i spojrzeniem? Kto wyprowadza zywe z martwego? I kto wyprowadza
martwe z zywego? I kto zarzadza wszelka sprawa?" Oni powiedza: "Bóg.
Powiedz im wiec: "Czyz nie bedziecie bogobojni?!"
32. Oto Bóg, Pan wasz prawdziwy! A cóz jest poza prawda - jesli nie
blad? Jakze wy jestescie odwróceni!
33. Tak ziscilo sie slowo twojego Pana na tych, którzy szerzyli
zepsucie; bo oto oni nie wierza!
34. Powiedz: "Czy wsród waszych wspóltowarzyszy jest taki, który
stwarza po raz pierwszy, a potem powtarza stworzenie?" Powiedz: "Bóg
stwarza po raz pierwszy, a potem powtarza stworzenie! Jakze wy wiec
dajecie sie wplatac w klamstwo?"
35. powiedz: "Czy wsród waszych wspóltowarzyszy jest taki, który
prowadzi prosto ku prawdzie?" Powiedz: "To Bóg prowadzi droga prosta ku
prawdzie. Czyz wiec ten, kto prowadzi droga prosta ku prawdzie, nie
zasluguje bardziej na to, by postepowac za nim, niz ten, który nie
prowadzi droga prosta, ale sam jest prowadzony? Cóz wiec z wami? Jak
sadzicie?"
36. Lecz wiekszosc z nich postepuje tylko za domniemaniem! Jednak,
zaprawde, domniemanie nie pomoze nic wobec prawdy. Zaprawde, Bóg dobrze
wie, co wy czynicie!
37. Ten Koran nie mógl byc wymyslony poza Bogiem! On jest
potwierdzeniem prawdziwosci tego, co bylo przed nim, i wyjasnieniem
Ksiegi - co do której nie ma zadnej watpliwosci - pochodzacej od Pana
swiatów.
96
38. Oni, byc moze, powiedza: "Wymyslil go!" Powiedz: "Przyniescie wiec
sure podobna do niego i wzywajcie, kogo mozecie, poza Bogiem, jesli
jestescie prawdomówni!"
39. Tak! Za klamstwo uznali to, czego nie objeli swoja wiedza i czego
wyjasnienie jeszcze do nich nie doszlo. Podobnie klam zadawali ci,
którzy byli przed nimi. Popatrzze, jaki byl ostateczny koniec ludzi
niesprawiedliwych!
40. Wsród nich sa tacy, którzy w niego wierza, i sa tacy, którzy w
niego nie wierza. A Pan twój zna najlepiej tych, którzy szerza
zepsucie.
41. A jesli oni beda cie uwazac za klamce, to powiedz: "Do mnie nalezy
moje dzialanie, a do was nalezy wasze dzialanie. Wy nie jestescie
odpowiedzialni za to, co ja czynie, ani ja nie jestem odpowiedzialny za
to, co wy czynicie."
42. Wsród nich sa tacy, którzy sie tobie przysluchuja. Ale czy ty
zmusisz do sluchania gluchych, przeciez oni i tak nie rozumieja?
43. I wsród nich sa tacy, którzy spogladaja na ciebie. Ale czy ty
mozesz poprowadzic slepych, jesli oni nie widza?
44. Zaprawde, Bóg nie czyni ludziom niesprawiedliwosci, lecz ludzie
sobie samym wyrzadzaja niesprawiedliwosc!
45. W Dniu, kiedy On ich zbierze, wyda im sie, ze nie,przebywali
dluzej, jak tylko jedna godzine dnia, i poznaja siebie nawzajem. A
straca ci, którzy za klamstwo uznali spotkanie z Bogiem i nie byli
prowadzeni droga prosta.
46. My albo pokazemy ci czesc z tego, co im obiecujemy, albo wezwiemy
cie do Siebie. Do Nas oni powróca! A Bóg potem bedzie swiadkiem tego,
co oni czynia.
47. Kazdy naród ma swojego poslanca. A kiedy przyjdzie ich poslaniec,
wszystko bedzie miedzy nimi rozstrzygniete wedlug slusznosci i oni nie
doznaja niesprawiedliwosci.
48. Oni mówia: "Kiedy sie spelni ta obietnica, jesli jestescie
prawdomówni?"
49. Powiedz: "Ja nie wladam dla samego siebie ani szkoda, ani
korzyscia, poza tym, co Bóg zechce." Kazdy naród ma swój kres. Kiedy
nadejdzie ten kres, to oni nie beda w stanie go opóznic ani o godzine
ani tez nie zdolaja go przyspieszyc.
50. Powiedz: "Jak wam sie wydaje? Jesli przyjdzie do was Jego kara, w
nocy albo podczas dnia, to jaka jej czesc chcieliby przyspieszyc
grzesznicy?
51. Czy teraz uwierzycie w nia, kiedy ona na was spadla? Teraz?! Choc
przedtem staraliscie sie ja przyspieszyc!"
52. Wtedy bedzie powiedziane tym, którzy byli niesprawiedliwi:
"Zakosztujcie kary wiecznosci! Czyz nie otrzymaliscie zaplaty za to
tylko, co sami zarobiliscie?"
53. Oni beda ciebie pytac: "Czy to jest prawda?" Powiedz: "Tak! Na
mojego Pana! Zaiste, to jest prawda! I nie bedziecie w stanie tego
udaremnic."
97
54. A jesliby kazda dusza, która byla niesprawiedliwa, posiadala to, co
jest na ziemi, to staralaby sie tym okupic. Oni beda w glebi zalowac,
kiedy zobacza kare. Lecz zostalo juz rozstrzygniete miedzy nimi wedlug
slusznosci i oni nie doznaja niesprawiedliwosci.
55. O tak! Obietnica Pana jest prawda, lecz wiekszosc z nich nie wie!
56. On daje zycie i sprowadza smierc, i do Niego zostaniecie
sprowadzeni.
57. Oludzie! Przyszlo do was napomnienie od waszego Pana; i uleczenie
tego, co jest w piersiach, i droga prosta, i milosierdzie dla
wierzacych.
58. Powiedz: "Laska Boga i Jego milosierdziem niech sie oni raduja! To
jest lepsze od tego, co zbieraja!"
59. Powiedz: "Czy widzieliscie, co wam Bóg zeslal jako zaopatrzenie i
jak wy uczyniliscie z tego zakazane i dozwolone?" Powiedz: "Czy Bóg wam
zezwolil na to, czy tez wymyslacie klamstwo przeciw Bogu?"
60. A co beda sadzic ci, którzy wymyslaja klamstwo przeciw Bogu - w
Dniu Zmartwychwstania? Zaprawde, Bóg jest wladca laski dla ludzi, lecz
wiekszosc z nich nie jest wdzieczna!
61. I w jakiejkolwiek bylbys sytuacji, i cokolwiek recytowalbys z
Koranu, i jakiekolwiek podejmujecie dzialanie - My jestesmy przy was
swiadkami, kiedy sie w tym zaglebiacie. I nie ujdzie uwagi twego Pana
nawet ciezar jednego pylku - ani na ziemi, ani w niebiosach; ani tez
cos jeszcze mniejszego od tego, anitez wiekszego - zeby to nie bylo w
Ksiedze jasnej.
62. Czyz nie tak? Zaprawde, przyjaciele Boga nie beda sie lekac ani nie
beda sie smucic.
63. Ci, którzy uwierzyli i byli bogobojni,
64. otrzymaja radosna wiesc w tym zyciu i w zyciu ostatecznym. Nie ma
zmiany w slowach Boga: to jest osiagniecie ogromne!
65. I niech cie nie smuci ich mowa! Zaprawde, potega nalezy w calosci
do Boga! On jest Slyszacym, Wszechwiedzacym!
66. Czyz nie tak?! Zaprawde, do Boga nalezy ten, kto jest w niebiosach,
i ten, kto jest na ziemi! A za czym ida ci, którzy wzywaja
wspóltowarzyszy poza Bogiem? Oni postepuja tylko za domniemaniem i
tylko snuja przypuszczenia.
67. On jest Tym, który uczynil dla was noc, abyscie podczas niej
odpoczywali, i dzien, abyscie jasno widzieli. ' Zaprawde, w tym sa
znaki dla ludzi, którzy sluchaja!
68. Oni powiedzieli: "Bóg wzial sobie syna!" Niech Mu bedzie chwala! On
sam Sobie wystarcza! Do Niego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co
jest na ziemi. A wy nie macie zadnej wladzy nad tym. Czy bedziecie
mówic o Bogu to, czego nie wiecie?
69. Powiedz: "Zaprawde, ci, którzy wymyslaja klamstwo przeciwko Bogu,
nie beda szczesliwi!"
70. Uzywanie jest na tym swiecie! Ale potem do Nas oni powróca! Damy im
wtedy zakosztowac kary strasznej za to, iz nie wierzyli.
71. Opowiedz im historie Noego! Oto on powiedzial do swojego ludu: "O
ludu mój! Jesli ciazy wam moja obecnosc i moje przypominanie znaków
98
Boga - to ja pokladam ufnosc w Bogu. Wy przeto uzgodnijcie to miedzy
soba i waszymi wspóltowarzyszami, a niech wasza sprawa nie bedzie juz
dla was udreczeniem. Nastepnie sadzcie mnie i nie dajcie mi czekac!
72. A jesli sie odwrócicie, to przeciez nie zadam od was zadnej
nagrody. Moja nagroda jest tylko u Boga, a ja otrzymalem rozkaz, abym
byl wsród calkowicie poddanych."
73. Lecz oni uznali go za klamce. Przeto uratowalismy jego i tych,
którzy z nim byli na statku, i uczynilismy ich namiestnikami; a
zatopilismy tych, którzy za klamstwo uznali Nasze znaki. Popatrz wiec,
jaki byl ostateczny koniec tych, którzy byli ostrzegani!
74. Nastepnie poslalismy po nim poslanców do ich ludu, którzy
przynosili im dowody jasne; lecz oni nie byli gotowi uwierzyc w to, co
przedtem uznali za klamstwo. W ten sposób wyciskamy pieczec na sercach
ludzi wystepnych!
75. Nastepnie poslalismy po nim Mojzesza i Aarona do Faraona i jego
starszyzny. Lecz oni wbili sie w pyche i okazali sie ludem grzesznym.
76. A kiedy przyszla do nich prawda, od Nas, oni powiedzieli:
"Zaprawde, to tylko czary oczywiste!"
77. Powiedzial Mojzesz: "To wy tak mówicie o prawdzie, kiedy ona
przyszla do was? Czy to czary? Czarownicy nigdy nie sa szczesliwi."
78. Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedles do nas, by odwrócic nas od
tego, co znalezlismy w naszych ojcach, i zebyscie obaj zyskali wielkosc
na ziemi? My wam jednak wcale nie uwierzymy!"
79. I powiedzial Faraon: "Przyprowadzcie mi wszystkich uczonych
czarowników!"
80. A kiedy przyszli czarownicy, powiedzial do nich Mojzesz: Rzuccie,
co macie do rzucenia!"
81. A kiedy oni rzucili, Mojzesz powiedzial: "To, co przyniesliscie, to
tylko czary. Zaprawde, Bóg je zniweczy! Zaprawde, Bóg nie pozwoli, by
pomyslnie rozwijalo sie dzielo tych, którzy szerza zepsucie!
82. Bóg potwierdza prawde przez Swoje slowa, chociazby to bylo
nienawistne dla grzeszników."
83. Ale nikt nie uwierzyl Mojzeszowi, oprócz potomstwa jego ludu, z
obawy przed Faraonem i jego starszyzna, zeby ich nie poddal próbie.
Faraon jest wielki na ziemi, a przeciez jest w liczbie wystepnych!
84. I powiedzial Mojzesz: "O ludu mój ! Jesli uwierzyliscie w Boga, to
zaufajcie Jemu, skoro jestescie calkowicie poddani!"
85. Oni powiedzieli: "Zaufalismy Bogu, Panu naszemu. Panie nasz! Nie
czyn nas pokuszeniem dla niesprawiedliwych.
86. I wybaw nas, przez Twoje milosierdzie, od ludu niewiernych!"
87. I objawilismy Mojzeszowi i jego bratu: "Przygotujcie dla waszego
ludu domy w Egipcie; i uczyncie wasze domy swiatynia! i odprawiajcie
modlitwe! i oglos radosna wiesc wierzacym!"
88. I powiedzial Mojzesz: "Panie nasz! Ty dales Faraonowi i jego
starszyznie ozdoby i bogactwa w zyciu tego swiata - Panie nasz! - aby
sprowadzali z drogi Twojej na manowce. Panie nasz! Zniszcz ich bogactwa
i uczyn zatwardzialymi ich serca! Niechaj oni nie uwierza, dopóki nie
ujrza kary bolesnej!"
99
89. Powiedzial: "Wasza prosba zostala wysluchana. Idzcie obydwaj prosto
i nie postepujcie droga tych, którzy nie wiedza!"
90. I przeprowadzilismy synów Izraela przez morze, a scigal ich Faraon
i jego woiska z zawzietoscia i wrogoscia. Az kiedy byl bliski
zatoniecia, powiedzial: "Uwierzylem, ze nie ma boga, jak tylko Ten , w
którego uwierzyli synowie Izraela! I jestem wsród tych, którzy sie
calkowicie poddali."
91. Tak, teraz! A przedtem sie zbuntowales i byles w liczbie tych,
którzy szerza zepsucie.
92. Lecz dzisiaj ciebie uratujemy - twoje cialo, abys byl znakiem dla
tych, którzy przyjda po tobie. Zaprawde, wielu sposród ludzi zaniedbuje
Nasze znaki!
93. I My osiedlilismy synów Izraela w siedlisku pewnym, i
zaopatrzylismy ich w dobre rzeczy. Oni nie sprzeczali sie, dopóki nie
przyszla do nich wiedza. Zaprawde, twój Pan rozsadzi miedzy nimi w Dniu
Zmartwychwstania, w czym oni sie róznili!
94. A jesli powatpiewasz w to, co tobie zeslalismy, to zapytaj tych,
którzy czytaja Ksiege, która byla przed toba. Przyszla do ciebie prawda
od twojego Pana, nie badz wiec w liczbie tych, którzy powatpiewaja!
95. I nie badz w liczbie tych, którzy za klamstwo uznali znaki Boga, bo
inaczej bedziesz wsród stratnych.
96. Zaprawde, ci, na których sie sprawdzilo slowo twojego Pana, nie
uwierza
97. - nawet jesliby przyszly do nich wszystkie znaki - dopóki nie
zobacza kary bolesnej.
98. Gdyby znalazlo sie choc jedno miasto, które by uwierzylo i któremu
pomoglaby jego wiara, oprócz ludu Jonasza! Kiedy oni uwierzyli,
odsunelismy od nich kare hanby w zyciu na tym swiecie i pozwolilismy im
uzywac do pewnego czasu.
99. A gdyby zechcial twój Pan, to uwierzyliby wszyscy, którzy sa na
ziemi. Czy ty potrafisz zmusic ludzi do tego, zeby stali sie
wierzacymi?
100. I nie zdarzy sie zadnej duszy uwierzyc, jak tylko za zezwoleniem
Boga. On zesle gniew na tych, którzy nie sa rozumni.
101. Powiedz: "Popatrzcie na to, co jest w niebiosach, i na to, co jest
na ziemi!" Ale ludziom, którzy nie wierza, nie pomoga ani znaki, ani
napomnienia.
102. Czegoz oni oczekuja, jesli nie dni podobnych do tych, które juz
przezyli ludzie przed nimi? Powiedz: "Oczekujcie wiec! Ja jestem z wami
wsród oczekujacych!"
103. Nastepnie My uratujemy Naszych poslanców i tych, którzy uwierzyli.
Tak wiec obowiazkiem Naszym jest, bysmy ratowali ludzi wierzacych.
104. Powiedz: "O ludzie! Jesli wy pozostajecie w zwatpieniu co do mojej
religii - to ja nie bede oddawal czci tym, których wy czcicie poza
Bogiem; ja czcze Boga, który was wezwie, i otrzymalem rozkaz, aby byc
wsród wierzacych."
100
105. I: "Skieruj twarz ku tej religii, jako czlowiek prawdziwie
pobozny, i nie bedzie w liczbie tych, którzy dodaja Bogu
wspóltowarzyszy!
106. I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoze ani nie
zaszkodzi. A jesli to uczynisz, to znajdziesz sie wówczas wsród
niesprawiedliwych."
107. Jesli Bóg dotknie cie nieszczesciem, to nikt nie zdola go odsunac,
jak tylko On. A jesli On chce dla ciebie dobra, to nikt nie odwróci
Jego laski. On obdarza nia, kogo chce ze swoich slug. On jest
Przebaczajacy, Litosciwy!
108. Powiedz: "O ludzie! Przyszla do was prawda od waszego Pana. Kto
idzie droga prosta, ten idzie droga prosta dla siebie samego. A
ktokolwiek bladzi, bladzi na szkode sobie samemu. A ja nie jestem dla
was opiekunem."
109. Postepuj wiec za tym, co ci zostalo objawione! Badz cierpliwy! On
jest najlepszym z sedziów!
SURA 11. THE PROPHET HUD (HUD)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Ra. Oto Ksiega, której znaki sa utwierdzone, nastepnie
jasno przedstawione - od Madrego, w pelni swiadomego:
2. "Nie czcijcie nikogo innego, jak tylko Boga! Ja jestem dla was, od
Niego, ostrzegajacym i zwiastunem radosnej nowiny.
3. Proscie o przebaczenie waszego Pana i nawracajcie sie do Niego! On
wam da piekne uzywanie zycia do oznaczonego kresu i da Swoja laske
kazdemu, posiadajacemu zasluge. A jesli sie odwrócicie, to obawiam sie
dla was kary Dnia Wielkiego.
4. Do Boga powrócicie. On jest nad kazda rzecza wszechwladny!"
5. Czyz oni nie zamykaja sie w sobie, aby sie ukryc przed Panem? Czyz
On nie wie, kiedy oni sie okrywaja swoimi szatami; co trzymaja w
tajemnicy, a co ujawniaja? Zaprawde, On wie dobrze, co kryje sie w
piersiach!
6. I nie ma ani jednego zwierzecia na ziemi, którego zaopatrzenie nie
przypadaloby Bogu. On zna jego miejsce przebywania i jego miejsce
odpoczynku. Wszystko jest w Ksiedze jasnej:
7. On jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie w ciagu szesciu dni -
a Jego tron byl na wodzie - aby wypróbowac, który z was jest lepszy w
dzialaniu. A jesli powiesz: "Zaprawde; zostaniecie wskrzeszeni, po
smierci" to oni z pewnoscia powiedza: "To sa tylko czary oczywiste!"
8. Jesli My opóznimy im kare do pewnego obliczonego czasu, to oni z
pewnoscia powiedza: "Cóz to ja powstrzymuje?" Czyz nie tak?! W dniu,
kiedy ona przyjdzie do nich, nie bedzie mozna jej od nich odwrócic; i
obejmie ich to, z czego oni sie wysmiewali.
9. Jesli My dajemy czlowiekowi zakosztowac Naszego milosierdzia, a
potem mu je zabieramy, to on jest zrozpaczony i niewdzieczny.
10. A jesli damy mu zakosztowac dobrodziejstwa po utrapieniu, jakie go
dotknelo, to on z pewnoscia powie: "Odeszly ode mnie przykrosci!"
Zaprawde, on wtedy jest uradowany, dumny!
101
11. Inaczej ci, którzy sa cierpliwi i pelnia dobre dziela; oni
otrzymaja przebaczenie i nagrode wielka!
12. Byc moze, pomijasz czesc tego, co zostalo ci objawione , i sciska
sie twoja piers z obawy, ze powiedza: "Dlaczego nie zostal mu zeslany
skarb albo dlaczego nie przyszedl z nim aniol?!" Ty jestes tylko
ostrzegajacym, a Bóg jest opiekunem czuwajacym nad kazda rzecza.
13. Albo tez powiedza: "On to wymyslil." Powiedz: "Przyniescie dziesiec
sur zmyslonych, podobnych do niego; i wzywajcie, kogo mozecie, poza
Bogiem, jesli mówicie prawde!"
14. Jesli oni wam nie odpowiedza, to wiedzcie, ze to wszystko zostalo
objawione tylko z wiedza Boga i ze nie ma boga, jak tylko On! Czyz wiec
nie poddacie sie calkowicie?
15. Ten, kto chce zycia tego swiata i jego ozdoby... My im zaplacimy w
pelni tutaj, ale i tam nie doznaja oni szkody.
16. To sa tacy, dla których w zyciu ostatecznym nie bedzie nic innego,
jak tylko ogien. I daremne bedzie to, czego na nim dokonali, i
bezuzyteczne, co uczynili.
17. Ten, kto polega na jasnym dowodzie, pochodzacym od jego Pana i
recytowanym przez Jego swiadka, majac przed soba Ksiege Mojzesza jako
przewodnika i milosierdzie - tacy jak on wierza w niego. A kto sposród
zwolenników róznych partii nie wierzy w niego, to ogien bedzie jego
miejscem spotkania. Nie powatpiewaj wiec w to objawienie, poniewaz ono
jest prawda od twego Pana. Lecz, zaprawde, wiekszosc ludzi nie wierzy!
18. A czy jest ktos bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto wymysla
klamstwo przeciw Bogu? Tacy beda przedstawieni swojemu Panu i
swiadkowie powiedza: "Oto sa ci, którzy sklamali swemu Panu!" Czyz
przeklenstwo Boga nie spadnie na niesprawiedliwych,
19. na tych, którzy odwracaja od drogi Boga, poszukujac na niej
krzywizny, i którzy nie wierza w zycie ostateczne?
20. Ci nie sa w mocy zmienic czegokolwiek na ziemi i nie ma dla nich
opiekunów, poza Bogiem. Im kara zostanie podwojona. Oni nie mogli
slyszec i nie mogli tez jasno widziec.
21. Oto ci, którzy zgubili samych siebie. I to, co wymyslili, odsunelo
sie od nich.
22. Nie ma zadnej watpliwosci, ze w zyciu ostatecznym oni beda
najbardziej stratni!
23. Zaprawde, ci, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dziela, i
którzy sa pokorni przed swoim Panem - beda mieszkancami Ogrodu; oni tam
beda przebywac na wieki.
24. Te dwie grupy sa jak: slepy i gluchy oraz widzacy i slyszacy. Czyz
oni moga byc do siebie podobni? Czy wy sie nie opamietacie?
25. My wyslalismy Noego do jego ludu: "Zaprawde, ja jestem dla was
jawnie ostrzegajacym!
26. Nie czcijcie nikogo innego, jak tylko Boga! Zaprawde, obawiam sie
dla was kary Dnia pelnego bólu!"
27. I powiedzieli dostojnicy jego ludu, którzy nie uwierzyli: "Widzimy,
ze jestes tylko czlowiekiem, podobnie jak my. Widzimy, ze postepuja za
toba tylko najnedzniejsi sposród nas, pospiesznie, bez zastanowienia. I
102
nie widzimy u was zadnej wyzszosci nad nami. Przeciwnie, uwazamy, ze
jestescie klamcami."
28. On powiedzial: "O ludu mój! Czy pomysleliscie? Jesli sie opieram na
jasnym dowodzie pochodzacym od Pana i jesli On dal mi milosierdzie
pochodzace od Niego - na które byliscie slepi - to czyz mozemy wam je
narzucac, skoro macie do niego wstret?
29. O ludu mój! Ja nie prosze was za to o zadne bogactwo: moja nagroda
jest tylko u Boga. I nie bede odpychal tych, którzy uwierzyli: przeciez
oni spotkaja swego Pana. Lecz widze, iz jestescie ' ludem nieswiadomym.
30. 0. ludu mój! Kto mnie ochroni przed Bogiem, jesli ja was odepchne?
Czyz wy sie nie opamietacie?
31. Wszak ja nie mówie wam: TJa mam skarby Bogat - przeciez nie znam
tego, co skryte. I nie mówie wam: TJa jestem aniolem.t I nie mówie tym,
którymi gardza wasze oczy: TBóg nie da im zadnego dobra.t - Bóg wie
najlepiej, co kryje sie w ich duszach! - Bylbym wówczas wsród
niesprawiedliwych."
32. Oni powiedzieli: "O Noe! Ty z nami sie spierasz i pomnozyles z nami
spory. Przyprowadz nam to, co obiecujesz, jesli jestes z liczby
prawdomównych!"
33. On powiedzial: "Przyprowadzi wam go Bóg - jesli On zechce - i nie
bedziecie mogli nic uczynic.
34. Moja rada nie przyniesie wam pozytku - gdybym chcial udzielic wam
rady - jesli Bóg zechce wprowadzic was w blad. On jest waszym Panem i
do Niego bedziecie sprowadzeni."
35. Albo moze oni powiedza: "On to wymyslil!" Powiedz: "Jesli ja to
wymyslilem, to na mnie spadnie moje przewinienie. Lecz ja jestem nie
winien tego grzechu, który wy popelniacie."
36. I zostalo objawione Noemu: "Uwierza z twojego ludu tylko ci, którzy
juz wierza. Wiec nie rozpaczaj z powodu tego, co oni czynili!
37. Zbuduj statek przed Naszymi oczami i wedlug Naszego objawienia; i
nie przemawiaj do Mnie za tymi, którzy sa niesprawiedliwi! Oni zostana
potopieni!"
38. I on zbudowal statek. A za kazdym razem, kiedy przechodzili obok
niego dostojnicy jego ludu, wysmiewali sie z niego. On powiedzial:
"Jesli wysmiewacie sie z nas, to badzcie pewni, ze my bedziemy sie z
was wysmiewac, tak jak wy sie z nas wysmiewacie.
39. Niebawem sie dowiecie, kogo spotka kara ponizajaca i na kogo
spadnie kara nieustajaca!"
40. A kiedy nadszedl Nasz rozkaz i zakipial piec, powiedzielismy:
"Wnies na statek ze wszystkiego po dwoje i twoja rodzine - z wyjatkiem
tego, przeciwko któremu juz wczesniej padlo slowo - i tych, którzy
uwierzyli." Lecz uwierzyli z nim tylko nieliczni.
41. I on powiedzial: "Wsiadajcie na statek! Niech on plynie w imie Boga
i niech przybija do portu! Zaprawde, mój Pan jest przebaczajacy,
litosciwy!"
42. I plynal z nimi wsród fal jak góry. I Noe wezwal swojego syna,
który pozostawal na miejscu odosobnionym: "O synu mój ! Wsiadaj z nami
i nie badz z niewiernymi!"
103
43. On powiedzial: "Ja schronie sie na jakas góre, która wybawi mnie od
wody." Powiedzial: "Nie ma dzisiaj wybawiciela od rozkazu Boga, oprócz
tego, komu On okazal milosierdzie!" I powstala miedzy nimi fala, i
znalazl sie wsród zatopionych.
44. I dal sie slyszec glos: "O ziemio! Pochlon twoja wode! O niebo!
Powstrzymaj sie!" I woda opadla, i rozkaz zostal spelniony, a on osiadl
na Al-Dzudi. I powiedziano: "Niech przepadnie lud niesprawiedliwych!"
45. I Noe zawolal do swego Pana, mówiac: "Panie mój! Oto mój syn jest z
mojej rodziny. Zaprawde, Twoja obietnica jest prawda, a Ty jestes
najsprawiedliwszy z sedziów!"
46. Powiedzial: "O Noe! On nie nalezy do twojej rodziny; to jest czyn
nieprawy. Nie pros mnie o to, czego nie znasz. Oto Ja ciebie napominam,
abys nie byl czlowiekiem nieswiadomym."
47. On powiedzial: "Panie mój ! Uchowaj mnie od tego, abym Ciebie mial
prosic o to, czego nie znam. Jesli Ty mi nie przebaczysz i jesli nie
okazesz mi milosierdzia, to bede wsród tych, którzy ponoszs strate."
48. I zostalo powiedziane: "O Noe! Zejdz z pozdrowieniem od Nas, a
blogoslawienstwa niech beda nad toba i nad narodami, które narodza sie
z tych, którzy sa z toba. I powstana inne narody, którym damy uzywanie
doczesne, a nastepnie dotknie ich od Nas kara bolesna."
49. Oto opowiesc o tym, co skryte. Objawiamy ja tobie. Nie znales jej
ani ty, ani twój lud przedtem. Wiec badz cierpliwy! Zaprawde,
ostateczny rezultat jest dla bogobojnych!
50. I wyslalismy do ludu Ad ich brata Huda. On powiedzial: "O ludu mój!
czcijcie Boga! Nie ma dla was boga oprócz Niego! Wy tylko zmyslacie
klamstwa.
51. O ludu mój! Ja nie prosze was za to o zadna nagrode. Moja nagroda
jest u Tego, który mnie stworzyl. Czyz nie jestescie rozumni?
52. O ludu mój! Proscie o przebaczenie waszego Pana, potem nawracajcie
sie do Niego. On zesle na was z nieba deszcz obfity i doda wam sily do
waszej sily. Nie odwracajcie sie wiec jako grzesznicy!"
53. Oni powiedzieli: O Hudzie! " Ty nie przyszedles do nas z jasnym
dowodem: My nie pozostawimy naszych bogów na twoje slowo, my tobie nie
wierzymy:
54. My mówimy tylko, iz jeden z naszych bogów dotknal ciebie zlem." On
powiedzial: "Oto biore Boga za swiadka, i wy tez zaswiadczcie, iz ja
nie jestem winien tego, co wy Jemu dodajecie jako wspóltowarzyszy,
55. poza Nim. Knujcie chytrosc przeciwko mnie, wszyscy razem, i potem
nie kazcie mi czekac!
56. Oto zaufalem Bogu, Panu mojemu i Panu waszemu. Nie ma zadnego
zwierzecia, którego On nie trzymalby za kosmyk. Zaprawde, Pan mój jest
na drodze prostej!
57. A jesli sie odwrócicie - a przeciez ja wam obwiescilem to, z czym
zostalem poslany - mój Pan zastapi was innym narodem, a wy nie
zaszkodzicie Mu w niczym. Zaprawde, mój Pan czuwa pilnie nad kazda
rzecza!"
58. I kiedy przyszedl Nasz rozkaz, uratowalismy Huda i tych, którzy
uwierzyli razem z nim - przez milosierdzie pochodzace od Nas; i
uratowalismy ich od surowej kary.
104
59. I oto Adyci odrzucili znaki swojego Pana, i zbuntowali sie
przeciwko Jego poslancom, i poszli za rozkazem kazdego upartego tyrana.
60. I towarzyszylo im przeklenstwo na tym swiecie i w Dniu
Zmartwychwstania. O tak ! Zaprawde, Adyci nie uwierzyli w swego Pana! O
tak ! Niech przepadna Adyci, lud Huda!
61. I wyslalismy do ludu Samud ich brata Saliha. On powiedzial: "O ludu
mój! Czcijcie Boga! Nie ma dla was zadnego innego boga oprócz Niego! On
was utworzyl z ziemi i On was na niej osiedlil. Proscie Go o
przebaczenie i nawracajcie sie do Niego! Zaprawde, mój Pan jest bliski,
wysluchujacy!"
62. Oni powiedzieli: "O Salihu! Byles przeciez wsród nas tym, w którym
pokladalismy przedtem nadzieje. Czy chcesz nam zabronic, abysmy czcili
to, co czcili nasi ojcowie? Zaprawde, jestesmy w powaznym zwatpieniu
wobec tego, do czego ty nas wzywasz!"
63. On powiedzial: "O ludu mój ! Czy wy pomysleliscie? Jesli sie
opieram na jasnym dowodzie, pochodzacym od mego Pana, i jesli przyszlo
do mnie milosierdzie od Niego, to kto mi pomoze przed Bogiem, jesli ja
sie zbuntuje przeciwko Niemu? Wy tylko powiekszacie moja strate.
64. O ludu mój! Oto ta wielbladzica Boga jest dla was znakiem!
Pozwólcie jej wiec pasc sie na ziemi Boga! Nie czyncie jej nic zlego,
bo inaczej pochwyci was kara bliska."
65. Oni jednak podcieli jej peciny. Wtedy on powiedzial: "Uzywajcie
sobie w swoich domostwach przez trzy dni - to jest obietnica
nieklamliwa."
66. I kiedy przyszedl Nasz rozkaz, uratowalismy Saliha oraz tych,
którzy uwierzyli razem z nim - przez milosierdzie pochodzace od Nas -
od hanby tego dnia. Zaprawde, twój Pan jest Mocny, Potezny!
67. I dosiegnal tych, którzy byli niesprawiedliwi, przerazliwy krzyk;
rankiem zas lezeli twarzami do ziemi w swoich domostwach,
68. jak gdyby tam nie mieszkali. O tak! Zaprawde, lud Samud nie
uwierzyl w swego Pana O tak! Niech przepadna Samudyci!
69. Nasi poslancy przyszli do Abrahama z radosna wiescia. Powiedzieli:
"Pokój!" On powiedzial: "Pokój!" - i nie omieszkal przyniesc
upieczonego cielaka.
70. A kiedy zobaczyl, ze ich rece nie siegaja po niego, odniósl sie do
nich z nieufnoscia i poczul strach przed nimi. Oni powiedzieli: "Nie
bój sie! Oto zostalismy poslani do ludu Lota."
71. Zona jego stala i rozesmiala sie. My ucieszylismy ja wiescia o
Izaaku, a po Izaaku - o Jakubie.
72. Ona powiedziala: "O biada mi! Czyz ja urodze, przeciez jestem stara
kobieta, a ten mój maz jest starcem! Zaprawde, to jest rzecz
zadziwiajaca!"
73. Oni powiedzieli: "Czy ty sie dziwisz rozkazowi Boga? Milosierdzie
Boga i Jego blogoslawienstwa niech beda nad wami
74. A kiedy strach opuscil Abrahama i kiedy dotarla do niego radosna
wiesc, zaczal prowadzic spór z Nami w sprawie ludu Lota.
75. - Zaprawde, Abraham byl lagodny, pokorny, nawracajacy sie w
skrusze! -
105
76. "O Abrahamie! Odwróc sie od tego! Oto przyszedl rozkaz od twego
Pana! Zaprawde, przyjdzie do nich kara, której nie bedzie mozna
odwrócic!"
77. A kiedy przybyli nasi poslancy do Lota, on zmartwil sie z ich
powodu, bo ramie jego bylo bezsilne dla nich. I powiedzial on: "To jest
dzien nieszczesny!"
78. I przyszedl do niego jego lud, pospiesznie kierujac sie ku niemu,
ale przedtem popelniali zle czyny. "I on powiedzial: O ludu mój! Oto
moje córki - one sa czysciejsze dla was! Przeto bójcie sie Boga! Nie
zawstydzajcie mnie w moich gosciach! Czyz nie ma wsród was czlowieka
prawego?!"
79. Oni powiedzieli: "Ty wiesz przeciez; ze my nie mamy prawa do twoich
córek; i wiesz z pewnoscia, czego my chcemy."
80. On powiedzial: "Gdybym tylko mial sile nad wami albo gdybym mógl
znalesc podpore solidnego filara!"
81. Oni powiedzieli: "O Locie! My jestesmy poslancami twego Pana; oni
nigdy do ciebie nie dojda. Wyruszaj wiec z twoja rodzina i niech nie
odwraca sie zaden z was; twoja zona jedna sie odwróci i dosiegnie ja
to, co dosiegnie tamtych! Zaprawde, ich wyznaczonym czasem - poranek. A
czy poranek nie jest blisko?"
82. A kiedy przyszedl Nasz rozkaz, wywrócilismy miasto z góry na dól; i
spuscilismy na nie deszcz kamieni z gliny palonej, warstwami,
83. oznakowanej u twojego Pana. I ono nie jest daleko od
niesprawiedliwych.
84. I wyslalismy do Madianitów ich brata Szu`ajba, który powiedzial:
"Czcijcie Boga! Nie ma dla was zadnego innego boga oprócz Niego! I nie
umniejszajcie miary i wagi! Widze, ze zyjecie w dobrobycie, i obawiam
sie dla was kary Dnia wszystko obejmujacego!
85. O ludu mój! ' Dawajcie pelna miare i wage, sprawiedliwie! Nie
powodujcie uszczerbku w ludzkich dobrach! Nie czyncie niegodziwosci na
ziemi, by nie szerzyc zgorszenia!
86. To, co pozostaje u Boga, jest lepsze dla was, jesli jestescie
wierzacymi. Ja nie jestem dla was zadnym strózem."
87. Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! Czy twoja modlitwa nakazuje ci,
abysmy poniechali tego, co czcili nasi ojcowie, albo abysmy przestali
czynic z naszym majatkiem to, co chcemy? Ty przeciez jestes lagodny,
prawy!"
88. On powiedzial: "O ludu mój ! Jak wam sie wydaje? Jesli opieram sie
na jasnym dowodzie, pochodzacym od mego Pana, i jesli on zaopatrzyl
mnie od Siebie pieknym zaopatrzeniem, i jesli nie chce pójsc za wami w
tym, czego wam zakazuje, to ja chce tylko waszego udoskonalenia, na
miare moich mozliwosci. Moja nadzieja na pomyslnosc jest tylko u Boga!
Jemu zaufalem i do Niego sie nawracam!
89. O ludu mój! Niech rozdzial ze mna nie doprowadzi was do grzechu,
aby was nie dosieglo to samo, co dosieglo: lud Noego albo lud Lota,
albo lud Saliha. A lud Lota nie jest daleko od was.
90. Proscie o przebaczenie waszego Pana! Nastepnie nawracajcie sie do
Niego! Zaprawde, mój Pan jest litosciwy, kochajacy!"
106
91. Oni powiedzieli: "O Szu`ajbie! My nie pojmujemy wiele z tego, co
mówisz; my widzimy, ze jestes slaby wsród nas. I gdyby nie twój ród, to
bysmy ciebie ukamienowali; ty nie jestes przeciez nad nami potezny."
92. On powiedzial: "O ludu mój ! Czy mój ród jest potezniejszy dla was
od Boga, tak iz odwróciliscie sie do Niego plecami? Zaprawde, mój Pan
obejmuje calkowicie to, co czynicie!
93. O ludu mój! Dzialajcie wedlug swoich mozliwosci, ja tez bede
dzialal. I niebawem sie dowiecie, do kogo przyjdzie kara, która go
ponizy, i kto byl klamca. Wyczekujcie wiec! Ja z wami jestem
wyczekujacy."
94. I kiedy przyszedl Nasz rozkaz, uratowalismy Szu`ajba i tych, którzy
uwierzyli razem z nim - przez milosierdzie od Nas. Tych, którzy byli
niesprawiedliwi, pochwycil przerazliwy krzyk i rankiem lezeli w swoich
domostwach twarzami ku ziemi,
95. jak gdyby oni tam nigdy nie zyli. O tak! Niech przepadna Madianici
, tak jak oddaleni zostali Samudyci!
96. I poslalismy Mojzesza z Naszymi znakami i z wladza oczywista
97. do Faraona i jego dostojników. I poszli oni za rozkazem Faraona,
chociaz rozkaz Faraona nie byl sluszny.
98. Pójdzie on na czele swego ludu, w Dniu Zmartwychwstania, i
poprowadzi do wodopoju - do ognia! Jakze to nieszczesny wodopój, do
którego oni sa prowadzeni!
99. I bedzie im towarzyszyc tu przeklenstwo, nawet w Dniu
Zmartwychwstania. Jakze nieszczesny to podarunek zostanie im dany!
100. Oto troche wiadomosci o miastach, o których ci opowiadamy: jedne z
nich jeszcze stoja, a inne zostaly sciete jak zniwo.
101. My nie wyrzadzilismy im niesprawiedliwosci, lecz oni sami sobie
wyrzadzili niesprawiedliwosc. I nie wybawili ich od niczego ich
bogowie, których wzywali, poza Bogiem, kiedy przyszedl rozkaz od
twojego Pana. Oni powiekszyli tylko swoja zgube.
102. Takie jest skaranie twego Pana, kiedy On pokaral te miasta, które
byly niesprawiedliwe.
103. Zaprawde, Jego karanie jest bolesne, gwaltowne! Zaprawde, w tym
jest znak dla tych, którzy sie obawiaja kary zycia ostatecznego! To
jest Dzien, dla którego ludzie zostana zebrani! To Dzien, który bedzie
zaswiadczony!
104. I My opóznimy go tylko do oznaczonego juz czasu.
105. Kiedy ten Dzien nadejdzie, dusza nie bedzie mówic inaczej, jak
tylko za pozwoleniem Boga. I beda wtedy ludzie nieszczesliwi i ludzie
szczesliwi.
106. Ci, którzy beda nieszczesliwi, beda w ogniu wsród wzdychan i
szlochów;
107. beda tam przebywac na wieki, jak dlugo beda trwac niebiosa i
ziemia, chyba ze Bóg zechce inaczej. Zaprawde, twój Pan czyni to, co
chce!
108. A ci, którzy dostapili szczescia, znajda sie w Ogrodzie; beda tam
przebywac na wieki, jak dlugo trwac beda niebiosa i ziemia, chyba ze
Bóg zechce inaczej. - To jest podarunek niezawodny. -
107
109. I nie miej zadnej watpliwosci wzgledem tego, co czcza ci ludzie;
oni oddaja czesc tylko tak, jak oddawali czesc niegdys ich ojcowie.
Zaprawde, My w pelni oddamy im ich udzial, nie umniejszony!
110. Dalismy juz Ksiege Mojzeszowi i byla ona przedmiotem sporu. Gdyby
nie slowo pochodzace od twego Pana, które sie pojawilo wczesniej, to
zostaloby juz miedzy nimi rozstrzygniete. Zaprawde, oni sa w glebokim
zwatpieniu wzgledem niej!
111. Zaprawde, twój Pan da pelna zaplate wszystkim za ich czyny! On
przeciez jest doskonale swiadomy tego, co czynicie!
112. Postepuj droga prosta, tak jak ci zostalo nakazane; ty i ci,
którzy sie nawrócili z toba, i nie przekraczajcie granicy! Przeciez On
doskonale widzi, co czynicie!
113. I nje opierajcie sie na tych, którzy sa niesprawiedliwi, bo
dosiegnie was ogien! I nie ma dla was, poza Bogiem; opiekunów; i wtedy
nie bedziecie wspomozeni.
114. Odprawiaj modlitwe na obu krancach dnia i czesto w godzinach nocy:
Zaprawde; czyny piekne usuwaja czyny zle! To jest przypomnienie dla
pamietajacych!
115. Badz cierpliwy! bo, zaprawde, Bóg nie gubi nagrody tych, którzy
czynia dobro!
116. Dlaczego wsród pokolen, które byly przed wami, nie bylo ludzi
obdarzonych wytrwaloscia, którzy by sprzeciwiali sie zepsuciu na ziemi,
oprócz tych nielicznych, których uratowalismy? A ci, którzy czynili
niesprawiedliwosc, przedkladali dobrobyt, w którym zyli; i byli
grzesznikami.
117. I nie postapilby twój Pan tak, by zniszczyc te miasta
niesprawiedliwie, jesliby ich mieszkancy czynili dobro.
118. A jesliby twój Pan chcial, to uczynilby ludzi jednym narodem. Ale
oni nie przestaja sie sprzeczac,
119. z wyjatkiem tych, komu twój Pan okazal milosierdzie. Dlatego On
ich stworzyl. I spelnilo sie slowo twojego Pana: "Ja z pewnoscia
napelnie Gehenne dzinnami i ludzmi, wszystkimi razem!"
120. Opowiadamy tobie te opowiesci o poslancach, aby przez to umocnic
twoje serce. I w tym przyszla do ciebie prawda, pouczenie i napomnienie
dla wierzacych.
SURA 12. YUSUF (JOZEF)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Ra. To sa znaki Ksiegi jasnej.
2. My zeslalismy ja w postaci Koranu arabskiego - byc moze, potraficie
zrozumiec.
3. Przez objawienie tobie tego Koranu My przekazemy ci najpiekniejsze
opowiadanie, chociaz byles wsród niedbalych.
4. Oto powiedzial Józef do swego ojca: "O mój ojcze! Zobaczylem
jedenascie gwiazd i slonce, i ksiezyc; widzialem je, jak mi wybijaly
poklony."
108
5. On powiedzial: "O mój synu! Nie opowiadaj tego widzenia twoim
braciom, bo oni uknuja przeciwko tobie podstep. Zaprawde, szatan jest
dla czlowieka wrogiem oczywistym!
6. W ten sposób wybiera ciebie twój Pan i nauczy cie wyjasniania
wydarzen; On dopelni Swojej dobroci wzgledem ciebie i wzgledem rodu
Jakuba, tak jak dopelnil jej poprzednio wzgledem twoich dw6ch ojców:
Abrahama i Izaaka. Zaprawde, twój Pan jest wszechwiedzacy, madry!"
7. Z pewnoscia w Józefie i w jego braciach byly znaki dla tych, którzy
pytaja!
8. Oto oni powiedzieli: "Zapewne, Józef i jego brat sa milsi naszemu
ojcu niz my, a przeciez my jestesmy gromada. Zaprawde, nasz ojciec jest
w oczywistym bledzie!
9. Zabijcie Józefa albo wyrzuccie go na obca ziemie! Wtedy ku wam
zwróci sie oblicze ojca i bedziecie wtedy ludzmi prawymi."
10. Powiedzial jeden z nich: "Nie zabijajcie Józefa, lecz wrzuccie go w
glebine studni, a odnajdzie go jakas karawana; jesli juz chcecie to
uczynic."
11. Oni powiedzieli: "O nasz ojcze! Dlaczego ty nam nie dowierzasz,
jesli chodzi o Józefa? Zaprawde, my jestesmy jego szczerymi doradcami!
12. Poslij go z nami jutro! On sie ucieszy i zabawi, a my bedziemy nad
nim czuwac."
13. On powiedzial: "Zasmuci mnie to z pewnoscia, jesli z nim
pójdziecie. Obawiam sie, ze pozre go wilk, jesli nie bedziecie go
pilnowali."
14. Oni powiedzieli: "Jesli pozre go wilk - a jest nas przeciez gromada
- to i my poniesiemy strate."
15. I kiedy poszli z nim, i zgodzili sie, aby go wrzucic w glebine
studni, My objawilismy mu: "Ty im wyjawisz te ich sprawke, kiedy oni
nie beda nawet przeczuwali."
16. I przyszli do swego ojca wieczorem, i plakali.
17. Powiedzieli: "O ojcze nasz! Urzadzalismy sobie wyscigi i
pozostawilismy Józefa przy naszych rzeczach, i pozarl go wilk. Ty nam
nie uwierzysz, nawet jeslibysmy mówili prawde."
18. I przyniesli jego koszule zaplamiona falszywa krwia. I on
powiedzial: "Tak, wasze dusze podsunely wam ten czyn, lecz cierpliwosc
jest piekna. U Boga nalezy szukac pomocy w tym, co wy opisujecie."
19. I przybyla karawana; wyslali swego czlowieka dla zaczerpniecia
wody; on spuscil w dól swój buklak i powiedzial: "O, jaka radosna
wiadomosc! Oto mlodzieniec!" Oni go ukryli jako towar, lecz Bóg
wiedzial, co oni zamierzali uczynic.
20. Sprzedali go za mizerna cene, za niewiele dirhemów, poniewaz nie
interesowali sie nim.
21. I powiedzial ten z Egiptu, który go wykupil, do swojej zony:
"Przygotuj mu godne mieszkanie! Byc moze, bedzie on dla nas pozyteczny,
albo wezmiemy go za syna. " W ten sposób urzadzilismy Józefa na tej
ziemi, aby go nauczyc wyjasniania wydarzen. Bóg zwyciesko dopelnia
Swojego dziela, lecz wiekszosc ludzi nie wie.
109
22. A kiedy doszedl do dojrzalosci, dalismy mu madrosc i wiedze. W ten
sposób My nagradzamy czyniacych dobro.
23. Ta, w której domu on przebywal, próbowala go uwiesc; zamknela drzwi
mówiac: "Chodz tutaj!" On powiedzial: "Niech mnie Bóg uchroni!
Zaprawde, On - mój Pan, dal mi piekne miejsce schronienia! Zaprawde,
nie bedz szczesliwi ludzie niesprawiedliwi!"
24. Ona bardzo go pragnela; i on tez by jej mocno zapragnal, gdyby nie
zobaczyl dowodów swego Pana. Tak sie stalo, abysmy mogli odsunac od
niego zlo i niegodziwosc. Zaprawde, on nalezy do Naszych szczerych
slug!
25. Oboje pobiegli szybko do drzwi; ona podarla jego koszule z tylu; i
przy drzwiach spotkali jej pana; ona powiedziala: "Jaka jest zaplata
dla tego, kto chcial zaszkodzic twojej rodzinie? Chyba tylko wiezienie
albo kara dotkliwa!"
26. Józef powiedzial: "Ona nastawala na mnie." I znalazl sie pewien
swiadek z jej rodziny: "Jesli jego koszula zostala rozerwana z przodu,
to ona mówi prawde, a on jest klamca.
27. A jesli jego koszula zostala rozerwana z tylu, to ona sklamala, a
on jest prawdomówny."
28. Pan zobaczyl jego koszule rozerwana z tylu i powiedzial: "Oto jeden
z waszych kobiecych podstepów; zaprawde, wasz podstep jest wielki!"
29. Józefie, oddal sie! A ty pros o przebaczenie za swój grzech! Ty
przeciez jestes ta, która zgrzeszyla!
30. I mówily kobiety w miescie: "Zona moznego kusi swego sluge, on
rozpalil w niej milosc. Widzimy ja w jawnym bledzie!"
31. A kiedy ona poslyszala ich zlosliwosc, poslala po nie; przygotowala
dla nich uczte i dala kazdej z nich nóz. Powiedziala: "Wyjdz im
naprzeciw!" A kiedy one go zobaczyly, wpadly w taki zachwyt, ze pociely
sobie rece, i powiedzialy: "Niech Bóg uchowa! To nie jest czlowiek
smiertelny! To nie kto inny, jak tylko szlachetny aniol!"
32. Ona powiedziala: "Oto macie tego, z czyjego powodu ganilyscie mnie!
Chcialam go uwiesc, lecz on sie obronil. Jesli on nie uczyni tego, co
mu nakazuje, to zostanie uwieziony i znajdzie sie w liczbie nedznych."
33. On powiedzial: "Panie mój! Wiezienie jest milsze dla mnie anizeli
to, do czego one mne namawiaja: Ale jesli Ty nie odwrócisz mnie od ich
chytrosci, to ja sie ku nim sklonie i znajde sie w liczbie glupców."
34. I wysluchal go Pan, i odwrócil od niego ich chytrosc. Zaprawde, On
jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
35. A kiedy ujrzeli znaki, wydalo im sie wlasciwe umezic go na pewien
czas.
36. I weszli z nim do wiezienia dwaj mlodziency. Jeden z nich
powiedzial: "Oto widze siebie, jak wyciskam winogrona!" I powiedzial
drugi: "Oto widze siebie, jak niose na glowie chleb, z którego jedza
ptaki! Daj nam wyjasnienie tego. Zaprawde, widzimy, iz jestes z liczby
czyniacych dobro!"
37. On powiedzial: "Jeszcze nie otrzymacie jedzenia, które jest wam
podawane, a ja wyjasnie wasze widzenia, zanim one sie spelnia. Oto
czego nauczyl mnie dla was mój Pan. Oto porzucilem religie ludzi,
którzy nie wierza w Boga i którzy nie wierza w zycie ostateczne.
110
38. I poszedlem za religia moich ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. My
nie mozemy dodawac Bogu niczego za wspóltowarzysza. To jest laska Boga
dla nas i dla ludzi. Lecz wiekszosc ludzi jest niewdzieczna.
39. O wy, towarzysze wiezienia! Czy podzieleni panowie sa lepsi, czy
Bóg - Jeden, Wszechpotezny?
40. Ci, których wy czcicie, poza Nim, to sa tylko imiona, którymi wy
ich nazwaliscie - wy i wasi ojcowie. Bóg nie zeslal z nimi zadnej
wladzy. Sad nalezy tylko do Boga. On rozkazal; abyscie czcili tylko
Jego. To jest religia prawdziwa, lecz wiekszosc ludzi nie wie.
41. O wy, obaj towarzysze wiezienia! Jeden z was bedzie poil swojego
pana winem; a drugi bedzie ukrzyzowany i ptaki beda dziobaly jego
glowe. Rozstrzygnieta zostala sprawa, w której zasiegacie mojej rady."
42. I powiedzial on do tego, o którym myslal, ze sie wyratuje:
"Wspomnij mnie u twego pana!" Lecz szatan kazal mu zapomniec o tym i
Józef pozostal w wiezieniu przez kilka lat.
43. I powiedzial kr6l: "Oto widze siedem krów tlustych, które zjada
siedem krów chudych. I widze siedem klosów zielonych i siedem klosów
suchych. O wy, starszyzno! Wyjasnijcie mi moje widzenie, jesli
potraficie tlumaczyc widzenia."
44. Oni powiedzieli: "To jest tylko sklebienie marzen sennych, a my nie
umiemy tlumaczyc snów."
45. I powiedzial ten z dwóch, który sie uratowal: - bo sobie
przypomnial po pewnym czasie - "Ja wam dam wytlunaczenie, pozwólcie mi
pójsc!"
46. "O Józefie, mezu sprawiedliwy! Daj nam wyjasnienie, co znacza te
krowy tluste, które pozera siedem krów chudych; i siedem klosów
zielonych, i siedem wyschnietych! Byc moze, ja powróce do ludzi. Byc
moze, oni sie dowiedza."
47. On powiedzial: "Bedziecie zasiewac przez siedem lat, trudzac sie
jak zwykle. To, co zbierzecie jako zniwo, pozostawcie w klosach, oprócz
niewielkiej ilosci tego, co bedziecie jedli.
48. Nastepnie nadejdzie siedem lat trudnych, które zjedza to, co dla
nich przygotowaliscie, oprócz niewielkiej ilosci, która zachowacie.
49. Nastepnie przyjdzie jeden rok, kiedy ludziom zostanie zeslany
deszcz i kiedy pójda do tloczni."
50. Powiedzial król: "Przyprowadzcie mi go!" Kiedy przyszedl do niego
poslaniec, on powiedzial: "Wróc do twojego pana i zapytaj go, jakie
byly zamysly kobiet, które sobie pociely rece? Zaprawde, mój Pan zna
doskonale ich podstep!"
51. Powiedzial: "Jakie byly wasze zamiary, kiedy staralyscie sie skusic
Józefa?" One powiedzialy: "Uchowaj Boze! My nie mamy mu nic zlego do
zarzucenia." Powiedziala zona moznego: "Teraz wyszla na jaw prawda. Oto
staralam sie go skusic, lecz on jest z liczby prawdomównych!"
52. "To zostalo wyjasnione, aby wiedzial pan, ze ja nie oszukalem go
potajemnie i ze Bóg nie kieruje podstepem zdrajców.
53. Ja wcale nie uniewinniam mojej duszy, dusza bowiem pobudza do
zlego, jesli tylko nie zmiluje sie mój Pan. Zaprawde, mój Pan jest
przebaczajacy, litosciwy!"
111
54. I powiedzial król: "Przyprowadzcie go do mnie! Ja zatrzymam go dla
siebie." A kiedy Józef przemówil do niego, król powiedzial: "Oto jestes
dzisiaj u nas powazany, godny zaufania!"
55. Powiedzial: "Postaw mnie nad spichlerzami tej ziemi! Ja jestem
dobrym straznikiem, umiejetnym."
56. W ten sposób umocnilismy Józefa na tej ziemi, aby mógl zamieszkac
tam, gdzie chcial. My dosiegamy Naszym milosierdziem tego, kogo chcemy,
i nie gubimy nagrody naleznej czyniacym dobro.
57. A nagroda zycia ostatecznego jest lepsza dla tych, którzy uwierzyli
i byli bogobojni.
58. A kiedy przybyli bracia Józefa i weszli do niego, on ich poznal,
lecz oni go nie poznali.
59. A kiedy zaopatrzyl ich w zapasy, powiedzial: "Przyprowadzcie mi
waszego brata urodzonego z waszego ojca. Czyz nie widzicie, ze daje
pelna miare i ze jestem najlepszym z gospodarzy?
60. Jesli go nie przyprowadzicie, to nie bedziecie u mnie miec miary i
wiecej sie do mnie nie zblizajcie."
61. Oni powiedzieli: "Bedziemy sie starali uzyskac to od ojca, i
uczynimy to z pewnoscia!"
62. Józef powiedzial swoim slugom: "Wlózcie ich towar w ich juki
podrózne; moze oni to zauwaza, kiedy powróca do swojej rodziny; moze
oni powróca!"
63. Kiedy powrócili do swojego ojca, powiedzieli : "O ojcze naszi
Odmówiono nam miary zboza. Poslij wiec z nami naszego brata,
zdobedziemy wtedy nasza miare. Zaprawde, bedziemy czuwac nad nim!"
64. On powiedzial: "Czyz moge wam go powierzyc, tak jak wam powierzylem
kiedys jego brata? Lecz Bóg jest najlepszym strózem! On jest
Najmilosierniejszy sposród tych, którzy okazuja milosierdzie!"
65. A kiedy otworzyli juki podrózne, znalezli swój towar, który im
zostal zwrócony. Powiedzieli: "O ojcze nasz! Czego mamy jeszcze
pragnac? Nasz towar zostal nam zwrócony. My zaopatrzymy nasza rodzine w
zywnosc; bedziemy strzec naszego brata; i otrzymamy o jeden wiecej
ladunek wielblada. To jest ladunek nieznaczny."
66. On powiedzial: "Ja nie wysle go z wami, dopóki nie zlozycie
przysiegi wobec Boga, iz na pewno przywieziecie go do mnie z powrotem;
chyba ze zostaniecie otoczeni." A kiedy oni zlozyli mu przysiege, on
powiedzial: "Bóg jest poreczycielem tego, co mówimy!"
67. I powiedzial: "O synowie moi! Nie wchodzcie przez jedna brame, lecz
wchodzcie róznymi bramami! Ja nie moge wam nic pomóc wobec Boga: Wladza
nalezy tylko do Boga. Ja Jemu zaufalem i niech Jemu zaufaja ci; którzy
maja calkowita ufnosc!"
68. A chociaz weszli tak, jak nakazal im ich ojciec, to nie posluzylo
im w niczym wobec Boga. Bylo to bowiem tylko pragnienie w duszy Jakuba,
które on wypowiedzial. On przeciez posiadal wiedze, poniewaz My mu ja
dalismy. Lecz wiekszosc ludzi nie wie.
69. Kiedy oni przyszli do Józefa, on wzial do siebie swego brata i
powiedzial: "Ja jestem twoim bratem, nie rozpaczaj z powodu tego, co
oni uczynili."
112
70. A kiedy przygotowal im ich zaopatrzenie, umiescil kielich w sakwie
jednego brata, a potem herold oglosil: "O wy, wielbladnicy! jestescie
zlodziejami!"
71. Oni powiedzieli, kiedy podeszli do nich: "Czego szukacie?"
72. Powiedzieli: "Poszukujemy kielicha króla; ten, kto go przyniesie,
otrzyma ladunek wielblada. I ja za to gwarantuje!"
73. Oni powiedzieli: "Na Boga! Wy przeciez wiecie, ze nie przyszlismy
tutaj, aby szerzyc zgorszenie na tej ziemi, i nie jestesmy
zlodziejami."
74. Powiedzieli: "A jaka bedzie zaplata za to, jesli jestescie
klamcami?"
75. Oni powiedzieli: "Zaplata bedzie ten, w którego sakwie to
znajdziecie - a wiec on sam bedzie zaplata. Tak my placimy
niesprawiedliwym!"
76. I Józef zaczal od innych sakw, zanim zabral sie do sakwy swego
brata. Potem wyciagnal kielich z sakwy swego brata. Podsunelismy ten
podstep Józefowi, poniewaz on nie móglby zabrac swego brata - wedlug
prawa króla - jesliby nie zechcial tego Bóg. My wywyzszamy o stopnie
tego, kogo chcemy. A nad kazdym posiadajacym wiedze jest
wszechwiedzacy.
77. Oni powiedzieli: "Jesli on ukradl, to jego brat ukradl wczesniej."
Józef zachowal to w tajemnicy w swojej duszy i nie ujawnil im tego.
Powiedzial: "Wy jestescie w gorszej sytuacji. A Bóg wie najlepiej, co
wy opisujecie."
78. Oni powiedzieli: "O mozny panie! Zaprawde, on ma bardzo starego
ojca; wez jednego z nas na jego miejsce! My przeciez widzimy, ze ty
jestes z liczby czyniacych dobro!"
79. On powiedzial: "Niech Bóg broni, zebysmy brali kogos innego niz
tego, u którego znalezlismy nasza wlasnosc! Wtedy bylibysmy
niesprawiedliwymi."
80. A kiedy juz byli zrozpaczeni o niego, zaczeli naradzac sie na
osobnosci. Powiedzial starszy z nich: "Czyz nie wiecie, ze ojciec wasz
wzial od was przysiege wobec Boga? A przedtem postapiliscie niedbale w
stosunku do Józefa. Ja wiec nie opuszcze tej ziemi, dopóki nie pozwoli
mi mój ojciec, albo niech rozstrzygnie za mnie Bóg. On jest najlepszym
z sedziów.
81. Wracajcie do waszego ojca i powiedzcie mu: TO ojcze nasz! Zaprawde,
twój syn popelnil kradziez; my zaswiadczamy tylko to, co wiemy; nie
jestesmy strózami tego, co skryte.
82. Zapytaj mieszkanców miasta, w którym bylismy, i karawany, z która
przybylismy. My przeciez mówimy prawde!t"
83. On powiedzial: "Wcale nie! Wasze dusze podsunely wam jakas mysl.
Lecz cierpliwosc jest piekna! Byc moze, Bóg przyprowadzi mi ich
wszystkich! Zaprawde, On jest Wszechwiedzacy, Madry!"
84. I odwrócil sie od nich, i powiedzial: "O biada mi z powodu Józefa!"
I zbielaly jego oczy ze smutku, i byl bardzo przygnebiony.
85. Oni powiedzieli: "Na Boga! Przestan wspominac Józefa, inaczej
bowiem calkowicie oslabniesz i doprowadzisz sie do zguby!"
113
86. On powiedzial: "Ja tylko zale sie Bogu na moja udreke i na mój
smutek. Ja wiem od Boga to, czego wy nie wiecie.
87. O synowie moi! Idzcie i dowiadujcie sie o Józefa i jego brata! Nie
powatpiewajcie w dobroc Boga! Zaprawde w dobroc Boga powatpiewa tylko
lud niewiernych!"
88. A kiedy przyszli do Józefa, powiedzieli: "O mozny panie!
Nieszczescie dotknelo nas i nasza rodzine i niewiele przynosimy towaru.
Wymierz nam pelna miare i badz dla nas milosierny. Zaprawde, Bóg
nagradza milosiernych!"
89. On powiedzial: "Czy wiecie, co uczyniliscie Józefowi i jego bratu w
waszej nieswiadomosci?"
90. Oni powiedzieli: "Czy ty naprawde jestes Józefem?" On powiedzial:
"Ja jestem Józefem, a to jest mój brat. Bóg okazal nam dobroc.
Zaprawde, kto jest bogobojny i cierpliwy... - to przeciez Bóg nie zgubi
nagrody tych, którzy czynia dobro!"
91. Oni powiedzieli: "Na Boga! Bóg wyróznil ciebie ponad nami, a my z
pewnoscia bylismy grzesznikami!"
92. On powiedzial: Niech zadna nagana nie spadnie dzis na was! " Niech
Bóg wam przebaczy! On jest Najmilosierniejszy z tych, którzy czynia
milosierdzie!
93. Zabierzcie te moja koszule i zarzuccie ja na twarz mojego ojca, a
on przejrzy na oczy. I przyjdzcie do mnie z cala wasza rodzina."
94. A kiedy karawana wyruszyla w droge powrotna, powiedzial ich ojciec:
"Zaprawde, ja czuje zapach Józefa! Tylko nie uwazajcie mnie za
mówiacego brednie."
95. Oni powiedzieli: "Na Boga! Ty ciagle jestes w dawnym bledzie!"
96. A kiedy przybyl zwiastun radosnej nowiny i zazucil koszule na jego
twarz, on odzyskal wzrok i powiedzial: "Czyz wam nie mówilem, ze wiem
od Boga to, czego wy nie wiecie?"
97. Oni powiedzieli: "O ojcze nasz! Pros o przebaczenie nam naszych
grzechów! My przeciez bylismy grzesznikami."
98. "Bede prosil dla was o przebaczenie mego Pana. Zaprawde, On jest
Przebaczajacy, Litosciwy!"
99. A kiedy weszli oni do Józefa, on przyjal do siebie swoich rodziców
i powiedzial: "Wejdzcie do Egiptu bezpieczni, jesli Bóg tak chce!"
100. a oni padli przed nim na twarz, wybijajac poklony. On powiedzial:
"O ojcze mój! Oto jest wyjasnienie mego dawnego widzenia! Mój Pan
uczynil je prawda. On okazal mi dobroc: oto wyprowadzil mnie z
wiezienia i przyprowadzil was z pustyni, choc przedtem szatan zasial
niezgode miedzy mna i miedzy moimi bracmi. Zaprawde, mój Pan jest
lagodny wzgledem wszystkiego, co chce! Zaprawde, On jest
Wszechwiedzacy, Madry!
101. Panie mój! Ty mi dales nieco wladzy królewskiej i nauczyles mnie
tlunaczenia wydarzen. Ty jestes stwórca niebios i ziemi i jestes moim
opiekunem na tym swiecie i w zyciu ostatecznym. Daj mi umrzec poddanym
Tobie calkowicie i dolacz mnie do sprawiedliwych!"
114
102. Oto jedno z opowiadan o tym, co skryte, które tobie objawiamy. Ty
nie byles przy nich, kiedy oni uzgodnili swój zamysl i kiedy planowali
chytrosc.
103. I wieksza czesc ludzi, chocbys bardzo tego chcial, nie bedzie
wierzaca.
104. Ty nie zadasz od nich za to zadnej nagrody. To jest tylko
napomnienie dla swiatów.
105. A ilez jest znaków w niebiosach i na ziemi, obok których oni
przechodza i od których sie odwracaja!
106. I wiekszosc z nich nie wierzy w Boga, i tylko dodaja Mu
wspóltowarzyszy.
107. Czy oni sa pewni, ze nie ogarnie ich kara Boza albo ze nie
zaskoczy ich Godzina, kiedy nawet nie beda przeczuwali?
108. Powiedz: "Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga na podstawie
jasnego dowodu - ja i ci, którzy postepuja za mna. Chwala niech bedzie
Bogu! Ja nie naleze do balwochwalców."
109. My, przed toba, posylalismy tylko ludzi sposród mieszkanców miast,
którym zsylalismy objawienie. Czyz oni nie wedrowali po ziemi i czy nie
widzieli, jaki byl ostateczny koniec tych, którzy byli przed nimi?
Przeciez siedziba zycia ostatecznego jest lepsza dla tych, którzy sa
bogobojni. Czy wy nie rozumiecie tego wcale?
110. A kiedy poslancy popadli w rozpacz i sadzili, ze zostali uznani za
klamców, przyszla do nich Nasza pomoc. I zostali uratowani ci, których
chcielismy uratowac. Lecz Nasza srogosc nie moze byc odwrócona od ludzi
grzesznych!
111. W opowiadaniach o nich jest pouczajacy przyklad dla obdarzonych
rozumem. Nie bylo to opowiadanie, które zostalo zmyslone, lecz ono jest
potwierdzeniem prawdziwosci tego, co bylo przed nim, i wyjasnieniem
wszystkich rzeczy, i droga prosta, i milosierdziem dla ludzi, którzy
wierza.
SURA 13. AL-RAD (GRZMOT)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mi. Ra. To sa znaki Ksiegi. To, co ci zostalo zeslane od
twego Pana, jest prawda, lecz wiekszosc ludzi nie wierzy.
2. Bóg jest Tym, który wzniósl niebiosa bez dajacych sie ujrzec
filarów; nastepnie umocnil sie na tronie. On podporzadkowal slonce i
ksiezyc, tak iz wszystko plynie do oznaczonego kresu. On zarzadza kazda
sprawa, On przedstawia jasno znaki. Byc moze, wy bedziecie pewni, ze
spotkacie sie z waszym Panem!
3. On jest Tym, który rozpostarl ziemie i umiescil na niej solidnie
stojace i rzeki; a ze wszystkich owoców umiescil na niej pary, po
dwoje. On okrywa noca dzien. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy
sie zastanawiaja!
4. I sa na ziemi dzialki sasiadujace ze soba, ogrody winnej latorosli i
pola zasiane, i paliny rosnace w kepach lub osobno. Sa one skrapiane ta
sama woda, lecz My dajemy wyzszosc jednym nad innymi, jesli chodzi o
owoce do jedzenia. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy sa
rozumni!T
115
5. Jesli potrafisz sie dziwic, to zadziwiajace jest ich powiedzenie:
"Czy kiedy staniemy sie prochem, to czy pojawimy sie na pewno w nowym
stworzeniu?" Tamci - to tacy, którzy nie uwierzyli w swojego Pana;
tamci - to tacy, którzy beda mieli lancuchy na szyjach: oni beda
mieszkancami ognia, w którym beda przebywac na wieki.
6. Oni domagaja sie od ciebie, abys przyspieszyl zlo przed dobrem; a
przeciez juz przed nimi mialy miejsce kary przykladne. Zaprawde, twój
Pan jest wladca przebaczenia dla ludzi, mimo ich niesprawiedliwosci!
Zaprawde, twój Pan jest straszny w karaniu!
7. I mówia ci, którzy nie uwierzyli: "Gdyby jemu zostal zeslany jakis
znak od jego Pana!" Ty jestes tylko ostrzegajacym, a kazdy lud ma
swojego przewodnika.
8. Bóg wie, co nosi kazda zenska istota i o ile kurcza sie lona, i o
ile sie powiekszaja. Kazda rzecz posiada u Niego pewna miare.
9. On zna to, co jest ukryte, i to, co jest jawne. On jest Wielki,
Wyniosly!
10. Równi sa wobec Niego: ten sposród was, kto trzyma slowa w
tajemnicy, i ten, kto je glosi jawnie; ten, kto kryje sie noca, i ten,
kto chodzi swobodnie w dzien.
11. Czlowiek ma idacych bezposrednio i przed soba, i za soba, którzy go
ochraniaja na rozkaz Boga. Zaprawde, Bóg nie zmienia tego, co jest w
ludziach, dopóki oni sami nie zmienia tego, co jest w nich! A kiedy Bóg
chce jakiegos zla dla ludzi, to nie ma mozliwosci odwrócenia tego i nie
ma dla nich opiekuna poza Nim.
12. On jest Tym, który ukazuje wam blyskawice dla strachu i nadziei ;
On powoduje, iz powstaja ciezkie chmury.
13. I grzmot glosi Jego chwale, i aniolowie - z obawy przed Nim. On
posyla pioruny i razi nimi, kogo chce, podczas gdy oni dyskutuja o
Bogu. A On jest straszny w swojej mocy.
14. Do Niego nalezy wezwanie prawdziwe. A ci, których ludzie wzywaja
poza Nim, nie dadza im zadnej odpowiedzi. Podobnie czyni ten, który
wyciaga swoje rece ku wodzie, aby ona doszla do jego ust; lecz ona nie
dochodzi do nich. Modlitwa niewiernych jest na blednej drodze.
15. Bogu wybijaja poklony ci, którzy sa w niebiosach i na ziemi,
poslusznie lub wbrew woli; i nawet ich cienie, rano i wieczorem.
16. Powiedz: "Kto jest Panem niebios i ziemi?" Powiedz: "To jest Bóg!"
Powiedz: "Czy wy sobie wezmiecie, poza Nim, opiekunów, którzy nawet dla
siebie samych nie wladaja ani korzyscia, ani szkoda?" Powiedz: "Czy sa
jednakowi - niewidomy i widzacy jasno? Albo czy ciemnosci i swiatlo sa
jednakowe? Albo czy oni przypisali Bogu wspóltowarzyszy, którzy by
stwarzali, jak On stworzyl, tak aby ich stworzenie bylo podobne do Jego
stworzenia?" Powiedz: "Bóg jest Stwórca wszelkiej rzeczy! On jest
Jeden, Wszechpotezny!"
17. On spuscil z nieba wode i poplynely doliny potokami podlug ich
wielkosci; i poniósl potok wzdymajaca sie piane. Podobna piana powstaje
z tego, co ludzie wypalaja w ogniu przy wyrobie ozdób albo wyposazenia.
W ten sposób Bóg przedstawia w przypowiesci prawde i falsz. A co sie
tyczy tej piany, to ona uchodzi jako szumowina; a to, co jest
pozyteczne dla ludzi, pozostaje na ziemi. W ten sposób Bóg przytacza
przypowiesci.
116
18. Ci, którzy odpowiedzieli swemu Panu, beda mieli piekna nagrode, a
ci, którzy Jemu nie odpowiedzieli, - to chocby posiadali to wszystko,
co jest na ziemi, i jeszcze raz tyle i chcieli sie wykupic - oto ci
otrzymaja zly rachunek! Ich miejscem schronienia bedzie Gehenna. A
jakze to nieszczesne miejsce odpoczynku!
19. Czy ten, który wie, ze to, co tobie zostalo zeslane, jest prawda,
podobny jest do niewidomego? Lecz zastanawiaja sie tylko obdarzeni
rozumem.
20. Ci, którzy wiernie wypelniaja przymierze Boga i nie naruszaja
ukladu;
21. ci, którzy lacza to, co Bóg nakazal laczyc; ci, którzy sie boja
swego Pana i obawiaja sie zlego rachunku;
22. ci, którzy sa cierpliwi, poszukujac oblicza swego Pana; ci, którzy
odprawiaja modlitwe; ci, którzy rozdaja z tego, czym ich obdarzylismy
jako zaopatrzeniem - potajemnie i jawnie; ci, którzy odsuwaja zlo przez
dobro - tych wszystkich czekaja jako ostateczna siedziba:
23. Ogrody Edenu, do których wejda oni oraz ci sposród ich ojców,
którzy byli sprawiedliwi, jak tez ich zony i ich potomstwo. A aniolowie
beda wchodzili do nich przez wszystkie bramy:
24. "Pokój wam! za to, iz byliscie sprawiedliwi!" A jakze wspaniala ta
ostateczna siedziba!
25. A tych, którzy naruszaja przymierze Boga po zawarciu paktu
wiernosci; i tych, którzy rozcinaja wezly, jakie nakazal utrzymac Bóg;
i tych, którzy szerza zgorszenie na ziemi - spotka przeklenstwo i czeka
ich nieszczesna siedziba!
26. Bóg rozdziela hojnie zaopatrzenie i wymierza, komu chce. Oni
uzywaja zycia tego swiata, ale zycie tego swiata w porównaniu z zyciem
ostatecznym - to tylko czasowe uzywanie.
27. Mówia ci, którzy nie wierza: "Gdyby jemu zostal zeslany jakis znak
od jego Pana!" Powiedz: "Zaprawde, Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i
prowadzi droga prosta do Siebie tego, kto sie nawrócil."
28. Ci, którzy uwierzyli i których serca sie uspokajaja przez
wspominanie Boga - o tak! przez wspominanie Boga uspokajaja sie ich
serca! -
29. i ci, którzy uwierzyli i czynili dobre dziela - tych wszystkich
czeka szczesliwosc i piekne miejsce powrotu!
30. Tak poslalismy ciebie do narodu, który poprzedzily juz inne narody,
abys im glosil to, co objawilismy tobie; lecz oni nie wierza w
Milosiernego. Powiedz: "On jest moim Panem! Nie ma Boga, jak tylko On!
Jemu zaufalem i do Niego ja powróce!"
31. Jesliby nawet istnial taki Koran, przez który poruszylyby sie góry
albo popekalaby ziemia, albo przemówiliby umarli... Alez nie! Do Boga
nalezy wszelka wladza! Czyz ci, którzy uwierzyli; nie wiedza, ze
jesliby zechcial Bóg, to poprowadzilby droga prosta wszystkich ludzi
razem?! I nieszczescie zawsze dosiegnie niewiernyeh za to, co oni
uczynili; albo tez osiadzie w poblizu ich domostwa, dopóki nie
nadejdzie obietnica Boga. Zaprawde, Bóg nie lamie Swojej obietnicy!
117
32. Wysmiewano juz poslanców, którzy byli przed toba; lecz Ja dalem
pewna zwloke tym, którzy nie uwierzyli. Potem pochwycilem ich. A jakaz
byla Moja kara?!
33. Czyz Ten, który czuwa nad kazda dusza, nad tym, co ona zyskala?...
A przeciez oni przypisuja Bogu wspóltowarzyszy. Powiedz: "Nazwijcie
ich! Czy potraficie obwiescic Jemu cos, czego On nie znalby na ziemi?
Czy jest to tylko sposób mówienia?" Alez nie! Upiekszony zostal podstep
tym, którzy nie uwierzyli; oni zostali odsunieci od drogi. A kogo Bóg
sprowadzi z drogi, ten nie bedzie mial zadnego przewodnika.
34. Spotka ich kara w zyciu na tym swiecie; a z pewnoscia kara zycia
ostatecznego jest bardziej bolesna! I nie beda oni mieli przed Bogiem
opiekuna!
35. podobienstwo Ogrodu, który zostal obiecany bogobojnym: beda tam w
dole plynac strumyki; zawsze bedzie dostarczal owoców, podobnie jak i
cienia. Oto ostateczna nagroda tych, którzy byli bogobojni! A
ostateczna nagroda dla niewiernych - ogien!
36. Ci, którym dalismy Ksiege, ciesza sie z danego tobie objawienia.
Lecz sa takie grupy, które je czesciowo odrzucaja. Powiedz: "Mnie tylko
rozkazano, abym czcil Boga i abym Mu nie dodawal wspóltowarzyszy. Do
Niego zwracam sie z modlitwa i do Niego ja powróce."
37. W ten sposób zeslalismy go jako rozstrzygniecie w jezyku arabskim.
Jesli pójdziesz za namietnosciami, choc przedtem otrzymales wiedze, to
nie bedziesz mial przed Bogiem ani opiekuna, ani obroncy.
38. Posylalismy juz poslanców przed toba i dalismy im zony i potomstwo.
I nie bylo dane zadnemu poslancowi, aby przychodzil ze znakiem bez
zezwolenia Boga. Kazdy kres ma swoja Ksiege.
39. Bóg sciera to, co chce, i utwierdza. U Niego znajduje sie Matka
Ksiegi.
40. Albo My pokazemy tobie czesc tego, co im obiecujemy, albo tez
ciebie wezwiemy. Do ciebie nalezy tylko obwieszczenie, a do Nas nalezy
rachunek.
41. Czyz oni nie widza, ze My przychodzimy na ziemie, zmniejszajac ja
po jej krancach? Bóg sadzi. I nikt nie moze powstrzymac Jego sadu. On
jest szybki w rachunku!
42. Knuli juz podstepy ci, którzy byli przed nimi, lecz do Boga nalezy
wszelka chytrosc. On wie, co zyskala sobie kazda dusza, i niebawem
niewierni sie dowiedza, do kogo nalezy ostateczna siedziba!
43. Ci, którzy nie uwierzyli, mówia: "Ty nie jestes poslancem!"
Powiedz: "Bóg wystarczy jako swiadek miedzy mna a wami, a takze kazdy,
kto posiada wiedze Ksiegi!"
SURA 14. IBRAHIM (ABRAHAM)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Ra. Oto Ksiega; poslalismy ja tobie, abys wyprowadzil
ludzi z ciemnosci ku swiatlu - za pozwoleniem ich Pana - ku drodze
Poteznego, Godnego Chwaly
2. Boga, do którego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na
ziemi. Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powpdu kary strasznej;
118
3. tym, którzy przedkladaja zycie tego swiata ponad zycie ostateczne,
którzy oddalaja sie od drogi Boga i pragna drogi kretej . Oni sa w
zabladzeniu dalekim.
4. My wysylalismy poslanców przemawiajacych tylko jezykiem swojego
ludu, aby mogli jasno tlumaczyc. Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i
prowadzi droga prosta, kogo chce. On jest Potezny, Madry!
5. Poslalismy juz Mojzesza z Naszymi znakami: "Wyprowadz lud twój z
ciemnosci ku swiatlu Przypomnij im dni Boga!" Zaprawde, w tym sa znaki
dla kazdego cierpliwego i wdziecznego!
6. I oto powiedzial Mojzesz do swego ludu: "Wspominajcie dobroc Boga
wzgledem was! Oto On was wyratowal od ludzi Faraona! Oni nakladali na
was najgorsza kare: zabijali waszych synów, a pozostawiali przy zyciu
kobiety. W tym jest wielkie doswiadczenie dla was od waszego Pana."
7. Oto oglosil wasz Pan: "Jesli bedziecie wdzieczni, to Ja obdarze was
wiecej; a jesli nie bedziecie wdzieczni, to, zaprawde, Moja kara bedzie
straszna!"
8. I powiedzial Mojzesz: "Jesli nie bedziecie wdzieczni - wy i ci,
którzy sa na ziemi - ...zaprawde, Bóg jest bogaty i godny chwaly!"
9. Czy nie doszlo do was opowiadanie o tych, którzy byli przed wami - o
ludzie Noego, o ludach Ad i Samud, jak i o tych, którzy przyszli po
nich, a o których wie tylko Bóg? Przyszli do nich poslancy z jasnymi
dowodami, lecz oni wlozyli rece do swoich ust i powiedzieli: "My nie
wierzymy w to, z czym zostaliscie poslani. I, zaprawde, jestesmy w
glebokim zwatpieniu wzgledem tego, do czego nas wzywacie."
10. Powiedzieli ich poslancy: "Czy mozna watpic o Bogu, stwórcy niebios
i ziemi? On was wzywa, . aby wam przebaczyc grzechy i aby wam udzielic
zwloki az do oznaczonego terminu." Oni powiedzieli: "Jestescie tylko
ludzmi, tak jak my. Chcecie nas oddalic od tego, co czcili nasi
ojcowie. Dajcie nam wiec jakis jasny dowód wladzy!"
11. Powiedzieli im ich poslancy: "Jestesmy tylko ludzmi, tak jak wy,
lecz Bóg obdarowuje dobrodziejstwami tego, kogo chce sposród Swoich
slug; i nie mozemy przychodzic do was z dowodem wladzy inaczej, jak
tylko za zezwoleniem Boga. Niech wiec zaufaja Bogu ludzie wierzacy!
12. A dlaczego nie mielibysmy zaufac Bogu, skoro On nas poprowadzil po
naszych drogach? My bedziemy, z pewnoscia, bardzo cierpliwie znosic to
wszystko, czym nas obrazacie. _Niech wiec zaufaja Bogu ci, którzy sa
pelni ufnosci!"
13. Ci,:którzy nie uwierzyli, powiedzieli do swoich poslanców: "My na
pewno wypedzimy was z naszej ziemi albo powrócicie do naszej
spolecznosci religijnej." I objawil im ich Pan: "My z pewnoscia
wytracimy niesprawiedliwych
14. i osiedlimy was na ziemi po nich. To jest dla tych, którzy sie
obawiaja Mojej obecnosci, którzy sie obawiaja Mojej grozby."
15. Oni prosili o rozstrzygniecie, lecz zawiedziony zostanie wszelki
uporczywy tyran.
16. Za nim jest Gehenna, gdzie bedzie on pojony woda cuchnaca.
17. Bedzie ja polykal, lecz tylko z trudem bedzie mógl ja przelknac.
smierc bedzie do niego przychodzic z kazdego miejsca, lecz on nie
bedzie mógl umrzec; a z tylu za nim - sroga kara
119
18. Czyny tych, którzy nie uwierzyli w swojego Pana, podobne sa do
popiolu, nad którym wzmógl sie wiatr w burzliwy dzien. Oni nie beda
mieli wladzy nad niczym, co zyskali. To jest zabladzenie dalekie!
19. Czy nie nie widzisz, ze Bóg stworzyl niebiosa i ziemie w calej
prawdzie? Jesli zechce, to was usunie i sprowadzi nowe stworzenie.
20. To dla Boga nie jest wcale trudne.
21. I pojawia sie wszyscy przed Bogiem. I powiedza slabi tym, którzy
byli dumni: "My postepowalismy za wami. Czy wybawicie nas od
jakiejkolwiek kary Boga?" Oni powiedza: "Gdyby Bóg poprowadzil nas
droga prosta, to i my poprowadzilibysmy was droga prosta. Nam jest
wszystko jedno, czy bedziemy sie skarzyc, czy bedziemy cierpliwi; my
nie mamy wcale miejsca schronienia."
22. Powiedzial szatan, kiedy sprawa zostala rozstrzygnieta: "Zaprawde,
Bóg dal wam obietnice, obietnice prawdy! I ja wam dalem obietnice, lecz
ja was oszukalem; ja nie mialem nad wami zadnej wladzy. Ja tylko
wzywalem was, a wyscie mi odpowiedzieli. Nie gancie mnie wiec, lecz
gancie siebie samych! Ani ja wam nie pomoge, ani wy mi nie pomozecie.
Wyrzekam sie tego, czego wy niegdys uczyniliscie mnie
wspóluczestnikiem." Zaprawde, niesprawiedliwych czeka kara bolesna!
23. I ci, którzy uwierzyli i pelnili dobre dziela, beda wprowadzeni do
Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki. Oni tam beda przebywac na wieki -
za zezwoleniem ich Pana. Tam ich pozdrowieniem bedzie: "Pokój!"
24. Czy nie widziales, jak Bóg przytacza jako przypowiesc dobre slowo?
- ono jest jak dobre drzewo, którego korzen jest mocno utwierdzony, a
jego galezie w niebiosach.
25. Ono przynosi swoje owoce kazdego czasu, za pozwoleniem swego Pana.
Bóg przytacza przypowiesci ludziom - byc moze, oni sie opamietaja!
26. A zle slowo jest podobne do zlego drzewa: wyrwane z powierzchni
ziemi, nie ma solidnego utwierdzenia.
27. Bóg umacnia tych, którzy uwierzyli, slowem mocno utwierdzonym, w
zyciu na tym swiecie i w zyciu ostatecznym; i sprowadza Bóg z drogi
niesprawiedliwych. Bóg czyni to, co chce.
28. Czy nie widziales tych, którzy zamienili dobroc Boga na niewiare i
umiescili swój lud w domostwie zguby
29. - w Gehennie, w której oni sie beda palic. A jakze to nieszczesne
miejsce pobytu!
30. Oni ustanowili równych Bogu, aby sprowadzac z Jego drogi. 'Powiedz:
"Uzywajcie póki czas, bo, zaprawde, wasze wedrowanie zmierza ku ogniu!"
31. Powiedz Moim slugom, którzy uwierzyli, niech oni odprawiaja
modlitwe i niech rozdaja skrycie i jawnie z tego, w co ich
zaopatrzylismy, zanim nadejdzie dzien, kiedy nie bedzie ani handlu, ani
przyjazni.
32. Bóg jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie i spuscil z nieba
wode; i wyprowadzil dzieki niej owoce jako zaopatrzenie dla was. On
podporzadkowal wam okrety, aby plywaly po morzu na Jego rozkaz. On
podporzadkowal wam rzeki.
33. On podporzadkowal wam slonce i ksiezyc, trudzace sie nieustannie; a
takze noc i dzien.
120
34. On dal wam wszystko, o co prosiliscie. Jeslibyscie chcieli zliczyc
dobrodziejstwa Boga, to zliczyc ich nie zdolacie. Zaprawde, czlowiek
jest bardzo niesprawiedliwy i niewdzieczny!
35. Oto powiedzial Abraham: "Panie mój ! Uczyn to miasto bezpiecznym i
uchowaj mnie i moich synów od tego, abysmy mieli czcic balwany!
36. Panie mój! Przeciez oni sprowadzili z drogi wielu ludzi. Kto wiec
pójdzie za mna, ten nalezy do mnie; a ten, kto mi sie sprzeciwia... Ty,
zaprawde, jestes przebaczajacy, litosciwy!
37. Panie nasz! Oto osiedlilem czesc mojego potomstwa w dolinie
nieurodzajnej, obok Twego swietego Domu. Panie nasz! Niech oni
odprawiaja modlitwe, a Ty uczyn, aby serca ludzi sklonily sie ku nim, i
daj im owoców jako zaopatrzenie! Byc moze, oni beda wdzieczni!
38. Panie nasz! Zaprawde, Ty wiesz, co my ukrywamy i co czynimy jawnie.
I nic nie jest ukryte przed Bogiem ani na ziemi, ani w niebie.
39. Chwala niech bedzie Bogu, który mi dal, mimo mojej starosci,
Isma`ila i Izaaka. Zaprawde, mój Pan dobrze slyszy modlitwe!
40. Panie mój! Uczyn, abym odprawial modlitwe, i tak samo wzgledem mego
potomstwa! Panie nasz! Przyjmij moja modlitwe!
41. Panie nasz! Przebacz mi i moim rodzicom, i wszystkim wierzacym w
Dniu, kiedy nastapi rachunek!"
42. I nie uwazaj, iz Bóg nie dba o to, co czynia niesprawiedliwi! On
tylko daje im zwloke do Dnia,. kiedy ich spojrzenia oslupieja;
43. oni sie beda spieszyc przerazeni, z glowami podniesionymi, nie
patrzac na siebie wcale, a ich serca beda jak powietrze.
44. Ostrzegaj ludzi przed Dniem, kiedy przyjdzie do nich kara! Wtedy
ci, którzy czynili niesprawiedliwosc, beda mówili: "Panie nasz! daj nam
krótka zwloke; my odpowiemy na Twoje wezwanie i pójdziemy za
poslancami." "Czyz nie przysiegaliscie przedtem, ze nigdy nie
znikniecie?
45. Zamieszkaliscie domostwa tych, którzy byli niesprawiedliwi dla
siebie samych; i stalo sie dla was jasne, jak postapilismy z nimi; i
przytoczylismy wam przypowiesci. "
46. Oni uciekali sie do swojej chytrosci, lecz u Boga jest wszystka ich
chytrosc, chocby nawet ich chytrosc byla zdolna przesunac góry.
47. I nie uwazaj, iz Bóg nie dotrzymuje obietnicy, która dal Swoim
poslancom. Zaprawde, Bóg jest potezny, wlada zemsta
48. w Dniu, kiedy ziemia zostanie zamieniona na inna ziemie, i tak samo
niebiosa, i kiedy oni stawia sie przed Bogiem, Jedynym, Wszechpoteznym!
49. Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany;
50. ich szaty beda ze smoly, a ich twarze bedzie pokrywal ogien;
51. tak by mógl zaplacic Bóg kazdej duszy za to, co ona sobie zdobyla.
Zaprawde, Bóg jest szybki w rachunku!
52. To jest obwieszczenie dla ludzi, aby byli przez nie ostrzezeni i
aby wiedzieli, iz On jest Bogiem Jedynym; i aby sie opamietali ludzie
obdarzeni rozumem!
121
SURA 15. AL-HIJR (HIDZR)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Ra. To sa znaki Ksiegi i Koranu jasnego!
2. Byc moze, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby byc muzulmanami?!
3. Pozostaw ich , niech oni jedza i ciesza sie uzywaniem i niech zwodzi
ich nadzieja! Oni niebawem sie dowiedza!
4. I nie zniszczylismy zadnego miasta, którego los nie bylby
przesadzony wiadomym pismem.
5. Zaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani tez go nie opózni.
6. Oni powiedzieli: "O ty, któremu zostalo dane napomnienie! zaprawde,
jestes opetany!
7. Dlaczego nie przyjdziesz do nas z aniolami, jesli jestes z liczby
prawdomównych?"
8. My nie posylamy aniolów inaczej, jak tylko z prawda, i niewierni
wówczas nie otrzymaja zwloki.
9. Zaprawde, My poslalismy napomnienie i My jestesmy jego strózami!
10. I wyslalismy juz poslanców przed toba pomiedzy spolecznosci dawnych
ludów.
11. Ale kazdy poslaniec, który do nich przyszedl, byl wysmiewany.
12. W ten sposób My sprawiamy, iz to przenika w serca grzeszników.
13. Oni nie wierza w niego, a juz przeminela tradycja przodków.
14. Jeslibysmy nawet otwarli im brame nieba i oni by tam wstepowali,
15. to i tak powiedzieliby: "Nasze spojrzenia zostaly zamroczone albo
tez jestesmy ludzmi zaczarowanymi."
16. Umiescilismy na niebie konstelacje i ozdobilismy je dla patrzacych.
17. Ochronilismy je tez przed szatanem przekletym.
18. A jesli kto podsluchuje ukradkiem, to postepuje za nim plomien
jasniejacy.
19. A ziemie rozpostarlismy i rzucilismy na nia solidnie stojace; i
sprawilismy, iz wyrosla na niej wszelka rzecz wywazona.
20. I przygotowalismy na niej wszelkie srodki do zycia, dla was i dla
tych, których wy nie zaopatrujecie.
21. I nie ma zadnej rzeczy, której nie posiadalibysmy pelne skarby; My
zsylamy ja tylko wedlug wiadomej miary.
22. My posylamy wiatry uzyzniajace, My spuszczamy z nieba wode i dajemy
ja wam do picia, lecz nie wy jestescie jej straznikami.
23. Zaprawde, My dajemy zycie i My sprowadzamy smierc; My jestesmy
dziedzicami wszystkiego!
24. My znamy dobrze tych sposród was, którzy sie wysuwaja naprzód, i
znamy takze tych, którzy pozostaja w tyle.
25. Zaprawde, twój Pan ich zbierze! Zaprawde, On jest madry,
wszechwiedzacy!
122
26. My stworzylismy czlowieka z suchej gliny, z uksztaltowanego mulu.
27. A dzinny stworzylismy wczesniej z ognia palacego.
28. I oto powiedzial twój Pan do aniolów: "Ja stwarzam czlowieka z
suchej gliny, z uformowanego mulu.
29. A kiedy go uksztaltuje harmonijnie i tchne w niego z Mojego ducha,
to padnijcie przed nim, wybijajac poklony!"
30. I poklonili sie aniolowie wszyscy razem,
31. z wyjatkiem Iblisa; on odmówil przylaczenia sie do tych, którzy
wybijaja poklony.
32. Powiedzial Pan: "O Iblisie! Cóz z toba, iz nie jestes z tymi,
którzy wybijaja poklony?"
33. On powiedzial: "Ja nie bede wybijal poklonów przed czlowiekiem,
którego stworzyles z suchej gliny, z uformowanego mulu."
34. Powiedzial: "Wychodz wiec stad! Jestes przeklety!
35. I, zaprawde, przeklenstwo nad toba az do Dnia Sadu!"
36. On powiedzial: "Panie mój! Udziel mi zwloki do Dnia, kiedy ludzie
beda wskrzeszeni!"
37. Powiedzial: "Badz wiec wsród tych, którym dano oczekiwac
38. az do Dnia czasu oznaczonego."
39. On powiedzial: "Panie mój! za to, iz sprowadziles mnie z drogi, ja
bede im upiekszal to, co jest na ziemi, i z pewnoscia wszystkich
sprowadze z drogi,
40. z wyjatkiem tych sposród Twoich slug, którzy sa szczerze oddani."
41. Powiedzial Pan: "To jest dla Mnie droga prosta!
42. Oto Moi sludzy! Ty nie masz nad nimi zadnej wladzy, oprócz tych
sposród bladzacych, którzy pójda za toba!"
43. Zaprawde, Gehenna to miejsce spotkania ich wszystkich!
44. Posiada ona siedem bram ; do kazdej bramy jest przydzielona jakas
ich czesc.
45. Zaprawde; bogobojni znajda sie wsród ogrodów i zródel:
46. "Wejdzcie tutaj w pokoju - bezpieczni!"
47. I zabralismy wszelka nienawisc tkwiaca w ich piersiach. Jak bracia,
beda spoczywac na lozach zwróceni ku sobie twarza w twarz.
48. Nie dotknie ich tam zadne zmeczenie i nie beda stamtad wypedzeni.
49. Obwiesc Moim slugom, iz Ja jestem Przebaczajacy, Litosciwy!
50. Zaprawde, Moja kara jest kara bolesna!
51. I obwiesc im o gosciach Abrahama!
52. Oto oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!" On powiedzial:
"Doprawdy, my sie was obawiamy!"
53. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj sie! Przynosimy ci radosna wiesc o
madrym chlopcu!"
123
54. On powiedzial: "Czy doprawdy obwieszczacie mi te radosna wiesc,
kiedy osiagnalem juz podeszly wiek? W imie czego wiec przynosicie mi te
radosna wiesc?"
55. Powiedzieli: "Obwieszczamy ci radosna wiesc w calej prawdzie. Nie
badz wiec z liczby tych, którzy rozpaczaja!"
56. powiedzial: "A kto watpi w milosierdzie swego Pana oprócz tych,
którzy zabladzili?"
57. Powiedzial: "A jaka jest wasza sprawa, o poslancy?"
58. Oni powiedzieli: "Oto zostalismy wyslani do ludu grzeszników,
59. ale nie do rodziny Lota: my wyratujemy ja cala,
60. oprócz jego zony. Zdecydowalismy bowiem, iz ona bedzie posród tych,
którzy pozostali w tyle."
61. A kiedy przyszli do rodziny Lota,
62. on powiedzial: "Zaprawde, jestescie ludzmi nieznanymi!"
63. Oni powiedzieli: "Wcale nie! My przyszlismy do ciebie z tym, w co
oni powatpiewali.
64. Przyszlismy do ciebie z prawda i jestesmy prawdomówni!
65. Wyruszaj wiec noca w droge z twoja rodzina; idz za nimi i niech
nikt sie nie oglada; idzcie tam, gdzie wam nakazano!"
66. I wydalismy taki rozkaz, aby ci, którzy rankiem znajda sie w tyle,
zostali odcieci.
67. Ludzie z miasta przybyli uradowani.
68. On powiedzial: "To sa moi goscie. Nie znieslawiajcie mnie!
69. Bójcie sie Boga! Nie okrywajcie mnie wstydem!"
70. Oni powiedzieli: "Czyz my nie zabronilismy ci obcowania ze
swiatem?"
71. On powiedzial: "Oto moje córki, jesli juz macie cos czynic!"
72. Na twoje zycie. Oni, zaprawde, w swoim odurzeniu wedruja na slepo!
73. I pochwycil ich krzyk o wschodzie slonca.
74. I wywrócilismy miasto od dolu do góry, i spuscilismy na nich deszcz
kamieni z palonej gliny.
75. Zaprawde, w tym sa znaki dla tych, którzy umieja je czytac!
76. Zaprawde, ono jest na drodze jeszcze istniejacej!
77. Zaprawde, w tym jest znak dla wierzacych!
78. I mieszkancy Gaszczu byli z pewnoscia niesprawiedliwi!
79. Przeto zemscilismy sie na nich. zaprawde, obydwa miasta staly sie
jasnym wzorem!
80. I oto mieszkancy Al-Hidzr uznali wyslanników za klamców.
81. My przynieslismy im Nasze znaki, lecz oni sie odwrócili.
82. I drazyli mieszkania w górach, bezpieczni.
83. I pochwycil ich krzyk o rannej porze.
124
84. I na nic im sie przydalo to, co oni zyskali.
85. Przeciez stworzylismy niebiosa i ziemie, i to, co sie miedzy nimi
znajduje, w calej prawdzie. Godzina nadejdzie z pewnoscia! Przebacz im
wiec przebaczeniem pieknym!
86. Zaprawde, twój Pan jest Stwórca, Wszechwiedzacym! Dalismy tobie
siedem powtarzanych i Koran wspanialy.
88. Nie wytezaj wiec oczu ku temu, co dalismy w uzywanie pewnym grupom
sposród nich. I nie uzalaj sie nad nimi. Pochyl twoje skrzydlo nad
wiernymi
89. powiedz: "Zaprawde, ja jestem awnie ostrzegajacym
90. Podobnie zeslalismy na tych,
91. którzy dzielili Koran na czesci.
92. Na twojego Pana! My ich wszystkich zapytamy
93. o to, co oni czynili
94. Wyznawaj otwarcie to, co tobie zostalo nakazane, i odwróc sie od
balwochwalców!
95. My tobie wystarczymy bec szyderców, umieszczajacych obok Boga
jakiegos innego boga.
96. Ale niebawem oni sie dowiedza
97. My wiemy, iz twoja piers sie sciska na to, co oni mówia.
98. Glos chwale twego Pana Badz wsród tych, którzy wybijaja poklony!
99. Czcij twego Pana, az przyjdzie do ciebie pewnosc!
SURA 16. AL-NAHL (PSZCZOLY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Nadejdzie rozkaz Boga. Nie starajcie sie go przyspieszyc! Niech Bogu
bedzie chwala! On jest wyniosly ponad to, co Jemu dodaja jako
wspóltowarzyszy!
2. On zsyla aniolów wraz z Duchem , pochodzacym od Jego rozkazu, na
kogo chce sposród Swoich slug: "Ostrzegajcie, iz nie ma boga, jak tylko
Ja! Przeto, bójcie sie Mnie!"
3. On stworzyl niebiosa i ziemie w calej prawdzie. On jest wyniosly
ponad to, co Jemu dodaja jako wspóltowarzyszy!
4. On stworzyl czlowieka z kropli spermy, a jednak on jest jego jawnym
przeciwnikiem.
5. On stworzyl dla was zwierzeta, które dostarczaja wam ciepla i innych
korzysci; i z nich wy sie zywicie.
6. Widzicie w nich piekno, kiedy przypedzacie je wieczorem na
spoczynek, i kiedy je wypedzacie rano na pastwisko.
7. One przenosza wasze ciezary do krainy, do której zdolalibyscie
dotrzec jedynie z wielkim trudem. Zaprawde, wasz Pan jest dobrotliwy,
litosciwy!
8. On stworzyl konie, muly i osly, abyscie ich dosiadali, a takze dla
ozdoby. I On stwarza to, czego wy nie znacie.
125
9. Bogu przypada wskazywanie drogi, ale niektórzy odstepuja od niej.
Gdyby On zechcial, to was wszystkich poprowadzilby droga prosta.
10. On jest Tym, który zeslal z nieba wode: ona wam sluzy do picia;
dzieki niej rosna krzewy, które stanowia pasze.
11. Przez nia Bóg sprawia, iz rosna dla was zasiewy, drzewa oliwne,
paliny i winna latorosl oraz wszelkiego rodzaju owoce. Zaprawde, w tym
jest znak dla ludzi, którzy sie zastanawiaja!
12. On podporzadkowal dla was: noc i dzien, slonce i ksiezyc; i gwiazdy
sa podporzadkowane Jego rozkazowi. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi,
którzy sa rozumni!
13. I to, co rozsial dla was po ziemi, w rozmaitych kolorach; zaprawde,
w tym. jest znak dla ludzi, którzy sobie przypominaja!
14. To On podporzadkowal morze, abyscie jedli z niego swieze mieso i
abyscie wydobywali z niego ozdoby, które nosicie. I widzisz okrety
prujace fale, abyscie mogli poszukiwac Jego dobroci. Byc moze,
bedziecie wdzieczni!
15. I rzucil na ziemie solidnie stojace - azeby ona nie kolysala sie z
wami - i rzeki, i drogi; - byc moze, pójdziecie droga prosta! -
16. i znaki rozpoznawcze, a wedlug gwiazd oni znajduja droge.
17. Czy ten, kto stwarza, jest taki jak ten, kto nie stwarza? Czy wy
sie nie opamietacie?
18. A jeslibyscie chcieli zliczyc dobrodziejstwa Boga, to zliczyc ich
nie zdolacie. Zaprawde, Bóg. jest przebaczajacy, litosciwy!
19. Bóg zna to, co utrzymujecie w tajemnicy, i to, co glosicie jawnie.
20. A ci, których oni wzywaja poza Bogiem, nie stwarzaja niczego,
albowiem sami zostali stworzeni.
21. Oni sa martwi, nie zyjacy, nie wiedza, kiedy zostana wskrzeszeni.
22. Wasz Bóg - to Bóg Jedyny! A ci, którzy nie wierza w zycie
ostateczne, to sercem swoim zaprzeczaja; oni sa pelni dumy.
23. Nie ma zadnej watpliwosci, iz Bóg wie, co wy ukrywacie i co
glosicie jawnie. Zaprawde, On nie kocha ludzi pycha nadetych!
24. A kiedy im mówia: "Co zeslal wasz Pan?" - oni mówia: To basnie
dawnych przodków." "
25. Niech oni wiec niosa swoje ciezary w calosci w Dniu
Zmartwychwstania, i czesc ciezarów tych ludzi, których oni sprowadzili
z drogi bezwiednie. Jakze zle jest to, co oni poniosa!
26. Knuli juz podstepy ci, którzy byli przed nimi, lecz Bóg zniszczyl
ich budowle od podstaw. I zawalil sie nad nimi dach; przyszla na nich
kara, skad nawet jej nie przeczuwali.
27. Potem - w Dniu Zmartwychwstania - Bóg okryje ich hanba i powie:
"Gdziez sa Moi wspóltowarzysze, o których spieraliscie sie?" Powiedza
ci, którzy otrzymali wiedze: "Zaprawde, hanba i zlo niech spadnie dzis
na tych, którzy nie uwierzyli!"
28. - tych, których wezwa aniolowie, niesprawiedliwych dla samych
siebie; oni wtedy upokorza sie calkowicie: "My nie uczynilismy nic
zlego!" Alez przeciwnie! Zaprawde, Bóg wie doskonale, co wy
czyniliscie!
126
29. "Wejdzcie wiec do bram Gehenny, bedziecie tam przebywac na wieki!"
A jakze to zle miejsce schronienia dla ludzi pyszniacych sie!
30. A tym, którzy sie boja Boga, powiedza: "Co to zeslal wasz Pan?" -
oni powiedza: Dobro!" " Tych, którzy czynia dobro na tym swiecie, czeka
dobro! A siedziba zycia ostatecznego jest lepsza. Jakze przyjemna jest
siedziba bogobojnych!
31. - Ogrody Edenu, do których oni wejda, gdzie w dole plyna strumyki.
Bedzie tam dla nich wszystko, co zechca. W ten sposób wynagradza Bóg
bogobojnych!
32. - tych, których wezwa aniolowie, kiedy oni byli dobrymi, i którym
powiedza: "Pokój wam! Wejdzcie do Ogrodu za to, co czyniliscie!"
33. Czy oni oczekuja tylkó tego, zeby przyszli do nich aniolowie lub
zeby przyszedl rozkaz od twego Pana? Tak czynili ci, którzy byli przed
nimi. Bóg nie wyrzadzil im niesprawiedliwosci, lecz oni sami sobie
wyrzadzili niesprawiedliwosc.
34. I dosiegly ich nieszczescia pochodzace od tego, co oni uczynili.
Objelo ich to, z czego oni sie wysmiewali.
35. I beda mówili ci, którzy Jemu dodawali wspóltowarzyszy: "Jesliby
zechcial Bóg, nie czcilibysmy niczego, poza Nim - ani my, ani nasi
ojcowie - i nie uwazalibysmy niczego za zakazane, poza Nim. Tak czynili
ci, którzy byli pned nimi. Czy poslancom przypada cos innego niz
obwieszczanie jasne?
36. Poslalismy do kazdego narodu poslanca: "Czcijcie Boga i unikajcie
balwochwalstwa!" Wsród nich byli tacy, których Bóg poprowadzil droga
prosta; i byli tacy, którzy slusznie popadli w obled. Wedrujcie po
ziemi i popatrzcie, jaki byl ostateczny koniec tych, którzy zadawali
klam!
37. I chocbys nawet bardzo pragnal poprowadzic ich droga prosta, to,
zaprawde, Bóg nie prowadzi droga prosta tych, których z drogi
sprowadza; oni nie znajda zadnych pomocników.
38. Oni przysiegali na Boga najuroczystszymi przysiegami: "Bóg nie
wskrzesza tego, kto umarl!" Przeciwnie! Obietnica Jego musi sie ziscic
- lecz wiekszosc ludzi nie wie! -
39. aby wyjasnic im to, w czym oni sie róznia, i aby wiedzieli ci,
którzy nie uwierzyli, ze byli klamcami.
40. Jesli chcemy jakiejkolwiek rzeczy, to wystarczy jedno Nasze slowo:
"Badz!" i ona sie staje.
41. A tym, którzy wywedrowali dla sprawy Boga, po doznaniu
niesprawiedliwosci, My przygotujemy z pewnoscia na tym swiecie piekne
pomieszczenie, lecz nagroda zycia ostatecznego na pewno bedzie wieksza
- o, gdyby oni wiedzieli! -
42. tym, którzy byli cierpliwi, tym, którzy zaufali swojemu Panu.
43. My i przed toba posylalismy tylko ludzi, którym dalismy objawienie
- jesli o tym nie wiecie, zapytajcie ludzi napomnienia
44. z jasnymi dowodami i Pismami. I zeslalismy tobie napomnienie, abys
wyjasnial ludziom to, co zostalo im zeslane. Byc moze, oni sie
zastanowia!
127
45. Czyz ci, którzy knuja zle czyny, sa pewni, ze Bóg nie sprawi, iz
pochlonie ich ziemia, albo ze nie przyjdzie do nich kara, skad nawet
jej nie przeczuwaja?
46. Albo ze On nie pochwyci ich w pelnym ich dzialaniu; i oni nie beda
zdolni temu przeszkodzic?
47. Albo ze On ich nie pochwyci w stanie przerazenia? Lecz, zaprawde,
wasz Pan jest dobrotliwy, litosciwy!
48. Czy oni nie widzieli, w swojej pokorze, ze kazda rzecz, która
stworzyl Bóg, rozposciera swój cien na prawo i na lewo, wybijajac Bogu
poklony?
49. Bogu wybija poklony to, co jest w niebiosach, i to, co jest na
ziemi: wszelkie zwierze, a takze aniolowie, którzy nie wbijaja sie w
pyche.
50. Oni obawiaja sie swojego Pana, bedacego nad nimi, i czynia to, co
im jest nakazane.
51. Powiedzial Bóg: "Nie bierzcie sobie dwóch bogów! Przeciez jest
tylko Jeden Bóg! Oto Ja! Czcijcie Mnie!"
52. Do Niego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Jego religia jest na zawsze. Czy bedziecie okazywac bogobojnosc
wzgledem kogos innego anizeli Boga?
53. Jakiekolwiek macie dobrodziejstwa, one pochodza od Boga. A kiedy
dotknie was nieszczescie, to wy do Niego kierujecie wasze blagania.
54. Kiedy zas nieszczescie oddali sie od was, to niektórzy dodaja
wspóltowarzyszy swojemu Panu,
55. azeby nie byc wdziecznym za to, co im dalismy. Uzywajcie wiec, a
niebawem sie dowiecie!
56. Oni udzielaja czesci z tego, w co ich zaopatrzylismy, temu, czego
oni nie znaja. Na Boga! Wy zostaniecie zapytani o to, co wymysliliscie!
57. Oni przypisuja Bogu córki - niech Mu bedzie chwala! - a oni maja
to, czego pragna.
58. A kiedy zwiastuja któremus z nich córke, to jego oblicze sie
zasepia i jest udreczony.
59. On ukrywa sie przed ludzmi z powodu tego nieszczescia, które mu
obwieszczono: czy on ma je zachowac, mimo ponizenia, czy tez pogrzebac
je w prochu. Jakze zle oni rozumuja!
60. Ci, którzy nie wierza w zycie ostateczne, sa przykladem zla;
natomiast Bóg jest przykladem tego, co najwznioslejsze. On jest
Potezny, Madry!
61. Jesliby Bóg karal ludzi z powodu ich niesprawiedliwosci, to nie
pozostawilby na ziemi zadnego stworzenia. Lecz On daje im zwloke do
oznaczonego czasu. A kiedy nadejdzie ich termin, to oni nie beda mogli
opóznic go ani przyspieszyc nawet o jedna godzine.
62. Oni przypisuja Bogu to, czego sami nienawidza. Ich jezyki
wypowiadaja klamstwo, kiedy mówia, ze czeka ich to, co piekne. Nie ma
watpliwosci, iz czeka ich ogien i ze oni beda wrzuceni pierwsi.
128
63. Na Boga! My posylalismy juz poslanców do narodów przed toba, lecz
szatan upiekszal im ich czyny. On jest dzisiaj ich opiekunem i spotka
ich kara bolesna.
64. Poslalismy tobie Ksiege tylko dlatego, abys im wyjasnil to, w czym
oni sie róznia, i jako droge prosta i milosierdzie dla ludzi, którzy
wierza.
65. Bóg zeslal z nieba wode i ozywil przez nia ziemie po jej smierci.
Zaprawde, w tym jest znak dla ludzi, którzy sluchaja!
66. Zaprawde, macie pouczajacy przyklad w waszych trzodach! My poimy
was tym, co jest w ich wnetrznosciach, miedzy pokarmem strawionym a
krwia - mlekiem czystym, przyjemnym dla pijacych.
67. A z owoców palin i winnej latorosli czerpiecie dla siebie napój
oszalamiajacy i wysmienite pozywienie. Zaprawde, w tym jest znak dla
ludzi, którzy sa rozumni!
68. I objawil twój Pan pszczolom: "Wybierajcie sobie wasze mieszkania w
górach, w drzewach i w tym, co ludzie buduja;
69. nastepnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodzcie pokornie drogami
swego Pana!" Z wnetrznosci ich wychodzi napój róznego koloru, w którym
ludzie znajduja uzdrowienie. Zaprawde, w tym jest znak dla ludzi,
którzy sie zastanawiaja!
70. Bóg stworzyl was, potem was wezwie. Wsród was bywaja tacy, którzy
zyja do najnedzniejszej zgrzybialosci, tak iz niczego juz nie wiedza,
choc przedtem wiedzieli. Zaprawde, Bóg jest wszechwiedzacy,
wszechmocny!
71. Bóg wywyzszyl jednych z was nad drugimi w rozdziale swoich dóbr.
Lecz ci, którym dano wiecej, nie oddadza swoich dóbr swoim niewolnikom,
tak izby byli równi. Czyzby zaprzeczali dobroci Boga?
72. Bóg dal wam zony sposród was samych. A z waszych zon dal wam synów
i wnuków; i zaopatrzyl was w dobre rzeczy. Czyzby wiec wierzyli w
falsz, a nie w dobrodziejstwo Boga?
73. Czy oni maja czcic, poza Bogiem, to, co nie moze im dac zadnego
zaopatrzenia, ani z niebios, ani z ziemi, i nie jest zdolne nic
uczynic?
74. Nie dodawajcie wiec Bogu Jemu podobnych! Zaprawde, Bóg wie, a wy
nie wiecie!
75. Bóg przytaczajako przyklad pewnego sluge - niewolnika, który nie ma
nad niczym wladzy, oraz tego, kogo zaopatrzylismy zaopatrzeniem
pieknym, z którego on rozdaje skrycie i jawnie. Czy oni sa jednakowi?
Chwala niech bedzie Bogu! Ale wiekszosc ludzi nie wie.
76. I Bóg przytacza jako przypowiesc dwóch ludzi: jeden z nich jest
niemy, niczego nie moze i jest ciezarem dla swego pana. Gdziekolwiek on
go skieruje, to ten nie przyniesie nic dobrego. Czy on jest równy swemu
panu, który rozkazuje sprawiedliwie i znajduje sie na drodze prostej?
77. Do Boga nalezy wszystko, co skryte w niebiosach i na ziemi, a
rozkaz dotyczacy Godziny bedzie jak mgnienie oka albo jeszcze mniej.
Zaprawde, Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
78. Bóg wyprowadzil was z lona waszych matek. Wy nie widzieliscie
niczego. On dal wam sluch, wzrok i serca. Byc moze, bedziecie
wdzieczni!
129
79. Czyz oni nie widzieli ptaków poslusznych w przestworzu nieba,
których nie podtrzymuje nikt, jak tylko Bóg? Zaprawde, w tym sa znaki
dla ludzi, którzy wierza!
80. Bóg uczynil wam w waszych namiotach mieszkanie i przygotowal dla
was namioty ze skór zwierzecych, które znajdujecie lekkimi w dniu,
kiedy sie przenosicie, i w dniu, kiedy sie zatrzymujecie na postój. A z
welny, siersci i wlosia - wyposazenie i doczesny pozytek.
81. Bóg dostarczyl wam z tego, co stworzyl, cienie; i przygotowal dla
was w górach schronienia; oraz ubrania, które was chronia przed
goracem, i ubrania, które was chronia przed wzajemna gwaltownoscia. Tak
dopelnia On Swojego dobrodziejstwa dla was! Byc moze, wy sie poddacie
calkowicie!
82. A jesli oni odwróca sie plecami, to do ciebie nalezy tylko
obwieszczenie jasne.
83. Oni znaja dobrodziejstwo Boga, a potem zaprzeczaja mu. Wiekszosc z
nich to niewdziecznicy.
84. W Dniu, kiedy My postawimy swiadka z kazdego narodu, nie bedzie juz
dane pozwolenie tym, którzy nie uwierzyli; i oni nie otrzymaja
przebaczenia.
85. Kiedy zobacza kare, ci, którzy byli niesprawiedliwi, nie otrzymaja
zadnej ulgi ani nie bedzie im dana zadna zwloka.
86. A kiedy ci, którzy dodawali wspóltowarzyszy, zobacza ich, powiedza:
"Panie nasz! Oto ci, których my dawalismy Tobie za wspóltowarzyszy i
których wzywalismy poza Toba!" Wtedy oni rzuca im slowo: "Zaprawde,
jestescie klamcami!"
87. I przedstawia wtedy Bogu swoje poddanie; zawiodlo ich to, co oni
wymyslili.
88. Tym, którzy nie uwierzyli i którry odsuneli sie od drogi Boga, My
bedziemy zwiekszac kare za kara za to, ze szerzyli zgorszenie.
89. W Dniu, kiedy My postawimy swiadka, z kazdego narodu, sposród nich
przeciw nim, przyprowadzimy ciebie jako swiadka przeciwko tym ludziom.
Zeslalismy tobie Ksiege jako wyjasnienie dla kazdej rzeczy i droge
prosta, i milosierdzie, i radosna wiesc dla calkowicie poddanych.
90. Zaprawde, Bóg nakazuje: sprawiedliwosc, dobroczynnosc i
szczodrobliwosc wzgledem bliskich krewnych! On zabrania tego, co
bezecne, naganne i wystepne. On was napomina - byc moze, wy sie
opamietacie!
91. Wypelniajcie wiernie przymierze z Bogiem, skoro je zawarliscie! Nie
lamcie przysiag, skoro je zlozyliscie, boc przeciez uczyniliscie Boga
waszym poreczycielem! Zaprawde, Bóg wie, co wy czynicie!
92. Nie badzcie jak ta, która rozkrecila swoje przedziwo na wlókna,
mocno je przedtem skreciwszy. Nie poslugujcie sie waszymi przysiegami
dla wzajemnego oszukiwania sie, uwazajac, iz jeden naród jest wiekszy
od drugiego. Bóg was w ten sposób tylko doswiadcza. On wam ukaze jasno
w Dniu Zmartwychwstania to, w czym sie rózniliscie!
93. Gdyby zechcial Bóg, to uczynilby was jednym narodem. Lecz On
sprowadza z drogi, kogo chce, i prowadzi droga prosta, kogo chce. Wy z
pewnoscia zostaniecie zapytani o to, co czyniliscie.
130
94. Nie uzywajcie miedzy soba waszych przysiag jako podstepu, aby nie
posliznela sie wam noga, solidnie przedtem stojaca. Wy zakosztujecie
zla za to, iz odsuneliscie sie od drogi Boga, i kara wasza bedzie
ogromna.
95. I nie przehandlujcie za niska cene przymierza z Bogiem! To, co sie
znajduje u Boga, jest dla was lepsze, gdybyscie tylko wiedzieli!
96. To, co wy posiadacie, wyczerpuje sie; a to, co jest u Boga, jest
trwale. My z pewnoscia zaplacimy tym, którzy byli cierpliwi, nagroda
piekniejsza anizeli to, co oni czynili.
97. Tego, kto spelni dobre dzielo - czy to .mezczyzna, czy kobieta - i
jest wierzacym, My ozywimy zyciem wspanialym, i takim wyplacimy ich
wynagrodzenie czyms piekniejszym niz to, co czynili.
98. Kiedy recytujesz Koran, to szukaj ucieczki u Boga przed szatanem
przekletym!
99. Nie ma on bowiem zadnej wladzy nad tymi, którzy uwierzyli i którzy
ufaja swojemu Panu.
100. Jego wladza jest tylko nad tymi, którzy biora sobie jego za
opiekuna i którzy przez niego sa balwochwalcami.
101. A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny - a Bóg wie najlepiej, co
zsyla - to oni mówia: "Ty jestes tylko oszustem!" Lecz wiekszosc z nich
nie wie.
102. Powiedz: "Zeslal go swiety Duch od twego Pana, z cala prawda, aby
utwierdzic tych, którzy uwierzyli, i jako droge prosta i radosna wiesc
dla muzulmanów."
l03. My wiemy, ze oni mówia: "Jego uczy tylko zwykly czlowiek." Jezyk
tego, na którego oni wskazuja, jest obcy, a ten - to jezyk arabski,
jasny!
104. Zaprawde, tych, którzy nie wierza w znaki Boga, Bóg nie poprowadzi
droga prosta i spotka ich kara bolesna!
105. Jedynie klamstwo wymyslaja ci, którzy nie wierza w znaki Boga;
tacy sa klamcami!
106. Ten, kto nie wierzy w Boga, choc przedtem w Niego wierzyl - z
wyjatkiem tego, kto zostal zmuszony, lecz serce jego jest spokojne w
wierze - ten, kto otworzyl swa piers na niewiare - nad nimi wszystkimi
bedzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna!
107. Tak sie stanie dlatego, ze oni kochali zycie tego swiata bardziej
anizeli zycie ostateczne, i dlatego, iz Bóg nie prowadzi droga prosta
ludzi niewierzacych.
108. To sa ci, którym Bóg nalozyl pieczec na serca, sluch i spojrzenie.
Tacy sa niedbali.
109. Nie ma watpliwosci, iz w zyciu ostatecznym oni sa stratni.
110. Zaprawde, twój Pan bedzie z pewnoscia przebaczajacy i litosciwy
dla tych, którzy razem vywedrowali, po tym jak zostali doswiadczeni, a
nastepnie prowadzili walke i byli cierpliwi.
111. W Dniu, kiedy przyjdzie kazda dusza przytaczajac dowody dla
wlasnej obrony, kazdej duszy zostanie w pelni zaplacone za to, co ona
uczynila, i nikt nie dozna niesprawiedliwosci.
131
112. I Bóg przytacza jako podobienstwo pewne miasto bezpieczne i
spokojne. Otrzymywalo ono obfite zaopatrzenie ze wszystkich stron, lecz
nie uznawalo dobrodziejstw Boga. Dal mu wiec Bóg zakosztowac szaty
glodu i strachu za to, co uczynili.
113. I przyszedl do nich poslaniec sposród nich, lecz oni uznali go za
klamce. Przeto dosiegla ich kara, wówczas gdy byli niesprawiedliwi.
114. Jedzcie wiec z tego, czym obdarzyl was Bóg, to, co jest dozwolone,
dobre, i dziekujcie za dobrodziejstwa Boga, jesli Go czcicie!
ll5. On wam zakazal tylko: padliny, krwi i miesa wieprzowego oraz tego,
co zostalo zlozone w ofierze czemus innemu niz Bogu. Ale jesli ktos
zostal zmuszony, nie bedac przestepca ani buntownikiem - to przeciez
Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
116. Nie mówcie wiec wedlug tego, co opisuja klamliwie wasze jezyki:
"To jest dozwolone, to jest zakazane!" - w tym celu, aby wymyslic
przeciwko Bogu klamstwo. Nie beda szczesliwi ci, którzy wymyslaja
przeciw Bogu klamstwo!
117. Uzywanie bedzie niewielkie, a kara bolesna!
118. Zakazalismy juz wyznawcom judaizmu tego, co tobie opowiedzielismy.
119. Jednak twój Pan jest przebaczajacy, litosciwy dla tych, którzy
czynili zlo nieswiadomie, a potem sie nawrócili i poprawili.
l20. Zaprawde, Abraham byl przewodnikiem narodu wiernym Bogu hanifem; i
nie byl on z liczby balwochwalców!
121. Byl on wdzieczny za Jego dobrodziejstwa; On wybral go i
poprowadzil ku drodze prostej .
l22. Dalismy mu dobro na tym swiecie i z pewnoscia bedzie on w zyciu
ostatecznym wsród sprawiedliwych!
123. Nastepnie objawilismy tobie: "Postepuj za religia Abrahama jak
hanif; on nie byl z liczby balwochwalców."
124. Sabat zostal narzucony tylko tym, którzy sie sprzeczali w tym
przedmiocie. Zaprawde, twój Pan rozsadzi miedzy nimi, w Dniu
Zmartwychwstania, sprawe, w której oni sie róznili.
125. Wzywaj ku drodze twego Pana z madroscia i pieknym napomnieniem!
Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawde, twój Pan zna najlepiej
tych, którzy zeszli z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy ida
droga prosta!
126. Jesli karzecie, to karzcie tak, jakbyscie sami byli karani. Lecz
jesli jestescie cierpliwi, badzcie nimi, bo to jest lepsze!
127. Bads cierpliwy! Twoja cierpliwosc jest tylko przez Boga. Nie smuc
sie z ich powodu! Nie pozostawaj w udrece dlatego, ze oni knuja
podstep!
128. Zaprawde, Bóg jest z tymi, którzy sa bogobojni, z tymi, którzy
czynia dobro!
SURA 17. AL-ISRA (PODROZ NOCNA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
132
1. Chwala Temu, który przeniósl Swojego sluge noca z Meczetu swietego
do meczetu dalekiego, którego otoczenie poblogoslawilismy, aby mu
pokazac niektóre Nasze znaki. Zaprawde,.On jest Slyszacy, Widzacy!
2. Dalismy Mojzeszowi Ksiege i uczyniliamy ja droga prosta dla synów
Izraela: "Nie bierzcie sobie opiekuna poza Mna,
3. o potomkowie tych, których zabralismy razem z Noem! Zaprawde, on byl
wdziecznym sluga!"
4. I postanowilismy w tej Ksiedze wzgledem synów Izraela: "Bedziecie
siac zgorszenie na ziemi dwukrotnie i wbijecie sie w wielka dume."
5. A kiedy nadszedl czas pierwszej obietnicy, wyslalismy przeciwko wam
Nasze slugi obdarzone wielka moca; oni przenikneli az pomiedzy ich
domostwa i obietnica zostala wypelniona.
6. Pózniej znowu dalismy wam pewien odwet nad nimi i pomnozylismy wasz
majatek i waszych synów, i uczynilismy was liczniejszym ludem.
7. Jesli czynicie dobro, to czynicie dobro dla siebie samych; a jesli
czynicie zlo, to tez dla siebie samych. A kiedy nadeszla obietnica
ostatnia... po to, aby udreczyc wasze oblicza, aby mogli wejsc do
swatyni, tak jak weszli po raz pierwszy, i aby zniszczyc calkowicie to,
czym zawladneli.
8. Byc moze, wasz Pan zmiluje sie nad wami; a jesli powrócicie, to i My
powrócimy, lecz przygotowalismy Gehenne jako wiezienie dla niewiernych.
9. Oto ten Koran prowadzi ku temu, co jest bardziej proste, i
obwieszcza wiernym, którzy czynia dobre dziela, iz czeka ich nagroda
wielka;
10. i ze dla tych, którzy nie wierza w zycie ostateczne,
przygotowalismy kare bolesna.
11. Czlowiek wzywa zlo, podobnie jak wzywa dobro; czlowiek jest zawsze
popedliwy.
12. Uczynilismy noc i dzien dwoma znakami. Potem scieramy znak nocy i
czynimy jasnosc znakiem dnia, abyscie poszukiwali laski u waszego Pana
i abyscie znali liczbe lat i liczenie. My wyjasnilismy doskonale kazda
rzecz.
13. I kazdemu czlowiekowi przywiazalismy do szyi jego los, i w Dniu
Zmartwychwstania My wyciagniemy ksiege, która on znajdzie rozpostarta:
14. Przeczytaj twoja ksiege! " Ona dzis wystarczy tobie jako wystawiony
ci rachunek!"
l5. Ten, kto idzie droga prosta, idzie nia dla siebie samego; a ten,
kto bladzi, bladzi na szkode sobie samemu. Zadna dusza niosaca ciezar
nie poniesie ciezaru innej . My nie karalismy nigdy, zanim nie
wyslalismy poslanca.
16. A kiedy chcemy zgubic jakies miasto, to nakazujemy jego mieszkancom
zyjacym w dobrobycie, aby oddawali sie tam rozpuscie. Wtedy sprawdza
sie nad nim slowo i niszczymy je calkowicie.
17. " Ilez to pokolen wygubilismy po Noem! Wystarczy twój Pan, swiadomy
i jasno widzacy grzechy Swoich slug!
18. Temu, kto pragnie zycia przemijajacego, My pospiesznie dajemy mu w
nim to, co chcemy i komu chcemy. Nastepnie przygotowujemy mu Gehenne,
aby sie w niej palil, ponizony, odrzucony.
133
19. A ci, którzy pragna zycia ostatecznego i zdazaja ku niemu z wielkim
zapalem, i sa wierzacymi, doczekaja sie uznania za swoja gorliwosc.
20. My wszystkich wspomozemy - i tych, i tych - z darów twego Pana; a
dary twego Pana nie sa nigdy ograniczone.
21. Spójrz, jak dalismy pierwszenstwo jednym nad drugimi! A zycie
ostateczne z pewnoscia ma wiecej stopni i wiecej wyróznienia!
22. Nie umieszczaj razem z Bogiem zadnego innego boga, abys nie zostal
ponizonym i opuszczonym!
23. I postanowil twój Pan, abyscie nie czcili nikogo innego, jak tylko
Jego; i dla rodziców - dobroc! A jesli jedno z nich lub oboje osiagna
przy tobie starosc, to nie mów im: "precz!" i nie popychaj ich, lecz
mów do nich slowami pelnymi szacunku!
24. Pochylaj ku nim skrzydlo lagodnosci, przez milosierdzie, i mów:
"Panie mój, bódl dla nich milosierny, tak jak oni byli, wychowujac
mnie, kiedy bylem maly."
25. Wasz Pan wie najlepiej, co jest w waszych duszach, jesli jestescie
dobrzy. I On, zaprawde, jest przebaczajacy dla tych, którzy sie
nawracaja!
26. I dawaj krewnemu, co mu sie nalezy, i biednemu, i podróznemu; lecz
nie rozrzucaj nadmiernie!
27. Zaprawde, rozrzutni sa bracmi szatanów, a szatan jest niewdzieczny
wzgledem swego Pana.
28. A jesli odsuniesz sie od nich, to poszukujac milosierdzia twego
Pana, którego sie spodziewasz, powiedz im chociaz przyjemne slowo.
29. I nie kladl reki zacisnietej na twoja szyje, i nie otwieraj jej tez
zbyt szeroko, bo zostaniesz zganiony, biedny.
30. Zaprawde, twój Pan daje hojne zaopatrzenie temu, komu chce, i
wymierza je! Zaprawde, On jest wzgledem Swoich slug w pelni swiadomy i
jasno widzacy!
31. I nie zabijajcie waszych dzieci z obawy przed niedostatkiem. My im
damy zaopatrzenie, podobnie jak wam. Zaiste, zabijanie ich jest wielkim
grzechem!
32. I nie zblizajcie sie do cudzolóstwa! Zaprawde, jest to czyn szpetny
i jakze to zla droga!
33. I nie pozbawiajcie nikogo zycia, które Bóg uczynil swietym, chyba
ze zgodnie z prawem! A jesli kto zostal zabity niesprawiedliwie, to My
dajemy jego bliskiemu wladze. Lecz niech on nie przesadza w zabijaniu;
on z pewnoscia otrzyma pomoc!
34. Zblizajcie sie do majatku sieroty w sposób najbardziej odpowiedni;
zanim ona dojdzie do wieku dojrzalego. Wypelniajcie wasze zobowiazania,
poniewaz o zobowiazanie zapytaja.
35. Dawajcie pelna miare, kiedy mierzycie, i wazcie waga sprawiedliwa!
To jest lepsze i piekniejsze w swoim rezultacie.
36. I nie idz w slad za tym, o czym nie masz wcale wiedzy! Zaprawde,
sluch, wzrok i serce bedz z tego zdawaly sprawe!
37. I nie stapaj dumnie po ziemi, bo przeciez nie rozerwiesz ziemi ani
nie osiagniesz wysokosci gór.
134
38. To, co jest zle w tym wszystkim, jest dla twego Pana wstretne.
39. Oto co objawil ci twój Pan z madrosci. I nie umieszczaj obok Boga
zadnegoinnego boga, bo zostaniesz wrzucony do Gehenny, zganiony,
wzgardzony.
40. Czyz wasz Pan tylko dla was wybral synów, a dla Siebie wzial córki
sposród aniolów? Zaprawde, mówicie straszne slowo!
41. Dalismy w tym Koranie wyjasnienia, aby byli napomnieni, lecz to
powiekszylo tylko ich niechec.
42. Powiedz: "Jesliby razem z Nim byli jacys bogowie, jak mówia, to oni
poszukiwaliby drogi az do Wladcy Tronu."
43. Niech Mu bedzie chwala! On jest wynioslejszy ponad to, co mówia,
wyniosloscia wielka!
44. Wyslawia Go siedem niebios i ziemia oraz ci, którzy sie tam
znajduja. I nie ma zadnej rzeczy, która by nie glosila Jego chwaly.
Lecz wy nie pojmujecie ich wyslawiania. Zaprawde, On jest
Wspanialomyslny, Przebaczajacy!
45. A kiedy recytujesz Koran, to My zaciagamy zaslone miedzy toba a
tymi, którzy nie wierza w zycie ostateczne.
46. Polozylismy na ich serca oslony, aby nie pojmowali, a na ich uszy -
gluchote. Kiedy wspominasz w Koranie swego Pana, Jedynego, oni
odwracaja sie plecami ze wstretem.
47. My wiemy doskonale, czemu oni sie przysluchuja, kiedy sie tobie
przysluchuja, a takze, kiedy sie potajemnie zmawiaja, gdy
niesprawiedliwi mówia: "Wy postepujecie tylko za czlowiekiem
zaczarowanym!"
48. Popatrz, jakie oni przytaczaja tobie przypowiesci; w ten sposób
bladza i nie moga znalezc drogi!
49. Oni powiedzieli: "Kiedy bedziemy koscmi i prochem, tó czyz bedziemy
wskrzeszeni w nowym stworzeniu?"
50. Powiedz: "Moglibyscie nawet byc kamieniem lub zelazem,
51. lub jakimkolwiek tworem, który wyda sie wam wielki!" Wtedy oni
powiedza: "Kto spowoduje, iz powrócimy?" Powiedz: "Ten, który was
stworzyl po raz pierwszy." Oni wtedy potrzasna glowami i powiedza:
"Kiedy to?" Powiedz: "Byc moze, wkrótce."
52. W tym Dniu, kiedy On was wezwie, a wy odpowiecie przez Jego
wyslawienie, pomyslicie sobie, iz przebywaliscie tylko mala chwile.
53. I powiedz Moim slugom, zeby mówili to, co jest lepsze. Zaprawde,
szatan wznieca spory pomiedzy nimi; zaprawde, szatan jest dla czlowieka
wrogiem oczywistym!
54. Wasz Pan zna was najlepiej. Jesli On zechce, okaze wam
milosierdzie, albo jesli zechce, On was ukarze. I My nie poslalismy
ciebie jako opiekuna nad nimi.
55. Twój Pan zna najlepiej tych, którzy sa w niebiosach i na ziemi. My
juz wyróznilismy jednych proroków nad innymi i Dawidowi dalismy Psalmy.
56. powiedz: "Wzywajcie tych, których wy uznajecie poza Nim! Oni nie sa
w stanie usunac od was zla ani nawet go przesunac."
135
57. Ci, których oni wzywaja, sami poszukuja sposobu najwiekszego
przyblizenia sie do ich Pana; maja oni nadzieje na Jego milosierdzie i
obawiaja sie Jego kary. Zaprawde, kary twego Pana nalezy sie strzec!
58. I nie ma miasta, którego bysmy nie zniszczyli przed Dniem
Zmartwychwstania lub którego bysmy nie ukarali kara okrutna. To jest
zaznaczone w ksiedze.
59. Od wyslania znaków mogloby powstrzymac Nas jedynie to, iz
przodkowie uznali je za klamstwo. I tak dalismy ludowi Samud
wielbladzice, jak jasny znak, lecz oni postapili z nia
niesprawiedliwie. My posylamy Nasze znaki tylko po to, by przestraszyc.
6O Oto powiedzielismy tobie: "Zaprawde, twój Pan obejmuje ludzi!" I
uczynilismy to widzenie, które tobie pokazalismy, tylko doswiadczeniem
dla ludzi, podobnie jak drzewo przeklete w Koranie. My ich straszymy,
lecz to tylko powieksza ich wielki bunt.
61. I oto powiedzielismy do aniolów: "Oddajcie poklon Adamowi!" I oni
oddali mu poklon, z wyjatkiem Iblisa, który powiedzial: "Czyz mam oddac
poklon temu, którego stworzyles z gliny?"
62. I dalej mówil: "Czy Ty widzisz? Oto ten, którego uczciles bardziej
ode mnie. Jesli mi dasz zwloke do Dnia Zmartwychwstania, to ja
niezawodnie zniszcze jego potomstwo, z wyjatkiem nielicznych."
63. powiedzial On: "Idz precz! A ci sposród nich, którzy pójda za
toba... zaprawde, Gehenna bedzie wasza zaplata, zaplata obfita!
64. Zwódz swoim glosem, kogo potrafisz sposród nich! Zbieraj przeciwko
nim twoja konnice i twoja piechote! Miej uczestnictwo z nimi w ich
bogactwach i w ich dzieciach! Czyn im obietnice! - Ale szatan obiecuje
im tylko dla zmylenia -
65. Lecz, zaprawde, ty nad Moimi slugami nie masz wladzy! Twój Pan
wystarczy jako opiekun!"
66. Wasz Pan jest Tym, który dla was pedzi statek po morzu, abyscie
poszukiwali Jego dobroci. Zaprawde, On jest dla was milosierny!
67. A kiedy dotknie was na morzu nieszczescie, daleko od was sa ci,
których wzywacie, poza Nim. Lecz kiedy On wyratuje was, wyprowadzajac
na lad, wy sie odwracacie. Zaprawde, czlowiek jest niewdzieczny!
68. Czy jestescie pewni tego, iz On nie pograzy razem z wami szmat ladu
albo iz nie wysle przeciwko wam wichru z kamieniami - a wtedy nie
znajdziecie zadnego opiekuna?!
69. Albo czy jestescie zabezpieczeni przed tym, iz On zawróci was tutaj
po raz drugi i rozpeta przeciwko wam gwaltowny huragan, i potopi was za
to, iz pozostaliscie niewiernymi? Wtedy nie znajdziecie przeciwko Nam
zadnego wspomozyciela.
70. My obdarzylismy szlachetnoscia synów Adama. My nosilismy ich na
ladzie i na morzu. My zaopatrzylismy ich wspanialymi dobrami. My
wyróznilismy ich wielkim wyróznieniem ponad wielu sposród tych, których
stworzylismy.
71. W Dniu, kiedy wezwiemy wszystkich ludzi razem z ich przewodnikiem,
to ci, którym zostanie dana ksiega do ich prawicy - beda czytac swoja
ksiege i nie zostanie im wyrzadzona niesprawiedliwosc, nawet na lupinke
daktyla.
136
72. A kto byl slepy w tym zyciu, bedzie slepy w zyciu ostatecznym i
jeszcze bardziej zabladzi z drogi.
73. Oni byli juz bliscy tego, by pokusa odwiesc cie od wszystkiego, co
tobie objawilismy; abys wymyslil przeciwko Nani cos innego. I wtedy oni
wzieliby sobie ciebie jako bliskiego przyjaciela.
74. I gdybysmy cie nie umocnili, to bylbys gotów sklonic sie ku nim.
75. Wtedy dalibysmy ci zakosztowac podwójnie zycia i podwójnie smierci.
Potem juz nie znalazlbys dla siebie, przeciwko Nam, zadnego pomocnika.
76. Oni omal nie zdolali cie sklonic do opuszczenia tej ziemi, by
ciebie z niej wypedzic; ale oni wtedy przebywaliby na niej tylko
niewiele czasu po tobie.
77. Taki byl zwyczaj w postepowaniu wzgledem tych, których wyslalismy
przed toba, sposród Naszych poslanców; a ty nie znajdziesz zmiany dla
Naszego zwyczaju.
78. Odprawiaj modlitwe przy sklanianiu sie slonca, az do ciemnosci
nocy, a recytacje - o swicie. Zaprawde, recytacja o swicie znajduje
swiadków!
79. A noca czuwaj na modlitwie, to bedzie dla ciebie zasluga
dobrowolna; byc moze, twój Pan posle cie na miejsce chwalebne.
80. I powiedz: "Panie mój! Wprowadz mnie wejsciem prawdy i wyprowadz
mnie wyjsciem prawdy! I daj mi, z Twojej strony, wladze wspomagajaca!"
81. I powiedz: "Przyszla prawda i zniknal falsz. Zaprawde, falsz musi
zniknac!"
82. My zsylamy poprzez Koran to, co jest uzdrowieniem i milosierdziem
dla wiernych; a niesprawiedliwym powieksza on tylko strate.
83. Kiedy My obsypujemy czlowieka dobrodziejstwami, on sie odwraca i
oddala; a kiedy dotknie go nieszczescie, jest zrozpaczony.
84. Powiedz: "Kazdy dziala na swój sposób, lecz Pan wasz wie najlepiej,
kto idzie prosta droga."
85. I zapytaja ciebie o Ducha. Powiedz: "Duch pochodzi od rozkazu
mojego Pana, lecz wam dano tylko niewiele wiedzy."
86. Jeslibysmy chcieli, to zabralibysmy tobie z pewnoscia to, co ci
objawilismy; i nie znalazlbys potem dla siebie przeciwko Nam zadnego
opiekuna,
87. chyba jedynie dzieki milosierdziu twego Pana. Zaprawde, laska Jego
dla ciebie jest wielka!
88. Powiedz: "Jesliby sie zebrali ludzie i dzinny, aby stworzyc cos
podobnego do tego Koranu, to oni nie zdolaliby uczynic nic podobnego,
nawet gdyby sie wzajemnie wspomagali."
89. Przedstawilismy ludziom jasno w tym Koranie wszelkiego rodzaju
przyklady; lecz wiekszosc ludzi upiera sie przy tym, by byc
niewiernymi.
90. Oni powiedzieli: "Nie uwierzymy ci, dopóki nie sprawisz, by
wytryslo dla nas zródlo z ziemi;
91. albo dopóki nie bedziesz mial ogrodu z palmami i winna latorosla i
dopóki nie wytrysna wsród nich obfite strumyki;
137
92. albo dopóki nie sprawisz - jak to twierdziles - iz spadnie na nas
niebo platami; albo nie przyprowadzisz Boga i aniolów jako
poreczycieli;
93. albo dopóki nie bedziesz mial domu ze zlotymi ozdobami, albo dopóki
nie wzniesiesz sie do nieba. A nie uwierzymy w twoje wzniesienie sie,
dopóki nie zeslesz nam Ksiegi, która bedziemy czytac." Powiedz: "Chwala
niech bedzie mojemu Panu! Czyz nie jestem tylko czlowiekiem -
poslancem?"
94. I nic nie powstrzymuje ludzi, by uwierzyli - kiedy przyszla do nich
droga prosta - jako poslanca?"
95. Powiedz: "Jesliby byli,na ziemi aniolowie, chodzacy po niej w
pokoju, to zeslalibysmy dla nich z nieba aniola jako poslanca."
96. Powiedz: "Wystarczy Bóg jako swiadek miedzy mna a wami! Zaprawde,
On jest swiadomy i jasno widzacy wzgledem Swoich slug."
97. Ten, kogo prowadzi Bóg, idzie droga prosta; a dla tych, których On
sprowadzi z drogi, nie znajdziesz opiekunów poza Nim. My zbierzemy ich
w Dniu Zmartwychwstania - na ich twarzach, slepych, gluchych, niemych.
Ich miejscem schronienia bedzie Gehenna. Za kazdym razem, kiedy bedzie
przygasac, My zwiekszymy dla nich ogien palacy.
98. Oto ich zaplata za to, iz nie wierzyli w Nasze znaki, i mówili:
"Kiedy bedziemy koscmi i prochem, to czyz naprawde bedziemy wskrzeszeni
w nowym stworzeniu?"
99. Czyz oni nie pomysleli, iz Bóg, który stworzyl niebiosa i ziemie,
jest w mocy stworzyc istoty podobne do nich? On ustanowil dla nich czas
okreslony, nie ulegajacy watpliwosci; lecz niesprawiedliwi odrzucaja
wszystko, oprócz niedowiarstwa.
100. Powiedz: "Jeslibyscie posiadali skarby milosierdzia z obawy przed
rozdaniem - bo czlowiek jest bardzo skapy!"
101. Dalismy juz Mojzeszowi dziewiec znaków jasnych. Zapytaj wiec synów
Izraela! Kiedy on przyszedl do nich, powiedzial mu Faraon: "O Mojzeszu!
Zaprawde, sadze, ze jestes zaczarowany!"
l02. On powiedzial: "Ty dobrze wiesz, ze zeslal je tylko Pan niebios i
ziemi, jako dowody widzialne: I mysle, zaprawde, o Faraonie, ze jestes
zgubiony!"
103. Wtedy on chcial wypedzic ich z kraju, lecz My zatopilismy jego
wraz z tymi, którzy byli z nim.
104. I powiedzielismy po jego smierci synom Izraela: "Zamieszkujcie te
ziemie! A kiedy nadejdzie obietnica zycia ostatecznego, My
przyprowadzimy was jako róznobarwny tlum."
105. I z prawda zeslalismy go, i z prawda on zstapil. I My wyslalismy
ciebie tylko jako zwiastuna i ostrzegajacego.
106. I Koran podzielilismy, abys go recytowal ludziom powoli. I
zsylalismy go stopniowo.
107. powiedz: "Wierzcie w niego albo tez nie wierzcie!" Ci, którym
wczesniej zostala dana wiedza, padaja na twarze, wybijajac poklony,
kiedy jest im recytowany, wybijajac poklony.
108. Oni mówia: "Chwala niech bedzie Panu naszemu! Zaprawde, obietnica
naszego Pana zostanie spelniona!"
138
109. Oni padaja na twarze placzac, i to powieksza ich pokore.
110. powiedz: "Módlcie sie do Boga albo módlcie sie do Milosiernego!
Jakkolwiek byscie Go wzywali, On posiada najpiekniejsze imiona." Nie
badz zbyt glosny w swojej modlitwie ani tez nie badz w. niej za cichy!
Poszukaj drogi posredniej.
111. I powiedz: "Chwala niech bedzie Bogu, który nie wzial sobie
zadnego syna, który nie ma zadnego wspóltowarzysza w królestwie, który
nie ma zadnego opiekuna przeciw ponizeniu! " Wyslawiaj Go, gloszac:
"Bóg jest wielki!"
SURA 18. AL-KAHF (GROTA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Chwala niech bedzie Bogu, który zeslal Ksiege Swojemu sludze i nie
uczynil w niej zadnej krzywizny!
2. Ksiege prosta, aby ostrzegala przed strasznym nieszczesciem,
nadchodzacym od Niego, i zwiastowala wiernym, którzy czynia dobre
dziela, iz czeka ich piekna nagroda
3. - oni tam beda przebywac na wieki -
4. i aby ostrzegala tych, którzy mówia: "Bóg wzial Sobie syna. "
5. Ani oni nie posiadaja o tym wiedzy, ani ich ojcowie. To slowo
wielkiej wagi, . które wychodzi z ich ust! Oni glosza jedynie klamstwo!
6. I byc moze, jestes gotów zadreczyc sie ze zmartwienia, sledzac ich
postepowanie, jesli oni nie uwierza w to opowiadanie.
7. My uczynilismy to, co jest na ziemi, jej ozdoba, abysmy mogli
wypróbowac, który z nich jest lepszy w dzialaniu.
8. Lecz, zaprawde, My uczynimy z niej naga ziemie!
9. Czy ty sadzisz, ze mieszkancy groty i Ar-Rakim sa czyms osobliwym
wsród Naszych znaków?
10. Oto mlodziency schronili sie do groty i powiedzieli: "Panie nasz!
Daj nam milosierdzie pochodzace od Ciebie i przygotuj nam sluszna droge
w naszej sprawie!"
11. Przeto w tej grocie opieczetowalismy ich uszy - na wiele lat.
12. Potem wskrzesilismy ich, aby sie dowiedziec, która z dwóch grup
lepiej obliczy, jak dlugo oni tam przebywali.
13. My opowiemy ci ich historie zgodnie z prawda. Byli to mlodziency,
którzy uwierzyli w swojego Pana, i My pomnozylismy ich droge prosta.
14. I umocnilismy ich serca, kiedy powstali i powiedzieli: "Pan nasz,
Pan niebios i ziemi. Nie bedziemy wzywac zadnego boga, oprócz Niego; bo
powiedzielibysmy wówczas obrzydliwe klamstwo.
15. Ci nasi ludzie wzieli sobie bogów poza Nim. Gdyby oni chociaz
przyniesli ze soba jasny dowód! Czyz jest ktos bardziej niesprawiedliwy
anizeli ten, kto wymyslil klamstwo przeciwko Bogu?
16. Kiedy oddzielicie sie od nich Pan wasz roztoczy nad wami Swoje
milosierdzie i przygotuje dla waszej sprawy dogodna podpore."
17. I móglbys byl widziec, jak slonce, kiedy wschodzilo , odsuwalo sie
od ich groty na prawo, a kiedy zachodzilo, mijalo ich z lewej strony,
139
oni zas znajdowali sie w jej przestronnym wnetrzu. Oto jeden ze znaków
Boga! Kogo Bóg prowadzi, ten idzie droga prosta, a kogo On sprowadzi z
drogi, ten nie znajdzie zadnego opiekuna prowadzacego droga prawosci.
18. Móglbys uwazac ich za czuwajacych, podczas gdy oni byli pograzeni
we snie; My odwracalismy ich na prawo i na lewo , a pies ich znajdowal
sie na progu z wyciagnietymi przednimi lapami. Gdybys ich zobaczyl, to
z pewnoscia odwrócilbys sie od nich, uciekajac, i zapewne ogarnalby cie
strach na ich widok.
19. I tak wskrzesilismy ich, zeby sie wzajemnie wypytywali. Jeden z
nich powiedzial: Ile czasu tam przebywaliscie?" " Oni powiedzieli:
"Przebywalismy jeden dzien albo czesc jednego dnia." Oni powiedzieli:
"Wasz Pan wie najlepiej, ile czasu przebywaliscie. Wy?lijcie wiec
jednego z was do miasta z waszymi pieniedzmi, aby sie rozejrzal, kto ma
najczysciejsze jedzenie, i przyniósl wam od niego zaopatrzenie;
20. Bo jesli oni was odkryja, to was ukamienuja albo nawróca was na
swoja wiare, i wtedy nigdy nie bedziecie szczesliwi."
21. I tak dalismy znac o nich, aby ludzie wiedzieli, ze obietnica Boga
jest prawda i ze nie ma zadnej watpliwosci co do Godziny! Kiedy
sprzeczali sie miedzy soba w ich sprawie, powiedzieli: "Wzniescie nad
nimi budowle; Pan zna ich najlepiej!" Ci, którzy odniesli zwyciestwo w
ich sprawie, powiedzieli: "Powinnismy zbudowac nad nimi meczet!"
22. Beda mówic: "Bylo ich trzech, a czwartym byl ich pies." I beda
mówili: "Bylo ich pieciu, a szóstym z nich byl pies" - starajac sie
odgadnac to, co skryte. I beda mówic: "Bylo ich siedmiu, a ósmy wsród
nich byl pies." Powiedz: "Mój Pan zna najlepiej ich liczbe. Znaja ich
tylko nieliczni." Przeto nie prowadz z nimi sporu inaczej, jak tylko w
sposób jawny, i nie wypytuj o nich zadnego z nich.
23. Nie mów o niczym: "Z pewnoscia uczynie to jutro!",
24. nie dodawszy: "Jesli Bóg zechce!" I wspomnij swojego Pana, jesli Go
zapomniales, i powiedz: "Byc moze, poprowadzi mnie mój Pan ku temu, co
jest blizsze od tego wzgledem prawosci."
25. I przebywali oni w swej grocie trzysta lat, i dodali sobie jeszcze
dziewiec.
26. powiedz: "Bóg wie najlepiej, ile oni przebywali. Do Niego nalezy
to, co skryte w niebiosach i na ziemi. Jak dobrze On widzi i slyszy!
Oni nie maja, poza Nim, zadnego opiekuna, a On nie czyni nikogo
wspóluczestnikiem w sprawowaniu wladzy."
27. I glos to, co ci zostalo objawione z Ksiegi twojego Pana! - Nikt
nie zmieni Jego slów! - I nie znajdziesz, poza Nim, miejsca
schronienia.
28. I badz cierpliwy z tymi, którzy rano i wieczór wzywaja swego Pana,
pragnac ogladac Jego oblicze. I niech twoje oczy nie odwracaja sie od
nich ku ozdobom zycia tego swiata. Nie sluchaj tego, którego serce
uczynilismy niedbalym o to, by Nas wspominac, który postepuje za swoja
namietnoscia, którego postepowanie przekracza miare.
29. I mów: "Prawda pochodzi od waszego Pana. Przeto kto chce, niech
wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy!" My przygotowalismy dla
niesprawiedliwych ogien, który obejmie ich jak plótna namiotu. Jesli
beda wzywac pomocy, to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do
140
roztopionego metalu, który pali twarze. Jakze to nieszczesny napój!
Jakze to zle miejsce wypoczynku!
30. Zaprawde, ci, którzy uwierza i którzy beda czynic dobre dziela... -
My na pewno nie pozwolimy, by przepadla nagroda temu, kto czynil dobro!
31. Oto ci, których czekaja Ogrody Edenu, gdzie w dole plyna strumyki.
Beda tam przebywac ozdobieni bransoletami ze zlota, ubrani w szaty
zielone z jedwabiu i brokatu; beda tam wypoczywac, wyciagnieci wygodnie
na lozach. Jakze to wspaniala nagroda! Jakze to piekne miejsce
wypoczynku!
32. Przytocz im przypowiesc o dwóch ludziach: Jednemu z nich
przygotowalismy dwa ogrody winnej latorosli, które otoczylismy palmami;
miedzy nimi umiescilismy pole zasiane zbozem.
33. Obydwa ogrody daly swoje plony i nie przyniosly zadnej straty. I
sprawilismy, iz wytrysnal strumyk miedzy tymi dwoma ogrodami.
34. I zebral on owoce. Powiedzial wiec swojemu towarzyszowi, który z
nim rozmawial: "Ja mam wiecej majatku od ciebie i jestem potezniejszy
dzieki moim ludziom."
35. Wszedl do swojego ogrodu i, wyrzadzajac sobie samemu
niesprawiedliwosc, powiedzial: "Nie sadze, zeby to kiedykolwiek
zginelo;
36. i nie wierze, ze nadejdzie Godzina. A jesli zostane sprowadzony do
mego Pana, to znajde z pewnoscia cos lepszego, w zamian za to, anizeli
ten ogród."
37. I powiedzial mu jego towarzysz, rozmawiajac z nim: "Czy nie
wierzysz w Tego, który cie stworzyl z prochu, nastepnie z kropli
spermy, a potem dal ci postac czlowieka?
38. Lecz co do mnie... On jest Bogiem, moim Panem! I ja nie dodaje memu
Panu zadnego wspóltowarzysza.
39. O, gdybys ty, kiedy wszedles do twego ogrodu, powiedzial: TJesli
Bóg zechce! Nie ma mocy, jak tylko u Boga!t Chociaz widzisz, iz mam
mniej majatku i dzieci od ciebie,
40. to, byc moze, mój Pan da mi wkrótce cos lepszego niz twój ogród; a
na niego zesle z nieba gwaltowny huragan, tak iz rankiem zamieni sie w
nagie wzgórze;
41. albo tez woda zniknie w ziemi i nie zdolasz jej odnalezc."
42. I zniszczone zostaly jego owoce. Wtedy zaczal wykrecac sobie rece
nad tym, co wydal na ten ogród - teraz ogolocony do samych drabinek - i
powiedzial: "Biada mi! O, gdybym byl nie dodawal zadnego
wspóltowarzysza memu Panu!"
43. I nie mial on nikogo z ludzi, kto by mu pomógl, poza Bogiem; i nie
byl wspomozony.
44. W podobnym przypadku opieka jest tylko u Boga, który jest Prawda;
On jest najlepszy w nagradzaniu, On jest najlepszy w ostatecznym
wyniku.
45. I przytocz im przypowiesc o zyciu tegó swiata, które jest podobne
do wody, jaka My spuszczamy z nieba: miesza sie z nia roslinnosc ziemi
i potem staje sie zeschlym zielem, które rozrzucaja wiatry. Bóg jest
nad kazda rzecza wszechwladny!
141
46. Bogactwo i synowie to ozdoba zycia tego swiata. Lecz dziela
nieprzemijajace, dobre dziela, otrzymaja lepsza nagrode u twego Pana i
daja lepsza nadzieje.
47. W Dniu, kiedy My poruszymy góry i kiedy zobaczysz, iz ziemia stala
sie gladka równina, i kiedy ich zgromadzimy, nie pominawszy nikogo z
nich,
48. zostana przedstawieni twemu Panu, w szeregach: "Przyszliscie do Nas
tak, jak was stworzylismy po raz pierwszy; mysleliscie, ze nie
wyznaczymy wam czasu spotkania."
49. I zostanie polozona ksiega. I zobaczysz grzeszników przejetych tym,
co w niej jest. Oni beda mówili: "Biada nam! Dlaczego ta ksiega nie
opuszcza niczego, ani malego, ani wielkiego, w swoim wyliczeniu?" I
znajda przed soba wszystko, co uczynili. Twój Pan nie wyrzadzi krzywdy
nikomu.
50. Kiedy powiedzielismy aniolom: "Oddajcie poklon Adamowi!" oni
poklonili sie, z wyjatkiem Iblisa, który byl sposród dzinnów i który
zbuntowal sie przeciwko rozkazowi swojego Pana. Czyz wezmiecie jego i
jego potomstwo za opiekunów, poza Mna, podczas gdy oni sa dla was
wrogami? jakaz to zla zamiana dla niesprawiedliwych!
51. ja nie wzialem ich za swiadków przy stwarzaniu niebios i ziemi ani
przy stwarzaniu ich samych; nie wezme tez jako pomocników tych, którzy
sprowadzaja z drogi.
52. W Dniu, kiedy On powie: "Wezwijcie tych, których uznaliscie za
Moich wspóltowarzyszy!", to oni beda ich wzywac, lecz tamci nie
odpowiedza im, poniewaz uczynilismy miedzy nimi przepasc.
53. I grzesznicy zobacza ogien. Pomysla wtedy, ze tam sie dostana, i
nie znajda od niego wybawienia.
54. Przedstawilismy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju
przypowiesci, lecz czlowiek jest, ponad wszystko, klótliwy.
55. I nic nie przeszkodzilo ludziom, by uwierzyli, - kiedy przyszla do
nich droga prosta - i by prosili swego Pana o przebaczenie; chyba ze ma
dosiegnac ich los dawnych przodków albo spotkac kara twarza w twarz.
56. My wysylamy poslanców tylko jako zwiastunów i ostrzegajacych. Lecz
ci, którzy nie wierza, tocza spory, poslugujac sie falszem, by
zniszczyc prawde. Oni przyjeli z drwina Nasze znaki i to, czym ich
ostrzegano.
57. A któz jest bardziej niesprawiedliwy przez znak swojego pana, lecz
odwrócil sie od nich i zapomnial o tym, co przygotowaly pierwej jego
rece? My polozylismy na ich sercach oslony, zeby nie rozumieli, a w ich
uszy - gluchote. I nawet jesli ty wezwiesz ich na prosta droge, oni sie
nigdy na tej drodze nie znajda.
58. Twój Pan jest Przebaczajacy, pelen milosierdzia. Gdyby ich chcial
ukarac za to, co popelnili, to przyspieszylby ich kare. Lecz oni maja
wyznaczony czas i nie znajda od niego ucieczki.
59. Wytracilismy mieszkanców tych oto miast, kiedy czynili
niesprawiedliwosc, i wyznaczylismy termin ich zguby.
60. Oto powiedzial Mojzesz do swego mlodzienca: "Nie ustane, az dojde
do zlewiska dwóch mórz , chocbym mial isc przez dlugie lata. "
142
61. A kiedy doszli do zlewiska dwóch mórz, zapomnieli swojej ryby,
która swobodnie odnalazla droge w morzu.
62. Kiedy juz odeszli dalej, powiedzial Mojzesz do swego mlodzienca:
"Przynies nasza zywnosc, poniewaz jestesmy utrudzeni ta podróza."
63. On powiedzial: "Czy nie zauwazyles, ze kiedy schronilismy sie przy
skale, zapomnialem o rybie; chyba tylko szatan mógl spowodowac, ze nie
pamietalem o niej i nie przypomnialem sobie; ona odnalazla swoja droge
w morzu jakims dziwnym sposobem."
64. Powiedzial Mojzesz: "To jest to, czego pragnelismy!" I obydwaj
zawrócili po swoich sladach.
65. I znalezli pewnego sluge z Moich slug, któremu uzyczylismy Naszego
milosierdzia i którego nauczylismy wiedzy pochodzacej od Nas.
66. Rzekl do niego Mojzesz: "Czy moge postepowac za toba, abys mnie
pouczyl o drodze prawosci, której ciebie nauczono?"
67. On powiedzial: "Ty nie potrafisz byc przy mnie cierpliwy.
68. Jakze bedziesz przy mnie cierpliwy wobec tego, czego nie znasz?"
69. Powiedzial Mojzesz: "Znajdziesz mnie, jesli Bóg zechce, cierpliwym
i nie sprzeciwie sie zadnemu twemu rozkazowi."
70. On powiedzial: "Jesli bedziesz postepowal za mna, to nie pytaj mnie
o nic, dopóki ci o tym nie wspomne."
71. I obydwaj wyruszyli w droge. Az kiedy wsiedli na statek, on
przedziurawil go. Powiedzial Mojzesz: "Czy ty go przedziurawiles; aby
zatopic ludzi znajdujacych sie na nim? Uczyniles rzecz zdumiewajaca!"
72. On powiedzial: "Czyz nie powiedzialem, ze nie potrafisz byc ze mna
cierpliwy?"
73. Powiedzial Mojzesz: "Nie gan mnie za to, o czym zapomnialem, i nie
rób mi trudnosci z tego powodu!"
74. I znowu wyruszyli w droge. Az kiedy spotkali pewnego chlopca, on go
zabil. Powiedzial Mojzesz: "Czy zabiles czlowieka, który nie byl winien
zadnego zabójstwa? Popelniles rzecz niegodziwa!"
75. On rzekl: "Czyz nie powiedzialem ci, ze nie potrafisz byc
cierpliwym przy mnie?"
76. Rzekl Mojzesz: "Jesli odtad jeszcze cie o cos zapytam, to nie
uwazaj mnie juz za swojego towarzysza; ale z góry sie na to godze!"
77. Nastepnie wyruszyli w droge. Az kiedy przybyli do pewnego miasta,
poprosili jego mieszkanców o jedzenie. Lecz ci odmówili ugoszczenia
ich. Obydwaj znalezli zatem mur, który grozil zawaleniem sie, i sluga
postawil go prosto. Powiedzial Mojzesz: "Gdybys chcial, to wzialbys za
to zaplate."
78. On powiedzial: "To oznacza, ze musimy sie rozdzielic. Lecz ja
wyjasnie ci to, do czego ty nie miales cierpliwosci.
79. Jesli chodzi o statek, to nalezal on do biednych ludzi, którzy
pracowali na morzu. Chcialem go uszkodzic, bo za nimi podazal król,
bieral kazd statek sila. który za y
80. A co sie tyczy tego chlopca, to jego rodzice byli wierzacymi i
obawialismy sie, ze on narzuci im bunt i niewiare;
143
81. otóz chcielismy, aby ich Pan dal im na to miejsce lepszego od niego
i bardziej czystego, i blizszego uczuciem milosierdzia.
82. A co sie tyczy muru, to nalezal on do dwóch sierot zyjacych w tym
miescie. pod nim znajdowal sie ich skarb. Ojciec ich byl czlowiekiem
poboznym i chcial twój Pan, aby po osiagnieciu dojrzalego wieku
wydobyli swój skarb, jako dowód milosierdzia od twego Pana. Nie
czynilem ja tego z wlasnego nakazu. Oto wyjasnienie tego, w czym nie
potrafiles byc cierpliwym."
83. I beda ciebie pytac o Zu'l-Karnajna. Powiedz: "Ja przytocze wam o
nim pewne wspomnienie."
84. Oto umocnilismy go na ziemi i dalismy mu do kazdej rzeczy jakas
droge.
85. I poszedl on po pewnej drodze.
86. A kiedy dotarl do zachodu slonca, to zobaczyl, ze ono schodzi do
jakiegos blotnistego zródla; a przy nim napotkal jakis lud.
Powiedzielismy: "O Zu`l-Karnajnie Albo ukarzesz ich, albo tez postapisz
wzgledem nich pieknie."
87. On powiedzial: "Tego, kto jest niesprawiedliwy, ukarzemy; potem
zostanie on zwrócony swemu Panu, który go ukarze kara dotkliwa.
88. Natomiast ten, kto wierzy i czyni dobro, bedzie mial jako zaplate
nagrode najpiekniejsza i my podamy mu nasz rozkaz latwy do wykonania."
89. Nastepnie poszedl inna droga.
90. Az kiedy doszedl do wschodu slonca, spostrzegl, iz ono wschodzi nad
ludem, nad którym me rozpostarlismy za ) która by go przed nim
chronila.
91. Tak bylo. I objelismy wiedza wszystko, co on posiadal.
92. Nastepnie znowu poszedl inna droga.
93. Az kiedy doszedl do miejsca znajdujacego sie miedzy dwoma zaporami,
znalazl za nimi pewien lud, który zaledwie mógl pojac jakakolwiek mowe.
94. O powiedzieli: "O Zu 1-Karnajnie! Oto Gog i Magog sieja zgorszenie
na ziemi! Czy moglibysmy przygotowac dla ciebie danine, abys zbudowal
miedzy nami i miedzy nimi zapore?"
95. On powiedzial: "To, w czym umocnil mnie mój Pan, jest lepsze;
udzielcie mi wiec wydatnej pomocy, a ja zbuduje miedzy wami a nimi
tame.
96. Przyniescie mi sztaby zelaza!" A kiedy wyrównali przestrzen miedzy
dwoma zboczami, powiedzial: "Dmuchajcie!" A kiedy uczynil je jak ogien,
powiedzial: "Przyniescie mi roztopionej miedzi, abym wlal na to
zelazo."
97. I nie mogli ani wedrzec sie na nia, ani tez nie mogli przebic w
niej dziury.
98. On powiedzial: "To jest milosierdzie od mojego Pana! A kiedy
przyjdzie obietnica Pana, to On uczyni ja pylem. Obietnica mojego Pana
jest prawda!"
99. I My pozwolimy tego Dnia, iz wzburza sie jedni przeciw drugim jak
fale. I zadma w trabe. Wtedy My zbierzemy ich wszystkich razem.
100. I przedstawimy tego Dnia Gehenne dla niewiernych szeroko otwarta;
144
101. dla tych, których oczy byly przesloniete od Mojego napomnienia i
którzy nie byli zdolni slyszec.
102. Czy ci, którzy nie uwierzyli, sadza, ze wezma sobie Moje slugi,
poza Mna, jako opiekunów? Zaprawde, przygotowalismy Gehenne jako
mieszkanie dla niewiernych.
103. Powiedz: "Czyz ja mam wam obwiescic o tych, którzy poniesli
najwieksza strate przez swoje czyny?
104. - o tych, których wysilek zagubil sie w zyciu tego swiata, gdy
tymczasem sadzili, iz czynia dobrze?"
105. To sa ci, którzy nie wierza w znaki swego Pana i w Jego spotkanie.
Czyny ich sa daremne i My, w Dniu Zmartwychwstania, nie nadamy im
zadnej wagi.
106. To ich zaplata - Gehenna, za to, iz nie wierzyli, za to, iz wzieli
sobie za przedmiot szyderstwa Nasze znaki i Naszych poslanców.
107. Zaprawde, ci, którzy wierza i czynia dobre dziela, beda mieli
Ogrody Raju jako mieszkanie,
108. gdzie beda przebywac na wieki, i nie beda pragnac nic w zamian.
109. Powiedz: "Jesliby bylo morze atramentu dla slów mojego Pana, to z
pewnoscia ono wyczerpaloby sie wczesniej anizeli slowa mojego Pana,
nawet gdybysmy dodali jeszcze jedno takie morze."
110. Powiedz: "Ja jestem tylko czlowiekiem smiertelnym, podobnym do
was. Zostalo mi tylko objawione, ze Bóg wasz jest Bogiem Jedynym.
Przeto kto sie spodziewa spotkac swego Pana, niech pelni pobozne dziela
i niech nie dodaje zadnego wspóltowarzysza, kiedy oddaje czesc swojemu
Panu."
SURA 19. MARYAM (MARIA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kaf. Ha. Ja. Ajn. Sad.
2. Wspomnienie o milosierdziu twego Pana wzgledem Jego slugi
Zachariasza.
3. Oto wezwal on swego Pana wezwaniem skrytym.
4. Powiedzial on: "Panie mój! Moje kosci oslably, a glowa rozjasnila
sie siwizna. A ja nigdy nie bylem, Panie mój, w modlitwie do Ciebie
nieszczesliwy.
5. Oto obawiam sie moich bliskich po mojej smierci. A moja zona jest
bezplodna. Daj mi wiec od Ciebie nastepce!
6. On bedzie po mnie dziedziczyl; on bedzie dziedzicem rodu Jakuba.
Panie mój! Znajdz w nim upodobanie!"
7. "O Zachariaszu! Oto My obwieszczamy ci radosna wiesc - syna, którego
imie bedzie Jan! Nie dalismy tego samego imienia nikomu przedtem."
8. On powiedzial: "Panie mój ! Jakze ja bede mial syna, skoro moja zona
jest bezplodna, a ja osiagnalem juz podeszly wiek starca."
9. Powiedzial On: "Tak bedzie! Powiedzial twój Pan: TTo jest dla Mnie
latwe. Ja przeciez stworzylem cie przedtem, kiedy byles niczym.t"
145
10. Powiedzial: "Panie mój! Uczyn mi jakis znak!" Rzekl: "Oto mój znak
dla ciebie: nie bedziesz mówil do ludzi przez trzy noce, bedac
zdrowym."
11. Wyszedl on wtedy z sanktuarium do swojego ludu i zasugerowal im:
"Gloscie chwale rano i wieczorem!"
12. "O Janie! Trzymaj Ksiege mocno! " Dalismy mu madrosc, kiedy byl
malym chlopcem;
13. i wspólczucie pochodzace od Nas, i czystosc.
14. Byl on bogobojny; byl dobry dla swoich rodziców; nie byl tyranem,
buntownikiem.
15. Pokój mu: w dniu, kiedy sie urodzil, w dniu, kiedy bedzie umieral,
w dniu, kiedy zostanie wskrzeszony do zycia!
16. I wspomnij w Ksiedze Marie! Oto ona oddalila sie od swojej rodziny
do pewnego miejsca na wschodzie.
17. I oddzielila sie od nich zaslona. Wtedy poslalismy do niej Naszego
Ducha i on ukazal sie jej jako doskonaly czlowiek.
18. Powiedziala: "Szukam schronienia u Milosiernego przed toba, jesli
jestes bogobojny."
19. On powiedzial: "Ja jestem tylko poslancem twego Pana, aby dac tobie
chlopca czystego."
20. Ona powiedziala: "Jakze moge miec syna, kiedy nie dotknal mnie
zaden smiertelnik ani tez nie bylam wystepna?"
21. On powiedzial: "Tak bedzie! Powiedzial twój Pan: TTo jest dla Mnie
latwe. Uczynimy z niego znak dla ludzi i milosierdzie pochodzace od
Nas. To jest sprawa zdecydowana!t"
22. I poczela go, i oddalila sie z nim w dalekie miejsce.
23. I doprowadzily ja bóle porodowe do pnia drzewa palmowego.
Powiedziala: "Obym byla umarla przedtem; obym byla calkowicie
zapomniana!"
24. Wtedy bedace u jej stóp dziecko zawolalo do niej: "Nie smuc sie!
Twój Pan umiescil u twych stóp strumyk.
25. Potrzasnij ku sobie pien palmy, ona ci zrzuci swieze, dojrzale
daktyle.
26. Jedz, pij i daj oczom ochlode! A jesli zobaczysz jakiegos
czlowieka, to powiedz: Tslubowalam Milosiernemu post, nie bede wiec
dzis mówic z nikim.t"
27. I przyszla z nim do swego ludu niosac go. Oni powiedzieli: "O
Mario! Uczynilas rzecz nieslychana!
28. O siostro Aarona! Twój ojciec nie byl zlym czlowiekiem i matka
twoja nie byla wystepna."
29. Wtedy ona wskazala na nie. Oni powiedzieli: "Jakze bedziemy
przemawiac do kogos, kto jest w kolysce, do malego chlopca?"
30. On powiedzial: "Zaprawde, ja jestem sluga Boga! On dal mi Ksiege i
uczynil mnie prorokiem.
31. On mnie blogoslawi, gdziekolwiek sie znajduje. On nakazal mi
modlitwe i jalmuzne - jak dlugo bede zyl -
146
32. i dobroc dla mojej matki. On nie uczynil mnie ani tyranem, ani
nieszczesliwym.
33. I pokój nade mna w dniu, kiedy sie urodzilem, w dniu, kiedy bede
umieral, w dniu, kiedy bede wskrzeszony do zycia."
34. To jest Jezus, syn Marii, slowo Prawdy, w która powatpiewaja.
35. Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybral Sobie syna. Niech Mu
bedzie chwala! Kiedy On postanowi jakas rzecz, to tylko mówi: "Badz!",
i ona jest.
36. Zaprawde, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Czcijcie Go! To jest
droga prosta!
37. I powstaly wsród nich sekty. Lecz biada tym, którzy nie uwierzyli,
na widok Dnia Wielkiego!
38. Jakze szybko oni uslysza i zobacza w Dniu, kiedy przyjda do Nas!
Lecz niesprawiedliwi sa dzisiaj w bledzie oczywistym.
39. I ostrzegaj ich przed Dniem westchnienia , kiedy sprawa zostanie
rozstrzygnieta; oni jednak sa niedbali i nie wierza.
40. Zaprawde, My dziedziczymy ziemie i tych, którzy sa na niej; oni
zostana do Nas sprowadzeni.
41. I wspomnij w Ksiedze Abrahama! To byl czlowiek sprawiedliwy,
prorok!
42. Oto powiedzial on do swojego ojca: "O mój ojcze! Dlaczego czcisz
to, co nie slyszy, to, co nie widzi, to, co ci nic nie pomoze?
43. O mój ojcze! Ja otrzymalem wiedze, która nie przyszla do ciebie;
postepuj wiec za mna, poprowadze ciebie droga równa! O mój ojcze! Nie
czcij szatana! Zaprawde, szatan jest buntownikiem wzgledem
Milosiernego!
44. ...
45. O mój ojcze! Boje sie, aby cie nie dotknela kara od Milosiernego i
abys nie byl poplecznikiem szatana."
46. On powiedzial: O Abrahamie! " Czy ty wyrzekasz sie moich bogów?
Jesli nie zaprzestaniesz, to ja ciebie ukamieniuje! Oddal sie ode mnie
na jakis czas!"
47. Powiedzial: "Pokój tobie! Bede prosil mego Pana o przebaczenie dla
ciebie. On przeciez jest dla mnie milosciwy.
48. Ja sie odlaczam od was i od tego, co wy wzywacie poza Bogiem. Ja
wzywam swego Pana. Byc moze, nie bede nieszczesliwy w modlitwie do mego
Pana."
49. A kiedy Abraham odlaczyl sie od nich i od tego, co oni czcili poza
Bogiem, obdarzylismy go Izaakiem i Jakubem; i wszystkich uczynilismy
prorokami.
50. I obdarzylismy ich Naszym milosierdziem; uczynilismy dla nich jezyk
prawdy wynioslym.
51. I wspomnij w Ksiedze Mojzesza, który byl szczerze oddany i byl
prorokiem!
52. Wezwalismy go z prawej strony góry i sprowadzilismy go blisko dla
poufnej rozmowy.
147
53. I podarowalismy mu, z Naszego milosierdzia, brata jego Aarona,
proroka.
54. I wspomnij w Ksiedze Isma`ila, który byl szczery w obietnicy; byl
on poslancem, prorokiem.
55. On nakazal swojej rodzinie modlitwe i jalmuzne; i Pan znalazl w nim
upodobanie.
56. I wspomnij w Ksiedze Idrisa, który byl sprawiedliwy, byl prorokiem.
57. I wynieslismy go na miejsce wyniosle.
58. Oto ci, których Bóg obsypal dobrodziejstwami: sposród proroków z
potomstwa Adama; sposród tych, których zabralismy z Noem; sposród
potomstwa Abrahama i Izraela; sposród tych, których prowadzilismy droga
prosta i których wybralismy. Kiedy byly im recytowane znaki
Milosiernego, oni padali na twarz, wybijajac poklony i placzac.
59. Po nich przyszli nastepcy, którzy zaniechali modlitwy i poszli za
swoimi namietnosciami; niebawem spotka ich zguba.
60. Z wyjatkiem tych, którzy sie nawrócili, którzy uwierzyli i czynia
dobro. Ci wejda do Ogrodu i nie doznaja w niczym niesprawiedliwosci.
61. Do Ogrodów Edenu, które obiecal Milosierny swoim slugom wierzacym w
to, co skryte. Zaprawde, Jego obietnica sie spelnia!
62. Nie beda oni tam slyszec pustej gadaniny, lecz tylko: "Pokój!" Beda
tam mieli zaopatrzenie rano i wieczorem.
63. Oto jest Ogród, który My dajemy w dziedzictwo tym sposród Naszych
slug, którzy sa bogobojni.
64. My zstepujemy tylko na rozkaz Tego Pana. Do Niego nalezy to, co
jest przed nami, to, co jest za nami, i to, co jest miedzy tym
wszystkim. Twój Pan nie zapomina!
65. On jest Panem niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi. Przeto
oddawaj Mu czesc i badz wytrwalym Jego czcicielem! Czy ty znasz kogos,
kto moze byc nazwany Jego imieniem?
66. Czlowiek mówi: "Czy kiedy umre, to z pewnoscia zostane wyprowadzony
zywy?"
67. Czy czlowiek sobie nie przypomina, iz My stworzylismy go
poprzednio, kiedy byl niczym?
68. Na twego Pana! My zbierzemy z pewnoscia ich i szatanów i rzucimy
ich wokól Gehenny na kolana!
69. Nastepnie wydzielimy z kazdej sekty tych sposród nich, którzy byli
najbardziej zbuntowani przeciwko Milosiernemu.
70. My przeciez najlepiej znamy tych, którzy najbardziej zasluguja na
to, by sie tam palic.
71. Nie ma wsród was takiego, kto by tam nie mial przybyc. To jest
rozstrzygajace postanowienie twojego Pana!
72. Nastepnie My uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a
niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach.
73. Kiedy sa im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, mówia ci,
którzy nie uwierzyli, do tych, którzy uwierzyli: "Która z tych dwóch
148
grup jest lepsza pod wzgledem swego polozenia i przebywa w lepszym
towarzystwie?"
74. Ilez to pokolen wytracilismy przed nimi, które byly wspanialsze
bogactwem i wygladem!
75. Powiedz: "Kazdemu, kto znajduje sie w bledzie, niech Milosierny
przedluzy czas; az zobacza oni to, co im zostalo obiecane: albo kare,
albo Godzine." Wtedy oni sie dowiedza, kto ma gorsze miejsce i kto jest
slabszy jako wojsko.
76. Bóg pomnaza droge prosta tym, którzy nia ida. A dobre dziela, które
sa trwale, otrzymaja u twego Pana jeszcze lepsza nagrode i lepsza
odplate.
77. Czy ty widziales tego, który nie wierzy w Nasze znaki? On mówi: "Z
pewnoscia dane mi beda majatek i dzieci!"
78. Czy on zbadal to, co skryte, albo czy zawarl on przymierze z
Milosiernym?
79. Wcale nie! My zapiszemy to, co on mówi, i znacznie przedluzymy mu
kare.
80. My odziedziczymy po nim to, co on mówi, i on przyjdzie do Nas sam
jeden.
81. Oni wzieli sobie bogów poza Bogiem, aby byli dla nich potega.
82. Wcale nie tak! Oni odrzuca ich czesc i okaza sie ich przeciwnikami.
83. Czy ty nie widziales, iz poslalismy szatanów przeciw niewiernym,
aby ich stale pobudzali do zlego?
84. Dlatego nie spiesz sie przeciwko nim! My dajemy im tylko pewna
liczbe.
85. W Dniu, kiedy zbierzemy bogobojnych ku Milosiernemu, jako wybrane
poselstwo,
86. popedzimy grzeszników ku Gehennie, jako stado do wodopoju.
87. Oni nie beda mieli zadnego wstawiennictwa oprócz tych, którzy
zawarli przymierze z Milosiernym.
88. Oni powiedzieli: "Milosierny wzial Sobie syna!"
89. Popelniliscie rzecz potworna!
90. Niebiosa omal nie rozrywaja sie, a ziemia omal nie popeka
szczelinami, a góry omal nie rozpadna sie w proch
91. - od tego, iz oni przypisali Milosiernemu syna.
92. A nie godzi sie Milosiernemu, aby wzial sobie syna!
93. Kazdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Milosiernego
jako sluga.
94. On ich przeliczyl i policzyl ich dobrze.
95. I oni wszyscy przyjda do Niego, w Dniu Zmartwychwstania,
pojedynczo.
96. Zaprawde, tym, którzy uwierzyli i którzy pelnili dobre dziela -
Milosierny przygotuje milosc.
149
97. I My uczynilismy go latwym, w twoim jezyku, abys glosil radosna
wiesc bogobojnym i ostrzegal przezen ludzi opornych.
98. Ilez pokolen wytracilismy przed
SURA 20. TA HA (Taha)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ta. Ha.
2. Nie zeslalismy ci Koranu, . abys byl nieszczesliwy,
3. lecz jako napomnienie dla tego, kto sie obawia;
4. jako`objawienie Tego, który stworzy ziemie i niebiosa wyniosle.
5. Milosierny umocnil sie na tronie.
6. Do Niego nalezy: to, co jest w niebiosach, to, co jest na ziemi, to,
co jest miedzy nimi, i to, co jest pod ziemia.
7. I jesli bedziesz mówil glosno... - przeciez On zna i tajemnice,' i
to, co jest najbardziej skryte.
8. Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Do Niego naleza najpiekniejsze
imiona!
9. Czy doszlo do ciebie opowiadanie o Mojzeszu?
10. Oto zobaczyl on ogien i powiedzial do swojej rodziny: "Pozostancie!
Zauwazylem ogien, byc moze, przyjde do was z glownia albo znajde dzieki
temu ogniowi dobra droge."
11. A kiedy podszedl do niego, uslyszal zawolanie: "O Mojzeszu!
12. Zaprawde, Ja jestem twoim panem! Zdejm twoje sandaly! Jestes w
swietej dolinie Tuwa!
13. Ja ciebie wybralem; posluchaj tego, co ci bedzie objawione!
14. Zaprawde, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie
wiec i odprawiaj modlitwe, wspominajac Mnie!
15. Zaprawde, Godzina nadchodzi! Gotów jestem utrzymac ja w ukryciu,
aby kazda dusza otrzymala nagrode za to, o co sie pilnie stara.
16. Niech nie odsunie cie od niej ten, kto w nia nie wierzy, ten, kto
idzie za swoimi namietnosciami, bo inaczej sie zgubisz.
17. Co ty masz w prawej rece, Mojzeszu?"
18. Powiedzial: "To jest moja laska, na której sie opieram, i stracam
za jej pomoca liscie dla moich owiec; oddaje mi ona jeszcze inne
przyslugi."
19. Powiedzial Bóg: "Rzuc ja, o Mojzeszu!"
20. On rzucil ja i oto stala sie wezem, który pelzal.
21. Powiedzial: "Chwyc go! Nie obawiaj sie! My przywrócimy go do jego
pierwszego stanu.
22. Przycisnij reke do twego boku; ona wyjdzie biala bez zadnej szkody.
To drugi znak
23. majacy pokazac ci niektóre z Naszych wielkich znaków.
24. Idz do Faraona, on przeciez jest buntownikiem."
150
25. Powiedzial: "Panie mój ! Rozszerz moje piersi
26. i ulatw moje zadanie!
27. Rozwiaz wezel mojego jezyka,
28. aby oni pojeli moja mowe.
29. Daj mi pomocnika z mojej rodziny
30. - Aarona, mojego brata!
31. Wzmocnij przez niego moja sile!
32. Uczyn go wspóltowarzyszem w mojej sprawie,
33. abysmy wyslawiali Ciebie wielekroc
34. i abysmy wielekroc Ciebie wspominali.
35. Zaprawde, Ty widzisz nas doskonale!"
36. Powiedzial: "Zostalo ci dane, o Mojzeszu, to, o co prosiles.
37. Juz innym razem okazalismy ci dobroc,
38. kiedy objawilismy twojej matce to, co bylo objawione:
39. TWrzuc go do skrzyni, potem wrzuc go w morze i niech morze wyrzuci
go na brzeg. Niech zabierze go Mój i jego wróg!t I skierowalem na
ciebie Moja milosc, abys zostal uksztaltowany na Moich oczach.
40. Oto przechodzila twoja siostra i powiedziala: "Czy moge wskazac wam
kogos, kto by sie o niego zatroszczyl?t Wtedy zwrócilismy cie twojej
matce, aby doznalo ochlody jej oko i aby sie nie smucila. Ty zabiles
pewnego czlowieka, a My vybawilismy cie od utrapienia i zeslalismy na
ciebie ciezkie próby. Pozostawales przez lata wsród ludu Madian.
Nastepnie powróciles, o Mojzeszu, na zasadzie postanowienia.
41. Ja wybralem ciebie dla Siebie.
42. Idzcie, ty i twój brat, z Moimi znakami! Nie slabnijcie we
wspominaniu Mnie!
43. Idz do Faraona, on jest buntownikiem. Przemówcie do niego mowa
lagodna! Byc moze, on sie zastanowi albo dozna obawy!"
45. Oni powiedzieli: "O Panie nasz! My przeciez boimy sie, ze on
rozgniewa sie na nas albo okaze sie tyranem."
46. Powiedzial: "Nie obawiajcie sie! Zaprawde, Ja jestem z wami -
slysze i widze!
47. Idzcie wiec do niego i powiedzcie: My jestesmy poslaficami twego
Pana Odpraw wiec z nami synów Izraela i nie karaj ich Przyszlismy do
ciebie ze znakiem od twego Pana Pokój temu, kto idzie droga prosta
48. Zostalo nam przeciez objawione ze kara na pewno spadnie na tego,
kto zadaje klam i odwraca sie.t"
49. On powiedzial: "A kto jest waszym Panem, o Mojzeszu?!"
50. powiedzial: "Pan nasz to Ten, który dal kazdej rzeczy ksztalt,
nastepnie poprowadzil droga prosta."
51. On powiedzial: "A co jest z pierwszymi pokoleniami?"
52. powiedzial: "Wiedza o nich jest u mojego Pana - w Ksiedze. Nie
bladzi mój Pan i nie zapomina!"
151
53. On jest Tym, który uczynil dla was ziemie kolebka i dla was
wytyczyl na niej drogi, i spuscil z nieba wode. I wyprowadzilismy
dzieki niej wszelkie pary róznych roslin.
54. Jedzcie i popasajcie wasze stada! Zaprawde, w tym sa znaki dla
ludzi obdarzonych rozumem!
55. Z ziemi was stworzylismy i sprawimy, iz do niej powróeicie i z niej
was wyprowadzimy po raz drugi.
56. I pokazalismy Faraonowi wszystkie Nasze znaki, lecz on uznal je za
klamstwo i odrzucil.
57. Powiedzial: "Czy przyszedles do nas, by wyprowadzic nas z naszej
ziemi swoimi czarami, o Mojzeszu?!
58. My równiez pokazemy ci podobne czary! Naznacz wiec dla nas i dla
ciebie czas spotkania, którego ani my nie naruszymy, ani ty - i miejsce
odpowiednie!"
59. Powiedzial: "Wasze spotkanie niech nastapi w dniu swieta i niech
sie ludzie zgromadza w bialy dzien!"
60. Wtedy odwrócil sie Faraon i zebral swoja chytrosc; potem przyszedl.
61. Powiedzial do nich Mojzesz: "Biada wam! Nie wymyslajcie przeciw
Bogu klamstwa, bo On zniszczy was kara! Oszukal sie ten, kto wymyslil
klamstwo!"
62. I prowadzili spór miedzy soba w tej sprawie, i zachowali w
tajemnicy te tajna dyspute.
63. Mówili oni: "Ci dwaj to sa tylko czarownicy, którzy chca was
wyprowadzic z waszej ziemi za pomoca swoich czarów i zniszczyc wasza
przykladna droge.
64. Zbierzcie wiec wasza chytrosc, przybywajcie w szeregu! Szczesliwy
bedzie dzisiaj ten, kto wezmie góre!"
65. Powiedzieli oni: "O Mojzeszu! Albo rzuc ty, albo my rzucimy
pierwsi!"
66. Powiedzial: Owszem! Rzucajcie!" I wydalo sie jemu, ze ich sznury i
laski poruszaja sie na skutek ich czarodziejstwa.
67. I Mojzesz poczul w swojej duszy strach.
68. Powiedzielismy mu: "Nie obawiaj sie! Ty bedziesz tym,.który wezmie
góre!
69. Rzuc to, co masz w twoiej prawicy, a ono polknie to, co oni
sporzadzili. To, co oni sporzadzili, to tylko podstep czarownika; a
czarownik nie bedzie mial szczescia, gdziekolwiek sie uda."
70. Wtedy czarownicy rzucili sie, wybijajac poklony, i powiedzieli:
"Juz uwierzylismy w Pana Aarona i Mojzesza!"
71. Powiedzial Faraon: "Uwierzyliscie w Niego, zanim ja wam pozwolilem.
On jest pewnie waszym mistrzem, który z nas jest mocniejszy i
wytrwalszy Zaprawde, kaze wam obciac reke i noge - naprzemianlegle - i
rozkaze was ukrzyzowac na pniach drzewa palmowego. Wtedy dowiecie sie
bez watpienia, który z nas jest mocniejszy i wytrwalszy w znoszeniu
kary!"
152
72. Oni powiedzieli: "My nie bedziemy przedkladac ciebie nad te jasne
dowody i nad Tego, który nas stworzyl. Rozstrzygnij wiec to, co masz
rozstrzygnac! Ty mozesz rozstrzygac tylko o zyciu na tym swiecie.
73. Uwierzylismy w naszego Pana, aby On nam przebaczyl nasze grzechy i
te czary, do których nas zmusiles. Bóg jest lepszy i bardziej trwaly!"
74. Zaprawde, tego, kto przychodzi do swego Pana jako grzesznik, czeka
Gehenna! On tam ani nie umiera, ani nie zyje!
75. A ten, kto przychodzi do Niego jako wierzacy i kto pelnil dobre
dziela - dla takich beda stopnie wyniosle: Ogrody Edenu, gdzie w dole
plyna strumyki; oni tam beda przebywac na wieki! To jest zaplata dla
tego, który sie oczyscil! ' Objawilismy Mojzeszowi: "Wyrusz noca ze
swoimi slugami i wytycz dla nich w morzu droge sucha! Nie obawiaj sie
pogoni i nie lekaj sie!"
76. ...
77. ...
78. I Faraon scigal ich ze swoimi wojskami, lecz pokryla ich otchlan
morza:
79. Faraon wprowadzil swój lud w blad i nie skierowal go na droge
prosta.
80. O synowie Izraela! My uratowalismy was od waszych wrogów i
naznaczylismy wam spotkanie na prawym stoku góry; zeslalismy wam manne
i przepiórki.
81. Jedzcie te dobre rzeczy, w które was zaopatrzylismy, i nie
przebierajcie w tym miary, bo inaczej spadnie na was Mój gniew! A na
kogo spadnie Mój gniew, ten juz jest zgubiony.
82. Zaprawde, Ja przebaczam temu, kto sie nawraca skruszony, wierzy i
czyni dobro, i idzie droga prosta.
83. "A co cie sklonilo do pospiesznego oddalenia sie od twego ludu, o
Mojzeszu!"
84. Powiedzial: "Oni ida moimi sladami. Ja sie spieszylem do Ciebie,
mój Panie, abys byl zadowolony."
85. Powiedzial Bóg: "Zaprawde, wystawilismy na próbe twój lud, po twoim
odejsciu, i wprowadzil go w blad As-Samiri. "
86. I Mojzesz powrócil do swego ludu gniewny, strapiony. Powiedzial on:
"O ludu mój! Czy wasz Pan nie dal wam pieknej obietnicy? Czy zbyt
dlugie dla was bylo przymierze? Czy tez pragneliscie, aby spadl na was
gniew waszego Pana? Naruszyliscie dana mi obietnice!
87. Oni powiedzieli: "My wcale nie naruszylismy z wlasnej woli tobie
danej obietnicy. Lecz zostalismy zmuszeni do dostarczenia ciezkich
ladunków ozdób nalezacych do ludu i rzucilismy je; i podobnie uczynil
As-Samiri."
88. On utworzyl dla nich cielca w prawdziwej postaci, pobekujacego. Oni
powiedzieli: "To jest wasz Bóg i Bóg Mojzesza, lecz on zapomnial."
89. A czy oni nie widzieli, ze ten cielec nie odpowiadal im zadnym
slowem; i nie przynosil im ani zadnej szkody, ani zadnego pozytku?
153
90. Powiedzial im juz poprzednio Aaron: "O ludu mój ! Zostaliscie tylko
wystawieni na próbe przez tego cielca. Lecz, zaprawde, wasz Pan jest
Milosierny! Postepujcie wiec za mna i sluchajcie mojego rozkazu
91. Oni powiedzieli: " My nie przestaniemy go czcic dopóki nie powróci
do nas Mojzesz".
92. Powiedzial Mojzesz: "O Aaronie! Co tobie przeszkodzilo - kiedy
widziales, ze oni zeszli z drogi -
93. iz nie poszedles ze mna? Czy zbuntowales sie przeciw memu
rozkazowi?"
94. On powiedzial: " O synu mojej matki! Nie bierz mnie ani za moja
brode, ani za glowe! Obawialem sie, abys nie powiedzial: TRozdzieliles
synów Izraela i nie strzegles mojego slowa.t"
95. powiedzial: "A co ty masz do powiedzenia, As-Samiri?"
96. powiedzial: "Ja widzialem to, czego oni. nie widzieli. Wzialem
garsc prochu ze sladów poslanca i rzucilem. Tak podszepnela mi moja
dusza."
97. Powiedzial: "Idz sobie! I, zaprawde, powinienes w tym zyciu mówic:
"Nie dotykajcie mnie!t Tobie bedzie naznaczony czas spotkania, którego
nie bedziesz mógl uniknac. Popatrz na twego boga, któremu sie
klaniales! Zaprawde, my go spalimy, nastepnie rozrzucimy calkowicie
jego prochy w morzu!"
98. Waszym bogiem jest tylko Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! On
obejmuje wiedza kazda rzecz!
99. W ten sposób opowiadamy ci historie, króre iuz minelv.
100. Kto sie od niego odwróci, ten, zaprawde, poniesie ciezar w Dniu
Zmartwychwstania!
101. Oni poniosa go na wieki. A jakze to zly dla nich ciezar w Dniu
Zmartwychwstania!
102. W tym Dniu, kiedy zadma w trabe i My zbierzemy grzeszników,
niebieskookich!
103. Oni beda mówic szeptem miedzy soba: "Przebywaliscie tylko
dziesiec."
104. My wiemy lepiej, co oni beda mówic, kiedy ten, który
najprzykladniej postepowal, powie: "Wy przebywaliscie tylko jeden
dzien!"
105. Oni zapytaja ciebie o góry. Wiec powiedz: "Twój Pan calkowicie
zamieni je w proch!
106. On pozostawi ziemie pusta równina.
107. I nie zobaczysz na niej ani krzywizny, ani nierównosci!"
108. Tego Dnia oni pójda za nawolujacym, który nie ma w sobie zadnej
krzywizny; przycichna glosy wobec Milosiernego i uslyszysz tylko
szeptanie.
109. Tego Dnia nie pomoze wstawiennictwo; chyba jedynie tego, komu
sprzyja Milosierny, i jesli to wstawiennictwo Jemu sie spodoba.
110. On zna to, co przed nimi i co za nimi, a oni nie obejmuja tego
swoja wiedza.
154
111. Twarze korza sie przed Zyjacym, Trwajacym! Zawiedziony bedzie ten,
kto sie obciazyl niesprawiedliwoscia!
112. A kto czyni dobre dziela i jest wierzacym, ten nie boi sie
niesprawiedliwosci ani ucisku.
113. I tak zeslalismy mu Koran arabski, i wylozylismy w nim grozby. Byc
moze, oni beda bogobojni albo odnowi on w nich napomnienie.
114. Wyniosly jest Bóg - Król, Prawda! Nie spiesz sie z Koranem, dopóki
nie zostanie dla. ciebie zakonczone jego objawienie! I powiedz: "Panie
mój! Pomnóz moja wiedze!"
115. Zawarlismy niegdys przymierze z Adamem , lecz on zapomnial; nie
znalezlismy w nim stalosci.
116. Kiedy powiedzielismy aniolom: "Oddajcie poklon Adamowi!" - oni
poklonili sie, z wyjatkiem Iblisa; ten odmówil.
117. Wtedy powiedzielismy: "O Adamie! Zaprawde, to jest nieprzyjaciel,
dla ciebie i dla twojej zony. Niechaj on ciebie nie wyprowadzi z
ogrodu, bo bedziesz nieszczesliwy!
118. Ty nie bedziesz tam odczuwal glodu; nie bedziesz nagi;
119. nie bedziesz tam cierpial od zaru slonca."
120. I szatan podszepnal mu pokuse, mówiac: "O Adamie! czyz mam ci
wskazac drzewo wiecznosci i królestwo nieprzemijajace?"
SURA 21. AL-ANBIYAA (PROROCY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zbliza sie do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko sie odwracaja.
2. Nie przychodzi do nich zadne nowe napomnienie od ich Pana, zeby mu
sie nie przysluchiwali, zabawiajac sie
3. z lekkim sercem. Ci, którzy byli niesprawiedliwi, potajemnie
rozprawiaja: "Czy on nie jest tylko czlowiekiem, podobnie jak wy? Czyz
bedziecie sie oddawac czarom skoro jasno widzicie?"
4. Powiedz: "Mój Pan zna slowa w niebie i na ziemi. On jest Slyszacy,
Wszechwiedzacy!"
5. Oni powiedzieli przeciwnie: "To mieszanina marzen sennych! On to
wymyslil! On jest poeta! Niechze on przyjdzie do nas z jakims znakiem,
tak jak byli wysylani dawni poslancy!"
6. Nie uwierzylo przed nimi zadne miasto , które zniszczylismy. Czyz
oni uwierza?
7. I wysylalismy przed toba tylko ludzi, którym zostalo dane
objawienie. Zapytajcie wiec ludzi posiadajacych napomnienie, jesli wy
sami nie wiecie!
8. My nie dalismy im takiego ciala, zeby mogli sie obejsc bez
pozywienia czy tez byli niesmiertelni.
9. Potem dotrzymalismy im obietnicy i uratowalismy ich oraz tych,
których chcielismy, a wytracilismy ludzi wystepnych.
10. Zeslalismy wam Ksiege, w której jest napomnienie dla was. Czyz wy
nie rozumiecie?
155
11. Ilez miast niesprawiedliwych obrócilismy w grury i stworzylismy po
nich inne ludy!
12. A kiedy oni poczuli Nasza srogosc, pospiesznie uciekli stamtad.
13. "Nie uciekajcie i powróccie do tego dobrobytu, z którego
korzystaliscie, i do waszych mieszkan! Byc moze, bedziecie zapytani."
14. Powiedzieli: "O biada nam! Bylismy niesprawiedliwi."
15. I nie ustalo to ich wolanie, az uczynilismy ich zniwem -
bezwladnymi.
16. I nie stworzylismy nieba i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi, dla
zabawy.
17. A jeslibysmy chcieli sie zabawic, to znalezlibysmy rozrywke u Nas,
gdybysmy w ogóle mieli dzialac.
18. Przeciwnie! My razimy prawda falsz; ona rozbija mu glowe i falsz
znika. Biada wam z powodu tego, co opisujecie!
19. Do Niego naleza ci, którzy sa w niebiosach i na ziemi. A ci, którzy
sa przy Nim, nie wbijaja sie w pyche; tak by Jemu czci nie oddawac; i
nie ustaja.
20. Oni glosza chwale noca i dniem i nie doznaja zmeczenia.
21. Czyz oni wzieli sobie bogów z ziemi, którzy mogliby wskrzeszac?
22. A gdyby na niebie i ziemi byli bogowie, poza Bogiem, to one
uleglyby zniszczeniu. Chwala Bogu, Panu Tronu! On jest ponad to, co
Jemu przypisuja!
23. On nie bedzie zapytywany o to, co czyni, a oni beda zapytywani.
24. Czy oni wzieli sobie innych bogów, poza Nim? Powiedz: "Dostarczcie
wasze dowody! To jest napomnienie dla tych, którzy sa ze mna, i
napomnienie dla tych, którzy byli przede mna." Ale wiekszosc z nich nie
zna prawdy i oni sie odsuwaja.
25. My nie wyslalismy przed toba zadnego poslanca, któremu nie
dalibysmy objawienia: "Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie
Mnie!"
26. Oni powiedzieli: "Milosierny wzial Sobie syna." Niech On bedzie
wyslawiony! Alez przeciwnie! To sa tylko sludzy otoczeni szacunkiem!
27. Oni nie wyprzedzaja Go w slowie; oni dzialaja na Jego rozkaz.
28. On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni beda sie
wstawiac tylko za tymi, których On sobie upodobal; oni sa przeniknieci
obawa przed Nim.
29. A ktokolwiek z nich powie: "Ja jestem bogiem, poza Nim!" - to temu
My zaplacimy Gehenna. W ten sposób My placimy niesprawiedliwym!
30. Czyz ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iz niebiosa i ziemia
stanowily jedna zwarta mase i My rozdzielilismy je, i stworzylismy z
wody kazda zyjaca rzecz? Czyz oni nie uwierza?
31. I umiescilismy na ziemi solidnie stojace, aby sie ona nie kolysala
z ludzmi.
32. I uczynilismy na niej wawozy jako drogi. Byc moze, oni pójda droga
prosta! I uczynilismy niebo sklepieniem chroniacym~ leez oni sie
odwracaja od Nasaych znaków.
156
33. On jest Tym, który stworzyl: noc i dzien, slonce i ksiezye: -
Wszystko zegluje po orbicie.
34. My nie dalismy niesmiertelnosci zadnemu czlowiekowi przed toba.
Czyzbys ty mial umrzec, a oni mieliby byc niesmiertelni?
35. Kazda dusza zakosztuje smierci. My doswiadczamy was zlem i dobrem,
dla wypróbowania, i wy do Nas bedziecie sprowadzeni.
36. Kiedy widza cie ci, którzy nie wierza, biora cie jedynie za
przedmiot szyderstwa: "Czy to ten, który tak lekcewazaco wspomina
waszych bogów?" Oni nie wierza w napomnienie Milosiernego.
37. Czlowiek zostal stworzony z pospiechu! Ja pokaze wam niebawem Moje
znaki; nie zadajcie wiec ode Mnie pospiechu!
38. Oni mówia: "Kiedyz sie spelni ta obietnica, jesli jestescie
prawdomówni?!"
39. O, gdyby ci, którzy nie uwierzyli, znali te chwile, kiedy nie beda
mogli odwrócic ognia ani od swoich twarzy, ani od swoich pleców - i nie
beda wspomozeni!
40. Tak! Przyjdzie ona do nich niespodzianie i wprawi ich w zdumienie;
i nie beda w stanie jej odwrócic ani nie bedzie im dana zadna zwloka!
41. Wysmiewano juz poslanców przed toba, lecz szyderców objelo to, z
czego sie wysmiewali.
42. Powiedz: "Kto uchroni was w ciagu nocy i dnia przed Milosiernym?"
Lecz oni, przeciwnie; odwracaja sie od napomnienia swego Pana.
43. Czy oni maja bogów, którzy ich obronia przed Nami? Oni nie potrafia
pomóc sobie samym, ani tez nie moga miec przeciwko nam sprzymierzenca.
44. Pozwolilismy uzywac dóbr tego swiata - im i ich ojcom - jak dlugo
potrwa ich zycie. Czy oni nie widza, ze My przychodzimy na ziemie,
zmniejszajac ja po krancach Moga oni zatem byc zwyciezcami?
45. Powiedz: "Ja was tylko ostrzegam przez objawienie. Lecz nie slysza
wezwania glusi, kiedy sa ostrzegani."
46. A jesli dosiegnie ich tchnienie kary twojego Pana, to z pewnoscia
oni powiedza: "Biada nam! Bylismy niesprawiedliwi!"
47. My postawimy wagi sprawiedliwosci w Dniu Zmartwychwstania. Zadna
dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na ciezar jednego tylko ziarnka
gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczajacy!
48. Dalismy juz Mojzeszowi i Aaronowi rozróznienie i swiatlosc, i
napomnienie dla ludzi bogobojnych;
49. dla tych, którzy sie boja swego Pana w skrytosci, którzy sa
niespokojni z powodu Godziny.
50. To jest blogoslawione napomnienie, które zeslalismy. Czyz wy je
odrzucicie?
51. I dalismy Abrahamowi jego prawosc, i My znalismy jego.
52. Oto powiedzial on swemu ojcu i swemu ludowi: "Cóz to sa te posagi,
którym sie klaniacie?"
53. powiedzieli: "Zastalismy naszych ojców skladajacych im czesc."
54. On powiedzial: "Wy i wasi ojcowie byliscie z pewnoscia w jawnym
zabladzeniu!"
157
55. Oni powiedzieli; "Czy ty przyszedles do nas z prawda, czy tez
jestes z liczby tych, którzy sie zabawiaja?"
56. Powiedzial: "Tak! Wasz Pan jest Panem niebios i ziemi; On jest Tym,
który je stworzyl, a ja jestem z liczby tych, którzy sa tego swiadkami.
57. I przysiegam na Boga, iz przygotuje podstep przeciw waszym bozkom,
jak tylko odwrócicie sie plecami."
58. I rozbil ich w kawalki, z wyjatkiem glównego z nich - byc moze, oni
do niego powróca.
59. Oni powiedzieli: "Kto postapil tak z naszymi bogami? Zaprawde, on
jest z liczby niesprawiedliwych!"
60. Oni powiedzieli: "Slyszelismy mlodzienca, zwanego Abrahamem, który
wspominal o nich."
61. Oni powiedzieli: "Przyprowadzcie go tu przed oczy ludzi, byc moze,
oni zaswiadcza!"
62. Oni powiedzieli: "Czy to ty, Abrahamie, postapiles tak z naszymi
bogami?"
63. On powiedzial: "Alez przeciwnie! To uczynil ten glówny z nich.
Zapytajcie ich wiec, jesli oni moga mówic!"
64. Oni zwrócili sie do samych siebie i powiedzieli: "Wy jestescie
niesprawiedliwi."
65. potem, zmieszani, zwiesili glowy: "Ty przeciez wiesz, iz oni nie
mówia."
66. On powiedzial: "Czy wy wiec czcicie, poza Bogiem, to, co nie jest
wam ani w niczym pozyteczne, ani w niczym szkodliwe?
67. Wstyd dla was i dla tego, co wy czcicie poza Bogiem! Czy wy sie nie
zastanowicie?"
68. Oni powiedzieli: "Spalcie go! Pomózcie waszym bogom, jesli chcecie
dzialac!"
69. Powiedzielismy: "O ogniu! Badz chlodem i pokojem dla Abrahama!"
70. Oni chcieli przygotowac jakis podstep, lecz My uczynilismy ich
najbardziej stratnymi.
71. Uratowalismy jego i Lota, wprowadzajac ich do ziemi, która
poblogoslawilismy dla swiatów.
72. I dalismy jemu Izaaka i Jakuba jako podarunek, i wszystkich
uczynilismy sprawiedliwymi.
73. I ustanowilismy ich przywódcami prowadzacymi droga prosta, wedlug
Naszego rozkazu. I objawilismy im sposób czynienia dobrych dziel i
odprawiania modlitwy, i dawania jalmuzny. Oni byli Naszymi czcicielami.
74. A Lotowi dalismy madrosc i wiedze i uratowalismy go z miasta, które
popelnialo szpetne czyny; byli oni bowiem ludzmi zla, szerzacymi
zgorszenie~ .
75. I wprowadzaItsmy gv do Naszego m~losierdzta. Zaprawde, on byl z
liczby sprawiedliwych!
76. I Noego... Kiedy wzywal Nas dawniej, wysluchalismy go. I
wyratowalismy jego i jego rodzine od strasznego nieszczescia.
158
77. Obronilismy go przed ludzmi, którzy za klamstwo uznali Nasze znaki.
Zaprawde, oni byli ludzmi zla, przeto potopilismy ich wszystkich razem.
78. I Dawida, i Salomona... Kiedy oni obydwaj sadzili w sprawie pola
uprawnego, które zniszczyla trzoda nalezaca do obcych ludzi, My bylismy
swiadkami ich sadu.
79. I dalismy to wszystko do zrozumienia Salomonowi, i obydwom dalismy
madrosc i wiedze. I podporzadkowalismy góry, by wraz z Dawidem glosily
chwale, i ptaki - tak uczynilismy!
80. Nauczylismy go sporzadzania dla was kolczugi, by ochraniala was
przed wasza wzajemna gwaltownoscia. A czy wy jestescie wdzieczni?
81. A Salomonowi - wiatr gwaltownie wiejacy który plynie na Jego rozkaz
ku ziemi, której poblogoslawilismy. My wiedzielismy o kazdej rzeczy.
82. A sposród szatanów - tych, którzy sie zanurzali w morzu dla niego,
i oprócz tego pelnili jeszcze inne czynnosci, a My czuwalismy nad nimi.
83. I Hioba... kiedy wzywal on swojego Pana: "Oto dotknelo mnie
utrapienie, a Ty jestes Najmilosierniejszy z milosiernych!"
84. I wysluchalismy go, i odsunefisiny od niego utrapienie, które go
drgezylo; i dalismy mu jego rodzine dwakroc liczniejsza; przez Nasze
milosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.
85. I Isma`ila, Idrisa i Zu'I-Kifla... - wszyscy oni byli z liczby
cierpliwych.
86. I wprowadzilismy ich do Naszego milosierdzia: oni przeciez byli z
liczby sprawiedliwych.
87. I Jonasza... kiedy poszedl zagniewany, myslac, ze My nie mamy
zadnej wladzy nad nim. I zawolal w ciemnosciach: "Nie ma boga, jak
tylko Ty! Tobie niech bedzie chwala! Zaprawde, bylem wsród
niesprawiedliwych!"
88. I wyshxchalismy go, i wyratowalismy go od utrapienia. W ten sposób
ratujemy wiernych!
89. I Zachariasza... kiedy wolal do swego Pana: "Panie mój! Nie
pozostawiaj mnie samego! Ty jestes najlepszy z dziedziców."
90. I wysluchalismy go. Dalismy mu Jana, gdyz uczynilismy zdolna do
rodzenia jego zone. Zaprawde, oni byli gorliwi w czynieniu dobra;
wzywali Nas z tesknota i z obawa; i byli pokorni przed Nami.
91. I te, która zachowala swoja czystose... My tchnelismy w nia nieco z
Naszego Ducha. I uczynilismy ja i jej Syna znakiem dla swiatów!
92. Zaprawde, ten wasz naród - to naród jedyny! I Ja jestem waszym
Panem, przeto czcijcie Mnie!
93. Lecz oni rozdzielili sie miedzy soba choc wszyscy do Nas powróca.
94. A jesli kto czyni dobre dziela i jest wierzacym, jego gorliwosc nie
bedzie odrzucona i My, z pewnoscia, mu to zapiszemy!
95. Zakazano mieszkancom .wszelkiego miasta, jakie zniszczylismy, -
powrócic,
96. dopóki Gog i Magog nie zostana wypuszczeni; wtedy oni beda spieszyc
z kazdego wzgórza.
159
97. I przyblizyla sie obietnica prawdziwa; oto zastygly z przerazenia
spojrzenia tych, którzy nie uwierzyli: Biada nam! " My nie dbalismy o
to. Przeciwnie, bylismy niesprawiedliwi!"
98. Zaprawde, wy i to, co czcicie poza Bogiem, bedziecie drewnem dla
Gehenny! Wy tam przybedziecie!
99. Gdyby oni byli naprawde bogami, to by tutaj nie przybyli. Oni
wszyscy pozostana tam na wieki!
100. Tam beda oni wydawac jeki, ale nie beda niczego slyszec.
101. Zaprawde, ci, którzy juz wczesniej otrzymali od Nas najpiekniejsza
nagrode - beda od niej oddaleni!
102. Nie uslysza nawet jej syczacego odglosu; beda sie znajdowac wsród
tego, czego pragnely ich dusze - niesmiertelni!
103. Nie zasmuci ieh ogromne przerazenie i spotkaja ich aniolowie: "To
wasz Dzien, który wam zostal obiecany!"
104. Tego Dnia My zwiniemy niebo, tak jak sie zwija zwoje ksiag. I tak
jak zaczelismy pierwsze stworzenie, My je powtórzymy - wedhzg Naszej
obietnicy. Zaprawde, My tego dokonujemy!
105. I pisalismy juz w Psalmach, po napomnieniu: "Moi sludzy
sprawiedliwi odziedzicza ziemie."
106. Zaprawde, w tym jest obwieszczenie dla ludzi, którzy sa
czcicielami!
107. My poslalismy ciebie tylko jako milosierdzie dla swiatów!
108. Powiedz: "Zostalo mi tylko objawione, iz wasz Bóg jest Bogiem
Jedynym. Czy jestescie wiec calkowicie poddani?"
109. A jesli oni sie odwróca, to powiedz: "Glosilem wszystkim
jednakowo. Nie wiem, czy jest blisko, czy daleko to, co wam zostalo
obiecane."
110. On wie, co jest jawnie powiedziane, i On wie, co wy ukrywacie.
111. Ja nie wiem; byc moze, to jest dla was próba i uzywanie do pewnego
czasu.
112. powiedz: "Panie mój ! Rozsadz wedlug prawdy! Nasz Pan jest
Milosierny. U Niego nalezy szukac pomocy przeciwko temu, co wy
opisujecie."
SURA 22. AL-HAJJ (PIELGRZYMKA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O ludzie! Bójcie sie waszego Pana! Zaprawde, trzesienie ziemi tej
Godziny bedzie rzecza straszna!
2. W tym Dniu, który wy zobaczycie, kazda karmiaca matka zapomni, kogo
karmila; a kazda ciezarna kobieta zlozy swój ciezar. Zobaczysz ludzi
jakby pijanych, chociaz oni nie beda pijani. Lecz kara Boga bedzie
straszna!
3. Wsród ludzi sa tacy, którzy dyskutuja o Bogu, nie posiadajac zadnej
wiedzy, i ida za kazdym zbuntowanym szatanem.
4. Napisano o nim, ze jesli kto wezmie go sobie za opiekuna, to
zostanie sprowadzony z drogi i poprowadzony ku karze ognia piekielnego.
160
5. O ludzie! Jesli pozostajecie w zwatpieniu, co sie tyczy
zmartwychwstania... - to przeciez My stworzylismy was z prochu, potem z
kropli nasienia, potem z grudki krwi zakrzeplej, potem z keska ciala
kleistego, uksztaltowanego i nie uksztaltowanego - takie dajemy wam
wyjasnienie. I My umieszczamy w lonach to, co chcemy, az do oznaczonego
czasu; potem wyprowadzamy was jako dzieci, abyscie nastepnie doszli do
wieku dojrzalego. Wsród was sa tacy, którzy umieraja, i wsród was sa
tacy, którzy sa doprowadzeni do godnego pozalowania wiek tak iz traca
wszelka wiedze o tym, co wiedzieli. I I widzisz ziemie opustoszala, a
kiedy My na nia zeslemy wode, ona burzy sie i pecznieje, i wydaje
wszelkiego rodzaju piekne pary.
6. - Tak jest; poniewaz Bóg jest prawda i poniewaz ozywia umarlych, i
poniewaz jest nad kazda rzecza wszechwladny, ' i poniewaz nadejdzie
Godzina - co do której nie ma zadnej watpliwosci -
7. i poniewaz Bóg wskrzesi tych, którzy sie znajduja w grobach.
8. Wsród ludzi jest taki, który dyskutuje o Bogu, bez wiedzy i bez
kierownictwa, bez Ksiegi dajacej swiatlo,
9. odwracajac sie dumnie bokiem, aby bladzic z dala od drogi Boga.
Czeka go zawstydzenie na tym swiecie i My damy mu zakosztowac w Dniu
Zmartwychwstania kary ognia palacego.
10. To jest za to, co przygotowaly pierwej twoje rece, i poniewaz Bóg
nie jest niesprawiedliwy dla Swoich slug.
11. Wsród ludzi jest i taki, który czci Boga na krawedzi: jesli otrzyma
jakies dobro, to cieszy sie nim spokojnie; a jesli dosiegnie go jakas
próba, to odwraca twarz. On stracil zycie tego swiata i ostateczne. To
jest strata oczywista.
12. On wzywa, zamiast Boga, to, co mu ani nie szkodzi, ani tez nie
przynosi zadnej korzysci. To jest zabladzenie dalekie!
13. On wzywa tego, od którego szkoda jest blizsza niz korzysc. Jakze to
zly pan i jakze to zly wspóltowarzysz!
14. Zaprawde, Bóg wprowadzi tych, którzy uwierzyli i którzy pelnili
dobre dziela, do Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki. Zaprawde, Bóg
czyni to, co chce!
15. A kto mysli, ze Bóg mu nie pomoze ani na tym swiecie, ani w zyciu
ostatecznym, ten niech wyciagnie sznur ku niebu , a potem niech go
odetnie; i niech popatrzy, czy jego podstep usunie to, co go gniewa.
16. W ten sposób objawilismy to w postaci znaków jasnych, jak równiez
to, ze Bóg prowadzi droga prosta tego, kogo chce.
17. Zaprawde, ci, którzy uwierzyli, jak i ci, którzy sa wyznania
zydowskiego, sabejczycy, chrzescijanie i zoroastryjczycy, oraz ci,
którzy dodaja wspóltowarzyszy - zaprawde, Bóg uczyni rozróznienie
miedzy nimi - zaprawde, Bóg jest swiadkiem kazdej rzeczy!
18. Czy ty nie widzisz, ze Bogu wybijaja poklony ci, którzy sa w
niebiosach, i ci, którzy sa na ziemi, i slonce, i ksiezyc, i gwiazdy,
góry, drzewa i zwierzeta, i wielu sposród ludzi? Ale dla wielu kara
jest sluszna! A kogo ponizy Bóg, ten nie bedzie mial nikogo, kto by mu
przywrócil szacunek. Zaprawde,. Bóg czyni to, co chce!
161
19. Oto sa dwie grupy przeciwników, którzy prowadza spór w przedmiocie
swego Pana. Ci, którzy nie uwierzyli, beda mieli ubranie przykrojone z
ognia; a glowy ich polewane beda wrzaca woda,
20. która roztopi ich wnetrznosci i skóre.
21. Dla nich beda zelazne rózgi z hakami.
22. Ilekroc beda chcieli wyjsc stamtad, udreczeni cierpieniem, beda tam
zawracani: "Zakosztujcie kary ognia palacego!"
23. Ale tych, którzy uwierzyli i pelnili dobre dziela, Bóg na pewno
wprowadzi do Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki. Oni beda tam
przystrojeni w bransolety ze zlota i perel, a szaty ich beda z
jedwabiu.
24. Oni tam beda prowadzeni ku przyjemnemu slowu i ku drodze pelnej
chwaly.
25. Zaprawde, ci, którzy nie wierza i odsuwaja od drogi Boga i od
swietego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi,
zarówno tych, którzy tam przebywaja, jak i koczowników; i ci, którzy
dopuszczaja sie tam profanacji, wbrew prawu, zakosztuja kary bolesnej.
26. I oto przygotowalismy dla Abrahama miejsce Domu: "Nie bedziesz Mi
dodawal niczego za wspóltowarzyszy! Oczysc Mój Dom dla tych, którzy
dopelniaja okrazen, i dla tych, którzy stoja, i dla tych, którzy sie
sklaniaja i którzy wybijaja poklony!
27. I oglos wsród ludzi pielgrzymke: oni prryjda do ciebie pieszo lub
na wszelkiego rodzaju wysmuklych wierzchowcach; oni przybeda z kazdego
glebokiego jaru,
28. aby swiadczyc o doznanych dobrodziejstwach, aby wspominac imie Boga
w dni oznaczone, nad tym zwierzeciem sposród trzód, jakim ich
obdarzylismy: TJedzcie i nakarmcie nimi nieszczesliwych, biednych!t
29. Potem niech skoncza ze swoim zaniedbaniem, niech wypelnia
calkowicie swoje sluby i niech dokonaja okrazen wokól dawnego Domu."
30. Tak! A kto szanuje swiete zakazy Boga, ten osiagnie dla siebie
dobro w obliczu swego Pana. Dozwolone sa wam zwierzeta oprócz tych,
które wam uprzednio wyliczono. Unikajcie brudu balwanów; unikajcie
slowa falszu,
31. jako hanifowie przed Bogiem, nie dodajacy Jemu wspóltowarzyszy. A z
tym, kto dodaje Bogu wspóltowarzyszy, jest tak, jakby on spadl z nieba
i pochwycily go ptaki; albo jakby go uniósl wiatr w odlegle miejsce.
32. Tak jest! A kto szanuje symbole kultu Boga... - one przeciez
pochodza z bogobojnosci serc.
33. Wy macie z nich korzysci az do oznaczonego terminu; a potem ich
miejsce ofiarowania jest przy dawnym Domu.
34. Dla kazdego narodu ustanowilismy jakies obrzedy kultowe, aby ludzie
wspominali imie Boga nad zwierzeciem z trzody, które On nam dal jako
zaopatrzenie. Bo Bóg wasz - to Bóg Jeden! Jemu wiec poddajcie sie
calkowicie! Obwieszczaj radosna wiesc ludziom pokornym!
35. Tym, których serca drza, kiedy jest wspominane imie Boga; tym,
którzy cierpliwie znosza to, co ich spotyka; tym, którzy odprawiaja
modlitwe; tym, którzy rozdaja z tego, w co ich zaopatrzylismy.
162
36. Dla was umiescilismy zwierzeta ofiarne wsród symboli kultu Boga.
Dla was z nich jest dobro. Wspominajcie wiec imie Boga nad nimi,
ustawionymi w szeregu. Potem, kiedy leza na boku, jedzcie z nich i
nakarmcie skromnego i proszacego wstydliwie. W ten sposób poddalismy je
wam - byc moze, bedziecie wdzieczni!
37. Nie dosiegnie Boga ani ich mieso, ani ich krew, lecz dosiegnie Go
wasza bogobojnosc. W ten sposób On podporzadkowal je wam, abyscie
glosili wielkosc Boga za to, iz On was poprowadzil droga prosta. I
zwiastuj radosna wiesc dobrze czyniacym!
38. Zaprawde, Bóg broni tych, którzy uwierzyli! Zaprawde, Bóg nie
miluje zadnego zdrajcy i niewiernego!
39. Wolno walczyc tym, którzy doznali krzywdy - Zaprawde, Bóg jest
wszechwladny, by im udzielic pomocy! -
40. i tym, którzy zostali wypedzeni bezprawnie ze swoich domostw,
jedynie za to, iz powiedzieli: "Pan nasz - to Bóg!" I jesliby Bóg nie
odepchnal ludzi, jednych przy pomocy drugich, to zostalyby zniszczone
klasztory i koscioly, miejsca modlitwy i meczety, gdzie czesto wspomina
sie imie Boga. Bóg pomoze z pewnoscia tym, którzy Jemu pomagaja.
Zaprawde, Bóg jest Mocny, Potezny!
41. i tym, którzy - jesli umocnimy ich na ziemi - odprawiaja modlitwe,
daja jalmuzne, nakazuja to, co jest dobre, a zakazuja tego, co jest
naganne. Do Boga nalezy ostateczny wynik wszystkich spraw!
42. A jesli ciebie uwazaja za klamce - to przeciez juz przed nimi
zadawali klam: lud Noego, ludy Ad i Samud,
43. lud Abrahama i lud Lota,
44. i mieszkancy Madian; i Mojzesz tez zostal uznany za klamce. Dalem
pewna zwloke niewiernym, potem pochwycilem ich. I jakiez bylo Moje
potepienie!
45. Ilez miast zniszczylismy za ich niesprawiedliwosc! Sa to
opustoszale ruiny. Ilez studni opuszczonych, i zamków wynioslych!
46. Czyz oni nie chodzili po ziemi i czy nie mieli serc, zeby dzieki
nim rozumiec, albo uszu, zeby dzieki nim slyszec? To nie ich oczy sa
slepe, lecz slepe sa serca w ich piersiach.
47. Oni domagaja sie od ciebie przyspieszenia kary! Bóg nie zmieni
nigdy Swojej obietnicy! I, zaprawde, jeden dzien u twego Pana jest jak
tysiac lat wedlug waszego liczenia!
48. Iluz to miastom Ja dalem zwloke, kiedy byly one niesprawiedliwe!
Potem je pochwycilem. A do Mnie zmierza wedrowanie!
49. Powiedz: "O ludzie! Ja jestem dla was tylko jawnie ostrzegajacym."
50. Ci, którzy wierza i czynia dobre dziela, otrzymaja przebaczenie i
szlachetne zaopatrzenie.
51. A ci, którzy staraja sie zniweczyc Nasze znaki, beda mieszkancami
ognia piekielnego.
52. I My nie wyslalismy przed toba zadnego poslanca ani proroka,
któremu by szatan czegos nie podszeptal, kiedy ten oddawal sie
marzeniom. Lecz Bóg sciera to, co podsuwa szatan; potem utwierdza Swoje
znaki - Bóg jest Wszechwiedzacy, Madry! -
163
53. by uczynic to, co podsuwa szatan, próba dla tych, w których sercach
tkwi choroba i którzy serca maja zatwardziale. - Zaprawde,
niesprawiedliwi daleko odeszli w swoim odszczepienstwie! -
54. I aby wiedzieli ci, którym dano wiedze, iz prawda jest od twojego
Pana; i aby w Niego uwierzyli i upokorzyly sie przed Nim ich serca.
Zaprawde, Bóg jest przewodnikiem po drodze prostej dla tych, którzy
uwierzyli!
55. A ci, którzy nie uwierzyli, nie przestaja watpic w Niego, az
niespodziewanie przyjdzie do nich Godzina albo az przyjdzie do nich
kara Dnia nieszczesnego.
56. Królestwo, tego Dnia, bedzie nalezec do Boga i On ich rozsadzi. Ci,
którzy uwierzyli i czynili dobre dziela, beda w Ogrodach szczesliwosci.
57. A ci, którzy nie uwierzyli i za klamstwo uznali Nasze znaki -
doznaja kary ponizajacej.
58. A tych, którzy wywedrowali na drodze Boga, potem zostali zabici lub
umarli - zaopatrzy Bóg zaopatrzeniem pieknym. Zaprawde, Bóg .jest
najlepszy z tych, którzy daja zaopatrzeniei
59. On z pewnoscia wprowadzi ich wejsciem, które im sie spodoba.
Zaprawde, Bóg jest Wszechwiedzacy, Laskawy!
60. Tak jest! A kto karze tak, jak zostal ukarany, a potem znowu dozna
ucisku, temu z pewnoscia pomoze Bóg. Zaprawde, Bóg Odpuszczajacy,
Przebaczajacy!
61. Tak jest! Albowiem Bóg sprawia, ze noc przechodzi w dzien, a dzien
przechodzi w noc. Zaprawde, Bóg jest Slyszacy; Widzacy!
62. Tak jest, albowiem Bóg jest prawda, a to, co oni wzywaja poza Nim,
jest falszem. Zaprawde, Bóg jest Wyniosly, Wielki!
63. Cyz, ty nie widziales, iz Bóg spuscil z nieba wode i ziemia rankiem
sie zazielenila? Zaprawde, Bóg jest Przenikliwy, w pehu Swiadomy!
64. Do Niego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Zaprawde, Bóg jest Bogaty, Godny Chwaly!
65. Czyz ty nie widziales, ze Bóg podporzadkowal wam to, co jest na
ziemi, i podobnie okret, który plynie po morzu za Jego rozkazem? On
trzyma niebo, zeby nie upadlo na ziemie, chyba ze za Jego zezwoleniem.
Zaprawde, Bóg jest dla ludzi Dobrotliwy, Litosciwy!
66. On jest Tym, który dal wam zycie, potem spowoduje, iz pomrzecie,
potem znowu da wam zycie. Zaprawde, czlowiek jest niewdzieczny!
67. Dla kazdego narodu ustanowilismy jakis obrzadek kultu, który oni
odprawiaja. Niech wiec nie sprzeczaja sie z soba w tej sprawie! Wzywaj
ku twemu Panu, ty przeciez jestes na drodze prostej!
68. A jesli oni sprzeczaja sie z toba, . to powiedz: "Bóg wie
najlepiej, co wy czynicie!"
69. Bóg. rozsadzi miedzy wami, w Dniu Zmartwychwstania, to, w czym sie
róznicie.
70. Czyz ty nie wiesz, iz Bóg zna wszystko, co jest w niebie i na
ziemi? Zaprawde, to jest w Ksiedze! Zaprawde, to jest dla Boga latwe!
164
71. I Oni czcza, poza Bogiem, to, czemu On nie dal zadnej wladzy i o
czym oni nie maja zadnej wiedzy. A niesprawiedliwi nie beda mieli
zadnego pomocnika!
72. A kiedy sa im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, rozpoznasz
na twarzach tych, którzy nie wierza, zaprzeczenie; oni gotowi sa nawet
zaatakowac tych, którzy im recytuja Nasze znaki. Powiedz: "Czyz mam wam
obwiescic cos gorszego niz to? Ogien, który obiecal Bóg niewierzacym?
Jakze to nieszczesna przystan!"
73. O ludzie! Podaje sie wam przyklad, wiec go posluchajcie! Zaprawde,
ci, których wzywacie poza Bogiem, nie stworza nigdy nawet muchy,
chociazby sie razem zlaczyli, by to uczynic. . A jesli mucha im
cokolwiek wezmie, to oni nie sa zdolni jej tego zabrac. Jakze slaby
jest proszacy i proszony!
74. Oni nie mierza Boga Jego prawdziwa miara. Zaprawde, Bóg jest Mocny,
Potezny!
75. Bóg wybral poslanców sposród aniolów i sposród ludzi. Zaprawde, Bóg
jest dobrze Slyszacy i Widzacy!
76. On wie, co jest przed wami i co jest za wami. Do Boga powracaja
wszystkie sprawy!
77. O wy, którzy wierzycie! Sklaniajcie sie i wybijajcie poklony!
Czcijcie waszego Pana! Czyncie dobro! Byc moze, bedziecie szczesliwi!
78. I badzcie gorliwi w walce za sprawe Boga gorliwoscia, na jaka On
zasluguje! On was wybral i nie uczynil zadnej trudnosci w waszej
religii, religii waszego ojca Abrahama. ' On nazwal was muzulmanami,
niegdys i obecnie, aby Poslaniec byl swiadkiem
SURA 23. AL-MUMINUN (WIEMI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Szczesliwi sa wierzacy,
2. którzy sa pokorni w swoich modlitwach,
3. którzy sie odwracaja od pustej gadaniny,
4. którzy daja jalmuzne,
5. którzy zachowuja wstrzemiezliwosc,
6. z wyjatkiem swoich zon i tego, czym zawladnela ich prawica , bo
wtedy nie beda ganieni'
7. - a którzy pozadaja inne, poza nimi, sa wystepni -
8. którzy strzega powierzonych sobie depozytów i dochowuja zobowiazan;
9. którzy odprawiaja swoje modlitwy.
10. Tacy sa dziedzicami,
11. którzy odziedzicza Raj, gdzie beda przebywac na wieki.
12. Stworzylismy czlowieka z ekstraktu gliny.
13. Nastepnie umiescilismy go - jako krople nasienia - w naczyniu
solidnym.
14. Nastepnie stworzylismy z kropli nasienia grudke krwi zakrzeplej;
potem stworzylismy z tej grudki krwi zakrzeplej zalazek ciala; a z tego
165
zalazka stworzylismy kosci; wtedy oblekalismy te kosci cialem;
nastepnie uczynilismy go innym stworzeniem. Niech bedzie blogoslawiony
Bóg, najlepszy ze stwórców.
15. Nastepnie, z pewnoscia, pomrzecie,
16. a w Dniu Zmartwychwstania zostaniecie wskrzeszeni.
17. Stworzylismy ponad wami siedem drog i nie bylismy niedbali w dziele
stworzenia:
18. Zeslalismy z nieba okreslona ilosc wody i utrzymalismy ja na ziemi;
a przeciez My mamy wladze ja usunac.
19. I spowodowalismy, iz powstaly dla was dzieki niej ogrody z palm i
winnej latorosli; sa tam obfite owoce, które wy zjadacie.
20. I drzewo wyrastajace z góry Synaj, które wytwarza oliwe i przyprawe
dla jedzacych.
21. Oto dla was jest przyklad w uzodach: My dajemy wam pic z tego, co
znajduje sie w ich brzuchach; i sa w nich liczne dla was korzysci, z
nich sie tez zywicie;
22. wy na nich, tak samo jak na okrecie, jestescie przenoszeni.
23. Wyslalismy Noego do jego ludu i powiedzial: "O ludu mój! Czcijcie
Boga! Nie ma dla was zadnego boga oprócz Niego! Czyz wy nie bedziecie
bogobojni?!"
24. I starszyzna - ci z jego ludu, którzy nie uwierzyli - powiedziala:
"To jest tylko czlowiek jak wy; on chce sie wywyzszyc nad wami. A gdyby
zechcial Bóg, to z pewnoscia zeslalby aniolów. My nie slyszelismy, zeby
cos podobnego zdarzylo sie u naszych dawnych przodków.
25. To tylko czlowiek opetany przez dzinny; dogladajcie go wiec przez
jakis czas!"
26. Noe powiedzial: "Panie mój ! Dopomóz mi, . . poniewaz om uzniali
mnie za klamce!" .
27. I objawilismy mu: Zbuduj statek na Naszych oezach i wedlug Naszego
objawienia! A kiedy przyjdzie Nasz rozkaz i kiedy zakipi piec, wtedy
wprowadz do niego ze wszystkiego stworzenia po parze i twoja rodzine,
oprócz tych sposród nich, przeciwko którym juz poprzednio zostalo
wypowiedziane slowo. I nie przemawiaj do mnie w obronie tych, którzy
byli niesprawiedliwi. Zaprawde, oni zostana zatopieni!
28. A kiedy urzadzisz sie, ty i ci, którzy sa razem z toba na statku,
powiedz: "Chwala niech bedzie Bogu, który nas wybawil od ludu
niesprawiedliwych!"
29. I powiedz: "Panie mój i Pozwól mi przybic do jakiegos
blogoslawionego miejsca! Ty jestes najlepszym z tych, którzy
doprowadzaja do przystani!"
30. Zaprawde, w tym sa znaki! I My jestesmy, z pewnoscia,
doswiadczajacymi!
31. po nich utworzylismy inne pokolenie.
32. I wyslalismy do nich poslanca sposród nich: "Czcijcie Boga! Nie ma
dla was zadnego innego boga oprócz Niego! Czyz nie bedziecie
bogobojni?"
166
33. I powiedziala starszyzna z jego ludu, ci, którzy nie uwierzyli i
którzy za klamstwo uznali spotkanie rycia ostatecznego, i którym
pozwolilismy sie cieszyc dostatkiem w zyciu tego swiata: "To przeciez
tylko czlowiek, podobnie jak wy; który je, co wy jecie, i który pije,
co wy pijecie.
34. A jesli posluchacie czlowieka podobnego do was, to z pewnoscia
bedziecie stratni!
35. Czy on obiecuje wam, ze kiedy pomrzecie i staniecie sie prochem i
koscmi, zostaniecie wyprowadzeni?
36. Daleko, daleko jest to, co wam zostalo obiecane!
37. Nie ma tu nic innego, jak tylko nasze zycie na tym swiecie;
umieramy i zyjemy, i nie bedziemy wskrzeszeni!
38. Ten oto jest tylko czlowiekiem, który wymyslil przeciwko Bogu
klamstwo. My jemu nie wierzymy."
39. Powiedzial: "Panie mój, dopomóz mi, poniewaz oni uznali mnie za
klamce!"
40. Rzekl: "Wkrótce oni zapewne beda zalowac!"
41. I slusznie pochwycil ich krzyk, i uczynilismy ich smieciem. Precz z
ludem niesprawiedliwych!
42. I stworzylismy po nich inne pokolenie.
43. Zaden naród nie wyprzedzi swego terminu ani go nie opózni.
44. Nastepnie wyslalismy Naszych poslanców, jednego po drugim. Za
kazdym razem, kiedy przychodzil do jakiegos narodu jego poslaniec, oni
go uwazali za klamce. I tak posylalismy jednych za drugimi, i
sprawilismy, iz przeszli do legend. Precz z ludem niewiernych!
45. potem poslalismy Mojzesza i jego brata Aarona, z Naszymi znakami i
wladza oczywista,
46. do Faraona i jego starszyzny. Lecz oni wbili sie w pyche i okazali
sie ludem dumnym.
47. Oni powiedzieli: "Czyz mamy wierzyc dwom smiertelnikom podobnym do
nas, skoro ich lud to nasi niewolnicy?"
48. I uznali ich obydwóch za klamców, i znalezli sie wsród tych, którzy
sa zgubieni.
49. I dalismy Mojzeszowi Ksiege - byc moze, oni pójda po drodze
prostej!
50. I uczynilismy syna Marii i jego matke znakiem. Dalismy im
schronienie na wzgórzu spokojnym i obfitym w zródla.
51. O wy, poslancy! Jedzcie wysmienite rzeczy i czyncie dobro! Ja wiem
doskonale, co wy czynicie.
52. Zaprawde, ten wasz naród jest narodem jedynym. Ja jestem waszym
Panem. Bójcie sie Mnie!
53. Oni jednak podzielili sie na rózne sekty; i kazda grupa cieszy sie
tym, co posiada.
54. pozostaw ich wiec w bledzie na pewien czas!
167
55. Czy, oni przypuszczaja, ze to, co My im dajemy w postaci majatku i
synów,
56. oznacza zachete do czynienia dobrych dziel? Przeciwnie! Oni nie sa
tego swiadomi!
57. Zaprawde, ci, którzy drza z obawy przed swoim Panem,
58. ci, którzy wierza w znaki swego Pana,
59. ci, którzy nie dodaja wspóltowarzyszy swemu Panu,
60. ci, którzy daja to, co daja, podczas gdy ich serca drza, iz maja
powrócic do swego Pana
61. - oto sa ci, którzy sie spiesza ku dobrym uczynkom; oni sa pierwsi
w ich spelnianiu.
62. My nakladamy na kazda dusze tylko to, co jest w jej mozliwosci. My
mamy Ksiege, która mówi prawde, i oni nie doznaja niesprawiedliwosci.
63. Jednak serca ich pod tym wzgledem sa w niepewnosci. Oni maja
jeszcze za soba inne czyny, oprócz tych, które stale popelniaja.
64. A kiedy My ukarzemy tych sposród nich, którzy zyja w dostatku,
wtedy oni beda blagac.
65. "Nie lamentujcie dzisiaj, przeciez nie otrzymacie od Nas pomocy!
66. Moje znaki byly wam recytowane, lecz wy obracaliscie sie na
pietach,
67. okazujac dume wzgledem nich, i spedzaliscie noc na pustych
rozmowach."
68. Czyz oni sie nie zastanowili nad tym slowem, kiedy przyszlo do nich
to, co nie przyszlo do ich pierwszych ojców?
69. Czyzby oni nie paznali swojego Poslanca, skoro sie go wyrzekli?
70. Albo tez czy powiedza, iz jest on opetany przez dzinny? Przeciwnie,
on przyszedl do nich z prawda, lecz wiekszosc z nich nienawidzi prawdy.
71. A gdyby prawda poszla za ich namietnosciami, to, z pewnoscia,
uleglyby rozkladowi niebiosa i ziemia, i ci, którzy sie w nich
znajduja. Tak, przyszlismy do nich z napomnieniem, lecz oni od
napomnienia sie odwrócili.
72. Albo czy ty zadasz od nich jakiejs daniny? Lecz obdarowanie
pochodzace od twego Pana jest lepsze. On jest najlepszym z dajacych
zaopatrzenie!
73. Ty wzywasz ich na pewno ku drodze prostej.
74. I, zaprawde, ci, którzy nie wierza w zycie ostateczne, od tej drogi
odchodza.
75. A jeslibysmy okazali im milosierdzie i jeslibysmy odsuneli od nich
zlo, to oni z pewnoscia trwaliby uporczywie w swoim buncie, bladzac na
oslep.
76. I dosiegla ich Nasza kara, lecz oni sie nie podporzadkowali swojemu
Panu; i oni sie nie upokorzyli.
77. Az kiedy My otworzymy przed nimi brame kary strasznej, wtedy
popadna tam w rozpacz.
168
78. On jest Tym, który stworzyl dla was sluch, wzrok i serce. Jakze
malo jestescie wdzieczni!
79. On jest Tym, który rozsial was po ziemi; i do Niego bedziecie
zebrani.
80. On jest Tym, który daje zycie i powoduje smierc. Do Niego nalezy
nastepstwo nocy i dnia. Czy wy nie rozumiecie?
81. Przeciwnie, oni mówia podobnie, jak mówili praojcowie.
82. Oni mówili: "Czyz kiedy pomrzemy i staniemy sie prochem i koscmi,
to czy na pewno zostaniemy wskrzeszeni?
83. To nam bylo juz obiecane, i poprzednio naszym ojcom, lecz to sa
tylko basnie przodków."
84. Powiedz: "Do kogo nalezy ziemia i ci, którzy sie na niej znajduja,
jesli wiecie?"
85. Oni powiedza: "Do Boga!" Powiedz: "Czy wy sie nie opamietacie?"
86. Powiedz: "Kto jest Panem siedmiu niebios i Panem wynioslego tronu?"
87. Oni powiedza: "Bóg. Powiedz: "Czyz nie staniecie sie bogobojni?"
88. Powiedz: "Kto ma w swoim reku wladze królewska nad kazda rzecza? I
kto roztacza opieke, a opieki nie potrzebuje - jesli wiecie?"
89. Oni powiedza: "To jest Bóg!" Powiedz: "Dlaczego wiec jestescie
zaczarowani?"
90. Tak! Przyszlismy do nich z prawda, lecz oni na pewno sa klamcami!
91. Bóg nie wzial Sobie zadnego syna i nie bylo z Nim zadnego boga. Bo
wówczas kazdy bóg zabralby to, co stworzyl, i jeden z nich wynióslby
sie ponad innych. Chwala niech bedzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu
przypisuja!
92. On zna to, co jest skryte i co jest jawne. On jest wyniosly ponad
to, co Jemu dodaja jako wspóltowarzyszy!/
93. Powiedz: "Panie mój ! Jeslibys mi tylko pokazal to, co im zostalo
obiecane!
94. Panie mój! Nie umieszczaj mnie wsród ludu niesprawiedliwych!"
95. My niewatpliwie mamy moc pokazac ci to, co im obiecujemy.
96. Odpychaj zlo za pomoca tego, co jest lepsze. My znamy najlepiej to,
co oni opisuja!
97. I powiedz: "Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami
szatanów!
98. I szukam ucieczki u Ciebie, Panie mój, by oni nie zjawili sie u
mnie!"
99. A kiedy przyjdzie do któregos z nich smierc, on powie: "Panie mój!
Odpraw mnie z powrotem!
100. Byc moze, ja uczynie jakies dobre dzielo wsród tego, co
pozostawilem." Alez nie! To jest tylko slowo, które on wypowiada; a za
nimi jest przegroda az do Dnia, w którym oni zostana wskrzeszeni.
101. A kiedy zadma w trabe, to tego Dnia nie bedzie zadnego
pokrewienstwa miedzy nimi ani tez nie beda sie wzajemnie wypytywac.
169
102. Wtedy ci, których szale okaza sie ciezkie, beda szczesliwi.
103. A ci, których szale okaza sie lekkie, beda tymi, którzy stracili
samych siebie. Oni beda przebywac w Gehennie na wieki.
104. Ogien bedzie palil ich twarze i beda wykrzywiac wargi, ukazujac
zeby.
105. "Czy nie byly wam recytowane Moje znaki? Lecz wy uwazaliscie je za
klamstwo."
106. Oni powiedza: "Panie nasz! Opanowalo nas nieszczescie. Jestesmy
ludzmi bladzacymi.
107. Panie nasz! Wyprowadz nas z niej ! A jesli bedziemy ponownie
czynic zlo, to wtedy bedziemy rzeczywiscie niesprawiedliwi."
108. On powie: "Pozostancie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!"
109. Przeciez mówila. czesc Moich slug: "Panie nasz! My wierzymy!
Przebacz nam i miej nad nami milosierdzie! Ty jestes najlepszym z
milosiernych!"
110. I wy szydziliscie z nich, tak iz zapomnieliscie o wspominaniu
Mnie, kiedy sie z nich wysmiewaliscie.
111. Oto Ja dzisiaj wynagrodzilem ich za to, iz byli cierpliwi; oni
triumfuja.
112. On powie: "Ile lat przebywaliscie na ziemi?"
113. Powiedza: "Przebywalismy jeden dzien albo czesc dnia. Lecz zapytaj
tych, którzy licza."
114. On powie: "Przebywaliscie niewiele czasu. Gdybyscie tylko
wiedzieli!
115. Czy sadzicie, iz My stworzylismy was nadaremnie i ze nie
zostaniecie do Nas sprowadzeni?"
116. Niech Bóg bedzie wyslawiony, Król, Prawda! Nie ma boga, jak tylko
On, Pan tronu szlachetnego!
117. A kto wzywa, obok Boga, jakiegos innego boga, nie majac na jego
istnienie zadnego dowodu, ten musi zdac rachunek u swego Pana!
Zaprawde, niewierni nie beda szczesliwi!
118. I powiedz: "Panie mój ! Przebacz i zmiluj sie! Ty jestes najlepszy
z milosiernych!"
SURA 24. AN-NUR (SWIATLO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. To jest sura, która zeslalismy i która uczynilismy obowiazkiem; i
objawilismy w niej znaki jasne. Byc moze, wy sobie przypomnicie!
2. Cudzoloznicy i cudzoloznikowi wymierzcie po sto batów, kazdemu z
nich obojga! W imie religii Boga, jesli wierzycie w Boga i w Dzien
Ostatni, niech nie powstrzyma was zadna wzgledem nich poblazliwosc. I
niech pewna grupa wiernych bedzie obecna przy ich karze.
3. Cudzoloznik pojmie za zone tylko cudzoloznice lub balwochwalczynie;
a cudzoloznice moze pojac za zone tylko cudzoloznik lub balwochwalca.
To wszystko jest zabronione tym, którzy wierza.
170
4. A tym, którzy oskarzaja kobiety godne, a nie moga przyprowadzic
czterech swiadków, wymierzcie osiemdziesiat batów i nie przyjmujcie od
nich nigdy swiadectwa. To sa ludzie szerzacy zgorszenie.
5. Z wyjatkiem tych, którzy sie nastepnie nawróca i poprawia. Zaprawde,
Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
6. A ci, którzy oskarzaja swoje zony, a nie maja swiadków oprócz siebie
samych, zloza przed Bogiem czterokrotne swiadectwo, iz sa prawdomówni;
7. a piate swiadectwo po to, aby przeklenstwo Boga zaciazylo nad kazdym
z nich, jesliby byl klamca.
8. A kara bedzie odsunieta od kobiety, jesli ona zaswiadczy przed
Bogiem czterokrotnie zlozonym swiadectwem, iz jej oskarzyciel na pewno
jest klamca;
9. a piate swiadectwo po to, aby gniew Boga zaciazyl na niej, jesliby
on znalazl sie wsród prawdomównych.
10. A gdyby nie laska Boga dla was, i Jego milosierdzie, i to, iz Bóg
jest przyjmujacy skruche i madry...
11. Zaprawde, ci, którzy szerzyli oszczerstwo , stanowia wsród was
tylko mala grupe. Nie uwazajcie jednak tego za zlo dla siebie;
przeciwnie, to nawet jest dla was dobrem. Kazdy z nich bedzie
odpowiadal za grzech, jaki popelnil. A kto z nich obciazyl sie
najbardziej, ten dozna kary strasznej.
12. Dlaczegóz, kiedyscie to uslyszeli, wierzacy - mezczyzni i kobiety,
nie pomysleliscie o tym, co jest dobre dla waszych dusz, i nie
powiedzieli: "To jest klamstwo oczywiste?"
13. Dlaczegoz oni nie przyprowadzili czterech swiadków na to? A skoro
nie przyprowadzili swiadków, to sa w obliczu Boga klamcami.
14. A gdyby nie laska Boga nad wami i nie Jego milosierdzie, w zyciu na
tym swiecie i w zyciu ostatecznym, to dotknelaby was kara straszna za
to, co wypowiedzieliscie.
15. Oto bierzecie na swoje jezyki i mówicie waszymi ustami cos, o czym
nie posiadacie wiedzy; i sadzicie, ze to drobnostka, a to u Boga jest
wielkie.
16. Dlaczegoz, kiedyscie to uslyszeli, nie powiedzieliscie: "Nie nalezy
wcale do nas, abysmy o tym mówili. Niech Tobie bedzie chwala! To jest
znieslawienie straszne!"
17. Napomina was Bóg, abyscie nigdy nie powrócli do czegos podobnego -
jesli jestescie wierzacymi.
18. Bóg wyjasnia wam znaki, a Bóg jest Wszechwiedzacy, Madry!
19. Zaprawde, tych, którzy pragna, aby bezecenstwo rozpowszechnilo sie
wsród wierzacych - czeka kara bolesna w zyciu na tym swiecie i w zyciu
ostatecznym. Bóg wie, a wy nie wiecie!
20. A gdyby nie laska Boga nad wami i nie Jego milosierdzie, i to, iz
Bóg jest Dobrotliwy i Litosciwy...
21. O wy, którzy wierzycie! Nie kroczcie sladami szatana! A kto kroczy
sladami szatana... - on przeciez nakazuje rzeczy szpetne i godne
potepienia. A gdyby nie laska Boga nad wami i nie Jego milosierdzie, to
nikt sposród was nie oczyscilby sie nigdy! Lecz Bóg oczyszcza, kogo
chce. Bóg jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
171
22. Niech ci sposród was, którzy sie ciesza laska i dobrobytem, nie
przestaja dawac krewnym i biednym, i tym, którzy wedruja na drodze
Boga! Niech beda poblazliwi i wybaczajacy! Czyz nie pragniecie, by wam
Bóg przebaczyl? A Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
23. Ci, którzy rzucaja oskarzenie na kobiety cnotliwe, beztroskie, ale
wierzace, beda przekleci na tym swiecie i w zyciu ostatecznym. Dla nich
kara bedzie straszna
24. w Dniu, kiedy beda swiadczyc przeciw nim ich jezyki, ich rece i
nogi o tym, co oni czynili.
25. W tym Dniu Bóg wyplaci w pelni, co im sie slusznie nalezy; i
dowiedza sie, ze Bóg jest prawda oczywista.
26. Zle kobiety - dla zlych mezczyzn; zli mezczyzni - dla zlych kobiet!
Dobre kobiety - dla dobrych mezczyzn; dobrzy mezczyzni - dla dobrych
kobiet! Ci ostatni nie sa winni tego, co o nich mówia. Oni otrzymaja
przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne.
27. O wy, którzy wierzycie! Nie wchodzcie do domów, które nie sa
waszymi domami, zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie
pozdrowicie ich mieszkanców: "Pokój wam!" To jest dla was lepsze. Byc
moze, wy sobie przypomnicie!
28. A jesli nie zastaniecie tam nikogo, to nie wchodzcie, zanim nie
otrzymacie pozwolenia. A jesli wam powiedza: "Wróccie sie!" - to sie
wróccie. To bedzie dla was przyzwoitsze. Bóg wie dobrze, co czynicie.
29. Nie popelnicie grzechu, jesli wejdziecie do domów nie
zamieszkanych, w których jest wasze mienie. Bóg wie, co wy ujawniacie i
co ukrywacie.
30. Powiedz wierzacym: niech spuszczaja skromnie spojrzenia i niech
zachowuja czystosc. To dla nich bedzie przyzwoitsze. Zaprawde, Bóg jest
w pelni swiadomy tego, co oni czynia!
31. Powiedz wierzacym kobietom, zeby spuszczaly skromnie swoje
spojrzenia i strzegly swojej czystosci; i zeby pokazywaly jedynie te
ozdoby, które sa widoczne na zewnatrz; i zeby narzucaly zaslony na
piersi, i pokazywaly swoje ozdoby jedynie swoim mezom lub ojcom, albo
ojcom swoich mezów, albo swoim synom lub synom swoich mezów, albo swoim
braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; lub ich zonom, lub
tym, którymi zawladnely ich prawice; albo swoim sluzacym sposród
mezczyzn, którzy nie sa owladnieci pozadaniem cielesnym; albo tez
chlopcom, którzy nie poznali nagosci kobiet. I niech one nie stapaja
tak, aby bylo wiadomo, jakie ukrywaja ozdoby. Nawracajcie sie wszyscy
do Boga, o wy, wierzacy! Byc moze, bedziecie szczesliwi!
32. Zencie samotnych sposród was, jak tez ludzi prawych sposród waszych
niewolników i niewolnic. Jesli sa biedni, to wzbogaci ich Bóg Swoja
laska. Bóg jest Wszechobejmujacy, Wszechwiedzacy!
33. I niech staraja sie zyc we wstrzemiezliwosci ci, którzy nie maja
mozliwosci malzenstwa, az wzbogaci ich Bóg Swoja laska. A tych sposród
waszych niewolników, którzy staraja sie o zapis wyzwolenczy -
wyzwólcie, jesli wiecie, ze w nich jest jakies dobro; i dajcie im z
majatku Boga to, czym On was obdarzyl. I nie przymuszajcie waszych
niewolnic do prostytucji - jesli one chca zyc w czystosci - w
poszukiwaniu przypadkowych korzysci w zyciu na tym swiecie. A jesli kto
je zmusi... - to przeciez Bóg, ze wzgledu na ich zmuszenie, bedzie
Przebaczajacy, Litosciwy!
172
34. My zeslalismy wam znaki jasne i przyklady tych, którzy byli przed
wami, i napomnienie dla bogobojnych.
35. Bóg jest swiatlem niebios i ziemi. Jego swiatlo jest podobne do
niszy, w której jest lampa; lampa jest we szkle, a szklo jest jak
gwiazda swiecaca. Zapala sie ona od drzewa blogoslawionego - drzewa
oliwnego, ani ze Wschodu, ani z Zachodu, którego oliwa prawie by
swiecila, . nawet gdyby nie dotknal jej ogien. swiatlo na swietle! Bóg
prowadzi droga prosta ku swiatlu, kogo chce. Bóg przytacza przyklady
dla ludzi. Bóg o kazdej rzeczy jest wszechwiedzacy!
36. W domach, które Bóg pozwolil wzniesc i w których wspomina sie Jego
imie - glosza Jemu chwale o swicie i o zmierzchu;
37. tych ludzi nie odciaga ani handel, ani kupno od wspominania Boga,
odprawiania modlitwy i dawania jalmuzny. Oni obawiaja sie Dnia, kiedy
wzburza sie serca i spojrzenia,
38. troszczac sie o to, by wynagrodzil ich Bóg za to, co oni
najlepszego uczynili; i by pomnozyl im Swoja laske. Bóg daje
zaopatrzenie, komu chce; bez rachunku!
39. A dzialania tych, którzy nie uwierzyli, sa podobne do mirazu na
pustyni: czlowiek spragniosy bierze go za wode, a kiedy przyjdzie do
niego; niczego tu nie znajduje; on znajduje tam Boga, który mu w pelniu
zaplaci jego rachunek. Bóg jest szybki przy rachunku!
40. Albo sa jak ciemnosci na morzu glebokim: pokrywa je fala, nad która
wznosi sie druga fala, a nad nia sa chmury. To sa ciemnosci jedne nad
drugimi. Kiedy ktos wyciagnie reke, ledwie moze ja zobaczyc. Jesli Bóg
nie da komus swiatla, to on tu nie ma swiatla.
41. Czy ty nie widziales , iz Boga wyslawiaja ci, co sa w niebiosach i
na ziemi, i ptaki z rozpostartymi skrzydlami? Kazdy wie, jak sie modlic
i jak wyslawiac Boga. Bóg wie dobrze, co oni czynia.
42. Do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi i do Boga zmierza
wedrowanie.
43. Czy ty nie widziales, iz Bóg pedzi chmury, potem je laczy razem,
potem uklada je warstwami? Widzisz przeciez, jak obfity deszcz wylewa
sie spomiedzy nich. On zsyla z nieba góry pelne gradu i dosiega nim,
kogo chce, i oszczedza, kogo chce. Blask Jego blyskawicy omal nie
porywa spojrzenia.
44. Bóg powoduje kolejna zmiane nocy i dnia. Zaprawde, w tym jest
pszyklad dla tych, którzy wladaja spojrzeniem!
45. Bóg stworzyl wszelkie zwierze z wody. Wsród nich sa takie, które
pelzaja na swoim brzuchu; wsród nich sa takie, które chodza na dwóch
nogach; i wsród nich sa takie, które chodza na czterech; Bóg stwarza
to, co chce. Przeciez Bóg jest nad kazda rzecza Wszechwladny!
46. Zeslalismy juz znaki jasne i Bóg prowadzi ku drodze prostej, kogo
chce.
47. Oni mówia: "Wierzymy w Boga i w Poslanca i jestesmy posluszni!"
Potem czesc z nich sie odwraca; ci nie sa wierzacymi.
48. A kiedy oni sa wezwani do Boga i Jego Poslanca, aby rozsadzil
miedzy nimi, wówczas czesc z nich sie odwraca.
49. Lecz jesliby oni posiadali prawde, to przyszliby do Niego z pokora.
173
50. Czy, w sercach ich jest choroba? Czy oni popadli w zwatpienie? Czy
oni sie obawiaja, ze Bóg i Jego Poslaniec wyrzadza im krzywde? Alez
nie! Tacy jak oni sami sa niesprawiedliwi!
51. Przeciez mowa wierzacych - kiedy oni sa wzywani do Boga i Jego
Poslanca, aby rozsadzil miedzy nimi - jest taka: "Uslyszelismy i
jestesmy posluszni!" Tacy jak oni sa szczesliwi!
52. A którzy sa posluszni Bogu i Jego Poslancowi i obawiaja sie Boga, i
sa bogobojni - tacy osiagaja szczesliwosc.
53. Oni przysiegaja na Boga najbardziej uroczysta przysiega, iz jesli
ty im rozkazesz, to oni wyrusza do walki. Powiedz: "Nie przysiegajcie!
Posluszenstwo jest wystarczajace! Bóg jest w pelni swiadomy tego, co
czynicie!"
54. Powiedz: "Sluchajcie Boga! Sluchajcie Jego Poslanca! A jesli sie
odwrócicie, to na nim ciazy tylko to, co na niego zostalo nalozone, a
na was ciazy to, co na was zostalo nalozone. A jesli bedziecie mu
posluszni, to pójdziecie po drodze prostej. A do Poslanca nalezy tylko
obwieszczenie jasne!"
55. A góg obiecal tym sposród was, którzy uwierzyli i którzy czynili
dobre dziela, iz uczyni ich namiestnikami na ziemi, jak uczynil
namiestnikami tych, którzy byli przed nimi. I On umocni ich religie,
która dla nich wybral, i zamieni ich obawe w bezpieczenstwo. Oni beda
Mnie czcic, nie dodajac Mi niczego za wspóltowarzyszy. A ci, którzy
nadal pozostana niewiernymi, to ludzie bezbozni!
56. Odprawiajcie modlitwe, dawajcie jalmuzne i sluchajcie Poslanca! Byc
moze, doznacie milosierdzia!
57. Nie sadzcie, iz ci, którzy nie wierza, sa w stanie zniweczyc moc
Boga na ziemi. Ich schronieniem bedzie ogien. A jakze to nieszczesna
przystan!
58. O wy, którzy wierzycie! Ci, którymi zawladnely wasze prawice, i ci,
którzy nie osiagneli jeszcze dojrzalosci niech was prosza trzy razy o
pozwolenie wejscia: przed modlitwa jutrzenki, kiedy zdejmujecie swoje
szaty kolo poludnia i przed modlitwa wieczorna; to sa trzy momenty
waszej nagosci. Poza tymi chwilami, nie ma ani dla was, ani dla nich
przeszkody, zebyscie sie wzajemnie odwiedzali. W ten sposób Bóg
wyjasnia wam znaki! Bóg jest Wszechwiedzacy, Madry!
59. A kiedy wasze dzieci osiagna dojrzalosc, to niech prosza o
pozwolenie, tak jak prosili o pozwolenie ci, którzy sa od nich starsi.
W ten sposób Bóg wyjasnia wam Swoje znaki! Bóg jest Wszechwiedzacy,
Madry!
60. A kobiety starsze, które sie juz nie spodziewaja malzenstwa, nie
beda mialy grzechu, jesli zdejma swoje szaty, jednakze w taki sposób,
aby nie ukazywac swoich ozdób. Lecz lepiej dla nich, zeby sie od tego
powsciagaly. Bóg jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
61. Nie ma nagany dla niewidomego, nie ma dla kulawego, nie ma dla
chorego, i nie ma dla was samych, kiedy posilacie sie w waszych domach
albo w domach waszych ojców, albo w domach waszych matek, albo w domach
waszych braci, albo w domach waszych sióstr, albo w domach waszych
stryjów, albo w domach waszych ciotek ze strony ojca, albo w domach
waszych wujów, albo w domach waszych ciotek ze strony matki, albo w
tych, których posiadacie klucze, albo u waszego przyjaciela; nie jest
dla was grzechem, czy jecie razem czy osobno. A kiedy wchodzicie do
174
domów, to pozdrawiajcie sie wzajemnie pozdrowieniem od Boga,
blogoslawionym, dobrym. W ten sposób wyjasnia wam Bóg Swoje znaki. Byc
móze, bedziecie rozumni!
62. Wierzacymi sa tylko ci, którzy wierza w Boga i w Jego Poslanca. A
kiedy oni sa razem z nim w sprawie, która ich laczy, to oni nie
odchodza, dopóki nie poprosza go o pozwolenie. Zaprawde, ci, którzy
prosza cie o pozwolenie, to sa ci, którzy wierza w Boga i Jego
Poslanca. A kiedy oni prosza cie o pozwolenie wejscia w jakiejs ich
sprawie, to daj pozwolenie, komu chcesz sposród nich, i pros Boga o
przebaczenie dla nich. Zaprawde, Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
63. Nie nazywajcie Poslanca miedzy soba tak, jak nazywacie sie miedzy
soba nawzajem. Bóg zna tych sposród was, którzy sie wycofuja ukradkiem,
szukajac schronienia. Niech sie maja na bacznosci ci, którzy
sprzeciwiaja sie Jego rozkazowi; zeby nie dosiegla ich jakas niedola
albo zeby ich nie dosiegla kara bolesna.
64. Czyz nie?! Zaprawde, do Boga nalezy to, co jest w niebiosach i na
ziemi! On zna dobrze stan, w jakim sie znajdujecie, i On zna Dzien, w
którym ludzie do Niego zostana sprowadzeni. Wtedy On obwiesci im to, co
oni czynili. Bóg jest o kazdej rzeczy Wszechwiedzacy!
SURA 25. AL-FURQAN (ROZRóZNIENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. W imie Boga Milosiernego; Lirosciwego! Blogoslawiony niech bedzie
Ten, który zeslal rozróznienie Swemu sludze, aby byl ostrzegajacym dla
swiatów!
2. Ten, do którego nalezy królestwo niebios i ziemi; który nie wzial
sobie syna; który nie ma wspóltowarzysza w królestwie; który stworzyl
kazda rzecz i dal jej dokladna miare.
3. Jednak oni poza Nim wzieli sobie bogów, którzy nie potrafia niczego
stworzyc, lecz sami zostali stworzeni. Oni nie moga dzialac ani na
swoja szkode, ani na swoja korzysc; i nie wladaja ani smiercia, ani
zyciem, ani zmartwychwstaniem.
4. Powiedzieli ci, którzy nie uwierzyli: "To jest tylko klamstwo, które
on wymyslil, i pomogli mu w tym inni ludzie."
5. I powiedzieli: "To sa tylko basnie dawnych przodków. On kazal je
zapisac dla siebie i sa mu recytowane rano i wieczór.
6. Powiedz: "Zeslal to Ten, który zna tajemnice w niebiosach i na
ziemi. On jest Przebaczajacy, Litosciwy!"
7. I oni powiedzieli: "Cóz to z tym Poslancem? On je pozywienie i
chodzi po jarmarkach. Dlaczego nie zostal zeslany do niego aniol, aby
byc razem z nim ostrzegajacym!
8. Albo gdyby mu zostal rzucony jakis skarb czy tez posiadal jakis
ogród, z którego by sie zywil!" I powiedzieli niesprawiedliwi: "Wy
postepujecie jedynie za czlowiekiem zaczarowanym!"
9. Popatrz, jak oni podaja ci przyklady; tak ze zabladzili i nie moga
znalezc drogi.
10. Niech bedzie blogoslawiony Ten, który jesli zechce, da ci cos
lepszego niz to: Ogrody, gdzie w dole plyna strumyki i gdzie umiesci
dla ciebie palace.
175
11. Alez przeciwnie! Oni za klamstwo uznali Godzine! Lecz My
przygotowalismy dla tych, którzy za klamstwo uznali Godzine - ogien
palacy!
12. Kiedy ów ogien dojrzy ich z daleka, dojdzie do nich jego wsciekle
wycie.
13. A kiedy zostana wen wrzuceni, w ciasne miejsce, skrepowani razem,
beda wzywac zniszczenia.
14. Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego, lecz wzywajcie zniszczen
wielu.
15. Powiedz: "Czy to jest lepsze, czy Ogród wiecznosci obiecany
bogobojnym, który bedzie dla nich zaplata i przystania?"
16. Oni beda tam mieli to, co zechca; beda tam przebywac na wieki. To
jest obowiazujaca twego Pana obietnica, o która prosza.
17. I w Dniu, kiedy On ich zbierze, ich i tych, których czcili poza
Bogiem, On im powie: "Czy to wy sprowadziliscie z drogi te oto moje
slugi, czy tez oni sami zeszli z drogi?"
18. Oni powiedza: "Chwala Tobie! Nie bylo dla nas rzecza wskazana brac
sobie opiekunów poza Toba, lecz Ty pozwoliles im cieszyc sie zyciem, im
i ich ojcom, tak iz zapomnieli o napomnieniu i stali sie ludzmi
zgubionymi."
19. "Oni obwiniali was o klamstwo w tym, co mówicie, a wy nie mozecie
ani odwrócic kary, ani tez udzielic pomocy. A kto z was jest
niesprawiedliwy, to My damy mu zakosztowac kary wielkiej."
20. My nie wysylalismy przed toba poslanców, którzy by nie jedli
pozywienia i nie chodzili po bazarach. I uczynilismy niektórych z was
doswiadczeniem dla innych. Czyz nie bedziecie cierpliwi? A twój Pan
widzi jasno.
21. Ci, którzy sie nie spodziewaja Naszego spotkania, mówia: "Dlaczego
nie zostali zeslani do nas aniolowie albo dlaczego nie widzimy naszego
Pana?" I stali sie dumni w swoich duszach, i przekroczyli granice
wielkiej zuchwalosci.
22. W Dniu, kiedy oni zobacza aniolów - tego Dnia nie bedzie radosnej
wiesci dla grzeszników - beda mówili: "To przeszkoda nie do usuniecia."
23. I przystapilismy do dziel, jakich oni dokonali, i uznalismy je za
proch rozrzucony.
24. Tego Dnia mieszkancy Ogrodu beda mieli lepsze miejsce pobytu i
piekniejsze miejsce odpoczynku poludniowego.
25. W tym Dniu, kiedy rozerwie sie niebo z chmurami i kiedy zostana
zeslani aniolowie,
26. w tym Dniu prawdziwa wladza królewska bedzie nalezec do
Milosiernego; i dla niewiernych bedzie to Dzien trudny!
27. W tym Dniu niesprawiedliwy bedzie gryzl swoje rece, mówiac: "Ach,
gdybym byl wybral sobie droge razem z Poslancem!
28. Biada mi! Gdybym choc nie byl sobie wzial ctakiego tot za
przyjaciela!
29. On sprowadzil mnie z drogi daleko od napomnienia, które juz do mnie
grzyszlo. Szatan jest dla czlowieka zdrajca!
176
30. Powiedzial Poslaniec: "O Panie mój! Mój lud wzial ten Koran jako
pusta gadanine."
31. W ten sposób dla kazdego proroka przygotowalismy jakiegos wroga
sposród grzeszników. Lecz twój Pan wystarczy jako przewodnik po drodze
prostej i jako wspomozyciel!
32. Ci, którzy nie uwierzyli, mówia: "Gdyby przynajmniej Koran zostal
zeslany naraz w calosci!" Zostal on objawiony w ten sposób, aby twoje
serce bylo przez niego utwierdzone; i recytowalismy go wedlug pewnego
porzadku.
33. I kiedy oni przychodza do ciebie z jakas przypowiescia, My
przychodzimy do ciebie z prawda i lepszym wyjasnieniem.
34. Ci, którzy beda wskrzeszeni i skierowani twarzami ku Gehennie, beda
mieli najgorsze miejsce i beda najbardziej oddaleni z drogi.
35. Dalismy juz Mojzeszowi Ksiege i umiescilismy razem z nim jego brata
Aarona jako wezyra.
36. Powiedzielismy: "Idzcie obydwaj do ludu, który za klamstwo uznal
Nasze znaki!" - i zniszczylismy ten lud calkowicie.
37. A lud Noego, który za klamców uznal poslanców - potopilismy i
uczynilismy go znakiem dla ludzi; i przygotowalismy dla
niesprawiedliwych kare bolesna.
38. A jesli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkanców Ar-Rass , i liczne
pokolenia miedzy nimi
39. - to im wszystkim podawalismy przyklady i wszystkich zniszczylismy
calkowicie!
40. A przeciez z pewnoscia przechodzili oni obok miasta, na które spadl
zgubny deszcz. Czyz oni tego nie widzieli? Nie! Oni nie spodziewaja sie
zmartwychwstania!
41. A kiedy ciebie widza, to nasmiewaja sie z ciebie: "Czy to ten,
którego dal Bóg jako Poslanca?
42. On bylby nas oddalil od naszych bogów, gdybysmy nie trwali mocno
przy nich." Niebawem oni sie dowiedza, kiedy zobacza kare, kto bardziej
zbladzil z drogi.
43. Czy ty widziales tego, który sobie wzial swoja namietnosc za boga?
Czy ty bedziesz dla niego opiekunem?
44. Czy sadzisz, ze wiekszosc z nich slyszy albo rozumie?(, .. Oni sa
jak bydlo; nie, oni raczej zbladzili z drogi!
45. Czy ty nie widziales, jak Twój Pan przesuwa cien? - A gdyby chcial,
uczynilby go spokojnym. - I uczynilismy slonce jego przewodnikiem.
46. Nastepnie sprowadzamy go ku Sobie z latwoscia
47. On jest Tym, który uczynil dla was noc okryciem, sen odpoczynkiem,
a dzien zmartwychwstaniem.
48. On jest Tym, który posyla wiatry jako radosna wiesc zwiastujaca
Jego milosierdzie. I My spuscilismy z nieba wode czysta,
49aby dzieki niej ozywic martwa kraine i napoic nia liczne trzody i
istoty ludzkie, które stworzylismy.
177
50. I rozprowadzilismy ja miedzy nimi, aby pamietali; lecz wiekszosc
ludzi odrzuca wszystko, oprócz niewiary.
51. A jeslibysmy chcieli, to wyslalibysmy do kazdego miasta jakiegos
ostrzegajacego.
52. Nie sluchaj wiec niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapalem, przy
jego pomocy.
53. On jest Tym, który dal wolna droge dwom morzom: temu slodkiemu, o
przyjemnym smaku, i temu slonemu, gorzkiemu. Umiescil On miedzy nimi
przegrode i bariere nie do przebycia.
54. On jest Tym, który stworzyl czlowieka z wody i uczynil dla niego
zwiazki krwi i malzenstwa. Twój Pan jest Wszechmocny!
55. Oni czcza, poza Bogiem, to, co im ani nie przynosi zadnej korzysci,
ani tez nie moze im zaszkodzic. Niewierny jest zawsze przeciwko swemu
Panu pomocnikiem.
56. My wyslalismy ciebie jedynie jako zwiastuna radosnej wiesci i jako
ostrzegajacego.
57. Powiedz: "Nie zadam od was za to zadnej zaplaty, nic oprócz tego,
aby ten, kto chce, wybral sobie droge do swego Pana."
58. I zaufaj Zyjacemu, który nie umiera! I wyslawiaj Jego chwale!
Wystarczy, iz On jest dobrze swiadomy grzechów swoich slug!
59. On jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie, i to, co jest miedzy
nimi - w ciagu szesciu dni. Potem umocnil sie na tronie - Milosierny. !
Zapytaj o Niego dobrze wiedzacego
60. Kiedy im sie powie: "Wybijajcie poklony Milosiernemu!", oni mówia:
"Cóz to jest ten Milosierny? Czy my mamy wybijac poklony na twój
rozkaz?" I to tylko powieksza ich niechec.
61. Niech bedzie blogoslawiony Ten, który uczynil na niebie konstelacje
i który umiescil na nim lampe i ksiezyc dajacy swiatlo!
62. On jest Tym, który uczynil noc i dzien nastepujacymi po sobie dla
tych, którzy chca pamietac lub którzy chca byc wdzieczni.
63. Sludzy Milosiernego: ci, którzy chodza po ziemi skromnie i kiedy
ludzie nieswiadomi zwracaja sie do nich, to mówia: "Pokój!"
64. I ci, którzy spedzaja noce przed swoim Panem, wybijajac poklony lub
stojac.
65. I ci, którzy mówia: "Panie nasz! Odwróc od nas kare Gehenny!
66. Zaprawde, kara ta jest ciagla tortura! Zaprawde, nieszczesna jest
Gehenna jako miejsce schronienia i pobytu
67. I ci, którzy kiedy rozdaja, to ani nie trwonia, ani nie skapia,
poniewaz miedzy tymi dwoma lezy to, co sluszne.
68. I ci, którzy nie wzywaja zadnego boga, poza Bogiem; i nie zabijaja
nikogo wbrew zakazowi Boga, chyba ze zgodnie z prawem; i nie uprawiaja
rozpusty. A kto to czyni, spotka go kara za grzech.
69. Jemu bedzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i bedzie w niej
ponizony na wieki.
178
70. Z wyjatkiem tych, którzy sie nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili
dobre dzielo; tym Bóg zamieni ich zle czyny na dobre. Bóg jest
Przebaczajacy, Litosciwy!
71. A kto sie nawróci i czyni dobro, ten, zaprawde, nawraca sie ku Bogu
pelen skruchy!
72. I ci, którzy nie zaswiadczaja falszu, a kiedy przechodza obok
pustej gadaniny, to przechodza z godnoscia;
73. i ci, którzy, kiedy sie im wspomina znaki ich Pana, nie staja
naprzeciw nich glusi i slepi;
74. i ci, którzy mówia: "Panie nasz! Daj nam od naszych zon i naszego
potomstwa ochlode oczu i uczyn nas wzorem dla bogobojnych!"
75. - tacy otrzymaja jako zaplate komnate wyniosla za to, iz byli
cierpliwi. Oni tam zostana powitani pozdrowieniem i slowem: "Pokój!"
76. Beda przebywac tam na wieki. Piekne to mieszkanie i miejsce pobytu!
77. Powiedz: "Mój Pan nie bedzie troszczyl sie o was bez waszej
modlitwy. Wy jednak zadawaliscie klam i skutek bedzie nieunikniony."
SURA 26. ASH-SHUARAA (POECI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ta. Sin. Mim.
2. To sa znaki Ksiegi jasnej!
3. Byc moze, zadreczasz sie dlatego, ze oni nie wierza.
4. Jesli zechcemy, to sprowadzimy na nich znak z nieba i upokorza sie
przed nimi ich karki.
5. A nie przychodzi do nich zadne nowe napomnienie od Milosiernego,
zeby sie od niego nie odwrócili
6. i nie uznali go za klamstwo. Otóz niebawem przyjda do nich wiesci o
tym, z czego oni sie wysmiewali.
7. Czyz oni nie patrza na ziemie? Ilez wszelkiego rodzaju par
szlachetnych wyroslo na niej za Nasza przyczyna!
8. Zaprawde, w tym jest znak, lecz wiekszosc z nich nie wierzy!
9. I zaprawde, twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
10. Oto twój Pan wezwal Mojzesza: "Idz do ludu niesprawiedliwego,
11. ludu Faraona! Czyz oni nie beda bogobojni?"
12. Powiedzial: "Panie mój ! Boje sie, zeby mnie nie uznali za klamce;
13. scisnie sie moja piers i mój jezyk sie nie rozwiaze. Poslij wiec po
Aarona!
14. Oni maja pewne przewinienie do zarzucenia mi i obawiam sie, ze mnie
zabija."
15. Rzekl: "Wcale nie! Idzcie obydwaj z Naszymi znakami. My bedziemy
razem z wami, bedziemy sie przysluchiwac.
16. Idzcie obydwaj do Faraona i powiedzcie: TJestesmy poslancami od
Pana swiatów. 17. Odeslij z nami synów Izraela!t"
179
18. Powiedzial Faraon: "Czy nie wychowalismy ciebie wsród nas, kiedy
byles dzieckiem? Czy nie przebywales wsród nas przez wiele lat twego
zycia?
19. Potem popelniles czyn, który popelniles; i jestes wsród
niewdzieczników!"
20. powiedzial: "Popelnilem ten czyn bedac wsród ludzi, którzy bladza.
21. I ucieklem od was, poniewaz sie was obawialem; a Pan mój dal mi
madrosc i uczynil mnie jednym z poslanców.
22. Czyz to dobrodziejstwo, z powodu którego czynisz mi wyrzuty, bylo
dane po to, aby uczynic niewolnikami synów Izraela?"
23. Powiedzial Faraon: "A kto to jest Pan swiatów?"
24. Powiedzial: "Pan niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi -
jesli jestescie pewni wiary!"
25. powiedzial tym; którzy byli wokól niego: "Czyz wy nie slyszycie?"
26. powiedzial Mojzesz: "Pan wasz i waszych pierwszych ojców!"
27. Powiedzial: "Zaprawde, ten wasz poslaniec, który zostal wam
przyslany, jest chyba opetany!"
28. Powiedzial: "To jest Pan Wschodu i Zachodu, i tego, co jest miedzy
nimi - gdybyscie tylko chcieli zrozumiec!"
29. Powiedzial Faraon: "Jesli wezmiesz sobie jakiegos boga, poza mna,
to ja ciebie kaze wrzucic do wiezienia!"
30. Powiedzial: "A jesli ja przyjde do ciebie z czyms oczywistym?"
31. Powiedzial: "Przychodz wiec z tym, jesli jestes prawdomówny!"
32. Wtedy on rzucil laske swoja i oto stala sie ona prawdziwym wezem.
33. I wyciagnal swoja reke, i oto ona stala sie biala dla- pamacych.
34. Powiedzial do starszyzny,;, która go otaczala: "Zaprawde, to jest
czarownik uczony!
35. On chce przepedzic was z waszej ziemi przez swoje czary. Cóz wiec
doradzicie?"
36. Powiedzieli: "Daj mu nieco czasu, jemu i jego braru, i wyslij do
miast ludzi,
37. ktbrzy zbiora i przyprowadza wszystkich madrych czarowników."
38. I zostali zebrani czarownicy w ustalonym czasie okreslonego dnia.
39. I powiedziano ludziom: "Czy zechcecie sie zebrac?
40. Byc moze, pójdziemy za czarownikami, jesli oni zwycieza?"
41. A kiedy przyszli czarownicy, powiedzieli Faraonowi: "Czy otrzymamy
jakas nagrode, jesli bedziemy zwyciezcami?"
42. On Powiedzial: "Tak, z pewnoscia! I bedziecie dopuszczeni do nas
blisko!"
43. powiedzial do nich Mojzesz: "Rzuccie, co macie rzucic!"
44. Wtedy oni rzucili swoje sznury i laski i powiedzieli: "Na potege
Faraona, my bedziemy zwyciezcami!"
180
45. Wówczas Mojzesz rzucil swoja laske i polknela ona to, co oni
wymyslili falszywie.
46. Wtedy czarownicy rzucili sie na ziemie, wybijajac poklony.
47. Oni powiedzie!i: "Uwierzylismy w Pana swiatów!
48. pana Mojzesza i Aarona!"
49. powiedzial Faraon: "Uwierzyliscie jemu, zanim dalem wam pozwolenie.
On jest pewnie waszym mistrzem, który was naucryl czarów! Lecz wy
niebawem sie dowiecie. Obeme wam rece i nogi naprzemianlegle i kaze was
wszystkich uktzyzowac!"
50. Oni powiedzieli: "Zadna szkoda! My sie zwrócimy do naszego Pana!
51. pragniemy, by nasz Pan przebaczyl nam nasze grzechy, poniewaz
jestesmy pierwsi z wierzacych."
52. I objawilismy Mojzeszowi: "Wyruszaj noca z Moimi slugami! Wy na
pewno bedziecie scigani!"
53. Wtedy Faraon rozeslal po miastach ludzi zwolujacych:
54. "Zaprawde, oni stanowia tylko nieliczna grupe;
55. srodze nas rozgniewali,
56. lecz nas jest wielu i mamy sie na bacznosci."
57. I wtedy pozbawilismy ich ogrodów i zródel,
58. skarbów i szlachetnego miejsca pobytu.
59. Tak sie stalo. I dalismy to wszystko w dziedzictwo synom Izraela.
60. Wtedy Egipcjanie urzadzili za nimi poscig o wschodzie slonca.
61. A kiedy ujrzaly sie nawzajem obie gromady ludzi, towarzysze
Mojzesza powiedzieli: "Oni nas niewatpliwie dosiegna!"
62. Powiedzial: "Wcale nie! Zaprawde, ze mna jest mój Pan! On mnie
poprowadzi droga prosta!"
63. I objawilismy Mojzeszowi: "Uderz twoja laska morze!" I ono sie
rozdzielilo, a kazda jego czesc byla jak wielka góra.
64. I pozwolilismy przyblizyc sie tamtym drugim.
65. I wyratowalismy Mojzesza i tych wszystkich, którzy razem z nim
byli.
66. A potopilismy tamtych.
67. Zaprawde, w tym jest znak! Lecz wiekszosc z nich nie uwierzyla.
68. Twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
69. I opowiedz im historie Abrahama!
70. Oto powiedzial on do swego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?"
71. Powiedzieli: "Czcimy balwany i trwamy przed nimi poboznie."
72. Powiedzial: "Czy one was slysza, kiedy wy ich wzywacie?
73. I czy one sa wam pozyteczne czy szkodliwe?"
74. Powiedzieli: "Nie! Lecz my znalezlismy naszych ojców, którzy w ten
sposób czynili."
181
75. Powiedzial: "A czy przygladneliscie sie temu,
76. co czciliscie, wy i wasi najdawniejsi ojcowie? Te balwany sa
przeciez wrogami dla mnie, a nie Pan swiatów,
77. ...
78. który mnie stworzyl i który mnie prowadzi droga prosta,
79. który mnie karmi i poi,
80. a kiedy zachoruje, to mnie leczy;
81. który sprowadzi na mnie smierc, potem mnie ozywi,
82. i który - pragne tego goraco - przebaczy mi moje grzechy w Dzien
Sadu!
83. Panie mój! Uzycz mi madrosci, i polacz mnie ze sprawiedliwymi.
84. Uczyn mnie jezykiem prawdy wsród pózniejszych pokolen.
85. Uczyn mnie jednym z dziedziców Ogrodu szczesliwosci.
86. Przebacz mojemu ojcu, byl bowiem w liczbie bladzacych.
87. I nie zawstydz mnie w Dniu, kiedy oni zostana wskrzeszeni;
88. w Dniu, kiedy nie przyniosa korzysci ani majatek, ani synowie,
89. jedynie ten, który przyjdzie do Boga z czystym sercem."
90. I przyblizony bedzie Ogród dla bogobojnych,
91. a pieklo ukaze sie jasno dla tych, którzy bladzili!
92. Bedzie im powiedziane: "Gdzie sa ci, których czciliscie
93. poza Bogiem? Czy oni wam pomagaja albo czy pomagaja samym sobie?"
94. zostana tam wrzuceni oni sami i ci, którzy zabladzili,
95. i zastepy Iblisa, wszyscy razem.
96. Oni beda mówili, prowadzac tam spór miedzy soba:
97. Na Boga! My bylismy z pewnoscia w jawnym bledzie,
98. kiedy stawialismy was na równi z Panem swiatów!
99. Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy,
100. nie mamy wiec oredowników
101. ani tez nie mamy wiernego przyjaciela.
102. O, jesliby nam dany byl powrót, to bylibysmy miedzy wiernymi!"
103. Zaprawde, w tym jest znak, lecz wiekszosc ludzi nie wierzy!
104. Zaprawde, twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
105. Lud Noego uznal za klamców tych, którzy zostali poslani.
106. Oto powiedzial im ich brat Noe: "Czy wy nie boicie sie Boga?
107. Ja przeciez jestem dla was poslancem godnym zaufania!
108. Przeto bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!
109. Ja nie zadam od was za to zadnej zaplaty; moja zaplata nalezy
tylko do Pana swiatów.
182
110. Przeto bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!"
111. Oni powiedzieli: "Czy mamy tobie wierzyc, skoro za toba poszli
najpodlejsi?"
112. On powiedzial: "Ja nie posiadam wiedzy o tym, co oni czynili.
113. Rachunek ich nalezy tylko do mego Pana; gdybyscie byli tego
swiadomi!
114. Ja nie chcialbym odpychac wierzacych.
115. Ja jestem tylko jawnie ostrzegajacym."
116. Oni powiedzieli: "Jesli nie zaprzestaniesz, o Noe, to z pewnoscia
cie ukamienujemy!"
117. powiedzial: "Panie mój ! Mój lud uznal mnie za klamce.
118. Rozstrzygnij wiec jasno miedzy mna a nim! Uratuj mnie i tych
wiernych, którzy sa razem ze mna!"
119. I uratowalismy jego i tych, którzy byli z nim w zaladowanym
statku;
120. i potopilismy pozostalych.
121. Zaprawde, w tym jest znak, lecz wiekszosc ludzi nie wierzy!
122. Zaprawde, twój pan jest Potezny, Litosciwy!
123. I lud Ad uznal wyslanników za klamców.
124. Oto powiedzial do nich ich brat Hud: "Czy wy tsie boicie sie Boga?
125. Ja przeciez jestem dla was poslancem godnym zaufania.
126. przeto bójcie sie Boga i slachajcie mnie!
127. Ja nie zadam od was zadnej nagrody. Moja nagroda nalezy tylko do
Pana swiatów!
128. Czy nadal bedziecie budowac na kazdym wzniesieniu jakis znak dla
daremnej zabawy?
129. I czy zbudujecie sobie twierdze w nadziei, ze bedziecie
niesmiertelni?!
130. A kiedy przejmujecie wladze sila, jestescie gwaltowni jak tyrani.
131. Bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!
132. Bójcie sie Tego, który was zaopatrzyl w to, co wam wiadomo:
133. On zaopatrzyl was w trzody i synów,
134. ogrody i zródla.
135. Ja, zaprawde, boje sie dla was Wielkiego Dnia!"
136. Oni powiedzieli: "Nam jest wszystko jedno, czy ty nas napominasz,
czy tez nie jestes z liczby napominajacych.
137. Nasze postepowanie podobne jest tylko do postepowania naszych
przodków.
138. I my nie bedziemy ukarani!"
139. I oni uznali go za klamce, wiec ich wytracilismy. Zaprawde, w tym
jest znak, lecz wiekszosc ludzi nie wierzyi
183
140. Zaprawde, twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
141. I lud Samud uznal za klamców tych, którzy zostali poslani.
142. Oto powiedzial im ich brat Salih: "Czy wy nie bedziecie bogobojni?
143. Ja jestem dla was poslancem godnym zaufania.
144. przeto bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!
145. Nie zadam od was zadnej nagrody. Moja nagroda jest tylko u Pana
swiatów!
146. Czy myslicie, ze zawsze pozostaniecie wsród tego, co jest tutaj,
bezpieczni?
147. wsród ogrodów i zródel?
148. wsród pól uprawnych i drzew palmowych o delikatnych kisciach
owoców?
149. Czy myslicie, ze zawsze bedziecie zrecznie wykuwac domy w górach?
150. przeto bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!
151. I nie sluchajcie ludzi bezboznych,
152. którzy szerza zgorszenie na ziemi i nie czynia dobra!"
153. Oni powiedzieli: "Ty jestes tylko jednym z zaczarowanych.
154. Jestes tylko czlowiekiem jak my. Przynies nam jakis znak, jesli
jestes z liczby prawdomównych!"
155. powiedzial: "To jest wielbladzica; ona pic bedzie okreslonego
dnia, a wy pic bedziecie innego oznaczonego dnia.
156. Nie czyncie jej nic zlego, bo dosiegnie was kara Dnia Wielkiego!"
157. Oni jednak przecieli jej peciny, lecz nazajutrz tego pozalowali.
158. I dosiegla ich kara. Zaprawde, w tym jest znak, lecz wiekszosc
ludzi nie wierzy!
159. Zaprawde, twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
160. Lud Lota uznal za klamców tych, którzy zostali poslani.
161. Oto powiedzial do nich brat ich Lot: "Czy wy nie bedziecie
bogobojni?
162. Ja jestem dla was poslancem godnym zaufania.
163. przeto bójcie sie Boga i sluchajcie mnie!
164. Ja nie zadam od was za to zadnej zaplaty. Moja zaplata jest tylko
u Pana swiatów!
165. Czy bedziecie obcowac z mezczyznami ze wszystkich swiatów,
166. a pozostawiac wasze zony, które stworzyl wasz Pan dla was? Tak,
jestescie ludem wystepnym!"
167. Oni powiedzieli: "Jesli nie zaprzestaniesz, o Locie, to niechybnie
zostaniesz wypedzony!"
168. On powiedzial: "Nienawidze tego, co wy czynicie.
169. panie mój! Wyratuj mnie i moja rodzine od tego, co oni czynia!"
170. I wyratowalismy jego i jego rodzine wszystkich razem;
184
171. jedynie stara kobieta znalazla sie wsród tych, którzy pozostali w
tyle.
172. Nastepnie wytracilismy innych.
173. I spuscilismy na nich gwaltowny deszcz. A jakze zgubny jest deszcz
dla tych, którzy zostali ostrzezeni!
174. Zaprawde, w tym jest znak, lecz wiekszosc ludzi nie wierzy!
175. Zaprawde, twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
176. Mieszkancy Gaszczu uznali za klamców tych, którzy zostali poslani.
177. Oto powiedzial do nich Szu`ajb: "Czy wy nie bedziecie bogobojni?
178. Ja jestem dla was poslancem godnym zaufania.
179. Bójcie sie wiec Boga i sluchajcie mnie!
180. Ja nie zadam od was zadnej zaplaty. Moja zaplata jest tylko u Pana
swiatów!
181. Dawajcie pelna miare, a nie badzcie w liczbie tych, którzy
narazaja na straty!
182. Wazcie dokladna waga!
183. Nie zmniejszajcie ludziom ich dobytku i nie czyncie zla na ziemi,
szerzac zgorszenie!
184. Bójcie sie Tego, który was stworzyl, i pokolenia dawnych
przodków!"
185. Oni powiedzieli: "Ty jestes tylko jednym z zaczarowanych.
186. Jestes przeciez tylko czlowiekiem, podobnie jak my; i sadzimy, ze
jestes tylko klamca.
187. Spusc wiec na nas platy z nieba, jesli jestes z liczby
prawdomównych!"
188. On powiedzial: "Mój Pan wie najlepiej, co wy czynicie!"
189. Lecz oni uznali go za klamce. I pochwycila ich kara Dnia Cienia:
to byla kara Dnia Wielkiego.
190. Zaprawde, w tym jest znak, lecz wiekszosc ludzi nie wierzy.
191. Zaprawde, twój Pan jest Potezny, Litosciwy!
192. To jest objawienie Pana swiatów!
193. Z nim zeszedl Duch wierny
194. na twoje serce, abys byl w liczbie ostrzegajacych
195. w jezyku arabskim, jasnym.
196. Zaprawde, to jest w Pismach dawnych przodków!
197. Czy to nie bylo dla nich znakiem, ze wiedza to uczeni synów
Izraela?
198. Jeslibysmy objawili to komus z cudzoziemców
199. i on wyrecytowalby to przed nimi, to oni tez by mu nie uwierzyli.
200. W ten sposób wprowadzilismy to w serca grzeszników.
201. Oni w to nie uwierza, dopóki nie zobacza kary bolesnej .
185
202. I przyjdzie ona do nich nagle, kiedy nawet nie beda sie jej
spodziewac.
203. Oni wtedy powiedza:
204. "Czy my znajdziemy sie wsród tych, którym bedzie dana zwloka?" Czy
oni staraja sie przyspieszyc Nasza kare?
205. ...
206. Jak ci sie wydaje? Jeslibysmy pozwolili im uzywac zycia przez
wiele lat, a potem przyszlo do nich to co im zostalo obiecane, .
207. to czyz przyniesie im jakakolwiek korzysc to, co bylo im dane
uzywac?
208. I nie zniszczylismy zadnego miasta, zanim nie zostali tam wyslani
ci, którzy ostrzegali
209. dla napomnienia; poniewaz My nie bylismy niesprawiedliwi.
210. Nie przyniesli go przeciez szatani.
211. To im sie nie godzi i nie sa do tego zdolni;
212. oni sa odsunieci od sluchania.
213. Nie wzywaj wiec, wraz z Bogiem, zadnego innego boga, zebys sie nie
znalazl wsród tych, którzy beda ukarani.
214. I ostrzegaj twój ród, bliskich krewnych!
215. Pochyl twe skrzydla ku tym sposród wiernych, którzy postepuja za
toba!
216. A jesli ciebie nie sluchaja, to powiedz im: "Ja nie jestem winien
tego, co wy czynicie!"
217. Zaufaj Poteznemu, Litosciwemu!
218. Temu, który ciebie widzi, kiedy wstajesz
219. i wtedy sie obracasz wsród tych, którzy wybijaja poklony.
220. Zaprawde, On jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
221. Czy, ja mam was powiadomic, na kogo zstepuja szatani?
222. Zstepuja oni na kazdego klamce, grzesznika.
223. Oni podaja do wiadomosci to, co zaslyszeli, lecz wiekszosc z nich
to klamcy.
224. A jesli chodzi o poetów, to postepuja za nimi ci, którzy bladza.
225. Czy ty nie widzisz, jak oni wedruja po wszystkich dolinach
226. i jak mówia to, czego nie czynia?
227. Wyjatek stanowia ci, którzy uwierzyli, pelnili dobre dziela i
czesto wspominali Boga. Oni obronili sie po tym, jak doznali
niesprawiedliwosci. A niebawem dowiedza sie ci; którzy czynili
niesprawiedliwosc, jakich przeciwnosci losu oni doznaja!
SURA 27. AN-NAML (MRÓWKI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ta. Sin. To sa znaki Koranu i Ksiegi jasnej:
186
2. droga prosta i radosna wiesc - dla tych, którzy wierza,
3. którzy odprawiaja modlitwe, którzy daja jalmuzne i wierza szczerze w
zycie ostateczne.
4. Zaprawde, tym, którzy nie wierza w zycie ostateczne, upiekszylismy
ich dzialania, wiec oni wedruja na oslep.
5. Oto ci, których oczekuje najgorsza kara; oni w zyciu ostatecznym
beda najbardziej stratni.
6. Ty otrzymujesz Koran od Madrego, Wszechwiedzacego.
7. Oto powiedzial Mojzesz do swego ludu: "Zauwazylem ogien; przyniose
wam od niego wiadomosc albo przyniose wam plonaca glownie. Byc moze, wy
sie ogrzejecie!"
8. Lecz kiedy zblizyl sie do niego, dal sie slyszec glos:
"Blogoslawiony jest Ten, który jest w ogniu i który jest wokól niego!
Chwala niech bedzie Bogu, Panu swiatów!
9. O Mojzeszu! Zaprawde, Jam jest Bóg, Potezny, Madry!
10. Rzuc twoja laske!" A kiedy zobaczyl, iz ona wije sie jak waz,
odwrócil sie plecami i nie mógl zrobic kroku. "O Mojzeszu! Nie bój sie!
Nie boja sie przeciez poslancy w Mojej obecnosci.
11. A jesli kto popelni niesprawiedliwosc, a potem zmieni zlo na dobro
- to, zaprawde, Ja jestem Przebaczajacy, Litosciwy!
12. Wlóz twoja reke za pazuche; wyjmiesz ja biala bez zadnej szkody. To
jeden z dziewieciu znaków dla Faraona i jego ludu. Zaprawde, oni sa
ludem bezboznym!"
13. A kiedy otrzymali Nasze znaki, dajace jasne spojrzenie; oni
powiedzieli: "To sa czary oczywiste!"
14. I oni je odrzucili - niesprawiedliwie i dumnie - chociaz ich dusze
byly przekonane o prawdzie. I popatrz, jaki byl ostateczny koniec tych,
którzy szerzyli zgorszenie!
15. My dalismy wiedze Dawidowi i Salomonowi. Oni powiedzieli: "Chwala
Bogu, który nas wyniósl ponad wielu z jego slug wierzacych!"
16. Salomon byl dziedzicem Dawida i powiedzial: "O ludzie! Nauczono nas
mowy ptaków i zostalismy obdarowani wszelkimi rzeczami. Zaprawde, to
jest laska oczywista!"
17. I zgromadzone zostaly wojska dla Salomona, zlozone z dzinnów, ludzi
i ptaków; i ustawiono je w szeregi.
18. A kiedy doszli do Doliny Mrówek; jedna mrówka powiedziala: "O
mrówki! Wejdzcie do waszych pomieszczen, zeby Salomon i jego wojska nie
stratowaly nas przez nieuwage."
19. I Salomon usmiechnal sie na te jej slowa, i powiedzial: "Panie mój!
Pobudz mnie, abym byl wdzieczny za Twoja dobroc, która mnie napelniles
i moich rodziców; i abym czynil dobro, które by sie Tobie podobalo.
Wprowadz mnie, przez Twe milosierdzie, pomiedzy Twoje slugi
sprawiedliwe!"
20. Salomon zrobil przeglad ptaków i powiedzial: "Dlaczegoz nie widze
dudka? Czyzby byl nieobecny?
21. Ukarze go niechybnie kara surowa albo, doprawdy, go zabije, chyba
ze przyniesie mi wyrazne usprawiedliwienie!"
187
22. Lecz on niebawem sie zjawil i powiedzial: "Dowiedzialem sie o
czyms, czego ty nie wiesz. Przynosze ci od ludu Saba wiesc pewna.
23. Oto znalazlem kobiete, która króluje nad nimi; ona otrzymala
wszystko i ma wspanialy tron.
24. Znalazlem ja i jej lud oddajacych poklon sloncu, poza Bogiem.
Szatan upiekszyl im ich dzialania i odsunal od drogi; nie ida wiec
droga prosta.
25. Nie oddaja oni poklonów Bogu, który wyprowadza z ukrycia to, co
jest w niebiosach i na ziemi, i który wie, co ukrywacie i co
ujawniacie.
26. Oto Bóg! Nie ma boga, jak tyiko On, Pan tronu wspanialego!"
27. Powiedzial: "Zobaczymy, czy ty mówisz prawde czy tez jestes z
liczby klamców.
28. Idz z tym moim listem, rzuc go im, potem odwróc sie od nich i
zaczekaj na to, co oni odpowiedza."
29. Królowa powiedziala: "O starszyzno! Oto zostal mi rzucony
szlachetny list.
30. pochodzi on od Salomona i oto on: TW imie Boga Milosiernego,
Litosciwego!
31. Nie wynoscie sie nade mnie i przybywajcie do mnie poddani
calkowicie!t"
32. powiedziala: "O starszyzno! Dajcie mi rade w mojej sprawie! Ja nie
moge rozstrzygnac niczego, dopóki nie bedziecie przy mnie swiadkami."
33. Oni powiedzieli: "Posiadamy wielka sile i posiadamy wielka odwage,
lecz rozkaz nalezy do ciebie. Rozwaz wiec, co rozkazesz!"
34. Ona powiedziala: "Kiedy królowie wkraczaja do miasta, to je niszcza
i czynia najmozniejszych z jego mieszkanców - najnedzniejszymi. W ten
sposób oni czynia.
35. Ja jednak posle im podarunek i zobacze, z czym powróca wyslannicy."
36. Kiedy przybyli do Salomona, on powiedzial: "Czy chcecie mnie
wspomóc bogactwem? Przeciez to, co dal mi Bóg, jest lepsze od tego, co
dal wam. To tylko wy cieszycie sie waszym podarunkiem!
37. Wracajcie do swoich! My przyjdziemy do nich z wojskami, którym oni
nie beda mogli sie przeciwstawic. My ich na pewno wypedzimy z ich
kraju, nedznych i ponizonych."
38. I powiedzial: "O starszyzno! Kto z was przyniesie mi jej tron,
zanim oni przyjda do mnie poddani calkowicie?"
39. powiedzial Ifrit sposród dzinnów: "Ja ci go przyniose, zanim
powstaniesz ze swego miejsca; jestem dosc silny, by to uczynic, i godny
zaufania."
40. Powiedzial ten, który posiadal wiedze z Ksiegi: "Ja ci go
przyniose, zanim powróci do ciebie twoje spojrzenie." A kiedy Salomon
zobaczyl go stojacego solidnie przed nim, powiedzial: "To jest z laski
mego Pana, aby mnie doswiadczyc, czy bede wdzieczny czy niewdzieczny."
Kto jest wdzieczny, jest wdzieczny dla siebie samego; a kto jest
niewdzieczny... - zaprawde, mój Pan jest Bogaty, Szlachetny!
188
41. Powiedzial: "Zamaskujcie ten jej tron, abysmy mogli zobaczyc, czy
ona jest prowadzona droga prosta czy tez jest sposród tych, którzy nie
ida droga prosta."
42. Tak wiec, kiedy ona przybyla, powiedziano jej: "Czy taki jest twój
tron?" Ona powiedziala: "Zdaje sie, ze to on." "I nam bowiem zostala
dana wiedza przed nia, i my poddalismy sie calkowicie."
43. Ja odsunelo z drogi to, co czcila poza Bogiem; ona przeciez byla z
ludu niewiernych.
44. Powiedziano jej: "Wejdz do palacu!" Kiedy ona go zobaczyla,
sadzila, ze to jest tafla wody, i odslonila swoje nogi. On powiedzial:
"To jest palac wylozony taflami z krysztalu." Ona powiedziala: "Panie
mój! Uczynilam sobie niesprawiedliwosc; razem z Salomonem poddaje sie
calkowicie Bogu, Panu swiatów!"
45. poslalismy do ludu Samud ich brata Saliha: "Czcijcie Boga!" I oto
oni podzielili sie na dwie grupy, które prowadzily ze soba spór.
46. On powiedzial: "O ludu mój ! Dlaczego sie spieszycie z czynieniem
zla przed dobrem? Gdybyscie tylko poprosili Boga o przebaczenie, byc
moze, doznalibyscie milosierdzia!"
47. Oni powiedzieli: "Wyciagneliamy zla wrózbe dotyczaca ciebie i tych,
którzy sa z toba. On powiedzial: "Wasza wrózba jest u Boga. Tak!
Owszem! Wy jestescie ludem wystawionym na próbe!"
48. A bylo w miescie dziewieciu ludzi, którzy szerzyli zgorszenie na
ziemi, a nie czynili dobra.
49. Oni powiedzieli: "Przysiegnijcie sobie wzajemnie na Boga: My
zaatakujemy go noca - jego samego i jego rodzine - potem powiemy jego
opiekunowi: TMy nie bylismy swiadkami jego zguby i zguby jego rodziny,
my jestesmy prawdomówni.t
50. Oni zamyslili podstep i My zamyslilismy podstep, kiedy oni nawet
nie przeczuwali.
51. I popatrz, jaki byl ostateczny koniec ich podstepu! Zniszczylismy
calkowicie ich i ich lud, wszystkich razem.
52. I opustoszaly ich domostwa za to, iz byli niesprawiedliwi.
Zaprawde, w tym jest znak dla ludzi, którzy wierza!
53. I uratowalismy tych, którzy uwierzyli i którzy byli bogobojni.
54. I Lota. Powiedzial on do swego ludu: "Czyz bedziecie popelniac
szpetote, skoro jasno widzicie?
55. Cóz bedziecie zwracac sie do mezczyzn, pod wplywem namietnosci,
zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jestescie ludem nieswiadomym!"
56. Jedyna odpowiedzia jego ludu byly slowa: "Wypedzcie rodzine Lota z
waszego miasta! To sa przeciez ludzie, którzy sie uwazaja za czystych!"
57. I uratowalismy jego i jego rodzine, z wyjatkiem zony.
Zdecydowalismy, aby ona byla wsród tych, którzy pozostali w tyle.
58. I spuscilismy na nich deszcz. A jakze zly jest deszcz tych, którzy
zostali ostrzezeni!
59. Powiedz: "Chwala niech bedzie Bogu i pokój nad Jego slugami,
których On wybral!" Czy Bóg jest lepszy, czy tez to, co oni dodaja jako
wspóltowarzyszy?
189
60. On jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie, który spuscil z
nieba wode dla was - dzieki której sprawilismy, iz wyrosly ogrody pelne
blasku. Wy nie potrafilibyscie spowodowac, izby wyrosly w nich drzewa.
Czy jest jakis bóg obok Boga? Tak, owszem! Oni sa ludem, który
przypisuje równych.
61. On jest Tym, który uczynil ziemie miejscem stalym i utworzyl w jej
szczelinach rzeki, i utworzyl na niej solidnie stojace góry, i utworzyl
miedzy dwoma morzami przegrode. Czy jest jakis inny bóg obok Boga? Alez
nie! Lecz wiekszosc ludzi nie wie!
62. On jest Tym, który wysluchuje ucisnionego, kiedy Go wzywa, który
odsuwa zlo i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakis
inny bóg obok Boga? Jakze malo oni sobie przypominaja!
63. On jest Tym, który prowadzi was droga prosta w ciemnosci, na ladzie
stalym i na morzu, i który posyla wiatry jako radosna wiesc zwiastujaca
Jego milosierdzie. Czy istnieje jakis inny bóg obok Boga? Bóg jest
wyniosly ponad to, co Jemu przypisuja jako wspóltowarzyszy!
64. On jest Tym, który daje poczatek stworzeniu, a potem je ponawia, i
który daje wam zaopatrzenie z nieba i z ziemi. Czy istnieje jakis inny
bóg obok Boga? Przyniescie wiec wasz dowód, jesli mówicie prawde!
65. Powiedz: "Nikt nie zna tego, co ukryte w niebiosach i na ziemi, z
wyjatkiem Boga!" Oni zas nie wiedza, kiedy beda wskrzeszeni.
66. Przeciwnie! Ich wiedza o zyciu ostatecznym nie jest wystarczajaca;
przeciwnie! oni o nim powatpiewaja; tak! oni sa slepi!
67. I mówia ci, którzy nie wierza: "Czyz my, kiedy sie staniemy
prochem, podobnie jak nasi ojcowie, czyz zostaniemy wyprowadzeni?
68. Bylo nam to obiecane, podobnie jak naszym ojcom przedtem! To sa
tylko opowiesci dawnych przodków!"
69. Powiedz: "Podrózujcie po ziemi i patrzcie, jaki byl ostateczny
koniec grzeszników!"
70. Nie smuc sie nad nimi i nie pozostawaj w niepokoju z powodu tego,
co oni podstepnie knuja!
71. Oni mówia: "Kiedy to zisci sie ta obietnica, jesli jestescie
prawdomówni?"
72. Powiedz: "Byc moze, jest tuz za wami czesc tego, co staracie sie
przyspieszyc!"
73. Zaprawde, twój Pan jest wladca laski dla ludzi, lecz wiekszosc z
nich nie dziekuje!
74. Zaprawde, twój Pan wie dobrze, co kryja ich piersi i co oni glosza
jawnie!
75. Nie ma nic ukrytego w niebie i na ziemi, czego by nie bylo w
Ksiedze jasnej!
76. Zaprawde, ten Koran opowiada synom Izraela znaczna czesc tego, w
czym oni sie róznia!
77. I zaprawde, on jest droga prosta i milosierdziem dla tych, którzy
wierza!
78. Zaprawde, twój Pan rozstrzygnie miedzy nimi przez Swój sad! On jest
Potezny, Wszechwiedzacy!
190
79. Zaufaj wiec Bogu! Ty trwasz przy prawdzie oczywistej .
80. Zaprawde, ty nie zmusisz do slyszenia martwych ani tez nie zmusisz
do uslyszenia tego wezwania gluchych, kiedy oni sie odwracaja plecami.
81. I nie wyprowadzisz na droga prosta ludzi slepych z ich zabladzenia.
I dasz uslyszec tylko tym, którzy wierza w Nasze znaki i którzy sie
poddaja calkowicie.
82. A kiedy padnie na nich slowo, to My wyprowadzimy dla nich zwierze z
ziemi i ono im powie: "Ludzie nie sa szczerze przekonani o Naszych
znakach."
83. A w Dniu, kiedy My zbierzemy z kazdego narodu mrowie sposród tych,
którzy za klamstwo uznaii Nasze znaki, oni zostana podzieleni.
84. A kiedy oni przybeda, On powie: "Czy uznaliscie za klamstwo Moje
znaki, nie obejmujac ich wiedza? Cóz jeszcze czyniliscie?"
85. I padnie na nich slowo za to, iz byli niesprawiedliwi, i nie beda
mogli mówic.
86. Czyz oni nie widzieli, ze uczynilismy noc, aby podczas niej
odpoczywali, i dzien, aby jasno widzieli? Zaprawde, to sa znaki dla
ludzi wierzacych!
87. W tym Dniu, kiedy zadma w trabe, ci, którzy sa w niebiosach i na
ziemi, beda przerazeni - z wyjatkiem tych, których Bóg zechce
oszczedzic - i wszyscy przybeda do Niego upokorzeni.
88. I zobaczysz góry, które uwazales za nieruchome, jak beda
przechodzic, podobnie jak przechodza chmury. To jest dzialanie Boga,
który uczynil doskonale kazda rzecz. Zaprawde, On jest w pelni swiadomy
tego, co wy czynicie!
89. Ci; którzy przyjda z dobrym dzielem, otrzymaja cos lepszego niz to;
oni, tego Dnia, beda uchronieni od strachu.
90. A ci, którzy przyjda ze zlym dzielem, beda wrzuceni twarzami w
ogien: "Czyz nie otrzymaliscie zaplaty jedynie za to, co czyniliscie?"
91. "Ja otrzymalem tylko rozkaz, abym czcil Pana tego miasta, które On
uczynil swietym. - Do Niego nalezy kazda rzecz! - I otrzymalem rozkaz,
abym byl wsród tych, którzy sie poddali calkowicie,
92. i abym recytowal Koran." A ten, kto idzie droga prosta, idzie droga
prosta tylko dla siebie; a temu, kto bladzi, powiedz: "Ja jestem tylko
ostrzegajacym!"
93. powiedz: "Chwala niech bedzie Bogu! On ukaze wam Swoje znaki i wy
je poznacie." Wasz Pan nie lekcewazy tego, co wy czynicie!
SURA 28. AL-QASAS (OPOWIADANIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ta. Sin. Mim.
2. To sa znaki Ksiegi jasnej.
3. Przytoczymy ci opowiadanie o Faraonie i Mojzeszu, zgodnie z prawda,
dla ludzi, którzy wierza.
4. Zaprawde, Faraon byl wyniosly na ziemi i uczynil z jej mieszkanców
grupy, starajac sie oslabic jedna grupe sposród nich; on zabijal ich
191
synów, a pozostawial przy zyciu ich kobiety. Zaprawde, on byl wsród
tych, którzy szerza zgorszenie!
5. My chcielismy okazac dobroc tym, którzy zostali ponizeni na ziemi, i
uczynic ich irmanami, i uczynic ich dziedzicami;
6. umocnic ich na ziemi i pokazac Faraonowi i Hamanowi oraz ich wojskom
to, czego sie od nich obawiali.
7. I objawilismy matce Mojzesza: "Karm go piersia, a kiedy sie bedziesz
obawiac o niego, to wrzuc go w morze! Nie obawiaj sie i nie smuc! My go
tobie zwrócimy i uczynimy go jednym z poslanców."
8. I zabrala go rodzina Faraona, by byl dla nich wrogiem i przyczyna
smutku. Zaprawde, Faraon i Haman, i ich wojska - byli grzesznikami!
9. I powiedziala zona Faraona: "On bedzie radoscia oczu dla mnie i dla
ciebie! Nie zabijajcie go! Byc moze, on bedzie dla nas pozyteczny, albo
wezmiemy go za syna." Oni nie przeczuwali niczego.
10. Nazajutrz serce matki Mojzesza stalo sie puste; i byla gotowa
ujawnic to, jeslibysmy nie wzmocnili jej serca, tak aby byla wsród
wierzacych.
11. Ona powiedziala do jego siostry: "Idz za nim!" Ta zas spogladala za
nim z boku, tak ze oni nie zauwazyli.
12. I na poczatku zakazalismy mu piersi mamek, tak wiec ona
powiedziala: "Czy moge wam wskazac pewna rodzine, która w waszym
imieniu zatroszczy sie o niego i bedzie jemu przyjaznie oddana?"
13. W ten sposób oddalismy go jego matce, azeby doznalo ochlody jej oko
i aby sie nie smucila, aby wiedziala, ze obietnica Boga jest prawda.
Lecz wiekszosc z nich nie wie.
14. A kiedy on osiagnal dojrzalosc i harmonijny rozwój, dalismy mu
madrosc i wiedze. Tak My wynagradzamy czyniacych dobro!
15. I wszedl on do miasta, nie zauwazony przez jego mieszkanców, i
znalazl tam dwóch ludzi, którzy ze soba walczyli: jeden byl z jego
stronników, a drugi z jego wrogów. I ten, który byl jego stronnikiem,
poprosil Mojzesza o pomoc przeciw temu, który byl z jego wrogów.
Mojzesz zadal mu cios piescia i skonczyl z nim. I powiedzial: "To jest
dzialanie szatana; on jest, zaprawde, wrogiem jawnym, sprowadzajacym z
drogi!"
16. I powiedzial: "Panie mój ! Wyrzadzilem niesprawiedliwosc swoiej
wlasnej duszy. Przebacz mi!" I przebaczyl mu. Zaprawde, On jest
Przebaczajacy, Litosciwy!
17. I powiedzial: "Panie mój ! Przez dobrodziejstwa, jakimi mnie
obsypales, ja nigdy nie bede pomocnikiem grzeszników.
18. I nazajutrz znalazl sie w miescie, niespokojny i majacy sie na
bacznosci. I oto ten, który wczoraj prosil go o pomoc, glosno go
przywolywal. Mojzesz mu powiedzial: "Zaprawde, ty jestes jawnym
podzegaczem."
19. Lecz kiedy chcial napasc na tego, który byl wrogiem ich obydwu, ten
mu powiedzial: "O Mojzeszu! Czy ty mnie chcesz zabic, tak jak zabiles
wczoraj czlowieka? Czy ty chcesz byc tylko tyranem na ziemi i nie
chcesz byc wsród tych, którzy przygotowuja pomyslnosc?"
192
20. Naraz przybyl pewien czlowiek z najdalszego kranca miasta, biegnac
pospiesznie, i powiedzial: "O Mojzeszu! Starszyzna naradza sie
przeciwko tobie, aby cie zabic. Uchodz wiec! Ja jestem dla ciebie
dobrym doradca."
21. I Mojzesz wyszedl z miasta, niespokojny i majacy sie na bacznosci.
Powiedzial: "Panie mój ! Wybaw mnie od tego ludu niesprawiedliwych!"
22. A kiedy sie skierowal w strone Madian, powiedzial: "Byc moze, mój
Pan poprowadzi mnie na droge równa!"
23. A kiedy przybyl do wody Madian, znalazl tam grupe ludzi u wodopoju.
I znalazl tam równiez dwie kobiety, które trzymaly sie na stronie.
Powiedzial: "Co z wami jest?" Powiedzialy: "Nie mozemy dojsc do
wodopoju, dopóki nie odejda pasterze, a nasz ojciec jest bardzo stary."
24. Wtedy on napoil ich trzode; nastepnie skierowal sie do cienia i
powiedzial: "panie mój ! Ja potrzebuje jakiegos dobra, które Ty móglbys
zeslac dla mnie."
25. I zblizyla sie do niego jedna z nich, idac niesmialo, i
powiedziala: "Ojciec mój zaprasza ciebie, aby ci zaplacic ` za to, ze
napoiles nasza trzode." A kiedy Mojzesz przyszedl do niego i
opowiedzial mu swoja historie, tamten powiedzial: "Nie bój sie!
Wyratowales sie od ludu niesprawiedliwych."
26. Jedna z nich powiedziala: "Ojcze mój! Wez go na slózbe! Przeciez on
jest najlepszym czlowiekiem, jakiego ty mozesz wynajac - silny, godny
zaufania."
27. Powiedzial: "Ja chce ci dac za zone jedna z moich córek, pod
warunkiem ze zostaniesz u mnie na sluzbie przez osiem lat. A gdybys
chcial pobyc dziesiec lat, to zalezec bedzie tylko od twojej wlasnej
zgody. Ja nie chce wywierac na tobie nacisku. Znajdziesz mnie, jesli
Bóg zechce, jednym ze sprawiedliwych."
28. Powiedzial on: "To jest miedzy mna a toba. Którykolwiek z tych
dwóch terminów wypelnie, nie doznam z tego powodu zadnej przykrosci..
Bóg jest poreczycielem tego, co mówimy."
29. A kiedy Mojzesz zakonczyl slózbe i powedrowal ze swoja rodzina,
zauwazyl ogien od strony Góry. I powiedzial do swojej rodziny:
"Pozostancie! Zauwazylem ogien, byc moze, przyniose wam od niego jakas
wiadomosc lub glownie z ognia, moze sie ogrzejecie."
30. A kiedy podszedl ku niemu, uslyszal glos od prawej strony doliny, w
kotlinie blogoslawionej, dobywajacy sie z krzewu: "O Mojzeszu! Oto Ja
jestem Bogiem, Panem swiatów!
31. Rzuc twoja laske!" A kiedy zobaczyl, iz ona wije sie jak waz,
odwrócil sie plecami i nie mógl zrobic kroku. "O Mojzeszu! Przybliz
sie! Nie bój sie! Ty jestes wsród tych, którzy sa bezpieczni.
32. Wlóz twoja reke za pazuche, wyjmiesz ja biala, bez zadnej szkody. I
przycisnij do siebie twoje ramie, zebys nie byl przerazony. Oto dwa
swiadectwa od twego Pana dla Faraona i jego starszyzny. Oni sa ludem
zepsutym."
33. On powiedzial: "Panie mój! Zabilem jednego z nich i obawiam sie,
zeby mnie nie zabili.
193
34. Mój brat Aaron jest bardziej wymowny ode mnie, poslij go wiec ze
mna jako pomocnika, zeby potwierdzil, iz mówie prawde, bo obawiam sie,
ze oni uznaja mnie za klamce."
35. Powiedzial: "My wzmocnimy twoje ramie przez twojego brata; i My
damy wam obu wladze; oni was nie dosiegna przez Nasze znaki. Wy obydwaj
i ci, którzy pójda za wami, bedziecie zwyciezcami."
36. I kiedy Mojzesz przyszedl do nich z Naszymi znakami, jasnymi
dowodami, oni powiedzieli: "To nic innego, jak tylko zmyslone czary!
Nie slyszelismy o tym wsród naszych dawnych ojców."
37. I powiedzial Mojzesz: "Pan mój wie najlepiej, kto przyszedl z
przewodnictwem od Niego i do kogo bedzie nalezec ostateczne domostwo.
Zaprawde, niesprawiedliwi nie zaznaja szczescia!"
38. I powiedzial Faraon: "O dostojnicy! Nie wiem, czy mozecie miec
innego boga oprócz mnie. O Hamanie! Rozpal mi ogien na glinie i zbuduj
dla mnie wyniosla wieze; byc moze, wzniose sie do Boga Mojzesza. Sadze,
iz jest on klamca."
39. I wbil sie w pyche na ziemi bez zadnego prawa - on i jego wojska.
Mysleli, ze nie beda do Nas sprowadzeni.
40. Pochwycilismy go i jego wojska i wrzucilismy ich do morza. Popatrz,
jaki byl ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych!
41. I uczynilismy ich irmanami wzywajacymi do ognia; a w Dniu
Zmartwychwstania oni nie beda wspomozeni.
42. I sprawilismy, iz poszla za nimi klatwa na tym swiecie; a w Dniu
Zmartwychwstania oni sie znajda wsród znienawidzonych.
43. I dalismy Mojzeszowi Ksiege, po wytraceniu pierwszych pokolen, jako
jasne przyklady dla ludzi, jako przewodnietwo po drodze prostej i jako
milosierdzie. Byc moze, oni sie opamietaja!
44. Ty nie byles na zboczu zachodnim, kiedy wydalismy rozkaz
Mojzeszowi, ani nie byles wsród swiadków.
45. Lecz My powolalismy nastepne pokolenia i dlugo trwalo ich zycie. Ty
nie przebywales wsród ludu Madian, recytujac im Nasze znaki, lecz My
wysylalismy poslanców.
46. I nie byles na zboczu Góry, kiedy wzywalismy. Lecz ty przybyles
przez milosierdzie od twego Pana, aby ostrzegac lud, do którego nie
przyszedl przed toba zaden ostrzegajacy. Byc moze, oni sie opamietaja!
47. Bo inaczej, jesliby ich dosieglo jakies nieszczescie za to, co
przygotowaly pierwej ich rece, oni by powiedzieli: "Panie nasz!
Jeslibys wyslal do nas poslanca i my poszlibysmy za Twoimi znakami, to
bylibysmy miedzy wiernymi."
48. Lecz kiedy przyszla do nich prawda od Nas, oni powiedzieli:
"Dlaczego nie zostalo mu dane to, co zostalo dane Mojzeszowi?" Czy oni
nie odrzucili tego, co zostalo dane Mojzeszowi niegdys? Oni
powiedzieli: "To sa dwie ksiegi czarów wzajemnie sie wspomagajace!" I
powiedzieli: "My w to wszystko nie wierzymy!"
49. Powiedz: "Przyniescie wiec Ksiege od Boga, która bylaby lepszym -
od tych dwóch - przewodnikiem po drodze prostej; bede postepowal wedlug
niej, jesli mówicie prawde!"
194
50. Jesli tobie nie odpowiedza, to wiedz, ze oni ida tylko za swoimi
namietnosciami. A kto jest bardziej zablakany anizeli ten, kto
postepuje za swoja namietnoscia, bez przewodnictwa ze strony Boga?
Zaprawde, Bóg nie prowadzi droga prosta ludu niesprawiedliwych!
51. A teraz doprowadzilismy do nich slowo - byc moze, oni sie
opamietaja! -
52. Ci, którym dalismy Ksiege przed ta oto - w nia wierza.
53. A kiedy jest im recytowana, "My w nia wierzymy. To jest prawda od
naszego Pana! My jeszcze przed nia bylismy calkowicie poddani."
54. Tacy otrzymaja nagrode dwukrotnie, poniewaz byli cierpliwi. Oni
odpowiadaja dobrem za zlo i rozdaja z tego, w co ich zaopatrzylismy.
55. A kiedy slysza pusta gadanine, odwracaja sie od niej, mówiac: "Do
nas naleza nasze dzialania, a do was naleza wasze dzialania. Pokój wam!
My nie pragniemy ludzi nieswiadomych."
56. Ty nie prowadzisz droga prosta, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi
droga prosta, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy sa na drodze
prostej.
57. Oni mówia: "Jesli pójdziemy droga prosta z toba, to zostaniemy
wyrwani z naszej ziemi." Czyz nie ustanowilismy dla nich sanktuarium
bezpiecznego, do którego sa zbierane owoce wszelkiego rodzaju, jako
zaopatrzenie pochodzace od Nas? Lecz wiekszosc z nich nie wie.
58. Ilez miast zniszczylismy, których mieszkancy pysznili sie swoim
zyciem! I oto ich domostwa, po ich odejsciu, pozostaly nie zamieszkane
- oprócz nielicznych. I My, tylko My jestesmy dziedzicem!
59. Jednak twój Pan nigdy nie niszczyl miast, dopóki nie poslal do ich
metropolii poslanca, by recytowal im Nasze znaki. My niszczylismy
miasta tylko wtedy, kiedy ich mieszkancy byli niesprawiedliwi.
60. I wszystko, co wam zostalo dane, jest tylko uzywaniem zycia tego
swiata i jego ozdoba; a to, co jest u Boga, jest lepsze i bardziej
trwale. Czy nie jestescie rozumni?
61. Czy ten, któremu dalismy piekna obietnice i który doczeka sie jej
spelnienia, jest podobny do tego, któremu dalismy uzywanie zycia na tym
swiecie i który potem, w Dniu Zmartwychwstania, znajdzie sie wsród
stajacych przed Nami?
62. W tym Dniu wezwie ich Bóg i powie: "Gdzie sa Moi wspóltowarzysze,
których wy uznawaliscie?"
63. I ci, na których sprawdzilo sie slowo, powiedza: "Panie nasz! To sa
ci, których sprowadzilismy na manowce. Sprowadzilismy ich na manowce,
tak jak sami zabladzilismy. My sie ich wypieramy przed Toba: oni nas
nie czcili."
64. I zostanie im powiedziane: "Wezwijcie waszych wspóltowarzyszy!" Oni
ich wezwa, lecz nie zostana wysluchani; i ujrza kare. O, gdyby byli
poszli droga prosta!
65. W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Co odpowiedzieliscie
wyslannikom?"
66. I tego Dnia wszystkie wiesci wydadza im sie ciemne, ani tez nie
beda sie wzajemnie pytac.
195
67. Lecz ten, kto sie nawrócil, uwierzyl i czynil dobro, byc moze,
znajdzie sie wsród szczesliwych.
68. Twój Pan stwarza, co chce, i wybiera; oni nie maja wyboru. Chwala
niech bedzie Bogu! On jest wyniosly ponad to, co Jemu przypisuja jako
wspóltowarzyszy!
69. Twój Pan wie, co ukrywaja ich piersi i co one ujawniaja.
70. To jest Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Niech Mu bedzie chwala w
pierwszym i ostatecznym! Do Niego nalezy Sad i do Niego zostaniecie
nawróceni.
71. Powiedz: "Czy wy sie juz zastanowiliscie? Jesliby Bóg uczynil nad
wami noc nieustanna az do Dnia Zmartwychwstania, to jaki bóg, oprócz
Boga, przynióslby wam swiatlosc? Czyz wy nie slyszycie?"
72. Powiedz: "Czy wy sie juz zastanawialiscie? Jesliby Bóg uczynil nad
wami dzien nieustanny az do Dnia Zmartwychwstania, to jaki bóg, oprócz
Boga, przynióslby wam noc, abyscie podczas niej odpoczywali?
73. Czyz wy nie widzicie jasnosciquot; Przez Swoje milosierdzie, On
uczynil dla was noc i dzien, abyscie odpoczywali i poszukiwali Jego
laski. Byc moze, bedziecie wdzieczni?
74. W tym Dniu On wezwie ich i powie: "Gdzie sa Moi wspóltowarzysze,
których wy uznaliscie?"
75. I wzielismy z kazdego narodu swiadka, i powiedzielismy:
"Przyniescie wasz dowód!" I dowiedzieli sie oni, ze prawda nalezy do
Boga. I zawiodlo ich to, co oni wymyslili.
76. Oto Karun nalezal do ludu Mojzesza, lecz on byl wzgledem nich
niegodziwy. My dalismy mu tyle skarbów, ze same tylko klucze do nich
byly zbyt ciezkie dla ludzi obdarzonych sila. Oto powiedzial mu jego
lud: "Nie raduj sie! Zaprawde, Bóg nie miluje tych, którzy sie raduja!
77. Leez poszukuj wsród tego, co ci dal Bóg, siedziby ostatecznej ! Nie
zapominaj twojego udzialu na tym swiecie i czyn dobrze, tak jak czyni
dobrze dla ciebie Bóg! Nie poszukuj zgorszenia na ziemi! Zaprawde, Bóg
nie miluje szerzacych zgorszenie!"
78. On powiedzial: "To, co mi zostalo dane, zawdzieczam wiedzy, która
posiadam." Czyz nie wiedzial, iz Bóg wytracil przed nim cale pokolenia
takich, którzy byli mocniejsi sila od niego i którzy wiecej
zgromadzili? Grzesznicy nie sa pytani o swoje grzechy.
79. Potem wyszedl on do swego ludu w calym przepychu. Ci, którzy
pragneli zycia tego swiata, powiedzieli: "O, gdybysmy posiadali tylez,
co zostalo dane Karunowi! On jest posiadaczem ogromnej fortuny."
80. I powiedzieli ci, którym dana byla wiedza: "Biada wam! Nagroda Boga
jest lepsza dla tego, kto wierzy i czyni dobro. Otrzymaja ja tylko
cierpliwi."
81. I sprawilismy, iz ziemia pochlonela jego i jego domostwo. I nie
mial on zadnego oddzialu, który by mu pomógl, poza Bogiem, i nie zdolal
sie obronic.
82. I rankiem ei, którzy pragneli wczoraj byc na jego miejscu, mówili:
. "Biada! Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie, komu chce ze Swoich slóg, i
wymierza je. Jesliby Bóg nie byl dla nas laskawy, to sprawilby, iz
zostalibysmy tez pochlonieci. Biada! Niewierni nie bywaja szczesliwi!"
196
83. Taka jest siedziba ostateczna! My przygotowujemy ja dla tych,
którzy nie pragna wynioslosci na ziemi ani szerzyc zgorszenia.
Ostateczny koniec nalezy do bogobojnych!
84. Kto przynosi dobry czyn, bedzie mial cos lepszego od niego. A ten,
kto przynosi zly uczynek, niech wie, ze ci, którzy popelniaja zle
czyny, dostana zaplate tylko za to, co uczynili.
85. Zaprawde, Ten, który nakazal ci glosic Koran, sprowadzi cie z
pewnoscia na miejsce powrotu. Powiedz: "Pan mój wie najlepiej, kto
przychodzi z droga prosta i kto jest w jawnym bledzie."
86. Ty sie nie spodziewales, iz do ciebie bedzie skierowana Ksiega;
stalo sie tak jedynie przez milosierdzie twego Pana. Nie badz wiec
pomocnikiem niewiernych!
87. Niech oni nie odwróca ciebie od znaków Boga, skoro one tobie
zostaly zeslane. Wzywaj twego Pana i nie badz z liczby balwochwalców!
88. I nie wzywaj wraz z Bogiem innego boga! Nie ma boga, jak tylko On!
Wszelka rzecz zginie z wyjatkiem Jego oblicza. Do Niego nalezy Sad i do
Niego bedziecie sprowadzeni!
SURA 29. AL-ANKABUT (PAJAK)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mim.
2. Czy ludzie sadza, ze pozwolimy im powiedziec: "Uwierzylismy!" - i
nie beda poddani próbie?
3. Przeciez doswiadczylismy tych, którzy byli przed nimi. A Bóg na
pewno zna tych, którzy mówia prawde, i On zna klamców!
4. Czy ci, którzy popelniaja zle czyny, sadza, iz Nas uprzedza? Jakze
zle jest to, co oni sadza!
5. Kto spodziewa sie spotkania Boga - to przeciez termin Boga
nadejdzie! On jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
6. Kto usilnie walczy, walczy dla siebie samego. Zaprawde, Bóg jest
Bogaty, nie potrzebuje swiatów!
7. Tym, którzy uwierzyli i plniili dobre dziela - My odpuscimy ich zle
czyny i wynagrodzimy ich czyms piekniejszym niz to, co oni czynili.
8. Nakazalismy czlowiekowi dobro wzgledem jego rodziców. Ale jesli oni
beda usilnie walczyc o to, zebys Mi dodawal za wspóltowarzyszy to,
czego ry nie znasz - to ich nie sluchaj! Do Mnie powrócicie i wtedy Ja
wam obwieszcze, co czyniliscie.
9. I tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dziela, My z pewnoscia
wprowadzimy miedzy szczesliwych!
10. Wsród ludzi sa tacy, którzy mówia: "Uwierzylismy w Boga!" Ale kiedy
im przyjdzie cierpiec dla Boga, to biora przesladowanie ze strony ludzi
za kare Boga. A kiedy przyjdzie pomoc od twego Pana, to oni z pewnoscia
powiedza: "My przeciez bylismy z wami!" Czyz Bóg nie wie najlepiej, co
kryje sie w piersiach swiatów?!
11. Bóg zna przeciez tych, którzy uwierzyli, i On dobrze zna
obludników!
197
12. Mówia ci, którzy nie uwierzyli, do tych, którzy uwierzyli: "Idzcie
nasza droga, a my poniesiemy wasze grzechy." Lecz oni nie poniosa
zadnego z ich grzechów. Oni sa klamcami!
13. Oni poniosa swoje ciezary i inne ciezary ze swoimi ciezarami. W
Dniu Zmartwychwstania zazada sie od nich rachunku z tego, co oni
zmyslali.
14. Wyslalismy juz Noego do jego ludu, i przebywal on wsród nich tysiac
lat bez piecdziesieciu. I pochwycil ich potop, poniewaz byli
niesprawiedliwi.
15. Uratowalismy Noego i tych, którzy sie z nim znajdowali na statku; i
uczynilismy go znakiem dla swiatów.
16. I Abrahama! Oto powiedzial on do swego ludu: "Czcijcie Boga! Bójcie
sie Go! O, gdybyscie wiedzieli, jakie to dla was dobro."
17. Wy czcicie balwany, poza Bogiem i stwarzacie klamstwo. Zaprawde,
ci, których czcicie poza Bogiem, nie sa w stanie dac wam zaopatrzenia.
Poszukujcie wiec zaopatrzenia u Boga, czcijcie Go i dziekujcie Mu! Do
Niego bedziecie sprowadzeni!
18. A jesli zadajecie klam - to przeciez zadawaly juz klam inne narody
przed wami. Na poslancu ciazy tylko obowiazek jasnego obwieszczenia.
19. Czyz oni nie widzieli, jak Bóg daje zycie przez pierwsze
stworzenie, a potem daje je ponownie? Zaprawde, to dla Boga jest latwe!
20. powiedz: "Wedrujcie po ziemi i popatrzcie, jak On zaczal
stworzenie. Potem Bóg spowoduje nastepne powstanie. Zaprawde, Bóg jest
nad kazda rzecza wszechwladny!"
21. On karze tego, kogo chce, i okazuje milosierdzie, komu chce.
22. Do Niego zostaniecie skierowani. I nie potraficie pozbawic Go
wladzy ani na ziemi, ani w niebie. I wy nie macie; poza.Bogiem, zadnego
opiekuna ani pomocnika.
23. A ci, którzy nie wierza w znaki Boga i w spotkanie z Nim - tacy
zwatpili w Moje milosierdzie. To sa ci, których czeka kara bolesna!
24. I odpowiedzia jego ludu bylo tylko to, iz powiedzieli: "Zabijcie go
lub spalcie go!" Lecz Bóg uratowal go od ognia. Zaprawde, w tym sa
znaki dla ludzi, którzy wierza!
25. On powiedzial: "Wzieliscie sobie, poza Bogiem, balwanów, jako znak
wzajemnej milosci w zyciu tego swiata. Potem, w Dniu Zmartwychwstania,
bedziecie sie wyrzekac jedni drugich i bedziecie sie wzajemnie
przeklinac. Waszym miejscem schronienia bedzie ogien i nie bedziecie
mieli pomocników."
26. Lot uwierzyl mu i powiedzial: "Ja wywedruje do mojego Pana.
Zaprawde, On jest Potezny, Madry!"
27. I dalismy Abrahamowi Izaaka i Jakuba, i ustanowilismy w jego
potomstwie dar proroczy i Ksiege. Dalismy mu nagrode na tym swiecie, a
w zyciu ostatecznym on bedzie, z pewnoscia, miedzy sprawiedliwymi.
28. I Lota! Oto powiedzial on do swego ludu: "Wy, zaprawde, popelniacie
taka szpetote, jakiej nie popelnil przed wami nikt sposród swiatów.
29. Czy wy rzeczywiscie przychodzicie do mezczyzn? i uprawiacie rozbój
na drodze? i czynicie na waszych zebraniach to, co godne potepienia?"
198
Jedyna odpowiedzia tego ludu byly slowa: "Sprowadz na nas kare Boga,
jesli jestes prawdomówny!"
30. On powiedzial: "Panie mój! Dopomóz mi przeciw temu ludowi, który
szerzy zgorszenie!"
31. A kiedy przyszli Nasi poslancy do Abrahama, z dobra nowina,
powiedzieli: "My wytracimy mieszkanców tego miasta, poniewaz oni sa
niesprawiedliwi."
32. On powiedzial: "Przeciez Lot jest w nim!" I powiedzieli: "My wiemy
lepiej, kto jest w nim. Uratujemy jego i jego rodzine, z wyjatkiem jego
zony, która bedzie wsród pozostajacych w tyle."
33. A kiedy Nasi poslancy przyszli do Lota, on sie zmartwil o nich, bo
nie mógl ich uchronic. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj sie i nie smuc! My
uratujemy ciebie i twoja rodzine, z wyjatkiem twojej zony; ona bedzie
wsród pozostajacych w tyle.
34. Oto my spuscimy na mieszkanców tego miasta plage z nieba za to, iz
szerzyli zepsucie."
35. I zostawilismy z tego miasta znak jasny dla ludzi, którzy sa
rozumni.
36. I do Madianitów - ich brata Szu`ajba, który powiedzial: "O ludu
mój! Czcijcie Boga! Oczekujcie z nadzieja Dnia Ostatniego! Nie szerzcie
na ziemi zgorszenia!"
37. Lecz oni uznali go za klamce. Totez pochwycil ich straszny wstrzas
i znalezli sie rankim w swoich domostwach lezacy nieruchomo na
piersiach.
38. I podobnie ludy Ad i Samud - to stalo sie dla was jasne na widok
ich mieszkan. - Szatan upiekszyl im ich dzialania i sprowadzil ich z
drogi, chociaz widzieli jasno.
39. I podobnie Karun, Faraon i Haman. Przyszedl do nich Mojzesz z
jasnymi dowodami, lecz oni wbili sie w dume na ziemi. I nie byli tymi,
którzy by potrafili Nas wyprzedzic.
40. Pochwycilismy kazdego z nich z powodu jego grzechu: na niektórych
zeslalismy huragan niosacy kamienie;. niektórych pochwycil krzyk;
niektórych z nich kazalismy pochlonac ziemi; a niektórych zatopilismy.
I to nie Bóg wyrzadzil im niesprawiedliwosc, lecz oni sami sobie
wyrzadzili niesprawiedliwosc.
41. I ci, którzy sobie wzieli opiekunów poza Bogiem, sa podobni do
pajaka, który przygotowal sobie dom. A przeciez dom pajaka jest
najnedzniejszym z domów. Gdyby oni byli wiedzieli!
42. Zaprawde, Bóg wie, ze to, co oni wzywaja poza Nim, jest niczym. A
On jest Potezny, Madry!
43. To sa przypowiesci, które my przytaczamy ludziom, lecz rozumieja je
tylko posiadajacy wiedze.
44. Bóg stworzyl niebiosa i ziemie prawdziwie. Zaprawde, w tym jest
znak dla wierzacych!
45. Glos to, co ci zostalo objawione z Ksiegi i odprawiaj modlitwe!
Zaprawde, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwosci!
A wspominanie Boga jest wieksze. Bóg wie, co wy robicie.
199
46. I nie sprzeczajcie sie z ludem Ksiegi inaczej, jak w sposób
uprzejmy - z wyjatkiem tych sposród nich, którzy sa niesprawiedliwi - i
mówcie: "Uwierzylismy w to, co nam zostalo zeslane, i w to, co wam
zostalo zeslane. Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden i my jestesmy Mu
calkowicie poddani."
47. Podobnie tobie zeslalismy Ksiege. Ci, którym dalismy Ksiege, wierza
w nia. Sa tu tez tacy, którry wierza w nia; a odrzucaja Nasze znaki
tylko niewierni.
48. Ty nie recytowales przedtem zadnej Ksiegi ani nie kresliles jej
swoja prawica. Dlatego tez zwolennicy falszu powatpiewaja.
49. Alez tak, to sa znaki jasne w piersiach tych, którym dano wiedze;
jedynie niesprawiedliwi odrzucaja Nasze znaki.
50. Oni mówia: "O, gdyby jemu zostaly zeslane znaki od jego Pana!"
Powiedz: "Znaki sa jedynie u Boga, a ja jestem tylko jawnie
ostrzegajacym!"
51. Czy im nie wystarczy, ze zeslalismy tobie Ksiege, która im jest
recytowana? Zaprawde, w tym jest milosierdzie i napomnienie dla ludzi,
którzy wierza.
52. Powiedz: "Bóg wystarczy jako swiadek miedzy mna a wami! On zna, co
jest w niebiosach i co jest na ziemi. A ci, którzy wierza w falsz, a
nie wierza w Boga, poniosa strate."
53. Oni domagaja sie od ciebie przyspieszenia kary. Gdyby termin nie
zostal wyznaczony, to juz przyszlaby na nich kara. I ona z pewnoscia
przyjdzie do nich znienacka, nie beda jej nawet przeczuwac.
54. Oni domagaja sie od ciebie przyspieszenia kary, a, zaprawde,
Gehenna obejmie niewiernych!
55. Tego Dnia, kiedy ogarnie ich kara, ' od góry i od dolu, On im
powie: "Zakosztujcie tego, co czyniliscie!"
56. O sludzy Moi, którzy uwierzyliscie! Zaprawde, ziemia Moja jest
szeroka, przeto czcijcie Mnie!
57. Kazda dusza zakosztuje smierci; potem do Nas zostaniecie
sprowadzeni.
58. A tych, którzy uwierzyli i pelnili dobre dziela - umiescimy w
Ogrodzie, w komnatach, gdzie w dole plyna strumyki; oni tam beda
przebywac na wieki. Jakze wspaniala nagroda trudzacych sie!
59. - tych, którzy byli cierpliwi i zaufali swojemu Panu.
60. Ilez to jest zwierzat, które nie przygotowuja sobie zaopatrzenia ,
a Bóg daje zaopatrzenie im i wam. On jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
61. Jesli ich zapytasz: "Kto stworzyl niebiosa i ziemie i kto
podporzadkowal slonce i ksiezyc?", oni z pewnoscia powiedza: "Bóg.
Jakze mogli oni dac sie oszukac!
62. Bóg daje hojnie zaopatrzenie temu, komu chce ze Swoich slug - i je
wymierza. Zaprawde, Bóg jest o kazdej rzeczy Wszechwiedzacy!
63. Jesli ich zapytasz: "Kto spuscil z nieba wode i ozywil dzieki niej
ziemie po jej smierci?", z pewnoscia odpowiedza: "Bóg. Powiedz: "Chwala
niech bedzie Bogu!" Lecz wiekszosc z nich nie rozumie.
200
64. Zycie tego swiata jest tylko zabawa i gra, a, zaprawde, siedziba
ostateczna jest prawdziwym zyciem! Gdyby oni wiedzieli!
65. Kiedy wsiadaja na statek, to wzywaja Boga, wyznajac szczerze Jego
religie. Lecz kiedy doprowadzi ich szczesliwie na suchy lad, oni wtedy
dodaja Mu wspóltowarzyszy;
66. aby nie dziekowac za to, co im dalismy, i aby uzywac. Niebawem oni
sie dowiedza!
67. Czyz nie widzieli, ze uczynilismy sanktuarium miejscem bezpiecznym,
podczas gdy ludzie wokól nich sa rabowani? Czyzby oni wierzyli w falsz,
a nie wierzyli w dobroc Boga?
68. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto wymyslil
klamstwo? albo ten, kto za klamstwo uznal prawde, kiedy ona do niego
przyszla? Czy nie ma w Gehennie mieszkania dla niewiernych?
69. A tych, którzy walczyli w naszej sprawie, My z pewnoscia
poprowadzimy na Nasze drogi. Zaprawde, Bóg jest z czyniacymi dobro!
SURA 30. AR-RUM (BIZANTYJCZYCY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mim.
2. Bizantyjczycy zostali zwyciezeni
3. w najblizszym kraju; lecz oni, po swojej klesce, beda zwyciezcami*
4. w ciagu kilku lat. Do Boga nalezy wladza, tak przedtem, jak i potem.
I tego Dnia beda sie radowac wierni,
5. z pomocy Boga. On udziela pomocy, komu chce. On jest Potezny,
Litosciwy!
6. Obietnica Boga! Bóg nie lamie Swojej obietnicy, lecz wiekszosc ludzi
nie wie.
7. Znaja oni tylko zewnetrzny aspekt zycia tego swiata, a sa niedbali o
zycie ostateczne.
8. Czyz oni sie nie zastanowili nad soba? Bóg stworzyl niebiosa i
ziemie, i to, co jest miedzy nimi, w calej prawdzie i na pewien
okreslony czas. Lecz, zaprawde, wielu sposród ludzi nie wierzy w
spotkanie ze swoim Panem!
9. Czyz oni nie wedrowali po ziemi i nie widzieli, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy byli przed nimi? Tamci byli silniejsi, uprawiali
ziemie i zasiedlili ja, bardziej niz oni sami. I przyszli do nich ich
poslancy z jasnymi dowodami; i nie Bóg wyrzadzil im niesprawiedliwosc,
lecz oni sami ja sobie wyrzadziIi.
10. Ostatecznym koncem tych, którzy czynili zlo, bedzie jeszcze cos
gorszego, poniewaz oni za klamstwo uznali znaki Boga i wysmiewali sie z
nich.
11. Bóg zaczyna stworzenie, i powtarza je; potem do Niego zostaniecie
sprowadzeni.
12. Tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, grzesznicy beda zrozpaczeni.
13. I nie beda mieli oredowników sposród tych, których uznali za
wspóltowarzyszy; i oni wyrzekna sie swoich wspóltowarzyszy;
201
14. tego Dnia, kiedy nadejdzie Godzina, oni sie rozdziela miedzy soba.
15. Ci, którzy uwierzyli i pelnili dobre czyny, beda sie radowac w
Ogrodzie kwitnacym.
16. A ci, którzy nie uwierzyli i którzy za klamstwo uznali Nasze znaki,
jak i spotkanie zycia ostatecznego, beda skazani na kare.
17. Chwala niech bedzie Bogu, kiedy zastaje was pora wieczorna i kiedy
zastaje was pora poranna!
18. I chwala Jemu w niebiosach i na ziemi, kiedy sie sciemnia i w porze
poludniowej !
19. On wyprowadza zyjacego ze zmarlego; On wyprowadza zmarlego z
zyjacego; On ozywia ziemie po jej smierci - w ten sposób zostaniecie
wyprowadzeni.
20. A z Jego znaków jest to, iz On stworzyl was z prochu; nastepnie
oto, wy ludzie, rozprzestrzeniliscie sie.
21. I z Jego znaków jest to, iz On stworzyl dla was zony z was samych,
abyscie mogli odpoczac przy nich; i ustanowil miedzy wami milosc i
milosierdzie.
22. I z Jego znaków jest stworzenie niebios i ziemi, róznorodnosc
waszych jezyków i kolorów. Zaprawde, w tym sa znaki dla tych, którzy
wiedza!
23. I z Jego znaków jest - wasz sen w nocy i w dzien i wasze
poszukiwanie Jego laski. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy
slysza!
24. I z Jego znaków jest to, iz On ukazuje wam blyskawice, by wzbudzic
strach i nadzieje, iz On zsyla z nieba wode i ozywia przez nia ziemie
po jej smierci. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy sa rozumni!
25. I z Jego znaków jest to, iz stoja mocno na Jego rozkaz niebo i
ziemia. Potem, kiedy On was wezwie jednym wezwaniem, wtedy z ziemi
wyjdziecie.
26. Do Niego naleza ci, którzy sa w niebiosach i na ziemi; wszyscy sa
Jemu poboznie posluszni.
27. On jest Tym, który daje poczatek stworzeniu, potem je powtarza. To
jest dla Niego latwe! On jest najwznioslejszym wzorem w niebiosach i na
ziemi. On jest Potezny, Madry!
28. On przytoczyl wam przyklad z was samych. Czy macie z waszych
niewolników wspóluczestników w tym, w co was zaopatrzylismy, i czy
jestescie w tym z nimi równi? Czy wy sie ich obawiacie, tak jak
obawiacie sie siebie nawzajem? Tak My wyjasniamy znaki ludziom, ,
którzy sa rozumni.
29. Ale ci, którzy sa niesprawiedliwi, postepuja za swoimi
namietnosciami, bezwiednie. A kto poprowadzi droga prosta tego, którego
sprowadzil z drogi Bóg? Oni nie beda mieli zadnych pomocników.
30. Przeto zwróc swoje oblicze ku religii, jak czlowiek gorliwie
pobozny, zgodnie z natura, jaka Bóg obdarzyl ludzi przy stworzeniu. -
Nie ma zadnej odmiany w stworzeniu Boga! - To jest religia prawdziwa,
lecz wiekszosc ludzi nie wie.
31. Nawracajac sie do Niego, bójcie sie Go, odprawiajcie modlitwe i nie
badzcie z liczby tych, którzy Jemu dodaja wspóltowarzyszy!
202
32. Ani tez sposród tych, którzy podzielili swoja religie, tworzac
sekty; przy czym kazda frakcja odszczepiencza cieszy sie tym, co
zachowuje.
33. A kiedy ludzi dotknie jakies nieszczescie, to oni wzywaja swego
Pana, nawracajac sie do Niego. Potem jednak, kiedy On da im zakosztowac
Swojego milosierdzia, niektórzy z nich dodaja swemu Panu
wspóltowarzyszy.
34. Czynia tak dlatego, zeby nie byc wdzieczni za to, co im dalismy.
Uzywajcie wiec, niebawem sie dowiecie!
35. Czy, zeslalismy im jakas wladze, która by im mówila o tym, co oni
Jemu przypisuja jako wspóltowarzyszy?
36. A kiedy My dajemy ludziom zakosztowac milosierdzia, oni sie nim
ciesza; lecz kiedy dosiegnie ich jakies zlo, za to, co przygotowaly ich
rece, wtedy oni sa zrozpaczeni.
37. Czyz nie widzieli, ze Bóg szeroko rozdaje zaopatrzenie, komu chce,
i je wymierza? Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy wierza!
38. Daj wiec krewnemu, co mu sie nalezy, i biednemu, i podróznemu! To
jest dobro dla tych, którzy chca oblicza Boga. I tacy beda szczesliwi.
39. A to, co dajecie na lichwe, by powiekszylo sie kosztem majatku
innych ludzi, nie powiekszy sie u Boga. Lecz to, co dajecie jako
jalmuzne, poszukujac oblicza Boga - oni otrzymaja to w dwójnasób.
40. Bóg jest Tym, który stworzyl was i zaopatrzyl; potem sprawi, ze
pomrzecie, a nastepnie przywróci was do zycia. Czy wsród tych, których
wy Mu dodajecie jako wspóltowarzyszy, jest taki, który zrobi cos
podobnego? Niech Jemu bedzie chwala! On jest wyniosly ponad to, co wy
Mu dodajecie jako wspóltowarzyszy!
41. pojawilo sie zepsucie na ladzie i na morzu przez to, co zdzialaly
rece ludzi, zeby On mógl im dac zakosztowac czesc tego, co oni
uczynili. Byc moze, oni sie nawróca!
42. powiedz: "Wedrujcie po ziemi i popatrzcie, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy zyli poprzednio; wiekszosc z nich to balwochwalcy."
43. Zwróc wiec twarz ku prawdziwej religii, zanim nadejdzie Dzien od
Boga, którego nie mozna odwrócic. Tego Dnia ludzie zostana rozdzieleni:
44. ten, który nie uwierzyl, odczuje skutki swojej niewiary; a ci,
którzy czynia dobro - to dla siebie samych sciela loze;
45. tak jest, aby Bóg mógl zaplacic Swoja laska tym, którzy uwierzyli i
czynili dobre dziela. Zaprawde, On nie miluje niewierzacych!
46. A z Jego znaków jest to, iz posyla wiatry - radosnych zwiastunów,
aby wam dac zakosztowac Swego milosierdzia; aby poplynely statki wedlug
Jego rozkazu i abyscie poszukiwali Jego laski. Byc moze, bedziecie
wdzieczni!
47. Wysylalismy juz,przed toba poslanców do ich ludu; i przybywali oni
do nich z jasnymi dowodami. Wtedy zemscilismy sie na tych, którzy
zgrzeszyli. Lecz obowiazkiem Naszym byla pomoc wiernym.
48. Bóg jest Tym, który posyla wiatry, a one wzburzaja chmury; On
rozciaga je po niebie, jak chce, i czyni je platami; i widzisz wtedy,
jak obfity deszcz wylewa sie spomiedzy nich. I kiedy On dosiega nim
kogo chce ze Swoich slug, wtedy oni sie raduja,
203
49. choc juz byli zrozpaczeni, zanim on zostal im zeslany.
50. Spójrz wiec na slady milosierdzia Boga, jak On ozywia ziemie po jej
smierci! Zaprawde, On ozywia umarlych; On jest nad kazda rzecza
wszechwladny!
51. Ale, z pewnoscia, jesli My wyslemy wiatr i oni zobacza, ze jest
zólty, to po jego przejsciu nadal zostaja niewiernymi.
52. A ty przeciez nie mozesz dac uslyszec umarlym ani gluchych zmusic
do slyszenia tego wezwania, kiedy oni sie odwracaja plecami.
53. Ty nie mozesz wprowadzic na droge prosta slepych z ich zabladzenia.
Lecz sklonisz do uslyszenia tylko tych, którzy wierza w Nasze znaki i
sa calkowicie poddani.
54. Bóg jest Tym, który stworzyl was slabymi; potem, po slabosci, dal
wam sile; po okresie sily - slabosc i siwizne. On stwarza to, co chce.
On jest Wszechwiedzacy, Wszechpotezny!
55. W tym Dniu, kiedy nastanie Godzina, grzesznicy beda sie zaklinac,
iz oni nie przebywali nawet godziny. W ten sposób zostali oszukani.
56. A powiedza ci, którzy otrzymali wiedze i wiare: "Wy znajdowaliscie
sie w ksiedze Boga az do Dnia Zmartwychwstania - a oto Dzien
Zmartwychwstania, lecz wy nie wiedzieliscie."
57. W tym Dniu nie pomoze tym, którzy byli niesprawiedliwi, ich
usprawiedliwienie i nie zostana oni wysluchani.
58. Przytoczylismy ludziom w tym Koranie wszelkie przypowiesci. Lecz
jesli ty przychodzisz do nich ze znakiem, to z pewnoscia ci, którzy nie
uwierzyli, beda mówili: "Wy jestescie tylko glosicielami falszu."
59. W ten sposób Bóg pieczetuje serca tych, którzy nie wiedza.
60. Miej wiec cierpliwosc! Zaiste, obietnica Boga jest prawda! I niech
cie nie zachwieja ci, którzy nie sa przekonani o prawdzie!
SURA 31. LUQMAN (THE WISE) (LOKMAN)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mim.
2. To sa znaki Ksiegi pelnej madrosci:
3. przewodnictwo po drodze prostej i milosierdzie dla czyniacych dobro;
4. tych, którzy odprawiaja modlitwe, którzy daja jalmuzne i którzy maja
pewnosc zycia ostatecznego.
5. Ci sa na drodze prostej od ich Pana, oni sa szczesliwi.
6. Wsród ludzi jest i taki, który zakupuje zabawne opowiadania, by
sprowadzac z drogi Boga, nieswiadomie, i brac ja sobie za przedmiot
szyderstwa. DIa takich bedzie kara ponizajaca.
7. A kiedy jemu recytuja Nasze znaki, on sie odwraca pelen dumy, jak
gdyby ich nie slyszal, jak gdyby w jego uszach byla gluchota. Obwiesc
mu wiec kare bolesna!
8. Zaprawde, dla tych, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dziela -
beda Ogrody szczesliwosci!
204
9. Oni tam beda przebywac na wieki wedlug obietnicy Boga, prawdziwej.
On jest Potezny, Madry!
10. On stworzyl niebiosa bez filarów, które moglibyscie widziec. On
rzucil na ziemie solidnie stojace, zeby nie kolysala sie z wami. On
rozprzestrzenil na niej wszelkie zwierzeta. Spuscilismy z nieba wode i
sprawilismy, iz wyrosly na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary.
11. To jest stworzenie Boga. A pokazcie mi to, co stworzyli ci, którzy
sa poza Nim! Tak! Niesprawiedliwi sa w bledzie oczywistym!
12. Dalismy madrosc Lokmanowi: "Dziekuj Bogu! Ten, kto dziekuje,
dziekuje dla siebie samego; a ten, kto jest niewdzieczny... zaprawde,
Bóg jest Bogaty, Godny Chwaly! "
13. Oto powiedzial Lokman do swego syna, napominajac go: "Synu mój! Nie
dodawaj Bogu zadnych wspóltowarzyszy! Zaprawde, dodawanie
wspóltowarzyszy to wielka niesprawiedliwosc!"
14. I nakazalismy czlowiekowi co do jego rodziców: - matka nosila go
posród wielu trudów, a odlaczenie jego nastapilo po dwóch latach -
"Badz wdzieczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wedrowanie!"
15. A jesli oni beda jednak próbowali zmusic cie, zebys Mi dodawal
wspóltowarzyszy - o czym nie masz zadnej wiedzy - to nie sluchaj ich!
jednak zachowuj sie w stosunku do nich na tym swiecie w sposób godny!
Idz droga tych, którzy sie do Mnie nawrócili. Potem do Mnie powrócicie
i Ja obwieszcze wam to, co czyniliscie.
16. "O synu mój! Jesliby to bylo tylko tyle, co ciezar ziarnka
gorczycy, i byloby w skale albo w niebiosach, albo na ziemi, ta Bóg to
wyprowadzi. Zaprawde, B6g jest Przenikliwy, swiadomy!
17. O synu mój! Odprawiaj modlitwe, nakazuj to, co jest odpowiednie, i
zakazuj tego, co jest godne nagany! Znos cierpliwie, co cie dosiegnie -
to nalezy da dobrych postanowien.
18. Nie odwracaj z pogarda twarzy od ludzi! Nie chodz po ziemi zadufany
w sobie! Zaprawde, Bóg nie miluje dumnych pyszalków!
19. Niech kroki twoje beda skromne! Znizaj swój glos! Zaprawde,
najprzykrzejszy glos to glos oslów!"
20. Czyz nie widzicie, ze Bóg podporzadkowal wam to, co jest w
niebiosach i co jest na ziemi, i przelal na was Swoje dobrodziejstwa,
jawne i skryte? Jednak wsród ludzi znajdzie sie taki, który sprzecza
sie w sprawie Boga, bez zadnej wiedzy, bez przewodnictwa po drodze
prostej : i bez Ksiegi dajacej swiatlo.
21. A kiedy sie im mówi: "Postepujcie za tym, co objawil Bóg!", oni
mówia: "Wcale nie! My bedziemy postepowac za tym, przy czym znalezlismy
naszych ojców." Czy nawet wówczas, gdyby ich szatan wzywal do kary
ognia palacego?
22. Ten, kto zwraca swoje oblicze ku Bogu, czyniac dobro, ten trzyma za
uchwyt najbardziej solidny. Do Boga nalezy ostateczny koniec wszystkich
spraw!
23. A kto nie uwierzyl - niech ciebie nie smuci jego niewiara. Do Nas
oni powróca i My ich powiadomimy o tym, co uczynili. Zaprawde, Bóg zna
dobrze wszystko, co jest w ich piersiach!
24. Damy im niewielki czas uzywania, a potem poddamy ich surowej karze.
205
25. A jesli ty ich zapytasz: "Kto stworzyl niebiosa i ziemie?", oni
odpowiedza: "Bóg!" Powiedz: Chwala niech bedzie Bogu!" Lecz wiekszosc
ludzi nie wie.
26. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Zaprawde, On jest Bogaty, Godny Chwaly!
27. Zaprawde, jesliby wszystkie drzewa na ziemi byly piórami i jesliby
bylo morze, któremu pomogloby jeszcze siedem mórz - to nie wyczerpalyby
sie slowa Boga. Zaprawde, Bóg jest Potezny, Madry!
28. Wasze stworzenie i wasze zmartwychwstanie jest takie jak jednej
duszy. Zaprawde, Bóg jest Slyszacy, Jasno Widzacy!
29. Czyz nie widziales, ze Bóg kaze przenikac nocy w dzien i On kaze
przenikac dniowi w noc; i On uczynil poddanymi slonce i ksiezyc - kazde
z nich plynie ku oznaczonemu terminowi. Zaprawde, Bóg jest dobrze
swiadomy tego; co czynicie!
30. Tak jest, poniewaz Bóg jest prawda i poniewaz to, co wzywacie poza
Nim, jest falszem, i poniewaz Bóg jest Wyniosly, Wielki!
31. Czyz nie widziales, ze statek plynie po morzu przez dobroc Boga -
aby wam pokazac nieco z Jego znaków? Zaprawde, w tym sa znaki dla
kazdego cierpliwego, wdziecznego!
32. Kiedy okryje ich fala, jak ciemnosci, oni wzywaja Boga, wyznajac
szczerze wiare w Niego; ale kiedy On ich wyratuje na suchy lad, to
niektórzy sposród nich zaczynaja sie wahac. A odrzuca Nasze znaki
jedynie perfidny, niewdzieczny!
33. O ludzie! Bójcie sie waszego Pana! Obawiajcie sie dnia, kiedy zaden
ojciec nie bedzie mógl nic uczynic dla swego syna ani tez zadne dziecko
nie bedzie moglo nic uczynic dla swego ojca. Zaiste, obietnica Boga
jest prawda! I niech was nie zwodzi zycie tego swiata, i niech nie
zwodzi was co do Boga ten, który jest wielkim zwodzicielem. Zaprawde, u
Boga jest wiedza o Godzinie! On spuszcza ulewe. On wie, co jest w
lonach. Lecz nie wie dusza, co zyska jutro, i nie wie dusza, na jakiej
umrze ziemi.
34. Zaprawde, Bóg jest Wszechwiedzacy, w pelni Swiadomy!
SURA 32. AS-SAJDA (POKLON)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Alif. Lam. Mim.
2. Objawienie Ksiegi - nie ma co do tego zadnej watpliwosci - pochodzi
od Pana swiatów.
3. Moze oni powiedza: "On ja wymyslil!"? Wcale nie! To jest prawda od
twego Pana, abys ostrzegal ludzi, do których nie przyszedl przed toba
zaden ostrzegajacy. Byc moze, oni pójda droga prosta.
4. Bóg jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie, i to, co jest miedzy
nimi, w ciagu szesciu dni. Potem umocnil sie na tronie. Nie ma dla was,
poza Nim, zadnego opiekuna ani oredownika. Czy sobie przypomnicie?
5. On kieruje z nieba na ziemie Swój rozkaz, który potem wznosi sie do
Niego w ciagu dnia liczacego tysiac lat, wedlug waszej rachuby.
6. To On wie, co skryte i co jawne. On jest Potezny, Litosciwy!
206
7. On jest Tym, który doskonale stworzyl kazda rzecz, On zaczal
stworzenie czlowieka z gliny,
8. potem uczynil jego potomstwo z ekstraktu nedznej wody.
9. Nastepnie uksztaltowal go harmonijnie i tchnal w niego nieco ze
Swojego Ducha; i dal wam sluch, wzrok i serca. Jakze malo jestescie
wdzieczni!
10. powiedzieli: "Czy kiedy zabladzimy na ziemi, to czy z pewnoscia
pojawimy sie w nowym stworzeniu?" Alez nie! Oni nie wierza w spotkanie
ze swoim Panem.
11. Powiedz: "Zabierze was aniol smierci, który mial piecze nad wami;
potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!"
12. Gdybys widzial, jak grzesznicy sklaniaja glowy przed swoim Panem:
"Panie nasz! Zobaczylismy i uslyszelismy. Zawróc nas, abysmy mogli
czynic dobro! My przeciez jestesmy przekonani o prawdzie."
13. Gdybysmy chcieli, to dalibysmy kazdej duszy droge prosta. Lecz
prawdziwe jest Moje slowo: "Ja z pewnoscia napelnie Gehenne dzinnami i
ludzmi - wszystkimi razem!"
14. Zakosztujcie wiec za to, iz zapomnieliscie o spotkaniu tego waszego
Dnia! Oto My zapomnielismy o was! Zakosztujcie kary wiecznosci za to,
co czyniliscie!
15. Tylko ci wierza w Nasze znaki, którzy, kiedy sa napominani przez
nie, padaja na twarz, wybijajac poklony, glosza chwale swego Pana i nie
wbijaja sie w pyche.
16. Ich boki wyrywaja sie z poscieli oni wzywaja swego Pana z obawa i
nadzieja i rozdaja z tego, w co ich zaopatrzylismy.
17. I zadna dusza nie wie, jaka radosc jest trzymana dla nich w ukryciu
w nagrode za to, co oni czynili.
18. Czy ten, kto jest wierzacym, jest podobny do bezboznego? Oni
obydwaj nie sa sobie równi.
19. A dla tych, którzy uwierzyli i pelnili dobre dziela - beda Ogrody
schronienia, jako przyjecie goscinne za to, co czynili.
20. A dla tych, którzy byli bezbozni, miejscem schronienia bedzie
ogien. Za kazdym razem, kiedy zechca z niego wyjsc, zostana zawróceni i
bedzie im powiedziane: "Zakosztujcie kary ognia, który uznaliscie za
klamstwo!"
21. I damy im zakosztowac kary blizszej przed kara wieksza. Byc moze,
oni powróca!
22. Kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, który zostal
napomniany przez znaki swego Pana, a potem odwrócil sie od nich?
Zaprawde, zemscimy sie na grzesznikach!
23. Oto dalismy Ksiege Mojzeszowi - nie pozostawaj wiec w watpliwosci
co do spotkania z Nim i uczynilismy ja droga prosta dla synów Izraela.
24. I uczynilismy z nich imamów, którzy prowadza droga prosta wedlug
Naszego rozkazu - za to, iz byli cierpliwi i ze byli przekonani o
prawdziwosci Naszych znaków.
25. Zaprawde, Pan twój rozstrzygnie miedzy nimi w Dniu Zmartwychwstania
sprawy, w jakich sie róznili.
207
26. Czyz nie jest dla nich przewodnictwem, iz wiele pokolen
wytracilismy przed nimi? Oni depcza po ich domostwach. Zaprawde, w tym
sa znaki! Czy oni nie posluchaja?
27. Czyz oni nie widzieli, ze My pedzimy wode ku wyschnietej ziemi i
sprawiamy, iz wyrastaja dzieki niej zasiewy, z których jedza ich trzody
i oni sami? Czyz oni nie widza jasno?
28. Oni mówia: "Kiedy bedzie to zwyciestwo, jesli jestescie
prawdomówni?"
29. Powiedz: "W Dniu Zwyciestwa nie pomoze juz tym,. którzy nie
uwierzyli, ich wiara ani nie bedzie im dana zwloka."
30. Odwróc sie wiec od nich i czekaj! Oni tez czekaja.
SURA 33. AL-AHZAB (FRAKCJE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O Proroku! Bój sie Boga i nie daj posluchu niewiernym ani
obludnikom! Zaprawde, Bóg jest Wszechwiedzacy, Madry!
2. Idz za tym, co ci zostalo objawione od twego Pana! Zaprawde, Bóg
jest w pelni swiadomy tego, co czynicie!
3. Zaufaj Bogu! Bóg wystarczy jako poreczyciel!
4. On nie uczynil dwóch serc we wnetrzu czlowieka. On nie uczynil
waszych zon, z którymi sie rozwodzicie, mówiac: "Ty jestes dla mnie jak
grzbiet mojej matki!" - waszymi matkami. On nie czynil waszych dzieci
adoptowanych - waszymi synami. To tylko powiedzenie waszych ust, Bóg
zas mówi prawde i On prowadzi prosta droga.
5. Nazywajcie ich imieniem ich ojców, to bedzie sprawiedliwsze u Boga.
A jesli nie znacie ich ojców - to niech beda waszymi bracmi w religii i
waszymi podopiecznymi. I nie bedziecie mieli zadnego grzechu, jesli
uczynicie cos przez pomylke, ale bedziecie mieli grzech za to, co
swiadomie zamierza wasze serca. Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
6. Prorok jest blizszy wiernym anizeli oni sami sobie, a jego zony - to
ich matki. Ludzie zwiazani pokrewienstwem sa blizsi sobie nawzajem,
przez Ksiege Boga, anizeli wierni i muhadzirowie, jednak powinniscie
czynic dobro waszym bliskim przyjaciolom. To jest zapisane w Ksiedze.
7. I oto uczynilismy przymierze z prorokami: Z Noem, Abrahamem i
Mojzeszem, z Jezusem, synem Marii, i z toba; zawarlismy z nimi
uroczyste przymierze,
8. aby Bóg mógl zapytac prawdomównych - o ich wiernosc; lecz dla
niewiernych przygotowal kare bolesna.
9. O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie dobroc Boga wzgledem was!
10. Oto wojska pomaszerowaly przeciw wam i My wyslalismy przeciw nim
wiatr i zastepy, których wy nie widzieliscie. Bóg widzi jasno to, co
czynicie! Oto one napadly na was ze wszystkich stron, kiedy wasze
spojrzenia sie odwrócily, a wasze serca dosiegaly gardla i
zaczynaliscie snuc o Bogu rózne mysli.
11. Tam wierni zostali poddani próbie i gwaltownie wstrzasnieci.
12. I oto mówili obludnicy i ci, w których sercach byla choroba: "Nie
obiecal nam Bóg i Jego Poslaniec nic innego, jak tylko zlude."
208
13. I powiedziala jedna frakcja sposród nich: "O mieszkancy Jasribu!
Nie ma tu dla was miejsca, wracajcie!" A inna ich frakcja prosila
Proroka o pozwolenie, mówiac: "Nasze domy sa bez obrony!" A nie byly
one bez obrony, tylko oni chcieli uciec.
14. A jesliby wdarl sie do nich wróg z róznych stron miasta, a potem
zazadano by od nich zaparcia sie wiary, to oni zgodziliby sie na to,
lecz pozostaliby tam tylko krótki czas.
15. A przedtem zawarli przymierze z Bogiem, iz nie odwróca sie plecami.
A za przymierze zawarte z Bogiem zostanie zazadany rachunek.
16. Powiedz: "Nie pomoze wam ucieczka, jesli uciekacie od smierci lub
od zabicia; i tak niewiele bedziecie sie cieszyc zyciem."
17. Powiedz: "Kto moze was postawic poza zasiegiem Boga, jesli On
zechce dla was jakiejs szkody albo jesli zechce obdarzyc was
milosierdziem?" Nie znajda oni dla siebie, poza Nim, ani opiekuna, ani
pomocnika.
18. Bóg potrafi poznac wsród was tych, którzy stawiaja przeszkody, i
tych, którzy mówia swoim braciom: "Przybywajcie do nas!", lecz sami
wykazuja niewiele zapalu
19. i sa wzgledem was skapi. A kiedy ogarnia ich strach, widzisz, jak
na ciebie patrza, przewracajac oczami jak ten, którego spowija mrok
smierci. A kiedy strach minie, rania was ostrymi jezykami, skapiac
dobra. Oni nie uwierzyli wcale i Bóg uczyni daremnymi ich dzialania. To
jest dla Boga latwe.
20. Oni sadza, ze frakcje nie odeszly; a jesliby te frakcje jeszcze
mialy przyjsc, to oni woleliby wycofac sie na pustynie wsród Beduinów i
zasiegac jedynie wiadomosci o was. A jesliby nawet zostali wsród was,
to niewiele by walczyli.
21. Wy macie w Poslancu Boga piekny wzór - dla kazdego, kto sie
spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga czesto wspomina.
22. A kiedy wierni zobaczyli frakcje, powiedzieli: "Oto co obiecal nam
Bóg i Jego Poslaniec. Prawdziwy jest Bóg i Jego Poslaniec!" To
pomnozylo jeszcze wiare i calkowite poddanie sie.
23. Wsród wierzacych sa ludzie wierni przymierzu, które zawarli z
Bogiem. I sa wsród nich tacy, którzy juz wypelnili swoje slubowanie i
sa tez inni, którzy jeszcze czekaja, lecz nie zmienili sie wcale;
24. jest tak, aby Bóg mógl wynagrodzic prawdomównych za ich szczerosc i
ukarac obludników, jesli zechce, albo zwrócic sie ku nim. Zaprawde, Bóg
jest Przebaczajacy, Litosciwy!
25. Bóg odeslal tych, którzy nie uwierzyli, wraz z ich zaciekloscia;
nie osiagneli oni zadnego dobra. Bóg uchronil wiernych od walki. Bóg
jest Mocny, Potezny!
26. I On sprowadzil z ich twierdz tych ludzi Ksiegi, którzy im
pomagali, i rzucil w ich serca strach. Czesc z nich zabiliscie, a czesc
wzieliscie do niewoli.
27. I On dal wam w dziedzictwo ich ziemie, ich domostwa i ich bogactwa,
oraz ziemie, której nie deptaly wasze stopy. Bóg jest nad kazda rzecza
wszechwladny!
209
28. O proroku! Powiedz twoim zonom: "Jesli pragniecie zycia tego swiata
i jego ozdób, to przybywajcie! Ja wam pozwole nacieszyc sie i dam wam
piekna odprawe.
29. A jesli pragniecie Boga, Jego Poslanca i siedziby ostatecznej - to,
zaprawde, Bóg przygotowal nagrode ogromna dla tych sposród was, które
czynia dobro."
30. O zony Proroka! Którakolwiek z was popelni bezecnosc jawna, to
otrzyma kare podwojona dwukrotnie. A to jest dla Boga latwe.
31. A która z was jest poddana Bogu i Jego Poslancowi oraz czyni dobro
- to My ja nagrodzimy dwa razy i przygotujemy dla niej szlachetne
zaopatnenie.
32. 0. zony Proroka! Wy nie jestescie takie jak inne kobiety. Jesli
jestescie bogobojne, nie badzcie pokorne w slowach, aby nie pozadal was
ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie slowa odpowiednie!
33. Przebywajcie w swoich domach i nie ozdabiajcie sie w ten sposób,
jak ozdabialy sie kobiety za czasów poganstwa! Odprawiajcie modlitwe,
dawajcie jalmuzne, sluchajcie Boga i Jego Poslanca! O ludzie domu!* Bóg
chce tylko odsunac od was brud i oczyscic was calkowicie.
34. I wspominajcie to, co wam jest recytowane w waszych domach ze
znaków Boga i z madrosci! Zaprawde, Bóg jest Przenikliwy, w pelni
swiadomy!
35. Zaprawde - muzulmanie i muzulmanki, wierzacy i wierzace,
prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne,
dajacy jalmuzne i dajace jalmuzne, poszczacy i poszczace, zachowujacy
czystosc i zachowujace, wspominajacy Boga czesto i wspominajace -
przygotowal dla was Bóg przebaczenie i nagrode ogromna.
36. Kiedy zdecydowal Bóg i Jego Poslaniec jakas sprawe, to nie godzi
sie ani wierzacemu, ani wierzacej, aby mieli inny wybór w tej sprawie.
A kto nie slucha Boga i Jego Poslanca, ten zbladzil w sposób oczywisty.
37. A kiedy powiedziales temu, którego Bóg obdarzyl dobrodziejstwami i
którego sam obdarzyles dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoja
zone i bój sie Boga!" - ty skrywales w swojej duszy to, co Bóg mial
ujawnic, w obawie przed ludzmi; podczas gdy Bóg bardziej zasluguje na
to, aby sie Go obawiac. A kiedy Zas wywiazal sie wzgledem niej ze
wszystkieh swoich powinnosci, dalismy ja tobie za zone, aby wierni nie
mieli zadnej trudnosci, jesli chodzi o zony i ich adoptowanych synów,
kiedy wywiaza sie wzgledem nich ze swoich powinnosci. Rozkaz Boga ma
byc spelniony!
38. Nie ma winy Proroka w tym, co nalozyl na niego Bóg, zgodnie ze
Swoim obyczajem ustanowionym przez Niego dla minionych pokolen. Rozkaz
Boga jest rozstrzygnieciem zdecydowanym
39. dla tych, którzy przekazuja poslannictwa Boga i obawiaja sie Go;
dla tych, którzy sie nie lekaja nikogo innego, jak tylko Boga. Bóg
wystarczy jako dobrze liczacy!
40. Muhammad nie jest ojcem zadnego z waszych mezczyzn, lecz jest
Poslancem Boga i pieczecia proroków. Bóg jest o kazdej rzeczy
wszechwiedzacy!
41. O wy, którzy wierzycie! Wspominajcie Boga czestym wspominaniem!
42. Wyslawiajcie Go rano i wieczorem!
210
43. On jest Tym, który blogoslawi was, jak i Jego aniolowie - aby
wyprowadzic was z ciemnosci ku swiatlu. On jest litosciwy dla
wierzacych.
44. Powitaniem ich w Dniu, kiedy Go spotkaja, bedzie: "Pokój!" On
przygotowal dla nich szlachetna nagrode.
45. O Proroku! My poslalismy ciebie jako swiadka, zwiastuna radosnej
nowiny i ostrzegajacego,
46. nawolujacego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampe
oswietlajaca.
47. Zwiastuj radosna wiesc wierzacym, iz beda mieli wielka laske u
Boga.
48. Nie sluchaj ani niewiernych, ani obludników! Pozostaw ich obelgi i
zaufaj Bogu! Wystarczy Bóg jako opiekun!
49. O wy, którzy wierzycie! Kiedy bierzecie za zony kobiety wierzace,
nastepnie rozwodzicie sie z nimi, zanim ich dotkneliscie, to nie macie
prawa wyznaczac im zadnego okresu oczekiwania. Dajcie im wyposazenie i
odprawcie je w piekny sposób.
50. O Proroku! My uznalismy za dozwolone dla ciebie zony, którym dales
wiana, i niewolnice, które ci darowal Bóg jako zdobycz, i córki twojego
stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze
strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywedrowaly
razem z toba; i kobiete wierzaca, jesli ona sama ofiaruje sie
Prorokowi, o ile Prorok zechce ja pojac za zone. To jest dozwolone
tylko dla ciebie z wylaczeniem innych wiernych. My wiemy, co
ustanowilismy dla nich w sprawie ich zon i ich niewolnic - tak abys nie
czul sie skrepowany. Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
51. Mozesz odsunac na pózniej, która chcesz sposród nich, a potem
mozesz przyjac do siebie, która chcesz i której zapragniesz sposród
poprzednio odsunietych. I nie popelnisz zadnego przewinienia. To jest
najwlasciwsze, co mozesz uczynic, aby uradowac ich oczy i aby sie nie
smucily, i byly zadowolone z tego, co im dasz - im wszystkim! Bóg wie,
co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzacy, Wspanialomyslny!
52. Ponadto nie wolno juz tobie brac innych kobiet ani tez zamieniac je
na zony, chociazby zachwycala cie ich pieknosc, oprócz tych, które
posiadla twoja prawica. Bóg sledzi pilnie kazda rzecz.
53. O wy, którzy wierzycie! Nie wchodzcie do domów Proroka na posilek o
niewlasciwej porze, jedynie wtedy, kiedy on wam na to pozwoli. Lecz
kiedy jestescie zaproszeni, to wchodzcie. A kiedy spozyjecie posilek,
to sie rozejdzcie, nie wdajac sie w poufala rozmowe. To mogloby sprawic
przykrosc Prorokowi i on wstydzilby sie was. Lecz Bóg nie wstydzi sie
prawdy. A kiedy prosicie je o jakis przedmiot, to proscie je spoza
zaslony. To jest przyzwoitsze - dla waszych serc i dla ich serc. Nie
nalezy obrazac Poslanca Boga i nie wolno poslubiac jego bylych zon.
Zaprawde, to byloby wobec Boga okropne!
54. Jesli wy cos ujawnicie lub ukryjecie... to, zaprawde, Bóg zna
dobrze kazda rzecz!
55. Nie maja one zadnego grzechu, jesli sie pokazuja swoim ojcom, ich
synom i ich braciom, synom ich braci, synom ich sióstr, ich zonom i ich
niewolnicom. Bójcie sie Boga!
211
56. Zaprawde, Bóg jest swiadkiem kazdej rzeczy! Zaprawde, Bóg i Jego
aniolowie blogoslawia Proroka! O wy, którzy wierzycie! Módlcie sie za
niego i pozdrawiajcie pozdrowieniem pokoju!
57. Zaprawde, tych, którzy obrazaja Boga i Jego Poslanca, przeklnie Bóg
w tym zyciu i w zyciu ostatecznym; On przygotowal dla nich kare
ponizajaca!
58. A ci, którzy obrazaja wierzacych i wierzace, gdy oni na to nie
zasluzyli, biora na siebie hanbe i jawny grzech.
59. O proroku! Powiedz swoim zonom i swoim córkom, i kobietom
wierzacych, aby sie szczelnie zakrywaly swoimi okryciami. To jest
najodpowiedniejszy sposób, aby byly poznawane, a nie byly obrazane. A
Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
60. Jesli obludnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci,
którzy szerza niepokoje w M~ynie, nie zaprzestana swoich poczynan, to
My pobudzimy ciebie do wystapienia przeciw nim. Wtedy oni pozostana z
toba w sasiedztwie niewiele czasu.
61. przekleci! Gdziekolwiek sie znajda, zostana schwytani i zabici bez
Iitosci;
62. zgodnie ze zwyczajem Boga ustanowionym dIa minionych pokolen. A nie
znajdziesz odmiany w zwyczaju Boga.
63. Zapytaja cie o Godzine. Powiedz: "Wiedza o niej jest u Boga!" A co
moze cie o niej powiadomic? Byc moze, ta Godzina jest bliska!
64. Zaprawde, Bóg przeklal niewiernych i przygotowal dla nich ogien
plonacy!
65. Beda tam przebywac na wieki. I nie znajda oni ani opiekuna; ani
pomocnika.
66. W tym Dniu, kiedy ich twarze beda odwracane w ogniu, oni powiedza:
"Biada nam! Gdybysmy sluchali Boga, gdybysmy sluchali Poslanca!"
67. I beda mówili: "Panie nasz! Sluchalismy naszych naczelników i
naszych wielkich, oni nas sprowadzili z drogi!"
68. I powiedza: "Panie nasz! Daj im podwójna kare i przeklnij ich
przeklenstwem wielkim!"
69. O wy, którzy wierzycie! Nie badzcie jak ci, którzy obrazili
Mojzesza! Bóg uczynil go niewinnym tego, co oni mówili, i byl on w
poszanowaniu u Boga.
70. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga i mówcie proste slowa!
71. I On ulepszy wasze dzialania i przebaczy wam wasze grzechy. A kto
slucha Boga i Jego Poslanca, ten zdobedzie w nagrode wielkie szczescie.
72. Zaofiarowalismy depozyt niebiosom, ziemi i górom, lecz one odmówily
noszenia go i przestraszyly sie; poniósl go czlowiek - on przeciez jest
niesprawiedliwy i nieswiadomy -
73. zeby Bóg mógl ukarac obludników i obludnice, balwochwalców i
balwochwalczynie, i mógl zwrócic sie ku wierzacym - mezczyznom i
kobietom. Bóg jest Przebaczajacy, Litosciwy!
SURA 34. SABA (SABEJCZYCY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
212
1. Chwala niech bedzie Bogu, do którego nalezy wszystko, co jest w
niebiosach i na ziemi! Chwala Jemu w zyciu ostatecznym! On jest Madry,
Swiadomy!
2. On wie, co wchodzi w ziemie i co z niej wychodzi; co schodzi z nieba
i co sie ku niemu wznosi. On jest Litosciwy, Przebaczajacy!
3. Mówia ci, którzy nie uwierzyli: "Nie przyjdzie na nas Godzina!"
Powiedz: "Tak! Ona z pewnoscia na was przyjdzie, na mojego Pana,
znajacego to, co skryte!" Nie skryje sie przed Nim nawet ciezar pylku,
ani w niebiosach, ani na ziemi; ani mniejsze od tego, ani wieksze, co
by nie bylo w Ksiedze jasnej!
4. - aby wynagrodzic tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dziela.
Otrzymaja oni przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne.
5. A tych, którzy usiluja oslabic Nasze znaki, czeka kara bolesnej
meki.
6. I zobacza ci, którym zostala dana wiedza, iz to, co zeslal tobie
twój Pan, jest prawda i prowadzi prosto ku drodze Poteznego, Godnego
Chwaly!
7. I mówia ci, którzy nie uwierzyli: "Czy mamy wam wskazac czlowieka,
który wam obwiesci, ze kiedy sie rozpadniecie calkowicie, to pojawicie
sie w nowym stworzeniu?"
8. Czy wymyslil on na Boga klamstwo, czy jest on opetany przez dzinny?
Ale ci, którzy nie wierza w zycie ostateczne, beda cierpieli calkowicie
zablakani.
9. Czyz oni nie widzieli tego, co jest przed nimi i co jest za nimi, w
niebie i na ziemi? Jesli zechcemy, to sprawimy, iz pochlonie ich
ziemia, albo tez spuscimy na nich plat nieba. Zaprawde, w tym jest znak
dla kazdego slugi nawracajacego sie!
10. Dalismy Dawidowi laske pochodzaca od Nas: "O góry i wy, ptaki,
gloscie chwale Boga razem z nim!" I zmiekczylismy dla niego zelazo:
11. "Sporzadzaj kolczugi! Wymierzaj uwaznie ich oczka!" I czyncie
dobro! Zaprawde, Ja widze jasno, co czynicie!
12. A Salomonowi podporzadkowalismy wiatr. Ten poranny dal przez
miesiac i ten wieczorny dal przez miesiac. I spowodowalismy, iz
poplynelo dla niego zródlo miedzi. A wsród dzinnów byly takie, które
pracowaly dla niego, za pozwoleniem Boga. A którykolwiek z nich
odchylilby sie od Naszego rozkazu, to dalibysmy mu zakosztowac ognia
piekielnego.
13. I robili dla niego, co on chcial: sanktuaria i posagi, misy jak
sadzawki i kotly solidnie stojace. O rodzie Dawida - czyncie dzieki!
Lecz nieliczni z Moich slug sa wdzieczni!
14. A kiedy postanowilismy, iz umrze, to na jego smierc wskazalo
dzinnom tylko pelzajace zwierze ziemi, które podgryzlo jego laske. A
kiedy on upadl, wtedy dzinny jasno pojely, ze gdyby znaly to, co
skryte, to nie pozostawalyby w ponizajacej karze.
15. Dla ludu Saba w ich miejscu zamieszkania byl pewien znak: dwa
ogrody z prawej strony i dwa - z lewej: "Jedzcie z zaopatrzenia waszego
Pana i dziekujcie Mu! Jest to kraina przyjemna, a Pan Przebaczajacy!"
213
16. Oni jednak odwrócili sie. Poslalismy wtedy na nich powódz z Al-Arim
i zamienilismy ich dwa ogrody na dwa inne ogrody, posiadajace gorzkie
owoce: tamaryszki i kilka drzew lotosu.
17. Tak zaplacilismy im za to, iz oni nie uwierzyli. Czy My
wynagradzamy w ten sposób kogokolwiek oprócz niewiernych?
18. Miedzy nimi i miedzy miastami, które poblogoslawilismy,
umiescilismy miasta latwo widoczne i wymierzylismy czas podrózy:
"Podrózujcie miedzy nimi przez noce i dnie - bezpieczni!"
19. Lecz oni powiedzieli: "Panie nasz! Powieksz odleglosci, jakie
przemierzamy!" I oni wyrzadzili krzywde sobie samym. I uczynilismy ich
przedmiotem opowiadan, lecz rozerwalismy ich na strzepy. Zaprawde, w
tym sa znaki dla kazdego cierpliwego, wdziecznego!
20. Iblis sprawdzil na nich swoja mysl i oni poszli za nim, oprócz
nielicznych sposród wierzacych.
21. Mial on nad nimi wladze tylko po to, abysmy mogli rozpoznac tych,
którzy wierza w zycie ostateczne, od tych, którzy w nie powatpiewaja. A
twój Pan strzeze kazdej rzeczy.
22. Powiedz: "Wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem! Oni nie
wladaja nawet ciezarem pylku, ani w niebiosach, ani na ziemi. Oni nie
maja tam zadnego uczestnictwa ani tez Bóg nie ma wsród nich pomocnika."
23. Nie pomoze przed Nim zadne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za
tymi, na kogo On sie godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich
serc, oni powiedza: "Co powiedzial wasz Pan?" Powiedza: "Prawde!" On
jest Wyniosly, Wielki!
24. Powiedz: "Kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi?" Powiedz:
"Bóg. Zaprawde, my lub wy albo jestesmy na drodze prostej, albo tez
jestesmy w bledzie oczywistym!
25. Powiedz: "Was nie zapytaja o to, co my uczynilismy grzesznego, ani
nas nie zapytaja o to, co wy czynicie."
26. powiedz: "Nasz Pan zbierze nas wszystkich, potem osadzi nas wedlug
prawdy. On przeciez jest Sedzia, Wszechwiedzacym!"
27. Powiedz: "Pokazcie mi tych, których dodawaliscie Jemu jako
wspóltowarzyszy!" Alez nie! On jest Bogiem Poteznym, Madrym!
28. Poslalismy cie do wszystkich ludzi jako zwiastuna radosnej wiesci i
ostrzegajacego. Lecz wiekszosc ludzi nie wie.
29. Oni mówia: "Kiedy sie spelni ta obietnica, jesli jestescie
prawdomówni?"
30. Powiedz: "Wy macie obietnice Dnia, którego nie bedziecie mogli ani
opóznic o godzine, ani przesunac naprzód."
31. Ci, którzy nie uwierzyli, powiedzieli: "My nie uwierzymy ani w ten
Koran, ani w to, co bylo objawione przed nim!" O gdybys ty widzial,
kiedy niesprawiedliwi beda postawieni przed swoim Panem, jakie slowa
beda kierowac jedni do drugich! Ci, którzy beda ponizeni, powiedza do
tych, którzy sie wbijali w pyche: "Gdyby nie wy, to bylibysmy
wierzacymi!"
32. Powiedza ci, którzy w pyche sie wbijali, do tych, którzy byli
ponizeni: "Czyz to my odsunelismy was od drogi prostej, kiedy ona
przyszla do was? Przeciwnie, wy byliscie grzesznikami!"
214
33. I powiedzieli ci, którzy byli ponizeni do tych, którzy wbijali sie
w pyche: "Przeciwnie! To wasza chytrosc noca i dniem nakazywala nam,
abysmy nie wierzyli w Boga i abysmy czynili Jemu podobnych!" I oni beda
napelnieni skrytym zalem, kiedy zobacza kare. I nalozylismy obroze na
szyje tych, którzy nie uwierzyli. Czyz nie zostalo im zaplacone tylko
za to, co czynili?
34. I kiedykolwiek wyslalismy do jakiegos miasta ostrzegajacego, ci,
którzy tam zyli w dobrobycie, mówili: "Zaprawde, my nie wierzymy w to,
z czym zostaliscie poslani!"
35. I powiedzieli: "My jestesmy bardziej zasobni w bogactwa i dzieci i
nie bedziemy poddani karze."
36. Powiedz: "Zaprawde, Pan mój daje hojne zaopatrzenie temu, komu
chce, i On je wymierza. Lecz wiekszosc ludzi nie wie."
37. Bogactwa wasze i wasze dzieci niewiele przybliza was do Nas, ale
przybliza tych, którzy wierza i czynia dobro. Dla nich bedzie zaplata
podwójna za to, co uczynili. Oni beda przebywac w wynioslych komnatach,
bezpieczni.
38. A ci, którzy staraja sie oslabic Nasze znaki, zostana przedstawieni
do kary.
39. Powiedz: "Zaprawde, mój Pan daje hojne zaopatrzenie, komu chce ze
Swoich slug - i je wymierza. A jesli wy rozdacie coskolwiek, to On wam
to zwróci. On jest najlepszym z zaopatrujacych!"
40. W Dniu, kiedy On zbierze wszystkich razem, powie do aniolów: "Czy
oni was czcili?"
41. Powiedza: "Chwala niech bedzie Tobie! Ty jestes naszym opiekunem
poza nimi. Przeciwnie! Oni oddawali czesc dzinnom; wiekszosc wierzyla w
nich."
42. I tego Dnia nie bedziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani
zaszkodzic. I My powiemy do tych, którzy byli niesprawiedliwi:
"Zakosztujcie kary ognia, który uwazaliscie za klamstwo!"
43. A kiedy sa im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, oni mówia:
"To przeciez tylko czlowiek, który chce nas odsunac od tego, co czcili
nasi ojcowie." I mówia: "To jest tylko zmyslone klamstwo!" I mówia ci,
którzy nie uwierzyli, o prawdzie, kiedy ona do nich przyszla: "To sa
czary oczywiste!
44. I nie dalismy im zadnych ksiag, które by studiowali, ani tez nie
poslalismy do nich, przed toba, zadnego ostrzegajacego.
45. A ci, którzy byli przed nimi, tez zadawali klam* i nie osiagneli
ani dziesiatej czesci tego, co My im dalismy. I za klamców uznali
Naszych poslanców. Jakiez wiec bylo Moje oburzenie!
46. Powiedz: "Ja pouczam was tylko o jednym: Stawajcie przed Bogiem, po
dwóch lub pojedynczo, potem zastanawiajcie sie! Wasz towarzysz nie jest
opetany przez dzinny. On was tylko ostrzega przed straszna kara."
47. Powiedz: "Ja nie zadam od was zadnej zaplaty - to wy ja otrzymacie.
Moja zaplata jest tylko u Boga. On jest swiadkiem kazdej rzeczy!"
48. Powiedz: "Zaprawde, mój Pan poraza prawda. On jest doskonalym
znawca rzeczy ukrytych."
49. powiedz: "Przyszla prawda! Nie pojawi sie falsz i nie powróci!"
215
50. powiedz: "Jesli zbladzilem, to zbladzilem tylko przeciw sobie
samemu. A jesli ide droga prosta, to dzieki temu, co objawil mi mój
Pan. Zaprawde, On jest Slyszacy, Bliski!"
51. O, gdybys mógl zobaczyc, jak beda przerazeni, I kiedy juz nie
znajda zadnej ucieczki i zostana pochwyceni z bliska!
52. I beda mówic: "My wierzymy w Niego!" Lecz jak oni moga osiagnac
wiare z tak dalekiego miejsca?
53. Nie uwierzyli oni przeciez w Niego przedtem, tylko z daleka snuli
przypuszczenia na temat tego, co skryte.
54. I bedzie ustawiona przegroda miedzy nimi a tym, czego pragneli, tak
jak bylo z im podobnymi dawniej. Zaprawde, oni byli w glebokim
zwatpieniu.
SURA 35. FATIR OR MALAIKA (STWóRCA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Chwala Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynil aniolów
poslancami posiadajacymi skrzydla - dwa, trzy lub cztery. On powieksza
w stworzeniu to, co chce. Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
2. Czegokolwiek Bóg udzieli ludziom ze Swego milosierdzia, tego nikt
nie powstrzyma; i cokolwiek On powstrzyma, tego nikt nie zesle po Nim.
On jest Potezny, Madry!
3. O ludzie! Przypomnijcie sobie dobroc Boga wzgledem was! Czy jest
jakis stwórca poza Bogiem? On wam daje zaopatrzenie z nieba i z ziemi.
Nie ma boga, jak tylko On! Jakze wiec mozecie byc odwróceni?
4. Jesli oni uwazaja cie za klamce, to przeciez juz przed toba inni
poslancy byli uwazani za klamców. Do Boga sa sprowadzane wszystkie
sprawy.
5. O ludzie! Zaiste, obietnica Boga jest prawda! Niech was nie zwodzi
zycie tego swiata i niech nie zwiedzie was zwodziciel wzgledem Boga!
6. Zaprawde, szatan jest dla was wrogiem! Uwazajcie go wiec za wroga.
On wzywa tylko swoich stronników, aby byli mieszkancami ognia
plonacego.
7. Tych, którzy nie uwierzyli, czeka kara straszna. A tych, którzy
uwierzyli i pelnili dobre dziela, czeka przebaczenie i nagroda wielka.
8. A co bedzie z tym, którego zle dzialanie zostalo upiekszone i on sam
uzna je za piekne? Zaprawde, Bóg sprowadza z drogi, kogo chce, i
prowadzi droga prosta, kogo chce. Niech wiec nie rozwodzi sie w
smutkach twoja dusza nad nimi! Zaprawde, Bóg wie dobrze, co oni czynia!
9. Bóg jest Tym, który posyla wiatry i one wzburzaja chmury; wtedy
pedzimy je ku martwej krainie i ozywiamy przez to ziemie po jej
smierci. Takie jest zmartwychwstanie!
10. Kto pragnie potegi - to potega jest w calosci u Boga. Do Niego
wznosi sie dobre slowo i czyn pobozny; On je wywyzsza. A tych, którzy
knuja podstepnie zle czyny, czeka kara straszna, a podstep ich spelznie
na niczym.
11. Bóg stworzyl was z prochu, potem z kropli nasienia; nastepnie
uczynil was parami. I zadna istota zenska nie nosi i nie wydaje na
swiat, jak tylko za Jego wiedza. I nie przedluza sie zycia
216
dlugowiecznemu, i nic sie z niego nie skraca wbrew temu, co jest w
Ksiedze. Zaprawde, to dla Boga jest latwe!
12. I nie sa jednakowe dwa morza: jedno - slodkie, o dobrym smaku,
przyjemne do picia, drugie - slone, gorzkie. I z kazdego zywicie sie
swiezym miesem, i wydobywacie ozdoby, które nosicie. Widzisz tam statki
prujace je, zebyscie mogli poszukiwac Jego laski. Byc moze, bedziecie
wdzieczni!
13. On wprowadza noc w dzien i On wprowadza dzien w noc. On
podporzadkowal slonce i ksiezyc - wszystko plynie do wyznaczonego
kresu. To jest Bóg - wasz Pan! Do Niego nalezy królestwo; a ci, których
wzywacie poza Nim, nie posiadaja nawet luski pestki daktyla.
14. Jesli ich wezwiecie, to oni wcale nie uslysza waszej modlitwy; a
jesliby nawet uslyszeli, to by wam nie odpowiedzieli; a w Dniu
Zmartwychwstania oni wyrzekna sie wspóltowarzystwa. I nikt nie moze
ciebie powiadomic tak jak Ten, który jest doskonale swiadomy.
15. O ludzie! Wy potrzebujecie Boga, a Bóg jest Bogaty, Godny Chwaly!
16. Jesli On zechce, to was zabierze, a sprowadzi nowe stworzenie.
17. To dla Boga nie jest wielka rzecza.
18. I nie poniesie zadna niosaca ciezar ciezaru drugiej; a jesli nawet
jakas przygnieciona ciezarem wezwie pomocy do poniesienia go, to nikt
jej w tym nie ulzy - nawet gdyby to byl krewny. Ty tylko ostrzegasz
tych, którzy sie boja swego Pana z powodu tego, co jest skryte, i
którzy odprawiaja modlitwe. A ten, kto sie oczyszcza, to oczyszcza sie
dla siebie samego. Do Boga zmierza wedrowanie.
19. Niewidomy nie jest równy temu, który widzi;
20. ani ciemnosci i swiatlo,
21. ani cien i zar slonca;
22. nie sa równi zywi i umarli. Zaprawde, Bóg daje slyszec, komu chce,
lecz ty nie mozesz sklonic do slyszenia tych, którzy sa w grobach
23. - ty, jestes tylko ostrzegajacym.
24. My poslalismy ciebie z prawda, jako zwiastuna i jako
ostrzegajacego. I nie ma zadnego narodu, do którego by nie przyszedl
ostrzegajacy.
25. A jesli cie uznaja za klamce, to przeciez klam zadawali juz ci,
którzy byli przed nimi. Do nich przychodzili ich poslancy z jasnymi
dowodami i z Psalmami, i Ksiega dajaca swiatlo.
26. Potem pochwycilem tych, którzy nie uwierzyli. I jakiez bylo Moje
oburzenie!
27. Czy nie widziales, iz Bóg zeslal z nieba wode; i My sprawilismy
dzieki niej, iz wyrosly owoce o róznych kolorach? A góry poznaczone sa
pasmami - bialymi i czerwonymi, o róznych odcieniach i kruczoczarne.
28. A wsród ludzi i zwierzat, i trzód tez sa rózne kolory. Przeciez
obawiaja sie Boga jedynie ludzie madrzy sposród Jego slug. Zaprawde,
Bóg jest Potezny, Przebaczajacy!
29. Zaprawde, ci, którzy recytuja Ksiege Boga, ci, którzy odprawiaja
modlitwe, ci, którzy rozdaja z tego, czym ich obdarzalismy, skrycie lub
jawnie, ci spodziewaja sie zysku, który nie przepadnie.
217
30. Bóg bedzie mógl dac im pelna zaplate i zwiekszyc Swoja laske.
Zaprawde, On jest Przebaczajacy, Wdzieczny!
31. To, co objawilismy tobie z Ksiegi, jest prawda potwierdzajaca
prawdziwosc tego, co przed nia zostalo objawione. Zaprawde, Bóg jest w
pelni swiadomy i doskonale widzacy Swoje slugi!
32. Potem dalismy Ksiege w dziedzictwo tym, których wybralismy sposród
Naszych slug: wsród nich sa niesprawiedliwi dla samych siebie; wsród
nich sa umiarkowani i wsród nich sa wyprzedzajacy innych dobrymi
uczynkami, spelnianymi za zezwoleniem Boga. To jest wielka laska!
33. Oni wejda do Ogrodów Edenu; tam beda ozdobieni bransoletami ze
zlota i perel, a szaty ich beda z jedwabiu.
34. I beda mówili: "Chwala niech bedzie Bogu, który oddalil od nas
smutek! Zaprawde, nasz Pan jest Przebaczajacy, Wdzieczny!
35. On jest Tym, który umiescil nas, ze Swojej laski, w siedzibie
trwalego przebywania. Nie dotknie nas tam ani trud, ani zmeczenie."
36. A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogien Gehenny. I nie zostanie
postanowione, aby umarli, ani tez nie doznaja ulgi od meki. W ten
sposób placimy kazdemu niewiernemu.
37. I beda tam krzyczec: "Panie nasz, wyprowadz nas! Bedziemy czynic
dobro, nie to, co czynilismy!" Czyz nie dalismy wam dosc dlugiego
zycia, tak izby mógl sie opamietac ten, kto sie zastanawial? I
przychodzil do was ostrzegajacy. Zakosztujcie wiec! Dla
niesprawiedliwych nie bedzie zadnego pomocnika!
38. Zaprawde, Bóg zna to, co skryte w niebiosach i na ziemi! On wie
dobrze, co kryja piersi!
39. On jest Tym, który uczynil was namiestnikami na ziemi. A kto nie
wierzy, to jego niewiara zwróci sie przeciw niemu. Niewiara tych,
którzy nie wierza, tylko powieksza nienawisc ich Pana; niewiara tych,
którzy nie wierza, tylko powieksza ich zgube.
40. Powiedz: "Czy widzieliscie waszych wspóltowarzyszy, których
wzywacie poza Bogiem? Pokazcie mi, co oni stworzyli na ziemi? Albo czy
oni maja uczestnictwo w niebiosach? Albo czy dalismy im Ksiege, aby
mieli z niej jasny dowód?" Przeciwnie! To, co sobie wzajemnie
przyrzekaja, niesprawiedliwi, to tylko zluda!
41. Zaprawde, Bóg podtrzymuje niebiosa i ziemie, aby nie ustaly. A
jesliby one ustaly, to nie utrzymalby ich nikt poza Nim. On jest
Wspanialomyslny, Przebaczajacy!
42. Oni przysiegali na Boga najuroczystsza przysiega, iz jesli
przyjdzie do nich ostrzegajacy, to beda na prostszej drodze anizeli
jakikolwiek z narodów. Ale kiedy przyszedl do nich ostrzegajacy,. to
tylko powiekszylo ich wstret,
43. dume na ziemi i zlosliwy podstep. Ale zlosliwy podstep otacza tylko
tych, którzy sie do niego uciekaja. Czyz oni patrza jedynie na zwyczaj
praojców? Ale ty nie znajdziesz w zwyczaju Boga zadnej zmiany! I nigdy
nie znajdziesz w zwyczaju Boga zadnego odchylenia!
44. Czyz oni nie wedrowali po ziemi i nie widzieli, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy byli przed nimi i byli mocniejsi pod wzgledem sily?
Lecz nic nie jest w stanie sprowadzic Boga do niemocy, ani w
218
niebiosach, ani na ziemi. Zaprawde, On jest Wszechwiedzacy,
Wszechwladny!
45. A jesliby Bóg chcial karac ludzi za to, co oni dokonali, to nie
pozostawilby na powierzchni ziemi zadnej istoty zyjacej . Lecz On daje
im zwloke do oznaczonego terminu. A kiedy nadejdzie ich termin...
zaprawde, Bóg jasno widzi Swoje slugi!
SURA 36. YA SIN (JA SIN)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ja. Sin.
2. Na Koran pelen madrosci!
3. Zaprawde, ty jestes wsród poslanców
4. na drodze prostej!
5. Oto objawienie Poteznego, Litosciwego,
6. dane ci, abys ostrzegal lud, którego ojcowie nie byli ostrzegani, sa
wiec niedbali:
7. Sprawdzilo sie juz slowo nad wiekszoscia z nich, lecz oni nie
wierza.
8. My nalozylismy na ich szyje obroze az do podbródków, tak iz glowy
ich sa podniesione nieruchomo.
9. I umiescilismy przed nimi przegrode i za nimi przegrode; w ten
sposób zakrylismy ich i oni nie widza.
10. I wszystko im jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy ich nie ostrzegasz:
oni nie wierza.
11. Ty mozesz ostrzegac tylko tego, który postepuje za napomnieniem i
który obawia sie Milosiernego z powodu tego, co jest ukryte. Uraduj go
wiec wiescia o przebaczeniu i szlachetnej nagrodzie.
12. Zaprawde, My przywracamy do zycia umarlych i zapisujemy, co oni
przygotowali pierwej i co pozostawili; i kazda rzecz wyliczylismy w
jasnym rejestrze.
13. I przytocz im przypowiesc o mieszkancach miasta, kiedy przybyli do
niego poslancy.
14. Oto poslalismy ich dwóch, lecz oni uznali ich za klamców; wtedy
wsparlismy ich trzecim. I powiedzieli: "Oto zostalismy poslani do was."
15. Powiedzieli: "Wy przeciez jestescie tylko smiertelnikami, podobnie
jak my. Milosierny nie zeslal niczego, wy tylko klamiecie!"
16. Powiedzieli: "Pan nasz wie, ze zostalismy do was wyslani,
17. mamy jedynie obowiazek jasnego obwieszczenia."
18. Powiedzieli: "Mamy dla was zla wtózbe. Jesli nie zaprzestaniecie,
to my was ukamienujemy; i niezawodnie dotknie was od nas kara bolesna."
19. Powiedzieli: "Wasza zla wrózba niech pozostanie z wami. A skoro
jestescie napomnieni... Lecz wy jestescie ludzmi wystepnymi."
20. I przybyl wtedy pewien czlowiek, pospiesznie biegnac z konca
miasta, i powiedzial: "O ludzie! Idzcie za tymi wyslannikami!
219
21. Idzcie za tymi, którzy nie zadaja od was zadnej zaplaty i którzy sa
na drodze prostej!
22. Dlaczego nie mialbym czcic Tego, który mnie stworzyl i do którego
zostaniecie sprowadzeni?
23. Czyz mam brac sobie bogów poza Nim? Jesli Milosierny zechce dotknac
mnie jakims zlem, to nic mi nie pomoze ich wstawiennictwo i oni mnie
nie zbawia.
24. Zapewne bylbym wtedy w jawnym zabladzeniu.
25. Zaprawde, ja uwierzylem w waszego Pana! Sluchajcie mnie!"
26. Powiedziano mu: "Wejdz do Ogrodu!" On powiedzial: "O, jesliby mój
lud wiedzial,
27. ze mój Pan mi przebaczyl i umiescil mnie miedzy tymi, którzy
zostali uhonorowani!"
28. I po nim nie poslalismy juz przeciw jego ludowi zadnego wojska z
niebios ani nie mamy zamiaru posylac.
29. I byl tylko jeden krzyk - i oto oni zgasli!
30. O, jakie zasmucenie dla slug! Zaden poslaniec nie przychodzi do
nich, zeby sie z niego nie wysmiewali.
31. Czyz oni nie widzieli, ile pokolen wytracilismy przed nimi? i ze
oni juz do nich nie powróca?
32. Lecz wszyscy razem zostana przed Nami postawieni!
33. I znakiem dla nich - ziemia umarla; ozywilismy ja i wyprowadzilismy
z niej ziarno, które oni jedza.
34. I uczynilismy na niej ogrody z drzewami palmowymi i winna
latorosla, i sprawilismy, iz wytryskaja z niej zródla,
35. azeby mogli jesc jej owoce i to, co wypracuja ich rece. Czyz moga
nie byc wdzieczni?
36. Chwala niech bedzie Temu, który stworzyl wszystkie pary, jakie
wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znaja.
37. I znakiem dla nich - noc. My zdejmujemy z niej dzien i oto oni sa w
ciemnosciach.
38. I slonce - ono plynie do swego stalego miejsca. To jest
ustanowienie Poteznego, Wszechwiedzacego!
39. I ksiezyc - ustanowilismy dla niego stacje, az staje sie podobny do
suchej galezi palmowej.
40. I ani sloncu nie wolno doganiac ksiezyca, ani tez noc nie wyprzedzi
dnia; i wszystko zegluje po orbicie.
41. I znakiem dla nich - iz nosilismy ich potomstwo na statku
zaladowanym.
42. I stworzylismy dla nich podobny do niego, na który oni wsiadaja.
43. Jesli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajda pomocnika; i beda
uratowani
44. jedynie dzieki Naszemu milosierdziu, by do pewnego czasu cieszyc
sie zyciem.
220
45. Kiedy im mówia: "Bójcie sie tego, co jest przed wami, i tego, co
jest za wami; byc moze doznacie milosierdzia..."
46. A jednak zaden sposród znaków ich Pana nie przychodzi do nich, zeby
sie od niego nie odwrócili.
47. A kiedy sie im mówi: "Rozdawajcie z tego, czym obdarzyl was Bóg!",
to ci, którzy nie wierza, mówia do tych, którzy wierza: "Czyz my mamy
karmic tych, których móglby nakarmic Bóg, jesliby zechcial? Wy
jestescie tylko w jawnym bledzie!"
48. I oni mówia: "A kiedy sie spelni ta obietnica, jzsli jestescie
prawdomówni?"
49. Nie bede wiele czekac; tylko jeden krzyk ich pochwyci, kiedy
jeszcze beda sie sprzeczac.
50. I nie beda oni w stanie przygotowac zadnego polecenia ani tez
powrócic do swoich rodzin.
51. I zadma w trabe! I oto oni, z grobów, do swojego Pana pospiesza i
52. Powiedza: Biada nam! " Kto nas wyrwal z naszego miejsca spoczynku?
Oto co obiecal Milosierny. I prawde mówili poslancy!"
53. I bedzie tylko jeden krzyk. I oto oni wszyscy zostana przed Nami
postawieni.
54. I tego Dnia zadna dusza nie dozna w niczym niesprawiedliwosci.
Bedziecie wynagrodzeni tylko za to, co czyniliscie.
55. Zaprawde, mieszkancy Ogrodu tego Dnia beda sie jedynie radowac.
56. Oni i ich zony beda wypoczywac w cieniu na ozdobnych lozach.
57. Beda tam dla nich owoce i beda mieli wszystko, czego zazadaja.
58. "Pokój!" - slowo od Pana litosciwego.
59. Trzymajcie sie z dala dzisiaj, o wy, grzesznicy!
60. Czyz wam nie nakazalem, o synowie Adama: "Nie czcijcie szatana!
Zaprawde, on jest wrogiem jawnym!
61. Czcijcie Mnie! - to jest droga prosta!"
62. Szatan sprowadzil z drogi mnóstwo sposród was. Czyz nie mieliscie
rozumu?
63. Oto Gehenna, która nam zostala obiecana!
64. Palcie sie w niej dzisiaj za to, iz nie wierzyliscie!
65. Dzisiaj My nakladamy pieczec na ich usta, lecz mówia ich rece i ich
nogi swiadcza o tym, co oni zarobili.
66. A jeslibysmy chcieli, to starlibysmy ich oczy; i oni rzuciliby sie
na poszukiwanie drogi, lecz jakzeby mogli widziec?
67. I jeslibysmy chcieli, to przemienilibysmy ich na miejscu, wtedy oni
nie mogliby ani odejsc, ani powrócic.
68. A komu My dajemy dlugie zycie, to pochylamy jego postac. Czyz oni
nie rozumieja?
69. My nie nauczylismy go poezji* - to by nie bylo dla niego
odpowiednie. To jest tylko napomnienie i Koran jasny,
221
70. jako ostrzezenie dla kazdego zyjacego i aby ziscilo sie slowo wobec
niewiernych.
71. Czyz oni nie widzieli, iz My stworzylismy dla nich, miedzy tym, co
stworzyly Nasze rece - trzody, których sa posiadaczami?
72. I poddalismy im je: jedne z nich sluza im do jazdy wierzchem, a
inne jako pozywienie.
73. Maja tez z nich inne korzysci, jak i napoje. Czyz moga nie byc
wdzieczni?
74. Jednak oni wzieli sobie bogów poza Bogiem. Byc moze, oni beda
wspomozeni?!
75. Lecz oni nie moga udzielic im pomocy, chociazby byli zastepem dla
nich przygotowanym.
76. Niech cie nie zasmuca ich slowo! My wiemy, co oni ukrywaja i co
ujawniaja.
77. Czyz nie widzial czlowiek, jak stworzylismy go z kropli nasienia? I
oto on jest jawnym przeciwnikiem!
78. I przytacza Nam przyklad, a zapomnial o swoim stworzeniu. Mówi on:
"Kto ozywi kosci, kiedy one sa zetlale?"
79. Powiedz: "Ozywi je Ten, kto stworzyl je po raz pierwszy. On o
wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzacy!
80. On jest Tym, który przygotowal dla was ogien z zielonego drzewa, i
oto wy zapalacie z niego."
81. Czyz Ten, który stworzyl niebiosa i ziemie, nie jest w mocy
stworzyc do nich podobnych? Tak! On jest Stworzycielem,
Wszechwiedzacym!
82. jego rozkaz - kiedy On chce jakiejs rzeczy - zawiera sie w slowie:
"Badz!" - i ona jest.
83. Chwala niech bedzie Temu, w którego reku jest wladza królewska nad
kazda rzecza! Do Niego bedziecie sprowadzeni!
SURA 37. AS-SAFFAT (SZEREGI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na tych, którzy stoja w szeregach,
2. i tych, którzy odpedzaja gwaltownie,
3. i tych, którzy recytuja napomnienie!
4. Zaprawde, wasz Bóg jest Jeden!
5. Pan niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi, i Pan wschodów!
6. Oto ozdobilismy najnizsze niebo ozdoba z gwiazd,
7. równiez dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem.
8. Oni nie moga przysluchiwac sie najwyzszej radzie; razeni ze
wszystkich stron,
9. sa odpedzani; i dla nich bedzie kara nieustanna;
10. chyba ze którys z nich uchwyci jakis fragment, lecz wtedy idzie w
slad za nim plomien przenikajacy.
222
11. Zapytaj wiec ich: Czy oni sa silniejsi w budowie fizycznej od
innych, których stworzylismy? My przeciez stworzylismy ich z lepkiej
gliny.
12. Tak ty sie dziwisz, a oni sie wysmiewaja!
13. I kiedy im sie przypomina, oni sobie nie przypominaja,
14. a kiedy widza znak, to sie wysmiewaja;
15. i mówia: "To sa czary oczywiste!
16. Czyz kiedy pomrzemy i kiedy sie staniemy prochem i koscmi, czyz
naprawde zostaniemy wskrzeszeni,
17. my i nasi praojcowie?"
18. Powiedz: "Tak! I bedziecie pokorni!"
19. I bedzie tylko jeden krzyk, i wtedy zobacza,
20. i powiedza: "Biada nam! To jest Dzien Sadu!"
21. To jest Dzien Rozstrzygniecia, który uznaliscie za klamstwo!
22. Zbierzcie tych, którzy byli niesprawiedliwi, i ich zony, i to, co
oni czcili
23. poza Bogiem, i poprowadzcie ich ku drodze do piekla!
24. Zatrzymajcie ich, bo beda zapytani:
25. "Cóz z wami? Nie pomagacie sobie wzajemnie?"
26. Przeciwnie! Oni dzisiaj sa calkowicie poddani.
27. Zblizaja sie do siebie i pytaja jeden drugiego.
28. Oni mówia: "Wy przeciez przychodziliscie do nas z prawej strony. "
29. Ci powiedza: "Nie, przeciwnie, wy nie byliscie wierzacymi
30. i my nie mielismy nad wami zadnej wladzy; byliscie ludem
buntowników.
31. Sprawdzilo sie na nas slowo naszego Pana, - my, z pewnoscia,
zakosztujemy!
32. My wiec zaprowadzilismy was na bezdroza, bo sami bylismy
bladzacymi."
33. I oto oni, tego Dnia, beda wspóluczestnikami w karze.
34. Oto w ten sposób postepujemy z grzesznikami!
35. Zaprawde, kiedy im mówiono: "Nie ma boga, jak tylko Bóg!" - oni
wbijali sie w pyche.
36. Mówili: "Czyz porzucimy naszych bogów dla jakiegos opetanego
poety?"
37. Wcale nie! On przyszedl z prawda i potwierdzil prawdziwosc
poslanców.
38. Wy na pewno zakosztujecie kary bolesnej!
39. Bedzie wam zaplacone tylko za to, co czyniliscie.
40. Z wyjatkiem slug Boga, szczerze oddanych.
41. Dla nich bedzie zaopatrzenie znane:
223
42. owoce; i beda uhonorowani
43. w Ogrodach szczesliwosci,
44. spoczywajac na lozach, zwróceni twarzami ku sobie.
45. Beda wokól nich krazyc z pucharem napoju ze zródla
46. czystego - rozkoszy dla pijacych.
47. Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznaja od niego znuzenia.
48. I przy nich beda dziewice skromnie patrzace, o duzych oczach,
49. podobne do perel ukrytych.
50. Beda podchodzic jedni do drugich, zadajac sobie wzajemnie pytania.
51. Jeden z nich powie: "Mialem towarzysza, który mówil:
52. TCzy ty jestes sposród tych, którzy przyjmuja prawde?
53. Czy kiedy pomrzemy i kiedy staniemy sie prochem i koscmi, to czy
bedziemy sadzeni?t"
54. I powie: "Czy zechcecie popatrzyc w dól?"
55. Wtedy on przyjrzy sie i zobaczy swego towarzysza w srodku piekla.
56. I powie: "Na Boga! Ty mnie omal nie zgubiles.
57. Gdyby nie dobroc mojego Pana, to na pewno bylbym wsród skazanych.
58. Czyz my nie pomarlismy
59. nasza pierwsza smiercia i nie spotkala nas kara?"
60. Zaprawde, to jest ogromne osiagniecie!
61. Dla czegos podobnego niech pracuja pracujacy.
62. Czyz to jest lepsze jako ugoszczenie, czy tez drzewo Az-Zakkum?
63. Oto My umiescilismy je jako próbe dla sprawiedliwych.
64. To jest bowiem drzewo, które wyrasta z dna piekla.
65. Jego owoce sa jak glowy szatanów.
66. Oni beda z niego jedli i beda napelniali swoje brzuchy.
67. Potem otrzymaja do picia mieszanine z wrzacej wody.
68. Potem, zaprawde, nastapi ich powrót do piekla.
69. Oni znalezli swoich ojców, którzy zabladzili;
70. i poszli szybko ich sladami.
71. A przed nimi zabladzila wiekszosc dawnych przodków.
72. A przeciez posylalismy do nich ostrzegajacych.
73. I popatrz, jaki byl ostateczny koniec tych ostrzeganych;
74. z wyjatkiem szczerych slug Boga!
75. Wzywal Nas Noe. - Jakze wspaniali sa ci, którzy dali posluch! -
76. I uratowalismy go i jego rodzine od strasznego nieszczescia.
77. I uczynilismy, iz jego potomstwo przetrwalo.
78. I uwiecznilismy go wsród potomnych:
224
79. "Pokój Noemu wsród swiatów!"
80. Tak My wynagradzamy czyniacych dobro.
81. On jest przeciez wsród Naszych slug wierzacych!
82. Potem potopilismy innych.
83. Zaprawde, wsród jego zwolenników byl Abraham.
84. Kiedy on przyszedl do swego Pana, z czystym sercem,
85. powiedzial do swojego ojca i do swego ludu: "Co wy czcicie?
86. Czy zmyslonego klamstwa, boga poza Bogiem, szukacie?
87. A cóz myslicie o Panu swiatów?"
88. Wtedy popatrzyl on uwaznie na gwiazdy
89. i powiedzial: "Zaprawde, jestem chory!"
90. I oni odwrócili sie do niego plecami.
91. Wtedy on skierowal sie ukradkiem do ich bogów i powiedzial:
92. Dlaczego wy nie jecie? Dlaczego wcale nie mówicie?"
93. I on zwrócil sie ku nim, uderzajac ich prawa reka.
94. Wtedy zblizyli sie do niego pospiesznie.
95. On powiedzial: "Czy wy czcicie to, co wykuliscie?
96. A Bóg stworzyl was i to, co wy tworzycie."
97. Oni powiedzieli: "Zbudujcie jemu budowle* i wrzuccie go w ogien
palacy!"
98. I oni uknuli na niego podstep, lecz My sprawilismy, iz oni znalezli
sie na dole.
99. I on powiedzial: "Oto ja ide do mego Pana, On mnie poprowadzi droga
prosta.
100. Panie Mój! Obdarz mnie kims sprawiedliwym!"
101. I obwiescilismy mu radosna wiesc: chlopca wspanialomyslnego.
102. A kiedy ten doszedl juz do wieku, kiedy mógl razem z nim sie
trudzic, on powiedzial: "Synu mój ! Oto widzialem siebie we snie,
zabijajacego ciebie na ofiare. Rozwaz wiec, co o tym myslisz?"
Powiedzial: "O mój ojcze! Czyn, co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz
cierpliwym, jesli tak zechce Bóg!"
103. A kiedy obaj poddali sie calkowicie i kiedy on rzucil go twarza na
ziemie,
104. zawolalismy do niego: Abrahamie! "
105. Widzenie senne wziales za prawde. W ten sposób nagradzamy
czyniacych dobro.
106. Zaprawde, to jest doswiadczenie oczywiste!"
l07. I okupilismy go wielka ofiara.
108. I uwiecznilismy go wsród potomnych:
109. "Pokój Abrahamowi!"
225
110. W ten sposób nagradzamy tych, którzy czynia dobro!
111. On jest, zaprawde, wsród Naszych wiernych slug!
112. I obwiescilismy mu radosna wiesc: Izaaka, proroka sposród
sprawiedliwych.
113. I poblogoslawilismy jemu i Izaakowi. A sposród jego potomstwa
niektórzy czynia dobro, a inni czynia zlo sobie samym, w sposób
oczywisty.
114. I juz okazalismy dobroc Mojzeszowi i Aaronowi.
115. Wybawilismy ich obydwu, i ich lud, od ogromnego nieszczescia.
116. Pomoglismy im i oni zostali zwyciezcami.
117. I dalismy im Ksiege jasna;
118. i poprowadzilismy ich droga prosta.
119. I uwiecznilismy ich wsród potomnych:
120. "Pokój Mojzeszowi i Aaronowi!"
121. Tak My wynagradzamy czyniacych dobro!
122. Oni obydwaj naleza do Naszych slug wierzacych.
123. I Eliasz, zaprawde, byl jednym z poslanców!
124. Oto powiedzial on do swego ludu:
125"Czyz nie bedziecie bogobojni? Czyz bedziecie wzywac Balla, a
pozostawicie najlepszego ze stwórców,
126. Boga, Pana waszego i Pana waszych praojców?"
127. Lecz oni uznali go za klamce i na pewno beda skazani,
128. z wyjatkiem szczerych slug Boga.
129. I uwiecznilismy go wsród pózniejszych pokolen.
130. Pokój Eliaszowi!
131. W ten sposób nagradzamy tych, którzy czynia dobro.
132. On jest wsród Naszych slug wierzacych.
133. I, zaprawde, Lot byl jednym z poslanców!
134. Oto uratowalismy jego i jego rodzine, wszystkich razem,
135. z wyjatkiem starej kobiety, bedacej wsród pozostajacych w tyle.
136. Potem wytracilismy innych.
137. I oto wy przechodzicie mimo nich rankiem
138. i noca. Czyz wy nie rozumiecie?
139. I, zaprawde, Jonasz byl jednym z poslanców!
140. Oto uciekl on na statek zaladowany.
141. I rzucal losy, i znalazl sie miedzy przegrywajacymi.
142. I polknela go ryba, kiedy zasluzyl na nagane.
143. I gdyby nie byl miedzy wyslawiajacymi,
226
144. to z pewnoscia pozostalby w jej brzuchu az do Dnia, kiedy ludzie
beda wskrzeszeni.
145. Potem rzucilismy go na pustkowie i byl chory.
146. I spowodowalismy, iz wyroslo nad nim drzewo z dyniowatych -
jaktin.
147. Wtedy wyslalismy go do stu tysiecy albo jeszcze wiecej.
148. 0ni uwierzyli. Pozwolilismy im wiec uzywac do pewnego czasu.
149. Zapytaj ich: "Czy twój Pan ma córki, a oni posiadaja synów?
150. Czyz My stworzylismy aniólów jako istoty zenskie i oni moga to
poswiadczyc?"
151. Czyz oni w swoim oszczerstwie pójda tak daleko, ze beda mówili:
152. "Bóg zrodzil"? Zaprawde, oni sa klamcami!
153. Czy On wybral córki ponad synami?
154. Cóz z wami? Jak wy sadzicie?
155. Czy sie nie opamietacie?
156. Albo czy macie wladze oczywista?
157. Przyniescie wiec wasza Ksiege, jesli jestescie prawdomówni!
158. Oni ustanowili miedzy Nim a dzinnami jakies pokrewienstwo. A
przeciez dzinny wiedza, ze oni beda zganieni
159- Chwala niech bedzie Bogu, który jest ponad to, co oni opisuja! -
160. oprócz szczerych slug Boga!
161. Zaprawde, wy i to, co czcicie,
162. potraficie skusic przeciw Niemu
163. jedynie tych, którzy sie beda palic w ogniu piekielnym.
164. I nie ma wsród nas nikogo, kto by nie mial oznaczonego miejsca.
165. My stoimy w szeregach
166. i glosimy chwale!
167. I zaprawde niewierni mówili:
168. "Gdybysmy mieli napomnienie od przodków,
169. to na pewno bylibysmy szczerymi slugami Boga!"
170. Lecz oni nie uwierzyli w Niego. I niebawem sie dowiedza.
171. Nasze slowo zostalo dane wczesniej Naszym slugom poslancom.
172. Oni z pewnoscia zostana wspomozeni.
173. I,zaprawde, Nasze zastepy beda zwycieskie!
174. Odwróc sie wiec od nich na pewien czas
175. i przygladaj sie im; oni niebawem zobacza!
176. Czyzby chcieli przyspieszyc Nasza kare?
177. Kiedy ona znajdzie sie juz na ich podwórzu, to nieszczesny bedzie
ranek dla tych, którzy byli ostrzegani!s
227
178. Odwróc sie wiec od nich na pewien czas
179. i przygladaj sie im; oni niebawem zobacza!
180. Chwala niech bedzie twojemu Panu, Panu potegi, który jest ponad
to, co oni opisuja!
181. I pokój poslancom!
182. I chwala Bogu, Panu swiatów!
SURA 38. SAD (SAD)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Sad. Na Koran, zawierajacy napomnienie!
2. A jednak ci, którzy nie wierza, tkwia w dumie i odszczepienstwie.
3. Ilez pokolen wytracilismy przed nimi! Oni wolali, lecz nie byl to
czas wybawienia.
4. Dziwia sie, ze przyszedl do nich ostrzegajacy sposród nich. I mówia
niewierni: "To jest czarownik, wielki klamca!
5. Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawde, to jest rzecz
zadziwiajaca!"
6. I starszyzna sposród nich oddalila sie, mówiac: "Idzcie i wytrwajcie
przy waszych bogach! Zaprawde, to jest rzecz pozadana!
7. Nie slyszelismy wcale o tym w ostatniej religii. To jest tylko
wymysl.
8. Czy to jemu, sposród nas wszystkich, zostalo zeslane napomnienie?"
Tak! Oni pozostaja w zwatpieniu wzgledem Mojego napomnienia. Tak! Oni
jeszcze nie zakosztowali Mojej kary!
9. Czy oni posiadaja skarby milosierdzia twego Pana, Poteznego,
Obdarzajacego?
10. Czy oni posiadaja królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy
nimi? Niech wiec wzniosa sie na sznurach!
11. Zastepy z frakcji odszczepienców zostaly rozbite.
12. Przed nimi klam zadawali: lud Noego, lud Ad i Faraon - posiadacz
pali namiotu
13. i lud Samud, lud Lota i mieszkancy Gaszczu. Oni wszyscy stanowili
frakcje.
14. Kazdy z nich za klamców uwazal poslanców, dlatego tez ziscila sie
Moja kara.
15. pozostaje im tylko oczekiwac na jeden krzyk, który nie bedzie
powtórzony.
16. I powiedzieli: "Panie nasz! Przyspiesz nasz udzial przed Dniem
rozrachunku!"
17. Badz cierpliwy na to, co oni mówia, i wspomnij Naszego sluge
Dawida, posiadajacego sile. Zaprawde, on byl pelen skruchy!
18. Oto sklonilismy góry, aby wraz z nim glosily chwale o zachodzie i
wschodzie slonca;
19. i ptaki wokól zebrane - wszystko ku Niemu sie zwraca.
228
20. I umocnilismy jego królestwo, i dalismy mu madrosc i rozstrzygajaca
jasnosc mowy.
21. Czy doszlo do ciebie opowiadanie o prowadzacych spór? Oto oni
wspieli sie po murze do sanktuarium.
22. Kiedy weszli do Dawida, on sie ich przestraszyl, oni zas
powiedzieli: "Nie obawiaj sie! My jestesmy dwoma klótnikami, kazdy z
nas nastaje na drugiego. Rozsadz wiec miedzy nami wedlug prawdy i nie
badz niesprawiedliwy, i wyprowadz nas na równa droge.
23. Oto mój brat. Posiada on dziewiecdziesiat dziewiec owiec, a ja mam
tylko jedna owce. I powiedzial on: TPowierz mi ja!t - i on zwyciezyl
mnie w mowie."
24. powiedzial Dawid: "On byl dla ciebie niesprawiedliwy, proszac o
przylaczenie twojej owcy do swoich. Zaprawde, wielu sposród wspólników
wyrzadza sobie nawzajem krzywdy, z wyjatkiem tych, którzy uwierzyli i
którzy pelnia dobre dziela, a jest ich niewielu." I domyslil sie Dawid,
ze wystawilismy go tylko na próbe. Poprosil o przebaczenie swego Pana i
padl na twarz, wybijajac poklony, i nawrócil sie.
25. Wiec przebaczylismy mu to i czeka go miejsce blisko Nas i piekna
przystan.
26. O Dawidzie! Uczynilismy ciebie namiestnikiem na ziemi. Rozsadzaj
wiec miedzy ludzmi wedlug prawdy, nie idz za namietnoscia, bo sprowadzi
cie z drogi Boga. Zaprawde, tych, którzy schodza z drogi Boga czeka
kara straszna za to, iz zapomnieli o Dniu rozrachunku!
27. My nie stworzylismy nieba i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi,
nadaremnie. Takie jest mniemanie tych, którzy nie wierza. Lecz biada
tym, którzy nie wierza, w obliczu ognia!
28. Czy My bedziemy traktowac tych, którzy wierza i czynia dobre
dziela, tak jak tych, którzy szerza zgorszenie na ziemi? Czyz bedziemy
traktowac bogobojnych tak jak rozpustników?
29. To jest Ksiega, która tobie zeslalismy, blogoslawiona - aby oni
zastanowili sie nad jej znakami i aby sie opamietali ludzie posiadajacy
rozum.
30. Dawidowi darowalismy Salomona. Jakze wspanialy to sluga! Zaprawde,
on byl pelen skruchy.
31. Kiedy mu przedstawiono wieczorem lekko stapajace, szlachetne
rumaki,
32. on powiedzial: "Zaprawde, postawilem wyzej milosc tego dobra
anizeli wspomnienie mego Pana; dopóki ono nie skrylo sie za zaslona.
33. Przyprowadzcie je do mnie!" I zaczal przecinac ich sciegna i szyje.
34. I doswiadczylismy Salomona, . umieszczajac na tronie jakas postac.
Wtedy on sie nawrócil.
35. Powiedzal: "Panie mój ! Przebacz mi! I daj mi królestwo takie,
które nie bedzie odpowiednie dla nikogo po mnie. Zaprawde, Ty jestes
Obdarzajacy!"
36. I poddalismy jemu wiatr, który plynie, na jego rozkaz, lekko, tam
gdzie on zamierzyl;
37. i szatanów, zarówno budujacych, jak i nurkujacych,
229
38. i innych, parami spetanych.
39. "Oto jest Nasz dar! Rozdzielaj go hojnie lub zachowaj, bez zdawania
rachunku!"
40. Zaprawde, czeka go miejsce blisko Nas i piekna przystan!
41. I wspomnij Naszego sluge Hioba, kiedy wolal do swego Pana: "Czy to
szatan mnie dotknal cierpieniem i kara?"
42. "Uderz noga! Oto woda chlodna do obmycia sie i picia!"
43. I oddalismy mu jego rodzine dwakroc liczniejsza, jako milosierdzie
od Nas i jako napomnienie dla ludzi rozumnych.
44. I wez w reke garsc trawy, i smagaj nia, i nie zlam twojej
przysiegi!" I znalezlismy go cierpliwym. Jakze to wspanialy sluga!
Zaprawde, on byl pelen skruchy!
45. I wspomnij nasze slugi: Abrahama, Izaaka i Jakuba - posiadajacych
wladze i jasne spojrzenie.
46. Oczyscilismy ich czysta mysla - wspomnieniem o siedzibie.
47. Oni sa u Nas przeciez wsród wybranych, najlepszych.
48. I wspomnij Isma`ila, Eliasza i Zu'I-Kifla* - kazdy z nich jest
wsród najlepszych.
49. To jest napomnienie. I, zaprawde, bogobojnych czeka piekna
przystan:
50. Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami.
51. Lezac tam wygodnie, prosza oni o owoce obfite i napój.
52. I beda mieli dziewczeta o skromnym spojrzeniu, jednakowego wieku.
53. To wlasnie zostalo im obiecane na Dzien rozrachunku.
54. Oto Nasze zaopatrzenie - bedzie ono niewyczerpane.
55. Tak bedzie! Lecz, zaprawde, buntowników czeka nieszczesna przystan:
56. Gehenna, w której beda sie palic. A jakze to zle miejsce
odpoczynku!
57. Tak bedzie! Niech oni zakosztuja: i wody wrzacej, i napoju
cuchnacego,
58. i innych tego rodzaju podwojonych mak.
59. Oto tlum wrzucony razem z wami. Nie ma dla nich zadnego
przywitania; beda sie palic w ogniu.
60. Oni mówia: "Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyscie nam to
pierwej przygotowali! Jakze to nieszczesne miejsce stalego
przebywania!"
61. Oni mówia: "Panie nasz! Temu, kto dla nas to pierwej przygotowal, .
powieksz w dwójnasób kare w ogniu!"
62. Oni mówia: "Cóz to z nami, ze nie widzimy tutaj ludzi, których
uwazalismy za zlych?
63. Czyz my bralismy sobie ich na posmiewisko albo odwracaly sie od
nich nasze spojrzenia?"
64. Zaiste, sprzeczanie sie mieszkanców ognia jest prawda!
230
65. Powiedz: "Ja jestem tylko ostrzegajacym. Nie ma boga, jak tylko
Bóg, Jeden, Zwyciezajacy!
66. Pan niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi, Potezny,
Przebaczajacy!"
67. Powiedz: "To jest wielka nowina,
68. wy sie od niej odwracacie.
69. Nie mialem zadnej wiedzy o najwyzszych dostojnikach, kiedy
prowadzili spór.
70. To tylko zostalo mi objawione, ze jestem wyraznie ostrzegajacym.
71. Oto powiedzial mój Pan do aniolów: "Ja stwarzam czlowieka z gliny.
72. Kiedy go uksztaltuje harmonijnie i tchne w niego Mojego Ducha, to
padnijcie, oddajac mu poklony!"
73. Wtedy poklonili sie aniolowie wszyscy razem,
74. z wyjatkiem Iblisa; on wbil sie w pyche i znalazl sie wsród
niewiernych.
75. Powiedzial: "O Iblisie! Co tobie przeszkodzilo, ze nie pokloniles
sie temu, co Ja stworzylem Moimi rekami? Czy wbiles sie w pyche, czy
tez jestes wsród wynioslych?"
76. Powiedzial: "Ja jestem lepszy od niego: Ty stworzyles mnie z ognia,
a jego stworzyles z gliny."
77. Rzekl: "Wychodz wiec stad, bo jestes przeklety!
78. I zaprawde, Moje przeklenstwo na tobie az do Dnia Sadu!"
79. Powiedzial: "Panie mój ! Pozwól mi zaczekac do Dnia ich
wskrzeszenia."
80. Rzekl: "Zaprawde, ty jestes wsród tych, którym dano zaczekac
81. az do Dnia wiadomego czasu."
82. Powiedzial: "Przeto; na Twoja potege! ja z pewnosca zwiode ich
wszystkich,
83. z wyjatkiem Twoich slug, szczerze oddanych!"
84. Rzekl "To jest prawda! I Ja prawde mówie!
85. Ja na pewno wypelnie Gehenne toba i tymi, którzy pójda za toba -
wszystkimi wam!"
86. Powiedz: "Ja nie zadam od was za to zadnej zaplaty ani tez nie
jestem sposród tych, którzy biora na siebie ponad mozliwosci."
87. To jest tylko napomnienie dla swiatów.
88. I wy z pewnoscia dowiecie sie o tym po pewnym czasie.
SURA 39. AZ-ZUMAR (GRUPY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Objawienie Ksiegi pochodzi od Boga, Poteznego, Madrego!
2. Oto zeslalismy tobie Ksiege z prawda. Czcij wiec Boga, szczerze
wyznajac Jego religie!
231
3. Czy szczera religia nie nalezy tylko do Boga? A ci, którzy sobie
wzieli opiekunów poza nim: "My czcimy ich tylko dlatego, azeby oni
przyblizyli nas do Boga." Zaprawde, Bóg rozstrzygnie miedzy nimi to, w
czym sie róznia. Zaprawde, Bóg nie prowadzi droga prosta tego, kto jest
klamca i niewdziecznikiem!
4. Jesliby Bóg chcial wziac sobie syna, to wybralby z tego, co stwarza.
Niech Mu bedzie chwala! On - Bóg Jeden, Zwyciezajacy!
5. On stworzyl niebiosa i ziemie prawdziwie. On nawija noc na dzien i
On nawija dzien na noc. On podporzadkowal slonce i ksiezyc - kazde
wedruje do naznaczonego kresu. Czyz On nie jest Potezny, Przebaczajacy?
6. On stworzyl was z jednej duszy, potem uczynil z niej jej pare. On
zeslal dla was, sposród trzód, osiem par. On was stwarza w lonach
waszych matek, stworzenie po stworzeniu, w trzech ciemnosciach. To jest
Bóg, wasz Pan. Do Niego nalezy królestwo. Nie ma boga, jak tylko On!
Jakze, wiec jestescie odwróceni!
7. Jesli jestescie niewdzieczni, to, zaprawde, Bóg was nie potrzebuje,
choc Jemu sie nie podoba niewiara Jego slug. A jesli jestescie
wdzieczni, to On znajduje w was upodobanie. I zadna niosaca ciezar nie
poniesie ciezaru drugiej. Potem do waszego Pana powrócicie. I On
obwiesci wam to, co czyniliscie. On przeciez wie dobrze, co znajduje
sie w piersiach.
8. Kiedy dotknie czlowieka jakas szkoda, to on wzywa swego Pana,
nawracajac sie do niego. Nastepnie, kiedy Bóg obdarzy go
dobrodziejstwem, to on zapomina, o co Go prosil przedtem, i stawia
równych Bogu, aby sprowadzac ludzi z Jego drogi. Powiedz: "Naciesz sie
chwile swoja niewiara, bo bedziesz, zaprawde, wsród mieszkanców ognia!"
9. Czyz ten, który pokornie sie modli w nocy, padajac na twarz i
wstajac, i troszczy sie z bojaznia o zycie ostateczne, i spodziewa sie
milosierdzia od swego Pana?... Powiedz: "Czy równi sa ci, którzy
wiedza, i ci, którzy nie wiedza?" Tylko ludzie obdarzeni rozumem
przyjmuja napomnienie.
10. Powiedz: "O Moi sludzy, którzy wierzycie! Bójcie sie waszego Pana!
Ci, którzy czynia dobro na tym swiecie, otrzymaja dobro, a ziemia Boga
jest rozlegla. Zaprawde, cierpliwym bedzie dana w pelni ich nagroda,
bez rachunku!"
11. powiedz: "Zaprawde, otrzymalem rozkaz, abym oddawal Bogu czesc, .
szczerze wyznajac Jego religie.
12. I otrzymalem rozkaz, abym byl pierwszym sposród tych, którzy sie
poddali calkowicie. "
13. Powiedz: "Zaprawde, obawiam sie - jesli nie bede posluszny memu
Panu - kary Dnia Strasznego!"
14. Powiedz: "Oddaje czesc Bogu, czyniac czysta dla Niego moja religie.
15. Czcijcie wiec, kogo chcecie, poza Nim!" Powiedz: "Zaprawde,
poniesli strate ci, którzy stracili siebie samych i swoje rodziny w
Dniu Zmartwychwstania." Czy to nie jest strata oczywista?
16. Beda oni mieli ponad soba zaslony z ognia, i pod soba zaslony. Oto
czym przeraza Bóg Swoje slugi. O Moi sludzy! Bójcie sie Mnie!
232
17. A tych, którzy sie odsuneli od balwanów, aby im nie oddawac czci, i
nawrócili sie do Boga, czeka radosna wiesc. Obwiesc wiec radosna wiesc
Moim slugom,
18. którzy sie przysluchuja slowu i postepuja za tym, co jest w nim
najlepsze. To sa ci, których Bóg prowadzi droga prosta. To sa ci,
którzy sa obdarzeni rozumem.
19. Czy ten, na którym sie ziscilo slowo kary... Czy wybawisz tego, kto
jest w ogniu?
20. Lecz dla tych, którzy sie boja swego Pana, beda wysokie pokoje; nad
nimi beda zbudowane inne wysokie pokoje, a dolem poplyna strumyki,
zgodnie z obietnica Boga; Bóg nie sprzeniewierza sie Swojej obietnicy!
21. Czyz nie widziales, ze Bóg zeslal z nieba wode i poprowadzil ja,
jako zródla, w glab ziemi? Nastepnie sprawia, ze dzieki niej wyrastaja
róznobarwne zasiewy; potem one wiedna i zólkna; i On czyni je
zeschnietym zielskiem. Zaprawde, w tym jest napomnienie dla tych,
którzy sa obdarzeni rozumem!
22. Czyz ten, którego piers Bóg otworzyl dla islamu i który posiada
swiatlo od swego Pana?... Biada wiec tym, których serca sa zatwardziale
na napomnienie Boga! Ci sa w bledzie oczywistym.
23. Bóg zeslal najpiekniejsze opowiadanie - Ksiege, zawierajaca podobne
do siebie powtórzenia od których cierpnie skóra tych, którzy sie boja
swego Pana; potem ich skóra i ich serca staja sie miekkie na
napomnienie Boga. To jest droga Boga, która On prowadzi, kogo chce. A
kogo On sprowadzi z niej, to nie ma juz dla niego zadnego przewodnika.
24. Czyz ten, kto chroni sie swoja twarza od najgorszej kary - w Dniu
Zmartwychwstania?... I bedzie powiedziane niesprawiedliwym:
"Zakosztujcie tego, co sobie zyskaliscie!"
25. Klam zadali prawdzie ci którzy byli przed nimi. Przyszla wiec do
nich kara stad, skad oni sie nawet nie spodziewali.
26. Bóg dal im zakosztowac ponizenia w zyciu na tym swiecie, a przeciez
kara zycia ostatecznego jest wieksza. Gdyby oni byli wiedzieli!
27. Dalismy ludziom w tym Koranie wszelkiego rodzaju przyklady. - Byc
moze, oni sie opamietaja! -
28. To jest Koran arabski, nie posiadajacy zadnej zawilosci, byc moze,
oni beda bogobojni!
29. Bóg przytoczyl jako przyklad pewnego czlowieka, o którego sie
sprzeczali wspólwlasciciele, i innego, poddanego tylko jednemu
czlowiekowi. Czy oni stanowia jednakowy Przyklad? Chwala niech bedzie
Bogu! Lecz wiekszosc ludzi nie wie.
30. Zaprawde, ty jestes smiertelny i oni sa smiertelni!
31. Pózniej, w Dniu Zmartwychwstania, bedziecie sie sprzeczac w
obecnosci waszego Pana.
32. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto wymysla
klamstwo przeciwko Bogu i uwaza za klamstwo prawde; kiedy do niego
przychodzi? Czy nie ma w Gehennie miejsca schronienia dla niewiernych?
33. ,A kazdy, kto przyszedl z sama prawda i uznal ja za prawde... -
tacy sa bogobojni.
233
34. Oni otrzymaja u swego Pana to, co zechca. ' To jest zaplata dla
czyniacych dobro!
35. Bóg odpusci im to, co oni uczynili najgorszego, i wyplaci im ich
nagrode czyms piekniejszym niz to, co czynili.
36. Czy Bóg nie jest wystarczajacy dla Swojego slugi, choc oni strasza
ciebie tymi, którzy sa poza Nim? Lecz kogo Bóg sprowadzi z drogi, ten
nie bedze mial zadnego przewodnika.
37. A kogo Bóg prowadzi droga prosta, tego nikt nie sprowadzi z drogi.
Czy Bóg nie jest potezny, wladca zemsty?
38. I jesli ich zapytasz: "Kto stworzyl niebiosa i ziemie?", oni na
pewno powiedza: "Bóg!" Powiedz: "Czy zastanowiliscie sie? Jesli Bóg
chce dla mnie jakiejs szkody, to czy ci, których wzywacie poza Nim,
potrafia oddalic te szkode? Albo jesli On zechce mnie obdarzyc
milosierdziem, to czy oni potrafia powstrzymac Jego milosierdzie?"
Powiedz: "Wystarczy mi Bóg! Jemu ufaja wszyscy ufajacy!"
39. Powiedz: "O ludu mój! Dzialajcie wedlug waszej mozliwosci, albowiem
i Ja dzialam! I niebawem sie dowiecie,
40. do kogo przyjdzie kara hanbiaca i na kogo spadnie kara nieustanna."
41. Oto zeslalismy tobie Ksiege dla ludzi, z prawda. Kto idzie droga
prosta, czyni to dla samego siebie, a kto zabladzil z drogi, to bladzi
ze szkoda dla siebie. Ty nie jestes dla nich poreczycielem.
42. Bóg zabiera dusze w chwili smierci; wzywa takze te, które nie
umarly, tylko sa we snie. On zatrzymuje te, których smierc zdecydowal,
a odsyla inne do wyznaczonego terminu. Zaprawde, w tym sa znaki dla
ludzi, którzy sie zastanawiaja!
43. Czy oni wzieli sobie jakichs oredowników poza Bogiem? Powiedz: "Czy
nawet wówczas, jesli oni niczego nie posiadaja i nic nie rozumieja?"
44. Powiedz: "Do Boga nalezy oredownictwo w calosci! Do Niego nalezy
królestwo niebios i ziemi! Do Niego bedziecie sprowadzeni!"
45. I kiedy jest wspominany Bóg Jedyny, to wzdragaja sie serca tych,
którzy nie wierza w zycie ostateczne. A kiedy sa wpominani ci, którzy
sa poza Nim, wtedy oni sie raduja.
46. Powiedz: "O Boze! Stwórco niebios i ziemi! Ty, który znasz to, co
skryte i jawne! Ty bedziesz rozsadzal miedzy Twoimi slugami to, w czym
oni sie róznia.
47. I jesliby nawet nalezalo do niesprawiedliwych wszystko, co jest na
ziemi, i jeszcze raz tyle, to oni z pewnoscia chcieliby sie wykupic od
zla kary w Dniu Zmartwychwstania. I wtedy pojawi im sie, od Boga, to, z
czym oni sie nigdy nie liczyli.
48. Ujrza zlo uczynków, jakie popelnili, i obejmie ich to, z czego sie
nasmiewali.
49. Kiedy czlowieka dosiegnie jakies zlo, to wzywa Nas. Potem, kiedy
obdarzymy go dobrodziejstwem pochodzacym od Nas, on mówi: "Co mi
zostalo dane, zawdzieczam wiedzy." Wcale nie! To jest tylko próba!
Lecz, zaprawde, wiekszosc z nich nie wie!
50. Juz mówili to wszystko ci, którzy byli przed nimi. Lecz nie pomoglo
im nic to, co zyskali.
234
51. I dosieglo ich zlo tego, co oni zyskali. A tych, którzy sa
niesprawiedliwi, tez dosiegnie zlo tego, co zyskali, i nie beda w
stanie tego udaremnic.
52. Czyz oni nie wiedza, ze Bóg rozdaje hojnie zaopatrzenie, komu chce,
i wymierza. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy wierza.
53. Powiedz: "O sludzy moi, którzy wykroczyliscie przeciwko sobie
samym, nie traccie nadziei w milosierdzie Boga! Zaprawde, Bóg przebacza
grzechy w calosci. Przeciez On jest Przebaczajacy, Litosciwy!
54. Nawracajcie sie wiec do waszego Pana! Poddajcie Mu sie calkowicie,
zanim spotka was kara, wtedy bowiem nie bedziecie wspomozeni.
55. Idzcie za najpiekniejszym z tego, co zeslal wam wasz Pan, zanim
spotka was kara niespodziewanie, kiedy nie bedziecie jej przeczuwac."
56. Aby nie powiedziala zadna dusza: "Biada mi za to, co zaniedbalam
wzgledem Boga! Ja przeciez bylam wsród wyszydzajacych!"
57. Albo zeby nie powiedziala: "Jesliby Bóg poprowadzil mnie droga
prosta, to znalazlabym sie wsród bogobojnych!"
58. Albo tez zeby nie powiedziala, kiedy ujrzy kare: "Jesliby mi bylo
dane powrócic, to bylabym wsród czyniacych dobro!"
59. Owszem! Przyszly do ciebie Moje znaki, lecz uznales je za klamstwo
i uniosles sie pycha; i znalazles sie wsród niewiernych.
60. W Dzien Zmartwychwstania zobaczysz tych, którzy pomawiali Boga o
klamstwo, z twarzami poczernialymi. Czyz nie w Gehennie jest miejsce
pobytu dla dumnych?
61. A Bóg wybawi tych, którzy byli bogobojni, dajac im miejsce
bezpieczne; i nie dotknie ich zlo, i nie beda sie smucic.
62. Bóg jest Stwórca wszelkiej rzeczy i On jest kazdej rzeczy strózem.
63. On ma klucze niebios i ziemi. A ci, którzy nie uwierzyli w znaki
Boga, ponosza strate.
64. Powiedz: "Czyz kazecie mi oddawac czesc komus innemu niz Bogu, o
glupcy?!t
65. Zostalo objawione tobie i tym, którzy byli przed toba: "Jesli
dodajesz wspóltowarzyszy, to z pewnoscia twoje dzialanie bedzie daremne
i na pewno znajdziesz sie wsród stratnych!"
66. Przeciwnie! Czcij Boga i badz miedzy wdziecznymi!
67. Tamci nie wymierzyli Boga Jego prawdziwa miara. Ziemia w calosci
bedzie Jego garscia w Dniu Zmartwychwstania, a niebiosa beda zwiniete w
Jego prawicy. Chwala Mu! On jest wyniosly ponad to, co Jemu przypisuja
jako wspóltowarzyszy!
68. I zadma w trabe. Ci, którzy sa w niebiosach, i ci, którzy sa na
ziemi, zostana porazeni piorunem, z wyjatkiem tych, których Bóg zechce
oszczedzic! Nastepnie zadma w nia po raz drugi - i oto oni beda stac i
patrzec.
69. Ziemia zajasnieje swiatlem swego Pana, ksiega bedzie polozona.
Przyprowadzeni beda prorocy i swiadkowie i zostanie miedzy nimi
rozstrzygniete wedlug prawdy, i oni nie doznaja niesprawiedliwosci.
70. I kazda dusza otrzyma w pelni zaplate za to, co zrobila. On wie
najlepiej, co oni czynili. I grupami
235
71. zostana zapedzeni do Gehenny ci, którzy nie uwierzyli. A kiedy tam
przybeda, otworza sie jej wrota i powiedza im jej straznicy:, "Czy nie
przychodzili do was poslancy pochodzacy sposród was? I czy nie glosili
wam znaków waszego Pana, i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego
oto Dnia?" Oni powiedza: "Tak!" Lecz zisci sie slowo kary nad
niewiernymi.
72. I bedzie im powiedziane: "Wejdzcie we wrota Gehenny, bedziecie tam
przebywac na wieki!" Jakze nieszczesna to przystan dla dumnych!
73. I grupami beda poprowadzeni ci, którzy sie bali swego Pana, do
Ogrodu. A kiedy tam przybeda, otworza sie jego bramy i powiedza im jego
straznicy: "Pokój wam! Byliscie dobrymi, wejdzcie wiec do niego, by
przebywac na wieki!"
74. Oni powiedza: "Chwala niech bedzie Bogu, który uczynil dla nas
prawdziwa Swoja obietnice i dal nam w dziedzictwo ziemie! My bedziemy
mieszkac w tym Ogrodzie, gdzie zechcemy." Wspaniala to nagroda dla
dzialajacych!
75. I zobaczysz aniolów otaczajacych wokolo tron, którzy glosza chwale
swego Pana. I zostanie rozstrzygniete miedzy nimi wedlug prawdy, i
bedzie powiedziane: "Chwala niech bedzie Bogu, Panu swiatów!"
SURA 40. AL-MUMIN (WIERZACY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Objawienie Ksiegi pochodzi od Boga, Poteznego, Wszechwiedzacego;
3. przebaczajacego grzechy, przyjmujacego pokute, strasznego w karaniu,
pelnego dobroci. Nie ma boga innego, jak tylko On! Do Niego zmierza
wedrowanie.
4. Spieraja sie o znaki Boga tylko ci, którzy nie wierza. Niechaj ich
wzburzenie w tym kraju ciebie nie zwiedzie.
5. Przed nimi lud Noego, a po nich rózne frakcje zadawaly klam. I kazdy
naród zamierzal pochwycic swego poslanca. I falszywie prowadzili
dyskusje, aby przez falsz zniweczyc prawde. Pochwycilem ich wiec, i
jakaz byla Moja kara!
6. I tak ziscilo sie slowo twojego Pana na tych, którzy nie uwierzyli:
oni sa mieszkancami ognia.
7. Ci, którzy niosa tron, i ci, którzy sa wokól niego, glosza chwale
swego Pana; wierza w Niego i prosza o przebaczenie dla tych, którzy
uwierzyli: "Panie nasz! Ty obejmujesz kazda rzecz milosierdziem i
wiedza. Przebacz tym, którzy sie nawrócili i którzy poszli po Twojej
drodze; i ochron ich od kary ognia piekielnego!
8. Panie nasz! Wprowadz ich do Ogrodów Edenu, które im obiecales; im i
tym, którzy czynia dobro, sposród ich ojców i ich zon, jak tez ich
potomstwa. Zaprawde, Ty jestes Potezny, Madry!
9. I uchron ich od zlych czynów! A kogo Ty uchronisz od zlych czynów,
juz tego dnia okazales mu swoje milosierdzie. A to jest osiagniecie
ogromne!"
10. Zaprawde, oglosza tym, którzy nie uwierzyli: "Nienawisc Boga jest
wieksza od waszej wzajemnej nienawisci, bo oto zostaliscie wezwani do
wiary, a pozostaliscie niewiernymi."
236
11. Oni powiedza: "Panie nasz! Ty spowodowales nasza smierc dwa razy i
powolales nas do zycia dwa razy.* Teraz wyznajemy nasze grzechy. Czy
jest jakas droga wyjscia?"
12. Jest tak dlatego, ze kiedy wzywano Boga Jedynego, wyscie nie
wierzyli; a kiedy Jemu dodawano wspóltowarzyszy, to wyscie uwierzyli.
Lecz rozstrzygniecie nalezy do Boga, Wynioslego, Wielkiego.
13. On jest Tym, który pokazal wam Swoje znaki i który zsyla wam z
nieba zaopatrzenie; jednak pamieta tylko ten, kto sie nawraca.
14. Wzywajcie wiec Boga, szczerze wyznajac Jego religie, mimo sprzeciwu
niewiernych.
15. On - wyniosly stopniami; On - wladca tronu. On rzuca Ducha, zgodnie
ze Swoim nakazem, na kogo chce sposród Swoich slug, aby ostrzec o Dniu
Spotkania.
16. Tego Dnia, kiedy sie pojawia, nie bedzie ukryte przed Bogiem nic,
co ich dotyczy. Do kogo nalezy dzisiaj królestwo? Do Boga Jedynego,
Zwyciezajacego!
17. Tego Dnia kazda dusza otrzyma zaplate za to, co zarobila. Tego Dnia
nie bedzie zadnej niesprawiedliwosci. Zaprawde, Bóg jest szybki w
rachunku!
18. I ostrzegaj ich przed Dniem Nieuniknionego, kiedy serca strwozone
sa w gardlach! Niesprawiedliwi nie znajda ani goracego przyjaciela, ani
oredownika, który by zostal wysluchany.
19. On zna zdradliwosc oczu i to, co ukrywaja piersi.
20. I Bóg rozstrzyga wedlug prawdy, natomiast ci, których oni wzywaja
poza Nim, nie rozstrzygaja niczego. Zaprawde, Bóg jest Slyszacy,
Widzacy!
21. Czyz oni nie wedrowali po ziemi i nie widzieli, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy byli przed nimi? Oni byli mocniejsi od nich sila i
dzielami pozostawionymi na ziemi. Jednak pochwycil ich Bóg za ich
grzechy i nie mieli przed Bogiem zadnego obroncy.
22. Tak bylo dlatego, ze oni nie uwierzyli, kiedy przychodzili do nich
ich poslancy z jasnymi dowodami. Zatem pochwycil ich Bóg. Zaprawde, Bóg
jest silny, straszny w karaniu!
23. I poslalismy juz Mojzesza, z Naszymi znakami i wladza jasna,
24. do Faraona, Hamana i Karuna. Oni powiedzieli: "Czarownik, klamca
25. A kiedy on przyniósl im prawde od Nas, oni powiedzieli:
"Pozabijajcie synów tych, którzy wraz z nim uwierzyli, a pozostawcie
przy zyciu ich kobiety!" Lecz podstep niewiernych tylko wprowadza ich w
blad.
26. I powiedzial Faraon: "Pozwólcie mi, ja zabije Mojzesza! Niech wzywa
swego Pana! Otóz obawiam sie, iz on zmieni wasza religie albo zaszczepi
zepsucie na ziemi."
27. I powiedzial Mojzesz: "Szukam ucieczki u mojego Pana i waszego
Pana, przed kazdym dumnym, który nie wierzy w Dzien Rozrachunku."
28. I powiedzial pewien czlowiek wierzacy, z rodu Faraona, który
ukrywal swoja wiare: "Czy zabijecie czlowieka za to, ze mówi: TMój Pan
- to Bóg!t - i przychodzi do was z jasnymi dowodami od waszego Pana?
Jesli on jest klamca, to jego klamstwo obróci sie przeciw niemu; a
237
jesli mówi prawde, to dosiegnie was czesc z tego, czym on wam grozi.
Zaprawde, Bóg nie prowadzi droga prosta tego, kto jest wystepnym
klamca.
29. 0. ludu mój ! Do was nalezy królestwo dzisiaj i wy panujecie na
ziemi. Lecz kto obroni nas przed srogoscia Boga, kiedy ona do nas
przyjdzie?" Powiedzial Faraon: "Ja pokazuje Wam tylko to, co widze; i
prowadze was jedynie droga prawosci."
30. I powiedzial ten, który uwierzyl: "O ludu mój ! Boje sie dla was
dnia, podobnego do dnia frakcji;
31. i podobnego losu, jaki spotkal Noego, Adytów i Samudytów, i tych,
którzy byli po nich. Bóg nie pragnie niesprawiedliwosci dla Swoich
slug.
32. O ludu mój! Boje sie dla was Dnia wzajemnego nawolywania;
33. Dnia, kiedy odwrócicie sie plecami, nie majac przed Bogiem zadnego
obroncy; bo kogo Bóg sprowadzi z drogi, ten nie ma juz zadnego
przewodnika."
34. I przyszedl juz przedtem do was Józef z jasnymi dowodami, lecz wy
nie przestaliscie watpic w to, z czym on przyszedl. A kiedy zginal,
powiedzieliscie: "Nie wysle juz Bóg po nim zadnego poslanca." W ten
sposób Bóg sprowadza z drogi tego, kto jest wystepny, watpiacy.
35. A ci, którzy sie spieraja o znaki Boga bez zadnego upowaznienia,
budza nienawisc w Bogu i w tych, którzy uwierzyli. Tak Bóg kladzie
pieczec na kazdym sercu czlowieka dumnego, tyrana.
36. I powiedzial Faraon: O "Hamanie! Zbuduj mi wieze, moze dosiegne
sznurów,
37. sznurów niebios, i wzniose sie do Boga Mojzesza, poniewaz naprawde
sadze, ze on jest klamca." I w ten sposób zly czyn Faraona zostal
falszywie upiekszony, a on odsuniety od drogi. I caly podstep Faraona
obrócil sie wniwecz.
38. I powiedzial ten, który uwierzyl: "O ludu mój ! Postepujcie za mna!
Ja poprowadze was droga prawosci!
39. O ludu mój! Zycie na rym swiecie jest przemijajacym uzywaniem; a
zycie ostateczne zaprawde jest siedziba stalosci!
40. Kto czyni zlo, ten otrzyma odpowiednia zaplate. A kto czyni dobro,
mezczyzna czy kobieta, i jest wierzacy - tacy wejda do Ogrodu, gdzie
beda mieli zaopatrzenie bez rachunku.
41. O ludu mój! Dlaczego wzywam was do zbawienia, a wy mnie wzywacie do
ognia?
42. Wy mnie nawolujecie, abym nie wierzyl w Boga i dodawal Jemu jako
wspóltowarzyszy to, o czym nie mam zadnej wiedzy, ale ja wzywam was do
Poteznego, Przebaczajacego!
43. Nie ma zadnej watpliwosci, ze to, do czego wy mnie wzywacie, nie ma
zadnego glosu ani na tym swiecie, ani w ostatecznym, ze nasz powrót
zmierza do Boga i ze ludzie wystepni beda mieszkancami ognia!
44. Wy sobie przypomnicie to, co ja wam mówie. Powierzam swoja sprawe
Bogu. Zaprawde, Bóg widzi jasno Swoje slugi!"
45. I uchronil go Bóg od zlych rzeczy, które oni podstepnie
przygotowali, wsród Faraona zas objela najgorsza kara:
238
46. ogien! na który beda wystawieni rano i wieczór; a w Dniu, kiedy
nadejdzie Godzina: "Wprowadzcie ród Faraona na najstraszniejsza kare!"
47. A kiedy sprzeczaja sie w ogniu, mówia slabi do tych, którzy sie
pysznili: "Postepowalismy za wami. Czy nie mozecie wybawic nas od
czesci tego ognia?"
48. I powiedza ci, którzy sie pysznili: "Przeciez wszyscy jestesmy w
nim. Zaprawde, Bóg rozstrzygnal miedzy Swoimi slugami!"
49. I ci, którzy sa w ogniu, beda mówili do strazników Gehenny:
"Proscie waszego Pana, aby nam zlagodzil chocby jeden dzien kary!"
50. Oni powiedza: "Czyz nie przychodzili do was poslancy z jasnymi
dowodami?" Powiedza: "Tak!" Powiedza: "Proscie wiec!" Lecz modlitwa
niewiernych jest tylko bladzeniem.
51. Zaprawde, My pomozemy Naszym poslancom i tym, którzy uwierzyli w
zyciu na tym swiecie, w Dniu, kiedy powstana swiadkowie;
52. w Dniu, kiedy nie pomoze niesprawiedliwym ich usprawiedliwienie.
Spotka ich przeklenstwo . i dla nich bedzie nieszczesna siedziba.
53. Dalismy juz Mojzeszowi droge prosta i dalismy w dziedzictwo synom
Izraela Ksiege,
54. jako przewodnictwo i napomnienie dla tych, którzy sa obdarzeni
rozumem.
55. Wiec badz cierpliwy! Zaiste, obietnica Boga jest prawda! Pros o
przebaczenie za twój grzech i glos chwale twego Pana wieczorem i
rankiem!
56. Zaprawde, ci, którzy spieraja sie o znaki Boga bez zadnego
upowaznienia, w piersiach maja tylko dume. Oni nie zdolaja osiagnac
swego celu. Szukaj wiec ucieczki u Boga! On jest Slyszacy, Widzacy!
57. Stworzenie niebios i ziemi jest, z pewnoscia, czyms wiekszym od
stworzenia ludzi, lecz przewazajaca czesc ludzi nie wie.
58. Nie sa sobie równi niewidomy i widzacy; ani tez ci, którzy wierza i
którzy pelnia dobre dziela, nie sa równi temu, który czyni zlo. Jakze
malo wy sobie przypominacie!
59. Zaprawde, Godzina nadejdzie, nie ma co do tego zadnej watpliwosci!
Lecz wiekszosc ludzi nie wierzy.
60. Powiedzial wasz Pan: "Wzywajcie Mnie, a ja was wyslucham! Zaprawde,
ci, którzy sa zbyt dumni, by Mi oddawac czesc - wejda do Gehenny,
ponizeni!"
61. Bóg jest Tym, który uczynil dla was noc, abyscie wówczas
odpoczywali, i dzien, pozwalajacy widziec. Zaprawde, Bóg jest wladca
laski dla ludzi, lecz wiekszosc ludzi nie dziekuje.
62. To jest Bóg - wasz Pan, Stwórca kazdej rzeczy! Nie ma boga, jak
tylko On! Jakze jestescie oszukani!
63. W ten sposób oszukani sa ci, którzy odrzucaja znaki Boga.
64. Bóg jest Tym, który przygotowal dla was ziemie jako stale miejsce
pobytu, a niebo jako budowle. On uksztaltowal was harmonijnie; dal wam
piekna postac i zaopatrzyl was w dobre rzeczy. To jest Bóg - wasz Pan!
Niech bedzie blogoslawiony Bóg - Pan swiatów!
239
65. On - Zyjacy!. Nie ma boga, jak tylko On! Wzajcie Go wiec; wyznajac
szczerze Jego religie: Chwala Bogu - Panu swiatów!
66. Powiedz: "Zostalo mi zakazane, abym czcil tych, których wy wzywacie
poza Bogiem, kiedy przyszly do mnie jasne dowody od mojego Pana. I
nakazano mi, abym sie poddal calkowicie Panu swiatów."
67. On jest Tym, który stworzyl was z prochu, potem z kropli spermy,
potem z grudki krwi zakrzeglej, potem wyprowadzil was jako dziecko;
abyscie nastepnie osiagneli dojrzalosc, a potem stali sie starcami -
choc wsród was sa tacy, którzy umieraja wczesniej - i abyscie osiagneli
wyznaczony termin. Byc moze, bedzieeie rozumni!
68. On jest Tym, który daje zycie i powoduje smierc. A kiedy postanowi
jakas rzecz, to On mówi tylko: "Badz!", i ona jest.
69. Czy nie widzisz tych, którzy sie spieraja o znaki Boga? Jakze oni
sa odwróceni!
70. Ci, którzy uznali za klamstwo Ksiege i to, z czym wyslalismy
Naszych poslanców, niebawem sie dowiedza,
71. kiedy z obrozami na szyi i w lancuchach beda wleczeni
72. do wrzacej wody; potem do ognia zostana wrzuceni.
73. Wtedy im powiedza: "Gdzie sa ci, których wy czciliscie jako
wspóltowarzyszy;
74. poza Bogiem?" Oni powiedza: "Oni odeszli od nas, a raczej
wzywalismy przedtem to, co bylo niczym." W ten sposób Bóg sprowadza z
drogi niewiernych.
75. To spotkalo was za to, ze cieszyliscie sie na ziemi bezprawnie, i
za to, ze byliscie zuchwali.
76. Wejdzcie do bram Gehenny, gdzie bedziecie przebywac na wieki! Jakze
to zle miejsce przebywania dla ludzi dumnych!
77. Wiec badz cierpliwy! Zaiste, obietnica Boga jest prawda! Albo My
pokazemy tobie czesc tego, co im obiecalismy, albo tez wezwiemy ciebie.
I do Nas oni zostana sprowadzeni.
78. posylalismy poslanców przed toba. Wsród nich sa tacy, o których juz
opowiadalismy tobie; wsród nich sa tez tacy, o których tobie nie
opowiadalismy. I zaden poslaniec nie przyszedl ze znakiem bez
zezwolenia Boga. A kiedy przyjdzie rozkaz Boga, wszystko zostanie
rozstrzygniete podlug prawdy; i straca wtedy gloszacy klamstwo.
79. Bóg jest Tym, który przysposobil dla Was zwierzeta, abyscie
jezdzili na jednych, a innymi sie zywili;
80. i abyscie z nich korzystali dla zaspokojenia potrzeby waszych serc.
Na nich i na statkach jestescie przenoszeni.
81. On nakazuje wam Swoje znaki. Który wiec ze znaków Boga odrzucicie?
82. Czyz oni nie wedrowali po ziemi i nie widzieli, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy byli przed nimi? Tamci byli liczniejsi od nich i
mocniejsi pod wzgledem sily, i mocniejsi pod wzgledem dziel, jakie
pozostawili na ziemi. Lecz nie pomoglo im to, czego dokonali.
83. A kiedy przyszli do nich poslancy z jasnymi dowodami, oni cieszyli
sie wiedza, jaka posiadali. I objelo ich to, z czego oni szydzili.
240
84. A kiedy zobaczyli Nasza srogosc, powiedzieli: "Wierzymy w Boga
Jedynego, a nie wierzymy w to, co Jemu dodawalismy jako
wspóltowarzyszy." Lecz nie przyniosla im pozytku ich wiara, po tym jak
zobaczyli Nasza srogosc; takie jest od dawna prawo Boga wzgledem Jego
slug. I wtedy poniosa strate niewierni!
SURA 41. FUSSILAT (WYJASNIONE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Objawienie od Milosiernego, Litosciwego.
3. Ksiega, której znaki sa wyjasnione, jako Koran arabski, dla ludzi,
którzy posiadaja wiedze
4. - zwiastun radosnej wiesci i ostrzezenie. Lecz wiekszosc z nich sie
odwrócila; oni nie sluchaja.
5. Powiedzieli: "Nasze serca sa zasloniete, oddzielone od tego, do
czego wzywasz; w naszych uszach jest gluchota, a miedzy nami i toba
jest przegroda. Dzialaj wiec, i my dzialamy!"
6. Powiedz: "Ja jestem tylko smiertelnikiem, tak jak wy. Zostalo mi
objawione, ze Bóg wasz jest Bogiem Jedynym. Idzcie wiec prosto ku Niemu
i proscie Go o przebaczenie! I biada balwochwalcom,
7. którzy nie daja jalmuzny i którzy nie wierza w zycie ostateczne!
8. Zaprawde, tych, którzy wierza i którzy pelnia dobre dziela - czeka
nagroda nieustanna!"
9. Powiedz: "Czy nie wierzycie w Tego, który stworzyl ziemie w ciagu
dwóch dni, i wynajdujecie Jemu równych? To jest Pan swiatów!"
10. On umiescil na niej solidnie stojace, wznoszace sie nad nia, i
poblogoslawil ja. Porozdzielal na niej srodki zywnosci w ciagu czterech
dni, równo dla wszystkich proszacych.
11. Potem zwrócil sie ku niebu - ono bylo wtedy dymem - i powiedzial
jemu i ziemi: "Przychodzcie dobrowolnie lub wbrew woli!" One
powiedzialy: "Przychodzimy posluszne."
12. I On ustanowil siedem niebios, w dwa dni, i objawil kazdemu niebu
jego zasady. I ozdobilismy niebo najblizsze lampami - takze dla
ochrony. Takie jest ustanowienie Poteznego, Wszechwiedzacego!
13. A jesli oni sie odwróca, to powiedz: "Ostrzegam was przed piorunem
podobnym do pioruna ludu Ad i Samud."
14. Kiedy przyszli do nich poslancy z jednej i z drugiej strony: "Nie
czcijcie nikogo oprócz Boga!", oni powiedzieli: "Jesliby zechcial nasz
Pan, to zeslalby aniolów; lecz my nie wierzymy w poslannictwo, z którym
wy zostaliscie poslani."
15. A jesli chodzi o lud Ad, to oni bezprawnie wbili sie w dume na
ziemi i powiedzieli: "Któz ma wiecej od nas sily?" Czyz oni nie
widzieli, ze Bóg, który ich stworzyl, ma potezniejsza od nich moc? I
oni odrzucali Nasze znaki.
16. Wyslalismy wiec przeciwko nim wiatr wyjacy w owe dni nieszczesne,
azeby dac im zakosztowac kary hanbiacej w zyciu na tym swiecie. Ale,
zaprawde, kara w zyciu ostatecznym jest bardziej hanbiaca; a oni nie
beda wspomozeni!
241
17. A jesli chodzi o lud Samud, to prowadzilismy ich droga prosta, lecz
oni woleli slepote zamiast drogi prostej. Dosiegnal ich wiec grom kary
ponizajacej za to, co oni czynili.
18. A uratowalismy tych; którzy uwierzyli i byli bogobojni. `
19. W Dniu, kiedy wrogowie Boga stana przed ogniem, zostana podzieleni.
20. A kiedy przybliza sie do niego, ich sluch, spojrzenie i skóra beda
swiadczyc przeciwko nim z powodu tego, co czynili.
21. I beda mówili swojej skórze: "Dlaczego swiadczysz przeciwko nam?"
One powiedza: "Bóg dal nam mowe, albowiem dal mowe wszelkiej rzeczy; On
was stworzyl po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni."
22. I nie mogliscie sie ukryc, zeby Wasz sluch, spojrzenia i skóry nie
swiadczyly przeciwko wam. Lecz sadziliscie, ze Bóg niewiele wie z tego,
co czynicie.
23. Oto wasze mniemanie, które mieliscie o waszym Panu - ono was
zgubilo. I znalezliscie sie miedzy tymi, którzy poniesli strate.
24. Jesli oni nawet okaza cierpliwosc, to i tak ogien bedzie ich
miejscem schronienia; a jesli beda prosic o laske, to i tak nie znajda
sie wsród tych, którzy doznaja laski.
25. I przydzielilismy im wspóltowarzyszy,* którzy im upiekszyli to, co
jest przed nimi i co jest za nimi. I ziscilo sie na nich slowo o
narodach, które juz dawno przeminely - sposród dzinnów i ludzi.
Zaprawde, oni sie znajda wsród ponoszacych strate!
26. Powiedzieli ci, którzy nie uwierzyli: "Nie sluchajcie tego Koranu i
mówcie o nim puste slowa! Byc moze, zwyciezycie!"
27. My na pewno damy zakosztowac tym, którzy nie wierza, kary
strasznej; My zaplacimy im czyms gorszym niz to, co oni czynili.
28. Taka jest zaplata dla wrogów Boga - ogien! Dla nich bedzie tam
siedziba wiecznosci jako zaplata za to, iz oni odrzucali Nasze znaki.
29. Powiedzieli ci, którzy nie uwierzyli: "Panie nasz! Pokaz nam tych
sposród dzinnów i ludzi, którzy nas sprowadzili z drogi na manowce. My
ich umiescimy pod naszymi nogami, aby sie znalezli wsród
najpodlejszych."
30. Zaprawde, na tych, którzy powiedzieli: "Pan nasz - to Bóg!", i
potem poszli prosto - zstapia aniolowie: "Nie obawiajcie sie i nie
smuccie! Cieszcie sie Ogrodem, który wam zostal obiecany!
31. My jestesmy waszymi opiekunami w zyciu na tym swiecie i w zyciu
ostatecznym. Dla was bedzie tam to, czego zapragna wasze dusze; i dla
was bedzie tam to, o co wy poprosicie
32. - jako goscinne przyjecie od Przebaczajacego, Litosciwego."
33. A któz wypowiada piekniejsze slowa anizeli ten, kto modli sie do
Boga i kto spelnia dobre dzielo, mówiac: "Zaprawde, jestem miedzy tymi,
którzy sie calkowicie poddali!"
34. Dobry czyn i zly czyn nie sa równe. Odsuwaj wiec gorszy czyn tym,
co jest lepsze. Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, bedzie jak bliski
przyjaciel.
242
35. Lecz tego nie dano nikomu innemu, jak tylko tym, którzy sa
cierpliwi; nie bedzie to dane nikomu innemu, tylko tym, którzy maja
wielkie szczescie.
36. A jesli szatan bedzie cie kusil, to szukaj ucieczki u Boga.
Zaprawde, On jest Slyszacy, Wszechwiedzacy!
37. Wsród Jego znaków sa: noc i dzien, slonce i ksiezyc. Nie wybijajcie
poklonów ani sloncu, ani ksiezycowi! Wybijajcie poklony przed Bogiem,
który je stworzyl - jesli Jego czcicie!
38. Oni wbijaja sie w pyche, natomiast ci, którzy sa u twego Pana,
wyslawiaja Go noca i dniem i nie ustaja.
39. Wsród Jego znaków jest to, iz widzisz ziemie pokorna; a kiedy My
zsylamy na nia wode, to ona sie wzburza i nabrzmiewa. Zaprawde, Ten,
który ja ozywia, bedzie z pewnoscia ozywicielem zmarlych! On jest nad
kazda rzecza wszechwladny!
40. Zaprawde, ci, którzy nie uznaja Naszych znaków, nie ukryja sie
przed Nami! Czyz ten, który bedzie wrzucony w ogien, jest lepszy od
tego, który przychodzi bezpieczny w Dniu Zmartwychwstania? Róbcie, co
chcecie, On widzi dobrze, co czynicie.
41. Zaprawde, ci, którzy nie wierza w napomnienie, kiedy ono do nich
przychodzi... - a przeciez to jest Ksiega wspaniala!
42. Nie przenika do niej falsz z zadnej strony. To jest objawienie
pochodzace od madrego, godnego chwaly!
43. Powiedziano ci tylko to, co juz powiedziano poslancom przed toba.
Zaprawde, twój Pan jest wladca przebaczenia i wladca kary bolesnej!
44. A jeslibysmy go uczynili Koranem w jezyku wam obcym, to oni by
powiedzieli: "Dlaczego jego znaki nie zostaly wyjasnione? Dlaczego
obcy, skoro jest arabski?"* Powiedz: "Dla tych, którzy wierza, on jest
droga prosta i uzdrowieniem; ci zas, którzy nie wierza, maja w swoich
uszach gluchote i dotknieci sa slepota; sa wzywani z dalekiego
miejsca."
45. Dalismy juz Ksiege Mojzeszowi, lecz ona byla przedmiotem sporu; i
jesliby nie slowo, które wyszlo juz wczesniej od twego Pana, to sami
rozstrzygneliby sprawe miedzy soba. Zaprawde, oni sa wzgledem niej w
glebokim zwatpieniu.
46. Ten, kto czyni dobro, czyni dla siebie samego; a ten, kto czyni
zlo, czyni przeciwko sobie. Twój Pan nie jest niesprawiedliwy dla
Swoich slug!
47. Do Niego sprowadza sie wiedza o Godzinie. Zaden owoc nie wychodzi
ze swej otoczki i zadna istota zenska nie nosi i nie sklada - jak tylko
za Jego wiedza. A w tym Dniu, kiedy On do nich zawola: "Gdzie sa moi
wspóltowarzysze?" - oni powiedza: "Obwieszczamy Tobie, iz wsród nas nie
ma na to zadnego swiadka!"
48. I odsunie sie od nich to, czego przedtem wzywali, i pomysla sobie,
ze nie ma dla nich zadnego miejsca schronienia.
49. Czlowiek nie zmeczy sie modlitwa o dobro; a jesli go dotknie
nieszczescie, to jest zrozpaczony, przygnebiony.
50. A kiedy my damy mu zakosztowac milosierdzia pochodzacego od Nas, po
nieszczesciu, jakie go dotknelo, on z pewnoscia powie: "To mi sie
nalezy i nie sadze, ze nadejdzie Godzina. A jesli zostane sprowadzony
243
do mego Pana, to, zaprawde, otrzymam najpiekniejsza nagrode!" My wtedy
zapewne obwiescimy tym, którzy nie uwierzyli, to, co uczynili; i damy
im bez watpienia zakosztowac surowej kary!
51. Kiedy obdarzamy czlowieka dobrodziejstwami, on sie odwraca i
oddala; a kiedy dotyka go zlo, on wtedy jest pelen dlugiej modlitwy.
52. Powiedz: "Cóz wy myslicie? Jesli to pochodzi od Boga, a potem wy
nie mierzycie, to czy nie bladzicie bardziej niz ten, kto jest w
glebokim odszczepienstwie?"
53. Niebawem pokazemy im Nasze znaki na horyzontach i w nich samych, az
w koncu stanie sie dla nich jasne, ze to jest prawda. Czyz nie jest
wystarczajace, jesli chodzi o twojego Pana, ze On jest swiadkiem kazdej
rzeczy?
54. Czy oni jeszcze watpia w spotkanie ze swoim Panem? Czy On nie
obejmuje kazdej rzeczy?
SURA 42. ASH-SHURA (NARADA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Ajm. Sin. Kaf.
3. W ten sposób objawia sie tobie i tym, którzy byli przed toba, Bóg
Potezny, Madry!
4. Do Niego nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On
jest Wyniosly, Wspanialy!
5. Niebiosa omal nie rozstapia sie od samej góry,* kiedy aniolowie
wyslawiaja chwale swego Pana i prosza o przebaczenie dla tych, którzy
sa na ziemi. O, zaprawde, czyz Bóg nie jest Przebaczajacy, Litosciwy?!
6. Tych, którzy wzieli sobie opiekunów poza Nim, Bóg bacznie obserwuje,
a ty nie jestes dla nich poreczycielem.
7. I tak objawilismy tobie Koran arabski, abys ostrzegal Matke miast* i
tych, którzy mieszkaja wokól niej; i abys ostrzegal, iz w Dniu Zebrania
- co do jego nadejscia nie ma watpliwosci - jedni znajda sie w
Ogrodzie, a drudzy w plomieniach!
8. Jesliby chcial Bóg, to uczynilby ludzi jednym narodem,* lecz On
wprowadza, kogo chce, do Swojego milosierdzia. A niesprawiedliwi nie
maja ani opiekuna, ani pomocnika.
9. Czy oni wzieli sobie opiekunów poza Nim? Ale Bóg jest prawdziwym
opiekunem. On ozywia umarlych i On jest nad kazda rzecza wszechwladny!
10. I w czymkolwiek sie poróznicie, rozstrzygniecie nalezy do Boga.
Taki jest Bóg - mój Pan! Jemu zaufalem i do Niego sie nawracam.
11. Stwórca niebios i ziemi. On uczynil dla was z was samych - pary, i
tak samo z trzód - pary. On was rozmnaza w ten sposób. Nic nie jest do
Niego podobne. On jest Slyszacy, Widzacy!
12. On posiada klucze niebios i ziemi. On rozdaje hojnie i wymierza
zaopatrzenie, komu chce. Zaprawde, On jest o kazdej rzeczy
wszechwiedzacy!
13. On ustanowil dla was, jesli chodzi o religie, to, co juz polecil
Noemu, i to, co objawilismy tobie, i to, co polecilismy Abrahamowi,
244
Mojzeszowi i Jezusowi: Przestrzegajcie nalezycie religii i nie
rozdzielajcie sie w niej! Wielkie jest dla politeistów to, do czego ty
ich wzywasz. Bóg wybiera dla Siebie, kogo chce, i prowadzi droga prosta
ku Sobie tego, kto sie nawraca.
14. Oni rozdzielili sie dopiero wtedy, nienawidzac sie wzajemnie, kiedy
przyszla do nich wiedza. * I gdyby nie slowo twego Pana, które pojawilo
sie uprzednio, na okreslony termin, to sprawa zostalaby miedzy nimi
rozstrzygnieta. Zaprawde, ci, którzy odziedziczyli Ksiege po nich,
znajduja sie wzgledem niej w glebokim zwatpieniu.
15. Dlatego wiec nawoluj i idz prosto, jak ci nakazano, i nie postepuj
za ich namietnosciami! Powiedz: "Wierze w to, co zeslal Bóg z Ksiegi.
Rozkazano mi, abym byl sprawiedliwy miedzy wami. Bóg jest naszym Panem
i waszym Panem. Do nas naleza nasze dzialania, do was naleza wasze
dzialania. Nie ma zadnego dowodu miedzy nami a wami. Bóg zbierze nas
razem i do Niego zmierza wedrowanie."
16. A ci, którzy spieraja sie na temat Boga, kiedy Jemu zostala juz
dana odpowiedz, maja dowody bez wartosci w oczach Pana. Oni sciagna na
siebie gniew i kara bedzie dla nich straszna.*
17. Bóg jest Tym, który zeslal Ksiege z prawda - i wage.* I cóz ciebie
moze pouczyc? Byc moze, Godzina jest bliska!
18. Staraja sie ja przyspieszyc ci, którzy w nia nie wierza. A ci,
którzy wierza, obawiaja sie jej i wiedza, ze ona jest prawda. Czyz nie?
Zaprawde, ci, którzy powatpiewaja w te Godzine, na pewno sa w
zabladzeniu dalekim!
19. Bóg jest lagodny dla Swoich slug. On daje zaopatrzenie, komu chce.
On jest Mocny, Potezny!
20. Kto pragnie uprawiac role zycia ostatecznego, to My damy mu obfity
plon; a kto pragnie uprawiac role tego swiata, to My mu nieco z niego
udzielimy, ale nie bedzie on mial zadnego udzialu w zyciu ostatecznym.
21. Czy oni maja takich wspóltowarzyszy, którzy uczynili dla nich
prawem w religii to, na co nie pozwala Bóg? I gdyby nie slowo
rozstrzygniecia,* to sami by miedzy soba rozstrzygneli. Zaprawde,
niesprawiedliwych czeka kara bolesna!
22. Zobaczysz, jak niesprawiedliwi drza przed tym, na co sobie
zasluzyli, kiedy to spadnie na nich. A ci, którzy uwierzyli i którzy
pelnili dobre dziela, beda przebywac w ukwieconych Ogrodach. Oni beda
mieli to, czego zapragna, u swego Pana. To jest wielka laska!
23. To obwieszcza Bóg Swoim slugom, którzy wierza i czynia dobre
dziela. Powiedz: "Ja nie zadam od was za to zadnej zaplaty, tylko
milosci dla bliskich. "* A ktokolwiek spelni dobry czyn, to My jemu
damy jeszcze wieksze dobro. Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
wdzieczny!
24. Albo oni powiedza: "On wymyslil przeciwko Bogu klamstwo." Lecz
gdyby zechcial Bóg, to nalozylby pieczec na twoje serce. Bóg zetrze
klamstwo i utwierdzi prawde Swoimi slowami. Zaprawde, On wie dobrze, co
kryja wasze piersi!
25. On jest Tym, który przyjmuje skruche od Swoich slug, i On odpuszcza
zle czyny. On wie, co czynicie.
26. On wysluchuje tych, którzy wierza i którzy pelnia dobre dziela, i
pomnaza swoja laske dla nich. A dla niewiernych bedzie straszna kara!
245
27. A gdyby Bóg rozszerzyl zaopatrzenie dla Swoich slug, to oni na
pewno zbuntowaliby sie na ziemi; lecz On zsyla z umiarem to, co chce.
On jest dobrze powiadomiony o Swoich slugach, jasno widzacy.
28. On jest Tym, który zsyla obfity deszcz, kiedy oni sa juz
zrozpaczeni. On rozprzestrzenia Swoje milosierdzie, On - Opiekun, Godny
Chwaly!
29. A sposród Jego znaków, jest stworzenie niebios i ziemi, i zwierzat,
które na nich rozsial. I on, kiedy zechce, jest wszechwladny zebrac je.
30. A jesli dosiegnie was jakies nieszczescie, to za to, co zarobily
wasze rece. Lecz On przebacza wiele.
31. I jestescie bezsilni na ziemi, i nie macie, poza Nim, ani opiekuna,
ani pomocnika.
32. I wsród Jego znaków sa statki plywajace po morzu, tak jak góry
wyniosle.*
33. Jesli On zechce, uspokaja wiatr, i one utrzymuja sie spokojnie na
jego powierzchni. Zaprawde, w tym sa znaki dla kazdego cierpliwego,
wdziecznego!
34. Albo tez On je niszczy za to, co ludzie popelnili; ale wiele
przebacza.
35. I niech wiedza ci, którzy sprzeczaja sie o Nasze znaki, ze nie ma
dla nich zadnego schronienia.,
36. I wszystko, co wam zostalo dane, to chwilowe uzywanie zycia na tym
swiecie. Ale to, co jest u Boga, jest lepsze i trwalsze - dla tych,
którzy wierza i ufaja swemu Panu;
37. - dla tych, którzy unikaja grzechów ciezkich i czynów szpetnych; a
kiedy sie pogniewaja, to przebaczaja;
38. - dla tych, którzy odpowiadaja swojemu Panu i odprawiaja modlitwe;
- dla tych, których sprawy sa przedmiotem wzajemnej narady; - dla tych,
którzy rozdaja z tego, w co ich zaopatrzylismy;
39. i dla tych; którzy udzielaja sobie pomocy, kiedy dosiegnie ich
krzywda.
40. Zaplata za zlo jest zlo jemu podobne. Ale kto przebaczy i naprawi,
to znajdzie zaplate u Boga. Zaprawde, On nie miluje niesprawiedliwych!
41. A na tych, którzy szukaja pomocy po doznaniu niesprawiedliwosci -
nie ma zadnego sposobu.
42. Ale sposób jest na tych, którzy sa niesprawiedliwi dla ludzi i
którzy bezprawnie sa buntownikami na ziemi. Takich czeka kara bolesna!
43. Lecz ten, kto jest cierpliwy i kto przebacza - zaprawde, umie
okazac zdecydowanie w dzialaniu!
44. A dla tego, kogo Bóg sprowadza z drogi, nie ma juz zadnego
opiekuna. I zobaczysz niesprawiedliwych, jak beda mówili na widok kary:
"Czy jest jakas droga powrotu?"
45. Zobaczysz, jak ich tu przyprowadza, upokorzonych od ponizenia, jak
beda spogladac ukradkiem. I powiedza ci, którzy uwierzyli: "Zaprawde,
stratni sa w Dniu Zmartwychwstania ci, którzy utracili siebie samych i
swoja rodzine." I tak, zaprawde, niesprawiedliwi znajda sie w
cierpieniu nieustannym!
246
46. I nie beda oni mieli opiekunów, którzy by im pomogli, poza Bogiem.
A kogo Bóg sprowadzi z drogi, to dla niego nie ma zadnego wyjscia.
47. Odpowiadajcie waszemu Panu, zanim nadejdzie Dzien od Boga, od
którego nie bedzie odwrotu. Tego Dnia nie znajdziecie schronienia ani
zadnej wymówki.
48. A jesli oni sie odwróca... - to My przeciez nie poslalismy ciebie
jako ich stróza; do ciebie nalezy tylko obwieszczenie. A kiedy My
dajemy czlowiekowi zakosztowac Naszego milosierdzia, to on sie z niego
cieszy; a jesli dosiegnie go jakies zlo za to, co przygotowaly
wczesniej jego rece, to wtedy czlowiek okazuje sie niewdzieczny.
49. Do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi. On stwarza to, co chce.
On daje córki, komu chce, i On daje synów, komu chce,
50. albo tez laczy je parami, synów i córki; i On czyni bezplodnym,
kogo chce. Zaprawde, On jest wszechwiedzacy, wszechwladny!
51. I nie zostalo dane zadnemu smiertelnikowi, aby przemawial do niego
Bóg inaczej, jak przez objawienie albo tez spoza zaslony, albo przez
poslanca; i jemu objawia - za Swoim zezwoleniem - to, co chce.
Zaprawde, On jest wyniosly, madry!
52. W ten sposób objawilismy tobie Ducha pochodzacego od Naszego
rozkazu. Ty nie wiedziales, co to jest Ksiega i wiara. Lecz My
uczynilismy ja swiatlem, dzieki któremu prowadzimy droga prosta, kogo
chcemy z Naszych slug. I ty, z pewnoscia, poprowadzisz ludzi
53. ku drodze prostej - drodze Boga, do którego nalezy to, co jest w
niebiosach i co jest na ziemi. Czyz nie do Boga zmierzaja wszystkie
sprawy?
SURA 43. AZ-ZUKHRUF (OZDOBY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Na Ksiege jasna!
3. Oto uczynilismy ja Koranem arabskim! Byc moze, zrozumiecie!
4. On jest w Matce Ksiegi u Nas,* wzniosly, madry!
5. Czyz My mamy oddalic od was napomnienie, poniewaz jestescie ludem
zepsutym?
6. Iluz proroków poslalismy pomiedzy dawne pokolenia?
7. Lecz gdy tylko przyszedl do nich jakis prorok, to ludzie sie z niego
wysmiewali.
8. Przeto wytracilismy grozniejszych od nich i przyklad pierwszych
pokolen juz minal.
9. I jesli ich zapytasz: "Kto stworzyl niebiosa i ziemie?" - oni z
pewnoscia odpowiedza: "Stworzyl je Potezny, Wszechwiedzacy!"
10. - Ten, który uczynil ziemie kolebka dla was; On wyznaczyl na niej
wasze drogi. Byc moze, pójdziecie droga prosta!
11. - Ten, który zeslal z nieba wode wedlug pewnej miary. I dzieki niej
ozywilismy kraine umarla. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni!
247
12. On stworzyl wszelkie pary, dal wam statki, a takze zwierzeta
wierzchowe,
13. tak abyscie mogli wygodnie podrózowac na ich grzbietach, a potem
wspominali dobroc waszego Pana - kiedy sie juz na nich dobrze
usadowicie - i mówili: "Chwala niech bedzie Temu, który nam to
podporzadkowal, albowiem my sami nie moglibysmy tego osiagnac.
14. I, zaprawde, my powrócimy do naszego Pana!"
15. I oni uczynili z Jego slug Jego czesc. Zaprawde, czlowiek jest
jawnym niewdziecznikiem!
16. Czyz On wzialby sobie córki, z tego, co stworzyl, a was wyróznil
synami?*
17. A kiedy któremus z nich obwieszcza to, co przypisuje sie
Milosiernemu, to twarz jego posepnieje i pelen udreki powstrzymuje
gniew.
18. Czy ta istota, która jest wychowana wsród ozdób i która w sporze
nie jest jasna?...*
19. I uczynili aniolów, którzy sa slugami Milosiernego, istotami
zenskimi. Czyz oni byli swiadkami ich stworzenia? Ich swiadectwo
zostanie zapisane i beda zapytani!
20. Oni mówia: "Jesliby chcial Milosierny, to nie czcilibysmy ich." Nie
maja o tym zadnej wiedzy, tylko snuja przypuszczenia.
21. Czyz My dalismy im przedtem jakas Ksiege, której sie silnie
trzymaja?
22. Przeciwnie! Oni mówia: "Znalezlismy naszych ojców w pewnej
spolecznosci religijnej i postepujemy ich sladami."
23. Podobnie nie wyslalismy przed toba ostrzegajacego do zadnego
miasta, zeby nie powiedzieli jego mieszkancy, zyjacy tam w dobrobycie:
"Zaprawde, znalezlismy naszych ojców w pewnej spolecznosci religijnej i
postepujemy ich sladami!"
24. Poslaniec powiedzial: "A gdybym przyszedl do was z lepszym
przewodnictwem niz to, które znalezliscie u waszych ojców?" Oni
powiedzieli: "Zaprawde, nie wierzymy w poslannictwo, z którym
zostaliscie poslani!"
25. Przeto zemscilismy sie na nich. I popatrz, jaki byl ostateczny
koniec tych, którzy zadali klam prawdzie!
26. Oto powiedzial Abraham do swojego ojca i do swojego ludu:
"Zaprawde, jestem niewinny tego, co wy czcicie,
27. oprócz czci Tego, który mnie stworzyl, poniewaz On prowadzi mnie
droga prosta."
28. I on uczynil to slowem, które przetrwalo wsród jego potomstwa. Byc
moze, oni powróca!
29. Co wiecej! Ja dalem im i ich ojcom uzywanie zycia, az przyszla do
nich prawda i Poslaniec jasny.*
30. A kiedy przyszla do nich prawda, oni powiedzieli: "To sa czary i my
w nie nie wierzymy!"
31. I powiedzieli: _ "Gdyby ten Koran zostal zeslany jakiemus znacznemu
czlowiekowi z tych dwóch miast?!"*
248
32. Czy oni rozdzielaja milosierdzie twego Pana?* My rozdzielilismy
wsród nich srodki do zycia na tym swiecie i wynieslismy jednych z nich
stopniami ponad innymi, tak aby jedni z nich brali innych w sluzbe.
Lecz milosierdzie twego Pana jest lepsze niz to, co oni gromadza!
33. I gdyby nie to,* ze ludzie chcieliby byc jednym narodem, to My
uczynilibysmy w domach ludzi nie wierzacych w Milosiernego dachy ze
srebra i schody, po których beda wchodzili;
34. i drzwi, i loza, na których by wypoczywali lezac;
35. i ozdoby ze zlota. Lecz to wszystko - to tylko uzywanie w zyciu na
tym swiecie; a zycie ostateczne u twego Pana jest dla bogobojnych.
36. A ktokolwiek uchyla sie od wspominania Milosiernego, to przypiszemy
mu szatana jako towarzysza;
37. oni, w istocie, odsuwaja ich od drogi, a ci sadza, ze sa prowadzeni
droga prosta.
38. A kiedy w koncu czlowiek przychodzi do Nas,* mówi: "O, gdyby miedzy
mna i toba byla odleglosc dwóch wschodów!"* Jakze zly ten towarzysz!
39. I nie przyniesie wam zadnej korzysci tego Dnia - skoro czyniliscie
niesprawiedliwosc - to, ze bedziecie wspóluczestnikami w karze.
40. Czyz mozesz spowodowac, by slyszeli glusi, I albo czy poprowadzisz
slepego i tego, kto jest w zabladzeniu oczywistym?
41. Albo My ciebie zabierzemy i zemscimy sie na nich;
42. albo pokazemy tobie to, co im obiecalismy, poniewaz, zaprawde,
jestesmy nad nimi wszechwladni!
43. Przeto trzymaj sie mocno tego, co ci zostalo objawione. Zaprawde,
jestes na drodze prostej!
44. To jest przypomnienie dla ciebie i dla twojego ludu; wy bedziecie
zapytywani.
45. Zapytaj tych sposród Naszych poslanców, których poslalismy przed
toba: "Czy My ustanowilismy jakichs bogów poza Milosiernym, którym
nalezaloby oddawac czesc?"
46. Poslalismy Mojzesza z Naszymi znakami do Faraona i jego starszyzny.
A on powiedzial: "Zaprawde, jestem poslancem Pana swiatów!"
47. Lecz kiedy on przyszedl do nich z Naszymi znakami, oni wysmiewali
sie z nich.
48. A przeciez nie pokazalismy im znaku, który by nie byl wiekszy od
poprzedniego. I pochwycilismy ich kara - byc moze oni powróca.
49. I powiedzieli: "O czarowniku! Módl sie za nami do twego Pana w imie
przymierza, które zawarl z toba. My na pewno pójdziemy droga prosta!"
50. A kiedy odwrócilismy od nich kare, zlamali przysiege.
51. I Faraon oglosil wsród swego ludu, mówiac: "O ludu mój! Czy nie do
mnie nalezy królestwo Egiptu, jak i te rzeki, które plyna u moich stóp?
Czy nie widzicie?
52. Czy ja nie jestem lepszy niz ten, który jest biedakiem i zaledwie
umie sie jasno wyrazic?
53. Dlaczego nie wlozono mu bransolet ze zlota albo dlaczego nie
przyszli z nim aniolowie jako jego wspóltowarzysze?
249
54. I Faraon uczynil swój lud lekkomyslnym, a oni go posluchali.
Zaprawde, byl to lud wystepny!
55. Przeto kiedy Nas rozgniewali, zemscilismy sie na nich i potopilismy
ich wszystkich.
56. I uczynilismy ich rzecza przeszlosci i przykladem dla innych.
57. A kiedy byl przedstawiony syn Marii* jako przyklad, oto twój lud
odwrócil sie od niego.
58. I powiedzieli: "Czy nasi bogowie nie sa lepsi niz Jezus?" Oni
przytoczyli ci ten przyklad tylko dla sprzeczki. Oni sa przeciez ludem
sklonnym do sporu.
59. On jest tylko sluga, którego obdarzylismy dobrocia i którego
uczynilismy przykladem dla synów Izraela.
60. I jeslibysmy chcieli, uczynilibysmy z was aniolów, którzy by was
zastapili na ziemi.
61. On jest, zaprawde, zwiastunem Godziny!* Nie powatpiewajcie o niej i
postepujcie za mna! To jest droga prosta.
62. I niech was nie zwiedzie szatan on jest waszym wrogiem jawnym.
63. A kiedy przyszedl Jezus z jawnymi dowodami, powiedzial:
"Przyszedlem do was z madroscia i wyjasnie wam nieco z tego, w czym sie
róznicie. Bójcie sie wiec Boga i sluchajcie mnie!
64. Zaprawde, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Przeto czcijcie Go!
To jest droga prosta!"
65. Lecz rózne partie sposród nich* poróznily sie miedzy soba. Biada
wiec niesprawiedliwym z powodu kary Dnia bolesnego!
66. Czy, oni oczekuja czegos innego niz Godziny, która przyjdzie do
nich nagle, kiedy nawet nie beda przeczuwali?
67. Tego Dnia przyjaciele beda dla siebie wrogami, z wyjatkiem ludzi
bogobojnych.
68. "O sludzy moi! Nie obawiajcie sie tego Dnia i nie badzcie smutni!
69. Wy, którzyscie uwierzyli w Nasze znaki i poddali sie calkowicie!
70. Wejdzcie do Ogrodu, wy i wasze zony, bedziecie uradowani!"
71. Wsród nich beda krazyc podawane im naczynia ze zlota i puchary;
bedzie w nich to, czego dusze zapragna i czym rozkoszuja sie oczy. I
bedziecie przebywac tam na wieki.
72. Taki jest ten Ogród, który wam bedzie dany w dziedzictwo za to, co
czyniliscie.
73. Beda tam obfite owoce, z których bedziecie jedli.
74. Zaprawde, grzesznicy w karze Gehenny beda przebywac na wieki! Nie
doznaja w niej ulgi i pozostana tam w rozpaczy.
76. I nie My bylismy dla nich niesprawiedliwi, lecz oni sami czynili
niesprawiedliwosc.
77. I beda krzyczec: "O Maliku!* Niech twój Pan skonczy z nami!" On
powie: "Wy musicie pozostac!"
78. My przyszlismy do was z prawda, lecz, zaiste, wiekszosc z was
odczuwa wstret do prawdy.
250
79. Czy oni przygotowali jakas chytra sprawe? bo My przygotowujemy!
80. Czy sadza, ze My nie slyszymy ich tajemnych mysli i rozmów
poufnych? Przeciwnie! Nasi poslancy sa przy nich,* zapisuja!
81. Powiedz: "Jesli Milosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z
czcicieli!"
82. Chwala niech bedzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, bedacemu
ponad to, co Jemu przypisuja!
83. Pozostaw ich wiec! Niech oni sie pograzaja i niech sie zabawiaja,
az spotkaja ten Dzien, który im zostal obiecany!
84. On jest Tym, który jest Bogiem w niebie i który jest Bogiem na
ziemi. On jest Madry, Wszechwiedzacy!
85. Blogoslawiony niech bedzie Ten, do którego nalezy królestwo niebios
i ziemi i to, co jest miedzy nimi! On posiada wiedze o Godzinie! Do
Niego zostaniecie sprowadzeni!
86. Ci, których oni wzywaja poza Nim, nie posiadaja zadnej wladzy
wstawiennictwa, z wyjatkiem tych, którzy swiadcza o prawdzie i
posiadaja wiedze.
87. I jesli ich zapytasz: "Kto was stworzyl?", oni z pewnoscia
powiedza: "Bóg. Jakze oni sa oszukani!
88. I jeszcze powiedzial Poslaniec: "O Panie mój ! Tamci - to sa
ludzie, którzy nie wierza!"
89. Jednak przebacz im i powiedz: "Pokój!" Potem oni sie dowiedza!
SURA 44. AD-DUKHAN (DYM)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Na te Ksiege jasna!
3. Zeslalismy ja w noc blogoslawiona. - Zaprawde, My jestesmy
ostrzegajacymi! -
4. Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki madry rozkaz,
5. jako rozkaz pochodzacy od Nas - Zaprawde, My jestesmy posylajacymi!
-
6. jako milosierdzie od twojego Pana - Zaprawde, On jest Slyszacy,
Wszechwiedzacy! -
7. Pana niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi, jesli jestescie
przekonani o prawdzie!
8. Nie ma boga, jak tylko On! On daje zycie i On powoduje smierc. On
jest waszym Panem i Panem waszych praojców.
9. Alez przeciwnie! Oni pozostaja w zwatpieniu, zabawiajac sie.
10. Wypatruj wiec Dnia, kiedy niebo przyniesie dym widoczny,
11. który okryje ludzi! To bedzie kara bolesna!
12. "Panie nasz! Odsun od nas kare, my jestesmy wierzacymi!"
13. Gdziez dla nich napomnienie, skoro do nich przychodzil poslaniec
jawny?
251
14. Wtedy oni odwrócili sie od niego, mówiac: "To jakis pouczony,
opetany!"
15. Zaprawde, My odsuwamy kare na krótko, wy przeciez znowu powrócicie.
16. W tym Dniu, kiedy My ich pochwycimy z najwieksza gwaltownoscia,
wtedy sie zemscimy.
17. Juz doswiadczylismy przed nimi lud Faraona, kiedy przyszedl do nich
poslaniec szlachetny:
18. "Oddajcie mi slugi Boga! Ja jestem dla was poslancem pewnym.
19. Nie powstawajcie przeciw Bogu! Ja przychodze do was z wladza
oczywista.
20. Szukam ucieczki u mego Pana i u waszego Pana, abyscie mnie nie
ukamienowali.
21. A jesli mi nie wierzycie, to oddzielcie sie ode mnie!"
22. I zawolal on do swego Pana: "Ci - to lud grzeszników!"
23. "Przeto ruszaj w podróz noca wraz z Moimi slugami; wy, zaprawde,
bedziecie scigani!
24. I zostaw morze w spokoju; oto wojsko, które zostanie zatopione!"
25. Ilez oni pozostawili ogrodów i zródel!
26. Ilez obsianych pól i szlachetnych miejsc!
27. Ilez dobrobytu, w którym sie plawili!
28. Tak bylo! I My dalismy to w dziedzictwo innemu ludowi.
29. I nie zaplakalo nad nimi ani niebo, ani ziemia, i nie byla im dana
zadna zwloka.
30. My wybawilismy synów Izraela od kary ponizajacej
31. - od Faraona. Zaprawde, on byl wyniosly wsród wystepnych!
32. I wybralismy ich swiadomie, ponad swiatami.
33. I dalismy im znaki, w których bylo doswiadczenie jasne.
34. Zaiste, ci zapewne powiedza:
35. "Doprawdy, jest tylko pierwsza smierc i my nie bedziemy
wskrzeszeni!
36. Przyprowadzcie nam wiec naszych ojców, jesli mówicie prawde!"
37. Czy oni sa lepsi, czy lud Tubba i ci, którzy byli przed nimi?
Wytracilismy ich, poniewaz byli grzesznikami.
38. My nie stworzylismy niebios i ziemi, i tego, co jest miedzy nimi,
dla zabawy.
39. Stworzylismy je w calej prawdzie; lecz wiekszosc ludzi nie wie.
40. Zaprawde, Dzien rozstrzygniecia - to czas spotkania dla wszystkich!
41. To Dzien, kiedy przyjaciel nie wybawi przyjaciela od niczego; i oni
nie beda mieli zadnej pomocy.
42. Z wyjatkiem tych, nad którymi zmilowal sie Bóg. On jest Potezny,
Litosciwy!
252
43. Zaprawde, drzewo Az-Zakkum
44. - to pozywienie grzesznika!
45. Ono jest jak miedz roztopiona, gotuje sie we wnetrznosciach,
46. jak wrzaca woda!
47. "Wezcie go i wrzuccie w srodek czelusci piekielnych!
48. Nastepnie lejcie na jego glowe kare gotujacej sie wody!"
49. "Zakosztuj! Przeciez ty jestes potezny, szlachetny!
50. Oto jest to, o czym powatpiewaliscie!"
51. Zaprawde, bogobojni beda przebywac w miejscu bezpiecznym
52. wsród ogrodów i zródel,
53. ubrani w atlas i brokat, zwróceni do siebie twarzami.
54. Tak bedzie! I polaczymy ich w pary z hurysami o wielkich oczach.
55. Oni tam beda wolac o wszelkiego rodzaju owoce, bezpieczni.
56. Oni tam nie zakosztuja smierci, poza pierwsza smiercia. Bóg wybawil
ich od kary ognia piekielnego
57. - laska od twojego Pana. To jest osiagniecie ogromne!
58. My uczynilismy go latwym, w twoim jezyku: byc moze, oni sobie
przypomna!
59. Wyczekuj wiec, przeciez i oni wyczekuja!
SURA 45. AL-JATHIYA (PRZYKLEKAJACA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Objawienie Ksiegi pochodzi od Boga, Poteznego, Madrego!
3. Zaprawde, w niebiosach i na ziemi sa znaki dla wierzacych!
4. W stworzeniu was samych i w mnogosci wszelkich zwierzat - sa znaki
dla ludzi, którzy sa przekonani;
5. i w zmiennym nastepstwie nocy i dnia, i w tym darze, jaki Bóg zsyla
z nieba dla ozywienia ziemi, po jej smierci, i w zmianie kierunku
wiatrów - sa znaki dla ludzi rozumnych.
6. Takie sa znaki Boga, które My tobie recytujemy w calej prawdzie. W
jakie wiec opowiadanie, jesli nie o Bogu i Jego znakach, oni uwierza?
7. Biada kazdemu klamcy, grzesznikowi!
8. On slucha znaków Boga, które mu sa recytowane, a potem trwa w
uporze, wbijajac sie w dume, jak gdyby ich wcale nie slyszal. Obwiesc
mu wiec kare bolesna!
9. A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki, to bierze je sobie za
przedmiot szyderstwa. Dla takich bedzie kara ponizajaca.
10. Za nimi bedzie Gehenna. I nie pomoze im nic to, co zyskali; ani tez
opiekunowie, których wzieli sobie poza Bogiem. Dla nich kara bedzie
straszna.
253
11. To jest droga prosta! A dla tych, którzy odrzucili znaki swego Pana
- kara gniewu bedzie bolesna.
12. Bóg jest Tym, który poddal wam morze, aby plynal po nim statek, na
Jego rozkaz, i abyscie poszukiwali pilnie Jego laski. Byc moze,
bedziecie wdzieczni!
13. On poddal wam to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi -
wszystko pochodzi od Niego. Zaprawde, w tym sa znaki dla ludzi, którzy
sie zastanawiaja!
14. Powiedz tym, którzy uwierzyli, aby przebaczali tym, którzy nie maja
nadziei na Dni Boga; niechaj On wynagrodzi ludzi za to, czego dokonali.
15. Kto czyni dobre dzielo, czyni je dla swojej duszy; a kto czyni zlo,
czyni przeciwko niej . Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana.
16. Dalismy synom Izraela Ksiege, madrosc i proroctwo. Zaopatrzylismy
ich we wspaniale rzeczy i wynieslismy ich ponad swiaty.
17. Dalismy im jasne przykazania, lecz gdy przyszla do nich wiedza, oni
sie poróznili z powodu wzajemnej zawisci. Zaprawde, twój Pan
rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni sie róznili.
18. Potem umiescilismy ciebie na otwartej drodze rozkazu. Idz wiec po
niej, lecz nie idz za namietnosciami tych; którzy nie wiedza.
19. Zaprawde, oni ci nie pomoga wcale przed Bogiem. Zaprawde, ludzie
niesprawiedliwi beda opiekunami jedni drugich, podczas gdy Bóg jest
opiekunem bogobojnych.
20. To sa oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta, i milosierdzie
; dla ludzi, którzy sa przekonani.
21. Czy ci, którzy popelniaja zle czyny, sadza, ze My bedziemy ich
traktowac tak jak tych, którzy wierza i którzy pelnia dobre dziela, ze
jednakowe bedzie ich zycie i ich smierc? Jakze zle oni rozsadzaja!
22. Bóg stworzyl niebiosa i ziemie w prawdzie, aby kazda dusza zostala
nagrodzona za to, czego dokonala - i oni nie doznaja
niesprawiedliwosci.
23. Czy widziales tego, który wzial sobie namietnosc za swego boga? Bóg
sprowadzil go z drogi w pelni wiedzy i polozyl pieczec na jego sluchu i
jego sercu; i polozyl zaslone na jego spojrzeniu. Któz wiec, poza
Bogiem, poprowadzi go droga prosta? Czyz wy sie nie opamietacie?
24. Oni powiedzieli: "To przeciez tylko nasze zycie na tym swiecie:
umieramy i zyjemy, i unicestwia nas tylko czas. " Nie maja oni o tym
zadnej wiedzy i tylko snuja przypuszczenia.
25. A kiedy sa im recytowane Nasze znaki, jako dowody oczywiste, to
jedynym ich argumentem sa slowa: "Przyprowadzcie naszych ojców, jesli
mówicie prawde!"
26. Powiedz: "Bóg daje wam zycie, potem sprowadza wasza smierc; potem
zbierze was na Dzien Zmartwychwstania, co do którego nie ma zadnej
watpliwosci. Jednak wiekszosc ludzi nie wie."
27. Do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi. I w Dniu, kiedy nastanie
Godzina, straca ci, którzy ida za falszem.
28. I zobaczysz kazda nacje przyklekajaca; kazda nacja bedzie wezwana
do swojej ksiegi: "Dzisiaj bedzie wam zaplacone za to, co czyniliscie.
254
29. Ta Nasza ksiega mówi przeciw wam prawde; My przeciez zapisywalismy
to, co czyniliscie."
30. A tych, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dziela - to
wprowadzi ich Pan do Swego milosierdzia. To jest osiagniecie oczywiste!
31. A tym, którzy nie uwierzyli: "Czyz nie byly wam recytowane Nasze
znaki? Lecz wy wbiliscie sie w dume i okazaliscie sie ludem
grzeszników."
32. A kiedy powiedziano: "Zaiste, obietnica Boga jest prawda, jak i
Godzina, co do której nie ma zadnej watpliwosci!", wy powiedzieliscie:
"My nie wiemy, co to jest Godzina. My tylko snujemy przypuszczenia,
lecz nie jestesmy wcale przekonani."
33. I ukaza im sie wtedy zle czyny, które popelnili, i obejmie ich to,
z czego sami szydzili.
34. I bedzie im powiedziane: "Dzisiaj My was zapominamy, tak jak wy
zapomnieliscie spotkania tego waszego Dnia. Waszym miejscem schronienia
bedzie ogien i nie bedziecie mieli zadnych pomocników!
35. To was czeka za to, ze wzieliscie sobie znaki Boga za przedmiot
szyderstwa; i oszukalo was zycie tego swiata." Tego Dnia wiec oni nie
beda z niego wyprowadzeni ani tez nie beda przyjeci do laski.
36. Przeto Bogu niech bedzie chwala, Panu niebios i Panu ziemi, Panu
swiatów!
37. Do Niego nalezy wspanialosc w niebiosach i na ziemi! On jest
Potezny, Madry!
SURA 46. AL-AHQAF (PIASZCZYSTE WYDMY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ha. Mim.
2. Objawienie Ksiegi pochodzi od Boga, Poteznego, Madrego!
3. My stworzylismy niebiosa i ziemie, i to, co jest miedzy nimi, w
prawdzie i na okreslony czas. Lecz ci, którzy nie wierza, odwracaja sie
od tego, do czego sa nawolywani.
4. Powiedz: "Czy widzieliscie tych, do których sie modlicie poza
Bogiem? Pokazcie mi, co oni stworzyli z tego, co jest na ziemi; albo
czy oni maja jakis udzial w niebiosach? Przyniescie mi Ksiege
wczesniejsza niz ta; albo tez jakis slad wiedzy, jesli jestescie
prawdomówni!"
5. A kto bladzi bardziej niz ten, kto wzywa, poza Bogiem, tych, którzy
mu nie odpowiedza do Dnia Sadu. Oni nie dbaja o jego wezwanie.
6. A kiedy ludzie stana zebrani, oni beda dla nich wrogami i beda sie
wypierac ich czci.
7. A kiedy sa im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, . ci,
którzy nie uwierzyli, mówia o prawdzie do nich przychodzacej: "To sa
czary oczywiste!"
8. Albo mówia: "On to wymyslil!" Powiedz: "Jesli ja to wymyslilem, to
wy nie jestescie wladni pomóc mi w czyms wobec Boga. On najlepiej wie,
co wy o Nim rozpowiadacie. On wystarczy jako swiadek miedzy mna a wami.
On jest Przebaczajacy, Litosciwy!"
255
9. Powiedz: "Ja nie jestem jakas nowoscia wsród poslanców. Nie wiem
tez, co bedzie ze mna i co bedzie z wami. Ja tylko postepuje za tym, co
mi zostalo objawione. Ja jestem tylko jawnie ostrzegajacym."
10. Powiedz: "Czy zastanowiliscie sie? Jesli to wszystko pochodzi od
Boga i wy w to nie wierzycie - chociaz swiadek sposród synów Izraela
zaswiadczyl o podobnym temu i uwierzyl - tylko wbiliscie sie w dume..."
Zaprawde, Bóg nie prowadzi droga prosta ludu niesprawiedliwych!
11. Mówia ci, którzy nie wierza tym, którzy uwierzyli: "Jesliby bylo w
tym jakies dobro, to oni by nas nie wyprzedzili ku niemu." I poniewaz
oni nie sa przez nie prowadzeni droga prosta, to z pewnoscia beda
mówili: "To jest stare oszustwo!"
12. Jeszcze dawniej zostala zeslana Ksiega Mojzesza, jako przewodnik i
jako milosierdzie. A to jest Ksiega potwierdzajaca prawde - w jezyku
arabskim - dla ostrzezenia tych, którzy sa niesprawiedliwi, i radosna
wiesc dla czyniacych dobro.
13. Zaprawde, nie ma obawy o tych, którzy mówia: "Nasz Pan to Bóg!", i
potem ida prosto; oni nie beda zasmuceni.
14. Oni beda mieszkancami Ogrodu; beda tam przebywac na wieki. Taka
bedzie nagroda za to, co oni czynili.
15. I polecilismy czlowiekowi dobroc wzgledem jego rodziców. Matka
nosila go w trudzie i urodzila go w trudzie. Noszenie go i jego
odstawienie od piersi winno trwac trzydziesci miesiecy. Kiedy w koncu
osiagnie on dojrzalosc i dojdzie do czterdziestego roku, mówi: "Panie
mój! Natchnij mnie, abym podziekowal za Twoja dobroc, która okazales
mnie i moim rodzicom; i abym czynil dobro, które by sie Tobie podobalo.
Uczyn dla mnie dobro w moim potomstwie. Oto ja nawrócilem sie do Ciebie
i oto jestem wsród tych, którzy sie calkowicie poddali!"
16. To sa ci, od których My przyjmujemy wszystko najlepsze, co
uczynili, a poblazliwie osadzimy ich zle czyny. Oni beda wsród
mieszkanców Ogrodu, zgodnie z obietnica prawdy, która zostala im dana.
17. A jest taki, który mówi swoim rodzicom: "Do licha z wami! Czy
mozecie mi obiecac, ze zostane wyprowadzony? Przeciez juz przeminely
pokolenia przede mna!" Oni zas wzywaja Boga na pomoc: "Biada tobie!
Uwierz! Przeciez obietnica Boga - to prawda!" On powie: "To sa basnie
praojców!"
18. Oto ci, na których sprawdzilo sie slowo dotyczace ludów - dzinnów i
ludzi - które juz minely przed nimi. Zaprawde, oni poniesli strate!
19. Dla wszystkich beda stopnie, w zaleznosci od tego, co czynili; aby
Bóg wyplacil im sluszna miara za ich uczynki - i oni nie doznaja
niesprawiedliwosci.
20. Tego Dnia, kiedy beda wystawieni na ogien ci, którzy nie uwierzyli:
"Wy trwoniliscie wasze wspaniale dobra w zyciu na tym swiecie i
cieszyliscie sie nimi, a dzisiaj bedziecie wynagrodzeni kara ponizenia
za to, ze byliscie dumni na ziemi, bez zadnego prawa, i za to, ze
byliscie wystepni."
21. I wspomnij brata ludu Ad kiedy on ostrzegal swój lud przy wydmach
piaszczystych: - a byli tam juz ostrzegajacy w przeszlosci, przed nim i
po nim - "Czcijcie tylko Boga! ja obawiam sie dla was kary Dnia
Strasznego."
256
22. Oni powiedzieli: "Czy ty przyszedles do nas, aby odwrócic nas od
naszych bogów? Przynies nam to, co nam obiecujesz, jesli jestes z
liczby prawdomównych!"
23. Powiedzial: "Wladza jest jedynie u Boga, a ja przekazuje wam tylko
to, z czym zostalem poslany; lecz widze, ze jestescie ludem, który zyje
w nieswiadomosci."
24. A kiedy oni zobaczyli chmure zblizajaca sie do ich dolin,
powiedzieli: "To jest chmura, która nam przyniesie deszcz." Przeciwnie!
To jest to, co staraliscie sie przyspieszyc: wiatr, w którym jest
dotkliwe cierpienie.
25. On zniszczy wszelka rzecz na rozkaz swego Pana. I rankiem byly
widoczne tylko ich mieszkania. W ten sposób My placimy ludowi
grzeszników!
26. My umocnilismy ich w takim stanie, w jakim nie umocnilismy was; i
dalismy im sluch, spojrzenie i serce. Lecz na nic im sie zdal ich
sluch, spojrzenie i serce, bo oni odrzucili Nasze znaki; i objelo ich
to, z czego oni sie wysmiewali.
27. Zniszczylismy te miasta, które byly wokól was; skierowalismy do
nich Nasze znaki - byc moze, oni zawróca.
28. A dlaczegoz to nie pomogli im ci, których oni wzieli sobie za
bogów, poza Bogiem, jako sposób zblizenia? Przeciwnie, oni odeszli od
nich. Takie jest ich oszustwo i to, co oni wymyslili.
29. Oto skierowalismy do ciebie pewna grupe dzinnów, zeby posluchali
Koranu. A kiedy sie tam zjawili; powiedzieli: "Sluchajcie w milczeniu!"
A kiedy wysluchali do konca, zwrócili sie do swego ludu, aby go
ostrzegac.
30. Powiedzieli: "O ludu nasz! Oto slyszelismy Ksiege zeslana po
Mojzeszu, potwierdzajaca prawde tego, co zostalo objawione przed nia,
która prowadzi ku prawdzie i ku drodze prostej .
31. O ludu nasz! Odpowiedzcie wzywajacemu w imieniu Boga i uwierzcie w
Niego! On przebaczy wam wasze grzechy, i uchroni was przed kara
bolesna.
32. A kto nie odpowie wzywajacemu w imieniu Boga... - to przeciez on
nie jest zdolny udaremnic Jego wladzy na ziemi i nie ma, poza Nim,
zadnych opiekunów. Tacy sa w zabladzeniu jawnym!"
33. A czyz oni nie widzieli, ze Bóg, który stworzyl niebiosa i ziemie i
nie doznal przez to zmeczenia, jest w mocy ozywic umarlych? Tak!
Zaprawde, On jest nad kazda rzecza wszechwladny!
34. W Dniu, kiedy zostana wystawieni na ogien ci, którzy nie uwierzyli:
"Czy to nie jest prawda?" Powiedza: "Tak! Na naszego Pana!" On powie:
"Zakosztujcie wiec kary za to, ze nie uwierzyliscie!"
35. badz wiec cierpliwy, tak jak byli cierpliwi ci z poslanców, którzy
odznaczali sie zdecydowaniem. I nie staraj sie przyspieszac dla nich
tego Dnia; tego bowiem Dnia, kiedy oni zobacza, co im zostalo obiecane,
wyda im sie, ze nie przebywali w grobie wiecej, jak tylko jedna godzine
dnia. Oto obwieszczenie! Któz zatem zostanie zgubiony, jesli nie lud
bezbozny?!
257
SURA 47. MUHAMMAD (MUHAMMAD)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ci, którzy nie wierza i którzy odsuneli sie od drogi Pana - On
udaremni ich uczynki.
2. A ci, którzy wierza i którzy pelnilia dobre dziela, i którzy wierza
w to, co zostalo objawione Muhammadowi - a to jest prawda od ich Pana -
to On zgladzi ich zle dzialania i udoskonali ich ducha.
3. Tak jest dlatego, ze ci, którzy nie wierza, postepuja za klamstwem;
natomiast ci, którzy wierza, postepuja za prawda od ich Pana. W ten
sposób Bóg przytacza ludziom przyklady.
4. Kiedy wiec spotkacie tych, którzy nie wierza, to uderzcie ich
mieczem po szyi; a kiedy ich calkiem rozbijecie, to mocno zacisnijcie
na nich peta. A potem albo ich ulaskawicie, albo zadajcie okupu, az
wojna zlozy swoje ciezary. Tak jest! Lecz jesliby zechcial Bóg, to Sam
zemscilby sie na nich, lecz On chcial doswiadczyc jednych przez
drugich. A co do tych, którzy zostana zabici na drodze Boga, to On nie
uczyni ich uczynków daremnymi.
5. On poprowadzi ich droga prosta i udoskonali ich ducha,
6. i wprowadzi ich do Ogrodu, który im dal poznac.
7. O wy, którzy wierzycie! Jesli pomozecie Bogu, to i On wam pomoze i
umocni wasze stopy.
8. A ci, którzy nie uwierzyli - to biada im! Bóg udaremni ich uczynki.
9. Tak jest dlatego, ze oni okazuja wstret do tego, co zeslal Bóg; On
zas uczyni daremnymi ich dzialania.
10. A czyz oni nie wedrowali po ziemi i nie widzieli, jaki byl
ostateczny koniec tych, którzy byli przed nimi? Zniszczyl ich Bóg - i
niewiernych czeka koniec podobny.
11. Jest tak dlatego, ze Bóg jest opiekunem tych, którzy uwierzyli, i
ze dla niewiernych nie ma zadnego opiekuna.
12. Zaprawde, Bóg wprowadzi tych, którzy uwierzyli i pelnili dobre
dziela, do Ogrodów, gdzie w dole plyna strumyki. A ci, którzy nie
uwierzyli, beda uzywali i beda jedli jak zwierzeta, i ogien bedzie ich
miejscem przebywania.
13. Ilez to miast, silniejszych potega niz twoje miasto, które ciebie
wypedzilo - zniszczylismy i I nie bylo dla nich zadnego pomocnika!
14. Czyz ten, kto sie trzyma jasnego dowodu, pochodzacego od jego Pana,
jest taki jak ten, któremu sie upieksza zlo jego dzialania? Oni poszli
za swoimi namietnosciami.
15. To jest podobienstwo Ogrodu, który zostal obiecany bogobojnym: beda
w nim strumyki wody nie ulegajacej zepsuciu i strumyki mleka, którego
smak sie nie zmienia, i strumyki wina - rozkosz dla popijajacych, i
strumyki oczyszczonego miodu. I beda tam dla nich wszelkiego rodzaju
owoce; i przebaczenie od ich Pana. Czyz oni moga byc jak ten, kto na
wieki przebywa w ogniu, jak ci, którzy beda pojeni wrzaca woda,
rozrywajaca im wnetrznosci?
16. Wsród nich sa tacy, którzy cie sluchaja; ale kiedy wyjda od ciebie,
mówia do tych, którzy otrzymali wiedze: "Cóz to on powiedzial wlasnie
258
teraz?" To sa ci, na których sercach Bóg polozyl pieczec i którzy
poszli za swoimi namietnosciami.
17. A tych, którzy poszli droga prosta, On wzmocnil na tej prostej
drodze i dal im bogobojnosc.
18. Czy oni oczekuja czegos innego anizeli tej Godziny, która przyjdzie
do nich nagle? Przyszly juz przeciez jej oznaki. I do czegoz im bedzie,
kiedy ona do nich przyszla, ich wspominanie?
19. Przeto wiedz, ze nie ma boga, jak tylko Bóg! Pros o przebaczenie za
twój grzech, i dla wierzacych - mezczyzn i kobiet! Bóg zna wasze
miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia.
20. Mówia ci, którzy uwierzyli: "Dlaczego nie zostala zeslana jakas
sura?" A kiedy zostaje zeslana jakas sura, pewnie wylozona, i wspomina
sie w niej walke, widzisz, jak ci, których serca sa chore, spogladaja
na ciebie zamglonym spojrzeniem umierajacego. A lepsze byloby dla nich
21. posluszenstwo i slowo odpowiednie. A skoro sprawa jest
postanowiona, lepiej byloby dla nich, aby byli szczerzy wobec Boga.
22. Czy, wy moze, jesli sie odwrócicie, bedziecie mogli szerzyc
zgorszenie na ziemi i rozrywac wasze zwiazki pokrewienstwa?
23. Tamci to tacy, których przeklal Bóg, tak iz uczynil ich gluchymi i
oslepil ich spojrzenia.
24. Czyz oni nie zastanowia sie nad Koranem? Czyz na ich serca nalozono
zasuwy?
25. Zaprawde, tych, którzy obrócili sie na pietach, kiedy stala sie dla
nich jasna droga prosta - szatan skusil, a Bóg dal im zwloke.
26. Jest tak dlatego, ze oni powiedzieli ludziom, którzy czuli wstret
do tego, co zeslal Bóg: "My wam bedziemy posluszni w czesci sprawy."
Lecz Bóg zna ich tajemnice.
27. Jakze to bedzie, kiedy aniolowie ich zabiora, bijac ich po twarzy i
po plecach?
28. Tak jest dlatego, ze oni poszli za tym wszystkim, co wywoluje gniew
Boga, a czuli wstret do tego, co Jemu sie podoba. Przeto On uczynil
daremnymi ich postepki.
29. Czy sadza ci, w których sercach tkwi choroba, iz Bóg nie ujawni ich
zawisci?
30. I jeslibysmy zechcieli, to pokazalibysmy ich tobie i poznalbys ich
z pewnoscia po ich znamionach; i poznalbys ich z pewnoscia po
falszywosci ich mowy. A Bóg zna ich dzialania.
31. My na pewno bedziemy was doswiadczac, aby poznac tych sposród was,
którzy sa gorliwi w walce, tych, którzy sa wytrwali, i wybadac
wiadomosci o was.
32. Zaprawde, ci, którzy nie uwierzyli i którzy odsuneli sie od drogi
Boga, i którzy oddzielili sie od Poslanca, wtedy kiedy stala sie dla
nich jasna droga prosta - nie zaszkodza w niczym Bogu, który uczyni
daremnymi ich dzialania.
33. O wy, którzy wierzycie! Sluchajcie Boga i sluchajcie Poslanca! Nie
czyncie daremnymi waszych uczynków!
259
34. Zaprawde, tym, którzy nie uwierzyli i którzy odsuneli sie od drogi
Boga, potem umarli, bedac niewiernymi - tym Bóg nie przebaczy.
35. Nie slabnijcie wiec i wzywajcie do pokoju, kiedy jestescie góra.
Bóg jest z wami. On nie zniweczy waszych dziel.
36. Zycie tego swiata jest tylko gra i zabawa. A jesli wierzycie i
jesli jestescie bogobojni, to On da wam wasze nagrody i nie bedzie
pytal o wasze majatki.
37. Jesliby On was o nie pytal i jesliby na was nalegal, to wy byscie
skapili i On ukazalby wasze zawisci.
38. Oto jestescie tymi, którzy zostali wezwani, abyscie rozdawali na
drodze Boga. A wsród was sa tacy, którzy skapia. A kto skapi, ten skapi
dla siebie samego. Bóg jest Bogaty, a wy jestescie biedni. Jesli sie
odwrócicie, On zamieni was na inny lud; i oni nie beda wam podobni.
SURA 48. AL-FATH (ZWYCIESTWO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zaprawde, dalismy tobie jasne zwyciestwo,
2. aby ci przebaczyl Bóg twoje pierwsze i ostatnie grzechy i aby
dopelnil Swoja dobroc dla ciebie, i aby cie poprowadzil droga prosta,
3. i aby ci dopomógl pomoca potezna.
4. On, który zeslal spokój bezpieczenstwa w serca wiernych, aby
pomnozyc wiare wraz z ich wiara - Do Boga naleza wojska niebios i
ziemi. Bóg jest wszechwiedzacy, madry! -
5. i aby wprowadzic wierzacych i wierzace do Ogrodów, gdzie w dole
plyna strumyki; oni tam beda przebywac na wieki. I On odpusci im ich
zle czyny. To jest w oczach Boga osiagniecie ogromne!
6. I ukarze On obludników - mezczyzn i kobiety, i balwochwalców -
mezczyzn i kobiety, którzy maja zle mniemanie o Bogu. Przeciwko nim
bedzie zly obrót losu. Bóg zagniewal sie na nich i przeklal ich; i
przygotowal dla nich Gehenne. A jakze nieszczesne to miejsce
ostatecznej wedrówki!
7. Do Boga naleza wojska niebios i ziemi. Bóg jest potezny, madry!
8. Zaprawde, wyslalismy ciebie jako swiadka, glosiciela radosnej wiesci
i jako ostrzegajacego; abyscie uwierzyli w Boga i Jego Poslanca,
abyscie mu pomagali,
9. abyscie go szanowali i abyscie glosili Jego chwale o swicie i o
zmierzchu.
10. Zaprawde, ci, którzy skladaja tobie przysiege wiernosci,
przysiegaja Bogu! Reka Boga jest polozona na ich rekach. A ten, kto
zlamie przysiege, zlamie ja przeciw sobie samemu. A ten, kto wypelnil
zobowiazanie wobec Boga, ten otrzyma od Niego nagrode ogromna.
11. Powiedza tobie Beduini, którzy pozostali w tyle: "My jestesmy
zajeci naszymi majatkami i naszymi rodzinami. Pros wiec o przebaczenie
dla nas!" Oni beda mówic swoimi jezykami to, czego nie ma w ich
sercach. Powiedz: "A kto bedzie posiadal cos dla was wobec Boga, jesli
on zechce dla was jakiejs szkody albo tez zapragnie dla was jakiejs
korzysci?" Tak! On jest w pelni swiadomy tego, co wy czynicie.
260
12. Ale przeciwnie! Wy sadziliscie mylnie, ze Poslaniec i wierni nigdy
nie powróca do swoich rodzin; i to bylo upiekszone w waszych sercach.
Wy uczyniliscie zle przypuszczenie; wy byliscie ludem zepsutym.
13. A ten, kto nie wierzy w Boga i Jego Poslanca - My, zaprawde,
przygotowalismy dla niewiernych ogien plonacy!
14. Do Boga nalezy królestwo niebios i ziemi. On przebacza temu, komu
chce; i On karze tego, kogo chce. Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
15. Beda mówili ci, którzy pozostali w tyle: - kiedy wyruszycie po
lupy, aby je zabrac - "Pozwólcie nam pójsc za wami!" Oni pragna zmienic
slowa Boga. Powiedz: "Wy nie pójdziecie za nami. Tak powiedzial
przedtem Bóg!" Oni powiedza: "Wcale nie! Wy nam zazdroscicie."
Przeciwnie! Oni nie rozumieja nic albo niewiele.
16. Powiedz Beduinom, którzy pozostali w tyle: "Bedziecie niebawem
wezwani przeciwko ludowi odznaczajacemu sie grozna dzielnoscia.
Bedziecie walczyc z nimi albo tez oni sie calkowicie poddadza. Jesli
bedziecie posluszni, to Bóg da wam piekna nagrode; a jesli sie
odwrócicie plecami, jak odwróciliscie sie plecami przedtem, to On
ukarze was kara bolesna."
17. Nie ma jednak zadnej nagany dla slepego, nie ma tez zadnej nagany
dla kulawego ani tez nie ma zadnej nagany dla chorego. A kto bedzie
posluszny Bogu i Jego Poslancowi, tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w
dole plyna strumyki. A kto odwróci sie plecami, tego On ukarze kara
bolesna.
18. Spodobali sie Bogu wierni, kiedy zlozyli tobie przysiege na
wiernosc pod drzewem. On poznal, co bylo w ich sercach, i zeslal na
nich spokój bezpieczenstwa, i dal im w nagrode bliskie zwyciestwo
19. i mnóstwo lupów, które mieli zabrac. Bóg jest potezny, madry!
20. Bóg obiecal wam liczne lupy, które wezmiecie. On przyspieszyl to
dla was, a powstrzymal rece ludzi od was, aby to bylo znakiem dla
wiernych i aby On poprowadzil was droga prosta.
21. I jeszcze inne rzeczy, którymi wy nie zdolaliscie zawladnac; Bóg
juz je objal, bo Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
22. A gdyby walczyli z wami ci, którzy nie uwierzyli, to oni, z
pewnoscia, odwróciliby sie plecami; i wtedy nie znalezliby ani
opiekuna, ani pomocnika.
23. To jest zgodne ze zwyczajem Boga, jak to bylo juz przedtem; ty
przeciez nie znajdziesz zadnej zmiany w zwyczaju Boga.
24. On powstrzymal ich rece od was i wasze rece od nich w dolinie
Mekki, kiedy dal wam zwyciestwo nad nimi. Bóg widzi dobrze to, co
czynicie.
25. Tacy sa ci, którzy nie uwierzyli, którzy odsuneli was od swietego
Meczetu i którzy powstrzymali zwierzeta ofiarne, aby nie mogly przybyc
na swoje miejsce. I jesliby nie wierni - mezczyzni i kobiety, których
wy nie znaliscie i mogliscie ich podeptac, tak iz spadloby na was z ich
powodu przewinienie, zupelnie nieswiadomie - a Bóg wprowadzil do Swego
milosierdzia, kogo chce - jesliby oni sie jasno oddzielili, to wtedy
ukaralibysmy tych sposród nich, którzy nie uwierzyli, cierpieniem
bolesnym.
261
26. Kiedy ci, którzy nie uwierzyli, umiescili w swoich sercach
zapalczywosc, zapalczywosc poganstwa, Bóg zeslal Swój spokój i
bezpieczenstwo na Swojego Poslanca i na wiernych i uczynil dla nich
nieodlacznym slowo bojazni Bozej; oni mieli do niego prawo i byli jego
godni. Bóg o kazdej rzeczy jest wszechwiedzacy!
27. Bóg uczynil prawdziwym dla Swego Poslanca widzenie prawdy: "Wy
wejdziecie z pewnoscia bezpieczni do swietego Meczetu, Jesli Bóg
zechce, z ogolonymi glowami i przycietymi, nie obawiajac sie. On
wiedzial to, czego wy nie wiedzieliscie, i przygotowal, obok tego,
bliskie zwyciestwo.
28. On, który wyslal Swego Poslanca z droga prosta i religia prawdy,
aby jej dac wyzszosc nad wszelka religia! A Bóg wystarczy jako swiadek!
29. Muhammad jest poslancem Boga. Ci, którzy sa razem z nim, sa
gwaltowni wobec niewiernych, a milosierni wzgledem siebie. Widzisz ich
klaniajacych sie, wybijajacych poklony, poszukujacych laski Boga i Jego
zadowolenia. Ich znamie jest na ich twarzach, od sladów wybijania
poklonów. Taka jest ich przypowiesc w Torze i taka jest ich przypowiesc
w Ewangelii: "Sa oni jak ziarno zasiane, które wypuszcza kielek i
wzmacma go, i staje sie twardy, i trzyma sie prosto na swoim zdzble,
wprawiajac w podziw siewców" - to, zeby przez nich doprowadzic do
wscieklosci niewiernych. Bóg obiecal tym sposród nich, którzy uwierzyli
i pelnili dobre dziela, przebaczenie i nagrode ogromna.
SURA 49. AL-HUJURAT (KOMNATY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O wy, którzy wierzycie! Nie wysuwajcie sie naprzód przed Bogiem i
Jego Poslancem i bójcie sie Boga! Zaprawde, Bóg jest slyszacy, widzacy!
2. O wy, którzy wierzycie! Nie podnoscie waszych glosów ponad glos
Proroka! I nie zwracajcie sie do niego glosem podniesionym - jak to
czynicie miedzy soba - aby nie staly sie daremne wasze uczynki, kiedy
nie jestescie swiadomi.
3. Zaprawde, ci, którzy znizaja glos w obecnosci Poslanca Boga - to sa
ci, których serca doswiadczyl Bóg dla bogobojnosci. Dla nich bedzie
przebaczenie i nagroda ogromna.
4. Zaprawde, ci, którzy ciebie wzywaja z tylu komnat, przewaznie tego
nie rozumieja.
5. A jesliby oni byli cierpliwi, az ty do nich wyjdziesz, to byloby
lepiej dla nich. A Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
6. O wy, którzy wierzycie! Jesli przyjdzie do was jakis zly czlowiek z
wiescia, to starajcie sie rozeznac, zebyscie nie urazili ludzi
nieswiadomie i abyscie potem nie zalowali tego, co uczyniliscie.
7. I wiedzcie, ze Poslaniec Boga jest posród was. Jesliby on posluchal
was w wielu sprawach, to z pewnoscia ponieslibyscie szkode. Lecz Bóg
dal wam pokochac wiare i On ozdobil ja w waszych sercach, a uczynil dla
was nienawistna niewiare, zepsucie i nieposluszenstwo. Tacy - oni ida
droga prawosci.
8. To jest laska Boga i dobrodziejstwo. Bóg jest wszechwiedzacy, madry!
9. Jesli dwie partie sposród wiernych zwalczaja sie, to ustanówcie
miedzy nimi pokój. A jesli jedna z nich bedzie nadal wystepowac przeciw
drugiej, to zwalczajcie te, która sie buntuje, az zwróci sie ku
262
rozkazowi Boga. A jesli sie podda, to ustanówcie miedzy nimi pokój
wedlug sprawiedliwosci i postepujcie bezstronnie! Zaprawde, Bóg miluje
ludzi, którzy postepuja wedlug slusznosci.
10. Wierni sa przeciez bracmi! Ustanawiajcie wiec pokój miedzy waszymi
dwoma bracmi i bójcie sie Boga! Byc moze, wy dostapicie milosierdzia.
11. O wy, którzy wierzycie! Niech jedni ludzie nie szydza z drugich;
byc moze, tamci sa lepsi od nich. Ani tez kobiety - z kobiet; byc moze,
tamte sa lepsze od nich. I nie znieslawiajcie siebie samych; i nie
obrzucajcie sie wyzwiskami. Jakze zle jest slowo "zepsucie" - po
przyjeciu wiary! A ten, kto sie nie nawróci - to ci - oni sa
niesprawiedliwi.
12. O wy, którzy wierzycie! Unikajcie wielce podejrzen. Zaprawde,
niektóre podejrzenia sa grzechem! Nie szpiegujcie sie wzajemnie! Nie
obmawiajcie jedni drugich w ich nieobecnosci! Czy chcialby którys z was
jesc cialo swego brata, kiedy on umarl? Przeciez czulibyscie wstret do
tego. Bójcie sie Boga! Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
13. O ludzie! Oto stworzylismy was z mezczyzny i kobiety i uczynilismy
was ludami i plemionami, abyscie sie wzajemnie znali. Zaprawde,
najbardziej szlachetny sposród was, w obliczu Boga, to najbardziej
bogobojny sposród was! Zaprawde, Bóg jest wszechwiedzacy, dobrze
swiadomy!
14. powiedzieli Beduini: "My wierzymy!" Powiedz: "Wy nie wierzycie;
lecz raczej powiedzcie: cMy poddalismy sie calkowicie!, - bo wiara nie
weszla jeszcze w wasze serca." A jesli wy bedziecie posluszni Bogu i
Jego Poslancowi, to On w niczym nie umniejszy waszych uczynków.
Zaprawde, Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
15. Wiernymi sa tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Poslanca -
potem nie mieli watpliwosci - i walczyli swoimi majatkami i swoimi
osobami na drodze Boga. Tacy - oni sa prawdomówni!
16. powiedz: "Czyz bedziecie pouczac Boga o waszej religii, skoro Bóg
wie, co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I Bóg o kazdej rzeczy
jest wszechwiedzacy?!"
17. Oni przedstawiaja jako laskawosc dla ciebie to, iz przyjeli islam.
Powiedz: "Nie przedstawiajcie waszego islamu jako laskawosci dla mnie.
Przeciwnie, to Bóg obdarzyl was laska, ze poprowadzil was droga prosta
ku wierze - jesli wy jestescie prawdomówni!"
18. Zaprawde, Bóg zna to, co skryte w niebiosach i na ziemi! I Bóg
widzi jasno to, co wy czynicie!
SURA 50. QAF (KAF)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kaf. Na Koran wspanialy!
2. Tak! Zdziwili sie oni, ze przyszedl do nich ostrzegajacy sposród
nich. I powiedzieli niewierni: "To jest rzecz zadziwiajaca!
3. Czy kiedy pomrzemy i staniemy sie prochem?... To jest powrót
daleki!"
4. My przeciez wiemy, ilu ich ziemia pochlania. U Nas jest ksiega
zachowujaca.
263
5. Lecz przeciwnie! Kiedy przyszla do nich prawda, oni uznali ja za
klamstwo; i znajduja sie w stanie zametu. Czyz oni nie spogladali na
niebo ponad soba?
6. Czyz nie widzieli, jak je zbudowalismy i ozdobilismy, iz nie ma na
nim zadnych pekniec?
7. A ziemie rozpostarlismy i rzucilismy na nia solidnie stojace. I
sprawilismy, iz wyrosly na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje,
8. do patrzenia i dla przypomnienia kazdemu sludze, który sie nawraca.
9. I zeslalismy z nieba wode przynoszaca blogoslawienstwo, i dzieki
niej sprawilismy, iz wyrosly ogrody i ziarno zniwa;
10. i drzewa palinowe, wyniosle, dzwigajace kiscie owoców ulozone jedne
nad drugimi
11. - to jako zaopatrzenie dla Naszych slug. I ozywilismy dzieki niej
kraine umarla. Takie bedzie zmartwychwstanie!
12. A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkancy Ar-Rass i
lud Samud;
13. lud Ad i Faraon, i bracia Lota;
14. i mieszkancy Gaszczu, i lud Tubba. Oni wszyscy za klamców uznawali
poslanców. Wtedy sprawdzila sie Moja obietnica.
15. Czyz zaniemoglismy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni
powatpiewaja w nowe stworzenie.
16. My stworzylismy czlowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My
jestesmy blizej niego anizeli arteria jego szyi.
17. Kiedy spotykaja sie dwaj spotykajacy, siedzac z prawej strony i z
lewej,
18. czlowiek nie wypowie ani jednego slowa, które by nie dotarlo do
bedacego przy nim nadzorcy.
19. I nadejdzie ukojenie smierci naprawde. Oto od czego stroniles!
20. I zadma w trabe. Oto Dzien grozy!
21. I kazdej duszy towarzyszy popedzajacy i swiadek.
22. "Ty wcale nie dbales o to, wiec zdjelismy z ciebie zaslone i
dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe. "
23. I powie jego towarzysz: "Oto co przygotowalem!"
24. "Rzuccie do Gehenny* kazdego uporczywie niewiernego,
25. sprzeciwiajacego sie dobru, wystepnego, szerzacego zwatpienie,
26. który umiescil obok Boga innego boga! Wrzuccie go wiec obydwaj do
kary strasznej!"
27. Powie jego towarzysz: "Panie nasz! Ja nie przyczynilem sie do tego,
ze on sie zbuntowal, lecz on daleko zabladzil."
28. Bóg powie: "Nie sprzeczajcie sie przede Mna! Ja juz wyslalem do was
Moja grozbe.
29. Nie zmienia sie u Mnie slowo ani tez Ja nie jestem tyranem dla
Moich slug."
264
30. Tego Dnia powiemy do Gehenny: "Czy jestes juz zapelniona?" A ona
powie: "Czy moze byc wiecej?"
31. I bedzie przyblizony Ogród dla bogobojnych, bedzie niedaleko.
32. Oto co wam zostalo obiecane - kazdemu nawracajacemu sie,
zachowujacemu.
33. Kazdemu, kto obawia sie Milosiernego w tym, co niewidzialne, i kto
przychodzi z sercem skruszonym:
34. "Wejdzcie do niego w pokoju! To jest Dzien Wiecznosci!"
35. Oni tam beda mieli to, co zechca; a My mamy jeszcze wiecej.
36. A ilez pokolen wytracilismy przed nimi! oni byli silniejsi od nich
dzielnoscia; przeszukujcie wiec ziemie, czy znajdzie sie jakies pewne
schronienie.
37. Zaprawde, w tym jest z pewnoscia napomnienie dla tego, kto ma serce
albo kto nastawia uszu, i on jest swiadkiem!
38. My stworzylismy niebiosa i ziemie, i to, co jest miedzy nimi, w
ciagu szesciu dni, i nie dotknelo Nas zadne zmeczenie.
39. Znos cierpliwie to, co oni mówia. Wyslawiaj chwale twego Pana przed
wschodem slonca i przed zachodem!
40. I noca wyslawiaj Go, i po wybiciu poklonów!*
41. I przysluchuj sie tego Dnia, kiedy wezwie wzywajacy z bliskiego
miejsca!
42. Tego Dnia, kiedy oni naprawde uslysza krzyk* - to bedzie Dzien
Zmartwychwstania.
43. Zaprawde, My dajemy zycie i My sprowadzamy smierc; i do Nas jest
ostateczne przybycie!
44. Tego Dnia, kiedy ziemia popeka od nich, spieszacych sie - to
zebranie jest dla Nas latwe.
45. My wiemy najlepiej, co oni mówia. A ty nie jestes dla nich tyranem.
Napominaj wiec przez Koran tego, kto sie obawia Mojej grozby!
SURA 51. AZ-ZARIYAT (ROZPRASAJACE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na gwaltownie rozpraszajace
2. i na niosace brzemie,
3. i na plynace z lekkoscia,
4. i na rozdzielajace rozkazy!
5. Zaprawde, to, co wam zostalo obiecane, jest prawdziwe!
6. Zaprawde, Sad z pewnoscia nadejdzie!
7. I na niebo posiadajace szlaki gwiezdne!
8. Zaprawde, róznicie sie w mowie!
9. Odwrócony zostal od tego ten, kto dal sie odwrócic.
10. Niech zgina klamcy,
265
11. którzy w swoim zamecie sa beztroscy!
12. Oni pytaja: "Kiedyz nadejdzie Dzien Sadu?"
13. W Dniu, kiedy oni beda wystawieni na ogien:
14. "Zakosztujcie waszego doswiadczenia! To jest to, co staraliscie sie
przyspieszyc!"
15. Zaprawde, bogobojni beda przebywac wsród ogrodów i zródel,
16. przyjmujac to, co dal im Pan. Oni byli przedtem wsród czyniacych
dobro.
17. Oni malo sypiali noca.
18. I o swicie prosili Boga o przebaczenie.
19. W ich majatku mieli odpowiedni udzial zebrak i nedzarz.
20. Na ziemi sa znaki dla tych, którzy sa przekonani o prawdzie.
21. I sa w waszych duszach. Czy wy nie widzicie?
22. W niebie jest wasze zaopatrzenie i to, co wam zostalo obiecane.
23. Na Pana nieba i ziemi! Zaprawde, to jest tak prawdziwe, jak to, ze
mówicie.
24. Czy doszlo do ciebie opowiadanie o gosciach Abrahama, uszanowanych?
25. Kiedy oni weszli do niego i powiedzieli: "Pokój!", on odparl:
"Pokój, nieznani ludzie!"
26. I poszedl do swojej rodziny, i przyniósl tlustego cielaka;
27. i podal im go, mówiac: "Czyz nie bedziecie jedli?"
28. I odczul przed nimi pewna obawe. Oni powiedzieli: "Nie obawiaj
sie!" - i obwiescili mu radosna wiesc o madrym chlopcu.
29. Wtedy przyszla jego zona z krzykiem, bila sie po twarzy i mówila
"Stara kobieta, bezplodna!"
30. I rzekli: "Tak powiedzial twój Pan. Zaprawde, On jest Madry,
Wszechwiedzacy!"
31. Abraham powiedzial: "Jaka jest wasza sprawa, o wyslannicy?"
32. Odparli: "Zostalismy wyslani do ludu grzeszników,
33. aby rzucic na nich kamienie z gliny,
34. oznakowane u twego Pana dla ludzi wystepnych."
35. Przeto wyprowadzilismy tych sposród wiernych, którzy sie w tym
miescie znajdowali.
36. Lecz znalezlismy tam tylko jeden dom takich, którzy sie poddali
calkowicie.
37. I zostawilismy w tym miescie znak dla tych, którzy sie obawiaja
kary bolesnej.
38. ...i o Mojzeszu? Oto wyslalismy go do Faraona, dajac mu wladze
jasna.
39. Lecz on odwrócil sie, pewny swojej potegi, i powiedzial: Czarownik
albo opetany!" "
266
40. Wtedy pochwycilismy go wraz z jego wojskami i wrzucilismy ich w
otchlan morza, bo byl on godny nagany.
41. ... i o ludzie Ad?* oto poslalismy przeciw nim niszczycielski
wiatr,
42. który wszystko, nad czym przeszedl, zamienil w pyl.
43. ... i o ludzie Samud?* Oto powiedzielismy im: "Uzywajcie jeszcze
przez pewien czas!"
44. Lecz oni byli dumni wobec rozkazu swego Pana i porazil ich piorun,
kiedy mieli otwarte oczy.
45. I nie mogli ani wstac, ani uzyskac zadnej pomocy.
46. ... a jeszcze wczesniej o Noem? Zaprawde, oni byli ludem wystepnym!
47. A niebo?! Zbudowalismy je solidnie - My przeciez tworzymy rozlegle
przestrzenie!
48. A ziemia?! Rozpostarlismy ja. I jakze wspaniale wszystko
porzadkujemy!
49. Z kazdej rzeczy stworzylismy pare. Moze sobie przypomnicie!
50. Przeto, uciekajcie sie do Boga! Zaprawde, ja jestem dla was, od
Niego, jawnie ostrzegajacym!
51. I nie umieszczajcie razem z Bogiem zadnego innego boga! Zaprawde,
ja jestem dla was od Niego jawnie ostrzegajacym!
52. Podobnie do kazdego poslanca przychodzacego do tych ludzi, którzy
byli przed nimi, oni mówili: "Czarownik albo opetany!"
53. Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud
buntowniczy!
54. Odwróc sie wiec od nich, a nie bedziesz ganiony.
55. I napominaj! bo, zaprawde, napominanie przynosi korzysc wiernym!
56. I stworzylem dzinny i ludzi tylko po to, zeby Mnie czcili.
57. I nie chce od nich zadnego zaopatrzenia, i nie chce, aby Mnie
zywili.
58. Zaprawde, Bóg jest Dawca Zaopatrzenia, Posiadajacym Sile,
Niewzruszonym!
59. I, zaprawde, tym, którzy byli niesprawiedliwi - przypadnie pewien
udzial, podobny do udzialu ich towarzyszy. Niech wiec oni nie próbuja
sklaniac Mnie do pospiechu!
60. Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu Dnia, który im zostal
obiecany!
SURA 52. AT-TUR (GóRA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na Góre!
2. Na Ksiege zapisana
3. na pergaminie rozwinietym!
4. Na Dom odwiedzany!
267
5. Na sklepienie wzniesione!
6. Na morze wzburzone!
7. Zaprawde, kara twego Pana spadnie niebawem!
8. Nikt jej nie bedzie mógl odsunac
9. w tym Dniu, kiedy niebo zakolysze sie mocno
10. i góry porusza sie poruszeniem.
11. Biada, tego Dnia, oskarzajacym o klamstwo,
12. tym, którzy zaglebiajac sie w dyskusji, zabawiaja sie!
13. Tego Dnia oni zostana pchnieci ku ogniu Gehenny:
14. "To jest ogien, który uwazaliscie za klamstwo!
15. Czyz to sa czary? Czy wy nie widzicie?
16. Palcie sie wiec w nim! Znoscie go cierpliwie lub nie znoscie go
cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zaplate za
to, co czyniliscie."
17. Zaprawde, ci, którzy sie boja Boga, beda w Ogrodach i szczesliwosci
18. cieszyc sie tym, co dal im ich Pan. Ustrzegl ich Pan od kary ognia
piekielnego.
19. "Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliscie,
20. wypoczywajac wyciagnieci na lozach, ustawionych rzedami!" My damy
im za zony hurysy o wielkich oczach.
21. A do tych, którzy uwierzyli i których potomstwo postapilo za nimi z
wiara - My dolaczymy ich potomstwo. I My nie pozbawimy ich niczego z
ich dziel. Kazdy czlowiek jest zastawem tego, co sobie zarobil.
22. I My zaopatrzymy ich w owoce i mieso takie, jak oni zapragna.
23. Beda oni sobie tam podawac jedni drugim puchary; nie bedzie tam ani
pustej gadaniny, ani podniecenia do grzechu.
24. I beda krazyc posród nich mlodziency, bedacy na ich uslugach,
podobni do ukrytych perel.
25. Beda sie zwracac jedni do drugich; zadajac sobie pytania.
26. beda mówili: "Bylismy, wsród naszej rodziny, pelni obawy.
27. Bóg okazal nam dobroc i ustrzegl nas od cierpienia palacego wiatru.
28. My przeciez wzywalismy Go przedtem. Zaprawde, On jest Dobry;
Litosciwy!"
29. Napominaj wiec! Przeciez ty nie jestes, za laska twego Pana, ani
wieszczkiem, ani opetanym.
30. Albo beda mówic: "Poeta! My zaczekamy niepewnosci jego losu!"
31. powiedz: "Oczekujcie! Oto ja jestem razem z wami miedzy tymi,
którzy oczekuja!"
32. Czy, nakazuja im to ich sny, czy tez sa oni ludem zbuntowanym?
33. Albo beda mówic: "On to wymyslil! " Wcale nie! Oni nie wierza!
268
34. Niech wiec przytocza podobne do tego opowiadanie, jesli mówia
prawde!
35. Czy, oni zostali stworzeni z niczego? Czy oni sami sa stwórcami?
36. Czy, oni stworzyli niebiosa i ziemie? Alez nie! Oni nie sa
przekonani o prawdzie!
37. Czy oni posiadaja skarby twego Pana? Czy tez sa zarzadzajacymi?
38. Czy oni posiadaja drabine, na której sie przysluchuja? Niech wiec
przyjdzie ten przysluchujacy sie sposród nich z jasna wladza!
39. Czy On posiada córki, a wy macie synów?
40. Czy ty prosisz ich o wynagrodzenie, a oni sa obciazeni dlugiem?
41. Czy, oni posiadaja to, co skryte, i zapisuja?
42. Czy oni pragna podstepu? Lecz ci, którzy nie wierza, sami wpadna w
zasadzke.
43. Czy, oni maja jakiegos boga poza Bogiem? Chwala niech bedzie Bogu
bedacemu ponad to, co Jemu przypisuja jako wspóltowarzyszy!
44. A jesli oni zobacza plat nieba spadajacy, powiedza: "To sa chmury
zebrane w kleby."
45. Przeto pozostaw ich, az oni spotkaja ten swój Dzien, kiedy beda
razeni piorunem;
46. tego Dnia nie pomoze im nic ich podstep ani tez nie beda
wspomozeni.
47. I, zaprawde, tych, którzy byli niesparawiedliwi, czeka jeszcze inna
kara! Lecz wiekszosc z nich nie wie.
48. Czekaj wiec cierpliwie na rozstrzygniecie twego Pana! Ty przeciez
jestes na Naszych oczach. Wyslawiaj chwale twego Pana, kiedy wstajesz!*
49. I noca wyslawiaj Go, i przy zachodzie gwiazd!
SURA 53. AN-NAJM (GWIAZDA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na gwiazde, kiedy ona zapada!
2. Nie zeszedl z drogi wasz towarzysz ani tez nie bladzi.
3. On nie mówi pod wplywem namietnosci.
4. To jest tylko objawienie, które mu zostalo zeslane.
5. Nauczyl go posiadajacy wielkie moce,
6. obdarzony sila; stanal prosto,
7. kiedy byl na najwyzszym horyzoncie;
8. nastepnie zblizyl sie i pozostal w zawieszeniu,
9. w odleglosci dwóch luków lub jeszcze blizej;
10. i wtedy objawil swojemu sludze to, co objawil.
11. Nie sklamalo mu serce w tym, co widzial.
12. Czy bedziecie sie sprzeczac z nim w sprawie tego, co on widzi?
269
13. I on widzial go po raz drugi
14. przy Drzewie Lotosu Ostatniej Granicy,
15. w poblizu którego jest Ogród Schronienia
16. kiedy Drzewo Lotosu okryte bylo tym, co je okrywalo. " Jego
spojrzenie nie odwrócilo sie w bok ani nie pobieglo w dal.
18. Zobaczyl on jeden z najwiekszych znaków swego Pana.
19. Czy widzieliscie AI-Lat i Al-Uzza,
20. i Manat - te trzecia?*
21. Czyz wy mozecie miec mezczyzn, a On jedynie kobiety?*
22. byloby to podzialem niegodziwym.
23. Sa to tylko imiona, którymi wy je nazywacie - wy i wasi ojcowie.
Bóg nie zeslal im zadnej wladzy. Tacy ida tylko za przypuszczeniem i za
tym, czego pragna ich dusze, podczas gdy przyszla juz do nich droga
prosta od ich Pana.
24. Czy, czlowiekowi nalezy sie to, czego on zapragnie?
25. Do Boga nalezy przeciez zycie ostateczne i zycie pierwsze.
26. A ilez to aniolów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie
pomoze, chyba tylko, jesli Bóg pozwoli, i temu, komu zechce, i kto Mu
sie spodoba.
27. Zaprawde, ci, którzy nie wierza w zycie ostateczne, nazywaja
aniolów imionami zenskimi;
28. a nie maja oni o tym zadnej wiedzy i ida tylko za przypuszczeniem,
a przypuszczenie nie ma zadnej wartosci wobec prawdy.
29. Odwróc sie wiec od tych, którzy odwracaja sie od Naszego
Napomnienia i nie chca niczego innego, jak tylko zycia na tym swiecie.
30. Taka jest ich suma wiedzy. Zaprawde, twój Pan zna najlepiej tych,
którzy zeszli z Jego drogi, i zna najlepiej tych, którzy poszli droga
prosta.
31. Do Boga nalezy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi -
aby mógl zaplacic tym, którzy czynili zlo, za to, co uczynili, i aby
mógl zaplacic tym, którzy czynili dobro, najpiekniejsza nagroda.
32. Tych, którzy unikaja wielkich grzechów i szpetnych czynów, z
wyjatkiem lekkich wystepków - zaprawde, twój Pan jest wszechogarniajacy
w Swoim przebaczeniu! On znal was najlepiej, kiedy stworzyl was z gliny
i kiedy byliscie embrionami w lonach waszych matek. Przeto nie
uwazajcie samych siebie za oczyszczonych. On zna najlepiej tych, którzy
sa bogobojni!
33. Czy, widziales tego, który sie odwrócil plecami
34. i dal malo, i skapil?
35. Czyz posiada on wiedze tego, co skryte, aby mógl widziec?
36. Czy nie zostal on powiadomiony o tym, co znajduje sie na kartach
Mojzesza
37. i Abrahama, który byl bardzo wierny?
270
38. Ze zadna dusza obladowana ciezarem nie poniesie ciezaru innej
duszy;
39. i ze czlowiek bedzie mial tylko to, o co sie pilnie staral;
40. i ze jego wysilek bedzie widziany,
41. potem bedzie on wynagrodzony w pelni;
42. i ze do twego Pana wszystko zmierza;
43. i ze to On powoduje smiech i placz;
44. i ze to On powoduje smierc i daje zycie;
45. i ze to On stworzyl pare - mezczyzne i kobiete
46. - z kropli spermy, kiedy wytryska;
47. i ze na Nim opiera sie drugie powstanie;
48. i ze to On wzbogaca i zaopatruje;
49. i ze to On jest Panem Syriusza;
50. i ze to On wytracil dawny lud Ad;
51. i lud Samud - i nie oszczedzil ich;
52. a przedtem lud Noego - poniewaz oni byli najbardziej
niesprawiedliwi i byli najwiekszymi buntownikami -
53. i miasto obrócone w perzyne On zniszczyl,
54. tak iz pokrylo je to, co je pokrylo.
55. Przeto które z dobrodziejstw twego Pana bedziesz podawal w
watpliwosc?
56. To jest ostrzezenie wsród ostrzezen dawnych!
57. Zbliza sie to, co nieuchronne.
58. Nikt, poza Bogiem, nie moze tego odsunac.
59. Czyz zdumiewa was ta mowa?
60. I wy sie smiejecie, a nie placzecie,
61. i wy sie zabawiacie?
62. Przeto wybijajcie poklony Bogu i oddawajcie Mu czesc!
SURA 54. AL-QAMAR (KSIEZYC)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Przyblizyla sie Godzina i rozerwal sie ksiezyc.
2. Lecz ilekroc ujrza oni znak, odwracaja sie i mówia: "To ustawiczne
czary!"
3. Zadali oni klam i poszli za swoimi namietnosciami. Lecz kazda rzecz
jest ustanowiona.
4. Dotarly juz do nich, z pewnoscia, takie opowiesci, w których jest
odstraszenie,
5. madrosc dalekosiezna; jednak na nic sie zdaja ostrzezenia.
271
6. Przeto odwróc sie od nich w Dniu, kiedy wezwie wzywajacy do rzeczy
strasznej.
7. Oni wyjda z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Beda podobni do
szaranczy rozsypanej,
8. spieszacy z wyciagnietymi szyjami ku wzywajacemu. Niewierni beda
mówili: "To jest trudny dzien!"
9. Niegdys lud Noego zadal temu klam i za klamce uznali oni Naszego
sluge. Powiedzieli: "Opetany!'~ - i on zostal odepchniety.
10. I zawolal on do swego Pana: "Oto jestem zwyciezony! Dopomóz mi
wiec!"
11. Otworzylismy wiec bramy nieba z woda lejaca sie jak potok.
12. I uczynilismy, iz ziemia trysnela zródlami, tak iz spotkaly sie
wody wedlug powzietego rozkazu.
13. I ponieslismy go na tym, co zostalo zrobione z desek i wlókien
palmy.
14. I plynela ona przed Naszymi oczami, jako zaplata dla tego, który
zostal odrzucony.
15. I pozostawilismy ja jako znak. Lecz czy znajdzie sie ktos, kto
bedzie pamietal?
16. Jakaz byla Moja kara i Moje ostrzezenia!
17. I uczynilismy latwym Koran dla przypomnienia, lecz czy znajdzie sie
ktos, kto bedzie pamietal?
18. Za klamstwo uznal to lud Ad. I jaka byla wtedy Moja kara i Moje
ostrzezenia?!
19. Oto wyslalismy przeciw nim ryczacy wicher w tym dniu nieszczescia
nieustannego.
20. Wyrywal on ludzi, jak gdyby byli pniami palm wyrwanych.
21. Jakaz byla Moja kara i Moje ostrzezenia!
22. I uczynilismy latwym Koran dla przypomnienia; lecz czy sie znajdzie
ktos, kto bedzie pamietal?
23. Za klamstwo uznal lud Samud ostrzezenia.
24. Oni powiedzieli: "Czy mamy postepowac za smiertelnikiem, jednym z
nas samych? Wówczas popadlibysmy w zabladzenie i szalenstwo!
25. Czy napomnienie zostalo dane jemu tylko sposród nas? Przeciwnie! On
jest bezczelnym klamca!"
26. Oni dowiedza sie jutro, kto jest bezczelnym klamca!
27. Oto My posylamy im wielbladzice jako doswiadczenie dla nich.
Obserwuj ich pilnie i badz cierpliwy!
28. I obwiesc im, ze woda ma byc podzielona miedzy nich: a wszyscy pic
beda po kolei.
29. Wtedy wezwali swego towarzysza, a on zakrzatnal sie i przecial jej
sciegna.
30. Jakaz byla Moja kara i Moje ostrzezenia!
272
31. Oto wyslalismy przeciw nim jeden krzyk, a oni stali sie jak zeschle
witki budujacego ogrodzenie.
32. I uczynilismy latwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie sie
ktos, kto bedzie pamietal?
33. Za klamstwo uznal lud Lota ostrzezenia.
34. Oto wyslalismy przeciw nim huragan niosacy kamienie; jedynie
rodzine Lota uratowalismy o swicie,
35. jako dobrodziejstwo od Nas. W ten sposób wynagradzamy tych, którzy
sa wdzieczni.
36. On ostrzegal ich przed Nasza srogoscia, lecz oni powatpiewali w te
ostrzezenia.
37. Starali sie nawet odsunac od niego jego gosci, lecz My oslepilismy
ich. Zakosztujcie wiec Mojej kary i Moich ostrzezen!
38. I wczesnie rankiem spadla na nich kara ustanowiona.
39. Zakosztujcie wiec Mojej kary i Moich ostrzezen!
40. My uczynilismy latwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie
sie ktos, kto bedzie pamietal?
41. I przyszly tez ostrzezenia do rodu Faraona.
42. Oni za klamstwo uznali wszystkie Nasze znaki. Przeto pochwycilismy
ich, tak jak to czyni potezny, wszechmocny.
43. Czy wasi niewierni sa lepsi niz tamci? Albo czy znajdziecie jakies
usprawiedliwienie w pismach?
44. A moze oni powiedza: "My wszyscy zebrani bedziemy zwyciezcami!"
45. Niebawem to zbiorowisko bedzie rozbite i oni odwróca sie plecami.
46. Tak, ta Godzina jest ich wyznaczonym czasem, a bedzie ona straszna
i gorzka.
47. Zaprawde, grzesznicy znajduja sie w zabladzeniu i oblakaniu.
48. W tym Dniu, kiedy beda wleczeni twarzami po ziemi do ognia:
"Zakosztujcie dotkniecia ognia piekielnego!"*
49. Zaprawde, stworzylismy kazda rzecz wedlug pewnej miary.
50. Nasz rozkaz jest tylko jeden, jak mgnienie oka.
51. Zniszczylismy podobnych wam, lecz czy znajdzie sie ktos, kto bedzie
pamietal?
52. Kazda rzecz, jaka oni uczynili, znajduje sie w pismach.
53. Wszystko - male i wielkie - jest zapisane.
54. Zaprawde, bogobojni beda przebywac wsród ogrodów i strumyków,
55. w siedzibie szczerej prawdy, w obecnosci Króla Wszechpoteznego!
SURA 55. AR-RAHMAN (MILOSIEMY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Milosierny!
2. On nauczyl Koranu.
273
3. On stworzyl czlowieka.
4. On nauczyl go jasnego wyrazania sie.
5. Slonce i ksiezyc podlegaja pewnemu rachunkowi.
6. Trawy i drzewa wybijaja poklony.
7. I niebo - On wzniósl je i ustawil wage,
8. abyscie wazac nie oszukiwali.
9. Ustawiajcie wagi sprawiedliwie i nie powodujcie straty na wadze!
10. I ziemie - On ja rozpostarl dla stworzen.
11. Na niej sa owoce i palmy z wiechami
12. ziarna w klosach i rosliny aromatyczne.
13. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
14. On stworzyl czlowieka z gliny jak glina garncarzy;
15. On stworzyl dzinny z czystego ognia.
16. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
17. On - Pan dwóch wschodów, On - Pan dwóch zachodów!
18. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
19. On puscil wolno dwa morza aby mogly sie spotkac;
20. miedzy nimi jest przegroda, której nie przekraczaja.
21. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
22. Z nich obu pochodza perly i korale.
23. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
24. Do Niego naleza okrety wysoko wzniesione na morzu, jak góry.
25. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
26. Wszystko, co jest na niej, przeminie,
27. a pozostanie oblicze twego Pana, pelne majestatu i godne czci.
28. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
29. Blagaja Go ci, którzy sa w niebiosach i na ziemi; On kazdego dnia
tworzy jakies dzielo.
30. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
31. My niebawem bedziemy miec czas dla was, o wy, dwa ciezary!*
32. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
33. O zgromadzenie dzinnów i ludzi! Jesli potraficie przeniknac przez
regiony niebios i ziemi, to przenikajcie! Lecz wy nie potraficie
przeniknac inaczej, jak tylko posiadajac wladze.
34. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
35. I bedzie wyslany przeciwko wam plomien ognia i miedz roztopiona,. a
wy nie otrzymacie pomocy.
36. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
274
37. A kiedy niebo rozerwie sie i stanie sie szkarlatne jak czerwona
skóra
38. - Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo? -
39. tego Dnia nie zostana zapytani o swoje grzechy ani ludzie, ani
dzinny.
40. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
41. Grzesznicy beda rozpoznani przez swoje znamiona i zostana
pochwyceni za czupryny i za nogi.
42. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
43. Otto Gehenna, która grzesznicy uwazaja za klamstwo!
44. Kraza oni miedzy nia i wrzaca woda.
45. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
46. A tego, który sie leka stanac przed swoim Panem, czekaja dwa Ogrody
47. - Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo? -
48. posiadajace bujne galezie.
49. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
50. W nich sa dwa plynace zródla.
51. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
52. W nich beda dwa rodzaje wszystkich owoców.
53. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
54. Beda oni wypoczywali podparci na lokciach na lozach wyszywanych
brokatem, a owoce tych dwóch Ogrodów beda blisko.
55. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
56. beda tam dziewice o skromnym spojrzeniu, których nie dotknal przed
nimi ani zaden czlowiek, ani dzinn.
57. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
58. Beda one jak rubin i koral.
59. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
60. Czy zaplata za dobro moze byc inna niz dobro?
61. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
62. Oprócz tych dwóch beda jeszcze inne dwa Ogrody s
63. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
64. - dwa Ogrody o ciemnej zieleni.
65. przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
66. W nich beda dwa zródla tryskajace obficie woda.
67. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
68. W nich beda owoce i palmy, i granaty.
69. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
70. W nich beda dziewice dobre i piekne -
275
71. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
72. - hurysy strzezone w namiotach.
73. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
74. Nie dotknal ich przed nimi ani zaden czlowiek, ani dzinn.
75. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
76. Beda oni wypoczywac wsparci na lokciach na zielonych poduszkach i
na pieknych kobiercach abkari.
77. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uwazacie za klamstwo?
78. Niech bedzie blogoslawione imie twego pana pelnego majestatu i
godnego czci!
SURA 56. AL-WAQIAH (WYDARZENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kiedy nastapi nieuniknione wydarzenie
2. - nie znajdzie ono zadnego zaprzeczenia -
3. ponizajace, wywyzszajace!
4. Kiedy ziemia zostanie wstrzasnieta wstrzasem,
5. kiedy góry zostana skruszone skruszeniem,
6. tak iz stana sie prochem rozrzuconym,
7. wy bedziecie stanowic trzy grupy:
8. towarzysze prawicy! - co to sa towarzysze prawicy? -
9. i towarzysze lewicy! - co to sa towarzysze lewicy? -
10. i ci wyprzedzajacy!
11. Wyprzedzajacy to ci, którzy beda przyblizeni
12. w Ogrodach Szczesliwosci
13. - mnóstwo sposród pierwszych,
14. a niewielu sposród ostatnich -
15. na lozach ozdobnie wyszywanych,
16. wyciagnieci, podparci na lokciach, zwróceni do siebie twarzami.
17. Posród nich kraza mlodziency niesmiertelni
18. z czaszami, dzbanami i kielichami, napelnionymi napojem z plynacego
zródla,
19. od którego nie cierpia na ból glowy ani nie doznaja upojenia,
20. z owocami, dowolnie wybieranymi,
21. i z miesem ptaków, jakiego zapragna.
22. Beda tam hurysy o wielkich oczach,
23. podobne do perly ukrytej
24. - w nagrode za to, co czynili.
276
25. Oni tam nie uslysza pustej gadaniny ani tez nie odczuja podniety do
grzechu,
26. lecz tylko slowa: "Pokój! Pokój!"
27. A towarzysze prawicy - Co to sa towarzysze prawicy? -
28. beda wsród drzew lotosu bez cierni
29. i akacji obwieszonych owocami,
30. i wydluzajacego sie cienia,
31. i wody plynacej,
32. i owoców obfitych,
33. ani nie zrywanych, ani nie zakazanych,
34. i spoczywac beda na podwyzszonych lozach.
35. Zaprawde, stworzylismy je w sposób doskonaly
36. i uczynilismy je dziewicami,
37. kochajacymi, jednakowego wieku
38. - dla tych po prawicy.
39. Mnóstwo sposród pierwszych
40. i mnóstwo sposród ostatnich.
41. A towarzysze lewicy? - Co to sa towarzysze lewicy? -
42. beda w palacym podmuchu i wrzacej wodzie,
43. w cieniu czarnego dymu,
44. ani nie orzezwiajacego, ani dobroczynnego.
45. przedtem byli pograzeni w zbytku
46. i trwali uporczywie w wielkim grzechu;
47. i zwykli byli mówic: "Kiedy pomrzemy i staniemy sie prochem i
koscmi, to czyz naprawde bedziemy wskrzeszeni,
48. albo nasi pierwsi ojcowie?"
49. Powiedz: "Zaprawde, pierwsi i ostatni
50. beda z pewnoscia zgromadzeni Dnia oznaczonego!
51. Potem, zaprawde, wy, bladzacy, oskarzajacy o klamstwo,
52. bedziecie jesc z drzewa Zakkum;
53. wypelnicie nim swe brzuchy;
54. bedziecie potem pic wode wrzaca;
55. bedziecie pic jak wielblady udreczone pragnieniem."
56. Takie bedzie ich ugoszczenie w Dniu Sadu.
57. My - My was stworzylismy. Dlaczego wiec nie chcecie uwierzyc?
58. Czyz nie widzicie, co wydzielacie w postaci nasienia?
59. Czy to wy je stwarzacie, czy tez My jestesmy Stworzycielami?
277
60. My zdecydowalismy wsród was smierc - i nikt nie moze Nas
wyprzedzic!
61. aby was zastapic przez podobnych wam i stworzyc was na nowo w
takiej postaci, jakiej wy nie znacie.
62. Przeciez juz znacie stworzenie pierwsze! Dlaczego wiec nie chcecie
sobie przypomniec?!
63. Czyz widzieliscie to, co uprawiacie?
64. Czyz to wy to siejecie, czy tez My jestesmy Siewcami?
65. Jeslibysmy zechcieli, to uczynilibysmy to zeschlym zielskiem, a wy
byscie sie ciagle dziwowali:
66. "Zaprawde, my jestesmy obciazeni dlugami!
67. Owszem, do tego jeszcze ogoloceni!"
68. Czy spogladacie na wode, która pijecie?
69. Czy to wy ja spuszczacie z obloku, czy to My ja spuszczamy?
70. Jeslibysmy chcieli, to uczynilibysmy ja gorzka. Dlaczego wiec nie
jestescie wdzieczni?
71. Czy spogladaliscie na ogien, który rozniecacie przez potarcie?
72. Czy to wy spowodowaliscie rosniecie drzewa, czy tez My to
sprawilismy?
73. My uczynilismy go napomnieniem i wyposazeniem dla mieszkanców
pustyni.
74. Wyslawiaj wiec imie twego Pana, Moznego!
75. Alez nie! Przysiegam na miejsca zapadania gwiazd!
76. A to, zaprawde, jest wielka przysiega - zebyscie tylko mogli
wiedziec!
77. Zaprawde, to jest Koran szlachetny!
78. Zawarty w Ksiedze ukrytej!
79. Dotykaja go tylko oczyszczeni.
80. Jest to objawienie od Pana swiatów!
81. Czyz wy i tym opowiadaniem pogardzacie?
82. I czynicie to waszym codziennym chlebem, gloszac, ze to klamstwo?
83. Dlaczego wiec, kiedy dusza dochodzi do gardla
84. i wy na to patrzycie
85. - a My jestesmy blizej tego anizeli wy, lecz Nas nie widzicie -
86. dlaczego wiec, jesli wierzycie, ze nie bedziecie sadzeni,
87. dlaczego jej nie zawrócicie, jesli jestescie prawdomówni?
88. A jesli ten czlowiek nalezy do przyblizonych,
89. to znajdzie odpoczynek, zapach i Ogród szczesliwosci!
90. A jesli on jest sposród towarzyszy prawicy,
91. to "Pokój tobie!" wsród towarzyszy prawicy!
278
92. Lecz jesli jest wsród tych, którzy zadali klam i zabladzili,
93. to znajda ugoszczenie z wrzacej wody
94. i palenie w ogniu piekielnym!
95. Zaprawde, to jest prawda calkowitej pewnosci!
96. Wyslawiaj wiec imie twego Pana, Moznego!
SURA 57. AL-HADID (ZELAZO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Wyslawia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On
jest Potezny, Madry!
2. Do Niego nalezy królestwo niebios i ziemi. On daje zycie i On
powoduje smierc. On jest nad kazda rzecza wszechwladny!
3. On jest Pierwszym i Ostatnim, On jest Jawnym i Ukrytym. On jest o
kazdej rzeczy wszechwiedzacy!
4. On jest Tym, który stworzyl niebiosa i ziemie w ciagu szesciu dni;
nastepnie zasiadl na tronie. On wie, co przenika do ziemi i co z niej
wychodzi; i co schodzi z nieba, i co sie tam wznosi. On jest z wami,
gdziekolwiek byscie byli. Bóg widzi jasno, co czynicie!
5. Do Niego nalezy królestwo niebios i ziemi i do Boga zostana
sprowadzone wszystkie sprawy.
6. On sprawia, iz noc przechodzi w dzien, On sprawia, iz dzien
przechodzi w noc. On wie dobrze, co kryje sie w sercach.
7. Wierzcie w Boga i w Jego Poslanca! Rozdawajcie z tego, czego On was
uczynil dziedzicami! Ci sposród was, którzy wierza i którzy rozdaja -
otrzymaja nagrode wielka.
8. Cóz z wami - jesli jestescie wierzacymi - iz nie wierzycie w Boga,
kiedy Poslaniec wzywa was, abyscie uwierzyli w waszego Pana? On
przeciez zawarl z wami przymierze,
9. On jest Tym, który zsyla na Swego sluge znaki jasne, aby was
wyprowadzil z ciemnosci do swiatla. Zaprawde, Bóg jest dla was
dobrotliwy, litosciwy!
10. Dlaczego nie mielibyscie rozdawac na drodze Boga, skoro do Boga
nalezy dziedzictwo niebios i ziemi? Nie jestescie wszyscy sobie równi:
ci, co rozdawali i walczyli przed zwyciestwem, beda na znaczniejszym
stopniu anizeli ci, którzy rozdawali i walczyli po zwyciestwie.
Wszystkim obiecal Bóg rzeczy piekne. Bóg jest w pelni swiadomy tego, co
czynicie!
11. A kto da Bogu piekna pozyczke, On mu ja odda w dwójnasób, i bedzie
mial nagrode szlachetna.
12. W Dniu, kiedy zobaczysz wiernych - mezczyzn i kobiety - i jak
swiatlo ich idzie przed nimi i po ich prawej stronie: "Dla was dzisiaj
radosna wiesc: Ogrody, gdzie w dole plyna strumyki; bedziecie tam
przebywac na wieki. To jest osiagniecie ogromne!"
13. W Dniu, kiedy beda mówili obludnicy - mezczyzni i kobiety - do
tych, którzy uwierzyli: "Poczekajcie na nas, abysmy wzieli nieco z
waszego swiatla!", bedzie im powiedziane: "Powracajcie do tylu i
szukajcie swiatla!" I zostanie wzniesiony mur miedzy nimi, który bedzie
279
mial brame; wewnetrzna jego strona - milosierdzie, a zewnetrzna jego
strona - kara.
14. Oni beda wolac do nich: "Czyz nie bylismy razem z wami?" Powiedza:
"Tak! Lecz zwiedliscie samych siebie: wyczekiwaliscie i
powatpiewaliscie; wasze pragnienia oszukaly was; az przyszedl rozkaz
Boga, a co do Boga zwiódl was zwodziciel."
15. A dzisiaj nie zostanie przyjety od was zaden okup ani tez od tych,
którzy nie uwierzyli. Waszym miejscem schronienia jest ogien; on jest
waszym panem. Jakze zle to miejsce przybycia!
16. Czyz nie nadeszla chwila dla tych, którzy uwierzyli, aby upokorzyly
sie ich serca, na wspomnienie Boga i tego, co On zeslal z prawdy; i aby
nie byli jak ci, którym zostala dana Ksiega wczesniej. I przeszedl nad
nimi dlugi czas, i staly sie zatwardziale ich serca. Wielu z nich to
ludzie bezbozni.
17. Wiedzcie, iz Bóg ozywia ziemie po jej smierci. Wyjasnilismy wam
znaki - moze bedziecie rozumni.
18. Zaprawde; dajacym jalmuzne - mezczyznom i kobietom - i tym, którzy
dali piekna pozyczke Bogu, bedzie oddane w dwójnasób i beda mieli
nagrode szlachetna.
19. Ci, którzy wierza w Boga i w Jego poslanców, sa sprawiedliwi; sa
swiadkami w obliczu swego Pana; oni otrzymaja swoja nagrode i swiatlo.
A ci, którzy nie uwierzyli i za klamstwo uznali Nasze znaki - beda
mieszkancami piekla.
20. Wiedzcie, ze zycie tego swiata jest tylko gra, rozrywka i prózna
ozdoba; jest tylko rywalizacja o slawe; jest rywalizacja w wielkosci
majatku i liczbie dzieci. Jest ono podobne do deszczu obfitego:
ozywiona roslinnosc budzi podziw niewiernych; potem ona wiednie i
widzisz, jak zólknie, nastepnie obsycha i lamie sie. A w zyciu
ostatecznym - kara straszna lub przebaczenie od Boga i zadowolenie;
tymczasem zycie tego swiata jest tylko zludnym uzywaniem.
21. Spieszcie wiec na wyscigi ku przebaczeniu od waszego Pana i ku
Ogrodowi, którego szerokosc jest jak szerokosc nieba i ziemi -
przygotowanemu dla tych, którzy wierza w Boga i w Jego poslanców. To
jest laska Boga! On daje ja, komu chce. Bóg jest wladca laski
niezmiernej.
22. Zadne nieszczescie nie dosiegnie ziemi ani tez was samych, bez
tego, zeby ono nie bylo zapisane w ksiedze,* zanim My je sprowadzimy.
Zaprawde, to jest dla Boga latwe!
23. Tak jest - abyscie nie rozpaczali z powodu tego, co was ominelo, i
abyscie sie nie radowali z tego, co wam zostalo dane. Bóg nie miluje
dumnego pyszalka
24. ani tych, którzy sa skapi i nakazuja ludziom skapstwo. A kto
odwraca sie plecami - to przeciez Bóg jest Bogaty i Godny Chwaly!
25. Wyslalismy juz Naszych poslanców z jasnymi dowodami i zeslalismy z
nimi Ksiege i wage,* aby ludzie stali przy sprawiedliwosci. I
zeslalismy zelazo,* w którym jest moc straszna i korzysci dla ludzi,
azeby wiedzial Bóg, kto pomaga Jemu i Jego poslancom w tym, co skryte.
Zaprawde, Bóg jest mocny, potezny!
280
26. Wyslalismy Noego i Abrahama i ustanowilismy w potomstwie ich
proroctwo i Ksiege. Wsród nich bylo wielu, którzy postepowali droga
prosta; lecz wielu sposród nich - to bezbozni.
27. Nastepnie poslalismy w ich slady Naszych poslanców; i poslalismy w
slad za nimi Jezusa, syna Marii, i dalismy Mu Ewangelie; i zlozylismy w
serca tych, którzy poszli za Nim, lagodnosc i milosierdzie; i stan
zakonny, który oni wprowadzili* - My im go nie przepisalismy -
poszukujac zadowolenia Boga; oni jednak nie zachowali go tak, jak
powinni go byli zachowac. I dalismy tym sposród nich, którzy uwierzyli,
nagrode. Lecz wielu z nich to ludzie bezbozni.
28. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga i wierzcie w Jego
poslanców! On wam da podwójny udzial Swego milosierdzia i uczyni dla
was swiatlo, w którego jasnosci bedziecie isc, i przebaczy wam. Bóg
jest przebaczajacy, litosciwy!
29. Azeby wiedzieli ludzie Ksiegi, ze nie maja zadnej wladzy nad laska
Boga i ze laska jest w Jego reku, który ja daje, komu chce. Bóg jest
wladca laski niezmiernej!
SURA 58. AL-MUJADILAH (DYSPUTA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Bóg uslyszal slowa tej, która dyskutowala z toba w sprawie swego
meza i która skarzyla sie Bogu; a Bóg slyszal wasza rozmowe. Zaprawde,
Bóg jest slyszacy, widzacy!
2. Ci sposród was, którzy sie rozwodza ze swoimi zonami, mówiac: "Badz
dla mnie jak plecy mojej matki!" - one przeciez nie sa ich matkami,
matki to te, które ich urodzily - oni z pewnoscia mówia slowa godne
nagany i pelne falszu. Zaprawde, Bóg jest .odpuszczajacy,
przebaczajacy!
3. Tych, którzy odsylaja swoje zony, mówiac: "Ty jestes dla mnie jak
plecy mojej matki!", i powtarzaja to, co powiedzieli - obowiazuje
wyzwolenie niewolnika, zanim beda mogli ponownie sie zetknac. Oto w ten
sposób jestescie napominani. A Bóg jest w pelni swiadom tego, co wy
czynicie!
4. A kto nie ma mozliwosci, powinien poscic przez dwa nastepujace po
sobie miesiace, zanim ponownie sie zetkna. A kto ma mozliwosci,
powinien nakarmic szescdziesieciu .biedaków. Tak jest nakazane, abyscie
wierzyli w Boga i Jego Poslanca. Takie sa granice Boga. A dla
niewiernych kara bedzie bolesna!
5. Ci, którzy sie sprzeciwiaja Bogu i Jego Poslancowi, zostana
przewróceni, tak jak przewróceni zostali ci, którzy byli przed nimi. My
zeslalismy jasne znaki. A dla niewiernych kara bedzie ponizajaca!
6. W tym Dniu, kiedy Bóg wskrzesi ich wszystkich, powiadomi ich o tym,
co oni uczynili; obliczyl to Bóg, a oni zapomnieli. Bóg jest swiadkiem
kazdej rzeczy!
7. Czyz ty nie widzisz, ze Bóg wie doskonale, co jest w niebiosach i co
jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech, zeby On nie byl czwarty,
ani tez pieciu, zeby On nie byl szósty; ani tez mniej, ani wiecej, zeby
On nie byl z nimi, gdziekolwiek oni by sie znajdowali. Nastepnie, w
Dniu Zmartwychwstania, On im oznajmi to, co czynili. Zaprawde, Bóg o
kazdej rzeczy jest wszechwiedzacy!
281
8. Czyz nie widziales tych, którym zostalo zakazane tajne zebranie, jak
potem ponownie czynia, co im zostalo zakazane, i naradzaja sie
potajemnie, w grzechu i wrogosci, jak i nieposluszenstwie wzgledem
Poslanca? Kiedy oni przychodza do ciebie i pozdrawiaja ciebie nie tak,
jak pozdrawia ciebie Bóg, mówia o swoich duszach: "Dlaczegoz mialby nas
ukarac Bóg za to, co mówimy?" Wystarczy dla nich Gehenna; beda sie w
niej palic! Jakze nieszczesne to miejsce ostatecznej wedrówki!
9. O wy, którzy wierzycie! Kiedy sie zbieracie na tajne narady, nie
naradzajcie sie dla grzechu i wrogosci czy dla nieposluszenstwa
Poslancowi; lecz naradzajcie sie wzajemnie dla poboznosci i bojazni
Bozej! Bójcie sie Boga, przy którym zostaniecie zebrani!
10. Potajemna narada pochodzi od szatana, aby zasmucili sie ci, którzy
wierza. Lecz on nie moze im wcale zaszkodzic, chyba za pozwoleniem
Boga. Niech wiec ufaja Bogu wierzacy!
11. O wy, którzy wierzycie! Kiedy wam mówia: "Zróbcie miejsce na
zebraniach! ", to zróbcie miejsce, a Bóg dla was zrobi miejsce. A kiedy
wam mówia: "Wstawajcie!", to podnoscie sie! Wywyzszy Bóg - na rózne
stopnie - tych sposród was, którzy wierza i którzy otrzymali wiedze.
Bóg jest w pelni swiadomy tego, co czynicie!
12. O wy, którzy wierzycie! Kiedy sie naradzacie tajemnie z Poslancem,
to poprzedzcie te wasza tajna narade jalmuzna. Jest to dla was lepsze i
bardziej czyste. Lecz jesli nie macie mozliwosci, to, zaprawde, Bóg
jest przebaczajacy, litosciwy!
13. Czy wy sie lekacie dac naprzód jalmuzne, przed wasza tajna narada?
Jesli tego nie uczyniliscie i Bóg zwrócil sie ku Wam, to odprawiajcie
modlitwe, dawajcie jalmuzne, sluchajcie Boga i Jego Poslanca! Bóg jest
w pelni swiadomy tego, co czynicie!
14. Czyz nie widziales tych, którzy zaprzyjaznili sie z ludem, na
którego zagniewal sie Bóg? Oni nie sa ani z was, ani z nich; oni
przysiegaja klamliwie, a przeciez wiedza!
15. Przygotowal dla nich Bóg kare straszna. Zaprawde, zle jest to, co
oni czynili!
16. Oni wzieli swoje przysiegi jako okrycie i odsuneli sie od drogi
Boga. Dla nich wiec kara bedzie ponizajaca!
17. Ani ich majatki, ani ich dzieci nie pomoga im nic wobec Boga. Oni
beda mieszkancami ognia; beda tam przebywac na wieki!
18. W tym Dniu, kiedy wskrzesi ich Bóg, wszystkich razem, oni beda Mu
przysiegac, tak jak wam przysiegaja; i sadza, iz na czyms sie opieraja.
Czyz oni nie sa klamcami?
19. Zawladnal nimi szatan i spowodowal, iz zapomnieli wspominac Boga.
Stanowia oni partie szatana. O; tak! Zaprawde, partia szatana! Oni,
zaprawde, sa tymi, którzy poniesli strate!
20. Zaprawde, ci, którzy sie sprzeciwiaja Bogu i Jego Poslancowi, sa
wsród najbardziej ponizonych.
21. Napisal Bóg: "Z pewnoscia zwycieze Ja i Moi poslancy!" Zaprawde,
Bóg jest mocny, potezny!
22. Nie znajdziesz ludzi, którzy wierza w Boga i w Dzien Ostatni, zeby
odnosili sie przyjaznie do tych, którzy sie sprzeciwiaja Bogu i Jego
Poslancowi; nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie, albo ich
282
bracia, albo ich ród. On wypisal w ich sercach wiare i umocnil ich
Duchem pochodzacym od Niego. On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole
plyna strumyki; oni beda tam przebywac na wieki. Bóg znalazl w nich
upodobanie i oni maja upodobanie w Nim. Oni stanowia partie Boga. O,
tak! Zaprawde, partie Boga - oni sa szczesliwi!
SURA 59. AL-HASHR (ZEBRANIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Wyslawia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On
jest Potezny, Madry!
2. On jest Tym, który wypedzil z domostw tych sposród ludu Ksiegi,
którzy nie uwierzyli - na pierwsze zebranie. Wy nie mysleliscie, ze oni
odejda, a oni mysleli, ze twierdze obronia ich przed Bogiem. J Lecz
przyszedl do nich Bóg ze strony, z której oni sie Go nie spodziewali, i
rzucil w ich serca przerazenie. Niszcza oni swoje domy swoimi rekami i
rekami wiernych. Bierzcie wiec sobie z tego pouczenie, o ludzie, którzy
posiadacie jasne spojrzenie!
3. Gdyby Bóg nie przepisal im wysiedlenia, to ukaralby ich na tym
swiecie, ale w zyciu ostatecznym czeka ich kara ognia.
4. Stalo sie tak dlatego, ze oni sprzeciwili sie Bogu i Jego
Poslancowi. A kto sprzeciwia sie Bogu... to, zaprawde, Bóg jest
straszny w karaniu!
5. Wszelkie drzewo palmowe, które scieliscie albo które pozostawiliscie
stojacym na jego korzeniach, scieliscie lub pozostawiliscie za
zezwoleniem Boga, aby On mógl okryc hanba bezboznych.
6. Bóg dal Swojemu Poslancowi od nich taka zdobycz wojenna; ze nie
potrzebowaliscie pedzic ani koni, ani wielbladów. Bóg daje wladze Swoim
poslancom, nad kim chce. Bóg jest nad kazda rzecza wszechwladny!
7. To, co dal Bóg Swojemu Poslancowi jako zdobycz od mieszkanców miast,
to nalezy do Boga i do Jego Poslanca, do bliskich krewnych i do sierot,
do biedaków i do podróznego; tak zeby to nie przechodzilo kolejno do
bogatych sposród was. A to, co wam daje Poslaniec, to bierzcie; a czego
wam zakazal, od tego sie powstrzymajcie! I bójcie sie Boga! Zaprawde,
Bóg jest straszny w karaniu!
8. To jest dla biednych muhadzirów, którzy zostali wypedzeni ze swoich
domostw i którzy zostali pozbawieni swoich majatków, gdy poszukiwali
laski i zadowolenia Boga i starali sie pomóc Bogu i Jego Poslancowi.
Oni sa naprawde szczerzy.
9. A ci, którzy sie umocnili w swoim domu i w swojej wierze* przed
nimi, miluja tych, którzy do nich wywedrowali, i nie znajduja w swoich
sercach zadnego pozadania dla tego; co tamtym zostalo dane. Oni daja im
pierwszenstwo, nawet gdyby bieda byla ich udzialem. A ten, kto sie
uchroni przed skapstwem wlasnej duszy, bedzie szczesliwy.
10. A ci, którzy przyszli po nich, mówia: "Panie nasz! Przebacz nam i
naszym braciom, którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie umieszczaj w
naszych sercach urazy do tych, którzy uwierzyli! Panie nasz! Ty,
zaprawde, jestes dobrotliwy, litosciwy!"
11. Czyz nie widziales obludników, mówiacych do swoich braci sposród
ludu Ksiegi, którzy uwierzyli: "Jesli zostaniecie wypedzeni, to my, z
pewnoscia, pójdziemy z wami; i nie usluchamy nigdy nikogo przeciwko
283
wam. A jesli beda przeciw wam walczyc, to my, z pewnoscia, wam
pomozemy!" Bóg jest swiadkiem, ze oni sa klamcami!
12. Jesli tamci beda wypedzeni, to oni nie pójda razem z nimi; a jesli
tamci beda zwalczani, to oni nie przyjda im z pomoca; a jesli im nawet
pomoga, to wnet odwróca sie plecami i tamci nie beda mieli pomocy.
13. Wy przeciez wzbudzacie wiecej strachu w ich duszach anizeli sam
Bóg, poniewaz to sa ludzie, którzy nie pojmuja.
14. Oni nie beda walczyc z wami wszyscy razem, jedynie w miastach
ufortyfikowanych albo spoza murów. Ich walecznosc jest wielka, kiedy sa
miedzy soba; ty myslisz, ze oni sa razem, lecz serca ich sa podzielone.
Tak jest dlatego, ze oni sa ludem, który nie rozumie.
15. Oni sa podobni do tych, którzy na krótko przed nimi zakosztowali
zlych skutków swojego postepowania. Dla nich kara bedzie bolesna!
16. Oni sa podobni do szatana, kiedy mówi do czlowieka: "Badz
niewierny!." A kiedy jest niewierny, on mówi: "Ja sie ciebie wyrzekam!
Zaprawde, boje sie Boga, Pana swiatów!"
17. I ich ostateczny koniec bedzie taki, iz obydwaj znajda sie w ogniu,
w którym beda przebywac na wieki. Oto jest zaplata dla
niesprawiedliwych!
18. O wy, którzy wierzycie! Bójcie sie Boga! I niech kazda dusza patrzy
na to, co przygotowala na jutro! I bójcie sie Boga! Zaprawde, Bóg jest
w pelni swiadomy tego, co wy czynicie!
19. Nie badzcie tak jak ci, którzy zapomnieli o Bogu, az sprawil On, ze
oni zapomnieli o swoich duszach. Oni sa ludzmi wystepnymi.
20. Nie sa równi mieszkancy Ognia i mieszkancy Ogrodu. Mieszkancy
Ogrodu - triumfuja!
21. Jeslibysmy objawili ten Koran na jakiejs górze, zobaczylbys ja
pokorna, rozerwana ze strachu przed Bogiem. Te przypowiesci podajemy
ludziom; byc moze, oni sie zastanowia!
22. On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On! On zna skryte i
widzialne. On jest Milosierny, Litosciwy!
23. On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On!; - Król,
Przenajswietszy, Pokój, Wierny, Zachowujacy, Potezny, Przemozny,
Wyniosly! Chwala niech bedzie Bogu! On jest ponad to, co dodaja Mu jako
wspóltowarzyszy!
24. On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórca, Ksztaltujacym! Do Niego
naleza najpiekniejsze imiona! Glosi Jego chwale to, co jest w
niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potezny, Madry!
SURA 60. AL-MUMTAHANA (DOSWIADCZANA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciól Mojego
wroga i waszego wroga! Wy zwracacie sie do nich z przyjaznia, oni zas
nie wierza w prawde, która przyszla do was. Wypedzaja Poslanca i was
samych, poniewaz wy wierzycie w Boga, waszego Pana. Skoro wyszliscie
walczyc na Mojej drodze i poszukiwac Mojego zadowolenia, to czy
bedziecie w skrytosci okazywac im przyjazn? Ja wiem najlepiej to, co
ukrywacie i co czynicie jawnie. A ktokolwiek z was to czyni, ten juz
zbladzil z równej drogi.
284
2. Jesli oni was spotkaja, beda dla was wrogami; wyciagna do was swoje
rece i swoje jezyki - ze zlem. Oni by chcieli, abyscie byli
niewiernymi.
3. Nie pomoga wam ani wasi bliscy krewni, ani wasze dzieci w Dniu
Zmartwychwstania. On rozstrzygnie miedzy wami. A Bóg widzi dobrze, co
czynicie!
4. Mieliscie juz piekny przyklad w Abrahamie i tych, którzy byli z nim,
kiedy powiedzieli do swego ludu: "Zaprawde, my nie mamy nic z wami i z
tym, co wy czcicie oprócz Boga! Wyrzekamy sie was! Pojawila sie miedzy
nami i wami wrogosc i zawisc na zawsze, chyba ze uwierzycie w Boga
Jedynego!" Wyjatek uczyniwszy dla slów, jakie powiedzial Abraham do
swojego ojca: "Z pewnoscia bede prosil o przebaczenie dla ciebie, choc
nie mam wladzy niczego uczynic dla ciebie u Boga." "Panie nasz!
Zaufalismy Tobie i nawrócilismy sie do Ciebie! Do Ciebie zmierza
ostateczna wedrówka!
5. Panie nasz! Nie wystawiaj nas na pokuszenie wobec tych, którzy nie
wierza! Przebacz nam, Panie nasz! Zaprawde, Ty jestes Potezny, Madry!"
6. Mieliscie w nich piekny przyklad dla tego, kto spodziewa sie spotkac
Boga i kto sie spodziewa Dnia Ostatniego. A ten, kto sie odwróci...
zaprawde, Bóg jest Bogaty, Godny Chwaly!
7. Byc moze, Bóg ustanowi miedzy wami i tymi sposród was, dla których
jestescie wrogami - przyjazn. Bóg jest wszechmocny! Bóg jest
przebaczajacy, litosciwy!
8. Bóg nie zabrania wam, abyscie byli dobrzy i sprawiedliwi wzgledem
tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypedzali was z
waszych domostw. Zaprawde, Bóg miluje ludzi sprawiedliwych!
9. Bóg zabrania wam tylko, abyscie sobie brali za przyjaciól tych,
którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypedzali z waszych
domostw, i którzy pomagali przy wypedzaniu was. Ci, którzy ich biora za
przyjaciól, sa ludzmi niesprawiedliwymi.
10. O wy, którzy wierzycie! Kiedy przyjda do was kobiety wierzace,
które razem wywedrowaly, to wybadajcie je. - Bóg zna najlepiej ich
wiare! - Jesli uznacie je za wierzace, to nie odsylajcie ich do
niewiernych: one nie sa juz im dozwolone ani oni nie sa dozwoleni dla
nich. Dajcie im to, co oni wydali! Nie bedziecie mieli grzechu, jesli
je poslubicie, kiedy dacie im ich wynagrodzenie. I nie zatrzymujcie
przez wezly malzenskie kobiet niewierzacych! Zadajcie od nich tego, co
wydaliscie, i niech oni zadaja, co wydali. Takie jest dla was
postanowienie Boga! On rozsadza miedzy wami. Bóg jest wszechwiedzacy,
madry!
11. A jesli któras z waszych zon odeszla od was do niewiernych, a potem
wy chcecie sie odplacic, to dajcie tym, od których zony odeszly, tylez,
ile oni wydali. I bójcie sie Boga, w którego wierzycie!
12. O proroku! A kiedy przyjda do ciebie kobiety wierzace zlozyc ci
przysiege wiernosci: iz nie beda dodawac Bogu zadnych wspóltowarzyszy,
iz nie beda krasc, iz nie beda popelniac cudzolóstwa, iz nie beda
zabijac swoich dzieci, iz nie beda przychodzic z oszczerstwem,
zmyslajac je miedzy swoimi rekami i nogami, ani tez nie beda sie
buntowaly przeciwko tobie w tym, co jest uznane - to przyjmij ich
przysiege i pros Boga o przebaczenie dla nich! Zaprawde, Bóg jest
przebaczajacy, madry!
285
13. O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciól ludzi, na
których Bóg jest zagniewany. Oni zwatpili w zycie ostateczne, tak jak
niewierni zwatpili w mieszkanców mogil.
SURA 61. AS-SAFF (SZEREG)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Wyslawia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. On
jest Potezny, Madry!
2. O wy, którzy wierzycie! Dlaczego mówicie to, czego nie czynicie?
3. Bardzo nienawistne jest Bogu, iz mówicie to, czego nie czynicie.
4. Zaprawde, Bóg miluje tych, którzy walcza na Jego drodze w zwartych
szeregach, jak gdyby byli budowla solidna.
5. Oto powiedzial Mojzesz do swego ludu: "O ludu mój ! Dlaczego wy mnie
obrazacie? Przeciez wiecie, ze Bóg poslal mnie do was." A kiedy oni sie
odsuneli, Bóg odsunal ich serca. Bóg nie prowadzi droga prosta ludzi
szerzacych zepsucie!
6. Oto powiedzial Jezus, syn Marii: "O synowie Izraela! Jestem wyslany
od Boga do was, aby potwierdzic prawdziwosc tego, co przede mna bylo
zeslane w Torze, i zwiastowac Poslanca, który przyjdzie po mnie, a
którego imie - Ahmad!" Lecz kiedy on przyszedl z jasnymi dowodami, oni
powiedzieli: "To sa czary oczywiste!"
7. A kto jest bardziej niesprawiedliwy anizeli ten, kto mówi klamstwo
przeciw Bogu, kiedy jest wzywany do islamu? Bóg nie prowadzi droga
prosta ludzi niesprawiedliwych.
8. Oni chca zagasic swiatlo Boga swoimi ustami; lecz Bóg dopelni Swoje
swiatlo, chociaz by to bylo nienawistne dla niewiernych.
9. On jest Tym, który wyslal Swojego Poslanca z droga prosta i religia
prawdy, aby ja wzniesc ponad wszelka religie, chociazby to bylo
nienawistne dla balwochwalców.
10. O wy, którzy wierzycie! Czyz moge ukazac wam handel, który by was
wybawil od kary bolesnej?
11. Bedziecie wierzyc w Boga i Jego Poslanca! Bedziecie walczyc na
drodze Boga waszym majatkiem i waszymi duszami! To bedzie lepsze dla
was - o, gdybyscie tylko mogli to wiedziec!
12. Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów,
gdzie w dole plyna strumyki, i do mieszkan przyjemnych w Ogrodach
Edenu. To jest osiagniecie ogromne!
13. I da wam inne rzeczy, które wy kochacie, pomoc od Boga i bliskie
zwyciestwo. Zwiastuj radosna nowine wiernym!
14. O wy, którzy wierzycie! Badzcie pomocnikami Boga, jak powiedzial
Jezus, syn Marii, do apostolów: "Którzy beda moimi pomocnikami w
dazeniu do Boga?" Apostolowie powiedzieli: "My jestesmy pomocnikami
Boga!" I uwierzyla pewna czesc synów Izraela, a czesc pozostala
niewierna. Wtedy umocnilismy tych, którzy uwierzyli, przeciwko ich
nieprzyjaciolom; i oni stali sie zwyciezcami.
SURA 62. AL-JUMUA (ZGROMADZENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
286
1. Glosi chwale Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi -
Króla, Przenajswietszego, Poteznego, Madrego!
2. To On poslal do ludzi prostych Poslanca wywodzacego sie sposród
nich, który glosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Ksiegi i
madrosci; . oni bowiem byli przedtem w bledzie oczywistym.
3. I do innych sposród nich, którzy sie jeszcze do nich nie
przylaczyli. On jest Potezny, Madry!
4. To jest laska Boga! On ja daje temu, komu chce. On jest wladca laski
ogromnej.
5. Ci, którym dano niesc Tore - a oni jej nie poniesli - sa podobni do
osla, który niesie ksiegi. Jakze zly jest przyklad tych ludzi, którzy
za klamstwo uznali znaki Boga! A Bóg nie prowadzi droga prosta ludzi
niesprawiedliwych!
6. Powiedz: "O wy, którzy wyznajecie judaizm! Jesli twierdzicie, ze
jestescie bliscy Bogu, z wylaczeniem innych ludzi, to zyczcie sobie
smierci, jesli jestescie prawdomówni!"
7. Lecz oni nigdy nie beda jej sobie zyczyli z powodu tego, co
przygotowaly pierwej ich rece. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych.
8. Powiedz: "Zaprawde, smierc, od której uciekacie, z pewnoscia was
spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego, który zna, co skryte i
jawne. On obwiesci wam to, co czyniliscie."
9. O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogloszone wezwanie do
modlitwy - w Dniu Zgromadzenia spieszcie gorliwie wspominac Boga i
pozostawcie wszelki handel! To bedzie dla was lepsze, o, gdybyscie
mogli to wiedziec!
10. A kiedy modlitwa zostanie zakonczona, to rozejdzcie sie po kraju i
poszukujcie laski Boga, i czesto wspominajcie Boga! Byc moze, bedziecie
szczesliwi!
11. Lecz kiedy oni dojrza jakis handel lub zabawe, to spiesza na oslep
ku nim i pozostawiaja ciebie stojacego. Powiedz: "To, co jest u Boga,
jest lepsze od zabawy i handlu! Bóg jest najlepszy z tych, którzy daja
zaopatrzenie!"
SURA 63. AL-MUNAFIQUN (OBLUDNICY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kiedy przychodza do ciebie obludnicy, mówia: "Zaswiadczamy, ze ty
jestes Poslancem Boga!" Bóg wie, ze ty jestes Poslancem Jego i Bóg
swiadczy, ze obludnicy sa klamcami.
2. Oni wzieli sobie swoje przysiegi jako puklerz i odsuneli sie od
drogi Boga. Zaprawde, zle jest to, co oni uczynili!
3. Albowiem oni uwierzyli, a potem stali sie niewiernymi. Pieczec
zostala nalozona na ich serca i oni nie pojmuja.
4. Kiedy na nich patrzysz, podobaja ci sie ich postacie; a kiedy mówia,
to sluchasz ich slów, a oni sa jakby slupami podpartymi. Oni uwazaja,
ze kazdy krzyk jest przeciw nim. Oni sa nieprzyjaciólmi, przeto
wystrzegaj sie ich! Niech ich Bóg zwalczy! Jakze oni zostali oszukani!
287
5. A kiedy sie im mówi: "Przychodzcie! Poslaniec Boga bedzie prosil o
przebaczenie dla was." - oni odwracaja glowy i widzisz, jak sie
odsuwaja, nadeci pycha.
6. Wszystko jedno, czy bedziesz prosil dla nich o przebaczenie, czy tez
nie bedziesz o nie prosil - nie przebaczy im Bóg. Bóg nie prowadzi
droga prosta ludzi szerzacych zepsucie.
7. Oni sa tymi, którzy mówia: "Nie rozdawajcie nic tym, którzy sa przy
Poslancu Boga, aby oni od niego odeszli. " Do Boga naleza skarby
niebios i ziemi, lecz obludnicy nic nie pojmuja.
8. Oni mówia: "Jesli powrócimy do Medyny, to z pewnoscia silniejszy
wypedzi stamtad slabszego!" Potega nalezy do Boga, do Jego Poslanca i
wiernych. Lecz obludnicy tego nie wiedza.
9. O wy, którzy wierzycie! Niech wasze majatki i wasze dzieci nie
odrywaja was od wspomnienia Boga! A ci, którzy to czynia, poniosa
strate.
10. Rozdawajcie z tego, w co was zaopatrzylismy, zanim przyjdzie smierc
do któregos z was. Wtedy on powie: "Panie mój ! Gdybys mi dal troche
czasu, zebym mógl dawac jalmuzne i byc sprawiedliwy!"
11. Ale Bóg nie da zwloki zadnej duszy, kiedy nadejdzie jej termin. Bóg
jest w pelni swiadomy tego, co wy czynicie!
SURA 64. TAGABUN (WZAJEMNE ASZUKIWANIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Wyslawia Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. Do
Niego nalezy królestwo i do Niego nalezy chwala! On nad kazda rzecza
jest wszechwladny!
2. On jest Tym, który was stworzyl: a wsród was jeden jest niewierzacy,
a inny jest wierzacy. Bóg widzi dobrze to, co wy czynicie!
3. On stworzyl niebiosa i ziemie w calej prawdzie. On was uksztaltowal
i pieknie uformowal wasze postacie. I do Niego zmierza wedrowanie.
4. On wie, co jest w niebiosach i na ziemi. On wie, co ukrywacie i co
glosicie jawnie. Bóg zna to, co kryja wasze piersi.
5. Czy doszla do was wiesc o tych, którzy nie uwierzyli dawniej i
zakosztowali szkodliwosci swojego postepowania? Dla nich kara bedzie
bolesna.
6. Albowiem kiedy przyszli do nich ich poslancy z jasnymi dowodami, oni
powiedzieli: "Czyz ludzie moga nas prowadzic droga prosta?" I nie
uwierzyli, i odwrócili sie. Bóg ich nie potrzebuje. Bóg jest bogaty,
godny chwaly!
7. Ci, którzy nie wierza, twierdza, ze nie beda wskrzeszeni. Powiedz:
"Alez tak! Na mojego Pana! Z pewnoscia zostaniecie wskrzeszeni!
Nastepnie zostaniecie powiadomieni, z cala pewnoscia, o tym, co
czyniliscie! A to dla Boga jest latwe."
8. Wierzcie w Boga i w Jego Poslanca; i w swiatlo, które zeslalismy!
Bóg jest w pelni swiadomy tego, co czynicie!
9. Ten Dzien, kiedy On was zgromadzi na Dzien Zgromadzenia, bedzie
Dniem wzajemnego oszukiwania. I temu, kto wierzy w Boga i pelni dobre
uczynki - On odpusci jego zle czyny i wprowadzi go do Ogrodów, gdzie w
288
dole plyna strumyki. Tacy pozostana tam, niesmiertelni, na zawsze. To
jest osiagniecie ogromne!
10. A ci, którzy nie uwierzyli i za klamstwo uznali Nasze znaki - beda
mieszkancami ognia. Oni tam beda przebywac na wieki. Jakze zle to
miejsce przybycia!
11. Nikogo nie dosiegnie zadne nieszczescie, jak tylko za zezwoleniem
Boga. Bóg pokieruje sercem kazdego, kto w Niego wierzy. Bóg o kazdej
rzeczy jest wszechwiedzacy!
12. Sluchajcie Boga i sluchajcie Jego Poslanca! A jesli sie odwrócicie
- to wiedzcie, ze na Naszym Poslancu ciazy jedynie przekazanie jasnego
obwieszczenia.
13. Bóg! Nie ma boga, jak tylko On! Bogu niech zaufaja wszyscy wierni!
14. O wy, którzy wierzycie! Zaprawde, wsród waszych zon i waszych
dzieci sa wasi wrogowie! Przeto strzezcie sie ich! A jesli; poblazajac,
odpuscicie i wybaczycie - to, zaprawde, Bóg jest przebaczajacy,
litosciwy!
15. Wasze bogactwo i wasze dzieci sa tylko pokuszeniem, podczas gdyu
Boga jest nagroda ogromna.
16. Przeto bójcie sie Boga, jesli jestescie do tego zdolni! Rozdawajcie
dla dobra waszych dusz! A ci, którzy sie ustrzega skapstwa swojej duszy
- beda szczesliwi.
17. Jesli dacie Bogu piekna pozyczke, to On odda ja wam w dwójnasób i
wam przebaczy.
18. On zna skryte i jawne. On jest Potezny, Madry!
SURA 65. AT-TALAQ (ROZWóD)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O Proroku! Kiedy odprawiacie swoje zony, to odprawiajcie je w
wlasciwym dla nich terminie. Przestrzegajcie tego terminu i bójcie sie
Boga, waszego Pana! Nie wypedzajcie ich z domów i niech wcale nie
wychodza, chyba ze dopuscily sie jawnej bezecnosci. Takie sa granice
Boga! A ten, kto przekracza granice Boga, ten czyni niesprawiedliwosc
sobie samemu. Ty nie wiesz: Byc moze, Bóg spowoduje, ze zajdzie cos
nowego.
2. A kiedy nadejdzie ich termin, to albo zatrzymajcie je w sposób
godny, albo rozstancie sie z nimi w sposób godny. I wezwijcie swiadków,
dwóch sprawiedliwych sposród was, i ustanówcie swiadectwo wobec Boga.
Przez to napominany jest ten, kto wierzy w Boga i w Dzien Ostatni. A
temu, kto sie boi Boga, On przygotuje jakies wyjscie;
3. i da mu zaopatrzenie stad, skad on sie nawet nie spodziewa. A temu,
kto ufa Bogu, On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spelnienie swojego
rozkazu! Bóg ustanowil miare dla kazdej rzeczy.
4. A te sposród waszych zon, które juz zwatpily w okres miesieczny -
jesli macie watpliwosci - niech czekaja trzy miesiace; podobnie te,
które jeszcze sie nie rozwinely. Kobiety brzemienne zas niech czekaja,
az zloza swoje brzemie. Temu, kto sie boi Boga, On przyniesie
ulatwienie.
5. Taki jest rozkaz Boga, który wam zeslal. A kto sie boi Boga, temu On
odpusci zle uczynki i powiekszy jego nagrode.
289
6. Dajcie im mieszkanie, tam gdzie wy mieszkacie, stosownie do waszych
srodków! Nie wyrzadzajcie im przykrosci i nie stawiajcie ich w trudnej
sytuacji! A jesli sa brzemienne, to lózcie na ich utrzymanie, az zloza
swoje brzemie! A jesli one karmia wasze dziecko, dawajcie im za to
wynagrodzenie i porozumiewajcie sie ze soba godnie! A jesli napotykacie
jakies.trudnosci, to niech karmi je inna!
7. Niech ten, który zyje w dostatku, wydaje wedlug swojego dostatku!
Niech ten, któremu zostalo wymierzone, wydaje wedlug tego, co dal mu
Bóg! Bóg nie obciaza zadnej duszy niczym innym, niz tym, co jej dal.
Bóg da wam po przeciwnosciach ukojenie.
8. Ilez to miast zachowalo sie dumnie wobec rozkazu Boga i Jego
poslanców! I My policzylismy sie z nimi rachunkiem surowym; ukaralismy
je kara straszna.
9. I one zakosztowaly zlych skutków swego postepowania, a w ostatecznym
wyniku poniesli strate.
10. przygotowal dla nich Bóg kare straszna. Bójcie sie wiec Boga, o wy,
obdarzeni umyslem, którzy uwierzyliscie! Bóg zeslal wam napomnienie,
11. Poslanca, który recytuje wam jasne znaki Boga, aby wyprowadzic z
ciemnosci do swiatla tych, którzy wierza, którzy pelnia dobre dziela.
Kto wierzy w Boga i czyni dobro, tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w
dole plyna strumyki; oni beda tam przebywac niesmiertelni na zawsze.
Bóg dal jemu piekny udzial.
12. To jest Bóg, który stworzyl siedem niebios i ziemi tylez. Jego
rozkaz dociera do nich, abyscie wiedzieli, ze Bóg jest nad kazda rzecza
wszechwladny i ze obejmuje kazda rzecz Swoja wiedza.
SURA 66. AT-TAHRIM (ZAKAZANIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O Proroku! Dlaczego zakazujesz sobie tego, co pozwolil ci Bóg, chcac
przypodobac sie twoim zonom? Bóg jest przebaczajacy, litosciwy!
2. Bóg nalozyl na was obowiazek* zwolnienia sie z takich przysiag. Bóg
jest waszym opiekunem! On jest Wszechwiedzacy, Madry!
3. Oto Prorok powierzyl w tajemnicy jednej ze swoich zon pewna
historie. A kiedy ona ja rozglosila i Bóg ujawnil to jemu, wówczas on
czesciowo dal jej to poznac, a czesciowo przemilczal. A kiedy Prorok
jej o tym mówil, rzekla: "Któz ci to obwiescil?" Powiedzial: "Obwiescil
mi Wszechwiedzacy, Swiadomy."
4. Jesli wy obydwie nawrócicie sie do Boga... przeciez juz sklonily sie
wasze serca. Ale jesli bedziecie sie wzajemnie wspomagac przeciwko
Prorokowi - to, zaprawde, Bóg jest jego Opiekunem, a Gabriel i
sprawiedliwi miedzy wiernymi, a takze aniolowie sa jego
wspomozycielami!
5. Byc moze, jego Pan - jesli on was odprawi - da mu w zamian zony
lepsze od was, calkowicie poddane Bogu, wierzace, gorliwe w modlitwie,
okazujace skruche, pobozne, przestrzegajace postu, czy to zamezne, czy
dziewice.
6. O wy, którzy wierzycie! Strzezcie sie sami i wasze rodziny od ognia;
którego strawa beda ludzie i kamienie! Wokól niego beda aniolowie,
ogromni, straszni; oni nie buntuja sie przeciw rozkazowi Boga, lecz
wypelniaja to, co jest im nakazane.
290
7. O wy, którzy nie wierzycie! Nie usprawiedliwiajcie sie dzisiaj!
Zostanie wam zaplacone tylko za to, co czyniliscie.
8. O wy, którzy wierzycie! Nawracajcie sie do Boga ze szczera skrucha!
Byc moze, wasz Pan odpusci wam zle czyny i wprowadzi was do Ogrodów,
gdzie w dole plyna strumyki - tego Dnia, kiedy Bóg nie okryje hanba ani
Proroka, ani tych, którzy z nim uwierzyli; swiatlo ich pójdzie przed
nimi i po ich prawicy. Oni beda mówili: "Panie nasz! Uczyn doskonalym
dla nas nasze swiatlo i przebacz nam! Zaprawde, Ty jestes nad kazda
rzecza wszechwladny!"
9. O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obludników i badz wzgledem nich
surowy! Ich miejscem schronienia bedzie Gehenna. A jakze nieszczesne to
miejsce przybycia!
10. Bóg dal przypowiesc tym, którzy nie uwierzyli: o zonie Noego i
zonie Lota. Obie one byly pod wladza Naszych dwóch slug, sposród
Naszych slug sprawiedliwych, lecz one zdradzily ich. I oni nic nie
mogli dla nich uczynic wobec Boga. I powiedziano im: "Wejdzcie do ognia
obie wraz z tymi, którzy tam wchodza!"
11. I Bóg dal jako przyklad tym, którzy uwierzyli, zone Faraona. Oto
ona powiedziala: "Panie mój! Zbuduj dla mnie u Siebie dom w Ogrodzie!
Wybaw mnie od Faraona i od jego dziela! I wybaw mnie od ludzi
niesprawiedliwych!"
12. I Marie, córke Imrana, która zachowala dziewictwo; tak wiec
tchnelismy w nia nieco z Naszego Ducha. I ona potwierdzila slowa swego
Pana i Jego Ksiag, i byla wsród pokornych.
SURA 67. AL-MULK (KRóLESTWO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Blogoslawiony niech bedzie Ten, w którego reku jest królestwo - On
jest nad kazda rzecza wszechwladny! -
2. który stworzyl smierc i zycie, aby was doswiadczyc, aby wiedziec,
który z was jest lepszy w dzialaniu; - On jest Potezny, Przebaczajacy!
-
3. stworzyl siedem niebios, ulozonych warstwami. Nie widzisz w
stworzeniu Milosiernego zadnej dysproporcji. Zwróc wiec swoje
spojrzenie: czy zobaczysz jakas skaze?
4. Nastepnie zwróc swoje spojrzenie jeszcze dwa razy: powróci ono do
ciebie upokorzone i utrudzone.
5. My ozdobilismy niebo najblizsze lampami i uczynilismy je pociskami
do razenia szatanów; i przygotowalismy dla nich cierpienie plomienia
palacego.
6. A dla tych, którzy nie uwierzyli w swojego Pana - cierpienie
Gehenny. Jakze to nieszczesne miejsce przybycia!
7. Kiedy oni zostana tam wrzuceni, poslysza jej ryk, ona sie bowiem
gotuje
8. i omal nie wybuchnie ze wscieklosci. Za kazdym razem, gdy wrzucaja
do niej czerede, zapytuja ich straznicy Gehenny: "Czyz nie przychodzil
do was ostrzegajacy?"
291
9. Oni mówia: "Tak! Przychodzil do nas ostrzegajacy, lecz my uznalismy
go za klamce i powiedzielismy: Bóg nie zeslal niczego; jestescie
jedynie w wielkim bledzie.t"
10. I jeszcze powiedzieli: "Gdybysmy posluchali albo zrozumieli, to nie
bylibysmy wsród towarzyszy plomienia palacego."
11. I oni przyznali sie do swojego grzechu. Precz wiec, towarzysze
plomienia palacego!
12. Zaprawde, ci, którzy sie obawiaja swego Pana w tym, co
niepoznawalne* - beda mieli przebaczenie i wielka nagrode.
13. Trzymajcie w tajemnicy wasze slowa albo gloscie je jawnie;
zaprawde, On wie dobrze, co sie kryje w waszych sercach!
14. Czyz nie bedzie wiedzial Ten, który stworzyl? On jest Przenikliwy,
Swiadomy!
15. On, który uczynil dla was ziemie calkowicie poddana. Przechadzajcie
sie wiec po jej szlakach i jedzcie z tego, czego wam Bóg udziela; ku
Niemu bedzie zmartwychwstanie!
16. Czy, jestescie pewni, ze Ten, który jest w niebie, nie sprawi, zeby
ziemia was pochlonela, bo przeciez ona drzy?
17. Czy jestescie pewni, ze Ten, który jest w niebie, nie posle
przeciwko wam huraganu kamieni? Wtedy poznacie, jakie jest Moje
ostrzezenie.
18. Zadawali klam juz ci, którzy byli przed nimi. I jakiez bylo Moje
oburzenie!
19. Czy oni nie widzieli ponad soba ptaków, jak skladaja i rozkladaja
skrzydla? Nikt ich nie podtrzymuje, tylko Milosierny. On widzi dobrze
kazda rzecz!
20. Gdzie jest taki, który niczym wojsko wesprze was, oprócz
Milosiernego? Niewierni sa jedynie w zaslepieniu.
21. Albo gdzie jest ten, kto was zaopatrzy, jesli On powstrzyma Swoje
zaopatrzenie? Tak! Oni uporczywie trwaja w dumie i krnabrnosci.
22. Czy ten, kto chodzi z twarza opuszczona ku ziemi, jest na lepszej
drodze, czy ten, który chodzi równo po drodze prostej?
23. Powiedz: "To On spowodowal, ze powstaliscie, dal wam sluch, wzrok i
serca. Jak malo jestescie wdzieczni!"
24. Powiedz: "To On rozproszyl was po ziemi i do Niego bedziecie
sprowadzeni."
25. Oni powiedza: "Kiedy spelni sie ta obietnica, jesli jestescie
prawdomówni?"
26. Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie
ostrzegajacym."
27. Ale kiedy ja zobacza z bliska, zasepia sie twarze tych, którzy nie
uwierzyli. Powiedza im: "Oto czegoscie sie domagali!"
28. Powiedz: "Jak wam sie wydaje? Jesli zniszczy mnie Bóg, i tych,
którzy sa ze mna, lub tez zmiluje sie nad nami, to kto obroni
niewiernych od kary bolesnej?"
292
29. Powiedz: "On jest Milosierny! Uwierzylismy w Niego i zaufalismy Mu!
Wy zas niebawem sie dowiecie, kto jest w bledzie jawnym."
30. Powiedz: "Jak wam sie wydaje? Jesli rankiem zniknie wam woda w
glebi ziemi, to kto wam dostarczy wtedy wody zródlanej?"
SURA 68. AL-QALAM (PIóRO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Nun. Na pióro i na to, co oni zapisuja!
2. Ty nie jestes, z laski twego Pana, czlowiekiem opetanym!
3. Zaprawde, dla ciebie bedzie z pewnoscia nagroda nalezyta!
4. Zaprawde, ty jestes obdarzony wspanialym charakterem!
5. Zobaczysz niebawem, i oni zobacza,
6. który z was jest doswiadczony.
7. Zaprawde, twój Pan wie najlepiej, kto zbladzil z Jego drogi; i On
zna najlepiej tych, którzy ida droga prosta.
8. Nie sluchaj wiec tych, którzy obwiniaja o klamstwo!
9. Oni by chcieli, zebys byl lagodny, to i oni byliby lagodni.
10. Nie sluchaj wiec: zadnego skorego do przysiegi, nedznego;
11. potwarcy, szerzacego kalumnie;
12. tego, który przeszkadza dobru; napastnika, grzesznika;
13. grubianina, i do tego intruza,
14. nawet gdy on posiada majatek i synów!
15. Kiedy mu sa recytowane Nasze znaki, on mówi: "To sa basnie dawnych
przodków!"
16. My napietnujemy go na ryju!
17. Oto doswiadczylismy ich tak, jak doswiadczylismy wlascicieli
ogrodu, kiedy przysiegali, iz z pewnoscia zbiora plony rano,
18. a nie uczynili zadnego zastrzezenia.
19. Wtedy nawiedzilo go nieszczescie od twego Pana, podczas gdy oni
spali,
20. i rankiem byl on calkowicie sciety.
21. Oni zas wzywali sie wzajemnie rankiem:
22. "Chodzciez na wasze pole wczesnie, jesli sie zabieracie do
scinania!"
23. I wyruszyli w droge, rozmawiajac cicho miedzy soba:
24. "Zeby zaden biedak nie wszedl tu dzis, wbrew waszej woli."
25. I poszli rankiem, zdecydowani co do celu wyznaczonego.
26. Kiedy wiec go zobaczyli, powiedzieli: "Doprawdy zbladzilismy!
27. Wcale nie zostalismy wszystkiego pozbawieni!"
28. Najbardziej umiarkowany z nich powiedzial: "Czyz wam nie mówilem?
Dlaczego nie glosicie chwaly Boga?"
293
29. Powiedzieli: "Chwala niech bedzie naszemu Panu! Zaprawde, bylismy
niesprawiedliwi!"
30. Wtedy oni zwrócili sie jeden do drugiego, ganiac sie wzajemnie.
31. Mówili: "Biada nam! Zaprawde, bylismy buntownikami!
32. Lecz, byc moze, nasz Pan da nam w zamian cos lepszego od niego.
Zaprawde, my do naszego Pana kierujemy nasze pragnienia!"
33. Taka jest kara! Lecz kara zycia ostatecznego jest wieksza. O,
gdybyscie wiedzieli!
34. Zaprawde, dla ludzi bogobojnych u Pana sa Ogrody Szczesliwosci!
35. Czyz My potraktujemy tych, którzy poddali sie calkowicie, tak jak
grzeszników?
36. Cóz z wami? Jak sadzicie?
37. Czy nie macie Ksiegi, w której znajdujecie pouczenie?
38. Zaprawde, w niej jest dla was to, co z pewnoscia wybierzecie!
39. I czy nie macie Naszej przysiegi siegajacej az do Dnia
Zmartwychwstania? Zaprawde, wasze bedzie to, co wy sami osadzicie!
40. Zapytaj ich, który z nich to zagwarantuje?!
41. Albo czy oni maja wspóltowarzyszy?* Wtedy niech przyprowadza swoich
wspóltowarzyszy - jesli sa prawdomówni -
42. w Dniu, kiedy odslonia sie nogi i kiedy wezwani do oddania poklonów
nie beda mogli tego uczynic;
43. beda mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich ponizenie, poniewaz
byli wzywani do oddania poklonów, kiedy jeszcze byli zdrowi i cali.
44. Pozostaw Mnie wiec z tymi, którzy za klamstwo uznali to
opowiadanie! My poprowadzimy ich stopniowo tak, iz oni wcale nie beda
wiedzieli.
45. I Ja dam im zwloke, lecz Mój podstep jest niezachwiany.
46. Czy ty ich zapytasz o wynagrodzenie, skoro sami sa obciazeni
dlugiem?
47. Albo czy maja ukryta wiedze i czy ja zapisuja?
48. Czekaj wiec cierpliwie na rozstrzygniecie twego Pana i nie badz jak
"czlowiek ryby", wtedy gdy krzyczal, kiedy byl udreczony.
49. Gdyby nie dosiegla go dobroc jego Pana, to zostalby wyrzucony na
pustkowiu jako czlowiek wzgardzony.
50. Ale wybral go jego Pan i umiescil miedzy sprawiedliwymi.
51. Zaprawde, ci, którzy nie wierza, gotowi sa wywrócic cie swoimi
spojrzeniami; kiedy slysza napomnienie, mówia: "Zaprawde, on jest
opetany!"
52. Lecz to nie co innego, jak tylko przypomnienie dla swiatów!
SURA 69. AL-HAQQA (NIEUNIKNIONE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Nieuniknione!
294
2. Co to jest nieuniknione?
3. I co ciebie pouczy, co to jest nieuniknione?
4. Za klamstwo uznali Samud i Ad to, co druzgocace.
5. Otóz Samudyci zostali zniszczeni przez gwaltowna burze z piorunami;
6. natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjacy, gwaltowny,
7. który On rozpetal przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni
po sobie nastepujacych. Ty mozesz ujrzec ten lud tam powalony, jak
gdyby to byly pnie powalonych palm.
8. I czy widzisz po nich jakies resztki?
9. Faraon i ci, którzy byli przed nim, i zburzone miasta - oni
popelnili grzechy;
10. zbuntowali sie przeciw Poslancowi swego Pana i On pochwycil ich
przemoznym chwytem.
11. Zaprawde, kiedy woda wyszla z brzegów, My przenieslismy was na
statek plynacy,
12. aby uczynic to dla was przypomnieniem i aby zachowalo je ucho
zachowujace.
13. Kiedy zadma w trabe, jedyny raz,
14. kiedy ziemia i góry zostana zniesione i w proch obrócone, jednym
starciem,
15. tego Dnia nastapi nieuniknione wydarzenie
16. i rozerwie sie niebo, i bedzie ono tego Dnia rozwarte;
17. aniolowie beda na jego krancach; tego Dnia osmiu z nich poniesie
tron twego Pana ponad nimi.
18. Tego Dnia bedziecie przedstawieni, nic z was nie zostanie ukryte.
19. Ten, który otrzyma swoja ksiege w swoja prawice, powie: "Oto
bierzcie! Czytajcie ksiege!
20. przeciez ja myslalem, ze znajde swój rachunek."
21. I on bedzie mial zycie przyjemne
22. w wynioslym Ogrodzie,
23. którego owoce beda bliskie.
24. "Jedzcie i pijcie na zdrowie, za to, co uczyniliscie dawniej, w
dniach, które minely!"
25. A ten, kto otrzyma swoja ksiege w swoja lewice, powie: "O, gdyby mi
nie zostala dana moja ksiega!
26. O, gdybym mógl nie wiedziec, jaki jest mój rachunek!
27. O, gdyby to byl ostateczny koniec!
28. Na nic mi sie zdalo moje bogactwo!
29. Odeszla ode mnie moja wladza!"
30. "Bierzcie go i nalózcie mu kajdany!
31. potem w ogniu piekielnym palcie go!
295
32. Nastepnie zakujcie go w lancuch, którego dlugosc wynosi
siedemdziesiat lokci!"
33. Bo on nie wierzyl w Boga poteznego
34. i nie zachecal do zywienia biednych!
35. I nie ma tutaj dla niego przyjaciela,
36. nie ma pozywienia oprócz cuchnacej ropy;
37. i nie je tego nikt oprócz grzeszników.
38. Nie! Przysiegam na to, co widzicie,
39. i na to, czego nie widzicie!
40. Zaprawde, to slowa Poslanca szlachetnego,
SURA 70. AL-MAARIJ (STOPNIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zapytal zadajacy wyjasnienia o kare spadajaca
2. na niewiernych - której nikt oddalic nie potrafi -
3. pochodzaca od Boga, wladcy stopni.
4. Aniolowie i Duch wznosza sie ku Niemu w Dniu, którego wielkosc -
piecdziesiat tysiecy lat.
5. Badz wiec cierpliwy cierpliwoscia piekna!
6. Oni mysla, ze ona jest daleka,*
7. lecz My sadzimy, ze jest bliska.
8. Tego Dnia niebo bedzie jak miedz roztopiona,
9. a góry beda jak klaczki welny.*
10. I serdeczny przyjaciel nie bedzie pytal serdecznego przyjaciela,
11. kiedy sie zobacza. Tego Dnia grzesznik chcialby sie okupic od kary
swoimi synami,
l2. swoja towarzyszka i swoim bratem,
13. i swoim klanem, który mu dawal schronienie,
14. i wszystkimi, którzy sa na ziemi, zeby tylko mógl byc uratowany.
15. Wcale nie! Zaprawde, to jest ogien piekielny!
16. zrywajacy skalp,
17. wzywajacy tego, który sie wycofal i który sie odwrócil plecami;
18. który zbieral i przechowywal.
19. Zaprawde, czlowiek jest stworzeniem zmiennym:
20. kiedy dosiegnie go zlo, jest niecierpliwy;
21. a kiedy dosiegnie go dobro, jest niedostepny!
22. Z wyjatkiem tych, którzy sie modla,
23. którzy sa wytrwali w modlitwie;
24. do których majatku ma okreslone prawo
296
25. proszacy i biedny;
26. i tych, którzy wierza w Dzien Sadu;
27. i tych, którzy sie boja kary swego Pana
28. - Zaprawde; kara ich Pana jest nieunikniona! -
29. i tych, którzy zachowuja czystosc
30. i zyja tylko z zonami i niewolnicami - wtedy oni nie sa ganieni.
31. Natomiast ci, którzy wykraczaja poza to, sa przestepcami.
32. I ci, którzy strzega depozytów swoich i przestrzegaja swoich
zobowiazan;
33. i ci, którzy stoja prosto, kiedy skladaja swiadectwo;
34. i ci, którzy sie troszcza o swoje modlitwy
35. - oni beda w Ogrodach uszanowani!
36. A cóz z tymi, którzy nie uwierzyli, biegajacymi przed toba z
wyciagnietymi szyjami,
37. na prawo i na lewo, gromadami?
38. Czyz nie pragnie kazdy czlowiek, aby zostal wprowadzony do Ogrodu
szczesliwosci?
39. Wcale nie! My stworzylismy ich z tego, co oni wiedza.
40. Lecz nie! Przysiegam na Pana wschodów i zachodów! My przeciez
posiadamy moc,
41. aby zamienic ich na lepszych, i My nie mozemy byc wyprzedzeni!
42. Pozwól im wiec pograzac sie w pustych slowach i zabawiac, az
napotkaja Dzien, który im zostal obiecany;
43. ten Dzien, kiedy oni wyjda z grobów, pospiesznie, jak gdyby sie
spieszyli do kamieni ofiarnych, z pokornymi spojrzeniami, okryci
ponizeniem! Taki bedzie Dzien, który im zostal obiecany!
SURA 71. NUH (NOE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zaprawde, wyslalismy Noego do jego ludu: "Ostrzegaj twój lud, zanim
spadnie na nich kara bolesna!"
2. On powiedzial: "O ludu mój ! Ja jestem dla was jawnie ostrzegajacym.
3. Czcijcie Boga i bójcie sie Go, i sluchajcie mnie!
4. On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwloke do okreslonego
terminu. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga, to juz nie bedzie mógl byc
opózniony. O, gdybyscie wiedzieli!"
5. Powiedzial: "Panie mój ! Wzywalem swój lud noc i dzien,
6. lecz moje wezwanie zwiekszylo tylko ich oddalenie.
7. Zaprawde, za kazdym razem, kiedy ich wzywalem, abys Ty im
przebaczyl, oni wkladali palce do uszu, okrywali sie szatami i trwali w
uporze, i okazywali niezmierna dume.
8. Nastepnie, wzywalem ich publicznie.
297
9. Nastepnie, obwieszczalem im jawnie i mówilem im w wielkiej
tajemnicy.
10. Powiedzialem: TProscie o przebaczenie waszego Pana! Zaprawde, On
jest przebaczajacy!
11. On spowoduje, iz niebo zesle wam obfity deszcz.
12. On wspomoze was przez bogactwa i synów. On przygotuje dla was
ogrody. On przygotuje dla was rzeki.
13. Dlaczego nie spodziewacie sie od Boga wielkodusznosci?
14. On stworzyl was wedlug pewnych stadiów.
15. Czyz nie widzieliscie, jak Bóg stworzyl siedem niebios, nalozonych
warstwami?
16. I jak umiescil na nich ksiezyc jako swiatlo, a slonce uczynil
lampa?
17. I Bóg spowodowal, iz wyrosliscie z ziemi jak rosliny.
18. Ale On sprowadzi was do niej i wyprowadzi znowu niezawodnie.
19. I Bóg uczynil dla was ziemie jak kobierzec,
20. abyscie chodzili po niej szerokimi drogami. t"
21. Powiedzial Noe: "Panie mój ! Oni mnie nie posluchali i poszli za
czlowiekiem, którego majatek i dzieci tylko powiekszyly jego strate.
22. Oni knuli wielka chytrosc
23. i powiedzieli: TNie pozostawiajcie waszych bóstw! Nie
pozostawiajcie ani Wadda, ani Suwa'a, ani Jaghuta, ani Ja`uka, ani
Nasra!t
24. Oni wprowadzili w blad wielu. Nie powiekszaj w niesprawiedliwych
niczego oprócz zabladzenia!
25. Z powodu swoich bledów zostali pochlonieci, a potem wprowadzeni do
ognia. I nie znalezli oni, poza Bogiem, zadnych pomocników."
26. I powiedzial Noe: "Panie mój ! Nie zostaw na ziemi sposród
niewiernych zadnego mieszkanca domostwa!
27. Zaprawde, jesli Ty ich zostawisz, to wprowadza oni w zabladzenie
Twoje slugi i nie zrodza oni nikogo innego, jak tylko rozpustnika i
niewiernego.
28. Panie mój! Przebacz mi i moim rodzicom; i temu, kto wchodzi do mego
domu jako wierny, i wierzacym - mezczyznom i kobietom! A
niesprawiedliwym nie powiekszaj niczego, jak tylko zgube!"
SURA 72. AL-JINN (DZINNY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Mów: "Zostalo mi objawione, ze pewna grupa dzinnów przysluchiwala
sie, i wtedy powiedzieli: TZaprawde, slyszelismy cudowny Koran,
2. który prowadzi ku prawosci; wiec uwierzylismy w niego i nie bedziemy
dodawac nikogo za wspóltowarzysza naszemu Panu.
3. On - niech bedzie wywyzszony majestat naszego Pana! - nie przybral
sobie ani towarzyszki, ani dziecka.
298
4. Glupiec sposród nas mówil przeciwko Bogu obrazliwe klamstwo,
5. a sadzilismy, ze ani ludzie, ani dzinny nie beda mówic przeciwko
Bogu klamstwa.
6. I mezczyzni sposród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mezczyzn
sposród dzinnów, a ci jeszcze powiekszyli ich szalenstwo.
7. Oni mysleli, jak i wy myslicie, ze Bóg nie wskrzesi nikogo.
8. A my dotknelismy nieba i znalezlismy je wypelnione strazami i
plomieniami ognia.
9. Usiedlismy tam na miejscach do siedzenia, aby sluchac; lecz ten, kto
sie przysluchuje teraz, znajduje plomien w zasadzce.
10. I my nie wiemy, czy chciano zla dla tych na ziemi, czy tez chcial
dla nich Pan drogi prawosci.
11. Sa wsród nas sprawiedliwi i sa wsród nas tacy, którzy sa nizej
tego; poszlismy róznymi drogami.
12. I myslelismy, ze nie potrafimy nigdy uczynic Boga bezsilnym na
ziemi; i nie potrafimy nigdy uczynic Go bezsilnym, uciekajac.
13. Kiedy poslyszelismy o drodze prostej, uwierzylismy w Niego; a kto
uwierzy w swego Pana, nie obawia sie ani obrazy, ani ucisku.
14. Sa wsród nas poddani calkowicie Bogu i sa wsród nas zbuntowani. A
ten, kto sie poddal calkowicie - wybral sobie droge prawosci;
15. zas ci zbuntowani - sa drewnem dla Gehenny.t"
16. A jesliby oni utrzymali sie prosto na drodze, to napoilibysmy ich
woda obfita,
17. aby ich przez to doswiadczyc. A kto odsuwa sie od wspomnienia swego
Pana, tego poprowadzi On do cierpienia ciagle wzrastajacego.
18. Miejsca oddawania czci sa tylko dla Boga. Nie wzywajcie wiec nikogo
wraz z Bogiem!
19. I kiedy podniósl sie sluga Boga, modlac sie do Niego, to oni
zebrali sie tlumnie wokól niego, omal go nie duszac.
20. Mów: "Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaje Mu nikogo za
wspóltowarzysza."
21. Mów: "Ja nie rozporzadzam dla was ani zlem, ani droga prawosci."
22. Mów: "Nikt mnie nie uchroni przed Bogiem i nie znajde, poza Nim,
miejsca schronienia
23. - tylko obwieszczenie pochodzace od Boga i Jego poslannictwa. A
wszyscy, którzy zbuntuja sie przeciw Bogu i Jego Poslancowi, to,
zaprawde, dla nich bedzie ogien Gehenny - oni tam beda przebywac
niesmiertelni na zawsze.
24. A kiedy w koncu zobacza to, co im zostalo obiecane, wtenczas sie
dowiedza, kto jest slabszy, jesli chodzi o pomocnika, kto jest
mniejszy, jesli chodzi o liczbe."
25. Mów: "Nie wiem, czy bliskie jest to, co wam zostalo obiecane, czy
tez mój Pan ustanowi jakis termin.
26. On zna dobrze to, co skryte, i nie ujawni nikomu, co u Niego jest
skryte,
299
27. jedynie poslancowi, którego Sobie upodobal. I, zaprawde, On
prowadzi przed nim i za nim straz,
28. aby wiedzial, . czy poslancy przekazuja poslannictwa swego Pana. On
obejmuje wszystkie ich czyny i wyliczyl kazda rzecz liczba.
SURA 73. AL-MUZZAMMIL (OWINIETY SZATA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O ty, owiniety szata!
2. Czuwaj na modlitwie noca, niewiele wypoczywajac
3. - pól nocy lub nieco mniej
4. albo troche wiecej i recytuj wyraznie Koran!
5. My rzucimy ci slowo wielkiej wagi:
6. oto modlitwa na poczatku nocy jest bardziej skuteczna i bardziej
poprawna w wypowiedzi.
7. Bo przeciez w ciagu dnia masz liczne zajecia.
8. Wspominaj imie twego Pana i poswiec Mu sie calkowicie!
9. On Panem Wschodu i Zachodu. Nie ma boga, jak tylko On! Przeto wez Go
sobie za opiekuna!
10. Znos cierpliwie to, co oni mówia! Uciekaj od nich ucieczka piekna!
11. Pozostaw Mnie z tymi, którzy uznaja, ze to klamstwo, którzy
znajduja sie w dobrobycie! I daj im nieco zwloki!
12. Zaprawde, My posiadamy lancuchy i ogien palacy,
13. pozywienie, które staje w gardle, i kare bolesna
14. - na ten Dzien, kiedy zatrzesie sie ziemia i góry, a góry stana sie
jak ruchome wydmy piasku.
15. Oto poslalismy wam Poslanca, aby byl swiadkiem przeciwko wam; tak
jak poslalismy poslanca do Faraona.
16. Lecz on nie posluchal poslanca i ukaralismy go za to surowa kara.
17. jakze wy sie uchronicie - jesli pozostaniecie niewiernymi - tego
Dnia, który dzieci uczyni siwowlosymi?
18. Niebo rozerwie sie wtedy - dopelni sie Jego obietnica.
19. Zaprawde, to jest przypomnienie! Przeto ten, kto chce, niech
podejmie droge do swego Pana!
20. Zaprawde, Twój Pan wie, ze ty i ci, którzy sa z toba, trwacie na
modlitwie, stojac blisko dwie trzecie, polowe lub jedna trzecia nocy.
Bóg wymierza noc i dzien. On wie, ze wy nie policzycie tego, i On wam
to przebaczy. Przeto recytujcie glosno to, co jest latwe z Koranu! On
wie, ze niektórzy sposród was beda chorzy, a inni beda wedrowac po
ziemi, poszukujac dobroci Boga, a inni beda walczyc na drodze Boga.
Przeto recytujcie, co z niego dla was jest latwe! Odprawiajcie modlitwe
i dawajcie jalmuzne! Uzyczajcie Bogu pozyczki pieknej! Co wy
przygotujecie pierwej dobrego dla waszych dusz, znajdziecie to u Boga -
lepszym i wiekszym jako nagrode. Proscie Boga o przebaczenie! Zaprawde,
Bóg jest przebaczajacy, milosierny!
300
SURA 74. AL-MUDDATHTHIR (OKRYTY PLASZCZEM)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O ty, okryty plaszczem!
2. Powstan i ostrzegaj!
3. I twego Pana wyslawiaj!
4. I twoje szaty oczyszczaj!
5. Od obrzydliwosci - uciekaj!
6. Nie obdarzaj, by otrzymac wiecej!
7. I dla twojego Pana badz cierpliwy!
8. A kiedy zadma w trabe,
9. tego Dnia dzien bedzie trudny;
10. dla niewiernych - nie bedzie on latwy.
11. Pozostaw Mnie samego z tym, którego stworzylem!
12. Ja dalem mu rozlegly majatek
13. i synów tu obecnych.
14. I wyrównalem dla niego wszystko,
15. a on pozada, abym mu dal wiecej.
16. Otóz nie! On okazal sie dla Naszych znaków oporny!
17. Ja naloze na niego nieustanne cierpienie.
18. Oto on - pomyslal i zdecydowal.
19. Przeto niech zginie, jak zdecydowal!
20. Jeszcze raz niech zginie, jak zdecydowal!
21. Potem on popatrzyl!
22. Potem zmarszczyl brwi i zasepil sie!
23. Potem odwrócil sie, wbil sie w pyche
24. i powiedzial: "To nic innego, jak tylko czary,
25. To nic innego, jak tylko slowo ludzi smiertelnych!"
26. Ja naraze go na palenie sie w ogniu-sakar.
27. A co ciebie pouczy, co to jest sakar?
28. On niczego nie zostawia i niczego nie oszczedza,
29. palacy na czarno skóre.
30. Nad nim czuwa dziewietnastu.
31. Uczynilismy strózami ognia tylko aniolów. Uczynilismy taka ich
liczbe tylko po to, aby doswiadczyc tych, którzy nie uwierzyli; aby
przekonali sie o prawdzie ci, którym zostala dana Ksiega; aby
powiekszyla sie wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie watpili ci,
którzy otrzymali Ksiege, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których
sercach tkwi choroba, oraz niewierni: "Jaki Bóg chcial dac przyklad
przez to?" W ten sposób Bóg prowadzi w zabladzenie, kogo chce, i On
301
prowadzi droga prosta, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak
tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.
32. Alez nie! Na ksiezyc!
33. I na noc, kiedy sie cofa!
34. I na zorze poranna, kiedy sie zjawia!
35. Zaprawde, on jest jednym z najwiekszych!
36. Jest ostrzezeniem dla ludzi,
37. dla tych sposród was, którzy chca sie posuwac naprzód lub którzy
chca sie cofac.
38. Kazda dusza jest poreka na to, co sobie zyskala
39. - z wyjatkiem ludzi bedacych po prawicy.
40. Oni w Ogrodach beda sie nawzajem wypytywac
41. o grzeszników:
42. "Co doprowadzilo was do ognia-sakar?"
43. Powiedza oni: "Nie bylismy wsród modlacych sie;
44. nie dawalismy pozywienia ubogim;
45. pograzalismy sie w daremnej dyspucie wraz z pograzajacymi sie;
46. i uznalismy za klamstwo Dzien Sadu,
47. - az przyszla do nas pewnosc."
48. I nie pomoze im wstawiennictwo wstawiajacych sie.
49. Cóz im sie stalo, ze odwracaja sie od napomnienia,
50. jak gdyby byli wystraszonymi oslami,
51. które uciekaja przed lwem?
52. A przeciez kazdy z nich chce, aby mu dano karty rozpostarte.
53. Alez nie! Oni nie obawiaja sie zycia ostatecznego!
54. Alez nie! Zaprawde, to jest napomnienie!
55. przeto ten, kto zechce, przypomni to sobie!
56. Lecz oni przypomna sobie tylko, jesli zechce Bóg. On jest godny
bojazni i On wlada przebaczeniemktóre sie przekazuje!
SURA 75. AL-QIYAMAT (ZMARTWYCHWSTANIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Nie! Przysiegam na Dzien Zmartwychwstania!
2. Nie! Przysiggam na dusze ciagle ganiaca!
3. Czy czlowiek sadzi, ze My nie zbierzemy jego kosci?
4. Alez tak! My mamy moc ponownie ulozyc nawet jego palce.
5. Lecz czlowiek pragnie prowadzic nadal zycie grzeszne.
6. Zapytuje on: "Kiedy to bedzie Dzien Zmartwychwstania?"
7. Otóz kiedy wzrok bedzie oslepiony,
302
8. kiedy ksiezyc bedzie zacmiony,
9. kiedy slonce i ksiezyc beda zlaczone,
10. tego Dnia czlowiek powie: "Gdzie jest miejsce ucieczki?"
11. Niestety! Nie ma zadnego schronienia!
12. Do twego Pana, tego Dnia, nastapi pewny powrót.
13. Bedzie obwieszczone czlowiekowi tego Dnia to, co przygotowal
pierwej, i to, co odlozyl.
14. Tak! Czlowiek przeciw sobie bedzie dowodem jasnym,
15. nawet gdyby przedstawil swoje usprawiedliwienie.
16. Nie poruszaj twego jezyka przy czytaniu, jak gdybys chcial je
przyspieszyc!
17. Zaprawde, do Nas nalezy zebranie go i recytowanie!
18. przeto kiedy My go recytujemy, to ty postepuj za recytacja jego!
19. Potem, zaprawde, do Nas nalezy jego jasne przedstawienie!
20. Tymczasem nie! Przeciwnie!
21. a zaniedbujecie ostateczne.
22. Twarze, tego Dnia, jasniejace
23. ku swemu Panu spogladac beda.
24. Twarze, tego Dnia, zasepione
25. sadzic beda, ze przygotowuje sie dla nich nieszczescie grzbiet
kruszace.
26. Alez nie! Kiedy dusza dojdzie do gardla
27. i powiedza: "Kto jest czarownikiem?",
28. czlowiek pomysli, ze to jest rozlaka,
29. a noga bedzie sie oplatac kolo nogi
30. - do twego Pana, tego Dnia, bedzie on przyprowadzony.
31. "On nie uwierzyl w prawde i nie modlil sie,
32. lecz wolal, ze to klamstwo, i odwrócil sie;
33. potem poszedl do swojej rodziny, maszerujac dumnie."
34. Biada tobie i biada!
35. I jeszcze raz biada tobie i biada!
36. Czy, czlowiek sadzi, ze bedzie pozostawiony bez dozoru?
37. Czyz nie byl on kropla spermy, która wytrysnela,
38. potem stala sie grudka krwi zakrzeplej? On go stworzyl i
uksztaltowal.
39. I uczynil z niego pare - mezczyzne i kobiete.
40. Czy Ten nie posiada mocy, aby przywrócic do zycia zmarlych?
303
SURA 76. AD-DAHR OR INSAN (CZLOWIEK)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Czy nie przeszedl nad czlowiekiem pemen czas, kiedy on nie byl
rzecza wspomniana?
2. Zaprawde, stworzylismy czlowieka z kropli spermy, mieszaniny, aby go
doswiadczyc. I uczynilismy go slyszacym, widzacym.
3. Zaprawde, poprowadzilismy go prosta droga - czy byl on wdziecznym
czy niewdziecznym.
4. Zaprawde, :przygotowalismy dla niewiernych lancuchy, kajdany i ogien
plonacy.
5. Zaprawde, ludzie sprawiedliwi beda pili z pucharu, pelnego
mieszaniny z kamfora
6. - zródla, u którego pic beda slugi Boga, powodujacego, iz bedzie ono
tryskalo obficie.
7. Oni wypelniali slubowanie i obawiali sie Dnia, którego zlo
rozprzestrzeni sie szeroko.
8. Oni dawali pozywienie - z milosci do Niego - biednemu, sierocie i
niewolnikowi
9. "Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody,
ani wdziecznosci.
10. Zaprawde, obawiamy sie ze strony naszego Pana Dnia mrocznego,
nieszczesnego."
11. I Bóg ustrzegl ich od zla tego Dnia, i dal im spotkac jasnosc i
radosc.
12. I wynagrodzil ich za to, ze byli cierpliwi - Ogrodem i jedwabiem.
13. geda oni tam przebywac wyciagnieci wygodnie na sofach; nie beda tam
widziec slonca ani zimna.
14. Blisko nad nimi beda ich cienie i pochyla sie do nich nisko grona
owoców.
15. I beda krazyc posród nich naczynia ze srebra i puchary z krysztalu;
16. - Z krysztalu i srebra dokladnie wymierzonego.
17. Napoja ich tam z pucharu napojem z domieszka imbiru;
18. ze zródla zwanego Salsabil, które sie tam znajduje.
19. I beda krazyc posród nich mlodziency niesmiertelni; kiedy ich
zobaczysz, uznasz ich za rozsypane perly.
20. A ]uedy popatrzysz, zobaczysz tam szczesliwosc i wielkie królestwo.
21. Beda odziani w szaty zielone z atlasu i brokatu; beda strojni w
bransolety ze srebra. Napoi ich Pan napojem czystym.
22. "Zaprawde, to jest dla was zaplata, wasz wysilek otrzymal
podzieke!"
23. Zaprawde, My zeslalismy tobie Koran zeslaniem rzeczywistym!
24. Badz wiec cierpliwy do rozstrzygniecia twego Pana! Nie sluchaj ni
grzesznika, ni niewdziecznego sposród nich!
304
25. Wspominaj imie twego Pana rankiem i wieczorem!
26. I noca wybijaj Mu poklony! I dlugo noca Go wyslawiaj !
27. Zaprawde, oni kochaja to, co przemijajace, nie zwracaja uwagi na
ciezki Dzien.
28. My stworzylismy ich i zwiazalismy mocno ich czlonki. Ale jesli
zechcemy, zamienimy ich na im podobnych zamiana calkowita.
29. Zaprawde, to jest napomnienie! Przeto kto chce, niech podejmie
droge do swojego Pana.
30. Lecz wy nie zechcecie, jesli nie zechce Bóg. Zaprawde, Bóg jest
wszechwiedzacy, madry!
31. On wprowadza, kogo chce, do Swego milosierdzia. A dla
niesprawiedliwych przygotowal kare bolesna.
SURA 77. AL-MURSALAT (WYSLANNICY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na wysylane kolejno
2. i na wiejace gwaltownie,
3. i na rozprzestrzeniajace sie szeroko,
4. i na rozdzielajace calkowicie,
5. i na rzucajace napomnienie
6. - dla usprawiedliwienia i ostrzezenia!
7. To, co wam zostalo obiecane, z pewnoscia nadejdzie!
8. Przeto kiedy gwiazdy utraca blask,
9. kiedy niebo zostanie rozdzielone,
10. kiedy góry zostana rozproszone,
11. kiedy poslancy beda mieli wyznaczony czas
12. do jakiego to dnia bedzie odlozone?
13. Do Dnia Rozstrzygniecia.
14. A co ciebie pouczy, co to jest Dzien Rozstrzygniecia?
15. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
16. Czyz nie wytracilismy pierwszych pokolen?
17. i czy nie dalismy im innych jako nastepców?
18. Tak postepujemy z grzesznikami.
19. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
20. Cóz nie stworzylismy was z marnej wody
21. i czy nie umiescilismy jej potem w miejscu pewnym;
22. do oznaczonego czasu?
23. Potem wyznaczylismy... a jak wspaniale My wyznaczamy!
24. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
25. Czyz nie uczynilismy ziemi pomieszczeniem
305
26. dla zywych i umarlych?
27. Czyz nie uczynilismy na niej silnie utwierdzonych, wynioslych gór?
Czy nie napoilismy was woda slodka?
28. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
29. Idzcie do tego, co uznaliscie za klamstwo!
30. Idzcie do cienia o trzech kolumnach
31. nie ocieniajacego, nie chroniacego od plomienia!
32. Rzuca on iskry na podobienstwo baszty,
33. jakby to byly zólte wielblady.
34. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
35. To bedzie Dzien, kiedy oni nie beda mówili.
36. I nie bedzie im dane pozwolenie, aby sie mogli usprawiedliwic.
37. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
38. Bedzie to Dzien Rozstrzygniecia. Zbierzemy was i praojców.
39. Jesli macie jakis podstep, to uzyjcie go przeciwko Mnie!
40. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie
41. Zaprawde, bogobojni beda wsród cieni i zródel,
42. i owoców, jakich zapragna!
43. "Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliscie!"
44. W ten sposób My placimy tym, którzy czynia dobro.
45. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
46. "Jedzcie i cieszcie sie troszke, o wy - grzesznicy!"
47. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
48. Kiedy im mówia: "Oddajcie poklon!" - oni nie oddaja poklonu:
49. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczaja prawdzie!
50. Jakiejze wiec mowie, po tym; oni dadza wiare?
SURA 78. AN-NABAA (WIESC)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. O co oni wzajemnie sie pytaja?
2. O wiesc wielka,
3. co do której nie sa zgodnie
4. Nie! Oni niebawem sie dowiedza!
5. I jeszcze raz nie! Oni niebawem sie dowiedza!
6. Czyz nie uczynilismy ziemi lozem dla wypoczynku,
7. a gór jako podpory do namiotu?
8. Stworzylismy was parami.
9. Uczynilismy wasz sen odpoczynkiem.
306
10. Uczynilismy noc zaslona.
11. Uczynilismy dzien czasem zycia.
12. Zbudowalismy nad wami siedem sfer solidnych.
13. Uczynilismy lampe plonaca.
14. Spuscilismy z deszczowych chmur wode obfita
15. i sprawilismy, iz dzieki niej wyrosly ziarna i rosliny
16. oraz bujne ogrody.
17. Zaprawde, Dzien Rozstrzygniecia jest wyznaczony!
18. Tego Dnia, kiedy zadma w trabe, przybedziecie grupami.
19. Niebo zostanie otwarte i stanie sie bramami.
20. Góry zostana z posad poruszone i stana sie mirazem.
21. Zaprawde, Gehenna jest na czatach
22. jako miejsce powrotu dla buntowników!
23. Beda przebywac w niej przez wieki.
24. Nie zakosztuja w niej ani ochlody, ani napoju,
25. a jedynie wode wrzaca i rope cuchnaca
26. jako zaplate odpowiednia.
27. Zaprawde, oni sie nie spodziewali, iz beda zdawaIi rachunek!*
28. Uwazali znaki Nasze za klamstwo
29. podczas gdy My wyliczylismy kazda rzecz, zapisujac ja.
30. Zakosztujcie wiec! My nie zwiekszymy dla was niczego oprócz
cierpienia!
31. Zaprawde, dla bogobojnych - miejsce szczesliwosci:
32. sady i winnice,
33. i dziewczeta o zaokraglonych piersiach - jednakowej mlodosci,
34. i puchary napelnione!
35. Nie beda oni, tam slyszec ani próznej gadaniny, ani klamstwa.
36. Taka jest nagroda od twojego Pana - dar dobrze obliczony -,
37. od Pana niebios i ziemi i tego wszystkiego, co jest miedzy nimi,
Milosiernego; nie beda oni mieli moznosci przemawiania do Niego.
38. Tego Dnia,;kiedy Duch i aniolowie stana w szeregach, nie beda mogli
mówic, oprócz tego, któremu pozwoli Milosierny, i powie on to, co
sluszne.
39. Ten Dzien to prawda. Przeto ten, kto zechce, znajdzie droge powrotu
do swojego Pana.
40. Zaprawde, dalismy wam ostrzezenie o karze bliskiej, w Dniu, kiedy
czlowiek zobaczy to, co przygotowaly jego rece, i powie niewierny: "O,
gdybym mógl byc prochem!"
307
SURA 79. AN-NAZIAT (WYRYWAJACY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na wyrywajacych gwaltownie
2. Na biegnacych pospiesznie!
3. Na plynacych lekko i
4. Na wyprzedzajacych szybko!
5. I na zarzadzajacych sprawami!
6. Tego Dnia, kiedy zadrzy drzaca,
7. nastapi po tym drzeniu nastepne;
8. serca tego Dnia beda wzburzone,
9. spojrzenia beda pokorne.
10. Oni beda mówili: "Czyz my rzeczywiscie zostaniemy przywróceni do
poprzedniego stanu?
11. Czyz... skoro bylismy koscmi zestalaonymi?"
12. Oni powiedza: "Bylby to wówczas powrót przynoszacy strate!"
13. I bedzie tylko jeden okrzyk przerazenia,
14. i naraz oni znajda sie na czuwajacej ziemi!
15. Czy doszlo do ciebie opowiadanie o Mojzeszu?
16. Oto wezwal go Pan w swietej dolinie Tuwa:
17. "Idz do Faraona - on sie zbuntowal -
18. i powiedz: "Czy ty jestes gotów sie oczyscic?
19. Wtedy ja poprowadze cie do twego Pana, a ty okazesz bojazn Boza."
20. I pokazal mu znak najwiekszy,
21. lecz on uznal to za klamstwo i zbuntowal sie.
22. Nastepnie odwrócil sie plecami, dzialajac pospiesznie.
23. I zebral lud, i obwiescil,
24. mówiac: "Ja jestem waszym panem najwyzszym!"
25. Wtedy Bóg dosiegnal go kara w zyciu ostatecznym i pierwszym.
26. Zaprawde, w tym jest przyklad pouczajacy dla tego, kto jest
bogobojny.
27. Czy was trudniej bylo stworzyc, czy niebo, które On zbudowal?
28. Wzniósl On wysoko jego sklepienie i uksztaltowal je harmonijnie.
29. On zaciemnil jego noc i On wyprowadzil swiatlosc poranna.
30. Nastepnie rozpostarl ziemie.
31. Wyprowadzil z niej wode i pastwiska jej.
32. I On utwierdzil solidnie góry -
33. na pozytek wam i waszych trzód.
34. Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczescie,
308
35. w tym Dniu przypomni sobie czlowiek, nad czym sie trudzil;
36. i pokazany bedzie ogien piekielny temu, kto potrafi widziec.
37. Wtedy, dla tego, kto sie zbuntowal
38. i wolal zycie tego swiata,
39. zaprawde, dla niego miejscem schronienia bedzie ogien piekielny.
40. Lecz dla tego, kto sie lekal stawienia sie przed swoim Panem i
powstrzymywal dusze od namietnosci,
41. to, zaprawde, dla niego Ogród bedzie miejscem schronienia!
42. Beda cie pytac o Godzine: "Kiedyz nadejdzie?"
43. Jak mozesz wspominac o niej?
44. Do twojego Pana nalezy jej ostateczny termin.
45. Ty jestes tylko ostrzegajacym dla tego, kto sie obawia.
46. W Dniu, kiedy oni zobacza owa Godzine - to wyda im sie, jakby
trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek.
SURA 80. ABASA (ZACHMURZYL SIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zachmurzyl sie i odwrócil,
2. bo przyszedl do niego niewidomy.
3. Skad mozesz wiedziec? moze on sie oczysci
4. albo pomysli o napomnieniu i to przypomnienie przyniesie mu korzysc.
5. Jesli kto jest bogaty,
6. to ty sie nim interesujesz;
7. a malo sie troszczysz o to, iz on sie nie oczyszcza.
8. Lecz od tego, kto przychodzi do ciebie przepelniony gorliwoscia
9. i jest pelen bojazni
10. - ty sie odsuwasz.
11. Alez nie! To jest przeciez napomnienie;
12. - I kto zechce; to je sobie przypomni! -
13. ono jest na czcigodnych kartach,
14. wynioslych i oczyszczonych
15. przez rece pisarzy,
16. szlachetnych, sprawiedliwych.
17. Niech zginie czlowiek! Jakze on jest niewdzieczny!
18. Z czego On go stworzyl?
19. On go stworzyl z kropli spermy i wyznaczyl jego los;
20. nastepnie uczynil jego droge latwa.
309
SURA 81. AT-TAKWIR (ZACIEMNIENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kiedy slonce bedzie spowite ciemnoscia
2. i kiedy gwiazdy beda zamglone;
3. kiedy góry beda z miejsca poruszone;
4. kiedy wielbladzice w dziesiatym miesiacu beda calkowicie opuszczone;
5. kiedy dzikie zwierzeta beda zebrane;
6. kiedy morza beda wzburzone;
7. kiedy dusze zostana w pary zlaczone;
8. kiedy zywcem pogrzebana bedzie zapytana,
9. za jaki grzech zostala zamordowana;
10. kiedy karty ksiegi zostana rozpostarte;
11. kiedy niebo zostanie rozsuniete;
12. kiedy ogien piekielny bedzie rozpalony;
13. kiedy Ogród bedzie przyblizony -
14. wtedy dowie sie dusza, co sobie przygotowala.
15. Lecz nie! Przysiegam na planety,
16. wedrujace i znikajace;
17. na noc, kiedy ciemnosc zapada;
18. na poranek, kiedy zaczyna oddychac!
19. To, zaprawde, slowo Poslanca szlachetnego,
20. posiadajacego moc u Wladcy Tronu, zdecydowanego,
21. sluchanego, ponadto godnego zaufania!
22. Wasz towarzysz nie jest opetany!
23. Z pewnoscia on zobaczyl go na jasnym horyzoncie!
24. On nie skapi tego, co skryte.
25. Nie jest to slowo szatana przekletego.
26. Dokad wiec idziecie?
27. To jest tylko napomnienie dla swiatów,
28. dla tych sposród was, którzy chca isc prosto.
29. Lecz wy nie bedziecie chcieli, jesli nie zechce Bóg, Pan swiatów!
SURA 82. AL-INFITAR (ROZDZIELENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kiedy niebo rozdzieli sie
2. i kiedy gwiazdy zostana rozproszone;
3. kiedy morza sie wzburza
310
4. i kiedy groby zostana wywrócone,
5. wtedy kazda dusza sie dowie, co sobie przygotowala i co zaniedbala.
6. O czlowieku ! Cóz ciebie zwiodlo wzgledem twego Pana, Szlachetnego?
7. Tego, który ciebie stworzyl i uksztaltowal cie harmonijnie, i
wymierzyl proporcjonalnie
8. - ulozyl cie w takiej postaci, w jakiej chcial?
9. Otóz wrecz przeciwnie! Za klamstwo uwazaja Sad!
10. Zaprawde, nad wami sa stróze
11. szlachetni, którzy zapisuja;
12. oni wiedza, co wy czynicie!
13. Zaprawde, sprawiedliwi beda w szczesliwosci!
14. Zaprawde, grzesznicy beda w ogniu piekielnym!
15. Oni beda sie tam palic w Dniu Sadu
16. i nie beda mogli oddalic sie od niego.
17. A co ciebie pouczy, co to jest Dzien Sadu?
18. I jeszcze raz: co ciebie pouczy, co to Dzien Sadu?
19. Tego Dnia zadna dusza nie bedzie w stanie nic pomóc innej duszy.
Rozkaz, tego Dnia, bedzie nalezec do Boga!
SURA 83. AT-TATFIF OR AL-MUTAFFIFEEN
(OSZUSCI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Biada oszustom!
2. Tym, którzy kiedy otrzymuja, domagaja sie od ludzi pelnej miary;
3. a kiedy mierza lub waza dla nich, to przyczyniaja sie do ich straty.
4. Czyz oni nie mysla, iz beda wskrzeszeni
5. Dnia wielkiego,
6. Dnia, kiedy ludzie stana przed Panem swiatów?
7. Wcale nie! Zaprawde, ksiega ludzi wystepnych znajduje sie w
Sidzdzinie!*
8. A co ciebie pouczy, co to jest Sidzdzin?
9. To jest ksiega zapisana.
10. Biada tego Dnia tym, którzy pomawiaja o klamstwo;
11. tym, którzy uwazaja za klamstwo Dzien Sadu!
12. Za klamstwo uwaza go tylko kazdy czlowiek wystepny, grzeszny.
13. Kiedy mu recytuja Nasze znaki, on mówi: "To sa basnie praojców!"
14. Alez nie! Przeciwnie, rdza uczynków pokryla ich serca.
15. Wcale nie! Zaprawde, oni tego Dnia beda oddzieleni od swego Pana!
16. Potem beda sie palic w piekle!
311
17. Wtedy bedzie im powiedziane: "To jest to, co uwazaliscie za
klamstwo!"
18. Wcale nie tak! Zaprawde, ksiega sprawiedliwych jest w Illijjun!
19. A co ciebie pouczy, co to jest Illijjun?
20. To jest ksiega zapisana.
21. Beda swiadkami jej owi blisko dopuszczeni.
22. Zaprawde, sprawiedliwi zaznaja szczesliwosci;
23. spoczywajac na lozach, beda spogladac;
24. na ich twarzach poznasz blask szczesliwosci.
25. Beda pojeni winem szlachetnym, pieczetowanym;
26. pieczecia jego bedzie pizmo - niech sie staraja pragnacy tego,
wspólzawodniczac pilnie w staraniach -
27. a domieszka jego bedzie woda z Tasnim
28. - zródla, z którego pic beda owi blisko dopuszczeni.
29. Zaprawde, ci, którzy zgrzeszyli, nasmiewali sie z tych, którzy
uwierzyli;
30. kiedy przechodzili mimo nich, wymieniali miedzy soba spojrzenia;
31. a kiedy powracali do swoich domowników, stroili zarty.
32. A kiedy ich widzieli, mówili: "Zaprawde, oni sa zblakani!"
33. Lecz oni nie zostali poslani, aby byc ich strózami.
34. Jednak dzisiaj ci, którzy uwierzyli, smieja sie z niewiernych;
35. spoczywajac na lozach, spogladaja. Czyz niewierni zostali
wynagrodzeni za to, co czynili?
SURA 84. AL-INSHIQAQ (ROZERWANIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kiedy niebo sie rozerwie
2. i bedzie posluszne swojemu Panu, a tak uczynic nalezy;
3. kiedy ziemia bedzie wyrównana
4. i wyrzuci to, co jest w niej, i stanie sie opustoszala,
5. bedzie posluszna swojemu Panu, a tak czynic nalezy;
6. wtedy, o czlowieku! zwrócisz sie do swego Pana calkowicie i spotkasz
Go.
7. I ten, który otrzyma swoja ksiege w reke prawa,
8. bedzie obliczany rachunkiem lekkim
9. i zwróci sie do swojej rodziny uradowany.
10. A ten, kto otrzyma ksiege spoza swoich pleców,
11. bedzie wzywal swego unicestwienia,
12. Kidedy sie bedzie palil w ogniu.
13. Byl on na lonie swojej rodziny uradowany
312
14. i sadzil, ze juz nie powróci.
15. Wrecz przeciwnie! Zaprawde, Pan obserwowal go doskonale!
16. O nie! Przysiegam na zmierzch
17. i na noc, i na to, co ona oslania;
18. i na ksiezyc, kiedy jest w pelni!
19. -bedziecie wstepowac warstwa po warstwie!
20. Dlaczego zatem oni nie wierza?
21. I kiedy im recytuja Koran, oni nie wybijaja poklonów?
22. Co wiecej! Ci, którzy nie wierza, mówia, ze to klamstwo!
23. Lecz Bóg wie najlepiej, co oni ukrywaja.
24. Wiec obwieszczaj im kare bolesna,
25. pomijajac tych, którzy uwierzyli i pelnili dobre dziela; dla nich
bedzie nagroda nieustanna!
SURA 85. AL-BURUJ (KONSTELACJE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na niebo ozdobione konstelacjami!
2. Na Dzien przyobiecany!
3. Na swiadka i na to, czemu on daje swiadectwo!
4. Zabici zostali Ludzie Rowu
5. - a ogien ciagle podsycany
6. gdy oni siedzieli wokól niego
7. - swiadkowie tego, co czyniono wiernym.
8. Oni zemscili sie na nich tylko dlatego, ze uwierzyli w Boga,
Poteznego, Godnego Chwaly,
9. do którego nalezy królestwo niebios i ziemi. I Bóg jest swiadkiem
kazdej rzeczy!
10. Zaprawde, dla tych, którzy poddawali próbie wierzacych i wierzace,
a potem sie nie nawrócili - dla nich bedzie kara Gehenny; i dla nich
bedzie kara ognia palacego.
11. Zaprawde, dla tych, którzy uwierzyli i którzy pelnili dobre dziela
- dla nich beda Ogrody, gdzie w dole plyna strumyki. To jest wielkie
osiagniecie!
12. Zaprawde, surowosc twego Pana jest straszna!
13. Oto On stwarza po raz pierwszy i powtarza stworzenie!
14. On - Przebaczajacy, Milosciwy!
15. On - Wladca Tronu Godnego Chwaly!
16. On czyni to, co chce!
17. Czy doszlo do ciebie opowiadanie o wojskach,
18. o Faraonie i o ludzie Samud?
313
19. Lecz ci, którzy nie wierza, zaprzeczaja prawdzie,
20. a Bóg otacza ich niewidzialny.
21. To zas jest Koran godny chwaly
22. - na tablicy strzezonej!
SURA 86. AL-TARIQ (GWIAZDA NOCNA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na niebo i na gwiazde nocna!
2. A co ciebie pouczy, co to jest gwiazda nocna?
3. To jest gwiazda przenikajaca.*
4. Kazda dusza ma nad soba stróza!
5. Niech wiec rozwazy czlowiek, z czego on zostal stworzony!
6. Zostal stworzony z cieczy wytryskajacej,
7. która wychodzi spomiedzy ledzwi i zeber.
8. Zaprawde, On jest wladny sprowadzic go
9. w Dniu, kiedy beda badane skryte mysli.
10. Nie bedzie on mial wówczas ani sily, ani pomocnika!
11. Na niebo, które wlada powrotem!*
12. Na ziemie posiadajaca rozpadliny!
13. Zaprawde, to jest slowo rozstrzygajace,
14. nie zadna zabawa!
15. Zaprawde, oni zamyslaja podstep!
16. I Ja zamyslam podstep!
17. Daj wiec nieco wytchnienia niewiernym; daj im jeszcze chwile
zwloki!
SURA 87. AL-ALA (NAJWYZSZY)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Wyslawiaj imie twego Pana, Najwyzszego,
2. który stworzyl i uksztaltowal harmonijnie,
3. który wyznaczyl los i poprowadzil;
4. to On kaze zielenic sie pastwisku,
5. a potem czyni je ciemniejaca pasza.
6. My nauczymy cie recytowac i ty zapomnisz
7. tylko to, co Bóg zechce. Przeciez Bóg zna to, co jawne i co skryte!
8. I My uczynimy latwa dla ciebie droge ku temu, co najpomyslniejsze.
9. Napominaj wiec, jesli napomnienie jest pozyteczne!
10. Opamieta sie ten, kto sie obawia;
11. a odsunie sie od napomnienia najnedzniejszy,
314
12. który sie bedzie palil w ogniu najwiekszym,
13. gdzie ani nie umrze, ani tez nie bedzie zyl.
14. Zas szczesliwy bedzie ten, kto sie oczysci
15. i bedzie wspominal imie swego Pana, i modlil sie.
16. Lecz wy wolicie zycie tego swiata,
17. tymczasem zycie ostateczne jest lepsze i bardziej trwale.
18. Zaprawde, to jest w dawnych ksiegach,
19. ksiegach Abrahama i Mojzesza!
SURA 88. AL-GASHIYA (OSZALAMIAJACE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Czy doszlo do ciebie opowiadanie 0. oszalamiajacym wydarzeniu?
2. Twarze, tego Dnia, pokornie spuszczone,
3. utrudzone, udreczone
4. beda narazone na ogien palacy,
5. beda pojone ze zródla wrzacego.
6. Pozywieniem ich beda tylko suche ciernie,
7. które nikogo nie utucza i nie zaspokajaja glodu.
8. Tego Dnia twarze uszczesliwione
9. i z wlasnych gorliwosci zadowolone
10. beda w Ogrodzie wynioslym,
11. gdzie nie uslysza pustej gadaniny.
12. Tam bedzie zródlo plynace,
13. tam beda loza podniesione,
14. puchary postawione,
15. poduszki w rzad ulozone
16. I kobierce rozeslane.
17. Czyz oni nie popatrza na wielblady, jak one zostaly stworzone?
18. i na niebo, jak ono zostalo wzniesione?
19. i na góry, jak one zostaly utwierdzone?
21. Przypominaj wiec, bo ty jestes tylko napominajacym,
22. a nie jestes zadnym ich wladca.
23. Tylko tego, kto sie odwróci i pozostaje niewiernym,
24. ukarze Bóg kara najwieksza!
25. Zaprawde, do Nas oni powróca!
26. Potem, zaprawde, Nam wypadnie zazadac od nich rachunku!20. i na
ziemie, jak ona zostala rozpostarta?
315
SURA 89. AL-FAJR (JUTRZENKA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na jutrzenke!
2. Na dziesiec nocy!
3. Na podwójne i pojedyncze!
4. Na noc, kiedy przemija!
5. Czy to nie jest przysiega czlowieka rozsadnego?
6. Czy nie widziales, jak postapil twój Pan z ludem Ad
7. i z Iramem, posiadajacym kolumny
8. - czegos podobnego nie stworzono w zadnym kraju -
9. i z ludem Samud, który wydrazyl skale w dolinie,
10. i z Faraonem, wladca pali namiotów?
11. Oni popelniali przestepstwa w kraju
12. i szerzyli w nim zgorszenie,
13. tak iz twój Pan spuscil na nich bicz kary.
14. Zaprawde, twój Pan pilnie wszystko obserwuje!
15. A czlowiek, kiedy Pan go doswiadcza - uszanowawszy go i obdarzywszy
dobrodziejstwami - mówi: "Mój Pan mnie uszanowal!"
16. A kiedy doswiadcza go, ograniczajac mu jego zaopatrzenie, wtedy on
mówi: "Pan mój wzgardzil mna!"
17. Wcale nie! Lecz wy nie szanujecie sieroty;
18. nie zachecacie sie wzajemnie do nakarmienia biedaka;
19. i zjadacie dziedzictwo z wielka chciwoscia;
20. i kochacie bogactwo miloscia ogromna!
21. Ale miejcie sie na bacznosci! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pyl,
22. kiedy przyjdzie twój Pan i aniolowie, szereg za szeregiem,
23. i kiedy zostanie ukazana Gehenna, tego Dnia przypomni sobie
czlowiek:.. lecz na cóz mu sie zda to przypomnienie?
24. Bedzie on mówil: "O, gdybym byl przygotowal cos dla mego zycia!"
25. I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On;
26. i nie skrepuje lancuchami tak jak On.
27. O ty, duszo uspokojona,
28. powróc do twego Pana, zadowolona i z upodobaniem przyjeta!
29. Wejdz wiec miedzy Moje slugi!
30. Wejdz do Mojego Ogrodu!
SURA 90. AL-BALAD (MIASTO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
316
1. Nie! Przysiegam na to miasto!
2. - a ty jestes mieszkancem tego miasta
3. i na rodziciela, i na to, co on zrodzil! twami -
4. Zaprawde, stworzylismy czlowieka w udrece!
5. Czy on sadzi, ze nikt nie bedzie mial nad nim wladzy?
6. Mówi on: "Roztrwonilem majatek ogromny."
7. Czy on sadzi, ze nikt tego nie widzial?
8. Czy nie dalismy mu dwoje oczu, i
9. jednego jezyka i dwóch warg?
10. I czy nie poprowadzilismy go ! na rozstajne drogi?
11. Lecz on nie próbowal wejsc na droge stroma.
12. A co pouczy cie, co to jest droga stroma?
13. To uwolnienie niewolnika
14. albo nakarmienie w dniu glodu
15. sieroty sposród krewnych
16. albo biedaka znajdujacego sie w nedzy.
17. A takze - byc sposród tych, którzy wierza, zachecaja sie wzajemnie
do cierpliwosci, zachecaja sie wzajemnie do milosierdzia. '
18. Ci - to towarzysze prawicy.
19. Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki - to towarzysze lewicy
20. Nad nimi bedzie ogien okrywajacy jak sklepienie.
SURA 91. ASH-SHAMS (SLOñCE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na slonce i na jego jasnosc poranna!
2. Na ksiezyc, kiedy po nim nastepuje!
3. Na dzien, kiedy jasnieje jego blaskiem!
4. Na noc, kiedy okrywa je ciemnoscia!
5. Na niebo i na Tego, który je zbudowal!
6. Na ziemie i na Tego, który ja rozpostarl!
7. Na dusze i na Tego, który ja uksztaltowal!
8. I dal jej sklonnosc - do nieprawosci i bojazni Bozej.
9. Pomyslnosc osiagnal ten, kto ja oczyscil,
10. lecz poniósl strate ten, kto ja zaciemnil!
11. Odrzucil prawde lud Samud przez swój bunt,
12. kiedy sie podniósl najnedzniejszy z nich.
13. I powiedzial do nich poslaniec Boga: "Oto wielbladzica Boga! Dajcie
jej pic!"
317
14. A oni uznali go za klamce i podcieli jej sciegna. Wtedy Pan
zniszczyl ich calkowicie za ten grzech i zrównal, nie obawiajac sie
zadnych nastepstw.
SURA 92. AL-LAIL (NOC)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na noc, kiedy okrywa ciemnoscia!
2. Na dzien, kiedy jasnieje blaskiem!
3. Na Tego, który stworzyl mezczyzne i kobiete!
4. Zaprawde, wysilki wasze sa róznorodne!
5. Ale ten, kto daje i jest bogobojny,
6. i uznaje za prawde nagrode najpiekniejsza
7. - temu My ulatwimy dostep do szczescia.
8. A ten, kto skapi i szuka bogactwa,
9. i za klamstwo uwaza nagrode najpiekniejsza
10. - na tego My sprowadzimy nieszczescie.
11. Na nic mu sie zda jego majatek, kiedy sie sam zaprzepasci.
12. Zaprawde, na Nas spoczywa kierowanie na droge prosta!
13. I, zaprawde, do Nas nalezy zycie ostateczne i pierwsze!
14. Przeto ostrzegam was przed ogniem, który plonie!
15. Pali sie w nim tylko najnieszczesliwszy;
16. ten, który zaprzeczal i odwracal sie.
17. Lecz zostanie odsuniety od niego bogobojny,
18. który daje swój majatek, by sie oczyscic.
19. On nie wyswiadcza nikomu dobrodziejstwa, po to by otrzymac nagrode,
20. lecz jedynie z tesknoty do oblicza swego Pana - Najwyzszego!
21. On z pewnoscia bedzie zadowolony!
SURA 93. AD-DHUHA (JASNOSC PORANKA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na jasnosc poranka!
2. Na noc, kiedy spokojnie zapada!
3. Nie opuscil cie twój Pan ani cie nie znienawidzil.
4. I z pewnoscia ostateczne bedzie lepsze dla ciebie anizeli pierwsze!
5. I z pewnoscia niebawem obdarzy cie twój Pan i bedziesz zadowolony!
6. Czyz nie znalazl cie sierota i czy nie dal ci schronienia?
7. Czy nie znalazl cie bladzacym i czy nie poprowadzil cie droga
prosta?
8. I czy nie znalazl cie biednym, i nie wzbogacil cie?
318
9. Przeto sieroty - nie uciskaj!
10. A zebraka - nie odpychaj!
11. A o dobrodziejstwie twego Pana - opowiadaj!
SURA 94. AL-INSHIRAH OR AL-SHARH (OTWARCIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Czyz nie otwarlismy twojej piersi?
2. Czy nie zdjelismy z ciebie twego brzemienia,
3. które przytlaczalo ci plecy?
4. Czy nie rozglosilismy twojej slawy?
5. Obok trudnosci jest latwosc!
6. Zaprawde, obok trudnosci jest latwosc!
7. Przeto kiedy masz wolny czas, badz skupiony
8. i do twego Pana skieruj twoje pragnienia!
SURA 95. AT-TIN (DRZEWO FIGOWE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na drzewo figowe i oliwkowe!
2. Na góre Synaj!
3. Na to miasto bezpieczne!
4. Stworzylismy czlowieka w najpiekniejszej postaci.
5. Potem uczynilismy go znowu najnizszym sposród tych, którzy sa na
dole;
6. z wyjatkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dziela - dla nich
bedzie nagroda nieustanna.
7. Cóz wiec po tym sklania cie jeszcze, by za klamstwo uwazac Sad?
8. Czyz Bóg nie jest najsprawiedliwszym z sedziów?!
SURA 96. IQRAA OR AL-ALAQ (ZAKRZEPìA KREW)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Glos! w imie twego Pana, który stworzyl!
2. Stworzyl czlowieka z grudki krwi zakrzeplej!
3. Glos! Twój Pan jest najszlachetniejszy!
4. Ten, który nauczyl czlowieka przez pióro;
5. nauczyl czlowieka tego, czego on nie wiedzial.
6. Niestety, nie! Zaprawde, czlowiek sie buntuje,
7. poniewaz czuje sie niezaleznym!
8. Zaprawde, powrócisz przeciez do twojego Pana!
9. Czy widziales tego, który zabrania
10. sludze modlic sie?
319
11. Czy sadzisz, iz on jest na drodze prostej
12. albo ze zaleca bogobojnosc?
13. Czy tez sadzisz, iz on za klamstwo uznaje prawde i odwraca sie?
14. Czyz on nie wie, ze Bóg widzi?
15. Niech sie ma na bacznosci! Jesli nie zaprzestanie, to, zaprawde,
pociagniemy go za kosmyk;
16. za kosmyk klamliwy i grzeszny!
17. Niech on wezwie swoich popleczników!
18. My wezwiemy strazników!
19. Alez nie! Nie sluchaj go! Wybijaj poklony i zbliz sie!
SURA 97. AL-QADR (PRZEZNACZENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zaprawde, zeslalismy go w Noc Przeznaczenia!
2. A co cie pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia?
3. Noc Przeznaczenia - lepsza niz tysiac miesiecy!
4. Aniolowie i Duch zstepuja tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla
wypehuenia wszelkich rozkazów.
5. Ona to pokój az do pojawienia sie zony porannej!
SURA 98. AL-BAIYIN (JASNY DOWóD)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Ci, którzy nie wierza, sposród ludzi Ksiegi, jak i balwochwalcy, nie
zmienili sie, dopóki nie przyszedl do nich jasny dowód:
2. Poslaniec od Boga, który recytuje oczyszczone karty,
3. zawierajace pisma prawdziwe.*
4. Ci, którzy otrzymali Ksiege, rozdzielili sie dopiero wówczas, kiedy
przyszedl do nich jasny dowód.
5. Zostalo im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznajac szczerze Jego
religie - tak jak hanifowie * odprawiali modlitwe i dawali jalmuzne. To
jest religia prawdziwa.*
6. Zaprawde, ci, którzy nie uwierza, sposród ludzi Ksiegi i
balwochwalcy, beda w ogniu Gehenny, gdzie beda przebywac na wieki. Oni
sa najgorsi ze stworzefi!
7. Zaprawde, ci, którzy wierza i którzy czynia dobre dziela - oni sa
najlepsi ze stworzen!
8. Nagroda ich u pana beda Ogrody Edenu, gdzie w dole plyna strumyki.
Beda tain pnebywac na wieki, niesmiertelni. Bóg bedzie z nich
zadowolony i oni beda z Niego zadowoleni. - To bedzie dla tych, którzy
sie obawiaja swego Pana.
SURA 99. AT-ZILZAL (TRZESIENIE ZIEMI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
320
1. Kiedy ziemia zatrzesie sie
swoim trzesieniem
2. i kiedy ziemia wyrzuci swoje ciezary,*
3. i kiedy czlowiek powie: "Co jest z nia?",
4. tego Dnia ona opowie swoja historie,
5. odpowiednio do tego, co objawil jej Pan.
6. Tego Dnia ludzie beda wychodzili grupami, aby im zostaly ukazane ich
czyny.*
7. I ten, kto uczynil dobra na ciezar pylku,* zobaczy je;
8. i ten, kto uczynil zla na ciezar pylku, zobaczy je.
SURA 100. AL-ADIYAT (GALAPUJACE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na galopujace, zadyszane,
2. krzeszace iskry ognia, .
3. które ruszaja do ataku rankiem
4. wzbijajac tuman kurzu,
5. i wdzieraja sie w sam srodek gromadnie!
6. Zaprawde, czlowiek jest niewdzieczny wzgledem swego Pana!
7. I, zaprawde, on sam jest tego swiadkiem!
8. Zaprawde, jego milosc do dóbr jest ogromna!
9. Czyz on nie wie, ze kiedy zostanie wywrócone to, co jest w grobach,
10. i kiedy zostanie wydobyte na jaw to, co jest w piersiach
11. - zaprawde, tego Dnia, ich Pan bedzie o nich doskonale
powiadomiony!
SURA 101. AL-QARIAH (WYDARZENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Wydarzenie przerazajace!
2. Co to jest wydarzenie przerazajace?
3. I co ciebie pouczy, co to jest wydarzenie przerazajace?
4. Tego Dnia ludzie beda podobni do rozproszonych motyli,
5. a góry beda podobne do róznobarwnej greplowanej welny.
6. Wtedy ten, którego szalki beda ciezkie,
7. zazna zycia przyjemnego;
8. a ten; którego szalki beda lekkie,
9. pograzy sie w glebi Czelusci.
10. A co ciebie pouczy, co to jest Czelusc?
11. To jest Ogien Palacy!
321
SURA 102. AL-TAKATHUR (WSPóLZAWODNICTWO)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Zabawia was wspólzawodnictwo w pomnazaniu
2. do chwili, gdy odwiedzicie groby.
3. Wcale nie! Wy wkrótce bedziecie wiedziec!
4. Jeszcze raz nie! Wy wkrótce bedziecie wiedziec!
5. Wcale nie! Gdybyscie wiedzieli wiedza pewna!
6. Z pewnoscia zobaczycie ogien piekielny!
7. Potem, z pewnoscia, zobaczycie go okiem pewnosci!
8. Potem, z pewnoscia, zostaniecie zapytani tego Dnia o suzesliwosc!
SURA 103. AL-ASR (PORA PRZEDWIECZORNA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Na pore przedwieczorna
2. Zaprawde, czlowiek jest na drodze zguby!
3. Z wyjatkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dziela, i
zachecali sie wzajemnie do prawdy, i zachecali sie wzajemnie do
cierpliwosci.
SURA 104. AL-HUMAZA (OSZCZERCA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Biada kazdemu oszczercy znieslawiajacemu!
2. który gromadzi bogactwo i przygotowuje je!
3. Sadzi on, ze jego bogactwo uczyni go niesmiertelnym.
4. Wcale nie! Zostanie on wrzucony do AI-Hutama!s
5. A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama?
6. To jest ogien Boga, buchajacy plomieniem,
7. który wznosi sie ponad serca!
8. On nad nimi tworzy sklepienie
9. na wydhizonych kolumnach.
SURA 105. AL-FIL (SLON)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Czy nie widziales, jak postapil twój Pan z towarzyszami slonia?
2. Czy nie zniweczyl ich podstepu?
3. Czy nie rzucil przeciwko nim ptaków lecacych stadami, które
obrzucily ich kamieniami z palonej gliny?
4. I uczynil ich jak objedzone pole zboza.
322
SURA 106. QURAISH OR THE QURAISH
(KURAJSZYCI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Dla zgody Kurajszytów,
2. dla zgody ich w podrózowaniu zima i latem!
3. Niech oni czcza Pana tego Domu,
4. który ich nakarmil, kiedy byli glodni, i zapewnil im bezpieczenstwo,
aby nie zyli w strachu!
SURA 107. AL-MAUN (WSPOMOZENIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Czy widziales tego, który za klamstwo uwaza religie?
2. To jest ten, który z pogarda odpycha sierote,
3. który nie zacheca do nakarmienia biednego.
4. Biada modlacym sie,
5. którzy sa niedbali w swojej modlitwie,
6. którzy tylko chca byc widziani,
7. a odmawiaja wspomozenia.
SURA 108. AL-KAUTHAR (OBFITOSC)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
s1. Zaprawde, My dalismy tobie obfitosc!
2. Módl sie przeto do twego Pana i skladaj ofiary!
3. Zaprawde, ten, kto ciebie nienawidzi - pozostanie bez potomstwa!
SURA 109. AL-KAFIRUN (NIEWIEMI)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Powiedz: "O wy - niewierni!
2. Ja nie czcze tego, co wy czcicie,
3. ani wy nie jestescie czcicielami tego, Co ja czcze.
4. Ja nie jestem czcicielem tego, co wy czcicie,
5. ani wy nie jestescie czcicielami- tego, co ja czcze.
6. Wy macie wasza religie, a ja mam moja religie."
SURA 110. AN-NASR (POMOC)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwyciestwo,
2. kiedy widzisz ludzi przystepujacych thimnie do religii Boga,
3. glos chwale twego Pana i pros go o przebaczenie! Zaprawde, On jest
ciagle przebaczajacy!
323
SURA 111. AL-LAHAB OR AL-MASAD (SZNUR)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Niech zgina obie rece Abu Lahaba* i niech on sam zginie!
2. Nie zdadza mu sie na nic jego majatek i to, co zyskal.
3. Bedzie sie palil w ogniu plomiennym,*
4. i jego zona - noszaca drzewo;*
5. bedzie ona miec na szyi sznur* z wlókien palmy.
SURA 112. Al-Ikhlaas (CZYSTOŚĆ)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Mów: "On - Bóg Jeden,
2. Bóg Wiekuisty!
3. Nie zrodzi³ i nie zosta³ zrodzony!
4. Nikt Jemu nie jest równy!"
SURA 113. AL-FALAQ (JUTRZENKA)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Mów: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki*
2. przed zlem tego, co On stworzyl,*
3. przed zlem ciemnosci, kiedy sie szerzy,*
4. przed zlem tych, którzy dmuchaja na wezly,*
5. i przed zlem czlowieka zawistnego, w chwili kiedy zywi zawisc!"
SURA 114. AL-NAS (LUDZIE)
W imie Boga Milosiernego i Litosciwego
1. Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi,
2. Króla ludzi,.
3. Boga ludzi, 4. przed zlem kusiciela, wycofujacego sie skrycie,
5. który podszeptuje pokuse w serca ludzi
6. sposród dzinnów i ludzi. "

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.