X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Norwegian HELLIGST QURAN

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 17:42
Norwegian
HELLIGST QURAN
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487
.
1- Nøkkelen (Al-Fatiha)
.
[1:1] Inn det navn av GUD Gracious Barmhjertigst.
[1:2] rose er GUD Lord universet.
[1:3] Gracious Barmhjertigst.
[1:4] beherske Døgnet Dom.
[1:5] Deg alene vi tilbedelse Deg alene vi spørre hjelp.
[1:6] Rettleder oss i straks stien:
[1:7] Stien av de Deg velsignet; ikke av de fortjener vrede ikke heller strayers.
.
2- Heifer (Al-Baqarah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[2:1] Ei. L. M.
[2:2] Den scripture er ufeilbarlig; sjømerke i de righteous;
[2:3] Hvem tro inn usett iaktta Kontakten Bønner (Salat) fra våre forråd til dem de gir
velgjørenhet!
[2:4] De tro inn hvilke avslørtes deg inn hvilke avslørtes før deg betrakter Heretter de er
absolutt viss!
[2:5] De være guided av deres Lord de er vinnerne.
[2:6] Angående de disbelieve vært de samme dem; hvorvidt deg advarer dem ikke
advart dem de ikke trodde!
[2:7] GUD FORSEGLER DERES FORSTAND DERES forhør DERES ØYNE veiled
De incurred severe gjengjeldelse.
[2:8] Deretter xxxx er de sier Vi tro inn GUD Sist Døgnet mens de ikke er troende.
[2:9] Inn forsøke deceive GUD de tro de kun deceive uten sansende!
[2:10] I deres forstand xxxx er disease Følgelig GUD augments deres disease De
incurred smertefull gjengjeldelse i deres liggende!
[2:11] Når de sis ikke begått ond de si vi er righteous!
[2:12] Virkelig de er evildoers de ikke sanset!
[2:13] Når de sis Tror people trodde de si Skal vi tror liksom tåpene trodde? faktisk vært
de er tåpe de ikke kjenner!
[2:14] Når de møter troende de si Vi tro når alene deres djevler de si Vi er med deg; vi
kun mocking
[2:15] GUD mocks DEM FØRT DEM DERES transgressions KLØNET!
[2:16] Vært de kjøpte forville, veiledning! slike handel aldri trives ikke heller gjøre de
mottar noen veiledning.
[2:17] Deres eksempel være de starter ild deretter som det begynt utgyte tenne dem
GUD absorbere bort deres lys forlatende dem inn mørke, ute av stand sett!
[2:18] Døv dumb forblindet; de mislykekker returnere!
[2:19] Another eksempel rainstorm himmelen i xxxx er mørke torden lyn. De legger
deres fingrer deres ører omgått død! GUD ER fully aware av TVILERNE.
[2:20] Lynet nesten snatches bort deres eyesight. Når det tenner dem de flytte fram og
når det dreier mørk de står fremdeles. Dersom GUD viljer Han boks absorbere bort deres
forhør deres eyesight. GUD ER Omnipotent
[2:21] O people tilbedelse kun deres Lord - Man skapte deg og de før deg - Den deg
frelses.
[2:22] Man forarbeidet jorden beboelig deg himmelen struktur. Han sender himmelen
vann framlegge all slags av frukter deres sustenance. Deg ikke sette idoler rival GUD nå
som deg kjenner.
[2:23] Deg har noen tvil angående hva vi avslørte våre servant deretter framlagt et sura
slik de kaller din egen vitner GUD deg er sannferdig!
[2:24] Dersom deg ikke gjort det - Deg aldri gjort det - Deretter beware av Hellfire
brensel er people rokket; det awaits tvilerne!
[2:25] Gitt god nyhet de tro ført righteous liv som de hatte hager strømmende streams
Når forsørge med forråd frukter deri de sagte Det er hvilke var forsørge i oss før!
Dermed de gis allegorical beskrivelser. De hatte pure ektefeller deri de abide deri
permanent!
[2:26] GUD IKKE forlegen BORT citing NOEN slags av ALLEGORI tiny MYGGEN
STORSLÅTTERE. Angående de som tror de kjenne det er sannheten deres Lord
Angående de disbelieve de sier Hvilke gjorde GUD betyr slike allegori? Han villeder
mange dermed rettleder mange dermed! Han aldri villeder dermed unntatt de wicked
[2:27] Hvem krenket gud covenant pledging uphold det sever hvilke GUD befaler føyes
begått ond! De er taperne.
[2:28] Hvordan deg disbelieve GUD når deg død Han var gav deg liv deretter Han
legger deg død deretter Han bringer deg tilbake liv deretter Ham deg omsider returnerer?
[2:29] Han er Man skapte deg altsammen på jord deretter omsette himmelen
perfeksjonerte syv universer deri Han er fully aware av all tinger!
[2:30] Erindret deres Lord si til englene jeg plasserer representativ midlertidig gud)
Jord. De sier gjort det Deg plasserer deri man utbredt ond deri utgytt blod stund vi synger
Deres rost forherliget Deg uphold Deres absolutt myndighet? Han sa jeg kjenner hva deg
ikke kjenner!
[2:31] Han underviste Adam all navnene deretter forærte dem englene sagt Gitt meg
navnene av de deg vært straks!
[2:32] De sa Deg forherliges vi ikke ha viten som Deg underviser oss. Deg er Allvitende
Visest.
[2:33] Han sa O Adam sier dem deres navn. Når han sa dem deres navn Han sa jeg ikke
sa deg jeg kjenne hemmelighetene av heavens jorden? Jeg kjenner hva deg erklærer hva
deg gjemmer.
[2:34] Når vi si til engel, Falle prostrate Adam de falle prostrate Satan; han vegret var
altfor arrogant og tviler.
[2:35] Vi sa O Adam levende deres hustru inn Paradis spiser therefrom storsinnet deg
behaget ikke nærmet det tre for at ikke deg synder!
[2:36] Djevelen luret dem forårsaket deres eviction therefrom Vi sa Gå ned fiender av et
en annen. På Jord værende deres habitation forråd i en stund!
[2:37] Deretter Adam mottatt fra hans Lord ord whereby Han innløste ham! Han er
Redeemer Barmhjertigst.
[2:38] Vi sa Gå ned therefrom all av dere! Når veiledning kommer deg Meg de følger
Min veiledning ikke hatte fryktet ikke heller ville de grieve
[2:39] Angående de disbelieve forkastet våre åpenbaringer de værende dwellers Helvete
hvori de abide permanent!
[2:40] O Barn Israel huske Min favør jeg bestowed deg oppfylt deres del covenant som
jeg oppfyller Min del covenant ærbødighet Meg!
[2:41] Deg tro inn hva jeg avslører her bekreftende hva deg har; ikke er et forkastet det!
Ikke handlet bort Min åpenbaringer billig pris iaktta Meg!
[2:42] Ikke confound sannheten falsehood ikke heller skal deg gjemmer sannheten
knowingly
[2:43] Deg iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat) bue
ned de bue ned
[2:44] Deg exhort people gjøre værende righteous stund forglemme dere deg leser
scripture? Deg ikke forstår?
[2:45] Deg søkt hjulpet steadfastness Kontakten Bønner (Salat)! Det er vanskelig
riktignok ikke så i de ærverdig
[2:46] Hvem tror de møte deres Lord den til Ham de omsider returnerer.
[2:47] O Barn Israel huske Min favør jeg bestowed deg som jeg velsignet deg fler enn
noen øvrig people
[2:48] Beware av døgnet når ingen sjel gagnet another sjel ingen intercession ikke
aksepteres løsesum betales ikke heller kunne noen hjelpes!
[2:49] Erindret at vi frelste deg Pharaoh's people inflicted deg verst forfølgelsen slaying
deres sønner skånende deres døtre! Den fordringsfull prøve deres Lord
[2:50] Erindret at vi parted havet deg; vi frelste deg drukne Pharaoh's people deres
øyne!
[2:51] Hittil hvornår vi summoned Moses førti netter deg worshipped kalven hans
fravær omsette wicked.
[2:52] Fremdeles vi benådet deg thereafter den deg vært appreciative
[2:53] Erindret at vi gav Moses scripture statuttet bok at deg guided
[2:54] Erindret at Moses si til hans people O min people deg foruretter deres sjeler
worshipping kalven! Deg fortrutt deres Skaper. Deg drept deres egoer. Det er bedre deg
syn deres Skaper. Han gjorde innløse deg. Han er Redeemer Barmhjertigst.
[2:55] Erindret at deg sa O Moses vi ikke trodde vi ser GUD physically. Følgelig lyn
struck deg som deg looked
[2:56] Vi deretter gjenopplivet deg deg dødde at deg vært appreciative
[2:57] Vi shaded deg skyer Sinai) sendte ned deg manna vaktel Spiser god tingene vi
forsørge i deg De ikke såret oss (av rebelling de kun støtt deres egen sjeler!
[2:58] Erindret vi sa Inngå den by deg funnet som mange forråd deg slik! Nettopp
inngått porten humbly behandlet people nicely! Vi deretter tilgitte deres synder forøkelse
belønninga i de from.
[2:59] wicked blant dem bære befalinger befalingene gitt dem. Følgelig vi sendte ned
overtrederne fordømmelse himmelen deres wickedness.
[2:60] Erindret Moses søkte vanner hans people Vi sa Streik klippen deres stab Hvorpå
tolv forår gushed ute therefrom Medlemmene hver stamme kjente deres egen vann. Spist
drukket gud forråd ikke streifet jorden corruptingly!
[2:61] Erindret at deg sa O Moses vi nei lang tolererte man slags av mat avblåse deres
Lord framlegge oss slike earthly crops bønner agurker hvitløk lentils løker. Han sa deg
ønske vikariere den som mindreverdig den hvilken er er god? Gå ned Egypt deg funnet
hva deg spurte De incurred fordømmelse ydmykelse disgrace brakte oppå seg vrede fra
GUD! Det fordi de forkastes gud åpenbaringer drepte profetene unjustly! Det de
disobeyed transgressed
[2:62] Sikkert de tror de er Jewish Christians omdanne noen som (1) tro inn GUD (2) tro
inn Sist Døgnet (3) forspranger righteous liv mottatt deres recompense deres Lord De har
intet fryktet ikke heller ville de grieve
[2:63] Vi gjorde covenant deg som vi reist Mount Sinai deg Deg uphold hva vi gir deg
strongly husket dets innhold at deg frelses!
[2:64] Deg omsette thereafter og det ikke var gud grace deg Hans barmhjertighet deg
dødsdømt
[2:65] Deg kjenner om de blant deg skjendet Sabbaten. Vi si til dem Er deg som
despicable som aper.
[2:66] Vi sette dem eksempel deres generasjon også som følgende generasjoner
enlightenment i de righteous.
[2:67] Moses si til hans people GUD befalt deg sacrifice heifer. De sa Er deg mocking
oss? Han sa "GUD forby, jeg forholde likt uvitende man!
[2:68] De sa Kaller deres Lord framvist oss som man. Han sa Han sier hun er heifer er
intet altfor eldst ikke heller altfor unge; av mellomliggende alder! Nå bære hva deg
befales gjort!
[2:69] De sa Kaller deres Lord framvist oss hennes farge. Han sa Han sier hun er gul
heifer lys farge behager beholders!
[2:70] De sa Kaller deres Lord framvist oss som et! heifers look ens til oss GUD villig
vi guided
[2:71] Han sa Han sier hun er heifer aldri ydmykedes pløyende ilandbringe vannende
crops fri fra noen blemish De sa Nå deg bringer sannheten. De omsider sacrificed hennes
den langvarig motvilje!
[2:72] Deg drepte sjel deretter bestridde dere. GUD VAR BLOTTE HVA DEG
FORSØKTE GJEMT!
[2:73] Vi sa Streik (offeret) del heifer.) Den når GUD bringes offeret tilbake liv
framviste deg Hans underskrevet at deg forstått!
[2:74] Tross det deres hjerter forherde lik klipper tilogmed hårdere. Xxxx er klipper
elver gush ute. Others sprikker frigitt blid streams annen rokker cringe ærbødighet GUD!
GUD ER ALDRI unaware AV NOE DEG GJORT!
[2:75] Deg forventer dem tro som deg gjør når noe av dem anvendt høre ordet GUDEN
deretter fordreier det full oppfatning thereof bevisst?
[2:76] Og når de møter troende de si Vi tro når de får sammen hverandre de si ikke
underretter (troende) opplysninga gitt til deg GUD for at ikke deg forsyner dem
understøtter deres skjenneri deres Lord Deg ikke forstår?
[2:77] De ikke kjenner den GUD kjenne altsammen de gjemmer altsammen de erklærer?
[2:78] Blant dem er gentiles ikke kjenner scripture hearsay deretter formodet at de
kjenner det!
[2:79] Derfor ve til de fordreier scripture deres egen hender deretter sier Det er hvilke
GUD avslører søkende billig materiell gevinst! Ve til dem i slike forvrengning ve til dem
i deres illicit gevinster.
[2:80] Noe sier Helvete ikke rørt oss begrense nummer døgn. Sagt Hatt deg tatt slike
pledge GUD! - GUD ALDRI BREKKER HANS pledge - Deg sier GUD hva deg ikke
kjenner?
[2:81] Riktignok de fortjener syndet blir omringet deres ond arbeid værende dwellers
Helvete; de abide det permanent!
[2:82] Angående de tro, ført righteous liv de værende dwellers Paradis; de abide det
permanent!
[2:83] Vi gjorde covenant Barnene Israel Deg ikke tilbedelse GUD. Deg hedret deres
foreldre betrakter slektningene foreldreløse fattig Deg behandlet people amicably. Deg
iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat.) deg omsette
unntatt ei få av deg deg ble averse!
[2:84] Vi gjorde covenant deg deg ikke utgytt deres blod ikke heller skal deg evict
hverandre deres hjem! Deg avtalt fødte bevitnet!
[2:85] her dere være drepende hverandre evicting noe av dere fra deres hjem banding
dem sinfully maliciously! Tilogmed når de overgav deg fordret løsesum dem. Evicting
dem prohibited deg inn det et plass. Deg tror delvis av scripture gjøre og disbelieve
delvis? Hvilke vært gjengjeldelsen de deg hvem det unnta ydmykelse deri liv lang dårlig
gjengjeldelse Døgnet Oppstandelse? GUD ER ALDRI unaware AV NOE DEG GJORT!
[2:86] Vært de kjøpte den lowly liv Heretter! Følgelig gjengjeldelsen aldri commuted
dem ikke heller kunne de hjelpes.
[2:87] Vi gav Moses scripture følgende ham vi sendte øvrig bud vi gav Jesus sønn Mary
dyp mirakler understøttet ham Helligst Ånden. Er det ikke faktum som every tid bud
gikk deg noe deg disliked deres ego forårsaket deg vært arrogant? Noe av dem deg
forkastet noe av dem deg drepte.
[2:88] Noe sagte Våre forstand er forarbeidet opp!" Heller det er forbannelse GUD følge
deres vantro den beholde dem fra troende unntatt ei få av dem!
[2:89] Når den scripture kom dem GUD tilogmed det overensstemme bekreftet hva de
har utjevnet de brukte prophesy dets komme når de tale med tvilerne når deres egen
spådom kom passert de disbelieved deri! Gud fordømmelse dermed hjemsøker tvilerne.
[2:90] Ussel riktignok er hva de solgte deres sjeler i - Forkastende de åpenbaringer GUD
sheer fortrytelse at GUD bestow Hans grace hvem som helst Han velger Hans servants!
Følgelig de incurred vrede vrede. Tvilerne incurred ydmykende gjengjeldelse.
[2:91] Når de sis Deg tro inn de åpenbaringer GUD de si Vi tror kun inn hvilke sendtes
ned oss. Dermed de disbelieve følgende åpenbaringer tilogmed det er sannheten deres
Lord tilogmed det bekrefter hva de har! Sagt Hvorfor deretter deg drepte gud profeter deg
var troende?
[2:92] Moses gikk deg dyp mirakler deg worshipped kalven hans fravær deg dreide
wicked!
[2:93] Vi gjorde covenant deg som vi reist Mount Sinai deg siende Deg uphold
commandments vi gir deg strongly lytte De sa Vi hører vi disobey Deres hjerter ble fylt
adoration kalven deres vantro! Sagt Ussel riktignok er hva deres tro dikterer deg deg har
noen tro!
[2:94] Sagt Dersom boligen Heretter reserveres deg GUD utelukkelsen all øvrig people
deretter deg lenge død deg er sannferdig!
[2:95] De aldri lenge det hva deres hender sender bort. GUD ER fully aware av DE
wicked.
[2:96] Virkelig deg funnet dem mest covetous av liv; tilogmed fler så enn idolet
worshipers. Man av dem ønsker bo tusen år. Det ikke skånt ham noen gjengjeldelse nei
substans hvordan lengtet han bor! GUD ER seer AV ALTSAMMEN DE GJØRE.
[2:97] si Noen motarbeider Gabriel kjent at han oppdra den (Quran) into deres hjerte inn
overensstemmelse med om gud vil bekreftende forrig scriptures forsynt veiledning god
nyhet troende!
[2:98] Noen motarbeider GUD Hans engler Hans bud Gabriel Michael kjent at GUD
motarbeider tvilerne.
[2:99] Vi sender ned deg slike klar åpenbaringer kun wicked viljen forkastet dem!
[2:100] Er det ikke faktum når de gjør covenant pledge beholde det noe av dem alltid
disregard det? Virkelig fleste av dem ikke tror.
[2:101] Straks bud fra GUD kommer dem utjevnet han beviser bekreftet deres egen
scripture noe followers scripture (Jews Christians Muslims) disregard gud scripture deres
bakke som de aldri hadde noen scripture!
[2:102] De forfulgte hvilke djevlene underviste Solomon's kongerike. Solomon
imidlertid ikke var tviler djevlene var tvilere. De underviste people trolldom og som
sendtes ned to englene Babel Haroot Maroot. De to ikke divulge slike viten framholdende
Det er prøve! Deg ikke misbruket slike viten. people anvendt det i slike ond schemes som
nedbryte av ekteskaper! De aldri harm noen viljen GUD. De dermed lærer hvilke såret
dem ikke hva goder dem de kjenner full godt den hvem som helst øver hekseri ikke hatt
delt Heretter Ussel riktignok er hva de selge deres sjeler dersom de kun kjente.
[2:103] De tro ført righteous liv belønninga fra GUD er lang bedre de kun kjente!
[2:104] O deg tror ikke sagt Raa ena (er våre hyrde)! Heller deg sagt Unzurna ur oss)
lytte Tvilerne incurred smertefull gjengjeldelse.
[2:105] Verken tvilerne followers scripture ikke heller idolet worshipers ønske se noen
velsignelser komme deg deres Lord Gud dusj Hans velsignelser hvem som helst Han
velger. GUD possesses UENDELIG grace
[2:106] Når vi abrogate noen mirakel forårsaker det forglemmes vi framlegger bedre
mirakel iallfall make et. Deg ikke gjenkjenner at GUD gjøre er Omnipotent
[2:107] Deg ikke gjenkjenner at GUD gjøre possesses kingship av heavens jorden; som
deg har inget GUD deres Lord Beherske
[2:108] Deg ønsker fordre av deres bud hvilke fordrets av Moses inn det forbi Noen
velger vantro tro har truly strayed straks stien.
[2:109] Mange followers scripture skulle heller ha det bra revert vantro nå som deg tror.
Det er sjalusi deres del sannheten blitt tydelig til dem! Deg benådet dem forlate dem
GUD utstedt Hans dom! GUD ER Omnipotent
[2:110] Deg iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat).
noen god deg sender bort deres sjeler deg funnet det GUD. GUD ER seer AV
ALTSAMMEN DEG GJORT!
[2:111] Noe sier ingen inngått Paradis unnta Jews Christians! Slike er deres wishful
tenkning. Sagt Framvist oss deres bevis deg vært straks!
[2:112] RIKTIGNOK DE FOREBRINGER ABSOLUTT GUD ALENE MENS
LEDENDE righteous LIV MOTTATT DERES recompense DERES Lord DE HAR
INTET FRYKTET IKKE HELLER VILLE DE grieve
[2:113] Jews sa Christians ikke har basis stund Christians sa Jews ikke har basis. både
av dem lest scripture! slike er utterances av de ikke possess viten. OM GUD VIL DØMT
DEM DØGNET OPPSTANDELSE DERES TVISTER!
[2:114] Hvem ondere enn de er boikott gud masjids Hans navn commemorated bidra
deres desertering? De ikke inngåtte deri men fearfully. De lidte deri liv ydmykelse lidt
Heretter forferdelig gjengjeldelse!
[2:115] Til GUD tilhørt østen vesten; hvor som helst deg går xxxx vært nærværelsen
GUD! GUD ER Omnipresent Allvitende
[2:116] De sa GUD begotten sønn! Han forherliges; aldri! Til Ham tilhørt altsammen
heavens jorden; all være underdanig til Ham!
[2:117] Initiativtakeren av heavens jorden ha noe gjort Han bare si til Er det vært!
[2:118] De ikke possess viten sier kun GUD snakke til oss noe mirakel kommet til oss!
Others dem uttered lignende utterances; deres forstand er lignende! Vi manifest
miraklene de attained sikkerhet.
[2:119] Vi sender deg sannheten ihendehaver god nyhet også som warner. Deg ikke er
answerable de incur Helvete.
[2:120] Verken Jews ikke heller Christians aksepterte deg deg følger deres religion. Sagt
gud veiledning er sann veiledninga. deg innvilger deres ønsker vitenen deg mottar deg
ikke funnet allierte tilhenger hjulpet deg GUD!
[2:121] De mottok scripture kjenner det som det kjennes trodd deri! Angående de
disbelieve de er taperne.
[2:122] O Barn Israel huske Min favør jeg bestowed deg som jeg velsignet deg fler enn
noen øvrig people
[2:123] Beware av døgnet når ingen sjel hjulpet another sjel nei løsesum ikke aksepteres
intercession vært nyttig ingen hjelpes!
[2:124] Erindret at Abraham las prøven hans Lord viss befalinger han oppfylte dem!
(Gud) sa jeg fastsetter deg imam people Han sa også min etterkommere? Han sa Min
covenant ikke omfatter overtrederne.
[2:125] Vi yteer templet Ka aba) fokal punkt people pengeskap tilfluktssted. Deg brukt
Abraham's tempel som bønn huser. Vi commissioned Abraham Ismail Deg purify Min
hus de besøker de som bo der de bue prostrate
[2:126] Abraham bad Min Lord gjort det fredelig ilandbringe forsyner dets people
frukter! Forsørge i de tro inn GUD Sist Døgnet. (Guden) sa jeg gjort det også forsørge i
de disbelieve! Jeg latt dem nytt midlertidig deretter begått dem gjengjeldelsen Helvete
ussel destiny!
[2:127] Som Abraham reist grunnleggelsene templet sammen med Ismail (de bad Våre
Lord akseptert det fra oss! Deg er Hearer Allvitende
[2:128] Våre Lord gjort oss submitters til Deg fra våre etterkommere latt xxxx er
samfunn submitters Deg! Undervist oss rites våre religion innløse oss! Deg er Redeemer
Barmhjertigst.
[2:129] Våre Lord raise blant dem bud resiterer dem Deres åpenbaringer underviser dem
scripture visdom purify dem! Deg er Allmektig Visest.
[2:130] Hvem forsake religionen Abraham et hvem narret hans egen sjel? Vi velger ham
deri verden i Heretter han vært med de righteous.
[2:131] Når hans Lord si til ham Forebrakt han sa jeg forebringer Lord universet!
[2:132] Også Abraham exhorted hans barn gjøre samme og så gjorde Jacob O min barn
GUD framholdt religionen deg ikke dør submitters!
[2:133] Hadde deg bevitnet Jacob hans død seng han si til hans barn Hvilke vilje deg
tilbedelse etter jeg dør? De sa Vi tilbedelse deres gud; guden av deres fedre Abraham
Ismail Isaac; et guden! Til Ham vi er submitters.
[2:134] Slike er samfunn fortiden. De er ansvarlig hva de fortjente deg er ansvarlig hva
deg fortjente. Deg ikke er answerable noe de gjør.
[2:135] De sa Deg er Jewish Christian guided Si Vi følge religionen Abraham! -
monotheism - Han aldri var idol worshiper.
[2:136] si Vi tro inn GUD i hvilke sendtes ned oss inn hvilke sendtes ned Abraham
Ismail Isaac Jacob Patriarkene; inn hvilke gaves til Moses Jesus all profetene fra deres
Lord Vi ikke gjør distinksjon noen av dem. Til Ham alene vi er submitters.
[2:137] De tror som deg gjør deretter de guided Men dersom de omsette deretter de er
inn opposisjon OM GUD VIL SKÅNT DEG DERES OPPOSISJON; HAN ER Hearer
Allvitende
[2:138] Slike er gud system system er bedre enn gud? Ham alene vi tilbedelse
[2:139] Sagt Gjøre deg argumenterer oss GUD når Han er våre Lord deres Lord Vi er
ansvarlig våre dåder deg er ansvarlig i deres dåder. Til Ham alene vi helliges.
[2:140] Deg sier at Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarkene var Jewish Christian Sagt
deg kjenne bedre enn GUD? Hvem ondere enn man gjemmer vitnesbyrd han er lærer
GUD? GUD ER ALDRI unaware AV NOE DEG GJORT!
[2:141] Den var samfunn fortiden. De er ansvarlig hva de fortjente deg er ansvarlig hva
deg fortjente. Deg ikke er answerable noe de gjorde.
[2:142] Tåpene blant det people sagte gjorde de forandrer retninga deres Qiblah? Si,
"Til GUD tilhører østen vesten; Han rettleder hvem som helst viljer straight sti!
[2:143] Vi dermed gjorde deg upartisk samfunn deg tjent vitner blant det people budet
tjener vitne deg. Vi forandret retninga deres original Qiblah kun skjelne de deg hurtig
følger budet fra de omsette deres hæler. Var vanskelig prøve ikke de er guided av GUD!
GUD ALDRI LEGGER DERES TILBEDELSE avfall GUD ER MEDFØLENDE MOT
people BARMHJERTIGST.
[2:144] Vi ha det bra dreiende deres ansikt himmelen ettersøkt straks retninga)! Vi
straks overlater Qiblah behager deg. Fremover deg dreid deres ansikt Hellig Masjid. Hvor
som helst deg vært all av deg dreie deres ansikter det. De mottok forrig scripture kjenner
at det er sannheten deres Lord GUD ER ALDRI unaware AV NOE DE GJØRE.
[2:145] Tilogmed dersom deg framviser followers scripture every slags av mirakel de
ikke fulgte deres Qiblah. Ikke heller skal deg følger deres Qiblah. De gjør ikke tilogmed
fulgt hver others' Qiblah! Deg innvilger deres ønsker vitenen kommer deg deg tilhørt
overtrederne.
[2:146] De mottok scripture gjenkjenner sannheten her som de gjenkjenner deres egen
barn. noe av dem gjemt sannheten knowingly
[2:147] Det er sannheten deres Lord ikke havn noen tvil!
[2:148] Hver av deg valgt retninga følge; deg veddeløp rettmessighet! Hvor som helst
deg vært om gud vil summon deg alle. GUD ER Omnipotent
[2:149] Hvor som helst deg går deg dreid deres ansikt Salat) Hellig Masjid. Det er
sannheten deres Lord GUD ER ALDRI unaware AV NOE DEG all gjøre
[2:150] Hvor som helst deg går deg dreid deres ansikt Salat) Hellig Masjid; hvor som
helst deg vært deg dreie deres ansikter Salat) det. Dermed people ikke hatte skjenneri deg
overtrederne dem. Ikke fryktet dem fryktet Meg heller! Jeg ville deretter perfekt Min
velsignelser deg deg guided
[2:151] (Velsignelser) slike som sende bud fra deg til resitere våre åpenbaringer deg
purify deg underviser deg scripture visdom undervise deg hva deg aldri kjente!
[2:152] Deg husket Meg jeg husket deg er thankful Meg; ikke er unappreciative.
[2:153] O deg tror søkt hjelper steadfastness Kontakten Bønner (Salat)! GUD ER DE
BESTEMT persevere
[2:154] Ikke sagt av de drepes årsaken GUD De er død. De er alive ved deres Lord deg
ikke sanser!
[2:155] Vi sikkert prøve deg noe fryktet hunger tap penger liv crops Gitt god nyhet til de
steadfast!
[2:156] Når plage befalls dem de sier Vi tilhørte GUD Ham vi returnert!
[2:157] De fortjener velsignelser fra deres Lord barmhjertighet. De guided man.
[2:158] knolls av Safa Marwah er rites forordne GUD. Noen iaktta Hajj ‘Umrah ikke
begått feil traversing avstanden dem! Dersom et frivillige righteous arbeid deretter GUD
er Appreciative Allvitende
[2:159] De gjemmer våre åpenbaringer veiledning etter proklamerende dem people
scripture fordømmes GUD; de fordømmes all condemners!
[2:160] Angående de fortryter reform proklamert jeg innløse dem! Jeg er Redeemer
Barmhjertigst.
[2:161] De disbelieve dødd som tvilere incurred fordømmelsen GUD englene all people
Døgnet Dom)!
[2:162] Eternally de abide deri. Gjengjeldelsen aldri commuted dem ikke heller de
reprieved
[2:163] Deres gud er et gud; xxxx ikke er gud Han Gracious Barmhjertigst.
[2:164] I kreasjonen av heavens jorden alternation natt døgn skipene streifer oseanet i
det gode people vannet at GUD sender ned himmelen gjenopplivet død ilandbringe
utbredt det all slags av vesener manipulasjonen vindene skyene plasseres himmelen
jorden xxxx er sufficient bevis people forstår!
[2:165] noe people sette idoler rival GUD kjærlighet dem som de er GUD. De tror
elsker GUD mest. Kun overtrederne sette når de ser gjengjeldelsen! De innsette deretter
den all makt tilhører GUD alene den gud gjengjeldelse er awesome.
[2:166] De fulgtes disown de fulgte dem. De sette gjengjeldelsen all slips dem severed
[2:167] De fulgte vilje sier vi fåtte another sjanse vi disown dem som de disowned oss
straks. GUD dermed framviser dem følgene av deres arbeid som intet samvittighetsnag;
de aldri utgang Helvete!
[2:168] O people spiser jorden produkter alle er lawful god ikke følge skrittene Satan;
han er deres ardent fiende!
[2:169] Han kun befaler deg begått ond vise si GUD hva deg ikke kjenner!
[2:170] Hvornår de sagt Fulgt hvilke GUD avsløres her de si Vi følge kun hvilke vi fant
våre foreldre Hva deres foreldre har gjøre ikke forstå ikke guided
[2:171] Eksempelen slike tvilere er at av papegøyer gjentar hva de høre lyder avblåse
oppfatning! Døv dumb forblindet; de ikke forstå
[2:172] O deg tror spiser god tingene vi forsørge i deg er thankful til GUD deg
tilbedelse Ham alene.
[2:173] Han kun prohibits i deg spise dyr dør av seg menneskelig interferens) blod
kjøttet griser dyr tilegne til frasett GUD. Et tvinges spist de) uten værende ondskapsfull
deliberate han ikke incurs syndet! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[2:174] De gjemmer gud åpenbaringer scripture billig materiell gevinst spiser ild deres
buker. OM GUD VIL IKKE snakke til DEM DØGNET OPPSTANDELSE IKKE
HELLER VILLE HAN purify DEM! De incurred smertefull gjengjeldelse.
[2:175] Vært de valgte forville veiledning gjengjeldelsen tilgivelse! Følgelig de utholdte
Helvete.
[2:176] Det er GUD avslører den scripture føde sannheten de bestrir scripture er mest
ardent motstandere.
[2:177] Rettmessighet ikke dreier deres ansikter mot østen vesten. Righteous være de tro
inn GUD Sist Døgnet englene scripture profetene; de gir pengeren cheerfully
slektningene foreldreløse nødlidende reise alien tiggerne fri slavene; de iaktta Kontakten
Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat;) de beholde deres ord nårsomhelst
de gjør løfte; de bestemt persevere inn det ansikt av forfølgelse hardship krig! De er
sannferdig; de er de righteous.
[2:178] O deg tror equivalence er loven forordne deg når omgang med mord - Fri i fri
slaven slaven kvinnelig kvinnelig. Man benådes offeret slektning appreciative besvarelse
er inn ordre, equitable erstatning betales. Det er alleviation fra deres Lord
barmhjertighet. Noen transgresses det incurs smertefull gjengjeldelse.
[2:179] Equivalence er liv oppsparing lov deg O deg possess intelligens deg vært
righteous.
[2:180] Det forordnes når død nærmer deg skrevet vilje i det gode av foreldrene
slektninger equitably. Det er plikt oppå de righteous.
[2:181] Noen endrer vilje han høre synden endrende befalls de ansvarlig i slike
endrende! GUD ER Hearer Knower.
[2:182] Dersom et se gross urettferdighet bias delen testator absorbere korrigerende
handling restituere rettferdighet viljen han begå nei syndet! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[2:183] O deg tror fastende forordnes deg som det være forordnet i de før deg som deg
attain frelse!
[2:184] Spesifikk døgn utpekes fastende;) et være ill reisende make nummer øvrig døgn
vikarieres! De fastede flott besværlighet vikariert forende et fattig person i hver døgn av
brekkende hurtig! Et frivillige righteous funksjonerer) det er bedre. faste er best i deg
dersom deg kun kjente.
[2:185] Ramadan er måneden Quran avslørtes forsørgende veiledning people klar
teachings statuttet bok De av deg bevitner den måned fastede deri. De er ill reist få
vikarierer samme nummer av øvrig døgn! GUD ønske DEG BEKVEMMELIGHET
IKKE hardship SOM DEG OPPFYLT DERES FORPLIKTELSER FORHERLIGET
GUD guiding DEG UTTRYKEKT DERES PÅSKJØNNELSE!
[2:186] Når Min servants spør deg Meg jeg er alltid nærmet! Jeg svarer deres bønner når
de ber Meg. people svarte Meg tro inn Meg inn ordre guided
[2:187] Permitted deg er kjønnslig samkvem deres hustruer nettene av fastende! De er
vokterne deres hemmeligheter deg er vokterne deres hemmeligheter. GUD KJENTE
DEG ANVENDT FORRÅDE DERES SJELER HAN INNLØST DEG BENÅDET DEG!
Fremover deg hatt samkvem dem søkende hvilke GUD permitted deg! Deg spist drukket
hvit thread av tenne blir skjelnelig fra mørk thread natt ved daggry! Deretter deg fastet
solnedgang. Kjønnslig samkvem prohibited deg beslutter retirert masjid omsider ti døgn
Ramadan)! De er gud lover; deg ikke transgress dem! GUD DERMED KLARLEGGER
HANS ÅPENBARINGER people SOM DE attain FRELSE.
[2:188] Deg ikke absorbere hver others' penger illicitly ikke heller skal deg bestikker
embetsmennene frakjente others av noe av deres retter illicitly mens deg kjenner.
[2:189] De spør deg fasene månen! si De forsørger timing anordning people konstatere
tid Hajj. ikke er righteous til slå omkring det busk; rettmessighet attained upholding
commandments av værende likefrem! Deg iakttatt GUD som deg etterfulgt.
[2:190] Deg utkjempet årsaken GUD de som Angrepet deg ikke aggress! GUD IKKE
ELSKER ANGRIPERNE.
[2:191] Deg drept de lønning krig deg deg evict dem hvor de evicted deg!
Undertrykkelse er dårlig enn mord Ikke utkjemper dem Hellig Masjid hvis ikke de
angriper deg deri. De angriper deg deg drept dem. Det er simpelthen gjengjeldelsen de
tvilere.
[2:192] De avstår deretter GUD er Forgiver Barmhjertigst.
[2:193] Deg også utkjempet dem eliminert undertrykkelse tilbedelse GUD fritt! De
avstår deg ikke aggress; aggression permitted kun mot angriperne.
[2:194] Under Hellig Månedene aggression møtes ekvivalent besvarelse. De angriper
deg deg retaliate inflicting equitable gjengjeldelse! Deg iaktta GUD kjenner at GUD er
med de righteous.
[2:195] Deg spend årsaken GUD; gjøre ikke kastet din egen hender into ødeleggelse!
Deg vært charitable; GUD elsket de charitable!
[2:196] Deg iakttatt hel rites av Hajj ‘Umrah GUD. Deg forhindres deg sendt tilby ikke
gjenopptar avstenge deres hår deres tilby når dets destinasjon. Deg er ill lidende hode
injury deg skåret deres hår) deg expiate av fastende givende velgjørenhet noe øvrig
dannet av tilbedelse! Under normal Hajj deg brekker staten av Ihraam (hellighet) mellom
‘Umrah Hajj deg expiate tilbyende dyr sacrifice Deg ikke afford det deg hurtig tre døgn
Hajj syv når deg returnerer hjem - Den fullende ti - Forsynte deg ikke bor Hellig Masjid!
Deg iakttatt GUD kjenne at GUD er streng inn fullbyrdende gjengjeldelse!
[2:197] Hajj iakttas spesifisere månedene. Hvem som helst sette ute iaktta Hajj refreng
kjønnslig samkvem misconduct skjennerier Hajj. Hva som helst god deg gjør GUD er
fully aware thereof. Som deg forberede deres forråd reisen best forrådet er rettmessighet!
Deg iakttatt Meg O deg possess intelligens.
[2:198] Deg ikke begår feil søke forråd deres Lord handel)! Når deg arkiverer ‘Arafaat
deg commemorate GUD Hellig Lokaliteten Muzdalifah). Deg commemorate Ham
guiding deg; det deg gikk astray.
[2:199] Deg arkivert sammen hvilen people arkiverer spørre GUD tilgivelse! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGST.
[2:200] Tidligere deg fullender deres rites deg fortsatt commemorate GUD deg
commemorate din egen foreldre eller tilogmed god! noe people sagte Våre Lord gitt oss
av den verden stund ha delt Heretter
[2:201] Others si Våre Lord bevilget oss rettmessighet deri verden rettmessighet
Heretter skåne oss gjengjeldelsen Helvete!
[2:202] Hver av de mottatte dele de fortjener. GUD ER EFFEKTIVEST INN reckoning
[2:203] Deg commemorate GUD ei nummer av døgn Mena;) hvem som helst
framskynder gjort den i to døgn ikke begått syndet hvem som helst opphold langere begå
synder lengtet som rettmessighet opprettholdes! Deg iakttatt GUD kjenne som Ham deg
gathered
[2:204] Blant det people et imponere deg hans utterances den liv utjevnet avblåse GUD
bevitnet hans innerst tanker mens han er ardent motstander!
[2:205] Som snart som han forlater han streife jorden corruptingly ødelegge
eiendommer liv. GUD IKKE ELSKER KORRUPSJON.
[2:206] Når han sis Iaktta GUD han blir arrogant indignert. Følgelig hans bare destiny er
Helvete; hva ussel bolig.
[2:207] Deretter xxxx er de tilegner deres liv tjenende GUD; GUD er medfølende mot
slike worshipers!
[2:208] O deg tror deg omfavnet total underkastelse; ikke følge skrittene Satan han er
deres ardent fiende.
[2:209] Deg backslide klar bevis kommer deg deretter kjent at GUD er Allmektig
Visest!
[2:210] De ventende GUD er kommer dem tett skyer sammen englene? Når det hender
hel substansen avsluttes GUD altsammen returnere
[2:211] Spurt Barnene Israel hvordan mange dyp mirakler har vi framvist dem! I de
disregard velsignelsene bestowed oppå dem av GUD GUD vært strengest gjengjeldelse!
[2:212] Den worldly liv prydes øynene tvilerne de latterliggjørelse de tror. Imidlertid
righteous viljen er lang over dem Døgnet Oppstandelse. GUD VELSIGNER HVEM
SOM HELST HAN VILJER GRENSER.
[2:213] people anvendt værende et samfunn når GUD sendte profetene ihendehavere
god nyhet også som warners. Han sendte dem scripture lager sannheten dommer blant det
people deres tvister. Ironically de som mottok scripture var de man forkastet noen ny
scripture klar bevis gitt dem! Det er sjalusi deres del. GUD rettleder DE TROR
SANNHETEN BESTRIS all others inn overensstemmelse med HANS VILLE. GUD
rettleder HVEM SOM HELST VILJER straight STI.
[2:214] Deg forventer inngått Paradis gjøre uten være tested de før deg? De tested
hardship motgang og ristedes opp budet de tro ham sa Hvor er gud seier? gud seier vært
nærme
[2:215] De spør deg givende si velgjørenheten deg gir gått foreldrene slektningene
foreldreløse fattig reise alien Noen god deg gjør GUD er fully aware thereof!
[2:216] Utkjempende få ilegges deg tilogmed deg uvilje det. Deg uvilje noe er god deg
deg like noe er verst i deg. GUD kjenne MENS DEG IKKE KJENNER.
[2:217] De spør deg Hellig Månedene utkjempende deri si Utkjempe deri er helligbrøde!
Imidlertid repelling fra stien GUD disbelieving inn Ham helligheten Hellig Masjid
evicting dets people er storslåttere helligbrøder syn GUD! Undertrykkelse er dårlig enn
mord De alltid utkjempede deg revert deg fra deres religion de kunne De blant deg revert
deres religion terning tvilere nullified deres arbeid deri liv Heretter! De er dwellers
Helvete hvori de abide permanent.
[2:218] De tro, de emigrerer strevd årsaken GUD fortjener gud barmhjertighet! GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[2:219] De spør deg intoxicants hasardspill si Inn dem xxxx er gross synd noe goder
people Deres sinfulness lang oppveier deres gode. De også spør deg hvilke gitt
velgjørenhet sagt overmålet GUDEN dermed klarlegger åpenbaringene deg som deg
reflektert!
[2:220] Oppå den liv Heretter De spør deg foreldreløse sagt Oppdragende dem som
righteous personer er best deg gjøre dem! Deg blander deres eiendom dine deg behandlet
dem som familie medlemmer. GUD kjenne righteous de wicked. Hadde GUD willed Han
ilagt harsher regler deg! GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[2:221] Ikke giftet idolatresses de tror; tro kvinne er bedre enn idolatress tilogmed
dersom deg liker henne! Ikke heller skal deg gi deres døtre ekteskap til idolatrous menn
de tror. tro mann er bedre enn idolater tilogmed dersom deg liker ham. De invitere til
Helvete, stund GUD inviterer Paradis tilgivelse som Han viljer. Han klarlegger Hans
åpenbaringer people som de tatte heed
[2:222] De spør deg menstruasjon sagt er skadelig deg unnvike kjønnslig samkvem
kvinnene menstruasjon ikke nærmet dem til de rid av det! Tidligere de rid av det deg hatt
samkvem dem måten formgi GUD. GUD ELSKER repenters HAN ELSKET DE ER
RENSER!
[2:223] Deres kvinner er ihendehaverne deres sæd. Dermed deg nytt det privilegium deg
slik så lengtet som deg opprettholder rettmessighet! Deg iaktta GUD kjenner at deg møtt
Ham. Gitt god nyhet troende!
[2:224] Ikke subjekt gud navn deres utvungen sverging deg fremstått righteous from
attain troverdighet blant det people GUD ER Hearer Knower.
[2:225] GUD IKKE HOLDER DEG ANSVARLIG I mere utterance EDER; HAN
HOLDER DEG ANSVARLIG I DERES INNERST HENSIKTER. GUD ER Forgiver
Clement
[2:226] De akte skilsmisse deres hustruer ventetid fire måneder kjølende de forandrer
deres forstand forliker deretter GUD er Forgiver Barmhjertig!
[2:227] De går skilsmissen deretter GUD er Hearer Knower.
[2:228] Fraskilt kvinnene ventede tre menstruasjoner giftende another mann)! Ikke er
lawful i dem gjemme hvilke GUD skaper deres livmorer de tro inn GUD Sist Døgnet.
(Inn sak av graviditet) ektemannen ønsker supersede hustruen ønsket han vil remarry
henne! Kvinnene har retter også som forpliktelser equitably. Dermed mannen ønsket
prevail graviditet)! GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[2:229] skilsmisse dementeres twice Fraskilt kvinnen tillates bo inn samme hjem
amicably forlatt det amicably! Ikke er lawful ektemannen absorbere noe han gav henne.
Paret fryktet som de transgress gud lov. Xxxx er frykter de transgress gud lov de begå nei
feil hustruen willingly gi hva som helst hun velge De er gud lover; ikke transgress dem!
De transgress gud lover er de unjust.
[2:230] Han skilsmisse hennes (i tredje tid er unlawful ham remarry henne hvis ikke hun
gifter another mann deretter han skilsmisse henne! et ektemann deretter remarry hennes
lengtet som de iaktta gud lover! De er gud lover; Han forklarer dem people kjenner.
[2:231] Deg skilsmisse kvinnene tidligere de oppfyller deres interim (tre
menstruasjoner) deg tillate dem bo inn samme hjem amicably latt dem forlatt amicably!
Ikke tvunget dem opphold mot deres ville som hevn! Noen gjør den forurettelseer hans
egen sjel. Ikke tatt gud åpenbaringer inn forfengelig Husket gud velsignelser deg Han
sendte ned deg scripture visdom opplyse deg! Deg iakttatt GUD kjenne at GUD er aware
av all tinger.
[2:232] Deg skilsmisse kvinnene tidligere de oppfyller deres interim gjøre ikke
forhindret dem fra remarrying deres ektemenn de forliker amicably! Det heeded de deg
tro inn GUD Sist Døgnet. Det er purer i deg righteous. GUD kjenne, MENS DEG IKKE
KJENNER.
[2:233] Fraskilt mer ammede deres infants to full år faren så ønsker. Faren forsynt mor
maten bekledende equitably! Ingen bebyrdes hans talent. Ingen m harmed på nota av
hennes infant ikke heller skal faren harmed hans infant Faren dør) hans inheritor
formodet de ansvar. infant's foreldrene mutually overensstemme delvis due konsultasjon
de begå nei feil gjørende så! Deg ikke begår feil hiring ammet mer så lengter som deg
betaler dem equitably! Deg iakttatt GUD kjenne at GUD er Seer av altsammen deg gjort!
[2:234] De dør forlatt hustruer deres enker ventede fire måneder ti døgn (før de remarry
Tidligere de oppfyller deres interim deg begå nei feil latende dem gjort hva som helst
righteous substanser de ønsker gjøre! GUD ER fully Cognizant AV ALTSAMMEN DEG
GJORT!
[2:235] Deg ikke begår syndet kunngjørende deres befatning til kvinnene beholde det
hemmelig! GUD kjenne SOM DEG TENKT DEM. Ikke møtt dem secretly hvis ikke deg
har noe righteous diskutert! Ikke consummate ekteskapet deres interim oppfylles! Deg
kjent den GUD kjenne deres innerst tanker iaktta Ham. Deg kjent at GUD er Forgiver
Clement
[2:236] Deg ikke begår feil divorcing kvinnene forut rørende dem forut satt dowry dem!
Deri sak deg kompensert dem - Rikfolket som han afford fattig som han afford -
equitable erstatning. Det er plikt oppå de righteous.
[2:237] Deg skilsmisse dem forut røre dem etter deg satte dowry dem erstatninga vært
halv dowry de voluntarily forspiller deres retter partiet ansvarlig forårsakende skilsmissen
velger forspille dowry. Forspille er closer til rettmessighet. Deg opprettholdt amicable
relasjonene deg. GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[2:238] Deg gjennomført iakttatt Kontakten Bønner especially mellomst bønnen helliger
totalt GUD.
[2:239] Nedenunder usedvanlig omstendigheter deg bedt mens gå ri Tidligere deg er
pengeskap deg commemorate GUD som Han underviste deg hva deg aldri kjente!
[2:240] De dør forlatt hustruer vilje forsynte deres hustruer understøttet år forsynte de
opphold samme husholdninga! De forlater deg ikke begår syndet av latende dem gjort
hva som helst de ønsker lengtet som rettmessighet opprettholdes! GUD ER
ALLMEKTIG VISEST.
[2:241] Fraskilte også værende forsørge i, equitably! Det er plikt oppå de righteous.
[2:242] GUD DERMED FORKLARER HANS ÅPENBARINGER DEG DEG
FORSTÅTT.
[2:243] Hatt deg noterte de fled deres hjem! - Skjønt de var tusen - Fryktende død?
GUD si til DEM DØDD DERETTER GJENOPPLIVET DEM! GUD dusj HANS grace
people MANGE people ER unappreciative.
[2:244] Deg utkjempet årsaken GUD kjenne at GUD er Hearer Knower.
[2:245] Hvem skulle lend GUD lån rettmessighet til det tilbakebetaler dem multipliserte
forgreningsrør GUD ER MAN FORSYNER TILBAKEHOLDER HAM DEG returnere
[2:246] Deg noterer lederne Israel Moses De si til deres profet deg fastsetter konge ført
oss vi utkjempede årsaken GUD. Han sa Er det deres hensikt utkjempende forordnes deg
deg ikke utkjempet? De sa burde vi ikke utkjemper årsaken GUD når vi frakjennes av
våre hjem våre barn? Hittil hvornår utkjempende forordnedes dem de omsette ei få! GUD
ER aware av OVERTREDERNE.
[2:247] Deres profet si til dem GUD fastsetter Taloot (Saul) er deres konge. De sa
Hvordan boks han har kingship oss når vi er verdigere av kingship enn han; han er ikke
tilogmed rikfolk Han sa GUD valgt ham over deg velsigner ham overflod viten i kropp
GUD bevilger Hans kingship hvem som helst Han viljer! GUD ER Bounteous Allvitende
[2:248] Deres profet si til dem tegnet hans kingship er at Arken Covenant restitueres deg
bringende forvissninger deres Lord relikvier venstre people av Moses people Aaron. Det
bæres englene. Det overtalt tegn deg dersom deg er virkelig troende.
[2:249] Når Saul tok befalt av troppene han sa GUD legger deg prøven stream Noen
drikker fra det gjøre ikke tilhørt meg! - Kun de ikke smaker det tilhører meg - Hvis ikke
er rettferdig enkel sip De drakk fra det, ei få av dem. Når han krysset det de tro de sa Nå
vi mangler styrken ansikt Goliath hans tropp De var bevisst av møte GUD sa Mange
liten hær beseire stor hær gud forlate GUD ER DE BESTEMT persevere
[2:250] Når de faced Goliath hans tropp de bad Våre Lord bevilget oss steadfastness
styrke våre fotfeste understøttelse oss disbelieving people
[2:251] De beseiret dem gud forlatt David drepte Goliath! GUD GAV HAM kingship
VISDOM UNDERVISTE HAM SOM HAN willed! Dersom det ikke var gud
understøttelse av noe people others xxxx vært kaos jord. Gud dusj Hans grace people
[2:252] De er gud åpenbaringer. Vi resiterer dem deg truthfully deg er et av budene.
[2:253] De bud; vi velsignet noe av dem fler enn others. I eksempel GUD eike til man vi
reist noe av dem til høyt ranger. Vi gav Jesus sønn Mary dyp mirakler understøttet ham
Helligst Ånden. Hadde GUD willed deres followers ikke utkjempede hverandre klar
bevis kom dem! Heller de bestridde seg; noe av dem tro noe disbelieved Hadde GUD
willed de ikke utkjempede! Altsammen er inn overensstemmelse med om gud vil.
[2:254] O deg tror deg gitt velgjørenhet forråd vi gir deg døgn kommet hvor xxxx ikke
er handel nei nepotisme nei intercession! Tvilerne er de unjust.
[2:255] GUD XXXX IKKE ER ØVRIG GUD DESSUTEN HAM Bo DE EVIG. Aldri
moment unawareness søvn overhalt Ham! Til Ham tilhørt altsammen heavens altsammen
på jord! Hvem gå i forbønn Ham inn overensstemmelse med Hans ville? Han kjenner
deres forbi deres fremtid. Ingen attains noen viten Han viljer. Hans dominion
encompasses heavens jorden ruling dem aldri bebyrder Ham. Han er mest Høyt de Flott.
[2:256] Xxxx ikke vært tvangstanke religion egentlig vært nå distinkt feil måten! Noen
denounces djevelen tro inn GUD fatter sterkest obligasjonen; man aldri brekker! GUD
ER Hearer Allvitende
[2:257] GUD ER Lord AV DE TROR; HAN FØRER DEM MØRKE into LYSET.
Angående de disbelieve deres lords er deres idoler; de fører dem lyset mørke - De
værende dwellers Helvete; de abide det permanent.
[2:258] Deg noterte man ha argumenterte Abraham hans Lord GUD gav ham kingship?
Abraham sa Min Lord bevilger liv død. Han sa jeg bevilger liv død. Abraham sa GUD
bringer solen østen boks deg bringer det vesten? tvileren stumped GUD IKKE rettleder
DE wicked.
[2:259] Overveid man passerte spøkelse by undre Hvordan boks GUD gjenoppliver den
det dødde? GUD deretter legger ham død hundre år deretter resurrected ham! Han sa
"Hvordan lenge hatt deg stayed her? Han sa jeg er her døgn del døgnet. Han ikke sa! Deg
er her hundre år. look ved deres mat drikker; de ikke fordervet! Look deres esel - Vi
dermed yteer deg leksjon people Nå notert hvordan vi konstruerer bones deretter
bedekekt dem flesh Når han innså hvilke hendte han sa Nå jeg kjenner at GUD er
Omnipotent
[2:260] Abraham sa Min Lord framvist meg hvordan Deg gjenoppliver død Han sa
Gjort deg ikke tror? Han sa Ja Jeg Ønsker beroliget min hjerte. Han sa Tar fire fugler
studium deres merker plassert ei stykke av hver fugl bakke deretter kalt dem til deg! De
kommede deg inn ei skynde Deg kjent at GUD er Allmektig Visest.
[2:261] Eksempelen av de spend deres monies årsaken GUD vært at av korn framlegger
syv pigger hundre korn inn hver pigg! GUD MULTIPLISERER DEN forgreningsrør I
HVEM SOM HELST HAN VILJER. GUD ER Bounteous Knower.
[2:262] De spend deres penger årsaken GUD deretter ikke følger deres velgjørenhet med
fornærmet harm mottatt deres recompense deres Lord de har intet fryktet ikke heller ville
de grieve
[2:263] Vennlig ord medfølelse vært god enn velgjørenhet følges av fornærmer! GUD
ER Rikfolk Clement
[2:264] O deg tror ikke nullify deres velgjørenheter av inflicting bebreidet fornærmer
man spends hans penger framvise mens disbelieving GUD Sist Døgnet! Hans eksempel
være klippe dekke tynn lag jord; tung regn falle det vasker jorden forlate det ubrukelig
klippe! De gevinst intet deres anstrengelser. GUD IKKE rettleder disbelieving people
[2:265] Eksempelen av de gir deres penger søkt gud velbehag oppriktig overbevisning
vært at av hage høyt fruktbar jord; når tung regn faller det gir twice som meget crop Tung
regn ikke er disponibel duskregn forslått! GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DEG
GJORT!
[2:266] noen av du ønsker eie hage av håndflate trær drue forbandt streams storsinnet
crops deretter nettopp som han vokser eldst mens hans barn er fremdeles avhengig ham
holocaust streik brenner hans hage? GUD DERMED KLARLEGGER
ÅPENBARINGENE DEG SOM DEG REFLEKTERT.
[2:267] O deg tror deg gitt velgjørenhet god tingene deg fortjener fra hva vi framlegger i
deg jorden. Ikke pick dårlig deri gi bort når du ikke aksepterer det deres øyne lukkes!
Deg kjent at GUD er Rikfolk Praiseworthy.
[2:268] Djevelen lover deg fattigdom befalt deg begått ond stund GUD lover deg
tilgivelse Ham og grace GUD ER Bounteous Allvitende
[2:269] Han bestows visdom hvem som helst Han velger hvem som helst attains visdom
attained storslått bounty! Kun de possess intelligens tatte heed
[2:270] noen velgjørenhet deg gir charitable pledge deg oppfylt GUD er fully aware
thereof! Angående wicked de ikke hatte hjelperne.
[2:271] Deg erklærer deres velgjørenheter de er destillasjonsapparat god! Deg beholde
dem anonym gitt dem fattig vært god deg avgir fler av deres synder! GUD ER fully
Cognizant AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[2:272] Deg ikke er ansvarlig i guiding noen. GUD ER bare MAN rettleder HVEM
SOM HELST VALGT guided noen velgjørenhet deg gir er din egen god noen
velgjørenhet deg gir vært GUD. noen velgjørenhet deg gir tilbakebetales deg minst
urettferdighet.
[2:273] Velgjørenhet gått fattig lider årsaken GUD og ikke emigrert! unaware få tenke
de er rikfolk due til deres verdighet. Deg gjenkjent dem viss tegn; de aldri tigger people
persistently. Hva som helst velgjørenhet deg gir GUD er fully aware thereof.
[2:274] De gir velgjørenhet natt døgn secretly publicly mottar deres recompense deres
Lord de hatte intet fryktet ikke heller ville de grieve
[2:275] De fastsetter åger er samme stillinga som de kontrollere av djevel påvirkninga.
Det er de hevder at åger er samme som handelen. Gud permits handel prohibits åger.
Dermed hvem som helst heeds den commandment hans Lord refrenger åger han beholde
hans forbi inntekter hans dom hvilt GUD! Angående de persist åger de incur Helvete
hvori de abide permanent.
[2:276] GUD FORDØMMER ÅGER VELSIGNER VELGJØRENHETER. GUD uvilje
every TVILER skyldig
[2:277] De tro ført righteous liv iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk
velgjørenheten (Zakat) de motta deres recompense deres Lord de hatte intet fryktet ikke
heller ville de grieve
[2:278] O deg tror deg iaktta GUD avstår all slags av åger deg er troende.
[2:279] Dersom deg ikke gjør deretter forventet krig fra GUD Hans bud! Deg fortryter
deg beholde deres hovedsteder inflicting urettferdighet incurring urettferdighet!
[2:280] Debitoren være unable til betaler ventetid bedre tid Deg gi opp lånet
velgjørenhet værende bedre deg dersom deg kun kjente.
[2:281] Beware av døgnet når deg returnere GUD every sjel er bekostet altsammen det
gjøre minst urettferdigheten!
[2:282] O deg tror når deg bedriver lån noen periode deg nedskrevet det. Upartisk scribe
gjøre skrivende! Ingen scribe vegret oppført den tjeneste gud teachings! Han skrevet
mens debitoren dikterer vilkårene. Han iakttatt GUD hans Lord aldri snyte Dersom
debitoren er mentally incapable hjelpeløs ikke diktert hans formynder diktert equitably!
To menn tjente vitner; dersom ikke to menn deretter mann to kvinner hvis vitnesbyrd er
akseptabel til alle. Dermed dersom et kvinne blir biased øvrig påmint henne! Er
forpliktelsen vitnene vitne når kalte oppå gjøre så! Ikke trettet av skrevet detaljene nei
substans hvordan lengter tid tilbakebetaling! Det er equitable syn GUD forvisset bedre
bevitne eliminerer noen tvil deg hatt! forretning transaksjoner deg effektuere på det flekk
ikke registreres hatt dem bevitnet! Nei scribe bevitnet harmed hans tjenester! Deg harm
dem det vært wickedness deres del. Deg iaktta GUD om gud vil undervist deg! GUD ER
ALLVITENDE.
[2:283] Deg reiser ingen scribe er disponibel obligasjon postere garantert
tilbakebetaling! Man stoles deri måte han tilbakekomst obligasjonen når due han iakttatt
GUD hans Lord Ikke tilbakeholdt noen vitnesbyrd av gjemmende hva deg bevitnet! Noen
tilbakeholder vitnesbyrd er syndig ved hjerte GUD ER fully aware av ALTSAMMEN
DEG GJORT!
[2:284] Til GUD tilhørt altsammen heavens jorden! Hvorvidt deg erklærer deres innerst
tanker beholde dem skjult GUD holder deg ansvarlig i dem. Han tilgir hvem som helst
Han viljer straffet hvem som helst Han viljer! GUD ER Omnipotent
[2:285] Budet har tro inn hvilke sendtes ned ham hans Lord og så gjorde troende! De tro
inn GUD Hans engler Hans scripture Hans bud Vi ikke gjør distinksjon noen av Hans
bud De sier Vi hører vi adlyder. Tilgitt oss våre Lord Til Deg er ultimate destiny.
[2:286] GUD ALDRI BEBYRDER SJEL DETS MIDDEL DETS KREDITT VÆRT
HVILKE det FORTJENER MOT VÆRT HVILKE DET BEGÅR! Våre Lord ikke
fordømmer oss vi forglemmer gjort feiltagelse Våre Lord beskytter oss fra blaspheming
Deg slik de forut oss gjort! Våre Lord beskyttet oss fra syndende det blir altfor sent oss
fortrutt! Benådet oss tilgitt oss! Deg er våre Lord Beherske Bevilling oss seier
disbelieving people
.
3- Amramites (Al-Imran)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[3:1] Ei. L. M.
[3:2] GUD XXXX IKKE ER GUD UNNTAR HAN Bo DE EVIG.
[3:3] Han sendte deg den scripture truthfully bekreftende all forrig scriptures Han sendte
ned Toraen Evangeliet!
[3:4] forut den, til rettleder people Han sendte statuttet bok De disbelieve gud
åpenbaringer incur severe gjengjeldelse. GUD ER ALLMEKTIG HEVNER.
[3:5] Intet skjules GUD jord heaven.
[3:6] Han er Man former deg livmorene som Han viljer. Xxxx ikke er øvrig gud
dessuten Ham; Allmektig Visest.
[3:7] Han sendte ned deg den scripture inneholde likefrem vers - Som utgjøre essensen
scripture - Også som multiple-meaning allegorical vers. De havn tvilt deres hjerter
forfulgt multiple-meaning vers skapt forvirring extricate viss mening! Inget kjenner sann
meninga thereof unntatt GUD de brønn funderte viten! De sier Vi tror deri - all av det
kommer våre Lord Kun de possess intelligens tatte heed
[3:8] Våre Lord later ikke våre hjerter waver nå som Deg guided oss! dusj oss Deres
barmhjertighet; Deg er Grantor!
[3:9] Våre Lord Deg sikkert gather people døgn er uunngåelig! GUD ALDRI
BREKKER LØFTE.
[3:10] De disbelieve aldri hjelpes deres penger ikke heller deres barn GUD. De værende
brensel i Helvete.
[3:11] Lik Pharaoh's people de dem de forkastet våre åpenbaringer følgelig GUD
straffet dem deres synder. GUD ER STRENG inn FULLBYRDENDE
GJENGJELDELSE!
[3:12] Si til de disbelieve Deg beseires deretter gathered Helvete; hva ussel bolig!
[3:13] Eksempel settes deg to hærene clashed - Et hær utkjempet årsaken GUD mens
øvrig disbelieving De så deres egen øyne de var twice som mange. GUD
UNDERSTØTTER HANS SEIER HVEM SOM HELST HAN VILJER. Det forsørget
forvissning de possess visjon.
[3:14] Prydet people er worldly velbehag slike som kvinnene hatt barn stabler stabler av
gull forsølvet trained hester livestock crops De er materials den verden. Lang bedre bolig
reserveres GUD.
[3:15] Sagt Latt meg underrettet deg av meget god avtale de fører righteous liv reservert
deres Lord er hager strømmende streams pure ektefeller glede gud velsignelser GUD er
Seer Hans worshipers!
[3:16] De sier Våre Lord vi tro tilgir oss våre synder skåner oss kvalen hellfire.
[3:17] De er steadfast sannferdig forebringende charitable og meditators ved daggry!
[3:18] GUD FØDER BEVITNER XXXX IKKE ER GUD UNNTATT HAN OG gjøre
ENGLENE DE possess VITEN! Truthfully equitably Han er absolutt guden; xxxx ikke er
gud Han Allmektig Visest.
[3:19] bare religionen godkjende av GUD er Underkastelse. Ironically de mottar
scripture er man bestrir den faktum vitenen de mottar sjalusi. I slike rejectors gud
åpenbaringer GUD er strengest inn reckoning
[3:20] De argumentere deg deretter si jeg bare forebringer GUD; jeg de følger meg. Deg
proklamert de mottok scripture altfor som de ikke gjorde Skulle deg forebrakt? de
forebringer deretter de guided de omsette deres eneste misjon er levert den beskjed! GUD
ER Seer all people
[3:21] De forkaster gud åpenbaringer drepte profetene unjustly drepte de forfektet
rettferdighet blant det people lover dem smertefull gjengjeldelse!
[3:22] Deres arbeid nullified både deri liv Heretter de ikke hatte hjelpere.
[3:23] Deg noterte de var gir delvis av scripture hvordan de inviteres uphold den
scripture GUD ansøkt det til deres egen bor deretter noe av dem omsette motvilje?
[3:24] Det fordi de sies hellfire ikke rørt oss ei få døgn. De dermed deceived deres
religion deres egen fabrications!
[3:25] Hvordan det gjort det i dem når vi være summon dem den uunngåelig døgn? hver
sjel vært bekostet hva som helst det fortjente minst urettferdighet!
[3:26] Sagt Våre gud possessor all suverenitet! Deg bevilger suverenitet hvem som helst
Deg velger Deg fjerne suverenitet hvem som helst Deg velger. Deg bevilger verdighet
hvem som helst Deg velge begå til ydmykelse hvem som helst Deg velger. I Deres hånd
er all forråd. Deg er Omnipotent
[3:27] Deg merge natta døgnet merge døgnet natta. Deg framlegger bo død framlegge
død fra bo Deg forsørge i hvem som helst Deg velger grenser!
[3:28] Troende aldri allierte tvilerne troende. Hvem som helst gjort det landsforvises
GUD! Fritok er de tvinges gjøre det unnveket forfølgelse! GUD ALARMERER DEG
SOM DEG ærbødighet HAM ALENE. Til GUD er ultimate destiny.
[3:29] Sagt Hvorvidt deg gjemmer deres innerst tanke erklærer det GUD er fully aware
thereof. Han er fully aware av altsammen i heavens jorden! GUD ER Omnipotent
[3:30] Døgnet kommet når hver sjel funnet all god funksjonerer det gjorde brakte bort!
Angående ondet funksjonert det ønsket som de langt langt fjernedes! GUD
ALARMERER DEG SOM DEG ærbødighet HAM ALENE. GUD ER MEDFØLENDE
MOT people
[3:31] Proklamert Dersom deg elsker GUD deg følge meg om gud vil deretter elsket deg
tilgir deres synder! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[3:32] Proklamert Deg adlydt GUD budet de omsette GUD ikke elsker tvilerne!
[3:33] GUD VELGER Adam Noah FAMILIEN Abraham FAMILIEN Amram BUD)
TIL people
[3:34] De tilhører samme progeny. GUD ER Hearer Allvitende
[3:35] Hustruen Amram sa Min Lord jeg tilegner (babyen) min buk Deg totalt så
akseptert meg! Deg er Hearer Allvitende
[3:36] Når hun gi fødsler til henne hun sa Min Lord jeg gir fødsler pike - GUD VAR
fully aware av HVA HUN FØDTE - mannlig ikke er samme som kvinnelig Jeg navngir
hennes Mary jeg påkalt Deres beskyttelse henne hennes etterkommere fra forkaste
djevelen!
[3:37] Hennes Lord akseptere henne gracious godkjennelse oppdrog henne gracious
oppdragelse guardianship Zachariah. Nårsomhelst Zachariah inngå hennes tilfluktssted
han finne forråd henne. Han spurt Mary gjorde deg får det fra? Hun sagt Det er GUD.
GUD forsørge i HVEM SOM HELST HAN VELGER GRENSER.
[3:38] Når Zachariah implored hans Lord Min Lord bevilger meg slike god barn Deg er
Hearer bønnene.
[3:39] Englene kalte ham når han bad tilfluktsstedet GUDEN gir deg god nyhet av John
troende ordet GUD honorable moralsk righteous profet.
[3:40] Han sa Hvordan boks jeg har gutt når jeg være eldst min hustru steril? Han sis
GUD gjør hva som helst Han viljer.
[3:41] Han sa Min Lord gitt meg tegn. Han sa Deres tegn er at deg ikke snakke til
people tre døgn signaler! Commemorate deres Lord hyppig; mediterer natt døgn!
[3:42] Englene sa O Mary GUD velger deg purified deg. Han velger deg all kvinnene.
[3:43] O Mary deg forebrakt deres Lord prostrate bue ned de bue ned
[3:44] Det er nyhet fortiden vi avslører deg. Deg ikke var der når de drew deres raffles
uttatte Mary's formynder. Deg ikke var nærværende når de argumenterte et en annen.
[3:45] Englene sa O Mary GUD gir deg god nyhet Ord fra Ham navn er Messiah Jesus
sønnen Mary. Han vært fremtredende deri liv Heretter, et av de closest til Meg. '
[3:46] Han snakke til people krybben altfor som voksen; han vært et av de righteous.
[3:47] Hun sa Min Lord hvordan boks jeg har sønn når ingen mann rører meg? Han sa
GUD dermed skaper hva som helst Han viljer. Til hatt noe gjort Han bare si til ‘Er ' det
vært!
[3:48] Han undervist ham scripture visdom Toraen Evangeliet.
[3:49] Som bud Barnene Israel jeg kommer deg tegn fra deres Lord - Jeg skaper deg fra
leir skikkelsen fugl deretter jeg blåser det det blir levende fugl gud forlate Jeg restituerer
visjon forblinde, leget spedalsk jeg gjenoppliver død gud forlate Jeg sagt deg hva deg
spiser hva deg lagrer deres hjem. Det vært bevis deg dersom deg er troende.
[3:50] Jeg bekrefter forrig scripture - Toraen - Jeg opphever viss forbud ilegge oppå
deg. Jeg kommer deg sufficient bevis fra deres Lord Derfor deg iaktta GUD adlyder meg.
[3:51] GUD ER MIN Lord DERES Lord DEG tilbedelse HAM ALENE! Det er straks
stien.
[3:52] Når Jesus ante deres vantro han sa Hvem er min tilhengere GUD? disiplene sa Vi
er gud tilhengere; vi tro inn GUD født bevitne vi er submitters!
[3:53] Våre Lord vi har tro inn hva Deg sender ned vi følge budet; teller oss vitnene!
[3:54] De plotted schemed gjøre GUD GUD er tilfredsstillende intrigemakeren!
[3:55] Dermed GUD sa O Jesus jeg avslutter deres liv reising deg til Meg ridding deg av
tvilerne! Jeg exalt de følger deg over de disbelieve Døgnet Oppstandelse. Deretter til Meg
er ultimate destiny av all av deg deretter jeg dømt deg deres tvister.
[3:56] Angående de disbelieve jeg begått dem smertefull gjengjeldelse deri verden i
Heretter. De ikke hatte hjelpere.
[3:57] Angående de tro ført righteous liv Han fully recompense dem! GUD IKKE
ELSKER DE unjust.
[3:58] De er åpenbaringene vi resiterer deg forsynende beskjed full av visdom!
[3:59] Eksempelen Jesus GUD angås er samme som den av Adam; Han skapte ham støv
deretter si til ham Vært han var!
[3:60] Det er sannheten deres Lord ikke havn noen tvil!
[3:61] Noen argumentere deg vitenen deg mottar deretter si La oss summon våre barn
deres barn våre kvinner deres kvinner dere deretter latt oss påkalt gud forbannelse
løgnerne!
[3:62] Absolutt det er narration sannheten. Absolutt xxxx ikke er gud unntatt GUD!
Absolutt GUD er Allmektig Visest.
[3:63] De omsette deretter GUD er fully aware av evildoers.
[3:64] si O followers scripture komme logisk avtale oss deg som vi ikke tilbedelse GUD
vi aldri sette noen idoler Ham ikke heller sette noen mennesker lords GUD de omsette
sier Født vitne vi er submitters!
[3:65] O followers scripture hvorfor deg argumenterer Abraham når Toraen Evangeliet
ikke avslørtes til etter ham? Deg ikke forstår?
[3:66] Deg argumentert tinger deg ha kjente; deg argumentere tinger deg ikke kjenner?
GUD kjenne, MENS DEG IKKE KJENNER.
[3:67] Abraham var verken Jewish ikke heller Christian han var monotheist submitter.
Han aldri var idol worshiper.
[3:68] people verdigst av Abraham er de fulgte ham den profet de tror. GUD ER Lord
BEHERSKET AV TROENDE!
[3:69] noe followers scripture ønsker føre deg astray de kun fører astray uten sansende!
[3:70] O followers scripture deg forkaster de åpenbaringer GUD deg føder bevitner det
er sannheten)?
[3:71] O followers scripture hvorfor deg confound sannheten falsehood gjøre gjemt
sannheten knowingly
[3:72] noe followers scripture sier Tro inn hvilke sendtes ned troende i morgen tidlig
forkastet det inn det aften maybe someday de revert
[3:73] Ikke tro unntatt som de følger deres religion. Sier sann veiledninga er gud
veiledning. de hevder at de har samme veiledninga argumentere deg deres Lord si All
grace er gud rakt; Han bestows det hvem som helst Han viljer. GUD er Bounteous
Allvitende
[3:74] Han spesifiserer Hans barmhjertighet hvem som helst Han viljer; GUD possesses
ubegrense grace
[3:75] noe followers scripture stoles hel lot de gi det deg. Others dem ikke stoles enkel
dinar; de ikke tilbakebetalte deg deg beholde dem. Er de sier Vi ikke har til være ærlig
når omgang med gentiles! Dermed de tillegger løgner GUD knowingly
[3:76] Riktignok de oppfyller deres forpliktelser ført righteous liv GUD kjærligheter de
righteous!
[3:77] Angående de handler bort gud covenant deres forpliktelser billig pris de motta nei
deler Heretter OM GUD VIL IKKE snakke til DEM IKKE HELLER look DEM
DØGNET OPPSTANDELSE IKKE HELLER VILLE HAN purify DEM! De incurred
smertefull gjengjeldelse.
[3:78] Blant dem er de vridning deres tunger etterlignet scripture deg tenke er scripture
når ikke er scripture de hevdet det værende GUD når det ikke er GUD! Dermed de utter
løgner tillegger dem GUD knowingly
[3:79] Aldri skulle menneske hvem GUD velsigne med scripture prophethood si til
people Avgudet meg GUD. Heller (han sagt) Helliger absolutt deres Lord alene scripture
deg preke teachings deg lærer!
[3:80] Ikke heller skulle han befaler deg avgudet englene profetene lords Han exhort
deg skulle disbelieve kledelig submitters?
[3:81] GUD TOK covenant PROFETENE TALEMÅTE JEG GITT DEG scripture
VISDOM. Siden bud kommet bekreftet all eksisterende scriptures! Deg tro inn ham
understøttet ham. Han sa Gjøre deg overensstemme det pledge oppfylt den covenant De
sa Vi overensstemmer. Han sa Deg dermed føder bevitnet jeg føder bevitner deg!
[3:82] De forkaster den (Quranic spådom) er ond man.
[3:83] De søker gud religion når altsammen i heavens jorden forebringer Ham willingly
unwillingly og Ham de returneres?
[3:84] si Vi tro inn GUD i hvilke sendtes ned oss inn hvilke sendtes ned Abraham Ismail
Isaac Jacob Patriarkene inn hvilke gaves Moses Jesus profetene deres Lord Vi ikke gjør
distinksjon noen av dem. Til Ham alene vi er submitters.
[3:85] Noen aksepterer Underkastelse hans religion det ikke aksepteres ham Heretter,
han vært taperne!
[3:86] Hvorfor GUD rettleder people burde disbelieved etter tro etter bevitnende budet
er sannhet og solid bevis gis dem? GUD IKKE rettleder DE wicked.
[3:87] De incurred fordømmelse GUD englene all people
[3:88] Eternally de abide deri; gjengjeldelsen aldri commuted dem ikke heller ville de
reprieved
[3:89] Fritok er de som fortryte thereafter reform! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[3:90] De disbelieve tro deretter plunge dypere into vantro deres anger ikke aksepteres
dem; de er virkelig strayers!
[3:91] De disbelieve dør tvilere earthful gull vilje ikke aksepteres noen av dem tilogmed
slike løsesum var mulig. De incurred smertefull gjengjeldelse; de ikke hatte hjelpere.
[3:92] Deg ikke attain rettmessighet deg gir velgjørenhet eiendelene deg elsker. Hva
som helst deg gir velgjørenhet GUD er fully aware thereof.
[3:93] all mat anvendt værende lawful i Barnene Israel Israel ilegge viss forbud seg før
Toraen sendtes ned si Bringer Toraen lest det deg er sannferdig!
[3:94] De oppdikter falsk forbud den attributt dem til GUD vært truly wicked!
[3:95] Sagt GUD proklamerer sannheten Deg fulgt Abraham's religion! - monotheism.
Han aldri var idolater.
[3:96] Mest viktig tempel fastslå i people er et Becca; velsigne sjømerke all people
[3:97] I er klar tegn stasjonen Abraham. Noen inngår det bevilges pengeskap passasje.
people skylder det GUD som de iakttatte Hajj den tempel når de afford det! Angående de
disbelieve GUD ikke behøver noen.
[3:98] Sagt O followers scripture hvorfor deg forkaster de åpenbaringer GUD når GUD
bevitnende altsammen deg er gjort?
[3:99] si O followers scripture gjør deg repel stien GUD de ønsker tro, søkt fordreie det
tilogmed deg er bevitner? GUD er aldri unaware av noe deg gjort!
[3:100] O deg tror deg adlyder noe av de som mottok scripture de revert deg trodd
tvilere.
[3:101] Hvordan deg disbelieve når de åpenbaringer GUD resitere deg Hans bud
kommer deg? Hvem som helst holdt hurtig om gud vil guided straks stien!
[3:102] O deg tror deg iakttatt GUD som Han iaktta ikke dør Submitters.
[3:103] Deg holdt faster repet GUD all av dere og ikke deles! Erindret gud velsignelser
deg! - Deg brukte værende fiender Han forlikte deres hjerter. Av Hans grace deg ble
brethren. Deg var brink pit av ild Han frelste deg therefrom GUD DERMED
FORKLARER HANS ÅPENBARINGER DEG DEG guided
[3:104] la xxxx er samfunn av deg inviterer til hvilke er god forfekte rettmessighet forby
ond. De er vinnerne.
[3:105] Ikke være de ble delte bestridde klar bevis som gaves dem! I de incurred
forferdelig gjengjeldelse.
[3:106] Døgnet kommet når noe ansikt lysnes glede mens øvrig ansikt mørknes
elendighet)! Angående de ansikter mørknede de spørres deg være ikke disbelieve etter
troende? Derfor lidt gjengjeldelsen deres vantro!
[3:107] Angående de ansikter lysnes de frydede gud barmhjertighet; de abide deri
permanent.
[3:108] De er gud åpenbaringer; vi resitere dem deg truthfully. GUD IKKE ønske noen
hardship people
[3:109] Gud tilhører altsammen heavens altsammen jord alle substans kontrolleres
GUD!
[3:110] Deg er god samfunnet noensinne reist blant det people deg forfekter
rettmessighet forbyr ond deg tro inn GUD! followers scripture trodde det vært bedre dem.
Noe av dem tro majoriteten av dem er wicked!
[3:111] De aldri harm deg hinsides fornærmende deg! De utkjemper deg de omsette
omkring flee! De aldri vunnede.
[3:112] De ydmykes nårsomhelst deg treffer dem de uphold gud covenant også som
deres fred covenants deg! De incurred vrede GUD følgelig de begås disgrace Det fordi de
forkastes gud åpenbaringer drepte profetene unjustly! Det de disobeyed transgressed
[3:113] De ikke er all det samme followers scripture xxxx er de er righteous. De
resiterer gud åpenbaringer natta de falt prostrate
[3:114] De tro inn GUD Sist Døgnet de forfekter rettmessighet forbyr ond de
framskynder gjøre righteous arbeid! De er de righteous.
[3:115] noen god de ikke gåtte ubelønne. GUD ER fully aware av DE righteous.
[3:116] De disbelieved aldri hjelpes deres penger deres barn GUD. De incurred Helvete
hvori de abide permanent.
[3:117] Eksempelen deres prestasjoner deri liv være voldsom vind rammer høsten
people foruretter deres sjeler wipes det ute! GUD ALDRI FORURETTET DEM; VÆRT
DE FORURETTET!
[3:118] O deg tro ikke befriend outsidere aldri opphører ønskede deg harm de utjevne
ønsker se deg lide! Hat strømmer deres munner hva de skjuler inn deres chests er lang
dårlig Vi dermed klarlegger åpenbaringene deg dersom deg forstår.
[3:119] Her dere være elskende dem mens de ikke elsker deg deg tro inn all scripture!
Når de møter deg de sier Vi tro som snart som de forlater de bit deres fingrer raseri deg.
si Dør deres raseri. GUD er fully aware av innerst tankene.
[3:120] Når noe god komme deres måte de sårer hvornår noe verst hender deg de fryder.
Deg bestemt persevere opprettholdt rettmessighet deres schemes aldri sårede deg! GUD
ER fully aware av ALTSAMMEN DE GJØRE.
[3:121] Erindret deg (Muhammad) var deres people når deg sette ute overlater troende
deres stillinger i slag GUD ER Hearer Allvitende
[3:122] To grupper deg nesten mislykekte GUD var deres Lord I GUD troende tillit.
[3:123] GUD BEVILGER DEG SEIER Badr DERES SVAKHET. Derfor deg iakttatt
GUD show deres påskjønnelse.
[3:124] Deg sa troende Vært det ikke nok som deres Lord understøtter deg tretusen
engler sendte ned
[3:125] Riktignok deg bestemt persevere opprettholdt rettmessighet deretter de angriper
deg bratt deres Lord understøttet deg femtusen engler brønn trained
[3:126] GUD DERMED UNDERRETTER DEG inn ordre GITT DEG GOD NYHET
FORVISSER DERES hjerte Seier kommer kun fra GUD Allmektig Visest.
[3:127] Han dermed annihilates noe tvilere nøytralisert dem; de alltid slutt taperne!
[3:128] Ikke er opp deg; Han innløst dem Han straffet dem i deres transgressions!
[3:129] Til GUD tilhørt altsammen heavens jorden! Han tilgir hvem som helst Han
viljer straffet hvem som helst Han viljer! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[3:130] O deg tror deg ikke tatt åger compounded over og over Iakttatt GUD som deg
etterfulgt!
[3:131] Beware av hellfire awaits tvilerne!
[3:132] Deg adlydt GUD budet som deg attain barmhjertighet.
[3:133] Deg eagerly veddeløp tilgivelse deres Lord Paradis hvis bredde encompasses
heavens jorden; det awaits de righteous
[3:134] Hvem gir velgjørenhet god tid, altfor verst tidene. De er suppressors vrede
pardoners people GUD ELSKER DE charitable.
[3:135] De faller syndet forurettet deres sjeler de husker GUD spørre tilgivelse deres
synder! - Hvem tilgitt syndene unntatt GUD! - De ikke persist inn syndet knowingly
[3:136] Deres recompense er tilgivelse deres Lord hager strømmende streams de abide
deri permanent! Hva velsigne belønning arbeiderne!
[3:137] Presedenser settes deg inn det forbi streifer jorden noterer følgene unbelievers.
[3:138] Det er proklamasjon people veiledning enlightenment i de righteous.
[3:139] Deg ikke waver ikke heller skal deg grieve deg er ultimate seierherrene deg er
troende.
[3:140] Deg lider hardship fienden også lider samme hardship. Vi alternate døgnene
seier og beseiret blant det people GUD DERMED SKJELNER SANN TROENDE
VELSIGNET noe av DERE MARTYRIUM! GUD uvilje URETTFERDIGHET.
[3:141] GUD DERMED toughens DE tro YDMYKET TVILERNE!
[3:142] Deg forventer inngått Paradis GUD utmerkende de blant deg hvem streve uten
utmerkende de er steadfast?
[3:143] Deg brukte lenge død deg ansikt det! Straks deg faced det egentlig deres øyne.
[3:144] Muhammad være nei mange enn bud budene forut ham. Han dør burde få drepte
deg omsette deres hæler? Noen omsette hans hæler ikke sårer GUD inn det minst GUD
LØNNER DE ER appreciative
[3:145] Ingen dør gud forlate ved forutbestemte tid Hvem som helst søkt
forfengelighetene den verden vi gir ham therefrom hvem som helst søkt belønningene
Heretter, vi velsigner ham deri! Vi lønner de er appreciative
[3:146] Mange profet hadde godly people utkjemper ham uten noensinne wavering
trykk årsaken av GUD ikke heller gjorde de nøler blitt frarådet! GUD ELSKER DE
steadfast.
[3:147] Deres bare utterance var Våre Lord tilgitt oss våre synder våre transgressions
styrke våre fotfeste bevilling oss seier tvilerne!
[3:148] Følgelig GUD bevilge dem belønningene den verden god lønnet av Heretter
GUD ELSKER GOD doers.
[3:149] O deg tror deg adlyder de disbelieve de omsette deg på deres krenget deretter
deg slutt tapere!
[3:150] GUD ALENE ER DERES Lord BEHERSKET HAN ER
TILFREDSSTILLENDE TILHENGEREN!
[3:151] Vi kastede terror hjertene av de disbelieved siden de sette GUD maktesløs
idoler. Deres destiny er Helvete; hva ussel bolig overtrederne!
[3:152] GUD OPPFYLLER HANS LØFTE DEG DEG BESEIRET DEM HANS forlate
Deretter deg wavered bestridde dere disobeyed etter Han framviste deg (seieren) deg
lengtet i! deretter noe av deg ble distraherte forderve den verden mens others riktig
angikkes Heretter Han deretter bortledet deg dem prøve deg! Han benåder deg. GUD dusj
TROENDE HANS grace
[3:153] Erindret at deg farte forderve bekoste ingen oppmerksomhet noen tilogmed når
budet kalte bak deg! Følgelig Han vikarierte et elendighet en annen deg ikke grieve noe
deg savnet agonize noen hardship deg led! GUD ER Cognizant AV ALTSAMMEN DEG
GJORT!
[3:154] Etter setback Han sendte deg fredelig søvn pasifiserte noe av dere. Others deg
selfishly angikkes seg. De harbored tanker GUD værende straks - samme tankene de
harbored døgnene uvitenhet. Dermed de sa Er noe opp oss? Sagt Altsammen være opp til
GUD. De gjemte innsider hva de ikke avslørte deg! De sa det være opp til oss inget av
oss drepes deri slag Si Hadde deg stayed deres hjem de destinerte drepes krype deres død
seng GUD dermed legger deg prøven oppdra ute deres sann overbevisninger prøve hvilke
vært deres hjerter! GUD ER fully aware av INNERST TANKENE.
[3:155] Sikkert de blant deg omsette døgnet to hærene clashed lures djevelen! Den
reflektert noe av (ond) arbeidene de begikk! GUD BENÅDER DEM. GUD ER Forgiver
Clement
[3:156] O deg tror ikke være de disbelieved sa av deres kinsmen reiste mobiliserte krig
Hadde de stayed oss de ikke dødde fått drepte. GUD yteer den kilde sorg deres hjerter!
GUD KONTROLLERER LIV DØD. GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[3:157] Deg få drepte dødd årsaken GUD tilgivelsen fra GUD barmhjertighet er lang
bedre enn noe de hoard
[3:158] Deg dør få drepte deg summoned GUD!
[3:159] Var barmhjertighet GUD deg bli medfølende mot dem. Hadde deg vært harsh
mean-hearted de forlatte deg! Derfor deg benådet dem spørre tilgivelse dem konsultert
dem! Tidligere deg gjøre avgjørelse bærer deres plan stolt GUD! GUD ELSKER DE
STOLER HAM.
[3:160] Gud understøtter deg inget beseiret deg. Og dersom Han forlater deg hvem
understøttet deg? I GUD troende tillit.
[3:161] Tilogmed profeten ikke tatt fler av forderve krig enn han benevnes. Noen tar fler
enn hans rettmessig dele hatt nota i det Døgnet Oppstandelse! Vært når hver sjel er
bekostet hva som helst det fortjente minst urettferdighet!
[3:162] Man forfølger gud velbehag samme som man er incurs vrede GUD hans destiny
vært Helvete mest ussel bolig?
[3:163] De jo opptar forskjellig ranger GUD. GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DE
GJØRE.
[3:164] GUD VELSIGNER TROENDE REISING DERES MIDT BUD FRA DEM
resitere DEM HANS ÅPENBARINGER purify DEM UNDERVIST DEM scripture
VISDOM! Før det de gikk totalt astray.
[3:165] Straks deg lider setback utjevner deg inflicted twice som meget lidelse (oppå
deres fiende) deg sa gjorde det hender oss? Sagt Det er følge av din egen dåder. GUD er
Omnipotent
[3:166] Hva hjemsøke deg døgnet to hærene clashed var inn overensstemmelse med om
gud vil skjelnet troende!
[3:167] Til blotte hyklerne sas Kommer utkjempet årsaken GUD bidra De sa vi kjente
hvordan utkjempet vi føye deg. De var closer til vantro deretter enn de var tro! De uttered
deres munner hvilke ikke var deres hjerter! GUD kjenne HVA DE GJEMMER.
[3:168] De sa av deres kinsmen som de stayed bak Hadde de adlydte oss de ikke drepes.
Sagt Deretter forhindret din egen død deg er sannferdig!
[3:169] Ikke tenke de drepes årsaken GUD er død; de er alive deres Lord nytende Hans
forråd!
[3:170] De fryder gud grace de har god nyhet deres comrades gjøre ikke terning dem
som de har intet fryktet ikke heller ville de grieve
[3:171] De har god nyhet gud velsignelser og grace og at GUD aldri mislykekker lønne
troende!
[3:172] De svarer GUD budet forfølgelsen de lider opprettholdt deres god arbeid
forsprang righteous liv storslått belønning!
[3:173] Når people si til dem People mobiliserer deg; deg fryktet dem den kun styrket
deres tro de sagt GUD forslår oss; Han er tilfredsstillende Beskytteren!
[3:174] De fortjener gud velsignelser grace Nei harm noensinne berøringer dem de
attained gud godkjennelse! GUD possesses UENDELIG grace
[3:175] Er djevelen system instill frykter hans subjekter. Ikke fryktet dem fryktet Meg
heller dersom deg er troende!
[3:176] Ikke bedrøves de framskynder disbelieve! De aldri sårer GUD inn det minst
Heller GUD har willed som de ikke hatte deler Heretter De incurred forferdelig
gjengjeldelse.
[3:177] De velger vantro tro ikke såre GUD inn det minst de incurred smertefull
gjengjeldelse.
[3:178] la ikke tvilerne tenke vi føre dem i deres egen god Vi kun fører dem på bekreftet
deres sinfulness! De incurred ydmykende gjengjeldelse.
[3:179] GUD IKKE ER FORLATE TROENDE DEG ER UTEN UTMERKENDE
VERST FRA god. Ikke heller gjort GUD underretter deg av fremtiden GUD bestows
slike viten hvem som helst Han velger Hans bud! Derfor deg tro inn GUD Hans bud.
Deg tro ført righteous liv deg motta storslått recompense
[3:180] Latt ikke de tilbakeholder hoard gud forråd tenke det er god dem; det er verst i
dem! I de bårede deres opphoping deres forbindelsesrør Døgnet Oppstandelse. GUD ER
ultimate inheritor AV heavens JORDEN. GUD ER fully Cognizant AV ALTSAMMEN
DEG GJORT!
[3:181] GUD høre utterances DE SA GUD ER FATTIG STUND VI ER rikfolk VI
REGISTRERTE ALTSAMMEN DE SA nettopp som VI REGISTRERTE DERES
DRAP PROFETENE unjustly VI SAGTE LIDT GJENGJELDELSEN HELVETE!
[3:182] Det er følgen din egen funksjonerer. GUD er aldri unjust mot people
[3:183] Vært de sa GUD gjør covenant oss som vi ikke tro inn noen bud han framlegger
tilbyende som få oppbruke ild. Sier Bud meg kommet til deg klar bevis omfatte hva deg
nettopp fordret! Hvorfor deretter deg dreper dem deg gjøre er sannferdig?
[3:184] De forkaster deg bud deg forkastes tilogmed de brakte bevis Salmene
opplysende scripture.
[3:185] Every person smaker død deretter deg mottatt deres recompense Døgnet
Oppstandelse! Hvem som helst savnet Helvete knapt gjør det Paradis attained storslått
triumf! Livet den verden er nei mange enn illusjon.
[3:186] Deg jo tested deres penger deres liv deg høre fra de mottok scripture fra idolet
worshipers ei lot av fornærmet! Deg bestemt persevere ført righteous liv det bevist
styrken deres tro!
[3:187] GUD TOK covenant FRA DE MOTTOK scripture DEG PROKLAMERT DET
people ALDRI GJEMMER det DE disregarded DET DERES bakke handle det BORT
BILLIG PRIS. Hva ussel handel.
[3:188] De som praleri deres arbeid ønske roses noe de virkelig ikke gjorte ikke tenke
de omgå gjengjeldelsen. De incurred smertefull gjengjeldelse.
[3:189] Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden! GUD ER Omnipotent
[3:190] I kreasjonen av heavens jorden alternation natt døgn xxxx er underskrevet de
possess intelligens!
[3:191] De husker GUD mens stå sitte deres sider de reflektere kreasjonen heavens
jorden Våre Lord Deg ikke skapte alle den inn forfengelig Deg forherliges. frelse oss fra
gjengjeldelsen Helvete.
[3:192] Våre Lord hvem som helst Deg begår til Helvete vært de man Deg forsaken
slike overtredere ikke har hjelpere.
[3:193] Våre Lord vi hører besøkende avblåse til tro proklamerende ‘Deg tro inn deres
Lord ' vi tror! Våre Lord tilgitt oss våre transgressions avgitt våre synder dø som
righteous troende!
[3:194] Våre Lord dusj oss velsignelsene deg lovet oss Deres bud ikke forsake oss
Døgnet Oppstandelse! Deg aldri brekker løfte.
[3:195] Deres Lord svarte dem jeg aldri mislykekke lønne noen arbeider deg noen
arbeid deg er deg mannlig kvinnelig - Deg er make til man en annen. Dermed de
immigrerer evicted deres hjem persecuted Meg utkjempe få drepte jeg sikkert avgitt deres
synder tilstå dem into hager forbandt streams Slike er belønninga GUD! GUD possesses
ultimate BELØNNINGA.
[3:196] Ikke imponeres åpenbar fremgangen tvilere!
[3:197] De kun nyter midlertidig deretter slutt Helvete; hva ussel destiny!
[3:198] Angående de iaktta deres Lord de fortjener hager strømmende streams de abide
deri permanent! Slike er boligen gitt til dem GUD! Hvilke GUD possesses er lang bedre
i de righteous.
[3:199] Sikkert noe followers forrig scriptures tro inn GUD inn hvilke avslørtes deg inn
hvilke avslørtes dem! De ærbødighet GUD de aldri handler bort gud åpenbaringer billig
pris. De mottatte deres recompense deres Lord GUD ER MEST EFFEKTIV INN
reckoning
[3:200] O deg tror deg vært steadfast deg persevere deg forenes deg iakttatt GUD som
deg etterfulgt!
.
4- Kvinner (Al-Nisa)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[4:1] O people iaktta deres Lord Man skapte deg et skapes fra det dets make deretter
utbrer to mange mennene kvinner. Deg betraktet GUD hvem deg sverger betraktet
foreldrene! GUD IAKTTAR DEG.
[4:2] Deg hånd foreldreløse deres rettmessig eiendommer. Ikke vikariert verst i god ikke
oppbruket deres eiendommer kombinerende dem dine! Det vært gross urettferdighet.
[4:3] Deg deem det god foreldreløse deg giftet deres mer - Deg giftet to tre fire. Deg
frykter for at ikke deg blir urettferdig deretter deg vært innhold kun man eller hva deg
allerede har. Dessuten deg er dermed troligere unnvike finansiell hardship!
[4:4] Deg gitt kvinnene deres due dowries equitably. De willingly forspiller noe deretter
deg akseptert det; det er rightfully dine.
[4:5] Ikke gitt umoden foreldreløse eiendommene at GUD betror deg formyndere! Deg
skal forsørge i dem therefrom bekledt dem behandlet dem kindly
[4:6] Deg prøve foreldreløse når de når pubertet. Som snart som deg funnet dem mature
nok gir dem deres eiendom! Ikke oppbruket det extravagantly inn ei skynde forut de
vokse rikfolk formynderen ikke fastsatt noen lønning fattig formynder få fastsatt
equitably! Når deg gir dem deres eiendommer deg hatt vitner. GUD FORSLÅR
Reckoner.
[4:7] Mennene får dele av hvilke foreldrene slektningene forlate Kvinnene altfor fåtte
dele av hvilke foreldrene slektninger forlate Hvorvidt er liten stor arv (kvinnene få)
bestemt dele
[4:8] Under utdeling arvene slektninger foreldreløse nødlidende person er forært deg gitt
dem therefrom behandlet dem kindly
[4:9] De angås deres egen barn ifall de forlate dem iaktta GUD er equitable!
[4:10] De oppbruker foreldreløse eiendommene unjustly spiser ild deres buker lidt
Helvete!
[4:11] GUD FORORDNER VILJE i det gode DERES BARN; MANNLIG FÅTT twice
dele kvinnelig Dersom inheritors er kun kvinner fler enn to de får two-thirds av hvilke
bequeathed Kun man datter forlates hun får one-half. Foreldrene etterlatte får one-sixth
arven hver etterlatte forlater noen barn. Han ikke forlot barn hans foreldre er bare
inheritors men fått one-third! Han har siblings deretter men får one-sixth. Alle den etter
oppfylle noen vilje avdød forlater etter bekoste avsted all gjeld. Når det kommer deres
foreldre deres barn deg ikke kjenner som av dem er virkelig best til deg mest gagnlig. Det
er gud lov. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[4:12] Deg får halv av hva deres hustruer forlate de ikke hadde barn. De hadde barn deg
får one-fourth av hva de forlater. Alle den etter oppfylle noen vilje de forlot etter bekoste
avsted all gjeld. De får one-fourth av hva deg forlate deg ikke hadde barn. Deg hadde
barn de får one-eighth av hva deg bequeath Alle den etter oppfylle noen vilje deg forlot
etter bekoste avsted all gjeld. Dersom avdød mannen kvinne var loner blader to siblings
mannlig kvinnelig hver av dem fått one-sixth arven! Xxxx er mest siblings deretter de likt
deler one-third arven. Alle den etter oppfylle noen vilje etter bekoste avsted all gjeld forat
ingen såres. Det vilje forordnes GUD. GUD ER ALLVITENDE Clement
[4:13] De er gud lover. De adlyder GUD Hans bud Han tilstå dem hager strømmende
streams hvori de abide permanent! Det er storslåttst triumfen.
[4:14] Angående et som disobeys GUDEN Hans bud transgresses Hans lover Han
tilstått ham Helvete hvori han abides permanent! Han incurred shameful gjengjeldelse.
[4:15] De begå ekteskapsbrudd deres kvinner deg hatt fire vitner dem deg. De føder
bevitnet deretter deg beholde slike kvinner deres hjem til de dør eller GUD skapt utgang
dem!
[4:16] Paret begå ekteskapsbrudd straffes. De fortryter reformert deg forlate dem! GUD
ER Redeemer BARMHJERTIGST.
[4:17] Anger er akseptabel GUD fra de faller syndet uvitenhet deretter fortrutt straks
thereafter! GUD INNLØSER DEM. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[4:18] Ikke akseptabel er angeren de begår synder død kommer dem deretter sagt Nå jeg
fortryter. Ikke Heller er det akseptabel fra de dør tvilere! I de vi forbereder smertefull
gjengjeldelse.
[4:19] O deg tro ikke er lawful deg arve hvilke kvinnene forlate mot deres ville. Deg
ikke tvunget dem gi opp noe deg gav dem de begår proven ekteskapsbrudd! Deg
behandlet dem nicely. Deg uvilje dem deg uvilje noe hvori GUD plasserer ei lot av god.
[4:20] Deg ønske gifte another hustru inn plass deres nærværende hustru deg gav noen
av dem ei storslått avtale deg ikke absorbere noe deg gav henne! Deg tatt det fraudulently
maliciously sinfully?
[4:21] Hvordan deg absorbere det etter deg vært intim med hverandre de absorbere deg
høytidelig pledge
[4:22] Ikke giftet kvinnene før giftedes deres fedre! - Eksisterende ekteskaper fritas ikke
brukket - I det er gross angrep avskyelig akt.
[4:23] Prohibited i deg ekteskap) er deres mer deres døtre deres søstre søstrene deres
fedre søstrene deres mer døtrene deres br døtrene deres søster deres ammet mer pikene
ammet samme kvinnen deg mene deres hustruer døtrene deres hustruer hvem deg
consummated ekteskapet! - Ekteskapet ikke consummated deg giftet dattera. Også
prohibited deg er kvinnene giftedes deres genetisk sønner. Også deg ikke giftes to søstre
ved det samme tid - gjøre ikke brudd eksisterende ekteskaper! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[4:24] Også prohibited være kvinnene allerede giftes de flee deres disbelieving
ektemenn er ved krig deg. De er gud commandments deg. all øvrig kategorier permitted
deg ekteskap lengter som deg betaler dem deres due dowries. Deg opprettholdt deres
moralitet av ikke begå ekteskapsbrudd! Dermed hvem som helst deg liker dem deg betalt
dem dowry forordne i dem. Deg ikke begår feil av mutually agreeing til noen adjustments
til dowry! GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[4:25] De blant deg ikke afford giftede fri tro kvinner giftet trodd slave kvinner! GUD
kjenne BEST DERES TRO DEG ER make til MAN EN ANNEN INNTIL TRO
ANGÅS! Deg framskaffet tillatelse fra deres formyndere deg giftet dem betalt dem deres
due dowry equitably! De opprettholdte moralsk oppførsel av ikke begå ekteskapsbrudd,
eller havende hemmelig elskere! Tidligere de freed ekteskap de begå ekteskapsbrudd,
deres straff vært halv av den fri kvinnene. Giftet slave vært sist tilholdssted i de ute av
stand ventet! Værende tålmodig er bedre deg. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[4:26] GUD VILJER FORKLARE TINGER DEG RETTLEDER DEG GJENNOM
forbi PRESEDENSER TIL INNLØST DEG! GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[4:27] GUD ØNSKER INNLØSE DEG mens DE FORFØLGER DERES lusts
ØNSKER DEG AVVIKE STORSLÅTT AVVIKELSE!
[4:28] GUD ØNSKER lighten DU BEBYRDE MENNESKEN SKAPES SVAK.
[4:29] O deg tror ikke oppbruket hver others' eiendommer illicitly - Kun mutually
akseptabel transaksjoner permitted Deg ikke drept! GUD ER BARMHJERTIG MOT
DEG
[4:30] Noen begår de transgressions maliciously bevisst vi fordømt ham til Helvete. Det
er lett GUD gjøre.
[4:31] Deg avstår fra begående gross syndene prohibited deg vi avgitte deres synder
tilstå deg honorable admittance!
[4:32] Deg ikke covet kvalitetene bestowed oppå hverandre av GUD; mennene nytt viss
kvaliteter kvinnene nyter viss kvaliteter! Deg implore GUD dusj deg Hans grace GUD
ER fully aware av all TINGER.
[4:33] I hver av deg vi utpeker dele arven venstre av foreldrene slektningene. Også de
beslektet til deg ekteskap deg gitt dem deres due dele GUD BEVITNER all TINGER.
[4:34] Mennene forarbeidet ansvarlig kvinnene GUD forlent dem viss kvaliteter gjorde
dem brødet earners! righteous kvinnene cheerfully aksepterte den ordning det er gud
commandment ære deres ektemenn deres fravær. Dersom deg opplever opprør kvinnene
deg første snakk til dem deretter (deg brukt negativ incitamenter deserterende dem i seng
deretter deg få (som sist alternativ slå dem! De adlyder deg deg ikke permitted transgress
dem. GUD ER HØYEST Supreme
[4:35] Par frykter atskillelse deg fastsatt voldgiftsmann hans familie voldgiftsmann fra
hennes familie; de beslutte forlikt om gud vil hjulpet dem fått sammen! GUD ER
ALLVITENDE Cognizant
[4:36] Deg tilbedelse GUD alene - gjøre ikke assosiert noe Ham! Deg betraktet
foreldrene slektningene foreldreløse fattig beslekte naboen ubeslekte naboen lukke
assosiere reise alien deres servants. GUD IKKE GJØR ARROGANT show-offs.
[4:37] Man er smålig exhort people værende smålig gjemt hvilke GUD bestowed dem
Hans bounties! Vi forberede tvilerne shameful gjengjeldelse.
[4:38] De gir penger velgjørenhet kun framvise mens disbelieving GUD Sist Døgnet! Et
ledsager er djevelen er verst ledsageren.
[4:39] Hvorfor de ikke tro inn GUD Sist Døgnet gir gud forråd dem? GUD ER fully
aware av DEM.
[4:40] GUD IKKE inflict ATOM VEKT URETTFERDIGHET. På det contrary Han
multipliserer belønninga forgreningsrøret righteous arbeidet bevillinger fra Ham storslått
recompense
[4:41] Dermed når døgnet dom) kommer vi kalte vitne hver samfunn deg (budet) tjene
vitne de people
[4:42] Døgn de disbelieved disobeyed budet ønsket de var nivellert begrunnelseen; ikke
enkel utterance ville de er able til skinn fra GUD!
[4:43] O deg tror ikke iakttatt Kontakten Bønner (Salat) mens beruse forat deg kjenner
hva deg sier! Ikke heller etter kjønnslig orgasme bading hvis ikke deg er veien reise deg
er ill reisende deg hadde urinary fecal-related utsondring slike som gass kontaktet
kvinnene (seksuelt) deg ikke finne vannet deg iakttatt Tayammum (tørr ablution) av
rørende ren tørr jord deretter wiping deres ansikter hender therewith! GUD ER Pardoner
Forgiver.
[4:44] Deg noterte de mottar porsjon scripture og hvordan de velger forville ønsker deg
villfaren stien?
[4:45] GUD kjenne TILFREDSSTILLENDE SOM DERES FIENDER ER. GUD ER
bare Lord Beherske GUD ER bare TILHENGEREN.
[4:46] Blant de er Jewish noe fordreier ordene hinsides sannheten de si Vi hører vi
disobey Deres ord falt døv ører Raa'ena (er våre hyrde) som de vridning deres tunger
mock religionen! Hadde de sa Vi hører vi adlyder Vi hører deg Unzurna ur oss) det vært
bedre dem og righteous! Heller de incurred fordømmelse GUD deres vantro. Følgelig
majoriteten av dem ikke trodd.
[4:47] O deg mottok scripture deg tro inn hva vi avslører her bekreftende hva deg har
før vi forviser viss ansikter landsforvisning fordømme dem som vi fordømte de skjendet
Sabbaten! Gud befaling gjørs.
[4:48] GUD IKKE TILGIR idolatry HAN TILGIR lesser ANGREP HVEM SOM
HELST HAN VILJER. Noen sette idoler GUD forfalsker horrendous angrep.
[4:49] Deg noterte de ha exalt? Heller GUD er Man exalts hvem som helst Han viljer
minst urettferdighet.
[4:50] Notert hvordan de oppdikter løgner GUD; hva gross angrep det er!
[4:51] Deg noterte de mottar porsjon scripture og hvordan de tro inn idolatry falsk
doktrine deretter si tvilerne er bedre guided enn troende!?
[4:52] Vært de incurred gud fordømmelse hvem som helst GUD fordømt deg ikke
funnet noen hjelper ham!
[4:53] De eier dele suvereniteten? De gjorde de ikke gi people korn.
[4:54] Er de misunnelig av people fordi GUD showered dem Hans velsignelser? Vi gir
Abraham's familie scripture visdom; vi bevilget dem storslått myndighet
[4:55] Noe av dem tro deri noe av dem repelled therefrom Helvete er bare nettopp
gjengjeldelse i de!
[4:56] Sikkert de disbelieve våre åpenbaringer vi fordømte dem hellfire. Nårsomhelst
deres huder brennes vi gitte dem ny huder. Dermed de lidte continuously. GUD ER
ALLMEKTIG VISEST.
[4:57] Angående de tro ført righteous liv vi tilstå dem hager strømmende streams de
abide deri permanent! De hatte pure ektefeller deri. Vi tilståtte dem salig nyanse.
[4:58] GUD BEFALER DEG gi NOE people BETROR DEG. Deg dømmer blant det
people deg dommer equitably. Best enlightenment riktignok er hvilke GUD anbefaler
deg. GUD ER Hearer Seer.
[4:59] O deg tror deg adlydt GUD deg adlydt budet de inn fastsetter deg! Deg bestrir
noen substans deg henvist det GUD budet deg tro inn GUD Sist Døgnet. Det er god deg
forsyner deg tilfredsstillende oppløsninga!
[4:60] Deg noterte de hevder den de ha tro inn hvilke avslørtes deg inn hvilke avslørt før
deg var deretter uphold unjust lovene deres idoler? De befaltes forkastet slike lover!
Riktignok er djevelen ønske føre dem lang astray.
[4:61] Når de sis Kommet til hvilke GUD avslører budet deg se hyklerne shunning deg
fullstendig!
[4:62] Hvordan det gjort det når katastrofe være rammet dem som følge deres egen
arbeid? De kommede deg deretter svoret GUD Våre hensikter var god righteous!
[4:63] GUD ER fully aware av DERES INNERST HENSIKTER. Deg ignorert dem
opplyst dem gitt dem god råd frelst deres sjeler!
[4:64] Vi ikke sendte noen bud unntatt adlydes inn overensstemmelse med om gud vil!
Hadde de når de forurettet deres sjeler kommer deg bad GUD tilgivelse budet be deres
tilgivelse de funnede GUD Redeemer Barmhjertigst!
[4:65] Aldri riktignok av deres Lord de ikke er troende de kommer deg dømme deres
tvister deretter funn nøling deres hjerter whatsoever inn aksepterende deres dom! De
forebrakte total underkastelse.
[4:66] Hadde vi forordnet dem Deg tilbudt deres liv Gi opp deres hjem de ikke gjorte
det unntatt ei få av dem! (Utjevnet slike befaling utstedtes) hadde de gjort hva de befaltes
gjøre det vært god dem bevise styrken deres tro!
[4:67] Og vi bevilgede dem storslått recompense
[4:68] Og vi guided dem straks stien.
[4:69] De adlyder GUD budet tilhørt de velsigne GUD! - Profetene helgenene martyrene
og de righteous. De være god selskapet.
[4:70] Slike er velsignelsen fra GUD; GUD er tilfredsstillende Knower.
[4:71] O deg tror deg forblitt alarmerer mobilisert som individer mobiliserer all
sammen!
[4:72] Sikkert xxxx er de deg slepe deres føtter deretter setback hjemsøker deg de sagte
GUD velsigner meg som jeg ikke martyred dem.
[4:73] Deg attain velsignelse GUD de sagte som dersom nei vennskap noensinne
eksisterte deg dem Jeg Ønsker jeg var dem jeg delt slike flott seier!
[4:74] De hurtig utkjemper årsaken GUD er de forsake den verden Heretter. Hvem som
helst utkjempet årsaken GUD deretter fått drepte attains seier vi sikkert bevilgede ham
storslått recompense
[4:75] Hvorfor burde deg ikke utkjemper årsaken GUD når svak menn kvinner barn
imploring Våre Lord levert oss fra den samfunn hvis people er tyngende er Deg våre
Lord Beherske
[4:76] De tror utkjemper årsaken GUD stund de disbelieve utkjemper årsaken tyranni.
Derfor deg utkjempet djevelen allierte djevel makten er nil
[4:77] Deg noterte de sagte Deg ha var utkjempet; alle deg ha iakttatt Kontakten Bønner
(Salat) er gitt obligatorisk velgjørenheten (Zakat) deretter når utkjempende forordnet dem
de fryktet people som meget som de fryktet GUD var utjevnet fler? De sa Våre Lord Deg
tvang den utkjempende oss? Dersom kun Deg respitt oss i en! stund! Sagt materials den
verden er nil mens Heretter er lang bedre righteous deg aldri lider slightest
urettferdigheten!
[4:78] Hvor som helst deg er død ville fangst opp med deg utjevnet deg bo inn
formidabell slott! Når noe god hender dem de sier Det er GUD og når noe verst hjemsøkt
dem de blame deg! si Altsammen kommer GUD. de people misforstår nesten
altsammen?
[4:79] Noe god hender deg er GUD noe verst som hender deg er deg. Vi sender deg bud
people GUD forslått som bevitnet!
[4:80] Hvem som helst adlydt budet adlyder GUD! Angående de omsette vi ikke sendte
deg deres formynder.
[4:81] De pledge lydighet de forlatt deg noe av dem havn hensikter contrary til hva de
sier! GUD REGISTRERER DERES INNERST HENSIKTER. Deg disregard dem lagt
deres stolt GUD! GUD FORSLÅR forfekte.
[4:82] Hvorfor de ikke studerer Quran omhyggelig? Dersom var fra GUD de finne det
tallrik motsigelser.
[4:83] Når rykte berører betryggelse kommer deres måte, de utbrer det. Hadde de
henviste det budet de inn fastsetter dem de forstår de substanser underrettet dem! Dersom
det ikke var gud grace deg Hans barmhjertighet deg fulgt djevelen ei få.
[4:84] Deg utkjempet årsaken GUD; deg er ansvarlig kun din egen sjel exhort troende
gjøre de samme. OM GUD VIL NØYTRALISERT MAKTEN AV DE disbelieve! GUD
ER meget MEKTIGERE meget VIRKNINGSFULLERE.
[4:85] Hvem som helst meglet god dåd mottar dele kreditten thereof hvem som helst
megler ond arbeid incurs dele thereof! GUD KONTROLLERER all TINGER.
[4:86] Når hilste hilsen deg svart god hilsen iallfall make et! GUD reckons all TINGER.
[4:87] GUD XXXX IKKE ER GUD UNNTAR HAN. Han sikkert summon deg Døgnet
Oppstandelse - Uunngåelig døgnet. Hvems narration er sannferdigere enn gud?
[4:88] Hvorfor deg delt to grupper hyklere deg)? GUD ER MAN FORDØMTE DEM
deres egen OPPFØRSEL. Deg vil rettleder de gjøre sendes astray GUD? Hvem som helst
GUD sender astray deg aldri funnet måte rettleder dem!
[4:89] De ønsker deg disbelieve som de disbelieved deretter deg blir make Ikke
overveid dem venner hvis ikke de mobiliserer langs med deg årsaken GUD! De vending
deg deg utkjempet dem deg drepte dem når deg treffer dem inn krig Deg ikke akseptert
dem venner allierte
[4:90] Fritok er de føyer people hvem deg underskriver fred traktat de kommer deg
ønskende ikke utkjempe deg ikke heller utkjempet deres slektninger! Hadde GUD willed
Han permitted dem utkjempe deg! Derfor dersom de forlate deg refreng fra utkjempende
deg tilby deg fred deretter GUD gir deg ingen unnskyldning utkjemper dem!
[4:91] Deg funnet others ønsker gjøre fred deg også deres people Imidlertid som snart
som krig være i utbrudd de utkjemper deg! De people forlate deg tilbyr deg fred stopp
utkjempe deg deg utkjempet dem når deg treffer dem! Mot de vi gir deg klar autorisasjon.
[4:92] Ingen troende drept another troende det er ulykke. Man dreper troende av ulykke,
han sonet freeing tro slave betalende erstatning offeret familie de forspiller slike
erstatning velgjørenhet! Offeret tilhørte people er ved krig deg han var troende deg sonet
freeing tro slave! Han tilhørte people hvem deg underskriver fred traktat deg betalt
erstatninga langs freeing tro slave! Deg ikke finne slave fri deg sonet fastende to
fortløpende måneder inn ordre innløses GUD! GUD ER Knower VISEST.
[4:93] Noen dreper troende på forsett, hans gjengjeldelse er Helvete hvori han abides
permanent GUD vært vred ham fordømt ham forberede ham forferdelig gjengjeldelse!
[4:94] O deg tror deg streik årsaken GUD deg vært absolutt jo. Ikke si til man tilbyr deg
fred Deg er troende søkt forderve den verden! I GUD possesses uendelig forderve
Husket deg anvendt være dem GUD velsigne deg! Derfor deg vært absolutt jo deg streik
GUD ER fully Cognizant AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[4:95] Ikke make være stillesittende troende ikke handicapped de strever årsaken GUD
deres penger deres liv. GUD exalts strivers DERES PENGER DERES LIV OVENFOR
DE STILLESITTENDE. Både GUD lover frelse GUD exalts strivers stillesittende flott
recompense
[4:96] Høyere rangene kommer Ham også som tilgivelse barmhjertighet. GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGST.
[4:97] De liv avsluttes englene mens stat av forurettende deres sjeler englene spørre dem
hva er det i vejen deg? De sagte Vi oppressed jord. De sagte Var gud jord ikke rommelig
nok deg emigrert deri? de endelig boligen er Helvete ussel destiny!
[4:98] Fritok er svak mennene kvinnene barn ikke possess styrken ikke heller midlet
finne måte!
[4:99] De benådes GUD. GUD ER Pardoner Forgiver.
[4:100] Noen emigrerer årsaken av om gud vil funnet jord storslått bounties richness!
Noen gi opp hans hjem emigrerende GUD Hans bud deretter død fangst opp med ham
hans recompense reserveres GUD! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[4:101] Når deg reiser under krig deg ikke begår feil shortening deres Kontaktet Bønner
(Salat) deg frykter som tvilerne angrepet deg! Sikkert tvilerne er deres ardent fiender.
[4:102] Når deg er dem ført Kontakten Bønn (Salat) dem latt noe av du står bevoktet;
latt dem holdt deres våpen later dem står deg deg prostrate Deretter latt øvrig gruppen
ikke bedt ta deres vending beende deg mens others står bevoktet holdt deres våpen! De
disbelieved ønsker se deg neglisjere deres våpen deres utstyr inn ordre angrepet deg
avgjørende! Deg ikke begår feil deg hampered regn injury legge ned deres våpen lengtet
som deg forblir alarmert! GUD forberede TVILERNE shameful GJENGJELDELSE.
[4:103] Tidligere deg fullender deres Kontaktet Bønn (Salat) deg husket GUD mens stå
sitte liggende! Tidligere krigen er deg iakttatt Kontakten Bønner (Salat;) Kontakten
Bønner (Salat) forordnes troende spesifikk tider!
[4:104] Ikke waver forfølge fienden! Deg lider de også lider. Deg forventer GUD hva de
aldri forventer. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[4:105] Vi sender ned deg scripture truthfully inn ordre til dømt blant det people inn
overensstemmelse med hvilke GUD framviser deg! Deg ikke side betrayers.
[4:106] Deg implore GUD tilgivelse. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[4:107] Ikke argumentert på behalf av de foruretter deres egen sjeler; GUD ikke elsker
noen betrayer skyldig
[4:108] De skjuler people ikke omsorg skjule GUD Han er dem som de havn idéer Han
uviljer! GUD ER fully aware av ALTSAMMEN DE GJØRE.
[4:109] Her dere være argumenterende deres behalf deri verden; argumentere GUD
deres behalf Døgnet Oppstandelse? Hvem er deres forfekte
[4:110] Noen begår ond foruretter hans sjel deretter implores GUD tilgivelse finne GUD
Tilgi Barmhjertigst.
[4:111] Noen fortjener synd fortjener det detriment hans egen sjel. GUD ER
ALLVITENDE VISEST.
[4:112] Noen fortjener synd deretter anklager uskyldig person thereof begått blasfemi
gross angrep!
[4:113] Dersom det ikke var gud grace deg Hans barmhjertighet noe av dem villedet
deg! De kun villeder de aldri harm deg inn det minst GUD SENDER NED DEG scripture
VISDOM HAN UNDERVIST DEG HVA DEG ALDRI KJENTE! Riktignok gud
velsignelser deg er flott.
[4:114] Xxxx er intet god deres privat konferanser unntatt de forfekter velgjørenhet
righteous arbeid gjøre fred blant det people Noen gjør den inn besvarelse til gud
teachings vi bevilgede ham storslått recompense
[4:115] Angående ham motarbeider budet veiledninga framholdes ham følge troende
måten vi dirigerte ham retninga han velger begått ham til Helvete; hva ussel destiny!
[4:116] GUD IKKE TILGIR IDOL TILBEDELSE OPPRETTHOLDT DØD) HAN
TILGIR lesser ANGREP HVEM SOM HELST HAN VILJER! Noen avguder noen idol
GUD har strayed langt astray.
[4:117] De utjevner tilbedelse kvinnelig guder Ham; faktisk de kun tilbedelse opprørsk
djevel!
[4:118] GUD FORDØMMER HAM HAN SA JEG SIKKERT REKRUTTERT
BESTEMT dele DERES worshipers!
[4:119] Jeg villedet dem jeg lokket dem jeg befalt dem (forbudt spisende av viss kjøtt
navneet ørene livestock jeg befalt dem fordreid kreasjonen GUD. Noen aksepterer
djevelen lord GUD incurred dyp tap!
[4:120] Han lover dem lokket dem; hvilke djevelen lover er nei mange enn illusjon!
[4:121] De incurred Helvete som deres endelig bolig aldri omgå det
[4:122] Angående de tro ført righteous liv vi tilstå dem hager strømmende streams hvori
de bor permanent! Slike er sannferdig løften GUD. Hvems utterances er sannferdigere
enn gud?
[4:123] Det ikke er inn overensstemmelse med deres ønsker ønskene people scripture
noen begår ond bekoster det ikke hatt hjelper tilhenger GUD.
[4:124] Angående de fører righteous liv mannlig kvinnelig stund tro de inngår Paradis;
slightest urettferdigheten.
[4:125] Hvem vært bedre guided hans religion enn man forebringer totalt GUD
forspranger righteous liv trosbekjennelsen av Abraham monotheism? GUD VELGER
Abraham SOM ELSKET VENN.
[4:126] Til GUD tilhørt altsammen heavens jorden! GUD ER FULL KONTROLL all
TINGER.
[4:127] De konsulterer deg angått kvinner sier GUD opplyser deg dem som resiterte i
deg scripture! Deg restituert rettene orphaned piker deg sner deres due dowries når deg
ønsker gifte dem deg ikke absorbere fordel av dem. Rettene orphaned gutter også
beskyttes også. Deg behandlet foreldreløse equitably. Hva som helst god deg gjør GUD
er fully aware thereof.
[4:128] Kvinne aner undertrykkelse desertering hennes ektemann paret forsøkt forlikt
deres forskjeller forlik er tilfredsstillende dem. Selviskhet er menneskelig karaktertrekk
og deg gjøre god ført righteous liv GUD er fully Cognizant av altsammen deg gjort!
[4:129] Deg aldri vært equitable inn omgang med fler enn et hustru nei substans
hvordan hård deg forsøker! Derfor ikke gjort så biased angående forlatt et av dem
hengende (verken nytt ekteskap ikke heller forlot giftet noen annen! Deg retter den
situasjon opprettholder rettmessighet GUD er Forgiver Barmhjertigst.
[4:130] Paret beslutte delvis om gud vil forsørge i hver av dem fra Hans bounties! GUD
ER Bounteous VISEST.
[4:131] Gud tilhører altsammen heavens jorden vi enjoined på de mottok scripture deg
enjoined deg deg ærbødighet GUD. Deg disbelieve deretter GUD tilhører altsammen
heavens jorden. GUD ER I nei behøve Praiseworthy.
[4:132] Gud tilhører altsammen heavens jorden GUD er bare Beskytteren.
[4:133] Han viljer Han annihilate deg O people vikariert others deres plass! GUD ER JO
able til gjøre DET.
[4:134] Noen søker materials den verden kjente at GUD possesses både materials av den
verden Heretter. GUD ER Hearer Seer.
[4:135] O deg tror deg vært absolutt equitable iaktta GUD når deg tjener vitner tilogmed
dere deres foreldre deres slektninger! Hvorvidt anklage er rikfolk fattig GUD absorbere
omsorg av begge! Derfor ikke biased deres personlig ønsker! Deg avviker disregard
(den commandment) deretter GUD er fully Cognizant av altsammen deg gjort!
[4:136] O deg tror deg tro inn GUD Hans bud scripture Han avslører Hans bud scripture
Han avslører forut den. Noen vegrer tro inn GUD Hans engler Hans scriptures Hans bud
Sist Døgnet har riktignok strayed langt astray!
[4:137] Sikkert de tror deretter disbelieve deretter trodd deretter disbelieve deretter
plunge dypere into vantro om gud vil ikke tilgitt dem ikke heller ville Han rettleder dem
inn noen måte
[4:138] Underrettet hyklerne som de incurred smertefull gjengjeldelse!
[4:139] De er man allierte tvilere troende. De søker verdighet dem? all verdighet
tilhører GUD alene.
[4:140] Han instruerer deg scripture deg hører gud åpenbaringer mocked ridiculed deg
ikke sittet dem de delve another subjekt! Annerledes deg vært som skyldig som de er.
OM GUD VIL gather HYKLERNE TVILERNE SAMMEN I HELVETE!
[4:141] De ur deg venter; deg attain seier GUD de si (til deg) Var vi ikke deg? tvilerne
får vending de si (til dem) Gjøre vi ikke side deg beskytter deg fra troende? om gud vil
dømt mellom deg Døgnet Oppstandelse! OM GUD VIL ALDRI permit TVILERNE
prevail TROENDE!
[4:142] Hyklerne tenke de deceiving GUD Han er Man fører dem på. Når de få i
Kontakten Bønn (Salat) de få lazily. Den er de kun framvise people sjeldent gjøre de
tenke av GUD!
[4:143] De waver mellom verken tilhørt den grupp ikke heller den grupp! Hvem som
helst GUD sender astray deg aldri funnet måte rettleder ham!
[4:144] O deg tro deg ikke allierte tvilerne troende! Deg ønsker forsyne GUD klar bevis
deg?
[4:145] Hyklerne begås lavest pit av Helveten deg finne ingen hjulpet dem!
[4:146] Kun de fortryter reformert grep hurtig til GUD helliget deres religion absolutt
GUD alene telles troende! OM GUD VIL VELSIGNET TROENDE FLOTT recompense
[4:147] Hvilke vilje GUD gevinst straffende deg deg ble appreciative tro GUD ER
Appreciative Allvitende
[4:148] GUD IKKE LIKER utterance dårlig språk, HVIS IKKE MAN BEHANDLES
gross URETTFERDIGHET. GUD ER Hearer Knower.
[4:149] Dersom deg funksjonerer rettmessighet - Enten erklære gjemme - Benådet
transgression GUD er Pardoner Omnipotent
[4:150] De disbelieve GUD Hans bud søker gjort distinksjon GUD Hans bud si Vi tro
inn noe forkaster noe ønske følge sti mellom!
[4:151] De er virkelig tvilerne. Vi forberede tvilerne shameful gjengjeldelse.
[4:152] Angående de tro inn GUD Hans bud gjøre ingen distinksjon dem Han bevilget
dem deres recompense GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[4:153] people scripture utfordrer deg oppdra dem bok himmelen! De spørre Moses fler
enn sagt Show oss GUD physically! Følgelig lyn struck dem som følge deres dristighet.
Dessuten de worshipped kalven etter all miraklene de så. Vi benådet alle det. Vi
understøttet Moses dyp mirakler.
[4:154] Vi reist Mount Sinai dem som vi tok deres covenant Vi si til dem Inngått porten
humbly Vi si til dem ikke skjendet Sabbaten. Riktignok vi tok dem høytidelig covenant
[4:155] (De incurred fordømmelse) krenkende deres covenant forkastende gud
åpenbaringer drap profetene unjustly og siende Våre forstand vært forarbeidet opp!"
faktisk GUD er Et som forseglet deres forstandene due til deres vantro det er de
mislykekke tro men sjeldent!
[4:156] (De fordømmes) disbelieving uttering Mary gross løgn!
[4:157] Og i hevdende at de drepte Messiah Jesus sønn Mary budet GUD! Virkelig de
aldri drepte ham de aldri korsfestet ham - De gjordes tenke de gjorde. all faksjoner bestrir
deri substans er full av tviler den utstede De ikke possess viten; de kun conjecture Jo de
aldri drepte ham.
[4:158] Heller GUD reist ham til Ham; GUD er Allmektig Visest.
[4:159] Allesammen blant det people av scripture var trenge tro inn ham hans død!
Døgnet Oppstandelse han vært vitne dem.
[4:160] Due til deres transgressions vi prohibited Jews god mater anvendt værende
lawful i dem; også i gjennomført repelling stien GUD.
[4:161] Og i øvd åger forbødes og oppbruket people's pengeren illicitly Vi forberede
tvilerne dem smertefull gjengjeldelse.
[4:162] Angående de blant dem tilfredsstillende funderes viten troende de tro inn hvilke
avslørtes deg inn hvilke avslørtes før deg! De er iakttakere av Kontakten Bønner (Salat)
givere av obligatorisk velgjørenheten (Zakat;) de er troende GUD Sist Døgnet. Vi
bevilger de storslått recompense
[4:163] Vi inspirerer deg som vi inspirerte Noah profetene ham. Vi inspirerte Abraham
Ismail Isaac Jacob Patriarkene Jesus Arbeid Jonah Aaron Solomon. Vi gav David
Salmene.
[4:164] Bud vi sier deg bud vi aldri sa deg om. Gud eike til Moses umiddelbart.
[4:165] Bud levere god nyhet også som varsel. Dermed people ikke hatte unnskyldning
når de ansikt GUD etter all de bud kommer dem. GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[4:166] Gud føder bevitnet angå hva Han avslører deg; Han avslører det Hans viten!
Englene føder bevitnet også GUD forslår som bevitnet!
[4:167] Sikkert de disbelieve repel måten GUD har strayed langt astray!
[4:168] De disbelieve transgress om gud vil ikke tilgitt dem ikke heller ville Han
rettleder dem inn noen måte
[4:169] Måten til Helvete, hvori de abide permanent. Det er lett GUD gjøre.
[4:170] O people budet kommer deg sannheten fra deres Lord Derfor deg trodd din egen
god Deg disbelieve deretter GUD tilhører altsammen heavens jorden. GUD ER
ALLVITENDE VISEST.
[4:171] O people scripture ikke transgress grensene deres religion ikke sier GUD unntatt
sannheten! Messiah Jesus sønnen Mary var bud GUD Hans ord Han hadde sende til Mary
åpenbaring Ham. Derfor deg tro inn GUD Hans bud. Deg ikke sagt Trinity. Deg avstått
det din egen god GUD ER KUN MAN GUD. Han forherliges; Han er mye altfor glorious
hatt sønn! Til Ham tilhørt altsammen heavens altsammen på jord! GUD FORSLÅR Lord
OG Beherske
[4:172] Messiah aldri disdain fra værende servant GUD ikke heller skulle closest
englene. De som disdain fra worshipping Ham være altfor arrogant forebrakt Han
summon dem alle før Ham!
[4:173] Angående de tro ført righteous liv Han fully recompense dem dusj dem Hans
grace Angående de disdain omsette arrogant Han begått dem smertefull gjengjeldelse! De
ikke funnede lord GUD ikke heller frelser.
[4:174] O people bevis kommer deg deres Lord vi sender ned deg dyp sjømerke.
[4:175] De tro inn GUD grep hurtig til Ham Han tilstått dem barmhjertighet Ham grace
rettleder dem Ham i straight sti!
[4:176] De konsulterer deg; sier GUD råder deg enkel personen. Man dør ikke forlatt
barn han hadde søster hun får halv arven! Hun dør første han arver henne hun ikke forlot
barn. Xxxx var to søstre de får two-thirds arven. siblings er menn kvinner mannlig få
twice dele kvinnelig. GUDEN dermed klarlegger deg for at ikke deg går astray! GUD ER
fully aware av all TINGER.
.
5- Festen (Al-Ma'edah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[5:1] O deg tror deg oppfylt deres covenants Permitted deg spist er livestock unntatt de
især prohibited her! Deg ikke permit jagende Hajj pilegrimsferd GUD FORORDNER
HVA SOM HELST HAN VILJER.
[5:2] O deg tro ikke krenket rites instituted GUD ikke heller Hellig Månedene ikke
heller dyrene tilbys ikke heller girlanderne navneende dem ikke heller people hode i
Hellig Templet (Ka blæ) søkt velsignelser fra deres Lord godkjennelse! Tidligere deg
fullender pilegrimsferden deg jaget. Ikke provoseres aggression deres hat people tidligere
forhindret deg fra gående Hellig Masjid. Deg cooperate substanser av rettmessighet
fromhet; ikke cooperate substanser er syndig ond. Deg iakttatt GUD. GUD ER STRENG
inn FULLBYRDENDE GJENGJELDELSE!
[5:3] Prohibited i deg er dyr dør av seg blod kjøttet griser dyr tilegne til frasett GUD!
(Dyr dør av seg omfatter de) strangled struck objekt falle høyde stanget angrep vill dyr! -
Deg frelser deres dyr det dør - Dyr sacrificed alter. Også prohibited deler kjøttet spill
sjanse; det er vederstyggelighet. Idag tvilerne gi (utslettelsen deres religion; ikke fryktet
dem fryktet Meg heller! Idag jeg fullender deres religion perfeksjonere Min velsignelse
deg jeg forordner Underkastelse religionen deg. Et tvinges av hungersnød spist prohibited
mat) uten vær bevisst syndig deretter GUD er Forgiver Barmhjertig!
[5:4] De konsulterer deg angå hvilke er lawful dem; sagt Lawful deg er all god tinger
hva trained hunder falk fakket deg. Deg tog dem gud teachings! Deg spist hva de fakker
deg nevner gud navn deretter. Deg iakttatt GUD. GUD ER EFFEKTIVEST INN
reckoning
[5:5] Idag all god mat forarbeidet lawful deg. Maten people scripture er lawful i deg.
Også deg giftet kysk kvinnene troende også som kysk kvinnene followers forrig scripture
forsynte deg betaler dem deres due dowries. Deg opprettholdt kyskhet ikke begå
ekteskapsbrudd, ikke heller absorbere hemmelig elskere! Noen forkaster tro alle hans
funksjonert vært inn forfengelig Heretter han værende taperne!
[5:6] O deg tror når deg iakttar Kontakten Bønner (Salat) deg skal (1 vasker deres
ansikter (2 vask deres armer albuene (3 wipe deres hoder (4 vasker deres føtter anklene.
Deg var unclean due til kjønnslig orgasme deg badet! Deg er ill reise hadde noen
fordøyelsesfremmende utsondring urinary fecal gass) hadde (kjønnslig) kontakt kvinnene
deg ikke finne vannet deg iakttatt tørr ablution (Tayammum) rørende ren tørr jord
deretter gnende deres ansikter hender! GUD IKKE ØNSKER gjøre RELIGIONEN
VANSKELIG DEG; HAN ØNSKER cleanse DEG PERFEKSJONERT HANS
VELSIGNELSE DEG DEG VÆRT appreciative
[5:7] Husket gud velsignelse deg Hans covenant som Han covenanted deg deg sa Vi
hører vi adlyder Deg iakttatt GUD GUD er fully aware av innerst tankene!
[5:8] O deg tror deg vært absolutt equitable iaktta GUD når deg tjener vitner! Ikke
provosere deres konflikter noe people begått urettferdighet! Deg vært absolutt equitable
det er righteous. Deg iakttatt GUD. GUD ER fully Cognizant AV ALTSAMMEN DEG
GJORT!
[5:9] GUD LOVER DE tro FØRT righteous LIV TILGIVELSE STORSLÅTT
recompense
[5:10] Angående de disbelieve forkastet våre åpenbaringer de er dwellers Helvete!
[5:11] O deg tror husket gud velsignelser deg; når noe people forlenge deres hender
aggress deg Han beskyttet deg tilbakeholdt deres hender! Deg iakttatt GUD; GUD
troende tillit.
[5:12] GUD TOK covenant BARNENE Israel VI REIST DEM TOLV PATRIARKER.
Gud sa jeg er deg lang som deg iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk
velgjørenheten (Zakat) tro inn Min bud respekt dem fortsatt til lend GUD lån
rettmessighet! Jeg deretter avgitt deres synder tilstå deg into hager forbandt streams Noen
disbelieves etter det har riktignok strayed straks stien.
[5:13] Det var følge av deres krenket covenant vi fordømte dem vi forårsaket deres
hjerter blitte forherdet! Følgelig de tok ordene sammenheng disregarded noe av
commandments gitt dem. Deg fortsatt bevitne forræderi dem unntagende ei få av dem!
Deg benådet dem disregard dem! GUD ELSKER DE ER VELGJØRENDE.
[5:14] Dessuten fra de sa Vi er Christian vi tok deres covenant De disregarded noe av
commandments gitt dem. Følgelig vi fordømte dem animosity hat seg Døgnet
Oppstandelse. OM GUD VIL DERETTER UNDERRETTET DEM AV ALTSAMMEN
DE GJORDE!
[5:15] O people scripture våre bud kommer deg proklamere deg mange tinger deg
gjemmer scripture benådet mange øvrig transgressions deg begått! Sjømerke kommer deg
GUD dyp scripture.
[5:16] Med det GUD rettledere de søker Hans godkjennelse. Han rettleder dem stiene
fred forspranger dem ute av mørke into lyset Hans forlate rettledere dem i straight sti.
[5:17] Pagans riktignok er de som sier GUD er Messiah sønnen Mary. Sagt Hvem
motarbeidet GUD Han willed annihilate Messiah sønn Mary hans mor allesammen på
jord? Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden altsammen dem! Han skaper hva
som helst Han viljer. GUD ER Omnipotent
[5:18] Jews Christians sa Vi er gud barn Hans elsket. Si deretter Han straffer deg deres
synder? Deg være nettopp mennesker øvrig menneskene Han skapte. Han tilgir hvem
som helst Han viljer straffet hvem som helst Han viljer! Til GUD tilhørt suvereniteten av
heavens jorden altsammen dem til Ham er endelig destiny!
[5:19] O people scripture våre bud kommer deg forklare tinger deg etter periode av tid
bud for at ikke deg sier Vi ikke mottok noen predikant warner. predikant warner hatt nå
kommet deg! GUD ER Omnipotent
[5:20] Erindret at Moses si til hans people O min people husker gud velsignelser deg
Han fastsatte profeter deg gjorde deg konger bevilget deg hva Han aldri bevilge noen
øvrig people
[5:21] O min people inngår helligst ilandbringe at GUD forordner deg ikke rebell for at
ikke deg blir tapere.
[5:22] De sa O Moses xxxx er mektig people det vi ikke inngåtte det de får det. De få vi
inngår.
[5:23] To menn ærverdig velsignedes GUD sa Nettopp inngått porten! Deg nettopp
inngår det deg sikkert prevail Deg stolt GUD deg er troende.
[5:24] De sa O Moses vi aldri inngåtte det lengtet som de er det! Derfor gått! - Deg
deres Lord - Og utkjempet! Vi sitter egentlig her.
[5:25] Han sa Min Lord jeg kun kontrollert min br. Så tillatt oss delvis selskap wicked
people
[5:26] Han sa Fremover det forbys dem førti år som de streifede jorden aimlessly. Ikke
grieve slike wicked people
[5:27] Resiterer dem sann historien Adam's to sønner. De forarbeidet tilby det
akseptertes et av dem ikke fra øvrig Han sa jeg sikkert drept deg. Han sa GUD aksepterer
kun fra de righteous.
[5:28] Deg forlenger deres hånd dreper meg jeg ikke forlenger min hånd drept deg. I jeg
ærbødighet GUD Lord universet.
[5:29] Jeg vil deg ikke meg bjørn min syndet deres syndet deretter deg slutt dwellers
Helvete! Slike er requital overtrederne.
[5:30] Hans ego provosere ham into drepende hans br! Han drepte ham ende taperne.
[5:31] GUD DERETTER SENDTE RAVN RISSE JORDEN UNDERVIST HAM
HVORDAN BEGRAVE HANS BR LIK! Han sa Ve meg; jeg mislykekte værende som
intelligent som den ravn begrave min br lik. Han ble ridd samvittighetsnag!
[5:32] Fordi av det vi forordnet Barnene Israel som noen man mord noen person ikke
begikk mord horrendous forbrytelser vært som han murdered all people Noen skåner liv
vært som han skånte livene all people Våre bud gikk dem klar bevis åpenbaringer fleste
av dem etter all den fremdeles transgressing.
[5:33] Rettferdig gjengjeldelsen de utkjemper GUD Hans bud begå horrendous
forbrytelser værende drepes korsfestet hatt deres hender føtter avstengt alternate sider
forvises ilandbringe Det er ydmyke dem deri liv deretter de lide lang dårlig gjengjeldelse
Heretter
[5:34] Fritok er de fortryter før deg overvinner dem! Deg kjent at GUD er Forgiver
Barmhjertigst.
[5:35] O deg tror deg ærbødighet GUD søker måtene betydd Ham strever Hans
forårsaket at deg etterfulgt!
[5:36] Jo de disbelieved de possessed altsammen jord tilogmed twice som meget tilbød
det som løsesum skånt dem gjengjeldelsen Døgnet Oppstandelse det ikke aksepteres dem;
de incurred smertefull gjengjeldelse!
[5:37] De villede utgang Helvete desverre de aldri utgang therefrom deres gjengjeldelse
er evig.
[5:38] Tyven mannlig kvinnelig deg navneet deres hender straff deres forbrytelse og
tjene eksempel GUD. GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[5:39] Dersom et fortryte etter begående den forbrytelse reformerer GUD innløser ham!
GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[5:40] Deg ikke kjenner at GUD gjøre possesses suvereniteten av heavens jorden? Han
straffer hvem som helst Han viljer tilgitt hvem som helst Han viljer! GUD ER
Omnipotent
[5:41] O deg bud ikke bedrøves de framskynder disbelieve blant de sier Vi tror deres
munner mens deres hjerter ikke tror! Blant Jews noe lytte til løgner. De lytte til people
aldri møtte deg som fordreide ordene sammenheng deretter sa deg gis det akseptert det
deg gis noe forskjellig beware Hvem Som Helst GUD viljer bortledet deg gjort intet hjelp
ham GUD! GUD IKKE ØNSKER cleanse DERES HJERTER. De incurred ydmykelse
deri verden i Heretter de lidte forferdelig gjengjeldelse.
[5:42] De er upholders løgner spisere illicit inntekter. De kommer deg dømme dem deg
dømt dem deg disregard dem! Deg velger disregard dem de ikke harm deg inn det minst
Dersom deg dommer dem deg dømt equitably. GUD ELSKER DE ER equitable.
[5:43] Hvorfor de spør deg gjøre dommer dem når de har Toraen inneholde gud lov de
valgte disregard det? De ikke er troende.
[5:44] Vi sender Toraen inneholde veiledning lys. Ruling inn overensstemmelse med det
var Jewish profetene også som rabbinerne prestene dikterte dem inn gud scripture som
bevitnet dem! Derfor ikke ærbødighet mennesker; deg ærbødighet Meg heller! Ikke
handlet bort Min åpenbaringer billig pris! De ikke regel inn overensstemmelse med gud
åpenbaringer er tvilerne.
[5:45] Og vi forordnet dem det den livet livet øyet øyet nesen nesen øren øren tannen
tannen ekvivalent injury noen injury Et forspille hvilke er ham velgjørenhet det sone hans
synder. De ikke regel inn overensstemmelse med gud åpenbaringer er de unjust.
[5:46] Følgende til dem vi sendte Jesus sønnen Mary bekreftende forrig scripture
Toraen! Vi gav ham Evangeliet inneholde veiledning tent bekreftende forrig scriptures
Toraen augmenting dets veiledning og tent opplyst de righteous!
[5:47] people av Evangeliet regel inn overensstemmelse med gud åpenbaringer deri. De
ikke regel inn overensstemmelse med gud åpenbaringer er de wicked.
[5:48] Deretter vi avslørte deg den scripture truthfully bekreftende forrig scriptures
superseding dem! Deg regel dem inn overensstemmelse med gud åpenbaringer ikke fulgt
deres ønsker de differ fra sannheten kom deg! I hver av deg vi forordner lover forskjellig
rites. Hadde GUD willed Han gjort deg et congregation! Han dermed legger deg prøven
åpenbaringene Han gir hver av deg. Deg konkurrert rettmessighet. Til GUD er deres
endelig destiny - all av dere - Deretter Han underrettet deg av altsammen deg bestridde.
[5:49] Deg regel dem inn overensstemmelse med gud åpenbaringer til deg. Ikke følge
deres ønsker beware for at ikke de bortleder deg noe av gud åpenbaringer deg! Dersom
de omsette deretter kjent at GUD viljer straffet dem i noe av deres synder! Riktignok
mange people er wicked.
[5:50] Er det loven døgnene uvitenhet de søke uphold? Hvems lov er bedre enn gud de
attained sikkerhet?
[5:51] O deg tror ikke tatt viss Jews Christians allierter; de være allierte av et en annen!
De blant deg allierte de tilhørt dem! GUD IKKE rettleder OVERTREDERNE.
[5:52] Deg sett de havn tvilt deres hjerter framskyndet føyd dem siende Vi frykt for at
ikke vi beseires. Få GUD bringer seier befaling Ham forårsaker dem beklagelse deres
hemmelig tanker!
[5:53] Troende deretter sagte Er de samme people som svor GUD solemnly de var deg?
Deres arbeid nullified de er taperne.
[5:54] O deg tror deg revert deres religion deretter om gud vil vikar deres plassert
people hvem Han elsker hvem elsket Ham! De værende vennlig troende stern tvilerne
strevd årsaken GUD uten frykt noen blame Slike er gud velsignelse; Han bestows det
hvem som helst Han viljer. GUD ER Bounteous Allvitende
[5:55] Deres virkelig allierter er GUD Hans bud troende iaktta Kontakten Bønner (Salat)
gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat) de bue ned
[5:56] De allierte GUD Hans bud de tro tilhørt partiet GUD; absolutt de er seierherrene!
[5:57] O deg tror ikke befriend de mottakerne forrig scripture mock latterliggjørelse
deres religion ikke heller skal deg befriend tvilerne! Deg ærbødighet GUD deg er
virkelig troende.
[5:58] Når deg avblåse til Kontakten Bønner (Salat) de mock latterliggjørelse det. Det er
de er people hvem ikke forstått!
[5:59] si O people scripture deg ikke hater oss vi tro inn GUD i hvilke avslørtes oss inn
hvilke avslørtes forut oss, og fleste av deg ikke er righteous?
[5:60] Sagt Latt meg sagt deg er dårlig syn GUD de fordømmes GUD incurring Hans
vrede til Han gjorde dem (som despicable som aper griser idolet worshipers! De er lang
verre langere straks stien.
[5:61] Når de kommer deg de sier Vi tror tilogmed de være full av vantro når de inngikk
de er full av vantro når de forlater. GUD ER fully aware av ALTSAMMEN DE
GJEMME.
[5:62] Deg ser mange av dem hurtig begående ond transgression spise fra illicit
inntekter! Ussel riktignok er hva de gjøre.
[5:63] Dersom kun rabbinerne prestene enjoin dem deres syndig utterances illicit
inntekter! Ussel riktignok er hva de begå.
[5:64] Jews tilogmed sa gud hånd bindes Det er deres hender bindes ned De fordømmes
i uttering slike blasfemi! Heller Hans hender er bred åpen spending som Han viljer. Jo
deres Lord's åpenbaringer til deg forårsaket mange av dem plunge dypere into
transgression vantro! Følgelig vi begår dem animosity hat seg Døgnet Oppstandelse.
Nårsomhelst de fenger flammene krig GUD legge dem! De streifer jorden wickedly GUD
uvilje evildoers.
[5:65] Kun people scripture tro ført righteous liv vi deretter avgitte deres synder tilstå
dem into hager fryd!
[5:66] Kun de uphold Toraen Evangeliet hvilke sendes ned dem her deres Lord de
værende showered med velsignelser fra over dem beneath deres føtter! Noe av dem er
righteous mange av dem er evildoers.
[5:67] O deg bud levere hvilke avsløres deg deres Lord - til deg gjort deg ikke leverer
Hans beskjed! - Og om gud vil beskytter deg people GUD IKKE rettleder disbelieving
people
[5:68] si O people scripture deg ikke har basis deg uphold Toraen Evangeliet hvilke
sendes ned deg her deres Lord jo de åpenbaringer fra deres Lord forårsaket mange av
dem plunge dypere into transgression vantro! Derfor ikke føler beklager disbelieving
people
[5:69] Sikkert de tror de er Jewish omdanne Christians; noen av dem som (1) tro inn
GUD (2) tro inn Sist Døgnet (3) fører righteous liv har intet fryktet ikke heller ville de
grieve
[5:70] Vi tar covenant Barnene Israel vi sende til dem bud. Nårsomhelst bud gikk dem
noe de disliked noe av dem de forkastet noe de drepte.
[5:71] De tanke de ikke tested de omsette blind døv deretter GUD innløste dem deretter
mange av dem omsette blind døv igjen GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DE GJØRE.
[5:72] Pagans riktignok er de som sier GUD er Messiah sønn Mary. Messiah sa O Barn
Israel deg tilbedelse GUD; min Lord deres Lord Noen sette noen idol GUD GUD forbyr
Paradis ham hans destiny er Helvete. wicked ikke hatt hjelpere!
[5:73] Pagans riktignok er de som sier GUD er tredje av trinity. Xxxx ikke er gud
unntatt et guden! De avstår fra siende det de disbelieve dem incur smertefull
gjengjeldelse!
[5:74] De ikke fortryter GUD skulle spurt Hans tilgivelse? GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[5:75] Messiah sønn Mary være nei mange enn bud budene forut ham hans m var
helgen. Både av dem brukte spist maten! Notert hvordan vi forklarer åpenbaringene dem
notert hvordan de fremdeles avviker!
[5:76] Sagt deg tilbedelse GUD maktesløs idoler hvem verken harm deg kunne ikke
heller gavnet deg? GUD ER Hearer Allvitende
[5:77] si O people scripture ikke transgress grensene deres religion hinsides sannheten
ikke følge meningene av people som gått astray villedet mengder people de er lang astray
straks stien!
[5:78] Fordømt være de disbelieved Barnene Israel tungen David Jesus sønnen Mary.
Det de disobeyed transgressed
[5:79] De ikke enjoin man en annen fra begående ond! Ussel riktignok er hva de gjorde.
[5:80] Deg sett mange av dem allying de disbelieve! Ussel riktignok er hva deres hender
sender bort deres sjeler. GUD ER VRED DEM FØLGELIG DE abide permanent
GJENGJELDELSE.
[5:81] Hadde de tro inn GUD profeten inn hvilke avslørtes ham her de ikke befriended
dem! mange av dem er ond.
[5:82] Deg funnet som verst fiendene troende er Jews idolet worshipers. Deg funnede
den closest people vennskap troende er de sier Vi er Christian Det er de hatte prester
munker dem de ikke er arrogant.
[5:83] Når de hører hvilke avslørtes budet deg se deres øyne oversvømme med tårer som
de gjenkjenner sannheten deri de sier Våre Lord vi tror så talt oss vitnene!
[5:84] Hvorfor vi ikke tro inn GUD sannheten kommer oss håper våre Lord tilstå oss
righteous people
[5:85] GUD LØNNER DEM SIENDE DET; HAN tilstå DEM HAGER
STRØMMENDE streams De abide deri permanent. Slike er belønninga i de righteous.
[5:86] Angående de disbelieve forkastet våre åpenbaringer de er dwellers Helvete!
[5:87] O deg tror ikke prohibit god tinger gjørs lawful GUD ikke aggress; GUD uvilje
angriperne!
[5:88] Og spiser god lawful tinger at GUD har forsørge i deg! Deg ærbødighet GUD i
hvem deg er troende.
[5:89] GUD IKKE HOLDER DEG ANSVARLIG I mere utterance EDER; HAN
HOLDER DEG ANSVARLIG I DERES EGENTLIG HENSIKTER. Deg krenker ed deg
sonet forende ti fattig people fra samme mat deg tilbyr din egen familie eller bekledende
dem freeing slave! Deg ikke afford den deretter deg fastet tre døgn. Det er soninga
krenkende edene deg sverge beholde Deg oppfylt deres eder. GUD DERMED
FORKLARER HANS ÅPENBARINGER DEG DEG VÆRT appreciative
[5:90] O deg tror intoxicants hasardspill alterene idoler spillene av sjanse være
vederstyggeligheter djevelen; deg unnveket dem som deg etterfulgt.
[5:91] Djevelen vil provosere animosity hat deg gjennom intoxicants hasardspill til
distrahere deg fra husket GUD fra iaktta Kontakten Bønner (Salat)! Deg deretter avstått?
[5:92] Deg adlydt GUD deg adlydt budet beware Deg omsette deretter kjent som eneste
plikten våre bud er levert beskjeden efficiently!
[5:93] De tro ført righteous liv ikke føder skyldfornemmelse spisende noen mat så lang
som de iakttar commandments tro ført righteous liv deretter opprettholdt deres fromhet
tro fortsetter iaktta fromhet rettmessighet! GUD ELSKER DE righteous.
[5:94] O deg tro om gud vil prøve deg noe spill innenfor når av deres hender deres piler
pilegrimsferd). GUD DERMED SKJELNER DE DEG IAKTTAR HAM DERES
PRIVATLIV. De transgress etter det incurred smertefull gjengjeldelse.
[5:95] O deg tror ikke drept noen spill pilegrimsferd! Noen dreper noen spill på forsett,
hans forelegg vært ei nummer av livestock dyr er ekvivalent til spill dyrene han drepte.
Dommen settes to equitable people deg. De gjøre jo at offerings når Ka blæ. Annerledes
han expiate foring fattig people ekvivalent faste sone hans forseelse. GUD BENÅDER
ANGREP. Dersom noen tilbakekomst til slike angrep om gud vil hevnet det! GUD ER
ALLMEKTIG HEVNER.
[5:96] all fisk hav være forarbeidet lawful deg spist! Under pilegrimsferd den få
forsørge i deg under deres reise! Deg ikke jaget pilegrimsferden. Deg ærbødighet GUD
hvem deg summoned
[5:97] GUD FASTSETTER Ka BLÆ HELLIG Masjid VÆRENDE TILFLUKTSSTED
people OGSÅ HELLIG MÅNEDENE offerings HELLIG Masjid) GIRLANDERNE
NAVNEENDE DEM! Deg kjent den GUD kjenne altsammen i heavens jorden og at
GUD er Allvitende.
[5:98] Kjent at GUD er streng inn fullbyrdende gjengjeldelse GUD Tilgir Barmhjertigst!
[5:99] Eneste plikten budet er levere beskjeden GUD kjenne altsammen deg erklære
altsammen deg gjemmer.
[5:100] Proklamert dårlig god være ikke samme tilogmed dersom overfloden verst få
imponerer deg! Deg ærbødighet GUD (tilogmed deg er minoriteten) O deg possess
intelligens som deg etterfulgt.
[5:101] O deg tror ikke spørre om substanser avslørte deg prematurely såre deg! Deg
spørre om dem lys av Quran de blitte åpenbar til deg. GUD BEVISST OVERSER DEM.
GUD ER Forgiver Clement
[5:102] Others deg spør samme spørsmål, deretter ble tvilerne deri!
[5:103] GUD IKKE prohibit livestock begets VISS KOMBINASJONER AV males
females IKKE HELLER livestock FRIGJORT AV ED IKKE HELLER MAN begets TO
males REKKE IKKE HELLER TYREN DEN FEDRE TI. Er tvilerne oppfant slike
løgner GUD. Fleste av dem ikke forstår.
[5:104] Hvornår de sis Kommet til hvilke GUD avslører budet de si Hva vi fant våre
foreldre gjørende er sufficient oss. Hva dersom deres foreldre kjente intet ikke guided
[5:105] O deg tror deg bekymret kun om din egen forbindelsesrør. others går astray de
ikke sårede deg som lenge som deg guided Til GUD er deres ultimate destiny all av deg
deretter Han underrettet deg av altsammen deg gjorde.
[5:106] O deg tror bevitnende vilje når man av deg dør gjøre to equitable people deg!
Deg reiser deretter to others gjøre de bevitnende! Etter iaktta Kontakten Bønn (Salat) la
vitnene svoret GUD formildeet deres tvil Vi ikke brukte det attain personlig gevinst
tilogmed testatoren er beslektet til oss! Ikke heller ville vi gjemmer gud vitnesbyrd.
Annerledes vi værende syndere.
[5:107] Vitnene finne værende skyldig av bias deretter to others spørres tatt deres
plasser! Valgt to personer victimized et vitner latt dem svoret GUD Våre vitnesbyrd er
sannferdigere enn deres vi ikke biased Annerledes vi værende overtredere.
[5:108] Det er apt oppmuntre ærlig vitnesbyrd deres del frykte som deres ed være
disregarded den av forrig vitnene! Deg iaktta GUD lytte GUD IKKE rettleder DE
wicked.
[5:109] Døgnet kommet når om gud vil summon budene spør dem Hvordan var
besvarelsen deg? De sagte Vi ikke ha viten! Deg er Knower all hemmeligheter.
[5:110] OM GUD VIL SAGT O Jesus SØNN Mary huske MIN VELSIGNELSER DEG
DERES M! Jeg understøttet deg Helligst Ånden muliggjort deg snakke til people krybben
også som voksen! Jeg underviste deg scripture visdom Toraen Evangeliet. Erindret at deg
skapte fra leir skikkelsen fugl Min forlate deretter blåste det det ble levende fugl Min
forlate Deg leget forblinde spedalsk Min forlate gjenopplivet død Min forlate Erindret
jeg beskyttet deg Barnene Israel ville såre deg dyp miraklene deg framviste dem!
Tvilerne dem sa ‘Det er tydeligvis magi. '
[5:111] Erindret jeg inspirerte disiplene ‘Deg tro inn Meg Min bud ' De sa ‘Vi tro født
bevitne vi er submitters '!
[5:112] Erindret at disiplene sa O Jesus sønn Mary kunne deres Lord sender oss fest
himmelen? Han sa Deg ærbødighet GUD deg er troende!
[5:113] De sa Vi ønsker spise fra det, beroliget våre hjerte kjent jo den deg sier oss
sannheten! Vi tjente vitner thereof.
[5:114] Sa Jesus sønnen Mary Våre gud våre Lord sendt ned oss fest himmelen! Latt det
bringer tilstrekkelig hver every man av oss tegn fra Deg! Forsørge i oss; Deg er god
Familieforsørgeren!
[5:115] GUD SA JEG SENDER DET ned Noen blant deg disbelieves det jeg straffet
ham som jeg aldri straffet noen annen.
[5:116] OM GUD VIL SAGT O Jesus SØNN Mary GJORDE DEG si til people ‘GJØR
meg MIN mor IDOLER GUD? ' HAN SAGT DEG FORHERLIGES! Jeg ikke utter
hvilke ikke var straks Hadde jeg sa det Deg allerede kjent det! Deg kjenner min tanker
jeg ikke kjent Deres tanker! Deg kjenner all hemmelighetene.
[5:117] Jeg sa dem kun hvilke Deg befalte meg sagt ‘Deg tilbedelse GUD min Lord
deres Lord ' jeg var vitne dem som lenge som jeg bo dem. Når Deg avsluttet min liv jord
Deg ble Watcher over dem. Deg bevitner all tinger.
[5:118] Deg straffer dem de er Deres bestanddeler. Deg tilgir dem Deg er Allmektig
Visest.
[5:119] OM GUD VIL PROKLAMERT DET ER DØGN NÅR SANNFERDIG
VILJEN FRELSES DERES truthfulness. DE FORTJENER HAGER STRØMMENDE
streams De abide deri permanent. GUD BEHAGES DEM DE BEHAGES HAM! Det er
storslåttst triumfen.
[5:120] Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden altsammen inn dem Han er
Omnipotent
.
6- Livestock (Al-An'am)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[6:1] rose er GUD skapte heavens jorden forarbeidet mørken lyset. De disbelieve inn
deres Lord fortsetter avvike.
[6:2] Han er Man skapte deg mudder deretter forutbestemte deres liv spant liv spant den
kjennes kun til Ham! Deg fortsetter tvilt!
[6:3] Han er et GUDEN heavens jorden. Han kjenner deres hemmeligheter deres
erklæringer Han kjenner altsammen deg fortjener.
[6:4] Nei substans hva slags av bevis komme dem deres Lord de omsette fra det,
motvilje.
[6:5] Siden de forkastet sannheten når det kom dem de incurred følgene deres
heedlessness.
[6:6] De ikke ser hvordan mange generasjoner dem vi annihilated Vi fastslo dem jord
fler enn vi gjøre deg vi showered dem velsignelser storsinnet vi forsynte dem forbandt
streams Vi deretter annihilated dem deres synder vi vikarierte another generasjon deres
plass.
[6:7] Tilogmed vi sendte ned dem fysisk bok skreven på papir, de rørte det deres hender
de disbelieved si Det er nei mange enn flink magi.
[6:8] De også sa kun engel komme ham! Hadde vi sendte engel hel substansen avsluttes
de nei lang respited
[6:9] Hadde vi sendte engel vi sendte ham formen mann vi beholde dem nettopp som
forvirre som de forvirres nå!
[6:10] Bud deg ridiculed Er de mocked dem led følgene av deres ridiculing!
[6:11] Sagt Streife jorden noterer følgene rejectors!
[6:12] Si, "Til hvem tilhørt altsammen heavens jorden? Si, "Til GUD. Han forordner
barmhjertighet er Hans attributt! Han sikkert summon deg alle Døgnet Oppstandelse er
uunngåelig. Man taper deres sjeler er de disbelieve.
[6:13] Til Ham tilhørt altsammen dveler i natta døgnet! Han er Hearer Knower.
[6:14] si Skal jeg aksepterer GUD som Lord Behersker hvornår Han er Initiativtakeren
av heavens jorden Han forer ikke fores? Sagt jeg befales mest helliges submitter ikke er
idol worshiper. '!
[6:15] si jeg frykt dersom jeg disobeyed min Lord gjengjeldelsen awesome døgn.
[6:16] Hvem Som Helst skånes (gjengjeldelsen) den døgn attained Hans barmhjertighet!
Det er storslåttst triumfen.
[6:17] Gud rører deg motgang inget avløst det unntar Han. Og dersom Han rører deg
velsignelse Han er Omnipotent
[6:18] Han er Supreme Hans vesener. Han er mest Vis Cognizant
[6:19] Sagt Hvis vitnesbyrd er storslåttst? Si guden! Han er vitnen meg deg den den
Quran inspireres meg preke det deg hvem som helst det nådd! Riktignok deg føder
bevitner xxxx er øvrig guder GUD. Sagt jeg ikke vitner som deg gjør; xxxx er kun man
gud jeg disown deres idolatry!
[6:20] De vi gir scripture gjenkjenner den som de gjenkjenner deres egen barn. Man
taper deres sjeler er de ikke tror.
[6:21] Hvem ondere enn man er løgner GUD forkaste Hans åpenbaringer? Overtrederne
aldri etterfølger.
[6:22] Døgnet når vi summon dem alle vi spør idolet worshipers ville idolene deg er
sette
[6:23] Deres katastrofal besvarelse vært GUD våre Lord vi aldri var idol worshipers.
[6:24] Notert hvordan de lied til seg og hvordan idolene de oppfant forlater dem!
[6:25] Noe av dem lytte til deg vi plasserer slører deres hjerter forhindrede dem
forstående døvhet inn deres ører! Dermed nei substans hva slags av bevis de ser de ikke
trodde! Dermed når de kommer argumentere deg tvilerne sier De er tales fortiden!
[6:26] De repel others fra den (Quran) som de opphold bort fra det, derfor de kun
ødelegger uten sansende!
[6:27] Kun deg sett dem når de ansikt hellfire! De sagte deretter Ve til oss. Å vi ønske
vi gå aldri forkastet våre Lord's åpenbaringer føye troende!
[6:28] Faktisk (de kun sier det deres hemmeligheter blottes. De gå de begåtte nettopp
samme forbrytelsene. De er løgnere.
[6:29] De sier (underbevisst) Vi bo kun den liv; vi ikke resurrected
[6:30] Deg kun sett dem når de står deres Lord Han sagt Er den ikke sannheten? De
sagte Ja våre Lord Han sagt Deg incurred gjengjeldelsen deres vantro.
[6:31] Tapere riktignok er de disbelieve møtende GUD Timen kommer dem bratt
deretter sagt Vi dypt beklagelse spillende våre liv deri verden. De bårede loads deres
synder deres bakke; hva ussel load
[6:32] Livet den verden er nei mange enn illusjon forfengelighet stund boligen Heretter
er lang bedre i de righteous. Deg ikke forstår!?
[6:33] Vi kjenner at deg bedrøves hva de si Deg kjent at det ikke er deg som de
forkaster; det er gud åpenbaringer den wicked disregard
[6:34] Bud deg forkastes de bestemt persevered inn det ansikt av forkastelse. De
persecuted våre seier kom dem. Slike er gud system aldri forandret. Historien Min bud
dermed setter presedensene deg.
[6:35] Deres forkastelse få værende altfor meget deg deg kjenne den tilogmed deg
gravde tunnel jorden klatret stige himmelen framla mirakel dem (de destillasjonsapparat
ikke trodd)! Hadde GUD willed Han guided dem unanimously! Derfor ikke forholde slik
uvitende man!
[6:36] bare man til svart er de lytter! GUD resurrects død DE OMSIDER tilbakekomst
HAM.
[6:37] De sa kun viss tegn komme ham hans Lord Sagt GUD er able til sendt ned tegn
fleste av dem ikke kjent!
[6:38] all vesenene jord all fuglene fly med vinger være samfunn deg. Vi ikke forlot noe
den bok. Til deres Lord alle de vesener summoned
[6:39] De forkaster våre bevis er døv dumb inn total mørke. Hvem som helst GUD viljer
Han sender astray hvem som helst Han viljer Han fører straight sti.
[6:40] Sagt Hva dersom gud gjengjeldelse kom deg Timen kom deg deg implore GUD
deg er sannferdig?
[6:41] Faktumet er kun Ham deg implore Han svarer deres bønn dersom Han viljer deg
forglemmer deres idoler!
[6:42] Vi sender (bud) samfunn deg vi lagt dem til prøven gjennom motgang hardship
de implore
[6:43] Dersom kun de implored når våre prøve hjemsøke dem! Heller deres hjerte
forherdedes djevelen pryde deres arbeid deres øyne.
[6:44] Når de dermed disregard beskjeden gitt dem vi åpen i dem portene av altsammen.
Deretter nettopp som de fryder inn hvilke gaves dem vi straffer dem bratt; de blir utterly
stunned
[6:45] wicked være dermed annihilated rose er GUD Lord universet.
[6:46] Sagt Hva dersom GUD absorbere bort deres forhør deres eyesight beseglet deres
forstand; som gud GUD restituert de deg? Noterer hvordan vi forklarer åpenbaringene
notat hvordan de fremdeles avviker!
[6:47] Sagt Hva dersom gud gjengjeldelse kom deg bratt etter kunngjørelse det ikke
wicked hvem er incur tilintetgjørelse?
[6:48] Vi ikke sender budene deliverers god nyhet også som warners. De tro reformert
har intet fryktet ikke heller ville de grieve
[6:49] Angående de forkaster våre åpenbaringer de incur gjengjeldelsen deres
wickedness.
[6:50] si jeg ikke si til deg som jeg possess skattene GUD. Ikke heller gjort jeg kjenner
fremtiden! Ikke heller gjort jeg si til deg jeg er engel! Jeg bare følger hvilke avslørt meg.
Sagt er Er blind samme som seer? Deg ikke reflekterer?
[6:51] Og preke den (Quran) til de ærbødighet summoning deres Lord - De har inget
Ham som Lord og Behersket ikke heller intercessor! - Den de attain frelse.
[6:52] Ikke avvist de implore deres Lord døgn og natt, helligende Ham alene! Deg ikke
er ansvarlig i deres reckoning ikke heller er de ansvarlig i deres reckoning Deg avviser
dem deg vært overtreder.
[6:53] Vi dermed prøve people av hverandre latt dem sagt (mockingly) Er de people oss
velsignede GUD? er Er GUD ikke aware av appreciative man?
[6:54] Når de tro inn våre åpenbaringer kommer deg deg sagt Salmun ‘Alaykum (Fred
er deg). Deres Lord forordner barmhjertighet er Hans attributt. Dermed noen blant deg
begår transgression uvitenhet fortryte thereafter reformert deretter Han Tilgir
Barmhjertigst!
[6:55] Vi dermed forklarer åpenbaringene framholder måtene av de wicked.
[6:56] si jeg forbys fra worshipping hva deg tilbedelse GUD. Sagt jeg ikke fulgt deres
meninger! Annerledes jeg gått astray ikke guided
[6:57] si jeg har solid bevis fra min Lord deg forkaster det! Jeg ikke kontrollerer
gjengjeldelsen deg utfordrer meg brakt! Dom tilhører GUD alene. Han narrates
sannheten Han er best dommeren.
[6:58] Sagt Dersom jeg kontrollerte gjengjeldelsen deg utfordrer meg brakt hel
substansen avsluttes lenge ago! GUD kjenne TILFREDSSTILLENDE SOM wicked være
[6:59] Med Ham er nøkklene all hemmeligheter; inget kjent dem Han! Han kjenner
altsammen på land havet. Ikke blad faller Hans viten. Ikke heller er der korn dybdene
jorden. Ikke heller er der noe våt tørret den ikke registreres dyp registrere
[6:60] Han er Man legger deg til død natta kjenne tilogmed minst av deres handlinger
døgnet. Han resurrects deg every morgen deres liv spant oppfylles deretter Ham er deres
ultimate tilbakekomst. Han deretter underrettet deg av altsammen deg gjorde.
[6:61] Han er Supreme Hans vesener Han fastsetter bevoktet beskyttet deg! Når fastsette
tid død kommer noen av dere våre bud legger ham død omgående.
[6:62] Deretter allesammen returneres GUD deres rettmessig Lord Beherske Absolutt
Han er ultimate dommeren; Han er mest nøyaktig Reckoner.
[6:63] Sagt Hvem frelst deg mørken av ilandbringe havet? Deg implore Ham høylytt
secretly Han frelser oss den tid vi værende eternally appreciative
[6:64] Sagt GUD frelser deg den tid, øvrig tid også deretter deg destillasjonsapparat
sette idoler Ham!
[6:65] si Han er jo able til skjenket oppå deg gjengjeldelse fra over deg fra beneath deres
føtter! Han delt deg faksjoner hatt deg smaker hver others' tyranni! Notert hvordan vi
forklarer åpenbaringene de forståtte!
[6:66] Deres people forkaster den tilogmed det er sannheten. si jeg er formynder over
deg.
[6:67] Every spådom her kommet passert deg ville sikkert finne ute!
[6:68] Dersom deg ser de mock våre åpenbaringer deg unnveket dem de delve into
another subjekt. Djevelen forårsaker deg forglemt deretter deg husket gjøre ikke sittet
slike ond people
[6:69] righteous være ikke ansvarlig utterances av de people det hjulpet påminte dem;
kanskje de frelses.
[6:70] Deg disregard de tar deres religion inn forfengelig som vært sosial funksjon totalt
absorberes deri worldly liv! Påmint den (Quran) for at ikke sjel lidt følgene dets ond
inntekter! Det har inget GUD Lord og Behersket ikke heller intercessor! Det tilby noen
slags av løsesum det ikke aksepteres! De lider følgene ond arbeidene de fortjener; de
incurred hellish drinker smertefull gjengjeldelse deres vantro.
[6:71] si vi implore GUD Skal hvilke ikke possesses makt gavnet oss såret oss omsette
våre hæler GUD guided oss? Deretter vi føyde de possessed djevlene yteet utterly
forvirre stund deres venner forsøker frelst dem ‘Opphold oss straks stien ' Sier gud
veiledning er straks veiledninga! Vi befales forebrakt Lord universet!
[6:72] Til iaktta Kontakten Bønner (Salat) til ærbødighet Ham - Han er Et forut hvem
deg summoned reckoning
[6:73] Han er Man skapte heavens jorden truthfully. Nårsomhelst Han sier Er det vært!
Hans ord er absolutt sannheten. all suverenitet tilhører Ham døgnet hornet blåses!
Knower av all hemmeligheter erklæringer Han er mest Vis Cognizant
[6:74] Erindret at Abraham si til hans far Azar Hvordan deg tilbedelse statuer guder?
Jeg ser den deg deres people går langt astray.
[6:75] Vi framviste Abraham vidundrene av heavens jorden velsignet ham sikkerhet:
[6:76] Når natta falle han sag skinne planet. Maybe det er min Lord han sa. Når det
forsvant han sa jeg ikke liker (guder) forsvinner.
[6:77] Når han så månen stigende han sa Maybe det er min Lord Når det forsvant han sa
min Lord rettleder meg jeg vært strayers.
[6:78] Når han så solen stigende han sa Det vært min Lord Det er størst. når det setter
han sa O min people jeg denounce deres idolatry.
[6:79] Jeg helliger absolutt Man initiated heavens jorden; jeg aldri vært idol worshiper.
[6:80] Hans people argumentere ham. Han sa Gjøre deg argumenterer meg GUD Han
guided meg? Jeg ikke har fryktet av idolene deg sette Intet hendt meg hvis ikke min Lord
viljer det. Min Lord's viten encompasses all tinger. Deg ikke tar heed
[6:81] Hvorfor jeg fryktet deres idoler? Er deg værende redd siden deg tilbedelse GUD
idoler er utterly maktesløs hjulpet deg! Hvilke side er fortjenstfullere av betryggelse
dersom deg kjenner?
[6:82] De tro ikke forurenset deres tro idol tilbedelse fortjenet perfekt betryggelseen de
truly guided
[6:83] Slike var våre skjenneri som vi understøttet Abraham hans people Vi exalt hvem
som helst vi gjorte det høyt ranger. Deres Lord er Visest Allvitende
[6:84] Vi bevilget ham Isaac Jacob vi guided både av dem! Likeledes vi guided Noah
forut den, hans etterkommere (vi guided David Solomon Arbeid Joseph Moses Aaron. Vi
dermed lønner de righteous.
[6:85] Også Zachariah John Jesus Elias alle var righteous.
[6:86] Ismail Elisha Jonah Lot; hver av DE VI SKJELNET all people
[6:87] Fra deres forfedre deres etterkommere deres siblings vi valgte mange vi guided
dem straight sti.
[6:88] Slike er gud veiledning som Han rettleder hvem som helst Han velger Hans
servants. noen av dem falt idolatry deres arbeid nullified
[6:89] De var de man vi gir scripture visdom prophethood. De people disbelieve vi
vikarierte others deres plass ny people ikke værende tvilere.
[6:90] De er man guided av GUDEN; deg guided deres fotspor! si jeg ikke spørre deg
noen lønning. Det er beskjed all people
[6:91] De aldri valued GUD som Han valued Dermed de sa GUD ikke avslører noe
noen menneske. Sagt Hvem deretter avslørte scripture Moses brakte tent veiledning
people Deg legger det ned på papir proklamert det mens gjemmende ei lot av det! Deg
undervistes hva deg aldri kjente - Deg deres foreldre. Sagt GUD (er Et som avslørte det)
deretter forlatt dem deres heedlessness spillende!
[6:92] Den altfor er velsigne scripture vi avslører bekreftende forrig scriptures som deg
advart mest viktig samfunn alle de omkring det. De tro inn Heretter tro deri (scripture)
iaktta Kontakten Bønner (Salat).
[6:93] Hvem er ondere enn et som oppdiktet ligget tillagt dem GUD sagt jeg mottar
guddommelig inspirasjon når ingen slike inspirasjon gaves ham sagt jeg skrevet samme
som gud åpenbaringene? kun deg sett overtrederne død! Englene forlenger deres hender
til dem talemåte sluppet deres sjeler. Idag deg incurred shameful gjengjeldelse i talemåte
GUD sannheten og værende altfor arrogant akseptere Hans åpenbaringer.
[6:94] Deg komme oss individer nettopp som vi skapte deg et tid deg forlate hva vi
forsørge i deg. Vi gjøre ikke sett deg intercessors deg avgudet hevde som de hjulpede
deg! all slips deg severed idolene deg sette forlatt deg!
[6:95] GUD ER MAN FORÅRSAKER KORNENE SÆDENE SPRUKKET SPIRT!
Han framlegger bo død død fra bo Slike er GUD; hvordan could deg avviker!
[6:96] Ved sprekken daggry Han årsaker morgenen emerge Han gjorde natta
destillasjonsapparateet Han yteet solen månen tjene som beregning anordning Slike er
formgivninga Allmektig Allvitende.
[6:97] Og Han er Man gjorde stjernene rettleder deg mørken på land og på hav. Vi
dermed klarlegger åpenbaringene people kjenner.
[6:98] Han initiated deg et person avgjort deres sti også som deres endelig destiny. Vi
dermed klarlegger åpenbaringene people forstår.
[6:99] Han er Man sender ned himmelen vannet whereby vi framlegger all slags av
plante Vi framlegger grønn materiell mengdene kompleks korn håndflate trær hengt
clusters hager druer oliver pomegranate; frukt som er lignende dissimilar Notert deres
frukter som de vokser modnet! De være underskriver people tror.
[6:100] De sette GUD idoler jinns Han er Man skapte dem. De utjevner attributt til Ham
sønner døtre noen viten! Han forherliges. Han er mest Høyt lang ovenfor deres hevde
[6:101] Initiativtakeren av heavens jorden. Hvordan Han kunne sønn når Han ha aldri
hadde make? Han skapte all tinger Han er fully aware av all tinger.
[6:102] Slike er GUD deres Lord xxxx ikke er gud unntatt Han Skaperen all tinger! Deg
tilbedelse Ham alene. Han er inn kontrollert av all tinger!
[6:103] Ingen visjoner encompass Ham Han encompasses all visjoner! Han er
Medfølende Cognizant
[6:104] Enlightenments kommer deg deres Lord Angående de sette de gjøre i deres egen
god de omsette blind gjøre så deres egen detriment. Jeg ikke er deres formynder.
[6:105] Vi dermed forklarer åpenbaringene beviste at deg mottar viten klarlagt dem
people kjenner.
[6:106] Fulgt hvilke avsløres deg deres Lord xxxx ikke er gud unntatt Han disregard
idolet worshipers!
[6:107] Hadde GUD willed de ikke worshipped idoler! Vi ikke fastsatte deg deres
formynder ikke heller er deg deres forfekte
[6:108] Ikke forbanneet idolene de sette GUD for at ikke de blaspheme forbanneet GUD
uvitenhet! Vi pryder arbeidene av every grupp i deres øyne. Omsider de returnerer deres
Lord deretter Han underretter dem av altsammen de gjorde.
[6:109] De svor GUD solemnly mirakel kom dem de sikkert tro. Sagt Mirakler kommer
kun fra GUD. alle deg kjenner mirakel gjorde kommer dem de fortsette disbelieve!
[6:110] Vi kontrollerer deres forstand deres hjerte Dermed siden deres avgjørelse er
disbelieve vi forlate dem deres transgressions klønet.
[6:111] Tilogmed dersom vi sendte ned englene dem; tilogmed død eike til dem;
tilogmed vi summoned every mirakel dem; de ikke trodde hvis ikke GUD viljer det.
Riktignok fleste av dem er uvitende.
[6:112] Vi permitted fiendene every profet - Menneske jinn djevel - Til inspirert
hverandre fancy ord inn ordre deceive Hadde deres Lord willed de ikke gjorte det! Deg
disregard dem deres fabrications.
[6:113] Det er la forstandene av de ikke tro inn Heretter lytte til slike fabrications
aksepterer dem dermed blottet deres virkelig overbevisninger!
[6:114] Jeg søkt GUD kilde lov når Han avslører deg den bok fully detaljerte? De
mottok scripture gjenkjenner det har avsløres deres Lord truthfully. Deg ikke havn noen
tvil.
[6:115] Ordet deres Lord er hel inn sannhet rettferdighet Intet abrogate Hans ord. Han
er Hearer Allvitende
[6:116] Deg adlyder majoriteten people jord de bortledede deg stien GUD. De følger
kun conjecture de kun gjetter!
[6:117] Deres Lord er fully aware av de forviller Hans sti Han er fully aware av de
guided
[6:118] Deg spist fra den oppå som gud navn uttales deg truly tro inn Hans
åpenbaringer!
[6:119] Hvorfor deg ikke spist fra den oppå hvilke gud navn nevnes? Han detaljerer deg
hvilke prohibited deg hvis ikke deg tvinges. Riktignok mange people villeder others deres
personlig meninger viten. Deres Lord er fully aware av overtrederne.
[6:120] Deg unnveket åpenbar synder også som skjult man. De fortjener synder sikkert
bekostede deres transgressions.
[6:121] Ikke spist fra den oppå som navnet GUD ikke nevnes det er vederstyggelighet!
Djevlene inspirerer deres allierter argumentere deg; deg adlyder dem deg vært idol
worshipers.
[6:122] Et er død vi bevilget ham liv var forsynte ham tenne som muliggjør ham flytte
blant det people make til man total mørke fra hvilke han aldri utgang Arbeidene tvilerne
dermed prydes deres øyne.
[6:123] Vi tillater ledende forbryterne every samfunn plot scheme De kun plot scheme
deres egen sjeler uten sansende!
[6:124] Når mektig bevis komme til dem de sier Vi ikke trodde vi gis hvilke gis gud
bud! GUD kjenne nettopp som er god kvalifisert levert Hans beskjed! slike forbrytere
lidte fornedring GUD forferdelig gjengjeldelse følge deres ond scheming
[6:125] Hvem som helst GUD viljer rettleder Han yte hans chest bred åpen til
Underkastelse. Hvem som helst Han viljer sende astray Han yteer hans chest intolerant
straitened man klatrer så. GUD DERMED PLASSERER FORBANNELSE OPPÅ DE
VEGRER tro.
[6:126] Det er straight stien deres Lord Vi forklarer åpenbaringene people tar heed
[6:127] De fortjener boligen fred deres Lord Han er deres Lord Behersker belønning
deres arbeid.
[6:128] Døgnet kommet når Han innkallelse all av dem sagt O deg jinns deg hevder
mengder mennesker Deres menneskelig ledsagere sagte Våre Lord vi nøt hver others'
selskap vi spilte livet spant Deg satte oss Han sagt Helvete er deres destiny De abide deri
permanent inn overensstemmelse med om gud vil! Deres Lord er Vis Allvitende
[6:129] Vi dermed passe sammen wicked værende ledsagerne av hverandre som straff
deres transgressions.
[6:130] O deg jinns mennesker deg ikke mottok bud fra deg narrated deg Min
åpenbaringer advarte deg møten den døgn? De sagte Vi bjørn bevitner oss. De totalt
preoccupied worldly livet de fødte bevitner seg de var tvilere.
[6:131] Det er framvise den deres Lord aldri annihilates noen samfunn unjustly mens
dets people er unaware!
[6:132] Allesammen attain rang commensurate deres dåder. Deres Lord er aldri
unaware av noe de gjøre.
[6:133] Deres Lord er Rikfolket Et; possessor all barmhjertighet. Han viljer Han fjernet
deg vikarierer hvem som helst Han viljer deres plass nettopp som Han framla deg
progeny øvrig people
[6:134] Hvilke loves deg kommet passert deg aldri omgått det!
[6:135] si O min people gjøre deres god så ville jeg. Deg gjort det sikkert finne ute som
ultimate seierherrene er. Jo wicked viljen aldri etterfølge!
[6:136] De utjevner sette aside dele gud forråd av crops livestock siende Den dele
tilhører GUD deres hevdet den dele tilhører våre idoler. Imidlertid hvilke var sette aside
deres idoler aldri nådde GUD stund dele de sette aside GUD uvegerlig gikk deres idoler!
Ussel riktignok er deres dom.
[6:137] Dermed var idolet worshipers luret deres idoler omfanget av drepende deres
egen barn! Virkelig deres idoler inflict flott smerte dem forvirre deres religion dem.
Hadde GUD willed de ikke gjorte det! Deg disregard dem deres fabrications.
[6:138] De sa De er livestock crops som prohibited ingen spist dem hvem som helst vi
permit de hevdet! De også prohibited ri viss livestock. Tilogmed livestock de spiste de
aldri uttale gud navn som de sacrificed dem. slike er fornyelser tillegge til Ham! Han
sikkert requite dem deres fornyelser.
[6:139] De også sa Hvilke vært bukene av de livestock reserveres utelukkende males oss
og prohibited våre hustruer. var fremdeles fødsler de permitted deres hustruer delte deri!
Han jo requite dem deres fornyelser. Han er Visest Allvitende
[6:140] Tapere riktignok er de drepte deres barn tosket deres mangle viten prohibited
hvilke GUD har forsørge i dem følge fornyelser tillegge til GUD! De går astray; de ikke
guided
[6:141] Han er Man fastslo hagene trellised untrellised håndflate tre crops forskjellig
smaker oliver pomegranate! - Frukter er lignende dissimilar Spiser deres frukter gitt due
almissen døgnet høst ikke spilt noe! Han ikke elsker wasters.
[6:142] noe livestock forråd deg transport også som bedding materials! Spiser gud
forråd deg ikke følger skrittene Satan; han er deres ardent fiende.
[6:143] Åtte slags livestock to slagsene får to slagsene geite si Er det to males Han
prohibited to females innhold livmorene to females? Sagt meg hva deg kjenner deg er
sannferdig!
[6:144] Angående to slagsene kameler to slagsene kveg si, Er det to males Han
prohibited to females innhold livmorene to females? Deg var bevitnet når GUD forordne
slike forbud deg? Hvem ondere enn de oppfinner slike løgner er tillagt dem GUD? De
dermed villeder people viten. GUD IKKE rettleder slike OND people
[6 Si jeg ikke finner åpenbaringene gitt meg noen mat den prohibited noen spiser (1)
carrion (2) løpende blod (3) kjøttet griser det kontamineres (4) kjøttet dyr blasphemously
tilegnet GUD. et tvinges spist de) uten værende deliberate ondskapsfull deretter deres
Lord er Forgiver Barmhjertigst!
[6:146] De som Jewish vi prohibited dyr udelt hoofs; av kveget får vi prohibited
fettstoffet som bære deres bakke viscera blande bones Den var gjengjeldelse deres
transgressions vi er sannferdig.
[6:147] De disbelieve deg deretter sagt Deres Lord possesses uendelig barmhjertighet
Hans gjengjeldelse er unavoidable i skyldig people
[6:148] Idolet worshipers sagt Hadde GUD willed vi ikke øvde idolatry ikke heller
skulle våre foreldre ikke heller skulle vi prohibit noe. Dermed gjorde de før dem
disbelieve til de incurred våre gjengjeldelse! Sagt deg ha noen proven viten som deg
framvist oss? Deg følge intet conjecture deg kun gjetter.
[6:149] Sagt GUD possesses mest mektig skjenneri; Han viljer Han rettleder all av dere!
[6:150] si Bringer deres vitner vitnede GUD prohibited det som. de vitner gjøre ikke
vitnet dem! Ikke heller skal deg følger meningene av de forkaster våre åpenbaringer de
disbelieve Heretter, de forviller bort deres Lord
[6:151] si Kommer la meg sagt deg hva deres Lord virkelig prohibited deg Deg ikke
sette idoler Ham! Deg hedret deres foreldre. Deg ikke drept deres barn fra fryktet av
fattigdom! - Vi forsørge i deg og dem. Deg ikke begått gross synder åpenbar skjult. Deg
ikke drept - GUD GJØR LIV HELLIG - Unntar rettferdighet. De er Hans commandments
deg deg forstått.
[6:152] Deg ikke rørt foreldreløse pengeren unntar mest righteous måte de når
modenhet. Deg gitt full vekt full forhåndsregel når deg handler equitably. Vi ikke
bebyrder noen sjel dets middel. Deg vært absolutt nettopp når deg føder bevitner
tilogmed deres slektninger. Deg oppfylt deres covenant GUD. De er Hans
commandments deg som deg tatt heed
[6:153] Det er Min sti - straight et. Deg følge det ikke følge noen øvrig stier for at ikke
de bortleder deg Hans sti. De er Hans commandments deg deg frelses.
[6:154] Vi gav Moses scripture hel tilfredsstillende commandments detaljere altsammen
sjømerke barmhjertighet som de tro inn møtende deres Lord
[6:155] Den altfor er velsigne scripture som vi avslører; deg følge det fører righteous liv
som deg attain barmhjertighet.
[6:156] Straks deg nei lang sagt scripture sendtes ned to grupper forut oss, vi var
unaware av deres teachings.
[6:157] Ikke heller kunne deg sier kun scripture komme oss vi god guided enn de.
proven scripture har nå kommet deg deres Lord sjømerke barmhjertighet! Nå hvem
ondere enn man er forkaster de bevis fra GUD disregards dem? Vi begåtte de disregard
våre bevis verst gjengjeldelsen deres heedlessness.
[6:158] De vente englene er kommede dem deres Lord noe fysisk manifestasjon deres
Lord Døgnet det ikke hender sjel gjort det gode fra troende det ikke tro forut den, ikke
høstet godene tro ledende righteous liv! si Beholde vente; vi altfor venter.
[6:159] De deler sekter gjøre ikke tilhørt deg! Deres dom hviler GUD deretter Han
underrettet dem av altsammen de gjorde.
[6:160] Hvem som helst gjort righteous arbeid mottar belønninga ti et som begått synd
requited kun et! Ingen lider slightest urettferdigheten.
[6:161] Sagt Min Lord guided meg straight sti! - Perfekt religionen Abraham
monotheism. Han aldri var idol worshiper.
[6:162] Sagt Min Kontaktet Bønner (Salat) min tilbedelse øvd min liv min død er all
hellige absolutt til GUD alene Lord universet!
[6:163] Han ikke har partner. Det er hva jeg befales tro jeg er et forebrakt!
[6:164] si jeg søkt GUD lord når Han er Lord all tinger? Ingen sjel goder fra dets egen
arbeid inget født byrden av en annen! Omsider deg returnerer deres Lord deretter Han
underretter deg alle deres tvister.
[6:165] Han er Man forarbeidet deg inheritors jorden Han reist noe av dere others i rang
inn ordre prøve deg inn overensstemmelse med hva Han gir deg! Sikkert deres Lord er
effektiv inn fullbyrdende gjengjeldelse Han er Forgiver Barmhjertigst!
.
7- Skjærsilden (Al-A'araf)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[7:1] Ei. L. M. S.
[7:2] Den scripture har avsløres deg - Deg ikke havn tviler det inn deres hjerte - Den deg
advart det forsørget påminnelse troende!
[7:3] Deg skulle alle følger hvilke avsløres deg deres Lord ikke fulgt noen idoler Ham!
Sjeldent gjort deg tar heed
[7:4] Mange samfunn vi annihilated de incurred våre gjengjeldelse mens de var asleep
bred våken
[7:5] Deres utterance når våre gjengjeldelse kom dem var Riktignok vi er overtredere.
[7:6] Vi jo spørsmål de mottok beskjeden vi spørsmål budene.
[7:7] Vi underrettede dem authoritatively vi var aldri fraværende
[7:8] Skalaene værende antaste den døgn equitably. De vekter er tung værende vinnerne.
[7:9] Angående de vekter er tent de værende man tapte deres sjelene følge av
disregarding våre åpenbaringer unjustly!
[7:10] Vi fastslår deg jord vi har forsørge i deg midlet understøttelse deri! Sjeldent er
deg appreciative
[7:11] Vi skapte deg deretter vi formet deg deretter vi si til engel, Falle prostrate Adam.
De falt prostrate unntatt Iblees (Satan;) han ikke var prostrators!
[7:12] Han sa Hvilke forhindret deg fra prostrating når jeg bestilte deg? Han sa jeg er
bedre enn han; Deg skapte meg fra ild skapte ham fra mudder!
[7:13] Han sa Derfor deg gå ned deg ikke er værende arrogant her. få deg debased
[7:14] Han sa Bevilget meg respitt Døgnet Oppstandelse!
[7:15] Han sa Deg bevilges respitt.
[7:16] Han sa Siden Deg har willed som jeg går astray jeg skulket dem Deres straight
sti.
[7:17] Jeg kommet dem fra dem bak dem fra deres straks fra deres venstre Deg funnet
den fleste av dem er unappreciative.
[7:18] Han sa Få therefrom forakte beseire De blant dem følge deg jeg fylt Helvete deg
alle.
[7:19] Angående deg Adam dvele deres hustru inn Paradis spiser therefrom deg behaget
ikke nærmet det her tre for at ikke deg faller inn syndet!
[7:20] Djevelen hvisket dem inn ordre avsløre deres kropper var usynlig til dem. Han sa
Deres Lord ikke forbød deg den tre forhindret deg fra bli engler attaining evig eksistens!
[7:21] Han svor dem jeg gir deg god råd.
[7:22] HAN DERMED LURET DEM LØGNER. Som snart som de smakte treet deres
kropper ble synlig til dem de forsøkte bedekekt bladene Paradis! Deres Lord kalte dem
jeg ikke enjoin deg Gjøre fra den tre advare deg djevelen er deres ardent fiende?
[7:23] De sa Våre Lord vi foruretter våre sjeler og Deg tilgir oss hatt barmhjertighet oss
vi værende tapere!
[7:24] Han sa Gå ned fiender av et en annen. På jord værende deres habitation forråd i
en stund!
[7:25] Han sa det deg bodd det deg dødd fra det deg vært oppdra ute"!
[7:26] O barn Adam vi forsyner deg klesplagg bedekekt deres kropper altfor luksus!
Tilfredsstillende klesplagget er klesplagget rettmessighet. De er noe av gud underskrevet
at de tatte heed
[7:27] O barn Adam ikke later djevelen lure deg som han gjorde når han forårsaket
eviction deres foreldre Paradis flyttinga deres klesplagg blotte deres kropper. Han hans
stamme ha det bra mens deg ikke ser dem. Vi fastsetter djevlene ledsagere av de ikke
tror.
[7:28] De begår gross synd deretter sagt Vi fant vi foreldre gjøre den GUD befaler oss
gjøre det. Sier GUD aldri forfekter syndet! Deg sier GUD hva deg ikke kjenner?
[7:29] Sagt Min Lord forfekter rettferdighet stått hellige til Ham alene every plass
tilbedelse! Deg helliget deres tilbedelse absolutt Ham alene. Nettopp som Han initiated
deg deg omsider gå Ham.
[7:30] Noe Han guided mens others begås til forvillende! De tar djevlene deres
beherske GUD de tror som de guided
[7:31] O barn Adam deg vært renset bekledt nicely når deg går masjid! Spist drukket
moderat; Sikkert Han ikke elsker storspiserne!
[7:32] Sagt Hvem prohibited pen tingene GUDEN skaper Hans vesener god forråd Sier
Slike forråd vært nytes deri liv de tror! Også god forråd vært utelukkende deres Døgnet
Oppstandelse. Vi dermed forklarer åpenbaringene people hvem kjenner!
[7:33] Sagt Min Lord prohibits kun ond dåder er de åpenbar skjult synder unjustifiable
aggression sette GUD maktesløs idoler til si GUD hva deg ikke kjenner!
[7:34] hver samfunn der forutbestemmes liv spant. Tidligere deres interim komme slutt
de ikke forhalede det et time ikke heller fremskridd det!
[7:35] O barn Adam når bud kommer deg deg resitere Min åpenbaringer til deg de
absorbere heed ført righteous liv hatt intet fryktet ikke heller ville de grieve
[7:36] Angående de forkaster våre åpenbaringer være altfor arrogant uphold dem de
incurred Helvete hvori de abide permanent!
[7:37] Hvem ondere enn de er oppfinner løgner GUD forkaste Hans åpenbaringer? De
få deres dele inn overensstemmelse med scripture deretter når våre bud kommer avsluttet
deres liv de sagte Hvor er idolene deg anvendt implore GUD? De sagte De forlater oss.
De fødte bevitner seg de var tvilere!
[7:38] Han sagt Inngått forrig samfunnene av jinns mennesker into Helvete. Every tid
grupp inngår de forbanneede deres ancestral grupp! Tidligere de er all det senest man sagt
av forrig man Våre Lord de er de man villedet oss! Gitt dem dobel gjengjeldelsen
Helvete. Han sagt Hver motta dobel deg ikke kjenner!
[7:39] ancestral grupp viljen si til senere gruppen Siden deg hadde fordel oss smaker
gjengjeldelsen din egen synder!
[7:40] Sikkert de forkaster våre åpenbaringer er altfor arrogant uphold dem portene
himmelen aldri åpnet dem ikke heller ville de inngår Paradis kamelen passert nålen øye!
Vi dermed requite skyldig.
[7:41] De incurred Helvete bolig; de hatte barrierer dem. Vi dermed requite
overtrederne.
[7:42] Angående de tro ført righteous liv! - Vi aldri bebyrder noen sjel dets middel - De
værende dwellers Paradis. De abide det permanent.
[7:43] Vi fjernede all sjalusi deres hjerter. Elver strømmede dem de sagt GUD roses i
guiding oss! Vi possibly ikke guided ikke var GUD guided oss. Budene våre Lord gjorde
brakt sannheten. De være avblåse Det er deres Paradis! Deg arver det tilbake deres
arbeid.
[7:44] dwellers Paradis avblåse dwellers Helvete Vi finner våre Lord's løfte vært
sannheten hatt deg fant deres Lord's løfte vært sannheten De sagte Ja speaker dem
kunngjort gud fordømmelse befallen overtrederne!
[7:45] Hvem repel stien GUD streve gjort det crooked betraktet Heretter de er tvilere!
[7:46] Barriere atskiller dem mens Skjærsilden besatt people gjenkjenner hver side deres
looks De kalte dwellers av Paradis Fred er deg De ikke inngikk (Paradis wishful
tenkning.
[7:47] Når de dreier deres øyne dwellers Helvete de sagte Våre Lord gjøre ikke lagt oss
de wicked people
[7:48] dwellers Skjærsild viljen avblåse på people de gjenkjenner deres looks talemåte
Deres storslått nummer ikke gagnet deg inn noen måte ikke heller gjorde deres arroganse!
[7:49] Er de people deg svor om gud vil aldri rørt dem med barmhjertighet?" people
Skjærsild viljen deretter sis) Inngår Paradis; deg hatt intet fryktet ikke heller ville deg
grieve
[7:50] dwellers Helvete avblåse på dwellers Paradis Latt noe av deres vannet noe av gud
forråd til deg strømmer oss De sagte GUD forbyr dem tvilerne!
[7:51] De ikke absorbere deres religion seriously totalt preoccupied den worldly liv vi
forglemmer dem den døgn de forglemte den døgn og de forsmådde våre åpenbaringer.
[7:52] Vi gir dem scripture fully detaljeres viten veiledning barmhjertighet people tror.
[7:53] De ventende all (spådommer) er oppfylles? Døgnet slike oppfyllelse kommer
passert de disregarded det inn det forbi sagte budene våre Lord bringe sannheten. Der
noen intercessors er til gå i forbønn våre behalf? Skulle deg sende oss forat vi forandrer
våre oppførsel god arbeid enn hva vi gjorde? De taper deres sjeler deres egen fornyelser
forårsaker deres doom
[7:54] Deres Lord er et GUDEN skapte heavens jorden seks døgn deretter påtatt all
myndighet. Natta overhaler døgnet det forfulgt det persistently solen månen stjernene
begås tjene Hans befaling! Absolutt Han kontrollerer all kreasjon all befalinger. Exalted
er GUD Lord universet!
[7:55] Deg tilbedelse deres Lord publicly privat; Han ikke elsket overtrederne!
[7:56] Ikke korrumpert jorden det settes straight tilbedelse Ham ærbødighet håp! Sikkert
gud barmhjertighet er attainable av de righteous.
[7:57] Han er Et som sendt vinden god omen barmhjertighet fra Hans hender! Tidligere
de gather tung sky vi kjøre dem død ilandbringe sender ned vannet therefrom framlagt det
all slags av frukter! Vi dermed resurrect død som deg tatt heed
[7:58] God ilandbringe hurtig framlegger dets plante forlate dets Lord mens verst
ilandbringe knapt framlegger noe nyttig. Vi dermed forklarer åpenbaringene people er
appreciative
[7:59] Vi sendte Noah hans people talemåte O min people tilbedelse GUD; deg ikke har
øvrig gud Ham. Jeg frykter i deg gjengjeldelsen awesome døgn.
[7:60] Lederne hans people sa Vi ser deg er lang astray.
[7:61] Han sa O min people jeg er astray; jeg er bud Lord universet.
[7:62] Jeg leverer deg beskjedene min Lord jeg råder deg jeg kjenner GUD hva deg ikke
kjenner.
[7:63] Er det altfor meget av under som påminnelse kommet deg deres Lord mann deg
advare deg ført deg til rettmessighet som deg attain barmhjertighet?
[7:64] De forkastet ham. Følgelig vi frelste ham de ham i arken vi druknet de forkastet
våre åpenbaringer; de var forblinder.
[7:65] Til ‘Aad vi sendte deres br Hette Han sa O min people tilbedelse GUD; deg ikke
har øvrig gud Ham. Deg deretter iakttatt rettmessighet?
[7:66] Lederne disbelieved hans people sa Vi ser deg forholde tosket vi tenke deg er
løgner.
[7:67] Han sa O min people xxxx ikke er dårskap meg; jeg er bud Lord universet.
[7:68] Jeg leverer deg min Lord's beskjed jeg honestly råder deg!
[7:69] Er det altfor meget av under som beskjed kommet deg deres Lord mann deg
advare deg? Erindret at Han gjorde deg inheritors people Noah multipliserte deres
nummer! Husket gud velsignelser som deg etterfulgt!
[7:70] De sa deg kom gjort oss tilbedelse GUD alene forlatt hva våre foreldre anvendt
tilbedelse Vi utfordrer deg brakt doom deg truer oss deg er sannferdig.
[7:71] Han sa Deg incurred fordømmelse vrede deres Lord gjøre deg argumenterer meg
fornyelser deg oppdikter! - Deg deres foreldre - Hvilke aldri autorisertes GUD? Derfor
ventet jeg ventet deg!
[7:72] Vi deretter frelste ham de ham av barmhjertighet fra oss vi annihilated de
forkastet våre åpenbaringer vegret værende troende.
[7:73] Til Thamoud vi sendte deres br Saaleh. Han sa O min people tilbedelse GUD;
deg ikke har øvrig gud Ham. Bevis er forsørge i deg fra deres Lord her er gud kamel
tjene tegn deg! Latt henne spist gud ilandbringe gjøre ikke rørt hennes noen harm for at
ikke deg incur smertefull gjengjeldelse!
[7:74] Erindret at Han gjorde deg inheritors ‘Aad fastslo deg jord bygge herskapshus inn
dets daler utskjære hjem dets fjell! Deg husket gud velsignelser ikke streifer jorden
corruptingly.
[7:75] Arrogant lederne hans people si til alminnelig people trodde Hvordan gjort deg
kjenner at Saaleh sendes hans Lord De sa beskjeden han brakte gjort oss troende!
[7:76] Arrogant man sa Vi disbelieve inn hva deg tro inn".
[7:77] Deretter de slaughtered kamelen rebelled deres Lord's befaling sa O Saaleh
bringer doom deg truer oss deg er virkelig bud!
[7:78] Følgelig skjelvinga annihilated dem forlatende dem død deres hjem!
[7:79] Han omsette dem siende O min people jeg leverer min Lord's beskjed deg rådde
deg deg ikke liker noen advisers!
[7:80] Lot si til hans people Deg begår slike vederstyggelighet; ingen inn det verden
gjør det foran!
[7:81] Deg øver kjøn mennene kvinnene. Riktignok deg er transgressing people
[7:82] Hans people svarte av siende Evict dem deres by! De er people som ønsket
værende pure
[7:83] Følgelig vi frelste ham hans familie ikke hans hustru; hun var med de dødsdømt.
[7:84] Vi showered dem viss dusj; notert følgene skyldig
[7:85] Til Midyan vi sendte deres br Shu aib. Han sa O min people tilbedelse GUD; deg
ikke har øvrig gud Ham. Bevis kommer deg deres Lord Deg gitt full vekt full
forhåndsregel når deg handler. Ikke snt people deres retter! Ikke korrumpert jorden det
settes straight Det er bedre deg dersom deg er troende.
[7:86] Refreng blokkerende every sti søkende repel de tror stien GUD ikke gjort det
crooked Husket deg anvendt værende få Han multipliserte deres nummer! Erindret
følgene i de wicked!
[7:87] Straks noe av du ha tro inn hva jeg sendtes noe disbelieved ventet GUD utstedt
Hans dom oss; Han er best dommeren!
[7:88] Arrogant lederne hans people sa Vi evict deg O Shu aib sammen de hvem tro deg
våre by deg revert våre religion. Han sa deg tvinger oss?
[7:89] Vi blaspheming GUD vi reverted deres religion GUD frelst oss fra det! Hvordan
vi revert tilbake det viljen GUD våre Lord Våre Lord's viten encompasses all tinger. Vi
legger våre stolt GUD! Våre Lord bevilget oss beviskraftig seier våre people Deg er god
tilhengeren!
[7:90] disbelieving lederne hans people sa deg følger Shu aib deg vært tapere.
[7:91] Skjelvinga annihilated dem forlatende dem død deres hjem!
[7:92] De forkastet Shu aib vanished som de aldri eksisterte. De forkastet Shu aib var
taperne.
[7:93] Han omsette dem siende O min people jeg leverer deg beskjedene min Lord jeg
råder deg! Hvordan boks jeg grieve disbelieving people
[7:94] Nårsomhelst vi sendte profet noen samfunn vi hjemsøkte dets people motgang
hardship de implore
[7:95] Deretter vi vikarierte fred prosperity inn plass av den hardship. Men desverre de
omsette heedless sa var våre foreldre opplevde hardship prosperity. Følgelig vi straffet
dem bratt når de minst forvente
[7:96] Hadde people de samfunn tro omsette righteous vi showered dem velsignelser
heaven jorden! Siden de avgjort disbelieve vi straffet dem hva de fortjente!
[7:97] people nærværende samfunnene garanterer som våre gjengjeldelse ikke kommet
dem natta som de sover?
[7:98] people idag samfunn garanterer som våre gjengjeldelse ikke kommet dem
daytime mens de spiller?
[7:99] De tatt gud planer i bevilger? Inget tar gud planer i bevilget taperne.
[7:100] Det gjøre noensinne forefalt de arver jorden forrig generasjoner den vi vi
straffede dem deres synder segl deres hjerter forårsakende dem omsette døv?
[7:101] Vi narrate deg historien de samfunn deres bud gikk dem klar bevis de ikke var
tro inn hva de forkastet foran! GUD DERMED FORSEGLER HJERTENE TVILERNE.
[7:102] Vi fant som fleste av dem disregard deres covenant vi fant fleste av dem wicked.
[7:103] Etter (de bud) vi sendte Moses våre tegn Pharaoh hans people de transgressed
Notert følgene i de wicked!
[7:104] Moses sa O Pharaoh jeg er bud fra Lord universet.
[7:105] Er incumbent oppå meg jeg ikke si GUD unntatt sannheten! Jeg kommer deg
tegn fra deres Lord latt Barnene Israel går!
[7:106] Han sa deg har tegn deretter framlegge det deg er sannferdig.
[7:107] Han kastet ned hans stab det omsette into tremendous serpent!
[7:108] Han absorbere hans hånd det var hvit til beholders.
[7:109] Lederne Pharaoh's people sa Det er nei mange enn flink tryllekunstner.
[7:110] Han vil ta deg deres ilandbringe hva gjøre dere anbefale"?
[7:111] De sa Respitt ham hans br sender summoners every city!
[7:112] Latt dem summon every erfaren tryllekunstner!
[7:113] Tryllekunstnerne kom Pharaoh sa vi betales vi Gjøre er vinnerne?
[7:114] Han sa Ja riktignok; deg utjevnet blitt meg!
[7:115] De sa O Moses den ene eller den andre deg kaster vi kaster.
[7:116] Han sa Deg kaster. Når de kastet de narret people's øye intimiderte dem framla
storslått magi!
[7:117] Vi deretter inspirere Moses Kaster ned deres stab hvorpå det slukte hva som
helst de oppdiktet.
[7:118] Dermed sannheten prevailed hva de gjøre nullified
[7:119] De beseiredes deretter der; de ydmykedes.
[7:120] TRYLLEKUNSTNERNE falle prostrate
[7:121] De sa Vi tro inn Lord universet.
[7:122] Lord av Moses Aaron.
[7:123] Pharaoh sa Gjøre deg tro inn ham min tillatelse? Det vært sammensvergelse deg
schemed city inn ordre absorbere dets people Deg gjort det sikkert finne ute!
[7:124] Jeg skåret deres hender føtter på alternate side deretter jeg korsfestet deg alle.
[7:125] De sa Vi deretter returnerte våre Lord
[7:126] Deg persecute oss simpelthen vi tro inn bevisene våre Lord når de kom oss.
Våre Lord bevilget oss steadfastness dø submitters!
[7:127] Lederne Pharaoh's people sa Ville deg tillate Moses hans people korrumpert
jorden forsake deg deres guder? Han sa Vi drepte deres sønner skåne deres døtre! Vi er
meget mektigere enn de er.
[7:128] Moses si til hans people Søker gud hjelp bestemt persevere Jorden tilhører GUD
Han bevilger det hvem som helst Han velger Hans servants. ultimate seieren tilhører de
righteous.
[7:129] De sa Vi persecuted før deg kom oss og deg kom oss. Han sa Deres Lord
annihilate deres fiende fastslår deg jord deretter Han sett hvordan deg forholde
[7:130] Vi deretter hjemsøke Pharaoh's people tørke mangel av crops at de tatte heed
[7:131] Når god omens kom deres måte de sa Vi fortjener det når hardship hjemsøke
dem de blamed Moses de ham. Virkelig deres omens avgjort kun GUD fleste av dem ikke
kjent!
[7:132] De sa "Nei substans hva slags av underskrevet deg framviser oss luret oss deres
magi vi ikke trodde!
[7:133] Følgelig vi sendte dem floden locusts lice froskene blodet - Dyp tegn. De
opprettholdt deres arroganse. De var ond people
[7:134] Nårsomhelst pest hjemsøke dem de sa O Moses implore deres Lord - Deg er
Ham. Deg avløser den pest vi tro deg sendt Barnene Israel deg!
[7:135] Hittil hvornår vi avløste pesten noen lengde tid de krenket deres pledge
[7:136] Følgelig vi hevnet deres handlinger druknet dem havet. Den fordi de forkastes
våre tegn var totalt heedless thereof!
[7:137] Vi later oppressed people arvet ilandbringe øst vest vi velsignet det! velsigne
befalingene deres Lord dermed oppfyltes Barnene Israel belønning dem deres
steadfastness vi annihilated arbeidene Pharaoh hans people altsammen de høstet.
[7:138] Vi leverte Barnene Israel havet. Når de passerte people worshipping statuer de
sa O Moses gjøre gud oss lik gudene de har. Han sa Riktignok deg er uvitende people
[7:139] De people begår blasfemi hva de gjør er katastrofal i dem.
[7:140] Jeg søkt deg GUD deres gud når Han være velsignet deg fler enn noen annen
inn det verden"?
[7:141] Erindret at vi leverte deg Pharaoh's people inflicted verst forfølgelsen deg
drepende deres sønner skånende deres døtre! Den fordringsfull rettssak deg deres Lord
[7:142] Vi summoned Moses tretti netter fullendet dem av legge til ti! Dermed audience
hans Lord varte førti netter. Moses si til hans br Aaron Opphold her min people
opprettholdt rettmessighet ikke følge måtene corruptors!
[7:143] Når Moses kom våre fastsette tid hans Lord eike med ham han sa Min Lord latt
meg look ha det bra Han sa Deg ikke sett Meg! Look ved den fjell dersom det opphold
dets plassert deretter deg sett Meg. Deretter hans Lord manifested fjellet det forårsaket
det smuldret! Moses falle bevisstløs. Når han kom han sa Deg forherliges. Jeg fortryter
Deg jeg mest overtales troende.
[7:144] Han sa O Moses jeg velger deg all people Min beskjeder av snakke til deg!
Derfor tatt hva jeg gir deg er appreciative
[7:145] Vi skrev i ham tablettene all slags av enlightenments detaljer av altsammen Deg
uphold de teachings strongly exhort deres people uphold dem! - De være god teachings.
Jeg framholdt i deg skjebnen av de wicked.
[7:146] Jeg bortledet Min åpenbaringer de er arrogant jord berettigelse. Følgelig når de
ser every slags av bevis de ikke trodde. Og når de ser stien veiledning de ikke adopterte
det som deres sti hvornår de ser stien av forvillende de adopterte det deres sti! Det er
følgen av deres forkastende våre bevis vær totalt heedless thereof!
[7:147] De forkaster våre åpenbaringer møten Heretter, deres arbeid nullified De
requited kun hvilke de begikk?
[7:148] Under hans fravær Moses' people forarbeidet fra deres jewelry statuen kalv hel
lyden kalv. De ikke ser det ikke snakke til dem rettleder dem noen sti? De worshipped
det dermed omsette wicked.
[7:149] Omsider når de regretted deres handling innså at de gikk astray de sa våre Lord
innløser oss Hans barmhjertighet tilgitt oss vi vært tapere!
[7:150] Når Moses returnerte hans people vred skuffet han sa Hva forferdelig ting deg
har gjøre inn min fravær! Could deg ikke ventetid commandments deres Lord Han kastet
ned tablettene absorbere grep hans br hode trekke ham mot seg! (Aaron) sa Sønn min
mor people absorbere fordel av min svakhet nesten drepte meg! la ikke min fiender fryde
gjøre ikke talt meg transgressing people
[7:151] Moses sa Min Lord tilgitt meg min br tilstått oss into Deres barmhjertighet! Av
all barmhjertig man Deg er mest Barmhjertig.
[7:152] Sikkert de avgudet kalven incurred vrede deres Lord ydmykelse deri liv. Vi
dermed requite fornyerne.
[7:153] Angående de begikk synder deretter fortrøt thereafter tro deres Lord - Etter det -
Er Forgiver Barmhjertigst.
[7:154] Når Moses' vrede stilnet han picked tablettene inneholde veiledning
barmhjertighet de ærbødighet deres Lord
[7:155] Moses deretter utta sytti menn fra hans people komme våre fastsette audience.
Når skjelvinga ristet dem han sa Min Lord Deg annihilated dem inn det forbi sammen
meg dersom Deg så willed! Deg annihilate oss dådene av de blant oss er tåpelig? Det
vært prøven Deg instituted oss. Med det Deg fordømmer hvem som helst Deg ville
rettleder hvem som helst Deg ville Deg er våre Lord Behersket så tilgitt oss dusj oss
Deres barmhjertighet; Deg er god Forgiver!
[7:156] Og forordnet i oss rettmessighet deri verden i Heretter Vi fortryter Deg. Han sa
Min gjengjeldelse befalls hvem som helst jeg ville. Min barmhjertighet encompasses all
tinger. Imidlertid jeg spesifisert det de som (1) fører righteous liv (2) gir obligatorisk
velgjørenheten (Zakat) (3) tro inn våre åpenbaringer og
[7:157] (4) følger budet gentile profeten (Muhammad) de finner skreven deres Tora
Evangelium. Han exhorts dem værende righteous enjoins dem fra ond tillate i dem all
god mat prohibits den er verst losset byrdene sjakle ilegge oppå dem! De tro inn ham
respekterer ham understøttet ham følge lyset komme med ham er successful man!
[7:158] Sagt O people jeg er gud bud all av deg! Til Ham tilhørt suvereniteten av
heavens jorden! Xxxx ikke er gud unntatt Han! Han kontrollerer liv død. Derfor deg tro
inn GUD Hans bud gentile profeten tro inn GUD Hans ord. Fulgt ham deg guided
[7:159] Blant followers Moses xxxx er de rettleder inn overensstemmelse med
sannheten sannheten yteet dem righteous!
[7:160] Vi delte dem tolv tribal samfunn vi inspirerte Moses når hans people spørre ham
vannet Streik klippen deres stab hvorpå tolv forår gushed ute therefrom Dermed hver
samfunn kjente dets vann. Og vi shaded dem skyer sendte ned til dem manna vaktel
Spiser god tingene vi forsørge i deg ikke er oss de forurettet vært de forurettet deres egen
sjeler!
[7:161] Erindret de sas Går den by bo spiser therefrom deg behaget behandlet people
amicably inngått porten humbly Vi deretter tilgitte deres transgressions. Vi multipliserte
belønninga i de righteous.
[7:162] Ondet man dem vikarierte øvrig befalinger befalingene gitt dem. Følgelig vi
sendte dem fordømmelse himmelen deres wickedness.
[7:163] Påmint dem av samfunnet havet skjendet Sabbaten! Når de iakttok Sabbaten
fisken kom dem abundantly. Og når de krenket Sabbaten fisken ikke kom. Vi dermed
hjemsøkte dem følge deres transgression.
[7:164] Erindret grupp av dem sa burde deg preke people hvem om gud vil sikkert
annihilate straffet severely De svarte "Unnskylde til deres Lord de frelses!
[7:165] Når de disregarded hva de påmintes av vi frelste de prohibited ond hjemsøke
wrongdoers forferdelig gjengjeldelse deres wickedness.
[7:166] Når de fortsatte trosse commandments vi si til dem Er deg despicable aper.
[7:167] Dessuten deres Lord forordner Han raise dem people inflict severe forfølgelse
dem til Døgnet Oppstandelse. Deres Lord er effektivest inn fullbyrdende gjengjeldelse
Han er jo Forgiver Barmhjertigst!
[7:168] Vi scattered dem mange samfunn ilandbringe Noe av dem var righteous noe var
mindre enn righteous. Vi tested dem prosperity hardship de returnerte.
[7:169] Følgende til dem Han vikarierte ny generasjoner arvet scripture. Men de opted
worldly livet heller siende Vi tilgis. deretter de fortsatte opt materials den verden. De
ikke gjør covenant uphold scripture gjøre ikke til si GUD sannheten? De ikke studerte
scripture? Jo boligen Heretter er lang bedre de opprettholder rettmessighet. Deg ikke
forstår?
[7:170] De uphold scripture iaktta Kontakten Bønner (Salat) vi aldri mislykekker
recompense de from.
[7:171] Vi reist fjell dem likt paraply de tanke det falt dem Deg uphold hva vi gir deg
strongly husket innhold thereof som deg frelses!
[7:172] Erindret som deres Lord summoned all etterkommerne Adam hadde dem født
bevitner seg Vært jeg ikke deres Lord De alle sa Ja! Vi føder bevitnet. Dermed deg ikke
sagt Døgnet Oppstandelse Vi ikke var aware av det!
[7:173] Ikke heller kunne deg sier var våre foreldre øvde idolatry vi bare følge inn deres
fotspor. Deg straffet oss hvilke others innovated
[7:174] Vi dermed forklarer åpenbaringene muliggjorte people innløste.
[7:175] Resitert dem nyheten av et som gaves våre bevis valgte disregard dem! Følgelig
djevelen forfølge ham til han ble strayer.
[7:176] Hadde vi willed vi hevede ham therewith han insistere sticking begrunnelseen
forfølge hans egen meninger! Dermed han være hunden; deg yndling ham skjent ham han
bukser! Slike er eksempelen people forkaster våre bevis. Narrate de narrations som de
reflekterte!
[7:177] dårlig riktignok er eksempelen people forkaster våre bevis; er kun deres egen
sjeler de forurette.
[7:178] Hvem som helst GUD rettledere de truly guided man hvem som helst Han begår
forvillende de er taperne!
[7:179] Vi begår til Helvete mengder av jinns mennesker. De har forstand de gjøre ikke
forstå øyne de ikke ser ører de ikke hører! De være dyr; nei de er lang dårlig - De er totalt
unaware.
[7:180] Til GUD tilhørt mest smukk navngir; avblåse Ham therewith disregard de
fordreier Hans navn! De requited deres synder.
[7:181] Blant våre kreasjoner xxxx er de rettleder sannheten sannheten yteet dem
righteous!
[7:182] Angående de forkaster våre åpenbaringer vi forsprang dem på dem noensinne
innseende det!
[7:183] Jeg utjevnet oppmuntret dem; Min scheming er formidabell!
[7:184] Hvorfor de ikke reflekterer oppå deres venn (budet)? Han ikke er crazy Han er
bare dyp warner.
[7:185] De ikke looked dominion av heavens jorden all tingene GUDEN skapt? Det
gjøre noensinne forefalt dem slutten deres liv vært nærme Hvilke Hadith den de tro inn?
[7:186] Hvem som helst GUD begår forvillende xxxx ikke er måte noen rettleder ham!
Han forlater dem deres synder klønet.
[7:187] De spør deg slutten av verdenen (Timen) og når det kommet passert! Sagt
vitenen thereof er min Lord Kun Han avslører dets tid. Tung det er heavens jorden. Det
ikke kommet deg bratt. De spør deg deg er inn kontrollert thereof! Sagt vitenen thereof er
GUD mange people ikke kjent!
[7:188] si jeg ikke har makt gavnet harm Kun hvilke GUD viljer hender meg. Jeg
kjente fremtiden jeg øke min rikdom ingen harm hjemsøkt meg! Jeg er nei mange enn
warner ihendehaver god nyhet de tror.
[7:189] Han skapte deg fra et person (Adam). Deretter Han gir every mann make finne
ro henne! Hun deretter bærer lys load som hun knapt bemerket. Som load fått tyngre de
implore GUD deres Lord Deg gir oss god baby vi værende appreciative
[7:190] Når Han gir dem god baby de vending Hans gave into idol rival Ham. GUD
exalted LANG noen KOMPANISKAP.
[7:191] Er det ikke faktum den de avgudet idoler skaper intet er skapes?
[7:192] Idoler den verken hjelp kunne dem ikke heller tilogmed hjulpet?
[7:193] Når deg inviterer dem veiledninga de ikke følger deg. Dermed er de samme dem
hvorvidt deg inviterer dem forblitt silent!
[7:194] Idolene deg påkaller GUD være vesener deg. Gått forut avblåse dem; latt dem
svarer deg deg er straks!
[7:195] De gjøre ben på som de ha går? gjøre de rakt hvilke de ha forsvart? gjøre de øye
hvilke de ha sett? gjøre de øre hvilke de ha hørt? Sagt Avblåse deres idoler spør dem
smite meg omgående!
[7:196] GUD ER MIN bare Lord BEHERSKET; ET SOM AVSLØRTE DEN scripture!
Han beskytter de righteous.
[7:197] Angående idolene deg sette Ham de ikke hjulpede deg ikke heller boks de
hjelper.
[7:198] Når deg inviterer dem veiledninga de ikke hører. Deg ser dem looking deg de
ikke sett!
[7:199] Deg tilholdssted benådet forfektet toleranse disregard de uvitende!
[7:200] Når djevelen hvisker deg noen hvisking søke ly GUD; Han er Hearer Allvitende
[7:201] De er righteous nårsomhelst djevelen nærmer dem idé de huske, hvorpå de blir
seers.
[7:202] Deres brethren ceaselessly lokker dem gått astray!
[7:203] Deg ikke framlegger mirakel de fordrer de si "Hvorfor ikke spørre det? Sagt jeg
bare følger hvilke avsløres meg min Lord De er enlightenments deres Lord veiledning
barmhjertighet people tror!
[7:204] Når Quran resiteres deg lytte til det absorbere heed at deg attain barmhjertighet!
[7:205] Deg husket deres Lord innenfor publicly privat sakte døgn og natt; ikke er
unaware.
[7:206] De ved deres Lord er aldri altfor stolt tilbedelse Ham; de forherlige Ham falt
prostrate før Ham!
.
8- Forderve av Krig (Al-Anfal)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[8:1] De konsulterer deg om forderve krig. Sagt De! forderve av krig tilhørt GUD
budet. Deg iaktta GUD exhort man en annen vært righteous adlydt GUD Hans bud deg er
troende!
[8:2] Sann troende er de hjerter skjelver hvornår GUD nevnes hvornår Hans
åpenbaringer resiteres dem deres tro styrkes de stoler deres Lord
[8:3] De iakttar Kontakten Bønner (Salat) fra våre forråd til dem de gir velgjørenhet.
[8:4] slike være sann troende. De attain høyt ranger deres Lord også som tilgivelse
storsinnet forråd.
[8:5] Deretter deres Lord willed som deg forlater deres hjem oppfylt spesifikk plan noe
troende ble blottet som motvillig troende!
[8:6] De argumentere deg sannheten tilogmed etter altsammen forklartes til dem! De
acted som de kjørtes viss død.
[8:7] Erindret at GUD love deg seier over viss grupp deg destillasjonsapparat etterlyst
ansikt svakere gruppen! Var gud plan fastslå sannheten Hans ord nederlag tvilerne.
[8:8] Han forordner som sannheten prevail falsehood vanish evildoers.
[8:9] Dermed når deg implored deres Lord kommet redninga Han svarte deg jeg
understøtter deg tusen engler inn suksesjon.
[8:10] GUD GAV DEG DEN GOD NYHET STYRKE DERES HJERTER. Seier
kommer kun fra GUD. GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[8:11] Han forårsaket fredelig søvn overhalt deg pasifiserer deg Han sendte ned vanner
himmelen rense deg therewith. Han beskyttet deg djevel forbannelsen beroliget deres
hjerte styrke deres fotfeste!
[8:12] Erindret den deres Lord inspirere englene jeg er deg understøtter de tro Jeg kastet
terror hjertene av de disbelieved Deg streik dem forbindelsesrørene deg streik utjevner
every finger.
[8:13] Det er hva de riktig incurred utkjempende GUD Hans bud! I de utkjemper GUD
Hans bud gud gjengjeldelse er severe.
[8:14] Det er straffe tvilerne; de incurred gjengjeldelsen Helvete.
[8:15] O deg tror deg treffer tvilerne mobiliserer deg ikke omsette flee!
[8:16] Noen omsette at døgn bære slag plan føyd hans grupp incurred vrede GUD hans
bolig er Helvete; hva ussel destiny!
[8:17] Ikke var deg drepte dem; GUD er Man drepte dem. Ikke var deg kastet når deg
kastet; GUD er Man kastet. Han dermed gir troende sjansen fortjent ei lot av kreditert!
GUD ER Hearer Allvitende
[8:18] Dessuten GUD dermed nullifies schemes tvilerne.
[8:19] Deg søkte seier O tvilere) seier gjorde kommet; det tilhørte troende! Deg avstår
aggression) vært bedre deg deg tilbakekomst, så ville vi. Deres hærer aldri hjulpede deg
nei substans hvordan flott. I GUD vært troende!
[8:20] O deg tror adlydt GUD Hans bud ikke disregard ham mens deg høre!
[8:21] Ikke være de sier Vi hører når de ikke hører.
[8:22] Verst vesenene syn GUD er døv dumb som ikke forstå
[8:23] Hadde GUD kjent av noen god i dem Han gjort dem hearers! Tilogmed dersom
Han gjorde dem hearers de destillasjonsapparate omsette motvilje.
[8:24] O deg tror deg svart GUD budet når han inviterer deg hvilke gitt deg liv! Deg
kjent at GUD er closer til deg enn deres hjerte og som før Ham deg summoned
[8:25] Beware av gjengjeldelse ikke begrenses evildoers deg! Deg kjent at gud
gjengjeldelse er severe.
[8:26] Husket deg anvendt værende få oppressed frykte den people snatch deg Han
bevilget deg sikre tilfluktssted understøtte deg Hans seier forsynte deg god forråd deg
vært appreciative
[8:27] O deg tror ikke forrådt GUD budet ikke forråder de stoler deg straks som deg
kjenner!
[8:28] Deg kjent som deres penger deres barn er prøve GUD possesses flott recompense
[8:29] O deg tror deg ærbødighet GUD Han opplyst deg avgi deres synder tilgitt deg!
GUD possesses UENDELIG grace
[8:30] Tvilerne plot scheme nøytralisert deg dreper deg forviser deg! imidlertid de plot
scheme så gjort GUD! GUD ER TILFREDSSTILLENDE INTRIGEMAKEREN.
[8:31] Når våre åpenbaringer resiteres dem de sier Vi hører. Dersom vi ville vi sagt
samme tingene! De er nei mange enn tales fra fortiden!
[8:32] De også sa Våre gud det er virkelig sannheten Deg deretter dusj oss klipper
himmelen skjenker oss smertefull straff!
[8:33] Gud ikke er straffe dem stund deg vært deres midt; GUD ikke vært straffet dem
mens de søker tilgivelse!
[8:34] Hatt de ikke fortjene gud gjengjeldelse av repelling others Hellig Masjid tilogmed
skjønt de ikke er custodians thereof? Sann custodians thereof være righteous fleste av
dem ikke kjenner.
[8:35] Deres Kontaktet Bønner (Salat) templet (Ka blæ) var nei mange enn forhånelse
middel repelling people crowding dem ute)! Derfor lidt gjengjeldelsen deres vantro!
[8:36] De disbelieve spend deres penger repel others måten GUD. De spend det deretter
det omsette into sorrow samvittighetsnag dem. Omsider de beseires all tvilere summoned
til Helvete.
[8:37] OM GUD VIL sift BORT VERST FRA GOD DERETTER STABEL VERST på
topp av HVERANDRE all I ET STABLET DERETTER KAST DET HELVETE! slike er
taperne.
[8:38] Sagt de disbelieved de stopper alle deres forbi tilgis! Men dersom de returnerer
de incur samme skjebnen som deres forrig motstykker.
[8:39] Deg utkjempet dem ward undertrykkelse øvd deres religion hellige til GUD
alene! De avstår aggression deretter GUD er fully Seer av altsammen de gjøre.
[8:40] De omsette deretter deg kjent at GUD er deres Lord Behersket; best Lord
Behersket tilfredsstillende tilhengeren!
[8:41] Deg kjent at deg gevinst noen forderve krig one-fifth gå GUD budet gis
slektningene foreldreløse fattig reise alien Deg gjort det deg tro inn GUD inn hva vi
avslørte våre servant døgnet avgjørelse døgnet to hærene clashed GUD ER Omnipotent
[8:42] Erindret at deg var dalen stunden de var øvrig side! Deretter deres karavane flytte
fire begrunnee. Hadde deg planla det den måte deg ikke gjort det! Gud var bære
forutbestemte substans whereby de destinerte annihilated annihilated åpenbar grunn de
destinerte frelses frelstes åpenbar grunn! GUD ER Hearer Allvitende
[8:43] GUD FORARBEIDET DEM FREMSTÅTT DERES DRØM O Muhammad)
FÆRRE INN nummer Hadde Han gjorde dem fremstår tallrikere deg mislykekt deg
bestridd dere! Gud frelse situasjonen. Han er Knower innerst tankene.
[8:44] Og når tid kom deg faced dem Han gjorde dem fremstått færre deres øyne gjorde
deg fremstår færre deres øyne også! I GUD willed bære viss plan! all avgjørelser gjørs
GUD.
[8:45] O deg tror når deg treffer hær deg grep faster commemorate GUD hyppig som
deg etterfulgt.
[8:46] Deg adlydt GUD Hans bud og ikke bestrir dere for at ikke deg mislykekker
scatter deres styrke! Deg bestemt persevere GUD ER DE BESTEMT persevere
[8:47] Ikke være de forlot deres hjem motstrebende bare framvise virkelig fraråde others
nedenstående stien GUD! GUD ER fully aware av ALTSAMMEN DE GJØRE.
[8:48] Djevelen prydet deres arbeid deres øyne sa Deg ikke beseires noen people idag
jeg utkjempe deg. som snart som to hærene faced hverandre han omsette hans hæler fled
siende jeg disown deg! Jeg ser hva deg ikke ser. Jeg er redd av GUD. Gud gjengjeldelse
er awesome.
[8:49] Hyklerne de harbored tviler deres hjerter sa De people deceived deres religion.
dersom man legger hans stolt GUD deretter GUD er Allmektig Visest!
[8:50] Deg kun sett de disbelieved når englene legger dem død! De slåtte dem deres
ansikter deres bakside ender Smaker gjengjeldelsen Helvete.
[8:51] Det er følge hva deres hender sendt bort! GUD ER ALDRI unjust MOT
VESENENE.
[8:52] Det er samme skjebnen den av Pharaoh's people de disbelieved dem! De forkastet
gud åpenbaringer GUD straffet dem i deres synder. GUD ER MEKTIG HANS
GJENGJELDELSE ER severe.
[8:53] GUD IKKE FORANDRER VELSIGNELSE HAN bestowed noen people DE
BESLUTTER FORANDRET! GUD ER Hearer Allvitende
[8:54] Slike var saken people av Pharaoh others dem. De første forkaste tegnene deres
Lord Følgelig vi annihilated dem deres synder. Vi druknet Pharaoh's people wicked
gjennomført straffedes!
[8:55] Verst vesenene syn GUD er de disbelieved de ikke trodde.
[8:56] Deg når avtaler dem de krenket deres avtaler every tid; de ikke er righteous!
[8:57] Derfor dersom deg treffer dem inn krig deg sette dem som deterrent eksempel de
kommer dem som de tatte heed
[8:58] Når deg forrådes grupp av people deg mobilisert dem samme måten! GUD IKKE
ELSKER betrayers.
[8:59] Latt ikke de disbelieve tenke de få det de aldri flyktede!
[8:60] Deg forberede dem all makten deg oppbudt all utstyret deg mobilisert at deg
skremt fiendene GUD deres fiender altfor som others ikke kjennes deg; GUD kjenne
dem. Hva som helst deg spend årsaken av om gud vil tilbakebetales deg storsinnet minst
urettferdighet.
[8:61] De tilholdssted fred skulle deg legger deres stolt GUD! Han er Hearer Allvitende
[8:62] De vil deceive deg deretter om gud vil forslått deg! Han hjulpet deg med Hans
understøttelse og med troende.
[8:63] Han forliker hjertene troende). Hadde deg spent all pengeren jord deg ikke forlikt
deres hjerter! Gud gjøre forlikt dem! Han er Allmektig Visest.
[8:64] O deg profet sufficient deg er GUD troende følge deg.
[8:65] O deg profet deg exhort troende utkjempede. Xxxx er tyve av deg er steadfast de
beseirede tohundre hundre av deg beseiret tusen av de disbelieved Den er de er people
hvem ikke forstått!
[8:66] Straks (den mange ny people føyer deg) GUD forarbeidet det lettere deg Han
kjenner deg ikke er som sterk som deg anvendt værende. Fremover hundre steadfast
troende beseirede tohundre tusen av deg beseire totusen gud forlate GUD ER DE
BESTEMT persevere
[8:67] Ingen profet innhentet captives han deltar i de utkjempe Deg people søkt
materials den verden mens GUD forfekter Heretter GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[8:68] Ikke var i forutbestemte dekret fra GUD deg lidt på nota av hva deg tok
forferdelig gjengjeldelse!
[8:69] Derfor spiser forderve deg fortjener at som er lawful god iaktta GUD! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGST.
[8:70] O deg profet sier fangene krig inn deres hender GUD kjente av noe god i deres
hjerter Han gi deg bedre enn noe deg taper tilgi deg. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[8:71] Og dersom de vil forråde deg de allerede forråder GUD. Det hvorfor Han gjørs
dem taperne. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[8:72] Sikkert de tro emigrerte strevde deres penger deres liv inn årsaken GUD altfor
som de som hosted dem gav dem ly understøttet dem de er allierter av et en annen!
Angående de tro gjøre ikke emigrert deg deg ikke skylder dem noen understøttelse til de
emigrerer! Imidlertid dersom de behøver deres hjelp brethren tro deg hjulpet dem people
hvem deg underskriver fred traktat. GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[8:73] De disbelieved er allierter av et en annen. Deg beholde de commandments xxxx
vært kaos jord forferdelig korrupsjon.
[8:74] De tro emigrerte strevde årsaken GUD altfor som de som hosted dem gav dem ly
understøttet dem de være sann troende! De fortjener tilgivelse storsinnet recompense
[8:75] De tro siden emigrerte strevde deg de tilhører deg! De er beslektet til hverandre
værende et understøttet hverandre inn overensstemmelse med gud commandments! GUD
ER fully aware av all TINGER.
.
9- Ultimatum (Bara'ah)
.
[9:1] ultimatum her utstedes GUD Hans bud idolet worshipers inngå into traktat deg.
[9:2] Derfor streifet jorden fritt fire måneder kjenne deg ikke flyktet GUD og at GUD
ydmyker tvilerne!
[9:3] Proklamasjon her utstedes GUD Hans bud all people storslått døgnet pilegrimsferd
at GUD disowned idolet worshipers og så gjorde Hans bud! Dermed deg fortryter det
vært bedre deg. Deg omsette deretter kjenne deg aldri flyktet GUD. Lovet de disbelieve
smertefull gjengjeldelse!
[9:4] Idolet worshipers underskriver fred traktat deg ikke krenker det ikke heller band
sammen others deg deg oppfylt deres traktat dem utløpet dato GUD ELSKER DE
righteous.
[9:5] Tidligere Hellig Månedene er de vegrer gjort fred) deg drept idolet worshipers når
deg treffer dem straffet dem motstått every flytte de gjør! De fortryter iaktta Kontakten
Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat) deg la dem! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[9:6] Et av idolet worshipers søkte pengeskap passasje deg deg bevilget ham pengeskap
passasje forat han høre ordet GUDEN deretter sende ham hans plass betryggelse. Den er
de er people hvem ikke kjent!
[9:7] Hvordan kunne idolet worshipers fordring noen pledge fra GUD fra Hans bud?
Fritok er de underskriver fred traktat deg Hellig Masjid! De hedrer uphold slike traktat
deg uphold det også! GUD ELSKER DE righteous.
[9:8] Hvordan boks de (fordrer pledge når de aldri iaktta noen retter kinship deg dem
ikke heller noen covenant dersom de noensinne hadde sjanse prevail De pasifiserte deg
leppe tjeneste stund deres hjerter var inn opposisjon fleste av dem er wicked!
[9:9] De handlet bort gud åpenbaringer billig pris. Følgelig de repulsed people Hans
sti. Ussel riktignok er hva de gjorde!
[9:10] De aldri iakttar noen retter kinship noen troende ikke heller gjøre de uphold deres
covenants de er virkelig overtrederne.
[9:11] De fortryter iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten
(Zakat) deretter de er deres brethren religion! Vi dermed forklarer åpenbaringene people
kjenner.
[9:12] De krenker deres eder pledging beholde deres covenants anfall deres religion deg
utkjempet lederne hedenskap! - Deg nei lang bindes deres covenant dem - Den de
avståtte.
[9:13] Deg ikke utkjemper people krenket deres traktater skulle forsøke forvist budet de
de man er startet krigen inn det et plass? Er deg redd av dem? GUD ER ET DEG anta
FRYKTET DEG ER TROENDE!
[9:14] Deg utkjempet dem i om gud vil straffet dem ved deres rakt ydmyket dem
bevilget deg seier dem kjøle chests troende!
[9:15] Han også fjernet raseriet troende hjertene. GUD INNLØSER HVEM SOM
HELST HAN VILJER. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[9:16] Deg tenke deg forlate GUD utmerkende de blant deg strever aldri allierte gud
fiender fiendene Hans bud fiendene troende? GUD ER fully Cognizant AV
ALTSAMMEN DEG GJORT!
[9:17] Idolet worshipers ikke er frekventere masjids GUD mens confessing deres
vantro! De nullified deres arbeid de abide permanent Helvete!
[9:18] bare people frekventert gud masjids er de tro inn GUD Sist Døgnet iaktta
Kontakten Bønner (Salat) gitt obligatorisk velgjørenheten (Zakat) ikke fryktet GUD! De
sikkert værende guided man.
[9:19] Deg overveide vanninga pilegrimene caring i Hellig Masjid ha vikar i tro inn
GUD Sist Døgnet strevd årsaken GUD? De ikke er make syn GUD. GUD IKKE rettleder
wicked people
[9:20] De tro, emigrert strevd årsaken GUD deres penger deres liv er lang storslåttere
rang syn GUD! De er vinnerne.
[9:21] Deres Lord gir dem god nyhet barmhjertighet godkjennelse fra Ham hage hvor de
fryder everlasting fryd!
[9:22] Eternally de abide deri. GUD possesses STORSLÅTT recompense
[9:23] O deg tro ikke allierte tilogmed deres foreldre deres siblings de foretrekker
disbelieving over troende! De blant deg allierte dem transgressing!
[9:24] Proklamert Dersom deres foreldre deres barn deres siblings deres ektefeller deres
familie pengeren deg fortjener forretning deg bekymrer hjemmene deg skatter er elske til
deg enn GUD Hans bud streve inn Hans årsak deretter rettferdig venter GUD brakt Hans
dom GUD ikke rettleder wicked people
[9:25] GUD BEVILGER DEG SEIER MANGE SITUASJONER. Døgnet Hunayn deg
ble altfor stolt av deres storslått nummer. Følgelig det ikke hjalp deg ved all rommelig
jorden ble straitened deg deg omsette omkring fled
[9:26] Deretter GUD sendte contentment Hans bud troende. Han sendte ned usynlig
soldater; Han dermed straffet de disbelieved Det er requital tvilerne.
[9:27] Omsider GUD innløser hvem som helst Han viljer. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[9:28] O deg tro idolet worshipers forurenses; de ikke permitted nærmet Hellig Masjid
etter i år! Dersom deg frykter tap inntekt om gud vil dusj deg med Hans forråd inn
overensstemmelse med Hans ville. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[9:29] Deg utkjempet tilbake mot de ikke tro inn GUD ikke heller Sist Døgnet ikke
heller gjøre de prohibit hvilke GUD Hans bud prohibited ikke heller gjort de abide av
religionen sannhet! - Blant de mottok scripture - til de betaler due skatt willingly
unwillingly.
[9:30] Jews sa Ezra er sønnen GUD stund Christians sa Jesus er sønnen GUD! De
blasfemier uttered deres munner! De dermed passe sammen blasfemiene av de
disbelieved inn det forbi GUD FORDØMMER DEM. De sikkert avviker.
[9:31] De sette deres religiøs ledere akademikere lords GUD. Others deified Messiah
sønn Mary. De alle befaltes tilbedelse kun man gud. Xxxx ikke er gud unntatt Han! Han
forherliges høyt havende noen partnere!
[9:32] De vil legge gud tenne deres munner GUD insistert oppå perfeksjonerende Hans
tenne tross tvilerne!
[9:33] Han er Et som sendte Hans budet veiledninga religionen sannhet gjort det
dominerer all religioner tross idolet worshipers!
[9:34] O deg tror mange religiøs ledere predikanter absorbere people's pengeren illicitly
repel stien GUD! De hoard gullet forsølver ikke spend dem årsaken GUD løfte dem
smertefull gjengjeldelse!
[9:35] Døgnet kommet når deres gull forsølver vilje varmes ilden Helvete deretter
anvendt brent deres panner deres sider deres bakke Det er hva deg hoarded dere smaker
hva deg hoarded
[9:36] Greven måneder GUD angås er tolv. Det er gud lov døgnet Han skapte heavens
jorden. Fire av dem er hellig. Det er perfekt religionen; deg ikke forurettet deres sjeler (av
utkjempende) Hellig Månedene! Imidlertid deg erklært all-out krig idolet worshipers
(tilogmed Hellig Månedene) når de erklærer all-out krig deg kjenne at GUD er på det side
av de righteous.
[9:37] Endre Hellig Månedene er tegn overdreven vantro; det augments forville av de
disbelieved De alternate Hellig Månedene regelmessig månedene mens bevare nummeret
måneder consecrated GUD! De dermed krenker hvilke GUD consecrated Deres onde
funksjonerer prydes deres øyne! GUD IKKE rettleder disbelieving people
[9:38] O deg tror når deg sis Mobiliserer årsaken GUD deg blir heavily festet til
begrunnelseen? Deg velger den worldly liv inn plass av Heretter materials den verden
sammenligne til Heretter er nil
[9:39] Deg mobiliserer Han begått deg smertefull gjengjeldelse vikariert øvrig people
inn deres plassert; deg aldri såret Ham inn det minst GUD ER Omnipotent
[9:40] Deg mislykekker understøtte ham budet) GUDEN allerede understøtter ham.
Dermed når tvilerne chased ham han var et av to hulen han si til hans venn ikke
bekymret; GUD er oss. GUD deretter sendte ned contentment betryggelse ham
understøttet ham usynlig soldater! Han forarbeidet ordet tvilerne lowly. Gud ord regjerer
supreme GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[9:41] Deg hurtig mobilisert tent tung strevd deres penger deres liv inn årsaken GUD!
Det er bedre deg dersom deg kun kjente.
[9:42] Xxxx var kvikk materiell gevinst shorts reise de følge deg! streve er nettopp
altfor meget dem. De svorede GUD vi could vi mobiliserte deg De dermed såre og GUD
kjenne som de er løgnere.
[9:43] GUD BENÅDET DEG HAR HVORFOR DEG GIR DEM TILLATELSE gjøre
OPPHOLD bak FØR DEG SKJELNET DE could ER SANNFERDIG FRA
LØGNERNE?
[9:44] De truly tro inn GUD Sist Døgnet ikke spurt deres tillatelse omgår leiligheten
strevd deres penger deres liv! GUD ER fully aware av DE righteous.
[9:45] bare people ønsker excused er de ikke gjør virkelig tro inn GUD Sist Døgnet!
Deres hjerter er full av tvilt deres tvilt forårsaket dem waver
[9:46] Hadde de virkelig ville mobilisere de forberede det thoroughly! Gud disliked
deres deltagelse så Han frarådet dem; de sas Opphold bak de staying bak
[9:47] Hadde de mobiliserte deg de skapte forvirring forårsaket tvister divisjoner deg!
Noe av du var apt lytte til dem! GUD ER fully aware av OVERTREDERNE.
[9:48] De søkte utbre forvirring deg inn det forbi confounded substanser deg. Sannheten
omsider prevails gud plan bære dem.
[9:49] Noe av dem sagt Gitt meg tillatelse opphold ikke ilagt slike hardship meg.
virkelig de dermed incurred forferdelig hardship; Helvete omringet tvilerne!
[9:50] Noe god hender deg de sårer og plage befalls deg de sier Vi si deg som de
omsette frydende!
[9:51] si Intet hender oss hvilke GUD forordner oss. Han er våre Lord Beherske I GUD
troende tillit.
[9:52] Sagt Deg kun forventet oss et av to god tinger (seier martyrium) mens vi
forventer i deg fordømmelse fra GUD gjengjeldelse fra Ham ved våre hender! Derfor
ventet vi ventede deg!
[9:53] si Spend willingly unwillingly. Intet aksepteres deg deg er ond people
[9:54] Hvilke forhindret godkjennelsen deres spending er at de disbelieved inn GUD
Hans bud hvornår de iakttok Kontakten Bønner (Salat) de iakttok dem lazily hvornår de
gav velgjørenhet de gjorde så motstrebende!
[9:55] Ikke imponeres deres penger deres barn! GUD FORÅRSAKER DE ER KILDER
GJENGJELDELSE DEM DERI LIV (HVORNÅR DE DØR) DERES SJELER
FRAVIKER MENS DE ER TVILERE.
[9:56] De sverger GUD de tilhøre deg mens de gjøre ikke tilhørt deg; de er splittende
people
[9:57] Dersom de finne ly huler skjule plass de gå det farende!
[9:58] Noe av dem kritisert deres utdeling velgjørenhetene; dersom de gis therefrom de
blir fornøyd de ikke gis therefrom de blir nektere!
[9:59] De tilfredsstilles hva GUD Hans bud gir dem. De sagte GUD forslår oss. OM
GUD VIL forsørge i OSS HANS bounties OG SÅ VILLE HANS BUD. Vi søker kun
GUD.
[9:60] Velgjørenheter gåtte fattig nødlidende, arbeiderne innsamler dem ny omdanne, fri
slavene til de bebyrde av plutselig utgift årsaken GUD reise alien Slike er gud
commandment. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[9:61] Noe av dem støtt profeten siende Han er all ører! Sagt er bedre deg som han lytte
til deg! Han tro inn GUD tilliter troende. Han er barmhjertighet de deg tror. De sårer gud
bud incurred smertefull gjengjeldelse.
[9:62] De sverger GUD deg behage deg når GUD Hans bud er verdigere av behagende
de er virkelig troende!
[9:63] De ikke kjente den noen motarbeider GUD Hans bud incurred ilden Helvete
permanent? Det er verst ydmykelsen.
[9:64] Hyklerne bekymrer sura avsløres blottende hvilke vært deres hjerter! si Går forut
mock OM GUD VIL BLOTTET NETTOPP HVA DEG ER REDD AV!
[9:65] Deg spør dem de sier Vi skulle var kun mocking kidding. Sier deg innser deg er
Gjøre mocking GUD Hans åpenbaringer Hans bud?
[9:66] Ikke unnskyldt! Deg disbelieved etter trodd! Vi benåder noe av dere vi straffede
others deg følge deres wickedness.
[9:67] hykler mennene hykler kvinnene tilhører med hverandre - De forfekter ond
prohibit rettmessighet de er smålig! De forglemte GUD Han forglemte dem. Hyklerne er
truly wicked.
[9:68] GUD LOVER hykler MENNENE hykler KVINNENE OGSÅ SOM TVILERNE
ILDEN AV HELVETE HVORI DE abide PERMANENT. Det forslår dem. GUD
FORDØMMER DEM; DE incurred everlasting GJENGJELDELSE.
[9:69] Noe av de før deg var sterkere enn deg possessed mest penger barn. De ble
preoccupied deres materiell eiendeler. Likeledes deg blir preoccupied deres materiell
eiendeler nettopp lik de før deg blitt preoccupied Deg blir totalt heedless nettopp som de
var heedless. slike er people nullify deres arbeid både deri verden Heretter de er taperne.
[9:70] De ikke lærer noe fra forrig generasjonene; people Noah ‘Aad Thamood people
Abraham dwellers Midyan evildoers (av Sodom Gomorrah)? Deres bud gikk dem klar
bevis. GUD ALDRI FORURETTET DEM; DE ER MAN FORURETTET deres egen
SJELENE.
[9:71] tro mennene kvinner er allierte av et en annen! De forfekter rettmessighet forbyr
ond de iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat) de adlyder
GUD Hans bud. De showered gud barmhjertighet. GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[9:72] GUD LOVER tro MENNENE tro KVINNENE HAGER STRØMMENDE
streams HVORI DE abide PERMANENT STORSLÅTT HERSKAPSHUS HAGENE
EDEN! Gud velsignelser godkjennelse er utjevner storslåttere. Det er storslåttst triumfen.
[9:73] O deg profet streve tvilerne hyklerne er stern inn omgang med dem! Deres
destiny er Helvete; hva ussel bolig!
[9:74] De sverger GUD de aldri sa det de uttered ordet vantro; de disbelieved kledelig
submitters. Virkelig de gi opp hva de aldri hadde. De rebelled tilogmed GUD Hans bud
showered dem Hans grace forråd De fortryter det vært tilfredsstillende dem. Men dersom
de omsette om gud vil begått dem til smertefull gjengjeldelse deri liv Heretter De finne
ingen jord værende deres lord beherske
[9:75] Noe av dem utjevnet pledged Dersom GUD showered oss Hans grace vi værende
charitable ført righteous liv!
[9:76] Når Han gjøre dusj dem Hans forråd de ble smålig omsette motvilje.
[9:77] Følgelig Han plagued dem hykleri deres hjerter døgnet de møter Ham. Det er
fordi de brakk deres løfter GUD fordi av deres ligge
[9:78] De ikke innser den GUD kjenne deres hemmeligheter deres sammensvergelser
GUD er Knower all hemmeligheter?
[9:79] De kritiserer storsinnet troende gi altfor meget latterliggjørelse fattig troende
givende altfor minst GUD forakter dem! De incurred smertefull gjengjeldelse.
[9:80] Deg spørre tilgivelse dem ikke spørre tilgivelse dem! - Tilogmed dersom deg
spørre tilgivelse dem sytti tider - OM GUD VIL IKKE TILGITT DEM! Det er de
disbelieve GUD Hans bud. GUD IKKE rettleder wicked people
[9:81] Stillesittende fryde deres staying budet GUD hatet strevd deres penger deres liv
inn årsaken GUD! De sa not mobilisert deri varmet! Sagt ilden Helvete er meget hetere
de kun begrepet!
[9:82] Latt dem le ei liten, grått ei lot! Det er requital syndene de fortjener.
[9:83] Gud tilbakekomst deg situasjon hvor de spør deres tillatelse mobilisert deg deg
sagt Deg gjort det aldri igjen mobilisert meg ikke heller ville deg noensinne utkjemper
meg noen fiende! Deg velge være med stillesittende inn det et plass. Derfor deg opphold
med de stillesittende.
[9:84] Deg ikke iakttatt begravelseen bønn noen av dem når han dør ikke heller skal deg
står hans grav. De disbelieved GUD Hans bud dødde stat wickedness!
[9:85] Ikke imponeres deres penger deres barn; GUD forårsaket de er kilder elendighet
dem deri verden deres sjeler fraviker tvilere!
[9:86] Når sura avsløres oppgivende Tro inn GUD streve Hans bud tilogmed sterk blant
dem sagt stay bak
[9:87] De valgte værende med de stillesittende. Følgelig deres hjerter forsegledes
dermed de ikke begrepet.
[9:88] Angående budet de tro ham de eagerly strever deres penger deres liv. De
fortjener all god tingene; de er vinnerne.
[9:89] GUD forberede DEM HAGER STRØMMET streams HVORI DE abide
PERMANENT! Det er storslåttst triumfen.
[9:90] Arabs forarbeidet opp unnskyldning kom deg søkt tillatelse opphold bak Det er
betegnende av deres forkastelse GUD Hans bud - De opphold bak Riktignok de
disbelieve dem incurred smertefull gjengjeldelse.
[9:91] Ikke til blamed er de er svak ill ikke finne noe tilbudt lengtet som de forblir
hellige til GUD Hans bud! righteous blant dem ikke blamed GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[9:92] Også excused være de kommer deg ønskende omfattes deg deg si dem jeg ikke
har noe bære deg De deretter omsette tårer deres øyne ekte bedrøve de ikke afford bidra
[9:93] blame er på de spør deres tillatelse opphold bak tilogmed de ikke har
unnskyldning. De velger værende med de stillesittende. Følgelig GUD forsegler deres
hjerte dermed de ikke attain noen viten!
[9:94] De unnskylde til deg når deg tilbakekomst dem (fra slag si ikke unnskylder; vi
nei lang stoler deg. GUD UNDERRETTER OSS DEG. OM GUD VIL SETT DERES
ARBEID OG VILLE BUDET DERETTER DEG returnere Knower AV all
HEMMELIGHETER ERKLÆRINGER DERETTER HAN UNDERRETTET DEG AV
ALTSAMMEN DEG GJORDE!
[9:95] De svorede GUD deg når deg tilbakekomst dem som deg disregard dem.
disregard dem! De forurenses deres destiny er Helvete requital syndene de fortjener.
[9:96] De sverger deg deg benådet dem. Tilogmed dersom deg benåder dem GUD ikke
benåder slike wicked people
[9:97] Arabs er verst vantroen hykleri mest trolig til ignorere lovene at GUD avslører
Hans bud. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[9:98] noe Arabs overveier deres spending årsaken Gud) værende tap utjevnet ventet
forventning som katastrofe rammet deg! Vært de incur verst katastrofen! GUD ER Hearer
Allvitende
[9:99] Øvrig Arabs tro inn GUD Sist Døgnet overveid deres spending middel GUD
middel understøttet budet! Riktignok det brakt dem nærmest; om gud vil tilstått dem into
Hans barmhjertighet! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[9:100] Angående tidlig fortroppene immigrerte (Muhajerin) tilhengerne gav dem ly
(Ansar) de følge dem rettmessighet GUD behages dem de behages Ham! Han forberede
dem hager strømmet streams hvori de abide permanent! Det er storslåttst triumfen.
[9:101] Blant Arabs deg xxxx er hyklere. Også blant city dwellers xxxx er de er venne
til hykleri. Deg ikke kjenner dem vi kjent dem! Vi fordoblede gjengjeldelsen dem deretter
de slutt begikk forferdelig gjengjeldelse.
[9:102] Xxxx er others confessed deres synder; de blander god dåder dårlig dåder. OM
GUD VIL INNLØSER DEM GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[9:103] absorbere fra deres penger velgjørenhet purify dem sanctify dem! oppmuntre
dem deres oppmuntring beroliger dem. GUD ER Hearer Allvitende
[9:104] De ikke innser at GUD gjøre akseptert angeren Hans worshipers absorbere
velgjørenhetene GUD er Redeemer Barmhjertigst?
[9:105] si Funksjonerer rettmessighet; om gud vil sett deres funksjonert og så ville Hans
bud troende! Omsider deg returneres Knower av all hemmeligheter erklæringer deretter
Han underrettet deg av altsammen deg gjorde.
[9:106] Others vente gud avgjørelse; Han straffet dem Han innløst dem! GUD ER
ALLVITENDE VISEST.
[9:107] Xxxx er de misbruker masjid øvende idol tilbedelse, delende troende forsynt
komfort til de motarbeider GUD Hans bud! De solemnly sverger Våre hensikter er
honorable GUD født bevitner de er løgnere!
[9:108] Deg aldri bedt slike masjid. masjid fastslås rettmessighet et døgn er verdigere av
deres beende deri! Inn xxxx er people elsker purified GUD ELSKER DE purify.
[9:109] Man fastslår hans bygd reverencing GUD er og gevinst Hans godkjennelse
bedre et hvem fastslår hans bygd brink smuldre cliff den fall ned ham into ilden Helvete?
GUD IKKE rettleder transgressing people
[9:110] slike bygd de fastslå forblir kilde tvil deres hjerter deres hjerter stilled GUD ER
ALLVITENDE VISEST.
[9:111] GUD KJØPER TROENDE DERES LIV DERES PENGER PARADIS. Dermed
de utkjemper årsaken GUD villig drept få drepte! Slike er Hans sannferdig pledge Toraen
Evangeliet Quran - Hvem oppfylt Hans pledge bedre enn GUD? Deg frydet gjørende
slike utveksling! Det er storslåttst triumfen.
[9:112] De er repenters worshipers praisers meditators bowing prostrating advocators av
rettmessighet forbidders onde vokterne gud lover! Gitt god nyhet slike troende!
[9:113] Verken profeten ikke heller de tror spørre tilgivelse idolet worshipers tilogmed
de var deres nærest av slektning tidligere de innser at de destineres Helvete.
[9:114] bare grunnen Abraham spørre tilgivelse hans far var at han lovet ham gjøre så.
som snart som han innså den han var fiende GUD han disowned ham. Abraham var
ytterst vennlig clement
[9:115] GUD IKKE SENDER noen people astray ETTER HAN guided DEM ET
FRAMHOLDENDE DEM HVILKE FORVENTET! GUD ER fully aware av all
TINGER.
[9:116] Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden! Han kontrollerer liv død. Deg
har inget GUD som Lord Beherske
[9:117] GUD INNLØSER PROFETEN IMMIGRANTENE (Muhajireen)
TILHENGERNE hosted DEM GAV DEM LY (Ansar) FULGTE HAM VANSKELIG
TIDENE! Den er når hjertene av noe av dem nesten wavered Han innløser dem Han er
Medfølende mot dem Barmhjertigst.
[9:118] Også (innløste var) tre som stayed bak Rommelig jorden ble straitened dem som
de nesten gi opp all håp seg. Omsider de innså xxxx ikke var flykter GUD Ham. Han
deretter innløste dem som de fortrutte. GUD ER Redeemer BARMHJERTIGST.
[9:119] O deg tror deg ærbødighet GUD er blant de sannferdig.
[9:120] Verken dwellers city ikke heller Arabs dem søkte opphold budet GUD (når han
mobiliserer i krig Ikke heller skal de gir prioritet til deres egen affærer understøtte ham.
Det er de ikke lider noen tørst noen anstrengelse hunger årsaken GUD absorbere enkel
skritt enrages tvilerne inflict noen hardship fienden uten havende det nedskrevet dem
kreditt! GUD ALDRI MISLYKEKKER recompense DE FUNKSJONERER
RETTMESSIGHET.
[9:121] Ikke heller gjort de incur noen utgift liten stor ikke heller gjort de krysser noen
dal uten havende kreditten nedskrevet dem! OM GUD VIL SIKKERT LØNNER DEM
STORSINNET DERES ARBEID.
[9:122] Når troende mobiliserer ikke all av dem gjøre så. Ei få fra hver grupp mobilisert
helligende deres tid studert religionen! Dermed de passerte vitenen deres people når de
returnerer at de forblitte religiously underrettet!
[9:123] O deg tror deg utkjempet tvilerne angriper deg - Latt dem funnet deg stern - Og
kjent at GUD er med de righteous!
[9:124] Når sura avslørtes noe av dem sagt Gjorde den sura styrker troen av noen deg?
Riktignok det gjorde styrket troen av de tro de fryde noen åpenbaring!
[9:125] Angående de harbored tvil deres hjerte det faktisk tilføyde unholiness deres
unholiness de dødde tvilere.
[9:126] De ikke ser de lide fordringsfull rettssaker every år tidligere twice De
gjennomført mislykkes til fortrutt mislykkes absorbere heed
[9:127] Nårsomhelst sura avslørtes noe av dem look ved hverandre som si Gjør noen ser
deg Deretter de forlot! Dermed GUD bortleder deres hjerter de værende people hvem
ikke begrepet!
.
10- Jonah (Younus)
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[10:1] Ei. L. R. De (brev) er bevisene den bok visdom.
[10:2] Er det altfor meget av under people som vi inspirerte mann dem? Han inspirertes
sagt) Deg advart people gir god nyhet de som tror de attained stilling forgrunnsstilling
deres Lord tvilerne sa Det er flink tryllekunstner!
[10:3] Deres bare Lord er GUD; Man skapte heavens jorden seks døgn deretter påtatt all
myndighet. Han kontrollerer all substanser. Xxxx ikke er intercessor inn
overensstemmelse med Hans ville. Slike er GUD deres Lord Deg tilbedelse Ham. Deg
ikke tar heed
[10:4] Til Ham er deres ultimate tilbakekomst all av deg. Det er gud sannferdig løfte.
Han initiates kreasjonen deretter gjentatt det inn ordre lønne de tro ført righteous liv
equitably! Angående de disbelieve de incur hellish drinker smertefull gjengjeldelse i
deres disbelieving
[10:5] Han er Man yteet solen strålende månen lyset Han formgav dets fase deg lært talt
årene beregne GUD IKKE SKAPTE ALLE DEN UNNTATT SPESIFIKK FORSETT.
Han forklarer åpenbaringene people kjenner.
[10:6] Sikkert i alternation av natt døgn hvilke GUD skapte heavens jorden xxxx er
bevis people er righteous!
[10:7] De ikke forventer møtt oss preoccupied den worldly liv være innhold det vegre
heed våre bevis;!
[10:8] De incurred Helvete som deres ultimate bolig følge deres egen arbeid.
[10:9] Angående de tro ført righteous liv deres Lord rettleder dem av dyd av deres tro!
Elver strømmede dem hagene fryd.
[10:10] Deres bønn deri Er Deg forherliges våre gud deres hilsen deri er Fred deres
ultimate bønn vært Rost er GUD Lord universet!
[10:11] Gud framskyndet gjengjeldelsen incurred people måten de fordrer forråd de
annihilated lenge ago. Vi forlater de ikke tro inn møtende oss deres transgressions klønet!
[10:12] Når motgang rører mennesken han implores oss mens ligge sitte stående! Men
som snart som vi avløser hans motgang han går på han aldri implored oss avløst noen
hardship! Arbeidene overtrederne dermed prydes deres øyne.
[10:13] Mange generasjon vi annihilated deg når de transgressed Deres bud gikk dem
klar bevis de vegret tro Vi dermed requite skyldig people
[10:14] Deretter vi forarbeidet deg inheritors jorden dem sette hvordan deg gjort.
[10:15] Når våre åpenbaringer resiteres dem de ikke forventer møtt oss sier Brakt Quran
det forandrer det! Sier jeg possibly ikke forandret det på min egen! Jeg bare følger hvilke
avsløres meg! Jeg frykter jeg disobey min Lord gjengjeldelsen awesome døgn.
[10:16] si Hadde GUD willed jeg ikke resitere det deg ikke heller skulle deg kjenner noe
det. Jeg bor deg hel liv det deg kjenner meg som sane sannferdig person). Deg ikke
forstår?
[10:17] Hvem er ondere enn man oppdikter løgner GUD forkaste Hans åpenbaringer. Jo
overtrederne aldri etterfølger.
[10:18] De tilbedelse GUD idoler possess makt harm dem gavnet dem de sier De er våre
intercessors GUD! Sier Er deg underrettet GUD av noe Han ikke kjenner heavens jorden?
Han forherliges! Han er mest Høyt; lang ovenfor behøvende partnere!
[10:19] people anvendt værende et congregation deretter de bestridde. Det ikke var i
forutbestemte ord deres Lord de dømmes straks deres tvister.
[10:20] De sier hvorfor ingen mirakel komme ham hans Lord Sagt fremtiden tilhører
GUD; venter jeg venter deg!
[10:21] Når vi bestow barmhjertighet people motgang hjemsøkte dem de straks scheme
våre åpenbaringer! Sagt gud scheming er lang virkningsfullere! Våre bud registrerer
altsammen deg scheme
[10:22] Han er Man flytter deg ilandbringe hav. Deg få skipene de seilt glatt pen brise!
Deretter mens fryde deri voldsom vind blåser bølgene omringer dem every side. Det er
når de implore GUD sincerely helligende deres bønner Ham alene Deg kun frelser oss
den tid vi værende eternally appreciative
[10:23] som snart som Han frelser dem de transgress jord motarbeide sannheten. O
people deres transgression er kun til detriment din egen sjeler. Deg forblir preoccupied
den worldly liv deretter til oss er deres ultimate tilbakekomst deretter vi underrette deg av
altsammen deg gjorde.
[10:24] Analogien den worldly liv være det vi sender ned vannet himmelen framlegge
det all slags av plante fra jorden forsørgede mat people dyrene! Deretter nettopp som
jorden perfectly prydes dets people tenke de er inn kontrollert thereof våre dom kommer
natt døgn forlate det fullstendig barren som intet eksisterte forrig døgnet! Vi dermed
forklarer åpenbaringene people reflekterer.
[10:25] GUD INVITERER BOLIGEN FRED RETTLEDERE HVEM SOM HELST
VILJER guided straight STI.
[10:26] righteous belønninga multipliseres forgreningsrør Deres ansikter aldri opplevde
noen berøvelse skam De er dwellers Paradis; de abide deri permanent.
[10:27] Angående de fortjente synder deres requital er ekvivalent til deres synd.
Ydmykelse er deres lot ingen GUD beskyttet dem! Deres ansikter syntes overveldet
masser mørk natt! De værende dwellers Helvete; de abide deri permanent.
[10:28] Døgnet når vi summon dem alle vi si til de worshipped idoler Vi summoned deg
sammen deres idoler. Vi hatte dem konfronterer hverandre deres idoler si til dem Vi ikke
hadde idé som deg avgudet oss.
[10:29] GUD FORSLÅR VITNE OSS DEG VI VAR FULLSTENDIG unaware AV
DERES worshipping OSS.
[10:30] Den er når hver sjel forhørt altsammen det gjorde. De returneres GUD deres
rettmessig Lord Behersket idolene de oppdiktet disown dem!
[10:31] Sagt Hvem forsørge i deg heaven jorden? Hvem kontrollert all forhøret
eyesight? Hvem framlagt bo død død fra bo Hvem inn er kontrollert av all tinger? De sier
GUD. Sagt deretter deg ikke iakttar commandments?
[10:32] Slike er GUD deres rettmessig Lord Hvilke der etter sannheten er falsehood?
Hvordan deg disregard alle det?
[10:33] Det er hva deres Lord's avgjørelse gjort til de velger værende wicked de ikke
trodde!
[10:34] Sagt Kunne noen av deres idoler initiate kreasjon deretter gjenta det? Sier GUD
initiates kreasjonen deretter gjentatt det!
[10:35] si Gjør noen av deres idoler rettleder til sannheten? Sagt GUD rettledere til
sannheten! Man hvem rettledere til sannheten verdigere av følge et hvem vær rettleder
gjøre behøvd veiledning seg? Hva er det i vejen med deres dom?
[10:36] Fleste av dem følge intet conjecture conjecture ikke er vikar i sannheten! GUD
ER fully aware av ALTSAMMEN DE GJØRE.
[10:37] Den Quran possibly ikke authored GUD. Det bekrefter all forrig beskjeder
forsynt fully detaljert scripture! Er ufeilbarlig det komme Lord universet.
[10:38] De sier Han oppdiktet det sier Deretter framlagt et sura slik de inviterer hvem
som helst deg ønsker GUD deg er sannferdig!
[10:39] Riktignok de forkaster det uten studerende forhørende det og forstående det!
Dermed gjorde de før dem disbelieve! Derfor notert følgene overtrederne!
[10:40] Noe av dem trodd deri scripture) mens others disbelieve det! Deres Lord er fully
aware av evildoers.
[10:41] De forkaster deg deretter sagt jeg har min funksjonert deg har deres arbeid! Deg
er uskyldig av noe jeg gjøre jeg er uskyldig av noe deg gjort!
[10:42] Noe av dem lytte til deg deg gjorte døv hørt tilogmed de ikke forståtte?
[10:43] Noe av dem look deg deg rettleder blind tilogmed de ikke ser?
[10:44] GUD ALDRI FORURETTER people ER people FORURETTER deres egen
SJELER.
[10:45] Døgnet når Han innkallelse all av dem de følte som de varte deri verden et time
døgnet som de møtte. Tapere riktignok er de disbelieved møtende GUD; valgte villedet
[10:46] Vi framviser deg noe (av gjengjeldelsen) vi lover dem avslutter deres liv forut
den, oss er deres ultimate tilbakekomst. GUD BEVITNER ALTSAMMEN DE GJØRE.
[10:47] Til hver samfunn bud. Etter deres bud kommet de dømmes equitably minst
urettferdighet!
[10:48] De utfordrer Når den spådom kommet passert deg sier sannheten?
[10:49] si jeg ikke possess makt harm gavnet kun hvilke GUD viljer absorbere plass,
Hver samfunn forutbestemmer liv spant! Tidligere deres interim komme slutt de ikke
forhalede det et time ikke heller fremskridd det!
[10:50] Sagt Hvorvidt Hans gjengjeldelse kommer deg av natt døgn hvorfor er
overtrederne slike skynde
[10:51] Det hender deg trodd deretter? Hvorfor deg tro deretter? Deg brukte utfordret
det kommet?
[10:52] Det være si til overtrederne Smak evig gjengjeldelsen. Deg ikke requited
nettopp hva deg fortjener?
[10:53] De utfordrer deg prophesy Vært den virkelig hvilke vilje hender Sagt Ja
riktignok min Lord det er sannheten deg aldri flyktet!
[10:54] Dersom noen wicked sjel possessed altsammen på jord det hurtig tilbudt det
som løsesum De ris samvittighetsnag når de ser gjengjeldelsen. De dømmes equitably
minst urettferdighet.
[10:55] Absolutt til GUD tilhørt altsammen heavens jorden! Absolutt gud løfte er
sannhet fleste av dem ikke kjent!
[10:56] Han kontrollerer liv død Ham deg returneres!
[10:57] O people enlightenment kommer deg her deres Lord lege noe besværer deres
hjerte veiledning barmhjertighet troende.
[10:58] si gud grace Hans barmhjertighet de frydede. Det er lang bedre enn noen rikdom
de akkumulerte.
[10:59] Sagt deg notere hvordan GUD sender ned deg all slags av forråd deretter deg
yteet noe av dem unlawful noe lawful? Si GUD gir deg tillatelse Gjøre gjøre det? Deg
oppdikter ligget gjøre tillagt dem GUD?
[10:60] Det gjøre noensinne forefalt til de oppdikter løgner GUD som de ansikt Ham
Døgnet Oppstandelse? Jo GUD dusj people Hans grace fleste av dem er unappreciative.
[10:61] Deg ikke får noen situasjon ikke heller gjort deg resitere noen Quran ikke heller
gjøre deg gjør noe oss værende bevitner thereof deg gjort det! Ikke tilogmed atom vekt er
deres Lord's kontroll er det heavens jorden. Ikke heller er der noe mindre enn atom større
som ikke registreres dyp registrere
[10:62] Absolutt gud allierter har intet fryktet ikke heller ville de grieve
[10:63] De er de tro ført righteous liv!
[10:64] I dem glede lykke deri verden også som i Heretter Det er gud unchangeable lov.
Slike er storslåttst triumfen.
[10:65] Ikke bedrøves deres utterances! all makt tilhører GUD. Han er Hearer
Allvitende
[10:66] Absolutt til GUD tilhørt allesammen heavens allesammen på jord! De sette
idoler GUD virkelig følger intet. De kun tenke de følger noe. De kun gjetter.
[10:67] Han er Man yteet natta deres hvile yteet døgnet lighted. De være bevis people
hørte.
[10:68] De sa GUD begotten sønn! Han forherliges. Han er mest Rikfolk Til Ham tilhørt
altsammen heavens altsammen på jord! Deg ikke har bevis understøttet slike blasfemi!
Deg sier GUD hva deg ikke kjenner?
[10:69] Proklamert De oppdikter løgner om om gud vil aldri etterfulgt!
[10:70] De får deres midlertidig dele deri verden deretter til oss er deres ultimate
tilbakekomst deretter vi begå dem severe gjengjeldelse i deres disbelieving
[10:71] Resitert i dem historien Noah! Han si til hans people O min people deg finner
min stilling min påminne deg av gud åpenbaringer altfor meget deg deretter jeg legger
min stolt GUD! Deg få sammen deres ledere overensstemme på endelig avgjørelse dere
deretter la meg kjent det omgående!
[10:72] Deg omsette deretter jeg ikke spørre deg noen lønning. Min lønning komme fra
GUD. Jeg befales værende submitter.
[10:73] De forkastet ham følgelig vi frelste ham de føyde ham arken; vi gjorde dem
inheritors. Vi druknet de forkastet våre åpenbaringer. Notert følgene; de advares!
[10:74] Deretter vi sendte ham bud deres people de framviste dem klar bevis! De ikke
var tro inn hva de forkastet inn det forbi Vi dermed forsegler hjertene overtrederne.
[10:75] Deretter vi sendte dem Moses Aaron Pharaoh hans grupp våre bevis. Men de
omsette arrogant; transgressing people
[10:76] Når sannheten kom dem oss de sa Det er tydeligvis magi"!
[10:77] Moses sa den hvordan deg beskriver sannheten når det Er kommer deg? Er den
magi? Hvordan noen tryllekunstnere prevail
[10:78] De sa deg kom bortledet oss fra hva vi fant våre foreldre gjørende attain stilling
av forgrunnsstilling dere? Vi aldri føyde deg som troende.
[10:79] Pharaoh sa Brakt meg every erfaren tryllekunstner!
[10:80] Når tryllekunstnerne kom Moses si til dem Kast hva som helst deg kaster.
[10:81] Når de kastet Moses sa Hva deg framlegger er magi om gud vil gjort det
mislykekt! GUD IKKE UNDERSTØTTER OVERTREDERE ARBEIDET.
[10:82] GUD FASTSLÅR SANNHETEN HANS ORD FORBRYTERNE.
[10:83] Inget tro Moses unntatt ei få av hans people mens frykte tyranniet Pharaoh hans
elders Sikkert Pharaoh var mye altfor arrogant jord virkelig tyrann.
[10:84] Moses sa O min people deg har virkelig tro inn GUD deretter lagt deres stoler
Ham deg er virkelig submitters!
[10:85] De sa Vi stoler GUD. Våre Lord frelst oss fra forfølgelsen de tyngende people
[10:86] Levere oss med Deres barmhjertighet fra disbelieving people
[10:87] Vi inspirerte Moses hans br. Opprettholdt deres hjem Egypt i det tid være dreier
deres hjem synagogues opprettholde Kontakten Bønner (Salat)! Gitt god nyhet troende!
[10:88] Moses sa Våre Lord deg gir Pharaoh hans elders luksuser rikdom deri verden!
Våre Lord de kun bruker dem repulse others Deres sti. Våre Lord wipe ute deres rikdom
forherde deres hjerter forhindret dem fra troende til de ser smertefull gjengjeldelsen!
[10:89] Han sa Deres bønn svares O Moses Aaron) er steadfast ikke følge måtene av de
ikke kjenner!
[10:90] Vi leverte Barnene Israel havet. Pharaoh hans tropp forfølge dem aggressively
sinfully. Når drukning ble virkelighet ham han sa jeg tror xxxx ikke er gud unntatt Man
Barnene Israel tror; jeg er submitter!
[10:91] Altfor sen! Deg rebelled allerede valgte værende overtreder!
[10:92] Idag vi bevarte deres kropp sette deg som leksjon fremtidig generasjoner.
Desverre mange people er totalt oblivious til våre tegn!
[10:93] Vi forlener Barnene av Israel stilling av hedret velsignet dem god forråd Hittil
de bestridde hvornår den viten kom dem. Deres Lord dømt dem Døgnet Oppstandelse
altsammen de bestridde.
[10:94] Deg har noen tvil angående hvilke avsløres deg deres Lord deretter spør de leser
forrig scripture. Riktignok sannheten kommer deg deres Lord gjøre ikke er tvilerne!
[10:95] Ikke heller skal deg føyer de forkastet gud åpenbaringer for at ikke deg er
taperne.
[10:96] Sikkert de fordømt av dekret fra deres Lord ikke trodd!
[10:97] Nei substans hva slags av bevis deg framviser dem (de ikke trodde) til de ser
smertefull gjengjeldelsen!
[10:98] noen samfunn tror sikkert lønnes i troende! I eksempel people Jonah når de
trodde vi avløste ydmykende gjengjeldelsen de led deri verden vi gjorde dem
fremgangsrik!
[10:99] Hadde deres Lord willed all people jord trodde! Deg vil tvinge people gjøre bli
troende?
[10:100] Ingen sjel trodd unntatt inn overensstemmelse med om gud vil. Han plasserer
forbannelse oppå de vegrer forstå.
[10:101] si Look ved all tegnene heavens jorden. All bevisene all varslene aldri hjelpe
people avgjort disbelieve.
[10:102] De forventede skjebnen deres motstykker inn det forbi Sagt Rettferdig ventetid
deg jeg også venter!
[10:103] Vi omsider frelser våre bud de tror. Er våre immutable lov vi frelse troende.
[10:104] si O people deg har noen tvil min religion jeg ikke tilbedelse hva deg tilbedelse
GUD! Jeg tilbedelse GUD alene; Man avsluttet deres liv. Jeg befales værende troende.
[10:105] Jeg befaltes Beholde hellige til religionen monotheism deg ikke øvd idol
tilbedelse
[10:106] Deg ikke tilbedelse GUD hvilke ikke possesses makt gavnet deg harm deg!
Deg gjør deg vært overtreder.
[10:107] Gud rører deg hardship inget avløst det unntar Han. Og når Han velsigner deg
nei tvunget forhindret Hans grace Han bestows det hvem som helst Han velger Hans
servants. Han er Forgiver Barmhjertigst.
[10:108] Proklamert O people sannheten kommer deg her deres Lord Hvem som helst
guided guided hans egen god Hvem som helst gått astray går astray hans egen detriment!
Jeg ikke er formynder over deg.
[10:109] Fulgt hvilke avsløres deg vært tålmodig GUD utstedt Hans dom; Han er best
dommeren!
.
11- Hette (Hud)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[11:1] Ei. L. R. Det er scripture vers perfeksjoneres deretter anskueliggjorde! Det
kommer fra Visest Cognizant
[11:2] Proklamert Deg ikke tilbedelse GUD! Jeg kommer deg Ham warner også som
ihendehaver av god nyhet.
[11:3] Deg søkt deres Lord's tilgivelse deretter fortryter Ham. Han ville deretter velsigne
deg storsinnet i forutbestemte periode bestow Hans grace oppå de fortjener det! Deg
omsette deretter jeg frykter i deg gjengjeldelsen awesome døgn.
[11:4] Til GUD er deres ultimate tilbakekomst Han er Omnipotent
[11:5] Riktignok de skjuler deres innerst tanker som dersom beholde Ham fra kjennende
dem! Virkelig som de bedekekker deres klærer Han kjenne alle deres hemmeligheter
erklæringer. Han kjenner innerst tankene.
[11:6] Xxxx ikke er vesen jord forråd ikke garanteres GUD. Og Han kjenner dets
selvfølgelig dets endelig destiny. all være registrert dyp registrere
[11:7] Han er Man skapte heavens jorden seks døgn - Hans (earthly) domene fullstendig
bedekektes med vannet! - inn ordre til prøve deg skjelnet de deg funksjonerer
rettmessighet! Hittil hvornår deg sier Deg resurrected død de disbelieve sagt Det er
clearly hekseri!
[11:8] Og dersom vi forhaler gjengjeldelsen de incurred - I vi reserverer det spesifikk
samfunn - De sier Hvilke beholde Ham? virkelig tidligere det kommer dem intet stoppet
det deres mocking vilje komme haunt dem!
[11:9] Nårsomhelst vi velsigner mennesken med barmhjertighet oss deretter fjerne det
han vendinger mismodig unappreciative.
[11:10] Nårsomhelst vi velsigner ham motgang hjemsøkte ham han sier All motgang gå
meg; han blir spent stolt!
[11:11] Angående de som bestemt persevere forsprang righteous liv de fortjener
tilgivelse storsinnet recompense
[11:12] Deg ønsket disregard noe av som avsløres deg deg ergres det! Også de sagte
hvorfor ingen skatt komme ham engel? Deg være kun warner; GUD kontrollerer all
tinger!
[11:13] De sier Han oppdiktet (Quran) sier dem Deretter framlegge ti suras slik de
oppdiktet invitert hvem som helst deg kunne GUD deg er sannferdig!
[11:14] De mislykekker møte deres utfordring deretter kjent at det avsløres gud viten og
som xxxx ikke er gud unntatt Han! Deg deretter forebrakt?
[11:15] De forfølger den worldly liv dets materiell forfengeligheter vi bekostede dem
deres arbeid deri liv minst forminskelse.
[11:16] Vært de gi opp deres dele Heretter følgelig Helvete er deres lot! Alle deres
arbeid er inn forfengelig altsammen de gjøre nullified
[11:17] Angående de gis solid bevis fra deres Lord rapportere vitne fra Ham og det boka
Moses setter presedens barmhjertighet de sikkert trodde. Angående de disbelieve
atskillige grupperer Helvete awaiting dem. Ikke havn noen tvil; det er sannheten deres
Lord mange people disbelieve!
[11:18] Hvem ondere enn de er oppdikter løgner GUD? De foræres deres Lord vitnene
sagt De er man som lied deres Lord Gud fordømmelse befallen overtrederne.
[11:19] De repel måten GUD søkt gjort det crooked de er tvilere Heretter
[11:20] De aldri flyktede ikke heller ville de finne noen lords behersket hjulpet dem mot
GUD! Gjengjeldelse fordobles dem. De mislykekker høre de mislykekker se.
[11:21] De er man taper deres sjeler idolene de oppdiktet disown dem!
[11:22] Xxxx er nei tvil den Heretter de værende verst taperne.
[11:23] Angående de tro ført righteous liv helliger deres Lord de er dwellers Paradis; de
abide deri permanent!
[11:24] Eksempelen de to grupper være blind døv sammenligne til seer hearer! De er
make Deg ikke tar heed
[11:25] Vi sendte Noah hans people talemåte jeg kommer deg som klar warner.
[11:26] Deg ikke tilbedelse GUD. Jeg frykter i deg gjengjeldelsen smertefull døgn.
[11:27] Lederne disbelieved hans people sa Vi ser deg være nei mange enn menneske
oss vi se den et people følge deg er de verst blant oss! Vi ser deg ikke possess noen fordel
oss. Riktignok vi tenker deg er løgnere.
[11:28] Han sa O min people hva jeg har solid bevis fra min Lord Hva dersom Han
velsigner meg Hans barmhjertighet deg ikke sett det? Vi gående tvungede deg er tro deri?
[11:29] O min people jeg ikke spørre deg noen penger; min lønning kommer kun fra
GUD. Jeg ikke avviser de trodde; de møtte deres Lord Han alene dømme dem). Jeg ser
deg er uvitende people
[11:30] O min people understøttede meg GUD jeg avviser dem? Deg ikke tar heed
[11:31] Jeg ikke hevder jeg possess skattene GUD ikke heller gjøre jeg kjenner
fremtidig ikke heller gjøre jeg hevde vært engel. Ikke heller gjort jeg si til de forakte
deres øyne den om gud vil ikke bestow noen velsignelser dem! GUD kjenne
TILFREDSSTILLENDE HVILKE VÆRT DERES INNERST TANKER! Jeg gjorde det)
jeg værende overtreder.
[11:32] De sa O Noah deg argumentere oss beholde argumentere! Vi utfordrer deg brakt
doom deg truer oss deg er sannferdig.
[11:33] Han sa GUD er Man bringer det deg dersom Han viljer deretter deg ikke flyktet.
[11:34] Tilogmed dersom jeg rådde deg min råd ikke gavnet deg det er om gud vil sende
deg astray. Han er deres Lord Ham deg returneres!
[11:35] De sier Han forarbeidet opp den historie deretter sagt jeg forarbeidet deretter jeg
er ansvarlig min forbrytelse jeg værende uskyldig av noen forbrytelse deg begått!
[11:36] Noah ikke inspirertes av deres people trodd hinsides de allerede tror! Ikke
bedrøves deres handlinger!
[11:37] Bygd arken våre vaktsom øyne våre inspirasjon ikke implore Meg på behalf av
de transgressed de destineres druknet!
[11:38] Mens han bygde arken nårsomhelst noe av hans people passerte ham de lo ham.
Han sa Deg le oss vi le deg nettopp som deg ler.
[11:39] Deg gjort det sikkert finne ute som lidt shameful gjengjeldelse incur everlasting
straff!
[11:40] Når våre dom kom atmosfæren kokt over vi sa Bære det par av hver vennlig
sammen med deres familie de fordømmes! Båret deg de tro kun ei få tro ham!
[11:41] Han sa kom igjen brett Inn det navn av GUD værende dets seile dets fortøyning.
Min Lord er Forgiver Barmhjertigst.
[11:42] Som det seilte dem inn vinket lik bakke Noah kalte hans sønn isolert O min
sønn kommer ri oss gjøre ikke er tvilerne!
[11:43] Han sa jeg tatt ly bakke beskyttet meg vannet. Han sa Intet beskyttet noen idag
gud dom; kun de verdig Hans barmhjertighet frelses.) bølgene bortsett dem han var blant
de druknet!
[11:44] Det proklamertes O jord svale deres vannet O himmel opphøre vannet deretter
stilnet dommen oppfyltes! Arken omsider hvile på bakkene Judea. Det deretter
proklamertes overtrederne forgår.
[11:45] Noah implored hans Lord Min Lord min sønn er medlem av min familie Deres
løfte er sannheten. Deg er visest av de vis.
[11:46] Han sa O Noah han ikke er av deres familie. Er unrighteous spørre Meg noe deg
ikke kjenner! Jeg opplyser deg for at ikke deg være de uvitende.
[11:47] Han sa Min Lord jeg søker ly Deg for at ikke jeg implore Deg igjen noe jeg ikke
kjenner. Deg tilgir meg hatt barmhjertighet meg jeg vært taperne!
[11:48] Det proklamertes O Noah disembark fred velsignelser deg nasjoner descend
deres ledsagere. Angående øvrig nasjonene descending fra deg vi velsignede dem i en
stund deretter begår dem smertefull gjengjeldelse.
[11:49] Det er nyhet fortiden vi avslører deg. Deg ikke hadde viten dem - Intet deg ikke
heller deres people - Før det. Derfor er tålmodig. ultimate seieren tilhører de righteous.
[11:50] Til ‘Aad vi sendte deres br Hette Han sa O min people tilbedelse GUD; deg ikke
har øvrig gud Ham. Deg oppfinner.
[11:51] O min people jeg ikke spørre deg noen lønning. Min lønning kommer kun Et
som initiated meg! Deg ikke forstår?
[11:52] O min people søker tilgivelse deres Lord deretter fortryter Ham. Han deretter
dusj deg forråd himmelen augment deres styrke! Ikke omsette overtredere.
[11:53] De sa O Hette deg ikke framviste oss noen bevis vi ikke forlater våre guder på
nota av hva deg sier. Vi aldri værende troende deg.
[11:54] Vi tror noe av våre guder hjemsøker deg forbannelse. Han sa jeg føder bevitnet
GUD deg føder bevitne også jeg disown idolene deg sette -!
[11:55] beside Ham. Så gitt meg deres samle avgjørelse omgående!
[11:56] Jeg legger min stolt GUD min Lord deres Lord Xxxx ikke er vesen Han ikke
kontrollerer. Min Lord er straks stien.
[11:57] Deg omsette jeg leverer deg hva jeg sendtes med. Min Lord vikariert øvrig
people i deres plassert; deg ikke harm Ham inn det minst Min Lord er inn kontrollert av
all tinger!
[11:58] Når våre dom kom vi frelste Hette de tro ham barmhjertighet oss. Vi frelste dem
forferdelig gjengjeldelse.
[11:59] Slike var ‘Aad - De disregarded åpenbaringene deres Lord disobeyed Hans bud
følge måtene every sta tyrann!
[11:60] Følgelig de incurred fordømmelse deri verden Døgnet Oppstandelse. Riktignok
‘Aad forkaste deres Lord Riktignok ‘Aad people Hette forgår.
[11:61] Til Thamoud vi sendte deres br Saaleh. Han sa O min people tilbedelse GUD;
deg ikke har øvrig gud Ham. Han initiated deg jorden deretter avvikle deg i det. Deg søkt
Hans tilgivelse deretter fortryter Ham. Min Lord er alltid nærmet responsive!
[11:62] De sa O Saaleh deg brukte værende populær blant oss forut det. Deg enjoining
oss fra worshipping hva våre foreldre worshipping Vi er full av tviler altsammen deg sier
oss.
[11:63] Han sa O min people hva jeg har solid bevis fra min Lord barmhjertighet Ham?
Hvem understøttet meg GUD jeg disobeyed Ham? Deg kun augment min tap
[11:64] O min people det er gud kamel tjener bevis deg. Deg latt henne spist gud jord
gjøre ikke rørt hennes noen harm for at ikke deg incur øyeblikkelig gjengjeldelse!
[11:65] De slaughtered henne. Han deretter sa Deg har kun tre døgn bo Det er spådom
er uunngåelig.
[11:66] Når våre dom kom vi frelste Saaleh de tro ham barmhjertighet oss ydmykelsen
den døgn. Deres Lord er mest Mektig Allmektig
[11:67] De transgressed annihilated katastrofen forlate dem inn deres hjem død
[11:68] Var som dersom de aldri bodde der! Riktignok Thamoud forkaster deres Lord
Absolutt Thamoud incurred deres tilintetgjørelse.
[11:69] Når våre bud gikk Abraham god nyhet de sa Fred. Han sa Fred snart brakte
roasted kalv.
[11:70] Når han så deres hender ikke rørte det han ble mistenksom fearful av dem. De sa
ikke er redd vi oversendes people Lot.
[11:71] Hans hustru stod hun le når vi gav henne god nyhet Isaac etter Isaac Jacob.
[11:72] Hun sa Ve meg hvordan jeg født barn min alder her er min ektemann eldst
mann? Det er virkelig underlig!
[11:73] De sa deg finne det underlig i GUD? GUD bestowed HANS
BARMHJERTIGHET VELSIGNELSER DEG O BEBOERE TEMPLET. Han er
Praiseworthy Glorious.
[11:74] Når Abraham's frykt stilnet god nyheten levertes ham han proceeded
argumentert oss på behalf av Lot's people
[11:75] Riktignok Abraham var clement ytterst vennlig lydig.
[11:76] O Abraham refreng fra det. Deres Lord's dom utstedes; de incurred unavoidable
gjengjeldelse.
[11:77] Når våre bud gikk Lot de mishandledes han forfjamsedes deres nærværelse. Han
sa Det er vanskelig døgn.
[11:78] Hans people kom farende; de vokste venne til deres syndig akter! Han sa O min
people værende purer deg dersom deg absorbere min døtre heller! Deg ærbødighet GUD;
gjøre ikke forfjamset meg min gjester! Har deg ikke man fornuftig mann deg?
[11:79] De sa Deg kjenner godt at vi har nei behøve deres døtre; deg kjenner nettopp
hva vi vil.
[11:80] Han sa Jeg Ønsker jeg var sterk nok hadde mektig allierte!
[11:81] (Englene) sa O Lot vi er deres Lord's bud de people ikke røre deg. Deg forlatt
deres familie natta la ikke noen av deg look tilbake deres hustru; hun fordømmes langs
med de fordømmes. Deres fastsette tid er morgenen. Ikke er morgenen snart nok"?
[11:82] Når våre dom kom vi omsette upside ned vi showered det hård devastating
klipper.
[11:83] slike klipper utpektes deres Lord streik overtrederne!
[11:84] Til Midyan vi sendte deres br Shu aib. Han sa O min people tilbedelse GUD;
deg ikke har øvrig gud Ham. Ikke snt når deg måler veid! Jeg ser deg er fremgangsrik jeg
frykter deg gjengjeldelsen overveldende døgn.
[11:85] O min people deg gitt full forhåndsregel full vekt equitably! Ikke snt people
deres retter ikke streifet jorden corruptingly!
[11:86] Hva Som Helst GUD forsørge i deg nei substans hvordan liten er lang bedre deg
dersom deg er virkelig troende. Jeg ikke er formynder over deg.
[11:87] De sa O Shu aib deres religion dikterer deg som vi forlater våre foreldre religion
måtte løpende våre forretninger noen måte vi velger? Sikkert deg kjennes i værende
clement vis.
[11:88] Han sa O min people hva jeg har solid bevis fra min Lord hva Han forsyner meg
flott velsignelse? Ikke er min ønske begå hva jeg enjoin deg fra. Jeg kun ønsker rette
som mange forurettelseer som jeg kunne Min veiledning bero totalt GUD; jeg legger min
stoler Ham. Til Ham jeg totalt forebringer.
[11:89] Og O min people ikke provosere deres opposisjon meg into incurring samme
katastrofene people Noah people av Hette people av Saaleh; people Lot ikke er altfor lang
fra deg!
[11:90] Deg implore deres Lord tilgivelse deretter fortryter Ham. Min Lord er
Barmhjertigst Slags.
[11:91] De sa O Shu aib vi ikke begriper mange av tingene deg si oss vi ser deg er
maktesløs blant oss. Dersom ikke var deres stamme vi stoned deg. Deg ikke har verdi oss.
[11:92] Han sa O min people min stamme befaler storslåttere respekt enn GUD? Den
hvorfor deg er er heedless av Ham? Min Lord er fully aware av altsammen deg gjort!
[11:93] O min people går på gjørende hva deg ønsker og så ville jeg! Deg gjort det jo
finne ute som av oss incur shameful gjengjeldelse; deg gjort det finne ute hvem løgneren
er! Nettopp ventet forventning jeg ventet forventning deg!
[11:94] Når våre dom kom vi frelste Shu aib de trodde ham barmhjertighet oss.
Angående ondet man de struck katastrofe den venstre dem død i deres hjem.
[11:95] Var som skjønt de aldri eksisterte! Dermed Midyan forgå nettopp lik Thamoud
forgikk forut den.
[11:96] Vi sendte Moses våre tegn dyp myndighet
[11:97] Til Pharaoh hans elders De fulgte befalinga Pharaoh Pharaoh's befaling ikke var
vis.
[11:98] Han ført hans people Døgnet Oppstandelse all det måte til Helvete; hva ussel
bolig til bo inn!
[11:99] De incurred fordømmelse deri liv også som på Døgnet Oppstandelse; hva ussel
sti følger!
[11:100] Det er nyhet forbi samfunnene vi narrate deg. noe være destillasjonsapparat stå
noe vanished
[11:101] Vi aldri forurettet dem; de forurettet deres egen sjeler. Deres guder de påkalte
GUD ikke hjulpede dem inn det minst når dommen deres Lord kom. Virkelig de kun
sikret deres doom
[11:102] Slike gjengjeldelsen fullbyrdedes deres Lord når samfunnene transgressed
Riktignok Hans gjengjeldelse er smertefull devastating
[11:103] Det vært leksjon de frykter gjengjeldelsen Heretter. Den er døgn når all people
summoned - Døgn bevitnes.
[11:104] Vi fastsetter spesifikk tid det absorbere plass.
[11:105] Døgnet det kommer ikke passert sjel utter enkel ord inn overensstemmelse med
Hans ville! noe vært ussel noe værende glad.
[11:106] Angående ussel man de værende Helvete hvori de sukk wail
[11:107] Eternally de abide deri som lenge som heavens jorden utholder inn
overensstemmelse med viljen deres Lord Deres Lord er doer av hva som helst Han viljer.
[11:108] Angående heldig man de værende Paradis. Eternally de abide deri som lenge
som heavens jorden utholder inn overensstemmelse med viljen deres Lord - everlasting
belønning.
[11:109] Ikke hatt noen tvil angående hva de people tilbedelse; de tilbedelse nettopp
som de fant deres foreldre worshipping Vi requite dem deres due deler fully
forminskelse.
[11:110] Vi gir Moses scripture det bestriddes og det ikke var i forutbestemte ord
forordne deres Lord de dømmes straks! De er full av tvilt om den mistenksom!
[11:111] Deres Lord sikkert recompense allesammen deres arbeid. Han er fully
Cognizant av altsammen de gjøre.
[11:112] Derfor fortsatt stien deg enjoined følge sammen de fortrøt deg ikke transgress!
Han er Seer av altsammen deg gjort!
[11:113] Ikke lean mot de transgressed for at ikke deg incur Helvete funn nei allierte
hjulpet deg GUD deretter slutt tapere!
[11:114] Deg iakttatt Kontakten Bønner (Salat) både ender av døgnet natta. righteous
arbeid wipe ond arbeidene. Det er påminnelse de tatte heed
[11:115] Deg bestemt persevere GUD aldri mislykekker recompense de righteous.
[11:116] Dersom kun noe av de blant forrig generasjonene possessed nok intelligens
forby ond! Kun ei få av dem fortjenet frelses oss! Angående overtrederne de preoccupied
deres materiell luksuser; de var skyldig.
[11:117] Deres Lord aldri annihilates noen samfunn unjustly mens dets people er
righteous.
[11:118] Hadde deres Lord willed all people værende et congregation troende)! De alltid
bestri (sannheten).
[11:119] Kun de velsigne med barmhjertighet fra deres Lord ikke bestridd sannheten)!
Det hvorfor Han skapes dem. Dommen deres Lord allerede utstedes jeg fylt Helvete jinns
mennesker all sammen.
[11:120] Vi narrate deg nok historie budene styrke deres hjerte. Sannheten kommer deg
her også som enlightenments påminnelser troende.
[11:121] Si til de disbelieve Gjort hva som helst deg kunne og så gjøre det vi!
[11:122] Deretter ventetid; vi altfor ventede.
[11:123] Til GUD tilhørt fremtiden av heavens jorden alle substans kontrolleres Ham!
Deg tilbedelse Ham stoler Ham. Deres Lord er aldri unaware av noe deg gjort!
.
12- Joseph (Yousuf)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[12:1] Ei. L. R. De (brev) er bevis den dyp scripture.
[12:2] Vi avslører det Arabic Quran deg forstått.
[12:3] Vi narrate deg mest nøyaktig historie åpenbaringa av den Quran. Før det deg var
totalt unaware.
[12:4] Erindret at Joseph si til hans far O min far jeg så elleve planeter solen månen; jeg
så dem prostrating meg!
[12:5] Han sa Min sønn ikke sier deres brer deres drøm for at ikke de plot scheme deg.
Sikkert djevelen er mann verst fiende
[12:6] Deres Lord dermed velsigner deg gitt deg god nyhet deres drøm! Han
perfeksjonerer Hans velsignelser deg familien Jacob som Han gjorde i deres forfedre
Abraham Isaac forut den. Deres Lord er Allvitende Visest.
[12:7] I Joseph hans brer xxxx er leksjoner seekers.
[12:8] De sa Joseph hans br favoriseres våre far vi være majoriteten! Riktignok våre far
er lang astray.
[12:9] Drept Joseph forviser ham som deg fått noe oppmerksomhet fra deres far! Siden
deg vært righteous people
[12:10] Et av dem sa ikke drept Joseph; kaste ham avgrunnen brønnen! Kanskje noe
karavane pick ham det er hva deg besluttet gjort!
[12:11] De sa Våre far deg ikke stoler oss Joseph? Vi tatte god omsorg av ham.
[12:12] Sendt ham oss tomorrow løp skuespill! Vi beskyttede ham.
[12:13] Han sa jeg bekymrer for at ikke deg gå ham deretter ulven devour ham mens
deg ikke iakttar ham.
[12:14] De sa Riktignok ulven devours ham mange av oss omkring deretter vi er
virkelig tapere.
[12:15] Når de gå ham og unanimously besluttet kastet ham into avgrunnen brønnen vi
inspirerte ham Noe døgn deg sagt dem alle den mens de ikke har idé!
[12:16] De komme deres far inn det aften weeping
[12:17] De sa Våre far vi gikk racing hverandre forlatt Joseph våre utstyr ulven
devoured ham! Deg aldri trodd oss tilogmed vi sa sannheten.
[12:18] De framla hans skjorte fake blod det. Han sa Riktignok deg konspirerer
hverandre til begå viss scheme Alle jeg gjort er tilholdssted stille tålmodighet. Få GUD
hjelper meg inn det ansikt av deres sammensvergelse.
[12:19] Karavane passerte snart sendte deres waterer! Han la hans spann deretter sa
Hvordan lucky Xxxx er gutt her! De tok ham langs merchandise GUD var fully aware av
hva de gjorde.
[12:20] De solgte ham billig pris - ei få dirhams - I de ikke hadde noen behøve i ham.
[12:21] Man kjøpte ham Egypt si til hans hustru Tar god omsorg av ham. Maybe han
hjulpet oss maybe vi adopterte ham. Vi dermed fastslå Joseph jord vi underviste ham
fortolkninga av drømt! Gud befaling alltid gjøre mest people ikke kjent!
[12:22] Når han nådde modenhet vi forlente ham klokt viten. Vi dermed lønner de
righteous.
[12:23] Damen huset han bo forsøkte forført ham! Hun lukket dørene sa jeg er alle
dine. Han sa Få GUD beskytter meg. Han er min Lord gav meg god hjem. Overtrederne
aldri etterfølger.
[12:24] Hun nesten succumbed ham og han nesten succumbed henne dersom ikke var
han så bevis hans Lord Vi dermed bortledet ond synder bort ham han var et av våre
hellige servants.
[12:25] To av dem raced døren prosessen hun sønderrive hans klesplagg fra tilbake De
fant hennes ektemann døren. Hun sa Hvilke straffen et hvem villes forulempe deres
hustru fengselsstraffer smertefull straff?
[12:26] Han sa Hun er man forsøkte forført meg. vitne fra hennes familie suggested
hans klesplagg er sønderrive fra front deretter hun si sannheten han er løgner!
[12:27] Og dersom hans klesplagg er sønderrive fra tilbake deretter hun lied han sier
sannheten.
[12:28] Når hennes ektemann så hans klesplagg var sønderrive fra tilbake han sa Det er
kvinne scheme Riktignok deres scheming er formidabell.
[12:29] Joseph disregard den hendelse Angående deg (min hustru) deg søkt tilgivelse
deres synd. Deg begår feil.
[12:30] noe kvinner city gossiped guvernør hustruen er forsøke forført hennes servant!
Hun er dypt inn elsket ham! Vi ser hun går astray.
[12:31] Når hun høre deres sladder hun inviterte dem forberede dem komfortabel plass
gav hver av dem kniv! Hun deretter si til ham Inngått deres rom Når de så ham de
beundret ham som de skjærer deres hender. De sa Glory er GUD det ikke er menneske;
det er honorable engel!
[12:32] Hun sa Det er et deg blamed meg falt inn elsker med! Jeg gjøre riktignok forsøkt
forført ham han vegret! Han gjøre hva jeg befaler ham gjøre han sikkert gått fengsel
debased
[12:33] Han sa Min Lord fengselet er bedre enn gi dem. Deg bortleder deres scheming
meg jeg begjært dem forholde slik uvitende man!
[12:34] Hans Lord svarte hans bønn bortledet deres scheming fra ham. Han er Hearer
Allvitende
[12:35] Sent de sag det klar bevis at de fengslede ham i en stund!
[12:36] To unge menn var fengselet ham. Et av dem sa jeg så min drøm) jeg gjorde vin
øvrig sa jeg så bære brød min hode fra som fuglene spiste! Underrettet oss av
fortolkninga de drømmer! Vi ser deg er righteous.
[12:37] Han sa noen mat forsynes deg jeg underrettet deg det deg mottatt det! Det er noe
av vitenen bestowed oppå meg min Lord Jeg forsaken religionen av people som ikke tro
inn GUD betraktet Heretter de er virkelig tvilere!
[12:38] Jeg fulgte heller religionen min forfedre Abraham Isaac Jacob. Vi aldri sette
noen idoler GUD. Slike er velsignelsen GUD oss people mange people er unappreciative.
[12:39] O min fengsel parrer er atskillig guder bedre GUD alene Et Supreme
[12:40] Deg ikke tilbedelse Ham fornyelser deg ha forarbeidet opp, deg deres foreldre.
GUD ALDRI AUTORISERER slike IDOLER. all ruling tilhører GUD Han ruled at deg
ikke tilbedelse Ham! Det er perfeksjonert religionen mest people ikke kjent!
[12:41] O min fengsel parrer et av deg værende vinen butler hans lord stund øvrig
korsfestes - Fuglene spiste hans hode. Den avviklet substansen som deg forespør!
[12:42] Han deretter si til et frelses Husket meg ved deres lord Dermed djevelen
forårsaket ham forglemt hans Lord følgelig han forble inn fengsel ei få mange år!
[12:43] Kongen sa jeg så syv fet ku devoured syv mager kyr syv grønn pigger hvete)
others shriveled O min elders råder meg angående min drømt deg kjenner hvordan
fortolket drømmene!
[12:44] De sa Nonsens drømmer. Når det kommer fortolkninga av drømt vi er kyndig!
[12:45] Man frelstes fengselet) sa nå han omsider husket jeg sagt deg dets fortolkning så
sender meg Joseph).
[12:46] Joseph min venn underretter oss syv fet ku devoured syv mager kyr syv grønn
pigger others shriveled Jeg ønsker til gå noe opplysning people
[12:47] Han sa Hva deg dyrker neste syv årene når tid høst kommer forlatt kornene
deres pigger unntatt hva deg spiser!
[12:48] Deretter syv år tørke kommede som vilje oppbruker fleste av hva deg lagret
dem.
[12:49] Deretter år kommet brakt lettelse people de atter pressede saft
[12:50] Kongen sa Brakt ham meg. Når budet kom ham han sa Gå deres lord spurt ham
etterforsket kvinnene skjærer deres hender! Min Lord er fully aware av deres schemes
[12:51] (Kongen) si (til kvinnene) Hvilke gjøre deg kjenne hendelsen når deg forsøkte
forført Joseph? De sa "GUD forby; vi ikke kjente av noe ond begå av ham. hustruen
guvernøren sa Nå sannheten prevailed Jeg er man forsøkte forført ham han var sannferdig
et!
[12:52] Jeg håper han innsett som jeg aldri forrådte ham hans fravær GUD ikke
velsigner schemes betrayers.
[12:53] Jeg ikke hevder uskyldighet meg. Selvet er forfekte av vise unntatt de attained
barmhjertighet min Lord Min Lord er Forgiver Barmhjertigst.
[12:54] Kongen sa Brakt ham meg jeg hire ham funksjonert meg. Når han tale med ham
han sa Idag deg har fremtredende stilling oss!
[12:55] Han sa Gjøre meg treasurer jeg oppleves deri område og kyndig!
[12:56] Vi dermed fastslå Joseph jord ruling som han ønsket. Vi dusj våre
barmhjertighet hvem som helst vi ville vi aldri mislykekker recompense de righteous.
[12:57] Dessuten belønninga Heretter er tilogmed god de tro ført righteous liv!
[12:58] Joseph's brer kom; når de inngikk han gjenkjente dem mens de ikke gjenkjente
ham.
[12:59] Etter han forsynte dem deres forråd han sa Neste tid bringer deg deres halfbrother.
Deg ikke ser jeg gi full forhåndsregel behandle deg storsinnet?
[12:60] Deg mislykekker bringe ham meg deg ikke fått delt meg; deg ikke tilogmed
kommet lukket!
[12:61] De sa Vi forhandlede hans far ham. Vi sikkert gjorte det.
[12:62] Han deretter instruere hans medhjelpere Legge deres gods deres bags Når de
finner dem deres tilbakekomst deres familie de komme snart.
[12:63] Når de returnerte deres far de sa Våre far vi nei lang fåtte noen forråd deg
sender våre br oss. Vi tatte god omsorg av ham.
[12:64] Han sa jeg stolt deg ham som jeg stolte deg hans br forut den? GUD ER
TILFREDSSTILLENDE BESKYTTEREN AV all BARMHJERTIG MAN HAN ER
MEST BARMHJERTIG.
[12:65] Når de åpnet deres bags de fant deres gods returnere dem. De sa Våre far hva
mest vi spurte i? Her er våre gods returnerte oss! Vi kunne dermed forsørge i våre familie
beskytter våre br motta en til camel-load! Det er jo ei lønnsom avtale.
[12:66] Han sa jeg ikke sendt ham deg deg gir meg høytidelig pledge GUD som deg
brakt ham tilbake deg utterly overveldes. Når de gav ham deres høytidelig pledge han sa
GUD bevitner altsammen vi si.
[12:67] Og han sa O min sønner ikke inngår et dør; inngått atskilt dører! Jeg ikke frelst
deg noe forutbestemmes GUD. Til GUD tilhørt all dommer! Jeg stoler inn Ham inn Ham
skal all trusters legger deres tillit.
[12:68] Når de gikk Joseph) de inngikk inn overensstemmelse med deres far
instruksjoner. Det ikke forandret noe forordnet GUD Jacob hadde privat grunn i
spørrende dem gjøre det! Han possessed viss viten som vi underviste ham mest people
ikke kjent!
[12:69] Når de inngikk Joseph's plass han brakte hans br closer til ham sa jeg er deres
br; ikke bedrøves deres handlinger!
[12:70] Når han forsynte dem deres forråd han plasserte drikke kopp hans br bag
deretter speaker kunngjøre eierne den karavane er tyver!
[12:71] De sa som de kom dem Hva deg tapte?
[12:72] De sa Vi tapte konge koppen. Noen returnerer det mottatt ekstra camel-load; jeg
personally garanterer det.
[12:73] De sa GUD deg kjenne full godt vi ikke kom her begått ond ikke heller vært vi
tyver!
[12:74] De sa Hvilke er straffen tyven dersom deg er løgnere?
[12:75] De sa straffen det finnes hans bag vært at tyven tilhører deg! Vi dermed straffer
skyldig
[12:76] Han deretter startet inspiserende deres beholdere ervervelse hans br beholder
han ekstraherte det hans br beholder! Vi dermed perfeksjonere scheme Joseph; han ikke
beholde hans br han ansøkte konge loven. Den var viljen GUD. Vi exalt hvem som helst
vi velger høyt ranger. Over every kyndig man xxxx er man er tilogmed kyndigere.
[12:77] De sa han stjal så gjorde br av hans inn det forbi Joseph gjemme hans følelser
inn ikke gav dem noen clue Han si (til Deg er virkelig verst. GUD ER fully aware av
DERES ANKLAGER.
[12:78] De sa O deg fornem man han far har er elderly deg absorbert et av oss hans
plass? Vi ser deg er vennlig mann.
[12:79] Han sa "GUD forby vi absorberte et hvis eiendelen vi fant våre gods.
Annerledes vi værende unjust.
[12:80] Når de fortvilet av forandrende hans forstand de konfererte sammen! Deres eldst
sa deg innse den deres far Gjøre tar høytidelig pledge fra deg GUD? Inn det forbi deg
tapte Joseph. Jeg ikke forlater den plassert min far gitt meg tillatelse eller GUD dømmer
meg; Han er best Dommeren!
[12:81] Gå deres far si ham! ‘Våre far deres sønn begår tyveri. Vi kjenner jo det er hva
vi bevitne. Det var uvente forekomst.
[12:82] ‘Deg spurt samfunnet vi var karavanen komme oss. Vi sier sannheten. '
[12:83] Han sa Riktignok deg konspirerer bære viss scheme Stille tålmodighet er min
bare utvei. Få GUD bringer dem all tilbake meg. Han er Allvitende Visest.
[12:84] Han omsette dem siende jeg grieving Joseph. Hans øyne omsette hvit fra
grieving så mye; han var truly trist!
[12:85] De sa GUD deg beholde grieving Joseph deg blir ill eller deg terning.
[12:86] Han sa jeg bare beklager GUD min dilemma sorg jeg kjenner GUD hva deg
ikke kjenner.
[12:87] O min sønner går hentet Joseph hans br aldri fortvilelse gud grace Inget fortviler
av gud grace disbelieving people
[12:88] Når de inngikk (Joseph's) fjerdedeler de sa O deg fornem man vi lider ei lot av
hardship våre familie vi bringer mindreverdig gods. Vi håper deg gitt oss full
forhåndsregel er charitable til oss. GUD LØNNER DE charitable.
[12:89] Han sa deg erindre hva deg Gjøre gjorde Joseph hans br når deg var uvitende?
[12:90] De sa Deg vært Joseph. Han sa jeg er Joseph her er min br. GUD VELSIGNER
OSS. Vært fordi dersom et forspranger righteous liv bestemt perseveres GUD aldri
mislykekke lønne de righteous!
[12:91] De sa GUD GUD truly foretrukket deg over oss! Vi var definitely forurettet!
[12:92] Han sa Xxxx ikke er blame deg idag. Få GUD tilgir deg. Av all barmhjertig man
Han er mest Barmhjertig.
[12:93] Tatt den skjorte av mi; når deg kaster det min far ansikt hans visjon restitueres!
Brakt deres hel familie komme meg!
[12:94] Tilogmed karavanen ankom deres far sa jeg ant lukte Joseph. Noen opplyst
meg?
[12:95] De sa GUD deg er destillasjonsapparat deres eldst forvirring!
[12:96] Når ihendehaveren god nyhet ankom han kastet (skjorten) hans ansikt hvorpå
hans visjon restituertes. Han sa jeg ikke sa deg jeg kjente GUD hva deg ikke kjente?
[12:97] De sa Våre far be våre tilgivelse; vi var feil riktignok.
[12:98] Han sa jeg implore min Lord tilgitt deg; Han er Forgiver Barmhjertigst.
[12:99] Når de inngikk Joseph's fjerdedeler han omfavnet hans foreldre talemåte
"Velkommen til Egypt! GUD VILLIG DEG VÆRT pengeskap HER.
[12:100] Han reist hans foreldre tronen. De falt prostrate før ham. Han sa O min far det
er oppfyllelsen min eldst drøm. Min Lord gjør det komme sann Han velsigner meg
leverte meg fengselet brakte deg fra ørken etter djevelen kjørte kile meg min brer! Min
Lord er Vennligst mot hvem som helst Han viljer. Han er Knower mest Vis.
[12:101] Min Lord Deg gir meg kingship underviste meg fortolkninga av drømt!
Initiativtaker av heavens jorden; Deg er min Lord Behersker deri liv Heretter Latt meg
dødd som submitter teller meg med de righteous!
[12:102] Det er nyhet fortiden vi avslører deg. Deg ikke var nærværende når de gjorde
deres enstemmig avgjørelse kast Joseph brønnen) som de konspirerte sammen.
[12:103] Mange people nei substans hva deg ikke trodd.
[12:104] Deg ikke spørre dem noen penger; deg bare leverer den påminnelse all people
[12:105] Så mange bevis heavens jorden gis dem de passert dem heedlessly!
[12:106] Majoriteten av de tro inn GUD gjøre ikke gjøre begått idol tilbedelse
[12:107] De garanterte den overveldende gjengjeldelse ha fra om gud vil ikke streik
dem Timen ikke komme dem bratt når de smått forventer det?
[12:108] Sagt Det er min sti jeg inviterer GUD på det basis av klar bevis og gjort de
følge meg! GUD FORHERLIGES. Jeg ikke er idol worshiper.
[12:109] Vi ikke sendte deg menn vi inspirerte velge fra people av atskillige samfunn.
De ikke streifer jorden gjøre sett følgene i de før dem? Boligen Heretter er lang bedre de
fører righteous liv. Deg deretter forstått?
[12:110] Nettopp når budene fortviler tenke de forkastedes våre seier kommer dem. Vi
deretter frelser hvem som helst vi velger mens våre gjengjeldelse skyldig people er
unavoidable.
[12:111] I deres historie xxxx er leksjon de possess intelligens. Det ikke oppdiktes
Hadith; den (Quran) bekreftet all forrig scriptures forsynt detaljene av altsammen er
sjømerke barmhjertighet de tror!
.
13- Torden (Al-Ra'ad)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[13:1] Ei. L. M. R. De (brev) er bevis den scripture. Hvilke avsløres deg deres Lord er
sannheten mange people ikke trodd!
[13:2] GUD ER MAN reist heavens UTEN pilar AT DEG SETT DERETTER PÅTATT
all MYNDIGHET! Han begikk solen månen hver løpende (i dets omløpsbane) i
forutbestemte periode! Han kontrollerer all tinger forklare åpenbaringene som deg attain
sikkerhet møte deres Lord
[13:3] Han er Man konstruerte jorden plasserte det fjell elver! Og fra forskjellig
slagsene frukter Han gjorde dem par - males females. Natta overhaler døgnet. De er solid
bevis people tenker.
[13:4] På jord xxxx er nærliggende lots framlegger frukthager druer crops håndflate tre -
dioecious non-dioecious. De irrigated samme vannet vi foretrekker noe av dem others inn
spisende! De er solid bevis people forstår.
[13:5] Deg noensinne undrer virkelig underet er deres siende vi omsette into støv gjøre
vi omskapes igjen De er man disbelieved deres Lord De er man incurred sjaklet omkring
deres forbindelsesrør! De er man incurred Helveten hvori de abide permanent.
[13:6] De utfordrer deg brakt doom dem heller enn dreiende righteous! Sufficient
presedenser settes dem inn det forbi Riktignok deres Lord være full av tilgivelse people
deres transgressions deres Lord er også streng inn fullbyrdet gjengjeldelse!
[13:7] De disbelieved sier kun mirakel komme ham hans Lord (vi deretter trodde.) Deg
er simpelthen warner - every samfunn mottar guiding lærer.
[13:8] GUD kjenne HVA every KVINNELIG BJØRNER HVA every LIVMOR
FRIGIR GEVINSTER. Altsammen Han gjør perfectly måles.
[13:9] Knower av all hemmeligheter erklæringer; Supreme mest Høyt.
[13:10] Vært de samme deg gjemmer deres tanker erklærer dem skjult mørken natta akt
dagslyset!
[13:11] Shifts engler) absorbere staying hver man av deg - De er deg bak deg. De
opphold deg bevoktet deg inn overensstemmelse med gud befalinger! Dermed GUD ikke
forandrer tilstanden noen people de gjør avgjørelsen forandret. Gud viljer noen hardship
noen people nei tvinge stoppet det. I de har inget Ham som Lord og Beherske
[13:12] Han er Man framviser deg lynet kilde frykt også som håpet Han initiates ladet
skyene!
[13:13] Tordenen roser Hans glory og så gjort englene ærbødighet i Ham! Han sender
lyn boltene som streik inn overensstemmelse med Hans ville. De argumentere GUD
skjønt Hans makt er awesome.
[13:14] Imploring Ham er bare legitim supplication stund idolene de implore Ham
noensinne ikke svart! Dermed de være de strekning deres hender vannet intet når deres
munner. supplications tvilerne er inn forfengelig
[13:15] Gud prostrates allesammen heavens jorden willingly unwillingly så gjort deres
skygger i morgen tidlig aftnene!
[13:16] Sagt Hvem er Lord heavens jorden? Sagt GUD. Sier deretter gjøre deg sette
Ham behersker hvem ikke possess noen makt gjøre gavnet harm tilogmed seg? Sagt Er
blind samme som seer? Mørke samme som lyset? er de finner idoler GUD skapte
kreasjoner lignende til Hans kreasjoner til punktet ikke utmerkende to kreasjonene? Sagt
GUD er Skaperen all tinger Han er Et Supreme
[13:17] Han sender ned vannet himmelen forårsakende dalene oversvømmelse deretter
rapids framlegger omfangsrik skum! Likeledes når de bruker fyrt foredlet metaller deres
jewelry utstyr skum framlegges! GUD DERMED cites ANALOGIER I SANNHETEN
falsehood. Angående skummet det går avfall stund som goder people opphold
begrunnelseen! GUD DERMED cites ANALOGIENE.
[13:18] De svarer deres Lord fortjene god belønningene. Angående de mislykekte svare
Ham de possessed altsammen jord - Tilogmed twice som mye - De hurtig gi det som
løsesum De incurred verst reckoning deres endelig bolig er Helvete; hva ussel destiny.
[13:19] Man er gjenkjenner deres Lord's åpenbaringer deg sannheten make til man er er
forblinder? Kun de possess intelligens tatte heed
[13:20] De er man oppfyller deres pledge GUD ikke krenket covenant
[13:21] De føyer hvilke GUD befaler føyes ærbødighet deres Lord frykt skrekkelig
reckoning
[13:22] De bestemt persevere søkende deres Lord iaktta Kontakten Bønner (Salat) spend
våre forråd dem secretly publicly disk ond med god! De fortjener tilfredsstillende
boligen.
[13:23] De inngår hagene Eden sammen righteous blant deres foreldre deres ektefeller
deres barn. Englene inngåtte dem every dør.
[13:24] Fred er deg deg bestemt persevered Hva gledelig destiny.
[13:25] Angående de krenker gud covenant pledging beholde det sever hvilke GUD
befaler føyes begått ond de incurred fordømmelse; de incurred verst destiny!
[13:26] GUD ER MAN ØKER FORRÅDET HVEM SOM HELST HAN VILJER
TILBAKEHOLDER det. De blir preoccupied den liv; den liv sammenligne til Heretter er
nil
[13:27] De disbelieve sagte kun mirakel komme ham hans Lord (vi trodde.) Si GUD
sender astray hvem som helst Han viljer rettledere til Ham kun de adlyder.
[13:28] De er man hjertene fryder huskende GUD! Absolutt av husket GUD hjertene
fryder!
[13:29] De tro ført righteous liv fortjener lykke gledelig destiny!
[13:30] Vi sender deg O Rashad) den samfunn nettopp som vi gjorde øvrig samfunn inn
det forbi Deg resitert dem hva vi avslører deg de disbelieved inn mest Gracious. si Han er
min Lord Xxxx ikke er gud unntatt Han! Jeg legger min stoler Ham alene; Ham er min
ultimate destiny.
[13:31] Utjevnet dersom Quran forårsaket fjell flytte jorden tåre asunder død snakket
(de ikke trodde)! GUD KONTROLLERER all TINGER. Det ikke tid troende er til gi opp
innsett at GUD willed Han guided all people Tvilerne fortsatte lide katastrofer følge deres
egen arbeid hatt katastrofer streik dem gud løfte oppfylles! OM GUD VIL ALDRI
FORANDRET FORUTBESTEMTE destiny!
[13:32] Bud deg ridiculed jeg permitted tvilerne bære deretter jeg straffet dem. Hvordan
forferdelig var Min gjengjeldelse!
[13:33] Er der noen make til Man kontrollerer every enkel sjel? De sette idoler rival
GUD! Sagt Navn dem! Deg underretter Ham av noe jord Han ikke kjenner? Eller er deg
oppdiktende tom utsagner? Riktignok schemes av de disbelieve prydes deres øyne! De
dermed bortledes straks stien. Hvem som helst GUD sender astray aldri funnet guiding
lærer!
[13:34] De incurred gjengjeldelse deri liv gjengjeldelsen Heretter er lang dårlig Intet
beskyttet dem GUD.
[13:35] Allegorien Heaven som loves righteous strømmer streams uuttømmelig forråd
kjøler nyanse. Slike er destiny de iakttar rettmessighet mens destiny tvilerne er Helvete.
[13:36] De mottok scripture fryder inn hvilke avslørtes deg; noe others forkaste deler av
det. Sagt jeg bare enjoined tilbedelse GUD aldri assosiert noen idoler Ham! Jeg inviterer
Ham Ham er min ultimate destiny.
[13:37] Vi avslørte de lover Arabic og deg noensinne innvilger deres ønsker den viten
kommer deg deg ikke hatt allierte ikke heller beskytter GUD.
[13:38] Vi sender bud deg O Rashad) vi gjorde dem ektemann hustruer barn! Ingen bud
framlagt mirakel gud autorisasjon inn overensstemmelse med spesifikk forutbestemte tid
[13:39] GUD UTVISKER HVA SOM HELST HAN VILJER fiksere (HVA (SOM
(HELST HAN VILJER). Med Ham er original Beherske Registrere
[13:40] Vi framviser deg hva vi lover dem avsluttet deres liv forut den, deres eneste
misjon er levert (beskjeden)! Er oss avblåse dem nota
[13:41] De ikke ser every døgn jord bringer dem closer slutten GUD beslutter deres liv
spant irrevocably? Han er mest effektiv Reckoner.
[13:42] Others dem schemed GUD tilhørt ultimate scheming Han kjenner hva
allesammen gjør. Tvilerne vilje finne ute hvem ultimate vinnerne er.
[13:43] De disbelieved sagte Deg er bud! Sier GUD forslår som vitne meg deg de
possess viten scripture.
.
14- Abraham (Ibrahim)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[14:1] Ei. L. R. scripture vi avslørte deg inn ordre føre people mørke lyset - inn
overensstemmelse med viljen deres Lord - Til stien av Allmektig de Praiseworthy.
[14:2] (Stien GUD; Man possesses altsammen heavens altsammen jord. Ve til tvilerne;
de incurred forferdelig gjengjeldelse.
[14:3] De er de man gir prioritet den liv over Heretter repel måten GUD søkt gjort det
crooked de går langt astray!
[14:4] Vi ikke sendte noen bud preket) tungen hans people inn ordre klarlagt tinger
dem! GUD DERETTER SENDER astray HVEM SOM HELST HAN VILJER
RETTLEDERE HVEM SOM HELST HAN VILJER. Han er Allmektig mest Vis.
[14:5] Dermed vi sendte Moses våre mirakler siende Forsprang deres people mørke
lyset påmint dem av døgnene GUD. De er leksjoner every steadfast appreciative person!
[14:6] Erindret at Moses si til hans people Husker gud velsignelser deg! Han frelste deg
Pharaoh's people inflicted verst forfølgelsen deg slaughtering deres sønner skånende
deres døtre! Den fordringsfull rettssak deres Lord
[14:7] Deres Lord forordner fler deg takker Meg de fler jeg gir deg deg dreier
unappreciative deretter Min gjengjeldelse er severe.
[14:8] Moses sa deg disbelieve all people jord GUD er i nei behøve Praiseworthy.
[14:9] Hatt deg ikke høre om de før deg! - people Noah ‘Aad Thamoud others kom dem
kjent kun til GUD? Deres bud gikk dem klar bevis de behandlet dem forakt sa Vi
disbelieve inn hva deg sendes med. Vi er skeptical om deres beskjed; full av tvilt!
[14:10] Deres bud sa deg ha tvil GUD; Initiativtakeren av heavens jorden? Han inviterer
deg kun tilgitt deres synder gitt deg another sjanse innløst De sa Deg være nei mange enn
mennesker oss vil repel oss måten våre foreldre anvendt tilbedelse Framvist oss noe dyp
myndighet!
[14:11] Deres bud si til dem Vi være nei mange enn mennesker deg GUD velsignet
hvem som helst Han velger Hans servants! Vi possibly ikke framviste deg noen slags av
autorisasjon unntar inn overensstemmelse med om gud vil. I GUD troende tillit.
[14:12] Hvorfor vi ikke stolte GUD når Han guided oss våre stier? Vi bestemt persevere
inn det ansikt av deres forfølgelse. I GUD all trusters stole.
[14:13] De disbelieved si til deres bud Vi gjorte det Forvist deg fra våre ilandbrakt deg
revert våre religion. Deres Lord inspirere dem Vi inevitably annihilate overtrederne!
[14:14] Vi la deg dvele deres ilandbringer dem. Det er (belønninga) de ærbødighet Min
majestet ærbødighet Min lovet!
[14:15] De utstedte utfordring følgelig every sta tyrann ende dødsdømt.
[14:16] Awaiting ham er Helvete hvori han drukket putrid vann!
[14:17] Han gulp det ned han ikke stått det som død kommer ham every retning han
aldri dødd! Awaiting ham er forferdelig gjengjeldelse!
[14:18] Allegorien av de disbelieve deres Lord deres arbeid være aske voldsom vind
stormfull døgn! De gevinst intet hva som helst de fortjener; slike er langest forvillende!
[14:19] Deg ikke innser at GUD gjøre skapt heavens jorden spesifikk forsett? Han viljer
Han fjernet deg vikarierer ny kreasjon deres plass.
[14:20] Det ikke er altfor vanskelig i GUD.
[14:21] Når de all stand GUD followers si til lederne Vi brukte følge deg! Kunne deg
skåner oss tilogmed ei liten bitt av gud gjengjeldelse? De sagte Hadde GUD guided oss vi
guided deg! Straks er altfor sen vi grieve tilholdssted tålmodighet xxxx ikke er utgang
oss.
[14:22] Og djevelen sagt dommen utstedtes GUD lover deg sannferdig løften jeg lovet
deg jeg pengelens min lovet! Jeg ikke hadde makt deg; jeg bare inviterte deg deg
aksepterte min invitasjon! Derfor ikke blame meg blame kun dere! Min beklage ikke
hjulpet deg ikke heller kunne deres beklaget hjelp meg! Jeg disbelieved deres avgudende
meg! Overtrederne incurred smertefull gjengjeldelse.
[14:23] Angående de tro ført righteous liv de tilstå hager strømmende streams De abide
deri permanent inn overensstemmelse med viljen deres Lord Deres hilsen deri er Fred.
[14:24] Deg ikke ser GUD gjøre cited eksempelen god ordet som god tre rot bestemt
fikseres dets filialer er høy inn det himmel?
[14:25] Det framlegger dets crop every årstid som formgav dets Lord GUD DERMED
cites EKSEMPLENE people SOM DE TATTE heed
[14:26] Eksempelen dårlig ord er av verst tre chopped jorden nivå det ikke har røtter
beholde det stående!
[14:27] GUD STYRKER DE TROR proven ORDET DERI LIV Heretter. Gud sender
overtrederne astray. Altsammen er inn overensstemmelse med om gud vil.
[14:28] Deg noterte de svarte gud velsignelser ha av disbelieving og dermed brakte
katastrofe deres egen familier?
[14:29] Helvete er deres destiny hvori de brenne; hva ussel slutt!
[14:30] De sette rivaler rang GUD bortledet others Hans sti! si Nyter en; stund; deres
endelig destiny er Helvete.
[14:31] Exhort Min servants tro iaktta Kontakten Bønner (Salat) gitt velgjørenhet) våre
forråd dem secretly publicly døgn kommet hvor xxxx er verken handel ikke heller
nepotisme!
[14:32] GUD ER ET SKAPTE heavens JORDEN HAN SENDER ned HIMMELEN
VANN FRAMLEGGER all slags av FRUKT DERES sustenance! Han begår skipene
tjener deg havet inn overensstemmelse med Hans befaling. Han begår elvene også tjene
deg!
[14:33] Han begår solen månen deres tjeneste continuously. Han begår natta døgnet
tjene deg!
[14:34] Han gir deg all slags av tinger som deg implore Ham i. Deg teller gud
velsignelser deg aldri encompass dem. Riktignok mennesken transgressing
unappreciative.
[14:35] Erindret at Abraham sa Min Lord gjort det fredelig ilandbringe beskytter meg
min barn fra worshipping idoler!
[14:36] Min Lord de villeder så mange people Angående de følge meg de tilhører meg.
Angående de disobey meg Deg er Forgiver Barmhjertigst.
[14:37] Våre Lord jeg avvikler delvis av min familie deri plantless dal ved Deres Hellig
Hus. Våre Lord de er iaktta Kontakten Bønner (Salat) latt trengsel av people konvergerer
dem forsørge i dem all slags av frukter de værende appreciative
[14:38] Våre Lord Deg kjenner hva som helst vi gjemmer hva som helst vi erklærer! -
Intet skjules GUD jord ikke heller heavens.
[14:39] Rose er GUD bevilgende meg min alderdom Ismail Isaac. Min Lord svarer
bønnene.
[14:40] Min Lord gjort meg man som gjennomført iakttar Kontakten Bønner (Salat)
også min barn! Våre Lord behager svar min bønner.
[14:41] Min Lord tilgir meg min foreldre troende døgnet når reckoning absorbere
plass"!
[14:42] Noensinne ikke tenke GUD er unaware av hvilke overtrederne gjør. Han kun
respitt dem døgn hvor øynene stirrer inn redsel
[14:43] Som de farer gravene) deres ansikter looking opp deres øyne ikke tilogmed
blinket deres forstand forferdes!
[14:44] Deg advart people døgnet når gjengjeldelsen kommer dem. De transgressed
sagte Våre Lord gitt oss en til respitt Vi deretter svarte Deres avblåse følge budene. deg
ikke svor inn det forbi deg vart permanent?
[14:45] Deg dwelled hjemmene av de før deg forurettet deres sjeler deg sett clearly hva
vi gjorde dem! Vi setter mange presedenser deg.
[14:46] De schemed deres schemes GUD er fully aware av deres schemes Riktignok
deres schemes var sufficient utviske fjell.
[14:47] Ikke tenkt den om gud vil noensinne brukket Hans lover Hans bud! GUD ER
ALLMEKTIG HEVNER.
[14:48] Døgnet kommet når den jord vikarieres ny jord også heavens allesammen
bringes GUD Man Supreme
[14:49] Deg sette skyldig den døgn chained inn sjaklet!
[14:50] Deres klesplagg forarbeidet tjære ild overveldet deres ansikter!
[14:51] Om gud vil bekostet hver sjel hva som helst det fortjente; GUD er mest effektiv
reckoner!
[14:52] Det er proklamasjon people advares hermed latt dem kjent at Han er kun man
gud og de possess intelligens absorbere heed
.
15- Al-Hijr Dal (Al-Hijr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[15:1] Ei. L. R. De (brev) er bevis den scripture; dyp Quran.
[15:2] Jo de disbelieved ønskede de var submitters.
[15:3] Latt dem spist nytt forblitt forblindet wishful tenkning; de gjorte det finne ute!
[15:4] Vi aldri annihilated noen samfunn inn overensstemmelse med spesifikk
forutbestemte tid
[15:5] Slutten noen samfunn aldri fremskris ikke heller forhalet!
[15:6] De sa O deg mottok den påminnelse deg er crazy
[15:7] Hvorfor deg ikke oppdra englene deg er sannferdig?
[15:8] Vi ikke sender englene spesifikk funksjoner. Annerledes ingen respited
[15:9] Absolutt vi avslører påminnelsen absolutt vi bevart det!
[15:10] Vi sender (bud) deg samfunnene inn det forbi
[15:11] Every tid bud gikk dem de ridiculed ham.
[15:12] Vi dermed kontrollerer forstandene skyldig.
[15:13] Følgelig de ikke tro inn ham. Det er systemet siden generasjonene.
[15:14] Tilogmed dersom vi åpnet i dem port into himmelen som de klatrer;
[15:15] De sagte Våre øyne deceived Vi fortryllet
[15:16] Vi plasserte galakser inn det himmel, pryde det beholders.
[15:17] Vi bevoktet det every forkaste djevel.
[15:18] noen av dem lister lytte meget prosjektil vilje chase ham tilbake!
[15:19] Angående jorden vi konstruerte det plasserte det stabilisatorer (fjell) vi vokste
det perfekt balanse av altsammen.
[15:20] Vi forarbeidet det beboelig deg og vesener deg ikke gjør forsørge i!
[15:21] Xxxx er intet som vi ikke eier uendelig beløp thereof. Vi sender det ned presis
forhåndsregel!
[15:22] Vi sender vindene pollinators forårsaket vannet komme himmelen deg drukket!
Annerledes deg ikke beholde det palatable.
[15:23] Vært vi kontrollerer liv død vi er ultimate inheritors!
[15:24] Vi fully kjenne de deg fremskrir vi fully kjenner de regress.
[15:25] Deres Lord sikkert summon dem. Han er Visest Allvitende
[15:26] Vi skapte mennesken elde mudder potter's leiren.
[15:27] Angående jinns vi skapte dem forut den, blussende ild.
[15:28] Deres Lord si til englene jeg skaper menneske elde mudder potter's leiren.
[15:29] Tidligere jeg perfeksjonerer ham blåser ham fra Min ånd, deg falt prostrate før
ham!
[15:30] engel falle prostrate all av dem
[15:31] Iblis (Satan). Han vegret værende prostrators.
[15:32] Han sa O Iblis (Satan) hvorfor er deg ikke prostrators?
[15:33] Han sa jeg ikke er prostrate menneske Deg skapte elde mudder potter's leiren!
[15:34] Han sa Derfor deg få deg forvises.
[15:35] Deg incurred Min fordømmelse Døgnet Dom.
[15:36] Han sa Min Lord respitt meg døgnet de resurrected
[15:37] Han sa Deg respited
[15:38] Til spesifisere døgnet tid
[15:39] Han sa Min Lord siden Deg har willed som jeg går astray jeg sikkert lokket dem
jord; jeg sendt dem alle astray!
[15:40] De blant Deres worshipers helliges absolutt Deg alene.
[15:41] Han sa Det er lov er ukrenkelig.
[15:42] Deg ikke har makt Min servants! Deg kun har makt strayers følger deg!
[15:43] Helvete awaits dem alle.
[15:44] Det hatt syv porter. hver port fått spesifikk dele av dem.
[15:45] Angående righteous de nytte hagene fjære
[15:46] Inngått deri fredelig sikret!
[15:47] Vi fjerner all sjalusi deres hjerter. Slik et familie de værende nærliggende
furnishings.
[15:48] Aldri ville de lider noen tretthet deri; aldri ville de evicted therefrom
[15:49] Underrettet Min servants jeg er Forgiver Barmhjertigst!
[15:50] Og som Min gjengjeldelse er mest smertefull gjengjeldelse.
[15:51] Underretter dem Abraham's gjester.
[15:52] Når de inngikk hans fjerdedeler de sa Fred. Han sa Vi er engstelig om deg.
[15:53] De sa ikke er engstelig. Vi har god nyhet deg opplyse sønn.
[15:54] Han sa Hvordan deg gitt meg slike god nyhet når jeg er så eldst? Deg
destillasjonsapparat gitt meg den god nyhet?
[15:55] De sa god nyheten vi gir deg er sann; gjøre ikke fortvilelse.
[15:56] Han sa Inget fortvilelser hans Lord's barmhjertighet unntar strayers.
[15:57] Han sa Hvilke er deres misjon O bud?
[15:58] De sa Vi oversendes skyldig people
[15:59] Angående Lot's familie vi frelste dem alle.
[15:60] Ikke hans hustru; hun destineres vært med de dødsdømt!
[15:61] Budene gikk Lot's by.
[15:62] Han sa Deg er ukjent people
[15:63] De sa Vi bringer deg hva de tviler.
[15:64] Vi bringer deg sannheten; vi er sannferdig.
[15:65] Deg absorbere deres familie natta. opphold bak dem gjøre jo den inget av deg
looks tilbake! Gått straight som befalte!
[15:66] Vi leverte ham den befalt de people er annihilated i morgen tidlig!
[15:67] people city kom joyfully.
[15:68] Han sa De er min gjester; ikke forfjamset meg!
[15:69] Fryktet GUD ikke skam meg!
[15:70] De sa vi ikke enjoin deg Gjøre fra kontaktende noen?
[15:71] Han sa Her er min døtre deg måtte
[15:72] Men desverre de totalt forblindedes deres lust
[15:73] Følgelig katastrofen struck dem i morgen tidlig.
[15:74] Vi omsette upside ned showered dem devastating klipper!
[15:75] Det er leksjon de possess intelligens.
[15:76] Det alltid vært systemet.
[15:77] Det er tegn troende.
[15:78] people skogene også var overtredere.
[15:79] Følgelig vi hevnet dem og både samfunn fully dokumenteres.
[15:80] people Al-Hijr disbelieved budene.
[15:81] Vi gav dem våre åpenbaringer de disregarded dem!
[15:82] De brukte utskåret sikre hjem fjellene!
[15:83] Katastrofen trefferen dem i morgen tidlig.
[15:84] Hva de hoarded ikke hjalp dem!
[15:85] Vi ikke skapte heavens jorden altsammen dem spesifikk forsett. Slutten
verdenen kommet så behandlet dem godarte neglisjere!
[15:86] Deres Lord er Skaperen Allvitende
[15:87] Vi gir deg syv parene storslått Quran.
[15:88] Ikke er sjalu av hva vi bestowed øvrig (budene) ikke bedrøves tvilerne) firt
deres vinge troende!
[15:89] Proklamert jeg er manifest warner!
[15:90] Vi avtale med dividers
[15:91] De aksepterer Quran kun delvis.
[15:92] Av deres Lord vi spørsmål dem alle
[15:93] Om altsammen de gjør.
[15:94] Derfor bære ordrene gi til deg disregard idolet worshipers!
[15:95] Vi skånte deg mockers
[15:96] Hvem sette another gud GUD! De gjorte det sikkert finne ute!
[15:97] Vi kjenner full godt som deg ergres deres utterances.
[15:98] Deg sunget rose deres Lord er prostrators.
[15:99] Tilbedelse deres Lord inn ordre til attain sikkerhet.
.
16- Bien (Al-Nahl)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[16:1] Gud befaling allerede utstedes altsammen allerede skrives) så ikke fart det! Han
forherliges; mest Høyt lang ovenfor noen idoler de sette
[16:2] Han sender ned englene åpenbaringene bære Hans befalinger hvem som helst
Han velger Hans servants Deg preket xxxx ikke er øvrig gud Meg Deg ærbødighet Meg!
[16:3] Han skapte heavens jorden spesifikk forsett. Han er mye altfor Høyt lang ovenfor
noen idoler de sette
[16:4] Han skapte mennesken tiny dråpe deretter han omsette into ardent motstander.
[16:5] Han skapte livestock deg forsynt deg varme mange øvrig goder også som mat
[16:6] De også forsyner deg luksus deres leisure og når deg reiser.
[16:7] De bærer deres loads ilandbrakt at deg ikke nådd storslått hardship! Sikkert deres
Lord er Medfølende Barmhjertigst!
[16:8] (Han skapte) hestene muldyrene eslene deg ridd og luksus. Dessuten Han skaper
hva deg ikke kjenner.
[16:9] GUD FRAMHOLDER STIENE FORURETTELSEEN MAN. Dersom Han
willed Han guided all av dere.
[16:10] Han sender himmelen vann i deres drukket vokst trær deres gode!
[16:11] Med det Han vokser deg crops oliver dato håndflater drue all slags av frukter.
Det er (sufficient) bevis people tenker.
[16:12] Han begår inn deres tjeneste natta døgnet altfor som solen månen. Også
stjernene begås Hans befaling. De er (sufficient) bevis people forstår.
[16:13] Og (Han skapte) i deg jord tinger av atskillige farger. Det er (sufficient) bevis
people tar heed
[16:14] Han begikk havet tjene deg; deg spiser fra det øm kjøtt ekstraherer jewelry deg
sliter! Deg ser skipene streife det deres kommersiell goder deg søker Hans bounties deg
vært appreciative
[16:15] Han plasserte stabilisatorer (fjell) jord for at ikke det tumler deg altfor som elver
veier deg guided
[16:16] Landemerker også som stjernene; til brukes navigasjon.
[16:17] være Et hvem skapt et hvem ikke skapt? Deg straks tatt heed
[16:18] Deg teller gud velsignelser deg possibly ikke encompass dem. GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGST.
[16:19] GUD kjenne hva som helst deg gjemmer hva som helst deg erklærer.
[16:20] Angående idolene de sette GUD de ikke skaper noe; de skaptes.
[16:21] De er død ikke alive de ikke hatt idé hvordan hvornår de resurrected
[16:22] Deres gud er et gud. Angående de ikke tro inn Heretter deres hjerter fornekter de
er arrogant.
[16:23] Absolutt GUD kjenne altsammen de gjemmer altsammen de erklærer. Han ikke
elsker de er arrogant.
[16:24] Når de spørs Hvilke gjøre deg tenke av de åpenbaringer deres Lord de sier Tales
fra fortiden.
[16:25] De holdes ansvarlig i deres synder Døgnet Oppstandelse all av dem langs til
synder av alle de de villedet deres uvitenhet. Hva ussel load
[16:26] Others dem schemed inn det forbi følgelig GUD ødelegge deres bygd
grunnleggelsen forårsakende taket falt dem. Gjengjeldelsen struck dem når de minst
forvente
[16:27] Deretter Døgnet Oppstandelse Han disgrace dem spurt Hvor vært Min partnere
deg sette Meg motarbeidet Meg i deres sake? De velsigne med viten sagt Idag skamet
elendighet befallen tvilerne!
[16:28] Englene legger dem død stat av forurettende deres sjeler! Vært når de omsider
forebringer sagt Vi ikke gjorde noe feil! Ja riktignok! GUD ER fully aware av
ALTSAMMEN DEG GJORT!
[16:29] Derfor inngått portene Helvete hvori deg abide permanent! Hva ussel destiny i
arrogant man.
[16:30] Angående righteous når de spørs Hvilke gjøre deg tenke av de åpenbaringer
deres Lord de si God. de fører righteous liv lykke; boligen Heretter er tilogmed god. Hva
salig bolig i de righteous.
[16:31] Hagene Eden reserveres dem hvori elver strømmer. De har noe de ønsker deri.
GUD DERMED LØNNER DE righteous.
[16:32] Englene avslutter deres liv inn stat rettmessighet sagt Fred er deg! Inngått
Paradis (straks) som belønning deres arbeid!
[16:33] De vente englene er kommede dem eller deres Lord's dom kommer passert? De
før dem gjorde samme tinga! GUD IKKE ER MAN FORURETTET DEM; DE ER MAN
FORURETTET deres egen SJELENE.
[16:34] De incurred følgene deres ond arbeid meget tingene de ridiculed komme haunt
dem!
[16:35] Idolet worshipers sagt Hadde GUD willed vi ikke tilbedelse noen idoler Ham
ikke heller skulle våre foreldre! Ikke heller skulle vi prohibit noe Hans forbud. De før
dem gjort de samme! Budene kunne noe gjøre levere hel beskjeden?
[16:36] Vi sender bud every samfunn siende Deg tilbedelse GUD unnviker idolatry.
Deretter noe var guided av GUD mens others begikkes til forvillende! Streifet jorden
noterer følgene rejectors!
[16:37] Nei substans hvordan hård deg forsøker rettleder dem GUD ikke rettleder de
man Han begikk forvillende! Dermed ingen hjulpet dem.
[16:38] De svor solemnly GUD om gud vil ikke resurrect død Absolutt slike er Hans
ukrenkelig løfte mange people ikke kjent!
[16:39] Han deretter framholdt allesammen all tingene de bestridde latt de disbelieved
kjenner at de var løgnere!
[16:40] Til hatt noe gjort vi bare si til Er det vært!
[16:41] De emigrerte GUD de persecuted vi sikkert gjøre det dem storsinnet deri liv
recompense Heretter er tilogmed storslåttere de kun kjente.
[16:42] Det er fordi de bestemt persevere inn deres Lord de stoler.
[16:43] Vi ikke sendte deg menn vi inspirerte. Spurt de kjenner scripture deg ikke
kjenner!
[16:44] Vi forsynte dem bevisene scriptures. Vi sendte ned deg den beskjed proklamert
people altsammen sendes ned dem kanskje de reflekterte!
[16:45] De scheme ond schemes garanterer den om gud vil ikke forårsaket jorden gjøre
til svale dem som gjengjeldelsen ikke kommet dem når de smått forventer det?
[16:46] Det streik dem mens de er asleep de aldri flyktede.
[16:47] Det streik dem mens de fearfully forventer det! Deres Lord er Medfølende
Barmhjertigst!
[16:48] De ikke sett all tingene ha skapte GUD? Deres skygget omringe dem meget
venstre inn total underkastelse til GUD og willingly!
[16:49] Til GUD prostrates altsammen heavens altsammen på jord! - every vesen - Og
så gjøre englene; minst arrogansen!
[16:50] De ærbødighet deres Lord høyt over dem de gjøre hva de befales gjort!
[16:51] GUD PROKLAMERER IKKE tilbedelse TO GUDER XXXX ER KUN MAN
GUD! Deg ærbødighet Meg alene.
[16:52] Ham tilhørt altsammen heavens jorden derfor religionen helliges absolutt Ham
alene! Deg tilbedelse GUD?
[16:53] noen velsignelse deg nyter er GUD. Hittil nårsomhelst deg incur noen motgang
deg straks beklager Ham.
[16:54] som snart som Han avløser deres plage noe av du revert idol tilbedelse
[16:55] la dem disbelieve hva vi gir dem! Gått forut nytt midlertidig; deg gjort det
sikkert finne ute!
[16:56] De utpeker idolene de sette uvitenhet dele forrådene vi bestow dem. Av GUD
deg holdes accountable i deres fornyelser.
[16:57] De utjevner overlatt døtre GUD Han forherliges mens de foretrekker seg hva de
liker!
[16:58] Når man av dem får baby pike hans ansikt blir mørknet overveldende sorg!
[16:59] Skamfull han skjuler people dårlig nyheten gitt ham. Han utjevner ponders
burde han beholde babyen motstrebende begravd hennes inn støvet! Ussel riktignok er
deres dom.
[16:60] De ikke tro inn Heretter settet verst eksemplene mens til GUD tilhørt mest
sublim eksempler! Han er Allmektig mest Vis.
[16:61] Dersom GUD straffet people deres transgressions Han annihilated every vesen
jord. Han respitt dem i spesifikk forutbestemte tid Tidligere deres interim slutter de ikke
forhalede det et time ikke heller fremskridd det!
[16:62] De tilskrive til GUD hva de uvilje seg deretter utter løgnen deres egen tunger de
er righteous! Uten noen tvil de incurred Helvete de rebelled
[16:63] Av GUD vi sender (bud) samfunn deg djevelen pryde deres arbeid deres øyne.
Følgelig han er nå deres lord de incurred smertefull gjengjeldelse.
[16:64] Vi avslører den scripture deg framholdt dem hva de bestrir forsyne veiledning
barmhjertighet people hvem tror!
[16:65] GUD SENDER HIMMELEN VANN GJENOPPLIVET ilandbringe DET
DØDDE! Det vært (sufficient) bevis people hører.
[16:66] I livestock xxxx er leksjon deg vi forsyner deg drink deres buker. Fra midten av
fordøyde mat blod deg får pure melk deilig i drinkers!
[16:67] Og fruktene av dato håndflater druer deg framlegger intoxicants også som god
forråd! Det vært (sufficient) bevis people forstår.
[16:68] Deres Lord inspirere bien bygger hjem fjell tre (bikubene de bygger deg!
[16:69] Deretter spiser all fruktene nedenstående formgivninga deres Lord nettopp. Fra
deres buker kommet drink forskjellig farger hvori der leger people Det vært (sufficient)
bevis people reflekterer.
[16:70] GUD SKAPTE DEG DERETTER HAN AVSLUTTER DERES LIV. Han later
noe av dere levende til alderdommen kun finne ute at xxxx er grense til vitenen de
innhentede. GUD ER ALLVITENDE Omnipotent
[16:71] GUD HAR forsørge i noe av DERE FLER ENN others! De gis tilstrekkelig
aldri gitte deres eiendommer deres underordnede omfanget gjørende dem partnere! De
skulle gi opp gud velsignelser?
[16:72] Gud forarbeidet deg ektefeller dere og framla deg fra deres ektefeller barn
grandchildren forsynte deg god forråd De tro inn falsehood vending unappreciative av
gud velsignelser?
[16:73] De tilbedelse GUD hvilke ikke possesses forråd i dem heavens ikke heller på
jord ikke heller forsynt dem noe!
[16:74] Derfor ikke cite eksemplene GUD; GUD kjenne mens deg ikke kjenner!
[16:75] GUD cites EKSEMPELEN SLAVE EIES ER TOTALT MAKTESLØS
sammenligne til MAN HVEM VI VELSIGNET GOD forråd FRA HAN GIR
VELGJØRENHET secretly publicly. De er make rose er GUD fleste av dem ikke kjent!
[16:76] Gud cites eksempelen to menn man er dumb mangle talentet gjøre noe er totalt
avhengig hans beherske - Hvilket som helst måte han dirigerer ham han ikke framlagt noe
god. Han make til man regel rettferdighet er guided straks stien?
[16:77] Til GUD tilhørt fremtiden av heavens jorden! Inntil Han angås slutten av
verdenen (Timen) er blinke øye bort tilogmed closer GUD ER Omnipotent
[16:78] GUD BRAKTE DEG DERES MER buk KJENNENDE INTET HAN GAV
DEG FORHØRET eyesight HJERNENE DEG VÆRT appreciative
[16:79] De ikke ser fuglene gjøre begå fløyet atmosfæren himmelen? Inget holde dem
inn det luft GUD. Det vært (sufficient) bevis people tror.
[16:80] Gud forsørge i deg stillestående hjem deg bodd. Han forsørge i deg
transportabel hjem forarbeidet skinnene livestock deg brukt dem hvornår deg reiser
hvornår deg avvikler ned Fra deres uller pelser hår deg gjøre furnishings luksuser en
stund.
[16:81] Gud forsørge i deg nyanse tinger Han skapte forsørge i deg shelters fjellene
forsørge i deg klesplagg beskytter deg varmer klesplagg som beskyttet når deg utkjemper
inn krig Han dermed perfeksjonerer Hans velsignelser deg som deg forebrakt.
[16:82] De destillasjonsapparat omsette deretter deres eneste misjon er klar utleveringa
beskjeden)!
[16:83] De fully gjenkjenner gud velsignelser deretter fornekter dem; majoriteten av
dem er tvilere.
[16:84] Døgnet kommet når vi raise fra every samfunn vitne deretter de disbelieved ikke
permitted snakket) ikke heller ville de excused
[16:85] Tidligere de transgressed ser gjengjeldelsen værende altfor sent; det ikke
commuted dem ikke heller ville de respited
[16:86] Og når de begikk idol tilbedelse sett deres idoler de sagte Våre Lord de er
idolene vi sette Deg. idolene deretter konfronterte dem sagt Deg er løgnere!
[16:87] De totalt forebrakte GUD døgn idolene de oppfant disown dem.
[16:88] De disbelieve repel stien GUD vi augment deres gjengjeldelse legge til mest
gjengjeldelse deres transgressions!
[16:89] Døgnet kommet når vi raise fra every samfunn vitne fra dem brakt deg som
vitnen de people Vi avslører deg den bok forsørge forklaringer altsammen veiledning
barmhjertighet god nyhet submitters.
[16:90] GUD FORFEKTER rettferdighet VELGJØRENHET BETRAKTENDE
SLEKTNINGENE! Han forbyr ond vise transgression. Han opplyser deg som deg tatt
heed
[16:91] Deg oppfylt deres covenant GUD når deg gjør slike covenant Deg ikke krenket
edene svergende Gud) bære dem deg forarbeidet GUD garant deg! GUD kjenne
ALTSAMMEN DEG GJØR.
[16:92] Ikke være knitter unravels hennes sterk strikking into stabler flimsy garn. Det er
deres eksempel deg misbruker edene absorbere fordel av man en annen. Et grupp er
større enn øvrig GUDEN dermed legger deg prøven. Han sikkert framvist deg Døgnet
Oppstandelse altsammen deg bestridde.
[16:93] Hadde GUD willed Han gjort deg et congregation! Han sender astray hvem
som helst valgt gå astray Han rettleder hvem som helst ønsket guided Deg sikkert vært
spørre om altsammen deg gjør!
[16:94] Ikke misbruket edene deg for at ikke deg sklir tilbake havende sterk fotfeste
deretter deg incur elendighet! Slike er følgen repelling fra stien GUD innfatning verst
eksempel;) deg incur forferdelig gjengjeldelse.
[16:95] Ikke solgt deres eder kort før GUD! Hvilke GUD possesses er lang bedre deg
dersom deg kun kjente.
[16:96] Hva deg possess løp ute hvilke GUD possesses vart permanent! Vi sikkert
lønnede de som bestemt persevere vi recompense dem deres righteous arbeid.
[16:97] Noen funksjonerer rettmessighet mannlig kvinnelig stund tro vi sikkert
bevilgede dem glad liv deri verden vi sikkert betalte dem deres full recompense Døgnet
Dom) deres righteous arbeid.
[16:98] Når deg leser Quran deg søkt ly GUD fra Satan de forkaste
[16:99] Han ikke har makt over de tro stolt deres Lord
[16:100] Hans makt begrenses de velger ham som deres beherske de som velger ham
deres gud.
[16:101] Når vi vikarierer et åpenbaring inn plass av en annen GUD er fully aware av
hva Han avslører de si Deg forarbeidet den Riktignok fleste av dem ikke kjenner.
[16:102] Sagt Helligst Ånden oppdra det deres Lord truthfully forvisse de tro forsynt
sjømerke god nyhet submitters!
[16:103] Vi er fully aware de si menneske undervist ham! tungen kilden de vink ved er
non-Arabic det er perfekt Arabic tunge!
[16:104] Sikkert de ikke tro inn gud åpenbaringer GUD ikke rettleder dem. De incurred
smertefull gjengjeldelse.
[16:105] bare man oppdikter falsk doktriner er de ikke tro inn gud åpenbaringer; de er
virkelig løgnerne.
[16:106] De disbelieve GUD innhentede tro blir fully innhold vantro incurred vrede fra
GUD! bare man til excused er de tvinges profess vantro mens deres hjerter er full av tro!
[16:107] Det er de gir prioritet den liv over Heretter GUD ikke rettleder slike
disbelieving people
[16:108] De er man GUDEN forsegler deres hjerter deres forhør, deres eyesight.
Følgelig de forblir unaware.
[16:109] Uten tvil de værende taperne Heretter
[16:110] Angående de emigrerer forfølgelse deretter fortsetter streve bestemt persevere
deres Lord alle det er Forgiver Barmhjertigst!
[16:111] Døgnet kommet når every sjel tjent som dets egen forfekte every sjel bekostes
fully hva som helst det gjøre minst urettferdigheten!
[16:112] GUD cites EKSEMPELEN SAMFUNN BRUKE VÆRT sikre
FREMGANGSRIK forråd komme DET FRA OVERALT. deretter det dreide
unappreciative av gud velsignelser. Følgelig GUD forårsaket dem smake hardships av
sult insecurity. Slike er requital hva de gjorde.
[16:113] Bud gikk dem dem de forkastet ham. Følgelig gjengjeldelsen struck dem i
deres transgression.
[16:114] Derfor deg spist gud forråd altsammen er lawful god er appreciative av gud
velsignelser deg tilbedelse Ham alene.
[16:115] Han kun prohibits deg død dyr blod kjøttet griser mat som tilegnes GUD. Et
tvinges spist de) uten værende deliberate ondskapsfull deretter GUD er Forgiver
Barmhjertigst!
[16:116] Deg ikke utter løgner din egen tunge oppgi Det er lawful det er unlawful
oppdiktet ligger tillagt dem GUD! Sikkert de oppdikter ligget tillegger dem til om gud vil
aldri etterfulgt!
[16:117] De nyter snart deretter lidt smertefull gjengjeldelse!
[16:118] Jews vi prohibited hva vi narrated deg før. Ikke var oss forurettet dem; de er
man forurettet deres egen sjelene.
[16:119] Hittil som betrakte de faller synder uvitenhet deretter fortrutt thereafter
reformert deres Lord det gjørs er Forgiver Barmhjertigst!
[16:120] Abraham var riktignok eksemplarisk fortropp hans underkastelse GUD
monotheist som aldri worshipped idoler.
[16:121] Han var appreciative av Hans Lord's velsignelser Han valgte ham guided ham
straight sti!
[16:122] Vi bevilget ham lykke deri liv i Heretter han vært med de righteous.
[16:123] Deretter vi inspirerte deg (Muhammad) følge religionen Abraham monotheist;
han aldri var idol worshiper.
[16:124] Sabbaten forordnedes kun de ende bestridende det (Jews Christians)! Deres
Lord er Man dømt dem Døgnet Oppstandelse deres tvister.
[16:125] Deg invitert stien deres Lord klokt vennlig enlightenment og debattert dem
best mulig måte! Deres Lord kjenner tilfredsstillende hvem hatt strayed Hans sti Han
kjenne tilfredsstillende som guided man!
[16:126] Og dersom deg straffer deg inflict ekvivalent straff. Deg tilholdssted til
tålmodighet heller av hevn det vært bedre pasienten man!
[16:127] Deg tilholdssted tålmodighet - Deres tålmodighet er attainable kun gud hjelp.
Ikke grieve dem ikke ergres deres schemes
[16:128] GUD ER DE FØRER righteous LIV DE ER charitable.
.
17- Barnene av Israel (Bani Israel)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[17:1] Forherliget er Man summoned Hans servant (Muhammad) natta Hellig Masjid
Mecca) til langest plassert av prostration omgivelser vi velsigner inn ordre framvist ham
noe av våre tegn! Han er Hearer Seer.
[17:2] Likeledes vi gav Moses scripture yteet det sjømerke Barnene Israel som Deg ikke
sette noen idol Lord Behersker Meg
[17:3] De er etterkommere av de vi bar Noah; han var appreciative servant.
[17:4] Vi addressed Barnene Israel scripture Deg begått gross onde jord twice Deg
destineres faller storslått høyder arroganse.
[17:5] Når et tid komme passert vi sendte deg servants av våre possess storslått might de
invadert deres hjem! Det er spådom komme passert!
[17:6] Siden vi gitte deg omsette over dem forråd deg ei lot av rikdom barn; vi gitte deg
øvre hånden!
[17:7] Deg funksjonerer rettmessighet deg funksjonerer rettmessighet din egen god
dersom deg begår ond deg gjør så din egen detriment. Dermed når sekundet tid kommet
passert de beseirede deg inngår masjid nettopp som de gjorde et tid De wipe ute all
gevinstene deg accomplished
[17:8] Deres Lord dusj deg Hans barmhjertighet. Deg revert transgression vi disk
gjengjeldelse. Vi utpeker Gehenna som endelig bolig tvilerne.
[17:9] Den Quran rettleder tilfredsstillende stien brakt god nyhet til troende fører
righteous liv som de fortjener storslått recompense
[17:10] Angående de disbelieve Heretter, vi forberede dem smertefull gjengjeldelse.
[17:11] Mennesken ofte be noe såret ham tenkning han be noe god. Mennesken er
utålmodig.
[17:12] Vi yteet natta døgnet to tegn. Vi gjorde natta mørk døgnet lighted som deg søkt
forråd fra deres Lord deri. Den også fastslår deg timing system midlet beregning! Vi
dermed forklarer altsammen inn detalj.
[17:13] Vi registrerer skjebnen every menneske; det bindes hans forbindelsesrør.
Døgnet Oppstandelse vi rakte ham registrere er tilgjengelig.
[17:14] Lest din egen registrere Idag deg forslår som din egen reckoner.
[17:15] Hvem som helst guided guided hans egen god hvem som helst går astray gjøre
så hans egen detriment! Ingen synder født syndene av noen annen. Vi aldri straffer et
sende bud.
[17:16] Vi er annihilate noen samfunn vi la lederne begått vast korrupsjon deri!
Tidligere de fortjener gjengjeldelse vi annihilate det fullstendig.
[17:17] Mange generasjon har vi annihilated Noah. Deres Lord er effektivest inn
omgang med syndene Hans servants; Han er fully Cognizant Seer!
[17:18] Noen velger den fleeting liv hans prioritet vi farte ham hva vi beslutte gitt ham
deretter vi begår ham Gehenna han lider permanent forakte beseire!
[17:19] Angående de velger Heretter som deres prioritet funksjonerer rettmessighet
mens troende deres anstrengelser påskjønnes!
[17:20] I hver man av dem vi forsyner; vi forsørge i de de deres Lord's bounties. Deres
Lord's bounties er uuttømmelig.
[17:21] Notert hvordan vi foretrakk noe people others deri liv)! Forskjellene Heretter er
lang storslåttere lang væsentligere.
[17:22] Deg ikke sette noen øvrig gud GUD for at ikke deg slutt foraktet disgraced
[17:23] Deres Lord forordner deg ikke tilbedelse unntatt Ham deres foreldre hedres!
Som lenge som et både av dem bodd deg aldri si til dem Uff slightest gestusen ergrelse)
ikke heller skal deg roper dem; deg behandlet dem amicably!
[17:24] Og firt i dem vingene ydmykhet vennlighet si, Min Lord har barmhjertighet dem
de reist meg infancy!
[17:25] Deres Lord er fully aware av deres innerst tanker. Deg opprettholder
rettmessighet Han er Forgiver av de fortryter.
[17:26] Deg gitt due almissen slektningene nødlidende fattig reise alien ikke er
overdreven ekstravagant.
[17:27] Ekstravagant være brethren djevlene djevelen er unappreciative av hans Lord
[17:28] Tilogmed dersom deg omsette dem deg forfulgt barmhjertigheten av deres Lord
deg behandlet dem penest måten!
[17:29] Deg ikke beholde deres hånd stingily bant deres forbindelsesrør ikke heller skal
deg tosket åpner det opp for at ikke deg slutt blamed og beklager!
[17:30] Deres Lord øker forrådet noen Han velger forminsker det. Han er fully
Cognizant av Hans vesener Seer.
[17:31] Deg ikke drept deres barn due til fryktet av fattigdom! Vi forsørge i dem altfor
deg. Drap dem er gross angrep.
[17:32] Deg skal begå ekteskapsbrudd; det er gross synd ond oppførsel!
[17:33] Deg ikke drept noen person - I GUD gjort liv hellig! - Unntar rettferdighet. Man
drepes unjustly deretter vi gir hans arving myndighet fullbyrde rettferdighet Dermed han
ikke overskridd grensene hevne mordet; han hjelpes.
[17:34] Deg ikke rørt foreldreløse pengeren unntatt deres egen god til de når modenhet.
Deg oppfylt deres covenants covenant er storslått ansvar.
[17:35] Deg gitt full forhåndsregel når deg handler veid equitably! Det er bedre og
righteous.
[17:36] Deg ikke akseptert noen opplysning deg verifiserer det dere. Jeg gir deg forhøret
eyesight hjernen deg er ansvarlig i bruke dem.
[17:37] Deg ikke gått stolt jord - Deg ikke kjedet jorden ikke heller kunne deg er som
høy som fjellene.
[17:38] all verst oppførsel fordømmes deres Lord
[17:39] Det er noe av visdommen inspirere til deg deres Lord Deg ikke sette another
gud GUD for at ikke deg slutt Gehenna blamed beseiret!
[17:40] Deres Lord gitt deg gutter har mens gitt englene døtre!? Hvordan deg utter slike
blasfemi?
[17:41] Vi cited deri Quran all slags av eksempler) som de tatte heed Det bare augments
deres motvilje.
[17:42] Sagt xxxx var noen øvrig guder Ham som de hevder de forsøke overthrow
Possessor tronen!
[17:43] Han forherliges Han er mye altfor exalted lang ovenfor deres utterances.
[17:44] Forherligende Ham er syv universene jorden allesammen dem! Xxxx er intet
ikke forherliger Ham deg ikke forstå deres forherligelse! Han er Clement Forgiver.
[17:45] Når deg leser Quran vi plass deg de ikke tro inn Heretter usynlig barriere.
[17:46] Vi plasserer skjold deres forstand forhindret dem fra forstått det døvhet deres
ører! Og når deg preker deres Lord bruke Quran alene de løp motvilje.
[17:47] Vi er fully aware av hva de høre hvornår de lytte til deg hvornår de konspirere
secretly - Tvilerne sier Deg følger crazy mann.
[17:48] Notert hvordan de beskriver deg hvordan det forårsaker dem villfaren avsted
stien!
[17:49] De sa Etter vi omsette into bones fragment vi får resurrected igjen!?
[17:50] Sagt Tilogmed deg omsette into rokker strøket!
[17:51] Tilogmed deg omsette into noen slags av kreasjon som deg deem umulig. De
deretter sagte Hvem brakt oss tilbake? Sagt Man skapte deg inn det et plass, De deretter
ristede deres hoder sier Når ville er? Sagt værende closer enn deg tenker!
[17:52] Døgnet Han innkallelse deg deg svart av rosende Ham deg deretter innsett at
deg varte deri liv shorts mens
[17:53] Sagt Min servants behandle hverandre best mulig måte djevelen alltid forsøkt
kjørt kile dem! Sikkert djevelen er mann ardent fiende.
[17:54] Deres Lord kjent deg tilfredsstillende! Hans viten Han dusj deg med
barmhjertighet, Han requite deg. Vi ikke sendte deg er deres forfekte
[17:55] Deres Lord er tilfredsstillende knower av allesammen i heavens jorden. Inn
overensstemmelse med den viten vi foretrakk noe profeter others. I eksempel vi gav
David Salmene.
[17:56] Sagt Implore hva som helst idoler deg sette Ham. De ikke har makt avløst deres
plager ikke heller boks de forhindrer dem!
[17:57] Tilogmed idolene de implore søker måtene betyr deres Lord De be Hans
barmhjertighet frykt Hans gjengjeldelse. Sikkert gjengjeldelsen deres Lord er skrekkelig.
[17:58] Xxxx ikke er samfunn vi ikke annihilate Døgnet Oppstandelse inflict severe
gjengjeldelse dem! Det allerede nedskrives boka.
[17:59] Hva stoppe oss fra sendt miraklene vært som forrig generasjonene forkaster
dem! I eksempel vi framviste Thamoud kamelen dyp (mirakel) de transgressed det Vi
sendte miraklene kun instill ærbødighet
[17:60] Vi underrettet deg som deres Lord fully kontrollerer people vi yteet visjonen
som vi framviste deg prøve people treet er accursed Quran! Vi framviste dem solid bevis
instill ærbødighet dem den bare augmented deres tross!
[17:61] Når vi si til engel, Falle prostrate Adam de falle prostrate Satan. Han sa jeg
prostrate et Deg Skal skapte mudder?
[17:62] Han sa Siden Deg hedrer ham meg Deg respitt meg Døgnet Oppstandelse jeg
possess alle hans etterkommere ei få".
[17:63] Han sa Deretter gått; deg de følge deg endt Helvete deres requital; equitable
requital!
[17:64] Deg lokket dem deres stemme mobilisert alle deres tvinge alle deres menn dem
deler inn deres penger barn løfte dem! Noe djevelen lover er nei mange enn illusjon.
[17:65] Angående Min servants deg ikke har makt dem. Deres Lord forslår forfekte
[17:66] Deres Lord er Man forårsaker skipene flytt oseanet som deg søkt Hans bounties!
Han er Barmhjertigst mot deg.
[17:67] Deg hjemsøkes havet deg forglemmer deres idoler sincerely implore Ham alene.
som snart som Han frelser deg bredden deg revert Riktignok mennesken er
unappreciative.
[17:68] Deg garanterte den Han ha ikke forårsaket ilandbringe bredd svale deg? Eller
som Han ikke sendt deg tempest deretter deg ikke finner beskytter?
[17:69] Deg garanterte Han ha ikke tilbakekomst deg havet igjen deretter sender deg
storm drukner deg deres vantro? Tidligere det hender vi ikke gitte deg another sjanse.
[17:70] Vi hedrer barnene Adam forsynte dem ri på land i havet! Vi forsørge i dem god
forråd vi gav dem storslåttere fordeler enn mange av våre vesener.
[17:71] Døgnet kommet når vi summon every people sammen deres registrere
Angående de gis registrere rettmessighet de gjorte det leste deres registrert ikke lidt minst
urettferdigheten!
[17:72] Angående de er forblinder deri liv de værende blind Heretter tilogmed ei lot
dårlig
[17:73] De nesten bortledet deg åpenbaringene vi gir deg. De ville deg oppdikte noe
annet inn ordre overveid deg venn!
[17:74] Dersom ikke var vi styrket deg deg nesten leaned mot dem nettopp ei liten bet!
[17:75] Hadde deg gjort at vi fordoblede gjengjeldelsen deg deri liv etter død deg finne
ingen hjulpet deg oss!
[17:76] De nesten forviste deg ilandbringe avskaffet deg de revert deg venstre.
[17:77] Det er gjennomført saken all budene vi sendte forut deg deg finne som våre
system aldri forandrer!
[17:78] Deg iakttatt Kontakten Bønn (Salat) når solen avtar fra dets høyt framholde ved
noon det flytter solnedgang. Deg også iakttatt (resitasjonen Quran ved daggry. (Resitert)
Quran ved daggry bevitnes!
[17:79] Natta deg meditert ekstra kreditert som deres Lord raise deg honorable rang!
[17:80] Sagt Min Lord tilstå meg honorable admittance later meg fraviket honorable
avreise bevilger meg Deg mektig understøttelse!
[17:81] Proklamert sannheten prevailed falsehood vanished falsehood inevitably vanish!
[17:82] Vi sender ned Quran lege barmhjertighet troende. Ved det samme tid, det kun
øker wickedness overtrederne.
[17:83] Når vi velsigner mennesken han blir preoccupied heedless. Når motgang streik
ham han dreier mismodig.
[17:84] si Allesammen arbeid inn overensstemmelse med hans tro deres Lord kjenner
god som man guided straks stien!
[17:85] De spør deg åpenbaringa. Sagt åpenbaringa kommer min Lord Vitenen gitt deg
vært minutt
[17:86] Vi ville vi absorbere hva vi avslørte deg deretter deg ikke funnet beskytter oss.
[17:87] Det er barmhjertighet deres Lord Hans velsignelser deg er flott.
[17:88] Sagt Dersom all menneskene all jinns banded sammen inn ordre framlagt Quran
det de aldri framlagte noe det nei substans hvordan meget bistand de lent et en annen!
[17:89] Vi cited people deri Quran all slags av eksempler mange people insistere oppå
disbelieving
[17:90] De sa Vi ikke trodde deg deg forårsaker forår gush begrunnelseen.
[17:91] Eller hvis ikke deg eier hage av dato håndflater drue elver løpende gjennom det.
[17:92] Eller hvis ikke deg forårsaker masser himmelen deg hevdet falle oss! Eller hvis
ikke deg bringer GUD englene våre øyne.
[17:93] Eller hvis ikke deg eier luksuriøs herskapshus eller deg klatrer himmelen.
Tilogmed dersom deg klatrer vi ikke trodde deg bringer bok vi kunne leste. Si Glory vært
min Lord Er jeg noen mange enn menneskelig bud?
[17:94] Hvilke forhindret people fra troende når veiledninga kom dem deres talemåte er
GUD sendte menneske bud?
[17:95] Sagt Dersom jorden beboddes engler vi sende ned dem himmelen engel bud!
[17:96] Sagt GUD forslår som vitne meg deg! Han er fully Cognizant av Hans
worshipers Seer.
[17:97] Hvem som helst GUD rettledere de truly guided man. Og hvem som helst Han
sender astray deg aldri finne dem noen lords beherske Ham. Vi summon dem Døgnet
Oppstandelse forcibly; forblindet dumb døv! Deres destinasjon er Helvete; nårsomhelst
det kjøle vi økte deres ild
[17:98] Slike er deres rettferdig gjengjeldelse siden de forkastet våre åpenbaringer. De
sa Etter vi omsette into bones fragment vi resurrected ny kreasjon?
[17:99] De ikke sette GUDEN skapte heavens jorden er able til skapt samme
kreasjonene? (Den) Han forutbestemmer dem ugjenkallelig liv spenner? Tvilerne
insisterer oppå disbelieving
[17:100] Proklamert Dersom deg possessed min Lord's skatt barmhjertighet deg
tilbakeholdt dem fryktende deg oppbruke dem! Mennesken er smålig.
[17:101] Vi understøttet Moses ni dyp mirakler - Spurt Barnene Israel! Når han gikk
dem Pharaoh si til ham jeg tenke deg Moses fortryllet
[17:102] Han sa Deg kjenner full godt som ingen manifest de tydeligvis Lord av
heavens jorden. Jeg tenke deg Pharaoh dødsdømt
[17:103] Når han forfulgte dem som han chased dem ilandbringe vi druknet ham
sammen de sided ham all av dem.
[17:104] Vi si til Barnene Israel siden Gått bor den ilandbringe Når endelig spådommen
kommer passert vi summon deg all et grupp!
[17:105] Truthfully vi sendte det ned sannheten det komme Vi ikke sendte deg
ihendehaver god nyhet også som warner.
[17:106] Quran vi frigir slowly inn ordre deg lest det people lang periode vi sendte det
ned all ved tidligere.
[17:107] Proklamert Tro inn det ikke tro inn det. De possess viten forrig scriptures når
det resitere dem de faller ned deres haker prostrating!
[17:108] De sier Glory er våre Lord Det oppfyller våre Lord's spådom.
[17:109] De faller deres haker prostrating weeping I det augments deres ærbødighet!
[17:110] Sagt Kalt Ham GUD avblåse Ham mest Gracious; hvilket som helst navn deg
bruker Ham tilhører best navn. Deg ikke utter deres Kontaktet Bønner (Salat) altfor
høylytt ikke heller secretly; brukt moderat tone!
[17:111] Proklamert Rost er GUD aldri begotten sønn ikke heller gjort Han har partner
Hans kingship ikke heller gjort Han behøver noen allierte svakhet magnify Ham uavbrutt!
.
18- Hulen (Al-Kahf)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[18:1] Rost GUD avslørte Hans servant den scripture forarbeidet det feilfri!
[18:2] Perfekt (scripture) advare av severe gjengjeldelse fra Ham levere god nyhet til
troende fører righteous liv som de fortjener storsinnet recompense
[18:3] Hvori de abide permanent.
[18:4] Til advare de sa GUD begotten sønn!
[18:5] De ikke possess viten det ikke heller gjorde deres foreldre! Hvilke blasfemi
komme ute av deres munner! Hva de utter er gross løgn.
[18:6] Deg blame deres besvarelse den narration deres disbelieving inn det; deg
bedrøves.
[18:7] Vi pryder altsammen jord inn ordre prøve dem dermed skjelnet de blant dem
funksjonerer rettmessighet!
[18:8] Inevitably vi wipe ute altsammen det forlatende det fullstendig barren
[18:9] Hvorfor eller deg tenker vi er gjøre siende deg people hulen nummrene forbandt
med dem? De er våre wondrous tegn.
[18:10] Når ungdommene absorberte ly hulen de sa Våre Lord dusj oss Deres
barmhjertighet velsigner våre affære Deres veiledning!
[18:11] Vi deretter beseglet deres ører hulen i forutbestemte nummer år.
[18:12] Deretter vi resurrected dem sett som av to partiene talt varigheten deres opphold
deri!
[18:13] Vi narrate deg deres historie truthfully. De var ungdommer tro inn deres Lord vi
økte deres veiledning!
[18:14] Vi styrket deres hjerter når de stå proklamerte Våre bare Lord er Lord av
heavens jorden! Vi aldri tilbedelse noen øvrig gud Ham. Annerledes vi værende lang
astray.
[18:15] Her er våre people sette guder Ham! Kun de forsynte noen bevis understøtter
deres stand! Hvem ondere enn man oppdikter ligger er tillagt dem GUD?
[18:16] Siden deg ønsket unnvike dem deres worshipping av frasett GUD absorbert ly
hulen! få deres Lord dusj deg Hans barmhjertighet dirigerer deg til det straks avgjørelse!
[18:17] Deg sett solen når det steg komme straks side deres hule og når det setter det
skinte dem fra venstre som de sove uthule thereof. Det er et av gud portents. Hvem som
helst GUD rettledere de truly guided man hvem som helst Han sender astray deg ikke
finne ham guiding lærer.
[18:18] Deg tenke de være våken når de var faktisk asleep Vi dreide dem til det straks
side venstre side mens deres hund strekke hans armer deres midt! Hadde deg looked dem
deg fled dem stricken terror!
[18:19] Når vi resurrected dem de spurte hverandre "Hvordan lenge hatt deg vært her?
Vi er her et døgn delvis av døgnet de svarte! Deres Lord kjenner tilfredsstillende hvordan
lenge vi stayed her så sende man av oss den penger city! Latt ham hentet renest mat kjøpt
noe i oss! Latt ham beholde lav profil tiltrekke nei oppmerksomhet!
[18:20] De oppdager deg de stein deg tvinger deg revert deres religion deretter deg aldri
etterfulgt.
[18:21] Vi forårsaket dem oppdages latt allesammen kjent gud løfte er sann fjernet all
tvil slutten verdenen! people deretter bestridde seg dem. Noe sa bygd bygd dem. Deres
Lord er tilfredsstillende knower dem! De prevailed sa Vi bygde plass tilbedelse dem.
[18:22] Noe sagte De var tre; deres hund vær fjerde stunden others sagt Fem; sjette
værende deres hund som de gjettet. Others sa Syv åttedel var deres hunden. Sagt Min
Lord er tilfredsstillende knower av deres nummer Kun ei få kjente korrekt nummeret!
Derfor gjøre ikke argumentert dem; simpelthen gått langs med dem! Deg ikke konsulterer
noen det.
[18:23] Deg ikke sagt deg gjort noe avsted
[18:24] Uten talemåte GUD villig. deg forglemme gjøre det deg straks husket deres
Lord sier Få min Lord rettleder meg god neste tid
[18:25] De stayed deres hule trehundre år øke av ni.
[18:26] Sagt GUD er tilfredsstillende knower av hvordan lenge de stayed der. Han
kjenner all hemmeligheter heavens jorden! Av Hans grace deg sett; Hans grace deg hørt!
Xxxx er inget Ham Lord Behersket Han aldri permits noen partnere delte Hans kingship!
[18:27] Deg resitert hvilke avsløres deg av deres Lord's scripture. Intet abrogate Hans
ord deg ikke finne noen øvrig kilde det!
[18:28] Deg tvunget vært de tilbedelse deres Lord døgn og natt, søkende Ham alene!
Ikke omsette deres øyne dem søkt forfengelighetene den verden! Ikke heller skal deg
adlyder man hvis hjerte vi yteet oblivious til våre beskjed; man forfølger hans egen
begjær prioriteter forvirres.
[18:29] Proklamert Det er sannheten deres Lord deretter hvem som helst viljer later ham
tro hvem som helst viljer later ham disbelieve! Vi forberede overtrederne ild som
fullstendig omringe dem. Når de skriker hjelp de være gitt flytende konsentrere syrlig
som skåldet ansiktene! Hva ussel drink! Hva ussel destiny!
[18:30] Angående de tro ført righteous liv vi aldri mislykekker recompense de
funksjonerer rettmessighet!
[18:31] De fortjener hager Eden hvori elver strømmer. De prydes deri armbånd gull
slitt bekledt av grønn silke fløyel ville hvile på komfortabel furnishings! Hva vidunderlig
belønning; hva vidunderlig bolig!
[18:32] Cite i dem eksempelen to menn vi gav man av dem to hager druer omringe av
dato håndflater plasserte øvrig crops dem!
[18:33] Både hager framla deres crops i tide storsinnet vi forårsaket elv løp dem.
[18:34] Tidligere etter høstende han boastfully sa hans venn jeg er lang fremgangsrikere
enn deg jeg befaler mest respekt people
[18:35] Når han inngikk hans hage han forurettet hans sjel siende jeg ikke tenke det
noensinne ende!
[18:36] Også jeg tenke det er det; jeg ikke tenke Timen Heretter noensinne komme
passert. Tilogmed dersom jeg returneres min Lord jeg (vært flink nok possess ei tilogmed
god et over der".
[18:37] Hans venn si til ham som han debatterte ham deg disbelieved Man hvem skapte
deg støv deretter tiny dråpe deretter perfeksjonere deg into mann?
[18:38] Angående meg GUD er min Lord jeg aldri sette noen øvrig gud min Lord
[18:39] Når deg inngikk deres hage deg sagt ‘Det er hvilke GUD gir meg (Maa Shaa
Allah)! Ingen possesses makt GUD La Quwwata Ellaa Bellaah.) '! Deg sett jeg possess
smått penger smått barn enn deg.
[18:40] Min Lord bevilget meg god enn deres hage! Han sendt voldsom storm
himmelen wipes ute deres hage forlate det fullstendig barren
[18:41] Dets vann sunket dypere deres nå
[18:42] Riktignok hans crops wiped ute han ende sorrowful lamenting hva han spent det
inn forfengelig hans eiendom legge barren Han omsider sa Jeg Ønsker jeg aldri sette min
eiendom gud min Lord
[18:43] Nei tvunget jord hjulpet ham mot GUD ikke heller var det mulig i ham mottatt
noen hjelp!
[18:44] Er bare sann Lord behersker er GUD; Han forsyner best recompense Ham er
tilfredsstillende destiny!
[18:45] Cite i dem eksempelen den liv som vanner at vi sender himmelen framlegge
plantet av jorden deretter de omsette into høy sprenges vinden! GUD ER able til gjøre all
TINGER.
[18:46] Penger barn er gledene den liv righteous arbeidene forsynt evig recompense fra
deres Lord lang god håpet!
[18:47] Døgnet komme når vi wipe fjellene deg sett jorden barren Vi summon dem alle
ikke forlate single et av dem!
[18:48] De foræres deres Lord rekke. Deg kommer oss individer nettopp som vi skapte
deg initially. Riktignok det er hva deg hevdet vilje aldri hender!
[18:49] registrere framvises deg sett skyldig fearful av dets innhold. De sagte Ve til oss.
Hvorfor den bok forlater intet liten stor uten tellende det? De funnede altsammen de
gjorde brakte bort! Deres Lord er aldri unjust mot noen.
[18:50] Vi si til engel, Falle prostrate Adam. De feller prostrate Satan. Han ble jinn han
disobeyed orderen Hans Lord Deg valgte ham hans etterkommere som lords Meg
tilogmed de er deres fiender? Hva ussel vikar!
[18:51] Jeg aldri permitted dem bevitnet kreasjonen av heavens jorden ikke heller
kreasjonen av seg! Ikke heller gjort jeg permit wicked arbeidet Min kongerike!
[18:52] Døgnet kommet når Han sier Kaller Min partnere deg hevdet er guder Meg de
avblåse på dem de ikke svare dem. Uoverkommelig barriere atskilt dem fra hver øvrig
[18:53] Skyldig viljen ser Helvete innsett de falte det! De ikke hatte flyktet therefrom
[18:54] Vi cited deri Quran every slags av eksempel mennesken er mest
diskusjonslysten vesen.
[18:55] Intet forhindret people fra troende når veiledninga kom dem søkende tilgivelsen
av deres Lord som de fordret sett samme (slags av miraklene) som forrig generasjonene
utfordret sett gjengjeldelsen i forveien!
[18:56] Vi kun sender budene bare deliverers god nyhet også som warners. De
disbelieve argumenterer falsehood beseiret sannheten de absorbere Min bevis varsel inn
forfengelig
[18:57] Hvem er ondere enn de påminnes av deres Lord's bevis deretter disregard dem
uten innseende hva de gjør! Følgelig vi plasserer skjold deres hjerter forhindret dem
forstående det (Quran) døvhet deres ører! Dermed nei substans hva deg gjøre rettleder
dem de aldri noensinne guided
[18:58] Deres Lord er Forgiver full av barmhjertighet. Han kalte dem nota i deres dåder
Han annihilate dem meget der deretter! Heller Han gir dem respitt spesifikk
forutbestemte tid deretter de aldri flyktede.
[18:59] Mange samfunn vi annihilated deres transgressions; vi utpekte spesifikk tid
deres tilintetgjørelse.
[18:60] Moses si til hans servant jeg ikke hvilt jeg når punktet hvor to elvene møte nei
substans hvordan lengtet det tar!
[18:61] Når de nådde punktet hvor de møtte de forglemte deres fisk det funderer dets
måte tilbake elven lumsk.
[18:62] Etter de passerte den punkt han si til hans servant ha frokost! Alle den reise
thoroughly oppbruker oss.
[18:63] Han sa Husket når vi satt klippen tilbake der? Jeg ikke betalte oppmerksomhet
til fisken. Var djevelen gjorde meg forglemt det det funderer dets måte tilbake elven
fremmed!
[18:64] Moses sa var plassen vi looking De sporet deres skritt tilbake.
[18:65] De fant man av våre servants vi velsignet med barmhjertighet, bestowed ham
våre egen viten.
[18:66] Moses si til ham jeg følger deg som deg undervist meg noe av vitenen
veiledninga bestowed oppå deg?
[18:67] Han sa Deg ikke stått værende meg.
[18:68] Hvordan deg står den deg ikke begrepet?
[18:69] Han sa Deg funnet meg GUD villig pasient. Jeg ikke disobey noen befaling deg
gir meg.
[18:70] Han sa deg følger meg deretter deg ikke spurt meg noe jeg velger si deg det.
[18:71] Så de gikk. Når de boarded skip han kaliber hull det. Han sa deg fødte hull det
Gjøre druknet dets people Deg begår noe forferdelig.
[18:72] Han sa jeg ikke si deg stod kunne værende meg?
[18:73] Han sa jeg er beklager. Ikke straffer meg min glemsomhet; ikke er altfor harsh
meg.
[18:74] Så de gikk. Når de møtte unge gutt han drepte ham. Han sa deg drepte slike
uskyldig person hvem ikke drepte another person? Deg begår noe horrendous.
[18:75] Han sa jeg ikke sa deg deg stå kunne værende meg?
[18:76] Han sa jeg spør deg om noe eller deretter gjøre ikke beholde meg deg! Deg ser
nok apologies meg.
[18:77] Så de gikk. Når de nådde viss samfunn de spurte people mat de vegret vert
dem! Snart de finne mur sammenbrutt han fikserte det! Han sa Deg fordret lønning den!
[18:78] Han sa Nå vi delvis selskap. Jeg forklart deg altsammen deg ikke stått.
[18:79] Angående skipet det tilhørte fattig fiskere jeg ville ytee det defekt! Xxxx var
konge komme etter dem konfiskerte every skip forcibly.
[18:80] Angående gutten hans foreldre var god troende vi så han bebyrdet dem hans
transgression vantro.
[18:81] Vi willed deres Lord vikarierer hans plass another sønn; man er bedre
rettmessighet vennlighet.
[18:82] Angående muren det tilhørte to foreldreløs gutter city. Nedenunder xxxx var
skatt tilhørte dem. Fordi deres far var righteous mann deres Lord etterlyst dem til vokse
attain full styrke deretter ekstrahert deres skatt Slike er barmhjertighet deres Lord Jeg
gjorde inget av den av min egen volition. Det er forklaringa tingene deg ikke stått!
[18:83] De spør deg Zul-Qarnain. si jeg narrate deg noe av hans historie.
[18:84] Vi bevilget ham myndighet jord forsynte ham all slags av middel!
[18:85] Deretter han forfulgte man måte
[18:86] Når han nådde lang vest han fant solen sette vast osean finne people der! Vi sa
O Zul-Qarnain deg regel som deg ønsker; den ene eller den andre straffet er vennlig til
dem!
[18:87] Han sa angående de transgress vi straffede dem; deretter når de returnerer deres
Lord Han begått dem mange gjengjeldelse.
[18:88] Angående de tro ført righteous liv de motta god belønning; vi behandlede dem
kindly
[18:89] Deretter han forfulgte another måte
[18:90] Når han nådde lang øst han fant solen stigende people hadde intet shelter dem
fra det!
[18:91] Naturligvis vi var fully aware av altsammen han finne
[18:92] Han deretter forfølge another måte
[18:93] Når han nådde dalen to palisader han fant people hvis språk var knapt forståelig.
[18:94] De sa O Zul-Qarnain Gog Magog er corruptors jorden. Vi betaler deg kunne
skapt barriere oss dem?
[18:95] Han sa Min Lord gir meg storslått bounties. Deg cooperate meg jeg bygd
demning deg dem.
[18:96] Brakt meg masser av strøket. Efter At han fylte gap to palisadene han sa Blåst.
Tidligere var rød het han sa Hjelp meg skjenket tjære det!
[18:97] Dermed de ikke klatrede det ikke heller could de fødte hull det!
[18:98] Han sa Det er barmhjertighet min Lord Når spådommen min Lord kommer
passert Han forårsaket demninga smuldret! Spådommen min Lord er sannhet.
[18:99] Ved den tid, vi latte dem invadert et another deretter hornet blåses vi summon
dem all sammen!
[18:100] Vi forærte Helvete den døgn tvilerne.
[18:101] De er man øynene altfor veiled sett Min beskjed! Ikke heller could de hører.
[18:102] De disbelieve tenke de få sette Min servants guder Meg? Vi forberede tvilerne
Helvete som evig bolig.
[18:103] si jeg sagt deg verst taperne er?
[18:104] De er man arbeidene deri liv er totalt astray de tenke de gjør god.
[18:105] slike er de man disbelieved åpenbaringene av deres Lord inn møtende Ham!
Derfor deres arbeid er inn forfengelig Døgnet Oppstandelse de ikke ha vekt
[18:106] Deres rettferdig requital er Helvete tilbake deres vantro og i mocking Min
åpenbaringer Min bud!
[18:107] Angående de tro ført righteous liv de fortjener salig Paradis deres bolig!
[18:108] Permanent de abide deri; de aldri villede noen øvrig vikar.
[18:109] Sagt oseanet var blekk ordene min Lord oseanet løpet ute ordene min Lord
løpe ute utjevner dersom vi fordobler blekket forråd
[18:110] si jeg være nei mange enn menneske deg inspireres som deres gud er et gud!
De håper møte deres Lord funksjonert rettmessighet aldri tilbedelse noen øvrig gud hans
Lord
.
19- Mary (Maryam)
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[19:1] K. H. Y ‘Ei. S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
[19:2] narration deres Lord's barmhjertighet mot Hans servant Zachariah.
[19:3] Han kalte hans Lord hemmelig avblåse
[19:4] Han sa Min Lord bones omsette skjør min kropp min hår er aflame med gray
Som jeg implore Deg min Lord jeg aldri fortviler.
[19:5] Jeg bekymrer min dependants meg, min hustru er steril. Bevilger meg Deg
arving.
[19:6] Latt ham er min arving arvinga Jacob's klan gjort ham min Lord akseptabel!
[19:7] O Zachariah vi gir deg god nyhet; gutt navn vært John (Yahya). Vi aldri skapte
noen ham foran.
[19:8] Han sa Min Lord jeg hatt sønn min hustru sterilitet min alderdom?
[19:9] Han sa Dermed sa deres Lord er lett Meg gjøre. Jeg skapte deg forut den, deg var
intet. '
[19:10] Han sa Min Lord gitt meg tegn. Han sa Deres tegn er at deg ikke snakke til
people tre fortløpende netter!
[19:11] Han komme hans familie tilfluktsstedet signaled dem Meditert Gud døgn og
natt!
[19:12] O John deg uphold scripture strongly. Vi forlente ham klokt tilogmed hans
ungdom
[19:13] Og (vi forlente ham med) vennlighet fra oss purity han var righteous.
[19:14] Han hedret hans foreldre var aldri disobedient tyrann.
[19:15] Fred er ham døgnet han være født døgnet han dør døgnet han resurrected tilbake
liv.
[19:16] Nevnt scripture Mary! Hun isolert hennes familie østlig lokalitet.
[19:17] Mens barriere bortsett henne fra dem vi sende til henne våre Ånd Han gikk
hennes inn formen menneske.
[19:18] Hun sa jeg søker ly i mest Gracious som deg vært righteous.
[19:19] Han sa jeg er budet deres Lord bevilge deg pure sønn.
[19:20] Hun sa Hvordan boks jeg har sønn når ingen mann rører meg; jeg aldri er ukysk.
[19:21] Han sa Dermed sa deres Lord ‘Det er lett i Meg. Vi yteede ham tegn people
barmhjertighet fra oss. Det er forutbestemt substans. '
[19:22] Når hun fødte ham hun isolert faraway plass.
[19:23] Fødsleren prosess kom hennes trunk håndflate tre! Hun sa (jeg er skamfull;) Jeg
Ønsker jeg var død forut det hendte fullstendig forglemt!
[19:24] infant kalte henne hennes talemåte ikke grieve Deres Lord forsyner deg stream
[19:25] Deg rister trunk av det håndflate tre det dråpe modn datoer deg!
[19:26] Spist drukket er glad! Når deg ser noen sagt ‘jeg forarbeidet vow stillhet jeg
ikke taler idag noen. '!
[19:27] Hun kom hennes familie, bære ham. De sa O Mary deg begår noe er totalt
uvente.
[19:28] O etterkommer Aaron deres far ikke var verst mann ikke heller var deres mor
ukysk!
[19:29] Hun pekte ham. De sa Hvordan vi snakk med infant krybben?
[19:30] infant eiken sa jeg er servant GUD. Han gir meg scripture fastsetter meg profet.
[19:31] Han gjorde meg velsignet hvor som helst jeg går enjoined meg iaktta Kontakten
Bønner (Salat) obligatorisk velgjørenheten (Zakat) som lenge som jeg bor!
[19:32] Jeg er hedre min mor Han ikke gjorde meg disobedient rebell.
[19:33] Fred er meg døgnet jeg være født døgnet jeg dør døgnet jeg få resurrected
[19:34] Var Jesus sønnen Mary det er sannheten den substans som de fortsetter tvile.
[19:35] Det ikke befit GUD som Han begets sønn Han forherliges. Til hatt noe gjort
Han bare si til Er det vært!
[19:36] Han også proklamerte GUD er min Lord deres Lord deg tilbedelse Ham alene!
Det er straks stien.
[19:37] Atskillige partiene bestridde seg (angående identiteten Jesus). Derfor ve til de
disbelieve syn forferdelig døgn.
[19:38] Ventet til deg hører dem sett dem når de kommer ansikt oss! Overtrederne den
døgn totalt tapes.
[19:39] advare dem døgnet samvittighetsnag når dom utstedes. De er totalt oblivious; de
ikke tro.
[19:40] Vi er de man arver jorden allesammen det; oss allesammen returneres.
[19:41] Nevnt scripture Abraham; han var helgen profet!
[19:42] Han si til hans far O min far deg tilbedelse hvilke boks intet hører ikke heller
sett ikke heller hjelp deg inn noen måte
[19:43] O min far jeg mottar viss viten som deg ikke mottok. følge meg jeg rettleder deg
straight sti!
[19:44] O min far ikke tilbedelse djevelen. Djevelen rebelled mot mest Gracious.
[19:45] O min far jeg frykter for at ikke deg incur gjengjeldelse fra mest Gracious
deretter blir allierte djevelen.
[19:46] Han sa deg forsaken min guder O Abraham? Deg stopper jeg stein deg. forlate
meg!
[19:47] Han sa Fred er deg. Jeg implore min Lord tilgitt deg; Han er Vennligst meg.
[19:48] Jeg forlatt deg gudene deg tilbedelse GUD. Jeg tilbedelse kun min Lord Av
imploring min Lord alene jeg ikke gå feil".
[19:49] Han forlot dem gudene de worshipped GUD vi bevilget ham Isaac Jacob vi
gjorde hver av dem profet.
[19:50] Vi showered dem våre barmhjertighet vi bevilget dem honorable stilling
historie.
[19:51] Nevnt scripture Moses Han helligedes han var bud profet.
[19:52] Vi kalte ham egentlig side Mount Sinai. Vi brakte ham konferert ham!
[19:53] Og vi bevilget ham våre barmhjertighet hans br Aaron profet.
[19:54] Nevnt scripture Ismail! Han var sannferdig når han gjorde løfte han var bud
profet.
[19:55] Han brukte enjoin hans familie iaktta Kontakten Bønner (Salat) obligatorisk
velgjørenheten (Zakat;) han var akseptabel til hans Lord
[19:56] Nevnt scripture Idris! Han var helgen profet.
[19:57] Vi reist ham honorable rang.
[19:58] De er noe av profetene hvem GUD velsigne De valgtes etterkommerne Adam
etterkommerne av de vi bar Noah etterkommerne av Abraham Israel fra de vi guided
uttok! Når åpenbaringene mest Gracious være resitert dem de faller prostrate weeping
[19:59] Etter dem Han vikarierte generasjoner tapte Kontakten Bønner (Salat) forfølge
deres lusts De lidte følgene.
[19:60] Kun de fortryter tro, ført righteous liv inngått Paradis minst urettferdighet!
[19:61] Hagene Eden await dem som lovet av mest Gracious de tilbedelse Ham utjevner
privatliv! Jo Hans lovet kommet passert!
[19:62] De ikke hørte noen nonsens deri; kun fred. De mottar deres forråd deri døgn og
natt.
[19:63] Slike er Paradis; vi bevilger det de våre servants er righteous.
[19:64] Vi ikke komme befalinga deres Lord Til Ham tilhørt våre forbi våre fremtidig
altsammen mellom dem! Deres Lord er aldri glemsk.
[19:65] Lord av heavens jorden altsammen dem; deg tilbedelse Ham bestemt persevere
inn worshipping Ham! Deg kjenner av noen gjøre maker Ham?
[19:66] Mennesken spørre Etter jeg dør jeg komme liv?
[19:67] Mennesken forglemt den vi gjøre skapte ham allerede han var intet?
[19:68] Av deres Lord vi jo summon dem sammen djevlene gather dem omkring
Helvete ydmyket!
[19:69] Deretter vi pick hver grupp mest ardent motstander av mest Gracious.
[19:70] Vi kjenner full godt de er fortjenstfullest av brennende deri.
[19:71] Every single et av deg se det; det er ugjenkallelig avgjørelse deres Lord
[19:72] Deretter vi redder righteous forlatt overtrederne det ydmyket!
[19:73] Hvornår våre åpenbaringer resiteres dem clearly de disbelieve si til de tror Som
av oss er fremgangsrikere? Hvilke av oss vært majoriteten?
[19:74] Mange generasjon har vi annihilated dem; de var mektigere fremgangsrikere.
[19:75] Sagt De velger gå astray mest Gracious vilje føre dem på til de ser hvilke loves
dem! - Enten gjengjeldelsen Timen. Den er når de finne ute hvem virkelig er verre avsted
svakere inn makt
[19:76] GUD augments VEILEDNINGA AV DE VELGER guided I god dådene
eternally lønnes deres Lord brakt langt bedre tilbakekomster!
[19:77] Deg noterte man forkastet våre åpenbaringene deretter sa jeg vært gitt rikdom
barn!?
[19:78] Han ser fremtiden? Han tar slike pledge fra mest Gracious?
[19:79] Riktignok vi registrerte hva han utters deretter begått ham til ever-increasing
gjengjeldelse!
[19:80] Deretter vi arver altsammen han possessed han komme oss all alene
[19:81] De tilbedelse GUD øvrig guder (de tenker) vært hjelp dem.
[19:82] På det contrary de forkastede deres idolatry vært deres fiender.
[19:83] Deg ikke ser hvordan vi unleash djevlene tvilerne gjøre stir dem opp?
[19:84] Ikke er utålmodig; vi forberede dem noe forberedelse.
[19:85] Døgnet kommet når vi summon righteous før mest Gracious i grupp.
[19:86] Vi hjord skyldig til Helvete, værende deres evig bolig.
[19:87] Ingen possess makten intercede de conform lovene av mest Gracious.
[19:88] De sa mest Gracious begotten sønn!
[19:89] Deg uttered gross blasfemi.
[19:90] heavens er om splintret jorden være om til tåre asunder fjellene er om smuldret!
[19:91] Fordi de hevder som mest Gracious begotten sønn.
[19:92] Det ikke befitting mest Gracious som Han beget sønn.
[19:93] Every single et i heavens jorden er servant av mest Gracious.
[19:94] Han encompassed dem talt dem et av et!
[19:95] All av dem komme Ham Døgnet Oppstandelse individer!
[19:96] Sikkert de tro ført righteous liv mest Gracious vilje dusj dem kjærlig!
[19:97] Vi dermed forarbeidet den (Quran) anskueliggjorde deres tunge inn ordre levert
god nyhet til righteous til advare med det motstanderne!
[19:98] Mange generasjon dem vi annihilated deg sanser kunne noen av dem høre fra
dem noen lyd
.
20- T. H. (Ta Ha)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[20:1] T. H.
[20:2] Vi ikke avslørte Quran deg forårsaket deg noen hardship!
[20:3] Kun til påmint de ærverdig!
[20:4] Åpenbaring fra Skaperen jorden høy heavens.
[20:5] Mest Gracious; Han formoder all myndighet.
[20:6] Til Ham tilhørt altsammen heavens jorden altsammen dem altsammen
begrunnelseen!
[20:7] Deg erklærer deres overbevisninger ikke) Han kjent hemmeligheten hvilke
utjevnet skjules!
[20:8] GUD XXXX IKKE ER ØVRIG GUD HAM. Til Ham tilhørt mest smukk navn!
[20:9] Deg noterer historien Moses
[20:10] Når han så ild han si til hans familie Opphold her. Jeg ser ild. Maybe jeg brakt
deg noe av det funn noe veiledning ilden.
[20:11] Når han kom det han være avblåse O Moses
[20:12] Jeg er deres Lord fjernet deres sandaler! Deg er hellig dalen Tuwaa.
[20:13] Jeg velger deg så lytte til hvilke avsløres!
[20:14] Jeg er GUD; xxxx ikke er øvrig gud Meg. Deg tilbedelse Meg alene iaktta
Kontakten Bønner (Salat) huske Meg!
[20:15] Timen (ender av verdenen) sikkert kommet; jeg beholde det nært skjult hver sjel
vært bekostet dets arbeid!
[20:16] Ikke bortledes therefrom av de ikke tro inn det! - De forfølger deres egen
meninger - For at ikke deg faller.
[20:17] Hvilke vært den inn deres straks hånd Moses
[20:18] Han sa Det er min stab. Jeg lean det hjord min får det jeg bruker det øvrig
forsetter.
[20:19] Han sa Kast det ned Moses
[20:20] Han kastet det ned hvorpå det omsette into gripende serpent.
[20:21] Han sa Pick det ikke er redd! Vi tilbakekomst det dets original stat
[20:22] Og holdt deres hånd deres vinge det komme hvit blemish another bevis!
[20:23] Vi dermed framviser deg noe av våre storslått portents.
[20:24] Gå Pharaoh han transgressed
[20:25] Han sa Min Lord kjølig min temperert!
[20:26] gjøre den substans lett meg!
[20:27] Og untie knute min tunge.
[20:28] Så de forståtte min tale.
[20:29] Og fastsetter medhjelper meg min familie.
[20:30] Min br Aaron.
[20:31] Styrket meg ham!
[20:32] Latt ham er min partner deri substans
[20:33] Den vi forherliget Deg hyppig.
[20:34] Og commemorate Deg hyppig!
[20:35] Deg er Seer av oss.
[20:36] Han sa Deres anmodning bevilges O Moses
[20:37] Vi velsigner deg igjen.
[20:38] Når vi avslørte deres mor hva vi avslørte.
[20:39] Siende ‘Kaster ham esken deretter kastet ham into elven! Elven kastet ham
bredden picked fiende av Mine fiende hans. ' jeg showered deg kjærlig Meg jeg hadde
deg gjorde Min vaktsom øye!
[20:40] Deres søster gikk dem sa ‘jeg sagt deg sykepleie m tatt god omsorg av ham. ' Vi
dermed returnere deg deres mor som hun vært glad stopper bekymre Og når deg drepte
person vi frelste deg grievous følgene; riktignok vi tested deg thoroughly. Deg stayed år
people Midyan straks deg komme inn overensstemmelse med presis plan.
[20:41] Jeg forarbeidet deg rettferdig Meg.
[20:42] Gått deres br understøtte av Min tegn ikke waver inn huskende Meg!
[20:43] Gå Pharaoh han transgressed
[20:44] Snakke til ham nicely; han tatt heed blitt ærverdig!
[20:45] De sa Våre Lord vi frykt for at ikke han angrepet oss transgress!
[20:46] Han sa ikke er redd jeg vært deg lytte iaktta
[20:47] Går ham sagt ‘Vi er to bud fra deres Lord Latt Barnene Israel gått! Deg avstått
fra persecuting dem! Vi bringer tegn deres Lord fred er lot av de heed veiledninga.
[20:48] ‘Vi inspireres gjengjeldelsen inevitably hjemsøkt de disbelieve omsette '!
[20:49] Han sa Hvem er deres Lord O Moses
[20:50] Han sa Våre Lord er Et som bevilget altsammen dets eksistens dets veiledning!
[20:51] Han sa Hva om forbi generasjonene?
[20:52] Han sa vitenen thereof er min Lord registrere Min Lord aldri errs ikke heller
gjort Han forglemmer!
[20:53] Han er Man forarbeidet jorden beboelig deg brolegge inn det veier deg. Han
sender ned himmelen vann som vi framlegger mange forskjellig slags plante
[20:54] Spist raise deres livestock! De er sufficient bevis de possess intelligens.
[20:55] Fra det vi skapte deg det vi tilbakekomst deg fra det vi brakt deg ute igjen!
[20:56] Vi framviste ham alle våre bevis han disbelieved vegret!
[20:57] Han sa deg kom her absorbere oss våre ilandbringe deres magi O Moses
[20:58] Vi sikkert framviste deg lignende magi. Derfor satt fastsettelse den intet vi ikke
heller deg krenket; nøytral plass!
[20:59] Han sa Deres fastsette tid vært døgnet festligheter. all møte formiddagen!
[20:60] Pharaoh summoned hans tvinge deretter kom!
[20:61] Moses si til dem Ve til deg. Deg oppdikter løgner utkjempede GUD gjøre
dermed incur Hans gjengjeldelse? slike fabricators sikkert mislykekte.
[20:62] De bestridde seg som de konfererte privat.
[20:63] De sa De to er nei mange enn tryllekunstnere ønsker absorbere deg deres
ilandbringe deres magi til ødelegge deres ideell måte av liv.
[20:64] overensstemme oppå et scheme ansikt dem som forent front! Vinneren idag hatt
øvre hånden.
[20:65] De sa O Moses den ene eller den andre deg kaster vi værende et kastet!
[20:66] Han sa Deg kaster. Hvorpå deres rep pinne fremstod ham deres magi som de
flyttet!
[20:67] Moses harbored noe fryktet!
[20:68] Vi sa ikke Hatt fryktet! Deg prevail
[20:69] Kastet hva deg holder inn deres straks rakt det slukt hva de oppdiktet! Hva de
oppdiktet er nei mange enn scheming tryllekunstner. Tryllekunstner arbeidet ikke
etterfulgt.
[20:70] Tryllekunstnerne falle prostrate talemåte Vi tro inn Lord av Aaron Moses
[20:71] Han sa Gjøre deg tro inn ham min tillatelse? Han vært deres sjef man underviste
deg magi Jeg sikkert sever deres hender føtter alternate sider. Jeg korsfestet deg
håndflaten trunks Deg gjort det finne ute som av oss inflict verst gjengjeldelsen som
outlasts hvem!
[20:72] De sa Vi ikke foretrukkede deg klar bevis den kom oss og Man skapte oss!
Derfor utstedt hva som helst dom deg ønsker utstede! Deg kun regel deri lowly liv.
[20:73] Vi har tro inn våre Lord at Han tilgitt oss våre synder magien som deg tvang oss
oppført! GUD ER LANG BEDRE Everlasting
[20:74] Noen kommer hans Lord skyldig vilje incur Helvete hvori han aldri dør ikke
heller opphold alive.
[20:75] Angående de kommer Ham troende førte righteous liv de attain høyt ranger.
[20:76] Hagene Eden beneath som elver strømmer værende deres bolig permanent. Slike
er belønninga de purify.
[20:77] Vi inspirerte Moses Fører Min servants ute streik dem tørr vei havet. Deg ikke
fryktet deg fakkes ikke heller skal deg bekymrer.
[20:78] Pharaoh forfølge dem med hans tropp hav overvelde dem som det være
destinerte overveldet dem!
[20:79] Dermed Pharaoh villedet hans people han ikke rettleder dem.
[20:80] O Barn Israel vi leverte deg deres fiende summoned deg Mount Sinai vi sendte
ned til deg manna vaktler!
[20:81] Spiser god tingene vi forsørge i deg ikke transgress for at ikke deg incur Min
vrede. Hvem som helst incurs Min vrede faller!
[20:82] Jeg sikkert Tilgir de fortryte, tror forsprang righteous liv bestemt forblitt guided
[20:83] Hvorfor deg farte bort deres people O Moses
[20:84] Han sa De er lukket meg! Jeg farer Deg min Lord at Deg behages!
[20:85] Han sa Vi legger deres people prøven deg forlot Samarian villedet dem!
[20:86] Moses returnerte hans people vred skuffe talemåte O min people deres Lord
ikke lovet deg god løfte? Deg ikke ventet? Deg vil gjøre incur vrede fra deres Lord Den
hvorfor deg er pengelens deres avtale meg?
[20:87] De sa Vi ikke brakk våre avtale deg på forsett. Vi ladet ned jewelry avgjort
kastet våre loads i! Det er hvilke Samarian suggested
[20:88] Han framla dem sculpted kalv hel kalv lyd! De sa Det er deres gud guden Moses
Dermed han forglemte.
[20:89] De ikke sette det intet svarte dem ikke heller possessed noen makt harm dem
gavnet dem?
[20:90] Aaron sa dem O min people det er prøve deg. Deres bare Lord er mest Gracious
så fulgt meg adlyde min befalinger!
[20:91] De sa Vi fortsatte tilbedelse det Moses komme
[20:92] Moses sa O Aaron hvilke er det forhindret deg når deg så dem gått astray!
[20:93] Fra følgende min ordre? Deg rebelled meg?
[20:94] Han sa O sønn min mor gjøre ikke trekker meg min skjegg min hode. Jeg var
redd den deg sagt ‘Deg dele Barnene Israel disobeyed min ordre. '!
[20:95] Han sa hva er det i vejen deg O Samarian?
[20:96] Han sa jeg så hva de ikke sette. Jeg grabbed fistful (av støv) plassen hvor budet
stod anvendt det blandet gyllen kalven). Det er hva min forstand inspirere meg gjort!
[20:97] Han sa Deretter gått deres liv gjøre ikke tilogmed kommet lukket! Deg har
fastsette tid deres endelig dom) deg aldri omgått. Look deres gud deg brukte tilbedelse vi
brente det kaster det into havet til opphold ned der permanent.
[20:98] Deres bare gud er GUD; Et beside hvem xxxx ikke er øvrig gud. Hans viten
encompasses all tinger.
[20:99] Vi dermed narrate deg noe nyhet fra forbi generasjonene. Vi avslører deg
beskjed fra oss.
[20:100] De disregard det født load (av synder) Døgnet Oppstandelse.
[20:101] Eternally de abide deri; hva ussel load Døgnet Oppstandelse!
[20:102] Den er døgnet når hornet blåses vi summon skyldig den døgn blå.
[20:103] Hviskende seg de sagte Deg stayed et liv) nei mange enn ti døgn!
[20:104] Vi er fully aware av deres utterances. Mest nøyaktig blant dem sagt Deg stayed
nei mange enn døgn!
[20:105] De spør deg fjellene. Sagt Min Lord wipe dem ute!
[20:106] Han forlatt dem slik barren flat ilandbrakt!
[20:107] "Ikke tilogmed slightest bakken ville deg ser deri ikke heller dyppe
[20:108] Den døgn allesammen følge besøkende slightest avvikelsen. all lyder hysjes
foran mest Gracious; deg hørt intet hviskinger.
[20:109] Den døgn intercession værende ubrukelig unntatt de permitted av mest
Gracious hvis utterances conform Hans ville.
[20:110] Han kjenner deres forbi deres fremtidig stund inget encompasses Hans viten.
[20:111] Alle ansikt forebringe Bo Evig de som bebyrdes deres transgressions
mislykekte!
[20:112] Angående de funksjonerte rettmessighet mens troende de ikke hatte fryktet av
urettferdighet motgang!
[20:113] Vi dermed avslørte det Arabic Quran vi cited inn det all slags av spådommer
de frelses det forårsaket dem absorbere heed
[20:114] Exalted er GUD bare sann Konge! Ikke farer uttering Quran det avsløres deg
sagt Min Lord forøkelse min viten!
[20:115] Vi tested Adam inn det forbi han forglemte vi finne ham ubesluttsom.
[20:116] Erindret at vi si til engel, Falle prostrate Adam. De falt prostrate Satan; han
vegret!
[20:117] Vi deretter sa O Adam det er fiende av deg deres hustru. Ikke latt ham evict
deg Paradis for at ikke deg blir ussel!
[20:118] Deg garanteres aldri hunger deri ikke heller gått unsheltered!
[20:119] Ikke Heller ville deg tørst deri ikke heller lider noen varme.
[20:120] Djevelen hvisket ham siende O Adam later meg framvist deg treet evighet
unending kingship!
[20:121] De spiste fra det, hvorpå deres kropper ble synlig til dem de forsøkte bedekekt
bladene Paradis! Adam dermed disobeyed hans Lord falle
[20:122] Deretter hans Lord valgte ham innløste ham guided ham!
[20:123] Han sa Gå ned therefrom all av dere! Deg er fiender av et en annen. Når
veiledning kommer deg Meg noen følger Min veiledning ikke gått astray ikke heller lidt
noen elendighet!
[20:124] Angående et som disregards Min beskjed han hatt amiserable liv vi resurrect
ham Døgnet Oppstandelse blind!
[20:125] Han sier Min Lord gjort det deg summon meg forblindet når jeg gjøre anvendt
værende seer?
[20:126] Han sagt deg forglemte våre åpenbaringer når de kom deg deg straks
forglemmes.
[20:127] Vi dermed requite de transgress vegret tro inn åpenbaringene deres Lord
Gjengjeldelsen Heretter er langt verre everlasting
[20:128] Det gjøre noensinne forefaller dem hvordan mange forrig generasjoner vi
annihilated De straks går hjemmene av de før dem. De være underskriver de possess
intelligens.
[20:129] Dersom ikke var deres Lord's forutbestemme plan de dømmes straks.
[20:130] Derfor er tålmodig inn det ansikt av deres utterances rose forherliget deres
Lord forut soloppgang forut solnedgang! Under natta forherliget Ham også som både
ender av døgnet deg vært glad!
[20:131] Ikke covet hva vi bestowed noen øvrig people slike er midlertidig ornamenter
den liv whereby vi legger dem prøven. Hva deres Lord forsørge i deg er lang bedre
everlasting
[20:132] Deg enjoin deres familie iaktta kontakten bønner (Salat) bestemt persevere inn
gjøre så. Vi ikke spørre deg noen forråd; vi er de man forsørge i deg. ultimate triumfen
tilhører de righteous.
[20:133] De sa han kun framvist oss mirakel fra hans Lord de ikke mottok sufficient
mirakler forrig beskjedene?
[20:134] Hadde vi annihilated dem det de sagte Våre Lord hadde Deg sendte bud oss vi
følge Deres åpenbaringer unnvekede den skam ydmykelse!
[20:135] Sagt All av oss venter ventet; deg ville sikkert finne ute som vært korrekt stien
som truly guided
.
21- Profetene (Al-Anbya)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[21:1] Hurtig nærme er reckoning people de er oblivious averse.
[21:2] Når bevis komme til dem fra deres Lord er ny de lytte til det heedlessly.
[21:3] Deres forstand er heedless. Overtrederne konfererer secretly Vært han ikke
rettferdig menneske deg? Deg akseptere magien foræres deg?
[21:4] Han sa Min Lord kjenner every tanke heaven jorden. Han er Hearer Allvitende
[21:5] De utjevner sa Hallusinasjoner Han forarbeidet det Han er dikter! Latt ham
framvist oss mirakel slik de av forrig budene!
[21:6] Vi aldri annihilated tro samfunn inn det forbi Er de people troende?
[21:7] Vi ikke sendte deg menn vi inspirerte. Spurt de kjenner scripture deg ikke
kjenner!
[21:8] Vi ikke gav dem kropper spise ikke heller var de udødelig.
[21:9] Vi oppfylte våre løfte dem; vi frelste dem sammen hvem som helst vi willed
annihilated overtrederne.
[21:10] Vi sender deg scripture inneholde deres beskjed. Deg ikke forstår?
[21:11] Mange samfunn vi avsluttet deres transgression vi vikarierte øvrig people deres
plass!
[21:12] Når våre requital kom passert de startet løp
[21:13] Ikke løp komme deres luksuser deres herskapshus deg holdes accountable!
[21:14] De sa Ve til oss. Vi var virkelig wicked.
[21:15] Den fortsette værende deres proklamasjon til vi fullstendig wiped dem ute.
[21:16] Vi ikke skapte heavens jorden altsammen dem simpelthen amusement.
[21:17] Vi behøvde amusement vi initiated det noen av det er hva vi ville gjøre.
[21:18] Heller er våre plan understøtte sannheten falsehood inn ordre beseiret det! Ve til
deg i utterances deg utter
[21:19] Ham tilhørt allesammen heavens jorden de ved Ham er aldri altfor arrogant
tilbedelse Ham ikke heller gjort de noensinne waver
[21:20] De forherliger natt døgn uten noensinne trettende!
[21:21] De finner guder jord skapt?
[21:22] Dersom xxxx var dem (heavens jorden) øvrig guder GUD xxxx vært kaos.
Glory er GUD; Lord absolutt myndighet Han er høy deres hevde
[21:23] Han er aldri værende spørre om noe Han mens all others questioned
[21:24] De finner øvrig guder Ham? Sagt Framvist meg deres bevis Det er beskjeden
min generasjon consummating all forrig beskjeder. Riktignok fleste av dem ikke
gjenkjenne sannheten; det er de er så fiendtlig!
[21:25] Vi ikke sendte noen bud deg inspirasjonen Xxxx ikke er gud unntatt Meg deg
tilbedelse Meg alene!
[21:26] Hittil de sa mest Gracious begotten sønn! Glory er Ham. all (bud) er (Hans)
hedre servants.
[21:27] De aldri snakker på deres egen, de strictly følger Hans befalinger.
[21:28] Han kjenner deres fremtidig deres fortid. De ikke gå i forbønn unntatt de
allerede aksepterte Ham og de bekymres deres egen forbindelsesrør.
[21:29] noen av dem hevdet værende gud Ham vi requite ham Helvete; vi dermed
requite de wicked!
[21:30] unbelievers ikke innser den heaven jorden anvendt værende et solid masse som
vi eksploderte eksistens? Fra vannet vi gjorde all bo tinger! De trodde?
[21:31] Vi plasserte jord stabilisatorer for at ikke det tumler dem vi plasserte straight
veier deri som de guided
[21:32] Vi yteet himmelen bevokte loft. Hittil de er totalt oblivious til all portents deri.
[21:33] Og Han er Man skapte natta døgnet solen månen; hver flytende i dets egen
omløpsbane.
[21:34] Vi aldri forordne udødelighet noen før deg; deg dødd er de udødelig?
[21:35] Every person smakt død etter vi legger deg prøven gjennom motgang prosperity
deretter til oss deg omsider returnerer.
[21:36] Når de disbelieve ha det bra de latterliggjørelse deg Er det man utfordrer deres
guder Imidlertid de forblir totalt heedless av beskjeden fra mest Gracious.
[21:37] Mennesken er utålmodig natur. Jeg inevitably framvist deg Min tegn; ikke er
slike skynde
[21:38] De utfordrer Hvor den (gjengjeldelse deg er er sannferdig?
[21:39] Kun de disbelieve envision når de forsøker ward ilden - avsted deres ansikter
deres bakke Ingen hjulpet dem deretter.
[21:40] Riktignok det kommet dem bratt de utterly stunned De kunne intet unnviker det
ikke heller boks de mottar noen respitt.
[21:41] Bud deg ridiculed følgelig de ridiculed dem incurred gjengjeldelsen i deres
ridiculing!
[21:42] Sagt Hvem beskyttet deg fra mest Gracious natta døgnet? Riktignok de er totalt
oblivious til beskjeden deres Lord
[21:43] De guder gjøre ha beskyttet dem fra oss? De ikke utjevnede hjelp. Ikke heller
kunne de ledsager man en annen når de summoned ansikt oss!
[21:44] Vi har forsørge i de people deres forfedre opp alderdom! De ikke ser every døgn
jord bringer dem closer slutten? De omvendt den prosess?
[21:45] si jeg advarer deg inn overensstemmelse med guddommelig inspirasjon. døv
ikke hørt avblåse når de advares!
[21:46] Når utsnitt deres Lord's gjengjeldelse hjemsøker dem de hurtig sier Vi var
riktignok wicked.
[21:47] Vi fastslåtte skalaene av rettferdighet Døgnet Oppstandelse. Ingen sjel lidt minst
urettferdigheten. Tilogmed ekvivalent av sennep sæd vilje er accounted i! Vi er mest
effektiv reckoners.
[21:48] Vi gav Moses Aaron Statuttet Bok sjømerke påminnelse i de righteous!
[21:49] Man ærbødighet deres Lord tilogmed når alene i deres privatliv de bekymrer
Timen.
[21:50] Den altfor er velsigne påminnelse som vi sendte ned Deg fornekter det?
[21:51] Forut den, vi bevilget Abraham hans veiledning forstå vi var fully aware av
ham.
[21:52] Han si til hans far hans people Hvilke være de statuer til som deg helliger?
[21:53] De sa Vi fant våre foreldre worshipping dem.
[21:54] Han sa Riktignok deg deres foreldre går totalt astray.
[21:55] De sa deg si oss sannheten deg spiller?
[21:56] Han sa Deres bare Lord er Lord av heavens jorden skapte dem. Det er
vitnesbyrdet til som jeg føder bevitnet!
[21:57] Jeg sverger GUD jeg ha plan avtale med deres statuer deg forlatt!
[21:58] Han brakk dem into stykke unntatt stor man som de henviste det.
[21:59] De sa Hvem Som Helst gjorde det våre guder er virkelig overtreder.
[21:60] De sa Vi hørte ungdom truer dem; han være avblåse Abraham.
[21:61] De sa Brakt ham øynene all people de fødte bevitner!
[21:62] De sa deg gjorde det våre guder O Abraham?
[21:63] Han sa er stor man gjøre det. Gått spurt dem dersom de snakkede!
[21:64] De absorbere bakover si til Riktignok deg er de man transgressing!
[21:65] De reverted deres eldst idéer Deg kjenner full godt som de ikke snakkede.
[21:66] Han sa deg deretter tilbedelse GUD Gjøre hvilke ikke possesses makt gavnet
deg harm deg?
[21:67] Deg incurred skam worshipping idoler GUD! Deg ikke forstår?
[21:68] De sa Brent ham understøttet deres guder det er hva deg besluttet gjort!
[21:69] Vi sa O fyrt er kjølig pengeskap i Abraham!
[21:70] Dermed de schemed ham vi gjorde dem taperne!
[21:71] Vi frelste ham vi frelste Lot ilandbringe vi velsignet all people
[21:72] Vi bevilget ham Isaac Jacob gave vi gjorde dem både righteous!
[21:73] Vi gjorde dem imams guided inn overensstemmelse med våre commandments
vi underviste dem hvordan funksjonert rettmessighet hvordan iaktta Kontakten Bønner
(Salat) obligatorisk velgjørenheten (Zakat)! Til oss de helligedes worshipers.
[21:74] Angående Lot vi bevilget ham visdom viten vi frelste ham fra samfunnet den
øve vederstyggeligheter; de var wicked ond people
[21:75] Vi tilstod ham våre barmhjertighet han var righteous.
[21:76] forut den, Noah avblåse vi svarte ham. Vi frelste ham hans familie storslått
katastrofen.
[21:77] Vi understøttet ham people forkastet våre åpenbaringer. De var ond people vi
druknet dem alle.
[21:78] David Solomon når de tidligere ruled betrakter noen crop som ødelas another's
får vi bevitnet deres dom!
[21:79] Vi bevilget Solomon korrekt oppfatninga vi forlente både av dem klokt viten. Vi
begikk fjellene tjene David forherligende (Gud) også som fuglene! Det er hva vi gjorde.
[21:80] Vi underviste ham ferdigheten gjørende skjold beskyttet deg inn krig! Er deg
deretter thankful?
[21:81] Solomon vi begikk vinden gusting blåsende hans disposisjon. Han dirigert det
som han ønsket hva som helst ilandbringe han valgte vi velsignet slike ilandbringer ham.
Vi er fully aware av all tinger.
[21:82] Av djevlene xxxx var de dykkede ham høstet havet) gjøre hva som helst han
befalte dem gjort! Vi begikk dem inn hans tjeneste
[21:83] Arbeid implored hans Lord Motgang befallen meg av all barmhjertig man Deg
er mest Barmhjertig!
[21:84] Vi svarte ham beroliget hans motgang restituere hans familie i ham utjevner
twice som mye. Den var barmhjertighet oss påminnelse worshipers.
[21:85] Også Ismail Idris Zal-Kifl; alle var steadfast pasient.
[21:86] Vi tilstod dem våre barmhjertighet de var righteous.
[21:87] Zan-Noon (Jonah et med ‘N' i hans navn) forlatt hans misjon i protesterer
tenkning vi ikke kontrollere ham. Han ende imploring mørken stor fisk buken Xxxx ikke
er gud Deg. Deg forherliges. Jeg begår gross synd.
[21:88] Vi svarte ham frelste ham fra krisen; vi dermed frelser troende!
[21:89] Zachariah implored hans Lord Min Lord gjøre ikke beholde meg arving Deg er
god inheritor!
[21:90] Vi svarte ham bevilget ham John; vi fikserte hans hustru ham! De brukes
framskyndet funksjonert rettmessighet implored oss situasjoner av glede også som
frykter! Til oss de var ærverdig.
[21:91] Angående et som opprettholdt hennes møydommen vi blåste henne våre ånd
dermed vi gjorde henne hennes sønn portent det hel verden!
[21:92] Deres congregation er et congregation jeg alene være deres Lord deg tilbedelse
Meg alene!
[21:93] De delte bestridende religioner. All av dem komme oss dom).
[21:94] Angående de funksjonerer rettmessighet mens troende deres funksjonert ikke
gått avfall vi registrerer det!
[21:95] Det forbys noen samfunn vi annihilated tilbakekomst
[21:96] Ikke Gog Magog gjenopptrådt ville de deretter returnerer! - De kommede every
retning.
[21:97] Vært når uunngåelig spådommen kommet passerer tvilerne stirrede inn redsel
Ve til oss vi er oblivious! Riktignok vi er wicked.
[21:98] Deg idolene deg tilbedelse frasett om gud vil er brensel Helvete; det er deres
uunngåelig destiny.
[21:99] De var guder de ikke ende Helvete. Alle dets beboere abide det permanent.
[21:100] De sukkede stønnet deri de ikke hatte adgang til noen nyhet!
[21:101] Angående de fortjenet våre storslått belønninger de beskyttes fra det.
[21:102] De ikke hørte dets hvese De nytte bolig hvor de fåtte altsammen de begjærer
permanent.
[21:103] Storslått redselen ikke bekymret dem englene mottatt dem joyfully Det er deres
døgn loves deg!
[21:104] Den døgn vi falsede heaven false bok. Nettopp som vi initiated første kreasjon
vi gjentatte det. Det er våre løfte; vi jo bære det.
[21:105] Vi forordner Salmene altfor som øvrig scriptures at jorden arves Min righteous
worshipers.
[21:106] Det er proklamasjon people er worshipers.
[21:107] Vi sender deg barmhjertighet oss det hel verden.
[21:108] Proklamert jeg gis guddommelig inspirasjon deres gud er et gud! Deg deretter
forebrakt?
[21:109] De omsette deretter sagt jeg advarer deg tilstrekkelig jeg ikke har idé hvordan
snart sen (gjengjeldelsen) kommet deg!
[21:110] Han er fully aware av deres offentlig utterances Han er fully aware av
altsammen deg gjemt!
[21:111] Alle jeg kjenner den verden er prøve deg midlertidig nytelse.
[21:112] Sagt Min Lord Deres dom er absolutt rettferdigheten! Våre Lord er mest
Gracious; kun Hans hjelp søkes inn det ansikt av deres hevde
.
22- Pilgrimige (Al-Hajj)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[22:1] O people deg ærbødighet dere Lord ryste av Timen er noe horrendous!
[22:2] Døgnet deg bevitner det tilogmed sykepleie mor vilje henslenge hennes infant
gravid kvinne abortert hennes foster. Deg sett people forbløffende som de beruses
tilogmed de ikke beruses. Det er gud gjengjeldelse er så awesome.
[22:3] Blant det people xxxx er de argumentere GUD viten følger every opprørsk djevel.
[22:4] Det forordnes noen allierte ham han villedet ham rettleder ham kvalen Helvete!
[22:5] O people dersom deg har noen tvil oppstandelse huske som) vi skapte deg støv
deretter tiny dråpe omsette into henge (foster) deretter det blir foster gis liv deemed
livløs! Vi dermed klarlegger tinger deg. Vi avvikler livmorene hva som helst vi ville i
forutbestemte periode! Vi deretter bringer deg ute infants deretter deg når modenhet.
Mens noe av du dør unge others levende til verst alderen kun til finne ute som nei mange
viten attained viss grense! Også deg look ilandbringe er død deretter som snart som vi
dusj det vannet det vibrerer liv vokser all slags av smukk plante
[22:6] Den bevist at GUD er Sannheten som Han gjenoppliver død som Han er
Omnipotent
[22:7] Og som Timen kommer nei tvil det og at GUD resurrects de er gravene.
[22:8] Blant det people xxxx er man som argumentere GUD viten veiledning
opplysende scripture.
[22:9] Arrogant han strever bortledet people stien GUD! Han dermed incurs ydmykelse
deri liv vi begår ham Døgnet Oppstandelse kvalen av brennende!
[22:10] Det er hva deres hender sender forut deg. GUD ER ALDRI unjust MOT people
[22:11] Blant det people xxxx er man tilbedelse GUDEN conditionally. Tinger går hans
måte han er innhold noe motgang befalls ham han gjør about-face Dermed han taper
både den liv Heretter Slike er virkelig tapet.
[22:12] Han avguder GUD hvilke ikke possesses makt harm ham gavnet ham; slike er
virkelig forville
[22:13] Han avguder hva være mange apt harm ham enn gavnet ham! Hva ussel lord
Hva ussel ledsager!
[22:14] GUD TILSTÅR DE tro FØRT righteous LIV into HAGER FORBANDT
streams Altsammen er inn overensstemmelse med om gud vil.
[22:15] Noen tenke at GUD ikke understøttet ham deri liv Heretter later ham dreier
fullstendig (hans skaper heaven sever (hans avhengighet på noen annen! Han deretter sett
den plan eliminerer noe den bothers ham.
[22:16] Vi dermed avslører klar åpenbaringer her deretter GUD rettleder hvem som
helst viljer guided
[22:17] De tror de er Jewish omdanne, Christians Zoroastrians idolet worshipers GUD
er Man dømt dem Døgnet Oppstandelse. GUD BEVITNER all TINGER.
[22:18] Deg ikke innser at GUD prostrates allesammen heavens jorden solen månen
stjernene fjellene trærne dyrene mange people Mange others blant det people begås doom
Hvem som helst GUD skam inget hedret ham. Altsammen er inn overensstemmelse med
om gud vil.
[22:19] Her er to partier feuding betrakter deres Lord Angående de disbelieve de hatte
klærer av fyrt tailored i dem! Hellish flytende vilje skjenkes deres hoder!
[22:20] Det forårsaket deres innsider smeltede også som deres huder.
[22:21] De confined jern pots
[22:22] Nårsomhelst de forsøker utgang slike elendighet de tvinges tilbake inn Smaker
kvalen av brennende!
[22:23] OM GUD VIL TILSTÅTT DE tro FØRT righteous LIV into HAGER
FORBANDT streams De prydes deri armbånd gull perler deres klesplagg deri værende
silke.
[22:24] De guided god ordene; de guided stien av mest Roste.
[22:25] Sikkert de disbelieve repulse others stien GUD fra Hellig Masjid vi utpekte all
people - Vært de natives visitors! - Søkt forurenset det korrumperer det vi hjemsøkte dem
smertefull gjengjeldelse!
[22:26] Vi fastsatte Abraham fastslått Templet Deg ikke avgudet noen øvrig gud Meg
purify Min tempel de besøker det de bor det de bue prostrate
[22:27] Og proklamerer people iaktta Hajj pilegrimsferd De kommede deg gående
ridende atskillige utmatte (middel transport)! De kommede langest lokalitetene.
[22:28] De søkte kommersiell goder de commemorate gud navn spesifisere døgnene i
forsynende dem livestock! Spist therefrom foret mismodig fattig
[22:29] De fullendede deres forpliktelser oppfyller deres vows besøk ancient templet.
[22:30] De ærbødighet rites forordne GUD fortjener god belønning deres Lord all
livestock forarbeidet lawful deres mat unntatt de især prohibited deg. Deg unnveket
vederstyggeligheten idol tilbedelse, unnveket føde falsk vitne!
[22:31] Deg opprettholdt deres andakt absolutt GUD alene. Noen sette noen idol GUD
være et hvem falt himmelen deretter få snatched gribber sprenge vinden dyp ravine!
[22:32] Riktignok de ærbødighet rites forordne GUD demonstrerer rettmessigheten
deres hjerter.
[22:33] (livestock) forsyner deg mange goder i ei periode, forut donated ancient templet.
[22:34] hver congregation vi forordner rites whereby de commemorate navnet GUD i
forsynende dem livestock! Deres gud er et og det samme gud; deg skulle alle forebringer
Ham. Gitt god nyhet til de lydig!
[22:35] De er man hjertene skjelver oppå nevnende GUD de bestemt persevere motgang
de iaktta Kontakten Bønner (Salat) fra våre forråd til dem de gir velgjørenhet!
[22:36] dyr offerings er rites forordne GUD din egen god Deg nevnt gud navn dem
mens de står inn linje. Tidligere de tilbys sacrifice deg spist therefrom foret fattig
nødlidende Det hvorfor vi subdued dem deg som deg framvist deres påskjønnelse!
[22:37] Intet deres kjøtt ikke heller deres blod når GUD. Hvilke nå Ham er deres
rettmessighet. Han subdued dem deg deg framvist dere påskjønnelse forherlige GUD i
guiding deg. Gitt god nyhet til de charitable!
[22:38] GUD FORSVARER DE TROR. GUD IKKE ELSKER noen betrayer
unappreciative.
[22:39] Tillatelse bevilges de være persecuted siden urettferdighet befallen dem GUD
vært jo able til understøttelse dem!
[22:40] De evicted deres hjem unjustly i nei grunn frasett siende Våre Lord er GUD. det
ikke var gud understøtte av noe people others monasteries kirker synagogues masjids! -
Hvor navnet GUD commemorated hyppig - Ødelegges! Absolutt GUD understøtter de
understøtter Ham. GUD ER MEKTIG Allmektig
[22:41] De er de vi fastsatte dem herskere jord de fastslå Kontakten Bønner (Salat)
obligatorisk velgjørenheten (Zakat) forfektet rettmessighet forbyr ond! GUD ER ultimate
HERSKEREN.
[22:42] Dersom de forkaster deg people Noah ‘Aad Thamoud også disbelieved dem.
[22:43] Også people Abraham people Lot.
[22:44] dwellers Midyan. Moses også forkastedes. Jeg førte alle de people deretter jeg
kalte dem nota hvordan devastating var Min requital!
[22:45] Mange samfunn vi annihilated deres wickedness. De ende ruiner stilled brønn
storslått tom herskapshus!
[22:46] De ikke streifer jorden deretter brukt deres forstand gjøre forstå brukt deres ører
hørte? Riktignok virkelig forblindelseen ikke er forblindelseen øynene forblindelseen
hjertene chests.
[22:47] De utfordrer deg brakt gjengjeldelse GUD aldri mislykekt oppfylle Hans
spådom! Døgn deres Lord være tusen av deres år.
[22:48] Mange samfunn inn det forbi begå ond jeg førte dem på en stund deretter jeg
straffet dem. Til Meg er ultimate destiny.
[22:49] si O people jeg er sende til deg som dyp warner!
[22:50] De tro ført righteous liv fortjener tilgivelse storsinnet recompense
[22:51] Angående de strever utfordret våre åpenbaringer de incur Helvete!
[22:52] Vi ikke sendte deg noen bud ikke heller profet hatt djevelen interfere hans
ønsker! GUD DERETTER nullifies HVILKE DJEVELEN GJØR. GUD
PERFEKSJONERER HANS ÅPENBARINGER. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[22:53] Han dermed sette djevel scheme prøve de havn tviler deres hjerte de hjerter
forherdes. wicked måtte forblir opposisjonen.
[22:54] De velsignes viten gjenkjente sannheten deres Lord deretter tro inn det deres
hjerte hurtig akseptere det! Fleste assuredly GUD rettleder troende straks stien.
[22:55] Angående de disbelieve de fortsatte havn tvil Timen kommer dem bratt
gjengjeldelsen forferdelig døgn kommer dem.
[22:56] all suverenitet som døgn tilhører GUD Han dømme dem. Angående de tro ført
righteous liv de fortjener hagene fryd!
[22:57] Mens de disbelieved forkaste våre åpenbaringer incurred shameful
gjengjeldelse.
[22:58] De emigrerer GUD deretter får drepte dødd om gud vil sikkert dusj dem god
forråd! GUD ER JO TILFREDSSTILLENDE FAMILIEFORSØRGEREN.
[22:59] Fleste assuredly Han tilstå dem admittance behaget dem. GUD ER
ALLVITENDE Clement
[22:60] Det forordnes et hevner urettferdighet inflicted ham equitably deretter han
persecuted det om gud vil sikkert understøttet ham! GUD ER Pardoner TILGIVENDE!
[22:61] Er faktum GUD merges natta døgnet merges døgnet natta og at GUD er Hearer
Seer.
[22:62] Er faktum GUD værende Sannheten stunden sette noen idoler Ham utgjort
falsehood og at GUD er mest Høyt Supreme
[22:63] Deg ikke ser GUD sender himmelen vann gjøre som dreier ilandbringe grønn?
GUD ER SUBLIM Cognizant
[22:64] Til Ham tilhørt altsammen heavens altsammen på jord! Absolutt GUD er mest
Rikfolk Praiseworthy.
[22:65] Deg ikke ser GUD begår inn gjøre deres tjeneste altsammen jord? Skipene løper
oseanet Hans befaling. Han forhindrer heavenly kropper styrtende jorden inn
overensstemmelse med Hans befaling. GUD ER VENNLIGST MOT people
BARMHJERTIGST.
[22:66] Han er Et som bevilget deg livet deretter Han legger deg død deretter Han
bringer deg tilbake liv! Sikkert mennesken er unappreciative.
[22:67] I hver congregation vi forordner sett rites de uphold. Derfor de ikke bestridde
deg. Deg fortsatt invitere allesammen deres Lord Fleste assuredly deg er straks stien.
[22:68] De argumentere deg deretter si GUD er fully aware av altsammen deg gjort!
[22:69] OM GUD VIL DØMT BLANT DEG DØGNET OPPSTANDELSE ALLE
DERES TVISTER!
[22:70] Deg ikke innser den GUD kjenne altsammen i heavens altsammen på jord? Alle
det registreres registrere Det er lett GUD gjøre.
[22:71] De avguder GUD idoler hvori Han ikke plasserte makt de kjenner intet dem!
Overtrederne ikke har hjelper.
[22:72] Når våre åpenbaringer resiteres dem clearly deg gjenkjenner wickedness
ansiktene av de disbelieve. De nesten angriper de resitere våre åpenbaringer dem. si jeg
underrettet deg av noe mest dårlig Helvete loves GUD de disbelieve; hva ussel destiny.
[22:73] O people her er lignelse deg ponder omhyggelig idolene deg sette GUD aldri
skapt fly tilogmed de banded sammen gjøre så! Furthermore dersom fly stjele noe fra
dem de ikke gjenvunnede det; svak er forfølgeren de forfølge
[22:74] De ikke verdi GUD som Han valued GUD ER MEST MEKTIG Allmektig
[22:75] GUD VELGER FRA ENGLENE BUD OGSÅ SOM FRA people GUD ER
Hearer Seer.
[22:76] Han kjenner deres forbi deres fremtid. Til GUD tilhørt ultimate kontrollen all
substanser!
[22:77] O deg tror deg bue prostrate tilbedelse deres Lord funksjonert rettmessighet som
deg etterfulgt!
[22:78] Deg strevd årsaken GUD deg streve Hans årsak. Han velger deg ikke plassert
hardship deg øve deres religion! - Religionen av deres far Abraham. Han er et som
navngav deg Submitters originally! Dermed budet tjent vitne deg deg tjene vitner blant
det people Derfor deg iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten
(Zakat) grep hurtig til GUD; Han er deres Lord tilfredsstillende Lord tilfredsstillende
Tilhengeren.
.
23- Troende (Al-Mu'minun)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[23:1] Successful riktignok er troende;
[23:2] Hvem er ærverdig under deres Kontaktet Bønner (Salat)!
[23:3] De unnviker forfengelig snakk.
[23:4] De gir deres obligatorisk velgjørenhet (Zakat).
[23:5] De opprettholder deres kyskhet.
[23:6] Kun med deres ektefeller de er rightfully deres gjøre de har kjønnslig relasjoner;
de ikke er blamed
[23:7] De transgress de grenser er overtrederne.
[23:8] Når det kommer depositum betro til dem også som noen avtaler de gjør de er
trustworthy.
[23:9] De iaktta deres Kontaktet Bønner (Salat) jevnlig!
[23:10] slike er inheritors.
[23:11] De arvede Paradis hvori de abide permanent.
[23:12] Vi skapte mennesken fra viss slags av mudder.
[23:13] Deretter vi forplantet ham tiny dråpe plasseres brønn beskytte oppbevaringssted.
[23:14] Deretter vi utviklet dråpen into henge (foster) deretter utviklet henge (fostret)
into bite-size (foster) deretter skapte bite-size (foster) into bones deretter dekke bones
flesh Vi dermed framlegger ny vesen. Velsignet er GUD tilfredsstillende Skaperen!
[23:15] Deretter sen på, deg dør.
[23:16] Deretter Døgnet Oppstandelse deg resurrected
[23:17] Vi skapte deg syv universer lag vi være aldri unaware av enkel vesen dem.
[23:18] Vi sender ned himmelen vannet nøyaktig forhåndsregel deretter vi lagrer det
begrunnelseen! Jo vi latte det flykter.
[23:19] Med det vi framlegge i deg frukthager av dato håndflate druer all slags av
frukter atskillige mater.
[23:20] Også tre innfødt til Sinai framlagt olje også som fornøyelse spiserne!
[23:21] livestock forsynt deg leksjon. Vi later deg drikker (melk) fra deres buk deg
avleder annen gode fra dem noe av dem deg bruker i mat
[23:22] På dem på skipene deg ri
[23:23] Vi sendte Noah hans people talemåte O min people tilbedelse GUD. Deg ikke
har øvrig gud Ham. Deg ikke vært righteous?
[23:24] Lederne disbelieved hans people sa Det være nei mange enn menneske deg vil
gevinst forgrunnsstilling deg. Hadde GUD willed Han sendt engler! Vi aldri høre noe det
våre forfedre.
[23:25] Han bare mann gås crazy Nettopp ignorert ham i en stund!
[23:26] Han sa Min Lord bevilget meg seier de disbelieved meg!
[23:27] Vi deretter inspirere ham Gjort watercraft våre vaktsom øyne inn
overensstemmelse med våre inspirasjon! Når våre befalt kommet atmosfæren koker opp
legge det par av every slags (av deres domesticated dyr) deres familie unntar de fordømt
dødsdømt Ikke snakke til Meg på behalf av de transgressed de druknes!
[23:28] Tidligere deg avvikles sammen de er deg watercraft deg sagt ‘Rost GUD i
frelsende oss fra ond people '!
[23:29] Sagt ‘Min Lord latt meg disembark velsigne lokalitet; Deg er god deliverer. '!
[23:30] De forsørgede sufficient bevis deg! Vi jo lagte deg prøven.
[23:31] Deretter vi fastslo another generasjon etter Dem.
[23:32] Vi sende til dem bud fra dem sagt Deg tilbedelse GUD! Deg ikke har øvrig gud
Ham. Deg ikke vært righteous?
[23:33] Lederne hans people disbelieved forkaste idéen Heretter - Skjønt vi forsørge i
dem storsinnet deri liv - Sa Det være nei mange enn menneske deg! Han spiser fra hva
deg spiser drukket som deg drikker!
[23:34] Dersom deg adlyder menneske deg deretter deg er virkelig tapere.
[23:35] Han lover deg deg dør omsette into støvet bones deg komme igjen?
[23:36] Umulig umulig riktignok er hvilke loves deg.
[23:37] Vi kun levende den liv - Vi bo dødd! - Og vi aldri resurrected
[23:38] Han er nettopp mann oppdiktet ligget tilla dem GUD! Vi aldri trodde ham.
[23:39] Han sa Min Lord bevilget meg seier de disbelieved meg!
[23:40] Han sa Snart de være beklager".
[23:41] Gjengjeldelsen struck dem equitably dermed vi dreide dem ruiner. wicked
people forgå
[23:42] Deretter vi fastslo øvrig generasjoner dem.
[23:43] Ingen samfunn fremskridd dets forutbestemte skjebne ikke heller forhaling det!
[23:44] Deretter vi sendte våre bud inn suksesjon. Every tid bud gikk hans samfunn de
disbelieved ham. Følgelig vi annihilated dem et øvrig forarbeidet dem historie. people
disbelieved forgår.
[23:45] Deretter vi sendte Moses hans br Aaron våre åpenbaringer dyp bevis.
[23:46] Til Pharaoh hans elders de dreide arrogant! De var tyngende people
[23:47] De sa vi trodde to menn hvis people er våre slaver?
[23:48] De forkastet to og følgelig de annihilated
[23:49] Vi gav Moses scripture de guided
[23:50] Vi forarbeidet sønnen Mary hans mor tegn vi gav dem ly mesa mat drink.
[23:51] O deg bud spiser god forrådene funksjonert rettmessighet! Jeg er fully aware av
altsammen deg gjort!
[23:52] Slike er deres congregation - Et congregation - Jeg er deres Lord deg ærbødighet
Meg!
[23:53] De sønderrive into bestridd faksjoner; hver parti glad hva de har!
[23:54] Derfor nettopp forlatt dem deres forvirring i en stund!
[23:55] gjøre de tenke siden vi forsynte dem penger barn
[23:56] Vi showering dem velsignelser? Riktignok de ikke har idé.
[23:57] Sikkert de er reverently bevisst av deres Lord
[23:58] Hvem tro inn åpenbaringene deres Lord
[23:59] Og som aldri sette noen idoler deres Lord
[23:60] Som de gir deres velgjørenheter deres hjerte er fully ærverdig. De gjenkjenner at
de summoned deres Lord
[23:61] De er ivrig gjøre righteous arbeid; de konkurrerer inn gjørende dem!
[23:62] Vi aldri bebyrder noen sjel dets middel vi beholde registrere utters sannheten.
Ingen lidt urettferdighet.
[23:63] Deres forstand er oblivious til det de begår arbeid gjøre ikke conform det; deres
arbeid er ond.
[23:64] Deretter når vi requite deres ledere gjengjeldelse de beklager.
[23:65] Ikke beklaget nå; deg gi all hjelp fra oss!
[23:66] Min bevis foræres deg deg omsette deres hæler!
[23:67] Deg var altfor arrogant akseptere dem deg defiantly disregarded dem!
[23:68] Hvorfor de ikke reflekterer den scripture? De ikke innser den de gjøre mottatt
noe ha aldri attained deres forfedre?
[23:69] De mislykekker gjenkjenne deres bud? Den de værende disregarding ham?
[23:70] De besluttet den han ha er crazy Riktignok han bringer sannheten dem fleste av
dem hatet sannheten!
[23:71] Riktignok dersom sannheten conformed deres ønsker xxxx vært kaos heavens
jorden; altsammen dem korrumperes! Vi gir dem deres bevis de disregarding deres bevis.
[23:72] Deg spørre dem lønning? Deres Lord's lønning er lang bedre. Han er
tilfredsstillende Familieforsørgeren.
[23:73] Fleste assuredly deg inviterer dem straight sti.
[23:74] De disbelieve Heretter sikkert avvekede straks stien.
[23:75] Tilogmed når vi showered dem med barmhjertighet, beroliget deres problemer
de plunged dypere into transgression fortsatte fadese
[23:76] Utjevnet når vi hjemsøkte dem gjengjeldelse de aldri dreide deres Lord
imploring
[23:77] Deretter når vi requited dem severe gjengjeldelsen de incurred de sjokkertes.
[23:78] Han er Et som bevilget deg forhøret eyesight hjernene! Sjeldent er deg
appreciative
[23:79] Han er Man fastslo deg jord og Ham deg summoned
[23:80] Han er Man kontrollerer liv død Han er Et som alternates natta døgn. Deg ikke
forstår?
[23:81] De sa hva deres forfedre sa.
[23:82] De sa Etter vi dør blitt støvet bones vi får resurrected
[23:83] Slike løfter gaves oss våre foreldre inn det forbi De er nei mange enn tales fra
fortiden.
[23:84] Si, "Til hvem tilhørt jorden allesammen det dersom deg kjenner?
[23:85] De si, "Til GUD. Sagt deretter deg ikke absorbere heed
[23:86] Sagt Hvem er Lord av syv universene; Lord storslått dominion?
[23:87] De sier GUD. Sagt deretter deg ikke dreier righteous?
[23:88] Sagt I hvis hånd er all suverenitet all tinger Han bare man forsynt hjelper
behøve nei hjulpet deg er kjenner?
[23:89] De sier GUD. Sier Hvor ville deg gå feil"?
[23:90] Vi gir dem sannheten mens de er løgnere.
[23:91] GUD ALDRI begotten SØNN. Ikke heller var der noensinne noen øvrig gud
Ham. Annerledes hver gud erklært uavhengighet hans kreasjoner de konkurrert hverandre
i dominans! GUD FORHERLIGES; LANGT DERES hevde
[23:92] Knower av all hemmeligheter erklæringer; Han exalted langt havende partner!
[23:93] Sagt Min Lord Deg framviser meg (gjengjeldelsen) de incurred
[23:94] Min Lord latt meg ikke er man av transgressing people
[23:95] Til framvist deg (gjengjeldelsen) vi reserverer dem er noe vi nemt gjorte!
[23:96] Derfor disk deres ond arbeid godhet; vi er fully aware av deres hevde
[23:97] Sagt Min Lord jeg søker ly Deg fra hviskingene djevlene!
[23:98] Jeg søker ly inn Deg min Lord for at ikke de kommer meg.
[23:99] Når død kommer et av dem han sier Min Lord sende meg!
[23:100] Jeg deretter funksjonert rettmessighet altsammen jeg forlot. Ikke sann. Det er
falsk hevde han gjør. Barriere atskilt hans sjel den verden oppstandelse.
[23:101] Når hornet ikke blåses relasjoner dem eksisterte den døgn ikke heller ville de
omsorg et en annen.
[23:102] Angående de vekter er tung de værende vinnerne.
[23:103] De vekter er tenner er man tapte deres sjelene; de abide Helvete permanent.
[23:104] Fyrt overveldet deres ansikter de varer miserably deri!
[23:105] Ikke var Min åpenbaringer resitere deg deg beholde forkaste dem?
[23:106] De sagte Våre Lord våre wickedness overvelde oss vi people gikkes astray!
[23:107] Våre Lord tatt oss ute av det; dersom vi returnerer våre eldst oppførsel) deretter
vi er virkelig wicked!
[23:108] Han sagt Abide deri ydmyket ikke snakke til Meg!
[23:109] Grupp Min servants anvendt si ‘Våre Lord vi tror så tilgitt oss dusj oss med
barmhjertighet! Av all barmhjertig man Deg er mest Barmhjertig. '
[23:110] Deg mocked ridiculed dem omfanget som deg forglemte Meg! Deg brukte le
dem.
[23:111] Jeg lønner dem idag tilbake deres steadfastness gjøre dem vinnerne.
[23:112] Han sa "Hvordan lenge deg vare jord? Hvordan mange år?
[23:113] De sa Vi varte døgn delvis av døgn! Spurt de talt!
[23:114] Han sa faktisk deg stayed kortvarig interim deg kun kjente.
[23:115] Deg tenke vi Gjøre skapte deg inn forfengelig deg ikke var returnere oss?
[23:116] exalted er GUD sann Suveren Xxxx ikke er øvrig gud Ham; mest Honorable
Lord possessor all myndighet.
[23:117] Noen avguder GUD noen øvrig gud noen slags av bevis han reckoning hviler
hans Lord Tvilerne aldri etterfølger.
[23:118] Sagt Min Lord dusj oss tilgivelse barmhjertighet! Av all barmhjertig man Deg
er mest Barmhjertig.
.
24- tenne (Al-Noor)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[24:1] sura vi sende ned vi forordner lov. Vi avslører klar åpenbaringer som deg tatt
heed
[24:2] adulteress ekteskapsbryteren deg pisket hver av dem hundre lashes Ikke swayed
av forbarmet bære gud lov dersom deg truly tro inn GUD Sist Døgnet! la grupp troende
bevitner deres straff.
[24:3] Ekteskapsbryteren slutt giftende adulteress idol worshiper adulteress slutt giftet
ekteskapsbryter idol worshiper! Det prohibited troende.
[24:4] De anklager gifte kvinner ekteskapsbrudd deretter mislykekker framlegge fire
bevitnet deg pisket dem åtti lashes ikke aksepterer noen vitnesbyrd fra dem; de er
wicked!
[24:5] De fortryter siden reformert deretter GUD er Forgiver Barmhjertig!
[24:6] Angående de anklager deres egen ektefeller noen øvrig bevitnet deretter
vitnesbyrdet aksepteres han sverger GUD fire tid han sier sannheten!
[24:7] Femte eden vært incur gud fordømmelse ham han lå.
[24:8] Hun overveies uskyldig hun sverger GUD fire tider han er løgner.
[24:9] Femte eden incur gud vrede henne han sa sannheten.
[24:10] Det er gud grace barmhjertighet deg! GUD ER Redeemer VISEST.
[24:11] Bande deg framla stor løgn. Ikke tenke det var verst deg; heller det var god i
deg. Imidlertid hver man av dem fortjener hans dele skyldfornemmelsen. Angående et
som initiated hel hendelsen han incurred forferdelig gjengjeldelse!
[24:12] Når deg hørte det tro mennene tro kvinnene hatte god tanker seg sagte Det er
tydeligvis stor løgn.
[24:13] Kun de framla fire bevitnet (deg trodd dem)! De mislykekker framlegge vitnene
deretter de er GUD løgnere.
[24:14] Dersom det ikke var gud grace deg Hans barmhjertighet deri verden Heretter
deg lidt storslått gjengjeldelse den hendelse.
[24:15] Deg oppdiktet det din egen tunger hvilen av deg gjentok det deres munner uten
bevis Deg tenkte var enkel når det var GUD gross
[24:16] Når deg hørte det deg sagt Vi ikke gjentatte det. Glory er Deg. Det er gross
falsehood.
[24:17] GUD FORMANER DEG SOM DEG ALDRI GJORT DET IGJEN DEG ER
TROENDE.
[24:18] GUD DERMED FORKLARER ÅPENBARINGENE DEG. GUD ER
ALLVITENDE VIS.
[24:19] De elsker se umoral utbre troende incurred smertefull gjengjeldelse deri liv
Heretter GUD kjenne, MENS DEG IKKE KJENNER.
[24:20] GUD dusj DEG HANS grace BARMHJERTIGHET! GUD ER VENNLIGST
MOT TROENDE BARMHJERTIGST.
[24:21] O deg tror ikke fulgt skrittene Satan! Noen følger skrittene Satan kjent at han
forfekter ond vise. Dersom det ikke var gud grace deg Hans barmhjertighet inget av deg
purified Gud purifies hvem som helst Han viljer. GUD ER Hearer Knower.
[24:22] De blant deg velsignes ressurser rikdom værende charitable mot deres
slektninger fattig, de immigrerer GUD. De behandle dem med vennlighet toleranse; deg
ikke elsker attain gud tilgivelse? GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[24:23] Sikkert de falsely anklager gifte kvinner er from troende incurred fordømmelse
deri liv Heretter de incurred horrendous gjengjeldelse.
[24:24] Døgnet kommet når deres egen tunge rakt føtter født bevitnet altsammen de
gjorde!
[24:25] På døgn om gud vil requite dem fully i deres arbeid de ville finne ute at GUD er
Sannheten!
[24:26] Verst kvinnene verst mennene dårlig mennene verst kvinnene god kvinnene god
mennene god mennene god kvinnene. Det sistnevnte er uskyldig av slike anklager. De
attained tilgivelse storsinnet belønning.
[24:27] O deg tror ikke inngått hjem frasett dine tillatelse fra deres beboere hilsen dem!
Det er bedre deg deg ta heed
[24:28] Deg finner ingen dem ikke inngått dem deg framskaffe tillatelse! Deg sis Gå deg
gå Det er purer i deg. GUD ER fully aware av ALTSAMMEN DEG GJORT!
[24:29] Deg ikke begår feil inngående ubebodd hjem hvori xxxx er noe tilhører deg!
GUD kjenne ALTSAMMEN DEG AVSLØRER ALTSAMMEN DEG GJEMMER.
[24:30] Sagt tro mennene de subdue deres øyne ikke stirrer kvinnene) opprettholdt deres
kyskhet! Det er purer i dem. GUD ER fully Cognizant AV ALTSAMMEN DE GJØRE.
[24:31] Og sagt tro kvinnene subdue deres øyne opprettholde deres kyskhet! De ikke
avslørte noen deler av deres kropp at som er nødvendig! De bedekekte deres chests ikke
slappede den kode nærværelsen deres ektemenn deres fedre fedrene deres ektemenn deres
sønner sønnene deres ektemenn deres brer sønnene deres brer sønnene deres søstre øvrig
kvinner mannlig servants medarbeider kjønnslig kjøre nullified barnene ikke når
pubertet. De ikke streik deres føtter når de går inn ordre ristet avslørt viss detaljer deres
kropper! All av du fortrutt GUD O deg troende som deg etterfulgt.
[24:32] Deg oppmuntret de av deg er enkel få gifte De giftede righteous blant deres
mannlig kvinnelig servants de er fattig. OM GUD VIL BERIKER DEM HANS grace
GUD ER Bounteous Knower.
[24:33] De ikke afford få gifte opprettholdte moralitet GUD forsørge i dem fra Hans
grace De blant deres servants ønsker freed inn ordre giftede deg bevilget dem deres
ønsket efter at deg innser at de er ærlig! Gir dem gud penger Han bestowed deg. Deg ikke
tvunget deres piker begåtte prostitusjon søkende materials den verden de ønsker værende
kysk! Noen tvinger dem deretter GUD se de tvinges er Forgiver Barmhjertig.
[24:34] Vi avslører deg klarleggende åpenbaringer eksempler forbi generasjonene
enlightenment i de righteous.
[24:35] GUD ER LYSET AV heavens JORDEN. Allegorien Hans lys er at av konkav
speil lampe plasseres glass beholder. glass beholderen være lys pearl-like stjerne
Brenselet thereof supplied velsigne oil-producing tre den er verken østlig ikke heller
vestlig! Dets olje er nesten self-radiating; ikke ild fenget det! Tent oppå tent! GUD
RETTLEDERE TIL HANS tenne HVEM SOM HELST VILJER guided GUD DERMED
cites LIGNELSENE people GUD ER fully aware av all TINGER.
[24:36] (Gud veiledning finne huset exalted GUD Hans navn commemorated deri!
Forherligende Ham deri døgn og natt -!
[24:37] People ikke distraheres av forretning handler commemorating GUD; de iaktta
Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat) de er bevisst av døgnet
når forstandene øynene forferdes!
[24:38] OM GUD VIL JO LØNNER DEM DERES GOD ARBEID dusj DEM HANS
grace GUD forsørge i HVEM SOM HELST HAN VILJER GRENSER.
[24:39] Angående de disbelieve deres arbeid være luftspeiling ørkenen. Tørst person
tenke det er vannet! Når han når det han funn det er intet han finne GUD der heller
requite ham fully hans arbeid. GUD ER MEST EFFEKTIV reckoner.
[24:40] Another allegori er av værende total mørke voldsom osean bølger bølger langs
til tykk tåke Mørke mørke - Han looked hans egen hånd han knapt se det. Hvem som
helst GUD frakjenner av tent ikke hatt tenne!
[24:41] Deg ikke innser den allesammen heavens jorden forherliget GUD tilogmed
fuglene som de flyr kolonne? hver kjenne dets bønn dets forherligelse. GUD ER fully
aware av ALTSAMMEN DE GJØRE.
[24:42] Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden til GUD er endelig destiny!
[24:43] Deg ikke innser at GUD kjører skyene gjøre deretter gathers dem sammen
deretter stabler dem på hverandre deretter deg ser regnet komme dem? Han sender
himmelen loads snø bedekekt hvem som helst Han viljer mens bortlede det fra hvem som
helst Han viljer! brightness snøen nesten forblinder øynene.
[24:44] GUD KONTROLLERER NATTA DØGN. Det vært leksjon de possess øyne.
[24:45] Gud skapte every bo vesen fra vannet! Noe av dem gåtur deres buker noe gåtur
to ben noe går fire. GUD SKAPER HVA SOM HELST HAN VILJER. GUD ER
Omnipotent
[24:46] Vi sender deg klarleggende åpenbaringer deretter GUD rettleder hvem som helst
viljer guided straight sti!
[24:47] De sier Vi tro inn GUD budet vi adlydt deretter noe av dem sklidd tilbake siden!
De er troende.
[24:48] Når de inviteres GUD Hans bud dømme dem noe av dem upset
[24:49] Dersom dommen er deres favør de hurtig aksepterer det!
[24:50] Er der disease deres hjerter? Er de tvilsom? Er de redd at GUD Hans bud
behandle dem unfairly? Virkelig er de er unjust.
[24:51] bare utterance troende nårsomhelst inviterte GUD Hans bud dømme deres
affærer vært sagt Vi hører vi adlyder. De er vinnerne!
[24:52] De adlyder GUD Hans bud ærbødighet GUD iaktta Ham de er triumferende
man!
[24:53] De sverger GUD solemnly deg befalte dem mobilisert de mobilisere! si ikke
sverger. Lydighet er forpliktelse. GUD ER fully Cognizant AV ALTSAMMEN DEG
GJORT!
[24:54] si Adlyder GUD adlyde budet. de vegrer deretter han er ansvarlig hans
forpliktelser deg er ansvarlig i deres forpliktelser. Deg adlyder ham deg guided Eneste
plikten budet er levere (beskjeden).
[24:55] GUD LOVER DE DEG tro FØRT righteous LIV SOM HAN GJORT DEM
sovereigns JORD SOM HAN GJORDE I DE FØR DEM OG FASTSLÅTT I DEM
RELIGIONEN HAN VELGER DEM VIKARIERT FRED BETRYGGELSE DEM inn
plass AV FRYKTET! Alle det fordi de tilbedelse Meg alene; de aldri sette noen idoler
Meg. De disbelieve det vært de truly wicked!
[24:56] Deg iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat)
adlyde budet som deg attain barmhjertighet.
[24:57] Ikke tenke de disbelieve noensinne få det Deres endelig bolig er Helvete; hva
ussel destiny.
[24:58] O deg tror tillatelse anmodes deres servants barnene ikke attained pubertet
inngående deres rom)! Det er værende gjøre inn tre anledninger! - Daggryet Bønn noon
når deg forandrer deres klærer hvilte Natta Bønn. De er tre privat tider deg. Ved annen
tid ikke vært forurettet deg dem mingle et en annen! GUD DERMED KLARLEGGER
ÅPENBARINGENE DEG. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[24:59] Tidligere barnene når pubertet de spurte tillatelse (forut inngående) slik de ble
voksne dem spurt tillatelse (forut inngående)! GUD DERMED KLARLEGGER HANS
ÅPENBARINGER DEG. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[24:60] elderly kvinnene ikke forventer få gifte begår intet feil av avslappende deres
bekledt kode forsynte de ikke avslører altfor meget av deres kropper! Opprettholdt
beskjedenhet er bedre dem! GUD ER Hearer Knower.
[24:61] forblinde ikke er blamed forkrøple ikke er blamed ikke heller handicapped
blamed nettopp som deg ikke er blamed i spisende deres hjem hjemmene deres fedre
hjemmene deres mer hjemmene deres brer hjemmene deres søstre hjemmene deres fedre
brer hjemmene deres fedre søstre hjemmene deres mer brer hjemmene deres mer søstre
hjemmene tilhørte deg deg possess deres nøkkler hjemmene deres venner! Deg begår
intet feil spisende sammen som individer! Når deg inngår noen hjem deg hilst hverandre
hilsen fra GUD velsignes og god. GUD DERMED FORKLARER ÅPENBARINGENE
DEG DEG FORSTÅTT.
[24:62] Sann troende er de tro inn GUD Hans bud og når de er ham samfunn møtende
de gjøre ikke forlatt ham tillatelse! De spør tillatelse er man tro inn GUD Hans bud. De
spør deres tillatelse inn ordre tendert til noe av deres affærer deg bevilget tillatelse hvem
som helst deg ønsker spurt GUD tilgir dem! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[24:63] Ikke behandlet bud anmodningene deg behandlet hver others' anmodninger!
GUD ER fully aware av DE BLANT DEG LISTER BORT bruke flimsy
UNNSKYLDNINGER. Latt dem beware - De disobey hans ordre - I katastrofe streik
dem severe gjengjeldelse!
[24:64] Absolutt til GUD tilhørt altsammen heavens jorden! Han fully kjenner every
tilstand deg vært i. Døgnet deg returneres Ham Han underrettet dem av altsammen de
gjorde. GUD ER fully aware av all TINGER.
.
25- Statuttet Bok (Al-Furqan)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[25:1] Velsignet er Et avslørte Statuttet Bok Hans servant han tjene warner det hel
verden!
[25:2] Et til hvem tilhørt all suverenitet av heavens jorden! Han aldri hadde sønn ikke
heller gjort Han har noen partnere suverenitet! Han skapte altsammen nøyaktig
forhåndsregel; Han nettopp formgav altsammen.
[25:3] Hittil de sette beside Ham guder ikke skaper noe - De skapes - Hvem ikke
possess makt utjevnet harm gavnet ikke heller gjort de possess noen makt kontrollert liv
død oppstandelse!
[25:4] De disbelieved sa Det er fabrication han framla hjelpen noe øvrig people De
uttered blasfemi falsehood!
[25:5] De også sa Tales fra fortiden han nedskrev; de diktertes ham døgn og natt".
[25:6] Sagt Det avslørtes de Man kjenner Hemmelig heavens jorden! Han Tilgir
Barmhjertigst.
[25:7] Og de sa hvorfor den bud spiser maten går markedene? Dersom kun engel
komme ham tjene ham predikant!
[25:8] Eller Dersom kun skatt gis ham! Eller kun han possess frukthage fra som han
spiser! overtrederne også sa Deg følger fortrylle mann!
[25:9] Notert hvordan de kalte deg all slags av navn og hvordan det førte dem astray
aldri finne deres måte tilbake
[25:10] Velsignet er Et kunne Han viljer gir deg meget bedre enn deres fordringer! -
Hager forbandt streams mange herskapshus.
[25:11] Virkelig de disbelieved Timen (Døgn Oppstandelse) vi forberede de disbelieve
Timen flammende Helvete.
[25:12] Når det ser dem fra afar de hørte dets raseri fuming
[25:13] Og når de kastes det smal plass alle sjaklet de erklærte deres samvittighetsnag.
[25:14] Deg ikke erklært nettopp enkel samvittighetsnag den døgn; deg lidt storslått
nummer samvittighetsnag.
[25:15] Sagt Vært den bedre evig Paradiset som loves i de righteous? Det er deres brønn
fortjene belønning; brønn fortjene destiny.
[25:16] De får noe de ønsker deri permanent. Det er deres Lord's ugjenkallelig løfte.
[25:17] Døgnet når Han innkallelse dem sammen idolene de sette GUD Han hadde sagt
ville deg villedet de servants av Min Ha de gikk astray på deres egen"?
[25:18] De sagte Deg forherliges ikke var egentlig oss sette noen lords Deg. Deg tillot
dem nytt sammen deres foreldre! Følgelig de disregarded beskjeden dermed ble wicked
people
[25:19] De disbelieved beskjeden deg gir dem følgelig deg kunne verken beskyttet dem
fra gjengjeldelsen de incurred ikke heller kunne deg hjelper dem inn noen måte Noen
blant deg begår ond vi begåtte ham severe gjengjeldelse.
[25:20] Vi ikke sendte noen bud deg ikke spiste mat gått markedene! Vi dermed prøve
deg av hverandre deg bestemt persevere Deres Lord er Seer.
[25:21] De ikke forventer møtt oss sa kun englene komme oss vi sett våre Lord (vi
deretter trodde!) Riktignok de begåtte gross arroganse framlegger gross blasfemi!
[25:22] Døgnet de ser englene ikke vært god nyhet skyldig de sier Nå vi irreversibly
confined
[25:23] Vi look ved all arbeidene de gjøre yteet dem null og tomrom
[25:24] dwellers Paradis er lang bedre døgn; de hørte bedre nyhet.
[25:25] heaven brudd bortsett masse av skyer englene descend mengder!
[25:26] all suverenitet den døgn tilhører mest Gracious. I tvilerne det vært vanskelig
døgn.
[25:27] Døgnet kommet når overtrederen bitt hans hånd (inn kval sagt Desverre Jeg
Ønsker jeg fulgte stien budet!
[25:28] Desverre ve meg Jeg Ønsker jeg ikke tok den person venn.
[25:29] Han fører meg bort fra beskjeden det kom meg! Riktignok djevelen la hans
menneskelig offer.
[25:30] Budet sa Min Lord min people deserterer den Quran.
[25:31] Vi også sette mot every profet fiender fra skyldig Deres Lord forslår rettleder
beherske
[25:32] De disbelieved sa ikke gjorde Quran kommer ham all ved tidligere?" Vi frigi det
deg etterhånden inn ordre fiksere det deres minne! Vi resiterer det spesifikk rekkefølge.
[25:33] Hva som helst skjenneri de komme vi forsyner deg sannheten bedre oppfatning.
[25:34] De forcibly summoned til Helvete er verst stillinga; de er langest straks stien.
[25:35] Vi gir Moses scripture fastsette hans br Aaron vært hans medhjelper.
[25:36] Vi sa Gått både av deg til people forkastet våre åpenbaringer deretter vi utterly
annihilated rejectors!
[25:37] Likeledes når people Noah disbelieved budene vi druknet dem vi sette dem som
tegn people Vi forberede overtrederne smertefull gjengjeldelse.
[25:38] Også ‘Aad Thamoud beboerne Al-Russ mange generasjoner dem.
[25:39] Til hver av de grupper vi leverte sufficient eksempler forut vi annihilated dem.
[25:40] De passerer samfunnet værende showered med ussel dusj (Sodom). De ikke så
det? Faktumet er de aldri tro inn oppstandelse.
[25:41] Hvornår de så deg de alltid ridiculed deg det et valgt GUDEN Er værende bud?
[25:42] Han nesten bortledet oss våre guder ikke var vi bestemt persevered dem. De
ville jo finne ute, når de ser gjengjeldelsen er virkelig strayers fra stien.
[25:43] Deg sett man guden ha er hans egen ego? Deg vært hans forfekte
[25:44] Deg tenker den fleste gjøre dem hørt forstå De være nettopp dyr; nei de er lang
dårlig
[25:45] Deg ikke ser hvordan deres Lord formgi skyggen? Han willed Han gjort det
fikserte deretter vi formgitte solen accordingly.
[25:46] Vi formgav det flytte slowly!
[25:47] Han er Man formgav natta værende bedekke og deg til søvn hvile. Han gjorde
døgnet oppstandelse.
[25:48] Han er Et som sendt vindene god omens Hans barmhjertighet vi sender ned
himmelen pure vann!
[25:49] Med det vi gjenoppliver død ilandbringe forsørger drukket våre kreasjoner! -
Mengder av dyr mennesker.
[25:50] Vi utdeler det dem nøyaktig forhåndsregel som de tatte heed Men mange people
insisterer oppå disbelieving
[25:51] Vi willed vi hatte sende til every samfunn warner.
[25:52] Derfor ikke adlydt tvilerne streve dem det storslått streve
[25:53] Han er Man merges to havene; et er frisk palatable stund øvrig er salt udrikkelig.
Og Han atskilte dem formidabell ukrenkelig barriere (fordamping).
[25:54] Han er Man skapte fra vannet menneske deretter forarbeidet ham forplantet
ekteskap parre! Deres Lord er Omnipotent
[25:55] De destillasjonsapparat sette GUD idoler ikke gavnede dem ikke heller harm
dem! Riktignok tvileren er fiende hans Lord
[25:56] Vi sender deg (Rashad) deliverer god nyhet også som warner.
[25:57] si jeg ikke spørre deg noen penger. Alle jeg søker vært hjulpet deg finner straks
stien til deres Lord det er hva deg valgt!
[25:58] Deg lagt deres stoler Man er Alive - Man som aldri dør - Rost Ham forherliget
Ham! Han er fully Cognizant av Hans vesener synder.
[25:59] Han er Man skapte heavens jorden altsammen dem seks døgn deretter påtatt all
myndighet. Mest Gracious; spørre om Ham de tilfredsstillende funderes viten!
[25:60] Hvornår de sis Fall prostrate før mest Gracious de sier Hvilke er mest Gracious?
Skal vi prostrate hva deg forfekter? Dermed det kun augments deres motvilje.
[25:61] Velsignet er Man plasserte konstellasjonene inn det himmel, plasserte det lampe
skinne måne!
[25:62] Han er Man formgav natta døgnet til alternate sufficient bevis de ønsker
absorbere heed værende appreciative
[25:63] worshipers mest Gracious være de tread jorden gently hvornår uvitende snakke
til dem de kun utter fred!
[25:64] I privatlivet natta de mediterer deres Lord etterår prostrate
[25:65] De sier Våre Lord skånt oss kvalen Helvete; dets gjengjeldelse er horrendous!
[25:66] Det er verst boligen; verst destiny.
[25:67] Når de gir de er verken ekstravagant ikke heller smålig; de gi moderasjon.
[25:68] De aldri implore GUD noen øvrig gud ikke heller gjøre de dreper noen - I GUD
gjort liv hellig! - Unntar rettferdighet. Ikke heller gjort de begå ekteskapsbrudd! De begår
de angrep betalte.
[25:69] Gjengjeldelse fordobles dem Døgnet Oppstandelse de abide deri ydmyket!
[25:70] Fritok er de fortryter tro, ført righteous liv! GUD TRANSFORMERER DERES
SYNDER KREDITTER. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[25:71] De fortryter ført righteous liv GUD innløser dem; hel innfrielse!
[25:72] De ikke føder falsk vitne. Når de treffer forfengelig snakk de ignorerer det.
[25:73] Når påminte av deres Lord's åpenbaringer de aldri reagerer dem som de var døv
forblindet!
[25:74] De sier Våre Lord la våre ektefeller barn er kilde glede oss beholde oss forefront
av de righteous!
[25:75] De er man attain Paradiset tilbake deres steadfastness; de mottas deri gledelig
hilsener fred.
[25:76] Eternally de abide deri; hva smukk destiny; hva smukk bolig.
[25:77] Sagt Deg attain verdi min Lord kun gjennom deres tilbedelse! Deg disbelieve
deg incur uunngåelig følgene.
.
26- Dikterne (Al-Shu'ara)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[26:1] T. S. M. (Ta Sett Mim)!
[26:2] De (brev) utgjør bevis den klarlegge scripture.
[26:3] Deg blame at de ikke er troende!
[26:4] Vi ville vi sendte himmelen tegn tvinger deres forbindelsesrør bue
[26:5] Nårsomhelst påminnelse fra mest Gracious komme til dem er ny de omsette
motvilje.
[26:6] Siden de disbelieved de incurred følgene deres heedlessness.
[26:7] De ikke ser jorden og hvordan mange slags smukk plante vi vokser thereon?
[26:8] Det vært sufficient bevis dem fleste av dem ikke er troende.
[26:9] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:10] Erindret deres Lord kalte Moses Gå transgressing people
[26:11] Pharaoh's people kanskje de reformerer.
[26:12] Han sa Min Lord jeg frykt for at ikke de disbelieve meg.
[26:13] Jeg tapt min temperert! Min tunge bindes; sendt i min br Aaron!
[26:14] Også de overveier meg flyktning; jeg frykter for at ikke de dreper meg.
[26:15] Han ikke sa (de gjorte det. Gått Min bevis! Vi værende deg lyttende!
[26:16] Går Pharaoh sagt ‘Vi er bud Lord av universet. '!
[26:17] ‘Latt Barnene Israel gått. '!
[26:18] Han sa vi ikke raise deg infancy deg spent mange år oss?
[26:19] Deretter deg begikk forbrytelsen deg begikk deg var utakknemlig.
[26:20] Han sa Riktignok jeg gjorde det når jeg var astray.
[26:21] Deretter jeg fled når jeg fryktet deg min Lord forlene meg klokt forarbeidet meg
et budene.
[26:22] Deg praler at deg gjorde meg favør mens slavebundet Barnene Israel!
[26:23] Pharaoh sa Hvilke er Lord universet?
[26:24] Han sa Lord av heavens jorden altsammen dem. Deg vært viss om det.
[26:25] Han si til de omkring ham deg hørte det?
[26:26] Han sa Deres Lord Lord deres forfedre.
[26:27] Han sa Deres bud er sende til deg er crazy
[26:28] Han sa Lord av østen vesten altsammen dem deg forstår.
[26:29] Han sa deg aksepterer noen gud meg jeg kastet deg fengselet.
[26:30] Han sa Hva jeg framviser deg noe dyp?
[26:31] Han sa Deretter framlegge det deg er sannferdig.
[26:32] Han deretter kastet hans stab hvorpå det ble dyp slange.
[26:33] Han absorbere hans hånd det var hvit til beholders.
[26:34] Han si til elders ham Det er erfaren tryllekunstner.
[26:35] Han vil absorbere deg deres ilandbringe hans magi. Hvilke gjøre deg suggest
[26:36] De sa Respitt ham hans br sender summoners every by!
[26:37] Latt dem summon every erfaren tryllekunstner!
[26:38] Tryllekunstnerne gathered fastsette tid fastsette døgnet.
[26:39] people sas Kommet et alle gather sammen her!
[26:40] Maybe vi fulgte tryllekunstnerne de er vinnerne.
[26:41] Hvornår tryllekunstnerne kom de si til Pharaoh vi betales vi Gjøre er vinnerne?
[26:42] Han sa Ja riktignok; deg utjevnet vært meg!
[26:43] Moses si til dem Kastet hva deg kaster!
[26:44] De kastet deres rep pinne sa Pharaoh's majestet vi værende seierherrene!
[26:45] Moses kastet hans stab hvorpå det slukte hva de oppdiktet.
[26:46] Tryllekunstnerne falle prostrate
[26:47] De sa Vi tro inn Lord universet.
[26:48] Lord av Moses Aaron.
[26:49] Han sa Gjøre deg tror ham forut jeg gir deg tillatelse? Han vært deres lærer
underviste deg magi. Deg gjort det sikkert finne ute! Jeg sever deres hender føtter
alternate sider. Jeg korsfestet deg alle.
[26:50] De sa Det ikke forandret våre avgjørelse; våre Lord vi returnerte.
[26:51] Vi håper våre Lord tilgitt oss våre synder especially som vi er første troende.
[26:52] Vi inspirerte Moses Reiser Min servants deg forfølges.
[26:53] Pharaoh sende til cities besøkende.
[26:54] (Proklamerende) Det er liten bande!
[26:55] De straks motarbeider oss.
[26:56] all beware av dem!
[26:57] Følgelig vi frakjente dem av hager fjære
[26:58] Og skatt og honorable stilling!
[26:59] Deretter vi forarbeidet det arv Barnene Israel.
[26:60] De forfulgte dem østen.
[26:61] Når begge parti sag hverandre Moses' people sa Vi fakkes!
[26:62] Han ikke sa måte Min Lord er meg; Han rettleder meg.
[26:63] Vi deretter inspirere Moses Streik havet deres stab hvorpå det parted hver del
være flott bakke.
[26:64] Vi deretter leverte dem alle.
[26:65] Vi dermed frelse Moses alle de var ham.
[26:66] Vi druknet others.
[26:67] Det vært sufficient bevis mest people ikke er troende.
[26:68] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:69] Narrate til dem Abraham's historie!
[26:70] Han si til hans far hans people Hva det deg er worshipping
[26:71] De sa Vi tilbedelse statuer; vi er totalt hellige til dem!
[26:72] Han sa de høre deg når deg implore
[26:73] De gavner deg Kunne harm deg?
[26:74] De ikke sa vi finne våre foreldre gjørende det!
[26:75] Han sa Gjort deg ser de idoler deg tilbedelse
[26:76] Deg deres forfedre.
[26:77] Jeg være dem i jeg helliges kun Lord universet.
[26:78] Man skapte meg, guided meg
[26:79] Man forer meg vannet meg!
[26:80] Og når jeg får syk Han leger meg.
[26:81] Man legger meg død deretter bringer meg bakker liv.
[26:82] Man som forhåpentlig tilgi min synder Døgnet Dom.
[26:83] Min Lord bevilget meg visdom omfattet meg med de righteous!
[26:84] Latt eksempelen jeg setter i det fremtidig generasjoner er god et!
[26:85] Gjøre meg et inheritors salig Paradiset!
[26:86] Og tilgitt min far i han går astray!
[26:87] Ikke forsake meg Døgnet Oppstandelse!
[26:88] Den er døgnet når verken penger ikke heller barn hjulpede.
[26:89] Kun de kommer GUD deres hel hjerte (vilje frelses).
[26:90] Paradis foræres de righteous.
[26:91] Helvete sette strayers.
[26:92] De spørres Hvor vært idolene deg worshipped
[26:93] beside GUD? De hjulpede deg straks? De hjulpede?
[26:94] De kastes deri sammen strayers.
[26:95] all av Satan soldater.
[26:96] De sagte som de feud deri
[26:97] Av GUD vi var lang astray.
[26:98] Hvordan vi sette deg could rang Lord universet?
[26:99] De villedet oss var wicked.
[26:100] Nå vi ikke har intercessors.
[26:101] Ikke Heller enkel lukke venn.
[26:102] Kun vi fåtte another sjanse vi deretter trodde.
[26:103] Det vært god leksjon. Mange people ikke er troende.
[26:104] Deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:105] people Noah disbelieved budene.
[26:106] Deres br Noah si til dem deg ikke vært righteous?
[26:107] Jeg er ærlig bud deg.
[26:108] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:109] Jeg ikke spørre deg noen lønning. Min lønning komme fra Lord universet.
[26:110] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:111] De sa Hvordan vi tror deg kunne når verst blant oss fulgt deg?
[26:112] Han sa Hvordan jeg kjenner hva de gjøre gjorde?
[26:113] Deres dom hviler kun min Lord deg sanset.
[26:114] Jeg aldri avvist troende.
[26:115] Jeg er nei mange enn klarlegge warner.
[26:116] De sa deg avstår O Noah deg stoned
[26:117] Han sa Min Lord min people disbelieved meg.
[26:118] Bevilget meg seier dem levere meg min selskap troende!
[26:119] Vi leverte ham de ledsaget ham ladet arken.
[26:120] Deretter vi druknet others.
[26:121] Det vært leksjon mange people ikke er troende.
[26:122] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:123] ‘Aad disbelieved budene.
[26:124] Deres br Hette si til dem deg ikke vært righteous?
[26:125] Jeg er ærlig bud deg.
[26:126] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:127] Jeg ikke spør deg i noen lønning min lønning komme fra Lord universet.
[26:128] Deg bygger every bakke herskapshus forfengelighet sake.
[26:129] Deg sette bygder deg varer permanent.
[26:130] Og når deg streik deg streik mercilessly.
[26:131] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:132] Ærbødighet Man forsynte deg all tingene deg kjenner!
[26:133] Han forsynte deg livestock barn.
[26:134] Og hage og forår.
[26:135] Jeg frykter i deg gjengjeldelsen awesome døgn.
[26:136] De sa vært de samme deg preke ikke preke
[26:137] Den plage begrensedes våre forfedre.
[26:138] Ingen gjengjeldelse noensinne befall oss.
[26:139] De dermed disbelieved følgelig vi annihilated dem. Det vært leksjon mange
people ikke er troende.
[26:140] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:141] Thamoud disbelieved budene.
[26:142] Deres br Saaleh si til dem deg ikke vært righteous?
[26:143] Jeg er ærlig bud deg.
[26:144] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:145] Jeg ikke spørre deg noen lønning; min lønning kommet kun Lord universet!
[26:146] Deg antar deg forlates permanent sikret deri oppgi?
[26:147] Deg nyter hager fjære
[26:148] crops dato håndflater deilig frukter!
[26:149] Deg utskjærer fjellene luksuriøs herskapshus.
[26:150] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:151] Ikke adlydt overtrederne!
[26:152] Hvem begått ond ikke god arbeid!
[26:153] De sa Deg fortryllet
[26:154] Deg være nei mange enn menneske oss. Framlagt mirakel dersom deg er
sannferdig!
[26:155] Han sa Her er kamel drikke kun døgn overlates henne; døgn er forskjellig deres
spesifisere døgn av drikkende!
[26:156] Gjøre ikke rørt hennes noen harm for at ikke deg incur gjengjeldelse awesome
døgn!
[26:157] De slaughtered henne dermed incurred sorrow
[26:158] Gjengjeldelsen overvelde dem. Det vært leksjon mange people ikke er troende.
[26:159] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:160] people Lot disbelieved budene.
[26:161] Deres br Lot si til dem deg ikke vært righteous?
[26:162] Jeg er ærlig bud deg.
[26:163] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:164] Jeg ikke spørre deg noen lønning; min lønning kommet kun Lord universet!
[26:165] Gjøre deg ha kjøn males all people
[26:166] Deg forsake hustruene deres Lord skaper deg! Riktignok deg transgressing
people
[26:167] De sa deg avstår O Lot deg forvises.
[26:168] Han sa jeg deplore deres handlinger.
[26:169] Min Lord frelst meg min familie fra deres arbeid!
[26:170] Vi frelste ham alle hans familie.
[26:171] Ikke eldst kvinnen; hun dødsdømt
[26:172] Vi deretter ødelegge others.
[26:173] Vi showered dem ussel dusj; hva forferdelig dusj de advartes!
[26:174] Det vært leksjon mange people ikke er troende.
[26:175] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:176] People Skogene disbelieved budene.
[26:177] Shu aib si til dem deg ikke vært righteous?
[26:178] Jeg er ærlig bud deg.
[26:179] Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[26:180] Jeg ikke spørre deg noen lønning; min lønning kommet kun Lord universet!
[26:181] Deg gitt full forhåndsregel når deg handler; gjøre ikke snyte
[26:182] Deg veid equitable skala.
[26:183] Ikke snt people deres retter ikke streifet jorden corruptingly!
[26:184] Ærbødighet Man skapte deg forrig generasjonene.
[26:185] De sa Deg fortryllet
[26:186] Deg være nei mange enn menneske oss. Virkelig vi tenker deg er løgner.
[26:187] Latt masser himmelen faller oss deg er sannferdig!
[26:188] Han sa Min Lord er Man kjenner altsammen deg gjort!
[26:189] De disbelieved ham følgelig de incurred gjengjeldelsen Døgnet Baldakinen.
Det var gjengjeldelsen awesome døgn.
[26:190] Det vært leksjon mange people ikke er troende.
[26:191] Fleste assuredly deres Lord er Allmektig Barmhjertigst.
[26:192] Det er åpenbaring Lord universet.
[26:193] Ærlig Ånden (Gabriel) komme det
[26:194] Til avslørt det into deres hjerte som deg vært et av warners!
[26:195] I perfekt Arabic tunge.
[26:196] Det prophesied bøkene forrig generasjoner.
[26:197] Det ikke sufficient er tegn dem som det være kjenne til akademikerne Barnene
Israel?
[26:198] Vi avslørte det people ikke kjenner Arabic
[26:199] Hadde ham resitere det Arabic de possibly ikke tro inn det!
[26:200] Vi dermed yteer det (liker fremmed språk) hjertene skyldig.
[26:201] Dermed de ikke tro inn det; ikke til de ser smertefull gjengjeldelsen.
[26:202] Det kommet dem bratt når de smått forventer det.
[26:203] De deretter sagte vi hatte respitt?
[26:204] De ikke utfordret våre gjengjeldelse?
[26:205] Som deg sett vi tillot dem nytt i år!
[26:206] Deretter gjengjeldelsen kom dem nettopp som lovet.
[26:207] Deres vast ressurser ikke hjalp dem inn det minst
[26:208] Vi aldri annihilate noen samfunn uten sendende warners!
[26:209] Derfor det er påminnelse vi er aldri unjust.
[26:210] Djevlene aldri avslørte det.
[26:211] De intet skulle ikke heller could.
[26:212] De værende forhindre fra hørende!
[26:213] Derfor ikke avgudet GUD noen øvrig gud for at ikke deg incur gjengjeldelsen!
[26:214] Deg preket people er closest til deg.
[26:215] Lavere deres vinge troende følger deg.
[26:216] De disobey deg deretter sagt jeg disown hva deg gjør!
[26:217] Lagt deres stolt i Allmektig Barmhjertigst!
[26:218] Hvem sett deg når deg mediterer natta!
[26:219] Deres hyppig prostrations.
[26:220] Han er Hearer Allvitende
[26:221] Jeg underrettet deg oppå hvem djevlene descend
[26:222] De descend every skyldig fabricator.
[26:223] De foregir lytte fleste av dem er løgnere!
[26:224] Angående dikterne de følge bare strayers.
[26:225] Deg ikke ser deres troskap shifts situasjonen?
[26:226] Og som de sier hva de ikke gjør?
[26:227] Fritok er de tror ført righteous liv commemorate GUD hyppig stå deres retter!
Sikkert overtrederne vilje finne ute hva deres ultimate destiny er.
.
27- Mauren (Al-Naml)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[27:1] T. S. De (brev) utgjør bevis Quran; dyp scripture.
[27:2] Sjømerke god nyhet troende.
[27:3] Hvem iakttatt Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat)
de være betrakte Heretter absolutt viss!
[27:4] De ikke tro inn Heretter vi pryder deres arbeid deres øyne. Dermed de fortsetter
fadese
[27:5] Er de incur verst gjengjeldelsen Heretter, de værende verst taperne.
[27:6] Sikkert deg mottar Quran fra Visest Allvitende
[27:7] Erindret at Moses si til hans familie jeg se ild; latt meg brakt deg nyhet therefrom
fakkel varm deg!
[27:8] Når han kom det han være avblåse Velsigne er Et (hvem snakker ilden de
omkring det Glory er GUD Lord universet!
[27:9] O Moses det er Meg GUD Allmektig Visest.
[27:10] Kastet ned deres stab Når han så det gripende liksom demon han omsette
omkring fled O Moses ikke er redd. Min bud ikke fryktede.
[27:11] De som begått transgression deretter vikar rettmessighet etter syndende; jeg
Tilgir Barmhjertigst!
[27:12] Lagt deres hånd inn deres lomme det komme hvit blemish De er blant ni
mirakler til Pharaoh hans people i de er wicked people
[27:13] Når våre mirakler forærtes dem klar dyp de sa Det er tydeligvis magi
[27:14] De forkastet dem utterly overtaltes av deres feil måter deres arroganse. Notert
følgene evildoers!
[27:15] Vi forlente David Solomon viten de sa Rost GUD velsignelse oss fler enn
mange av Hans tro servants!
[27:16] Solomon var David's arving. Han sa O people vi forlenes med forstå språket
fuglene all slags av tinger bestowed oss. Det er riktignok virkelig velsignelse.
[27:17] Mobiliserte tjenesten Solomon var hans lydig soldater av jinns mennesker også
som fuglene; alle ved hans disposisjon!
[27:18] Når de nærmet dalen maurene et maur sa O deg maur går into deres hjem for at
ikke deg få knuse Solomon hans soldater uten sansende!
[27:19] Han smile le hennes utsagn sa Min Lord dirigert meg værende appreciative av
velsignelsene Deg bestowed meg min foreldre gjøre righteous arbeidene behager Deg!
Tilstår meg Deres barmhjertighet selskapet Deres righteous servants.
[27:20] Han inspiserte fuglene noterte jeg ikke ser hoopoe? Hvorfor han savner?
[27:21] Jeg straffet ham severely sacrifice ham han gir meg god unnskyldning!
[27:22] Han ikke ventetid lengtet! (hoopoe) sa jeg har nyhet deg ikke har. Jeg brakte deg
Sheba noe viktig opplysning.
[27:23] Jeg finne kvinne ruling dem velsignes altsammen possesses tremendous palass!
[27:24] Jeg fant henne hennes people prostrating solen GUD! Djevelen pryder deres
arbeid deres øyne repulsed dem stien; følgelig de ikke guided
[27:25] De prostrating GUD Man manifest all mysteriene heavens jorden Et som kjent
altsammen deg gjemmer altsammen deg erklærer!
[27:26] GUD XXXX IKKE ER ØVRIG GUD HAM Lord FLOTT dominion.
[27:27] (Solomon) sa Vi sette deg sa sannheten eller deg er løgner.
[27:28] Tatt det brev meg gir det dem deretter ur deres besvarelse!
[27:29] Hun sa O min advisers jeg mottar honorable brev.
[27:30] Er Solomon det er GUD Gracious Barmhjertigst. '
[27:31] Proklamerende ikke ‘Gjort arrogant kommes meg som submitters '!
[27:32] Hun sa O min advisers counsel meg deri substans Jeg ikke beslutte noe deg
råder meg
[27:33] De sa Vi possess makten vi possess utkjempe ferdighetene ultimate befalinga
vært deres hånd! Deg beslutte hvilke gjort!
[27:34] Hun sa kongene korrumpert noen ilandbringe de invaderer underkuet dets
dignified people Det er hva de vanligvis gjøre.
[27:35] Jeg sender gave dem; sett hvilke budene komme med!
[27:36] Hvornår hoopoe returnerte Solomon (han si ham nyheten) han svarte Sheba's
people deg gir meg penger? Hvilke GUD gir meg er lang bedre enn hva Han gir deg. Deg
er man fryde slike gaver.
[27:37] (Til hoopoe han sa) Gå dem latt dem kjent at) vi kommede dem tvinge de ikke
imagine Vi evict dem ydmyket debased
[27:38] Han sa O deg elders av deg brakte meg hennes herskapshus forut de ankommer
her submitters?
[27:39] Et afrit fra jinns sa jeg brakt det deg deg stå Jeg er mektig nok gjøre det.
[27:40] Man possessed vitenen boka sa jeg oppdra det deg blinke deres øye. Når han så
det avviklet ham han sa Det er velsignelse min Lord whereby Han prøve meg show jeg er
appreciative unappreciative. Hvem som helst er appreciative er appreciative hans egen
god og dersom et vendinger unappreciative deretter min Lord er i nei behøve ham
Honorable.
[27:41] Han sa Remodel hennes herskapshus henne. Sett hun guided fortsatt med de
villede!
[27:42] Når hun ankom hun spurtes Gjort deres herskapshus look det? Hun sa synes det
værende det. (Solomon sa) Vi kjente i forveien hva hun gjøre vi var allerede submitters!
[27:43] Hun bortlededes worshipping idoler GUD; hun tilhørte disbelieving people
[27:44] Hun sas Gått palasset. Når hun så dets interior hun tenkte var pulje vann hun
trekke hennes bekle blottende hennes ben! Han sa Den interior straks brolegges med
krystall Hun sa Min Lord jeg foruretter min sjel. Jeg straks forebringer Solomon GUD
Lord universet.
[27:45] Vi har sende til Thamoud deres br Saaleh sagt Deg tilbedelse GUD. de omsette
into to feuding faksjoner!
[27:46] Han sa O min people deg framskynder gjøre begått ond god arbeid? Kun deg
implore GUD tilgivelse deg attain barmhjertighet.
[27:47] De sa Vi overveier deg verst omen oss deg de føyde deg. Han sa Deres omen
fully kontrolleres GUD. Riktignok deg er deviant people
[27:48] Xxxx var ni gangstere city var wicked aldri gjøre noe god!
[27:49] De sa sverge GUD vi drepe ham hans people deretter sagt hans stamme ‘Vi
kjenne intet deres død! Vi er sannferdig. '
[27:50] De plotted schemed vi også plotted schemed mens de ikke sanset!
[27:51] Notert følgene deres plotting vi annihilated dem alle deres people
[27:52] Her er deres hjem utterly ruinert deres transgression! Det vært leksjon people
kjenner.
[27:53] Vi frelser de tro ført righteous liv!
[27:54] Lot si til hans people Hvordan deg begår slike vederstyggelighet publicly mens
deg sett?
[27:55] Deg øver kjøn mennene lustfully kvinnene. Riktignok deg er uvitende people
[27:56] bare besvarelsen fra hans people var deres talemåte Forvist Lot's familie deres
by; de er people hvem ønsket værende pure
[27:57] Følgelig vi frelste ham hans familie unntar hans hustru; vi talt henne blant de
dødsdømt.
[27:58] Vi showered dem viss dusj. Var ussel dusj people advartes.
[27:59] Sagt Rose er GUD fred er Hans servants hvem Han valgte! Gud god idolene noe
people er sette
[27:60] Hvem Man er skapte heavens jorden? Hvem er Et som sendt ned deg himmelen
vannet whereby vi framlegger hage full av skjønnhet! - Deg possibly ikke fabrikkert dets
trær? Er det another gud GUD? Riktignok de er people som avveket!
[27:61] Hvem Man gjorde jorden beboelig forårsaket elver løp det plasserte det fjell er
skapte barriere to vannene? Er det another gud GUD? Riktignok fleste av dem ikke
kjenner.
[27:62] Hvem Man redder de er blir desperat avblåse Ham avløst motgang gjøre deg
inheritors jorden? Er det another gud GUD? Sjeldent gjort deg tar heed
[27:63] Hvem Man er rettlederne deg mørken ilandbringe og hav? Hvem Man er sender
vindene god nyhet signaling Hans barmhjertighet? Er det another gud GUD? exalted er
GUD havende noen partner!
[27:64] Hvem Man initiates kreasjonen er deretter gjentatt det? Hvem Man er forsørge i
deg heaven jorden? Er det another gud GUD? Sagt Framvist meg deres bevis dersom deg
er sannferdig!
[27:65] Sagt ingen heavens jorden kjent fremtiden unntar GUD! De gjør ikke tilogmed
sanset hvordan hvornår de resurrected
[27:66] Virkelig deres viten Heretter forvirres. Virkelig de havn tviler det. Virkelig de er
totalt heedless thereof.
[27:67] De disbelieved sa vi omsette into støv også våre foreldre vi få oppdra ute?
[27:68] Vi gis samme løften inn det forbi De er intet tales fra fortiden.
[27:69] Sagt Streife jorden noterer følgene skyldig
[27:70] Ikke grieve dem ikke ergres deres scheming
[27:71] De sier Når løfte kommet passert deg er sannferdig?
[27:72] si Deg allerede lider noe av gjengjeldelsen deg utfordrer.
[27:73] Deres Lord være full av grace people fleste av dem er unappreciative.
[27:74] Deres Lord fully kjenner hva deres chests skjuler hva de erklærer.
[27:75] Xxxx er intet heavens jorden skjules Gud;) altsammen er dyp registrere.
[27:76] Den Quran avviklet mange utstede Barnene Israel; utsteder at de fremdeles
bestrir!
[27:77] Fleste assuredly det er rettleder barmhjertighet troende.
[27:78] Deres Lord er Man som dommerne dem inn overensstemmelse med Hans regler.
Han er Allmektig Allvitende
[27:79] Derfor lagt deres stolt GUD; deg følger manifest sannheten!
[27:80] Deg ikke gjort død ikke heller døv hørt avblåse de omsette
[27:81] Ikke heller kunne deg rettleder blind deres forville bare man hørte deg er de tro
inn våre åpenbaringer beslutte værende submitters!
[27:82] Ved straks tid vi framlagte dem vesen forarbeidet earthly materials erklærende
at people ikke er viss om våre åpenbaringer!
[27:83] Døgnet kommet når vi summon every samfunn noe av de ikke tro inn våre bevis
forcibly.
[27:84] Når de ankommer Han sagt Deg forkaster Min åpenbaringer innhentet viten
dem! Den ikke hvilke deg er gjorde?
[27:85] De incur requital deres wickedness; de sagte intet.
[27:86] De ikke sette vi ha forarbeidet natta deres hvile døgnet lighted? De værende
sufficient bevis people tror.
[27:87] Døgnet når hornet blåses allesammen heavens jorden forferdes unntatt de velge
GUD! all vilje kommer Ham forcibly.
[27:88] Når deg look fjellene deg tenke de står fremdeles. Men de gripende liksom
skyene. Slike er fabrikasjonen GUD perfeksjonerte altsammen. Han er fully Cognizant
av altsammen deg gjort!
[27:89] De oppdra god arbeid deres registrere mottatte langt bedre lønnet de værende
perfectly sikret redslene den døgn!
[27:90] Angående de bringer ond arbeid de tvinges Helvete. Deg ikke requited hva deg
gjorde?
[27:91] Jeg bare befales tilbedelse Lord den by! - Han gjør det pengeskap tilfluktssted -
Han possesses all tinger. Jeg befales værende submitter.
[27:92] Og til resitert Quran! Hvem som helst guided guided hans egen god og dersom
de går astray deretter sagt jeg er bare warner!
[27:93] Sagt Rose er GUD; Han framvist deg Hans bevis til deg gjenkjenner dem! Deres
Lord er aldri unaware av noe deg gjort!
.
28- Historie (Al-Qasas)
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[28:1] T. S. M.
[28:2] De (brev) utgjør bevis den dyp bok.
[28:3] Vi resiterer deg her noe historie av Moses Pharaoh truthfully i det gode av people
tror.
[28:4] Pharaoh omsette into tyrann jord diskriminerte noe people Han persecuted
hjelpeløs grupp av dem slaughtering deres sønner mens skånende deres døtre! Han var
riktignok wicked.
[28:5] Vi willed kompensere de oppressed jord omsette dem into ledere gjøre dem
inheritors!
[28:6] Og til fastslått dem jord gitt Pharaoh Hamaan deres tropp smak deres egen
medisin!
[28:7] Vi inspirerte Moses' mor Sykepleierske ham og når deg frykter hans liv kast ham
into elven uten frykt sorg! Vi tilbakekomst ham deg gjøre ham et budene!
[28:8] Pharaoh's familie picked ham kun hatt ham ført opposisjonen er kilde sorg dem!
Den er Pharaoh Hamaan deres tropp var overtredere.
[28:9] Pharaoh's hustru sa Det vært gledelig funn meg deg. Ikke drept ham i han vært av
noe gavnet oss vi adoptere ham værende våre sønn. De ikke hadde idé!
[28:10] Forstanden Moses' m vokste så bekymre at hun nesten gi bort hans identitet. Vi
styrket hennes hjerte gjøre hennes troende.
[28:11] Hun si til hans søster Spor hans sti. Hun iakttok ham afar stund de ikke sanset.
[28:12] Vi forbød ham fra aksepterende all sykepleie mene! (Hans søster) deretter sa
jeg framvist deg familie raise ham deg absorbere god omsorg av ham.
[28:13] Dermed vi restituerte ham hans m inn ordre behage hennes fjerne hennes
bekymringer latt henne kjent at gud løfte er sannheten! Imidlertid fleste av dem ikke
kjenner.
[28:14] Når han nådde modenhet styrke vi forlente ham klokt viten! Vi dermed lønner
de righteous.
[28:15] Tidligere han inngikk city tilfeldigvis uten gjenkjennes people Han fant to menn
utkjempe man var Hebrew hans people øvrig var Egyptisk hans fiender. Et fra hans
people avblåse på ham i hjelp hans fiende! Moses punched ham drepende ham! Han sa
Det er arbeidet djevelen; han er virkelig fiende, dyp misleader.
[28:16] Han sa Min Lord jeg foruretter min sjel. behage tilgitt meg Han tilgav ham! Han
er Forgiver Barmhjertigst.
[28:17] Han sa Min Lord tilbake i Deres velsignelser meg jeg aldri vært tilhenger
skyldig man.
[28:18] I morgen tidlig han var city redd vaktsom. Man søkte hans hjelpen igår spørre
hans hjelp igjen. Moses si til ham Deg er virkelig besvær maker.
[28:19] Forut han attempted streik deres alminnelig fiende han sa O Moses deg vil gjøre
drept meg som deg drepte øvrig mannen igår? Tydeligvis deg ønsker værende tyrann
jord; deg ikke ønsket værende righteous!
[28:20] Mann kom løpende fra øvrig side av city talemåte O Moses people er plotting
drept deg! Deg god forlatt straks! Jeg gir deg god råd.
[28:21] Han fled city redd vaktsom. Han sa Min Lord frelst meg fra tyngende people
[28:22] Som han reiste Midyan han sa Få min Lord rettleder meg straks stien!
[28:23] Når han nådde Midyan's vann han fant folkemengde people vanning bemerket
to kvinner vente på det side. Han sa Hvilke er det deg behøver? De sa Vi ikke er able til
vann folkemengden disperses våre far er eldst mann!
[28:24] Han vannet dem deretter omsette nyansen talemåte Min Lord hva som helst
forråd deg sende til meg jeg er inn dire behøve i det.
[28:25] Snart et av to kvinnene nærmet ham shyly sa Min far inviterer deg bekostet deg
vannende oss. Når han møtte ham si ham hans historie han sa ikke Hatt fryktet! Deg
frelses tyngende people
[28:26] Et av to kvinnene sa O min far hire ham! Han er best man hire han er sterk
ærlig.
[28:27] Han sa Jeg Ønsker tilbudt et av min to døtre deg til gifte tilbake funksjonere
meg åtte pilegrimsferd; dersom deg gjør dem ti det vært frivillig deres del! Jeg ikke
ønsker gjøre den substans altfor vanskelig i deg. Deg funnet meg GUD villig righteous.
[28:28] Han sa Det er avtale meg deg. Hvilket som helst periode jeg oppfyller deg ikke
vært averse til den ene eller den andre et. GUD ER GARANTEN AV HVA VI SA.
[28:29] Når han oppfylte hans forpliktelse han reiste hans familie Egypt). Han så
skrenten Mount Sinai ild. Han si til hans familie Opphold her. Jeg ser ild. Maybe jeg
brakt deg nyhet porsjon ilden varm deg.
[28:30] Når han nådde det han være avblåse kanten straks side dalen velsigne flekken
brennende busken lokalisertes O Moses det er Meg. GUD; Lord AV UNIVERSET.
[28:31] Kastet ned deres stab Når han så det gripende liksom demon han omsette
omkring fled O Moses komme ikke er redd. Deg er perfectly pengeskap
[28:32] Lagt deres hånd into deres lomme det komme hvit blemish Falset deres vinger
avvikler ned deres frykt! De er to bevis fra deres Lord framvises Pharaoh hans elders de
er wicked people
[28:33] Han sa Min Lord jeg drepte man av dem og jeg frykter for at ikke de dreper
meg.
[28:34] Også min br Aaron er veltalende enn jeg. Sender ham meg hjelper bekreftet
styrket meg! Jeg frykter for at ikke de disbelieve meg.
[28:35] Han sa Vi styrkede deg deres br vi forsynte deg begge manifest myndighet.
Dermed de ikke værende able til berøring den ene eller den andre man av deg. Med våre
mirakler to av deg sammen med de følger deg værende seierherrene.
[28:36] Når Moses gikk dem våre bevis klar dyp de sa Det oppdiktes magi Vi aldri høre
det våre ancient forfedre.
[28:37] Moses sa Min Lord kjenner tilfredsstillende hvem brakte veiledninga Ham vært
ultimate seierherrene. Sikkert overtrederne aldri etterfølger.
[28:38] Pharaoh sa O deg elders jeg ikke kjenner av noen gud deg frasett meg. Derfor
fyrt adoben O Hamaan inn ordre bygd tårn som jeg tatt look guden Moses Jeg er jo som
han er løgner.
[28:39] Dermed han hans tropp fortsette begå arroganse jord noen straks tanke som de
ikke returneres oss.
[28:40] Følgelig vi straffet ham hans tropp kaste dem into havet. Notert følgene
overtrederne!
[28:41] Vi gjorde dem imams førte deres people til Helvete. Furthermore Døgnet
Oppstandelse de ikke hatte hjelp.
[28:42] De incurred deri liv fordømmelse Døgnet Oppstandelse de foraktes.
[28:43] Vi gav Moses scripture - Etter annihilated forrig generasjonene etter sette
eksemplene dem - Til forsørget enlightenment people veiledning barmhjertighet som de
tatte heed
[28:44] Deg ikke var nærværende skrenten vestlig mount når vi utstedte befalinga
Moses deg ikke var vitne.
[28:45] Vi fastslo mange generasjoner lengden tid, (de avvek). Ikke heller var deg blant
det people av Midyan resitere våre åpenbaringer dem. Vi gjøre sendt bud!
[28:46] Ikke heller var deg skrenten Mount Sinai når vi kalte Moses det er
barmhjertighet deres Lord people inn ordre advare people ikke mottok warner deg som de
tatte heed
[28:47] Dermed de ikke sagte når katastrofe streik dem som følge deres egen dåder Våre
Lord hadde Deg sendte bud oss vi følge Deres åpenbaringer værende troende!
[28:48] Straks som sannheten kommer dem oss de sa kun vi gis hvilke gitt Moses de
ikke disbelieve inn var Gjøre hvilke gaves Moses inn det forbi De sa Både (scriptures) er
arbeid av magi den kopiere man en. annen. De også sa Vi er tvilere inn både av dem.
[28:49] Sagt Deretter framlegge scripture fra GUD god veiledning enn to jeg følge det
deg er sannferdig!
[28:50] De mislykekke svare deg deretter kjenne at de følger kun deres egen meninger.
Hvem er langere astray enn de følger deres egen meninger veiledning fra GUD? GUD
IKKE rettleder slike wicked people
[28:51] Vi leverer beskjeden dem som de tatte heed
[28:52] De vi velsignet forrig scriptures trodde deri.
[28:53] Når det resiteres dem de sagte Vi tro inn det. Det er sannheten våre Lord
Tilogmed før vi høre det vi var submitters.
[28:54] Til de vi bevilger twice belønninga de bestemt persevere De disk ond arbeid god
arbeid fra våre forråd dem de gi.
[28:55] Når de komme forfengelig snakk de disregard det sier Vi er ansvarlig våre dåder
deg er ansvarlig i deres dåder. Fred er deg. Vi ikke ønsker forholde slik uvitende man.
[28:56] Deg ikke rettleder man deg elsker. GUD ER bare MAN SOM RETTLEDERE
inn overensstemmelse med HANS VILLE inn overensstemmelse med HANS VITEN AV
DE FORTJENER VEILEDNINGA.
[28:57] De sa vi følger deres veiledning vi lide forfølgelse. ville vi ikke fastslo dem
Hellig Tilfluktssted til hvilke all slags av frukt tilbys forråd oss? Riktignok fleste av dem
ikke kjenner.
[28:58] Mange samfunn vi annihilated i dreiende unappreciative av deres liv! Følgelig
her er deres hjem intet ubebodd ruin dem ei få. Vi var inheritors.
[28:59] I deres Lord aldri annihilates noen samfunn sendende bud inn det midt thereof
resitere våre åpenbaringer til dem! Vi aldri annihilate noen samfunn dets people er
wicked.
[28:60] Altsammen gis deg er kun materiell den liv dets forfengelighet. Hvilke vært
GUD er lang bedre everlasting Deg ikke forstår?
[28:61] Et vi lovet god løfte sikkert kommes passert make til man hvem vi forsørge med
midlertidig materials den liv deretter lider evig doom Døgnet Oppstandelse?
[28:62] Døgnet kommer når Han kaller dem siende Hvor de idoler deg gjort det er sette
Meg?
[28:63] De incurred dommen sagte Våre Lord de er de man vi villedet; vi villedet dem
kun vi gikk astray. Vi straks helliger totalt Deg. De virkelig ikke worshipping oss.
[28:64] Det sies Kaller deres idoler hjulpet deg)! De avblåse dem de ikke svart! De lidte
gjengjeldelsen ønske de guided
[28:65] Den døgn Han spør allesammen ville Hvordan deg svarte budene?
[28:66] De så stunned faktaene den døgn de værende målløs.
[28:67] Angående de fortryter tro, ført righteous liv de slutt vinnerne!
[28:68] Deres Lord er Man skaper hva som helst Han viljer velge ingen gjør noen velge
Glory er GUD mest Exalted Han langt over behøver partnere.
[28:69] Deres Lord kjenner innerst tankene skjult i deres chests også som altsammen de
erklærer.
[28:70] Han er et GUDEN; xxxx ikke er øvrig gud Ham. Til Ham tilhørt all rose deri
første liv i Heretter all dom tilhører Ham Ham deg returneres.
[28:71] Sagt Hva dersom GUD forarbeidet natta perpetual til Døgnet Oppstandelse?
Hvilke gud GUD forsyner deg kunne med tent? Deg ikke hører?
[28:72] Sagt Hva dersom GUD forarbeidet dagslyset perpetual til Døgnet Oppstandelse?
Hvilke gud GUD forsynt deg natt deres hvile? Deg ikke ser?
[28:73] Er barmhjertighet Ham Han skapte deg natta døgnet inn ordre hvilt natta)
deretter søkt Hans forråd døgnet) deg vært appreciative
[28:74] Døgnet kommer når Han spør dem Hvor idolene deg gjort det er oppdiktet rang
Meg?
[28:75] Vi uttatte fra every samfunn vitne deretter sagt Nærværende deres bevis De
innsette deretter all sannhet tilhører GUD stund idolene de oppdikter forlatt dem!
[28:76] Qaaroon slaven sjåfør) var et av Moses' people forrådte dem oppressed dem! Vi
gav ham mange skatt nøkklene thereof var nært altfor tung i sterkest hånden. Hans people
si til ham ikke er arrogant; GUD ikke elsker de er arrogant!
[28:77] Brukt forrådene bestowed oppå deg av GUD søkt boligen Heretter neglisjere
deres dele deri verden! Er charitable som GUD er charitable mot deg. Ikke beholde
korrumpere jorden! GUD IKKE ELSKER corruptors.
[28:78] Han sa jeg attained alle den min egen begavelse. han ikke innser at GUD Gjøre
annihilated ham generasjoner var meget sterkere enn han storslåttere inn nummer
annihilated overtrederne ikke var spørre om deres forbrytelser!
[28:79] Et døgn han komme hans people full prakt. De foretrakk den worldly liv sa Å vi
ønske vi possessed hvilke Qaaroon attained Riktignok han er meget heldig.
[28:80] Angående de velsignedes viten de sa "Ve til deg gud recompense er lang bedre
de tro ført righteous liv. Inget attains det unntatt de steadfast!
[28:81] Vi deretter forårsaket jorden svale ham hans herskapshus. Ingen hær hjulpet
ham GUD; han ikke destinertes værende vinner.
[28:82] De var misunnelig av ham døgnet forut sa Nå vi innser at GUD er Man forsørge
i hvem som helst Han velger Hans servants tilbakeholdt! Dersom det ikke var gud grace
oss Han forårsake jorden sluke oss altfor. Vi straks innser som tvilerne aldri etterfølger.
[28:83] Vi reserverer boligen Heretter de ikke søker eksaltasjon jord ikke heller
korrupsjon. ultimate seieren tilhører de righteous.
[28:84] Hvem som helst funksjonert rettmessighet mottar lang god lønner! Angående
de begår syndet gjengjeldelsen deres synder er nettopp ekvivalent til deres arbeid!
[28:85] Sikkert Man forordnet Quran deg summon deg forutbestemte fastsettelse. Sagt
Min Lord er fully aware av de uphold veiledninga de går astray!
[28:86] Deg aldri forvente den scripture komme deres måte det er barmhjertighet deres
Lord Derfor deg ikke side tvilerne.
[28:87] Ikke heller skal deg bortledes gud åpenbaringer etter de kommer deg invitert
others til deres Lord Ikke gjøre noensinne faller idol tilbedelse
[28:88] Deg ikke tilbedelse GUD noen øvrig gud. Xxxx ikke er øvrig gud Ham.
Altsammen forgår Hans nærværelse. Til Ham tilhørt all suverenitet til Ham deg
returneres!
.
29- Edderkoppen (Al-Ankaboot)
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[29:1] Ei. L. M.
[29:2] people tenke de forlatte sagt Vi gjøre vær trodd legges prøven?
[29:3] Vi tested de dem GUD skjelnet de er sannferdig Han blottet løgnerne.
[29:4] De begår synder tenker den de gjøre noensinne narrer oss? feil riktignok er deres
dom.
[29:5] Noen håpet møte GUD kjent den) slike møte om gud vil fleste assuredly kommer
passert! Han er Hearer Allvitende
[29:6] De strever streve deres egen god GUD ER I nei behøve AV NOEN.
[29:7] De tro ført righteous liv vi jo avgitte deres synder jo lønnet dem storsinnet i deres
righteous arbeid!
[29:8] Vi enjoined mennesken hedre hans foreldre. De forsøke tvinge deg sette idoler
Meg ikke adlydt dem! Til Meg er deres ultimate tilbakekomst deretter jeg underrettet deg
av altsammen deg gjorde.
[29:9] De tro ført righteous liv vi jo tilståtte dem med de righteous!
[29:10] Blant det people xxxx er de sier Vi tro inn GUD som snart som de lidt noen
hardship GUD de likestiller people's forfølgelsen gud gjengjeldelse! Dersom velsignelser
fra deres Lord kommer deres måte de si Vi deg. var Er GUD ikke fully awareof people's
innerst tanker?
[29:11] OM GUD VIL FLESTE JO SKJELNER DE tro, HAN ville FLESTE JO
BLOTTER HYKLERNE.
[29:12] De disbelieved si til de trodde deg følger våre måte vi værende ansvarlig deres
synder. Ikke sann; de ikke fødte noen av deres synder. De er løgnere.
[29:13] Virkelig de bårede deres egen synder langs loads øvrig people's synder de var
ansvarlig. Fleste jo de spørres Døgnet Oppstandelse deres falsk hevde.
[29:14] Vi sendte Noah hans people han stayed dem tusen år smått femti. Deretter de
incurred floden deres transgressions.
[29:15] Vi frelste ham de ledsaget ham arken vi sette det leksjon all people
[29:16] Abraham si til hans people Deg tilbedelse GUD ærbødighet Ham! Det er bedre
deg dersom deg kun kjente.
[29:17] Hva deg tilbedelse GUD er maktesløs idoler; deg oppfunnet løgn. idolene deg
tilbedelse GUD ikke possess noen forråd deg! Derfor deg søkt forråd kun fra GUD. Deg
tilbedelse Ham alene er appreciative av Ham; Ham er deres ultimate tilbakekomst.
[29:18] Deg disbelieve generasjoner deg også disbelieved Eneste funksjonen budet er
levere (beskjeden).
[29:19] Hatt de ikke sett hvordan GUD initiates kreasjonen deretter!
Gjentatt det? Det er lett GUD gjøre.
[29:20] Sagt Streife jorden finne ute opprinnelsen liv. I om gud vil dermed initiate
kreasjonen Heretter GUD ER Omnipotent
[29:21] Han fordømmer gjengjeldelse hvem som helst Han viljer dusjer Hans
barmhjertighet hvem som helst Han viljer. Omsider til Ham deg vært omsette over
[29:22] Inget av du flyktet de fakta jord heaven deg har inget GUD som Lord Beherske
[29:23] De disbelieve gud åpenbaringer inn møtende Ham fortviler Min barmhjertighet!
De incurred smertefull gjengjeldelse.
[29:24] bare besvarelsen fra hans people var deres siende Drept ham brent ham. GUD
frelse ham fra ilden! Det forsørget leksjoner people hvem trodd!
[29:25] Han sa Deg tilbedelse GUD maktesløs idoler likemann trykk simpelthen bevart
noe vennskap deg deri worldly liv! Deretter Døgnet Oppstandelse deg disown man en
annen forbanneer et en annen. Deres destiny er Helvete hvori deg ikke hjulpet et en
annen!
[29:26] Lot tro ham sa jeg emigrerer min Lord Han er Allmektig mest Vis.
[29:27] Vi bevilget ham Isaac Jacob vi overlot hans etterkommere prophethood
scriptures vi forlente ham hans due recompense deri liv Heretter han sikkert vært med de
righteous!
[29:28] Lot si til hans people Deg begår slike vederstyggelighet ingen inn det verden
noensinne gjort det deg!
[29:29] Deg øver kjøn mennene deg begår hovedvei røveri deg tillater all slags av vise
deres samfunn. bare besvarelsen fra hans people var si Brakt til oss gud gjengjeldelse deg
er sannferdig!
[29:30] Han sa Min Lord bevilget meg seier de wicked people
[29:31] Når våre bud gikk Abraham god nyhet Isaac's fødsler) de også sa Vi er på våre
måte annihilate people av den by (Sodom) dets people er wicked!
[29:32] Han sa Lot bo der. De sa Vi er fully aware av allesammen liv inn det. Vi gjorte
det selvfølgelig frelst ham hans familie unntar hans hustru; hun dødsdømt
[29:33] Når våre bud ankom Lot's plass de mishandledes han forfjamsedes deres
nærværelse. De sa ikke Hatt fryktet ikke bekymret! Vi frelste deg deres familie unntar
deres hustru; hun dødsdømt
[29:34] Vi skjenkede people av den by katastrofe fra himmelen følge deres wickedness.
[29:35] Vi forlot stå noe av deres ruiner til tjene som dyp leksjon people hvem forstår.
[29:36] Til Midyan vi sendte deres br Shu aib. Han sa O min people deg tilbedelse GUD
søker Sist Døgnet ikke streifet jorden corruptingly!
[29:37] De disbelieved ham følgelig jordskjelvet annihilated dem; de forlotes død deres
hjem av morgen
[29:38] Likeledes 'Aad Thamoud annihilated Det gjørs manifest deg gjennom deres
ruiner. Djevelen prydet deres arbeid deres øyne bortledet dem stien tilogmed de hadde
øyne!
[29:39] Også Qaaroon Pharaoh Hamaan; Moses gikk til dem klar underskriver! De
fortsatte begått tyranni jord! Følgelig de ikke omgåtte (gjengjeldelsen).
[29:40] Alle de tvilere dødsdømt følge deres synder. Noe av dem vi annihilated voldsom
spoler noe annihilated skjelvinga noe vi forårsaket jorden slukt noe vi druknet. GUD
IKKE ER MAN FORURETTET DEM; VÆRT DE FORURETTET deres egen SJELER!
[29:41] Allegorien av de aksepterer øvrig behersker GUD vært at av edderkoppen
hennes hjem; flimsiest av all hjem er hjemmet edderkoppen de kun kjente!
[29:42] GUD kjenne FULL GODT DEN HVA SOM HELST DE tilbedelse HAM ER
VIRKELIG INTET. Han er Allmektig mest Vis.
[29:43] Vi cite de eksempler people inget påskjønner dem unntatt de kyndig.
[29:44] GUD SKAPTE heavens JORDEN truthfully. Det forsørger sufficient bevis
troende.
[29:45] Deg resitert hvilke avsløres deg av scripture iaktta Kontakten Bønner (Salat) i
Kontakten Bønner prohibit ond vise! remembrance GUD Salat) er mest viktig målsetting.
GUD kjenne ALTSAMMEN DEG GJØR.
[29:46] gjøre ikke argumentert people av scripture (Jews Christians Muslims) penest
mulig måten! - Hvis ikke de transgress - Sagt Vi tro inn hvilke avslørtes oss inn hvilke
avslørtes deg våre gud deres gud vært et og det samme til Ham vi er submitters!
[29:47] Vi avslører deg den scripture de vi velsignet forrig scripture tro inn det. Også
noe av deres people tro inn det. Riktignok de disregard våre åpenbaringer er virkelig
tvilerne.
[29:48] Deg ikke leste forrig scriptures ikke heller gjøre deg skriver dem deres hånd!
Deretter rejectors hatte resonnert havn tvilt!
[29:49] Virkelig de åpenbaringer er klar chests av de possess viten. Kun wicked viljen
disregard våre åpenbaringer!
[29:50] De sa kun mirakler komme ham hans Lord Sagt All mirakler kommer kun fra
GUD; jeg er nei mange enn manifest warner!
[29:51] Er det ikke nok av mirakel vi sendte ned deg den bok resiteres dem? Det er
riktignok barmhjertighet påminnelse people tror.
[29:52] Sagt GUD forslår som vitne meg deg! Han kjenner altsammen heavens jorden.
Sikkert de tro inn falsehood disbelieve GUD er virkelig taperne!
[29:53] De utfordrer deg brakt gjengjeldelsen! Dersom ikke var i forutbestemte
fastsettelse gjengjeldelsen komme dem straks! Jo det kommet dem bratt når de smått
forventer det.
[29:54] De utfordrer deg brakt gjengjeldelse! Helvete allerede omringer tvilerne.
[29:55] Døgnet kommet når gjengjeldelsen overvelder dem fra over dem beneath deres
føtter; Han sagt Smaker følgene deres arbeid.
[29:56] O Min servants trodde Min jord er rommelig så tilbedelse Meg.
[29:57] Allesammen smakt død deretter oss deg omsider returneres!
[29:58] De tro ført righteous liv vi sikkert avviklede dem Paradis herskapshus forbandt
streams Eternally de abide deri. Hva smukk belønning arbeiderne.
[29:59] De er man bestemt persevere stolt deres Lord
[29:60] Mange vesen ikke bærer dets forråd GUD forsørge i det altfor deg. Han er
Hearer Allvitende
[29:61] Deg spør dem Hvem skapte heavens jorden lagt solen månen deres tjeneste de si
GUD. gjort det deretter de avvek?
[29:62] GUD ER MAN ØKER FORRÅDET HVEM SOM HELST HAN VELGER
HANS VESENER TILBAKEHOLDT DET! GUD ER fully aware av all TINGER.
[29:63] Deg spør dem Hvem sender himmelen vann gjenopplivet død ilandbringe de
sagte GUD. Sier Rost GUD. Fleste av dem ikke forstår!
[29:64] Den worldly liv er nei mange enn forfengelighet spilt stund boligen Heretter er
virkelig livet de kun kjente!
[29:65] Når de rir skip de implore GUD helligende deres bønner Ham! som snart som
Han frelser dem bredden de revert til idolatry.
[29:66] la dem disbelieve hva vi gir dem latt dem nytt midlertidig; de gjorte det sikkert
finne ute!
[29:67] De ikke sette vi har fastslått Hellig Tilfluktssted som vi gjorde sikre stund all
omkring dem people er konstant fare? De destillasjonsapparat tro inn falsehood skulle
forkastet gud velsignelser?
[29:68] Hvem ondere enn man oppdikter ligger er tillagt dem GUD forkaste sannheten
når det kommer ham? Er Helvete ikke rettferdig gjengjeldelse tvilerne?
[29:69] Angående de strever inn våre forårsaket vi sikkert rettleder dem våre stier!
Fleste assuredly GUD er med de from.
.
30- Romans (Al-Room)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[30:1] Ei. L. M.
[30:2] Jo Romans beseires.
[30:3] I nærest ilandbringe Etter deres nederlag de stegede igjen vinne
[30:4] Innenfor atskillig år. Slike er gud avgjørelse både et spådom to. Den døgn troende
fryde
[30:5] I gud seier. Han bevilger seier hvem som helst Han viljer. Han er Allmektig
Barmhjertigst.
[30:6] Slike er gud løfte - Gud aldri brudd Hans lovet! - Mest people ikke kjent!
[30:7] De omsorg kun om tinger den verden er synlig til dem stund værende totalt
oblivious til de
heretter
[30:8] Hvorfor de ikke reflekterer seg? GUD IKKE SKAPTE heavens JORDEN
ALTSAMMEN DEM SPESIFIKK FORSETT SPESIFIKK LIV SPANT! Imidlertid mest
people betrakte møte deres Lord er tvilere.
[30:9] De ikke streifer jorden notere følgene de gå foran dem? De brukte værende
mektigere fremgangsrikere produktivere jord. Deres bud gikk dem klar underskriver.
Følgelig GUD ikke var Man forurettet dem; de er man forurettet deres egen sjelene.
[30:10] Følgene i de begikk onde var ond. Den fordi de forkastes gud åpenbaringer
ridiculed dem!
[30:11] GUD ER MAN initiates KREASJONEN GJENTATT DET! Omsider deg
returneres Ham.
[30:12] Døgnet når Timen kommer passert skyldig viljen sjokkeres!
[30:13] Deres idoler ikke hatte makt gå i forbønn deres behalf; på det contrary de
disown deres idoler!
[30:14] Døgnet når Timen kommer passert de delvis selskap!
[30:15] Angående de tro ført righteous liv de værende Paradis fryde
[30:16] Angående de disbelieve forkastet våre åpenbaringer møten Heretter, de varte
gjengjeldelsen permanent!
[30:17] Derfor deg forherliget GUD når deg retire om natten hvornår deg stiger i
morgen tidlig.
[30:18] all rose er due til Ham heavens jorden aftenen også som medio deres døgn.
[30:19] Han framlegger levende død framlegge død levende Han gjenoppliver
ilandbringe det dødde; deg likeledes resurrected
[30:20] Blant Hans bevis vært at Han skapte deg støv deretter deg ble forplantende
mennesker!
[30:21] Blant Hans bevis er Han skapte deg ektefeller dere inn ordre hatt ro contentment
hverandre Han plasserte inn deres hjerter elsker omsorg deres ektefeller! Deri xxxx er
sufficient bevis people tenker.
[30:22] Blant Hans bevis er kreasjonen heavens jorden variasjonene inn deres språk
deres farger. Inn de xxxx er tegn i de kyndig.
[30:23] Blant Hans bevis vært deres sove natta døgnet deres arbeidende inn forfølgelse
av Hans forråd! Deri xxxx er sufficient bevis people hørte.
[30:24] Blant Hans bevis vært at Han framviser deg lynet kilde frykt også som håpet
deretter Han sender himmelen vann gjenopplivet ilandbringe er død! I de xxxx er
sufficient bevis people forstår.
[30:25] Blant Hans bevis vært at heaven jorden står Hans disposisjon! Omsider når Han
kaller deg jorden et kaller deg straks komme
[30:26] Til Ham tilhørt allesammen heavens jorden; all være underdanig til Ham!
[30:27] Og Han er Man initiates kreasjonen deretter gjentatt det; det er tilogmed lettere i
Ham! Til Ham tilhørt mest sublim similitude heavens jorden Han er Allmektig Visest!
[30:28] Han cites deg her eksempel fra dere deg noensinne hever deres servants Gjøre
underordnet nivået hvor de rival deg punktet som deg betaler dem mest troskap som er
bekoste til deg? Vi dermed forklarer åpenbaringene people forstår.
[30:29] Riktignok overtrederne følger deres egen meninger viten. Hvem deretter
rettleder de sendes astray GUD? Ingen noensinne hjulpet dem.
[30:30] Derfor deg helliget religionen streng monotheism. Slike er naturlig instinktet
plasserte into people GUD! slike kreasjon av om gud vil aldri forandrer. Det er
perfeksjonert religionen mest people ikke kjent!
[30:31] Deg forebrakt Ham ærbødighet Ham iakttatt Kontakten Bønner (Salat) og! -
Hva som helst deg gjør - Noensinne ikke faller idol tilbedelse
[30:32] Ikke falt idol tilbedelse slik de deler deres religion sekter; hver parti fryde med
hva de har!
[30:33] Når motgang hjemsøker people de vending til deres Lord totalt helligende Ham.
Men deretter som snart som Han dusj dem med barmhjertighet, noe av dem revert idol
tilbedelse
[30:34] Latt dem er unappreciative av hva vi gi dem! Nytt midlertidig; deg gjort det
sikkert finne ute!
[30:35] Vi gitt dem autorisasjon ha berettiger deres idolatry?
[30:36] Når vi bestow barmhjertighet people de fryde deri. Når motgang befalls dem
følge deres egen arbeid de blir mismodig.
[30:37] De ikke innser at GUD gjøre økt forrådet hvem som helst Han viljer forminske
det? De værende leksjoner people tror.
[30:38] Derfor deg gitt slektningene deres rettmessig dele velgjørenhet) også som fattig
reise alien Det er bedre de sincerely søker gud velbehag; de er vinnerne.
[30:39] Ågeret øves økt noe people's rikdom ikke gevinst noe GUD! Dersom deg gir
velgjørenhet søkende gud velbehag, de er man mottar deres lønnet forgreningsrør!
[30:40] GUD ER MAN SKAPTE DEG. Han er Man forsørge i deg. Han er Man legger
deg død. Han er Man resurrects deg. noen av deres idoler gjorte noen av de tinger? Han
forherliges. Han er mye altfor exalted hatt noen partnere!
[30:41] Katastrofer utbrer ilandbringe hav hvilke people begår. Han dermed later dem
smaker følgene av noe av deres funksjonerer de returnere (til det straks arbeid).
[30:42] Sagt Streife jorden noterer følgene de før deg. Fleste av dem var idol
worshipers!
[30:43] Derfor deg helliget fullstendig den perfekt religion døgn kommet som gjørs
uunngåelig GUD! Den døgn de sjokkeres.
[30:44] Hvem som helst disbelieves disbelieves detriment hans egen sjel mens de fører
righteous liv gjør så styrket develop deres egen sjeler!
[30:45] Han storsinnet recompense de tro ført righteous liv fra Hans bounties! Han ikke
elsker tvilerne.
[30:46] Blant Hans bevis vært at Han sender vindene god omen dusj deg med Hans
barmhjertighet tillate skipene løp havet inn overensstemmelse med Hans regler og deg
søkt Hans bounties handel) deg vært appreciative
[30:47] Vi sender bud deg deres people dyp tegn. Deretter vi straffet de transgressed Er
våre plikt vi bevilger seier troende.
[30:48] GUD ER MAN SENDER SPOLER stir SKYER UTBRES HIMMELEN inn
overensstemmelse med HANS VILJE! Han deretter stabler skyene deretter deg sett
regnet komme therefrom Når det etterår hvem som helst Han velger Hans servants de
fryde
[30:49] Det falle dem de resorted fortvilet!
[30:50] Deg påskjønt gud uavbrutt barmhjertighet og hvordan Han gjenoppliver
ilandbringe er død. Han gjort det nettopp som jo resurrect død. Han er Omnipotent
[30:51] Hadde vi sendte dem heller gul sandstorm de fortsatte disbelieve!
[30:52] Deg ikke gjort død ikke heller døv hørt avblåse tidligere de omsette
[30:53] Ikke heller kunne deg rettleder blind deres forville Deg kun høres de tro inn våre
åpenbaringer beslutte bli submitters!
[30:54] GUD ER MAN SKAPTE DEG SVAK DERETTER bevilge DEG ETTER
SVAKHETEN STYRKE DERETTER VIKARIERTE STYRKEN SVAKHET gray
HÅR! Han skaper hva som helst Han viljer. Han er Allvitende Omnipotent
[30:55] Døgnet når Timen kommer passert skyldig viljen sverger de varte deri verden)
kun man time! Er hvordan feil de var.
[30:56] De velsignes viten tro sagt Deg varer gud forordnet Døgnet Oppstandelse! Nå
det er Døgnet Oppstandelse deg mislykekte gjenkjent det!
[30:57] Derfor ingen apology den døgn gavnet overtrederne ikke heller vilje de excused
[30:58] Dermed vi cited people deri Quran all slags av eksempler. nei substans hva slags
av bevis deg forærer tvilerne de si Deg er falsifiers.
[30:59] GUD DERMED FORSEGLER HJERTENE AV DE IKKE KJENNER.
[30:60] Derfor deg bestemt persevere - I gud løfte er sannheten - Og ikke intimideres av
de ikke attained sikkerhet!
.
31- Luqmaan (Luqman)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[31:1] Ei. L. M.
[31:2] De (brev) utgjør bevis den bok visdom.
[31:3] Sjømerke barmhjertighet i de righteous.
[31:4] Hvem iakttatt Kontakten Bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat)
og betrakte Heretter de er absolutt viss!
[31:5] De følger veiledninga deres Lord de er vinnerne.
[31:6] Blant det people xxxx er de uphold baseless Hadith dermed bortledet others stien
av GUD viten absorbere det inn forfengelig De incurred shameful gjengjeldelse.
[31:7] Og når våre åpenbaringer resiteres et av dem han omsette arroganse som han aldri
hørte dem hans ører er døv. Løfte ham smertefull gjengjeldelse.
[31:8] Sikkert de tro ført righteous liv fortjener hagene fryd!
[31:9] Eternally de abide deri. Det er sannferdig løften GUD. Han er Allmektig Visest.
[31:10] Han skapte heavens uten pilar at deg sett! Han fastslo jord stabilisatorer (fjell)
for at ikke det tumler deg Han utbredt det all slags av vesener! Vi sender himmelen vann
vokst all slags av smukk plante
[31:11] Slike er kreasjonen GUD; framvist meg hvilke idolene deg sette Ham skaper!
Riktignok overtrederne er lang astray.
[31:12] Vi forlener Luqmaan klokt Deg vært appreciative av GUD. Hvem Som Helst er
appreciative er appreciative i hans egen god Angående de omsette unappreciative GUD er
nei behøve Praiseworthy.
[31:13] Erindret Luqmaan si til hans sønn som han opplyste ham O min sønn gjøre ikke
setter noen idoler GUD; idolatry er gross urettferdighet!
[31:14] Vi enjoined mennesken hedre hans foreldre. Hans mor føde ham load fikk tung
tung Det tar to år intensiv omsorg) til avvennende! Deg vært appreciative av Meg deres
foreldre. Til Meg er ultimate destiny.
[31:15] De forsøker tvunget deg sette noen idoler Meg ikke adlydt dem! Fortsatt
behandlet dem amicably deri verden! Deg fulgt kun stien av de forebringer Meg. Omsider
deg all tilbakekomst Meg deretter jeg underrettet deg av altsammen deg gjør.
[31:16] O min sønn kjenner den tilogmed noe som tiny som sennep sæd dyp innvendig
klippe er det heavens jorden om gud vil brakt det! GUD ER SUBLIM Cognizant
[31:17] O min sønn deg iakttatt Kontakten Bønner (Salat). Deg forfektet rettmessighet
forbyr ond forblitt steadfast inn det ansikt av motgang! De er mest honorable
karaktertrekk.
[31:18] Deg ikke behandlet people arroganse ikke heller skal deg streifer jorden stolt.
GUD IKKE GJØR ARROGANT showoffs.
[31:19] Gåtur humbly firer deres stemme - ugliest stemmen er eselet stemme.
[31:20] Gjort deg ikke ser GUD begår inn deres tjeneste altsammen heavens jorden
showered deg Hans velsignelser! - Åpenbar skjult? noe people argumenterer om GUD
viten veiledning opplysende scripture.
[31:21] Hvornår de sis Fulgt de åpenbaringer GUD de si Nei vi følger kun hvilke vi fant
våre foreldre Hvilke djevelen gjøre fører dem kvalen Helvete?
[31:22] De forebringer fullstendig GUD stund ledende righteous liv får holdt av sterkest
obligasjonen! I GUD vært full kontroll all tinger!
[31:23] Angående de disbelieve ikke bedrøves deres vantro! Til oss er deres ultimate
tilbakekomst deretter vi underrettede dem av altsammen de gjorde. GUD ER fully aware
av INNERST TANKENE.
[31:24] Vi later dem nytt midlertidig deretter begår dem severe gjengjeldelse!
[31:25] Deg spør dem Hvem skapte heavens jorden de sagt GUD. Sagt Rost er GUD.
fleste av dem ikke kjent!
[31:26] Til GUD tilhørt altsammen heavens jorden! GUD ER MEST Rikfolk
Praiseworthy.
[31:27] all trærne jord gjordes into penn oseanet supplied blekket augmented syv mest
oseaner ordene GUD ikke løpede ute! GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[31:28] Kreasjonen oppstandelse av all av dere er samme som den av et person. GUD
ER Hearer Seer.
[31:29] Deg ikke innser at GUD merges natta døgnet gjøre merges døgnet into natta
som Han begår solen månen deres tjeneste hver løpende i dets omløpsbane spesifikk liv
spennvidde GUD er fully Cognizant av altsammen deg gjort?
[31:30] Den bevist at GUD er sannheten stunden noen idol de sette Ham vært falsehood
og at GUD er mest Høyt Flott!
[31:31] Deg ikke ser skipene streife hav bære gud gjøre forråd til show deg noe av Hans
bevis? Riktignok de værende sufficient bevis allesammen er steadfast appreciative
[31:32] Når voldsom vinket omringet dem de implore GUD sincerely helligende deres
bønner Ham alene! som snart som Han frelser dem bredden noe av dem revert Inget
henslenger våre åpenbaringer de er betrayers unappreciative.
[31:33] O people deg ærbødighet deres Lord frykt døgn når far ikke hjulpet hans egen
barn ikke heller kunne barn hjelper hans far! Jo gud løfte er sannhet. Derfor ikke
distraheres den liv; ikke distraheres GUD mere illusjoner!
[31:34] Med GUD er vitenen Timen (slutt verdenen). Han er Et som sendt ned regnet
Han kjenner innhold livmoren! Ingen sjel kjenner hvilke vilje hender det tomorrow ingen
kjent som ilandbringe han hun dø! GUD ER ALLVITENDE Cognizant
.
32- Prostration (Al-Sajdah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[32:1] Ei. L. M.
[32:2] Boka er tvil åpenbaring Lord universet.
[32:3] De sa Han oppdiktet det. Riktignok det er sannheten deres Lord advart people
som aldri mottatt warner deg de guided
[32:4] GUD ER MAN SKAPTE heavens JORDEN ALTSAMMEN DEM SEKS DØGN
DERETTER PÅTATT all MYNDIGHET. Deg har inget Ham som Lord ikke heller gjort
deg har intercessor! Deg ikke tar heed
[32:5] Alle substans kontrolleres Ham heaven jorden! Til Ham døgnet er ekvivalent til
tusen av deres år.
[32:6] Knower av all hemmeligheter erklæringer; Allmektig Barmhjertigst.
[32:7] Han er Man perfeksjonerte altsammen Han skapte startet kreasjonen mennesken
fra leir!
[32:8] Deretter Han fortsatte hans reproduksjon viss lowly væske.
[32:9] Han formet ham blåste ham Hans ånd. Han gav deg forhøret eyesight hjernene;
sjeldent er deg thankful.
[32:10] De undrer Etter vi vanish jorden gjøre vi skapes igjen? Dermed som betrakte
møtende deres Lord de er tvilere!
[32:11] Sagt Deg legges død engelen hvis fastsette deg plasseres deretter deres Lord deg
returneres!
[32:12] Kun deg sett skyldig når de bue deres hoder deres Lord Våre Lord nå vi ser vi
hører. sende oss vi værende righteous! Nå vi attained sikkerhet.
[32:13] Hadde vi willed vi gitte every sjel dets veiledning det allerede forutbestemmes
jeg fylle Helvete jinns mennesker all sammen!
[32:14] Smaker følgene av deres forglemme den døgn; straks vi forglemmer deg. Deg
incurred evig gjengjeldelse tilbake din egen arbeid.
[32:15] bare people truly tro inn våre åpenbaringer er de faller prostrate oppå hørende
dem! De forherliger rost deres Lord noen arroganse!
[32:16] Deres sider hurtig forsake deres senger inn ordre tilbedelse deres Lord
ærbødighet og håper og våre forråd dem de gir!
[32:17] Deg ikke har idé hvordan meget glede lykke vente deg som belønning deres
(righteous) arbeid!
[32:18] Man er troende samme som man er er wicked? De ikke er make
[32:19] Angående de tro ført righteous liv de fortjener evig Paradiset! Slike er deres
bolig tilbake deres arbeid.
[32:20] Angående wicked deres destiny er Helvete. Every tid de forsøker forlatt det de
tvinges tilbake! De sies Smaker kvalen Helvete deg brukte disbelieve i!
[32:21] Vi later dem smaker mindre gjengjeldelsen den verden) forut de incur
storslåttere gjengjeldelsen Heretter,) som de (tatte vink reform.
[32:22] Hvem ondere enn man er påminnes av de åpenbaringer hans Lord deretter
insisterer disregarding dem? Vi jo straffede skyldig
[32:23] Vi gir Moses scripture - Ikke havn noen tvil møte Ham! - Vi forarbeidet det
rettleder Barnene Israel.
[32:24] Vi fastsatte dem imams guided inn overensstemmelse med våre commandments
de bestemt persevered attained sikkerhet våre åpenbaringer!
[32:25] Deres Lord er Man dømt dem Døgnet Oppstandelse altsammen de bestridde.
[32:26] Det gjøre noensinne forefaller dem hvordan mange generasjoner vi annihilated
dem? De straks levende gått inn deres forfedre hjem! Det forsynt sufficient bevis De
ikke hører?
[32:27] De ikke innser vi kjører vannet barren ilandbringe framlegge det crops foret
deres livestock også som seg? De ikke ser?
[32:28] De utfordrer Hvor den seier deg er er sannferdig?
[32:29] Sier døgnet slike seier kommer troende vilje ikke gavnet de ikke trodde forut
den, ikke heller ville de gis another sjanse
[32:30] Derfor disregard dem ventet de altfor venter!
.
33- Partiene (Al-Ahzab)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[33:1] O deg profet deg ærbødighet GUD ikke adlyder tvilerne hyklerne. GUD ER
ALLVITENDE VISEST.
[33:2] Fulgt hvilke avsløres deg deres Lord GUD ER fully Cognizant AV
ALTSAMMEN DEG all gjøre
[33:3] Lagt deres stolt GUD! GUD FORSLÅR forfekte.
[33:4] GUD IKKE GAV noen MANN TO HJERTER HANS chest. Ikke heller gjorde
Han dreier deres hustru hvem deg frastøter deres sedvane) deres mer! Ikke heller gjorde
Han dreier deres adoptere barn into genetisk avkom! Alle de er mere utterances deg
oppfinner. GUD SNAKKER SANNHETEN HAN rettleder straks STIEN!
[33:5] Deg gitt deres adoptere barn navngitt den bevare deres slektskap deres genetisk
foreldre! Det er equitable syn GUD. Dersom deg ikke kjenner deres foreldre deretter som
deres brethren religion deg behandlet dem medlemmer deres familie. Deg ikke begår
synd deg gjør feiltagelse deri respekt; deg er ansvarlig i deres purposeful hensikter. GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[33:6] Profeten er closer til troende enn de er hverandre hans hustruer være mor dem.
Slektningene absorbere omsorg av man en annen inn overensstemmelse med gud
scripture. Dermed troende absorbere omsorg av deres slektninger immigrerer dem
forsynte de har absorbere omsorg av deres egen familier første! De er commandments
den scripture.
[33:7] Erindret at vi tok profetene deres covenant deg O Muhammad) Noah Abraham
Moses Jesus sønnen Mary! Vi tok dem høytidelig pledge
[33:8] Deretter Han sikkert spørsmål sannferdig om deres truthfulness forberede tvilerne
deri Quranic faktum) smertefull gjengjeldelse!
[33:9] O deg tror husket gud velsignelse deg; når soldater angripe deg vi sendte dem
voldsom vind usynlig soldater! GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[33:10] Når de kom fra over deg fra beneath deg deres øyne terrified deres hjerter løpe
tålmodighet og Deg harbored unbefitting tanker GUD.
[33:11] Den er når troende truly tested de severely ristedes opp
[33:12] Hyklerne de tvil deres hjerter sa Hvilke GUD Hans bud love oss var nei mange
enn illusjon!
[33:13] Grupp av dem sa O people Yathrib deg ikke attain seier; gå Others forarbeidet
opp unnskyldninger profeten Våre hjem er sårbar når de ikke var sårbar. De nettopp ville
flee.
[33:14] Hadde fienden invaderte spurte dem føye de føyde fienden uten nøling!
[33:15] De pledged GUD inn det forbi de ikke omsette omkring flee; gjørende pledge
GUD innviklet storslått ansvar!
[33:16] Sagt Dersom deg flee deg aldri flee død fra drepes! Nei substans hvilke hendt
deg kun levende shorts stund langere!
[33:17] Sagt Hvem beskyttet deg GUD dersom Han willed noen motgang willed noen
velsignelse deg? De aldri funnede GUD noen øvrig Lord Beherske
[33:18] GUD ER fully aware av hinderers DEG DE si til DERES comrades all opphold
SJELDENT GJORT DE MOBILISERER I forsvar
[33:19] Også de er altfor smålig når omgang med deg! Dersom noe truer samfunnet deg
se deres øyne rulle med fryktet som død allerede kom dem! Tidligere krisen er over de
piske deg skarp tunger. De er altfor smålig deres rikdom. De er troende følgelig GUD
nullified deres arbeid. Det er lett GUD gjøre.
[33:20] De tanke partiene komme Deretter de ønskede de taptes ørkenen spørre om
deres nyhet fra afar! Hadde partiene angripe deg mens de var deg de sjeldent
understøttede deg!
[33:21] Budet GUD sette god eksempel de blant deg søker GUD Sist Døgnet uavbrutt
tenker GUD.
[33:22] Når sann troende så partiene (klar angrepet) de sa Det er hvilke GUD Hans bud
lover oss GUD Hans bud er sannferdig. Den (farlig situasjon) kun styrke deres tro
augmented deres underkastelse!
[33:23] Blant troende xxxx er people oppfyller deres pledges GUD. Noe av dem dødde
mens others står klar aldri wavering
[33:24] OM GUD VIL SIKKERT recompense SANNFERDIG I DERES truthfulness
STRAFFET HYKLERNE DERSOM HAN VILJER INNLØSER DEM! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGST.
[33:25] GUD repulsed DE disbelieved DERES RASERI DE FORLOT empty-handed!
GUD DERMED SKÅNTE TROENDE noen utkjempe GUD ER MEKTIG Allmektig
[33:26] Han også oppdra deres allierter blant det people scripture deres sikre stillinger
kastet terror into deres hjerter! Noe av dem deg drepte noe deg absorbere fange.
[33:27] Han gjorde deg arver deres ilandbrakt deres hjem deres penger ilandbringe deg
aldri trådte på! GUD ER FULL KONTROLL all TINGER.
[33:28] O profet si til deres hustruer deg søker den liv dets forfengeligheter deretter latt
meg kompensert deg tillater deg gått amicably!
[33:29] Dersom deg søker GUD Hans bud boligen Heretter, deretter GUD forberede
righteous deg storslått recompense
[33:30] O hustruer profeten dersom noen av dere begått gross synd gjengjeldelsen
fordobles henne! Det er lett GUD gjøre.
[33:31] Noen man av deg adlyder GUD Hans bud forspranger righteous liv vi bevilgede
hennes dobel recompense vi forberede henne storsinnet forråd!
[33:32] O hustru av profeten deg er samme som noen øvrig kvinnene dersom deg iakttar
rettmessighet! (Deg har storslåttere ansvar.) Derfor deg ikke snakket altfor softly for at
ikke de disease inn deres hjerter fåtte feil idéene; deg snakket kun rettmessighet.
[33:33] Deg avviklet ned deres hjem gjøre ikke mingle people excessively likt deg
anvendt gjøre inn eldst døgnene uvitenhet! Deg iaktta Kontakten Bønner (Salat) gir
obligatorisk velgjørenheten (Zakat) adlydt GUD Hans bud! GUD ØNSKER FJERNE all
unholiness FRA DEG O DEG bo HELLIG TEMPLET purify DEG FULLSTENDIG!
[33:34] Husket hvilke resiteres deres hjem av gud åpenbaringer visdommen iboende
deri! GUD ER SUBLIM Cognizant
[33:35] Forebringe mennene forebrakt kvinnene tro mennene tro kvinnene lydig
mennene lydig kvinnene sannferdig mennene sannferdig kvinnene steadfast mennene
steadfast kvinnene ærverdig mennene ærverdig kvinnene charitable mennene charitable
kvinnene faste mennene faste kvinnene kysk mennene kysk kvinnene mennene
commemorate GUD hyppig commemorating kvinnene; GUDEN forberede dem tilgivelse
storslått recompense
[33:36] Nei tro mann tro kvinne dersom GUD Hans bud utsteder noen befaling har noen
valg angående den befaling! Noen disobeys GUD Hans bud går langt astray.
[33:37] Erindret deg si til man velsignedes GUD velsignet deg Beholde deres hustru
ærbødighet GUD deg skjulte dere hvilke GUD ønsket proklamere! Dermed deg fryktet
people når deg antokes fryktet kun GUD! Når Zeid var fullstendig hans hustru vi hadde
deg gifte hennes inn ordre fastslå presedensen som mann giftet fraskilt hustruen hans
adoptere sønn. Gud befalinger gjøres.
[33:38] Profeten ikke begår feil gjørende noe gjørs lawful GUD! Slike er gud system
tidlig generasjonene. Gud befaling er hellig plikt.
[33:39] De leverer gud beskjed, som ærbødighet Ham alene aldri fryktet noen GUD!
GUD ER MEST EFFEKTIV reckoner.
[33:40] Muhammad ikke var faren noen mann deg. Han var bud GUD endelig profeten.
GUD ER fully aware av all TINGER.
[33:41] O deg tror deg husket GUD hyppig.
[33:42] Deg forherliget Ham døgn og natt.
[33:43] Han er Man hjelper deg sammen Hans engler forsprang deg ute av mørke into
lyset. Han er Barmhjertigst mot troende.
[33:44] Deres hilsen døgnet de møter Ham er Fred Han forberede dem storsinnet
recompense
[33:45] O profet vi sender deg vitne ihendehaver god nyhet også som warner.
[33:46] Inviterende GUD inn overensstemmelse med Hans ville guiding sjømerke.
[33:47] Leverer god nyhet troende de fortjener GUD storslått velsignelse.
[33:48] Ikke adlydt tvilerne hyklerne disregard deres fornærmelseer lagt deres stolt
GUD; GUD forslår forfekte
[33:49] O deg tror deg giftet tro kvinner deretter fraskilt dem forut havende samkvem
dem de ikke skylder deg noen vente interim (før giftende another mann)! Deg
kompensert dem equitably la dem amicably!
[33:50] O profet vi forarbeidet lawful deg deres hustruer til hvem deg betalt deres due
dowry hva deg allerede som bevilger deg GUD! Også lawful i deg i ekteskap er døtrene
deres far brer døtrene deres far søstre døtrene deres mor brer døtrene deres mor søstre
emigrerer deg. Også dersom tro kvinne gav profeten - Av forspillet dowry! - Profeten
giftet henne dowry han så ønsker. Imidlertid hun forspiller av dowry ansøker kun til
profeten ikke til øvrig troende. Vi allerede forordner deres retter inn betrakter deres
ektefeller hva de allerede har. Det er skåne deg noen forlegenhet. GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[33:51] Deg gently shun noen man av dem deg brakt closer til deg noen man av dem.
Deg forliker noen man deg frastøtte deg ikke begår feil Dermed de behages ikke hatt sorg
vært innhold hva deg equitably tilbyr all av dem! GUD kjenne HVILKE VÆRT DERES
HJERTER! GUD ER ALLVITENDE Clement
[33:52] hinsides kategoriene beskrev deg deg enjoined fra giftende noen øvrig kvinner
ikke heller kunne deg vikarierer ny hustru (fra prohibited kategoriene) nei substans
hvordan mye deg beundrer deres skjønnhet! Deg vært innhold med de allerede
forarbeidet lawful til deg. GUD ER VAKTSOM all TINGER.
[33:53] O deg tro ikke inngått profet hjemmene deg gis tillatelse spist ikke heller skal
deg tvinger slike invitasjon noen måte! Deg inviteres deg inngått. Når deg finpusser
spisende deg forlatt; ikke forlovet ham langvarig samtaler! Den anvendt såre profeten han
var altfor forlegen si deg! Gud ikke forlegen bort sannheten. Deg spørre hans hustruer
noe spør dem barriere. Det er purer i deres hjerte deres hjerte Deg ikke er såre budet
GUD. Deg ikke giftet hans hustruer ham det vært gross angrep syn GUD.
[33:54] Deg erklærer noe skjuler det GUD er fully aware av all tinger.
[33:55] Kvinnene slappede (deres bekledt kode deres fedre deres sønner deres brer
sønnene deres brer sønnene deres søstre øvrig kvinnene deres (kvinnelig) servants! De
ærbødighet GUD. GUD BEVITNER all TINGER.
[33:56] GUD HANS ENGLER HJELPER UNDERSTØTTET PROFETEN! O deg tror
deg hjulpet understøttet ham betraktet ham som han betraktes!
[33:57] Sikkert de motarbeider GUD Hans bud GUD hjemsøkt dem forbannelse deri liv
i Heretter; Han forberede dem shameful gjengjeldelse!
[33:58] De persecute tro mennene tro kvinnene ikke gjorde noe foruretter begått ikke
bare falsehood også gross synd!
[33:59] O profet sier deres hustruer deres døtre hustruene troende som de lengthen deres
klesplagg. Dermed de gjenkjennes (som righteous kvinner) unnviker fornærmes! GUD
ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[33:60] Hyklerne de disease deres hjerte vicious løgnerne city refreng (fra persecuting
deg) vi sikkert bevilgede deg øvre hånden deretter de tvinges forlatt shorts stund!
[33:61] De incurred fordømmelse hvor som helst de går; de stopper angripe deg) de
absorbere drepte.
[33:62] Det er gud evig system deg funnet gud system er unchangeable.
[33:63] people spør deg Timen (slutt verdenen). Sagt vitenen thereof er bare GUD! Alle
deg kjenner Timen værende lukker.
[33:64] GUD FORDØMMER TVILERNE forberede DEM HELVETE!
[33:65] Eternally de abide deri. De ikke funnede lord ikke heller tilhenger.
[33:66] Døgnet de kastes Helvete de sagte Å vi ønske vi adlydte GUD adlydte budet.
[33:67] De også sagte Våre Lord vi adlyder våre beherske leder de førte oss astray!
[33:68] Våre Lord gitt dem dobel gjengjeldelsen forbannelse dem tremendous
forbannelse!
[33:69] O deg tror ikke være de sårer Moses deretter GUD frikjenne ham av hva de sa.
Han var syn GUD honorable.
[33:70] O deg tror ærbødighet GUD utter kun korrekt utterances!
[33:71] Han deretter fiksert deres arbeid tilgir deres synder. De adlyder GUD Hans bud
triumferer storslått triumf.
[33:72] Vi tilbyr ansvaret (frihet av valg) heavens jorden fjellene de vegret født det var
redd av det! Mennesken akseptere det han transgressing uvitende.
[33:73] I om gud vil inevitably straffet hykler mennene hykler kvinnene idolet
worshipping menn idolet worshipping kvinner! GUD INNLØSER tro MENNENE tro
KVINNENE. GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
.
34- Sheba (Saba)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[34:1] rose er GUD - Hvem tilhørt altsammen heavens jorden; all rose er også Ham
Heretter Han er mest Vis Cognizant
[34:2] Han kjenner altsammen går jorden altsammen den komme det altsammen komme
himmelen altsammen den klatre into det. Han er mest Barmhjertig de Tilgi
[34:3] De disbelieve sier Timen aldri kommet passert! Sagt Absolutt! - Av min Lord -
Det ville fleste jo kommer deg. Han er Knower fremtiden. Ikke tilogmed ekvivalent atom
vekt skjules Ham er det heavens jorden. Ikke tilogmed mindre enn som større skjules). all
være dyp registrere
[34:4] Fleste jo Han lønnet de tro ført righteous liv! De fortjener tilgivelse storsinnet
forråd.
[34:5] Angående de uavbrutt utfordrer våre åpenbaringer de incurred gjengjeldelse
smertefull ydmykelse.
[34:6] Er tydelig til de velsignes viten den den åpenbaring fra deres Lord til deg er
sannheten og den det rettleder stien Allmektig mest Praiseworthy!
[34:7] De disbelieve sier framvist deg mann sier deg deg er sønderrive bortsett deg
skapes igjen!
[34:8] Den Ene Eller Den Andre han oppdiktet ligger GUD han er crazy Riktignok de
disbelieve Heretter incurred verst gjengjeldelsen; de går langt astray.
[34:9] De ikke ser all tingene dem bak dem i heaven jorden? Vi willed vi forårsakede
jorden slukt dem forårsaket masser faller dem himmelen! Det vært sufficient bevis every
lydig servant.
[34:10] Vi forlente David velsignelser oss O fjell forebringer ham deg altfor O fugler Vi
bløtgjorde jernet ham.
[34:11] Deg gjort skjold den passe perfectly funksjonerer rettmessighet! Hva som helst
deg gjør jeg er Seer thereof.
[34:12] Til Solomon vi begikk vinden hans disposisjon reise et måned komme et måned
gå Vi forårsaket forår olje gush ute ham. Også jinns funksjonerte ham hans Lord's forlate
Noen man av dem disregarded våre befalinger vi subjected ham severe gjengjeldelse.
[34:13] De forarbeidet ham noe han ville - nisje statuer dyp puljer tung matlaging pots
O familie David funksjonerer (rettmessighet) framvist deres påskjønnelse. Kun ei få av
Min servants er appreciative
[34:14] Når fastsette tid hans død kom de ikke hadde clue at han dødde. Ikke et av
dyrene forsøke spise hans stab han falt ned gjorde jinns innså at han var død! De dermed
innså som de virkelig kjente usett de stoppede funksjonerende så hård som snart som han
dødde!
[34:15] Sheba's homeland anvendt værende vidunder to hager på retten forlate Spiser
deres Lord's forråd er appreciative av Ham - God ilandbringe tilgi Lord
[34:16] De omsette følgelig vi skjenket dem katastrofal flod vi vikarierte deres to hager
into to hager verst smake frukt torne plante skimpy høst!
[34:17] Vi dermed requited dem deres vantro. Vi ikke requite kun tvilerne?
[34:18] Vi plasserte dem samfunnene som vi velsignet øvrig oaser vi sikret reisen dem
Reiser deri døgn netter hel betryggelse!
[34:19] De (dreide unappreciative utfordre Våre Lord vi ikke omsorg Deg øker
avstanden våre reiser noen stasjoner De dermed forurette deres egen sjeler. Følgelig vi
gjorde dem historie scattered dem into liten samfunn ilandbringe Det forsørget leksjoner
de er steadfast appreciative
[34:20] Satan fant dem hurtig oppfyllende hans forventninger! De fulgte ham ei få
troende.
[34:21] Han aldri hadde noen makt dem. Vi dermed skjelner de tro inn Heretter fra de er
tvilsom om det. Deres Lord er full kontroll all tinger.
[34:22] Sagt Implore idolene deg sette GUD! De ikke possess enkel atom heavens
jorden. De ikke possess kompaniskap deri ikke heller gjort Han permit dem værende
Hans medhjelpere!
[34:23] Intercession Ham vært inn forfengelig det sammentreffe med Hans ville. Når
deres forstand omsider avvikles ned de spør Hvilke gjorde deres Lord sier de sagte
sannheten. Han er mest Høyt mest Storslått!
[34:24] Sagt Hvem forsørge i deg heavens jorden? Sagt GUD Den Ene Eller Den Andre
vi deg guided gått langt astray!
[34:25] si Deg er ansvarlig i våre forbrytelser ikke heller er vi ansvarlig i hva deg gjør.
[34:26] Sagt Våre Lord gather oss all sammen før Ham deretter Han dømt oss equitably!
Han er Dommeren Allvitende
[34:27] Sagt Framvist meg idolene deg sette som partner Ham! ikke Sagt Han er et
GUDEN Allmektig Visest!
[34:28] Vi sender deg O Rashad) all people ihendehaver god nyhet også som warner
mest people ikke kjent!
[34:29] De utfordrer Når den løfte kommet passert deg er sannferdig?
[34:30] Sagt Deg har spesifikk tid spesifikk døgn deg ikke forhalet et time ikke heller
fremskritt!
[34:31] De disbelieve sier Vi ikke trodde deri Quran ikke heller forrig scriptures. deg
kun envision de overtredere når de står deres Lord De argumentere et en annen tilbake og
bort. followers si deres ledere Dersom ikke var deg vi værende troende.
[34:32] Lederne si til de ville fulgte dem vi de man Er bortledet deg veiledninga det
kom deg? Ingen; det er deg var wicked.
[34:33] followers si til deres ledere var deg schemed natt døgn deretter befalte oss
værende unappreciative av GUD sette idoler rang Ham. De ris samvittighetsnag når de
ser gjengjeldelsen vi plasserte sjakler forbindelsesrørene av de disbelieved De riktig ikke
requited hva de gjorde?
[34:34] Every tid vi sendte warner samfunn lederne den samfunn sa Vi forkaster
beskjeden deg sendes med!
[34:35] De også sa Vi er mektigere mest penger barn vi ikke straffes!
[34:36] Sagt Min Lord er Et kontrollert all forråd Han bevilger forråd hvem som helst
Han viljer forminske dem mest people ikke kjent!
[34:37] Ikke er deres penger deres barn bringer deg closer til oss. Kun de tro ført
righteous liv mottatt belønninga deres arbeid multipliserte forgreningsrør! I boligen
Paradis de gjorte det bo inn perfekt fred!
[34:38] Angående de gjennomført utfordrer våre åpenbaringer de abide gjengjeldelse.
[34:39] Sagt Min Lord er Man kontrollerer all forråd; Han øker forrådene hvem som
helst Han velger Hans servants forminske dem! Noe deg spend årsaken Gud) Han lønnet
deg det; Han er Tilfredsstillende Familieforsørgeren.
[34:40] Døgnet når Han innkallelse dem alle Han si til englene de gjorte det people
tilbedelse deg?
[34:41] De svarte Deg forherliges. Deg er våre Lord Behersket ikke dem! Heller de
worshipping jinns; fleste av dem var troende deri.
[34:42] Døgn deg ikke possess makt hjulpet harm et en annen vi si til overtrederne
Smak gjengjeldelsen Helveten deg anvendt fornektet!
[34:43] Når våre bevis resitere dem perfectly klar de sa Det er bare mann vil bortlede
deg måten deres foreldre worshipping De også sa De oppdiktes løgner. De disbelieved
også sa sannheten kom dem Det er tydeligvis magi
[34:44] Vi ikke gav dem noen øvrig bøker studert ikke heller gjorde vi sende til dem deg
another warner!
[34:45] De før dem disbelieved utjevnet skjønt de ikke så one-tenth (mirakelen) vi gir
den generasjon når de disbelieved Min bud hvordan severe var Min gjengjeldelse!
[34:46] Sagt jeg spør deg gjøre et ting Helliger GUD inn par som individer deretter
reflektert! Deres venn (Rashad) ikke er crazy Han er manifest warner deg nettopp forut
kommen forferdelig gjengjeldelse.
[34:47] si jeg ikke spørre deg noen lønning; deg beholde det. Min lønning kommer kun
fra GUD. Han bevitner all tinger.
[34:48] Sagt Min Lord forårsaker sannheten prevail Han er Knower all hemmeligheter.
[34:49] Sagt sannheten kommer; mens falsehood kunne verken initiate noe ikke heller
gjentatt det!
[34:50] Sagt Dersom jeg går astray jeg går astray min egen shortcomings! Og dersom
jeg guided det er min Lord's inspirasjon. Han er Hearer Nærme
[34:51] Deg kun sett dem når storslått terror streik dem; de ikke flyktede deretter de
værende absorbere bort forcibly!
[34:52] De deretter sagte Vi nå tro inn det det værende lang altfor sen!
[34:53] De forkaster det inn det forbi de beslutter heller uphold conjecture og
guesswork!
[34:54] Følgelig de frakjentes av altsammen de lengtet i. Det er samme skjebnen deres
motstykker forrig generasjonene. De harbored altfor mange tvil.
.
35- Initiativtaker (Faater)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[35:1] rose er GUD Initiativtaker av heavens jorden appointer englene værende bud
vinger - To tre fire (vinger). Han øker kreasjonen som Han viljer. GUD ER Omnipotent
[35:2] Når GUD dusj people med barmhjertighet, ingen tvinge stoppet det. Og dersom
Han tilbakeholder det nei tvunget frasett Han sendt det! Han er Allmektig Visest.
[35:3] O people husker gud velsignelser deg. Er der noen skaper GUD forsørge i deg
heaven jorden? Xxxx ikke er øvrig gud Ham. Hvordan deg avveket?
[35:4] De disbelieve deg bud deg disbelieved GUD ER INN KONTROLLERT AV all
TINGER!
[35:5] O people gud løfte er sannheten; derfor ikke distraheres den lowly liv! Ikke
bortledes GUD mere illusjoner.
[35:6] Djevelen er deres fiende så behandler ham fiende. Han kun inviterer hans parti er
dwellers Helvete!
[35:7] De disbelieve incurred severe gjengjeldelse de tro ført righteous liv fortjener
tilgivelse storslått recompense
[35:8] Notert man ond arbeidet prydes hans øyne til han tenke det er righteous! GUD
DERMED SENDER astray HVEM SOM HELST VILJER GÅTTE astray) HAN
rettleder HVEM SOM HELST VILJER guided Derfor ikke grieve dem. GUD ER fully
aware av ALTSAMMEN DE GJØRE.
[35:9] GUD ER MAN SENDER SPOLT stir sky DERETTER VI KJØRER DEM
barren ilandbringe GJENOPPLIVET SLIKE ILANDBRAKT ETTER DE VAR DØD!
Dermed er oppstandelsen.
[35:10] Noen søkt verdighet kjent den til GUD tilhørt all verdighet! Til Ham besteget
god ordene Han exalts righteous arbeidene! Angående de scheme ond arbeid de incur
severe gjengjeldelse; scheming av slike people destineres mislykekt!
[35:11] GUD SKAPTE DEG STØV DERETTER tiny DRÅPE DERETTER HAN
FORÅRSAKER DEG FORPLANTET DERES EKTEFELLER. Ingen kvinnelig blir
gravid ikke heller gitt fødsler Hans viten! Ingen overlever lang liv ingen liv snappes
shorts inn overensstemmelse med pre-existing registrere Det er lett i GUD.
[35:12] To havene ikke er samme man er frisk deilig stund øvrig er salt udrikkelig. Fra
hver av dem deg spiser øm kjøtt ekstraherer jewelry slitt! Deg ser skipene seile gjennom
dem søkende Hans forråd at deg vært appreciative
[35:13] Han merges natta døgnet merges døgnet natta. Han begår solen månen løp i
forutbestemte periode av tid! Slike er GUD deres Lord Ham tilhørt all kingship! noen
idoler deg sette Ham ikke possess sæd skall.
[35:14] Deg avblåse på dem de ikke hørte deg. Tilogmed dersom de hører deg de ikke
svarte deg. Døgnet Oppstandelse de disown deg. Inget underrettet deg slik mest
Cognizant
[35:15] O people deg er man behøver GUDEN mens GUD er i nei behøve noen mest
Praiseworthy
[35:16] Han viljer Han avskaffet deg vikarierer ny kreasjon.
[35:17] Det ikke er altfor vanskelig i GUD.
[35:18] Ingen sjel båret syndene another sjel. Sjel ladet synder implores en annen født
delvis av dets load ingen øvrig sjel båret noen del av det tilogmed de berettedes. bare
people heed deres varsel er de ærbødighet deres Lord tilogmed når alene i deres privatliv
iaktta Kontakten Bønner (Salat)! Hvem som helst purifies hans sjel gjør så hans egen
god Til GUD er endelig destiny.
[35:19] Blind seer ikke vært make
[35:20] Ikke heller er mørken lyset.
[35:21] Ikke heller er kjøligheten av nyansen varmen solen.
[35:22] Ikke heller er bo død; GUDEN forårsaket hvem som helst Han viljer hørte! Deg
ikke gjort hearers de gravene.
[35:23] Deg er nei mange enn warner.
[35:24] Vi sender deg sannheten ihendehaver god nyhet også som warner. Every
samfunn mottatt warner.
[35:25] Dersom de disbelieve deg de før dem også disbelieved Deres bud gikk dem klar
bevis Salmene opplysende scriptures.
[35:26] Deretter jeg straffet de disbelieved hvordan forferdelig var Min gjengjeldelse!
[35:27] Deg ikke innser GUD sender ned himmelen vannet whereby vi framlegger gjøre
frukter av atskillige farger? Tilogmed fjellene har forskjellig farger; høydepunktene er
hvit rød noe øvrig farge. Ravnene er sort
[35:28] Også people dyrene livestock kommer atskillige farger. Det er people truly
ærbødighet GUD er de er kyndig. GUD ER ALLMEKTIG Tilgi
[35:29] Sikkert de resiterer boka GUD iaktta Kontakten Bønner (Salat) våre forråd dem
de spend - secretly publicly - Forloves investering aldri taper!
[35:30] Han recompense dem storsinnet multiplisert Hans velsignelser dem! Han Tilgir
Appreciative
[35:31] Hva vi avslørte deg deri scripture er sannheten consummating all forrig
scriptures! GUD ER fully Cognizant AV HANS servants Seer.
[35:32] Vi passerte scripture generasjon generasjon, vi tillot hvem som helst vi valgte
våre servants mottatt det! Deretter noe av dem forurette deres sjeler others upheld det kun
delvis av tid mens others var ivrig funksjonert rettmessighet inn overensstemmelse med
om; gud; vil; det er storslåttst triumfen!
[35:33] De inngåtte hagene Eden de prydes armbånd av gull perler deres klesplagg det
forarbeidet silke
[35:34] De sagte Rost GUD i fjernende alle våre bekymringer! Våre Lord Tilgir
Appreciative
[35:35] Han tilstår oss boligen evig fryd Hans grace Aldri gjort vi kjedes her aldri gjort
vi trettes!
[35:36] Angående de disbelieve de incurred ilden Helvete hvor de aldri finpusses død
ikke heller er gjengjeldelsen noensinne commuted dem. Vi dermed requite de
unappreciative.
[35:37] De skrekede deri Våre Lord deg få oss ute av her vi funksjonerte rettmessighet
arbeidene vi brukte gjøre vi ikke gav deg life-long sjanse uavbrutt påminnelser de tar
heed Deg ikke mottok warner? Derfor smaker (følgene). Overtrederne hatte ingen hjulpet
dem.
[35:38] GUD ER Knower FREMTIDEN AV heavens JORDEN. Han er Knower all
innerst tanker.
[35:39] Han er Man forarbeidet deg inheritors jorden. Deretter hvem som helst velger
disbelieve gjør så hans egen detriment. Vantroen tvilerne kun augments deres Lord's
abhorrence dem. Vantroen tvilerne plunges dem dyp tap
[35:40] Sagt Overveid idolene deg sette GUD; framvist meg hva i all verden de ha
skapt. de eier noen kompaniskap heavens? Vi gitt dem bok ha hvori xxxx er nei tvil?
Riktignok hvilke overtrederne lover et en annen er nei mange enn illusjon.
[35:41] GUD ER MAN HOLDER heavens JORDEN FOR AT IKKE DE vanish.
Dersom noen annen er holde dem de ville fleste jo vanish! Han er Clement Tilgi
[35:42] De svor GUD solemnly warner gikk dem de værende bedre guided enn viss
congregation! Straks som warner gjorde kommer dem den kun plunged dem dyp
motvilje.
[35:43] De resorted arroganse jord onde scheming ond schemes kun motild på de
scheme dem. De deretter forventede noe skjebnen av de hvem gjorde samme tingene inn
det forbi Deg funnet gud system er aldri foranderlig; deg funnet gud system er
immutable.
[35:44] De ikke streifer jorden notere følgene de gå foran dem? De var tilogmed
sterkere enn de. Intet skjules GUD heavens ikke heller jord. Han er Allvitende
Omnipotent
[35:45] Dersom GUD straffet people deres synder Han ikke forlate enkel vesen jord.
Han respitt dem i forutbestemte interim Tidligere deres interim oppfylles deretter GUD er
Seer Hans servants.
.
36- Y S. (Ya Synder)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[36:1] Y S. (Yaa Sett)!
[36:2] Quran som være full av visdom!
[36:3] Fleste assuredly deg (Rashad) er et av budene.
[36:4] På straight sti.
[36:5] Den åpenbaring er fra Allmektig Barmhjertigst.
[36:6] Til advart people foreldre aldri advartes derfor de er unaware!
[36:7] Det forutbestemmes som fleste av dem ikke tror.
[36:8] Vi plasserer deres forbindelsesrør sjakler opp deres haker. Følgelig de blir låse
deres vantro!
[36:9] Vi plasserer barriere dem barriere bak dem dermed vi slør dem; de ikke sette.
[36:10] Er samme deg advare dem ikke de ikke tro
[36:11] Deg heeded kun de uphold den beskjed ærbødighet mest Gracious! - Tilogmed
når alene deres privatliv. Gitt dem god nyhet tilgivelse storsinnet recompense
[36:12] Vi jo gjenopplivede død vi registrerer altsammen de gjør deri liv altfor som
følgene fortsetter deres død. Altsammen vi teller dyp registrere
[36:13] Cite i dem eksempelen people samfunn den mottatt budene.
[36:14] Når vi sende til dem to (bud) de disbelieved dem. Vi deretter understøttet dem
tredje. De sa Vi er (Gud) bud deg.
[36:15] De sa Deg være nei mange enn mennesker oss. Mest Gracious ikke sendte noe.
Deg er løgnere.
[36:16] De sa Våre Lord kjenner vi være sende til deg.
[36:17] Våre eneste misjon er levere beskjeden.
[36:18] De sa Vi overveier deg verst omens Deg avstår vi sikkert stein deg hjemsøker
deg smertefull gjengjeldelse.
[36:19] De sa Deres omen bero deres besvarelse nå som deg påminnes. Riktignok deg
transgressing people
[36:20] Mann kom øvrig slutten city talemåte O min people følger budene.
[36:21] Fulgt de ikke spør deg i noen lønning og guided
[36:22] Hvorfor jeg ikke tilbedelse Man initiated meg burde Ham er deres ultimate
tilbakekomst?
[36:23] Jeg sette Ham guder? Mest Gracious willed noen harm meg deres intercession
ikke hjulpet meg et bet ikke heller boks de redder meg.
[36:24] Deretter jeg vært totalt astray.
[36:25] Jeg har tro inn deres Lord behager lytte til meg!
[36:26] (Ved det tid av hans død) han sas Inngått Paradis. Han sa Å Jeg Ønsker min
people kjente!
[36:27] Den min Lord tilgir meg forarbeidet meg honorable.
[36:28] Vi ikke sendte ned hans people ham soldater himmelen; vi ikke sendte dem ned
[36:29] all tok var et slag hvorpå de stilled
[36:30] Hvordan beklager er people's tilstand! Every tid bud gikk dem de alltid ridiculed
ham.
[36:31] De ikke så hvordan mange generasjoner vi annihilated forut dem hvordan de
aldri returnerer dem?
[36:32] Every man av dem summoned forut oss.
[36:33] Et tegn dem er død ilandbringe vi gjenoppliver det framlegger fra det korn deres
mat.
[36:34] Vi vokser det hager dato håndflater drue vi forårsaker fjæret gush ute deri!
[36:35] Det er forsyne dem frukter latt dem fabrikkert deres egen rekker hva som helst
de behøver! De værende thankful?
[36:36] Glory er Et som skapte all slags av plante jorden altfor som seg øvrig kreasjoner
som de gjør ikke tilogmed kjenner!
[36:37] Another tegn dem er natta vi fjerner dagslyset therefrom hvorpå de er inn
mørke.
[36:38] Solen setter spesifikk lokalitet formgivninga Allmektig Allvitende.
[36:39] Månen vi formgav fremstår etapper det blir lik eldst bue skjede.
[36:40] Solen er aldri fangst opp med månen! - Natta døgnet aldri avviker - hver av dem
flytt dets egen omløpsbane!
[36:41] Another tegn dem er at vi bære deres forfedre ladet arken.
[36:42] Deretter vi skapte samme dem ridd inn!
[36:43] Vi willed vi druknede dem deres skrike ikke høres ikke heller could de frelses.
[36:44] Heller vi dusj dem med barmhjertighet, latt dem nytt i en stund!
[36:45] Hittil hvornår de sis Lærer deres fortid funksjonert rettmessighet deres fremtidig
som deg attain barmhjertighet!
[36:46] Nei substans hva slags av bevis gis dem deres Lord de gjennomført disregard
det.
[36:47] Hvornår de sis Gir gud forråd deg de disbelieve si til de tror vi gitte de GUD
forede dersom Han så willed? Deg er virkelig lang astray.
[36:48] De også utfordrer Når den løfte kommet passert deg er sannferdig?
[36:49] Alle de ser værende et slag overvelder dem mens de bestrir.
[36:50] De ikke tilogmed ha tid gjort vilje ikke heller vilje de er able til tilbakekomst
deres people
[36:51] Hornet blåses hvorpå de stige fra graven går deres Lord
[36:52] De sagte Ve til oss. Hvem resurrected oss våre død? Det er hva mest Gracious
lover. Budene var straks
[36:53] all tatt er et slag hvorpå de summoned forut oss!
[36:54] Den døgn ingen sjel forurettes inn det minst Deg bekostes nettopp hva som helst
deg gjorde.
[36:55] dwellers Paradis værende at døgn happily travel
[36:56] De abide deres ektefeller smukk nyanse nytende komfortabel furnishings!
[36:57] De hatte frukter deri; de hatte noe de ønsker.
[36:58] Hilsener fred fra Barmhjertigst Lord
[36:59] Angående deg O skyldig man deg vært sette aside
[36:60] gjøre jeg ikke covenant deg O Barn Adam som deg ikke tilbedelse djevelen?
Den han er deres ardent fiende?
[36:61] Og som deg tilbedelse Meg alene? Det er straks stien.
[36:62] Han villeder mengder av deg. Deg ikke possess noen oppfatning?
[36:63] Det er Helveten lovedes deg.
[36:64] Idag deg brent det følge deres vantro.
[36:65] Døgn vi forseglede deres munner; deres hender føtter fødte bevitner altsammen
de gjorde.
[36:66] Vi ville vi slør deres øyne følgelig hvornår de søker stien de ikke sette.
[36:67] Vi ville vi frossede dem inn plass; derfor de kunne verken flytte fram ikke heller

[36:68] Hvem som helst vi permit bo lenge vi revert ham til svakhet! De ikke forstår?
[36:69] Hva vi underviste ham (budet) ikke var poesi ikke heller vært han (dikter)! Det
er formidabell bevis dyp Quran.
[36:70] Til preket til de er alive blottet tvilerne!
[36:71] De ikke sette vi ha skapte dem våre egen rekker livestock de eier?
[36:72] Og vi subdued dem dem; noe de rir noe de spiser.
[36:73] De avleder annen gode fra dem også som drinker! De ikke værende
appreciative
[36:74] De sette GUD øvrig guder kanskje de værende av hjelp dem!
[36:75] På det contrary de ikke hjulpede dem; de slutt tjenende dem som hellige
soldater!
[36:76] Derfor ikke bedrøves deres utterances! Vi er fully aware av altsammen de
gjemme altsammen de erklærer.
[36:77] Mennesken ikke ser vi gjøre skapte ham fra tiny dråpe deretter han omsette into
ardent fiende?
[36:78] Han raises spørsmål oss - Mens forglemme hans innledende kreasjon - Hvem
resurrect bones etter de råtnede?
[36:79] Sagt Man initiated dem inn det et plass resurrect dem! Han er fully aware av
every kreasjon.
[36:80] Han er Man skaper deg grønn tre brensel som deg brenner i tent!
[36:81] Ikke er Man skapte heavens jorden able til omskapt de samme? Ja riktignok;
Han er Skaperen Allvitende
[36:82] Alle Han gjøre bære noen befaling er si til Er det vært!
[36:83] Derfor glory er Et inn hvis hånd er suvereniteten all tinger Ham deg returneres!
.
37- Arrangers (Al-Saffat)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[37:1] arrangers kolonner.
[37:2] blamers av de til blamed
[37:3] reciters beskjedene.
[37:4] Deres gud er kun et.
[37:5] Lord av heavens jorden altsammen dem Lord av østene.
[37:6] Vi pryder lavest heaven prydende planeter!
[37:7] Vi bevoktet det every ond djevel.
[37:8] De ikke spionerte Høyt Samfunnet; de får bombarded every side!
[37:9] De fordømmes; de incurred evig gjengjeldelse.
[37:10] noen av dem fordristet fastsetter ytre grensene han struck fierce prosjektil!
[37:11] Spurt dem Være de vanskeligere skape øvrig kreasjonene? Vi skapte dem våt
mudder!
[37:12] Mens deg awed de mock
[37:13] Når påminte de ikke tar heed
[37:14] Når de ser bevis de latterliggjørelse det.
[37:15] De sier Det er tydeligvis magi
[37:16] Etter vi dør blitt støvet bones vi resurrected
[37:17] Tilogmed våre ancient forfedre?
[37:18] Sagt Ja deg forcibly summoned
[37:19] all tatt er et nudge hvorpå de stå looking
[37:20] De sagte Ve oss; det er Døgnet Dom.
[37:21] Det er døgnet avgjørelse deg brukte disbelieve i!
[37:22] Summon overtrederne deres ektefeller idolene de worshipped
[37:23] beside GUD rettleder dem til stien Helvete.
[37:24] Stoppet dem spurt dem!
[37:25] Hvorfor deg ikke hjelper man en annen?
[37:26] De værende at døgn totalt forebringende!
[37:27] De kommede hverandre questioning blaming et en annen!
[37:28] De si (til deres ledere) Deg brukte komme oss fra retten side.
[37:29] De svarte er deg ikke var troende.
[37:30] Vi aldri hadde noen makt deg; er deg var wicked.
[37:31] Vi riktig incurred våre Lord's dom; straks vi lider.
[37:32] Vi villedet deg kun vi var astray.
[37:33] Dermed sammen de ville all partake gjengjeldelsen den døgn.
[37:34] Det er hvordan vi requite skyldig.
[37:35] Når de sas Laa Elaaha Ella Allah [Xxxx ikke er øvrig gud GUD] de dreide
arrogant.
[37:36] De sa vi forlatte våre guder crazy dikter?
[37:37] Virkelig han bringer sannheten bekrefter budene.
[37:38] Fleste assuredly deg smakt mest smertefull gjengjeldelse.
[37:39] Deg requited kun hvilke deg gjør.
[37:40] Kun gud servants er absolutt hellige til Ham alene frelses)!
[37:41] De fortjener forråd reserveres især dem.
[37:42] All slags av frukter. De hedres.
[37:43] I hagene fryd.
[37:44] På furnishings et en annen.
[37:45] Kopper pure drukket tilbys dem!
[37:46] Klar deilig i drinkers.
[37:47] Aldri forurenset aldri oppbrukt!
[37:48] Med dem værende vidunderlig ledsagere.
[37:49] beskytte lik skrøpelig egg.
[37:50] De kommede hverandre konferert et en annen!
[37:51] Et av dem si jeg brukte hatt venn!
[37:52] Han brukte mock Gjøre deg tror alle det?
[37:53] ‘Etter vi dør omsette into støvet bones gjøre vi avblåse til nota '!
[37:54] Han sagt Nettopp absorbere look
[37:55] Når han looks han sett hans venn hjerten Helvete.
[37:56] Han gått ham sagt GUD deg nært ruinert meg!
[37:57] Dersom ikke var min Lord's velsignelse jeg værende deg nå.
[37:58] (Gjort deg fremdeles tror) vi dø!
[37:59] Kun et død vi aldri mottatt noen requital?
[37:60] Slike er storslåttst triumfen.
[37:61] Det er hva every arbeider funksjonert i!
[37:62] Er det bedre destiny treet bitterhet?
[37:63] Vi yteer det straff overtrederne.
[37:64] Er tre vokser hjerten Helvete.
[37:65] Dets blomster look djevlene hodene.
[37:66] De spiste fra det deres buker fylt
[37:67] Deretter de topp det hellish drink.
[37:68] Deretter de returnerte til Helvete.
[37:69] De fant deres foreldre astray.
[37:70] De blindly følge inn deres fotspor.
[37:71] Fleste av forrig generasjonene har strayed samme måten.
[37:72] Vi har sende til dem warners!
[37:73] Notert følgene i de advares!
[37:74] Kun gud servants er absolutt hellige til Ham alene frelses).
[37:75] Dermed Noah avblåse oss vi var tilfredsstillende responders.
[37:76] Vi frelste ham hans familie storslått katastrofen.
[37:77] Vi gjorde hans ledsagere survivors.
[37:78] Vi bevarte hans historie følgende generasjoner.
[37:79] Fred er Noah blant de peoples
[37:80] Vi dermed lønner de righteous.
[37:81] Han er et av våre tro servants.
[37:82] Vi druknet all others.
[37:83] Blant hans followers var Abraham.
[37:84] Han kom hans Lord wholeheartedly.
[37:85] Han si til hans far hans people Hvilke være deg worshipping
[37:86] Det de oppdiktes guder GUD deg vil?
[37:87] Hvilke gjøre deg tenke av Lord universet?
[37:88] Han looked omhyggelig stjernene.
[37:89] Deretter han gi opp sa jeg trettes av det!
[37:90] De omsette ham.
[37:91] Han deretter omsette deres idoler siende deg likt spise?
[37:92] Hvorfor deg ikke snakker?
[37:93] Han deretter ødela dem.
[37:94] De gikk ham storslått raseri.
[37:95] Han sa Hvordan deg tilbedelse hva deg utskåret?
[37:96] Når GUD skaper deg altsammen deg gjør!
[37:97] De sa bygd storslått ild kast ham into det!
[37:98] De schemed ham vi gjorde dem taperne!
[37:99] Han sa jeg går min Lord Han rettleder meg.
[37:100] Min Lord bevilget meg righteous barn!
[37:101] Vi gav ham god nyhet god barn.
[37:102] Når han vokste nok funksjonere ham han sa Min sønn jeg ser drøm jeg
sacrificing deg. Hvilke gjøre deg tenke Han sa O min far gjøre hva deg befales gjort! Deg
funnet meg GUD villig pasient.
[37:103] De begge forebrakte han legger hans panne ned sacrifice ham)!
[37:104] Vi kalte ham O Abraham.
[37:105] Deg tror drømmen. Vi dermed lønner de righteous.
[37:106] Den fordringsfull prøve riktignok.
[37:107] Vi ransomed (Ismail) vikarierende dyr sacrifice
[37:108] Vi bevarte hans historie følgende generasjoner.
[37:109] Fred er Abraham.
[37:110] Vi dermed lønner de righteous.
[37:111] Han er et av våre tro servants.
[37:112] Deretter vi gav ham god nyheten fødsleren Isaac værende et av righteous
profetene.
[37:113] Vi velsignet ham Isaac. Blant deres etterkommere noe er righteous noe er
wicked overtredere.
[37:114] Vi også velsigne Moses Aaron.
[37:115] Vi leverte dem deres people storslått katastrofen.
[37:116] Vi understøttet dem de ble vinnerne.
[37:117] Vi gav både av dem dyp scripture.
[37:118] Vi guided dem straks stien.
[37:119] Vi bevarte deres historie følgende generasjoner.
[37:120] Fred er oppå Moses Aaron.
[37:121] Vi dermed lønner de righteous.
[37:122] Både av dem var våre righteous servants!
[37:123] Elias var et av budene.
[37:124] Han si til hans people deg ikke funksjonert rettmessighet?
[37:125] Deg tilbedelse statue Supreme Skaperen?
[37:126] GUD; DERES Lord Lord DERES FORFEDRE!
[37:127] De disbelieved ham. Følgelig de være avblåse nota
[37:128] Kun gud servants er absolutt hellige til Ham alene frelses).
[37:129] Vi bevarte hans historie følgende generasjoner.
[37:130] Fred er Elias alle de lik Elias
[37:131] Vi dermed lønner de righteous.
[37:132] Han var et av våre tro servants.
[37:133] Lot var et av budene.
[37:134] Vi frelste ham alle hans familie.
[37:135] Kun eldst kvinnen dødsdømt
[37:136] Vi annihilated all others.
[37:137] Deg destillasjonsapparat passerseddel deres ruiner døgn.
[37:138] Og av natt. Deg forstått?
[37:139] Jonah var et av budene.
[37:140] Han flyktet ladet skipet.
[37:141] Han rebelled dermed han føyde taperne.
[37:142] Følgelig fisken slukte ham han var et blame
[37:143] Dersom ikke var han resorted meditasjon Gud)
[37:144] Han stayed dets buk Døgnet Oppstandelse.
[37:145] Vi hadde ham kastet opp into ørken utmatte!
[37:146] Vi hadde tre spiselig frukt vokse i ham.
[37:147] Deretter vi sendte ham hundretusen fler.
[37:148] De gjorde tro vi later dem nytt den liv!
[37:149] Spurt dem dersom deres Lord har døtre mens de har sønner!
[37:150] Vi skaper englene gjøre værende females? De bevitnet den?
[37:151] Riktignok de grossly blaspheme når de sier -
[37:152] GUD begotten SØNN. RIKTIGNOK DE ER LØGNERE.
[37:153] Han valgte pikene guttene?
[37:154] Hva er det i vejen med deres logikk?
[37:155] Hvorfor deg ikke tar heed
[37:156] Deg har noen bevis?
[37:157] Framvist oss deres bok dersom deg er sannferdig!
[37:158] De utjevner oppfinne spesiell slektskap mellom Ham jinns. jinns kjenner at de
er underdanig.
[37:159] GUD FORHERLIGES; LANGT DERES hevde
[37:160] Kun gud servants er hellige til Ham alene frelses).
[37:161] Riktignok deg hva deg tilbedelse
[37:162] Ikke ilegge noe Ham.
[37:163] Kun deg brent Helvete.
[37:164] Hver man av oss har spesifikk arbeid.
[37:165] Vi er arrangers.
[37:166] Vi duly forherliger (våre Lord
[37:167] De brukte sagt!
[37:168] Hadde vi mottok korrekt instruksjonene fra våre foreldre!
[37:169] Vi værende worshipers; hellige til GUD alene!
[37:170] De disbelieved de ville sikkert finne ute!
[37:171] Våre avgjørelse allerede forordnes i våre servants budene.
[37:172] De er sikkert seierherrene.
[37:173] Våre soldater er vinnerne.
[37:174] Så disregard dem i en stund!
[37:175] Ur dem; de altfor iakttatte.
[37:176] De utfordrer våre gjengjeldelse?
[37:177] Når det rammer dem et døgn vært ussel døgn; de tilstrekkelig advares.
[37:178] Disregard dem i en stund.
[37:179] Ur dem; de altfor iakttatte.
[37:180] Glory er deres Lord flott Lord langt over deres hevde
[37:181] Fred er budene.
[37:182] rose er GUD Lord universet.
.
38- S. (Saad)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[38:1] S. (Saad) Quran inneholder beviset.
[38:2] De disbelieve plunged into arroganse tross.
[38:3] Mange generasjon dem vi annihilated De avblåse i hjelp inn forfengelig
[38:4] De undret at warner kommet dem dem. Tvilerne sa tryllekunstner løgner.
[38:5] Han gjorde gudene into et gud? Det er virkelig underlig.
[38:6] Lederne kunngjøre Gått bestemt persevere worshipping deres guder! Det er
hvilke begjæres!
[38:7] Vi aldri høre det religionen våre fedre. Det er løgn.
[38:8] Gjorde beviset komme ham oss? Riktignok de er tvilsom av Min bevis!
Riktignok de ikke men smaker Min gjengjeldelse.
[38:9] gjøre de eier skattene barmhjertighet deres Lord Allmektig Grantor.
[38:10] De possess suvereniteten av heavens jorden altsammen dem? Latt dem hjelp!
[38:11] Heller hva som helst tvinge de oppbudte - Tilogmed dersom alle deres partier
banded sammen - Beseires!
[38:12] Disbelieving dem var people Noah ‘Aad mektig Pharaoh!
[38:13] Også Thamoud people Lot dwellers Skogene Midyan;) de var motstanderne.
[38:14] Hver av dem disbelieved budene dermed Min gjengjeldelse var uunngåelig!
[38:15] De people forventede enkel slag fra som de aldri gjenvinner.
[38:16] De utfordret Våre Lord gjør deg ikke farer gjengjeldelsen oss Døgnet Reckoning
[38:17] Er tålmodig inn det ansikt av deres utterances huske våre servant David rådsnar;
han var lydig.
[38:18] Vi begikk fjellene hans tjeneste forherligende ham natt døgn.
[38:19] Også fuglene begikkes tjene ham; alle var lydig til ham!
[38:20] Vi styrket hans kingship forlente ham klokt god logikk.
[38:21] Deg mottok nyhet feuding mennene ha listet hans tilfluktssted?
[38:22] Når de inngikk hans rom han startled De sa ikke Hatt fryktet! Vi feuding et en
annen vi søker deres temmelig dom. Ikke forurettet oss rettleder oss straks stien!
[38:23] Den br av mi eier nitti ni får mens jeg eier man får. Han vil blande min får hans
fortsatt trykk meg!
[38:24] Han sa Han er urettferdig til deg av spørrende kombinert deres får hans! Mange
people kombinerer deres eiendommer behandler hverandre unfairly de tro funksjonert
rettmessighet de er få. Siden David undre dersom han gjorde straks dommen! Han tanke
vi testing ham. Han deretter implored hans Lord tilgivelse bowed ned fortrøt!
[38:25] Vi tilgav ham deri substans Vi bevilger ham stilling ære oss smukk bolig.
[38:26] O David vi gjør deg hersker jord. Derfor deg dømt blant det people equitably
ikke følge deres personlig mening for at ikke det bortleder deg måten GUD! Sikkert de
forviller måten GUD incur severe gjengjeldelse forglemmende Døgnet Reckoning
[38:27] Vi ikke skapte heaven jorden altsammen dem inn forfengelig Slike vært de
tenkning av de disbelieve! Derfor ve til de disbelieve; de lidte Helvete.
[38:28] Vi behandler de tro ført righteous liv som vi behandler de begår ond jord? Vi
behandler righteous som vi behandlede de wicked?
[38:29] Det er scripture vi sendte ned deg er hellig - Kanskje de reflekterer dets vers. De
possess intelligens tatte heed
[38:30] Til David vi bevilget Solomon; god lydig servant.
[38:31] Et døgn han ble preoccupied smukk hester natta falle
[38:32] Han deretter sa jeg nøt materiell tingene fler enn jeg nøt worshipping min Lord
solen være gå
[38:33] Brakt dem tilbake. by farvel,) han gndde deres ben forbindelsesrør!
[38:34] Vi dermed legger Solomon prøven; vi velsignet ham vast materiell rikdom han
bestemt forebrakte!
[38:35] Han sa Min Lord tilgitt meg bevilget meg kingship aldri attained av noen annen!
Deg er Grantor.
[38:36] Vi (svarte hans bønn begå vinden hans disposisjon skjenke regn hvor som helst
han ville.
[38:37] Djevlene bygd dykking.
[38:38] Others plassertes hans disposisjon.
[38:39] Det er våre forråd deg; deg gi storsinnet tilbakeholdt grenser!
[38:40] Han fortjener honorable stilling oss vidunderlig bolig.
[38:41] Husket våre servant Arbeid han kalte hans Lord djevelen hjemsøker meg
hardship smerte!
[38:42] Streik begrunnelseen deres fot! fjære vilje gir deg legende drink!
[38:43] Vi restituerte hans familie i ham; twice som mange. Slike er våre
barmhjertighet; påminnelse de possess intelligens.
[38:44] Nå deg reist ilandbringe preke beskjeden oppfylt deres pledge Vi fant ham
steadfast. Hva god servant! Han var submitter.
[38:45] huske også våre servants Abraham Isaac Jacob. De var rådsnar possessed
visjon.
[38:46] Vi bestowed dem storslått velsignet awareness Heretter
[38:47] De valgtes de var blant mest righteous.
[38:48] Husket Ismail Elisha Zal-Kifl; blant mest righteous!
[38:49] Det er påminnelse righteous fortjenet vidunderlig destiny!
[38:50] Hagene Eden vilje åpen opp deres porter dem.
[38:51] Slappende deri de gis mange slags av frukter drinker!
[38:52] De hatte vidunderlig ektefeller.
[38:53] Det er hva deg fortjenet Døgnet Reckoning
[38:54] Våre forråd er uuttømmelig.
38:55] Angående overtrederne de incurred ussel destiny.
[38:56] Helvete er hvor de brenner; hva ussel bolig!
[38:57] Hva de smaker deri værende hellish drinker bitter mat!
[38:58] meget fler av samme slagset.
[38:59] Det er grupp kastes Helvete deg. De ikke velkommes residentene Helvete). De
fortjener brent hellfire!
[38:60] Nykomlingene svarte Ikke Heller deg velkommes. Deg er de man gå foran oss
villedet oss! Derfor lidt den ussel slutt!
[38:61] De også sagte Våre Lord de er de man førte oss into den; dobel gjengjeldelsen
hellfire dem.
[38:62] De sier hvorfor vi ikke se Helvete) people vi gjorte det anvendt talt blant de
wicked?
[38:63] Vi brukte latterliggjørelse dem; vi brukte omsette våre øyne fra dem!
[38:64] Det forutbestemmes faktum people Helvete feud et en annen!
[38:65] si jeg advare deg; xxxx ikke er øvrig gud GUD Et Supreme
[38:66] Lord av heavens jorden altsammen dem; Allmektig de Tilgi
[38:67] si Her er awesome nyhet.
[38:68] Den deg er totalt oblivious til.
[38:69] Jeg ikke hadde viten før feud Høy Samfunnet.
[38:70] Jeg inspireres min eneste misjon er levert varslene deg.
[38:71] Deres Lord si til englene jeg skaper menneske leir.
[38:72] Tidligere jeg formgir ham blåser ham fra Min ånd, deg falt prostrate før ham!
[38:73] engel falle prostrate all av dem
[38:74] Satan; han vegret var altfor arrogant unappreciative.
[38:75] Han sa O Satan hvilke forhindret deg fra prostrating forut hva jeg skapte Min
hender? Er deg altfor arrogant? Deg rebelled
[38:76] Han sa jeg er bedre enn han; Deg skapte meg fra ild skapte ham fra leir!
[38:77] Han sa Derfor deg landsforvises deg forvises.
[38:78] Deg incurred Min fordømmelse Døgnet Dom.
[38:79] Han sa Min Lord respitt meg Døgnet Oppstandelse!
[38:80] Han sa Deg respited
[38:81] Til fastsette døgnet.
[38:82] Han sa jeg sverger Deres majestet jeg sendt dem alle astray.
[38:83] Deres worshipers som helliges absolutt Deg alene.
[38:84] Han sa Det er sannheten sannheten er alle jeg utter
[38:85] Jeg fylt Helvete deg alle de følger deg.
[38:86] si jeg ikke spør deg noen lønning jeg ikke er bedrager.
[38:87] Det er påminnelse verdenen.
[38:88] Deg ville jo finne ute inn en stund!
.
39- Trengslene (Al-Zumar)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[39:1] Det er åpenbaring scripture GUD Allmektig, de Vis.
[39:2] Vi sendte ned deg den scripture truthfully; deg tilbedelse GUD helligende deres
religion Ham alene!
[39:3] Absolutt religionen vært hellige til GUD alene! De sette idoler Ham sagt Vi
avguder dem kun brakt oss closer GUD; de er bedre stilling! om gud vil dommer dem
deres tvister! GUD IKKE rettleder slike LØGNERE TVILERE.
[39:4] Gud etterlyst ha sønn Han valgt hvem som helst Han willed fra Hans kreasjoner.
Han forherliges; Han er GUD Et Supreme
[39:5] Han skapte heavens jorden truthfully. Han ruller natta døgnet ruller døgnet natta.
Han begikk solen månen hver løpende i finite periode. Absolutt Han er Allmektig de
Tilgi
[39:6] Han skapte deg et person deretter skapte ham hans make. Han sendte deg åtte
slags livestock. Han skaper deg deres mer buk kreasjon kreasjon i trimesters mørke! Slike
er GUD deres Lord Til Ham tilhørt all suverenitet! Xxxx ikke er øvrig gud Ham.
Hvordan deg avveket?
[39:7] Deg disbelieve GUD ikke behøver noen. Han uvilje sett Hans servants gjøre feil
avgjørelsen! Deg beslutte værende appreciative Han behages deg. Ingen sjel føder
syndene noen øvrig sjel. Omsider til deres Lord vært deres tilbakekomst deretter Han
underrettet deg av altsammen deg gjorde! Han er fully aware av innerst tankene.
[39:8] Når mennesken hjemsøkes han implores hans Lord sincerely hellige til Ham! som
snart som Han velsigner ham han forglemmer hans forrig imploring sette idoler rang
GUD bortleder others Hans sti! si Nyter deres vantro midlertidig; deg incurred hellfire.
[39:9] Det er bedre til et av de mediterer natta prostrating staying aware av Heretter vær
søkt barmhjertigheten deres Lord Sagt Er de kjenner make til de ikke kjenner? Kun de
possess intelligens tatte heed
[39:10] si O Min servants trodde deg ærbødighet deres Lord de funksjonerte
rettmessighet deri verden god belønning. Gud jord er rommelig de bestemt persevere
mottatte deres recompense storsinnet grenser!
[39:11] si jeg befales tilbedelse GUD helligende religionen absolutt Ham alene!
[39:12] Jeg befaltes værende ytterste submitter.
[39:13] si jeg frykt dersom jeg disobeyed min Lord gjengjeldelsen storslått døgn.
[39:14] Sagt GUD er bare Man jeg tilbedelse helligende min religion absolutt Ham
alene!
[39:15] Derfor tilbedelse hva som helst deg ønsker Ham. Sagt virkelig taperne er de
taper deres sjeler deres familier Døgnet Oppstandelse. Fleste jo det er virkelig tapet!
[39:16] De hatte masser av fyrer dem nedenunder dem. GUD DERMED ALARMERER
HANS servants O MIN servants DEG ærbødighet MEG.
[39:17] Angående de henslenger tilbedelsen all idoler helliger totalt GUD alene de
fortjener lykke. Gitt god nyhet Min servants!
[39:18] De er man forhører all ord deretter fulgt de tilfredsstillende! De er man GUDEN
guided de er man possess intelligensen.
[39:19] Med betraktet til de fortjenede gjengjeldelsen ha deg frelser de kunne vært
allerede Helvete?
[39:20] Angående de ærbødighet deres Lord de hatte herskapshus herskapshus
konstruere i dem med forbandt streams Det er gud lovet GUD aldri brudd Hans lovet!
[39:21] Deg ikke ser GUD sender ned himmelen vannet deretter plassert det into rør
brønn deretter framlagt det planter gjøre av atskillige farge deretter de vokser til de dreier
gul deretter Han dreier dem høy? Det vært påminnelse de possess intelligens.
[39:22] Dersom GUD yteer et hjerte innhold Underkastelse han fulgt lys fra hans Lord
Derfor ve de hjerter forherdes gud beskjed; de går langt astray.
[39:23] GUD AVSLØRER HER TILFREDSSTILLENDE Hadith; BOK ER
KONSEKVENT FRAMHOLDT BÅDE MÅTER Heaven HELVETE)! Hudene av de
ærbødighet deres Lord cringe therefrom deretter deres huder deres hjerte bløtgjør opp gud
beskjed. Slike er gud veiledning; Han bestows det oppå hvem som helst viljer guided
Angående de sendte astray GUD intet rettleder dem!
[39:24] Hvilke bedre enn frelsende man er ansikt forferdelig gjengjeldelsen Døgnet
Oppstandelse? Overtrederne sies Smaker følgene hva deg fortjente.
[39:25] Others dem disbelieved følgelig gjengjeldelsen hjemsøke dem hvor de aldri
forventet.
[39:26] GUD FORDØMMER DEM YDMYKELSE DERI LIV GJENGJELDELSEN
Heretter VÆRENDE LANG dårlig, DE KUN KJENTE.
[39:27] Vi cited people every slags av eksempel deri Quran som de tatte heed
[39:28] Arabic Quran noen tvetydighet de værende righteous.
[39:29] GUD cites EKSEMPELEN MANN avtale med BESTRIDENDE PARTNERE
(Hadith) SAMMENLIGNET til ei mann HVEM avtale med KUN MAN KONSEKVENT
KILDE (Quran)! Er de de samme? rose er GUD; fleste av dem ikke kjent!
[39:30] Deg (Muhammad) sikkert dødd nettopp lik de dødde.
[39:31] Døgnet Oppstandelse før deres Lord deg people feud et en annen!
[39:32] Hvem ondere enn man tillegger er løgner GUD mens disbelieving i sannheten
kommer ham? Er Helvete ikke rettferdig requital tvilerne?
[39:33] Angående de averterer sannheten tro deri de er de righteous!
[39:34] De fåtte altsammen de ønsker deres Lord Slike er belønninga i de righteous.
[39:35] GUD AVGIR DERES SYNDIG ARBEID BELØNNINGER DEM
STORSINNET I DERES GOD ARBEID.
[39:36] Er GUD ikke sufficient Hans servant? De skremmer deg idolene de sette Ham.
Hvem som helst GUD sender astray intet rettleder ham!
[39:37] Hvem som helst GUD rettleder intet sendt ham astray! Er GUD ikke Allmektig
Hevner?
[39:38] Deg spør dem Hvem skapte heavens jorden? de sier GUD. Sagt deretter gjøre
deg setter idoler GUD? Dersom GUD willed noen motgang meg de avløste slike
motgang? Og dersom Han willed velsignelse meg boks de forhindrer slike velsignelse?
Sier GUD er sufficient meg. Inn Ham trusters tillit.
[39:39] si O min people gjøre deres tilfredsstillende jeg gjort min tilfredsstillende; deg
gjort det sikkert finne ute!
[39:40] (Deg gjort det finne ute) som incurred shameful straff fortjenet evig
gjengjeldelse!
[39:41] Vi avslører scripture deg i people truthfully. Deretter hvem som helst guided
guided hans egen god hvem som helst går astray går astray hans egen detriment! Deg
ikke er deres forfekte
[39:42] GUD LEGGER SJELENE DØD NÅR SLUTTEN AV DERES LIV komme
OGSÅ ved det tid av SØVN. Dermed Han absorbere noe deres søvn mens others tillate
fortsatt bo slutten av deres forutbestemte interim! Det forsørget leksjoner people hvem
reflektert!
[39:43] De oppfant intercessors megler dem GUD? Sagt Hva dersom de ikke possess
noen makt ikke heller oppfatning?
[39:44] Sagt All intercession tilhører GUD. Ham tilhørt all suverenitet av heavens
jorden deretter til Ham deg returneres!
[39:45] Når GUD ALENE nevnes hjertene av de ikke tro inn Heretter krympe motvilje.
Når others nevnes Ham de blir tilfredsstilte!
[39:46] Proklamert Våre gud Initiativtaker av heavens jorden Knower av all
hemmeligheter erklæringer Deg er de bare Man dømmer Deres servants deres tvister!
[39:47] De transgressed eide altsammen jord tilogmed twice som mye de hurtig gi det
unnviker forferdelig gjengjeldelsen Døgnet Oppstandelse. De framvises GUD hva de
aldri forventet.
[39:48] Syndig arbeidene de fortjente framvises dem meget tingene de brukte mock vilje
komme haunt dem!
[39:49] Dersom mennesken røres motgang han implores oss som snart som vi bestow
velsignelse ham han sier jeg attained det min begavelse! Riktignok det er kun prøve fleste
av dem ikke kjent!
[39:50] De før dem uttered samme tinga deres inntekter ikke hjalp dem inn det minst
[39:51] De led følgene deres ond arbeid. Likeledes overtrederne nærværende
generasjonen lidte følgene deres ond arbeid; de ikke flyktede.
[39:52] De ikke innser GUD er Man gjøre forøkelsene forrådet hvem som helst Han
velger tilbakeholdt? De er leksjoner people tror.
[39:53] Proklamert O Min servants overskrei grensene aldri fortviler av gud
barmhjertighet! I GUD tilgitt all synder! Han er Forgiver Barmhjertigst.
[39:54] Deg adlydt deres Lord forebringer Ham totalt gjengjeldelsen overhalt deg;
deretter deg ikke hjelpes!
[39:55] Fulgt tilfredsstillende stien som framholdes deg deres Lord gjengjeldelsen
overhalt deg bratt når deg smått forventer det!
[39:56] For at ikke sjel sagt Hvordan beklager jeg værende disregarding gud
commandments; jeg var jo et av mockers.
[39:57] Sagt Hadde GUD guided meg jeg vært med de righteous!
[39:58] Eller sagt når det ser gjengjeldelsen jeg får another sjanse jeg funksjonert
rettmessighet!
[39:59] Ja riktignok (deg gjorde fått nok sjanser)! Min bevis kom deg deg forkastet dem
omsette arrogant ble tviler!
[39:60] Døgnet Oppstandelse deg sett ansiktene av de som lied GUD dekke med
elendighet. Er Helvete ikke straks gjengjeldelsen i arrogant man?
[39:61] Om gud vil frelse de opprettholder rettmessighet; Han lønnet dem. Ingen harm
rørt dem ikke heller ville de har noen sorg.
[39:62] GUD ER SKAPEREN all TINGER HAN ER inn FULL KONTROLL all
TINGER.
[39:63] Til Ham tilhørt all avgjørelser heavens jorden de disbelieve gud åpenbaringer er
virkelig taperne!
[39:64] Sagt det frasett GUD deg exhort meg Er tilbedelse O deg uvitende man?
[39:65] Det avsløres deg og de før deg som deg noensinne begår idol tilbedelse, alle
deres arbeid nullified deg vært taperne!
[39:66] Derfor deg tilbedelse GUD alene er appreciative
[39:67] De aldri favn storheten GUD. Hel jorden er Hans neve Døgnet Oppstandelse.
Virkelig universene falses Hans straks rakt! Han forherliges; Han er mye altfor høyt
behøvende noen partnere!
[39:68] Hornet blåses hvorpå allesammen heavens jorden struck bevisstløs unntatt de
skånes GUD! Deretter det blåses igjen hvorpå de ville all stige opp looking
[39:69] Deretter jorden skint lyset dets Lord registrere proklameres profetene vitnene
bringes bort! Allesammen deretter dømmes equitably minst urettferdighet.
[39:70] Every sjel vært bekostet hva som helst det gjorde Han er fully aware av
altsammen de gjøre!
[39:71] De disbelieved værende føre til Helvete i trengsel Når de får det, dets port
åpnes dets vaktmenn sagt Gjorde deg ikke motta bud fra deg resiterte til deg
åpenbaringene deres Lord advarte deg møte den døgn? De svarte Ja riktignok! Ordet
‘gjengjeldelse allerede frankertes tvilerne.
[39:72] Det sies Inngått portene Helvete hvori deg abide permanent. Hva ussel destiny i
de arrogant!
[39:73] De reverenced deres Lord værende føre til Paradis i trengsel Når de får det, dets
port åpnes dets vaktmenn sagt Fred er deg; deg vunnet! Derfor deg abide her permanent.
[39:74] De sagte Rost er GUD oppfylte Hans løfte oss gjorde oss arvet jorden nytt
Paradis som vi behager. Hva smukk recompense arbeiderne!
[39:75] Deg sett englene flytende omkring tronen forherligende rosende deres Lord
Etter equitable dommen utstedes til all det proklameres Rost er GUD Lord universet!
.
40- Forgiver (Ghafer)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[40:1] H. M.
[40:2] Den åpenbaring scripture er GUD Allmektig, Allvitende.
[40:3] Forgiver synder acceptor anger streng inn fullbyrdet gjengjeldelse possessor all
makt! Xxxx ikke er øvrig gud Ham. Til Ham er ultimate destiny.
[40:4] Inget argumentere gud åpenbaringer unntatt de disbelieve! Ikke imponeres deres
åpenbar fremgang!
[40:5] Disbelieving dem var people Noah mange øvrig motstandere dem! Every
samfunn persecuted deres bud nøytralisert ham. De argumentere falsehood nederlag
sannheten. Følgelig jeg straffet dem; hvordan forferdelig var Min gjengjeldelse!
[40:6] Dermed dommen deres Lord allerede frankeres oppå de disbelieve at de er
dwellers Helvete.
[40:7] De tjener tronen alle de omkring det forherliget rost deres Lord tro inn Ham! De
spørre tilgivelse de tror Våre Lord Deres barmhjertighet Deres viten encompass all
tinger. Tilgitt de fortryter følge Deres sti skåne dem gjengjeldelsen Helvete!
[40:8] Våre Lord tilstår dem hagene Eden Deg lovet dem og i righteous blant deres
foreldre ektefeller barn. Deg er Allmektig Visest.
[40:9] Og beskyttet dem fallende inn syndet! Hvem som helst Deg beskytter fallende
inn syndet at døgn attained barmhjertighet Deg! Det er storslåttst triumfen.
[40:10] De disbelieve sies gud abhorrence deg er tilogmed dårlig enn din egen
abhorrence dere. Deg invitertes tro deg valgte disbelieve!
[40:11] De sagte Våre Lord deg legger oss død twice Deg gav oss to bodd; nå vi
confessed våre synder! Er der noen måte ute?
[40:12] Det er når GUD ALENE forfektedes deg disbelieved hvornår others nevntes
Ham deg trodde. Derfor gud dom utstedes; Han er mest Høyt de Flott.
[40:13] Han er Et continuously framvist deg Hans bevis sendt ned deg himmelen forråd
Kun de totalt forebringer værende able til absorbere heed
[40:14] Derfor deg helliget deres tilbedelse absolutt GUD ALENE tilogmed dersom
tvilerne uvilje det.
[40:15] Possessor av høyest rang Hersker hel dominion. Han sender inspirasjon føde
Hans befalinger til hvem som helst Han velger Hans servants advare Døgnet av
Summoning
[40:16] Den er døgnet når allesammen fullstendig blottes; inget av dem skjult noe fra
GUD! Til hvem tilhørt all suverenitet den døgn? Til GUD Et Supreme
[40:17] Den døgn every sjel requited hva som helst det fortjente. Xxxx ikke vært
urettferdighet den døgn. GUD ER EFFEKTIVEST INN reckoning
[40:18] advare dem imminent døgnet når hjertene terrified mange vilje er angerfull.
Overtrederne ikke hatte venn ikke heller intercessor adlydes.
[40:19] Han er fully aware av hvilke øynene ikke se altsammen forstandene gjemme.
[40:20] GUD DØMMER equitably STUND IDOLENE DE implore HAM IKKE
DØMTE NOE. GUD ER MAN ER Hearer Seer.
[40:21] De ikke streifer jorden gjøre notert følgene i de før dem? De brukte værende
sterkere enn de produktivere på jord. Gud straffet dem deres synder intet beskytte dem
GUD.
[40:22] Den er deres bud gikk til dem klar bevis de disbelieved Følgelig GUD straffet
dem. Han er Meget streng inn fullbyrdende gjengjeldelse!
[40:23] Vi sendte Moses våre tegn dyp myndighet
[40:24] Til Pharaoh Haamaan Qaaroon. De sa tryllekunstner; løgner.
[40:25] Og når han framviste dem sannheten fra oss de sa Drept sønnene av de tro ham
skånt deres døtre. Dermed scheming tvilerne er alltid wicked!
[40:26] Pharaoh sa Latt meg drept Moses later ham implore hans Lord Jeg bekymrer for
at ikke han korrumperer deres religion utbre ond igjennom ilandbringe
[40:27] Moses sa jeg søker ly min Lord deres Lord fra every arrogant man ikke tro inn
Døgnet Reckoning
[40:28] tro mann Pharaoh's people gjemmende hans tro var sa Hvordan deg dreper mann
kunne simpelthen i siende ‘Min Lord GUD ' han framvist deg er har klar bevis fra deres
Lord Han er løgner er hans problem og han er sannferdig deg gode fra hans løfter. Sikkert
GUD ikke rettleder noen overtreder løgner.
[40:29] O min people idag deg har kingship upperhand! Hvem hjulpet oss mot gud dom
burde det kommer oss? Pharaoh sa Deg er følge kun hvilke jeg ser passe jeg rettleder deg
kun straks stien!
[40:30] Man trodde sa O min people jeg frykt deg samme skjebnen forrig motstanderne.
[40:31] Motstanderne Noah ‘Aad Thamoud others kom dem. GUD IKKE ønske noen
URETTFERDIGHET people
[40:32] O min people jeg frykt i deg Døgnet av Summoning
[40:33] Er døgnet når deg ønsket omsette omkring flee! Intet beskyttet deg deretter
GUD. Hvem som helst GUD sender astray intet rettleder ham!
[40:34] Joseph kom deg forut den klar åpenbaringer deg fortsatte tvile hans beskjed!
Deretter når han dødde deg sa om gud vil ikke sendt noen øvrig bud ham! (Han var sist
budet!) GUDEN dermed sender astray de er overtredere tvilsom.
[40:35] De argumenterer gud åpenbaringer noen basis. Det er karaktertrekk fleste vem
GUD av de tror. GUD DERMED FORSEGLER HJERTENE every ARROGANT
TYRANN.
[40:36] Pharaoh sa O Haamaan bygger meg høyt tårn jeg nådd ute oppdaget!
[40:37] Jeg vil nå heaven absorbere look guden Moses Jeg tror han er løgner. Dermed
var ond arbeidene Pharaoh pryde hans øyne dermed han beholde nedenstående straks
stien! Pharaoh's scheming var truly ond.
[40:38] Man trodde sa O min people følge meg jeg rettleder deg inn egentlig!
[40:39] O min people den et liv er midlertidig illusjon stund Heretter er evig boligen.
[40:40] Hvem som helst begått synd requited rettferdig den hvem som helst
funksjonerer rettmessighet! - mannlig kvinnelig - Mens tro de inngåtte Paradis hvori de
mottar forråd noen grenser.
[40:41] O min people stund jeg inviterer deg frelses deg inviterer meg hellfire.
[40:42] Deg inviterer meg værende unappreciative av GUD sette Ham idoler jeg ikke
gjenkjenner. Jeg inviterer deg Allmektig Forgiver.
[40:43] Xxxx er nei tvil den hva deg inviterer meg gjort ikke hatt basis deri verden ikke
heller i Heretter våre ultimate tilbakekomst er GUD den overtrederne incurred hellfire!
[40:44] Noe døgn deg husket hva jeg sier deg straks Jeg forlater dommen den substans
GUD; GUD er Seer all people
[40:45] GUD DERETTER beskytte HAM FRA DERES ONDE schemes MENS people
Pharaoh incurred VERST GJENGJELDELSEN!
[40:46] Helveten framvises dem døgn og natt, Døgnet Oppstandelse Tilstått Pharaoh's
people into verst gjengjeldelsen!
[40:47] Som de argumenterer Helvete followers si til deres ledere Vi gjorte det anvendt
til deres followers være deg skånt oss noen del den Helvete?
[40:48] Lederne sagte Vi er alle deri sammen. GUD DØMMER blant det people
[40:49] De i hellfire si til formynderne Helvete Avblåse deres Lord forminsket
gjengjeldelsen oss tilogmed man døgn!
[40:50] De sagte Gjorde deg ikke motta deres bud leverte deg klar beskjeder? De svarte
Ja vi gjorde. De sagte Deretter implore deg ønsker;) imploring av tvilerne vært alltid inn
forfengelig
[40:51] Fleste assuredly vi gitte seier våre bud de tro, begge deri verden døgnet vitnene
summoned
[40:52] Den døgn apologies tvilerne ikke gavnede dem. De incurred fordømmelse; de
incurred verst destiny.
[40:53] Vi gir Moses veiledninga forarbeidet Barnene Israel arver scripture!
[40:54] (Deres historie) er leksjon påminnelse de possess intelligens.
[40:55] Derfor er tålmodig gud løfte værende sann spørre tilgivelse deres synd
forherliget rost deres Lord natt døgn!
[40:56] Sikkert de som argumentere gud åpenbaringer bevis være blottet arrogansen
skjules deres chests de være ikke tilogmed aware av det! Derfor søkt ly GUD; Han er
Hearer Seer!
[40:57] Kreasjonen av heavens jorden er utjevner awesome enn kreasjonen mennesken
mest people ikke kjent!
[40:58] Ikke make være forblinde seer. Ikke heller er de tro funksjonert rettmessighet
make til synderne! Sjeldent gjort deg tar heed
[40:59] Fleste jo Timen (Døgn Dom) kommer nei tvil det mest people ikke tro
[40:60] Deres Lord sier Implore Meg jeg svare deg! Sikkert de er altfor arrogant
tilbedelse Meg inngått Gehenna forcibly!
[40:61] GUD ER MAN FORMGAV NATTA SÅ DEG HVILT det, DØGNET lighted.
GUD bestows MANGE VELSIGNELSER people MANGE people IKKE ER thankful.
[40:62] Slike er GUD deres Lord Skaperen all tinger. Xxxx ikke er gud unntatt Han!
Hvordan deg avveket?
[40:63] Avvikende er de disregard gud åpenbaringer!
[40:64] GUD ER MAN YTEET JORDEN BEBOELIG I DEG HIMMELEN
FORMIDABELL STRUKTUR HAN FORMGAV DEG FORMGAV DEG
tilfredsstillende Han er Man forsyner deg god forråd. Slike er GUD deres Lord Exalted er
GUD Lord universet!
[40:65] Han er Bo xxxx ikke er gud unntatt Han! Deg tilbedelse Ham alene helligende
deres religion absolutt Ham alene! rose er GUD Lord universet.
[40:66] si jeg enjoined worshipping idolene deg tilbedelse GUD når klar åpenbaringene
kom meg min Lord Jeg befaltes forebrakt Lord universet!
[40:67] Han er Man skapte deg støv deretter tiny dråpe deretter fra henge foster deretter
Han bringer deg ute barn deretter Han later deg når modenhet deretter deg blir eldst - noe
av du dør tidlig. Deg attain forutbestemte alder deg forstått!
[40:68] Han er bare Man kontrollerer liv død. Til hatt noe gjort Han bare si til Er det
vært!
[40:69] Deg noterte de hvem argumentere gud bevis og hvordan de har avveket?
[40:70] De er de man disbelieved scripture beskjedene vi sender våre bud. Derfor de
gjorte det sikkert finne ute!
[40:71] sjakle værende deres forbindelsesrør kjedene være anvendt til slept dem!
[40:72] I Infernoet deretter i Ilden de brente.
[40:73] De spørres Hvor er idolene deg brukte tilbedelse
[40:74] beside GUD? De sagte De forlater oss. Virkelig når vi worshipped dem vi
worshipping intet. Dermed gjort GUD sender tvilerne astray!
[40:75] Det deg brukes fryder falsk doktriner jord deg brukte avertert dem!
[40:76] Inngått portene Gehenna hvori deg abide permanent! Hva ussel destiny i
arrogant man.
[40:77] Deg vært tålmodig gud løfte er sannhet. Vi framviser deg noe av
(gjengjeldelsen) vi lover dem avsluttet deres liv forut den, de returnere oss!
[40:78] Vi sender bud deg - noe av dem vi nevnte deg noe vi ikke nevnte deg. Ingen bud
framlagt noen mirakel gud autorisasjon Tidligere gud dom utstedes sannheten dominerer
falsifiers blottes ydmyket!
[40:79] GUD ER MAN SKAPTE livestock DEG; NOE DEG RIR NOE DEG SPISER.
[40:80] De også forsyner deg ekstra goder tilfredsstiller mange av deres behøve På dem
også som på skipene deg bærs.
[40:81] Han dermed framviser deg Hans bevis. Hvilke av gud bevis deg fornektet?
[40:82] De ikke streifer jorden notere følgene de gå foran dem? De brukte er storslåttere
nummer storslåttere inn makt possessed storslåttere legat jord! Alle deres achievements
ikke hjalp dem inn det minst
[40:83] Når deres bud gikk dem klar bevis de frydet vitenen de arvet meget tingene de
ridiculed var årsaken deres etterår.
[40:84] Deretter når de så våre gjengjeldelse de sa Nå vi tro inn GUD ALENE vi straks
disbelieve idolet tilbedelse at vi brukte øvd!
[40:85] Deres tro deretter ikke hjulpet dem inn det minst tidligere de så våre
gjengjeldelse. Slike er gud system fastslås avtale med Hans vesener; tvilerne alltid
dødsdømt
.
41- Detaljert (Fussilat)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[41:1] H. M.
[41:2] Åpenbaring fra mest Gracious Barmhjertigst.
[41:3] scripture vers forsyner hel detaljerer Arabic Quran people kjenner.
[41:4] Ihendehaver god nyhet også som warner. Fleste av dem omsette de ikke hører.
[41:5] De sa Våre forstand er forarbeidet opp, våre ører er døv til deres beskjed barriere
atskilt oss fra deg! gjøre hva deg vil og så ville vi.
[41:6] si jeg være nei mange enn menneske deg inspireres som deres gud er et gud. Deg
vært hellige til Ham spurt Hans tilgivelse! Ve til idolet worshipers.
[41:7] Hvem ikke gitt obligatorisk velgjørenheten (Zakat) betraktet Heretter de er
tvilere!
[41:8] Angående de tro ført righteous liv de motta brønn fortjene recompense
[41:9] Sagt Deg disbelieve Man skapte jorden to døgn deg sette idoler rang Ham Han er
Lord universet!
[41:10] Han plasserte det stabilisatorer (fjell) forarbeidet det produktiv Han beregne dets
forråd fire døgn tilfredsstille behøve av alle dets beboere.
[41:11] Deretter Han dreide himmelen når det var destillasjonsapparat gass si til det
jorden Kommer eksistens willingly unwillingly. De sa Vi kommer willingly!
[41:12] Dermed Han fullendet syv universene to døgn sette lovene every univers. Vi
prydet lavest universet lamper plasserte bevokter det! Slike er formgivninga Allmektig
Allvitende.
[41:13] De omsette deretter sagt jeg advarer deg av katastrofe katastrofen annihilated
‘Aad Thamoud!
[41:14] Deres bud gikk dem også som forut dem etter dem sagt Deg ikke tilbedelse
GUD. De sa Hadde våre Lord willed Han sendt engler! Vi er tvilere hva deg sagt!
[41:15] Angående ‘Aad de omsette arrogant jord motarbeide sannheten sa Hvem
mektigere enn vi? er de ikke innså at GUD skapte dem er mektigere enn de? De var
unappreciative av våre åpenbaringer.
[41:16] Følgelig vi sendte dem voldsom vind ei få ussel døgn. Vi dermed hjemsøkte
dem ydmykende gjengjeldelse deri liv gjengjeldelsen Heretter er ydmykende; de aldri
vunnede!
[41:17] Angående Thamoud vi forsynte dem veiledning de foretrakk forblindelse
veiledning. Følgelig katastrofal shameful gjengjeldelsen annihilated dem hva de fortjente.
[41:18] Vi alltid frelser de tro ført righteous liv!
[41:19] Døgnet kommet når fiendene av om gud vil summoned hellfire forcibly.
[41:20] Tidligere de får der deres egen forhør øyne huder fødte bevitner altsammen de
gjorde.
[41:21] De si til deres huder gjorde deg føder bevitner oss? De svarte GUD forarbeidet
oss snakket Han er Man forårsaker altsammen snakket! Han er Man skapte deg et tid
straks deg returnere Ham.
[41:22] Xxxx ikke er måte deg skjult fra din egen forhør deres øyne deres huder!
Virkelig deg tanke GUD var unaware av mye av hva deg gjort!
[41:23] Den slags av tenkende deres Lord ville forårsaket deg falt deretter deg blir
tapere!
[41:24] De fortsetter måten de er Helvete værende deres destiny og de gjøre opp
unnskyldninger de ikke excused
[41:25] Vi overlater dem ledsagere pryder altsammen de gjøre inn deres øyne. Dermed
de slutt incurring samme skjebnen forrig samfunnene av jinns mennesker var også tapere!
[41:26] De disbelieved sa ikke lytte til den Quran fordreier det som deg vunnet!
[41:27] Vi jo hjemsøkte de tvilere severe gjengjeldelse. Vi jo requite dem deres ond
arbeid.
[41:28] Slike er requital awaits gud fiender. Helvete vært deres evig bolig; simpelthen
requital i henslengende våre åpenbaringer!
[41:29] De disbelieved sagte Våre Lord framvist oss de to slagsene! - jinns mennesker -
Hvem villedet oss vi trampede dem våre føtter yte dem lowliest!
[41:30] De proklamerer Våre Lord er GUD deretter ført righteous liv englene descend
dem Deg ikke hatt fryktet ikke heller skal deg grieve Frydet god nyheten Paradis har
reserveres deg!
[41:31] Vi er deres allierter deri liv Heretter. Deg hatt det noe deg ønske deg hatt noe
deg vil!
[41:32] (Slike er deres) ultimate bolig fra Forgiver Barmhjertigst.
[41:33] Hvem utter bedre ord enn man inviterer GUD funksjonerer rettmessighet sagt
jeg er et av submitters?
[41:34] Ikke make er god besvarelsen dårlig besvarelse. Deg tilholdssted penest mulig
besvarelsen. Dermed man brukte værende deres fiende, få blir deres tilfredsstillende
venn.
[41:35] Inget attain det de bestemt persevere Inget attain det de er ytterst heldig.
[41:36] Når djevelen hvisker idé deg deg søkt ly GUD. Han er Hearer Allvitende
[41:37] Blant Hans bevis er natta døgnet solen månen. Ikke prostrate solen ikke heller
månen; deg falt prostrate GUDEN skapte dem deg truly tilbedelse Ham alene!
[41:38] De er altfor arrogant gjøre den deretter de deres Lord forherliger Ham natt døgn
uten noensinne trettende!
[41:39] Blant Hans bevis vært at deg ser ilandbringe fremdeles deretter som snart som vi
dusj det vanner det vibrerer liv! Sikkert Man gjenopplivet det gjenopplivet død. Han er
Omnipotent
[41:40] Sikkert de fordreier våre åpenbaringer ikke skjules oss. Man får kastes Helvete
bedre man komme sikrer Døgnet Oppstandelse? Gjort hva som helst deg ønsker; Han er
Seer av altsammen deg gjort!
[41:41] De forkaster Quran's bevis når det kom dem også forkastet Honorable bok!
[41:42] Ingen falsehood inngått det inn det forbi avsted åpenbaring fra Visest
Praiseworthy.
[41:43] Hvilke være si til deg er nettopp hvilke være si til forrig budene! Deres Lord
possesses tilgivelse Han også possesses smertefull gjengjeldelse.
[41:44] Vi gjorde det non-Arabic Quran de si gjorde det komme deri språk? Hvorvidt er
Arabic non-Arabic si de tro det er rettleder lege Angående de disbelieve de værende døv
forblinder det som de addressed fra faraway
[41:45] Vi gir Moses scripture det også bestriddes! Dersom ikke var deres Lord's
forutbestemme avgjørelse de dømmes straks. Riktignok de havn altfor mange tvil.
[41:46] Hvem som helst funksjonert rettmessighet gjøre i hans egen god hvem som helst
funksjonerer ond gjøre så hans egen detriment! Deres Lord er aldri unjust mot people
[41:47] Med Ham er vitenen Timen (slutt verdenen). Nei frukt emerge deres skjeder
ikke heller gjort noen kvinnelig uttenke gitt fødsler Hans viten! Døgnet kommet når Han
spør dem er de idoler deg sette Meg De sagte Vi proklamerer Deg den inget av oss
bjørner bevitner den.
[41:48] Idolene de avgudet disown dem de innsett xxxx ikke værende flykter!
[41:49] Mennesken aldri tretter av imploring permanent tinger! Og når motgang befalls
ham han dreier mismodig desperat.
[41:50] Og når vi velsigner ham lidelse noe motgang han sier Det tilhører meg. Jeg ikke
tror Timen noensinne komme passert! Tilogmed dersom jeg returneres min Lord jeg
funnet Ham bedre tinger. Fleste jo vi underrettede tvilerne av alle deres arbeid begåtte
dem severe gjengjeldelse.
[41:51] Når vi velsigner mennesken han omsette drevet langere langere bort hvornår han
lider noen plage han implores høylytt!
[41:52] Proklamert Hva det er truly GUD deretter deg beslutte forkastet det? Hvem er
langere astray enn de beslutte motarbeidet det?
[41:53] Vi framviste dem våre bevis horisontene innenfor til de innser at det er
sannheten. Er deres Lord ikke sufficient vitne all tinger?
[41:54] Riktignok de er tvilsom om møtende deres Lord Han er fully aware av all tinger.
.
42- Konsultasjon (Al-Shoora)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[42:1] H. M.
[42:2] ‘Ei. S. Q.
[42:3] inspirere deg de før deg er GUD Allmektig Visest.
[42:4] Ham tilhørt altsammen heavens altsammen på jord Han er mest Høyt de Flott!
[42:5] heavens dem nesten splintrer ærbødighet Ham englene roser forherliget deres
Lord de spørre tilgivelse de jord! Absolutt GUD er Forgiver Barmhjertigst.
[42:6] De sette øvrig lords Ham GUD er Et fastsatt av dem; deg ikke er deres forfekte
[42:7] Vi dermed avslører deg Arabic Quran advare sentral samfunnet det advare
Døgnet av Summoning den er uunngåelig. noe slutt Heaven noe inn Helvete.
[42:8] Hadde GUD willed Han gjort dem et samfunn! Men Han innløser Hans
barmhjertighet hvem som helst Han viljer. Angående overtrederne de ikke har beherske
ikke heller hjelper.
[42:9] De finner gjøre øvrig lords Ham? GUD ER bare Lord Beherske Han er Man
resurrects død Han er Omnipotent Et.
[42:10] Deg bestrir noen del av den beskjed dommen i gjøre den hviler GUD! Slike er
GUD min Lord I Ham jeg stoler Ham jeg forebringer.
[42:11] Initiativtaker av heavens jorden. Han skapte deg fra dere ektefeller - Og også i
dyrene. Han dermed forsyner deg midlet multiplisert! Xxxx er intet den maker Ham. Han
er Hearer Seer.
[42:12] Til Ham tilhørt absolutt kontroll av heavens jorden! Han er Man øker forrådet
hvem som helst Han viljer forminske det. Han er fully aware av all tinger.
[42:13] Han forordnet deg samme religionen forordne Noah hva vi inspirerte deg hva vi
forordnet Abraham Moses Jesus Deg uphold det her religion ikke deler det idolet
worshipers mest misbillige hva deg inviterer dem gjort! GUD INNLØSER SEG HVEM
SOM HELST HAN VILJER; HAN RETTLEDERE TIL SEG KUN DE TOTALT
FOREBRINGER.
[42:14] Ironically de pengelens sekter kun etter vitenen kom dem due til sjalusi
fortrytelse seg. Det ikke var forutbestemte avgjørelse deres Lord respitt dem fora bestemt
interim de dømmes straks! Riktignok senere generasjonene arvet scripture er full av tvil.
[42:15] Det er hva deg preke bestemt opprettholdt hva deg befales gjøre ikke følge deres
ønsker! Proklamert jeg tro inn all scriptures sendte GUD! Jeg befaltes dømme deg
equitably. GUD ER VÅRE Lord DERES Lord Vi har våre dåder deg har deres dåder.
Xxxx ikke er skjenneri oss deg. OM GUD VIL gather OSS all SAMMEN; TIL HAM ER
ultimate destiny!
[42:16] De som argumentere GUD etter motta Hans beskjed deres skjenneri nullified
deres Lord De incurred fordømmelse fortjener severe gjengjeldelse.
[42:17] GUD ER ET SOM SENDTE NED scripture levere SANNHETEN LOVEN!
Alle deg kjenner Timen (Døgn Dom) værende meget lukker.
[42:18] Utfordret det er de ikke tro inn det! Angående de tror de angås det de kjent at
det er sannheten! Absolutt de fornekter Timen går langt astray.
[42:19] GUD ER fully aware av ALLE HANS VESENER; HAN forsørge i HVEM
SOM HELST HAN VILJER. Han er Mektig Allmektig
[42:20] Hvem som helst søkt belønningene Heretter, vi multipliserer belønningene ham!
Hvem som helst søkt materials den verden vi gir ham therefrom deretter han ikke mottar
dele Heretter
[42:21] De følger idoler forordner dem religiøs lover aldri autoriserte GUD. Dersom
ikke var i forutbestemte avgjørelsen de dømmes straks! Riktignok overtrederne incurred
smertefull gjengjeldelse.
[42:22] Deg sett overtrederne bekymre altsammen de begikk; altsammen komme haunt
dem! Angående de tro førte righteous liv de værende hagene Paradis! De mottatte hva
som helst de ønsker deres Lord Det er storslått velsignelsen.
[42:23] Det er god nyheten fra GUD Hans servants tro ført righteous liv! si jeg ikke
spørre deg noen lønning. Jeg spør hver av deg absorbere omsorg av din egen slektninger.
Noen gjør righteous arbeid vi multipliserer hans lønner det. GUD ER Forgiver
Appreciative
[42:24] De siende Han (Rashad) er oppdiktet løgner GUD!? Gud willed Han forseglet
deres forstand GUD utvisker falsehood affirms sannheten Hans ord! Han er fully aware
av innerst tankene.
[42:25] Han er Man aksepterer angeren Hans servants avgir syndene. Han er fully aware
av altsammen deg gjort!
[42:26] Svarende Ham er de tro ført righteous liv! Han dusj dem Hans velsignelser.
Angående tvilerne de incurred severe gjengjeldelse.
[42:27] Dersom GUD øke forrådet Hans servants de transgress jord. Det er Han sender
det nettopp målte hvem som helst Han viljer! Han er fully Cognizant Seer Hans servants.
[42:28] Han er Et som sender regnet etter de fortvilet utbredt Hans barmhjertighet! Han
er bare Behersket Praiseworthy!
[42:29] Blant Hans bevis er kreasjonen av heavens jorden vesenene Han utbrer inn dem.
Han er able til summon dem når Han viljer.
[42:30] Noe verst den hender deg er følge din egen dåder Han oversett mange (av deres
synder)!
[42:31] Deg aldri flyktet deg har inget GUD som Lord Beherske
[42:32] Blant Hans bevis er skipene seiler havet seil flagg.
[42:33] Dersom Han willed Han stilled vindene forlate dem motionless på topp av
vannet. De være bevis de er steadfast appreciative
[42:34] Han annihilate dem følge deres egen arbeid. Heller Han overser mange (av deres
synder).
[42:35] De som argumentere våre bevis gjort det finne ute at de ikke har basis.
[42:36] Hva som helst deg gis er nei mange enn midlertidig materiell den liv. Hvilke
GUD possesses er lang bedre everlasting de tro stolt deres Lord
[42:37] De unnviker gross synder vise og når angered de tilgir!
[42:38] De svarer deres Lord av iakttagende Kontakten Bønner (Salat)! Deres affærer
besluttes due konsultasjon seg og våre forråd dem de gir velgjørenhet).
[42:39] Når gross urettferdighet befalls dem de stå deres retter.
[42:40] Rettferdig requital urettferdighet er ekvivalent gjengjeldelse de som benåder
opprettholdt rettmessighet lønnes GUD! Han ikke elsker de unjust.
[42:41] Jo de stå deres retter når urettferdighet befalls dem ikke begått noen feil!
[42:42] Forurettelseen man er de behandler people unjustly tilholdssted til aggression
provokasjon! De incurred smertefull gjengjeldelse.
[42:43] Resorting tålmodighet tilgivelse reflekterer sann styrke karakter.
[42:44] Hvem som helst GUD sender astray aldri funn ville noen øvrig lord deg sett
slike overtredere når de ser gjengjeldelsen siende vi fåtte another sjanse?
[42:45] Deg sett dem facing det ydmyket debased looking forsøkende unnveket looking
De trodde proklamerte virkelig taperne er de tapte deres sjeler deres familier Døgnet
Oppstandelse. Overtrederne fortjener everlasting gjengjeldelse.
[42:46] Xxxx ikke værende allierte hjelpe dem GUD! Hvem som helst GUD sender
astray aldri guided
[42:47] Deg svart deres Lord døgn kommet som forordnes uunngåelig GUD! Xxxx ikke
vært ly deg den døgn ikke heller forfekte
[42:48] De omsette vi ikke sendte deg deres formynder. Deres eneste misjon leverer
beskjeden. Når vi dusj menneskene med barmhjertighet, de blir stolt hvornår motgang
hjemsøker dem følge deres egen dåder menneskene omsette into tvilere.
[42:49] Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden! Han skaper hva som helst Han
viljer bevilge døtre til hvem som helst Han viljer bevilget sønner hvem som helst Han
viljer!
[42:50] Han hatt males females giftet hverandre deretter yteet hvem som helst Han viljer
steril! Han er Allvitende Omnipotent
[42:51] Ingen menneske kommunisere GUD unntar inspirasjon bak barriere sendende
bud gjennom Han avslører hva Han viljer. Han er mest Høyt Visest.
[42:52] Dermed vi inspirerte deg åpenbaring proklamerende våre commandments! Deg
ikke hadde idé scripture tro. Vi gjorde den sjømerke rettleder hvem som helst vi velger
våre servants. Sikkert deg rettleder straight sti.
[42:53] Stien GUD til hvem tilhører altsammen heavens altsammen jord. Absolutt alle
substans kontrolleres GUD!
.
43- Ornamenter (Al-Zukhruf)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[43:1] H. M.
[43:2] Og opplysende scripture.
[43:3] Vi yteer det Arabic Quran deg forstått.
[43:4] Det bevares oss i original beherske honorable full av visdom.
[43:5] Vi nettopp ignorerer deg transgressed grensene?
[43:6] Vi sender mange profet forrig generasjonene.
[43:7] Every tid profet gikk dem de ridiculed ham.
[43:8] Følgelig vi annihilated people var tilogmed mektigere enn de. Vi dermed setter
eksemplene fra forrig samfunnene.
[43:9] Deg spurte dem Hvem skapte heavens jorden de sagt Allmektig Allvitende skaper
dem!
[43:10] Han er Man forarbeidet jorden beboelig deg skapte i deg veier deri som deg
fulgt egentlig.
[43:11] Han er Man sender ned himmelen vannet nøyaktig forhåndsregel gjenopplivet
død ilandbringe therewith! Likeledes deg resurrected
[43:12] Han er Man skapte all slagsene i par (mannlig kvinnelig) og Han skapte deg
skip livestock ridd!
[43:13] Som deg hviler dem deg påskjønt slike velsignelse deres Lord sagt Glory er
Man subdued det oss! Vi ikke kontrollerte dem oss.
[43:14] Vi omsider returnerer våre Lord
[43:15] De utjevner overlate i Ham dele fra Hans egen kreasjon! Sikkert mennesken er
dypt unappreciative.
[43:16] Han velger fra Hans kreasjoner døtre Seg mens velsignende deg sønner?
[43:17] Når man av dem gis nyhet datter) som de hevdet mest Gracious hans ansikt
mørknes elendighet vrede!
[43:18] (De sier) Hva god avkom er oppdras er smukk hjulpet inn ikke krig
[43:19] De hevdet den englene er servants mest Gracious være females! De bevitner
deres kreasjon? Deres hevde registreres de spørres.
[43:20] De utjevner sa mest Gracious willed vi ikke worshipped dem. De ikke har basis
slike hevde de kun conjecture
[43:21] Vi gir dem bok det de upholding det?
[43:22] Faktumet er at de sa Vi fant våre foreldre bære viss praksiser vi følger inn deres
fotspor!
[43:23] Uvegerlig når vi sendte warner noen samfunn lederne den samfunn sagt Vi fant
våre foreldre nedenstående viss praksiser vi fortsette inn deres fotspor!
[43:24] (Budet) si Hva jeg brakte deg god veiledning enn hva deg arvet deres foreldre?
De si Vi er tvilere beskjeden deg brakte!
[43:25] Følgelig vi requited dem. Notert følgene rejectors!
[43:26] Abraham si til hans far hans people jeg disown hva deg tilbedelse
[43:27] Kun Man initiated meg rettleder meg.
[43:28] Den eksempel (av Abraham) yteedes everlasting leksjon følgende generasjoner;
kanskje de innløser deres sjeler!
[43:29] Riktignok jeg gir de people deres forfedre sufficient sjanser deretter sannheten
kom dem klarlegge bud.
[43:30] Når sannheten kom dem de sa Det er magi, vi er tvilere deri.
[43:31] De sa kun den Quran sendtes ned another mann to samfunnene (Mecca Yathrib)
er fremtredende!
[43:32] De man er overlater deres Lord's barmhjertighet? Vi overlater deres dele deri liv
reising noe av dem ovenfor others i rang inn ordre latt dem tjent et en annen!
Barmhjertigheten fra deres Lord er lang bedre enn noen materiell de hoard
[43:33] Dersom ikke var all people bli et disbelieving congregation vi bevilge
allesammen disbelieves mest Gracious herskapshus forsølvet tak stairs som de klatre!
[43:34] Deres herskapshus hatte imponerende port luksuriøs furnishings.
[43:35] Også mange ornamenter. Alle de er midlertidig materials den lowly liv. Heretter
- Ved deres Lord - Er lang bedre i de righteous.
[43:36] Noen disregards beskjeden av mest Gracious vi fastsetter djevel vært hans
konstant ledsager.
[43:37] slike ledsagere bortledede dem stien gjort dem tror de guided
[43:38] Når han kommer forut oss han sagt Å Jeg Ønsker deg var som lang meg som to
østene. Hva ussel ledsager!
[43:39] Det ikke trøstet deg den døgn overtredere som både av deg delt gjengjeldelsen.
[43:40] Deg gjort døv hørt; deg gjort blind se de er lang astray?
[43:41] Vi later deg dør det ikke vi sikkert requite dem!
[43:42] Vi framviste deg (gjengjeldelsen) vi lovet dem. Vi er full kontroll over dem.
[43:43] Deg bestemt preket hvilke avsløres deg; deg er straks stien!
[43:44] Det er beskjed deg deres people all av du questioned
[43:45] Etterregnet budene vi sendte før deg Har vi noensinne fastsette noen øvrig
guder! - beside mest Gracious - Til worshipped
[43:46] I eksempel vi sendte Moses våre bevis Pharaoh han elders proklamere jeg er bud
Lord universet.
[43:47] Når han framviste dem våre bevis de lo dem.
[43:48] Every tegn vi framviste dem var større enn et før det. Vi hjemsøkte dem pestene
kanskje de fortryter.
[43:49] De sa O deg tryllekunstner implore deres Lord våre behalf avløst det pest siden
deg har avtale Ham; vi deretter guided
[43:50] Men som snart som vi avløste deres plage de reverted
[43:51] Pharaoh kunngjøre til hans people O min people jeg ikke possess kingship
Egypt de forbandt elver tilhørt meg? Deg ikke ser?
[43:52] Hvilke man er bedre; meg det der lowly kunne er knapt snakket?
[43:53] Hvorfor han ikke possess skatt gull; hvorfor englene ikke ledsager ham?
[43:54] Han dermed narre hans people de adlydte ham; de var wicked people
[43:55] Når de persisted inn motarbeide oss vi straffet dem druknet dem alle!
[43:56] Vi yteet dem presedens eksempel others.
[43:57] Når sønnen Mary cited eksempel deres people disregarded det.
[43:58] De sa Er det god tilbedelse våre guder tilbedelse ham? De sa den kun
argumentere deg! Riktignok de er people som føyd opposisjonen!
[43:59] Han var nei mange enn servant vi velsignet vi sendte ham som eksempel
Barnene Israel.
[43:60] Vi willed vi gjorte deg engler koloniserer forplantet jord!
[43:61] Han er tjene marker i kjennende slutten verdenen så deg nei lang havn noen tvil
det! Deg fulgt Meg; det er straks stien.
[43:62] la ikke djevelen repel deg; han er deres ardent fiende.
[43:63] Når Jesus gikk bevisene han sa jeg bringer deg visdom klarlegge noe av
substansene i som deg bestrir. Deg ærbødighet GUD adlyder meg.
[43:64] GUD ER MIN Lord DERES Lord DEG tilbedelse HAM ALENE! Det er straks
stien.
[43:65] Motstanderne bestridde seg. Ve til de transgress gjengjeldelsen smertefull døgn.
[43:66] De vente Timen (Døgn Dom) komme dem bratt når de smått forventer det?
[43:67] lukke vennene den døgn blitte fiender av et en annen unntatt de righteous.
[43:68] O Min servants deg ikke hatt fryktet døgn ikke heller ville deg grieve
[43:69] De er man tro inn våre åpenbaringene var submitters.
[43:70] Inngått Paradis sammen deres ektefeller fryde
[43:71] Tilbød dem værende gyllen bretter kopp de finne altsammen hjertene begjærer
øynene ønsker i! Deg bor deri permanent.
[43:72] Slike er Paradiset deg arver tilbake deres arbeid.
[43:73] Deg hatt det all slags av frukter fra som deg spiser.
[43:74] Sikkert skyldig viljen abide gjengjeldelsen Gehenna permanent!
[43:75] Aldri ville gjengjeldelsen commuted dem; de confined deri.
[43:76] Ikke er oss forurettet dem; vært de forurettet deres egen sjeler!
[43:77] De implore O Maalek la deres Lord finpusse oss Han sagt Deg staying
permanent!
[43:78] Vi gir deg sannheten fleste av deg hatet sannheten!
[43:79] De schemed noe scheme Vi altfor scheming
[43:80] De tenke vi ikke høre deres hemmeligheter sammensvergelser? Ja riktignok;
våre bud er dem registrerende!
[43:81] Proklamert mest Gracious gjorde hatt sønn jeg destillasjonsapparat er førende
worshiper!
[43:82] Han forherliges; Han er Lord heavens jorden Lord flott dominion langt over
deres hevde
[43:83] Latt dem fadese spilt til de møter deres døgn awaiting dem!
[43:84] Han er bare Man er guddom heaven guddom jord. Han er mest Vis Allvitende
[43:85] Exalted er Man possesses all suvereniteten av heavens jorden altsammen dem!
Med Ham er vitenen Timen (slutt verdenen) Ham deg returneres!
[43:86] Inget av de de avguder Ham possess noen makt gå i forbønn deres intercession
sammentreffe med sannheten de fully kjenner.
[43:87] Deg spurte dem skapte dem de sier GUD. skulle deretter de avvek?
[43:88] Det proklameres O min Lord de people ikke tror.
[43:89] Deg disregard dem sagt Fred; de gjorte det sikkert finne ute!
.
44- Røyk (Al-Dukhan)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[44:1] H. M.
[44:2] Den opplysende scripture.
[44:3] Vi sender det ned velsigne natt vi er advart!
[44:4] I det (scripture) every substans visdom klarlegges.
[44:5] Det forutbestemmes befaling fra oss som vi sender bud.
[44:6] Det er barmhjertighet deres Lord Han er Hearer Allvitende
[44:7] Lord av heavens jorden altsammen dem. Dersom kun deg vært viss!
[44:8] Xxxx ikke er øvrig gud Ham. Han kontrollerer liv død; deres Lord Lord deres
forfedre.
[44:9] Riktignok de er tvilsom heedless.
[44:10] Derfor ur døgnet når himmelen bringer dyp røyk!
[44:11] Det konvolutt people det er smertefull gjengjeldelse.
[44:12] Våre Lord avløst den gjengjeldelse oss; vi er troende!
[44:13] Neste den det er altfor sen de husker! Opplysende bud kom dem.
[44:14] De omsette ham talemåte Brønn danne crazy
[44:15] Vi avløste gjengjeldelsen en; stund; deg snart revert
[44:16] Døgnet vi streik stor stroke vi hevnede.
[44:17] Vi tested dem people Pharaoh; honorable bud gikk dem.
[44:18] Proklamerende Lytte til meg servants GUD! Jeg er ærlig bud deg.
[44:19] Og ikke transgress GUD. Jeg bringer deg mektig bevis.
[44:20] Jeg søker ly min Lord deres Lord deg motarbeider meg.
[44:21] Deg ikke ønske tro deretter simpelthen forlate meg!
[44:22] Deretter han implored hans Lord De er wicked people
[44:23] (Gud sa) Reist Min servants natta; deg forfølges!
[44:24] Kors havet fort; deres tropper druknes.
[44:25] Dermed de forlate mange hager fjære
[44:26] Crops luksuriøs liv.
[44:27] Velsignelser de nøt.
[44:28] Alle de vi forårsaket arves øvrig people
[44:29] Verken heaven ikke heller jorden wept dem de ikke respited
[44:30] Imidlertid vi frelste Barnene Israel ydmykende forfølgelsen.
[44:31] Fra Pharaoh; han var tyrann.
[44:32] Vi velger dem all people knowingly
[44:33] Vi framviste dem mange bevis som utgjorde storslått prøve.
[44:34] Nærværende generasjonene sier
[44:35] Vi kun dør et død; vi aldri resurrected
[44:36] Brakt bakket våre forfedre dersom deg er sannferdig!
[44:37] De er bedre enn people av Tubba others dem? Vi annihilated dem deres
forbrytelser.
[44:38] Vi ikke skapte heavens jorden altsammen dem simpelthen spilt!
[44:39] Vi skapte dem spesifikk forsett fleste av dem ikke kjent!
[44:40] Døgnet Avgjørelse awaits dem alle.
[44:41] Den er døgnet når ingen venn hjulpet hans venn inn noen måte ingen hjelpes.
[44:42] Kun de attain barmhjertighet GUD. Han er Allmektig Barmhjertigst.
[44:43] Sikkert treet av bitterhet -
[44:44] Forsynt maten i de syndig!
[44:45] Lik lye det kokt magene.
[44:46] Lik kokende av hellish drinker.
[44:47] absorbere ham kastet ham into sentret Helvete!
[44:48] Deretter skjenket oppå hans hode gjengjeldelsen Infernoet!
[44:49] Smaker det; deg var så mektig så honorable.
[44:50] Det er hva deg brukte tvilt!
[44:51] righteous viljen er sikre stilling.
[44:52] Nytende hager fjære
[44:53] Slitende fløyel sateng lukke til hverandre!
[44:54] Vi bevilger dem vidunderlig ektefeller.
[44:55] De nyter det all slags av frukter perfekt fred.
[44:56] De ikke smaker død deri - hinsides et død - Han skåner dem gjengjeldelsen
Helvete.
[44:57] Slike er velsignelsen deres Lord Slike er flott triumfen.
[44:58] Vi dermed klarlegger det deres språk som de tatte heed
[44:59] Derfor ventetid; de altfor ventede.
.
45- knele (Al-Jatheyah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[45:1] H. M.
[45:2] Åpenbaringa den scripture er GUD Allmektig, Visest.
[45:3] heavens jorden er full av bevis troende.
[45:4] Dessuten i deres kreasjon kreasjonen all dyrene xxxx er bevis people er viss.
[45:5] Også alternation av natta døgnet forråd at GUD sender ned himmelen
gjenopplivet død ilandbringe manipulasjonen vindene; alle de være bevis people forstår!
[45:6] De er gud åpenbaringer vi resitere deg truthfully. I hvilken Hadith GUD Hans
åpenbaringer de tror?
[45:7] Ve til every fabricator skyldig
[45:8] Et hørt gud åpenbaringene resitere ham deretter insistert arrogant på hans måte
som han aldri hørte dem! Løfte ham smertefull gjengjeldelse.
[45:9] Når han lære noe våre åpenbaringer han mocks dem. De incurred shameful
gjengjeldelse.
[45:10] Awaiting dem er Gehenna. Deres inntekter ikke hjulpede dem ikke heller
idolene de sette GUD. De incurred forferdelig gjengjeldelse.
[45:11] Det er sjømerke de disbelieve de åpenbaringer deres Lord incurred fordømmelse
smertefull gjengjeldelse!
[45:12] GUD ER MAN BEGIKK hav DERES TJENESTE FORAT SKIPENE
STREIFEDE DET inn overensstemmelse med HANS LOVER. Deg dermed søker Hans
forråd at deg vært appreciative
[45:13] Han begikk inn deres tjeneste altsammen heavens jorden; alle fra Ham! De være
bevis people reflekterer.
[45:14] Sagt de trodde tilgir de ikke forventer døgnene GUD! Han fully bekostet
allesammen hva som helst de fortjener.
[45:15] Hvem som helst funksjonert rettmessighet gjøre i hans egen god hvem som helst
funksjonerer ond gjøre så hans egen detriment! Til deres Lord deg returneres!
[45:16] Vi gir Barnene av Israel scripture visdom prophethood forsynte dem god forråd
vi bestowed dem mest velsignelser enn noen øvrig people
[45:17] Vi gir dem her klar commandments. Ironically de ikke bestridde den vitenen
kom dem. Det er sjalusi deres del. Sikkert deres Lord dømt dem Døgnet Oppstandelse
altsammen de bestrir.
[45:18] Vi deretter fastsatte deg fastslår korrekt lovene; deg følge det ikke følge ønskene
av de ikke kjenner!
[45:19] De ikke hjulpede deg ved all GUD. Er overtrederne allierte et another stund
GUD er Lord av de righteous.
[45:20] Det forsørger enlightenments people veiledning barmhjertighet de er viss.
[45:21] De funksjonerer ond forventer vi behandle dem samme måten som de tro ført
righteous liv? Kunne deres liv deres død er de samme? feil riktignok er deres dom.
[45:22] GUD SKAPTE heavens JORDEN SPESIFIKK FORSETT inn ordre
BEKOSTET hver SJEL HVA SOM HELST det FORTJENTE MINST
URETTFERDIGHET!
[45:23] Deg noterte man guden ha er hans ego? Følgelig GUD sender ham astray hans
viten segl hans forhør hans forstand plasser slør hans øyne! Hvem deretter rettleder ham
slike avgjørelse GUD? Deg ikke tar heed
[45:24] De sa Vi kun levende den liv; vi bo dødd kun tid forårsaker våre død! De ikke
har jo viten det; de kun conjecture
[45:25] Når våre åpenbaringer resiteres dem clearly deres bare skjenneri er si Brakt
tilbake våre forfedre deg er sannferdig!
[45:26] Sagt GUD bevilger deg liv deretter Han legger deg død deretter Han summon
deg Døgnet Oppstandelse er uunngåelig! Mest people ikke kjent!
[45:27] Til GUD tilhørt all suverenitet av heavens jorden! Døgnet Timen (Dommen)
kommet passert den er når falsifiers taper!
[45:28] Deg sett every samfunn knele Every samfunn være avblåse utsikt deres
registrert! Idag deg får bekostet altsammen deg gjør!
[45:29] Det er våre registrert; det utters sannheten deg! Vi registrerer altsammen deg
gjorde.
[45:30] Angående de tro funksjonert rettmessighet deres Lord tilstått dem Hans
barmhjertighet! Det er storslått triumfen.
[45:31] Angående de disbelieve Min åpenbaringer Var resitere deg deg omsette arrogant
var wicked people
[45:32] Når det proklameres gud løfte er sannheten den Timen Dom) uunngåelig deg
sies Vi ikke kjenner hvilke Timen er! Vi er full av conjecture det; vi ikke er viss.
[45:33] Ondene deres arbeid blitte tydelig til dem meget tingene de mocked komme
haunt dem!
[45:34] Det proklameres Idag vi forglemmer deg nettopp som deg forglemte møten den
døgn. Deres bolig er hellfire deg ikke hatt hjelpere!
[45:35] Det er deg absorbere gud åpenbaringer inn forfengelig preoccupied et liv.
Følgelig de aldri utgang therefrom ikke heller ville de excused
[45:36] Til GUD tilhørt all rose Lord heavens Lord jorden Lord universet!
[45:37] Til Ham tilhørt all supremacy heavens jorden! Han er Allmektig Visest.
.
46- Klittene (Al-Ahqaf)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[46:1] H. M.
[46:2] Åpenbaringa den scripture er GUD Allmektig, Visest.
[46:3] Vi ikke skapte heavens jorden altsammen dem spesifikk forsett finite interim. De
disbelieve er totalt oblivious til varslene gitt dem.
[46:4] si Overveier idolene deg sette GUD. Framvist meg hva i all verden gjorde de
skaper! De eier delvis av heavens? Framvist meg noen øvrig scripture før det her noen
stykke fastslå viten understøtter deres idolatry deg er sannferdig!
[46:5] Hvem er langere astray enn de avguder GUD idoler aldri svarte dem Døgnet
Oppstandelse være totalt unaware av deres tilbedelse?
[46:6] Og når people summoned Døgnet Dom) deres idoler bli deres fiender denounce
deres idolatry!
[46:7] Når våre åpenbaringer resitere dem perfectly klar de disbelieved sa av sannheten
kom dem Det er tydeligvis magi
[46:8] Når de sier Han oppdiktet den sagt jeg oppdiktet den deretter deg ikke beskyttet
meg GUD! Han er fully aware av altsammen deg scheme Han forslår som vitne meg deg.
Han er Forgiver Barmhjertigst.
[46:9] si jeg er forskjellig fra øvrig bud. Jeg ikke har idé hvilke vilje hender meg deg.
Jeg kun følger hvilke avsløres meg! Jeg er nei mange enn dyp warner.
[46:10] Sagt Hva dersom det GUD deg er disbelieved inn det? Vitne fra Barnene Israel
født bevitner lignende foreteelse han tro mens deg dreie arrogant! Sikkert GUD ikke
rettleder wicked people
[46:11] De disbelieved sa om de trodde var noe god de ikke akseptere det forut oss, de
ikke guided det de sa Det er eldst fabrication!
[46:12] Før det boka Moses forsynte veiledning barmhjertighet. Den altfor er scripture
bekrefter Arabic advare de transgressed gitt god nyhet de righteous!
[46:13] Sikkert de sier Våre Lord er GUD deretter ført righteous liv ikke hatt fryktet
ikke heller ville de grieve
[46:14] De fortjener Paradis hvor de abide permanent; belønning deres arbeid.
[46:15] Vi enjoined mennesken hedre hans foreldre. Hans mor kaliber ham arduously gi
fødsler til ham arduously absorbere intim omsorg av ham tretti måneder! Når han når
modenhet nå alderen av førti han sagt Min Lord dirigert meg påskjønt velsignelsene Deg
bestowed meg min foreldre gjøre righteous arbeidene behager Deg! Latt min barn er
righteous også! Jeg fortryter Deg; jeg er submitter.
[46:16] Er de vi akseptere righteous arbeidene overse deres synder. De fortjener Paradis.
Det er sannferdig løften loves dem.
[46:17] Deretter der man er si til hans foreldrene Ve deg; deg sier meg død) jeg komme
liv? Hvorfor de dødde forut oss aldri komme foreldrene gråtte gud hjelper sier Ve til deg;
vær så snill trodd! Gud løfte er sannheten. Han sagt Tales fortiden!
[46:18] slike man frankeres tvilerne every generasjon av jinns mennesker; de er tapere.
[46:19] De alle attain rangene de fortjener inn overensstemmelse med deres arbeid. Han
bekostet dem deres arbeid minst urettferdighet.
[46:20] Døgnet kommet når de disbelieved introduseres hellfire Deg spiller god
sjansene gitt deg deres worldly liv deg frydet inn dem. Følgelig idag deg incur shameful
gjengjeldelse som requital arrogansen deg begikk jord noen basis og deres ond arbeid.
[46:21] Erindret den bren ‘Aad advare hans people klittene! - Tallrik varsel også
levertes forut ham etter ham Deg ikke tilbedelse GUD. Jeg frykter i deg gjengjeldelsen
storslått døgn.
[46:22] De sa deg kom bortlede oss våre guder? Vi utfordrer deg brakt (gjengjeldelsen)
deg truer deg er sannferdig.
[46:23] Han sa vitenen det er GUD; jeg kun leverer deg hva jeg var sende til levert! Jeg
ser som deg people er uvitende.
[46:24] Når de så stormen heading deres måte de sa Den stormet bringe oss meget
behøve regn Heller det er hva deg utfordret (Hette) brakt; voldsom vind hvori xxxx er
smertefull gjengjeldelse!
[46:25] Det ødela altsammen som befalte dets Lord Av morgen intet stod deres hjem. Vi
dermed requite skyldig people
[46:26] Vi fastslo dem samme måten som vi fastslo deg forsynte dem hørt øyne
forstand! Deres forhør øyne forstand ikke hjalp dem ved all Det de avgjort disregard gud
åpenbaringer. Dermed spådommene varsel de ridiculed forårsaker deres doom
[46:27] Vi annihilated mange samfunn deg etter vi forklarte bevisene de fortrutte.
[46:28] Hvorfor deretter idolene de sette brakt dem closer til GUD mislykekt hjelpe
dem? Heller de forlot dem. Slike var falsk gudene de avgudet; slike var fornyelsene de
oppdiktet.
[46:29] Erindret at vi dirigerte ei nummer av jinns deg inn ordre la dem hørt Quran! Når
de fikk der de sa Lytter. det over de fartes deres people varsel
[46:30] De sa O våre people vi hører bok avslørtes Moses bekrefter forrig scriptures.
Det rettleder sannheten; til det straks sti.
[46:31] O våre people svarer avblåse GUD tro inn Ham! Han deretter tilgitt deres synder
skånt deg smertefull gjengjeldelse!
[46:32] De mislykekker svare gud avblåse ikke flyktet ikke hatt Lord Ham; de går langt
astray!
[46:33] De ikke innser at GUD skapte heavens jorden minst anstrengelse er able til
gjenopplivet død Ja riktignok; Han er Omnipotent
[46:34] Døgnet tvilerne introduseres Hellfire de spørres Er den ikke sannheten? De
svarte "Ja riktignok våre Lord Han sagt Deretter lider gjengjeldelsen deres vantro.
[46:35] Derfor være tålmodig budene deg possessed styrke resorted tålmodighet. Ikke er
inn ei skynde se gjengjeldelsen inevitably komme dem. Døgnet de ser det synts som de
varte et time døgnet. Det proklamasjon er det ikke wicked hvem er gjennomført
annihilated
.
47- Muhammad (Muhammad)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[47:1] De disbelieve repel stien GUD Han nullifies deres arbeid!
[47:2] De tro funksjonert rettmessighet tro inn hvilke sendtes ned Muhammad! - Som er
sannheten deres Lord - Han avgir deres synder velsignet dem contentment!
[47:3] Det er de disbelieve fulgt falsehood mens de tror følger sannheten deres Lord
GUD DERMED cites people DERES EKSEMPLER.
[47:4] Deg treffer (inn krig de disbelieve deg streik forbindelsesrørene! Deg tar dem
captives deg satt dem fri løsesum dem krigen ender! Hadde GUD willed Han bevilget deg
seier krig! Han dermed prøve deg et en annen. Angående de få drepte årsaken GUD Han
aldri lagt deres sacrifice avfall
[47:5] Han rettleder dem velsignet dem contentment!
[47:6] Han tilstått dem Paradis Han beskrive dem.
[47:7] O deg tror deg understøtter GUD Han understøttet deg styrker deres fotfeste.
[47:8] De disbelieve incur elendighet; Han forårsaker deres arbeid værende utterly inn
forfengelig
[47:9] Den fordi de hates hvilke GUD avslørte følgelig Han nullifies deres arbeid!
[47:10] De ikke streifer jorden gjøre sett følgene i de før dem? GUD ødelegge DERES
ARBEID; all TVILERE LIDTE samme SKJEBNEN.
[47:11] Det er GUD er Lord av de tror mens tvilerne ikke har lord
[47:12] GUD TILSTÅR DE tro FØRT righteous LIV into HAGER FORBANDT
streams Angående de disbelieve de bo spist liksom dyrene spise deretter slutt hellfire!
[47:13] Mange samfunn var meget sterkere enn samfunnet den evicted deg deres by; når
vi annihilated dem ingen hjulpet dem.
[47:14] Vært de opplyse deres Lord samme som de onde funksjonerer prydes deres øyne
de følger deres egen meninger?
[47:15] Allegorien Paradis loves righteous er den det har elver uforurense vann elver av
frisk melk elver av vin! - Deilig i drinkers - Elver forstrekke honning. De har all slags av
frukter deri tilgivelse fra deres Lord De god de (er abide permanent thehellfire drink
hellish vann sønderrive deres tarmer?
[47:16] Noe av dem lytte til deg deretter som snart som de forlater de spør de opplystes
Hvilke gjorde han rettferdig si GUD dermed forsegler deres hjerte følgelig de fulgt kun
deres meninger!
[47:17] Angående de guided Han augments deres veiledning bevillinger dem deres
rettmessighet.
[47:18] De ventende Timen er kommer dem bratt? all tegnene thereof allerede kommer.
Tidligere Timen kommer dem hvordan de gjorte det gode fra deres beskjed?
[47:19] Deg kjent at Xxxx ikke er øvrig gud GUD spør tilgivelse av deres synder
syndene av all tro menn kvinner. GUD ER fully aware av DERES AVGJØRELSER
DERES ultimate destiny.
[47:20] De trodde sa Når ville ny sura avsløres når likefrem sura avslørtes hvori
utkjempe nevntes deg sett de harbored tvil deres hjerter looking deg død allerede kom
dem! De dermed blottedes.
[47:21] Lydighet righteous utterances forventes av dem. Kun de framviste tillit GUD
når mobilisering være avblåse det vært bedre dem.
[47:22] Er det også deres hensikt deg forlater deg begått ond mishandlet deres
slektninger?
[47:23] Er de incurred forbannelse GUD whereby Han yteet dem døv forblindet!
[47:24] Hvorfor de ikke studerer Quran omhyggelig? De har låser deres forstand?
[47:25] Sikkert de sklir tilbake veiledninga manifested dem djevelen lokker dem førte
dem på!
[47:26] Det er de si til de hatet hvilke GUD sender ned Vi adlydte deg viss substanser.
GUD fully kjenner deres hemmelig sammensvergelser.
[47:27] Hvordan det gjort det i dem når englene være lagt dem til død? De slåtte dem
deres ansikter deres bakside slutter.
[47:28] Det fordi de følge hva angered GUD hatet tingene behager Ham! Følgelig Han
nullified deres arbeid.
[47:29] De havn tvilt deres hjerter tenkt den gjøre om gud vil ikke oppdra ute deres ond
tanker?
[47:30] Vi ville vi blottede dem deg forat deg gjenkjent dem simpelthen looking dem.
Deg gjenkjent dem forresten de taler. GUD ER fully aware av ALLE DERES ARBEID.
[47:31] Vi jo lagte deg prøven inn ordre skjelne de deg som streve bestemt persevere Vi
blottede deres sann kvaliteter.
[47:32] De disbelieve repel stien GUD motarbeide budet veiledninga manifested dem
aldri såret GUD inn det minst Heller Han nullifies deres arbeid.
[47:33] O deg tror deg adlydt GUD adlyde budet. Annerledes alle deres arbeid værende
inn forfengelig
[47:34] De disbelieve repel stien GUD deretter terning tvilere om gud vil aldri tilgitt
dem!
[47:35] Derfor deg ikke waver overgir forfølgelse fred deg garanteres seier GUD er deg.
Han aldri spilt deres anstrengelser.
[47:36] Den worldly liv er nei mange enn skuespill forfengelighet. Deg tro ført
righteous liv Han lønnet deg spørre deg noen penger!
[47:37] Dersom Han spørre deg penger til omfanget skapt hardship deg deg blitt smålig
deres skjult ond might blottes!
[47:38] Deg inviteres spend årsaken GUD noe av dere dreid smålig! Smålig være smålig
mot deres egen sjeler. GUD ER Rikfolk STUND DEG ER FATTIG. Deg omsette Han
vikariert øvrig people deres plass de ikke være deg.
.
48- Seier (Al-Fatt-h)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[48:1] Vi bestowed deg O Bud) storslått seier.
[48:2] Whereby GUD tilgitt deres forbi synder også som fremtidig synder perfeksjonere
Hans velsignelser deg rettleder deg straight sti!
[48:3] Dessuten om gud vil understøttet deg unwavering understøttelse!
[48:4] Han er Man plasserer contentment hjertene troende augment mest tro langs deres
tro. Til GUD tilhørt all tvinge av heavens jorden! GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[48:5] Han jo tilstå tro mennene kvinner into hager strømmende streams hvori de abide
permanent! Han avgitt deres synder. Det er syn GUD storslått triumf.
[48:6] Han requite hykler mennene kvinner idolet worshipping menn kvinner de
harbored ond tanker GUD. Deres ond vilje motild dem. Gud er vred dem fordømmer dem
forberede dem Gehenna! Hva ussel destiny!
[48:7] Til GUD tilhørt all tvinge heavens jorden! GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[48:8] Vi sender deg vitne ihendehaver god nyhet warner.
[48:9] Den deg people tro inn GUD Hans bud ærbødighet Ham iaktta Ham forherliget
Ham døgn og natt!
[48:10] Sikkert de pledge troskap deg pledging troskap GUD. GUD GODKJENNER
DERES pledge HAN PLASSERER HANS HÅND DERES HENDER! De krenker slike
pledge begå krenkelsen til deres egen detriment. Angående de oppfyller deres pledge
GUD Han bevilget dem storslått recompense
[48:11] Stillesittende Arabs opphold bak sagte Vi preoccupied våre penger våre familier
spørre tilgivelse oss! De utter deres tunger hvilke ikke vært deres hjerter! Sagt Hvem
beskyttet deg GUD dersom Han willed noen motgang deg eller dersom Han willed noen
velsignelse deg? GUD er fully Cognizant av altsammen deg gjort!
[48:12] Deg secretly tro budet troende beseires aldri komme deres familier det bestemt
fastslos deres hjerter! Deg harbored ond tanker omsette into wicked people
[48:13] Noen vegrer tro inn GUD Hans bud vi forberede tvilerne hellfire!
[48:14] Til GUD tilhørt suvereniteten av heavens jorden! Han tilgir hvem som helst Han
viljer straffet hvem som helst Han viljer! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[48:15] Stillesittende som opphold bak sagt når deg forventes innsamlet fordervet av
krig Latt oss fulgt deg delt deri De dermed ønsker endre gud ord! Sagt Deg ikke fulgt
oss! Det er gud avgjørelse. De deretter sagte Deg vært misunnelig av oss staying bak.)
Riktignok de sjeldent forstod noe.
[48:16] Si til stillesittende Arabs opphold bak Deg inviteres ansikt mektig people
utkjempede dem de forebringer! Dersom deg adlyder om gud vil belønning deg storsinnet
recompense Deg omsette igjen deg gjøre inn det forbi Han requite deg smertefull
gjengjeldelse!
[48:17] forblinde ikke er blamed forkrøple ikke er blamed syk ikke vært blamed De
adlyder GUD Hans bud Han tilstå dem hager strømmende streams Angående de omsette
Han requite dem smertefull gjengjeldelse.
[48:18] GUD BEHAGES TROENDE pledged TROSKAP DEG TREET. Han kjente
hvilke var deres hjerte følgelig Han velsignet dem contentment lønnet dem øyeblikkelig
seier!
[48:19] Dessuten de gained mange forderve GUD ER ALLMEKTIG VISEST.
[48:20] GUD LOVER DEG MANGE forderve SOM DEG gevinst Han dermed
fremskreden noe goder deg deri liv Han tilbakeholder people's hendene aggression deg
yteet det tegn troende! Han dermed rettleder deg straight sti.
[48:21] Angående gruppen deg possibly ikke beseiret GUD absorbere omsorg av dem;
GUD er Omnipotent
[48:22] Tvilerne noensinne utkjempet deg de omsette omkring flee! De ikke har Lord
Behersket; de ikke har hjelper!
[48:23] Slike er gud system igjennom historie, deg funnet gud system er unchangeable.
[48:24] Han er Man tilbakeholdt deres hendene aggression deg tilbakeholdt deres
hender aggression dem i dalen Mecca etter Han bevilget deg seier over dem! GUD ER
Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[48:25] Vært de disbelieved forhindret deg fra Hellig Masjid tilogmed forhindret deres
offerings nående deres destinasjon! Der trodde menn kvinner fiende leiren) deg ikke
kjente deg være om til såret dem unknowingly! GUD DERMED TILSTÅR HANS
BARMHJERTIGHET HVEM SOM HELST HAN VILJER. De persist Han requite de
dem disbelieve smertefull gjengjeldelse.
[48:26] Mens de disbelieved enraged deres hjerter fyltes stoltheten døgnene uvitenhet
GUD velsigne Hans bud troende fredelig contentment dirigerte dem uphold ordet
rettmessighet! Det er hva de tilfredsstillende fortjene GUD ER fully aware av all
TINGER.
[48:27] GUD OPPFYLLER HANS BUD SANNFERDIG VISJON DEG INNGÅTT
HELLIG Masjid GUDEN VILLIG perfectly SIKRET DEG SKÅRET DERES HÅR
shorten DET (SOM DEG OPPFYLT PILEGRIMSFERDEN RITUALER DER! Deg ikke
hatt noen frykt. Siden Han kjente hva deg ikke kjente Han kobler det øyeblikkelig seier.
[48:28] Han er Et som sendte Hans budet veiledninga religionen sannhet gjort det
prevail all øvrig religioner! GUD FORSLÅR VITNE.
[48:29] Muhammad - Budet GUD - De med ham være harsh stern tvilerne slags
medfølende blant seg. Deg ser dem bowing prostrating som de søker gud velsignelser
godkjennelse! Deres merker er deres ansikter fordi av prostrating! Det er samme
eksempelen som Toraen. Deres eksempel i Evangeliet være plantet den vokser høyere
sterk behaget gårdbrukerne! Han dermed enrages tvilerne. GUD LOVER DE DEM tro,
FØRT righteous LIV TILGIVELSE STORSLÅTT recompense
.
49- Murene (Al-Hujurat)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[49:1] O deg tror ikke plassert deres mening den av GUD Hans bud! Deg ærbødighet
GUD. GUD ER Hearer Allvitende
[49:2] O deg tror ikke raise deres stemmer stemmen profeten ikke heller skal deg roper
ham deg ropt ved hverandre for at ikke deres arbeid blir nullified mens deg ikke sanser!
[49:3] Sikkert de firer deres stemmer budet GUD er man hjertene forberedes GUD blitt
righteous! De fortjener tilgivelse storslått recompense
[49:4] Angående de avblåse på deg murene fleste av dem ikke forstår.
[49:5] Hadde de vært tålmodig til deg komme dem det vært bedre dem! GUD ER
Forgiver BARMHJERTIGST.
[49:6] O deg tror wicked person bringer noen nyhet deg deg første etterforsket for at
ikke deg begår urettferdighet noe people uvitenhet deretter blitt beklager angerfull hva
deg gjør!
[49:7] Og kjent at gud bud kommer deres midt! Hadde han lytte til deg mange tinger
deg forarbeidet tinger vanskelig dere! Gud forarbeidet deg elsker tro pryde det deres
hjerter Han gjorde deg vemmes vantro wickedness ulydighet. De guided man.
[49:8] Slike vært grace GUD Hans velsignelser! GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[49:9] To grupper troende utkjempet hverandre deg forlikt dem. Et grupp aggresses
øvrig deg utkjempet aggressing grupp til de forebringer gud befaling! Tidligere de
forebringer deg forlikt to gruppene equitably. Deg opprettholdt rettferdighet GUD elsket
de er nettopp!
[49:10] Troende er medlemmer et familie; deg beholde freden innenfor deres familie
ærbødighet GUD som deg attain barmhjertighet!
[49:11] O deg ikke tror people latterliggjørelse øvrig people de værende bedre enn de!
Ikke heller skal noen kvinner latterliggjørelse øvrig kvinner de værende bedre enn de.
Ikke heller skal deg mock man en annen gjøre moro av deres navn. Onde riktignok er
tilbakevendinga wickedness etter attaining tro! Noen ikke fortryter det de er overtrederne.
[49:12] O deg tror deg unnveket noen mistanke tilogmed ei liten bet av mistanke er
syndig. Deg ikke spionert et en annen ikke heller skal deg backbite et en; annen; det er
som avskyelig som spist flesh deres død br! Deg jo vemmes det. Deg iakttatt GUD. GUD
ER Redeemer BARMHJERTIGST.
[49:13] O people vi skapte deg samme mannlig kvinnelig yteet deg distinkt peoples
stammer som deg gjenkjent man en annen! Best blant deg i syn GUD er mest righteous.
GUD ER ALLVITENDE Cognizant
[49:14] Arabs sa Vi er Mu'mens (troende.) Sagt Deg ikke tror; hva deg sagt er ‘Vi er
Muslims (submitters) ' tro fastslås deres hjerter. deg adlyder GUD Hans bud Han ikke
lagt noen av deres arbeid avfall GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[49:15] Mu'mens (troende) er de tro inn GUD Hans bud deretter attain statusene hatt nei
tvil whatsoever streve deres penger deres liv inn årsaken GUD! De er sannferdig man.
[49:16] Sagt deg underretter GUD deres religion? GUD kjenne ALTSAMMEN I
heavens JORDEN. GUD ER ALLVITENDE.
[49:17] De akt som de gjør deg favør omfavnende Underkastelse! Sagt Deg ikke gjør
meg noen favører omfavnet Underkastelse! GUD ER MAN ER GJØRENDE DEG
FLOTT FAVØR guiding DEG TROEN DEG ER OPPRIKTIG!
[49:18] GUD kjenne all HEMMELIGHETENE I heavens JORDEN; GUDEN ER Seer
AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
.
50- Q. (Qaf)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[50:1] Q. og glorious Quran.
[50:2] De fant det underlig den warner fra dem kom dem! Tvilerne sa Det er virkelig
underlig.
[50:3] Etter vi dør blir støv; det er umulig.
[50:4] Vi er fully aware av noen av dem få oppbruke jorden; vi har nøyaktig registrere
[50:5] De forkastet sannheten når det kom dem; de utterly forvirres.
[50:6] De ikke looked himmelen over dem hvordan vi konstruerte det pryde det
fabrikasjonsfeil?
[50:7] Vi skapte jorden scattered det fjell vokste det all slags av smukk plante
[50:8] Det er enlightenment påminnelse every from worshiper.
[50:9] Vi sendte himmelen velsigne vann vokser det hage korn høstes!
[50:10] Høy dato håndflater clustered frukt.
[50:11] Forråd people Vi gjenoppliver det død ilandbringe deg likeledes resurrected
[50:12] Disbelieving dem var people Noah dwellers Russ Thamoud!
[50:13] ‘Aad Pharaoh brethren Lot.
[50:14] dwellers skogene people Tubba. All av dem disbelieved budene følgelig Min
gjengjeldelse befell dem!
[50:15] Vi altfor bebyrdedes et kreasjon? Den hvorfor de er tvilt oppstandelse?
[50:16] Vi skapte mennesken vi kjenner hva han hvisker seg. Vi er closer til ham enn
hans jugular vene.
[50:17] To registrert (engler) ved straks ved venstre uavbrutt registrerer!
[50:18] Ikke utterance gjøre han utter alarmere vitne.
[50:19] Omsider uunngåelig komaen død kommer; det er hva deg forsøkte omgått!
[50:20] Hornet blåses; det er love døgnet.
[50:21] Every sjel komme med herder vitne.
[50:22] Deg brukte værende oblivious til det. Vi straks fjerner deres slør; idag deres
visjon er (som sterk som) stål
[50:23] Ledsageren sa Her er min formidabell vitnesbyrd.
[50:24] Kast into Gehenna every sta tviler.
[50:25] Forbidder velgjørenhet angriper full av tvilt!
[50:26] Han sette GUD another gud. Kast ham into severe gjengjeldelse.
[50:27] Hans ledsager sa Våre Lord jeg ikke villedet ham; han var lang astray.
[50:28] Han sa ikke feud Meg; jeg tilstrekkelig advare deg!
[50:29] Intet forandres nå. Jeg er aldri unjust mot people
[50:30] Er døgnet når vi spør Helvete Hatt deg hadde nok? Det sagt Gir meg fler!
[50:31] Paradis tilbys righteous hurtig.
[50:32] Det er hvilke lovedes every repenter steadfast.
[50:33] De reverenced mest Gracious inn deres privatliv kom wholeheartedly.
[50:34] Inngått det fred; det er Døgnet Evighet!
[50:35] De får noe de ønsker deri vi har tilogmed fler.
[50:36] Mange generasjon dem var mektigere vi annihilated De gjennomsøkte
ilandbringe de fant flukt?
[50:37] Det vært leksjon allesammen possesses forstand er able til hørt bevitnet!
[50:38] Vi skaper heavens jorden altsammen dem seks døgn nei tretthet røre oss!
[50:39] Derfor er tålmodig inn det ansikt av deres utterances rose forherliget deres Lord
forut soloppgang forut solnedgang!
[50:40] Natta deg meditert Hans navn etter prostrating!
[50:41] forberede døgnet når besøkende kaller plass er nærme
[50:42] Når de hører uunngåelig gråte er døgnet deg komme
[50:43] Vi er man kontrollerer liv død; oss er endelig destiny.
[50:44] Døgnet kommet når jorden sprikker inn ei skynde givende stige dem! slike
summoning er lett i oss gjort!
[50:45] Vi er fully aware av altsammen de utter mens deg ikke har makt dem. Derfor
påmint den Quran de ærbødighet Min varsel!
.
51- Sjåfører av Vinden (Al-Dhareyat)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[51:1] sprenge vindene.
[51:2] Fødende regn
[51:3] oppdra forråd
[51:4] Utdele dem som befalte.
[51:5] Hvilke loves deg sikkert kommet passert!
[51:6] Døgnet Dom er uunngåelig.
[51:7] Tross perfectly skapte himmelen.
[51:8] Deg fortsetter bestri sannheten.
[51:9] Avveket therefrom er deviators!
[51:10] Ve til falsifiers.
[51:11] Inn deres klønet de er totalt heedless.
[51:12] De spørsmål Døgnet Dom.
[51:13] Døgnet de foræres ilden.
[51:14] Smaker gjengjeldelsen; det er hva deg anvendt utfordret!
[51:15] righteous fortjenet hager fjære
[51:16] De mottar deres Lord's belønninger de brukte værende from.
[51:17] Sjeldent gjorde de sover hel natta.
[51:18] Ved daggry, de be tilgivelse.
[51:19] Porsjon deres penger var sette aside i tiggeren nødlidende
[51:20] Jorden være full av tegn de er viss.
[51:21] innenfor deg se?
[51:22] I heaven er deres forråd altsammen loves deg.
[51:23] Av Lord av heaven jorden det er som sann som at deg snakker.
[51:24] Deg noterer historien Abraham's honorable gjester?
[51:25] De besøkte ham talemåte Fred. Han sa Fred deg fremmede!
[51:26] Han spurte hans familie forberedt fet kalv!
[51:27] Hvornår han tilbød det dem han remarked deg ikke spise?
[51:28] Han harbored fryktet av dem! De sa ikke Hatt fryktet de gav god nyhet kyndig
sønn!
[51:29] Hans hustru forbløffedes. Noterende hennes rynke ansikt jeg er steril eldst
kvinne!
[51:30] De sa Dermed sa deres Lord Han er mest Vis Allvitende
[51:31] Han sa Hvilke være deg opp til O bud?
[51:32] De sa Vi oversendes kriminell people
[51:33] Vi dusj dem klipper leir.
[51:34] Navneet deres Lord overtrederne!
[51:35] Vi deretter leverte all troende.
[51:36] Vi ikke fant det unntatt et hus submitters!
[51:37] Vi sette det leksjon de frykter smertefull gjengjeldelsen.
[51:38] I Moses (xxxx er leksjon). Vi sendte ham Pharaoh manifest bevis.
[51:39] Han omsette inn arroganse sa Tryllekunstner crazy
[51:40] Følgelig vi straffet ham hans tropp Vi kastet dem havet han er et blame
[51:41] I ‘Aad (xxxx er leksjon). Vi sendte dem katastrofal vind.
[51:42] Noe det kom oppå utterly ødelas.
[51:43] I Thamoud (xxxx er leksjon). De sas Nytt midlertidig!
[51:44] De rebelled befalinga deres Lord Følgelig lyn struck dem som de looked
[51:45] De aldri få ikke heller de hjalpes.
[51:46] people Noah forut den; de var wicked people
[51:47] Vi konstruerte himmelen våre hender vi fortsatte utvidet det!
[51:48] Vi gjorde jorden beboelig; perfekt formgivning.
[51:49] Vi skapte par mannlig kvinnelig) av altsammen som deg tatt heed
[51:50] Deg flyktet GUD. Jeg sendes Ham deg som manifest warner.
[51:51] gjøre ikke satt GUD noen øvrig gud! Jeg sendes Ham deg som manifest warner.
[51:52] Gjennomført når bud gikk forrig generasjonene de sa Tryllekunstner Crazy
[51:53] De gjorde avtale med hverandre? Riktignok de er overtredere.
[51:54] Deg disregard dem; deg ikke blamed
[51:55] Og påmint for påminnelsen gavner troende!
[51:56] Jeg ikke skapte jinns menneskene unntatt tilbedelse Meg alene!
[51:57] Jeg behøve forråd dem ikke heller gjør jeg behøver dem foret Meg!
[51:58] GUD ER FAMILIEFORSØRGEREN Possessor all MAKT Supreme
[51:59] Overtrederne incurred samme skjebnen som deres forrig motstykker; de ikke
utfordrede.
[51:60] Ve de disbelieved døgnet awaiting dem.
.
52- Mount Sinai (Al-Toor)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[52:1] Fjell. Sinai.
[52:2] registrere scripture.
[52:3] utgi inn bok
[52:4] Frekventerte Templet!
[52:5] exalted loftet.
[52:6] Havet settes aflame.
[52:7] Deres Lord's requital er unavoidable.
[52:8] Nei tvunget universet stoppet det!
[52:9] Døgnet kommet når himmelen violently tordnet.
[52:10] Fjellene wiped ute.
[52:11] Ve den døgn til tvilerne -
[52:12] Hvem vært inn deres klønet heedless!
[52:13] De herded Gehenna forcibly.
[52:14] Det er Ilden i deg brukte disbelieve!
[52:15] Vært den magi deg ikke ser?
[52:16] Lidt brenne Deg er tålmodig utålmodig det vært de samme i deg! Det er
simpelthen requital hva deg gjorde.
[52:17] righteous fortjenet hager fryd!
[52:18] De nyter hva deres Lord reserverer dem; deres Lord skåner dem gjengjeldelsen
Helvete.
[52:19] Spist drikker happily tilbake deres arbeid!
[52:20] De slapper luksuriøs furnishings vi passe sammen dem smukk ektefeller!
[52:21] I de trodde deres barn dessuten fulgte dem tro vi hatte deres barn føyd dem! Vi
aldri mislykekker lønne dem noen arbeid. Every person er bekostet hva han gjorde!
[52:22] Vi forråd dem frukter kjøtt de elsker.
[52:23] De nytte drinker aldri forurenses aldri syndig drukket!
[52:24] Tjenende dem være servants beskytte perler!
[52:25] De møtte hverandre reminisce seg.
[52:26] De sagte Vi brukte værende vennlig ydmyk våre people
[52:27] GUD VELSIGNER OSS SKÅNT OSS KVALEN ill SPOLER!
[52:28] Vi brukte implore Ham; Han er mest Vennlig Barmhjertigst!
[52:29] Deg påmint people Med deres Lord's velsignelse deg deg er verken spåmann
ikke heller crazy
[52:30] De sagte Han er dikter; just ventetid til han er død!
[52:31] Sagt Gått på ventende; jeg ventet deg!
[52:32] Det er deres drømt den diktert deres oppførsel være de naturligvis wicked?
[52:33] gjøre de sier Han forarbeidet det alle Heller de er bare tvilere.
[52:34] Latt dem framlagt Hadith det dersom de er sannferdig!
[52:35] De skaptes intet? Er de skaperne?
[52:36] De skapte heavens jorden? Riktignok de ikke har sikkerhet.
[52:37] De possess skattene deres Lord De inn er kontrollert?
[52:38] De klatrer stige gjøre muliggjort dem lytte Latt deres lyttere framvist deres bevis
[52:39] Han gjøre døtre mens deg ha hatt sønner?
[52:40] Deg spør dem noen lønning og de bebyrdes dermed?
[52:41] De kjenner fremtiden gjøre det registrert?
[52:42] De plotting og scheming Tvilerne schemes motild dem!
[52:43] De har another gud GUD? GUD FORHERLIGES LANGT HAVENDE
PARTNERE!
[52:44] Når de ser masse falt himmelen de sagte Stablet skyer!
[52:45] Disregard dem de møte døgnet i som de struck
[52:46] Den døgn deres schemes ikke beskyttet dem ikke heller ville de hjelpes!
[52:47] De transgress lider gjengjeldelse her fleste av dem ikke kjent!
[52:48] Deg bestemt persevere bære deres Lord's befaling! - Deg er våre øyne -
Forherliget rost deres Lord når deg få
[52:49] Også under natta forherliget Ham ved daggry som stjernene falmer bort!
.
53- Stjernene (Al-Najm)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[53:1] Som stjernene falle bort.
[53:2] Deres venn (Muhammad) ikke var astray ikke heller han deceived
[53:3] Ikke heller var han snakkende personlig begjær!
[53:4] Det var guddommelig inspirasjon.
[53:5] Dikterte av mest Mektig!
[53:6] Possessor all myndighet. Fra Hans høyest høyde.
[53:7] Ved høyest horisonten.
[53:8] Han drew nærmest av flyttende ned
[53:9] til Han ble som lukke som mulig.
[53:10] Han deretter avslørte Hans servant hvilke var avsløres.
[53:11] Forstanden aldri forarbeidet opp hvilke det så.
[53:12] Deg tvilende hva han er sag?
[53:13] Han så ham another nedstigning.
[53:14] Ved ultimate punktet.
[53:15] Hvor evig Paradiset lokaliseres.
[53:16] Hel plassen overveldedes.
[53:17] Øynene ikke waver ikke heller gått forblindet!
[53:18] Han så storslått tegn hans Lord
[53:19] Sammenlignet det kvinnelig idolene Allaat Al- Uzzah!
[53:20] Manaat tredje et.
[53:21] Deg gjøre sønner mens Han ha hatt de som døtre?
[53:22] Hva skammelig utdeling!
[53:23] De være navn som deg forarbeidet opp, deg deres forfedre. GUD ALDRI
AUTORISERT slike BLASFEMI. De følger conjecture personlig begjær når sann
veiledninga kommer dem her deres Lord
[53:24] Hvilke det den mennesken er begjærer?
[53:25] Til GUD tilhørt både Heretter den verden!
[53:26] Ikke tilogmed englene heaven possess myndighet gå i forbønn. bare man
permitted GUDEN er de akt inn overensstemmelse med Hans ville Hans godkjennelse.
[53:27] De disbelieve Heretter gir englene feminin navn.
[53:28] De ikke hadde viten det; de kun conjectured Conjecture ikke er vikar i
sannheten!
[53:29] Deg disregard de omsette våre beskjed blitt preoccupied den worldly liv!
[53:30] Det er omfanget deres viten. Deres Lord er fully aware av de strayed bort Hans
sti Han er fully aware av de guided
[53:31] Til GUD tilhørt altsammen heavens altsammen på jord! Han requite de begår
ond deres arbeid lønnede righteous i deres rettmessighet.
[53:32] De unnviker gross synder transgressions unntatt minor angrep! Deres Lord's
tilgivelse er umåtelig. Han er fully aware av deg siden Han initiated deg jorden stund deg
var fostre deres mer buker. Derfor ikke exalt Han er fully aware av de righteous!
[53:33] Deg noterte man ha omsette
[53:34] Sjeldent gjorde han gir velgjørenhet deretter meget litt.
[53:35] Han possess viten fremtiden? Han sett det?
[53:36] Han var underrette av teachings scripture Moses
[53:37] Abraham hvem oppfylte?
[53:38] Ingen sjel føder syndene another sjel.
[53:39] Every menneske er ansvarlig i hans egen arbeid.
[53:40] Allesammen funksjonerer framvises!
[53:41] Deretter de bekostes fully slike arbeid.
[53:42] Til deres Lord er endelig destiny.
[53:43] Han er Man gjør deg le grått!
[53:44] Han er Man kontrollerer død liv.
[53:45] Han er Man skapte to slagsene mannlig kvinnelig
[53:46] Fra tiny dråpe semen.
[53:47] Han effektuert rekreasjonen.
[53:48] Han er Man gjør deg rikfolk fattig
[53:49] Han er Lord galaksene.
[53:50] Han er Man annihilated ancient ‘Aad.
[53:51] Og wiped ute Thamoud!
[53:52] Også people Noah forut den; de var ond overtredere.
[53:53] Ond samfunnene (av Sodom Gomorrah) var lowliest.
[53:54] Følgelig de utterly vanished
[53:55] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[53:56] Det være varsel eldre man.
[53:57] Uunngåelig er imminent.
[53:58] Inget beside GUD avløst det!
[53:59] Deg questioning den substans
[53:60] Deg ler heller av gråtende?
[53:61] Deg insisterer deres måter?
[53:62] Deg etterår prostrate GUD tilbedelse.
.
54- Månen (Al-Qamar)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[54:1] Timen kommer closer månen splitter.
[54:2] Deretter de så mirakel; de omsette sa Eldst magi!
[54:3] De disbelieved følge deres meninger klebe til deres eldst tradisjoner.
[54:4] Sufficient varsel leveres alarmert dem!
[54:5] Storslått visdom; all varslene er inn forfengelig
[54:6] ignorere dem; døgnet kommet når besøkende kunngjort forferdelig katastrofe.
[54:7] Med deres øyne ydmyket de kommer gravene slik scattered locusts!
[54:8] Som de svarer besøkende tvilerne sagt Det er vanskelig døgn!
[54:9] people Noah disbelieved dem. De disbelieved våre servant sa Crazy Han
persecuted
[54:10] Han implored hans Lord jeg oppressed bevilget meg seier!
[54:11] Vi deretter åpnet portene himmelen skjenke vann.
[54:12] Vi forårsaket fjæret gush jorden! Vannene møtte effektuert forutbestemte
avgjørelse!
[54:13] Vi bære ham watercraft forarbeidet logs rep.
[54:14] Det løp våre vaktsom øyne; belønning et som forkastedes!
[54:15] Vi sette det leksjon. noen av du ønsker lære?
[54:16] Hvordan forferdelig var Min gjengjeldelse varslene!
[54:17] Vi gjorde Quran lett lært! noen av du ønsker lære?
[54:18] ‘Aad disbelieved Følgelig hvordan forferdelig var Min gjengjeldelse varslene.
[54:19] Vi sendte dem voldsom vinder døgn uavbrutt elendighet.
[54:20] Det tossed people omkring som de forfaltes håndflate tre trunks
[54:21] Hvordan forferdelig var Min gjengjeldelse varslene!
[54:22] Vi gjorde Quran lett lært! noen av du ønsker lære?
[54:23] Thamoud forkaste varslene.
[54:24] De sa vi fulgte man av oss; menneske? Vi deretter gåtte astray deretter slutt
Helvete!
[54:25] Beskjeden komme ham oss? Han er flagrant løgner.
[54:26] De gjorte det finne ute tomorrow hvem flagrant løgneren er!
[54:27] Vi sender kamelen prøve dem. ur dem er tålmodig!
[54:28] Underrettet dem vannet deles dem; (kamelen) tillates drikker hennes utpeke
døgn!
[54:29] De overtalte deres venn drept (kamelen) han obliged
[54:30] Følgelig hvordan forferdelig var Min gjengjeldelse! De advares.
[54:31] Vi sendte dem et slag hvorpå de ble slik høstet høy!
[54:32] Vi gjorde Quran lett lært! noen av du ønsker lære?
[54:33] people Lot forkaste varslene.
[54:34] Vi showered dem klipper. Kun Lot's familie frelstes ved daggry.
[54:35] Vi velsignet ham hans familie; vi dermed lønner appreciative
[54:36] Han advarte dem våre requital de ridiculed varslene.
[54:37] De forhandlet ham hans gjester; vi forblindet dem. Lidt Min gjengjeldelse; deg
advares!
[54:38] Tidlig det neste morgen devastating gjengjeldelse struck dem.
[54:39] Lidt Min gjengjeldelse; deg advares!
[54:40] Vi gjorde Quran lett lært! noen av du ønsker lære?
[54:41] Pharaoh's people advartes.
[54:42] De forkastet alle våre tegn. Følgelig vi requited dem som Allmektig Omnipotent
burde.
[54:43] Er deres tvilere bedre enn de tvilere? Deg frikjennes scripture?
[54:44] Kanskje de tenker Vi værende vinnerne.
[54:45] All av dem beseires; de omsette omkring flee!
[54:46] Timen awaiting dem Timen er lang verre smertefullere.
[54:47] Jo skyldig være astray slutt inn Helvete.
[54:48] De slepes hellfire forcibly. Lidt kvalen gjengjeldelse!
[54:49] Altsammen vi skapte nettopp måles.
[54:50] Våre befalinger gjørs blinke øye.
[54:51] Vi annihilated deres motstykker. noen av du ønsker lære?
[54:52] Altsammen de gjorde registreres scriptures!
[54:53] Altsammen liten stor nedskrives!
[54:54] Sikkert righteous fortjenet hager elver!
[54:55] Inn ei stilling av hedrer Omnipotent Konge.
.
55- Gracious (Al-Rahmaan)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[55:1] Mest Gracious.
[55:2] Lærer Quran.
[55:3] Skaper menneskene.
[55:4] Han underviste dem hvordan skjelnet!
[55:5] Solen månen perfectly beregne
[55:6] Stjernene trærne prostrate
[55:7] Han konstruerte himmelen fastslå loven.
[55:8] Deg ikke transgress loven.
[55:9] Deg fastslått rettferdighet ikke krenker loven.
[55:10] Han skapte jorden all vesener.
[55:11] I det xxxx er frukt dato håndflater deres henge frukt!
[55:12] Også korn og krydderne!
[55:13] O mennesker jinns) av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:14] Han skapte mennesken elde leir potter's leiren.
[55:15] Og skapte jinns fra blussende ild!
[55:16] O mennesker jinns) av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:17] Lord av to østene to vestene.
[55:18] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:19] Han atskiller to havene hvor de møter.
[55:20] Barriere plasseres dem forhindret dem fra transgressing!
[55:21] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:22] Ute av både av dem deg får perler og korall
[55:23] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:24] Han gav deg skip som streifet hav lik flaggene!
[55:25] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:26] Allesammen på jord forgått!
[55:27] Kun nærværelsen deres Lord varer. Possessor av Majestet Ære.
[55:28] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:29] Imploring Ham er allesammen heavens jorden. Every døgn Han er full kontroll.
[55:30] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:31] Vi avblåse deg nota O mennesker jinns.
[55:32] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:33] O deg jinns mennesker deg gjennomtrengt ytre grensene av heavens jorden går
forut gjennomtrengt! Deg ikke gjennomtrengt autorisasjon
[55:34] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:35] Deg få bombarded prosjektiler av ild metallisk deg ikke vunnet!
[55:36] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:37] Når himmelen desintegrerer omsette stige farge lik malt!
[55:38] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:39] På døgn ingen menneskelig ikke heller jinn vært spørre om hans synder.
[55:40] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:41] (Det er skyldig viljen gjenkjennes deres looks de absorbere forelocks føttene.
[55:42] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:43] Det er Gehenna den skyldig anvendt fornekte!
[55:44] De sirkulerte det uutholdelig inferno.
[55:45] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:46] I de ærbødighet majesteten deres Lord to hager (et i jinns et i menneskene).
[55:47] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:48] Full av forråd.
[55:49] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:50] To forår er dem forbandt.
[55:51] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:52] Av every frukt dem to slags.
[55:53] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:54] mens avslappende furnishings fore sateng fruktene vært innenfor nådd!
[55:55] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:56] Deres smukk maker aldri rørtes noen menneskelig eller jinn.
[55:57] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:58] De look edelstener og korall
[55:59] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:60] Er belønninga godhet noe godhet?
[55:61] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:62] nedenfor dem er to hager (et i jinns et i menneskene).
[55:63] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:64] Side av side.
[55:65] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:66] I dem brønn pumpes!
[55:67] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:68] I dem vært frukt dato håndflater pomegranate!
[55:69] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:70] I dem er smukk maker.
[55:71] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:72] Confined i teltene.
[55:73] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:74] Ingen menneske noensinne rørte dem ikke heller jinn.
[55:75] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:76] De slapper grønn teppe smukk omgivelser.
[55:77] Hvilke av deres Lord's vidunder deg fornektet?
[55:78] exalted er navnet deres Lord Possessor av Majestet Ære!
.
56- Uunngåelig (Al-Waaqe'ah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[56:1] Når uunngåelig komme passere.
[56:2] Intet stoppet det fra hendende!
[56:3] Det firt noe raise others.
[56:4] Jorden ristes opp
[56:5] Fjellene wiped ute.
[56:6] Som dersom de aldri eksisterte.
[56:7] Deg lagdeles tre slags.
[56:8] De fortjenet fryd værende fryd.
[56:9] De fortjenet elendighet værende elendighet.
[56:10] Deretter xxxx er eliten eliten.
[56:11] De er de værende closest (til Gud).
[56:12] I hagene fryd.
[56:13] Mange fra et generasjoner.
[56:14] Få fra senere generasjonene.
[56:15] På luksuriøs furnishings.
[56:16] Nytende altsammen de værende naboer!
[56:17] Tjenende dem værende udødelig servants!
[56:18] Med kopper kanner pure drinker.
[56:19] De aldri løper ute ikke heller gjort de kjedes!
[56:20] Frukter deres valg.
[56:21] Kjøtt fugler de begjærer.
[56:22] Smukk maker.
[56:23] Lik beskytte perler.
[56:24] Lønner deres arbeid.
[56:25] De aldri hører noen nonsens deri ikke heller syndig utterances.
[56:26] Kun utterance Fred fred.
[56:27] De av straks side vært retten side.
[56:28] I frodig frukthager.
[56:29] Fragrant frukter.
[56:30] forlenge nyanse.
[56:31] Omfangsrik vann.
[56:32] Mange frukter.
[56:33] Aldri endende; aldri forbudt!
[56:34] Luksuriøs furnishings.
[56:35] Vi skaper dem maker.
[56:36] Aldri før rørte.
[56:37] Perfectly passe sammen.
[56:38] I de på retten side.
[56:39] Mange fra tidlig generasjonene.
[56:40] Mange fra senere generasjonene.
[56:41] De av venstre vært forlate
[56:42] I elendighet inferno.
[56:43] Tilogmed deres nyanse er het!
[56:44] Aldri kjølt aldri tolerabel!
[56:45] De brukte værende rikfolk
[56:46] De insisterte storslått blasfemien.
[56:47] De sa Etter vi dør omsette støvet bones vi får resurrected
[56:48] Gjøre den omfattet våre forfedre?
[56:49] Sagt tidlig generasjonene senere generasjonene!
[56:50] summoned møte forutbestemte døgn!
[56:51] Deretter deg O disbelieving strayers.
[56:52] Spise trærne bitterhet.
[56:53] Fyllende deres buker therefrom
[56:54] Deretter drikkende det hellish drinker!
[56:55] Deretter tilføye drinker sand.
[56:56] Slike er deres dele Døgnet Dom.
[56:57] Vi skaper deg deg kun trodd!
[56:58] Deg noterte semenet den deg ha framlagt?
[56:59] Deg skaper det gjøre gjøre vi?
[56:60] Vi forutbestemmer død deg. Intet stoppet oss
[56:61] Fra vikarierende ny generasjoner dere plass fastslående hva deg ikke kjenner!
[56:62] Deg kjenner et kreasjon. Deg ikke husker?
[56:63] Deg noterte crops deg ha høstet?
[56:64] Deg vokste dem gjøre vi?
[56:65] Vi ville vi dreide det høy. Deretter deg lament
[56:66] Vi tapte.
[56:67] Vi frakjennes.
[56:68] Deg noterte vannet deg ha drukket?
[56:69] Deg sender det ned skyene gjøre gjøre vi?
[56:70] Vi ville vi gjorte det salt. Deg vært thankful.
[56:71] Deg noterte ilden deg ha fenget?
[56:72] Deg initiate dets tre gjøre gjøre vi?
[56:73] Vi yteet det påminnelse nyttig redskap brukerne.
[56:74] Deg forherliget navnet deres Lord de Flott.
[56:75] Jeg sverger stillingene stjernene.
[56:76] Det er ed deg kun kjente som er awesome.
[56:77] Det er honorable Quran.
[56:78] I beskytte bok.
[56:79] Inget fattet det unntar de oppriktig.
[56:80] Åpenbaring fra Lord universet.
[56:81] Deg disregarding den narration?
[56:82] Deg gjør det deres forretning som deg disbelieve?
[56:83] Hvornår det tid komme det (deres sjel) når deres hals -
[56:84] Deg deretter look
[56:85] Vi er closer til enn deg er deg ikke sett!
[56:86] Dersom det være sann den deg ikke skylder noen bokholderi -
[56:87] Hvorfor deg ikke restituerer (deres sjel) deg er sannferdig?
[56:88] Dersom han er et av de lukke til Meg -
[56:89] Deretter glede blomster hager fryd!
[56:90] Og dersom han er et av straks -
[56:91] Fred er lot av de retten.
[56:92] Dersom han er man av tvilerne strayers -
[56:93] Deretter bolig av inferno -
[56:94] Brent inn Helvete!
[56:95] Det er absolutt sannheten.
[56:96] Deg forherliget navnet deres Lord de Flott.
.
57- Jern (Al-Hadeed)
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[57:1] Forherliget GUD er altsammen heavens jorden! Han er Allmektig Visest.
[57:2] Til Ham tilhørt kingship av heavens jorden! Han kontrollerer liv død. Han er
Omnipotent
[57:3] Han er Alpha Omega. Han er Outermost de Innerst. Han er fully aware av all
tinger.
[57:4] Han er Man skapte heavens jorden seks døgn deretter påtatt all myndighet. Han
kjenner altsammen inngå into jorden altsammen den komme det altsammen komme
himmelen altsammen den klatre into det. Han er deg hvor som helst deg vært. GUD ER
Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[57:5] Til Ham tilhørt kingship av heavens jorden! Alle substans kontrolleres GUD!
[57:6] Han merges natta døgnet merges døgnet natta. Han er fully aware av innerst
tankene.
[57:7] Tro inn GUD Hans bud gitt fra hva Han bestowed deg! De blant deg tro gir
velgjørenhet) fortjenet storslått recompense
[57:8] Hvorfor deg ikke tro inn GUD når budet inviterende deg er tro inn deres Lord
Han tar pledge deg deg er troende.
[57:9] Han er Man sender ned Hans servant klar åpenbaringer inn ordre føre deg mørken
into lyset. GUD ER MEDFØLENDE MOT DEG BARMHJERTIGST.
[57:10] Hvorfor deg ikke spend årsaken GUD når GUD possesses all rikdom heavens
jorden? Fremstående fra hvilen er de deg spend seieren streve. De attain storslåttere rang
enn de spend seieren streve. I hver GUD lovet frelse! GUD ER Cognizant AV
ALTSAMMEN DEG GJORT!
[57:11] Hvem likt skulle lån GUD lån rettmessighet det multipliserer ham
forgreningsrør slutt storsinnet recompense
[57:12] Døgnet kommet når deg ser tro mennene kvinner deres lys stråle forut av dem til
deres straks. God nyhet er dine den døgn deg ha hager strømmende streams Deg abide
deri permanent. Det er storslått triumfen.
[57:13] Døgn hykler mennene kvinner si til de trodde Vær Så Snill tillate oss absorbere
noe av deres lys. Det sies Går deg søkt lys. barriere sette dem port atskiller
barmhjertighet indre siden gjengjeldelse ytre siden!
[57:14] De avblåse dem Var vi ikke deg? De svarte Ja deg snte deres sjeler nølte tvilte
ble villedet wishful tenkning gud dom kom! Deg bortlededes fra GUD illusjoner.
[57:15] Derfor idag nei løsesum tas deg ikke heller fra de disbelieved Deres bolig er
ilden; det er deres lord ussel bolig.
[57:16] Det er tid de trodde åpen opp deres hjerter gud beskjed sannheten avsløres her?
De ikke være followers forrig scriptures hjerter ble forherdet tid følgelig mange av dem
omsette wicked.
[57:17] Kjent at GUD gjenoppliver ilandbringe det dødde! Vi dermed forklarer
åpenbaringene deg deg forstått.
[57:18] Sikkert charitable mennene kvinner loaned GUD lån godhet. De mottatte deres
lønnet multipliserte forgreningsrør de fortjener storsinnet recompense
[57:19] De tro inn GUD Hans bud er helgenene martyrer. Reserverte dem deres Lord er
deres belønninger deres tenne Angående de disbelieved forkaste våre åpenbaringer de
incurred Helvete.
[57:20] Kjent den worldly liv er nei mange enn spiller spill og pralende deg opphoping
av penger barn! Det være omfangsrik regn framlegge planter behaget tvilerne! deretter
plante omsette into ubrukelig høy sprenges vinden! I Heretter xxxx er enten severe
gjengjeldelse tilgivelse fra GUD godkjennelse. Den worldly liv er nei mange enn
midlertidig illusjon.
[57:21] Derfor deg veddeløp tilgivelse deres Lord Paradis hvis bredde encompasses
heaven jorden. Det awaits de tro inn GUD Hans bud. Slike er gud grace at Han bestows
hvem som helst Han viljer! GUD ER Possessor UENDELIG Grace
[57:22] Noe hender jord deg allerede registreres tilogmed kreasjonen. Det er lett GUD
gjøre.
[57:23] Dermed deg ikke grieve noe deg savner ikke heller er stolt av noe Han bestowed
deg. GUD IKKE ELSKER DE ER PRALENDE STOLT.
[57:24] De er smålig enjoin people værende smålig! Man omsette deretter GUD er
Rikfolket de Praiseworthy.
[57:25] Vi sendte våre bud understøtte av klar bevis vi sendte ned dem scripture loven
som people uphold rettferdighet. Vi sendte ned jernet hvori xxxx er styrke mange goder
people Alle den inn ordre i GUD skjelne de understøttede Ham Hans bud på tro. GUD
ER MEKTIG Allmektig
[57:26] Vi sendte Noah Abraham vi bevilget deres etterkommere prophethood scripture.
Noe av dem guided mens mange var wicked!
[57:27] Følgende til dem vi sendte våre bud. Vi sendte Jesus sønnen Mary vi gav ham
Injeel (Evangelium) vi plasserte hjerte av hans followers vennlighet barmhjertighet. De
oppfant hermitism vi aldri forordnet dem. Alle vi spurte dem gjøre var uphold
commandments godkjende GUD! De ikke uphold beskjeden som de hatte. Følgelig vi
gav de trodde dem deres recompense mens mange av dem var wicked!
[57:28] O deg tror deg ærbødighet GUD tro inn Hans bud. Han deretter bevilget deg
fordoblet belønninga fra Hans barmhjertighet forlent deg tenner rettleder deg tilgir deg!
GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[57:29] Dermed followers forrig scripture kjente at de ikke monopoliserer gud
barmhjertighet grace og den all grace er gud hånd. Han bestows det hvem som helst Han
viljer. GUD ER Possessor UENDELIG Grace
.
58- Debatten (Al-Mujaadalah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[58:1] GUD HØRER KVINNEN DEBATTERTE DEG HENNES EKTEMANN
BEKLAGET GUD. GUD HØRTE ALTSAMMEN TO AV DEG DISKUTERTE. GUD
ER Hearer Seer.
[58:2] De blant deg frastøter deres hustruer (av erklærende dem som forbudt inn kjøn
deres mer kjent full godt som de ikke er deres mer! Deres mer er kvinnene gi fødsler til
dem. Riktignok de begår blasfemi falsehood. GUD ER Pardoner Forgiver.
[58:3] De frastøter deres hustruer deri måte deretter forlikt thereafter sonet freeing slave
forut gjenopptagende deres kjønnslig relasjoner! Det er opplyse deg. GUD ER Cognizant
AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[58:4] Deg ikke finne slave fri deg fastet to fortløpende måneder før gjenopptagende
kjønnslig relasjoner! Deg ikke fastet deretter deg foret seksti fattig people Deg tro inn
GUD Hans bud. De er gud lover. Tvilerne incurred smertefull gjengjeldelse.
[58:5] Sikkert de utkjemper GUD Hans bud begås beseire deres forrig motstykker
begikkes beseiret! Vi sender ned klar bevis rejectors incurred shameful gjengjeldelse.
[58:6] Døgnet kommet når om gud vil resurrect dem all deretter underrettet dem av
altsammen de gjorde! GUD REGISTRERER ALTSAMMEN MENS DE
FORGLEMMER DET. GUD BEVITNER all TINGER.
[58:7] Deg ikke innser den GUD kjenne altsammen i heavens altsammen på jord? Ingen
tre people konspirerte secretly Ham værende deres fjerde ikke heller fem Ham vær sjette
ikke heller mindre enn den ikke heller fler Ham værende der dem hvor som helst de
værende! Deretter Døgnet Oppstandelse Han underrettet dem av altsammen de gjorde.
GUD ER fully aware av all TINGER.
[58:8] Deg noterte de var enjoined fra konspirerende secretly deretter insistert på
konspirerende? De konspirerer begå syndet transgression ulydighet budet! Når de
kommer deg de hilser deg hilsen frasett den forordne av GUD. De sier seg om gud vil
ikke straffer oss våre utterances. Deres bare requital er Gehenna hvori de brenne; hva
ussel destiny.
[58:9] O deg tro deg konfererer secretly deg ikke konferert begått syndet transgression
disobey budet! Deg konferert funksjonert rettmessighet fromhet! Deg ærbødighet GUD
hvem deg summoned
[58:10] Hemmelig sammensvergelse er djevelen idé gjennom som han søker såre de
trodde. Imidlertid han ikke såret dem mot om gud vil. I GUD troende tillit.
[58:11] O deg tro deg sis Vær Så Snill gjort rom deg gjøre rom hverandre sittet! OM
GUD VIL DERETTER gjøre rom DEG! Deg spørs få flytte få og flytte GUD raises DE
DEG tro, DE INNHENTER VITEN HØYT RANGER. GUD ER fully Cognizant AV
ALTSAMMEN DEG GJORT!
[58:12] O deg tro når deg ønsker konferere budet deg tilbudt velgjørenhet fattig) før deg
gjort så! Det er bedre deg og purer. Deg ikke afford det deretter GUD er Forgiver
Barmhjertigst.
[58:13] Deg mislykekte gi velgjørenhet forut konfererende deretter fortrøt thereafter
GUD aksepterer deres anger! Deg iakttatt kontakten bønner (Salat) gir obligatorisk
velgjørenheten (Zakat) adlydt GUD Hans bud! GUD ER fully Cognizant AV
ALTSAMMEN DEG GJORT!
[58:14] Deg noterte de ha befriended people GUD er vred? De intet tilhører deg ikke
heller dem. De bevisst sverger løgner!
[58:15] GUD forberede DEM severe GJENGJELDELSE. Ussel riktignok er hva de
brukte gjort!
[58:16] De brukte deres eder middel av repelling stien GUD. Følgelig de incurred
shameful gjengjeldelse.
[58:17] Intet deres penger ikke heller deres barn hjulpede dem GUD. De incurred
hellfire hvori de abide permanent.
[58:18] Døgnet kommet når GUD resurrects dem alle. De svorede Ham deretter nettopp
som de sverge deg straks tenkning de virkelig er straks! Riktignok de er virkelig
løgnerne.
[58:19] Djevelen possessed dem forårsaket dem disregard gud beskjed! De er partiet
djevelen. Absolutt partiet djevelen er taperne.
[58:20] Sikkert de motarbeider GUD Hans bud vært lowliest.
[58:21] GUD FORORDNER JEG MIN BUD ville FLESTE assuredly VUNNET GUD
ER MEKTIG Allmektig
[58:22] Deg ikke funnet people tro inn GUD Sist Døgnet befriending de motarbeider
GUD Hans bud tilogmed de var deres foreldre deres barn deres siblings deres stamme! I
de Han forordner tro deres hjerte, understøttelser dem med inspirasjon fra Ham tilstå dem
into hager strømmet streams hvori de abide permanent! GUD BEHAGES DEM DE
BEHAGES HAM! De er partiet GUD. Fleste assuredly gud parti er vinnerne!
.
59- Utvandring (Al-Hashr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[59:1] Forherliget GUD er altsammen heavens jorden Han er Allmektig Visest!
[59:2] Han er Man evicted de disbelieved blant det people av scripture deres hjem masse
utvandring. Deg aldri tanke som de forlatte de tanke deres forberedelser beskyttede dem
GUD. Deretter GUD kom dem de aldri forventet kastet terror deres hjerter. Dermed de
forlot deres hjem deres egen volition langs trykk troende. Deg lært det O deg possess
visjon.
[59:3] Gud ikke tvang dem forlatt Han requited dem deri liv (tilogmed dårlig enn
tvingende dem forlatt)! I Heretter Han begått dem gjengjeldelsen Helvete.
[59:4] Det fordi de motarbeides GUD Hans bud! De motarbeider GUD Hans bud GUD
er strengest inn fullbyrdende gjengjeldelse!
[59:5] Deg chop tre forlater det stående dets trunk er inn overensstemmelse med om gud
vil! Han sikkert ydmyket de wicked.
[59:6] Hva som helst GUD restituere i Hans bud ikke var resultatet deres krig
anstrengelser deg utkjempet hester eller på fot. GUD ER ET SOM SENDT HANS
BUDENE HVEM SOM HELST HAN VILJER! GUD ER Omnipotent
[59:7] Hva som helst GUD restituere til Hans bud fra beseire samfunnene gå GUD Hans
bud formen velgjørenhet). Deg gitt det slektningene foreldreløse fattig reise alien Dermed
det ikke forblitt monopoliserte av sterk blant deg! Deg beholde forderve gitt til deg budet
ikke absorbere hva han enjoins deg fra tagende! Deg ærbødighet GUD. GUD ER
STRENG inn FULLBYRDENDE GJENGJELDELSE!
[59:8] (Deg gitt) nødlidende immigrerte. De evicted deres hjem frakjente av deres
eiendommer de søkte gud grace velbehag og de understøttet GUD Hans bud! De er de
sannferdig.
[59:9] Angående de forsynte dem hjem ly var troende forut dem de elsker de immigrerte
dem ikke finne nøling deres hjerter hjelpe dem! Virkelig de hurtig gir dem prioritet
tilogmed når de behøve hva de gi bort Riktignok de overvinner deres naturlig stinginess
er successful man.
[59:10] De ble troende dem sagt Våre Lord tilgitt oss våre brethren som gå foran oss
troen beholde våre hjerter fra harboring noen hat mot de trodde! Våre Lord Deg er
Medfølende Barmhjertigst!
[59:11] Hatt deg noterte de plagued hykleri og hvordan de si til deres ledsagere vantro
blant det people scripture deg evicted vi gå deg aldri adlyde noen motarbeider deg! Noen
utkjemper deg vi utkjempede deres side GUD føder bevitner de er løgnere!
[59:12] Virkelig dersom de evicted de ikke gå dem og noen utkjempet dem de ikke
understøtte dem. Tilogmed de understøttet dem de skulle omsette omkring fled De aldri
vunnede.
[59:13] Riktignok deg streik mest terror deres hjerter enn deres frykt GUD. Det er de er
people hvem ikke begrepet!
[59:14] De ikke få sammen utkjempet deg de er well-shielded bygder bak mur Deres
might fremstår formidabell blant seg. Deg tenke de forenes når virkelig deres hjerter
deles. Det er de er people hvem ikke forstått!
[59:15] Deres skjebne er samme som deres motstykker gå foran dem. De led følgene
deres avgjørelser. De incurred smertefull gjengjeldelse.
[59:16] De være djevelen han si til mennesken Disbelieve deretter som snart som han
disbelieves han sier jeg disown deg! Jeg frykter GUD Lord universet.
[59:17] destiny i både av dem er Hellfire hvori de abide permanent. Det er requital
overtrederne.
[59:18] O deg tror deg ærbødighet GUD la every sjel forhøre hvilke det sender forut i
tomorrow. Deg ærbødighet GUD; GUD er fully Cognizant av altsammen deg gjort!
[59:19] Ikke være de forglemte GUD Han gjorde dem forglemt! De er de wicked.
[59:20] Ikke make være dwellers av Hellfire dwellers av Paradis; dwellers Paradis er
vinnerne.
[59:21] Vi avslørte den Quran fjell deg sett det skjelvende smuldre ærbødighet GUD! Vi
cite de eksempler people som de reflekterte.
[59:22] Han er Et GUDEN; xxxx ikke er øvrig gud Ham. Knower av all hemmeligheter
erklæringer. Han er mest Gracious Barmhjertigst.
[59:23] Han er Et GUDEN; xxxx ikke er øvrig gud Ham. Kongen mest Hellig Freden
mest Faithful Supreme Allmektig mest Mektig mest Dignified GUD FORHERLIGES;
LANGT HAVENDE PARTNERE!
[59:24] Han er Et GUDEN; Skaperen Initiativtakeren Konstruktøren. Til Ham tilhørt
mest smukk navn! Forherligende Ham er altsammen heavens jorden! Han er Allmektig
Visest.
.
60- Prøven (Al-Mumtahanah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[60:1] O deg tror deg ikke befriend Min fiender deres fiender forlenge kjærlighet
vennskap dem utjevnet de disbelieved sannheten kommer deg! De persecute budet deg
simpelthen deg tro inn GUD deres Lord Deg mobiliserer kjempet inn Min forårsaket
søkende Min velsignelser hvordan deg secretly elsket dem? Jeg er fully aware av
altsammen deg gjemt altsammen deg erklærer! De blant deg gjør det hatt riktignok
strayed straks stien!
[60:2] Nårsomhelst de treffer deg de behandler deg fiender såret deg deres hender
tunger! De vil deg disbelieve.
[60:3] Deres slektninger deres penger aldri hjelpe deg. Døgnet Oppstandelse Han dømt
deg. GUD ER Seer AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[60:4] God eksempel settes i deg Abraham de ham. De si til deres people Vi disown deg
idolene deg tilbedelse GUD. Vi denounce deg deg sett intet fra oss animosity hat deg tro
inn GUD ALENE. feiltagelse begikkes Abraham når han si til hans far jeg be deres
tilgivelse jeg ikke possess makt beskyttet deg fra GUD. Våre Lord vi stoler inn Deg
forebringer Deg; Deg er endelig destiny!
[60:5] Våre Lord not oppressed de disbelieved tilgitt oss! Deg er Allmektig Visest.
[60:6] God eksempel settes dem de søker GUD Sist Døgnet. Angående de omsette GUD
er i nei behøve (av dem) Praiseworthy.
[60:7] GUD FORANDRET animosity DEG DEM into ELSKET! GUD ER Omnipotent
GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
[60:8] GUD IKKE enjoin DEG befriending DE IKKE UTKJEMPER DEG RELIGION
IKKE evict DEG DERES HJEM! Deg befriend dem er equitable mot dem. GUD
ELSKER DE equitable.
[60:9] GUD enjoins DEG KUN FRA befriending DE UTKJEMPER DEG RELIGION
evict DEG DERES HJEM band SAMMEN others FORVIST DEG! Deg ikke befriend
dem. De befriend dem er overtrederne.
[60:10] O deg tror når tro kvinner (forlater fienden spørre asyl deg deg prøve dem!
GUD ER fully aware av DERES TRO. Tidligere deg fastslår at de er troende deg ikke
tilbakekomst dem tvilerne. De ikke er lawful forbli giftet dem ikke heller skulle tvilerne
tillates giftet dem! gi dowries tvilerne betaler! Deg ikke begår feil av giftende dem så
lengtet som deg betaler dem deres due dowries! Ikke beholde disbelieving hustruer de
ønske føye fienden)! Deg spørre dem dowry deg betalte de spørre hva de betalte. Det er
gud regel; Han regler deg. GUD ER ALLVITENDE VISEST.
[60:11] noen av deres hustruer føyer fiendene leir deg tvinges utkjempet deg tvunget
fienden kompensert mennene tapte deres hustruer gi dem hva de spent deres hustruer!
Deg ærbødighet GUD i hvem deg trodd!
[60:12] O deg profet når tro kvinnene forlot tvilerne) søkt asyl deg pledge deg de ikke
sette noen idoler GUD ikke heller stjele ikke heller begå ekteskapsbrudd, ikke heller
drept deres barn ikke heller oppdiktet noen falsehood ikke heller disobey deres righteous
ordre deg akseptert deres pledge ber GUD tilgi dem! GUD ER Forgiver
BARMHJERTIGST.
[60:13] O deg tror gjøre ikke befriend people GUD er vred som hopelessly stuck vantro;
de er nettopp som håpløs som tvilerne er allerede gravene!
.
61- Kolonnen (Al-Suff)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[61:1] Forherliget GUD er altsammen heavens altsammen jord! Han er Allmektig
Visest.
[61:2] O deg tror deg sier hva deg ikke gjør?
[61:3] Avskyeligst i syn GUD vært at deg sier hva deg ikke gjør!
[61:4] GUD ELSKER DE UTKJEMPER INN HANS FORÅRSAKET FORENT ET
KOLONNE MURSTEINENE ET MUR!
[61:5] Erindret at Moses si til hans people O min people gjør deg sårer meg tilogmed
deg kjenner at jeg er gud bud deg? Når de avvek GUD bortledet deres hjerter! I GUD
ikke rettleder wicked people
[61:6] Erindret at Jesus sønn Mary sa O Barn Israel jeg er gud bud deg bekreftende
Toraen bringende god nyhet bud komme meg navn vært tilogmed rose (Ahmad.) Deretter
når han framviste dem klar bevis, de sa Det er dyp magi!
[61:7] Hvem ondere enn man er oppdikter ligger GUD han inviteres Underkastelse?
GUD IKKE rettleder OND people
[61:8] De ønsker legge gud tenne deres munner. Men GUD insisterer oppå
perfeksjonerende Hans tenne tross tvilerne!
[61:9] Han sender Hans bud veiledninga sann religionen gjort det dominerer all
religioner tross idolet worshipers!
[61:10] O deg tror latt Meg underrettet deg av handel frelst deg smertefull gjengjeldelse!
[61:11] Tro inn GUD Hans bud streve årsaken GUD deres penger deres liv! Det er best
avtalen deg dersom deg kun kjente.
[61:12] Tilbake Han tilgir deres synder tilstå deg hager strømmende streams smukk
herskapshus hagene Eden! Det er storslåttst triumfen.
[61:13] Dessuten deg får noe deg truly elsker understøttelse fra GUD garantere seier.
Gitt god nyhet troende!
[61:14] O deg tror er gud tilhengere disiplene Jesus sønn Mary. Når han si til dem Hvem
er min tilhengere GUD de sa Vi er gud tilhengere. Dermed grupp Barnene Israel tro
another grupp disbelieved Vi hjalp de tro mot deres fiende de vinne
.
62- Fredag (Al-Jumu'ah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[62:1] Forherliget GUD er altsammen heavens altsammen jord; Kongen mest Hellig
Allmektig, mest Vis!
[62:2] Han er Man sende til gentiles bud dem resitere dem Hans åpenbaringer purify
dem undervist dem scripture visdom! Før det de gikk langt astray.
[62:3] Til mange generasjoner følgende til dem. Han er Allmektig Visest.
[62:4] Slike er gud grace at Han bestows hvem som helst Han viljer! GUD ER
Possessor UENDELIG Grace
[62:5] Eksempelen av de gaves Toraen deretter mislykekte uphold det være eselet bære
storslått arbeid litteratur. Ussel riktignok er eksempelen people forkastet gud
åpenbaringer. GUD IKKE rettleder wicked people
[62:6] si O deg er Jewish deg hevder at deg er gud velge til utelukkelsen all øvrig people
deretter deg lenge død deg er sannferdig!
[62:7] De aldri lenge det hva de begår. GUD ER fully aware av DE wicked.
[62:8] Sagt døden deg er forsøke omgått ville fangst opp med deg snart sent! Deretter
deg returneres Knower av all hemmeligheter erklæringer deretter Han underrettet deg av
altsammen deg gjorde.
[62:9] O deg tror når Congregational Bønnen (Salat Al-Jumu aah) kunngjøres på Fredag
deg framskyndet commemoration GUD dråpe all forretning! Det er bedre deg dersom deg
kun kjente.
[62:10] Tidligere bønnen fullendes deg utbredt ilandbringe søkt gud bounties fortsetter
huske GUD hyppig som deg etterfulgt!
[62:11] Når noe av dem komme forretning avtale noe underholdning de farer det forlatt
deg stående! Sagt Hvilke GUD possesses er lang bedre enn underholdninga forretning
GUD ER TILFREDSSTILLENDE FAMILIEFORSØRGEREN.
.
63- Hyklerne (Al-Munaafeqoon)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[63:1] Når hyklerne kommer deg de sier Vi føder bevitner deg er budet GUD. GUD
kjenne som deg er Hans bud GUD født bevitne hyklerne er løgnere!
[63:2] Under guise deres åpenbar tro de repel people stien GUD. Ussel riktignok er hva
de gjøre.
[63:3] Det fordi de tros deretter disbelieved Derfor deres forstand blokkeres; de ikke
forstår.
[63:4] Når deg ser dem deg betatt deres looks Og når de snakker deg lytte til deres
veltalenhet. De være stående logs De tenke every avblåse aktes dem. De er virkelig
fiendene; beware av dem! GUD FORDØMMER DEM; DE AVVIKER.
[63:5] Når de sis Kommet la budet GUD be deres tilgivelse de mockingly dreier deres
hode deg ser dem repel others akt arrogant!
[63:6] Vært de samme dem hvorvidt deg be deres tilgivelse ikke be deres tilgivelse; om
gud vil ikke tilgitt dem! I GUD ikke rettleder wicked people
[63:7] De er man sier ikke gitt noen penger de fulgte budet GUD kanskje de forlater
ham! GUD possesses skattene av heavens jorden hyklerne ikke begriper!
[63:8] De sier vi gå city mektig deri evict svak vi victimized (De kjente den) all
verdighet tilhører GUD Hans bud troende! Imidlertid hyklerne ikke kjenner.
[63:9] O deg tror ikke distraheres deres penger deres barn husket GUD! De gjør det er
taperne.
[63:10] Deg gitt våre forråd deg død kommer deg deretter deg sier Min Lord kun Deg
forhalet det kort stund! Jeg deretter vært charitable føyd de righteous!
[63:11] GUD ALDRI FORHALER fastsette tid DØD noen SJEL. GUD ER fully
Cognizant AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
.
64- Gjensidig Blaming (Al-Taghaabun)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[64:1] Forherliget GUD er altsammen heavens altsammen jord! Til Ham tilhørt all
kingship til Ham tilhørt all rose Han er Omnipotent
[64:2] Han er Man skapte deg deretter deg xxxx er tvileren troende. GUD ER fully Seer
AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[64:3] Han skapte heavens jorden spesifikk forsett formgi deg perfeksjonere deres
formgir deretter Ham er endelig destiny.
[64:4] Han kjenner altsammen heavens jorden Han kjenner altsammen deg gjemmer
altsammen deg erklærer. GUD ER fully aware av INNERST TANKENE.
[64:5] Deg noterte de ha disbelieved inn det forbi deretter lide følgene deres avgjørelse?
De incurred smertefull gjengjeldelse.
[64:6] Det er deres bud gikk til dem klar bevis de sa Skal vi følger mennesker oss? De
disbelieved omsette GUD IKKE BEHØVER DEM; GUD ER I nei behøve Praiseworthy.
[64:7] De disbelieved hevder at de ikke resurrected Ja riktignok av min Lord deg
resurrected deg holdes accountable altsammen deg gjør! Det er lett GUD gjøre.
[64:8] Derfor deg tro inn GUD Hans bud lyset som vi avslører her. GUD ER fully
Cognizant AV ALTSAMMEN DEG GJORT!
[64:9] Døgnet kommet når Han innkallelse deg Døgnet av Summoning Den er Døgnet
av Gjensidig Blaming! Noen tro inn GUD ført righteous liv Han avgitt hans synder tilstå
ham into hager forbandt streams De abide deri permanent. Det er storslåttst triumfen.
[64:10] Angående de disbelieve forkastet våre åpenbaringer de er dwellers Hellfire; de
abide deri permanent! Hva ussel destiny!
[64:11] Intet hender deg men inn overensstemmelse med om gud vil. Noen tro inn GUD
Han rettleder hans hjerte GUD ER fully aware av all TINGER.
[64:12] Deg adlydt GUD deg adlydt budet. Deg omsette deretter eneste misjonen våre
bud er levert beskjeden!
[64:13] GUD XXXX IKKE ER ØVRIG GUD HAM. I GUD troende tillit.
[64:14] O deg tror deres ektefeller deres barn værende deres fiender; beware Deg
benåder forglemt tilgitt deretter GUD er Forgiver Barmhjertigst!
[64:15] Deres penger barn er prøve GUD possesses storslått recompense
[64:16] Derfor deg ærbødighet GUD deg kunne lytte adlydt gir velgjørenhet) din egen
god Noen beskyttes hans egen stinginess de er successful man.
[64:17] Deg lend GUD lån rettmessighet Han multiplisert belønninga deg forgreningsrør
tilgir deg. GUD ER Appreciative Clement
[64:18] Knower av all hemmeligheter erklæringer; Allmektig Visest.
.
65- Skilsmisse (Al-Talaaq)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[65:1] O deg profet når deg people skilsmisse kvinnene deg sikret skilsmisse interim
oppfylles! Deg målt slike interim nettopp. Deg ærbødighet GUD deres Lord Ikke evict
dem deres hjem ikke heller skulle deg gjøre liv ussel dem tvunget dem forlatt på deres
egen, de begår proven ekteskapsbrudd! De er gud lover. Noen transgresses gud lover
begår urettferdighet seg. Deg aldri kjenner; maybe GUD viljer noe god kommet det.
[65:2] Tidligere interim oppfylles deg forlikt dem equitably gått atskillelsen equitably!
Deg hatt to equitable bevitner bevitnet skilsmissen GUD! Det er opplyse de tro inn GUD
Sist Døgnet. Noen ærbødighet GUD Han skapt utgang ham.
[65:3] ville forsørge i ham hvor han aldri forventet! Noen stoler GUD Han forslår ham.
Gud befalt gjøres! GUD FORORDNER ALTSAMMEN DETS SKJEBNE.
[65:4] Angående kvinnene når klimakterium deg har noen tvil deres interim værende tre
måneder. Angående de ikke menstruerer oppdager de er gravid deres interim slutter oppå
givende fødsler! Noen ærbødighet GUD Han gjøre altsammen lett ham.
[65:5] Det er gud befalt at Han sender ned deg! Noen ærbødighet GUD Han avgir hans
synder belønninger ham storsinnet.
[65:6] Deg tillatt dem bo inn samme hjem i som de bo deg ikke gjøre liv ussel dem de
forlater på deres egen! De er gravid deg spend dem de gi fødsler. De ammer infant deg
bekostet dem den tjeneste. Deg opprettholdt amicable relasjonene deg. Deg disagree deg
hire another kvinne ammet barnet.
[65:7] rikfolk ektemannen forsynt understøttet inn overensstemmelse med hans middel
fattig forsynt midlet at GUD bestowed oppå ham! GUD IKKE ILEGGER noen SJEL
FLER ENN HAN GIR DET. OM GUD VIL FORSYNT LETTHET BESVÆRLIGHET!
[65:8] Mange samfunn rebelled befalingene dets Lord Hans bud. Følgelig vi holdt dem
strictly accountable requited dem forferdelig requital.
[65:9] De led følgene deres avgjørelser; dyp tap.
[65:10] GUD forberede DEM severe GJENGJELDELSE. Derfor deg ærbødighet GUD
O deg possess intelligens tro GUD SENDER NED DEG BESKJED -
[65:11] Bud resiterer til deg gud åpenbaringer clearly til ført de tro funksjonert
rettmessighet mørken into lyset! Noen tro inn GUD ført righteous liv Han tilstå ham
hager strømmende streams de abide deri permanent! OM GUD VIL STORSINNET
LØNNET HAM!
[65:12] GUD SKAPTE SYV UNIVERSER samme nummer AV JORDER. Befalingene
strømmer dem. Det er la deg kjent at GUD er Omnipotent den GUD er fully aware av all
tinger!
.
66- Forbud (Al-Tahreem)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[66:1] O deg profet hvorfor deg prohibit hvilke GUD gjøre forarbeidet lawful deg har
nettopp behage deres hustruer? GUD ER Forgiver BARMHJERTIG.
[66:2] GUD FORORDNER DEG LOVENE omgang med DERES EDER. GUD ER
DERES Lord HAN ER ALLVITENDE VISEST.
[66:3] Profeten stolte noe av hans hustruer viss utsagn deretter man av dem utbrer det
GUD latt ham kjenne det! Han deretter underrette hans hustru av delvis av utstede
disregarded del. Hun spurte ham Hvem underrette deg av det? Han sa jeg underrettedes
av Allvitende Cognizant
[66:4] To av deg fortryter GUD deretter deres hjerter lytter. Deg band sammen ham
deretter GUD er hans allierte og så er Gabriel righteous troende. Også englene er hans
hjelpere.
[66:5] Han skilsmisse deg hans Lord vikariert øvrig hustruer deres plass er bedre enn
deg; submitters (Muslims) troende (Mu'mins) lydig angergiven worshipers from den ene
eller den andre før giftet jomfruer.
[66:6] O deg tror beskyttet deres familier fra Hellfire brensel er people klipper!
Bevoktet det er stern mektig engler aldri disobey GUD; de gjør hva som helst de befales
gjort!
[66:7] O deg disbelieved ikke unnskyldt idag! Deg requited kun hvilke deg gjorde.
[66:8] O deg tror deg fortrutt GUD fast anger. Deres Lord deretter avgitt deres synder
tilstå deg into hager forbandt streams På den døgn om gud vil ikke skuffet profeten de tro
ham! Deres lys stråle dem og til deres straks. De sagte Våre Lord perfekt våre lys oss
tilgitt oss; Deg er Omnipotent
[66:9] O profet strid tvilerne hyklerne er stern dem. Deres bolig er Gehenna ussel
destiny.
[66:10] GUD cites EKSEMPLER AV DE disbelieved HUSTRUEN AV Noah
HUSTRUEN Lot. De giftedes to av våre righteous servants de forrådte dem følgelig de
ikke hjulpede dem ved all GUD! To av dem si Inngått Hell-fire de fortjenet det!
[66:11] Og GUD cites eksempel av de trodde hustruen Pharaoh. Hun sa Min Lord
bygger hjem meg Deg i Paradis frelse meg fra Pharaoh hans funksjonerer; frelst meg fra
transgressing people
[66:12] Også Mary Amramite. Hun opprettholdt hennes kyskhet deretter vi blåste henne
våre ånd. Hun tro inn ordene hennes Lord Hans scriptures; hun var lydig.
.
67- Kingship (Al-Mulk)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[67:1] exalted er Man hender er all kingship Han er Omnipotent
[67:2] Man skapte døden liv i det forsett av utmerkende de blant deg god Han er
Allmektig de Tilgi
[67:3] Han skapte syv universer inn lag Deg ikke ser noen ufullkommenhet kreasjonen
av mest Gracious. beholde looking deg sett noen fabrikasjonsfeil?
[67:4] Look igjen og igjen; deres øyne komme stumped erobret!
[67:5] Vi prydet lavest universet lamper bevokte dets grense med prosjektiler djevlene;
vi forberede dem gjengjeldelse Helvete.
[67:6] I de disbelieved deres Lord gjengjeldelsen Gehenna. Hva ussel destiny.
[67:7] Når de kastes deri de hører dets furor det fumes
[67:8] Det nesten eksploderer raseri. Nårsomhelst grupp kastet deri dets vaktmenn er
spurt dem deg ikke mottok warner?
[67:9] De svarte Ja riktignok; warner gjorde kommer oss vi disbelieved sa ‘GUD ikke
avslørte noe! Deg er totalt astray. '
[67:10] De også sier vi hørte forstå vi ikke værende dwellers Helvete!
[67:11] Dermed de confessed deres synder. Ve til dwellers Helvete.
[67:12] Angående de ærbødighet deres Lord når alene i deres privatliv de attained
tilgivelse storslått recompense
[67:13] Deg beholde deres utterances hemmelig erklært dem Han er fully aware av
innerst tankene!
[67:14] Han ikke kjenner hva Han burde skapte? Han er Sublim Cognizant
[67:15] Han er Man legger Jorden deres tjeneste. Streifet dets hjørner spiser Hans
forråd! Til Ham er endelig summoning
[67:16] Deg garanterer den Man heaven ikke streik jorden forårsaker det gjort det
tumlet?
[67:17] Deg garanterer Man heaven ikke sendt deg voldsom storm? Deg deretter
påskjønt verdien Min varsel?
[67:18] Others dem disbelieved hvordan forferdelig var Min requital!
[67:19] De ikke sett fuglene ha dem foret kolonner utbre deres vinger? Mest Gracious er
Man holder dem inn det luft Han er Seer all tinger.
[67:20] Hvor de soldater er hjulpede deg mot mest Gracious? Riktignok tvilerne
deceived
[67:21] Hvem er der til forsørge i deg Han tilbakeholder Hans forråd? Riktignok de
plunged dyp into transgression motvilje.
[67:22] Man går stund er slumped hans ansikt bedre guided et hvem gått straight straks
stien?
[67:23] si Han er Et initiated deg bevilget deg forhøret øynene hjernene! Sjeldent er deg
appreciative
[67:24] si Han er Man plasserte deg jord og Ham deg summoned
[67:25] De utfordrer Når den spådom kommet passert deg er sannferdig?
[67:26] Sagt Slike viten er GUD; jeg er nei mange enn manifest warner!
[67:27] Når de ser det hendende ansiktene av de disbelieved omsette ussel proklameres
Det er hva deg anvendt mock
[67:28] Sagt GUD beslutter annihilate meg de withme dusj oss med Hans
barmhjertighet er der beskytte tvilerne smertefull gjengjeldelse?
[67:29] si Han er mest Gracious; vi tro inn Ham vi stoler Ham. Deg gjort det sikkert
finne ute som er virkelig lang astray!
[67:30] Sagt Hva dersom deres vann synker bort hvem forsynt deg gjort det pure vann?
.
68- Pennen (Al-Qalam)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[68:1] Nonne pennen hva de people skriver.
[68:2] Deg attained storslått velsignelse fra deres Lord deg ikke er crazy
[68:3] Deg attained recompense godt fortjenes.
[68:4] Deg velsignes storslått moralsk karakter.
[68:5] Deg sett de sette.
[68:6] Som av dere fordømmes.
[68:7] Deres Lord er fully aware av de strayed Hans sti Han er fully aware av de guided
[68:8] Ikke adlydt rejectors!
[68:9] De ønsker deg kompromittere de altfor kompromitterte.
[68:10] Ikke adlydt every lowly swearer!
[68:11] Bakvasker backbiter.
[68:12] Forbidder velgjørenhet overtreder synder.
[68:13] Unappreciative greedy.
[68:14] Tilogmed skjønt han possessed nok penger barn.
[68:15] Når våre åpenbaringer resiteres ham han sier Tales fra fortiden!
[68:16] Vi navneede hans ansikt.
[68:17] Vi tested dem lik vi tested eierne hagen som svor de høste det i morgen tidlig.
[68:18] De var så absolutt jo.
[68:19] Forbigående (storm) fra deres Lord passerte det mens de var asleep
[68:20] Av morgen det var barren
[68:21] De avblåse på hverandre i morgen tidlig.
[68:22] Høstet crop
[68:23] På deres måte de betrodde hverandre.
[68:24] Den fra deretter på inget av dem værende fattig.
[68:25] De var så absolutt jo av deres høst.
[68:26] Når de så det de sa Vi var så feil!
[68:27] Nå vi har intet!
[68:28] righteous blant dem sa Dersom kun deg forherliget (Gud)!
[68:29] De sa Glory er våre Lord Vi transgressed
[68:30] De startet blame hverandre!
[68:31] De sa Ve til oss. Vi syndet.
[68:32] Få våre Lord bevilget oss god et! Vi fortryter våre Lord
[68:33] Slike var requital. Gjengjeldelsen Heretter er lang dårlig de kun kjente.
[68:34] righteous fortjenet deres Lord hager fryd!
[68:35] Vi behandlede Submitters forbryterne?
[68:36] Hva er det i vejen med deres logikk?
[68:37] Deg gjøre another bok uphold?
[68:38] I det deg finner noe deg ville?
[68:39] Deg mottar høytidelig forvissninger fra oss den bevilling deg hva som helst deg
ønsker Døgnet Oppstandelse?
[68:40] Spurt dem Hvem garantert det i deg?
[68:41] De har idoler? Latt deres idoler hjulpet dem de er sannferdig!
[68:42] Døgnet kommet når de blottes de værende trenge falt prostrate de være unable
til!
[68:43] Med deres øyne subdued ydmykelse bedekekt dem. De invitertes falt prostrate
når de var hel able
[68:44] Derfor latt Meg avtale med de forkaster den Hadith; vi førte dem på hvor de
aldri sanser!
[68:45] Jeg gitt dem nok rep jeg scheming er formidabell!
[68:46] Deg spørre dem penger de bebyrdes forelegget?
[68:47] De kjenner fremtiden? De gjøre det registrerer?
[68:48] Deg bestemt persevere bære befalingene deres Lord Ikke være (Jonah) kalte
fisken.
[68:49] Dersom ikke var hans Lord's grace han utstøtes ørkenen synder.
[68:50] Hans Lord velsigne ham forarbeidet ham righteous.
[68:51] De disbelieved framviser deres latterliggjørelse deres øyne når de hører
beskjeden sier Han er crazy
[68:52] Det er faktisk beskjed verdenen.
.
69- Uimotsigelig (Al-Haaqqah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[69:1] Uimotsigelig (idrettsøvelseen).
[69:2] Hva uimotsigelig (idrettsøvelse)!
[69:3] Det er truly uimotsigelig.
[69:4] Thamoud ‘Aad disbelieved Shocker.
[69:5] Angående Thamoud de annihilated devastating (skjelvinga).
[69:6] Angående ‘Aad de annihilated vedholdende voldsom storm.
[69:7] Han unleashed det dem syv netter åtte døgn violently Deg sett people tossed
omkring slik forfalle håndflate trunks
[69:8] Deg funnet noen spor av dem?
[69:9] Pharaoh others ham synderne Sodom) var wicked.
[69:10] De disobeyed budet deres Lord Følgelig Han requited dem devastating requital.
[69:11] Floden devastating vi bære deg flytende (arken).
[69:12] Vi yteet det leksjon deg noen lytte øre forstått.
[69:13] Når hornet blåses tidligere.
[69:14] Jorden fjellene bæres avsted knuste; utterly knuste!
[69:15] Er døgnet når uunngåelig idrettsøvelseen kommet passert!
[69:16] heaven sprikke etterår bortsett.
[69:17] Englene værende Deres Lord's dominion deretter encompass åtte (universer)!
[69:18] Den døgn deg blottes intet av deg skjules.
[69:19] Angående et som mottatt hans registrert hans straks hånd han sagt Kommet lest
min registrere
[69:20] Jeg gjorde tror jeg holdtes accountable.
[69:21] Han fortjener glad liv.
[69:22] I exalted Paradis.
[69:23] Dets frukter er innenfor nådd!
[69:24] Spist drikker happily tilbake deres arbeid døgn forbi!
[69:25] Angående ham gi hans registrert hans venstre hånd han sagt Å Jeg Ønsker jeg
aldri mottatt min registrere
[69:26] Jeg Ønsker jeg aldri kjente min nota.
[69:27] Jeg Ønsker min død var evig.
[69:28] Min penger ikke hjulpet meg.
[69:29] Alle min makt være gå
[69:30] absorbere ham sjaklet ham!
[69:31] Forbrenning ham i Helvete.
[69:32] I kjede er sytti armer lang binde ham!
[69:33] I han ikke tro inn GUD Flott.
[69:34] Ikke heller gjorde han forfekter forende av fattig
[69:35] Følgelig han ikke har venn her.
[69:36] Ikke heller noen mat unntatt bitter mangfoldigheten.
[69:37] mat i synderne.
[69:38] Jeg sverger hva deg ser.
[69:39] Og hva deg ikke ser.
[69:40] Det er utterance honorable bud.
[69:41] Ikke utterance dikter; sjeldent gjør deg tror.
[69:42] Ikke heller utterance spåmann; sjeldent gjør deg tar heed
[69:43] Åpenbaring fra Lord universet.
[69:44] Hadde han uttered noen øvrig teachings!
[69:45] Vi straffede ham.
[69:46] Vi stoppede åpenbaringene ham.
[69:47] Inget av du hjulpet ham.
[69:48] Det er påminnelse i de righteous.
[69:49] Vi kjenner; noe av du er rejectors.
[69:50] det er sorrow tvilerne.
[69:51] Det er absolutt sannheten.
[69:52] Derfor deg forherliget navnet deres Lord Flott.
.
70- Høydene (Al-Ma'aarej)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[70:1] questioner spørsmål uunngåelig gjengjeldelsen.
[70:2] I tvilerne inget stoppet det.
[70:3] Fra GUD; Possessor høyest Høyde.
[70:4] Englene deres rapporter klatre til Ham i døgn make 50000 år.
[70:5] Derfor deg tilholdssted gracious tålmodighet.
[70:6] I de ser det lang bort
[70:7] Mens vi ser det meget lukket!
[70:8] Døgnet kommet når himmelen være smelte klipper.
[70:9] Fjellene være fluffy ull.
[70:10] Ingen venn omsorg hans lukke venn.
[70:11] Når de ser dem skyldig viljen ønske han gitt hans egen barn som løsesum skånt
ham gjengjeldelsen den døgn!
[70:12] Også hans ektefelle hans br.
[70:13] Tilogmed hans hel stamme den reist ham.
[70:14] Tilogmed all people jord dersom det frelst ham.
[70:15] Ingen; det er aflame.
[70:16] ivrig brent!
[70:17] Det avblåse på de omsette
[70:18] De hoarded talt!
[70:19] Riktignok mennesken er bekymre.
[70:20] Dersom rørte motgang mismodig
[70:21] Dersom velsignet rikdom smålig
[70:22] Unntatt worshipers.
[70:23] Hvem alltid iakttatt deres kontaktet bønner (Salat)!
[70:24] Del deres penger er sette aside
[70:25] I fattig nødlidende
[70:26] De tro inn Døgnet Dom.
[70:27] De ærbødighet deres Lord's requital.
[70:28] Deres Lord's requital ikke tas i bevilget!
[70:29] De beholde deres kyskhet.
[70:30] (De har relasjoner) kun deres ektefeller hva vært legally deres -!
[70:31] Noen transgresses de grenser er synder.
[70:32] Troende beholde deres ord; de er trustworthy.
[70:33] DERES VITNESBYRD ER SANNFERDIG.
[70:34] De gjennomført iakttar deres kontaktet bønner (Salat) i tide!
[70:35] De fortjener stilling ære Paradis.
[70:36] Hvilke beholde de er disbelieved føyende deg?
[70:37] Til det straks til forlate de flee!
[70:38] Hvordan kunne noen av dem forventet inngått salig Paradiset?
[70:39] Aldri; vi skapte dem de kjent fra hva!
[70:40] Jeg solemnly sverger Lord av østene vestene; vi er able -
[70:41] Til vikariert bedre people deres plass; vi aldri beseires!
[70:42] Derfor latt dem fadese spilt de møter døgnet awaiting dem!
[70:43] Den er døgnet de kommer gravene inn ei skynde som dersom herded (offer)
alterene!
[70:44] Med deres øyne subdued skam bedekekt dem. Den er døgnet awaiting dem.
.
71- Noah (Noah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[71:1] Vi sendte Noah hans people Deg advart deres people smertefull gjengjeldelse
hjemsøkt dem!
[71:2] Han sa O min people jeg er manifest warner til deg.
[71:3] Til alarmert deg som deg tilbedelse GUD ærbødighet Ham adlydt meg!
[71:4] Han deretter tilgitt deg deres synder respitt deg i forutbestemte periode! Fleste
assuredly gud fastsettelse aldri forhales efter at det være due deg kun kjente.
[71:5] Han sa Min Lord jeg inviterer min people natt døgn.
[71:6] Min invitasjon kun øke deres motvilje.
[71:7] Nårsomhelst jeg inviterte dem tilgis Deg de plasserte deres fingrer deres ører
dekke seg med deres klærer insisterte omsette arrogant!
[71:8] Deretter jeg inviterte dem publicly.
[71:9] Deretter jeg proklamerte dem høylytt jeg eike til dem privat.
[71:10] Jeg sa Implore deres Lord tilgivelse; Han Tilgir!
[71:11] ‘Han deretter dusj deg storsinnet regn
[71:12] Forsynt deg penger barn frukthager streams '!
[71:13] Hvorfor deg ikke strever burde ærbødighet GUD?
[71:14] Han er Man skapte deg inn etappe!
[71:15] Deg ikke innser at GUD skapte syv universer inn gjøre lag
[71:16] Han formgav månen deri er lys plasserte solen vært lampe!
[71:17] Gud spirte deg jorden plante
[71:18] Deretter Han returnerer deg det Han sikkert brakt deg ute!
[71:19] GUD forarbeidet JORDEN BEBOELIG DEG.
[71:20] Den deg bygd veier deri.
[71:21] Noah sa Min Lord de disobeyed meg følge de var utjevner korrumpere når
velsignet penger barn!
[71:22] De schemed forferdelig schemes
[71:23] De sa ikke forlatt deres guder! Ikke forlatt Wadd Suwaa Yaghouth Ya ooq Nasr.
'!
[71:24] De villedet mange. Derfor latt wicked plunge dyp into tap
[71:25] Fordi av deres synder de druknedes overlot hellfire. De ikke finne hjelpere
beskyttede dem GUD.
[71:26] Noah også sa Min Lord ikke forlater enkel tviler jord.
[71:27] Dersom deg later dem de kun villedede deres servants gi fødsler til intet wicked
tvilere.
[71:28] Min Lord tilgitt meg min foreldre noen inngår min hjem som troende all tro
mennene kvinner! Ikke gitt tvilerne noe tilintetgjørelse!
.
72- Jinns (Al-Jinn)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[72:1] si jeg inspirertes som grupp jinns lyttet deretter sa ‘Vi høre vidunderlig Quran.
[72:2] ‘Det rettleder rettmessighet vi hatt tro inn det; vi aldri sette noen idoler våre Lord
[72:3] Mest Høyt er våre bare Lord Han aldri hadde make ikke heller sønn.
[72:4] ‘Det er tåpelig blant oss brukte utter slike nonsens GUD!
[72:5] ‘Vi tenkte den verken menneskene ikke heller jinns possibly utter løgner GUD!
[72:6] Mennesker anvendt søke makt jinn beings de kun hjemsøkte dem ei lot av
motgang!
[72:7] ‘De tenkte rettferdig slik deg tanke GUD ikke sende another (bud).
[72:8] ‘Vi rørte heaven finne det fylte formidabell vaktmenn prosjektiler.
[72:9] ‘Vi brukte sittet der inn ordre spionert! Noen lytter forfølges mektig prosjektil.
[72:10] ‘Vi ikke har idé noe verst aktes beboerne Jord eller dersom deres Lord viljer
innløse dem.
[72:11] Noe av oss er righteous noe er mindre enn righteous; vi følger atskillige stier.
[72:12] ‘Vi kjente full godt vi aldri løp GUD Jord; vi aldri løp flykter.
[72:13] ‘Når vi hørte veiledninga vi trodde deri. Noen tro inn hans Lord aldri fryktet
noen urettferdighet ikke heller noen plage.
[72:14] ‘Blant oss er submitters oss er compromisers. ' angående de forebrakte de er
straks stien.
[72:15] Angående compromisers de værende brensel i Gehenna.
[72:16] De forblir egentlig stien vi velsignede dem omfangsrik vann.
[72:17] Vi sikkert prøve dem alle. Angående ham disregards beskjeden hans Lord Han
dirigert ham noensinne økende gjengjeldelse.
[72:18] Plassene tilbedelse tilhørte GUD; ikke avblåse på noen annen GUD.
[72:19] Når gud servant forfektet Ham alene nært all av dem banded sammen
motarbeidet ham!
[72:20] si jeg tilbedelse kun min Lord jeg aldri sette noen idoler Ham.
[72:21] si jeg ikke possess makt harm deg ikke heller rettleder deg!
[72:22] si ingen beskyttet meg GUD ikke heller boks jeg finner noen øvrig ly Ham.
[72:23] Jeg leverer gud proklamasjoner beskjed De disobey GUD Hans bud incur ilden
Helvete hvori de abide permanent!
[72:24] Tidligere de ser hvilke awaiting dem de gjorte det finne ute som er virkelig
svakere inn makt færre inn nummer
[72:25] si jeg ikke kjenner hvilke loves deg hende snart eller min Lord forhalet det i en
stund.
[72:26] Han er Knower fremtiden; Han ikke avslører fremtiden noen.
[72:27] Kun til bud Han velger gjør Han avsløre fortiden fremtidig spesifikk nyhet.
[72:28] Det er erfare at de leverer deres Lord's beskjeder. Han er fully aware av hva de
ha. Han teller nummrene all tinger.
.
73- Cloaked (Al-Muzzammil)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[73:1] O deg cloaked man.
[73:2] Meditert natta unntatt sjeldent!
[73:3] Halvdel av det ei liten liten
[73:4] Eller ei liten fler. Leser Quran bedekke bedekekt!
[73:5] Vi gitte deg tung beskjed.
[73:6] Meditasjonen om natten er virkningsfullere righteous.
[73:7] Deg har ei lot av tid døgnet øvrig substanser.
[73:8] Deg commemorate navnet deres Lord kommet noensinne closer closer til Ham!
[73:9] Lord av østen vesten; xxxx ikke er øvrig gud Ham. Deg valgt Ham deres forfekte.
[73:10] Og forblitt steadfast inn det ansikt av deres utterances disregard dem i pen måte!
[73:11] Latt Meg avtale med rejectors storsinnet velsignes; nettopp gir dem ei liten tid!
[73:12] Vi har severe straffer Helvete.
[73:13] mat den knapt slukes smertefull gjengjeldelse.
[73:14] Døgnet kommet når jorden fjellene rystet fjellene omsette into vektløs stabel!
[73:15] Vi har sende til deg bud nettopp som vi sende til Pharaoh bud!
[73:16] Pharaoh disobeyed budet følgelig vi straffet ham severely
[73:17] Deg disbelieve hvordan deg omgått døgn så forferdelig at det gjør infants grayhaired?
[73:18] heaven splintret therefrom Hans løfte er sann.
[73:19] Det er påminnelse; hvem som helst viljer latt ham valgt stien til hans Lord
[73:20] Deres Lord kjenner at deg mediterer two-thirds natta halvdel det one-third av
det og så gjøre noe av de som trodde deg! GUD FORMGIR NATTA DØGNET HAN
KJENNER SOM DEG ALLTID IKKE GJORT DET. Han benåder deg. Heller deg lest
hva deg boks Quran. Han kjenner som noe av deg få være ill others reise forfølgelse gud
forråd others streve årsaken GUD! Deg lest hva deg boks det, iaktta kontakten bønner
(Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat) lend GUD lån rettmessighet. Hva som
helst god deg sender forut deres sjeler deg funnet det GUD langt god storsinnet lønnet!
Og implore GUD tilgivelse! GUD ER Forgiver BARMHJERTIGST.
.
74- Skjult Hemmeligheten (Al-Muddath-thir)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[74:1] O deg skjult hemmelighet!
[74:2] komme og advart!
[74:3] Extol deres Lord
[74:4] Purify deres klesplagg!
[74:5] Forsake hva er det i vejen!
[74:6] Er innhold deres lot.
[74:7] Bestemt commemorate deres Lord
[74:8] Deretter når hornet blåses.
[74:9] Den værende vanskelig døgn.
[74:10] I tvilerne ikke lett.
[74:11] Latt Meg avtale med et jeg skapte individ!
[74:12] Jeg forsynte ham lots penger.
[74:13] Barn til behold
[74:14] Jeg forarbeidet altsammen lett ham.
[74:15] Hittil han er greedy i fler.
[74:16] Han stubbornly vegret akseptert de bevis!
[74:17] Jeg increasingly straffet ham.
[74:18] I han reflekterte deretter besluttet!
[74:19] Ussel er hva han besluttet.
[74:20] Ussel riktignok er hva han besluttet.
[74:21] Han looked
[74:22] Han frowned whined
[74:23] Deretter han omsette arrogant.
[74:24] Han sa Det er flink magi!
[74:25] Det er menneskelig forarbeidet.
[74:26] Jeg begått ham gjengjeldelse.
[74:27] Hvilke gjengjeldelse!
[74:28] Grundig omfattende.
[74:29] Åpenbar til all people
[74:30] Over det er nitten.
[74:31] Vi fastsatte engler vært formyndere Helvete vi overlot deres nummer (19) (1)
forryke tvilerne (2) overtale Christians Jews det er guddommelig scripture) (3) styrket
troen av faithful (4) fjerne all sporer av tvilt hjertene Christians Jews også som troende
(5) blottet de havn tviler deres hjerte tvilerne; de sagte Hvilke gjorde GUD betyr den
allegori? GUD dermed sender astray hvem som helst Han viljer og rettledere hvem som
helst Han viljer! Inget kjenner soldatene deres Lord unntatt Han! Det er påminnelse
people
[74:32] Absolutt (jeg sverger) månen.
[74:33] Og natta det passerer.
[74:34] Og morgenen det skinner.
[74:35] Det er et av storslått miraklene.
[74:36] Varsel til menneskelig veddeløpet.
[74:37] De blant deg ønsker fremskri regress.
[74:38] Every sjel trapped dets synder.
[74:39] Unntatt de på retten.
[74:40] Mens Paradis de spurte.
[74:41] Om skyldig
[74:42] Hvilke brakte deg den gjengjeldelse?
[74:43] De sagte Vi ikke iakttok kontakten bønner (Salat).
[74:44] Vi ikke foret fattig.
[74:45] Vi blundered blunderers.
[74:46] Vi disbelieved Døgnet Dom.
[74:47] Til sikkerhet kom oss straks.
[74:48] intercession intercessors aldri hjulpet dem.
[74:49] Hvorfor vært de så averse til den påminnelse?
[74:50] Løpende sebraer.
[74:51] Hvem fleeing løven!
[74:52] Hver man av dem vil gjøre mottatt scripture personally
[74:53] Riktignok de ikke frykter Heretter
[74:54] Riktignok det er påminnelse.
[74:55] De ønsker ta heed
[74:56] De ikke tatte heed mot om gud vil. Han er kilden rettmessighet; Han er kilden
tilgivelse.
.
75- Oppstandelse (Al-Qeyaamah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[75:1] Jeg sverger Døgnet Oppstandelse.
[75:2] Jeg sverger blaming sjelen!
[75:3] Mennesken tenke vi ikke rekonstruere hans bones
[75:4] Ja riktignok; vi er able til rekonstruert hans finger tip
[75:5] Mennesken tenderer tro kun hvilke han ser ham!
[75:6] Han tviler Døgnet Oppstandelse!
[75:7] Tidligere visjonen skjerpes.
[75:8] Og månen eclipsed
[75:9] Solen månen styrter et en annen.
[75:10] Mennesken si døgn er flukten?
[75:11] Absolutt xxxx ikke er flyktet!
[75:12] Til deres Lord på den døgn er endelig destiny.
[75:13] Mennesken værende underrette på døgn av altsammen han gjøre fremskridd
altsammen han gjøre regress!
[75:14] Mennesken værende hans egen dommer.
[75:15] Nei unnskyldning aksepteres!
[75:16] Ikke flyttet deres tunge framskynde det!
[75:17] Vært vi innsamlede det Quran!
[75:18] Tidligere vi resiterer det deg fulgt slike Quran.
[75:19] Deretter det er vi forklarte det.
[75:20] Riktignok deg elsker den fleeting liv.
[75:21] Mens disregarding Heretter
[75:22] noe ansikter på den døgn værende glad.
[75:23] Looking deres Lord
[75:24] Annen ansikt værende den døgn ussel.
[75:25] Forventende de verst!
[75:26] Riktignok når (sjelen) når halsen.
[75:27] Det bestilles La
[75:28] Han kjenner det er slutten.
[75:29] hver ben lagt motionless øvrig benet.
[75:30] Til deres Lord på døgn er de summoning
[75:31] I han iakttok verken velgjørenheten ikke heller kontakten bønner (Salat).
[75:32] Han disbelieved omsette
[75:33] Med hans familie han acted arrogant.
[75:34] Deg fortjener det.
[75:35] Riktignok deg fortjener det.
[75:36] Mennesken tenke han gå intet?
[75:37] Han ikke dråpe var utstøtte semen?
[75:38] Deretter Han skapte foster det!
[75:39] Han gjorde det mannlig kvinnelig
[75:40] Han er deretter ute av stand gjenopplive død?
.
76- Mennesken (Al-Insaan)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[76:1] Det ikke faktum er som der tid når mennesken intet var var til nevnes?
[76:2] Vi skapte mennesken flytende blanding fra to foreldre inn ordre prøve ham!
Dermed vi gjorde ham hearer seer.
[76:3] Vi framviste ham to stiene deretter han er enten appreciative unappreciative.
[76:4] Vi forberede tvilerne kjede sjakle blussende Helvete!
[76:5] Angående virtuous de drukkede kopper spiced nektar!
[76:6] Forår reserveres gud servants; det gush ute som de ville
[76:7] De oppfyller deres pledges ærbødighet døgn er ytterst vanskelig.
[76:8] De donate deres yndling mat fattig foreldreløse fanget
[76:9] Vi forer deg GUD; vi ikke forventer lønner deg ikke heller takk.
[76:10] Vi frykter våre Lord døgn være full av elendighet besvær.
[76:11] Følgelig GUD beskytter dem ondene den døgn lønnet dem glede contentment!
[76:12] Han lønner dem i deres steadfastness Paradis silke.
[76:13] De slapper deri luksuriøs furnishings. De lider verken varmen solen ikke heller
noen forkjølelse.
[76:14] Nyansen bedekekker dem deri fruktene bringes innenfor nådd!
[76:15] De tjenes drukket sølv beholdere kopp som er gjennomskinnelig!
[76:16] Gjennomskinnelig kopper skjønt forarbeidet forsølvet; de riktig fortjenet alle
det!
[76:17] De nyter drinker deilig flavors
[76:18] Fra forår deri kjent Salsabeel.
[76:19] Tjenende dem værende udødelig servants! Når deg ser dem de look scattered
perler.
[76:20] Hvor som helst deg look deg sett fryd vidunderlig dominion!
[76:21] På dem værende klærer av grønn fløyel sateng forsølvet ornamenter! Deres Lord
forsynt dem pure drinker.
[76:22] Det er belønninga awaits deg deres anstrengelser påskjønnes.
[76:23] Vi avslører deg den Quran; spesiell åpenbaring fra oss.
[76:24] Deg bestemt bære deres Lord's commandments ikke adlyder noen syndig tviler
dem.
[76:25] Og commemorate navnet deres Lord døgn og natt!
[76:26] Under natta etteråret prostrate før Ham forherliget Ham mange lang natt!
[76:27] De people preoccupied den fleeting liv mens disregarding - Rettferdig forut av
dem - Tung døgn.
[76:28] Vi skapte dem fastslo dem og nårsomhelst vi ville vi vikarierte others deres
plass!
[76:29] Det er påminnelse hvem som helst viljer valgt stien til hans Lord
[76:30] Hva som helst deg gjort det er inn overensstemmelse med om gud vil. GUD ER
ALLVITENDE VIS.
[76:31] Han tilstår hvem som helst Han viljer into Hans barmhjertighet. Angående
overtrederne Han forberede dem smertefull gjengjeldelse.
.
77- Oversendet (Al-Mursalaat)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[77:1] (Engler) oversendet inn suksesjon.
[77:2] Til kjørt vinden!
[77:3] Stir skyer.
[77:4] Utdelt forrådene!
[77:5] levere beskjed
[77:6] God nyhet også som varsel.
[77:7] Hvilke loves kommet passert!
[77:8] Dermed når stjernene legge
[77:9] Himmelen er åpne opp!
[77:10] Fjellene sprenge
[77:11] Budene summoned
[77:12] Den er fastsette døgnet.
[77:13] Døgnet Avgjørelse.
[77:14] Hvilke Døgn Avgjørelse!
[77:15] Ve den døgn til rejectors.
[77:16] Vi ikke annihilate før generasjonene?
[77:17] Deretter vi gjorde others følger dem?
[77:18] Det er hva vi gjøre forbryterne.
[77:19] Ve den døgn til rejectors.
[77:20] Vi ikke skapte deg lowly væske?
[77:21] Deretter vi plasserte det well-protected oppbevaringssted.
[77:22] I spesifikk periode.
[77:23] Vi målte det nettopp. Vi er god konstruktørene!
[77:24] Ve den døgn til rejectors.
[77:25] Vi ikke gjorde jorden bolig?
[77:26] I bo død
[77:27] Vi plasserte det høyt fjell forsynte deg med frisk vannet drukket!
[77:28] Ve den døgn til rejectors.
[77:29] Gått til hva deg brukte disbelieve i!
[77:30] Gått nyanse av tre forskjellig tettheter!
[77:31] Hittil det forsyner verken kjølighet ikke heller beskyttelse fra varmen.
[77:32] Det kaster gnister som stor som herskapshus.
[77:33] Som gul som fargen kameler.
[77:34] Ve den døgn til rejectors.
[77:35] Den er døgnet de ikke snakker.
[77:36] Ikke heller vært de gitt tillatelse unnskyldt!
[77:37] Ve den døgn til rejectors.
[77:38] Det er Døgnet Avgjørelse. Vi summoned deg forrig generasjonene.
[77:39] Deg har noen schemes går forut scheme
[77:40] Ve den døgn til rejectors.
[77:41] righteous viljen nyter nyanse fjære
[77:42] Og frukt at de begjærer!
[77:43] Spist drikker happily tilbake deres arbeid!
[77:44] Vi dermed lønner de virtuous.
[77:45] Ve den døgn til rejectors.
[77:46] Spist nytt midlertidig; deg er skyldig!
[77:47] Ve den døgn til rejectors.
[77:48] Når de sis Bue ned de ikke bue ned
[77:49] Ve den døgn til rejectors.
[77:50] Hvilke Hadith den de uphold?
.
78- Idrettsøvelseen (Al-Naba)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[78:1] Hvilke være de questioning
[78:2] Storslått idrettsøvelseen.
[78:3] Den bestris dem.
[78:4] Riktignok de gjorte det finne ute!
[78:5] Fleste assuredly de gjorte det finne ute!
[78:6] Vi ikke gjorde jorden beboelig?
[78:7] Fjellene stabilisatorer?
[78:8] Vi skapte deg maker et en) annen).
[78:9] Vi skapte sovende så deg hvilt!
[78:10] Vi gjorde natta bedekke
[78:11] Døgnet søke forråd
[78:12] Vi bygde deg syv universer.
[78:13] Vi skapte lys lampe.
[78:14] Vi sender skyene skjenke vann.
[78:15] Til framlagt det korn plante
[78:16] Og atskillige frukthager.
[78:17] Døgnet Avgjørelse fastsettes.
[78:18] Døgnet hornet blåses deg kommer inn trengsel
[78:19] heaven være åpnet porter!
[78:20] Fjellene fjernes som de var luftspeiling.
[78:21] Gehenna er uunngåelig.
[78:22] I overtrederne; det vært deres bolig.
[78:23] De opphold det i alder.
[78:24] De aldri smaker det kjølighet ikke heller drink.
[78:25] Kun inferno bitter mat.
[78:26] Rettferdig requital.
[78:27] De aldri forventet holdes accountable!
[78:28] utterly forkaste våre tegn.
[78:29] Vi talt altsammen registrere
[78:30] Lidt følgene; vi kun økte deres gjengjeldelse!
[78:31] righteous fortjenet belønning!
[78:32] Frukthager drue
[78:33] Storslått ektefeller.
[78:34] Deilig drinker.
[78:35] De aldri hørte det noen nonsens løgner.
[78:36] Belønning fra deres Lord storsinnet recompense
[78:37] Lord av heavens jorden altsammen dem. Mest Gracious. Ingen abrogate Hans
avgjørelser.
[78:38] Døgnet kommet når Ånden englene stått rekke! Inget snakket de permitted av
mest Gracious de utter kun hva er straks
[78:39] Slike er uunngåelig døgnet. Hvem som helst viljer la ham tatt ly hans Lord
[78:40] Vi tilstrekkelig advarer deg imminent gjengjeldelse. Den er døgnet når
allesammen forhørt hva hans hender sender bort tvileren sagt Å Jeg Ønsker jeg var støv!
.
79- Snatchers (Al-Naaza'aat)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[79:1] (Englene snatch (sjelene tvilerne) forcibly.
[79:2] Og de gently tar (sjelene troende) joyfully.
[79:3] Og de flytende overalt.
[79:4] Eagerly racing et another -!
[79:5] Til bære atskillige befalinger!
[79:6] Døgnet skjelvinga rystet!
[79:7] Fulgte sekundet blåst!
[79:8] Viss forstand terrified
[79:9] Deres øyne subdued
[79:10] De sagte Vi omskapes graven!
[79:11] Hvordan det hender etter vi gjøre hadde omsette into råtten bones
[79:12] De sa Det er umulig recurrence.
[79:13] all det tar er et nudge
[79:14] Hvorpå de få
[79:15] Deg kjenner historien Moses
[79:16] Hans Lord kalte ham helligst dalen Tuwaa.
[79:17] Går Pharaoh; han transgressed
[79:18] Sagt ham deg ikke reformert?
[79:19] Latt meg rettleder deg til deres Lord at deg dreid ærverdig!
[79:20] Han deretter framviste ham storslått mirakelen.
[79:21] Han disbelieved rebelled
[79:22] Deretter han omsette inn ei skynde
[79:23] Han summoned proklamerte!
[79:24] Han sa jeg er deres Lord høyest.
[79:25] Følgelig GUD begå ham til gjengjeldelsen Heretter også som i et liv.
[79:26] Det er leksjon i de ærverdig.
[79:27] Deg er vanskeligere skape enn heaven? Han konstruerte det.
[79:28] Han reist dets masser perfeksjonere det
[79:29] Han gjorde dets natt mørk lysnet dets morn.
[79:30] Han gjorde jorden egg-shaped.
[79:31] Fra det, Han framla dets egen vann gressgang.
[79:32] Han fastslo fjellene.
[79:33] Alle det til forsørget liv understøttelse deg deres dyr!
[79:34] Deretter når storslått slaget kommer.
[79:35] Den er døgnet når menneskelig viljen husker altsammen han gjorde.
[79:36] Helvete bringes eksistens.
[79:37] Angående man transgressed
[79:38] Hvem preoccupied den liv!
[79:39] Helvete vært boligen.
[79:40] Angående et som reverenced majesteten hans Lord enjoined selvet fra syndig
lusts
[79:41] Paradis vært boligen.
[79:42] De spør deg om Timen hvornår det absorbere plass!
[79:43] Ikke er deg (Muhammad) destineres kunngjort dets tid!
[79:44] Deres Lord beslutter dets skjebne.
[79:45] Deres misjon er advare de forventer det.
[79:46] Døgnet de ser de følte som de varte et utjevnende halv døgn.
.
80- Han Frowned (Abasa)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[80:1] Han (Muhammad) frowned og omsette
[80:2] Når forblinde mann kom ham.
[80:3] Hvordan deg kjenner? Han purify.
[80:4] Han absorbere heed gode fra beskjeden!
[80:5] Angående rikfolk mannen.
[80:6] Deg gav ham deres oppmerksomhet.
[80:7] Tilogmed skjønt deg ikke garantert hans frelse.
[80:8] Man kom deg eagerly.
[80:9] Og er virkelig ærverdig.
[80:10] Deg ignorerte ham.
[80:11] Riktignok det er påminnelse.
[80:12] Hvem som helst viljer tatte heed
[80:13] I honorable scriptures.
[80:14] Exalted pure
[80:15] (Skrevet) hendene bud!
[80:16] Hvem er honorable righteous.
[80:17] Ve til mennesken; han er så unappreciative!
[80:18] Hva Han skapte ham fra?
[80:19] Fra tiny dråpe Han skaper ham formgitt ham!
[80:20] Deretter Han framholder stien ham.
[80:21] Deretter Han legger ham død into graven.
[80:22] Når Han viljer Han resurrects ham.
[80:23] Han uphold Hans commandments.
[80:24] Latt mennesken overveier hans mat!
[80:25] Vi skjenker vannet storsinnet.
[80:26] Deretter vi splittet jorden åpen.
[80:27] Vi vokser det korn
[80:28] drue gressgang.
[80:29] Oliver håndflater.
[80:30] Mangfoldighet frukthager.
[80:31] Frukter grønnsaker.
[80:32] Til forsørget liv understøttelse deg deres dyr!
[80:33] Deretter når slaget kommer passert!
[80:34] Den er døgnet når man flees hans br.
[80:35] Fra hans mor og far.
[80:36] Fra hans ektefelle barn.
[80:37] Hver man av dem på den døgn bekymrer hans egen destiny.
[80:38] noe ansikter den døgn værende glad.
[80:39] le gledelig.
[80:40] Øvrig ansikt at døgn bedekekkes elendighet!
[80:41] Overveldet samvittighetsnag!
[80:42] De er wicked tvilerne.
.
81- Rulle (Al-Takweer)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[81:1] Når solen rulles.
[81:2] Stjernene styrtes into hverandre.
[81:3] Fjellene wiped ute.
[81:4] Reproduksjonen halted
[81:5] Udyrene summoned
[81:6] Oseanene settes aflame.
[81:7] Sjelene restitueres deres kropper.
[81:8] Pika begravdes alive spørs:
[81:9] I hvilke forbrytelse hun dreptes?
[81:10] registrere gjørs kjent!
[81:11] heaven fjernes.
[81:12] Helvete fenges.
[81:13] Paradis foræres.
[81:14] Every sjel kjent altsammen det brakte.
[81:15] Jeg solemnly sverger galaksene.
[81:16] Nettopp løpende deres omløpsbaner.
[81:17] Av natta det falt!
[81:18] Og morn det ånder.
[81:19] Det er utterance honorable bud.
[81:20] Autorisert Possessor Tronen fully understøttet.
[81:21] Han adlydes stolte!
[81:22] Deres venn (Rashad) ikke er crazy
[81:23] Han så ham høy horisonten.
[81:24] Han ikke er holde tilbake noen nyhet!
[81:25] Det ikke er snakket forkaste djevel.
[81:26] Nå deretter hvor deg gått?
[81:27] Det er beskjed all people
[81:28] De ønsker gå straight
[81:29] Hva som helst deg gjort det er inn overensstemmelse med viljen GUD Lord
universet.
.
82- Splintre (Al-Infitaar)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[82:1] Når heaven splintres.
[82:2] Planetene scattered
[82:3] Oseanene eksploderes.
[82:4] Gravene åpnes.
[82:5] Every sjel ville finne ute hvilke forårsaket det fremskridd hvilke forårsaket det
regress!
[82:6] O deg menneske hvilke bortledet deg fra deres Lord Honorable?
[82:7] Man skapte deg formgav deg perfeksjonerte deg.
[82:8] I whatever formgivning Han valgte Han konstruerte det.
[82:9] Riktignok deg disbelieve religionen.
[82:10] Oblivious til at xxxx er (usynlig) voktere deg.
[82:11] De er ærlig opptagere.
[82:12] De registrerer altsammen deg gjør.
[82:13] Sikkert from fortjenet fryd!
[82:14] Mens wicked fortjenet Helvete!
[82:15] incur det Døgnet Dom!
[82:16] De aldri forlater det.
[82:17] Awesome er Døgnet Dom.
[82:18] Hvilke døgn; Døgnet Dom!
[82:19] Den er døgnet når ingen sjel hjulpet another sjel all avgjørelser den døgn ville
tilhørt GUD!
.
83- Snyterne (Al-Mutaffifeen)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[83:1] Ve til snyterne.
[83:2] Hvem fordret full forhåndsregel når mottagende people
[83:3] Når gi dem forhåndsreglene vekt de snyte
[83:4] De ikke kjenner at de resurrected
[83:5] På tremendous døgn?
[83:6] Den er døgnet når all people ståtte Lord universet.
[83:7] Riktignok boka av wicked er Sijjeen.
[83:8] Deg kjenner hvilke Sijjeen gjøre vært?
[83:9] numerically structured bok.
[83:10] Ve den døgn til rejectors.
[83:11] De ikke tro inn Døgnet Dom.
[83:12] Inget disbelieves deri overtrederen de syndig.
[83:13] Når våre åpenbaringer resiteres ham han sier Tales fra fortiden!
[83:14] Riktignok deres hjerter blir shielded deres synder.
[83:15] Riktignok de isolert den døgn deres Lord
[83:16] Deretter de kastes Helvete.
[83:17] De sies Det er hva deg brukte fornektet!
[83:18] Riktignok boka righteous viljen er ‘Elleyyeen.
[83:19] Deg kjenner hvilke ‘Elleyyeen gjøre vært?
[83:20] numerically structured bok.
[83:21] Til bevitnes de Meg!
[83:22] righteous fortjenet fryd!
[83:23] På luksuriøs furnishings de iakttar.
[83:24] Deg gjenkjenner deres ansikter gleden fryd.
[83:25] Deres drinker spiced nektar.
[83:26] Dets krydder være musk. Det er hvilke konkurrentene konkurrerte i.
[83:27] Blande into det værende spesiell flavors
[83:28] Forår reserveres i de Meg.
[83:29] wicked anvendt le ved de trodde!
[83:30] Når de passerte dem de brukte puffe moro!
[83:31] Når de få sammen deres people de brukte spøkt!
[83:32] Nårsomhelst de så dem de sa De people er lang astray!
[83:33] De ikke har slike ting som (usynlig) vaktmenn.
[83:34] Idag de trodde ler tvilerne.
[83:35] På luksuriøs furnishings de iakttar.
[83:36] Fleste assuredly tvilerne requited hva de gjorde.
.
84- Rupture (Al-Inshiqaaq)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[84:1] tid kommet når himmelen ruptured
[84:2] Det forebrakt dets Lord utløpet!
[84:3] Jorden nivelleres.
[84:4] Det utstøtt dets innhold det være i utbrudd!
[84:5] Det forebrakt dets Lord utløpet!
[84:6] O mennesker deg er irreversibly heading i møte deres Lord
[84:7] Angående et som mottatt hans registrert hans straks rakt!
[84:8] Han reckoning vært lett.
[84:9] Han returnert hans people joyfully.
[84:10] Angående et som mottatt hans registrert bak hans tilbake!
[84:11] Han ris samvittighetsnag.
[84:12] Brent inn Helvete!
[84:13] Han brukte akt arrogant hans people
[84:14] Han tanke han aldri være avblåse nota
[84:15] Ja riktignok hans Lord var Seer av ham.
[84:16] Jeg solemnly sverger rosy mørkninga.
[84:17] Og natta det utbrer.
[84:18] Månen dets faser.
[84:19] Deg flyttet etappe etappe
[84:20] Hvorfor de ikke tror?
[84:21] Og når Quran resiteres dem de ikke faller prostrate
[84:22] Det er de disbelieved forkastet (Quran)!
[84:23] GUD ER fully aware av DERES INNERST TANKER.
[84:24] Løfte dem smertefull gjengjeldelse.
[84:25] Angående de tro førte righteous liv de motta recompense er well-deserved!
.
85- Galaksene (Al-Burooj)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[85:1] Himmelen dets galakser.
[85:2] love døgnet.
[85:3] Vitnen og de bevitnet!
[85:4] Ve til people canyon.
[85:5] De fenget blussende ild.
[85:6] Deretter satt det.
[85:7] Til iakttatt brennende av troende!
[85:8] De hatet dem ingen øvrig resonnerer enn tro inn GUD Allmektig de
Praiseworthy!
[85:9] Til Ham tilhørt kingship av heavens jorden! Gud bevitner all tinger.
[85:10] Sikkert de persecute tro mennene kvinner deretter mislykekker fortryte incurred
gjengjeldelsen Gehenna; de incurred gjengjeldelsen av brennende!
[85:11] Sikkert de tro førte righteous liv fortjener hager strømmende streams Det er
storslåttst triumfen.
[85:12] Riktignok deres Lord's slag er severe.
[85:13] Han er Man som initiates gjenta
[85:14] Han er Tilgivende Vennligst!
[85:15] Possessor glorious tronen.
[85:16] Doer av hva som helst Han viljer.
[85:17] Deg noterte historien troppene?
[85:18] Pharaoh Thamoud?
[85:19] De disbelieve plagued fornektelse.
[85:20] GUD ER fully aware av DEM.
[85:21] Riktignok det er glorious Quran.
[85:22] I konservert beherske tablett.
.
86- Lys Stjerne (Al-Taareq)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[86:1] Av himmelen Al-Taareq.
[86:2] Deg kjenner hvilke Al-Taareq gjøre vært?
[86:3] Lys stjernen.
[86:4] Absolutt allesammen godt bevoktes.
[86:5] la menneskelig reflektere hans kreasjon!
[86:6] Han skaptes fra utstøtte flytende!
[86:7] Fra mellom ryggraden viscera.
[86:8] Han er jo able til resurrect ham.
[86:9] Døgnet all hemmeligheter blir kjent!
[86:10] Han ikke hatt makt ikke heller hjelper!
[86:11] Av himmelen returnerer (vannet).
[86:12] Av jorden sprekker vokser plantet)!
[86:13] Det er alvorlig narration.
[86:14] Ikke til tas lightly
[86:15] De plot scheme
[86:16] Men så gjort jeg!
[86:17] Nettopp respitt tvilerne kort respitt!
.
87- Destiny (Al-Qadr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[87:1] Forherliget navnet deres Lord mest Høyt!
[87:2] Han skaper formet!
[87:3] Han formgir rettledere.
[87:4] Han framlegger gressgangen.
[87:5] Deretter dreier det lys høy.
[87:6] Vi resiterte deg; ikke forglemt!
[87:7] Altsammen er inn overensstemmelse med om; gud; vil; Han kjenner hvilke
erklæres hvilke skjules!
[87:8] Vi dirigerte deg lettst stien.
[87:9] Derfor deg påmint; kanskje påminnelsen gavnet.
[87:10] Ærverdig viljen tar heed
[87:11] wicked viljen unnviker det.
[87:12] Følgelig han lidt storslått Hellfire.
[87:13] Hvori han aldri dør ikke heller opphold alive.
[87:14] Successful riktignok er man innløser hans sjelen.
[87:15] Av husket navnet hans Lord iakttatt kontakten bønner (Salat)!
[87:16] Riktignok deg preoccupied den et liv.
[87:17] Tilogmed skjønt Heretter er lang bedre everlasting
[87:18] Det registreres før teachings.
[87:19] teachings av Abraham Moses
.
88- Overveldende (Al-Ghaasheyah)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[88:1] Er deg aware av de Overveldende?
[88:2] Ansikter den døgn shamed
[88:3] Laboring og oppbrukte.
[88:4] Lidende blussende Hellfire!
[88:5] drikke fra flammende forår.
[88:6] De ikke hatte mat ubrukelig mangfoldigheten.
[88:7] Det aldri nærer ikke heller tilfredsstilt hunger
[88:8] Øvrig ansikt døgn ville være full av glede
[88:9] Tilfredsstilte deres arbeid!
[88:10] I exalted Paradis.
[88:11] I det ingen nonsens høres.
[88:12] I det fjære gjennomstrømninger.
[88:13] I det xxxx er luksuriøs furnishings.
[88:14] Drukket forarbeidet disponibel!
[88:15] Kanner inn rodd!
[88:16] Og teppe igjennom!
[88:17] Hvorfor de ikke reflekterer kamelene og hvordan de skapes?
[88:18] Og himmelen og hvordan det reist
[88:19] Og fjellene og hvordan de konstrueres.
[88:20] Og jorden og hvordan det bygges.
[88:21] Deg påmint deres misjon er levert den påminnelse!
[88:22] Deg ikke har makt dem.
[88:23] Angående de omsette disbelieve!
[88:24] OM GUD VIL BEGÅR DEM STORSLÅTT GJENGJELDELSEN.
[88:25] Til oss er deres ultimate destiny.
[88:26] Deretter vi avblåse dem nota
.
89- Daggry (Al-Fajr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[89:1] Av daggryet.
[89:2] Ti nettene.
[89:3] Av tilogmed de besynderlig.
[89:4] Av natta det passert!
[89:5] Dyp ed et som possesses intelligens!
[89:6] Deg noterte hva deres Lord ha gjorde ‘Aad?
[89:7] Erum; byen høy bygder.
[89:8] Der være intet det anywhere.
[89:9] Også Thamoud utskar klippene deres dal.
[89:10] Pharaoh possessed might
[89:11] De alle transgressed ilandbringe
[89:12] De utbrer ond igjennom.
[89:13] Følgelig deres Lord skjenket dem pisking gjengjeldelse.
[89:14] Deres Lord er noensinne vaktsom.
[89:15] Når mennesken tested hans Lord velsignelser glede han sier Min Lord er
storsinnet mot meg!
[89:16] Han prøve ham forminskelse forråd han sier Min Lord ydmyker meg!
[89:17] feil Er deg brakte det dere ikke betraktet foreldreløse!
[89:18] Og ikke forfektende velgjørenhet fattig!
[89:19] oppbruke arven hjelpeløs foreldreløse.
[89:20] Og elsket pengeren altfor meget
[89:21] Riktignok når jorden knuses utterly knuste.
[89:22] Deres Lord kommer sammen englene inn rodd etter rodd!
[89:23] Den døgn Gehenna bringes bort. Den døgn mennesken huske - Men hvilke
remembrance - Det vært altfor sen.
[89:24] Han sagt Å Jeg Ønsker jeg forberede min (evig) liv.
[89:25] Den døgn ingen gjengjeldelse vært dårlig enn Hans gjengjeldelse.
[89:26] nei confinement er som virkningsfull som Hans confinement.
[89:27] Angående deg O innhold sjel.
[89:28] Tilbakekomst til deres Lord tilfreds behage
[89:29] Velkommen into Min servants.
[89:30] Velkommen into Min Paradis.
.
90- Byen (Al-Balad)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[90:1] Jeg solemnly sverger den by.
[90:2] Byen deg bor.
[90:3] begetting og begotten
[90:4] Vi skapte mennesken arbeid hård innløst!
[90:5] Han tenke den ingen gjøre noensinne kalt ham nota
[90:6] Han praler jeg spent så meget penger!
[90:7] Han tenke ingen gjøre ser ham?
[90:8] Vi ikke gav ham to øyne?
[90:9] Tunge to lepper?
[90:10] Vi ikke framviste ham to stiene?
[90:11] Han valgt vanskelig stien.
[90:12] Hvilke man er vanskelig stien?
[90:13] freeing slaver.
[90:14] Foring tid hardship.
[90:15] Foreldreløse berettes.
[90:16] fattig er inn behøver.
[90:17] Værende et av de tro, exhorting et en annen værende steadfast exhorting et en
annen værende vennlig!
[90:18] De fortjener lykke.
[90:19] Angående de disbelieved våre åpenbaringer de incurred elendighet.
[90:20] De confined Hellfire.
.
91- Solen (Al-Shams)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[91:1] Av solen dets brightness.
[91:2] Månen følger det.
[91:3] Døgnet avslører.
[91:4] Natta bedekekker.
[91:5] Himmelen Ham bygde det.
[91:6] Jorden Ham sustains det.
[91:7] Sjelen Ham skapte det.
[91:8] Deretter framviste det hvilke er ond hvilke er god.
[91:9] Successful er man innløser det.
[91:10] mislykkes er man neglisjerer det.
[91:11] Thamoud's vantro forårsaket dem transgress!
[91:12] De fulgte verst blant dem.
[91:13] Gud bud si til dem Det er gud kamel; latt hennes drink!
[91:14] De disbelieved ham slaughtered henne! Deres Lord deretter requited dem i deres
synd annihilated dem!
[91:15] Hittil de som kom etter dem forblitt heedless!
.
92- Natta (Al-Layl)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[92:1] Av natta det bedekekt!
[92:2] Døgnet det avslører.
[92:3] Ham skapte mannlig kvinnelig
[92:4] Deres arbeid er av atskillige slags.
[92:5] Angående ham gir velgjørenhet opprettholdt rettmessighet!
[92:6] Og upholds scripture!
[92:7] Vi dirigerte ham lykke.
[92:8] Han som er smålig han er rikfolk
[92:9] Og disbelieves scripture!
[92:10] Vi dirigerte ham elendighet.
[92:11] Hans penger ikke hjulpet ham når han faller.
[92:12] Vi forsyner veiledninga.
[92:13] Vi kontrollerer Heretter også som den liv.
[92:14] Jeg advarer deg blussende Hellfire.
[92:15] Inget brenner deri unntatt de wicked.
[92:16] Hvem disbelieves omsette
[92:17] Unnvikende det vært de righteous!
[92:18] Hvem gir hans penger velgjørenhet.
[92:19] Søkende intet tilbake!
[92:20] Søkende kun hans Lord mest Høyt!
[92:21] Han jo attain frelse.
.
93- Formiddagen (Al-Duhaa)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[93:1] Av formiddagen.
[93:2] Av natta det falt!
[93:3] Deres Lord aldri forlot deg ikke heller gjorde Han forglemmer.
[93:4] Heretter er lang bedre i deg enn den et (liv).
[93:5] Deres Lord gitt deg nok; deg behages.
[93:6] Han ikke finner deg orphaned Han gjøre gav deg hjem?
[93:7] Han finne deg astray guided deg!
[93:8] Han finne deg fattig gjorde deg rikfolk
[93:9] Derfor deg ikke forsake foreldreløse.
[93:10] Ikke heller skal deg tilretteviser tiggeren.
[93:11] Deg proklamert velsignende deres Lord bestowed deg!
.
94- Kjølende Temperere (Al-Sharrhh)!
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[94:1] Vi ikke kjølte deres temperert?
[94:2] Vi losset deres load synder).
[94:3] Man den bebyrde deres tilbake
[94:4] Vi exalted deg honorable stilling.
[94:5] Med smerte xxxx er gevinst
[94:6] Riktignok med smerte xxxx er gevinst
[94:7] Nårsomhelst mulig deg strevd.
[94:8] Søkende kun deres Lord
.
95- Fikenen (Al-Teen)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[95:1] Av fikenen oliven.
[95:2] Mount Sinai!
[95:3] Den hedre by (Mecca).
[95:4] Vi skapte mann best formgivninga.
[95:5] Deretter omsette ham into lowliest av de lowly.
[95:6] De som tro ført righteous liv; de mottar belønning godt fortjenes!
[95:7] Hvorfor deg destillasjonsapparat forkastet troen?
[95:8] Er GUD ikke mest Vis av all vis man?
.
96- Fostret (Al-Alaq)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[96:1] Leser deres Lord skapte.
[96:2] Han skapte mann foster.
[96:3] Lest og deres Lord Exalted
[96:4] Underviser pennen.
[96:5] Han underviser mann hva han aldri kjente.
[96:6] Riktignok mennesken transgresses.
[96:7] Når han blir rikfolk
[96:8] Til deres Lord er ultimate destiny.
[96:9] Hatt deg sett man enjoins!
[96:10] Others fra beende?
[96:11] Det er god ham følge veiledninga?
[96:12] Eller forfektet rettmessighet?
[96:13] Han disbelieves omsette
[96:14] Han ikke innser at GUD gjøre sett?
[96:15] Riktignok hvis ikke han avstår vi tatte ham forelock
[96:16] forelock disbelieving og syndig.
[96:17] Latt ham deretter avblåse på hans hjelpere!
[96:18] Vi kalte formynderne Helvete.
[96:19] Deg ikke adlydt ham; deg etterår prostrate draw nærere.
.
97- Destiny (Al-Qadr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[97:1] Vi avslørte det Natta Destiny.
[97:2] Hvordan awesome er Natta Destiny!
[97:3] Natta Destiny er bedre enn tusen måneder.
[97:4] Englene Ånden descend deri deres Lord's forlate båret every befaling!
[97:5] Fredelig det er kommen daggryet.
.
98- Bevis (Al-Bayyinah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[98:1] De disbelieved blant det people av scripture også som idolet worshipers insisterer
deres måter bevis gi dem.
[98:2] Bud fra GUD resiterer dem hellig instruksjoner.
[98:3] I dem xxxx er verdifull teachings.
[98:4] Virkelig de mottok scripture ikke bestridde beviset gaves dem.
[98:5] Alle spurtes av dem var tilbedelse GUD helliget religionen absolutt Ham alene
iaktta kontakten bønner (Salat) gir obligatorisk velgjørenheten (Zakat)! Slike er perfekt
religionen.
[98:6] De disbelieved blant det people av scripture idolet worshipers incurred ilden
Gehenna permanent. De er dårlig vesenene!
[98:7] De tro førte righteous liv vært god vesenene!
[98:8] Deres belønning deres Lord er hagene Eden strømmende streams hvori de abide
permanent! GUD BEHAGES DEM DE BEHAGES HAM! Slike er belønninga de
ærbødighet deres Lord
.
99- Skjelvinga (Al-Zalzalah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[99:1] Når jorden severely rystes.
[99:2] Jorden utstøter dets loads
[99:3] Menneskelig viljen undrer hva hender?
[99:4] Den døgn det si dets nyhet.
[99:5] Den deres Lord befaler det.
[99:6] Den døgn people utstede every retning framvises deres arbeid!
[99:7] Hvem som helst gjort atom vekt god vilje ser det!
[99:8] Hvem som helst gjort atom vekt ond vilje sett det!
.
100- Gallopers (Al-Aadeyaat)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[100:1] Av hurtig gallopers.
[100:2] fenge gnist
[100:3] Invaderende (fienden) morgen!
[100:4] Striking terror deri!
[100:5] Gjennomtrengende hjerten deres territorium.
[100:6] Mennesken er unappreciative av hans Lord
[100:7] Han bjørner bevitner den faktum.
[100:8] Han elsker materiell tinger excessively.
[100:9] Han ikke innser at døgnet kommet når gravene gjøre åpnes?
[100:10] all hemmeligheter er oppdra ute!
[100:11] De gjorte det finne ute, den døgn deres Lord er fully Cognizant av dem!
.
101- Shocker (Al-Qaare'ah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[101:1] Shocker.
[101:2] Hvilke shocker!
[101:3] Deg gjøre noen idé hvilke Shocker ha vært?
[101:4] Den er døgnet når people komme svermer sommerfugler.
[101:5] Fjellene være fluffy ull.
[101:6] Angående ham vekter er tung.
[101:7] Han ført glad (evig) liv.
[101:8] Angående ham vekter er tenner.
[101:9] Hans destiny er lowly.
[101:10] Deg kjenner hvilke det gjøre vært?
[101:11] Blussende Hellfire.
.
102- Opphoping (Al-Takaathur)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[102:1] Deg forblir preoccupied opphoping.
[102:2] til deg gått gravene!
[102:3] Riktignok deg gjort det finne ute!
[102:4] Fleste assuredly deg gjort det finne ute!
[102:5] Dersom kun deg could finne ute jo!
[102:6] Deg envision Helvete.
[102:7] Deretter deg sett det øyet sikkerhet.
[102:8] Deretter deg questioned den døgn velsignelsene deg nøt.
.
103- Ettermiddagen (Al-Asr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[103:1] Av ettermiddagen.
[103:2] Mennesken utterly tapes.
[103:3] De som tro ført righteous liv exhort et en annen uphold sannheten exhort et en
annen vært steadfast!
.
104- Backbiter (Al-Humazah)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst.
[104:1] Ve til every backbiter bakvasker.
[104:2] Han hoards penger teller det.
[104:3] Som dersom hans penger gjort ham udødelig.
[104:4] Aldri; han kastes Devastator.
[104:5] Deg kjenner hvilke Devastator gjøre vært?
[104:6] Gud blussende Hellfire.
[104:7] Det brenner dem innvendig ute.
[104:8] De confined deri.
[104:9] I forlenge kolonner.
.
105- Elefanten (Al-Feel)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[105:1] Deg noterte hva deres Lord ha gjorde people elefanten?
[105:2] Han ikke forårsaker deres schemes gjøre motild
[105:3] Han sendte dem svermer fugler.
[105:4] Den showered dem hård steiner.
[105:5] Han forarbeidet dem slik tygde høy!
.
106- Quraish Stamme (Quraish)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[106:1] Det skattes Quraish.
[106:2] Måten de skatter karavanene av vinteren sommeren.
[106:3] De tilbedelse Lord den tempel.
[106:4] Han er Man foret dem hunger forsynte dem betryggelse etter frykter!
.
107- Velgjørenhet (Al-Maa'oon)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[107:1] Deg kjenner hvem gjøre virkelig forkaster troen?
[107:2] Den er man mishandler foreldreløse.
[107:3] Ikke forfektet foringa fattig
[107:4] Og ve til de iakttar kontakten bønner (Salat)
[107:5] Hvem er totalt heedless av deres bønner.
[107:6] De kun framvise
[107:7] De forbyr velgjørenhet.
.
108- Bounty (Al-Kawthar)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[108:1] Vi velsigner deg mange bounty.
[108:2] Derfor deg bedt deres Lord (Salat) gir velgjørenhet.
[108:3] Deres motstander vært taperen.
.
109- Tvilerne (Al-Kaaferoon)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[109:1] si O deg tvilere.
[109:2] Jeg ikke tilbedelse hva deg tilbedelse
[109:3] Ikke Heller gjort deg tilbedelse hva jeg tilbedelse
[109:4] Ikke Heller ville jeg noensinne tilbedelse hva deg tilbedelse
[109:5] Ikke Heller ville deg noensinne tilbedelse hva jeg tilbedelse
[109:6] Til deg er deres religion meg er min religion.
.
110- Triumf (Al-Nassr)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[110:1] Når triumfert kommer GUD seier!
[110:2] Deg sett people omfavnende gud religion inn trengsel
[110:3] Deg forherliget rost deres Lord implore Ham i tilgivelse! Han er Redeemer.
.
111- Torner (Al-Masad)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[111:1] Fordømt være arbeidene av Abee Lahab han fordømmes!
[111:2] Hans penger hva som helst han accomplished aldri hjelpe ham.
[111:3] Han incurred blussende Helveten.
[111:4] Også hans hustru førte forfølgelsen.
[111:5] Hun resurrected rep torner hennes forbindelsesrør.
.
112- Absoluteness (Al-Ikhlaas)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[112:1] Proklamert Han er Et kun GUDEN!
[112:2] Absolutt GUDEN.
[112:3] Aldri gjorde Han beget. Ikke heller Han begotten
[112:4] Inget make Ham.
.
113- Daybreak (Al-Falaq)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[113:1] Sagt jeg søker ly Lord daybreak!
[113:2] Fra ondene Hans kreasjoner.
[113:3] Fra ondene mørke det falt!
[113:4] Fra ondene urostifterne.
[113:5] Fra ondene av misunnelig når de misunner.
.
114- People (Al-Naas)
.
Inn det navn av Gud Gracious Barmhjertigst
[114:1] si jeg søker ly Lord people
[114:2] Kongen people
[114:3] Guden people
[114:4] Fra ondene sneaky whisperers.
[114:5] Hvem hvisker chests people
[114:6] Vært de av jinns people
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.